Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sk.po
index b60ce74..2844a42 100755 (executable)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,17 +7,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-10-16 11:57+0100\n"
-"Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-20 10:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
+"Last-Translator: acid-burn <>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Advanced options and settings."
@@ -25,6 +28,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Rozšírené voľby a nastavenia."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "After pressing OK, please wait!"
@@ -32,6 +36,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Backup your Dreambox settings."
@@ -39,6 +44,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Edit the upgrade source address."
@@ -50,6 +56,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
 msgstr ""
+"\n"
+"Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -58,6 +66,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Press OK on your remote control to continue."
@@ -65,6 +74,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox settings."
@@ -72,6 +82,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox with a new firmware."
@@ -79,6 +90,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your backups by date."
@@ -86,11 +98,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Scan for local extensions and install them."
 msgstr ""
+"\n"
+"Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Select your backup device.\n"
@@ -100,6 +116,7 @@ msgstr ""
 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
 "Aktuálne zariadenie: "
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "System will restart after the restore!"
@@ -107,12 +124,25 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
 
+msgid ""
+"\n"
+"View, install and remove available or installed packages."
+msgstr ""
+"\n"
+"Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
+
 msgid " "
 msgstr ""
 
+msgid " Results"
+msgstr " Výsledky"
+
 msgid " extensions."
 msgstr " rozšírenia."
 
+msgid " ms"
+msgstr " ms"
+
 msgid " packages selected."
 msgstr " balíčkov zvolených."
 
@@ -120,7 +150,7 @@ msgid " updates available."
 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
 
 msgid " wireless networks found!"
-msgstr ""
+msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
 
 msgid "#000000"
 msgstr "#000000"
@@ -156,6 +186,14 @@ msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%d konflikt(y) nájdený(é) pri pokuse pridať nové časovače:\n"
+"%s"
+
+#, python-format
 msgid "%d jobs are running in the background!"
 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
 
@@ -165,12 +203,16 @@ msgstr "%d min"
 
 #, python-format
 msgid "%d services found!"
-msgstr "Nájdených %d služieb!"
+msgstr "Nájdených %d staníc!"
 
 msgid "%d.%B %Y"
 msgstr "%d.%B %Y"
 
 #, python-format
+msgid "%i ms"
+msgstr "%i ms"
+
+#, python-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "(%s, %d MB free)"
@@ -182,6 +224,10 @@ msgstr ""
 msgid "%s (%s)\n"
 msgstr "%s (%s)\n"
 
+#, python-format
+msgid "%s: %s at %s"
+msgstr "%s: %s na %s"
+
 msgid "(ZAP)"
 msgstr "(Prepnúť)"
 
@@ -194,23 +240,6 @@ msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
 msgid "* Only available if more than one interface is active."
 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
 
-msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
-msgstr "* Dostupné, len ak zadáte skryté SSID alebo kód siete"
-
-msgid ".NFI Download failed:"
-msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
-
-msgid ""
-".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
-msgstr ""
-"Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
-
-msgid "/usr/share/enigma2 directory"
-msgstr "Adresár /usr/share/enigma2"
-
-msgid "/var directory"
-msgstr "Adresár /var"
-
 msgid "0"
 msgstr "0"
 
@@ -218,7 +247,7 @@ msgid "1"
 msgstr "1"
 
 msgid "1 wireless network found!"
-msgstr ""
+msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
 
 msgid "1.0"
 msgstr "1,0"
@@ -283,9 +312,6 @@ msgstr "5"
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 minút"
 
-msgid "50 Hz"
-msgstr "50 Hz"
-
 msgid "6"
 msgstr "6"
 
@@ -302,13 +328,13 @@ msgid "9"
 msgstr "9"
 
 msgid "<Current movielist location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
 
 msgid "<Default movie location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
 
 msgid "<Last timer location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
 
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<neznámy>"
@@ -319,6 +345,18 @@ msgstr "??"
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
+msgstr "Vzhľad BackToTheRoots, ale s rýchlosťou Warp-8"
+
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
+msgstr "Vzhľad Späť ku koreňom ... alebo zlaté staré časy."
+
+msgid "A basic ftp client"
+msgstr "Základný klient FTP"
+
+msgid "A client for www.dyndns.org"
+msgstr "Klient pre www.dyndns.org"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
@@ -327,6 +365,12 @@ msgstr ""
 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
 "Chcete zachovať svoju verziu?"
 
+msgid "A demo plugin for TPM usage."
+msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
+
+msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "A finished record timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -344,6 +388,29 @@ msgstr ""
 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
 
+msgid "A graphical EPG interface"
+msgstr "Grafické rozhranie EPG"
+
+msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
+msgstr "Grafický EPG a správca nástrojov EPG"
+
+msgid "A graphical EPG interface."
+msgstr "Grafické rozhranie EPG"
+
+msgid ""
+"A mount entry with this name already exists!\n"
+"Update existing entry and continue?\n"
+msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
+
+msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
+msgstr "Pekný vzhľad HD od autora Kerni"
+
+msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
+msgstr "Pekný vzhľad HD, brúsený hliník, od autora Kerni"
+
+msgid "A nice looking skin from Kerni"
+msgstr "Pekný vzhľad od autora Kerni"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "A record has been started:\n"
@@ -375,13 +442,18 @@ msgid "A required tool (%s) was not found."
 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
 
 msgid "A search for available updates is currently in progress."
-msgstr ""
+msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
 
 msgid ""
 "A second configured interface has been found.\n"
 "\n"
 "Do you want to disable the second network interface?"
 msgstr ""
+"Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
+"Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
+
+msgid "A simple downloading application for other plugins"
+msgstr "Jednoduchá aplikácia na sťahovanie iných modulov"
 
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
@@ -425,18 +497,30 @@ msgstr "AC3 downmix"
 msgid "Abort"
 msgstr "Zrušiť"
 
+msgid "Abort this Wizard."
+msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
+
 msgid "About"
 msgstr "O Dreamboxe"
 
 msgid "About..."
 msgstr "O Dreamboxe..."
 
+msgid "Access to the ARD-Mediathek"
+msgstr "Prístup k Médiatéke ARD"
+
+msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
+msgstr "Prístup k online databáze videí v Médiatéke ARD"
+
 msgid "Accesspoint:"
-msgstr ""
+msgstr "Prístupový bod:"
 
 msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
 
+msgid "Action on short powerbutton press"
+msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
+
 msgid "Action:"
 msgstr "Činnosť:"
 
@@ -446,6 +530,16 @@ msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
 msgid "Activate network settings"
 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
 
+msgid "Active"
+msgstr "Aktívne"
+
+msgid ""
+"Active/\n"
+"Inactive"
+msgstr ""
+"Aktívne/\n"
+"Neaktívne"
+
 msgid "Adapter settings"
 msgstr "Nastavenia adaptéra"
 
@@ -461,15 +555,27 @@ msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
 msgid "Add a mark"
 msgstr "Pridať značku"
 
+msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
+msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
+
 msgid "Add a new title"
 msgstr "Pridať nový titul"
 
 msgid "Add network configuration?"
 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
 
+msgid "Add new AutoTimer"
+msgstr "Pridať nový autočasovač"
+
+msgid "Add new network mount point"
+msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
+
 msgid "Add timer"
 msgstr "Pridať časovač"
 
+msgid "Add timer as disabled on conflict"
+msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
+
 msgid "Add title"
 msgstr "Pridať titul"
 
@@ -479,6 +585,12 @@ msgstr "Pridať do buketu"
 msgid "Add to favourites"
 msgstr "Pridať do obľúbených"
 
+msgid "Add zap timer instead of record timer?"
+msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
+
+msgid "Added: "
+msgstr "Pridané:"
+
 msgid ""
 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
 "enabled."
@@ -503,17 +615,20 @@ msgstr ""
 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
 "testovací obrazec."
 
-msgid "Advanced"
-msgstr "Rozšírené"
+msgid "Adult streaming plugin"
+msgstr "Modul streamovania pre dospelých"
+
+msgid "Adult streaming plugin."
+msgstr "Modul streamovania pre dospelých."
 
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Rozšírené voľby"
 
 msgid "Advanced Software"
-msgstr ""
+msgstr "Vylepšený softvér"
 
 msgid "Advanced Software Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
 
 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
@@ -524,6 +639,13 @@ msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
 msgid "Advanced restore"
 msgstr "Rozšírené obnovenie"
 
+msgid ""
+"After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
+"standby-mode."
+msgstr ""
+"Po reštarte alebo výpadku elektriny uvedie StartupToStandby Dreamboxa do "
+"pohotovostného režimu."
+
 msgid "After event"
 msgstr "Po udalosti"
 
@@ -534,6 +656,9 @@ msgstr ""
 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
 
+msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
+msgstr "Ovládací modul v štýle vzhľadu Ai.HD"
+
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
@@ -543,6 +668,21 @@ msgstr "Všetky"
 msgid "All Satellites"
 msgstr "Všetky satelity"
 
+msgid "All Time"
+msgstr "Vždy"
+
+msgid "All non-repeating timers"
+msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
+
+msgid "Allow zapping via Webinterface"
+msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
+
+msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
+msgstr "Umožňuje spustiť TuxboxPlugins"
+
+msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
+msgstr "Umožňuje sťahovať súbory z Rapidshare na pozadí."
+
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alfa"
 
@@ -552,12 +692,21 @@ msgstr "Alternatívny režim rádia"
 msgid "Alternative services tuner priority"
 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
 
+msgid "Always ask"
+msgstr "Vždy sa spýtať"
+
 msgid "Always ask before sending"
 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
 
+msgid "Ammount of recordings left"
+msgstr "Zvyšné záznamy"
+
 msgid "An empty filename is illegal."
 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
 
+msgid "An error occured."
+msgstr "Došlo k chybe."
+
 msgid "An unknown error occured!"
 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
 
@@ -605,9 +754,19 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
 
+msgid ""
+"Are you sure you want to save this network mount?\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
+"\n"
+
 msgid "Artist"
 msgstr "Umelec"
 
+msgid "Ascending"
+msgstr "Vzostupne"
+
 msgid "Ask before shutdown:"
 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
 
@@ -617,12 +776,40 @@ msgstr "opýtať sa"
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Pomer strán"
 
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Pomer strán"
+
+msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
+msgstr "Priradenie poskytovateľov. staníc alebo CAID modulu CI"
+
+msgid "Atheros"
+msgstr ""
+
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Voľby zvuku ..."
 
+msgid "Audio PID"
+msgstr "Zvukový PID"
+
+msgid "Audio Sync"
+msgstr ""
+
+msgid "Audio Sync Setup"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
+"synchronous to the picture."
+msgstr ""
+"AudioSync umožní oneskorenie zvuku (Bitstream, PCM) tak, aby bol "
+"synchronizovaný s obrazom."
+
+msgid "Australia"
+msgstr "Austrália"
+
 msgid "Author: "
 msgstr "Autor: "
 
@@ -636,17 +823,101 @@ msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
 
 msgid "Auto flesh"
-msgstr ""
+msgstr "Automatické flešovanie"
 
 msgid "Auto scart switching"
 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
 
+msgid "AutoTimer Editor"
+msgstr "Editor autočasovača"
+
+msgid "AutoTimer Filters"
+msgstr "Filtre autočasovača"
+
+msgid "AutoTimer Services"
+msgstr "Stanice autočasovača"
+
+msgid "AutoTimer Settings"
+msgstr "Nastavenia autočasovača"
+
+msgid "AutoTimer overview"
+msgstr "Prehľad autočasovača"
+
+msgid ""
+"AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
+"criteria."
+msgstr ""
+"AutoTimer prehľadá EPG a vytvorí časovače podľa užívateľom určených kritérií "
+"vyhľadávania."
+
+msgid "AutoTimer was added successfully"
+msgstr "Autočasovač bol pridaný"
+
+msgid "AutoTimer was changed successfully"
+msgstr "Autočasovač bol zmenený"
+
+msgid "AutoTimer was removed"
+msgstr "Autočasovač bol zrušený"
+
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaticky"
 
 msgid "Automatic Scan"
 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
 
+msgid "Automatic volume adjustment"
+msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti"
+
+msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
+msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti pre stanice s AC3/DTS."
+
+msgid "Automatically change video resolution"
+msgstr "Automatická zmena rozlíšenia obrazu"
+
+msgid ""
+"Automatically changes the output resolution depending on the video "
+"resolution you are watching."
+msgstr ""
+"Automaticky zmení rozlíšenie na výstupe podľa rozlíšenia sledovaného obrazu."
+
+msgid "Automatically create timer events based on keywords"
+msgstr "Automatická tvorba udalosti časovača podľa kľúčových slov."
+
+msgid "Automatically informs you on low internal memory"
+msgstr "Automaticky informuje o nedostatku pamäte"
+
+msgid "Automatically refresh EPG"
+msgstr "Automatická obnova EPG"
+
+msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
+msgstr "Auitomatické posielanie správ o zrútení do Dream Multimedia"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Autoresolution Plugin Testmode:\n"
+"Is %s ok?"
+msgstr ""
+"Testovací režim modulu Autoresolution:\n"
+"Je %s OK?"
+
+msgid "Autoresolution Switch"
+msgstr "Prepínač Autoresolution"
+
+msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
+msgstr "Autoresolution nepracuje v režime Scart, DVI, PC"
+
+msgid "Autoresolution settings"
+msgstr "Nastavenia Autoresolution"
+
+msgid "Autoresolution videomode setup"
+msgstr "Nastavenie obrazového režimu Autoresolution"
+
+msgid "Autos & Vehicles"
+msgstr "Autá a doprava"
+
+msgid "Autowrite timer"
+msgstr "Automatický zápis časovača"
+
 msgid "Available format variables"
 msgstr "Dostupné premenné formátu"
 
@@ -656,6 +927,12 @@ msgstr "B"
 msgid "BA"
 msgstr "BA"
 
+msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
+msgstr "Základný vzhľad HD, autor Ismail Demir"
+
+msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
+msgstr "Základný vzhľad HD pre image Dreamboxa, autor Ismail Demir"
+
 msgid "BB"
 msgstr "BB"
 
@@ -668,17 +945,14 @@ msgstr "BER:"
 msgid "Back"
 msgstr "Späť"
 
-msgid "Background"
-msgstr "Pozadie"
-
-msgid "Backup"
-msgstr "Záloha"
+msgid "Back, lower USB Slot"
+msgstr "Vzadu, dolný slot USB"
 
-msgid "Backup Location"
-msgstr "Umiestnenie zálohy"
+msgid "Back, upper USB Slot"
+msgstr "Vzadu, horný slot USB"
 
-msgid "Backup Mode"
-msgstr "Režim zálohovania"
+msgid "Background"
+msgstr "Pozadie"
 
 msgid "Backup done."
 msgstr "Zálohovanie skončilo."
@@ -686,14 +960,11 @@ msgstr "Zálohovanie skončilo."
 msgid "Backup failed."
 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
 
-msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
-msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
-
 msgid "Backup is running..."
 msgstr "Zálohovanie beží..."
 
 msgid "Backup system settings"
-msgstr "Záloha nastavení systému"
+msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
 
 msgid "Band"
 msgstr "Pásmo"
@@ -701,6 +972,12 @@ msgstr "Pásmo"
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Šírka pásma"
 
+msgid "Begin of \"after event\" timespan"
+msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
+
+msgid "Begin of timespan"
+msgstr "Začiatok časového obdobia"
+
 msgid "Begin time"
 msgstr "Čas začiatku"
 
@@ -720,33 +997,79 @@ msgid "Behavior when a movie reaches the end"
 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
 
 msgid "Bitrate:"
-msgstr ""
+msgstr "Dátový tok:"
 
 msgid "Block noise reduction"
-msgstr ""
+msgstr "Potlačenie blokového šumu"
 
 msgid "Blue boost"
 msgstr "Zosilniť modrú"
 
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
+msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi"
+
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
+msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi."
+
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Záložky"
 
+msgid "Bouquets"
+msgstr "Bukety"
+
+msgid "Brazil"
+msgstr "Brazília"
+
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jas"
 
+msgid ""
+"Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
+"conection."
+msgstr ""
+"Prehliadať teletext ORF a SAT1 nezávisle od kanála. Vyžaduje to pripojenie I-"
+"net."
+
+msgid "Browse for and connect to network shares"
+msgstr ""
+
+msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
+msgstr ""
+
+msgid "Browse network neighbourhood"
+msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
+
 msgid "Burn DVD"
 msgstr "Napáliť DVD"
 
 msgid "Burn existing image to DVD"
-msgstr "Existujúci image napáliť na DVD"
+msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
 
-msgid "Burn to DVD..."
+msgid "Burn to DVD"
 msgstr "Napáliť na DVD..."
 
+msgid "Burn your recordings to DVD"
+msgstr "Napáľte si nahrávky na DVD"
+
 msgid "Bus: "
 msgstr "Zbernica:"
 
 msgid ""
+"By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
+"dates."
+msgstr ""
+"Po zapnutí tejto funkcie sa programy nenájdu, ak nie sú v určitých dátumoch."
+
+msgid ""
+"By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
+"automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
+"about the same conflict over and over."
+msgstr ""
+"Po zapnutí tejto funkcie budete pri automatickom dopytovaní dostávať "
+"informácie o konfliktoch časovača. Nevyužíva sa tu žiadna logika, takže cás "
+"môže ten istý konflikt vyrušovať stále znova."
+
+msgid ""
 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
 "displayed."
 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
@@ -757,12 +1080,22 @@ msgstr "C"
 msgid "C-Band"
 msgstr "Pásmo C"
 
-msgid "CF Drive"
-msgstr "Čítačka kariet CF"
+msgid "CDInfo"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
+"playing Audio CDs in Mediaplayer."
+msgstr ""
+"CDInfo zbiera informácie o albumoch a skladbách z CDDB a CD-Text pri "
+"prehrávaní CD v Prehrávači médií."
 
 msgid "CI assignment"
 msgstr "Priradenie CI"
 
+msgid "CIFS share"
+msgstr "Zdieľanie CIFS"
+
 msgid "CVBS"
 msgstr "CVBS"
 
@@ -772,17 +1105,23 @@ msgstr "Kábel"
 msgid "Cache Thumbnails"
 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
 
-msgid "Call monitoring"
-msgstr "Monitorovať volanie"
+msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
+msgstr "Monitor volaní pre oznamy volaní NCID"
+
+msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
+msgstr "Monitor volaní pre smerovače Fritzbox"
+
+msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
+msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
+
+msgid "Canada"
+msgstr "Kanada"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-msgid "Cannot parse feed directory"
-msgstr ""
-
 msgid "Capacity: "
-msgstr "Kapacita"
+msgstr "Kapacita:"
 
 msgid "Card"
 msgstr "Karta"
@@ -790,33 +1129,54 @@ msgstr "Karta"
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalánčina"
 
+msgid "Center screen at the lower border"
+msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
+
+msgid "Center screen at the upper border"
+msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
+
+msgid "Change active delay"
+msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
+
 msgid "Change bouquets in quickzap"
 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
 
-msgid "Change dir."
-msgstr "Zmeniť adresár"
+msgid "Change default recording offset?"
+msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
+
+msgid "Change hostname"
+msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
 
 msgid "Change pin code"
 msgstr "Zmeniť kód PIN"
 
-msgid "Change service pin"
-msgstr "Zmeniť PIN programu"
+msgid "Change service PIN"
+msgstr "Zmeniť PIN stanice"
 
-msgid "Change service pins"
-msgstr "Zmeniť PINy programu"
+msgid "Change service PINs"
+msgstr "Zmeniť PINy staníc"
 
-msgid "Change setup pin"
-msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
+msgid "Change setup PIN"
+msgstr "Zmeniť PIN nastavení"
 
 msgid "Change step size"
 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
 
+msgid "Change the hostname of your Dreambox."
+msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
+
+msgid "Changelog"
+msgstr "Protokol zmien"
+
 msgid "Channel"
 msgstr "Stanica"
 
 msgid "Channel Selection"
 msgstr "Voľba stanice"
 
+msgid "Channel audio:"
+msgstr "Zvuk stanice:"
+
 msgid "Channel not in services list"
 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
 
@@ -826,6 +1186,9 @@ msgstr "Stanica:"
 msgid "Channellist menu"
 msgstr "Menu zoznamu staníc"
 
+msgid "Channels"
+msgstr "Stanice"
+
 msgid "Chap."
 msgstr "Kap."
 
@@ -845,7 +1208,7 @@ msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Zvoliť tuner"
 
 msgid "Choose a wireless network"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
 
 msgid "Choose backup files"
 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
@@ -856,8 +1219,8 @@ msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Zvoliť buket"
 
-msgid "Choose source"
-msgstr "Zvoliť zdroj"
+msgid "Choose image to download"
+msgstr "Zvoľte image na stiahnutie"
 
 msgid "Choose target folder"
 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
@@ -874,6 +1237,9 @@ msgstr "Kruhová ľavá"
 msgid "Circular right"
 msgstr "Kruhová pravá"
 
+msgid "Classic"
+msgstr "Klasika"
+
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Vyčistiť"
 
@@ -883,32 +1249,41 @@ msgstr "Sprievodca vyčistením"
 msgid "Cleanup Wizard settings"
 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
 
+msgid "Cleanup timerlist automatically"
+msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov"
+
+msgid "Cleanup timerlist automatically."
+msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov."
+
 msgid "CleanupWizard"
 msgstr "Sprievodca vyčistením"
 
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
 
+msgid "Clear history on Exit:"
+msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
+
 msgid "Clear log"
 msgstr "Vymazať log"
 
 msgid "Close"
 msgstr "Zatvoriť"
 
-msgid "Close title selection"
-msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
+msgid "Close and forget changes"
+msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
 
-msgid "Code rate high"
-msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
+msgid "Close and save changes"
+msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
 
-msgid "Code rate low"
-msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
+msgid "Close title selection"
+msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
 
-msgid "Coderate HP"
-msgstr "Rýchlosť HP"
+msgid "Code rate HP"
+msgstr ""
 
-msgid "Coderate LP"
-msgstr "Rýchlosť LP"
+msgid "Code rate LP"
+msgstr ""
 
 msgid "Collection name"
 msgstr "Názov zostavy"
@@ -919,6 +1294,9 @@ msgstr "Nastavenia zostavy"
 msgid "Color Format"
 msgstr "Formát farby"
 
+msgid "Comedy"
+msgstr "Komédia"
+
 msgid "Command execution..."
 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
 
@@ -926,7 +1304,7 @@ msgid "Command order"
 msgstr "Poradie príkazov"
 
 msgid "Committed DiSEqC command"
-msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqCcommand"
+msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
 
 msgid "Common Interface"
 msgstr "Common Interface"
@@ -943,35 +1321,41 @@ msgstr "Komunikácia"
 msgid "Compact Flash"
 msgstr "Compact Flash"
 
-msgid "Compact flash card"
-msgstr "Karta Compact Flash"
-
 msgid "Complete"
 msgstr "Kompletné"
 
 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
 
-msgid "Config"
-msgstr "Nastaviť"
+msgid "Composition of the recording filenames"
+msgstr "Zloženie názvov súborov nahrávok"
 
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Možnosti nastavenia"
 
+msgid "Configuration for the Webinterface"
+msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
+
+msgid "Configure AutoTimer behavior"
+msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
+
 msgid "Configure interface"
-msgstr ""
+msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
 
 msgid "Configure nameservers"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavte názvy serverov"
+
+msgid "Configure your WLAN network interface"
+msgstr "Nakonfigurovať rozhranie WLAN"
 
 msgid "Configure your internal LAN"
-msgstr ""
+msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
 
 msgid "Configure your network again"
-msgstr ""
+msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
 
 msgid "Configure your wireless LAN again"
-msgstr ""
+msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
 
 msgid "Configuring"
 msgstr "Konfigurujem"
@@ -983,36 +1367,23 @@ msgid "Connect"
 msgstr "Pripojiť"
 
 msgid "Connect to a Wireless Network"
-msgstr ""
+msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
 
 msgid "Connected to"
 msgstr "Pripojené k "
 
-msgid "Connected to Fritz!Box!"
-msgstr "Pripojené k Fritz!Boxu!"
-
 msgid "Connected!"
 msgstr "Pripojené!"
 
