Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # Polish translations for Enigma2.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: enigma2\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: enigma2-translations@lists.elitedvb.net\n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-04-20 10:39+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2010-07-23 12:21+0200\n"
9 "Last-Translator: Mladen <acid-burn@opendreambox.org>\n"
10 "Language-Team: none\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Language: pl\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
16 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
17 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Kopia ustawień Dreamboxa."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Edytuj adres aktualizacji."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Online update of your Dreambox software."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Press OK on your remote control to continue."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Wciśnij OK aby kontynuować."
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox settings."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your Dreambox with a new firmware."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Restore your backups by date."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Przywróć kopie według daty."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Scan for local extensions and install them."
92 msgstr ""
93 "\n"
94 "Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
95
96 msgid ""
97 "\n"
98 "Select your backup device.\n"
99 "Current device: "
100 msgstr ""
101 "\n"
102 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
103 "Aktualne urządzenie: "
104
105 msgid ""
106 "\n"
107 "System will restart after the restore!"
108 msgstr ""
109 "\n"
110 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
111
112 msgid ""
113 "\n"
114 "View, install and remove available or installed packages."
115 msgstr ""
116 "\n"
117 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
118
119 msgid " "
120 msgstr " "
121
122 msgid " Results"
123 msgstr " Wyniki"
124
125 msgid " extensions."
126 msgstr "Rozszerzenia"
127
128 msgid " ms"
129 msgstr " ms"
130
131 msgid " packages selected."
132 msgstr "Wybrane paczki"
133
134 msgid " updates available."
135 msgstr "Dostępne aktualizacje"
136
137 msgid " wireless networks found!"
138 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
139
140 #
141 msgid "#000000"
142 msgstr "#000000"
143
144 #
145 msgid "#0064c7"
146 msgstr "#0064c7"
147
148 #
149 msgid "#25062748"
150 msgstr "#25062748"
151
152 #
153 msgid "#389416"
154 msgstr "#389416"
155
156 #
157 msgid "#80000000"
158 msgstr "#80000000"
159
160 #
161 msgid "#80ffffff"
162 msgstr "#80ffffff"
163
164 #
165 msgid "#bab329"
166 msgstr "#bab329"
167
168 #
169 msgid "#f23d21"
170 msgstr "#f23d21"
171
172 #
173 msgid "#ffffff"
174 msgstr "#ffffff"
175
176 #
177 msgid "#ffffffff"
178 msgstr "#ffffffff"
179
180 #
181 msgid "%H:%M"
182 msgstr "%H:%M"
183
184 #, python-format
185 msgid ""
186 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
187 "%s"
188 msgstr ""
189 "%d napotkano konflikt(y) podczas próby dodania nowych timerów: \n"
190 "%s"
191
192 #
193 #, python-format
194 msgid "%d jobs are running in the background!"
195 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
196
197 #
198 #, python-format
199 msgid "%d min"
200 msgstr "%d min"
201
202 #
203 #, python-format
204 msgid "%d services found!"
205 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
206
207 #
208 msgid "%d.%B %Y"
209 msgstr "%d.%B %Y"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid "%i ms"
214 msgstr "%i ms"
215
216 #
217 #, python-format
218 msgid ""
219 "%s\n"
220 "(%s, %d MB free)"
221 msgstr ""
222 "%s\n"
223 "(%s, %d MB wolne)"
224
225 #
226 #, python-format
227 msgid "%s (%s)\n"
228 msgstr "%s (%s)\n"
229
230 #, python-format
231 msgid "%s: %s at %s"
232 msgstr "%s: %s w %s"
233
234 #
235 msgid "(ZAP)"
236 msgstr "(Przełącz)"
237
238 #
239 msgid "(empty)"
240 msgstr "(puste)"
241
242 #
243 msgid "(show optional DVD audio menu)"
244 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
245
246 #
247 msgid "* Only available if more than one interface is active."
248 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
249
250 #
251 msgid "0"
252 msgstr "0"
253
254 #
255 msgid "1"
256 msgstr "1"
257
258 #
259 msgid "1 wireless network found!"
260 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
261
262 #
263 msgid "1.0"
264 msgstr "1.0"
265
266 #
267 msgid "1.1"
268 msgstr "1.1"
269
270 #
271 msgid "1.2"
272 msgstr "1.2"
273
274 #
275 msgid "12V output"
276 msgstr "Wyjście 12V"
277
278 #
279 msgid "13 V"
280 msgstr "13 V"
281
282 #
283 msgid "16:10"
284 msgstr "16:10"
285
286 #
287 msgid "16:10 Letterbox"
288 msgstr "16:10 Letterbox"
289
290 #
291 msgid "16:10 PanScan"
292 msgstr "16:10 PanScan"
293
294 #
295 msgid "16:9"
296 msgstr "16:9"
297
298 #
299 msgid "16:9 Letterbox"
300 msgstr "16:9 Letterbox"
301
302 #
303 msgid "16:9 always"
304 msgstr "16:9 zawsze"
305
306 #
307 msgid "18 V"
308 msgstr "18 V"
309
310 #
311 msgid "2"
312 msgstr "2"
313
314 #
315 msgid "3"
316 msgstr "3"
317
318 #
319 msgid "30 minutes"
320 msgstr "30 minut"
321
322 #
323 msgid "4"
324 msgstr "4"
325
326 #
327 msgid "4:3"
328 msgstr "4:3"
329
330 #
331 msgid "4:3 Letterbox"
332 msgstr "4:3 Letterbox"
333
334 #
335 msgid "4:3 PanScan"
336 msgstr "4:3 PanScan"
337
338 #
339 msgid "5"
340 msgstr "5"
341
342 #
343 msgid "5 minutes"
344 msgstr "5 minut"
345
346 #
347 msgid "6"
348 msgstr "6"
349
350 #
351 msgid "60 minutes"
352 msgstr "60 minut"
353
354 #
355 msgid "7"
356 msgstr "7"
357
358 #
359 msgid "8"
360 msgstr "8"
361
362 #
363 msgid "9"
364 msgstr "9"
365
366 #
367 msgid "<Current movielist location>"
368 msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
369
370 #
371 msgid "<Default movie location>"
372 msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
373
374 #
375 msgid "<Last timer location>"
376 msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
377
378 #
379 msgid "<unknown>"
380 msgstr "<nieznany>"
381
382 #
383 msgid "??"
384 msgstr "??"
385
386 #
387 msgid "A"
388 msgstr "A"
389
390 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
391 msgstr "Powrót do skór podstawowych .. "
392
393 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
394 msgstr "Powrót do korzeni-Skórka .. lub starych dobrych czasów."
395
396 msgid "A basic ftp client"
397 msgstr "Podstawowy klient ftp"
398
399 msgid "A client for www.dyndns.org"
400 msgstr "Klient dla www.dyndns.org"
401
402 #
403 #, python-format
404 msgid ""
405 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
406 "Do you want to keep your version?"
407 msgstr ""
408 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
409 "Czy zachować aktualną wersję?"
410
411 msgid "A demo plugin for TPM usage."
412 msgstr "Plugin demo dla użytku TPM."
413
414 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
415 msgstr "Symaulacja dreambox`a dla ekranów SG-Atlantis."
416
417 #
418 msgid ""
419 "A finished record timer wants to set your\n"
420 "Dreambox to standby. Do that now?"
421 msgstr ""
422 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
423 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
424
425 #
426 msgid ""
427 "A finished record timer wants to shut down\n"
428 "your Dreambox. Shutdown now?"
429 msgstr ""
430 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
431 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
432
433 #
434 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
435 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
436
437 msgid "A graphical EPG interface"
438 msgstr "Graficzny interfejs EPG"
439
440 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
441 msgstr "Graficzny interfejs EPG i EPG Menedżer narzędzi"
442
443 msgid "A graphical EPG interface."
444 msgstr "Graficzny interfejs EPG."
445
446 #
447 msgid ""
448 "A mount entry with this name already exists!\n"
449 "Update existing entry and continue?\n"
450 msgstr ""
451 "Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
452 "Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
453
454 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
455 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD od Kerni"
456
457 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
458 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD w tonacji starego aluminium od Kerni"
459
460 msgid "A nice looking skin from Kerni"
461 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka od Kerni"
462
463 #
464 #, python-format
465 msgid ""
466 "A record has been started:\n"
467 "%s"
468 msgstr ""
469 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
470 "%s"
471
472 #
473 msgid ""
474 "A recording is currently running.\n"
475 "What do you want to do?"
476 msgstr ""
477 "Nagrywanie w toku...\n"
478 "Co chcesz zrobić?"
479
480 #
481 msgid ""
482 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
483 "configure the positioner."
484 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
485
486 #
487 msgid ""
488 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
489 "start the satfinder."
490 msgstr ""
491 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
492 "sygnału."
493
494 #
495 #, python-format
496 msgid "A required tool (%s) was not found."
497 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
498
499 #
500 msgid "A search for available updates is currently in progress."
501 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
502
503 #
504 msgid ""
505 "A second configured interface has been found.\n"
506 "\n"
507 "Do you want to disable the second network interface?"
508 msgstr ""
509 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
510 "\n"
511 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
512
513 msgid "A simple downloading application for other plugins"
514 msgstr "Prosta aplikacja pobierania dla innych wtyczek"
515
516 #
517 msgid ""
518 "A sleep timer wants to set your\n"
519 "Dreambox to standby. Do that now?"
520 msgstr ""
521 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
522 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
523
524 #
525 msgid ""
526 "A sleep timer wants to shut down\n"
527 "your Dreambox. Shutdown now?"
528 msgstr ""
529 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
530 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
531
532 #
533 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
534 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
535
536 #
537 msgid ""
538 "A timer failed to record!\n"
539 "Disable TV and try again?\n"
540 msgstr ""
541 "Timer nie mógł nagrać!\n"
542 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
543
544 #
545 msgid "A/V Settings"
546 msgstr "Ustawienia A/V"
547
548 #
549 msgid "AA"
550 msgstr "AA"
551
552 #
553 msgid "AB"
554 msgstr "AB"
555
556 #
557 msgid "AC3 default"
558 msgstr "AC3 domyślnie"
559
560 #
561 msgid "AC3 downmix"
562 msgstr "AC3 downmix"
563
564 #
565 msgid "Abort"
566 msgstr "Przerwij"
567
568 #
569 msgid "Abort this Wizard."
570 msgstr "Opuść tego kreatora."
571
572 #
573 msgid "About"
574 msgstr "O tunerze..."
575
576 #
577 msgid "About..."
578 msgstr "Informacje o tunerze..."
579
580 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
581 msgstr "Dostęp do ARD-Mediathek"
582
583 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
584 msgstr "Dostęp online do bazy danych wideo ARD-Mediathek"
585
586 #
587 msgid "Accesspoint:"
588 msgstr "Punkt dostępowy:"
589
590 #
591 msgid "Action on long powerbutton press"
592 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
593
594 #
595 msgid "Action on short powerbutton press"
596 msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
597
598 #
599 msgid "Action:"
600 msgstr "Akcja:"
601
602 #
603 msgid "Activate Picture in Picture"
604 msgstr "Aktywuj PiP"
605
606 #
607 msgid "Activate network settings"
608 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
609
610 #
611 msgid "Active"
612 msgstr "Aktywny"
613
614 #
615 msgid ""
616 "Active/\n"
617 "Inactive"
618 msgstr ""
619 "Aktywny/\n"
620 "Niekatywny"
621
622 #
623 msgid "Adapter settings"
624 msgstr "Ustawienia adaptera"
625
626 #
627 msgid "Add"
628 msgstr "Dodaj"
629
630 #
631 msgid "Add Bookmark"
632 msgstr "Dodaj zakładkę"
633
634 #
635 msgid "Add WLAN configuration?"
636 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
637
638 #
639 msgid "Add a mark"
640 msgstr "Dodaj znacznik"
641
642 #
643 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
644 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
645
646 #
647 msgid "Add a new title"
648 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
649
650 #
651 msgid "Add network configuration?"
652 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
653
654 #
655 msgid "Add new AutoTimer"
656 msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
657
658 #
659 msgid "Add new network mount point"
660 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
661
662 #
663 msgid "Add timer"
664 msgstr "Dodaj timer"
665
666 #
667 msgid "Add timer as disabled on conflict"
668 msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
669
670 #
671 msgid "Add title"
672 msgstr "Dodaj tytuł"
673
674 #
675 msgid "Add to bouquet"
676 msgstr "Dodaj do bukietu"
677
678 #
679 msgid "Add to favourites"
680 msgstr "Dodaj do ulubionych"
681
682 #
683 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
684 msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
685
686 #
687 msgid "Added: "
688 msgstr "Dodano: "
689
690 #
691 msgid ""
692 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
693 "enabled."
694 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
695
696 #
697 msgid "Adds network configuration if enabled."
698 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
699
700 #
701 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
702 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
703
704 #
705 msgid ""
706 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
707 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
708 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
709 "test screens."
710 msgstr ""
711 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
712 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
713 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
714 "zobaczyć inny testowy ekran."
715
716 msgid "Adult streaming plugin"
717 msgstr "Wtyczka dla dorosłych"
718
719 msgid "Adult streaming plugin."
720 msgstr "Wtyczka dla dorosłych."
721
722 #
723 msgid "Advanced Options"
724 msgstr "Zaawansowane Opcje"
725
726 #
727 msgid "Advanced Software"
728 msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
729
730 #
731 msgid "Advanced Software Plugin"
732 msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
733
734 #
735 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
736 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
737
738 #
739 msgid "Advanced Video Setup"
740 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
741
742 #
743 msgid "Advanced restore"
744 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
745
746 msgid ""
747 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
748 "standby-mode."
749 msgstr ""
750 "Po zaniku zasilania lub restarcie, funkcja StartupToStandby przełączy "
751 "Dreamboxa do trybu czuwania."
752
753 #
754 msgid "After event"
755 msgstr "Po wydarzeniu"
756
757 #
758 msgid ""
759 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
760 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
761 msgstr ""
762 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
763 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
764 "Dreamboxa."
765
766 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
767 msgstr "Wyczka kontroli skóry Ai.HD"
768
769 #
770 msgid "Album"
771 msgstr "Album"
772
773 #
774 msgid "All"
775 msgstr "Wszystkie"
776
777 #
778 msgid "All Satellites"
779 msgstr "Wszystkie satelity"
780
781 #
782 msgid "All Time"
783 msgstr "Cały czas"
784
785 #
786 msgid "All non-repeating timers"
787 msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
788
789 #
790 msgid "Allow zapping via Webinterface"
791 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
792
793 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
794 msgstr "Umożliwia wykonanie TuxboxPlugins."
795
796 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
797 msgstr "Pozwala użytkownikowi na pobieranie w tle plików z rapidshare."
798
799 #
800 msgid "Alpha"
801 msgstr "Przezroczystość"
802
803 #
804 msgid "Alternative radio mode"
805 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
806
807 #
808 msgid "Alternative services tuner priority"
809 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
810
811 msgid "Always ask"
812 msgstr "Zawsze pytaj"
813
814 #
815 msgid "Always ask before sending"
816 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
817
818 #
819 msgid "Ammount of recordings left"
820 msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
821
822 #
823 msgid "An empty filename is illegal."
824 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
825
826 #
827 msgid "An error occured."
828 msgstr "Wystąpił błąd."
829
830 #
831 msgid "An unknown error occured!"
832 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
833
834 #
835 msgid "Anonymize crashlog?"
