Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / pl.po
index 06ebe1a..d0675ed 100755 (executable)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -2,19 +2,22 @@
 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
 # Automatically generated, 2005.
-# 
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-06 13:09+0100\n"
-"Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-01 08:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-07-23 12:21+0200\n"
+"Last-Translator: Mladen <acid-burn@opendreambox.org>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -48,6 +51,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -88,6 +93,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "Scan for local extensions and install them."
 msgstr ""
+"\n"
+"Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -105,12 +112,25 @@ msgstr ""
 "\n"
 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
 
+msgid ""
+"\n"
+"View, install and remove available or installed packages."
+msgstr ""
+"\n"
+"Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
+
 msgid " "
 msgstr " "
 
+msgid " Results"
+msgstr " Wyniki"
+
 msgid " extensions."
 msgstr "Rozszerzenia"
 
+msgid " ms"
+msgstr " ms"
+
 msgid " packages selected."
 msgstr "Wybrane paczki"
 
@@ -120,54 +140,81 @@ msgstr "Dostępne aktualizacje"
 msgid " wireless networks found!"
 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
 
+#
 msgid "#000000"
 msgstr "#000000"
 
+#
 msgid "#0064c7"
 msgstr "#0064c7"
 
+#
 msgid "#25062748"
 msgstr "#25062748"
 
+#
 msgid "#389416"
 msgstr "#389416"
 
+#
 msgid "#80000000"
 msgstr "#80000000"
 
+#
 msgid "#80ffffff"
 msgstr "#80ffffff"
 
+#
 msgid "#bab329"
 msgstr "#bab329"
 
+#
 msgid "#f23d21"
 msgstr "#f23d21"
 
+#
 msgid "#ffffff"
 msgstr "#ffffff"
 
+#
 msgid "#ffffffff"
 msgstr "#ffffffff"
 
+#
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#
+#, python-format
 msgid "%d jobs are running in the background!"
 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
 
+#
 #, python-format
 msgid "%d min"
 msgstr "%d min"
 
+#
 #, python-format
 msgid "%d services found!"
 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
 
+#
 msgid "%d.%B %Y"
 msgstr "%d.%B %Y"
 
+#
+#, python-format
+msgid "%i ms"
+msgstr "%i ms"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -176,148 +223,184 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "(%s, %d MB wolne)"
 
+#
 #, python-format
 msgid "%s (%s)\n"
 msgstr "%s (%s)\n"
 
+#, python-format
+msgid "%s: %s at %s"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "(ZAP)"
 msgstr "(Przełącz)"
 
+#
 msgid "(empty)"
 msgstr "(puste)"
 
+#
 msgid "(show optional DVD audio menu)"
 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
 
+#
 msgid "* Only available if more than one interface is active."
 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
 
-msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
-msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
-
-msgid ".NFI Download failed:"
-msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
-
-msgid ""
-".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
-msgstr ""
-"Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
-"flashować tym image'm!"
-
-msgid "/usr/share/enigma2 directory"
-msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
-
-msgid "/var directory"
-msgstr "Katalog /var"
-
+#
 msgid "0"
 msgstr "0"
 
+#
 msgid "1"
 msgstr "1"
 
+#
 msgid "1 wireless network found!"
 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
 
+#
 msgid "1.0"
 msgstr "1.0"
 
+#
 msgid "1.1"
 msgstr "1.1"
 
+#
 msgid "1.2"
 msgstr "1.2"
 
+#
 msgid "12V output"
 msgstr "Wyjście 12V"
 
+#
 msgid "13 V"
 msgstr "13 V"
 
+#
 msgid "16:10"
 msgstr "16:10"
 
+#
 msgid "16:10 Letterbox"
 msgstr "16:10 Letterbox"
 
+#
 msgid "16:10 PanScan"
 msgstr "16:10 PanScan"
 
+#
 msgid "16:9"
 msgstr "16:9"
 
+#
 msgid "16:9 Letterbox"
 msgstr "16:9 Letterbox"
 
+#
 msgid "16:9 always"
 msgstr "16:9 zawsze"
 
+#
 msgid "18 V"
 msgstr "18 V"
 
+#
 msgid "2"
 msgstr "2"
 
+#
 msgid "3"
 msgstr "3"
 
+#
 msgid "30 minutes"
 msgstr "30 minut"
 
+#
 msgid "4"
 msgstr "4"
 
+#
 msgid "4:3"
 msgstr "4:3"
 
+#
 msgid "4:3 Letterbox"
 msgstr "4:3 Letterbox"
 
+#
 msgid "4:3 PanScan"
 msgstr "4:3 PanScan"
 
+#
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
+#
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 minut"
 
-msgid "50 Hz"
-msgstr "50 Hz"
-
+#
 msgid "6"
 msgstr "6"
 
+#
 msgid "60 minutes"
 msgstr "60 minut"
 
+#
 msgid "7"
 msgstr "7"
 
+#
 msgid "8"
 msgstr "8"
 
+#
 msgid "9"
 msgstr "9"
 
+#
 msgid "<Current movielist location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
 
+#
 msgid "<Default movie location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
 
+#
 msgid "<Last timer location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
 
+#
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<nieznany>"
 
+#
 msgid "??"
 msgstr "??"
 
+#
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
+msgstr ""
+
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
+msgstr "Powrót do korzeni-Skórka .. lub starych dobrych czasów."
+
+msgid "A basic ftp client"
+msgstr "Podstawowy klient ftp"
+
+msgid "A client for www.dyndns.org"
+msgstr "Klient dla www.dyndns.org"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
@@ -326,6 +409,13 @@ msgstr ""
 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
 "Czy zachować aktualną wersję?"
 
+msgid "A demo plugin for TPM usage."
+msgstr "Plugin demo dla użytku TPM."
+
+msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
+msgstr ""
+
+#
 msgid ""
 "A finished record timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -333,6 +423,7 @@ msgstr ""
 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
 
+#
 msgid ""
 "A finished record timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
@@ -340,9 +431,37 @@ msgstr ""
 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
 
+#
 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
 
+msgid "A graphical EPG interface"
+msgstr "Graficzny interfejs EPG"
+
+msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
+msgstr ""
+
+msgid "A graphical EPG interface."
+msgstr "Graficzny interfejs EPG."
+
+#
+msgid ""
+"A mount entry with this name already exists!\n"
+"Update existing entry and continue?\n"
+msgstr ""
+"Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
+"Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
+
+msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
+msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD od Kerni"
+
+msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
+msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD w tonacji starego aluminium od Kerni"
+
+msgid "A nice looking skin from Kerni"
+msgstr "Fajnie wyglądająca skórka od Kerni"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "A record has been started:\n"
@@ -351,6 +470,7 @@ msgstr ""
 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
 "%s"
 
+#
 msgid ""
 "A recording is currently running.\n"
 "What do you want to do?"
@@ -358,11 +478,13 @@ msgstr ""
 "Nagrywanie w toku...\n"
 "Co chcesz zrobić?"
 
+#
 msgid ""
 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
 "configure the positioner."
 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
 
+#
 msgid ""
 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
 "start the satfinder."
@@ -370,19 +492,29 @@ msgstr ""
 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
 "sygnału."
 
+#
 #, python-format
 msgid "A required tool (%s) was not found."
 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
 
+#
 msgid "A search for available updates is currently in progress."
-msgstr ""
+msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
 
+#
 msgid ""
 "A second configured interface has been found.\n"
 "\n"
 "Do you want to disable the second network interface?"
 msgstr ""
+"Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
+"\n"
+"Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
 
+msgid "A simple downloading application for other plugins"
+msgstr "Prosta aplikacja pobierania dla innych wtyczek"
+
+#
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -390,6 +522,7 @@ msgstr ""
 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
 
+#
 msgid ""
 "A sleep timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
@@ -397,9 +530,11 @@ msgstr ""
 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
 
+#
 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
 
+#
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
 "Disable TV and try again?\n"
@@ -407,89 +542,167 @@ msgstr ""
 "Timer nie mógł nagrać!\n"
 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
 
+#
 msgid "A/V Settings"
 msgstr "Ustawienia A/V"
 
+#
 msgid "AA"
 msgstr "AA"
 
+#
 msgid "AB"
 msgstr "AB"
 
+#
 msgid "AC3 default"
 msgstr "AC3 domyślnie"
 
+#
 msgid "AC3 downmix"
 msgstr "AC3 downmix"
 
+#
 msgid "Abort"
 msgstr "Przerwij"
 
+#
+msgid "Abort this Wizard."
+msgstr "Opuść tego kreatora."
+
+#
 msgid "About"
 msgstr "O tunerze..."
 
+#
 msgid "About..."
 msgstr "Informacje o tunerze..."
 
+msgid "Access to the ARD-Mediathek"
+msgstr "Dostęp do ARD-Mediathek"
+
+msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
+msgstr "Dostęp online do bazy danych wideo ARD-Mediathek"
+
+#
 msgid "Accesspoint:"
 msgstr "Punkt dostępowy:"
 
+#
 msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
 
+#
+msgid "Action on short powerbutton press"
+msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
+
+#
 msgid "Action:"
 msgstr "Akcja:"
 
+#
 msgid "Activate Picture in Picture"
 msgstr "Aktywuj PiP"
 
+#
 msgid "Activate network settings"
 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
 
+#
+msgid "Active"
+msgstr "Aktywny"
+
+#
+msgid ""
+"Active/\n"
+"Inactive"
+msgstr ""
+"Aktywny/\n"
+"Niekatywny"
+
+#
 msgid "Adapter settings"
 msgstr "Ustawienia adaptera"
 
+#
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
+#
 msgid "Add Bookmark"
 msgstr "Dodaj zakładkę"
 
+#
 msgid "Add WLAN configuration?"
 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
 
+#
 msgid "Add a mark"
 msgstr "Dodaj znacznik"
 
+#
+msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
+msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
+
+#
 msgid "Add a new title"
 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
 
+#
 msgid "Add network configuration?"
 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
 
+#
+msgid "Add new AutoTimer"
+msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
+
+#
+msgid "Add new network mount point"
+msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
+
+#
 msgid "Add timer"
 msgstr "Dodaj timer"
 
+#
+msgid "Add timer as disabled on conflict"
+msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
+
+#
 msgid "Add title"
 msgstr "Dodaj tytuł"
 
+#
 msgid "Add to bouquet"
 msgstr "Dodaj do bukietu"
 
+#
 msgid "Add to favourites"
 msgstr "Dodaj do ulubionych"
 
+#
+msgid "Add zap timer instead of record timer?"
+msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
+
+#
+msgid "Added: "
+msgstr "Dodano: "
+
+#
 msgid ""
 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
 "enabled."
 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
 
+#
 msgid "Adds network configuration if enabled."
 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
 
+#
 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
 
+#
 msgid ""
 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
@@ -501,30 +714,48 @@ msgstr ""
 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
 "zobaczyć inny testowy ekran."
 
-msgid "Advanced"
-msgstr "Zaawansowane"
+msgid "Adult streaming plugin"
+msgstr "Wtyczka dla dorosłych"
+
+msgid "Adult streaming plugin."
+msgstr "Wtyczka dla dorosłych."
 
+#
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Zaawansowane Opcje"
 
+#
 msgid "Advanced Software"
-msgstr ""
+msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
 
+#
 msgid "Advanced Software Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
 
+#
 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
 
+#
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
 
+#
 msgid "Advanced restore"
 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
 
+msgid ""
+"After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
+"standby-mode."
+msgstr ""
+"Po zaniku zasilania lub restarcie, funkcja StartupToStandby przełączy "
+"Dreamboxa do trybu czuwania."
+
+#
 msgid "After event"
 msgstr "Po wydarzeniu"
 
+#
 msgid ""
 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
@@ -533,39 +764,83 @@ msgstr ""
 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
 "Dreamboxa."
 
+msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
+msgstr "Wyczka kontroli skóry Ai.HD"
+
+#
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
+#
 msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
+#
 msgid "All Satellites"
 msgstr "Wszystkie satelity"
 
+#
+msgid "All Time"
+msgstr "Cały czas"
+
+#
+msgid "All non-repeating timers"
+msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
+
+#
+msgid "Allow zapping via Webinterface"
+msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
+
+msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
+msgstr "Umożliwia wykonanie TuxboxPlugins."
+
+msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
+msgstr "Pozwala użytkownikowi na pobieranie w tle plików z rapidshare."
+
+#
 msgid "Alpha"
 msgstr "Przezroczystość"
 
+#
 msgid "Alternative radio mode"
 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
 
+#
 msgid "Alternative services tuner priority"
 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
 
+msgid "Always ask"
+msgstr "Zawsze pytaj"
+
+#
 msgid "Always ask before sending"
 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
 
+#
+msgid "Ammount of recordings left"
+msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
+
+#
 msgid "An empty filename is illegal."
 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
 
+#
+msgid "An error occured."
+msgstr "Wystąpił błąd."
+
+#
 msgid "An unknown error occured!"
 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
 
+#
 msgid "Anonymize crashlog?"
 msgstr "Anonimowy crashlog"
 
+#
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabski"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
 "\n"
@@ -573,6 +848,7 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
 "\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete\n"
 "following backup:\n"
@@ -580,9 +856,11 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
 "tą kopię zapasową:\n"
 
+#
 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
 "\n"
@@ -590,6 +868,7 @@ msgstr ""
 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
 "\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restore\n"
 "following backup:\n"
@@ -597,6 +876,7 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
 "daną kopię:\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
 "Enigma2 will restart after the restore"
@@ -604,455 +884,872 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
 
+#
+msgid ""
+"Are you sure you want to save this network mount?\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
+"\n"
+
+#
 msgid "Artist"
 msgstr "Artysta"
 
+#
+msgid "Ascending"
+msgstr "Rosnąco"
+
+#
 msgid "Ask before shutdown:"
 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
 
+#
 msgid "Ask user"
 msgstr "Zapytaj użytkownika"
 
+#
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Format obrazu:"
 
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr ""
+
+msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
+msgstr "Przypisywanie dostawców / usług / CAID do modułu CI"
+
+msgid "Atheros"
+msgstr "Atheros"
+
+#
 msgid "Audio"
 msgstr "Dźwięk"
 
+#
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Opcje Dźwięku..."
 
+msgid "Audio PID"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Audio Sync"
+msgstr "Audio Sync"
+
+#
+msgid "Audio Sync Setup"
+msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
+
+msgid ""
+"AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
+"synchronous to the picture."
+msgstr ""
+"AudoSync pozwala na opóźnienia dźwięku (Bitstream / PCM), synchronizuje sie "
+"do obrazu."
+
+#
+msgid "Australia"
+msgstr "Australia"
+
+#
 msgid "Author: "
 msgstr "Autor: "
 
+#
 msgid "Authoring mode"
 msgstr "Tryb autoringu"
 
+#
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
+#
 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
 
+#
 msgid "Auto flesh"
 msgstr "Auto flesh"
 
+#
 msgid "Auto scart switching"
 msgstr "Auto przełączanie scart"
 
+#
+msgid "AutoTimer Editor"
+msgstr "Edytor AutoTimera"
+
+#
+msgid "AutoTimer Filters"
+msgstr "Filtry AutoTimera"
+
+#
+msgid "AutoTimer Services"
+msgstr "Serwisy AutoTimera"
+
+#
+msgid "AutoTimer Settings"
+msgstr "Ustawienia AutoTimera"
+
+#
+msgid "AutoTimer overview"
+msgstr "Przegląd AutoTimera"
+
+msgid ""
+"AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
+"criteria."
+msgstr ""
+"AutoTimer skanuje EPG i tworzy Timery w zależności od zdefiniowanych przez "
+"użytkownika kryteriów."
+
+msgid "AutoTimer was added successfully"
+msgstr ""
+
+msgid "AutoTimer was changed successfully"
+msgstr ""
+
+msgid "AutoTimer was removed"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
+#
 msgid "Automatic Scan"
 msgstr "Automatyczne skanowanie"
 
+msgid "Automatic volume adjustment"
+msgstr "Automatyczna regulacja głośności"
+
+msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
+msgstr "Automatyczna regulacja głośności dla kanałów w AC3 / DTS."
+
+msgid "Automatically change video resolution"
+msgstr "Automatyczna zmiana rozdzielczości wideo"
+
+msgid ""
+"Automatically changes the output resolution depending on the video "
+"resolution you are watching."
+msgstr ""
+"Automatycznie zmienia rozdzielczości w zależności od rozdzielczości wideo "
+"jaką oglądasz."
+
+msgid "Automatically create timer events based on keywords"
+msgstr "Automatycznie tworzy timery na podstawie słów kluczowych"
+
+msgid "Automatically informs you on low internal memory"
+msgstr "Automatycznie informuje o niskim poziomie pamięci wewnętrznej"
+
+msgid "Automatically refresh EPG"
+msgstr "Automatyczne odświeżanie EPG"
+
+msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
+msgstr "Automatyczne wysyłanie crash logów do Dream Multimedia"
+
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"Autoresolution Plugin Testmode:\n"
+"Is %s ok?"
+msgstr ""
+"Tryb testowy autoresolution:\n"
+"Jest %s ok?"
+
+#
+msgid "Autoresolution Switch"
+msgstr "Włącznik autoresolution"
+
+#
+msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
+msgstr "Autoresolution nie działa w trybie Scart/DVI-PC"
+
+#
+msgid "Autoresolution settings"
+msgstr "Ustawienia Autoresolution"
+
+#
+msgid "Autoresolution videomode setup"
+msgstr "Konfiguracja trybu wideo Autoresolution "
+
+#
+msgid "Autos & Vehicles"
+msgstr "Samochody & Pojazdy"
+
+#
+msgid "Autowrite timer"
+msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
+
+#
 msgid "Available format variables"
 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
 
+#
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
+#
 msgid "BA"
 msgstr "BA"
 
+msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
+msgstr "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
+
+msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
+msgstr "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
+
+#
 msgid "BB"
 msgstr "BB"
 
+#
 msgid "BER"
 msgstr "BER"
 
+#
 msgid "BER:"
 msgstr "BER:"
 
+#
 msgid "Back"
 msgstr "Powrót"
 
-msgid "Background"
-msgstr "Tło"
-
-msgid "Backup"
-msgstr "Kopia zapasowa"
+msgid "Back, lower USB Slot"
+msgstr ""
 
-msgid "Backup Location"
-msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
+msgid "Back, upper USB Slot"
+msgstr ""
 
-msgid "Backup Mode"
-msgstr "Tryb kopii zapasowej"
+#
+msgid "Background"
+msgstr "Tło"
 
+#
 msgid "Backup done."
 msgstr "Kopia skończona."
 
+#
 msgid "Backup failed."
 msgstr "Kopia nieudana."
 
-msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
-msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
-
+#
 msgid "Backup is running..."
 msgstr "Tworzenie kopii..."
 
+#
 msgid "Backup system settings"
 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
 
+#
 msgid "Band"
 msgstr "Pasmo"
 
+#
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Szerokie pasmo"
 
+#
+msgid "Begin of \"after event\" timespan"
+msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
+
+#
+msgid "Begin of timespan"
+msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
+
+#
 msgid "Begin time"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
+#
 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
 
+#
 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie is started"
 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie is stopped"
 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
 
+#
 msgid "Bitrate:"
 msgstr "Bitrate:"
 
+#
 msgid "Block noise reduction"
 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
 
+#
 msgid "Blue boost"
 msgstr "Niebieski"
 
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
+msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi"
+
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
+msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi."
+
+#
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Zakładki"
 
+#
+msgid "Bouquets"
+msgstr "Bukiety"
+
+#
+msgid "Brazil"
+msgstr "Brazylia"
+
+#
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
+msgid ""
+"Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
+"conection."
+msgstr ""
+
+msgid "Browse for and connect to network shares"
+msgstr "Przeglądaj i łącz się do udziałów sieciowych"
+
+msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
+msgstr "Przeglądaj udziały NFS / CIFS i podłącz się do nich."
+
+#
+msgid "Browse network neighbourhood"
+msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
+
+#
 msgid "Burn DVD"
 msgstr "Wypal DVD"
 
+#
 msgid "Burn existing image to DVD"
 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
 
-msgid "Burn to DVD..."
-msgstr "Nagrywanie na DVD..."
+msgid "Burn to DVD"
+msgstr "Wypal na DVD..."
 
+msgid "Burn your recordings to DVD"
+msgstr "Wypal swoje nagrania na DVD"
+
+#
 msgid "Bus: "
 msgstr "Bus:"
 
 msgid ""
+"By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
+"dates."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
+"automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
+"about the same conflict over and over."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
 "displayed."
 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
 
+#
 msgid "C"
 msgstr "C"
 
+#
 msgid "C-Band"
 msgstr "Pasmo C"
 
-msgid "CF Drive"
-msgstr "Karta CF"
+msgid "CDInfo"
+msgstr "CDInfo"
+
+msgid ""
+"CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
+"playing Audio CDs in Mediaplayer."
+msgstr ""
+"CDInfo umożliwia gromadzenie albumów i utworów z CDDB i CD-Text podczas "
+"odtwarzania płyt Audio CD w Media playerze."
 
+#
 msgid "CI assignment"
 msgstr "Zadania CI"
 
+#
+msgid "CIFS share"
+msgstr "Podział CIFS"
+
+#
 msgid "CVBS"
 msgstr "CVBS"
 
+#
 msgid "Cable"
 msgstr "Kablówka"
 
+#
 msgid "Cache Thumbnails"
 msgstr "Przechowuj miniatury"
 
-msgid "Call monitoring"
-msgstr "Monitor rozmów"
+msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
+msgstr "Monitor rozmów dla NCID-bazowych powiadomieniach połączenia"
+
+msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
+msgstr "Callmonitor dla routerów Fritz!Box"
 
+msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
+msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
+
+#
+msgid "Canada"
+msgstr "Kanada"
+
+#
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
-msgid "Cannot parse feed directory"
-msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
-
+#
 msgid "Capacity: "
 msgstr "Pojemność:"
 
+#
 msgid "Card"
 msgstr "Karta"
 
+#
 msgid "Catalan"
 msgstr "Hiszpański"
 
+#
+msgid "Center screen at the lower border"
+msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
+
+#
+msgid "Center screen at the upper border"
+msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
+
+#
+msgid "Change active delay"
+msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
+
+#
 msgid "Change bouquets in quickzap"
 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
 
-msgid "Change dir."
-msgstr "Zmień katalog"
+#
+msgid "Change default recording offset?"
+msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
 
+#
+msgid "Change hostname"
+msgstr "Zmień nazwę hosta"
+
+#
 msgid "Change pin code"
 msgstr "Zmień kod pin"
 
-msgid "Change service pin"
-msgstr "Zmien pin serwisowy"
+msgid "Change service PIN"
+msgstr "Zmień PIN serwisu"
 
-msgid "Change service pins"
-msgstr "Zmień piny serwisowe"
+msgid "Change service PINs"
+msgstr "Zmień PINy serwisu"
 
-msgid "Change setup pin"
-msgstr "Zmień pin ustawień"
+msgid "Change setup PIN"
+msgstr "Zmień konfigurację PIN"
 
+#
 msgid "Change step size"
 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
 
+#
+msgid "Change the hostname of your Dreambox."
+msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
+
+msgid "Changelog"
+msgstr "Lista zmian"
+
+#
 msgid "Channel"
 msgstr "Wybierz kanał"
 
+#
 msgid "Channel Selection"
 msgstr "Wybór kanału"
 
+#
+msgid "Channel audio:"
+msgstr "Kanał audio:"
+
+#
 msgid "Channel not in services list"
 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
 
+#
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanał:"
 
+#
 msgid "Channellist menu"
 msgstr "Menu listy kanałów"
 
+#
+msgid "Channels"
+msgstr "Kanały"
+
+#
 msgid "Chap."
 msgstr "Rozdz."
 
+#
 msgid "Chapter"
 msgstr "Rozdział"
 
+#
 msgid "Chapter:"
 msgstr "Rozdział:"
 
+#
 msgid "Check"
 msgstr "Sprawdź"
 
+#
 msgid "Checking Filesystem..."
 msgstr "Sprawdź System Plików..."
 
+#
 msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Wybierz tuner"
 
+#
 msgid "Choose a wireless network"
 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
 
+#
 msgid "Choose backup files"
 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
 
+#
 msgid "Choose backup location"
 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
 
+#
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Wybierz bukiet"
 
-msgid "Choose source"
-msgstr "Wybierz źródło"
+msgid "Choose image to download"
+msgstr "Wybierz Image do pobrania"
 
+#
 msgid "Choose target folder"
 msgstr "Wybierz folder docelowy"
 
+#
 msgid "Choose upgrade source"
 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
 
+#
 msgid "Choose your Skin"
 msgstr "Wybierz Skina"
 
+#
 msgid "Circular left"
 msgstr "Kołój w lewo"
 
+#
 msgid "Circular right"
 msgstr "Kołój w prawo"
 
+#
+msgid "Classic"
+msgstr "Klasyczny"
+
+#
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Czyść"
 
+#
 msgid "Cleanup Wizard"
 msgstr "Kreator czyszczenia"
 
+#
 msgid "Cleanup Wizard settings"
 msgstr "Kreator czyszczenia"
 
+msgid "Cleanup timerlist automatically"
+msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie"
+
+msgid "Cleanup timerlist automatically."
+msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie."
+
+#
 msgid "CleanupWizard"
 msgstr "Kreator czyszczenia"
 
+#
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
 
+#
+msgid "Clear history on Exit:"
+msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
+
+#
 msgid "Clear log"
 msgstr "Wyczyść log"
 
+#
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
+#
+msgid "Close and forget changes"
+msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
+
+#
+msgid "Close and save changes"
+msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
+
+#
 msgid "Close title selection"
 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
 
+msgid "Code rate HP"
+msgstr ""
+
+msgid "Code rate LP"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Code rate high"
 msgstr "Poziom kodu wysoki"
 
+#
 msgid "Code rate low"
 msgstr "Poziom kodu niski"
 
+#
 msgid "Coderate HP"
 msgstr "Poziom kodu HP"
 
+#
 msgid "Coderate LP"
 msgstr "Poziom kodu LP"
 
+#
 msgid "Collection name"
 msgstr "Nazwa kolekcji"
 
+#
 msgid "Collection settings"
 msgstr "Ustawienia kolekcji"
 
+#
 msgid "Color Format"
 msgstr "Format kolorów"
 
+#
+msgid "Comedy"
+msgstr "Komedia"
+
+#
 msgid "Command execution..."
 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
 
+#
 msgid "Command order"
 msgstr "Kolejność poleceń"
 
+#
 msgid "Committed DiSEqC command"
 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
 
+#
 msgid "Common Interface"
 msgstr "Moduł Dostępu"
 
+#
 msgid "Common Interface Assignment"
 msgstr "Zadania Modułu CI"
 
+#
 msgid "CommonInterface"
 msgstr "Moduł CI"
 
+#
 msgid "Communication"
 msgstr "Komunikacja"
 
+#
 msgid "Compact Flash"
 msgstr "Compact Flash"
 
-msgid "Compact flash card"
-msgstr "Karta Compact flash"
-
+#
 msgid "Complete"
 msgstr "Zakończ"
 
+#
 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
 
-msgid "Config"
-msgstr "Config"
+msgid "Composition of the recording filenames"
+msgstr "Skład nazwy nagrania"
 
+#
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Tryb konfiguracji"
 
+#
+msgid "Configuration for the Webinterface"
+msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
+
+#
+msgid "Configure AutoTimer behavior"
+msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
+
+#
 msgid "Configure interface"
 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
 
+#
 msgid "Configure nameservers"
 msgstr "Konfiguracja nameservera"
 
+msgid "Configure your WLAN network interface"
+msgstr "Konfiguracja karty sieciowej WLAN"
+
+#
 msgid "Configure your internal LAN"
 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
 
+#
 msgid "Configure your network again"
 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
 
+#
 msgid "Configure your wireless LAN again"
 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
 
+#
 msgid "Configuring"
 msgstr "Konfigurowanie"
 
+#
 msgid "Conflicting timer"
 msgstr "Konflikt timera"
 
+#
 msgid "Connect"
 msgstr "Połącz"
 
+#
 msgid "Connect to a Wireless Network"
 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
 
+#
 msgid "Connected to"
 msgstr "Podłączony do"
 
-msgid "Connected to Fritz!Box!"
-msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
-
+#
 msgid "Connected!"
 msgstr "Połączony!"
 
-msgid "Connecting to Fritz!Box..."
-msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Connection to Fritz!Box\n"
-"failed! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Połączenie z  Fritz!Box\n"
-"nieudane! (%s)\n"
-"ponawianie..."
-
+#
 msgid "Constellation"
 msgstr "Konstelacja"
 
+#
 msgid "Content does not fit on DVD!"
 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
 
+#
+msgid "Continue"
+msgstr "Kontynuuj"
+
+#
 msgid "Continue in background"
 msgstr "Kontynuuj w tle"
 
+#
 msgid "Continue playing"
 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
 
+#
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
+msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
+msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową."
+
+msgid "Control your Dreambox with your browser"
+msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
+msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
+msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE."
+
+msgid "Control your internal system fan."
+msgstr "Sterowanie wewnętrznego wentylatora."
+
+msgid "Control your kids's tv usage"
+msgstr "Zarządzaj kotrolą rodzicielską"
+
+msgid "Control your system fan"
+msgstr "Sterowanie wentylatorem systemu."
+
+msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
+msgstr "Kopiuj, zmieniaj nazwy, usuwaj, przenoś pliki lokalne na Dreambox."
+
+#
 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
 
+#
 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
 
+#
 msgid "Could not open Picture in Picture"
-msgstr ""
+msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
 
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Crashlog settings"
 msgstr "Ustawienia crashlog"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit"
 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
 msgstr "Ustawienia crashlog"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
 msgstr "Ustawienia crashlog..."
 
