Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # Slovak translations for Enigma2.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: enigma2\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: enigma2-translations@lists.elitedvb.net\n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-04-20 10:39+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
9 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
10 "Language-Team: none\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Language: sk\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
16 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
17 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
18 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
19
20 #
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Rozšírené voľby a nastavenia."
27
28 #
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
35
36 #
37 msgid ""
38 "\n"
39 "Backup your Dreambox settings."
40 msgstr ""
41 "\n"
42 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
43
44 #
45 msgid ""
46 "\n"
47 "Edit the upgrade source address."
48 msgstr ""
49 "\n"
50 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
51
52 msgid ""
53 "\n"
54 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
55 msgstr ""
56 "\n"
57 "Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
58
59 msgid ""
60 "\n"
61 "Online update of your Dreambox software."
62 msgstr ""
63 "\n"
64 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
65
66 #
67 msgid ""
68 "\n"
69 "Press OK on your remote control to continue."
70 msgstr ""
71 "\n"
72 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
73
74 #
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your Dreambox settings."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
81
82 #
83 msgid ""
84 "\n"
85 "Restore your Dreambox with a new firmware."
86 msgstr ""
87 "\n"
88 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
89
90 #
91 msgid ""
92 "\n"
93 "Restore your backups by date."
94 msgstr ""
95 "\n"
96 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
97
98 #
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Scan for local extensions and install them."
102 msgstr ""
103 "\n"
104 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
105
106 #
107 msgid ""
108 "\n"
109 "Select your backup device.\n"
110 "Current device: "
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
114 "Aktuálne zariadenie: "
115
116 #
117 msgid ""
118 "\n"
119 "System will restart after the restore!"
120 msgstr ""
121 "\n"
122 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
123
124 msgid ""
125 "\n"
126 "View, install and remove available or installed packages."
127 msgstr ""
128 "\n"
129 "Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
130
131 msgid " "
132 msgstr ""
133
134 msgid " Results"
135 msgstr " Výsledky"
136
137 msgid " extensions."
138 msgstr " rozšírenia."
139
140 msgid " ms"
141 msgstr " ms"
142
143 msgid " packages selected."
144 msgstr " balíčkov zvolených."
145
146 msgid " updates available."
147 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
148
149 msgid " wireless networks found!"
150 msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
151
152 msgid "#000000"
153 msgstr "#000000"
154
155 msgid "#0064c7"
156 msgstr "#0064c7"
157
158 msgid "#25062748"
159 msgstr "#25062748"
160
161 msgid "#389416"
162 msgstr "#389416"
163
164 msgid "#80000000"
165 msgstr "#80000000"
166
167 msgid "#80ffffff"
168 msgstr "#80ffffff"
169
170 msgid "#bab329"
171 msgstr "#bab329"
172
173 msgid "#f23d21"
174 msgstr "#f23d21"
175
176 msgid "#ffffff"
177 msgstr "#ffffff"
178
179 msgid "#ffffffff"
180 msgstr "#ffffffff"
181
182 msgid "%H:%M"
183 msgstr "%H:%M"
184
185 #, python-format
186 msgid ""
187 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
188 "%s"
189 msgstr ""
190 "%d konflikt(y) nájdený(é) pri pokuse pridať nové časovače:\n"
191 "%s"
192
193 #, python-format
194 msgid "%d jobs are running in the background!"
195 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
196
197 #, python-format
198 msgid "%d min"
199 msgstr "%d min"
200
201 #, python-format
202 msgid "%d services found!"
203 msgstr "Nájdených %d staníc!"
204
205 msgid "%d.%B %Y"
206 msgstr "%d.%B %Y"
207
208 #, python-format
209 msgid "%i ms"
210 msgstr "%i ms"
211
212 #, python-format
213 msgid ""
214 "%s\n"
215 "(%s, %d MB free)"
216 msgstr ""
217 "%s\n"
218 "(%s, %d MB voľných)"
219
220 #, python-format
221 msgid "%s (%s)\n"
222 msgstr "%s (%s)\n"
223
224 #, python-format
225 msgid "%s: %s at %s"
226 msgstr "%s: %s na %s"
227
228 msgid "(ZAP)"
229 msgstr "(Prepnúť)"
230
231 msgid "(empty)"
232 msgstr "(prázdne)"
233
234 msgid "(show optional DVD audio menu)"
235 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
236
237 msgid "* Only available if more than one interface is active."
238 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
239
240 msgid "0"
241 msgstr "0"
242
243 msgid "1"
244 msgstr "1"
245
246 msgid "1 wireless network found!"
247 msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
248
249 msgid "1.0"
250 msgstr "1,0"
251
252 msgid "1.1"
253 msgstr "1,1"
254
255 msgid "1.2"
256 msgstr "1,2"
257
258 msgid "12V output"
259 msgstr "12 V výstup"
260
261 msgid "13 V"
262 msgstr "13 V"
263
264 msgid "16:10"
265 msgstr "16:10"
266
267 msgid "16:10 Letterbox"
268 msgstr "16:10 Letterbox"
269
270 msgid "16:10 PanScan"
271 msgstr "16:10 PanScan"
272
273 msgid "16:9"
274 msgstr "16:9"
275
276 msgid "16:9 Letterbox"
277 msgstr "16:9 Letterbox"
278
279 msgid "16:9 always"
280 msgstr "vždy 16:9"
281
282 msgid "18 V"
283 msgstr "18 V"
284
285 msgid "2"
286 msgstr "2"
287
288 msgid "3"
289 msgstr "3"
290
291 msgid "30 minutes"
292 msgstr "30 minút"
293
294 msgid "4"
295 msgstr "4"
296
297 msgid "4:3"
298 msgstr "4:3"
299
300 msgid "4:3 Letterbox"
301 msgstr "4:3 Letterbox"
302
303 msgid "4:3 PanScan"
304 msgstr "4:3 PanScan"
305
306 msgid "5"
307 msgstr "5"
308
309 msgid "5 minutes"
310 msgstr "5 minút"
311
312 msgid "6"
313 msgstr "6"
314
315 msgid "60 minutes"
316 msgstr "60 minút"
317
318 msgid "7"
319 msgstr "7"
320
321 msgid "8"
322 msgstr "8"
323
324 msgid "9"
325 msgstr "9"
326
327 msgid "<Current movielist location>"
328 msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
329
330 msgid "<Default movie location>"
331 msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
332
333 msgid "<Last timer location>"
334 msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
335
336 msgid "<unknown>"
337 msgstr "<neznámy>"
338
339 msgid "??"
340 msgstr "??"
341
342 msgid "A"
343 msgstr "A"
344
345 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
346 msgstr "Vzhľad BackToTheRoots, ale s rýchlosťou Warp-8"
347
348 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
349 msgstr "Vzhľad Späť ku koreňom ... alebo zlaté staré časy."
350
351 msgid "A basic ftp client"
352 msgstr "Základný klient FTP"
353
354 msgid "A client for www.dyndns.org"
355 msgstr "Klient pre www.dyndns.org"
356
357 #, python-format
358 msgid ""
359 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
360 "Do you want to keep your version?"
361 msgstr ""
362 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
363 "Chcete zachovať svoju verziu?"
364
365 msgid "A demo plugin for TPM usage."
366 msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
367
368 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
369 msgstr ""
370
371 msgid ""
372 "A finished record timer wants to set your\n"
373 "Dreambox to standby. Do that now?"
374 msgstr ""
375 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
376 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
377
378 msgid ""
379 "A finished record timer wants to shut down\n"
380 "your Dreambox. Shutdown now?"
381 msgstr ""
382 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
383 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
384
385 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
386 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
387
388 msgid "A graphical EPG interface"
389 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
390
391 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
392 msgstr "Grafický EPG a správca nástrojov EPG"
393
394 msgid "A graphical EPG interface."
395 msgstr "Grafické rozhranie EPG"
396
397 msgid ""
398 "A mount entry with this name already exists!\n"
399 "Update existing entry and continue?\n"
400 msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
401
402 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
403 msgstr "Pekný vzhľad HD od autora Kerni"
404
405 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
406 msgstr "Pekný vzhľad HD, brúsený hliník, od autora Kerni"
407
408 msgid "A nice looking skin from Kerni"
409 msgstr "Pekný vzhľad od autora Kerni"
410
411 #, python-format
412 msgid ""
413 "A record has been started:\n"
414 "%s"
415 msgstr ""
416 "Nahrávanie začalo:\n"
417 "%s"
418
419 msgid ""
420 "A recording is currently running.\n"
421 "What do you want to do?"
422 msgstr ""
423 "Práve sa nahráva.\n"
424 "Čo chcete urobiť?"
425
426 msgid ""
427 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
428 "configure the positioner."
429 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
430
431 msgid ""
432 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
433 "start the satfinder."
434 msgstr ""
435 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
436
437 #, python-format
438 msgid "A required tool (%s) was not found."
439 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
440
441 msgid "A search for available updates is currently in progress."
442 msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
443
444 msgid ""
445 "A second configured interface has been found.\n"
446 "\n"
447 "Do you want to disable the second network interface?"
448 msgstr ""
449 "Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
450 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
451
452 msgid "A simple downloading application for other plugins"
453 msgstr "Jednoduchá aplikácia na sťahovanie iných modulov"
454
455 msgid ""
456 "A sleep timer wants to set your\n"
457 "Dreambox to standby. Do that now?"
458 msgstr ""
459 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
460 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
461
462 msgid ""
463 "A sleep timer wants to shut down\n"
464 "your Dreambox. Shutdown now?"
465 msgstr ""
466 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
467 "Vypnúť teraz?"
468
469 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
470 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
471
472 msgid ""
473 "A timer failed to record!\n"
474 "Disable TV and try again?\n"
475 msgstr ""
476 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
477 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
478
479 msgid "A/V Settings"
480 msgstr "Nastavenia A/V"
481
482 msgid "AA"
483 msgstr "AA"
484
485 msgid "AB"
486 msgstr "AB"
487
488 msgid "AC3 default"
489 msgstr "AC3 implicitne"
490
491 msgid "AC3 downmix"
492 msgstr "AC3 downmix"
493
494 msgid "Abort"
495 msgstr "Zrušiť"
496
497 msgid "Abort this Wizard."
498 msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
499
500 msgid "About"
501 msgstr "O Dreamboxe"
502
503 msgid "About..."
504 msgstr "O Dreamboxe..."
505
506 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
507 msgstr "Prístup k Médiatéke ARD"
508
509 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
510 msgstr "Prístup k online databáze videí v Médiatéke ARD"
511
512 msgid "Accesspoint:"
513 msgstr "Prístupový bod:"
514
515 msgid "Action on long powerbutton press"
516 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
517
518 msgid "Action on short powerbutton press"
519 msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
520
521 msgid "Action:"
522 msgstr "Činnosť:"
523
524 msgid "Activate Picture in Picture"
525 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
526
527 msgid "Activate network settings"
528 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
529
530 msgid "Active"
531 msgstr "Aktívne"
532
533 msgid ""
534 "Active/\n"
535 "Inactive"
536 msgstr ""
537 "Aktívne/\n"
538 "Neaktívne"
539
540 msgid "Adapter settings"
541 msgstr "Nastavenia adaptéra"
542
543 msgid "Add"
544 msgstr "Pridať"
545
546 msgid "Add Bookmark"
547 msgstr "Pridať záložku"
548
549 msgid "Add WLAN configuration?"
550 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
551
552 msgid "Add a mark"
553 msgstr "Pridať značku"
554
555 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
556 msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
557
558 msgid "Add a new title"
559 msgstr "Pridať nový titul"
560
561 msgid "Add network configuration?"
562 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
563
564 msgid "Add new AutoTimer"
565 msgstr "Pridať nový autočasovač"
566
567 msgid "Add new network mount point"
568 msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
569
570 msgid "Add timer"
571 msgstr "Pridať časovač"
572
573 msgid "Add timer as disabled on conflict"
574 msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
575
576 msgid "Add title"
577 msgstr "Pridať titul"
578
579 msgid "Add to bouquet"
580 msgstr "Pridať do buketu"
581
582 msgid "Add to favourites"
583 msgstr "Pridať do obľúbených"
584
585 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
586 msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
587
588 msgid "Added: "
589 msgstr "Pridané:"
590
591 msgid ""
592 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
593 "enabled."
594 msgstr ""
595 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
596 "číslo, revízia, ...)."
597
598 msgid "Adds network configuration if enabled."
599 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
600
601 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
602 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
603
604 msgid ""
605 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
606 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
607 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
608 "test screens."
609 msgstr ""
610 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
611 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
612 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
613 "testovací obrazec."
614
615 msgid "Adult streaming plugin"
616 msgstr "Modul streamovania pre dospelých"
617
618 msgid "Adult streaming plugin."
619 msgstr "Modul streamovania pre dospelých."
620
621 msgid "Advanced Options"
622 msgstr "Rozšírené voľby"
623
624 msgid "Advanced Software"
625 msgstr "Vylepšený softvér"
626
627 msgid "Advanced Software Plugin"
628 msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
629
630 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
631 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
632
633 msgid "Advanced Video Setup"
634 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
635
636 msgid "Advanced restore"
637 msgstr "Rozšírené obnovenie"
638
639 msgid ""
640 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
641 "standby-mode."
642 msgstr ""
643 "Po reštarte alebo výpadku elektriny uvedie StartupToStandby Dreamboxa do "
644 "pohotovostného režimu."
645
646 msgid "After event"
647 msgstr "Po udalosti"
648
649 msgid ""
650 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
651 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
652 msgstr ""
653 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
654 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
655
656 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
657 msgstr "Ovládací modul v štýle vzhľadu Ai.HD"
658
659 msgid "Album"
660 msgstr "Album"
661
662 msgid "All"
663 msgstr "Všetky"
664
665 msgid "All Satellites"
666 msgstr "Všetky satelity"
667
668 msgid "All Time"
669 msgstr "Vždy"
670
671 msgid "All non-repeating timers"
672 msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
673
674 msgid "Allow zapping via Webinterface"
675 msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
676
677 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
678 msgstr "Umožňuje spustiť TuxboxPlugins"
679
680 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
681 msgstr "Umožňuje sťahovať súbory z Rapidshare na pozadí."
682
683 msgid "Alpha"
684 msgstr "Alfa"
685
686 msgid "Alternative radio mode"
687 msgstr "Alternatívny režim rádia"
688
689 msgid "Alternative services tuner priority"
690 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
691
692 msgid "Always ask"
693 msgstr "Vždy sa spýtať"
694
695 msgid "Always ask before sending"
696 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
697
698 msgid "Ammount of recordings left"
699 msgstr "Zvyšné záznamy"
700
701 msgid "An empty filename is illegal."
702 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
703
704 msgid "An error occured."
705 msgstr "Došlo k chybe."
706
707 msgid "An unknown error occured!"
708 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
709
710 msgid "Anonymize crashlog?"
711 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
712
713 msgid "Arabic"
714 msgstr "Arabčina"
715
716 msgid ""
717 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
718 "\n"
719 msgstr ""
720 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
721 "\n"
722
723 msgid ""
724 "Are you sure you want to delete\n"
725 "following backup:\n"
726 msgstr ""
727 "Naozaj chcete zmazať\n"
728 "túto zálohu:\n"
729
730 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
731 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
732
733 msgid ""
734 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
735 "\n"
736 msgstr ""
737 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
738 "\n"
739
740 msgid ""
741 "Are you sure you want to restore\n"
742 "following backup:\n"
743 msgstr ""
744 "Naozaj chcete obnoviť\n"
745 "z tejto zálohy:\n"
746
747 msgid ""
748 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
749 "Enigma2 will restart after the restore"
750 msgstr ""
751 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
752 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
753
754 msgid ""
755 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
756 "\n"
757 msgstr ""
758 "Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
759 "\n"
760
761 msgid "Artist"
762 msgstr "Umelec"
763
764 msgid "Ascending"
765 msgstr "Vzostupne"
766
767 msgid "Ask before shutdown:"
768 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
769
770 msgid "Ask user"
771 msgstr "opýtať sa"
772
773 msgid "Aspect Ratio"
774 msgstr "Pomer strán"
775
776 msgid "Aspect ratio"
777 msgstr "Pomer strán"
778
779 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
780 msgstr "Priradenie poskytovateľov. staníc alebo CAID modulu CI"
781
782 msgid "Atheros"
783 msgstr ""
784
785 msgid "Audio"
786 msgstr "Zvuk"
787
788 msgid "Audio Options..."
789 msgstr "Voľby zvuku ..."
790
791 msgid "Audio PID"
792 msgstr "Zvukový PID"
793
794 msgid "Audio Sync"
795 msgstr ""
796
797 msgid "Audio Sync Setup"
798 msgstr ""
799
800 msgid ""
801 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
802 "synchronous to the picture."
803 msgstr ""
804 "AudioSync umožní oneskorenie zvuku (Bitstream, PCM) tak, aby bol "
805 "synchronizovaný s obrazom."
