teletext.cpp: invert have_pts
[enigma2.git] / po / pl.po
old mode 100755 (executable)
new mode 100644 (file)
index ec61ba5..717ca44
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,17 +7,110 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-06-18 13:17+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-06-16 14:39+0100\n"
-"Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-18 23:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-08 11:43+0100\n"
+"Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-msgid " "
+msgid ""
+"\n"
+"Advanced options and settings."
+msgstr ""
+"\n"
+"Zaawansowane opcje i ustawienia."
+
+msgid ""
+"\n"
+"After pressing OK, please wait!"
+msgstr ""
+"\n"
+"Po wciśnięciu OK czekaj!"
+
+msgid ""
+"\n"
+"Backup your Dreambox settings."
+msgstr ""
+"\n"
+"Kopia ustawień Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Edit the upgrade source address."
+msgstr ""
+"\n"
+"Edytuj adres aktualizacji."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Enigma2 will restart after the restore"
+msgstr ""
+"\n"
+"Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
+
+msgid ""
+"\n"
+"Online update of your Dreambox software."
+msgstr ""
+"\n"
+"Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Press OK on your remote control to continue."
+msgstr ""
+"\n"
+"Wciśnij OK aby kontynuować."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Restore your Dreambox settings."
+msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć ustawienia Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Restore your Dreambox with a new firmware."
+msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Restore your backups by date."
+msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć kopie według daty."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Scan for local packages and install them."
+msgstr ""
+"\n"
+"Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Select your backup device.\n"
+"Current device: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Wybierz urządzenie do kopii.\n"
+"Aktualne urządzenie: "
+
+msgid ""
+"\n"
+"View, install and remove available or installed packages."
 msgstr ""
+"\n"
+"Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
+
+msgid " "
+msgstr " "
 
 msgid "#000000"
 msgstr "#000000"
@@ -53,9 +146,17 @@ msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #, python-format
+msgid "%d jobs are running in the background!"
+msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
+
+#, python-format
 msgid "%d min"
 msgstr "%d min"
 
+#, python-format
+msgid "%d services found!"
+msgstr "%d znalezionych serwisów!"
+
 msgid "%d.%B %Y"
 msgstr "%d.%B %Y"
 
@@ -80,11 +181,26 @@ msgstr "(puste)"
 msgid "(show optional DVD audio menu)"
 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
 
+msgid "* Only available if more than one interface is active."
+msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
+
+msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
+msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
+
+msgid ".NFI Download failed:"
+msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
+
+msgid ""
+".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
+msgstr ""
+"Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
+"flashować tym image'm!"
+
 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
-msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
+msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
 
 msgid "/var directory"
-msgstr "katalog /var"
+msgstr "Katalog /var"
 
 msgid "0"
 msgstr "0"
@@ -102,7 +218,7 @@ msgid "1.2"
 msgstr "1.2"
 
 msgid "12V output"
-msgstr "12V wyjście"
+msgstr "Wyjście 12V"
 
 msgid "13 V"
 msgstr "13 V"
@@ -187,22 +303,22 @@ msgid ""
 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
 "Do you want to keep your version?"
 msgstr ""
-"Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od instalacji.\n"
+"Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
 "Czy zachować aktualną wersję?"
 
 msgid ""
 "A finished record timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
 msgstr ""
-"Zakończone nagrywanie chce ustawić twojego\n"
+"Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
 
 msgid ""
 "A finished record timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
 msgstr ""
-"Zakończone nagrywanie chce wyłączyć\n"
-"twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
+"Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
+"Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
 
 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
@@ -219,7 +335,7 @@ msgid ""
 "A recording is currently running.\n"
 "What do you want to do?"
 msgstr ""
-"Nagrywanie w toku.\n"
+"Nagrywanie w toku...\n"
 "Co chcesz zrobić?"
 
 msgid ""
@@ -242,7 +358,7 @@ msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
 msgstr ""
-"Wyłącznik czasowy chce ustawić twojego\n"
+"Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
 
 msgid ""
@@ -250,7 +366,7 @@ msgid ""
 "your Dreambox. Shutdown now?"
 msgstr ""
 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
-"twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
+"Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
 
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
@@ -274,12 +390,6 @@ msgstr "AC3 domyślnie"
 msgid "AC3 downmix"
 msgstr "AC3 downmix"
 
-msgid "AGC"
-msgstr "AGC"
-
-msgid "AGC:"
-msgstr "AGC:"
-
 msgid "About"
 msgstr "O tunerze..."
 
@@ -289,6 +399,9 @@ msgstr "Informacje o tunerze..."
 msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
 
+msgid "Action:"
+msgstr "Akcja:"
+
 msgid "Activate Picture in Picture"
 msgstr "Aktywuj PiP"
 
@@ -301,8 +414,11 @@ msgstr "Ustawienia adaptera"
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
+msgid "Add Bookmark"
+msgstr "Dodaj zakładkę"
+
 msgid "Add a mark"
-msgstr "Dodaj zaznaczone"
+msgstr "Dodaj znacznik"
 
 msgid "Add a new title"
 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
@@ -310,8 +426,8 @@ msgstr "Dodaj nowy tytuł"
 msgid "Add timer"
 msgstr "Dodaj timer"
 
-msgid "Add title..."
-msgstr "Dodaję tytuł..."
+msgid "Add title"
+msgstr "Dodaj tytuł"
 
 msgid "Add to bouquet"
 msgstr "Dodaj do bukietu"
@@ -333,9 +449,15 @@ msgstr ""
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Zaawansowane Opcje"
+
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
 
+msgid "Advanced restore"
+msgstr "Zaawansowane przywracanie"
+
 msgid "After event"
 msgstr "Po wydarzeniu"
 
@@ -343,17 +465,18 @@ msgid ""
 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
 msgstr ""
-"Gdy kreator zostanie zakończony , możesz ochronić pojedyncze serwisy. "
-"Nakierować ręcznie Dreamboxa jak to zrobić."
+"Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
+"dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
+"Dreamboxa."
 
-msgid "Album:"
-msgstr "Album:"
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
 
 msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
-msgid "All..."
-msgstr "Wszystkie..."
+msgid "All Satellites"
+msgstr "Wszystkie satelity"
 
 msgid "Alpha"
 msgstr "Przezroczystość"
@@ -362,33 +485,30 @@ msgid "Alternative radio mode"
 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
 
 msgid "Alternative services tuner priority"
-msgstr "Alternatywny priorytet tunera usług"
+msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
 
 msgid "An empty filename is illegal."
-msgstr "Pusta nazwa pliku jest nielegalna."
+msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
 
-#, python-format
-msgid "An error has occured. (%s)"
-msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
+msgid "An unknown error occured!"
+msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
 
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabski"
 
 msgid ""
-"Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
-"Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
+"Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
-"Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
+"Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
 "\n"
 
 msgid ""
-"Are you sure you want to enable your local network?\n"
-"\n"
+"Are you sure you want to delete\n"
+"following backup:\n"
 msgstr ""
-"Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
-"\n"
+"Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
+"tą kopię zapasową:\n"
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
@@ -397,8 +517,22 @@ msgstr ""
 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
 "\n"
 
-msgid "Artist:"
-msgstr "Artysta:"
+msgid ""
+"Are you sure you want to restore\n"
+"following backup:\n"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
+"daną kopię:\n"
+
+msgid ""
+"Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
+"Enigma2 will restart after the restore"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
+"Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
+
+msgid "Artist"
+msgstr "Artysta"
 
 msgid "Ask before shutdown:"
 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
@@ -415,9 +549,18 @@ msgstr "Dźwięk"
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Opcje Dźwięku..."
 
+msgid "Author: "
+msgstr "Autor: "
+
+msgid "Authoring mode"
+msgstr "Tryb autoringu"
+
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
+msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
+msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
+
 msgid "Auto scart switching"
 msgstr "Auto przełączanie scart"
 
@@ -427,6 +570,9 @@ msgstr "Automatycznie"
 msgid "Automatic Scan"
 msgstr "Automatyczne skanowanie"
 
+msgid "Available format variables"
+msgstr "Dostępne zmienne formatu"
+
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
@@ -445,17 +591,35 @@ msgstr "BER:"
 msgid "Back"
 msgstr "Powrót"
 
+msgid "Background"
+msgstr "Tło"
+
 msgid "Backup"
-msgstr "Kopia"
+msgstr "Kopia zapasowa"
 
 msgid "Backup Location"
-msgstr "Lokalizacja kopii"
+msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
 
 msgid "Backup Mode"
-msgstr "Tryb kopii"
+msgstr "Tryb kopii zapasowej"
+
+msgid "Backup done."
+msgstr "Kopia skończona."
+
+msgid "Backup failed."
+msgstr "Kopia nieudana."
 
 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
-msgstr "Kopia ukończona. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
+msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
+
+msgid "Backup running"
+msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona"
+
+msgid "Backup running..."
+msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona..."
+
+msgid "Backup system settings"
+msgstr "Kopia ustawień systemowych"
 
 msgid "Band"
 msgstr "Pasmo"
@@ -467,31 +631,34 @@ msgid "Begin time"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
-msgstr "Zachowanie 'przerwy' gdy zatrzymany"
+msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
 
 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
 
 msgid "Behavior when a movie is started"
-msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
+msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
 
 msgid "Behavior when a movie is stopped"
-msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
+msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
 
 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
-msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
+msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
+
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "Zakładki"
 
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
-msgid "Burn"
-msgstr "Wypal"
-
 msgid "Burn DVD"
 msgstr "Wypal DVD"
 
-msgid "Burn To DVD..."
-msgstr "Wypalanie DVD..."
+msgid "Burn existing image to DVD"
+msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
+
+msgid "Burn to DVD..."
+msgstr "Nagrywanie na DVD..."
 
 msgid "Bus: "
 msgstr "Bus:"
@@ -499,7 +666,10 @@ msgstr "Bus:"
 msgid ""
 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
 "displayed."
-msgstr "Poprzez wciśnięcie OK na pilocie, pasek info będzie wyświetlany."
+msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
+
+msgid "C"
+msgstr "C"
 
 msgid "C-Band"
 msgstr "Pasmo C"
@@ -507,6 +677,9 @@ msgstr "Pasmo C"
 msgid "CF Drive"
 msgstr "Karta CF"
 
+msgid "CI assignment"
+msgstr ""
+
 msgid "CVBS"
 msgstr "CVBS"
 
@@ -514,7 +687,7 @@ msgid "Cable"
 msgstr "Kablówka"
 
 msgid "Cache Thumbnails"
-msgstr "Przechowuj strony"
+msgstr "Przechowuj miniatury"
 
 msgid "Call monitoring"
 msgstr "Monitor rozmów"
@@ -522,6 +695,9 @@ msgstr "Monitor rozmów"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
+msgid "Cannot parse feed directory"
+msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
+
 msgid "Capacity: "
 msgstr "Pojemność:"
 
@@ -534,6 +710,9 @@ msgstr "Hiszpański"
 msgid "Change bouquets in quickzap"
 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
 
+msgid "Change dir."
+msgstr "Zmień katalog"
+
 msgid "Change pin code"
 msgstr "Zmień kod pin"
 
@@ -544,14 +723,17 @@ msgid "Change service pins"
 msgstr "Zmień piny serwisowe"
 
 msgid "Change setup pin"
-msgstr "Zmień pin instalatora"
+msgstr "Zmień pin ustawień"
 
 msgid "Channel"
-msgstr "Kanał"
+msgstr "Wybierz kanał"
 
 msgid "Channel Selection"
 msgstr "Wybór kanału"
 
+msgid "Channel not in services list"
+msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
+
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanał:"
 
@@ -571,11 +753,17 @@ msgid "Check"
 msgstr "Sprawdź"
 
 msgid "Checking Filesystem..."
-msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
+msgstr "Sprawdź System Plików..."
 
 msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Wybierz tuner"
 
+msgid "Choose backup files"
+msgstr "Wybierz pliki do kopii"
+
+msgid "Choose backup location"
+msgstr "Wybierz miejsce kopii"
+
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Wybierz bukiet"
 
@@ -585,8 +773,17 @@ msgstr "Wybierz źródło"
 msgid "Choose target folder"
 msgstr "Wybierz folder docelowy"
 
+msgid "Choose upgrade source"
+msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
+
 msgid "Choose your Skin"
-msgstr "Wybierz swój skin"
+msgstr "Wybierz Skina"
+
+msgid "Circular left"
+msgstr "Kołój w lewo"
+
+msgid "Circular right"
+msgstr "Kołój w prawo"
 
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Czyść"
@@ -612,6 +809,12 @@ msgstr "Poziom kodu HP"
 msgid "Coderate LP"
 msgstr "Poziom kodu LP"
 
+msgid "Collection name"
+msgstr "Nazwa kolekcji"
+
+msgid "Collection settings"
+msgstr "Ustawienia kolekcji"
+
 msgid "Color Format"
 msgstr "Format kolorów"
 
@@ -619,14 +822,23 @@ msgid "Command execution..."
 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
 
 msgid "Command order"
-msgstr "Wydawanie poleceń"
+msgstr "Kolejność poleceń"
 
 msgid "Committed DiSEqC command"
-msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
+msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
 
 msgid "Common Interface"
 msgstr "Moduł Dostępu"
 
+msgid "Common Interface Assignment"
+msgstr "Zadania Modułu CI"
+
+msgid "CommonInterface"
+msgstr "Moduł CI"
+
+msgid "Communication"
+msgstr "Komunikacja"
+
 msgid "Compact Flash"
 msgstr "Compact Flash"
 
