allow language selection in video wizard
[enigma2.git] / po / no.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2008-03-30 15:14+0100\n"
6 "PO-Revision-Date: 2008-02-14 11:44+0100\n"
7 "Last-Translator: theMMMMMM <theMMMMMM@gmail.com>\n"
8 "Language-Team: none\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
13 "X-Poedit-Language: Norwegian\n"
14 "X-Poedit-Country: NORWAY\n"
15 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
16
17 msgid "#000000"
18 msgstr "#000000"
19
20 msgid "#0064c7"
21 msgstr "#0064c7"
22
23 msgid "#25062748"
24 msgstr "#25062748"
25
26 msgid "#389416"
27 msgstr "#389416"
28
29 msgid "#80000000"
30 msgstr "#80000000"
31
32 msgid "#80ffffff"
33 msgstr "#80ffffff"
34
35 msgid "#bab329"
36 msgstr "#bab329"
37
38 msgid "#f23d21"
39 msgstr "#f23d21"
40
41 msgid "#ffffff"
42 msgstr "#ffffff"
43
44 msgid "#ffffffff"
45 msgstr "#ffffffff"
46
47 msgid "%H:%M"
48 msgstr "%H:%M"
49
50 #, python-format
51 msgid "%d min"
52 msgstr "%d min"
53
54 msgid "%d.%B %Y"
55 msgstr "%d.%B %Y"
56
57 #, python-format
58 msgid ""
59 "%s\n"
60 "(%s, %d MB free)"
61 msgstr ""
62 "%s\n"
63 "(%s, %d MB ledig)"
64
65 #, python-format
66 msgid "%s (%s)\n"
67 msgstr "%s (%s)\n"
68
69 msgid "(ZAP)"
70 msgstr "(ZAP)"
71
72 msgid "(empty)"
73 msgstr "(tom)"
74
75 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
76 msgstr "/usr/share/enigma2 folder"
77
78 msgid "/var directory"
79 msgstr "/var folder"
80
81 msgid "0"
82 msgstr "0"
83
84 msgid "1"
85 msgstr "1"
86
87 msgid "1.0"
88 msgstr "1.0"
89
90 msgid "1.1"
91 msgstr "1.1"
92
93 msgid "1.2"
94 msgstr "1.2"
95
96 msgid "12V output"
97 msgstr "12V utgang"
98
99 msgid "13 V"
100 msgstr "13 V"
101
102 msgid "16:10"
103 msgstr ""
104
105 msgid "16:10 Letterbox"
106 msgstr "16:10 Letterbox"
107
108 msgid "16:10 PanScan"
109 msgstr "16:10 PanScan"
110
111 msgid "16:9"
112 msgstr "16:9"
113
114 msgid "16:9 Letterbox"
115 msgstr "16:9 Letterbox"
116
117 msgid "16:9 always"
118 msgstr "16:9 alltid"
119
120 msgid "18 V"
121 msgstr "18 V"
122
123 msgid "2"
124 msgstr "2"
125
126 msgid "3"
127 msgstr "3"
128
129 msgid "30 minutes"
130 msgstr "30 minutter"
131
132 msgid "4"
133 msgstr "4"
134
135 msgid "4:3"
136 msgstr ""
137
138 msgid "4:3 Letterbox"
139 msgstr "4:3 Letterbox"
140
141 msgid "4:3 PanScan"
142 msgstr "4:3 PanScan"
143
144 msgid "5"
145 msgstr "5"
146
147 msgid "5 minutes"
148 msgstr "5 minutter"
149
150 msgid "50 Hz"
151 msgstr ""
152
153 msgid "6"
154 msgstr "6"
155
156 msgid "60 minutes"
157 msgstr "60 minutter"
158
159 msgid "7"
160 msgstr "7"
161
162 msgid "8"
163 msgstr "8"
164
165 msgid "9"
166 msgstr "9"
167
168 msgid "<unknown>"
169 msgstr "<ukjent>"
170
171 msgid "??"
172 msgstr "??"
173
174 msgid "A"
175 msgstr "A"
176
177 #, python-format
178 msgid ""
179 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
180 "Do you want to keep your version?"
181 msgstr ""
182 "En konfigurasjonsfil (%s) har blitt modifisert siden installasjonen.\n"
183 "Vil du bruke din versjon ?"
184
185 msgid ""
186 "A finished record timer wants to set your\n"
187 "Dreambox to standby. Do that now?"
188 msgstr ""
189 "En avluttet timer ønsker å sett din Dreambox\n"
190 "i standby. Skal det gjøres nå ?"
191
192 msgid ""
193 "A finished record timer wants to shut down\n"
194 "your Dreambox. Shutdown now?"
195 msgstr ""
196 "En avluttet timer ønsker å slå av din Dreambox.\n"
197 "Skal den slås av nå ?"
198
199 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
200 msgstr "En grafisk EPG for alle kanaler i en valgt bouqet"
201
202 #, python-format
203 msgid ""
204 "A record has been started:\n"
205 "%s"
206 msgstr ""
207 "Et opptak har startet:\n"
208 "%s"
209
210 msgid ""
211 "A recording is currently running.\n"
212 "What do you want to do?"
213 msgstr ""
214 "En innspilning kjører fortsatt.\n"
215 "Hva vil du gjøre?"
216
217 msgid ""
218 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
219 "configure the positioner."
220 msgstr ""
221 "En innspilling kjører fortsatt. Vennligst stopp innspillingen før du prøver "
222 "å konfigurere motoren."
223
224 msgid ""
225 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
226 "start the satfinder."
227 msgstr ""
228 "En innspilling kjører fortsatt. Vennligst stopp innspillingen før du prøver "
229 "å starte satellittfinneren."
230
231 msgid ""
232 "A sleep timer wants to set your\n"
233 "Dreambox to standby. Do that now?"
234 msgstr ""
235 "En sleeptimer ønsker å sette din\n"
236 "Dreambox i standby. Skal det gjøres nå?"
237
238 msgid ""
239 "A sleep timer wants to shut down\n"
240 "your Dreambox. Shutdown now?"
241 msgstr ""
242 "En sleeptimer ønsker å slå av din\n"
243 "Dreambox. Slå av nå?"
244
245 msgid ""
246 "A timer failed to record!\n"
247 "Disable TV and try again?\n"
248 msgstr ""
249 "En timer startet ikke opptak.\n"
250 "Skift program og prøv igjen?\n"
251
252 msgid "A/V Settings"
253 msgstr "A/V-Instillinger"
254
255 msgid "AA"
256 msgstr "AA"
257
258 msgid "AB"
259 msgstr "AB"
260
261 msgid "AC3 default"
262 msgstr "AC3 som standard"
263
264 msgid "AC3 downmix"
265 msgstr ""
266
267 msgid "AGC"
268 msgstr "AGC"
269
270 msgid "AGC:"
271 msgstr "AGC:"
272
273 msgid "About"
274 msgstr "Om"
275
276 msgid "About..."
277 msgstr "Om..."
278
279 msgid "Action on long powerbutton press"
280 msgstr "Aksjon ved langt trykk på powerknappen"
281
282 msgid "Activate Picture in Picture"
283 msgstr "Aktiver Bilde i Bilde"
284
285 msgid "Activate network settings"
286 msgstr "Aktivere nettverkinstillinger"
287
288 msgid "Add"
289 msgstr "Legge til"
290
291 msgid "Add a mark"
292 msgstr "Legge til markør"
293
294 msgid "Add timer"
295 msgstr "Legge til timer"
296
297 msgid "Add to bouquet"
298 msgstr "Legge til i bouquet"
299
300 msgid "Add to favourites"
301 msgstr "Legge til i favoritter"
302
303 msgid ""
304 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
305 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
306 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
307 "test screens."
308 msgstr ""
309
310 msgid "Advanced"
311 msgstr "Avansert"
312
313 msgid "Advanced Video Setup"
314 msgstr "Avansert Video Oppsett"
315
316 msgid "After event"
317 msgstr "Etter program"
318
319 msgid ""
320 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
321 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
322 msgstr ""
323 "Etter oppstartsguiden er ferdig, trenger du beskytte enkelte kanaler. Les i "
324 "manualen for din Dreambox hvordan det gjøres."
325
326 msgid "Album:"
327 msgstr "Album:"
328
329 msgid "All"
330 msgstr "Alle"
331
332 msgid "All..."
333 msgstr "Alle..."
334
335 msgid "Alpha"
336 msgstr "Alpha"
337
338 msgid "Alternative radio mode"
339 msgstr "Alternativ radio modus"
340
341 msgid "Alternative services tuner priority"
342 msgstr "Alternativ tuner prioritet for kanaler"
343
344 msgid "An empty filename is illegal."
345 msgstr ""
346
347 msgid "Arabic"
348 msgstr "Arabisk"
349
350 msgid "Artist:"
351 msgstr "Artist:"
352
353 msgid "Ask before shutdown:"
354 msgstr "Spør før avstegning"
355
356 msgid "Ask user"
357 msgstr ""
358
359 msgid "Aspect Ratio"
360 msgstr "Breddeforhold"
361
362 msgid "Audio"
363 msgstr "Lyd"
364
365 msgid "Audio Options..."
366 msgstr "Lyd Valg..."
367
368 msgid "Auto"
369 msgstr "Auto"
370
371 msgid "Auto scart switching"
372 msgstr ""
373
374 msgid "Automatic"
375 msgstr ""
376
377 msgid "Automatic Scan"
378 msgstr "Automatisk Søk"
379
380 msgid "B"
381 msgstr "B"
382
383 msgid "BA"
384 msgstr "BA"
385
386 msgid "BB"
387 msgstr "BB"
388
389 msgid "BER"
390 msgstr "BER"
391
392 msgid "BER:"
393 msgstr "BER:"
394
395 msgid "Backup"
396 msgstr "Backup"
397
398 msgid "Backup Location"
399 msgstr "Backup Lokasjon"
400
401 msgid "Backup Mode"
402 msgstr "Backup Modus"
403
404 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
405 msgstr "Backup er ferdig. Vennligst trykk OK for å se resultatet"
406
407 msgid "Band"
408 msgstr "Bånd"
409
410 msgid "Bandwidth"
411 msgstr "Båndbredde"
412
413 msgid "Begin time"
414 msgstr "Starttid"
415
416 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
417 msgstr ""
418
419 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
420 msgstr "Oppsett av 0 key i BiB modus"
421
422 msgid "Behavior when a movie is started"
423 msgstr ""
424
425 msgid "Behavior when a movie is stopped"
426 msgstr ""
427
428 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
429 msgstr ""
430
431 msgid "Brightness"
432 msgstr "Lysstyrke"
433
434 msgid "Bus: "
435 msgstr "Bus: "
436
437 msgid ""
438 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
439 "displayed."
440 msgstr "Ved å trykke OK på din fjernkontroll, vises infobaren."
441
442 msgid "C-Band"
443 msgstr "C-bånd"
444
445 msgid "CF Drive"
446 msgstr "CF Disk"
447
448 msgid "CVBS"
449 msgstr "CVBS"
450
451 msgid "Cable"
452 msgstr "Kabel"
453
454 msgid "Cache Thumbnails"
455 msgstr "Cache Thumbnails"
456
457 msgid "Call monitoring"
458 msgstr "Samtalemonitorering"
459
460 msgid "Cancel"
461 msgstr "Avbryte"
462
463 msgid "Capacity: "
464 msgstr "Kapasitet: "
465
466 msgid "Card"
467 msgstr "Kort"
468
469 msgid "Catalan"
470 msgstr "Katalansk"
471
472 msgid "Change bouquets in quickzap"
473 msgstr "Bytt bouquet i Quickzap"
474
475 msgid "Change pin code"
476 msgstr "Bytt pin kode"
477
478 msgid "Change service pin"
479 msgstr "Bytt kanal kode"
480
481 msgid "Change service pins"
482 msgstr "Bytt kanal koder"
483
484 msgid "Change setup pin"
485 msgstr "Bytt oppsetnings pin"
486
487 msgid "Channel"
488 msgstr "Kanal"
489
490 msgid "Channel Selection"
491 msgstr "Kanalliste"
492
493 msgid "Channel:"
494 msgstr "Kanal:"
495
496 msgid "Channellist menu"
497 msgstr "Kanalliste-meny"
498
499 msgid "Check"
500 msgstr ""
501
502 msgid "Checking Filesystem..."