806
807 msgid "Australia"
808 msgstr "Austrália"
809
810 msgid "Author: "
811 msgstr "Autor: "
812
813 msgid "Authoring mode"
814 msgstr "Režim autorizácie"
815
816 msgid "Auto"
817 msgstr "Auto"
818
819 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
820 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
821
822 msgid "Auto flesh"
823 msgstr "Automatické flešovanie"
824
825 msgid "Auto scart switching"
826 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
827
828 msgid "AutoTimer Editor"
829 msgstr "Editor autočasovača"
830
831 msgid "AutoTimer Filters"
832 msgstr "Filtre autočasovača"
833
834 msgid "AutoTimer Services"
835 msgstr "Stanice autočasovača"
836
837 msgid "AutoTimer Settings"
838 msgstr "Nastavenia autočasovača"
839
840 msgid "AutoTimer overview"
841 msgstr "Prehľad autočasovača"
842
843 msgid ""
844 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
845 "criteria."
846 msgstr ""
847 "AutoTimer prehľadá EPG a vytvorí časovače podľa užívateľom určených kritérií "
848 "vyhľadávania."
849
850 msgid "AutoTimer was added successfully"
851 msgstr "Autočasovač bol pridaný"
852
853 msgid "AutoTimer was changed successfully"
854 msgstr "Autočasovač bol zmenený"
855
856 msgid "AutoTimer was removed"
857 msgstr "Autočasovač bol zrušený"
858
859 msgid "Automatic"
860 msgstr "Automaticky"
861
862 msgid "Automatic Scan"
863 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
864
865 msgid "Automatic volume adjustment"
866 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti"
867
868 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
869 msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti pre stanice s AC3/DTS."
870
871 msgid "Automatically change video resolution"
872 msgstr "Automatická zmena rozlíšenia obrazu"
873
874 msgid ""
875 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
876 "resolution you are watching."
877 msgstr ""
878 "Automaticky zmení rozlíšenie na výstupe podľa rozlíšenia sledovaného obrazu."
879
880 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
881 msgstr "Automatická tvorba udalosti časovača podľa kľúčových slov."
882
883 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
884 msgstr "Automaticky informuje o nedostatku pamäte"
885
886 msgid "Automatically refresh EPG"
887 msgstr "Automatická obnova EPG"
888
889 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
890 msgstr "Auitomatické posielanie správ o zrútení do Dream Multimedia"
891
892 #, python-format
893 msgid ""
894 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
895 "Is %s ok?"
896 msgstr ""
897 "Testovací režim modulu Autoresolution:\n"
898 "Je %s OK?"
899
900 msgid "Autoresolution Switch"
901 msgstr "Prepínač Autoresolution"
902
903 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
904 msgstr "Autoresolution nepracuje v režime Scart, DVI, PC"
905
906 msgid "Autoresolution settings"
907 msgstr "Nastavenia Autoresolution"
908
909 msgid "Autoresolution videomode setup"
910 msgstr "Nastavenie obrazového režimu Autoresolution"
911
912 msgid "Autos & Vehicles"
913 msgstr "Autá a doprava"
914
915 msgid "Autowrite timer"
916 msgstr "Automatický zápis časovača"
917
918 msgid "Available format variables"
919 msgstr "Dostupné premenné formátu"
920
921 msgid "B"
922 msgstr "B"
923
924 msgid "BA"
925 msgstr "BA"
926
927 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
928 msgstr "Základný vzhľad HD, autor Ismail Demir"
929
930 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
931 msgstr "Základný vzhľad HD pre image Dreamboxa, autor Ismail Demir"
932
933 msgid "BB"
934 msgstr "BB"
935
936 msgid "BER"
937 msgstr "BER"
938
939 msgid "BER:"
940 msgstr "BER:"
941
942 msgid "Back"
943 msgstr "Späť"
944
945 msgid "Back, lower USB Slot"
946 msgstr "Vzadu, dolný slot USB"
947
948 msgid "Back, upper USB Slot"
949 msgstr "Vzadu, horný slot USB"
950
951 msgid "Background"
952 msgstr "Pozadie"
953
954 msgid "Backup done."
955 msgstr "Zálohovanie skončilo."
956
957 msgid "Backup failed."
958 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
959
960 msgid "Backup is running..."
961 msgstr "Zálohovanie beží..."
962
963 msgid "Backup system settings"
964 msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
965
966 msgid "Band"
967 msgstr "Pásmo"
968
969 msgid "Bandwidth"
970 msgstr "Šírka pásma"
971
972 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
973 msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
974
975 msgid "Begin of timespan"
976 msgstr "Začiatok časového obdobia"
977
978 msgid "Begin time"
979 msgstr "Čas začiatku"
980
981 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
982 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
983
984 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
985 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
986
987 msgid "Behavior when a movie is started"
988 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
989
990 msgid "Behavior when a movie is stopped"
991 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
992
993 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
994 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
995
996 msgid "Bitrate:"
997 msgstr "Dátový tok:"
998
999 msgid "Block noise reduction"
1000 msgstr "Potlačenie blokového šumu"
1001
1002 msgid "Blue boost"
1003 msgstr "Zosilniť modrú"
1004
1005 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1006 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi"
1007
1008 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1009 msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi."
1010
1011 msgid "Bookmarks"
1012 msgstr "Záložky"
1013
1014 msgid "Bouquets"
1015 msgstr "Bukety"
1016
1017 msgid "Brazil"
1018 msgstr "Brazília"
1019
1020 msgid "Brightness"
1021 msgstr "Jas"
1022
1023 msgid ""
1024 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1025 "conection."
1026 msgstr ""
1027 "Prehliadať teletext ORF a SAT1 nezávisle od kanála. Vyžaduje to pripojenie I-"
1028 "net."
1029
1030 msgid "Browse for and connect to network shares"
1031 msgstr ""
1032
1033 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1034 msgstr ""
1035
1036 msgid "Browse network neighbourhood"
1037 msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
1038
1039 msgid "Burn DVD"
1040 msgstr "Napáliť DVD"
1041
1042 msgid "Burn existing image to DVD"
1043 msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
1044
1045 msgid "Burn to DVD"
1046 msgstr "Napáliť na DVD..."
1047
1048 msgid "Burn your recordings to DVD"
1049 msgstr "Napáľte si nahrávky na DVD"
1050
1051 msgid "Bus: "
1052 msgstr "Zbernica:"
1053
1054 msgid ""
1055 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1056 "dates."
1057 msgstr ""
1058 "Po zapnutí tejto funkcie sa programy nenájdu, ak nie sú v určitých dátumoch."
1059
1060 msgid ""
1061 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1062 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1063 "about the same conflict over and over."
1064 msgstr ""
1065 "Po zapnutí tejto funkcie budete pri automatickom dopytovaní dostávať "
1066 "informácie o konfliktoch časovača. Nevyužíva sa tu žiadna logika, takže cás "
1067 "môže ten istý konflikt vyrušovať stále znova."
1068
1069 msgid ""
1070 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1071 "displayed."
1072 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
1073
1074 msgid "C"
1075 msgstr "C"
1076
1077 msgid "C-Band"
1078 msgstr "Pásmo C"
1079
1080 msgid "CDInfo"
1081 msgstr ""
1082
1083 msgid ""
1084 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1085 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1086 msgstr ""
1087 "CDInfo zbiera informácie o albumoch a skladbách z CDDB a CD-Text pri "
1088 "prehrávaní CD v Prehrávači médií."
1089
1090 msgid "CI assignment"
1091 msgstr "Priradenie CI"
1092
1093 msgid "CIFS share"
1094 msgstr "Zdieľanie CIFS"
1095
1096 msgid "CVBS"
1097 msgstr "CVBS"
1098
1099 msgid "Cable"
1100 msgstr "Kábel"
1101
1102 msgid "Cache Thumbnails"
1103 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
1104
1105 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1106 msgstr "Monitor volaní pre oznamy volaní NCID"
1107
1108 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1109 msgstr "Monitor volaní pre smerovače Fritzbox"
1110
1111 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1112 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
1113
1114 msgid "Canada"
1115 msgstr "Kanada"
1116
1117 msgid "Cancel"
1118 msgstr "Zrušiť"
1119
1120 msgid "Capacity: "
1121 msgstr "Kapacita:"
1122
1123 msgid "Card"
1124 msgstr "Karta"
1125
1126 msgid "Catalan"
1127 msgstr "Katalánčina"
1128
1129 msgid "Center screen at the lower border"
1130 msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
1131
1132 msgid "Center screen at the upper border"
1133 msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
1134
1135 msgid "Change active delay"
1136 msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
1137
1138 msgid "Change bouquets in quickzap"
1139 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
1140
1141 msgid "Change default recording offset?"
1142 msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
1143
1144 msgid "Change hostname"
1145 msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
1146
1147 msgid "Change pin code"
1148 msgstr "Zmeniť kód PIN"
1149
1150 msgid "Change service PIN"
1151 msgstr "Zmeniť PIN stanice"
1152
1153 msgid "Change service PINs"
1154 msgstr "Zmeniť PINy staníc"
1155
1156 msgid "Change setup PIN"
1157 msgstr "Zmeniť PIN nastavení"
1158
1159 msgid "Change step size"
1160 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
1161
1162 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1163 msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
1164
1165 msgid "Changelog"
1166 msgstr "Protokol zmien"
1167
1168 msgid "Channel"
1169 msgstr "Stanica"
1170
1171 msgid "Channel Selection"
1172 msgstr "Voľba stanice"
1173
1174 msgid "Channel audio:"
1175 msgstr "Zvuk stanice:"
1176
1177 msgid "Channel not in services list"
1178 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
1179
1180 msgid "Channel:"
1181 msgstr "Stanica:"
1182
1183 msgid "Channellist menu"
1184 msgstr "Menu zoznamu staníc"
1185
1186 msgid "Channels"
1187 msgstr "Stanice"
1188
1189 msgid "Chap."
1190 msgstr "Kap."
1191
1192 msgid "Chapter"
1193 msgstr "Kapitola"
1194
1195 msgid "Chapter:"
1196 msgstr "Kapitola:"
1197
1198 msgid "Check"
1199 msgstr "Skontrolovať"
1200
1201 msgid "Checking Filesystem..."
1202 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
1203
1204 msgid "Choose Tuner"
1205 msgstr "Zvoliť tuner"
1206
1207 msgid "Choose a wireless network"
1208 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
1209
1210 msgid "Choose backup files"
1211 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
1212
1213 msgid "Choose backup location"
1214 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
1215
1216 msgid "Choose bouquet"
1217 msgstr "Zvoliť buket"
1218
1219 msgid "Choose image to download"
1220 msgstr "Zvoľte image na stiahnutie"
1221
1222 msgid "Choose target folder"
1223 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
1224
1225 msgid "Choose upgrade source"
1226 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
1227
1228 msgid "Choose your Skin"
1229 msgstr "Zvoliť vzhľad"
1230
1231 msgid "Circular left"
1232 msgstr "Kruhová ľavá"
1233
1234 msgid "Circular right"
1235 msgstr "Kruhová pravá"
1236
1237 msgid "Classic"
1238 msgstr "Klasika"
1239
1240 msgid "Cleanup"
1241 msgstr "Vyčistiť"
1242
1243 msgid "Cleanup Wizard"
1244 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1245
1246 msgid "Cleanup Wizard settings"
1247 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1248
1249 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1250 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov"
1251
1252 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1253 msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov."
1254
1255 msgid "CleanupWizard"
1256 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1257
1258 msgid "Clear before scan"
1259 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1260
1261 msgid "Clear history on Exit:"
1262 msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
1263
1264 msgid "Clear log"
1265 msgstr "Vymazať log"
1266
1267 msgid "Close"
1268 msgstr "Zatvoriť"
1269
1270 msgid "Close and forget changes"
1271 msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
1272
1273 msgid "Close and save changes"
1274 msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
1275
1276 msgid "Close title selection"
1277 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1278
1279 msgid "Code rate HP"
1280 msgstr ""
1281
1282 msgid "Code rate LP"
1283 msgstr ""
1284
1285 msgid "Collection name"
1286 msgstr "Názov zostavy"
1287
1288 msgid "Collection settings"
1289 msgstr "Nastavenia zostavy"
1290
1291 msgid "Color Format"
1292 msgstr "Formát farby"
1293
1294 msgid "Comedy"
1295 msgstr "Komédia"
1296
1297 msgid "Command execution..."
1298 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1299
1300 msgid "Command order"
1301 msgstr "Poradie príkazov"
1302
1303 msgid "Committed DiSEqC command"
1304 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
1305
1306 msgid "Common Interface"
1307 msgstr "Common Interface"
1308
1309 msgid "Common Interface Assignment"
1310 msgstr "Priradenie CI"
1311
1312 msgid "CommonInterface"
1313 msgstr "CommonInterface"
1314
1315 msgid "Communication"
1316 msgstr "Komunikácia"
1317
1318 msgid "Compact Flash"
1319 msgstr "Compact Flash"
1320
1321 msgid "Complete"
1322 msgstr "Kompletné"
1323
1324 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1325 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1326
1327 msgid "Composition of the recording filenames"
1328 msgstr "Zloženie názvov súborov nahrávok"
1329
1330 msgid "Configuration Mode"
1331 msgstr "Možnosti nastavenia"
1332
1333 msgid "Configuration for the Webinterface"
1334 msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
1335
1336 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1337 msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
1338
1339 msgid "Configure interface"
1340 msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
1341
1342 msgid "Configure nameservers"
1343 msgstr "Nastavte názvy serverov"
1344
1345 msgid "Configure your WLAN network interface"
1346 msgstr "Nakonfigurovať rozhranie WLAN"
1347
1348 msgid "Configure your internal LAN"
1349 msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
1350
1351 msgid "Configure your network again"
1352 msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
1353
1354 msgid "Configure your wireless LAN again"
1355 msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
1356
1357 msgid "Configuring"
1358 msgstr "Konfigurujem"
1359
1360 msgid "Conflicting timer"
1361 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1362
1363 msgid "Connect"
1364 msgstr "Pripojiť"
1365
1366 msgid "Connect to a Wireless Network"
1367 msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
1368
1369 msgid "Connected to"
1370 msgstr "Pripojené k "
1371
1372 msgid "Connected!"
1373 msgstr "Pripojené!"
1374
1375 msgid "Constellation"
1376 msgstr "Zostava"
1377
1378 msgid "Content does not fit on DVD!"
1379 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1380
1381 msgid "Continue"
1382 msgstr "Pokračovať"
1383
1384 msgid "Continue in background"
1385 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1386
1387 msgid "Continue playing"
1388 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1389
1390 msgid "Contrast"
1391 msgstr "Kontrast"
1392
1393 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1394 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač."
1395
1396 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1397 msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač"
1398
1399 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1400 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE"
1401
1402 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1403 msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE."
1404
1405 msgid "Control your internal system fan."
1406 msgstr "Ovládajte vnútorný systémový ventilátor."
1407
1408 msgid "Control your kids's tv usage"
1409 msgstr "Ovládajte používanie televízora deťmi"
1410
1411 msgid "Control your system fan"
1412 msgstr "Ovládajte systémový ventilátor"
1413
1414 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1415 msgstr "Kopírujte, premenujte, vymažte a premiestnite súbory v Dreamboxe."
1416
1417 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1418 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1419
1420 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1421 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1422
1423 msgid "Could not open Picture in Picture"
1424 msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
1425
1426 #, python-format
1427 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1428 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1429
1430 #, python-format
1431 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1432 msgstr "Nedalo sa nahrať pre neplatnú stanicu %s"
1433
1434 msgid "Crashlog settings"
1435 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1436
1437 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1438 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1439
1440 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1441 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1442
1443 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1444 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1445
1446 msgid ""
1447 "Crashlogs found!\n"
1448 "Send them to Dream Multimedia?"
1449 msgstr ""
1450 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1451 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1452
1453 msgid "Create DVD-ISO"
1454 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1455
1456 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1457 msgstr "Vytvorte si zálohu Video DVD na pevnom disku Dreamboxa."
1458
1459 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1460 msgstr "Vytvoriť zálohu Video DVD"
1461
1462 msgid "Create a new AutoTimer."
1463 msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
1464
1465 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1466 msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
1467
1468 msgid "Create a new timer using the wizard"
1469 msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
1470
1471 msgid "Create movie folder failed"
1472 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1473
1474 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1475 msgstr "Vytvorte si náhľadové snímky z filmov"
1476
1477 msgid "Create remote timers"
1478 msgstr "Vytvoriť časovač na diaľku"
1479
1480 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1481 msgstr "Vytvorte časovače na vzdialených Dreamboxoch"
1482
1483 #, python-format
1484 msgid "Creating directory %s failed."
