Enigma2/po: fix not matching msgid and msgstr.
[enigma2.git] / po / sk.po
old mode 100644 (file)
new mode 100755 (executable)
index bbcf62e..7f55f69
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-04 21:43+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-02 15:48+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-16 11:57+0100\n"
 "Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -44,7 +44,15 @@ msgid ""
 "Edit the upgrade source address."
 msgstr ""
 "\n"
-"Upraviť zdroj aktualizácií."
+"Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
+
+#
+msgid ""
+"\n"
+"Manage extensions or plugins for your Dreambox"
+msgstr ""
+"\n"
+"Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -81,9 +89,10 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
-"Scan for local packages and install them."
+"Scan for local extensions and install them."
 msgstr ""
 "\n"
 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
@@ -101,25 +110,23 @@ msgid ""
 "\n"
 "System will restart after the restore!"
 msgstr ""
-
-msgid ""
-"\n"
-"View, install and remove available or installed packages."
-msgstr ""
 "\n"
-"Prezrieť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
+"Systém sa po obnovení reštartuje!"
 
 msgid " "
 msgstr ""
 
 msgid " extensions."
-msgstr " rozšírenia,"
+msgstr " rozšírenia."
 
 msgid " packages selected."
-msgstr " balíčkov zvolených,"
+msgstr " balíčkov zvolených."
 
 msgid " updates available."
-msgstr " aktualizácie sú k dispozícii."
+msgstr " aktualizácie k dispozícii."
+
+msgid " wireless networks found!"
+msgstr ""
 
 msgid "#000000"
 msgstr "#000000"
@@ -216,6 +223,9 @@ msgstr "0"
 msgid "1"
 msgstr "1"
 
+msgid "1 wireless network found!"
+msgstr ""
+
 msgid "1.0"
 msgstr "1,0"
 
@@ -297,6 +307,15 @@ msgstr "8"
 msgid "9"
 msgstr "9"
 
+msgid "<Current movielist location>"
+msgstr ""
+
+msgid "<Default movie location>"
+msgstr ""
+
+msgid "<Last timer location>"
+msgstr ""
+
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<neznámy>"
 
@@ -361,6 +380,15 @@ msgstr ""
 msgid "A required tool (%s) was not found."
 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
 
+msgid "A search for available updates is currently in progress."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"A second configured interface has been found.\n"
+"\n"
+"Do you want to disable the second network interface?"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -375,6 +403,9 @@ msgstr ""
 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
 "Vypnúť teraz?"
 
+msgid "A small overview of the available icon states and actions."
+msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
+
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
 "Disable TV and try again?\n"
@@ -406,6 +437,9 @@ msgstr "O Dreamboxe"
 msgid "About..."
 msgstr "O Dreamboxe..."
 
+msgid "Accesspoint:"
+msgstr ""
+
 msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
 
@@ -427,12 +461,18 @@ msgstr "Pridať"
 msgid "Add Bookmark"
 msgstr "Pridať záložku"
 
+msgid "Add WLAN configuration?"
+msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
+
 msgid "Add a mark"
 msgstr "Pridať značku"
 
 msgid "Add a new title"
 msgstr "Pridať nový titul"
 
+msgid "Add network configuration?"
+msgstr "Pridať nastavenie siete?"
+
 msgid "Add timer"
 msgstr "Pridať časovač"
 
@@ -446,6 +486,19 @@ msgid "Add to favourites"
 msgstr "Pridať do obľúbených"
 
 msgid ""
+"Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
+"enabled."
+msgstr ""
+"Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
+"číslo, revízia, ...)."
+
+msgid "Adds network configuration if enabled."
+msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
+
+msgid "Adds wlan configuration if enabled."
+msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
+
+msgid ""
 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
@@ -462,6 +515,15 @@ msgstr "Rozšírené"
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Rozšírené voľby"
 
+msgid "Advanced Software"
+msgstr ""
+
+msgid "Advanced Software Plugin"
+msgstr ""
+
+msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
+msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
+
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
 
@@ -505,6 +567,9 @@ msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
 msgid "An unknown error occured!"
 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
 
+msgid "Anonymize crashlog?"
+msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
+
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabčina"
 
@@ -522,6 +587,9 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete zmazať\n"
 "túto zálohu:\n"
 
+msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
+msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
+
 msgid ""
 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
 "\n"
@@ -573,6 +641,9 @@ msgstr "Auto"
 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
 
+msgid "Auto flesh"
+msgstr ""
+
 msgid "Auto scart switching"
 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
 
@@ -624,10 +695,7 @@ msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
 msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
 
-msgid "Backup running"
-msgstr "Zálohovanie beží"
-
-msgid "Backup running..."
+msgid "Backup is running..."
 msgstr "Zálohovanie beží..."
 
 msgid "Backup system settings"
@@ -657,6 +725,15 @@ msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
 
+msgid "Bitrate:"
+msgstr ""
+
+msgid "Block noise reduction"
+msgstr ""
+
+msgid "Blue boost"
+msgstr "Zosilniť modrú"
+
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Záložky"
 
@@ -737,6 +814,9 @@ msgstr "Zmeniť PINy programu"
 msgid "Change setup pin"
 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
 
+msgid "Change step size"
+msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
+
 msgid "Channel"
 msgstr "Stanica"
 
@@ -770,6 +850,9 @@ msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
 msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Zvoliť tuner"
 
+msgid "Choose a wireless network"
+msgstr ""
+
 msgid "Choose backup files"
 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
 
@@ -800,6 +883,15 @@ msgstr "Kruhová pravá"
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Vyčistiť"
 
+msgid "Cleanup Wizard"
+msgstr "Sprievodca vyčistením"
+
+msgid "Cleanup Wizard settings"
+msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
+
+msgid "CleanupWizard"
+msgstr "Sprievodca vyčistením"
+
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
 
