teletext.cpp: invert have_pts
[enigma2.git] / po / pl.po
old mode 100755 (executable)
new mode 100644 (file)
index 7de1eb2..717ca44
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,15 +7,108 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-10-28 11:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-24 10:04+0100\n"
-"Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-18 23:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-08 11:43+0100\n"
+"Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
+msgid ""
+"\n"
+"Advanced options and settings."
+msgstr ""
+"\n"
+"Zaawansowane opcje i ustawienia."
+
+msgid ""
+"\n"
+"After pressing OK, please wait!"
+msgstr ""
+"\n"
+"Po wciśnięciu OK czekaj!"
+
+msgid ""
+"\n"
+"Backup your Dreambox settings."
+msgstr ""
+"\n"
+"Kopia ustawień Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Edit the upgrade source address."
+msgstr ""
+"\n"
+"Edytuj adres aktualizacji."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Enigma2 will restart after the restore"
+msgstr ""
+"\n"
+"Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
+
+msgid ""
+"\n"
+"Online update of your Dreambox software."
+msgstr ""
+"\n"
+"Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Press OK on your remote control to continue."
+msgstr ""
+"\n"
+"Wciśnij OK aby kontynuować."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Restore your Dreambox settings."
+msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć ustawienia Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Restore your Dreambox with a new firmware."
+msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Restore your backups by date."
+msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć kopie według daty."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Scan for local packages and install them."
+msgstr ""
+"\n"
+"Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Select your backup device.\n"
+"Current device: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Wybierz urządzenie do kopii.\n"
+"Aktualne urządzenie: "
+
+msgid ""
+"\n"
+"View, install and remove available or installed packages."
+msgstr ""
+"\n"
+"Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
+
 msgid " "
 msgstr " "
 
@@ -88,12 +181,15 @@ msgstr "(puste)"
 msgid "(show optional DVD audio menu)"
 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
 
+msgid "* Only available if more than one interface is active."
+msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
+
+msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
+msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
+
 msgid ".NFI Download failed:"
 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
 
-msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
-msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
-
 msgid ""
 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
 msgstr ""
@@ -101,10 +197,10 @@ msgstr ""
 "flashować tym image'm!"
 
 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
-msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
+msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
 
 msgid "/var directory"
-msgstr "katalog /var"
+msgstr "Katalog /var"
 
 msgid "0"
 msgstr "0"
@@ -122,7 +218,7 @@ msgid "1.2"
 msgstr "1.2"
 
 msgid "12V output"
-msgstr "12V wyjście"
+msgstr "Wyjście 12V"
 
 msgid "13 V"
 msgstr "13 V"
@@ -239,7 +335,7 @@ msgid ""
 "A recording is currently running.\n"
 "What do you want to do?"
 msgstr ""
-"Nagrywanie w toku.\n"
+"Nagrywanie w toku...\n"
 "Co chcesz zrobić?"
 
 msgid ""
@@ -294,12 +390,6 @@ msgstr "AC3 domyślnie"
 msgid "AC3 downmix"
 msgstr "AC3 downmix"
 
-msgid "AGC"
-msgstr "AGC"
-
-msgid "AGC:"
-msgstr "AGC:"
-
 msgid "About"
 msgstr "O tunerze..."
 
@@ -359,9 +449,15 @@ msgstr ""
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Zaawansowane Opcje"
+
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
 
+msgid "Advanced restore"
+msgstr "Zaawansowane przywracanie"
+
 msgid "After event"
 msgstr "Po wydarzeniu"
 
@@ -373,17 +469,14 @@ msgstr ""
 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
 "Dreamboxa."
 
-msgid "Album:"
-msgstr "Album:"
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
 
 msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
 msgid "All Satellites"
-msgstr "Wwszystkie satelity"
-
-msgid "All..."
-msgstr "Wszystkie..."
+msgstr "Wszystkie satelity"
 
 msgid "Alpha"
 msgstr "Przezroczystość"
@@ -404,14 +497,42 @@ msgid "Arabic"
 msgstr "Arabski"
 
 msgid ""
+"Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
+"\n"
+
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete\n"
+"following backup:\n"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
+"tą kopię zapasową:\n"
+
+msgid ""
 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
 "\n"
 
-msgid "Artist:"
-msgstr "Artysta:"
+msgid ""
+"Are you sure you want to restore\n"
+"following backup:\n"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
+"daną kopię:\n"
+
+msgid ""
+"Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
+"Enigma2 will restart after the restore"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
+"Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
+
+msgid "Artist"
+msgstr "Artysta"
 
 msgid "Ask before shutdown:"
 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
@@ -428,6 +549,9 @@ msgstr "Dźwięk"
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Opcje Dźwięku..."
 
+msgid "Author: "
+msgstr "Autor: "
+
 msgid "Authoring mode"
 msgstr "Tryb autoringu"
 
@@ -443,9 +567,6 @@ msgstr "Auto przełączanie scart"
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
-msgid "Automatic SSID lookup"
-msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
-
 msgid "Automatic Scan"
 msgstr "Automatyczne skanowanie"
 
@@ -482,9 +603,24 @@ msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
 msgid "Backup Mode"
 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
 
+msgid "Backup done."
+msgstr "Kopia skończona."
+
+msgid "Backup failed."
+msgstr "Kopia nieudana."
+
 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
 
+msgid "Backup running"
+msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona"
+
+msgid "Backup running..."
+msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona..."
+
+msgid "Backup system settings"
+msgstr "Kopia ustawień systemowych"
+
 msgid "Band"
 msgstr "Pasmo"
 
@@ -495,19 +631,19 @@ msgid "Begin time"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
-msgstr "Zachowanie 'przerwę' gdy zatrzymany"
+msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
 
 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
 
 msgid "Behavior when a movie is started"
-msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
+msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
 
 msgid "Behavior when a movie is stopped"
-msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
+msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
 
 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
-msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
+msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
 
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Zakładki"
@@ -518,6 +654,9 @@ msgstr "Jasność"
 msgid "Burn DVD"
 msgstr "Wypal DVD"
 
+msgid "Burn existing image to DVD"
+msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
+
 msgid "Burn to DVD..."
 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
 
@@ -538,6 +677,9 @@ msgstr "Pasmo C"
 msgid "CF Drive"
 msgstr "Karta CF"
 
+msgid "CI assignment"
+msgstr ""
+
 msgid "CVBS"
 msgstr "CVBS"
 
@@ -545,7 +687,7 @@ msgid "Cable"
 msgstr "Kablówka"
 
 msgid "Cache Thumbnails"
-msgstr "Przechowuj miniatury."
+msgstr "Przechowuj miniatury"
 
 msgid "Call monitoring"
 msgstr "Monitor rozmów"
@@ -554,7 +696,7 @@ msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
 msgid "Cannot parse feed directory"
-msgstr "Nie można odnaleÅ\9bć katalogu"
+msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
 
 msgid "Capacity: "
 msgstr "Pojemność:"
@@ -584,11 +726,14 @@ msgid "Change setup pin"
 msgstr "Zmień pin ustawień"
 
 msgid "Channel"
-msgstr "Kanał"
+msgstr "Wybierz kanał"
 
 msgid "Channel Selection"
 msgstr "Wybór kanału"
 
+msgid "Channel not in services list"
+msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
+
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanał:"
 
@@ -608,11 +753,17 @@ msgid "Check"
 msgstr "Sprawdź"
 
 msgid "Checking Filesystem..."
-msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
+msgstr "Sprawdź System Plików..."
 
 msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Wybierz tuner"
 
+msgid "Choose backup files"
+msgstr "Wybierz pliki do kopii"
+
+msgid "Choose backup location"
+msgstr "Wybierz miejsce kopii"
+
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Wybierz bukiet"
 
@@ -622,8 +773,17 @@ msgstr "Wybierz źródło"
 msgid "Choose target folder"
 msgstr "Wybierz folder docelowy"
 
+msgid "Choose upgrade source"
+msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
+
 msgid "Choose your Skin"
-msgstr "Wybierz Skin"
+msgstr "Wybierz Skina"
+
+msgid "Circular left"
+msgstr "Kołój w lewo"
+
+msgid "Circular right"
+msgstr "Kołój w prawo"
 
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Czyść"
@@ -662,14 +822,23 @@ msgid "Command execution..."
 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
 
 msgid "Command order"
-msgstr "Wydawanie poleceń"
+msgstr "Kolejność poleceń"
 
 msgid "Committed DiSEqC command"
-msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
+msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
 
 msgid "Common Interface"
 msgstr "Moduł Dostępu"
 
+msgid "Common Interface Assignment"
+msgstr "Zadania Modułu CI"
+
+msgid "CommonInterface"
+msgstr "Moduł CI"
+
+msgid "Communication"
+msgstr "Komunikacja"
+
 msgid "Compact Flash"
 msgstr "Compact Flash"
 
@@ -679,6 +848,12 @@ msgstr "Karta Compact flash"
 msgid "Complete"
 msgstr "Zakończ"
 
+msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
+msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
+
+msgid "Config"
+msgstr "Config"
+
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Tryb konfiguracji"
 
@@ -722,14 +897,18 @@ msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
-msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
-
 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
 
 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
-msgstr "Nie moge odczytać nosnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
+msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
+
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
+msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
+
+msgid "Create DVD-ISO"
+msgstr "Stwórz DVD-ISO"
 
 msgid "Create movie folder failed"
 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
@@ -763,13 +942,13 @@ msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
 
 msgid "Customize"
-msgstr "Przystosuj"
+msgstr "Konfiguracja"
 
 msgid "Cut"
 msgstr "Wytnij"
 
 msgid "Cutlist editor..."
-msgstr "Edytor wyciętej listy..."
+msgstr "Edytor cięcia filmu..."
 
 msgid "Czech"
 msgstr "Czeski"
@@ -787,10 +966,10 @@ msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
 msgid "DVD Player"
-msgstr "Odtważacz DVD"
+msgstr "Odtwarzacz DVD"
 
 msgid "DVD media toolbox"
-msgstr "Narzedzia nosnika DVD"
+msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
 
 msgid "Danish"
 msgstr "Duński"
@@ -798,12 +977,12 @@ msgstr "Duński"
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
-msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
-
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Głębokie Czuwanie"
 