-msgid ""
-"Crashlogs found!\n"
-"Send them to Dream Multimedia ?"
-msgstr ""
-"Znaleziono crashlogi!\n"
-"Wysłać je do Dream Multimedia ?"
-
+#
 msgid ""
 "Crashlogs found!\n"
 "Send them to Dream Multimedia?"
@@ -1060,127 +1757,295 @@ msgstr ""
 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
 "Wysłać do DreamMultimedia?"
 
+#
 msgid "Create DVD-ISO"
 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
 
+msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
+msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD na twardym dysku DreamBoxa."
+
+msgid "Create a backup of your Video-DVD"
+msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD"
+
+#
+msgid "Create a new AutoTimer."
+msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
+
+#
+msgid "Create a new timer using the classic editor"
+msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
+
+#
+msgid "Create a new timer using the wizard"
+msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
+
+#
 msgid "Create movie folder failed"
 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
 
+msgid "Create preview pictures of your Movies"
+msgstr "Tworzy zdjęciowy podgląd twoich filmów"
+
+msgid "Create remote timers"
+msgstr "Tworzenie zdalnych Timerów"
+
+msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
+msgstr "Zdalne tworzenie Timerów na Dreamboxach."
+
+#
 #, python-format
 msgid "Creating directory %s failed."
 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
 
+#
 msgid "Creating partition failed"
 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
 
+#
 msgid "Croatian"
 msgstr "Chorwacki"
 
+#
 msgid "Current Transponder"
 msgstr "Aktualny Transponder"
 
+msgid "Current device: "
+msgstr "Obecne urządzenia:"
+
+#
 msgid "Current settings:"
 msgstr "Aktualne ustawienia:"
 
+#
 msgid "Current value: "
 msgstr "Obecna wartość: "
 
+#
 msgid "Current version:"
 msgstr "Aktualna wersja:"
 
+msgid "Currently installed image"
+msgstr "Aktualnie zainstalowane Image"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Custom (%s)"
+msgstr "Zwykły (%s)"
+
+#
+msgid "Custom location"
+msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
+
+#
+msgid "Custom offset"
+msgstr "Niestandardowy offset"
+
+#
 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
 
+#
 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
 
+#
 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
 
+#
 msgid "Customize"
 msgstr "Konfiguracja"
 
+msgid "Customize Vali-XD skins"
+msgstr "Dostosuj skórki Vali-XD"
+
+msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
+msgstr "Dostosuj przez siebie skórki Vali-XD."
+
+#
 msgid "Cut"
 msgstr "Wytnij"
 
+msgid "Cut your movies"
+msgstr "Przycinaj swoje filmy"
+
+msgid "Cut your movies."
+msgstr "Przycinaj swoje filmy."
+
+msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
+msgstr "CutListEditor pozwala na edycję filmów"
+
+msgid ""
+"CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
+"Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
+msgstr ""
+"CutListEditor pozwala na edycję filmów.\n"
+"Zaznacz odkąd chcesz wyciąć. Naciśnij przycisk OK, wybierz opcję \"rozpocząć "
+"cięcie.\n"
+"Następnie zaznacz koniec, naciśnij OK, wybierz \"koniec cięcia\". To "
+"wszystko."
+
+#
 msgid "Cutlist editor..."
 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
 
+#
 msgid "Czech"
 msgstr "Czeski"
 
+#
+msgid "Czech Republic"
+msgstr "Czechy"
+
+#
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
+#
 msgid "DHCP"
 msgstr "DHCP"
 
+#
+msgid "DUAL LAYER DVD"
+msgstr "DUAL LAYER DVD"
+
+#
 msgid "DVB-S"
 msgstr "DVB-S"
 
+#
 msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
+msgid "DVD Drive"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "DVD File Browser"
 msgstr "Przeglądarka DVD"
 
+#
 msgid "DVD Player"
 msgstr "Odtwarzacz DVD"
 
+#
 msgid "DVD Titlelist"
 msgstr "Tytuły DVD"
 
+#
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
 
+msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
+msgstr "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie"
+
+msgid ""
+"DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
+"With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
+"even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
+msgstr ""
+"DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie.\n"
+"Za pomocą DVDPlayer można odtwarzać filmy DVD na Dreambox z czytnikiem DVD "
+"lub z pliku iso oraz foldera VIDEO_TS na dysku twardym lub z sieci."
+
+#
 msgid "Danish"
 msgstr "Duński"
 
+#
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
+#
 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
 
+#
 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
 
+#
 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
 
+#
+msgid "Decrease delay"
+msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
+
+#
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Głębokie Czuwanie"
 
+#
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślny"
 
+#
 msgid "Default Settings"
 msgstr "Ustawienia Domyślne"
 
+#
 msgid "Default movie location"
-msgstr ""
+msgstr "Domyślna lokalizacja"
 
+#
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Standardowa lista serwisów"
 
-msgid "Default settings"
-msgstr "Ustawienia standardowe"
+#
+msgid "Defaults"
+msgstr "Domyślne"
 
-msgid "Delay"
+msgid "Define a startup service"
+msgstr "Zdefiniuj usługi startowe"
+
+msgid "Define a startup service for your Dreambox."
+msgstr "Zdefiniuj usługi startowe dla Twojego Dreamboxa."
+
+#
+msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
+msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości z przeplotem"
+
+#
+msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
+msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości progresywnej"
+
+#
+msgid "Delay"
 msgstr "Opóźnienie"
 
+#
+msgid "Delay x seconds after service started"
+msgstr "Opóżnienie x sekund po starcie serwisu"
+
+#
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
 
+#
 msgid "Delete crashlogs"
 msgstr "Usuń crashlogi"
 
+#
 msgid "Delete entry"
 msgstr "Skasuj wpis"
 
+#
 msgid "Delete failed!"
 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
 
+#
+msgid "Delete mount"
+msgstr "Usuń montowanie"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Delete no more configured satellite\n"
@@ -1189,107 +2054,148 @@ msgstr ""
 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
 "%s?"
 
+#
+msgid "Descending"
+msgstr "Malejąco"
+
+#
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
+#
 msgid "Deselect"
 msgstr "Odznacz"
 
-msgid "Destination directory"
-msgstr "Katalog docelowy"
-
-msgid "Details for extension: "
-msgstr ""
+msgid "Details for plugin: "
+msgstr "Szczegóły dotyczące wtyczki:"
 
+#
 msgid "Detected HDD:"
 msgstr "Wykryto Hdd:"
 
+#
 msgid "Detected NIMs:"
 msgstr "Wykryto NIMs:"
 
+#
 msgid "DiSEqC"
 msgstr "DiSEqC"
 
+#
 msgid "DiSEqC A/B"
 msgstr "DiSEqC A/B"
 
+#
 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
 
+#
 msgid "DiSEqC mode"
 msgstr "Tryb DiSEqC"
 
+#
 msgid "DiSEqC repeats"
 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
 
+#
 msgid "DiSEqC-Tester settings"
 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
 
+#
 msgid "Dialing:"
 msgstr "Wybieranie:"
 
+#
 msgid "Digital contour removal"
 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
 
+#
+msgid "Dir:"
+msgstr "Katalog:"
+
+msgid "Direct playback of Youtube videos"
+msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie filmów z YouTube"
+
+#
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Directory %s nonexistent."
 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
 
+#
 msgid "Directory browser"
 msgstr "Przeglądarka katalogów"
 
+#
 msgid "Disable"
 msgstr "Wyłącz"
 
+#
 msgid "Disable Picture in Picture"
 msgstr "Wyłącz PiP"
 
-msgid "Disable Subtitles"
-msgstr "Wyłącz napisy"
-
+#
 msgid "Disable crashlog reporting"
 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
 
+#
 msgid "Disable timer"
 msgstr "Wyłącz timer"
 
+#
 msgid "Disabled"
 msgstr "Wyłączone"
 
+#
+msgid "Discard changes and close plugin"
+msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
+
+#
+msgid "Discard changes and close screen"
+msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
+
+#
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Rozłącz"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"Disconnected from\n"
-"Fritz!Box! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Rozłączono z\n"
-"Fritz!Box! (%s)\n"
-"ponawianie..."
-
+#
 msgid "Dish"
 msgstr "Antena"
 
+#
 msgid "Display 16:9 content as"
 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
 
+#
 msgid "Display 4:3 content as"
 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
 
+#
 msgid "Display >16:9 content as"
 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
 
+#
 msgid "Display Setup"
 msgstr "Ustawienia OLED"
 
+#
 msgid "Display and Userinterface"
 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
 
+#
+msgid "Display search results by:"
+msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
+
+msgid "Display your photos on the TV"
+msgstr "Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora"
+
+msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
+msgstr "Wyświetla napisy z InternetMovieDatabase"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
@@ -1298,6 +2204,7 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
 "plugina \"%s\"?"
 
+#
 msgid ""
 "Do you really want to check the filesystem?\n"
 "This could take lots of time!"
@@ -1306,9 +2213,17 @@ msgstr ""
 "Czynność może zająć dużo czasu!"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete %s\n"
+"%s?"
+msgstr ""
+
+#
+#, python-format
 msgid "Do you really want to delete %s?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
 
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to download\n"
@@ -1317,6 +2232,11 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz ściągnąć\n"
 "plugina \"%s\" ?"
 
+#
+msgid "Do you really want to exit?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
+
+#
 msgid ""
 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
 "All data on the disk will be lost!"
@@ -1324,65 +2244,87 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
 
-msgid ""
-"Do you want to backup now?\n"
-"After pressing OK, please wait!"
-msgstr ""
-"Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
-"Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
-
+#
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
 
+#
 msgid "Do you want to do a service scan?"
 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
 
+#
 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
 
+#, python-format
+msgid "Do you want to download the image to %s ?"
+msgstr "Czy chcesz pobrać Image do %s ?"
+
+#
 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
 
+#
+msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
+msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
+
+#
 msgid "Do you want to install default sat lists?"
 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
 
+#
 msgid "Do you want to install the package:\n"
 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
 
+#
 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
 
+#
 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
 
+#
 msgid "Do you want to remove the package:\n"
 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to restore your settings?"
 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
 
+#
 msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
 
+#
+msgid "Do you want to see more entries?"
+msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
+
+#
 msgid ""
 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
 "if needed?"
 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
 
+#
 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
 
+#
 msgid ""
 "Do you want to update your Dreambox?\n"
 "After pressing OK, please wait!"
@@ -1390,161 +2332,372 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
 
+#
 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to view a tutorial?"
 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
 
+#
 msgid "Don't ask, just send"
 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
 
+#
 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
 
-#, python-format
-msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
-msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
-
+#
 #, python-format
 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
 
+#
 msgid "Download"
 msgstr "Ładuj"
 
+#, python-format
+msgid "Download %s from Server"
+msgstr "Pobrano %s z Serwera"
+
+#
 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
 
+#
 msgid "Download Plugins"
 msgstr "Pobierz pluginy"
 
-msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
-msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
+#
+msgid "Download Video"
+msgstr "Pobierz film"
+
+msgid "Download files from Rapidshare"
+msgstr "Pobieranie plików z Rapidshare"
+
+#
+msgid "Download location"
+msgstr "Folder pobierania:"
 
+#
 msgid "Downloadable new plugins"
 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
 
+#
 msgid "Downloadable plugins"
 msgstr "Pluginy do pobrania"
 
+#
 msgid "Downloading"
 msgstr "Pobieranie..."
 
+#
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
 
+#
+msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
+msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
+
+#
 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
 
+#
 msgid "Dreambox software because updates are available."
 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
 
+#
+msgid "Duration: "
+msgstr "Trwanie: "
+
+#
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holenderski"
 
+#
 msgid "Dynamic contrast"
 msgstr "Dynamiczny kontrast"
 
+#
 msgid "E"
 msgstr "E"
 
+#
 msgid "EPG Selection"
 msgstr "Wybór EPG"
 
+#
+msgid "EPG encoding"
+msgstr "Kodowanie EPG"
+
+msgid ""
+"EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
+"is idleing\n"
+"(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
+"epg information on these channels."
+msgstr ""
+"EPGRefresh automatycznie przełączy się na kanały zdefiniowane przez "
+"użytkownika\n"
+"(Gdy jest w trybie czuwania bez uruchomionych nagrań), aby wykonać "
+"aktualizacje informacji EPG na tych kanałach."
+
+#
 #, python-format
 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
 
+#
 msgid "East"
 msgstr "Wschód"
 
+#
 msgid "Edit"
 msgstr "Edytuj"
 
+#
+msgid "Edit AutoTimer"
+msgstr "Edytuj AutoTimer"
+
+#
+msgid "Edit AutoTimer filters"
+msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
+
+#
+msgid "Edit AutoTimer services"
+msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
+
+#
 msgid "Edit DNS"
 msgstr "Edytuj DNS"
 
+#
+msgid "Edit Timers and scan for new Events"
+msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
+
+#
 msgid "Edit Title"
 msgstr "Edytuj Tytuł"
 
+#
+msgid "Edit bouquets list"
+msgstr "Edytuj listę bukietów"
+
+#
 msgid "Edit chapters of current title"
 msgstr "Edycja rozdziału"
 
+#
+msgid "Edit new timer defaults"
+msgstr "Edytuj domyślne timery"
+
+#
+msgid "Edit selected AutoTimer"
+msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
+
+#
 msgid "Edit services list"
 msgstr "Edytuj listę serwisów"
 
+#
 msgid "Edit settings"
 msgstr "Edytuj ustawienia"
 
+msgid "Edit tags of recorded movies"
+msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów"
+
+msgid "Edit tags of recorded movies."
+msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów."
+
+#
 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
 
+#
 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
 
+#
 msgid "Edit title"
 msgstr "Edytuj tytuł"
 
+#
 msgid "Edit upgrade source url."
 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
 
+#
+msgid "Editing"
+msgstr "Edytowanie"
+
+#
+msgid "Editor for new AutoTimers"
+msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
+
+#
+msgid "Education"
+msgstr "Nauka"
+
+#
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
 
+msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
+msgstr "Emailclient jest przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa."
+
+#
 msgid "Enable"
 msgstr "Włącz"
 
+#
+msgid "Enable /media"
+msgstr "Włącz katalog /media"
+
+#
+msgid "Enable 1080p24 Mode"
+msgstr "Włącz tryb 1080p24"
+
+#
+msgid "Enable 1080p25 Mode"
+msgstr "Włącz tryb 1080p25"
+
+#
+msgid "Enable 1080p30 Mode"
+msgstr "Włącz tryb 1080p30"
+
+#
 msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
 
+#
+msgid "Enable 720p24 Mode"
+msgstr "Włącz tryb 720p24"
+
+#
+msgid "Enable Autoresolution"
+msgstr "Włącz Autoresolution"
+
+#
 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
 
+#
+msgid "Enable Filtering"
+msgstr "Włącz filtrowanie"
+
+#
+msgid "Enable HTTP Access"
+msgstr "Włącz dostęp HTTP"
+
+#
+msgid "Enable HTTP Authentication"
+msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
+
+#
+msgid "Enable HTTPS Access"
+msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
+
+#
+msgid "Enable HTTPS Authentication"
+msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
+
+#
+msgid "Enable Service Restriction"
+msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
+
+#
+msgid "Enable Streaming Authentication"
+msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
+
+#
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
 
+#
 msgid "Enable parental control"
 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
 
+#
+msgid ""
+"Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
+"extension menu."
+msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
+
+#
 msgid "Enable timer"
 msgstr "Włącz timer"
 
+#
 msgid "Enabled"
 msgstr "Włączone"
 
-msgid "Encrypted: "
+#
+msgid ""
+"Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
+"you're searching for special characters like the german umlauts."
 msgstr ""
+"Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
+"specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
+
+#
+msgid "Encrypted: "
+msgstr "Odkodowany:"
 
+#
 msgid "Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie"
 
+#
 msgid "Encryption Key"
 msgstr "Klucz szyfrujący"
 
+#
 msgid "Encryption Keytype"
 msgstr "Typ klucza kodowania"
 
+#
 msgid "Encryption Type"
 msgstr "Typ szyfrowania"
 
+#
 msgid "Encryption:"
 msgstr "Kodowanie:"
 
+#
+msgid "End of \"after event\" timespan"
+msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
+
+#
+msgid "End of timespan"
+msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
+
+#
 msgid "End time"
 msgstr "Czas zakończenia"
 
+#
 msgid "EndTime"
 msgstr "Czas zakończenia"
 
+#
 msgid "English"
 msgstr "Angielski"
 
 msgid ""
+"Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
+"Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
+msgstr ""
+"Wtyczka Enigma2 do odtwarzania plików wideo AVI/DIVX/WMV/itp. z komputera PC "
+"na Dreamboxie. Wymaga uruchomionego VLC na komputerze PC. VLC do pobrania z "
+"www.videolan.org "
+
+#
+msgid ""
 "Enigma2 Skinselector\n"
 "\n"
 "If you experience any problems please contact\n"
@@ -1559,48 +2712,71 @@ msgstr ""
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 
-msgid ""
-"Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
-"\n"
-"If you experience any problems please contact\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
-msgstr ""
-"Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
-"\n"
-"Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
+#
+msgid "Enter IP to scan..."
+msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
 
-msgid "Enter Fast Forward at speed"
-msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
+#
+msgid "Enter main menu..."
+msgstr "Wejdź do menu głównego..."
 
-msgid "Enter Rewind at speed"
-msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
+#
+msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
+msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
 
-msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
-msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
+#
+msgid "Enter options:"
+msgstr "Wpisz opcje:"
 
-msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
-msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
+#
+msgid "Enter password:"
+msgstr "Wpisz hasło:"
 
-msgid "Enter main menu..."
-msgstr "Wejdź do menu głównego..."
+#
+msgid "Enter pin code"
+msgstr "Wpisz pin"
+
+#
+msgid "Enter share directory:"
+msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
+
+#
+msgid "Enter share name:"
+msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
 
+#
 msgid "Enter the service pin"
 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
 
+#
+msgid "Enter user and password for host: "
+msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
+
+#
+msgid "Enter username:"
+msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
+
+#
 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
 
+#
+msgid "Enter your search term(s)"
+msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
+
+#
+msgid "Entertainment"
+msgstr "Rozrywka"
+
+#
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
+#
 msgid "Error executing plugin"
 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
 
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Error: %s\n"
@@ -1609,181 +2785,312 @@ msgstr ""
 "Błąd: %s\n"
 "Ponowić?"
 
+#
 msgid "Estonian"
 msgstr "Estoński"
 
+#
 msgid "Eventview"
 msgstr "Widok wydarzenia"
 
+#
 msgid "Everything is fine"
 msgstr "Wszystko jest OK"
 
+#
+msgid "Exact match"
+msgstr "Dokładne dopasowanie"
+
+msgid "Exceeds dual layer medium!"
+msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
+
+#
+msgid "Exclude"
+msgstr "Wyklucz"
+
+#
+msgid "Execute \"after event\" during timespan"
+msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
+
+msgid "Execute TuxboxPlugins"
+msgstr "Wykonaj Pluginy Tuxbox"
+
+#
 msgid "Execution Progress:"
 msgstr "Wykonywanie procesu:"
 
+#
 msgid "Execution finished!!"
 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
 
+#
 msgid "Exif"
 msgstr "Exif"
 
+#
 msgid "Exit"
 msgstr "Wyjście"
 
+#
 msgid "Exit editor"
 msgstr "Opuść edytor"
 
+msgid "Exit input device selection."
+msgstr "Wyjście z wybóru urządzenia wejściowego."
+
+#
 msgid "Exit network wizard"
 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
 
+#
 msgid "Exit the cleanup wizard"
 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
 
+#
 msgid "Exit the wizard"
 msgstr "Opuść kreator"
 
+#
 msgid "Exit wizard"
 msgstr "Opuść kreatora"
 
+#
 msgid "Expert"
 msgstr "Ekspert"
 
+#
 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
 
+#
 msgid "Extended Setup..."
 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
 
+#
 msgid "Extended Software"
-msgstr ""
+msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
 
+#
 msgid "Extended Software Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
 
+#
 msgid "Extensions"
 msgstr "Rozszerzenia"
 
+#
 msgid "Extensions management"
-msgstr ""
+msgstr "Zarządzanie dodatkami"
 
+#
 msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
 
+msgid ""
+"FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
+"a server using the file transfer protocol."
+msgstr ""
+"FTPBrowser umożliwia wysyłanie i pobieranie plików między Dreamboxem i "
+"serwerem za pomocą protokołu przesyłania plików FTP."
+
+#
 msgid "Factory reset"
 msgstr "Ustawienia fabryczne"
 
+#
 msgid "Failed"
 msgstr "Błąd"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Fan %d"
-msgstr ""
+msgstr "Fan %d"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Fan %d PWM"
-msgstr ""
+msgstr "Fan %d PWM"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Fan %d Voltage"
-msgstr ""
+msgstr "Fan %d Napięcie"
 
+#
 msgid "Fast"
 msgstr "Szybko"
 
+#
 msgid "Fast DiSEqC"
 msgstr "Szybki DiSEqC"
 
+#
 msgid "Fast Forward speeds"
 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
 
+#
 msgid "Fast epoch"
 msgstr "Szybka epoka"
 
+#
 msgid "Favourites"
 msgstr "Ulubione"
 
-msgid "Filesystem Check..."
-msgstr "Sprawdź system plików..."
+#
+msgid "Fetching feed entries"
+msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
+
+#
+msgid "Fetching search entries"
+msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
+
+#
+msgid "Filesystem Check"
+msgstr "Sprawdź system plików"
 
+#
 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
 
+#
+msgid "Film & Animation"
+msgstr "Film & Animacja"
+
+#
+msgid "Filter"
+msgstr "Filtr"
+
+#
+msgid ""
+"Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
+"restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
+"it's Description.\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
+"ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
+"np. Opis.\n"
+"Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
+
+#
 msgid "Finetune"
 msgstr "Strojenie"
 
+#
 msgid "Finished"
 msgstr "Skończone"
 
+#
 msgid "Finished configuring your network"
 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
 
+#
 msgid "Finished restarting your network"
 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
 
+#
 msgid "Finnish"
 msgstr "Fiński"
 
 msgid ""
-"First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
+"First day to match events. No event that begins before this date will be "
+"matched."
 msgstr ""
-"Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
-"flash'era."
 
+msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
+msgstr "Pierwsze wygeneruj styl skóry za pomocą wtyczki Ai.HD-Control."
+
+#
 msgid "Flash"
 msgstr "Flash"
 
+#
 msgid "Flashing failed"
 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
 
+#
 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
-msgstr ""
+msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
 
+#
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
-msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
+#, python-format
+msgid ""
+"Found a total of %d matching Events.\n"
+"%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
+msgstr ""
 
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"Found a total of %d matching Events.\n"
+"%d Timer were added and %d modified."
+msgstr ""
+"Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
+"%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
+
+#
 msgid "Frame size in full view"
 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
 
+#
+msgid "France"
+msgstr "Francja"
+
+#
 msgid "French"
 msgstr "Francuski"
 
+#
 msgid "Frequency"
 msgstr "Częstotliwość"
 
+#
 msgid "Frequency bands"
 msgstr "Pasma częstotliwości"
 
+#
 msgid "Frequency scan step size(khz)"
 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
 
+#
 msgid "Frequency steps"
 msgstr "Stopnie częstotliwości"
 
+#
 msgid "Fri"
 msgstr "Pią"
 
+#
 msgid "Friday"
 msgstr "Piątek"
 
+#
 msgid "Frisian"
 msgstr "Fryzyjski"
 
-msgid "Fritz!Box FON IP address"
-msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
+msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
+msgstr ""
+"FritzCall pokazuje połączenia przychodzące do Fritz!Box na Twoim Dreamboxie."
+
+msgid "Front USB Slot"
+msgstr ""
+
+msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
+msgstr "Nakładka na /tmp/mmi.socket"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Frontprocessor version: %d"
 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
 
+#
 msgid "Fsck failed"
 msgstr "Fsck zawiódł"
 
-msgid "Function not yet implemented"
-msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
-
+#
 msgid ""
 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
 "Do you want to Restart the GUI now?"
@@ -1791,105 +3098,279 @@ msgstr ""
 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
 
+msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
+msgstr "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet."
+
+msgid ""
+"GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
+msgstr ""
+"Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet na "
+"Dreamboxie."
+
+msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
+msgstr "Interfejs GUI do zmiany hasła telnet i ftp"
+
+#
+msgid "Gaming"
+msgstr "Gry"
+
+#
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brama"
 
+#
 msgid "General AC3 Delay"
 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
 
+#
 msgid "General AC3 delay (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
 
+#
 msgid "General PCM Delay"
 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
 
+#
 msgid "General PCM delay (ms)"
+msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
+
+msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
 msgstr ""
 
+#
 msgid "Genre"
 msgstr "Gatunek"
 
+#
+msgid "Genuine Dreambox"
+msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
+
+msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
+msgstr "Weryfikacja autentyczności Dreamboxa nieudana!"
+
+msgid "Genuine Dreambox verification"
+msgstr "Weryfikacja oryginalości Dreamboxa"
+
+#
 msgid "German"
 msgstr "Niemiecki"
 
+msgid "German storm information"
+msgstr "Niemieckie informacje burzowe"
+
+msgid "German traffic information"
+msgstr "Niemieckie informacje o ruchu drogowym"
+
+#
+msgid "Germany"
+msgstr "Niemcy"
+
+msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
+msgstr "Pobierz dane Audio CD z CDDB i CD-Text"
+
+msgid "Get latest experimental image"
+msgstr "Pobierz ostanie Image Experimental"
+
+msgid "Get latest release image"
+msgstr "Pobierz ostanie Image Release"
+
+#
 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
 
+#
+msgid "Global delay"
+msgstr "Globalne opóźnienie"
+
+#
 msgid "Goto 0"
 msgstr "Idź do 0"
 
+#
 msgid "Goto position"
 msgstr "Idź na pozycje"
 
+msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
+msgstr "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG"
+
+msgid ""
+"GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
+"Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
+msgstr ""
+"GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG.\n"
+"Pokazuje przegląd wszystkich uruchomionych i nadchodzących programów tv."
+
+#
 msgid "Graphical Multi EPG"
 msgstr "Graficzny Multi EPG"
 
+#
+msgid "Great Britain"
+msgstr "Wielka Brytania"
+
+#
 msgid "Greek"
 msgstr "Grecki"
 
+#
 msgid "Green boost"
 msgstr "Zielony"
 
+msgid ""
+"Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
+"to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
+"iPhone using prowl."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Guard Interval"
 msgstr "Ochrona odstępu"
 
+msgid "Guard interval"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Guard interval mode"
 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
 
+#
+msgid "Guess existing timer based on begin/end"
+msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
+
+#
+msgid "HD Interlace Mode"
+msgstr "Tryb HD z przeplotem"
+
+#
+msgid "HD Progressive Mode"
+msgstr "Progresywny tryb HD"
+
+#
+msgid "HD videos"
+msgstr "Filmy HD"
+
+#
+msgid "HTTP Port"
+msgstr "Port HTTP"
+
+#
+msgid "HTTPS Port"
+msgstr "Port HTTPS"
+
+#
 msgid "Harddisk"
 msgstr "Dysk twardy..."
 
+#
 msgid "Harddisk setup"
 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
 
+#
 msgid "Harddisk standby after"
 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
 
+#
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
+
+#
 msgid "Hidden network SSID"
 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
 
+#
 msgid "Hidden networkname"
 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
 
+#
 msgid "Hierarchy Information"
 msgstr "Informacja hierarchii"
 
+msgid "Hierarchy info"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Hierarchy mode"
 msgstr "Tryb hierarchii"
 
+#
 msgid "High bitrate support"
 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
 
+#
+msgid "History"
+msgstr "Historia"
+
+#
+msgid "Holland"
+msgstr "Holandia"
+
+#
+msgid "Hong Kong"
+msgstr "Hong Kong"
+
+#
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Pozioma [H]"
 
+msgid "Hotplugging for removeable devices"
+msgstr "Hotplugging do urządzeń odłączalnych"
+
+#
 msgid "How many minutes do you want to record?"
 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
 
+#
 msgid "How to handle found crashlogs?"
 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
 
+#
+msgid "Howto & Style"
+msgstr "Porady & Styl"
+
+#
 msgid "Hue"
 msgstr "Barwa"
 
+#
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Węgierski"
 
+msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
+msgstr "przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa"
+
+#
 msgid "IP Address"
 msgstr "Adres IP"
 
+#
+msgid "IP:"
+msgstr "IP:"
+
+msgid "IRC Client for Enigma2"
+msgstr "Klient IRC dla Enigma2"
+
+#
 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
 
+#
 msgid "ISO path"
 msgstr "Ścieżka ISO"
 
+#
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandzki"
 
-msgid "If you can see this page, please press OK."
-msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
+"event if it records at least 80% of the it."
+msgstr ""
+"Jeśli to jest włączone na istniejącym timerze wtedy będzie też za nagraniem "
+"jeśli nagrywa ostanie 80% of tego."
 
