Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sv.po
index e114143..d45abf7 100755 (executable)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,24 +1,21 @@
-# German translations for tuxbox-enigma package.
-# Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
-# Automatically generated, 2005.
+# Swedish translations for Enigma2.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
+"Project-Id-Version: enigma2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-05-05 12:42+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-09 08:43+0200\n"
-"Last-Translator: Wee <weegull@hotmail.com>\n"
-"Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-07 11:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-03 13:22+0200\n"
+"Last-Translator: sig <sigstop@hotmail.com>\n"
+"Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: sv\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.2\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
 
 #
@@ -29,13 +26,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Avancerade val och inställningar."
 
-#
 msgid ""
 "\n"
 "After pressing OK, please wait!"
 msgstr ""
 "\n"
-"Tryck OK och vänligen vänta!"
+"Efter tryckt OK, vänligen vänta!"
 
 #
 msgid ""
@@ -53,13 +49,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ändra uppgraderingskällas adress."
 
-#
 msgid ""
 "\n"
 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
 msgstr ""
 "\n"
-"Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox."
+"Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox"
 
 #
 msgid ""
@@ -125,7 +120,7 @@ msgid ""
 "System will restart after the restore!"
 msgstr ""
 "\n"
-"Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
+"Systemet kommer att starta om efter återläsningen!"
 
 #
 msgid ""
@@ -147,13 +142,15 @@ msgstr " Resultat"
 msgid " extensions."
 msgstr " utökningar."
 
+msgid " ms"
+msgstr " ms"
+
 #
 msgid " packages selected."
 msgstr " valda paket."
 
-#
 msgid " updates available."
-msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
+msgstr " uppdateringar tillgängliga."
 
 #
 msgid " wireless networks found!"
@@ -161,54 +158,61 @@ msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
 
 #
 msgid "#000000"
-msgstr ""
+msgstr "#000000"
 
-#
 msgid "#0064c7"
-msgstr ""
+msgstr "#0064c7"
 
 #
 msgid "#25062748"
-msgstr ""
+msgstr "#25062748"
 
 #
 msgid "#389416"
-msgstr ""
+msgstr "#389416"
 
 #
 msgid "#80000000"
-msgstr ""
+msgstr "#80000000"
 
-#
 msgid "#80ffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#80ffffff"
 
-#
 msgid "#bab329"
-msgstr ""
+msgstr "#bab329"
 
-#
 msgid "#f23d21"
-msgstr ""
+msgstr "#f23d21"
 
-#
 msgid "#ffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#ffffff"
 
-#
 msgid "#ffffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#ffffffff"
 
 #
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
+#, python-format
+msgid ""
+"%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%d konflikter uppstod vid uppläggning av nya timers:\n"
+"%s"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"%d conflict(s) solved with similar timer(s):\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
 #
 #, python-format
 msgid "%d jobs are running in the background!"
 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
 
-#
 #, python-format
 msgid "%d min"
 msgstr "%d min"
@@ -218,11 +222,9 @@ msgstr "%d min"
 msgid "%d services found!"
 msgstr "%d kanaler hittades!"
 
-#
 msgid "%d.%B %Y"
 msgstr "%d.%B %Y"
 
-#
 #, python-format
 msgid "%i ms"
 msgstr "%i ms"
@@ -236,11 +238,14 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "(%s, %d MB ledigt)"
 
-#
 #, python-format
 msgid "%s (%s)\n"
 msgstr "%s (%s)\n"
 
+#, python-format
+msgid "%s: %s at %s"
+msgstr "%s: %s at %s"
+
 #
 msgid "(ZAP)"
 msgstr "(ZAP)"
@@ -258,22 +263,12 @@ msgid "* Only available if more than one interface is active."
 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
 
 #
-msgid ".NFI Download failed:"
-msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
-
-#
-msgid ""
-".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
-msgstr ""
-".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
-
-#
 msgid "0"
-msgstr ""
+msgstr "0"
 
 #
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
 #
 msgid "1 wireless network found!"
@@ -303,11 +298,9 @@ msgstr "13 V"
 msgid "16:10"
 msgstr "16:10"
 
-#
 msgid "16:10 Letterbox"
 msgstr "16:10 Letterbox"
 
-#
 msgid "16:10 PanScan"
 msgstr "16:10 PanScan"
 
@@ -315,7 +308,6 @@ msgstr "16:10 PanScan"
 msgid "16:9"
 msgstr "16:9"
 
-#
 msgid "16:9 Letterbox"
 msgstr "16:9 Letterbox"
 
@@ -329,11 +321,11 @@ msgstr "18 V"
 
 #
 msgid "2"
-msgstr ""
+msgstr "2"
 
 #
 msgid "3"
-msgstr ""
+msgstr "3"
 
 #
 msgid "30 minutes"
@@ -341,7 +333,7 @@ msgstr "30 minuter"
 
 #
 msgid "4"
-msgstr ""
+msgstr "4"
 
 #
 msgid "4:3"
@@ -357,7 +349,7 @@ msgstr "4:3 PanScan"
 
 #
 msgid "5"
-msgstr ""
+msgstr "5"
 
 #
 msgid "5 minutes"
@@ -365,7 +357,7 @@ msgstr "5 minuter"
 
 #
 msgid "6"
-msgstr ""
+msgstr "6"
 
 #
 msgid "60 minutes"
@@ -373,27 +365,27 @@ msgstr "60 minuter"
 
 #
 msgid "7"
-msgstr ""
+msgstr "7"
 
 #
 msgid "8"
-msgstr ""
+msgstr "8"
 
 #
 msgid "9"
-msgstr ""
+msgstr "9"
 
 #
 msgid "<Current movielist location>"
-msgstr "<Nuvarande filmlistplats>"
+msgstr "<Aktuell filmlistas plats>"
 
 #
 msgid "<Default movie location>"
-msgstr "<Grund filmlistplats>"
+msgstr "<Grund filmlistas plats>"
 
 #
 msgid "<Last timer location>"
-msgstr "<Senaste timerplats>"
+msgstr "<Senaste timers filmplats>"
 
 #
 msgid "<unknown>"
@@ -407,6 +399,18 @@ msgstr "??"
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
+msgstr "Ett TillbakaTillGrunden-Skin .. men med Warp-8 fart."
+
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
+msgstr "Ett TillbakaTillRötterna-Skin .. eller gamla goda tider."
+
+msgid "A basic ftp client"
+msgstr "En enkel ftp klient"
+
+msgid "A client for www.dyndns.org"
+msgstr "En klient för www.dyndns.org"
+
 #
 #, python-format
 msgid ""
@@ -417,7 +421,10 @@ msgstr ""
 "Vill du behålla din version?"
 
 msgid "A demo plugin for TPM usage."
-msgstr ""
+msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
+
+msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
+msgstr "En dreambox simulering av SG-Atlantis skärmar."
 
 #
 msgid ""
@@ -439,13 +446,34 @@ msgstr ""
 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
 
+msgid "A graphical EPG interface"
+msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt"
+
+msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
+msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt och EPG verktygshanterare"
+
+msgid "A graphical EPG interface."
+msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt."
+
 #
 msgid ""
 "A mount entry with this name already exists!\n"
 "Update existing entry and continue?\n"
 msgstr ""
 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
-"Uppdatera befintligt monteringspunkt och forsätta?\n"
+"Uppdatera befintlig monteringspunkt och forsätta?\n"
+
+msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
+msgstr "Ett snyggt HD skin från Kerni"
+
+msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
+msgstr "Ett snyggt HD skin i Borstat Alu Design från Kerni."
+
+msgid "A nice looking skin from Kerni"
+msgstr "Ett snyggt skin från Kerni"
+
+msgid "A plugin to add / remove / modify entries of fstab."
+msgstr ""
 
 #
 #, python-format
@@ -477,8 +505,7 @@ msgid ""
 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
 "start the satfinder."
 msgstr ""
-"En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
-"satfinder."
+"En inspelning pågår. Vänligen avbryt den före du försöker starta satfinder."
 
 #
 #, python-format
@@ -499,6 +526,9 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
 
+msgid "A simple downloading application for other plugins"
+msgstr "En enkel nedladdnings applikation för andra plugins"
+
 #
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
@@ -563,6 +593,15 @@ msgstr "Om"
 msgid "About..."
 msgstr "Om..."
 
+msgid "Access the EPG from within the Movie Player"
+msgstr ""
+
+msgid "Access to the ARD-Mediathek"
+msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek"
+
+msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
+msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek online video databas."
+
 #
 msgid "Accesspoint:"
 msgstr "Accespunkt:"
@@ -571,9 +610,8 @@ msgstr "Accespunkt:"
 msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
 
-#
 msgid "Action on short powerbutton press"
-msgstr "Händelse vid kort tryckning på strömknappen"
+msgstr "Beteende vid kort tryckning på strömknappen"
 
 #
 msgid "Action:"
@@ -583,6 +621,9 @@ msgstr "Action:"
 msgid "Activate Picture in Picture"
 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
 
+msgid "Activate VPS"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Activate network settings"
 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
@@ -639,6 +680,12 @@ msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
 msgid "Add new network mount point"
 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
 
+msgid "Add similar timer on conflict"
+msgstr ""
+
+msgid "Add tags to recorded movies"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Add timer"
 msgstr "Lägg till timer"
@@ -667,12 +714,15 @@ msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
 msgid "Added: "
 msgstr "Tillagd: "
 
-#
+msgid ""
+"Adds 'search...' to the context menu of the movie list to allow searches."
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
 "enabled."
 msgstr ""
-"Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, "
+"Lägger till enigma2 inställningar och dreambox modellinformation såsom SN, "
 "rev... om aktiverad."
 
 #
@@ -695,6 +745,12 @@ msgstr ""
 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
 "välja annan testbild."
 
+msgid "Adult streaming plugin"
+msgstr "Vuxenstreaming klient"
+
+msgid "Adult streaming plugin."
+msgstr "Vuxenstreaming klient."
+
 #
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Avancerade Inställningar"
@@ -707,9 +763,8 @@ msgstr "Avancerad Mjukvaru"
 msgid "Advanced Software Plugin"
 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
 
-#
 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
-msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
+msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation"
 
 #
 msgid "Advanced Video Setup"
@@ -719,6 +774,13 @@ msgstr "Avancerad videoinställning"
 msgid "Advanced restore"
 msgstr "Avancerad återskapning"
 
+msgid ""
+"After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
+"standby-mode."
+msgstr ""
+"Efter en omstart eller strömbortfall, StartupToStandby kommer då ställa din "
+"Dreambox i standbyläge."
+
 #
 msgid "After event"
 msgstr "Efter program"
@@ -728,8 +790,11 @@ msgid ""
 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
 msgstr ""
-"Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
-"manual för Dreambox om hur du utför det."
+"Efter att startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i "
+"din manual för Dreambox om hur du utför det."
+
+msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
+msgstr "Ai.HD skin-stil kontrollplugin"
 
 #
 msgid "Album"
@@ -745,16 +810,39 @@ msgstr "Alla Satelliter"
 
 #
 msgid "All Time"
-msgstr ""
+msgstr "All Time"
 
 #
 msgid "All non-repeating timers"
 msgstr "Alla icke upprepande timers"
 
+msgid "Allow to search recordings"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Allow zapping via Webinterface"
 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
 
+msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
+msgstr "Tillåter körning av TuxboxPlugins."
+
+msgid "Allows to change the order of entries in the main menu manually."
+msgstr ""
+
+msgid "Allows to zap using the picture in picture."
+msgstr ""
+
+msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
+msgstr "Tillåt användare att ladda ner filer från rapidshare i bakgrunden."
+
+msgid ""
+"Allows you to access the service list and plugins requiring access to the "
+"service list (e.g. Graphical Multi EPG) from within the standard movie "
+"player.DO NOT install this plugin if you're using a nonstandard movie "
+"player, e.g. EMC. It will probably break and you might end up with a "
+"unusable movie player until you uninstall one of the conflicting plugins."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alpha"
@@ -767,13 +855,15 @@ msgstr "Alternativt radioläge"
 msgid "Alternative services tuner priority"
 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
 
+msgid "Always ask"
+msgstr "Fråga alltid"
+
 #
 msgid "Always ask before sending"
 msgstr "Fråga alltid före skickning"
 
-#
-msgid "Ammount of recordings left"
-msgstr "Mängd inspelning kvar"
+msgid "Amount of recordings left"
+msgstr ""
 
 #
 msgid "An empty filename is illegal."
@@ -791,6 +881,9 @@ msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
 msgid "Anonymize crashlog?"
 msgstr "Anonymisera crashlog?"
 
+msgid "Any service/recording"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabiska"
@@ -867,6 +960,12 @@ msgstr "Fråga"
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Bildformat"
 
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Bildförhållande"
+
+msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
+msgstr "Tilldela operatörer/kanaler/caids till en CI modul"
+
 #
 msgid "Audio"
 msgstr "Ljud"
@@ -875,6 +974,9 @@ msgstr "Ljud"
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Ljudval..."
 
+msgid "Audio PID"
+msgstr "Ljud PID"
+
 #
 msgid "Audio Sync"
 msgstr "Ljudsynk"
@@ -883,6 +985,13 @@ msgstr "Ljudsynk"
 msgid "Audio Sync Setup"
 msgstr "Ljudsynk Installation"
 
+msgid ""
+"AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
+"synchronous to the picture."
+msgstr ""
+"AudioSync tillåter fördröjning av ljudet (Bitstream/PCM) så att det "
+"synkroniserar med bilden."
+
 #
 msgid "Australia"
 msgstr "Australien"
@@ -931,6 +1040,20 @@ msgstr "AutoTimer Inställningar"
 msgid "AutoTimer overview"
 msgstr "AutoTimer överblick"
 
+msgid ""
+"AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
+"criteria."
+msgstr ""
+
+msgid "AutoTimer was added successfully"
+msgstr "AutoTimer lades till utan problem"
+
+msgid "AutoTimer was changed successfully"
+msgstr "AutoTimer ändrades utan problem"
+
+msgid "AutoTimer was removed"
+msgstr "AutoTimer togs bort"
+
 #
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
@@ -939,6 +1062,53 @@ msgstr "Automatisk"
 msgid "Automatic Scan"
 msgstr "Automatisk sökning"
 
+msgid "Automatic volume adjustment"
+msgstr "Automatisk volymjustering"
+
+msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
+msgstr "Automatisk volymjustering för ac3/dts kanaler."
+
+msgid "Automatically change video resolution"
+msgstr "Automatiskt byte av videoupplösning"
+
+msgid ""
+"Automatically changes the output resolution depending on the video "
+"resolution you are watching."
+msgstr "Automatisk byte av upplösning beroende av källans upplösning."
+
+msgid "Automatically create timer events based on keywords"
+msgstr "Automatiskt skapa timerhändelser baserat på nyckelord"
+
+msgid "Automatically informs you on low internal memory"
+msgstr "Automatiskt informera dig om lite ledigt internt minne"
+
+msgid "Automatically refresh EPG"
+msgstr "Automatiskt uppdatera EPG"
+
+msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
+msgstr "Automatiskt skicka crashlog till Dream Multimedia"
+
+msgid "Autoresolution"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Autoresolution Plugin Testmode:\n"
+"Is %s OK?"
+msgstr ""
+
+msgid "Autoresolution Switch"
+msgstr "Autoupplösning Byte"
+
+msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
+msgstr "Autoupplösning fungerar inte i Scart/DVI-PV Läge"
+
+msgid "Autoresolution settings"
+msgstr "Autoupplösning inställningar"
+
+msgid "Autoresolution videomode setup"
+msgstr "Autoupplösning videoläge installation"
+
 #
 msgid "Autos & Vehicles"
 msgstr "Motor & Fordon"
@@ -959,6 +1129,12 @@ msgstr "B"
 msgid "BA"
 msgstr "BA"
 
+msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
+msgstr "BASIC-HD Skin av Ismail Demir"
+
+msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
+msgstr "BASIC-HD Skin för Dreambox Images skapat av Ismail Demir"
+
 #
 msgid "BB"
 msgstr "BB"
@@ -975,6 +1151,12 @@ msgstr "BER:"
 msgid "Back"
 msgstr "Tillbaka"
 
+msgid "Back, lower USB Slot"
+msgstr "Bak, nedre USB kontakt"
+
+msgid "Back, upper USB Slot"
+msgstr "Bak, övre USB kontakt"
+
 #
 msgid "Background"
 msgstr "Bakgrund"
@@ -1003,13 +1185,11 @@ msgstr "Band"
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Bandbredd"
 
-#
 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
-msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsspann"
+msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsintervall"
 
-#
 msgid "Begin of timespan"
-msgstr "Början på tidsspann"
+msgstr "Början på tidsintervall"
 
 #
 msgid "Begin time"
@@ -1047,6 +1227,12 @@ msgstr "Block brus minskning"
 msgid "Blue boost"
 msgstr "Blå förstärkning"
 
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
+msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugin"
+
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
+msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugn."
+
 #
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Bokmärken"
@@ -1063,26 +1249,61 @@ msgstr "Brasilien"
 msgid "Brightness"
 msgstr "Ljusstyrka"
 
+msgid ""
+"Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
+"conection."
+msgstr ""
+"Bläddra på ORF och SAT1 Teletext oberoende av kanal. Detta kräver I-net "
+"anslutning."
+
+msgid "Browse for and connect to network shares"
+msgstr "Bläddra efter och anslut till nätverksutdelningar"
+
+msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
+msgstr "Bläddra efter nfs/cifs utdelningar och anslut till dem."
+
 #
 msgid "Browse network neighbourhood"
 msgstr "Bläddra i nätverket"
 
-#
 msgid "Burn DVD"
-msgstr "Skapa DVD"
+msgstr "Bränn DVD"
 
 #
 msgid "Burn existing image to DVD"
 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
 
-#
 msgid "Burn to DVD"
-msgstr "Bränn till DVD..."
+msgstr "Bränn till DVD"
+
+msgid "Burn your recordings to DVD"
+msgstr "Bränn dina inspelningar till DVD"
 
 #
 msgid "Bus: "
 msgstr "Bus: "
 
+msgid ""
+"By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
+"dates."
+msgstr ""
+"Vid aktivering kommer händelser inte bli matchade om de inte inträffar på "
+"vissa datum."
+
+msgid ""
+"By enabling this you will be notified about similar timers added during "
+"automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
+"about the same conflict over and over."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
+"automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
+"about the same conflict over and over."
+msgstr ""
+"Vid aktiveringkommer du upplysas om timerkonflikter vid automatisk pollning. "
+"Det finns ingen intelligens inblandad, du bör undersöka om du får konflikter."
+
 #
 msgid ""
 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
@@ -1100,6 +1321,13 @@ msgstr "C-Band"
 msgid "CDInfo"
 msgstr "CD Info"
 
+msgid ""
+"CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
+"playing Audio CDs in Mediaplayer."
+msgstr ""
+"CDInfo aktiverar  insamling av album moch spår information från CDDB och CD-"
+"Text vid uppspelning av Audop CDs i Mediaspelaren."
+
 #
 msgid "CI assignment"
 msgstr "CI tilldelning"
@@ -1120,6 +1348,12 @@ msgstr "Kabel"
 msgid "Cache Thumbnails"
 msgstr "Buffra miniatyrer"
 
+msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
+msgstr "Callmonitor för NCID-baserad call notifiering"
+
+msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
+msgstr "Callmonitor för Fritz!Box routers"
+
 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
 
@@ -1132,10 +1366,6 @@ msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
 #
-msgid "Cannot parse feed directory"
-msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
-
-#
 msgid "Capacity: "
 msgstr "Kapacitet: "
 
@@ -1163,32 +1393,23 @@ msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
 msgid "Change bouquets in quickzap"
 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
 
-#
 msgid "Change default recording offset?"
-msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation"
-
-#
-msgid "Change dir."
-msgstr "Byt bibl."
+msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation?"
 