@@ -634,37 +846,25 @@ msgid "Compact flash card"
 msgstr "Karta Compact flash"
 
 msgid "Complete"
-msgstr "Ukończono"
-
-msgid "Configuration Mode"
-msgstr "Tryb konfiguracji"
-
-msgid "Configure your internal LAN"
-msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
+msgstr "Zakończ"
 
-msgid "Configure your internal LAN again"
-msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
+msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
+msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
 
-msgid "Configure your wireless LAN"
-msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
+msgid "Config"
+msgstr "Config"
 
-msgid "Configure your wireless LAN again"
-msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
+msgid "Configuration Mode"
+msgstr "Tryb konfiguracji"
 
 msgid "Configuring"
 msgstr "Konfigurowanie"
 
-msgid "Confirm"
-msgstr "Zatwierdź"
-
 msgid "Conflicting timer"
 msgstr "Konflikt timera"
 
-msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
-msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
-
-msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
-msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
+msgid "Connected to"
+msgstr "Podłączony do"
 
 msgid "Connected to Fritz!Box!"
 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
@@ -685,17 +885,40 @@ msgstr ""
 msgid "Constellation"
 msgstr "Konstelacja"
 
+msgid "Content does not fit on DVD!"
+msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
+
+msgid "Continue in background"
+msgstr "Kontynuuj w tle"
+
 msgid "Continue playing"
 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
 
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
+msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
+msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
+
+msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
+msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
+
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
+msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
+
+msgid "Create DVD-ISO"
+msgstr "Stwórz DVD-ISO"
+
 msgid "Create movie folder failed"
-msgstr "Tworzenie katalogu filmu nieudane"
+msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
+
+#, python-format
+msgid "Creating directory %s failed."
+msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
 
 msgid "Creating partition failed"
-msgstr "Tworzenie partycji nieudane"
+msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
 
 msgid "Croatian"
 msgstr "Chorwacki"
@@ -719,17 +942,20 @@ msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
 
 msgid "Customize"
-msgstr "Przystosuj"
+msgstr "Konfiguracja"
 
 msgid "Cut"
 msgstr "Wytnij"
 
 msgid "Cutlist editor..."
-msgstr "Edytor wyciętej listy..."
+msgstr "Edytor cięcia filmu..."
 
 msgid "Czech"
 msgstr "Czeski"
 
+msgid "D"
+msgstr "D"
+
 msgid "DHCP"
 msgstr "DHCP"
 
@@ -739,23 +965,11 @@ msgstr "DVB-S"
 msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
-msgid "DVD ENTER key"
-msgstr "DVD przycisk ENTER"
-
 msgid "DVD Player"
-msgstr "Odtważacz DVD"
-
-msgid "DVD down key"
-msgstr "DVD przycisk dół"
-
-msgid "DVD left key"
-msgstr "DVD przycisk lewo"
+msgstr "Odtwarzacz DVD"
 
-msgid "DVD right key"
-msgstr "DVD przycisk prawo"
-
-msgid "DVD up key"
-msgstr "DVD przycisk góra"
+msgid "DVD media toolbox"
+msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
 
 msgid "Danish"
 msgstr "Duński"
@@ -766,6 +980,9 @@ msgstr "Data"
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Głębokie Czuwanie"
 
+msgid "Default Settings"
+msgstr "Ustawienia Domyślne"
+
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Standardowa lista serwisów"
 
@@ -776,13 +993,13 @@ msgid "Delay"
 msgstr "Opóźnienie"
 
 msgid "Delete"
-msgstr "Skasuj"
+msgstr "Usuń"
 
 msgid "Delete entry"
-msgstr "Skasuj wstęp"
+msgstr "Skasuj wpis"
 
 msgid "Delete failed!"
-msgstr "Kasowanie nieudane!"
+msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -795,6 +1012,15 @@ msgstr ""
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
+msgid "Deselect"
+msgstr "Odznacz"
+
+msgid "Destination directory"
+msgstr "Katalog docelowy"
+
+msgid "Details"
+msgstr "Szczegóły"
+
 msgid "Detected HDD:"
 msgstr "Wykryto Hdd:"
 
@@ -810,14 +1036,18 @@ msgstr "DiSEqC A/B"
 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
 
-msgid "DiSEqC Mode"
-msgstr "Tryb DiSEqC"
-
 msgid "DiSEqC mode"
 msgstr "Tryb DiSEqC"
 
 msgid "DiSEqC repeats"
-msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
+msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
+
+msgid "Direct playback of linked titles without menu"
+msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
+
+#, python-format
+msgid "Directory %s nonexistent."
+msgstr "Katalog %s nie istnieje"
 
 msgid "Disable"
 msgstr "Wyłącz"
@@ -828,6 +1058,9 @@ msgstr "Wyłącz PiP"
 msgid "Disable Subtitles"
 msgstr "Wyłącz napisy"
 
+msgid "Disable timer"
+msgstr "Wyłącz timer"
+
 msgid "Disabled"
 msgstr "Wyłączone"
 
@@ -850,36 +1083,41 @@ msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
 msgid "Display 4:3 content as"
 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
 
+msgid "Display >16:9 content as"
+msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
+
 msgid "Display Setup"
-msgstr "Ustawienia LCD"
+msgstr "Ustawienia OLED"
+
+msgid "Display and Userinterface"
+msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
 
+#, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
-"the plugin \""
+"the plugin \"%s\"?"
 msgstr ""
-"Czy naprawdę chcesz usunąć\n"
-"plugin \""
+"Czy chcesz USUNĄĆ\n"
+"plugina \"%s\"?"
 
 msgid ""
 "Do you really want to check the filesystem?\n"
 "This could take lots of time!"
 msgstr ""
 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
-"To może długo potrwać!"
+"Czynność może zająć dużo czasu!"
 
 #, python-format
 msgid "Do you really want to delete %s?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
 
+#, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to download\n"
-"the plugin \""
+"the plugin \"%s\"?"
 msgstr ""
-"Czy naprawdę chcesz pobrać\n"
-"plugin \""
-
-msgid "Do you really want to exit?"
-msgstr "Czy chcesz wyjść?"
+"Czy chcesz ściągnąć\n"
+"plugina \"%s\" ?"
 
 msgid ""
 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
@@ -888,13 +1126,27 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
 
+#, python-format
+msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
+
+#, python-format
+msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
+
 msgid ""
 "Do you want to backup now?\n"
 "After pressing OK, please wait!"
 msgstr ""
-"Czy chcesz zrobić teraz kopię?\n"
+"Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
 
+msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
+msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
+
+msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
+msgstr "Kontynuować instalowane lub kasowanie wybranych pluginów?\n"
+
 msgid "Do you want to do a service scan?"
 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
 
@@ -902,10 +1154,25 @@ msgid "Do you want to do another manual service scan?"
 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
 
 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
-msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w twoim Dreamboxie?"
+msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
+
+msgid "Do you want to install default sat lists?"
+msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
+
+msgid "Do you want to install the package:\n"
+msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
 
 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
-msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
+msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
+
+msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
+msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
+
+msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
+msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
+
+msgid "Do you want to remove the package:\n"
+msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
 
 msgid "Do you want to restore your settings?"
 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
@@ -913,15 +1180,21 @@ msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
 msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
 
+msgid "Do you want to update your Dreambox?"
+msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
+
 msgid ""
 "Do you want to update your Dreambox?\n"
 "After pressing OK, please wait!"
 msgstr ""
-"Czy chcesz zaktualizować swojego Dreamboxa?\n"
+"Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
 
+msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
+msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
+
 msgid "Do you want to view a tutorial?"
-msgstr "Czy chcesz zobaczyć podręcznik?"
+msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
 
 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
@@ -934,11 +1207,24 @@ msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
 
+#, python-format
+msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
+msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
+
+msgid "Download"
+msgstr "Ładuj"
+
+msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
+msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
+
 msgid "Download Plugins"
 msgstr "Pobierz pluginy"
 
+msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
+msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
+
 msgid "Downloadable new plugins"
-msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
+msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
 
 msgid "Downloadable plugins"
 msgstr "Pluginy do pobrania"
@@ -947,7 +1233,10 @@ msgid "Downloading"
 msgstr "Pobieranie..."
 
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
-msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
+msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
+
+msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
+msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
 
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holenderski"
@@ -960,16 +1249,25 @@ msgstr "Wybór EPG"
 
 #, python-format
 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
-msgstr "BŁĄD - skanowanie nieudane (%s)!"
+msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
 
 msgid "East"
 msgstr "Wschód"
 
+msgid "Edit"
+msgstr "Edytuj"
+
 msgid "Edit DNS"
 msgstr "Edytuj DNS"
 
-msgid "Edit current title"
-msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
+msgid "Edit IPKG source URL..."
+msgstr "Edytuj URL źródła IPKG..."
+
+msgid "Edit Title"
+msgstr "Edytuj Tytuł"
+
+msgid "Edit chapters of current title"
+msgstr "Edycja rozdziału"
 
 msgid "Edit services list"
 msgstr "Edytuj listę serwisów"
@@ -978,13 +1276,13 @@ msgid "Edit settings"
 msgstr "Edytuj ustawienia"
 
 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
-msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreambox.\n"
+msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
 
 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
-msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreambox.\n"
+msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
 
-msgid "Edit title..."
-msgstr "Edytuję tytuł..."
+msgid "Edit title"
+msgstr "Edytuj tytuł"
 
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
@@ -995,24 +1293,14 @@ msgstr "Włącz"
 msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
 
-msgid "Enable LAN"
-msgstr "Włącza LAN"
-
-msgid "Enable WLAN"
-msgstr "Włącz WLAN"
-
 msgid "Enable multiple bouquets"
-msgstr "Aktywuj tryb wielu bukietów"
+msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
 
 msgid "Enable parental control"
-msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
+msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
 
-msgid ""
-"Enable the local network of your Dreambox.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
-"\n"
+msgid "Enable timer"
+msgstr "Włącz timer"
 
 msgid "Enabled"
 msgstr "Włączone"
@@ -1023,17 +1311,17 @@ msgstr "Szyfrowanie"
 msgid "Encryption Key"
 msgstr "Klucz szyfrujący"
 
+msgid "Encryption Keytype"
+msgstr "Typ klucza kodowania"
+
 msgid "Encryption Type"
 msgstr "Typ szyfrowania"
 
-msgid "End"
-msgstr "Koniec"
-
 msgid "End time"
 msgstr "Czas zakończenia"
 
 msgid "EndTime"
-msgstr "Koniec czasu"
+msgstr "Czas zakończenia"
 
 msgid "English"
 msgstr "Angielski"
@@ -1062,7 +1350,13 @@ msgid "Enter Fast Forward at speed"
 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
 
 msgid "Enter Rewind at speed"
-msgstr "Przejdź do przewijania bardzo szybko"
+msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
+
+msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
+msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
+
+msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
+msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
 
 msgid "Enter main menu..."
 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
@@ -1073,6 +1367,9 @@ msgstr "Wpisz Pin serwisu"
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
+msgid "Error executing plugin"
+msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Error: %s\n"
@@ -1088,29 +1385,35 @@ msgid "Everything is fine"
 msgstr "Wszystko jest OK"
 
 msgid "Execution Progress:"
-msgstr "Wyknywanie procesu:"
+msgstr "Wykonywanie procesu:"
 
 msgid "Execution finished!!"
-msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
+msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
+
+msgid "Exif"
+msgstr "Exif"
 
 msgid "Exit"
 msgstr "Wyjście"
 
 msgid "Exit editor"
-msgstr "Wyjdx z edytora"
+msgstr "Opuść edytor"
 
 msgid "Exit the wizard"
-msgstr "Wyjdź z kreatora"
+msgstr "Opuść kreator"
 
 msgid "Exit wizard"
-msgstr "Zamknij kreatora"
-
-msgid "Exit wizard and configure later manually"
-msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
+msgstr "Opuść kreatora"
 
 msgid "Expert"
 msgstr "Ekspert"
 
+msgid "Extended Networksetup Plugin..."
+msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
+
+msgid "Extended Setup..."
+msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
+
 msgid "Extensions"
 msgstr "Rozszerzenia"
 
@@ -1118,7 +1421,7 @@ msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
 
 msgid "Factory reset"
-msgstr "Ustawienia Fabryczne"
+msgstr "Ustawienia fabryczne"
 
 msgid "Failed"
 msgstr "Błąd"
@@ -1130,7 +1433,7 @@ msgid "Fast DiSEqC"
 msgstr "Szybki DiSEqC"
 
 msgid "Fast Forward speeds"
-msgstr "Szybkości przewijania"
+msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
 
 msgid "Fast epoch"
 msgstr "Szybka epoka"
@@ -1139,10 +1442,10 @@ msgid "Favourites"
 msgstr "Ulubione"
 
 msgid "Filesystem Check..."
-msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
+msgstr "Sprawdź system plików..."
 