836 msgstr "Anonimowy crashlog"
837
838 #
839 msgid "Arabic"
840 msgstr "Arabski"
841
842 #
843 msgid ""
844 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
845 "\n"
846 msgstr ""
847 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
848 "\n"
849
850 #
851 msgid ""
852 "Are you sure you want to delete\n"
853 "following backup:\n"
854 msgstr ""
855 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
856 "tą kopię zapasową:\n"
857
858 #
859 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
860 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
861
862 #
863 msgid ""
864 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
865 "\n"
866 msgstr ""
867 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
868 "\n"
869
870 #
871 msgid ""
872 "Are you sure you want to restore\n"
873 "following backup:\n"
874 msgstr ""
875 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
876 "daną kopię:\n"
877
878 #
879 msgid ""
880 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
881 "Enigma2 will restart after the restore"
882 msgstr ""
883 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
884 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
885
886 #
887 msgid ""
888 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
889 "\n"
890 msgstr ""
891 "Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
892 "\n"
893
894 #
895 msgid "Artist"
896 msgstr "Artysta"
897
898 #
899 msgid "Ascending"
900 msgstr "Rosnąco"
901
902 #
903 msgid "Ask before shutdown:"
904 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
905
906 #
907 msgid "Ask user"
908 msgstr "Zapytaj użytkownika"
909
910 #
911 msgid "Aspect Ratio"
912 msgstr "Format obrazu:"
913
914 msgid "Aspect ratio"
915 msgstr "Format obrazu"
916
917 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
918 msgstr "Przypisywanie dostawców / usług / CAID do modułu CI"
919
920 msgid "Atheros"
921 msgstr "Atheros"
922
923 #
924 msgid "Audio"
925 msgstr "Dźwięk"
926
927 #
928 msgid "Audio Options..."
929 msgstr "Opcje Dźwięku..."
930
931 msgid "Audio PID"
932 msgstr "Audio PID"
933
934 #
935 msgid "Audio Sync"
936 msgstr "Audio Sync"
937
938 #
939 msgid "Audio Sync Setup"
940 msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
941
942 msgid ""
943 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
944 "synchronous to the picture."
945 msgstr ""
946 "AudoSync pozwala na opóźnienia dźwięku (Bitstream / PCM), synchronizuje sie "
947 "do obrazu."
948
949 #
950 msgid "Australia"
951 msgstr "Australia"
952
953 #
954 msgid "Author: "
955 msgstr "Autor: "
956
957 #
958 msgid "Authoring mode"
959 msgstr "Tryb autoringu"
960
961 #
962 msgid "Auto"
963 msgstr "Auto"
964
965 #
966 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
967 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
968
969 #
970 msgid "Auto flesh"
971 msgstr "Auto flesh"
972
973 #
974 msgid "Auto scart switching"
975 msgstr "Auto przełączanie scart"
976
977 #
978 msgid "AutoTimer Editor"
979 msgstr "Edytor AutoTimera"
980
981 #
982 msgid "AutoTimer Filters"
983 msgstr "Filtry AutoTimera"
984
985 #
986 msgid "AutoTimer Services"
987 msgstr "Serwisy AutoTimera"
988
989 #
990 msgid "AutoTimer Settings"
991 msgstr "Ustawienia AutoTimera"
992
993 #
994 msgid "AutoTimer overview"
995 msgstr "Przegląd AutoTimera"
996
997 msgid ""
998 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
999 "criteria."
1000 msgstr ""
1001 "AutoTimer skanuje EPG i tworzy Timery w zależności od zdefiniowanych przez "
1002 "użytkownika kryteriów."
1003
1004 msgid "AutoTimer was added successfully"
1005 msgstr "Auto Timer został dodany pomyślnie"
1006
1007 msgid "AutoTimer was changed successfully"
1008 msgstr "Auto Timer został zmieniony pomyślnie"
1009
1010 msgid "AutoTimer was removed"
1011 msgstr "Auto Timer został usunięty"
1012
1013 #
1014 msgid "Automatic"
1015 msgstr "Automatycznie"
1016
1017 #
1018 msgid "Automatic Scan"
1019 msgstr "Automatyczne skanowanie"
1020
1021 msgid "Automatic volume adjustment"
1022 msgstr "Automatyczna regulacja głośności"
1023
1024 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
1025 msgstr "Automatyczna regulacja głośności dla kanałów w AC3 / DTS."
1026
1027 msgid "Automatically change video resolution"
1028 msgstr "Automatyczna zmiana rozdzielczości wideo"
1029
1030 msgid ""
1031 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1032 "resolution you are watching."
1033 msgstr ""
1034 "Automatycznie zmienia rozdzielczości w zależności od rozdzielczości wideo "
1035 "jaką oglądasz."
1036
1037 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1038 msgstr "Automatycznie tworzy timery na podstawie słów kluczowych"
1039
1040 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1041 msgstr "Automatycznie informuje o niskim poziomie pamięci wewnętrznej"
1042
1043 msgid "Automatically refresh EPG"
1044 msgstr "Automatyczne odświeżanie EPG"
1045
1046 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1047 msgstr "Automatyczne wysyłanie crash logów do Dream Multimedia"
1048
1049 #
1050 #, python-format
1051 msgid ""
1052 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
1053 "Is %s ok?"
1054 msgstr ""
1055 "Tryb testowy autoresolution:\n"
1056 "Jest %s ok?"
1057
1058 #
1059 msgid "Autoresolution Switch"
1060 msgstr "Włącznik autoresolution"
1061
1062 #
1063 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
1064 msgstr "Autoresolution nie działa w trybie Scart/DVI-PC"
1065
1066 #
1067 msgid "Autoresolution settings"
1068 msgstr "Ustawienia Autoresolution"
1069
1070 #
1071 msgid "Autoresolution videomode setup"
1072 msgstr "Konfiguracja trybu wideo Autoresolution "
1073
1074 #
1075 msgid "Autos & Vehicles"
1076 msgstr "Samochody & Pojazdy"
1077
1078 #
1079 msgid "Autowrite timer"
1080 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
1081
1082 #
1083 msgid "Available format variables"
1084 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
1085
1086 #
1087 msgid "B"
1088 msgstr "B"
1089
1090 #
1091 msgid "BA"
1092 msgstr "BA"
1093
1094 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1095 msgstr "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1096
1097 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1098 msgstr "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1099
1100 #
1101 msgid "BB"
1102 msgstr "BB"
1103
1104 #
1105 msgid "BER"
1106 msgstr "BER"
1107
1108 #
1109 msgid "BER:"
1110 msgstr "BER:"
1111
1112 #
1113 msgid "Back"
1114 msgstr "Powrót"
1115
1116 msgid "Back, lower USB Slot"
1117 msgstr "Tył, dolne gniazdo USB"
1118
1119 msgid "Back, upper USB Slot"
1120 msgstr "Tył, górne gniazdo USB"
1121
1122 #
1123 msgid "Background"
1124 msgstr "Tło"
1125
1126 #
1127 msgid "Backup done."
1128 msgstr "Kopia skończona."
1129
1130 #
1131 msgid "Backup failed."
1132 msgstr "Kopia nieudana."
1133
1134 #
1135 msgid "Backup is running..."
1136 msgstr "Tworzenie kopii..."
1137
1138 #
1139 msgid "Backup system settings"
1140 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
1141
1142 #
1143 msgid "Band"
1144 msgstr "Pasmo"
1145
1146 #
1147 msgid "Bandwidth"
1148 msgstr "Szerokie pasmo"
1149
1150 #
1151 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1152 msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
1153
1154 #
1155 msgid "Begin of timespan"
1156 msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
1157
1158 #
1159 msgid "Begin time"
1160 msgstr "Czas rozpoczęcia"
1161
1162 #
1163 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1164 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1165
1166 #
1167 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1168 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1169
1170 #
1171 msgid "Behavior when a movie is started"
1172 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1173
1174 #
1175 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1176 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1177
1178 #
1179 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1180 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1181
1182 #
1183 msgid "Bitrate:"
1184 msgstr "Bitrate:"
1185
1186 #
1187 msgid "Block noise reduction"
1188 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1189
1190 #
1191 msgid "Blue boost"
1192 msgstr "Niebieski"
1193
1194 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1195 msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi"
1196
1197 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1198 msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi."
1199
1200 #
1201 msgid "Bookmarks"
1202 msgstr "Zakładki"
1203
1204 #
1205 msgid "Bouquets"
1206 msgstr "Bukiety"
1207
1208 #
1209 msgid "Brazil"
1210 msgstr "Brazylia"
1211
1212 #
1213 msgid "Brightness"
1214 msgstr "Jasność"
1215
1216 msgid ""
1217 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1218 "conection."
1219 msgstr ""
1220 "Przeglądaj Teletext ORF i SAT1 niezależnie od kanału. Wymaga połaczenia I-"
1221 "net."
1222
1223 msgid "Browse for and connect to network shares"
1224 msgstr "Przeglądaj i łącz się do udziałów sieciowych"
1225
1226 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1227 msgstr "Przeglądaj udziały NFS / CIFS i podłącz się do nich."
1228
1229 #
1230 msgid "Browse network neighbourhood"
1231 msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
1232
1233 #
1234 msgid "Burn DVD"
1235 msgstr "Wypal DVD"
1236
1237 #
1238 msgid "Burn existing image to DVD"
1239 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1240
1241 msgid "Burn to DVD"
1242 msgstr "Wypal na DVD..."
1243
1244 msgid "Burn your recordings to DVD"
1245 msgstr "Wypal swoje nagrania na DVD"
1246
1247 #
1248 msgid "Bus: "
1249 msgstr "Bus:"
1250
1251 msgid ""
1252 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1253 "dates."
1254 msgstr ""
1255 "Po włączeniu tej funkcji wydrzenia nie zostaną dopasowane, jeśli nie "
1256 "występują one w określonych terminach."
1257
1258 msgid ""
1259 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1260 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1261 "about the same conflict over and over."
1262 msgstr ""
1263 "Po włączeniu tej funkcji zostaniesz powiadomiony o konfliktach Timerów "
1264 "znalezionych podczas automatycznego pobierania. Nie jest to inteligentne "
1265 "rozwiązanie, więc ten sam konflikt może dręczyć Cię w kółko."
1266
1267 #
1268 msgid ""
1269 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1270 "displayed."
1271 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1272
1273 #
1274 msgid "C"
1275 msgstr "C"
1276
1277 #
1278 msgid "C-Band"
1279 msgstr "Pasmo C"
1280
1281 msgid "CDInfo"
1282 msgstr "CDInfo"
1283
1284 msgid ""
1285 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1286 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1287 msgstr ""
1288 "CDInfo umożliwia gromadzenie albumów i utworów z CDDB i CD-Text podczas "
1289 "odtwarzania płyt Audio CD w Media playerze."
1290
1291 #
1292 msgid "CI assignment"
1293 msgstr "Zadania CI"
1294
1295 #
1296 msgid "CIFS share"
1297 msgstr "Podział CIFS"
1298
1299 #
1300 msgid "CVBS"
1301 msgstr "CVBS"
1302
1303 #
1304 msgid "Cable"
1305 msgstr "Kablówka"
1306
1307 #
1308 msgid "Cache Thumbnails"
1309 msgstr "Przechowuj miniatury"
1310
1311 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1312 msgstr "Monitor rozmów dla NCID-bazowych powiadomieniach połączenia"
1313
1314 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1315 msgstr "Callmonitor dla routerów Fritz!Box"
1316
1317 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1318 msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
1319
1320 #
1321 msgid "Canada"
1322 msgstr "Kanada"
1323
1324 #
1325 msgid "Cancel"
1326 msgstr "Anuluj"
1327
1328 #
1329 msgid "Capacity: "
1330 msgstr "Pojemność:"
1331
1332 #
1333 msgid "Card"
1334 msgstr "Karta"
1335
1336 #
1337 msgid "Catalan"
1338 msgstr "Hiszpański"
1339
1340 #
1341 msgid "Center screen at the lower border"
1342 msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
1343
1344 #
1345 msgid "Center screen at the upper border"
1346 msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
1347
1348 #
1349 msgid "Change active delay"
1350 msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
1351
1352 #
1353 msgid "Change bouquets in quickzap"
1354 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1355
1356 #
1357 msgid "Change default recording offset?"
1358 msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
1359
1360 #
1361 msgid "Change hostname"
1362 msgstr "Zmień nazwę hosta"
1363
1364 #
1365 msgid "Change pin code"
1366 msgstr "Zmień kod pin"
1367
1368 msgid "Change service PIN"
1369 msgstr "Zmień PIN serwisu"
1370
1371 msgid "Change service PINs"
1372 msgstr "Zmień PINy serwisu"
1373
1374 msgid "Change setup PIN"
1375 msgstr "Zmień konfigurację PIN"
1376
1377 #
1378 msgid "Change step size"
1379 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1380
1381 #
1382 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1383 msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
1384
1385 msgid "Changelog"
1386 msgstr "Lista zmian"
1387
1388 #
1389 msgid "Channel"
1390 msgstr "Wybierz kanał"
1391
1392 #
1393 msgid "Channel Selection"
1394 msgstr "Wybór kanału"
1395
1396 #
1397 msgid "Channel audio:"
1398 msgstr "Kanał audio:"
1399
1400 #
1401 msgid "Channel not in services list"
1402 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1403
1404 #
1405 msgid "Channel:"
1406 msgstr "Kanał:"
1407
1408 #
1409 msgid "Channellist menu"
1410 msgstr "Menu listy kanałów"
1411
1412 #
1413 msgid "Channels"
1414 msgstr "Kanały"
1415
1416 #
1417 msgid "Chap."
1418 msgstr "Rozdz."
1419
1420 #
1421 msgid "Chapter"
1422 msgstr "Rozdział"
1423
1424 #
1425 msgid "Chapter:"
1426 msgstr "Rozdział:"
1427
1428 #
1429 msgid "Check"
1430 msgstr "Sprawdź"
1431
1432 #
1433 msgid "Checking Filesystem..."
1434 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1435
1436 #
1437 msgid "Choose Tuner"
1438 msgstr "Wybierz tuner"
1439
1440 #
1441 msgid "Choose a wireless network"
1442 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1443
1444 #
1445 msgid "Choose backup files"
1446 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1447
1448 #
1449 msgid "Choose backup location"
1450 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1451
1452 #
1453 msgid "Choose bouquet"
1454 msgstr "Wybierz bukiet"
1455
1456 msgid "Choose image to download"
1457 msgstr "Wybierz Image do pobrania"
1458
1459 #
1460 msgid "Choose target folder"
1461 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1462
1463 #
1464 msgid "Choose upgrade source"
1465 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1466
1467 #
1468 msgid "Choose your Skin"
1469 msgstr "Wybierz Skina"
1470
1471 #
1472 msgid "Circular left"
1473 msgstr "Kołój w lewo"
1474
1475 #
1476 msgid "Circular right"
1477 msgstr "Kołój w prawo"
1478
1479 #
1480 msgid "Classic"
1481 msgstr "Klasyczny"
1482
1483 #
1484 msgid "Cleanup"
1485 msgstr "Czyść"
1486
1487 #
1488 msgid "Cleanup Wizard"
1489 msgstr "Kreator czyszczenia"
1490
1491 #
1492 msgid "Cleanup Wizard settings"
1493 msgstr "Kreator czyszczenia"
1494
1495 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1496 msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie"
1497
1498 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1499 msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie."