+msgid "Default Settings"
+msgstr "Ustawienia Domyślne"
+
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Standardowa lista serwisów"
 
@@ -814,7 +993,7 @@ msgid "Delay"
 msgstr "Opóźnienie"
 
 msgid "Delete"
-msgstr "Skasuj"
+msgstr "Usuń"
 
 msgid "Delete entry"
 msgstr "Skasuj wpis"
@@ -833,9 +1012,15 @@ msgstr ""
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
+msgid "Deselect"
+msgstr "Odznacz"
+
 msgid "Destination directory"
 msgstr "Katalog docelowy"
 
+msgid "Details"
+msgstr "Szczegóły"
+
 msgid "Detected HDD:"
 msgstr "Wykryto Hdd:"
 
@@ -851,17 +1036,14 @@ msgstr "DiSEqC A/B"
 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
 
-msgid "Mode"
-msgstr "Tryb"
-
 msgid "DiSEqC mode"
 msgstr "Tryb DiSEqC"
 
 msgid "DiSEqC repeats"
-msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
+msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
 
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
-msgstr "Bezpośrednie odtważanie podczepionych tytułów bez menu"
+msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
 
 #, python-format
 msgid "Directory %s nonexistent."
@@ -901,16 +1083,22 @@ msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
 msgid "Display 4:3 content as"
 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
 
+msgid "Display >16:9 content as"
+msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
+
 msgid "Display Setup"
-msgstr "Ustawienia wyświtlania"
+msgstr "Ustawienia OLED"
+
+msgid "Display and Userinterface"
+msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
 "the plugin \"%s\"?"
 msgstr ""
-"Czy naprawde chcesz USUNĄĆ\n"
-"tę \"%s\" wtyczkę?"
+"Czy chcesz USUNĄĆ\n"
+"plugina \"%s\"?"
 
 msgid ""
 "Do you really want to check the filesystem?\n"
@@ -928,11 +1116,8 @@ msgid ""
 "Do you really want to download\n"
 "the plugin \"%s\"?"
 msgstr ""
-"Czy naprawdę chcesz zciągnąć\n"
-"tę  \"%s\" wtyczkę?"
-
-msgid "Do you really want to exit?"
-msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
+"Czy chcesz ściągnąć\n"
+"plugina \"%s\" ?"
 
 msgid ""
 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
@@ -959,6 +1144,9 @@ msgstr ""
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
 
+msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
+msgstr "Kontynuować instalowane lub kasowanie wybranych pluginów?\n"
+
 msgid "Do you want to do a service scan?"
 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
 
@@ -966,23 +1154,35 @@ msgid "Do you want to do another manual service scan?"
 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
 
 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
-msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
+msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
 
 msgid "Do you want to install default sat lists?"
 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
 
+msgid "Do you want to install the package:\n"
+msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
+
 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
-msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
+msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
 
 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
 
+msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
+msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
+
+msgid "Do you want to remove the package:\n"
+msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
+
 msgid "Do you want to restore your settings?"
 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
 
 msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
 
+msgid "Do you want to update your Dreambox?"
+msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
+
 msgid ""
 "Do you want to update your Dreambox?\n"
 "After pressing OK, please wait!"
@@ -990,6 +1190,9 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
 
+msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
+msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
+
 msgid "Do you want to view a tutorial?"
 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
 
@@ -1004,6 +1207,10 @@ msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
 
+#, python-format
+msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
+msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
+
 msgid "Download"
 msgstr "Ładuj"
 
@@ -1017,7 +1224,7 @@ msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
 
 msgid "Downloadable new plugins"
-msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
+msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
 
 msgid "Downloadable plugins"
 msgstr "Pluginy do pobrania"
@@ -1025,11 +1232,8 @@ msgstr "Pluginy do pobrania"
 msgid "Downloading"
 msgstr "Pobieranie..."
 
-msgid "Downloading image description..."
-msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
-
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
-msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
+msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
 
 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
@@ -1050,9 +1254,18 @@ msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
 msgid "East"
 msgstr "Wschód"
 
+msgid "Edit"
+msgstr "Edytuj"
+
 msgid "Edit DNS"
 msgstr "Edytuj DNS"
 
+msgid "Edit IPKG source URL..."
+msgstr "Edytuj URL źródła IPKG..."
+
+msgid "Edit Title"
+msgstr "Edytuj Tytuł"
+
 msgid "Edit chapters of current title"
 msgstr "Edycja rozdziału"
 
@@ -1084,7 +1297,7 @@ msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
 
 msgid "Enable parental control"
-msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
+msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
 
 msgid "Enable timer"
 msgstr "Włącz timer"
@@ -1098,17 +1311,17 @@ msgstr "Szyfrowanie"
 msgid "Encryption Key"
 msgstr "Klucz szyfrujący"
 
+msgid "Encryption Keytype"
+msgstr "Typ klucza kodowania"
+
 msgid "Encryption Type"
 msgstr "Typ szyfrowania"
 
-msgid "End"
-msgstr "Koniec"
-
 msgid "End time"
 msgstr "Czas zakończenia"
 
 msgid "EndTime"
-msgstr "Koniec czasu"
+msgstr "Czas zakończenia"
 
 msgid "English"
 msgstr "Angielski"
@@ -1139,6 +1352,12 @@ msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
 msgid "Enter Rewind at speed"
 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
 
+msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
+msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
+
+msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
+msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
+
 msgid "Enter main menu..."
 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
 
@@ -1160,16 +1379,19 @@ msgstr ""
 "Ponowić?"
 
 msgid "Eventview"
-msgstr "Widok zdarzenia"
+msgstr "Widok wydarzenia"
 
 msgid "Everything is fine"
 msgstr "Wszystko jest OK"
 
 msgid "Execution Progress:"
-msgstr "Wyknywanie procesu:"
+msgstr "Wykonywanie procesu:"
 
 msgid "Execution finished!!"
-msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
+msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
+
+msgid "Exif"
+msgstr "Exif"
 
 msgid "Exit"
 msgstr "Wyjście"
@@ -1199,7 +1421,7 @@ msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
 
 msgid "Factory reset"
-msgstr "Twardy reset"
+msgstr "Ustawienia fabryczne"
 
 msgid "Failed"
 msgstr "Błąd"
@@ -1211,7 +1433,7 @@ msgid "Fast DiSEqC"
 msgstr "Szybki DiSEqC"
 
 msgid "Fast Forward speeds"
-msgstr "Szybkości przewijania"
+msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
 
 msgid "Fast epoch"
 msgstr "Szybka epoka"
@@ -1220,7 +1442,7 @@ msgid "Favourites"
 msgstr "Ulubione"
 
 msgid "Filesystem Check..."
-msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
+msgstr "Sprawdź system plików..."
 
 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
@@ -1231,34 +1453,36 @@ msgstr "Strojenie"
 msgid "Finished"
 msgstr "Skończone"
 
+msgid "Finished configuring your network"
+msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
+
+msgid "Finished restarting your network"
+msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
+
 msgid "Finnish"
 msgstr "Fiński"
 
 msgid ""
 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
 msgstr ""
-"najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
+"Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
 "flash'era."
 
-#, fuzzy
-msgid "Fix USB stick"
-msgstr "Ustaw nośnik USB"
-
 msgid "Flash"
 msgstr "Flash"
 
 msgid "Flashing failed"
 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
 
-msgid "Font size"
-msgstr "Rozmiar fontu"
-
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
 
+msgid "Frame size in full view"
+msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
+
 msgid "French"
 msgstr "Francuski"
 
@@ -1280,6 +1504,9 @@ msgstr "Pią"
 msgid "Friday"
 msgstr "Piątek"
 
+msgid "Frisian"
+msgstr "Fryzyjski"
+
 msgid "Fritz!Box FON IP address"
 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
 
@@ -1303,8 +1530,20 @@ msgstr ""
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brama"
 
-msgid "Genre:"
-msgstr "Gatunek:"
+msgid "General AC3 Delay"
+msgstr "Główne opóźnienie AC3"
+
+msgid "General AC3 delay"
+msgstr "Główne opóźnienie AC3"
+
+msgid "General PCM Delay"
+msgstr "Główne opóźnienie PCM"
+
+msgid "General PCM delay"
+msgstr "Główne opóźnienie PCM"
+
+msgid "Genre"
+msgstr "Gatunek"
 
 msgid "German"
 msgstr "Niemiecki"
@@ -1331,7 +1570,7 @@ msgid "Guard interval mode"
 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
 
 msgid "Harddisk"
-msgstr "Dysk twardy"
+msgstr "Dysk twardy..."
 
 msgid "Harddisk setup"
 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
@@ -1339,12 +1578,21 @@ msgstr "Ustawienia dysku twardego"
 msgid "Harddisk standby after"
 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
 
+msgid "Hidden network SSID"
+msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
+
 msgid "Hierarchy Information"
 msgstr "Informacja hierarchii"
 
 msgid "Hierarchy mode"
 msgstr "Tryb hierarchii"
 
+msgid "High bitrate support"
+msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
+
+msgid "Horizontal"
+msgstr "Pozioma [H]"
+
 msgid "How many minutes do you want to record?"
 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
 
@@ -1354,6 +1602,12 @@ msgstr "Węgierski"
 msgid "IP Address"
 msgstr "Adres IP"
 
+msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
+msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
+
+msgid "ISO path"
+msgstr "Ścieżka ISO"
+
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandzki"
 
@@ -1414,7 +1668,7 @@ msgid "Infobar timeout"
 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
 
 msgid "Information"
-msgstr "Informacja"
+msgstr "Informacje"
 
 msgid "Init"
 msgstr "Init"
@@ -1429,7 +1683,38 @@ msgid "Initializing Harddisk..."
 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
 
 msgid "Input"
-msgstr "Wejście"
+msgstr "Info"
+
+msgid "Install"
+msgstr "Instalacja"
+
+msgid "Install a new image with a USB stick"
+msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
+
+msgid "Install a new image with your web browser"
+msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
+
+msgid "Install local IPKG"
+msgstr "Instaluj lokalny IPKG"
+
+msgid "Install or remove finished."
+msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
+
+msgid "Install settings, skins, software..."
+msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
+
+msgid "Install software updates..."
+msgstr "Instaluj aktualizacje oprogramowania..."
+
+msgid ""
+"Install/\n"
+"Remove"
+msgstr ""
+"Instalacja/\n"
+"Kasowanie"
+
+msgid "Installation finished."
+msgstr "Instalacja zakończona."
 