 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
-msgstr "System plików zawiera błędy nie do naprawienia"
+msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
 
 msgid "Finetune"
 msgstr "Strojenie"
@@ -1150,12 +1453,36 @@ msgstr "Strojenie"
 msgid "Finished"
 msgstr "Skończone"
 
+msgid "Finished configuring your network"
+msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
+
+msgid "Finished restarting your network"
+msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
+
 msgid "Finnish"
 msgstr "Fiński"
 
+msgid ""
+"First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
+msgstr ""
+"Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
+"flash'era."
+
+msgid "Flash"
+msgstr "Flash"
+
+msgid "Flashing failed"
+msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
+
+msgid "Format"
+msgstr "Format"
+
 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
 
+msgid "Frame size in full view"
+msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
+
 msgid "French"
 msgstr "Francuski"
 
@@ -1177,6 +1504,9 @@ msgstr "Pią"
 msgid "Friday"
 msgstr "Piątek"
 
+msgid "Frisian"
+msgstr "Fryzyjski"
+
 msgid "Fritz!Box FON IP address"
 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
 
@@ -1188,7 +1518,7 @@ msgid "Fsck failed"
 msgstr "Fsck zawiódł"
 
 msgid "Function not yet implemented"
-msgstr "Funkcja jeszcze nie wprowadzona"
+msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
 
 msgid ""
 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
@@ -1200,8 +1530,20 @@ msgstr ""
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brama"
 
-msgid "Genre:"
-msgstr "Gatunek:"
+msgid "General AC3 Delay"
+msgstr "Główne opóźnienie AC3"
+
+msgid "General AC3 delay"
+msgstr "Główne opóźnienie AC3"
+
+msgid "General PCM Delay"
+msgstr "Główne opóźnienie PCM"
+
+msgid "General PCM delay"
+msgstr "Główne opóźnienie PCM"
+
+msgid "Genre"
+msgstr "Gatunek"
 
 msgid "German"
 msgstr "Niemiecki"
@@ -1236,14 +1578,23 @@ msgstr "Ustawienia dysku twardego"
 msgid "Harddisk standby after"
 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
 
+msgid "Hidden network SSID"
+msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
+
 msgid "Hierarchy Information"
 msgstr "Informacja hierarchii"
 
 msgid "Hierarchy mode"
 msgstr "Tryb hierarchii"
 
+msgid "High bitrate support"
+msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
+
+msgid "Horizontal"
+msgstr "Pozioma [H]"
+
 msgid "How many minutes do you want to record?"
-msgstr "Ile minut chcesz nagrać?"
+msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
 
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Węgierski"
@@ -1251,6 +1602,12 @@ msgstr "Węgierski"
 msgid "IP Address"
 msgstr "Adres IP"
 
+msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
+msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
+
+msgid "ISO path"
+msgstr "Ścieżka ISO"
+
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandzki"
 
@@ -1262,7 +1619,7 @@ msgid ""
 "your scart connection. Press OK to return."
 msgstr ""
 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
-"twoim połączeniem. Naciśnij OK aby wrócić."
+"Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
 
 msgid ""
 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
@@ -1275,7 +1632,7 @@ msgid ""
 "step.\n"
 "If you are happy with the result, press OK."
 msgstr ""
-"Jeśli twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
+"Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
 "wartości.\n"
@@ -1285,8 +1642,11 @@ msgstr ""
 "kolejnym kroku.\n"
 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
 
+msgid "Image flash utility"
+msgstr "Narzędzia flash'a"
+
 msgid "Image-Upgrade"
-msgstr "Image - Aktualizacja"
+msgstr " Aktualizacja Image'a"
 
 msgid "In Progress"
 msgstr "W toku"
@@ -1308,7 +1668,7 @@ msgid "Infobar timeout"
 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
 
 msgid "Information"
-msgstr "Informacja"
+msgstr "Informacje"
 
 msgid "Init"
 msgstr "Init"
@@ -1323,7 +1683,38 @@ msgid "Initializing Harddisk..."
 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
 
 msgid "Input"
-msgstr "Wejście"
+msgstr "Info"
+
+msgid "Install"
+msgstr "Instalacja"
+
+msgid "Install a new image with a USB stick"
+msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
+
+msgid "Install a new image with your web browser"
+msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
+
+msgid "Install local IPKG"
+msgstr "Instaluj lokalny IPKG"
+
+msgid "Install or remove finished."
+msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
+
+msgid "Install settings, skins, software..."
+msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
+
+msgid "Install software updates..."
+msgstr "Instaluj aktualizacje oprogramowania..."
+
+msgid ""
+"Install/\n"
+"Remove"
+msgstr ""
+"Instalacja/\n"
+"Kasowanie"
+
+msgid "Installation finished."
+msgstr "Instalacja zakończona."
 
 msgid "Installing"
 msgstr "Instalowanie"
@@ -1346,8 +1737,11 @@ msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
 msgid "Integrated Ethernet"
 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
 
+msgid "Integrated Wireless"
+msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
+
 msgid "Intermediate"
-msgstr "Pośredni"
+msgstr "Pośrednia"
 
 msgid "Internal Flash"
 msgstr "Wewnętrzny Flash"
@@ -1355,11 +1749,18 @@ msgstr "Wewnętrzny Flash"
 msgid "Invalid Location"
 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
 
+#, python-format
+msgid "Invalid directory selected: %s"
+msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
+
 msgid "Inversion"
 msgstr "Inversja"
 
 msgid "Invert display"
-msgstr "Odwróć wyświetlacz"
+msgstr "Odwróć wyświetlanie"
+
+msgid "Ipkg"
+msgstr "Ipkg"
 
 msgid "Italian"
 msgstr "Włoski"
@@ -1367,13 +1768,13 @@ msgstr "Włoski"
 msgid "Job View"
 msgstr "Podgląd zajęć"
 
-msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
-msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
-
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Po prostu skaluj"
 
+msgid "Keyboard"
+msgstr ""
+
 msgid "Keyboard Map"
 msgstr "Mapa klawiatury"
 
@@ -1410,12 +1811,18 @@ msgstr "Ostatnia prędkość"
 msgid "Latitude"
 msgstr "Szerokość geogr."
 
+msgid "Latvian"
+msgstr "Łotewski"
+
 msgid "Leave DVD Player?"
-msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
+msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
 
 msgid "Left"
 msgstr "Lewo"
 
+msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
+msgstr "Pozwól przeglądać/edytować pliki Dreamboxa"
+
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
 msgid "Letterbox"
 msgstr "Letterbox"
@@ -1426,21 +1833,33 @@ msgstr "Limit wschodni"
 msgid "Limit west"
 msgstr "Limit zachodni"
 
+msgid "Limited character set for recording filenames"
+msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
+
 msgid "Limits off"
-msgstr "Wyłącz limity"
+msgstr "Limity wyłaczonyy"
 
 msgid "Limits on"
-msgstr "Włącz limity"
+msgstr "Limity właczony"
 
 msgid "Link:"
 msgstr "Łącze:"
 
+msgid "Linked titles with a DVD menu"
+msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
+
 msgid "List of Storage Devices"
 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
 
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litewski"
 
+msgid "Load"
+msgstr "Otwórz"
+
+msgid "Load Length of Movies in Movielist"
+msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
+
 msgid "Local Network"
 msgstr "Sieć lokalna"
 
@@ -1448,16 +1867,19 @@ msgid "Location"
 msgstr "Lokalizacja"
 
 msgid "Lock:"
-msgstr "Blokada:"
+msgstr "Block:"
+
+msgid "Log results to harddisk"
+msgstr "Wyniki Loga na HDD"
 
 msgid "Long Keypress"
-msgstr "Długie naciskanie"
+msgstr "Długie naciskanie klawisza"
 
 msgid "Longitude"
 msgstr "Długość geogr."
 
 msgid "MMC Card"
-msgstr "Karta mmc"
+msgstr "Karta MMC"
 
 msgid "MORE"
 msgstr "Więcej"
@@ -1469,19 +1891,25 @@ msgid "Mainmenu"
 msgstr "Menu Główne"
 
 msgid "Make this mark an 'in' point"
-msgstr "Zrób to zaznaczenie jako wewnętrzny punkt"
+msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
 
 msgid "Make this mark an 'out' point"
-msgstr "Zrób to zaznaczenie jako zewnętrzny punkt"
+msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
 
 msgid "Make this mark just a mark"
-msgstr "Zrób to zaznaczenie po prostu zaznaczeniem"
+msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
+
+msgid "Manage your receiver's software"
+msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
 
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Ręczne skanowanie"
 
 msgid "Manual transponder"
-msgstr "Ręczny transponder"
+msgstr "Własny transponder"
+
+msgid "Manufacturer"
+msgstr "Producent"
 
 msgid "Margin after record"
 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
@@ -1490,17 +1918,26 @@ msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
 
 msgid "Media player"
-msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
+msgstr "Odtwarzacz"
 
 msgid "MediaPlayer"
 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
 
+msgid "Medium is not a writeable DVD!"
+msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
+
+msgid "Medium is not empty!"
+msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
+
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
+msgid "Message..."
+msgstr "Wiadomość..."
+
 msgid "Mkfs failed"
 msgstr "Mkfs zawiódł"
 
@@ -1543,6 +1980,9 @@ msgstr "Menu listy filmów"
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Multi EPG"
 
+msgid "Multimedia"
+msgstr "Multimedia"
+
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
 
@@ -1558,6 +1998,10 @@ msgstr "N/A"
 msgid "NEXT"
 msgstr "Następny"
 
+msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
+msgstr ""
+"Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
+
 msgid "NOW"
 msgstr "Teraz"
 
@@ -1575,14 +2019,17 @@ msgid "Nameserver %d"
 msgstr "Nameserver %d"
 
 msgid "Nameserver Setup"
-msgstr "Ustawienia Nameserver"
+msgstr "Konfiguracja Nameserver"
 
 msgid "Nameserver settings"
-msgstr "Ustawienia serwera nazw"
+msgstr "Ustawienia nameserver"
 
 msgid "Netmask"
 msgstr "Maska sieci"
 
+msgid "Network"
+msgstr "Sieć"
+
 msgid "Network Configuration..."
 msgstr "Konfiguracja sieci..."
 
@@ -1602,10 +2049,10 @@ msgid "Network setup"
 msgstr "Ustawienia sieci"
 
 msgid "Network test"
-msgstr "Test połaczenia sieciowego"
+msgstr "Test połączenia sieciowego"
 
 msgid "Network test..."
-msgstr "Test połączenia sieciowego..."
+msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
 
 msgid "Network..."
 msgstr "Sieć..."
@@ -1617,10 +2064,7 @@ msgid "NetworkWizard"
 msgstr "Kreator sieci"
 
 msgid "New"
-msgstr "Nowy"
-
-msgid "New DVD"
-msgstr "Nowe DVD"
+msgstr "Nowe"
 
 msgid "New pin"
 msgstr "Nowy pin"
@@ -1634,14 +2078,20 @@ msgstr "Następny"
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
+msgid "No (supported) DVDROM found!"
+msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
+
 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
 
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
 
+msgid "No Networks found"
+msgstr "Nie znaleziono sieci"
+
 msgid "No backup needed"
-msgstr "Kopia jest nie potrzebna"
+msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
 
 msgid ""
 "No data on transponder!\n"
@@ -1650,6 +2100,15 @@ msgstr ""
 "Brak danych na transponderze!\n"
 "(Koniec czasu czytania PAT)"
 
+msgid "No description available."
+msgstr "Brak dostępnego opisu."
+
+msgid "No details for this image file"
+msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
+
+msgid "No displayable files on this medium found!"
+msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
+
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
 
@@ -1671,15 +2130,21 @@ msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
 msgid "No satellite frontend found!!"
 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
 
+msgid "No tags are set on these movies."
+msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
+
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
-msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby uzywac go z pozycjonerem diseqc!"
+msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
 
 msgid ""
 "No tuner is enabled!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
 msgstr ""
 "Brak włączonego tunera!\n"
-"Ustaw swój tuner przed rozpoczęciem skanowania."
+"Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
+
+msgid "No useable USB stick found"
+msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
 
 msgid ""
 "No valid service PIN found!\n"
@@ -1687,7 +2152,7 @@ msgid ""
 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
 msgstr ""
 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
-"czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
+"Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
 
 msgid ""
@@ -1700,49 +2165,46 @@ msgstr ""
 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
 
 msgid ""
-"No working local networkadapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
+"No working local network adapter found.\n"
+"Please verify that you have attached a network cable and your network is "
 "configured correctly."
 msgstr ""
-"Nie znaleziono działającej sieci.\n"
-"Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
-"skonfigurowana poprawnie."
+"Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
+"Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
+"skonfigurowana."
 
 msgid ""
-"No working wireless interface found.\n"
-" Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
-"you local network interface."
+"No working wireless network adapter found.\n"
+"Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
+"network is configured correctly."
 msgstr ""
-"Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
-"Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
-"interfejs sieci lokalnej."
+"Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
+"Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
+"dobrze skonfigurowana."
 
 msgid ""
-"No working wireless networkadapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
-"Network is configured correctly."
+"No working wireless network interface found.\n"
+" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
+"your local network interface."
 msgstr ""
-"Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
-"Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz poprawność "
-"konfiguracji sieci."
+"Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
+" Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
+"lokalny interfejs sieciowy."
 
 msgid "No, but restart from begin"
-msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
+msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
 
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "Nie, nie rób nic."
 
 msgid "No, just start my dreambox"
-msgstr "Nie, tylko włącz mojego dreamboxa"
-
-msgid "No, let me choose default lists"
-msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
+msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
 
 msgid "No, scan later manually"
 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
 
 msgid "None"
-msgstr "Żaden"
+msgstr "Brak"
 
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
 msgid "Nonlinear"
@@ -1767,10 +2229,10 @@ msgid ""
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
 msgstr ""
 "Nic do skanowania!\n"
-"Ustaw swój tuner przed rozpoczeciem skanowania."
+"Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
 
 msgid "Now Playing"
-msgstr "Teraz odtwarzane"
+msgstr "Odtwarzane"
 
 msgid ""
 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
@@ -1790,6 +2252,9 @@ msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "Ustawienia OSD"
 