 #
 msgid "Change hostname"
 msgstr "Byt hostnamn"
 
-#
 msgid "Change pin code"
-msgstr "Ändra PIN kod"
+msgstr "Ändra pin kod"
 
-#
-msgid "Change service pin"
-msgstr "Ändra program PIN"
+msgid "Change service PIN"
+msgstr "Ändra kanal PIN"
 
-#
-msgid "Change service pins"
-msgstr "Ändra program PIN"
+msgid "Change service PINs"
+msgstr "Ändra kanal PINs"
 
-#
-msgid "Change setup pin"
+msgid "Change setup PIN"
 msgstr "Ändra installations PIN"
 
 #
@@ -1199,6 +1420,9 @@ msgstr "Ändra stegstorlek"
 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
 
+msgid "Changelog"
+msgstr "Ändringslog"
+
 #
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
@@ -1213,7 +1437,7 @@ msgstr "Ljudkanal:"
 
 #
 msgid "Channel not in services list"
-msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
+msgstr "Kanalen finns ej i servicelistan"
 
 #
 msgid "Channel:"
@@ -1267,6 +1491,9 @@ msgstr "Välj backupdestination"
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Välj favoritlista"
 
+msgid "Choose image to download"
+msgstr "Välj image för nedladdning"
+
 #
 msgid "Choose target folder"
 msgstr "Välj målkatalog"
@@ -1303,6 +1530,21 @@ msgstr "Upprensningsguide"
 msgid "Cleanup Wizard settings"
 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
 
+msgid "Cleanup timerlist automatically"
+msgstr "Rensa timerlista automatiskt"
+
+msgid "Cleanup timerlist automatically."
+msgstr "Rensa timerlista automatiskt."
+
+msgid ""
+"Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically "
+"according to specfied rules."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "CleanupWizard"
 msgstr "Upprensningsguide"
@@ -1333,23 +1575,13 @@ msgstr "Stäng och spar ändringar"
 
 #
 msgid "Close title selection"
-msgstr "Stäng titel val"
-
-#
-msgid "Code rate high"
-msgstr "Code rate hög"
-
-#
-msgid "Code rate low"
-msgstr "Code rate låg"
+msgstr "Stäng titelval"
 
-#
-msgid "Coderate HP"
-msgstr "Coderate HP"
+msgid "Code rate HP"
+msgstr "Kodhastighet HP"
 
-#
-msgid "Coderate LP"
-msgstr "Coderate LP"
+msgid "Code rate LP"
+msgstr "Kodhastighet LP"
 
 #
 msgid "Collection name"
@@ -1407,6 +1639,9 @@ msgstr "Komplett"
 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
 
+msgid "Composition of the recording filenames"
+msgstr "Sammansättning av inspelningars filnamn"
+
 #
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Konfigurationsläge"
@@ -1427,6 +1662,9 @@ msgstr "Konfigurera kort"
 msgid "Configure nameservers"
 msgstr "Konfigurera namnservers"
 
+msgid "Configure your WLAN network interface"
+msgstr "Konfigurera ditt WLAN nätverkskort"
+
 #
 msgid "Configure your internal LAN"
 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
@@ -1469,7 +1707,10 @@ msgstr "Konstellation"
 
 #
 msgid "Content does not fit on DVD!"
-msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
+msgstr "Innehållet för stort för en DVD!"
+
+msgid "Continue"
+msgstr "Forsätt"
 
 #
 msgid "Continue in background"
@@ -1483,6 +1724,33 @@ msgstr "Fortsätt spela"
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
+msgid "Control recording completely by service"
+msgstr ""
+
+msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
+msgstr "Kontrollera din Dreambox med din Webläsare."
+
+msgid "Control your Dreambox with your browser"
+msgstr "Kontrollera din Dreambox med din webläsare"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
+msgstr "Kontrollera din dreambox enbart med MUTE knappen"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
+msgstr "Kontrollera din dreambox enbart med MUTE knappen."
+
+msgid "Control your internal system fan."
+msgstr "Kontrollera inbyggd systemfläkt."
+
+msgid "Control your kids's tv usage"
+msgstr "Kontrollera dina barns tv användade"
+
+msgid "Control your system fan"
+msgstr "Kontrollera din systemfläkt"
+
+msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
+msgstr "Kopiera, döp om, ta bort, flytta lokala filer på din Dreambox."
+
 #
 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
@@ -1500,6 +1768,10 @@ msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
 
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
+msgstr "Kunde inte spela in på grund av ogiltig kanal %s"
+
 #
 msgid "Crashlog settings"
 msgstr "Crashlog inställningar"
@@ -1528,22 +1800,35 @@ msgstr ""
 msgid "Create DVD-ISO"
 msgstr "Skapa DVD-ISO"
 
-#
+msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
+msgstr "Skapa en backup av din Video DVD på din Dreamboxs hårddisk."
+
+msgid "Create a backup of your Video-DVD"
+msgstr "Skapa en backup av din Video-DVD"
+
 msgid "Create a new AutoTimer."
-msgstr "Skapa en ny AutoTimer"
+msgstr "Skapa en ny AutoTimer."
 
 #
 msgid "Create a new timer using the classic editor"
 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
 
-#
 msgid "Create a new timer using the wizard"
-msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide."
+msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide"
 
 #
 msgid "Create movie folder failed"
 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
 
+msgid "Create preview pictures of your Movies"
+msgstr "Skapa förhandsbilder av dina Filmer"
+
+msgid "Create remote timers"
+msgstr "Skapa fjärrtimers"
+
+msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
+msgstr "Skapa timers på andra Dreamboxar."
+
 #
 #, python-format
 msgid "Creating directory %s failed."
@@ -1561,6 +1846,9 @@ msgstr "Kroatiska"
 msgid "Current Transponder"
 msgstr "Nuvarande transponder"
 
+msgid "Current device: "
+msgstr "Nuvarande enhet: "
+
 #
 msgid "Current settings:"
 msgstr "Nuvarande inställningar:"
@@ -1573,6 +1861,9 @@ msgstr "Nuvarande värde: "
 msgid "Current version:"
 msgstr "Nuvarande version:"
 
+msgid "Currently installed image"
+msgstr "Nuvarande installerad image"
+
 #
 #, python-format
 msgid "Custom (%s)"
@@ -1602,10 +1893,32 @@ msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
 msgid "Customize"
 msgstr "Anpassningar"
 
+msgid "Customize Vali-XD skins"
+msgstr "Anpassa Vali-XD skins"
+
+msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
+msgstr "Anpassa Vali-XD skins själv."
+
 #
 msgid "Cut"
 msgstr "Klipp"
 
+msgid "Cut your movies"
+msgstr "Klipp dina filmer"
+
+msgid "Cut your movies."
+msgstr "Klipp dina filmer."
+
+msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
+msgstr "CutListEditor tillåter dig editera dina filmer"
+
+msgid ""
+"CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
+"Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Cutlist editor..."
 msgstr "Klipplist editor..."
@@ -1638,6 +1951,9 @@ msgstr "DVB-S"
 msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
+msgid "DVD Drive"
+msgstr "DVD Läsare"
+
 #
 msgid "DVD File Browser"
 msgstr "DVD Filutforskare"
@@ -1646,14 +1962,22 @@ msgstr "DVD Filutforskare"
 msgid "DVD Player"
 msgstr "DVD Spelare"
 
-#
 msgid "DVD Titlelist"
-msgstr "DVD Titellista\""
+msgstr "DVD Titellista"
 
 #
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "DVD media verktyg"
 
+msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
+msgstr "DVDPlayer spelar upp dina DVDs på din Dreambox"
+
+msgid ""
+"DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
+"With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
+"even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Danish"
 msgstr "Danska"
@@ -1672,16 +1996,15 @@ msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
 
 #
 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
-msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
+msgstr "Bestäm vad som ska ske efter att en crashlog är skickad."
 
 #
 msgid "Decrease delay"
 msgstr "Minska fördröjning"
 
-#
 #, python-format
 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
-msgstr "Minska fördröjning  med %i ms (kan ställas in)"
+msgstr "Minska fördröjning med %i ms (kan ställas in)"
 
 #
 msgid "Deep Standby"
@@ -1697,7 +2020,7 @@ msgstr "Grundinställningar"
 
 #
 msgid "Default movie location"
-msgstr "Grund filmplats"
+msgstr "Normal filmplats"
 
 #
 msgid "Default services lists"
@@ -1707,10 +2030,25 @@ msgstr "Grundservicelista"
 msgid "Defaults"
 msgstr "Grund"
 
+msgid "Define a startup service"
+msgstr "Definera en startkanal"
+
+msgid "Define a startup service for your Dreambox."
+msgstr "Definera en startkanal för din Dreambox."
+
+msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
+msgstr "Deinterlaced lägen för interlaced innehåll"
+
+msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
+msgstr "Deinterlaced läge för progressivt innehåll"
+
 #
 msgid "Delay"
 msgstr "Fördröjning"
 
+msgid "Delay x seconds after service started"
+msgstr "Fördröj x sekunder efter kanalstart"
+
 #
 msgid "Delete"
 msgstr "Ta bort"
@@ -1752,17 +2090,11 @@ msgstr "Beskrivning"
 msgid "Deselect"
 msgstr "Avmarkera"
 
-#
-msgid "Destination directory"
-msgstr "Målbibliotek"
-
-#
-msgid "Details for extension: "
-msgstr "Detaljer för utökning: "
+msgid "Details for plugin: "
+msgstr "Detaljer för plugin: "
 
-#
 msgid "Detected HDD:"
-msgstr "Hittad hårddisk:"
+msgstr "Hittad HDD:"
 
 #
 msgid "Detected NIMs:"
@@ -1804,6 +2136,9 @@ msgstr "Digital contour borttagning"
 msgid "Dir:"
 msgstr "Dir:"
 
+msgid "Direct playback of Youtube videos"
+msgstr "Direkt playback av Youtube videos"
+
 #
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
@@ -1826,10 +2161,6 @@ msgid "Disable Picture in Picture"
 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
 
 #
-msgid "Disable Subtitles"
-msgstr "Avaktivera textning"
-
-#
 msgid "Disable crashlog reporting"
 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
 
@@ -1881,14 +2212,22 @@ msgstr "Display och Användargränssnitt"
 msgid "Display search results by:"
 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
 
-#
-#, python-format
-msgid ""
-"Do you really want to REMOVE\n"
-"the plugin \"%s\"?"
+msgid "Display your photos on the TV"
+msgstr "Visa dina foton på TVn"
+
+msgid "Displays Movie Information from the InternetMovieDatabase"
+msgstr ""
+
+msgid "Displays Movie Information from the Online Film Datenbank (German)"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Do you really want to REMOVE\n"
+"the plugin \"%s\"?"
 msgstr ""
 "Vill du verkligen ta BORT\n"
-"pluginet \"%s\"?"
+"plugin \"%s\"?"
 
 #
 msgid ""
@@ -1898,6 +2237,14 @@ msgstr ""
 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
 "Detta kan ta lång tid!"
 
+#, python-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete %s\n"
+"%s?"
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ta bort %s\n"
+"%s?"
+
 #
 #, python-format
 msgid "Do you really want to delete %s?"
@@ -1932,7 +2279,7 @@ msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
 #
 #, python-format
 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort bokmärkt från %s?"
 
 #
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
@@ -1946,9 +2293,12 @@ msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
 
-#
+#, python-format
+msgid "Do you want to download the image to %s ?"
+msgstr "Vill du ladda ner image till %s ?"
+
 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
-msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
+msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din dreambox?"
 
 #
 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
@@ -2040,6 +2390,10 @@ msgstr ""
 msgid "Download"
 msgstr "Nedladdning"
 
+#, python-format
+msgid "Download %s from Server"
+msgstr "Ladda %s från Server"
+
 #
 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
@@ -2052,15 +2406,14 @@ msgstr "Ladda ner Plugins"
 msgid "Download Video"
 msgstr "Ladda ner Video"
 
+msgid "Download files from Rapidshare"
+msgstr "Ladda ner från Rapidshare"
+
 #
 msgid "Download location"
 msgstr "Nedladdningsplats"
 
 #
-msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
-msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
-
-#
 msgid "Downloadable new plugins"
 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
 
@@ -2074,7 +2427,7 @@ msgstr "Laddar ner"
 
 #
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
-msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
+msgstr "Hämtar plugininformation. Var vänlig vänta..."
 
 #
 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
@@ -2088,6 +2441,12 @@ msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
 msgid "Dreambox software because updates are available."
 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
 
+msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
+msgstr "Drivrutin för Ralink RT8070/RT3070/RT3370 baserad trådlösa-n USB kort."
+
+msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
+msgstr "Drivrutin för Realtek r8712u baserad trådlösa-n USB kort."
+
 #
 msgid "Duration: "
 msgstr "Längd: "
@@ -2112,7 +2471,14 @@ msgstr "EPG val"
 msgid "EPG encoding"
 msgstr "EPG kodning"
 
-#
+msgid ""
+"EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
+"is idling(i.e. in standby mode and no recordings running) to perform updates "
+"of the EPG information on these channels.\n"
+"On multi-tuner boxes it may optionally run in background hidden or in PiP, "
+"to not disturb the current TV program."
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
@@ -2133,15 +2499,15 @@ msgstr "Ändra AutoTimer"
 msgid "Edit AutoTimer filters"
 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
 
-#
 msgid "Edit AutoTimer services"
-msgstr "Ändra AutoTimer  kanaler"
+msgstr "Ändra AutoTimer kanaler"
 
 #
 msgid "Edit DNS"
 msgstr "Ändra DNS"
 
 #
+#. TRANSLATORS: description of AutoTimer in PluginBrowser
 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
 
@@ -2173,6 +2539,12 @@ msgstr "Ändra kanallista"
 msgid "Edit settings"
 msgstr "Ändra inställningar"
 
+msgid "Edit tags of recorded movies"
+msgstr "Ändra märkning i inspelade filmer"
+
+msgid "Edit tags of recorded movies."
+msgstr "Ändra märkning i inspelade filmer."
+
 #
 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
@@ -2185,14 +2557,16 @@ msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
 msgid "Edit title"
 msgstr "Ändra titel"
 
-#
 msgid "Edit upgrade source url."
-msgstr "Ändra uppgraderingskälla url"
+msgstr "Ändra url till uppgraderingskälla."
 
 #
 msgid "Editing"
 msgstr "Redigering"
 
+msgid "Editor for fstab"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Editor for new AutoTimers"
 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
@@ -2205,6 +2579,9 @@ msgstr "Utbildning"
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektronisk Program Guide"
 
+msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
+msgstr "Epostklient är en IMAP4 e-postvisare för Dreambox."
+
 #
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivera"
@@ -2213,10 +2590,25 @@ msgstr "Aktivera"
 msgid "Enable /media"
 msgstr "Aktivera /media"
 
+msgid "Enable 1080p24 Mode"
+msgstr "Aktivera 1080p24 läge"
+
+msgid "Enable 1080p25 Mode"
+msgstr "Aktivera 1080p25 läge"
+
+msgid "Enable 1080p30 Mode"
+msgstr "Aktivera 1080p30 läge"
+
 #
 msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
 
+msgid "Enable 720p24 Mode"
+msgstr "Aktivera 720p24 läge"
+
+msgid "Enable Autoresolution"
+msgstr "Aktivera Autoupplösning"
+
 #
 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
@@ -2278,6 +2670,8 @@ msgid ""
 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
 "you're searching for special characters like the german umlauts."
 msgstr ""
+"Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
+"ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
 
 #
 msgid "Encrypted: "
@@ -2296,20 +2690,14 @@ msgid "Encryption Keytype"
 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
 
 #
-msgid "Encryption Type"
-msgstr "Krypteringstyp"
-
-#
 msgid "Encryption:"
 msgstr "Kryptering:"
 
-#
 msgid "End of \"after event\" timespan"
-msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsspann"
+msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsintervall"
 
-#
 msgid "End of timespan"
-msgstr "Slut för tidsspann"
+msgstr "Slut för tidsintervall"
 
 #
 msgid "End time"
@@ -2323,6 +2711,11 @@ msgstr "Sluttid"
 msgid "English"
 msgstr "Engelska"
 
+msgid ""
+"Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
+"Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
+msgstr ""
+
 #
 msgid ""
 "Enigma2 Skinselector\n"
@@ -2340,18 +2733,10 @@ msgstr ""
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 
 #
-msgid "Enter Fast Forward at speed"
-msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
-
-#
 msgid "Enter IP to scan..."
 msgstr "Ange IP för sökning..."
 
 #
-msgid "Enter Rewind at speed"
-msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
-
-#
 msgid "Enter main menu..."
 msgstr "Gå till huvudmeny..."
 
@@ -2379,9 +2764,8 @@ msgstr "Ange delat bibliotek:"
 msgid "Enter share name:"
 msgstr "Ange delningsnamn:"
 
-#
 msgid "Enter the service pin"
-msgstr "Ange kanal PIN"
+msgstr "Ange kanal pin"
 
 #
 msgid "Enter user and password for host: "
@@ -2395,7 +2779,6 @@ msgstr "Ange användarnamn:"
 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
 
-#
 msgid "Enter your search term(s)"
 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
 
@@ -2424,36 +2807,38 @@ msgstr ""
 msgid "Estonian"
 msgstr "Estniska"
 
+msgid "Ethernet network interface"
+msgstr "Ethernet nätverkskort"
+
 #
 msgid "Eventview"
 msgstr "Programöversikt"
 
-#
 msgid "Everything is fine"
-msgstr "Allt är OK"
+msgstr "Allt är bra"
 
 #
 msgid "Exact match"
 msgstr "Exakt match"
 
-#
 msgid "Exceeds dual layer medium!"
-msgstr "Överskrider dual layer media"
+msgstr "Överskrider dual layer media!"
 
 #
 msgid "Exclude"
 msgstr "Exkludera"
 
-#
 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
-msgstr ""
+msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsintervall"
+
+msgid "Execute TuxboxPlugins"
+msgstr "Kör TuxboxPlugins"
 
 msgid "Execution Progress:"
 msgstr "Exekvering pågår:"
 
-#
 msgid "Execution finished!!"
-msgstr "Exekvering färdig!"
+msgstr "Exekvering färdig!!"
 
 #
 msgid "Exif"
@@ -2467,6 +2852,9 @@ msgstr "Avsluta"
 msgid "Exit editor"
 msgstr "Avsluta editor"
 
+msgid "Exit input device selection."
+msgstr "Avsluta val av inmatningsenhet."
+
 #
 msgid "Exit network wizard"
 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
@@ -2515,6 +2903,11 @@ msgstr "Utökningshanterare"
 msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
 
+msgid ""
+"FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
+"a server using the file transfer protocol."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Factory reset"
 msgstr "Fabriksåterställning"
@@ -2582,17 +2975,20 @@ msgstr "Film & Animerat"
 msgid "Filter"
 msgstr "Filter"
 
-#
 msgid ""
 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
 "it's Description.\n"
 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
 msgstr ""
+"Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
+"begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
+"exempelvis Beskrivning.\n"
+"Tryck BLÅ för att lägga till begränsning och GUL för att ta bort en vald "
+"begränsning."
 
-#
 msgid "Finetune"
-msgstr "Fininställn."
+msgstr "Fininställning"
 
 #
 msgid "Finished"
@@ -2610,10 +3006,15 @@ msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
 msgid "Finnish"
 msgstr "Finska"
 
-#
 msgid ""
-"First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
-msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
+"First day to match events. No event that begins before this date will be "
+"matched."
+msgstr ""
+"Först dag att matcha händelser. Ingen händelse innan denna dag kommer "
+"matchas."
+
+msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
+msgstr "Generera först din skinstil med Ai.HD-Control plugin."
 
 #
 msgid "Flash"
@@ -2631,18 +3032,12 @@ msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#
 #, python-format
 msgid ""
 "Found a total of %d matching Events.\n"
-"%d Timer were added and %d modified."
+"%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered, %d similars "
+"added."
 msgstr ""
-"Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
-"%d Timer har lagts till och %d ändrade."
-
-#
-msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
-msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
 
 #
 msgid "Frame size in full view"
@@ -2672,6 +3067,9 @@ msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
 msgid "Frequency steps"
 msgstr "Frekvenssteg"
 
+msgid "Frequently asked questions"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Fri"
 msgstr "Fre"
@@ -2684,6 +3082,15 @@ msgstr "Fredag"
 msgid "Frisian"
 msgstr "Frisiska"
 
+msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
+msgstr "Fritz!Call visar inkommande samtal till din Fritz!Box på din Dreambox"
+
+msgid "Front USB Slot"
+msgstr "Fram USB kontakt"
+
+msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
+msgstr "Frontend för /tmp/mmi.socket"
+
 #
 #, python-format
 msgid "Frontprocessor version: %d"
@@ -2701,6 +3108,17 @@ msgstr ""
 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
 "Vill du starta om GUI nu?"
 
+msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
+msgstr "GUI som tillåter användare att ändra ftp- / telnet lösenord."
+
+msgid ""
+"GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
+msgstr ""
+"GUI som tillåter användare att ändra ftp- / telnet-lösenord på Dreambox."
+
+msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
+msgstr "GUI för att ändra ftp- / telnet-lösenord"
+
 #
 msgid "Gaming"
 msgstr "Spel"
@@ -2725,6 +3143,9 @@ msgstr "Generisk PCM fördröjning"
 msgid "General PCM delay (ms)"
 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
 
+msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Genre"
 msgstr "Genre"
@@ -2734,16 +3155,34 @@ msgid "Genuine Dreambox"
 msgstr "Äkta Dreambox"
 
 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
-msgstr ""
+msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
+
+msgid "Genuine Dreambox verification"
+msgstr "Äkta Dreambox verifiering"
 
 #
 msgid "German"
 msgstr "Tyska"
 
+msgid "German storm information"
+msgstr ""
+
+msgid "German traffic information"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Germany"
 msgstr "Tyskland"
 
+msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
+msgstr ""
+
+msgid "Get latest experimental image"
+msgstr "Tag senaste experimentella image"
+
+msgid "Get latest release image"
+msgstr "Tag senaste release image"
+
 #
 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
@@ -2760,6 +3199,14 @@ msgstr "Gå till 0"
 msgid "Goto position"
 msgstr "Gå till position"
 
+msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
+"Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Graphical Multi EPG"
 msgstr "Grafisk Multi EPG"
@@ -2776,17 +3223,24 @@ msgstr "Grekiska"
 msgid "Green boost"
 msgstr "Grön förstärkning"
 
-#
-msgid "Guard Interval"
-msgstr "Guard intervall"
+msgid ""
+"Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
+"to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
+"iPhone using prowl."
+msgstr ""
 
-#
-msgid "Guard interval mode"
-msgstr "Guard intervalläge"
+msgid "Guard interval"
+msgstr ""
 
 #
 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
-msgstr ""
+msgstr "Gissa existerande timer baserat på start/slut"
+
+msgid "HD Interlace Mode"
+msgstr "HD Interlace läge"
+
+msgid "HD Progressive Mode"
+msgstr "HD Progressive läge"
 
 #
 msgid "HD videos"
@@ -2816,21 +3270,14 @@ msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
 msgid "Help"
 msgstr "Hjälp"
 
-#
-msgid "Hidden network SSID"
-msgstr "Dold nätverks SSID"
-
-#
-msgid "Hidden networkname"
-msgstr "Dolt nätverksnamn"
+msgid "Hidden network"
+msgstr ""
 
-#
-msgid "Hierarchy Information"
-msgstr "Hierarkisk information "
+msgid "Hide Plugin from Plugin or Extensionsmenu."
+msgstr ""
 
-#
-msgid "Hierarchy mode"
-msgstr "Hierarkiskt läge"
+msgid "Hierarchy info"
+msgstr "Hierarkis info"
 
 #
 msgid "High bitrate support"
@@ -2848,9 +3295,11 @@ msgstr "Holland"
 msgid "Hong Kong"
 msgstr "Hong Kong"
 
-#
 msgid "Horizontal"
-msgstr "horisontal"
+msgstr "Horisontal"
+
+msgid "Hotplugging for removeable devices"
+msgstr ""
 
 #
 msgid "How many minutes do you want to record?"
@@ -2872,6 +3321,9 @@ msgstr "Färgton"
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Ungerska"
 
+msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "IP Address"
 msgstr "IP adress"
@@ -2880,6 +3332,9 @@ msgstr "IP adress"
 msgid "IP:"
 msgstr "IP:"
 
+msgid "IRC Client for Enigma2"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
@@ -2892,11 +3347,21 @@ msgstr "ISO sökväg"
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Isländska"
 
-#
+msgid ""
+"If a timer conflict occurs, AutoTimer will search outside the timespan for a "
+"similar event and add it."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"If installed, the plugin allows to modify the order in which entries of the "
+"main menu are shown.It can be changed using the \"MenuSort\" plugin, "
+"launchable from the regular plugin overview."
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid ""
 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
-"event if it records at least 80% of the it."
+"event if it records at least 80%% of the it."
 msgstr ""
 
 #
@@ -2907,7 +3372,6 @@ msgstr ""
 "Om du ser detta, något är fel med\n"
 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
 
-#
 msgid ""
 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
@@ -2919,20 +3383,15 @@ msgid ""
 "step.\n"
 "If you are happy with the result, press OK."
 msgstr ""
-"Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
-"stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
-"använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
-"bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
+"Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare, stänga av den. Om det "
+"finns något som heter \"dynamic\", använd standard. Justera ljusstyrkan till "
+"en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
 
 #
-msgid "Image flash utility"
-msgstr "Image flash redskap"
-
-#
 msgid "Import AutoTimer"
 msgstr "Importera AutoTimer"
 
@@ -3002,13 +3461,19 @@ msgstr "Information"
 msgid "Init"
 msgstr "Initiera"
 
+msgid "Initial Fast Forward speed"
+msgstr ""
+
+msgid "Initial Rewind speed"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Initial location in new timers"
-msgstr "Initial plats för nya timers"
+msgstr "Initial filmplats för nya timers"
 
 #
 msgid "Initialization"
-msgstr ""
+msgstr "Initieringen"
 
 #
 msgid "Initialize"
@@ -3022,13 +3487,19 @@ msgstr "Initierar hårddisk..."
 msgid "Input"
 msgstr "Ingång"
 
+msgid "Input device setup"
+msgstr "Inmatningsenhetsinstallation"
+
+msgid "Input devices"
+msgstr "Inmatningsenheter"
+
 #
 msgid "Install"
 msgstr "Installera"
 
 #
 msgid "Install a new image with a USB stick"
-msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
+msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB-sticka"
 
 #
 msgid "Install a new image with your web browser"
@@ -3080,15 +3551,7 @@ msgstr "Direktinspelning..."
 
 #
 msgid "Instant record location"
-msgstr "Direktinspelning plats"
-
-#
-msgid "Integrated Ethernet"
-msgstr "Integrerat nätverk"
-
-#
-msgid "Integrated Wireless"
-msgstr "Inbyggt Trådlöst"
+msgstr "Direktinspelningars plats"
 
 #
 msgid "Interface: "
@@ -3102,6 +3565,12 @@ msgstr "Normal"
 msgid "Internal Flash"
 msgstr "Intern Flash"
 
+msgid "Internal USB Slot"
+msgstr ""
+
+msgid "Internal firmware updater"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Invalid Location"
 msgstr "Ogiltig sökväg"
@@ -3114,22 +3583,22 @@ msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
 #
 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
 
 #
 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
 msgid "Invalid response from server."
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig respons från server."
 
 #
 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
 #, python-format
 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
 
 #
 msgid "Invalid selection"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltigt val"
 
 #
 msgid "Inversion"
@@ -3151,7 +3620,6 @@ msgstr "Är detta videoläge ok?"
 msgid "Israel"
 msgstr "Israel"
 
-#
 msgid ""
 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
 "deny specific ones.\n"
@@ -3159,11 +3627,23 @@ msgid ""
 "Service (inside a Bouquet).\n"
 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
 msgstr ""
+"Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa Kanaler eller "
+"Favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
+"En Händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
+"specifik och inte förnekad Kanal (inuti en Favoritlista).\n"
+"Tryck BLÅ för att lägga till en ny begränsning och GUL för att ta bort den "
+"markerade."
 
 #
 msgid "Italian"
 msgstr "Italienska"
 
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
+msgstr ""
+
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Italy"
 msgstr "Italien"
@@ -3181,15 +3661,60 @@ msgstr "Arbets Vy"
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Bara skala"
 
+msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+
+msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
+msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
+
+msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
+msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
+
+msgid "Kerni's SWAIN skin"
+msgstr "Kerni's SWAIN skin"
+
+msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
+msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
+
+msgid "Kerni's UltraViolet skin"
+msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
+
+msgid "Kerni's YADS-HD skin"
+msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD skin"
+msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+
+msgid "Kerni's dmm-HD skin"
+msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
+msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
+
+msgid "Kerni's simple skin"
+msgstr "Kerni's simple skin"
+
+msgid "Kerni-HD1 skin"
+msgstr "Kerni-HD1 skin"
+
+msgid "Kerni-HD1R2 skin"
+msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
+
+msgid "Kernis HD1 skin"
+msgstr "Kernis HD1 skin"
+
 #
 #, python-format
 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
-msgstr ""
+msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
 
 #
 #, python-format
 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
-msgstr ""
+msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
 
 #
 msgid "Keyboard"
@@ -3207,10 +3732,16 @@ msgstr "Tangentbords inställning"
 msgid "Keymap"
 msgstr "Tangentlayout"
 
+msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "LAN Adapter"
 msgstr "LAN Adapter"
 
+msgid "LAN connection"
+msgstr "LAN anslutning"
+
 #
 msgid "LNB"
 msgstr "LNB"
@@ -3239,6 +3770,11 @@ msgstr "Välj språk"
 msgid "Last config"
 msgstr "Senaste konfiguration"
 
+msgid ""
+"Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
+"matched."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Last speed"
 msgstr "Föregående hastighet"
@@ -3296,10 +3832,16 @@ msgstr "Länk:"
 msgid "Linked titles with a DVD menu"
 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
 
+msgid "List available networks"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "List of Storage Devices"
 msgstr "Lista på lagringsenheter"
 
+msgid "Listen and record Shoutcast Internet Radio on your Dreambox."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litauiska"
@@ -3348,25 +3890,27 @@ msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
 msgid "Long Keypress"
 msgstr "Lång knapptryckning"
 
+msgid "Long filenames"
+msgstr "Långa filnamn"
+
 #
 msgid "Longitude"
 msgstr "Longitud"
 
-#
 msgid "Lower bound of timespan."
-msgstr ""
+msgstr "Lägre gräns för tidsintervall."
 
-#
 msgid ""
 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
 "are not taken into account!"
 msgstr ""
+"Lägre gräns för tidsintervall. Inget före den här tiden kommer matchas. "
+"Offset är inte med i beräkningen!"
 
 #
 msgid "MMC Card"
 msgstr "MMC kort"
 
-#
 msgid "MORE"
 msgstr "MER"
 
@@ -3378,13 +3922,11 @@ msgstr "Huvudmeny"
 msgid "Mainmenu"
 msgstr "Huvudmeny"
 
-#
 msgid "Make this mark an 'in' point"
-msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
+msgstr "Gör denna markör till en 'in' punkt"
 
-#
 msgid "Make this mark an 'out' point"
-msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
+msgstr "Gör denna markör till en 'ut' punkt"
 
 #
 msgid "Make this mark just a mark"
@@ -3394,10 +3936,23 @@ msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
 msgid "Manage extensions"
 msgstr "Hantera utökningar"
 
+msgid "Manage local files"
+msgstr ""
+
+msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
+msgstr ""
+
+msgid "Manage logos to display at boottime"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Manage network shares"
 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
 
+msgid ""
+"Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Manage your network shares..."
 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
@@ -3410,6 +3965,9 @@ msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Manuell sökning"
 
+msgid "Manual configuration"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Manual transponder"
 msgstr "Manuell transponder"
@@ -3418,39 +3976,35 @@ msgstr "Manuell transponder"
 msgid "Manufacturer"
 msgstr "Tillverkare"
 
-#
 msgid "Margin after record"
-msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
+msgstr "Marginal efter inspelning"
 
 #
 msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
 
-#
 #, python-format
 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
-msgstr ""
+msgstr "Matcha tidsintervall: %02d:%02d - %02d:%02d"
 
 #
 msgid "Match title"
-msgstr ""
+msgstr "Matcha titel"
 
 #
 #, python-format
 msgid "Match title: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Matcha titel: %s"
 
 #
 msgid "Max. Bitrate: "
 msgstr "Max. Bitrate: "
 
-#
 msgid "Maximum duration (in m)"
-msgstr ""
+msgstr "Maximum varaktighet (i min)"
 
-#
 msgid ""
-"Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
+"Maximum event duration to match. If an event is longer than this amount of "
 "time (without offset) it won't be matched."
 msgstr ""
 
@@ -3462,6 +4016,17 @@ msgstr "Mediaspelare"
 msgid "MediaPlayer"
 msgstr "Mediaspelare"
 
+msgid ""
+"MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
+"possible actions like viewing pictures or playing movies."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
+"Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
+"view cover and album information."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
@@ -3474,6 +4039,9 @@ msgstr "Media är inte tomt!"
 msgid "Menu"
 msgstr "Meny"
 
+msgid "Merlin Music Player and iDream"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Message"
 msgstr "Meddelande"
@@ -3500,7 +4068,7 @@ msgstr "Modell: "
 
 #
 msgid "Modify existing timers"
-msgstr ""
+msgstr "Ändra befintliga timers"
 
 #
 msgid "Modulation"
@@ -3524,7 +4092,7 @@ msgstr "Måndag"
 
 #
 msgid "Monthly"
-msgstr ""
+msgstr "Månadsvis"
 
 #
 msgid "More video entries."
@@ -3608,51 +4176,50 @@ msgstr "Flytta öst"
 
 #
 msgid "Move plugin screen"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta plugin bildrutan"
 
 #
 msgid "Move screen down"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
 
 #
 msgid "Move screen to the center of your TV"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
 
 #
 msgid "Move screen to the left"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
 
 #
 msgid "Move screen to the lower left corner"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
 
 #
 msgid "Move screen to the lower right corner"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
 
 #
 msgid "Move screen to the middle of the left border"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
 
 #
 msgid "Move screen to the middle of the right border"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
 
 #
 msgid "Move screen to the right"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta bildrutan till höger"
 
-#
 msgid "Move screen to the upper left corner"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta bildrutan till övre vänstra hörnet"
 
 #
 msgid "Move screen to the upper right corner"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
 
 #
 msgid "Move screen up"
-msgstr ""
+msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
 
 #
 msgid "Move west"
@@ -3660,7 +4227,16 @@ msgstr "Flytta väst"
 
 #
 msgid "Movie location"
-msgstr "Film plats"
+msgstr "Filmplats"
+
+msgid ""
+"MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
+"the movielist."
+msgstr ""
 
 #
 msgid "Movielist menu"
@@ -3670,6 +4246,9 @@ msgstr "Filmlista meny"
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Multi EPG"
 
+msgid "Multi-EPG bouquet selection"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Multimedia"
 msgstr "Multimedia"
@@ -3678,6 +4257,9 @@ msgstr "Multimedia"
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Multipla kanaler stöds"
 
+msgid "Multiplex"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Multisat"
 msgstr "Multisat"
@@ -3722,11 +4304,14 @@ msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
 
-#
 msgid "N/A"
-msgstr "Inte tillgänglig"
+msgstr "N/A"
+
+msgid ""
+"NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
+"Vodafone Easybox) on your Dreambox."
+msgstr ""
 
-#
 msgid "NEXT"
 msgstr "NÄSTA"
 
@@ -3742,7 +4327,9 @@ msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
 msgid "NFS share"
 msgstr "NFS delning"
 
-#
+msgid "NIM"
+msgstr "NIM"
+
 msgid "NOW"
 msgstr "NU"
 
@@ -3771,9 +4358,108 @@ msgstr "Namnserver installation"
 msgid "Nameserver settings"
 msgstr "Namnserver inställningar"
 
-#
-msgid "Netmask"
-msgstr "Nätmask"
+msgid "Namespace"
+msgstr ""
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin"
+msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis BlackBox Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline Single Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
+msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin"
+msgstr "Nemesis Flatline Skin"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Flatline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin"
+msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis GlassLine Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Single Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Single Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
+msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ShadowLine Skin för Dreamboxen"
+
+#
+msgid "Netmask"
+msgstr "Nätmask"
 
 #
 msgid "Network"
@@ -3788,10 +4474,6 @@ msgid "Network Mount"
 msgstr "Nätverksmonteringar"
 
 #
-msgid "Network SSID"
-msgstr "Nätverk SSID"
-
-#
 msgid "Network Setup"
 msgstr "Nätverksinställningar"
 
@@ -3809,11 +4491,14 @@ msgstr "Nätverksinställningar"
 
 #
 msgid "Network test"
-msgstr "Nätverk test"
+msgstr "Nätverktest"
 
 #
 msgid "Network test..."
-msgstr "Nätverk test..."
+msgstr "Nätverktest..."
+
+msgid "Network test: "
+msgstr "Nätverkstest: "
 
 #
 msgid "Network:"
@@ -3827,6 +4512,9 @@ msgstr "Nätverksbläddring"
 msgid "NetworkWizard"
 msgstr "Nätverksguide"
 
+msgid "Networkname (SSID)"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Never"
 msgstr "Aldrig"
@@ -3835,15 +4523,14 @@ msgstr "Aldrig"
 msgid "New"
 msgstr "Ny"
 
+msgid "New PIN"
+msgstr "Ny PIN"
+
 #
 msgid "New Zealand"
 msgstr "Nya Zeeland"
 
 #
-msgid "New pin"
-msgstr "Ny PIN"
-
-#
 msgid "New version:"
 msgstr "Ny version:"
 
@@ -3867,13 +4554,8 @@ msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
 msgid "No Connection"
 msgstr "Ingen anslutning"
 
-#
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
-msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
-
-#
-msgid "No Networks found"
-msgstr "Inget nätverk funnet"
+msgstr "Ingen HDD hittad eller HDD inte initierad!"
 
 #
 msgid "No backup needed"
@@ -3903,13 +4585,12 @@ msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
 
-#
 msgid ""
 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
 "forward/backward!"
 msgstr ""
 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
-"att hoppa framåt(369)/bakåt(147)!"
+"att hoppa framåt/bakåt!"
 
 #
 msgid "No free tuner!"
@@ -3969,10 +4650,6 @@ msgstr ""
 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
 
 #
-msgid "No useable USB stick found"
-msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
-
-#
 msgid ""
 "No valid service PIN found!\n"
 "Do you like to change the service PIN now?\n"
@@ -3996,9 +4673,8 @@ msgstr ""
 msgid "No videos to display"
 msgstr "Ingen video att visa"
 
-#
-msgid "No wireless networks found! Please refresh."
-msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
+msgid "No wireless networks found! Searching..."
+msgstr ""
 
 #
 msgid ""
@@ -4054,6 +4730,9 @@ msgstr "Nej, gör inget."
 msgid "No, just start my dreambox"
 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
 
+msgid "No, never"
+msgstr "Nej, aldrig"
+
 #
 msgid "No, not now"
 msgstr "Nej, inte nu"
@@ -4091,6 +4770,12 @@ msgstr "Nord"
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Norska"
 
+msgid "Not after"
+msgstr "Inte efter"
+
+msgid "Not before"
+msgstr "Inte före"
+
 #
 #, python-format
 msgid ""
@@ -4104,6 +4789,9 @@ msgstr ""
 msgid "Not fetching feed entries"
 msgstr "Hämtar inte feed poster"
 
+msgid "Not-Associated"
+msgstr ""
+
 #
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
@@ -4116,15 +4804,15 @@ msgstr ""
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Spelas nu"
 
-#
 msgid ""
 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
 msgstr ""
-"Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
+"Nu, använd kontrastinställningen för att öka ljusstyrka på bakgrunden så "
 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
-"mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
+"mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor på skalan.När du har gjort det, "
+"vänligen tryck OK för att fortsätta."
 
 #
 msgid "Number of scheduled recordings left."
@@ -4146,6 +4834,9 @@ msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
 msgid "OK, remove some extensions"
 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
 
+msgid "ONID"
+msgstr "ONID"
+
 #
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "OSD inställning"
@@ -4182,21 +4873,22 @@ msgstr "På samma kanal"
 msgid "One"
 msgstr "En"
 
-#
 msgid "Only AutoTimers created during this session"
-msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session."
+msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session"
 
 #
 msgid "Only Free scan"
 msgstr "Bara Fri sökning"
 
+msgid "Only add timer for next x days"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Only extensions."
 msgstr "Endast utökningar."
 
-#
 msgid "Only match during timespan"
-msgstr "Matcha enbart under tidsspannet"
+msgstr "Matcha enbart under tidsintervallet"
 
 #
 #, python-format
@@ -4215,26 +4907,40 @@ msgstr "Öppna plugin meny"
 msgid "Optionally enter your name if you want to."
 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
 
-#
-msgid "Orbital Position"
-msgstr "Orbital position"
+msgid "Orbital position"
+msgstr ""
 
 #
 msgid "Outer Bound (+/-)"
 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
 
+msgid "Overlay for scrolling bars"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Override found with alternative service"
 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
 
+msgid "Overwrite configuration files ?"
+msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna ?"
+
+msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
+msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna vid mjukvaruuppgradering?"
+
 #
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
+msgid "PCR PID"
+msgstr "PCR PID"
+
 #
 msgid "PIDs"
 msgstr "PIDs"
 
+msgid "PMT PID"
+msgstr "PMT PID"
+
 #
 msgid "Package list update"
 msgstr "Paketlista uppdatering"
@@ -4243,9 +4949,8 @@ msgstr "Paketlista uppdatering"
 msgid "Package removal failed.\n"
 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
 
-#
 msgid "Package removed successfully.\n"
-msgstr "Paketbortagning  utfört.\n"
+msgstr "Paketbortagning utförd.\n"
 
 #
 msgid "Packet management"
@@ -4256,10 +4961,6 @@ msgid "Packet manager"
 msgstr "Pakethanterare"
 
 #
-msgid "Page"
-msgstr "Sida"
-
-#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
 msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
@@ -4284,6 +4985,11 @@ msgstr "Föräldrakontroll installation"
 msgid "Parental control type"
 msgstr "Föräldrakontroll typ"
 
+msgid ""
+"Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
+"TV  program."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Password"
 msgstr "Lösenord"
@@ -4296,6 +5002,12 @@ msgstr "Pausa filmen"
 msgid "People & Blogs"
 msgstr "Folk & Bloggar"
 
+msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
+msgstr ""
+
+msgid "Persian"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Pets & Animals"
 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
@@ -4321,9 +5033,8 @@ msgstr "Svarta kanter"
 msgid "Pilot"
 msgstr "Pilot"
 
-#
 msgid "Pin code needed"
-msgstr "PIN kod behövs"
+msgstr "Pin kod behövs"
 
 #
 msgid "Play"
@@ -4337,6 +5048,12 @@ msgstr "Spela Audio-CD..."
 msgid "Play DVD"
 msgstr "Spela DVD"
 
+msgid "Play Internet Radio downloaded from Last.FM"
+msgstr ""
+
+msgid "Play Internet Radio downloaded from ShoutCast"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Play Music..."
 msgstr "Spela Musik..."
@@ -4353,9 +5070,23 @@ msgstr "Spela nästa video"
 msgid "Play recorded movies..."
 msgstr "Spela inspelade filmer..."
 
