Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sv.po
index c04163d..d45abf7 100755 (executable)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,24 +1,24 @@
-# German translations for tuxbox-enigma package.
-# Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
-# Automatically generated, 2005.
-# 
+# Swedish translations for Enigma2.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
+"Project-Id-Version: enigma2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-10-12 11:27+0100\n"
-"Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
-"Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-07 11:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-03 13:22+0200\n"
+"Last-Translator: sig <sigstop@hotmail.com>\n"
+"Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sv\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Advanced options and settings."
@@ -31,8 +31,9 @@ msgid ""
 "After pressing OK, please wait!"
 msgstr ""
 "\n"
-"Tryck OK och vänligen vänta!"
+"Efter tryckt OK, vänligen vänta!"
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Backup your Dreambox settings."
@@ -40,6 +41,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Edit the upgrade source address."
@@ -51,7 +53,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
 msgstr ""
+"\n"
+"Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox"
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Online update of your Dreambox software."
@@ -59,6 +64,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Press OK on your remote control to continue."
@@ -66,6 +72,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox settings."
@@ -73,6 +80,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox with a new firmware."
@@ -80,6 +88,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your backups by date."
@@ -87,11 +96,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Återskapa med datum på backup."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Scan for local extensions and install them."
 msgstr ""
+"\n"
+"Sök efter lokala utökningar och installera dem."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Select your backup device.\n"
@@ -101,62 +114,102 @@ msgstr ""
 "Välj din backupenhet.\n"
 "Nuvarande enhet: "
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "System will restart after the restore!"
 msgstr ""
 "\n"
-"Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
+"Systemet kommer att starta om efter återläsningen!"
+
+#
+msgid ""
+"\n"
+"View, install and remove available or installed packages."
+msgstr ""
+"\n"
+"Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
 
+#
 msgid " "
 msgstr " "
 
+#
+msgid " Results"
+msgstr " Resultat"
+
+#
 msgid " extensions."
 msgstr " utökningar."
 
+msgid " ms"
+msgstr " ms"
+
+#
 msgid " packages selected."
 msgstr " valda paket."
 
 msgid " updates available."
-msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
+msgstr " uppdateringar tillgängliga."
 
+#
 msgid " wireless networks found!"
 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
 
+#
 msgid "#000000"
-msgstr ""
+msgstr "#000000"
 
 msgid "#0064c7"
-msgstr ""
+msgstr "#0064c7"
 
+#
 msgid "#25062748"
-msgstr ""
+msgstr "#25062748"
 
+#
 msgid "#389416"
-msgstr ""
+msgstr "#389416"
 
+#
 msgid "#80000000"
-msgstr ""
+msgstr "#80000000"
 
 msgid "#80ffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#80ffffff"
 
 msgid "#bab329"
-msgstr ""
+msgstr "#bab329"
 
 msgid "#f23d21"
-msgstr ""
+msgstr "#f23d21"
 
 msgid "#ffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#ffffff"
 
 msgid "#ffffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#ffffffff"
 
+#
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%d konflikter uppstod vid uppläggning av nya timers:\n"
+"%s"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"%d conflict(s) solved with similar timer(s):\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#
+#, python-format
 msgid "%d jobs are running in the background!"
 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
 
@@ -164,6 +217,7 @@ msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
 msgid "%d min"
 msgstr "%d min"
 
+#
 #, python-format
 msgid "%d services found!"
 msgstr "%d kanaler hittades!"
@@ -172,6 +226,11 @@ msgid "%d.%B %Y"
 msgstr "%d.%B %Y"
 
 #, python-format
+msgid "%i ms"
+msgstr "%i ms"
+
+#
+#, python-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "(%s, %d MB free)"
@@ -183,59 +242,59 @@ msgstr ""
 msgid "%s (%s)\n"
 msgstr "%s (%s)\n"
 
+#, python-format
+msgid "%s: %s at %s"
+msgstr "%s: %s at %s"
+
+#
 msgid "(ZAP)"
 msgstr "(ZAP)"
 
+#
 msgid "(empty)"
 msgstr "(tom)"
 
+#
 msgid "(show optional DVD audio menu)"
 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
 
+#
 msgid "* Only available if more than one interface is active."
 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
 
-msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
-msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
-
-msgid ".NFI Download failed:"
-msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
-
-msgid ""
-".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
-msgstr ""
-".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
-
-msgid "/usr/share/enigma2 directory"
-msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
-
-msgid "/var directory"
-msgstr "/var bibliotek"
-
+#
 msgid "0"
-msgstr ""
+msgstr "0"
 
+#
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
+#
 msgid "1 wireless network found!"
 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
 
+#
 msgid "1.0"
 msgstr "1.0"
 
+#
 msgid "1.1"
 msgstr "1.1"
 
+#
 msgid "1.2"
 msgstr "1.2"
 
+#
 msgid "12V output"
 msgstr "12V utgång"
 
+#
 msgid "13 V"
 msgstr "13 V"
 
+#
 msgid "16:10"
 msgstr "16:10"
 
@@ -245,81 +304,114 @@ msgstr "16:10 Letterbox"
 msgid "16:10 PanScan"
 msgstr "16:10 PanScan"
 
+#
 msgid "16:9"
 msgstr "16:9"
 
 msgid "16:9 Letterbox"
 msgstr "16:9 Letterbox"
 
+#
 msgid "16:9 always"
 msgstr "16:9 alltid"
 
+#
 msgid "18 V"
 msgstr "18 V"
 
+#
 msgid "2"
-msgstr ""
+msgstr "2"
 
+#
 msgid "3"
-msgstr ""
+msgstr "3"
 
+#
 msgid "30 minutes"
 msgstr "30 minuter"
 
+#
 msgid "4"
-msgstr ""
+msgstr "4"
 
+#
 msgid "4:3"
 msgstr "4:3"
 
+#
 msgid "4:3 Letterbox"
 msgstr "4:3 Letterbox"
 
+#
 msgid "4:3 PanScan"
 msgstr "4:3 PanScan"
 
+#
 msgid "5"
-msgstr ""
+msgstr "5"
 
+#
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 minuter"
 
-msgid "50 Hz"
-msgstr "50 Hz"
-
+#
 msgid "6"
-msgstr ""
+msgstr "6"
 
+#
 msgid "60 minutes"
 msgstr "60 minuter"
 
+#
 msgid "7"
-msgstr ""
+msgstr "7"
 
+#
 msgid "8"
-msgstr ""
+msgstr "8"
 
+#
 msgid "9"
-msgstr ""
+msgstr "9"
 
+#
 msgid "<Current movielist location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Aktuell filmlistas plats>"
 
+#
 msgid "<Default movie location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Grund filmlistas plats>"
 
+#
 msgid "<Last timer location>"
-msgstr ""
+msgstr "<Senaste timers filmplats>"
 
+#
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<okänd>"
 
+#
 msgid "??"
 msgstr "??"
 
+#
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
+msgstr "Ett TillbakaTillGrunden-Skin .. men med Warp-8 fart."
+
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
+msgstr "Ett TillbakaTillRötterna-Skin .. eller gamla goda tider."
+
+msgid "A basic ftp client"
+msgstr "En enkel ftp klient"
+
+msgid "A client for www.dyndns.org"
+msgstr "En klient för www.dyndns.org"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
@@ -328,6 +420,13 @@ msgstr ""
 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
 "Vill du behålla din version?"
 
+msgid "A demo plugin for TPM usage."
+msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
+
+msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
+msgstr "En dreambox simulering av SG-Atlantis skärmar."
+
+#
 msgid ""
 "A finished record timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -335,6 +434,7 @@ msgstr ""
 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
 
+#
 msgid ""
 "A finished record timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
@@ -342,9 +442,40 @@ msgstr ""
 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
 "din Dreambox. Stänga av nu?"
 
+#
 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
 
+msgid "A graphical EPG interface"
+msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt"
+
+msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
+msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt och EPG verktygshanterare"
+
+msgid "A graphical EPG interface."
+msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt."
+
+#
+msgid ""
+"A mount entry with this name already exists!\n"
+"Update existing entry and continue?\n"
+msgstr ""
+"En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
+"Uppdatera befintlig monteringspunkt och forsätta?\n"
+
+msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
+msgstr "Ett snyggt HD skin från Kerni"
+
+msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
+msgstr "Ett snyggt HD skin i Borstat Alu Design från Kerni."
+
+msgid "A nice looking skin from Kerni"
+msgstr "Ett snyggt skin från Kerni"
+
+msgid "A plugin to add / remove / modify entries of fstab."
+msgstr ""
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "A record has been started:\n"
@@ -353,6 +484,7 @@ msgstr ""
 "En inspelning har påbörjats:\n"
 "%s"
 
+#
 msgid ""
 "A recording is currently running.\n"
 "What do you want to do?"
@@ -360,6 +492,7 @@ msgstr ""
 "En inspelning pågår redan.\n"
 "Vad vill du göra?"
 
+#
 msgid ""
 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
 "configure the positioner."
@@ -367,26 +500,36 @@ msgstr ""
 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
 "motorn."
 
+#
 msgid ""
 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
 "start the satfinder."
 msgstr ""
-"En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
-"satfinder."
+"En inspelning pågår. Vänligen avbryt den före du försöker starta satfinder."
 
+#
 #, python-format
 msgid "A required tool (%s) was not found."
 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
 
+#
 msgid "A search for available updates is currently in progress."
-msgstr ""
+msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
 
+#
 msgid ""
 "A second configured interface has been found.\n"
 "\n"
 "Do you want to disable the second network interface?"
 msgstr ""
+"Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
+"\n"
+"Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
+
+msgid "A simple downloading application for other plugins"
+msgstr "En enkel nedladdnings applikation för andra plugins"
 
+#
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -394,6 +537,7 @@ msgstr ""
 "En sovtimer vill försätta din\n"
 "Dreambox i standby. Utföra det?"
 
+#
 msgid ""
 "A sleep timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
@@ -401,9 +545,11 @@ msgstr ""
 "En sovtimer vill stänga av\n"
 "din Dreambox. Stänga av nu?"
 
+#
 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
 
+#
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
 "Disable TV and try again?\n"
@@ -411,91 +557,183 @@ msgstr ""
 "En timerinspelning misslyckades!\n"
 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
 
+#
 msgid "A/V Settings"
 msgstr "A/V Inställningar"
 
+#
 msgid "AA"
 msgstr "AA"
 
+#
 msgid "AB"
 msgstr "AB"
 
+#
 msgid "AC3 default"
 msgstr "AC3 standard"
 
+#
 msgid "AC3 downmix"
 msgstr "AC3 nedmixning"
 
+#
 msgid "Abort"
 msgstr "Avbryt"
 
+#
+msgid "Abort this Wizard."
+msgstr "Avbryt den här guiden."
+
+#
 msgid "About"
 msgstr "Om"
 
+#
 msgid "About..."
 msgstr "Om..."
 
+msgid "Access the EPG from within the Movie Player"
+msgstr ""
+
+msgid "Access to the ARD-Mediathek"
+msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek"
+
+msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
+msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek online video databas."
+
+#
 msgid "Accesspoint:"
 msgstr "Accespunkt:"
 
+#
 msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
 
+msgid "Action on short powerbutton press"
+msgstr "Beteende vid kort tryckning på strömknappen"
+
+#
 msgid "Action:"
 msgstr "Action:"
 
+#
 msgid "Activate Picture in Picture"
 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
 
+msgid "Activate VPS"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Activate network settings"
 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
 
+#
+msgid "Active"
+msgstr "Aktiv"
+
+#
+msgid ""
+"Active/\n"
+"Inactive"
+msgstr ""
+"Aktiv/\n"
+"Inaktiv"
+
+#
 msgid "Adapter settings"
 msgstr "Adapter inställning"
 
+#
 msgid "Add"
 msgstr "Lägg till"
 
+#
 msgid "Add Bookmark"
 msgstr "Lägg till bokmärke"
 
+#
 msgid "Add WLAN configuration?"
 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
 
+#
 msgid "Add a mark"
 msgstr "Lägg till markör"
 
+#
+msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
+msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
+
+#
 msgid "Add a new title"
 msgstr "Lägg till ny titel"
 
+#
 msgid "Add network configuration?"
 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
 
+#
+msgid "Add new AutoTimer"
+msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
+
+#
+msgid "Add new network mount point"
+msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
+
+msgid "Add similar timer on conflict"
+msgstr ""
+
+msgid "Add tags to recorded movies"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Add timer"
 msgstr "Lägg till timer"
 
+#
+msgid "Add timer as disabled on conflict"
+msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
+
+#
 msgid "Add title"
 msgstr "Lägg till titel"
 
+#
 msgid "Add to bouquet"
 msgstr "Lägg till i favoritlista"
 
+#
 msgid "Add to favourites"
 msgstr "Lägg till i favoriter"
 
+#
+msgid "Add zap timer instead of record timer?"
+msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
+
+#
+msgid "Added: "
+msgstr "Tillagd: "
+
+msgid ""
+"Adds 'search...' to the context menu of the movie list to allow searches."
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
 "enabled."
 msgstr ""
-"Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, "
+"Lägger till enigma2 inställningar och dreambox modellinformation såsom SN, "
 "rev... om aktiverad."
 
+#
 msgid "Adds network configuration if enabled."
 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
 
+#
 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
 
+#
 msgid ""
 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
@@ -507,70 +745,150 @@ msgstr ""
 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
 "välja annan testbild."
 
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avancerat"
+msgid "Adult streaming plugin"
+msgstr "Vuxenstreaming klient"
+
+msgid "Adult streaming plugin."
+msgstr "Vuxenstreaming klient."
 
+#
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Avancerade Inställningar"
 
+#
 msgid "Advanced Software"
-msgstr ""
+msgstr "Avancerad Mjukvaru"
 
+#
 msgid "Advanced Software Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
 
 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
-msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
+msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation"
 
+#
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Avancerad videoinställning"
 
+#
 msgid "Advanced restore"
 msgstr "Avancerad återskapning"
 
+msgid ""
+"After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
+"standby-mode."
+msgstr ""
+"Efter en omstart eller strömbortfall, StartupToStandby kommer då ställa din "
+"Dreambox i standbyläge."
+
+#
 msgid "After event"
 msgstr "Efter program"
 
+#
 msgid ""
 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
 msgstr ""
-"Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
-"manual för Dreambox om hur du utför det."
+"Efter att startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i "
+"din manual för Dreambox om hur du utför det."
+
+msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
+msgstr "Ai.HD skin-stil kontrollplugin"
 
+#
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
+#
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
+#
 msgid "All Satellites"
 msgstr "Alla Satelliter"
 
+#
+msgid "All Time"
+msgstr "All Time"
+
+#
+msgid "All non-repeating timers"
+msgstr "Alla icke upprepande timers"
+
+msgid "Allow to search recordings"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Allow zapping via Webinterface"
+msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
+
+msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
+msgstr "Tillåter körning av TuxboxPlugins."
+
+msgid "Allows to change the order of entries in the main menu manually."
+msgstr ""
+
+msgid "Allows to zap using the picture in picture."
+msgstr ""
+
+msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
+msgstr "Tillåt användare att ladda ner filer från rapidshare i bakgrunden."
+
+msgid ""
+"Allows you to access the service list and plugins requiring access to the "
+"service list (e.g. Graphical Multi EPG) from within the standard movie "
+"player.DO NOT install this plugin if you're using a nonstandard movie "
+"player, e.g. EMC. It will probably break and you might end up with a "
+"unusable movie player until you uninstall one of the conflicting plugins."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alpha"
 
+#
 msgid "Alternative radio mode"
 msgstr "Alternativt radioläge"
 
+#
 msgid "Alternative services tuner priority"
 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
 
+msgid "Always ask"
+msgstr "Fråga alltid"
+
+#
 msgid "Always ask before sending"
 msgstr "Fråga alltid före skickning"
 
+msgid "Amount of recordings left"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "An empty filename is illegal."
 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
 
+#
+msgid "An error occured."
+msgstr "Ett fel uppstod."
+
+#
 msgid "An unknown error occured!"
 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
 
+#
 msgid "Anonymize crashlog?"
 msgstr "Anonymisera crashlog?"
 
+msgid "Any service/recording"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabiska"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
 "\n"
@@ -578,6 +896,7 @@ msgstr ""
 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
 "\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete\n"
 "following backup:\n"
@@ -585,9 +904,11 @@ msgstr ""
 "Är du säker att du vill ta bort\n"
 "följande backup:\n"
 
+#
 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
 "\n"
@@ -595,6 +916,7 @@ msgstr ""
 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
 "\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restore\n"
 "following backup:\n"
@@ -602,6 +924,7 @@ msgstr ""
 "Är du säker att du vill återskapa\n"
 "följande backup:\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
 "Enigma2 will restart after the restore"
@@ -609,455 +932,863 @@ msgstr ""
 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
 
+#
+msgid ""
+"Are you sure you want to save this network mount?\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
+"\n"
+
+#
 msgid "Artist"
 msgstr "Artist"
 
+#
+msgid "Ascending"
+msgstr "Stigande"
+
+#
 msgid "Ask before shutdown:"
 msgstr "Fråga före avstängning:"
 
+#
 msgid "Ask user"
 msgstr "Fråga"
 
+#
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Bildformat"
 
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Bildförhållande"
+
+msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
+msgstr "Tilldela operatörer/kanaler/caids till en CI modul"
+
+#
 msgid "Audio"
 msgstr "Ljud"
 
+#
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Ljudval..."
 
+msgid "Audio PID"
+msgstr "Ljud PID"
+
+#
+msgid "Audio Sync"
+msgstr "Ljudsynk"
+
+#
+msgid "Audio Sync Setup"
+msgstr "Ljudsynk Installation"
+
+msgid ""
+"AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
+"synchronous to the picture."
+msgstr ""
+"AudioSync tillåter fördröjning av ljudet (Bitstream/PCM) så att det "
+"synkroniserar med bilden."
+
+#
+msgid "Australia"
+msgstr "Australien"
+
+#
 msgid "Author: "
 msgstr "Författare: "
 
+#
 msgid "Authoring mode"
 msgstr "Authoring läge"
 
+#
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
+#
 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
 
+#
 msgid "Auto flesh"
 msgstr "Auto hudfärg"
 
+#
 msgid "Auto scart switching"
 msgstr "Auto scart byte"
 
+#
+msgid "AutoTimer Editor"
+msgstr "AutoTimer Editor"
+
+#
+msgid "AutoTimer Filters"
+msgstr "AutoTimer Filter"
+
+#
+msgid "AutoTimer Services"
+msgstr "AutoTimer Kanaler"
+
+#
+msgid "AutoTimer Settings"
+msgstr "AutoTimer Inställningar"
+
+#
+msgid "AutoTimer overview"
+msgstr "AutoTimer överblick"
+
+msgid ""
+"AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
+"criteria."
+msgstr ""
+
+msgid "AutoTimer was added successfully"
+msgstr "AutoTimer lades till utan problem"
+
+msgid "AutoTimer was changed successfully"
+msgstr "AutoTimer ändrades utan problem"
+
+msgid "AutoTimer was removed"
+msgstr "AutoTimer togs bort"
+
+#
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
+#
 msgid "Automatic Scan"
 msgstr "Automatisk sökning"
 
+msgid "Automatic volume adjustment"
+msgstr "Automatisk volymjustering"
+
+msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
+msgstr "Automatisk volymjustering för ac3/dts kanaler."
+
+msgid "Automatically change video resolution"
+msgstr "Automatiskt byte av videoupplösning"
+
+msgid ""
+"Automatically changes the output resolution depending on the video "
+"resolution you are watching."
+msgstr "Automatisk byte av upplösning beroende av källans upplösning."
+
+msgid "Automatically create timer events based on keywords"
+msgstr "Automatiskt skapa timerhändelser baserat på nyckelord"
+
+msgid "Automatically informs you on low internal memory"
+msgstr "Automatiskt informera dig om lite ledigt internt minne"
+
+msgid "Automatically refresh EPG"
+msgstr "Automatiskt uppdatera EPG"
+
+msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
+msgstr "Automatiskt skicka crashlog till Dream Multimedia"
+
+msgid "Autoresolution"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Autoresolution Plugin Testmode:\n"
+"Is %s OK?"
+msgstr ""
+
+msgid "Autoresolution Switch"
+msgstr "Autoupplösning Byte"
+
+msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
+msgstr "Autoupplösning fungerar inte i Scart/DVI-PV Läge"
+
+msgid "Autoresolution settings"
+msgstr "Autoupplösning inställningar"
+
+msgid "Autoresolution videomode setup"
+msgstr "Autoupplösning videoläge installation"
+
+#
+msgid "Autos & Vehicles"
+msgstr "Motor & Fordon"
+
+#
+msgid "Autowrite timer"
+msgstr "Automatskapa timer"
+
+#
 msgid "Available format variables"
 msgstr "Tillgängliga format variabler"
 
+#
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
+#
 msgid "BA"
 msgstr "BA"
 
+msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
+msgstr "BASIC-HD Skin av Ismail Demir"
+
+msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
+msgstr "BASIC-HD Skin för Dreambox Images skapat av Ismail Demir"
+
+#
 msgid "BB"
 msgstr "BB"
 
+#
 msgid "BER"
 msgstr "BER"
 
+#
 msgid "BER:"
 msgstr "BER:"
 
+#
 msgid "Back"
 msgstr "Tillbaka"
 
-msgid "Background"
-msgstr "Bakgrund"
-
-msgid "Backup"
-msgstr "Backup"
+msgid "Back, lower USB Slot"
+msgstr "Bak, nedre USB kontakt"
 
-msgid "Backup Location"
-msgstr "Backupplacering"
+msgid "Back, upper USB Slot"
+msgstr "Bak, övre USB kontakt"
 
-msgid "Backup Mode"
-msgstr "Backupläge"
+#
+msgid "Background"
+msgstr "Bakgrund"
 
+#
 msgid "Backup done."
 msgstr "Backup klar."
 
+#
 msgid "Backup failed."
 msgstr "Backup misslyckades."
 
-msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
-msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
-
+#
 msgid "Backup is running..."
 msgstr "Backup pågår..."
 
+#
 msgid "Backup system settings"
 msgstr "Backup av systeminställningar"
 
+#
 msgid "Band"
 msgstr "Band"
 
+#
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Bandbredd"
 
+msgid "Begin of \"after event\" timespan"
+msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsintervall"
+
+msgid "Begin of timespan"
+msgstr "Början på tidsintervall"
+
+#
 msgid "Begin time"
 msgstr "Starttid"
 
+#
 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
 
+#
 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie is started"
 msgstr "Beteende när en film startas"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie is stopped"
 msgstr "Beteende när en film stoppas"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
 msgstr "Beteende när en film slutar"
 
+#
 msgid "Bitrate:"
 msgstr "Bitrate:"
 
+#
 msgid "Block noise reduction"
 msgstr "Block brus minskning"
 
+#
 msgid "Blue boost"
 msgstr "Blå förstärkning"
 
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
+msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugin"
+
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
+msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugn."
+
+#
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Bokmärken"
 
+#
+msgid "Bouquets"
+msgstr "Favoriter"
+
+#
+msgid "Brazil"
+msgstr "Brasilien"
+
+#
 msgid "Brightness"
 msgstr "Ljusstyrka"
 
+msgid ""
+"Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
+"conection."
+msgstr ""
+"Bläddra på ORF och SAT1 Teletext oberoende av kanal. Detta kräver I-net "
+"anslutning."
+
+msgid "Browse for and connect to network shares"
+msgstr "Bläddra efter och anslut till nätverksutdelningar"
+
+msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
+msgstr "Bläddra efter nfs/cifs utdelningar och anslut till dem."
+
+#
+msgid "Browse network neighbourhood"
+msgstr "Bläddra i nätverket"
+
 msgid "Burn DVD"
-msgstr "Skapa DVD"
+msgstr "Bränn DVD"
 
+#
 msgid "Burn existing image to DVD"
 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
 
-msgid "Burn to DVD..."
-msgstr "Bränn till DVD..."
+msgid "Burn to DVD"
+msgstr "Bränn till DVD"
 
+msgid "Burn your recordings to DVD"
+msgstr "Bränn dina inspelningar till DVD"
+
+#
 msgid "Bus: "
 msgstr "Bus: "
 
 msgid ""
+"By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
+"dates."
+msgstr ""
+"Vid aktivering kommer händelser inte bli matchade om de inte inträffar på "
+"vissa datum."
+
+msgid ""
+"By enabling this you will be notified about similar timers added during "
+"automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
+"about the same conflict over and over."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
+"automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
+"about the same conflict over and over."
+msgstr ""
+"Vid aktiveringkommer du upplysas om timerkonflikter vid automatisk pollning. "
+"Det finns ingen intelligens inblandad, du bör undersöka om du får konflikter."
+
+#
+msgid ""
 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
 "displayed."
 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
 
+#
 msgid "C"
 msgstr "C"
 
+#
 msgid "C-Band"
 msgstr "C-Band"
 
-msgid "CF Drive"
-msgstr "CF Disk"
+msgid "CDInfo"
+msgstr "CD Info"
+
+msgid ""
+"CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
+"playing Audio CDs in Mediaplayer."
+msgstr ""
+"CDInfo aktiverar  insamling av album moch spår information från CDDB och CD-"
+"Text vid uppspelning av Audop CDs i Mediaspelaren."
 
+#
 msgid "CI assignment"
 msgstr "CI tilldelning"
 
+#
+msgid "CIFS share"
+msgstr "CIFS delning"
+
+#
 msgid "CVBS"
 msgstr "CVBS"
 
+#
 msgid "Cable"
 msgstr "Kabel"
 
+#
 msgid "Cache Thumbnails"
 msgstr "Buffra miniatyrer"
 
-msgid "Call monitoring"
-msgstr "Samtalsmonitorering"
+msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
+msgstr "Callmonitor för NCID-baserad call notifiering"
+
+msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
+msgstr "Callmonitor för Fritz!Box routers"
+
+msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
+msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
 
+#
+msgid "Canada"
+msgstr "Kanada"
+
+#
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-msgid "Cannot parse feed directory"
-msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
-
+#
 msgid "Capacity: "
 msgstr "Kapacitet: "
 
+#
 msgid "Card"
 msgstr "Kort"
 
+#
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalanska"
 
+#
+msgid "Center screen at the lower border"
+msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
+
+#
+msgid "Center screen at the upper border"
+msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
+
+#
+msgid "Change active delay"
+msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
+
+#
 msgid "Change bouquets in quickzap"
 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
 
-msgid "Change dir."
-msgstr "Byt bibl."
+msgid "Change default recording offset?"
+msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation?"
+
+#
+msgid "Change hostname"
+msgstr "Byt hostnamn"
 
 msgid "Change pin code"
-msgstr "Ändra PIN kod"
+msgstr "Ändra pin kod"
 
-msgid "Change service pin"
-msgstr "Ändra program PIN"
+msgid "Change service PIN"
+msgstr "Ändra kanal PIN"
 
-msgid "Change service pins"
-msgstr "Ändra program PIN"
+msgid "Change service PINs"
+msgstr "Ändra kanal PINs"
 
-msgid "Change setup pin"
+msgid "Change setup PIN"
 msgstr "Ändra installations PIN"
 
+#
 msgid "Change step size"
 msgstr "Ändra stegstorlek"
 
+#
+msgid "Change the hostname of your Dreambox."
+msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
+
+msgid "Changelog"
+msgstr "Ändringslog"
+
+#
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
 
+#
 msgid "Channel Selection"
 msgstr "Kanallista"
 
+#
+msgid "Channel audio:"
+msgstr "Ljudkanal:"
+
+#
 msgid "Channel not in services list"
-msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
+msgstr "Kanalen finns ej i servicelistan"
 
+#
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanal:"
 
+#
 msgid "Channellist menu"
 msgstr "Kanallista meny"
 
+#
+msgid "Channels"
+msgstr "Kanaler"
+
+#
 msgid "Chap."
 msgstr "Kap."
 