+msgid "OSD visibility"
+msgstr "Przezroczystość"
+
 msgid "Off"
 msgstr "Wyłącz"
 
@@ -1802,24 +2267,30 @@ msgstr "Jeden"
 msgid "Online-Upgrade"
 msgstr "Online - Aktualizacja"
 
+msgid "Only Free scan"
+msgstr "Skanuj tylko FTA"
+
 msgid "Orbital Position"
 msgstr "Pozycja orbitalna"
 
-msgid "Other..."
-msgstr "Inne..."
-
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
 msgid "PIDs"
 msgstr "Pidy"
 
+msgid "Package details for: "
+msgstr "Szczegóły paczki dla: "
+
 msgid "Package list update"
 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
 
 msgid "Packet management"
 msgstr "Zarządzanie pakietem"
 
+msgid "Packet manager"
+msgstr "Menadżer pakietów"
+
 msgid "Page"
 msgstr "Strona"
 
@@ -1827,6 +2298,9 @@ msgstr "Strona"
 msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
 
+msgid "Parent Directory"
+msgstr "Katalog nadrzędny"
+
 msgid "Parental control"
 msgstr "Kontrola rodzicielska"
 
@@ -1845,6 +2319,9 @@ msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
 msgid "PiPSetup"
 msgstr "Ustawienia PiP"
 
+msgid "PicturePlayer"
+msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
+
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
 msgid "Pillarbox"
 msgstr "Pillarbox"
@@ -1856,10 +2333,19 @@ msgid "Pin code needed"
 msgstr "Potrzebny kod pin"
 
 msgid "Play"
-msgstr "Play"
+msgstr "Odtwarzaj"
+
+msgid "Play Audio-CD..."
+msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
+
+msgid "Play DVD"
+msgstr "Odtwórz DVD"
+
+msgid "Play Music..."
+msgstr "Odtwórz Muzykę..."
 
 msgid "Play recorded movies..."
-msgstr "Odtwarzaj nagrane filmy..."
+msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
 
 msgid "Please Reboot"
 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
@@ -1867,18 +2353,15 @@ msgstr "Proszę uruchom ponownie"
 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
 
-msgid ""
-"Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
-"Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
-"in wireless network support"
-msgstr ""
-"Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
-"ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
-"pilocie."
-
 msgid "Please change recording endtime"
 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
 
+msgid "Please check your network settings!"
+msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
+
+msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
+msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
+
 msgid "Please choose an extension..."
 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
 
@@ -1889,22 +2372,11 @@ msgid "Please choose the default services lists you want to install."
 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
 
 msgid ""
-"Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
-"needed values.\n"
-"When you are ready please press OK to continue."
-msgstr ""
-"Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
-"odpowiednich wartości.\n"
-"Aby kontynuować naciśnij OK."
-
-msgid ""
-"Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
-"needed values.\n"
-"When you are ready please press OK to continue."
+"Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
+"target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
 msgstr ""
-"Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
-"danych.\n"
-"Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
+"Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
+"USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
 
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
@@ -1913,7 +2385,7 @@ msgid "Please enter a name for the new bouquet"
 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
 
 msgid "Please enter a name for the new marker"
-msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zaznaczenia"
+msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
 
 msgid "Please enter a new filename"
 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
@@ -1921,6 +2393,9 @@ msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
 
+msgid "Please enter name of the new directory"
+msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
+
 msgid "Please enter the correct pin code"
 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
 
@@ -1928,16 +2403,29 @@ msgid "Please enter the old pin code"
 msgstr "Wpisz stary kod pin"
 
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
-msgstr "Proszę podążaj za instrukcjami na TV"
+msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
+
+msgid ""
+"Please note that the previously selected media could not be accessed and "
+"therefore the default directory is being used instead."
+msgstr ""
+"Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
+"katalogu."
+
+msgid "Please press OK to continue."
+msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
 
 msgid "Please press OK!"
 msgstr "Wciśnij OK!"
 
+msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
+msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
+
 msgid "Please select a playlist to delete..."
-msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
+msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
 
 msgid "Please select a playlist..."
-msgstr "Wybierz playliste..."
+msgstr "Wybierz playlistę..."
 
 msgid "Please select a subservice to record..."
 msgstr "Wybierz subserwis..."
@@ -1945,11 +2433,14 @@ msgstr "Wybierz subserwis..."
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
 
-msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
-msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
+msgid "Please select medium to use as backup location"
+msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
+
+msgid "Please select tag to filter..."
+msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
 
-msgid "Please select keyword to filter..."
-msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
+msgid "Please select target directory or medium"
+msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
 
 msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
@@ -1972,12 +2463,37 @@ msgstr ""
 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
 
+msgid ""
+"Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
+"the OK button."
+msgstr ""
+"W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
+"OK."
+
+msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
+msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
+
+msgid "Please wait while scanning is in progress..."
+msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
+
+msgid "Please wait while we configure your network..."
+msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
+
+msgid "Please wait while your network is restarting..."
+msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
+
+msgid "Please wait..."
+msgstr "Proszę czekać..."
+
 msgid "Please wait... Loading list..."
 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
 
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Przeglądarka pluginów"
 
+msgid "Plugin manager"
+msgstr "Menadżer Pluginów"
+
 msgid "Plugins"
 msgstr "Pluginy"
 
@@ -2033,7 +2549,14 @@ msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
 
 msgid "Press OK to activate the settings."
-msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
+msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
+
+msgid "Press OK to edit the settings."
+msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
+
+#, python-format
+msgid "Press OK to get further details for %s"
+msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
 
 msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
@@ -2041,24 +2564,21 @@ msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
 
-msgid ""
-"Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
-"Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
-"Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
-" Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne z "
-"Dreamboxem.\n"
-"Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
-"\n"
-
 msgid "Prev"
 msgstr "Poprzedni"
 
+msgid "Preview menu"
+msgstr "Podgląd menu"
+
 msgid "Primary DNS"
 msgstr "Pierwszy DNS"
 
+msgid "Priority"
+msgstr "Priorytet konwertera"
+
+msgid "Properties of current title"
+msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
+
 msgid "Protect services"
 msgstr "Ochrona serwisów"
 
@@ -2074,6 +2594,12 @@ msgstr "Provider do skanowania"
 msgid "Providers"
 msgstr "Providerzy"
 
+msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
+msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
+
+msgid "Quick"
+msgstr "Szybko"
+
 msgid "Quickzap"
 msgstr "Szybkie przełączanie"
 
@@ -2093,52 +2619,53 @@ msgid "Radio"
 msgstr "Radio"
 
 msgid "Ram Disk"
-msgstr "Dysk ramu"
+msgstr "Ram Dysk"
+
+msgid "Random"
+msgstr "Losowo"
 
 msgid "Really close without saving settings?"
-msgstr "Naprawdę wyjść bez zapisywania ustawień?"
+msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
 
 msgid "Really delete done timers?"
 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
 
-msgid "Really delete this timer?"
-msgstr "Usunąć ten timer?"
-
 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
 
+msgid "Really reboot now?"
+msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
+
+msgid "Really restart now?"
+msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
+
+msgid "Really shutdown now?"
+msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
+
+msgid "Reboot"
+msgstr "Restart"
+
 msgid "Reception Settings"
 msgstr "Ustawienia powitania"
 
 msgid "Record"
 msgstr "Nagraj"
 
+#, python-format
+msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
+msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
+
 msgid "Recorded files..."
 msgstr "Nagrane pliki..."
 
 msgid "Recording"
 msgstr "Nagrywanie"
 
-msgid ""
-"Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
-"now?"
-msgstr ""
-"Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
-"ponownie teraz?"
-
-msgid ""
-"Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
-"now?"
-msgstr ""
-"Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
-"ponownie teraz?"
+msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
+msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
 
-msgid ""
-"Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
-"now?"
-msgstr ""
-"Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
-"ponownie teraz?"
+msgid "Recordings"
+msgstr "Nagrania"
 
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
@@ -2152,21 +2679,50 @@ msgstr "Wartość odświeżania"
 msgid "Refresh rate selection."
 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
 
+msgid "Reload"
+msgstr "Przeładuj"
+
+msgid "Remove"
+msgstr "Skasuj"
+
+msgid "Remove Bookmark"
+msgstr "Usuń zakładkę"
+
 msgid "Remove Plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
 
 msgid "Remove a mark"
-msgstr "Usuń zaznaczenie"
+msgstr "Usuń znacznik"
 
 msgid "Remove currently selected title"
 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
 
+msgid "Remove finished."
+msgstr "Usuwanie zakończone."
+
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
 
+msgid "Remove the broken .NFI file?"
+msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
+
+msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
+msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
+
+msgid "Remove timer"
+msgstr "Usuń timer"
+
 msgid "Remove title"
 msgstr "Usuń tytuł"
 
+msgid "Removing"
+msgstr "Usuwanie"
+
+#, python-format
+msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
+msgstr ""
+"Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
+
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
 
@@ -2174,7 +2730,7 @@ msgid "Repeat"
 msgstr "Powtórz"
 
 msgid "Repeat Type"
-msgstr "Typ powtórzeń"
+msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
 
 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
@@ -2185,11 +2741,14 @@ msgstr "Powtarzaj"
 msgid "Reset"
 msgstr "Resetuj"
 
+msgid "Reset and renumerate title names"
+msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
+
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozdzielczość"
 
 msgid "Restart"
-msgstr "Restartuj"
+msgstr "Restart"
 
 msgid "Restart GUI"
 msgstr "Restartuj GUI"
@@ -2204,14 +2763,23 @@ msgid "Restart test"
 msgstr "Restart testu"
 
 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
-msgstr "Restaty adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
-
-msgid "Restart your wireless interface"
-msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
+msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
 
 msgid "Restore"
 msgstr "Przywróć"
 
+msgid "Restore backups..."
+msgstr "Przywróć kopie..."
+
+msgid "Restore running"
+msgstr "Przywracanie uruchomione"
+
+msgid "Restore running..."
+msgstr "Przywracanie uruchomione..."
+
+msgid "Restore system settings"
+msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
+
 msgid ""
 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
 "settings now."
@@ -2242,13 +2810,13 @@ msgid "Return to previous service"
 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
 
 msgid "Rewind speeds"
-msgstr "Przewiń prędkości"
+msgstr "Prędkości przewijania w tył"
 
 msgid "Right"
 msgstr "Prawo"
 
 msgid "Rolloff"
-msgstr "Wyłącz rolowanie"
+msgstr "Rolloff"
 
 msgid "Rotor turning speed"
 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
@@ -2269,7 +2837,7 @@ msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
 msgid "Sat"
-msgstr "Sat"
+msgstr "Sob"
 
 msgid "Sat / Dish Setup"
 msgstr "Ustawienia anteny"
@@ -2278,7 +2846,7 @@ msgid "Satellite"
 msgstr "Satelita"
 
 msgid "Satellite Equipment Setup"
-msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
+msgstr "Zaawansowane ustawienia"
 
 msgid "Satellites"
 msgstr "Satelity"
@@ -2286,17 +2854,20 @@ msgstr "Satelity"
 msgid "Satfinder"
 msgstr "Miernik sygnału"
 
+msgid "Sats"
+msgstr "Satelity"
+
+msgid "Satteliteequipment"
+msgstr "Wyposażenie satelity"
+
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
-msgid "Save Playlist"
-msgstr "Zachowaj Playliste"
-
-msgid "Save current project to disk"
-msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
+msgid "Save"
+msgstr "Zapisz"
 
-msgid "Save..."
-msgstr "Zapisywanie..."
+msgid "Save Playlist"
+msgstr "Zachowaj Playlistę"
 
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Tryb skalowania"
@@ -2304,6 +2875,9 @@ msgstr "Tryb skalowania"
 msgid "Scan "
 msgstr "Skanuj"
 
+msgid "Scan Files..."
+msgstr "Skanuj Pliki..."
+
 msgid "Scan QAM128"
 msgstr "Skanuj QAM128"
 
@@ -2371,8 +2945,8 @@ msgid ""
 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
 "WLAN USB Stick\n"
 msgstr ""
-"Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych Access Piontów i połącz się z nim "
-"przy użyciu WLAN USB Stick\n"
+"Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
+"nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
 
 msgid ""
 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
@@ -2385,17 +2959,26 @@ msgstr "Szukaj na wschód"
 msgid "Search west"
 msgstr "Szukaj na zachód"
 
+msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
+msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
+
 msgid "Secondary DNS"
 msgstr "Drugi DNS"
 
 msgid "Seek"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
+msgid "Select"
+msgstr "Wybierz"
+
 msgid "Select HDD"
 msgstr "Wybierz HDD"
 
+msgid "Select IPKG source to edit..."
+msgstr "Wybierz źródło IPKG aby edytować..."
+
 msgid "Select Location"
-msgstr "Wybierz Lokalizację"
+msgstr "Wybierz lokalizację"
 
 msgid "Select Network Adapter"
 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
@@ -2407,25 +2990,55 @@ msgid "Select audio mode"
 msgstr "Wybierz tryb audio"
 
 msgid "Select audio track"
-msgstr "Wybierz ścieżke audio"
+msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
 
 msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
 
+msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
+msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
+
+msgid "Select files/folders to backup..."
+msgstr "Wybierz pliki/katalogi dla kopii zapasowej..."
+
+msgid "Select image"
+msgstr "Wybierz image"
+
+msgid "Select provider to add..."
+msgstr ""
+
 msgid "Select refresh rate"
 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
 