1485 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1486
1487 msgid "Creating partition failed"
1488 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1489
1490 msgid "Croatian"
1491 msgstr "Chorvátčina"
1492
1493 msgid "Current Transponder"
1494 msgstr "Aktuálny transpondér"
1495
1496 msgid "Current device: "
1497 msgstr "Aktuálne zariadenie:"
1498
1499 msgid "Current settings:"
1500 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1501
1502 msgid "Current value: "
1503 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1504
1505 msgid "Current version:"
1506 msgstr "Aktuálna verzia:"
1507
1508 msgid "Currently installed image"
1509 msgstr "Aktuálne nainštalovaný image"
1510
1511 #, python-format
1512 msgid "Custom (%s)"
1513 msgstr "Vlastný (%s)"
1514
1515 msgid "Custom location"
1516 msgstr "Vlastné umiestnenie"
1517
1518 msgid "Custom offset"
1519 msgstr "Vlastný posun"
1520
1521 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1522 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1523
1524 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1525 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1526
1527 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1528 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1529
1530 msgid "Customize"
1531 msgstr "Upraviť"
1532
1533 msgid "Customize Vali-XD skins"
1534 msgstr "Úprava vzhľadov Vali-XD"
1535
1536 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1537 msgstr "Sami si upravte vzhľady Vali-XD"
1538
1539 msgid "Cut"
1540 msgstr "Strih"
1541
1542 msgid "Cut your movies"
1543 msgstr "Strih filmov"
1544
1545 msgid "Cut your movies."
1546 msgstr "Zostrihajte si filmy."
1547
1548 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1549 msgstr "CutListEditor umožňuje úpravu filmov"
1550
1551 msgid ""
1552 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1553 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1554 "cut'.\n"
1555 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1556 msgstr ""
1557 "CutListEditor umožňuje úpravu filmov.\\,Seek to the start of the stuff you "
1558 "want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
1559 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1560 "cut'.\n"
1561 "Nájdite začiatok záznamu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
1562 "„začiatok strihu“.\n"
1563 "Potom nájdite koniec, stlačte OK a zvoľte „koniec strihu“. To je všetko."
1564
1565 msgid "Cutlist editor..."
1566 msgstr "Editor strihov..."
1567
1568 msgid "Czech"
1569 msgstr "Čeština"
1570
1571 msgid "Czech Republic"
1572 msgstr "Česká republika"
1573
1574 msgid "D"
1575 msgstr "D"
1576
1577 msgid "DHCP"
1578 msgstr "DHCP"
1579
1580 msgid "DUAL LAYER DVD"
1581 msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
1582
1583 msgid "DVB-S"
1584 msgstr "DVB-S"
1585
1586 msgid "DVB-S2"
1587 msgstr "DVB-S2"
1588
1589 msgid "DVD Drive"
1590 msgstr "DVD jednotka"
1591
1592 msgid "DVD File Browser"
1593 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1594
1595 msgid "DVD Player"
1596 msgstr "Prehrávač DVD"
1597
1598 msgid "DVD Titlelist"
1599 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1600
1601 msgid "DVD media toolbox"
1602 msgstr "Nástroje pre DVD"
1603
1604 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1605 msgstr "Prehrávač DVD prehrá DVD na Dreamboxe"
1606
1607 msgid ""
1608 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1609 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1610 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1611 msgstr ""
1612 "Prehrávač DVD prehrá disky DVD na Dreamboxe.\n"
1613 "S Prehrávačom DVD si na Dreamboxe prehráte DVD, súbor ISO alebo priečinok "
1614 "video_ts folder na pevnom disku alebo v sieti."
1615
1616 msgid "Danish"
1617 msgstr "Dánčina"
1618
1619 msgid "Date"
1620 msgstr "Dátum"
1621
1622 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1623 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1624
1625 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1626 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1627
1628 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1629 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1630
1631 msgid "Decrease delay"
1632 msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
1633
1634 #, python-format
1635 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1636 msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
1637
1638 msgid "Deep Standby"
1639 msgstr "Vypnúť"
1640
1641 msgid "Default"
1642 msgstr "Predvolené"
1643
1644 msgid "Default Settings"
1645 msgstr "Predvolené nastavenia"
1646
1647 msgid "Default movie location"
1648 msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
1649
1650 msgid "Default services lists"
1651 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1652
1653 msgid "Defaults"
1654 msgstr "Predvolené hodnoty"
1655
1656 msgid "Define a startup service"
1657 msgstr "Určiť úvodnú stanicu"
1658
1659 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1660 msgstr "Určte úvodnú (počiatočnú) stanicu na Dreamboxe."
1661
1662 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1663 msgstr "Odstraňovač prekladania pre prekladaný signál"
1664
1665 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1666 msgstr "Odstraňovač prekladania pre progresívny signál"
1667
1668 msgid "Delay"
1669 msgstr "Oneskorenie"
1670
1671 msgid "Delay x seconds after service started"
1672 msgstr "Oneskorenie x sekúnd po spustení stanice"
1673
1674 msgid "Delete"
1675 msgstr "Vymazať"
1676
1677 msgid "Delete crashlogs"
1678 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1679
1680 msgid "Delete entry"
1681 msgstr "Vymazať zadanie"
1682
1683 msgid "Delete failed!"
1684 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1685
1686 msgid "Delete mount"
1687 msgstr "Vymazať prístup"
1688
1689 #, python-format
1690 msgid ""
1691 "Delete no more configured satellite\n"
1692 "%s?"
1693 msgstr ""
1694 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1695 "%s?"
1696
1697 msgid "Descending"
1698 msgstr "Zostupne"
1699
1700 msgid "Description"
1701 msgstr "Opis"
1702
1703 msgid "Deselect"
1704 msgstr "Zrušiť výber"
1705
1706 msgid "Details for plugin: "
1707 msgstr "Údaje o module:"
1708
1709 msgid "Detected HDD:"
1710 msgstr "Zistený pevný disk:"
1711
1712 msgid "Detected NIMs:"
1713 msgstr "Zistené tunery:"
1714
1715 msgid "DiSEqC"
1716 msgstr "DiSEqC"
1717
1718 msgid "DiSEqC A/B"
1719 msgstr "DiSEqC A/B"
1720
1721 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1722 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1723
1724 msgid "DiSEqC mode"
1725 msgstr "Režim DiSEqC"
1726
1727 msgid "DiSEqC repeats"
1728 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1729
1730 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1731 msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
1732
1733 msgid "Dialing:"
1734 msgstr "Vytáčam:"
1735
1736 msgid "Digital contour removal"
1737 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1738
1739 msgid "Dir:"
1740 msgstr "Adr.:"
1741
1742 msgid "Direct playback of Youtube videos"
1743 msgstr "Priame prehrávanie videí z YouTube"
1744
1745 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1746 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1747
1748 #, python-format
1749 msgid "Directory %s nonexistent."
1750 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1751
1752 msgid "Directory browser"
1753 msgstr "Prehľadávač adresárov"
1754
1755 msgid "Disable"
1756 msgstr "Vypnúť"
1757
1758 msgid "Disable Picture in Picture"
1759 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1760
1761 msgid "Disable crashlog reporting"
1762 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1763
1764 msgid "Disable timer"
1765 msgstr "Vypnúť časovač"
1766
1767 msgid "Disabled"
1768 msgstr "Vypnuté"
1769
1770 msgid "Discard changes and close plugin"
1771 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
1772
1773 msgid "Discard changes and close screen"
1774 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
1775
1776 msgid "Disconnect"
1777 msgstr "Odpojiť"
1778
1779 msgid "Dish"
1780 msgstr "Parabola"
1781
1782 msgid "Display 16:9 content as"
1783 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1784
1785 msgid "Display 4:3 content as"
1786 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1787
1788 msgid "Display >16:9 content as"
1789 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1790
1791 msgid "Display Setup"
1792 msgstr "Nastavenie displeja"
1793
1794 msgid "Display and Userinterface"
1795 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1796
1797 msgid "Display search results by:"
1798 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
1799
1800 msgid "Display your photos on the TV"
1801 msgstr "Zobrazenie fotografií na televízore"
1802
1803 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
1804 msgstr "Zobrazí informácie o filme z internetovej databázy filmov"
1805
1806 #, python-format
1807 msgid ""
1808 "Do you really want to REMOVE\n"
1809 "the plugin \"%s\"?"
1810 msgstr ""
1811 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1812 "modul \"%s\"?"
1813
1814 msgid ""
1815 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1816 "This could take lots of time!"
1817 msgstr ""
1818 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1819 "Môže to trvať dosť dlho!"
1820
1821 #, python-format
1822 msgid ""
1823 "Do you really want to delete %s\n"
1824 "%s?"
1825 msgstr ""
1826 "Naozaj chcete zmazať %s\n"
1827 "%s?"
1828
1829 #, python-format
1830 msgid "Do you really want to delete %s?"
1831 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1832
1833 #, python-format
1834 msgid ""
1835 "Do you really want to download\n"
1836 "the plugin \"%s\"?"
1837 msgstr ""
1838 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1839 "modul \"%s\"?"
1840
1841 msgid "Do you really want to exit?"
1842 msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
1843
1844 msgid ""
1845 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1846 "All data on the disk will be lost!"
1847 msgstr ""
1848 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1849 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1850
1851 #, python-format
1852 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1853 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1854
1855 #, python-format
1856 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1857 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1858
1859 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1860 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1861
1862 msgid "Do you want to do a service scan?"
1863 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1864
1865 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1866 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1867
1868 #, python-format
1869 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
1870 msgstr "Chcete stiahnuť image na %s?"
1871
1872 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1873 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1874
1875 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1876 msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
1877
1878 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1879 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1880
1881 msgid "Do you want to install the package:\n"
1882 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1883
1884 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1885 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1886
1887 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1888 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1889
1890 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1891 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1892
1893 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1894 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1895
1896 msgid "Do you want to restore your settings?"
1897 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1898
1899 msgid "Do you want to resume this playback?"
1900 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1901
1902 msgid "Do you want to see more entries?"
1903 msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
1904
1905 msgid ""
1906 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1907 "if needed?"
1908 msgstr ""
1909 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1910 "ak treba?"
1911
1912 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1913 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1914
1915 msgid ""
1916 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1917 "After pressing OK, please wait!"
1918 msgstr ""
1919 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1920 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1921
1922 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1923 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1924
1925 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1926 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1927
1928 msgid "Don't ask, just send"
1929 msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
1930
1931 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1932 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1933
1934 #, python-format
1935 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1936 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1937
1938 #, python-format
1939 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1940 msgstr ""
1941 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1942 "d chybami"
1943
1944 msgid "Download"
1945 msgstr "Stiahnuť"
1946
1947 #, python-format
1948 msgid "Download %s from Server"
1949 msgstr "Stiahnuť %s zo servera"
1950
1951 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1952 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1953
1954 msgid "Download Plugins"
1955 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1956
1957 msgid "Download Video"
1958 msgstr "Stiahnuť video"
1959
1960 msgid "Download files from Rapidshare"
1961 msgstr "Stiahnuť súbory z Rapidshare"
1962
1963 msgid "Download location"
1964 msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
1965
1966 msgid "Downloadable new plugins"
1967 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1968
1969 msgid "Downloadable plugins"
1970 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1971
1972 msgid "Downloading"
1973 msgstr "Sťahovanie"
1974
1975 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1976 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1977
1978 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
1979 msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
1980
1981 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1982 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1983
1984 msgid "Dreambox software because updates are available."
1985 msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1986
1987 msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
1988 msgstr ""
1989
1990 msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
1991 msgstr ""
1992
1993 msgid "Duration: "
1994 msgstr "Trvanie:"
1995
1996 msgid "Dutch"
1997 msgstr "Holandčina"
1998
1999 msgid "Dynamic contrast"
2000 msgstr "Dynamický kontrast"
2001
2002 msgid "E"
2003 msgstr "V"
2004
2005 msgid "EPG Selection"
2006 msgstr "Voľba EPG"
2007
2008 msgid "EPG encoding"
2009 msgstr "Kódovanie EPG"
2010
2011 msgid ""
2012 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2013 "is idleing\n"
2014 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2015 "epg information on these channels."
2016 msgstr ""
2017 "Obnovovač EPG automaticky prepne na užívateľom určené stanice počas "
2018 "nečinnosti Dreamboxa\n"
2019 "(v pohotovostnom režime bez nahrávania), aby sa aktualizovali ich informácie "
2020 "o EPG."
2021
2022 #, python-format
2023 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2024 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
2025
2026 msgid "East"
2027 msgstr "východne"
2028
2029 msgid "Edit"
2030 msgstr "Upraviť"
2031
2032 msgid "Edit AutoTimer"
2033 msgstr "Upraviť autočasovač"
2034
2035 msgid "Edit AutoTimer filters"
2036 msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
2037
2038 msgid "Edit AutoTimer services"
2039 msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
2040
2041 msgid "Edit DNS"
2042 msgstr "Upraviť DNS"
2043
2044 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2045 msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
2046
2047 msgid "Edit Title"
2048 msgstr "Upraviť titul"
2049
2050 msgid "Edit bouquets list"
2051 msgstr "Upraviť zoznam buketov"
2052
2053 msgid "Edit chapters of current title"
2054 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
2055
2056 msgid "Edit new timer defaults"
2057 msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
2058
2059 msgid "Edit selected AutoTimer"
2060 msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
2061
2062 msgid "Edit services list"
2063 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
2064
2065 msgid "Edit settings"
2066 msgstr "Upraviť nastavenia"
2067
2068 msgid "Edit tags of recorded movies"
2069 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov"
2070
2071 msgid "Edit tags of recorded movies."
2072 msgstr "Upraviť značky nahraných filmov."
2073
2074 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2075 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
2076
2077 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2078 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
2079
2080 msgid "Edit title"
2081 msgstr "Upraviť titul"
2082
2083 msgid "Edit upgrade source url."
2084 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
2085
2086 msgid "Editing"
2087 msgstr "Úprava"
2088
2089 msgid "Editor for new AutoTimers"
2090 msgstr "Editor nových autočasovačov"
2091
2092 msgid "Education"
2093 msgstr "Vzdelávanie"
2094
2095 msgid "Electronic Program Guide"
2096 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
2097
2098 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2099 msgstr "Klient e-mailov je prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox."
2100
2101 msgid "Enable"
2102 msgstr "Zapnúť"
2103
2104 msgid "Enable /media"
2105 msgstr "Aktivovať /médium"
2106
2107 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2108 msgstr "Zapnúť režim 1080p24"
2109
2110 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2111 msgstr "Zapnúť režim 1080p25"
2112
2113 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2114 msgstr "Zapnúť režim 1080p30"
2115
2116 msgid "Enable 5V for active antenna"
2117 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
2118
2119 msgid "Enable 720p24 Mode"
2120 msgstr "Zapnúť režim 720p24"
2121
2122 msgid "Enable Autoresolution"
2123 msgstr "Zapnúť Autoresolution"
2124
2125 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2126 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
2127
2128 msgid "Enable Filtering"
2129 msgstr "Zapnúť filtrovanie"
2130
2131 msgid "Enable HTTP Access"
2132 msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
2133
2134 msgid "Enable HTTP Authentication"
2135 msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
2136
2137 msgid "Enable HTTPS Access"
2138 msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
2139
2140 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2141 msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
2142
2143 msgid "Enable Service Restriction"
2144 msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
2145
2146 msgid "Enable Streaming Authentication"
2147 msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
2148
2149 msgid "Enable multiple bouquets"
2150 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
2151
2152 msgid "Enable parental control"
2153 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
2154
2155 msgid ""
2156 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2157 "extension menu."
2158 msgstr ""
2159 "Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
2160 "rozšírení."
2161
2162 msgid "Enable timer"
2163 msgstr "Zapnúť časovač"
2164
2165 msgid "Enabled"
2166 msgstr "Zapnuté"
2167
2168 msgid ""
2169 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2170 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2171 msgstr ""
2172 "Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
2173 "hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
2174
2175 msgid "Encrypted: "
2176 msgstr "Šifrované:"
2177
2178 msgid "Encryption"
2179 msgstr "Šifrovanie"
2180
2181 msgid "Encryption Key"
2182 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
2183
2184 msgid "Encryption Keytype"
2185 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
2186
2187 msgid "Encryption Type"
2188 msgstr "Typ šifrovania"
2189
2190 msgid "Encryption:"
2191 msgstr "Šifrovanie:"
2192
2193 msgid "End of \"after event\" timespan"
2194 msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
2195
2196 msgid "End of timespan"
2197 msgstr "Koniec časového obdobia"
2198
2199 msgid "End time"
2200 msgstr "Čas ukončenia"
2201
2202 msgid "EndTime"
2203 msgstr "Koniec"
2204
2205 msgid "English"
2206 msgstr "Angličtina"
2207
2208 msgid ""
2209 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2210 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2211 msgstr ""
2212 "Modul Enigma2 na prehrávanie videí AVI, DIVX, WMV a pod. z počítača na "
2213 "Dreamboxe. Vyžaduje bežiaci program VLC (z www.videolan.org) na počítači."
2214
2215 msgid ""
2216 "Enigma2 Skinselector\n"
2217 "\n"
2218 "If you experience any problems please contact\n"
2219 "stephan@reichholf.net\n"
2220 "\n"
2221 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2222 msgstr ""
2223 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
2224 "\n"
2225 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
2226 "stephan@reichholf.net\n"
2227 "\n"
2228 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2229
2230 msgid "Enter IP to scan..."
2231 msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
2232
2233 msgid "Enter main menu..."
