Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sv.po
index 53c4942..d45abf7 100755 (executable)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,24 +1,24 @@
-# German translations for tuxbox-enigma package.
-# Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
-# Automatically generated, 2005.
-# 
+# Swedish translations for Enigma2.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
+"Project-Id-Version: enigma2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-10-12 11:27+0100\n"
-"Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
-"Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-07 11:08+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-03 13:22+0200\n"
+"Last-Translator: sig <sigstop@hotmail.com>\n"
+"Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sv\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Advanced options and settings."
@@ -31,8 +31,9 @@ msgid ""
 "After pressing OK, please wait!"
 msgstr ""
 "\n"
-"Tryck OK och vänligen vänta!"
+"Efter tryckt OK, vänligen vänta!"
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Backup your Dreambox settings."
@@ -40,6 +41,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Edit the upgrade source address."
@@ -52,8 +54,9 @@ msgid ""
 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
 msgstr ""
 "\n"
-"Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox."
+"Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox"
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Online update of your Dreambox software."
@@ -61,6 +64,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Press OK on your remote control to continue."
@@ -68,6 +72,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox settings."
@@ -75,6 +80,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox with a new firmware."
@@ -82,6 +88,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your backups by date."
@@ -89,6 +96,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Återskapa med datum på backup."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Scan for local extensions and install them."
@@ -96,6 +104,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Select your backup device.\n"
@@ -105,62 +114,102 @@ msgstr ""
 "Välj din backupenhet.\n"
 "Nuvarande enhet: "
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "System will restart after the restore!"
 msgstr ""
 "\n"
-"Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
+"Systemet kommer att starta om efter återläsningen!"
+
+#
+msgid ""
+"\n"
+"View, install and remove available or installed packages."
+msgstr ""
+"\n"
+"Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
 
+#
 msgid " "
 msgstr " "
 
+#
+msgid " Results"
+msgstr " Resultat"
+
+#
 msgid " extensions."
 msgstr " utökningar."
 
+msgid " ms"
+msgstr " ms"
+
+#
 msgid " packages selected."
 msgstr " valda paket."
 
 msgid " updates available."
-msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
+msgstr " uppdateringar tillgängliga."
 
+#
 msgid " wireless networks found!"
 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
 
+#
 msgid "#000000"
-msgstr ""
+msgstr "#000000"
 
 msgid "#0064c7"
-msgstr ""
+msgstr "#0064c7"
 
+#
 msgid "#25062748"
-msgstr ""
+msgstr "#25062748"
 
+#
 msgid "#389416"
-msgstr ""
+msgstr "#389416"
 
+#
 msgid "#80000000"
-msgstr ""
+msgstr "#80000000"
 
 msgid "#80ffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#80ffffff"
 
 msgid "#bab329"
-msgstr ""
+msgstr "#bab329"
 
 msgid "#f23d21"
-msgstr ""
+msgstr "#f23d21"
 
 msgid "#ffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#ffffff"
 
 msgid "#ffffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#ffffffff"
 
+#
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%d konflikter uppstod vid uppläggning av nya timers:\n"
+"%s"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"%d conflict(s) solved with similar timer(s):\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#
+#, python-format
 msgid "%d jobs are running in the background!"
 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
 
@@ -168,6 +217,7 @@ msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
 msgid "%d min"
 msgstr "%d min"
 
+#
 #, python-format
 msgid "%d services found!"
 msgstr "%d kanaler hittades!"
@@ -176,6 +226,11 @@ msgid "%d.%B %Y"
 msgstr "%d.%B %Y"
 
 #, python-format
+msgid "%i ms"
+msgstr "%i ms"
+
+#
+#, python-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "(%s, %d MB free)"
@@ -187,57 +242,59 @@ msgstr ""
 msgid "%s (%s)\n"
 msgstr "%s (%s)\n"
 
+#, python-format
+msgid "%s: %s at %s"
+msgstr "%s: %s at %s"
+
+#
 msgid "(ZAP)"
 msgstr "(ZAP)"
 
+#
 msgid "(empty)"
 msgstr "(tom)"
 
+#
 msgid "(show optional DVD audio menu)"
 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
 
+#
 msgid "* Only available if more than one interface is active."
 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
 
-msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
-msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
-
-msgid ".NFI Download failed:"
-msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
-
-msgid ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
-msgstr ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
-
-msgid "/usr/share/enigma2 directory"
-msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
-
-msgid "/var directory"
-msgstr "/var bibliotek"
-
+#
 msgid "0"
-msgstr ""
+msgstr "0"
 
+#
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
+#
 msgid "1 wireless network found!"
 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
 
+#
 msgid "1.0"
 msgstr "1.0"
 
+#
 msgid "1.1"
 msgstr "1.1"
 
+#
 msgid "1.2"
 msgstr "1.2"
 
+#
 msgid "12V output"
 msgstr "12V utgång"
 
+#
 msgid "13 V"
 msgstr "13 V"
 
+#
 msgid "16:10"
 msgstr "16:10"
 
@@ -247,81 +304,114 @@ msgstr "16:10 Letterbox"
 msgid "16:10 PanScan"
 msgstr "16:10 PanScan"
 
+#
 msgid "16:9"
 msgstr "16:9"
 
 msgid "16:9 Letterbox"
 msgstr "16:9 Letterbox"
 
+#
 msgid "16:9 always"
 msgstr "16:9 alltid"
 
+#
 msgid "18 V"
 msgstr "18 V"
 
+#
 msgid "2"
-msgstr ""
+msgstr "2"
 
+#
 msgid "3"
-msgstr ""
+msgstr "3"
 
+#
 msgid "30 minutes"
 msgstr "30 minuter"
 
+#
 msgid "4"
-msgstr ""
+msgstr "4"
 
+#
 msgid "4:3"
 msgstr "4:3"
 
+#
 msgid "4:3 Letterbox"
 msgstr "4:3 Letterbox"
 
+#
 msgid "4:3 PanScan"
 msgstr "4:3 PanScan"
 
+#
 msgid "5"
-msgstr ""
+msgstr "5"
 
+#
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 minuter"
 
-msgid "50 Hz"
-msgstr "50 Hz"
-
+#
 msgid "6"
-msgstr ""
+msgstr "6"
 
+#
 msgid "60 minutes"
 msgstr "60 minuter"
 
+#
 msgid "7"
-msgstr ""
+msgstr "7"
 
+#
 msgid "8"
-msgstr ""
+msgstr "8"
 
+#
 msgid "9"
-msgstr ""
+msgstr "9"
 
+#
 msgid "<Current movielist location>"
-msgstr "<Nuvarande filmlistplats>"
+msgstr "<Aktuell filmlistas plats>"
 
+#
 msgid "<Default movie location>"
-msgstr "<Grund filmlistplats>"
+msgstr "<Grund filmlistas plats>"
 
+#
 msgid "<Last timer location>"
-msgstr "<Senaste timerplats>"
+msgstr "<Senaste timers filmplats>"
 
+#
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<okänd>"
 
+#
 msgid "??"
 msgstr "??"
 
+#
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
+msgstr "Ett TillbakaTillGrunden-Skin .. men med Warp-8 fart."
+
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
+msgstr "Ett TillbakaTillRötterna-Skin .. eller gamla goda tider."
+
+msgid "A basic ftp client"
+msgstr "En enkel ftp klient"
+
+msgid "A client for www.dyndns.org"
+msgstr "En klient för www.dyndns.org"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
@@ -330,6 +420,13 @@ msgstr ""
 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
 "Vill du behålla din version?"
 
+msgid "A demo plugin for TPM usage."
+msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
+
+msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
+msgstr "En dreambox simulering av SG-Atlantis skärmar."
+
+#
 msgid ""
 "A finished record timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -337,6 +434,7 @@ msgstr ""
 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
 
+#
 msgid ""
 "A finished record timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
@@ -344,9 +442,40 @@ msgstr ""
 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
 "din Dreambox. Stänga av nu?"
 
+#
 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
 
+msgid "A graphical EPG interface"
+msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt"
+
+msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
+msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt och EPG verktygshanterare"
+
+msgid "A graphical EPG interface."
+msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt."
+
+#
+msgid ""
+"A mount entry with this name already exists!\n"
+"Update existing entry and continue?\n"
+msgstr ""
+"En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
+"Uppdatera befintlig monteringspunkt och forsätta?\n"
+
+msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
+msgstr "Ett snyggt HD skin från Kerni"
+
+msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
+msgstr "Ett snyggt HD skin i Borstat Alu Design från Kerni."
+
+msgid "A nice looking skin from Kerni"
+msgstr "Ett snyggt skin från Kerni"
+
+msgid "A plugin to add / remove / modify entries of fstab."
+msgstr ""
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "A record has been started:\n"
@@ -355,6 +484,7 @@ msgstr ""
 "En inspelning har påbörjats:\n"
 "%s"
 
+#
 msgid ""
 "A recording is currently running.\n"
 "What do you want to do?"
@@ -362,19 +492,31 @@ msgstr ""
 "En inspelning pågår redan.\n"
 "Vad vill du göra?"
 
-msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to configure the positioner."
-msgstr "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera motorn."
+#
+msgid ""
+"A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
+"configure the positioner."
+msgstr ""
+"En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
+"motorn."
 
-msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to start the satfinder."
-msgstr "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta satfinder."
+#
+msgid ""
+"A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
+"start the satfinder."
+msgstr ""
+"En inspelning pågår. Vänligen avbryt den före du försöker starta satfinder."
 
+#
 #, python-format
 msgid "A required tool (%s) was not found."
 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
 
+#
 msgid "A search for available updates is currently in progress."
 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
 
+#
 msgid ""
 "A second configured interface has been found.\n"
 "\n"
@@ -384,6 +526,10 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
 
+msgid "A simple downloading application for other plugins"
+msgstr "En enkel nedladdnings applikation för andra plugins"
+
+#
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -391,6 +537,7 @@ msgstr ""
 "En sovtimer vill försätta din\n"
 "Dreambox i standby. Utföra det?"
 
+#
 msgid ""
 "A sleep timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
@@ -398,9 +545,11 @@ msgstr ""
 "En sovtimer vill stänga av\n"
 "din Dreambox. Stänga av nu?"
 
+#
 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
 
+#
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
 "Disable TV and try again?\n"
@@ -408,150 +557,338 @@ msgstr ""
 "En timerinspelning misslyckades!\n"
 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
 
+#
 msgid "A/V Settings"
 msgstr "A/V Inställningar"
 
+#
 msgid "AA"
 msgstr "AA"
 
+#
 msgid "AB"
 msgstr "AB"
 
+#
 msgid "AC3 default"
 msgstr "AC3 standard"
 
+#
 msgid "AC3 downmix"
 msgstr "AC3 nedmixning"
 
+#
 msgid "Abort"
 msgstr "Avbryt"
 
+#
+msgid "Abort this Wizard."
+msgstr "Avbryt den här guiden."
+
+#
 msgid "About"
 msgstr "Om"
 
+#
 msgid "About..."
 msgstr "Om..."
 
+msgid "Access the EPG from within the Movie Player"
+msgstr ""
+
+msgid "Access to the ARD-Mediathek"
+msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek"
+
+msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
+msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek online video databas."
+
+#
 msgid "Accesspoint:"
 msgstr "Accespunkt:"
 
+#
 msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
 
+msgid "Action on short powerbutton press"
+msgstr "Beteende vid kort tryckning på strömknappen"
+
+#
 msgid "Action:"
 msgstr "Action:"
 
+#
 msgid "Activate Picture in Picture"
 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
 
+msgid "Activate VPS"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Activate network settings"
 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
 
+#
+msgid "Active"
+msgstr "Aktiv"
+
+#
+msgid ""
+"Active/\n"
+"Inactive"
+msgstr ""
+"Aktiv/\n"
+"Inaktiv"
+
+#
 msgid "Adapter settings"
 msgstr "Adapter inställning"
 
+#
 msgid "Add"
 msgstr "Lägg till"
 
+#
 msgid "Add Bookmark"
 msgstr "Lägg till bokmärke"
 
+#
 msgid "Add WLAN configuration?"
 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
 
+#
 msgid "Add a mark"
 msgstr "Lägg till markör"
 
+#
+msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
+msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
+
+#
 msgid "Add a new title"
 msgstr "Lägg till ny titel"
 
+#
 msgid "Add network configuration?"
 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
 
+#
+msgid "Add new AutoTimer"
+msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
+
+#
+msgid "Add new network mount point"
+msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
+
+msgid "Add similar timer on conflict"
+msgstr ""
+
+msgid "Add tags to recorded movies"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Add timer"
 msgstr "Lägg till timer"
 
+#
+msgid "Add timer as disabled on conflict"
+msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
+
+#
 msgid "Add title"
 msgstr "Lägg till titel"
 
+#
 msgid "Add to bouquet"
 msgstr "Lägg till i favoritlista"
 
+#
 msgid "Add to favourites"
 msgstr "Lägg till i favoriter"
 
-msgid "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if enabled."
-msgstr "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, rev... om aktiverad."
+#
+msgid "Add zap timer instead of record timer?"
+msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
+
+#
+msgid "Added: "
+msgstr "Tillagd: "
+
+msgid ""
+"Adds 'search...' to the context menu of the movie list to allow searches."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
+"enabled."
+msgstr ""
+"Lägger till enigma2 inställningar och dreambox modellinformation såsom SN, "
+"rev... om aktiverad."
 
+#
 msgid "Adds network configuration if enabled."
 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
 
+#
 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
 
-msgid "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other test screens."
-msgstr "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att välja annan testbild."
+#
+msgid ""
+"Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
+"but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
+"OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
+"test screens."
+msgstr ""
+"Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
+"de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
+"OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
+"välja annan testbild."
+
+msgid "Adult streaming plugin"
+msgstr "Vuxenstreaming klient"
 
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avancerat"
+msgid "Adult streaming plugin."
+msgstr "Vuxenstreaming klient."
 
+#
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Avancerade Inställningar"
 
+#
 msgid "Advanced Software"
 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
 
+#
 msgid "Advanced Software Plugin"
 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
 
 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
-msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
+msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation"
 
+#
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Avancerad videoinställning"
 
+#
 msgid "Advanced restore"
 msgstr "Avancerad återskapning"
 
+msgid ""
+"After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
+"standby-mode."
+msgstr ""
+"Efter en omstart eller strömbortfall, StartupToStandby kommer då ställa din "
+"Dreambox i standbyläge."
+
+#
 msgid "After event"
 msgstr "Efter program"
 
-msgid "After the start wizard is completed, you need to protect single services. Refer to your dreambox's manual on how to do that."
-msgstr "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din manual för Dreambox om hur du utför det."
+#
+msgid ""
+"After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
+"Refer to your dreambox's manual on how to do that."
+msgstr ""
+"Efter att startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i "
+"din manual för Dreambox om hur du utför det."
 
+msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
+msgstr "Ai.HD skin-stil kontrollplugin"
+
+#
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
+#
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
+#
 msgid "All Satellites"
 msgstr "Alla Satelliter"
 
+#
+msgid "All Time"
+msgstr "All Time"
+
+#
+msgid "All non-repeating timers"
+msgstr "Alla icke upprepande timers"
+
+msgid "Allow to search recordings"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Allow zapping via Webinterface"
+msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
+
+msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
+msgstr "Tillåter körning av TuxboxPlugins."
+
+msgid "Allows to change the order of entries in the main menu manually."
+msgstr ""
+
+msgid "Allows to zap using the picture in picture."
+msgstr ""
+
+msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
+msgstr "Tillåt användare att ladda ner filer från rapidshare i bakgrunden."
+
+msgid ""
+"Allows you to access the service list and plugins requiring access to the "
+"service list (e.g. Graphical Multi EPG) from within the standard movie "
+"player.DO NOT install this plugin if you're using a nonstandard movie "
+"player, e.g. EMC. It will probably break and you might end up with a "
+"unusable movie player until you uninstall one of the conflicting plugins."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alpha"
 
+#
 msgid "Alternative radio mode"
 msgstr "Alternativt radioläge"
 
+#
 msgid "Alternative services tuner priority"
 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
 
+msgid "Always ask"
+msgstr "Fråga alltid"
+
+#
 msgid "Always ask before sending"
 msgstr "Fråga alltid före skickning"
 
+msgid "Amount of recordings left"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "An empty filename is illegal."
 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
 
+#
+msgid "An error occured."
+msgstr "Ett fel uppstod."
+
+#
 msgid "An unknown error occured!"
 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
 
+#
 msgid "Anonymize crashlog?"
 msgstr "Anonymisera crashlog?"
 
+msgid "Any service/recording"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabiska"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
 "\n"
@@ -559,6 +896,7 @@ msgstr ""
 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
 "\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete\n"
 "following backup:\n"
@@ -566,9 +904,11 @@ msgstr ""
 "Är du säker att du vill ta bort\n"
 "följande backup:\n"
 
+#
 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
 "\n"
@@ -576,6 +916,7 @@ msgstr ""
 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
 "\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restore\n"
 "following backup:\n"
@@ -583,6 +924,7 @@ msgstr ""
 "Är du säker att du vill återskapa\n"
 "följande backup:\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
 "Enigma2 will restart after the restore"
@@ -590,453 +932,863 @@ msgstr ""
 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
 
+#
+msgid ""
+"Are you sure you want to save this network mount?\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
+"\n"
+
+#
 msgid "Artist"
 msgstr "Artist"
 
+#
+msgid "Ascending"
+msgstr "Stigande"
+
+#
 msgid "Ask before shutdown:"
 msgstr "Fråga före avstängning:"
 
+#
 msgid "Ask user"
 msgstr "Fråga"
 
+#
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Bildformat"
 
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Bildförhållande"
+
+msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
+msgstr "Tilldela operatörer/kanaler/caids till en CI modul"
+
+#
 msgid "Audio"
 msgstr "Ljud"
 
+#
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Ljudval..."
 
+msgid "Audio PID"
+msgstr "Ljud PID"
+
+#
+msgid "Audio Sync"
+msgstr "Ljudsynk"
+
+#
+msgid "Audio Sync Setup"
+msgstr "Ljudsynk Installation"
+
+msgid ""
+"AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
+"synchronous to the picture."
+msgstr ""
+"AudioSync tillåter fördröjning av ljudet (Bitstream/PCM) så att det "
+"synkroniserar med bilden."
+
+#
+msgid "Australia"
+msgstr "Australien"
+
+#
 msgid "Author: "
 msgstr "Författare: "
 
+#
 msgid "Authoring mode"
 msgstr "Authoring läge"
 
+#
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
+#
 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
 
+#
 msgid "Auto flesh"
 msgstr "Auto hudfärg"
 
+#
 msgid "Auto scart switching"
 msgstr "Auto scart byte"
 
+#
+msgid "AutoTimer Editor"
+msgstr "AutoTimer Editor"
+
+#
+msgid "AutoTimer Filters"
+msgstr "AutoTimer Filter"
+
+#
+msgid "AutoTimer Services"
+msgstr "AutoTimer Kanaler"
+
+#
+msgid "AutoTimer Settings"
+msgstr "AutoTimer Inställningar"
+
+#
+msgid "AutoTimer overview"
+msgstr "AutoTimer överblick"
+
+msgid ""
+"AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
+"criteria."
+msgstr ""
+
+msgid "AutoTimer was added successfully"
+msgstr "AutoTimer lades till utan problem"
+
+msgid "AutoTimer was changed successfully"
+msgstr "AutoTimer ändrades utan problem"
+
+msgid "AutoTimer was removed"
+msgstr "AutoTimer togs bort"
+
+#
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatisk"
 
+#
 msgid "Automatic Scan"
 msgstr "Automatisk sökning"
 
+msgid "Automatic volume adjustment"
+msgstr "Automatisk volymjustering"
+
+msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
+msgstr "Automatisk volymjustering för ac3/dts kanaler."
+
+msgid "Automatically change video resolution"
+msgstr "Automatiskt byte av videoupplösning"
+
+msgid ""
+"Automatically changes the output resolution depending on the video "
+"resolution you are watching."
+msgstr "Automatisk byte av upplösning beroende av källans upplösning."
+
+msgid "Automatically create timer events based on keywords"
+msgstr "Automatiskt skapa timerhändelser baserat på nyckelord"
+
+msgid "Automatically informs you on low internal memory"
+msgstr "Automatiskt informera dig om lite ledigt internt minne"
+
+msgid "Automatically refresh EPG"
+msgstr "Automatiskt uppdatera EPG"
+
+msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
+msgstr "Automatiskt skicka crashlog till Dream Multimedia"
+
+msgid "Autoresolution"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Autoresolution Plugin Testmode:\n"
+"Is %s OK?"
+msgstr ""
+
+msgid "Autoresolution Switch"
+msgstr "Autoupplösning Byte"
+
+msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
+msgstr "Autoupplösning fungerar inte i Scart/DVI-PV Läge"
+
+msgid "Autoresolution settings"
+msgstr "Autoupplösning inställningar"
+
+msgid "Autoresolution videomode setup"
+msgstr "Autoupplösning videoläge installation"
+
+#
+msgid "Autos & Vehicles"
+msgstr "Motor & Fordon"
+
+#
+msgid "Autowrite timer"
+msgstr "Automatskapa timer"
+
+#
 msgid "Available format variables"
 msgstr "Tillgängliga format variabler"
 
+#
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
+#
 msgid "BA"
 msgstr "BA"
 
+msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
+msgstr "BASIC-HD Skin av Ismail Demir"
+
+msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
+msgstr "BASIC-HD Skin för Dreambox Images skapat av Ismail Demir"
+
+#
 msgid "BB"
 msgstr "BB"
 
+#
 msgid "BER"
 msgstr "BER"
 
+#
 msgid "BER:"
 msgstr "BER:"
 
+#
 msgid "Back"
 msgstr "Tillbaka"
 
-msgid "Background"
-msgstr "Bakgrund"
+msgid "Back, lower USB Slot"
+msgstr "Bak, nedre USB kontakt"
 
-msgid "Backup"
-msgstr "Backup"
+msgid "Back, upper USB Slot"
+msgstr "Bak, övre USB kontakt"
 
-msgid "Backup Location"
-msgstr "Backupplacering"
-
-msgid "Backup Mode"
-msgstr "Backupläge"
+#
+msgid "Background"
+msgstr "Bakgrund"
 
+#
 msgid "Backup done."
 msgstr "Backup klar."
 