+msgid "Select service to add..."
+msgstr ""
+
 msgid "Select video input"
 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
 
+msgid "Select video input with up/down buttons"
+msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
+
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Wybierz tryb wideo"
 
+msgid "Selected source image"
+msgstr "Wybierz image źródłowy"
+
+msgid "Send DiSEqC"
+msgstr "Wyślij DiSEqC"
+
+msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
+msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
+
+msgid "Seperate titles with a main menu"
+msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
+
 msgid "Sequence repeat"
-msgstr "Potwórka sekwencji"
+msgstr "Powtórka sekwencji"
 
 msgid "Service"
-msgstr "Informacja o serwisie"
+msgstr "Informacje o serwisie..."
 
 msgid "Service Scan"
 msgstr "Skanowanie serwisu"
@@ -2443,7 +3056,7 @@ msgid ""
 "Service invalid!\n"
 "(Timeout reading PMT)"
 msgstr ""
-"Serwis nieważny!\n"
+"Serwis niewłaściwy!\n"
 "(Koniec czasu czytania PMT)"
 
 msgid ""
@@ -2464,11 +3077,20 @@ msgstr ""
 "Sprawdź konfigurację tunera!"
 
 msgid "Serviceinfo"
-msgstr "Info serwisowe"
+msgstr "Info o serwisie"
 
 msgid "Services"
 msgstr "Serwisy"
 
+msgid "Set Voltage and 22KHz"
+msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
+
+msgid "Set as default Interface"
+msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
+
+msgid "Set interface as default Interface"
+msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
+
 msgid "Set limits"
 msgstr "Ustaw limity"
 
@@ -2488,7 +3110,7 @@ msgid "Show WLAN Status"
 msgstr "Pokaż status WLAN"
 
 msgid "Show blinking clock in display during recording"
-msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
+msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
 
 msgid "Show infobar on channel change"
 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
@@ -2524,7 +3146,10 @@ msgid "Similar broadcasts:"
 msgstr "Podobne transmisje:"
 
 msgid "Simple"
-msgstr "Proste"
+msgstr "Prosta"
+
+msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
+msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
 
 msgid "Single"
 msgstr "Jeden"
@@ -2541,11 +3166,17 @@ msgstr "Jeden transponder"
 msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
 
+msgid "Skin..."
+msgstr "Skiny..."
+
+msgid "Skins"
+msgstr "Skiny"
+
 msgid "Sleep Timer"
-msgstr "Wyłącznik czasowy"
+msgstr "Wyłącznik Czasowy"
 
 msgid "Sleep timer action:"
-msgstr "Akcja wyłącznika:"
+msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
 
 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
@@ -2558,7 +3189,22 @@ msgid "Slow"
 msgstr "Wolno"
 
 msgid "Slow Motion speeds"
-msgstr "Prędkości wolnego ruchu"
+msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
+
+msgid "Software"
+msgstr "Oprogramowanie"
+
+msgid "Software manager"
+msgstr "Menadżer oprogramowania"
+
+msgid "Software manager..."
+msgstr "Menadżer oprogramowania..."
+
+msgid "Software restore"
+msgstr "Przywracanie oprogramowania"
+
+msgid "Software update"
+msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
 
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
@@ -2566,22 +3212,47 @@ msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
 msgid "Somewhere else"
 msgstr "Gdzie indziej"
 
+msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
+msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
+
+msgid "Sorry no backups found!"
+msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
+
 msgid ""
 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
 "\n"
 "Please choose an other one."
 msgstr ""
-"Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii nie istnieje\n"
+"Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
 "\n"
 "Wybierz inną."
 
+msgid ""
+"Sorry your backup destination is not writeable.\n"
+"Please choose an other one."
+msgstr ""
+"Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
+"Wybierz inne miejsce."
+
+msgid "Sorry, no Details available!"
+msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
+
+msgid ""
+"Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
+"\n"
+"Please choose another one."
+msgstr ""
+"Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
+"\n"
+"Wybierz inne miejsce."
+
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort A-Z"
 msgstr "Sortuj od A-Z"
 
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort Time"
-msgstr "Czas sortowania"
+msgstr "Sortuj po czasie"
 
 msgid "Sound"
 msgstr "Dźwięk"
@@ -2601,9 +3272,6 @@ msgstr "Czuwanie"
 msgid "Standby / Restart"
 msgstr "Czuwanie / Restart"
 
-msgid "Start"
-msgstr "Rozpocznij"
-
 msgid "Start from the beginning"
 msgstr "Rozpocznij od początku"
 
@@ -2611,16 +3279,13 @@ msgid "Start recording?"
 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
 
 msgid "Start test"
-msgstr "Zacznij test"
+msgstr "Testuj"
 
 msgid "StartTime"
-msgstr "czas rozpoczęcia"
+msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
 msgid "Starting on"
-msgstr "Rozpocznij na"
-
-msgid "Step "
-msgstr "Krok"
+msgstr "Rozpocznij od"
 
 msgid "Step east"
 msgstr "Krok na wschód"
@@ -2638,10 +3303,10 @@ msgid "Stop Timeshift?"
 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
 
 msgid "Stop current event and disable coming events"
-msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
+msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
 
 msgid "Stop current event but not coming events"
-msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
+msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
 
 msgid "Stop playing this movie?"
 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
@@ -2649,6 +3314,12 @@ msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
 msgid "Stop test"
 msgstr "Zakończ test"
 
+msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
+msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
+
+msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
+msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
+
 msgid "Store position"
 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
 
@@ -2701,66 +3372,87 @@ msgstr ""
 "additional translations made by SileliS® :)\n"
 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
 
+msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
+msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
+
 msgid "TV System"
 msgstr "System TV"
 
+msgid "Table of content for collection"
+msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
+
+msgid "Tag 1"
+msgstr "Oznaczenie 1"
+
+msgid "Tag 2"
+msgstr "Oznaczenie 2"
+
+msgid "Tags"
+msgstr "Oznaczenia"
+
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Naziemny"
 
 msgid "Terrestrial provider"
 msgstr "Naziemny provider"
 
+msgid "Test DiSEqC settings"
+msgstr "Test ustawień DiSEqC"
+
+msgid "Test Type"
+msgstr "Typ Testu"
+
 msgid "Test mode"
 msgstr "Tryb testowy"
 
 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
-msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
+msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
 
 msgid "Test-Messagebox?"
-msgstr "Testowa Informacja?"
+msgstr "Informacja testowa?"
 
 msgid ""
-"Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-"\n"
-"Your local LAN internet connection is working now.\n"
-"\n"
-"Please press OK to continue."
+"Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
+"Please press OK to start using your Dreambox."
 msgstr ""
-"Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
-"\n"
-"Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
-"\n"
-"Nacisnij OK aby kontynuować."
+"Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
+"Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
 
 msgid ""
-"Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-"\n"
-"Your wireless internet connection is working now.\n"
-"\n"
-"Please press OK to continue."
+"The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
+"create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
+"players) instead?"
 msgstr ""
-"Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
-"\n"
-"Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
-"\n"
-"Aby kontynuować naciśnij OK."
+"Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
+"chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
+"stacjonarnych czytnikach DVD."
 
 msgid ""
-"Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-"Please press OK to start using your Dreambox."
+"The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
+"the feed server and save it on the stick?"
 msgstr ""
-"Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
-"Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
+"Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
+"servera i zachować je na USB?"
+
+msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
+msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
 
+#, python-format
 msgid ""
-"Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
-"Please press OK to start using you Dreambox."
+"The following device was found:\n"
+"\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Do you want to write the USB flasher to this stick?"
 msgstr ""
-"dziękuję za uzycie kreatora. Twój tuner jest juz gotowy do użycia.\n"
-"Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
+"Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
+"\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
 
-msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
-msgstr "Kopia nieudana. Wybierz inna lokalizacje kopii."
+msgid "The following files were found..."
+msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
 
 msgid ""
 "The input port should be configured now.\n"
@@ -2781,9 +3473,28 @@ msgstr ""
 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
 
+msgid ""
+"The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
+"you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
+"risk!"
+msgstr ""
+"Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
+"pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
+
+msgid ""
+"The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
+"corrupted!"
+msgstr ""
+"Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
+"lub zepsuty!"
+
 msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
 
+#, python-format
+msgid "The path %s already exists."
+msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
+
 msgid "The pin code has been changed successfully."
 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
 
@@ -2793,6 +3504,10 @@ msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
 msgid "The pin codes you entered are different."
 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
 
+#, python-format
+msgid "The results have been written to %s."
+msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
+
 msgid "The sleep timer has been activated."
 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
 
@@ -2806,11 +3521,14 @@ msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it."
 msgstr ""
+"Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
+"Proszę go zainstalować."
 
 msgid ""
 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
 msgstr ""
-"Kreator może utworzyć kopie twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
+"Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
+"teraz?"
 
 msgid "The wizard is finished now."
 msgstr "Kreator zakończony."
@@ -2828,11 +3546,48 @@ msgstr ""
 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
 "Czy kontynuować?"
 
+msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
+msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
+
+#, python-format
+msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
+msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
+
+msgid ""
+"This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
+"work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
+msgstr ""
+"Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
+"poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
+"flash?"
+
+msgid ""
+"This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
+"flash memory?"
+msgstr ""
+"Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
+"pamięć flash?"
+
+msgid ""
+"This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
+"content on the disc."
+msgstr ""
+"Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
+"nosniku."
+
+#, python-format
+msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
+msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
+
+#, python-format
+msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
+msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
+
 msgid "This is step number 2."
 msgstr "To jest krok numer 2."
 
 msgid "This is unsupported at the moment."
-msgstr "To jest nie obsługiwane w tym momencie."
+msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
 
 msgid ""
 "This test checks for configured Nameservers.\n"
@@ -2894,11 +3649,14 @@ msgid "Three"
 msgstr "Trzy"
 
 msgid "Threshold"
-msgstr "Przedsionek"
+msgstr "Próg"
 
 msgid "Thu"
 msgstr "Czw"
 
+msgid "Thumbnails"
+msgstr "Miniatury"
+
 msgid "Thursday"
 msgstr "Czwartek"
 
@@ -2921,11 +3679,18 @@ msgid "Timer Type"
 msgstr "Typ timera"
 
 msgid "Timer entry"
-msgstr "Wstęp timera"
+msgstr "Programowanie timera"
 
 msgid "Timer log"
 msgstr "Log timera"
 
+msgid ""
+"Timer overlap in timers.xml detected!\n"
+"Please recheck it!"
+msgstr ""
+"W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
+"Proszę to sprawdzić!"
+
 msgid "Timer sanity error"
 msgstr "Błąd timera"
 
@@ -2941,14 +3706,34 @@ msgstr "Timeshift"
 msgid "Timeshift not possible!"
 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
 
+msgid "Timeshift path..."
+msgstr "Ścieżka timeshift..."
+
 msgid "Timezone"
 msgstr "Strefa czasu"
 
 msgid "Title"
-msgstr "Tytuł"
+msgstr "Tytuł utworu"
 
-msgid "Title:"
-msgstr "Tytuł:"
+msgid "Title properties"
+msgstr "Właściwości tytułu"
+
+msgid "Titleset mode"
+msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
+
+msgid ""
+"To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
+"stick.\n"
+"2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
+"for 10 seconds.\n"
+"3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
+msgstr ""
+"Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
+"1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
+"2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
+"sekund.\n"
+"3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
 
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
@@ -2962,6 +3747,9 @@ msgstr "Toneburst"
 msgid "Toneburst A/B"
 msgstr "Toneburst A/B"
 
+msgid "Track"
+msgstr "Ścieżka"
+
 msgid "Translation"
 msgstr "Tłumaczenie"
 
@@ -2972,7 +3760,7 @@ msgid "Transmission Mode"
 msgstr "Tryb transmisji"
 
 msgid "Transmission mode"
-msgstr "tryb transmisji"
+msgstr "Tryb transmisji"
 
 msgid "Transponder"
 msgstr "Transponder"
@@ -2991,6 +3779,9 @@ msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr ""
 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
 
+msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
+msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
+
 msgid "Tue"
 msgstr "Wto"
 
@@ -3024,8 +3815,11 @@ msgstr "Turecki"
 msgid "Two"
 msgstr "Dwa"
 
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
 msgid "Type of scan"
-msgstr "Tym skanowania"
+msgstr "Typ skanowania"
 
 msgid "USALS"
 msgstr "USALS"
@@ -3036,6 +3830,12 @@ msgstr "USB"
 msgid "USB Stick"
 msgstr "USB Stick"
 
+msgid "USB stick wizard"
+msgstr "Kreator pamięci USB"
+
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "Ukraiński"
+
 msgid ""
 "Unable to complete filesystem check.\n"
 "Error: "
@@ -3051,7 +3851,16 @@ msgstr ""
 "Błąd: "
 
 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
-msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
+msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
+
+msgid "Unicable"
+msgstr "Unicable"
+
+msgid "Unicable LNB"
+msgstr "Unicable LNB"
+
+msgid "Unicable Martix"
+msgstr "Unicable Martix"
 
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Uniwersalny LNB"
@@ -3059,8 +3868,11 @@ msgstr "Uniwersalny LNB"
 msgid "Unmount failed"
 msgstr "Błąd odmontowania"
 
+msgid "Update"
+msgstr "Uaktualnienie"
+
 msgid "Updates your receiver's software"
-msgstr "Aktualizuje oprogramowanie twojego tunera"
+msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
 
 msgid "Updating finished. Here is the result:"
 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
@@ -3068,6 +3880,9 @@ msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
 
+msgid "Upgrade finished."
+msgstr "Aktualizacja zakończona."
+
 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
 
@@ -3077,9 +3892,15 @@ msgstr "Aktualizowanie"
 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
 
+msgid "Use"
+msgstr "Użyj"
+
 msgid "Use DHCP"
 msgstr "Użyj DHCP"
 
+msgid "Use Interface"
+msgstr "Użyj intrefejsu"
+
 msgid "Use Power Measurement"
 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
 
@@ -3119,10 +3940,10 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
 "press OK."
-msgstr "Uzyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
+msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
 
 msgid "Use usals for this sat"
-msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
+msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
 
 msgid "Use wizard to set up basic features"
 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
@@ -3131,16 +3952,22 @@ msgid "Used service scan type"
 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
 
 msgid "User defined"
-msgstr "Zdefiniowany przez uzytkownika"
+msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
 
 msgid "VCR scart"
-msgstr "Przełącz VCR"
+msgstr "VCR Scart"
+
+msgid "VMGM (intro trailer)"
+msgstr "VMGM (intro trailer)"
+
+msgid "Vertical"
+msgstr "Pionowa [V]"
 
 msgid "Video Fine-Tuning"
-msgstr "Ustawienia Czystego Obrazu"
+msgstr "Korekcja obrazu..."
 