-msgid "Connecting to Fritz!Box..."
-msgstr "Pripájam k Fritz!Boxu..."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Connection to Fritz!Box\n"
-"failed! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Pripojenie k Fritz!Boxu\n"
-"zlyhalo! (%s)\n"
-"Opakujem..."
-
 msgid "Constellation"
 msgstr "Zostava"
 
 msgid "Content does not fit on DVD!"
 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
 
+msgid "Continue"
+msgstr "Pokračovať"
+
 msgid "Continue in background"
 msgstr "Pokračovať v pozadí"
 
@@ -1022,6 +1393,30 @@ msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
+msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
+msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač."
+
+msgid "Control your Dreambox with your browser"
+msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
+msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
+msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE."
+
+msgid "Control your internal system fan."
+msgstr "Ovládajte vnútorný systémový ventilátor."
+
+msgid "Control your kids's tv usage"
+msgstr "Ovládajte používanie televízora deťmi"
+
+msgid "Control your system fan"
+msgstr "Ovládajte systémový ventilátor"
+
+msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
+msgstr "Kopírujte, premenujte, vymažte a premiestnite súbory v Dreamboxe."
+
 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
 
@@ -1029,12 +1424,16 @@ msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
 
 msgid "Could not open Picture in Picture"
-msgstr ""
+msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
 
 #, python-format
 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
 
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
+msgstr "Nedalo sa nahrať pre neplatnú stanicu %s"
+
 msgid "Crashlog settings"
 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
 
@@ -1049,13 +1448,6 @@ msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
 
 msgid ""
 "Crashlogs found!\n"
-"Send them to Dream Multimedia ?"
-msgstr ""
-"Nájdené záznamy o zrútení!\n"
-"Poslať ich do Dream Multimedia?"
-
-msgid ""
-"Crashlogs found!\n"
 "Send them to Dream Multimedia?"
 msgstr ""
 "Nájdené správy o zrútení!\n"
@@ -1064,9 +1456,33 @@ msgstr ""
 msgid "Create DVD-ISO"
 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
 
+msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
+msgstr "Vytvorte si zálohu Video DVD na pevnom disku Dreamboxa."
+
+msgid "Create a backup of your Video-DVD"
+msgstr "Vytvoriť zálohu Video DVD"
+
+msgid "Create a new AutoTimer."
+msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
+
+msgid "Create a new timer using the classic editor"
+msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
+
+msgid "Create a new timer using the wizard"
+msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
+
 msgid "Create movie folder failed"
 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
 
+msgid "Create preview pictures of your Movies"
+msgstr "Vytvorte si náhľadové snímky z filmov"
+
+msgid "Create remote timers"
+msgstr "Vytvoriť časovač na diaľku"
+
+msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
+msgstr "Vytvorte časovače na vzdialených Dreamboxoch"
+
 #, python-format
 msgid "Creating directory %s failed."
 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
@@ -1080,6 +1496,9 @@ msgstr "Chorvátčina"
 msgid "Current Transponder"
 msgstr "Aktuálny transpondér"
 
+msgid "Current device: "
+msgstr "Aktuálne zariadenie:"
+
 msgid "Current settings:"
 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
 
@@ -1089,6 +1508,19 @@ msgstr "Aktuálna hodnota:"
 msgid "Current version:"
 msgstr "Aktuálna verzia:"
 
+msgid "Currently installed image"
+msgstr "Aktuálne nainštalovaný image"
+
+#, python-format
+msgid "Custom (%s)"
+msgstr "Vlastný (%s)"
+
+msgid "Custom location"
+msgstr "Vlastné umiestnenie"
+
+msgid "Custom offset"
+msgstr "Vlastný posun"
+
 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
 
@@ -1101,27 +1533,65 @@ msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
 msgid "Customize"
 msgstr "Upraviť"
 
+msgid "Customize Vali-XD skins"
+msgstr "Úprava vzhľadov Vali-XD"
+
+msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
+msgstr "Sami si upravte vzhľady Vali-XD"
+
 msgid "Cut"
 msgstr "Strih"
 
-msgid "Cutlist editor..."
-msgstr "Editor strihov..."
+msgid "Cut your movies"
+msgstr "Strih filmov"
+
+msgid "Cut your movies."
+msgstr "Zostrihajte si filmy."
+
+msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
+msgstr "CutListEditor umožňuje úpravu filmov"
+
+msgid ""
+"CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
+"Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
+msgstr ""
+"CutListEditor umožňuje úpravu filmov.\\,Seek to the start of the stuff you "
+"want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
+"Nájdite začiatok záznamu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
+"„začiatok strihu“.\n"
+"Potom nájdite koniec, stlačte OK a zvoľte „koniec strihu“. To je všetko."
+
+msgid "Cutlist editor..."
+msgstr "Editor strihov..."
 
 msgid "Czech"
 msgstr "Čeština"
 
+msgid "Czech Republic"
+msgstr "Česká republika"
+
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
 msgid "DHCP"
 msgstr "DHCP"
 
+msgid "DUAL LAYER DVD"
+msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
+
 msgid "DVB-S"
 msgstr "DVB-S"
 
 msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
+msgid "DVD Drive"
+msgstr "DVD jednotka"
+
 msgid "DVD File Browser"
 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
 
@@ -1134,6 +1604,18 @@ msgstr "Zoznam titulov DVD"
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "Nástroje pre DVD"
 
+msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
+msgstr "Prehrávač DVD prehrá DVD na Dreamboxe"
+
+msgid ""
+"DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
+"With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
+"even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
+msgstr ""
+"Prehrávač DVD prehrá disky DVD na Dreamboxe.\n"
+"S Prehrávačom DVD si na Dreamboxe prehráte DVD, súbor ISO alebo priečinok "
+"video_ts folder na pevnom disku alebo v sieti."
+
 msgid "Danish"
 msgstr "Dánčina"
 
@@ -1149,6 +1631,13 @@ msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
 
+msgid "Decrease delay"
+msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
+
+#, python-format
+msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
+
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Vypnúť"
 
@@ -1159,17 +1648,32 @@ msgid "Default Settings"
 msgstr "Predvolené nastavenia"
 
 msgid "Default movie location"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
 
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
 
-msgid "Default settings"
-msgstr "Predvolené nastavenia"
+msgid "Defaults"
+msgstr "Predvolené hodnoty"
+
+msgid "Define a startup service"
+msgstr "Určiť úvodnú stanicu"
+
+msgid "Define a startup service for your Dreambox."
+msgstr "Určte úvodnú (počiatočnú) stanicu na Dreamboxe."
+
+msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
+msgstr "Odstraňovač prekladania pre prekladaný signál"
+
+msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
+msgstr "Odstraňovač prekladania pre progresívny signál"
 
 msgid "Delay"
 msgstr "Oneskorenie"
 
+msgid "Delay x seconds after service started"
+msgstr "Oneskorenie x sekúnd po spustení stanice"
+
 msgid "Delete"
 msgstr "Vymazať"
 
@@ -1182,6 +1686,9 @@ msgstr "Vymazať zadanie"
 msgid "Delete failed!"
 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
 
+msgid "Delete mount"
+msgstr "Vymazať prístup"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Delete no more configured satellite\n"
@@ -1190,17 +1697,17 @@ msgstr ""
 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
 "%s?"
 
+msgid "Descending"
+msgstr "Zostupne"
+
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 msgid "Deselect"
 msgstr "Zrušiť výber"
 
-msgid "Destination directory"
-msgstr "Cieľový adresár"
-
-msgid "Details for extension: "
-msgstr ""
+msgid "Details for plugin: "
+msgstr "Údaje o module:"
 
 msgid "Detected HDD:"
 msgstr "Zistený pevný disk:"
@@ -1224,7 +1731,7 @@ msgid "DiSEqC repeats"
 msgstr "Opakovania DiSEqC"
 
 msgid "DiSEqC-Tester settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
 
 msgid "Dialing:"
 msgstr "Vytáčam:"
@@ -1232,6 +1739,12 @@ msgstr "Vytáčam:"
 msgid "Digital contour removal"
 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
 
+msgid "Dir:"
+msgstr "Adr.:"
+
+msgid "Direct playback of Youtube videos"
+msgstr "Priame prehrávanie videí z YouTube"
+
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
 
@@ -1240,7 +1753,7 @@ msgid "Directory %s nonexistent."
 msgstr "Adresár %s neexistuje."
 
 msgid "Directory browser"
-msgstr ""
+msgstr "Prehľadávač adresárov"
 
 msgid "Disable"
 msgstr "Vypnúť"
@@ -1248,9 +1761,6 @@ msgstr "Vypnúť"
 msgid "Disable Picture in Picture"
 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
 
-msgid "Disable Subtitles"
-msgstr "Vypnúť titulky"
-
 msgid "Disable crashlog reporting"
 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
 
@@ -1260,19 +1770,15 @@ msgstr "Vypnúť časovač"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Vypnuté"
 
+msgid "Discard changes and close plugin"
+msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
+
+msgid "Discard changes and close screen"
+msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
+
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojiť"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"Disconnected from\n"
-"Fritz!Box! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Odpojené od\n"
-"Fritz!Boxu! (%s)\n"
-"Opakujem..."
-
 msgid "Dish"
 msgstr "Parabola"
 
@@ -1291,6 +1797,15 @@ msgstr "Nastavenie displeja"
 msgid "Display and Userinterface"
 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
 
+msgid "Display search results by:"
+msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
+
+msgid "Display your photos on the TV"
+msgstr "Zobrazenie fotografií na televízore"
+
+msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
+msgstr "Zobrazí informácie o filme z internetovej databázy filmov"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
@@ -1307,6 +1822,14 @@ msgstr ""
 "Môže to trvať dosť dlho!"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete %s\n"
+"%s?"
+msgstr ""
+"Naozaj chcete zmazať %s\n"
+"%s?"
+
+#, python-format
 msgid "Do you really want to delete %s?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
 
@@ -1318,6 +1841,9 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
 "modul \"%s\"?"
 
+msgid "Do you really want to exit?"
+msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
+
 msgid ""
 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
 "All data on the disk will be lost!"
@@ -1333,13 +1859,6 @@ msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
 
-msgid ""
-"Do you want to backup now?\n"
-"After pressing OK, please wait!"
-msgstr ""
-"Chcete zálohovať teraz?\n"
-"Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
-
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
 
@@ -1349,9 +1868,16 @@ msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
 
+#, python-format
+msgid "Do you want to download the image to %s ?"
+msgstr "Chcete stiahnuť image na %s?"
+
 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
 
+msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
+msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
+
 msgid "Do you want to install default sat lists?"
 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
 
@@ -1376,6 +1902,9 @@ msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
 msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
 
+msgid "Do you want to see more entries?"
+msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
+
 msgid ""
 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
 "if needed?"
@@ -1400,7 +1929,7 @@ msgid "Do you want to view a tutorial?"
 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
 
 msgid "Don't ask, just send"
-msgstr "Nepýrať sa, len poslať"
+msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
 
 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
@@ -1410,11 +1939,6 @@ msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
 
 #, python-format
-msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
-msgstr ""
-"Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov s %d chybami"
-
-#, python-format
 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
 msgstr ""
 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
@@ -1423,14 +1947,24 @@ msgstr ""
 msgid "Download"
 msgstr "Stiahnuť"
 
+#, python-format
+msgid "Download %s from Server"
+msgstr "Stiahnuť %s zo servera"
+
 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
 
 msgid "Download Plugins"
 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
 
-msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
-msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
+msgid "Download Video"
+msgstr "Stiahnuť video"
+
+msgid "Download files from Rapidshare"
+msgstr "Stiahnuť súbory z Rapidshare"
+
+msgid "Download location"
+msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
 
 msgid "Downloadable new plugins"
 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
@@ -1444,11 +1978,23 @@ msgstr "Sťahovanie"
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
 
+msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
+msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
+
 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
 
 msgid "Dreambox software because updates are available."
-msgstr "Softvér Dreambosa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
+msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
+
+msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
+msgstr ""
+
+msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
+msgstr ""
+
+msgid "Duration: "
+msgstr "Trvanie:"
 
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holandčina"
@@ -1462,6 +2008,20 @@ msgstr "V"
 msgid "EPG Selection"
 msgstr "Voľba EPG"
 
+msgid "EPG encoding"
+msgstr "Kódovanie EPG"
+
+msgid ""
+"EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
+"is idleing\n"
+"(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
+"epg information on these channels."
+msgstr ""
+"Obnovovač EPG automaticky prepne na užívateľom určené stanice počas "
+"nečinnosti Dreamboxa\n"
+"(v pohotovostnom režime bez nahrávania), aby sa aktualizovali ich informácie "
+"o EPG."
+
 #, python-format
 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
@@ -1472,21 +2032,48 @@ msgstr "východne"
 msgid "Edit"
 msgstr "Upraviť"
 
+msgid "Edit AutoTimer"
+msgstr "Upraviť autočasovač"
+
+msgid "Edit AutoTimer filters"
+msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
+
+msgid "Edit AutoTimer services"
+msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
+
 msgid "Edit DNS"
 msgstr "Upraviť DNS"
 
+msgid "Edit Timers and scan for new Events"
+msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
+
 msgid "Edit Title"
 msgstr "Upraviť titul"
 
+msgid "Edit bouquets list"
+msgstr "Upraviť zoznam buketov"
+
 msgid "Edit chapters of current title"
 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
 
+msgid "Edit new timer defaults"
+msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
+
+msgid "Edit selected AutoTimer"
+msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
+
 msgid "Edit services list"
 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
 
 msgid "Edit settings"
 msgstr "Upraviť nastavenia"
 
+msgid "Edit tags of recorded movies"
+msgstr "Upraviť značky nahraných filmov"
+
+msgid "Edit tags of recorded movies."
+msgstr "Upraviť značky nahraných filmov."
+
 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
 
@@ -1497,34 +2084,99 @@ msgid "Edit title"
 msgstr "Upraviť titul"
 
 msgid "Edit upgrade source url."
-msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácieUpraviť zdroj aktualizácií."
+msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
+
+msgid "Editing"
+msgstr "Úprava"
+
+msgid "Editor for new AutoTimers"
+msgstr "Editor nových autočasovačov"
+
+msgid "Education"
+msgstr "Vzdelávanie"
 
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
 
+msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
+msgstr "Klient e-mailov je prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox."
+
 msgid "Enable"
 msgstr "Zapnúť"
 
+msgid "Enable /media"
+msgstr "Aktivovať /médium"
+
+msgid "Enable 1080p24 Mode"
+msgstr "Zapnúť režim 1080p24"
+
+msgid "Enable 1080p25 Mode"
+msgstr "Zapnúť režim 1080p25"
+
+msgid "Enable 1080p30 Mode"
+msgstr "Zapnúť režim 1080p30"
+
 msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
 
+msgid "Enable 720p24 Mode"
+msgstr "Zapnúť režim 720p24"
+
+msgid "Enable Autoresolution"
+msgstr "Zapnúť Autoresolution"
+
 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
 
+msgid "Enable Filtering"
+msgstr "Zapnúť filtrovanie"
+
+msgid "Enable HTTP Access"
+msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
+
+msgid "Enable HTTP Authentication"
+msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
+
+msgid "Enable HTTPS Access"
+msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
+
+msgid "Enable HTTPS Authentication"
+msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
+
+msgid "Enable Service Restriction"
+msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
+
+msgid "Enable Streaming Authentication"
+msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
+
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
 
 msgid "Enable parental control"
 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
 
+msgid ""
+"Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
+"extension menu."
+msgstr ""
+"Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
+"rozšírení."
+
 msgid "Enable timer"
 msgstr "Zapnúť časovač"
 
 msgid "Enabled"
 msgstr "Zapnuté"
 
-msgid "Encrypted: "
+msgid ""
+"Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
+"you're searching for special characters like the german umlauts."
 msgstr ""
+"Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
+"hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
+
+msgid "Encrypted: "
+msgstr "Šifrované:"
 
 msgid "Encryption"
 msgstr "Šifrovanie"
@@ -1539,7 +2191,13 @@ msgid "Encryption Type"
 msgstr "Typ šifrovania"
 
 msgid "Encryption:"
-msgstr ""
+msgstr "Šifrovanie:"
+
+msgid "End of \"after event\" timespan"
+msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
+
+msgid "End of timespan"
+msgstr "Koniec časového obdobia"
 
 msgid "End time"
 msgstr "Čas ukončenia"
@@ -1551,57 +2209,70 @@ msgid "English"
 msgstr "Angličtina"
 
 msgid ""
-"Enigma2 Skinselector\n"
-"\n"
-"If you experience any problems please contact\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
+"Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
+"Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
 msgstr ""
-"Volič vzhľadu Enigma2\n"
-"\n"
-"Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
+"Modul Enigma2 na prehrávanie videí AVI, DIVX, WMV a pod. z počítača na "
+"Dreamboxe. Vyžaduje bežiaci program VLC (z www.videolan.org) na počítači."
 
 msgid ""
-"Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
+"Enigma2 Skinselector\n"
 "\n"
 "If you experience any problems please contact\n"
 "stephan@reichholf.net\n"
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 msgstr ""
-"Volič vzhľadu Enigma2 v0.5 BETA\n"
+"Volič vzhľadu Enigma2\n"
 "\n"
 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
 "stephan@reichholf.net\n"
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 
-msgid "Enter Fast Forward at speed"
-msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
+msgid "Enter IP to scan..."
+msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
 
-msgid "Enter Rewind at speed"
-msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
+msgid "Enter main menu..."
+msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
 
-msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
-msgstr "Zadajte názov siete WLAN/SSID:"
+msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
+msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
 
-msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
-msgstr "Zadajte login a heslo WLAN"
+msgid "Enter options:"
+msgstr "Zadajte voľby:"
 
-msgid "Enter main menu..."
-msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
+msgid "Enter password:"
+msgstr "Zadajte heslo:"
+
+msgid "Enter pin code"
+msgstr "Zadajte kód PIN"
+
+msgid "Enter share directory:"
+msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
+
+msgid "Enter share name:"
+msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
 
 msgid "Enter the service pin"
 msgstr "Zadajte PIN stanice"
 
+msgid "Enter user and password for host: "
+msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
+
+msgid "Enter username:"
+msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
+
 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
 msgstr ""
 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
 
+msgid "Enter your search term(s)"
+msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
+
+msgid "Entertainment"
+msgstr "Zábava"
+
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -1619,17 +2290,35 @@ msgstr ""
 msgid "Estonian"
 msgstr "Estónčina"
 
+msgid "Ethernet network interface"
+msgstr "Rozhranie siete Eternet"
+
 msgid "Eventview"
 msgstr "Prehľad programov"
 
 msgid "Everything is fine"
 msgstr "Všetko je v poriadku"
 
+msgid "Exact match"
+msgstr "Presná zhoda"
+
+msgid "Exceeds dual layer medium!"
+msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
+
+msgid "Exclude"
+msgstr "Vylúčiť"
+
+msgid "Execute \"after event\" during timespan"
+msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
+
+msgid "Execute TuxboxPlugins"
+msgstr "Spustiť moduly Tuxbox"
+
 msgid "Execution Progress:"
 msgstr "Priebeh vykonávania:"
 
 msgid "Execution finished!!"
-msgstr "Vykonanie skončené!!"
+msgstr "Skončené!!"
 
 msgid "Exif"
 msgstr "Exif"
@@ -1640,17 +2329,20 @@ msgstr "Ukončiť"
 msgid "Exit editor"
 msgstr "Ukončiť editor"
 
+msgid "Exit input device selection."
+msgstr "Ukončiť výber vstupného zariadenia."
+
 msgid "Exit network wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
 
 msgid "Exit the cleanup wizard"
 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
 
 msgid "Exit the wizard"
-msgstr "Ukončiť pomocníka"
+msgstr "Ukončiť sprievodcu"
 
 msgid "Exit wizard"
-msgstr "Ukončiť pomocníka"
+msgstr "Ukončiť sprievodcu"
 
 msgid "Expert"
 msgstr "expertný"
@@ -1662,20 +2354,27 @@ msgid "Extended Setup..."
 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
 
 msgid "Extended Software"
-msgstr ""
+msgstr "Rozšírený softvér"
 
 msgid "Extended Software Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
 
 msgid "Extensions"
 msgstr "Rozšírenia"
 
 msgid "Extensions management"
-msgstr ""
+msgstr "Správa rozšírení"
 
 msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
 
+msgid ""
+"FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
+"a server using the file transfer protocol."
+msgstr ""
+"Prehliadač FTP umožäuje posielanie a sťahovanie súborov medzi Dreamboxom a "
+"serverom pomocou protokolu FTP."
+
 msgid "Factory reset"
 msgstr "Továrenské nastavenia"
 
@@ -1684,15 +2383,15 @@ msgstr "Zlyhalo"
 
 #, python-format
 msgid "Fan %d"
-msgstr ""
+msgstr "Ventilítor %d"
 
 #, python-format
 msgid "Fan %d PWM"
-msgstr ""
+msgstr "PWM ventilátora %d"
 
 #, python-format
 msgid "Fan %d Voltage"
-msgstr ""
+msgstr "Napätie na ventilátore %d"
 
 msgid "Fast"
 msgstr "rýchlo"
@@ -1709,12 +2408,36 @@ msgstr "rýchla doba"
 msgid "Favourites"
 msgstr "Obľúbené"
 
-msgid "Filesystem Check..."
+msgid "Fetching feed entries"
+msgstr "Zobraziť feedy"
+
+msgid "Fetching search entries"
+msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
+
+msgid "Filesystem Check"
 msgstr "Kontrola systému súborov"
 
 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
 
+msgid "Film & Animation"
+msgstr "Film a zábava"
+
+msgid "Filter"
+msgstr "Filter"
+
+msgid ""
+"Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
+"restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
+"it's Description.\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
+"časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
+"programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
+"Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
+"zvolený filter."
+
 msgid "Finetune"
 msgstr "Jemné nastavenie"
 
@@ -1731,9 +2454,14 @@ msgid "Finnish"
 msgstr "Fínčina"
 
 msgid ""
-"First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
+"First day to match events. No event that begins before this date will be "
+"matched."
 msgstr ""
-"Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
+"Prvý deň pre nájdenie programov. Nenájde sa žiadny program, ktorý začína "
+"pred týmto dátumom."
+
+msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
+msgstr "Najprv vytvorte štýl vzhľadu ovládacím modulom Ai.HD."
 
 msgid "Flash"
 msgstr "Flešovať"
@@ -1742,17 +2470,33 @@ msgid "Flashing failed"
 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
 
 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
-msgstr ""
+msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
 
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
-msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
-msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
+#, python-format
+msgid ""
+"Found a total of %d matching Events.\n"
+"%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
+msgstr ""
+"Nájdených celkom %d programov.\n"
+"%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených, zistených %d konfliktov."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Found a total of %d matching Events.\n"
+"%d Timer were added and %d modified."
+msgstr ""
+"Nájdených celkom %d programov.\n"
+"%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených."
 
 msgid "Frame size in full view"
 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
 
+msgid "France"
+msgstr "Francúzsko"
+
 msgid "French"
 msgstr "Francúzština"
 
@@ -1777,8 +2521,14 @@ msgstr "Piatok"
 msgid "Frisian"
 msgstr "Frízština"
 
-msgid "Fritz!Box FON IP address"
-msgstr "IP adresa Fritz!Box FON"
+msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
+msgstr "FritzCall zobrazuje volania prichádzajúce do Fritz!Boxa na Dreamboxe."
+
+msgid "Front USB Slot"
+msgstr "Predný slot USB"
+
+msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
+msgstr "Frontend pre /tmp/mmi.socket"
 
 #, python-format
 msgid "Frontprocessor version: %d"
@@ -1787,9 +2537,6 @@ msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
 msgid "Fsck failed"
 msgstr "Fsck zlyhalo"
 
-msgid "Function not yet implemented"
-msgstr "Funkcia ešte nie je zabudovaná"
-
 msgid ""
 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
 "Do you want to Restart the GUI now?"
@@ -1797,6 +2544,19 @@ msgstr ""
 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
 
+msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
+msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla pre FTP a Telnet."
+
+msgid ""
+"GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
+msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla v Dreamboxe pre FTP a Telnet"
+
+msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
+msgstr "GUI na zmenu hesla pre FTP a Telnet"
+
+msgid "Gaming"
+msgstr "Hry"
+
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brána"
 
@@ -1804,43 +2564,110 @@ msgid "General AC3 Delay"
 msgstr "Oneskorenie AC3"
 
 msgid "General AC3 delay (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
 
 msgid "General PCM Delay"
 msgstr "Oneskorenie PCM"
 
 msgid "General PCM delay (ms)"
+msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
+
+msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
 msgstr ""
 
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
+msgid "Genuine Dreambox"
+msgstr "Pravý Dreambox"
+
+msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
+msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
+
+msgid "Genuine Dreambox verification"
+msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa"
+
 msgid "German"
 msgstr "Nemčina"
 
+msgid "German storm information"
+msgstr "Nemecké búrkové informácie"
+
+msgid "German traffic information"
+msgstr "Nemecké dopravné informácie"
+
+msgid "Germany"
+msgstr "Nemecko"
+
+msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
+msgstr "Získajte informácie AudioCD z CDDB aCD-Text"
+
+msgid "Get latest experimental image"
+msgstr "Získať najnovší experimentálny image"
+
+msgid "Get latest release image"
+msgstr "Získať najnovší hotový image"
+
 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
 