+#
 msgid "Backup failed."
 msgstr "Backup misslyckades."
 
-msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
-msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
-
+#
 msgid "Backup is running..."
 msgstr "Backup pågår..."
 
+#
 msgid "Backup system settings"
 msgstr "Backup av systeminställningar"
 
+#
 msgid "Band"
 msgstr "Band"
 
+#
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Bandbredd"
 
+msgid "Begin of \"after event\" timespan"
+msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsintervall"
+
+msgid "Begin of timespan"
+msgstr "Början på tidsintervall"
+
+#
 msgid "Begin time"
 msgstr "Starttid"
 
+#
 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
 
+#
 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie is started"
 msgstr "Beteende när en film startas"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie is stopped"
 msgstr "Beteende när en film stoppas"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
 msgstr "Beteende när en film slutar"
 
+#
 msgid "Bitrate:"
 msgstr "Bitrate:"
 
+#
 msgid "Block noise reduction"
 msgstr "Block brus minskning"
 
+#
 msgid "Blue boost"
 msgstr "Blå förstärkning"
 
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
+msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugin"
+
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
+msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugn."
+
+#
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Bokmärken"
 
+#
+msgid "Bouquets"
+msgstr "Favoriter"
+
+#
+msgid "Brazil"
+msgstr "Brasilien"
+
+#
 msgid "Brightness"
 msgstr "Ljusstyrka"
 
+msgid ""
+"Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
+"conection."
+msgstr ""
+"Bläddra på ORF och SAT1 Teletext oberoende av kanal. Detta kräver I-net "
+"anslutning."
+
+msgid "Browse for and connect to network shares"
+msgstr "Bläddra efter och anslut till nätverksutdelningar"
+
+msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
+msgstr "Bläddra efter nfs/cifs utdelningar och anslut till dem."
+
+#
+msgid "Browse network neighbourhood"
+msgstr "Bläddra i nätverket"
+
 msgid "Burn DVD"
-msgstr "Skapa DVD"
+msgstr "Bränn DVD"
 
+#
 msgid "Burn existing image to DVD"
 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
 
-msgid "Burn to DVD..."
-msgstr "Bränn till DVD..."
+msgid "Burn to DVD"
+msgstr "Bränn till DVD"
+
+msgid "Burn your recordings to DVD"
+msgstr "Bränn dina inspelningar till DVD"
 
+#
 msgid "Bus: "
 msgstr "Bus: "
 
-msgid "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being displayed."
+msgid ""
+"By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
+"dates."
+msgstr ""
+"Vid aktivering kommer händelser inte bli matchade om de inte inträffar på "
+"vissa datum."
+
+msgid ""
+"By enabling this you will be notified about similar timers added during "
+"automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
+"about the same conflict over and over."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
+"automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
+"about the same conflict over and over."
+msgstr ""
+"Vid aktiveringkommer du upplysas om timerkonflikter vid automatisk pollning. "
+"Det finns ingen intelligens inblandad, du bör undersöka om du får konflikter."
+
+#
+msgid ""
+"By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
+"displayed."
 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
 
+#
 msgid "C"
 msgstr "C"
 
+#
 msgid "C-Band"
 msgstr "C-Band"
 
-msgid "CF Drive"
-msgstr "CF Disk"
+msgid "CDInfo"
+msgstr "CD Info"
+
+msgid ""
+"CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
+"playing Audio CDs in Mediaplayer."
+msgstr ""
+"CDInfo aktiverar  insamling av album moch spår information från CDDB och CD-"
+"Text vid uppspelning av Audop CDs i Mediaspelaren."
 
+#
 msgid "CI assignment"
 msgstr "CI tilldelning"
 
+#
+msgid "CIFS share"
+msgstr "CIFS delning"
+
+#
 msgid "CVBS"
 msgstr "CVBS"
 
+#
 msgid "Cable"
 msgstr "Kabel"
 
+#
 msgid "Cache Thumbnails"
 msgstr "Buffra miniatyrer"
 
-msgid "Call monitoring"
-msgstr "Samtalsmonitorering"
+msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
+msgstr "Callmonitor för NCID-baserad call notifiering"
+
+msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
+msgstr "Callmonitor för Fritz!Box routers"
+
+msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
+msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
 
+#
+msgid "Canada"
+msgstr "Kanada"
+
+#
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-msgid "Cannot parse feed directory"
-msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
-
+#
 msgid "Capacity: "
 msgstr "Kapacitet: "
 
+#
 msgid "Card"
 msgstr "Kort"
 
+#
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalanska"
 
+#
+msgid "Center screen at the lower border"
+msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
+
+#
+msgid "Center screen at the upper border"
+msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
+
+#
+msgid "Change active delay"
+msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
+
+#
 msgid "Change bouquets in quickzap"
 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
 
-msgid "Change dir."
-msgstr "Byt bibl."
+msgid "Change default recording offset?"
+msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation?"
+
+#
+msgid "Change hostname"
+msgstr "Byt hostnamn"
 
 msgid "Change pin code"
-msgstr "Ändra PIN kod"
+msgstr "Ändra pin kod"
 
-msgid "Change service pin"
-msgstr "Ändra program PIN"
+msgid "Change service PIN"
+msgstr "Ändra kanal PIN"
 
-msgid "Change service pins"
-msgstr "Ändra program PIN"
+msgid "Change service PINs"
+msgstr "Ändra kanal PINs"
 
-msgid "Change setup pin"
+msgid "Change setup PIN"
 msgstr "Ändra installations PIN"
 
+#
 msgid "Change step size"
 msgstr "Ändra stegstorlek"
 
+#
+msgid "Change the hostname of your Dreambox."
+msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
+
+msgid "Changelog"
+msgstr "Ändringslog"
+
+#
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
 
+#
 msgid "Channel Selection"
 msgstr "Kanallista"
 
+#
+msgid "Channel audio:"
+msgstr "Ljudkanal:"
+
+#
 msgid "Channel not in services list"
-msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
+msgstr "Kanalen finns ej i servicelistan"
 
+#
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanal:"
 
+#
 msgid "Channellist menu"
 msgstr "Kanallista meny"
 
+#
+msgid "Channels"
+msgstr "Kanaler"
+
+#
 msgid "Chap."
 msgstr "Kap."
 
+#
 msgid "Chapter"
 msgstr "Kapitel"
 
+#
 msgid "Chapter:"
 msgstr "Kapitel:"
 
+#
 msgid "Check"
 msgstr "Kontrollera"
 
+#
 msgid "Checking Filesystem..."
 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
 
+#
 msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Välj tuner"
 
+#
 msgid "Choose a wireless network"
 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
 
+#
 msgid "Choose backup files"
 msgstr "Välj backupfil"
 
+#
 msgid "Choose backup location"
 msgstr "Välj backupdestination"
 
+#
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Välj favoritlista"
 
-msgid "Choose source"
-msgstr "Välj källa"
+msgid "Choose image to download"
+msgstr "Välj image för nedladdning"
 
+#
 msgid "Choose target folder"
 msgstr "Välj målkatalog"
 
+#
 msgid "Choose upgrade source"
 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
 
+#
 msgid "Choose your Skin"
 msgstr "Välj utseende"
 
+#
 msgid "Circular left"
 msgstr "Cirkulär vänster"
 
+#
 msgid "Circular right"
 msgstr "Cirkulär höger"
 
+#
+msgid "Classic"
+msgstr "Klassisk"
+
+#
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Rensa"
 
+#
 msgid "Cleanup Wizard"
 msgstr "Upprensningsguide"
 
+#
 msgid "Cleanup Wizard settings"
 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
 
+msgid "Cleanup timerlist automatically"
+msgstr "Rensa timerlista automatiskt"
+
+msgid "Cleanup timerlist automatically."
+msgstr "Rensa timerlista automatiskt."
+
+msgid ""
+"Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically "
+"according to specfied rules."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "CleanupWizard"
 msgstr "Upprensningsguide"
 
+#
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Rensa före sökning"
 
+#
+msgid "Clear history on Exit:"
+msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
+
+#
 msgid "Clear log"
 msgstr "Rensa logg"
 
+#
 msgid "Close"
 msgstr "Stäng"
 
-msgid "Close title selection"
-msgstr "Stäng titel val"
+#
+msgid "Close and forget changes"
+msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
 
-msgid "Code rate high"
-msgstr "Code rate hög"
+#
+msgid "Close and save changes"
+msgstr "Stäng och spar ändringar"
 
-msgid "Code rate low"
-msgstr "Code rate låg"
+#
+msgid "Close title selection"
+msgstr "Stäng titelval"
 
-msgid "Coderate HP"
-msgstr "Coderate HP"
+msgid "Code rate HP"
+msgstr "Kodhastighet HP"
 
-msgid "Coderate LP"
-msgstr "Coderate LP"
+msgid "Code rate LP"
+msgstr "Kodhastighet LP"
 
+#
 msgid "Collection name"
 msgstr "Samlingsnamn"
 
+#
 msgid "Collection settings"
 msgstr "Samlingsinställning"
 
+#
 msgid "Color Format"
 msgstr "Färgformat"
 
+#
+msgid "Comedy"
+msgstr "Komedi"
+
+#
 msgid "Command execution..."
 msgstr "Kommando exekvering..."
 
+#
 msgid "Command order"
 msgstr "Kommandoordning"
 
+#
 msgid "Committed DiSEqC command"
 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
 
+#
 msgid "Common Interface"
 msgstr "Common Interface"
 
+#
 msgid "Common Interface Assignment"
 msgstr "Common Interface tilldelning"
 
+#
 msgid "CommonInterface"
 msgstr "CommonInterface"
 
+#
 msgid "Communication"
 msgstr "Kommunikation"
 
+#
 msgid "Compact Flash"
 msgstr "Compact Flash"
 
-msgid "Compact flash card"
-msgstr "Compact Flash kort"
-
+#
 msgid "Complete"
 msgstr "Komplett"
 
+#
 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
 
-msgid "Config"
-msgstr "Konfig"
+msgid "Composition of the recording filenames"
+msgstr "Sammansättning av inspelningars filnamn"
 
+#
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Konfigurationsläge"
 
+#
+msgid "Configuration for the Webinterface"
+msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
+
+#
+msgid "Configure AutoTimer behavior"
+msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
+
+#
 msgid "Configure interface"
 msgstr "Konfigurera kort"
 
+#
 msgid "Configure nameservers"
 msgstr "Konfigurera namnservers"
 
+msgid "Configure your WLAN network interface"
+msgstr "Konfigurera ditt WLAN nätverkskort"
+
+#
 msgid "Configure your internal LAN"
 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
 
+#
 msgid "Configure your network again"
 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
 
+#
 msgid "Configure your wireless LAN again"
 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
 
+#
 msgid "Configuring"
 msgstr "Konfigurering"
 
+#
 msgid "Conflicting timer"
 msgstr "Timerkonflikt"
 
+#
 msgid "Connect"
 msgstr "Anslut"
 
+#
 msgid "Connect to a Wireless Network"
 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
 
+#
 msgid "Connected to"
 msgstr "Ansluten till"
 
-msgid "Connected to Fritz!Box!"
-msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
-
+#
 msgid "Connected!"
 msgstr "Ansluten!"
 
-msgid "Connecting to Fritz!Box..."
-msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Connection to Fritz!Box\n"
-"failed! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Anslutning till Fritz!Box\n"
-"misslyckades! (%s)\n"
-"försöker igen..."
-
+#
 msgid "Constellation"
 msgstr "Konstellation"
 
+#
 msgid "Content does not fit on DVD!"
-msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
+msgstr "Innehållet för stort för en DVD!"
 
+msgid "Continue"
+msgstr "Forsätt"
+
+#
 msgid "Continue in background"
 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
 
+#
 msgid "Continue playing"
 msgstr "Fortsätt spela"
 
+#
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
-msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
-msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
+msgid "Control recording completely by service"
+msgstr ""
 
-msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
-msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
+msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
+msgstr "Kontrollera din Dreambox med din Webläsare."
 
-msgid "Could not open Picture in Picture"
-msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
+msgid "Control your Dreambox with your browser"
+msgstr "Kontrollera din Dreambox med din webläsare"
 
-#, python-format
-msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
+msgstr "Kontrollera din dreambox enbart med MUTE knappen"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
+msgstr "Kontrollera din dreambox enbart med MUTE knappen."
+
+msgid "Control your internal system fan."
+msgstr "Kontrollera inbyggd systemfläkt."
+
+msgid "Control your kids's tv usage"
+msgstr "Kontrollera dina barns tv användade"
+
+msgid "Control your system fan"
+msgstr "Kontrollera din systemfläkt"
+
+msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
+msgstr "Kopiera, döp om, ta bort, flytta lokala filer på din Dreambox."
+
+#
+msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
+msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
+
+#
+msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
+msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
+
+#
+msgid "Could not open Picture in Picture"
+msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
 
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
+msgstr "Kunde inte spela in på grund av ogiltig kanal %s"
+
+#
 msgid "Crashlog settings"
 msgstr "Crashlog inställningar"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit"
 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
 
-msgid ""
-"Crashlogs found!\n"
-"Send them to Dream Multimedia ?"
-msgstr ""
-"Crashlog hittades!\n"
-"Skicka dem till Dream Multimedia ?"
-
+#
 msgid ""
 "Crashlogs found!\n"
 "Send them to Dream Multimedia?"
@@ -1044,127 +1796,280 @@ msgstr ""
 "Crashlog hittad!\n"
 "Skicka till Dream Multimedia?"
 
+#
 msgid "Create DVD-ISO"
 msgstr "Skapa DVD-ISO"
 
+msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
+msgstr "Skapa en backup av din Video DVD på din Dreamboxs hårddisk."
+
+msgid "Create a backup of your Video-DVD"
+msgstr "Skapa en backup av din Video-DVD"
+
+msgid "Create a new AutoTimer."
+msgstr "Skapa en ny AutoTimer."
+
+#
+msgid "Create a new timer using the classic editor"
+msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
+
+msgid "Create a new timer using the wizard"
+msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide"
+
+#
 msgid "Create movie folder failed"
 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
 
+msgid "Create preview pictures of your Movies"
+msgstr "Skapa förhandsbilder av dina Filmer"
+
+msgid "Create remote timers"
+msgstr "Skapa fjärrtimers"
+
+msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
+msgstr "Skapa timers på andra Dreamboxar."
+
+#
 #, python-format
 msgid "Creating directory %s failed."
 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
 
+#
 msgid "Creating partition failed"
 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
 
+#
 msgid "Croatian"
 msgstr "Kroatiska"
 
+#
 msgid "Current Transponder"
 msgstr "Nuvarande transponder"
 
+msgid "Current device: "
+msgstr "Nuvarande enhet: "
+
+#
 msgid "Current settings:"
 msgstr "Nuvarande inställningar:"
 
+#
 msgid "Current value: "
 msgstr "Nuvarande värde: "
 
+#
 msgid "Current version:"
 msgstr "Nuvarande version:"
 
+msgid "Currently installed image"
+msgstr "Nuvarande installerad image"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Custom (%s)"
+msgstr "Egen (%s)"
+
+#
+msgid "Custom location"
+msgstr "Egen placering"
+
+#
+msgid "Custom offset"
+msgstr "Egen kompensation"
+
+#
 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
 
+#
 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
 
+#
 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
 
+#
 msgid "Customize"
 msgstr "Anpassningar"
 
+msgid "Customize Vali-XD skins"
+msgstr "Anpassa Vali-XD skins"
+
+msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
+msgstr "Anpassa Vali-XD skins själv."
+
+#
 msgid "Cut"
 msgstr "Klipp"
 
+msgid "Cut your movies"
+msgstr "Klipp dina filmer"
+
+msgid "Cut your movies."
+msgstr "Klipp dina filmer."
+
+msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
+msgstr "CutListEditor tillåter dig editera dina filmer"
+
+msgid ""
+"CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
+"Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Cutlist editor..."
 msgstr "Klipplist editor..."
 
+#
 msgid "Czech"
 msgstr "Tjeckiska"
 
+#
+msgid "Czech Republic"
+msgstr "Tjeckien"
+
+#
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
+#
 msgid "DHCP"
 msgstr "DHCP"
 
+#
+msgid "DUAL LAYER DVD"
+msgstr "DUAL LAYER DVD"
+
+#
 msgid "DVB-S"
 msgstr "DVB-S"
 
+#
 msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
+msgid "DVD Drive"
+msgstr "DVD Läsare"
+
+#
 msgid "DVD File Browser"
 msgstr "DVD Filutforskare"
 
+#
 msgid "DVD Player"
 msgstr "DVD Spelare"
 
 msgid "DVD Titlelist"
-msgstr "DVD Titellista\""
+msgstr "DVD Titellista"
 
+#
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "DVD media verktyg"
 
+msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
+msgstr "DVDPlayer spelar upp dina DVDs på din Dreambox"
+
+msgid ""
+"DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
+"With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
+"even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Danish"
 msgstr "Danska"
 
+#
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
+#
 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
 
+#
 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
 
+#
 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
-msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
+msgstr "Bestäm vad som ska ske efter att en crashlog är skickad."
+
+#
+msgid "Decrease delay"
+msgstr "Minska fördröjning"
+
+#, python-format
+msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Minska fördröjning med %i ms (kan ställas in)"
 
+#
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Stäng av"
 
+#
 msgid "Default"
 msgstr "Grund"
 
+#
 msgid "Default Settings"
 msgstr "Grundinställningar"
 
+#
 msgid "Default movie location"
-msgstr "Grund filmplats"
+msgstr "Normal filmplats"
 
+#
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Grundservicelista"
 
-msgid "Default settings"
-msgstr "Grundinställningar"
+#
+msgid "Defaults"
+msgstr "Grund"
+
+msgid "Define a startup service"
+msgstr "Definera en startkanal"
+
+msgid "Define a startup service for your Dreambox."
+msgstr "Definera en startkanal för din Dreambox."
 
+msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
+msgstr "Deinterlaced lägen för interlaced innehåll"
+
+msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
+msgstr "Deinterlaced läge för progressivt innehåll"
+
+#
 msgid "Delay"
 msgstr "Fördröjning"
 
+msgid "Delay x seconds after service started"
+msgstr "Fördröj x sekunder efter kanalstart"
+
+#
 msgid "Delete"
 msgstr "Ta bort"
 
+#
 msgid "Delete crashlogs"
 msgstr "Ta bort crashlogs"
 
+#
 msgid "Delete entry"
 msgstr "Ta bort post"
 
+#
 msgid "Delete failed!"
 msgstr "Borttagning misslyckades!"
 
+#
+msgid "Delete mount"
+msgstr "Ta bort montering"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Delete no more configured satellite\n"
@@ -1173,115 +2078,158 @@ msgstr ""
 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
 "%s?"
 
+#
+msgid "Descending"
+msgstr "Fallande"
+
+#
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivning"
 
+#
 msgid "Deselect"
 msgstr "Avmarkera"
 
-msgid "Destination directory"
-msgstr "Målbibliotek"
-
-msgid "Details for extension: "
-msgstr "Detaljer för utökning: "
+msgid "Details for plugin: "
+msgstr "Detaljer för plugin: "
 
 msgid "Detected HDD:"
-msgstr "Hittad hårddisk:"
+msgstr "Hittad HDD:"
 
+#
 msgid "Detected NIMs:"
 msgstr "Hittade tuners:"
 
+#
 msgid "DiSEqC"
 msgstr "DiSEqC"
 
+#
 msgid "DiSEqC A/B"
 msgstr "DiSEqC A/B"
 
+#
 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
 
+#
 msgid "DiSEqC mode"
 msgstr "DiSEqC läge"
 
+#
 msgid "DiSEqC repeats"
 msgstr "DiSEqC repetetioner"
 
+#
 msgid "DiSEqC-Tester settings"
 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
 
+#
 msgid "Dialing:"
 msgstr "Ringer upp:"
 
+#
 msgid "Digital contour removal"
 msgstr "Digital contour borttagning"
 
+#
+msgid "Dir:"
+msgstr "Dir:"
+
+msgid "Direct playback of Youtube videos"
+msgstr "Direkt playback av Youtube videos"
+
+#
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Directory %s nonexistent."
 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
 
+#
 msgid "Directory browser"
 msgstr "Biblioteksbläddrare"
 
+#
 msgid "Disable"
 msgstr "Avaktivera"
 
+#
 msgid "Disable Picture in Picture"
 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
 
-msgid "Disable Subtitles"
-msgstr "Avaktivera textning"
-
+#
 msgid "Disable crashlog reporting"
 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
 
+#
 msgid "Disable timer"
 msgstr "Avaktivera timer"
 
+#
 msgid "Disabled"
 msgstr "Avaktivera"
 
+#
+msgid "Discard changes and close plugin"
+msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
+
+#
+msgid "Discard changes and close screen"
+msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
+
+#
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Bryt anslutning"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"Disconnected from\n"
-"Fritz!Box! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Kopplade ifrån\n"
-"Fritz!Box! (%s)\n"
-"återförsöker..."
-
+#
 msgid "Dish"
 msgstr "Parabol"
 
+#
 msgid "Display 16:9 content as"
 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
 
+#
 msgid "Display 4:3 content as"
 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
 
+#
 msgid "Display >16:9 content as"
 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
 
+#
 msgid "Display Setup"
 msgstr "Display installation"
 
+#
 msgid "Display and Userinterface"
 msgstr "Display och Användargränssnitt"
 
+#
+msgid "Display search results by:"
+msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
+
+msgid "Display your photos on the TV"
+msgstr "Visa dina foton på TVn"
+
+msgid "Displays Movie Information from the InternetMovieDatabase"
+msgstr ""
+
+msgid "Displays Movie Information from the Online Film Datenbank (German)"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
 "the plugin \"%s\"?"
 msgstr ""
 "Vill du verkligen ta BORT\n"
-"pluginet \"%s\"?"
+"plugin \"%s\"?"
 