1500
1501 #
1502 msgid "CleanupWizard"
1503 msgstr "Kreator czyszczenia"
1504
1505 #
1506 msgid "Clear before scan"
1507 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1508
1509 #
1510 msgid "Clear history on Exit:"
1511 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1512
1513 #
1514 msgid "Clear log"
1515 msgstr "Wyczyść log"
1516
1517 #
1518 msgid "Close"
1519 msgstr "Zamknij"
1520
1521 #
1522 msgid "Close and forget changes"
1523 msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
1524
1525 #
1526 msgid "Close and save changes"
1527 msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
1528
1529 #
1530 msgid "Close title selection"
1531 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1532
1533 msgid "Code rate HP"
1534 msgstr "Wskaźnik kodu HP"
1535
1536 msgid "Code rate LP"
1537 msgstr "Wskaźnik kodu LP"
1538
1539 #
1540 msgid "Collection name"
1541 msgstr "Nazwa kolekcji"
1542
1543 #
1544 msgid "Collection settings"
1545 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1546
1547 #
1548 msgid "Color Format"
1549 msgstr "Format kolorów"
1550
1551 #
1552 msgid "Comedy"
1553 msgstr "Komedia"
1554
1555 #
1556 msgid "Command execution..."
1557 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1558
1559 #
1560 msgid "Command order"
1561 msgstr "Kolejność poleceń"
1562
1563 #
1564 msgid "Committed DiSEqC command"
1565 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1566
1567 #
1568 msgid "Common Interface"
1569 msgstr "Moduł Dostępu"
1570
1571 #
1572 msgid "Common Interface Assignment"
1573 msgstr "Zadania Modułu CI"
1574
1575 #
1576 msgid "CommonInterface"
1577 msgstr "Moduł CI"
1578
1579 #
1580 msgid "Communication"
1581 msgstr "Komunikacja"
1582
1583 #
1584 msgid "Compact Flash"
1585 msgstr "Compact Flash"
1586
1587 #
1588 msgid "Complete"
1589 msgstr "Zakończ"
1590
1591 #
1592 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1593 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1594
1595 msgid "Composition of the recording filenames"
1596 msgstr "Skład nazwy nagrania"
1597
1598 #
1599 msgid "Configuration Mode"
1600 msgstr "Tryb konfiguracji"
1601
1602 #
1603 msgid "Configuration for the Webinterface"
1604 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1605
1606 #
1607 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1608 msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
1609
1610 #
1611 msgid "Configure interface"
1612 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1613
1614 #
1615 msgid "Configure nameservers"
1616 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1617
1618 msgid "Configure your WLAN network interface"
1619 msgstr "Konfiguracja karty sieciowej WLAN"
1620
1621 #
1622 msgid "Configure your internal LAN"
1623 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1624
1625 #
1626 msgid "Configure your network again"
1627 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1628
1629 #
1630 msgid "Configure your wireless LAN again"
1631 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1632
1633 #
1634 msgid "Configuring"
1635 msgstr "Konfigurowanie"
1636
1637 #
1638 msgid "Conflicting timer"
1639 msgstr "Konflikt timera"
1640
1641 #
1642 msgid "Connect"
1643 msgstr "Połącz"
1644
1645 #
1646 msgid "Connect to a Wireless Network"
1647 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1648
1649 #
1650 msgid "Connected to"
1651 msgstr "Podłączony do"
1652
1653 #
1654 msgid "Connected!"
1655 msgstr "Połączony!"
1656
1657 #
1658 msgid "Constellation"
1659 msgstr "Konstelacja"
1660
1661 #
1662 msgid "Content does not fit on DVD!"
1663 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1664
1665 #
1666 msgid "Continue"
1667 msgstr "Kontynuuj"
1668
1669 #
1670 msgid "Continue in background"
1671 msgstr "Kontynuuj w tle"
1672
1673 #
1674 msgid "Continue playing"
1675 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1676
1677 #
1678 msgid "Contrast"
1679 msgstr "Kontrast"
1680
1681 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1682 msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową."
1683
1684 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1685 msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową"
1686
1687 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1688 msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE"
1689
1690 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1691 msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE."
1692
1693 msgid "Control your internal system fan."
1694 msgstr "Sterowanie wewnętrznego wentylatora."
1695
1696 msgid "Control your kids's tv usage"
1697 msgstr "Zarządzaj kotrolą rodzicielską"
1698
1699 msgid "Control your system fan"
1700 msgstr "Sterowanie wentylatorem systemu."
1701
1702 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1703 msgstr "Kopiuj, zmieniaj nazwy, usuwaj, przenoś pliki lokalne na Dreambox."
1704
1705 #
1706 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1707 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1708
1709 #
1710 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1711 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1712
1713 #
1714 msgid "Could not open Picture in Picture"
1715 msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
1716
1717 #
1718 #, python-format
1719 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1720 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1721
1722 #, python-format
1723 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1724 msgstr "Nie można nagrywać z powodu nieprawidłowych serwisów % s"
1725
1726 #
1727 msgid "Crashlog settings"
1728 msgstr "Ustawienia crashlog"
1729
1730 #
1731 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1732 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1733
1734 #
1735 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1736 msgstr "Ustawienia crashlog"
1737
1738 #
1739 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1740 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1741
1742 #
1743 msgid ""
1744 "Crashlogs found!\n"
1745 "Send them to Dream Multimedia?"
1746 msgstr ""
1747 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1748 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1749
1750 #
1751 msgid "Create DVD-ISO"
1752 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1753
1754 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1755 msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD na twardym dysku DreamBoxa."
1756
1757 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1758 msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD"
1759
1760 #
1761 msgid "Create a new AutoTimer."
1762 msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
1763
1764 #
1765 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1766 msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
1767
1768 #
1769 msgid "Create a new timer using the wizard"
1770 msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
1771
1772 #
1773 msgid "Create movie folder failed"
1774 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1775
1776 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1777 msgstr "Tworzy zdjęciowy podgląd twoich filmów"
1778
1779 msgid "Create remote timers"
1780 msgstr "Tworzenie zdalnych Timerów"
1781
1782 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1783 msgstr "Zdalne tworzenie Timerów na Dreamboxach."
1784
1785 #
1786 #, python-format
1787 msgid "Creating directory %s failed."
1788 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1789
1790 #
1791 msgid "Creating partition failed"
1792 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1793
1794 #
1795 msgid "Croatian"
1796 msgstr "Chorwacki"
1797
1798 #
1799 msgid "Current Transponder"
1800 msgstr "Aktualny Transponder"
1801
1802 msgid "Current device: "
1803 msgstr "Obecne urządzenia:"
1804
1805 #
1806 msgid "Current settings:"
1807 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1808
1809 #
1810 msgid "Current value: "
1811 msgstr "Obecna wartość: "
1812
1813 #
1814 msgid "Current version:"
1815 msgstr "Aktualna wersja:"
1816
1817 msgid "Currently installed image"
1818 msgstr "Aktualnie zainstalowane Image"
1819
1820 #
1821 #, python-format
1822 msgid "Custom (%s)"
1823 msgstr "Zwykły (%s)"
1824
1825 #
1826 msgid "Custom location"
1827 msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
1828
1829 #
1830 msgid "Custom offset"
1831 msgstr "Niestandardowy offset"
1832
1833 #
1834 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1835 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1836
1837 #
1838 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1839 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1840
1841 #
1842 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1843 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1844
1845 #
1846 msgid "Customize"
1847 msgstr "Konfiguracja"
1848
1849 msgid "Customize Vali-XD skins"
1850 msgstr "Dostosuj skórki Vali-XD"
1851
1852 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1853 msgstr "Dostosuj przez siebie skórki Vali-XD."
1854
1855 #
1856 msgid "Cut"
1857 msgstr "Wytnij"
1858
1859 msgid "Cut your movies"
1860 msgstr "Przycinaj swoje filmy"
1861
1862 msgid "Cut your movies."
1863 msgstr "Przycinaj swoje filmy."
1864
1865 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1866 msgstr "CutListEditor pozwala na edycję filmów"
1867
1868 msgid ""
1869 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1870 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1871 "cut'.\n"
1872 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1873 msgstr ""
1874 "CutListEditor pozwala na edycję filmów.\n"
1875 "Zaznacz odkąd chcesz wyciąć. Naciśnij przycisk OK, wybierz opcję \"rozpocząć "
1876 "cięcie.\n"
1877 "Następnie zaznacz koniec, naciśnij OK, wybierz \"koniec cięcia\". To "
1878 "wszystko."
1879
1880 #
1881 msgid "Cutlist editor..."
1882 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1883
1884 #
1885 msgid "Czech"
1886 msgstr "Czeski"
1887
1888 #
1889 msgid "Czech Republic"
1890 msgstr "Czechy"
1891
1892 #
1893 msgid "D"
1894 msgstr "D"
1895
1896 #
1897 msgid "DHCP"
1898 msgstr "DHCP"
1899
1900 #
1901 msgid "DUAL LAYER DVD"
1902 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1903
1904 #
1905 msgid "DVB-S"
1906 msgstr "DVB-S"
1907
1908 #
1909 msgid "DVB-S2"
1910 msgstr "DVB-S2"
1911
1912 msgid "DVD Drive"
1913 msgstr "Napęd DVD"
1914
1915 #
1916 msgid "DVD File Browser"
1917 msgstr "Przeglądarka DVD"
1918
1919 #
1920 msgid "DVD Player"
1921 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1922
1923 #
1924 msgid "DVD Titlelist"
1925 msgstr "Tytuły DVD"
1926
1927 #
1928 msgid "DVD media toolbox"
1929 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1930
1931 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1932 msgstr "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie"
1933
1934 msgid ""
1935 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1936 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1937 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1938 msgstr ""
1939 "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie.\n"
1940 "Za pomocą DVDPlayer można odtwarzać filmy DVD na Dreambox z czytnikiem DVD "
1941 "lub z pliku iso oraz foldera VIDEO_TS na dysku twardym lub z sieci."
1942
1943 #
1944 msgid "Danish"
1945 msgstr "Duński"
1946
1947 #
1948 msgid "Date"
1949 msgstr "Data"
1950
1951 #
1952 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1953 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1954
1955 #
1956 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1957 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1958
1959 #
1960 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1961 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1962
1963 #
1964 msgid "Decrease delay"
1965 msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
1966
1967 #
1968 #, python-format
1969 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1970 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
1971
1972 #
1973 msgid "Deep Standby"
1974 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1975
1976 #
1977 msgid "Default"
1978 msgstr "Domyślny"
1979
1980 #
1981 msgid "Default Settings"
1982 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1983
1984 #
1985 msgid "Default movie location"
1986 msgstr "Domyślna lokalizacja"
1987
1988 #
1989 msgid "Default services lists"
1990 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1991
1992 #
1993 msgid "Defaults"
1994 msgstr "Domyślne"
1995
1996 msgid "Define a startup service"
1997 msgstr "Zdefiniuj usługi startowe"
1998
1999 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
2000 msgstr "Zdefiniuj usługi startowe dla Twojego Dreamboxa."
2001
2002 #
2003 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
2004 msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości z przeplotem"
2005
2006 #
2007 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
2008 msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości progresywnej"
2009
2010 #
2011 msgid "Delay"
2012 msgstr "Opóźnienie"
2013
2014 #
2015 msgid "Delay x seconds after service started"
2016 msgstr "Opóżnienie x sekund po starcie serwisu"
2017
2018 #
2019 msgid "Delete"
2020 msgstr "Usuń"
2021
2022 #
2023 msgid "Delete crashlogs"
2024 msgstr "Usuń crashlogi"
2025
2026 #
2027 msgid "Delete entry"
2028 msgstr "Skasuj wpis"
2029
2030 #
2031 msgid "Delete failed!"
2032 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
2033
2034 #
2035 msgid "Delete mount"
2036 msgstr "Usuń montowanie"
2037
2038 #
2039 #, python-format
2040 msgid ""
2041 "Delete no more configured satellite\n"
2042 "%s?"
2043 msgstr ""
2044 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
2045 "%s?"
2046
2047 #
2048 msgid "Descending"
2049 msgstr "Malejąco"
2050
2051 #
2052 msgid "Description"
2053 msgstr "Opis"
2054
2055 #
2056 msgid "Deselect"
2057 msgstr "Odznacz"
2058
2059 msgid "Details for plugin: "
2060 msgstr "Szczegóły dotyczące wtyczki:"
2061
2062 #
2063 msgid "Detected HDD:"
2064 msgstr "Wykryto Hdd:"
2065
2066 #
2067 msgid "Detected NIMs:"
2068 msgstr "Wykryto NIMs:"
2069
2070 #
2071 msgid "DiSEqC"
2072 msgstr "DiSEqC"
2073
2074 #
2075 msgid "DiSEqC A/B"
2076 msgstr "DiSEqC A/B"
2077
2078 #
2079 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
2080 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
2081
2082 #
2083 msgid "DiSEqC mode"
2084 msgstr "Tryb DiSEqC"
2085
2086 #
2087 msgid "DiSEqC repeats"
2088 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
2089
2090 #
2091 msgid "DiSEqC-Tester settings"
2092 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
2093
2094 #
2095 msgid "Dialing:"
2096 msgstr "Wybieranie:"
2097
2098 #
2099 msgid "Digital contour removal"
2100 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
2101
2102 #
2103 msgid "Dir:"
2104 msgstr "Katalog:"
2105
2106 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2107 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie filmów z YouTube"
2108
2109 #
2110 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2111 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
2112
2113 #
2114 #, python-format
2115 msgid "Directory %s nonexistent."
2116 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
2117
2118 #
2119 msgid "Directory browser"
2120 msgstr "Przeglądarka katalogów"
2121
2122 #
2123 msgid "Disable"
2124 msgstr "Wyłącz"
2125
2126 #
2127 msgid "Disable Picture in Picture"
2128 msgstr "Wyłącz PiP"
2129
2130 #
2131 msgid "Disable crashlog reporting"
2132 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
2133
2134 #
2135 msgid "Disable timer"
2136 msgstr "Wyłącz timer"
2137
2138 #
2139 msgid "Disabled"
2140 msgstr "Wyłączone"
2141
2142 #
2143 msgid "Discard changes and close plugin"
2144 msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
2145
2146 #
2147 msgid "Discard changes and close screen"
2148 msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
2149
2150 #
2151 msgid "Disconnect"
2152 msgstr "Rozłącz"
2153
2154 #
2155 msgid "Dish"
2156 msgstr "Antena"
2157
2158 #
2159 msgid "Display 16:9 content as"
2160 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2161
2162 #
2163 msgid "Display 4:3 content as"
2164 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
2165
2166 #
2167 msgid "Display >16:9 content as"
2168 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2169
2170 #
2171 msgid "Display Setup"
2172 msgstr "Ustawienia OLED"
2173
2174 #
2175 msgid "Display and Userinterface"
2176 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
2177
2178 #
2179 msgid "Display search results by:"
2180 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
2181
2182 msgid "Display your photos on the TV"
2183 msgstr "Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora"
2184
2185 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2186 msgstr "Wyświetla napisy z InternetMovieDatabase"
2187
2188 #
2189 #, python-format
2190 msgid ""
2191 "Do you really want to REMOVE\n"
2192 "the plugin \"%s\"?"
2193 msgstr ""
2194 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
2195 "plugina \"%s\"?"
2196
2197 #
2198 msgid ""
2199 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2200 "This could take lots of time!"
2201 msgstr ""
2202 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
2203 "Czynność może zająć dużo czasu!"
2204
2205 #, python-format
2206 msgid ""
2207 "Do you really want to delete %s\n"
2208 "%s?"
2209 msgstr ""
2210 "Czy na pewno chcesz usunąć %s\n"
2211 "%s?"
2212
2213 #
2214 #, python-format
2215 msgid "Do you really want to delete %s?"
2216 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
2217
2218 #
2219 #, python-format
2220 msgid ""
2221 "Do you really want to download\n"
2222 "the plugin \"%s\"?"
2223 msgstr ""
2224 "Czy chcesz ściągnąć\n"
2225 "plugina \"%s\" ?"
2226
2227 #
2228 msgid "Do you really want to exit?"
2229 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
2230
2231 #
2232 msgid ""
2233 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2234 "All data on the disk will be lost!"