+msgid "Global delay"
+msgstr "Celkové oneskorenie"
+
 msgid "Goto 0"
 msgstr "Otočiť na 0"
 
 msgid "Goto position"
 msgstr "Otočiť do pozície"
 
+msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
+msgstr "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG"
+
+msgid ""
+"GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
+"Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
+msgstr ""
+"Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG.\n"
+"Zobrazuje prehľad všetkých bežiacich a nasledujúcich TV programov."
+
 msgid "Graphical Multi EPG"
 msgstr "Grafický Multi EPG"
 
+msgid "Great Britain"
+msgstr "Veľká Británia"
+
 msgid "Greek"
 msgstr "Gréčtina"
 
 msgid "Green boost"
 msgstr "Zosilniť zelenú"
 
-msgid "Guard Interval"
-msgstr "Ochranný interval"
+msgid ""
+"Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
+"to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
+"iPhone using prowl."
+msgstr ""
+
+msgid "Guard interval"
+msgstr ""
+
+msgid "Guess existing timer based on begin/end"
+msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
+
+msgid "HD Interlace Mode"
+msgstr "Prekladaný režim HD"
+
+msgid "HD Progressive Mode"
+msgstr "Progresívny režim HD"
+
+msgid "HD videos"
+msgstr "Videá HD"
 
-msgid "Guard interval mode"
-msgstr "Režim ochranného intervalu"
+msgid "HTTP Port"
+msgstr "Port HTTP"
+
+msgid "HTTPS Port"
+msgstr "Port HTTPS"
 
 msgid "Harddisk"
 msgstr "Pevný disk"
@@ -1851,39 +2678,66 @@ msgstr "Nastavenie pevného disku"
 msgid "Harddisk standby after"
 msgstr "Uspať disk po"
 
+msgid "Help"
+msgstr "Pomocník"
+
+msgid "Hidden network"
+msgstr ""
+
 msgid "Hidden network SSID"
 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
 
 msgid "Hidden networkname"
-msgstr ""
-
-msgid "Hierarchy Information"
-msgstr "Hierarchické informácie"
+msgstr "Skrytý názov siete"
 
-msgid "Hierarchy mode"
-msgstr "Hierarchický režim"
+msgid "Hierarchy info"
+msgstr ""
 
 msgid "High bitrate support"
 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
 
+msgid "History"
+msgstr "História"
+
+msgid "Holland"
+msgstr "Holandsko"
+
+msgid "Hong Kong"
+msgstr "Hong Kong"
+
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Vodorovná"
 
+msgid "Hotplugging for removeable devices"
+msgstr "Rýchle pripojenie vyberateľných zariadení"
+
 msgid "How many minutes do you want to record?"
 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
 
 msgid "How to handle found crashlogs?"
 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
 
+msgid "Howto & Style"
+msgstr "Urob si sám a životný štýl"
+
 msgid "Hue"
 msgstr "Odtieň"
 
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Maďarčina"
 
+msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
+msgstr "Prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox"
+
 msgid "IP Address"
 msgstr "Adresa IP"
 
+msgid "IP:"
+msgstr "IP:"
+
+msgid "IRC Client for Enigma2"
+msgstr "Klient IRC pre Enigmu2"
+
 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
 
@@ -1893,8 +2747,13 @@ msgstr "Cesta ISO"
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandčina"
 
-msgid "If you can see this page, please press OK."
-msgstr "Ak vidíte túto stranu, stlačte tlačidlo OK."
+#, python-format
+msgid ""
+"If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
+"event if it records at least 80%% of the it."
+msgstr ""
+"Ak je zapnutá táto funkcia, existujúci časovač sa bude považovať za "
+"nahrávajúci, ak zaznamená aspoň 80% % programu."
 
 msgid ""
 "If you see this, something is wrong with\n"
@@ -1924,11 +2783,14 @@ msgstr ""
 "kroku.\n"
 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
 
-msgid "Image flash utility"
-msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
+msgid "Import AutoTimer"
+msgstr "Importovať autočasovač"
 
-msgid "Image-Upgrade"
-msgstr "Aktualizácia image"
+msgid "Import existing Timer"
+msgstr "Importovať existujúci časovač"
+
+msgid "Import from EPG"
+msgstr "Importovať z EPG"
 
 msgid "In Progress"
 msgstr "Prebieha"
@@ -1938,15 +2800,28 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
 
+msgid "Include"
+msgstr "Zahrnúť"
+
 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
 
+msgid "Increase delay"
+msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
+
+#, python-format
+msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
+
 msgid "Increased voltage"
 msgstr "Zvýšené napätie"
 
 msgid "Index"
 msgstr "Index"
 
+msgid "India"
+msgstr "India"
+
 msgid "Info"
 msgstr "Informačná lišta"
 
@@ -1962,11 +2837,17 @@ msgstr "Informácie"
 msgid "Init"
 msgstr "Inic."
 
+msgid "Initial Fast Forward speed"
+msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
+
+msgid "Initial Rewind speed"
+msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
+
 msgid "Initial location in new timers"
-msgstr ""
+msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
 
-msgid "Initialization..."
-msgstr "Inicializácia..."
+msgid "Initialization"
+msgstr "Inicializácia"
 
 msgid "Initialize"
 msgstr "Inicializovať"
@@ -1977,6 +2858,12 @@ msgstr "Inicializujem pevný disk"
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
+msgid "Input device setup"
+msgstr "Nastavenie vstupného zariadenia"
+
+msgid "Input devices"
+msgstr "Vstupné zariadenia"
+
 msgid "Install"
 msgstr "Inštalovať"
 
@@ -2020,16 +2907,10 @@ msgid "Instant Record..."
 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
 
 msgid "Instant record location"
-msgstr ""
-
-msgid "Integrated Ethernet"
-msgstr "Integrovaný eternet"
-
-msgid "Integrated Wireless"
-msgstr "Integrovaná WLAN"
+msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
 
 msgid "Interface: "
-msgstr ""
+msgstr "Rozhranie:"
 
 msgid "Intermediate"
 msgstr "stredný"
@@ -2037,6 +2918,15 @@ msgstr "stredný"
 msgid "Internal Flash"
 msgstr "Interná pamäť flash"
 
+msgid "Internal LAN adapter."
+msgstr "Adaptér internej LAN"
+
+msgid "Internal USB Slot"
+msgstr "Interný slot USB"
+
+msgid "Internal firmware updater"
+msgstr "Interný aktualizátor firmvéru"
+
 msgid "Invalid Location"
 msgstr "Neplatné umiestnenie"
 
@@ -2044,21 +2934,63 @@ msgstr "Neplatné umiestnenie"
 msgid "Invalid directory selected: %s"
 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
 
+msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
+msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
+
+msgid "Invalid response from server."
+msgstr "Neplatná odozva zo servera"
+
+#, python-format
+msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
+msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
+
+msgid "Invalid selection"
+msgstr "Neplatný výber"
+
 msgid "Inversion"
 msgstr "Inverzia"
 
-msgid "Invert display"
-msgstr "Inverzné farby displeja"
-
 msgid "Ipkg"
 msgstr "Ipkg"
 
+msgid "Ireland"
+msgstr "Írsko"
+
 msgid "Is this videomode ok?"
 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
 
+msgid "Israel"
+msgstr "Izrael"
+
+msgid ""
+"It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
+"deny specific ones.\n"
+"An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
+"Service (inside a Bouquet).\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
+"vylúčiť.\n"
+"Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
+"zakázaná (v rámci buketu).\n"
+"Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
+"zvolené."
+
 msgid "Italian"
 msgstr "Taliančina"
 
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
+msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe"
+
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
+msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe z www.google.it."
+
+msgid "Italy"
+msgstr "Taliansko"
+
+msgid "Japan"
+msgstr "Japonsko"
+
 msgid "Job View"
 msgstr "Prehľad úloh"
 
@@ -2066,6 +2998,59 @@ msgstr "Prehľad úloh"
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
 
+msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+msgstr "Vzhľad BrushedAlu-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
+msgstr "Vzhľa DreamMM-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
+msgstr "Vzhľad Elgato-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's SWAIN skin"
+msgstr "Vzhľad SWAIN, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
+msgstr "Vzhľad SWAIN-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's UltraViolet skin"
+msgstr "Vzhľad UltraViolet, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's YADS-HD skin"
+msgstr "Vzhľad YADS-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD skin"
+msgstr "Vzhľad dTV-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+msgstr " Vzhľad dTV-HD-Reloaded, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's dmm-HD skin"
+msgstr "Vzhľad dmm-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
+msgstr "Vzhľad dreamTV-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's simple skin"
+msgstr "Jednoduchý vzhľad, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni-HD1 skin"
+msgstr "Vzhľad Kerni-HD1"
+
+msgid "Kerni-HD1R2 skin"
+msgstr "Vzhľad Kerni-HD1R2"
+
+msgid "Kernis HD1 skin"
+msgstr "Vzhľad HD1, autor Kerni"
+
+#, python-format
+msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
+msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
+
+#, python-format
+msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
+msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
+
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Klávesnica"
 
@@ -2078,9 +3063,15 @@ msgstr "Nastavenie klávesnice"
 msgid "Keymap"
 msgstr "Rozloženie klávesov"
 
+msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
+msgstr "Detský časovač umožňuje kontrolovať denné využívanie televízora deťmi"
+
 msgid "LAN Adapter"
 msgstr "Adaptér LAN"
 
+msgid "LAN connection"
+msgstr "Pripojenie LAN"
+
 msgid "LNB"
 msgstr "LNB"
 
@@ -2093,14 +3084,21 @@ msgstr "LOF/H"
 msgid "LOF/L"
 msgstr "LOF/L"
 
+msgid "Language"
+msgstr "Jazyk"
+
 msgid "Language selection"
 msgstr "Voľba jazyka"
 
-msgid "Language..."
-msgstr "Jazyk..."
-
 msgid "Last config"
-msgstr "Posledný config"
+msgstr "Posledné nastavenie"
+
+msgid ""
+"Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
+"matched."
+msgstr ""
+"Posledný deň pre nájdenie programov. Aby sa programy našli, musia začínať "
+"pred týmto dátumom."
 
 msgid "Last speed"
 msgstr "Posledná rýchlosť"
@@ -2137,7 +3135,7 @@ msgid "Limits on"
 msgstr "Zapnúť limity"
 
 msgid "Link Quality:"
-msgstr ""
+msgstr "Kvalita spojenia:"
 
 msgid "Link:"
 msgstr "Spojenie:"
@@ -2145,9 +3143,18 @@ msgstr "Spojenie:"
 msgid "Linked titles with a DVD menu"
 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
 
+msgid "List available networks"
+msgstr ""
+
 msgid "List of Storage Devices"
 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
 
+msgid "Listen and record internet radio"
+msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio"
+
+msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
+msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio na Dreamboxe"
+
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litovčina"
 
@@ -2157,14 +3164,23 @@ msgstr "Natiahnuť"
 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
 
+msgid "Load feed on startup:"
+msgstr "Na začiatku načítať feed:"
+
+msgid "Load movie-length"
+msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
+
 msgid "Local Network"
 msgstr "Miestna sieť"
 
+msgid "Local share name"
+msgstr "Miestne zdieľané meno"
+
 msgid "Location"
 msgstr "Umiestnenie"
 
 msgid "Location for instant recordings"
-msgstr ""
+msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
 
 msgid "Lock:"
 msgstr "Signál:"
@@ -2175,9 +3191,22 @@ msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
 msgid "Long Keypress"
 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
 
+msgid "Long filenames"
+msgstr "Dlhé názvy súborov"
+
 msgid "Longitude"
 msgstr "Zem. dĺžka"
 
+msgid "Lower bound of timespan."
+msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
+
+msgid ""
+"Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
+"nepočítajú."
+
 msgid "MMC Card"
 msgstr "Karta MMC"
 
@@ -2200,7 +3229,26 @@ msgid "Make this mark just a mark"
 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
 
 msgid "Manage extensions"
-msgstr ""
+msgstr "Spravovať rozšírenia"
+
+msgid "Manage local files"
+msgstr "Správa miestnych súborov"
+
+msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
+msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte a v režime rádia."
+
+msgid "Manage logos to display at boottime"
+msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte"
+
+msgid "Manage network shares"
+msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
+
+msgid ""
+"Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
+msgstr "Spravovať hudobné súbory a prehrávať ich prehrávačom hudby Merlin."
+
+msgid "Manage your network shares..."
+msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
 
 msgid "Manage your receiver's software"
 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
@@ -2208,6 +3256,9 @@ msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
 
+msgid "Manual configuration"
+msgstr "Ručná konfigurácia"
+
 msgid "Manual transponder"
 msgstr "Transpondér ručne"
 
@@ -2220,8 +3271,29 @@ msgstr "Rezerva po skončení programu"
 msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
 
+#, python-format
+msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
+msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
+
+msgid "Match title"
+msgstr "Hľadať titul"
+
+#, python-format
+msgid "Match title: %s"
+msgstr "Hľadať titul: %s"
+
 msgid "Max. Bitrate: "
+msgstr "Max. dátový tok:"
+
+msgid "Maximum duration (in m)"
+msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
+
+msgid ""
+"Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
+"time (without offset) it won't be matched."
 msgstr ""
+"Maximálne trvanie programu pre zhodu. Ak je program dlhší (bez posunu), "
+"nebude vyhovovať."
 
 msgid "Media player"
 msgstr "Prehrávač médií"
@@ -2229,6 +3301,22 @@ msgstr "Prehrávač médií"
 msgid "MediaPlayer"
 msgstr "Prehrávač médií"
 
+msgid ""
+"MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
+"possible actions like viewing pictures or playing movies."
+msgstr ""
+"MediaScanner nájde na zariadeniach prehrávateľné súbory a zobrazí menu s "
+"možnosťami, ako je prezeranie obrázkov alebo prehrávanie filmov."
+
+msgid ""
+"Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
+"Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
+"view cover and album information."
+msgstr ""
+"Prehrávač médií prehrá vaše obľúbené skladby a videá.\n"
+"Prehrajte si obľúbenú hudbu a videá, zorganizuute do zoznamov na "
+"prehrávanie, prezrite si informácie o albume."
+
 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
 
@@ -2238,12 +3326,18 @@ msgstr "Médium nie je prázdne!"
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
+msgid "Merlin Music Player and iDream"
+msgstr "Prehrávač hudby Merlin a iDream"
+
 msgid "Message"
 msgstr "Správa"
 
 msgid "Message..."
 msgstr "Správa..."
 
+msgid "Mexico"
+msgstr "Mexiko"
+
 msgid "Mkfs failed"
 msgstr "Mkfs zlyhalo"
 
@@ -2253,6 +3347,9 @@ msgstr "Režim"
 msgid "Model: "
 msgstr "Model: "
 
+msgid "Modify existing timers"
+msgstr "Upravte existujúce časovače"
+
 msgid "Modulation"
 msgstr "Modulácia"
 
@@ -2268,23 +3365,130 @@ msgstr "Po-Pi"
 msgid "Monday"
 msgstr "Pondelok"
 
+msgid "Monthly"
+msgstr "Mesačne"
+
+msgid "More video entries."
+msgstr "Ďalšie položky videa."
+
 msgid "Mosquito noise reduction"
+msgstr "Potlačenie šumu na hranách"
+
+msgid "Most discussed"
+msgstr "Najdiskutovanejšie"
+
+msgid "Most linked"
 msgstr ""
 
+msgid "Most popular"
+msgstr "Najpopulárnejšie"
+
+msgid "Most recent"
+msgstr "Nejnovšie"
+
+msgid "Most responded"
+msgstr "Najviac odpovedané"
+
+msgid "Most viewed"
+msgstr "Najpozeranejšie"
+
 msgid "Mount failed"
 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
 
+msgid "Mount informations"
+msgstr "Informácie o prístupe"
+
+msgid "Mount options"
+msgstr "Voľby prístupu"
+
+msgid "Mount type"
+msgstr "Typ prístupu"
+
+msgid "MountManager"
+msgstr "MountManager"
+
+msgid ""
+"Mounted/\n"
+"Unmounted"
+msgstr ""
+"Primontované/\n"
+"Odmontované"
+
+msgid "Mountpoints management"
+msgstr "Správa prístupových bodov"
+
+msgid "Mounts editor"
+msgstr "Editor prístupových bodov"
+
+msgid "Mounts management"
+msgstr "Správa prístupových bodov"
+
 msgid "Move Picture in Picture"
 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
 
 msgid "Move east"
 msgstr "Pootočiť východne"
 
+msgid "Move plugin screen"
+msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
+
+msgid "Move screen down"
+msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
+
+msgid "Move screen to the center of your TV"
+msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
+
+msgid "Move screen to the left"
+msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
+
+msgid "Move screen to the lower left corner"
+msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
+
+msgid "Move screen to the lower right corner"
+msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
+
+msgid "Move screen to the middle of the left border"
+msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
+
+msgid "Move screen to the middle of the right border"
+msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
+
+msgid "Move screen to the right"
+msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
+
+msgid "Move screen to the upper left corner"
+msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
+
+msgid "Move screen to the upper right corner"
+msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
+
+msgid "Move screen up"
+msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
+
 msgid "Move west"
 msgstr "Pootočiť západne"
 
+msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
+msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov (po nemecky)."
+
+msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
+msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov"
+
 msgid "Movie location"
+msgstr "Umiestenie filmu"
+
+msgid ""
+"MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
+msgstr ""
+"Značkovač filmov pridá do nahraných filmov značky na triedenie veľkého "
+"zoznamu filmov."
+
+msgid ""
+"Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
+"the movielist."
 msgstr ""
+"Náhľad zoznamu filmov vytvorí obrázky z nahrávok a zobrazí ich v zozname "
+"filmov."
 
 msgid "Movielist menu"
 msgstr "Menu filmov"
@@ -2292,30 +3496,76 @@ msgstr "Menu filmov"
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Multi EPG"
 
+msgid "Multi-EPG bouquet selection"
+msgstr ""
+
 msgid "Multimedia"
 msgstr "Multimédiá"
 
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Dekóduje viac staníc"
 
+msgid "Multiplex"
+msgstr ""
+
 msgid "Multisat"
 msgstr "viac satelitov"
 
+msgid "Music"
+msgstr "Hudba"
+
 msgid "Mute"
 msgstr "Umlčovač"
 
+msgid "My TubePlayer"
+msgstr "Prehrávač MyTube"
+
+msgid "MyTube Settings"
+msgstr "Nastavenia MyTube"
+
+msgid "MyTubePlayer"
+msgstr "Prehrávač MyTube"
+
+msgid "MyTubePlayer Help"
+msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
+
+msgid "MyTubePlayer active video downloads"
+msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
+
+msgid "MyTubePlayer settings"
+msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
+
+msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
+msgstr "Informačné okno MyTube"
+
+msgid "MyTubeVideohelpScreen"
+msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
+
 msgid "N/A"
 msgstr "Nie je k dispozícii"
 
+msgid ""
+"NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
+"Vodafone Easybox) on your Dreambox."
+msgstr ""
+"Klient NCID zobrazí na Dreamboxe prichádzajúce volania zo servera NCID "
+"(napr. Vodafone Easybox)"
+
 msgid "NEXT"
 msgstr "NASLED."
 
 msgid "NFI Image Flashing"
-msgstr ""
+msgstr "Flešovanie image NFI"
 
 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
 
+msgid "NFS share"
+msgstr "Zdieľanie NFS"
+
+msgid "NIM"
+msgstr "Tuner"
+
 msgid "NOW"
 msgstr "TERAZ"
 
@@ -2338,6 +3588,105 @@ msgstr "Nastavenie DNS"
 msgid "Nameserver settings"
 msgstr "Nastavenie DNS"
 
+msgid "Namespace"
+msgstr ""
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox"
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine pre Dreambox"
+
 msgid "Netmask"
 msgstr "Maska siete"
 
@@ -2345,10 +3694,10 @@ msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
 msgid "Network Configuration..."
-msgstr "Konfigurácia siete"
+msgstr "Konfigurácia siete..."
 
 msgid "Network Mount"
-msgstr "Pripojenie siete"
+msgstr "Sieťový prístup"
 
 msgid "Network SSID"
 msgstr "Sieťový SSID"
@@ -2357,7 +3706,7 @@ msgid "Network Setup"
 msgstr "Nastavenie siete"
 
 msgid "Network Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sprievodca sieťou"
 
 msgid "Network scan"
 msgstr "Vyhľadať sieť"
@@ -2371,24 +3720,39 @@ msgstr "Test siete"
 msgid "Network test..."
 msgstr "Test siete..."
 
-msgid "Network..."
-msgstr "Sieť..."
+msgid "Network test: "
+msgstr "Test siete:"
 
 msgid "Network:"
 msgstr "Sieť:"
 
+msgid "NetworkBrowser"
+msgstr "Prehľadávač siete"
+
 msgid "NetworkWizard"
 msgstr "Sprievodca nast. siete"
 
+msgid "Networkname (SSID)"
+msgstr "Názov siete (SSID)"
+
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
+
 msgid "New"
 msgstr "Nové"
 
-msgid "New pin"
+msgid "New PIN"
 msgstr "Nový PIN"
 
+msgid "New Zealand"
+msgstr "Nový Zéland"
+
 msgid "New version:"
 msgstr "Nová verzia:"
 
+msgid "News & Politics"
+msgstr "Správy a politika"
+
 msgid "Next"
 msgstr "Nasled."
 
@@ -2398,14 +3762,11 @@ msgstr "Nie"
 msgid "No (supported) DVDROM found!"
 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
 
-msgid "No 50 Hz, sorry. :("
-msgstr "Nedá sa nastaviť 50 Hz. "
-
 msgid "No Connection"
-msgstr ""
+msgstr "Nie je spojenie"
 
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
-msgstr "Pevný disk nebol nenájdený alebo nebol inicializovaný."
+msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
 
 msgid "No Networks found"
 msgstr "Nenájdená sieť"
@@ -2421,7 +3782,7 @@ msgstr ""
 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
 
 msgid "No description available."
-msgstr "Nie je k dispozícii opis"
+msgstr "Opis nie je k dispozícii."
 
 msgid "No details for this image file"
 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
@@ -2430,21 +3791,26 @@ msgid "No displayable files on this medium found!"
 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
 
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
-msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie"
+msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
 
 msgid ""
 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
 "forward/backward!"
 msgstr ""
+"Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
+"dopredu alebo dozadu."
 
 msgid "No free tuner!"
 msgstr "Nie je voľný tuner!"
 
 msgid "No network connection available."
-msgstr ""
+msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
+
+msgid "No network devices found!"
+msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
 
 msgid "No networks found"
-msgstr ""
+msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
 
 msgid ""
 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
@@ -2454,6 +3820,9 @@ msgstr ""
 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
 
+msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
+msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
+
 msgid "No positioner capable frontend found."
 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
 
@@ -2461,10 +3830,10 @@ msgid "No satellite frontend found!!"
 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
 
 msgid "No tags are set on these movies."
-msgstr "Žiadne štítky nie sú nastavené na týchto filmoch."
+msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
 
 msgid "No to all"
-msgstr ""
+msgstr "Nie pre všetky"
 
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
@@ -2476,9 +3845,6 @@ msgstr ""
 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
 
-msgid "No useable USB stick found"
-msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
-
 msgid ""
 "No valid service PIN found!\n"
 "Do you like to change the service PIN now?\n"
@@ -2497,8 +3863,14 @@ msgstr ""
 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
 
+msgid "No videos to display"
+msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
+
 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
-msgstr ""
+msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
+
+msgid "No wireless networks found! Searching..."
+msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Hľadám ..."
 
 msgid ""
 "No working local network adapter found.\n"
@@ -2527,8 +3899,17 @@ msgstr ""
 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
 "miestne sieťové rozhranie."
 
+msgid "No, but play video again"
+msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
+
 msgid "No, but restart from begin"
-msgstr "Nie, ale začať od začiatku"
+msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
+
+msgid "No, but switch to video entries."
+msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
+
+msgid "No, but switch to video search."
+msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
 
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "Nie, nič neurobiť."
@@ -2536,11 +3917,17 @@ msgstr "Nie, nič neurobiť."
 msgid "No, just start my dreambox"
 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
 
+msgid "No, never"
+msgstr "Nie, nikdy"
+
 msgid "No, not now"
-msgstr "Nie, teraz nie"
+msgstr "Nie, teraz nie."
+
+msgid "No, remove them."
+msgstr "Nie, odstrániť."
 
 msgid "No, scan later manually"
-msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
+msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
 
 msgid "No, send them never"
 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
@@ -2552,12 +3939,21 @@ msgstr "Žiadne"
 msgid "Nonlinear"
 msgstr "Nelineárne"
 
+msgid "Nonprofits & Activism"
+msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
+
 msgid "North"
 msgstr "severne"
 
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Nórčina"
 
+msgid "Not after"
+msgstr "Nie po"
+
+msgid "Not before"
+msgstr "Nie pred"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
@@ -2566,6 +3962,12 @@ msgstr ""
 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
 "MB, ale je len %d MB.)"
 