 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
-msgstr "Kreator Czystego Obrazu "
+msgstr "Kreator czystości obrazu "
 
 msgid "Video Output"
 msgstr "Wyjście Wideo"
@@ -3161,7 +3988,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Wybór wejścia wideo\n"
 "\n"
-"Prosze wciśnij OK jeśli widzisz ta stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
+"Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
 "port wejścia).\n"
 "\n"
 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
@@ -3169,12 +3996,64 @@ msgstr ""
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Wybór trybu wideo"
 
+msgid "View"
+msgstr "Wyświetl"
+
+msgid "View Movies..."
+msgstr "Wyświetl Filmy..."
+
+msgid "View Photos..."
+msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
+
 msgid "View Rass interactive..."
 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
 
+msgid "View Video CD..."
+msgstr "Wyświetl Video CD..."
+
+msgid "View list of available CommonInterface extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
+
+msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
+msgstr ""
+"Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
+
+msgid "View list of available EPG extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
+
+msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
+
+msgid "View list of available communication extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
+
+msgid "View list of available default settings"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
+
+msgid "View list of available multimedia extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
+
+msgid "View list of available networking extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
+
+msgid "View list of available recording extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
+
+msgid "View list of available skins"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
+
+msgid "View list of available software extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
+
+msgid "View list of available system extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
+
 msgid "View teletext..."
 msgstr "Pokaż teletext..."
 
+msgid "Virtual KeyBoard"
+msgstr "Wirtualna klawiatura"
+
 msgid "Voltage mode"
 msgstr "Tryb napięcia"
 
@@ -3190,6 +4069,9 @@ msgstr "WEP"
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
 
+msgid "WPA or WPA2"
+msgstr "WPA lub WPA2"
+
 msgid "WPA2"
 msgstr "WPA2"
 
@@ -3204,8 +4086,9 @@ msgid ""
 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
 "Please press OK to begin."
 msgstr ""
-"Teraz sprawdzimy czy twój TV może wyświetlić obraz w 50hz. Jesli twój obraz "
-"stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony na 60hz.\n"
+"Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
+"telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
+"na 60hz.\n"
 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
 
 msgid "Wed"
@@ -3218,40 +4101,40 @@ msgid "Weekday"
 msgstr "Dzień tygodnia"
 
 msgid ""
+"Welcome to the Cutlist editor.\n"
+"\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
+"\n"
+"Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
+msgstr ""
+"Witamy w edytorze przycięć.\n"
+"\n"
+"Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
+"wybierz 'początek cięcia'.\n"
+"\n"
+"Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
+"'koniec cięcia'. To wszystko."
+
+msgid ""
 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
 msgstr ""
-"Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie twoim "
-"asystentem aktualizując oprogramowanie w twoim Dreamboxie przez dostarczenie "
-"kopii twoich aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować twoje "
+"Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
+"asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
+"zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
 "oprogramowanie."
 
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
-"If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
-"you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
-"\n"
+"This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
 msgstr ""
-"Witam.\n"
+"Witaj.\n"
 "\n"
-"Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji Deamboxa "
-"pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
-"\n"
-"Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
-
-msgid ""
-"Welcome.\n"
-"\n"
-"This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
-"Press the OK button on your remote control to move to the next step."
-msgstr ""
-"Witaj.\n"
-"\n"
-"Ten kreator przeprowadzi ciebie przez podstawowe ustawienia twojego "
-"Dreamboxa.\n"
+"Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
 
 msgid "Welcome..."
@@ -3263,8 +4146,25 @@ msgstr "Zachód"
 msgid "What do you want to scan?"
 msgstr "Co chcesz skanować?"
 
+msgid ""
+"When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
+"(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
+"After completion of factory reset, your receiver will restart "
+"automatically!\n"
+"\n"
+"Really do a factory reset?"
+msgstr ""
+"Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
+"(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
+"Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
+"\n"
+"Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
+
 msgid "Where do you want to backup your settings?"
-msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie twoich ustawień?"
+msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
+
+msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
+msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
 
 msgid "Wireless"
 msgstr "Bezprzewodowy"
@@ -3275,15 +4175,24 @@ msgstr "Sieć bezprzewodowa"
 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
 
+msgid "Write failed!"
+msgstr "Błąd zapisu!"
+
+msgid "Writing NFI image file to flash completed"
+msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
+
 msgid "YPbPr"
 msgstr "YPbPr"
 
-msgid "Year:"
-msgstr "Rok:"
+msgid "Year"
+msgstr "Rok"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
+msgid "Yes, and delete this movie"
+msgstr "Tak, usuń ten film"
+
 msgid "Yes, backup my settings!"
 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
 
@@ -3306,7 +4215,7 @@ msgid "Yes, returning to movie list"
 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
 
 msgid "Yes, view the tutorial"
-msgstr "tak, pokaż podręcznik"
+msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
 
 msgid ""
 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
@@ -3319,7 +4228,7 @@ msgid "You can choose, what you want to install..."
 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
 
 msgid "You cannot delete this!"
-msgstr "Nie można usunąc tego!"
+msgstr "Tego nie można usunąć!"
 
 msgid "You chose not to install any default services lists."
 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
@@ -3329,7 +4238,7 @@ msgid ""
 "default settings later in the settings menu."
 msgstr ""
 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
-"zainstalować ustawienia standardowe później w menu ustawień standardowych."
+"zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
 
 msgid ""
 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
@@ -3341,8 +4250,8 @@ msgid ""
 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
 "harddisk is not an option for you."
 msgstr ""
-"Wydaje się że nie masz HDD w Dreamboxie. Więc tworzenie kopii na HDD nie "
-"jest opcją dla ciebie."
+"Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
+"nie jest możliwe."
 
 msgid ""
 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
@@ -3351,7 +4260,7 @@ msgid ""
 "Please press OK to start the backup now."
 msgstr ""
 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
-"czy jest  w użyciu teraz. Wiec lepiej zrób kopie na HDD!\n"
+"czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
 
 msgid ""
@@ -3364,10 +4273,32 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
 "backup now."
-msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząc tworzenie kopii teraz."
+msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+
+msgid ""
+"You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
+"now."
+msgstr ""
+"Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
 
-msgid "You have to wait for"
-msgstr "Musisz poczekać na"
+msgid ""
+"You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
+"repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
+msgstr ""
+"Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
+"Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
+"danych."
+
+msgid ""
+"You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
+"restore. Please press OK to start the restore now."
+msgstr ""
+"Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
+"przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
+
+#, python-format
+msgid "You have to wait %s!"
+msgstr "Musisz poczekać na %s!"
 
 msgid ""
 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
@@ -3376,41 +4307,39 @@ msgid ""
 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
 "your settings."
 msgstr ""
-"Potrzebujesz PC połączony do twojego Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej "
-"informacji odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
-"Teraz twój Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji "
-"aktualizacji ze strony, twoje nowe oprogramowanie zapyta ciebie o "
-"przywrócenie twoich ustawień."
-
-msgid ""
-"You need to define some keywords first!\n"
-"Press the menu-key to define keywords.\n"
-"Do you want to define keywords now?"
-msgstr ""
-"Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
-"Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
-"Czy chcesz zdefiniować teraz?"
+"Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
+"odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
+"Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
+"strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
 
 msgid ""
 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
 "\n"
 "Do you want to set the pin now?"
 msgstr ""
-"Ustaw kod PIN i ukryj to przed twoimi dziećmi.\n"
+"Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
 "\n"
-"czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
+"Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
 
 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
-msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa nacisnij przycisk OK pilota."
+msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
 
 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
-msgstr "Twój TV działa z 50 Hz. Wspaniale!"
+msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
 
 msgid ""
 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
 "process."
 msgstr ""
-"Twoja kopia zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie procesu aktualizacji."
+"Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
+"procesu aktualizacji."
+
+msgid ""
+"Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
+"blank dual layer DVD!"
+msgstr ""
+"Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
+"czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
 
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
@@ -3429,46 +4358,25 @@ msgstr ""
 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
 
-msgid ""
-"Your local LAN internet connection is not working!\n"
-"Please choose what you want to do next."
-msgstr ""
-"Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
-"Proszę wybrać co chcesz zrobić."
+msgid "Your network configuration has been activated."
+msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
 
 msgid ""
-"Your network is restarting.\n"
-"You will be automatically forwarded to the next step."
-msgstr ""
-"Sieć została zrestartowana.\n"
-"Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
-
-msgid ""
-"Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
-"Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
-msgstr ""
-"Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
-"Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
-
-msgid ""
-"Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
-"Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
-msgstr ""
-"Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
-"Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
-
-msgid ""
-"Your wireless internet connection is not working!\n"
-"Please choose what you want to do next."
+"Your network configuration has been activated.\n"
+"A second configured interface has been found.\n"
+"\n"
+"Do you want to disable the second network interface?"
 msgstr ""
-"Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
-"Proszę wybrać kolejną akcję."
+"Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
+"Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
+"\n"
+"Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
 
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
-msgstr "Przełączyć powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
+msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
 
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
-msgstr "Przełączyć powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
+msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
 
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[edycja wybranych]"
@@ -3482,20 +4390,41 @@ msgstr "[edycja ulubionych]"
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[tryb przesuwania]"
 
+msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
+msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
+
+msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
+msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
+
 msgid "abort alternatives edit"
-msgstr "Przerwij edycje wybranych"
+msgstr "przerwij edycje wybranych"
 
 msgid "abort bouquet edit"
-msgstr "Przerwij edycje bukietów"
+msgstr "przerwij edycje bukietów"
 
 msgid "abort favourites edit"
-msgstr "Przerwij edycje ulubionych"
+msgstr "przerwij edycje ulubionych"
 
 msgid "about to start"
 msgstr "Jak rozpocząć"
 
+msgid "activate current configuration"
+msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
+
+msgid "add Provider"
+msgstr "Dodaj Providera"
+
+msgid "add Service"
+msgstr "Dodaj Serwis"
+
+msgid "add a nameserver entry"
+msgstr "Dodaj wpis nameservera"
+
 msgid "add alternatives"
-msgstr "Dodaj wybrane"
+msgstr "Dodaj wybrane kanały"
+
+msgid "add bookmark"
+msgstr "Dodaj zakładkę"
 
 msgid "add bouquet"
 msgstr "Dodaj bukiet"
@@ -3507,22 +4436,22 @@ msgid "add file to playlist"
 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
 
 msgid "add files to playlist"
-msgstr "dodaj pliki do playlisty"
+msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
 
 msgid "add marker"
 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
 
 msgid "add recording (enter recording duration)"
-msgstr "Dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
+msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
 
 msgid "add recording (enter recording endtime)"
-msgstr "Dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
+msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
 
 msgid "add recording (indefinitely)"
-msgstr "Dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
+msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
 
 msgid "add recording (stop after current event)"
-msgstr "Dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
+msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
 
 msgid "add service to bouquet"
 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
@@ -3534,10 +4463,10 @@ msgid "add to parental protection"
 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
 
 msgid "advanced"
-msgstr "Zaawansowane"
+msgstr "Zaawansowana"
 
 msgid "alphabetic sort"
-msgstr "sortuj alfabetycznie"
+msgstr "Sortuj alfabetycznie"
 
 msgid ""
 "are you sure you want to restore\n"
@@ -3546,17 +4475,50 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
 "następującą kopie:\n"
 
+msgid "assigned CAIds"
+msgstr "Wyznaczone CAIds"
+
+msgid "assigned Services/Provider"
+msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
+
+#, python-format
+msgid "audio track (%s) format"
+msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
+
+#, python-format
+msgid "audio track (%s) language"
+msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
+
+msgid "audio tracks"
+msgstr "Ścieżki audio"
+
+msgid "auto"
+msgstr "Auto"
+
 msgid "back"
 msgstr "Wróć"
 
+msgid "background image"
+msgstr "Obrazek tła"
+
+msgid "backgroundcolor"
+msgstr "Kolor tła"
+
 msgid "better"
 msgstr "Lepszy"
 
+msgid "black"
+msgstr "Czarny"
+
 msgid "blacklist"
 msgstr "Czarna lista"
 
-msgid "by Exif"
-msgstr "Przez Exif"
+msgid "blue"
+msgstr "Niebieski"
+
+#, python-format
+msgid "burn audio track (%s)"
+msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
 
 msgid "change recording (duration)"
 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
@@ -3564,6 +4526,12 @@ msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
 msgid "change recording (endtime)"
 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
 