503 msgstr ""
504
505 msgid "Choose Location"
506 msgstr ""
507
508 msgid "Choose Tuner"
509 msgstr "Velg Tuner"
510
511 msgid "Choose bouquet"
512 msgstr "Velg bouquet"
513
514 msgid "Choose source"
515 msgstr "Velg kilde"
516
517 msgid "Choose target folder"
518 msgstr ""
519
520 msgid "Choose your Skin"
521 msgstr "Velg ditt Skin"
522
523 msgid "Cleanup"
524 msgstr "Opprydning"
525
526 msgid "Clear before scan"
527 msgstr "Slett før søking"
528
529 msgid "Clear log"
530 msgstr "Tøm log"
531
532 msgid "Code rate high"
533 msgstr "Kode rate høy"
534
535 msgid "Code rate low"
536 msgstr "Kode rate lav"
537
538 msgid "Coderate HP"
539 msgstr "Koderate HP"
540
541 msgid "Coderate LP"
542 msgstr "Koderate LP"
543
544 msgid "Color Format"
545 msgstr "Fargeformat"
546
547 msgid "Command order"
548 msgstr "Kommando rekkefølge"
549
550 msgid "Committed DiSEqC command"
551 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
552
553 msgid "Common Interface"
554 msgstr "Common Interface"
555
556 msgid "Compact Flash"
557 msgstr "Compact Flash"
558
559 msgid "Compact flash card"
560 msgstr "Compact flash kort"
561
562 msgid "Complete"
563 msgstr "Komplett"
564
565 msgid "Configuration Mode"
566 msgstr "Konfigurasjonsmodus"
567
568 msgid "Configuring"
569 msgstr "Konfigurerer"
570
571 msgid "Confirm"
572 msgstr ""
573
574 msgid "Conflicting timer"
575 msgstr "Timerkollisjon"
576
577 msgid "Connected to Fritz!Box!"
578 msgstr "Koblet til Fritz!Box!"
579
580 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
581 msgstr "Kobler til Fritz!Box..."
582
583 #, python-format
584 msgid ""
585 "Connection to Fritz!Box\n"
586 "failed! (%s)\n"
587 "retrying..."
588 msgstr ""
589 "Tilkobling til Fritz!Box\n"
590 "feilet! (%s)\n"
591 "prøver igjen..."
592
593 msgid "Constellation"
594 msgstr "Konstellasjon"
595
596 msgid "Contrast"
597 msgstr "Kontrast"
598
599 msgid "Create movie folder failed"
600 msgstr "Oppretting av film mappe feilet"
601
602 msgid "Creating partition failed"
603 msgstr "Oppretting av partisjon feilet"
604
605 msgid "Croatian"
606 msgstr "Kroatisk"
607
608 msgid "Current Transponder"
609 msgstr "Nåværende Transponder"
610
611 msgid "Current settings:"
612 msgstr "Nåværende innstillinger:"
613
614 msgid "Current version:"
615 msgstr "Aktuell Versjon:"
616
617 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
618 msgstr "Valgfritt hopptid for '1'/'3'-knapper"
619
620 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
621 msgstr ""
622
623 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
624 msgstr ""
625
626 msgid "Customize"
627 msgstr "Tilpass"
628
629 msgid "Cut"
630 msgstr "Klipp ut"
631
632 msgid "Cutlist editor..."
633 msgstr "Klippliste editor..."
634
635 msgid "Czech"
636 msgstr "Tjekkisk"
637
638 msgid "DVB-S"
639 msgstr "DVB-S"
640
641 msgid "DVB-S2"
642 msgstr "DVB-S2"
643
644 msgid "Danish"
645 msgstr "Dansk"
646
647 msgid "Date"
648 msgstr "Dato"
649
650 msgid "Deep Standby"
651 msgstr "Dyp Standby"
652
653 msgid "Default-Wizard"
654 msgstr ""
655
656 msgid "Delay"
657 msgstr "Forsinkelse"
658
659 msgid "Delete"
660 msgstr "Slette"
661
662 msgid "Delete entry"
663 msgstr "Slett timer"
664
665 msgid "Delete failed!"
666 msgstr "Sletting feilet."
667
668 msgid "Description"
669 msgstr "Beskrivelse"
670
671 msgid "Detected HDD:"
672 msgstr "Gjenkjent HDD:"
673
674 msgid "Detected NIMs:"
675 msgstr "Gjenkjent Tuner:"
676
677 msgid "Device Setup..."
678 msgstr "Nettverk Oppsett"
679
680 msgid "DiSEqC"
681 msgstr "DiSEqC"
682
683 msgid "DiSEqC A/B"
684 msgstr "DiSEqC A/B"
685
686 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
687 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
688
689 msgid "DiSEqC Mode"
690 msgstr "DiSEqC-Modus"
691
692 msgid "DiSEqC mode"
693 msgstr "DiSEqC-Modus"
694
695 msgid "DiSEqC repeats"
696 msgstr "DiSEqC gjentakelser"
697
698 msgid "Disable"
699 msgstr "Slå av"
700
701 msgid "Disable Picture in Picture"
702 msgstr "Slå av Bilde i Bilde"
703
704 msgid "Disable Subtitles"
705 msgstr "Slå av Undertekster"
706
707 msgid "Disabled"
708 msgstr "Avslått"
709
710 #, python-format
711 msgid ""
712 "Disconnected from\n"
713 "Fritz!Box! (%s)\n"
714 "retrying..."
715 msgstr ""
716 "Koblet fra\n"
717 "Fritz!Box! (%s)\n"
718 "prøver igjen..."
719
720 msgid "Dish"
721 msgstr "Parabol"
722
723 msgid "Display 16:9 content as"
724 msgstr ""
725
726 msgid "Display 4:3 content as"
727 msgstr ""
728
729 msgid "Display Setup"
730 msgstr "Display Oppsett"
731
732 msgid ""
733 "Do you really want to REMOVE\n"
734 "the plugin \""
735 msgstr ""
736 "Vil du virkelig fjerne denne\n"
737 "plugin \""
738
739 msgid ""
740 "Do you really want to check the filesystem?\n"
741 "This could take lots of time!"
742 msgstr ""
743
744 #, python-format
745 msgid "Do you really want to delete %s?"
746 msgstr "Vil du virkelig slette %s"
747
748 msgid ""
749 "Do you really want to download\n"
750 "the plugin \""
751 msgstr ""
752 "Vil du virkelig laste ned denne\n"
753 "plugin \""
754
755 msgid "Do you really want to exit?"
756 msgstr "Vil du virkelig avslutte"
757
758 msgid ""
759 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
760 "All data on the disk will be lost!"
761 msgstr ""
762 "Vil du virkelig formatere harddisken?\n"
763 "Alle data på disken forsvinner!"
764
765 msgid ""
766 "Do you want to backup now?\n"
767 "After pressing OK, please wait!"
768 msgstr ""
769 "Vil du ta backup nå?\n"
770 "Trykk OK og vennligst vent!"
771
772 msgid "Do you want to do a service scan?"
773 msgstr "Vil du utføre et kanalsøk?"
774
775 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
776 msgstr "Vil du gjøre enda et manuelt kanalsøk?"
777
778 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
779 msgstr "Vil du aktivere foreldrekontroll på dreamboxen din?"
780
781 msgid "Do you want to restore your settings?"
782 msgstr "Vil du hente inn dine innstillinger?"
783
784 msgid "Do you want to resume this playback?"
785 msgstr "Vil du gjenoppta avspillingen ?"
786
787 msgid ""
788 "Do you want to update your Dreambox?\n"
789 "After pressing OK, please wait!"
790 msgstr ""
791 "Vil du oppdatere din Dreambox?\n"
792 "Etter å ha trykt OK, vennligst vent!"
793
794 msgid "Do you want to view a tutorial?"
795 msgstr "Vil du se en veiledning?"
796
797 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
798 msgstr "Ikke stopp nåværende event men slå av kommende events"
799
800 #, python-format
801 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
802 msgstr "Ferdig - Installerte eller oppgraderte %d pakker"
803
804 #, python-format
805 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
806 msgstr "Ferdig - Installerte eller oppgraderte %d pakker med %d feil"
807
808 msgid "Download Plugins"
809 msgstr "Last ned plugin"
810
811 msgid "Downloadable new plugins"
812 msgstr "Nedlastbare nye plugins"
813
814 msgid "Downloadable plugins"
815 msgstr "Nedlastbare plugins"
816
817 msgid "Downloading"
818 msgstr "Laster ned"
819
820 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
821 msgstr "Laster ned plugin informasjon. Vennligst vent..."
822
823 msgid "Dutch"
824 msgstr "Nederlandsk"
825
826 msgid "E"
827 msgstr "E"
828
829 msgid "EPG Selection"
830 msgstr "EPG Valg"
831
832 #, python-format
833 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
834 msgstr "FEIL - kunne ikke søke (%s)!"
835
836 msgid "East"
837 msgstr "Øst"
838
839 msgid "Edit services list"
840 msgstr "Editer kanallister"
841
842 msgid "Electronic Program Guide"
843 msgstr "Elektronisk Program Guide"
844
845 msgid "Enable"
846 msgstr "Aktiver"
847
848 msgid "Enable 5V for active antenna"
849 msgstr "Aktiver 5V for aktiv antenne"
850
851 msgid "Enable multiple bouquets"
852 msgstr "Aktiver flere bouqueter"
853
854 msgid "Enable parental control"
855 msgstr "Aktiver foreldrekontroll"
856
857 msgid "Enabled"
858 msgstr "Aktivert"
859
860 msgid "End"
861 msgstr "Slutt"
862
863 msgid "End time"
864 msgstr "Slutt tid"
865
866 msgid "EndTime"
867 msgstr "Slutttid"
868
869 msgid "English"
870 msgstr "Engelsk"
871
872 msgid ""
873 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
874 "\n"
875 "If you experience any problems please contact\n"
876 "stephan@reichholf.net\n"
877 "\n"
878 "© 2006 - Stephan Reichholf"
879 msgstr ""
880 "Enigma2 Skinvelger v0.5 BETA\n"
881 "\n"
882 "Ved problemer vennligst kontakt\n"
883 "stephan@reichholf.net\n"
884 "\n"
885 "© 2006 - Stephan Reichholf"
886
887 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
888 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
889 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
890 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
891 #.       "fast forward". 
892 msgid "Enter Fast Forward at speed"
893 msgstr ""
894
895 msgid "Enter Rewind at speed"
896 msgstr ""
897
898 msgid "Enter main menu..."
899 msgstr "Åpne hovedmenyen"
900
901 msgid "Enter the service pin"
902 msgstr "Skriv inn service pin"
903
904 msgid "Error"
905 msgstr "Feil"
906
907 msgid "Eventview"
908 msgstr "Programoversikt"
909
910 msgid "Everything is fine"
911 msgstr "Alt er i orden"
912
913 msgid "Execution Progress:"
914 msgstr "Progresjon av utførelsen:"
915
916 msgid "Execution finished!!"
917 msgstr "Utførelse ferdig!"
918
919 msgid "Exit editor"
920 msgstr "Avslutt editor"
921
922 msgid "Exit the wizard"
923 msgstr "Avslutt wizarden"
924
925 msgid "Exit wizard"
926 msgstr "Avslutt guide"
927
928 msgid "Expert"
929 msgstr "Ekspert"
930
931 msgid "Extended Setup..."
932 msgstr "Utvidet Oppsett"
933
934 msgid "Extensions"
935 msgstr "Tillegg"
936
937 msgid "FEC"
938 msgstr "FEC"
939
940 msgid "Factory reset"
941 msgstr ""
942
943 msgid "Fast"
944 msgstr "Hurtig"
945
946 msgid "Fast DiSEqC"
947 msgstr "Hurtig DiSEqC"
948
949 msgid "Fast Forward speeds"
950 msgstr ""
951
952 msgid "Fast epoch"
953 msgstr "Hurtig epoch"
954
955 msgid "Favourites"
956 msgstr "Favoritter"
957
958 msgid "Filesystem Check..."
959 msgstr ""
960
961 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
962 msgstr ""
963
964 msgid "Finetune"
965 msgstr "Fininstilling."
966
967 msgid "Finnish"
968 msgstr "Finsk"
969
970 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
971 msgstr ""
972
973 msgid "French"
974 msgstr "Fransk"
975
976 msgid "Frequency"
977 msgstr "Frekvens"
978
979 msgid "Frequency bands"
980 msgstr "Frekvens bånd"
981
982 msgid "Frequency scan step size(khz)"
983 msgstr "Frekvens søking steg størrelse(khz)"
984
985 msgid "Frequency steps"
986 msgstr "Frekvens steg"
987
988 msgid "Fri"
989 msgstr "Fre"
990
991 msgid "Friday"
992 msgstr "Fredag"
993
994 msgid "Fritz!Box FON IP address"
995 msgstr "Fritz!Box FON IP adresse"
996
997 #, python-format
998 msgid "Frontprocessor version: %d"
999 msgstr "Frontprosessor-Versjon: %d"
1000
1001 msgid "Fsck failed"
1002 msgstr ""
1003
1004 msgid "Function not yet implemented"
1005 msgstr "Funksjon ikke enda implementert"
1006
1007 msgid ""
1008 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1009 "Do you want to Restart the GUI now?"
1010 msgstr ""
1011 "GUI skal restartes for aktivering av nytt skin\n"
1012 "Vil du restarte GUI nå?"
1013
1014 msgid "Gateway"
1015 msgstr "Gateway"
1016
1017 msgid "Genre:"
1018 msgstr "Genre:"
1019
1020 msgid "German"
1021 msgstr "Tysk"
1022
1023 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1024 msgstr "Henter Plugin-Informasjon. Vennligst vent..."