+#
 msgid ""
 "Do you really want to check the filesystem?\n"
 "This could take lots of time!"
@@ -1290,9 +2238,19 @@ msgstr ""
 "Detta kan ta lång tid!"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete %s\n"
+"%s?"
+msgstr ""
+"Vill du verkligen ta bort %s\n"
+"%s?"
+
+#
+#, python-format
 msgid "Do you really want to delete %s?"
 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
 
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to download\n"
@@ -1301,6 +2259,11 @@ msgstr ""
 "Vill du verkligen ladda ner\n"
 "pluginet \"%s\"?"
 
+#
+msgid "Do you really want to exit?"
+msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
+
+#
 msgid ""
 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
 "All data on the disk will be lost!"
@@ -1308,63 +2271,87 @@ msgstr ""
 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
-msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
-
-msgid ""
-"Do you want to backup now?\n"
-"After pressing OK, please wait!"
-msgstr ""
-"Vill du ta en backup nu?\n"
-"Tryck OK och vänligen vänta!"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort bokmärkt från %s?"
 
+#
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
 
+#
 msgid "Do you want to do a service scan?"
 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
 
+#
 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
 
+#, python-format
+msgid "Do you want to download the image to %s ?"
+msgstr "Vill du ladda ner image till %s ?"
+
 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
-msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
+msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din dreambox?"
 
+#
+msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
+msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
+
+#
 msgid "Do you want to install default sat lists?"
 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
 
+#
 msgid "Do you want to install the package:\n"
 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
 
+#
 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
 
+#
 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
 
+#
 msgid "Do you want to remove the package:\n"
 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to restore your settings?"
 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
 
+#
 msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
 
-msgid "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you if needed?"
-msgstr "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
+#
+msgid "Do you want to see more entries?"
+msgstr "Vill du se flera bidrag?"
+
+#
+msgid ""
+"Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
+"if needed?"
+msgstr ""
+"Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
 
+#
 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
 
+#
 msgid ""
 "Do you want to update your Dreambox?\n"
 "After pressing OK, please wait!"
@@ -1372,161 +2359,365 @@ msgstr ""
 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
 "Tryck OK och vänligen vänta!"
 
+#
 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to view a tutorial?"
 msgstr "Vill du se en guide?"
 
+#
 msgid "Don't ask, just send"
 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
 
+#
 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
 
-#, python-format
-msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
-msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
-
+#
 #, python-format
 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
-msgstr "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
+msgstr ""
+"Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
 
+#
 msgid "Download"
 msgstr "Nedladdning"
 
+#, python-format
+msgid "Download %s from Server"
+msgstr "Ladda %s från Server"
+
+#
 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
 
+#
 msgid "Download Plugins"
 msgstr "Ladda ner Plugins"
 
-msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
-msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
+#
+msgid "Download Video"
+msgstr "Ladda ner Video"
+
+msgid "Download files from Rapidshare"
+msgstr "Ladda ner från Rapidshare"
 
+#
+msgid "Download location"
+msgstr "Nedladdningsplats"
+
+#
 msgid "Downloadable new plugins"
 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
 
+#
 msgid "Downloadable plugins"
 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
 
+#
 msgid "Downloading"
 msgstr "Laddar ner"
 
+#
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
-msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
+msgstr "Hämtar plugininformation. Var vänlig vänta..."
 
+#
+msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
+msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
+
+#
 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
 
+#
 msgid "Dreambox software because updates are available."
 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
 
+msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
+msgstr "Drivrutin för Ralink RT8070/RT3070/RT3370 baserad trådlösa-n USB kort."
+
+msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
+msgstr "Drivrutin för Realtek r8712u baserad trådlösa-n USB kort."
+
+#
+msgid "Duration: "
+msgstr "Längd: "
+
+#
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holländska"
 
+#
 msgid "Dynamic contrast"
 msgstr "Dynamisk kontrast"
 
+#
 msgid "E"
 msgstr "Ö"
 
+#
 msgid "EPG Selection"
 msgstr "EPG val"
 
+#
+msgid "EPG encoding"
+msgstr "EPG kodning"
+
+msgid ""
+"EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
+"is idling(i.e. in standby mode and no recordings running) to perform updates "
+"of the EPG information on these channels.\n"
+"On multi-tuner boxes it may optionally run in background hidden or in PiP, "
+"to not disturb the current TV program."
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
 
+#
 msgid "East"
 msgstr "Öst"
 
+#
 msgid "Edit"
 msgstr "Ändra"
 
+#
+msgid "Edit AutoTimer"
+msgstr "Ändra AutoTimer"
+
+#
+msgid "Edit AutoTimer filters"
+msgstr "Ändra AutoTimer filter"
+
+msgid "Edit AutoTimer services"
+msgstr "Ändra AutoTimer kanaler"
+
+#
 msgid "Edit DNS"
 msgstr "Ändra DNS"
 
+#
+#. TRANSLATORS: description of AutoTimer in PluginBrowser
+msgid "Edit Timers and scan for new Events"
+msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
+
+#
 msgid "Edit Title"
 msgstr "Ändra titel"
 
+#
+msgid "Edit bouquets list"
+msgstr "Ändra favoritlistor"
+
+#
 msgid "Edit chapters of current title"
 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
 
+#
+msgid "Edit new timer defaults"
+msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
+
+#
+msgid "Edit selected AutoTimer"
+msgstr "Ändra valda AutoTimer"
+
+#
 msgid "Edit services list"
 msgstr "Ändra kanallista"
 
+#
 msgid "Edit settings"
 msgstr "Ändra inställningar"
 
+msgid "Edit tags of recorded movies"
+msgstr "Ändra märkning i inspelade filmer"
+
+msgid "Edit tags of recorded movies."
+msgstr "Ändra märkning i inspelade filmer."
+
+#
 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
 
+#
 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
 
+#
 msgid "Edit title"
 msgstr "Ändra titel"
 
 msgid "Edit upgrade source url."
-msgstr "Ändra uppgraderingskälla url"
+msgstr "Ändra url till uppgraderingskälla."
+
+#
+msgid "Editing"
+msgstr "Redigering"
+
+msgid "Editor for fstab"
+msgstr ""
 
+#
+msgid "Editor for new AutoTimers"
+msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
+
+#
+msgid "Education"
+msgstr "Utbildning"
+
+#
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektronisk Program Guide"
 
+msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
+msgstr "Epostklient är en IMAP4 e-postvisare för Dreambox."
+
+#
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivera"
 
+#
+msgid "Enable /media"
+msgstr "Aktivera /media"
+
+msgid "Enable 1080p24 Mode"
+msgstr "Aktivera 1080p24 läge"
+
+msgid "Enable 1080p25 Mode"
+msgstr "Aktivera 1080p25 läge"
+
+msgid "Enable 1080p30 Mode"
+msgstr "Aktivera 1080p30 läge"
+
+#
 msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
 
+msgid "Enable 720p24 Mode"
+msgstr "Aktivera 720p24 läge"
+
+msgid "Enable Autoresolution"
+msgstr "Aktivera Autoupplösning"
+
+#
 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
 
+#
+msgid "Enable Filtering"
+msgstr "Aktivera Filtrering"
+
+#
+msgid "Enable HTTP Access"
+msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
+
+#
+msgid "Enable HTTP Authentication"
+msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
+
+#
+msgid "Enable HTTPS Access"
+msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
+
+#
+msgid "Enable HTTPS Authentication"
+msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
+
+#
+msgid "Enable Service Restriction"
+msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
+
+#
+msgid "Enable Streaming Authentication"
+msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
+
+#
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
 
+#
 msgid "Enable parental control"
 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
 
+#
+msgid ""
+"Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
+"extension menu."
+msgstr ""
+"Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
+"utökningsmenyn."
+
+#
 msgid "Enable timer"
 msgstr "Aktivera timer"
 
+#
 msgid "Enabled"
 msgstr "Aktiverad"
 
+#
+msgid ""
+"Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
+"you're searching for special characters like the german umlauts."
+msgstr ""
+"Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
+"ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
+
+#
 msgid "Encrypted: "
 msgstr "Krypterad: "
 
+#
 msgid "Encryption"
 msgstr "Kryptering"
 
+#
 msgid "Encryption Key"
 msgstr "Krypteringsnyckel"
 
+#
 msgid "Encryption Keytype"
 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
 
-msgid "Encryption Type"
-msgstr "Krypteringstyp"
-
+#
 msgid "Encryption:"
 msgstr "Kryptering:"
 
+msgid "End of \"after event\" timespan"
+msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsintervall"
+
+msgid "End of timespan"
+msgstr "Slut för tidsintervall"
+
+#
 msgid "End time"
 msgstr "Sluttid"
 
+#
 msgid "EndTime"
 msgstr "Sluttid"
 
+#
 msgid "English"
 msgstr "Engelska"
 
 msgid ""
+"Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
+"Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
 "Enigma2 Skinselector\n"
 "\n"
 "If you experience any problems please contact\n"
@@ -1541,48 +2732,69 @@ msgstr ""
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 
-msgid ""
-"Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
-"\n"
-"If you experience any problems please contact\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
-msgstr ""
-"Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
-"\n"
-"Vid problem kontakta\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
+#
+msgid "Enter IP to scan..."
+msgstr "Ange IP för sökning..."
+
+#
+msgid "Enter main menu..."
+msgstr "Gå till huvudmeny..."
 
-msgid "Enter Fast Forward at speed"
-msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
+#
+msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
+msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
 
-msgid "Enter Rewind at speed"
-msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
+#
+msgid "Enter options:"
+msgstr "Ange optioner:"
 
-msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
-msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
+#
+msgid "Enter password:"
+msgstr "Ange lösenord:"
 
-msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
-msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
+#
+msgid "Enter pin code"
+msgstr "Ange pin kod"
 
-msgid "Enter main menu..."
-msgstr "Gå till huvudmeny..."
+#
+msgid "Enter share directory:"
+msgstr "Ange delat bibliotek:"
+
+#
+msgid "Enter share name:"
+msgstr "Ange delningsnamn:"
 
 msgid "Enter the service pin"
-msgstr "Ange kanal PIN"
+msgstr "Ange kanal pin"
+
+#
+msgid "Enter user and password for host: "
+msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
 
+#
+msgid "Enter username:"
+msgstr "Ange användarnamn:"
+
+#
 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
 
+msgid "Enter your search term(s)"
+msgstr "Ange dina sökterm(er)"
+
+#
+msgid "Entertainment"
+msgstr "Underhållning"
+
+#
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
+#
 msgid "Error executing plugin"
 msgstr "Fel vid körning av plugin"
 
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Error: %s\n"
@@ -1591,178 +2803,304 @@ msgstr ""
 "Fel: %s\n"
 "Försöka igen?"
 
+#
 msgid "Estonian"
 msgstr "Estniska"
 
+msgid "Ethernet network interface"
+msgstr "Ethernet nätverkskort"
+
+#
 msgid "Eventview"
 msgstr "Programöversikt"
 
 msgid "Everything is fine"
-msgstr "Allt är OK"
+msgstr "Allt är bra"
+
+#
+msgid "Exact match"
+msgstr "Exakt match"
+
+msgid "Exceeds dual layer medium!"
+msgstr "Överskrider dual layer media!"
+
+#
+msgid "Exclude"
+msgstr "Exkludera"
+
+msgid "Execute \"after event\" during timespan"
+msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsintervall"
+
+msgid "Execute TuxboxPlugins"
+msgstr "Kör TuxboxPlugins"
 
 msgid "Execution Progress:"
-msgstr "Exekverings pågår:"
+msgstr "Exekvering pågår:"
 
 msgid "Execution finished!!"
-msgstr "Exekvering färdig!"
+msgstr "Exekvering färdig!!"
 
+#
 msgid "Exif"
 msgstr "Exif"
 
+#
 msgid "Exit"
 msgstr "Avsluta"
 
+#
 msgid "Exit editor"
 msgstr "Avsluta editor"
 
+msgid "Exit input device selection."
+msgstr "Avsluta val av inmatningsenhet."
+
+#
 msgid "Exit network wizard"
 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
 
+#
 msgid "Exit the cleanup wizard"
 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
 
+#
 msgid "Exit the wizard"
 msgstr "Avsluta guiden"
 
+#
 msgid "Exit wizard"
 msgstr "Avsluta guide"
 
+#
 msgid "Expert"
 msgstr "Expert"
 
+#
 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
 
+#
 msgid "Extended Setup..."
 msgstr "Utökad installation..."
 
+#
 msgid "Extended Software"
 msgstr "Utökad Mjukvaru"
 
+#
 msgid "Extended Software Plugin"
 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
 
+#
 msgid "Extensions"
 msgstr "Utökningar"
 
+#
 msgid "Extensions management"
 msgstr "Utökningshanterare"
 
+#
 msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
 
+msgid ""
+"FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
+"a server using the file transfer protocol."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Factory reset"
 msgstr "Fabriksåterställning"
 
+#
 msgid "Failed"
 msgstr "Misslyckades"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Fan %d"
 msgstr "Fläkt %d"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Fan %d PWM"
 msgstr "Fläkt %d PWM"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Fan %d Voltage"
 msgstr "Fläkt %d Volt"
 
+#
 msgid "Fast"
 msgstr "Snabb"
 
+#
 msgid "Fast DiSEqC"
 msgstr "Snabb DiSEqC"
 
+#
 msgid "Fast Forward speeds"
 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
 
+#
 msgid "Fast epoch"
 msgstr "Snabb epoch"
 
+#
 msgid "Favourites"
 msgstr "Favoriter"
 
-msgid "Filesystem Check..."
-msgstr "Kontrollera filsystem..."
+#
+msgid "Fetching feed entries"
+msgstr "Hämtar feed poster"
+
+#
+msgid "Fetching search entries"
+msgstr "Hämtar sökning poster"
 
+#
+msgid "Filesystem Check"
+msgstr "Filsystemskontroll"
+
+#
 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
 
+#
+msgid "Film & Animation"
+msgstr "Film & Animerat"
+
+#
+msgid "Filter"
+msgstr "Filter"
+
+msgid ""
+"Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
+"restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
+"it's Description.\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
+"begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
+"exempelvis Beskrivning.\n"
+"Tryck BLÅ för att lägga till begränsning och GUL för att ta bort en vald "
+"begränsning."
+
 msgid "Finetune"
-msgstr "Fininställn."
+msgstr "Fininställning"
 
+#
 msgid "Finished"
 msgstr "Klart"
 
+#
 msgid "Finished configuring your network"
 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
 
+#
 msgid "Finished restarting your network"
 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
 
+#
 msgid "Finnish"
 msgstr "Finska"
 
-msgid "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
-msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
+msgid ""
+"First day to match events. No event that begins before this date will be "
+"matched."
+msgstr ""
+"Först dag att matcha händelser. Ingen händelse innan denna dag kommer "
+"matchas."
+
+msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
+msgstr "Generera först din skinstil med Ai.HD-Control plugin."
 
+#
 msgid "Flash"
 msgstr "Flash"
 
+#
 msgid "Flashing failed"
 msgstr "Flashning misslyckades"
 
+#
 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
 
+#
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
-msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
+#, python-format
+msgid ""
+"Found a total of %d matching Events.\n"
+"%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered, %d similars "
+"added."
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Frame size in full view"
 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
 
+#
+msgid "France"
+msgstr "Frankrike"
+
+#
 msgid "French"
 msgstr "Franska"
 
+#
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvens"
 
+#
 msgid "Frequency bands"
 msgstr "Frekvensband"
 
+#
 msgid "Frequency scan step size(khz)"
 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
 
+#
 msgid "Frequency steps"
 msgstr "Frekvenssteg"
 
+msgid "Frequently asked questions"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Fri"
 msgstr "Fre"
 
+#
 msgid "Friday"
 msgstr "Fredag"
 
+#
 msgid "Frisian"
 msgstr "Frisiska"
 
-msgid "Fritz!Box FON IP address"
-msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
+msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
+msgstr "Fritz!Call visar inkommande samtal till din Fritz!Box på din Dreambox"
+
+msgid "Front USB Slot"
+msgstr "Fram USB kontakt"
 
+msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
+msgstr "Frontend för /tmp/mmi.socket"
+
+#
 #, python-format
 msgid "Frontprocessor version: %d"
 msgstr "Frontprocessor version: %d"
 
+#
 msgid "Fsck failed"
 msgstr "Fsck misslyckades"
 
-msgid "Function not yet implemented"
-msgstr "Funktionen är inte implementerad"
-
+#
 msgid ""
 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
 "Do you want to Restart the GUI now?"
@@ -1770,105 +3108,263 @@ msgstr ""
 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
 "Vill du starta om GUI nu?"
 
+msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
+msgstr "GUI som tillåter användare att ändra ftp- / telnet lösenord."
+
+msgid ""
+"GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
+msgstr ""
+"GUI som tillåter användare att ändra ftp- / telnet-lösenord på Dreambox."
+
+msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
+msgstr "GUI för att ändra ftp- / telnet-lösenord"
+
+#
+msgid "Gaming"
+msgstr "Spel"
+
+#
 msgid "Gateway"
 msgstr "Gateway"
 
+#
 msgid "General AC3 Delay"
 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
 
+#
 msgid "General AC3 delay (ms)"
 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
 
+#
 msgid "General PCM Delay"
 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
 
+#
 msgid "General PCM delay (ms)"
 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
 
+msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Genre"
 msgstr "Genre"
 
+#
+msgid "Genuine Dreambox"
+msgstr "Äkta Dreambox"
+
+msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
+msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
+
+msgid "Genuine Dreambox verification"
+msgstr "Äkta Dreambox verifiering"
+
+#
 msgid "German"
 msgstr "Tyska"
 
+msgid "German storm information"
+msgstr ""
+
+msgid "German traffic information"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Germany"
+msgstr "Tyskland"
+
+msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
+msgstr ""
+
+msgid "Get latest experimental image"
+msgstr "Tag senaste experimentella image"
+
+msgid "Get latest release image"
+msgstr "Tag senaste release image"
+
+#
 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
 
+#
+msgid "Global delay"
+msgstr "Global fördröjning"
+
+#
 msgid "Goto 0"
 msgstr "Gå till 0"
 
+#
 msgid "Goto position"
 msgstr "Gå till position"
 
+msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
+"Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Graphical Multi EPG"
 msgstr "Grafisk Multi EPG"
 
+#
+msgid "Great Britain"
+msgstr "Storbritannien"
+
+#
 msgid "Greek"
 msgstr "Grekiska"
 
+#
 msgid "Green boost"
 msgstr "Grön förstärkning"
 
-msgid "Guard Interval"
-msgstr "Guard intervall"
+msgid ""
+"Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
+"to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
+"iPhone using prowl."
+msgstr ""
+
+msgid "Guard interval"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Guess existing timer based on begin/end"
+msgstr "Gissa existerande timer baserat på start/slut"
+
+msgid "HD Interlace Mode"
+msgstr "HD Interlace läge"
+
+msgid "HD Progressive Mode"
+msgstr "HD Progressive läge"
 
-msgid "Guard interval mode"
-msgstr "Guard intervalläge"
+#
+msgid "HD videos"
+msgstr "HD video"
 
+#
+msgid "HTTP Port"
+msgstr "HTTP Port"
+
+#
+msgid "HTTPS Port"
+msgstr "HTTPS Port"
+
+#
 msgid "Harddisk"
 msgstr "Hårddisk"
 
+#
 msgid "Harddisk setup"
 msgstr "Hårddisk installation"
 
+#
 msgid "Harddisk standby after"
 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
 
-msgid "Hidden network SSID"
-msgstr "Dold nätverks SSID"
+#
+msgid "Help"
+msgstr "Hjälp"
 
-msgid "Hidden networkname"
-msgstr "Dolt nätverksnamn"
+msgid "Hidden network"
+msgstr ""
 
-msgid "Hierarchy Information"
-msgstr "Hierarkisk information "
+msgid "Hide Plugin from Plugin or Extensionsmenu."
+msgstr ""
 
-msgid "Hierarchy mode"
-msgstr "Hierarkiskt läge"
+msgid "Hierarchy info"
+msgstr "Hierarkis info"
 
+#
 msgid "High bitrate support"
 msgstr "Hög bitrate stöd"
 
+#
+msgid "History"
+msgstr "Historia"
+
+#
+msgid "Holland"
+msgstr "Holland"
+
+#
+msgid "Hong Kong"
+msgstr "Hong Kong"
+
 msgid "Horizontal"
-msgstr "horisontal"
+msgstr "Horisontal"
 
+msgid "Hotplugging for removeable devices"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "How many minutes do you want to record?"
 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
 
+#
 msgid "How to handle found crashlogs?"
 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
 
+#
+msgid "Howto & Style"
+msgstr "Howto & Design"
+
+#
 msgid "Hue"
 msgstr "Färgton"
 
+#
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Ungerska"
 
+msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "IP Address"
 msgstr "IP adress"
 
+#
+msgid "IP:"
+msgstr "IP:"
+
+msgid "IRC Client for Enigma2"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
 
+#
 msgid "ISO path"
 msgstr "ISO sökväg"
 
+#
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Isländska"
 
-msgid "If you can see this page, please press OK."
-msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
+msgid ""
+"If a timer conflict occurs, AutoTimer will search outside the timespan for a "
+"similar event and add it."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"If installed, the plugin allows to modify the order in which entries of the "
+"main menu are shown.It can be changed using the \"MenuSort\" plugin, "
+"launchable from the regular plugin overview."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
+"event if it records at least 80%% of the it."
+msgstr ""
 
+#
 msgid ""
 "If you see this, something is wrong with\n"
 "your scart connection. Press OK to return."
@@ -1877,505 +3373,1195 @@ msgstr ""
 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
 
 msgid ""
-"If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as possible.\n"
-"Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
-"Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next step.\n"
+"If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
+"something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
+"to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
+"possible.\n"
+"Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
+"two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
+"Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
+"step.\n"
 "If you are happy with the result, press OK."
 msgstr ""
-"Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
-"Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
+"Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare, stänga av den. Om det "
+"finns något som heter \"dynamic\", använd standard. Justera ljusstyrkan till "
+"en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
+"Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
+"nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
 
-msgid "Image flash utility"
-msgstr "Image flash redskap"
+#
+msgid "Import AutoTimer"
+msgstr "Importera AutoTimer"
+
+#
+msgid "Import existing Timer"
+msgstr "Importera befintliga Timer"
 
-msgid "Image-Upgrade"
-msgstr "Image uppgradering"
+#
+msgid "Import from EPG"
+msgstr "Importera från EPG"
 
+#
 msgid "In Progress"
 msgstr "I utförande"
 
-msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
+#
+msgid ""
+"In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
 
+#
+msgid "Include"
+msgstr "Inkludera"
+
+#
 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
 
+#
+msgid "Increase delay"
+msgstr "Öka fördröjning"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
+
+#
 msgid "Increased voltage"
 msgstr "Ökad spänning"
 
+#
 msgid "Index"
 msgstr "Index"
 
+#
+msgid "India"
+msgstr "India"
+
+#
 msgid "Info"
 msgstr "Info"
 
+#
 msgid "InfoBar"
 msgstr "Infobalk"
 
+#
 msgid "Infobar timeout"
 msgstr "Infobalk timeout"
 
+#
 msgid "Information"
 msgstr "Information"
 
+#
 msgid "Init"
 msgstr "Initiera"
 
+msgid "Initial Fast Forward speed"
+msgstr ""
+
+msgid "Initial Rewind speed"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Initial location in new timers"
-msgstr "Initial plats för nya timers"
+msgstr "Initial filmplats för nya timers"
 
-msgid "Initialization..."
-msgstr "Initiering..."
+#
+msgid "Initialization"
+msgstr "Initieringen"
 
+#
 msgid "Initialize"
 msgstr "Initiera"
 
+#
 msgid "Initializing Harddisk..."
 msgstr "Initierar hårddisk..."
 