 msgid "Installing"
 msgstr "Instalowanie"
@@ -1456,7 +1741,7 @@ msgid "Integrated Wireless"
 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
 
 msgid "Intermediate"
-msgstr "Pośredni"
+msgstr "Pośrednia"
 
 msgid "Internal Flash"
 msgstr "Wewnętrzny Flash"
@@ -1472,7 +1757,10 @@ msgid "Inversion"
 msgstr "Inversja"
 
 msgid "Invert display"
-msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
+msgstr "Odwróć wyświetlanie"
+
+msgid "Ipkg"
+msgstr "Ipkg"
 
 msgid "Italian"
 msgstr "Włoski"
@@ -1484,6 +1772,9 @@ msgstr "Podgląd zajęć"
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Po prostu skaluj"
 
+msgid "Keyboard"
+msgstr ""
+
 msgid "Keyboard Map"
 msgstr "Mapa klawiatury"
 
@@ -1520,12 +1811,18 @@ msgstr "Ostatnia prędkość"
 msgid "Latitude"
 msgstr "Szerokość geogr."
 
+msgid "Latvian"
+msgstr "Łotewski"
+
 msgid "Leave DVD Player?"
-msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
+msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
 
 msgid "Left"
 msgstr "Lewo"
 
+msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
+msgstr "Pozwól przeglądać/edytować pliki Dreamboxa"
+
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
 msgid "Letterbox"
 msgstr "Letterbox"
@@ -1536,6 +1833,9 @@ msgstr "Limit wschodni"
 msgid "Limit west"
 msgstr "Limit zachodni"
 
+msgid "Limited character set for recording filenames"
+msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
+
 msgid "Limits off"
 msgstr "Limity wyłaczonyy"
 
@@ -1558,7 +1858,7 @@ msgid "Load"
 msgstr "Otwórz"
 
 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
-msgstr "Wyświetlaj długość filmy na liście"
+msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
 
 msgid "Local Network"
 msgstr "Sieć lokalna"
@@ -1567,7 +1867,10 @@ msgid "Location"
 msgstr "Lokalizacja"
 
 msgid "Lock:"
-msgstr "Blokada:"
+msgstr "Block:"
+
+msgid "Log results to harddisk"
+msgstr "Wyniki Loga na HDD"
 
 msgid "Long Keypress"
 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
@@ -1596,11 +1899,17 @@ msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
 msgid "Make this mark just a mark"
 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
 
+msgid "Manage your receiver's software"
+msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
+
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Ręczne skanowanie"
 
 msgid "Manual transponder"
-msgstr "Ręczny transponder"
+msgstr "Własny transponder"
+
+msgid "Manufacturer"
+msgstr "Producent"
 
 msgid "Margin after record"
 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
@@ -1609,7 +1918,7 @@ msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
 
 msgid "Media player"
-msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
+msgstr "Odtwarzacz"
 
 msgid "MediaPlayer"
 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
@@ -1626,9 +1935,15 @@ msgstr "Menu"
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
+msgid "Message..."
+msgstr "Wiadomość..."
+
 msgid "Mkfs failed"
 msgstr "Mkfs zawiódł"
 
+msgid "Mode"
+msgstr "Tryb"
+
 msgid "Model: "
 msgstr "Model: "
 
@@ -1665,6 +1980,9 @@ msgstr "Menu listy filmów"
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Multi EPG"
 
+msgid "Multimedia"
+msgstr "Multimedia"
+
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
 
@@ -1682,7 +2000,7 @@ msgstr "Następny"
 
 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
 msgstr ""
-"Flaskowanie plikiem NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
+"Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
 
 msgid "NOW"
 msgstr "Teraz"
@@ -1701,14 +2019,17 @@ msgid "Nameserver %d"
 msgstr "Nameserver %d"
 
 msgid "Nameserver Setup"
-msgstr "Ustawienia Nameserver"
+msgstr "Konfiguracja Nameserver"
 
 msgid "Nameserver settings"
-msgstr "Ustawienia serwera nazw"
+msgstr "Ustawienia nameserver"
 
 msgid "Netmask"
 msgstr "Maska sieci"
 
+msgid "Network"
+msgstr "Sieć"
+
 msgid "Network Configuration..."
 msgstr "Konfiguracja sieci..."
 
@@ -1728,7 +2049,7 @@ msgid "Network setup"
 msgstr "Ustawienia sieci"
 
 msgid "Network test"
-msgstr "Test połaczenia sieciowego"
+msgstr "Test połączenia sieciowego"
 
 msgid "Network test..."
 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
@@ -1743,7 +2064,7 @@ msgid "NetworkWizard"
 msgstr "Kreator sieci"
 
 msgid "New"
-msgstr "Nowy"
+msgstr "Nowe"
 
 msgid "New pin"
 msgstr "Nowy pin"
@@ -1766,6 +2087,9 @@ msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
 
+msgid "No Networks found"
+msgstr "Nie znaleziono sieci"
+
 msgid "No backup needed"
 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
 
@@ -1776,9 +2100,15 @@ msgstr ""
 "Brak danych na transponderze!\n"
 "(Koniec czasu czytania PAT)"
 
+msgid "No description available."
+msgstr "Brak dostępnego opisu."
+
 msgid "No details for this image file"
 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
 
+msgid "No displayable files on this medium found!"
+msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
+
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
 
@@ -1800,6 +2130,9 @@ msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
 msgid "No satellite frontend found!!"
 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
 
+msgid "No tags are set on these movies."
+msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
+
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
 
@@ -1832,34 +2165,34 @@ msgstr ""
 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
 
 msgid ""
-"No working local networkadapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
+"No working local network adapter found.\n"
+"Please verify that you have attached a network cable and your network is "
 "configured correctly."
 msgstr ""
-"Nie znaleziono działającej sieci.\n"
-"Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
-"skonfigurowana poprawnie."
+"Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
+"Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
+"skonfigurowana."
 
 msgid ""
-"No working wireless interface found.\n"
-" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
-"your local network interface."
+"No working wireless network adapter found.\n"
+"Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
+"network is configured correctly."
 msgstr ""
-"Nie znaleziono działającego interfejsu WiFi.\n"
-"Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em oraz "
-"czy interfejs sieciowy jest włączony."
+"Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
+"Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
+"dobrze skonfigurowana."
 
 msgid ""
-"No working wireless networkadapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
-"Network is configured correctly."
+"No working wireless network interface found.\n"
+" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
+"your local network interface."
 msgstr ""
-"Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
-"Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność konfiguracji "
-"sieci."
+"Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
+" Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
+"lokalny interfejs sieciowy."
 
 msgid "No, but restart from begin"
-msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
+msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
 
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "Nie, nie rób nic."
@@ -1871,7 +2204,7 @@ msgid "No, scan later manually"
 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
 
 msgid "None"
-msgstr "Żaden"
+msgstr "Brak"
 
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
 msgid "Nonlinear"
@@ -1902,14 +2235,6 @@ msgid "Now Playing"
 msgstr "Odtwarzane"
 
 msgid ""
-"Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
-"format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
-"back in."
-msgstr ""
-"Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz sformatować i "
-"używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu nacisnij przycisk OK."
-
-msgid ""
 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
@@ -1928,7 +2253,7 @@ msgid "OSD Settings"
 msgstr "Ustawienia OSD"
 
 msgid "OSD visibility"
-msgstr "wizualizacja OSD"
+msgstr "Przezroczystość"
 
 msgid "Off"
 msgstr "Wyłącz"
@@ -1943,26 +2268,29 @@ msgid "Online-Upgrade"
 msgstr "Online - Aktualizacja"
 
 msgid "Only Free scan"
-msgstr "Tylko wolne skanowanie"
+msgstr "Skanuj tylko FTA"
 
 msgid "Orbital Position"
 msgstr "Pozycja orbitalna"
 
-msgid "Other..."
-msgstr "Inne..."
-
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
 msgid "PIDs"
 msgstr "Pidy"
 
+msgid "Package details for: "
+msgstr "Szczegóły paczki dla: "
+
 msgid "Package list update"
 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
 
 msgid "Packet management"
 msgstr "Zarządzanie pakietem"
 
+msgid "Packet manager"
+msgstr "Menadżer pakietów"
+
 msgid "Page"
 msgstr "Strona"
 
@@ -1971,7 +2299,7 @@ msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
 
 msgid "Parent Directory"
-msgstr "Katakog nadrzedny"
+msgstr "Katalog nadrzędny"
 
 msgid "Parental control"
 msgstr "Kontrola rodzicielska"
@@ -1985,15 +2313,15 @@ msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
 msgid "Parental control type"
 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
 
-msgid "Partitioning USB stick..."
-msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
-
 msgid "Pause movie at end"
 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
 
 msgid "PiPSetup"
 msgstr "Ustawienia PiP"
 
+msgid "PicturePlayer"
+msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
+
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
 msgid "Pillarbox"
 msgstr "Pillarbox"
@@ -2008,7 +2336,13 @@ msgid "Play"
 msgstr "Odtwarzaj"
 
 msgid "Play Audio-CD..."
-msgstr "Odtważanie CD-Audio..."
+msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
+
+msgid "Play DVD"
+msgstr "Odtwórz DVD"
+
+msgid "Play Music..."
+msgstr "Odtwórz Muzykę..."
 
 msgid "Play recorded movies..."
 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
@@ -2037,6 +2371,13 @@ msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
 
+msgid ""
+"Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
+"target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
+msgstr ""
+"Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
+"USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
+
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
 
@@ -2044,7 +2385,7 @@ msgid "Please enter a name for the new bouquet"
 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
 
 msgid "Please enter a name for the new marker"
-msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zanacznika"
+msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
 
 msgid "Please enter a new filename"
 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
@@ -2081,10 +2422,10 @@ msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
 
 msgid "Please select a playlist to delete..."
-msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
+msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
 
 msgid "Please select a playlist..."
-msgstr "Wybierz playliste..."
+msgstr "Wybierz playlistę..."
 
 msgid "Please select a subservice to record..."
 msgstr "Wybierz subserwis..."
@@ -2092,8 +2433,11 @@ msgstr "Wybierz subserwis..."
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
 
-msgid "Please select keyword to filter..."
-msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
+msgid "Please select medium to use as backup location"
+msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
+
+msgid "Please select tag to filter..."
+msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
 
 msgid "Please select target directory or medium"
 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
@@ -2126,8 +2470,20 @@ msgstr ""
 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
 "OK."
 