1025
1026 msgid "Goto 0"
1027 msgstr "Goto 0"
1028
1029 msgid "Goto position"
1030 msgstr "Gå til posisjon"
1031
1032 msgid "Graphical Multi EPG"
1033 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1034
1035 msgid "Greek"
1036 msgstr "Gresk"
1037
1038 msgid "Guard Interval"
1039 msgstr "Guard Interval"
1040
1041 msgid "Guard interval mode"
1042 msgstr "Guard interval modus"
1043
1044 msgid "Harddisk"
1045 msgstr "Harddisk"
1046
1047 msgid "Harddisk setup"
1048 msgstr "Harddisk oppsett"
1049
1050 msgid "Harddisk standby after"
1051 msgstr "Harddisk standby etter"
1052
1053 msgid "Hierarchy Information"
1054 msgstr "Hierarkisk Informasjon"
1055
1056 msgid "Hierarchy mode"
1057 msgstr "Hierarkisk modus"
1058
1059 msgid "How many minutes do you want to record?"
1060 msgstr "Hvor mange minutter vil du ta opp?"
1061
1062 msgid "Hungarian"
1063 msgstr "Ungarsk"
1064
1065 msgid "IP Address"
1066 msgstr "IP-Adresse"
1067
1068 msgid "Icelandic"
1069 msgstr "Islandsk"
1070
1071 msgid "If you can see this page, please press OK."
1072 msgstr ""
1073
1074 msgid ""
1075 "If you see this, something is wrong with\n"
1076 "your scart connection. Press OK to return."
1077 msgstr ""
1078 "Hvis du ser dette, så er noe galt med\n"
1079 "din scart forbindelse. Trykk OK for å komme tilbake."
1080
1081 msgid ""
1082 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1083 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1084 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1085 "possible.\n"
1086 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1087 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1088 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1089 "step.\n"
1090 "If you are happy with the result, press OK."
1091 msgstr ""
1092
1093 msgid "Image-Upgrade"
1094 msgstr "Image-Oppgradering"
1095
1096 msgid ""
1097 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1098 msgstr ""
1099 "For å gjøre en timerinnspilling, var TV skiftet til kanalen for "
1100 "innspillingen!\n"
1101
1102 msgid "Increased voltage"
1103 msgstr "Økt spenning"
1104
1105 msgid "Index"
1106 msgstr "Indeks"
1107
1108 msgid "InfoBar"
1109 msgstr "InfoBar"
1110
1111 msgid "Infobar timeout"
1112 msgstr "Infobar timeout"
1113
1114 msgid "Information"
1115 msgstr "Informasjon"
1116
1117 msgid "Init"
1118 msgstr "Init"
1119
1120 msgid "Initialization..."
1121 msgstr "Initiering..."
1122
1123 msgid "Initialize"
1124 msgstr "Initialiser"
1125
1126 msgid "Initializing Harddisk..."
1127 msgstr "Initialiserer Harddisk..."
1128
1129 msgid "Input"
1130 msgstr "Input"
1131
1132 msgid "Installing"
1133 msgstr "Installerer"
1134
1135 msgid "Installing Software..."
1136 msgstr "Installerer Software"
1137
1138 msgid "Instant Record..."
1139 msgstr "Direkte avspilling"
1140
1141 msgid "Integrated Ethernet"
1142 msgstr "Integrert Nettverk"
1143
1144 msgid "Intermediate"
1145 msgstr "Normal"
1146
1147 msgid "Internal Flash"
1148 msgstr "Intern Flash"
1149
1150 msgid "Invalid Location"
1151 msgstr ""
1152
1153 msgid "Inversion"
1154 msgstr "Inversion"
1155
1156 msgid "Invert display"
1157 msgstr "Inverter display"
1158
1159 msgid "Italian"
1160 msgstr "Italiensk"
1161
1162 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1163 msgid "Just Scale"
1164 msgstr ""
1165
1166 msgid "Keyboard Map"
1167 msgstr "Tastaturlayout"
1168
1169 msgid "Keyboard Setup"
1170 msgstr "Tastaturinstillinger"
1171
1172 msgid "Keymap"
1173 msgstr "Taste-layout"
1174
1175 msgid "LNB"
1176 msgstr "LNB"
1177
1178 msgid "LOF"
1179 msgstr "LOF"
1180
1181 msgid "LOF/H"
1182 msgstr "LOF/H"
1183
1184 msgid "LOF/L"
1185 msgstr "LOF/L"
1186
1187 msgid "Language selection"
1188 msgstr "Språkvalg"
1189
1190 msgid "Language..."
1191 msgstr "Språk..."
1192
1193 msgid "Last speed"
1194 msgstr ""
1195
1196 msgid "Latitude"
1197 msgstr "Breddegrad"
1198
1199 msgid "Left"
1200 msgstr "Venstre"
1201
1202 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1203 msgid "Letterbox"
1204 msgstr ""
1205
1206 msgid "Limit east"
1207 msgstr "Grense øst"
1208
1209 msgid "Limit west"
1210 msgstr "Grense vest"
1211
1212 msgid "Limits off"
1213 msgstr "Grenser av"
1214
1215 msgid "Limits on"
1216 msgstr "Grenser på"
1217
1218 msgid "List of Storage Devices"
1219 msgstr "Liste over Lagringsenheter"
1220
1221 msgid "Lithuanian"
1222 msgstr "Litauisk"
1223
1224 msgid "Location"
1225 msgstr ""
1226
1227 msgid "Lock:"
1228 msgstr "Lås:"
1229
1230 msgid "Long Keypress"
1231 msgstr "Langt Tastetrykk"
1232
1233 msgid "Longitude"
1234 msgstr "Lengdegrad"
1235
1236 msgid "MMC Card"
1237 msgstr "MMC Kort"
1238
1239 msgid "MORE"
1240 msgstr "MER"
1241
1242 msgid "Main menu"
1243 msgstr "Hovedmeny"
1244
1245 msgid "Mainmenu"
1246 msgstr "Hovedmeny"
1247
1248 msgid "Make this mark an 'in' point"
1249 msgstr "Gjør denne markør til et 'inn' punkt"
1250
1251 msgid "Make this mark an 'out' point"
1252 msgstr "Gjør denne markør til et 'ut' punkt"
1253
1254 msgid "Make this mark just a mark"
1255 msgstr "Gjør denne markør til bare en markør"
1256
1257 msgid "Manual Scan"
1258 msgstr "Manuelt Søk"
1259
1260 msgid "Manual transponder"
1261 msgstr "Manuell transponder"
1262
1263 msgid "Margin after record"
1264 msgstr "Margin etter opptak"
1265
1266 msgid "Margin before record (minutes)"
1267 msgstr "Margin før opptak (i minutter)"
1268
1269 msgid "Media player"
1270 msgstr "Media Avspiller"
1271
1272 msgid "MediaPlayer"
1273 msgstr "MediaAvspiller"
1274
1275 msgid "Menu"
1276 msgstr "Meny"
1277
1278 msgid "Message"
1279 msgstr "Melding"
1280
1281 msgid "Mkfs failed"
1282 msgstr "Mkfs feilet"
1283
1284 msgid "Mode"
1285 msgstr "Modus"
1286
1287 msgid "Model: "
1288 msgstr "Modell:"
1289
1290 msgid "Modulation"
1291 msgstr "Modulasjon"
1292
1293 msgid "Modulator"
1294 msgstr "Modulator"
1295
1296 msgid "Mon"
1297 msgstr "Man"
1298
1299 msgid "Mon-Fri"
1300 msgstr "Man-Fre"
1301
1302 msgid "Monday"
1303 msgstr "Mandag"
1304
1305 msgid "Mount failed"
1306 msgstr "Mounting feilet"
1307
1308 msgid "Move Picture in Picture"
1309 msgstr "Flytt Bilde i Bilde"
1310
1311 msgid "Move east"
1312 msgstr "Flytt østover"
1313
1314 msgid "Move west"
1315 msgstr "Flytt vestover"
1316
1317 msgid "Movielist menu"
1318 msgstr "Filmliste Meny"
1319
1320 msgid "Multi EPG"
1321 msgstr "Multi EPG"
1322
1323 msgid "Multiple service support"
1324 msgstr "Multi kanal support"
1325
1326 msgid "Multisat"
1327 msgstr "Multisat"
1328
1329 msgid "Mute"
1330 msgstr "Mute"
1331
1332 msgid "N/A"
1333 msgstr "Ikke tilgjengelig"
1334
1335 msgid "NEXT"
1336 msgstr "NESTE"
1337
1338 msgid "NOW"
1339 msgstr "NÅ"
1340
1341 msgid "NTSC"
1342 msgstr "NTSC"
1343
1344 msgid "Name"
1345 msgstr "Navn"
1346
1347 msgid "Nameserver"
1348 msgstr "Navneserver"
1349
1350 #, python-format
1351 msgid "Nameserver %d"
1352 msgstr "Navneserver %d"
1353
1354 msgid "Nameserver Setup"
1355 msgstr "Navneserver Oppsett"
1356
1357 msgid "Nameserver Setup..."
1358 msgstr "Navneserver Oppsett..."
1359
1360 msgid "Netmask"
1361 msgstr "Nettverksmaske"
1362
1363 msgid "Network Mount"
1364 msgstr "Nettverk Monteringer"
1365
1366 msgid "Network Setup"
1367 msgstr "Nettverk Oppsett"
1368
1369 msgid "Network scan"
1370 msgstr "Nettverkssøk"
1371
1372 msgid "Network setup"
1373 msgstr "Nettverksinstillinger"
1374
1375 msgid "Network..."
1376 msgstr "Nettverk..."
1377
1378 msgid "New"
1379 msgstr "Ny"
1380
1381 msgid "New pin"
1382 msgstr "Ny pin"
1383
1384 msgid "New version:"
1385 msgstr "Ny Versjon:"
1386
1387 msgid "Next"
1388 msgstr "Neste"
1389
1390 msgid "No"
1391 msgstr "Nei"
1392
1393 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1394 msgstr ""
1395
1396 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1397 msgstr ""
1398 "Ingen harddisk funnet eller\n"
1399 "Harddisk ikke initialisert."
1400
1401 msgid "No backup needed"
1402 msgstr "Ingen backup nødvendig"
1403
1404 msgid ""
1405 "No data on transponder!\n"
1406 "(Timeout reading PAT)"
1407 msgstr ""
1408 "Ingen data på transponder!\n"
1409 "(Timeout ved lesing av PAT)"
1410
1411 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1412 msgstr "Ingen EPG-data funnet. Start ubegrenset innspilling."
1413
1414 msgid "No free tuner!"
1415 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1416
1417 msgid ""
1418 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1419 msgstr ""
1420 "Ingen pakker opgraderet endda. Sjekk vennligst ditt nettverk og prøv igjen."
1421
1422 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1423 msgstr ""
1424
1425 msgid "No positioner capable frontend found."
1426 msgstr "Ingen brukbar Motor frontend funnet."
1427
1428 msgid "No satellite frontend found!!"
1429 msgstr "Ingen satellit frontend funnet!!"
1430
1431 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1432 msgstr "Ingen Tuner er konfigurert til bruk av diseqc Motor!"
1433
1434 msgid ""
1435 "No tuner is enabled!\n"
1436 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1437 msgstr ""
1438 "Ingen Tuner er aktivert!\n"
1439 "Vennligst utfør Tuner instilling før du starter en kanal søking."
1440
1441 msgid ""
1442 "No valid service PIN found!\n"
1443 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1444 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1445 msgstr ""
1446 "Ingen gyldig kanal PIN funnet!\n"
1447 "Vil du skifte kanal PIN nå?\n"
1448 "Sier du 'Nei' her vil kanal beskyttelsen ikke være aktivert!"
1449
1450 msgid ""
1451 "No valid setup PIN found!\n"
1452 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1453 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1454 msgstr ""
1455 "Ingen gyldig setup PIN funnet!\n"
1456 "Vil du endre setup PIN nå?\n"
1457 "Sier du 'Nei' her vil setup beskyttelsen ikke være aktivert!"
1458
1459 msgid "No, but restart from begin"
1460 msgstr "Nei, men start fra begynnelsen"
1461
1462 msgid "No, do nothing."
1463 msgstr "Nei, gjør ingenting"
1464
1465 msgid "No, just start my dreambox"
1466 msgstr "Nei, bare start min dreambox"
1467
1468 msgid "No, scan later manually"
1469 msgstr "Nei, søk manuelt senere."
1470
1471 msgid "None"
1472 msgstr "Ingen"
1473
1474 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1475 msgid "Nonlinear"
1476 msgstr ""
1477
1478 msgid "North"
1479 msgstr "Nord"
1480
1481 msgid "Norwegian"
1482 msgstr "Norsk"
1483
1484 msgid ""
1485 "Nothing to scan!\n"
1486 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1487 msgstr ""
1488 "Ikke noe å søke!\n"
1489 "Vennligst konfigurer tuner før søking etter kanaler."