+#
 msgid "Input"
 msgstr "Ingång"
 
+msgid "Input device setup"
+msgstr "Inmatningsenhetsinstallation"
+
+msgid "Input devices"
+msgstr "Inmatningsenheter"
+
+#
 msgid "Install"
 msgstr "Installera"
 
+#
 msgid "Install a new image with a USB stick"
-msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
+msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB-sticka"
 
+#
 msgid "Install a new image with your web browser"
 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
 
+#
 msgid "Install extensions."
 msgstr "Installera utökningar."
 
+#
 msgid "Install local extension"
 msgstr "Installera lokala utökningar"
 
+#
 msgid "Install or remove finished."
 msgstr "Installation eller borttagning klar."
 
+#
 msgid "Install settings, skins, software..."
 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
 
+#
 msgid "Installation finished."
 msgstr "Installation klar."
 
+#
 msgid "Installing"
 msgstr "Installera"
 
+#
 msgid "Installing Software..."
 msgstr "Installera mjukvara..."
 
+#
 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Installing defaults... Please wait..."
 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Installing package content... Please wait..."
 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Instant Record..."
 msgstr "Direktinspelning..."
 
+#
 msgid "Instant record location"
-msgstr "Direktinspelning plats"
-
-msgid "Integrated Ethernet"
-msgstr "Integrerat nätverk"
-
-msgid "Integrated Wireless"
-msgstr "Inbyggt Trådlöst"
+msgstr "Direktinspelningars plats"
 
+#
 msgid "Interface: "
 msgstr "Gränssnitt: "
 
+#
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Normal"
 
+#
 msgid "Internal Flash"
 msgstr "Intern Flash"
 
+msgid "Internal USB Slot"
+msgstr ""
+
+msgid "Internal firmware updater"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Invalid Location"
 msgstr "Ogiltig sökväg"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Invalid directory selected: %s"
 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
 
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
+msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
+msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
+
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
+msgid "Invalid response from server."
+msgstr "Ogiltig respons från server."
+
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
+#, python-format
+msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
+msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
+
+#
+msgid "Invalid selection"
+msgstr "Ogiltigt val"
+
+#
 msgid "Inversion"
 msgstr "Inversion"
 
-msgid "Invert display"
-msgstr "Invertera LCD"
-
+#
 msgid "Ipkg"
 msgstr "Ipkg"
 
+#
+msgid "Ireland"
+msgstr "Irland"
+
+#
 msgid "Is this videomode ok?"
 msgstr "Är detta videoläge ok?"
 
+#
+msgid "Israel"
+msgstr "Israel"
+
+msgid ""
+"It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
+"deny specific ones.\n"
+"An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
+"Service (inside a Bouquet).\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa Kanaler eller "
+"Favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
+"En Händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
+"specifik och inte förnekad Kanal (inuti en Favoritlista).\n"
+"Tryck BLÅ för att lägga till en ny begränsning och GUL för att ta bort den "
+"markerade."
+
+#
 msgid "Italian"
 msgstr "Italienska"
 
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
+msgstr ""
+
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Italy"
+msgstr "Italien"
+
+#
+msgid "Japan"
+msgstr "Japan"
+
+#
 msgid "Job View"
 msgstr "Arbets Vy"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this
-#. breaks the aspect)
+#
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Bara skala"
 
+msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+
+msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
+msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
+
+msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
+msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
+
+msgid "Kerni's SWAIN skin"
+msgstr "Kerni's SWAIN skin"
+
+msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
+msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
+
+msgid "Kerni's UltraViolet skin"
+msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
+
+msgid "Kerni's YADS-HD skin"
+msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD skin"
+msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+
+msgid "Kerni's dmm-HD skin"
+msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
+msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
+
+msgid "Kerni's simple skin"
+msgstr "Kerni's simple skin"
+
+msgid "Kerni-HD1 skin"
+msgstr "Kerni-HD1 skin"
+
+msgid "Kerni-HD1R2 skin"
+msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
+
+msgid "Kernis HD1 skin"
+msgstr "Kernis HD1 skin"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
+msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
+msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
+
+#
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Tangentbord"
 
+#
 msgid "Keyboard Map"
 msgstr "Tangentbordslayout"
 
+#
 msgid "Keyboard Setup"
 msgstr "Tangentbords inställning"
 
+#
 msgid "Keymap"
 msgstr "Tangentlayout"
 
+msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "LAN Adapter"
 msgstr "LAN Adapter"
 
+msgid "LAN connection"
+msgstr "LAN anslutning"
+
+#
 msgid "LNB"
 msgstr "LNB"
 
+#
 msgid "LOF"
 msgstr "LOF"
 
+#
 msgid "LOF/H"
 msgstr "LOF/H"
 
+#
 msgid "LOF/L"
 msgstr "LOF/L"
 
-msgid "Language selection"
-msgstr "Välj språk"
-
+#
 msgid "Language"
 msgstr "Språk"
 
+#
+msgid "Language selection"
+msgstr "Välj språk"
+
+#
 msgid "Last config"
 msgstr "Senaste konfiguration"
 
+msgid ""
+"Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
+"matched."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Last speed"
 msgstr "Föregående hastighet"
 
+#
 msgid "Latitude"
 msgstr "Latitud"
 
+#
 msgid "Latvian"
 msgstr "Lettiska"
 
+#
 msgid "Leave DVD Player?"
 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
 
+#
 msgid "Left"
 msgstr "Vänster"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep
-#. english term.
+#
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
 msgid "Letterbox"
 msgstr "Letterbox"
 
+#
 msgid "Limit east"
 msgstr "Östlig gräns"
 
+#
 msgid "Limit west"
 msgstr "Västlig gräns"
 
+#
 msgid "Limited character set for recording filenames"
 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
 
+#
 msgid "Limits off"
 msgstr "Gränser av"
 
+#
 msgid "Limits on"
 msgstr "Gränser på"
 
+#
 msgid "Link Quality:"
 msgstr "Länkkvalitet:"
 
+#
 msgid "Link:"
 msgstr "Länk:"
 
+#
 msgid "Linked titles with a DVD menu"
 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
 
+msgid "List available networks"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "List of Storage Devices"
 msgstr "Lista på lagringsenheter"
 
+msgid "Listen and record Shoutcast Internet Radio on your Dreambox."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litauiska"
 
+#
 msgid "Load"
 msgstr "Ladda"
 
+#
 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
 
+#
+msgid "Load feed on startup:"
+msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
+
+#
+msgid "Load movie-length"
+msgstr "Ladda filmlängd"
+
+#
 msgid "Local Network"
 msgstr "Lokalt Nätverk"
 
+#
+msgid "Local share name"
+msgstr "Lokalt delningsnamn"
+
+#
 msgid "Location"
 msgstr "Sökväg"
 
+#
 msgid "Location for instant recordings"
 msgstr "Plats för direktinspelningar"
 
+#
 msgid "Lock:"
 msgstr "Lås:"
 
+#
 msgid "Log results to harddisk"
 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
 
+#
 msgid "Long Keypress"
 msgstr "Lång knapptryckning"
 
+msgid "Long filenames"
+msgstr "Långa filnamn"
+
+#
 msgid "Longitude"
 msgstr "Longitud"
 
+msgid "Lower bound of timespan."
+msgstr "Lägre gräns för tidsintervall."
+
+msgid ""
+"Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Lägre gräns för tidsintervall. Inget före den här tiden kommer matchas. "
+"Offset är inte med i beräkningen!"
+
+#
 msgid "MMC Card"
 msgstr "MMC kort"
 
 msgid "MORE"
 msgstr "MER"
 
+#
 msgid "Main menu"
 msgstr "Huvudmeny"
 
+#
 msgid "Mainmenu"
 msgstr "Huvudmeny"
 
 msgid "Make this mark an 'in' point"
-msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
+msgstr "Gör denna markör till en 'in' punkt"
 
 msgid "Make this mark an 'out' point"
-msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
+msgstr "Gör denna markör till en 'ut' punkt"
 
+#
 msgid "Make this mark just a mark"
 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
 
+#
 msgid "Manage extensions"
 msgstr "Hantera utökningar"
 
+msgid "Manage local files"
+msgstr ""
+
+msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
+msgstr ""
+
+msgid "Manage logos to display at boottime"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Manage network shares"
+msgstr "Hantera nätverksdelningar"
+
+msgid ""
+"Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Manage your network shares..."
+msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
+
+#
 msgid "Manage your receiver's software"
 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
 
+#
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Manuell sökning"
 
+msgid "Manual configuration"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Manual transponder"
 msgstr "Manuell transponder"
 
+#
 msgid "Manufacturer"
 msgstr "Tillverkare"
 
 msgid "Margin after record"
-msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
+msgstr "Marginal efter inspelning"
 
+#
 msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
 
+#, python-format
+msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
+msgstr "Matcha tidsintervall: %02d:%02d - %02d:%02d"
+
+#
+msgid "Match title"
+msgstr "Matcha titel"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Match title: %s"
+msgstr "Matcha titel: %s"
+
+#
 msgid "Max. Bitrate: "
 msgstr "Max. Bitrate: "
 
+msgid "Maximum duration (in m)"
+msgstr "Maximum varaktighet (i min)"
+
+msgid ""
+"Maximum event duration to match. If an event is longer than this amount of "
+"time (without offset) it won't be matched."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Media player"
 msgstr "Mediaspelare"
 
+#
 msgid "MediaPlayer"
 msgstr "Mediaspelare"
 
+msgid ""
+"MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
+"possible actions like viewing pictures or playing movies."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
+"Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
+"view cover and album information."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
 
+#
 msgid "Medium is not empty!"
 msgstr "Media är inte tomt!"
 
+#
 msgid "Menu"
 msgstr "Meny"
 
+msgid "Merlin Music Player and iDream"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Message"
 msgstr "Meddelande"
 
+#
 msgid "Message..."
 msgstr "Meddelande..."
 
+#
+msgid "Mexico"
+msgstr "Mexiko"
+
+#
 msgid "Mkfs failed"
 msgstr "Mkfs misslyckades"
 
+#
 msgid "Mode"
 msgstr "Läge"
 
+#
 msgid "Model: "
 msgstr "Modell: "
 
+#
+msgid "Modify existing timers"
+msgstr "Ändra befintliga timers"
+
+#
 msgid "Modulation"
 msgstr "Modulering"
 
+#
 msgid "Modulator"
 msgstr "Modulator"
 
+#
 msgid "Mon"
 msgstr "Mån"
 
+#
 msgid "Mon-Fri"
 msgstr "Mån-Fre"
 
+#
 msgid "Monday"
 msgstr "Måndag"
 
+#
+msgid "Monthly"
+msgstr "Månadsvis"
+
+#
+msgid "More video entries."
+msgstr "Fler video poster."
+
+#
 msgid "Mosquito noise reduction"
 msgstr "Mosquito brus minskning"
 
+#
+msgid "Most discussed"
+msgstr "Mest diskuterad"
+
+#
+msgid "Most linked"
+msgstr "Mest länkad"
+
+#
+msgid "Most popular"
+msgstr "Mest populär"
+
+#
+msgid "Most recent"
+msgstr "Mest nyast"
+
+#
+msgid "Most responded"
+msgstr "Mest svarade"
+
+#
+msgid "Most viewed"
+msgstr "Mest visad"
+
+#
 msgid "Mount failed"
 msgstr "Montering misslyckades"
 
+#
+msgid "Mount informations"
+msgstr "Monteringsinformation"
+
+#
+msgid "Mount options"
+msgstr "Monteringsoptioner"
+
+#
+msgid "Mount type"
+msgstr "Monteringstyp"
+
+#
+msgid "MountManager"
+msgstr "MonteringsHanterare"
+
+#
+msgid ""
+"Mounted/\n"
+"Unmounted"
+msgstr ""
+"Monterad/\n"
+"Omonterad"
+
+#
+msgid "Mountpoints management"
+msgstr "Monteringspunkts hantering"
+
+#
+msgid "Mounts editor"
+msgstr "Monteringseditor"
+
+#
+msgid "Mounts management"
+msgstr "Monteringshantering"
+
+#
 msgid "Move Picture in Picture"
 msgstr "Flytta Bild i Bild"
 
+#
 msgid "Move east"
 msgstr "Flytta öst"
 
+#
+msgid "Move plugin screen"
+msgstr "Flytta plugin bildrutan"
+
+#
+msgid "Move screen down"
+msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
+
+#
+msgid "Move screen to the center of your TV"
+msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
+
+#
+msgid "Move screen to the left"
+msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
+
+#
+msgid "Move screen to the lower left corner"
+msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
+
+#
+msgid "Move screen to the lower right corner"
+msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
+
+#
+msgid "Move screen to the middle of the left border"
+msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
+
+#
+msgid "Move screen to the middle of the right border"
+msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
+
+#
+msgid "Move screen to the right"
+msgstr "Flytta bildrutan till höger"
+
+msgid "Move screen to the upper left corner"
+msgstr "Flytta bildrutan till övre vänstra hörnet"
+
+#
+msgid "Move screen to the upper right corner"
+msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
+
+#
+msgid "Move screen up"
+msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
+
+#
 msgid "Move west"
 msgstr "Flytta väst"
 
+#
 msgid "Movie location"
-msgstr "Film plats"
+msgstr "Filmplats"
+
+msgid ""
+"MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
+msgstr ""
 
+msgid ""
+"Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
+"the movielist."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Movielist menu"
 msgstr "Filmlista meny"
 
+#
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Multi EPG"
 
+msgid "Multi-EPG bouquet selection"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Multimedia"
 msgstr "Multimedia"
 
+#
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Multipla kanaler stöds"
 
+msgid "Multiplex"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Multisat"
 msgstr "Multisat"
 
+#
+msgid "Music"
+msgstr "Musik"
+
+#
 msgid "Mute"
 msgstr "Ljud av"
 
+#
+msgid "My TubePlayer"
+msgstr "My TubePlayer"
+
+#
+msgid "MyTube Settings"
+msgstr "MyTube Inställningar"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer"
+msgstr "MyTubePlayer"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer Help"
+msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer active video downloads"
+msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer settings"
+msgstr "MyTubePlayer inställningar"
+
+#
+msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
+msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
+
+#
+msgid "MyTubeVideohelpScreen"
+msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
+
 msgid "N/A"
-msgstr "Inte tillgänglig"
+msgstr "N/A"
+
+msgid ""
+"NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
+"Vodafone Easybox) on your Dreambox."
+msgstr ""
 
 msgid "NEXT"
 msgstr "NÄSTA"
 
+#
 msgid "NFI Image Flashing"
 msgstr "NFI image Flashning"
 
+#
 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
 
+#
+msgid "NFS share"
+msgstr "NFS delning"
+
+msgid "NIM"
+msgstr "NIM"
+
 msgid "NOW"
 msgstr "NU"
 
+#
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
+#
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
+#
 msgid "Nameserver"
 msgstr "Namnserver"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Nameserver %d"
 msgstr "Namnserver %d"
 
+#
 msgid "Nameserver Setup"
 msgstr "Namnserver installation"
 
+#
 msgid "Nameserver settings"
 msgstr "Namnserver inställningar"
 
+msgid "Namespace"
+msgstr ""
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin"
+msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis BlackBox Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline Single Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
+msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin"
+msgstr "Nemesis Flatline Skin"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Flatline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin"
+msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis GlassLine Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Single Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Single Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Skin för Dreamboxen"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
+msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ShadowLine Skin för Dreamboxen"
+
+#
 msgid "Netmask"
 msgstr "Nätmask"
 
+#
 msgid "Network"
 msgstr "Nätverk"
 
+#
 msgid "Network Configuration..."
 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
 
+#
 msgid "Network Mount"
 msgstr "Nätverksmonteringar"
 
-msgid "Network SSID"
-msgstr "Nätverk SSID"
-
+#
 msgid "Network Setup"
 msgstr "Nätverksinställningar"
 
+#
 msgid "Network Wizard"
 msgstr "Nätverksguide"
 
+#
 msgid "Network scan"
 msgstr "Sök nätverk"
 
+#
 msgid "Network setup"
 msgstr "Nätverksinställningar"
 
+#
 msgid "Network test"
-msgstr "Nätverk test"
+msgstr "Nätverktest"
 
+#
 msgid "Network test..."
-msgstr "Nätverk test..."
+msgstr "Nätverktest..."
 
-msgid "Network..."
-msgstr "Nätverk..."
+msgid "Network test: "
+msgstr "Nätverkstest: "
 
+#
 msgid "Network:"
 msgstr "Nätverk:"
 
+#
+msgid "NetworkBrowser"
+msgstr "Nätverksbläddring"
+
+#
 msgid "NetworkWizard"
 msgstr "Nätverksguide"
 
+msgid "Networkname (SSID)"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Never"
+msgstr "Aldrig"
+
+#
 msgid "New"
 msgstr "Ny"
 
-msgid "New pin"
+msgid "New PIN"
 msgstr "Ny PIN"
 
+#
+msgid "New Zealand"
+msgstr "Nya Zeeland"
+
+#
 msgid "New version:"
 msgstr "Ny version:"
 
+#
+msgid "News & Politics"
+msgstr "Nyheter & Politik"
+
+#
 msgid "Next"
 msgstr "Nästa"
 
+#
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
+#
 msgid "No (supported) DVDROM found!"
 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
 
-msgid "No 50 Hz, sorry. :("
-msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
-
+#
 msgid "No Connection"
 msgstr "Ingen anslutning"
 
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
-msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
-
-msgid "No Networks found"
-msgstr "Inget nätverk funnet"
+msgstr "Ingen HDD hittad eller HDD inte initierad!"
 
+#
 msgid "No backup needed"
 msgstr "Ingen backup behövs"
 
+#
 msgid ""
 "No data on transponder!\n"
 "(Timeout reading PAT)"
@@ -2383,51 +4569,79 @@ msgstr ""
 "Ingen data på transponder!\n"
 "(Timeout vid läsning av PAT)"
 
+#
 msgid "No description available."
 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
 
+#
 msgid "No details for this image file"
 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
 
+#
 msgid "No displayable files on this medium found!"
 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
 
+#
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
 
-msgid "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip forward/backward!"
-msgstr "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för att hoppa framåt(369)/bakåt(147)!"
+msgid ""
+"No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
+"forward/backward!"
+msgstr ""
+"Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
+"att hoppa framåt/bakåt!"
 
+#
 msgid "No free tuner!"
 msgstr "Ingen ledig tuner!"
 