2235 msgstr ""
2236 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
2237 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
2238
2239 #
2240 #, python-format
2241 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2242 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
2243
2244 #
2245 #, python-format
2246 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2247 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
2248
2249 #
2250 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2251 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
2252
2253 #
2254 msgid "Do you want to do a service scan?"
2255 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
2256
2257 #
2258 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2259 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
2260
2261 #, python-format
2262 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2263 msgstr "Czy chcesz pobrać Image do %s ?"
2264
2265 #
2266 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2267 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
2268
2269 #
2270 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2271 msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
2272
2273 #
2274 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2275 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
2276
2277 #
2278 msgid "Do you want to install the package:\n"
2279 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
2280
2281 #
2282 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2283 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
2284
2285 #
2286 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2287 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
2288
2289 #
2290 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2291 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
2292
2293 #
2294 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2295 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
2296
2297 #
2298 msgid "Do you want to restore your settings?"
2299 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
2300
2301 #
2302 msgid "Do you want to resume this playback?"
2303 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
2304
2305 #
2306 msgid "Do you want to see more entries?"
2307 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
2308
2309 #
2310 msgid ""
2311 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2312 "if needed?"
2313 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
2314
2315 #
2316 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2317 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
2318
2319 #
2320 msgid ""
2321 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2322 "After pressing OK, please wait!"
2323 msgstr ""
2324 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
2325 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2326
2327 #
2328 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2329 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
2330
2331 #
2332 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2333 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
2334
2335 #
2336 msgid "Don't ask, just send"
2337 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2338
2339 #
2340 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2341 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2342
2343 #
2344 #, python-format
2345 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2346 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2347
2348 #
2349 #, python-format
2350 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2351 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2352
2353 #
2354 msgid "Download"
2355 msgstr "Ładuj"
2356
2357 #, python-format
2358 msgid "Download %s from Server"
2359 msgstr "Pobrano %s z Serwera"
2360
2361 #
2362 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2363 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2364
2365 #
2366 msgid "Download Plugins"
2367 msgstr "Pobierz pluginy"
2368
2369 #
2370 msgid "Download Video"
2371 msgstr "Pobierz film"
2372
2373 msgid "Download files from Rapidshare"
2374 msgstr "Pobieranie plików z Rapidshare"
2375
2376 #
2377 msgid "Download location"
2378 msgstr "Folder pobierania:"
2379
2380 #
2381 msgid "Downloadable new plugins"
2382 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2383
2384 #
2385 msgid "Downloadable plugins"
2386 msgstr "Pluginy do pobrania"
2387
2388 #
2389 msgid "Downloading"
2390 msgstr "Pobieranie..."
2391
2392 #
2393 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2394 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2395
2396 #
2397 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2398 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2399
2400 #
2401 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2402 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2403
2404 #
2405 msgid "Dreambox software because updates are available."
2406 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2407
2408 msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
2409 msgstr "Sterownik dla Ralink RT8070/RT3070/RT3370 dla urządzeń WiFi N USB"
2410
2411 msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
2412 msgstr "Sterownik dla Realtek r8712u dla urządzeń WiFi N USB"
2413
2414 #
2415 msgid "Duration: "
2416 msgstr "Trwanie: "
2417
2418 #
2419 msgid "Dutch"
2420 msgstr "Holenderski"
2421
2422 #
2423 msgid "Dynamic contrast"
2424 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2425
2426 #
2427 msgid "E"
2428 msgstr "E"
2429
2430 #
2431 msgid "EPG Selection"
2432 msgstr "Wybór EPG"
2433
2434 #
2435 msgid "EPG encoding"
2436 msgstr "Kodowanie EPG"
2437
2438 msgid ""
2439 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2440 "is idleing\n"
2441 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2442 "epg information on these channels."
2443 msgstr ""
2444 "EPGRefresh automatycznie przełączy się na kanały zdefiniowane przez "
2445 "użytkownika\n"
2446 "(Gdy jest w trybie czuwania bez uruchomionych nagrań), aby wykonać "
2447 "aktualizacje informacji EPG na tych kanałach."
2448
2449 #
2450 #, python-format
2451 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2452 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2453
2454 #
2455 msgid "East"
2456 msgstr "Wschód"
2457
2458 #
2459 msgid "Edit"
2460 msgstr "Edytuj"
2461
2462 #
2463 msgid "Edit AutoTimer"
2464 msgstr "Edytuj AutoTimer"
2465
2466 #
2467 msgid "Edit AutoTimer filters"
2468 msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
2469
2470 #
2471 msgid "Edit AutoTimer services"
2472 msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
2473
2474 #
2475 msgid "Edit DNS"
2476 msgstr "Edytuj DNS"
2477
2478 #
2479 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2480 msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
2481
2482 #
2483 msgid "Edit Title"
2484 msgstr "Edytuj Tytuł"
2485
2486 #
2487 msgid "Edit bouquets list"
2488 msgstr "Edytuj listę bukietów"
2489
2490 #
2491 msgid "Edit chapters of current title"
2492 msgstr "Edycja rozdziału"
2493
2494 #
2495 msgid "Edit new timer defaults"
2496 msgstr "Edytuj domyślne timery"
2497
2498 #
2499 msgid "Edit selected AutoTimer"
2500 msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
2501
2502 #
2503 msgid "Edit services list"
2504 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2505
2506 #
2507 msgid "Edit settings"
2508 msgstr "Edytuj ustawienia"
2509
2510 msgid "Edit tags of recorded movies"
2511 msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów"
2512
2513 msgid "Edit tags of recorded movies."
2514 msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów."
2515
2516 #
2517 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2518 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2519
2520 #
2521 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2522 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2523
2524 #
2525 msgid "Edit title"
2526 msgstr "Edytuj tytuł"
2527
2528 #
2529 msgid "Edit upgrade source url."
2530 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2531
2532 #
2533 msgid "Editing"
2534 msgstr "Edytowanie"
2535
2536 #
2537 msgid "Editor for new AutoTimers"
2538 msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
2539
2540 #
2541 msgid "Education"
2542 msgstr "Nauka"
2543
2544 #
2545 msgid "Electronic Program Guide"
2546 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2547
2548 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2549 msgstr "Emailclient jest przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa."
2550
2551 #
2552 msgid "Enable"
2553 msgstr "Włącz"
2554
2555 #
2556 msgid "Enable /media"
2557 msgstr "Włącz katalog /media"
2558
2559 #
2560 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2561 msgstr "Włącz tryb 1080p24"
2562
2563 #
2564 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2565 msgstr "Włącz tryb 1080p25"
2566
2567 #
2568 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2569 msgstr "Włącz tryb 1080p30"
2570
2571 #
2572 msgid "Enable 5V for active antenna"
2573 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2574
2575 #
2576 msgid "Enable 720p24 Mode"
2577 msgstr "Włącz tryb 720p24"
2578
2579 #
2580 msgid "Enable Autoresolution"
2581 msgstr "Włącz Autoresolution"
2582
2583 #
2584 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2585 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2586
2587 #
2588 msgid "Enable Filtering"
2589 msgstr "Włącz filtrowanie"
2590
2591 #
2592 msgid "Enable HTTP Access"
2593 msgstr "Włącz dostęp HTTP"
2594
2595 #
2596 msgid "Enable HTTP Authentication"
2597 msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
2598
2599 #
2600 msgid "Enable HTTPS Access"
2601 msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
2602
2603 #
2604 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2605 msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
2606
2607 #
2608 msgid "Enable Service Restriction"
2609 msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
2610
2611 #
2612 msgid "Enable Streaming Authentication"
2613 msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
2614
2615 #
2616 msgid "Enable multiple bouquets"
2617 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2618
2619 #
2620 msgid "Enable parental control"
2621 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2622
2623 #
2624 msgid ""
2625 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2626 "extension menu."
2627 msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
2628
2629 #
2630 msgid "Enable timer"
2631 msgstr "Włącz timer"
2632
2633 #
2634 msgid "Enabled"
2635 msgstr "Włączone"
2636
2637 #
2638 msgid ""
2639 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2640 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2641 msgstr ""
2642 "Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
2643 "specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
2644
2645 #
2646 msgid "Encrypted: "
2647 msgstr "Odkodowany:"
2648
2649 #
2650 msgid "Encryption"
2651 msgstr "Szyfrowanie"
2652
2653 #
2654 msgid "Encryption Key"
2655 msgstr "Klucz szyfrujący"
2656
2657 #
2658 msgid "Encryption Keytype"
2659 msgstr "Typ klucza kodowania"
2660
2661 #
2662 msgid "Encryption Type"
2663 msgstr "Typ szyfrowania"
2664
2665 #
2666 msgid "Encryption:"
2667 msgstr "Kodowanie:"
2668
2669 #
2670 msgid "End of \"after event\" timespan"
2671 msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
2672
2673 #
2674 msgid "End of timespan"
2675 msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
2676
2677 #
2678 msgid "End time"
2679 msgstr "Czas zakończenia"
2680
2681 #
2682 msgid "EndTime"
2683 msgstr "Czas zakończenia"
2684
2685 #
2686 msgid "English"
2687 msgstr "Angielski"
2688
2689 msgid ""
2690 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2691 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2692 msgstr ""
2693 "Wtyczka Enigma2 do odtwarzania plików wideo AVI/DIVX/WMV/itp. z komputera PC "
2694 "na Dreamboxie. Wymaga uruchomionego VLC na komputerze PC. VLC do pobrania z "
2695 "www.videolan.org "
2696
2697 #
2698 msgid ""
2699 "Enigma2 Skinselector\n"
2700 "\n"
2701 "If you experience any problems please contact\n"
2702 "stephan@reichholf.net\n"
2703 "\n"
2704 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2705 msgstr ""
2706 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2707 "\n"
2708 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2709 "stephan@reichholf.net\n"
2710 "\n"
2711 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2712
2713 #
2714 msgid "Enter IP to scan..."
2715 msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
2716
2717 #
2718 msgid "Enter main menu..."
2719 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2720
2721 #
2722 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2723 msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
2724
2725 #
2726 msgid "Enter options:"
2727 msgstr "Wpisz opcje:"
2728
2729 #
2730 msgid "Enter password:"
2731 msgstr "Wpisz hasło:"
2732
2733 #
2734 msgid "Enter pin code"
2735 msgstr "Wpisz pin"
2736
2737 #
2738 msgid "Enter share directory:"
2739 msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
2740
2741 #
2742 msgid "Enter share name:"
2743 msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
2744
2745 #
2746 msgid "Enter the service pin"
2747 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2748
2749 #
2750 msgid "Enter user and password for host: "
2751 msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
2752
2753 #
2754 msgid "Enter username:"
2755 msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
2756
2757 #
2758 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2759 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2760
2761 #
2762 msgid "Enter your search term(s)"
2763 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2764
2765 #
2766 msgid "Entertainment"
2767 msgstr "Rozrywka"
2768
2769 #
2770 msgid "Error"
2771 msgstr "Błąd"
2772
2773 #
2774 msgid "Error executing plugin"
2775 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2776
2777 #
2778 #, python-format
2779 msgid ""
2780 "Error: %s\n"
2781 "Retry?"
2782 msgstr ""
2783 "Błąd: %s\n"
2784 "Ponowić?"
2785
2786 #
2787 msgid "Estonian"
2788 msgstr "Estoński"
2789
2790 msgid "Ethernet network interface"
2791 msgstr "Interfejs sieciowy Ethernet"
2792
2793 #
2794 msgid "Eventview"
2795 msgstr "Widok wydarzenia"
2796
2797 #
2798 msgid "Everything is fine"
2799 msgstr "Wszystko jest OK"
2800
2801 #
2802 msgid "Exact match"
2803 msgstr "Dokładne dopasowanie"
2804
2805 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2806 msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
2807
2808 #
2809 msgid "Exclude"
2810 msgstr "Wyklucz"
2811
2812 #
2813 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2814 msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
2815
2816 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2817 msgstr "Wykonaj Pluginy Tuxbox"
2818
2819 #
2820 msgid "Execution Progress:"
2821 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2822
2823 #
2824 msgid "Execution finished!!"
2825 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2826
2827 #
2828 msgid "Exif"
2829 msgstr "Exif"
2830
2831 #
2832 msgid "Exit"
2833 msgstr "Wyjście"
2834
2835 #
2836 msgid "Exit editor"
2837 msgstr "Opuść edytor"
2838
2839 msgid "Exit input device selection."
2840 msgstr "Wyjście z wybóru urządzenia wejściowego."
2841
2842 #
2843 msgid "Exit network wizard"
2844 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2845
2846 #
2847 msgid "Exit the cleanup wizard"
2848 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2849
2850 #
2851 msgid "Exit the wizard"
2852 msgstr "Opuść kreator"
2853
2854 #
2855 msgid "Exit wizard"
2856 msgstr "Opuść kreatora"
2857
2858 #
2859 msgid "Expert"
2860 msgstr "Ekspert"
2861
2862 #
2863 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2864 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2865
2866 #
2867 msgid "Extended Setup..."
2868 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2869
2870 #
2871 msgid "Extended Software"
2872 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
2873
2874 #
2875 msgid "Extended Software Plugin"
2876 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
2877
2878 #
2879 msgid "Extensions"
2880 msgstr "Rozszerzenia"
2881
2882 #
2883 msgid "Extensions management"
2884 msgstr "Zarządzanie dodatkami"
2885
2886 #
2887 msgid "FEC"
2888 msgstr "FEC"
2889
2890 msgid ""
2891 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2892 "a server using the file transfer protocol."
2893 msgstr ""
2894 "FTPBrowser umożliwia wysyłanie i pobieranie plików między Dreamboxem i "
2895 "serwerem za pomocą protokołu przesyłania plików FTP."
2896
2897 #
2898 msgid "Factory reset"
2899 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2900
2901 #
2902 msgid "Failed"
2903 msgstr "Błąd"
2904
2905 #
2906 #, python-format
2907 msgid "Fan %d"
2908 msgstr "Fan %d"
2909
2910 #
2911 #, python-format
2912 msgid "Fan %d PWM"
2913 msgstr "Fan %d PWM"
2914
2915 #
2916 #, python-format
2917 msgid "Fan %d Voltage"
2918 msgstr "Fan %d Napięcie"
2919
2920 #
2921 msgid "Fast"
2922 msgstr "Szybko"
2923
2924 #
2925 msgid "Fast DiSEqC"
2926 msgstr "Szybki DiSEqC"
2927
2928 #
2929 msgid "Fast Forward speeds"
2930 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2931
2932 #
2933 msgid "Fast epoch"
2934 msgstr "Szybka epoka"
2935
2936 #
2937 msgid "Favourites"
2938 msgstr "Ulubione"
2939
2940 #
2941 msgid "Fetching feed entries"
2942 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
2943
2944 #
2945 msgid "Fetching search entries"
2946 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
2947
2948 #
2949 msgid "Filesystem Check"
2950 msgstr "Sprawdź system plików"
2951
2952 #
2953 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2954 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
2955
2956 #
2957 msgid "Film & Animation"
2958 msgstr "Film & Animacja"
2959
2960 #
2961 msgid "Filter"
2962 msgstr "Filtr"
2963
2964 #
2965 msgid ""
2966 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2967 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2968 "it's Description.\n"
2969 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2970 msgstr ""
2971 "Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
2972 "ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
2973 "np. Opis.\n"
2974 "Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
2975
2976 #
2977 msgid "Finetune"
2978 msgstr "Strojenie"
2979
2980 #
2981 msgid "Finished"
2982 msgstr "Skończone"
2983
2984 #
2985 msgid "Finished configuring your network"
2986 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
2987
2988 #
2989 msgid "Finished restarting your network"
2990 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
2991
2992 #
2993 msgid "Finnish"
2994 msgstr "Fiński"
2995
2996 msgid ""
2997 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2998 "matched."