@@ -809,6 +901,9 @@ msgstr "Vymazať log"
 msgid "Close"
 msgstr "Zatvoriť"
 
+msgid "Close title selection"
+msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
+
 msgid "Code rate high"
 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
 
@@ -869,8 +964,20 @@ msgstr "Nastaviť"
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Možnosti nastavenia"
 
-msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
-msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
+msgid "Configure interface"
+msgstr ""
+
+msgid "Configure nameservers"
+msgstr ""
+
+msgid "Configure your internal LAN"
+msgstr ""
+
+msgid "Configure your network again"
+msgstr ""
+
+msgid "Configure your wireless LAN again"
+msgstr ""
 
 msgid "Configuring"
 msgstr "Konfigurujem"
@@ -881,6 +988,9 @@ msgstr "Časovanie sa prekrýva"
 msgid "Connect"
 msgstr "Pripojiť"
 
+msgid "Connect to a Wireless Network"
+msgstr ""
+
 msgid "Connected to"
 msgstr "Pripojené k "
 
@@ -909,9 +1019,6 @@ msgstr "Zostava"
 msgid "Content does not fit on DVD!"
 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
 
-msgid "Continue"
-msgstr "Pokračovať"
-
 msgid "Continue in background"
 msgstr "Pokračovať v pozadí"
 
@@ -927,15 +1034,24 @@ msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
 
+msgid "Could not open Picture in Picture"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
 
+msgid "Crashlog settings"
+msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
+
 msgid "CrashlogAutoSubmit"
 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
 
-msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
-msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
+msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
+msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
+
+msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
+msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
 
 msgid ""
 "Crashlogs found!\n"
@@ -944,6 +1060,13 @@ msgstr ""
 "Nájdené záznamy o zrútení!\n"
 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
 
+msgid ""
+"Crashlogs found!\n"
+"Send them to Dream Multimedia?"
+msgstr ""
+"Nájdené správy o zrútení!\n"
+"Poslať ich do Dream Multimedia?"
+
 msgid "Create DVD-ISO"
 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
 
@@ -966,6 +1089,9 @@ msgstr "Aktuálny transpondér"
 msgid "Current settings:"
 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
 
+msgid "Current value: "
+msgstr "Aktuálna hodnota:"
+
 msgid "Current version:"
 msgstr "Aktuálna verzia:"
 
@@ -1002,9 +1128,15 @@ msgstr "DVB-S"
 msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
+msgid "DVD File Browser"
+msgstr "Prehliadač súborov DVD"
+
 msgid "DVD Player"
 msgstr "Prehrávač DVD"
 
+msgid "DVD Titlelist"
+msgstr "Zoznam titulov DVD"
+
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "Nástroje pre DVD"
 
@@ -1014,12 +1146,27 @@ msgstr "Dánčina"
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
+msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
+msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
+
+msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
+msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
+
+msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
+msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
+
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Vypnúť"
 
+msgid "Default"
+msgstr "Predvolené"
+
 msgid "Default Settings"
 msgstr "Predvolené nastavenia"
 
+msgid "Default movie location"
+msgstr ""
+
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
 
@@ -1058,6 +1205,9 @@ msgstr "Zrušiť výber"
 msgid "Destination directory"
 msgstr "Cieľový adresár"
 
+msgid "Details for extension: "
+msgstr ""
+
 msgid "Detected HDD:"
 msgstr "Zistený pevný disk:"
 
@@ -1079,9 +1229,15 @@ msgstr "Režim DiSEqC"
 msgid "DiSEqC repeats"
 msgstr "Opakovania DiSEqC"
 
+msgid "DiSEqC-Tester settings"
+msgstr ""
+
 msgid "Dialing:"
 msgstr "Vytáčam:"
 
+msgid "Digital contour removal"
+msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
+
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
 
@@ -1089,6 +1245,9 @@ msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
 msgid "Directory %s nonexistent."
 msgstr "Adresár %s neexistuje."
 
+msgid "Directory browser"
+msgstr ""
+
 msgid "Disable"
 msgstr "Vypnúť"
 
@@ -1223,6 +1382,13 @@ msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
 msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
 
+msgid ""
+"Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
+"if needed?"
+msgstr ""
+"Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
+"ak treba?"
+
 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
 
@@ -1293,6 +1459,9 @@ msgstr "Softvér Dreambosa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holandčina"
 
+msgid "Dynamic contrast"
+msgstr "Dynamický kontrast"
+
 msgid "E"
 msgstr "V"
 
@@ -1312,9 +1481,6 @@ msgstr "Upraviť"
 msgid "Edit DNS"
 msgstr "Upraviť DNS"
 
-msgid "Edit IPKG source URL..."
-msgstr "Upraviť URL zdroja IPKG..."
-
 msgid "Edit Title"
 msgstr "Upraviť titul"
 
@@ -1336,6 +1502,9 @@ msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
 msgid "Edit title"
 msgstr "Upraviť titul"
 
+msgid "Edit upgrade source url."
+msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácieUpraviť zdroj aktualizácií."
+
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
 
@@ -1345,6 +1514,9 @@ msgstr "Zapnúť"
 msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
 
+msgid "Enable Cleanup Wizard?"
+msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
+
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
 
@@ -1357,6 +1529,9 @@ msgstr "Zapnúť časovač"
 msgid "Enabled"
 msgstr "Zapnuté"
 
+msgid "Encrypted: "
+msgstr ""
+
 msgid "Encryption"
 msgstr "Šifrovanie"
 
@@ -1369,6 +1544,9 @@ msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
 msgid "Encryption Type"
 msgstr "Typ šifrovania"
 
+msgid "Encryption:"
+msgstr ""
+
 msgid "End time"
 msgstr "Čas ukončenia"
 