+#
 msgid "No network connection available."
 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
 
+#
+msgid "No network devices found!"
+msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
+
+#
 msgid "No networks found"
 msgstr "Inget nätverk hittat"
 
-msgid "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
+#
+msgid ""
+"No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
 
+#
 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
 
+#
+msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
+msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
+
+#
 msgid "No positioner capable frontend found."
 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
 
+#
 msgid "No satellite frontend found!!"
 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
 
+#
 msgid "No tags are set on these movies."
 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
 
+#
 msgid "No to all"
 msgstr "Nej till alla"
 
+#
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
 
+#
 msgid ""
 "No tuner is enabled!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
@@ -2435,9 +4649,7 @@ msgstr ""
 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
 
-msgid "No useable USB stick found"
-msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
-
+#
 msgid ""
 "No valid service PIN found!\n"
 "Do you like to change the service PIN now?\n"
@@ -2447,6 +4659,7 @@ msgstr ""
 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
 
+#
 msgid ""
 "No valid setup PIN found!\n"
 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
@@ -2456,66 +4669,130 @@ msgstr ""
 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
 
-msgid "No wireless networks found! Please refresh."
-msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
+#
+msgid "No videos to display"
+msgstr "Ingen video att visa"
+
+msgid "No wireless networks found! Searching..."
+msgstr ""
 
+#
 msgid ""
 "No working local network adapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a network cable and your network is configured correctly."
+"Please verify that you have attached a network cable and your network is "
+"configured correctly."
 msgstr ""
 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
-"Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk är korrekt konfigurerat."
+"Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
+"är korrekt konfigurerat."
 
+#
 msgid ""
 "No working wireless network adapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your network is configured correctly."
+"Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
+"network is configured correctly."
 msgstr ""
 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
-"Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din nätverkskonfiguration är korrekt."
+"Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
+"nätverkskonfiguration är korrekt."
 
+#
 msgid ""
 "No working wireless network interface found.\n"
-" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
+" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
+"your local network interface."
 msgstr ""
 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
-"Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
+"Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
+"aktiverat ditt lokala nätverkskort."
 
+#
+msgid "No, but play video again"
+msgstr "Nej, men spela video igen"
+
+#
 msgid "No, but restart from begin"
 msgstr "Nej, men starta om från början"
 
+#
+msgid "No, but switch to video entries."
+msgstr "Nej, men byt till videoposter."
+
+#
+msgid "No, but switch to video search."
+msgstr "Nej, men byt till videosökning."
+
+#
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "Nej, gör inget."
 
+#
 msgid "No, just start my dreambox"
 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
 
+msgid "No, never"
+msgstr "Nej, aldrig"
+
+#
 msgid "No, not now"
 msgstr "Nej, inte nu"
 
+#
+msgid "No, remove them."
+msgstr "Nej, ta bort dem."
+
+#
 msgid "No, scan later manually"
 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
 
+#
 msgid "No, send them never"
 msgstr "Nej, skicka aldrig"
 
+#
 msgid "None"
 msgstr "Inga"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching
-#. the left/right)
+#
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
 msgid "Nonlinear"
 msgstr "Ej linjär"
 
+#
+msgid "Nonprofits & Activism"
+msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
+
+#
 msgid "North"
 msgstr "Nord"
 
+#
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Norska"
 
+msgid "Not after"
+msgstr "Inte efter"
+
+msgid "Not before"
+msgstr "Inte före"
+
+#
 #, python-format
-msgid "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB required, %d MB available)"
-msgstr "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
+msgid ""
+"Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
+"required, %d MB available)"
+msgstr ""
+"Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
+"igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
+
+#
+msgid "Not fetching feed entries"
+msgstr "Hämtar inte feed poster"
+
+msgid "Not-Associated"
+msgstr ""
 
+#
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
@@ -2523,264 +4800,469 @@ msgstr ""
 "Inget att scanna!\n"
 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
 
+#
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Spelas nu"
 
-msgid "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as much as possible, but make sure that you can still see the difference between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
-msgstr "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
+msgid ""
+"Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
+"much as possible, but make sure that you can still see the difference "
+"between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
+msgstr ""
+"Nu, använd kontrastinställningen för att öka ljusstyrka på bakgrunden så "
+"mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
+"mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor på skalan.När du har gjort det, "
+"vänligen tryck OK för att fortsätta."
+
+#
+msgid "Number of scheduled recordings left."
+msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
 
+#
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
+#
 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
 
+#
 msgid "OK, remove another extensions"
 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
 
+#
 msgid "OK, remove some extensions"
 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
 
+msgid "ONID"
+msgstr "ONID"
+
+#
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "OSD inställning"
 
+#
 msgid "OSD visibility"
 msgstr "OSD synlighet"
 
+#
 msgid "Off"
 msgstr "Av"
 
+#
+msgid "Offset after recording (in m)"
+msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
+
+#
+msgid "Offset before recording (in m)"
+msgstr "Offset före inspelning (i min)"
+
+#
 msgid "On"
 msgstr "På"
 
+#
+msgid "On any service"
+msgstr "På alla kanaler"
+
+#
+msgid "On same service"
+msgstr "På samma kanal"
+
+#
 msgid "One"
 msgstr "En"
 
-msgid "Online-Upgrade"
-msgstr "Online uppgradering"
+msgid "Only AutoTimers created during this session"
+msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session"
 
+#
 msgid "Only Free scan"
 msgstr "Bara Fri sökning"
 
+msgid "Only add timer for next x days"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Only extensions."
 msgstr "Endast utökningar."
 
+msgid "Only match during timespan"
+msgstr "Matcha enbart under tidsintervallet"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Only on Service: %s"
+msgstr "Enbart på kanal: %s"
+
+#
+msgid "Open Context Menu"
+msgstr "Öppna Context Meny"
+
+#
+msgid "Open plugin menu"
+msgstr "Öppna plugin meny"
+
+#
 msgid "Optionally enter your name if you want to."
 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
 
-msgid "Orbital Position"
-msgstr "Orbital position"
+msgid "Orbital position"
+msgstr ""
 
-msgid "PAL"
-msgstr "PAL"
+#
+msgid "Outer Bound (+/-)"
+msgstr "Yttre gräns (+/-)"
 
-msgid "PIDs"
+msgid "Overlay for scrolling bars"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Override found with alternative service"
+msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
+
+msgid "Overwrite configuration files ?"
+msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna ?"
+
+msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
+msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna vid mjukvaruuppgradering?"
+
+#
+msgid "PAL"
+msgstr "PAL"
+
+msgid "PCR PID"
+msgstr "PCR PID"
+
+#
+msgid "PIDs"
 msgstr "PIDs"
 
+msgid "PMT PID"
+msgstr "PMT PID"
+
+#
 msgid "Package list update"
 msgstr "Paketlista uppdatering"
 
+#
 msgid "Package removal failed.\n"
 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
 
 msgid "Package removed successfully.\n"
-msgstr "Paketbortagning  utfört.\n"
+msgstr "Paketbortagning utförd.\n"
 
+#
 msgid "Packet management"
 msgstr "Pakethantering"
 
+#
 msgid "Packet manager"
 msgstr "Pakethanterare"
 
-msgid "Page"
-msgstr "Sida"
-
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt,
-#. keep english term
+#
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
 msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
 
+#
 msgid "Parent Directory"
 msgstr "Föräldrarbibliotek"
 
+#
 msgid "Parental control"
 msgstr "Föräldrakontroll"
 
+#
 msgid "Parental control services Editor"
 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
 
+#
 msgid "Parental control setup"
 msgstr "Föräldrakontroll installation"
 
+#
 msgid "Parental control type"
 msgstr "Föräldrakontroll typ"
 
+msgid ""
+"Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
+"TV  program."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Password"
 msgstr "Lösenord"
 
+#
 msgid "Pause movie at end"
 msgstr "Pausa filmen"
 
+#
+msgid "People & Blogs"
+msgstr "Folk & Bloggar"
+
+msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
+msgstr ""
+
+msgid "Persian"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Pets & Animals"
+msgstr "Husdjur & Vilddjur"
+
+#
 msgid "Phone number"
 msgstr "Telefonnummer"
 
+#
 msgid "PiPSetup"
 msgstr "BiB konfiguration"
 
+#
 msgid "PicturePlayer"
 msgstr "Bildspelare"
 
-#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep
-#. english term.
+#
+#. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
 msgid "Pillarbox"
 msgstr "Svarta kanter"
 
+#
 msgid "Pilot"
 msgstr "Pilot"
 
 msgid "Pin code needed"
-msgstr "PIN kod behövs"
+msgstr "Pin kod behövs"
 
+#
 msgid "Play"
 msgstr "Spela upp"
 
+#
 msgid "Play Audio-CD..."
 msgstr "Spela Audio-CD..."
 
+#
 msgid "Play DVD"
 msgstr "Spela DVD"
 
+msgid "Play Internet Radio downloaded from Last.FM"
+msgstr ""
+
+msgid "Play Internet Radio downloaded from ShoutCast"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Play Music..."
 msgstr "Spela Musik..."
 
+#
+msgid "Play YouTube movies"
+msgstr "Spela YouTube filmer"
+
+#
+msgid "Play next video"
+msgstr "Spela nästa video"
+
+#
 msgid "Play recorded movies..."
 msgstr "Spela inspelade filmer..."
 
+msgid "Play video again"
+msgstr "Spela video igen"
+
+msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
+msgstr ""
+
+msgid "Playback of Youtube through a PC"
+msgstr ""
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams"
+msgstr ""
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams."
+msgstr ""
+
+msgid "Plays your favorite music and videos"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Please Reboot"
 msgstr "Vänligen starta om"
 
+#
 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
 
+#
+msgid "Please add titles to the compilation."
+msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
+
+msgid ""
+"Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
+"not set a PIN."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Please change recording endtime"
 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
 
+#
 msgid "Please check your network settings!"
 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
 
-msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
-msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
-
+#
 msgid "Please choose an extension..."
 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
 
 msgid "Please choose he package..."
-msgstr "Vänligen välj paket"
+msgstr "Vänligen välj paket..."
 
+#
 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
 
 msgid ""
-"Please configure or verify your Nameservers by filling out the required values.\n"
+"Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
+"values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
-"Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de begärda fälten.\n"
-"När du är klar tryck OK för att fortsätta"
+"Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
+"begärda fälten.\n"
+"När du är klar tryck OK för att fortsätta."
 
+#
 msgid ""
-"Please configure your internet connection by filling out the required values.\n"
+"Please configure your internet connection by filling out the required "
+"values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
 
-msgid "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
-msgstr "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
-
+#
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
 
+#
 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
 
+#
 msgid "Please enter a name for the new marker"
 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
 
+#
 msgid "Please enter a new filename"
 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
 
+#
 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
 
+#
 msgid "Please enter name of the new directory"
 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
 
 msgid "Please enter the correct pin code"
-msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
+msgstr "Vänligen ange korrekt pin kod"
 
-msgid "Please enter the old pin code"
-msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
+msgid "Please enter the old PIN code"
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Please enter your email address here:"
 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
 
+#
 msgid "Please enter your name here (optional):"
 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
 
+#
+msgid "Please enter your search term."
+msgstr "Vänligen ange din sökterm."
+
+#
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
 
-msgid "Please note that the previously selected media could not be accessed and therefore the default directory is being used instead."
-msgstr "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför är nu default bibliotek valt."
+#
+msgid ""
+"Please note that the previously selected media could not be accessed and "
+"therefore the default directory is being used instead."
+msgstr ""
+"Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
+"är nu default bibliotek valt."
 
+#
 msgid "Please press OK to continue."
 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
 
+#
 msgid "Please press OK!"
 msgstr "Vänligen tryck OK!"
 
-msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
-msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
+#
+msgid "Please provide a Text to match"
+msgstr "Vänligen ange en text för matchning"
 
+#
 msgid "Please select a playlist to delete..."
 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
 
+#
 msgid "Please select a playlist..."
 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
 
+#
+msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
+msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
+
+#
 msgid "Please select a subservice to record..."
 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
 
+#
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
 
+msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
+msgstr "Vänligen välj en NFI fil och tryck på grön knapp för att flasha!"
+
+#
 msgid "Please select an extension to remove."
 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
 
+#
 msgid "Please select an option below."
-msgstr "Vänligen välj ett val nedan."
+msgstr "Vänligen välj ett alternativ nedan."
 
+#
 msgid "Please select medium to use as backup location"
 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
 
+#
 msgid "Please select tag to filter..."
-msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
-
-msgid "Please select target directory or medium"
-msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
+msgstr "Vänligen välj märke för filtrering..."
 
+#
 msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
 
 msgid ""
-"Please select the network interface that you want to use for your internet connection.\n"
+"Please select the network interface that you want to use for your internet "
+"connection.\n"
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
-"Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till Internet.\n"
+"Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
+"Internet.\n"
 "\n"
-"Vänligen tryck OK för att fortsätta"
+"Vänligen tryck OK för att fortsätta."
 
+#
 msgid ""
 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
 "\n"
@@ -2790,15 +5272,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
 
+#
 msgid "Please set up tuner B"
 msgstr "Vänligen installera tuner B"
 
+#
 msgid "Please set up tuner C"
 msgstr "Vänligen installera tuner C"
 
+#
 msgid "Please set up tuner D"
 msgstr "Vänligen installera tuner D"
 
+#
 msgid ""
 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
@@ -2806,380 +5292,711 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
-"Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta flyttning."
+"Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
+"flyttning."
+
+msgid ""
+"Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
+"the OK button."
+msgstr ""
+"Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
+"knappen."
 
-msgid "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press the OK button."
-msgstr "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK knappen."
+#
+msgid "Please wait (Step 2)"
+msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
 
+#
 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
 
+#
+msgid "Please wait for activation of your network mount..."
+msgstr "Vänligen vänta på aktivering av din nätverksmontering..."
+
+#
 msgid "Please wait while removing selected package..."
-msgstr "Vänligen vänta medans bortagning av valt paket utförs..."
+msgstr "Vänligen vänta medan bortagning av valt paket utförs..."
+
+#
+msgid "Please wait while removing your network mount..."
+msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering tas bort..."
 
+#
 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
-msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
+msgstr "Vänligen vänta meda sökning pågår..."
 
+#
 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
-msgstr "Vänligen vänta medans sökning för paket som kan tas bort..."
+msgstr "Vänligen vänta medan sökning för paket som kan tas bort..."
 
+#
+msgid "Please wait while updating your network mount..."
+msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering uppdateras..."
+
+#
 msgid "Please wait while we configure your network..."
-msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
+msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk konfigureras..."
 
+#
 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
 
+#
 msgid "Please wait while we test your network..."
-msgstr "Vänligen vänta meda vi testar ditt nätverk..."
+msgstr "Vänligen vänta medan vi testar ditt nätverk..."
 
+#
 msgid "Please wait while your network is restarting..."
-msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
+msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk startas om..."
 
+#
 msgid "Please wait..."
 msgstr "Vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Please wait... Loading list..."
 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
 
+#
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Plugin hanterare"
 
+#
 msgid "Plugin manager activity information"
 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
 
+#
 msgid "Plugin manager help"
 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
+msgstr "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
+
+#
 msgid "Plugins"
 msgstr "Plugins"
 
-msgid "Polarity"
-msgstr "Polaritet"
+msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Poland"
+msgstr "Polen"
 
+#
 msgid "Polarization"
 msgstr "Polarisation"
 
+#
 msgid "Polish"
 msgstr "Polska"
 
+#
+msgid "Poll Interval (in h)"
+msgstr "Avsökningsintervall (i tim)"
+
+#
+msgid "Poll automatically"
+msgstr "Sök automatiskt"
+
+#
 msgid "Port A"
 msgstr "Port A"
 
+#
 msgid "Port B"
 msgstr "Port B"
 
+#
 msgid "Port C"
 msgstr "Port C"
 
+#
 msgid "Port D"
 msgstr "Port D"
 
+#
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugisiska"
 
+msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Positioner"
 msgstr "Motor"
 
+#
 msgid "Positioner fine movement"
 msgstr "Motor finstegning"
 
+#
 msgid "Positioner movement"
 msgstr "Motor rörelse"
 
+#
 msgid "Positioner setup"
 msgstr "Motor installation"
 
+#
 msgid "Positioner storage"
 msgstr "Motor lagring"
 
+msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
+"the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
+msgstr ""
+"Strömläge efter inspelning. Väl \"standard\" för att inte ändra standard för "
+"Enigma2 eller värde ändrat av dig."
+
+#
 msgid "Power threshold in mA"
 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
 
+#
 msgid "Predefined transponder"
 msgstr "Fördefinerad transponder"
 
+msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
+msgstr "Förbered ytterligare en USB-sticka för image flashning"
+
+#
 msgid "Preparing... Please wait"
 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
 
+msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
+msgstr "Tryck INFO på din fjärrkontroll för ytterligare information."
+
+msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
+msgstr "Tryck MENU på din fjärrkontroll för ytterligare valmöjligheter."
+
+#
 msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
 
+#
 msgid "Press OK to activate the selected skin."
 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
 
+#
 msgid "Press OK to activate the settings."
 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
 
+#
+msgid "Press OK to collapse this host"
+msgstr "Tryck OK för att kollapsa den här värden"
+
+#
+msgid "Press OK to edit selected settings."
+msgstr "Tryck OK för att ändra vald inställning."
+
+#
 msgid "Press OK to edit the settings."
 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
 
+#
+msgid "Press OK to expand this host"
+msgstr "Tryck OK för att expandera den här värden"
+
+#
 #, python-format
 msgid "Press OK to get further details for %s"
 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
 
+#
+msgid "Press OK to mount this share!"
+msgstr "Tryck OK för att montera den här delningen!"
+
+#
+msgid "Press OK to mount!"
+msgstr "Tryck OK för att montera!"
+
+#
+msgid "Press OK to save settings."
+msgstr "Tryck OK för att spara inställning."
+
+#
 msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Tryck OK för sökning"
 
+#
 msgid "Press OK to select a Provider."
 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
 
+#
+msgid "Press OK to select."
+msgstr "Tryck OK för att välja."
+
+#
 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
 
+#
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
 
+#
 msgid "Press OK to toggle the selection."
 msgstr "Tryck OK för att växla val."
 
-msgid "Press OK to view full changelog"
-msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
-
+#
 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
 
+#
 msgid "Prev"
 msgstr "Föregående"
 
+#
+msgid "Preview"
+msgstr "Förhandsgranskning"
+
+#
+msgid "Preview AutoTimer"
+msgstr "Förhandsgranska AutoTimer"
+
+#
 msgid "Preview menu"
 msgstr "Förvisningsmeny"
 
+msgid "Preview screenshots of running tv shows"
+msgstr ""
+
+msgid "Preview screenshots of running tv shows."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Primary DNS"
 msgstr "Primär DNS"
 
+#
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritet"
 
+#
 msgid "Process"
 msgstr "Process"
 
+#
 msgid "Properties of current title"
 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
 
+#
 msgid "Protect services"
 msgstr "Skydda kanaler"
 
+#
 msgid "Protect setup"
 msgstr "Skydda inställningar"
 
+#
 msgid "Provider"
 msgstr "Leverantör"
 
+#
 msgid "Provider to scan"
 msgstr "Leverantör att scanna"
 
+#
 msgid "Providers"
 msgstr "Leverantörer"
 
+#
+msgid "Published"
+msgstr "Publiserad"
+
+msgid "Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV. Clock will "
+"disappear after the specified timeout or by pushing key \"Exit long\" "
+"again.\n"
+"Modify the settings to match your preferences. To change the clock position, "
+"select \"Move clock\" and relocate."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
 
+msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Quick"
 msgstr "Snabb"
 
+#
 msgid "Quickzap"
 msgstr "Snabbzap"
 
 msgid "RC Menu"
-msgstr "Fjärrkontroll meny"
+msgstr "Fjärrkontroll Meny"
 
+#
 msgid "RF output"
 msgstr "RF ut"
 
+#
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-msgid "RSS Feed URI"
-msgstr "RSS Feed URI"
+msgid "RSS viewer"
+msgstr "RSS visare"
+
+msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Radio"
 msgstr "Radio"
 
+#
 msgid "Ram Disk"
 msgstr "Ram Disk"
 
+#
 msgid "Random"
 msgstr "Slumpmässig"
 
+#
+msgid "Rating"
+msgstr "Betyg"
+
+#
+msgid "Ratings: "
+msgstr "Betyg: "
+
+#
 msgid "Really close without saving settings?"
 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
 
+#
 msgid "Really delete done timers?"
 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
 
+#
 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
 
+#
+msgid "Really quit MyTube Player?"
+msgstr "Verkligen avsluta MyTubePlayer?"
+
+#
 msgid "Really reboot now?"
 msgstr "Verkligen starta om nu?"
 
+#
 msgid "Really restart now?"
 msgstr "Verkligen starta om nu?"
 
+#
 msgid "Really shutdown now?"
 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
 
+#
 msgid "Reboot"
 msgstr "Omstart"
 
+#
+msgid "Recently featured"
+msgstr "Nyligen aktuell"
+
+#
 msgid "Reception Settings"
 msgstr "Mottagning inställningar"
 
+msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
+msgstr ""
+
+msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Record"
 msgstr "Spela in"
 
+#
+msgid "Record a maximum of x times"
+msgstr "Inspela maximum av x gånger"
+
+#
+msgid "Record on"
+msgstr "Inspelning på"
+
+#
 #, python-format
 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
 
+#
 msgid "Recorded files..."
 msgstr "Inspelade filer..."
 