+#
 msgid ""
 "If you see this, something is wrong with\n"
 "your scart connection. Press OK to return."
@@ -1897,6 +3378,7 @@ msgstr ""
 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
 
+#
 msgid ""
 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
@@ -1918,495 +3400,1215 @@ msgstr ""
 "kolejnym kroku.\n"
 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
 
-msgid "Image flash utility"
-msgstr "Narzędzia flash'a"
+#
+msgid "Import AutoTimer"
+msgstr "Importuj AutoTimera"
 
-msgid "Image-Upgrade"
-msgstr " Aktualizacja Image'a"
+#
+msgid "Import existing Timer"
+msgstr "Importuj istniejący Timer"
 
+#
+msgid "Import from EPG"
+msgstr "Importuj z EPG"
+
+#
 msgid "In Progress"
 msgstr "W toku"
 
+#
 msgid ""
 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
 
+#
+msgid "Include"
+msgstr "Dołącz"
+
+#
 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
 
+#
+msgid "Increase delay"
+msgstr "Zwiększ opóźnienie"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
+
+#
 msgid "Increased voltage"
 msgstr "Zwiększone napięcie"
 
+#
 msgid "Index"
 msgstr "Indeks"
 
+#
+msgid "India"
+msgstr "Indie"
+
+#
 msgid "Info"
 msgstr "Info"
 
+#
 msgid "InfoBar"
 msgstr "Pasek info"
 
+#
 msgid "Infobar timeout"
 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
 
+#
 msgid "Information"
 msgstr "Informacje"
 
+#
 msgid "Init"
 msgstr "Init"
 
-msgid "Initial location in new timers"
+msgid "Initial Fast Forward speed"
 msgstr ""
 
-msgid "Initialization..."
-msgstr "Inicjalizacja..."
+msgid "Initial Rewind speed"
+msgstr ""
 
+#
+msgid "Initial location in new timers"
+msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
+
+#
+msgid "Initialization"
+msgstr "Inicjalizacja"
+
+#
 msgid "Initialize"
 msgstr "Inicjuj"
 
+#
 msgid "Initializing Harddisk..."
 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
 
+#
 msgid "Input"
 msgstr "Info"
 
+msgid "Input device setup"
+msgstr "Konfiguracjia urządzenia wejściowego"
+
+msgid "Input devices"
+msgstr "Konfiguracjia urządzenia"
+
+#
 msgid "Install"
 msgstr "Instalacja"
 
+#
 msgid "Install a new image with a USB stick"
 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
 
+#
 msgid "Install a new image with your web browser"
 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
 
+#
 msgid "Install extensions."
 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
 
+#
 msgid "Install local extension"
 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
 
+#
 msgid "Install or remove finished."
 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
 
+#
 msgid "Install settings, skins, software..."
 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
 
+#
 msgid "Installation finished."
 msgstr "Instalacja zakończona."
 
+#
 msgid "Installing"
 msgstr "Instalowanie"
 
+#
 msgid "Installing Software..."
 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
 
+#
 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Installing defaults... Please wait..."
 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Installing package content... Please wait..."
 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Instant Record..."
 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
 
+#
 msgid "Instant record location"
-msgstr ""
-
-msgid "Integrated Ethernet"
-msgstr "Zintegrowany Ethernet"
-
-msgid "Integrated Wireless"
-msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
+msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
 
+#
 msgid "Interface: "
-msgstr ""
+msgstr "Interfejs: "
 
+#
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Pośrednia"
 
+#
 msgid "Internal Flash"
 msgstr "Wewnętrzny Flash"
 
+msgid "Internal LAN adapter."
+msgstr "Wewnętrzny adapter LAN."
+
+msgid "Internal USB Slot"
+msgstr ""
+
+msgid "Internal firmware updater"
+msgstr "Aktualizator oprogramowania wewnętrznego"
+
+#
 msgid "Invalid Location"
 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Invalid directory selected: %s"
 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
 
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
+msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
+msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
+
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
+msgid "Invalid response from server."
+msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
+
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
+#, python-format
+msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
+msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
+
+#
+msgid "Invalid selection"
+msgstr "Zły wybór"
+
+#
 msgid "Inversion"
 msgstr "Inversja"
 
-msgid "Invert display"
-msgstr "Odwróć wyświetlanie"
-
+#
 msgid "Ipkg"
 msgstr "Ipkg"
 
+#
+msgid "Ireland"
+msgstr "Irlandia"
+
+#
 msgid "Is this videomode ok?"
 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
 
+#
+msgid "Israel"
+msgstr "Izrael"
+
+#
+msgid ""
+"It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
+"deny specific ones.\n"
+"An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
+"Service (inside a Bouquet).\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
+"odmówić jednemu.\n"
+"Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
+"(w środku bukietu).\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+
+#
 msgid "Italian"
 msgstr "Włoski"
 
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
+msgstr "Włoskia prognoza pogody na Dreambox"
+
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
+msgstr "Włoska prognoza pogody na Dreambox z www.google.it"
+
+#
+msgid "Italy"
+msgstr "Włochy"
+
+#
+msgid "Japan"
+msgstr "Japonia"
+
+#
 msgid "Job View"
 msgstr "Podgląd zajęć"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Po prostu skaluj"
 
+msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+
+msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
+msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
+
+msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
+msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
+
+msgid "Kerni's SWAIN skin"
+msgstr "Kerni's SWAIN skin"
+
+msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
+msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
+
+msgid "Kerni's UltraViolet skin"
+msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
+
+msgid "Kerni's YADS-HD skin"
+msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD skin"
+msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+
+msgid "Kerni's dmm-HD skin"
+msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
+msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
+
+msgid "Kerni's simple skin"
+msgstr "Kerni's simple skin"
+
+msgid "Kerni-HD1 skin"
+msgstr "Kerni-HD1 skin"
+
+msgid "Kerni-HD1R2 skin"
+msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
+
+msgid "Kernis HD1 skin"
+msgstr "Kernis HD1 skin"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
+msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
+msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
+
+#
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Klawiatura..."
 
+#
 msgid "Keyboard Map"
 msgstr "Mapa klawiatury"
 
+#
 msgid "Keyboard Setup"
 msgstr "Ustawienia klawiatury"
 
+#
 msgid "Keymap"
 msgstr "Mapa klawiszy"
 
+msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
+msgstr "KiddyTimer pozwala kontrolować dzieci z korzystania TV."
+
+#
 msgid "LAN Adapter"
 msgstr "Adapter LAN"
 
+msgid "LAN connection"
+msgstr "Połączenie LAN"
+
+#
 msgid "LNB"
 msgstr "LNB"
 
+#
 msgid "LOF"
 msgstr "LOF"
 
+#
 msgid "LOF/H"
 msgstr "LOF/H"
 
+#
 msgid "LOF/L"
 msgstr "LOF/L"
 
+#
+msgid "Language"
+msgstr "Język"
+
+#
 msgid "Language selection"
 msgstr "Wybór języka"
 
-msgid "Language..."
-msgstr "Język..."
-
+#
 msgid "Last config"
 msgstr "Ostatnie ust"
 
+msgid ""
+"Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
+"matched."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Last speed"
 msgstr "Ostatnia prędkość"
 
+#
 msgid "Latitude"
 msgstr "Szerokość geogr."
 
+#
 msgid "Latvian"
 msgstr "Łotewski"
 
+#
 msgid "Leave DVD Player?"
 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
 
+#
 msgid "Left"
 msgstr "Lewo"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
 msgid "Letterbox"
 msgstr "Letterbox"
 
+#
 msgid "Limit east"
 msgstr "Limit wschodni"
 
+#
 msgid "Limit west"
 msgstr "Limit zachodni"
 
+#
 msgid "Limited character set for recording filenames"
 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
 
+#
 msgid "Limits off"
 msgstr "Limity wyłaczonyy"
 
+#
 msgid "Limits on"
 msgstr "Limity właczony"
 
+#
 msgid "Link Quality:"
 msgstr "Jakość sygnału:"
 
+#
 msgid "Link:"
 msgstr "Łącze:"
 
+#
 msgid "Linked titles with a DVD menu"
 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
 
+#
 msgid "List of Storage Devices"
 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
 
+msgid "Listen and record internet radio"
+msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe"
+
+msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
+msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe shoutcast na Dreamboxie."
+
+#
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litewski"
 
+#
 msgid "Load"
 msgstr "Otwórz"
 
+#
 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
 
+#
+msgid "Load feed on startup:"
+msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
+
+#
+msgid "Load movie-length"
+msgstr "Pokaż dlugość filmu"
+
+#
 msgid "Local Network"
 msgstr "Sieć lokalna"
 
+#
+msgid "Local share name"
+msgstr "Lokalna nazwa udziału"
+
+#
 msgid "Location"
 msgstr "Lokalizacja"
 
+#
 msgid "Location for instant recordings"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
 
+#
 msgid "Lock:"
 msgstr "Block:"
 
+#
 msgid "Log results to harddisk"
 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
 
+#
 msgid "Long Keypress"
 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
 
+msgid "Long filenames"
+msgstr "Długie nazwy"
+
+#
 msgid "Longitude"
 msgstr "Długość geogr."
 
+#
+msgid "Lower bound of timespan."
+msgstr "Dolny horyzont czasowy"
+
+#
+msgid ""
+"Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
+"nie jest brany dla tego konta!"
+
+#
 msgid "MMC Card"
 msgstr "Karta MMC"
 
+#
 msgid "MORE"
 msgstr "Więcej"
 
+#
 msgid "Main menu"
 msgstr "Menu Główne"
 
+#
 msgid "Mainmenu"
 msgstr "Menu Główne"
 
+#
 msgid "Make this mark an 'in' point"
 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
 
+#
 msgid "Make this mark an 'out' point"
 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
 
+#
 msgid "Make this mark just a mark"
 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
 
+#
 msgid "Manage extensions"
+msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
+
+msgid "Manage local files"
+msgstr "Zarządzaj lokalnymi plikami"
+
+msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
+msgstr ""
+"Zarządzanie logiem wyświetlene podczas uruchamiania tunera lub w trybie "
+"radio."
+
+msgid "Manage logos to display at boottime"
+msgstr "Zarządzanie logoiem wyświetllane podczas startu tunera"
+
+#
+msgid "Manage network shares"
+msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
+
+msgid ""
+"Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
 msgstr ""
+"Zarządzaj plikami muzycznymi w bazie danych, odtwarzaj z Merlin Music Player."
 
+#
+msgid "Manage your network shares..."
+msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
+
+#
 msgid "Manage your receiver's software"
 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
 
+#
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Ręczne skanowanie"
 
+#
 msgid "Manual transponder"
 msgstr "Własny transponder"
 
+#
 msgid "Manufacturer"
 msgstr "Producent"
 
+#
 msgid "Margin after record"
 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
 
+#
 msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
+msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
+
+#
+msgid "Match title"
+msgstr "Dopasuj tytuł"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Match title: %s"
+msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
+
+#
 msgid "Max. Bitrate: "
+msgstr "Max. Bitrate: "
+
+#
+msgid "Maximum duration (in m)"
+msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
+
+#
+msgid ""
+"Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
+"time (without offset) it won't be matched."
 msgstr ""
+"Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
+"(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
 
+#
 msgid "Media player"
 msgstr "Odtwarzacz"
 
+#
 msgid "MediaPlayer"
 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
 
+msgid ""
+"MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
+"possible actions like viewing pictures or playing movies."
+msgstr ""
+"MediaScanner skanuje urządzenia odtwarzające pliki multimedialne i wyświetla "
+"menu z możliwymi działaniami, jak wyświetlanie zdjęć lub odtwarzanie filmów."
+
+msgid ""
+"Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
+"Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
+"view cover and album information."
+msgstr ""
+"Mediaplayer odtwarza ulubioną muzykę i wideo.\n"
+"Odtwórz wszystkie swoje ulubione pliki muzyczne i pliki wideo, porządkuj je "
+"w listy odtwarzania, twórz okładki podglądowe i informacje o albumie."
+
+#
 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
 
+#
 msgid "Medium is not empty!"
 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
 
+#
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
+msgid "Merlin Music Player and iDream"
+msgstr "Odtwarzacz Merlin Music i iDream"
+
+#
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
+#
 msgid "Message..."
 msgstr "Wiadomość..."
 
-msgid "Mkfs failed"
-msgstr "Mkfs zawiódł"
+#
+msgid "Mexico"
+msgstr "Meksyk"
+
+#
+msgid "Mkfs failed"
+msgstr "Mkfs zawiódł"
+
+#
+msgid "Mode"
+msgstr "Tryb"
+
+#
+msgid "Model: "
+msgstr "Model: "
+
+#
+msgid "Modify existing timers"
+msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
+
+#
+msgid "Modulation"
+msgstr "Modulacja"
+
+#
+msgid "Modulator"
+msgstr "Modulator"
+
+#
+msgid "Mon"
+msgstr "Pon"
+
+#
+msgid "Mon-Fri"
+msgstr "Pon-Pią"
+
+#
+msgid "Monday"
+msgstr "Poniedziałek"
+
+#
+msgid "Monthly"
+msgstr "Miesięcznie"
+
+#
+msgid "More video entries."
+msgstr "Więcej wpisów wideo."
+
+#
+msgid "Mosquito noise reduction"
+msgstr "Punktowa redukcja szumów"
+
+#
+msgid "Most discussed"
+msgstr "Najczęściej dyskutowane"
+
+#
+msgid "Most linked"
+msgstr "Najczęściej ogladane"
+
+#
+msgid "Most popular"
+msgstr "Najbardziej popularne"
+
+#
+msgid "Most recent"
+msgstr "Najnowsze"
+
+#
+msgid "Most responded"
+msgstr "Najbardziej odpowiednie"
+
+#
+msgid "Most viewed"
+msgstr "Najczęściej ogladane"
+
+#
+msgid "Mount failed"
+msgstr "Montowanie nieudane"
+
+#
+msgid "Mount informations"
+msgstr "Informacje montowania"
+
+#
+msgid "Mount options"
+msgstr "Opcje montowania"
+
+#
+msgid "Mount type"
+msgstr "Typ montowania"
+
+#
+msgid "MountManager"
+msgstr "Menadżer montowania"
+
+#
+msgid ""
+"Mounted/\n"
+"Unmounted"
+msgstr ""
+"Zamontowane/\n"
+"Odmontowane"
+
+#
+msgid "Mountpoints management"
+msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
+
+#
+msgid "Mounts editor"
+msgstr "Edytor montowania"
+
+#
+msgid "Mounts management"
+msgstr "Zarządzanie montowaniem"
+
+#
+msgid "Move Picture in Picture"
+msgstr "Przesuń PiP"
+
+#
+msgid "Move east"
+msgstr "Przesuń na wschód"
+
+#
+msgid "Move plugin screen"
+msgstr "Przenieś obraz plugnu"
 
-msgid "Mode"
-msgstr "Tryb"
+#
+msgid "Move screen down"
+msgstr "Przenieś obraz w dół"
 
-msgid "Model: "
-msgstr "Model: "
+#
+msgid "Move screen to the center of your TV"
+msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
 
-msgid "Modulation"
-msgstr "Modulacja"
+#
+msgid "Move screen to the left"
+msgstr "Przenieś obraz do lewej"
 
-msgid "Modulator"
-msgstr "Modulator"
+#
+msgid "Move screen to the lower left corner"
+msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
 
-msgid "Mon"
-msgstr "Pon"
+#
+msgid "Move screen to the lower right corner"
+msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
 
-msgid "Mon-Fri"
-msgstr "Pon-Pią"
+#
+msgid "Move screen to the middle of the left border"
+msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
 
-msgid "Monday"
-msgstr "Poniedziałek"
+#
+msgid "Move screen to the middle of the right border"
+msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
 
-msgid "Mosquito noise reduction"
-msgstr "Punktowa redukcja szumów"
+#
+msgid "Move screen to the right"
+msgstr "Przenieś obraz do prawej"
 
-msgid "Mount failed"
-msgstr "Montowanie nieudane"
+#
+msgid "Move screen to the upper left corner"
+msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
 
-msgid "Move Picture in Picture"
-msgstr "Przesuń PiP"
+#
+msgid "Move screen to the upper right corner"
+msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
 
-msgid "Move east"
-msgstr "Przesuń na wschód"
+#
+msgid "Move screen up"
+msgstr "Przenieś obraz wyżej"
 
+#
 msgid "Move west"
 msgstr "Przesuń na zachód"
 
+msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
+msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych  (Niemcy)"
+
+msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
+msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych"
+
+#
 msgid "Movie location"
+msgstr "Przenieś lokalizację"
+
+msgid ""
+"MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
 msgstr ""
+"MovieTagger dodaje tagi w nagranych filmach do sortowania dużej listy filmów."
 
+msgid ""
+"Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
+"the movielist."
+msgstr ""
+"MovieList Preview tworzy zdjęcia z nagrań i pokazuje je jako okładki "
+"wewnątrz MovieList."
+
+#
 msgid "Movielist menu"
 msgstr "Menu listy filmów"
 
+#
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Multi EPG"
 
+msgid "Multi-EPG bouquet selection"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Multimedia"
 msgstr "Multimedia"
 
+#
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
 
+msgid "Multiplex"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Multisat"
 msgstr "Multisat"
 
+#
+msgid "Music"
+msgstr "Muzyka"
+
+#
 msgid "Mute"
 msgstr "Mute"
 
+#
+msgid "My TubePlayer"
+msgstr "Odtwarzacz MyTube"
+
+#
+msgid "MyTube Settings"
+msgstr "Ustawienia MyTube"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer"
+msgstr "Odtwarzacz MyTube"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer Help"
+msgstr "Pomoc MyTube"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer active video downloads"
+msgstr "Widok pobierania filmów"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer settings"
+msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
+
+#
+msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
+msgstr "Info MyTube"
+
+#
+msgid "MyTubeVideohelpScreen"
+msgstr "Pomoc MyTube"
+
+#
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
+msgid ""
+"NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
+"Vodafone Easybox) on your Dreambox."
+msgstr ""
+"NCID klient pokazuje przychodzące rozmowy promowane przez każdy NCID serwer "
+"(np. Vodafone Easybox) na twoim Dreamboxie."
+
+#
 msgid "NEXT"
 msgstr "Następny"
 
+#
 msgid "NFI Image Flashing"
-msgstr ""
+msgstr "Wgrywanie softu NFI"
 
+#
 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
 msgstr ""
 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
 
+#
+msgid "NFS share"
+msgstr "Udział NFS"
+
+msgid "NIM"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "NOW"
 msgstr "Teraz"
 
+#
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
+#
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
+#
 msgid "Nameserver"
 msgstr "Nameserver"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Nameserver %d"
 msgstr "Nameserver %d"
 
+#
 msgid "Nameserver Setup"
 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
 
+#
 msgid "Nameserver settings"
 msgstr "Ustawienia nameserver"
 
+msgid "Namespace"
+msgstr ""
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin"
+msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
+msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin"
+msgstr "Nemesis Flatline Skin"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin"
+msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
+msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
+
+#
 msgid "Netmask"
 msgstr "Maska sieci"
 
+#
 msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
+#
 msgid "Network Configuration..."
 msgstr "Konfiguracja sieci..."
 
+#
 msgid "Network Mount"
 msgstr "Montowanie sieci"
 
+#
 msgid "Network SSID"
 msgstr "Sieciowe SSID"
 
+#
 msgid "Network Setup"
 msgstr "Ustawienia sieci"
 
+#
 msgid "Network Wizard"
 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
 
+#
 msgid "Network scan"
 msgstr "Skanowanie sieci"
 
+#
 msgid "Network setup"
 msgstr "Ustawienia sieci"
 
+#
 msgid "Network test"
 msgstr "Test połączenia sieciowego"
 
+#
 msgid "Network test..."
 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
 
-msgid "Network..."
-msgstr "Sieć..."
+msgid "Network test: "
+msgstr "Test sieci:"
 
+#
 msgid "Network:"
 msgstr "Sieć:"
 
+#
+msgid "NetworkBrowser"
+msgstr "Przeglądarka sieciowa"
+
+#
 msgid "NetworkWizard"
 msgstr "Kreator sieci"
 
+#
+msgid "Never"
+msgstr "Nigdy"
+
+#
 msgid "New"
 msgstr "Nowe"
 
-msgid "New pin"
-msgstr "Nowy pin"
+msgid "New PIN"
+msgstr "Nowy PIN"
 
+#
+msgid "New Zealand"
+msgstr "Nowa Zelandia"
+
+#
 msgid "New version:"
 msgstr "Nowa wersja:"
 
+#
+msgid "News & Politics"
+msgstr "Informacje & Polityka"
+
+#
 msgid "Next"
 msgstr "Następny"
 
+#
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
+#
 msgid "No (supported) DVDROM found!"
 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
 
-msgid "No 50 Hz, sorry. :("
-msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
-
+#
 msgid "No Connection"
 msgstr "Brak połączenia"
 
+#
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
 
+#
 msgid "No Networks found"
 msgstr "Nie znaleziono sieci"
 
+#
 msgid "No backup needed"
 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
 
+#
 msgid ""
 "No data on transponder!\n"
 "(Timeout reading PAT)"
@@ -2414,56 +4616,82 @@ msgstr ""
 "Brak danych na transponderze!\n"
 "(Koniec czasu czytania PAT)"
 
+#
 msgid "No description available."
 msgstr "Brak dostępnego opisu."
 
+#
 msgid "No details for this image file"
 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
 
+#
 msgid "No displayable files on this medium found!"
 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
 
+#
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
 
+#
 msgid ""
 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
 "forward/backward!"
 msgstr ""
+"Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
+"numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
 
+#
 msgid "No free tuner!"
 msgstr "Brak wolnego tunera!"
 
+#
 msgid "No network connection available."
-msgstr ""
+msgstr "Brak połączenia z siecią."
 
+#
+msgid "No network devices found!"
+msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
+
+#
 msgid "No networks found"
 msgstr "Nie znaleziono sieci"
 
+#
 msgid ""
 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
 msgstr ""
 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
 "spróbować ponownie."
 
+#
 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
 
+#
+msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
+msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
+
+#
 msgid "No positioner capable frontend found."
 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
 
+#
 msgid "No satellite frontend found!!"
 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
 
+#
 msgid "No tags are set on these movies."
 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
 
+#
 msgid "No to all"
-msgstr ""
+msgstr "Nie dla wszystkich"
 
+#
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
 
+#
 msgid ""
 "No tuner is enabled!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
@@ -2471,9 +4699,7 @@ msgstr ""
 "Brak włączonego tunera!\n"
 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
 
-msgid "No useable USB stick found"
-msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
-
+#
 msgid ""
 "No valid service PIN found!\n"
 "Do you like to change the service PIN now?\n"
@@ -2483,6 +4709,7 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
 
+#
 msgid ""
 "No valid setup PIN found!\n"
 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
@@ -2492,9 +4719,15 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
 
+#
+msgid "No videos to display"
+msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
+
+#
 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
 
+#
 msgid ""
 "No working local network adapter found.\n"
 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
@@ -2504,6 +4737,7 @@ msgstr ""
 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
 "skonfigurowana."
 
+#
 msgid ""
 "No working wireless network adapter found.\n"
 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
@@ -2513,6 +4747,7 @@ msgstr ""
 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
 "dobrze skonfigurowana."
 
+#
 msgid ""
 "No working wireless network interface found.\n"
 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
@@ -2522,37 +4757,77 @@ msgstr ""
 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
 "lokalny interfejs sieciowy."
 
+#
+msgid "No, but play video again"
+msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
+
+#
 msgid "No, but restart from begin"
 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
 
+#
+msgid "No, but switch to video entries."
+msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
+
+#
+msgid "No, but switch to video search."
+msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
+
+#
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "Nie, nie rób nic."
 
+#
 msgid "No, just start my dreambox"
 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
 
+msgid "No, never"
+msgstr "Nie, nigdy"
+
+#
 msgid "No, not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
+#
+msgid "No, remove them."
+msgstr "Nie, usuń je."
+
+#
 msgid "No, scan later manually"
 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
 
+#
 msgid "No, send them never"
 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
 
+#
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
 msgid "Nonlinear"
 msgstr "Nielinearny"
 
+#
+msgid "Nonprofits & Activism"
+msgstr "Fundacje & Aktywizm"
+
+#
 msgid "North"
 msgstr "Północ"
 
+#
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Norweski"
 
+msgid "Not after"
+msgstr ""
+
+msgid "Not before"
+msgstr ""
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
@@ -2561,6 +4836,11 @@ msgstr ""
 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
 
+#
+msgid "Not fetching feed entries"
+msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
+
+#
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
@@ -2568,9 +4848,11 @@ msgstr ""
 "Nic do skanowania!\n"
 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
 
+#
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Odtwarzane"
 
+#
 msgid ""
 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
@@ -2580,155 +4862,327 @@ msgstr ""
 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
 
+#
+msgid "Number of scheduled recordings left."
+msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
+
+#
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
+#
 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
 
+#
 msgid "OK, remove another extensions"
 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
 
+#
 msgid "OK, remove some extensions"
 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
 
+msgid "ONID"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "Ustawienia OSD"
 
+#
 msgid "OSD visibility"
 msgstr "Przezroczystość"
 
+#
 msgid "Off"
 msgstr "Wyłącz"
 
+#
+msgid "Offset after recording (in m)"
+msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
+
+#
+msgid "Offset before recording (in m)"
+msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
+
+#
 msgid "On"
 msgstr "Włącz"
 
+#
+msgid "On any service"
+msgstr "Na każdym serwisie"
+
+#
+msgid "On same service"
+msgstr "Na tym samym serwisie"
+
+#
 msgid "One"
 msgstr "Jeden"
 
-msgid "Online-Upgrade"
-msgstr "Online - Aktualizacja"
+#
+msgid "Only AutoTimers created during this session"
+msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
 
+#
 msgid "Only Free scan"
 msgstr "Skanuj tylko FTA"
 
+#
 msgid "Only extensions."
-msgstr ""
+msgstr "Tylko rozszerzenia."
+
+#
+msgid "Only match during timespan"
+msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Only on Service: %s"
+msgstr "Tylko na serwisie: %s"
 
+#
+msgid "Open Context Menu"
+msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
+
+#
+msgid "Open plugin menu"
+msgstr "Otwórz menu plugina"
+
+#
 msgid "Optionally enter your name if you want to."
 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
 
+#
 msgid "Orbital Position"
 msgstr "Pozycja orbitalna"
 
+msgid "Orbital position"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Outer Bound (+/-)"
+msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
+
+msgid "Overlay for scrolling bars"
+msgstr "Nakładka dla pasków przewijania"
+
+#
+msgid "Override found with alternative service"
+msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
+
+msgid "Overwrite configuration files ?"
+msgstr "Zastąp pliki konfiguracyjne?"
+
+msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
+msgstr "Zastąpić pliki konfiguracyjne podczas aktualizacji oprogramowania?"
+
+#
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
+msgid "PCR PID"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "PIDs"
 msgstr "Pidy"
 
+msgid "PMT PID"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Package list update"
 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
 
+#
 msgid "Package removal failed.\n"
 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
 
+#
 msgid "Package removed successfully.\n"
 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
 
+#
 msgid "Packet management"
 msgstr "Zarządzanie pakietem"
 
+#
 msgid "Packet manager"
 msgstr "Menadżer pakietów"
 
-msgid "Page"
-msgstr "Strona"
-
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
 msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
 
+#
 msgid "Parent Directory"
 msgstr "Katalog nadrzędny"
 
+#
 msgid "Parental control"
 msgstr "Kontrola rodzicielska"
 
+#
 msgid "Parental control services Editor"
 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
 
+#
 msgid "Parental control setup"
 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
 
+#
 msgid "Parental control type"
 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
 
+msgid ""
+"Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
+"TV  program."
+msgstr ""
+"Partnerbox umożliwia edycję zdalnego timera nagrań i strumień programu "
+"telewizyjnego."
+
+#
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
+#
 msgid "Pause movie at end"
 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
 
+#
+msgid "People & Blogs"
+msgstr "Ludzie & Blogi"
+
+msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
+msgstr "PermanentClock pokazuje na stałe zegar na ekranie."
+
+msgid "Persian"
+msgstr "Perski"
+
+#
+msgid "Pets & Animals"
+msgstr "Zwierzęta"
+
+#
 msgid "Phone number"
 msgstr "Numer telefonu"
 
+#
 msgid "PiPSetup"
 msgstr "Ustawienia PiP"
 
+#
 msgid "PicturePlayer"
 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
 msgid "Pillarbox"
 msgstr "Pillarbox"
 
+#
 msgid "Pilot"
 msgstr "Pilot"
 
+#
 msgid "Pin code needed"
 msgstr "Potrzebny kod pin"
 
+#
 msgid "Play"
 msgstr "Odtwarzaj"
 
+#
 msgid "Play Audio-CD..."
 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
 
+#
 msgid "Play DVD"
 msgstr "Odtwórz DVD"
 
+#
 msgid "Play Music..."
 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
 
+#
+msgid "Play YouTube movies"
+msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
+
+msgid "Play music from Last.fm"
+msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm"
+
+msgid "Play music from Last.fm."
+msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm."
+
+#
+msgid "Play next video"
+msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
+
+#
 msgid "Play recorded movies..."
 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
 
+#
+msgid "Play video again"
+msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
+
+msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
+msgstr "Odtwarzanie plików wideo z komputera na Dreamboxie"
+
+msgid "Playback of Youtube through a PC"
+msgstr "Odtwarzanie Youtube za pośrednictwem komputera PC"
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams"
+msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni"
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams."
+msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni."
+
+msgid "Plays your favorite music and videos"
+msgstr "Odtwarzanie ulubionej muzyki i wideo"
+
+#
 msgid "Please Reboot"
 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
 
+#
 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
 
+msgid "Please add titles to the compilation."
+msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
+
+msgid ""
+"Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
+"not set a PIN."
+msgstr ""
+"Uważaj, każdy może wyłączyć kontrole rodzicielską, jeśli nie ustawiłeś kodu "
+"PIN."
+
+#
 msgid "Please change recording endtime"
 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
 
+#
 msgid "Please check your network settings!"
 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
 
-msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
-msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
-
+#
 msgid "Please choose an extension..."
 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
 
+#
 msgid "Please choose he package..."
 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
 
+#
 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
 
+#
 msgid ""
 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
 "values.\n"
@@ -2737,6 +5191,7 @@ msgstr ""
 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
 
+#
 msgid ""
 "Please configure your internet connection by filling out the required "
 "values.\n"
@@ -2745,46 +5200,54 @@ msgstr ""
 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
 
-msgid ""
-"Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
-"target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
-msgstr ""
-"Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
-"USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
-
+#
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
 
+#
 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
 
+#
 msgid "Please enter a name for the new marker"
 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
 
+#
 msgid "Please enter a new filename"
 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
 
+#
 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
 
+#
 msgid "Please enter name of the new directory"
 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
 
+#
 msgid "Please enter the correct pin code"
 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
 
-msgid "Please enter the old pin code"
-msgstr "Wpisz stary kod pin"
+msgid "Please enter the old PIN code"
+msgstr "Podaj stary kod PIN"
 
+#
 msgid "Please enter your email address here:"
 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
 
+#
 msgid "Please enter your name here (optional):"
 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
 
+#
+msgid "Please enter your search term."
+msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
+
+#
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
 
+#
 msgid ""
 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
 "therefore the default directory is being used instead."
@@ -2792,45 +5255,62 @@ msgstr ""
 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
 "katalogu."
 
