locale update, thanks to zbigzbig20
[enigma2.git] / po / pl.po
index b7f8fd8..b4a0992 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-10-09 13:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-10 00:32+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-24 11:18+0100\n"
 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -106,7 +106,7 @@ msgid " "
 msgstr " "
 
 msgid " extensions."
-msgstr ""
+msgstr "Rozszerzenia"
 
 msgid " packages selected."
 msgstr "Wybrane paczki"
@@ -371,7 +371,7 @@ msgstr ""
 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
 
 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
-msgstr ""
+msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
 
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
@@ -478,7 +478,7 @@ msgid "Advanced Options"
 msgstr "Zaawansowane Opcje"
 
 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
 
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
@@ -545,7 +545,7 @@ msgstr ""
 "tą kopię zapasową:\n"
 
 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
@@ -653,7 +653,7 @@ msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
 
 msgid "Backup is running..."
-msgstr ""
+msgstr "Tworzenie kopii..."
 
 msgid "Backup system settings"
 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
@@ -835,13 +835,19 @@ msgid "Cleanup"
 msgstr "Czyść"
 
 msgid "Cleanup Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Kreator czyszczenia"
 
 msgid "Cleanup Wizard settings"
-msgstr ""
+msgstr "Kreator czyszczenia"
 
 msgid "CleanupWizard"
-msgstr ""
+msgstr "Kreator czyszczenia"
+
+msgid "CleanupWizardConfiguration"
+msgstr "Kreator czyszczenia"
+
+msgid "CleanupWizard settings"
+msgstr "Ustawienia kreatora czyszczenia"
 
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
@@ -853,7 +859,7 @@ msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
 msgid "Close title selection"
-msgstr ""
+msgstr "Zamknij wybór tytułu"
 
 msgid "Code rate high"
 msgstr "Poziom kodu wysoki"
@@ -981,7 +987,7 @@ msgid "CrashlogAutoSubmit"
 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
 
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia crashlog"
 
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
 msgstr "Ustawienia crashlog..."
@@ -1055,13 +1061,13 @@ msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
 msgid "DVD File Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Przeglądarka DVD"
 
 msgid "DVD Player"
 msgstr "Odtwarzacz DVD"
 
 msgid "DVD Titlelist"
-msgstr ""
+msgstr "Tytuły DVD"
 
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
@@ -1073,7 +1079,7 @@ msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
-msgstr ""
+msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
 
 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
@@ -1085,7 +1091,7 @@ msgid "Deep Standby"
 msgstr "Głębokie Czuwanie"
 
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Domyślny"
 
 msgid "Default Settings"
 msgstr "Ustawienia Domyślne"
@@ -1412,7 +1418,7 @@ msgid "Edit title"
 msgstr "Edytuj tytuł"
 
 msgid "Edit upgrade source url."
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
 
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
@@ -1424,7 +1430,7 @@ msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
 
 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
-msgstr ""
+msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
 
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
@@ -1483,12 +1489,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 
-#. #-#-#-#-#  enigma2.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
-#.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
-#.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
-#.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
-#.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
-#.       "fast forward". 
 msgid "Enter Fast Forward at speed"
 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
 
@@ -1525,7 +1525,7 @@ msgstr ""
 "Ponowić?"
 
 msgid "Estonian"
-msgstr ""
+msgstr "Estoński"
 
 msgid "Eventview"
 msgstr "Widok wydarzenia"
@@ -1549,7 +1549,7 @@ msgid "Exit editor"
 msgstr "Opuść edytor"
 
 msgid "Exit the cleanup wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
 
 msgid "Exit the wizard"
 msgstr "Opuść kreator"
@@ -1627,7 +1627,7 @@ msgid "Flashing failed"
 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
 
 msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
-msgstr ""
+msgstr "Nastepujące zadania będą wykonane po kontynuacji!"
 