+#
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitel"
 
+#
 msgid "Chapter:"
 msgstr "Kapitel:"
 
+#
 msgid "Check"
 msgstr "Kontrollera"
 
+#
 msgid "Checking Filesystem..."
 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
 
+#
 msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Välj tuner"
 
+#
 msgid "Choose a wireless network"
 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
 
+#
 msgid "Choose backup files"
 msgstr "Välj backupfil"
 
+#
 msgid "Choose backup location"
 msgstr "Välj backupdestination"
 
+#
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Välj favoritlista"
 
-msgid "Choose source"
-msgstr "Välj källa"
+msgid "Choose image to download"
+msgstr "Välj image för nedladdning"
 
+#
 msgid "Choose target folder"
 msgstr "Välj målkatalog"
 
+#
 msgid "Choose upgrade source"
 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
 
+#
 msgid "Choose your Skin"
 msgstr "Välj utseende"
 
+#
 msgid "Circular left"
 msgstr "Cirkulär vänster"
 
+#
 msgid "Circular right"
 msgstr "Cirkulär höger"
 
+#
+msgid "Classic"
+msgstr "Klassisk"
+
+#
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Rensa"
 
+#
 msgid "Cleanup Wizard"
 msgstr "Upprensningsguide"
 
+#
 msgid "Cleanup Wizard settings"
 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
 
+msgid "Cleanup timerlist automatically"
+msgstr "Rensa timerlista automatiskt"
+
+msgid "Cleanup timerlist automatically."
+msgstr "Rensa timerlista automatiskt."
+
+msgid ""
+"Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically "
+"according to specfied rules."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "CleanupWizard"
 msgstr "Upprensningsguide"
 
+#
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Rensa före sökning"
 
+#
+msgid "Clear history on Exit:"
+msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
+
+#
 msgid "Clear log"
 msgstr "Rensa logg"
 
+#
 msgid "Close"
 msgstr "Stäng"
 
-msgid "Close title selection"
-msgstr "Stäng titel val"
+#
+msgid "Close and forget changes"
+msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
 
-msgid "Code rate high"
-msgstr "Code rate hög"
+#
+msgid "Close and save changes"
+msgstr "Stäng och spar ändringar"
 
-msgid "Code rate low"
-msgstr "Code rate låg"
+#
+msgid "Close title selection"
+msgstr "Stäng titelval"
 
-msgid "Coderate HP"
-msgstr "Coderate HP"
+msgid "Code rate HP"
+msgstr "Kodhastighet HP"
 
-msgid "Coderate LP"
-msgstr "Coderate LP"
+msgid "Code rate LP"
+msgstr "Kodhastighet LP"
 
+#
 msgid "Collection name"
 msgstr "Samlingsnamn"
 
+#
 msgid "Collection settings"
 msgstr "Samlingsinställning"
 
+#
 msgid "Color Format"
 msgstr "Färgformat"
 
+#
+msgid "Comedy"
+msgstr "Komedi"
+
+#
 msgid "Command execution..."
 msgstr "Kommando exekvering..."
 
+#
 msgid "Command order"
 msgstr "Kommandoordning"
 
+#
 msgid "Committed DiSEqC command"
 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
 
+#
 msgid "Common Interface"
 msgstr "Common Interface"
 
+#
 msgid "Common Interface Assignment"
 msgstr "Common Interface tilldelning"
 
+#
 msgid "CommonInterface"
 msgstr "CommonInterface"
 
+#
 msgid "Communication"
 msgstr "Kommunikation"
 
+#
 msgid "Compact Flash"
 msgstr "Compact Flash"
 
-msgid "Compact flash card"
-msgstr "Compact Flash kort"
-
+#
 msgid "Complete"
 msgstr "Komplett"
 
+#
 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
 
-msgid "Config"
-msgstr "Konfig"
+msgid "Composition of the recording filenames"
+msgstr "Sammansättning av inspelningars filnamn"
 
+#
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Konfigurationsläge"
 
+#
+msgid "Configuration for the Webinterface"
+msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
+
+#
+msgid "Configure AutoTimer behavior"
+msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
+
+#
 msgid "Configure interface"
 msgstr "Konfigurera kort"
 
+#
 msgid "Configure nameservers"
 msgstr "Konfigurera namnservers"
 
+msgid "Configure your WLAN network interface"
+msgstr "Konfigurera ditt WLAN nätverkskort"
+
+#
 msgid "Configure your internal LAN"
 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
 
+#
 msgid "Configure your network again"
 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
 
+#
 msgid "Configure your wireless LAN again"
 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
 
+#
 msgid "Configuring"
 msgstr "Konfigurering"
 
+#
 msgid "Conflicting timer"
 msgstr "Timerkonflikt"
 
+#
 msgid "Connect"
 msgstr "Anslut"
 
+#
 msgid "Connect to a Wireless Network"
 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
 
+#
 msgid "Connected to"
 msgstr "Ansluten till"
 
-msgid "Connected to Fritz!Box!"
-msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
-
+#
 msgid "Connected!"
 msgstr "Ansluten!"
 
-msgid "Connecting to Fritz!Box..."
-msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Connection to Fritz!Box\n"
-"failed! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Anslutning till Fritz!Box\n"
-"misslyckades! (%s)\n"
-"försöker igen..."
-
+#
 msgid "Constellation"
 msgstr "Konstellation"
 
+#
 msgid "Content does not fit on DVD!"
-msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
+msgstr "Innehållet för stort för en DVD!"
 
+msgid "Continue"
+msgstr "Forsätt"
+
+#
 msgid "Continue in background"
 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
 
+#
 msgid "Continue playing"
 msgstr "Fortsätt spela"
 
+#
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
-msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
+msgid "Control recording completely by service"
+msgstr ""
 
-msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
-msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
+msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
+msgstr "Kontrollera din Dreambox med din Webläsare."
 
-msgid "Could not open Picture in Picture"
-msgstr ""
+msgid "Control your Dreambox with your browser"
+msgstr "Kontrollera din Dreambox med din webläsare"
 
-#, python-format
-msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
+msgstr "Kontrollera din dreambox enbart med MUTE knappen"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
+msgstr "Kontrollera din dreambox enbart med MUTE knappen."
+
+msgid "Control your internal system fan."
+msgstr "Kontrollera inbyggd systemfläkt."
+
+msgid "Control your kids's tv usage"
+msgstr "Kontrollera dina barns tv användade"
+
+msgid "Control your system fan"
+msgstr "Kontrollera din systemfläkt"
+
+msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
+msgstr "Kopiera, döp om, ta bort, flytta lokala filer på din Dreambox."
+
+#
+msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
+msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
+
+#
+msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
+msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
+
+#
+msgid "Could not open Picture in Picture"
+msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
 
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
+msgstr "Kunde inte spela in på grund av ogiltig kanal %s"
+
+#
 msgid "Crashlog settings"
 msgstr "Crashlog inställningar"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit"
 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
 
-msgid ""
-"Crashlogs found!\n"
-"Send them to Dream Multimedia ?"
-msgstr ""
-"Crashlog hittades!\n"
-"Skicka dem till Dream Multimedia ?"
-
+#
 msgid ""
 "Crashlogs found!\n"
 "Send them to Dream Multimedia?"
@@ -1065,127 +1796,280 @@ msgstr ""
 "Crashlog hittad!\n"
 "Skicka till Dream Multimedia?"
 
+#
 msgid "Create DVD-ISO"
 msgstr "Skapa DVD-ISO"
 
+msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
+msgstr "Skapa en backup av din Video DVD på din Dreamboxs hårddisk."
+
+msgid "Create a backup of your Video-DVD"
+msgstr "Skapa en backup av din Video-DVD"
+
+msgid "Create a new AutoTimer."
+msgstr "Skapa en ny AutoTimer."
+
+#
+msgid "Create a new timer using the classic editor"
+msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
+
+msgid "Create a new timer using the wizard"
+msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide"
+
+#
 msgid "Create movie folder failed"
 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
 
+msgid "Create preview pictures of your Movies"
+msgstr "Skapa förhandsbilder av dina Filmer"
+
+msgid "Create remote timers"
+msgstr "Skapa fjärrtimers"
+
+msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
+msgstr "Skapa timers på andra Dreamboxar."
+
+#
 #, python-format
 msgid "Creating directory %s failed."
 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
 
+#
 msgid "Creating partition failed"
 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
 
+#
 msgid "Croatian"
 msgstr "Kroatiska"
 
+#
 msgid "Current Transponder"
 msgstr "Nuvarande transponder"
 
+msgid "Current device: "
+msgstr "Nuvarande enhet: "
+
+#
 msgid "Current settings:"
 msgstr "Nuvarande inställningar:"
 
+#
 msgid "Current value: "
 msgstr "Nuvarande värde: "
 
+#
 msgid "Current version:"
 msgstr "Nuvarande version:"
 
+msgid "Currently installed image"
+msgstr "Nuvarande installerad image"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Custom (%s)"
+msgstr "Egen (%s)"
+
+#
+msgid "Custom location"
+msgstr "Egen placering"
+
+#
+msgid "Custom offset"
+msgstr "Egen kompensation"
+
+#
 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
 
+#
 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
 
+#
 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
 
+#
 msgid "Customize"
 msgstr "Anpassningar"
 
+msgid "Customize Vali-XD skins"
+msgstr "Anpassa Vali-XD skins"
+
+msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
+msgstr "Anpassa Vali-XD skins själv."
+
+#
 msgid "Cut"
 msgstr "Klipp"
 
+msgid "Cut your movies"
+msgstr "Klipp dina filmer"
+
+msgid "Cut your movies."
+msgstr "Klipp dina filmer."
+
+msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
+msgstr "CutListEditor tillåter dig editera dina filmer"
+
+msgid ""
+"CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
+"Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Cutlist editor..."
 msgstr "Klipplist editor..."
 
+#
 msgid "Czech"
 msgstr "Tjeckiska"
 
+#
+msgid "Czech Republic"
+msgstr "Tjeckien"
+
+#
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
+#
 msgid "DHCP"
 msgstr "DHCP"
 
+#
+msgid "DUAL LAYER DVD"
+msgstr "DUAL LAYER DVD"
+
+#
 msgid "DVB-S"
 msgstr "DVB-S"
 
+#
 msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
+msgid "DVD Drive"
+msgstr "DVD Läsare"
+
+#
 msgid "DVD File Browser"
 msgstr "DVD Filutforskare"
 
+#
 msgid "DVD Player"
 msgstr "DVD Spelare"
 
 msgid "DVD Titlelist"
-msgstr "DVD Titellista\""
+msgstr "DVD Titellista"
 
+#
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "DVD media verktyg"
 
+msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
+msgstr "DVDPlayer spelar upp dina DVDs på din Dreambox"
+
+msgid ""
+"DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
+"With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
+"even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Danish"
 msgstr "Danska"
 
+#
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
+#
 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
 
+#
 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
 
+#
 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
-msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
+msgstr "Bestäm vad som ska ske efter att en crashlog är skickad."
+
+#
+msgid "Decrease delay"
+msgstr "Minska fördröjning"
+
+#, python-format
+msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Minska fördröjning med %i ms (kan ställas in)"
 
+#
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Stäng av"
 
+#
 msgid "Default"
 msgstr "Grund"
 
+#
 msgid "Default Settings"
 msgstr "Grundinställningar"
 
+#
 msgid "Default movie location"
-msgstr ""
+msgstr "Normal filmplats"
 
+#
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Grundservicelista"
 
-msgid "Default settings"
-msgstr "Grundinställningar"
+#
+msgid "Defaults"
+msgstr "Grund"
+
+msgid "Define a startup service"
+msgstr "Definera en startkanal"
+
+msgid "Define a startup service for your Dreambox."
+msgstr "Definera en startkanal för din Dreambox."
+
+msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
+msgstr "Deinterlaced lägen för interlaced innehåll"
+
+msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
+msgstr "Deinterlaced läge för progressivt innehåll"
 
+#
 msgid "Delay"
 msgstr "Fördröjning"
 
+msgid "Delay x seconds after service started"
+msgstr "Fördröj x sekunder efter kanalstart"
+
+#
 msgid "Delete"
 msgstr "Ta bort"
 
+#
 msgid "Delete crashlogs"
 msgstr "Ta bort crashlogs"
 
+#
 msgid "Delete entry"
 msgstr "Ta bort post"
 
+#
 msgid "Delete failed!"
 msgstr "Borttagning misslyckades!"
 
+#
+msgid "Delete mount"
+msgstr "Ta bort montering"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Delete no more configured satellite\n"
@@ -1194,115 +2078,158 @@ msgstr ""
 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
 "%s?"
 
+#
+msgid "Descending"
+msgstr "Fallande"
+
+#
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
+#
 msgid "Deselect"
 msgstr "Avmarkera"
 
-msgid "Destination directory"
-msgstr "Målbibliotek"
-
-msgid "Details for extension: "
-msgstr ""
+msgid "Details for plugin: "
+msgstr "Detaljer för plugin: "
 
 msgid "Detected HDD:"
-msgstr "Hittad hårddisk:"
+msgstr "Hittad HDD:"
 
+#
 msgid "Detected NIMs:"
 msgstr "Hittade tuners:"
 
+#
 msgid "DiSEqC"
 msgstr "DiSEqC"
 
+#
 msgid "DiSEqC A/B"
 msgstr "DiSEqC A/B"
 
+#
 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
 
+#
 msgid "DiSEqC mode"
 msgstr "DiSEqC läge"
 
+#
 msgid "DiSEqC repeats"
 msgstr "DiSEqC repetetioner"
 
+#
 msgid "DiSEqC-Tester settings"
 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
 
+#
 msgid "Dialing:"
 msgstr "Ringer upp:"
 
+#
 msgid "Digital contour removal"
 msgstr "Digital contour borttagning"
 
+#
+msgid "Dir:"
+msgstr "Dir:"
+
+msgid "Direct playback of Youtube videos"
+msgstr "Direkt playback av Youtube videos"
+
+#
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Directory %s nonexistent."
 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
 
+#
 msgid "Directory browser"
 msgstr "Biblioteksbläddrare"
 
+#
 msgid "Disable"
 msgstr "Avaktivera"
 
+#
 msgid "Disable Picture in Picture"
 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
 
-msgid "Disable Subtitles"
-msgstr "Avaktivera textning"
-
+#
 msgid "Disable crashlog reporting"
 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
 
+#
 msgid "Disable timer"
 msgstr "Avaktivera timer"
 
+#
 msgid "Disabled"
 msgstr "Avaktivera"
 
+#
+msgid "Discard changes and close plugin"
+msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
+
+#
+msgid "Discard changes and close screen"
+msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
+
+#
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Bryt anslutning"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"Disconnected from\n"
-"Fritz!Box! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Kopplade ifrån\n"
-"Fritz!Box! (%s)\n"
-"återförsöker..."
-
+#
 msgid "Dish"
 msgstr "Parabol"
 
+#
 msgid "Display 16:9 content as"
 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
 
+#
 msgid "Display 4:3 content as"
 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
 
+#
 msgid "Display >16:9 content as"
 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
 
+#
 msgid "Display Setup"
 msgstr "Display installation"
 
+#
 msgid "Display and Userinterface"
 msgstr "Display och Användargränssnitt"
 
+#
+msgid "Display search results by:"
+msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
+
+msgid "Display your photos on the TV"
+msgstr "Visa dina foton på TVn"
+
+msgid "Displays Movie Information from the InternetMovieDatabase"
+msgstr ""
+
+msgid "Displays Movie Information from the Online Film Datenbank (German)"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
 "the plugin \"%s\"?"
 msgstr ""
 "Vill du verkligen ta BORT\n"
-"pluginet \"%s\"?"
+"plugin \"%s\"?"
 
+#
 msgid ""
 "Do you really want to check the filesystem?\n"
 "This could take lots of time!"
@@ -1311,9 +2238,19 @@ msgstr ""
 "Detta kan ta lång tid!"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete %s\n"
+"%s?"
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ta bort %s\n"
+"%s?"
+
+#
+#, python-format
 msgid "Do you really want to delete %s?"
 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
 
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to download\n"
@@ -1322,6 +2259,11 @@ msgstr ""
 "Vill du verkligen ladda ner\n"
 "pluginet \"%s\"?"
 
+#
+msgid "Do you really want to exit?"
+msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
+
+#
 msgid ""
 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
 "All data on the disk will be lost!"
@@ -1329,66 +2271,87 @@ msgstr ""
 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
-
-msgid ""
-"Do you want to backup now?\n"
-"After pressing OK, please wait!"
-msgstr ""
-"Vill du ta en backup nu?\n"
-"Tryck OK och vänligen vänta!"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort bokmärkt från %s?"
 
+#
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
 
+#
 msgid "Do you want to do a service scan?"
 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
 
+#
 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
 
+#, python-format
+msgid "Do you want to download the image to %s ?"
+msgstr "Vill du ladda ner image till %s ?"
+
 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
-msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
+msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din dreambox?"
+
+#
+msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
+msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
 
+#
 msgid "Do you want to install default sat lists?"
 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
 
+#
 msgid "Do you want to install the package:\n"
 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
 
+#
 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
 
+#
 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
 
+#
 msgid "Do you want to remove the package:\n"
 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to restore your settings?"
 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
 
+#
 msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
 
+#
+msgid "Do you want to see more entries?"
+msgstr "Vill du se flera bidrag?"
+
+#
 msgid ""
 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
 "if needed?"
 msgstr ""
 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
 
+#
 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
 
+#
 msgid ""
 "Do you want to update your Dreambox?\n"
 "After pressing OK, please wait!"
@@ -1396,162 +2359,365 @@ msgstr ""
 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
 "Tryck OK och vänligen vänta!"
 
+#
 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to view a tutorial?"
 msgstr "Vill du se en guide?"
 
+#
 msgid "Don't ask, just send"
 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
 
+#
 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
 
-#, python-format
-msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
-msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
-
+#
 #, python-format
 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
 msgstr ""
 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
 
+#
 msgid "Download"
 msgstr "Nedladdning"
 
+#, python-format
+msgid "Download %s from Server"
+msgstr "Ladda %s från Server"
+
+#
 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
 
+#
 msgid "Download Plugins"
 msgstr "Ladda ner Plugins"
 
-msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
-msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
+#
+msgid "Download Video"
+msgstr "Ladda ner Video"
+
+msgid "Download files from Rapidshare"
+msgstr "Ladda ner från Rapidshare"
 
+#
+msgid "Download location"
+msgstr "Nedladdningsplats"
+
+#
 msgid "Downloadable new plugins"
 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
 
+#
 msgid "Downloadable plugins"
 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
 
+#
 msgid "Downloading"
 msgstr "Laddar ner"
 
+#
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
-msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
+msgstr "Hämtar plugininformation. Var vänlig vänta..."
 
+#
+msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
+msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
+
+#
 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
 
+#
 msgid "Dreambox software because updates are available."
 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
 
+msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
+msgstr "Drivrutin för Ralink RT8070/RT3070/RT3370 baserad trådlösa-n USB kort."
+
+msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
+msgstr "Drivrutin för Realtek r8712u baserad trådlösa-n USB kort."
+
+#
+msgid "Duration: "
+msgstr "Längd: "
+
+#
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holländska"
 
+#
 msgid "Dynamic contrast"
 msgstr "Dynamisk kontrast"
 
+#
 msgid "E"
 msgstr "Ö"
 
+#
 msgid "EPG Selection"
 msgstr "EPG val"
 
+#
+msgid "EPG encoding"
+msgstr "EPG kodning"
+
+msgid ""
+"EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
+"is idling(i.e. in standby mode and no recordings running) to perform updates "
+"of the EPG information on these channels.\n"
+"On multi-tuner boxes it may optionally run in background hidden or in PiP, "
+"to not disturb the current TV program."
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
 
+#
 msgid "East"
 msgstr "Öst"
 
+#
 msgid "Edit"
 msgstr "Ändra"
 
+#
+msgid "Edit AutoTimer"
+msgstr "Ändra AutoTimer"
+
+#
+msgid "Edit AutoTimer filters"
+msgstr "Ändra AutoTimer filter"
+
+msgid "Edit AutoTimer services"
+msgstr "Ändra AutoTimer kanaler"
+
+#
 msgid "Edit DNS"
 msgstr "Ändra DNS"
 
+#
+#. TRANSLATORS: description of AutoTimer in PluginBrowser
+msgid "Edit Timers and scan for new Events"
+msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
+
+#
 msgid "Edit Title"
 msgstr "Ändra titel"
 
+#
+msgid "Edit bouquets list"
+msgstr "Ändra favoritlistor"
+
+#
 msgid "Edit chapters of current title"
 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
 
+#
+msgid "Edit new timer defaults"
+msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
+
+#
+msgid "Edit selected AutoTimer"
+msgstr "Ändra valda AutoTimer"
+
+#
 msgid "Edit services list"
 msgstr "Ändra kanallista"
 
+#
 msgid "Edit settings"
 msgstr "Ändra inställningar"
 
+msgid "Edit tags of recorded movies"
+msgstr "Ändra märkning i inspelade filmer"
+
+msgid "Edit tags of recorded movies."
+msgstr "Ändra märkning i inspelade filmer."
+
+#
 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
 
+#
 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
 
+#
 msgid "Edit title"
 msgstr "Ändra titel"
 
 msgid "Edit upgrade source url."
-msgstr "Ändra uppgraderingskälla url"
+msgstr "Ändra url till uppgraderingskälla."
+
+#
+msgid "Editing"
+msgstr "Redigering"
+
+msgid "Editor for fstab"
+msgstr ""
 
+#
+msgid "Editor for new AutoTimers"
+msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
+
+#
+msgid "Education"
+msgstr "Utbildning"
+
+#
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektronisk Program Guide"
 
+msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
+msgstr "Epostklient är en IMAP4 e-postvisare för Dreambox."
+
+#
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivera"
 
+#
+msgid "Enable /media"
+msgstr "Aktivera /media"
+
+msgid "Enable 1080p24 Mode"
+msgstr "Aktivera 1080p24 läge"
+
+msgid "Enable 1080p25 Mode"
+msgstr "Aktivera 1080p25 läge"
+
+msgid "Enable 1080p30 Mode"
+msgstr "Aktivera 1080p30 läge"
+
+#
 msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
 
+msgid "Enable 720p24 Mode"
+msgstr "Aktivera 720p24 läge"
+
+msgid "Enable Autoresolution"
+msgstr "Aktivera Autoupplösning"
+
+#
 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
 
+#
+msgid "Enable Filtering"
+msgstr "Aktivera Filtrering"
+
+#
+msgid "Enable HTTP Access"
+msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
+
+#
+msgid "Enable HTTP Authentication"
+msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
+
+#
+msgid "Enable HTTPS Access"
+msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
+
+#
+msgid "Enable HTTPS Authentication"
+msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
+
+#
+msgid "Enable Service Restriction"
+msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
+
+#
+msgid "Enable Streaming Authentication"
+msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
+
+#
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
 
+#
 msgid "Enable parental control"
 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
 
+#
+msgid ""
+"Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
+"extension menu."
+msgstr ""
+"Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
+"utökningsmenyn."
+
+#
 msgid "Enable timer"
 msgstr "Aktivera timer"
 
+#
 msgid "Enabled"
 msgstr "Aktiverad"
 
-msgid "Encrypted: "
+#
+msgid ""
+"Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
+"you're searching for special characters like the german umlauts."
 msgstr ""
+"Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
+"ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
+
+#
+msgid "Encrypted: "
+msgstr "Krypterad: "
 
+#
 msgid "Encryption"
 msgstr "Kryptering"
 
+#
 msgid "Encryption Key"
 msgstr "Krypteringsnyckel"
 
+#
 msgid "Encryption Keytype"
 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
 
-msgid "Encryption Type"
-msgstr "Krypteringstyp"
-
+#
 msgid "Encryption:"
 msgstr "Kryptering:"
 
+msgid "End of \"after event\" timespan"
+msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsintervall"
+
+msgid "End of timespan"
+msgstr "Slut för tidsintervall"
+
+#
 msgid "End time"
 msgstr "Sluttid"
 
+#
 msgid "EndTime"
 msgstr "Sluttid"
 
+#
 msgid "English"
 msgstr "Engelska"
 
 msgid ""
+"Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
+"Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
 "Enigma2 Skinselector\n"
 "\n"
 "If you experience any problems please contact\n"
@@ -1566,48 +2732,69 @@ msgstr ""
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 
-msgid ""
-"Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
-"\n"
-"If you experience any problems please contact\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
-msgstr ""
-"Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
-"\n"
-"Vid problem kontakta\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
+#
+msgid "Enter IP to scan..."
+msgstr "Ange IP för sökning..."
 
-msgid "Enter Fast Forward at speed"
-msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
+#
+msgid "Enter main menu..."
+msgstr "Gå till huvudmeny..."
 
-msgid "Enter Rewind at speed"
-msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
+#
+msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
+msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
 
-msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
-msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
+#
+msgid "Enter options:"
+msgstr "Ange optioner:"
 
-msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
-msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
+#
+msgid "Enter password:"
+msgstr "Ange lösenord:"
 
-msgid "Enter main menu..."
-msgstr "Gå till huvudmeny..."
+#
+msgid "Enter pin code"
+msgstr "Ange pin kod"
+
+#
+msgid "Enter share directory:"
+msgstr "Ange delat bibliotek:"
+
+#
+msgid "Enter share name:"
+msgstr "Ange delningsnamn:"
 
 msgid "Enter the service pin"
-msgstr "Ange kanal PIN"
+msgstr "Ange kanal pin"
+
+#
+msgid "Enter user and password for host: "
+msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
+
+#
+msgid "Enter username:"
+msgstr "Ange användarnamn:"
 
+#
 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
 
+msgid "Enter your search term(s)"
+msgstr "Ange dina sökterm(er)"
+
+#
+msgid "Entertainment"
+msgstr "Underhållning"
+
+#
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
+#
 msgid "Error executing plugin"
 msgstr "Fel vid körning av plugin"
 
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Error: %s\n"
@@ -1616,179 +2803,304 @@ msgstr ""
 "Fel: %s\n"
 "Försöka igen?"
 
+#
 msgid "Estonian"
 msgstr "Estniska"
 
+msgid "Ethernet network interface"
+msgstr "Ethernet nätverkskort"
+
+#
 msgid "Eventview"
 msgstr "Programöversikt"
 
 msgid "Everything is fine"
-msgstr "Allt är OK"
+msgstr "Allt är bra"
+
+#
+msgid "Exact match"
+msgstr "Exakt match"
+
+msgid "Exceeds dual layer medium!"
+msgstr "Överskrider dual layer media!"
+
+#
+msgid "Exclude"
+msgstr "Exkludera"
+
+msgid "Execute \"after event\" during timespan"
+msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsintervall"
+
+msgid "Execute TuxboxPlugins"
+msgstr "Kör TuxboxPlugins"
 
 msgid "Execution Progress:"
-msgstr "Exekverings pågår:"
+msgstr "Exekvering pågår:"
 
 msgid "Execution finished!!"
-msgstr "Exekvering färdig!"
+msgstr "Exekvering färdig!!"
 
+#
 msgid "Exif"
 msgstr "Exif"
 
+#
 msgid "Exit"
 msgstr "Avsluta"
 
+#
 msgid "Exit editor"
 msgstr "Avsluta editor"
 
+msgid "Exit input device selection."
+msgstr "Avsluta val av inmatningsenhet."
+
+#
 msgid "Exit network wizard"
 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
 
+#
 msgid "Exit the cleanup wizard"
 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
 
+#
 msgid "Exit the wizard"
 msgstr "Avsluta guiden"
 
+#
 msgid "Exit wizard"
 msgstr "Avsluta guide"
 
+#
 msgid "Expert"
 msgstr "Expert"
 
+#
 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
 
+#
 msgid "Extended Setup..."
 msgstr "Utökad installation..."
 