1490
1491 msgid "Now Playing"
1492 msgstr "Nå avspilles"
1493
1494 msgid ""
1495 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1496 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1497 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1498 msgstr ""
1499
1500 msgid "OK"
1501 msgstr "OK"
1502
1503 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1504 msgstr "OK, guide meg gjennom oppgraderingsprosessen"
1505
1506 msgid "OSD Settings"
1507 msgstr "OSD-Instillinger"
1508
1509 msgid "Off"
1510 msgstr "Av"
1511
1512 msgid "On"
1513 msgstr "På"
1514
1515 msgid "One"
1516 msgstr "En"
1517
1518 msgid "Online-Upgrade"
1519 msgstr "Online-Oppgradering"
1520
1521 msgid "Orbital Position"
1522 msgstr "Orbital Posisjon"
1523
1524 msgid "Other..."
1525 msgstr "Annet..."
1526
1527 msgid "PAL"
1528 msgstr "PAL"
1529
1530 msgid "PIDs"
1531 msgstr "PIDs"
1532
1533 msgid "Package list update"
1534 msgstr "Pakkeliste oppdatering"
1535
1536 msgid "Packet management"
1537 msgstr "Pakkeforvaltning"
1538
1539 msgid "Page"
1540 msgstr "Side"
1541
1542 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1543 msgid "Pan&Scan"
1544 msgstr ""
1545
1546 msgid "Parental control"
1547 msgstr "Foreldrekontroll"
1548
1549 msgid "Parental control services Editor"
1550 msgstr "Foreldrekontroll kanal Editor"
1551
1552 msgid "Parental control setup"
1553 msgstr "Foreldrekontroll oppsett"
1554
1555 msgid "Parental control type"
1556 msgstr "Foreldrekontroll type"
1557
1558 msgid "Pause movie at end"
1559 msgstr ""
1560
1561 msgid "PiPSetup"
1562 msgstr "BiB Oppsett"
1563
1564 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1565 msgid "Pillarbox"
1566 msgstr ""
1567
1568 msgid "Pin code needed"
1569 msgstr "Pin kode nødvendig"
1570
1571 msgid "Play"
1572 msgstr ""
1573
1574 msgid "Play recorded movies..."
1575 msgstr "Spill av filmopptak..."
1576
1577 msgid "Please Reboot"
1578 msgstr ""
1579
1580 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1581 msgstr ""
1582
1583 msgid "Please change recording endtime"
1584 msgstr "Vennligst endre sluttid for innspilling"
1585
1586 msgid "Please choose an extension..."
1587 msgstr "Vennligst velg en utvidelse"
1588
1589 msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
1590 msgstr "Vennligst ikke endre verdier, hvis du ikke vet hva du gjør!"
1591
1592 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1593 msgstr "Vennligst skriv navn for den nye bouquet"
1594
1595 msgid "Please enter a name for the new marker"
1596 msgstr "Vennligst skriv navn for den nye markøren"
1597
1598 msgid "Please enter a new filename"
1599 msgstr ""
1600
1601 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1602 msgstr "Vennligst skriv filnavn (tomt=bruk nåværende dato)"
1603
1604 msgid "Please enter the correct pin code"
1605 msgstr "Vennligst skriv den korrekte pin kode"
1606
1607 msgid "Please enter the old pin code"
1608 msgstr "Vennligst skriv den gamle pin kode"
1609
1610 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1611 msgstr ""
1612
1613 msgid "Please press OK!"
1614 msgstr "Vennligst trykk OK!"
1615
1616 msgid "Please select a playlist to delete..."
1617 msgstr "Vennligst velg en spilleliste å slette..."
1618
1619 msgid "Please select a playlist..."
1620 msgstr "Vennligst velg en spilleliste"
1621
1622 msgid "Please select a subservice to record..."
1623 msgstr "Vennligst velg en underkanal for innspilling"
1624
1625 msgid "Please select a subservice..."
1626 msgstr "Vennligst velg en underkanal"
1627
1628 msgid "Please select keyword to filter..."
1629 msgstr "Vennligst velg nøkkelord for filter"
1630
1631 msgid "Please select the movie path..."
1632 msgstr ""
1633
1634 msgid "Please set up tuner B"
1635 msgstr "Vennligst sett opp Tuner B."
1636
1637 msgid "Please set up tuner C"
1638 msgstr "Vennligst sett opp Tuner C."
1639
1640 msgid "Please set up tuner D"
1641 msgstr "Vennligst sett opp Tuner D."
1642
1643 msgid ""
1644 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1645 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1646 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1647 msgstr ""
1648 "Vennligst bruk pilknappene for å flytte BiB vinduet.\n"
1649 "Trykk Bouquet +/- for å endre vindustørrelse.\n"
1650 "Trykk OK for å gå tilbake til TV eller EXIT for ikke å utføre flytting."
1651
1652 msgid "Please wait... Loading list..."
1653 msgstr "Vennligst vent... laster liste..."
1654
1655 msgid "Plugin browser"
1656 msgstr "Plugin Meny"
1657
1658 msgid "Plugins"
1659 msgstr "Plugins"
1660
1661 msgid "Polarity"
1662 msgstr "Polaritet"
1663
1664 msgid "Polarization"
1665 msgstr "Polarisasjon"
1666
1667 msgid "Polish"
1668 msgstr "Polsk"
1669
1670 msgid "Port A"
1671 msgstr "Port A"
1672
1673 msgid "Port B"
1674 msgstr "Port B"
1675
1676 msgid "Port C"
1677 msgstr "Port C"
1678
1679 msgid "Port D"
1680 msgstr "Port D"
1681
1682 msgid "Portuguese"
1683 msgstr "Portugisisk"
1684
1685 msgid "Positioner"
1686 msgstr "Motor"
1687
1688 msgid "Positioner fine movement"
1689 msgstr "Finjustering av motor"
1690
1691 msgid "Positioner movement"
1692 msgstr "Motorbevegelser"
1693
1694 msgid "Positioner setup"
1695 msgstr "Motor oppsett"
1696
1697 msgid "Positioner storage"
1698 msgstr "Motor lagring"
1699
1700 msgid "Power threshold in mA"
1701 msgstr "Strøm grenseverdi i mA"
1702
1703 msgid "Predefined transponder"
1704 msgstr "Predefinert transponder"
1705
1706 msgid "Preparing... Please wait"
1707 msgstr "Forbereder.. Vennligst vent"
1708
1709 msgid "Press OK to activate the settings."
1710 msgstr "Trykk OK for å aktivere instillingene"
1711
1712 msgid "Press OK to scan"
1713 msgstr "Trykk OK for å søke."
1714
1715 msgid "Press OK to start the scan"
1716 msgstr "Trykk OK for a starte søk."
1717
1718 msgid "Prev"
1719 msgstr "Forrige"
1720
1721 msgid "Protect services"
1722 msgstr "Beskytt kanaler"
1723
1724 msgid "Protect setup"
1725 msgstr "Beskytt oppsett"
1726
1727 msgid "Provider"
1728 msgstr "Tilbyder"
1729
1730 msgid "Provider to scan"
1731 msgstr "Tilbyder til søking"
1732
1733 msgid "Providers"
1734 msgstr "Tilbydere"
1735
1736 msgid "Quickzap"
1737 msgstr "Quickzap"
1738
1739 msgid "RC Menu"
1740 msgstr "Fjernkontroll"
1741
1742 msgid "RF output"
1743 msgstr "RF utgang"
1744
1745 msgid "RGB"
1746 msgstr "RGB"
1747
1748 msgid "RSS Feed URI"
1749 msgstr "RSS Feed URI"
1750
1751 msgid "Radio"
1752 msgstr "Radio"
1753
1754 msgid "Ram Disk"
1755 msgstr "Ram Disk"
1756
1757 msgid "Really close without saving settings?"
1758 msgstr "Vil du virkelig lukke uten å lagre"
1759
1760 msgid "Really delete done timers?"
1761 msgstr "Vil du virkelig slette ferdige timere?"
1762
1763 msgid "Really delete this timer?"
1764 msgstr "Vil du virkelig slette denne timer"
1765
1766 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1767 msgstr "Vil du virkelig avslutte hurtigzap i underkanaler"
1768
1769 msgid "Reception Settings"
1770 msgstr "Mottakings Innstillinger"
1771
1772 msgid "Record"
1773 msgstr "Spille inn"
1774
1775 msgid "Recorded files..."
1776 msgstr "Innspilte filer"
1777
1778 msgid "Recording"
1779 msgstr "Spiller inn"
1780
1781 msgid ""
1782 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
1783 "now?"
1784 msgstr ""
1785 "Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
1786 "reboote nå?"
1787
1788 msgid ""
1789 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
1790 "now?"
1791 msgstr ""
1792 "Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
1793 "restarte nå?"
1794
1795 msgid ""
1796 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
1797 "now?"
1798 msgstr ""
1799 "Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
1800 "stenge av nå?"
1801
1802 msgid "Recordings always have priority"
1803 msgstr "Innspillinger har alltid prioritet"
1804
1805 msgid "Reenter new pin"
1806 msgstr "Skriv inn ny pin igjen"
1807
1808 msgid "Refresh Rate"
1809 msgstr "Gjennoppfrisknings Rate"
1810
1811 msgid "Refresh rate selection."
1812 msgstr ""
1813
1814 msgid "Remove Plugins"
1815 msgstr "Fjern Plugins"
1816
1817 msgid "Remove a mark"
1818 msgstr "Fjern en markør"
1819
1820 msgid "Remove plugins"
1821 msgstr "Fjern plugins"
1822
1823 msgid "Rename"
1824 msgstr ""
1825
1826 msgid "Repeat"
1827 msgstr "Gjenta"
1828
1829 msgid "Repeat Type"
1830 msgstr "Gjentagelses Type"
1831
1832 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
1833 msgstr "Gjentagende event holder på med en innspilling... Hva vil du gjøre?"
1834
1835 msgid "Repeats"
1836 msgstr ""
1837
1838 msgid "Reset"
1839 msgstr "Tilbakestill"
1840
1841 msgid "Restart"
1842 msgstr "Restart"
1843
1844 msgid "Restart GUI"
1845 msgstr "Restart GUI"
1846
1847 msgid "Restart GUI now?"
1848 msgstr "Restart GUI nå?"
1849
1850 msgid "Restore"
1851 msgstr "Gjenopprett"
1852
1853 msgid ""
1854 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1855 "settings now."
1856 msgstr ""
1857 "Gjenoppretting av innstillinger er ferdig. Vennligst trykk OK for å aktivere "
1858 "dem nå."