+#
 msgid "Recording"
 msgstr "Spelar in"
 
-msgid "Recording paths..."
-msgstr "Inspelningssökvägar..."
+#
+msgid "Recording paths"
+msgstr "Sökvägar till inspelningar"
 
 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
 
+#
 msgid "Recordings"
 msgstr "Inspelningar"
 
+#
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
 
-msgid "Reenter new pin"
-msgstr "Ange ny PIN igen"
+msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
+msgstr ""
+
+msgid "Reenter new PIN"
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Refresh Rate"
 msgstr "Uppdateringstakt"
 
+#
 msgid "Refresh rate selection."
 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
 
+#
+msgid "Related video entries."
+msgstr "Liknande video poster."
+
+#
+msgid "Relevance"
+msgstr "Relevance"
+
+#
 msgid "Reload"
 msgstr "Uppdatera"
 
+#
+msgid "Reload Black-/Whitelists"
+msgstr "Ladda om Black-/Whitelistor"
+
+msgid "Remember service PIN"
+msgstr ""
+
+msgid "Remember service PIN cancel"
+msgstr ""
+
+msgid "Remote timer and remote TV player"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Remove"
 msgstr "Ta bort"
 
+#
 msgid "Remove Bookmark"
 msgstr "Ta bort Bokmärke"
 
+#
 msgid "Remove Plugins"
 msgstr "Ta bort Plugins"
 
+#
 msgid "Remove a mark"
 msgstr "Ta bort en markör"
 
+#
 msgid "Remove currently selected title"
 msgstr "Ta bort vald titel"
 
+#
 msgid "Remove failed."
 msgstr "Borttagning misslyckades."
 
+#
 msgid "Remove finished."
 msgstr "Ta bort färdiga."
 
+#
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Ta bort plugins"
 
-msgid "Remove the broken .NFI file?"
-msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
-
-msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
-msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
+#
+msgid "Remove selected AutoTimer"
+msgstr "Ta bort vald AutoTimer"
 
+#
 msgid "Remove timer"
 msgstr "Ta bort timer"
 
+#
 msgid "Remove title"
 msgstr "Ta bort titel"
 
+#
 msgid "Removed successfully."
 msgstr "Borttagning utförd."
 
+#
 msgid "Removing"
-msgstr "Tar bvort"
+msgstr "Tar bort"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
 
+#
 msgid "Rename"
 msgstr "Byt namn"
 
+#
 msgid "Rename crashlogs"
 msgstr "Byt namn på crashlogs"
 
+msgid "Rename your movies"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Repeat"
 msgstr "Repetera"
 
+#
 msgid "Repeat Type"
 msgstr "Repeat typ"
 
+#
 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
 
+#
 msgid "Repeats"
 msgstr "Upprepningar"
 
+msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
+msgstr ""
+
+msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Require description to be unique"
+msgstr "Begärd beskrivning måste vara unik"
+
+#
+msgid "Required medium type:"
+msgstr "Nödvändig mediatyp:"
+
+msgid "Rescan"
+msgstr "Återscanna"
+
+#
 msgid "Reset"
 msgstr "Nollställ"
 
+#
 msgid "Reset and renumerate title names"
 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
 
+#
+msgid "Reset count"
+msgstr "Nollställ räkning"
+
+#
+msgid "Reset saved position"
+msgstr "Återställ sparad position"
+
+#
 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
 
+#
 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
 
+#
 msgid "Resolution"
 msgstr "Upplösning"
 
+#
+msgid "Response video entries."
+msgstr "Svars video poster."
+
+#
 msgid "Restart"
 msgstr "Omstart"
 
+#
 msgid "Restart GUI"
 msgstr "Omstart GUI"
 
+#
 msgid "Restart GUI now?"
 msgstr "Omstart av GUI nu?"
 
+#
 msgid "Restart network"
 msgstr "Omstart nätverk"
 
+#
 msgid "Restart test"
 msgstr "Omstart test"
 
+#
 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
 
+#
 msgid "Restore"
 msgstr "Återställ"
 
+#
 msgid "Restore backups"
 msgstr "Återställ backuper"
 
+#
 msgid "Restore is running..."
 msgstr "Återställning pågår..."
 
+#
 msgid "Restore running"
 msgstr "Återskapning pågår"
 
+#
 msgid "Restore system settings"
 msgstr "Återskapa systeminställningar"
 
-msgid "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored settings now."
-msgstr "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade inställningar"
+msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
+msgstr "Begränsa \"efter händelse\" till ett visst tidsintervall?"
+
+msgid "Restrict to events on certain dates"
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Resume from last position"
 msgstr "Återuppspela från senaste position"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Resume position at %s"
+msgstr "Återuppta vid position %s"
+
+#
 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
@@ -3188,281 +6005,548 @@ msgstr "Återuppspela från senaste position"
 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
 msgid "Resuming playback"
-msgstr "Återuppta uppspelning"
+msgstr "Återupptar uppspelning"
 
+#
 msgid "Return to file browser"
 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
 
+#
 msgid "Return to movie list"
 msgstr "Återvänd till filmlista"
 
+#
 msgid "Return to previous service"
 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
 
+msgid "Reusable Help-component for other plugins."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Rewind speeds"
 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
 
+#
 msgid "Right"
 msgstr "Höger"
 
-msgid "Rolloff"
-msgstr "Rolloff"
+msgid "Roll-off"
+msgstr "Roll-off"
 
+#
 msgid "Rotor turning speed"
 msgstr "Rotor rotationsfart"
 
+#
 msgid "Running"
 msgstr "Körandes"
 
+msgid "Running in testmode"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Russia"
+msgstr "Russia"
+
+#
 msgid "Russian"
 msgstr "Ryska"
 
+#
 msgid "S-Video"
 msgstr "S-Video"
 
+msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 25/50Hz Interlace läge"
+
+msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 25/50Hz Progressive läge"
+
+msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 30/60Hz Interlace läge"
+
+msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 30/60Hz Progressive läge"
+
+msgid "SID"
+msgstr "SID"
+
+#
+msgid "SINGLE LAYER DVD"
+msgstr "SINGLE LAYER DVD"
+
+#
 msgid "SNR"
 msgstr "SNR"
 
+#
 msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
+#
 msgid "SSID:"
 msgstr "SSID:"
 
+msgid ""
+"SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
+"remotely.\n"
+"This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
+"default settings.\n"
+"\n"
+"You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
+"for Enigma2 instead."
+msgstr ""
+
+msgid "SVDRP server for Enigma2"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Sat"
 msgstr "Lör"
 
+#
 msgid "Sat / Dish Setup"
 msgstr "Sat / Parabol installation"
 
+#
 msgid "Satellite"
 msgstr "Satellit"
 
+#
 msgid "Satellite Equipment Setup"
 msgstr "Satellit utrustning installation"
 
+#
+msgid "Satellite equipment"
+msgstr "Satellitutrustning"
+
+msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Satellites"
 msgstr "Satelliter"
 
+#
 msgid "Satfinder"
 msgstr "Satfinder"
 
+msgid "Satfinder helps you to align your dish"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Sats"
 msgstr "Sats"
 
-msgid "Satteliteequipment"
-msgstr "Satteliteutrustning"
-
+#
 msgid "Saturation"
 msgstr "Mättnad"
 
+#
 msgid "Saturday"
 msgstr "Lördag"
 
+#
 msgid "Save"
 msgstr "Spara"
 
+#
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Spara spellista"
 
+#
+msgid "Save current delay to key"
+msgstr "Spara nuvarande fördröjning till tangent"
+
+#
+msgid "Save to key"
+msgstr "Spara till tangent"
+
+#
+msgid "Save values and close plugin"
+msgstr "Spara värden och stäng plugin"
+
+#
+msgid "Save values and close screen"
+msgstr "Spara värden och stäng bildruta"
+
+#
 msgid "Scaler sharpness"
 msgstr "Scaler skärpa"
 
+#
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Scalingläge"
 
+#
 msgid "Scan "
-msgstr "Söka "
+msgstr "Sök "
 
+#
 msgid "Scan Files..."
 msgstr "Sök Filer..."
 
+#
+msgid "Scan NFS share"
+msgstr "Sök NFS delning"
+
+#
 msgid "Scan QAM128"
-msgstr "Söka QAM128"
+msgstr "Sök QAM128"
 
+#
 msgid "Scan QAM16"
-msgstr "Söka QAM16"
+msgstr "Sök QAM16"
 
+#
 msgid "Scan QAM256"
-msgstr "Söka QAM256"
+msgstr "Sök QAM256"
 
+#
 msgid "Scan QAM32"
-msgstr "Söka QAM32"
+msgstr "Sök QAM32"
 
+#
 msgid "Scan QAM64"
-msgstr "Söka QAM64"
+msgstr "Sök QAM64"
 
+#
 msgid "Scan SR6875"
-msgstr "Söka SR6875"
+msgstr "Sök SR6875"
 
+#
 msgid "Scan SR6900"
-msgstr "Söka SR6900"
+msgstr "Sök SR6900"
 
+#
 msgid "Scan Wireless Networks"
 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
 
+#
 msgid "Scan additional SR"
 msgstr "Sök ytterligare SR"
 
+#
 msgid "Scan band EU HYPER"
 msgstr "Sök EU HYPER band"
 
+#
 msgid "Scan band EU MID"
 msgstr "Sök EU MID band"
 
+#
 msgid "Scan band EU SUPER"
 msgstr "Sök EU SUPER band"
 
+#
 msgid "Scan band EU UHF IV"
 msgstr "Sök EU UHF IV band"
 
+#
 msgid "Scan band EU UHF V"
 msgstr "Sök EU UHF V band"
 
+#
 msgid "Scan band EU VHF I"
 msgstr "Sök EU VHF I band"
 
+#
 msgid "Scan band EU VHF III"
 msgstr "Sök EU VHF III band"
 
+#
 msgid "Scan band US HIGH"
 msgstr "Sök US HIGH band"
 
+#
 msgid "Scan band US HYPER"
 msgstr "Sök US HYPER band"
 
+#
 msgid "Scan band US LOW"
 msgstr "Sök US LOW band"
 
+#
 msgid "Scan band US MID"
 msgstr "Sök US MID band"
 
+#
 msgid "Scan band US SUPER"
 msgstr "Sök US SUPER band"
 
-msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your WLAN USB Stick\n"
-msgstr "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB Stick\n"
+msgid "Scan devices for playable media files"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Scan range"
+msgstr "Sökomfång"
+
+msgid ""
+"Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
+"selected wireless device.\n"
+msgstr ""
+"Sök ditt nätverk efter trådlös acccesspunkt och anslut till den med din "
+"valda trådlösa enhet.\n"
+
+msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
+msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellit med en ansluten parabolmotor"
+
+#
+msgid "Science & Technology"
+msgstr "Vetenskap & Teknik"
 
-msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your selected wireless device.\n"
-msgstr "Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt valda trådlösa enhet.\n"
+msgid "Search Term(s)"
+msgstr "Sökterm(er)"
 
-msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
-msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
+#
+msgid "Search category:"
+msgstr "Sök kategori:"
 
+#
 msgid "Search east"
 msgstr "Sök öst"
 
+#
+msgid "Search for network shares"
+msgstr "Söker efter nätverksutdelningar"
+
+#
+msgid "Search for network shares..."
+msgstr "Söker efter nätverksutdelningar..."
+
+#
+msgid "Search region:"
+msgstr "Sök region:"
+
+msgid "Search restricted content:"
+msgstr "Sök begränsat innehåll:"
+
+#
+msgid "Search strictness"
+msgstr "Sök strikt"
+
+msgid "Search through the EPG"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Search type"
+msgstr "Typ av sökning"
+
+#
 msgid "Search west"
 msgstr "Sök väst"
 
+#
 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
 msgstr "Söker efter tillgängliga uppdateringar. Vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
 
+#
+msgid "Searching your network. Please wait..."
+msgstr "Söker ditt nätverk. Vänligen vänta..."
+
+#
 msgid "Secondary DNS"
-msgstr "Sekondär DNS"
+msgstr "Sekundär DNS"
+
+#
+msgid "Security service not running."
+msgstr "Säkerhetstjänst körs ej."
+
+msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Seek"
 msgstr "Sök"
 
+#
 msgid "Select"
 msgstr "Välj"
 
+#
+msgid ""
+"Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
+"\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
+msgstr ""
+"Välj \"exakt matchning\" för att tvinga \"Match titel\" för exakt matchning "
+"eller \"partiell matchning\" om du enbart vill söka efter en del av "
+"händelsens titel."
+
 msgid "Select HDD"
-msgstr "Välj hårddisk"
+msgstr "Välj HDD"
 
+#
 msgid "Select Location"
 msgstr "Välj Sökväg"
 
+#
 msgid "Select Network Adapter"
 msgstr "Välj nätverksadapter"
 
+#
 msgid "Select a movie"
 msgstr "Välj en film"
 
-msgid "Select audio mode"
-msgstr "Välj ljudläge"
+#
+msgid "Select a timer to import"
+msgstr "Välj timer för import"
 
+#
 msgid "Select audio track"
 msgstr "Välj ljudspår"
 
+#
+msgid "Select bouquet to record on"
+msgstr "Välj favorit för inspelning"
+
+#
 msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Välj kanal att spela in från"
 
-msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
-msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
+#
+msgid "Select channel to record on"
+msgstr "Välj kanal för inspelning"
+
+msgid "Select desired image from feed list"
+msgstr "Välj önskad image från feedlistan"
 
+msgid "Select files for backup."
+msgstr "Väl fil för backup."
+
+#
 msgid "Select files/folders to backup"
 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
 
-msgid "Select image"
-msgstr "Välj image"
+msgid "Select input device"
+msgstr "Välj inmatningsenhet"
+
+msgid "Select input device."
+msgstr "Välj inmatningsenheter."
 
+#
 msgid "Select interface"
 msgstr "Välj kort"
 
+#
+msgid "Select new feed to view."
+msgstr "Välj ny ström att visa."
+
+#
 msgid "Select package"
 msgstr "Välj paket"
 
+#
 msgid "Select provider to add..."
 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
 
+#
 msgid "Select refresh rate"
 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
 
+#
 msgid "Select service to add..."
 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
 
+#
+#, python-format
+msgid "Select the key you want to set to %i ms"
+msgstr "Välj tangent som du vill använda till %i ms"
+
+#
+msgid "Select the location to save the recording to."
+msgstr "Välj plats att spara inspelningar till."
+
+#
+msgid "Select type of Filter"
+msgstr "Välj typ av filter"
+
+#
 msgid "Select upgrade source to edit."
 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
 
-msgid "Select video input"
-msgstr "Välj video insignal"
-
+#
 msgid "Select video input with up/down buttons"
-msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
+msgstr "Välj videoingång med upp/ner knapparna"
 
+#
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Välj videoläge"
 
+msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
+msgstr "Välj om du vill eller inte vill tvinga lägeskorrekthet."
+
+#
 msgid "Select wireless network"
 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
 
-msgid "Selected source image"
-msgstr "Välj käll image"
+#
+msgid "Select your choice."
+msgstr "Ange ditt val."
+
+msgid "Select your favourite music (Artist, Album, Genre)."
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Send DiSEqC"
 msgstr "Skicka DiSEqC"
 
+#
 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
 
+#
 msgid "Seperate titles with a main menu"
 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
 
+#
 msgid "Sequence repeat"
 msgstr "Repetera sekvens"
 
+#
 msgid "Serbian"
 msgstr "Serbiska"
 
+#
+msgid "Server IP"
+msgstr "Server IP"
+
+#
+msgid "Server share"
+msgstr "Server delning"
+
+#
 msgid "Service"
 msgstr "Kanal"
 
+#
 msgid "Service Scan"
 msgstr "Kanalsökning"
 
+#
 msgid "Service Searching"
 msgstr "Kanalsökning"
 
+#
+msgid "Service delay"
+msgstr "Fördröjning"
+
+#
 msgid "Service has been added to the favourites."
 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
 
+#
 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
 
+#
 msgid ""
 "Service invalid!\n"
 "(Timeout reading PMT)"
@@ -3470,6 +6554,7 @@ msgstr ""
 "Service ogiltig!\n"
 "(Timeout vid läsning av PMT)"
 
+#
 msgid ""
 "Service not found!\n"
 "(SID not found in PAT)"
@@ -3477,6 +6562,10 @@ msgstr ""
 "Service inte funnen!\n"
 "(SID inte funnen i PAT)"
 
+msgid "Service reference"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Service scan"
 msgstr "Kanalsökning"
 
@@ -3485,183 +6574,332 @@ msgid ""
 "Check tuner configuration!"
 msgstr ""
 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
-"Kontrollera tunerinställningar"
+"Kontrollera tunerinställningar!"
 
+#
 msgid "Serviceinfo"
 msgstr "Kanalinfo"
 
+#
 msgid "Services"
 msgstr "Kanaler"
 
+msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Set End Time"
+msgstr "Sätt sluttid"
+
+#
 msgid "Set Voltage and 22KHz"
 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
 
-msgid "Set as default Interface"
-msgstr "Använd som standard Interface"
-
+#
 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
 
+#
+#, python-format
+msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
+msgstr "Sätt fördröjning till %i ms (kan sättas)"
+
+#
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Använd kort som standard kort"
 
+#
 msgid "Set limits"
 msgstr "Ange gräns"
 
+#
+msgid "Set maximum duration"
+msgstr "Sätt maximum längd"
+
+msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
+msgstr "Sätt detta till NEJ för att avaktivera den här AutoTimer."
+
+#
+msgid "Setting key canceled"
+msgstr "Tilldelning av tangent avbruten"
+
+#
 msgid "Settings"
 msgstr "Inställningar"
 
+#
 msgid "Setup"
 msgstr "Installation"
 
+#
 msgid "Setup Mode"
 msgstr "Installationsläge"
 
+#
+msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
+msgstr "Installation av Audio Synk Plugin"
+
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
+"memory?"
+msgstr ""
+"Ska USB-sticke-guiden fortsätta och programmera imagefilen %s i flashminnet?"
+
+#
 msgid "Sharpness"
 msgstr "Skärpa"
 
+#
+msgid "Short Movies"
+msgstr "Kortfilmer"
+
+msgid "Short filenames"
+msgstr "Korta filnamn"
+
+#
+msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
+msgstr "Ska den här AutoTimer vara begränsad till ett tidsintervall?"
+
+#
+msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
+msgstr "Ska den här AutoTimer enbart matcha upp till en viss händelselängd?"
+
+#
+msgid ""
+"Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
+msgstr "Ska timers skapade av AutoTimer spelas in till annan plats?"
+
+#
 msgid "Show Info"
 msgstr "Visa Info"
 
 msgid "Show Message when Recording starts"
-msgstr "Visa meddelande  när inspelning påbörjas"
+msgstr "Visa meddelande när inspelning påbörjas"
 
+#
 msgid "Show WLAN Status"
 msgstr "Visa WLAN Status"
 
+#
 msgid "Show blinking clock in display during recording"
 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
 
+#
+msgid "Show event-progress in channel selection"
+msgstr "Visa händelse-utveckling i kanallistan"
+
+#
+msgid "Show in extension menu"
+msgstr "Visa i utökningsmenyn"
+
+msgid "Show info screen"
+msgstr "Visa infoskärm"
+
+#
 msgid "Show infobar on channel change"
 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
 
+#
 msgid "Show infobar on event change"
 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
 
+#
 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
 
+msgid "Show notification on conflicts"
+msgstr ""
+
+msgid "Show notification on similars"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Show positioner movement"
 msgstr "Visa motorflyttningar"
 
+#
 msgid "Show services beginning with"
 msgstr "Visa kanal som börjar med"
 
+#
 msgid "Show the radio player..."
 msgstr "Visa radiospelaren..."
 
+#
 msgid "Show the tv player..."
 msgstr "Visa tv spelare..."
 
+msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
+"entries or to modify them."
+msgstr ""
+
+msgid "Shows a list of recent zap entries"
+msgstr ""
+
+msgid "Shows average bitrate of video and audio"
+msgstr ""
+
+msgid "Shows statistics of watched services"
+msgstr ""
+
+msgid "Shows the clock permanently on the screen"
+msgstr ""
+
+msgid "Shows the service name instead of the service number when zapping."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
 
+#
 msgid "Shutdown"
 msgstr "Stäng av"
 
+#
 msgid "Shutdown Dreambox after"
 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
 
+msgid "Shuts down your Dreambox into Deep Standby (Power Save Mode)"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Signal Strength:"
 msgstr "Signalstyrka:"
 
 msgid "Signal: "
-msgstr "Signal:"
+msgstr "Signal: "
 
+#
 msgid "Similar"
 msgstr "Liknande"
 
+#
 msgid "Similar broadcasts:"
 msgstr "Liknande sändningar:"
 
+#
 msgid "Simple"
 msgstr "Enkel"
 
-msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
+msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
 
+msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Single"
 msgstr "Singel"
 
+#
 msgid "Single EPG"
 msgstr "Singel EPG"
 
+#
 msgid "Single satellite"
 msgstr "Singel satellit"
 
+#
 msgid "Single transponder"
 msgstr "Singel transponder"
 
+#
 msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
 
+#
 msgid "Skin"
 msgstr "Utseende"
 
-msgid "Skin..."
-msgstr "Utseende..."
+msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Skins"
 msgstr "Utseenden"
 
+#
 msgid "Sleep Timer"
 msgstr "Sov Timer"
 
+#
 msgid "Sleep timer action:"
 msgstr "Sovtimer händelse:"
 
+#
 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Slot %d"
 msgstr "Slot %d"
 
+#
 msgid "Slovakian"
 msgstr "Slovakisk"
 
+#
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Slovenska"
 
+#
 msgid "Slow"
 msgstr "Sakta"
 
+#
 msgid "Slow Motion speeds"
 msgstr "Hastigheter för slow motion"
 
+#
 msgid "Software"
 msgstr "Mjukvara"
 
+#
 msgid "Software management"
 msgstr "Mjukvaruhantering"
 
+msgid "Software manager setup"
+msgstr "Mjukvaruhanterare installation"
+
+#
 msgid "Software restore"
 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
 
+#
 msgid "Software update"
 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
 
+msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
+msgstr ""
+
+msgid "Softwaremanager information"
+msgstr "Mjukvaruhanterare information"
+
+#
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
 
-msgid "Somewhere else"
-msgstr "Någon annanstans"
-
+#
 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
 
+#
 msgid "Sorry no backups found!"
 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
 
-msgid ""
-"Sorry your Backup destination does not exist\n"
-"\n"
-"Please choose an other one."
-msgstr ""
-"Ledsen, din backup destination finns inte\n"
-"\n"
-"Vänligen ange annan."
-
+#
 msgid ""
 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
 "Please choose an other one."
@@ -3669,9 +6907,15 @@ msgstr ""
 "Ledsen din backupdestination är inte skrivbar.\n"
 "Vänligen välj en annan destination."
 