+#
 msgid "Extended Software"
-msgstr ""
+msgstr "Utökad Mjukvaru"
 
+#
 msgid "Extended Software Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
 
+#
 msgid "Extensions"
 msgstr "Utökningar"
 
+#
 msgid "Extensions management"
-msgstr ""
+msgstr "Utökningshanterare"
 
+#
 msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
 
+msgid ""
+"FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
+"a server using the file transfer protocol."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Factory reset"
 msgstr "Fabriksåterställning"
 
+#
 msgid "Failed"
 msgstr "Misslyckades"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Fan %d"
-msgstr ""
+msgstr "Fläkt %d"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Fan %d PWM"
-msgstr ""
+msgstr "Fläkt %d PWM"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Fan %d Voltage"
-msgstr ""
+msgstr "Fläkt %d Volt"
 
+#
 msgid "Fast"
 msgstr "Snabb"
 
+#
 msgid "Fast DiSEqC"
 msgstr "Snabb DiSEqC"
 
+#
 msgid "Fast Forward speeds"
 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
 
+#
 msgid "Fast epoch"
 msgstr "Snabb epoch"
 
+#
 msgid "Favourites"
 msgstr "Favoriter"
 
-msgid "Filesystem Check..."
-msgstr "Kontrollera filsystem..."
+#
+msgid "Fetching feed entries"
+msgstr "Hämtar feed poster"
+
+#
+msgid "Fetching search entries"
+msgstr "Hämtar sökning poster"
+
+#
+msgid "Filesystem Check"
+msgstr "Filsystemskontroll"
 
+#
 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
 
+#
+msgid "Film & Animation"
+msgstr "Film & Animerat"
+
+#
+msgid "Filter"
+msgstr "Filter"
+
+msgid ""
+"Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
+"restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
+"it's Description.\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
+"begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
+"exempelvis Beskrivning.\n"
+"Tryck BLÅ för att lägga till begränsning och GUL för att ta bort en vald "
+"begränsning."
+
 msgid "Finetune"
-msgstr "Fininställn."
+msgstr "Fininställning"
 
+#
 msgid "Finished"
 msgstr "Klart"
 
+#
 msgid "Finished configuring your network"
 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
 
+#
 msgid "Finished restarting your network"
 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
 
+#
 msgid "Finnish"
 msgstr "Finska"
 
 msgid ""
-"First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
-msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
+"First day to match events. No event that begins before this date will be "
+"matched."
+msgstr ""
+"Först dag att matcha händelser. Ingen händelse innan denna dag kommer "
+"matchas."
 
+msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
+msgstr "Generera först din skinstil med Ai.HD-Control plugin."
+
+#
 msgid "Flash"
 msgstr "Flash"
 
+#
 msgid "Flashing failed"
 msgstr "Flashning misslyckades"
 
+#
 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
-msgstr ""
+msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
 
+#
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
-msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
+#, python-format
+msgid ""
+"Found a total of %d matching Events.\n"
+"%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered, %d similars "
+"added."
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Frame size in full view"
 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
 
+#
+msgid "France"
+msgstr "Frankrike"
+
+#
 msgid "French"
 msgstr "Franska"
 
+#
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvens"
 
+#
 msgid "Frequency bands"
 msgstr "Frekvensband"
 
+#
 msgid "Frequency scan step size(khz)"
 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
 
+#
 msgid "Frequency steps"
 msgstr "Frekvenssteg"
 
+msgid "Frequently asked questions"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Fri"
 msgstr "Fre"
 
+#
 msgid "Friday"
 msgstr "Fredag"
 
+#
 msgid "Frisian"
 msgstr "Frisiska"
 
-msgid "Fritz!Box FON IP address"
-msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
+msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
+msgstr "Fritz!Call visar inkommande samtal till din Fritz!Box på din Dreambox"
+
+msgid "Front USB Slot"
+msgstr "Fram USB kontakt"
+
+msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
+msgstr "Frontend för /tmp/mmi.socket"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Frontprocessor version: %d"
 msgstr "Frontprocessor version: %d"
 
+#
 msgid "Fsck failed"
 msgstr "Fsck misslyckades"
 
-msgid "Function not yet implemented"
-msgstr "Funktionen är inte implementerad"
-
+#
 msgid ""
 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
 "Do you want to Restart the GUI now?"
@@ -1796,105 +3108,263 @@ msgstr ""
 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
 "Vill du starta om GUI nu?"
 
+msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
+msgstr "GUI som tillåter användare att ändra ftp- / telnet lösenord."
+
+msgid ""
+"GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
+msgstr ""
+"GUI som tillåter användare att ändra ftp- / telnet-lösenord på Dreambox."
+
+msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
+msgstr "GUI för att ändra ftp- / telnet-lösenord"
+
+#
+msgid "Gaming"
+msgstr "Spel"
+
+#
 msgid "Gateway"
 msgstr "Gateway"
 
+#
 msgid "General AC3 Delay"
 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
 
+#
 msgid "General AC3 delay (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
 
+#
 msgid "General PCM Delay"
 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
 
+#
 msgid "General PCM delay (ms)"
+msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
+
+msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
 msgstr ""
 
+#
 msgid "Genre"
 msgstr "Genre"
 
+#
+msgid "Genuine Dreambox"
+msgstr "Äkta Dreambox"
+
+msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
+msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
+
+msgid "Genuine Dreambox verification"
+msgstr "Äkta Dreambox verifiering"
+
+#
 msgid "German"
 msgstr "Tyska"
 
+msgid "German storm information"
+msgstr ""
+
+msgid "German traffic information"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Germany"
+msgstr "Tyskland"
+
+msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
+msgstr ""
+
+msgid "Get latest experimental image"
+msgstr "Tag senaste experimentella image"
+
+msgid "Get latest release image"
+msgstr "Tag senaste release image"
+
+#
 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
 
+#
+msgid "Global delay"
+msgstr "Global fördröjning"
+
+#
 msgid "Goto 0"
 msgstr "Gå till 0"
 
+#
 msgid "Goto position"
 msgstr "Gå till position"
 
+msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
+"Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Graphical Multi EPG"
 msgstr "Grafisk Multi EPG"
 
+#
+msgid "Great Britain"
+msgstr "Storbritannien"
+
+#
 msgid "Greek"
 msgstr "Grekiska"
 
+#
 msgid "Green boost"
 msgstr "Grön förstärkning"
 
-msgid "Guard Interval"
-msgstr "Guard intervall"
+msgid ""
+"Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
+"to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
+"iPhone using prowl."
+msgstr ""
+
+msgid "Guard interval"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Guess existing timer based on begin/end"
+msgstr "Gissa existerande timer baserat på start/slut"
+
+msgid "HD Interlace Mode"
+msgstr "HD Interlace läge"
+
+msgid "HD Progressive Mode"
+msgstr "HD Progressive läge"
+
+#
+msgid "HD videos"
+msgstr "HD video"
 
-msgid "Guard interval mode"
-msgstr "Guard intervalläge"
+#
+msgid "HTTP Port"
+msgstr "HTTP Port"
 
+#
+msgid "HTTPS Port"
+msgstr "HTTPS Port"
+
+#
 msgid "Harddisk"
 msgstr "Hårddisk"
 
+#
 msgid "Harddisk setup"
 msgstr "Hårddisk installation"
 
+#
 msgid "Harddisk standby after"
 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
 
-msgid "Hidden network SSID"
-msgstr "Dold nätverks SSID"
+#
+msgid "Help"
+msgstr "Hjälp"
 
-msgid "Hidden networkname"
-msgstr "Dolt nätverksnamn"
+msgid "Hidden network"
+msgstr ""
 
-msgid "Hierarchy Information"
-msgstr "Hierarkisk information "
+msgid "Hide Plugin from Plugin or Extensionsmenu."
+msgstr ""
 
-msgid "Hierarchy mode"
-msgstr "Hierarkiskt läge"
+msgid "Hierarchy info"
+msgstr "Hierarkis info"
 
+#
 msgid "High bitrate support"
 msgstr "Hög bitrate stöd"
 
-msgid "Horizontal"
-msgstr "horisontal"
+#
+msgid "History"
+msgstr "Historia"
 
-msgid "How many minutes do you want to record?"
-msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
+#
+msgid "Holland"
+msgstr "Holland"
 
-msgid "How to handle found crashlogs?"
+#
+msgid "Hong Kong"
+msgstr "Hong Kong"
+
+msgid "Horizontal"
+msgstr "Horisontal"
+
+msgid "Hotplugging for removeable devices"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "How many minutes do you want to record?"
+msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
+
+#
+msgid "How to handle found crashlogs?"
 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
 
+#
+msgid "Howto & Style"
+msgstr "Howto & Design"
+
+#
 msgid "Hue"
 msgstr "Färgton"
 
+#
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Ungerska"
 
+msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "IP Address"
 msgstr "IP adress"
 
+#
+msgid "IP:"
+msgstr "IP:"
+
+msgid "IRC Client for Enigma2"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
 
+#
 msgid "ISO path"
 msgstr "ISO sökväg"
 
+#
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Isländska"
 
-msgid "If you can see this page, please press OK."
-msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
+msgid ""
+"If a timer conflict occurs, AutoTimer will search outside the timespan for a "
+"similar event and add it."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"If installed, the plugin allows to modify the order in which entries of the "
+"main menu are shown.It can be changed using the \"MenuSort\" plugin, "
+"launchable from the regular plugin overview."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
+"event if it records at least 80%% of the it."
+msgstr ""
 
+#
 msgid ""
 "If you see this, something is wrong with\n"
 "your scart connection. Press OK to return."
@@ -1913,503 +3383,1185 @@ msgid ""
 "step.\n"
 "If you are happy with the result, press OK."
 msgstr ""
-"Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
-"stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
-"använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
-"bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
+"Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare, stänga av den. Om det "
+"finns något som heter \"dynamic\", använd standard. Justera ljusstyrkan till "
+"en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
 
-msgid "Image flash utility"
-msgstr "Image flash redskap"
+#
+msgid "Import AutoTimer"
+msgstr "Importera AutoTimer"
 
-msgid "Image-Upgrade"
-msgstr "Image uppgradering"
+#
+msgid "Import existing Timer"
+msgstr "Importera befintliga Timer"
 
+#
+msgid "Import from EPG"
+msgstr "Importera från EPG"
+
+#
 msgid "In Progress"
 msgstr "I utförande"
 
+#
 msgid ""
 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
 
+#
+msgid "Include"
+msgstr "Inkludera"
+
+#
 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
 
+#
+msgid "Increase delay"
+msgstr "Öka fördröjning"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
+
+#
 msgid "Increased voltage"
 msgstr "Ökad spänning"
 
+#
 msgid "Index"
 msgstr "Index"
 
+#
+msgid "India"
+msgstr "India"
+
+#
 msgid "Info"
 msgstr "Info"
 
+#
 msgid "InfoBar"
 msgstr "Infobalk"
 
+#
 msgid "Infobar timeout"
 msgstr "Infobalk timeout"
 
+#
 msgid "Information"
 msgstr "Information"
 
+#
 msgid "Init"
 msgstr "Initiera"
 
-msgid "Initial location in new timers"
+msgid "Initial Fast Forward speed"
+msgstr ""
+
+msgid "Initial Rewind speed"
 msgstr ""
 
-msgid "Initialization..."
-msgstr "Initiering..."
+#
+msgid "Initial location in new timers"
+msgstr "Initial filmplats för nya timers"
+
+#
+msgid "Initialization"
+msgstr "Initieringen"
 
+#
 msgid "Initialize"
 msgstr "Initiera"
 
+#
 msgid "Initializing Harddisk..."
 msgstr "Initierar hårddisk..."
 
+#
 msgid "Input"
 msgstr "Ingång"
 
+msgid "Input device setup"
+msgstr "Inmatningsenhetsinstallation"
+
+msgid "Input devices"
+msgstr "Inmatningsenheter"
+
+#
 msgid "Install"
 msgstr "Installera"
 
+#
 msgid "Install a new image with a USB stick"
-msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
+msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB-sticka"
 
+#
 msgid "Install a new image with your web browser"
 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
 
+#
 msgid "Install extensions."
 msgstr "Installera utökningar."
 
+#
 msgid "Install local extension"
 msgstr "Installera lokala utökningar"
 
+#
 msgid "Install or remove finished."
 msgstr "Installation eller borttagning klar."
 
+#
 msgid "Install settings, skins, software..."
 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
 
+#
 msgid "Installation finished."
 msgstr "Installation klar."
 
+#
 msgid "Installing"
 msgstr "Installera"
 
+#
 msgid "Installing Software..."
 msgstr "Installera mjukvara..."
 
+#
 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Installing defaults... Please wait..."
 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Installing package content... Please wait..."
 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Instant Record..."
 msgstr "Direktinspelning..."
 
+#
 msgid "Instant record location"
-msgstr ""
-
-msgid "Integrated Ethernet"
-msgstr "Integrerat nätverk"
-
-msgid "Integrated Wireless"
-msgstr "Inbyggt Trådlöst"
+msgstr "Direktinspelningars plats"
 
+#
 msgid "Interface: "
-msgstr ""
+msgstr "Gränssnitt: "
 
+#
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Normal"
 
+#
 msgid "Internal Flash"
 msgstr "Intern Flash"
 
+msgid "Internal USB Slot"
+msgstr ""
+
+msgid "Internal firmware updater"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Invalid Location"
 msgstr "Ogiltig sökväg"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Invalid directory selected: %s"
 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
 
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
+msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
+msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
+
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
+msgid "Invalid response from server."
+msgstr "Ogiltig respons från server."
+
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
+#, python-format
+msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
+msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
+
+#
+msgid "Invalid selection"
+msgstr "Ogiltigt val"
+
+#
 msgid "Inversion"
 msgstr "Inversion"
 
-msgid "Invert display"
-msgstr "Invertera LCD"
-
+#
 msgid "Ipkg"
 msgstr "Ipkg"
 
+#
+msgid "Ireland"
+msgstr "Irland"
+
+#
 msgid "Is this videomode ok?"
 msgstr "Är detta videoläge ok?"
 
+#
+msgid "Israel"
+msgstr "Israel"
+
+msgid ""
+"It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
+"deny specific ones.\n"
+"An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
+"Service (inside a Bouquet).\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa Kanaler eller "
+"Favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
+"En Händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
+"specifik och inte förnekad Kanal (inuti en Favoritlista).\n"
+"Tryck BLÅ för att lägga till en ny begränsning och GUL för att ta bort den "
+"markerade."
+
+#
 msgid "Italian"
 msgstr "Italienska"
 
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
+msgstr ""
+
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Italy"
+msgstr "Italien"
+
+#
+msgid "Japan"
+msgstr "Japan"
+
+#
 msgid "Job View"
 msgstr "Arbets Vy"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Bara skala"
 
+msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+
+msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
+msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
+
+msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
+msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
+
+msgid "Kerni's SWAIN skin"
+msgstr "Kerni's SWAIN skin"
+
+msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
+msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
+
+msgid "Kerni's UltraViolet skin"
+msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
+
+msgid "Kerni's YADS-HD skin"
+msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD skin"
+msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+
+msgid "Kerni's dmm-HD skin"
+msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
+msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
+
+msgid "Kerni's simple skin"
+msgstr "Kerni's simple skin"
+
+msgid "Kerni-HD1 skin"
+msgstr "Kerni-HD1 skin"
+
+msgid "Kerni-HD1R2 skin"
+msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
+
+msgid "Kernis HD1 skin"
+msgstr "Kernis HD1 skin"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
+msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
+msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
+
+#
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Tangentbord"
 
+#
 msgid "Keyboard Map"
 msgstr "Tangentbordslayout"
 
+#
 msgid "Keyboard Setup"
 msgstr "Tangentbords inställning"
 
+#
 msgid "Keymap"
 msgstr "Tangentlayout"
 
+msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "LAN Adapter"
 msgstr "LAN Adapter"
 
+msgid "LAN connection"
+msgstr "LAN anslutning"
+
+#
 msgid "LNB"
 msgstr "LNB"
 
+#
 msgid "LOF"
 msgstr "LOF"
 
+#
 msgid "LOF/H"
 msgstr "LOF/H"
 
+#
 msgid "LOF/L"
 msgstr "LOF/L"
 
+#
+msgid "Language"
+msgstr "Språk"
+
+#
 msgid "Language selection"
 msgstr "Välj språk"
 
-msgid "Language..."
-msgstr "Språk..."
-
+#
 msgid "Last config"
 msgstr "Senaste konfiguration"
 
+msgid ""
+"Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
+"matched."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Last speed"
 msgstr "Föregående hastighet"
 
+#
 msgid "Latitude"
 msgstr "Latitud"
 
+#
 msgid "Latvian"
 msgstr "Lettiska"
 
+#
 msgid "Leave DVD Player?"
 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
 
+#
 msgid "Left"
 msgstr "Vänster"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
 msgid "Letterbox"
 msgstr "Letterbox"
 
+#
 msgid "Limit east"
 msgstr "Östlig gräns"
 
+#
 msgid "Limit west"
 msgstr "Västlig gräns"
 
+#
 msgid "Limited character set for recording filenames"
 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
 
+#
 msgid "Limits off"
 msgstr "Gränser av"
 
+#
 msgid "Limits on"
 msgstr "Gränser på"
 
+#
 msgid "Link Quality:"
 msgstr "Länkkvalitet:"
 
+#
 msgid "Link:"
 msgstr "Länk:"
 
+#
 msgid "Linked titles with a DVD menu"
 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
 
+msgid "List available networks"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "List of Storage Devices"
 msgstr "Lista på lagringsenheter"
 
+msgid "Listen and record Shoutcast Internet Radio on your Dreambox."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litauiska"
 
+#
 msgid "Load"
 msgstr "Ladda"
 
+#
 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
 
+#
+msgid "Load feed on startup:"
+msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
+
+#
+msgid "Load movie-length"
+msgstr "Ladda filmlängd"
+
+#
 msgid "Local Network"
 msgstr "Lokalt Nätverk"
 
+#
+msgid "Local share name"
+msgstr "Lokalt delningsnamn"
+
+#
 msgid "Location"
 msgstr "Sökväg"
 
+#
 msgid "Location for instant recordings"
-msgstr ""
+msgstr "Plats för direktinspelningar"
 
+#
 msgid "Lock:"
 msgstr "Lås:"
 
+#
 msgid "Log results to harddisk"
 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
 
+#
 msgid "Long Keypress"
 msgstr "Lång knapptryckning"
 
+msgid "Long filenames"
+msgstr "Långa filnamn"
+
+#
 msgid "Longitude"
 msgstr "Longitud"
 
+msgid "Lower bound of timespan."
+msgstr "Lägre gräns för tidsintervall."
+
+msgid ""
+"Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Lägre gräns för tidsintervall. Inget före den här tiden kommer matchas. "
+"Offset är inte med i beräkningen!"
+
+#
 msgid "MMC Card"
 msgstr "MMC kort"
 
 msgid "MORE"
 msgstr "MER"
 
+#
 msgid "Main menu"
 msgstr "Huvudmeny"
 
+#
 msgid "Mainmenu"
 msgstr "Huvudmeny"
 
 msgid "Make this mark an 'in' point"
-msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
+msgstr "Gör denna markör till en 'in' punkt"
 
 msgid "Make this mark an 'out' point"
-msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
+msgstr "Gör denna markör till en 'ut' punkt"
 
+#
 msgid "Make this mark just a mark"
 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
 
+#
 msgid "Manage extensions"
+msgstr "Hantera utökningar"
+
+msgid "Manage local files"
+msgstr ""
+
+msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
+msgstr ""
+
+msgid "Manage logos to display at boottime"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Manage network shares"
+msgstr "Hantera nätverksdelningar"
+
+msgid ""
+"Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
 msgstr ""
 
+#
+msgid "Manage your network shares..."
+msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
+
+#
 msgid "Manage your receiver's software"
 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
 
+#
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Manuell sökning"
 
+msgid "Manual configuration"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Manual transponder"
 msgstr "Manuell transponder"
 
+#
 msgid "Manufacturer"
 msgstr "Tillverkare"
 
 msgid "Margin after record"
-msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
+msgstr "Marginal efter inspelning"
 
+#
 msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
 
+#, python-format
+msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
+msgstr "Matcha tidsintervall: %02d:%02d - %02d:%02d"
+
+#
+msgid "Match title"
+msgstr "Matcha titel"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Match title: %s"
+msgstr "Matcha titel: %s"
+
+#
 msgid "Max. Bitrate: "
+msgstr "Max. Bitrate: "
+
+msgid "Maximum duration (in m)"
+msgstr "Maximum varaktighet (i min)"
+
+msgid ""
+"Maximum event duration to match. If an event is longer than this amount of "
+"time (without offset) it won't be matched."
 msgstr ""
 
+#
 msgid "Media player"
 msgstr "Mediaspelare"
 
+#
 msgid "MediaPlayer"
 msgstr "Mediaspelare"
 
+msgid ""
+"MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
+"possible actions like viewing pictures or playing movies."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
+"Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
+"view cover and album information."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
 
+#
 msgid "Medium is not empty!"
 msgstr "Media är inte tomt!"
 
+#
 msgid "Menu"
 msgstr "Meny"
 
+msgid "Merlin Music Player and iDream"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Message"
 msgstr "Meddelande"
 
+#
 msgid "Message..."
 msgstr "Meddelande..."
 
+#
+msgid "Mexico"
+msgstr "Mexiko"
+
+#
 msgid "Mkfs failed"
 msgstr "Mkfs misslyckades"
 
+#
 msgid "Mode"
 msgstr "Läge"
 
+#
 msgid "Model: "
 msgstr "Modell: "
 
+#
+msgid "Modify existing timers"
+msgstr "Ändra befintliga timers"
+
+#
 msgid "Modulation"
 msgstr "Modulering"
 
+#
 msgid "Modulator"
 msgstr "Modulator"
 
+#
 msgid "Mon"
 msgstr "Mån"
 
+#
 msgid "Mon-Fri"
 msgstr "Mån-Fre"
 
+#
 msgid "Monday"
 msgstr "Måndag"
 
+#
+msgid "Monthly"
+msgstr "Månadsvis"
+
+#
+msgid "More video entries."
+msgstr "Fler video poster."
+
+#
 msgid "Mosquito noise reduction"
 msgstr "Mosquito brus minskning"
 
+#
+msgid "Most discussed"
+msgstr "Mest diskuterad"
+
+#
+msgid "Most linked"
+msgstr "Mest länkad"
+
+#
+msgid "Most popular"
+msgstr "Mest populär"
+
+#
+msgid "Most recent"
+msgstr "Mest nyast"
+
+#
+msgid "Most responded"
+msgstr "Mest svarade"
+
+#
+msgid "Most viewed"
+msgstr "Mest visad"
+
+#
 msgid "Mount failed"
 msgstr "Montering misslyckades"
 
+#
+msgid "Mount informations"
+msgstr "Monteringsinformation"
+
+#
+msgid "Mount options"
+msgstr "Monteringsoptioner"
+
+#
+msgid "Mount type"
+msgstr "Monteringstyp"
+
+#
+msgid "MountManager"
+msgstr "MonteringsHanterare"
+
+#
+msgid ""
+"Mounted/\n"
+"Unmounted"
+msgstr ""
+"Monterad/\n"
+"Omonterad"
+
+#
+msgid "Mountpoints management"
+msgstr "Monteringspunkts hantering"
+
+#
+msgid "Mounts editor"
+msgstr "Monteringseditor"
+
+#
+msgid "Mounts management"
+msgstr "Monteringshantering"
+
+#
 msgid "Move Picture in Picture"
 msgstr "Flytta Bild i Bild"
 
+#
 msgid "Move east"
 msgstr "Flytta öst"
 
+#
+msgid "Move plugin screen"
+msgstr "Flytta plugin bildrutan"
+
+#
+msgid "Move screen down"
+msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
+
+#
+msgid "Move screen to the center of your TV"
+msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
+
+#
+msgid "Move screen to the left"
+msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
+
+#
+msgid "Move screen to the lower left corner"
+msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
+
+#
+msgid "Move screen to the lower right corner"
+msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
+
+#
+msgid "Move screen to the middle of the left border"
+msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
+
+#
+msgid "Move screen to the middle of the right border"
+msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
+
+#
+msgid "Move screen to the right"
+msgstr "Flytta bildrutan till höger"
+
+msgid "Move screen to the upper left corner"
+msgstr "Flytta bildrutan till övre vänstra hörnet"
+
+#
+msgid "Move screen to the upper right corner"
+msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
+
+#
+msgid "Move screen up"
+msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
+
+#
 msgid "Move west"
 msgstr "Flytta väst"
 
+#
 msgid "Movie location"
+msgstr "Filmplats"
+
+msgid ""
+"MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
 msgstr ""
 
+msgid ""
+"Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
+"the movielist."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Movielist menu"
 msgstr "Filmlista meny"
 
+#
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Multi EPG"
 
+msgid "Multi-EPG bouquet selection"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Multimedia"
 msgstr "Multimedia"
 
+#
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Multipla kanaler stöds"
 
+msgid "Multiplex"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Multisat"
 msgstr "Multisat"
 
+#
+msgid "Music"
+msgstr "Musik"
+
+#
 msgid "Mute"
 msgstr "Ljud av"
 
+#
+msgid "My TubePlayer"
+msgstr "My TubePlayer"
+
+#
+msgid "MyTube Settings"
+msgstr "MyTube Inställningar"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer"
+msgstr "MyTubePlayer"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer Help"
+msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer active video downloads"
+msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer settings"
+msgstr "MyTubePlayer inställningar"
+
+#
+msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
+msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
+
+#
+msgid "MyTubeVideohelpScreen"
+msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
+
 msgid "N/A"
-msgstr "Inte tillgänglig"
+msgstr "N/A"
+
+msgid ""
+"NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
+"Vodafone Easybox) on your Dreambox."
+msgstr ""
 
 msgid "NEXT"
 msgstr "NÄSTA"
 
+#
 msgid "NFI Image Flashing"
-msgstr ""
+msgstr "NFI image Flashning"
 
+#
 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
 
+#
+msgid "NFS share"
+msgstr "NFS delning"
+
+msgid "NIM"
+msgstr "NIM"
+
 msgid "NOW"
 msgstr "NU"
 
+#
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
+#
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
+#
 msgid "Nameserver"
 msgstr "Namnserver"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Nameserver %d"
 msgstr "Namnserver %d"
 
+#
 msgid "Nameserver Setup"
 msgstr "Namnserver installation"
 
+#
 msgid "Nameserver settings"
 msgstr "Namnserver inställningar"
 
+msgid "Namespace"
+msgstr ""
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin"
+msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis BlackBox Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline Single Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
+msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin"
+msgstr "Nemesis Flatline Skin"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Flatline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin"
+msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis GlassLine Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Single Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Single Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
+msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ShadowLine Skin för Dreamboxen"
+
+#
 msgid "Netmask"
 msgstr "Nätmask"
 
+#
 msgid "Network"
 msgstr "Nätverk"
 
+#
 msgid "Network Configuration..."
 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
 
+#
 msgid "Network Mount"
 msgstr "Nätverksmonteringar"
 
-msgid "Network SSID"
-msgstr "Nätverk SSID"
-
+#
 msgid "Network Setup"
 msgstr "Nätverksinställningar"
 
+#
 msgid "Network Wizard"
 msgstr "Nätverksguide"
 
+#
 msgid "Network scan"
 msgstr "Sök nätverk"
 
+#
 msgid "Network setup"
 msgstr "Nätverksinställningar"
 
+#
 msgid "Network test"
-msgstr "Nätverk test"
+msgstr "Nätverktest"
 
+#
 msgid "Network test..."
-msgstr "Nätverk test..."
+msgstr "Nätverktest..."
 
-msgid "Network..."
-msgstr "Nätverk..."
+msgid "Network test: "
+msgstr "Nätverkstest: "
 
+#
 msgid "Network:"
 msgstr "Nätverk:"
 
+#
+msgid "NetworkBrowser"
+msgstr "Nätverksbläddring"
+
+#
 msgid "NetworkWizard"
 msgstr "Nätverksguide"
 
+msgid "Networkname (SSID)"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
+
+#
 msgid "New"
 msgstr "Ny"
 
-msgid "New pin"
+msgid "New PIN"
 msgstr "Ny PIN"
 
+#
+msgid "New Zealand"
+msgstr "Nya Zeeland"
+
+#
 msgid "New version:"
 msgstr "Ny version:"
 
+#
+msgid "News & Politics"
+msgstr "Nyheter & Politik"
+
+#
 msgid "Next"
 msgstr "Nästa"
 
+#
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
+#
 msgid "No (supported) DVDROM found!"
 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
 
-msgid "No 50 Hz, sorry. :("
-msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
-
+#
 msgid "No Connection"
 msgstr "Ingen anslutning"
 
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
-msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
-
-msgid "No Networks found"
-msgstr "Inget nätverk funnet"
+msgstr "Ingen HDD hittad eller HDD inte initierad!"
 