+#
 msgid "Please press OK to continue."
 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
 
+#
 msgid "Please press OK!"
 msgstr "Wciśnij OK!"
 
-msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
-msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
+#
+msgid "Please provide a Text to match"
+msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
 
+#
 msgid "Please select a playlist to delete..."
 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
 
+#
 msgid "Please select a playlist..."
 msgstr "Wybierz playlistę..."
 
+#
+msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
+msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
+
+#
 msgid "Please select a subservice to record..."
 msgstr "Wybierz subserwis..."
 
+#
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
 
+msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
+msgstr "Wybierz plik NFI i naciśnij zielony przycisk, aby flashować!"
+
+#
 msgid "Please select an extension to remove."
 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
 
+#
 msgid "Please select an option below."
 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
 
+#
 msgid "Please select medium to use as backup location"
 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
 
+#
 msgid "Please select tag to filter..."
 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
 
-msgid "Please select target directory or medium"
-msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
-
+#
 msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
 
+#
 msgid ""
 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
 "connection.\n"
@@ -2840,6 +5320,7 @@ msgstr ""
 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
 
+#
 msgid ""
 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
 "\n"
@@ -2849,15 +5330,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
 
+#
 msgid "Please set up tuner B"
 msgstr "Ustaw Tuner B"
 
+#
 msgid "Please set up tuner C"
 msgstr "Ustaw Tuner C"
 
+#
 msgid "Please set up tuner D"
 msgstr "Ustaw Tuner D"
 
+#
 msgid ""
 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
@@ -2867,6 +5352,7 @@ msgstr ""
 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
 
+#
 msgid ""
 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
 "the OK button."
@@ -2874,380 +5360,698 @@ msgstr ""
 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
 "OK."
 
+msgid "Please wait (Step 2)"
+msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
+
+#
 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
 
+#
+msgid "Please wait for activation of your network mount..."
+msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
+
+#
 msgid "Please wait while removing selected package..."
 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
 
+#
+msgid "Please wait while removing your network mount..."
+msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
+
+#
 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
 
+#
 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
 
+#
+msgid "Please wait while updating your network mount..."
+msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
+
+#
 msgid "Please wait while we configure your network..."
 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
 
+#
 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
 
+#
 msgid "Please wait while we test your network..."
 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
 
+#
 msgid "Please wait while your network is restarting..."
 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
 
+#
 msgid "Please wait..."
 msgstr "Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Please wait... Loading list..."
 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
 
+#
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Przeglądarka pluginów"
 
+#
 msgid "Plugin manager activity information"
 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
 
+#
 msgid "Plugin manager help"
 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
+msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
+
+#
 msgid "Plugins"
 msgstr "Pluginy"
 
+msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
+msgstr "Wtyczka PodCast strumieniuje podcasty do Twojego Dreamboxa."
+
+#
+msgid "Poland"
+msgstr "Polska"
+
+#
 msgid "Polarity"
 msgstr "Polaryzacja"
 
+#
 msgid "Polarization"
 msgstr "Polaryzacja"
 
+#
 msgid "Polish"
 msgstr "Polski"
 
+#
+msgid "Poll Interval (in h)"
+msgstr "Przedział głosowania (w h)"
+
+#
+msgid "Poll automatically"
+msgstr "Sonda automatycznie"
+
+#
 msgid "Port A"
 msgstr "Port A"
 
+#
 msgid "Port B"
 msgstr "Port B"
 
+#
 msgid "Port C"
 msgstr "Port C"
 
+#
 msgid "Port D"
 msgstr "Port D"
 
+#
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugalski"
 
+msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Positioner"
 msgstr "Pozycjoner"
 
+#
 msgid "Positioner fine movement"
 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
 
+#
 msgid "Positioner movement"
 msgstr "Ruchy pozycjonera"
 
+#
 msgid "Positioner setup"
 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
 
+#
 msgid "Positioner storage"
 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
 
+msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
+msgstr "PositionerSetup pomocny w instalacji anteny obrotowej"
+
+#
+msgid ""
+"Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
+"the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
+msgstr ""
+"Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
+"zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
+
+#
 msgid "Power threshold in mA"
 msgstr "Próg mocy w  mA"
 
+#
 msgid "Predefined transponder"
 msgstr "Zdefiniowany transponder"
 
+msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
+msgstr "Przygotuj inną pamięć USB na flashowanie Image"
+
+#
 msgid "Preparing... Please wait"
 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
 
+msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
+msgstr "Naciśnij przycisk INFO na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
+
+msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
+msgstr "Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
+
+#
 msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
 
+#
 msgid "Press OK to activate the selected skin."
 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
 
+#
 msgid "Press OK to activate the settings."
 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
 
+#
+msgid "Press OK to collapse this host"
+msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
+
+#
+msgid "Press OK to edit selected settings."
+msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
+
+#
 msgid "Press OK to edit the settings."
 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
 
+#
+msgid "Press OK to expand this host"
+msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
+
+#
 #, python-format
 msgid "Press OK to get further details for %s"
 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
 
+#
+msgid "Press OK to mount this share!"
+msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
+
+#
+msgid "Press OK to mount!"
+msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
+
+#
+msgid "Press OK to save settings."
+msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
+
+#
 msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
 
+#
 msgid "Press OK to select a Provider."
 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
 
+#
+msgid "Press OK to select."
+msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
+
+#
 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
 
+#
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
 
+#
 msgid "Press OK to toggle the selection."
 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
 
-msgid "Press OK to view full changelog"
-msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
-
+#
 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
 
+#
 msgid "Prev"
 msgstr "Poprzedni"
 
+#
+msgid "Preview"
+msgstr "Podgląd"
+
+#
+msgid "Preview AutoTimer"
+msgstr "Podgląd AutoTimera"
+
+#
 msgid "Preview menu"
 msgstr "Podgląd menu"
 
+msgid "Preview screenshots of running tv shows"
+msgstr "Foto podgląd nadawanej TV"
+
+msgid "Preview screenshots of running tv shows."
+msgstr "Foto podgląd nadawanej TV."
+
+#
 msgid "Primary DNS"
 msgstr "Pierwszy DNS"
 
+#
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorytet konwertera"
 
+#
 msgid "Process"
 msgstr "Procesy..."
 
+#
 msgid "Properties of current title"
 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
 
+#
 msgid "Protect services"
 msgstr "Ochrona serwisów"
 
+#
 msgid "Protect setup"
 msgstr "Ochrona ustawień"
 
+#
 msgid "Provider"
 msgstr "Provider"
 
+#
 msgid "Provider to scan"
 msgstr "Provider do skanowania"
 
+#
 msgid "Providers"
 msgstr "Providerzy"
 
+#
+msgid "Published"
+msgstr "Publikacji"
+
+#
 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
 
+msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
+msgstr "Nakładka Python`a do /tmp/mmi.socket."
+
+#
 msgid "Quick"
 msgstr "Szybko"
 
+#
 msgid "Quickzap"
 msgstr "Szybkie przełączanie"
 
+#
 msgid "RC Menu"
 msgstr "Menu RC"
 
+#
 msgid "RF output"
 msgstr "Wyjście RF"
 
+#
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-msgid "RSS Feed URI"
-msgstr "Adres serwisu RSS"
+msgid "RSS viewer"
+msgstr "Przeglądarka RSS"
 
+#
 msgid "Radio"
 msgstr "Radio"
 
+msgid "Ralink"
+msgstr "Ralink"
+
+#
 msgid "Ram Disk"
 msgstr "Ram Dysk"
 
+#
 msgid "Random"
 msgstr "Losowo"
 
+#
+msgid "Rating"
+msgstr "Oceny"
+
+#
+msgid "Ratings: "
+msgstr "Ocena: "
+
+#
 msgid "Really close without saving settings?"
 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
 
+#
 msgid "Really delete done timers?"
 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
 
+#
 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
 
+#
+msgid "Really quit MyTube Player?"
+msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
+
+#
 msgid "Really reboot now?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
 
+#
 msgid "Really restart now?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
 
+#
 msgid "Really shutdown now?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
 
+#
 msgid "Reboot"
 msgstr "Restart"
 
+#
+msgid "Recently featured"
+msgstr "Najczęściej zamieszczane"
+
+#
 msgid "Reception Settings"
 msgstr "Ustawienia powitania"
 
+msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
+msgstr "Rekonstrukcja plików .ap i .sc"
+
+msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
+msgstr ""
+"Rekonstrukcja brakujących lub uszkodzonych plików .ap i .sc z nagranych "
+"filmów."
+
+#
 msgid "Record"
 msgstr "Nagraj"
 
+#
+msgid "Record a maximum of x times"
+msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
+
+#
+msgid "Record on"
+msgstr "Nagraj na"
+
+#
 #, python-format
 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
 
+#
 msgid "Recorded files..."
 msgstr "Nagrane pliki..."
 
+#
 msgid "Recording"
 msgstr "Nagrywanie"
 
-msgid "Recording paths..."
-msgstr ""
+#
+msgid "Recording paths"
+msgstr "Ścieżki nagrywania"
 
+#
 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
 
+#
 msgid "Recordings"
 msgstr "Nagrania"
 
+#
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
 
-msgid "Reenter new pin"
-msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
+msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
+msgstr ""
+
+msgid "Reenter new PIN"
+msgstr "Wpisz ponownie nowy PIN"
 
+#
 msgid "Refresh Rate"
 msgstr "Wartość odświeżania"
 
+#
 msgid "Refresh rate selection."
 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
 
+#
+msgid "Related video entries."
+msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
+
+#
+msgid "Relevance"
+msgstr "Trafności"
+
+#
 msgid "Reload"
 msgstr "Przeładuj"
 
+#
+msgid "Reload Black-/Whitelists"
+msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
+
+msgid "Remember service PIN"
+msgstr "Pamiętaj PIN serwisu"
+
+msgid "Remember service PIN cancel"
+msgstr "Pamiętaj anulowany PIN serwisu"
+
+msgid "Remote timer and remote TV player"
+msgstr "Zdalny Timer i odtwarzacz TV"
+
+#
 msgid "Remove"
 msgstr "Skasuj"
 
+#
 msgid "Remove Bookmark"
 msgstr "Usuń zakładkę"
 
+#
 msgid "Remove Plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
 
+#
 msgid "Remove a mark"
 msgstr "Usuń znacznik"
 
+#
 msgid "Remove currently selected title"
 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
 
+#
 msgid "Remove failed."
 msgstr "Kasowanie nieudane"
 
+#
 msgid "Remove finished."
 msgstr "Usuwanie zakończone."
 
+#
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
 
-msgid "Remove the broken .NFI file?"
-msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
-
-msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
-msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
+#
+msgid "Remove selected AutoTimer"
+msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
 
+#
 msgid "Remove timer"
 msgstr "Usuń timer"
 
+#
 msgid "Remove title"
 msgstr "Usuń tytuł"
 
+#
 msgid "Removed successfully."
 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
 
+#
 msgid "Removing"
 msgstr "Usuwanie"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
 msgstr ""
 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
 
+#
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
 
+#
 msgid "Rename crashlogs"
 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
 
+msgid "Rename your movies"
+msgstr "Zmiana nazw filmów"
+
+#
 msgid "Repeat"
 msgstr "Powtórz"
 
+#
 msgid "Repeat Type"
 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
 
+#
 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
 
+#
 msgid "Repeats"
 msgstr "Powtarzaj"
 
+msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
+msgstr "Wymień wejscie minut do wyszukiwania funkcji z paskiem stanu."
+
+msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
+msgstr "Wymień przewijanie wejścia z paskiem stanu"
+
+#
+msgid "Require description to be unique"
+msgstr "Wymagaj opisu aby być wyjątkowym"
+
+msgid "Required medium type:"
+msgstr "Wymagany średni typ:"
+
+#
+msgid "Rescan"
+msgstr "Przeskanuj"
+
+#
 msgid "Reset"
 msgstr "Resetuj"
 
+#
 msgid "Reset and renumerate title names"
 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
 
+#
+msgid "Reset count"
+msgstr "Resetuj odliczanie"
+
+#
+msgid "Reset saved position"
+msgstr "Resetuj zapisaną pozycję"
+
+#
 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
 
+#
 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
 
+#
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozdzielczość"
 
+#
+msgid "Response video entries."
+msgstr "Odpowiedz wpisom wideo."
+
+#
 msgid "Restart"
 msgstr "Restart"
 
+#
 msgid "Restart GUI"
 msgstr "Restartuj GUI"
 
+#
 msgid "Restart GUI now?"
 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
 
+#
 msgid "Restart network"
 msgstr "Restart sieci"
 
+#
 msgid "Restart test"
 msgstr "Restart testu"
 
+#
 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
 
+#
 msgid "Restore"
 msgstr "Przywróć"
 
+#
 msgid "Restore backups"
 msgstr "Przywróć kopie"
 
+#
 msgid "Restore is running..."
 msgstr "Przywracanie..."
 
+#
 msgid "Restore running"
 msgstr "Przywracanie uruchomione"
 
+#
 msgid "Restore system settings"
 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
 
-msgid ""
-"Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
-"settings now."
+msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
+msgstr "Przywróć ustawienia Dreamboxa za pomocą pamięci USB"
+
+#
+msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
+msgstr "Ograniczyć \"po wydarzeniu\" do pewnych horyzontów czasowych?"
+
+msgid "Restrict to events on certain dates"
 msgstr ""
-"Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
-"ustawienia teraz."
 
+#
 msgid "Resume from last position"
 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Resume position at %s"
+msgstr "Wznów pozycję na %s"
+
+#
 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
@@ -3258,289 +6062,555 @@ msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
 msgid "Resuming playback"
 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
 
+#
 msgid "Return to file browser"
 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
 
+#
 msgid "Return to movie list"
 msgstr "Powrót do listy filmów"
 
+#
 msgid "Return to previous service"
 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
 
+#
 msgid "Rewind speeds"
 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
 
+#
 msgid "Right"
 msgstr "Prawo"
 
+msgid "Roll-off"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Rolloff"
 msgstr "Rolloff"
 
+#
 msgid "Rotor turning speed"
 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
 
+#
 msgid "Running"
 msgstr "Uruchomiony"
 
+#
+msgid "Running in testmode"
+msgstr "Uruchomiony w trybie testowym"
+
+#
+msgid "Russia"
+msgstr "Rosja"
+
+#
 msgid "Russian"
 msgstr "Rosyjski"
 
+#
 msgid "S-Video"
 msgstr "S-Video"
 
+#
+msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 25/50HZ Tryb z przeplotem"
+
+#
+msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 25/50HZ Tryb progresywny"
+
+#
+msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 30/60HZ Tryb z przeplotem"
+
+#
+msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 30/60HZ Tryb progresywny"
+
+msgid "SID"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "SINGLE LAYER DVD"
+msgstr "Pojedyńczy nośnik DVD"
+
+#
 msgid "SNR"
 msgstr "SNR"
 
+#
 msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
+#
 msgid "SSID:"
 msgstr "SSID:"
 
+msgid ""
+"SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
+"remotely.\n"
+"This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
+"default settings.\n"
+"\n"
+"You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
+"for Enigma2 instead."
+msgstr ""
+
+msgid "SVDRP server for Enigma2"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Sat"
 msgstr "Sob"
 
+#
 msgid "Sat / Dish Setup"
 msgstr "Ustawienia anteny"
 
+#
 msgid "Satellite"
 msgstr "Satelita"
 
+#
 msgid "Satellite Equipment Setup"
 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
 
+#
+msgid "Satellite equipment"
+msgstr "Wypozażenie satelity"
+
+msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
+msgstr ""
+"SatelliteEquipmentControl pozwala na dostrojenie ustawień przełącznika DiSEqC"
+
+#
 msgid "Satellites"
 msgstr "Satelity"
 
+#
 msgid "Satfinder"
 msgstr "Miernik sygnału"
 
+msgid "Satfinder helps you to align your dish"
+msgstr "Satfinder pomaga dostroić antenę"
+
+#
 msgid "Sats"
 msgstr "Satelity"
 
-msgid "Satteliteequipment"
-msgstr "Wyposażenie satelity"
-
+#
 msgid "Saturation"
 msgstr "Nasycenie"
 
+#
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
+#
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
+#
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Zachowaj Playlistę"
 
+#
+msgid "Save current delay to key"
+msgstr "Zapisz obecne opóżnienie dla klucza"
+
+#
+msgid "Save to key"
+msgstr "Zapisz do klucza"
+
+#
+msgid "Save values and close plugin"
+msgstr "Zapisz wartości i zamknij plugin"
+
+#
+msgid "Save values and close screen"
+msgstr "Zapisz wartości i zamknij ekran"
+
+#
 msgid "Scaler sharpness"
 msgstr "Poziom ostrości"
 
+#
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Tryb skalowania"
 
+#
 msgid "Scan "
 msgstr "Skanuj"
 
+#
 msgid "Scan Files..."
 msgstr "Skanuj Pliki..."
 
+#
+msgid "Scan NFS share"
+msgstr "Skanuj udziały NFS"
+
+#
 msgid "Scan QAM128"
 msgstr "Skanuj QAM128"
 
+#
 msgid "Scan QAM16"
 msgstr "Skanuj QAM16"
 
+#
 msgid "Scan QAM256"
 msgstr "Skanuj QAM256"
 
+#
 msgid "Scan QAM32"
 msgstr "Skanuj QAM32"
 
+#
 msgid "Scan QAM64"
 msgstr "Skanuj QAM64"
 
+#
 msgid "Scan SR6875"
 msgstr "Skanuj SR6875"
 
+#
 msgid "Scan SR6900"
 msgstr "Skanuj SR6900"
 
+#
 msgid "Scan Wireless Networks"
 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
 
+#
 msgid "Scan additional SR"
 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
 
+#
 msgid "Scan band EU HYPER"
 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
 
+#
 msgid "Scan band EU MID"
 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
 
+#
 msgid "Scan band EU SUPER"
 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
 
+#
 msgid "Scan band EU UHF IV"
 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
 
+#
 msgid "Scan band EU UHF V"
 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
 
+#
 msgid "Scan band EU VHF I"
 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
 
+#
 msgid "Scan band EU VHF III"
 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
 
+#
 msgid "Scan band US HIGH"
 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
 
+#
 msgid "Scan band US HYPER"
 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
 
+#
 msgid "Scan band US LOW"
 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
 
+#
 msgid "Scan band US MID"
 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
 
+#
 msgid "Scan band US SUPER"
 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
 
-msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
-"WLAN USB Stick\n"
-msgstr ""
-"Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
-"nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
+msgid "Scan devices for playable media files"
+msgstr "Skanowanie w poszukiwaniu urządzeń odtwarzających pliki multimedialne"
+
+#
+msgid "Scan range"
+msgstr "Skanuj zakres"
 
 msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
+"Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
 "selected wireless device.\n"
 msgstr ""
-"Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych AP i podłącz do nich używając "
-"wybranego urządzenia bezprzewodowego.\n"
+"Skanuj sieć w poszukiwaniu punktów dostępu i połączenia z nimi używając "
+"wybranego urządzenia.\n"
 
+msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
+msgstr "Skanuje domyślne lamedbs posortowane przez satelitę"
+
+#
 msgid ""
 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
 msgstr ""
 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
 
+#
+msgid "Science & Technology"
+msgstr "Nauka & Technologia"
+
+#
+msgid "Search Term(s)"
+msgstr "Słowo wyszukiwania..."
+
+#
+msgid "Search category:"
+msgstr "Kategorie wyszukiwania:"
+
+#
 msgid "Search east"
 msgstr "Szukaj na wschód"
 
+#
+msgid "Search for network shares"
+msgstr "Szukaj udziałów sieciowych"
+
+#
+msgid "Search for network shares..."
+msgstr "Szukaj udziałów sieciowych..."
+
+#
+msgid "Search region:"
+msgstr "Kraj wyszukiwania:"
+
+#
+msgid "Search restricted content:"
+msgstr "Szukać zawartości chronionych:"
+
+#
+msgid "Search strictness"
+msgstr "Szukaj ścisłości"
+
+msgid "Search through the EPG"
+msgstr "Wyszukiwanie w EPG"
+
+#
+msgid "Search type"
+msgstr "Szukaj typu"
+
+#
 msgid "Search west"
 msgstr "Szukaj na zachód"
 
+#
 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji. Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
 
+#
+msgid "Searching your network. Please wait..."
+msgstr "Wyszukiwanie sieci. Proszę czekać..."
+
+#
 msgid "Secondary DNS"
 msgstr "Drugi DNS"
 
+msgid "Security service not running."
+msgstr "Serwis chroniony nie uruchomiony."
+
+msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
+msgstr "Zobacz serwis EPG (i PiP) z innych kanałów w pasku informacyjnym."
+
+#
 msgid "Seek"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
+#
 msgid "Select"
 msgstr "Wybierz"
 
+#
+msgid ""
+"Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
+"\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
+msgstr ""
+"Wybierz \"dokładne dopasowanie\" do wykonania \"Tytuł dopasowania\" do "
+"właściwego dopasowania lub \"częściowego dopasowania\" jeśli chcesz poszukać "
+"tylko części tytułu wydarzenia."
+
+#
 msgid "Select HDD"
 msgstr "Wybierz HDD"
 
+#
 msgid "Select Location"
 msgstr "Wybierz lokalizację"
 
+#
 msgid "Select Network Adapter"
 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
 
+#
 msgid "Select a movie"
 msgstr "Wybierz film"
 
-msgid "Select audio mode"
-msgstr "Wybierz tryb audio"
+#
+msgid "Select a timer to import"
+msgstr "Wybierz timer do importu"
 
+#
 msgid "Select audio track"
 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
 
+#
+msgid "Select bouquet to record on"
+msgstr "Wybierz bukiet do nagrania na"
+
+#
 msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
 
-msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
-msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
+#
+msgid "Select channel to record on"
+msgstr "Wybierz kanał do nagrania na"
+
+msgid "Select desired image from feed list"
+msgstr "Wybierz żądany Image z listy"
 
+msgid "Select files for backup."
+msgstr "Wybierz pliki do kopii zapasowej."
+
+#
 msgid "Select files/folders to backup"
 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
 
-msgid "Select image"
-msgstr "Wybierz image"
+msgid "Select input device"
+msgstr "Wybierz urządzenie wejściowe"
+
+msgid "Select input device."
+msgstr "Wybierz urządzenie wejściowe."
 
+#
 msgid "Select interface"
 msgstr "Wybierz interfejs"
 
+#
+msgid "Select new feed to view."
+msgstr "Wybierz kategorię wyszukiwania:"
+
+#
 msgid "Select package"
 msgstr "Wybierz paczkę"
 
+#
 msgid "Select provider to add..."
 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
 
+#
 msgid "Select refresh rate"
 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
 
+#
 msgid "Select service to add..."
 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
 
+#
+#, python-format
+msgid "Select the key you want to set to %i ms"
+msgstr "Wybierz klucz który chcesz ustawić do %i ms"
+
+#
+msgid "Select the location to save the recording to."
+msgstr "Wybierz lokalizację do zapisania nagrania."
+
+#
+msgid "Select type of Filter"
+msgstr "Wybierz typ filtru"
+
+#
 msgid "Select upgrade source to edit."
 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
 
-msgid "Select video input"
-msgstr "Wybierz wejście Wideo"
-
+#
 msgid "Select video input with up/down buttons"
 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
 
+#
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Wybierz tryb wideo"
 
+#
+msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
+msgstr "Wybierz czy chcesz wymusić przypadki poprawności."
+
+#
 msgid "Select wireless network"
 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową WiFi"
 
-msgid "Selected source image"
-msgstr "Wybierz image źródłowy"
+#
+msgid "Select your choice."
+msgstr "Wybierz jedną z opcji:"
 
+#
 msgid "Send DiSEqC"
 msgstr "Wyślij DiSEqC"
 
+#
 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
 
+#
 msgid "Seperate titles with a main menu"
 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
 
+#
 msgid "Sequence repeat"
 msgstr "Powtórka sekwencji"
 
+#
 msgid "Serbian"
 msgstr "Serbski"
 
+#
+msgid "Server IP"
+msgstr "IP serwera"
+
+#
+msgid "Server share"
+msgstr "Udział serwera"
+
+#
 msgid "Service"
 msgstr "Informacje o serwisie..."
 
+#
 msgid "Service Scan"
 msgstr "Skanowanie serwisu"
 
+#
 msgid "Service Searching"
 msgstr "Szukanie serwisów"
 
+#
+msgid "Service delay"
+msgstr "Opóźnienie serwisu"
+
+#
 msgid "Service has been added to the favourites."
 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
 
+#
 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
 
+#
 msgid ""
 "Service invalid!\n"
 "(Timeout reading PMT)"
@@ -3548,6 +6618,7 @@ msgstr ""
 "Serwis niewłaściwy!\n"
 "(Koniec czasu czytania PMT)"
 
+#
 msgid ""
 "Service not found!\n"
 "(SID not found in PAT)"
@@ -3555,9 +6626,14 @@ msgstr ""
 "Serwis nie znaleziony!\n"
 "(SID nie znaleziony w PAT)"
 
+msgid "Service reference"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Service scan"
 msgstr "Skanowanie serwisów"
 
+#
 msgid ""
 "Service unavailable!\n"
 "Check tuner configuration!"
@@ -3565,181 +6641,333 @@ msgstr ""
 "Serwis niedostępny!\n"
 "Sprawdź konfigurację tunera!"
 
+#
 msgid "Serviceinfo"
 msgstr "Info o serwisie"
 
+#
 msgid "Services"
 msgstr "Serwisy"
 
+msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
+msgstr "Ustaw opóźnienia audio Bitstream/PCM"
+
+#
+msgid "Set End Time"
+msgstr "Ustaw koniec czasu"
+
+#
 msgid "Set Voltage and 22KHz"
 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
 
-msgid "Set as default Interface"
-msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
-
+#
 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
+msgstr "Ustaw opóźnienie do %i ms (można ustawić)"
+
+#
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
 
+#
 msgid "Set limits"
 msgstr "Ustaw limity"
 
+#
+msgid "Set maximum duration"
+msgstr "Ustaw maksymalne trwanie"
+
+#
+msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
+msgstr "Ustaw na NIE aby wyłączyć AutoTimer."
+
+msgid "Sets your Dreambox into Deep-Standby"
+msgstr "Przełącz Dreamboxa w tryb głębokiego uśpienia"
+
+#
+msgid "Setting key canceled"
+msgstr "Ustawienie anulowania klucza"
+
+#
 msgid "Settings"
 msgstr "Ustawienia"
 
+#
 msgid "Setup"
 msgstr "Konfiguracja"
 
+#
 msgid "Setup Mode"
 msgstr "Tryb Konfiguracji"
 
+#
+msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
+msgstr "Konfiguracja Pluginu Audio Sync"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
+"memory?"
+msgstr ""
+"Czy kreator pamięci USB powinien rozpocząć proces instalacji image %s do "
+"pamięci flash?"
+
+#
 msgid "Sharpness"
 msgstr "Ostrość"
 
+#
+msgid "Short Movies"
+msgstr "Krótkie filmy"
+
+msgid "Short filenames"
+msgstr "Krótkie nazwy"
+
+#
+msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
+msgstr "Czy ten AutoTimer powinien być ograniczony czasowo?"
+
+#
+msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
+msgstr ""
+"Czy ten AutoTimer powinien tylko dopasować do pewnych trwań wydarzenia?"
+
+#
+msgid ""
+"Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
+msgstr ""
+"Czy timery stworzone przez ten AutoTimer powinny być nagrane w obecnej "
+"lokalizacji?"
+
+#
 msgid "Show Info"
 msgstr "Pokaż Info"
 
+#
 msgid "Show Message when Recording starts"
 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
 
+#
 msgid "Show WLAN Status"
 msgstr "Pokaż status WLAN"
 
+#
 msgid "Show blinking clock in display during recording"
 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
 
+#
+msgid "Show event-progress in channel selection"
+msgstr "Pokaż pasek postępu wydarzenia w liście kanałów"
+
+#
+msgid "Show in extension menu"
+msgstr "Pokaż w menu rozszerzeń"
+
+#
+msgid "Show info screen"
+msgstr "Pokaż ekran info"
+
+#
 msgid "Show infobar on channel change"
 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
 
+#
 msgid "Show infobar on event change"
 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
 
+#
 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
 
+msgid "Show notification on conflicts"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Show positioner movement"
 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
 
+#
 msgid "Show services beginning with"
 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
 
+#
 msgid "Show the radio player..."
 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
 
+#
 msgid "Show the tv player..."
 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
 
+msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
+msgstr "Pokaż zdjęcia kamery web na ekranie telewizora"
+
+msgid ""
+"Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
+"entries or to modify them."
+msgstr ""
+"Pokazuje listę zawierającą historię przełączeń ZAP ,pozwala również "
+"użytkownikowi na przełączanie ZAP lub ich modyfikacji."
+
+msgid "Shows a list of recent zap entries"
+msgstr "Wyświetla listę ostatnich przełączeń ZAP"
+
+msgid "Shows average bitrate of video and audio"
+msgstr "Pokaż średni bitrate wideo i audio"
+
+msgid "Shows statistics of watched services"
+msgstr "Pokazuje statystyki oglądanych kanałów"
+
+msgid "Shows the clock permanently on the screen"
+msgstr "Wyświetla na stałe zegar na ekranie"
+
+#
 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
 
+#
 msgid "Shutdown"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz"
 
+#
 msgid "Shutdown Dreambox after"
 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
 
+#
 msgid "Signal Strength:"
 msgstr "Siła sygnału:"
 
+#
 msgid "Signal: "
 msgstr "Sygnał:"
 
+#
 msgid "Similar"
 msgstr "Podobne"
 
+#
 msgid "Similar broadcasts:"
 msgstr "Podobne transmisje:"
 
+#
 msgid "Simple"
 msgstr "Prosta"
 
+msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
+msgstr "Prosty klient IRC GroupChat dla Enigma2 kanał #dm8000-vip"
+
+#
 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
 
+msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
+msgstr "SimpleRSS umożliwia czytanie kanałów RSS na Dreamboxie."
+
+#
 msgid "Single"
 msgstr "Jeden"
 
+#
 msgid "Single EPG"
 msgstr "Zwykłe EPG"
 
+#
 msgid "Single satellite"
 msgstr "Jeden satelita"
 
+#
 msgid "Single transponder"
 msgstr "Jeden transponder"
 
+#
 msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
 
+#
 msgid "Skin"
 msgstr "Skiny..."
 