+msgid "Not fetching feed entries"
+msgstr "Nenačítavam feedy"
+
+msgid "Not-Associated"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
@@ -2584,6 +3986,9 @@ msgstr ""
 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
 
+msgid "Number of scheduled recordings left."
+msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
+
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -2596,6 +4001,9 @@ msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
 msgid "OK, remove some extensions"
 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
 
+msgid "ONID"
+msgstr ""
+
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "Nastavenia OSD"
 
@@ -2605,33 +4013,79 @@ msgstr "Viditeľnosť OSD"
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnúť"
 
+msgid "Offset after recording (in m)"
+msgstr "Posun po zázname (v min)"
+
+msgid "Offset before recording (in m)"
+msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
+
 msgid "On"
 msgstr "Zapnúť"
 
+msgid "On any service"
+msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
+
+msgid "On same service"
+msgstr "Na tej istej stanici"
+
 msgid "One"
 msgstr "Jeden"
 
-msgid "Online-Upgrade"
-msgstr "Aktualizácia online"
+msgid "Only AutoTimers created during this session"
+msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
 
 msgid "Only Free scan"
 msgstr "Vyhľadať len FTA"
 
 msgid "Only extensions."
-msgstr ""
+msgstr "Len rozšírenia."
+
+msgid "Only match during timespan"
+msgstr "Hľadať len v časovom období"
+
+#, python-format
+msgid "Only on Service: %s"
+msgstr "Len na stanici: %s"
+
+msgid "Open Context Menu"
+msgstr "Otvoriť kontextové menu"
+
+msgid "Open plugin menu"
+msgstr "Otvoriť menu modulu"
 
 msgid "Optionally enter your name if you want to."
-msgstr "Prípadne zadajte meno, ak chcete."
+msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
 
-msgid "Orbital Position"
+msgid "Orbital position"
 msgstr "Orbitálna pozícia"
 
+msgid "Outer Bound (+/-)"
+msgstr "Hranice (+/-)"
+
+msgid "Overlay for scrolling bars"
+msgstr "Prekrytie rolovacích pruhov"
+
+msgid "Override found with alternative service"
+msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
+
+msgid "Overwrite configuration files ?"
+msgstr "Prepísať konfiguračné súbory?"
+
+msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
+msgstr "Prepísať konfiguračné súbory pri aktualizácii softvéru? "
+
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
+msgid "PCR PID"
+msgstr ""
+
 msgid "PIDs"
 msgstr "PIDy"
 
+msgid "PMT PID"
+msgstr ""
+
 msgid "Package list update"
 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
 
@@ -2647,9 +4101,6 @@ msgstr "Správa balíčkov"
 msgid "Packet manager"
 msgstr "Správca balíčkov"
 
-msgid "Page"
-msgstr "Strana"
-
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
 msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
@@ -2669,12 +4120,31 @@ msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
 msgid "Parental control type"
 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
 
+msgid ""
+"Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
+"TV  program."
+msgstr ""
+"Partnerbox umožňuje upravovať časovače vzdialených Dreamboxov a streamovať "
+"ich TV program."
+
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
 msgid "Pause movie at end"
 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
 
+msgid "People & Blogs"
+msgstr "Ľudia a blogy"
+
+msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
+msgstr "Stále hodiny zobrazujú čas na obrazovke trvalo."
+
+msgid "Persian"
+msgstr "Perzština"
+
+msgid "Pets & Animals"
+msgstr "Deti a zvieratá"
+
 msgid "Phone number"
 msgstr "Telefónne číslo"
 
@@ -2706,24 +4176,60 @@ msgstr "Prehrať DVD"
 msgid "Play Music..."
 msgstr "Prehrať hudbu..."
 
+msgid "Play YouTube movies"
+msgstr "Prehrať filmy YouTube"
+
+msgid "Play music from Last.fm"
+msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm"
+
+msgid "Play music from Last.fm."
+msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm."
+
+msgid "Play next video"
+msgstr "Prehrať ďalšie video"
+
 msgid "Play recorded movies..."
 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
 
+msgid "Play video again"
+msgstr "Znova prehrať video"
+
+msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
+msgstr "Prehrať videá z počítača na Dreamboxe"
+
+msgid "Playback of Youtube through a PC"
+msgstr "Prehrávanie z YouTube cez počítač"
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams"
+msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov"
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams."
+msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov."
+
+msgid "Plays your favorite music and videos"
+msgstr "Prehrá obľúbené skladby a videá"
+
 msgid "Please Reboot"
-msgstr "Reštartovať"
+msgstr "Reštartujte"
 
 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
 
+msgid "Please add titles to the compilation."
+msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
+
+msgid ""
+"Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
+"not set a PIN."
+msgstr ""
+"Nezabúdajte, že ktokoľvek môže zrušiť rodičovskú zámku, ak nenastavíte PIN."
+
 msgid "Please change recording endtime"
 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
 
 msgid "Please check your network settings!"
 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
 
-msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
-msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
-
 msgid "Please choose an extension..."
 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
 
@@ -2738,19 +4244,17 @@ msgid ""
 "values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
+"Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
+"hodnôt.\n"
+"Po skončení stlačte OK a pokračujte."
 
 msgid ""
 "Please configure your internet connection by filling out the required "
 "values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
-
-msgid ""
-"Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
-"target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
-msgstr ""
-"Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
-"kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
+"Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
+"Po skončení stlačte OK a pokračujte."
 
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
@@ -2773,7 +4277,7 @@ msgstr "Zadajte názov nového adresára"
 msgid "Please enter the correct pin code"
 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
 
-msgid "Please enter the old pin code"
+msgid "Please enter the old PIN code"
 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
 
 msgid "Please enter your email address here:"
@@ -2782,6 +4286,9 @@ msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
 msgid "Please enter your name here (optional):"
 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
 
+msgid "Please enter your search term."
+msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
+
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
 
@@ -2798,8 +4305,8 @@ msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
 msgid "Please press OK!"
 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
 
-msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
-msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
+msgid "Please provide a Text to match"
+msgstr "Zadajte text na hľadanie"
 
 msgid "Please select a playlist to delete..."
 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
@@ -2807,12 +4314,18 @@ msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
 msgid "Please select a playlist..."
 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
 
+msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
+msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
+
 msgid "Please select a subservice to record..."
-msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie ..."
+msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
 
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Zvoľte podkanál..."
 
+msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
+msgstr "Zvoľte súbor NFI a stlačením zeleného tlačidla spusťte flash!"
+
 msgid "Please select an extension to remove."
 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
 
@@ -2825,9 +4338,6 @@ msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
 msgid "Please select tag to filter..."
 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
 
-msgid "Please select target directory or medium"
-msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
-
 msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
 
@@ -2837,12 +4347,18 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
+"\n"
+"Pokračujte stlačením OK."
 
 msgid ""
 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
+"\n"
+"Pokračujte stlačením OK."
 
 msgid "Please set up tuner B"
 msgstr "Nastavte tuner B"
@@ -2865,28 +4381,40 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
 "the OK button."
-msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK:"
+msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
+
+msgid "Please wait (Step 2)"
+msgstr "Čakajte (krok 2)"
 
 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
 
+msgid "Please wait for activation of your network mount..."
+msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
+
 msgid "Please wait while removing selected package..."
 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
 
+msgid "Please wait while removing your network mount..."
+msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
+
 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
 
 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
 
+msgid "Please wait while updating your network mount..."
+msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
+
 msgid "Please wait while we configure your network..."
 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
 
 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
-msgstr ""
+msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
 
 msgid "Please wait while we test your network..."
-msgstr ""
+msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
 
 msgid "Please wait while your network is restarting..."
 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
@@ -2895,22 +4423,29 @@ msgid "Please wait..."
 msgstr "Čakajte..."
 
 msgid "Please wait... Loading list..."
-msgstr "Čakajte... Naťahuje sa zoznam..."
+msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
 
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Prehliadač modulov"
 
 msgid "Plugin manager activity information"
-msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov..."
+msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
 
 msgid "Plugin manager help"
 msgstr "Pomocník správcu modulov"
 
+#, python-format
+msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
+msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
+
 msgid "Plugins"
 msgstr "Moduly"
 
-msgid "Polarity"
-msgstr "Polarita"
+msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
+msgstr "PodCast streamuje podcasty do Dreeamboxa."
+
+msgid "Poland"
+msgstr "Poľsko"
 
 msgid "Polarization"
 msgstr "Polarizácia"
@@ -2918,6 +4453,12 @@ msgstr "Polarizácia"
 msgid "Polish"
 msgstr "Poľština"
 
+msgid "Poll Interval (in h)"
+msgstr "Interval dopytovania (v hod)"
+
+msgid "Poll automatically"
+msgstr "Dopytovať automaticky"
+
 msgid "Port A"
 msgstr "Port A"
 
@@ -2933,6 +4474,9 @@ msgstr "Port D"
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugalčina"
 
+msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
+msgstr "Umiestnenie skončených časovačov v zozname časovačov"
+
 msgid "Positioner"
 msgstr "motor"
 
@@ -2948,39 +4492,79 @@ msgstr "Nastavenie motora"
 msgid "Positioner storage"
 msgstr "Pamäť motora"
 
+msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
+msgstr "Nastavenie pozicionéra vám pomôže s inštaláciou paraboly s motorom"
+
+msgid ""
+"Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
+"the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
+msgstr ""
+"Stav napájania po zázname. Zvoľte \"štand.\", ak nechcete zmeniť štandardné "
+"správanie enigma2 ani vaše vlastné hodnoty."
+
 msgid "Power threshold in mA"
 msgstr "Prah prúdu v mA"
 
 msgid "Predefined transponder"
 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
 
+msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
+msgstr "Pripravte si iný kľúč USB na flashovanie image"
+
 msgid "Preparing... Please wait"
 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
 
+msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
+msgstr "Stlačením INFO na DO si zobrazíte ďalšie informácie."
+
+msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
+msgstr "Stlačením MENU na DO si zobrazíte ďalšie možnosti."
+
 msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
 
 msgid "Press OK to activate the selected skin."
-msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzuhľad."
+msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
 
 msgid "Press OK to activate the settings."
-msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
+msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
+
+msgid "Press OK to collapse this host"
+msgstr "Stlačením OK zviniete tohto hostiteľa"
+
+msgid "Press OK to edit selected settings."
+msgstr "Stlačte OK a upravte zvolené nastavenia."
 
 msgid "Press OK to edit the settings."
 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
 
+msgid "Press OK to expand this host"
+msgstr "Stlačením OK rozviniete tohto hostiteľa"
+
 #, python-format
 msgid "Press OK to get further details for %s"
 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
 
+msgid "Press OK to mount this share!"
+msgstr ""
+
+msgid "Press OK to mount!"
+msgstr "Pre primontovanie stlačte OK."
+
+msgid "Press OK to save settings."
+msgstr "Stlačením OK uložte nastavenia."
+
 msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
 
 msgid "Press OK to select a Provider."
 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
 
+msgid "Press OK to select."
+msgstr "Zvoľte stlačením OK."
+
 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
-msgstr "Stlačením OK tvoľte alebo zrušte CAId."
+msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
 
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
@@ -2988,18 +4572,27 @@ msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
 msgid "Press OK to toggle the selection."
 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
 
-msgid "Press OK to view full changelog"
-msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
-
 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
-msgstr "Stlačením žletého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
+msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
 
 msgid "Prev"
 msgstr "Predch."
 
+msgid "Preview"
+msgstr "Náhľad"
+
+msgid "Preview AutoTimer"
+msgstr "Prezrieť autočasovač"
+
 msgid "Preview menu"
 msgstr "Prezrieť menu"
 
+msgid "Preview screenshots of running tv shows"
+msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov"
+
+msgid "Preview screenshots of running tv shows."
+msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov."
+
 msgid "Primary DNS"
 msgstr "Primárny DNS"
 
@@ -3027,9 +4620,15 @@ msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
 msgid "Providers"
 msgstr "Poskytovatelia"
 
+msgid "Published"
+msgstr "Zverejnené"
+
 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
 
+msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
+msgstr "Frontend Python pre /tmp/mmi.socket."
+
 msgid "Quick"
 msgstr "Rýchlo"
 
@@ -3045,18 +4644,30 @@ msgstr "VF výstup"
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-msgid "RSS Feed URI"
+msgid "RSS viewer"
+msgstr "Prezerač RSS"
+
+msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
 msgstr ""
 
 msgid "Radio"
 msgstr "Rádio"
 
+msgid "Ralink"
+msgstr ""
+
 msgid "Ram Disk"
 msgstr "Ram Disk"
 
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
+msgid "Rating"
+msgstr "Hodnotenie"
+
+msgid "Ratings: "
+msgstr "Hodnotenia:"
+
 msgid "Really close without saving settings?"
 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
 
@@ -3066,6 +4677,9 @@ msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
 
+msgid "Really quit MyTube Player?"
+msgstr "Naozaj ukončiť prehrávač MyTube?"
+
 msgid "Really reboot now?"
 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
 
@@ -3078,12 +4692,27 @@ msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
 msgid "Reboot"
 msgstr "Reštartovať"
 
+msgid "Recently featured"
+msgstr ""
+
 msgid "Reception Settings"
 msgstr "Nastavenia príjmu"
 
+msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
+msgstr "Opraviť súbory .ap a .sc"
+
+msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
+msgstr "Opraviť chýbajúce alebo poškodené súbory .ap a.sc nahraných filmov."
+
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
+msgid "Record a maximum of x times"
+msgstr "Nahrať maximálne x razy"
+
+msgid "Record on"
+msgstr "Nahrávka z"
+
 #, python-format
 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
@@ -3094,8 +4723,8 @@ msgstr "Nahrané súbory..."
 msgid "Recording"
 msgstr "Nahrávanie"
 
-msgid "Recording paths..."
-msgstr ""
+msgid "Recording paths"
+msgstr "Záznamové cesty"
 
 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
@@ -3106,18 +4735,39 @@ msgstr "Nahrávky"
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
 
-msgid "Reenter new pin"
-msgstr "Znova zadajte nový PIN"
+msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
+msgstr "Presmerovať oznamy na Growl, Snarl, Prowl alebo Syslog"
+
+msgid "Reenter new PIN"
+msgstr "Znova zadajte nový PIN."
 
 msgid "Refresh Rate"
 msgstr "Obnovovací kmitočet"
 
 msgid "Refresh rate selection."
-msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu"
+msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
+
+msgid "Related video entries."
+msgstr "Podobné videá"
+
+msgid "Relevance"
+msgstr "Závažnosť"
 
 msgid "Reload"
 msgstr "Znova natiahnuť"
 
+msgid "Reload Black-/Whitelists"
+msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
+
+msgid "Remember service PIN"
+msgstr "Zapamätať PIN stanice"
+
+msgid "Remember service PIN cancel"
+msgstr "Zapamätať zrušenie PINu stanice"
+
+msgid "Remote timer and remote TV player"
+msgstr "Diaľkový časovač a diaľkový prehrávač TV"
+
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrániť"
 
@@ -3137,16 +4787,13 @@ msgid "Remove failed."
 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
 
 msgid "Remove finished."
-msgstr "Odstraňovanie skončené"
+msgstr "Odstraňovanie skončené."
 
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Odstrániť moduly"
 
-msgid "Remove the broken .NFI file?"
-msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
-
-msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
-msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
+msgid "Remove selected AutoTimer"
+msgstr "Odstrániť zvolený autočasovač"
 
 msgid "Remove timer"
 msgstr "Zmazať časovač"
@@ -3170,6 +4817,9 @@ msgstr "Premenovať"
 msgid "Rename crashlogs"
 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
 
+msgid "Rename your movies"
+msgstr "Premenovať filmy"
+
 msgid "Repeat"
 msgstr "Opakovať"
 
@@ -3182,12 +4832,33 @@ msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
 msgid "Repeats"
 msgstr "Opakovania"
 
+msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
+msgstr "Pri vyhľadávaní nahradiť zadávanie minút vyhľadávacím pruhom."
+
+msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
+msgstr "Nahradiť zadávanie prevíjania vyhľadávacím pruhom"
+
+msgid "Require description to be unique"
+msgstr "Opis musí byť jednoznačný"
+
+msgid "Required medium type:"
+msgstr "Požadovaný druh média:"
+
+msgid "Rescan"
+msgstr "Znova prehľadať"
+
 msgid "Reset"
 msgstr "Resetovať"
 
 msgid "Reset and renumerate title names"
 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
 
+msgid "Reset count"
+msgstr "Vynulovať počet"
+
+msgid "Reset saved position"
+msgstr "Vynulovať uloženú polohu"
+
 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
 
@@ -3197,6 +4868,9 @@ msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
+msgid "Response video entries."
+msgstr ""
+
 msgid "Restart"
 msgstr "Reštartovať"
 
@@ -3204,7 +4878,7 @@ msgid "Restart GUI"
 msgstr "Reštartovať GUI"
 
 msgid "Restart GUI now?"
-msgstr "Reštartovať GUI teraz?"
+msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
 
 msgid "Restart network"
 msgstr "Reštartovať sieť"
@@ -3230,16 +4904,22 @@ msgstr "Prebieha obnova"
 msgid "Restore system settings"
 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
 
-msgid ""
-"Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
-"settings now."
-msgstr ""
-"Obnova nastavení je dokončená. Stlačením tlačidla OK teraz aktivujte "
-"obnovené nastavenia."
+msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
+msgstr "Obnoviť Dreamboxa z kľúča USB"
+
+msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
+msgstr "Obmedziť \"po udalosti\" na určité časové obdobie?"
+
+msgid "Restrict to events on certain dates"
+msgstr "Obmedziť na programy v určitých dátumoch"
 
 msgid "Resume from last position"
 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
 
+#, python-format
+msgid "Resume position at %s"
+msgstr "Pokračovať v polohe %s"
+
 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
@@ -3265,7 +4945,7 @@ msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
 msgid "Right"
 msgstr "Doprava"
 
-msgid "Rolloff"
+msgid "Roll-off"
 msgstr ""
 
 msgid "Rotor turning speed"
@@ -3274,12 +4954,36 @@ msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
 msgid "Running"
 msgstr "Aktivované"
 
+msgid "Running in testmode"
+msgstr "Je v testovacom režime"
+
+msgid "Russia"
+msgstr "Rusko"
+
 msgid "Russian"
 msgstr "Ruština"
 
 msgid "S-Video"
 msgstr "S-Video"
 
+msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 25/50 Hz, prekladaný režim"
+
+msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 25/50 Hz, progresívny režim"
+
+msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 30/60 Hz, prekladaný režim"
+
+msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 30/60 Hz, progresívny režim"
+
+msgid "SID"
+msgstr ""
+
+msgid "SINGLE LAYER DVD"
+msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
+
 msgid "SNR"
 msgstr "SNR"
 
@@ -3287,7 +4991,27 @@ msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
 msgid "SSID:"
+msgstr "SSID:"
+
+msgid ""
+"SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
+"remotely.\n"
+"This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
+"default settings.\n"
+"\n"
+"You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
+"for Enigma2 instead."
 msgstr ""
+"SVDRP je protokol vyvinutý pre softvér VDR na diaľkové ovládanie set-top "
+"boxov.\n"
+"Tento modul podporuje len podmnožinu SVDRP a spúšťa sa automaticky s "
+"predvolenými nastaveniami.\n"
+"\n"
+"Možno tento modul nepotrebujete a mali by ste radšej použiť bežné webové "
+"rozhranie pre Enigmu2."
+
+msgid "SVDRP server for Enigma2"
+msgstr "Server SVDRP pre Enigmu2"
 
 msgid "Sat"
 msgstr "So"
@@ -3301,18 +5025,25 @@ msgstr "Satelit"
 msgid "Satellite Equipment Setup"
 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
 
+msgid "Satellite equipment"
+msgstr "Satelitné zariadenie"
+
+msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
+msgstr ""
+"Ovládač satelitného zariadenia vám umožní jemne upraviť nastavenia DiSEqC"
+
 msgid "Satellites"
 msgstr "Satelity"
 
 msgid "Satfinder"
 msgstr "Hľadač satelitov"
 
+msgid "Satfinder helps you to align your dish"
+msgstr "Hľadač satelitov vám pomôže nasmerovať parabolu"
+
 msgid "Sats"
 msgstr ""
 
-msgid "Satteliteequipment"
-msgstr "Satelitné zariadenie"
-
 msgid "Saturation"
 msgstr "Sýtosť"
 
@@ -3325,8 +5056,20 @@ msgstr "Uložiť"
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
 
+msgid "Save current delay to key"
+msgstr "Uložiť aktuálne oneskorenie pod tlačidlo"
+
+msgid "Save to key"
+msgstr "Uložiť pod tlačidlo"
+
+msgid "Save values and close plugin"
+msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť modul"
+
+msgid "Save values and close screen"
+msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť obrazovku"
+
 msgid "Scaler sharpness"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrosť škálovania"
 
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Škálovací režim"
@@ -3337,6 +5080,9 @@ msgstr "Vyhľadať"
 msgid "Scan Files..."
 msgstr "Vyhľadať súbory..."
 
+msgid "Scan NFS share"
+msgstr "Prehľadať zdieľanie NFS"
+
 msgid "Scan QAM128"
 msgstr "Prehľadať QAM128"
 
@@ -3359,7 +5105,7 @@ msgid "Scan SR6900"
 msgstr "Prehľadať SR6900"
 
 msgid "Scan Wireless Networks"
-msgstr "Vyhľadať bazdrôt. siete"
+msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
 
 msgid "Scan additional SR"
 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
@@ -3400,46 +5146,94 @@ msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
 msgid "Scan band US SUPER"
 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
 
-msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
-"WLAN USB Stick\n"
-msgstr ""
-"Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich cez WLAN USB "
-"kľúč\n"
+msgid "Scan devices for playable media files"
+msgstr "Nájsť na zariadeniach prehrávateľné súbory"
+
+msgid "Scan range"
+msgstr "Rozsah prehľadávania"
 
 msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
+"Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
 "selected wireless device.\n"
 msgstr ""
 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
 
+msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
+msgstr "Prehľadá predvolené lamedb triedené podľa satelitov"
+
 msgid ""
 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
 msgstr ""
 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
 
+msgid "Science & Technology"
+msgstr "Veda a technika"
+
+msgid "Search Term(s)"
+msgstr "Hľadať termín(y)"
+
+msgid "Search category:"
+msgstr "Hľadať kategóriu:"
+
 msgid "Search east"
 msgstr "Hľadať východne"
 
+msgid "Search for network shares"
+msgstr "Hľadať sieťové zdieľanie"
+
+msgid "Search for network shares..."
+msgstr "Hľadanie sieťového zdieľania..."
+
+msgid "Search region:"
+msgstr "Oblasť vyhľadávania:"
+
+msgid "Search restricted content:"
+msgstr "Hľadať zakázaný obsah:"
+
+msgid "Search strictness"
+msgstr "Presnosť vyhľadávania"
+
+msgid "Search through the EPG"
+msgstr "Hľadanie pomocou EPG"
+
+msgid "Search type"
+msgstr "Typ vyhľadávania"
+
 msgid "Search west"
 msgstr "Hľadať západne"
 
 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
 
 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
 
+msgid "Searching your network. Please wait..."
+msgstr "Prehľadávam sieť. Čakajte..."
+
 msgid "Secondary DNS"
 msgstr "Sekundárny DNS"
 
+msgid "Security service not running."
+msgstr "Bezpečnostná služba nefunguje."
+
+msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
+msgstr "Zobraziť EPG (a PiP) staníc v informačnom pruhu."
+
 msgid "Seek"
 msgstr "Hľadanie"
 
 msgid "Select"
 msgstr "Zvoliť"
 
+msgid ""
+"Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
+"\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
+msgstr ""
+"Zvoľte \"Presná zhoda\", ak chcete, aby sa \"Hľadať titul\" zhodovalo "
+"presne, alebo \"Čiastočná zhoda\", ak stačí nájsť časť názvu programu."
+
 msgid "Select HDD"
 msgstr "Zvoľte pevný disk"
 
@@ -3452,26 +5246,41 @@ msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
 msgid "Select a movie"
 msgstr "Zvoľte film"
 
-msgid "Select audio mode"
-msgstr "Zvoľte režim zvuku"
+msgid "Select a timer to import"
+msgstr "Zvoľte časovač na importovanie"
 
 msgid "Select audio track"
 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
 
+msgid "Select bouquet to record on"
+msgstr "Zvoľte buket na nahrávanie"
+
 msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
 
-msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
-msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
+msgid "Select channel to record on"
+msgstr "Zvoľte stanicu pre záznam"
+
+msgid "Select desired image from feed list"
+msgstr "Zvoľte požadovaný image zo zoznamu"
+
+msgid "Select files for backup."
+msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie"
 
 msgid "Select files/folders to backup"
 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
 
-msgid "Select image"
-msgstr "Zvoľte image"
+msgid "Select input device"
+msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie"
+
+msgid "Select input device."
+msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie."
 
 msgid "Select interface"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoľte rozhranie"
+
+msgid "Select new feed to view."
+msgstr "Zvoľte nový feed na zobrazenie."
 
 msgid "Select package"
 msgstr "Zvoľte balíček"
@@ -3485,11 +5294,18 @@ msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
 msgid "Select service to add..."
 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
 
-msgid "Select upgrade source to edit."
-msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie na upravenie"
+#, python-format
+msgid "Select the key you want to set to %i ms"
+msgstr "Zvoľte tlačidlo, pod ktoré chcete nastaviť %i ms"
+
+msgid "Select the location to save the recording to."
+msgstr "Zvoľte umiestnenie pre ukladanie nahrávok."
 