+msgid "chapters"
+msgstr "Rozdziały"
+
+msgid "choose destination directory"
+msgstr "Wybierz folder docelowy"
+
 msgid "circular left"
 msgstr "Kołój w lewo"
 
@@ -3571,19 +4539,19 @@ msgid "circular right"
 msgstr "Kołój w prawo"
 
 msgid "clear playlist"
-msgstr "Wyczyść playliste"
+msgstr "Wyczyść playlistę"
 
 msgid "complex"
-msgstr "Złożony"
+msgstr "złożony"
 
 msgid "config menu"
 msgstr "Menu konfiguracji"
 
 msgid "confirmed"
-msgstr "potwierdzone"
+msgstr "Potwierdzony"
 
 msgid "connected"
-msgstr "piołączone"
+msgstr "połączony"
 
 msgid "continue"
 msgstr "Kontynuuj"
@@ -3591,20 +4559,29 @@ msgstr "Kontynuuj"
 msgid "copy to bouquets"
 msgstr "Kopiuj do bukietów"
 
+msgid "create directory"
+msgstr "Utwórz katalog"
+
 msgid "daily"
 msgstr "Codziennie"
 
+msgid "day"
+msgstr "Dzień"
+
 msgid "delete"
 msgstr "Usuń"
 
 msgid "delete cut"
 msgstr "Usuń wycięte"
 
+msgid "delete file"
+msgstr "Usuń plik"
+
 msgid "delete playlist entry"
-msgstr "usuń wpis playlisty"
+msgstr "Usuń wpis playlisty"
 
 msgid "delete saved playlist"
-msgstr "usuń zachowaną playlistę"
+msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
 
 msgid "delete..."
 msgstr "Usuń..."
@@ -3619,7 +4596,7 @@ msgid "disabled"
 msgstr "Wyłączone"
 
 msgid "disconnected"
-msgstr "rozłączone"
+msgstr "Rozłączona"
 
 msgid "do not change"
 msgstr "Nie zmieniaj"
@@ -3634,7 +4611,7 @@ msgid "done!"
 msgstr "Zrobione!"
 
 msgid "edit alternatives"
-msgstr "Edytuj wybrane"
+msgstr "Edytuj wybrane kanały"
 
 msgid "empty"
 msgstr "Puste"
@@ -3666,17 +4643,47 @@ msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
 msgid "end favourites edit"
 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
 
-msgid "equal to Socket A"
-msgstr "Równaj do Gniazda A"
+msgid "enigma2 and network"
+msgstr "Enigma2 i sieć"
+
+msgid "equal to"
+msgstr "Równy"
+
+msgid "exceeds dual layer medium!"
+msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
 
 msgid "exit DVD player or return to file browser"
-msgstr "wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
+msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
 
 msgid "exit mediaplayer"
-msgstr "wyjdź z mediaplayera"
+msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
 
 msgid "exit movielist"
-msgstr "wyjdź z listy filmów"
+msgstr "Wyjdź z listy filmów"
+
+msgid "exit nameserver configuration"
+msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
+
+msgid "exit network adapter configuration"
+msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
+
+msgid "exit network adapter setup menu"
+msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
+
+msgid "exit network interface list"
+msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
+
+msgid "exit networkadapter setup menu"
+msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
+
+msgid "failed"
+msgstr "Zawiódł"
+
+msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
+msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
+
+msgid "filename"
+msgstr "Nazwa pliku"
 
 msgid "fine-tune your display"
 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
@@ -3684,24 +4691,33 @@ msgstr "czysto ustaw swój ekran"
 msgid "forward to the next chapter"
 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
 
+msgid "free"
+msgstr "Wolne"
+
 msgid "free diskspace"
 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
 
-msgid "full /etc directory"
-msgstr "Pełen folder /etc"
-
 msgid "go to deep standby"
 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
 
 msgid "go to standby"
 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
 
+msgid "grab this frame as bitmap"
+msgstr ""
+
+msgid "green"
+msgstr "Zielony"
+
 msgid "hear radio..."
 msgstr "Słuchaj radia..."
 
 msgid "help..."
 msgstr "Pomoc..."
 
+msgid "hidden network"
+msgstr "ukryta sieć"
+
 msgid "hide extended description"
 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
 
@@ -3718,7 +4734,7 @@ msgid "hours"
 msgstr "Godziny"
 
 msgid "immediate shutdown"
-msgstr "wyłącz natychmiast"
+msgstr "Wyłącz natychmiast"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -3731,14 +4747,17 @@ msgstr ""
 msgid "init module"
 msgstr "Moduł init"
 
+msgid "init modules"
+msgstr "Inicjuj moduły"
+
 msgid "insert mark here"
-msgstr "Wstaw zaznaczenie tu"
+msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
 
 msgid "jump back to the previous title"
-msgstr "powróc do poprzedniego rozdziału"
+msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
 
 msgid "jump forward to the next title"
-msgstr "przeskocz do nastepnego tytułu"
+msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
 
 msgid "jump to listbegin"
 msgstr "skocz do początku listy"
@@ -3758,32 +4777,38 @@ msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
 msgid "left"
 msgstr "Lewo"
 
+msgid "length"
+msgstr "długość"
+
 msgid "list style compact"
-msgstr "kompaktowy styl listy"
+msgstr "Kompaktowy styl listy"
 
 msgid "list style compact with description"
-msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
+msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
 
 msgid "list style default"
-msgstr "domyślny styl listy"
+msgstr "Domyślny styl listy"
 
 msgid "list style single line"
-msgstr "styl listy pojedyncza linia"
+msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
 
 msgid "load playlist"
-msgstr "załaduj playliste"
+msgstr "Załaduj playlistę"
 
 msgid "locked"
-msgstr "Zablokowany"
+msgstr "zablokowany"
 
-msgid "loopthrough to socket A"
-msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
+msgid "loopthrough to"
+msgstr "Za pomocą pętli do"
 
 msgid "manual"
 msgstr "Ręcznie"
 
 msgid "menu"
-msgstr "menu"
+msgstr "Menu"
+
+msgid "menulist"
+msgstr "Lista menu"
 
 msgid "mins"
 msgstr "min's"
@@ -3794,11 +4819,23 @@ msgstr "Minuta"
 msgid "minutes"
 msgstr "Minutach"
 
-msgid "minutes and"
-msgstr "Koniec minut"
+msgid "month"
+msgstr "Miesiąc"
 
 msgid "move PiP to main picture"
-msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
+msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
+
+msgid "move down to last entry"
+msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
+
+msgid "move down to next entry"
+msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
+
+msgid "move up to first entry"
+msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
+
+msgid "move up to previous entry"
+msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
 
 msgid "movie list"
 msgstr "lista filmów"
@@ -3818,12 +4855,15 @@ msgstr "Następny kanał w historii"
 msgid "no"
 msgstr "Nie"
 
+msgid "no CAId selected"
+msgstr "Brak wybranego CAId"
+
+msgid "no CI slots found"
+msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
+
 msgid "no HDD found"
 msgstr "Nie znaleziono HDD"
 
-msgid "no Picture found"
-msgstr "Nie znaleziono obrazka"
-
 msgid "no module found"
 msgstr "Nie znaleziono modułu"
 
@@ -3834,25 +4874,37 @@ msgid "no timeout"
 msgstr "Bez końca"
 
 msgid "none"
-msgstr "Żaden"
+msgstr "Brak"
 
 msgid "not locked"
 msgstr "Nie zablokowany"
 
+msgid "not used"
+msgstr "nie użyty"
+
 msgid "nothing connected"
 msgstr "nic nie połączono"
 
+msgid "of a DUAL layer medium used."
+msgstr "nośnika dual laye zużyto."
+
+msgid "of a SINGLE layer medium used."
+msgstr "nosnika single layer zużyto."
+
 msgid "off"
 msgstr "Wyłączony"
 
 msgid "on"
 msgstr "Włączony"
 
+msgid "on READ ONLY medium."
+msgstr "nosnik tylko do odczytu."
+
 msgid "once"
 msgstr "Raz"
 
-msgid "only /etc/enigma2 directory"
-msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
+msgid "open nameserver configuration"
+msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
 
 msgid "open servicelist"
 msgstr "Otwórz listę serwisów"
@@ -3863,6 +4915,9 @@ msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
 msgid "open servicelist(up)"
 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
 
+msgid "open virtual keyboard input help"
+msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
+
 msgid "pass"
 msgstr "Hasło"
 
@@ -3896,6 +4951,12 @@ msgstr "Nagraj"
 msgid "recording..."
 msgstr "Nagrywanie..."
 
+msgid "red"
+msgstr "czerwony"
+
+msgid "remove a nameserver entry"
+msgstr "usuń wpis nameserwera"
+
 msgid "remove after this position"
 msgstr "Usuń po tej pozycji"
 
@@ -3908,8 +4969,14 @@ msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
 msgid "remove before this position"
 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
 
+msgid "remove bookmark"
+msgstr "Usuń zakładkę"
+
+msgid "remove directory"
+msgstr "Usuń katalog"
+
 msgid "remove entry"
-msgstr "Usuń wstęp"
+msgstr "Usuń"
 
 msgid "remove from parental protection"
 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
@@ -3918,36 +4985,38 @@ msgid "remove new found flag"
 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
 
 msgid "remove selected satellite"
-msgstr "usuń wybranego satelitę"
+msgstr "Usuń wybranego satelitę"
 
 msgid "remove this mark"
 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
 
+msgid "repeat playlist"
+msgstr "Powtarzaj playlistę"
+
 msgid "repeated"
-msgstr "Powtórzone"
+msgstr "Powtarzaj"
 
 msgid "rewind to the previous chapter"
-msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
+msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
 
 msgid "right"
 msgstr "Prawo"
 
-msgid "save playlist"
-msgstr "zapisz playliste"
+msgid "save last directory on exit"
+msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
 
-#, python-format
-msgid "scan done! %d services found!"
-msgstr "skanowanie skończone! %d znalezionych serwisów!"
+msgid "save playlist"
+msgstr "Zapisz playlistę"
 
-msgid "scan done! No service found!"
-msgstr "skanowanie skończone! Nie znaleziono serwisów!"
+msgid "save playlist on exit"
+msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
 
-msgid "scan done! One service found!"
-msgstr "skanowanie skończone! Jeden serwis znaleziony!"
+msgid "scan done!"
+msgstr "Skanowanie zakończone!"
 
 #, python-format
-msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
-msgstr "skanowanie w toku - %d %% skończone! %d znalezionych serwisów!"
+msgid "scan in progress - %d%% done!"
+msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
 
 msgid "scan state"
 msgstr "Status skanowania"
@@ -3961,14 +5030,32 @@ msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
 msgid "seconds"
 msgstr "Sekundy"
 
-msgid "seconds."
-msgstr "Sekundy."
+msgid "select"
+msgstr "Wybierz"
+
+msgid "select .NFI flash file"
+msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
+
+msgid "select CAId"
+msgstr "Wybierz CAId"
+
+msgid "select CAId's"
+msgstr ""
+
+msgid "select image from server"
+msgstr "Wybierz plik z serwera"
+
+msgid "select interface"
+msgstr "Wybierz interfejs"
+
+msgid "select menu entry"
+msgstr "Wybierz wpis menu"
 
 msgid "select movie"
-msgstr "wybierz film"
+msgstr "Wybierz film"
 
 msgid "select the movie path"
-msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
+msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
 
 msgid "service pin"
 msgstr "Pin serwisu"
@@ -3982,29 +5069,32 @@ msgstr "pokaż główne menu DVD"
 msgid "show EPG..."
 msgstr "Pokaż EPG..."
 