-msgid "Please wait for md5 signature verification..."
-msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
+msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
+msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
+
+msgid "Please wait while scanning is in progress..."
+msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
+
+msgid "Please wait while we configure your network..."
+msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
+
+msgid "Please wait while your network is restarting..."
+msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
+
+msgid "Please wait..."
+msgstr "Proszę czekać..."
 
 msgid "Please wait... Loading list..."
 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
@@ -2135,6 +2491,9 @@ msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Przeglądarka pluginów"
 
+msgid "Plugin manager"
+msgstr "Menadżer Pluginów"
+
 msgid "Plugins"
 msgstr "Pluginy"
 
@@ -2190,11 +2549,15 @@ msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
 
 msgid "Press OK to activate the settings."
-msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
+msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
 
 msgid "Press OK to edit the settings."
 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
 
+#, python-format
+msgid "Press OK to get further details for %s"
+msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
+
 msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
 
@@ -2210,6 +2573,12 @@ msgstr "Podgląd menu"
 msgid "Primary DNS"
 msgstr "Pierwszy DNS"
 
+msgid "Priority"
+msgstr "Priorytet konwertera"
+
+msgid "Properties of current title"
+msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
+
 msgid "Protect services"
 msgstr "Ochrona serwisów"
 
@@ -2225,6 +2594,12 @@ msgstr "Provider do skanowania"
 msgid "Providers"
 msgstr "Providerzy"
 
+msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
+msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
+
+msgid "Quick"
+msgstr "Szybko"
+
 msgid "Quickzap"
 msgstr "Szybkie przełączanie"
 
@@ -2246,15 +2621,15 @@ msgstr "Radio"
 msgid "Ram Disk"
 msgstr "Ram Dysk"
 
+msgid "Random"
+msgstr "Losowo"
+
 msgid "Really close without saving settings?"
 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
 
 msgid "Really delete done timers?"
 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
 
-msgid "Really delete this timer?"
-msgstr "Usunąć ten timer?"
-
 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
 
@@ -2276,6 +2651,10 @@ msgstr "Ustawienia powitania"
 msgid "Record"
 msgstr "Nagraj"
 
+#, python-format
+msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
+msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
+
 msgid "Recorded files..."
 msgstr "Nagrane pliki..."
 
@@ -2285,6 +2664,9 @@ msgstr "Nagrywanie"
 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
 
+msgid "Recordings"
+msgstr "Nagrania"
+
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
 
@@ -2297,8 +2679,11 @@ msgstr "Wartość odświeżania"
 msgid "Refresh rate selection."
 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
 
-msgid "Remounting stick partition..."
-msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
+msgid "Reload"
+msgstr "Przeładuj"
+
+msgid "Remove"
+msgstr "Skasuj"
 
 msgid "Remove Bookmark"
 msgstr "Usuń zakładkę"
@@ -2312,6 +2697,9 @@ msgstr "Usuń znacznik"
 msgid "Remove currently selected title"
 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
 
+msgid "Remove finished."
+msgstr "Usuwanie zakończone."
+
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
 
@@ -2321,9 +2709,15 @@ msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
 
+msgid "Remove timer"
+msgstr "Usuń timer"
+
 msgid "Remove title"
 msgstr "Usuń tytuł"
 
+msgid "Removing"
+msgstr "Usuwanie"
+
 #, python-format
 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
 msgstr ""
@@ -2336,7 +2730,7 @@ msgid "Repeat"
 msgstr "Powtórz"
 
 msgid "Repeat Type"
-msgstr "Typ powtórzeń"
+msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
 
 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
@@ -2347,6 +2741,9 @@ msgstr "Powtarzaj"
 msgid "Reset"
 msgstr "Resetuj"
 
+msgid "Reset and renumerate title names"
+msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
+
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozdzielczość"
 
@@ -2371,6 +2768,18 @@ msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
 msgid "Restore"
 msgstr "Przywróć"
 
+msgid "Restore backups..."
+msgstr "Przywróć kopie..."
+
+msgid "Restore running"
+msgstr "Przywracanie uruchomione"
+
+msgid "Restore running..."
+msgstr "Przywracanie uruchomione..."
+
+msgid "Restore system settings"
+msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
+
 msgid ""
 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
 "settings now."
@@ -2401,13 +2810,13 @@ msgid "Return to previous service"
 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
 
 msgid "Rewind speeds"
-msgstr "Przewiń prędkości"
+msgstr "Prędkości przewijania w tył"
 
 msgid "Right"
 msgstr "Prawo"
 
 msgid "Rolloff"
-msgstr "Wyłącz rolowanie"
+msgstr "Rolloff"
 
 msgid "Rotor turning speed"
 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
@@ -2428,7 +2837,7 @@ msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
 msgid "Sat"
-msgstr "Sat"
+msgstr "Sob"
 
 msgid "Sat / Dish Setup"
 msgstr "Ustawienia anteny"
@@ -2437,7 +2846,7 @@ msgid "Satellite"
 msgstr "Satelita"
 
 msgid "Satellite Equipment Setup"
-msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
+msgstr "Zaawansowane ustawienia"
 
 msgid "Satellites"
 msgstr "Satelity"
@@ -2448,6 +2857,9 @@ msgstr "Miernik sygnału"
 msgid "Sats"
 msgstr "Satelity"
 
+msgid "Satteliteequipment"
+msgstr "Wyposażenie satelity"
+
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
@@ -2455,7 +2867,7 @@ msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
 msgid "Save Playlist"
-msgstr "Zachowaj Playliste"
+msgstr "Zachowaj Playlistę"
 
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Tryb skalowania"
@@ -2463,6 +2875,9 @@ msgstr "Tryb skalowania"
 msgid "Scan "
 msgstr "Skanuj"
 
+msgid "Scan Files..."
+msgstr "Skanuj Pliki..."
+
 msgid "Scan QAM128"
 msgstr "Skanuj QAM128"
 
@@ -2544,15 +2959,24 @@ msgstr "Szukaj na wschód"
 msgid "Search west"
 msgstr "Szukaj na zachód"
 
+msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
+msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
+
 msgid "Secondary DNS"
 msgstr "Drugi DNS"
 
 msgid "Seek"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
+msgid "Select"
+msgstr "Wybierz"
+
 msgid "Select HDD"
 msgstr "Wybierz HDD"
 
+msgid "Select IPKG source to edit..."
+msgstr "Wybierz źródło IPKG aby edytować..."
+
 msgid "Select Location"
 msgstr "Wybierz lokalizację"
 
@@ -2566,34 +2990,55 @@ msgid "Select audio mode"
 msgstr "Wybierz tryb audio"
 
 msgid "Select audio track"
-msgstr "Wybierz ścieżke audio"
+msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
 
 msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
 
+msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
+msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
+
+msgid "Select files/folders to backup..."
+msgstr "Wybierz pliki/katalogi dla kopii zapasowej..."
+
 msgid "Select image"
 msgstr "Wybierz image"
 
+msgid "Select provider to add..."
+msgstr ""
+
 msgid "Select refresh rate"
 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
 
+msgid "Select service to add..."
+msgstr ""
+
 msgid "Select video input"
 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
 
+msgid "Select video input with up/down buttons"
+msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
+
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Wybierz tryb wideo"
 
 msgid "Selected source image"
 msgstr "Wybierz image źródłowy"
 
+msgid "Send DiSEqC"
+msgstr "Wyślij DiSEqC"
+
+msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
+msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
+
 msgid "Seperate titles with a main menu"
 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
 
 msgid "Sequence repeat"
-msgstr "Potwórka sekwencji"
+msgstr "Powtórka sekwencji"
 
 msgid "Service"
-msgstr "Serwis"
+msgstr "Informacje o serwisie..."
 
 msgid "Service Scan"
 msgstr "Skanowanie serwisu"
@@ -2637,9 +3082,15 @@ msgstr "Info o serwisie"
 msgid "Services"
 msgstr "Serwisy"
 
+msgid "Set Voltage and 22KHz"
+msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
+
 msgid "Set as default Interface"
 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
 
+msgid "Set interface as default Interface"
+msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
+
 msgid "Set limits"
 msgstr "Ustaw limity"
 
@@ -2659,7 +3110,7 @@ msgid "Show WLAN Status"
 msgstr "Pokaż status WLAN"
 
 msgid "Show blinking clock in display during recording"
-msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
+msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
 
 msgid "Show infobar on channel change"
 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
@@ -2695,13 +3146,16 @@ msgid "Similar broadcasts:"
 msgstr "Podobne transmisje:"
 
 msgid "Simple"
-msgstr "Proste"
+msgstr "Prosta"
+
+msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
+msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
 
 msgid "Single"
 msgstr "Jeden"
 
 msgid "Single EPG"
-msgstr "Pojedyńczy EPG"
+msgstr "Zwykłe EPG"
 
 msgid "Single satellite"
 msgstr "Jeden satelita"
@@ -2713,10 +3167,13 @@ msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
 
 msgid "Skin..."
-msgstr "Skóry..."
+msgstr "Skiny..."
+
+msgid "Skins"
+msgstr "Skiny"
 
 msgid "Sleep Timer"
-msgstr "Wyłącznik czasowy"
+msgstr "Wyłącznik Czasowy"
 
 msgid "Sleep timer action:"
 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
@@ -2732,7 +3189,22 @@ msgid "Slow"
 msgstr "Wolno"
 
 msgid "Slow Motion speeds"
-msgstr "Odtważanie w zwolnionym tempie"
+msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
+
+msgid "Software"
+msgstr "Oprogramowanie"
+
+msgid "Software manager"
+msgstr "Menadżer oprogramowania"
+
+msgid "Software manager..."
+msgstr "Menadżer oprogramowania..."
+
+msgid "Software restore"
+msgstr "Przywracanie oprogramowania"
+
+msgid "Software update"
+msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
 
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
@@ -2740,6 +3212,12 @@ msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
 msgid "Somewhere else"
 msgstr "Gdzie indziej"
 
+msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
+msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
+
+msgid "Sorry no backups found!"
+msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
+
 msgid ""
 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
 "\n"
@@ -2749,6 +3227,25 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wybierz inną."
 