-#
 msgid "Play video again"
-msgstr "Spela video igen."
+msgstr "Spela video igen"
+
+msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
+msgstr ""
+
+msgid "Playback of Youtube through a PC"
+msgstr ""
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams"
+msgstr ""
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams."
+msgstr ""
+
+msgid "Plays your favorite music and videos"
+msgstr ""
 
 #
 msgid "Please Reboot"
@@ -4367,6 +5098,11 @@ msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
 
 #
 msgid "Please add titles to the compilation."
+msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
+
+msgid ""
+"Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
+"not set a PIN."
 msgstr ""
 
 #
@@ -4378,22 +5114,16 @@ msgid "Please check your network settings!"
 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
 
 #
-msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
-msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
-
-#
 msgid "Please choose an extension..."
 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
 
-#
 msgid "Please choose he package..."
-msgstr "Vänligen välj paket"
+msgstr "Vänligen välj paket..."
 
 #
 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
 
-#
 msgid ""
 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
 "values.\n"
@@ -4401,7 +5131,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
 "begärda fälten.\n"
-"När du är klar tryck OK för att fortsätta"
+"När du är klar tryck OK för att fortsätta."
 
 #
 msgid ""
@@ -4413,14 +5143,6 @@ msgstr ""
 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
 
 #
-msgid ""
-"Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
-"target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
-msgstr ""
-"Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
-"mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
-
-#
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
 
@@ -4444,13 +5166,11 @@ msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
 msgid "Please enter name of the new directory"
 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
 
-#
 msgid "Please enter the correct pin code"
-msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
+msgstr "Vänligen ange korrekt pin kod"
 
-#
-msgid "Please enter the old pin code"
-msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
+msgid "Please enter the old PIN code"
+msgstr ""
 
 #
 msgid "Please enter your email address here:"
@@ -4486,11 +5206,7 @@ msgstr "Vänligen tryck OK!"
 
 #
 msgid "Please provide a Text to match"
-msgstr ""
-
-#
-msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
-msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
+msgstr "Vänligen ange en text för matchning"
 
 #
 msgid "Please select a playlist to delete..."
@@ -4512,13 +5228,16 @@ msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
 
+msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
+msgstr "Vänligen välj en NFI fil och tryck på grön knapp för att flasha!"
+
 #
 msgid "Please select an extension to remove."
 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
 
 #
 msgid "Please select an option below."
-msgstr "Vänligen välj ett val nedan."
+msgstr "Vänligen välj ett alternativ nedan."
 
 #
 msgid "Please select medium to use as backup location"
@@ -4526,17 +5245,12 @@ msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
 
 #
 msgid "Please select tag to filter..."
-msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
-
-#
-msgid "Please select target directory or medium"
-msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
+msgstr "Vänligen välj märke för filtrering..."
 
 #
 msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
 
-#
 msgid ""
 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
 "connection.\n"
@@ -4546,7 +5260,7 @@ msgstr ""
 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
 "Internet.\n"
 "\n"
-"Vänligen tryck OK för att fortsätta"
+"Vänligen tryck OK för att fortsätta."
 
 #
 msgid ""
@@ -4581,7 +5295,6 @@ msgstr ""
 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
 "flyttning."
 
-#
 msgid ""
 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
 "the OK button."
@@ -4599,31 +5312,31 @@ msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
 
 #
 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
-msgstr "Vänligen vänta på aktivering av dina nätverksmontering..."
+msgstr "Vänligen vänta på aktivering av din nätverksmontering..."
 
 #
 msgid "Please wait while removing selected package..."
-msgstr "Vänligen vänta medans bortagning av valt paket utförs..."
+msgstr "Vänligen vänta medan bortagning av valt paket utförs..."
 
 #
 msgid "Please wait while removing your network mount..."
-msgstr "Vänligen vänta medans dina nätverksmontering tas bort..."
+msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering tas bort..."
 
 #
 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
-msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
+msgstr "Vänligen vänta meda sökning pågår..."
 
 #
 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
-msgstr "Vänligen vänta medans sökning för paket som kan tas bort..."
+msgstr "Vänligen vänta medan sökning för paket som kan tas bort..."
 
 #
 msgid "Please wait while updating your network mount..."
-msgstr "Vänligen vänta medans dina nätverksmontering uppdateras..."
+msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering uppdateras..."
 
 #
 msgid "Please wait while we configure your network..."
-msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
+msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk konfigureras..."
 
 #
 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
@@ -4631,11 +5344,11 @@ msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
 
 #
 msgid "Please wait while we test your network..."
-msgstr "Vänligen vänta meda vi testar ditt nätverk..."
+msgstr "Vänligen vänta medan vi testar ditt nätverk..."
 
 #
 msgid "Please wait while your network is restarting..."
-msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
+msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk startas om..."
 
 #
 msgid "Please wait..."
@@ -4660,21 +5373,20 @@ msgstr "Pluginhanterare hjälp"
 #
 #, python-format
 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
-msgstr ""
+msgstr "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
 
 #
 msgid "Plugins"
 msgstr "Plugins"
 
+msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Poland"
 msgstr "Polen"
 
 #
-msgid "Polarity"
-msgstr "Polaritet"
-
-#
 msgid "Polarization"
 msgstr "Polarisation"
 
@@ -4684,11 +5396,11 @@ msgstr "Polska"
 
 #
 msgid "Poll Interval (in h)"
-msgstr ""
+msgstr "Avsökningsintervall (i tim)"
 
 #
 msgid "Poll automatically"
-msgstr ""
+msgstr "Sök automatiskt"
 
 #
 msgid "Port A"
@@ -4710,6 +5422,9 @@ msgstr "Port D"
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugisiska"
 
+msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Positioner"
 msgstr "Motor"
@@ -4730,11 +5445,16 @@ msgstr "Motor installation"
 msgid "Positioner storage"
 msgstr "Motor lagring"
 
+msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
+msgstr ""
+
 #
 msgid ""
 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
 msgstr ""
+"Strömläge efter inspelning. Väl \"standard\" för att inte ändra standard för "
+"Enigma2 eller värde ändrat av dig."
 
 #
 msgid "Power threshold in mA"
@@ -4744,10 +5464,19 @@ msgstr "Ström gränsvärde i mA"
 msgid "Predefined transponder"
 msgstr "Fördefinerad transponder"
 
+msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
+msgstr "Förbered ytterligare en USB-sticka för image flashning"
+
 #
 msgid "Preparing... Please wait"
 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
 
+msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
+msgstr "Tryck INFO på din fjärrkontroll för ytterligare information."
+
+msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
+msgstr "Tryck MENU på din fjärrkontroll för ytterligare valmöjligheter."
+
 #
 msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
@@ -4762,7 +5491,7 @@ msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
 
 #
 msgid "Press OK to collapse this host"
-msgstr ""
+msgstr "Tryck OK för att kollapsa den här värden"
 
 #
 msgid "Press OK to edit selected settings."
@@ -4774,7 +5503,7 @@ msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
 
 #
 msgid "Press OK to expand this host"
-msgstr ""
+msgstr "Tryck OK för att expandera den här värden"
 
 #
 #, python-format
@@ -4783,7 +5512,7 @@ msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
 
 #
 msgid "Press OK to mount this share!"
-msgstr ""
+msgstr "Tryck OK för att montera den här delningen!"
 
 #
 msgid "Press OK to mount!"
@@ -4818,10 +5547,6 @@ msgid "Press OK to toggle the selection."
 msgstr "Tryck OK för att växla val."
 
 #
-msgid "Press OK to view full changelog"
-msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
-
-#
 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
 
@@ -4831,16 +5556,22 @@ msgstr "Föregående"
 
 #
 msgid "Preview"
-msgstr ""
+msgstr "Förhandsgranskning"
 
 #
 msgid "Preview AutoTimer"
-msgstr ""
+msgstr "Förhandsgranska AutoTimer"
 
 #
 msgid "Preview menu"
 msgstr "Förvisningsmeny"
 
+msgid "Preview screenshots of running tv shows"
+msgstr ""
+
+msgid "Preview screenshots of running tv shows."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Primary DNS"
 msgstr "Primär DNS"
@@ -4881,10 +5612,24 @@ msgstr "Leverantörer"
 msgid "Published"
 msgstr "Publiserad"
 
+msgid "Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV. Clock will "
+"disappear after the specified timeout or by pushing key \"Exit long\" "
+"again.\n"
+"Modify the settings to match your preferences. To change the clock position, "
+"select \"Move clock\" and relocate."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
 
+msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Quick"
 msgstr "Snabb"
@@ -4893,9 +5638,8 @@ msgstr "Snabb"
 msgid "Quickzap"
 msgstr "Snabbzap"
 
-#
 msgid "RC Menu"
-msgstr "Fjärrkontroll meny"
+msgstr "Fjärrkontroll Meny"
 
 #
 msgid "RF output"
@@ -4905,6 +5649,12 @@ msgstr "RF ut"
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
+msgid "RSS viewer"
+msgstr "RSS visare"
+
+msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Radio"
 msgstr "Radio"
@@ -4965,17 +5715,23 @@ msgstr "Nyligen aktuell"
 msgid "Reception Settings"
 msgstr "Mottagning inställningar"
 
+msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
+msgstr ""
+
+msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Record"
 msgstr "Spela in"
 
 #
 msgid "Record a maximum of x times"
-msgstr ""
+msgstr "Inspela maximum av x gånger"
 
 #
 msgid "Record on"
-msgstr ""
+msgstr "Inspelning på"
 
 #
 #, python-format
@@ -4992,9 +5748,8 @@ msgstr "Spelar in"
 
 #
 msgid "Recording paths"
-msgstr ""
+msgstr "Sökvägar till inspelningar"
 
-#
 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
 
@@ -5006,9 +5761,11 @@ msgstr "Inspelningar"
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
 
-#
-msgid "Reenter new pin"
-msgstr "Ange ny PIN igen"
+msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
+msgstr ""
+
+msgid "Reenter new PIN"
+msgstr ""
 
 #
 msgid "Refresh Rate"
@@ -5032,14 +5789,15 @@ msgstr "Uppdatera"
 
 #
 msgid "Reload Black-/Whitelists"
+msgstr "Ladda om Black-/Whitelistor"
+
+msgid "Remember service PIN"
 msgstr ""
 
-#
-msgid "Remember service pin"
+msgid "Remember service PIN cancel"
 msgstr ""
 
-#
-msgid "Remember service pin cancel"
+msgid "Remote timer and remote TV player"
 msgstr ""
 
 #
@@ -5076,15 +5834,7 @@ msgstr "Ta bort plugins"
 
 #
 msgid "Remove selected AutoTimer"
-msgstr ""
-
-#
-msgid "Remove the broken .NFI file?"
-msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
-
-#
-msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
-msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
+msgstr "Ta bort vald AutoTimer"
 
 #
 msgid "Remove timer"
@@ -5100,7 +5850,7 @@ msgstr "Borttagning utförd."
 
 #
 msgid "Removing"
-msgstr "Tar bvort"
+msgstr "Tar bort"
 
 #
 #, python-format
@@ -5115,6 +5865,9 @@ msgstr "Byt namn"
 msgid "Rename crashlogs"
 msgstr "Byt namn på crashlogs"
 
+msgid "Rename your movies"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Repeat"
 msgstr "Repetera"
@@ -5131,16 +5884,22 @@ msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
 msgid "Repeats"
 msgstr "Upprepningar"
 
+msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
+msgstr ""
+
+msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Require description to be unique"
-msgstr ""
+msgstr "Begärd beskrivning måste vara unik"
 
 #
 msgid "Required medium type:"
-msgstr ""
+msgstr "Nödvändig mediatyp:"
 
 msgid "Rescan"
-msgstr ""
+msgstr "Återscanna"
 
 #
 msgid "Reset"
@@ -5152,11 +5911,11 @@ msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
 
 #
 msgid "Reset count"
-msgstr ""
+msgstr "Nollställ räkning"
 
 #
 msgid "Reset saved position"
-msgstr ""
+msgstr "Återställ sparad position"
 
 #
 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
@@ -5218,8 +5977,14 @@ msgstr "Återskapning pågår"
 msgid "Restore system settings"
 msgstr "Återskapa systeminställningar"
 
+msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
+msgstr "Begränsa \"efter händelse\" till ett visst tidsintervall?"
+
+msgid "Restrict to events on certain dates"
 msgstr ""
 
 #
@@ -5229,7 +5994,7 @@ msgstr "Återuppspela från senaste position"
 #
 #, python-format
 msgid "Resume position at %s"
-msgstr ""
+msgstr "Återuppta vid position %s"
 
 #
 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
@@ -5240,7 +6005,7 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
 msgid "Resuming playback"
-msgstr "Återuppta uppspelning"
+msgstr "Återupptar uppspelning"
 
 #
 msgid "Return to file browser"
@@ -5254,6 +6019,9 @@ msgstr "Återvänd till filmlista"
 msgid "Return to previous service"
 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
 
+msgid "Reusable Help-component for other plugins."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Rewind speeds"
 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
@@ -5262,9 +6030,8 @@ msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
 msgid "Right"
 msgstr "Höger"
 
-#
-msgid "Rolloff"
-msgstr "Rolloff"
+msgid "Roll-off"
+msgstr "Roll-off"
 
 #
 msgid "Rotor turning speed"
@@ -5274,6 +6041,9 @@ msgstr "Rotor rotationsfart"
 msgid "Running"
 msgstr "Körandes"
 
+msgid "Running in testmode"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Russia"
 msgstr "Russia"
@@ -5286,9 +6056,24 @@ msgstr "Ryska"
 msgid "S-Video"
 msgstr "S-Video"
 
+msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 25/50Hz Interlace läge"
+
+msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 25/50Hz Progressive läge"
+
+msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 30/60Hz Interlace läge"
+
+msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 30/60Hz Progressive läge"
+
+msgid "SID"
+msgstr "SID"
+
 #
 msgid "SINGLE LAYER DVD"
-msgstr ""
+msgstr "SINGLE LAYER DVD"
 
 #
 msgid "SNR"
@@ -5302,6 +6087,19 @@ msgstr "SNR:"
 msgid "SSID:"
 msgstr "SSID:"
 
+msgid ""
+"SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
+"remotely.\n"
+"This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
+"default settings.\n"
+"\n"
+"You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
+"for Enigma2 instead."
+msgstr ""
+
+msgid "SVDRP server for Enigma2"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Sat"
 msgstr "Lör"
@@ -5320,6 +6118,9 @@ msgstr "Satellit utrustning installation"
 
 #
 msgid "Satellite equipment"
+msgstr "Satellitutrustning"
+
+msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
 msgstr ""
 
 #
@@ -5330,6 +6131,9 @@ msgstr "Satelliter"
 msgid "Satfinder"
 msgstr "Satfinder"
 
+msgid "Satfinder helps you to align your dish"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Sats"
 msgstr "Sats"
@@ -5352,19 +6156,19 @@ msgstr "Spara spellista"
 
 #
 msgid "Save current delay to key"
-msgstr ""
+msgstr "Spara nuvarande fördröjning till tangent"
 
 #
 msgid "Save to key"
-msgstr ""
+msgstr "Spara till tangent"
 
 #
 msgid "Save values and close plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Spara värden och stäng plugin"
 
 #
 msgid "Save values and close screen"
-msgstr ""
+msgstr "Spara värden och stäng bildruta"
 
 #
 msgid "Scaler sharpness"
@@ -5376,7 +6180,7 @@ msgstr "Scalingläge"
 
 #
 msgid "Scan "
-msgstr "Söka "
+msgstr "Sök "
 
 #
 msgid "Scan Files..."
@@ -5384,35 +6188,35 @@ msgstr "Sök Filer..."
 
 #
 msgid "Scan NFS share"
-msgstr ""
+msgstr "Sök NFS delning"
 
 #
 msgid "Scan QAM128"
-msgstr "Söka QAM128"
+msgstr "Sök QAM128"
 
 #
 msgid "Scan QAM16"
-msgstr "Söka QAM16"
+msgstr "Sök QAM16"
 
 #
 msgid "Scan QAM256"
-msgstr "Söka QAM256"
+msgstr "Sök QAM256"
 
 #
 msgid "Scan QAM32"
-msgstr "Söka QAM32"
+msgstr "Sök QAM32"
 
 #
 msgid "Scan QAM64"
-msgstr "Söka QAM64"
+msgstr "Sök QAM64"
 
 #
 msgid "Scan SR6875"
-msgstr "Söka SR6875"
+msgstr "Sök SR6875"
 
 #
 msgid "Scan SR6900"
-msgstr "Söka SR6900"
+msgstr "Sök SR6900"
 
 #
 msgid "Scan Wireless Networks"
@@ -5470,28 +6274,31 @@ msgstr "Sök US MID band"
 msgid "Scan band US SUPER"
 msgstr "Sök US SUPER band"
 
-#
-msgid "Scan range"
+msgid "Scan devices for playable media files"
 msgstr ""
 
 #
+msgid "Scan range"
+msgstr "Sökomfång"
+
 msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
+"Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
 "selected wireless device.\n"
 msgstr ""
-"Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt "
+"Sök ditt nätverk efter trådlös acccesspunkt och anslut till den med din "
 "valda trådlösa enhet.\n"
 
-#
+msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
-msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
+msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellit med en ansluten parabolmotor"
 
 #
 msgid "Science & Technology"
 msgstr "Vetenskap & Teknik"
 
-#
 msgid "Search Term(s)"
 msgstr "Sökterm(er)"
 
@@ -5515,17 +6322,19 @@ msgstr "Söker efter nätverksutdelningar..."
 msgid "Search region:"
 msgstr "Sök region:"
 
-#
 msgid "Search restricted content:"
-msgstr "Sök begränsat innehåll"
+msgstr "Sök begränsat innehåll:"
 
 #
 msgid "Search strictness"
+msgstr "Sök strikt"
+
+msgid "Search through the EPG"
 msgstr ""
 
 #
 msgid "Search type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ av sökning"
 
 #
 msgid "Search west"
@@ -5541,16 +6350,19 @@ msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
 
 #
 msgid "Searching your network. Please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Söker ditt nätverk. Vänligen vänta..."
 
 #
 msgid "Secondary DNS"
-msgstr "Sekondär DNS"
+msgstr "Sekundär DNS"
 
 #
 msgid "Security service not running."
 msgstr "Säkerhetstjänst körs ej."
 
+msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Seek"
 msgstr "Sök"
@@ -5564,10 +6376,12 @@ msgid ""
 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
 msgstr ""
+"Välj \"exakt matchning\" för att tvinga \"Match titel\" för exakt matchning "
+"eller \"partiell matchning\" om du enbart vill söka efter en del av "
+"händelsens titel."
 
-#
 msgid "Select HDD"
-msgstr "Välj hårddisk"
+msgstr "Välj HDD"
 
 #
 msgid "Select Location"
@@ -5583,11 +6397,7 @@ msgstr "Välj en film"
 
 #
 msgid "Select a timer to import"
-msgstr ""
-
-#
-msgid "Select audio mode"
-msgstr "Välj ljudläge"
+msgstr "Välj timer för import"
 
 #
 msgid "Select audio track"
@@ -5595,7 +6405,7 @@ msgstr "Välj ljudspår"
 
 #
 msgid "Select bouquet to record on"
-msgstr ""
+msgstr "Välj favorit för inspelning"
 
 #
 msgid "Select channel to record from"
@@ -5603,19 +6413,23 @@ msgstr "Välj kanal att spela in från"
 
 #
 msgid "Select channel to record on"
-msgstr ""
+msgstr "Välj kanal för inspelning"
 
-#
-msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
-msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
+msgid "Select desired image from feed list"
+msgstr "Välj önskad image från feedlistan"
+
+msgid "Select files for backup."
+msgstr "Väl fil för backup."
 
 #
 msgid "Select files/folders to backup"
 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
 
-#
-msgid "Select image"
-msgstr "Välj image"
+msgid "Select input device"
+msgstr "Välj inmatningsenhet"
+
+msgid "Select input device."
+msgstr "Välj inmatningsenheter."
 
 #
 msgid "Select interface"
@@ -5644,15 +6458,15 @@ msgstr "Välj kanal att lägga till..."
 #
 #, python-format
 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
-msgstr ""
+msgstr "Välj tangent som du vill använda till %i ms"
 
 #
 msgid "Select the location to save the recording to."
-msgstr ""
+msgstr "Välj plats att spara inspelningar till."
 
 #
 msgid "Select type of Filter"
-msgstr ""
+msgstr "Välj typ av filter"
 
 #
 msgid "Select upgrade source to edit."
@@ -5660,15 +6474,14 @@ msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
 
 #
 msgid "Select video input with up/down buttons"
-msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
+msgstr "Välj videoingång med upp/ner knapparna"
 
 #
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Välj videoläge"
 
-#
 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
-msgstr ""
+msgstr "Välj om du vill eller inte vill tvinga lägeskorrekthet."
 