@@ -1379,6 +1557,21 @@ msgid "English"
 msgstr "Angličtina"
 
 msgid ""
+"Enigma2 Skinselector\n"
+"\n"
+"If you experience any problems please contact\n"
+"stephan@reichholf.net\n"
+"\n"
+"© 2006 - Stephan Reichholf"
+msgstr ""
+"Volič vzhľadu Enigma2\n"
+"\n"
+"Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
+"stephan@reichholf.net\n"
+"\n"
+"© 2006 - Stephan Reichholf"
+
+msgid ""
 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
 "\n"
 "If you experience any problems please contact\n"
@@ -1393,11 +1586,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 
-#.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
-#.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
-#.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
-#.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
-#.       "fast forward". 
 msgid "Enter Fast Forward at speed"
 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
 
@@ -1416,6 +1604,10 @@ msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
 msgid "Enter the service pin"
 msgstr "Zadajte PIN stanice"
 
+msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
+msgstr ""
+"Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
+
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -1430,6 +1622,9 @@ msgstr ""
 "Chyba: %s\n"
 "Zopakovať?"
 
+msgid "Estonian"
+msgstr "Estónčina"
+
 msgid "Eventview"
 msgstr "Prehľad programov"
 
@@ -1451,6 +1646,12 @@ msgstr "Ukončiť"
 msgid "Exit editor"
 msgstr "Ukončiť editor"
 
+msgid "Exit network wizard"
+msgstr ""
+
+msgid "Exit the cleanup wizard"
+msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
+
 msgid "Exit the wizard"
 msgstr "Ukončiť pomocníka"
 
@@ -1466,9 +1667,18 @@ msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
 msgid "Extended Setup..."
 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
 
+msgid "Extended Software"
+msgstr ""
+
+msgid "Extended Software Plugin"
+msgstr ""
+
 msgid "Extensions"
 msgstr "Rozšírenia"
 
+msgid "Extensions management"
+msgstr ""
+
 msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
 
@@ -1478,6 +1688,18 @@ msgstr "Továrenské nastavenia"
 msgid "Failed"
 msgstr "Zlyhalo"
 
+#, python-format
+msgid "Fan %d"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Fan %d PWM"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Fan %d Voltage"
+msgstr ""
+
 msgid "Fast"
 msgstr "rýchlo"
 
@@ -1525,8 +1747,8 @@ msgstr "Flešovať"
 msgid "Flashing failed"
 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
 
-msgid "Following tasks will be done after you press continue."
-msgstr "Keď stlačíte pokračovať, vykonajú sa tieto úlohy."
+msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
+msgstr ""
 
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
@@ -1587,14 +1809,14 @@ msgstr "Brána"
 msgid "General AC3 Delay"
 msgstr "Oneskorenie AC3"
 
-msgid "General AC3 delay"
-msgstr "Oneskorenie AC3"
+msgid "General AC3 delay (ms)"
+msgstr ""
 
 msgid "General PCM Delay"
 msgstr "Oneskorenie PCM"
 
-msgid "General PCM delay"
-msgstr "Oneskorenie PCM"
+msgid "General PCM delay (ms)"
+msgstr ""
 
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
@@ -1617,6 +1839,9 @@ msgstr "Grafický Multi EPG"
 msgid "Greek"
 msgstr "Gréčtina"
 
+msgid "Green boost"
+msgstr "Zosilniť zelenú"
+
 msgid "Guard Interval"
 msgstr "Ochranný interval"
 
@@ -1632,12 +1857,12 @@ msgstr "Nastavenie pevného disku"
 msgid "Harddisk standby after"
 msgstr "Uspať disk po"
 
-msgid "Here is a small overview of the available icon states."
-msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov."
-
 msgid "Hidden network SSID"
 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
 
+msgid "Hidden networkname"
+msgstr ""
+
 msgid "Hierarchy Information"
 msgstr "Hierarchické informácie"
 
@@ -1653,8 +1878,11 @@ msgstr "Vodorovná"
 msgid "How many minutes do you want to record?"
 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
 
-msgid "How to handle found crashlogs:"
-msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení:"
+msgid "How to handle found crashlogs?"
+msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
+
+msgid "Hue"
+msgstr "Odtieň"
 
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Maďarčina"
@@ -1716,12 +1944,18 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
 
+msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
+msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
+
 msgid "Increased voltage"
 msgstr "Zvýšené napätie"
 
 msgid "Index"
 msgstr "Index"
 
+msgid "Info"
+msgstr "Informačná lišta"
+
 msgid "InfoBar"
 msgstr "Informačná lišta"
 
@@ -1734,6 +1968,9 @@ msgstr "Informácie"
 msgid "Init"
 msgstr "Inic."
 
+msgid "Initial location in new timers"
+msgstr ""
+
 msgid "Initialization..."
 msgstr "Inicializácia..."
 
@@ -1755,8 +1992,11 @@ msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
 msgid "Install a new image with your web browser"
 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
 
-msgid "Install local IPKG"
-msgstr "Inštalovať miestny súbor .IPK"
+msgid "Install extensions."
+msgstr "Inštalovať rozšírenia."
+
+msgid "Install local extension"
+msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
 
 msgid "Install or remove finished."
 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
@@ -1764,9 +2004,6 @@ msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
 msgid "Install settings, skins, software..."
 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
 
-msgid "Install software updates..."
-msgstr "Inštalovať aktualizácie softvéru..."
-
 msgid "Installation finished."
 msgstr "Inštalácia je skončená."
 