+msgid ""
+"Sorry your backup destination is not writeable.\n"
+"Please choose an other one."
+msgstr ""
+"Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
+"Wybierz inne miejsce."
+
+msgid "Sorry, no Details available!"
+msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
+
+msgid ""
+"Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
+"\n"
+"Please choose another one."
+msgstr ""
+"Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
+"\n"
+"Wybierz inne miejsce."
+
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort A-Z"
 msgstr "Sortuj od A-Z"
@@ -2775,9 +3272,6 @@ msgstr "Czuwanie"
 msgid "Standby / Restart"
 msgstr "Czuwanie / Restart"
 
-msgid "Start"
-msgstr "Rozpocznij"
-
 msgid "Start from the beginning"
 msgstr "Rozpocznij od początku"
 
@@ -2785,13 +3279,13 @@ msgid "Start recording?"
 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
 
 msgid "Start test"
-msgstr "Zacznij test"
+msgstr "Testuj"
 
 msgid "StartTime"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
 msgid "Starting on"
-msgstr "Rozpocznij na"
+msgstr "Rozpocznij od"
 
 msgid "Step east"
 msgstr "Krok na wschód"
@@ -2809,10 +3303,10 @@ msgid "Stop Timeshift?"
 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
 
 msgid "Stop current event and disable coming events"
-msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
+msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
 
 msgid "Stop current event but not coming events"
-msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
+msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
 
 msgid "Stop playing this movie?"
 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
@@ -2820,6 +3314,12 @@ msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
 msgid "Stop test"
 msgstr "Zakończ test"
 
+msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
+msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
+
+msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
+msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
+
 msgid "Store position"
 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
 
@@ -2872,23 +3372,41 @@ msgstr ""
 "additional translations made by SileliS® :)\n"
 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
 
+msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
+msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
+
 msgid "TV System"
 msgstr "System TV"
 
 msgid "Table of content for collection"
 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
 
+msgid "Tag 1"
+msgstr "Oznaczenie 1"
+
+msgid "Tag 2"
+msgstr "Oznaczenie 2"
+
+msgid "Tags"
+msgstr "Oznaczenia"
+
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Naziemny"
 
 msgid "Terrestrial provider"
 msgstr "Naziemny provider"
 
+msgid "Test DiSEqC settings"
+msgstr "Test ustawień DiSEqC"
+
+msgid "Test Type"
+msgstr "Typ Testu"
+
 msgid "Test mode"
 msgstr "Tryb testowy"
 
 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
-msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
+msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
 
 msgid "Test-Messagebox?"
 msgstr "Informacja testowa?"
@@ -2901,15 +3419,6 @@ msgstr ""
 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
 
 msgid ""
-"The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
-"NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
-"and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from the "
-"stick!"
-msgstr ""
-"Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage .NFI "
-"z serwera"
-
-msgid ""
 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
 "players) instead?"
@@ -2918,6 +3427,13 @@ msgstr ""
 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
 "stacjonarnych czytnikach DVD."
 
+msgid ""
+"The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
+"the feed server and save it on the stick?"
+msgstr ""
+"Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
+"servera i zachować je na USB?"
+
 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
 
@@ -2935,6 +3451,9 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
 
+msgid "The following files were found..."
+msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
+
 msgid ""
 "The input port should be configured now.\n"
 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
@@ -2985,6 +3504,10 @@ msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
 msgid "The pin codes you entered are different."
 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
 
+#, python-format
+msgid "The results have been written to %s."
+msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
+
 msgid "The sleep timer has been activated."
 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
 
@@ -3023,6 +3546,9 @@ msgstr ""
 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
 "Czy kontynuować?"
 
+msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
+msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
+
 #, python-format
 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
@@ -3050,6 +3576,10 @@ msgstr ""
 "nosniku."
 
 #, python-format
+msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
+msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
+
+#, python-format
 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
 
@@ -3124,6 +3654,9 @@ msgstr "Próg"
 msgid "Thu"
 msgstr "Czw"
 
+msgid "Thumbnails"
+msgstr "Miniatury"
+
 msgid "Thursday"
 msgstr "Czwartek"
 
@@ -3146,7 +3679,7 @@ msgid "Timer Type"
 msgstr "Typ timera"
 
 msgid "Timer entry"
-msgstr "Wstęp timera"
+msgstr "Programowanie timera"
 
 msgid "Timer log"
 msgstr "Log timera"
@@ -3173,21 +3706,34 @@ msgstr "Timeshift"
 msgid "Timeshift not possible!"
 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
 
+msgid "Timeshift path..."
+msgstr "Ścieżka timeshift..."
+
 msgid "Timezone"
 msgstr "Strefa czasu"
 
 msgid "Title"
-msgstr "Tytuł"
+msgstr "Tytuł utworu"
 
-msgid "Title:"
-msgstr "Tytuł:"
+msgid "Title properties"
+msgstr "Właściwości tytułu"
+
+msgid "Titleset mode"
+msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
 
 msgid ""
-"To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick now "
-"and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the stick out."
+"To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
+"stick.\n"
+"2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
+"for 10 seconds.\n"
+"3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
 msgstr ""
-"Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz go "
-"ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
+"Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
+"1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
+"2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
+"sekund.\n"
+"3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
 
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
@@ -3233,6 +3779,9 @@ msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr ""
 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
 
+msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
+msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
+
 msgid "Tue"
 msgstr "Wto"
 
@@ -3266,8 +3815,11 @@ msgstr "Turecki"
 msgid "Two"
 msgstr "Dwa"
 
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
 msgid "Type of scan"
-msgstr "Tym skanowania"
+msgstr "Typ skanowania"
 
 msgid "USALS"
 msgstr "USALS"
@@ -3278,6 +3830,12 @@ msgstr "USB"
 msgid "USB Stick"
 msgstr "USB Stick"
 
+msgid "USB stick wizard"
+msgstr "Kreator pamięci USB"
+
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "Ukraiński"
+
 msgid ""
 "Unable to complete filesystem check.\n"
 "Error: "
@@ -3293,7 +3851,16 @@ msgstr ""
 "Błąd: "
 
 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
-msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
+msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
+
+msgid "Unicable"
+msgstr "Unicable"
+
+msgid "Unicable LNB"
+msgstr "Unicable LNB"
+
+msgid "Unicable Martix"
+msgstr "Unicable Martix"
 
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Uniwersalny LNB"
@@ -3302,7 +3869,7 @@ msgid "Unmount failed"
 msgstr "Błąd odmontowania"
 
 msgid "Update"
-msgstr "uaktualnienie"
+msgstr "Uaktualnienie"
 
 msgid "Updates your receiver's software"
 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
@@ -3313,6 +3880,9 @@ msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
 
+msgid "Upgrade finished."
+msgstr "Aktualizacja zakończona."
+
 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
 
@@ -3322,6 +3892,9 @@ msgstr "Aktualizowanie"
 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
 
+msgid "Use"
+msgstr "Użyj"
+
 msgid "Use DHCP"
 msgstr "Użyj DHCP"
 
@@ -3370,7 +3943,7 @@ msgid ""
 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
 
 msgid "Use usals for this sat"
-msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
+msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
 
 msgid "Use wizard to set up basic features"
 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
@@ -3382,13 +3955,16 @@ msgid "User defined"
 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
 
 msgid "VCR scart"
-msgstr "Przełącz VCR"
+msgstr "VCR Scart"
 
 msgid "VMGM (intro trailer)"
 msgstr "VMGM (intro trailer)"
 
+msgid "Vertical"
+msgstr "Pionowa [V]"
+
 msgid "Video Fine-Tuning"
-msgstr "Ustawienia czysości obrazu"
+msgstr "Korekcja obrazu..."
 
 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
 msgstr "Kreator czystości obrazu "
@@ -3420,12 +3996,64 @@ msgstr ""
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Wybór trybu wideo"
 
+msgid "View"
+msgstr "Wyświetl"
+
+msgid "View Movies..."
+msgstr "Wyświetl Filmy..."
+
+msgid "View Photos..."
+msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
+
 msgid "View Rass interactive..."
 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
 
+msgid "View Video CD..."
+msgstr "Wyświetl Video CD..."
+
+msgid "View list of available CommonInterface extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
+
+msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
+msgstr ""
+"Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
+
+msgid "View list of available EPG extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
+
+msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
+
+msgid "View list of available communication extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
+
+msgid "View list of available default settings"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
+
+msgid "View list of available multimedia extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
+
+msgid "View list of available networking extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
+
+msgid "View list of available recording extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
+
+msgid "View list of available skins"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
+
+msgid "View list of available software extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
+
+msgid "View list of available system extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
+
 msgid "View teletext..."
 msgstr "Pokaż teletext..."
 
+msgid "Virtual KeyBoard"
+msgstr "Wirtualna klawiatura"
+
 msgid "Voltage mode"
 msgstr "Tryb napięcia"
 
@@ -3441,6 +4069,9 @@ msgstr "WEP"
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
 
+msgid "WPA or WPA2"
+msgstr "WPA lub WPA2"
+
 msgid "WPA2"
 msgstr "WPA2"
 
@@ -3450,9 +4081,6 @@ msgstr "WSS na 4:3"
 msgid "Waiting"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
-msgid "Waiting for USB stick to settle..."
-msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
-
 msgid ""
 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
@@ -3480,7 +4108,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
 msgstr ""
-"Witamy w edytorze prycięć.\n"
+"Witamy w edytorze przycięć.\n"
 "\n"
 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
@@ -3518,9 +4146,26 @@ msgstr "Zachód"
 msgid "What do you want to scan?"
 msgstr "Co chcesz skanować?"
 
