language update: hr,da,cs,lt
[enigma2.git] / po / cs.po
index d3d323c..37d7588 100755 (executable)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-25 01:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-16 14:35+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-01-28 00:16+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-01-27 20:23+0100\n"
 "Last-Translator: ws79 <ws79@centrum.cz>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -178,12 +178,12 @@ msgid ""
 "A finished record timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
 msgstr ""
-"Dokončený časovač chce přepnout váš Dreambox do standby módu. Má to udělat?"
+"Dokončený časovač chce přepnout váš Dreambox do standby módu. Přepnout hned?"
 
 msgid ""
 "A finished record timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
-msgstr "Dokončený časovač chce vypnout váš Dreambox. Má to udělat?"
+msgstr "Dokončený časovač chce vypnout váš Dreambox. Vypnout teď?"
 
 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
 msgstr "Grafické EPG pro všechny stanice ve specifickém bukletu"
@@ -213,13 +213,12 @@ msgid ""
 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
 "start the satfinder."
 msgstr ""
-"Právě se nahrává pořad. Prosím, zastavte nahrávání před konfigurováním "
-"positioneru."
+"Právě se nahrává pořad. Prosím, zastavte nahrávání před spuštěním satfinderu."
 
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
-msgstr "Časovač chce přepnout váš Dreambox do standby módu. Má to udělat?"
+msgstr "Časovač chce přepnout váš Dreambox do standby módu. Přepnout hned?"
 
 msgid ""
 "A sleep timer wants to shut down\n"
@@ -258,7 +257,7 @@ msgid "About..."
 msgstr "O ..."
 
 msgid "Action on long powerbutton press"
-msgstr ""
+msgstr "Akce při delším podržení zapínacího tlačítka"
 
 msgid "Activate Picture in Picture"
 msgstr "Aktivovat obraz v obraze"
@@ -285,7 +284,7 @@ msgid "Advanced"
 msgstr "Rozšířené"
 
 msgid "Advanced Video Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Rozšířené nastavení videa"
 
 msgid "After event"
 msgstr "Po události"
@@ -313,7 +312,7 @@ msgid "Alternative radio mode"
 msgstr "Alternativní rádio mód"
 
 msgid "Alternative services tuner priority"
-msgstr ""
+msgstr "Alternativní "
 
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabsky"
@@ -544,13 +543,13 @@ msgid "Current Transponder"
 msgstr "Aktuální transpondér"
 
 msgid "Current settings:"
-msgstr ""
+msgstr "Nynější nastavení:"
 
 msgid "Current version:"
 msgstr "Nynější verze:"
 
 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
-msgstr "Vlastní čas posunu pro tlačítka '1'/'3'"
+msgstr "Vlastní časový posun pro tlačítka 1/3"
 
 msgid "Customize"
 msgstr "Přizpůsobit"
@@ -628,7 +627,7 @@ msgid "Disable Picture in Picture"
 msgstr "Vypnout obraz v obraze"
 
 msgid "Disable Subtitles"
-msgstr "Zakázat titulky"
+msgstr "Zakázat skryté titulky"
 
 msgid "Disabled"
 msgstr "Zakázáno"
@@ -910,7 +909,7 @@ msgid "Getting plugin information. Please wait..."
 msgstr "Získávám informace o pluginu. Prosím počkejte..."
 
 msgid "Goto 0"
-msgstr "Jít na 0"
+msgstr "Jít na 0 bod"
 
 msgid "Goto position"
 msgstr "Jdi na pozici"
@@ -1135,7 +1134,7 @@ msgid "Mkfs failed"
 msgstr "Mkfs selhalo"
 
 msgid "Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Mód"
 
 msgid "Model: "
 msgstr "Model:"
@@ -1303,7 +1302,7 @@ msgstr ""
 "Pokud 'Ne' tak ochrana nastavení zůstane vypnuta!"
 
 msgid "No, but restart from begin"
-msgstr "Ne, jen restart ze začátku ???"
+msgstr "Ne, jen restartovat"
 
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "Ne, nic nedělej."
@@ -1505,7 +1504,7 @@ msgid "Positioner storage"
 msgstr "Paměť pozitioneru"
 
 msgid "Power threshold in mA"
-msgstr "Prahové napětí v mA"
+msgstr "Práh napětí v mA"
 
 msgid "Predefined transponder"
 msgstr "Předdefinovný transpodér"
@@ -1613,7 +1612,7 @@ msgid "Reenter new pin"
 msgstr "Zadejte znova PIN"
 
 msgid "Refresh Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Obnovovací frekvence"
 
 msgid "Remove Plugins"
 msgstr "Odebrat plugin"
@@ -1640,7 +1639,7 @@ msgid "Restart"
 msgstr "Restart"
 
 msgid "Restart GUI"
-msgstr "Restart GUI"
+msgstr "Restartovat GUI"
 
 msgid "Restart GUI now?"
 msgstr "Restart nyní GUI?"
@@ -1834,6 +1833,8 @@ msgid ""
 "Service unavailable!\n"
 "Check tuner configuration!"
 msgstr ""
+"Služba nedostupná!\n"
+"Ověřte nastavení tuneru!"
 
 msgid "Serviceinfo"
 msgstr "Informace o kanálu"
@@ -1854,7 +1855,7 @@ msgid "Setup Mode"
 msgstr "Nastavovací mód"
 
 msgid "Show blinking clock in display during recording"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit blikající hodiny při nahrávání"
 
 msgid "Show infobar on channel change"
 msgstr "Zobrazit infobar při přepnutí programu"
@@ -2013,10 +2014,10 @@ msgid "Subservices"
 msgstr "Podkanály"
 
 msgid "Subtitle selection"
-msgstr "Výběr titulků"
+msgstr "Výběr skrytých titulků"
 
 msgid "Subtitles"
-msgstr "Titulky"
+msgstr "Skryté titulky"
 
 msgid "Sun"
 msgstr "Ne"
@@ -2112,7 +2113,7 @@ msgid "Three"
 msgstr "Tři"
 
 msgid "Threshold"
-msgstr "Prahové napětí"
+msgstr "Práh"
 
 msgid "Thu"
 msgstr "Čt"
@@ -2178,10 +2179,10 @@ msgid "Toneburst A/B"
 msgstr "Toneburst A/B"
 
 msgid "Translation"
-msgstr ""
+msgstr "Překlad"
 
 msgid "Translation:"
-msgstr ""
+msgstr "Překlad:"
 
 msgid "Transmission Mode"
 msgstr "Přenosový mód"
@@ -2333,13 +2334,13 @@ msgid "VCR scart"
 msgstr "VCR scart"
 
 msgid "Video Output"
-msgstr ""
+msgstr "Video výstup"
 
 msgid "Video Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení videa"
 
 msgid "Video Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Video průvodce"
 
 msgid "View Rass interactive..."
 msgstr "Prohlíže Rass interaktivně..."
@@ -2760,7 +2761,7 @@ msgid "hours"
 msgstr "hodiny"
 
 msgid "immediate shutdown"
-msgstr ""
+msgstr "ihned vypnout"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -3031,7 +3032,7 @@ msgid "show second tag"
 msgstr "zobrazit druhý tag"
 
 msgid "show shutdown menu"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit "
 
 msgid "show single service EPG..."
 msgstr "zobrazit jednoduché EPG..."
@@ -3142,7 +3143,7 @@ msgid "wait for ci..."
 msgstr "čekám na CI..."
 
 msgid "wait for mmi..."
-msgstr ""
+msgstr "čekám na mmi..."
 
 msgid "waiting"
 msgstr "čekání"