@@ -1788,12 +2025,18 @@ msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
 msgid "Instant Record..."
 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
 
+msgid "Instant record location"
+msgstr ""
+
 msgid "Integrated Ethernet"
 msgstr "Integrovaný eternet"
 
 msgid "Integrated Wireless"
 msgstr "Integrovaná WLAN"
 
+msgid "Interface: "
+msgstr ""
+
 msgid "Intermediate"
 msgstr "stredný"
 
@@ -1859,8 +2102,11 @@ msgstr "LOF/L"
 msgid "Language selection"
 msgstr "Voľba jazyka"
 
-msgid "Language..."
-msgstr "Jazyk..."
+msgid "Language"
+msgstr "Jazyk"
+
+msgid "Last config"
+msgstr "Posledný config"
 
 msgid "Last speed"
 msgstr "Posledná rýchlosť"
@@ -1877,9 +2123,6 @@ msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
 msgid "Left"
 msgstr "Doľava"
 
-msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
-msgstr "Umožní prezerať a upravovať súbory v Dreamboxe."
-
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
 msgid "Letterbox"
 msgstr "Letterbox"
@@ -1899,6 +2142,9 @@ msgstr "Vypnúť limity"
 msgid "Limits on"
 msgstr "Zapnúť limity"
 
+msgid "Link Quality:"
+msgstr ""
+
 msgid "Link:"
 msgstr "Spojenie:"
 
@@ -1923,6 +2169,9 @@ msgstr "Miestna sieť"
 msgid "Location"
 msgstr "Umiestnenie"
 
+msgid "Location for instant recordings"
+msgstr ""
+
 msgid "Lock:"
 msgstr "Signál:"
 
@@ -1956,6 +2205,9 @@ msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
 msgid "Make this mark just a mark"
 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
 
+msgid "Manage extensions"
+msgstr ""
+
 msgid "Manage your receiver's software"
 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
 
@@ -1974,6 +2226,9 @@ msgstr "Rezerva po skončení programu"
 msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
 
+msgid "Max. Bitrate: "
+msgstr ""
+
 msgid "Media player"
 msgstr "Prehrávač médií"
 
@@ -2019,6 +2274,9 @@ msgstr "Po-Pi"
 msgid "Monday"
 msgstr "Pondelok"
 
+msgid "Mosquito noise reduction"
+msgstr ""
+
 msgid "Mount failed"
 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
 
@@ -2031,6 +2289,9 @@ msgstr "Pootočiť východne"
 msgid "Move west"
 msgstr "Pootočiť západne"
 
+msgid "Movie location"
+msgstr ""
+
 msgid "Movielist menu"
 msgstr "Menu filmov"
 
@@ -2055,6 +2316,9 @@ msgstr "Nie je k dispozícii"
 msgid "NEXT"
 msgstr "NASLED."
 
+msgid "NFI Image Flashing"
+msgstr ""
+
 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
 
@@ -2098,6 +2362,9 @@ msgstr "Sieťový SSID"
 msgid "Network Setup"
 msgstr "Nastavenie siete"
 
+msgid "Network Wizard"
+msgstr ""
+
 msgid "Network scan"
 msgstr "Vyhľadať sieť"
 
@@ -2140,6 +2407,9 @@ msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
 msgstr "Nedá sa nastaviť 50 Hz. "
 
+msgid "No Connection"
+msgstr ""
+
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
 msgstr "Pevný disk nebol nenájdený alebo nebol inicializovaný."
 
@@ -2168,9 +2438,20 @@ msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie"
 
+msgid ""
+"No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
+"forward/backward!"
+msgstr ""
+
 msgid "No free tuner!"
 msgstr "Nie je voľný tuner!"
 
+msgid "No network connection available."
+msgstr ""
+
+msgid "No networks found"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
 msgstr ""
@@ -2188,6 +2469,9 @@ msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
 msgid "No tags are set on these movies."
 msgstr "Žiadne štítky nie sú nastavené na týchto filmoch."
 
+msgid "No to all"
+msgstr ""
+
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
 
@@ -2219,6 +2503,9 @@ msgstr ""
 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
 
+msgid "No wireless networks found! Please refresh."
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "No working local network adapter found.\n"
 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
@@ -2255,10 +2542,13 @@ msgstr "Nie, nič neurobiť."
 msgid "No, just start my dreambox"
 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
 
+msgid "No, not now"
+msgstr "Nie, teraz nie"
+
 msgid "No, scan later manually"
 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
 
-msgid "No, send them never."
+msgid "No, send them never"
 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
 
 msgid "None"
@@ -2306,6 +2596,12 @@ msgstr "OK"
 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
 
+msgid "OK, remove another extensions"
+msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
+
+msgid "OK, remove some extensions"
+msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
+
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "Nastavenia OSD"
 
@@ -2327,6 +2623,12 @@ msgstr "Aktualizácia online"
 msgid "Only Free scan"
 msgstr "Vyhľadať len FTA"
 
+msgid "Only extensions."
+msgstr ""
+
+msgid "Optionally enter your name if you want to."
+msgstr "Prípadne zadajte meno, ak chcete."
+
 msgid "Orbital Position"
 msgstr "Orbitálna pozícia"
 
@@ -2336,12 +2638,15 @@ msgstr "PAL"
 msgid "PIDs"
 msgstr "PIDy"
 
-msgid "Package details for: "
-msgstr "Údaje o balíčku:"
-
 msgid "Package list update"
 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
 
+msgid "Package removal failed.\n"
+msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
+
+msgid "Package removed successfully.\n"
+msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
+
 msgid "Packet management"
 msgstr "Správa balíčkov"
 
@@ -2435,6 +2740,18 @@ msgid "Please choose the default services lists you want to install."
 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
 
 msgid ""
+"Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
+"values.\n"
+"When you are ready press OK to continue."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Please configure your internet connection by filling out the required "
+"values.\n"
+"When you are ready press OK to continue."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
 msgstr ""
@@ -2465,6 +2782,12 @@ msgstr "Zadajte správny kód PIN"
 msgid "Please enter the old pin code"
 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
 
+msgid "Please enter your email address here:"
+msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
+
+msgid "Please enter your name here (optional):"
+msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
+
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
 
@@ -2496,6 +2819,12 @@ msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie ..."
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Zvoľte podkanál..."
 