+msgid ""
+"When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
+"(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
+"After completion of factory reset, your receiver will restart "
+"automatically!\n"
+"\n"
+"Really do a factory reset?"
+msgstr ""
+"Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
+"(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
+"Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
+"\n"
+"Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
+
 msgid "Where do you want to backup your settings?"
 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
 
+msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
+msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
+
 msgid "Wireless"
 msgstr "Bezprzewodowy"
 
@@ -3536,20 +4181,17 @@ msgstr "Błąd zapisu!"
 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
 
-msgid "Writing image file to NAND Flash"
-msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
-
 msgid "YPbPr"
 msgstr "YPbPr"
 
-msgid "Year:"
-msgstr "Rok:"
+msgid "Year"
+msgstr "Rok"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
 msgid "Yes, and delete this movie"
-msgstr ""
+msgstr "Tak, usuń ten film"
 
 msgid "Yes, backup my settings!"
 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
@@ -3573,7 +4215,7 @@ msgid "Yes, returning to movie list"
 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
 
 msgid "Yes, view the tutorial"
-msgstr "tak, pokaż podręcznik"
+msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
 
 msgid ""
 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
@@ -3634,6 +4276,12 @@ msgid ""
 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
 
 msgid ""
+"You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
+"now."
+msgstr ""
+"Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
+
+msgid ""
 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
 msgstr ""
@@ -3641,6 +4289,13 @@ msgstr ""
 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
 "danych."
 
+msgid ""
+"You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
+"restore. Please press OK to start the restore now."
+msgstr ""
+"Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
+"przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
+
 #, python-format
 msgid "You have to wait %s!"
 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
@@ -3658,15 +4313,6 @@ msgstr ""
 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
 
 msgid ""
-"You need to define some keywords first!\n"
-"Press the menu-key to define keywords.\n"
-"Do you want to define keywords now?"
-msgstr ""
-"Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
-"Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
-"Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
-
-msgid ""
 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
 "\n"
 "Do you want to set the pin now?"
@@ -3679,7 +4325,7 @@ msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
 
 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
-msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz. Wspaniale!"
+msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
 
 msgid ""
 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
@@ -3688,6 +4334,13 @@ msgstr ""
 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
 "procesu aktualizacji."
 
+msgid ""
+"Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
+"blank dual layer DVD!"
+msgstr ""
+"Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
+"czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
+
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
 
@@ -3705,11 +4358,25 @@ msgstr ""
 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
 
+msgid "Your network configuration has been activated."
+msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
+
+msgid ""
+"Your network configuration has been activated.\n"
+"A second configured interface has been found.\n"
+"\n"
+"Do you want to disable the second network interface?"
+msgstr ""
+"Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
+"Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
+"\n"
+"Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
+
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
-msgstr "Przełączyć powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
+msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
 
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
-msgstr "Przełączyć powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
+msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
 
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[edycja wybranych]"
@@ -3723,6 +4390,12 @@ msgstr "[edycja ulubionych]"
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[tryb przesuwania]"
 
+msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
+msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
+
+msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
+msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
+
 msgid "abort alternatives edit"
 msgstr "przerwij edycje wybranych"
 
@@ -3733,55 +4406,67 @@ msgid "abort favourites edit"
 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
 
 msgid "about to start"
-msgstr "jak rozpocząć"
+msgstr "Jak rozpocząć"
+
+msgid "activate current configuration"
+msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
+
+msgid "add Provider"
+msgstr "Dodaj Providera"
+
+msgid "add Service"
+msgstr "Dodaj Serwis"
+
+msgid "add a nameserver entry"
+msgstr "Dodaj wpis nameservera"
 
 msgid "add alternatives"
-msgstr "dodaj wybrane"
+msgstr "Dodaj wybrane kanały"
 
 msgid "add bookmark"
-msgstr "dodaj zakładkę"
+msgstr "Dodaj zakładkę"
 
 msgid "add bouquet"
-msgstr "dodaj bukiet"
+msgstr "Dodaj bukiet"
 
 msgid "add directory to playlist"
-msgstr "dodaj katalog do playlisty "
+msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
 
 msgid "add file to playlist"
-msgstr "dodaj plik do playlisty"
+msgstr "Dodaj plik do playlisty"
 
 msgid "add files to playlist"
-msgstr "dodaj pliki do playlisty"
+msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
 
 msgid "add marker"
-msgstr "dodaj zaznaczenie"
+msgstr "Dodaj zaznaczenie"
 
 msgid "add recording (enter recording duration)"
-msgstr "dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
+msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
 
 msgid "add recording (enter recording endtime)"
-msgstr "dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
+msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
 
 msgid "add recording (indefinitely)"
-msgstr "dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
+msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
 
 msgid "add recording (stop after current event)"
-msgstr "dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
+msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
 
 msgid "add service to bouquet"
-msgstr "dodaj serwis do bukietu"
+msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
 
 msgid "add service to favourites"
-msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
+msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
 
 msgid "add to parental protection"
-msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
+msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
 
 msgid "advanced"
-msgstr "zaawansowane"
+msgstr "Zaawansowana"
 
 msgid "alphabetic sort"
-msgstr "sortuj alfabetycznie"
+msgstr "Sortuj alfabetycznie"
 
 msgid ""
 "are you sure you want to restore\n"
@@ -3790,35 +4475,62 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
 "następującą kopie:\n"
 
+msgid "assigned CAIds"
+msgstr "Wyznaczone CAIds"
+
+msgid "assigned Services/Provider"
+msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
+
+#, python-format
+msgid "audio track (%s) format"
+msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
+
+#, python-format
+msgid "audio track (%s) language"
+msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
+
 msgid "audio tracks"
-msgstr "ścieżki audio"
+msgstr "Ścieżki audio"
+
+msgid "auto"
+msgstr "Auto"
 
 msgid "back"
-msgstr "wróć"
+msgstr "Wróć"
 
 msgid "background image"
-msgstr "obraz tła"
+msgstr "Obrazek tła"
+
+msgid "backgroundcolor"
+msgstr "Kolor tła"
 
 msgid "better"
-msgstr "lepszy"
+msgstr "Lepszy"
+
+msgid "black"
+msgstr "Czarny"
 
 msgid "blacklist"
 msgstr "Czarna lista"
 
-msgid "by Exif"
-msgstr "przez Exif"
+msgid "blue"
+msgstr "Niebieski"
+
+#, python-format
+msgid "burn audio track (%s)"
+msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
 
 msgid "change recording (duration)"
-msgstr "zmień czas trwania nagrania"
+msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
 
 msgid "change recording (endtime)"
-msgstr "zmień koniec czasu nagrania"
+msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
 
 msgid "chapters"
-msgstr "rozdziały"
+msgstr "Rozdziały"
 
 msgid "choose destination directory"
-msgstr "wybierz folder docelowy"
+msgstr "Wybierz folder docelowy"
 
 msgid "circular left"
 msgstr "Kołój w lewo"
@@ -3827,10 +4539,7 @@ msgid "circular right"
 msgstr "Kołój w prawo"
 
 msgid "clear playlist"
-msgstr "Wyczyść playliste"
-
-msgid "color"
-msgstr "kolor"
+msgstr "Wyczyść playlistę"
 
 msgid "complex"
 msgstr "złożony"
@@ -3839,13 +4548,13 @@ msgid "config menu"
 msgstr "Menu konfiguracji"
 
 msgid "confirmed"
-msgstr "potwierdzone"
+msgstr "Potwierdzony"
 
 msgid "connected"
 msgstr "połączony"
 
 msgid "continue"
-msgstr "kontynuuj"
+msgstr "Kontynuuj"
 
 msgid "copy to bouquets"
 msgstr "Kopiuj do bukietów"
@@ -3857,19 +4566,22 @@ msgid "daily"
 msgstr "Codziennie"
 
 msgid "day"
-msgstr "dzień"
+msgstr "Dzień"
 
 msgid "delete"
-msgstr "usuń"
+msgstr "Usuń"
 
 msgid "delete cut"
 msgstr "Usuń wycięte"
 
+msgid "delete file"
+msgstr "Usuń plik"
+
 msgid "delete playlist entry"
 msgstr "Usuń wpis playlisty"
 
 msgid "delete saved playlist"
-msgstr "usuń zachowaną playlistę"
+msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
 
 msgid "delete..."
 msgstr "Usuń..."
@@ -3884,7 +4596,7 @@ msgid "disabled"
 msgstr "Wyłączone"
 
 msgid "disconnected"
-msgstr "rozłączone"
+msgstr "Rozłączona"
 
 msgid "do not change"
 msgstr "Nie zmieniaj"
@@ -3899,7 +4611,7 @@ msgid "done!"
 msgstr "Zrobione!"
 
 msgid "edit alternatives"
-msgstr "Edytuj wybrane"
+msgstr "Edytuj wybrane kanały"
 
 msgid "empty"
 msgstr "Puste"
@@ -3931,38 +4643,56 @@ msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
 msgid "end favourites edit"
 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
 
+msgid "enigma2 and network"
+msgstr "Enigma2 i sieć"
+
 msgid "equal to"
-msgstr "równy"
+msgstr "Równy"
 
 msgid "exceeds dual layer medium!"
-msgstr "przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
+msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
 
 msgid "exit DVD player or return to file browser"
-msgstr "Wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
+msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
 
 msgid "exit mediaplayer"
-msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
+msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
 
 msgid "exit movielist"
 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
 
+msgid "exit nameserver configuration"
+msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
+
+msgid "exit network adapter configuration"
+msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
+
+msgid "exit network adapter setup menu"
+msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
+
+msgid "exit network interface list"
+msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
+
+msgid "exit networkadapter setup menu"
+msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
+
 msgid "failed"
-msgstr "zawiódł"
+msgstr "Zawiódł"
+
+msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
+msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 
 msgid "filename"
-msgstr "nazwa pliku"
+msgstr "Nazwa pliku"
 
 msgid "fine-tune your display"
 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
 
-msgid "font face"
-msgstr "font face"
-
 msgid "forward to the next chapter"
 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
 
 msgid "free"
-msgstr "wolne"
+msgstr "Wolne"
 
 msgid "free diskspace"
 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
@@ -3973,8 +4703,11 @@ msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
 msgid "go to standby"
 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
 
-msgid "headline"
-msgstr "nagłówek"
+msgid "grab this frame as bitmap"
+msgstr ""
+
+msgid "green"
+msgstr "Zielony"
 
 msgid "hear radio..."
 msgstr "Słuchaj radia..."
@@ -3982,15 +4715,15 @@ msgstr "Słuchaj radia..."
 msgid "help..."
 msgstr "Pomoc..."
 