2234 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
2235
2236 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2237 msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
2238
2239 msgid "Enter options:"
2240 msgstr "Zadajte voľby:"
2241
2242 msgid "Enter password:"
2243 msgstr "Zadajte heslo:"
2244
2245 msgid "Enter pin code"
2246 msgstr "Zadajte kód PIN"
2247
2248 msgid "Enter share directory:"
2249 msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
2250
2251 msgid "Enter share name:"
2252 msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
2253
2254 msgid "Enter the service pin"
2255 msgstr "Zadajte PIN stanice"
2256
2257 msgid "Enter user and password for host: "
2258 msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
2259
2260 msgid "Enter username:"
2261 msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
2262
2263 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2264 msgstr ""
2265 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
2266
2267 msgid "Enter your search term(s)"
2268 msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
2269
2270 msgid "Entertainment"
2271 msgstr "Zábava"
2272
2273 msgid "Error"
2274 msgstr "Chyba"
2275
2276 msgid "Error executing plugin"
2277 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
2278
2279 #, python-format
2280 msgid ""
2281 "Error: %s\n"
2282 "Retry?"
2283 msgstr ""
2284 "Chyba: %s\n"
2285 "Zopakovať?"
2286
2287 msgid "Estonian"
2288 msgstr "Estónčina"
2289
2290 msgid "Ethernet network interface"
2291 msgstr "Rozhranie siete Eternet"
2292
2293 msgid "Eventview"
2294 msgstr "Prehľad programov"
2295
2296 msgid "Everything is fine"
2297 msgstr "Všetko je v poriadku"
2298
2299 msgid "Exact match"
2300 msgstr "Presná zhoda"
2301
2302 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2303 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
2304
2305 msgid "Exclude"
2306 msgstr "Vylúčiť"
2307
2308 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2309 msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
2310
2311 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2312 msgstr "Spustiť moduly Tuxbox"
2313
2314 msgid "Execution Progress:"
2315 msgstr "Priebeh vykonávania:"
2316
2317 msgid "Execution finished!!"
2318 msgstr "Skončené!!"
2319
2320 msgid "Exif"
2321 msgstr "Exif"
2322
2323 msgid "Exit"
2324 msgstr "Ukončiť"
2325
2326 msgid "Exit editor"
2327 msgstr "Ukončiť editor"
2328
2329 msgid "Exit input device selection."
2330 msgstr "Ukončiť výber vstupného zariadenia."
2331
2332 msgid "Exit network wizard"
2333 msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
2334
2335 msgid "Exit the cleanup wizard"
2336 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
2337
2338 msgid "Exit the wizard"
2339 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2340
2341 msgid "Exit wizard"
2342 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
2343
2344 msgid "Expert"
2345 msgstr "expertný"
2346
2347 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2348 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
2349
2350 msgid "Extended Setup..."
2351 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
2352
2353 msgid "Extended Software"
2354 msgstr "Rozšírený softvér"
2355
2356 msgid "Extended Software Plugin"
2357 msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
2358
2359 msgid "Extensions"
2360 msgstr "Rozšírenia"
2361
2362 msgid "Extensions management"
2363 msgstr "Správa rozšírení"
2364
2365 msgid "FEC"
2366 msgstr "FEC"
2367
2368 msgid ""
2369 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2370 "a server using the file transfer protocol."
2371 msgstr ""
2372 "Prehliadač FTP umožäuje posielanie a sťahovanie súborov medzi Dreamboxom a "
2373 "serverom pomocou protokolu FTP."
2374
2375 msgid "Factory reset"
2376 msgstr "Továrenské nastavenia"
2377
2378 msgid "Failed"
2379 msgstr "Zlyhalo"
2380
2381 #, python-format
2382 msgid "Fan %d"
2383 msgstr "Ventilítor %d"
2384
2385 #, python-format
2386 msgid "Fan %d PWM"
2387 msgstr "PWM ventilátora %d"
2388
2389 #, python-format
2390 msgid "Fan %d Voltage"
2391 msgstr "Napätie na ventilátore %d"
2392
2393 msgid "Fast"
2394 msgstr "rýchlo"
2395
2396 msgid "Fast DiSEqC"
2397 msgstr "Rýchly DiSEqC"
2398
2399 msgid "Fast Forward speeds"
2400 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
2401
2402 msgid "Fast epoch"
2403 msgstr "rýchla doba"
2404
2405 msgid "Favourites"
2406 msgstr "Obľúbené"
2407
2408 msgid "Fetching feed entries"
2409 msgstr "Zobraziť feedy"
2410
2411 msgid "Fetching search entries"
2412 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
2413
2414 msgid "Filesystem Check"
2415 msgstr "Kontrola systému súborov"
2416
2417 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2418 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
2419
2420 msgid "Film & Animation"
2421 msgstr "Film a zábava"
2422
2423 msgid "Filter"
2424 msgstr "Filter"
2425
2426 msgid ""
2427 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2428 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2429 "it's Description.\n"
2430 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2431 msgstr ""
2432 "Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
2433 "časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
2434 "programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
2435 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
2436 "zvolený filter."
2437
2438 msgid "Finetune"
2439 msgstr "Jemné nastavenie"
2440
2441 msgid "Finished"
2442 msgstr "Skončené"
2443
2444 msgid "Finished configuring your network"
2445 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
2446
2447 msgid "Finished restarting your network"
2448 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
2449
2450 msgid "Finnish"
2451 msgstr "Fínčina"
2452
2453 msgid ""
2454 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2455 "matched."
2456 msgstr ""
2457 "Prvý deň pre nájdenie programov. Nenájde sa žiadny program, ktorý začína "
2458 "pred týmto dátumom."
2459
2460 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2461 msgstr "Najprv vytvorte štýl vzhľadu ovládacím modulom Ai.HD."
2462
2463 msgid "Flash"
2464 msgstr "Flešovať"
2465
2466 msgid "Flashing failed"
2467 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
2468
2469 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2470 msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
2471
2472 msgid "Format"
2473 msgstr "Formát"
2474
2475 #, python-format
2476 msgid ""
2477 "Found a total of %d matching Events.\n"
2478 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
2479 msgstr ""
2480 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2481 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených, zistených %d konfliktov."
2482
2483 #, python-format
2484 msgid ""
2485 "Found a total of %d matching Events.\n"
2486 "%d Timer were added and %d modified."
2487 msgstr ""
2488 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2489 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených."
2490
2491 msgid "Frame size in full view"
2492 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
2493
2494 msgid "France"
2495 msgstr "Francúzsko"
2496
2497 msgid "French"
2498 msgstr "Francúzština"
2499
2500 msgid "Frequency"
2501 msgstr "Kmitočet"
2502
2503 msgid "Frequency bands"
2504 msgstr "Kmitočtové pásma"
2505
2506 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2507 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2508
2509 msgid "Frequency steps"
2510 msgstr "Kmitočtové kroky"
2511
2512 msgid "Fri"
2513 msgstr "Pi"
2514
2515 msgid "Friday"
2516 msgstr "Piatok"
2517
2518 msgid "Frisian"
2519 msgstr "Frízština"
2520
2521 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2522 msgstr "FritzCall zobrazuje volania prichádzajúce do Fritz!Boxa na Dreamboxe."
2523
2524 msgid "Front USB Slot"
2525 msgstr "Predný slot USB"
2526
2527 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2528 msgstr "Frontend pre /tmp/mmi.socket"
2529
2530 #, python-format
2531 msgid "Frontprocessor version: %d"
2532 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2533
2534 msgid "Fsck failed"
2535 msgstr "Fsck zlyhalo"
2536
2537 msgid ""
2538 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2539 "Do you want to Restart the GUI now?"
2540 msgstr ""
2541 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2542 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2543
2544 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2545 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla pre FTP a Telnet."
2546
2547 msgid ""
2548 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2549 msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla v Dreamboxe pre FTP a Telnet"
2550
2551 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2552 msgstr "GUI na zmenu hesla pre FTP a Telnet"
2553
2554 msgid "Gaming"
2555 msgstr "Hry"
2556
2557 msgid "Gateway"
2558 msgstr "Brána"
2559
2560 msgid "General AC3 Delay"
2561 msgstr "Oneskorenie AC3"
2562
2563 msgid "General AC3 delay (ms)"
2564 msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
2565
2566 msgid "General PCM Delay"
2567 msgstr "Oneskorenie PCM"
2568
2569 msgid "General PCM delay (ms)"
2570 msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
2571
2572 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
2573 msgstr ""
2574
2575 msgid "Genre"
2576 msgstr "Žáner"
2577
2578 msgid "Genuine Dreambox"
2579 msgstr "Pravý Dreambox"
2580
2581 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2582 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
2583
2584 msgid "Genuine Dreambox verification"
2585 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa"
2586
2587 msgid "German"
2588 msgstr "Nemčina"
2589
2590 msgid "German storm information"
2591 msgstr "Nemecké búrkové informácie"
2592
2593 msgid "German traffic information"
2594 msgstr "Nemecké dopravné informácie"
2595
2596 msgid "Germany"
2597 msgstr "Nemecko"
2598
2599 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
2600 msgstr "Získajte informácie AudioCD z CDDB aCD-Text"
2601
2602 msgid "Get latest experimental image"
2603 msgstr "Získať najnovší experimentálny image"
2604
2605 msgid "Get latest release image"
2606 msgstr "Získať najnovší hotový image"
2607
2608 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2609 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2610
2611 msgid "Global delay"
2612 msgstr "Celkové oneskorenie"
2613
2614 msgid "Goto 0"
2615 msgstr "Otočiť na 0"
2616
2617 msgid "Goto position"
2618 msgstr "Otočiť do pozície"
2619
2620 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
2621 msgstr "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG"
2622
2623 msgid ""
2624 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
2625 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
2626 msgstr ""
2627 "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG.\n"
2628 "Zobrazuje prehľad všetkých bežiacich a nasledujúcich TV programov."
2629
2630 msgid "Graphical Multi EPG"
2631 msgstr "Grafický Multi EPG"
2632
2633 msgid "Great Britain"
2634 msgstr "Veľká Británia"
2635
2636 msgid "Greek"
2637 msgstr "Gréčtina"
2638
2639 msgid "Green boost"
2640 msgstr "Zosilniť zelenú"
2641
2642 msgid ""
2643 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
2644 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
2645 "iPhone using prowl."
2646 msgstr ""
2647
2648 msgid "Guard interval"
2649 msgstr ""
2650
2651 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2652 msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
2653
2654 msgid "HD Interlace Mode"
2655 msgstr "Prekladaný režim HD"
2656
2657 msgid "HD Progressive Mode"
2658 msgstr "Progresívny režim HD"
2659
2660 msgid "HD videos"
2661 msgstr "Videá HD"
2662
2663 msgid "HTTP Port"
2664 msgstr "Port HTTP"
2665
2666 msgid "HTTPS Port"
2667 msgstr "Port HTTPS"
2668
2669 msgid "Harddisk"
2670 msgstr "Pevný disk"
2671
2672 msgid "Harddisk setup"
2673 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2674
2675 msgid "Harddisk standby after"
2676 msgstr "Uspať disk po"
2677
2678 msgid "Help"
2679 msgstr "Pomocník"
2680
2681 msgid "Hidden network"
2682 msgstr ""
2683
2684 msgid "Hidden network SSID"
2685 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
2686
2687 msgid "Hidden networkname"
2688 msgstr "Skrytý názov siete"
2689
2690 msgid "Hierarchy info"
2691 msgstr ""
2692
2693 msgid "High bitrate support"
2694 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2695
2696 msgid "History"
2697 msgstr "História"
2698
2699 msgid "Holland"
2700 msgstr "Holandsko"
2701
2702 msgid "Hong Kong"
2703 msgstr "Hong Kong"
2704
2705 msgid "Horizontal"
2706 msgstr "Vodorovná"
2707
2708 msgid "Hotplugging for removeable devices"
2709 msgstr "Rýchle pripojenie vyberateľných zariadení"
2710
2711 msgid "How many minutes do you want to record?"
2712 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2713
2714 msgid "How to handle found crashlogs?"
2715 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2716
2717 msgid "Howto & Style"
2718 msgstr "Urob si sám a životný štýl"
2719
2720 msgid "Hue"
2721 msgstr "Odtieň"
2722
2723 msgid "Hungarian"
2724 msgstr "Maďarčina"
2725
2726 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
2727 msgstr "Prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox"
2728
2729 msgid "IP Address"
2730 msgstr "Adresa IP"
2731
2732 msgid "IP:"
2733 msgstr "IP:"
2734
2735 msgid "IRC Client for Enigma2"
2736 msgstr "Klient IRC pre Enigmu2"
2737
2738 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2739 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2740
2741 msgid "ISO path"
2742 msgstr "Cesta ISO"
2743
2744 msgid "Icelandic"
2745 msgstr "Islandčina"
2746
2747 #, python-format
2748 msgid ""
2749 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2750 "event if it records at least 80%% of the it."
2751 msgstr ""
2752 "Ak je zapnutá táto funkcia, existujúci časovač sa bude považovať za "
2753 "nahrávajúci, ak zaznamená aspoň 80% % programu."
2754
2755 msgid ""
2756 "If you see this, something is wrong with\n"
2757 "your scart connection. Press OK to return."
2758 msgstr ""
2759 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2760 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2761
2762 msgid ""
2763 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2764 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2765 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2766 "possible.\n"
2767 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2768 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2769 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2770 "step.\n"
2771 "If you are happy with the result, press OK."
2772 msgstr ""
2773 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2774 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2775 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2776 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2777 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2778 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2779 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2780 "kroku.\n"
2781 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2782
2783 msgid "Import AutoTimer"
2784 msgstr "Importovať autočasovač"
2785
2786 msgid "Import existing Timer"
2787 msgstr "Importovať existujúci časovač"
2788
2789 msgid "Import from EPG"
2790 msgstr "Importovať z EPG"
2791
2792 msgid "In Progress"
2793 msgstr "Prebieha"
2794
2795 msgid ""
2796 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2797 msgstr ""
2798 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2799
2800 msgid "Include"
2801 msgstr "Zahrnúť"
2802
2803 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2804 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2805
2806 msgid "Increase delay"
2807 msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
2808
2809 #, python-format
2810 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2811 msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
2812
2813 msgid "Increased voltage"
2814 msgstr "Zvýšené napätie"
2815
2816 msgid "Index"
2817 msgstr "Index"
2818
2819 msgid "India"
2820 msgstr "India"
2821
2822 msgid "Info"
2823 msgstr "Informačná lišta"
2824
2825 msgid "InfoBar"
2826 msgstr "Informačná lišta"
2827
2828 msgid "Infobar timeout"
2829 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2830
2831 msgid "Information"
2832 msgstr "Informácie"
2833
2834 msgid "Init"
2835 msgstr "Inic."
2836
2837 msgid "Initial Fast Forward speed"
2838 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
2839
2840 msgid "Initial Rewind speed"
2841 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
2842
2843 msgid "Initial location in new timers"
2844 msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
2845
2846 msgid "Initialization"
2847 msgstr "Inicializácia"
2848
2849 msgid "Initialize"
2850 msgstr "Inicializovať"
2851
2852 msgid "Initializing Harddisk..."
2853 msgstr "Inicializujem pevný disk"
2854
2855 msgid "Input"
2856 msgstr "Vstup"
2857
2858 msgid "Input device setup"
2859 msgstr "Nastavenie vstupného zariadenia"
2860
2861 msgid "Input devices"
2862 msgstr "Vstupné zariadenia"
2863
2864 msgid "Install"
2865 msgstr "Inštalovať"
2866
2867 msgid "Install a new image with a USB stick"
2868 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2869
2870 msgid "Install a new image with your web browser"
2871 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2872
2873 msgid "Install extensions."
2874 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2875
2876 msgid "Install local extension"
2877 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2878
2879 msgid "Install or remove finished."
2880 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2881
2882 msgid "Install settings, skins, software..."
2883 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2884
2885 msgid "Installation finished."
2886 msgstr "Inštalácia je skončená."
2887
2888 msgid "Installing"
2889 msgstr "Inštalujem"
2890
2891 msgid "Installing Software..."
2892 msgstr "Inštalujem softvér..."
2893
2894 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2895 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2896
2897 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2898 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2899
2900 msgid "Installing package content... Please wait..."
2901 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2902
2903 msgid "Instant Record..."
2904 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2905
2906 msgid "Instant record location"
2907 msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
2908
2909 msgid "Interface: "
2910 msgstr "Rozhranie:"
2911
2912 msgid "Intermediate"
2913 msgstr "stredný"
2914
2915 msgid "Internal Flash"
2916 msgstr "Interná pamäť flash"
2917
2918 msgid "Internal LAN adapter."
2919 msgstr "Adaptér internej LAN"
2920
2921 msgid "Internal USB Slot"
2922 msgstr "Interný slot USB"
2923
2924 msgid "Internal firmware updater"
2925 msgstr "Interný aktualizátor firmvéru"
2926
2927 msgid "Invalid Location"
2928 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2929
2930 #, python-format
2931 msgid "Invalid directory selected: %s"
2932 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2933
2934 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
2935 msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
2936
2937 msgid "Invalid response from server."