2999 msgstr ""
3000 "Pierwszy dzień dopasuje wydarzenia. Brak wydarzeń, które rozpoczynają się "
3001 "przed tą datą będą porównywane."
3002
3003 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
3004 msgstr "Pierwsze wygeneruj styl skóry za pomocą wtyczki Ai.HD-Control."
3005
3006 #
3007 msgid "Flash"
3008 msgstr "Flash"
3009
3010 #
3011 msgid "Flashing failed"
3012 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
3013
3014 #
3015 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
3016 msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
3017
3018 #
3019 msgid "Format"
3020 msgstr "Format"
3021
3022 #, python-format
3023 msgid ""
3024 "Found a total of %d matching Events.\n"
3025 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
3026 msgstr ""
3027 "Znaleziono w sumie %d pasujących Wydarzeń.\n"
3028 "%d Timery zostały dodane i %d zmodyfikowane, %d napotkanych konfliktów."
3029
3030 #
3031 #, python-format
3032 msgid ""
3033 "Found a total of %d matching Events.\n"
3034 "%d Timer were added and %d modified."
3035 msgstr ""
3036 "Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
3037 "%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
3038
3039 #
3040 msgid "Frame size in full view"
3041 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
3042
3043 #
3044 msgid "France"
3045 msgstr "Francja"
3046
3047 #
3048 msgid "French"
3049 msgstr "Francuski"
3050
3051 #
3052 msgid "Frequency"
3053 msgstr "Częstotliwość"
3054
3055 #
3056 msgid "Frequency bands"
3057 msgstr "Pasma częstotliwości"
3058
3059 #
3060 msgid "Frequency scan step size(khz)"
3061 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
3062
3063 #
3064 msgid "Frequency steps"
3065 msgstr "Stopnie częstotliwości"
3066
3067 #
3068 msgid "Fri"
3069 msgstr "Pią"
3070
3071 #
3072 msgid "Friday"
3073 msgstr "Piątek"
3074
3075 #
3076 msgid "Frisian"
3077 msgstr "Fryzyjski"
3078
3079 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
3080 msgstr ""
3081 "FritzCall pokazuje połączenia przychodzące do Fritz!Box na Twoim Dreamboxie."
3082
3083 msgid "Front USB Slot"
3084 msgstr "Przednie gniazdo USB"
3085
3086 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
3087 msgstr "Nakładka na /tmp/mmi.socket"
3088
3089 #
3090 #, python-format
3091 msgid "Frontprocessor version: %d"
3092 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
3093
3094 #
3095 msgid "Fsck failed"
3096 msgstr "Fsck zawiódł"
3097
3098 #
3099 msgid ""
3100 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
3101 "Do you want to Restart the GUI now?"
3102 msgstr ""
3103 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
3104 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
3105
3106 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
3107 msgstr "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet."
3108
3109 msgid ""
3110 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
3111 msgstr ""
3112 "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet na "
3113 "Dreamboxie."
3114
3115 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
3116 msgstr "Interfejs GUI do zmiany hasła telnet i ftp"
3117
3118 #
3119 msgid "Gaming"
3120 msgstr "Gry"
3121
3122 #
3123 msgid "Gateway"
3124 msgstr "Brama"
3125
3126 #
3127 msgid "General AC3 Delay"
3128 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
3129
3130 #
3131 msgid "General AC3 delay (ms)"
3132 msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
3133
3134 #
3135 msgid "General PCM Delay"
3136 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
3137
3138 #
3139 msgid "General PCM delay (ms)"
3140 msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
3141
3142 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
3143 msgstr ""
3144 "Generuje i  wyświetla Wykresy TV wszystkich użytkowników mających "
3145 "zainstalowaną tą wtyczkę."
3146
3147 #
3148 msgid "Genre"
3149 msgstr "Gatunek"
3150
3151 #
3152 msgid "Genuine Dreambox"
3153 msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
3154
3155 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
3156 msgstr "Weryfikacja autentyczności Dreamboxa nieudana!"
3157
3158 msgid "Genuine Dreambox verification"
3159 msgstr "Weryfikacja oryginalości Dreamboxa"
3160
3161 #
3162 msgid "German"
3163 msgstr "Niemiecki"
3164
3165 msgid "German storm information"
3166 msgstr "Niemieckie informacje burzowe"
3167
3168 msgid "German traffic information"
3169 msgstr "Niemieckie informacje o ruchu drogowym"
3170
3171 #
3172 msgid "Germany"
3173 msgstr "Niemcy"
3174
3175 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3176 msgstr "Pobierz dane Audio CD z CDDB i CD-Text"
3177
3178 msgid "Get latest experimental image"
3179 msgstr "Pobierz ostanie Image Experimental"
3180
3181 msgid "Get latest release image"
3182 msgstr "Pobierz ostanie Image Release"
3183
3184 #
3185 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3186 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
3187
3188 #
3189 msgid "Global delay"
3190 msgstr "Globalne opóźnienie"
3191
3192 #
3193 msgid "Goto 0"
3194 msgstr "Idź do 0"
3195
3196 #
3197 msgid "Goto position"
3198 msgstr "Idź na pozycje"
3199
3200 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3201 msgstr "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG"
3202
3203 msgid ""
3204 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3205 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3206 msgstr ""
3207 "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG.\n"
3208 "Pokazuje przegląd wszystkich uruchomionych i nadchodzących programów tv."
3209
3210 #
3211 msgid "Graphical Multi EPG"
3212 msgstr "Graficzny Multi EPG"
3213
3214 #
3215 msgid "Great Britain"
3216 msgstr "Wielka Brytania"
3217
3218 #
3219 msgid "Greek"
3220 msgstr "Grecki"
3221
3222 #
3223 msgid "Green boost"
3224 msgstr "Zielony"
3225
3226 msgid ""
3227 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
3228 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
3229 "iPhone using prowl."
3230 msgstr ""
3231 "Growlee pozwala Dreambox do przekazania powiadomienia, takich jak \"Record "
3232 "zaczął do komputera z systemem ryk, warczenie lub syslog zgodne klienta lub "
3233 "bezpośrednio na iPhone przy użyciu krążą.Growlee pozwala Dreambox`owi na "
3234 "przekazywanie powiadomień, takich jak \"Rozpoczęcie Nagrywania\" do "
3235 "komputera PC z uruchomionym Growl, Snar lub Syslog kompatybilne z klientem "
3236 "lub bezpośrednio do iPhone za pomocą Prowl."
3237
3238 msgid "Guard interval"
3239 msgstr "Przedział ochrony"
3240
3241 #
3242 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3243 msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
3244
3245 #
3246 msgid "HD Interlace Mode"
3247 msgstr "Tryb HD z przeplotem"
3248
3249 #
3250 msgid "HD Progressive Mode"
3251 msgstr "Progresywny tryb HD"
3252
3253 #
3254 msgid "HD videos"
3255 msgstr "Filmy HD"
3256
3257 #
3258 msgid "HTTP Port"
3259 msgstr "Port HTTP"
3260
3261 #
3262 msgid "HTTPS Port"
3263 msgstr "Port HTTPS"
3264
3265 #
3266 msgid "Harddisk"
3267 msgstr "Dysk twardy..."
3268
3269 #
3270 msgid "Harddisk setup"
3271 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
3272
3273 #
3274 msgid "Harddisk standby after"
3275 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
3276
3277 #
3278 msgid "Help"
3279 msgstr "Pomoc"
3280
3281 msgid "Hidden network"
3282 msgstr "Ukryta sieć"
3283
3284 #
3285 msgid "Hidden network SSID"
3286 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
3287
3288 #
3289 msgid "Hidden networkname"
3290 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
3291
3292 msgid "Hierarchy info"
3293 msgstr "Informacje o hierarchii"
3294
3295 #
3296 msgid "High bitrate support"
3297 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
3298
3299 #
3300 msgid "History"
3301 msgstr "Historia"
3302
3303 #
3304 msgid "Holland"
3305 msgstr "Holandia"
3306
3307 #
3308 msgid "Hong Kong"
3309 msgstr "Hong Kong"
3310
3311 #
3312 msgid "Horizontal"
3313 msgstr "Pozioma [H]"
3314
3315 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3316 msgstr "Hotplugging do urządzeń odłączalnych"
3317
3318 #
3319 msgid "How many minutes do you want to record?"
3320 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
3321
3322 #
3323 msgid "How to handle found crashlogs?"
3324 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
3325
3326 #
3327 msgid "Howto & Style"
3328 msgstr "Porady & Styl"
3329
3330 #
3331 msgid "Hue"
3332 msgstr "Barwa"
3333
3334 #
3335 msgid "Hungarian"
3336 msgstr "Węgierski"
3337
3338 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3339 msgstr "przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa"
3340
3341 #
3342 msgid "IP Address"
3343 msgstr "Adres IP"
3344
3345 #
3346 msgid "IP:"
3347 msgstr "IP:"
3348
3349 msgid "IRC Client for Enigma2"
3350 msgstr "Klient IRC dla Enigma2"
3351
3352 #
3353 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3354 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
3355
3356 #
3357 msgid "ISO path"
3358 msgstr "Ścieżka ISO"
3359
3360 #
3361 msgid "Icelandic"
3362 msgstr "Islandzki"
3363
3364 #, python-format
3365 msgid ""
3366 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3367 "event if it records at least 80%% of the it."
3368 msgstr ""
3369 "Jeśli ta funkcja jest włączona, istniejący Timer uważa za nagranie "
3370 "zdarzenia, jeśli zapisał co najmniej 80%% z zaplanowanego nagrania."
3371
3372 #
3373 msgid ""
3374 "If you see this, something is wrong with\n"
3375 "your scart connection. Press OK to return."
3376 msgstr ""
3377 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
3378 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
3379
3380 #
3381 msgid ""
3382 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3383 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3384 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3385 "possible.\n"
3386 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3387 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3388 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3389 "step.\n"
3390 "If you are happy with the result, press OK."
3391 msgstr ""
3392 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
3393 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
3394 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
3395 "wartości.\n"
3396 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
3397 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
3398 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
3399 "kolejnym kroku.\n"
3400 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
3401
3402 #
3403 msgid "Import AutoTimer"
3404 msgstr "Importuj AutoTimera"
3405
3406 #
3407 msgid "Import existing Timer"
3408 msgstr "Importuj istniejący Timer"
3409
3410 #
3411 msgid "Import from EPG"
3412 msgstr "Importuj z EPG"
3413
3414 #
3415 msgid "In Progress"
3416 msgstr "W toku"
3417
3418 #
3419 msgid ""
3420 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3421 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
3422
3423 #
3424 msgid "Include"
3425 msgstr "Dołącz"
3426
3427 #
3428 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3429 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
3430
3431 #
3432 msgid "Increase delay"
3433 msgstr "Zwiększ opóźnienie"
3434
3435 #
3436 #, python-format
3437 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3438 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
3439
3440 #
3441 msgid "Increased voltage"
3442 msgstr "Zwiększone napięcie"
3443
3444 #
3445 msgid "Index"
3446 msgstr "Indeks"
3447
3448 #
3449 msgid "India"
3450 msgstr "Indie"
3451
3452 #
3453 msgid "Info"
3454 msgstr "Info"
3455
3456 #
3457 msgid "InfoBar"
3458 msgstr "Pasek info"
3459
3460 #
3461 msgid "Infobar timeout"
3462 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
3463
3464 #
3465 msgid "Information"
3466 msgstr "Informacje"
3467
3468 #
3469 msgid "Init"
3470 msgstr "Init"
3471
3472 msgid "Initial Fast Forward speed"
3473 msgstr "Początkowa prędkość przewijania"
3474
3475 msgid "Initial Rewind speed"
3476 msgstr "Początkowa prędkość cofania"
3477
3478 #
3479 msgid "Initial location in new timers"
3480 msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
3481
3482 #
3483 msgid "Initialization"
3484 msgstr "Inicjalizacja"
3485
3486 #
3487 msgid "Initialize"
3488 msgstr "Inicjuj"
3489
3490 #
3491 msgid "Initializing Harddisk..."
3492 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3493
3494 #
3495 msgid "Input"
3496 msgstr "Info"
3497
3498 msgid "Input device setup"
3499 msgstr "Konfiguracjia urządzenia wejściowego"
3500
3501 msgid "Input devices"
3502 msgstr "Konfiguracjia urządzenia"
3503
3504 #
3505 msgid "Install"
3506 msgstr "Instalacja"
3507
3508 #
3509 msgid "Install a new image with a USB stick"
3510 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3511
3512 #
3513 msgid "Install a new image with your web browser"
3514 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3515
3516 #
3517 msgid "Install extensions."
3518 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3519
3520 #
3521 msgid "Install local extension"
3522 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3523
3524 #
3525 msgid "Install or remove finished."
3526 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3527
3528 #
3529 msgid "Install settings, skins, software..."
3530 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3531
3532 #
3533 msgid "Installation finished."
3534 msgstr "Instalacja zakończona."
3535
3536 #
3537 msgid "Installing"
3538 msgstr "Instalowanie"
3539
3540 #
3541 msgid "Installing Software..."
3542 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3543
3544 #
3545 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3546 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3547
3548 #
3549 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3550 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3551
3552 #
3553 msgid "Installing package content... Please wait..."
3554 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3555
3556 #
3557 msgid "Instant Record..."
3558 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3559
3560 #
3561 msgid "Instant record location"
3562 msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
3563
3564 #
3565 msgid "Interface: "
3566 msgstr "Interfejs: "
3567
3568 #
3569 msgid "Intermediate"
3570 msgstr "Pośrednia"
3571
3572 #
3573 msgid "Internal Flash"
3574 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3575
3576 msgid "Internal LAN adapter."
3577 msgstr "Wewnętrzny adapter LAN."
3578
3579 msgid "Internal USB Slot"
3580 msgstr "Wewnętrzne gnizado USB"
3581
3582 msgid "Internal firmware updater"
3583 msgstr "Aktualizator oprogramowania wewnętrznego"
3584
3585 #
3586 msgid "Invalid Location"
3587 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3588
3589 #
3590 #, python-format
3591 msgid "Invalid directory selected: %s"
3592 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3593
3594 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3595 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3596 msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
3597
3598 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3599 msgid "Invalid response from server."
3600 msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
3601
3602 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3603 #, python-format
3604 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3605 msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
3606
3607 #
3608 msgid "Invalid selection"
3609 msgstr "Zły wybór"
3610
3611 #
3612 msgid "Inversion"
3613 msgstr "Inversja"
3614
3615 #
3616 msgid "Ipkg"
3617 msgstr "Ipkg"
3618
3619 #
3620 msgid "Ireland"
3621 msgstr "Irlandia"
3622
3623 #
3624 msgid "Is this videomode ok?"