1859
1860 msgid "Resume from last position"
1861 msgstr ""
1862
1863 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
1864 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
1865 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
1866 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
1867 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
1868 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
1869 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
1870 msgid "Resuming playback"
1871 msgstr ""
1872
1873 msgid "Return to movie list"
1874 msgstr ""
1875
1876 msgid "Return to previous service"
1877 msgstr ""
1878
1879 msgid "Rewind speeds"
1880 msgstr ""
1881
1882 msgid "Right"
1883 msgstr "Høyre"
1884
1885 msgid "Rolloff"
1886 msgstr "Rolloff"
1887
1888 msgid "Rotor turning speed"
1889 msgstr "Motor dreie hastighet"
1890
1891 msgid "Running"
1892 msgstr "Kjører"
1893
1894 msgid "Russian"
1895 msgstr "Russisk"
1896
1897 msgid "S-Video"
1898 msgstr "S-Video"
1899
1900 msgid "SNR"
1901 msgstr "SNR"
1902
1903 msgid "SNR:"
1904 msgstr "SNR:"
1905
1906 msgid "Sat"
1907 msgstr "Lør"
1908
1909 msgid "Sat / Dish Setup"
1910 msgstr "Sat-/Parabolinstillinger"
1911
1912 msgid "Satellite"
1913 msgstr "Satellitt"
1914
1915 msgid "Satellite Equipment Setup"
1916 msgstr "Satellittutstyr Oppsett"
1917
1918 msgid "Satellites"
1919 msgstr "Satelliter"
1920
1921 msgid "Satfinder"
1922 msgstr "Satellittfinner"
1923
1924 msgid "Saturday"
1925 msgstr "Lørdag"
1926
1927 msgid "Save Playlist"
1928 msgstr "Lagre Spilliste"
1929
1930 msgid "Scaling Mode"
1931 msgstr "Skalerings Modus"
1932
1933 msgid "Scan "
1934 msgstr "Søking "
1935
1936 msgid "Scan QAM128"
1937 msgstr "Søke QAM128"
1938
1939 msgid "Scan QAM16"
1940 msgstr "Søke QAM16"
1941
1942 msgid "Scan QAM256"
1943 msgstr "Søke QAM256"
1944
1945 msgid "Scan QAM32"
1946 msgstr "Søke QAM32"
1947
1948 msgid "Scan QAM64"
1949 msgstr "Søke QAM64"
1950
1951 msgid "Scan SR6875"
1952 msgstr "Søke SR6875"
1953
1954 msgid "Scan SR6900"
1955 msgstr "Søke SR6900"
1956
1957 msgid "Scan additional SR"
1958 msgstr "Søke ytterlige SR"
1959
1960 msgid "Scan band EU HYPER"
1961 msgstr "Søke bånd EU HYPER"
1962
1963 msgid "Scan band EU MID"
1964 msgstr "Søke bånd EU MID"
1965
1966 msgid "Scan band EU SUPER"
1967 msgstr "Søke bånd EU SUPER"
1968
1969 msgid "Scan band EU UHF IV"
1970 msgstr "Søke bånd EU UHF IV"
1971
1972 msgid "Scan band EU UHF V"
1973 msgstr "Søke bånd EU UHF V"
1974
1975 msgid "Scan band EU VHF I"
1976 msgstr "Søke bånd EU VHF I"
1977
1978 msgid "Scan band EU VHF III"
1979 msgstr "Søke bånd EU VHF III"
1980
1981 msgid "Scan band US HIGH"
1982 msgstr "Søke bånd US HIGH"
1983
1984 msgid "Scan band US HYPER"
1985 msgstr "Søke bånd US HYPER"
1986
1987 msgid "Scan band US LOW"
1988 msgstr "Søke bånd US LOW"
1989
1990 msgid "Scan band US MID"
1991 msgstr "Søke bånd US MID"
1992
1993 msgid "Scan band US SUPER"
1994 msgstr "Søke bånd US SUPER"
1995
1996 msgid "Search east"
1997 msgstr "Søk øst"
1998
1999 msgid "Search west"
2000 msgstr "Søk vest"
2001
2002 msgid "Seek"
2003 msgstr "Søk"
2004
2005 msgid "Select HDD"
2006 msgstr "Velg harddisk"
2007
2008 msgid "Select Location"
2009 msgstr ""
2010
2011 msgid "Select Network Adapter"
2012 msgstr "Velg Nettverksadapter"
2013
2014 msgid "Select a movie"
2015 msgstr "Velg film"
2016
2017 msgid "Select audio mode"
2018 msgstr "Velg lydmodus"
2019
2020 msgid "Select audio track"
2021 msgstr "Velg lydspor"
2022
2023 msgid "Select channel to record from"
2024 msgstr "Velg kanal å ta opp fra"
2025
2026 msgid "Select refresh rate"
2027 msgstr ""
2028
2029 msgid "Select video input"
2030 msgstr ""
2031
2032 msgid "Select video mode"
2033 msgstr ""
2034
2035 msgid "Sequence repeat"
2036 msgstr "Sekvens gjentakelse"
2037
2038 msgid "Service"
2039 msgstr "Kanal"
2040
2041 msgid "Service Scan"
2042 msgstr "Kanalsøk"
2043
2044 msgid "Service Searching"
2045 msgstr "Kanalsøk"
2046
2047 msgid "Service has been added to the favourites."
2048 msgstr "Kanal har blitt lagt til favorittene."
2049
2050 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2051 msgstr "Kanal har blitt lagt til den valgte bouquet."
2052
2053 msgid ""
2054 "Service invalid!\n"
2055 "(Timeout reading PMT)"
2056 msgstr ""
2057 "Kanal feil!\n"
2058 "(Timeout ved lesing av PMT)"
2059
2060 msgid ""
2061 "Service not found!\n"
2062 "(SID not found in PAT)"
2063 msgstr ""
2064 "Kanal ikke funnet!\n"
2065 "(SID ikke funnet i PAT)"
2066
2067 msgid "Service scan"
2068 msgstr "Kanalsøk"
2069
2070 msgid ""
2071 "Service unavailable!\n"
2072 "Check tuner configuration!"
2073 msgstr ""
2074 "Service utilgjengelig!\n"
2075 "Sjekk tuner konfigurasjon!"
2076
2077 msgid "Serviceinfo"
2078 msgstr "Kanalinfo"
2079
2080 msgid "Services"
2081 msgstr "Kanaler"
2082
2083 msgid "Set limits"
2084 msgstr "Sett grenser"
2085
2086 msgid "Settings"
2087 msgstr "Innstillinger"
2088
2089 msgid "Setup"
2090 msgstr "Oppsett"
2091
2092 msgid "Setup Mode"
2093 msgstr "Oppsett Type"
2094
2095 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2096 msgstr "Vis blinkende klokke i display under innspilling"
2097
2098 #, python-format
2099 msgid "Show files from %s"
2100 msgstr ""
2101
2102 msgid "Show infobar on channel change"
2103 msgstr "Vis infobar ved kanalbytte"
2104
2105 msgid "Show infobar on event change"
2106 msgstr "Vis infobar ved programbytte"
2107
2108 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2109 msgstr "Vis infobar ved hopp fram/tilbake"
2110
2111 msgid "Show positioner movement"
2112 msgstr "Vis motorbevegelse"
2113
2114 msgid "Show services beginning with"
2115 msgstr "Vis kanaler som begynner med"
2116
2117 msgid "Show the radio player..."
2118 msgstr "Vis radio spilleren"
2119
2120 msgid "Show the tv player..."
2121 msgstr "Vis TV spilleren"
2122
2123 msgid "Shutdown Dreambox after"
2124 msgstr "Slå av Dreamboxen etter"
2125
2126 msgid "Similar"
2127 msgstr "Samme"
2128
2129 msgid "Similar broadcasts:"
2130 msgstr "Samme utsendelser"
2131
2132 msgid "Simple"
2133 msgstr "Enkel"
2134
2135 msgid "Single"
2136 msgstr "Singel"
2137
2138 msgid "Single EPG"
2139 msgstr "Enkel EPG"
2140
2141 msgid "Single satellite"
2142 msgstr "Singel satellit"
2143
2144 msgid "Single transponder"
2145 msgstr "Singel transponder"
2146
2147 msgid "Singlestep (GOP)"
2148 msgstr ""
2149
2150 msgid "Sleep Timer"
2151 msgstr "Sleep Timer"
2152
2153 msgid "Sleep timer action:"
2154 msgstr "Sleep timer aksjon"
2155
2156 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2157 msgstr "Slideshow Interval (sek.)"
2158
2159 #, python-format
2160 msgid "Slot %d"
2161 msgstr "Slot %d"
2162
2163 msgid "Slow"
2164 msgstr "Langsom"
2165
2166 msgid "Slow Motion speeds"
2167 msgstr ""
2168
2169 msgid "Some plugins are not available:\n"
2170 msgstr "Noen plugins er ikke tilgjengelige:\n"
2171
2172 msgid "Somewhere else"
2173 msgstr "En annen plass"
2174
2175 msgid ""
2176 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2177 "\n"
2178 "Please choose an other one."
2179 msgstr ""
2180 "Desverre, din backup destination eksisterer ikke\n"
2181 "\n"
2182 "Venligst velg en annen."
2183
2184 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2185 msgid "Sort A-Z"
2186 msgstr "Sorter A-Z"
2187
2188 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2189 msgid "Sort Time"
2190 msgstr "Sorter Tid"
2191
2192 msgid "Sound"
2193 msgstr "Lyd"
2194
2195 msgid "Soundcarrier"
2196 msgstr "Tonebærer"
2197
2198 msgid "South"
2199 msgstr "Sør"
2200
2201 msgid "Spanish"
2202 msgstr "Spansk"
2203
2204 msgid "Standby"
2205 msgstr "Standby"
2206
2207 msgid "Standby / Restart"
2208 msgstr "Standby / Start om"
2209
2210 msgid "Start"
2211 msgstr "Start"
2212
2213 msgid "Start from the beginning"
2214 msgstr ""
2215
2216 msgid "Start recording?"
2217 msgstr "Start opptak?"
2218
2219 msgid "StartTime"
2220 msgstr "StartTid"
2221
2222 msgid "Starting on"
2223 msgstr "Starter på"
2224
2225 msgid "Step "
2226 msgstr "Steg "
2227
2228 msgid "Step east"
2229 msgstr "Steg øst"
2230
2231 msgid "Step west"
2232 msgstr "Steg vest"
2233
2234 msgid "Stereo"
2235 msgstr "Stereo"
2236
2237 msgid "Stop"
2238 msgstr "Stopp"
2239
2240 msgid "Stop Timeshift?"
2241 msgstr "Stopp Timeshift?"
2242
2243 msgid "Stop current event and disable coming events"
2244 msgstr "Stopp nåværende event og stop kommende events"
2245
2246 msgid "Stop current event but not coming events"
2247 msgstr "Stopp nåværende event med ikke de som kommer"
2248
2249 msgid "Stop playing this movie?"
2250 msgstr "Stoppe avspilling av denne filmen?"
2251
2252 msgid "Store position"
2253 msgstr "Lagret posisjon"
2254
2255 msgid "Stored position"
2256 msgstr "Lagret posisjon"
2257
2258 msgid "Subservice list..."
2259 msgstr "Underkanal liste..."
2260
2261 msgid "Subservices"
2262 msgstr "Underkanaler"
2263
2264 msgid "Subtitle selection"
2265 msgstr "Undertekst valg"
2266
2267 msgid "Subtitles"
2268 msgstr "Undertekster"
2269
2270 msgid "Sun"
2271 msgstr "Søn"
2272
2273 msgid "Sunday"
2274 msgstr "Søndag"
2275
2276 msgid "Swap Services"
2277 msgstr "Bytt kanaler"
2278
2279 msgid "Swedish"
2280 msgstr "Svensk"
2281
2282 msgid "Switch to next subservice"
2283 msgstr "Bytt til neste underkanal"
2284
2285 msgid "Switch to previous subservice"
2286 msgstr "Bytt til forrige underkanal"
2287
2288 msgid "Symbol Rate"
2289 msgstr "Symbolrate"
2290
2291 msgid "Symbolrate"
2292 msgstr "Symbolrate"
2293
2294 msgid "System"
2295 msgstr "System"
2296
2297 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2298 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2299 msgstr ""
2300 "For endringer/forslag, ta kontakt på:\n"
2301 "theMMMMMM@gmail.com\n"
2302 "\n"
2303 "Dere finner meg også på www.digsat.net"
2304
2305 msgid "TV System"
2306 msgstr "TV System"
2307
2308 msgid "Terrestrial"
2309 msgstr "Terrestrial"
2310
2311 msgid "Terrestrial provider"
2312 msgstr "Terrestrial tilbyder"
2313
2314 msgid "Test mode"
2315 msgstr "Testmodus"
2316
2317 msgid "Test-Messagebox?"
2318 msgstr "Test-Meldingsboks"
2319
2320 msgid ""
2321 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2322 "Please press OK to start using you Dreambox."
2323 msgstr ""
2324 "Takk for at du brukte guiden. Din Dreambox er nå klar til bruk .\n"
2325 "Vennligst trykk OK å begynne å bruke den."
2326
2327 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2328 msgstr "Backupen feilet. Vennligst velg en annen backuplokasjon."
2329
2330 msgid ""
2331 "The input port should be configured now.\n"
2332 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2333 "want to do that now?"
2334 msgstr ""
2335
2336 msgid "The pin code has been changed successfully."
2337 msgstr "Pin koden har blitt endret"
2338
2339 msgid "The pin code you entered is wrong."
2340 msgstr "Pin koden du la inn var feil"
2341
2342 msgid "The pin codes you entered are different."
2343 msgstr "Pin kodene du skrev inn er ikke like"
2344
2345 msgid "The sleep timer has been activated."
2346 msgstr "Sleep timeren har blitt aktivert"
2347
2348 msgid "The sleep timer has been disabled."
2349 msgstr "Sleep timeren har blitt deaktivert"
2350
2351 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2352 msgstr ""
2353
2354 msgid ""
2355 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2356 msgstr ""
2357 "Wizarden kan ta backup av dine nåværende innstillinger. Vil du ta backup nå?"
2358
2359 msgid "The wizard is finished now."
2360 msgstr "Wizarden er ferdig nå."
2361
2362 msgid ""
2363 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2364 "Do you really want to continue?"
2365 msgstr ""
2366
2367 msgid "This is step number 2."
2368 msgstr "Dette er steg nr.2"
2369
2370 msgid "This is unsupported at the moment."
2371 msgstr "Dette er ikke støttet for øyeblikket."
2372
2373 msgid "Three"
2374 msgstr "Tre"
2375
2376 msgid "Threshold"
2377 msgstr "Grense"
2378
2379 msgid "Thu"
2380 msgstr "Tor"
2381
2382 msgid "Thursday"
2383 msgstr "Torsdag"
2384
2385 msgid "Time"
2386 msgstr "Tid"
2387
2388 msgid "Time/Date Input"
2389 msgstr "Tid/Dato Input"
2390
2391 msgid "Timer"
2392 msgstr "Timer"
2393
2394 msgid "Timer Edit"
2395 msgstr "Timereditering"
2396
2397 msgid "Timer Editor"
2398 msgstr "Timer-editor"
2399
2400 msgid "Timer Type"
2401 msgstr "Timer Type"
2402
2403 msgid "Timer entry"
2404 msgstr "Timer instilling"
2405
2406 msgid "Timer log"
2407 msgstr "Timer log"
2408
2409 msgid "Timer sanity error"
2410 msgstr "Timer feil"
2411
2412 msgid "Timer selection"
2413 msgstr "Timer valg"
2414
2415 msgid "Timer status:"
2416 msgstr "Timer status:"
2417
2418 msgid "Timeshift"
2419 msgstr "Timeshift"
2420
2421 msgid "Timeshift not possible!"