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
@@ -1829,7 +1829,7 @@ msgid "Index"
 msgstr "Indeks"
 
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Info"
 
 msgid "InfoBar"
 msgstr "Pasek info"
@@ -1865,10 +1865,10 @@ msgid "Install a new image with your web browser"
 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
 
 msgid "Install extensions."
-msgstr ""
+msgstr "Instaluj rozszerzenia"
 
 msgid "Install local extension"
-msgstr ""
+msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
 
 msgid "Install or remove finished."
 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
@@ -2425,10 +2425,10 @@ msgid "OK, guide me through the upgrade process"
 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
 
 msgid "OK, remove another extensions"
-msgstr ""
+msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
 
 msgid "OK, remove some extensions"
-msgstr ""
+msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
 
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "Ustawienia OSD"
@@ -2470,10 +2470,10 @@ msgid "Package list update"
 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
 
 msgid "Package removal failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
 
 msgid "Package removed successfully.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
 
 msgid "Packet management"
 msgstr "Zarządzanie pakietem"
@@ -2599,10 +2599,10 @@ msgid "Please enter the old pin code"
 msgstr "Wpisz stary kod pin"
 
 msgid "Please enter your email address here:"
-msgstr ""
+msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
 
 msgid "Please enter your name here (optional):"
-msgstr ""
+msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
 
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
@@ -2636,10 +2636,10 @@ msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
 
 msgid "Please select an extension to remove."
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
 
 msgid "Please select an option below."
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
 
 msgid "Please select medium to use as backup location"
 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
@@ -2682,13 +2682,13 @@ msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
 
 msgid "Please wait while removing selected package..."
-msgstr ""
+msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
 
 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
 
 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
-msgstr ""
+msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
 
 msgid "Please wait while we configure your network..."
 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
@@ -2709,10 +2709,10 @@ msgid "Plugin manager"
 msgstr "Menadżer Pluginów"
 
 msgid "Plugin manager activity information"
-msgstr ""
+msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
 
 msgid "Plugin manager help"
-msgstr ""
+msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
 
 msgid "Plugins"
 msgstr "Pluginy"
@@ -2769,7 +2769,7 @@ msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
 
 msgid "Press OK to activate the selected skin."
-msgstr ""
+msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
 
 msgid "Press OK to activate the settings."
 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
@@ -2785,22 +2785,22 @@ msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
 
 msgid "Press OK to select a Provider."
-msgstr ""
+msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
 
 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
-msgstr ""
+msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
 
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
 
 msgid "Press OK to toggle the selection."
-msgstr ""
+msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
 
 msgid "Press OK to view full changelog"
-msgstr ""
+msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
 
 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
-msgstr ""
+msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
 
 msgid "Prev"
 msgstr "Poprzedni"
@@ -2939,7 +2939,7 @@ msgid "Remove currently selected title"
 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
 
 msgid "Remove failed."
-msgstr ""
+msgstr "Kasowanie nieudane"
 
 msgid "Remove finished."
 msgstr "Usuwanie zakończone."
@@ -2960,10 +2960,10 @@ msgid "Remove title"
 msgstr "Usuń tytuł"
 
 msgid "Removed successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
 
 msgid "Removeing"
-msgstr ""
+msgstr "Kasowanie"
 
 msgid "Removing"
 msgstr "Usuwanie"
@@ -3028,10 +3028,10 @@ msgid "Restore"
 msgstr "Przywróć"
 
 msgid "Restore backups"
-msgstr ""
+msgstr "Przywróć kopie"
 
 msgid "Restore is running..."
-msgstr ""
+msgstr "Przywracanie..."
 
 msgid "Restore running"
 msgstr "Przywracanie uruchomione"
@@ -3132,7 +3132,7 @@ msgid "Save Playlist"
 msgstr "Zachowaj Playlistę"
 
 msgid "Scaler sharpness"
-msgstr ""
+msgstr "Poziom ostrości"
 
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Tryb skalowania"
@@ -3266,13 +3266,13 @@ msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
 
 msgid "Select files/folders to backup"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
 
 msgid "Select image"
 msgstr "Wybierz image"
 
 msgid "Select package"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz paczkę"
 
 msgid "Select provider to add..."
 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
@@ -3284,7 +3284,7 @@ msgid "Select service to add..."
 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
 
 msgid "Select upgrade source to edit."
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
 
 msgid "Select video input"
 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
@@ -3365,7 +3365,7 @@ msgid "Set as default Interface"
 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
 
 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
 
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
@@ -3452,7 +3452,7 @@ msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
 
 msgid "Skin"
-msgstr ""
+msgstr "Skiny..."
 