3625 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3626
3627 #
3628 msgid "Israel"
3629 msgstr "Izrael"
3630
3631 #
3632 msgid ""
3633 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3634 "deny specific ones.\n"
3635 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3636 "Service (inside a Bouquet).\n"
3637 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3638 msgstr ""
3639 "Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
3640 "odmówić jednemu.\n"
3641 "Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
3642 "(w środku bukietu).\n"
3643 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3644
3645 #
3646 msgid "Italian"
3647 msgstr "Włoski"
3648
3649 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3650 msgstr "Włoskia prognoza pogody na Dreambox"
3651
3652 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3653 msgstr "Włoska prognoza pogody na Dreambox z www.google.it"
3654
3655 #
3656 msgid "Italy"
3657 msgstr "Włochy"
3658
3659 #
3660 msgid "Japan"
3661 msgstr "Japonia"
3662
3663 #
3664 msgid "Job View"
3665 msgstr "Podgląd zajęć"
3666
3667 #
3668 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3669 msgid "Just Scale"
3670 msgstr "Po prostu skaluj"
3671
3672 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3673 msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3674
3675 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3676 msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
3677
3678 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3679 msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
3680
3681 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3682 msgstr "Kerni's SWAIN skin"
3683
3684 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3685 msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
3686
3687 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3688 msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
3689
3690 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3691 msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
3692
3693 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3694 msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
3695
3696 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3697 msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3698
3699 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3700 msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
3701
3702 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3703 msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
3704
3705 msgid "Kerni's simple skin"
3706 msgstr "Kerni's simple skin"
3707
3708 msgid "Kerni-HD1 skin"
3709 msgstr "Kerni-HD1 skin"
3710
3711 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3712 msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
3713
3714 msgid "Kernis HD1 skin"
3715 msgstr "Kernis HD1 skin"
3716
3717 #
3718 #, python-format
3719 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3720 msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
3721
3722 #
3723 #, python-format
3724 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3725 msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
3726
3727 #
3728 msgid "Keyboard"
3729 msgstr "Klawiatura..."
3730
3731 #
3732 msgid "Keyboard Map"
3733 msgstr "Mapa klawiatury"
3734
3735 #
3736 msgid "Keyboard Setup"
3737 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3738
3739 #
3740 msgid "Keymap"
3741 msgstr "Mapa klawiszy"
3742
3743 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3744 msgstr "KiddyTimer pozwala kontrolować dzieci z korzystania TV."
3745
3746 #
3747 msgid "LAN Adapter"
3748 msgstr "Adapter LAN"
3749
3750 msgid "LAN connection"
3751 msgstr "Połączenie LAN"
3752
3753 #
3754 msgid "LNB"
3755 msgstr "LNB"
3756
3757 #
3758 msgid "LOF"
3759 msgstr "LOF"
3760
3761 #
3762 msgid "LOF/H"
3763 msgstr "LOF/H"
3764
3765 #
3766 msgid "LOF/L"
3767 msgstr "LOF/L"
3768
3769 #
3770 msgid "Language"
3771 msgstr "Język"
3772
3773 #
3774 msgid "Language selection"
3775 msgstr "Wybór języka"
3776
3777 #
3778 msgid "Last config"
3779 msgstr "Ostatnie ust"
3780
3781 msgid ""
3782 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3783 "matched."
3784 msgstr ""
3785 "Ostatni dzień dopasuje wydarzenia. Wydarzenia zaczynjące się przed tą datą "
3786 "należy dopasować."
3787
3788 #
3789 msgid "Last speed"
3790 msgstr "Ostatnia prędkość"
3791
3792 #
3793 msgid "Latitude"
3794 msgstr "Szerokość geogr."
3795
3796 #
3797 msgid "Latvian"
3798 msgstr "Łotewski"
3799
3800 #
3801 msgid "Leave DVD Player?"
3802 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3803
3804 #
3805 msgid "Left"
3806 msgstr "Lewo"
3807
3808 #
3809 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3810 msgid "Letterbox"
3811 msgstr "Letterbox"
3812
3813 #
3814 msgid "Limit east"
3815 msgstr "Limit wschodni"
3816
3817 #
3818 msgid "Limit west"
3819 msgstr "Limit zachodni"
3820
3821 #
3822 msgid "Limited character set for recording filenames"
3823 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3824
3825 #
3826 msgid "Limits off"
3827 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3828
3829 #
3830 msgid "Limits on"
3831 msgstr "Limity właczony"
3832
3833 #
3834 msgid "Link Quality:"
3835 msgstr "Jakość sygnału:"
3836
3837 #
3838 msgid "Link:"
3839 msgstr "Łącze:"
3840
3841 #
3842 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3843 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3844
3845 msgid "List available networks"
3846 msgstr "Lista dostępnych sieci"
3847
3848 #
3849 msgid "List of Storage Devices"
3850 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3851
3852 msgid "Listen and record internet radio"
3853 msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe"
3854
3855 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3856 msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe shoutcast na Dreamboxie."
3857
3858 #
3859 msgid "Lithuanian"
3860 msgstr "Litewski"
3861
3862 #
3863 msgid "Load"
3864 msgstr "Otwórz"
3865
3866 #
3867 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3868 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3869
3870 #
3871 msgid "Load feed on startup:"
3872 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3873
3874 #
3875 msgid "Load movie-length"
3876 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3877
3878 #
3879 msgid "Local Network"
3880 msgstr "Sieć lokalna"
3881
3882 #
3883 msgid "Local share name"
3884 msgstr "Lokalna nazwa udziału"
3885
3886 #
3887 msgid "Location"
3888 msgstr "Lokalizacja"
3889
3890 #
3891 msgid "Location for instant recordings"
3892 msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
3893
3894 #
3895 msgid "Lock:"
3896 msgstr "Block:"
3897
3898 #
3899 msgid "Log results to harddisk"
3900 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3901
3902 #
3903 msgid "Long Keypress"
3904 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3905
3906 msgid "Long filenames"
3907 msgstr "Długie nazwy"
3908
3909 #
3910 msgid "Longitude"
3911 msgstr "Długość geogr."
3912
3913 #
3914 msgid "Lower bound of timespan."
3915 msgstr "Dolny horyzont czasowy"
3916
3917 #
3918 msgid ""
3919 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3920 "are not taken into account!"
3921 msgstr ""
3922 "Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
3923 "nie jest brany dla tego konta!"
3924
3925 #
3926 msgid "MMC Card"
3927 msgstr "Karta MMC"
3928
3929 #
3930 msgid "MORE"
3931 msgstr "Więcej"
3932
3933 #
3934 msgid "Main menu"
3935 msgstr "Menu Główne"
3936
3937 #
3938 msgid "Mainmenu"
3939 msgstr "Menu Główne"
3940
3941 #
3942 msgid "Make this mark an 'in' point"
3943 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3944
3945 #
3946 msgid "Make this mark an 'out' point"
3947 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
3948
3949 #
3950 msgid "Make this mark just a mark"
3951 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
3952
3953 #
3954 msgid "Manage extensions"
3955 msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
3956
3957 msgid "Manage local files"
3958 msgstr "Zarządzaj lokalnymi plikami"
3959
3960 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3961 msgstr ""
3962 "Zarządzanie logiem wyświetlene podczas uruchamiania tunera lub w trybie "
3963 "radio."
3964
3965 msgid "Manage logos to display at boottime"
3966 msgstr "Zarządzanie logoiem wyświetllane podczas startu tunera"
3967
3968 #
3969 msgid "Manage network shares"
3970 msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
3971
3972 msgid ""
3973 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3974 msgstr ""
3975 "Zarządzaj plikami muzycznymi w bazie danych, odtwarzaj z Merlin Music Player."
3976
3977 #
3978 msgid "Manage your network shares..."
3979 msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
3980
3981 #
3982 msgid "Manage your receiver's software"
3983 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
3984
3985 #
3986 msgid "Manual Scan"
3987 msgstr "Ręczne skanowanie"
3988
3989 msgid "Manual configuration"
3990 msgstr "Ręczna konfiguracja"
3991
3992 #
3993 msgid "Manual transponder"
3994 msgstr "Własny transponder"
3995
3996 #
3997 msgid "Manufacturer"
3998 msgstr "Producent"
3999
4000 #
4001 msgid "Margin after record"
4002 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
4003
4004 #
4005 msgid "Margin before record (minutes)"
4006 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
4007
4008 #
4009 #, python-format
4010 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
4011 msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
4012
4013 #
4014 msgid "Match title"
4015 msgstr "Dopasuj tytuł"
4016
4017 #
4018 #, python-format
4019 msgid "Match title: %s"
4020 msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
4021
4022 #
4023 msgid "Max. Bitrate: "
4024 msgstr "Max. Bitrate: "
4025
4026 #
4027 msgid "Maximum duration (in m)"
4028 msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
4029
4030 #
4031 msgid ""
4032 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
4033 "time (without offset) it won't be matched."
4034 msgstr ""
4035 "Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
4036 "(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
4037
4038 #
4039 msgid "Media player"
4040 msgstr "Odtwarzacz"
4041
4042 #
4043 msgid "MediaPlayer"
4044 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
4045
4046 msgid ""
4047 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
4048 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
4049 msgstr ""
4050 "MediaScanner skanuje urządzenia odtwarzające pliki multimedialne i wyświetla "
4051 "menu z możliwymi działaniami, jak wyświetlanie zdjęć lub odtwarzanie filmów."
4052
4053 msgid ""
4054 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
4055 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
4056 "view cover and album information."
4057 msgstr ""
4058 "Mediaplayer odtwarza ulubioną muzykę i wideo.\n"
4059 "Odtwórz wszystkie swoje ulubione pliki muzyczne i pliki wideo, porządkuj je "
4060 "w listy odtwarzania, twórz okładki podglądowe i informacje o albumie."
4061
4062 #
4063 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
4064 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
4065
4066 #
4067 msgid "Medium is not empty!"
4068 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
4069
4070 #
4071 msgid "Menu"
4072 msgstr "Menu"
4073
4074 msgid "Merlin Music Player and iDream"
4075 msgstr "Odtwarzacz Merlin Music i iDream"
4076
4077 #
4078 msgid "Message"
4079 msgstr "Wiadomość"
4080
4081 #
4082 msgid "Message..."
4083 msgstr "Wiadomość..."
4084
4085 #
4086 msgid "Mexico"
4087 msgstr "Meksyk"
4088
4089 #
4090 msgid "Mkfs failed"
4091 msgstr "Mkfs zawiódł"
4092
4093 #
4094 msgid "Mode"
4095 msgstr "Tryb"
4096
4097 #
4098 msgid "Model: "
4099 msgstr "Model: "
4100
4101 #
4102 msgid "Modify existing timers"
4103 msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
4104
4105 #
4106 msgid "Modulation"
4107 msgstr "Modulacja"
4108
4109 #
4110 msgid "Modulator"
4111 msgstr "Modulator"
4112
4113 #
4114 msgid "Mon"
4115 msgstr "Pon"
4116
4117 #
4118 msgid "Mon-Fri"
4119 msgstr "Pon-Pią"
4120
4121 #
4122 msgid "Monday"
4123 msgstr "Poniedziałek"
4124
4125 #
4126 msgid "Monthly"
4127 msgstr "Miesięcznie"
4128
4129 #
4130 msgid "More video entries."
4131 msgstr "Więcej wpisów wideo."
4132
4133 #
4134 msgid "Mosquito noise reduction"
4135 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
4136
4137 #
4138 msgid "Most discussed"
4139 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
4140
4141 #
4142 msgid "Most linked"
4143 msgstr "Najczęściej ogladane"
4144
4145 #
4146 msgid "Most popular"
4147 msgstr "Najbardziej popularne"
4148
4149 #
4150 msgid "Most recent"
4151 msgstr "Najnowsze"
4152
4153 #
4154 msgid "Most responded"
4155 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
4156
4157 #
4158 msgid "Most viewed"
4159 msgstr "Najczęściej ogladane"
4160
4161 #
4162 msgid "Mount failed"
4163 msgstr "Montowanie nieudane"
4164
4165 #
4166 msgid "Mount informations"
4167 msgstr "Informacje montowania"
4168
4169 #
4170 msgid "Mount options"
4171 msgstr "Opcje montowania"
4172
4173 #
4174 msgid "Mount type"
4175 msgstr "Typ montowania"
4176
4177 #
4178 msgid "MountManager"
4179 msgstr "Menadżer montowania"
4180
4181 #
4182 msgid ""
4183 "Mounted/\n"
4184 "Unmounted"
4185 msgstr ""
4186 "Zamontowane/\n"
4187 "Odmontowane"
4188
4189 #
4190 msgid "Mountpoints management"
4191 msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
4192
4193 #
4194 msgid "Mounts editor"
4195 msgstr "Edytor montowania"
4196
4197 #
4198 msgid "Mounts management"
4199 msgstr "Zarządzanie montowaniem"
4200
4201 #
4202 msgid "Move Picture in Picture"
4203 msgstr "Przesuń PiP"
4204
4205 #
4206 msgid "Move east"
4207 msgstr "Przesuń na wschód"
4208
4209 #
4210 msgid "Move plugin screen"
4211 msgstr "Przenieś obraz plugnu"
4212
4213 #
4214 msgid "Move screen down"
4215 msgstr "Przenieś obraz w dół"
4216
4217 #
4218 msgid "Move screen to the center of your TV"
4219 msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
4220
4221 #
4222 msgid "Move screen to the left"
4223 msgstr "Przenieś obraz do lewej"
4224
4225 #
4226 msgid "Move screen to the lower left corner"
4227 msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
4228
4229 #
4230 msgid "Move screen to the lower right corner"
4231 msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
4232
4233 #
4234 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4235 msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
4236
4237 #
4238 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4239 msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
4240
4241 #
4242 msgid "Move screen to the right"
4243 msgstr "Przenieś obraz do prawej"
4244
4245 #
4246 msgid "Move screen to the upper left corner"
4247 msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
4248
4249 #
4250 msgid "Move screen to the upper right corner"
4251 msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
4252
4253 #
4254 msgid "Move screen up"
4255 msgstr "Przenieś obraz wyżej"
4256
4257 #
4258 msgid "Move west"
4259 msgstr "Przesuń na zachód"
4260
4261 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4262 msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych  (Niemcy)"
4263
4264 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4265 msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych"
4266
4267 #
4268 msgid "Movie location"
4269 msgstr "Przenieś lokalizację"
4270
4271 msgid ""
4272 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4273 msgstr ""
4274 "MovieTagger dodaje tagi w nagranych filmach do sortowania dużej listy filmów."
4275
4276 msgid ""
4277 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4278 "the movielist."
4279 msgstr ""
4280 "MovieList Preview tworzy zdjęcia z nagrań i pokazuje je jako okładki "
4281 "wewnątrz MovieList."
4282
4283 #
4284 msgid "Movielist menu"
4285 msgstr "Menu listy filmów"
4286
4287 #
4288 msgid "Multi EPG"
4289 msgstr "Multi EPG"
4290
4291 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
4292 msgstr "Pokaż bukiet jako Multi-EPG"
4293
4294 #
4295 msgid "Multimedia"
4296 msgstr "Multimedia"
4297
4298 #
4299 msgid "Multiple service support"
4300 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
4301
4302 msgid "Multiplex"
4303 msgstr "Multiplex"
4304
4305 #
4306 msgid "Multisat"
4307 msgstr "Multisat"
4308
4309 #
4310 msgid "Music"
4311 msgstr "Muzyka"
4312
4313 #
4314 msgid "Mute"
4315 msgstr "Mute"
4316
4317 #
4318 msgid "My TubePlayer"
4319 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4320
4321 #
4322 msgid "MyTube Settings"
4323 msgstr "Ustawienia MyTube"
4324
4325 #
4326 msgid "MyTubePlayer"
4327 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4328
4329 #
4330 msgid "MyTubePlayer Help"
4331 msgstr "Pomoc MyTube"
4332
4333 #
4334 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4335 msgstr "Widok pobierania filmów"
4336
4337 #
4338 msgid "MyTubePlayer settings"
4339 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
4340
4341 #
4342 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4343 msgstr "Info MyTube"
4344
4345 #
4346 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4347 msgstr "Pomoc MyTube"
4348
4349 #
4350 msgid "N/A"
4351 msgstr "N/A"
4352
4353 msgid ""
4354 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4355 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4356 msgstr ""
4357 "NCID klient pokazuje przychodzące rozmowy promowane przez każdy NCID serwer "
4358 "(np. Vodafone Easybox) na twoim Dreamboxie."