-msgid "Skin..."
-msgstr "Skiny..."
+msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
+msgstr "SkinSelector pokazuje menu z możliwością wyboru skórek"
 
+#
 msgid "Skins"
 msgstr "Skiny"
 
+#
 msgid "Sleep Timer"
 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
 
+#
 msgid "Sleep timer action:"
 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
 
+#
 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Slot %d"
 msgstr "Slot %d"
 
+#
 msgid "Slovakian"
 msgstr "Słowacki"
 
+#
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Słoweński"
 
+#
 msgid "Slow"
 msgstr "Wolno"
 
+#
 msgid "Slow Motion speeds"
 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
 
+#
 msgid "Software"
 msgstr "Oprogramowanie"
 
+#
 msgid "Software management"
-msgstr ""
+msgstr "Zarządzanie oprogramowaniem"
+
+msgid "Software manager setup"
+msgstr "Konfiguracja SoftwareManager"
 
+#
 msgid "Software restore"
 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
 
+#
 msgid "Software update"
 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
 
+msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
+msgstr "SoftwareManager zarządza oprogramowaniem Dreambox`a"
+
+msgid "Softwaremanager information"
+msgstr "Informacje Softwaremanager"
+
+#
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
 
-msgid "Somewhere else"
-msgstr "Gdzie indziej"
-
+#
 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
 
+#
 msgid "Sorry no backups found!"
 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
 
-msgid ""
-"Sorry your Backup destination does not exist\n"
-"\n"
-"Please choose an other one."
-msgstr ""
-"Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
-"\n"
-"Wybierz inną."
-
+#
 msgid ""
 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
 "Please choose an other one."
@@ -3747,9 +6975,15 @@ msgstr ""
 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
 "Wybierz inne miejsce."
 
+#
 msgid "Sorry, no Details available!"
 msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
 
+#
+msgid "Sorry, video is not available!"
+msgstr "Przepraszam ale video jest niedostepne"
+
+#
 msgid ""
 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
 "\n"
@@ -3759,128 +6993,243 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wybierz inne miejsce."
 
+#
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort A-Z"
 msgstr "Sortuj od A-Z"
 
+#
+msgid "Sort AutoTimer"
+msgstr "Sortuj AutoTimer"
+
+#
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort Time"
 msgstr "Sortuj po czasie"
 
+#
 msgid "Sound"
 msgstr "Dźwięk"
 
+#
 msgid "Soundcarrier"
 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
 
+#
 msgid "South"
 msgstr "Południe"
 
+#
+msgid "South Korea"
+msgstr "Korea Południowa"
+
+#
+msgid "Spain"
+msgstr "Hiszpania"
+
+#
 msgid "Spanish"
 msgstr "Hiszpański"
 
+#
 msgid "Split preview mode"
 msgstr "Oddzielny tryb podglądu"
 
+#
+msgid "Sports"
+msgstr "Sporty"
+
+#
 msgid "Standby"
 msgstr "Czuwanie"
 
+#
 msgid "Standby / Restart"
 msgstr "Czuwanie / Restart"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d PWM"
+msgstr "Wiatrak w standby %d PWM"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d Voltage"
+msgstr "Wiatrak w standby %d napięcie"
+
+#
+msgid "Start Webinterface"
+msgstr "Uruchom Webinterfejs"
+
+msgid "Start easy your multimedia plugins with the PVR-button."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Start from the beginning"
 msgstr "Rozpocznij od początku"
 
+#
 msgid "Start recording?"
 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
 
+#
 msgid "Start test"
 msgstr "Testuj"
 
+#
+msgid "Start with following feed:"
+msgstr "Uruchom w kategori:"
+
+#
 msgid "StartTime"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
+#
 msgid "Starting on"
 msgstr "Rozpocznij od"
 
+#
+msgid "Std. Feeds"
+msgstr "Kategorie"
+
+msgid "Step by step network configuration"
+msgstr "Krok po kroku w konfiguracji sieci"
+
+#
 msgid "Step east"
 msgstr "Krok na wschód"
 
+#
+msgid "Step in ms for arrow keys"
+msgstr "Stopień w ms dla strzałek"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Step in ms for key %i"
+msgstr "Stopień w ms dla klucza %i"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Step in ms for keys '%s'"
+msgstr "Stopień w ms dla kluczy '%s'"
+
+#
 msgid "Step west"
 msgstr "Krok na zachód"
 
-msgid "Stereo"
-msgstr "Stereo"
-
+#
 msgid "Stop"
 msgstr "Zatrzymaj"
 
+#
 msgid "Stop Timeshift?"
 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
 
+#
 msgid "Stop current event and disable coming events"
 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
 
+#
 msgid "Stop current event but not coming events"
 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
 
+#
 msgid "Stop playing this movie?"
 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
 
+#
 msgid "Stop test"
 msgstr "Zakończ test"
 
+#
 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
 
+#
 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
 
+#
 msgid "Store position"
 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
 
+#
 msgid "Stored position"
 msgstr "Pozycja zapamiętana"
 
+msgid "Stream podcasts"
+msgstr "Strumieniowanie Podcast`ów"
+
+msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
+msgstr "Strumieniowanie modułów dla orf.at ze strony internetowej IPTV."
+
+#
 msgid "Subservice list..."
 msgstr "Lista subserwisów..."
 
+#
 msgid "Subservices"
 msgstr "Subserwisy"
 
+#
 msgid "Subtitle selection"
 msgstr "Wybór napisów"
 
+#
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Napisy"
 
+#
 msgid "Sun"
 msgstr "Nie"
 
+#
 msgid "Sunday"
 msgstr "Niedziela"
 
+msgid "Support \"Fast Scan\"?"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Swap Services"
 msgstr "Zamiana serwisów"
 
+#
+msgid "Sweden"
+msgstr "Szwecja"
+
+#
 msgid "Swedish"
 msgstr "Szwedzki"
 
+#
 msgid "Switch to next subservice"
 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
 
+#
 msgid "Switch to previous subservice"
 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
 
+#
+msgid "Switchable tuner types:"
+msgstr "Przełącz typy tunerów:"
+
+#
 msgid "Symbol Rate"
 msgstr "Symbol Rate"
 
+msgid "Symbol rate"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Symbolrate"
 msgstr "Symbolrate"
 
+#
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
+#
 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
 msgid "TRANSLATOR_INFO"
 msgstr ""
@@ -3888,48 +7237,94 @@ msgstr ""
 "additional translations made by SileliS® :)\n"
 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
 
+#
 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
 
+msgid "TSID"
+msgstr ""
+
+msgid "TV Charts of all users"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "TV System"
 msgstr "System TV"
 
+msgid "TXT PID"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Table of content for collection"
 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
 
+#
 msgid "Tag 1"
 msgstr "Oznaczenie 1"
 
+#
 msgid "Tag 2"
 msgstr "Oznaczenie 2"
 
+#
 msgid "Tags"
 msgstr "Oznaczenia"
 
+#
+msgid "Tags the Timer/Recording will have."
+msgstr "Etykiety timerów/nagrań będą mieć."
+
+#
+msgid "Tags: "
+msgstr "Etykiety: "
+
+#
+msgid "Taiwan"
+msgstr "tajwan"
+
+#
 msgid "Temperature and Fan control"
+msgstr "Temperatura i kontrola wiatraka"
+
+msgid "Temperature-dependent fan control."
 msgstr ""
 
+#
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Naziemny"
 
+#
 msgid "Terrestrial provider"
 msgstr "Naziemny provider"
 
+#
 msgid "Test DiSEqC settings"
 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
 
+#
 msgid "Test Type"
 msgstr "Typ Testu"
 
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 80
+msgid "Test again"
+msgstr "Testuj ponownie"
+
+#
 msgid "Test mode"
 msgstr "Tryb testowy"
 
+#
 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
 
+msgid "Test your DiSEqC equipment"
+msgstr "Testowanie urządzeń DiSEqC"
+
+#
 msgid "Test-Messagebox?"
 msgstr "Informacja testowa?"
 
+#
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard.\n"
 "Please press OK to continue."
@@ -3937,6 +7332,7 @@ msgstr ""
 "Dziekuję za skorzystanie z menadżera.\n"
 "Naciśnij OK aby kontynuować"
 
+#
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
 "Please press OK to start using your Dreambox."
@@ -3944,6 +7340,25 @@ msgstr ""
 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
 
+#
+msgid ""
+"Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
+"List.\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+"Dziękuję za użycie kreatora. Twój nowy AutoTimer został dodany do listy.\n"
+"Wciśnij OK aby kontynuować."
+
+msgid ""
+"The CleanupWizard informs you when the internal free memory of your dreambox "
+"has dropped below a definable threshold.You can use this wizard to remove "
+"some plugins."
+msgstr ""
+"CleanupWizard poinformuje Cię o wolnej pamięci wewnętrznej Dreamboxa gdy "
+"spadnie poniżej zdefiniowanego progu. Można również użyć tego kreatora do "
+"usunięcia niektórych wtyczek."
+
+#
 msgid ""
 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
@@ -3954,21 +7369,152 @@ msgstr ""
 "stacjonarnych czytnikach DVD."
 
 msgid ""
-"The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
-"the feed server and save it on the stick?"
+"The Elektro Power Save plugin puts the box from standby to sleep mode (Deep "
+"Standby) at certain times.\n"
+"This only happens if the box is in standby and no recording is running or "
+"sheduled in the next 20 minutes.\n"
+"The box automatically wakes up for recordings or at the end of the sleep "
+"time. You therefore don't have to wait until it is on again."
+msgstr ""
+"Wtyczka Elektro Power Save przełącza tuner z trybu czuwania w tryb uśpienia "
+"(Deep Standby) w określonych przez użytkownika godzinach.\n"
+"Tylko wtedy, gdy tuner jest w trybie czuwania i nie ma włączonych lub "
+"zaplanowanych nagran w ciągu następnych 20 minut.\n"
+"Tuner automatycznie wzbudzi się (również do zaplanowanych nagrań). Możesz "
+"zatem nie czekać, aż zostanie ponownie uruchomiony."
+
+msgid ""
+"The Hotplug plugin notifies your system of newly added or removed devices."
+msgstr "Wtyczka Hotplug informuje nowo dodawane lub usuwane z urządzenia."
+
+#
+msgid ""
+"The NetworkWizard extension is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Rozszerzenie kreatora sieci jest nie zainstalowane!\n"
+"Zainstaluj to."
+
+msgid "The PIN code has been changed successfully."
+msgstr "Kod PIN został zmieniony pomyślnie."
+
+msgid "The PIN codes you entered are different."
+msgstr "Kody PIN które wpisałeś są inne."
+
+msgid ""
+"The PicturePlayer displays your photos on the TV.\n"
+"You can view them as thumbnails or slideshow."
+msgstr ""
+"PicturePlayer wyświetla zdjęcia na ekranie telewizora.\n"
+"Można wyświetlać je w postaci miniatur lub jako pokaz slajdów."
+
+msgid ""
+"The Satfinder plugin helps you to align your dish.\n"
+"It shows you informations about signal rate and errors."
+msgstr ""
+"Wtyczka Satfinder pozwala na dostrojenie swojej instalacji sat.\n"
+"Pokazuje informacje na temat wskaźnika sygnału i błędów."
+
+msgid ""
+"The SkinSelector shows a menu with selectable skins.\n"
+"It's now easy to change the look and feel of your Dreambox."
+msgstr ""
+"SkinSelector pokazuje menu z możliwością wyboru skórek.\n"
+"Za ich pomocą łatwo zmienić wygląd i funkcjonalność Dreamboxa wg swoich "
+"preferencji."
+
+msgid ""
+"The SoftwareManager manages your Dreambox software.\n"
+"It's easy to update your receiver's software, install or remove plugins or "
+"even backup and restore your system settings."
+msgstr ""
+"SoftwareManager zarządza oprogramowaniem Twojego Dreamboxa.\n"
+"Pomaga w łatwy sposób aktualizować oprogramowanie odbiornika, instalować i "
+"usuwać wtyczki lub nawet kopie zapasowe oraz przywracania ustawień "
+"systemowych."
+
+#
+msgid ""
+"The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Zarządzanie dodatkami jest nie zainstalowane!\n"
+"Zainstaluj to."
+
+#
+msgid ""
+"The Timer will not be added to the List.\n"
+"Please press OK to close this Wizard."
+msgstr ""
+"Timer nie będzie dodany do listy.\n"
+"Wciśnij OK aby opuścić kreatora."
+
+#
+msgid ""
+"The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
+"timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
+"inside of this timespan."
+msgstr ""
+"Przedział czasowy AutoTimera jest pierwszym 'rozszerzonym' atrybutem. Jeśli "
+"przedział czasowy jest określony dla wydarzenia wtedy będzie wybrany tylko "
+"ten Autotimer będący w środku przedziału czasowego."
+
+msgid ""
+"The USB stick was prepared to be bootable.\n"
+"Now you can download an NFI image file!"
+msgstr ""
+"USB został przygotowany jako bootowalny.\n"
+"Teraz możesz pobrać plik Image .nfi!"
+
+msgid ""
+"The VideoEnhancement plugin provides advanced video enhancement settings."
+msgstr ""
+"Wtyczka VideoEnhancement dostarcza zaawansowane ustawienia rozszerzonych "
+"parametrów wideo."
+
+msgid ""
+"The VideoTune helps fine-tuning your tv display.\n"
+"You can control brightness and contrast of your tv."
+msgstr ""
+"VideoTune pomaga dostroić obraz na ekranie TV.\n"
+"Możesz kontrolować jasność i kontrast ekranu telewizora."
+
+msgid "The Videomode plugin provides advanced video mode settings."
+msgstr "Wtyczka Videomode dostarcza zaawansowane ustawienia trybu wideo."
+
+msgid ""
+"The WirelessLan plugin helps you configuring your WLAN network interface."
 msgstr ""
-"Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
-"servera i zachować je na USB?"
+"Wtyczka WirelessLan pomaga w konfiguracji bezprzewodowej karty sieciowej."
 
+#
 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
 
+#
+msgid ""
+"The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
+msgstr ""
+"Licznik może być automatycznie zresetowany do limitu w pewnych odstępach."
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "The directory %s is not writable.\n"
 "Make sure you select a writable directory instead."
 msgstr ""
+"Katalog %s nie jest zapisywalny.\n"
+"Upernij się że zamiast tego wybrałeś zapisywalny katalog."
+
+#
+msgid ""
+"The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
+"the classic editor."
+msgstr ""
+"Edytor do używany do nowych AutoTimerów. To może być także kreator lub "
+"klasyczny edytor."
 
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "The following device was found:\n"
@@ -3983,9 +7529,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
 
+#
 msgid "The following files were found..."
 msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
 
+#
 msgid ""
 "The input port should be configured now.\n"
 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
@@ -3995,9 +7543,11 @@ msgstr ""
 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
 
+#
 msgid "The installation of the default services lists is finished."
 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
 
+#
 msgid ""
 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
@@ -4005,53 +7555,52 @@ msgstr ""
 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
-"you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
-"risk!"
-msgstr ""
-"Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
-"pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
+#
+msgid "The match attribute is mandatory."
+msgstr "Atrybut porównania jest obowiązkowy"
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
-"corrupted!"
+msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted!"
 msgstr ""
-"Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
-"lub zepsuty!"
+"Weryfikacja sumy kontrolnej nie powiodła się, plik może być uszkodzony!"
 
+#
 msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
 
+#
 msgid "The package:"
 msgstr "Paczka:"
 
+#
 #, python-format
 msgid "The path %s already exists."
 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
 
-msgid "The pin code has been changed successfully."
-msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
-
+#
 msgid "The pin code you entered is wrong."
 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
 
-msgid "The pin codes you entered are different."
-msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
-
+#
 #, python-format
 msgid "The results have been written to %s."
 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
 
+msgid "The skin is in KingSize-definition 1024x576"
+msgstr "Ta Skóra jest w rozdzielczości 1024x576"
+
+#
 msgid "The sleep timer has been activated."
 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
 
+#
 msgid "The sleep timer has been disabled."
 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
 
+#
 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
 
+#
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it and choose what you want to do next."
@@ -4059,6 +7608,7 @@ msgstr ""
 "Wtyczka sieci bezprzewodowej nie zainstalowana \n"
 "Musisz ją zainstalować aby przejść dalej."
 
+#
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it."
@@ -4066,33 +7616,50 @@ msgstr ""
 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
 "Proszę go zainstalować."
 
+#
 msgid ""
 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
 msgstr ""
 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
 "teraz?"
 
+#, python-format
+msgid ""
+"The wizard found a configuration backup. Do you want to restore your old "
+"settings from %s?"
+msgstr ""
+"Kreator znalaz kopie konfiguracji kopii zapasowej. Czy chcesz przywrócić "
+"stare ustawienia z % s?"
+
+#
 msgid "The wizard is finished now."
 msgstr "Kreator zakończony."
 
+#
 msgid "There are at least "
 msgstr "Nareszcie są"
 
+#
 msgid "There are currently no outstanding actions."
-msgstr ""
+msgstr "Obecnie nie ma pozostałych działań."
 
+#
 msgid "There are no default services lists in your image."
 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
 
+#
 msgid "There are no default settings in your image."
 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
 
+#
 msgid "There are no updates available."
-msgstr ""
+msgstr "Brak aktualizacji"
 
+#
 msgid "There are now "
 msgstr "Są teraz "
 
+#
 msgid ""
 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
 "Do you really want to continue?"
@@ -4100,31 +7667,27 @@ msgstr ""
 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
 "Czy kontynuować?"
 
+#
 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
 
+#
+msgid "There was an error getting the feed entries. Please try again."
+msgstr "Wystapił błąd podczas pobierania wpisów. Spróbuj ponownie."
+
+#
 msgid "There was an error. The package:"
 msgstr "Wystąpił błąd. Paczka:"
 
-#, python-format
-msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
-msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
-
-msgid ""
-"This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
-"work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
-msgstr ""
-"Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
-"poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
-"flash?"
-
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 130
 msgid ""
-"This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
-"flash memory?"
+"There's a certificate update available for your dreambox. Would you like to "
+"apply this update now?"
 msgstr ""
-"Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
-"pamięć flash?"
+"Jest dostępna aktualizacja certyfikatu twojego Dreamboxa. Czy chcesz "
+"aktualizować teraz?"
 
+#
 msgid ""
 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
 "content on the disc."
@@ -4132,32 +7695,98 @@ msgstr ""
 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
 "nosniku."
 
+#
 #, python-format
 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
 msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
 
-#, python-format
-msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
-msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
+#
+msgid "This Month"
+msgstr "Ten miesiąc"
+
+#
+msgid "This Week"
+msgstr "Ten tydzień"
 
+#
+msgid ""
+"This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
+"and the Preview."
+msgstr ""
+"To jest nazwa którą możesz nadać AutoTimerowi. Będzie wyświetlona w "
+"podglądzie lub opisie."
+
+#
 msgid "This is step number 2."
 msgstr "To jest krok numer 2."
 
-msgid "This is unsupported at the moment."
-msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
+#
+msgid ""
+"This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
+"search the EPG again."
+msgstr ""
+"To jest opóźnienie w godzinach w których AutoTimer poczeka po wyszukiwaniu "
+"do ponownego przeszukania EPG."
+
+#
+msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
+msgstr "To jest ekran pomocniczy. Zasil mnie czymś do pokazania."
+
+#
+msgid ""
+"This is what will be looked for in event titles. Note that looking for e.g. "
+"german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
+"uses."
+msgstr ""
+"Tak będą wyglądać tytuły wydarzeń. Uwaga dla wyglądu np. niemieckich znaków "
+"może być trudne ponieważ trzeba znać kodowanie znaków."
+
+msgid ""
+"This plugin creates a USB stick which can be used to update the firmware of "
+"your Dreambox without the need for a network or WLAN connection.\n"
+"First, a USB stick needs to be prepared so that it becomes bootable.\n"
+"In the next step, an NFI image file can be downloaded from the update server "
+"and saved on the USB stick.\n"
+"If you already have a prepared bootable USB stick, please insert it now. "
+"Otherwise plug in a USB stick with a minimum size of 64 MB!"
+msgstr ""
+"Ta wtyczka tworzy pamięć USB, którą można wykorzystać do aktualizacji "
+"oprogramowania sprzętowego Dreambox bez konieczności połączenia z siecią.\n"
+"Po pierwsze, pamięć USB musi być przygotowana tak, aby stała się botowalna.\n"
+"W następnym kroku, plik obrazu NFI należy pobrać z serwera aktualizacji i "
+"zapisać na pamięci USB.\n"
+"Jeżeli masz już przygotowaną botowalną pamięć USB, włóż ją teraz. W "
+"przeciwnym wypadku podłącz pamięć USB minimum 64MB!"
 
+#
 msgid "This plugin is installed."
 msgstr "Plugin zainstalowany"
 
+#
 msgid "This plugin is not installed."
 msgstr "Plugin nie zainstalowany"
 
+#
 msgid "This plugin will be installed."
 msgstr "Plugin będzie zainstalowany"
 
+#
 msgid "This plugin will be removed."
 msgstr "Plugin będzie usunięty"
 
+#
+msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
+msgstr ""
+"To ustawienie kontroluje zachowane gdy rezultaty timera odnajdą wydarzenie."
+
+msgid ""
+"This system tool is internally used to program the hardware with firmware "
+"updates."
+msgstr ""
+"To narzędzie systemowe jest używane wewnętrznie do programowania sprzętu "
+"przy aktualizacji firmware'u."
+
+#
 msgid ""
 "This test checks for configured Nameservers.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
@@ -4171,6 +7800,7 @@ msgstr ""
 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
 "\"Nameserver\" konfigurację"
 
+#
 msgid ""
 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
@@ -4182,6 +7812,7 @@ msgstr ""
 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
 
+#
 msgid ""
 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
@@ -4193,6 +7824,7 @@ msgstr ""
 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
 
+#
 msgid ""
 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
 "configuration with DHCP.\n"
@@ -4211,48 +7843,81 @@ msgstr ""
 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
 
+#
 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
 
+#
+msgid ""
+"This toggles the behavior on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
+"event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
+"but add it disabled."
+msgstr ""
+"To zmienia zachowanie dla konfliktu timera. Jeśli AutoTimer znajdzie "
+"konflikt dla wydarzenia z istniejącym timerem wtedy nie zignoruje go ale "
+"doda jako wyłączony."
+
+#
 msgid "Three"
 msgstr "Trzy"
 
+#
 msgid "Threshold"
 msgstr "Próg"
 
+#
 msgid "Thu"
 msgstr "Czw"
 
+#
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Miniatury"
 
+#
 msgid "Thursday"
 msgstr "Czwartek"
 
+#
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
+#
+msgid "Time in minutes to append to recording."
+msgstr "Czas w minutach do dodania nagrania."
+
+#
+msgid "Time in minutes to prepend to recording."
+msgstr "Czas w minutach do zwolnienia nagrania."
+
+#
 msgid "Time/Date Input"
 msgstr "Czas / Data"
 
+#
 msgid "Timer"
 msgstr "Timer"
 
+#
 msgid "Timer Edit"
 msgstr "Edycja timera"
 
+#
 msgid "Timer Editor"
 msgstr "Edytor timera"
 
+#
 msgid "Timer Type"
 msgstr "Typ timera"
 
+#
 msgid "Timer entry"
 msgstr "Programowanie timera"
 
+#
 msgid "Timer log"
 msgstr "Log timera"
 
+#
 msgid ""
 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
 "Please recheck it!"
@@ -4260,160 +7925,234 @@ msgstr ""
 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
 "Proszę to sprawdzić!"
 
+#
 msgid "Timer record location"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalizacja timera"
 
+#
 msgid "Timer sanity error"
 msgstr "Błąd timera"
 
+#
 msgid "Timer selection"
 msgstr "Wybór timera"
 
+#
 msgid "Timer status:"
 msgstr "Status timera:"
 
+#
+msgid "Timer type"
+msgstr "Typ timera"
+
+#
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Timeshift"
 
+#
 msgid "Timeshift location"
-msgstr ""
+msgstr "Lokalizacja timeshift"
 
+#
 msgid "Timeshift not possible!"
 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
 
-msgid "Timeshift path..."
-msgstr "Ścieżka timeshift..."
-
+#
 msgid "Timezone"
 msgstr "Strefa czasu"
 
+#
 msgid "Title"
 msgstr "Tytuł utworu"
 
+#
 msgid "Title properties"
 msgstr "Właściwości tytułu"
 
+#
 msgid "Titleset mode"
 msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
 
+msgid "To be used as simple downloading application by other Plugins."
+msgstr "Do stosowania jako prosta aplikacja pobierania przez inne wtyczki."
+
 msgid ""
 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
-"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
-"stick.\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and make sure the bootable "
+"USB stick is plugged in.\n"
 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
 "for 10 seconds.\n"
 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
 msgstr ""
-"Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
-"1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
-"2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
-"sekund.\n"
-"3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
+"Aby zaktualizować oprogramowanie Dreambox, wykonaj następujące czynności:\n"
+"1) Wyłącz tuner tylnym wyłącznikiem zasilania i upewnij się, że bootowalny "
+"pendrive jest podłączony.\n"
+"2) Włącz zasilanie ponownie i przytrzymaj przycisk na panelu przednim przez "
+"10 sekund.\n"
+"3) Poczekaj na start tunera i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora."
 
+#
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
 
+#
 msgid "Tone Amplitude"
-msgstr ""
+msgstr "Tone Amplitude"
 
+#
 msgid "Tone mode"
 msgstr "Tryb tonowy"
 
+#
 msgid "Toneburst"
 msgstr "Toneburst"
 
+#
 msgid "Toneburst A/B"
 msgstr "Toneburst A/B"
 
+#
+msgid "Top favorites"
+msgstr "Ulubione"
+
+#
+msgid "Top rated"
+msgstr "Najlepiej oceniane"
+
+#
 msgid "Track"
 msgstr "Ścieżka"
 
+msgid "TrafficInfo shows german traffic information."
+msgstr "TrafficInfo pokazuje informacje o niemieckim ruchu drogowym."
+
+#
 msgid "Translation"
 msgstr "Tłumaczenie"
 
+#
 msgid "Translation:"
 msgstr "Tłumaczenie:"
 
+#
 msgid "Transmission Mode"
 msgstr "Tryb transmisji"
 
+#
 msgid "Transmission mode"
 msgstr "Tryb transmisji"
 
+#
 msgid "Transponder"
 msgstr "Transponder"
 
+#
 msgid "Transponder Type"
 msgstr "Typ transpondera"
 
+#
+msgid "Travel & Events"
+msgstr "Podróże & Wydarzenia"
+
+#
 msgid "Tries left:"
 msgstr "Próby skończone:"
 
+#
 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr ""
 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr ""
 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
 
+#
+msgid "Trying to download the Youtube feed entries. Please wait..."
+msgstr "Pobieranie listy filmów z YouTube. Proszę czekać..."
+
+#
+msgid "Trying to download the Youtube search results. Please wait..."
+msgstr "Pobieranie wyników wyszukiwania z YouTube"
+
+#
 msgid "Tue"
 msgstr "Wto"
 
+#
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Wtorek"
 
+#
 msgid "Tune"
 msgstr "Ustaw"
 
+#
 msgid "Tune failed!"
 msgstr "Strojenie nieudane!"
 
+#
 msgid "Tuner"
 msgstr "Tuner"
 
+#
 msgid "Tuner "
 msgstr "Tuner "
 
+#
 msgid "Tuner Slot"
 msgstr "Slot tunera"
 
+#
 msgid "Tuner configuration"
 msgstr "Konfiguracja tunera"
 
+#
 msgid "Tuner status"
 msgstr "Status tunera"
 
+#
+msgid "Tuner type"
+msgstr "Typ tunera"
+
+#
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turecki"
 
+#
 msgid "Two"
 msgstr "Dwa"
 
+#
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
+#
 msgid "Type of scan"
 msgstr "Typ skanowania"
 
+#
 msgid "USALS"
 msgstr "USALS"
 
-msgid "USB"
-msgstr "USB"
-
+#
 msgid "USB Stick"
 msgstr "USB Stick"
 
+#
 msgid "USB stick wizard"
 msgstr "Kreator pamięci USB"
 
+#
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ukraiński"
 
+#
 msgid ""
 "Unable to complete filesystem check.\n"
 "Error: "
@@ -4421,6 +8160,7 @@ msgstr ""
 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
 "Błąd: "
 
+#
 msgid ""
 "Unable to initialize harddisk.\n"
 "Error: "
@@ -4428,87 +8168,173 @@ msgstr ""
 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
 "Błąd: "
 
+#
 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
 
+#
 msgid "Undo install"
-msgstr ""
+msgstr "Anuluj instalację"
 
+#
 msgid "Undo uninstall"
-msgstr ""
+msgstr "Anuluj odinstalowanie"
 
+#
+msgid "UnhandledKey"
+msgstr "UnhandledKey"
+
+#
 msgid "Unicable"
 msgstr "Unicable"
 
+#
 msgid "Unicable LNB"
 msgstr "Unicable LNB"
 
+#
 msgid "Unicable Martix"
 msgstr "Unicable Martix"
 
+#
 msgid "Uninstall"
-msgstr ""
+msgstr "Odinstaluj"
 
+#
+msgid "United States"
+msgstr "Stany Zjednoczone"
+
+#
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Uniwersalny LNB"
 
+msgid "Unknown network adapter."
+msgstr "Nieznany adapter sieciowy."
+
+#
+msgid ""
+"Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
+"matching your AutoTimers but only when you leave the GUI with the green "
+"button."
+msgstr ""
+"Chyba że ten włączony AutoTimer nie sprawdzi automatycznie wyszukanych "
+"wydarzeń twoich AutoTimerów ale tylko gdy opuścisz GUI poprzez zielony "
+"przycisk."
+
+#
 msgid "Unmount failed"
 msgstr "Błąd odmontowania"
 
+#
 msgid "Unsupported"
 msgstr "Nieobsługiwany"
 
+msgid "UnwetterInfo shows german storm information."
+msgstr "UnwetterInfo pokazuje niemieckie informacje burzowe."
+
+#
 msgid "Update"
 msgstr "Uaktualnienie"
 
-msgid "Updates your receiver's software"
-msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
+msgid "Update done..."
+msgstr "Aktualizacja zakończona..."
 