-msgid "Select video input"
-msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
+msgid "Select type of Filter"
+msgstr "Zvoľte druh filtra"
+
+msgid "Select upgrade source to edit."
+msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
 
 msgid "Select video input with up/down buttons"
 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
@@ -3497,11 +5313,14 @@ msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
 
+msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
+msgstr "Zvoľte, či chcete uplatniť VEĽKÉ a malé písmená"
+
 msgid "Select wireless network"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
 
-msgid "Selected source image"
-msgstr "Zvolený zdrojový image"
+msgid "Select your choice."
+msgstr "Zvoľte svoj výber."
 
 msgid "Send DiSEqC"
 msgstr "Poslať DiSEqC"
@@ -3518,6 +5337,12 @@ msgstr "Opakovanie sekvencie"
 msgid "Serbian"
 msgstr "Srbčina"
 
+msgid "Server IP"
+msgstr "IP servera"
+
+msgid "Server share"
+msgstr "Zdieľanie servera"
+
 msgid "Service"
 msgstr "Stanica"
 
@@ -3527,6 +5352,9 @@ msgstr "Vyhľadávanie staníc"
 msgid "Service Searching"
 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
 
+msgid "Service delay"
+msgstr "Oneskorenie stanice"
+
 msgid "Service has been added to the favourites."
 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
 
@@ -3547,6 +5375,9 @@ msgstr ""
 "Stanica nebola nájdená!\n"
 "(SID nenájdený v PAT)"
 
+msgid "Service reference"
+msgstr ""
+
 msgid "Service scan"
 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
 
@@ -3563,21 +5394,40 @@ msgstr "Informácie o stanici"
 msgid "Services"
 msgstr "Stanice"
 
+msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
+msgstr "Nastaviť oneskorenie zvuku Bitstream/PCM"
+
+msgid "Set End Time"
+msgstr "Nastavte čas konca"
+
 msgid "Set Voltage and 22KHz"
 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
 
-msgid "Set as default Interface"
-msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
-
 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
 
+#, python-format
+msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
+msgstr "Nastaviť oneskorenie na %i ms (dá sa nastaviť)"
+
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
 
 msgid "Set limits"
 msgstr "Nastaviť limity"
 
+msgid "Set maximum duration"
+msgstr "Nastaviť maximálne trvanie"
+
+msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
+msgstr "Nastavením na NIE vypnete tento automatický časovač."
+
+msgid "Sets your Dreambox into Deep-Standby"
+msgstr "Vypne Dreambox"
+
+msgid "Setting key canceled"
+msgstr "Nastavovanie tlačidla zrušené"
+
 msgid "Settings"
 msgstr "Nastavenia"
 
@@ -3587,9 +5437,38 @@ msgstr "Nastavenia"
 msgid "Setup Mode"
 msgstr "Režim nastavení"
 
+msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
+msgstr "Nastavenie modulu Audio Sync"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
+"memory?"
+msgstr ""
+"Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
+"flash?"
+
 msgid "Sharpness"
 msgstr "Ostrosť"
 
+msgid "Short Movies"
+msgstr "Krátke filmy"
+
+msgid "Short filenames"
+msgstr "Krátke názvy súborov"
+
+msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
+msgstr "Má byť tento autočasovač obmedzený na časové obdobie?"
+
+msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
+msgstr ""
+"Má tento automatický časovač pasovať len do určitej dĺžky trvania programu?"
+
+msgid ""
+"Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
+msgstr ""
+"Majú sa nahrávky tohto autočasovača zaznamenať do vlastného umiestnenia?"
+
 msgid "Show Info"
 msgstr "Zobraziť informácie"
 
@@ -3602,6 +5481,15 @@ msgstr "Zobraziť stav WLAN"
 msgid "Show blinking clock in display during recording"
 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
 
+msgid "Show event-progress in channel selection"
+msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
+
+msgid "Show in extension menu"
+msgstr "Zobraziť v menu rozšírenia"
+
+msgid "Show info screen"
+msgstr "Zobraziť informácie"
+
 msgid "Show infobar on channel change"
 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
 
@@ -3611,6 +5499,9 @@ msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
 
+msgid "Show notification on conflicts"
+msgstr "Zobraziť oznamy o konfliktoch"
+
 msgid "Show positioner movement"
 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
 
@@ -3618,25 +5509,47 @@ msgid "Show services beginning with"
 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
 
 msgid "Show the radio player..."
-msgstr "Zobraziť režim rádia..."
+msgstr "Prehrávanie rádia..."
 
 msgid "Show the tv player..."
-msgstr "Zobraziť režim TV..."
+msgstr "Prehrávanie TV..."
+
+msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
+msgstr "Zobraziť obrázky z webovej kamery na televízore"
+
+msgid ""
+"Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
+"entries or to modify them."
+msgstr ""
+"Zobrazí zoznam histórie prepínania a umožní užívateľovi prepínať na položky "
+"alebo upravovať ich."
+
+msgid "Shows a list of recent zap entries"
+msgstr "Zobrazí zoznam posledných prepnutí"
+
+msgid "Shows average bitrate of video and audio"
+msgstr "Zobrazí priemerný dátový tok obrazu a zvuku"
+
+msgid "Shows statistics of watched services"
+msgstr "Zobrazí štatistiku sledovaných staníc"
+
+msgid "Shows the clock permanently on the screen"
+msgstr "Trvalo zobrazí hodiny na obrazovke"
 
 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
 
 msgid "Shutdown"
-msgstr ""
+msgstr "Vypnúť"
 
 msgid "Shutdown Dreambox after"
 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
 
 msgid "Signal Strength:"
-msgstr ""
+msgstr "Sila signálu:"
 
 msgid "Signal: "
-msgstr ""
+msgstr "Signál:"
 
 msgid "Similar"
 msgstr "Podobné"
@@ -3647,9 +5560,15 @@ msgstr "Podobné programy:"
 msgid "Simple"
 msgstr "jednoduchý"
 
+msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
+msgstr "Jednoduchý klient IRC GroupChat pre kanál e2 #dm8000-vip"
+
 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
 
+msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
+msgstr "SimpleRSS umožňuje čítať novinky RSS na Dreamboxe."
+
 msgid "Single"
 msgstr "Jeden"
 
@@ -3668,8 +5587,8 @@ msgstr "Jeden krok (GOP)"
 msgid "Skin"
 msgstr "Vzhľad"
 
-msgid "Skin..."
-msgstr "Vzhľad..."
+msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
+msgstr "Volič vzhľadov zobrazí menu s voliteľnými vzhľadmi"
 
 msgid "Skins"
 msgstr "Vzhľady"
@@ -3703,7 +5622,10 @@ msgid "Software"
 msgstr "Softvér"
 
 msgid "Software management"
-msgstr ""
+msgstr "Správa softvéru"
+
+msgid "Software manager setup"
+msgstr "Nastavenie správcu softvéru"
 
 msgid "Software restore"
 msgstr "Obnoviť softvér"
@@ -3711,12 +5633,15 @@ msgstr "Obnoviť softvér"
 msgid "Software update"
 msgstr "Aktualizovať softvér"
 
+msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
+msgstr "Správca softvéru spravuje softvér v Dreamboxe"
+
+msgid "Softwaremanager information"
+msgstr "Informácie správcu softvéru"
+
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
 
-msgid "Somewhere else"
-msgstr "Niekde inde"
-
 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
 
@@ -3724,25 +5649,18 @@ msgid "Sorry no backups found!"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
 
 msgid ""
-"Sorry your Backup destination does not exist\n"
-"\n"
-"Please choose an other one."
-msgstr ""
-"Umiestnenie zálohy neexistuje\n"
-"\n"
-"Zvoľte si iné umiestnenie."
-
-msgid ""
 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
 "Please choose an other one."
 msgstr ""
 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
-"\n"
 "Zvoľte si iné umiestnenie."
 
 msgid "Sorry, no Details available!"
 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
 
+msgid "Sorry, video is not available!"
+msgstr "Ľutujem, video je nedostupné!"
+
 msgid ""
 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
 "\n"
@@ -3756,6 +5674,9 @@ msgstr ""
 msgid "Sort A-Z"
 msgstr "Triediť A-Z"
 
+msgid "Sort AutoTimer"
+msgstr "Triediť autočasovače"
+
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort Time"
 msgstr "Triediť podľa času"
@@ -3769,18 +5690,41 @@ msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
 msgid "South"
 msgstr "južne"
 
+msgid "South Korea"
+msgstr "Južná Kórea"
+
+msgid "Spain"
+msgstr "Španielsko"
+
 msgid "Spanish"
 msgstr "Španielčina"
 
 msgid "Split preview mode"
 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
 
+msgid "Sports"
+msgstr "Šport"
+
 msgid "Standby"
 msgstr "Pohotovostný režim"
 
 msgid "Standby / Restart"
 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
 
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d PWM"
+msgstr "Pohotovosť, PWM ventilátora %d"
+
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d Voltage"
+msgstr "Pohotovosť, napätie ventilátora %d"
+
+msgid "Start Webinterface"
+msgstr "Spustiť webové rozhranie"
+
+msgid "Start easy your multimedia plugins with the PVR-button."
+msgstr "Jednoduché spúšťanie multimediálnych modulov tlačidlom PVR."
+
 msgid "Start from the beginning"
 msgstr "Spustiť od začiatku"
 
@@ -3790,21 +5734,38 @@ msgstr "Spustiť nahrávanie?"
 msgid "Start test"
 msgstr "Spustiť test"
 
+msgid "Start with following feed:"
+msgstr "Začať týmto feedom:"
+
 msgid "StartTime"
 msgstr "Začiatok"
 
 msgid "Starting on"
 msgstr "Začína od"
 
+msgid "Std. Feeds"
+msgstr ""
+
+msgid "Step by step network configuration"
+msgstr "Nastavenie siete krok za krokom"
+
 msgid "Step east"
 msgstr "Krok východne"
 
+msgid "Step in ms for arrow keys"
+msgstr "Krok pre šípky v ms"
+
+#, python-format
+msgid "Step in ms for key %i"
+msgstr "Krok pre tlačidlo %i v ms"
+
+#, python-format
+msgid "Step in ms for keys '%s'"
+msgstr "Krok pre tlačidlá '%s' v ms"
+
 msgid "Step west"
 msgstr "Krok západne"
 
-msgid "Stereo"
-msgstr "Stereo"
-
 msgid "Stop"
 msgstr "Zastaviť"
 
@@ -3835,6 +5796,12 @@ msgstr "Uložiť pozíciu"
 msgid "Stored position"
 msgstr "Uložená pozícia"
 
+msgid "Stream podcasts"
+msgstr "Streamovať podcasty"
+
+msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
+msgstr "Streamovacie moduly pre webovú stránku iptv orf.at."
+
 msgid "Subservice list..."
 msgstr "Zoznam podkanálov..."
 
@@ -3853,9 +5820,15 @@ msgstr "Ne"
 msgid "Sunday"
 msgstr "Nedeľa"
 
+msgid "Support \"Fast Scan\"?"
+msgstr "Podpora \\„Fast Scan\\“ "
+
 msgid "Swap Services"
 msgstr "Vymeniť stanice"
 
+msgid "Sweden"
+msgstr "Švédsko"
+
 msgid "Swedish"
 msgstr "Švédčina"
 
@@ -3865,11 +5838,11 @@ msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
 msgid "Switch to previous subservice"
 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
 
-msgid "Symbol Rate"
-msgstr "Symbolová rýchlosť"
+msgid "Switchable tuner types:"
+msgstr "Prepínateľné typy tunerov:"
 
-msgid "Symbolrate"
-msgstr "Symb. rých."
+msgid "Symbol rate"
+msgstr "Symbolová rýchlosť"
 
 msgid "System"
 msgstr "Systém"
@@ -3881,9 +5854,18 @@ msgstr "PREKLADATEĽ"
 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
 
+msgid "TSID"
+msgstr ""
+
+msgid "TV Charts of all users"
+msgstr ""
+
 msgid "TV System"
 msgstr "TV norma"
 
+msgid "TXT PID"
+msgstr ""
+
 msgid "Table of content for collection"
 msgstr "Obsah zostavy"
 
@@ -3896,8 +5878,20 @@ msgstr "Štítok 2"
 msgid "Tags"
 msgstr "Štítky"
 
+msgid "Tags the Timer/Recording will have."
+msgstr "Značky, ktoré budú mať nahrávky časovača."
+
+msgid "Tags: "
+msgstr "Značky:"
+
+msgid "Taiwan"
+msgstr "Taiwan"
+
 msgid "Temperature and Fan control"
-msgstr ""
+msgstr "Teplota a ventilátor"
+
+msgid "Temperature-dependent fan control."
+msgstr "Ovládanie ventilátora podľa teploty"
 
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Pozemné"
@@ -3906,17 +5900,23 @@ msgid "Terrestrial provider"
 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
 
 msgid "Test DiSEqC settings"
-msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqCsettings"
+msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqC"
 
 msgid "Test Type"
 msgstr "Druh testu"
 
+msgid "Test again"
+msgstr "Test siete"
+
 msgid "Test mode"
 msgstr "Testovací režim"
 
 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
 
+msgid "Test your DiSEqC equipment"
+msgstr "Vyskúšať zariadenie DiSEqC"
+
 msgid "Test-Messagebox?"
 msgstr "Hlásenie o teste?"
 
@@ -3924,6 +5924,8 @@ msgid ""
 "Thank you for using the wizard.\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Ďakujeme, že ste použili sprievodcu.\n"
+"Pokračujte stlačením OK."
 
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
@@ -3933,6 +5935,23 @@ msgstr ""
 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
 
 msgid ""
+"Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
+"List.\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+"Ďakujeme, že ste použili sprievodcu. Nový autočasovač bol pridaný do "
+"zoznamu.\n"
+"Stlačte OK a pokračujte."
+
+msgid ""
+"The CleanupWizard informs you when the internal free memory of your dreambox "
+"has dropped below a definable threshold.You can use this wizard to remove "
+"some plugins."
+msgstr ""
+"Sprievodca vyčistením (CleanupWizard) informuje o poklese voľnej pamäte pod "
+"stanovenú hranicu. Môžete ho použiť na odstránenie niektorých modulov."
+
+msgid ""
 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
 "players) instead?"
@@ -3942,37 +5961,156 @@ msgstr ""
 "prehrávačoch)?"
 
 msgid ""
-"The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
-"the feed server and save it on the stick?"
+"The Elektro Power Save plugin puts the box from standby to sleep mode (Deep "
+"Standby) at certain times.\n"
+"This only happens if the box is in standby and no recording is running or "
+"sheduled in the next 20 minutes.\n"
+"The box automatically wakes up for recordings or at the end of the sleep "
+"time. You therefore don't have to wait until it is on again."
 msgstr ""
-"USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
-"uložiť ho na kľúč?"
-
-msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
-msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
+"Modul Šetriča energie (Energy Power Save) v stanovenom čase prepne Dreambox "
+"z pohotovostného režimu do vypnutia (Deep Standby).\n"
+"Stane sa to len v prípade, že je DB v pohotovostnom režime, nenahráva sa, "
+"ani sa nemá v priebehu 20 minút nahrávať.\n"
+"DB sa automaticky zobudí pri nahrávaní alebo po skončení doby vypnutia, "
+"takže na to nemusíte čakať."
 
-#, python-format
 msgid ""
-"The directory %s is not writable.\n"
-"Make sure you select a writable directory instead."
+"The Hotplug plugin notifies your system of newly added or removed devices."
 msgstr ""
+"Modul Hotplug upozorní systém na novopridané alebo odstránené zariadenia."
 
-#, python-format
 msgid ""
-"The following device was found:\n"
-"\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Do you want to write the USB flasher to this stick?"
+"The NetworkWizard extension is not installed!\n"
+"Please install it."
 msgstr ""
-"Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
-"\n"
-"%s\n"
-"\n"
-"Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
+"Rozšírenie Sprievodca sieťou nie je nainštalované.\n"
+"Nainštalujte si ho."
 
-msgid "The following files were found..."
-msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
+msgid "The PIN code has been changed successfully."
+msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
+
+msgid "The PIN codes you entered are different."
+msgstr "Kódy PIN, ktoré ste zadali, sú rôzne."
+
+msgid ""
+"The PicturePlayer displays your photos on the TV.\n"
+"You can view them as thumbnails or slideshow."
+msgstr ""
+"Prehrávač obrázkov zobrazí fotografie na televízore.\n"
+"Môžete si ich pozrieť ako zmenšeniny alebo ako prezentáciu."
+
+msgid ""
+"The Satfinder plugin helps you to align your dish.\n"
+"It shows you informations about signal rate and errors."
+msgstr ""
+"Hľadač satelitov vám pomôže pri smerovaní paraboly.\n"
+"Zobrazí indormácie o sile signálu a chybovosti."
+
+msgid ""
+"The SkinSelector shows a menu with selectable skins.\n"
+"It's now easy to change the look and feel of your Dreambox."
+msgstr ""
+"Volič vzhľadov zobrazí menu s voliteľnými vzhľadmi.\n"
+"Teraz môžete zmeniť vzhľad a dojem z Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"The SoftwareManager manages your Dreambox software.\n"
+"It's easy to update your receiver's software, install or remove plugins or "
+"even backup and restore your system settings."
+msgstr ""
+"Správca softvéru spravuje softvér v Dreamboxe.\n"
+"Jednoducho aktualizujete softvér prijímača, nainštalujete alebo odstránite "
+"moduly a obnovíte systémové nastavenia."
+
+msgid ""
+"The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Rozšírenie Správa softvéru nie je nainštalované!\n"
+"Nainštalujte si ho."
+
+msgid ""
+"The Timer will not be added to the List.\n"
+"Please press OK to close this Wizard."
+msgstr ""
+"Časovač sa nepridá do zoznamu.\n"
+"Stlačením OK ukončite sprievodcu."
+
+msgid ""
+"The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
+"timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
+"inside of this timespan."
+msgstr ""
+"Časové obdobie je prvý „vyšší“ atribút automatického časovača. Ak je určený, "
+"program bude vyhovovať automatickému časovaču, len ak je v tomto období."
+
+msgid ""
+"The USB stick was prepared to be bootable.\n"
+"Now you can download an NFI image file!"
+msgstr ""
+"Kľúč USB je pripravený ako bootovateľný.\n"
+"Teraz môžete stiahnuť súbor NFI."
+
+msgid ""
+"The VideoEnhancement plugin provides advanced video enhancement settings."
+msgstr ""
+"Vylepšenie obrazu (VideoEnhancement) poskytuje pokročilé nastavenia "
+"vylepšenia obrazu."
+
+msgid ""
+"The VideoTune helps fine-tuning your tv display.\n"
+"You can control brightness and contrast of your tv."
+msgstr ""
+"Jemné naladenie obrazu (VideoTune) pomáha pri nastavení zobrazenia na "
+"televízore.\n"
+"Môžete nastaviť jas a kontrast televízora."
+
+msgid "The Videomode plugin provides advanced video mode settings."
+msgstr ""
+"Režim obrazu (VideoMode) poskytuje pokročilé nastavenia obrazového režimu."
+
+msgid ""
+"The WirelessLan plugin helps you configuring your WLAN network interface."
+msgstr "Modul bezdrôtovej siete vám pomôže nakonfigurovať rozhranie WLAN."
+
+msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
+msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
+
+msgid ""
+"The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
+msgstr "Počítadlo sa dá v určitých intervaloch automaticky resetovať."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The directory %s is not writable.\n"
+"Make sure you select a writable directory instead."
+msgstr ""
+"Do adresára %s sa nedá zapisovať.\n"
+"Zvoľte taký adresár, do ktorého sa dá zapisovať."
+
+msgid ""
+"The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
+"the classic editor."
+msgstr ""
+"Editor pre automatický časovač. Môže to byť Sprievodca alebo klasický editor."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The following device was found:\n"
+"\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Do you want to write the USB flasher to this stick?"
+msgstr ""
+"Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
+"\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
+
+msgid "The following files were found..."
+msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
 
 msgid ""
 "The input port should be configured now.\n"
@@ -3993,20 +6131,11 @@ msgstr ""
 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
-"you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
-"risk!"
-msgstr ""
-"Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
-"tento image do pamäte flash? Robíte to vlastné riziko!"
+msgid "The match attribute is mandatory."
+msgstr "Atribút zhody je povinný."
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
-"corrupted!"
-msgstr ""
-"Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
-"porušený!"
+msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted!"
+msgstr "Overovanie md5sum zlyhalo. Súbor je asi porušený!"
 
 msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
@@ -4018,19 +6147,16 @@ msgstr "Balíček:"
 msgid "The path %s already exists."
 msgstr "Cesta %s už existuje."
 
-msgid "The pin code has been changed successfully."
-msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
-
 msgid "The pin code you entered is wrong."
 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
 
-msgid "The pin codes you entered are different."
-msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
-
 #, python-format
 msgid "The results have been written to %s."
 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
 
+msgid "The skin is in KingSize-definition 1024x576"
+msgstr "Vzhľad je v rozlíšení KingSize 1024x576"
+
 msgid "The sleep timer has been activated."
 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
 
@@ -4038,12 +6164,14 @@ msgid "The sleep timer has been disabled."
 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
 
 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
-msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa natiahnuť."
+msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa otvoriť."
 
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it and choose what you want to do next."
 msgstr ""
+"Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný.\n"
+"Nainštalujte ho a zvoľte, čo chcete robiť ďalej."
 
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
@@ -4054,16 +6182,23 @@ msgstr ""
 
 msgid ""
 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
-msgstr "Pomocník môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
+msgstr "Sprievodca môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The wizard found a configuration backup. Do you want to restore your old "
+"settings from %s?"
+msgstr ""
+"Sprievodca našiel zálohu nastavení. Chcete obnoviť staré nastavenia z %s?"
 
 msgid "The wizard is finished now."
-msgstr "Pomocník teraz skončil."
+msgstr "Sprievodca teraz skončil."
 
 msgid "There are at least "
 msgstr "Je aspoň"
 
 msgid "There are currently no outstanding actions."
-msgstr ""
+msgstr "Žiadne činnosti na vykonanie."
 
 msgid "There are no default services lists in your image."
 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
@@ -4072,7 +6207,7 @@ msgid "There are no default settings in your image."
 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
 
 msgid "There are no updates available."
-msgstr ""
+msgstr "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie."
 
 msgid "There are now "
 msgstr "Teraz sú"
@@ -4087,26 +6222,18 @@ msgstr ""
 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
 
+msgid "There was an error getting the feed entries. Please try again."
+msgstr "Chyba pri načítavaní feedov. Skúste znova."
+
 msgid "There was an error. The package:"
 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
 
-#, python-format
-msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
-msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
-
-msgid ""
-"This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
-"work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
-msgstr ""
-"Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
-"Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
-
 msgid ""
-"This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
-"flash memory?"
+"There's a certificate update available for your dreambox. Would you like to "
+"apply this update now?"
 msgstr ""
-"Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
-"pamäte flash?"
+"K dispozícii je aktualizácia certifikátu pre Dreambox. Chcete ju teraz "
+"použiť?"
 
 msgid ""
 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
@@ -4119,15 +6246,56 @@ msgstr ""
 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
 
-#, python-format
-msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
-msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať videá typu %s!"
+msgid "This Month"
+msgstr "Tento mesiac"
+
+msgid "This Week"
+msgstr "Tento týždeň"
+
+msgid ""
+"This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
+"and the Preview."
+msgstr ""
+"Toto je názov, ktorý môžete dať automatickému časovaču. Zobrazí sa v "
+"prehľade a náhľade."
 
 msgid "This is step number 2."
 msgstr "Toto je druhý krok."
 