+#
 msgid "No backup needed"
 msgstr "Ingen backup behövs"
 
+#
 msgid ""
 "No data on transponder!\n"
 "(Timeout reading PAT)"
@@ -2417,15 +4569,19 @@ msgstr ""
 "Ingen data på transponder!\n"
 "(Timeout vid läsning av PAT)"
 
+#
 msgid "No description available."
 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
 
+#
 msgid "No details for this image file"
 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
 
+#
 msgid "No displayable files on this medium found!"
 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
 
+#
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
 
@@ -2433,38 +4589,59 @@ msgid ""
 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
 "forward/backward!"
 msgstr ""
+"Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
+"att hoppa framåt/bakåt!"
 
+#
 msgid "No free tuner!"
 msgstr "Ingen ledig tuner!"
 
+#
 msgid "No network connection available."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
 
+#
+msgid "No network devices found!"
+msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
+
+#
 msgid "No networks found"
 msgstr "Inget nätverk hittat"
 
+#
 msgid ""
 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
 
+#
 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
 
+#
+msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
+msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
+
+#
 msgid "No positioner capable frontend found."
 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
 
+#
 msgid "No satellite frontend found!!"
 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
 
+#
 msgid "No tags are set on these movies."
 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
 
+#
 msgid "No to all"
-msgstr ""
+msgstr "Nej till alla"
 
+#
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
 
+#
 msgid ""
 "No tuner is enabled!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
@@ -2472,9 +4649,7 @@ msgstr ""
 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
 
-msgid "No useable USB stick found"
-msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
-
+#
 msgid ""
 "No valid service PIN found!\n"
 "Do you like to change the service PIN now?\n"
@@ -2484,6 +4659,7 @@ msgstr ""
 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
 
+#
 msgid ""
 "No valid setup PIN found!\n"
 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
@@ -2493,9 +4669,14 @@ msgstr ""
 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
 
-msgid "No wireless networks found! Please refresh."
-msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
+#
+msgid "No videos to display"
+msgstr "Ingen video att visa"
+
+msgid "No wireless networks found! Searching..."
+msgstr ""
 
+#
 msgid ""
 "No working local network adapter found.\n"
 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
@@ -2505,6 +4686,7 @@ msgstr ""
 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
 "är korrekt konfigurerat."
 
+#
 msgid ""
 "No working wireless network adapter found.\n"
 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
@@ -2514,6 +4696,7 @@ msgstr ""
 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
 "nätverkskonfiguration är korrekt."
 
+#
 msgid ""
 "No working wireless network interface found.\n"
 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
@@ -2523,37 +4706,77 @@ msgstr ""
 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
 
+#
+msgid "No, but play video again"
+msgstr "Nej, men spela video igen"
+
+#
 msgid "No, but restart from begin"
 msgstr "Nej, men starta om från början"
 
+#
+msgid "No, but switch to video entries."
+msgstr "Nej, men byt till videoposter."
+
+#
+msgid "No, but switch to video search."
+msgstr "Nej, men byt till videosökning."
+
+#
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "Nej, gör inget."
 
+#
 msgid "No, just start my dreambox"
 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
 
+msgid "No, never"
+msgstr "Nej, aldrig"
+
+#
 msgid "No, not now"
 msgstr "Nej, inte nu"
 
+#
+msgid "No, remove them."
+msgstr "Nej, ta bort dem."
+
+#
 msgid "No, scan later manually"
 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
 
+#
 msgid "No, send them never"
 msgstr "Nej, skicka aldrig"
 
+#
 msgid "None"
 msgstr "Inga"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
 msgid "Nonlinear"
 msgstr "Ej linjär"
 
+#
+msgid "Nonprofits & Activism"
+msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
+
+#
 msgid "North"
 msgstr "Nord"
 
+#
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Norska"
 
+msgid "Not after"
+msgstr "Inte efter"
+
+msgid "Not before"
+msgstr "Inte före"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
@@ -2562,6 +4785,14 @@ msgstr ""
 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
 
+#
+msgid "Not fetching feed entries"
+msgstr "Hämtar inte feed poster"
+
+msgid "Not-Associated"
+msgstr ""
+
+#
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
@@ -2569,6 +4800,7 @@ msgstr ""
 "Inget att scanna!\n"
 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
 
+#
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Spelas nu"
 
@@ -2577,156 +4809,318 @@ msgid ""
 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
 msgstr ""
-"Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
+"Nu, använd kontrastinställningen för att öka ljusstyrka på bakgrunden så "
 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
-"mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
+"mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor på skalan.När du har gjort det, "
+"vänligen tryck OK för att fortsätta."
+
+#
+msgid "Number of scheduled recordings left."
+msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
 
+#
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
+#
 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
 
+#
 msgid "OK, remove another extensions"
 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
 
+#
 msgid "OK, remove some extensions"
 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
 
+msgid "ONID"
+msgstr "ONID"
+
+#
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "OSD inställning"
 
+#
 msgid "OSD visibility"
 msgstr "OSD synlighet"
 
+#
 msgid "Off"
 msgstr "Av"
 
+#
+msgid "Offset after recording (in m)"
+msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
+
+#
+msgid "Offset before recording (in m)"
+msgstr "Offset före inspelning (i min)"
+
+#
 msgid "On"
 msgstr "På"
 
+#
+msgid "On any service"
+msgstr "På alla kanaler"
+
+#
+msgid "On same service"
+msgstr "På samma kanal"
+
+#
 msgid "One"
 msgstr "En"
 
-msgid "Online-Upgrade"
-msgstr "Online uppgradering"
+msgid "Only AutoTimers created during this session"
+msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session"
 
+#
 msgid "Only Free scan"
 msgstr "Bara Fri sökning"
 
-msgid "Only extensions."
+msgid "Only add timer for next x days"
 msgstr ""
 
-msgid "Optionally enter your name if you want to."
-msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
+#
+msgid "Only extensions."
+msgstr "Endast utökningar."
+
+msgid "Only match during timespan"
+msgstr "Matcha enbart under tidsintervallet"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Only on Service: %s"
+msgstr "Enbart på kanal: %s"
+
+#
+msgid "Open Context Menu"
+msgstr "Öppna Context Meny"
+
+#
+msgid "Open plugin menu"
+msgstr "Öppna plugin meny"
+
+#
+msgid "Optionally enter your name if you want to."
+msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
+
+msgid "Orbital position"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Outer Bound (+/-)"
+msgstr "Yttre gräns (+/-)"
+
+msgid "Overlay for scrolling bars"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Override found with alternative service"
+msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
+
+msgid "Overwrite configuration files ?"
+msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna ?"
 
-msgid "Orbital Position"
-msgstr "Orbital position"
+msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
+msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna vid mjukvaruuppgradering?"
 
+#
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
+msgid "PCR PID"
+msgstr "PCR PID"
+
+#
 msgid "PIDs"
 msgstr "PIDs"
 
+msgid "PMT PID"
+msgstr "PMT PID"
+
+#
 msgid "Package list update"
 msgstr "Paketlista uppdatering"
 
+#
 msgid "Package removal failed.\n"
 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
 
 msgid "Package removed successfully.\n"
-msgstr "Paketbortagning  utfört.\n"
+msgstr "Paketbortagning utförd.\n"
 
+#
 msgid "Packet management"
 msgstr "Pakethantering"
 
+#
 msgid "Packet manager"
 msgstr "Pakethanterare"
 
-msgid "Page"
-msgstr "Sida"
-
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
 msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
 
+#
 msgid "Parent Directory"
 msgstr "Föräldrarbibliotek"
 
+#
 msgid "Parental control"
 msgstr "Föräldrakontroll"
 
+#
 msgid "Parental control services Editor"
 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
 
+#
 msgid "Parental control setup"
 msgstr "Föräldrakontroll installation"
 
+#
 msgid "Parental control type"
 msgstr "Föräldrakontroll typ"
 
+msgid ""
+"Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
+"TV  program."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Password"
 msgstr "Lösenord"
 
+#
 msgid "Pause movie at end"
 msgstr "Pausa filmen"
 
+#
+msgid "People & Blogs"
+msgstr "Folk & Bloggar"
+
+msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
+msgstr ""
+
+msgid "Persian"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Pets & Animals"
+msgstr "Husdjur & Vilddjur"
+
+#
 msgid "Phone number"
 msgstr "Telefonnummer"
 
+#
 msgid "PiPSetup"
 msgstr "BiB konfiguration"
 
+#
 msgid "PicturePlayer"
 msgstr "Bildspelare"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
 msgid "Pillarbox"
 msgstr "Svarta kanter"
 
+#
 msgid "Pilot"
 msgstr "Pilot"
 
 msgid "Pin code needed"
-msgstr "PIN kod behövs"
+msgstr "Pin kod behövs"
 
+#
 msgid "Play"
 msgstr "Spela upp"
 
+#
 msgid "Play Audio-CD..."
 msgstr "Spela Audio-CD..."
 
+#
 msgid "Play DVD"
 msgstr "Spela DVD"
 
+msgid "Play Internet Radio downloaded from Last.FM"
+msgstr ""
+
+msgid "Play Internet Radio downloaded from ShoutCast"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Play Music..."
 msgstr "Spela Musik..."
 
+#
+msgid "Play YouTube movies"
+msgstr "Spela YouTube filmer"
+
+#
+msgid "Play next video"
+msgstr "Spela nästa video"
+
+#
 msgid "Play recorded movies..."
 msgstr "Spela inspelade filmer..."
 
+msgid "Play video again"
+msgstr "Spela video igen"
+
+msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
+msgstr ""
+
+msgid "Playback of Youtube through a PC"
+msgstr ""
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams"
+msgstr ""
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams."
+msgstr ""
+
+msgid "Plays your favorite music and videos"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Please Reboot"
 msgstr "Vänligen starta om"
 
+#
 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
 
+#
+msgid "Please add titles to the compilation."
+msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
+
+msgid ""
+"Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
+"not set a PIN."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Please change recording endtime"
 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
 
+#
 msgid "Please check your network settings!"
 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
 
-msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
-msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
-
+#
 msgid "Please choose an extension..."
 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
 
 msgid "Please choose he package..."
-msgstr "Vänligen välj paket"
+msgstr "Vänligen välj paket..."
 
+#
 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
 
@@ -2737,8 +5131,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
 "begärda fälten.\n"
-"När du är klar tryck OK för att fortsätta"
+"När du är klar tryck OK för att fortsätta."
 
+#
 msgid ""
 "Please configure your internet connection by filling out the required "
 "values.\n"
@@ -2747,46 +5142,53 @@ msgstr ""
 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
 
-msgid ""
-"Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
-"target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
-msgstr ""
-"Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
-"mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
-
+#
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
 
+#
 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
 
+#
 msgid "Please enter a name for the new marker"
 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
 
+#
 msgid "Please enter a new filename"
 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
 
+#
 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
 
+#
 msgid "Please enter name of the new directory"
 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
 
 msgid "Please enter the correct pin code"
-msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
+msgstr "Vänligen ange korrekt pin kod"
 
-msgid "Please enter the old pin code"
-msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
+msgid "Please enter the old PIN code"
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Please enter your email address here:"
 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
 
+#
 msgid "Please enter your name here (optional):"
 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
 
+#
+msgid "Please enter your search term."
+msgstr "Vänligen ange din sökterm."
+
+#
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
 
+#
 msgid ""
 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
 "therefore the default directory is being used instead."
@@ -2794,42 +5196,58 @@ msgstr ""
 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
 "är nu default bibliotek valt."
 
+#
 msgid "Please press OK to continue."
 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
 
+#
 msgid "Please press OK!"
 msgstr "Vänligen tryck OK!"
 
-msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
-msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
+#
+msgid "Please provide a Text to match"
+msgstr "Vänligen ange en text för matchning"
 
+#
 msgid "Please select a playlist to delete..."
 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
 
+#
 msgid "Please select a playlist..."
 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
 
+#
+msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
+msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
+
+#
 msgid "Please select a subservice to record..."
 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
 
+#
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
 
+msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
+msgstr "Vänligen välj en NFI fil och tryck på grön knapp för att flasha!"
+
+#
 msgid "Please select an extension to remove."
 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
 
+#
 msgid "Please select an option below."
-msgstr "Vänligen välj ett val nedan."
+msgstr "Vänligen välj ett alternativ nedan."
 
+#
 msgid "Please select medium to use as backup location"
 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
 
+#
 msgid "Please select tag to filter..."
-msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
-
-msgid "Please select target directory or medium"
-msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
+msgstr "Vänligen välj märke för filtrering..."
 
+#
 msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
 
@@ -2842,8 +5260,9 @@ msgstr ""
 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
 "Internet.\n"
 "\n"
-"Vänligen tryck OK för att fortsätta"
+"Vänligen tryck OK för att fortsätta."
 
+#
 msgid ""
 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
 "\n"
@@ -2853,15 +5272,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
 
+#
 msgid "Please set up tuner B"
 msgstr "Vänligen installera tuner B"
 
+#
 msgid "Please set up tuner C"
 msgstr "Vänligen installera tuner C"
 
+#
 msgid "Please set up tuner D"
 msgstr "Vänligen installera tuner D"
 
+#
 msgid ""
 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
@@ -2879,379 +5302,701 @@ msgstr ""
 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
 "knappen."
 
+#
+msgid "Please wait (Step 2)"
+msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
+
+#
 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
 
+#
+msgid "Please wait for activation of your network mount..."
+msgstr "Vänligen vänta på aktivering av din nätverksmontering..."
+
+#
 msgid "Please wait while removing selected package..."
-msgstr "Vänligen vänta medans bortagning av valt paket utförs..."
+msgstr "Vänligen vänta medan bortagning av valt paket utförs..."
 
+#
+msgid "Please wait while removing your network mount..."
+msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering tas bort..."
+
+#
 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
-msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
+msgstr "Vänligen vänta meda sökning pågår..."
 
+#
 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
-msgstr "Vänligen vänta medans sökning för paket som kan tas bort..."
+msgstr "Vänligen vänta medan sökning för paket som kan tas bort..."
+
+#
+msgid "Please wait while updating your network mount..."
+msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering uppdateras..."
 
+#
 msgid "Please wait while we configure your network..."
-msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
+msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk konfigureras..."
 
+#
 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
 
+#
 msgid "Please wait while we test your network..."
-msgstr "Vänligen vänta meda vi testar ditt nätverk..."
+msgstr "Vänligen vänta medan vi testar ditt nätverk..."
 
+#
 msgid "Please wait while your network is restarting..."
-msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
+msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk startas om..."
 
+#
 msgid "Please wait..."
 msgstr "Vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Please wait... Loading list..."
 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
 
+#
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Plugin hanterare"
 
+#
 msgid "Plugin manager activity information"
 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
 
+#
 msgid "Plugin manager help"
 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
+msgstr "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
+
+#
 msgid "Plugins"
 msgstr "Plugins"
 
-msgid "Polarity"
-msgstr "Polaritet"
+msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Poland"
+msgstr "Polen"
 
+#
 msgid "Polarization"
 msgstr "Polarisation"
 
+#
 msgid "Polish"
 msgstr "Polska"
 
+#
+msgid "Poll Interval (in h)"
+msgstr "Avsökningsintervall (i tim)"
+
+#
+msgid "Poll automatically"
+msgstr "Sök automatiskt"
+
+#
 msgid "Port A"
 msgstr "Port A"
 
+#
 msgid "Port B"
 msgstr "Port B"
 
+#
 msgid "Port C"
 msgstr "Port C"
 
+#
 msgid "Port D"
 msgstr "Port D"
 
+#
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugisiska"
 
+msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Positioner"
 msgstr "Motor"
 
+#
 msgid "Positioner fine movement"
 msgstr "Motor finstegning"
 
+#
 msgid "Positioner movement"
 msgstr "Motor rörelse"
 
+#
 msgid "Positioner setup"
 msgstr "Motor installation"
 
+#
 msgid "Positioner storage"
 msgstr "Motor lagring"
 
+msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
+"the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
+msgstr ""
+"Strömläge efter inspelning. Väl \"standard\" för att inte ändra standard för "
+"Enigma2 eller värde ändrat av dig."
+
+#
 msgid "Power threshold in mA"
 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
 
+#
 msgid "Predefined transponder"
 msgstr "Fördefinerad transponder"
 
+msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
+msgstr "Förbered ytterligare en USB-sticka för image flashning"
+
+#
 msgid "Preparing... Please wait"
 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
 
+msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
+msgstr "Tryck INFO på din fjärrkontroll för ytterligare information."
+
+msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
+msgstr "Tryck MENU på din fjärrkontroll för ytterligare valmöjligheter."
+
+#
 msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
 
+#
 msgid "Press OK to activate the selected skin."
 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
 
+#
 msgid "Press OK to activate the settings."
 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
 
+#
+msgid "Press OK to collapse this host"
+msgstr "Tryck OK för att kollapsa den här värden"
+
+#
+msgid "Press OK to edit selected settings."
+msgstr "Tryck OK för att ändra vald inställning."
+
+#
 msgid "Press OK to edit the settings."
 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
 
+#
+msgid "Press OK to expand this host"
+msgstr "Tryck OK för att expandera den här värden"
+
+#
 #, python-format
 msgid "Press OK to get further details for %s"
 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
 
+#
+msgid "Press OK to mount this share!"
+msgstr "Tryck OK för att montera den här delningen!"
+
+#
+msgid "Press OK to mount!"
+msgstr "Tryck OK för att montera!"
+
+#
+msgid "Press OK to save settings."
+msgstr "Tryck OK för att spara inställning."
+
+#
 msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Tryck OK för sökning"
 
+#
 msgid "Press OK to select a Provider."
 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
 
+#
+msgid "Press OK to select."
+msgstr "Tryck OK för att välja."
+
+#
 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
 
+#
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
 
+#
 msgid "Press OK to toggle the selection."
 msgstr "Tryck OK för att växla val."
 
-msgid "Press OK to view full changelog"
-msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
-
+#
 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
 
+#
 msgid "Prev"
 msgstr "Föregående"
 
+#
+msgid "Preview"
+msgstr "Förhandsgranskning"
+
+#
+msgid "Preview AutoTimer"
+msgstr "Förhandsgranska AutoTimer"
+
+#
 msgid "Preview menu"
 msgstr "Förvisningsmeny"
 
+msgid "Preview screenshots of running tv shows"
+msgstr ""
+
+msgid "Preview screenshots of running tv shows."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Primary DNS"
 msgstr "Primär DNS"
 
+#
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritet"
 
+#
 msgid "Process"
 msgstr "Process"
 
+#
 msgid "Properties of current title"
 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
 
+#
 msgid "Protect services"
 msgstr "Skydda kanaler"
 
+#
 msgid "Protect setup"
 msgstr "Skydda inställningar"
 
+#
 msgid "Provider"
 msgstr "Leverantör"
 
+#
 msgid "Provider to scan"
 msgstr "Leverantör att scanna"
 
+#
 msgid "Providers"
 msgstr "Leverantörer"
 
+#
+msgid "Published"
+msgstr "Publiserad"
+
+msgid "Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV. Clock will "
+"disappear after the specified timeout or by pushing key \"Exit long\" "
+"again.\n"
+"Modify the settings to match your preferences. To change the clock position, "
+"select \"Move clock\" and relocate."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
 
+msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Quick"
 msgstr "Snabb"
 
+#
 msgid "Quickzap"
 msgstr "Snabbzap"
 
 msgid "RC Menu"
-msgstr "Fjärrkontroll meny"
+msgstr "Fjärrkontroll Meny"
 
+#
 msgid "RF output"
 msgstr "RF ut"
 
+#
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-msgid "RSS Feed URI"
-msgstr "RSS Feed URI"
+msgid "RSS viewer"
+msgstr "RSS visare"
 
+msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Radio"
 msgstr "Radio"
 
+#
 msgid "Ram Disk"
 msgstr "Ram Disk"
 
+#
 msgid "Random"
 msgstr "Slumpmässig"
 
+#
+msgid "Rating"
+msgstr "Betyg"
+
+#
+msgid "Ratings: "
+msgstr "Betyg: "
+
+#
 msgid "Really close without saving settings?"
 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
 
+#
 msgid "Really delete done timers?"
 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
 
+#
 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
 
+#
+msgid "Really quit MyTube Player?"
+msgstr "Verkligen avsluta MyTubePlayer?"
+
+#
 msgid "Really reboot now?"
 msgstr "Verkligen starta om nu?"
 
+#
 msgid "Really restart now?"
 msgstr "Verkligen starta om nu?"
 
+#
 msgid "Really shutdown now?"
 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
 
+#
 msgid "Reboot"
 msgstr "Omstart"
 
+#
+msgid "Recently featured"
+msgstr "Nyligen aktuell"
+
+#
 msgid "Reception Settings"
 msgstr "Mottagning inställningar"
 
+msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
+msgstr ""
+
+msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Record"
 msgstr "Spela in"
 
+#
+msgid "Record a maximum of x times"
+msgstr "Inspela maximum av x gånger"
+
+#
+msgid "Record on"
+msgstr "Inspelning på"
+
+#
 #, python-format
 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
 
+#
 msgid "Recorded files..."
 msgstr "Inspelade filer..."
 
+#
 msgid "Recording"
 msgstr "Spelar in"
 
-msgid "Recording paths..."
-msgstr ""
+#
+msgid "Recording paths"
+msgstr "Sökvägar till inspelningar"
 
 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
 
+#
 msgid "Recordings"
 msgstr "Inspelningar"
 
+#
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
 
-msgid "Reenter new pin"
-msgstr "Ange ny PIN igen"
+msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
+msgstr ""
+
+msgid "Reenter new PIN"
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Refresh Rate"
 msgstr "Uppdateringstakt"
 
+#
 msgid "Refresh rate selection."
 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
 
+#
+msgid "Related video entries."
+msgstr "Liknande video poster."
+
+#
+msgid "Relevance"
+msgstr "Relevance"
+
+#
 msgid "Reload"
 msgstr "Uppdatera"
 
+#
+msgid "Reload Black-/Whitelists"
+msgstr "Ladda om Black-/Whitelistor"
+
+msgid "Remember service PIN"
+msgstr ""
+
+msgid "Remember service PIN cancel"
+msgstr ""
+
+msgid "Remote timer and remote TV player"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Remove"
 msgstr "Ta bort"
 
+#
 msgid "Remove Bookmark"
 msgstr "Ta bort Bokmärke"
 
+#
 msgid "Remove Plugins"
 msgstr "Ta bort Plugins"
 
+#
 msgid "Remove a mark"
 msgstr "Ta bort en markör"
 
+#
 msgid "Remove currently selected title"
 msgstr "Ta bort vald titel"
 
+#
 msgid "Remove failed."
 msgstr "Borttagning misslyckades."
 
+#
 msgid "Remove finished."
 msgstr "Ta bort färdiga."
 
+#
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Ta bort plugins"
 
-msgid "Remove the broken .NFI file?"
-msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
-
-msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
-msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
+#
+msgid "Remove selected AutoTimer"
+msgstr "Ta bort vald AutoTimer"
 
+#
 msgid "Remove timer"
 msgstr "Ta bort timer"
 
+#
 msgid "Remove title"
 msgstr "Ta bort titel"
 
+#
 msgid "Removed successfully."
 msgstr "Borttagning utförd."
 
+#
 msgid "Removing"
-msgstr "Tar bvort"
+msgstr "Tar bort"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
 
+#
 msgid "Rename"
 msgstr "Byt namn"
 
+#
 msgid "Rename crashlogs"
 msgstr "Byt namn på crashlogs"
 
+msgid "Rename your movies"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Repeat"
 msgstr "Repetera"
 
+#
 msgid "Repeat Type"
 msgstr "Repeat typ"
 
+#
 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
 
+#
 msgid "Repeats"
 msgstr "Upprepningar"
 
+msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
+msgstr ""
+
+msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Require description to be unique"
+msgstr "Begärd beskrivning måste vara unik"
+
+#
+msgid "Required medium type:"
+msgstr "Nödvändig mediatyp:"
+
+msgid "Rescan"
+msgstr "Återscanna"
+
+#
 msgid "Reset"
 msgstr "Nollställ"
 
+#
 msgid "Reset and renumerate title names"
 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
 
+#
+msgid "Reset count"
+msgstr "Nollställ räkning"
+
+#
+msgid "Reset saved position"
+msgstr "Återställ sparad position"
+
+#
 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
 
+#
 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
 
+#
 msgid "Resolution"
 msgstr "Upplösning"
 
+#
+msgid "Response video entries."
+msgstr "Svars video poster."
+
+#
 msgid "Restart"
 msgstr "Omstart"
 
+#
 msgid "Restart GUI"
 msgstr "Omstart GUI"
 
+#
 msgid "Restart GUI now?"
 msgstr "Omstart av GUI nu?"
 
+#
 msgid "Restart network"
 msgstr "Omstart nätverk"
 
+#
 msgid "Restart test"
 msgstr "Omstart test"
 
+#
 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
 
+#
 msgid "Restore"
 msgstr "Återställ"
 
+#
 msgid "Restore backups"
 msgstr "Återställ backuper"
 
+#
 msgid "Restore is running..."
 msgstr "Återställning pågår..."
 
+#
 msgid "Restore running"
 msgstr "Återskapning pågår"
 
+#
 msgid "Restore system settings"
 msgstr "Återskapa systeminställningar"
 
-msgid ""
-"Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
-"settings now."
+msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
+msgstr "Begränsa \"efter händelse\" till ett visst tidsintervall?"
+
+msgid "Restrict to events on certain dates"
 msgstr ""
-"Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
-"inställningar"
 
+#
 msgid "Resume from last position"
 msgstr "Återuppspela från senaste position"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Resume position at %s"
+msgstr "Återuppta vid position %s"
+
+#
 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
@@ -3260,290 +6005,548 @@ msgstr "Återuppspela från senaste position"
 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
 msgid "Resuming playback"
-msgstr "Återuppta uppspelning"
+msgstr "Återupptar uppspelning"
 
+#
 msgid "Return to file browser"
 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
 
+#
 msgid "Return to movie list"
 msgstr "Återvänd till filmlista"
 
+#
 msgid "Return to previous service"
 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
 
+msgid "Reusable Help-component for other plugins."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Rewind speeds"
 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
 
+#
 msgid "Right"
 msgstr "Höger"
 
-msgid "Rolloff"
-msgstr "Rolloff"
+msgid "Roll-off"
+msgstr "Roll-off"
 
+#
 msgid "Rotor turning speed"
 msgstr "Rotor rotationsfart"
 
+#
 msgid "Running"
 msgstr "Körandes"
 
+msgid "Running in testmode"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Russia"
+msgstr "Russia"
+
+#
 msgid "Russian"
 msgstr "Ryska"
 
+#
 msgid "S-Video"
 msgstr "S-Video"
 
+msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 25/50Hz Interlace läge"
+
+msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 25/50Hz Progressive läge"
+
+msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 30/60Hz Interlace läge"
+
+msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 30/60Hz Progressive läge"
+
+msgid "SID"
+msgstr "SID"
+
+#
+msgid "SINGLE LAYER DVD"
+msgstr "SINGLE LAYER DVD"
+
+#
 msgid "SNR"
 msgstr "SNR"
 
+#
 msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
+#
 msgid "SSID:"
 msgstr "SSID:"
 
+msgid ""
+"SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
+"remotely.\n"
+"This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
+"default settings.\n"
+"\n"
+"You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
+"for Enigma2 instead."
+msgstr ""
+
+msgid "SVDRP server for Enigma2"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Sat"
 msgstr "Lör"
 
+#
 msgid "Sat / Dish Setup"
 msgstr "Sat / Parabol installation"
 
+#
 msgid "Satellite"
 msgstr "Satellit"
 
+#
 msgid "Satellite Equipment Setup"
 msgstr "Satellit utrustning installation"
 
+#
+msgid "Satellite equipment"
+msgstr "Satellitutrustning"
+
+msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Satellites"
 msgstr "Satelliter"
 
+#
 msgid "Satfinder"
 msgstr "Satfinder"
 
+msgid "Satfinder helps you to align your dish"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Sats"
 msgstr "Sats"
 
-msgid "Satteliteequipment"
-msgstr "Satteliteutrustning"
-
+#
 msgid "Saturation"
 msgstr "Mättnad"
 
+#
 msgid "Saturday"
 msgstr "Lördag"
 
+#
 msgid "Save"
 msgstr "Spara"
 
+#
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Spara spellista"
 
+#
+msgid "Save current delay to key"
+msgstr "Spara nuvarande fördröjning till tangent"
+
+#
+msgid "Save to key"
+msgstr "Spara till tangent"
+
+#
+msgid "Save values and close plugin"
+msgstr "Spara värden och stäng plugin"
+
+#
+msgid "Save values and close screen"
+msgstr "Spara värden och stäng bildruta"
+
+#
 msgid "Scaler sharpness"
 msgstr "Scaler skärpa"
 
+#
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Scalingläge"
 
+#
 msgid "Scan "
-msgstr "Söka "
+msgstr "Sök "
 
+#
 msgid "Scan Files..."
 msgstr "Sök Filer..."
 