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 170
+msgid ""
+"Update done... The genuine dreambox test will now be rerun and should not "
+"ask you to update again."
+msgstr ""
+"Aktualizacja zakończona... Test autentyczności dreamboxa zostanie powtórzony "
+"i nie powinien już ciebie pytać ponownie o aktualizację."
+
+msgid "Updatefeed not available."
+msgstr "Aktualizacja nie dostępna."
+
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 150
+msgid ""
+"Updating failed. Nothing is broken, just the update couldn't be applied."
+msgstr ""
+"Aktualizowanie nieudane. Nic nie uszkodzono tylko nie można zatwierdzić."
+
+#
 msgid "Updating finished. Here is the result:"
 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
 
+#
 msgid "Updating software catalog"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizowanie katalogu oprogramowania"
 
+msgid "Updating, please wait..."
+msgstr "Aktualizowanie, proszę czekać..."
+
+#
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
 
+#
 msgid "Upgrade finished."
 msgstr "Aktualizacja zakończona."
 
-msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
-msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
-
+#
 msgid "Upgrading"
 msgstr "Aktualizowanie"
 
+#
 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
 
+#
+msgid "Upper bound of timespan."
+msgstr "Wyższy przeskok czasowy."
+
+#
+msgid ""
+"Upper bound of timespan. Nothing after this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Wyższy przeskok czasowy. Nic po tym czasie nie będzie pasować. Offsety nie "
+"są brane dla tego konta!"
+
+#
 msgid "Use"
 msgstr "Użyj"
 
+#
 msgid "Use DHCP"
 msgstr "Użyj DHCP"
 
+#
 msgid "Use Interface"
 msgstr "Użyj intrefejsu"
 
+#
 msgid "Use Power Measurement"
 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
 
+#
+msgid "Use a custom location"
+msgstr "Użyj zwykłej lokalizacji"
+
+#
 msgid "Use a gateway"
 msgstr "Użyj bramy"
 
-msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
-msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
+msgid "Use and control multiple Dreamboxes with different RCs."
+msgstr "Używaj i kontroluj wiele Dreamboxów za pomocą różnych pilotów."
 
+#
 msgid "Use power measurement"
 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
 
+#
+msgid "Use the Networkwizard to configure selected network adapter"
+msgstr "Uzyj kreatora sieci do konfiguracji wybranego adaptera"
+
+#
 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
 
+#
 msgid ""
 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
 "\n"
@@ -4518,65 +8344,121 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wybierz Tuner A"
 
+#
 msgid ""
 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
 "press OK."
 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
 
+msgid "Use this input device settings?"
+msgstr "Użyć tego ustawienia urządzenia wejściowego?"
+
+msgid "Use this settings?"
+msgstr "Użyć tych ustawień?"
+
+#
 msgid "Use this video enhancement settings?"
 msgstr "Użyć tych ustawień?"
 
+#
 msgid "Use time of currently running service"
 msgstr "Użyj czasu oglądanego kanału"
 
+#
 msgid "Use usals for this sat"
 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
 
+#
 msgid "Use wizard to set up basic features"
 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
 
+#
 msgid "Used service scan type"
 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
 
+#
 msgid "User defined"
 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
 
+#
+msgid "User management"
+msgstr "Zarządzaj użytkownikiem"
+
+#
+msgid "Usermanager"
+msgstr "Menadżer użytkiwnika"
+
+#
 msgid "Username"
 msgstr "Nazwa użytkownika"
 
+#
 msgid "VCR scart"
 msgstr "VCR Scart"
 
+#
 msgid "VMGM (intro trailer)"
 msgstr "VMGM (intro trailer)"
 
+msgid "Vali-XD skin"
+msgstr "Vali-XD skin"
+
+msgid "Vali.HD.atlantis skin"
+msgstr ""
+
+msgid "Vali.HD.nano skin"
+msgstr "Vali.HD.nano skin"
+
+msgid "Vali.HD.warp skin"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Verify your Dreambox authenticity by running the genuine dreambox plugin!"
+msgstr "Sprawdź autentyczność Dreamboxa uruchamiając plugin autentyczności!"
+
+msgid "Verifying your internet connection..."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Vertical"
 msgstr "Pionowa [V]"
 
+#
 msgid "Video Fine-Tuning"
 msgstr "Korekcja obrazu..."
 
+#
 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
 msgstr "Kreator czystości obrazu "
 
+#
 msgid "Video Output"
 msgstr "Wyjście Wideo"
 
+msgid "Video PID"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Video Setup"
 msgstr "Ustawienia Wideo"
 
+#
 msgid "Video Wizard"
 msgstr "Kreator Wideo"
 
+#
 msgid "Video enhancement preview"
 msgstr "Podgląd ustawień"
 
+#
 msgid "Video enhancement settings"
 msgstr "Konfiguracja obrazu..."
 
+#
 msgid "Video enhancement setup"
 msgstr "Konfiguracja Obrazu"
 
+#
 msgid ""
 "Video input selection\n"
 "\n"
@@ -4592,122 +8474,253 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
 
+#
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Wybór trybu wideo"
 
+msgid "Video streaming from the orf.at web page"
+msgstr "Streaming wideo ze strony ORF.at"
+
+msgid "VideoEnhancement provides advanced video enhancement settings"
+msgstr "VideoEnhancement zapewnia zaawansowane ustawienia wideo"
+
+msgid "VideoTune helps fine-tuning your tv display"
+msgstr "VideoTune pomaga dostroić obraz Twojego TV"
+
+#
+msgid "Videobrowser exit behavior:"
+msgstr "Zachowanie przed wyjściem:"
+
+#
 msgid "Videoenhancement Setup"
 msgstr "Konfiguracja"
 
+msgid "Videomode provides advanced video mode settings"
+msgstr "Videomode zapewnia zaawansowane ustawienia trybu wideo"
+
+#
+msgid "Videoplayer stop/exit behavior:"
+msgstr "Zachowanie gdy zatrzymany:"
+
+#
+msgid "View Count"
+msgstr "Ilości odtwarć"
+
+msgid "View Google maps"
+msgstr "Zobacz mapy Google"
+
+msgid "View Google maps with your Dreambox."
+msgstr "Zobacz mapy Google za pomocą Dreamboxa."
+
+#
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Wyświetl Filmy..."
 
+#
 msgid "View Photos..."
 msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
 
+#
 msgid "View Rass interactive..."
 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
 
+#
 msgid "View Video CD..."
 msgstr "Wyświetl Video CD..."
 
+#
+msgid "View active downloads"
+msgstr "Pokaż aktywne pobierania"
+
+#
 msgid "View details"
 msgstr "Pokaż szczegóły"
 
+#
 msgid "View list of available "
 msgstr "Pokaż listę dostępnych"
 
+#
 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
 
+#
 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
 msgstr ""
 "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
 
+#
 msgid "View list of available EPG extensions."
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
 
-msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
-msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
+#
+msgid "View list of available Satellite equipment extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń satelity."
 
+#
 msgid "View list of available communication extensions."
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
 
+#
 msgid "View list of available default settings"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
 
+#
 msgid "View list of available multimedia extensions."
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
 
+#
 msgid "View list of available networking extensions"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
 
+#
 msgid "View list of available recording extensions"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
 
+#
 msgid "View list of available skins"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
 
+#
 msgid "View list of available software extensions"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
 
+#
 msgid "View list of available system extensions"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
 
+#
+msgid "View related videos"
+msgstr "Pokaż filmy"
+
+#
+msgid "View response videos"
+msgstr "Pokaż moje oglądane"
+
+#
 msgid "View teletext..."
 msgstr "Pokaż teletext..."
 
+#
+msgid "View, edit or delete mountpoints on your Dreambox."
+msgstr "Pokaż, edytuj lub usuń punkty montowania Dreamboxa."
+
+#
+msgid "View, edit or delete usernames and passwords for your network."
+msgstr "Pokaż, edytuj lub usuń nazwy użytkowników i hasła twojej sieci."
+
+#
+msgid "Views: "
+msgstr "Obejrzano: "
+
+#
 msgid "Virtual KeyBoard"
 msgstr "Wirtualna klawiatura"
 
+msgid "Visualization for the European Installation Bus"
+msgstr "Wizualizacja dla Europejskiej instalacji"
+
+msgid ""
+"Visualize and control your lights, dimmers, blinds, thermostats etc. through "
+"EIB/KNX. (linknx server required)"
+msgstr ""
+"Pokaż i kontroluj oświetlenie, ściemnienie, żaluzje, termostaty etc. przez "
+"EIB/KNX. (wymagany serwer linknx)"
+
+#
 msgid "Voltage mode"
 msgstr "Tryb napięcia"
 
+#
 msgid "Volume"
 msgstr "Głośność"
 
+#
 msgid "W"
 msgstr "W"
 
+#
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
+msgid "WLAN adapter."
+msgstr "Adapter WLAN."
+
+msgid "WLAN connection"
+msgstr "Połączenie WLAN."
+
+#
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
 
+#
 msgid "WPA or WPA2"
 msgstr "WPA lub WPA2"
 
+#
 msgid "WPA2"
 msgstr "WPA2"
 
+#
 msgid "WSS on 4:3"
 msgstr "WSS na 4:3"
 
+#
+msgid "Wait time in ms before activation:"
+msgstr "Odczekaj czas w ms przed aktywacją:"
+
+#
 msgid "Waiting"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
+#
 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
 msgstr "Ostrzegaj jeśli wolne miejsce spadnie poniżej (kB):"
 
-msgid ""
-"We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
-"your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
-"Please press OK to begin."
+msgid "Watch streams from ZDF Mediathek"
+msgstr "Oglądaj stream z ZDF Mediathek"
+
+msgid "WeatherPlugin shows weatherforecasts on your Dreambox."
+msgstr "Wtyczka WeatherPlugin pokazuje prognozę pogody na Dreamboxie."
+
+msgid "Weatherforecast on your Dreambox"
+msgstr "Prognoza pogody na Dreambox"
+
+msgid "Web-Bouquet-Editor for PC"
 msgstr ""
-"Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
-"telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
-"na 60hz.\n"
-"Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
 
+msgid "Webinterface"
+msgstr "Webinterfejs"
+
+#
+msgid "Webinterface: Main Setup"
+msgstr "Webinterfejs: Główne ustawienia"
+
+#
 msgid "Wed"
 msgstr "Śro"
 
+#
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Środa"
 
+#
 msgid "Weekday"
 msgstr "Dzień tygodnia"
 
+#
+msgid "Weekend"
+msgstr "Weekend"
+
+#
+msgid "Weekly (Monday)"
+msgstr "Tygodniowo (Poniedziałek)"
+
+#
+msgid "Weekly (Sunday)"
+msgstr "Tygodniowo (Niedziela)"
+
+#
 msgid ""
 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
 "\n"
@@ -4724,6 +8737,7 @@ msgstr ""
 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
 "'koniec cięcia'. To wszystko."
 
+#
 msgid ""
 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
@@ -4734,6 +8748,56 @@ msgstr ""
 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
 "oprogramowanie."
 
+#
+msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"Use the Bouqet+ button to navigate to the search field and the Bouqet- to "
+"navigate to the video entries.\n"
+"\n"
+"To play a movie just press OK on your remote control.\n"
+"\n"
+"Press info to see the movie description.\n"
+"\n"
+"Press the Menu button for additional options.\n"
+"\n"
+"The Help button shows this help again."
+msgstr ""
+"Wtam w odtwarzaczu MyTube.\n"
+"\n"
+"Użyj przycisku Bouquet+ aby przejść do okna wyszukiwania filmów i użyj "
+"przycisku Bouquet- aby przejsc do wybierania filmów.\n"
+"Aby odtworzyć film nacisnij OK.\n"
+"\n"
+"Nacisnij info aby zobaczyć opis filmu.\n"
+"\n"
+"Nacisnij Menu aby przejść do opcji.\n"
+"\n"
+"Przycisk Help  pokaże pomoc."
+
+#
+msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"While entering your search term(s) you will get suggestions displayed "
+"matching your search term.\n"
+"\n"
+"To select a suggestion press DOWN on your remote, select the desired result "
+"and press OK on your remote to start the search.\n"
+"\n"
+"Press exit to get back to the input field."
+msgstr ""
+"Witamy w odtwarzaczu MyTube.\n"
+"\n"
+"Podczas wpisywania fraz szukania będą ci podawane przykładowe frazy "
+"wyszukiwania.\n"
+"\n"
+"Aby wybrać wyraz wciśnij przycisk w Dół na pilocie, wybierz swoją frazę i "
+"daj OK na pilocie aby rozpocząć szukanie.\n"
+"\n"
+"Wciśnij Exit aby wrócić."
+
+#
 msgid ""
 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
 "\n"
@@ -4748,6 +8812,7 @@ msgstr ""
 "Aby zapewnić stabilną pracę zalecamy usunięcie niepotrzebnych rzeczy.\n"
 "Możesz użyć tego kreatora aby usunąć niepotrzebne dodatki.\n"
 
+#
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
@@ -4762,6 +8827,19 @@ msgstr ""
 "przez uproszczoną konfigurację Dreamboxa . \n"
 "Nacisnij OK aby rozpocząć konfigurację sieci."
 
+#
+msgid ""
+"Welcome.\n"
+"\n"
+"This Wizard will help you to create a new AutoTimer by providing "
+"descriptions for common settings."
+msgstr ""
+"Witaj.\n"
+"\n"
+"Ten kreator pomoże ci stworzyć nowy AutoTimer przez pokazanie opisów dla "
+"prostych ustawień."
+
+#
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
@@ -4773,19 +8851,37 @@ msgstr ""
 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
 
+#
 msgid "Welcome..."
 msgstr "Witam..."
 
+#
 msgid "West"
 msgstr "Zachód"
 
+#
 msgid "What do you want to scan?"
 msgstr "Co chcesz skanować?"
 
+#
 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
 msgstr "Co zrobić z danymi crashlogami?"
 
 msgid ""
+"When supporting \"Fast Scan\" the service type is ignored. You don't need to "
+"enable this unless your Image supports \"Fast Scan\" and you are using it."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"When this option is enabled the AutoTimer won't match events where another "
+"timer with the same description already exists in the timer list."
+msgstr ""
+"Gdy ta opcja jest włączona AutoTimer nie wyszuka wydarzeń gdzie inny timer z "
+"tym samym opisem już istnieje na liście."
+
+#
+msgid ""
 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
@@ -4799,81 +8895,256 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
 
+#
 msgid "Where do you want to backup your settings?"
 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
 
+#
 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
 
-msgid "Wireless"
-msgstr "Bezprzewodowy"
-
+#
 msgid "Wireless LAN"
 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
 
+#
 msgid "Wireless Network"
 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
 
+#
 msgid "Wireless Network State"
 msgstr "Status sieci bezprzewodowej"
 
+msgid ""
+"With AntiScrollbar you can cover up annoying ticker lines (e.g. in news "
+"channels)."
+msgstr ""
+"Za pomocą AntiScrollbar można ukryć irytujące tzw. linie giełdowe (np. na "
+"kanałach informacyjnych)."
+
+msgid ""
+"With DVDBurn you can make compilations of records from your Dreambox hard "
+"drive.\n"
+"Optionally you can add customizable menus. You can record the compilation to "
+"a standard-compliant DVD that can be played on conventinal DVD players.\n"
+"HDTV recordings can only be burned in proprietary dreambox format."
+msgstr ""
+"Z DVDBurn możesz tworzyć kompilacje nagrań z twardego dysku Dreamboxa.\n"
+"Opcjonalnie można dodać konfigurowalne menu. Możesz nagrywać kompilacjie "
+"zgodne ze standardem DVD, które mogą być odtwarzane na konwencjonalnych "
+"odtwarzaczach DVD.\n"
+"Nagrania w wyskiej rozdzielczości HDTV mogą być nagrywane tylko w "
+"odpowiednim formacie dreamboxa."
+
+msgid "With EPGSearch you can search through the EPG and create timers."
+msgstr "Przy użyciu EPGSearch można przeszukiwać EPG i tworzyć Timery."
+
+msgid "With Genuine Dreambox you can verify the authenticity of your Dreambox."
+msgstr ""
+"Za pomocą Genuine Drembox można zweryfikować autentyczność swojego Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"With IMDb you can download and displays movie information (rating, poster, "
+"cast, synopsis etc.) about the selected event."
+msgstr ""
+"Za pomocą IMDb możesz pobrać i wyświetlić informacje o filmach (ocena, "
+"plakat, obsada, streszczenie itp.) na temat wybranego wydarzenia."
+
+msgid "With MovieRetitle you can rename your movies."
+msgstr "Z pomocą MovieRetitle można zmieniać nazwy swoich filmów."
+
+msgid ""
+"With MyTube you can play YouTube videos directly on your TV without a PC."
+msgstr ""
+"Za pomocą MyTube można odtwarzać filmy z YouTube bezpośrednio na ekranie "
+"telewizora bez użycia komputera PC."
+
+msgid "With WebcamViewer you can watch webcams on your TV Screen."
+msgstr ""
+"Za pomocą WebcamViever możesz przeglądać kamery Web na Twoim telewizorze."
+
+msgid ""
+"With Werbezapper you can bridge commercials by creating short timers\n"
+"(between 1 and 9 minutes long) which will automatically zap back to the "
+"original channel after execution."
+msgstr ""
+"Za pomocą Werbezapper można pomijać reklamy, tworząc krótkie Timery\n"
+"(Od 1 do 9 minut) podczas nadawania reklamy samoczynnie przełączy do "
+"pierwotnego kanału."
+
+msgid ""
+"With YouTubePlayer you can watch YouTube-Videos on the Dreambox.\n"
+"This plugin requires a PC with the VLC program running."
+msgstr ""
+"Za pomocą YouTubePlayer można oglądać filmy wideo z YouTube na Dreamboxie.\n"
+"Ta wtyczka wymaga komputera PC z uruchomionym programem VLC."
+
+msgid ""
+"With the CommonInterfaceAssignment plugin it is possible to use differentCI "
+"modules in your Dreambox and assign dedicated providers/services or caids to "
+"each of them.\n"
+"This allows watching a scrambled service while recording another one."
+msgstr ""
+"Za pomocą wtyczki CommonInterfaceAssignment możliwe jest stosowanie różnych "
+"modułów CI w Dreamboxie i przydzielanie im dedykowanych Dostawców / Usług "
+"lub CAID do każdego z nich.\n"
+"Pozwala to oglądać kodowany kanał podczas nagrywania innego."
+
+msgid ""
+"With the CrashlogAutoSubmit plugin it is possible to automaticallymail "
+"crashlogs found on your hard drive to Dream Multimedia."
+msgstr ""
+"Wtyczka CrashlogAutoSubmit wysyła automatycznie mailem crash logi znajdujące "
+"się na dysku twardym do Dream Multimedia."
+
+msgid ""
+"With the DefaultServicesScanner plugin you can scan default lamedbs sorted "
+"by satellite with a connected dish positioner."
+msgstr ""
+"Za pomocą wtyczki DefaultServicesScanner można skanować lamedbs domyślnie "
+"posortowane przez satelitę z podłączonym sat. pozycjonerem."
+
+msgid ""
+"With the DiseqcTester plugin you can test your satellite equipment for "
+"DiSEqC compatibility and errors."
+msgstr ""
+"Za pomocą wtyczki DiseqcTester można przetestować instalację sat. oraz "
+"sprawdzić poprawność działania DiSEqC."
+
+msgid ""
+"With the NFIFlash plugin it is possible to prepare a USB stick with an "
+"Dreambox image.\n"
+"It is then possible to flash your Dreambox with the image on that stick."
+msgstr ""
+"Za pomocą wtyczki NFIFlash możesz przygotować Image z pamięci USB.\n"
+"Jest możliwość flaszowania Dreamboxa z pamięci w USB."
+
+msgid ""
+"With the NetworkWizard you can easily configure your network step by step."
+msgstr "Z pomocą NetworkWizard można łatwo krok po kroku skonfigurować sieć."
+
+msgid ""
+"With the PositionerSetup plugin it is easy to install and configure a "
+"motorized dish."
+msgstr ""
+"Za pomocą wtyczki PositionerSetup łatwo zainstalujesz i skonfigurujesz "
+"antenę z obrotnicą."
+
+msgid ""
+"With the SatelliteEquipmentControl plugin it is possible to fine-tune DiSEqC-"
+"settings."
+msgstr ""
+"Z pomocą wtyczki SatelliteEquipmentControl możliwe jest dostrojenie ustawień "
+"DiSEqC`a."
+
+#
+msgid ""
+"With this option enabled the channel to record on can be changed to a "
+"alternative service it is restricted to."
+msgstr ""
+"Z tą opcją włączoną kanał do nagrania może być zmieniony na alternatywny "
+"serwis ograniczający się do."
+
+#
+msgid ""
+"With this option you can restrict the AutoTimer to a certain ammount of "
+"scheduled recordings. Set this to 0 to disable this functionality."
+msgstr ""
+"Z tą opcją możesz ograniczyć AutoTimer do pewnych ilości zaprogramowanych "
+"nagrań. Ustaw na 0 aby wyłączyć."
+
+#
+msgid "Wizard"
+msgstr "Kreator"
+
+#
 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
 
+#
 msgid "Write failed!"
 msgstr "Błąd zapisu!"
 
-msgid "Writing NFI image file to flash completed"
-msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
-
+#
 msgid "YPbPr"
 msgstr "YPbPr"
 
+#
 msgid "Year"
 msgstr "Rok"
 
+#
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
+#
 msgid "Yes to all"
-msgstr ""
+msgstr "Tak dla wszystkich"
+
+msgid "Yes, always"
+msgstr "Tak, zawsze"
 
+#
 msgid "Yes, and delete this movie"
 msgstr "Tak, usuń ten film"
 
+#
 msgid "Yes, and don't ask again"
 msgstr "Tak ale nie pytaj ponownie"
 
+#
 msgid "Yes, backup my settings!"
 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
 
+#
+msgid "Yes, but play next video"
+msgstr "Tak, ale odtwórz następny film"
+
+#
+msgid "Yes, but play previous video"
+msgstr "Tak, ale odtwórz poprzedni film"
+
+#
 msgid "Yes, do a manual scan now"
 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
 
+#
 msgid "Yes, do an automatic scan now"
 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
 
+#
 msgid "Yes, do another manual scan now"
 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
 
+#
+msgid "Yes, keep them."
+msgstr "Tak, zachowaj je."
+
+#
 msgid "Yes, perform a shutdown now."
 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
 
+#
 msgid "Yes, restore the settings now"
 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
 
+#
 msgid "Yes, returning to movie list"
 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
 
+#
 msgid "Yes, view the tutorial"
 msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
 
+#
 msgid "You can cancel the installation."
 msgstr "Możesz odwołać instalację"
 
+#
 msgid "You can cancel the removal."
 msgstr "Możesz odwołać kasowanie"
 
+#
 msgid ""
 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
 "want to be installed."
@@ -4881,24 +9152,47 @@ msgstr ""
 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
 "ustawienia które chcesz zainstalować."
 
+#
 msgid "You can choose, what you want to install..."
 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
 
+#
 msgid "You can install this plugin."
 msgstr "Możesz zainstalować ten plugin"
 
+#
 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
-msgstr ""
+msgstr "Możesz tylko wypalać nagrania Dreamboxa!"
 
+#
 msgid "You can remove this plugin."
 msgstr "Możesz skasować ten plugin"
 
+#
+msgid ""
+"You can set the basic properties of an AutoTimer here.\n"
+"While 'Name' is just a human-readable name displayed in the Overview, 'Match "
+"in title' is what is looked for in the EPG."
+msgstr ""
+"Możesz tutaj ustawić podstawowe opcje AutoTimera.\n"
+"Podczas gdy nazwa jest zrozumiała dla nas nazwa wyświetlona w opisie "
+"wyszukania w tytule jest tym czego szukasz w EPG."
+
+msgid ""
+"You can use the EasyInfo for manage your EPG plugins from info button. You "
+"have also a new now-next event viewer. Easy-PG, the own graphical EPG bowser "
+"is also included."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "You cannot delete this!"
 msgstr "Tego nie można usunąć!"
 
+#
 msgid "You chose not to install any default services lists."
 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
 
+#
 msgid ""
 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
 "default settings later in the settings menu."
@@ -4906,47 +9200,42 @@ msgstr ""
 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
 
+#
 msgid ""
 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
 msgstr ""
 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
 "przycisk OK."
 
+#
 msgid ""
-"You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
-"harddisk is not an option for you."
+"You did not provide a valid 'Match in title' Attribute for your new "
+"AutoTimer.\n"
+"As this is a mandatory Attribute you cannot continue without doing so."
 msgstr ""
-"Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
-"nie jest możliwe."
+"Nie podałeś ważnego wyrażenia w tytule Atrybutu dla nowego AutoTimera.\n"
+"Do czasu gdy ten atrybut jest obowiązkowy nie możesz kontynuować bez tego."
 
-msgid ""
-"You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
-"slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
-"to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
-msgstr ""
-"Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
-"czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
-"Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+msgid "You didn't select a channel to record from."
+msgstr "Nie wybrałeś kanału z którego chcesz nagrywać."
 
+#
+#, python-format
 msgid ""
-"You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
+"You entered \"%s\" as Text to match.\n"
+"Do you want to remove trailing whitespaces?"
 msgstr ""
-"Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
-"Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
-
-msgid ""
-"You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
-"backup now."
-msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+"Wpisałeś \"%s\" jako tekst wyszukania.\n"
+"Czy chcesz usunąć spacje końcowe?"
 
+#
 msgid ""
 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
 "now."
 msgstr ""
 "Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
 
+#
 msgid ""
 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
@@ -4955,6 +9244,7 @@ msgstr ""
 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
 "danych."
 
+#
 msgid ""
 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
 "restore. Please press OK to start the restore now."
@@ -4962,10 +9252,12 @@ msgstr ""
 "Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
 "przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
 
+#
 #, python-format
 msgid "You have to wait %s!"
 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
 
+#
 msgid ""
 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
@@ -4979,21 +9271,46 @@ msgstr ""
 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
 
 msgid ""
-"You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
+"You need to set a PIN code and hide it from your children.\n"
 "\n"
 "Do you want to set the pin now?"
 msgstr ""
-"Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
+"Podaj kod PIN i ukryj go przed dziećmi.\n"
+"\n"
+"Chcesz podać nowy kod PIN?"
+
+#
+msgid ""
+"You successfully configured a new AutoTimer. Do you want to add it to the "
+"list?\n"
+"\n"
+"You can go back a step by pressing EXIT on your remote."
+msgstr ""
+"Udało ci się skonfigurować nowy AutoTimer. Czy chcesz dodać go do listy?\n"
 "\n"
-"Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
+"Możesz się cofnąć o krok do tyłu poprzez wciśnięcie Exit na pilocie."
 
+#
+msgid ""
+"Your 'Match in title' Attribute ends with a Whitespace.\n"
+"Please confirm if this was intentional, if not they will be removed."
+msgstr ""
+"Twoje wyszukanie tytułu kończy się spacją.\n"
+"Proszę potwierdzić, czy było to zamierzone, jeśli nie zostaną usunięte."
+
+#
 msgid ""
 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
 "\n"
 "Your internet connection is working now.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Twój Dreambox jest gotowy do użytku.\n"
+"\n"
+"Twoje połączenie z internetem już działa.\n"
+"\n"
 
+#
 msgid ""
 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
 "\n"
@@ -5007,12 +9324,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nacisnij OK aby kontynuować"
 
+#
 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
 
-msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
-msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
-
+#
 msgid ""
 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
 "process."
@@ -5020,6 +9336,7 @@ msgstr ""
 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
 "procesu aktualizacji."
 
+#
 msgid ""
 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
 "blank dual layer DVD!"
@@ -5027,9 +9344,24 @@ msgstr ""
 "Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
 "czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
 
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"Your config file is not well-formed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Twój plik konfiguracyjny jest w złej formie:\n"
+"%s"
+
+#
+msgid "Your current collection will get lost!"
+msgstr "Twoja obecna kolekcja przepadnie!"
+
+#
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
 
+#
 msgid ""
 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
 "try again."
@@ -5037,9 +9369,11 @@ msgstr ""
 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
 "ponownie."
 
+#
 msgid "Your email address:"
 msgstr "Twój adres email:"
 
+#
 msgid ""
 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
 "Press OK to start upgrade."
@@ -5047,6 +9381,7 @@ msgstr ""
 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
 
+#
 msgid ""
 "Your internet connection is not working!\n"
 "Please choose what you want to do next."
@@ -5054,23 +9389,30 @@ msgstr ""
 "Połączenie z internetem jest nieaktywne \n"
 "Wybierz co dalej chcesz zrobić."
 