 #
 msgid "Select wireless network"
@@ -5678,9 +6491,8 @@ msgstr "Välj trådlöst nätverk"
 msgid "Select your choice."
 msgstr "Ange ditt val."
 
-#
-msgid "Selected source image"
-msgstr "Välj käll image"
+msgid "Select your favourite music (Artist, Album, Genre)."
+msgstr ""
 
 #
 msgid "Send DiSEqC"
@@ -5724,7 +6536,7 @@ msgstr "Kanalsökning"
 
 #
 msgid "Service delay"
-msgstr ""
+msgstr "Fördröjning"
 
 #
 msgid "Service has been added to the favourites."
@@ -5750,17 +6562,19 @@ msgstr ""
 "Service inte funnen!\n"
 "(SID inte funnen i PAT)"
 
+msgid "Service reference"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Service scan"
 msgstr "Kanalsökning"
 
-#
 msgid ""
 "Service unavailable!\n"
 "Check tuner configuration!"
 msgstr ""
 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
-"Kontrollera tunerinställningar"
+"Kontrollera tunerinställningar!"
 
 #
 msgid "Serviceinfo"
@@ -5770,9 +6584,12 @@ msgstr "Kanalinfo"
 msgid "Services"
 msgstr "Kanaler"
 
+msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Set End Time"
-msgstr ""
+msgstr "Sätt sluttid"
 
 #
 msgid "Set Voltage and 22KHz"
@@ -5785,7 +6602,7 @@ msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
 #
 #, python-format
 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
-msgstr ""
+msgstr "Sätt fördröjning till %i ms (kan sättas)"
 
 #
 msgid "Set interface as default Interface"
@@ -5797,15 +6614,14 @@ msgstr "Ange gräns"
 
 #
 msgid "Set maximum duration"
-msgstr ""
+msgstr "Sätt maximum längd"
 
-#
 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
-msgstr ""
+msgstr "Sätt detta till NEJ för att avaktivera den här AutoTimer."
 
 #
 msgid "Setting key canceled"
-msgstr ""
+msgstr "Tilldelning av tangent avbruten"
 
 #
 msgid "Settings"
@@ -5821,7 +6637,7 @@ msgstr "Installationsläge"
 
 #
 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Installation av Audio Synk Plugin"
 
 #
 #, python-format
@@ -5829,6 +6645,7 @@ msgid ""
 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
 "memory?"
 msgstr ""
+"Ska USB-sticke-guiden fortsätta och programmera imagefilen %s i flashminnet?"
 
 #
 msgid "Sharpness"
@@ -5838,26 +6655,28 @@ msgstr "Skärpa"
 msgid "Short Movies"
 msgstr "Kortfilmer"
 
+msgid "Short filenames"
+msgstr "Korta filnamn"
+
 #
 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
-msgstr ""
+msgstr "Ska den här AutoTimer vara begränsad till ett tidsintervall?"
 
 #
 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
-msgstr ""
+msgstr "Ska den här AutoTimer enbart matcha upp till en viss händelselängd?"
 
 #
 msgid ""
 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
-msgstr ""
+msgstr "Ska timers skapade av AutoTimer spelas in till annan plats?"
 
 #
 msgid "Show Info"
 msgstr "Visa Info"
 
-#
 msgid "Show Message when Recording starts"
-msgstr "Visa meddelande  när inspelning påbörjas"
+msgstr "Visa meddelande när inspelning påbörjas"
 
 #
 msgid "Show WLAN Status"
@@ -5869,11 +6688,14 @@ msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
 
 #
 msgid "Show event-progress in channel selection"
-msgstr ""
+msgstr "Visa händelse-utveckling i kanallistan"
 
 #
 msgid "Show in extension menu"
-msgstr ""
+msgstr "Visa i utökningsmenyn"
+
+msgid "Show info screen"
+msgstr "Visa infoskärm"
 
 #
 msgid "Show infobar on channel change"
@@ -5887,6 +6709,12 @@ msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
 
+msgid "Show notification on conflicts"
+msgstr ""
+
+msgid "Show notification on similars"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Show positioner movement"
 msgstr "Visa motorflyttningar"
@@ -5903,6 +6731,29 @@ msgstr "Visa radiospelaren..."
 msgid "Show the tv player..."
 msgstr "Visa tv spelare..."
 
+msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
+"entries or to modify them."
+msgstr ""
+
+msgid "Shows a list of recent zap entries"
+msgstr ""
+
+msgid "Shows average bitrate of video and audio"
+msgstr ""
+
+msgid "Shows statistics of watched services"
+msgstr ""
+
+msgid "Shows the clock permanently on the screen"
+msgstr ""
+
+msgid "Shows the service name instead of the service number when zapping."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
@@ -5915,13 +6766,15 @@ msgstr "Stäng av"
 msgid "Shutdown Dreambox after"
 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
 
+msgid "Shuts down your Dreambox into Deep Standby (Power Save Mode)"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Signal Strength:"
 msgstr "Signalstyrka:"
 
-#
 msgid "Signal: "
-msgstr "Signal:"
+msgstr "Signal: "
 
 #
 msgid "Similar"
@@ -5935,10 +6788,16 @@ msgstr "Liknande sändningar:"
 msgid "Simple"
 msgstr "Enkel"
 
+msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
 
+msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Single"
 msgstr "Singel"
@@ -5963,6 +6822,9 @@ msgstr "Enkelsteg (GOP)"
 msgid "Skin"
 msgstr "Utseende"
 
+msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Skins"
 msgstr "Utseenden"
@@ -6008,6 +6870,9 @@ msgstr "Mjukvara"
 msgid "Software management"
 msgstr "Mjukvaruhantering"
 
+msgid "Software manager setup"
+msgstr "Mjukvaruhanterare installation"
+
 #
 msgid "Software restore"
 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
@@ -6016,6 +6881,12 @@ msgstr "Mjukvaruåterskapa"
 msgid "Software update"
 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
 
+msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
+msgstr ""
+
+msgid "Softwaremanager information"
+msgstr "Mjukvaruhanterare information"
+
 #
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
@@ -6061,6 +6932,9 @@ msgstr "Sortera A-Z"
 
 #
 msgid "Sort AutoTimer"
+msgstr "Sortera AutoTimer"
+
+msgid "Sort Plugins in the PluginBrowser."
 msgstr ""
 
 #
@@ -6111,17 +6985,20 @@ msgstr "Viloläge / Omstart"
 #
 #, python-format
 msgid "Standby Fan %d PWM"
-msgstr ""
+msgstr "Standby fläkt %d PWM"
 
 #
 #, python-format
 msgid "Standby Fan %d Voltage"
-msgstr ""
+msgstr "Standby fläkt %d Volt"
 
 #
 msgid "Start Webinterface"
 msgstr "Starta Webgränssnitt"
 
+msgid "Start easy your multimedia plugins with the PVR-button."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Start from the beginning"
 msgstr "Spela upp från början"
@@ -6146,37 +7023,32 @@ msgstr "Starttid"
 msgid "Starting on"
 msgstr "Startar på"
 
-#
 msgid "Std. Feeds"
-msgstr "Grund ström"
+msgstr "Std. Feeds"
+
+msgid "Step by step network configuration"
+msgstr ""
 
 #
 msgid "Step east"
 msgstr "Stega öst"
 
-#
 msgid "Step in ms for arrow keys"
-msgstr ""
+msgstr "Steg i ms för piltangeterna"
 
-#
 #, python-format
 msgid "Step in ms for key %i"
-msgstr ""
+msgstr "Steg i ms för tangent %i"
 
-#
 #, python-format
 msgid "Step in ms for keys '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Steg i ms för tangenter '%s'"
 
 #
 msgid "Step west"
 msgstr "Stega väst"
 
 #
-msgid "Stereo"
-msgstr "Stereo"
-
-#
 msgid "Stop"
 msgstr "Avsluta"
 
@@ -6216,6 +7088,12 @@ msgstr "Lagra position"
 msgid "Stored position"
 msgstr "Lagrad position"
 
+msgid "Stream podcasts"
+msgstr ""
+
+msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Subservice list..."
 msgstr "Underkanalslista..."
@@ -6240,6 +7118,9 @@ msgstr "Sön"
 msgid "Sunday"
 msgstr "Söndag"
 
+msgid "Support \"Fast Scan\"?"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Swap Services"
 msgstr "Byt kanal"
@@ -6262,36 +7143,36 @@ msgstr "Byt till föregående underkanal"
 
 #
 msgid "Switchable tuner types:"
-msgstr ""
-
-#
-msgid "Symbol Rate"
-msgstr "Symbolrate"
+msgstr "Växlingbara tunertyper:"
 
-#
-msgid "Symbolrate"
-msgstr "Symbolrate"
+msgid "Symbol rate"
+msgstr "Symbolhastighet"
 
 #
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
-#
 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
 msgid "TRANSLATOR_INFO"
 msgstr ""
-"Översättning utfört av: WeeGull\n"
-"Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
-"weegull@hotmail.com"
 
 #
 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
 
+msgid "TSID"
+msgstr "TSID"
+
+msgid "TV Charts of all users"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "TV System"
 msgstr "TV System"
 
+msgid "TXT PID"
+msgstr "TXT PID"
+
 #
 msgid "Table of content for collection"
 msgstr "Index över innehållet av samligen"
@@ -6306,11 +7187,11 @@ msgstr "Märke 2"
 
 #
 msgid "Tags"
-msgstr "Märke 3"
+msgstr "Märken"
 
 #
 msgid "Tags the Timer/Recording will have."
-msgstr ""
+msgstr "Märkning Timer/Inspelning kommer att ha."
 
 #
 msgid "Tags: "
@@ -6324,6 +7205,9 @@ msgstr "Taiwan"
 msgid "Temperature and Fan control"
 msgstr "Temperatur och Fläkt kontroll"
 
+msgid "Temperature-dependent fan control."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Marksänd"
@@ -6353,6 +7237,9 @@ msgstr "Testläge"
 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
 
+msgid "Test your DiSEqC equipment"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Test-Messagebox?"
 msgstr "Test-Meddelandebox?"
@@ -6379,8 +7266,15 @@ msgid ""
 "List.\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Tack för att du använder guide. Din nya AutoTimer har lagts till i listan.\n"
+"Vänligen tryck OK för att fortsätta."
+
+msgid ""
+"The CleanupWizard informs you when the internal free memory of your dreambox "
+"has dropped below a definable threshold.You can use this wizard to remove "
+"some plugins."
+msgstr ""
 
-#
 msgid ""
 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
@@ -6388,25 +7282,71 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
 "Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
-"istället? "
+"istället?"
+
+msgid ""
+"The Elektro Power Save Plugin puts the box from Standby to sleep mode (Deep "
+"Standby) at specified times.\n"
+"This only happens if the box is in standby and no recording is running or "
+"scheduled during the next 20 minutes.\n"
+"The box automatically wakes up for recordings or at the end of the specified "
+"sleep time. Hence you needn't wait for it to boot-up."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The Hotplug plugin notifies your system of newly added or removed devices."
+msgstr ""
 
 #
 msgid ""
 "The NetworkWizard extension is not installed!\n"
 "Please install it."
 msgstr ""
+"Utökningen Nätverksguiden är inte installerad!\n"
+"Vänligen installera den."
+
+msgid "The PIN code has been changed successfully."
+msgstr ""
+
+msgid "The PIN codes you entered are different."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The PicturePlayer displays your photos on the TV.\n"
+"You can view them as thumbnails or slideshow."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The Satfinder plugin helps you to align your dish.\n"
+"It shows you informations about signal rate and errors."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The SkinSelector shows a menu with selectable skins.\n"
+"It's now easy to change the look and feel of your Dreambox."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The SoftwareManager manages your Dreambox software.\n"
+"It's easy to update your receiver's software, install or remove plugins or "
+"even backup and restore your system settings."
+msgstr ""
 
 #
 msgid ""
 "The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
 "Please install it."
 msgstr ""
+"Utökningen Mjukvaruhanterare är inte installerad!\n"
+"Vänligen installera den."
 
 #
 msgid ""
 "The Timer will not be added to the List.\n"
 "Please press OK to close this Wizard."
 msgstr ""
+"Timer kommer inte läggas till i listan.\n"
+"Vänligen tryck OK för att stänga guiden."
 
 #
 msgid ""
@@ -6414,23 +7354,45 @@ msgid ""
 "timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
 "inside of this timespan."
 msgstr ""
+"Tidsintervallet för en AutTimer är det första 'avancerade' attributet. Om "
+"ett tidsintervall är angett kommer en händelse bara att matcha om AutoTimer "
+"är innaför tidsintervallet."
 
-#
 msgid ""
-"The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
-"the feed server and save it on the stick?"
+"The USB stick was prepared to be bootable.\n"
+"Now you can download an NFI image file!"
+msgstr ""
+"USB-stickan förbereddes för att vara bootbar.\n"
+"Nu kan du ladda ner en NFI image fil!"
+
+msgid ""
+"The VPS-Plugin can determine whether a programme begins earlier or lasts "
+"longer."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The VideoEnhancement plugin provides advanced video enhancement settings."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The VideoTune helps fine-tuning your tv display.\n"
+"You can control brightness and contrast of your tv."
+msgstr ""
+
+msgid "The Videomode plugin provides advanced video mode settings."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The WirelessLan plugin helps you configuring your WLAN network interface."
 msgstr ""
-"USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server "
-"och spara den på sticken?"
 
-#
 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
-msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
+msgstr "Backupen misslyckades. Välj en annan plats för din backup."
 
 #
 msgid ""
 "The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
-msgstr ""
+msgstr "Räknaren kan automatiskt återställas till gränsen med vissa intervall."
 
 #
 #, python-format
@@ -6446,6 +7408,8 @@ msgid ""
 "The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
 "the classic editor."
 msgstr ""
+"Editorn kan användas för nya AutoTimer. Detta kan vara guiden eller vanliga "
+"editorn."
 
 #
 #, python-format
@@ -6487,26 +7451,11 @@ msgstr ""
 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
 
-#
 msgid "The match attribute is mandatory."
-msgstr ""
-
-#
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
-"you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
-"risk!"
-msgstr ""
-"md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att "
-"du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
+msgstr "Match attributet är ett krav."
 
-#
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
-"corrupted!"
-msgstr ""
-"md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller "
-"är korrupt!"
+msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted!"
+msgstr "Validering av md5sum misslyckades, filen kan vara korrupt!"
 
 #
 msgid "The package doesn't contain anything."
@@ -6521,23 +7470,17 @@ msgstr "Paketet:"
 msgid "The path %s already exists."
 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
 
-#
-msgid "The pin code has been changed successfully."
-msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
-
-#
 msgid "The pin code you entered is wrong."
-msgstr "PIN koden du angav var fel."
-
-#
-msgid "The pin codes you entered are different."
-msgstr "PIN koderna du angav är olika."
+msgstr "Pin koden du angav var fel."
 
 #
 #, python-format
 msgid "The results have been written to %s."
 msgstr "Resultatet har skrivits till %s."
 
+msgid "The skin is in KingSize-definition 1024x576"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "The sleep timer has been activated."
 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
@@ -6572,6 +7515,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
 
+#, python-format
+msgid ""
+"The wizard found a configuration backup. Do you want to restore your old "
+"settings from %s?"
+msgstr ""
+"Guiden hittade en konfigurationsbackup. Vill du återställla dina gamla "
+"inställningar från %s?"
+
 #
 msgid "The wizard is finished now."
 msgstr "Guiden är nu färdig."
@@ -6627,27 +7578,8 @@ msgid ""
 "There's a certificate update available for your dreambox. Would you like to "
 "apply this update now?"
 msgstr ""
-
-#
-#, python-format
-msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
-msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
-
-#
-msgid ""
-"This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
-"work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
-msgstr ""
-"Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den "
-"fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
-
-#
-msgid ""
-"This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
-"flash memory?"
-msgstr ""
-"Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till "
-"flashminnet?"
+"Det finne en uppdatering till ditt certifikat för din Dreambox. Vill du "
+"uppdatera nu?"
 
 #
 msgid ""
@@ -6666,6 +7598,11 @@ msgstr "Den här dreamboxen kan in avkoda %s strömmar!"
 msgid "This Month"
 msgstr "Den här månaden"
 
+msgid ""
+"This Plugin modifies the original PluginBrowser so you can move Plugins "
+"around."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "This Week"
 msgstr "Den här veckan"
@@ -6675,6 +7612,8 @@ msgid ""
 "This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
 "and the Preview."
 msgstr ""
+"Detta är ett namn som du kan ange för AutoTimer. Det kommer visas i "
+"Överblick och i Förhandvisning."
 
 #
 msgid "This is step number 2."
@@ -6685,6 +7624,8 @@ msgid ""
 "This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
 "search the EPG again."
 msgstr ""
+"Detta är fördröjningen i timmar som AutoTimer kommer vänta efter en sökning "
+"innan den söker i EPG igen."
 
 #
 msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
@@ -6696,6 +7637,26 @@ msgid ""
 "german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
 "uses."
 msgstr ""
+"Detta är vad som kommer sökas efter i händelse titel. Notera att sökning "
+"efter exempelvis svenska åäö kan vara lite svårt då du måste veta vilken "
+"teckentabell som kanalen använder sig av."
+
+msgid ""
+"This plugin creates a USB stick which can be used to update the firmware of "
+"your Dreambox without the need for a network or WLAN connection.\n"
+"First, a USB stick needs to be prepared so that it becomes bootable.\n"
+"In the next step, an NFI image file can be downloaded from the update server "
+"and saved on the USB stick.\n"
+"If you already have a prepared bootable USB stick, please insert it now. "
+"Otherwise plug in a USB stick with a minimum size of 64 MB!"
+msgstr ""
+"Den här pluginen skapar en USB-sticka som kan användas för att uppdatera "
+"firmware i din Dreambox utan behovet av nätverks- eller WLAN anslutning.\n"
+" Först, en USB sticka måste förberedas så att den blir bootbar.\n"
+"Nästa steg, en NFI image fil ska laddas ner från uppdateringsservern och "
+"sparas till USB stickan.\n"
+"Om du redan har en förberedd bootbar USB sticka, vänligen sätt in den nu. "
+"Annars anslut en USB stcika med minsta storlek på 64 MB!"
 
 #
 msgid "This plugin is installed."
@@ -6716,6 +7677,13 @@ msgstr "Den pluginen kommer att tas bort."
 #
 msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
 msgstr ""
+"Den här inställningen kontrollerar uppförandet när en timer matchar en "
+"hittad händelse."
+
+msgid ""
+"This system tool is internally used to program the hardware with firmware "
+"updates."
+msgstr ""
 
 #
 msgid ""
@@ -6756,7 +7724,6 @@ msgstr ""
 "- ingen giltig IP hittades\n"
 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
 
-#
 msgid ""
 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
 "configuration with DHCP.\n"
@@ -6770,11 +7737,11 @@ msgstr ""
 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
 "adress tilldelning med DHCP.\n"
 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
-"- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
+" - ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
 "dialogen.\n"
 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
-"- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
+"-bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
 "nätverk."
 
 #
@@ -6787,6 +7754,9 @@ msgid ""
 "event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
 "but add it disabled."
 msgstr ""
+"Detta växlar beteende vid timern konflikter. Om en AutoTimer matchar en "
+"händelse som strider mot en befintlig timer det inte kommer att ignorera "
+"det, men lägga till den som avaktiverad."
 
 #
 msgid "Three"
@@ -6814,11 +7784,11 @@ msgstr "Tid"
 
 #
 msgid "Time in minutes to append to recording."
-msgstr ""
+msgstr "Tid i minuter som ska läggas till efter inspelning."
 
 #
 msgid "Time in minutes to prepend to recording."
-msgstr ""
+msgstr "Tid i minuter som ska läggas till innan inspelning."
 