2938 msgstr "Neplatná odozva zo servera"
2939
2940 #, python-format
2941 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
2942 msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
2943
2944 msgid "Invalid selection"
2945 msgstr "Neplatný výber"
2946
2947 msgid "Inversion"
2948 msgstr "Inverzia"
2949
2950 msgid "Ipkg"
2951 msgstr "Ipkg"
2952
2953 msgid "Ireland"
2954 msgstr "Írsko"
2955
2956 msgid "Is this videomode ok?"
2957 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2958
2959 msgid "Israel"
2960 msgstr "Izrael"
2961
2962 msgid ""
2963 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
2964 "deny specific ones.\n"
2965 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
2966 "Service (inside a Bouquet).\n"
2967 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2968 msgstr ""
2969 "Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
2970 "vylúčiť.\n"
2971 "Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
2972 "zakázaná (v rámci buketu).\n"
2973 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
2974 "zvolené."
2975
2976 msgid "Italian"
2977 msgstr "Taliančina"
2978
2979 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
2980 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe"
2981
2982 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
2983 msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe z www.google.it."
2984
2985 msgid "Italy"
2986 msgstr "Taliansko"
2987
2988 msgid "Japan"
2989 msgstr "Japonsko"
2990
2991 msgid "Job View"
2992 msgstr "Prehľad úloh"
2993
2994 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2995 msgid "Just Scale"
2996 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2997
2998 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
2999 msgstr "Vzhľad BrushedAlu-HD, autor Kerni"
3000
3001 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3002 msgstr "Vzhľa DreamMM-HD, autor Kerni"
3003
3004 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3005 msgstr "Vzhľad Elgato-HD, autor Kerni"
3006
3007 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3008 msgstr "Vzhľad SWAIN, autor Kerni"
3009
3010 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3011 msgstr "Vzhľad SWAIN-HD, autor Kerni"
3012
3013 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3014 msgstr "Vzhľad UltraViolet, autor Kerni"
3015
3016 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3017 msgstr "Vzhľad YADS-HD, autor Kerni"
3018
3019 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3020 msgstr "Vzhľad dTV-HD, autor Kerni"
3021
3022 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3023 msgstr " Vzhľad dTV-HD-Reloaded, autor Kerni"
3024
3025 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3026 msgstr "Vzhľad dmm-HD, autor Kerni"
3027
3028 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3029 msgstr "Vzhľad dreamTV-HD, autor Kerni"
3030
3031 msgid "Kerni's simple skin"
3032 msgstr "Jednoduchý vzhľad, autor Kerni"
3033
3034 msgid "Kerni-HD1 skin"
3035 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1"
3036
3037 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3038 msgstr "Vzhľad Kerni-HD1R2"
3039
3040 msgid "Kernis HD1 skin"
3041 msgstr "Vzhľad HD1, autor Kerni"
3042
3043 #, python-format
3044 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3045 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
3046
3047 #, python-format
3048 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3049 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
3050
3051 msgid "Keyboard"
3052 msgstr "Klávesnica"
3053
3054 msgid "Keyboard Map"
3055 msgstr "Rozloženie klávesov"
3056
3057 msgid "Keyboard Setup"
3058 msgstr "Nastavenie klávesnice"
3059
3060 msgid "Keymap"
3061 msgstr "Rozloženie klávesov"
3062
3063 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3064 msgstr "Detský časovač umožňuje kontrolovať denné využívanie televízora deťmi"
3065
3066 msgid "LAN Adapter"
3067 msgstr "Adaptér LAN"
3068
3069 msgid "LAN connection"
3070 msgstr "Pripojenie LAN"
3071
3072 msgid "LNB"
3073 msgstr "LNB"
3074
3075 msgid "LOF"
3076 msgstr "LOF"
3077
3078 msgid "LOF/H"
3079 msgstr "LOF/H"
3080
3081 msgid "LOF/L"
3082 msgstr "LOF/L"
3083
3084 msgid "Language"
3085 msgstr "Jazyk"
3086
3087 msgid "Language selection"
3088 msgstr "Voľba jazyka"
3089
3090 msgid "Last config"
3091 msgstr "Posledné nastavenie"
3092
3093 msgid ""
3094 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3095 "matched."
3096 msgstr ""
3097 "Posledný deň pre nájdenie programov. Aby sa programy našli, musia začínať "
3098 "pred týmto dátumom."
3099
3100 msgid "Last speed"
3101 msgstr "Posledná rýchlosť"
3102
3103 msgid "Latitude"
3104 msgstr "Zem. šírka"
3105
3106 msgid "Latvian"
3107 msgstr "Lotyščina"
3108
3109 msgid "Leave DVD Player?"
3110 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
3111
3112 msgid "Left"
3113 msgstr "Doľava"
3114
3115 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3116 msgid "Letterbox"
3117 msgstr "Letterbox"
3118
3119 msgid "Limit east"
3120 msgstr "Východný limit"
3121
3122 msgid "Limit west"
3123 msgstr "Západný limit"
3124
3125 msgid "Limited character set for recording filenames"
3126 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
3127
3128 msgid "Limits off"
3129 msgstr "Vypnúť limity"
3130
3131 msgid "Limits on"
3132 msgstr "Zapnúť limity"
3133
3134 msgid "Link Quality:"
3135 msgstr "Kvalita spojenia:"
3136
3137 msgid "Link:"
3138 msgstr "Spojenie:"
3139
3140 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3141 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
3142
3143 msgid "List available networks"
3144 msgstr ""
3145
3146 msgid "List of Storage Devices"
3147 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
3148
3149 msgid "Listen and record internet radio"
3150 msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio"
3151
3152 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3153 msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio na Dreamboxe"
3154
3155 msgid "Lithuanian"
3156 msgstr "Litovčina"
3157
3158 msgid "Load"
3159 msgstr "Natiahnuť"
3160
3161 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3162 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3163
3164 msgid "Load feed on startup:"
3165 msgstr "Na začiatku načítať feed:"
3166
3167 msgid "Load movie-length"
3168 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
3169
3170 msgid "Local Network"
3171 msgstr "Miestna sieť"
3172
3173 msgid "Local share name"
3174 msgstr "Miestne zdieľané meno"
3175
3176 msgid "Location"
3177 msgstr "Umiestnenie"
3178
3179 msgid "Location for instant recordings"
3180 msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
3181
3182 msgid "Lock:"
3183 msgstr "Signál:"
3184
3185 msgid "Log results to harddisk"
3186 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
3187
3188 msgid "Long Keypress"
3189 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
3190
3191 msgid "Long filenames"
3192 msgstr "Dlhé názvy súborov"
3193
3194 msgid "Longitude"
3195 msgstr "Zem. dĺžka"
3196
3197 msgid "Lower bound of timespan."
3198 msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
3199
3200 msgid ""
3201 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3202 "are not taken into account!"
3203 msgstr ""
3204 "Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
3205 "nepočítajú."
3206
3207 msgid "MMC Card"
3208 msgstr "Karta MMC"
3209
3210 msgid "MORE"
3211 msgstr "VIAC"
3212
3213 msgid "Main menu"
3214 msgstr "Hlavné menu"
3215
3216 msgid "Mainmenu"
3217 msgstr "Hlavné menu"
3218
3219 msgid "Make this mark an 'in' point"
3220 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
3221
3222 msgid "Make this mark an 'out' point"
3223 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
3224
3225 msgid "Make this mark just a mark"
3226 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
3227
3228 msgid "Manage extensions"
3229 msgstr "Spravovať rozšírenia"
3230
3231 msgid "Manage local files"
3232 msgstr "Správa miestnych súborov"
3233
3234 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3235 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte a v režime rádia."
3236
3237 msgid "Manage logos to display at boottime"
3238 msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte"
3239
3240 msgid "Manage network shares"
3241 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
3242
3243 msgid ""
3244 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3245 msgstr "Spravovať hudobné súbory a prehrávať ich prehrávačom hudby Merlin."
3246
3247 msgid "Manage your network shares..."
3248 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
3249
3250 msgid "Manage your receiver's software"
3251 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
3252
3253 msgid "Manual Scan"
3254 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
3255
3256 msgid "Manual configuration"
3257 msgstr "Ručná konfigurácia"
3258
3259 msgid "Manual transponder"
3260 msgstr "Transpondér ručne"
3261
3262 msgid "Manufacturer"
3263 msgstr "Výrobca"
3264
3265 msgid "Margin after record"
3266 msgstr "Rezerva po skončení programu"
3267
3268 msgid "Margin before record (minutes)"
3269 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
3270
3271 #, python-format
3272 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3273 msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
3274
3275 msgid "Match title"
3276 msgstr "Hľadať titul"
3277
3278 #, python-format
3279 msgid "Match title: %s"
3280 msgstr "Hľadať titul: %s"
3281
3282 msgid "Max. Bitrate: "
3283 msgstr "Max. dátový tok:"
3284
3285 msgid "Maximum duration (in m)"
3286 msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
3287
3288 msgid ""
3289 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3290 "time (without offset) it won't be matched."
3291 msgstr ""
3292 "Maximálne trvanie programu pre zhodu. Ak je program dlhší (bez posunu), "
3293 "nebude vyhovovať."
3294
3295 msgid "Media player"
3296 msgstr "Prehrávač médií"
3297
3298 msgid "MediaPlayer"
3299 msgstr "Prehrávač médií"
3300
3301 msgid ""
3302 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3303 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3304 msgstr ""
3305 "MediaScanner nájde na zariadeniach prehrávateľné súbory a zobrazí menu s "
3306 "možnosťami, ako je prezeranie obrázkov alebo prehrávanie filmov."
3307
3308 msgid ""
3309 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3310 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3311 "view cover and album information."
3312 msgstr ""
3313 "Prehrávač médií prehrá vaše obľúbené skladby a videá.\n"
3314 "Prehrajte si obľúbenú hudbu a videá, zorganizuute do zoznamov na "
3315 "prehrávanie, prezrite si informácie o albume."
3316
3317 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3318 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
3319
3320 msgid "Medium is not empty!"
3321 msgstr "Médium nie je prázdne!"
3322
3323 msgid "Menu"
3324 msgstr "Menu"
3325
3326 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3327 msgstr "Prehrávač hudby Merlin a iDream"
3328
3329 msgid "Message"
3330 msgstr "Správa"
3331
3332 msgid "Message..."
3333 msgstr "Správa..."
3334
3335 msgid "Mexico"
3336 msgstr "Mexiko"
3337
3338 msgid "Mkfs failed"
3339 msgstr "Mkfs zlyhalo"
3340
3341 msgid "Mode"
3342 msgstr "Režim"
3343
3344 msgid "Model: "
3345 msgstr "Model: "
3346
3347 msgid "Modify existing timers"
3348 msgstr "Upravte existujúce časovače"
3349
3350 msgid "Modulation"
3351 msgstr "Modulácia"
3352
3353 msgid "Modulator"
3354 msgstr "Modulátor"
3355
3356 msgid "Mon"
3357 msgstr "Po"
3358
3359 msgid "Mon-Fri"
3360 msgstr "Po-Pi"
3361
3362 msgid "Monday"
3363 msgstr "Pondelok"
3364
3365 msgid "Monthly"
3366 msgstr "Mesačne"
3367
3368 msgid "More video entries."
3369 msgstr "Ďalšie položky videa."
3370
3371 msgid "Mosquito noise reduction"
3372 msgstr "Potlačenie šumu na hranách"
3373
3374 msgid "Most discussed"
3375 msgstr "Najdiskutovanejšie"
3376
3377 msgid "Most linked"
3378 msgstr ""
3379
3380 msgid "Most popular"
3381 msgstr "Najpopulárnejšie"
3382
3383 msgid "Most recent"
3384 msgstr "Nejnovšie"
3385
3386 msgid "Most responded"
3387 msgstr "Najviac odpovedané"
3388
3389 msgid "Most viewed"
3390 msgstr "Najpozeranejšie"
3391
3392 msgid "Mount failed"
3393 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
3394
3395 msgid "Mount informations"
3396 msgstr "Informácie o prístupe"
3397
3398 msgid "Mount options"
3399 msgstr "Voľby prístupu"
3400
3401 msgid "Mount type"
3402 msgstr "Typ prístupu"
3403
3404 msgid "MountManager"
3405 msgstr "MountManager"
3406
3407 msgid ""
3408 "Mounted/\n"
3409 "Unmounted"
3410 msgstr ""
3411 "Primontované/\n"
3412 "Odmontované"
3413
3414 msgid "Mountpoints management"
3415 msgstr "Správa prístupových bodov"
3416
3417 msgid "Mounts editor"
3418 msgstr "Editor prístupových bodov"
3419
3420 msgid "Mounts management"
3421 msgstr "Správa prístupových bodov"
3422
3423 msgid "Move Picture in Picture"
3424 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
3425
3426 msgid "Move east"
3427 msgstr "Pootočiť východne"
3428
3429 msgid "Move plugin screen"
3430 msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
3431
3432 msgid "Move screen down"
3433 msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
3434
3435 msgid "Move screen to the center of your TV"
3436 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
3437
3438 msgid "Move screen to the left"
3439 msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
3440
3441 msgid "Move screen to the lower left corner"
3442 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
3443
3444 msgid "Move screen to the lower right corner"
3445 msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
3446
3447 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3448 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
3449
3450 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3451 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
3452
3453 msgid "Move screen to the right"
3454 msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
3455
3456 msgid "Move screen to the upper left corner"
3457 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
3458
3459 msgid "Move screen to the upper right corner"
3460 msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
3461
3462 msgid "Move screen up"
3463 msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
3464
3465 msgid "Move west"
3466 msgstr "Pootočiť západne"
3467
3468 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
3469 msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov (po nemecky)."
3470
3471 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
3472 msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov"
3473
3474 msgid "Movie location"
3475 msgstr "Umiestenie filmu"
3476
3477 msgid ""
3478 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
3479 msgstr ""
3480 "Značkovač filmov pridá do nahraných filmov značky na triedenie veľkého "
3481 "zoznamu filmov."
3482
3483 msgid ""
3484 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
3485 "the movielist."
3486 msgstr ""
3487 "Náhľad zoznamu filmov vytvorí obrázky z nahrávok a zobrazí ich v zozname "
3488 "filmov."
3489
3490 msgid "Movielist menu"
3491 msgstr "Menu filmov"
3492
3493 msgid "Multi EPG"
3494 msgstr "Multi EPG"
3495
3496 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
3497 msgstr ""
3498
3499 msgid "Multimedia"
3500 msgstr "Multimédiá"
3501
3502 msgid "Multiple service support"
3503 msgstr "Dekóduje viac staníc"
3504
3505 msgid "Multiplex"
3506 msgstr ""
3507
3508 msgid "Multisat"
3509 msgstr "viac satelitov"
3510
3511 msgid "Music"
3512 msgstr "Hudba"
3513
3514 msgid "Mute"
3515 msgstr "Umlčovač"
3516
3517 msgid "My TubePlayer"
3518 msgstr "Prehrávač MyTube"
3519
3520 msgid "MyTube Settings"
3521 msgstr "Nastavenia MyTube"
3522
3523 msgid "MyTubePlayer"
3524 msgstr "Prehrávač MyTube"
3525
3526 msgid "MyTubePlayer Help"
3527 msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
3528
3529 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3530 msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
3531
3532 msgid "MyTubePlayer settings"
3533 msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
3534
3535 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3536 msgstr "Informačné okno MyTube"
3537
3538 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3539 msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
3540
3541 msgid "N/A"
3542 msgstr "Nie je k dispozícii"
3543
3544 msgid ""
3545 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
3546 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
3547 msgstr ""
3548 "Klient NCID zobrazí na Dreamboxe prichádzajúce volania zo servera NCID "
3549 "(napr. Vodafone Easybox)"
3550
3551 msgid "NEXT"
3552 msgstr "NASLED."