+#
 msgid "Sorry, no Details available!"
 msgstr "Tyvärr, inga Detaljer tillgängliga!"
 
+#
+msgid "Sorry, video is not available!"
+msgstr "Ledsen, video är ej tillgänglig!"
+
+#
 msgid ""
 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
 "\n"
@@ -3681,178 +6925,326 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vänligen välj annan destination."
 
+#
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort A-Z"
 msgstr "Sortera A-Z"
 
+#
+msgid "Sort AutoTimer"
+msgstr "Sortera AutoTimer"
+
+msgid "Sort Plugins in the PluginBrowser."
+msgstr ""
+
+#
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort Time"
 msgstr "Sortera tid"
 
+#
 msgid "Sound"
 msgstr "Ljud"
 
+#
 msgid "Soundcarrier"
 msgstr "Ljudbärare"
 
+#
 msgid "South"
 msgstr "Syd"
 
+#
+msgid "South Korea"
+msgstr "Syd Korea"
+
+#
+msgid "Spain"
+msgstr "Spanien"
+
+#
 msgid "Spanish"
 msgstr "Spanska"
 
+#
 msgid "Split preview mode"
 msgstr "Delat förvisningaläge"
 
+#
+msgid "Sports"
+msgstr "Sport"
+
+#
 msgid "Standby"
 msgstr "Viloläge"
 
+#
 msgid "Standby / Restart"
 msgstr "Viloläge / Omstart"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d PWM"
+msgstr "Standby fläkt %d PWM"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d Voltage"
+msgstr "Standby fläkt %d Volt"
+
+#
+msgid "Start Webinterface"
+msgstr "Starta Webgränssnitt"
+
+msgid "Start easy your multimedia plugins with the PVR-button."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Start from the beginning"
 msgstr "Spela upp från början"
 
+#
 msgid "Start recording?"
 msgstr "Starta inspelning?"
 
+#
 msgid "Start test"
 msgstr "Starta test"
 
+#
+msgid "Start with following feed:"
+msgstr "Starta med följande ström:"
+
+#
 msgid "StartTime"
 msgstr "Starttid"
 
+#
 msgid "Starting on"
 msgstr "Startar på"
 
+msgid "Std. Feeds"
+msgstr "Std. Feeds"
+
+msgid "Step by step network configuration"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Step east"
 msgstr "Stega öst"
 
+msgid "Step in ms for arrow keys"
+msgstr "Steg i ms för piltangeterna"
+
+#, python-format
+msgid "Step in ms for key %i"
+msgstr "Steg i ms för tangent %i"
+
+#, python-format
+msgid "Step in ms for keys '%s'"
+msgstr "Steg i ms för tangenter '%s'"
+
+#
 msgid "Step west"
 msgstr "Stega väst"
 
-msgid "Stereo"
-msgstr "Stereo"
-
+#
 msgid "Stop"
 msgstr "Avsluta"
 
+#
 msgid "Stop Timeshift?"
 msgstr "Avsluta timeshift?"
 
+#
 msgid "Stop current event and disable coming events"
 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
 
+#
 msgid "Stop current event but not coming events"
 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
 
+#
 msgid "Stop playing this movie?"
 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
 
+#
 msgid "Stop test"
 msgstr "Stoppa test"
 
+#
 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
 msgstr "Sluta testa efter # misslyckade transponders"
 
+#
 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
 msgstr "Sluta testa efter # lyckade transponders"
 
+#
 msgid "Store position"
 msgstr "Lagra position"
 
+#
 msgid "Stored position"
 msgstr "Lagrad position"
 
+msgid "Stream podcasts"
+msgstr ""
+
+msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Subservice list..."
 msgstr "Underkanalslista..."
 
+#
 msgid "Subservices"
 msgstr "Underkanaler"
 
+#
 msgid "Subtitle selection"
 msgstr "Textningsval"
 
+#
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Textning"
 
+#
 msgid "Sun"
 msgstr "Sön"
 
+#
 msgid "Sunday"
 msgstr "Söndag"
 
+msgid "Support \"Fast Scan\"?"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Swap Services"
 msgstr "Byt kanal"
 
+#
+msgid "Sweden"
+msgstr "Sverige"
+
+#
 msgid "Swedish"
 msgstr "Svenska"
 
+#
 msgid "Switch to next subservice"
 msgstr "Byt till nästa underkanal"
 
+#
 msgid "Switch to previous subservice"
 msgstr "Byt till föregående underkanal"
 
-msgid "Symbol Rate"
-msgstr "Symbolrate"
+#
+msgid "Switchable tuner types:"
+msgstr "Växlingbara tunertyper:"
 
-msgid "Symbolrate"
-msgstr "Symbolrate"
+msgid "Symbol rate"
+msgstr "Symbolhastighet"
 
+#
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
-#. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about
-#. screen, up to 6 lines (use \n for newline)
+#. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
 msgid "TRANSLATOR_INFO"
 msgstr ""
-"Översättning utfört av: WeeGull\n"
-"Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
-"weegull@hotmail.com"
 
+#
 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
 
+msgid "TSID"
+msgstr "TSID"
+
+msgid "TV Charts of all users"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "TV System"
 msgstr "TV System"
 
+msgid "TXT PID"
+msgstr "TXT PID"
+
+#
 msgid "Table of content for collection"
 msgstr "Index över innehållet av samligen"
 
+#
 msgid "Tag 1"
 msgstr "Märke 1"
 
+#
 msgid "Tag 2"
 msgstr "Märke 2"
 
+#
 msgid "Tags"
-msgstr "Märke 3"
+msgstr "Märken"
+
+#
+msgid "Tags the Timer/Recording will have."
+msgstr "Märkning Timer/Inspelning kommer att ha."
 
+#
+msgid "Tags: "
+msgstr "Märkning: "
+
+#
+msgid "Taiwan"
+msgstr "Taiwan"
+
+#
 msgid "Temperature and Fan control"
 msgstr "Temperatur och Fläkt kontroll"
 
+msgid "Temperature-dependent fan control."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Marksänd"
 
+#
 msgid "Terrestrial provider"
 msgstr "Marksänd leverantör"
 
+#
 msgid "Test DiSEqC settings"
 msgstr "Test DiSEqC inställningar"
 
+#
 msgid "Test Type"
 msgstr "Test Typ"
 
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 80
+msgid "Test again"
+msgstr "Prova igen"
+
+#
 msgid "Test mode"
 msgstr "Testläge"
 
+#
 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
 
+msgid "Test your DiSEqC equipment"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Test-Messagebox?"
 msgstr "Test-Meddelandebox?"
 
+#
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard.\n"
 "Please press OK to continue."
@@ -3860,6 +7252,7 @@ msgstr ""
 "Tack för att du använde guiden.\n"
 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
 
+#
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
 "Please press OK to start using your Dreambox."
@@ -3867,15 +7260,141 @@ msgstr ""
 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
 
-msgid "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD players) instead?"
-msgstr "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) istället? "
+#
+msgid ""
+"Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
+"List.\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+"Tack för att du använder guide. Din nya AutoTimer har lagts till i listan.\n"
+"Vänligen tryck OK för att fortsätta."
+
+msgid ""
+"The CleanupWizard informs you when the internal free memory of your dreambox "
+"has dropped below a definable threshold.You can use this wizard to remove "
+"some plugins."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
+"create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
+"players) instead?"
+msgstr ""
+"DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
+"Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
+"istället?"
+
+msgid ""
+"The Elektro Power Save Plugin puts the box from Standby to sleep mode (Deep "
+"Standby) at specified times.\n"
+"This only happens if the box is in standby and no recording is running or "
+"scheduled during the next 20 minutes.\n"
+"The box automatically wakes up for recordings or at the end of the specified "
+"sleep time. Hence you needn't wait for it to boot-up."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The Hotplug plugin notifies your system of newly added or removed devices."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"The NetworkWizard extension is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Utökningen Nätverksguiden är inte installerad!\n"
+"Vänligen installera den."
 
-msgid "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from the feed server and save it on the stick?"
-msgstr "USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server och spara den på sticken?"
+msgid "The PIN code has been changed successfully."
+msgstr ""
+
+msgid "The PIN codes you entered are different."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The PicturePlayer displays your photos on the TV.\n"
+"You can view them as thumbnails or slideshow."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The Satfinder plugin helps you to align your dish.\n"
+"It shows you informations about signal rate and errors."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The SkinSelector shows a menu with selectable skins.\n"
+"It's now easy to change the look and feel of your Dreambox."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The SoftwareManager manages your Dreambox software.\n"
+"It's easy to update your receiver's software, install or remove plugins or "
+"even backup and restore your system settings."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Utökningen Mjukvaruhanterare är inte installerad!\n"
+"Vänligen installera den."
+
+#
+msgid ""
+"The Timer will not be added to the List.\n"
+"Please press OK to close this Wizard."
+msgstr ""
+"Timer kommer inte läggas till i listan.\n"
+"Vänligen tryck OK för att stänga guiden."
+
+#
+msgid ""
+"The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
+"timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
+"inside of this timespan."
+msgstr ""
+"Tidsintervallet för en AutTimer är det första 'avancerade' attributet. Om "
+"ett tidsintervall är angett kommer en händelse bara att matcha om AutoTimer "
+"är innaför tidsintervallet."
+
+msgid ""
+"The USB stick was prepared to be bootable.\n"
+"Now you can download an NFI image file!"
+msgstr ""
+"USB-stickan förbereddes för att vara bootbar.\n"
+"Nu kan du ladda ner en NFI image fil!"
+
+msgid ""
+"The VPS-Plugin can determine whether a programme begins earlier or lasts "
+"longer."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The VideoEnhancement plugin provides advanced video enhancement settings."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The VideoTune helps fine-tuning your tv display.\n"
+"You can control brightness and contrast of your tv."
+msgstr ""
+
+msgid "The Videomode plugin provides advanced video mode settings."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"The WirelessLan plugin helps you configuring your WLAN network interface."
+msgstr ""
 
 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
-msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
+msgstr "Backupen misslyckades. Välj en annan plats för din backup."
+
+#
+msgid ""
+"The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
+msgstr "Räknaren kan automatiskt återställas till gränsen med vissa intervall."
 
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "The directory %s is not writable.\n"
@@ -3884,6 +7403,15 @@ msgstr ""
 "Biblioteket %s är inte skrivbart.\n"
 "Säkerställ att du har valt ett skrivbart bibliotek."
 
+#
+msgid ""
+"The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
+"the classic editor."
+msgstr ""
+"Editorn kan användas för nya AutoTimer. Detta kan vara guiden eller vanliga "
+"editorn."
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "The following device was found:\n"
@@ -3898,60 +7426,74 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
 
+#
 msgid "The following files were found..."
 msgstr "Följande filer hittades..."
 
+#
 msgid ""
 "The input port should be configured now.\n"
-"You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you want to do that now?"
+"You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
+"want to do that now?"
 msgstr ""
 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
 
+#
 msgid "The installation of the default services lists is finished."
 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
 
-msgid "The installation of the default settings is finished. You can now continue configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
-msgstr "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
+#
+msgid ""
+"The installation of the default settings is finished. You can now continue "
+"configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
+msgstr ""
+"Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
+"konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
 
-msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own risk!"
-msgstr "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
+msgid "The match attribute is mandatory."
+msgstr "Match attributet är ett krav."
 
-msgid "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be corrupted!"
-msgstr "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller är korrupt!"
+msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted!"
+msgstr "Validering av md5sum misslyckades, filen kan vara korrupt!"
 
+#
 msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
 
+#
 msgid "The package:"
 msgstr "Paketet:"
 
+#
 #, python-format
 msgid "The path %s already exists."
 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
 
-msgid "The pin code has been changed successfully."
-msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
-
 msgid "The pin code you entered is wrong."
-msgstr "PIN koden du angav var fel."
-
-msgid "The pin codes you entered are different."
-msgstr "PIN koderna du angav är olika."
+msgstr "Pin koden du angav var fel."
 
+#
 #, python-format
 msgid "The results have been written to %s."
 msgstr "Resultatet har skrivits till %s."
 
+msgid "The skin is in KingSize-definition 1024x576"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "The sleep timer has been activated."
 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
 
+#
 msgid "The sleep timer has been disabled."
 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
 
+#
 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
 
+#
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it and choose what you want to do next."
@@ -3959,6 +7501,7 @@ msgstr ""
 "Trådlöst LAN plugin är inte installerad!\n"
 "Vänligen installera den och välj vad du vill göra härnäst."
 
+#
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it."
@@ -3966,104 +7509,210 @@ msgstr ""
 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
 "Vänligen installera den."
 
-msgid "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
-msgstr "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
+#
+msgid ""
+"The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
+msgstr ""
+"Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
 
+#, python-format
+msgid ""
+"The wizard found a configuration backup. Do you want to restore your old "
+"settings from %s?"
+msgstr ""
+"Guiden hittade en konfigurationsbackup. Vill du återställla dina gamla "
+"inställningar från %s?"
+
+#
 msgid "The wizard is finished now."
 msgstr "Guiden är nu färdig."
 
+#
 msgid "There are at least "
 msgstr "Det finns minst "
 
+#
 msgid "There are currently no outstanding actions."
 msgstr "För tillfället är det inga åtgärder att utföra."
 
+#
 msgid "There are no default services lists in your image."
 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
 
+#
 msgid "There are no default settings in your image."
 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
 
+#
 msgid "There are no updates available."
 msgstr "Inga uppdateringar tillgängliga."
 
+#
 msgid "There are now "
 msgstr "Det är nu "
 
+#
 msgid ""
 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
 "Do you really want to continue?"
 msgstr ""
-"Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald partition.\n"
+"Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
+"partition.\n"
 "Vill du verkligen fortsätta?"
 
+#
 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
 msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdningen av paketlistan. Vänligen prova igen."
 
+#
+msgid "There was an error getting the feed entries. Please try again."
+msgstr "Det uppstod ett fel i strömningen. Vänlig försök igen."
+
+#
 msgid "There was an error. The package:"
 msgstr "Ett fel uppstod. Paketet:"
 
-#, python-format
-msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
-msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
-
-msgid "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
-msgstr "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
-
-msgid "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to flash memory?"
-msgstr "Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till flashminnet?"
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 130
+msgid ""
+"There's a certificate update available for your dreambox. Would you like to "
+"apply this update now?"
+msgstr ""
+"Det finne en uppdatering till ditt certifikat för din Dreambox. Vill du "
+"uppdatera nu?"
 
-msgid "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all content on the disc."
-msgstr "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all data på skivan."
+#
+msgid ""
+"This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
+"content on the disc."
+msgstr ""
+"Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all "
+"data på skivan."
 
+#
 #, python-format
 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
 msgstr "Den här dreamboxen kan in avkoda %s strömmar!"
 
-#, python-format
-msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
-msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
+#
+msgid "This Month"
+msgstr "Den här månaden"
+
+msgid ""
+"This Plugin modifies the original PluginBrowser so you can move Plugins "
+"around."
+msgstr ""
+
+#
+msgid "This Week"
+msgstr "Den här veckan"
 
+#
+msgid ""
+"This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
+"and the Preview."
+msgstr ""
+"Detta är ett namn som du kan ange för AutoTimer. Det kommer visas i "
+"Överblick och i Förhandvisning."
+
+#
 msgid "This is step number 2."
 msgstr "Det här är steg 2."
 
-msgid "This is unsupported at the moment."
-msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
+#
+msgid ""
+"This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
+"search the EPG again."
+msgstr ""
+"Detta är fördröjningen i timmar som AutoTimer kommer vänta efter en sökning "
+"innan den söker i EPG igen."
+
+#
+msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
+msgstr "Det här är hjälpen. Ge mig något att visa."
 
+#
+msgid ""
+"This is what will be looked for in event titles. Note that looking for e.g. "
+"german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
+"uses."
+msgstr ""
+"Detta är vad som kommer sökas efter i händelse titel. Notera att sökning "
+"efter exempelvis svenska åäö kan vara lite svårt då du måste veta vilken "
+"teckentabell som kanalen använder sig av."
+
+msgid ""
+"This plugin creates a USB stick which can be used to update the firmware of "
+"your Dreambox without the need for a network or WLAN connection.\n"
+"First, a USB stick needs to be prepared so that it becomes bootable.\n"
+"In the next step, an NFI image file can be downloaded from the update server "
+"and saved on the USB stick.\n"
+"If you already have a prepared bootable USB stick, please insert it now. "
+"Otherwise plug in a USB stick with a minimum size of 64 MB!"
+msgstr ""
+"Den här pluginen skapar en USB-sticka som kan användas för att uppdatera "
+"firmware i din Dreambox utan behovet av nätverks- eller WLAN anslutning.\n"
+" Först, en USB sticka måste förberedas så att den blir bootbar.\n"
+"Nästa steg, en NFI image fil ska laddas ner från uppdateringsservern och "
+"sparas till USB stickan.\n"
+"Om du redan har en förberedd bootbar USB sticka, vänligen sätt in den nu. "
+"Annars anslut en USB stcika med minsta storlek på 64 MB!"
+
+#
 msgid "This plugin is installed."
 msgstr "Den pluginen är installerad."
 
+#
 msgid "This plugin is not installed."
 msgstr "Den pluginen är inte installerad."
 
+#
 msgid "This plugin will be installed."
 msgstr "Den pluginen kommer att installeras."
 
+#
 msgid "This plugin will be removed."
 msgstr "Den pluginen kommer att tas bort."
 
+#
+msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
+msgstr ""
+"Den här inställningen kontrollerar uppförandet när en timer matchar en "
+"hittad händelse."
+
+msgid ""
+"This system tool is internally used to program the hardware with firmware "
+"updates."
+msgstr ""
+
+#
 msgid ""
 "This test checks for configured Nameservers.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
-"- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in the \"Nameserver\" Configuration"
+"- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
+"the \"Nameserver\" Configuration"
 msgstr ""
 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
-"- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
+"- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
+"inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
 
+#
 msgid ""
 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
 "- verify that a network cable is attached\n"
 "- verify that the cable is not broken"
 msgstr ""
-"Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN adapter.\n"
+"Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
+"adapter.\n"
 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
 
+#
 msgid ""
 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
@@ -4076,62 +7725,100 @@ msgstr ""
 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
 
 msgid ""
-"This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address configuration with DHCP.\n"
+"This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
+"configuration with DHCP.\n"
 "If you get a \"disabled\" message:\n"
 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
-"- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup dialog.\n"
+"- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
+"dialog.\n"
 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
 msgstr ""
-"Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP adress tilldelning med DHCP.\n"
+"Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
+"adress tilldelning med DHCP.\n"
 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
-"- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
-"- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation dialogen.\n"
+" - ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
+"- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
+"dialogen.\n"
 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
-"- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt nätverk."
+"-bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
+"nätverk."
 
+#
 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
 
+#
+msgid ""
+"This toggles the behavior on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
+"event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
+"but add it disabled."
+msgstr ""
+"Detta växlar beteende vid timern konflikter. Om en AutoTimer matchar en "
+"händelse som strider mot en befintlig timer det inte kommer att ignorera "
+"det, men lägga till den som avaktiverad."
+
+#
 msgid "Three"
 msgstr "Tre"
 
+#
 msgid "Threshold"
 msgstr "Gränsvärde"
 
+#
 msgid "Thu"
 msgstr "Tors"
 
+#
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Thumbnails"
 
+#
 msgid "Thursday"
 msgstr "Torsdag"
 
+#
 msgid "Time"
 msgstr "Tid"
 
+#
+msgid "Time in minutes to append to recording."
+msgstr "Tid i minuter som ska läggas till efter inspelning."
+
+#
+msgid "Time in minutes to prepend to recording."
+msgstr "Tid i minuter som ska läggas till innan inspelning."
+
+#
 msgid "Time/Date Input"
 msgstr "Tid/Datum inmatning"
 
+#
 msgid "Timer"
 msgstr "Timer"
 
+#
 msgid "Timer Edit"
 msgstr "Ändra Timer"
 
+#
 msgid "Timer Editor"
 msgstr "Timer Editor"
 
+#
 msgid "Timer Type"
 msgstr "Timertyp"
 
+#
 msgid "Timer entry"
 msgstr "Timer inmatning"
 
+#
 msgid "Timer log"
 msgstr "Timer log"
 
+#
 msgid ""
 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
 "Please recheck it!"
@@ -4139,152 +7826,229 @@ msgstr ""
 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
 "Vänligen kontrollera!"
 