+#
+msgid "Scan NFS share"
+msgstr "Sök NFS delning"
+
+#
 msgid "Scan QAM128"
-msgstr "Söka QAM128"
+msgstr "Sök QAM128"
 
+#
 msgid "Scan QAM16"
-msgstr "Söka QAM16"
+msgstr "Sök QAM16"
 
+#
 msgid "Scan QAM256"
-msgstr "Söka QAM256"
+msgstr "Sök QAM256"
 
+#
 msgid "Scan QAM32"
-msgstr "Söka QAM32"
+msgstr "Sök QAM32"
 
+#
 msgid "Scan QAM64"
-msgstr "Söka QAM64"
+msgstr "Sök QAM64"
 
+#
 msgid "Scan SR6875"
-msgstr "Söka SR6875"
+msgstr "Sök SR6875"
 
+#
 msgid "Scan SR6900"
-msgstr "Söka SR6900"
+msgstr "Sök SR6900"
 
+#
 msgid "Scan Wireless Networks"
 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
 
+#
 msgid "Scan additional SR"
 msgstr "Sök ytterligare SR"
 
+#
 msgid "Scan band EU HYPER"
 msgstr "Sök EU HYPER band"
 
+#
 msgid "Scan band EU MID"
 msgstr "Sök EU MID band"
 
+#
 msgid "Scan band EU SUPER"
 msgstr "Sök EU SUPER band"
 
+#
 msgid "Scan band EU UHF IV"
 msgstr "Sök EU UHF IV band"
 
+#
 msgid "Scan band EU UHF V"
 msgstr "Sök EU UHF V band"
 
+#
 msgid "Scan band EU VHF I"
 msgstr "Sök EU VHF I band"
 
+#
 msgid "Scan band EU VHF III"
 msgstr "Sök EU VHF III band"
 
+#
 msgid "Scan band US HIGH"
 msgstr "Sök US HIGH band"
 
+#
 msgid "Scan band US HYPER"
 msgstr "Sök US HYPER band"
 
+#
 msgid "Scan band US LOW"
 msgstr "Sök US LOW band"
 
+#
 msgid "Scan band US MID"
 msgstr "Sök US MID band"
 
+#
 msgid "Scan band US SUPER"
 msgstr "Sök US SUPER band"
 
-msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
-"WLAN USB Stick\n"
+msgid "Scan devices for playable media files"
 msgstr ""
-"Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
-"Stick\n"
+
+#
+msgid "Scan range"
+msgstr "Sökomfång"
 
 msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
+"Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
 "selected wireless device.\n"
 msgstr ""
-"Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt "
+"Sök ditt nätverk efter trådlös acccesspunkt och anslut till den med din "
 "valda trådlösa enhet.\n"
 
+msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
-msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
+msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellit med en ansluten parabolmotor"
 
+#
+msgid "Science & Technology"
+msgstr "Vetenskap & Teknik"
+
+msgid "Search Term(s)"
+msgstr "Sökterm(er)"
+
+#
+msgid "Search category:"
+msgstr "Sök kategori:"
+
+#
 msgid "Search east"
 msgstr "Sök öst"
 
+#
+msgid "Search for network shares"
+msgstr "Söker efter nätverksutdelningar"
+
+#
+msgid "Search for network shares..."
+msgstr "Söker efter nätverksutdelningar..."
+
+#
+msgid "Search region:"
+msgstr "Sök region:"
+
+msgid "Search restricted content:"
+msgstr "Sök begränsat innehåll:"
+
+#
+msgid "Search strictness"
+msgstr "Sök strikt"
+
+msgid "Search through the EPG"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Search type"
+msgstr "Typ av sökning"
+
+#
 msgid "Search west"
 msgstr "Sök väst"
 
+#
 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Söker efter tillgängliga uppdateringar. Vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
 
+#
+msgid "Searching your network. Please wait..."
+msgstr "Söker ditt nätverk. Vänligen vänta..."
+
+#
 msgid "Secondary DNS"
-msgstr "Sekondär DNS"
+msgstr "Sekundär DNS"
+
+#
+msgid "Security service not running."
+msgstr "Säkerhetstjänst körs ej."
+
+msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Seek"
 msgstr "Sök"
 
+#
 msgid "Select"
 msgstr "Välj"
 
+#
+msgid ""
+"Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
+"\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
+msgstr ""
+"Välj \"exakt matchning\" för att tvinga \"Match titel\" för exakt matchning "
+"eller \"partiell matchning\" om du enbart vill söka efter en del av "
+"händelsens titel."
+
 msgid "Select HDD"
-msgstr "Välj hårddisk"
+msgstr "Välj HDD"
 
+#
 msgid "Select Location"
 msgstr "Välj Sökväg"
 
+#
 msgid "Select Network Adapter"
 msgstr "Välj nätverksadapter"
 
+#
 msgid "Select a movie"
 msgstr "Välj en film"
 
-msgid "Select audio mode"
-msgstr "Välj ljudläge"
+#
+msgid "Select a timer to import"
+msgstr "Välj timer för import"
 
+#
 msgid "Select audio track"
 msgstr "Välj ljudspår"
 
+#
+msgid "Select bouquet to record on"
+msgstr "Välj favorit för inspelning"
+
+#
 msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Välj kanal att spela in från"
 
-msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
-msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
+#
+msgid "Select channel to record on"
+msgstr "Välj kanal för inspelning"
+
+msgid "Select desired image from feed list"
+msgstr "Välj önskad image från feedlistan"
 
+msgid "Select files for backup."
+msgstr "Väl fil för backup."
+
+#
 msgid "Select files/folders to backup"
 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
 
-msgid "Select image"
-msgstr "Välj image"
+msgid "Select input device"
+msgstr "Välj inmatningsenhet"
+
+msgid "Select input device."
+msgstr "Välj inmatningsenheter."
 
+#
 msgid "Select interface"
 msgstr "Välj kort"
 
+#
+msgid "Select new feed to view."
+msgstr "Välj ny ström att visa."
+
+#
 msgid "Select package"
 msgstr "Välj paket"
 
+#
 msgid "Select provider to add..."
 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
 
+#
 msgid "Select refresh rate"
 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
 
+#
 msgid "Select service to add..."
 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
 
+#
+#, python-format
+msgid "Select the key you want to set to %i ms"
+msgstr "Välj tangent som du vill använda till %i ms"
+
+#
+msgid "Select the location to save the recording to."
+msgstr "Välj plats att spara inspelningar till."
+
+#
+msgid "Select type of Filter"
+msgstr "Välj typ av filter"
+
+#
 msgid "Select upgrade source to edit."
 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
 
-msgid "Select video input"
-msgstr "Välj video insignal"
-
+#
 msgid "Select video input with up/down buttons"
-msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
+msgstr "Välj videoingång med upp/ner knapparna"
 
+#
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Välj videoläge"
 
+msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
+msgstr "Välj om du vill eller inte vill tvinga lägeskorrekthet."
+
+#
 msgid "Select wireless network"
 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
 
-msgid "Selected source image"
-msgstr "Välj käll image"
+#
+msgid "Select your choice."
+msgstr "Ange ditt val."
+
+msgid "Select your favourite music (Artist, Album, Genre)."
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Send DiSEqC"
 msgstr "Skicka DiSEqC"
 
+#
 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
 
+#
 msgid "Seperate titles with a main menu"
 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
 
+#
 msgid "Sequence repeat"
 msgstr "Repetera sekvens"
 
+#
 msgid "Serbian"
 msgstr "Serbiska"
 
+#
+msgid "Server IP"
+msgstr "Server IP"
+
+#
+msgid "Server share"
+msgstr "Server delning"
+
+#
 msgid "Service"
 msgstr "Kanal"
 
+#
 msgid "Service Scan"
 msgstr "Kanalsökning"
 
+#
 msgid "Service Searching"
 msgstr "Kanalsökning"
 
+#
+msgid "Service delay"
+msgstr "Fördröjning"
+
+#
 msgid "Service has been added to the favourites."
 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
 
+#
 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
 
+#
 msgid ""
 "Service invalid!\n"
 "(Timeout reading PMT)"
@@ -3551,6 +6554,7 @@ msgstr ""
 "Service ogiltig!\n"
 "(Timeout vid läsning av PMT)"
 
+#
 msgid ""
 "Service not found!\n"
 "(SID not found in PAT)"
@@ -3558,6 +6562,10 @@ msgstr ""
 "Service inte funnen!\n"
 "(SID inte funnen i PAT)"
 
+msgid "Service reference"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Service scan"
 msgstr "Kanalsökning"
 
@@ -3566,183 +6574,332 @@ msgid ""
 "Check tuner configuration!"
 msgstr ""
 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
-"Kontrollera tunerinställningar"
+"Kontrollera tunerinställningar!"
 
+#
 msgid "Serviceinfo"
 msgstr "Kanalinfo"
 
+#
 msgid "Services"
 msgstr "Kanaler"
 
+msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Set End Time"
+msgstr "Sätt sluttid"
+
+#
 msgid "Set Voltage and 22KHz"
 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
 
-msgid "Set as default Interface"
-msgstr "Använd som standard Interface"
-
+#
 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
 
+#
+#, python-format
+msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
+msgstr "Sätt fördröjning till %i ms (kan sättas)"
+
+#
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Använd kort som standard kort"
 
+#
 msgid "Set limits"
 msgstr "Ange gräns"
 
+#
+msgid "Set maximum duration"
+msgstr "Sätt maximum längd"
+
+msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
+msgstr "Sätt detta till NEJ för att avaktivera den här AutoTimer."
+
+#
+msgid "Setting key canceled"
+msgstr "Tilldelning av tangent avbruten"
+
+#
 msgid "Settings"
 msgstr "Inställningar"
 
+#
 msgid "Setup"
 msgstr "Installation"
 
+#
 msgid "Setup Mode"
 msgstr "Installationsläge"
 
+#
+msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
+msgstr "Installation av Audio Synk Plugin"
+
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
+"memory?"
+msgstr ""
+"Ska USB-sticke-guiden fortsätta och programmera imagefilen %s i flashminnet?"
+
+#
 msgid "Sharpness"
 msgstr "Skärpa"
 
+#
+msgid "Short Movies"
+msgstr "Kortfilmer"
+
+msgid "Short filenames"
+msgstr "Korta filnamn"
+
+#
+msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
+msgstr "Ska den här AutoTimer vara begränsad till ett tidsintervall?"
+
+#
+msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
+msgstr "Ska den här AutoTimer enbart matcha upp till en viss händelselängd?"
+
+#
+msgid ""
+"Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
+msgstr "Ska timers skapade av AutoTimer spelas in till annan plats?"
+
+#
 msgid "Show Info"
 msgstr "Visa Info"
 
 msgid "Show Message when Recording starts"
-msgstr "Visa meddelande  när inspelning påbörjas"
+msgstr "Visa meddelande när inspelning påbörjas"
 
+#
 msgid "Show WLAN Status"
 msgstr "Visa WLAN Status"
 
+#
 msgid "Show blinking clock in display during recording"
 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
 
+#
+msgid "Show event-progress in channel selection"
+msgstr "Visa händelse-utveckling i kanallistan"
+
+#
+msgid "Show in extension menu"
+msgstr "Visa i utökningsmenyn"
+
+msgid "Show info screen"
+msgstr "Visa infoskärm"
+
+#
 msgid "Show infobar on channel change"
 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
 
+#
 msgid "Show infobar on event change"
 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
 
+#
 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
 
+msgid "Show notification on conflicts"
+msgstr ""
+
+msgid "Show notification on similars"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Show positioner movement"
 msgstr "Visa motorflyttningar"
 
+#
 msgid "Show services beginning with"
 msgstr "Visa kanal som börjar med"
 
+#
 msgid "Show the radio player..."
 msgstr "Visa radiospelaren..."
 
+#
 msgid "Show the tv player..."
 msgstr "Visa tv spelare..."
 
-msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
-msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
+msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
+msgstr ""
 
-msgid "Shutdown"
+msgid ""
+"Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
+"entries or to modify them."
 msgstr ""
 
-msgid "Shutdown Dreambox after"
-msgstr "Stäng av Dreambox efter"
+msgid "Shows a list of recent zap entries"
+msgstr ""
 
-msgid "Signal Strength:"
-msgstr "Signalstyrka:"
+msgid "Shows average bitrate of video and audio"
+msgstr ""
 
-msgid "Signal: "
-msgstr "Signal:"
+msgid "Shows statistics of watched services"
+msgstr ""
 
-msgid "Similar"
+msgid "Shows the clock permanently on the screen"
+msgstr ""
+
+msgid "Shows the service name instead of the service number when zapping."
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
+msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
+
+#
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Stäng av"
+
+#
+msgid "Shutdown Dreambox after"
+msgstr "Stäng av Dreambox efter"
+
+msgid "Shuts down your Dreambox into Deep Standby (Power Save Mode)"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Signal Strength:"
+msgstr "Signalstyrka:"
+
+msgid "Signal: "
+msgstr "Signal: "
+
+#
+msgid "Similar"
 msgstr "Liknande"
 
+#
 msgid "Similar broadcasts:"
 msgstr "Liknande sändningar:"
 
+#
 msgid "Simple"
 msgstr "Enkel"
 
+msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
 
+msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Single"
 msgstr "Singel"
 
+#
 msgid "Single EPG"
 msgstr "Singel EPG"
 
+#
 msgid "Single satellite"
 msgstr "Singel satellit"
 
+#
 msgid "Single transponder"
 msgstr "Singel transponder"
 
+#
 msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
 
+#
 msgid "Skin"
 msgstr "Utseende"
 
-msgid "Skin..."
-msgstr "Utseende..."
+msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Skins"
 msgstr "Utseenden"
 
+#
 msgid "Sleep Timer"
 msgstr "Sov Timer"
 
+#
 msgid "Sleep timer action:"
 msgstr "Sovtimer händelse:"
 
+#
 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Slot %d"
 msgstr "Slot %d"
 
+#
 msgid "Slovakian"
 msgstr "Slovakisk"
 
+#
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Slovenska"
 
+#
 msgid "Slow"
 msgstr "Sakta"
 
+#
 msgid "Slow Motion speeds"
 msgstr "Hastigheter för slow motion"
 
+#
 msgid "Software"
 msgstr "Mjukvara"
 
+#
 msgid "Software management"
-msgstr ""
+msgstr "Mjukvaruhantering"
+
+msgid "Software manager setup"
+msgstr "Mjukvaruhanterare installation"
 
+#
 msgid "Software restore"
 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
 
+#
 msgid "Software update"
 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
 
+msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
+msgstr ""
+
+msgid "Softwaremanager information"
+msgstr "Mjukvaruhanterare information"
+
+#
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
 
-msgid "Somewhere else"
-msgstr "Någon annanstans"
-
+#
 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
 
+#
 msgid "Sorry no backups found!"
 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
 
-msgid ""
-"Sorry your Backup destination does not exist\n"
-"\n"
-"Please choose an other one."
-msgstr ""
-"Ledsen, din backup destination finns inte\n"
-"\n"
-"Vänligen ange annan."
-
+#
 msgid ""
 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
 "Please choose an other one."
@@ -3750,9 +6907,15 @@ msgstr ""
 "Ledsen din backupdestination är inte skrivbar.\n"
 "Vänligen välj en annan destination."
 
+#
 msgid "Sorry, no Details available!"
 msgstr "Tyvärr, inga Detaljer tillgängliga!"
 
+#
+msgid "Sorry, video is not available!"
+msgstr "Ledsen, video är ej tillgänglig!"
+
+#
 msgid ""
 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
 "\n"
@@ -3762,177 +6925,326 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vänligen välj annan destination."
 
+#
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort A-Z"
 msgstr "Sortera A-Z"
 
+#
+msgid "Sort AutoTimer"
+msgstr "Sortera AutoTimer"
+
+msgid "Sort Plugins in the PluginBrowser."
+msgstr ""
+
+#
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort Time"
 msgstr "Sortera tid"
 
+#
 msgid "Sound"
 msgstr "Ljud"
 
+#
 msgid "Soundcarrier"
 msgstr "Ljudbärare"
 
+#
 msgid "South"
 msgstr "Syd"
 
+#
+msgid "South Korea"
+msgstr "Syd Korea"
+
+#
+msgid "Spain"
+msgstr "Spanien"
+
+#
 msgid "Spanish"
 msgstr "Spanska"
 
+#
 msgid "Split preview mode"
 msgstr "Delat förvisningaläge"
 
+#
+msgid "Sports"
+msgstr "Sport"
+
+#
 msgid "Standby"
 msgstr "Viloläge"
 
+#
 msgid "Standby / Restart"
 msgstr "Viloläge / Omstart"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d PWM"
+msgstr "Standby fläkt %d PWM"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d Voltage"
+msgstr "Standby fläkt %d Volt"
+
+#
+msgid "Start Webinterface"
+msgstr "Starta Webgränssnitt"
+
+msgid "Start easy your multimedia plugins with the PVR-button."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Start from the beginning"
 msgstr "Spela upp från början"
 
+#
 msgid "Start recording?"
 msgstr "Starta inspelning?"
 
+#
 msgid "Start test"
 msgstr "Starta test"
 
+#
+msgid "Start with following feed:"
+msgstr "Starta med följande ström:"
+
+#
 msgid "StartTime"
 msgstr "Starttid"
 
+#
 msgid "Starting on"
 msgstr "Startar på"
 
+msgid "Std. Feeds"
+msgstr "Std. Feeds"
+
+msgid "Step by step network configuration"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Step east"
 msgstr "Stega öst"
 
+msgid "Step in ms for arrow keys"
+msgstr "Steg i ms för piltangeterna"
+
+#, python-format
+msgid "Step in ms for key %i"
+msgstr "Steg i ms för tangent %i"
+
+#, python-format
+msgid "Step in ms for keys '%s'"
+msgstr "Steg i ms för tangenter '%s'"
+
+#
 msgid "Step west"
 msgstr "Stega väst"
 
-msgid "Stereo"
-msgstr "Stereo"
-
+#
 msgid "Stop"
 msgstr "Avsluta"
 
+#
 msgid "Stop Timeshift?"
 msgstr "Avsluta timeshift?"
 
+#
 msgid "Stop current event and disable coming events"
 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
 
+#
 msgid "Stop current event but not coming events"
 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
 
+#
 msgid "Stop playing this movie?"
 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
 
+#
 msgid "Stop test"
 msgstr "Stoppa test"
 
+#
 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
 msgstr "Sluta testa efter # misslyckade transponders"
 
+#
 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
 msgstr "Sluta testa efter # lyckade transponders"
 
+#
 msgid "Store position"
 msgstr "Lagra position"
 
+#
 msgid "Stored position"
 msgstr "Lagrad position"
 
+msgid "Stream podcasts"
+msgstr ""
+
+msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Subservice list..."
 msgstr "Underkanalslista..."
 
+#
 msgid "Subservices"
 msgstr "Underkanaler"
 
+#
 msgid "Subtitle selection"
 msgstr "Textningsval"
 
+#
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Textning"
 
+#
 msgid "Sun"
 msgstr "Sön"
 
+#
 msgid "Sunday"
 msgstr "Söndag"
 
+msgid "Support \"Fast Scan\"?"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Swap Services"
 msgstr "Byt kanal"
 
+#
+msgid "Sweden"
+msgstr "Sverige"
+
+#
 msgid "Swedish"
 msgstr "Svenska"
 
+#
 msgid "Switch to next subservice"
 msgstr "Byt till nästa underkanal"
 
+#
 msgid "Switch to previous subservice"
 msgstr "Byt till föregående underkanal"
 
-msgid "Symbol Rate"
-msgstr "Symbolrate"
+#
+msgid "Switchable tuner types:"
+msgstr "Växlingbara tunertyper:"
 
-msgid "Symbolrate"
-msgstr "Symbolrate"
+msgid "Symbol rate"
+msgstr "Symbolhastighet"
 
+#
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
 msgid "TRANSLATOR_INFO"
 msgstr ""
-"Översättning utfört av: WeeGull\n"
-"Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
-"weegull@hotmail.com"
 
+#
 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
 
+msgid "TSID"
+msgstr "TSID"
+
+msgid "TV Charts of all users"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "TV System"
 msgstr "TV System"
 
+msgid "TXT PID"
+msgstr "TXT PID"
+
+#
 msgid "Table of content for collection"
 msgstr "Index över innehållet av samligen"
 
+#
 msgid "Tag 1"
 msgstr "Märke 1"
 
+#
 msgid "Tag 2"
 msgstr "Märke 2"
 
+#
 msgid "Tags"
-msgstr "Märke 3"
+msgstr "Märken"
 
+#
+msgid "Tags the Timer/Recording will have."
+msgstr "Märkning Timer/Inspelning kommer att ha."
+
+#
+msgid "Tags: "
+msgstr "Märkning: "
+
+#
+msgid "Taiwan"
+msgstr "Taiwan"
+
+#
 msgid "Temperature and Fan control"
+msgstr "Temperatur och Fläkt kontroll"
+
+msgid "Temperature-dependent fan control."
 msgstr ""
 
+#
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Marksänd"
 
+#
 msgid "Terrestrial provider"
 msgstr "Marksänd leverantör"
 
+#
 msgid "Test DiSEqC settings"
 msgstr "Test DiSEqC inställningar"
 
+#
 msgid "Test Type"
 msgstr "Test Typ"
 
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 80
+msgid "Test again"
+msgstr "Prova igen"
+
+#
 msgid "Test mode"
 msgstr "Testläge"
 
+#
 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
 
+msgid "Test your DiSEqC equipment"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Test-Messagebox?"
 msgstr "Test-Meddelandebox?"
 
+#
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard.\n"
 "Please press OK to continue."
@@ -3940,6 +7252,7 @@ msgstr ""
 "Tack för att du använde guiden.\n"
 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
 
+#
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
 "Please press OK to start using your Dreambox."
@@ -3947,6 +7260,21 @@ msgstr ""
 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
 
+#
+msgid ""
+"Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
+"List.\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+"Tack för att du använder guide. Din nya AutoTimer har lagts till i listan.\n"
+"Vänligen tryck OK för att fortsätta."
+
+msgid ""
+"The CleanupWizard informs you when the internal free memory of your dreambox "
+"has dropped below a definable threshold.You can use this wizard to remove "
+"some plugins."
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
@@ -3954,24 +7282,136 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
 "Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
-"istället? "
+"istället?"
 
 msgid ""
-"The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
-"the feed server and save it on the stick?"
+"The Elektro Power Save Plugin puts the box from Standby to sleep mode (Deep "
+"Standby) at specified times.\n"
+"This only happens if the box is in standby and no recording is running or "
+"scheduled during the next 20 minutes.\n"
+"The box automatically wakes up for recordings or at the end of the specified "
+"sleep time. Hence you needn't wait for it to boot-up."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The Hotplug plugin notifies your system of newly added or removed devices."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"The NetworkWizard extension is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Utökningen Nätverksguiden är inte installerad!\n"
+"Vänligen installera den."
+
+msgid "The PIN code has been changed successfully."
+msgstr ""
+
+msgid "The PIN codes you entered are different."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The PicturePlayer displays your photos on the TV.\n"
+"You can view them as thumbnails or slideshow."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The Satfinder plugin helps you to align your dish.\n"
+"It shows you informations about signal rate and errors."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The SkinSelector shows a menu with selectable skins.\n"
+"It's now easy to change the look and feel of your Dreambox."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The SoftwareManager manages your Dreambox software.\n"
+"It's easy to update your receiver's software, install or remove plugins or "
+"even backup and restore your system settings."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Utökningen Mjukvaruhanterare är inte installerad!\n"
+"Vänligen installera den."
+
+#
+msgid ""
+"The Timer will not be added to the List.\n"
+"Please press OK to close this Wizard."
+msgstr ""
+"Timer kommer inte läggas till i listan.\n"
+"Vänligen tryck OK för att stänga guiden."
+
+#
+msgid ""
+"The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
+"timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
+"inside of this timespan."
+msgstr ""
+"Tidsintervallet för en AutTimer är det första 'avancerade' attributet. Om "
+"ett tidsintervall är angett kommer en händelse bara att matcha om AutoTimer "
+"är innaför tidsintervallet."
+
+msgid ""
+"The USB stick was prepared to be bootable.\n"
+"Now you can download an NFI image file!"
+msgstr ""
+"USB-stickan förbereddes för att vara bootbar.\n"
+"Nu kan du ladda ner en NFI image fil!"
+
+msgid ""
+"The VPS-Plugin can determine whether a programme begins earlier or lasts "
+"longer."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The VideoEnhancement plugin provides advanced video enhancement settings."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The VideoTune helps fine-tuning your tv display.\n"
+"You can control brightness and contrast of your tv."
+msgstr ""
+
+msgid "The Videomode plugin provides advanced video mode settings."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The WirelessLan plugin helps you configuring your WLAN network interface."
 msgstr ""
-"USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server "
-"och spara den på sticken?"
 
 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
-msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
+msgstr "Backupen misslyckades. Välj en annan plats för din backup."
+
+#
+msgid ""
+"The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
+msgstr "Räknaren kan automatiskt återställas till gränsen med vissa intervall."
 
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "The directory %s is not writable.\n"
 "Make sure you select a writable directory instead."
 msgstr ""
+"Biblioteket %s är inte skrivbart.\n"
+"Säkerställ att du har valt ett skrivbart bibliotek."
 
+#
+msgid ""
+"The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
+"the classic editor."
+msgstr ""
+"Editorn kan användas för nya AutoTimer. Detta kan vara guiden eller vanliga "
+"editorn."
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "The following device was found:\n"
@@ -3986,9 +7426,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
 
+#
 msgid "The following files were found..."
 msgstr "Följande filer hittades..."
 
+#
 msgid ""
 "The input port should be configured now.\n"
 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
@@ -3997,9 +7439,11 @@ msgstr ""
 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
 
+#
 msgid "The installation of the default services lists is finished."
 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
 
+#
 msgid ""
 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
@@ -4007,53 +7451,49 @@ msgstr ""
 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
-"you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
-"risk!"
-msgstr ""
-"md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att "
-"du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
+msgid "The match attribute is mandatory."
+msgstr "Match attributet är ett krav."
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
-"corrupted!"
-msgstr ""
-"md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller "
-"är korrupt!"
+msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted!"
+msgstr "Validering av md5sum misslyckades, filen kan vara korrupt!"
 
+#
 msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
 
+#
 msgid "The package:"
 msgstr "Paketet:"
 
+#
 #, python-format
 msgid "The path %s already exists."
 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
 
-msgid "The pin code has been changed successfully."
-msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
-
 msgid "The pin code you entered is wrong."
-msgstr "PIN koden du angav var fel."
-
-msgid "The pin codes you entered are different."
-msgstr "PIN koderna du angav är olika."
+msgstr "Pin koden du angav var fel."
 
+#
 #, python-format
 msgid "The results have been written to %s."
 msgstr "Resultatet har skrivits till %s."
 
+msgid "The skin is in KingSize-definition 1024x576"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "The sleep timer has been activated."
 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
 
+#
 msgid "The sleep timer has been disabled."
 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
 
+#
 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
 
+#
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it and choose what you want to do next."
@@ -4061,6 +7501,7 @@ msgstr ""
 "Trådlöst LAN plugin är inte installerad!\n"
 "Vänligen installera den och välj vad du vill göra härnäst."
 
+#
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it."
@@ -4068,32 +7509,49 @@ msgstr ""
 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
 "Vänligen installera den."
 
+#
 msgid ""
 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
 msgstr ""
 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
 
+#, python-format
+msgid ""
+"The wizard found a configuration backup. Do you want to restore your old "
+"settings from %s?"
+msgstr ""
+"Guiden hittade en konfigurationsbackup. Vill du återställla dina gamla "
+"inställningar från %s?"
+
+#
 msgid "The wizard is finished now."
 msgstr "Guiden är nu färdig."
 