+msgid "Please select an extension to remove."
+msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
+
+msgid "Please select an option below."
+msgstr "Zvoľte možnosť."
+
 msgid "Please select medium to use as backup location"
 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
 
@@ -2508,6 +2837,19 @@ msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
 msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
 
+msgid ""
+"Please select the network interface that you want to use for your internet "
+"connection.\n"
+"\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
+"\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+
 msgid "Please set up tuner B"
 msgstr "Nastavte tuner B"
 
@@ -2534,12 +2876,24 @@ msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK
 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
 
+msgid "Please wait while removing selected package..."
+msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
+
 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
 
+msgid "Please wait while searching for removable packages..."
+msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
+
 msgid "Please wait while we configure your network..."
 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
 
+msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
+msgstr ""
+
+msgid "Please wait while we test your network..."
+msgstr ""
+
 msgid "Please wait while your network is restarting..."
 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
 
@@ -2552,15 +2906,12 @@ msgstr "Čakajte... Naťahuje sa zoznam..."
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Prehliadač modulov"
 
-msgid "Plugin manager"
-msgstr "Správca modulov"
+msgid "Plugin manager activity information"
+msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov..."
 
-msgid "Plugin manager help..."
+msgid "Plugin manager help"
 msgstr "Pomocník správcu modulov"
 
-msgid "Plugin manager process information..."
-msgstr "Informácie správcu modulov..."
-
 msgid "Plugins"
 msgstr "Moduly"
 
@@ -2615,6 +2966,9 @@ msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
 msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
 
+msgid "Press OK to activate the selected skin."
+msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzuhľad."
+
 msgid "Press OK to activate the settings."
 msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
 
@@ -2628,9 +2982,24 @@ msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
 msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
 
+msgid "Press OK to select a Provider."
+msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
+
+msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
+msgstr "Stlačením OK tvoľte alebo zrušte CAId."
+
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
 
+msgid "Press OK to toggle the selection."
+msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
+
+msgid "Press OK to view full changelog"
+msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
+
+msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
+msgstr "Stlačením žletého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
+
 msgid "Prev"
 msgstr "Predch."
 
@@ -2731,6 +3100,9 @@ msgstr "Nahrané súbory..."
 msgid "Recording"
 msgstr "Nahrávanie"
 
+msgid "Recording paths..."
+msgstr ""
+
 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
 
@@ -2767,6 +3139,9 @@ msgstr "Odstrániť značku"
 msgid "Remove currently selected title"
 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
 
+msgid "Remove failed."
+msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
+
 msgid "Remove finished."
 msgstr "Odstraňovanie skončené"
 
@@ -2785,6 +3160,9 @@ msgstr "Zmazať časovač"
 msgid "Remove title"
 msgstr "Odstrániť titul"
 
+msgid "Removed successfully."
+msgstr "Odstránené."
+
 msgid "Removing"
 msgstr "Odstraňujem"
 
@@ -2816,6 +3194,12 @@ msgstr "Resetovať"
 msgid "Reset and renumerate title names"
 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
 
+msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
+msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
+
+msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
+msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
+
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
@@ -2840,15 +3224,15 @@ msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
 msgid "Restore"
 msgstr "Obnoviť"
 
-msgid "Restore backups..."
-msgstr "Obnoviť zálohy..."
+msgid "Restore backups"
+msgstr "Obnoviť zálohy"
+
+msgid "Restore is running..."
+msgstr "Prebieha obnova..."
 
 msgid "Restore running"
 msgstr "Prebieha obnova"
 
-msgid "Restore running..."
-msgstr "Prebieha obnova..."
-
 msgid "Restore system settings"
 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
 
@@ -2908,6 +3292,9 @@ msgstr "SNR"
 msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
+msgid "SSID:"
+msgstr ""
+
 msgid "Sat"
 msgstr "So"
 
@@ -2932,6 +3319,9 @@ msgstr ""
 msgid "Satteliteequipment"
 msgstr "Satelitné zariadenie"
 
+msgid "Saturation"
+msgstr "Sýtosť"
+
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
@@ -2941,6 +3331,9 @@ msgstr "Uložiť"
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
 
+msgid "Scaler sharpness"
+msgstr ""
+
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Škálovací režim"
 
@@ -3017,8 +3410,15 @@ msgid ""
 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
 "WLAN USB Stick\n"
 msgstr ""
-"Vyhľadať v sieti bezdôrové prístupové body a pripojiť ich pomocou USB kľúča "
-"WLAN\n"
+"Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich cez WLAN USB "
+"kľúč\n"
+
+msgid ""
+"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
+"selected wireless device.\n"
+msgstr ""
+"Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
+"bezdrôtovýmn zariadením\n"
 
 msgid ""
 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
@@ -3031,6 +3431,9 @@ msgstr "Hľadať východne"
 msgid "Search west"
 msgstr "Hľadať západne"
 
+msgid "Searching for available updates. Please wait..."
+msgstr ""
+
 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
 
@@ -3046,9 +3449,6 @@ msgstr "Zvoliť"
 msgid "Select HDD"
 msgstr "Zvoľte pevný disk"
 
-msgid "Select IPKG source to edit..."
-msgstr "Zvoľte zdroj IPKG na upravenie"
-
 msgid "Select Location"
 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
 
@@ -3070,12 +3470,18 @@ msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
 
-msgid "Select files/folders to backup..."
-msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie..."
+msgid "Select files/folders to backup"
+msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
 
 msgid "Select image"
 msgstr "Zvoľte image"
 