+msgid "hidden network"
+msgstr "ukryta sieć"
+
 msgid "hide extended description"
 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
 
 msgid "hide player"
 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
 
-msgid "highlighted button"
-msgstr "podświetlone przyciski"
-
 msgid "horizontal"
 msgstr "Pozioma (H)"
 
@@ -4001,7 +4734,7 @@ msgid "hours"
 msgstr "Godziny"
 
 msgid "immediate shutdown"
-msgstr "wyłącz natychmiast"
+msgstr "Wyłącz natychmiast"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -4014,6 +4747,9 @@ msgstr ""
 msgid "init module"
 msgstr "Moduł init"
 
+msgid "init modules"
+msgstr "Inicjuj moduły"
+
 msgid "insert mark here"
 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
 
@@ -4045,34 +4781,34 @@ msgid "length"
 msgstr "długość"
 
 msgid "list style compact"
-msgstr "kompaktowy styl listy"
+msgstr "Kompaktowy styl listy"
 
 msgid "list style compact with description"
-msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
+msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
 
 msgid "list style default"
-msgstr "domyślny styl listy"
+msgstr "Domyślny styl listy"
 
 msgid "list style single line"
-msgstr "styl listy pojedyncza linia"
+msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
 
 msgid "load playlist"
-msgstr "załaduj playliste"
+msgstr "Załaduj playlistę"
 
 msgid "locked"
 msgstr "zablokowany"
 
 msgid "loopthrough to"
-msgstr "Za pomocą pętki do"
+msgstr "Za pomocą pętli do"
 
 msgid "manual"
 msgstr "Ręcznie"
 
 msgid "menu"
-msgstr "menu"
+msgstr "Menu"
 
 msgid "menulist"
-msgstr "lista menu"
+msgstr "Lista menu"
 
 msgid "mins"
 msgstr "min's"
@@ -4084,10 +4820,22 @@ msgid "minutes"
 msgstr "Minutach"
 
 msgid "month"
-msgstr "miesiąc"
+msgstr "Miesiąc"
 
 msgid "move PiP to main picture"
-msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
+msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
+
+msgid "move down to last entry"
+msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
+
+msgid "move down to next entry"
+msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
+
+msgid "move up to first entry"
+msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
+
+msgid "move up to previous entry"
+msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
 
 msgid "movie list"
 msgstr "lista filmów"
@@ -4107,12 +4855,15 @@ msgstr "Następny kanał w historii"
 msgid "no"
 msgstr "Nie"
 
+msgid "no CAId selected"
+msgstr "Brak wybranego CAId"
+
+msgid "no CI slots found"
+msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
+
 msgid "no HDD found"
 msgstr "Nie znaleziono HDD"
 
-msgid "no Picture found"
-msgstr "Nie znaleziono obrazka"
-
 msgid "no module found"
 msgstr "Nie znaleziono modułu"
 
@@ -4123,11 +4874,14 @@ msgid "no timeout"
 msgstr "Bez końca"
 
 msgid "none"
-msgstr "Żaden"
+msgstr "Brak"
 
 msgid "not locked"
 msgstr "Nie zablokowany"
 
+msgid "not used"
+msgstr "nie użyty"
+
 msgid "nothing connected"
 msgstr "nic nie połączono"
 
@@ -4149,8 +4903,8 @@ msgstr "nosnik tylko do odczytu."
 msgid "once"
 msgstr "Raz"
 
-msgid "only /etc/enigma2 directory"
-msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
+msgid "open nameserver configuration"
+msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
 
 msgid "open servicelist"
 msgstr "Otwórz listę serwisów"
@@ -4161,6 +4915,9 @@ msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
 msgid "open servicelist(up)"
 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
 
+msgid "open virtual keyboard input help"
+msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
+
 msgid "pass"
 msgstr "Hasło"
 
@@ -4188,15 +4945,18 @@ msgstr "Poprzedni kanał"
 msgid "previous channel in history"
 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
 
-msgid "rebooting..."
-msgstr "restatrowanie..."
-
 msgid "record"
 msgstr "Nagraj"
 
 msgid "recording..."
 msgstr "Nagrywanie..."
 
+msgid "red"
+msgstr "czerwony"
+
+msgid "remove a nameserver entry"
+msgstr "usuń wpis nameserwera"
+
 msgid "remove after this position"
 msgstr "Usuń po tej pozycji"
 
@@ -4213,10 +4973,10 @@ msgid "remove bookmark"
 msgstr "Usuń zakładkę"
 
 msgid "remove directory"
-msgstr "usuń katalog"
+msgstr "Usuń katalog"
 
 msgid "remove entry"
-msgstr "Usuń wstęp"
+msgstr "Usuń"
 
 msgid "remove from parental protection"
 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
@@ -4225,32 +4985,38 @@ msgid "remove new found flag"
 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
 
 msgid "remove selected satellite"
-msgstr "usuń wybranego satelitę"
+msgstr "Usuń wybranego satelitę"
 
 msgid "remove this mark"
 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
 
 msgid "repeat playlist"
-msgstr "Powtarzaj playlistę."
+msgstr "Powtarzaj playlistę"
 
 msgid "repeated"
-msgstr "Powtórzone"
+msgstr "Powtarzaj"
 
 msgid "rewind to the previous chapter"
-msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
+msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
 
 msgid "right"
 msgstr "Prawo"
 
+msgid "save last directory on exit"
+msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
+
 msgid "save playlist"
-msgstr "zapisz playliste"
+msgstr "Zapisz playlistę"
+
+msgid "save playlist on exit"
+msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
 
 msgid "scan done!"
 msgstr "Skanowanie zakończone!"
 
 #, python-format
 msgid "scan in progress - %d%% done!"
-msgstr "skanowanie w toku - %d%% skończone!"
+msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
 
 msgid "scan state"
 msgstr "Status skanowania"
@@ -4265,19 +5031,31 @@ msgid "seconds"
 msgstr "Sekundy"
 
 msgid "select"
-msgstr "wybierz"
+msgstr "Wybierz"
 
 msgid "select .NFI flash file"
-msgstr "wybierz plik .NFI flash"
+msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
+
+msgid "select CAId"
+msgstr "Wybierz CAId"
+
+msgid "select CAId's"
+msgstr ""
 
 msgid "select image from server"
-msgstr "wybierz plik z serwera"
+msgstr "Wybierz plik z serwera"
+
+msgid "select interface"
+msgstr "Wybierz interfejs"
+
+msgid "select menu entry"
+msgstr "Wybierz wpis menu"
 
 msgid "select movie"
-msgstr "wybierz film"
+msgstr "Wybierz film"
 
 msgid "select the movie path"
-msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
+msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
 
 msgid "service pin"
 msgstr "Pin serwisu"
@@ -4291,29 +5069,32 @@ msgstr "pokaż główne menu DVD"
 msgid "show EPG..."
 msgstr "Pokaż EPG..."
 
+msgid "show Infoline"
+msgstr "Pokaż pasek Info"
+
 msgid "show all"
 msgstr "pokaż wszystkie"
 
 msgid "show alternatives"
-msgstr "Pokaż wybrane"
+msgstr "Pokaż wybrane kanały"
 
 msgid "show event details"
 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
 
 msgid "show extended description"
-msgstr "pokaż rozszerzony opis"
+msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
 
-msgid "show first tag"
-msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
+msgid "show first selected tag"
+msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
 
-msgid "show second tag"
-msgstr "pokaż drugą etykietę"
+msgid "show second selected tag"
+msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
 
 msgid "show shutdown menu"
-msgstr "pokaż menu wyłączania"
+msgstr "Pokaż menu wyłączania"
 
 msgid "show single service EPG..."
-msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
+msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
 
 msgid "show tag menu"
 msgstr "pokaż etykietę menu"
@@ -4322,7 +5103,7 @@ msgid "show transponder info"
 msgstr "Pokaż info transpondera"
 
 msgid "shuffle playlist"
-msgstr "tasuj playliste"
+msgstr "Tasuj playlistę"
 
 msgid "shutdown"
 msgstr "Wyłącz"
@@ -4334,22 +5115,22 @@ msgid "skip backward"
 msgstr "Skocz wstecz"
 
 msgid "skip backward (enter time)"
-msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
+msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
 
 msgid "skip forward"
 msgstr "Skocz w przód"
 
 msgid "skip forward (enter time)"
-msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
+msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
+
+msgid "slide picture in loop"
+msgstr "Zapętlony pokaz slajdów"
 
 msgid "sort by date"
 msgstr "sortuj poprzez datę"
 
-msgid "spaces (top, between rows, left)"
-msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
-
 msgid "standard"
-msgstr "standardowy"
+msgstr "Standardowe"
 
 msgid "standby"
 msgstr "Czuwanie"
@@ -4357,6 +5138,9 @@ msgstr "Czuwanie"
 msgid "start cut here"
 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
 
+msgid "start directory"
+msgstr "Katalog początkowy"
+
 msgid "start timeshift"
 msgstr "Rozpocznij timeshift"
 