+#
 msgid "There are at least "
 msgstr "Det finns minst "
 
+#
 msgid "There are currently no outstanding actions."
-msgstr ""
+msgstr "För tillfället är det inga åtgärder att utföra."
 
+#
 msgid "There are no default services lists in your image."
 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
 
+#
 msgid "There are no default settings in your image."
 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
 
+#
 msgid "There are no updates available."
-msgstr ""
+msgstr "Inga uppdateringar tillgängliga."
 
+#
 msgid "There are now "
 msgstr "Det är nu "
 
+#
 msgid ""
 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
 "Do you really want to continue?"
@@ -4102,30 +7560,28 @@ msgstr ""
 "partition.\n"
 "Vill du verkligen fortsätta?"
 
+#
 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
 msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdningen av paketlistan. Vänligen prova igen."
 
+#
+msgid "There was an error getting the feed entries. Please try again."
+msgstr "Det uppstod ett fel i strömningen. Vänlig försök igen."
+
+#
 msgid "There was an error. The package:"
 msgstr "Ett fel uppstod. Paketet:"
 
-#, python-format
-msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
-msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
-
-msgid ""
-"This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
-"work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
-msgstr ""
-"Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den "
-"fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
-
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 130
 msgid ""
-"This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
-"flash memory?"
+"There's a certificate update available for your dreambox. Would you like to "
+"apply this update now?"
 msgstr ""
-"Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till "
-"flashminnet?"
+"Det finne en uppdatering till ditt certifikat för din Dreambox. Vill du "
+"uppdatera nu?"
 
+#
 msgid ""
 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
 "content on the disc."
@@ -4133,32 +7589,103 @@ msgstr ""
 "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all "
 "data på skivan."
 
+#
 #, python-format
 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
 msgstr "Den här dreamboxen kan in avkoda %s strömmar!"
 
-#, python-format
-msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
-msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
+#
+msgid "This Month"
+msgstr "Den här månaden"
+
+msgid ""
+"This Plugin modifies the original PluginBrowser so you can move Plugins "
+"around."
+msgstr ""
+
+#
+msgid "This Week"
+msgstr "Den här veckan"
 
+#
+msgid ""
+"This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
+"and the Preview."
+msgstr ""
+"Detta är ett namn som du kan ange för AutoTimer. Det kommer visas i "
+"Överblick och i Förhandvisning."
+
+#
 msgid "This is step number 2."
 msgstr "Det här är steg 2."
 
-msgid "This is unsupported at the moment."
-msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
+#
+msgid ""
+"This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
+"search the EPG again."
+msgstr ""
+"Detta är fördröjningen i timmar som AutoTimer kommer vänta efter en sökning "
+"innan den söker i EPG igen."
 
+#
+msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
+msgstr "Det här är hjälpen. Ge mig något att visa."
+
+#
+msgid ""
+"This is what will be looked for in event titles. Note that looking for e.g. "
+"german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
+"uses."
+msgstr ""
+"Detta är vad som kommer sökas efter i händelse titel. Notera att sökning "
+"efter exempelvis svenska åäö kan vara lite svårt då du måste veta vilken "
+"teckentabell som kanalen använder sig av."
+
+msgid ""
+"This plugin creates a USB stick which can be used to update the firmware of "
+"your Dreambox without the need for a network or WLAN connection.\n"
+"First, a USB stick needs to be prepared so that it becomes bootable.\n"
+"In the next step, an NFI image file can be downloaded from the update server "
+"and saved on the USB stick.\n"
+"If you already have a prepared bootable USB stick, please insert it now. "
+"Otherwise plug in a USB stick with a minimum size of 64 MB!"
+msgstr ""
+"Den här pluginen skapar en USB-sticka som kan användas för att uppdatera "
+"firmware i din Dreambox utan behovet av nätverks- eller WLAN anslutning.\n"
+" Först, en USB sticka måste förberedas så att den blir bootbar.\n"
+"Nästa steg, en NFI image fil ska laddas ner från uppdateringsservern och "
+"sparas till USB stickan.\n"
+"Om du redan har en förberedd bootbar USB sticka, vänligen sätt in den nu. "
+"Annars anslut en USB stcika med minsta storlek på 64 MB!"
+
+#
 msgid "This plugin is installed."
 msgstr "Den pluginen är installerad."
 
+#
 msgid "This plugin is not installed."
 msgstr "Den pluginen är inte installerad."
 
+#
 msgid "This plugin will be installed."
 msgstr "Den pluginen kommer att installeras."
 
+#
 msgid "This plugin will be removed."
 msgstr "Den pluginen kommer att tas bort."
 
+#
+msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
+msgstr ""
+"Den här inställningen kontrollerar uppförandet när en timer matchar en "
+"hittad händelse."
+
+msgid ""
+"This system tool is internally used to program the hardware with firmware "
+"updates."
+msgstr ""
+
+#
 msgid ""
 "This test checks for configured Nameservers.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
@@ -4172,6 +7699,7 @@ msgstr ""
 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
 
+#
 msgid ""
 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
@@ -4184,6 +7712,7 @@ msgstr ""
 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
 
+#
 msgid ""
 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
@@ -4208,55 +7737,88 @@ msgstr ""
 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
 "adress tilldelning med DHCP.\n"
 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
-"- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
+" - ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
 "dialogen.\n"
 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
-"- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
+"-bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
 "nätverk."
 
+#
 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
 
+#
+msgid ""
+"This toggles the behavior on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
+"event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
+"but add it disabled."
+msgstr ""
+"Detta växlar beteende vid timern konflikter. Om en AutoTimer matchar en "
+"händelse som strider mot en befintlig timer det inte kommer att ignorera "
+"det, men lägga till den som avaktiverad."
+
+#
 msgid "Three"
 msgstr "Tre"
 
+#
 msgid "Threshold"
 msgstr "Gränsvärde"
 
+#
 msgid "Thu"
 msgstr "Tors"
 
+#
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Thumbnails"
 
+#
 msgid "Thursday"
 msgstr "Torsdag"
 
+#
 msgid "Time"
 msgstr "Tid"
 
+#
+msgid "Time in minutes to append to recording."
+msgstr "Tid i minuter som ska läggas till efter inspelning."
+
+#
+msgid "Time in minutes to prepend to recording."
+msgstr "Tid i minuter som ska läggas till innan inspelning."
+
+#
 msgid "Time/Date Input"
 msgstr "Tid/Datum inmatning"
 
+#
 msgid "Timer"
 msgstr "Timer"
 
+#
 msgid "Timer Edit"
 msgstr "Ändra Timer"
 
+#
 msgid "Timer Editor"
 msgstr "Timer Editor"
 
+#
 msgid "Timer Type"
 msgstr "Timertyp"
 
+#
 msgid "Timer entry"
 msgstr "Timer inmatning"
 
+#
 msgid "Timer log"
 msgstr "Timer log"
 
+#
 msgid ""
 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
 "Please recheck it!"
@@ -4264,156 +7826,229 @@ msgstr ""
 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
 "Vänligen kontrollera!"
 
+#
 msgid "Timer record location"
-msgstr ""
+msgstr "Timerinspelningars plats"
 
+#
 msgid "Timer sanity error"
 msgstr "Timer fel"
 
+#
 msgid "Timer selection"
 msgstr "Timer val"
 
+#
 msgid "Timer status:"
 msgstr "Timer status:"
 
+#
+msgid "Timer type"
+msgstr "Timer typ"
+
+msgid ""
+"Timerliste, verwaiste Film-Dateien und Einstellungs-Sicherungen automatisch "
+"bereinigen."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Timerliste, verwaiste Film-Dateien und Einstellungs-Sicherungen nach "
+"einstellbaren Regeln automatisch bereinigen."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Timeshift"
 
+#
 msgid "Timeshift location"
-msgstr ""
+msgstr "Timeshifts filmplats"
 
+#
 msgid "Timeshift not possible!"
 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
 
-msgid "Timeshift path..."
-msgstr "Timeshift sökväg..."
-
+#
 msgid "Timezone"
 msgstr "Tidszon"
 
+#
 msgid "Title"
 msgstr "Titel"
 
+#
 msgid "Title properties"
 msgstr "Titel egenskaper"
 
+#
 msgid "Titleset mode"
 msgstr "Titelset läge"
 
+msgid "To be used as simple downloading application by other Plugins."
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
-"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
-"stick.\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and make sure the bootable "
+"USB stick is plugged in.\n"
 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
 "for 10 seconds.\n"
 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
 msgstr ""
-"För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
-"1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB "
-"stick.\n"
-"2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 "
+"För att uppdatera din Dreambox, vänligen följ dessa anvisningar:\n"
+"1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och säkerställ att bootbar "
+"USB-sticka är ansluten.\n"
+"2) Slå på strömmen och håll NER knappen på framsidan intryckt i cirka 10 "
 "sekunder.\n"
 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
 
+#
 msgid "Today"
 msgstr "Idag"
 
+#
 msgid "Tone Amplitude"
-msgstr ""
+msgstr "Ton Amplitud"
 
+#
 msgid "Tone mode"
 msgstr "Tonläge"
 
+#
 msgid "Toneburst"
 msgstr "Toneburst"
 
+#
 msgid "Toneburst A/B"
 msgstr "Toneburst A/B"
 
+#
+msgid "Top favorites"
+msgstr "Topp favoriter"
+
+#
+msgid "Top rated"
+msgstr "Topp rankade"
+
+#
 msgid "Track"
 msgstr "Spår"
 
+msgid "TrafficInfo shows German traffic jams."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Translation"
 msgstr "Översättning"
 
+#
 msgid "Translation:"
 msgstr "Översättning:"
 
-msgid "Transmission Mode"
-msgstr "Sändningsläge"
-
+#
 msgid "Transmission mode"
 msgstr "Sändningstyp"
 
+#
 msgid "Transponder"
 msgstr "Transponder"
 
-msgid "Transponder Type"
-msgstr "Transponder Typ"
+#
+msgid "Travel & Events"
+msgstr "Resa & Äventyr"
 
+#
 msgid "Tries left:"
 msgstr "Försök kvar:"
 
+#
 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
 msgstr "Försöker ladda ner ny paketlista. Vänligen vänta..."
 
+#
+msgid "Trying to download the Youtube feed entries. Please wait..."
+msgstr "Försöker ladda ner Youtube feed poster. Vänligen vänta..."
+
+#
+msgid "Trying to download the Youtube search results. Please wait..."
+msgstr "Försöker ladda ner Youtube sökresultat. Vänligen vänta..."
+
+#
 msgid "Tue"
 msgstr "Tis"
 
+#
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Tisdag"
 
+#
 msgid "Tune"
 msgstr "Tune"
 
+#
 msgid "Tune failed!"
 msgstr "Tuning misslyckades!"
 
+#
 msgid "Tuner"
 msgstr "Tuner"
 
 msgid "Tuner "
-msgstr "Tuner"
+msgstr "Tuner "
 
+#
 msgid "Tuner Slot"
 msgstr "Tuner Slot"
 
+#
 msgid "Tuner configuration"
 msgstr "Tuner konfiguration"
 
+#
 msgid "Tuner status"
 msgstr "Tuner status"
 
+#
+msgid "Tuner type"
+msgstr "Tuner typ"
+
+#
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turkiska"
 
+#
 msgid "Two"
 msgstr "Två"
 
+#
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
+#
 msgid "Type of scan"
 msgstr "Typ av sökning"
 
+#
 msgid "USALS"
 msgstr "USALS"
 
-msgid "USB"
-msgstr "USB"
-
+#
 msgid "USB Stick"
-msgstr "USB Minne"
+msgstr "USB-sticka"
 
+#
 msgid "USB stick wizard"
-msgstr "USB stick guide"
+msgstr "USB-sticke-guide"
 
+#
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ukrainska"
 
@@ -4422,96 +8057,187 @@ msgid ""
 "Error: "
 msgstr ""
 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
-"Fel:"
+"Fel: "
 
 msgid ""
 "Unable to initialize harddisk.\n"
 "Error: "
 msgstr ""
 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
-"Fel:"
+"Fel: "
 
+#
 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
 
+#
 msgid "Undo install"
-msgstr ""
+msgstr "Ångra installation"
 
+#
 msgid "Undo uninstall"
+msgstr "Ångra avinstallation"
+
+msgid "Unencrypted"
 msgstr ""
 
+#
+msgid "UnhandledKey"
+msgstr "Okänd knapp"
+
+#
 msgid "Unicable"
 msgstr "Unicable"
 
+#
 msgid "Unicable LNB"
 msgstr "Unicable LNB"
 
+#
 msgid "Unicable Martix"
 msgstr "Unicable Martix"
 
+#
 msgid "Uninstall"
-msgstr ""
+msgstr "Avinstallera"
+
+#
+msgid "United States"
+msgstr "USA"
 
+#
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Universal LNB"
 
+msgid "Unknown"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
+"matching your AutoTimers but only when you leave the GUI with the green "
+"button."
+msgstr ""
+"Om inte detta är aktiverat kommer AutoTimer INTE automatiskt leta fter "
+"matchande händelser för AutoTimer utan enbart när du lämnar GUIet med grön "
+"knapp."
+
+#
 msgid "Unmount failed"
 msgstr "Avmontering misslyckades"
 
+#
 msgid "Unsupported"
 msgstr "Osupporterat"
 
+msgid "UnwetterInfo shows German storm information."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Update"
 msgstr "Uppdatera"
 
-msgid "Updates your receiver's software"
-msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
+#
+msgid "Update done..."
+msgstr "Uppdatering klar..."
 
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 170
+msgid ""
+"Update done... The genuine dreambox test will now be rerun and should not "
+"ask you to update again."
+msgstr ""
+"Uppdatering utförd... Äkta dreambox testet kommer nu köras igen och du "
+"kommer inte få frågan om uppdatering igen."
+
+#
+msgid "Updatefeed not available."
+msgstr "Uppdateringsfeed ej tillgänglig."
+
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 150
+msgid ""
+"Updating failed. Nothing is broken, just the update couldn't be applied."
+msgstr ""
+"Uppdatering misslyckades. Inget är fel, bara det att uppdateringen inte "
+"kunde utföras."
+
+#
 msgid "Updating finished. Here is the result:"
 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
 
+#
 msgid "Updating software catalog"
-msgstr ""
+msgstr "Uppdaterar mjukvarukatalogen"
+
+#
+msgid "Updating, please wait..."
+msgstr "Uppdaterar, vänligen vänta..."
 
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
-msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
+msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter..."
 
+#
 msgid "Upgrade finished."
 msgstr "Uppgradering färdig."
 
-msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
-msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
-
+#
 msgid "Upgrading"
 msgstr "Uppgradering"
 
+#
 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
 
+msgid "Upper bound of timespan."
+msgstr "Övre spannet av tidsintervall."
+
+msgid ""
+"Upper bound of timespan. Nothing after this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Övre spann av tidsintervall. Inget efter den här tiden kommer matchas. "
+"Offsets är inte med i beräkningen!"
+
+#
 msgid "Use"
 msgstr "Använd"
 
+#
 msgid "Use DHCP"
 msgstr "Använd DHCP"
 
+#
 msgid "Use Interface"
 msgstr "Använd Interface"
 
+#
 msgid "Use Power Measurement"
 msgstr "Använd Strömmätning"
 
+#
+msgid "Use a custom location"
+msgstr "Använd egen placering"
+
+#
 msgid "Use a gateway"
 msgstr "Använd en gateway"
 
-msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
-msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
+msgid "Use and control multiple Dreamboxes with different RCs."
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Use power measurement"
 msgstr "Använd strömmätning"
 
+#
+msgid "Use the Networkwizard to configure selected network adapter"
+msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurera vald nätverksadapter"
+
+#
 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
 
+#
 msgid ""
 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
 "\n"
@@ -4521,66 +8247,124 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Inställning Tuner A"
 
+#
 msgid ""
 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
 "press OK."
 msgstr ""
 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
 
+msgid "Use this input device settings?"
+msgstr "Använda dessa inmatningsenhetsinställningar?"
+
+msgid "Use this settings?"
+msgstr "Använd dessa inställningar?"
+
+#
 msgid "Use this video enhancement settings?"
 msgstr "Använd denna videoförbättringskonfiguration?"
 
+#
 msgid "Use time of currently running service"
-msgstr "Använd tid från närvarande vald service"
+msgstr "Använd tid från nuvarande vald service"
 
 msgid "Use usals for this sat"
-msgstr "Använd USALS för denna sat"
+msgstr "Använd usals för denna sat"
 
+#
 msgid "Use wizard to set up basic features"
 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
 
+#
 msgid "Used service scan type"
 msgstr "Använd kanal söktyp"
 
+#
 msgid "User defined"
 msgstr "Användardefinierat"
 
+#
+msgid "User management"
+msgstr "Användarhantering"
+
+#
+msgid "Usermanager"
+msgstr "Användarhanterare"
+
+#
 msgid "Username"
 msgstr "Användarnamn"
 
+#
 msgid "VCR scart"
 msgstr "VCR Scart"
 
+#
 msgid "VMGM (intro trailer)"
 msgstr "VMGM (intro trailer)"
 
+msgid "VPS-Plugin"
+msgstr ""
+
+msgid "Vali-XD skin"
+msgstr "Vali-XD skin"
+
+msgid "Vali.HD.atlantis skin"
+msgstr ""
+
+msgid "Vali.HD.nano skin"
+msgstr "Vali.HD.nano skin"
+
+msgid "Vali.HD.warp skin"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Verify your Dreambox authenticity by running the genuine dreambox plugin!"
+msgstr "Kontrollera din Dreamboxs äkthet genom att köra Äkta Dreambox plugin!"
+
+msgid "Verifying your internet connection..."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
+#
 msgid "Video Fine-Tuning"
 msgstr "Video fininställning"
 
+#
 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
 msgstr "Video fininställnings guide"
 
+#
 msgid "Video Output"
 msgstr "Video Utsignal"
 
+msgid "Video PID"
+msgstr "Video PID"
+
+#
 msgid "Video Setup"
 msgstr "Video Inställning"
 
+#
 msgid "Video Wizard"
 msgstr "Video Guide"
 
+#
 msgid "Video enhancement preview"
 msgstr "Videoförbättring förhandsvisning"
 
+#
 msgid "Video enhancement settings"
 msgstr "Videoförbättringskonfiguration"
 
+#
 msgid "Video enhancement setup"
 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
 
+#
 msgid ""
 "Video input selection\n"
 "\n"
@@ -4596,121 +8380,247 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
 
+#
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Videoläges val."
 
+msgid "Video streaming from the orf.at web page"
+msgstr ""
+
+msgid "VideoEnhancement provides advanced video enhancement settings"
+msgstr ""
+
+msgid "VideoTune helps fine-tuning your tv display"
+msgstr ""
+
+msgid "Videobrowser exit behavior:"
+msgstr "Videobläddrarens uppförande vid avslut:"
+
+#
 msgid "Videoenhancement Setup"
 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
 
+msgid "Videomode provides advanced video mode settings"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Videoplayer stop/exit behavior:"
+msgstr "Videospelare stopp/avslut uppförande:"
+
+#
+msgid "View Count"
+msgstr "Visa antal"
+
+msgid "View Google maps"
+msgstr ""
+
+msgid "View Google maps with your Dreambox."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Visa Filmer..."
 
+#
 msgid "View Photos..."
 msgstr "Visa Foton..."
 
+#
 msgid "View Rass interactive..."
 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
 
+#
 msgid "View Video CD..."
 msgstr "Visa Video CD..."
 
+#
+msgid "View active downloads"
+msgstr "Visa aktiva nedladdningar"
+
+#
 msgid "View details"
 msgstr "Visa detaljer"
 
+#
 msgid "View list of available "
 msgstr "Visa lista över tillgängliga "
 
+#
 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga CommonInterface utökningar"
 
+#
 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
 msgstr ""
 "Visa lista över tillgängliga Display och Användargränssnitt utökningar."
 
+#
 msgid "View list of available EPG extensions."
 msgstr "Visa lista över tillgängliga EPG utökningar."
 
-msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
-msgstr "Visa lista över tillgängliga Satteliteutrustning utökningar."
+msgid "View list of available Satellite equipment extensions."
+msgstr "Se listan över tillgängliga Satellitutrustning utökningar."
 
+#
 msgid "View list of available communication extensions."
 msgstr "Visa lista över tillgängliga kommunikations utökningar."
 
+#
 msgid "View list of available default settings"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga grundinställningar"
 
+#
 msgid "View list of available multimedia extensions."
 msgstr "Visa lista över tillgängliga multimedia utökningar."
 
+#
 msgid "View list of available networking extensions"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga nätverks utökningar"
 
+#
 msgid "View list of available recording extensions"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga inspelnings utökningar"
 
+#
 msgid "View list of available skins"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga utseenden"
 
+#
 msgid "View list of available software extensions"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga mjukvaru utökningar"
 
+#
 msgid "View list of available system extensions"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga system utökningar"
 
+#
+msgid "View related videos"
+msgstr "Visa relaterade videos"
+
+#
+msgid "View response videos"
+msgstr "Visa resultatets videos"
+
+#
 msgid "View teletext..."
 msgstr "Visa teletext..."
 
+#
+msgid "View, edit or delete mountpoints on your Dreambox."
+msgstr "Visa, ändra eller ta bort monteringspunkter på din Dreambox."
+
+#
+msgid "View, edit or delete usernames and passwords for your network."
+msgstr "Visa, ändra eller ta bort användarnamn och lösenord på ditt nätverk."
+
+#
+msgid "Views: "
+msgstr "Visningar: "
+
+#
 msgid "Virtual KeyBoard"
 msgstr "Virtuellt tangentbord"
 
+msgid "Visualization for the European Installation Bus"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Visualize and control your lights, dimmers, blinds, thermostats etc. through "
+"EIB/KNX. (linknx server required)"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Voltage mode"
 msgstr "Spännings läge"
 
+#
 msgid "Volume"
 msgstr "Volym"
 
+#
 msgid "W"
 msgstr "V"
 
+#
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
+msgid "WLAN connection"
+msgstr "WLAN anslutning"
+
+#
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
 
+#
 msgid "WPA or WPA2"
 msgstr "WPA eller WPA2"
 
+#
 msgid "WPA2"
 msgstr "WPA2"
 
+#
 msgid "WSS on 4:3"
 msgstr "WSS på 4:3"
 
+#
+msgid "Wait time in ms before activation:"
+msgstr "Väntetid i ms före aktivering:"
+
+#
 msgid "Waiting"
 msgstr "Väntar"
 
+#
 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
 msgstr "Varna om tillgängligt utrymme understiger (kB):"
 
-msgid ""
-"We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
-"your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
-"Please press OK to begin."
+msgid "Watch streams from ZDF Mediathek"
 msgstr ""
-"Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
-"blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
-"Vänlig tryck OK för att starta."
 
+msgid "WeatherPlugin shows weatherforecasts on your Dreambox."
+msgstr ""
+
+msgid "Weatherforecast on your Dreambox"
+msgstr ""
+
+msgid "Web-Bouquet-Editor for PC"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Webinterface"
+msgstr "Webgränssnitt"
+
+#
+msgid "Webinterface: Main Setup"
+msgstr "Webgränssnitt: Huvudinstallation"
+
+#
 msgid "Wed"
 msgstr "Ons"
 
+#
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Onsdag"
 
+#
 msgid "Weekday"
 msgstr "Veckodag"
 
+#
+msgid "Weekend"
+msgstr "Helg"
+
+#
+msgid "Weekly (Monday)"
+msgstr "Veckovis (Måndag)"
+
+#
+msgid "Weekly (Sunday)"
+msgstr "Veckovis (Söndag)"
+
+#
 msgid ""
 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
 "\n"
@@ -4731,12 +8641,61 @@ msgid ""
 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
 msgstr ""
-"Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
-"av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
-"dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
-"mjukvaran."
+"Välkommen till uppgraderingsguiden för image. Guiden hjälper dig med "
+"uppgraderingen av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en "
+"backupmöjlighet av dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du "
+"uppgraderar mjukvaran."
 
 msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"Use the Bouqet+ button to navigate to the search field and the Bouqet- to "
+"navigate to the video entries.\n"
+"\n"
+"To play a movie just press OK on your remote control.\n"
+"\n"
+"Press info to see the movie description.\n"
+"\n"
+"Press the Menu button for additional options.\n"
+"\n"
+"The Help button shows this help again."
+msgstr ""
+"Välkommen till MyTube Youtube Spelare.\n"
+"\n"
+"Använd Bouqet+ knappen för att navigera till sökfältet och Bouqet- för att "
+"navigera till videoposterna.\n"
+"\n"
+"För att spela en video tryck OK på din fjärrkontroll.\n"
+"\n"
+"Tryck på info för att se filmbeskrivning.\n"
+"\n"
+"Tryck på Menu knappen för ytterligare val.\n"
+"\n"
+"HELP knappen kommer visa den här informationen igen."
+
+msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"While entering your search term(s) you will get suggestions displayed "
+"matching your search term.\n"
+"\n"
+"To select a suggestion press DOWN on your remote, select the desired result "
+"and press OK on your remote to start the search.\n"
+"\n"
+"Press exit to get back to the input field."
+msgstr ""
+"Välkommen till MyTube Youtube Spelare.\n"
+"\n"
+"Under tiden som du anger sökterm(er) kommer du få förslag på matchande "
+"söktermer.\n"
+"\n"
+"För att välja ett förslag tryck på NER knappen på din fjärrkontroll, välj "
+"sedan önskat förslag och tryck OK för att starta sökningen.\n"
+"\n"
+"Tryck EXIT för att återgå till inmatningsfältet."
+
+#
+msgid ""
 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
 "\n"
 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
@@ -4764,8 +8723,21 @@ msgstr ""
 "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, då kommer den här guiden "
 "hjälpa dig genom grundläggande konfiguration av din Dreambox.\n"
 "\n"
-"Tryck OK för att starta konfigurationen av ditt nätverk."
+"Tryck OK för att starta konfigurationen av ditt nätverk"
+
+#
+msgid ""
+"Welcome.\n"
+"\n"
+"This Wizard will help you to create a new AutoTimer by providing "
+"descriptions for common settings."
+msgstr ""
+"Välkommen.\n"
+"\n"
+"Den här guiden kommer hjälpa dig med att skapa en ny AutoTimer med hjälp av "
+"beskrivning för vanliga inställningar."
 
+#
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
@@ -4777,19 +8749,37 @@ msgstr ""
 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
 
+#
 msgid "Welcome..."
 msgstr "Välkommen..."
 
+#
 msgid "West"
 msgstr "Väst"
 
+#
 msgid "What do you want to scan?"
 msgstr "Vad vill du söka efter?"
 
+#
 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
 msgstr "Vad ska ske med skickade crashlogs?"
 
 msgid ""
+"When supporting \"Fast Scan\" the service type is ignored. You don't need to "
+"enable this unless your Image supports \"Fast Scan\" and you are using it."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"When this option is enabled the AutoTimer won't match events where another "
+"timer with the same description already exists in the timer list."
+msgstr ""
+"När den här optionen är aktiverad kommer AutoTimer inte matcha händelser när "
+"det redan finns en timer med samma beskrivning i timerlistan."
+
+#
+msgid ""
 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
@@ -4803,81 +8793,227 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Verkligen utföra en fabriksreset?"
 