4359
4360 #
4361 msgid "NEXT"
4362 msgstr "Następny"
4363
4364 #
4365 msgid "NFI Image Flashing"
4366 msgstr "Wgrywanie softu NFI"
4367
4368 #
4369 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4370 msgstr ""
4371 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
4372
4373 #
4374 msgid "NFS share"
4375 msgstr "Udział NFS"
4376
4377 msgid "NIM"
4378 msgstr "Tuner"
4379
4380 #
4381 msgid "NOW"
4382 msgstr "Teraz"
4383
4384 #
4385 msgid "NTSC"
4386 msgstr "NTSC"
4387
4388 #
4389 msgid "Name"
4390 msgstr "Nazwa"
4391
4392 #
4393 msgid "Nameserver"
4394 msgstr "Nameserver"
4395
4396 #
4397 #, python-format
4398 msgid "Nameserver %d"
4399 msgstr "Nameserver %d"
4400
4401 #
4402 msgid "Nameserver Setup"
4403 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
4404
4405 #
4406 msgid "Nameserver settings"
4407 msgstr "Ustawienia nameserver"
4408
4409 msgid "Namespace"
4410 msgstr "Namespace"
4411
4412 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4413 msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
4414
4415 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4416 msgstr "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4417
4418 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4419 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
4420
4421 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4422 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4423
4424 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4425 msgstr "Nemesis Blueline Skin"
4426
4427 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4428 msgstr "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4429
4430 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4431 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4432
4433 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4434 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4435
4436 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4437 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4438
4439 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4440 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4441
4442 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4443 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
4444
4445 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4446 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4447
4448 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4449 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
4450
4451 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4452 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4453
4454 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4455 msgstr "Nemesis Flatline Skin"
4456
4457 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4458 msgstr "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4459
4460 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4461 msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
4462
4463 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4464 msgstr "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4465
4466 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4467 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
4468
4469 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4470 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4471
4472 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4473 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
4474
4475 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4476 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4477
4478 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4479 msgstr "Nemesis Greenline Skin"
4480
4481 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4482 msgstr "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4483
4484 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4485 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
4486
4487 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4488 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4489
4490 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4491 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
4492
4493 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4494 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4495
4496 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4497 msgstr "Nemesis Greyline Skin"
4498
4499 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4500 msgstr "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4501
4502 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4503 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
4504
4505 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4506 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4507
4508 #
4509 msgid "Netmask"
4510 msgstr "Maska sieci"
4511
4512 #
4513 msgid "Network"
4514 msgstr "Sieć"
4515
4516 #
4517 msgid "Network Configuration..."
4518 msgstr "Konfiguracja sieci..."
4519
4520 #
4521 msgid "Network Mount"
4522 msgstr "Montowanie sieci"
4523
4524 #
4525 msgid "Network SSID"
4526 msgstr "Sieciowe SSID"
4527
4528 #
4529 msgid "Network Setup"
4530 msgstr "Ustawienia sieci"
4531
4532 #
4533 msgid "Network Wizard"
4534 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
4535
4536 #
4537 msgid "Network scan"
4538 msgstr "Skanowanie sieci"
4539
4540 #
4541 msgid "Network setup"
4542 msgstr "Ustawienia sieci"
4543
4544 #
4545 msgid "Network test"
4546 msgstr "Test połączenia sieciowego"
4547
4548 #
4549 msgid "Network test..."
4550 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
4551
4552 msgid "Network test: "
4553 msgstr "Test sieci:"
4554
4555 #
4556 msgid "Network:"
4557 msgstr "Sieć:"
4558
4559 #
4560 msgid "NetworkBrowser"
4561 msgstr "Przeglądarka sieciowa"
4562
4563 #
4564 msgid "NetworkWizard"
4565 msgstr "Kreator sieci"
4566
4567 msgid "Networkname (SSID)"
4568 msgstr "Nazwa sieci (SSID)"
4569
4570 #
4571 msgid "Never"
4572 msgstr "Nigdy"
4573
4574 #
4575 msgid "New"
4576 msgstr "Nowe"
4577
4578 msgid "New PIN"
4579 msgstr "Nowy PIN"
4580
4581 #
4582 msgid "New Zealand"
4583 msgstr "Nowa Zelandia"
4584
4585 #
4586 msgid "New version:"
4587 msgstr "Nowa wersja:"
4588
4589 #
4590 msgid "News & Politics"
4591 msgstr "Informacje & Polityka"
4592
4593 #
4594 msgid "Next"
4595 msgstr "Następny"
4596
4597 #
4598 msgid "No"
4599 msgstr "Nie"
4600
4601 #
4602 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4603 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
4604
4605 #
4606 msgid "No Connection"
4607 msgstr "Brak połączenia"
4608
4609 #
4610 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4611 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
4612
4613 #
4614 msgid "No Networks found"
4615 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4616
4617 #
4618 msgid "No backup needed"
4619 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
4620
4621 #
4622 msgid ""
4623 "No data on transponder!\n"
4624 "(Timeout reading PAT)"
4625 msgstr ""
4626 "Brak danych na transponderze!\n"
4627 "(Koniec czasu czytania PAT)"
4628
4629 #
4630 msgid "No description available."
4631 msgstr "Brak dostępnego opisu."
4632
4633 #
4634 msgid "No details for this image file"
4635 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
4636
4637 #
4638 msgid "No displayable files on this medium found!"
4639 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
4640
4641 #
4642 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4643 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
4644
4645 #
4646 msgid ""
4647 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4648 "forward/backward!"
4649 msgstr ""
4650 "Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
4651 "numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
4652
4653 #
4654 msgid "No free tuner!"
4655 msgstr "Brak wolnego tunera!"
4656
4657 #
4658 msgid "No network connection available."
4659 msgstr "Brak połączenia z siecią."
4660
4661 #
4662 msgid "No network devices found!"
4663 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
4664
4665 #
4666 msgid "No networks found"
4667 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4668
4669 #
4670 msgid ""
4671 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4672 msgstr ""
4673 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
4674 "spróbować ponownie."
4675
4676 #
4677 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4678 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
4679
4680 #
4681 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4682 msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
4683
4684 #
4685 msgid "No positioner capable frontend found."
4686 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
4687
4688 #
4689 msgid "No satellite frontend found!!"
4690 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
4691
4692 #
4693 msgid "No tags are set on these movies."
4694 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
4695
4696 #
4697 msgid "No to all"
4698 msgstr "Nie dla wszystkich"
4699
4700 #
4701 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4702 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
4703
4704 #
4705 msgid ""
4706 "No tuner is enabled!\n"
4707 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4708 msgstr ""
4709 "Brak włączonego tunera!\n"
4710 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
4711
4712 #
4713 msgid ""
4714 "No valid service PIN found!\n"
4715 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4716 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4717 msgstr ""
4718 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
4719 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
4720 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
4721
4722 #
4723 msgid ""
4724 "No valid setup PIN found!\n"
4725 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4726 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4727 msgstr ""
4728 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4729 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4730 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4731
4732 #
4733 msgid "No videos to display"
4734 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4735
4736 #
4737 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4738 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
4739
4740 msgid "No wireless networks found! Searching..."
4741 msgstr "Nie znaleziono sieci bezprzewodowych! Wyszukiwanie ..."
4742
4743 #
4744 msgid ""
4745 "No working local network adapter found.\n"
4746 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4747 "configured correctly."
4748 msgstr ""
4749 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4750 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4751 "skonfigurowana."
4752
4753 #
4754 msgid ""
4755 "No working wireless network adapter found.\n"
4756 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4757 "network is configured correctly."
4758 msgstr ""
4759 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4760 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4761 "dobrze skonfigurowana."
4762
4763 #
4764 msgid ""
4765 "No working wireless network interface found.\n"
4766 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4767 "your local network interface."
4768 msgstr ""
4769 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4770 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4771 "lokalny interfejs sieciowy."
4772
4773 #
4774 msgid "No, but play video again"
4775 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4776
4777 #
4778 msgid "No, but restart from begin"
4779 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4780
4781 #
4782 msgid "No, but switch to video entries."
4783 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4784
4785 #
4786 msgid "No, but switch to video search."
4787 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4788
4789 #
4790 msgid "No, do nothing."
4791 msgstr "Nie, nie rób nic."
4792
4793 #
4794 msgid "No, just start my dreambox"
4795 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4796
4797 msgid "No, never"
4798 msgstr "Nie, nigdy"
4799
4800 #
4801 msgid "No, not now"
4802 msgstr "Nie teraz"
4803
4804 #
4805 msgid "No, remove them."
4806 msgstr "Nie, usuń je."
4807
4808 #
4809 msgid "No, scan later manually"
4810 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4811
4812 #
4813 msgid "No, send them never"
4814 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4815
4816 #
4817 msgid "None"
4818 msgstr "Brak"
4819
4820 #
4821 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4822 msgid "Nonlinear"
4823 msgstr "Nielinearny"
4824
4825 #
4826 msgid "Nonprofits & Activism"
4827 msgstr "Fundacje & Aktywizm"
4828
4829 #
4830 msgid "North"
4831 msgstr "Północ"
4832
4833 #
4834 msgid "Norwegian"
4835 msgstr "Norweski"
4836
4837 msgid "Not after"
4838 msgstr "Nie po"
4839
4840 msgid "Not before"
4841 msgstr "Nie przed"
4842
4843 #
4844 #, python-format
4845 msgid ""
4846 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4847 "required, %d MB available)"
4848 msgstr ""
4849 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4850 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4851
4852 #
4853 msgid "Not fetching feed entries"
4854 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4855
4856 msgid "Not-Associated"
4857 msgstr "Nie Związane"
4858
4859 #
4860 msgid ""
4861 "Nothing to scan!\n"
4862 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4863 msgstr ""
4864 "Nic do skanowania!\n"
4865 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4866
4867 #
4868 msgid "Now Playing"
4869 msgstr "Odtwarzane"
4870
4871 #
4872 msgid ""
4873 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4874 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4875 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4876 msgstr ""
4877 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4878 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4879 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4880
4881 #
4882 msgid "Number of scheduled recordings left."
4883 msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
4884
4885 #
4886 msgid "OK"
4887 msgstr "OK"
4888
4889 #
4890 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4891 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4892
4893 #
4894 msgid "OK, remove another extensions"
4895 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4896
4897 #
4898 msgid "OK, remove some extensions"
4899 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4900
4901 msgid "ONID"
4902 msgstr "ONID"
4903
4904 #
4905 msgid "OSD Settings"
4906 msgstr "Ustawienia OSD"
4907
4908 #
4909 msgid "OSD visibility"
4910 msgstr "Przezroczystość"
4911
4912 #
4913 msgid "Off"
4914 msgstr "Wyłącz"
4915
4916 #
4917 msgid "Offset after recording (in m)"
4918 msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
4919
4920 #
4921 msgid "Offset before recording (in m)"
4922 msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
4923
4924 #
4925 msgid "On"
4926 msgstr "Włącz"
4927
4928 #
4929 msgid "On any service"
4930 msgstr "Na każdym serwisie"
4931
4932 #
4933 msgid "On same service"
4934 msgstr "Na tym samym serwisie"
4935
4936 #
4937 msgid "One"
4938 msgstr "Jeden"
4939
4940 #
4941 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4942 msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
4943
4944 #
4945 msgid "Only Free scan"
4946 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4947
4948 #
4949 msgid "Only extensions."
4950 msgstr "Tylko rozszerzenia."
4951
4952 #
4953 msgid "Only match during timespan"
4954 msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
4955
4956 #
4957 #, python-format
4958 msgid "Only on Service: %s"
4959 msgstr "Tylko na serwisie: %s"
4960
4961 #
4962 msgid "Open Context Menu"
4963 msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
4964
4965 #
4966 msgid "Open plugin menu"
4967 msgstr "Otwórz menu plugina"
4968
4969 #
4970 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4971 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
4972
4973 msgid "Orbital position"
4974 msgstr "Pozycja sat"
4975
4976 #
4977 msgid "Outer Bound (+/-)"
4978 msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
4979
4980 msgid "Overlay for scrolling bars"
4981 msgstr "Nakładka dla pasków przewijania"
4982
4983 #
4984 msgid "Override found with alternative service"
4985 msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
4986
4987 msgid "Overwrite configuration files ?"
4988 msgstr "Zastąp pliki konfiguracyjne?"
4989
4990 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4991 msgstr "Zastąpić pliki konfiguracyjne podczas aktualizacji oprogramowania?"
4992
4993 #
4994 msgid "PAL"
4995 msgstr "PAL"
4996
4997 msgid "PCR PID"
4998 msgstr "PCR PID"
4999
5000 #
5001 msgid "PIDs"
5002 msgstr "Pidy"
5003
5004 msgid "PMT PID"
5005 msgstr "PMT PID"
5006
5007 #
5008 msgid "Package list update"
5009 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
5010
5011 #
5012 msgid "Package removal failed.\n"
5013 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
5014
5015 #
5016 msgid "Package removed successfully.\n"
5017 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
5018
5019 #
5020 msgid "Packet management"
5021 msgstr "Zarządzanie pakietem"
5022
5023 #
5024 msgid "Packet manager"
5025 msgstr "Menadżer pakietów"
5026
5027 #
5028 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
5029 msgid "Pan&Scan"
5030 msgstr "Pan&Scan"
5031
5032 #
5033 msgid "Parent Directory"
5034 msgstr "Katalog nadrzędny"
5035
5036 #
5037 msgid "Parental control"
5038 msgstr "Kontrola rodzicielska"
5039
5040 #
5041 msgid "Parental control services Editor"
5042 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
5043
5044 #
5045 msgid "Parental control setup"
5046 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
5047
5048 #
5049 msgid "Parental control type"
5050 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
5051
5052 msgid ""
5053 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
5054 "TV  program."
5055 msgstr ""
5056 "Partnerbox umożliwia edycję zdalnego timera nagrań i strumień programu "
5057 "telewizyjnego."
5058
5059 #
5060 msgid "Password"
5061 msgstr "Hasło"
5062
5063 #
5064 msgid "Pause movie at end"
5065 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
5066
5067 #
5068 msgid "People & Blogs"
5069 msgstr "Ludzie & Blogi"
5070
5071 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
5072 msgstr "PermanentClock pokazuje na stałe zegar na ekranie."
5073
5074 msgid "Persian"
5075 msgstr "Perski"
5076
5077 #
5078 msgid "Pets & Animals"
5079 msgstr "Zwierzęta"
5080
5081 #
5082 msgid "Phone number"
5083 msgstr "Numer telefonu"
5084
5085 #
5086 msgid "PiPSetup"
5087 msgstr "Ustawienia PiP"
5088
5089 #
5090 msgid "PicturePlayer"
5091 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
5092
5093 #
5094 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
5095 msgid "Pillarbox"
5096 msgstr "Pillarbox"
5097
5098 #
5099 msgid "Pilot"
5100 msgstr "Pilot"
5101
5102 #
5103 msgid "Pin code needed"
5104 msgstr "Potrzebny kod pin"
5105
5106 #
5107 msgid "Play"
5108 msgstr "Odtwarzaj"
5109
5110 #
5111 msgid "Play Audio-CD..."
5112 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
5113
5114 #
5115 msgid "Play DVD"
5116 msgstr "Odtwórz DVD"
5117
5118 #
5119 msgid "Play Music..."
5120 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
5121
5122 #
5123 msgid "Play YouTube movies"
5124 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
5125
5126 msgid "Play music from Last.fm"
5127 msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm"
5128
5129 msgid "Play music from Last.fm."
5130 msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm."
5131
5132 #
5133 msgid "Play next video"
5134 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
5135
5136 #
5137 msgid "Play recorded movies..."