2422 msgstr "Timeshift er ikke mulig!"
2423
2424 msgid "Timezone"
2425 msgstr "Tidssone"
2426
2427 msgid "Title:"
2428 msgstr "Tittel:"
2429
2430 msgid "Today"
2431 msgstr "Idag"
2432
2433 msgid "Tone mode"
2434 msgstr "Tone modus"
2435
2436 msgid "Toneburst"
2437 msgstr "Toneburst"
2438
2439 msgid "Toneburst A/B"
2440 msgstr "Toneburst A/B"
2441
2442 msgid "Translation"
2443 msgstr "Oversetting"
2444
2445 msgid "Translation:"
2446 msgstr "Oversetting:"
2447
2448 msgid "Transmission Mode"
2449 msgstr "Sendings Modus"
2450
2451 msgid "Transmission mode"
2452 msgstr "Sendingstype"
2453
2454 msgid "Transponder"
2455 msgstr "Transponder"
2456
2457 msgid "Transponder Type"
2458 msgstr "Transponder Type"
2459
2460 msgid "Tries left:"
2461 msgstr "Forsøk igjen:"
2462
2463 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2464 msgstr "Prøv å finne Transpondere i kabelnettverket.. vennligst vent..."
2465
2466 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2467 msgstr "Prøv å finne transpondere i kabelnettverket.. vennligst vent..."
2468
2469 msgid "Tue"
2470 msgstr "Tir"
2471
2472 msgid "Tuesday"
2473 msgstr "Tirsdag"
2474
2475 msgid "Tune"
2476 msgstr "Tune"
2477
2478 msgid "Tune failed!"
2479 msgstr "Tuning feilet"
2480
2481 msgid "Tuner"
2482 msgstr "Tuner"
2483
2484 msgid "Tuner "
2485 msgstr "Tuner "
2486
2487 msgid "Tuner Slot"
2488 msgstr "Tuner Slot"
2489
2490 msgid "Tuner configuration"
2491 msgstr "Tuner konfigurasjon"
2492
2493 msgid "Tuner status"
2494 msgstr "Tuner status"
2495
2496 msgid "Turkish"
2497 msgstr "Tyrkisk"
2498
2499 msgid "Two"
2500 msgstr "To"
2501
2502 msgid "Type of scan"
2503 msgstr "Søketype"
2504
2505 msgid "USALS"
2506 msgstr "USALS"
2507
2508 msgid "USB"
2509 msgstr "USB"
2510
2511 msgid "USB Stick"
2512 msgstr "USB Stick"
2513
2514 msgid ""
2515 "Unable to complete filesystem check.\n"
2516 "Error: "
2517 msgstr ""
2518
2519 msgid ""
2520 "Unable to initialize harddisk.\n"
2521 "Error: "
2522 msgstr ""
2523
2524 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2525 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
2526
2527 msgid "Universal LNB"
2528 msgstr "Universal LNB"
2529
2530 msgid "Unmount failed"
2531 msgstr "Unmount feilet"
2532
2533 msgid "Updates your receiver's software"
2534 msgstr "Oppdaterer software på din mottager"
2535
2536 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2537 msgstr "Oppdatering avsluttet. Her er resultatet:"
2538
2539 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2540 msgstr "Oppdaterer...Vennligst vent..Dette kan ta noen minutter "
2541
2542 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2543 msgstr "Oppgradering er ferdig. Vil du restarte din Dreambox?"
2544
2545 msgid "Upgrading"
2546 msgstr "Oppgraderer"
2547
2548 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2549 msgstr "Oppgraderer Dreambox... Vennligst vent"
2550
2551 msgid "Use DHCP"
2552 msgstr "Motta IP-adresse (DHCP)"
2553
2554 msgid "Use Power Measurement"
2555 msgstr "Bruk Strøm Måling"
2556
2557 msgid "Use a gateway"
2558 msgstr "Bruk en gateway"
2559
2560 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
2561 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
2562 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
2563 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
2564 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
2565 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
2566 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
2567 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
2568 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
2569 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
2570 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
2571 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
2572 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
2573 msgstr ""
2574
2575 msgid "Use power measurement"
2576 msgstr "Bruk strøm måling"
2577
2578 msgid ""
2579 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2580 "\n"
2581 "Please set up tuner A"
2582 msgstr ""
2583 "Bruk venstre og høyre knappene for å endre valg.\n"
2584 "\n"
2585 "Vennligst sett opp tuner A"
2586
2587 msgid ""
2588 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2589 "press OK."
2590 msgstr "Bruk pil opp/ned på din fjernkontroll for å velge. Trykk deretter OK."
2591
2592 msgid "Use usals for this sat"
2593 msgstr "Bruk USALS for denne Sat"
2594
2595 msgid "Use wizard to set up basic features"
2596 msgstr "Bruk guiden til å sette basisinnstillinger"
2597
2598 msgid "Used service scan type"
2599 msgstr "Brukt kanal søkingstype"
2600
2601 msgid "User defined"
2602 msgstr "Brukerdefinert"
2603
2604 msgid "VCR scart"
2605 msgstr "VCR scart"
2606
2607 msgid "Video Fine-Tuning"
2608 msgstr ""
2609
2610 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
2611 msgstr ""
2612
2613 msgid "Video Output"
2614 msgstr "Video Utgang"
2615
2616 msgid "Video Setup"
2617 msgstr "Video Oppsett"
2618
2619 msgid "Video Wizard"
2620 msgstr "Video Wizard"
2621
2622 msgid ""
2623 "Video input selction\n"
2624 "\n"
2625 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
2626 "input port).\n"
2627 "\n"
2628 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
2629 msgstr ""
2630
2631 msgid "Video mode selection."
2632 msgstr ""
2633
2634 msgid "View Rass interactive..."
2635 msgstr "Vis Rass interaktiv..."
2636
2637 msgid "View teletext..."
2638 msgstr "Vis teletext..."
2639
2640 msgid "Voltage mode"
2641 msgstr "Spenningsmodus"
2642
2643 msgid "Volume"
2644 msgstr "Volum"
2645
2646 msgid "W"
2647 msgstr "W"
2648
2649 msgid "WSS on 4:3"
2650 msgstr "WSS på 4:3"
2651
2652 msgid ""
2653 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
2654 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
2655 "Please press OK to begin."
2656 msgstr ""
2657
2658 msgid "Wed"
2659 msgstr "Ons"
2660
2661 msgid "Wednesday"
2662 msgstr "Onsdag"
2663
2664 msgid "Weekday"
2665 msgstr "Ukedag"
2666
2667 msgid ""
2668 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
2669 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
2670 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
2671 msgstr ""
2672 "Velkommen til Image-Oppgraderings-Wizarden. Wizarden vil assistere deg i "
2673 "oppgradering av firmware ved å gi deg en backupmulighet. Du kan med denne "
2674 "wizard lagre de aktuelle innstillinger og en kort forklaring om "
2675 "hvordanoppgradere din firmware."
2676
2677 msgid ""
2678 "Welcome.\n"
2679 "\n"
2680 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
2681 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
2682 msgstr ""
2683 "Velkommen.\n"
2684 "\n"
2685 "Denne Wizard vil hjelpe deg gjennom basis setup av din Dreambox.\n"
2686 "Vennligst trykk OK på din fjernkontroll for å gå til neste steg."
2687
2688 msgid "West"
2689 msgstr "Vest"
2690
2691 msgid "What do you want to scan?"
2692 msgstr "Hva vil du søke etter?"
2693
2694 msgid "Where do you want to backup your settings?"
2695 msgstr "Hvor vil du lagre backup av dine innstillinger?"
2696
2697 msgid "Wireless"
2698 msgstr "Trådløs"
2699
2700 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
2701 msgstr "Skrivefeil under innspilling. Er disken full?\n"
2702
2703 msgid "YPbPr"
2704 msgstr "YPbPr"
2705
2706 msgid "Year:"
2707 msgstr "År:"
2708
2709 msgid "Yes"
2710 msgstr "Ja"
2711
2712 msgid "Yes, backup my settings!"
2713 msgstr "Ja, ta backup av mine innstillinger!"
2714
2715 msgid "Yes, do a manual scan now"
2716 msgstr "Ja, gjør et manuelt søk nå"
2717
2718 msgid "Yes, do an automatic scan now"
2719 msgstr "Ja, gjør et automatisk søk nå"
2720
2721 msgid "Yes, do another manual scan now"
2722 msgstr "Ja, gjør et nytt manuelt søk nå"
2723
2724 msgid "Yes, perform a shutdown now."
2725 msgstr "Ja, slå av nå."
2726
2727 msgid "Yes, restore the settings now"
2728 msgstr "Ja, legg tilbake innstillingene nå"
2729
2730 msgid "Yes, returning to movie list"
2731 msgstr ""
2732
2733 msgid "Yes, view the tutorial"
2734 msgstr "Ja, vis guiden"
2735
2736 msgid "You cannot delete this!"
2737 msgstr "Du kan ikke slette denne!."
2738
2739 msgid ""
2740 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
2741 "harddisk is not an option for you."
2742 msgstr ""
2743 "Det ser ikke ut til at du har en harddisk in din DB. Så backup til HDD er "
2744 "ikke en mulighet for deg."
2745
2746 msgid ""
2747 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
2748 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
2749 "to the harddisk!\n"
2750 "Please press OK to start the backup now."
2751 msgstr ""
2752 "Du har valgt å ta backup til compact flash card. Kortet må stå i DB.Vi "
2753 "verifiserer ikke at det virkelig er i bruk for øyeblikket. Så vi anbefalerå "
2754 "ta backup til harddisk!\n"
2755 "Vennligst trykk OK for å starte backupen."
2756
2757 msgid ""
2758 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
2759 "Please press OK to start the backup now."
2760 msgstr ""
2761 "Du har valgt å ta backup til en USB disk. Anbefalt metode er til HDD\n"
2762 "Vennligst trykk OK nå for å starte backupen."
2763
2764 msgid ""
2765 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
2766 "backup now."
2767 msgstr ""
2768 "Du har valgt å ta backup av din HDD. Vennligst trykk OK, for å ta backup nå."
2769
2770 msgid "You have to wait for"
2771 msgstr "Du må vente på"
2772
2773 msgid ""
2774 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
2775 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
2776 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
2777 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2778 "your settings."
2779 msgstr ""
2780 "Du trenger en PC koblet til din DB. Trenger du videre informasjonvennligst "
2781 "gå til Websiden http://www.dm7025.de.\n"
2782 "Din Dreambox vil nå bli stoppet. Etter du har gjennomførtoppdaterings- "
2783 "instruksjonene fra websiden, vil din nye firmware spørre deg om å legg inn "
2784 "igjen innstillingene."
2785
2786 msgid ""
2787 "You need to define some keywords first!\n"
2788 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2789 "Do you want to define keywords now?"
2790 msgstr ""
2791 "Du må definere noen nøkkelord først!\n"
2792 "Trykk på meny for å definere nøkkelord.\n"
2793 "Vil du definere nøkkelord nå?"
2794
2795 msgid ""
2796 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2797 "\n"
2798 "Do you want to set the pin now?"
2799 msgstr ""
2800 "Du mp sette opp en pin kode og gjemme den for dine barn.\n"
2801 "\n"
2802 "Vil du sette opp en pin kode nå?"
2803
2804 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
2805 msgstr ""
2806
2807 msgid ""
2808 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2809 "process."
2810 msgstr ""
2811 "Din backup var OK. Dreamboxen vil nå fortelle deg den videre gangen i "
2812 "oppdaterings-prosessen."
2813
2814 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2815 msgstr "Din dreambox slår seg av. Vennligst vent..."
2816
2817 msgid ""
2818 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
2819 "try again."
2820 msgstr ""
2821 "Din dreambox er ikke koblet til internet skikkelig. Vennligst sjekk dette og "
2822 "prøv igjen"
2823
2824 msgid ""
2825 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
2826 "Press OK to start upgrade."
2827 msgstr ""
2828 "Din frontprosessor-firmware må oppgraderes.\n"
2829 "Trykk OK for å starte oppdatering."
2830
2831 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
2832 msgstr "Zap tilbake til kanal før motoroppsett"
2833
2834 msgid "Zap back to service before satfinder?"