-msgid "This is unsupported at the moment."
-msgstr "Táto funkcia ešte nie je podporovaná."
+msgid ""
+"This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
+"search the EPG again."
+msgstr ""
+"Toto je doba v hodinách, počas ktorej bude automatický časovač po hľadaní "
+"čakať na ďalšie hľadanie EPG."
+
+msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
+msgstr "Toto je obrazovka Pomocníka. Zadajte niečo na zobrazenie."
+
+msgid ""
+"This is what will be looked for in event titles. Note that looking for e.g. "
+"german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
+"uses."
+msgstr ""
+"Toto sa bude hľadať v názvoch programov. Pamätajte, že hľadanie diakritiky "
+"bude komplikované, lebo musíte poznať kódovanie (znakovú sadu) EPG na "
+"stanici."
+
+msgid ""
+"This plugin creates a USB stick which can be used to update the firmware of "
+"your Dreambox without the need for a network or WLAN connection.\n"
+"First, a USB stick needs to be prepared so that it becomes bootable.\n"
+"In the next step, an NFI image file can be downloaded from the update server "
+"and saved on the USB stick.\n"
+"If you already have a prepared bootable USB stick, please insert it now. "
+"Otherwise plug in a USB stick with a minimum size of 64 MB!"
+msgstr ""
+"Tento zásuvný modul vytvorí kľúč USB, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu "
+"firmvéru Dreamboxa bez pripojenia LAN alebo WLAN.\n"
+"Najprv treba kľúč USB pripraviť tak, aby bol bootovateľný.\n"
+"Potom stiahnete súbor NFI zo servera a uložíte na kľúč USB.\n"
+"Ak ste si už pripravili bootovateľný kľúč USB, vložte ho. Ak nie, vložte "
+"kľúč USB s minimálnou kapacitou 64 MB."
 
 msgid "This plugin is installed."
 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
@@ -4141,6 +6309,16 @@ msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
 msgid "This plugin will be removed."
 msgstr "Tento modul sa odstráni."
 
+msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
+msgstr ""
+"Toto nastavenie určuje, čo sa stane, keď sa časovač zhoduje s nájdeným "
+"programom."
+
+msgid ""
+"This system tool is internally used to program the hardware with firmware "
+"updates."
+msgstr "Tento systémový nástroj sa používa na nahranie aktualizácií firmvéru."
+
 msgid ""
 "This test checks for configured Nameservers.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
@@ -4198,6 +6376,15 @@ msgstr ""
 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
 
+msgid ""
+"This toggles the behavior on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
+"event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
+"but add it disabled."
+msgstr ""
+"Toto nastavenie prepína činnosť pri konfliktoch časovača. Ak sa automatický "
+"časovač zjoduje s programom, ktorý koliduje s existujúcim časovačom, nebude "
+"ho ignorovať, ale pridá ho ako zrušený."
+
 msgid "Three"
 msgstr "Tri"
 
@@ -4216,6 +6403,12 @@ msgstr "Štvrtok"
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
+msgid "Time in minutes to append to recording."
+msgstr "Čas v minútach pridaný na konci záznamu"
+
+msgid "Time in minutes to prepend to recording."
+msgstr "Čas v minútach pridaný pred začiatkom záznamu."
+
 msgid "Time/Date Input"
 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
 
@@ -4245,7 +6438,7 @@ msgstr ""
 "Skontrolujte to!"
 
 msgid "Timer record location"
-msgstr ""
+msgstr "Umiestnenie nahrávky časovača"
 
 msgid "Timer sanity error"
 msgstr "Nerozumné časovanie"
@@ -4256,18 +6449,18 @@ msgstr "Voľba časovača"
 msgid "Timer status:"
 msgstr "Stav časovača:"
 
+msgid "Timer type"
+msgstr "Typ časovača"
+
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Časový posun"
 
 msgid "Timeshift location"
-msgstr ""
+msgstr "Umiestnenie časového posunu"
 
 msgid "Timeshift not possible!"
 msgstr "Časový posun nie je možný!"
 
-msgid "Timeshift path..."
-msgstr "Cesta k časovému posunu..."
-
 msgid "Timezone"
 msgstr "Časové pásmo"
 
@@ -4280,56 +6473,65 @@ msgstr "Vlastnosti titulu"
 msgid "Titleset mode"
 msgstr "Režim sady titulov"
 
+msgid "To be used as simple downloading application by other Plugins."
+msgstr "Používa sa na jednoduché sťahovanie inými modulmi."
+
 msgid ""
 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
-"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
-"stick.\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and make sure the bootable "
+"USB stick is plugged in.\n"
 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
 "for 10 seconds.\n"
 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
 msgstr ""
-"Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
-"1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
-"USBstick.\n"
-"2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
-"sekúnd.\n"
-"3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi pomocníka."
+"Ak chcete altualizovať firmvér Drreamboxa, postupujte takto:\n"
+"1) Vypnite Dreambox vypínačom na zadnej stene a overte si, či máte zasunutý "
+"bootovateľný kľúr USB.\n"
+"2) Zapnite vypínač na zadnej stene a podržte tlačidlo DOWN na prednej stene "
+"10 sekúnd stlačené.\n"
+"3) Vyčkajte na naštartovanie a riaďte sa pokynmi sprievodcu."
 
 msgid "Today"
 msgstr "Dnes"
 
 msgid "Tone Amplitude"
-msgstr ""
+msgstr "Amplitúda zvuku"
 
 msgid "Tone mode"
 msgstr "Tónový režim"
 
 msgid "Toneburst"
-msgstr "tónový impulz"
+msgstr "Tónový impulz"
 
 msgid "Toneburst A/B"
-msgstr "tónový impulz A/B"
+msgstr "Tónový impulz A/B"
+
+msgid "Top favorites"
+msgstr "Najobľúbenejšie"
+
+msgid "Top rated"
+msgstr "Najvyššie hodnotené"
 
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
+msgid "TrafficInfo shows german traffic information."
+msgstr "Dopravné informácie zobrazujú nemecké dopravné informácie."
+
 msgid "Translation"
 msgstr "Preklad"
 
 msgid "Translation:"
 msgstr "Preklad:"
 
-msgid "Transmission Mode"
-msgstr "Režim prenosu"
-
 msgid "Transmission mode"
 msgstr "Režim prenosu"
 
 msgid "Transponder"
 msgstr "Transpondér"
 
-msgid "Transponder Type"
-msgstr "Typ transpondéra"
+msgid "Travel & Events"
+msgstr "Cestovanie a udalosti"
 
 msgid "Tries left:"
 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
@@ -4338,11 +6540,17 @@ msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
 
 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
-msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
+msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti... čakajte..."
 
 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
 
+msgid "Trying to download the Youtube feed entries. Please wait..."
+msgstr "Pokúšam sa stiahnuť feedy YouTube. Čakajte..."
+
+msgid "Trying to download the Youtube search results. Please wait..."
+msgstr "Pokúšam sa stiahnuť výsledky hľadania YouTube. Čakajte..."
+
 msgid "Tue"
 msgstr "Ut"
 
@@ -4370,6 +6578,9 @@ msgstr "Nastavenie tunera"
 msgid "Tuner status"
 msgstr "Stav tunera"
 
+msgid "Tuner type"
+msgstr "Typ tunera"
+
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turečtina"
 
@@ -4385,14 +6596,11 @@ msgstr "Druh vyhľadávania"
 msgid "USALS"
 msgstr "USALS"
 
-msgid "USB"
-msgstr "USB"
-
 msgid "USB Stick"
 msgstr "Kľúč USB"
 
 msgid "USB stick wizard"
-msgstr "Pomocník pre kľúč USB"
+msgstr "Sprievodca pre kľúč USB"
 
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ukrajinčina"
@@ -4415,43 +6623,88 @@ msgid "Uncommitted DiSEqC command"
 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
 
 msgid "Undo install"
-msgstr ""
+msgstr "Späť inštalácia"
 
 msgid "Undo uninstall"
+msgstr "Späť odinštalácia"
+
+msgid "Unencrypted"
+msgstr "Nešifrované"
+
+msgid "UnhandledKey"
 msgstr ""
 
 msgid "Unicable"
-msgstr ""
+msgstr "Unicable"
 
 msgid "Unicable LNB"
-msgstr ""
+msgstr "Unicable LNB"
 
 msgid "Unicable Martix"
 msgstr ""
 
 msgid "Uninstall"
-msgstr ""
+msgstr "Odinštalovať"
+
+msgid "United States"
+msgstr "Spojené štáty"
 
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Univerzálny LNB"
 
+msgid "Unknown"
+msgstr "Neznáme"
+
+msgid "Unknown network adapter."
+msgstr "Neznámy sieťový adaptér."
+
+msgid ""
+"Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
+"matching your AutoTimers but only when you leave the GUI with the green "
+"button."
+msgstr ""
+"Kým nie je toto zapnuté, automatický časovač NEBUDE automaticky hľadať "
+"vyhovujúce programy, len po skončení prehľadu stlačením zeleného tlačidla."
+
 msgid "Unmount failed"
 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
 
 msgid "Unsupported"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodporované"
+
+msgid "UnwetterInfo shows german storm information."
+msgstr "Informácie o nečase zobrazujú nemecké informácie o búrkach."
 
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualizovať"
 
-msgid "Updates your receiver's software"
-msgstr "Aktualizuje softvér prijímača"
+msgid "Update done..."
+msgstr "Aktualizácia skončila."
+
+msgid ""
+"Update done... The genuine dreambox test will now be rerun and should not "
+"ask you to update again."
+msgstr ""
+"Aktualizácia je hotová. Test pravosti Dreamboxa sa teraz zopakuje bez ďalšej "
+"žiadosti o aktualizáciu."
+
+msgid "Updatefeed not available."
+msgstr "Aktualizačný feed je nedostupný."
+
+msgid ""
+"Updating failed. Nothing is broken, just the update couldn't be applied."
+msgstr ""
+"Aktualizácia sa nepodarila. Nič nie je poškodené, len aktualizácia "
+"neprebehla."
 
 msgid "Updating finished. Here is the result:"
 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
 
 msgid "Updating software catalog"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizácia katalógu softvéru"
+
+msgid "Updating, please wait..."
+msgstr "Aktualizujem, čakajte..."
 
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
@@ -4459,15 +6712,22 @@ msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
 msgid "Upgrade finished."
 msgstr "Aktualizácia je skončená."
 
-msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
-msgstr "Aktualizácia je skončená. Chcete reštartovať Dreambox?"
-
 msgid "Upgrading"
 msgstr "Aktualizujem"
 
 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
 
+msgid "Upper bound of timespan."
+msgstr "Horná hranica časového obdobia."
+
+msgid ""
+"Upper bound of timespan. Nothing after this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Horná hranica časového obdobia. Nič za tým nebude vyhovovať. Posuny sa "
+"nepočítajú."
+
 msgid "Use"
 msgstr "Použiť"
 
@@ -4480,17 +6740,24 @@ msgstr "Použiť sieťový adaptér"
 msgid "Use Power Measurement"
 msgstr "Použiť meranie spotreby"
 
+msgid "Use a custom location"
+msgstr "Použiť vlastné umiestnenie"
+
 msgid "Use a gateway"
 msgstr "Použiť bránu"
 
-msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
-msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
+msgid "Use and control multiple Dreamboxes with different RCs."
+msgstr "Na riadenie viacerých Dreamboxov s rôznymi RC."
 
 msgid "Use power measurement"
 msgstr "Použiť meranie spotreby"
 
+msgid "Use the Networkwizard to configure selected network adapter"
+msgstr ""
+"Použiť Sprievodcu nastavením siete na nastavenie zvoleného sieťového adaptéra"
+
 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
-msgstr "Na nastavenie siete použiť pomocníka siete\n"
+msgstr "Na nastavenie siete použiť sprievodcu sieťou\n"
 
 msgid ""
 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
@@ -4508,17 +6775,23 @@ msgstr ""
 "Šípkami nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači vyberte voľbu. Potom stlačte "
 "tlačidlo OK."
 
+msgid "Use this input device settings?"
+msgstr "Použiť nastavenia vstupného zariadenia?"
+
+msgid "Use this settings?"
+msgstr "Použiť toto nastavenie?"
+
 msgid "Use this video enhancement settings?"
 msgstr "Použiť toto rozšírené nastavenie obrazu?"
 
 msgid "Use time of currently running service"
-msgstr ""
+msgstr "Použiť čas práve bežiacej stanice"
 
 msgid "Use usals for this sat"
 msgstr "Pre tento satelit použiť USALS"
 
 msgid "Use wizard to set up basic features"
-msgstr "Použiť pomocníka pre nastavenie základných funkcií"
+msgstr "Použiť sprievodcu pre nastavenie základných funkcií"
 
 msgid "Used service scan type"
 msgstr "Typ vyhľadávania staníc"
@@ -4526,15 +6799,41 @@ msgstr "Typ vyhľadávania staníc"
 msgid "User defined"
 msgstr "Užívateľsky definované"
 
+msgid "User management"
+msgstr "Správa užívateľov"
+
+msgid "Usermanager"
+msgstr "Správca užívateľov"
+
 msgid "Username"
 msgstr "Užívateľské meno"
 
 msgid "VCR scart"
-msgstr "Scart videorekordéra"
+msgstr "Scart - videorekordér"
 
 msgid "VMGM (intro trailer)"
 msgstr ""
 
+msgid "Vali-XD skin"
+msgstr "Vzhľad Vali-XD"
+
+msgid "Vali.HD.atlantis skin"
+msgstr "Vzhľad Vali.HD.atlantis"
+
+msgid "Vali.HD.nano skin"
+msgstr "Vzhľad Vali.HD.nano"
+
+msgid "Vali.HD.warp skin"
+msgstr "Vzhľad Vali.HD.warp"
+
+msgid ""
+"Verify your Dreambox authenticity by running the genuine dreambox plugin!"
+msgstr ""
+"Skontrolujte pravosť Dreamboxa spustením modulu ne overenie jeho pravosti."
+
+msgid "Verifying your internet connection..."
+msgstr "Kontrola internetového pripojenia..."
+
 msgid "Vertical"
 msgstr "Zvislá"
 
@@ -4542,16 +6841,19 @@ msgid "Video Fine-Tuning"
 msgstr "Jemné nastavenie obrazu"
 
 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
-msgstr "Pomocník pre jemné nastavenie obrazu"
+msgstr "Sprievodca jemným nastavením obrazu"
 
 msgid "Video Output"
 msgstr "Výstup obrazu"
 
+msgid "Video PID"
+msgstr "Obrazový PID"
+
 msgid "Video Setup"
 msgstr "Nastavenie obrazu"
 
 msgid "Video Wizard"
-msgstr "Pomocník k obrazu"
+msgstr "Sprievodca k obrazu"
 
 msgid "Video enhancement preview"
 msgstr "Náhľad rozšíreného nastavenia obrazu"
@@ -4578,11 +6880,38 @@ msgstr ""
 "Nasledujúci vstup sa automaticky vyskúša o 10 sekúnd."
 
 msgid "Video mode selection."
-msgstr "Voľba režimu obrazu"
+msgstr "Voľba režimu obrazu."
+
+msgid "Video streaming from the orf.at web page"
+msgstr "Streamovanie videa z webovej stránky orf.at"
+
+msgid "VideoEnhancement provides advanced video enhancement settings"
+msgstr "Vylepšenie obrazu poskytuje pokročilé nastavenia vylepšenia obrazu."
+
+msgid "VideoTune helps fine-tuning your tv display"
+msgstr "VideoTune vám pomôže jemne nastaviť obraz na televízore"
+
+msgid "Videobrowser exit behavior:"
+msgstr "Správanie po skončení prehľadávača:"
 
 msgid "Videoenhancement Setup"
 msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
 
+msgid "Videomode provides advanced video mode settings"
+msgstr "Obrazový režim poskytuje pokročilé nastavenia obrazového režimu."
+
+msgid "Videoplayer stop/exit behavior:"
+msgstr "Správanie pri stlačení tlačidla Stop/Exit:"
+
+msgid "View Count"
+msgstr "Zobraziť počet"
+
+msgid "View Google maps"
+msgstr "Zobraziť mapy Google"
+
+msgid "View Google maps with your Dreambox."
+msgstr "Zobraziť mapy Google cez Dreamboxa"
+
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Zobraziť filmy..."
 
@@ -4595,11 +6924,14 @@ msgstr "Zobraziť RASS interaktívne..."
 msgid "View Video CD..."
 msgstr "Zobraziť Video CD..."
 
+msgid "View active downloads"
+msgstr "Zobraziť aktívne stiahnuté videá"
+
 msgid "View details"
 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
 
 msgid "View list of available "
-msgstr "Zobraziť zoznam dostupnýchvzhľadov"
+msgstr "Zobraziť zoznam dostupných"
 
 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení CommonInterface"
@@ -4609,19 +6941,19 @@ msgstr ""
 "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení zobrazenia a užívateľského rozhrania"
 
 msgid "View list of available EPG extensions."
-msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení EPG"
+msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení EPG."
 
-msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
-msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení satelitného zariadenia"
+msgid "View list of available Satellite equipment extensions."
+msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení satelitného zariadenia."
 
 msgid "View list of available communication extensions."
-msgstr "Zobraziť zoznam dostupných komunikačných rozšírení"
+msgstr "Zobraziť zoznam dostupných komunikačných rozšírení."
 
 msgid "View list of available default settings"
 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných predvolených nastavení"
 
 msgid "View list of available multimedia extensions."
-msgstr "Zobraziť zoznam dostupných multimediálnych rozšírení"
+msgstr "Zobraziť zoznam dostupných multimediálnych rozšírení."
 
 msgid "View list of available networking extensions"
 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných sieťových rozšírení"
@@ -4638,12 +6970,37 @@ msgstr "Zobraziť zoznam dostupných softvérových rozšírení"
 msgid "View list of available system extensions"
 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných systémových rozšírení"
 
+msgid "View related videos"
+msgstr "Zobraziť podobné videá"
+
+msgid "View response videos"
+msgstr ""
+
 msgid "View teletext..."
 msgstr "Zobraziť teletext..."
 
+msgid "View, edit or delete mountpoints on your Dreambox."
+msgstr "Zobraziť, upraviť alebo odstrániť body pripojenia k Dreamboxu."
+
+msgid "View, edit or delete usernames and passwords for your network."
+msgstr "Zobraziť, upraviť alebo vymazať prístupové mená a heslá do siete."
+
+msgid "Views: "
+msgstr "Zobrazenia:"
+
 msgid "Virtual KeyBoard"
 msgstr "Virtuálna klávesnica"
 
+msgid "Visualization for the European Installation Bus"
+msgstr "Vizualizácia pre European Installation Bus"
+
+msgid ""
+"Visualize and control your lights, dimmers, blinds, thermostats etc. through "
+"EIB/KNX. (linknx server required)"
+msgstr ""
+"Zviditeľnite a ovládajte svoje svetlá, stmievače, rolety, termostaty a pod. "
+"pomocou EIB/KNX (je potrebný server linknx)."
+
 msgid "Voltage mode"
 msgstr "Napäťový režim"
 
@@ -4656,6 +7013,12 @@ msgstr "Z"
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
+msgid "WLAN adapter."
+msgstr "Adaptér WLAN."
+
+msgid "WLAN connection"
+msgstr "Spojenie WLAN"
+
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
 
@@ -4668,20 +7031,32 @@ msgstr "WPA2"
 msgid "WSS on 4:3"
 msgstr "WSS pri 4:3"
 
+msgid "Wait time in ms before activation:"
+msgstr "Čakacia doba v ms pred aktiváciou:"
+
 msgid "Waiting"
 msgstr "Čakám"
 
 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
 msgstr "Varovať, ak voľné miesto poklesne pod (kB):"
 
-msgid ""
-"We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
-"your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
-"Please press OK to begin."
-msgstr ""
-"Teraz vyskúšame, či váš televízor zobrazí toto rozlíšenie aj pri 50 Hz. Ak "
-"zostane obrazovka čierna, vyčkajte 20 sekúnd a prepne sa späť na 60 Hz.\n"
-"Stlačením tlačidla OK začnete."
+msgid "Watch streams from ZDF Mediathek"
+msgstr "Sledovať streamy z Mediatéky ZDF"
+
+msgid "WeatherPlugin shows weatherforecasts on your Dreambox."
+msgstr "Modul počasia zobrazuje predpovede počasia na Dreamboxe."
+
+msgid "Weatherforecast on your Dreambox"
+msgstr "Predpoveď počasia na Dreamboxe"
+
+msgid "Web-Bouquet-Editor for PC"
+msgstr "Webový editor buketov pre počítač"
+
+msgid "Webinterface"
+msgstr "Webové rozhranie"
+
+msgid "Webinterface: Main Setup"
+msgstr "Webové rozhranie: Hlavné nastavenie"
 
 msgid "Wed"
 msgstr "St"
@@ -4692,6 +7067,15 @@ msgstr "Streda"
 msgid "Weekday"
 msgstr "Pracovný deň"
 
+msgid "Weekend"
+msgstr "Víkend"
+
+msgid "Weekly (Monday)"
+msgstr "Týždenne (pondelok)"
+
+msgid "Weekly (Sunday)"
+msgstr "Týždenne (nedeľa)"
+
 msgid ""
 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
 "\n"
@@ -4712,11 +7096,58 @@ msgid ""
 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
 msgstr ""
-"Víta vás pomocník pre aktualizáciu image. Pomôže vám pri aktualizácii "
+"Víta vás sprievodca aktualizáciou image. Pomôže vám pri aktualizácii "
 "firmvéru v Dreamboxe umožnením zálohovania aktuálnych nastavení a stručným "
 "vysvetlením, ako aktualizovať firmvér."
 
 msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"Use the Bouqet+ button to navigate to the search field and the Bouqet- to "
+"navigate to the video entries.\n"
+"\n"
+"To play a movie just press OK on your remote control.\n"
+"\n"
+"Press info to see the movie description.\n"
+"\n"
+"Press the Menu button for additional options.\n"
+"\n"
+"The Help button shows this help again."
+msgstr ""
+"Víta vás prehrávač MyTube Youtube.\n"
+"\n"
+"Tlačidlom Bouqet+ prejdete do vyhľadávacieho poľa a Bouqet- k videám.\n"
+"\n"
+"Film si prehráte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači.\n"
+"\n"
+"Opis filmu si zobrazíte stlačením Info.\n"
+"\n"
+"Tlačidlom Menu si zobrazíte ďalšie možnosti.\n"
+"\n"
+"Tlačidlo Help znova zobrazí túto obrazovku Pomocníka."
+
+msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"While entering your search term(s) you will get suggestions displayed "
+"matching your search term.\n"
+"\n"
+"To select a suggestion press DOWN on your remote, select the desired result "
+"and press OK on your remote to start the search.\n"
+"\n"
+"Press exit to get back to the input field."
+msgstr ""
+"Víta vás prehrávač MyTube Youtube.\n"
+"\n"
+"Pri zadávaní textu na vyhľadávanie sa zobrazia návrhy zodpovedajúce "
+"hľadanému textu.\n"
+"\n"
+"Ak chcete zvoliť návrh, stlačte NADOL na diaľkovom ovládači, zvoľte "
+"požadovaný výsledok a stlačením OK na DO spustíte vyhľadávanie.\n"
+"\n"
+"Stlačením Exit sa vrátite do zadávacieho políčka."
+
+msgid ""
 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
 "\n"
 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
@@ -4724,6 +7155,11 @@ msgid ""
 "cleaned up.\n"
 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
 msgstr ""
+"Víta vás Sprievodca čistením.\n"
+"\n"
+"Zistil som, že dostupná vnútorná pamäť poklesla pod 2 MB.\n"
+"Pre zabezpečenie stabilného chodu Dreamboxa treba vnútornú pamäť vyčistiť.\n"
+"Tohto sprievodcu môžete použiť na odstránenie niektorých rozšírení.\n"
 
 msgid ""
 "Welcome.\n"
@@ -4733,62 +7169,243 @@ msgid ""
 "\n"
 "Press OK to start configuring your network"
 msgstr ""
+"Vitajte.\n"
+"\n"
+"Ak chcete pripojiť Dreambox k internetu, tento sprievodca vás povedie "
+"základnými nastaveniami siete.\n"
+"\n"
+"Po stlačení OK začnite konfigurovať sieť"
+
+msgid ""
+"Welcome.\n"
+"\n"
+"This Wizard will help you to create a new AutoTimer by providing "
+"descriptions for common settings."
+msgstr ""
+"Vitajte.\n"
+"\n"
+"Tento sprievodca vám pomôže vytvoriť nový autočasovač opismi bežných "
+"nastavení."
+
+msgid ""
+"Welcome.\n"
+"\n"
+"This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
+"Press the OK button on your remote control to move to the next step."
+msgstr ""
+"Vitajte.\n"
+"\n"
+"Tento úvodný sprievodca vám pomôže so základnými nastaveniami Dreamboxa.\n"
+"Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači prejdite do ďalšieho kroku."
+
+msgid "Welcome..."
+msgstr "Vitajte..."
+
+msgid "West"
+msgstr "západne"
+
+msgid "What do you want to scan?"
+msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
+
+msgid "What to do with submitted crashlogs?"
+msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení?"
+
+msgid ""
+"When supporting \"Fast Scan\" the service type is ignored. You don't need to "
+"enable this unless your Image supports \"Fast Scan\" and you are using it."
+msgstr ""
+"Pri podpore \\„Fast Scan\\“ sa typ stanice ignoruje.Túto funkciu nemusíte "
+"zapínať, ak máte a používate image podporujúci \\„Fast Scan\\“."
+
+msgid ""
+"When this option is enabled the AutoTimer won't match events where another "
+"timer with the same description already exists in the timer list."
+msgstr ""
+"Keď je zapnutá táto voľba, automatický časovač nenájde zodpovedajúci "
+"program, ak je už v zozname časovača program s rovnakým opisom."
+
+msgid ""
+"When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
+"(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
+"After completion of factory reset, your receiver will restart "
+"automatically!\n"
+"\n"
+"Really do a factory reset?"
+msgstr ""
+"Keď resetujete na továrenské nastavenia, stratíte všetky konfiguračné dáta\n"
+"(vrátane buketov, staníc, údajov o satelitoch...)\n"
+"Po skončení prechodu na továrenské nastavenia sa prijímač automaticky "
+"reštartuje!\n"
+"\n"
+"Naozaj chcete resetovať na továrenské nastavenia?"
+
+msgid "Where do you want to backup your settings?"
+msgstr "Kam chcete zálohovať svoje nastavenia?"
+
+msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
+msgstr "Kam uložiť dočasné záznamy s posunom času?"
+
+msgid "Wireless LAN"
+msgstr "Bezdrôtová LAN"
+
+msgid "Wireless Network"
+msgstr "Bezdrôtová sieť"
+
+msgid "Wireless Network State"
+msgstr "Stav bezdrôtovej siete"
+
+msgid "Wireless network connection setup"
+msgstr "Nastavenie bezdrôtovej siete"
+
+msgid "Wireless network connection setup."
+msgstr "Nastavenie bezdrôtovej siete."
+
+msgid "Wireless network state"
+msgstr "Stav bezdrôtovej siete"
+
+msgid ""
+"With AntiScrollbar you can cover up annoying ticker lines (e.g. in news "
+"channels)."
+msgstr ""
+"Pomocou aplikácie AntiScrollbar môžete zakryť rušivé bežiace nápisy (napr. "
+"na spravodajských staniciach)."
+
+msgid ""
+"With DVDBurn you can make compilations of records from your Dreambox hard "
+"drive.\n"
+"Optionally you can add customizable menus. You can record the compilation to "
+"a standard-compliant DVD that can be played on conventinal DVD players.\n"
+"HDTV recordings can only be burned in proprietary dreambox format."
+msgstr ""
+"S Napaľovačkou DVD (DVDBurn) si môžete urobiť kompilácie nahrávok z pevného "
+"disku DB.\n"
+"Alebo si môžete pridať upraviteľné menu. KOmpiláciu môžete napáliť na bežný "
+"disk DVD, ktorý sa dá prehrať v bežných DVD prehrávačoch.\n"
+"Nahrávky HDTV sa dajú napáliť len vo vlastnom formáte Dreamboxa."
+
+msgid "With EPGSearch you can search through the EPG and create timers."
+msgstr ""
+"S modulom Prehľadávanie EPG (EPGSearch) môžete prehľadávať EPG a vytvárať "
+"časovače."
+
+msgid "With Genuine Dreambox you can verify the authenticity of your Dreambox."
+msgstr ""
+"Pomocou modulu Originálny Dreambox (Genuine Dreambox) si môžete overiť "
+"pravosť svojho Dereamboxa."
+
+msgid ""
+"With IMDb you can download and displays movie information (rating, poster, "
+"cast, synopsis etc.) about the selected event."
+msgstr ""
+"Pomocou IMDb môžete sťahovať a zobrazovať informácie o filmoch (hodnotenie, "
+"poster, cast, synopsis a pod.)."
+
+msgid "With MovieRetitle you can rename your movies."
+msgstr "S modulom Premenovať filmy (MovieRetitle) môžete premenovať filmy."
+
+msgid ""
+"With MyTube you can play YouTube videos directly on your TV without a PC."
+msgstr ""
+"S modulom MyTube si môžete prehrať videá YouTube na televízore bez počítača."
+
+msgid "With WebcamViewer you can watch webcams on your TV Screen."
+msgstr ""
+"So Sledovačom webových kamier (WebcamViewer) môžete pozorovať zábery "
+"webových kamier na televízore."
 
 msgid ""
-"Welcome.\n"
-"\n"
-"This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
-"Press the OK button on your remote control to move to the next step."
+"With Werbezapper you can bridge commercials by creating short timers\n"
+"(between 1 and 9 minutes long) which will automatically zap back to the "
+"original channel after execution."
 msgstr ""
-"Vitajte.\n"
-"\n"
-"Tento úvodný pomocník vám pomôže so základnými nastaveniami Dreamboxa.\n"
-"Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači prejdite do ďalšieho kroku."
+"S Prepínačom reklám (Werbezapper) môžete preklenúť reklamy vytvorením "
+"krátkych časovačov\n"
+"(od 1 do 9 minút), ktoré po uplynutí prepnú späť na pôvodnú stanicu."
 
-msgid "Welcome..."
-msgstr "Vitajte..."
+msgid ""
+"With YouTubePlayer you can watch YouTube-Videos on the Dreambox.\n"
+"This plugin requires a PC with the VLC program running."
+msgstr ""
+"S prehrávačom YouTube (YouTubePlayer) môžete sledovať videá YouTube na "
+"Dreamboxe.\n"
+"Tento modul si vyžaduje počítač s bežiacim programom VLC."
 
-msgid "West"
-msgstr "západne"
+msgid ""
+"With the CommonInterfaceAssignment plugin it is possible to use differentCI "
+"modules in your Dreambox and assign dedicated providers/services or caids to "
+"each of them.\n"
+"This allows watching a scrambled service while recording another one."
+msgstr ""
+"Modul Priradenia CI (CommonInterfaceAssignment) umožäuje použiť v Dreamboxe "
+"rôzne moduly CI a priradiť ich určitým poskytovateľom, staniciam alebo "
+"CAID.\n"
+"To umožuje sledovať kódovanú stanicu pri nahrávaní inej."
 
-msgid "What do you want to scan?"
-msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
+msgid ""
+"With the CrashlogAutoSubmit plugin it is possible to automaticallymail "
+"crashlogs found on your hard drive to Dream Multimedia."
+msgstr ""
+"Automatické posielanie záznamov o zrútení (CrashlogAutoSubmit) automaticky "
+"mailuje záznamy o zrútení nájdené na pevnom disku firme Dream Multimedia."
 
-msgid "What to do with submitted crashlogs?"
-msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení?"
+msgid ""
+"With the DefaultServicesScanner plugin you can scan default lamedbs sorted "
+"by satellite with a connected dish positioner."
+msgstr ""
+"Modul DefaultServicesScanner vyhľadá stanice podľa satelitov, ak máte "
+"pripojenú parabolu s motorom."
 
 msgid ""
-"When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
-"(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
-"After completion of factory reset, your receiver will restart "
-"automatically!\n"
-"\n"
-"Really do a factory reset?"
+"With the DiseqcTester plugin you can test your satellite equipment for "
+"DiSEqC compatibility and errors."
 msgstr ""
-"Keď resetujete na továrenské nastavenia, stratíte všetky konfiguračné dáta\n"
-"(vrátane buketov, staníc, údajov o satelitoch...)\n"
-"Po skončení prechodu na továrenské nastavenia sa prijímač automaticky "
-"reštartuje!\n"
-"\n"
-"Naozaj chcete resetovať na továrenské nastavenia?"
+"S modulom Tester DiSEqC môžete otestovať kompatibilitu a chyby satelitného "
+"zariadenia DiSEqC."
 
-msgid "Where do you want to backup your settings?"
-msgstr "Kam chcete zálohovať svoje nastavenia?"
+msgid ""
+"With the NFIFlash plugin it is possible to prepare a USB stick with an "
+"Dreambox image.\n"
+"It is then possible to flash your Dreambox with the image on that stick."
+msgstr ""
+"Modul NFIFlash vám umožní pripraviť kľúč USB s imageom pre Dreambox.\n"
+"Potom môžete flashovať Dreambox imageom z kľúča."
 
-msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
-msgstr "Kam uložiť dočasné záznamy s posunom času?"
+msgid ""
+"With the NetworkWizard you can easily configure your network step by step."
+msgstr ""
+"So Sprievodcom nastavením siete môžete ľahko nakonfigurovať sieť krok za "
+"krokom."
 
-msgid "Wireless"
-msgstr "Bezdrôtovo"
+msgid ""
+"With the PositionerSetup plugin it is easy to install and configure a "
+"motorized dish."
+msgstr ""
+"Modul Nastavenie pozicionéra (PositionerSetup) vám pomôže s inštaláciou "
+"paraboly s motorom."
 
-msgid "Wireless LAN"
+msgid ""
+"With the SatelliteEquipmentControl plugin it is possible to fine-tune DiSEqC-"
+"settings."
 msgstr ""
+"Modul Ovládač satelitného zariadenia (SatelliteEquipmentControl) vám umožní "
+"jemne upraviť nastavenia DiSEqC."
 
-msgid "Wireless Network"
-msgstr "Bezdrôtová sieť"
+msgid ""
+"With this option enabled the channel to record on can be changed to a "
+"alternative service it is restricted to."
+msgstr ""
+"Táto voľba umožní, aby sa stanica, ktorá sa má nahrať, mohla zmeniť na "
+"alternatívnu."
 
-msgid "Wireless Network State"
+msgid ""
+"With this option you can restrict the AutoTimer to a certain ammount of "
+"scheduled recordings. Set this to 0 to disable this functionality."
 msgstr ""
+"Táto voľba obmedzí automatický časovač na určité množstvo nahrávok. "
+"Nastavením na 0 túto funkciu vypnete."
+
+msgid "Wizard"
+msgstr "Sprievodca"
 
 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
 msgstr "Chyba zápisu pri nahrávaní. Plný disk?\n"
@@ -4796,9 +7413,6 @@ msgstr "Chyba zápisu pri nahrávaní. Plný disk?\n"
 msgid "Write failed!"
 msgstr "Zápis zlyhal!"
 
-msgid "Writing NFI image file to flash completed"
-msgstr "Zápis súboru .NFI do pamäte flash je skončený."
-
 msgid "YPbPr"
 msgstr "YPbPr"
 
@@ -4809,7 +7423,10 @@ msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
 msgid "Yes to all"
-msgstr ""
+msgstr "Áno pre všetky"
+
+msgid "Yes, always"
+msgstr "Áno, vždy"
 
 msgid "Yes, and delete this movie"
 msgstr "Áno, a zmazať tento film"
@@ -4820,6 +7437,12 @@ msgstr "Áno, a nepýtať sa znova"
 msgid "Yes, backup my settings!"
 msgstr "Áno, zálohovať nastavenia!"
 
+msgid "Yes, but play next video"
+msgstr "Áno, ale prehrať nasledujúce video"
+
+msgid "Yes, but play previous video"
+msgstr "Áno, ale prehrať predchádzajúce video"
+
 msgid "Yes, do a manual scan now"
 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať ručne"
 
@@ -4827,10 +7450,13 @@ msgid "Yes, do an automatic scan now"
 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať automaticky"
 
 msgid "Yes, do another manual scan now"
-msgstr "Áno, teraz vyhľadať ručne iné"
+msgstr "Áno, urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie"
+
+msgid "Yes, keep them."
+msgstr "Áno, uchovať."
 
 msgid "Yes, perform a shutdown now."
-msgstr "Áno, teraz vypnúť"
+msgstr "Áno, teraz vypnúť."
 
 msgid "Yes, restore the settings now"
 msgstr "Áno, teraz obnoviť nastavenia"
@@ -4855,16 +7481,34 @@ msgstr ""
 "chcete nainštalovať."
 
 msgid "You can choose, what you want to install..."
-msgstr "Môžete si vybrať, čo chcete nainštalovať."
+msgstr "Môžete si vybrať, čo chcete nainštalovať..."
 
 msgid "You can install this plugin."
-msgstr "Môžete nainštalovať modul."
+msgstr "Môžete nainštalovať tento modul."
 
 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
-msgstr ""
+msgstr "Napáliť môžete len nahrávky Dreamboxa."
 
 msgid "You can remove this plugin."
-msgstr "Tento modul môžete zmazať!"
+msgstr "Tento modul môžete odstrániť!"
+
+msgid ""
+"You can set the basic properties of an AutoTimer here.\n"
+"While 'Name' is just a human-readable name displayed in the Overview, 'Match "
+"in title' is what is looked for in the EPG."
+msgstr ""
+"Tu môžete urobiť základné nastavenia automatického časovača.\n"
+"Zatiaľčo „Názov“ je len čitateľný názov v prehľade,  „Hľadať titul“ je to, "
+"čo sa bude hľadať v EPG."
+
+msgid ""
+"You can use the EasyInfo for manage your EPG plugins from info button. You "
+"have also a new now-next event viewer. Easy-PG, the own graphical EPG bowser "
+"is also included."
+msgstr ""
+"EasyInfo môžete použiť na spravovanie modulov EPG z tlačidla info. Je tu aj "
+"nový prehliadač terajších a budúcich programov, aj EasyPG - vlastný grafický "
+"prehliadač EPG."
 
 msgid "You cannot delete this!"
 msgstr "Toto nemôžete zmazať!"
@@ -4882,40 +7526,27 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
 msgstr ""
-"Vybrali ste si nenainštalovať nič. Stlačením tlačidla OK ukončíte pomocníka "
-"inštaláciou."
+"Vybrali ste si nenainštalovať nič. Stlačením tlačidla OK ukončíte sprievodcu "
+"inštaláciou."
 
 msgid ""
-"You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
-"harddisk is not an option for you."
+"You did not provide a valid 'Match in title' Attribute for your new "
+"AutoTimer.\n"
+"As this is a mandatory Attribute you cannot continue without doing so."
 msgstr ""
-"Zdá sa, že v Dreamboxe nemáte pevný disk, preto zálohovanie na pevný disk "
-"nie je pre vás správnou voľbou."
+"Nezadali ste platný atribút „Hľadať titul“ pre nový automatický časovač.\n"
+"Pretože je to povinná položka, nemôžete bez nej pokračovať."
 
-msgid ""
-"You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
-"slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
-"to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
-msgstr ""
-"Vybrali ste si zálohovanie na kartu CF. Karta musí byť v otvore. "
-"Nekontrolujeme, či sa teraz naozaj používa, preto radšej zálohujte na pevný "
-"disk.\n"
-"Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
-
-msgid ""
-"You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
-msgstr ""
-"Vybrali ste si zálohovanie na USB. Lepšie je zálohovať na pevný disk.\n"
-"Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
+msgid "You didn't select a channel to record from."
+msgstr "Nezvolili ste stanicu, z ktorej sa má nahrávať."
 
+#, python-format
 msgid ""
-"You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
-"backup now."
+"You entered \"%s\" as Text to match.\n"
+"Do you want to remove trailing whitespaces?"
 msgstr ""
-"Vybrali ste si zálohovanie na pevný disk. Stlačením tlačidla OK spustíte "
-"zálohovanie."
+"Zadali ste \"%s\" ako text na hľadanie.\n"
+"Chcete odstrániť medzery na konci?"
 
 msgid ""
 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
@@ -4956,13 +7587,30 @@ msgstr ""
 "stránky vás nový firmvér požiada o obnovu nastavení."
 
 msgid ""
-"You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
+"You need to set a PIN code and hide it from your children.\n"
 "\n"
 "Do you want to set the pin now?"
 msgstr ""
 "Musíte nastaviť kód PIN a skryť ho pred deťmi.\n"
 "\n"
-"Chcete teraz nastaviť kód PIN?"
+"Chcete ho nastaviť teraz?"
+
+msgid ""
+"You successfully configured a new AutoTimer. Do you want to add it to the "
+"list?\n"
+"\n"
+"You can go back a step by pressing EXIT on your remote."
+msgstr ""
+"Úspešne ste nakonfigurovali nový autočasovač. Chcete ho pridať do zoznamu?\n"
+"\n"
+"Stlačením tlačidla EXIT na DO sa môžete o krok vrátiť."
+
+msgid ""
+"Your 'Match in title' Attribute ends with a Whitespace.\n"
+"Please confirm if this was intentional, if not they will be removed."
+msgstr ""
+"Atribút „Hľadať titul“ končí medzerou.\n"
+"Potvrďte, že ide o zámer, inak bude odstránená."
 
 msgid ""
 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
@@ -4970,6 +7618,10 @@ msgid ""
 "Your internet connection is working now.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Váš Dreambox je teraz pripravený na používanie.\n"
+"\n"
+"Internetové pripojenie funguje.\n"
+"\n"
 
 msgid ""
 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
@@ -4978,14 +7630,16 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Váš Dreambox je teraz pripravený na používanie.\n"
+"\n"
+"Internetové pripojenie funguje.\n"
+"\n"
+"Pokračujte stlačením OK."
 
 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
 msgstr ""
 "Dreambox sa reštartuje, keď stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
 
-msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
-msgstr "Televízor funguje s kmitočtom 50 Hz. Prima!"
-
 msgid ""
 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
 "process."
@@ -4999,8 +7653,19 @@ msgstr ""
 "Zostava presahuje kapacitu jednovrstvového média. Potrebujete prázdny "
 "dvojvrstvový disk DVD!"
 
+#, python-format
+msgid ""
+"Your config file is not well-formed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Konfiguračný súbor nemá správny formát:\n"
+"%s"
+
+msgid "Your current collection will get lost!"
+msgstr "Vaša aktuálna zostava sa stratí."
+
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
-msgstr "Dreambox sa vypína. Nevzďaľujte sa..."
+msgstr "Dreambox sa vypína. Vyčkajte..."
 
 msgid ""
 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
@@ -5022,6 +7687,8 @@ msgid ""
 "Your internet connection is not working!\n"
 "Please choose what you want to do next."
 msgstr ""
+"Internetové pripojenie nefunguje!\n"
+"Zvoľte, čo chcete robiť ďalej."
 
 msgid "Your name (optional):"
 msgstr "Vaše meno (voliteľne):"
@@ -5029,16 +7696,17 @@ msgstr "Vaše meno (voliteľne):"
 msgid "Your network configuration has been activated."
 msgstr "Nastavenie siete bolo aktivované."
 
-msgid ""
-"Your network configuration has been activated.\n"
-"A second configured interface has been found.\n"
-"\n"
-"Do you want to disable the second network interface?"
-msgstr ""
-"Nastavenie siete bolo aktivované..\n"
-"Bolo zistené ďalšie nakonfigurované rozhranie.\n"
-"\n"
-"Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
+msgid "Your network is not working. Please try again."
+msgstr "Sieť nefunguje. Skúste znova."
+
+msgid "Your network mount has been activated."
+msgstr "Sieťový prístup bol aktivovaný."
+
+msgid "Your network mount has been removed."
+msgstr "Sieťový prístup bol odstránený."
+
+msgid "Your network mount has been updated."
+msgstr "Sieťový prístup bol aktualizovaný."
 
 msgid ""
 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
@@ -5046,6 +7714,16 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please choose what you want to do next."
 msgstr ""
+"Internetové pripojenie bezdrôtovou LAN sa nedá spustiť!\n"
+"Pripojili ste kľúč USB WLAN?\n"
+"\n"
+"Zvoľte, čo chcete robiť ďalej."
+
+msgid "ZDFMediathek allows you to watch streams from ZDF Mediathek."
+msgstr "ZDFMediathek vám umožní sledovať streamy z mediatéky ZDF."
+
+msgid "Zap back to previously tuned service?"
+msgstr "Prepnúť späť na predtým naladenú stanicu?"
 
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania motora?"
@@ -5053,6 +7731,25 @@ msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania motora?"
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred hľadania satelitu?"
 
+msgid "Zap back to service before tuner setup?"
+msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania tunera?"
+
+msgid "Zap between commercials"
+msgstr "Prepnúť medzi reklamami"
+
+msgid "ZapStatistic shows the watched services with some statistics."
+msgstr ""
+"Štatistika prepínania zobrazí sledované stanice s niektorými štatistikami."
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies"
+msgstr ""
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies."
+msgstr ""
+
+msgid "Zydas"
+msgstr ""
+
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[úprava alternatív]"
 
@@ -5065,6 +7762,9 @@ msgstr "[úprava obľúbených]"
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[presun]"
 
+msgid "a HD skin from Kerni"
+msgstr "Vzhľad HD, autor Kerni"
+
 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
 msgstr "GUI na priradenie staníc a poskytovateľov k modulom CI"
 
@@ -5087,7 +7787,10 @@ msgid "activate current configuration"
 msgstr "aktivovať aktuálne nastavenie"
 
 msgid "activate network adapter configuration"
-msgstr ""
+msgstr "aktivovať konfiguráciu sieťového adaptéra"
+
+msgid "add AutoTimer..."
+msgstr "Pridanie autočasovača..."
 
 msgid "add Provider"
 msgstr "pridať poskytovateľa"
@@ -5116,6 +7819,9 @@ msgstr "pridať súbor do zoznamu prehrávok"
 msgid "add files to playlist"
 msgstr "pridať súbory do zoznamu prehrávok"
 
+msgid "add filters"
+msgstr "pridať filtre"
+
 msgid "add marker"
 msgstr "pridať značku"
 
@@ -5129,7 +7835,7 @@ msgid "add recording (indefinitely)"
 msgstr "pridať nahrávanie (nekonečné)"
 
 msgid "add recording (stop after current event)"
-msgstr "pridať nahrávanie (zastaviť po aktuálnej udalosti)"
+msgstr "pridať nahrávanie (zastaviť po aktuálnom programe)"
 
 msgid "add service to bouquet"
 msgstr "pridať stanicu do buketu"
@@ -5137,6 +7843,12 @@ msgstr "pridať stanicu do buketu"
 msgid "add service to favourites"
 msgstr "pridať stanicu do obľúbených"
 
+msgid "add services"
+msgstr "Pridať stanice"
+
+msgid "add tags to recorded movies"
+msgstr "Pridať značky do nahraných filmov"
+
 msgid "add to parental protection"
 msgstr "pridať k rodičovskej zámke"
 
@@ -5146,24 +7858,34 @@ msgstr "rozšírené"
 msgid "alphabetic sort"
 msgstr "triediť podľa abecedy"
 
+msgid "assign color buttons (red/green/yellow/blue) to plugins from MOVIELIST."
+msgstr ""
+"Priradiť farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré) modulom zo zoznamu "
+"filmov"
+
+msgid "assign color buttons to plugins from MOVIELIST"
+msgstr "Priradiť farebné tlačidlá modulom zo zoznamu filmov"
+
 msgid ""
-"are you sure you want to restore\n"
-"following backup:\n"
+"assign long key-press (red/green/yellow/blue) to plugins or E2 functions."
 msgstr ""
-"naozaj chcete obnoviť\n"
-"z tejto zálohy:\n"
+"Priradiť dlhé stlačenie tlačidla (červené, zelené, žlté, modré) modulom "
+"alebo funkciám E2."
 
-msgid "assigned CAIds"
-msgstr "priradené CAIdy"
+msgid "assign long key-press on color buttons to plugins or E2 functions"
+msgstr "Priradiť dlhé stlačenie farebného tlačidla modulom alebo funkciám E2"
 
 msgid "assigned CAIds:"
-msgstr "priradené CAIdy"
-
-msgid "assigned Services/Provider"
-msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
+msgstr "Priradené CAIdy:"
 
 msgid "assigned Services/Provider:"
-msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
+msgstr "Priradené služby a poskytovatelia:"
+
+msgid "at beginning"
+msgstr "Na začiatku"
+
+msgid "at end"
+msgstr "Na konci"
 
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
@@ -5179,8 +7901,11 @@ msgstr "zvukové stopy"
 msgid "auto"
 msgstr "auto"
 
+msgid "autotimers need a match attribute"
+msgstr "Autočasovače potrebujú atribút zhody"
+
 msgid "available"
-msgstr "dostupné."
+msgstr "dostupné"
 
 msgid "back"
 msgstr "späť"
@@ -5203,10 +7928,19 @@ msgstr "čierna listina"
 msgid "blue"
 msgstr "modrá"
 
+msgid "bob"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "burn audio track (%s)"
 msgstr "napáliť zvukovú stopu (%s)"
 
+msgid "case-insensitive search"
+msgstr "nerozlíšiť malé a veľké písmená"
+
+msgid "case-sensitive search"
+msgstr "rozlíšiť malé a veľké písmená"
+
 msgid "change recording (duration)"
 msgstr "zmeniť nahrávanie (trvanie)"
 
@@ -5216,9 +7950,6 @@ msgstr "zmeniť nahrávanie (čas ukončenia)"
 msgid "chapters"
 msgstr "kapitoly"
 
-msgid "choose destination directory"
-msgstr "zvoliť cieľový adresár"
-
 msgid "circular left"
 msgstr "kruhová ľavá"
 
@@ -5231,6 +7962,9 @@ msgstr "vymazať zoznam prehrávok"
 msgid "complex"
 msgstr "komplexné"
 
+msgid "config changed."
+msgstr "Zmenený config."
+
 msgid "config menu"
 msgstr "menu nast."
 