+#
 msgid "Your name (optional):"
 msgstr "Twoja nazwa (opcjonalnie):"
 
+#
 msgid "Your network configuration has been activated."
 msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
 
-msgid ""
-"Your network configuration has been activated.\n"
-"A second configured interface has been found.\n"
-"\n"
-"Do you want to disable the second network interface?"
+msgid "Your network is not working. Please try again."
 msgstr ""
-"Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
-"Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
-"\n"
-"Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
 
+#
+msgid "Your network mount has been activated."
+msgstr "Twoje montowanie sieci zostało aktywowane."
+
+#
+msgid "Your network mount has been removed."
+msgstr "Twoje montowanie sieci zostało usunięte."
+
+#
+msgid "Your network mount has been updated."
+msgstr "Twoje montowanie sieci zostało zaktalizowane."
+
+#
 msgid ""
 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
@@ -5082,913 +9424,1336 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wybierz co dalej chcesz zrobić."
 
+msgid "ZDFMediathek allows you to watch streams from ZDF Mediathek."
+msgstr "ZDFMediathek pozwala na strumieniowe oglądanie ZDF Mediatek."
+
+#
+msgid "Zap back to previously tuned service?"
+msgstr "Przełączyć spowrotem na poprzedni kanał?"
+
+#
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
 
+#
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
 
+#
+msgid "Zap back to service before tuner setup?"
+msgstr "Przełączyć spowrotem na kanał przed konfiguracją?"
+
+msgid "Zap between commercials"
+msgstr "Przełącz między reklamami"
+
+msgid "ZapStatistic shows the watched services with some statistics."
+msgstr "ZapStatistic pokazuje oglądane kanały wraz z statystyką."
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies"
+msgstr "Zoom w filmach do letterboxed / anamorph"
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies."
+msgstr "Zoom w filmach do letterboxed / anamorph."
+
+msgid "Zydas"
+msgstr "Zydas"
+
+#
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[edycja wybranych]"
 
+#
 msgid "[bouquet edit]"
 msgstr "[edycja bukietu]"
 
+#
 msgid "[favourite edit]"
 msgstr "[edycja ulubionych]"
 
+#
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[tryb przesuwania]"
 
+msgid "a HD skin from Kerni"
+msgstr "skin HD od Kerni"
+
+#
 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
 
+#
 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
 
+#
 msgid "abort alternatives edit"
 msgstr "przerwij edycje wybranych"
 
+#
 msgid "abort bouquet edit"
 msgstr "przerwij edycje bukietów"
 
+#
 msgid "abort favourites edit"
 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
 
+#
 msgid "about to start"
 msgstr "Jak rozpocząć"
 
+#
 msgid "activate current configuration"
 msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
 
+#
 msgid "activate network adapter configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Aktywuj konfigurację adaptera sieci"
+
+#
+msgid "add AutoTimer..."
+msgstr "Dodaj AutoTimer..."
 
+#
 msgid "add Provider"
 msgstr "Dodaj Providera"
 
+#
 msgid "add Service"
 msgstr "Dodaj Serwis"
 
+#
 msgid "add a nameserver entry"
 msgstr "Dodaj wpis nameservera"
 
+#
 msgid "add alternatives"
 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
 
+#
 msgid "add bookmark"
 msgstr "Dodaj zakładkę"
 
+#
 msgid "add bouquet"
 msgstr "Dodaj bukiet"
 
+#
 msgid "add directory to playlist"
 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
 
+#
 msgid "add file to playlist"
 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
 
+#
 msgid "add files to playlist"
 msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
 
+#
+msgid "add filters"
+msgstr "Dodaj filtry"
+
+#
 msgid "add marker"
 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
 
+#
 msgid "add recording (enter recording duration)"
 msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
 
+#
 msgid "add recording (enter recording endtime)"
 msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
 
+#
 msgid "add recording (indefinitely)"
 msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
 
+#
 msgid "add recording (stop after current event)"
 msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
 
+#
 msgid "add service to bouquet"
 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
 
+#
 msgid "add service to favourites"
 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
 
+#
+msgid "add services"
+msgstr "Dodaj serwisy"
+
+msgid "add tags to recorded movies"
+msgstr "dodaj tagi do nagranych filmów"
+
+#
 msgid "add to parental protection"
 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
 
+#
 msgid "advanced"
 msgstr "Zaawansowana"
 
+#
 msgid "alphabetic sort"
 msgstr "Sortuj alfabetycznie"
 
+msgid "assign color buttons (red/green/yellow/blue) to plugins from MOVIELIST."
+msgstr ""
+"przypisywanie kolorowych przycisków (Czerwony/Zielony/Żółty/Niebieski) do "
+"wtyczek z MOVIELIST."
+
+msgid "assign color buttons to plugins from MOVIELIST"
+msgstr "przypisywanie kolorowych przycisków do wtyczek z MOVIELIST"
+
 msgid ""
-"are you sure you want to restore\n"
-"following backup:\n"
+"assign long key-press (red/green/yellow/blue) to plugins or E2 functions."
 msgstr ""
-"Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
-"następującą kopie:\n"
+"przypisywanie długie naciśnięcie przycisku (Czerwony/Zielony/Żółty/"
+"Niebieski) dla wtyczek lub funkcji E2."
 
-msgid "assigned CAIds"
-msgstr "Wyznaczone CAIds"
+msgid "assign long key-press on color buttons to plugins or E2 functions"
+msgstr ""
+"przypisywanie długie naciśnięcie pod kolorowe przyciski dla wtyczek lub "
+"funkcji E2"
 
+#
 msgid "assigned CAIds:"
 msgstr "Wyznaczone CAIds:"
 
-msgid "assigned Services/Provider"
-msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
-
+#
 msgid "assigned Services/Provider:"
 msgstr "Wyznaczone serwisy/prowiderzy:"
 
+msgid "at beginning"
+msgstr ""
+
+msgid "at end"
+msgstr ""
+
+#
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
 msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
 
+#
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) language"
 msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
 
+#
 msgid "audio tracks"
 msgstr "Ścieżki audio"
 
+#
 msgid "auto"
 msgstr "Auto"
 
+msgid "autotimers need a match attribute"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "available"
 msgstr "Dostępne"
 
+#
 msgid "back"
 msgstr "Wróć"
 
+#
 msgid "background image"
 msgstr "Obrazek tła"
 
+#
 msgid "backgroundcolor"
 msgstr "Kolor tła"
 
+#
 msgid "better"
 msgstr "Lepszy"
 
+#
 msgid "black"
 msgstr "Czarny"
 
+#
 msgid "blacklist"
 msgstr "Czarna lista"
 
+#
 msgid "blue"
 msgstr "Niebieski"
 
+#
+msgid "bob"
+msgstr "bob"
+
+#
 #, python-format
 msgid "burn audio track (%s)"
 msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
 
+#
+msgid "case-insensitive search"
+msgstr "Sprawa-intensywne szukanie"
+
+#
+msgid "case-sensitive search"
+msgstr "Sprawa-czułe szukanie"
+
+#
 msgid "change recording (duration)"
 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
 
+#
 msgid "change recording (endtime)"
 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
 
+#
 msgid "chapters"
 msgstr "Rozdziały"
 
-msgid "choose destination directory"
-msgstr "Wybierz folder docelowy"
-
+#
 msgid "circular left"
 msgstr "Kołój w lewo"
 
+#
 msgid "circular right"
 msgstr "Kołój w prawo"
 
+#
 msgid "clear playlist"
 msgstr "Wyczyść playlistę"
 
+#
 msgid "complex"
 msgstr "złożony"
 
+msgid "config changed."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "config menu"
 msgstr "Menu konfiguracji"
 
+#
 msgid "confirmed"
 msgstr "Potwierdzony"
 
+#
 msgid "connected"
 msgstr "połączony"
 
+#
 msgid "continue"
 msgstr "Kontynuuj"
 
+msgid "control multiple Dreamboxes with different RCs"
+msgstr "sterowanie wieloma Dreamboxami różnymi pilotami"
+
+#
 msgid "copy to bouquets"
 msgstr "Kopiuj do bukietów"
 
+#
 msgid "could not be removed"
 msgstr "Nie może być usunięty"
 
+#
 msgid "create directory"
 msgstr "Utwórz katalog"
 
+msgid "creates virtual series folders from episodes"
+msgstr ""
+
+msgid "creates virtual series folders from sets of recorded episodes"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "currently installed image: %s"
+msgstr "aktualnie instalowany Image: %s"
+
+#
 msgid "daily"
 msgstr "Codziennie"
 
+#
 msgid "day"
 msgstr "Dzień"
 
+#
+msgid "default"
+msgstr "Domyślny"
+
+#
 msgid "delete"
 msgstr "Usuń"
 
+#
 msgid "delete cut"
 msgstr "Usuń wycięte"
 
+#
 msgid "delete file"
 msgstr "Usuń plik"
 
+#
 msgid "delete playlist entry"
 msgstr "Usuń wpis playlisty"
 
+#
 msgid "delete saved playlist"
 msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
 
+#
 msgid "delete..."
 msgstr "Usuń..."
 
+msgid "description"
+msgstr "opis"
+
+#
 msgid "disable"
 msgstr "Wyłącz"
 
+#
 msgid "disable move mode"
 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
 
+#
 msgid "disabled"
 msgstr "Wyłączone"
 
+#
 msgid "disconnected"
 msgstr "Rozłączona"
 
+#
 msgid "do not change"
 msgstr "Nie zmieniaj"
 
+#
 msgid "do nothing"
 msgstr "Nic nie rób"
 
+#
 msgid "don't record"
 msgstr "Nie nagrywaj"
 
+#
 msgid "done!"
 msgstr "Zrobione!"
 
+#
 msgid "edit alternatives"
 msgstr "Edytuj wybrane kanały"
 
+#
+msgid "edit filters"
+msgstr "Edytuj filtry"
+
+#
+msgid "edit services"
+msgstr "Edytuj serwisy"
+
+#
 msgid "empty"
 msgstr "Puste"
 
+#
 msgid "enable"
 msgstr "Włącz"
 
+#
 msgid "enable bouquet edit"
 msgstr "Włącz edycje bukietu"
 
+#
 msgid "enable favourite edit"
 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
 
+#
 msgid "enable move mode"
 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
 
+#
 msgid "enabled"
 msgstr "Włączone"
 
+#
 msgid "end alternatives edit"
 msgstr "Koniec edycji wybranych"
 
+#
 msgid "end bouquet edit"
 msgstr "Koniec edycji bukietów"
 
+#
 msgid "end cut here"
 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
 
+#
 msgid "end favourites edit"
 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
 
-msgid "enigma2 and network"
-msgstr "Enigma2 i sieć"
-
+#
 msgid "enter hidden network SSID"
 msgstr "Wprowadż ukrytą sieć SSID"
 
+#
 msgid "equal to"
 msgstr "Równy"
 
-msgid "exceeds dual layer medium!"
-msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
+#
+msgid "exact match"
+msgstr "Dokładne dopasowanie"
 
+#
 msgid "exit DVD player or return to file browser"
 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
 
+#
 msgid "exit mediaplayer"
 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
 
+#
 msgid "exit movielist"
 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
 
+#
 msgid "exit nameserver configuration"
 msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
 
+#
 msgid "exit network adapter configuration"
 msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
 
-msgid "exit network adapter setup menu"
-msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
-
+#
 msgid "exit network interface list"
 msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
 
+#
 msgid "exit networkadapter setup menu"
 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
 
-msgid "failed"
-msgstr "Zawiódł"
-
+#
 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 
+#
 msgid "filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
+#
 msgid "fine-tune your display"
 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
 
+#
 msgid "forward to the next chapter"
 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
 
+#
 msgid "free"
 msgstr "Wolne"
 
+#
 msgid "free diskspace"
 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
 
+#
 msgid "go to deep standby"
 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
 
+#
 msgid "go to standby"
 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
 
+#
 msgid "grab this frame as bitmap"
 msgstr "Zrób screena"
 
+#
 msgid "green"
 msgstr "Zielony"
 
+#
 msgid "hear radio..."
 msgstr "Słuchaj radia..."
 
+#
 msgid "help..."
 msgstr "Pomoc..."
 
-msgid "hidden network"
-msgstr "ukryta sieć"
-
+#
 msgid "hide extended description"
 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
 
+#
 msgid "hide player"
 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
 
+#
 msgid "horizontal"
 msgstr "Pozioma (H)"
 
+#
 msgid "hour"
 msgstr "Godzina"
 
+#
 msgid "hours"
 msgstr "Godziny"
 
+#
 msgid "immediate shutdown"
 msgstr "Wyłącz natychmiast"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"incoming call!\n"
-"%s calls on %s!"
-msgstr ""
-"Przychodząca rozmowa!\n"
-"%s rozmowy włączone %s!"
+#
+msgid "in Description"
+msgstr "w Opisie"
+
+#
+msgid "in Shortdescription"
+msgstr "w Krótkim opisie"
 
+#
+msgid "in Title"
+msgstr "w Tytule"
+
+#
 msgid "init module"
 msgstr "Moduł init"
 
+#
 msgid "init modules"
 msgstr "Inicjuj moduły"
 
+#
 msgid "insert mark here"
 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
 
+#
 msgid "jump back to the previous title"
 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
 
+#
 msgid "jump forward to the next title"
 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
 
+#
 msgid "jump to listbegin"
 msgstr "skocz do początku listy"
 
+#
 msgid "jump to listend"
 msgstr "skocz do końca listy"
 
+#
 msgid "jump to next marked position"
 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
 
+#
 msgid "jump to previous marked position"
 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
 
+#
 msgid "leave movie player..."
 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
 
+#
 msgid "left"
 msgstr "Lewo"
 
+#
 msgid "length"
 msgstr "długość"
 
+#
+msgid "list of EPG views..."
+msgstr "Lista wyświetleń EPG..."
+
+#
 msgid "list style compact"
 msgstr "Kompaktowy styl listy"
 
+#
 msgid "list style compact with description"
 msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
 
+#
 msgid "list style default"
 msgstr "Domyślny styl listy"
 
+#
 msgid "list style single line"
 msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
 
+#
 msgid "load playlist"
 msgstr "Załaduj playlistę"
 
+#
 msgid "locked"
 msgstr "zablokowany"
 
+#
 msgid "loopthrough to"
 msgstr "Za pomocą pętli do"
 
+#
 msgid "manual"
 msgstr "Ręcznie"
 
+#
 msgid "menu"
 msgstr "Menu"
 
+#
 msgid "menulist"
 msgstr "Lista menu"
 
+#
 msgid "mins"
 msgstr "min's"
 
+#
 msgid "minute"
 msgstr "Minuta"
 
+#
 msgid "minutes"
 msgstr "Minutach"
 
+msgid "missing parameter \"id\""
+msgstr ""
+
+#
 msgid "month"
 msgstr "Miesiąc"
 
+#
 msgid "move PiP to main picture"
 msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
 
+#
 msgid "move down to last entry"
 msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
 
+#
 msgid "move down to next entry"
 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
 
+#
 msgid "move up to first entry"
 msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
 
+#
 msgid "move up to previous entry"
 msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
 
+#
 msgid "movie list"
 msgstr "lista filmów"
 
+#
 msgid "multinorm"
 msgstr "Multinorm"
 
+#
 msgid "never"
 msgstr "Nigdy"
 
+#
 msgid "next channel"
 msgstr "Następny kanał"
 
+#
 msgid "next channel in history"
 msgstr "Następny kanał w historii"
 
+#
 msgid "no"
 msgstr "Nie"
 
+#
 msgid "no CAId selected"
 msgstr "Brak wybranego CAId"
 
+#
 msgid "no CI slots found"
 msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
 
+#
 msgid "no HDD found"
 msgstr "Nie znaleziono HDD"
 
+#
 msgid "no Services/Providers selected"
 msgstr "Brak wybranych serwisów/providerów"
 
+#
 msgid "no module found"
 msgstr "Nie znaleziono modułu"
 
+#
 msgid "no standby"
 msgstr "Bez stanu czuwania"
 
+#
 msgid "no timeout"
 msgstr "Bez końca"
 
+#
 msgid "none"
 msgstr "Brak"
 
+#
+msgid "not configured"
+msgstr "Nieskonfigurowany"
+
+#
 msgid "not locked"
 msgstr "Nie zablokowany"
 
+msgid "not supported"
+msgstr "Nieobsługiwany"
+
+#
 msgid "not used"
 msgstr "nie użyty"
 
+#
 msgid "nothing connected"
 msgstr "nic nie połączono"
 
+#
 msgid "of a DUAL layer medium used."
 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
 
+#
 msgid "of a SINGLE layer medium used."
 msgstr "nosnika single layer zużyto."
 
+#
 msgid "off"
 msgstr "Wyłączony"
 
+#
 msgid "on"
 msgstr "Włączony"
 
+#
 msgid "on READ ONLY medium."
 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
 
+#
+msgid "on Weekday"
+msgstr "w Dni tygodnia"
+
+#
 msgid "once"
 msgstr "Raz"
 
+#
 msgid "open nameserver configuration"
 msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
 
+#
 msgid "open servicelist"
 msgstr "Otwórz listę serwisów"
 
+#
 msgid "open servicelist(down)"
 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
 
+#
 msgid "open servicelist(up)"
 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
 
-msgid "open virtual keyboard input help"
-msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
+#
+msgid "partial match"
+msgstr "Częściowe dopasowanie"
 
+#
 msgid "pass"
 msgstr "Hasło"
 
+#
 msgid "pause"
 msgstr "Pauza"
 
+#
 msgid "play entry"
 msgstr "wstęp odtwarzania"
 
+#
 msgid "play from next mark or playlist entry"
 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
 
+#
 msgid "play from previous mark or playlist entry"
 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
 
+#
 msgid "please press OK when ready"
 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
 
+#
 msgid "please wait, loading picture..."
 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
 
+#
 msgid "previous channel"
 msgstr "Poprzedni kanał"
 
+#
 msgid "previous channel in history"
 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
 
+#
 msgid "record"
 msgstr "Nagraj"
 
+#
 msgid "recording..."
 msgstr "Nagrywanie..."
 
+#
 msgid "red"
 msgstr "czerwony"
 
+msgid "redesigned Kerni-HD1 skin"
+msgstr "przerobiony Kerni-HD1 skin"
+
+#
 msgid "remove a nameserver entry"
 msgstr "usuń wpis nameserwera"
 
+#
 msgid "remove after this position"
 msgstr "Usuń po tej pozycji"
 
+#
 msgid "remove all alternatives"
 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
 
+#
 msgid "remove all new found flags"
 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
 
+#
 msgid "remove before this position"
 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
 
+#
 msgid "remove bookmark"
 msgstr "Usuń zakładkę"
 
+#
 msgid "remove directory"
 msgstr "Usuń katalog"
 
+#
 msgid "remove entry"
 msgstr "Usuń"
 
+#
 msgid "remove from parental protection"
 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
 
+#
 msgid "remove new found flag"
 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
 
+#
 msgid "remove selected satellite"
 msgstr "Usuń wybranego satelitę"
 
+#
 msgid "remove this mark"
 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
 
+#
 msgid "repeat playlist"
 msgstr "Powtarzaj playlistę"
 
+#
 msgid "repeated"
 msgstr "Powtarzaj"
 
+#
 msgid "rewind to the previous chapter"
 msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
 
+#
 msgid "right"
 msgstr "Prawo"
 
+#
 msgid "save last directory on exit"
 msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
 
+#
 msgid "save playlist"
 msgstr "Zapisz playlistę"
 
+#
 msgid "save playlist on exit"
 msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
 
+#
 msgid "scan done!"
 msgstr "Skanowanie zakończone!"
 
+#
 #, python-format
 msgid "scan in progress - %d%% done!"
 msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
 
+#
 msgid "scan state"
 msgstr "Status skanowania"
 
+#
 msgid "second"
 msgstr "Drugi"
 
+#
 msgid "second cable of motorized LNB"
 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
 
+#
 msgid "seconds"
 msgstr "Sekundy"
 
+msgid "see service-epg (and PiP) from channels in an infobar"
+msgstr "zobacz usługi przewodnika EPG (i PiP) z kanałów na pasku"
+
+#
 msgid "select"
 msgstr "Wybierz"
 
-msgid "select .NFI flash file"
-msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
-
+#
 msgid "select CAId"
 msgstr "Wybierz CAId"
 
+#
 msgid "select CAId's"
 msgstr "Wybierz CAId's"
 
-msgid "select image from server"
-msgstr "Wybierz plik z serwera"
-
+#
 msgid "select interface"
 msgstr "Wybierz interfejs"
 
+#
 msgid "select menu entry"
 msgstr "Wybierz wpis menu"
 
+#
 msgid "select movie"
 msgstr "Wybierz film"
 
+#
 msgid "select the movie path"
 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
 
-msgid "service pin"
-msgstr "Pin serwisu"
+msgid "service PIN"
+msgstr "PIN serwisu"
+
+msgid "set enigma2 to standby-mode after startup"
+msgstr "Ustaw Dreamboxa w tryb czuwania po starcie tunera"
+
+#
+msgid "sets the Audio Delay (LipSync)"
+msgstr "Ustawienia opóźnienia Audio (LipSync)"
 
-msgid "setup pin"
-msgstr "Pin ustawień"
+msgid "setup PIN"
+msgstr "Konfiguracja PIN"
 
+#
 msgid "show DVD main menu"
 msgstr "pokaż główne menu DVD"
 
+#
 msgid "show EPG..."
 msgstr "Pokaż EPG..."
 
+#
 msgid "show Infoline"
 msgstr "Pokaż pasek Info"
 
+#
 msgid "show all"
 msgstr "pokaż wszystkie"
 
+#
 msgid "show alternatives"
 msgstr "Pokaż wybrane kanały"
 
+#
 msgid "show event details"
 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
 
+#
 msgid "show extended description"
 msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
 
+#
 msgid "show first selected tag"
 msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
 
+#
 msgid "show second selected tag"
 msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
 
+#
 msgid "show shutdown menu"
 msgstr "Pokaż menu wyłączania"
 
+#
 msgid "show single service EPG..."
 msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
 
+#
 msgid "show tag menu"
 msgstr "pokaż etykietę menu"
 
+#
 msgid "show transponder info"
 msgstr "Pokaż info transpondera"
 
+#
 msgid "shuffle playlist"
 msgstr "Tasuj playlistę"
 
+#
 msgid "shut down"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz"
 
+#
 msgid "shutdown"
 msgstr "Wyłącz"
 
+#
 msgid "simple"
 msgstr "Prosty"
 
+#
 msgid "skip backward"
 msgstr "Skocz wstecz"
 
+#
 msgid "skip backward (enter time)"
 msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
 
+#
 msgid "skip forward"
 msgstr "Skocz w przód"
 
+#
 msgid "skip forward (enter time)"
 msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
 
+#
 msgid "slide picture in loop"
 msgstr "Zapętlony pokaz slajdów"
 
+#
 msgid "sort by date"
 msgstr "sortuj poprzez datę"
 
+#
+msgid "special characters"
+msgstr "Specjalne znaki"
+
+#
 msgid "standard"
 msgstr "Standardowe"
 
+#
 msgid "standby"
 msgstr "Czuwanie"
 
+#
 msgid "start cut here"
 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
 
+#
 msgid "start directory"
 msgstr "Katalog początkowy"
 
+#
 msgid "start timeshift"
 msgstr "Rozpocznij timeshift"
 
+#
 msgid "stereo"
 msgstr "Stereo"
 
+#
 msgid "stop PiP"
 msgstr "Zatrzymaj PiP"
 
+#
 msgid "stop entry"
 msgstr "zatrzymaj wstęp"
 
+#
 msgid "stop recording"
 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
 
+#
 msgid "stop timeshift"
 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
 
+#
 msgid "swap PiP and main picture"
 msgstr "Zmień PiP i  główny obraz"
 
+#
 msgid "switch to bookmarks"
 msgstr "Przełącz na zakładkę"
 
+#
 msgid "switch to filelist"
 msgstr "Przełącz na listę plików"
 
+#
 msgid "switch to playlist"
 msgstr "Przełącz na playlistę"
 
+#
 msgid "switch to the next angle"
 msgstr "przełącz do następnego rogu"
 
+#
 msgid "switch to the next audio track"
 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
 
+#
 msgid "switch to the next subtitle language"
 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
 
+#
 msgid "template file"
 msgstr "Plik szablonu"
 
+#
 msgid "textcolor"
 msgstr "Kolor tekstu"
 
+#
 msgid "this recording"
 msgstr "To nagranie"
 
+#
 msgid "this service is protected by a parental control pin"
 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
 
+#
 msgid "toggle a cut mark at the current position"
 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
 
+#
 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
 msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
 
+msgid "tuner is not supported"
+msgstr "Tuner nieobsługiwany"
+
+#, python-format
+msgid "unable to find timer with id %i"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "unavailable"
 msgstr "Niedostępny"
 
+#
 msgid "unconfirmed"
 msgstr "Niepotwierdzony"
 
+#
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznane"
 
+#
 msgid "unknown service"
 msgstr "Nieznany serwis"
 
-msgid "until restart"
-msgstr "Aż do startu"
+#
+msgid "until standby/restart"
+msgstr "Aż do standby/restartu"
+
+#
+msgid "use as HDD replacement"
+msgstr "Użyj jako wymiany HDD"
 
+msgid "use your Dreambox as Web proxy"
+msgstr "Użyj Dreamboxa przez Web proxy"
+
+msgid "use your Dreambox as Web proxy."
+msgstr "Użyj Dreamboxa przez Web proxy."
+
+#
 msgid "user defined"
 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
 
+#
 msgid "vertical"
 msgstr "Pionowa (V)"
 
+#
 msgid "view extensions..."
 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
 
+#
 msgid "view recordings..."
 msgstr "Wyświetl nagrania..."
 
+#
 msgid "wait for ci..."
 msgstr "Czekam na CI..."
 
+#
 msgid "wait for mmi..."
 msgstr "czekam na MMI..."
 
+#
 msgid "waiting"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
+#
 msgid "was removed successfully"
 msgstr "Usunięto pomyślnie"
 
+#
 msgid "weekly"
 msgstr "Tygodniowo"
 
+#
 msgid "whitelist"
 msgstr "Biała lista"
 
+#
 msgid "working"
 msgstr "pracuje"
 
+#
 msgid "yellow"
 msgstr "żółty"
 
+#
 msgid "yes"
 msgstr "Tak"
 
+#
 msgid "yes (keep feeds)"
 msgstr "Tak (trzymaj je)"
 
+#
 msgid ""
 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
 "assistance before rebooting your dreambox."
@@ -5996,12 +10761,15 @@ msgstr ""
 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
 
+#
 msgid "zap"
 msgstr "Przełącz"
 
+#
 msgid "zapped"
 msgstr "Przełączony"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
@@ -6009,6 +10777,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "\n"
 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "Scan for local packages and install them."
@@ -6016,43 +10785,85 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "\n"
 #~ "Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "View, install and remove available or installed packages."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
-
+#
 #~ msgid " Day(s) "
 #~ msgstr " Dzień(i) "
 
+#
 #~ msgid "\"?"
 #~ msgstr "\"?"
 
+#
+#~ msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
+#~ msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
+
+#
+#~ msgid ".NFI Download failed:"
+#~ msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
+
+#
 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
 #~ msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
+#~ "flashować tym image'm!"
+
+#
+#~ msgid "/usr/share/enigma2 directory"
+#~ msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
+
+#
+#~ msgid "/var directory"
+#~ msgstr "Katalog /var"
+
+#
+#~ msgid "50 Hz"
+#~ msgstr "50 Hz"
+
+#~ msgid "A BackToTheRoots-Skin ... or good old times."
+#~ msgstr "Powrót do korzeni-Skórka ... lub starych dobrych czasów."
+
+#
 #~ msgid "AGC"
 #~ msgstr "AGC"
 
+#
 #~ msgid "AGC:"
 #~ msgstr "AGC:"
 
+#
 #~ msgid "Add title..."
 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
 
+#
+#~ msgid "Address"
+#~ msgstr "Adres"
+
+#
+#~ msgid "Advanced"
+#~ msgstr "Zaawansowane"
+
+#
 #~ msgid "Album:"
 #~ msgstr "Album:"
 
+#
 #~ msgid "All..."
 #~ msgstr "Wszystkie..."
 
+#
 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
 
+#
 #~ msgid "April"
 #~ msgstr "Kwiecień"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
@@ -6062,6 +10873,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
 #~ "\n"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
 #~ "\n"
@@ -6069,96 +10881,244 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
 #~ "\n"
 
+#
 #~ msgid "Artist:"
 #~ msgstr "Artysta:"
 
+#
 #~ msgid "August"
 #~ msgstr "Sierpień"
 
+#
+#~ msgid "Authorization"
+#~ msgstr "Auoryzacja"
+
+#
 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
 #~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
 
+#
+#~ msgid "Backup"
+#~ msgstr "Kopia zapasowa"
+
+#
+#~ msgid "Backup Location"
+#~ msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
+
+#
+#~ msgid "Backup Mode"
+#~ msgstr "Tryb kopii zapasowej"
+
+#
+#~ msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
+
+#
 #~ msgid "Backup running"
 #~ msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona"
 
+#
 #~ msgid "Backup running..."
 #~ msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona..."
 