 #
 msgid "Time/Date Input"
@@ -6858,7 +7828,7 @@ msgstr ""
 
 #
 msgid "Timer record location"
-msgstr "Timer inspelningsplats"
+msgstr "Timerinspelningars plats"
 
 #
 msgid "Timer sanity error"
@@ -6876,13 +7846,23 @@ msgstr "Timer status:"
 msgid "Timer type"
 msgstr "Timer typ"
 
+msgid ""
+"Timerliste, verwaiste Film-Dateien und Einstellungs-Sicherungen automatisch "
+"bereinigen."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Timerliste, verwaiste Film-Dateien und Einstellungs-Sicherungen nach "
+"einstellbaren Regeln automatisch bereinigen."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Timeshift"
 
 #
 msgid "Timeshift location"
-msgstr "Timeshift plats"
+msgstr "Timeshifts filmplats"
 
 #
 msgid "Timeshift not possible!"
@@ -6904,19 +7884,21 @@ msgstr "Titel egenskaper"
 msgid "Titleset mode"
 msgstr "Titelset läge"
 
-#
+msgid "To be used as simple downloading application by other Plugins."
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
-"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
-"stick.\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and make sure the bootable "
+"USB stick is plugged in.\n"
 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
 "for 10 seconds.\n"
 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
 msgstr ""
-"För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
-"1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB "
-"stick.\n"
-"2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 "
+"För att uppdatera din Dreambox, vänligen följ dessa anvisningar:\n"
+"1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och säkerställ att bootbar "
+"USB-sticka är ansluten.\n"
+"2) Slå på strömmen och håll NER knappen på framsidan intryckt i cirka 10 "
 "sekunder.\n"
 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
 
@@ -6952,6 +7934,9 @@ msgstr "Topp rankade"
 msgid "Track"
 msgstr "Spår"
 
+msgid "TrafficInfo shows German traffic jams."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Translation"
 msgstr "Översättning"
@@ -6961,10 +7946,6 @@ msgid "Translation:"
 msgstr "Översättning:"
 
 #
-msgid "Transmission Mode"
-msgstr "Sändningsläge"
-
-#
 msgid "Transmission mode"
 msgstr "Sändningstyp"
 
@@ -6973,10 +7954,6 @@ msgid "Transponder"
 msgstr "Transponder"
 
 #
-msgid "Transponder Type"
-msgstr "Transponder Typ"
-
-#
 msgid "Travel & Events"
 msgstr "Resa & Äventyr"
 
@@ -7024,9 +8001,8 @@ msgstr "Tuning misslyckades!"
 msgid "Tuner"
 msgstr "Tuner"
 
-#
 msgid "Tuner "
-msgstr "Tuner"
+msgstr "Tuner "
 
 #
 msgid "Tuner Slot"
@@ -7066,38 +8042,29 @@ msgstr "USALS"
 
 #
 msgid "USB Stick"
-msgstr "USB Minne"
+msgstr "USB-sticka"
 
 #
 msgid "USB stick wizard"
-msgstr "USB stick guide"
-
-#
-msgid ""
-"USB stick wizard finished. Your dreambox will now restart with your new "
-"image!"
-msgstr ""
-"USB Stick guide klar. Din dreambox kommer nu starta om med din nya image!"
+msgstr "USB-sticke-guide"
 
 #
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ukrainska"
 
-#
 msgid ""
 "Unable to complete filesystem check.\n"
 "Error: "
 msgstr ""
 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
-"Fel:"
+"Fel: "
 
-#
 msgid ""
 "Unable to initialize harddisk.\n"
 "Error: "
 msgstr ""
 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
-"Fel:"
+"Fel: "
 
 #
 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
@@ -7111,6 +8078,9 @@ msgstr "Ångra installation"
 msgid "Undo uninstall"
 msgstr "Ångra avinstallation"
 
+msgid "Unencrypted"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "UnhandledKey"
 msgstr "Okänd knapp"
@@ -7139,7 +8109,9 @@ msgstr "USA"
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Universal LNB"
 
-#
+msgid "Unknown"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
 "matching your AutoTimers but only when you leave the GUI with the green "
@@ -7157,6 +8129,9 @@ msgstr "Avmontering misslyckades"
 msgid "Unsupported"
 msgstr "Osupporterat"
 
+msgid "UnwetterInfo shows German storm information."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Update"
 msgstr "Uppdatera"
@@ -7171,7 +8146,7 @@ msgid ""
 "Update done... The genuine dreambox test will now be rerun and should not "
 "ask you to update again."
 msgstr ""
-"Uppdatering utförd... The äkta dreambox test kommer nu köras igen och du "
+"Uppdatering utförd... Äkta dreambox testet kommer nu köras igen och du "
 "kommer inte få frågan om uppdatering igen."
 
 #
@@ -7184,7 +8159,7 @@ msgid ""
 "Updating failed. Nothing is broken, just the update couldn't be applied."
 msgstr ""
 "Uppdatering misslyckades. Inget är fel, bara det att uppdateringen inte "
-"kunde appliceras."
+"kunde utföras."
 
 #
 msgid "Updating finished. Here is the result:"
@@ -7198,9 +8173,8 @@ msgstr "Uppdaterar mjukvarukatalogen"
 msgid "Updating, please wait..."
 msgstr "Uppdaterar, vänligen vänta..."
 
-#
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
-msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
+msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter..."
 
 #
 msgid "Upgrade finished."
@@ -7214,17 +8188,15 @@ msgstr "Uppgradering"
 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
 
-#
 msgid "Upper bound of timespan."
-msgstr "Övre spannet av tidsspann."
+msgstr "Övre spannet av tidsintervall."
 
-#
 msgid ""
 "Upper bound of timespan. Nothing after this time will be matched. Offsets "
 "are not taken into account!"
 msgstr ""
-"Övre spann av tidsspann. Inget efter den här tiden kommer matchas. Offsets "
-"är inte med i beräkningen!"
+"Övre spann av tidsintervall. Inget efter den här tiden kommer matchas. "
+"Offsets är inte med i beräkningen!"
 
 #
 msgid "Use"
@@ -7250,9 +8222,8 @@ msgstr "Använd egen placering"
 msgid "Use a gateway"
 msgstr "Använd en gateway"
 
-#
-msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
-msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
+msgid "Use and control multiple Dreamboxes with different RCs."
+msgstr ""
 
 #
 msgid "Use power measurement"
@@ -7283,17 +8254,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
 
+msgid "Use this input device settings?"
+msgstr "Använda dessa inmatningsenhetsinställningar?"
+
+msgid "Use this settings?"
+msgstr "Använd dessa inställningar?"
+
 #
 msgid "Use this video enhancement settings?"
 msgstr "Använd denna videoförbättringskonfiguration?"
 
 #
 msgid "Use time of currently running service"
-msgstr "Använd tid från närvarande vald service"
+msgstr "Använd tid från nuvarande vald service"
 
-#
 msgid "Use usals for this sat"
-msgstr "Använd USALS för denna sat"
+msgstr "Använd usals för denna sat"
 
 #
 msgid "Use wizard to set up basic features"
@@ -7327,8 +8303,26 @@ msgstr "VCR Scart"
 msgid "VMGM (intro trailer)"
 msgstr "VMGM (intro trailer)"
 
+msgid "VPS-Plugin"
+msgstr ""
+
+msgid "Vali-XD skin"
+msgstr "Vali-XD skin"
+
+msgid "Vali.HD.atlantis skin"
+msgstr ""
+
+msgid "Vali.HD.nano skin"
+msgstr "Vali.HD.nano skin"
+
+msgid "Vali.HD.warp skin"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "Verify your Dreambox authenticity by running the genuine dreambox plugin!"
+msgstr "Kontrollera din Dreamboxs äkthet genom att köra Äkta Dreambox plugin!"
+
+msgid "Verifying your internet connection..."
 msgstr ""
 
 #
@@ -7347,6 +8341,9 @@ msgstr "Video fininställnings guide"
 msgid "Video Output"
 msgstr "Video Utsignal"
 
+msgid "Video PID"
+msgstr "Video PID"
+
 #
 msgid "Video Setup"
 msgstr "Video Inställning"
@@ -7387,14 +8384,25 @@ msgstr ""
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Videoläges val."
 
-#
+msgid "Video streaming from the orf.at web page"
+msgstr ""
+
+msgid "VideoEnhancement provides advanced video enhancement settings"
+msgstr ""
+
+msgid "VideoTune helps fine-tuning your tv display"
+msgstr ""
+
 msgid "Videobrowser exit behavior:"
-msgstr "Uppförande av Videobläddrare vid avslut:"
+msgstr "Videobläddrarens uppförande vid avslut:"
 
 #
 msgid "Videoenhancement Setup"
 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
 
+msgid "Videomode provides advanced video mode settings"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Videoplayer stop/exit behavior:"
 msgstr "Videospelare stopp/avslut uppförande:"
@@ -7403,6 +8411,12 @@ msgstr "Videospelare stopp/avslut uppförande:"
 msgid "View Count"
 msgstr "Visa antal"
 
+msgid "View Google maps"
+msgstr ""
+
+msgid "View Google maps with your Dreambox."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Visa Filmer..."
@@ -7444,9 +8458,8 @@ msgstr ""
 msgid "View list of available EPG extensions."
 msgstr "Visa lista över tillgängliga EPG utökningar."
 
-#
 msgid "View list of available Satellite equipment extensions."
-msgstr ""
+msgstr "Se listan över tillgängliga Satellitutrustning utökningar."
 
 #
 msgid "View list of available communication extensions."
@@ -7508,6 +8521,14 @@ msgstr "Visningar: "
 msgid "Virtual KeyBoard"
 msgstr "Virtuellt tangentbord"
 
+msgid "Visualization for the European Installation Bus"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Visualize and control your lights, dimmers, blinds, thermostats etc. through "
+"EIB/KNX. (linknx server required)"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Voltage mode"
 msgstr "Spännings läge"
@@ -7524,6 +8545,9 @@ msgstr "V"
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
+msgid "WLAN connection"
+msgstr "WLAN anslutning"
+
 #
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
@@ -7552,6 +8576,18 @@ msgstr "Väntar"
 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
 msgstr "Varna om tillgängligt utrymme understiger (kB):"
 
+msgid "Watch streams from ZDF Mediathek"
+msgstr ""
+
+msgid "WeatherPlugin shows weatherforecasts on your Dreambox."
+msgstr ""
+
+msgid "Weatherforecast on your Dreambox"
+msgstr ""
+
+msgid "Web-Bouquet-Editor for PC"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Webinterface"
 msgstr "Webgränssnitt"
@@ -7600,18 +8636,16 @@ msgstr ""
 "Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end "
 "cut'. Det var allt."
 
-#
 msgid ""
 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
 msgstr ""
-"Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
-"av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
-"dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
-"mjukvaran."
+"Välkommen till uppgraderingsguiden för image. Guiden hjälper dig med "
+"uppgraderingen av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en "
+"backupmöjlighet av dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du "
+"uppgraderar mjukvaran."
 
-#
 msgid ""
 "Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
 "\n"
@@ -7633,11 +8667,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "För att spela en video tryck OK på din fjärrkontroll.\n"
 "\n"
-"Tryck på MENU knappen för ytterligare val.\n"
+"Tryck på info för att se filmbeskrivning.\n"
+"\n"
+"Tryck på Menu knappen för ytterligare val.\n"
 "\n"
 "HELP knappen kommer visa den här informationen igen."
 
-#
 msgid ""
 "Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
 "\n"
@@ -7675,7 +8710,6 @@ msgstr ""
 "För att uppnå en stabil Dreambox bör interna minnet rensas upp.\n"
 "Du kan använda den här guiden för att ta bort vissa utökningar.\n"
 
-#
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
@@ -7689,7 +8723,7 @@ msgstr ""
 "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, då kommer den här guiden "
 "hjälpa dig genom grundläggande konfiguration av din Dreambox.\n"
 "\n"
-"Tryck OK för att starta konfigurationen av ditt nätverk."
+"Tryck OK för att starta konfigurationen av ditt nätverk"
 
 #
 msgid ""
@@ -7731,6 +8765,11 @@ msgstr "Vad vill du söka efter?"
 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
 msgstr "Vad ska ske med skickade crashlogs?"
 
+msgid ""
+"When supporting \"Fast Scan\" the service type is ignored. You don't need to "
+"enable this unless your Image supports \"Fast Scan\" and you are using it."
+msgstr ""
+
 #
 msgid ""
 "When this option is enabled the AutoTimer won't match events where another "
@@ -7763,10 +8802,6 @@ msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
 
 #
-msgid "Wireless"
-msgstr "Trådlöst"
-
-#
 msgid "Wireless LAN"
 msgstr "Trådlöst LAN"
 
@@ -7774,23 +8809,119 @@ msgstr "Trådlöst LAN"
 msgid "Wireless Network"
 msgstr "Trådlöst Nätverk"
 
-#
-msgid "Wireless Network State"
-msgstr "Status Trådlöst nätverk"
+msgid "Wireless network connection setup"
+msgstr ""
+
+msgid "Wireless network connection setup."
+msgstr ""
+
+msgid "Wireless network state"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With AntiScrollbar you can cover up annoying ticker lines (e.g. in news "
+"channels)."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With DVDBurn you can make compilations of records from your Dreambox hard "
+"drive.\n"
+"Optionally you can add customizable menus. You can record the compilation to "
+"a standard-compliant DVD that can be played on conventinal DVD players.\n"
+"HDTV recordings can only be burned in proprietary dreambox format."
+msgstr ""
+
+msgid "With EPGSearch you can search through the EPG and create timers."
+msgstr ""
+
+msgid "With Genuine Dreambox you can verify the authenticity of your Dreambox."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With IMDb you can display downloaded movie information (rating, poster, "
+"cast, synopsis etc.) about the selected event."
+msgstr ""
+
+msgid "With MovieRetitle you can rename your movies."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With MyTube you can play YouTube videos directly on your TV without a PC."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With OFDb you can display downloaded movie information (rating, poster, "
+"cast, synopsis etc.) about the selected event."
+msgstr ""
+
+msgid "With WebcamViewer you can watch webcams on your TV Screen."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With Werbezapper you can bridge commercials by creating short timers\n"
+"(between 1 and 9 minutes long) which will automatically zap back to the "
+"original channel after execution."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With YouTubePlayer you can watch YouTube-Videos on the Dreambox.\n"
+"This plugin requires a PC with the VLC program running."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the CommonInterfaceAssignment plugin it is possible to use differentCI "
+"modules in your Dreambox and assign dedicated providers/services or caids to "
+"each of them.\n"
+"This allows watching a scrambled service while recording another one."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the CrashlogAutoSubmit plugin it is possible to automaticallymail "
+"crashlogs found on your hard drive to Dream Multimedia."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the DefaultServicesScanner plugin you can scan default lamedbs sorted "
+"by satellite with a connected dish positioner."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the DiseqcTester plugin you can test your satellite equipment for "
+"DiSEqC compatibility and errors."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the NFIFlash plugin it is possible to prepare a USB stick with an "
+"Dreambox image.\n"
+"It is then possible to flash your Dreambox with the image on that stick."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the NetworkWizard you can easily configure your network step by step."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the PositionerSetup plugin it is easy to install and configure a "
+"motorized dish."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the SatelliteEquipmentControl plugin it is possible to fine-tune DiSEqC-"
+"settings."
+msgstr ""
 
 #
 msgid ""
 "With this option enabled the channel to record on can be changed to a "
 "alternative service it is restricted to."
 msgstr ""
+"Med den hör optionen aktiverad kan kanalen som ska spelas in ändras till en "
+"alternativ kanal som den är begränsad till."
 
-#
 msgid ""
-"With this option you can restrict the AutoTimer to a certain ammount of "
+"With this option you can restrict the AutoTimer to a certain amount of "
 "scheduled recordings. Set this to 0 to disable this functionality."
 msgstr ""
-"Med den här optionen kan du begränsa AutoTimer till en viss mängd "
-"schemalagda  inspelningar. Ange 0 för att avaktivera funktionen."
 
 #
 msgid "Wizard"
@@ -7805,10 +8936,6 @@ msgid "Write failed!"
 msgstr "Skrivning misslyckades!"
 
 #
-msgid "Writing NFI image file to flash completed"
-msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
-
-#
 msgid "YPbPr"
 msgstr "YPbPr"
 
@@ -7824,9 +8951,11 @@ msgstr "Ja"
 msgid "Yes to all"
 msgstr "Ja till alla"
 
-#
+msgid "Yes, always"
+msgstr "Ja, alltid"
+
 msgid "Yes, and delete this movie"
-msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
+msgstr "Ja, och ta bort den här filmen"
 
 #
 msgid "Yes, and don't ask again"
@@ -7896,6 +9025,11 @@ msgstr ""
 msgid "You can choose, what you want to install..."
 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
 
+msgid ""
+"You can control for how many days in the future timers are added. Set this "
+"to 0 to disable this feature."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "You can install this plugin."
 msgstr "Du kan installera den pluginen."
@@ -7918,6 +9052,19 @@ msgstr ""
 "Då 'Namn' bara är bara ett visningsvärde i Overview, 'Match in title' är vad "
 "som ska letas efter i EPG."
 
+msgid ""
+"You can use the EasyInfo for manage your EPG plugins from info button. You "
+"have also a new now-next event viewer. Easy-PG, the own graphical EPG bowser "
+"is also included."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"You can use this plugin to dynamically hide Plugins from either the "
+"Extensions- or Pluginmenu without having to modify the source code of the "
+"respective plugin.After installation you find the settings as \"Hide Plugins"
+"\" under Setup / System."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "You cannot delete this!"
 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
@@ -7951,13 +9098,16 @@ msgstr ""
 "Detta är ett tvingande fält så du kan inte forsätta utan att ange ett "
 "giltigt värde."
 
+msgid "You didn't select a channel to record from."
+msgstr "Du valde ingen kanal att spela in från."
+
 #
 #, python-format
 msgid ""
 "You entered \"%s\" as Text to match.\n"
 "Do you want to remove trailing whitespaces?"
 msgstr ""
-"Du angav \"%s\" som TExt att matcha.\n"
+"Du angav \"%s\" som Text att matcha.\n"
 "Vill du ta bort efterföljade mellanslag?"
 
 #
@@ -7973,8 +9123,8 @@ msgid ""
 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
 msgstr ""
-"Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer "
-"repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
+"Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB-sticka. Detta kommer att "
+"repartitionera USB-stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
 
 #
 msgid ""
@@ -8000,18 +9150,14 @@ msgstr ""
 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
-"instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
-"vill återställa dina inställningar."
+"enligt instruktionerna från websidan, kommer din nya mjukvara kommer att "
+"fråga dig om du vill återställa dina inställningar."
 
-#
 msgid ""
-"You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
+"You need to set a PIN code and hide it from your children.\n"
 "\n"
 "Do you want to set the pin now?"
 msgstr ""
-"Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
-"\n"
-"Vill du ange PIN kod nu?"
 
 #
 msgid ""
@@ -8020,12 +9166,17 @@ msgid ""
 "\n"
 "You can go back a step by pressing EXIT on your remote."
 msgstr ""
+"Du har lyckats konfigurera en ny AutoTimer. Vill du lägga till den i "
+"listan?\n"
+"\n"
+"Du kan gå tillbaka ett steg genom att trycka på EXIT på fjärrkontrollen."
 
-#
 msgid ""
 "Your 'Match in title' Attribute ends with a Whitespace.\n"
 "Please confirm if this was intentional, if not they will be removed."
 msgstr ""
+"Din 'Match i titel' attribut slutar med ett Whitespace.\n"
+"Vänligen bekräfta om det var meningen, om inte kommer det tas bort."
 
 #
 msgid ""
@@ -8126,6 +9277,9 @@ msgstr "Ditt namn (valfritt):"
 msgid "Your network configuration has been activated."
 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
 
+msgid "Your network is not working. Please try again."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "Your network mount has been activated."
 msgstr "Din nätverksmontering har aktiverats."
@@ -8146,13 +9300,15 @@ msgid ""
 "Please choose what you want to do next."
 msgstr ""
 "Ditt trådlösa LAN Internet anslutning kunde inte startas!\n"
-"Har du anslutit ditt USB WLAN Stick?\n"
+"Har du anslutit ditt USB WLAN-sticka?\n"
 "\n"
-"Vänligen välja vad du vill göra härnäst."
+"Vänligen välj vad du vill göra härnäst."
+
+msgid "ZDFMediathek allows you to watch streams from ZDF Mediathek."
+msgstr ""
 
-#
 msgid "Zap back to previously tuned service?"
-msgstr "Zappa tillbaka  till föregående kanal?"
+msgstr "Zappa tillbaka till föregående kanal?"
 
 #
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
@@ -8166,6 +9322,18 @@ msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
 msgid "Zap back to service before tuner setup?"
 msgstr "Zappa tillbaka till kanalen som användes innan tuner installation?"
 
+msgid "Zap between commercials"
+msgstr ""
+
+msgid "ZapStatistic shows the watched services with some statistics."
+msgstr ""
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies"
+msgstr ""
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[ändra alternativ]"
@@ -8182,6 +9350,9 @@ msgstr "[favorit editor]"
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[flyttläge]"
 
+msgid "a HD skin from Kerni"
+msgstr "ett HD skin från Kerni"
+
 #
 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
 msgstr ""
@@ -8218,7 +9389,12 @@ msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
 msgid "activate network adapter configuration"
 msgstr "aktivera nätverkskorts konfiguration"
 
+#. TRANSLATORS: AutoTimer title in MovieList (automatically opens importer, I consider this no further interaction)
+msgid "add AutoTimer"
+msgstr ""
+
 #
+#. TRANSLATORS: AutoTimer title in EventInfo dialog (requires the user to select an event to base the AutoTimer on)
 msgid "add AutoTimer..."
 msgstr "lägg till AutoTimer..."
 