3553
3554 msgid "NFI Image Flashing"
3555 msgstr "Flešovanie image NFI"
3556
3557 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3558 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
3559
3560 msgid "NFS share"
3561 msgstr "Zdieľanie NFS"
3562
3563 msgid "NIM"
3564 msgstr "Tuner"
3565
3566 msgid "NOW"
3567 msgstr "TERAZ"
3568
3569 msgid "NTSC"
3570 msgstr "NTSC"
3571
3572 msgid "Name"
3573 msgstr "Názov"
3574
3575 msgid "Nameserver"
3576 msgstr "Nameserver"
3577
3578 #, python-format
3579 msgid "Nameserver %d"
3580 msgstr "DNS (nameserver) %d"
3581
3582 msgid "Nameserver Setup"
3583 msgstr "Nastavenie DNS"
3584
3585 msgid "Nameserver settings"
3586 msgstr "Nastavenie DNS"
3587
3588 msgid "Namespace"
3589 msgstr ""
3590
3591 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
3592 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox"
3593
3594 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
3595 msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox pre Dreambox"
3596
3597 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
3598 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single"
3599
3600 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
3601 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single pre Dreambox"
3602
3603 msgid "Nemesis Blueline Skin"
3604 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline"
3605
3606 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
3607 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline pre Dreambox"
3608
3609 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
3610 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended"
3611
3612 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
3613 msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended pre Dreambox"
3614
3615 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
3616 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt"
3617
3618 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
3619 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt pre Dreambox"
3620
3621 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
3622 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine"
3623
3624 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
3625 msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine pre Dreambox"
3626
3627 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
3628 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue"
3629
3630 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
3631 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue pre Dreambox"
3632
3633 msgid "Nemesis Flatline Skin"
3634 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline"
3635
3636 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
3637 msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline pre Dreambox"
3638
3639 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
3640 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine"
3641
3642 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
3643 msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine pre Dreambox"
3644
3645 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
3646 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended"
3647
3648 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
3649 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended pre Dreambox"
3650
3651 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
3652 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single"
3653
3654 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
3655 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single pre Dreambox"
3656
3657 msgid "Nemesis Greenline Skin"
3658 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline"
3659
3660 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
3661 msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline pre Dreambox"
3662
3663 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
3664 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended"
3665
3666 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
3667 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended pre Dreambox"
3668
3669 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
3670 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single"
3671
3672 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
3673 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single pre Dreambox"
3674
3675 msgid "Nemesis Greyline Skin"
3676 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline"
3677
3678 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
3679 msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline pre Dreambox"
3680
3681 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
3682 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine"
3683
3684 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
3685 msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine pre Dreambox"
3686
3687 msgid "Netmask"
3688 msgstr "Maska siete"
3689
3690 msgid "Network"
3691 msgstr "Sieť"
3692
3693 msgid "Network Configuration..."
3694 msgstr "Konfigurácia siete..."
3695
3696 msgid "Network Mount"
3697 msgstr "Sieťový prístup"
3698
3699 msgid "Network SSID"
3700 msgstr "Sieťový SSID"
3701
3702 msgid "Network Setup"
3703 msgstr "Nastavenie siete"
3704
3705 msgid "Network Wizard"
3706 msgstr "Sprievodca sieťou"
3707
3708 msgid "Network scan"
3709 msgstr "Vyhľadať sieť"
3710
3711 msgid "Network setup"
3712 msgstr "Nastavenie siete"
3713
3714 msgid "Network test"
3715 msgstr "Test siete"
3716
3717 msgid "Network test..."
3718 msgstr "Test siete..."
3719
3720 msgid "Network test: "
3721 msgstr "Test siete:"
3722
3723 msgid "Network:"
3724 msgstr "Sieť:"
3725
3726 msgid "NetworkBrowser"
3727 msgstr "Prehľadávač siete"
3728
3729 msgid "NetworkWizard"
3730 msgstr "Sprievodca nast. siete"
3731
3732 msgid "Networkname (SSID)"
3733 msgstr "Názov siete (SSID)"
3734
3735 msgid "Never"
3736 msgstr "Nikdy"
3737
3738 msgid "New"
3739 msgstr "Nové"
3740
3741 msgid "New PIN"
3742 msgstr "Nový PIN"
3743
3744 msgid "New Zealand"
3745 msgstr "Nový Zéland"
3746
3747 msgid "New version:"
3748 msgstr "Nová verzia:"
3749
3750 msgid "News & Politics"
3751 msgstr "Správy a politika"
3752
3753 msgid "Next"
3754 msgstr "Nasled."
3755
3756 msgid "No"
3757 msgstr "Nie"
3758
3759 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3760 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
3761
3762 msgid "No Connection"
3763 msgstr "Nie je spojenie"
3764
3765 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3766 msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
3767
3768 msgid "No Networks found"
3769 msgstr "Nenájdená sieť"
3770
3771 msgid "No backup needed"
3772 msgstr "Nie je treba zálohovať"
3773
3774 msgid ""
3775 "No data on transponder!\n"
3776 "(Timeout reading PAT)"
3777 msgstr ""
3778 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
3779 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
3780
3781 msgid "No description available."
3782 msgstr "Opis nie je k dispozícii."
3783
3784 msgid "No details for this image file"
3785 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
3786
3787 msgid "No displayable files on this medium found!"
3788 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
3789
3790 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3791 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
3792
3793 msgid ""
3794 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3795 "forward/backward!"
3796 msgstr ""
3797 "Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
3798 "dopredu alebo dozadu."
3799
3800 msgid "No free tuner!"
3801 msgstr "Nie je voľný tuner!"
3802
3803 msgid "No network connection available."
3804 msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
3805
3806 msgid "No network devices found!"
3807 msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
3808
3809 msgid "No networks found"
3810 msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
3811
3812 msgid ""
3813 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3814 msgstr ""
3815 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
3816
3817 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3818 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
3819
3820 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3821 msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3822
3823 msgid "No positioner capable frontend found."
3824 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
3825
3826 msgid "No satellite frontend found!!"
3827 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
3828
3829 msgid "No tags are set on these movies."
3830 msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
3831
3832 msgid "No to all"
3833 msgstr "Nie pre všetky"
3834
3835 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3836 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
3837
3838 msgid ""
3839 "No tuner is enabled!\n"
3840 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3841 msgstr ""
3842 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
3843 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
3844
3845 msgid ""
3846 "No valid service PIN found!\n"
3847 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3848 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3849 msgstr ""
3850 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
3851 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
3852 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
3853
3854 msgid ""
3855 "No valid setup PIN found!\n"
3856 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3857 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3858 msgstr ""
3859 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
3860 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
3861 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
3862
3863 msgid "No videos to display"
3864 msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
3865
3866 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3867 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
3868
3869 msgid "No wireless networks found! Searching..."
3870 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Hľadám ..."
3871
3872 msgid ""
3873 "No working local network adapter found.\n"
3874 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3875 "configured correctly."
3876 msgstr ""
3877 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
3878 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
3879 "nastavenú."
3880
3881 msgid ""
3882 "No working wireless network adapter found.\n"
3883 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3884 "network is configured correctly."
3885 msgstr ""
3886 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
3887 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
3888 "správne nastavenú."
3889
3890 msgid ""
3891 "No working wireless network interface found.\n"
3892 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3893 "your local network interface."
3894 msgstr ""
3895 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3896 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3897 "miestne sieťové rozhranie."
3898
3899 msgid "No, but play video again"
3900 msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
3901
3902 msgid "No, but restart from begin"
3903 msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
3904
3905 msgid "No, but switch to video entries."
3906 msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
3907
3908 msgid "No, but switch to video search."
3909 msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
3910
3911 msgid "No, do nothing."
3912 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3913
3914 msgid "No, just start my dreambox"
3915 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
3916
3917 msgid "No, never"
3918 msgstr "Nie, nikdy"
3919
3920 msgid "No, not now"
3921 msgstr "Nie, teraz nie."
3922
3923 msgid "No, remove them."
3924 msgstr "Nie, odstrániť."
3925
3926 msgid "No, scan later manually"
3927 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
3928
3929 msgid "No, send them never"
3930 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3931
3932 msgid "None"
3933 msgstr "Žiadne"
3934
3935 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3936 msgid "Nonlinear"
3937 msgstr "Nelineárne"
3938
3939 msgid "Nonprofits & Activism"
3940 msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
3941
3942 msgid "North"
3943 msgstr "severne"
3944
3945 msgid "Norwegian"
3946 msgstr "Nórčina"
3947
3948 msgid "Not after"
3949 msgstr "Nie po"
3950
3951 msgid "Not before"
3952 msgstr "Nie pred"
3953
3954 #, python-format
3955 msgid ""
3956 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3957 "required, %d MB available)"
3958 msgstr ""
3959 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
3960 "MB, ale je len %d MB.)"
3961
3962 msgid "Not fetching feed entries"
3963 msgstr "Nenačítavam feedy"
3964
3965 msgid "Not-Associated"
3966 msgstr ""
3967
3968 msgid ""
3969 "Nothing to scan!\n"
3970 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3971 msgstr ""
3972 "Nič na vyhľadávanie!\n"
3973 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
3974
3975 msgid "Now Playing"
3976 msgstr "Beží prehrávanie"
3977
3978 msgid ""
3979 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3980 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3981 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3982 msgstr ""
3983 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
3984 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
3985
3986 msgid "Number of scheduled recordings left."
3987 msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
3988
3989 msgid "OK"
3990 msgstr "OK"
3991
3992 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3993 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
3994
3995 msgid "OK, remove another extensions"
3996 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
3997
3998 msgid "OK, remove some extensions"
3999 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
4000
4001 msgid "ONID"
4002 msgstr ""
4003
4004 msgid "OSD Settings"
4005 msgstr "Nastavenia OSD"
4006
4007 msgid "OSD visibility"
4008 msgstr "Viditeľnosť OSD"
4009
4010 msgid "Off"
4011 msgstr "Vypnúť"
4012
4013 msgid "Offset after recording (in m)"
4014 msgstr "Posun po zázname (v min)"
4015
4016 msgid "Offset before recording (in m)"
4017 msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
4018
4019 msgid "On"
4020 msgstr "Zapnúť"
4021
4022 msgid "On any service"
4023 msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
4024
4025 msgid "On same service"
4026 msgstr "Na tej istej stanici"
4027
4028 msgid "One"
4029 msgstr "Jeden"
4030
4031 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4032 msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
4033
4034 msgid "Only Free scan"
4035 msgstr "Vyhľadať len FTA"
4036
4037 msgid "Only extensions."
4038 msgstr "Len rozšírenia."
4039
4040 msgid "Only match during timespan"
4041 msgstr "Hľadať len v časovom období"
4042
4043 #, python-format
4044 msgid "Only on Service: %s"
4045 msgstr "Len na stanici: %s"
4046
4047 msgid "Open Context Menu"
4048 msgstr "Otvoriť kontextové menu"
4049
4050 msgid "Open plugin menu"
4051 msgstr "Otvoriť menu modulu"
4052
4053 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4054 msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
4055
4056 msgid "Orbital position"
4057 msgstr "Orbitálna pozícia"
4058
4059 msgid "Outer Bound (+/-)"
4060 msgstr "Hranice (+/-)"
4061
4062 msgid "Overlay for scrolling bars"
4063 msgstr "Prekrytie rolovacích pruhov"
4064
4065 msgid "Override found with alternative service"
4066 msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
4067
4068 msgid "Overwrite configuration files ?"
4069 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory?"
4070
4071 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4072 msgstr "Prepísať konfiguračné súbory pri aktualizácii softvéru? "
4073
4074 msgid "PAL"
4075 msgstr "PAL"
4076
4077 msgid "PCR PID"
4078 msgstr ""
4079
4080 msgid "PIDs"
4081 msgstr "PIDy"
4082
4083 msgid "PMT PID"
4084 msgstr ""
4085
4086 msgid "Package list update"
4087 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
4088
4089 msgid "Package removal failed.\n"
4090 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
4091
4092 msgid "Package removed successfully.\n"
4093 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
4094
4095 msgid "Packet management"
4096 msgstr "Správa balíčkov"
4097
4098 msgid "Packet manager"
4099 msgstr "Správca balíčkov"
4100
4101 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4102 msgid "Pan&Scan"
4103 msgstr "Pan&Scan"
4104
4105 msgid "Parent Directory"
4106 msgstr "Vyšší adresár"
4107
4108 msgid "Parental control"
4109 msgstr "Rodičovská zámka"
4110
4111 msgid "Parental control services Editor"
4112 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
4113
4114 msgid "Parental control setup"
4115 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
4116
4117 msgid "Parental control type"
4118 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
4119
4120 msgid ""
4121 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4122 "TV  program."
4123 msgstr ""
4124 "Partnerbox umožňuje upravovať časovače vzdialených Dreamboxov a streamovať "
4125 "ich TV program."
4126
4127 msgid "Password"
4128 msgstr "Heslo"
4129
4130 msgid "Pause movie at end"
4131 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
4132
4133 msgid "People & Blogs"
4134 msgstr "Ľudia a blogy"
4135
4136 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4137 msgstr "Stále hodiny zobrazujú čas na obrazovke trvalo."
4138
4139 msgid "Persian"
4140 msgstr "Perzština"
4141
4142 msgid "Pets & Animals"
4143 msgstr "Deti a zvieratá"
4144
4145 msgid "Phone number"
4146 msgstr "Telefónne číslo"
4147
4148 msgid "PiPSetup"
4149 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
4150
4151 msgid "PicturePlayer"
4152 msgstr "Prehrávač obrázkov"
4153
4154 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4155 msgid "Pillarbox"
4156 msgstr "Pillarbox"
4157
4158 msgid "Pilot"
4159 msgstr ""
4160
4161 msgid "Pin code needed"
4162 msgstr "Treba kód PIN"
4163
4164 msgid "Play"
4165 msgstr "Prehrať"
4166
4167 msgid "Play Audio-CD..."
4168 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
4169
4170 msgid "Play DVD"
4171 msgstr "Prehrať DVD"
4172
4173 msgid "Play Music..."
4174 msgstr "Prehrať hudbu..."
4175
4176 msgid "Play YouTube movies"
4177 msgstr "Prehrať filmy YouTube"
4178
4179 msgid "Play music from Last.fm"
4180 msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm"
4181
4182 msgid "Play music from Last.fm."
4183 msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm."
4184
4185 msgid "Play next video"
4186 msgstr "Prehrať ďalšie video"
4187
4188 msgid "Play recorded movies..."
4189 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
4190
4191 msgid "Play video again"
4192 msgstr "Znova prehrať video"
4193
4194 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
4195 msgstr "Prehrať videá z počítača na Dreamboxe"
4196
4197 msgid "Playback of Youtube through a PC"
4198 msgstr "Prehrávanie z YouTube cez počítač"
4199
4200 msgid "Player for Network and Internet Streams"
4201 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov"
4202
4203 msgid "Player for Network and Internet Streams."
4204 msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov."
4205
4206 msgid "Plays your favorite music and videos"
4207 msgstr "Prehrá obľúbené skladby a videá"
4208
4209 msgid "Please Reboot"
4210 msgstr "Reštartujte"
4211
4212 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4213 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
4214
4215 msgid "Please add titles to the compilation."
4216 msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
4217
4218 msgid ""
4219 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
4220 "not set a PIN."
4221 msgstr ""
4222 "Nezabúdajte, že ktokoľvek môže zrušiť rodičovskú zámku, ak nenastavíte PIN."
4223
4224 msgid "Please change recording endtime"
4225 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
4226
4227 msgid "Please check your network settings!"
4228 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
4229
4230 msgid "Please choose an extension..."
4231 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
4232
4233 msgid "Please choose he package..."
4234 msgstr "Zvoľte balíček..."
4235
4236 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4237 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
4238
4239 msgid ""
4240 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4241 "values.\n"
4242 "When you are ready press OK to continue."
4243 msgstr ""
4244 "Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
4245 "hodnôt.\n"
4246 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4247
4248 msgid ""
4249 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4250 "values.\n"
4251 "When you are ready press OK to continue."
4252 msgstr ""
4253 "Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
4254 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
4255
4256 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4257 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
4258
4259 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4260 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
4261
4262 msgid "Please enter a name for the new marker"
4263 msgstr "Zadajte názov novej značky."
4264
4265 msgid "Please enter a new filename"
4266 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
4267
4268 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4269 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
4270
4271 msgid "Please enter name of the new directory"
4272 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
4273
4274 msgid "Please enter the correct pin code"
4275 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
4276
4277 msgid "Please enter the old PIN code"
4278 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
4279
4280 msgid "Please enter your email address here:"
4281 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
4282
4283 msgid "Please enter your name here (optional):"
4284 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
4285
4286 msgid "Please enter your search term."
4287 msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
4288
4289 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4290 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
4291
4292 msgid ""
4293 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4294 "therefore the default directory is being used instead."
4295 msgstr ""
4296 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
4297 "predvolený adresár."
4298
4299 msgid "Please press OK to continue."
4300 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
4301
4302 msgid "Please press OK!"
4303 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
4304
4305 msgid "Please provide a Text to match"
4306 msgstr "Zadajte text na hľadanie"
4307
4308 msgid "Please select a playlist to delete..."
4309 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
4310
4311 msgid "Please select a playlist..."
4312 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
4313
4314 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4315 msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
4316
4317 msgid "Please select a subservice to record..."
4318 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
4319
4320 msgid "Please select a subservice..."
4321 msgstr "Zvoľte podkanál..."
4322
4323 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
4324 msgstr "Zvoľte súbor NFI a stlačením zeleného tlačidla spusťte flash!"
4325
4326 msgid "Please select an extension to remove."
4327 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
4328
4329 msgid "Please select an option below."
4330 msgstr "Zvoľte možnosť."
4331
4332 msgid "Please select medium to use as backup location"
4333 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
4334
4335 msgid "Please select tag to filter..."
4336 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
4337
4338 msgid "Please select the movie path..."
4339 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
4340
4341 msgid ""
4342 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4343 "connection.\n"
4344 "\n"
4345 "Please press OK to continue."
4346 msgstr ""
4347 "Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
4348 "\n"
4349 "Pokračujte stlačením OK."