5138 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
5139
5140 #
5141 msgid "Play video again"
5142 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
5143
5144 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
5145 msgstr "Odtwarzanie plików wideo z komputera na Dreamboxie"
5146
5147 msgid "Playback of Youtube through a PC"
5148 msgstr "Odtwarzanie Youtube za pośrednictwem komputera PC"
5149
5150 msgid "Player for Network and Internet Streams"
5151 msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni"
5152
5153 msgid "Player for Network and Internet Streams."
5154 msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni."
5155
5156 msgid "Plays your favorite music and videos"
5157 msgstr "Odtwarzanie ulubionej muzyki i wideo"
5158
5159 #
5160 msgid "Please Reboot"
5161 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
5162
5163 #
5164 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
5165 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
5166
5167 msgid "Please add titles to the compilation."
5168 msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
5169
5170 msgid ""
5171 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
5172 "not set a PIN."
5173 msgstr ""
5174 "Uważaj, każdy może wyłączyć kontrole rodzicielską, jeśli nie ustawiłeś kodu "
5175 "PIN."
5176
5177 #
5178 msgid "Please change recording endtime"
5179 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
5180
5181 #
5182 msgid "Please check your network settings!"
5183 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
5184
5185 #
5186 msgid "Please choose an extension..."
5187 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
5188
5189 #
5190 msgid "Please choose he package..."
5191 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
5192
5193 #
5194 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
5195 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
5196
5197 #
5198 msgid ""
5199 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
5200 "values.\n"
5201 "When you are ready press OK to continue."
5202 msgstr ""
5203 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
5204 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
5205
5206 #
5207 msgid ""
5208 "Please configure your internet connection by filling out the required "
5209 "values.\n"
5210 "When you are ready press OK to continue."
5211 msgstr ""
5212 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
5213 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
5214
5215 #
5216 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
5217 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
5218
5219 #
5220 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
5221 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
5222
5223 #
5224 msgid "Please enter a name for the new marker"
5225 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
5226
5227 #
5228 msgid "Please enter a new filename"
5229 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
5230
5231 #
5232 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
5233 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
5234
5235 #
5236 msgid "Please enter name of the new directory"
5237 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
5238
5239 #
5240 msgid "Please enter the correct pin code"
5241 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
5242
5243 msgid "Please enter the old PIN code"
5244 msgstr "Podaj stary kod PIN"
5245
5246 #
5247 msgid "Please enter your email address here:"
5248 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
5249
5250 #
5251 msgid "Please enter your name here (optional):"
5252 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
5253
5254 #
5255 msgid "Please enter your search term."
5256 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
5257
5258 #
5259 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5260 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
5261
5262 #
5263 msgid ""
5264 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5265 "therefore the default directory is being used instead."
5266 msgstr ""
5267 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
5268 "katalogu."
5269
5270 #
5271 msgid "Please press OK to continue."
5272 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
5273
5274 #
5275 msgid "Please press OK!"
5276 msgstr "Wciśnij OK!"
5277
5278 #
5279 msgid "Please provide a Text to match"
5280 msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
5281
5282 #
5283 msgid "Please select a playlist to delete..."
5284 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
5285
5286 #
5287 msgid "Please select a playlist..."
5288 msgstr "Wybierz playlistę..."
5289
5290 #
5291 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5292 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
5293
5294 #
5295 msgid "Please select a subservice to record..."
5296 msgstr "Wybierz subserwis..."
5297
5298 #
5299 msgid "Please select a subservice..."
5300 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
5301
5302 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5303 msgstr "Wybierz plik NFI i naciśnij zielony przycisk, aby flashować!"
5304
5305 #
5306 msgid "Please select an extension to remove."
5307 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
5308
5309 #
5310 msgid "Please select an option below."
5311 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
5312
5313 #
5314 msgid "Please select medium to use as backup location"
5315 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
5316
5317 #
5318 msgid "Please select tag to filter..."
5319 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
5320
5321 #
5322 msgid "Please select the movie path..."
5323 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
5324
5325 #
5326 msgid ""
5327 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5328 "connection.\n"
5329 "\n"
5330 "Please press OK to continue."
5331 msgstr ""
5332 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
5333 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5334
5335 #
5336 msgid ""
5337 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5338 "\n"
5339 "Please press OK to continue."
5340 msgstr ""
5341 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
5342 "\n"
5343 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5344
5345 #
5346 msgid "Please set up tuner B"
5347 msgstr "Ustaw Tuner B"
5348
5349 #
5350 msgid "Please set up tuner C"
5351 msgstr "Ustaw Tuner C"
5352
5353 #
5354 msgid "Please set up tuner D"
5355 msgstr "Ustaw Tuner D"
5356
5357 #
5358 msgid ""
5359 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5360 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5361 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5362 msgstr ""
5363 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
5364 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
5365 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
5366
5367 #
5368 msgid ""
5369 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5370 "the OK button."
5371 msgstr ""
5372 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
5373 "OK."
5374
5375 msgid "Please wait (Step 2)"
5376 msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
5377
5378 #
5379 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5380 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
5381
5382 #
5383 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5384 msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
5385
5386 #
5387 msgid "Please wait while removing selected package..."
5388 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
5389
5390 #
5391 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5392 msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
5393
5394 #
5395 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5396 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
5397
5398 #
5399 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5400 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
5401
5402 #
5403 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5404 msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
5405
5406 #
5407 msgid "Please wait while we configure your network..."
5408 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
5409
5410 #
5411 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5412 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
5413
5414 #
5415 msgid "Please wait while we test your network..."
5416 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
5417
5418 #
5419 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5420 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
5421
5422 #
5423 msgid "Please wait..."
5424 msgstr "Proszę czekać..."
5425
5426 #
5427 msgid "Please wait... Loading list..."
5428 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
5429
5430 #
5431 msgid "Plugin browser"
5432 msgstr "Przeglądarka pluginów"
5433
5434 #
5435 msgid "Plugin manager activity information"
5436 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
5437
5438 #
5439 msgid "Plugin manager help"
5440 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
5441
5442 #
5443 #, python-format
5444 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5445 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
5446
5447 #
5448 msgid "Plugins"
5449 msgstr "Pluginy"
5450
5451 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5452 msgstr "Wtyczka PodCast strumieniuje podcasty do Twojego Dreamboxa."
5453
5454 #
5455 msgid "Poland"
5456 msgstr "Polska"
5457
5458 #
5459 msgid "Polarization"
5460 msgstr "Polaryzacja"
5461
5462 #
5463 msgid "Polish"
5464 msgstr "Polski"
5465
5466 #
5467 msgid "Poll Interval (in h)"
5468 msgstr "Przedział głosowania (w h)"
5469
5470 #
5471 msgid "Poll automatically"
5472 msgstr "Sonda automatycznie"
5473
5474 #
5475 msgid "Port A"
5476 msgstr "Port A"
5477
5478 #
5479 msgid "Port B"
5480 msgstr "Port B"
5481
5482 #
5483 msgid "Port C"
5484 msgstr "Port C"
5485
5486 #
5487 msgid "Port D"
5488 msgstr "Port D"
5489
5490 #
5491 msgid "Portuguese"
5492 msgstr "Portugalski"
5493
5494 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
5495 msgstr "Pozycja zakończonych nagrań w liście timera"
5496
5497 #
5498 msgid "Positioner"
5499 msgstr "Pozycjoner"
5500
5501 #
5502 msgid "Positioner fine movement"
5503 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
5504
5505 #
5506 msgid "Positioner movement"
5507 msgstr "Ruchy pozycjonera"
5508
5509 #
5510 msgid "Positioner setup"
5511 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
5512
5513 #
5514 msgid "Positioner storage"
5515 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
5516
5517 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
5518 msgstr "PositionerSetup pomocny w instalacji anteny obrotowej"
5519
5520 #
5521 msgid ""
5522 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
5523 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
5524 msgstr ""
5525 "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
5526 "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
5527
5528 #
5529 msgid "Power threshold in mA"
5530 msgstr "Próg mocy w  mA"
5531
5532 #
5533 msgid "Predefined transponder"
5534 msgstr "Zdefiniowany transponder"
5535
5536 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
5537 msgstr "Przygotuj inną pamięć USB na flashowanie Image"
5538
5539 #
5540 msgid "Preparing... Please wait"
5541 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
5542
5543 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
5544 msgstr "Naciśnij przycisk INFO na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
5545
5546 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
5547 msgstr "Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
5548
5549 #
5550 msgid "Press OK on your remote control to continue."
5551 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
5552
5553 #
5554 msgid "Press OK to activate the selected skin."
5555 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
5556
5557 #
5558 msgid "Press OK to activate the settings."
5559 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
5560
5561 #
5562 msgid "Press OK to collapse this host"
5563 msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
5564
5565 #
5566 msgid "Press OK to edit selected settings."
5567 msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
5568
5569 #
5570 msgid "Press OK to edit the settings."
5571 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
5572
5573 #
5574 msgid "Press OK to expand this host"
5575 msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
5576
5577 #
5578 #, python-format
5579 msgid "Press OK to get further details for %s"
5580 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
5581
5582 #
5583 msgid "Press OK to mount this share!"
5584 msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
5585
5586 #
5587 msgid "Press OK to mount!"
5588 msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
5589
5590 #
5591 msgid "Press OK to save settings."
5592 msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
5593
5594 #
5595 msgid "Press OK to scan"
5596 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
5597
5598 #
5599 msgid "Press OK to select a Provider."
5600 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
5601
5602 #
5603 msgid "Press OK to select."
5604 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
5605
5606 #
5607 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5608 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
5609
5610 #
5611 msgid "Press OK to start the scan"
5612 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
5613
5614 #
5615 msgid "Press OK to toggle the selection."
5616 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
5617
5618 #
5619 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5620 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
5621
5622 #
5623 msgid "Prev"
5624 msgstr "Poprzedni"
5625
5626 #
5627 msgid "Preview"
5628 msgstr "Podgląd"
5629
5630 #
5631 msgid "Preview AutoTimer"
5632 msgstr "Podgląd AutoTimera"
5633
5634 #
5635 msgid "Preview menu"
5636 msgstr "Podgląd menu"
5637
5638 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
5639 msgstr "Foto podgląd nadawanej TV"
5640
5641 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
5642 msgstr "Foto podgląd nadawanej TV."
5643
5644 #
5645 msgid "Primary DNS"
5646 msgstr "Pierwszy DNS"
5647
5648 #
5649 msgid "Priority"
5650 msgstr "Priorytet konwertera"
5651
5652 #
5653 msgid "Process"
5654 msgstr "Procesy..."
5655
5656 #
5657 msgid "Properties of current title"
5658 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
5659
5660 #
5661 msgid "Protect services"
5662 msgstr "Ochrona serwisów"
5663
5664 #
5665 msgid "Protect setup"
5666 msgstr "Ochrona ustawień"
5667
5668 #
5669 msgid "Provider"
5670 msgstr "Provider"
5671
5672 #
5673 msgid "Provider to scan"
5674 msgstr "Provider do skanowania"
5675
5676 #
5677 msgid "Providers"
5678 msgstr "Providerzy"
5679
5680 #
5681 msgid "Published"
5682 msgstr "Publikacji"
5683
5684 #
5685 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5686 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
5687
5688 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
5689 msgstr "Nakładka Python`a do /tmp/mmi.socket."
5690
5691 #
5692 msgid "Quick"
5693 msgstr "Szybko"
5694
5695 #
5696 msgid "Quickzap"
5697 msgstr "Szybkie przełączanie"
5698
5699 #
5700 msgid "RC Menu"
5701 msgstr "Menu RC"
5702
5703 #
5704 msgid "RF output"
5705 msgstr "Wyjście RF"
5706
5707 #
5708 msgid "RGB"
5709 msgstr "RGB"
5710
5711 msgid "RSS viewer"
5712 msgstr "Przeglądarka RSS"
5713
5714 msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
5715 msgstr "RT8070/RT3070/RT3370 USB WiFi - n sterownik"
5716
5717 #
5718 msgid "Radio"
5719 msgstr "Radio"
5720
5721 msgid "Ralink"
5722 msgstr "Ralink"
5723
5724 #
5725 msgid "Ram Disk"
5726 msgstr "Ram Dysk"
5727
5728 #
5729 msgid "Random"
5730 msgstr "Losowo"
5731
5732 #
5733 msgid "Rating"
5734 msgstr "Oceny"
5735
5736 #
5737 msgid "Ratings: "
5738 msgstr "Ocena: "
5739
5740 #
5741 msgid "Really close without saving settings?"
5742 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
5743
5744 #
5745 msgid "Really delete done timers?"
5746 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
5747
5748 #
5749 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5750 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
5751
5752 #
5753 msgid "Really quit MyTube Player?"
5754 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
5755
5756 #
5757 msgid "Really reboot now?"
5758 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5759
5760 #
5761 msgid "Really restart now?"
5762 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5763
5764 #
5765 msgid "Really shutdown now?"
5766 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
5767
5768 #
5769 msgid "Reboot"
5770 msgstr "Restart"
5771
5772 #
5773 msgid "Recently featured"
5774 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
5775
5776 #
5777 msgid "Reception Settings"
5778 msgstr "Ustawienia powitania"
5779
5780 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
5781 msgstr "Rekonstrukcja plików .ap i .sc"
5782
5783 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
5784 msgstr ""
5785 "Rekonstrukcja brakujących lub uszkodzonych plików .ap i .sc z nagranych "
5786 "filmów."
5787
5788 #
5789 msgid "Record"
5790 msgstr "Nagraj"
5791
5792 #
5793 msgid "Record a maximum of x times"
5794 msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
5795
5796 #
5797 msgid "Record on"
5798 msgstr "Nagraj na"
5799
5800 #
5801 #, python-format
5802 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5803 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
5804
5805 #
5806 msgid "Recorded files..."
5807 msgstr "Nagrane pliki..."
5808
5809 #
5810 msgid "Recording"
5811 msgstr "Nagrywanie"
5812
5813 #
5814 msgid "Recording paths"
5815 msgstr "Ścieżki nagrywania"
5816
5817 #
5818 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5819 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5820
5821 #
5822 msgid "Recordings"
5823 msgstr "Nagrania"
5824
5825 #
5826 msgid "Recordings always have priority"
5827 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5828
5829 msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
5830 msgstr "Przekierowanie powiadomień Growl, Snarl, Prowl lub Syslog"
5831
5832 msgid "Reenter new PIN"
5833 msgstr "Wpisz ponownie nowy PIN"
5834
5835 #
5836 msgid "Refresh Rate"
5837 msgstr "Wartość odświeżania"
5838
5839 #
5840 msgid "Refresh rate selection."
5841 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5842
5843 #
5844 msgid "Related video entries."
5845 msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
5846
5847 #
5848 msgid "Relevance"
5849 msgstr "Trafności"
5850
5851 #
5852 msgid "Reload"
5853 msgstr "Przeładuj"
5854
5855 #
5856 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5857 msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
5858
5859 msgid "Remember service PIN"
5860 msgstr "Pamiętaj PIN serwisu"
5861
5862 msgid "Remember service PIN cancel"
5863 msgstr "Pamiętaj anulowany PIN serwisu"
5864
5865 msgid "Remote timer and remote TV player"
5866 msgstr "Zdalny Timer i odtwarzacz TV"
5867
5868 #
5869 msgid "Remove"
5870 msgstr "Skasuj"
5871
5872 #
5873 msgid "Remove Bookmark"
5874 msgstr "Usuń zakładkę"
5875
5876 #
5877 msgid "Remove Plugins"
5878 msgstr "Usuń pluginy"
5879
5880 #
5881 msgid "Remove a mark"
5882 msgstr "Usuń znacznik"
5883
5884 #
5885 msgid "Remove currently selected title"
5886 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"