+#
 #~ msgid "Burn"
 #~ msgstr "Wypal"
 
+#
 #~ msgid "Burn To DVD..."
 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
 
+#
+#~ msgid "CF Drive"
+#~ msgstr "Karta CF"
+
+#
 #~ msgid "Calendar"
 #~ msgstr "Kalendarz"
 
+#
+#~ msgid "Call monitoring"
+#~ msgstr "Monitor rozmów"
+
+#
+#~ msgid "Cannot parse feed directory"
+#~ msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
+
+#
+#~ msgid "Change"
+#~ msgstr "Zmień"
+
+#
+#~ msgid "Change dir."
+#~ msgstr "Zmień katalog"
+
+#
+#~ msgid "Change service pin"
+#~ msgstr "Zmien pin serwisowy"
+
+#
+#~ msgid "Change service pins"
+#~ msgstr "Zmień piny serwisowe"
+
+#
+#~ msgid "Change setup pin"
+#~ msgstr "Zmień pin ustawień"
+
+#
 #~ msgid "Choose Location"
 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
 
+#
+#~ msgid "Choose source"
+#~ msgstr "Wybierz źródło"
+
+#
 #~ msgid "CleanupWizard settings"
 #~ msgstr "Ustawienia kreatora czyszczenia"
 
+#
 #~ msgid "CleanupWizardConfiguration"
 #~ msgstr "Kreator czyszczenia"
 
+#
+#~ msgid "Compact flash card"
+#~ msgstr "Karta Compact flash"
+
+#
+#~ msgid "Config"
+#~ msgstr "Config"
+
+#
 #~ msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
 #~ msgstr "Konfiguracja dla CrashlogAutoSubmitter"
 
+#
 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
 
+#
 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
 
+#
 #~ msgid "Confirm"
 #~ msgstr "Zatwierdź"
 
+#
 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
 
+#
 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
 
-#~ msgid "Continue"
-#~ msgstr "Kontynuuj"
+#
+#~ msgid "Connected to Fritz!Box!"
+#~ msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
+
+#
+#~ msgid "Connecting to Fritz!Box..."
+#~ msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Connection to Fritz!Box\n"
+#~ "failed! (%s)\n"
+#~ "retrying..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Połączenie z  Fritz!Box\n"
+#~ "nieudane! (%s)\n"
+#~ "ponawianie..."
+
+#
 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
 #~ msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
 
+#
 #~ msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
 #~ msgstr "CrashlogAutoSubmit Konfiguracja"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Crashlogs found!\n"
+#~ "Send them to Dream Multimedia ?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Znaleziono crashlogi!\n"
+#~ "Wysłać je do Dream Multimedia ?"
+
+#
 #~ msgid "DVD ENTER key"
 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
 
+#
 #~ msgid "DVD down key"
 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
 
+#
 #~ msgid "DVD left key"
 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
 
+#
 #~ msgid "DVD right key"
 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
 
+#
 #~ msgid "DVD up key"
 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
 
+#
 #~ msgid "December"
 #~ msgstr "Grudzień"
 
+#
 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
 #~ msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
 
+#
+#~ msgid "Default settings"
+#~ msgstr "Ustawienia standardowe"
+
+#
+#~ msgid "Delete selected mount"
+#~ msgstr "Usuń wybrane montowanie"
+
+#
+#~ msgid "Destination directory"
+#~ msgstr "Katalog docelowy"
+
+#
 #~ msgid "Details"
 #~ msgstr "Szczegóły"
 
+#
+#~ msgid "Details for extension: "
+#~ msgstr "Szczegóły rozszerzenia: "
+
+#
 #~ msgid "Device Setup..."
 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
 
+#
 #~ msgid "DiSEqC Mode"
 #~ msgstr "Tryb DiSEqC"
 
+#
+#~ msgid "Disable Subtitles"
+#~ msgstr "Wyłącz napisy"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Disconnected from\n"
+#~ "Fritz!Box! (%s)\n"
+#~ "retrying..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rozłączono z\n"
+#~ "Fritz!Box! (%s)\n"
+#~ "ponawianie..."
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
 #~ "the plugin \""
@@ -6166,6 +11126,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
 #~ "plugin \""
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Do you really want to download\n"
 #~ "the plugin \""
@@ -6173,45 +11134,76 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
 #~ "plugin \""
 
-#~ msgid "Do you really want to exit?"
-#~ msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Do you want to backup now?\n"
+#~ "After pressing OK, please wait!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
+#~ "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
 
+#
 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
 
+#
 #~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
 #~ msgstr "Kontynuować instalowane lub kasowanie wybranych pluginów?\n"
 
+#
 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
 
+#
 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
 
+#
+#~ msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
+#~ msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
+
+#
+#~ msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
+#~ msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
+
+#
 #~ msgid "Downloading image description..."
 #~ msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
 
+#
 #~ msgid "Dreambox DVD record"
 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
 
+#
 #~ msgid "Dreambox Keyboard Deutsch"
 #~ msgstr "Klawiatura Niemiecka"
 
+#
 #~ msgid "Edit IPKG source URL..."
 #~ msgstr "Edytuj URL źródła IPKG..."
 
+#
 #~ msgid "Edit current title"
 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
 
+#
 #~ msgid "Edit title..."
 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
 
+#
+#
+#~ msgid "Enable /hdd"
+#~ msgstr "Włącz katalog /hdd"
+
+#
 #~ msgid "Enable LAN"
 #~ msgstr "Włącza LAN"
 
+#
 #~ msgid "Enable WLAN"
 #~ msgstr "Włącz WLAN"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
 #~ "\n"
@@ -6219,57 +11211,156 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
 #~ "\n"
 
+#
 #~ msgid "Encrypted: %s"
 #~ msgstr "Zakodowana: %s"
 
+#
 #~ msgid "End"
 #~ msgstr "Koniec"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you experience any problems please contact\n"
+#~ "stephan@reichholf.net\n"
+#~ "\n"
+#~ "© 2006 - Stephan Reichholf"
+#~ msgstr ""
+#~ "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
+#~ "\n"
+#~ "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
+#~ "stephan@reichholf.net\n"
+#~ "\n"
+#~ "© 2006 - Stephan Reichholf"
+
+#
+#~ msgid "Enter Fast Forward at speed"
+#~ msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
+
+#
+#~ msgid "Enter Rewind at speed"
+#~ msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
+
+#
+#~ msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
+#~ msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
+
+#
+#~ msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
+#~ msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
+
+#
 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
 
+#
 #~ msgid "February"
 #~ msgstr "Luty"
 
+#
+#~ msgid "Filesystem Check..."
+#~ msgstr "Sprawdź system plików..."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
+#~ msgstr ""
+#~ "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  "
+#~ "USB flash'era."
+
+#
 #~ msgid "Fix USB stick"
 #~ msgstr "Napraw pamięć USB"
 
+#
 #~ msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
 #~ msgstr "Nastepujące zadania będą wykonane po kontynuacji!"
 
+#
 #~ msgid "Following tasks will be done after you press continue."
 #~ msgstr "Poniższe zadania zostaną wykonane po kontunuacji"
 
+#
 #~ msgid "Font size"
 #~ msgstr "Rozmiar fontu"
 
+#
+#~ msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
+#~ msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
+
+#
+#~ msgid "Fritz!Box FON IP address"
+#~ msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
+
+#
+#~ msgid "Function not yet implemented"
+#~ msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
+
+#
 #~ msgid "Games / Plugins"
 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
 
+#
 #~ msgid "General AC3 delay"
 #~ msgstr "Główne opóźnienie AC3"
 
+#
 #~ msgid "General PCM delay"
 #~ msgstr "Główne opóźnienie PCM"
 
+#
 #~ msgid "Genre:"
 #~ msgstr "Gatunek:"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Growlee allows your Dreambox to send short messages using the growl "
+#~ "protocol\n"
+#~ "like Recording started notifications to a PC running a growl client"
+#~ msgstr ""
+#~ "Growlee pozwala Dreamboxowi na wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych "
+#~ "przy użyciu protokołu growl\n"
+#~ "jak np rozpoczęcie nagrywania zgłoszone do komputera z uruchomionym "
+#~ "klientem growl"
+
+#
 #~ msgid "Here is a small overview of the available icon states."
 #~ msgstr "Przegląd dostępnych stanów ikon"
 
+#
 #~ msgid "How to handle found crashlogs:"
 #~ msgstr "Jak wykorzystać znalezione crashlogi:"
 
+#
 #~ msgid "IMDb Details Plugin"
 #~ msgstr "Plugin IMDb"
 
+#
+#~ msgid "If you can see this page, please press OK."
+#~ msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
+
+#
+#~ msgid "Image flash utility"
+#~ msgstr "Narzędzia flash'a"
+
+#
+#~ msgid "Image-Upgrade"
+#~ msgstr " Aktualizacja Image'a"
+
+#
+#~ msgid "Initialization..."
+#~ msgstr "Inicjalizacja..."
+
+#
 #~ msgid "Install local IPKG"
 #~ msgstr "Instaluj lokalny IPKG"
 
+#
 #~ msgid "Install software updates..."
 #~ msgstr "Instaluj aktualizacje oprogramowania..."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Install/\n"
 #~ "Remove"
@@ -6277,69 +11368,126 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Instalacja/\n"
 #~ "Kasowanie"
 
+#
+#~ msgid "Integrated Ethernet"
+#~ msgstr "Zintegrowany Ethernet"
+
+#
+#~ msgid "Integrated Wireless"
+#~ msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
+
+#
 #~ msgid "Interface: %s"
 #~ msgstr "Interfejs: %s"
 
+#
+#~ msgid "Interfaces"
+#~ msgstr "Interfejs"
+
+#
+#~ msgid "Invert display"
+#~ msgstr "Odwróć wyświetlanie"
+
+#
 #~ msgid "January"
 #~ msgstr "Styczeń"
 
+#
 #~ msgid "July"
 #~ msgstr "Lipiec"
 
+#
 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
 
+#
 #~ msgid "June"
 #~ msgstr "Czerwiec"
 
+#
 #~ msgid "Keyboard English"
 #~ msgstr "Klawiatura Angielska"
 
+#
 #~ msgid "Keyboard..."
 #~ msgstr "Klawiatura..."
 
+#
+#~ msgid "Language..."
+#~ msgstr "Język..."
+
+#
 #~ msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
 #~ msgstr "Pozwól przeglądać/edytować pliki Dreamboxa"
 
+#
 #~ msgid "Load saved project from disk"
 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
 
+#
 #~ msgid "Main Setup"
 #~ msgstr "Główne Ustawienia"
 
+#
 #~ msgid "March"
 #~ msgstr "Marzec"
 
+#
 #~ msgid "Max. Bitrate: %s"
 #~ msgstr "Max. Bitrate: %s"
 
+#
 #~ msgid "May"
 #~ msgstr "Maj"
 
+#
 #~ msgid "Month"
 #~ msgstr "Miesiąc"
 
+#
 #~ msgid "Movie Menu"
 #~ msgstr "Menu filmu"
 
-#~ msgid "My TubePlayer"
-#~ msgstr "Odtwarzacz MyTube"
+#
+#
+#
+#
+#~ msgid "MyTube Player Main Screen..."
+#~ msgstr "MyTube - Strona Główna"
 
+#
 #~ msgid "MyTubeHistoryScreen..."
 #~ msgstr "Okno historii MyTube..."
 
-#~ msgid "MyTubePlayer"
-#~ msgstr "Odtwarzacz MyTube"
-
+#
 #~ msgid "MyTubeSuggestionsListScreen..."
 #~ msgstr "Okno Podpowiedzi MyTube..."
 
+#
 #~ msgid "Nameserver Setup..."
 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
 
+#
+#~ msgid "Network..."
+#~ msgstr "Sieć..."
+
+#
 #~ msgid "New DVD"
 #~ msgstr "Nowe DVD"
 
+#
+#~ msgid "New pin"
+#~ msgstr "Nowy pin"
+
+#
+#~ msgid "No 50 Hz, sorry. :("
+#~ msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
+
+#
+#~ msgid "No useable USB stick found"
+#~ msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "No working local networkadapter found.\n"
 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
@@ -6349,6 +11497,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
 #~ "skonfigurowana poprawnie."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless interface found.\n"
 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
@@ -6358,6 +11507,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
 #~ "interfejs sieci lokalnej."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless interface found.\n"
 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
@@ -6367,6 +11517,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
 #~ "urządzenie jest włączone."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless interface found.\n"
 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
@@ -6376,6 +11527,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em "
 #~ "oraz czy interfejs sieciowy jest włączony."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
@@ -6385,15 +11537,19 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność "
 #~ "konfiguracji sieci."
 
+#
 #~ msgid "No, let me choose default lists"
 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
 
+#
 #~ msgid "No, send them never."
 #~ msgstr "Nie, nigdy nie wysyłaj"
 
+#
 #~ msgid "November"
 #~ msgstr "Listopad"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
@@ -6403,24 +11559,39 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "sformatować i używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu "
 #~ "nacisnij przycisk OK."
 
+#
 #~ msgid "October"
 #~ msgstr "Październik"
 
+#
+#~ msgid "Online-Upgrade"
+#~ msgstr "Online - Aktualizacja"
+
+#
 #~ msgid "Other..."
 #~ msgstr "Inne..."
 
+#
 #~ msgid "Package details for: "
 #~ msgstr "Szczegóły paczki dla: "
 
+#
+#~ msgid "Page"
+#~ msgstr "Strona"
+
+#
 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
 #~ msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
 
+#
 #~ msgid "Play as PiP"
 #~ msgstr "Pokaż w oknie Pip"
 
+#
 #~ msgid "Play in Mainwindow"
 #~ msgstr "Pokaż na ekranie głównym"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
@@ -6430,6 +11601,11 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
 #~ "pilocie."
 
+#
+#~ msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
+#~ msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
 #~ "needed values.\n"
@@ -6439,6 +11615,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "odpowiednich wartości.\n"
 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
 #~ "needed values.\n"
@@ -6448,24 +11625,74 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "danych.\n"
 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
+#~ "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną "
+#~ "pamięć USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
+
+#
+#~ msgid "Please enter the old pin code"
+#~ msgstr "Wpisz stary kod pin"
+
+#
+#~ msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
+#~ msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
+
+#
 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
 
+#
 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
 #~ msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
 
+#
+#~ msgid "Please select target directory or medium"
+#~ msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
+
+#
 #~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
 #~ msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
 
+#
 #~ msgid "Plugin manager"
 #~ msgstr "Menadżer Pluginów"
 
+#
 #~ msgid "Plugin manager help..."
 #~ msgstr "Pomoc menadżera pluginów..."
 
+#
 #~ msgid "Plugin manager process information..."
 #~ msgstr "Informacja o procesach menadżera pluginów..."
 
+#
+#~ msgid "Port"
+#~ msgstr "Port"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not "
+#~ "change the default behaviour of enigma2 or values changed by yourself."
+#~ msgstr ""
+#~ "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
+#~ "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
+
+#
+#
+#
+#
+#~ msgid "Press OK to save changes!!!"
+#~ msgstr "Nacisnij OK aby zapisać zmiany!!!"
+
+#
+#~ msgid "Press OK to view full changelog"
+#~ msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
@@ -6479,9 +11706,23 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
 #~ "\n"
 
+#
+#~ msgid "RSS Feed URI"
+#~ msgstr "Adres serwisu RSS"
+
+#
+#~ msgid "Really delete this Interface?"
+#~ msgstr "Usunąć ten Interfejs?"
+
+#
 #~ msgid "Really delete this timer?"
 #~ msgstr "Usunąć ten timer?"
 
+#
+#~ msgid "Recording paths..."
+#~ msgstr "Ścieżki nagrywania..."
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
 #~ "now?"
@@ -6489,6 +11730,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
 #~ "ponownie teraz?"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
 #~ "restart now?"
@@ -6496,6 +11738,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
 #~ "ponownie teraz?"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
 #~ "shutdown now?"
@@ -6503,72 +11746,220 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
 #~ "ponownie teraz?"
 
+#
+#~ msgid "Reenter new pin"
+#~ msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
+
+#
 #~ msgid "Refresh"
 #~ msgstr "Odśwież"
 
+#
+#~ msgid "Remember service pin"
+#~ msgstr "Pamiętaj pin serwisu"
+
+#
+#~ msgid "Remember service pin cancel"
+#~ msgstr "Pamiętaj anulowanie pinu serwisu"
+
+#
 #~ msgid "Remounting stick partition..."
 #~ msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
 
+#
+#~ msgid "Remove the broken .NFI file?"
+#~ msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
+
+#
+#~ msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
+#~ msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
+
+#
 #~ msgid "Removeing"
 #~ msgstr "Kasowanie"
 
+#
+#~ msgid "Require Authorization"
+#~ msgstr "Wymagana autoryzacja"
+
+#
 #~ msgid "Restart your wireless interface"
 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
 
+#
 #~ msgid "Restore backups..."
 #~ msgstr "Przywróć kopie..."
 
+#
 #~ msgid "Restore running..."
 #~ msgstr "Przywracanie uruchomione..."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
+#~ "settings now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
+#~ "ustawienia teraz."
+
+#
+#~ msgid "Retrieving network information. Please wait..."
+#~ msgstr "Pobieranie informacji sieciowej. Proszę czekać..."
+
+#
+#~ msgid "SSL"
+#~ msgstr "SSL"
+
+#
+#~ msgid "SSL Encryption"
+#~ msgstr "SSL Kodowanie"
+
+#
+#~ msgid "Satteliteequipment"
+#~ msgstr "Wyposażenie satelity"
+
+#
 #~ msgid "Save current project to disk"
 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
 
+#
 #~ msgid "Save..."
 #~ msgstr "Zapisywanie..."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using "
+#~ "your WLAN USB Stick\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
+#~ "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using "
+#~ "your selected wireless device.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych AP i podłącz do nich używając "
+#~ "wybranego urządzenia bezprzewodowego.\n"
+
+#
+#
+#
+#
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Szukaj"
+
+#
 #~ msgid "Select IPKG source to edit..."
 #~ msgstr "Wybierz źródło IPKG aby edytować..."
 
+#
+#~ msgid "Select audio mode"
+#~ msgstr "Wybierz tryb audio"
+
+#
+#~ msgid "Select channel audio"
+#~ msgstr "Wybierz kanał audio"
+
+#
+#~ msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
+#~ msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
+
+#
 #~ msgid "Select files/folders to backup..."
 #~ msgstr "Wybierz pliki/katalogi dla kopii zapasowej..."
 
+#
+#~ msgid "Select image"
+#~ msgstr "Wybierz image"
+
+#
+#~ msgid "Select video input"
+#~ msgstr "Wybierz wejście Wideo"
+
+#
+#~ msgid "Selected source image"
+#~ msgstr "Wybierz image źródłowy"
+
+#
 #~ msgid "September"
 #~ msgstr "Wrzesień"
 
+#
+#~ msgid "Set as default Interface"
+#~ msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
+
+#
 #~ msgid "Set collection name"
 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
 
+#
 #~ msgid "Set menu background"
 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
 
+#
 #~ msgid "Show files from %s"
 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
 
+#
+#~ msgid "Skin..."
+#~ msgstr "Skiny..."
+
+#
 #~ msgid "Slovene"
 #~ msgstr "Słoweński"
 
+#
 #~ msgid "Software manager"
 #~ msgstr "Menadżer oprogramowania"
 
+#
 #~ msgid "Software manager..."
 #~ msgstr "Menadżer oprogramowania..."
 
+#
+#~ msgid "Somewhere else"
+#~ msgstr "Gdzie indziej"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Sorry your Backup destination does not exist\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please choose an other one."
+#~ msgstr ""
+#~ "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
+#~ "\n"
+#~ "Wybierz inną."
+
+#
 #~ msgid "Sort by Name"
 #~ msgstr "Sortuj po Nazwie"
 
+#
 #~ msgid "Start"
 #~ msgstr "Rozpocznij"
 
+#
 #~ msgid "Startwizard"
 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
 
+#
 #~ msgid "Step "
 #~ msgstr "Krok"
 
+#
+#~ msgid "Stereo"
+#~ msgstr "Stereo"
+
+#
+#~ msgid "Switch audio"
+#~ msgstr "Przełącz audio"
+
+#
 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
 #~ "\n"
@@ -6582,6 +11973,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "\n"
 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
 #~ "\n"
@@ -6595,6 +11987,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "\n"
 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
@@ -6602,6 +11995,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
 #~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
@@ -6611,12 +12005,104 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage ."
 #~ "NFI z serwera"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image "
+#~ "from the feed server and save it on the stick?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
+#~ "servera i zachować je na USB?"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure "
+#~ "that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at "
+#~ "your own risk!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
+#~ "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or "
+#~ "be corrupted!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc "
+#~ "niekompletny lub zepsuty!"
+
+#
+#~ msgid "The pin code has been changed successfully."
+#~ msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
+
+#
+#~ msgid "The pin codes you entered are different."
+#~ msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
+
+#
 #~ msgid "There is nothing to be done."
 #~ msgstr "Nie ma nic do wykonania"
 
+#
+#
+#
+#
+#~ msgid "There was an error getting the feed entries. Try again..."
+#~ msgstr "Bład podczas pobierania wpisów z YouTube. Powtórz jeszcze raz..."
+
+#
+#~ msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
+#~ msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
+#~ "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie "
+#~ "gwarantuje poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten "
+#~ "image w pamięci flash?"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image "
+#~ "to flash memory?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
+#~ "pamięć flash?"
+
+#
+#~ msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
+#~ msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
+
+#
+#~ msgid "This is unsupported at the moment."
+#~ msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "This setting controls the behaviour when a timer matches a found event."
+#~ msgstr ""
+#~ "To ustawienie kontroluje zachowanie gdy znajdzie szukaną frazę wydarzenia."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "This toggles the behaviour on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
+#~ "event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
+#~ "but add it disabled."
+#~ msgstr ""
+#~ "To zmienia zachowanie dla konfliktu timera. Jeśli AutoTimer znajdzie "
+#~ "konflikt dla wydarzenia z istniejącym timerem wtedy nie zignoruje go ale "
+#~ "doda jako wyłączony."
+
+#
+#~ msgid "Timeshift path..."
+#~ msgstr "Ścieżka timeshift..."
+
+#
 #~ msgid "Title:"
 #~ msgstr "Tytuł:"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
 #~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
@@ -6625,9 +12111,37 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz "
 #~ "go ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
+#~ "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable "
+#~ "USB stick.\n"
+#~ "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
+#~ "for 10 seconds.\n"
+#~ "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
+#~ "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
+#~ "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez "
+#~ "10 sekund.\n"
+#~ "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
+
+#
 #~ msgid "Type:"
 #~ msgstr "Typ:"
 
+#
+#~ msgid "USB"
+#~ msgstr "USB"
+
+#~ msgid ""
+#~ "USB stick wizard finished. Your dreambox will now restart with your new "
+#~ "image!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kreator pamięci USB zakończony. Twój dreambox z nowym image zostanie "
+#~ "zrestartowany!"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
 #~ "Please refer to the user manual.\n"
@@ -6637,6 +12151,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
 #~ "Błąd: "
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Undo\n"
 #~ "Install"
@@ -6644,6 +12159,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Cofnij\n"
 #~ "Instaluj"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Undo\n"
 #~ "Remove"
@@ -6651,30 +12167,75 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Cofnij\n"
 #~ "Usuń"
 
+#
+#~ msgid "Updates your receiver's software"
+#~ msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
+
+#
 #~ msgid "Upgrade"
 #~ msgstr "Aktualizuj"
 
+#
+#~ msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
+#~ msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
+
+#
 #~ msgid "Upgradeing"
 #~ msgstr "Aktualizowanie"
 
+#
+#~ msgid "Use domain/username for windows domains as username!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Użyj domeny/nazwy użytkownika dla domen windowsa jako nazwy użytkownika!"
+
+#
+#~ msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
+#~ msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
+
+#
 #~ msgid "VCR Switch"
 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
 
+#
 #~ msgid "VideoEnhancementPreview"
 #~ msgstr "Podgląd ustawień"
 
+#
 #~ msgid "VideoEnhancementSetup"
 #~ msgstr "Konfiguracja obrazu"
 
+#
 #~ msgid "View"
 #~ msgstr "Wyświetl"
 
+#
+#~ msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
+#~ msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
+
+#
 #~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
 #~ msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
 
-#~ msgid "Webinterface"
-#~ msgstr "Webinterfejs"
+#
+#~ msgid ""
+#~ "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
+#~ "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
+#~ "Please press OK to begin."
+#~ msgstr ""
+#~ "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
+#~ "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie "
+#~ "przełączony na 60hz.\n"
+#~ "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
+
+#
+#~ msgid "Webinterface: Edit Interface"
+#~ msgstr "Webinterfejs: Edycja"
 
+#
+#~ msgid "Webinterface: List of configured Interfaces"
+#~ msgstr "Webinterfejs: Lista skonfigurowanych interfejsów"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Welcome.\n"
 #~ "\n"
@@ -6690,21 +12251,71 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "\n"
 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
 
+#
 #~ msgid "What to do with sent crashlogs:"
 #~ msgstr "Co zrobić z wysłanymi crashlogami:"
 
+#
 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
 
+#
+#~ msgid "Wireless"
+#~ msgstr "Bezprzewodowy"
+
+#
+#~ msgid "Writing NFI image file to flash completed"
+#~ msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
+
+#
 #~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
 #~ msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
 
+#
 #~ msgid "Year:"
 #~ msgstr "Rok:"
 
+#
 #~ msgid "Yes, and don't ask again."
 #~ msgstr "Tak, i nie pytaj ponownie."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
+#~ "harddisk is not an option for you."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na "
+#~ "HDD nie jest możliwe."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in "
+#~ "the slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better "
+#~ "backup to the harddisk!\n"
+#~ "Please press OK to start the backup now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można "
+#~ "zweryfikować czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na "
+#~ "HDD!\n"
+#~ "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the "
+#~ "harddisk!\n"
+#~ "Please press OK to start the backup now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
+#~ "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
+#~ "backup now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "You need to define some keywords first!\n"
 #~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
@@ -6714,6 +12325,21 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
 #~ "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Do you want to set the pin now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
+
+#
+#~ msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
+#~ msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
 #~ "Please choose what you want to do next."
@@ -6721,6 +12347,19 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Your network configuration has been activated.\n"
+#~ "A second configured interface has been found.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Do you want to disable the second network interface?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
+#~ "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Your network is restarting.\n"
 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
@@ -6728,6 +12367,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
@@ -6735,6 +12375,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
@@ -6742,6 +12383,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
 #~ "Please choose what you want to do next."
@@ -6749,66 +12391,146 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
 
+#
 #~ msgid "Zap focus to Picture in Picture"
 #~ msgstr "Przełącz na okno Pip"
 
+#
 #~ msgid "Zap focus to main screen"
 #~ msgstr "Przełącz na ekran główny"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "are you sure you want to restore\n"
+#~ "following backup:\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
+#~ "następującą kopie:\n"
+
+#
+#~ msgid "assigned CAIds"
+#~ msgstr "Wyznaczone CAIds"
+
+#
+#~ msgid "assigned Services/Provider"
+#~ msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
+
+#
 #~ msgid "by Exif"
 #~ msgstr "przez Exif"
 
+#
 #~ msgid "cancel"
 #~ msgstr "skauj"
 
+#
+#~ msgid "choose destination directory"
+#~ msgstr "Wybierz folder docelowy"
+
+#
 #~ msgid "color"
 #~ msgstr "kolor"
 
+#
 #~ msgid "edit Interface"
 #~ msgstr "Edycja Interfejsu"
 
+#
+#~ msgid "enigma2 and network"
+#~ msgstr "Enigma2 i sieć"
+
+#
 #~ msgid "equal to Socket A"
 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
 
+#
+#~ msgid "exceeds dual layer medium!"
+#~ msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
+
+#
+#~ msgid "exit network adapter setup menu"
+#~ msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
+
+#
+#~ msgid "failed"
+#~ msgstr "Zawiódł"
+
+#
 #~ msgid "font face"
 #~ msgstr "font face"
 
+#
 #~ msgid "full /etc directory"
 #~ msgstr "Pełen folder /etc"
 
+#
 #~ msgid "headline"
 #~ msgstr "nagłówek"
 
+#
+#~ msgid "hidden network"
+#~ msgstr "ukryta sieć"
+
+#
 #~ msgid "hidden..."
 #~ msgstr "Ukryty..."
 
+#
 #~ msgid "highlighted button"
 #~ msgstr "podświetlone przyciski"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "incoming call!\n"
+#~ "%s calls on %s!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Przychodząca rozmowa!\n"
+#~ "%s rozmowy włączone %s!"
+
+#
 #~ msgid "list of configured Interfaces"
 #~ msgstr "Lista Interfejsów..."
 
+#
 #~ msgid "loopthrough to socket A"
 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
 
+#
 #~ msgid "multi"
 #~ msgstr "Multi"
 
+#
 #~ msgid "no Picture found"
 #~ msgstr "Nie znaleziono obrazka"
 
+#
 #~ msgid "no module"
 #~ msgstr "Brak modułu"
 
+#
 #~ msgid "ok"
 #~ msgstr "OK"
 
+#
 #~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
 #~ msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
 
+#
+#~ msgid "open virtual keyboard input help"
+#~ msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
+
+#
 #~ msgid "rebooting..."
 #~ msgstr "restatrowanie..."
 
+#~ msgid "redirect notifications to Growl"
+#~ msgstr "przekierowanie powiadomień do Growl"
+
+#
+#~ msgid "required medium type:"
+#~ msgstr "Wymagany średni typ:"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "scan done!\n"
 #~ "%d services found!"
@@ -6816,6 +12538,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Skanowanie skończone!\n"
 #~ "%d znalezionych serwisów!"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "scan done!\n"
 #~ "No service found!"
@@ -6823,6 +12546,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "scan done!\n"
 #~ "One service found!"
@@ -6830,6 +12554,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
 #~ "%d services found!"
@@ -6837,17 +12562,42 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
 #~ "%d znalezionych serwisów!"
 
+#
+#~ msgid "select .NFI flash file"
+#~ msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
+
+#
+#~ msgid "select image from server"
+#~ msgstr "Wybierz plik z serwera"
+
+#
+#~ msgid "service pin"
+#~ msgstr "Pin serwisu"
+
+#
+#~ msgid "setup pin"
+#~ msgstr "Pin ustawień"
+
+#
 #~ msgid "show first tag"
 #~ msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
 
+#
 #~ msgid "show second tag"
 #~ msgstr "pokaż drugą etykietę"
 
+#
 #~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
 #~ msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
 
+#
 #~ msgid "text"
 #~ msgstr "Tekst"
 
+#
+#~ msgid "until restart"
+#~ msgstr "Aż do startu"
+
+#
 #~ msgid "year"
 #~ msgstr "rok"