 msgid "Skin..."
 msgstr "Skiny..."
@@ -3474,10 +3474,10 @@ msgid "Slot %d"
 msgstr "Slot %d"
 
 msgid "Slovakian"
-msgstr ""
+msgstr "Słowacki"
 
 msgid "Slovenian"
-msgstr ""
+msgstr "Słoweński"
 
 msgid "Slow"
 msgstr "Wolno"
@@ -3662,8 +3662,7 @@ msgstr "System"
 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
 msgid "TRANSLATOR_INFO"
 msgstr ""
-"This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
-"additional translations made by SileliS® :)\n"
+"This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and additional translations made by SileliS® :)\n"
 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
 
 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
@@ -3786,7 +3785,7 @@ msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
 
 msgid "The package:"
-msgstr ""
+msgstr "Paczka:"
 
 #, python-format
 msgid "The path %s already exists."
@@ -3840,10 +3839,10 @@ msgid "There are no default settings in your image."
 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
 
 msgid "There are now "
-msgstr ""
+msgstr "Są teraz "
 
 msgid "There is nothing to be done."
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma nic do wykonania"
 
 msgid ""
 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
@@ -3856,7 +3855,7 @@ msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
 
 msgid "There was an error. The package:"
-msgstr ""
+msgstr "Wystąpił błąd. Paczka:"
 
 #, python-format
 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
@@ -4222,7 +4221,7 @@ msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
 
 msgid "Upgradeing"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizowanie"
 
 msgid "Upgrading"
 msgstr "Aktualizowanie"
@@ -4257,7 +4256,7 @@ msgstr "Użyj bramy"
 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
-#.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
+#.       winding/playback", or "winding/playback using stills".
 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
 
@@ -4284,6 +4283,9 @@ msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
 msgid "Use this video enhancement settings?"
 msgstr "Użyć tych ustawień?"
 
+msgid "Use time of currently running service"
+msgstr "Użyj czasu oglądanego kanału"
+
 msgid "Use usals for this sat"
 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
 
@@ -4350,11 +4352,8 @@ msgstr ""
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Wybór trybu wideo"
 
-msgid "VideoSetup"
-msgstr ""
-
 msgid "Videoenhancement Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja"
 
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Wyświetl Filmy..."
@@ -4445,7 +4444,7 @@ msgid "Waiting"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrzegaj jeśli wolne miejsce spadnie poniżej (kB):"
 
 msgid ""
 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
@@ -4884,13 +4883,13 @@ msgid "assigned CAIds"
 msgstr "Wyznaczone CAIds"
 
 msgid "assigned CAIds:"
-msgstr ""
+msgstr "Wyznaczone CAIds:"
 
 msgid "assigned Services/Provider"
 msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
 
 msgid "assigned Services/Provider:"
-msgstr ""
+msgstr "Wyznaczone serwisy/prowiderzy:"
 
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
@@ -4907,7 +4906,7 @@ msgid "auto"
 msgstr "Auto"
 
 msgid "available"
-msgstr ""
+msgstr "Dostępne"
 
 msgid "back"
 msgstr "Wróć"
@@ -4974,7 +4973,7 @@ msgid "copy to bouquets"
 msgstr "Kopiuj do bukietów"
 
 msgid "could not be removed"
-msgstr ""
+msgstr "Nie może być usunięty"
 
 msgid "create directory"
 msgstr "Utwórz katalog"
@@ -5034,7 +5033,7 @@ msgid "empty"
 msgstr "Puste"
 
 msgid "enable"
-msgstr "Włączone"
+msgstr "Włącz"
 
 msgid "enable bouquet edit"
 msgstr "Włącz edycje bukietu"
@@ -5282,7 +5281,7 @@ msgid "no HDD found"
 msgstr "Nie znaleziono HDD"
 
 msgid "no Services/Providers selected"
-msgstr ""
+msgstr "Brak wybranych serwisów/providerów"
 
 msgid "no module found"
 msgstr "Nie znaleziono modułu"
@@ -5652,7 +5651,7 @@ msgid "waiting"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
 msgid "was removed successfully"
-msgstr ""
+msgstr "Usunięto pomyślnie"
 
 msgid "weekly"
 msgstr "Tygodniowo"
@@ -5796,13 +5795,6 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
 #~ msgstr "CrashlogAutoSubmit Konfiguracja"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Crashlogs found!\n"
-#~ "Send them to Dream Multimedia ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Znaleziono crashlogi!\n"
-#~ "Wysłać je do Dream Multimedia ?"
-
 #~ msgid "DVD ENTER key"
 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"