+msgid "Select interface"
+msgstr ""
+
+msgid "Select package"
+msgstr "Zvoľte balíček"
+
 msgid "Select provider to add..."
 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
 
@@ -3085,6 +3491,9 @@ msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
 msgid "Select service to add..."
 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
 
+msgid "Select upgrade source to edit."
+msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie na upravenie"
+
 msgid "Select video input"
 msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
 
@@ -3094,6 +3503,9 @@ msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
 
+msgid "Select wireless network"
+msgstr ""
+
 msgid "Selected source image"
 msgstr "Zvolený zdrojový image"
 
@@ -3163,6 +3575,9 @@ msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
 msgid "Set as default Interface"
 msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
 
+msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
+msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
+
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
 
@@ -3178,6 +3593,9 @@ msgstr "Nastavenia"
 msgid "Setup Mode"
 msgstr "Režim nastavení"
 
+msgid "Sharpness"
+msgstr "Ostrosť"
+
 msgid "Show Info"
 msgstr "Zobraziť informácie"
 
@@ -3214,9 +3632,18 @@ msgstr "Zobraziť režim TV..."
 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
 
+msgid "Shutdown"
+msgstr ""
+
 msgid "Shutdown Dreambox after"
 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
 
+msgid "Signal Strength:"
+msgstr ""
+
+msgid "Signal: "
+msgstr ""
+
 msgid "Similar"
 msgstr "Podobné"
 
@@ -3244,6 +3671,9 @@ msgstr "jeden transpondér"
 msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Jeden krok (GOP)"
 
+msgid "Skin"
+msgstr "Vzhľad"
+
 msgid "Skin..."
 msgstr "Vzhľad..."
 
@@ -3264,10 +3694,10 @@ msgid "Slot %d"
 msgstr "Slot %d"
 
 msgid "Slovakian"
-msgstr ""
+msgstr "Slovenčina"
 
 msgid "Slovenian"
-msgstr ""
+msgstr "Slovinčina"
 
 msgid "Slow"
 msgstr "pomaly"
@@ -3278,11 +3708,8 @@ msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
 msgid "Software"
 msgstr "Softvér"
 
-msgid "Software manager"
-msgstr "Správca softvéru"
-
-msgid "Software manager..."
-msgstr "Správca softvéru..."
+msgid "Software management"
+msgstr ""
 
 msgid "Software restore"
 msgstr "Obnoviť softvér"
@@ -3351,6 +3778,9 @@ msgstr "južne"
 msgid "Spanish"
 msgstr "Španielčina"
 
+msgid "Split preview mode"
+msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
+
 msgid "Standby"
 msgstr "Pohotovostný režim"
 
@@ -3472,6 +3902,9 @@ msgstr "Štítok 2"
 msgid "Tags"
 msgstr "Štítky"
 
+msgid "Temperature and Fan control"
+msgstr ""
+
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Pozemné"
 
@@ -3494,6 +3927,11 @@ msgid "Test-Messagebox?"
 msgstr "Hlásenie o teste?"
 
 msgid ""
+"Thank you for using the wizard.\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
 "Please press OK to start using your Dreambox."
 msgstr ""
@@ -3521,6 +3959,12 @@ msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
 
 #, python-format
 msgid ""
+"The directory %s is not writable.\n"
+"Make sure you select a writable directory instead."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
 "The following device was found:\n"
 "\n"
 "%s\n"
@@ -3573,6 +4017,9 @@ msgstr ""
 msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
 
+msgid "The package:"
+msgstr "Balíček:"
+
 #, python-format
 msgid "The path %s already exists."
 msgstr "Cesta %s už existuje."
@@ -3601,6 +4048,11 @@ msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa natiahnuť."
 
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
+"Please install it and choose what you want to do next."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it."
 msgstr ""
 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
@@ -3616,12 +4068,21 @@ msgstr "Pomocník teraz skončil."
 msgid "There are at least "
 msgstr "Je aspoň"
 
+msgid "There are currently no outstanding actions."
+msgstr ""
+
 msgid "There are no default services lists in your image."
 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
 
 msgid "There are no default settings in your image."
 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
 
+msgid "There are no updates available."
+msgstr ""
+
+msgid "There are now "
+msgstr "Teraz sú"
+
 msgid ""
 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
 "Do you really want to continue?"
@@ -3632,6 +4093,9 @@ msgstr ""
 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
 
+msgid "There was an error. The package:"
+msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
+
 #, python-format
 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
@@ -3786,6 +4250,9 @@ msgstr ""
 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
 "Skontrolujte to!"
 
+msgid "Timer record location"
+msgstr ""
+
 msgid "Timer sanity error"
 msgstr "Nerozumné časovanie"
 
@@ -3798,6 +4265,9 @@ msgstr "Stav časovača:"
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Časový posun"
 
+msgid "Timeshift location"
+msgstr ""
+
 msgid "Timeshift not possible!"
 msgstr "Časový posun nie je možný!"
 
@@ -3834,6 +4304,9 @@ msgstr ""
 msgid "Today"
 msgstr "Dnes"
 
+msgid "Tone Amplitude"
+msgstr ""
+
 msgid "Tone mode"
 msgstr "Tónový režim"
 
@@ -3947,19 +4420,11 @@ msgstr ""
 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
 
-msgid ""
-"Undo\n"
-"Install"
+msgid "Undo install"
 msgstr ""
-"Späť\n"
-"(Inštalácia)"
 
-msgid ""
-"Undo\n"
-"Remove"
+msgid "Undo uninstall"
 msgstr ""
-"Späť\n"
-"(Odstránenie)"
 
 msgid "Unicable"
 msgstr ""
@@ -3970,12 +4435,18 @@ msgstr ""
 msgid "Unicable Martix"
 msgstr ""
 
+msgid "Uninstall"
+msgstr ""
+
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Univerzálny LNB"
 
 msgid "Unmount failed"
 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
 
+msgid "Unsupported"
+msgstr ""
+
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualizovať"
 
@@ -3985,12 +4456,12 @@ msgstr "Aktualizuje softvér prijímača"
 msgid "Updating finished. Here is the result:"
 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
 
+msgid "Updating software catalog"
+msgstr ""
+
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
 
-msgid "Upgrade"
-msgstr "Aktualizácia"
-
 msgid "Upgrade finished."
 msgstr "Aktualizácia je skončená."
 