2835 msgstr "Zap tilbake til kanal før sattellitfinner"
2836
2837 msgid "[alternative edit]"
2838 msgstr "[alternativ editering]"
2839
2840 msgid "[bouquet edit]"
2841 msgstr "[bouquet editering]"
2842
2843 msgid "[favourite edit]"
2844 msgstr "[favoritt editering]"
2845
2846 msgid "[move mode]"
2847 msgstr "[flytte modus]"
2848
2849 msgid "abort alternatives edit"
2850 msgstr "Avbryt alternativ editering"
2851
2852 msgid "abort bouquet edit"
2853 msgstr "avbryt bouquet editering"
2854
2855 msgid "abort favourites edit"
2856 msgstr "avbryt favoritt editering"
2857
2858 msgid "about to start"
2859 msgstr "starter snart"
2860
2861 msgid "add alternatives"
2862 msgstr "legg til alternativer"
2863
2864 msgid "add bouquet"
2865 msgstr "legg til bouquet"
2866
2867 msgid "add directory to playlist"
2868 msgstr "legg til mappe til spilliste"
2869
2870 msgid "add file to playlist"
2871 msgstr "legg til fil til spilliste"
2872
2873 msgid "add files to playlist"
2874 msgstr "legg til filer til spilliste"
2875
2876 msgid "add marker"
2877 msgstr "legg till markør"
2878
2879 msgid "add recording (enter recording duration)"
2880 msgstr "legg til innspilling (skriv inn innspillingens lengde)"
2881
2882 msgid "add recording (enter recording endtime)"
2883 msgstr "legg til innspilling (skriv inn innspillingens sluttid)"
2884
2885 msgid "add recording (indefinitely)"
2886 msgstr "legg til innspilling (uendelig)"
2887
2888 msgid "add recording (stop after current event)"
2889 msgstr "legg til innspilling (stop etter nåværende)"
2890
2891 msgid "add service to bouquet"
2892 msgstr "Legg kanal til bouquet"
2893
2894 msgid "add service to favourites"
2895 msgstr "Legg kanal til favoritter"
2896
2897 msgid "add to parental protection"
2898 msgstr "legg til i foreldrekontrollen"
2899
2900 msgid "advanced"
2901 msgstr "avansert"
2902
2903 msgid "alphabetic sort"
2904 msgstr "sorter alfabetisk"
2905
2906 msgid ""
2907 "are you sure you want to restore\n"
2908 "following backup:\n"
2909 msgstr ""
2910 "Er du sikker på at du vil gjenopprette\n"
2911 "følgende backup:\n"
2912
2913 msgid "back"
2914 msgstr "Tilbake"
2915
2916 msgid "better"
2917 msgstr "bedre"
2918
2919 msgid "blacklist"
2920 msgstr "svartlist"
2921
2922 msgid "by Exif"
2923 msgstr "av Exif"
2924
2925 msgid "change recording (duration)"
2926 msgstr "endre innspilling (lengde)"
2927
2928 msgid "change recording (endtime)"
2929 msgstr "endre innspilling (sluttid)"
2930
2931 msgid "circular left"
2932 msgstr "Sirkulær venstre"
2933
2934 msgid "circular right"
2935 msgstr "Sirkulær høyre"
2936
2937 msgid "clear playlist"
2938 msgstr "tøm spilliste"
2939
2940 msgid "complex"
2941 msgstr "kompleks"
2942
2943 msgid "config menu"
2944 msgstr "Konfigurasjonsmeny"
2945
2946 msgid "continue"
2947 msgstr "fortsett"
2948
2949 msgid "copy to bouquets"
2950 msgstr "kopier til bouquets"
2951
2952 msgid "daily"
2953 msgstr "Daglig"
2954
2955 msgid "delete"
2956 msgstr "slett"
2957
2958 msgid "delete cut"
2959 msgstr "slett klipp"
2960
2961 msgid "delete playlist entry"
2962 msgstr "slett post i spillliste"
2963
2964 msgid "delete saved playlist"
2965 msgstr "slett lagret spilliste"
2966
2967 msgid "delete..."
2968 msgstr "slett..."
2969
2970 msgid "disable"
2971 msgstr "deaktiver"
2972
2973 msgid "disable move mode"
2974 msgstr "Slå av flyttemodus"
2975
2976 msgid "disabled"
2977 msgstr "deaktivert"
2978
2979 msgid "do not change"
2980 msgstr "ikke endre"
2981
2982 msgid "do nothing"
2983 msgstr "gjør ingenting"
2984
2985 msgid "don't record"
2986 msgstr "ikke ta opp"
2987
2988 msgid "done!"
2989 msgstr "ferdig!"
2990
2991 msgid "edit alternatives"
2992 msgstr "editer alternativer"
2993
2994 msgid "empty"
2995 msgstr "tom"
2996
2997 msgid "enable"
2998 msgstr "aktiver"
2999
3000 msgid "enable bouquet edit"
3001 msgstr "aktiver bouquet editering"
3002
3003 msgid "enable favourite edit"
3004 msgstr "aktiver favoritt editering"
3005
3006 msgid "enable move mode"
3007 msgstr "aktiver flytte modus"
3008
3009 msgid "enabled"
3010 msgstr "aktivert"
3011
3012 msgid "end alternatives edit"
3013 msgstr "avslutt alternativ editering"
3014
3015 msgid "end bouquet edit"
3016 msgstr "avslutt bouquet editering"
3017
3018 msgid "end cut here"
3019 msgstr "avslutt klipp her"
3020
3021 msgid "end favourites edit"
3022 msgstr "avslutt favorittt editering"
3023
3024 msgid "equal to Socket A"
3025 msgstr "lik Socket A"
3026
3027 msgid "exit mediaplayer"
3028 msgstr "avslutt mediaspiller"
3029
3030 msgid "exit movielist"
3031 msgstr "avslutt filmliste"
3032
3033 msgid "fine-tune your display"
3034 msgstr ""
3035
3036 msgid "free diskspace"
3037 msgstr "ledig diskplass"
3038
3039 msgid "full /etc directory"
3040 msgstr "full /etc mappe"
3041
3042 msgid "go to deep standby"
3043 msgstr "gå til dyp standby"
3044
3045 msgid "go to standby"
3046 msgstr "gå til standby"
3047
3048 msgid "hear radio..."
3049 msgstr "Høre radio..."
3050
3051 msgid "help..."
3052 msgstr "Hjelp..."
3053
3054 msgid "hide extended description"
3055 msgstr "skjul utvidet beskrivelse"
3056
3057 msgid "hide player"
3058 msgstr "skjul spiller"
3059
3060 msgid "horizontal"
3061 msgstr "Horisontal"
3062
3063 msgid "hour"
3064 msgstr "time"
3065
3066 msgid "hours"
3067 msgstr "timer"
3068
3069 msgid "immediate shutdown"
3070 msgstr "umiddelbar shutdown"
3071
3072 #, python-format
3073 msgid ""
3074 "incoming call!\n"
3075 "%s calls on %s!"
3076 msgstr ""
3077 "Innkommende samtale!\n"
3078 "%s ringer fra %s!"
3079
3080 msgid "init module"
3081 msgstr "initialisere modul"
3082
3083 msgid "insert mark here"
3084 msgstr "sett inn markør her"
3085
3086 msgid "jump to listbegin"
3087 msgstr "hopp til start på listen"
3088
3089 msgid "jump to listend"
3090 msgstr "hopp til slutt på listen"
3091
3092 msgid "jump to next marked position"
3093 msgstr "hopp til neste markerte posisjon"
3094
3095 msgid "jump to previous marked position"
3096 msgstr "hopp til forrige markerte posisjon"
3097
3098 msgid "leave movie player..."
3099 msgstr "Forlat filmspiller..."
3100
3101 msgid "left"
3102 msgstr "venstre"
3103
3104 msgid "list style compact"
3105 msgstr "Kompakt listestil"
3106
3107 msgid "list style compact with description"
3108 msgstr "Kompakt listestil med besktivelse"
3109
3110 msgid "list style default"
3111 msgstr "Default listestil"
3112
3113 msgid "list style single line"
3114 msgstr "Enkelt linje listestil"
3115
3116 msgid "load playlist"
3117 msgstr "Hent spilliste"
3118
3119 msgid "locked"
3120 msgstr "låst"
3121
3122 msgid "loopthrough to socket A"
3123 msgstr "loopthrough til socket A"
3124
3125 msgid "manual"
3126 msgstr "Manuell"
3127
3128 msgid "menu"
3129 msgstr "Meny"
3130
3131 msgid "mins"
3132 msgstr "min"
3133
3134 msgid "minute"
3135 msgstr "minutt"
3136
3137 msgid "minutes"
3138 msgstr "minutter"
3139
3140 msgid "minutes and"
3141 msgstr "minutter og"
3142
3143 msgid "move PiP to main picture"
3144 msgstr "flytt BiB til hovedbilde"
3145
3146 msgid "movie list"
3147 msgstr "filmliste"
3148
3149 msgid "multinorm"
3150 msgstr "multinorm"
3151
3152 msgid "never"
3153 msgstr "aldri"
3154
3155 msgid "next channel"
3156 msgstr "Neste kanal"
3157
3158 msgid "next channel in history"
3159 msgstr "Neste kanal i historikken"
3160
3161 msgid "no"
3162 msgstr "Nei"
3163
3164 msgid "no HDD found"
3165 msgstr "Ingen harddisk funnet"
3166
3167 msgid "no Picture found"
3168 msgstr "Intet Bilde funnet"
3169
3170 msgid "no module found"
3171 msgstr "Ingen modul funnet"
3172
3173 msgid "no standby"
3174 msgstr "Ingen standby"
3175
3176 msgid "no timeout"
3177 msgstr "Ingen timeout"
3178
3179 msgid "none"
3180 msgstr "Ingen"
3181
3182 msgid "not locked"
3183 msgstr "Ikke låst"
3184
3185 msgid "nothing connected"
3186 msgstr "Ingenting tilkoblet"
3187
3188 msgid "off"
3189 msgstr "Av"
3190
3191 msgid "on"
3192 msgstr "På"
3193
3194 msgid "once"
3195 msgstr "En gang"
3196
3197 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3198 msgstr "bare /etc/enigma2 mappen"
3199
3200 msgid "open servicelist"
3201 msgstr "Åpne kanalliste"
3202
3203 msgid "open servicelist(down)"
3204 msgstr "Åpne kanalliste(ned)"
3205
3206 msgid "open servicelist(up)"
3207 msgstr "Åpne kanalliste(opp)"
3208
3209 msgid "pass"
3210 msgstr "klart"
3211
3212 msgid "pause"
3213 msgstr "pause"
3214
3215 msgid "play entry"
3216 msgstr "spill denne"
3217
3218 msgid "play from next mark or playlist entry"
3219 msgstr ""
3220
3221 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3222 msgstr ""
3223
3224 msgid "please press OK when ready"
3225 msgstr "Trykk OK når det er klart"
3226
3227 msgid "please wait, loading picture..."
3228 msgstr "Vennligst vent, henter bilde"
3229
3230 msgid "previous channel"
3231 msgstr "Forrige kanal"
3232
3233 msgid "previous channel in history"
3234 msgstr "Forrige kanal i historikken"
3235
3236 msgid "record"
3237 msgstr "spill inn"
3238
3239 msgid "recording..."
3240 msgstr "spiller inn..."
3241
3242 msgid "remove after this position"
3243 msgstr "fjern etter denne posisjon"
3244
3245 msgid "remove all alternatives"
3246 msgstr "fjern alle alternativer"
3247
3248 msgid "remove all new found flags"
3249 msgstr "fjern alle nye funnede flag"
3250
3251 msgid "remove before this position"
3252 msgstr "fjern før denne posisjonen"
3253
3254 msgid "remove entry"
3255 msgstr "fjern denne"
3256
3257 msgid "remove from parental protection"
3258 msgstr "fjern fra foreldrekontroll"
3259
3260 msgid "remove new found flag"
3261 msgstr "fjern ny funnet flag"
3262
3263 msgid "remove this mark"
3264 msgstr "fjern denne markøren"
3265
3266 msgid "repeated"
3267 msgstr "gjentatt"
3268
3269 msgid "right"
3270 msgstr "høyre"
3271
3272 msgid "save playlist"
3273 msgstr "lagre spilliste"
3274
3275 #, python-format
3276 msgid "scan done! %d services found!"
3277 msgstr "Søking ferdig! %d Kanaler funnet!"
3278
3279 msgid "scan done! No service found!"
3280 msgstr "Søking ferdig! Ingen kanaler funnet"
3281
3282 msgid "scan done! One service found!"
3283 msgstr "Søking ferdig! En kanal funnet"
3284
3285 #, python-format
3286 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3287 msgstr "Søking igang - %d %% ferdig! %d kanaler funnet"
3288
3289 msgid "scan state"
3290 msgstr "Søkestatus"
3291
3292 msgid "second"
3293 msgstr "sekund"
3294
3295 msgid "second cable of motorized LNB"
3296 msgstr "sekundær kabel i motorisert LNB"
3297
3298 msgid "seconds"
3299 msgstr "sekunder"
3300
3301 msgid "seconds."
3302 msgstr "sekunder."