@@ -5243,6 +7977,9 @@ msgstr "pripojené"
 msgid "continue"
 msgstr "pokrač."
 
+msgid "control multiple Dreamboxes with different RCs"
+msgstr "Riadiť viacero Dreamboxov s rôznymi RC"
+
 msgid "copy to bouquets"
 msgstr "skopírovať do buketov"
 
@@ -5252,12 +7989,25 @@ msgstr "nedá sa odstrániť"
 msgid "create directory"
 msgstr "vytvoriť adresár"
 
+msgid "creates virtual series folders from episodes"
+msgstr "Vytvorí virtuálny rad priečinkov z epizód."
+
+msgid "creates virtual series folders from sets of recorded episodes"
+msgstr "Vytvorí virtuálny rad priečinkov zo zostáv nahraných epizód"
+
+#, python-format
+msgid "currently installed image: %s"
+msgstr "Aktuálne nainštalovaný image: %s"
+
 msgid "daily"
 msgstr "denne"
 
 msgid "day"
 msgstr "deň"
 
+msgid "default"
+msgstr "predvolené"
+
 msgid "delete"
 msgstr "Zmazať"
 
@@ -5276,6 +8026,9 @@ msgstr "zmazať uložený zoznam prehrávok"
 msgid "delete..."
 msgstr "zmazať..."
 
+msgid "description"
+msgstr "opis"
+
 msgid "disable"
 msgstr "zrušiť"
 
@@ -5300,8 +8053,17 @@ msgstr "nenahrávať"
 msgid "done!"
 msgstr "Hotovo!"
 
+msgid "driver for Realtek USB wireless devices"
+msgstr "ovládač pre bezdrôtové USB zariadenia Realtek"
+
 msgid "edit alternatives"
-msgstr "upraviť alternatívy"
+msgstr "Upraviť alternatívy"
+
+msgid "edit filters"
+msgstr "Upraviť filtre"
+
+msgid "edit services"
+msgstr "Upraviť stanice"
 
 msgid "empty"
 msgstr "prázdne"
@@ -5333,17 +8095,14 @@ msgstr "strih končí tu"
 msgid "end favourites edit"
 msgstr "skončiť úpravu obľúbených"
 
-msgid "enigma2 and network"
-msgstr "enigma2 a sieť"
-
 msgid "enter hidden network SSID"
-msgstr ""
+msgstr "Zadajte SSID skrytej siete"
 
 msgid "equal to"
 msgstr "rovná sa"
 
-msgid "exceeds dual layer medium!"
-msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
+msgid "exact match"
+msgstr "presná zhoda"
 
 msgid "exit DVD player or return to file browser"
 msgstr "zatvoriť prehrávač DVD alebo sa vrátiť do správcu súborov"
@@ -5360,18 +8119,12 @@ msgstr "zatvoriť nastavovanie DNS"
 msgid "exit network adapter configuration"
 msgstr "zatvoriť nastavovanie sieťového adaptéra"
 
-msgid "exit network adapter setup menu"
-msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťového adaptéra"
-
 msgid "exit network interface list"
 msgstr "zatvoriť zoznam sieťových rozhraní"
 
 msgid "exit networkadapter setup menu"
 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťových rozhraní"
 
-msgid "failed"
-msgstr "zlyhalo"
-
 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 msgstr "formáty súborov (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 
@@ -5397,22 +8150,19 @@ msgid "go to standby"
 msgstr "prejsť do pohotovostného režimu"
 
 msgid "grab this frame as bitmap"
-msgstr "zachytiť toto políčko ako bitmapu"
+msgstr "Zachytiť toto políčko ako bitmapu"
 
 msgid "green"
 msgstr "zelená"
 
 msgid "hear radio..."
-msgstr "počúvať rádio..."
+msgstr "Počúvať rádio..."
 
 msgid "help..."
-msgstr "pomoc..."
-
-msgid "hidden network"
-msgstr "skrytá sieť"
+msgstr "Pomoc..."
 
 msgid "hide extended description"
-msgstr "skryÅ¥ rozšírené opisy"
+msgstr "skryÅ¥ rozšírený opis"
 
 msgid "hide player"
 msgstr "skryť prehrávač"
@@ -5429,13 +8179,14 @@ msgstr "hodiny"
 msgid "immediate shutdown"
 msgstr "ihneď vypnúť"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"incoming call!\n"
-"%s calls on %s!"
-msgstr ""
-"Prichádzajúci hovor!\n"
-"%s volá %s!"
+msgid "in Description"
+msgstr "v opise"
+
+msgid "in Shortdescription"
+msgstr "v stručnom opise"
+
+msgid "in Title"
+msgstr "v názve"
 
 msgid "init module"
 msgstr "inic. modul"
@@ -5465,7 +8216,7 @@ msgid "jump to previous marked position"
 msgstr "skok na predchádzajúce označené miesto"
 
 msgid "leave movie player..."
-msgstr "opustiť prehrávač médií..."
+msgstr "ukončiť prehrávač médií..."
 
 msgid "left"
 msgstr "doľava"
@@ -5473,6 +8224,9 @@ msgstr "doľava"
 msgid "length"
 msgstr "dĺžka"
 
+msgid "list of EPG views..."
+msgstr "Zoznam zobrazení EPG..."
+
 msgid "list style compact"
 msgstr "kompaktný zoznam"
 
@@ -5486,7 +8240,7 @@ msgid "list style single line"
 msgstr "jednoriadkový zoznam"
 
 msgid "load playlist"
-msgstr "nahrať zoznam prehrávok"
+msgstr "otvoriť zoznam prehrávok"
 
 msgid "locked"
 msgstr "zachytený"
@@ -5512,6 +8266,9 @@ msgstr "minúta"
 msgid "minutes"
 msgstr "minút"
 
+msgid "missing parameter \"id\""
+msgstr "Chýbajúci parameter \\„id\\“"
+
 msgid "month"
 msgstr "mesiac"
 
@@ -5531,7 +8288,7 @@ msgid "move up to previous entry"
 msgstr "nahor na predchádzajúcu položku"
 
 msgid "movie list"
-msgstr "zoznam filmov"
+msgstr "Zoznam filmov"
 
 msgid "multinorm"
 msgstr "viacnormový"
@@ -5540,10 +8297,10 @@ msgid "never"
 msgstr "nikdy"
 
 msgid "next channel"
-msgstr "nasledujúca stanica"
+msgstr "Nasledujúca stanica"
 
 msgid "next channel in history"
-msgstr "nasledujúca stanica v histórii"
+msgstr "Nasledujúca stanica v histórii"
 
 msgid "no"
 msgstr "nie"
@@ -5558,7 +8315,7 @@ msgid "no HDD found"
 msgstr "nenájdený pevný disk"
 
 msgid "no Services/Providers selected"
-msgstr "žiadne služby a poskytovatelia nie sú zvolené"
+msgstr "Žiadne služby a poskytovatelia nie sú zvolené"
 
 msgid "no module found"
 msgstr "Nenájdený modul"
@@ -5572,9 +8329,15 @@ msgstr "žiadny časový limit"
 msgid "none"
 msgstr "žiadne"
 
+msgid "not configured"
+msgstr "nenakonfigurované"
+
 msgid "not locked"
 msgstr "nie je signál"
 
+msgid "not supported"
+msgstr "nepodporované"
+
 msgid "not used"
 msgstr "nepoužité"
 
@@ -5596,26 +8359,29 @@ msgstr "zap."
 msgid "on READ ONLY medium."
 msgstr "na nezapisovateľné médium."
 
+msgid "on Weekday"
+msgstr "v pracovný deň"
+
 msgid "once"
 msgstr "raz"
 
 msgid "open nameserver configuration"
-msgstr "otvoriť nastavenia DNS"
+msgstr "Otvoriť nastavenia DNS"
 
 msgid "open servicelist"
-msgstr "otvoriť zoznam staníc"
+msgstr "Otvoriť zoznam staníc"
 
 msgid "open servicelist(down)"
-msgstr "zobraziť zoznam staníc (nadol)"
+msgstr "Zobraziť zoznam staníc (nadol)"
 
 msgid "open servicelist(up)"
-msgstr "zobraziť zoznam staníc (nahor)"
+msgstr "Zobraziť zoznam staníc (nahor)"
 
-msgid "open virtual keyboard input help"
-msgstr "otvoriť pomocníka k virtuálnej klávesnici"
+msgid "partial match"
+msgstr "Čiastočná zhoda"
 
 msgid "pass"
-msgstr ""
+msgstr "prechod"
 
 msgid "pause"
 msgstr "pauza"
@@ -5624,10 +8390,10 @@ msgid "play entry"
 msgstr "prehrať"
 
 msgid "play from next mark or playlist entry"
-msgstr "prehrať od nasledujúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
+msgstr "Prehrať od nasledujúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
 
 msgid "play from previous mark or playlist entry"
-msgstr "prehrať od predchádzajúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
+msgstr "Prehrať od predchádzajúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
 
 msgid "please press OK when ready"
 msgstr "Keď budete pripravení, stlačte tlačidlo OK."
@@ -5636,10 +8402,10 @@ msgid "please wait, loading picture..."
 msgstr "Čakajte, nahrávam obraz..."
 
 msgid "previous channel"
-msgstr "predchádzajúca stanica"
+msgstr "Predchádzajúca stanica"
 
 msgid "previous channel in history"
-msgstr "predchádzajúca stanica v histórii"
+msgstr "Predchádzajúca stanica v histórii"
 
 msgid "record"
 msgstr "nahrať"
@@ -5650,11 +8416,14 @@ msgstr "nahrávam..."
 msgid "red"
 msgstr "červená"
 
+msgid "redesigned Kerni-HD1 skin"
+msgstr "Upravený vzhľad Kerni-HD1"
+
 msgid "remove a nameserver entry"
-msgstr "odstrániť DNS"
+msgstr "Odstrániť DNS"
 
 msgid "remove after this position"
-msgstr "odstrániť po tejto pozícii"
+msgstr "odstrániť za touto pozíciou"
 
 msgid "remove all alternatives"
 msgstr "odstrániť všetky alternatívy"
@@ -5712,7 +8481,7 @@ msgstr "Vyhľadávanie skončené!"
 
 #, python-format
 msgid "scan in progress - %d%% done!"
-msgstr "Vyhľadávanie prebieha - %d%% hotových!"
+msgstr "Hľadám - %d%% hotových!"
 
 msgid "scan state"
 msgstr "stav vyhľadávania"
@@ -5726,21 +8495,18 @@ msgstr "druhý kábel motorizovaného LNB"
 msgid "seconds"
 msgstr "sekúnd"
 
+msgid "see service-epg (and PiP) from channels in an infobar"
+msgstr "Zobraziť EPG (a PiP) staníc v informačnom pruhu"
+
 msgid "select"
 msgstr "zvoliť"
 
-msgid "select .NFI flash file"
-msgstr "zvoliť súbor .NFI"
-
 msgid "select CAId"
 msgstr "zvoliť CAId"
 
 msgid "select CAId's"
 msgstr "zvoliť CAIdy"
 
-msgid "select image from server"
-msgstr "zvoliť image zo servera"
-
 msgid "select interface"
 msgstr "zvoliť rozhranie"
 
@@ -5753,11 +8519,17 @@ msgstr "zvoliť film"
 msgid "select the movie path"
 msgstr "zvoliť cestu k filmu"
 
-msgid "service pin"
+msgid "service PIN"
 msgstr "PIN stanice"
 
-msgid "setup pin"
-msgstr "PIN nastavenia"
+msgid "set enigma2 to standby-mode after startup"
+msgstr "Po naštartovaní dať enigmu2 do pohotovostného režimu"
+
+msgid "sets the Audio Delay (LipSync)"
+msgstr "nastaví oneskorenie zvuku (LipSync)"
+
+msgid "setup PIN"
+msgstr "PIN nastavení"
 
 msgid "show DVD main menu"
 msgstr "zobraziť hlavné menu DVD"
@@ -5775,7 +8547,7 @@ msgid "show alternatives"
 msgstr "zobraziť alternatívy"
 
 msgid "show event details"
-msgstr "zobraziť údaje o udalosti"
+msgstr "zobraziť údaje o programe"
 
 msgid "show extended description"
 msgstr "zobraziť rozšírený opis"
@@ -5802,7 +8574,7 @@ msgid "shuffle playlist"
 msgstr "premiešať zoznam prehrávok"
 
 msgid "shut down"
-msgstr ""
+msgstr "vypnúť"
 
 msgid "shutdown"
 msgstr "vypnúť"
@@ -5828,6 +8600,9 @@ msgstr "premietať obrázky v slučke"
 msgid "sort by date"
 msgstr "triediť podľa dátumu"
 
+msgid "special characters"
+msgstr "zvláštne znaky"
+
 msgid "standard"
 msgstr "štand."
 
@@ -5897,8 +8672,15 @@ msgstr "prepnúť značku strihu na aktuálnom mieste"
 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
 msgstr "prepnúť informácie o čase, kapitole, zvuku a podtitulkoch"
 
+msgid "tuner is not supported"
+msgstr "tuner nie je podporovaný"
+
+#, python-format
+msgid "unable to find timer with id %i"
+msgstr "Nemôžem nájsť časovač s ID %i"
+
 msgid "unavailable"
-msgstr ""
+msgstr "nedostupné"
 
 msgid "unconfirmed"
 msgstr "nepotvrdené"
@@ -5909,8 +8691,17 @@ msgstr "neznáme"
 msgid "unknown service"
 msgstr "neznáma stanica"
 
-msgid "until restart"
-msgstr "do reštartu"
+msgid "until standby/restart"
+msgstr "do vypnutia alebo reštartu"
+
+msgid "use as HDD replacement"
+msgstr "použiť ako náhradu HDD"
+
+msgid "use your Dreambox as Web proxy"
+msgstr "Použiť Dreambox ako webový proxy"
+
+msgid "use your Dreambox as Web proxy."
+msgstr "Použiť Dreambox ako webový proxy."
 
 msgid "user defined"
 msgstr "užívateľsky definované"
@@ -5942,6 +8733,9 @@ msgstr "týždenne"
 msgid "whitelist"
 msgstr "biela listina"
 
+msgid "wireless network interface"
+msgstr "rozhranie bezdrôtovej siete"
+
 msgid "working"
 msgstr "pracujem"
 
@@ -5967,101 +8761,295 @@ msgstr "prepnúť"
 msgid "zapped"
 msgstr "prepnuté"
 
+#~ msgid ".NFI Download failed:"
+#~ msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
+
 #~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Scan for local packages and install them."
+#~ ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
 #~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
+#~ "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
+
+#~ msgid "A BackToTheRoots-Skin ... or good old times."
+#~ msgstr "Vzhľad Späť ku koreňom ... alebo zlaté staré časy"
+
+#~ msgid "Cannot parse feed directory"
+#~ msgstr "Nemôžem prečítať adresár s feedmi"
+
+#~ msgid "Change dir."
+#~ msgstr "Zmeniť adresár"
+
+#~ msgid "Change service pin"
+#~ msgstr "Zmeniť PIN programu"
+
+#~ msgid "Change service pins"
+#~ msgstr "Zmeniť PINy programu"
+
+#~ msgid "Change setup pin"
+#~ msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
+
+#~ msgid "Code rate high"
+#~ msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
+
+#~ msgid "Code rate low"
+#~ msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
+
+#~ msgid "Coderate HP"
+#~ msgstr "Rýchlosť HP"
+
+#~ msgid "Coderate LP"
+#~ msgstr "Rýchlosť LP"
+
+#~ msgid "Destination directory"
+#~ msgstr "Cieľový adresár"
+
+#~ msgid "Details for extension: "
+#~ msgstr "Detaily rozšírenia:"
+
+#~ msgid "Disable Subtitles"
+#~ msgstr "Vypnúť titulky"
+
+#~ msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
+#~ msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
+
+#~ msgid "Enter Fast Forward at speed"
+#~ msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
+
+#~ msgid "Enter Rewind at speed"
+#~ msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
 
 #~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "View, install and remove available or installed packages."
+#~ "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
 #~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Prezrieť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
+#~ "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
+
+#~ msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
+#~ msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Growlee allows your Dreambox to send short messages using the growl "
+#~ "protocol\n"
+#~ "like Recording started notifications to a PC running a growl client"
+#~ msgstr ""
+#~ "Growlee umožňuje posielať z Dreamboxa krátke správy pomocou protokolu "
+#~ "growl,\n"
+#~ "napríklad oznam „Začalo nahrávanie“ do počítača, na ktorom beží klient "
+#~ "growl."
+
+#~ msgid "Guard Interval"
+#~ msgstr "Ochranný interval"
+
+#~ msgid "Guard interval mode"
+#~ msgstr "Režim ochranného intervalu"
+
+#~ msgid "Hierarchy Information"
+#~ msgstr "Hierarchické informácie"
+
+#~ msgid "Hierarchy mode"
+#~ msgstr "Hierarchický režim"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
+#~ "event if it records at least 80% of the it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak je toto zapnuté, existujúci časovač sa bude považovať za nahrávajúci, "
+#~ "ak z programu nahrá aspoň 80 %."
+
+#~ msgid "Image flash utility"
+#~ msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
+
+#~ msgid "Integrated Ethernet"
+#~ msgstr "Integrovaný eternet"
+
+#~ msgid "Integrated Wireless"
+#~ msgstr "Integrovaná WLAN"
+
+#~ msgid "New pin"
+#~ msgstr "Nový PIN"
+
+#~ msgid "No useable USB stick found"
+#~ msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
+
+#~ msgid "Orbital Position"
+#~ msgstr "Orbitálna pozícia"
+
+#~ msgid "Page"
+#~ msgstr "Strana"
+
+#~ msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
+#~ msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
+#~ "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte "
+#~ "cieľový kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
+
+#~ msgid "Please enter the old pin code"
+#~ msgstr "Zadajte starý kód PIN"
+
+#~ msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
+#~ msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
+
+#~ msgid "Please select target directory or medium"
+#~ msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
+
+#~ msgid "Polarity"
+#~ msgstr "Polarita"
+
+#~ msgid "Press OK to view full changelog"
+#~ msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
+
+#~ msgid "Reenter new pin"
+#~ msgstr "Znova zadajte nový PIN"
 
-#~ msgid "Backup running"
-#~ msgstr "Zálohovanie beží"
+#~ msgid "Remember service pin"
+#~ msgstr "Zmeniť PIN programu"
 
-#~ msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
-#~ msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
+#~ msgid "Remember service pin cancel"
+#~ msgstr "Zapamätať zrušenie PIN programu"
 
-#~ msgid "Continue"
-#~ msgstr "Pokračovať"
+#~ msgid "Remove the broken .NFI file?"
+#~ msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
 
-#~ msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
-#~ msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
+#~ msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
+#~ msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
 
-#~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using "
+#~ "your selected wireless device.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Chcete pokračovať v inštalovaní alebo odstraňovaní zvolených modulov?\n"
+#~ "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
+#~ "bezdrôtovýmn zariadením\n"
+
+#~ msgid "Select audio mode"
+#~ msgstr "Zvoľte režim zvuku"
+
+#~ msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
+#~ msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
+
+#~ msgid "Select image"
+#~ msgstr "Zvoľte image"
 
-#~ msgid "Edit IPKG source URL..."
-#~ msgstr "Upraviť URL zdroja IPKG..."
+#~ msgid "Selected source image"
+#~ msgstr "Zvolený zdrojový image"
 
-#~ msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
-#~ msgstr "Keď stlačíte pokračovať, vykonajú sa tieto úlohy."
+#~ msgid "Stereo"
+#~ msgstr "Stereo"
 
-#~ msgid "General AC3 delay"
-#~ msgstr "Oneskorenie AC3"
+#~ msgid "Symbol Rate"
+#~ msgstr "Symbolová rýchlosť"
 
-#~ msgid "General PCM delay"
-#~ msgstr "Oneskorenie PCM"
+#~ msgid "Symbolrate"
+#~ msgstr "Symb. rých."
 
-#~ msgid "Install software updates..."
-#~ msgstr "Inštalovať aktualizácie softvéru..."
+#~ msgid ""
+#~ "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image "
+#~ "from the feed server and save it on the stick?"
+#~ msgstr ""
+#~ "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera "
+#~ "a uložiť ho na kľúč?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure "
+#~ "that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at "
+#~ "your own risk!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete "
+#~ "napáliť tento image do pamäte flash? Robíte to na vlastné riziko!"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Install/\n"
-#~ "Remove"
+#~ "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or "
+#~ "be corrupted!"
 #~ msgstr ""
-#~ "Inštalovať/\n"
-#~ "Odstrániť"
+#~ "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
+#~ "porušený!"
+
+#~ msgid "The pin code has been changed successfully."
+#~ msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
 
-#~ msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
-#~ msgstr "Umožní prezerať a upravovať súbory v Dreamboxe."
+#~ msgid "The pin codes you entered are different."
+#~ msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
 
-#~ msgid "Package details for: "
-#~ msgstr "Údaje o balíčku:"
+#~ msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
+#~ msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
 
-#~ msgid "Plugin manager"
-#~ msgstr "Správca modulov"
+#~ msgid ""
+#~ "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
+#~ "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
+#~ "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
 
-#~ msgid "Removeing"
-#~ msgstr "Odstraňujem"
+#~ msgid ""
+#~ "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image "
+#~ "to flash memory?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image "
+#~ "do pamäte flash?"
 
-#~ msgid "Software manager"
-#~ msgstr "Správca softvéru"
+#~ msgid ""
+#~ "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
+#~ "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable "
+#~ "USB stick.\n"
+#~ "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
+#~ "for 10 seconds.\n"
+#~ "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
+#~ "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný "
+#~ "kľúč USB.\n"
+#~ "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené "
+#~ "10 sekúnd.\n"
+#~ "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi sprievodcu."
 
-#~ msgid "Software manager..."
-#~ msgstr "Správca softvéru..."
+#~ msgid "Transmission Mode"
+#~ msgstr "Režim prenosu"
 
-#~ msgid "There is nothing to be done."
-#~ msgstr "Nie je nič na vykonanie."
+#~ msgid "Transponder Type"
+#~ msgstr "Typ transpondéra"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Undo\n"
-#~ "Install"
+#~ "USB stick wizard finished. Your dreambox will now restart with your new "
+#~ "image!"
 #~ msgstr ""
-#~ "Späť\n"
-#~ "(Inštalácia)"
+#~ "Sprievodca kľúčom USB skončil. Dreambox sa teraz reštartuje s novým image."
+
+#~ msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
+#~ msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
+
+#~ msgid "Wireless"
+#~ msgstr "Bezdrôtovo"
+
+#~ msgid "Writing NFI image file to flash completed"
+#~ msgstr "Zápis súboru .NFI do pamäte flash je skončený."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Undo\n"
-#~ "Remove"
+#~ "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Do you want to set the pin now?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Späť\n"
-#~ "(Odstránenie)"
+#~ "Musíte nastaviť kód PIN a skryť ho pred deťmi.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Chcete teraz nastaviť kód PIN?"
+
+#~ msgid "choose destination directory"
+#~ msgstr "zvoliť cieľový adresár"
+
+#~ msgid "failed"
+#~ msgstr "zlyhalo"
+
+#~ msgid "redirect notifications to Growl"
+#~ msgstr "Presmerovať oznámenia na Growl"
 
-#~ msgid "Upgrade"
-#~ msgstr "Aktualizácia"
+#~ msgid "select .NFI flash file"
+#~ msgstr "zvoliť súbor .NFI"
 
-#~ msgid "Upgradeing"
-#~ msgstr "Aktualizujem"
+#~ msgid "select image from server"
+#~ msgstr "zvoliť image zo servera"
 
-#~ msgid "VideoSetup"
-#~ msgstr "Nastavenie obrazu"
+#~ msgid "service pin"
+#~ msgstr "PIN stanice"
 
-#~ msgid "View"
-#~ msgstr "Zobraziť"
+#~ msgid "setup pin"
+#~ msgstr "PIN nastavenia"