+#
 msgid "Where do you want to backup your settings?"
 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
 
+#
 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
 
-msgid "Wireless"
-msgstr "Trådlöst"
-
+#
 msgid "Wireless LAN"
 msgstr "Trådlöst LAN"
 
+#
 msgid "Wireless Network"
 msgstr "Trådlöst Nätverk"
 
-msgid "Wireless Network State"
-msgstr "Status Trådlöst nätverk"
+msgid "Wireless network connection setup"
+msgstr ""
+
+msgid "Wireless network connection setup."
+msgstr ""
+
+msgid "Wireless network state"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With AntiScrollbar you can cover up annoying ticker lines (e.g. in news "
+"channels)."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With DVDBurn you can make compilations of records from your Dreambox hard "
+"drive.\n"
+"Optionally you can add customizable menus. You can record the compilation to "
+"a standard-compliant DVD that can be played on conventinal DVD players.\n"
+"HDTV recordings can only be burned in proprietary dreambox format."
+msgstr ""
+
+msgid "With EPGSearch you can search through the EPG and create timers."
+msgstr ""
+
+msgid "With Genuine Dreambox you can verify the authenticity of your Dreambox."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With IMDb you can display downloaded movie information (rating, poster, "
+"cast, synopsis etc.) about the selected event."
+msgstr ""
+
+msgid "With MovieRetitle you can rename your movies."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With MyTube you can play YouTube videos directly on your TV without a PC."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With OFDb you can display downloaded movie information (rating, poster, "
+"cast, synopsis etc.) about the selected event."
+msgstr ""
+
+msgid "With WebcamViewer you can watch webcams on your TV Screen."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With Werbezapper you can bridge commercials by creating short timers\n"
+"(between 1 and 9 minutes long) which will automatically zap back to the "
+"original channel after execution."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With YouTubePlayer you can watch YouTube-Videos on the Dreambox.\n"
+"This plugin requires a PC with the VLC program running."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the CommonInterfaceAssignment plugin it is possible to use differentCI "
+"modules in your Dreambox and assign dedicated providers/services or caids to "
+"each of them.\n"
+"This allows watching a scrambled service while recording another one."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the CrashlogAutoSubmit plugin it is possible to automaticallymail "
+"crashlogs found on your hard drive to Dream Multimedia."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the DefaultServicesScanner plugin you can scan default lamedbs sorted "
+"by satellite with a connected dish positioner."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the DiseqcTester plugin you can test your satellite equipment for "
+"DiSEqC compatibility and errors."
+msgstr ""
 
+msgid ""
+"With the NFIFlash plugin it is possible to prepare a USB stick with an "
+"Dreambox image.\n"
+"It is then possible to flash your Dreambox with the image on that stick."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the NetworkWizard you can easily configure your network step by step."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the PositionerSetup plugin it is easy to install and configure a "
+"motorized dish."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the SatelliteEquipmentControl plugin it is possible to fine-tune DiSEqC-"
+"settings."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"With this option enabled the channel to record on can be changed to a "
+"alternative service it is restricted to."
+msgstr ""
+"Med den hör optionen aktiverad kan kanalen som ska spelas in ändras till en "
+"alternativ kanal som den är begränsad till."
+
+msgid ""
+"With this option you can restrict the AutoTimer to a certain amount of "
+"scheduled recordings. Set this to 0 to disable this functionality."
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Wizard"
+msgstr "Guide"
+
+#
 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
 
+#
 msgid "Write failed!"
 msgstr "Skrivning misslyckades!"
 
-msgid "Writing NFI image file to flash completed"
-msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
-
+#
 msgid "YPbPr"
 msgstr "YPbPr"
 
+#
 msgid "Year"
 msgstr "År"
 
+#
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
+#
 msgid "Yes to all"
-msgstr ""
+msgstr "Ja till alla"
+
+msgid "Yes, always"
+msgstr "Ja, alltid"
 
 msgid "Yes, and delete this movie"
-msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
+msgstr "Ja, och ta bort den här filmen"
 
+#
 msgid "Yes, and don't ask again"
 msgstr "Ja, och fråga inte igen"
 
+#
 msgid "Yes, backup my settings!"
 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
 
+#
+msgid "Yes, but play next video"
+msgstr "Ja, men spela nästa video"
+
+#
+msgid "Yes, but play previous video"
+msgstr "Ja, men spela föregående video"
+
+#
 msgid "Yes, do a manual scan now"
 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
 
+#
 msgid "Yes, do an automatic scan now"
 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
 
+#
 msgid "Yes, do another manual scan now"
 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
 
+#
+msgid "Yes, keep them."
+msgstr "Ja, behåll dem."
+
+#
 msgid "Yes, perform a shutdown now."
 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
 
+#
 msgid "Yes, restore the settings now"
 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
 
+#
 msgid "Yes, returning to movie list"
 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
 
+#
 msgid "Yes, view the tutorial"
 msgstr "Ja, visa guiden"
 
+#
 msgid "You can cancel the installation."
 msgstr "Du kan avbryta installationen."
 
+#
 msgid "You can cancel the removal."
 msgstr "Du kan avbryta borttagningen."
 
+#
 msgid ""
 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
 "want to be installed."
@@ -4885,24 +9021,59 @@ msgstr ""
 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
 "inställningar du vill installera."
 
+#
 msgid "You can choose, what you want to install..."
 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
 
+msgid ""
+"You can control for how many days in the future timers are added. Set this "
+"to 0 to disable this feature."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "You can install this plugin."
 msgstr "Du kan installera den pluginen."
 
+#
 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan bara bränna Dreambox inspelningar!"
 
+#
 msgid "You can remove this plugin."
 msgstr "Du kan ta bort den pluginen."
 
+#
+msgid ""
+"You can set the basic properties of an AutoTimer here.\n"
+"While 'Name' is just a human-readable name displayed in the Overview, 'Match "
+"in title' is what is looked for in the EPG."
+msgstr ""
+"Du kan ange basegenskaper för AutoTimer här.\n"
+"Då 'Namn' bara är bara ett visningsvärde i Overview, 'Match in title' är vad "
+"som ska letas efter i EPG."
+
+msgid ""
+"You can use the EasyInfo for manage your EPG plugins from info button. You "
+"have also a new now-next event viewer. Easy-PG, the own graphical EPG bowser "
+"is also included."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"You can use this plugin to dynamically hide Plugins from either the "
+"Extensions- or Pluginmenu without having to modify the source code of the "
+"respective plugin.After installation you find the settings as \"Hide Plugins"
+"\" under Setup / System."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "You cannot delete this!"
 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
 
+#
 msgid "You chose not to install any default services lists."
 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
 
+#
 msgid ""
 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
 "default settings later in the settings menu."
@@ -4910,45 +9081,36 @@ msgstr ""
 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
 
+#
 msgid ""
 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
 msgstr ""
 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
 "installations guiden."
 
+#
 msgid ""
-"You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
-"harddisk is not an option for you."
+"You did not provide a valid 'Match in title' Attribute for your new "
+"AutoTimer.\n"
+"As this is a mandatory Attribute you cannot continue without doing so."
 msgstr ""
-"Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
-"hårddisk är därför inte möjligt."
+"Inget giltigt värde i 'Match in title' fältet för din nya AutoTimer.\n"
+"Detta är ett tvingande fält så du kan inte forsätta utan att ange ett "
+"giltigt värde."
 
-msgid ""
-"You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
-"slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
-"to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
-msgstr ""
-"Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
-"Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
-"backup till hårddisk!\n"
-"Tryck OK för att starta backupen."
-
-msgid ""
-"You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
-msgstr ""
-"Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
-"HDD!\n"
-"Tryck OK för att starta backup."
+msgid "You didn't select a channel to record from."
+msgstr "Du valde ingen kanal att spela in från."
 
+#
+#, python-format
 msgid ""
-"You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
-"backup now."
+"You entered \"%s\" as Text to match.\n"
+"Do you want to remove trailing whitespaces?"
 msgstr ""
-"Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
-"backupen."
+"Du angav \"%s\" som Text att matcha.\n"
+"Vill du ta bort efterföljade mellanslag?"
 
+#
 msgid ""
 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
 "now."
@@ -4956,13 +9118,15 @@ msgstr ""
 "Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att "
 "starta backup nu."
 
+#
 msgid ""
 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
 msgstr ""
-"Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer "
-"repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
+"Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB-sticka. Detta kommer att "
+"repartitionera USB-stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
 
+#
 msgid ""
 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
 "restore. Please press OK to start the restore now."
@@ -4970,10 +9134,12 @@ msgstr ""
 "Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter "
 "återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
 
+#
 #, python-format
 msgid "You have to wait %s!"
 msgstr "Du måste vänta %s!"
 
+#
 msgid ""
 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
@@ -4984,25 +9150,47 @@ msgstr ""
 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
-"instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
-"vill återställa dina inställningar."
+"enligt instruktionerna från websidan, kommer din nya mjukvara kommer att "
+"fråga dig om du vill återställa dina inställningar."
 
 msgid ""
-"You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
+"You need to set a PIN code and hide it from your children.\n"
 "\n"
 "Do you want to set the pin now?"
 msgstr ""
-"Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
+
+#
+msgid ""
+"You successfully configured a new AutoTimer. Do you want to add it to the "
+"list?\n"
+"\n"
+"You can go back a step by pressing EXIT on your remote."
+msgstr ""
+"Du har lyckats konfigurera en ny AutoTimer. Vill du lägga till den i "
+"listan?\n"
 "\n"
-"Vill du ange PIN kod nu?"
+"Du kan gå tillbaka ett steg genom att trycka på EXIT på fjärrkontrollen."
+
+msgid ""
+"Your 'Match in title' Attribute ends with a Whitespace.\n"
+"Please confirm if this was intentional, if not they will be removed."
+msgstr ""
+"Din 'Match i titel' attribut slutar med ett Whitespace.\n"
+"Vänligen bekräfta om det var meningen, om inte kommer det tas bort."
 
+#
 msgid ""
 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
 "\n"
 "Your internet connection is working now.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
+"\n"
+"Din Internet anslutning fungerar.\n"
+"\n"
 
+#
 msgid ""
 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
 "\n"
@@ -5016,12 +9204,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
 
+#
 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
 
-msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
-msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
-
+#
 msgid ""
 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
 "process."
@@ -5029,6 +9216,7 @@ msgstr ""
 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
 "uppgraderingsprocessen."
 
+#
 msgid ""
 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
 "blank dual layer DVD!"
@@ -5036,9 +9224,24 @@ msgstr ""
 "Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en "
 "tom dual layer DVD!"
 
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"Your config file is not well-formed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Din konfigurationsfil är inte rätt formaterad:\n"
+"%s"
+
+#
+msgid "Your current collection will get lost!"
+msgstr "Din nuvarande samling kommer försvinna!"
+
+#
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
 
+#
 msgid ""
 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
 "try again."
@@ -5046,9 +9249,11 @@ msgstr ""
 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
 "försök igen."
 
+#
 msgid "Your email address:"
 msgstr "Din epost adress:"
 
+#
 msgid ""
 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
 "Press OK to start upgrade."
@@ -5056,6 +9261,7 @@ msgstr ""
 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
 "Tryck OK för att starta."
 
+#
 msgid ""
 "Your internet connection is not working!\n"
 "Please choose what you want to do next."
@@ -5063,23 +9269,30 @@ msgstr ""
 "Din Internat anslutning fungerar inte!\n"
 "Vänligen välj vad du vill utföra."
 
+#
 msgid "Your name (optional):"
 msgstr "Ditt namn (valfritt):"
 
+#
 msgid "Your network configuration has been activated."
 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
 
-msgid ""
-"Your network configuration has been activated.\n"
-"A second configured interface has been found.\n"
-"\n"
-"Do you want to disable the second network interface?"
+msgid "Your network is not working. Please try again."
 msgstr ""
-"Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
-"Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
-"\n"
-"Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
 
+#
+msgid "Your network mount has been activated."
+msgstr "Din nätverksmontering har aktiverats."
+
+#
+msgid "Your network mount has been removed."
+msgstr "Din nätverksmontering har tagits bort."
+
+#
+msgid "Your network mount has been updated."
+msgstr "Din nätverksmontering har uppdaterats."
+
+#
 msgid ""
 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
@@ -5087,921 +9300,1331 @@ msgid ""
 "Please choose what you want to do next."
 msgstr ""
 "Ditt trådlösa LAN Internet anslutning kunde inte startas!\n"
-"Har du anslutit ditt USB WLAN Stick?\n"
+"Har du anslutit ditt USB WLAN-sticka?\n"
 "\n"
-"Vänligen välja vad du vill göra härnäst."
+"Vänligen välj vad du vill göra härnäst."
+
+msgid "ZDFMediathek allows you to watch streams from ZDF Mediathek."
+msgstr ""
+
+msgid "Zap back to previously tuned service?"
+msgstr "Zappa tillbaka till föregående kanal?"
 
+#
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
 
+#
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
 
+#
+msgid "Zap back to service before tuner setup?"
+msgstr "Zappa tillbaka till kanalen som användes innan tuner installation?"
+
+msgid "Zap between commercials"
+msgstr ""
+
+msgid "ZapStatistic shows the watched services with some statistics."
+msgstr ""
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies"
+msgstr ""
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[ändra alternativ]"
 
+#
 msgid "[bouquet edit]"
 msgstr "[favoritlists editor]"
 
+#
 msgid "[favourite edit]"
 msgstr "[favorit editor]"
 
+#
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[flyttläge]"
 
+msgid "a HD skin from Kerni"
+msgstr "ett HD skin från Kerni"
+
+#
 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
 msgstr ""
 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface "
 "modul"
 
+#
 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
 msgstr ""
 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common "
 "interface modul"
 
+#
 msgid "abort alternatives edit"
 msgstr "avbryt ändra alternativ"
 
+#
 msgid "abort bouquet edit"
 msgstr "avbryt editera favoritlista"
 
+#
 msgid "abort favourites edit"
 msgstr "avbryt editera favoriter"
 
+#
 msgid "about to start"
 msgstr "håller på att starta"
 
+#
 msgid "activate current configuration"
 msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
 
+#
 msgid "activate network adapter configuration"
+msgstr "aktivera nätverkskorts konfiguration"
+
+#. TRANSLATORS: AutoTimer title in MovieList (automatically opens importer, I consider this no further interaction)
+msgid "add AutoTimer"
 msgstr ""
 
+#
+#. TRANSLATORS: AutoTimer title in EventInfo dialog (requires the user to select an event to base the AutoTimer on)
+msgid "add AutoTimer..."
+msgstr "lägg till AutoTimer..."
+
+#
 msgid "add Provider"
 msgstr "lägg till Provider"
 
+#
 msgid "add Service"
 msgstr "lägg till Service"
 
+#
 msgid "add a nameserver entry"
 msgstr "lägga till en namnserver post"
 
+#
 msgid "add alternatives"
 msgstr "lägg till alternativ"
 
+#
 msgid "add bookmark"
 msgstr "lägg till bokmärke"
 
+#
 msgid "add bouquet"
 msgstr "lägg till favoritlista"
 
+#
 msgid "add directory to playlist"
 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
 
+#
 msgid "add file to playlist"
 msgstr "lägg till fil i spellista"
 
+#
 msgid "add files to playlist"
 msgstr "lägg till fil i spellista"
 
+#
+msgid "add filters"
+msgstr "lägg till filter"
+
+#
 msgid "add marker"
 msgstr "lägg till markör"
 
+#
 msgid "add recording (enter recording duration)"
 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
 
+#
 msgid "add recording (enter recording endtime)"
 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
 
+#
 msgid "add recording (indefinitely)"
 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
 
+#
 msgid "add recording (stop after current event)"
 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
 
+#
 msgid "add service to bouquet"
 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
 
+#
 msgid "add service to favourites"
 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
 
+#
+msgid "add services"
+msgstr "lägg till kanaler"
+
+#
 msgid "add to parental protection"
 msgstr "lägg till föräldraskydd"
 
+#
 msgid "advanced"
 msgstr "avancerad"
 
+#
 msgid "alphabetic sort"
 msgstr "sortera alfabetiskt"
 
+msgid "assign color buttons (red/green/yellow/blue) to plugins from MOVIELIST."
+msgstr "tilldela färgknappar (röd/grön/gul/blå) till plugins från MOVIELIST."
+
+msgid "assign color buttons to plugins from MOVIELIST"
+msgstr "tilldela färgknappar till plugins från MOVIELIST"
+
 msgid ""
-"are you sure you want to restore\n"
-"following backup:\n"
+"assign long key-press (red/green/yellow/blue) to plugins or E2 functions."
 msgstr ""
-"vill du verkligen återställa\n"
-"med följande backup:\n"
+"tilldela lång tangenttryckning (röd/grön/gul/blå) till plugins eller E2 "
+"funktioner."
 
-msgid "assigned CAIds"
-msgstr "tilldelad CAIds"
+msgid "assign long key-press on color buttons to plugins or E2 functions"
+msgstr ""
+"tilldela lång tangenttryckning av färgad tangent till plugins eller E2 "
+"funktioner"
 
 msgid "assigned CAIds:"
-msgstr "utpekade CAIds:"
-
-msgid "assigned Services/Provider"
-msgstr "tilldelade Services/Provider"
+msgstr "tilldelade CAIds:"
 
+#
 msgid "assigned Services/Provider:"
 msgstr "utpekade kanaler/operatörer:"
 
+msgid "at beginning"
+msgstr "i början"
+
+msgid "at end"
+msgstr "i slutet"
+
+#
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
 msgstr "ljudspår (%s) format"
 
+#
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) language"
 msgstr "ljudspår (%s) språk"
 
+#
 msgid "audio tracks"
 msgstr "ljudspår"
 
+#
 msgid "auto"
 msgstr "auto"
 
+msgid "autotimers need a match attribute"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "available"
 msgstr "tillgängliga"
 
+#
 msgid "back"
 msgstr "tillbaka"
 
+#
 msgid "background image"
 msgstr "bakgrundsbild"
 
+#
 msgid "backgroundcolor"
 msgstr "bakgrundsfärg"
 
+#
 msgid "better"
 msgstr "bättre"
 
+#
 msgid "black"
 msgstr "svart"
 
+#
 msgid "blacklist"
 msgstr "svartlista"
 
+#
 msgid "blue"
 msgstr "blå"
 
+msgid "bob"
+msgstr ""
+
+#
 #, python-format
 msgid "burn audio track (%s)"
 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
 
+msgid "case-insensitive search"
+msgstr "skiftläges okänslig sökning"
+
+msgid "case-sensitive search"
+msgstr "skiftläges känslig sökning"
+
+#
 msgid "change recording (duration)"
 msgstr "ändra inspelning (längd)"
 
+#
 msgid "change recording (endtime)"
 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
 
+#
 msgid "chapters"
 msgstr "kapitel"
 
-msgid "choose destination directory"
-msgstr "välj destinationsbibliotek"
-
+#
 msgid "circular left"
 msgstr "cirkulär vänster"
 
+#
 msgid "circular right"
 msgstr "circulär höger"
 
+#
 msgid "clear playlist"
 msgstr "rensa spellista"
 
+#
 msgid "complex"
 msgstr "komplex"
 
+msgid "config changed."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "config menu"
 msgstr "konfigurationsmeny"
 
+#
 msgid "confirmed"
 msgstr "bekräftad"
 
+#
 msgid "connected"
 msgstr "ansluten"
 
+#
 msgid "continue"
 msgstr "fortsätt"
 
+msgid "control multiple Dreamboxes with different RCs"
+msgstr "styr flera Dreamboxar med olika fjärrkontrollers"
+
+#
 msgid "copy to bouquets"
 msgstr "kopiera till favoritlista"
 
+#
 msgid "could not be removed"
 msgstr "kunde inte tas bort"
 
+#
 msgid "create directory"
 msgstr "skapa bibliotek"
 
+msgid "creates virtual series folders from episodes"
+msgstr ""
+
+msgid "creates virtual series folders from sets of recorded episodes"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "currently installed image: %s"
+msgstr "nuvarande installerad image: %s"
+
+#
 msgid "daily"
 msgstr "daglig"
 
+#
 msgid "day"
 msgstr "dag"
 
+msgid "default"
+msgstr "grundvärde"
+
+#
 msgid "delete"
 msgstr "ta bort"
 
+#
 msgid "delete cut"
 msgstr "ta bort klipp"
 
+#
 msgid "delete file"
 msgstr "ta bort fil"
 
+#
 msgid "delete playlist entry"
 msgstr "ta bort post i spellista"
 
+#
 msgid "delete saved playlist"
 msgstr "ta bort sparad spellista"
 
+#
 msgid "delete..."
 msgstr "ta bort..."
 
+msgid "description"
+msgstr "beskrivning"
+
+#
 msgid "disable"
 msgstr "avaktivera"
 
+#
 msgid "disable move mode"
 msgstr "avaktivera flyttläge"
 
+#
 msgid "disabled"
 msgstr "avaktiverad"
 
+#
 msgid "disconnected"
 msgstr "bortkopplad"
 
+#
 msgid "do not change"
 msgstr "ändra inte"
 
+#
 msgid "do nothing"
 msgstr "gör inget"
 
+#
 msgid "don't record"
 msgstr "spela inte in"
 
+#
 msgid "done!"
 msgstr "klar!"
 
+msgid "driver for Realtek USB wireless devices"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "edit alternatives"
 msgstr "ändra alternativ"
 
+#
+msgid "edit filters"
+msgstr "ändra filter"
+
+#
+msgid "edit services"
+msgstr "ändra kanaler"
+
+#
 msgid "empty"
 msgstr "tom"
 
+#
 msgid "enable"
 msgstr "aktivera"
 
+#
 msgid "enable bouquet edit"
 msgstr "aktivera favoritlists editor"
 
+#
 msgid "enable favourite edit"
 msgstr "aktivera favoriter editor"
 
+#
 msgid "enable move mode"
 msgstr "aktivera flyttläge"
 
+#
 msgid "enabled"
 msgstr "aktiverad"
 
+#
 msgid "end alternatives edit"
 msgstr "avsluta ändra alternativ"
 
+#
 msgid "end bouquet edit"
 msgstr "avsluta favoritlists editor"
 
+#
 msgid "end cut here"
 msgstr "slutklipp här"
 
+#
 msgid "end favourites edit"
 msgstr "avsluta favoriter editor"
 
-msgid "enigma2 and network"
-msgstr "enigma2 och nätverk"
-
-msgid "enter hidden network SSID"
-msgstr "ange dold nätverks SSID"
-
+#
 msgid "equal to"
 msgstr "lika med"
 
-msgid "exceeds dual layer medium!"
-msgstr "överskrider dual layer media"
+#
+msgid "exact match"
+msgstr "exakt matchning"
 
+#
 msgid "exit DVD player or return to file browser"
 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
 
+#
 msgid "exit mediaplayer"
 msgstr "avsluta mediaspelare"
 
+#
 msgid "exit movielist"
 msgstr "avsluta filmlista"
 
+#
 msgid "exit nameserver configuration"
 msgstr "avsluta namnserver konfiguration"
 
+#
 msgid "exit network adapter configuration"
 msgstr "avsluta nätverkskorts konfiguration"
 
-msgid "exit network adapter setup menu"
-msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
-
+#
 msgid "exit network interface list"
 msgstr "avsluta nätverkskorts lista"
 
+#
 msgid "exit networkadapter setup menu"
 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
 
-msgid "failed"
-msgstr "misslyckades"
-
+#
 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 
+#
 msgid "filename"
 msgstr "filnamn"
 
+#
 msgid "fine-tune your display"
 msgstr "fininställ din skärm"
 
+#
 msgid "forward to the next chapter"
 msgstr "framåt till nästa kapitel"
 
+#
 msgid "free"
 msgstr "fri"
 
+#
 msgid "free diskspace"
 msgstr "ledigt diskutrymme"
 
+#
 msgid "go to deep standby"
 msgstr "stäng av mottagaren"
 
+#
 msgid "go to standby"
 msgstr "inta standby"
 
+#
 msgid "grab this frame as bitmap"
 msgstr "grab den här framen som bitmap"
 
+#
 msgid "green"
 msgstr "grön"
 
+#
 msgid "hear radio..."
 msgstr "lyssna på radio..."
 
+#
 msgid "help..."
 msgstr "hjälp..."
 
-msgid "hidden network"
-msgstr "gömt nätverk"
-
+#
 msgid "hide extended description"
 msgstr "dölj utökad beskrivning"
 
+#
 msgid "hide player"
 msgstr "dölj spelare"
 
+#
 msgid "horizontal"
 msgstr "horisontal"
 
+#
 msgid "hour"
 msgstr "timme"
 
+#
 msgid "hours"
 msgstr "timmar"
 
+#
 msgid "immediate shutdown"
 msgstr "omedelbar avstängning"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"incoming call!\n"
-"%s calls on %s!"
-msgstr ""
-"inkommande samtal!\n"
-"%s ringer från %s!"
+#
+msgid "in Description"
+msgstr "i Beskrivning"
 
+#
+msgid "in Shortdescription"
+msgstr "i Kortbeskrivning"
+
+#
+msgid "in Title"
+msgstr "i Titel"
+
+#
 msgid "init module"
 msgstr "initiera modul"
 
+#
 msgid "init modules"
 msgstr "initiera moduler"
 
+#
 msgid "insert mark here"
 msgstr "infoga markör här"
 
+#
 msgid "jump back to the previous title"
 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
 
+#
 msgid "jump forward to the next title"
 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
 
+#
 msgid "jump to listbegin"
 msgstr "hoppa till liststart"
 
+#
 msgid "jump to listend"
 msgstr "hoppa till listslut"
 
+#
 msgid "jump to next marked position"
-msgstr "hoppa till nästa markerad position"
+msgstr "hoppa till nästa markerade position"
 
+#
 msgid "jump to previous marked position"
-msgstr "hoppa till föregående markerad position"
+msgstr "hoppa till föregående markerade position"
 
+#
 msgid "leave movie player..."
 msgstr "lämna videospelare..."
 
+#
 msgid "left"
 msgstr "vänster"
 
+#
 msgid "length"
 msgstr "längd"
 
+#
+msgid "list of EPG views..."
+msgstr "lista över EPG vyer..."
+
+#
 msgid "list style compact"
 msgstr "liststil kompakt"
 
+#
 msgid "list style compact with description"
 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
 
+#
 msgid "list style default"
 msgstr "liststil grundläge"
 
+#
 msgid "list style single line"
 msgstr "liststil enkel linje"
 
+#
 msgid "load playlist"
 msgstr "ladda spellista"
 
+#
 msgid "locked"
 msgstr "låst"
 
+#
 msgid "loopthrough to"
 msgstr "loopthrough till"
 
+#
 msgid "manual"
 msgstr "manuell"
 
+#
 msgid "menu"
 msgstr "meny"
 
+#
 msgid "menulist"
 msgstr "menylista"
 
+#
 msgid "mins"
 msgstr "min"
 
+#
 msgid "minute"
 msgstr "minut"
 
+#
 msgid "minutes"
 msgstr "minuter"
 
+msgid "missing parameter \"id\""
+msgstr "saknar värde \"id\""
+
+#
 msgid "month"
 msgstr "månad"
 
+#
 msgid "move PiP to main picture"
 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
 
+#
 msgid "move down to last entry"
 msgstr "flytta ner till sista posten"
 
+#
 msgid "move down to next entry"
 msgstr "flytta ner till nästa post"
 
+#
 msgid "move up to first entry"
 msgstr "flytta upp till första posten"
 
+#
 msgid "move up to previous entry"
 msgstr "flytta upp till föregående post"
 
+#
 msgid "movie list"
 msgstr "filmlista"
 
+#
 msgid "multinorm"
 msgstr "multinorm"
 
+#
 msgid "never"
 msgstr "aldrig"
 
+#
 msgid "next channel"
 msgstr "nästa kanal"
 
+#
 msgid "next channel in history"
 msgstr "nästa kanal i historiken"
 
+#
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
+#
 msgid "no CAId selected"
 msgstr "ingen CAId vald"
 
+#
 msgid "no CI slots found"
 msgstr "ingen CI slot hittad"
 
 msgid "no HDD found"
 msgstr "ingen hårddisk hittad"
 
+#
 msgid "no Services/Providers selected"
 msgstr "ingen kanal/operatör vald"
 
+#
 msgid "no module found"
 msgstr "ingen modul hittad"
 
+#
 msgid "no standby"
 msgstr "inget viloläge"
 
+#
 msgid "no timeout"
 msgstr "ingen timeout"
 
+#
 msgid "none"
 msgstr "ingen"
 
+#
+msgid "not configured"
+msgstr "ej konfigurerad"
+
+#
 msgid "not locked"
 msgstr "inte låst"
 
+msgid "not supported"
+msgstr "stöds ej"
+
+#
 msgid "not used"
 msgstr "ej använd"
 
+#
 msgid "nothing connected"
 msgstr "inget anslutet"
 
+#
 msgid "of a DUAL layer medium used."
 msgstr "av DUAL layer media använt."
 
+#
 msgid "of a SINGLE layer medium used."
 msgstr "av SINGLE layer media använt."
 
+#
 msgid "off"
 msgstr "av"
 
+#
 msgid "on"
 msgstr "på"
 
+#
 msgid "on READ ONLY medium."
 msgstr "på READ ONLY media."
 