@@ -4018,18 +4489,6 @@ msgstr "Použiť meranie spotreby"
 msgid "Use a gateway"
 msgstr "Použiť bránu"
 
-#.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
-#.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
-#.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
-#.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
-#.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
-#.       a couple of times. The settings control both at which speed this
-#.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
-#.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
-#.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
-#.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
-#.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
-#.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
 msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
 
@@ -4055,6 +4514,12 @@ msgstr ""
 "Šípkami nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači vyberte voľbu. Potom stlačte "
 "tlačidlo OK."
 
+msgid "Use this video enhancement settings?"
+msgstr "Použiť toto rozšírené nastavenie obrazu?"
+
+msgid "Use time of currently running service"
+msgstr ""
+
 msgid "Use usals for this sat"
 msgstr "Pre tento satelit použiť USALS"
 
@@ -4094,6 +4559,15 @@ msgstr "Nastavenie obrazu"
 msgid "Video Wizard"
 msgstr "Pomocník k obrazu"
 
+msgid "Video enhancement preview"
+msgstr "Náhľad rozšíreného nastavenia obrazu"
+
+msgid "Video enhancement settings"
+msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
+
+msgid "Video enhancement setup"
+msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
+
 msgid ""
 "Video input selection\n"
 "\n"
@@ -4112,6 +4586,9 @@ msgstr ""
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Voľba režimu obrazu"
 
+msgid "Videoenhancement Setup"
+msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
+
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Zobraziť filmy..."
 
@@ -4200,6 +4677,9 @@ msgstr "WSS pri 4:3"
 msgid "Waiting"
 msgstr "Čakám"
 
+msgid "Warn if free space drops below (kB):"
+msgstr "Varovať, ak voľné miesto poklesne pod (kB):"
+
 msgid ""
 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
@@ -4243,6 +4723,24 @@ msgstr ""
 "vysvetlením, ako aktualizovať firmvér."
 
 msgid ""
+"Welcome to the cleanup wizard.\n"
+"\n"
+"We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
+"To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
+"cleaned up.\n"
+"You can use this wizard to remove some extensions.\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Welcome.\n"
+"\n"
+"If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
+"you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
+"\n"
+"Press OK to start configuring your network"
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
@@ -4262,8 +4760,8 @@ msgstr "západne"
 msgid "What do you want to scan?"
 msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
 
-msgid "What to do with sent crashlogs:"
-msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení:"
+msgid "What to do with submitted crashlogs?"
+msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení?"
 
 msgid ""
 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
@@ -4289,9 +4787,15 @@ msgstr "Kam uložiť dočasné záznamy s posunom času?"
 msgid "Wireless"
 msgstr "Bezdrôtovo"
 
+msgid "Wireless LAN"
+msgstr ""
+
 msgid "Wireless Network"
 msgstr "Bezdrôtová sieť"
 
+msgid "Wireless Network State"
+msgstr ""
+
 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
 msgstr "Chyba zápisu pri nahrávaní. Plný disk?\n"
 
@@ -4310,11 +4814,14 @@ msgstr "Rok"
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
+msgid "Yes to all"
+msgstr ""
+
 msgid "Yes, and delete this movie"
 msgstr "Áno, a zmazať tento film"
 
-msgid "Yes, and don't ask again."
-msgstr "Áno, a nepýtať sa znova."
+msgid "Yes, and don't ask again"
+msgstr "Áno, a nepýtať sa znova"
 
 msgid "Yes, backup my settings!"
 msgstr "Áno, zálohovať nastavenia!"
@@ -4359,6 +4866,9 @@ msgstr "Môžete si vybrať, čo chcete nainštalovať."
 msgid "You can install this plugin."
 msgstr "Môžete nainštalovať modul."
 
+msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
+msgstr ""
+
 msgid "You can remove this plugin."
 msgstr "Tento modul môžete zmazať!"
 
@@ -4460,6 +4970,21 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete teraz nastaviť kód PIN?"
 
+msgid ""
+"Your Dreambox is now ready to use.\n"
+"\n"
+"Your internet connection is working now.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Your Dreambox is now ready to use.\n"
+"\n"
+"Your internet connection is working now.\n"
+"\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+
 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
 msgstr ""
 "Dreambox sa reštartuje, keď stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
@@ -4489,6 +5014,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Dreambox nie je správne pripojený do internetu. Skontrolujte a skúste znova."
 
+msgid "Your email address:"
+msgstr "Vaša e-mailová adresa:"
+
 msgid ""
 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
 "Press OK to start upgrade."
@@ -4496,6 +5024,14 @@ msgstr ""
 "Firmvér frontprocesora sa musí aktualizovať.\n"
 "Stlačením tlačidla OK spustíte aktualizáciu."
 
+msgid ""
+"Your internet connection is not working!\n"
+"Please choose what you want to do next."
+msgstr ""
+
+msgid "Your name (optional):"
+msgstr "Vaše meno (voliteľne):"
+
 msgid "Your network configuration has been activated."
 msgstr "Nastavenie siete bolo aktivované."
 