4350
4351 msgid ""
4352 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4353 "\n"
4354 "Please press OK to continue."
4355 msgstr ""
4356 "Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
4357 "\n"
4358 "Pokračujte stlačením OK."
4359
4360 msgid "Please set up tuner B"
4361 msgstr "Nastavte tuner B"
4362
4363 msgid "Please set up tuner C"
4364 msgstr "Nastavte tuner C"
4365
4366 msgid "Please set up tuner D"
4367 msgstr "Nastavte tuner D"
4368
4369 msgid ""
4370 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4371 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4372 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4373 msgstr ""
4374 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
4375 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
4376 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
4377
4378 msgid ""
4379 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4380 "the OK button."
4381 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
4382
4383 msgid "Please wait (Step 2)"
4384 msgstr "Čakajte (krok 2)"
4385
4386 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4387 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
4388
4389 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4390 msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
4391
4392 msgid "Please wait while removing selected package..."
4393 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
4394
4395 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4396 msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
4397
4398 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4399 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
4400
4401 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4402 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
4403
4404 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4405 msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
4406
4407 msgid "Please wait while we configure your network..."
4408 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
4409
4410 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4411 msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
4412
4413 msgid "Please wait while we test your network..."
4414 msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
4415
4416 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4417 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
4418
4419 msgid "Please wait..."
4420 msgstr "Čakajte..."
4421
4422 msgid "Please wait... Loading list..."
4423 msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
4424
4425 msgid "Plugin browser"
4426 msgstr "Prehliadač modulov"
4427
4428 msgid "Plugin manager activity information"
4429 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
4430
4431 msgid "Plugin manager help"
4432 msgstr "Pomocník správcu modulov"
4433
4434 #, python-format
4435 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4436 msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
4437
4438 msgid "Plugins"
4439 msgstr "Moduly"
4440
4441 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
4442 msgstr "PodCast streamuje podcasty do Dreeamboxa."
4443
4444 msgid "Poland"
4445 msgstr "Poľsko"
4446
4447 msgid "Polarization"
4448 msgstr "Polarizácia"
4449
4450 msgid "Polish"
4451 msgstr "Poľština"
4452
4453 msgid "Poll Interval (in h)"
4454 msgstr "Interval dopytovania (v hod)"
4455
4456 msgid "Poll automatically"
4457 msgstr "Dopytovať automaticky"
4458
4459 msgid "Port A"
4460 msgstr "Port A"
4461
4462 msgid "Port B"
4463 msgstr "Port B"
4464
4465 msgid "Port C"
4466 msgstr "Port C"
4467
4468 msgid "Port D"
4469 msgstr "Port D"
4470
4471 msgid "Portuguese"
4472 msgstr "Portugalčina"
4473
4474 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
4475 msgstr "Umiestnenie skončených časovačov v zozname časovačov"
4476
4477 msgid "Positioner"
4478 msgstr "motor"
4479
4480 msgid "Positioner fine movement"
4481 msgstr "Jemné otáčanie motora"
4482
4483 msgid "Positioner movement"
4484 msgstr "Otáčanie motora"
4485
4486 msgid "Positioner setup"
4487 msgstr "Nastavenie motora"
4488
4489 msgid "Positioner storage"
4490 msgstr "Pamäť motora"
4491
4492 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
4493 msgstr "Nastavenie pozicionéra vám pomôže s inštaláciou paraboly s motorom"
4494
4495 msgid ""
4496 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4497 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4498 msgstr ""
4499 "Stav napájania po zázname. Zvoľte \"štand.\", ak nechcete zmeniť štandardné "
4500 "správanie enigma2 ani vaše vlastné hodnoty."
4501
4502 msgid "Power threshold in mA"
4503 msgstr "Prah prúdu v mA"
4504
4505 msgid "Predefined transponder"
4506 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
4507
4508 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
4509 msgstr "Pripravte si iný kľúč USB na flashovanie image"
4510
4511 msgid "Preparing... Please wait"
4512 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
4513
4514 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
4515 msgstr "Stlačením INFO na DO si zobrazíte ďalšie informácie."
4516
4517 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
4518 msgstr "Stlačením MENU na DO si zobrazíte ďalšie možnosti."
4519
4520 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4521 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4522
4523 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4524 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
4525
4526 msgid "Press OK to activate the settings."
4527 msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
4528
4529 msgid "Press OK to collapse this host"
4530 msgstr "Stlačením OK zviniete tohto hostiteľa"
4531
4532 msgid "Press OK to edit selected settings."
4533 msgstr "Stlačte OK a upravte zvolené nastavenia."
4534
4535 msgid "Press OK to edit the settings."
4536 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
4537
4538 msgid "Press OK to expand this host"
4539 msgstr "Stlačením OK rozviniete tohto hostiteľa"
4540
4541 #, python-format
4542 msgid "Press OK to get further details for %s"
4543 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
4544
4545 msgid "Press OK to mount this share!"
4546 msgstr ""
4547
4548 msgid "Press OK to mount!"
4549 msgstr "Pre primontovanie stlačte OK."
4550
4551 msgid "Press OK to save settings."
4552 msgstr "Stlačením OK uložte nastavenia."
4553
4554 msgid "Press OK to scan"
4555 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
4556
4557 msgid "Press OK to select a Provider."
4558 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
4559
4560 msgid "Press OK to select."
4561 msgstr "Zvoľte stlačením OK."
4562
4563 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4564 msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
4565
4566 msgid "Press OK to start the scan"
4567 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
4568
4569 msgid "Press OK to toggle the selection."
4570 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
4571
4572 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4573 msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
4574
4575 msgid "Prev"
4576 msgstr "Predch."
4577
4578 msgid "Preview"
4579 msgstr "Náhľad"
4580
4581 msgid "Preview AutoTimer"
4582 msgstr "Prezrieť autočasovač"
4583
4584 msgid "Preview menu"
4585 msgstr "Prezrieť menu"
4586
4587 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
4588 msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov"
4589
4590 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
4591 msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov."
4592
4593 msgid "Primary DNS"
4594 msgstr "Primárny DNS"
4595
4596 msgid "Priority"
4597 msgstr "Priorita"
4598
4599 msgid "Process"
4600 msgstr "Procesy"
4601
4602 msgid "Properties of current title"
4603 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
4604
4605 msgid "Protect services"
4606 msgstr "Ochrániť stanice"
4607
4608 msgid "Protect setup"
4609 msgstr "Ochrániť nastavenia"
4610
4611 msgid "Provider"
4612 msgstr "Poskytovateľ"
4613
4614 msgid "Provider to scan"
4615 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
4616
4617 msgid "Providers"
4618 msgstr "Poskytovatelia"
4619
4620 msgid "Published"
4621 msgstr "Zverejnené"
4622
4623 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4624 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
4625
4626 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
4627 msgstr "Frontend Python pre /tmp/mmi.socket."
4628
4629 msgid "Quick"
4630 msgstr "Rýchlo"
4631
4632 msgid "Quickzap"
4633 msgstr "Rýchle prepínanie"
4634
4635 msgid "RC Menu"
4636 msgstr "Menu RC"
4637
4638 msgid "RF output"
4639 msgstr "VF výstup"
4640
4641 msgid "RGB"
4642 msgstr "RGB"
4643
4644 msgid "RSS viewer"
4645 msgstr "Prezerač RSS"
4646
4647 msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
4648 msgstr ""
4649
4650 msgid "Radio"
4651 msgstr "Rádio"
4652
4653 msgid "Ralink"
4654 msgstr ""
4655
4656 msgid "Ram Disk"
4657 msgstr "Ram Disk"
4658
4659 msgid "Random"
4660 msgstr "Náhodne"
4661
4662 msgid "Rating"
4663 msgstr "Hodnotenie"
4664
4665 msgid "Ratings: "
4666 msgstr "Hodnotenia:"
4667
4668 msgid "Really close without saving settings?"
4669 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
4670
4671 msgid "Really delete done timers?"
4672 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
4673
4674 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4675 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
4676
4677 msgid "Really quit MyTube Player?"
4678 msgstr "Naozaj ukončiť prehrávač MyTube?"
4679
4680 msgid "Really reboot now?"
4681 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4682
4683 msgid "Really restart now?"
4684 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
4685
4686 msgid "Really shutdown now?"
4687 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
4688
4689 msgid "Reboot"
4690 msgstr "Reštartovať"
4691
4692 msgid "Recently featured"
4693 msgstr ""
4694
4695 msgid "Reception Settings"
4696 msgstr "Nastavenia príjmu"
4697
4698 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
4699 msgstr "Opraviť súbory .ap a .sc"
4700
4701 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
4702 msgstr "Opraviť chýbajúce alebo poškodené súbory .ap a.sc nahraných filmov."
4703
4704 msgid "Record"
4705 msgstr "Nahrať"
4706
4707 msgid "Record a maximum of x times"
4708 msgstr "Nahrať maximálne x razy"
4709
4710 msgid "Record on"
4711 msgstr "Nahrávka z"
4712
4713 #, python-format
4714 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4715 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
4716
4717 msgid "Recorded files..."
4718 msgstr "Nahrané súbory..."
4719
4720 msgid "Recording"
4721 msgstr "Nahrávanie"
4722
4723 msgid "Recording paths"
4724 msgstr "Záznamové cesty"
4725
4726 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4727 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
4728
4729 msgid "Recordings"
4730 msgstr "Nahrávky"
4731
4732 msgid "Recordings always have priority"
4733 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
4734
4735 msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
4736 msgstr "Presmerovať oznamy na Growl, Snarl, Prowl alebo Syslog"
4737
4738 msgid "Reenter new PIN"
4739 msgstr "Znova zadajte nový PIN."
4740
4741 msgid "Refresh Rate"
4742 msgstr "Obnovovací kmitočet"
4743
4744 msgid "Refresh rate selection."
4745 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
4746
4747 msgid "Related video entries."
4748 msgstr "Podobné videá"
4749
4750 msgid "Relevance"
4751 msgstr "Závažnosť"
4752
4753 msgid "Reload"
4754 msgstr "Znova natiahnuť"
4755
4756 msgid "Reload Black-/Whitelists"
4757 msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
4758
4759 msgid "Remember service PIN"
4760 msgstr "Zapamätať PIN stanice"
4761
4762 msgid "Remember service PIN cancel"
4763 msgstr "Zapamätať zrušenie PINu stanice"
4764
4765 msgid "Remote timer and remote TV player"
4766 msgstr "Diaľkový časovač a diaľkový prehrávač TV"
4767
4768 msgid "Remove"
4769 msgstr "Odstrániť"
4770
4771 msgid "Remove Bookmark"
4772 msgstr "Odstrániť záložku"
4773
4774 msgid "Remove Plugins"
4775 msgstr "Odstrániť moduly"
4776
4777 msgid "Remove a mark"
4778 msgstr "Odstrániť značku"
4779
4780 msgid "Remove currently selected title"
4781 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
4782
4783 msgid "Remove failed."
4784 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
4785
4786 msgid "Remove finished."
4787 msgstr "Odstraňovanie skončené."
4788
4789 msgid "Remove plugins"
4790 msgstr "Odstrániť moduly"
4791
4792 msgid "Remove selected AutoTimer"
4793 msgstr "Odstrániť zvolený autočasovač"
4794
4795 msgid "Remove timer"
4796 msgstr "Zmazať časovač"
4797
4798 msgid "Remove title"
4799 msgstr "Odstrániť titul"
4800
4801 msgid "Removed successfully."
4802 msgstr "Odstránené."
4803
4804 msgid "Removing"
4805 msgstr "Odstraňujem"
4806
4807 #, python-format
4808 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
4809 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
4810
4811 msgid "Rename"
4812 msgstr "Premenovať"
4813
4814 msgid "Rename crashlogs"
4815 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
4816
4817 msgid "Rename your movies"
4818 msgstr "Premenovať filmy"
4819
4820 msgid "Repeat"
4821 msgstr "Opakovať"
4822
4823 msgid "Repeat Type"
4824 msgstr "Druh opakovania"
4825
4826 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4827 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
4828
4829 msgid "Repeats"
4830 msgstr "Opakovania"
4831
4832 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
4833 msgstr "Pri vyhľadávaní nahradiť zadávanie minút vyhľadávacím pruhom."
4834
4835 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
4836 msgstr "Nahradiť zadávanie prevíjania vyhľadávacím pruhom"
4837
4838 msgid "Require description to be unique"
4839 msgstr "Opis musí byť jednoznačný"
4840
4841 msgid "Required medium type:"
4842 msgstr "Požadovaný druh média:"
4843
4844 msgid "Rescan"
4845 msgstr "Znova prehľadať"
4846
4847 msgid "Reset"
4848 msgstr "Resetovať"
4849
4850 msgid "Reset and renumerate title names"
4851 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
4852
4853 msgid "Reset count"
4854 msgstr "Vynulovať počet"
4855
4856 msgid "Reset saved position"
4857 msgstr "Vynulovať uloženú polohu"
4858
4859 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4860 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
4861
4862 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4863 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
4864
4865 msgid "Resolution"
4866 msgstr "Rozlíšenie"
4867
4868 msgid "Response video entries."
4869 msgstr ""
4870
4871 msgid "Restart"
4872 msgstr "Reštartovať"
4873
4874 msgid "Restart GUI"
4875 msgstr "Reštartovať GUI"
4876
4877 msgid "Restart GUI now?"
4878 msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
4879
4880 msgid "Restart network"
4881 msgstr "Reštartovať sieť"
4882
4883 msgid "Restart test"
4884 msgstr "Zopakovať test"
4885
4886 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4887 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
4888
4889 msgid "Restore"
4890 msgstr "Obnoviť"
4891
4892 msgid "Restore backups"
4893 msgstr "Obnoviť zálohy"
4894
4895 msgid "Restore is running..."
4896 msgstr "Prebieha obnova..."
4897
4898 msgid "Restore running"
4899 msgstr "Prebieha obnova"
4900
4901 msgid "Restore system settings"
4902 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
4903
4904 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
4905 msgstr "Obnoviť Dreamboxa z kľúča USB"
4906
4907 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
4908 msgstr "Obmedziť \"po udalosti\" na určité časové obdobie?"
4909
4910 msgid "Restrict to events on certain dates"
4911 msgstr "Obmedziť na programy v určitých dátumoch"
4912
4913 msgid "Resume from last position"
4914 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
4915
4916 #, python-format
4917 msgid "Resume position at %s"
4918 msgstr "Pokračovať v polohe %s"
4919
4920 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4921 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4922 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4923 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4924 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4925 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4926 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4927 msgid "Resuming playback"
4928 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
4929
4930 msgid "Return to file browser"
4931 msgstr "Návrat do správcu súborov"
4932
4933 msgid "Return to movie list"
4934 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
4935
4936 msgid "Return to previous service"
4937 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
4938
4939 msgid "Rewind speeds"
4940 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
4941
4942 msgid "Right"
4943 msgstr "Doprava"
4944
4945 msgid "Roll-off"
4946 msgstr ""
4947
4948 msgid "Rotor turning speed"
4949 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
4950
4951 msgid "Running"
4952 msgstr "Aktivované"
4953
4954 msgid "Running in testmode"
4955 msgstr "Je v testovacom režime"
4956
4957 msgid "Russia"
4958 msgstr "Rusko"
4959
4960 msgid "Russian"
4961 msgstr "Ruština"
4962
4963 msgid "S-Video"
4964 msgstr "S-Video"
4965
4966 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
4967 msgstr "SD 25/50 Hz, prekladaný režim"
4968
4969 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
4970 msgstr "SD 25/50 Hz, progresívny režim"
4971
4972 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
4973 msgstr "SD 30/60 Hz, prekladaný režim"
4974
4975 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
4976 msgstr "SD 30/60 Hz, progresívny režim"
4977
4978 msgid "SID"
4979 msgstr ""
4980
4981 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4982 msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
4983
4984 msgid "SNR"
4985 msgstr "SNR"
4986
4987 msgid "SNR:"
4988 msgstr "SNR:"
4989
4990 msgid "SSID:"
4991 msgstr "SSID:"
4992
4993 msgid ""
4994 "SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
4995 "remotely.\n"
4996 "This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
4997 "default settings.\n"
4998 "\n"
4999 "You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
5000 "for Enigma2 instead."
5001 msgstr ""
5002 "SVDRP je protokol vyvinutý pre softvér VDR na diaľkové ovládanie set-top "
5003 "boxov.\n"
5004 "Tento modul podporuje len podmnožinu SVDRP a spúšťa sa automaticky s "
5005 "predvolenými nastaveniami.\n"
5006 "\n"
5007 "Možno tento modul nepotrebujete a mali by ste radšej použiť bežné webové "
5008 "rozhranie pre Enigmu2."