+#
+msgid "on Weekday"
+msgstr "på Veckodagar"
+
+#
 msgid "once"
 msgstr "en gång"
 
+#
 msgid "open nameserver configuration"
 msgstr "öppna namnserver konfiguration"
 
+#
 msgid "open servicelist"
 msgstr "öppna kanallista"
 
+#
 msgid "open servicelist(down)"
 msgstr "öppna kanallista(ner)"
 
+#
 msgid "open servicelist(up)"
 msgstr "öppna kanallista(upp)"
 
-msgid "open virtual keyboard input help"
-msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
+#
+msgid "partial match"
+msgstr "delvis matchning"
 
+#
+#
 msgid "pass"
 msgstr "klart"
 
+#
 msgid "pause"
 msgstr "paus"
 
+#
 msgid "play entry"
 msgstr "spela angivet"
 
 msgid "play from next mark or playlist entry"
-msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
+msgstr "spela upp från nästa markering eller post i spellista"
 
 msgid "play from previous mark or playlist entry"
-msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
+msgstr "spela upp från föregående markering eller post i spellista"
 
+#
 msgid "please press OK when ready"
 msgstr "tryck OK när du är klar"
 
+#
 msgid "please wait, loading picture..."
 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
 
+#
 msgid "previous channel"
 msgstr "föregående kanal"
 
+#
 msgid "previous channel in history"
 msgstr "föregående kanal i historiken"
 
+#
 msgid "record"
 msgstr "spela in"
 
+#
 msgid "recording..."
 msgstr "spelar in..."
 
+#
 msgid "red"
 msgstr "röd"
 
+msgid "redesigned Kerni-HD1 skin"
+msgstr "omdesignat Kerni-HD1 skin"
+
+#
 msgid "remove a nameserver entry"
 msgstr "ta bort en namnserver post"
 
+#
 msgid "remove after this position"
 msgstr "ta bort efter denna position"
 
+#
 msgid "remove all alternatives"
 msgstr "ta bort alla alternativ"
 
 msgid "remove all new found flags"
-msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
+msgstr "ta bort alla ny funnen flaggor"
 
+#
 msgid "remove before this position"
 msgstr "ta bort före denna position"
 
+#
 msgid "remove bookmark"
 msgstr "ta bort bokmärke"
 
+#
 msgid "remove directory"
 msgstr "ta bort bibliotek"
 
+#
 msgid "remove entry"
 msgstr "ta bort post"
 
+#
 msgid "remove from parental protection"
 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
 
 msgid "remove new found flag"
-msgstr "ta bort 'ny' flagga"
+msgstr "ta bort ny funnen flagga"
 
+#
 msgid "remove selected satellite"
 msgstr "ta bort vald satellite"
 
+#
 msgid "remove this mark"
 msgstr "ta bort denna markör"
 
+#
 msgid "repeat playlist"
 msgstr "upprepa spellista"
 
+#
 msgid "repeated"
 msgstr "repeterande"
 
+#
 msgid "rewind to the previous chapter"
 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
 
+#
 msgid "right"
 msgstr "höger"
 
+#
 msgid "save last directory on exit"
 msgstr "spara sista biblioteket vid avslut"
 
+#
 msgid "save playlist"
 msgstr "spara spellista"
 
+#
 msgid "save playlist on exit"
 msgstr "spara spellista vid avslut"
 
+#
 msgid "scan done!"
 msgstr "sökning klar!"
 
+#
 #, python-format
 msgid "scan in progress - %d%% done!"
 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
 
+#
 msgid "scan state"
 msgstr "sökningsstatus"
 
+#
 msgid "second"
 msgstr "sekund"
 
+#
 msgid "second cable of motorized LNB"
 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
 
+#
 msgid "seconds"
 msgstr "sekunder"
 
+msgid "see service-epg (and PiP) from channels in an infobar"
+msgstr "se kanal-epg (och BiB) från kanaler i en infobar"
+
+#
 msgid "select"
 msgstr "välj"
 
-msgid "select .NFI flash file"
-msgstr "välj .NFI flash fil"
-
+#
 msgid "select CAId"
 msgstr "vald CAId"
 
+#
 msgid "select CAId's"
 msgstr "välj CAIds"
 
-msgid "select image from server"
-msgstr "välj image från server"
-
+#
 msgid "select interface"
 msgstr "välj kort"
 
+#
 msgid "select menu entry"
 msgstr "välj meny post"
 
+#
 msgid "select movie"
 msgstr "välj film"
 
+#
 msgid "select the movie path"
 msgstr "välj film sökväg"
 
-msgid "service pin"
+msgid "service PIN"
 msgstr "kanal PIN"
 
-msgid "setup pin"
-msgstr "installation PIN"
+msgid "set enigma2 to standby-mode after startup"
+msgstr "sätt enigma2 till standby läge efter uppstart"
+
+#
+msgid "sets the Audio Delay (LipSync)"
+msgstr "anger Ljudfördröjning (Läppsynk)"
 
+msgid "setup PIN"
+msgstr "ange PIN"
+
+#
 msgid "show DVD main menu"
 msgstr "visa DVD huvudmeny"
 
+#
 msgid "show EPG..."
 msgstr "visa EPG..."
 
+#
 msgid "show Infoline"
 msgstr "visa Infolinje"
 
+#
 msgid "show all"
 msgstr "visa alla"
 
+#
 msgid "show alternatives"
 msgstr "visa alternativ"
 
+#
 msgid "show event details"
 msgstr "visa programdetaljer"
 
+#
 msgid "show extended description"
 msgstr "visa utökad beskrivning"
 
+#
 msgid "show first selected tag"
 msgstr "visa första valda märkning"
 
+#
 msgid "show second selected tag"
 msgstr "visa andra valda märkning"
 
+#
 msgid "show shutdown menu"
 msgstr "visa avstängningsmeny"
 
+#
 msgid "show single service EPG..."
 msgstr "visa singel kanal EPG..."
 
+#
 msgid "show tag menu"
 msgstr "visa märkningsmeny"
 
+#
 msgid "show transponder info"
 msgstr "visa transponder info"
 
+#
 msgid "shuffle playlist"
 msgstr "blanda spellista"
 
+#
 msgid "shut down"
-msgstr ""
+msgstr "stäng av"
 
+#
 msgid "shutdown"
 msgstr "stäng av"
 
+#
 msgid "simple"
 msgstr "enkelt"
 
+#
 msgid "skip backward"
 msgstr "hoppa bakåt"
 
+#
 msgid "skip backward (enter time)"
 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
 
+#
 msgid "skip forward"
 msgstr "hoppa framåt"
 
+#
 msgid "skip forward (enter time)"
 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
 
+#
 msgid "slide picture in loop"
 msgstr "bildspel i loop"
 
+#
 msgid "sort by date"
 msgstr "sortera efter datum"
 
+msgid "special characters"
+msgstr "speciella tecken"
+
+#
 msgid "standard"
 msgstr "standard"
 
+#
 msgid "standby"
 msgstr "viloläge"
 
+#
 msgid "start cut here"
 msgstr "startklipp här"
 
+#
 msgid "start directory"
 msgstr "startbibliotek"
 
+#
 msgid "start timeshift"
 msgstr "starta timeshift"
 
+#
 msgid "stereo"
 msgstr "stereo"
 
+#
 msgid "stop PiP"
 msgstr "avsluta BiB"
 
+#
 msgid "stop entry"
 msgstr "slutpost"
 
+#
 msgid "stop recording"
 msgstr "stoppa inspelning"
 
+#
 msgid "stop timeshift"
 msgstr "stoppa timeshift"
 
+#
 msgid "swap PiP and main picture"
 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
 
+#
 msgid "switch to bookmarks"
 msgstr "byt till bokmärke"
 
+#
 msgid "switch to filelist"
 msgstr "byt till fillista"
 
+#
 msgid "switch to playlist"
 msgstr "byt till spellista"
 
+#
 msgid "switch to the next angle"
 msgstr "byt till nästa position"
 
+#
 msgid "switch to the next audio track"
 msgstr "byt till nästa ljudspår"
 
+#
 msgid "switch to the next subtitle language"
 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
 
+#
 msgid "template file"
 msgstr "mallfil"
 
+#
 msgid "textcolor"
 msgstr "textfärg"
 
+#
 msgid "this recording"
 msgstr "denna inspelning"
 
+#
 msgid "this service is protected by a parental control pin"
 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
 
+#
 msgid "toggle a cut mark at the current position"
 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
 
+#
 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
 
-msgid "unavailable"
-msgstr "ej tillgänglig"
+msgid "tuner is not supported"
+msgstr "tuner stöds inte"
 
+#, python-format
+msgid "unable to find timer with id %i"
+msgstr "kan inte hitta timer med id %i"
+
+#
 msgid "unconfirmed"
 msgstr "obekräftad"
 
+#
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
+#
 msgid "unknown service"
 msgstr "okänd kanal"
 
-msgid "until restart"
-msgstr "innan omstart"
+#
+msgid "until standby/restart"
+msgstr "tills standby/omstart"
+
+#
+msgid "use as HDD replacement"
+msgstr "använd som HDD ersättning"
+
+msgid "use your Dreambox as Web proxy"
+msgstr "använd din Dreambox som en webproxy"
 
+msgid "use your Dreambox as Web proxy."
+msgstr "använd din Dreambox som en webproxy."
+
+#
 msgid "user defined"
 msgstr "användardefinierad"
 
+#
 msgid "vertical"
 msgstr "vertikal"
 
+#
 msgid "view extensions..."
 msgstr "visa utökningar..."
 
+#
 msgid "view recordings..."
 msgstr "visa inspelningar..."
 
+#
 msgid "wait for ci..."
 msgstr "vänta på ci..."
 
+#
 msgid "wait for mmi..."
 msgstr "vänta på mmi..."
 
+#
 msgid "waiting"
 msgstr "väntar"
 
+#
 msgid "was removed successfully"
 msgstr "borttagning lyckades"
 
+msgid "watch trailer from epglist/eventview"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "weekly"
 msgstr "veckolig"
 
+#
 msgid "whitelist"
 msgstr "vitlista"
 
+msgid "wireless network interface"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "working"
 msgstr "arbetar"
 
+#
 msgid "yellow"
 msgstr "gul"
 
+#
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
+#
 msgid "yes (keep feeds)"
 msgstr "ja (behåll feeds)"
 
+#
 msgid ""
 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
 "assistance before rebooting your dreambox."
@@ -6009,685 +10632,162 @@ msgstr ""
 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
 "hjälp innan du startar om din dreambox."
 
+#
 msgid "zap"
 msgstr "zap"
 
+#
 msgid "zapped"
 msgstr "zapped"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Enigma2 will restart after the restore"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Scan for local packages and install them."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Sök efter lokala paket och installera dem."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "View, install and remove available or installed packages."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
-
-#~ msgid "\"?"
-#~ msgstr "\"?"
-
-#~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
-#~ msgstr ".NFI Flash bootbar USB stick skapad. "
-
-#~ msgid "AGC"
-#~ msgstr "AGC"
-
-#~ msgid "AGC:"
-#~ msgstr "AGC:"
-
-#~ msgid "Add title..."
-#~ msgstr "Lägg till titel..."
-
-#~ msgid "Album:"
-#~ msgstr "Album:"
-
-#~ msgid "All keys"
-#~ msgstr "All nycklar"
-
-#~ msgid "All..."
-#~ msgstr "Alla..."
-
-#~ msgid "An error has occured. (%s)"
-#~ msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
-
-#~ msgid "An error occured!"
-#~ msgstr "Ett fel inträffade!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
-#~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
-#~ "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Artist:"
-#~ msgstr "Artist:"
-
-#~ msgid "Automatic SSID lookup"
-#~ msgstr "Automatisk SSID sökning"
-
-#~ msgid "Backup running"
-#~ msgstr "Backup pågår"
-
-#~ msgid "Backup running..."
-#~ msgstr "Backup pågår..."
-
-#~ msgid "Burn"
-#~ msgstr "Skapa"
-
-#~ msgid "Burn To DVD..."
-#~ msgstr "Skapa DVD..."
-
-#~ msgid "Choose Location"
-#~ msgstr "Välj lokation"
-
-#~ msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
-#~ msgstr "Konfiguration av CrashlogAutoSubmitter"
-
-#~ msgid "Configure your internal LAN again"
-#~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
-
-#~ msgid "Configure your wireless LAN"
-#~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
-
-#~ msgid "Confirm"
-#~ msgstr "Bekräfta"
-
-#~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
-#~ msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
-
-#~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
-#~ msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
-
-#~ msgid "Continue"
-#~ msgstr "Forsätt"
-
-#~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
-#~ msgstr "Kopiera USB flash boot image till stick..."
-
-#~ msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
-#~ msgstr "CrashlogAutoSubmit konfiguration"
-
-#~ msgid "DVD ENTER key"
-#~ msgstr "DVD ENTER tangent"
-
-#~ msgid "DVD down key"
-#~ msgstr "DVD ner tangent"
-
-#~ msgid "DVD left key"
-#~ msgstr "DVD vänster tangent"
-
-#~ msgid "DVD right key"
-#~ msgstr "DVD höger tangent"
-
-#~ msgid "DVD up key"
-#~ msgstr "DVD upp tangent"
-
-#~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
-#~ msgstr "Packar upp USB flash boot image..."
-
-#~ msgid "Details"
-#~ msgstr "Detaljer"
-
-#~ msgid "Device Setup..."
-#~ msgstr "Nätverksinstallation..."
-
-#~ msgid "DiSEqC Mode"
-#~ msgstr "DiSEqC Läge"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Do you really want to REMOVE\n"
-#~ "the plugin \""
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du verkligen TA BORT\n"
-#~ "pluginen \""
-
-#~ msgid ""
-#~ "Do you really want to download\n"
-#~ "the plugin \""
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du verkligen ladda ner\n"
-#~ "pluginen \""
-
-#~ msgid "Do you really want to exit?"
-#~ msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
-
-#~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du fortsätta med installation eller borttagning av vald plugin?\n"
-
-#~ msgid "Downloading image description..."
-#~ msgstr "Ladda ner image beskrivning..."
+#
+#~ msgid "Ammount of recordings left"
+#~ msgstr "Mängd inspelning kvar"
 
-#~ msgid "Edit IPKG source URL..."
-#~ msgstr "Edit IPKG source URL..."
-
-#~ msgid "Edit current title"
-#~ msgstr "Ändra vald titel"
-
-#~ msgid "Edit title..."
-#~ msgstr "Ändra titel..."
-
-#~ msgid "Enable LAN"
-#~ msgstr "Aktivera LAN"
-
-#~ msgid "Enable WLAN"
-#~ msgstr "Aktivera WLAN"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Encrypted: %s"
-#~ msgstr "Krypterat: %s"
-
-#~ msgid "End"
-#~ msgstr "Slut"
-
-#~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
-#~ msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
-
-#~ msgid "Filename and path"
-#~ msgstr "Filnamn och sökväg"
-
-#~ msgid "Fix USB stick"
-#~ msgstr "Fix USB stick"
-
-#~ msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
-#~ msgstr "Följande uppgifter kommer utföras efter du trycker på forsätta!"
-
-#~ msgid "Following tasks will be done after you press continue."
-#~ msgstr "Följande jobb kommer utföras efter du trycker på forsätt."
-
-#~ msgid "Font size"
-#~ msgstr "Font storlek"
-
-#~ msgid "General AC3 delay"
-#~ msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
-
-#~ msgid "General PCM delay"
-#~ msgstr "Generisk PCM fördröjning"
-
-#~ msgid "Genre:"
-#~ msgstr "Genre:"
-
-#~ msgid "Here is a small overview of the available icon states."
-#~ msgstr "Här är en liten överblick på tillgängliga  icon states."
-
-#~ msgid "How to handle found crashlogs:"
-#~ msgstr "Hantering av hittade crashlogs:"
-
-#~ msgid "Install local IPKG"
-#~ msgstr "Installera lokal IPKG"
-
-#~ msgid "Install software updates..."
-#~ msgstr "Installera mjukvaruuppdateringar..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Install/\n"
-#~ "Remove"
-#~ msgstr ""
-#~ "Installera/\n"
-#~ "Ta bort"
-
-#~ msgid "Interface: %s"
-#~ msgstr "Kort: %s"
-
-#~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
-#~ msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
-
-#~ msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
-#~ msgstr "Låter dig visa/ändra filer i din Dreambox"
-
-#~ msgid "Max. Bitrate: %s"
-#~ msgstr "Max. Bitrate: %s"
-
-#~ msgid "Nameserver Setup..."
-#~ msgstr "Namnserver installation..."
-
-#~ msgid "New DVD"
-#~ msgstr "Ny DVD"
-
-#~ msgid ""
-#~ "No working local networkadapter found.\n"
-#~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
-#~ "configured correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
-#~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt "
-#~ "Nätverk är korrekt konfigurerat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
-#~ "enable your local network interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick "
-#~ "eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
-#~ "you local network interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
-#~ "aktiverat lokalt nätverkskort."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
-#~ "your local network interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
-#~ "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless networkadapter found.\n"
-#~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
-#~ "Network is configured correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
-#~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
-#~ "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
-
-#~ msgid "No, let me choose default lists"
-#~ msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
-
-#~ msgid "No, send them never."
-#~ msgstr "Nej, skicka aldrig."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
-#~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
-#~ "back in."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen anslut nu USB stick (minsta storlek 64MB) som du vill formatera "
-#~ "och använda som .NFI image flasher. Tryck OK efter du anslutit stickan i "
-#~ "boxen. "
-
-#~ msgid "Other..."
-#~ msgstr "Annat..."
-
-#~ msgid "Package details for: "
-#~ msgstr "Paketdetaljer för: "
-
-#~ msgid "Partitioning USB stick..."
-#~ msgstr "Partitionera USB stick..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
-#~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
-#~ "built in wireless network support"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick "
-#~ "till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det "
-#~ "inbyggda trådlösa nätverksstödet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
-#~ "needed values.\n"
-#~ "When you are ready please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i "
-#~ "de behövda värdena.\n"
-#~ "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
-#~ "needed values.\n"
-#~ "When you are ready please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de "
-#~ "behövda värdena.\n"
-#~ "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
-
-#~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
-#~ msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
-
-#~ msgid "Please select keyword to filter..."
-#~ msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
-
-#~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
-#~ msgstr "Vänligen vänta för md5 signatur verifiering..."
-
-#~ msgid "Plugin manager"
-#~ msgstr "Pluginhanterare"
-
-#~ msgid "Plugin manager help..."
-#~ msgstr "Pluginhanterare hjälp..."
-
-#~ msgid "Plugin manager process information..."
-#~ msgstr "Pluginhanterar processinformation..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
-#~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
-#~ "supported.\n"
-#~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
-#~ "Dreambox.\n"
-#~ "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för "
-#~ "detta.\n"
-#~ "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Really delete this timer?"
-#~ msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
-#~ "now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
+#~ msgid "Atheros"
+#~ msgstr "Atheros"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
-#~ "restart now?"
+#~ "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
+#~ "Is %s ok?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
-#~ "shutdown now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
-
-#~ msgid "Refresh"
-#~ msgstr "Uppdatera"
+#~ "Autoupplösning Plugin Testläge:\n"
+#~ "Är %s ok?"
 
-#~ msgid "Remounting stick partition..."
-#~ msgstr "Ommontera stcik partition..."
+#
+#~ msgid "Code rate high"
+#~ msgstr "Code rate hög"
 
-#~ msgid "Removeing"
-#~ msgstr "Tar bort"
+#
+#~ msgid "Code rate low"
+#~ msgstr "Code rate låg"
 
-#~ msgid "Restart your wireless interface"
-#~ msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
+#
+#~ msgid "Coderate HP"
+#~ msgstr "Coderate HP"
 
-#~ msgid "Restore backups..."
-#~ msgstr "Återskapa backup..."
+#
+#~ msgid "Coderate LP"
+#~ msgstr "Coderate LP"
 
-#~ msgid "Restore running..."
-#~ msgstr "Återskapning pågår..."
+#~ msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
+#~ msgstr "Visa filminformation från InternetMovieDatabase"
 
-#~ msgid "Save current project to disk"
-#~ msgstr "Spara nuvarande project till disk"
-
-#~ msgid "Save..."
-#~ msgstr "Spara..."
-
-#~ msgid "Search"
-#~ msgstr "Sök"
-
-#~ msgid "Search for"
-#~ msgstr "Sök efter"
-
-#~ msgid "Select IPKG source to edit..."
-#~ msgstr "Välj IPKG källa att ändra..."
-
-#~ msgid "Select files/folders to backup..."
-#~ msgstr "Välj filer/kataloger för backuptagning..."
-
-#~ msgid "Show files from %s"
-#~ msgstr "Visa filer från %s"
-
-#~ msgid "Software manager"
-#~ msgstr "Mjukvaruhanterare"
-
-#~ msgid "Software manager..."
-#~ msgstr "Mjukvaruhanterare..."
-
-#~ msgid "Start"
-#~ msgstr "Start"
-
-#~ msgid "Step "
-#~ msgstr "Steg "
+#
+#~ msgid "Encryption Type"
+#~ msgstr "Krypteringstyp"
 
+#
 #~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please press OK to continue."
+#~ "Found a total of %d matching Events.\n"
+#~ "%d Timer were added and %d modified."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att "
-#~ "användas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
+#~ "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
+#~ "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
-#~ "användas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
+#
+#~ msgid "Guard Interval"
+#~ msgstr "Guard intervall"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "Please press OK to start using your Dreambox."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
-#~ "användas.\n"
-#~ "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
+#
+#~ msgid "Guard interval mode"
+#~ msgstr "Guard intervalläge"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
-#~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
-#~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from "
-#~ "the stick!"
-#~ msgstr ""
-#~ ".NFI Image flasher USB stick är nu klar för att användas. Vänligen ladda "
-#~ "ner .NFI image fil från feed server och spara på stickan. Efter det "
-#~ "starta om och håll 'Ner' knappen på fronten intryckt för att starta .NFI "
-#~ "flasher från stickan!"
+#
+#~ msgid "Hidden network SSID"
+#~ msgstr "Dold nätverks SSID"
 
-#~ msgid "There is nothing to be done."
-#~ msgstr "Det finns inget att göra."
+#
+#~ msgid "Hidden networkname"
+#~ msgstr "Dolt nätverksnamn"
 
-#~ msgid "Title:"
-#~ msgstr "Titel:"
+#~ msgid "Hierarchy Information"
+#~ msgstr "Hierarkisk information"
 
-#~ msgid ""
-#~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
-#~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
-#~ "stick out."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att säkerställa att du verkligen vill göra detta, vänligen ta ut mål "
-#~ "USB stickan nu och sätt tillbaka den vid begäran. Tryck OK när du har "
-#~ "tagit ut stickan."
+#
+#~ msgid "Hierarchy mode"
+#~ msgstr "Hierarkiskt läge"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Undo\n"
-#~ "Install"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ångra\n"
-#~ "Installation"
+#~ msgid "Internal LAN adapter."
+#~ msgstr "Intern LAN adapter."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Undo\n"
-#~ "Remove"
+#~ "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount "
+#~ "of time (without offset) it won't be matched."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ångra\n"
-#~ "Borttagning"
+#~ "Maximum händelse varaktighet att matcha. Om en händelse är längre än "
+#~ "denna tid (utan offset) kommer de inte matchas."
 
-#~ msgid "Upgrade"
-#~ msgstr "Uppgradera"
+#
+#~ msgid "Network SSID"
+#~ msgstr "Nätverk SSID"
 
-#~ msgid "Upgradeing"
-#~ msgstr "Uppgradering"
+#
+#~ msgid "No Networks found"
+#~ msgstr "Inget nätverk funnet"
 
-#~ msgid "VideoSetup"
-#~ msgstr "Videoinstallation"
+#
+#~ msgid "No wireless networks found! Please refresh."
+#~ msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
 
-#~ msgid "View"
-#~ msgstr "Visa"
+#
+#~ msgid "Orbital Position"
+#~ msgstr "Orbital position"
 
-#~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
-#~ msgstr "Väntar på USB stick..."
+#
+#~ msgid "Polarity"
+#~ msgstr "Polaritet"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Welcome.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
-#~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
-#~ msgstr ""
-#~ "Välkommen.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa "
-#~ "dig med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
+#~ msgid "Ralink"
+#~ msgstr "Ralink"
 
-#~ msgid "What to do with sent crashlogs:"
-#~ msgstr "Vad vill du göra med skickade crashlogs:"
+#
+#~ msgid "Rolloff"
+#~ msgstr "Rolloff"
 
-#~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
-#~ msgstr "Skrivning av image fil till NAND flash"
+#
+#~ msgid "Symbol Rate"
+#~ msgstr "Symbolrate"
 
-#~ msgid "Year:"
-#~ msgstr "År:"
+#
+#~ msgid "Symbolrate"
+#~ msgstr "Symbolrate"
 
-#~ msgid "Yes, and don't ask again."
-#~ msgstr "Ja, och fråga inte igen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You need to define some keywords first!\n"
-#~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
-#~ "Do you want to define keywords now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du måste ange några nyckelord först!\n"
-#~ "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
-#~ "Vill du ange nyckelord nu?"
+#
+#~ msgid "Transmission Mode"
+#~ msgstr "Sändningsläge"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
-#~ "Please choose what you want to do next."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar inte!\n"
-#~ "Vänligen välj vad du vill göra."
+#
+#~ msgid "Transponder Type"
+#~ msgstr "Transponder Typ"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Your network is restarting.\n"
-#~ "You will be automatically forwarded to the next step."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ditt nätverk startas om.\n"
-#~ "Du kommer automatiskt bli förd till nästa steg."
+#~ msgid "Unknown network adapter."
+#~ msgstr "Okänd nätverksadapter."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
-#~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Din tråd LAN Adapter kunde inte startas.\n"
-#~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
+#~ msgid "WLAN adapter."
+#~ msgstr "WLAN adapter."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
-#~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Din trådlösa LAN Adapter kunde inte startas.\n"
-#~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
+#
+#~ msgid "Wireless Network State"
+#~ msgstr "Status Trådlöst nätverk"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
-#~ "Please choose what you want to do next."
+#~ "With this option you can restrict the AutoTimer to a certain ammount of "
+#~ "scheduled recordings. Set this to 0 to disable this functionality."
 #~ msgstr ""
-#~ "Din trådlösa Internet anslutning fungerar inte!\n"
-#~ "Vänligen välj vad du vill göra."
-
-#~ msgid "by Exif"
-#~ msgstr "av Exif"
-
-#~ msgid "color"
-#~ msgstr "färg"
-
-#~ msgid "equal to Socket A"
-#~ msgstr "likadant som Ingång A"
-
-#~ msgid "font face"
-#~ msgstr "font utseende"
-
-#~ msgid "full /etc directory"
-#~ msgstr "fullt /etc bibliotek"
-
-#~ msgid "headline"
-#~ msgstr "rubrik"
-
-#~ msgid "hidden..."
-#~ msgstr "dold..."
-
-#~ msgid "highlighted button"
-#~ msgstr "Vald knapp"
-
-#~ msgid "in..."
-#~ msgstr "i..."
-
-#~ msgid "loopthrough to socket A"
-#~ msgstr "loopthrough till ingång A"
-
-#~ msgid "no Picture found"
-#~ msgstr "ingen bild hittad"
-
-#~ msgid "no module"
-#~ msgstr "ingen modul"
-
-#~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
-#~ msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
-
-#~ msgid "rebooting..."
-#~ msgstr "startar om..."
-
-#~ msgid "show first tag"
-#~ msgstr "visa första märkning"
+#~ "Med den här optionen kan du begränsa AutoTimer till en viss mängd "
+#~ "schemalagda inspelningar. Ange 0 för att avaktivera funktionen."
 
-#~ msgid "show second tag"
-#~ msgstr "visa andra märkning"
+#~ msgid "Zydas"
+#~ msgstr "Zydas"
 
-#~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
-#~ msgstr "utrymme (topp, mellan rader, vänster)"
+#~ msgid "add tags to recorded movies"
+#~ msgstr "lägg till bokmärken i inspelade filmer"
 
-#~ msgid "text"
-#~ msgstr "text"
+#
+#~ msgid "enter hidden network SSID"
+#~ msgstr "ange dold nätverks SSID"
 
-#~ msgid "year"
-#~ msgstr "år"
+#
+#~ msgid "unavailable"
+#~ msgstr "ej tillgänglig"