@@ -8306,13 +9482,36 @@ msgstr "avancerad"
 msgid "alphabetic sort"
 msgstr "sortera alfabetiskt"
 
-msgid "assigned CAIds:"
+msgid "assign color buttons (red/green/yellow/blue) to plugins from MOVIELIST."
+msgstr "tilldela färgknappar (röd/grön/gul/blå) till plugins från MOVIELIST."
+
+msgid "assign color buttons to plugins from MOVIELIST"
+msgstr "tilldela färgknappar till plugins från MOVIELIST"
+
+msgid ""
+"assign long key-press (red/green/yellow/blue) to plugins or E2 functions."
+msgstr ""
+"tilldela lång tangenttryckning (röd/grön/gul/blå) till plugins eller E2 "
+"funktioner."
+
+msgid "assign long key-press on color buttons to plugins or E2 functions"
 msgstr ""
+"tilldela lång tangenttryckning av färgad tangent till plugins eller E2 "
+"funktioner"
+
+msgid "assigned CAIds:"
+msgstr "tilldelade CAIds:"
 
 #
 msgid "assigned Services/Provider:"
 msgstr "utpekade kanaler/operatörer:"
 
+msgid "at beginning"
+msgstr "i början"
+
+msgid "at end"
+msgstr "i slutet"
+
 #
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
@@ -8331,6 +9530,9 @@ msgstr "ljudspår"
 msgid "auto"
 msgstr "auto"
 
+msgid "autotimers need a match attribute"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "available"
 msgstr "tillgängliga"
@@ -8363,18 +9565,19 @@ msgstr "svartlista"
 msgid "blue"
 msgstr "blå"
 
+msgid "bob"
+msgstr ""
+
 #
 #, python-format
 msgid "burn audio track (%s)"
 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
 
-#
 msgid "case-insensitive search"
-msgstr ""
+msgstr "skiftläges okänslig sökning"
 
-#
 msgid "case-sensitive search"
-msgstr ""
+msgstr "skiftläges känslig sökning"
 
 #
 msgid "change recording (duration)"
@@ -8389,10 +9592,6 @@ msgid "chapters"
 msgstr "kapitel"
 
 #
-msgid "choose destination directory"
-msgstr "välj destinationsbibliotek"
-
-#
 msgid "circular left"
 msgstr "cirkulär vänster"
 
@@ -8408,6 +9607,9 @@ msgstr "rensa spellista"
 msgid "complex"
 msgstr "komplex"
 
+msgid "config changed."
+msgstr ""
+
 #
 msgid "config menu"
 msgstr "konfigurationsmeny"
@@ -8424,6 +9626,9 @@ msgstr "ansluten"
 msgid "continue"
 msgstr "fortsätt"
 
+msgid "control multiple Dreamboxes with different RCs"
+msgstr "styr flera Dreamboxar med olika fjärrkontrollers"
+
 #
 msgid "copy to bouquets"
 msgstr "kopiera till favoritlista"
@@ -8436,6 +9641,16 @@ msgstr "kunde inte tas bort"
 msgid "create directory"
 msgstr "skapa bibliotek"
 
+msgid "creates virtual series folders from episodes"
+msgstr ""
+
+msgid "creates virtual series folders from sets of recorded episodes"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "currently installed image: %s"
+msgstr "nuvarande installerad image: %s"
+
 #
 msgid "daily"
 msgstr "daglig"
@@ -8444,6 +9659,9 @@ msgstr "daglig"
 msgid "day"
 msgstr "dag"
 
+msgid "default"
+msgstr "grundvärde"
+
 #
 msgid "delete"
 msgstr "ta bort"
@@ -8468,6 +9686,9 @@ msgstr "ta bort sparad spellista"
 msgid "delete..."
 msgstr "ta bort..."
 
+msgid "description"
+msgstr "beskrivning"
+
 #
 msgid "disable"
 msgstr "avaktivera"
@@ -8500,6 +9721,9 @@ msgstr "spela inte in"
 msgid "done!"
 msgstr "klar!"
 
+msgid "driver for Realtek USB wireless devices"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "edit alternatives"
 msgstr "ändra alternativ"
@@ -8553,10 +9777,6 @@ msgid "end favourites edit"
 msgstr "avsluta favoriter editor"
 
 #
-msgid "enter hidden network SSID"
-msgstr "ange dold nätverks SSID"
-
-#
 msgid "equal to"
 msgstr "lika med"
 
@@ -8593,10 +9813,6 @@ msgid "exit networkadapter setup menu"
 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
 
 #
-msgid "failed"
-msgstr "misslyckades"
-
-#
 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 
@@ -8710,11 +9926,11 @@ msgstr "hoppa till listslut"
 
 #
 msgid "jump to next marked position"
-msgstr "hoppa till nästa markerad position"
+msgstr "hoppa till nästa markerade position"
 
 #
 msgid "jump to previous marked position"
-msgstr "hoppa till föregående markerad position"
+msgstr "hoppa till föregående markerade position"
 
 #
 msgid "leave movie player..."
@@ -8784,6 +10000,9 @@ msgstr "minut"
 msgid "minutes"
 msgstr "minuter"
 
+msgid "missing parameter \"id\""
+msgstr "saknar värde \"id\""
+
 #
 msgid "month"
 msgstr "månad"
@@ -8840,7 +10059,6 @@ msgstr "ingen CAId vald"
 msgid "no CI slots found"
 msgstr "ingen CI slot hittad"
 
-#
 msgid "no HDD found"
 msgstr "ingen hårddisk hittad"
 
@@ -8872,6 +10090,9 @@ msgstr "ej konfigurerad"
 msgid "not locked"
 msgstr "inte låst"
 
+msgid "not supported"
+msgstr "stöds ej"
+
 #
 msgid "not used"
 msgstr "ej använd"
@@ -8941,13 +10162,11 @@ msgstr "paus"
 msgid "play entry"
 msgstr "spela angivet"
 
-#
 msgid "play from next mark or playlist entry"
-msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
+msgstr "spela upp från nästa markering eller post i spellista"
 
-#
 msgid "play from previous mark or playlist entry"
-msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
+msgstr "spela upp från föregående markering eller post i spellista"
 
 #
 msgid "please press OK when ready"
@@ -8977,6 +10196,9 @@ msgstr "spelar in..."
 msgid "red"
 msgstr "röd"
 
+msgid "redesigned Kerni-HD1 skin"
+msgstr "omdesignat Kerni-HD1 skin"
+
 #
 msgid "remove a nameserver entry"
 msgstr "ta bort en namnserver post"
@@ -8989,9 +10211,8 @@ msgstr "ta bort efter denna position"
 msgid "remove all alternatives"
 msgstr "ta bort alla alternativ"
 
-#
 msgid "remove all new found flags"
-msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
+msgstr "ta bort alla ny funnen flaggor"
 
 #
 msgid "remove before this position"
@@ -9013,9 +10234,8 @@ msgstr "ta bort post"
 msgid "remove from parental protection"
 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
 
-#
 msgid "remove new found flag"
-msgstr "ta bort 'ny' flagga"
+msgstr "ta bort ny funnen flagga"
 
 #
 msgid "remove selected satellite"
@@ -9078,15 +10298,14 @@ msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
 msgid "seconds"
 msgstr "sekunder"
 
+msgid "see service-epg (and PiP) from channels in an infobar"
+msgstr "se kanal-epg (och BiB) från kanaler i en infobar"
+
 #
 msgid "select"
 msgstr "välj"
 
 #
-msgid "select .NFI flash file"
-msgstr "välj .NFI flash fil"
-
-#
 msgid "select CAId"
 msgstr "vald CAId"
 
@@ -9095,10 +10314,6 @@ msgid "select CAId's"
 msgstr "välj CAIds"
 
 #
-msgid "select image from server"
-msgstr "välj image från server"
-
-#
 msgid "select interface"
 msgstr "välj kort"
 
@@ -9114,17 +10329,18 @@ msgstr "välj film"
 msgid "select the movie path"
 msgstr "välj film sökväg"
 
-#
-msgid "service pin"
+msgid "service PIN"
 msgstr "kanal PIN"
 
+msgid "set enigma2 to standby-mode after startup"
+msgstr "sätt enigma2 till standby läge efter uppstart"
+
 #
 msgid "sets the Audio Delay (LipSync)"
 msgstr "anger Ljudfördröjning (Läppsynk)"
 
-#
-msgid "setup pin"
-msgstr "installation PIN"
+msgid "setup PIN"
+msgstr "ange PIN"
 
 #
 msgid "show DVD main menu"
@@ -9218,9 +10434,8 @@ msgstr "bildspel i loop"
 msgid "sort by date"
 msgstr "sortera efter datum"
 
-#
 msgid "special characters"
-msgstr "Speciella tecken"
+msgstr "speciella tecken"
 
 #
 msgid "standard"
@@ -9314,9 +10529,12 @@ msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
 
-#
-msgid "unavailable"
-msgstr "ej tillgänglig"
+msgid "tuner is not supported"
+msgstr "tuner stöds inte"
+
+#, python-format
+msgid "unable to find timer with id %i"
+msgstr "kan inte hitta timer med id %i"
 
 #
 msgid "unconfirmed"
@@ -9338,6 +10556,12 @@ msgstr "tills standby/omstart"
 msgid "use as HDD replacement"
 msgstr "använd som HDD ersättning"
 
+msgid "use your Dreambox as Web proxy"
+msgstr "använd din Dreambox som en webproxy"
+
+msgid "use your Dreambox as Web proxy."
+msgstr "använd din Dreambox som en webproxy."
+
 #
 msgid "user defined"
 msgstr "användardefinierad"
@@ -9370,6 +10594,9 @@ msgstr "väntar"
 msgid "was removed successfully"
 msgstr "borttagning lyckades"
 
+msgid "watch trailer from epglist/eventview"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "weekly"
 msgstr "veckolig"
@@ -9378,6 +10605,9 @@ msgstr "veckolig"
 msgid "whitelist"
 msgstr "vitlista"
 
+msgid "wireless network interface"
+msgstr ""
+
 #
 msgid "working"
 msgstr "arbetar"
@@ -9411,1485 +10641,153 @@ msgid "zapped"
 msgstr "zapped"
 
 #
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Enigma2 will restart after the restore"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Scan for local packages and install them."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Sök efter lokala paket och installera dem."
-
-#
-#~ msgid "\"?"
-#~ msgstr "\"?"
-
-#
-#~ msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
-#~ msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
-
-#
-#~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
-#~ msgstr ".NFI Flash bootbar USB stick skapad. "
-
-#
-#~ msgid "/usr/share/enigma2 directory"
-#~ msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
-
-#
-#~ msgid "/var directory"
-#~ msgstr "/var bibliotek"
-
-#
-#~ msgid "50 Hz"
-#~ msgstr "50 Hz"
-
-#
-#~ msgid "AGC"
-#~ msgstr "AGC"
-
-#
-#~ msgid "AGC:"
-#~ msgstr "AGC:"
-
-#
-#~ msgid "Add title..."
-#~ msgstr "Lägg till titel..."
-
-#
-#
-#~ msgid "Address"
-#~ msgstr "Adress"
-
-#
-#~ msgid "Advanced"
-#~ msgstr "Avancerat"
-
-#
-#~ msgid "Album:"
-#~ msgstr "Album:"
-
-#
-#~ msgid "All keys"
-#~ msgstr "All nycklar"
-
-#
-#~ msgid "All..."
-#~ msgstr "Alla..."
-
-#
-#~ msgid "An error has occured. (%s)"
-#~ msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
-
-#
-#~ msgid "An error occured!"
-#~ msgstr "Ett fel inträffade!"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
-#~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
-#~ "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
-#~ "\n"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
-#~ "\n"
-
-#
-#~ msgid "Artist:"
-#~ msgstr "Artist:"
-
-#
-#
-#~ msgid "Authorization"
-#~ msgstr "Tillstånd"
+#~ msgid "Ammount of recordings left"
+#~ msgstr "Mängd inspelning kvar"
 
-#
-#~ msgid "Automatic SSID lookup"
-#~ msgstr "Automatisk SSID sökning"
+#~ msgid "Atheros"
+#~ msgstr "Atheros"
 
-#
 #~ msgid ""
 #~ "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
 #~ "Is %s ok?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Autoresolution Plugin Testläge:\n"
+#~ "Autoupplösning Plugin Testläge:\n"
 #~ "Är %s ok?"
 
 #
-#~ msgid "Autoresolution Switch"
-#~ msgstr "Autoresolution Switch"
-
-#
-#~ msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
-#~ msgstr "Autoresolution fungerar ej i Scart/DVI-PC läge"
-
-#
-#~ msgid "Autoresolution settings"
-#~ msgstr "Autoresolution inställningar"
-
-#
-#~ msgid "Autoresolution videomode setup"
-#~ msgstr "Autoresolution videoläge installation"
-
-#
-#~ msgid "Backup"
-#~ msgstr "Backup"
-
-#
-#~ msgid "Backup Location"
-#~ msgstr "Backupplacering"
-
-#
-#~ msgid "Backup Mode"
-#~ msgstr "Backupläge"
+#~ msgid "Code rate high"
+#~ msgstr "Code rate hög"
 
 #
-#~ msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
-#~ msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
+#~ msgid "Code rate low"
+#~ msgstr "Code rate låg"
 
 #
-#~ msgid "Backup running"
-#~ msgstr "Backup pågår"
+#~ msgid "Coderate HP"
+#~ msgstr "Coderate HP"
 
 #
-#~ msgid "Backup running..."
-#~ msgstr "Backup pågår..."
+#~ msgid "Coderate LP"
+#~ msgstr "Coderate LP"
 
-#
-#~ msgid "Burn"
-#~ msgstr "Skapa"
+#~ msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
+#~ msgstr "Visa filminformation från InternetMovieDatabase"
 
 #
-#~ msgid "Burn To DVD..."
-#~ msgstr "Skapa DVD..."
+#~ msgid "Encryption Type"
+#~ msgstr "Krypteringstyp"
 
 #
-#~ msgid "CF Drive"
-#~ msgstr "CF Disk"
+#~ msgid ""
+#~ "Found a total of %d matching Events.\n"
+#~ "%d Timer were added and %d modified."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
+#~ "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
 
 #
-#~ msgid "Call monitoring"
-#~ msgstr "Samtalsmonitorering"
+#~ msgid "Guard Interval"
+#~ msgstr "Guard intervall"
 
 #
-#
-#
-#
-#~ msgid "Category"
-#~ msgstr "Kategori"
+#~ msgid "Guard interval mode"
+#~ msgstr "Guard intervalläge"
 
 #
-#
-#~ msgid "Change"
-#~ msgstr "Ändra"
+#~ msgid "Hidden network SSID"
+#~ msgstr "Dold nätverks SSID"
 
 #
-#
-#~ msgid "Changing the timer for '%s' failed!"
-#~ msgstr "Timer '%s' konnte nich geändert werden!"
+#~ msgid "Hidden networkname"
+#~ msgstr "Dolt nätverksnamn"
 
-#
-#~ msgid "Choose Location"
-#~ msgstr "Välj lokation"
+#~ msgid "Hierarchy Information"
+#~ msgstr "Hierarkisk information"
 
 #
-#~ msgid "Choose source"
-#~ msgstr "Välj källa"
+#~ msgid "Hierarchy mode"
+#~ msgstr "Hierarkiskt läge"
 
-#
-#~ msgid "Compact flash card"
-#~ msgstr "Compact Flash kort"
+#~ msgid "Internal LAN adapter."
+#~ msgstr "Intern LAN adapter."
 
-#
-#~ msgid "Config"
-#~ msgstr "Konfig"
+#~ msgid ""
+#~ "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount "
+#~ "of time (without offset) it won't be matched."
+#~ msgstr ""
+#~ "Maximum händelse varaktighet att matcha. Om en händelse är längre än "
+#~ "denna tid (utan offset) kommer de inte matchas."
 
 #
-#~ msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
-#~ msgstr "Konfiguration av CrashlogAutoSubmitter"
+#~ msgid "Network SSID"
+#~ msgstr "Nätverk SSID"
 
 #
-#~ msgid "Configure your internal LAN again"
-#~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
+#~ msgid "No Networks found"
+#~ msgstr "Inget nätverk funnet"
 
 #
-#~ msgid "Configure your wireless LAN"
-#~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
+#~ msgid "No wireless networks found! Please refresh."
+#~ msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
 
 #
-#~ msgid "Confirm"
-#~ msgstr "Bekräfta"
+#~ msgid "Orbital Position"
+#~ msgstr "Orbital position"
 
 #
-#~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
-#~ msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
+#~ msgid "Polarity"
+#~ msgstr "Polaritet"
 
-#
-#~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
-#~ msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
+#~ msgid "Ralink"
+#~ msgstr "Ralink"
 
 #
-#~ msgid "Connected to Fritz!Box!"
-#~ msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
+#~ msgid "Rolloff"
+#~ msgstr "Rolloff"
 
 #
-#~ msgid "Connecting to Fritz!Box..."
-#~ msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
+#~ msgid "Symbol Rate"
+#~ msgstr "Symbolrate"
 
 #
-#~ msgid ""
-#~ "Connection to Fritz!Box\n"
-#~ "failed! (%s)\n"
-#~ "retrying..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Anslutning till Fritz!Box\n"
-#~ "misslyckades! (%s)\n"
-#~ "försöker igen..."
+#~ msgid "Symbolrate"
+#~ msgstr "Symbolrate"
 
 #
-#~ msgid "Continue"
-#~ msgstr "Forsätt"
+#~ msgid "Transmission Mode"
+#~ msgstr "Sändningsläge"
 
 #
-#~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
-#~ msgstr "Kopiera USB flash boot image till stick..."
+#~ msgid "Transponder Type"
+#~ msgstr "Transponder Typ"
 
-#
-#
-#~ msgid "Could not add timer '%s'!"
-#~ msgstr "Timer '%s' konnte nicht hinzugefügt werden!"
+#~ msgid "Unknown network adapter."
+#~ msgstr "Okänd nätverksadapter."
 
-#
-#
-#~ msgid "Could not find timer '%s' with given start and end time!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Timer '%s' mit der angegebenen Start- und Endzeit konnte nicht gefunden "
-#~ "werden!"
+#~ msgid "WLAN adapter."
+#~ msgstr "WLAN adapter."
 
 #
-#~ msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
-#~ msgstr "CrashlogAutoSubmit konfiguration"
+#~ msgid "Wireless Network State"
+#~ msgstr "Status Trådlöst nätverk"
 
-#
 #~ msgid ""
-#~ "Crashlogs found!\n"
-#~ "Send them to Dream Multimedia ?"
+#~ "With this option you can restrict the AutoTimer to a certain ammount of "
+#~ "scheduled recordings. Set this to 0 to disable this functionality."
 #~ msgstr ""
-#~ "Crashlog hittades!\n"
-#~ "Skicka dem till Dream Multimedia ?"
-
-#
-#~ msgid "DVD ENTER key"
-#~ msgstr "DVD ENTER tangent"
+#~ "Med den här optionen kan du begränsa AutoTimer till en viss mängd "
+#~ "schemalagda inspelningar. Ange 0 för att avaktivera funktionen."
 