5009
5010 msgid "SVDRP server for Enigma2"
5011 msgstr "Server SVDRP pre Enigmu2"
5012
5013 msgid "Sat"
5014 msgstr "So"
5015
5016 msgid "Sat / Dish Setup"
5017 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
5018
5019 msgid "Satellite"
5020 msgstr "Satelit"
5021
5022 msgid "Satellite Equipment Setup"
5023 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
5024
5025 msgid "Satellite equipment"
5026 msgstr "Satelitné zariadenie"
5027
5028 msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
5029 msgstr ""
5030 "Ovládač satelitného zariadenia vám umožní jemne upraviť nastavenia DiSEqC"
5031
5032 msgid "Satellites"
5033 msgstr "Satelity"
5034
5035 msgid "Satfinder"
5036 msgstr "Hľadač satelitov"
5037
5038 msgid "Satfinder helps you to align your dish"
5039 msgstr "Hľadač satelitov vám pomôže nasmerovať parabolu"
5040
5041 msgid "Sats"
5042 msgstr ""
5043
5044 msgid "Saturation"
5045 msgstr "Sýtosť"
5046
5047 msgid "Saturday"
5048 msgstr "Sobota"
5049
5050 msgid "Save"
5051 msgstr "Uložiť"
5052
5053 msgid "Save Playlist"
5054 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
5055
5056 msgid "Save current delay to key"
5057 msgstr "Uložiť aktuálne oneskorenie pod tlačidlo"
5058
5059 msgid "Save to key"
5060 msgstr "Uložiť pod tlačidlo"
5061
5062 msgid "Save values and close plugin"
5063 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť modul"
5064
5065 msgid "Save values and close screen"
5066 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť obrazovku"
5067
5068 msgid "Scaler sharpness"
5069 msgstr "Ostrosť škálovania"
5070
5071 msgid "Scaling Mode"
5072 msgstr "Škálovací režim"
5073
5074 msgid "Scan "
5075 msgstr "Vyhľadať"
5076
5077 msgid "Scan Files..."
5078 msgstr "Vyhľadať súbory..."
5079
5080 msgid "Scan NFS share"
5081 msgstr "Prehľadať zdieľanie NFS"
5082
5083 msgid "Scan QAM128"
5084 msgstr "Prehľadať QAM128"
5085
5086 msgid "Scan QAM16"
5087 msgstr "Prehľadať QAM16"
5088
5089 msgid "Scan QAM256"
5090 msgstr "Prehľadať QAM256"
5091
5092 msgid "Scan QAM32"
5093 msgstr "Prehľadať QAM32"
5094
5095 msgid "Scan QAM64"
5096 msgstr "Prehľadať QAM64"
5097
5098 msgid "Scan SR6875"
5099 msgstr "Prehľadať SR6875"
5100
5101 msgid "Scan SR6900"
5102 msgstr "Prehľadať SR6900"
5103
5104 msgid "Scan Wireless Networks"
5105 msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
5106
5107 msgid "Scan additional SR"
5108 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
5109
5110 msgid "Scan band EU HYPER"
5111 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
5112
5113 msgid "Scan band EU MID"
5114 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
5115
5116 msgid "Scan band EU SUPER"
5117 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
5118
5119 msgid "Scan band EU UHF IV"
5120 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
5121
5122 msgid "Scan band EU UHF V"
5123 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
5124
5125 msgid "Scan band EU VHF I"
5126 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
5127
5128 msgid "Scan band EU VHF III"
5129 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
5130
5131 msgid "Scan band US HIGH"
5132 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
5133
5134 msgid "Scan band US HYPER"
5135 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
5136
5137 msgid "Scan band US LOW"
5138 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
5139
5140 msgid "Scan band US MID"
5141 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
5142
5143 msgid "Scan band US SUPER"
5144 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
5145
5146 msgid "Scan devices for playable media files"
5147 msgstr "Nájsť na zariadeniach prehrávateľné súbory"
5148
5149 msgid "Scan range"
5150 msgstr "Rozsah prehľadávania"
5151
5152 msgid ""
5153 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5154 "selected wireless device.\n"
5155 msgstr ""
5156 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
5157 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
5158
5159 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
5160 msgstr "Prehľadá predvolené lamedb triedené podľa satelitov"
5161
5162 msgid ""
5163 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5164 msgstr ""
5165 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
5166
5167 msgid "Science & Technology"
5168 msgstr "Veda a technika"
5169
5170 msgid "Search Term(s)"
5171 msgstr "Hľadať termín(y)"
5172
5173 msgid "Search category:"
5174 msgstr "Hľadať kategóriu:"
5175
5176 msgid "Search east"
5177 msgstr "Hľadať východne"
5178
5179 msgid "Search for network shares"
5180 msgstr "Hľadať sieťové zdieľanie"
5181
5182 msgid "Search for network shares..."
5183 msgstr "Hľadanie sieťového zdieľania..."
5184
5185 msgid "Search region:"
5186 msgstr "Oblasť vyhľadávania:"
5187
5188 msgid "Search restricted content:"
5189 msgstr "Hľadať zakázaný obsah:"
5190
5191 msgid "Search strictness"
5192 msgstr "Presnosť vyhľadávania"
5193
5194 msgid "Search through the EPG"
5195 msgstr "Hľadanie pomocou EPG"
5196
5197 msgid "Search type"
5198 msgstr "Typ vyhľadávania"
5199
5200 msgid "Search west"
5201 msgstr "Hľadať západne"
5202
5203 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5204 msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
5205
5206 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5207 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
5208
5209 msgid "Searching your network. Please wait..."
5210 msgstr "Prehľadávam sieť. Čakajte..."
5211
5212 msgid "Secondary DNS"
5213 msgstr "Sekundárny DNS"
5214
5215 msgid "Security service not running."
5216 msgstr "Bezpečnostná služba nefunguje."
5217
5218 msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
5219 msgstr "Zobraziť EPG (a PiP) staníc v informačnom pruhu."
5220
5221 msgid "Seek"
5222 msgstr "Hľadanie"
5223
5224 msgid "Select"
5225 msgstr "Zvoliť"
5226
5227 msgid ""
5228 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5229 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5230 msgstr ""
5231 "Zvoľte \"Presná zhoda\", ak chcete, aby sa \"Hľadať titul\" zhodovalo "
5232 "presne, alebo \"Čiastočná zhoda\", ak stačí nájsť časť názvu programu."
5233
5234 msgid "Select HDD"
5235 msgstr "Zvoľte pevný disk"
5236
5237 msgid "Select Location"
5238 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
5239
5240 msgid "Select Network Adapter"
5241 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
5242
5243 msgid "Select a movie"
5244 msgstr "Zvoľte film"
5245
5246 msgid "Select a timer to import"
5247 msgstr "Zvoľte časovač na importovanie"
5248
5249 msgid "Select audio track"
5250 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
5251
5252 msgid "Select bouquet to record on"
5253 msgstr "Zvoľte buket na nahrávanie"
5254
5255 msgid "Select channel to record from"
5256 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
5257
5258 msgid "Select channel to record on"
5259 msgstr "Zvoľte stanicu pre záznam"
5260
5261 msgid "Select desired image from feed list"
5262 msgstr "Zvoľte požadovaný image zo zoznamu"
5263
5264 msgid "Select files for backup."
5265 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie"
5266
5267 msgid "Select files/folders to backup"
5268 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
5269
5270 msgid "Select input device"
5271 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie"
5272
5273 msgid "Select input device."
5274 msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie."
5275
5276 msgid "Select interface"
5277 msgstr "Zvoľte rozhranie"
5278
5279 msgid "Select new feed to view."
5280 msgstr "Zvoľte nový feed na zobrazenie."
5281
5282 msgid "Select package"
5283 msgstr "Zvoľte balíček"
5284
5285 msgid "Select provider to add..."
5286 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
5287
5288 msgid "Select refresh rate"
5289 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
5290
5291 msgid "Select service to add..."
5292 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
5293
5294 #, python-format
5295 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5296 msgstr "Zvoľte tlačidlo, pod ktoré chcete nastaviť %i ms"
5297
5298 msgid "Select the location to save the recording to."
5299 msgstr "Zvoľte umiestnenie pre ukladanie nahrávok."
5300
5301 msgid "Select type of Filter"
5302 msgstr "Zvoľte druh filtra"
5303
5304 msgid "Select upgrade source to edit."
5305 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
5306
5307 msgid "Select video input with up/down buttons"
5308 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
5309
5310 msgid "Select video mode"
5311 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
5312
5313 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5314 msgstr "Zvoľte, či chcete uplatniť VEĽKÉ a malé písmená"
5315
5316 msgid "Select wireless network"
5317 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
5318
5319 msgid "Select your choice."
5320 msgstr "Zvoľte svoj výber."
5321
5322 msgid "Send DiSEqC"
5323 msgstr "Poslať DiSEqC"
5324
5325 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5326 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
5327
5328 msgid "Seperate titles with a main menu"
5329 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
5330
5331 msgid "Sequence repeat"
5332 msgstr "Opakovanie sekvencie"
5333
5334 msgid "Serbian"
5335 msgstr "Srbčina"
5336
5337 msgid "Server IP"
5338 msgstr "IP servera"
5339
5340 msgid "Server share"
5341 msgstr "Zdieľanie servera"
5342
5343 msgid "Service"
5344 msgstr "Stanica"
5345
5346 msgid "Service Scan"
5347 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5348
5349 msgid "Service Searching"
5350 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5351
5352 msgid "Service delay"
5353 msgstr "Oneskorenie stanice"
5354
5355 msgid "Service has been added to the favourites."
5356 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
5357
5358 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5359 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
5360
5361 msgid ""
5362 "Service invalid!\n"
5363 "(Timeout reading PMT)"
5364 msgstr ""
5365 "Stanica je neplatná!\n"
5366 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
5367
5368 msgid ""
5369 "Service not found!\n"
5370 "(SID not found in PAT)"
5371 msgstr ""
5372 "Stanica nebola nájdená!\n"
5373 "(SID nenájdený v PAT)"
5374
5375 msgid "Service reference"
5376 msgstr ""
5377
5378 msgid "Service scan"
5379 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
5380
5381 msgid ""
5382 "Service unavailable!\n"
5383 "Check tuner configuration!"
5384 msgstr ""
5385 "Stanica je nedostupná!\n"
5386 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
5387
5388 msgid "Serviceinfo"
5389 msgstr "Informácie o stanici"
5390
5391 msgid "Services"
5392 msgstr "Stanice"
5393
5394 msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
5395 msgstr "Nastaviť oneskorenie zvuku Bitstream/PCM"
5396
5397 msgid "Set End Time"
5398 msgstr "Nastavte čas konca"
5399
5400 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5401 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
5402
5403 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5404 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
5405
5406 #, python-format
5407 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5408 msgstr "Nastaviť oneskorenie na %i ms (dá sa nastaviť)"
5409
5410 msgid "Set interface as default Interface"
5411 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
5412
5413 msgid "Set limits"
5414 msgstr "Nastaviť limity"
5415
5416 msgid "Set maximum duration"
5417 msgstr "Nastaviť maximálne trvanie"
5418
5419 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5420 msgstr "Nastavením na NIE vypnete tento automatický časovač."
5421
5422 msgid "Sets your Dreambox into Deep-Standby"
5423 msgstr "Vypne Dreambox"
5424
5425 msgid "Setting key canceled"
5426 msgstr "Nastavovanie tlačidla zrušené"
5427
5428 msgid "Settings"
5429 msgstr "Nastavenia"
5430
5431 msgid "Setup"
5432 msgstr "Nastavenia"
5433
5434 msgid "Setup Mode"
5435 msgstr "Režim nastavení"
5436
5437 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5438 msgstr "Nastavenie modulu Audio Sync"
5439
5440 #, python-format
5441 msgid ""
5442 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5443 "memory?"
5444 msgstr ""
5445 "Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
5446 "flash?"
5447
5448 msgid "Sharpness"
5449 msgstr "Ostrosť"
5450
5451 msgid "Short Movies"
5452 msgstr "Krátke filmy"
5453
5454 msgid "Short filenames"
5455 msgstr "Krátke názvy súborov"
5456
5457 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5458 msgstr "Má byť tento autočasovač obmedzený na časové obdobie?"
5459
5460 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5461 msgstr ""
5462 "Má tento automatický časovač pasovať len do určitej dĺžky trvania programu?"
5463
5464 msgid ""
5465 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5466 msgstr ""
5467 "Majú sa nahrávky tohto autočasovača zaznamenať do vlastného umiestnenia?"
5468
5469 msgid "Show Info"
5470 msgstr "Zobraziť informácie"
5471
5472 msgid "Show Message when Recording starts"
5473 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
5474
5475 msgid "Show WLAN Status"
5476 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
5477
5478 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5479 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
5480
5481 msgid "Show event-progress in channel selection"
5482 msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
5483
5484 msgid "Show in extension menu"
5485 msgstr "Zobraziť v menu rozšírenia"
5486
5487 msgid "Show info screen"
5488 msgstr "Zobraziť informácie"
5489
5490 msgid "Show infobar on channel change"
5491 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
5492
5493 msgid "Show infobar on event change"
5494 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
5495
5496 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5497 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
5498
5499 msgid "Show notification on conflicts"
5500 msgstr "Zobraziť oznamy o konfliktoch"
5501
5502 msgid "Show positioner movement"
5503 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
5504
5505 msgid "Show services beginning with"
5506 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
5507
5508 msgid "Show the radio player..."
5509 msgstr "Prehrávanie rádia..."
5510
5511 msgid "Show the tv player..."
5512 msgstr "Prehrávanie TV..."
5513
5514 msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
5515 msgstr "Zobraziť obrázky z webovej kamery na televízore"
5516
5517 msgid ""
5518 "Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
5519 "entries or to modify them."
5520 msgstr ""
5521 "Zobrazí zoznam histórie prepínania a umožní užívateľovi prepínať na položky "
5522 "alebo upravovať ich."
5523
5524 msgid "Shows a list of recent zap entries"
5525 msgstr "Zobrazí zoznam posledných prepnutí"
5526
5527 msgid "Shows average bitrate of video and audio"
5528 msgstr "Zobrazí priemerný dátový tok obrazu a zvuku"
5529
5530 msgid "Shows statistics of watched services"
5531 msgstr "Zobrazí štatistiku sledovaných staníc"
5532
5533 msgid "Shows the clock permanently on the screen"
5534 msgstr "Trvalo zobrazí hodiny na obrazovke"
5535
5536 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5537 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
5538
5539 msgid "Shutdown"
5540 msgstr "Vypnúť"
5541
5542 msgid "Shutdown Dreambox after"
5543 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
5544
5545 msgid "Signal Strength:"
5546 msgstr "Sila signálu:"
5547
5548 msgid "Signal: "
5549 msgstr "Signál:"
5550
5551 msgid "Similar"
5552 msgstr "Podobné"
5553
5554 msgid "Similar broadcasts:"
5555 msgstr "Podobné programy:"
5556
5557 msgid "Simple"
5558 msgstr "jednoduchý"
5559
5560 msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
5561 msgstr "Jednoduchý klient IRC GroupChat pre kanál e2 #dm8000-vip"
5562
5563 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5564 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
5565
5566 msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
5567 msgstr "SimpleRSS umožňuje čítať novinky RSS na Dreamboxe."
5568
5569 msgid "Single"
5570 msgstr "Jeden"
5571
5572 msgid "Single EPG"
5573 msgstr "Jeden EPG"
5574
5575 msgid "Single satellite"
5576 msgstr "jeden satelit"
5577
5578 msgid "Single transponder"
5579 msgstr "jeden transpondér"
5580
5581 msgid "Singlestep (GOP)"
5582 msgstr "Jeden krok (GOP)"
5583
5584 msgid "Skin"
5585 msgstr "Vzhľad"
5586
5587 msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
5588 msgstr "Volič vzhľadov zobrazí menu s voliteľnými vzhľadmi"
5589
5590 msgid "Skins"
5591 msgstr "Vzhľady"
5592
5593 msgid "Sleep Timer"
5594 msgstr "Časovač vypnutia"
5595
5596 msgid "Sleep timer action:"
5597 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
5598
5599 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5600 msgstr "Interval prezentácie (s)"
5601
5602 #, python-format
5603 msgid "Slot %d"
5604 msgstr "Slot %d"
5605
5606 msgid "Slovakian"
5607 msgstr "Slovenčina"
5608
5609 msgid "Slovenian"
5610 msgstr "Slovinčina"
5611
5612 msgid "Slow"
5613 msgstr "pomaly"
5614
5615 msgid "Slow Motion speeds"
5616 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
5617
5618 msgid "Software"
5619 msgstr "Softvér"
5620
5621 msgid "Software management"
5622 msgstr "Správa softvéru"
5623
5624 msgid "Software manager setup"
5625 msgstr "Nastavenie správcu softvéru"
5626
5627 msgid "Software restore"
5628 msgstr "Obnoviť softvér"
5629
5630 msgid "Software update"
5631 msgstr "Aktualizovať softvér"
5632
5633 msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
5634 msgstr "Správca softvéru spravuje softvér v Dreamboxe"
5635
5636 msgid "Softwaremanager information"
5637 msgstr "Informácie správcu softvéru"
5638
5639 msgid "Some plugins are not available:\n"
5640 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
5641
5642 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
5643 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
5644
5645 msgid "Sorry no backups found!"
5646 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
5647
5648 msgid ""
5649 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
5650 "Please choose an other one."
5651 msgstr ""