3303
3304 msgid "select movie"
3305 msgstr "velg film"
3306
3307 msgid "select the movie path"
3308 msgstr ""
3309
3310 msgid "service pin"
3311 msgstr "kanal pin"
3312
3313 msgid "setup pin"
3314 msgstr "oppsettnings pin"
3315
3316 msgid "show EPG..."
3317 msgstr "Vis EPG..."
3318
3319 msgid "show all"
3320 msgstr "vis alle"
3321
3322 msgid "show alternatives"
3323 msgstr "vis alternativer"
3324
3325 msgid "show event details"
3326 msgstr "vis sendingdetaljer"
3327
3328 msgid "show extended description"
3329 msgstr "vis utvidet beskrivelse"
3330
3331 msgid "show first tag"
3332 msgstr "vis første tag"
3333
3334 msgid "show second tag"
3335 msgstr "vis andre tag"
3336
3337 msgid "show shutdown menu"
3338 msgstr "vis shutdown meny"
3339
3340 msgid "show single service EPG..."
3341 msgstr "Vis EPG for enkelt kanal"
3342
3343 msgid "show tag menu"
3344 msgstr "vis tag meny"
3345
3346 msgid "show transponder info"
3347 msgstr "vis transponder info"
3348
3349 msgid "shuffle playlist"
3350 msgstr "blande spilliste "
3351
3352 msgid "shutdown"
3353 msgstr "slå av"
3354
3355 msgid "simple"
3356 msgstr "enkel"
3357
3358 msgid "skip backward"
3359 msgstr "hopp bakover"
3360
3361 msgid "skip backward (enter time)"
3362 msgstr "hopp bakover (skriv inn tid)"
3363
3364 msgid "skip forward"
3365 msgstr "hopp framover"
3366
3367 msgid "skip forward (enter time)"
3368 msgstr "hopp framover (skriv inn tid)"
3369
3370 msgid "sort by date"
3371 msgstr "sorter på dato"
3372
3373 msgid "standard"
3374 msgstr "standard"
3375
3376 msgid "standby"
3377 msgstr "standby"
3378
3379 msgid "start cut here"
3380 msgstr "start klipp her"
3381
3382 msgid "start timeshift"
3383 msgstr "start timeshift"
3384
3385 msgid "stereo"
3386 msgstr "stereo"
3387
3388 msgid "stop PiP"
3389 msgstr "stopp BiB"
3390
3391 msgid "stop entry"
3392 msgstr "stopp entry"
3393
3394 msgid "stop recording"
3395 msgstr "stopp opptak"
3396
3397 msgid "stop timeshift"
3398 msgstr "stopp timeshift"
3399
3400 msgid "swap PiP and main picture"
3401 msgstr "bytt BiB og hovedbilde"
3402
3403 msgid "switch to filelist"
3404 msgstr "bytt til filliste"
3405
3406 msgid "switch to playlist"
3407 msgstr "bytt til spilliste"
3408
3409 msgid "text"
3410 msgstr "Tekst"
3411
3412 msgid "this recording"
3413 msgstr "denne innspillingen"
3414
3415 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3416 msgstr "denne kanalen er beskyttet av en foreldrekontroll pin"
3417
3418 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3419 msgstr "toggle en kutt markør på denne posisjon"
3420
3421 msgid "unknown service"
3422 msgstr "Ukjent kanal"
3423
3424 msgid "until restart"
3425 msgstr "inntil restart"
3426
3427 msgid "user defined"
3428 msgstr "Brukerdefinert"
3429
3430 msgid "vertical"
3431 msgstr "Vertikal"
3432
3433 msgid "view extensions..."
3434 msgstr "Vis utvidelser..."
3435
3436 msgid "view recordings..."
3437 msgstr "Vis innspillinger..."
3438
3439 msgid "wait for ci..."
3440 msgstr "vent på ci..."
3441
3442 msgid "wait for mmi..."
3443 msgstr "venter på mmi..."
3444
3445 msgid "waiting"
3446 msgstr "venter"
3447
3448 msgid "weekly"
3449 msgstr "Ukentlig"
3450
3451 msgid "whitelist"
3452 msgstr "hvitliste"
3453
3454 msgid "yes"
3455 msgstr "Ja"
3456
3457 msgid "yes (keep feeds)"
3458 msgstr "ja (behold feeds)"
3459
3460 msgid ""
3461 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
3462 "assistance before rebooting your dreambox."
3463 msgstr ""
3464 "din dreambox fungerer kanskje ikke nå. Vennligst les manualen for hvordan du "
3465 "får hjelp før du starter om din dreambox."
3466
3467 msgid "zap"
3468 msgstr "zap"
3469
3470 msgid "zapped"
3471 msgstr "zapped"
3472
3473 #~ msgid ""
3474 #~ "\n"
3475 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
3476 #~ msgstr ""
3477 #~ "\n"
3478 #~ "Enigma2 vil restarte etter gjenopprettelsen"
3479
3480 #~ msgid "\"?"
3481 #~ msgstr "\"?"
3482
3483 #~ msgid "%s (%s, %d MB free)"
3484 #~ msgstr "%s (%s, %d MB ledig)"
3485
3486 #~ msgid "12V Output"
3487 #~ msgstr "12V Utgang"
3488
3489 #~ msgid "Add Timer"
3490 #~ msgstr "Legg til timer."
3491
3492 #~ msgid "Apply satellite"
3493 #~ msgstr "Lagre satellit"
3494
3495 #~ msgid "Ask before zapping"
3496 #~ msgstr "Spør før programskifte"
3497
3498 #~ msgid "Audio / Video"
3499 #~ msgstr "Audio / Video"
3500
3501 #~ msgid "Auto show inforbar"
3502 #~ msgstr "Autovis Infobar"
3503
3504 #~ msgid "Cable provider"
3505 #~ msgstr "Kabelleverandør"
3506
3507 #~ msgid "Classic"
3508 #~ msgstr "Klassisk"
3509
3510 #~ msgid "Default"
3511 #~ msgstr "Standard"
3512
3513 #~ msgid "Do you really want to delete this recording?"
3514 #~ msgstr "Vil du virkelig slette dette opptaket?"
3515
3516 #~ msgid ""
3517 #~ "Do you want to stop the current\n"
3518 #~ "(instant) recording?"
3519 #~ msgstr ""
3520 #~ "Vil du stoppe det kjørende (umiddelbart)\n"
3521 #~ "opptak?"
3522
3523 #~ msgid "Equal to Socket A"
3524 #~ msgstr "Likt Socket A"
3525
3526 #~ msgid "Expert Setup"
3527 #~ msgstr "Expertinstillinger"
3528
3529 #~ msgid "Fast zapping"
3530 #~ msgstr "Hurtig programskifte"
3531
3532 #~ msgid "Games / Plugins"
3533 #~ msgstr "Spill / Plugins"
3534
3535 #~ msgid "Hello!"
3536 #~ msgstr "Hei!"
3537
3538 #~ msgid "Hide error windows"
3539 #~ msgstr "Ikke vis feilmeldinger"
3540
3541 #~ msgid "Invert"
3542 #~ msgstr "Inverter"
3543
3544 #~ msgid "LCD Setup"
3545 #~ msgstr "LCD Instillinger"
3546
3547 #~ msgid "Language"
3548 #~ msgstr "Språk"
3549
3550 #~ msgid "Loopthrough to Socket A"
3551 #~ msgstr "Koblet med Tuner A"
3552
3553 #~ msgid "Movie Menu"
3554 #~ msgstr "Film Meny"
3555
3556 #~ msgid "Network"
3557 #~ msgstr "Nettverk"
3558
3559 #~ msgid "Nothing connected"
3560 #~ msgstr "Ikke noe tilkoblet"
3561
3562 #~ msgid "Parental Control"
3563 #~ msgstr "Foreldrekontroll"
3564
3565 #~ msgid "Parental Lock"
3566 #~ msgstr "Foreldrelås"
3567
3568 #~ msgid "Positioner mode"
3569 #~ msgstr "Rotormodus"
3570
3571 #~ msgid "Record Splitsize"
3572 #~ msgstr "Split-størrelse for opptak"
3573
3574 #~ msgid "Satconfig"
3575 #~ msgstr "Satellitinstillinger"
3576
3577 #~ msgid "Satelliteconfig"
3578 #~ msgstr "Satellitinstillinger"
3579
3580 #~ msgid "Secondary cable from Rotor-LNB"
3581 #~ msgstr "Kabel nr.2 fra Rotor-LNB"
3582
3583 #~ msgid "Setup Lock"
3584 #~ msgstr "Setup-Sperre"
3585
3586 #~ msgid "Show Satposition"
3587 #~ msgstr "Vis Satposisjoner"
3588
3589 #~ msgid "Skip confirmations"
3590 #~ msgstr "Hopp over bekreftelser"
3591
3592 #~ msgid "Socket "
3593 #~ msgstr "Sokkel "
3594
3595 #~ msgid "Startwizard"
3596 #~ msgstr "Startwizard"
3597
3598 #~ msgid "Thanks for using the wizard. Your box is now ready to use."
3599 #~ msgstr "Takk for at du brukte Wizarden. Din boks er klar til bruk."
3600
3601 #~ msgid ""
3602 #~ "Thanks for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3603 #~ "Please press OK to start using you Dreambox."
3604 #~ msgstr ""
3605 #~ "Takk for at du brukte denne guiden. Din Dreambox er klar til bruk.Trykk "
3606 #~ "OK for å begynne å bruke din Dreambox."
3607
3608 #~ msgid "Toggle EPG type with INFO button"
3609 #~ msgstr "Endre EPG-Type ved å trykke INFO knappen"
3610
3611 #~ msgid ""
3612 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
3613 #~ "Please refer to the user manual.\n"
3614 #~ "Error: "
3615 #~ msgstr ""
3616 #~ "Harddisk kunne ikke initialisieres.\n"
3617 #~ "Vennligst les manualen.\n"
3618 #~ "Feil: "
3619
3620 #~ msgid "Usage"
3621 #~ msgstr "Anvendelse"
3622
3623 #~ msgid "Usage Settings"
3624 #~ msgstr "Anvendelsesinstillinger"
3625
3626 #~ msgid "Usage settings"
3627 #~ msgstr "Anvendelsesinstillinger"
3628
3629 #~ msgid ""
3630 #~ "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After "
3631 #~ "that,press OK."
3632 #~ msgstr ""
3633 #~ "Bruk opp/ned tastene på fjernkontrollen til å velge. Trykk deretter OK."
3634
3635 #~ msgid "VCR Switch"
3636 #~ msgstr "Video skifter"
3637
3638 #~ msgid "Visualize positioner movement"
3639 #~ msgstr "Vis rotorbevegelsen"
3640
3641 #~ msgid "Yes, scan now"
3642 #~ msgstr "Ja, søk nå."
3643
3644 #~ msgid "add bouquet..."
3645 #~ msgstr "Legg til bouquet..."
3646
3647 #~ msgid "copy to favourites"
3648 #~ msgstr "Kopier til favoritter"
3649
3650 #~ msgid "empty/unknown"
3651 #~ msgstr "Tom/ukjent"
3652
3653 #~ msgid "enter recording duration"
3654 #~ msgstr "Skriv inn opptakslengde"
3655
3656 #~ msgid "play next playlist entry"
3657 #~ msgstr "spill neste i spillelisten"
3658
3659 #~ msgid "play previous playlist entry"
3660 #~ msgstr "spill forrige i spillelisten"
3661
3662 #~ msgid "record indefinitely"
3663 #~ msgstr "Ubegrenset opptak"
3664
3665 #~ msgid "remove bouquet"
3666 #~ msgstr "Fjern bouquet"
3667
3668 #~ msgid "remove service"
3669 #~ msgstr "Fjern kanal"
3670
3671 #~ msgid ""
3672 #~ "scan done!\n"
3673 #~ "%d services found!"
3674 #~ msgstr ""
3675 #~ "Søk avsluttet.\n"
3676 #~ "%d kanaler funnet!"
3677
3678 #~ msgid ""
3679 #~ "scan done!\n"
3680 #~ "No service found!"
3681 #~ msgstr ""
3682 #~ "Søk avsluttet.\n"
3683 #~ "Ingen kanaler funnet!."
3684
3685 #~ msgid ""
3686 #~ "scan done!\n"
3687 #~ "One service found!"
3688 #~ msgstr ""
3689 #~ "Søk avsluttet.\n"
3690 #~ "En kanal funnet!"
3691
3692 #~ msgid ""
3693 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
3694 #~ "%d services found!"
3695 #~ msgstr ""
3696 #~ "Søker - %d %% ferdig!\n"
3697 #~ "%d kanaler funnet!"
3698
3699 #~ msgid "select Slot"
3700 #~ msgstr "Velg Slot"
3701
3702 #~ msgid "skip backward (self defined)"
3703 #~ msgstr "hopp bakover (egendefinert)"
3704
3705 #~ msgid "skip forward (self defined)"
3706 #~ msgstr "hopp framover (egendefinert)"
3707
3708 #~ msgid "stop after current event"
3709 #~ msgstr "Stopp etter nåværende sending"