-#
-#~ msgid "DVD down key"
-#~ msgstr "DVD ner tangent"
-
-#
-#~ msgid "DVD left key"
-#~ msgstr "DVD vänster tangent"
-
-#
-#~ msgid "DVD right key"
-#~ msgstr "DVD höger tangent"
-
-#
-#~ msgid "DVD up key"
-#~ msgstr "DVD upp tangent"
+#~ msgid "Zydas"
+#~ msgstr "Zydas"
 
-#
-#~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
-#~ msgstr "Packar upp USB flash boot image..."
-
-#
-#~ msgid "Default settings"
-#~ msgstr "Grundinställningar"
-
-#
-#~ msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
-#~ msgstr "Deinterlacer läge för interlaced  innehåll"
-
-#
-#~ msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
-#~ msgstr "Deinterlacer läge för progressivt innehåll"
-
-#
-#~ msgid "Delay x seconds after service started"
-#~ msgstr "Dröj x sekunder efter kanalen har startat"
-
-#
-#~ msgid "Delete selected mount"
-#~ msgstr "Ta bort vald montering"
-
-#
-#~ msgid "Details"
-#~ msgstr "Detaljer"
-
-#
-#~ msgid "Device Setup..."
-#~ msgstr "Nätverksinstallation..."
-
-#
-#~ msgid "DiSEqC Mode"
-#~ msgstr "DiSEqC Läge"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Disconnected from\n"
-#~ "Fritz!Box! (%s)\n"
-#~ "retrying..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kopplade ifrån\n"
-#~ "Fritz!Box! (%s)\n"
-#~ "återförsöker..."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Do you really want to REMOVE\n"
-#~ "the plugin \""
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du verkligen TA BORT\n"
-#~ "pluginen \""
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Do you really want to download\n"
-#~ "the plugin \""
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du verkligen ladda ner\n"
-#~ "pluginen \""
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Do you want to backup now?\n"
-#~ "After pressing OK, please wait!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du ta en backup nu?\n"
-#~ "Tryck OK och vänligen vänta!"
-
-#
-#~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du fortsätta med installation eller borttagning av vald plugin?\n"
-
-#
-#~ msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
-#~ msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
-
-#
-#~ msgid "Downloading image description..."
-#~ msgstr "Ladda ner image beskrivning..."
-
-#
-#~ msgid "Edit IPKG source URL..."
-#~ msgstr "Edit IPKG source URL..."
-
-#
-#~ msgid "Edit current title"
-#~ msgstr "Ändra vald titel"
-
-#
-#~ msgid "Edit title..."
-#~ msgstr "Ändra titel..."
-
-#
-#~ msgid "Enable 1080p24 Mode"
-#~ msgstr "Aktivera 1080p24 läge"
-
-#
-#~ msgid "Enable 1080p25 Mode"
-#~ msgstr "Aktivera 1080p25 läge"
-
-#
-#~ msgid "Enable 1080p30 Mode"
-#~ msgstr "Aktivera 1080p30 läge"
-
-#
-#~ msgid "Enable 720p24 Mode"
-#~ msgstr "Aktivera 720p24 läge"
-
-#
-#~ msgid "Enable Autoresolution"
-#~ msgstr "Aktivera Autoresolution"
-
-#
-#~ msgid "Enable LAN"
-#~ msgstr "Aktivera LAN"
-
-#
-#~ msgid "Enable WLAN"
-#~ msgstr "Aktivera WLAN"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-
-#
-#~ msgid "Encrypted: %s"
-#~ msgstr "Krypterat: %s"
-
-#
-#~ msgid "End"
-#~ msgstr "Slut"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you experience any problems please contact\n"
-#~ "stephan@reichholf.net\n"
-#~ "\n"
-#~ "© 2006 - Stephan Reichholf"
-#~ msgstr ""
-#~ "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vid problem kontakta\n"
-#~ "stephan@reichholf.net\n"
-#~ "\n"
-#~ "© 2006 - Stephan Reichholf"
-
-#
-#~ msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
-#~ msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
-
-#
-#~ msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
-#~ msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
-
-#
-#
-#~ msgid "EventId not found"
-#~ msgstr "EventId nicht gefunden"
-
-#
-#~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
-#~ msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
-
-#
-#~ msgid "Filename and path"
-#~ msgstr "Filnamn och sökväg"
-
-#
-#~ msgid "Filesystem Check..."
-#~ msgstr "Kontrollera filsystem..."
-
-#
-#~ msgid "Fix USB stick"
-#~ msgstr "Fix USB stick"
-
-#
-#~ msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
-#~ msgstr "Följande uppgifter kommer utföras efter du trycker på forsätta!"
-
-#
-#~ msgid "Following tasks will be done after you press continue."
-#~ msgstr "Följande jobb kommer utföras efter du trycker på forsätt."
-
-#
-#~ msgid "Font size"
-#~ msgstr "Font storlek"
-
-#
-#~ msgid "Fritz!Box FON IP address"
-#~ msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
-
-#
-#
-#
-#
-#~ msgid "From Region"
-#~ msgstr "Från Region"
-
-#
-#~ msgid "Function not yet implemented"
-#~ msgstr "Funktionen är inte implementerad"
-
-#
-#~ msgid "General AC3 delay"
-#~ msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
-
-#
-#~ msgid "General PCM delay"
-#~ msgstr "Generisk PCM fördröjning"
-
-#
-#~ msgid "Genre:"
-#~ msgstr "Genre:"
-
-#
-#~ msgid "HD Interlace Mode"
-#~ msgstr "HD Interlace läge"
-
-#
-#~ msgid "HD Progressive Mode"
-#~ msgstr "HD Progressive läge"
-
-#
-#~ msgid "Here is a small overview of the available icon states."
-#~ msgstr "Här är en liten överblick på tillgängliga  icon states."
-
-#
-#~ msgid "How to handle found crashlogs:"
-#~ msgstr "Hantering av hittade crashlogs:"
-
-#
-#~ msgid "If you can see this page, please press OK."
-#~ msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
-
-#
-#
-#~ msgid "Illegal Parameter value for Parameter begin : '%s'"
-#~ msgstr "Unerlabter Parameterwert für Parameter begin: '%s'"
-
-#
-#~ msgid "Image-Upgrade"
-#~ msgstr "Image uppgradering"
-
-#
-#~ msgid "Initialization..."
-#~ msgstr "Initiering..."
-
-#
-#~ msgid "Install local IPKG"
-#~ msgstr "Installera lokal IPKG"
-
-#
-#~ msgid "Install software updates..."
-#~ msgstr "Installera mjukvaruuppdateringar..."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Install/\n"
-#~ "Remove"
-#~ msgstr ""
-#~ "Installera/\n"
-#~ "Ta bort"
-
-#
-#
-#~ msgid "Instant recording started"
-#~ msgstr "Sofortaufnahme gestartet"
-
-#
-#~ msgid "Interface: %s"
-#~ msgstr "Kort: %s"
-
-#
-#
-#~ msgid "Interfaces"
-#~ msgstr "Gränssnitt"
-
-#
-#~ msgid "Invert display"
-#~ msgstr "Invertera LCD"
-
-#
-#~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
-#~ msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
-
-#
-#~ msgid "Language..."
-#~ msgstr "Språk..."
-
-#
-#~ msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
-#~ msgstr "Låter dig visa/ändra filer i din Dreambox"
-
-#
-#~ msgid "Max. Bitrate: %s"
-#~ msgstr "Max. Bitrate: %s"
-
-#
-#
-#~ msgid "Missing Parameter: begin"
-#~ msgstr "Fehlender Parameter: begin"
-
-#
-#
-#~ msgid "Missing Parameter: beginOld"
-#~ msgstr "Fehlender Parameter: beginOld"
-
-#
-#
-#~ msgid "Missing Parameter: description"
-#~ msgstr "Fehlender Parameter: description"
-
-#
-#
-#~ msgid "Missing Parameter: end"
-#~ msgstr "Fehlender Parameter: end"
-
-#
-#
-#~ msgid "Missing Parameter: endOld"
-#~ msgstr "Fehlender Parameter: endOld"
-
-#
-#
-#~ msgid "Missing Parameter: eventid"
-#~ msgstr "Fehlender Parameter: eventid"
-
-#
-#
-#~ msgid "Missing Parameter: name"
-#~ msgstr "Fehelnder Parameter: name"
-
-#
-#
-#~ msgid "Missing Parameter: sRef"
-#~ msgstr "Fehlender Parameter: sRef"
-
-#
-#~ msgid "Nameserver Setup..."
-#~ msgstr "Namnserver installation..."
-
-#
-#~ msgid "Network..."
-#~ msgstr "Nätverk..."
-
-#
-#~ msgid "New DVD"
-#~ msgstr "Ny DVD"
-
-#
-#~ msgid "No 50 Hz, sorry. :("
-#~ msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
-
-#
-#
-#~ msgid "No event found, started infinite recording"
-#~ msgstr "Kein Event gefunden, endlosaufnahme gestartet"
-
-#
-#
-#~ msgid "No matching Timer not found"
-#~ msgstr "Kein zutreffender Timer gefunden"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "No working local networkadapter found.\n"
-#~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
-#~ "configured correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
-#~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt "
-#~ "Nätverk är korrekt konfigurerat."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
-#~ "enable your local network interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick "
-#~ "eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
-#~ "you local network interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
-#~ "aktiverat lokalt nätverkskort."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
-#~ "your local network interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
-#~ "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless networkadapter found.\n"
-#~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
-#~ "Network is configured correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
-#~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
-#~ "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
-
-#
-#~ msgid "No, let me choose default lists"
-#~ msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
-
-#
-#~ msgid "No, send them never."
-#~ msgstr "Nej, skicka aldrig."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
-#~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
-#~ "back in."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen anslut nu USB stick (minsta storlek 64MB) som du vill formatera "
-#~ "och använda som .NFI image flasher. Tryck OK efter du anslutit stickan i "
-#~ "boxen. "
-
-#
-#
-#~ msgid "Ok"
-#~ msgstr "Ok"
-
-#
-#~ msgid "Online-Upgrade"
-#~ msgstr "Online uppgradering"
-
-#
-#
-#
-#
-#~ msgid "Order by"
-#~ msgstr "Sortera efter"
-
-#
-#~ msgid "Other..."
-#~ msgstr "Annat..."
-
-#
-#~ msgid "Package details for: "
-#~ msgstr "Paketdetaljer för: "
-
-#
-#~ msgid "Partitioning USB stick..."
-#~ msgstr "Partitionera USB stick..."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
-#~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
-#~ "built in wireless network support"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick "
-#~ "till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det "
-#~ "inbyggda trådlösa nätverksstödet."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
-#~ "needed values.\n"
-#~ "When you are ready please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i "
-#~ "de behövda värdena.\n"
-#~ "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
-#~ "needed values.\n"
-#~ "When you are ready please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de "
-#~ "behövda värdena.\n"
-#~ "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
-
-#
-#~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
-#~ msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
-
-#
-#~ msgid "Please select keyword to filter..."
-#~ msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
-
-#
-#~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
-#~ msgstr "Vänligen vänta för md5 signatur verifiering..."
-
-#
-#~ msgid "Plugin manager"
-#~ msgstr "Pluginhanterare"
-
-#
-#~ msgid "Plugin manager help..."
-#~ msgstr "Pluginhanterare hjälp..."
-
-#
-#~ msgid "Plugin manager process information..."
-#~ msgstr "Pluginhanterar processinformation..."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
-#~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
-#~ "supported.\n"
-#~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
-#~ "Dreambox.\n"
-#~ "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för "
-#~ "detta.\n"
-#~ "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
-#~ "\n"
-
-#
-#~ msgid "RSS Feed URI"
-#~ msgstr "RSS Feed URI"
-
-#
-#
-#~ msgid "Really delete this Interface?"
-#~ msgstr "Verkligen ta bort detta Gränssnitt?"
-
-#
-#~ msgid "Really delete this timer?"
-#~ msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
-
-#
-#~ msgid "Recording paths..."
-#~ msgstr "Inspelningssökvägar..."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
-#~ "now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
-#~ "restart now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
-#~ "shutdown now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
-
-#
-#~ msgid "Refresh"
-#~ msgstr "Uppdatera"
-
-#
-#~ msgid "Remounting stick partition..."
-#~ msgstr "Ommontera stcik partition..."
-
-#
-#~ msgid "Removeing"
-#~ msgstr "Tar bort"
-
-#
-#
-#~ msgid "Require Authorization"
-#~ msgstr "Kräv tillstånd"
-
-#
-#~ msgid "Rescan network"
-#~ msgstr "Omsök nätverk"
-
-#
-#~ msgid "Restart your wireless interface"
-#~ msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
-
-#
-#~ msgid "Restore backups..."
-#~ msgstr "Återskapa backup..."
-
-#
-#~ msgid "Restore running..."
-#~ msgstr "Återskapning pågår..."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
-#~ "settings now."
-#~ msgstr ""
-#~ "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera "
-#~ "återskapade inställningar"
-
-#
-#~ msgid "Retrieving network information. Please wait..."
-#~ msgstr "Hämtar nätinformationssystem. Vänligen vänta..."
-
-#
-#
-#~ msgid "SSL"
-#~ msgstr "SSL"
-
-#
-#
-#~ msgid "SSL Encryption"
-#~ msgstr "SSL Kryptering"
-
-#
-#~ msgid "Satteliteequipment"
-#~ msgstr "Satteliteutrustning"
-
-#
-#~ msgid "Save current project to disk"
-#~ msgstr "Spara nuvarande project till disk"
-
-#
-#~ msgid "Save..."
-#~ msgstr "Spara..."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using "
-#~ "your WLAN USB Stick\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN "
-#~ "USB Stick\n"
-
-#
-#~ msgid "Search"
-#~ msgstr "Sök"
-
-#
-#~ msgid "Search for"
-#~ msgstr "Sök efter"
-
-#
-#~ msgid "Select IPKG source to edit..."
-#~ msgstr "Välj IPKG källa att ändra..."
-
-#
-#~ msgid "Select files/folders to backup..."
-#~ msgstr "Välj filer/kataloger för backuptagning..."
-
-#
-#~ msgid "Select video input"
-#~ msgstr "Välj video insignal"
-
-#
-#~ msgid "Set as default Interface"
-#~ msgstr "Använd som standard Interface"
-
-#
-#~ msgid "Show files from %s"
-#~ msgstr "Visa filer från %s"
-
-#
-#~ msgid "Skin..."
-#~ msgstr "Utseende..."
-
-#
-#~ msgid "Software manager"
-#~ msgstr "Mjukvaruhanterare"
-
-#
-#~ msgid "Software manager..."
-#~ msgstr "Mjukvaruhanterare..."
-
-#
-#~ msgid "Somewhere else"
-#~ msgstr "Någon annanstans"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Sorry your Backup destination does not exist\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please choose an other one."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vänligen ange annan."
-
-#
-#~ msgid "Start"
-#~ msgstr "Start"
-
-#
-#~ msgid "Step "
-#~ msgstr "Steg "
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att "
-#~ "användas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
-#~ "användas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "Please press OK to start using your Dreambox."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
-#~ "användas.\n"
-#~ "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
-#~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
-#~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from "
-#~ "the stick!"
-#~ msgstr ""
-#~ ".NFI Image flasher USB stick är nu klar för att användas. Vänligen ladda "
-#~ "ner .NFI image fil från feed server och spara på stickan. Efter det "
-#~ "starta om och håll 'Ner' knappen på fronten intryckt för att starta .NFI "
-#~ "flasher från stickan!"
-
-#
-#
-#~ msgid "The timer '%s' has been deleted successfully"
-#~ msgstr "Der Timer %s wurde erfolgreich gelöscht"
-
-#
-#
-#~ msgid "The timer has NOT been deleted"
-#~ msgstr "Der Timer wurde NICHT gelöscht"
-
-#
-#~ msgid "There is nothing to be done."
-#~ msgstr "Det finns inget att göra."
-
-#
-#~ msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
-#~ msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
-
-#
-#~ msgid "This is unsupported at the moment."
-#~ msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
-
-#
-#
-#~ msgid "Timer %s has been changed!"
-#~ msgstr "Timer %s wurde geändert!"
-
-#
-#
-#~ msgid "Timer added"
-#~ msgstr "Timer hinzugefügt"
-
-#
-#
-#~ msgid "Timer added successfully!"
-#~ msgstr "Timer erfolgreich hinzugefügt!"
-
-#
-#~ msgid "Timeshift path..."
-#~ msgstr "Timeshift sökväg..."
-
-#
-#~ msgid "Title:"
-#~ msgstr "Titel:"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
-#~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
-#~ "stick out."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att säkerställa att du verkligen vill göra detta, vänligen ta ut mål "
-#~ "USB stickan nu och sätt tillbaka den vid begäran. Tryck OK när du har "
-#~ "tagit ut stickan."
-
-#
-#~ msgid "USB"
-#~ msgstr "USB"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Undo\n"
-#~ "Install"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ångra\n"
-#~ "Installation"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Undo\n"
-#~ "Remove"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ångra\n"
-#~ "Borttagning"
-
-#
-#
-#~ msgid "Unexpected Error"
-#~ msgstr "Unerwarteter Fehler"
-
-#
-#
-#~ msgid "Unknown command: '%s'"
-#~ msgstr "Unbekannter Befehl: '%s'"
-
-#
-#
-#~ msgid "Unknown function: '%s'"
-#~ msgstr "Unbekannte Funktion: '%s'"
-
-#
-#~ msgid "Updates your receiver's software"
-#~ msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
-
-#
-#~ msgid "Upgrade"
-#~ msgstr "Uppgradera"
-
-#
-#~ msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
-#~ msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
-
-#
-#~ msgid "Upgradeing"
-#~ msgstr "Uppgradering"
-
-#
-#~ msgid "Use domain/username for windows domains as username!"
-#~ msgstr "Använd domän/användarnamn för Windows domän som användarnamn!"
-
-#
-#~ msgid "VideoSetup"
-#~ msgstr "Videoinstallation"
-
-#
-#~ msgid "View"
-#~ msgstr "Visa"
-
-#
-#~ msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
-#~ msgstr "Visa lista över tillgängliga Satteliteutrustning utökningar."
-
-#
-#~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
-#~ msgstr "Väntar på USB stick..."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
-#~ "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
-#~ "Please press OK to begin."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din "
-#~ "skärm blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
-#~ "Vänlig tryck OK för att starta."
-
-#
-#
-#~ msgid "Webinterface: Edit Interface"
-#~ msgstr "Webgränssnitt: Ändra Gränssnitt"
-
-#
-#
-#~ msgid "Webinterface: List of configured Interfaces"
-#~ msgstr "Webgränssnitt: Lista konfigurerade Gränssnitt"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Welcome.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
-#~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
-#~ msgstr ""
-#~ "Välkommen.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa "
-#~ "dig med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
-
-#
-#~ msgid "What to do with sent crashlogs:"
-#~ msgstr "Vad vill du göra med skickade crashlogs:"
-
-#
-#~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
-#~ msgstr "Skrivning av image fil till NAND flash"
-
-#
-#~ msgid "Year:"
-#~ msgstr "År:"
-
-#
-#~ msgid "Yes, and don't ask again."
-#~ msgstr "Ja, och fråga inte igen."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
-#~ "harddisk is not an option for you."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
-#~ "hårddisk är därför inte möjligt."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in "
-#~ "the slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better "
-#~ "backup to the harddisk!\n"
-#~ "Please press OK to start the backup now."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i "
-#~ "sloten. Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är "
-#~ "bättre att ta backup till hårddisk!\n"
-#~ "Tryck OK för att starta backupen."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the "
-#~ "harddisk!\n"
-#~ "Please press OK to start the backup now."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
-#~ "HDD!\n"
-#~ "Tryck OK för att starta backup."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
-#~ "backup now."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
-#~ "backupen."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "You need to define some keywords first!\n"
-#~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
-#~ "Do you want to define keywords now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du måste ange några nyckelord först!\n"
-#~ "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
-#~ "Vill du ange nyckelord nu?"
-
-#
-#~ msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
-#~ msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
-#~ "Please choose what you want to do next."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar inte!\n"
-#~ "Vänligen välj vad du vill göra."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Your network configuration has been activated.\n"
-#~ "A second configured interface has been found.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Do you want to disable the second network interface?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
-#~ "Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Your network is restarting.\n"
-#~ "You will be automatically forwarded to the next step."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ditt nätverk startas om.\n"
-#~ "Du kommer automatiskt bli förd till nästa steg."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
-#~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Din tråd LAN Adapter kunde inte startas.\n"
-#~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
-#~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Din trådlösa LAN Adapter kunde inte startas.\n"
-#~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
-#~ "Please choose what you want to do next."
-#~ msgstr ""
-#~ "Din trådlösa Internet anslutning fungerar inte!\n"
-#~ "Vänligen välj vad du vill göra."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "are you sure you want to restore\n"
-#~ "following backup:\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "vill du verkligen återställa\n"
-#~ "med följande backup:\n"
-
-#
-#~ msgid "assigned CAIds"
-#~ msgstr "tilldelad CAIds"
-
-#
-#~ msgid "assigned Services/Provider"
-#~ msgstr "tilldelade Services/Provider"
-
-#
-#~ msgid "bob"
-#~ msgstr "bob"
-
-#
-#~ msgid "by Exif"
-#~ msgstr "av Exif"
-
-#
-#~ msgid "color"
-#~ msgstr "färg"
-
-#
-#~ msgid "default"
-#~ msgstr "grundvärde"
-
-#
-#~ msgid "enigma2 and network"
-#~ msgstr "enigma2 och nätverk"
-
-#
-#~ msgid "equal to Socket A"
-#~ msgstr "likadant som Ingång A"
-
-#
-#~ msgid "exceeds dual layer medium!"
-#~ msgstr "överskrider dual layer media"
-
-#
-#~ msgid "exit network adapter setup menu"
-#~ msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
-
-#
-#~ msgid "font face"
-#~ msgstr "font utseende"
-
-#
-#~ msgid "full /etc directory"
-#~ msgstr "fullt /etc bibliotek"
-
-#
-#~ msgid "headline"
-#~ msgstr "rubrik"
-
-#
-#~ msgid "hidden network"
-#~ msgstr "gömt nätverk"
-
-#
-#~ msgid "hidden..."
-#~ msgstr "dold..."
-
-#
-#~ msgid "highlighted button"
-#~ msgstr "Vald knapp"
-
-#
-#~ msgid "in..."
-#~ msgstr "i..."
-
-#
-#~ msgid ""
-#~ "incoming call!\n"
-#~ "%s calls on %s!"
-#~ msgstr ""
-#~ "inkommande samtal!\n"
-#~ "%s ringer från %s!"
-
-#
-#~ msgid "loopthrough to socket A"
-#~ msgstr "loopthrough till ingång A"
-
-#
-#~ msgid "no Picture found"
-#~ msgstr "ingen bild hittad"
-
-#
-#~ msgid "no module"
-#~ msgstr "ingen modul"
-
-#
-#~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
-#~ msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
-
-#
-#~ msgid "open virtual keyboard input help"
-#~ msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
-
-#
-#~ msgid "rebooting..."
-#~ msgstr "startar om..."
-
-#
-#~ msgid "required medium type:"
-#~ msgstr "begärt mediatyp:"
-
-#
-#~ msgid "show first tag"
-#~ msgstr "visa första märkning"
-
-#
-#~ msgid "show second tag"
-#~ msgstr "visa andra märkning"
-
-#
-#~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
-#~ msgstr "utrymme (topp, mellan rader, vänster)"
-
-#
-#~ msgid "text"
-#~ msgstr "text"
+#~ msgid "add tags to recorded movies"
+#~ msgstr "lägg till bokmärken i inspelade filmer"
 
 #
-#~ msgid "until restart"
-#~ msgstr "innan omstart"
+#~ msgid "enter hidden network SSID"
+#~ msgstr "ange dold nätverks SSID"
 
 #
-#~ msgid "year"
-#~ msgstr "år"
+#~ msgid "unavailable"
+#~ msgstr "ej tillgänglig"