@@ -4510,6 +5046,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
 
+msgid ""
+"Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
+"Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
+"\n"
+"Please choose what you want to do next."
+msgstr ""
+
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania motora?"
 
@@ -4549,6 +5092,9 @@ msgstr "hneď začne"
 msgid "activate current configuration"
 msgstr "aktivovať aktuálne nastavenie"
 
+msgid "activate network adapter configuration"
+msgstr ""
+
 msgid "add Provider"
 msgstr "pridať poskytovateľa"
 
@@ -4616,9 +5162,15 @@ msgstr ""
 msgid "assigned CAIds"
 msgstr "priradené CAIdy"
 
+msgid "assigned CAIds:"
+msgstr "priradené CAIdy"
+
 msgid "assigned Services/Provider"
 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
 
+msgid "assigned Services/Provider:"
+msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
+
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
 msgstr "formát zvukovej stopy (%s)"
@@ -4633,6 +5185,9 @@ msgstr "zvukové stopy"
 msgid "auto"
 msgstr "auto"
 
+msgid "available"
+msgstr "dostupné."
+
 msgid "back"
 msgstr "späť"
 
@@ -4697,6 +5252,9 @@ msgstr "pokrač."
 msgid "copy to bouquets"
 msgstr "skopírovať do buketov"
 
+msgid "could not be removed"
+msgstr "nedá sa odstrániť"
+
 msgid "create directory"
 msgstr "vytvoriť adresár"
 
@@ -4784,6 +5342,9 @@ msgstr "skončiť úpravu obľúbených"
 msgid "enigma2 and network"
 msgstr "enigma2 a sieť"
 
+msgid "enter hidden network SSID"
+msgstr ""
+
 msgid "equal to"
 msgstr "rovná sa"
 
@@ -5002,6 +5563,9 @@ msgstr "nenájdené otvory CI"
 msgid "no HDD found"
 msgstr "nenájdený pevný disk"
 
+msgid "no Services/Providers selected"
+msgstr "žiadne služby a poskytovatelia nie sú zvolené"
+
 msgid "no module found"
 msgstr "Nenájdený modul"
 
@@ -5243,6 +5807,9 @@ msgstr "zobraziť infor. o transpondéri"
 msgid "shuffle playlist"
 msgstr "premiešať zoznam prehrávok"
 
+msgid "shut down"
+msgstr ""
+
 msgid "shutdown"
 msgstr "vypnúť"
 
@@ -5336,6 +5903,9 @@ msgstr "prepnúť značku strihu na aktuálnom mieste"
 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
 msgstr "prepnúť informácie o čase, kapitole, zvuku a podtitulkoch"
 
+msgid "unavailable"
+msgstr ""
+
 msgid "unconfirmed"
 msgstr "nepotvrdené"
 
@@ -5369,6 +5939,9 @@ msgstr "čakať na mmi..."
 msgid "waiting"
 msgstr "čakám"
 
+msgid "was removed successfully"
+msgstr "bolo úspešne odstránené"
+
 msgid "weekly"
 msgstr "týždenne"
 
@@ -5402,15 +5975,49 @@ msgstr "prepnuté"
 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
-#~ "Enigma2 will restart after the restore"
+#~ "Scan for local packages and install them."
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "View, install and remove available or installed packages."
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
-#~ "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
+#~ "Prezrieť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
+
+#~ msgid "Backup running"
+#~ msgstr "Zálohovanie beží"
+
+#~ msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
+#~ msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
+
+#~ msgid "Continue"
+#~ msgstr "Pokračovať"
+
+#~ msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
+#~ msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
 
 #~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Chcete pokračovať v inštalovaní alebo odstraňovaní zvolených modulov?\n"
 
+#~ msgid "Edit IPKG source URL..."
+#~ msgstr "Upraviť URL zdroja IPKG..."
+
+#~ msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
+#~ msgstr "Keď stlačíte pokračovať, vykonajú sa tieto úlohy."
+
+#~ msgid "General AC3 delay"
+#~ msgstr "Oneskorenie AC3"
+
+#~ msgid "General PCM delay"
+#~ msgstr "Oneskorenie PCM"
+
+#~ msgid "Install software updates..."
+#~ msgstr "Inštalovať aktualizácie softvéru..."
+
 #~ msgid ""
 #~ "Install/\n"
 #~ "Remove"
@@ -5418,8 +6025,49 @@ msgstr "prepnuté"
 #~ "Inštalovať/\n"
 #~ "Odstrániť"
 
-#~ msgid "Slovenian"
-#~ msgstr "Slovinčina"
+#~ msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
+#~ msgstr "Umožní prezerať a upravovať súbory v Dreamboxe."
+
+#~ msgid "Package details for: "
+#~ msgstr "Údaje o balíčku:"
+
+#~ msgid "Plugin manager"
+#~ msgstr "Správca modulov"
+
+#~ msgid "Removeing"
+#~ msgstr "Odstraňujem"
+
+#~ msgid "Software manager"
+#~ msgstr "Správca softvéru"
+
+#~ msgid "Software manager..."
+#~ msgstr "Správca softvéru..."
+
+#~ msgid "There is nothing to be done."
+#~ msgstr "Nie je nič na vykonanie."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Undo\n"
+#~ "Install"
+#~ msgstr ""
+#~ "Späť\n"
+#~ "(Inštalácia)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Undo\n"
+#~ "Remove"
+#~ msgstr ""
+#~ "Späť\n"
+#~ "(Odstránenie)"
+
+#~ msgid "Upgrade"
+#~ msgstr "Aktualizácia"
+
+#~ msgid "Upgradeing"
+#~ msgstr "Aktualizujem"
+
+#~ msgid "VideoSetup"
+#~ msgstr "Nastavenie obrazu"
 
 #~ msgid "View"
 #~ msgstr "Zobraziť"