+msgid "show Infoline"
+msgstr "Pokaż pasek Info"
+
 msgid "show all"
 msgstr "pokaż wszystkie"
 
 msgid "show alternatives"
-msgstr "Pokaż wybrane"
+msgstr "Pokaż wybrane kanały"
 
 msgid "show event details"
 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
 
 msgid "show extended description"
-msgstr "pokaż rozszerzony opis"
+msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
 
-msgid "show first tag"
-msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
+msgid "show first selected tag"
+msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
 
-msgid "show second tag"
-msgstr "pokaż drugą etykietę"
+msgid "show second selected tag"
+msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
 
 msgid "show shutdown menu"
-msgstr "pokaż menu wyłączania"
+msgstr "Pokaż menu wyłączania"
 
 msgid "show single service EPG..."
-msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
+msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
 
 msgid "show tag menu"
 msgstr "pokaż etykietę menu"
@@ -4013,7 +5103,7 @@ msgid "show transponder info"
 msgstr "Pokaż info transpondera"
 
 msgid "shuffle playlist"
-msgstr "tasuj playliste"
+msgstr "Tasuj playlistę"
 
 msgid "shutdown"
 msgstr "Wyłącz"
@@ -4025,19 +5115,22 @@ msgid "skip backward"
 msgstr "Skocz wstecz"
 
 msgid "skip backward (enter time)"
-msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
+msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
 
 msgid "skip forward"
 msgstr "Skocz w przód"
 
 msgid "skip forward (enter time)"
-msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
+msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
+
+msgid "slide picture in loop"
+msgstr "Zapętlony pokaz slajdów"
 
 msgid "sort by date"
 msgstr "sortuj poprzez datę"
 
 msgid "standard"
-msgstr "standardowy"
+msgstr "Standardowe"
 
 msgid "standby"
 msgstr "Czuwanie"
@@ -4045,6 +5138,9 @@ msgstr "Czuwanie"
 msgid "start cut here"
 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
 
+msgid "start directory"
+msgstr "Katalog początkowy"
+
 msgid "start timeshift"
 msgstr "Rozpocznij timeshift"
 
@@ -4052,7 +5148,7 @@ msgid "stereo"
 msgstr "Stereo"
 
 msgid "stop PiP"
-msgstr "zatrzymaj PiP"
+msgstr "Zatrzymaj PiP"
 
 msgid "stop entry"
 msgstr "zatrzymaj wstęp"
@@ -4064,13 +5160,19 @@ msgid "stop timeshift"
 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
 
 msgid "swap PiP and main picture"
-msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
+msgstr "Zmień PiP i  główny obraz"
+
+msgid "switch to bookmarks"
+msgstr "Przełącz na zakładkę"
 
 msgid "switch to filelist"
-msgstr "Przeącz na listę plików"
+msgstr "Przełącz na listę plików"
 
 msgid "switch to playlist"
-msgstr "Przełącz na playliste"
+msgstr "Przełącz na playlistę"
+
+msgid "switch to the next angle"
+msgstr "przełącz do następnego rogu"
 
 msgid "switch to the next audio track"
 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
@@ -4078,8 +5180,11 @@ msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
 msgid "switch to the next subtitle language"
 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
 
-msgid "text"
-msgstr "Tekst"
+msgid "template file"
+msgstr "Plik szablonu"
+
+msgid "textcolor"
+msgstr "Kolor tekstu"
 
 msgid "this recording"
 msgstr "To nagranie"
@@ -4088,13 +5193,16 @@ msgid "this service is protected by a parental control pin"
 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
 
 msgid "toggle a cut mark at the current position"
-msgstr "przetkaj ucięty znak w aktualnej pozycji"
+msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
 
 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
-msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
+msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
 
 msgid "unconfirmed"
-msgstr "niepotwierdzone"
+msgstr "Niepotwierdzony"
+
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznane"
 
 msgid "unknown service"
 msgstr "Nieznany serwis"
@@ -4115,20 +5223,26 @@ msgid "view recordings..."
 msgstr "Wyświetl nagrania..."
 
 msgid "wait for ci..."
-msgstr "Czekan na ci..."
+msgstr "Czekam na CI..."
 
 msgid "wait for mmi..."
-msgstr "czekaj na mmi..."
+msgstr "czekam na MMI..."
 
 msgid "waiting"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
 msgid "weekly"
-msgstr "Tygodniowy"
+msgstr "Tygodniowo"
 
 msgid "whitelist"
 msgstr "Biała lista"
 
+msgid "working"
+msgstr "pracuje"
+
+msgid "yellow"
+msgstr "żółty"
+
 msgid "yes"
 msgstr "Tak"
 
@@ -4148,44 +5262,473 @@ msgstr "Przełącz"
 msgid "zapped"
 msgstr "Przełączony"
 
+#~ msgid " Day(s) "
+#~ msgstr " Dzień(i) "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "\"?"
+#~ msgstr "\"?"
+
+#~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
+#~ msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
+
+#~ msgid "AGC"
+#~ msgstr "AGC"
+
+#~ msgid "AGC:"
+#~ msgstr "AGC:"
+
+#~ msgid "Abort"
+#~ msgstr "Przerwij"
+
+#~ msgid "Add title..."
+#~ msgstr "Dodaję tytuł..."
+
+#~ msgid "Album:"
+#~ msgstr "Album:"
+
+#~ msgid "All..."
+#~ msgstr "Wszystkie..."
+
+#~ msgid "An error has occured. (%s)"
+#~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
+
+#~ msgid "April"
+#~ msgstr "Kwiecień"
+
 #~ msgid ""
+#~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
+#~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Enigma2 will restart after the restore"
 #~ msgstr ""
+#~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
+#~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "\"?"
-#~ msgstr "\"?"
+#~ msgid ""
+#~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "Artist:"
+#~ msgstr "Artysta:"
+
+#~ msgid "August"
+#~ msgstr "Sierpień"
+
+#~ msgid "Automatic SSID lookup"
+#~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
+
+#~ msgid "Burn"
+#~ msgstr "Wypal"
+
+#~ msgid "Burn To DVD..."
+#~ msgstr "Wypalanie DVD..."
+
+#~ msgid "Calendar"
+#~ msgstr "Kalendarz"
 
 #~ msgid "Choose Location"
 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
 
+#~ msgid "Configure your internal LAN"
+#~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
+
+#~ msgid "Configure your internal LAN again"
+#~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
+
+#~ msgid "Configure your wireless LAN"
+#~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
+
+#~ msgid "Configure your wireless LAN again"
+#~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
+
+#~ msgid "Confirm"
+#~ msgstr "Zatwierdź"
+
+#~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
+#~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
+
+#~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
+#~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
+
+#~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
+#~ msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
+
+#~ msgid "DVD ENTER key"
+#~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
+
+#~ msgid "DVD down key"
+#~ msgstr "DVD przycisk dół"
+
+#~ msgid "DVD left key"
+#~ msgstr "DVD przycisk lewo"
+
+#~ msgid "DVD right key"
+#~ msgstr "DVD przycisk prawo"
+
+#~ msgid "DVD up key"
+#~ msgstr "DVD przycisk góra"
+
+#~ msgid "December"
+#~ msgstr "Grudzień"
+
+#~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
+#~ msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
+
 #~ msgid "Device Setup..."
 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
 
+#~ msgid "DiSEqC Mode"
+#~ msgstr "Tryb DiSEqC"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Do you really want to REMOVE\n"
+#~ "the plugin \""
+#~ msgstr ""
+#~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
+#~ "plugin \""
+
+#~ msgid ""
+#~ "Do you really want to download\n"
+#~ "the plugin \""
+#~ msgstr ""
+#~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
+#~ "plugin \""
+
+#~ msgid "Do you really want to exit?"
+#~ msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
+
+#~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
+#~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
+
+#~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
+#~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
+
 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
 
-#~ msgid "Extended Setup..."
-#~ msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
+#~ msgid "Downloading image description..."
+#~ msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
+
+#~ msgid "Dreambox DVD record"
+#~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
+
+#~ msgid "Edit current title"
+#~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
+
+#~ msgid "Edit title..."
+#~ msgstr "Edytuję tytuł..."
+
+#~ msgid "Enable LAN"
+#~ msgstr "Włącza LAN"
+
+#~ msgid "Enable WLAN"
+#~ msgstr "Włącz WLAN"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "End"
+#~ msgstr "Koniec"
+
+#~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
+#~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
+
+#~ msgid "February"
+#~ msgstr "Luty"
+
+#~ msgid "Fix USB stick"
+#~ msgstr "Napraw pamięć USB"
+
+#~ msgid "Font size"
+#~ msgstr "Rozmiar fontu"
 
 #~ msgid "Games / Plugins"
 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
 
+#~ msgid "Genre:"
+#~ msgstr "Gatunek:"
+
+#~ msgid "January"
+#~ msgstr "Styczeń"
+
+#~ msgid "July"
+#~ msgstr "Lipiec"
+
+#~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
+#~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
+
+#~ msgid "June"
+#~ msgstr "Czerwiec"
+
+#~ msgid "Keyboard..."
+#~ msgstr "Klawiatura..."
+
+#~ msgid "Load saved project from disk"
+#~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
+
+#~ msgid "March"
+#~ msgstr "Marzec"
+
+#~ msgid "May"
+#~ msgstr "Maj"
+
+#~ msgid "Month"
+#~ msgstr "Miesiąc"
+
 #~ msgid "Movie Menu"
 #~ msgstr "Menu filmu"
 
 #~ msgid "Nameserver Setup..."
 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
 
+#~ msgid "New DVD"
+#~ msgstr "Nowe DVD"
+
+#~ msgid ""
+#~ "No working local networkadapter found.\n"
+#~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
+#~ "configured correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
+#~ "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
+#~ "skonfigurowana poprawnie."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No working wireless interface found.\n"
+#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
+#~ "enable your local network interface."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
+#~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
+#~ "interfejs sieci lokalnej."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No working wireless interface found.\n"
+#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
+#~ "you local network interface."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
+#~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
+#~ "urządzenie jest włączone."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No working wireless interface found.\n"
+#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
+#~ "your local network interface."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działającego interfejsu WiFi.\n"
+#~ "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em "
+#~ "oraz czy interfejs sieciowy jest włączony."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No working wireless networkadapter found.\n"
+#~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
+#~ "Network is configured correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
+#~ "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność "
+#~ "konfiguracji sieci."
+
+#~ msgid "No, let me choose default lists"
+#~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
+
+#~ msgid "November"
+#~ msgstr "Listopad"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
+#~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
+#~ "back in."
+#~ msgstr ""
+#~ "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz "
+#~ "sformatować i używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu "
+#~ "nacisnij przycisk OK."
+
+#~ msgid "October"
+#~ msgstr "Październik"
+
+#~ msgid "Other..."
+#~ msgstr "Inne..."
+
+#~ msgid "Partitioning USB stick..."
+#~ msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
+#~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
+#~ "built in wireless network support"
+#~ msgstr ""
+#~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
+#~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
+#~ "pilocie."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
+#~ "needed values.\n"
+#~ "When you are ready please press OK to continue."
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
+#~ "odpowiednich wartości.\n"
+#~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
+#~ "needed values.\n"
+#~ "When you are ready please press OK to continue."
+#~ msgstr ""
+#~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
+#~ "danych.\n"
+#~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
+
+#~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
+#~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
+
+#~ msgid "Please select keyword to filter..."
+#~ msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
+
+#~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
+#~ msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
+#~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
+#~ "supported.\n"
+#~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
+#~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
+#~ "z Dreamboxem.\n"
+#~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "Really delete this timer?"
+#~ msgstr "Usunąć ten timer?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
+#~ "now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
+#~ "ponownie teraz?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
+#~ "restart now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
+#~ "ponownie teraz?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
+#~ "shutdown now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
+#~ "ponownie teraz?"
+
+#~ msgid "Remounting stick partition..."
+#~ msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
+
+#~ msgid "Restart your wireless interface"
+#~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
+
+#~ msgid "Save current project to disk"
+#~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
+
+#~ msgid "Save..."
+#~ msgstr "Zapisywanie..."
+
+#~ msgid "September"
+#~ msgstr "Wrzesień"
+
+#~ msgid "Set collection name"
+#~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
+
+#~ msgid "Set menu background"
+#~ msgstr "Ustaw tło menu"
+
 #~ msgid "Show files from %s"
 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
 
+#~ msgid "Sort by Name"
+#~ msgstr "Sortuj po Nazwie"
+
+#~ msgid "Start"
+#~ msgstr "Rozpocznij"
+
 #~ msgid "Startwizard"
 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
 
+#~ msgid "Step "
+#~ msgstr "Krok"
+
+#~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
+#~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please press OK to continue."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please press OK to continue."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
+#~ "Please press OK to start using your Dreambox."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
+#~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
+#~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
+#~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from "
+#~ "the stick!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage ."
+#~ "NFI z serwera"
+
+#~ msgid "Title:"
+#~ msgstr "Tytuł:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
+#~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
+#~ "stick out."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz "
+#~ "go ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
+
+#~ msgid "Type:"
+#~ msgstr "Typ:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
 #~ "Please refer to the user manual.\n"
@@ -4198,6 +5741,119 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "VCR Switch"
 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
 
+#~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
+#~ msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Welcome.\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
+#~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
+#~ msgstr ""
+#~ "Witam.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
+#~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
+
+#~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
+#~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
+
+#~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
+#~ msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
+
+#~ msgid "Year:"
+#~ msgstr "Rok:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need to define some keywords first!\n"
+#~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
+#~ "Do you want to define keywords now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
+#~ "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
+#~ "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
+#~ "Please choose what you want to do next."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
+#~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your network is restarting.\n"
+#~ "You will be automatically forwarded to the next step."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sieć została zrestartowana.\n"
+#~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
+#~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
+#~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
+#~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
+#~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
+#~ "Please choose what you want to do next."
+#~ msgstr ""
+#~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
+#~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
+
+#~ msgid "by Exif"
+#~ msgstr "przez Exif"
+
+#~ msgid "cancel"
+#~ msgstr "skauj"
+
+#~ msgid "color"
+#~ msgstr "kolor"
+
+#~ msgid "equal to Socket A"
+#~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
+
+#~ msgid "font face"
+#~ msgstr "font face"
+
+#~ msgid "full /etc directory"
+#~ msgstr "Pełen folder /etc"
+
+#~ msgid "headline"
+#~ msgstr "nagłówek"
+
+#~ msgid "highlighted button"
+#~ msgstr "podświetlone przyciski"
+
+#~ msgid "loopthrough to socket A"
+#~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
+
+#~ msgid "no Picture found"
+#~ msgstr "Nie znaleziono obrazka"
+
+#~ msgid "no module"
+#~ msgstr "Brak modułu"
+
+#~ msgid "ok"
+#~ msgstr "OK"
+
+#~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
+#~ msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
+
+#~ msgid "rebooting..."
+#~ msgstr "restatrowanie..."
+
 #~ msgid ""
 #~ "scan done!\n"
 #~ "%d services found!"
@@ -4225,3 +5881,18 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgstr ""
 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
 #~ "%d znalezionych serwisów!"
+
+#~ msgid "show first tag"
+#~ msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
+
+#~ msgid "show second tag"
+#~ msgstr "pokaż drugą etykietę"
+
+#~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
+#~ msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
+
+#~ msgid "text"
+#~ msgstr "Tekst"
+
+#~ msgid "year"
+#~ msgstr "rok"