@@ -4364,7 +5148,7 @@ msgid "stereo"
 msgstr "Stereo"
 
 msgid "stop PiP"
-msgstr "zatrzymaj PiP"
+msgstr "Zatrzymaj PiP"
 
 msgid "stop entry"
 msgstr "zatrzymaj wstęp"
@@ -4376,16 +5160,19 @@ msgid "stop timeshift"
 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
 
 msgid "swap PiP and main picture"
-msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
+msgstr "Zmień PiP i  główny obraz"
 
 msgid "switch to bookmarks"
 msgstr "Przełącz na zakładkę"
 
 msgid "switch to filelist"
-msgstr "Przeącz na listę plików"
+msgstr "Przełącz na listę plików"
 
 msgid "switch to playlist"
-msgstr "Przełącz na playliste"
+msgstr "Przełącz na playlistę"
+
+msgid "switch to the next angle"
+msgstr "przełącz do następnego rogu"
 
 msgid "switch to the next audio track"
 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
@@ -4393,8 +5180,11 @@ msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
 msgid "switch to the next subtitle language"
 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
 
-msgid "text"
-msgstr "Tekst"
+msgid "template file"
+msgstr "Plik szablonu"
+
+msgid "textcolor"
+msgstr "Kolor tekstu"
 
 msgid "this recording"
 msgstr "To nagranie"
@@ -4406,10 +5196,13 @@ msgid "toggle a cut mark at the current position"
 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
 
 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
-msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
+msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
 
 msgid "unconfirmed"
-msgstr "niepotwierdzone"
+msgstr "Niepotwierdzony"
+
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznane"
 
 msgid "unknown service"
 msgstr "Nieznany serwis"
@@ -4439,13 +5232,16 @@ msgid "waiting"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
 msgid "weekly"
-msgstr "Tygodniowy"
+msgstr "Tygodniowo"
 
 msgid "whitelist"
 msgstr "Biała lista"
 
-msgid "year"
-msgstr "rok"
+msgid "working"
+msgstr "pracuje"
+
+msgid "yellow"
+msgstr "żółty"
 
 msgid "yes"
 msgstr "Tak"
@@ -4466,26 +5262,40 @@ msgstr "Przełącz"
 msgid "zapped"
 msgstr "Przełączony"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Enigma2 will restart after the restore"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
+#~ msgid " Day(s) "
+#~ msgstr " Dzień(i) "
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "\"?"
 #~ msgstr "\"?"
 
+#~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
+#~ msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
+
+#~ msgid "AGC"
+#~ msgstr "AGC"
+
+#~ msgid "AGC:"
+#~ msgstr "AGC:"
+
 #~ msgid "Abort"
 #~ msgstr "Przerwij"
 
 #~ msgid "Add title..."
 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
 
+#~ msgid "Album:"
+#~ msgstr "Album:"
+
+#~ msgid "All..."
+#~ msgstr "Wszystkie..."
+
 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
 
+#~ msgid "April"
+#~ msgstr "Kwiecień"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
@@ -4502,12 +5312,24 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
 #~ "\n"
 
+#~ msgid "Artist:"
+#~ msgstr "Artysta:"
+
+#~ msgid "August"
+#~ msgstr "Sierpień"
+
+#~ msgid "Automatic SSID lookup"
+#~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
+
 #~ msgid "Burn"
 #~ msgstr "Wypal"
 
 #~ msgid "Burn To DVD..."
 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
 
+#~ msgid "Calendar"
+#~ msgstr "Kalendarz"
+
 #~ msgid "Choose Location"
 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
 
@@ -4532,6 +5354,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
 
+#~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
+#~ msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
+
 #~ msgid "DVD ENTER key"
 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
 
@@ -4547,9 +5372,18 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "DVD up key"
 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
 
+#~ msgid "December"
+#~ msgstr "Grudzień"
+
+#~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
+#~ msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
+
 #~ msgid "Device Setup..."
 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
 
+#~ msgid "DiSEqC Mode"
+#~ msgstr "Tryb DiSEqC"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
 #~ "the plugin \""
@@ -4564,6 +5398,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
 #~ "plugin \""
 
+#~ msgid "Do you really want to exit?"
+#~ msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
+
 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
 
@@ -4573,6 +5410,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
 
+#~ msgid "Downloading image description..."
+#~ msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
+
 #~ msgid "Dreambox DVD record"
 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
 
@@ -4595,18 +5435,54 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
 #~ "\n"
 
+#~ msgid "End"
+#~ msgstr "Koniec"
+
 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
 
+#~ msgid "February"
+#~ msgstr "Luty"
+
+#~ msgid "Fix USB stick"
+#~ msgstr "Napraw pamięć USB"
+
+#~ msgid "Font size"
+#~ msgstr "Rozmiar fontu"
+
 #~ msgid "Games / Plugins"
 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
 
+#~ msgid "Genre:"
+#~ msgstr "Gatunek:"
+
+#~ msgid "January"
+#~ msgstr "Styczeń"
+
+#~ msgid "July"
+#~ msgstr "Lipiec"
+
 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
 
+#~ msgid "June"
+#~ msgstr "Czerwiec"
+
+#~ msgid "Keyboard..."
+#~ msgstr "Klawiatura..."
+
 #~ msgid "Load saved project from disk"
 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
 
+#~ msgid "March"
+#~ msgstr "Marzec"
+
+#~ msgid "May"
+#~ msgstr "Maj"
+
+#~ msgid "Month"
+#~ msgstr "Miesiąc"
+
 #~ msgid "Movie Menu"
 #~ msgstr "Menu filmu"
 
@@ -4617,6 +5493,15 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgstr "Nowe DVD"
 
 #~ msgid ""
+#~ "No working local networkadapter found.\n"
+#~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
+#~ "configured correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
+#~ "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
+#~ "skonfigurowana poprawnie."
+
+#~ msgid ""
 #~ "No working wireless interface found.\n"
 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
 #~ "enable your local network interface."
@@ -4634,9 +5519,48 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
 #~ "urządzenie jest włączone."
 
+#~ msgid ""
+#~ "No working wireless interface found.\n"
+#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
+#~ "your local network interface."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działającego interfejsu WiFi.\n"
+#~ "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em "
+#~ "oraz czy interfejs sieciowy jest włączony."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No working wireless networkadapter found.\n"
+#~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
+#~ "Network is configured correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
+#~ "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność "
+#~ "konfiguracji sieci."
+
 #~ msgid "No, let me choose default lists"
 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
 
+#~ msgid "November"
+#~ msgstr "Listopad"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
+#~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
+#~ "back in."
+#~ msgstr ""
+#~ "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz "
+#~ "sformatować i używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu "
+#~ "nacisnij przycisk OK."
+
+#~ msgid "October"
+#~ msgstr "Październik"
+
+#~ msgid "Other..."
+#~ msgstr "Inne..."
+
+#~ msgid "Partitioning USB stick..."
+#~ msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
+
 #~ msgid ""
 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
@@ -4667,6 +5591,12 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
 
+#~ msgid "Please select keyword to filter..."
+#~ msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
+
+#~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
+#~ msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
+
 #~ msgid ""
 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
@@ -4680,6 +5610,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
 #~ "\n"
 
+#~ msgid "Really delete this timer?"
+#~ msgstr "Usunąć ten timer?"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
 #~ "now?"
@@ -4701,6 +5634,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
 #~ "ponownie teraz?"
 
+#~ msgid "Remounting stick partition..."
+#~ msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
+
 #~ msgid "Restart your wireless interface"
 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
 
@@ -4710,6 +5646,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Save..."
 #~ msgstr "Zapisywanie..."
 
+#~ msgid "September"
+#~ msgstr "Wrzesień"
+
 #~ msgid "Set collection name"
 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
 
@@ -4719,6 +5658,12 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Show files from %s"
 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
 
+#~ msgid "Sort by Name"
+#~ msgstr "Sortuj po Nazwie"
+
+#~ msgid "Start"
+#~ msgstr "Rozpocznij"
+
 #~ msgid "Startwizard"
 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
 
@@ -4762,6 +5707,29 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
 
 #~ msgid ""
+#~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
+#~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
+#~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from "
+#~ "the stick!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage ."
+#~ "NFI z serwera"
+
+#~ msgid "Title:"
+#~ msgstr "Tytuł:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
+#~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
+#~ "stick out."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz "
+#~ "go ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
+
+#~ msgid "Type:"
+#~ msgstr "Typ:"
+
+#~ msgid ""
 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
 #~ "Please refer to the user manual.\n"
 #~ "Error: "
@@ -4773,6 +5741,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "VCR Switch"
 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
 
+#~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
+#~ msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
+
 #~ msgid ""
 #~ "Welcome.\n"
 #~ "\n"
@@ -4791,6 +5762,21 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
 
+#~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
+#~ msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
+
+#~ msgid "Year:"
+#~ msgstr "Rok:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need to define some keywords first!\n"
+#~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
+#~ "Do you want to define keywords now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
+#~ "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
+#~ "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
 #~ "Please choose what you want to do next."
@@ -4826,18 +5812,48 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
 
+#~ msgid "by Exif"
+#~ msgstr "przez Exif"
+
 #~ msgid "cancel"
 #~ msgstr "skauj"
 
+#~ msgid "color"
+#~ msgstr "kolor"
+
 #~ msgid "equal to Socket A"
 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
 
+#~ msgid "font face"
+#~ msgstr "font face"
+
 #~ msgid "full /etc directory"
 #~ msgstr "Pełen folder /etc"
 
+#~ msgid "headline"
+#~ msgstr "nagłówek"
+
+#~ msgid "highlighted button"
+#~ msgstr "podświetlone przyciski"
+
 #~ msgid "loopthrough to socket A"
 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
 
+#~ msgid "no Picture found"
+#~ msgstr "Nie znaleziono obrazka"
+
+#~ msgid "no module"
+#~ msgstr "Brak modułu"
+
+#~ msgid "ok"
+#~ msgstr "OK"
+
+#~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
+#~ msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
+
+#~ msgid "rebooting..."
+#~ msgstr "restatrowanie..."
+
 #~ msgid ""
 #~ "scan done!\n"
 #~ "%d services found!"
@@ -4865,3 +5881,18 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgstr ""
 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
 #~ "%d znalezionych serwisów!"
+
+#~ msgid "show first tag"
+#~ msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
+
+#~ msgid "show second tag"
+#~ msgstr "pokaż drugą etykietę"
+
+#~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
+#~ msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
+
+#~ msgid "text"
+#~ msgstr "Tekst"
+
+#~ msgid "year"
+#~ msgstr "rok"