+#
 msgid "Timer record location"
-msgstr "Timer inspelningsplats"
+msgstr "Timerinspelningars plats"
 
+#
 msgid "Timer sanity error"
 msgstr "Timer fel"
 
+#
 msgid "Timer selection"
 msgstr "Timer val"
 
+#
 msgid "Timer status:"
 msgstr "Timer status:"
 
+#
+msgid "Timer type"
+msgstr "Timer typ"
+
+msgid ""
+"Timerliste, verwaiste Film-Dateien und Einstellungs-Sicherungen automatisch "
+"bereinigen."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Timerliste, verwaiste Film-Dateien und Einstellungs-Sicherungen nach "
+"einstellbaren Regeln automatisch bereinigen."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Timeshift"
 
+#
 msgid "Timeshift location"
-msgstr "Timeshift plats"
+msgstr "Timeshifts filmplats"
 
+#
 msgid "Timeshift not possible!"
 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
 
-msgid "Timeshift path..."
-msgstr "Timeshift sökväg..."
-
+#
 msgid "Timezone"
 msgstr "Tidszon"
 
+#
 msgid "Title"
 msgstr "Titel"
 
+#
 msgid "Title properties"
 msgstr "Titel egenskaper"
 
+#
 msgid "Titleset mode"
 msgstr "Titelset läge"
 
+msgid "To be used as simple downloading application by other Plugins."
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
-"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB stick.\n"
-"2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed for 10 seconds.\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and make sure the bootable "
+"USB stick is plugged in.\n"
+"2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
+"for 10 seconds.\n"
 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
 msgstr ""
-"För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
-"1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB stick.\n"
-"2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 sekunder.\n"
+"För att uppdatera din Dreambox, vänligen följ dessa anvisningar:\n"
+"1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och säkerställ att bootbar "
+"USB-sticka är ansluten.\n"
+"2) Slå på strömmen och håll NER knappen på framsidan intryckt i cirka 10 "
+"sekunder.\n"
 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
 
+#
 msgid "Today"
 msgstr "Idag"
 
+#
 msgid "Tone Amplitude"
 msgstr "Ton Amplitud"
 
+#
 msgid "Tone mode"
 msgstr "Tonläge"
 
+#
 msgid "Toneburst"
 msgstr "Toneburst"
 
+#
 msgid "Toneburst A/B"
 msgstr "Toneburst A/B"
 
+#
+msgid "Top favorites"
+msgstr "Topp favoriter"
+
+#
+msgid "Top rated"
+msgstr "Topp rankade"
+
+#
 msgid "Track"
 msgstr "Spår"
 
+msgid "TrafficInfo shows German traffic jams."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Translation"
 msgstr "Översättning"
 
+#
 msgid "Translation:"
 msgstr "Översättning:"
 
-msgid "Transmission Mode"
-msgstr "Sändningsläge"
-
+#
 msgid "Transmission mode"
 msgstr "Sändningstyp"
 
+#
 msgid "Transponder"
 msgstr "Transponder"
 
-msgid "Transponder Type"
-msgstr "Transponder Typ"
+#
+msgid "Travel & Events"
+msgstr "Resa & Äventyr"
 
+#
 msgid "Tries left:"
 msgstr "Försök kvar:"
 
+#
 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
 
+#
 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
 msgstr "Försöker ladda ner ny paketlista. Vänligen vänta..."
 
+#
+msgid "Trying to download the Youtube feed entries. Please wait..."
+msgstr "Försöker ladda ner Youtube feed poster. Vänligen vänta..."
+
+#
+msgid "Trying to download the Youtube search results. Please wait..."
+msgstr "Försöker ladda ner Youtube sökresultat. Vänligen vänta..."
+
+#
 msgid "Tue"
 msgstr "Tis"
 
+#
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Tisdag"
 
+#
 msgid "Tune"
 msgstr "Tune"
 
+#
 msgid "Tune failed!"
 msgstr "Tuning misslyckades!"
 
+#
 msgid "Tuner"
 msgstr "Tuner"
 
 msgid "Tuner "
-msgstr "Tuner"
+msgstr "Tuner "
 
+#
 msgid "Tuner Slot"
 msgstr "Tuner Slot"
 
+#
 msgid "Tuner configuration"
 msgstr "Tuner konfiguration"
 
+#
 msgid "Tuner status"
 msgstr "Tuner status"
 
+#
+msgid "Tuner type"
+msgstr "Tuner typ"
+
+#
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turkiska"
 
+#
 msgid "Two"
 msgstr "Två"
 
+#
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
+#
 msgid "Type of scan"
 msgstr "Typ av sökning"
 
+#
 msgid "USALS"
 msgstr "USALS"
 
-msgid "USB"
-msgstr "USB"
-
+#
 msgid "USB Stick"
-msgstr "USB Minne"
+msgstr "USB-sticka"
 
+#
 msgid "USB stick wizard"
-msgstr "USB stick guide"
+msgstr "USB-sticke-guide"
 
+#
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ukrainska"
 
@@ -4293,96 +8057,187 @@ msgid ""
 "Error: "
 msgstr ""
 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
-"Fel:"
+"Fel: "
 
 msgid ""
 "Unable to initialize harddisk.\n"
 "Error: "
 msgstr ""
 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
-"Fel:"
+"Fel: "
 
+#
 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
 
+#
 msgid "Undo install"
 msgstr "Ångra installation"
 
+#
 msgid "Undo uninstall"
 msgstr "Ångra avinstallation"
 
+msgid "Unencrypted"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "UnhandledKey"
+msgstr "Okänd knapp"
+
+#
 msgid "Unicable"
 msgstr "Unicable"
 
+#
 msgid "Unicable LNB"
 msgstr "Unicable LNB"
 
+#
 msgid "Unicable Martix"
 msgstr "Unicable Martix"
 
+#
 msgid "Uninstall"
 msgstr "Avinstallera"
 
+#
+msgid "United States"
+msgstr "USA"
+
+#
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Universal LNB"
 
+msgid "Unknown"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
+"matching your AutoTimers but only when you leave the GUI with the green "
+"button."
+msgstr ""
+"Om inte detta är aktiverat kommer AutoTimer INTE automatiskt leta fter "
+"matchande händelser för AutoTimer utan enbart när du lämnar GUIet med grön "
+"knapp."
+
+#
 msgid "Unmount failed"
 msgstr "Avmontering misslyckades"
 
+#
 msgid "Unsupported"
 msgstr "Osupporterat"
 
+msgid "UnwetterInfo shows German storm information."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Update"
 msgstr "Uppdatera"
 
-msgid "Updates your receiver's software"
-msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
+#
+msgid "Update done..."
+msgstr "Uppdatering klar..."
+
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 170
+msgid ""
+"Update done... The genuine dreambox test will now be rerun and should not "
+"ask you to update again."
+msgstr ""
+"Uppdatering utförd... Äkta dreambox testet kommer nu köras igen och du "
+"kommer inte få frågan om uppdatering igen."
 
+#
+msgid "Updatefeed not available."
+msgstr "Uppdateringsfeed ej tillgänglig."
+
+#
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 150
+msgid ""
+"Updating failed. Nothing is broken, just the update couldn't be applied."
+msgstr ""
+"Uppdatering misslyckades. Inget är fel, bara det att uppdateringen inte "
+"kunde utföras."
+
+#
 msgid "Updating finished. Here is the result:"
 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
 
+#
 msgid "Updating software catalog"
 msgstr "Uppdaterar mjukvarukatalogen"
 
+#
+msgid "Updating, please wait..."
+msgstr "Uppdaterar, vänligen vänta..."
+
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
-msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
+msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter..."
 
+#
 msgid "Upgrade finished."
 msgstr "Uppgradering färdig."
 
-msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
-msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
-
+#
 msgid "Upgrading"
 msgstr "Uppgradering"
 
+#
 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
 
+msgid "Upper bound of timespan."
+msgstr "Övre spannet av tidsintervall."
+
+msgid ""
+"Upper bound of timespan. Nothing after this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Övre spann av tidsintervall. Inget efter den här tiden kommer matchas. "
+"Offsets är inte med i beräkningen!"
+
+#
 msgid "Use"
 msgstr "Använd"
 
+#
 msgid "Use DHCP"
 msgstr "Använd DHCP"
 
+#
 msgid "Use Interface"
 msgstr "Använd Interface"
 
+#
 msgid "Use Power Measurement"
 msgstr "Använd Strömmätning"
 
+#
+msgid "Use a custom location"
+msgstr "Använd egen placering"
+
+#
 msgid "Use a gateway"
 msgstr "Använd en gateway"
 
-msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
-msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
+msgid "Use and control multiple Dreamboxes with different RCs."
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Use power measurement"
 msgstr "Använd strömmätning"
 
+#
+msgid "Use the Networkwizard to configure selected network adapter"
+msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurera vald nätverksadapter"
+
+#
 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
 
+#
 msgid ""
 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
 "\n"
@@ -4392,192 +8247,385 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Inställning Tuner A"
 
-msgid "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK."
-msgstr "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
+#
+msgid ""
+"Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
+"press OK."
+msgstr ""
+"Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
+
+msgid "Use this input device settings?"
+msgstr "Använda dessa inmatningsenhetsinställningar?"
+
+msgid "Use this settings?"
+msgstr "Använd dessa inställningar?"
 
+#
 msgid "Use this video enhancement settings?"
 msgstr "Använd denna videoförbättringskonfiguration?"
 
+#
 msgid "Use time of currently running service"
-msgstr "Använd tid från närvarande vald service"
+msgstr "Använd tid från nuvarande vald service"
 
 msgid "Use usals for this sat"
-msgstr "Använd USALS för denna sat"
+msgstr "Använd usals för denna sat"
 
+#
 msgid "Use wizard to set up basic features"
 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
 
+#
 msgid "Used service scan type"
 msgstr "Använd kanal söktyp"
 
+#
 msgid "User defined"
 msgstr "Användardefinierat"
 
+#
+msgid "User management"
+msgstr "Användarhantering"
+
+#
+msgid "Usermanager"
+msgstr "Användarhanterare"
+
+#
 msgid "Username"
 msgstr "Användarnamn"
 
+#
 msgid "VCR scart"
 msgstr "VCR Scart"
 
+#
 msgid "VMGM (intro trailer)"
 msgstr "VMGM (intro trailer)"
 
+msgid "VPS-Plugin"
+msgstr ""
+
+msgid "Vali-XD skin"
+msgstr "Vali-XD skin"
+
+msgid "Vali.HD.atlantis skin"
+msgstr ""
+
+msgid "Vali.HD.nano skin"
+msgstr "Vali.HD.nano skin"
+
+msgid "Vali.HD.warp skin"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Verify your Dreambox authenticity by running the genuine dreambox plugin!"
+msgstr "Kontrollera din Dreamboxs äkthet genom att köra Äkta Dreambox plugin!"
+
+msgid "Verifying your internet connection..."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
+#
 msgid "Video Fine-Tuning"
 msgstr "Video fininställning"
 
+#
 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
 msgstr "Video fininställnings guide"
 
+#
 msgid "Video Output"
 msgstr "Video Utsignal"
 
+msgid "Video PID"
+msgstr "Video PID"
+
+#
 msgid "Video Setup"
 msgstr "Video Inställning"
 
+#
 msgid "Video Wizard"
 msgstr "Video Guide"
 
+#
 msgid "Video enhancement preview"
 msgstr "Videoförbättring förhandsvisning"
 
+#
 msgid "Video enhancement settings"
 msgstr "Videoförbättringskonfiguration"
 
+#
 msgid "Video enhancement setup"
 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
 
+#
 msgid ""
 "Video input selection\n"
 "\n"
-"Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different input port).\n"
+"Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
+"input port).\n"
 "\n"
 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
 msgstr ""
 "Video ingångsval\n"
 "\n"
-"Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan ingångsport).\n"
+"Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
+"ingångsport).\n"
 "\n"
 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
 
+#
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Videoläges val."
 
+msgid "Video streaming from the orf.at web page"
+msgstr ""
+
+msgid "VideoEnhancement provides advanced video enhancement settings"
+msgstr ""
+
+msgid "VideoTune helps fine-tuning your tv display"
+msgstr ""
+
+msgid "Videobrowser exit behavior:"
+msgstr "Videobläddrarens uppförande vid avslut:"
+
+#
 msgid "Videoenhancement Setup"
 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
 
+msgid "Videomode provides advanced video mode settings"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Videoplayer stop/exit behavior:"
+msgstr "Videospelare stopp/avslut uppförande:"
+
+#
+msgid "View Count"
+msgstr "Visa antal"
+
+msgid "View Google maps"
+msgstr ""
+
+msgid "View Google maps with your Dreambox."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Visa Filmer..."
 
+#
 msgid "View Photos..."
 msgstr "Visa Foton..."
 
+#
 msgid "View Rass interactive..."
 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
 
+#
 msgid "View Video CD..."
 msgstr "Visa Video CD..."
 
+#
+msgid "View active downloads"
+msgstr "Visa aktiva nedladdningar"
+
+#
 msgid "View details"
 msgstr "Visa detaljer"
 
+#
 msgid "View list of available "
 msgstr "Visa lista över tillgängliga "
 
+#
 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga CommonInterface utökningar"
 
+#
 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
-msgstr "Visa lista över tillgängliga Display och Användargränssnitt utökningar."
+msgstr ""
+"Visa lista över tillgängliga Display och Användargränssnitt utökningar."
 
+#
 msgid "View list of available EPG extensions."
 msgstr "Visa lista över tillgängliga EPG utökningar."
 
-msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
-msgstr "Visa lista över tillgängliga Satteliteutrustning utökningar."
+msgid "View list of available Satellite equipment extensions."
+msgstr "Se listan över tillgängliga Satellitutrustning utökningar."
 
+#
 msgid "View list of available communication extensions."
 msgstr "Visa lista över tillgängliga kommunikations utökningar."
 
+#
 msgid "View list of available default settings"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga grundinställningar"
 
+#
 msgid "View list of available multimedia extensions."
 msgstr "Visa lista över tillgängliga multimedia utökningar."
 
+#
 msgid "View list of available networking extensions"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga nätverks utökningar"
 
+#
 msgid "View list of available recording extensions"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga inspelnings utökningar"
 
+#
 msgid "View list of available skins"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga utseenden"
 
+#
 msgid "View list of available software extensions"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga mjukvaru utökningar"
 
+#
 msgid "View list of available system extensions"
 msgstr "Visa lista över tillgängliga system utökningar"
 
+#
+msgid "View related videos"
+msgstr "Visa relaterade videos"
+
+#
+msgid "View response videos"
+msgstr "Visa resultatets videos"
+
+#
 msgid "View teletext..."
 msgstr "Visa teletext..."
 
+#
+msgid "View, edit or delete mountpoints on your Dreambox."
+msgstr "Visa, ändra eller ta bort monteringspunkter på din Dreambox."
+
+#
+msgid "View, edit or delete usernames and passwords for your network."
+msgstr "Visa, ändra eller ta bort användarnamn och lösenord på ditt nätverk."
+
+#
+msgid "Views: "
+msgstr "Visningar: "
+
+#
 msgid "Virtual KeyBoard"
 msgstr "Virtuellt tangentbord"
 
+msgid "Visualization for the European Installation Bus"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Visualize and control your lights, dimmers, blinds, thermostats etc. through "
+"EIB/KNX. (linknx server required)"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Voltage mode"
 msgstr "Spännings läge"
 
+#
 msgid "Volume"
 msgstr "Volym"
 
+#
 msgid "W"
 msgstr "V"
 
+#
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
+msgid "WLAN connection"
+msgstr "WLAN anslutning"
+
+#
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
 
+#
 msgid "WPA or WPA2"
 msgstr "WPA eller WPA2"
 
+#
 msgid "WPA2"
 msgstr "WPA2"
 
+#
 msgid "WSS on 4:3"
 msgstr "WSS på 4:3"
 
+#
+msgid "Wait time in ms before activation:"
+msgstr "Väntetid i ms före aktivering:"
+
+#
 msgid "Waiting"
 msgstr "Väntar"
 
+#
 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
 msgstr "Varna om tillgängligt utrymme understiger (kB):"
 
-msgid ""
-"We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
-"Please press OK to begin."
+msgid "Watch streams from ZDF Mediathek"
 msgstr ""
-"Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
-"Vänlig tryck OK för att starta."
 
+msgid "WeatherPlugin shows weatherforecasts on your Dreambox."
+msgstr ""
+
+msgid "Weatherforecast on your Dreambox"
+msgstr ""
+
+msgid "Web-Bouquet-Editor for PC"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Webinterface"
+msgstr "Webgränssnitt"
+
+#
+msgid "Webinterface: Main Setup"
+msgstr "Webgränssnitt: Huvudinstallation"
+
+#
 msgid "Wed"
 msgstr "Ons"
 
+#
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Onsdag"
 
+#
 msgid "Weekday"
 msgstr "Veckodag"
 
+#
+msgid "Weekend"
+msgstr "Helg"
+
+#
+msgid "Weekly (Monday)"
+msgstr "Veckovis (Måndag)"
+
+#
+msgid "Weekly (Sunday)"
+msgstr "Veckovis (Söndag)"
+
+#
 msgid ""
 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
 "\n"
-"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
 "\n"
 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
 msgstr ""
@@ -4585,37 +8633,111 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
 "\n"
-"Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end cut'. Det var allt."
+"Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end "
+"cut'. Det var allt."
+
+msgid ""
+"Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
+"the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
+"current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
+msgstr ""
+"Välkommen till uppgraderingsguiden för image. Guiden hjälper dig med "
+"uppgraderingen av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en "
+"backupmöjlighet av dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du "
+"uppgraderar mjukvaran."
+
+msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"Use the Bouqet+ button to navigate to the search field and the Bouqet- to "
+"navigate to the video entries.\n"
+"\n"
+"To play a movie just press OK on your remote control.\n"
+"\n"
+"Press info to see the movie description.\n"
+"\n"
+"Press the Menu button for additional options.\n"
+"\n"
+"The Help button shows this help again."
+msgstr ""
+"Välkommen till MyTube Youtube Spelare.\n"
+"\n"
+"Använd Bouqet+ knappen för att navigera till sökfältet och Bouqet- för att "
+"navigera till videoposterna.\n"
+"\n"
+"För att spela en video tryck OK på din fjärrkontroll.\n"
+"\n"
+"Tryck på info för att se filmbeskrivning.\n"
+"\n"
+"Tryck på Menu knappen för ytterligare val.\n"
+"\n"
+"HELP knappen kommer visa den här informationen igen."
 
-msgid "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
-msgstr "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar mjukvaran."
+msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"While entering your search term(s) you will get suggestions displayed "
+"matching your search term.\n"
+"\n"
+"To select a suggestion press DOWN on your remote, select the desired result "
+"and press OK on your remote to start the search.\n"
+"\n"
+"Press exit to get back to the input field."
+msgstr ""
+"Välkommen till MyTube Youtube Spelare.\n"
+"\n"
+"Under tiden som du anger sökterm(er) kommer du få förslag på matchande "
+"söktermer.\n"
+"\n"
+"För att välja ett förslag tryck på NER knappen på din fjärrkontroll, välj "
+"sedan önskat förslag och tryck OK för att starta sökningen.\n"
+"\n"
+"Tryck EXIT för att återgå till inmatningsfältet."
 
+#
 msgid ""
 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
 "\n"
 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
-"To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be cleaned up.\n"
+"To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
+"cleaned up.\n"
 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
 msgstr ""
 "Välkommen till upprensnings guiden.\n"
 "\n"
-"Det har upptäckts att tillgängligt utrymme på interna minnet understiger 2MB.\n"
+"Det har upptäckts att tillgängligt utrymme på interna minnet understiger "
+"2MB.\n"
 "För att uppnå en stabil Dreambox bör interna minnet rensas upp.\n"
 "Du kan använda den här guiden för att ta bort vissa utökningar.\n"
 
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
-"If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
+"If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
+"you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
 "\n"
 "Press OK to start configuring your network"
 msgstr ""
 "Välkommen.\n"
 "\n"
-"Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, då kommer den här guiden hjälpa dig genom grundläggande konfiguration av din Dreambox.\n"
+"Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, då kommer den här guiden "
+"hjälpa dig genom grundläggande konfiguration av din Dreambox.\n"
 "\n"
-"Tryck OK för att starta konfigurationen av ditt nätverk."
+"Tryck OK för att starta konfigurationen av ditt nätverk"
 
+#
+msgid ""
+"Welcome.\n"
+"\n"
+"This Wizard will help you to create a new AutoTimer by providing "
+"descriptions for common settings."
+msgstr ""
+"Välkommen.\n"
+"\n"
+"Den här guiden kommer hjälpa dig med att skapa en ny AutoTimer med hjälp av "
+"beskrivning för vanliga inställningar."
+
+#
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
@@ -4627,22 +8749,41 @@ msgstr ""
 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
 
+#
 msgid "Welcome..."
 msgstr "Välkommen..."
 
+#
 msgid "West"
 msgstr "Väst"
 
+#
 msgid "What do you want to scan?"
 msgstr "Vad vill du söka efter?"
 
+#
 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
 msgstr "Vad ska ske med skickade crashlogs?"
 
 msgid ""
+"When supporting \"Fast Scan\" the service type is ignored. You don't need to "
+"enable this unless your Image supports \"Fast Scan\" and you are using it."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"When this option is enabled the AutoTimer won't match events where another "
+"timer with the same description already exists in the timer list."
+msgstr ""
+"När den här optionen är aktiverad kommer AutoTimer inte matcha händelser när "
+"det redan finns en timer med samma beskrivning i timerlistan."
+
+#
+msgid ""
 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
-"After completion of factory reset, your receiver will restart automatically!\n"
+"After completion of factory reset, your receiver will restart "
+"automatically!\n"
 "\n"
 "Really do a factory reset?"
 msgstr ""
@@ -4652,157 +8793,392 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Verkligen utföra en fabriksreset?"
 
+#
 msgid "Where do you want to backup your settings?"
 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
 
+#
 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
 
-msgid "Wireless"
-msgstr "Trådlöst"
-
+#
 msgid "Wireless LAN"
 msgstr "Trådlöst LAN"
 
+#
 msgid "Wireless Network"
 msgstr "Trådlöst Nätverk"
 
-msgid "Wireless Network State"
-msgstr "Status Trådlöst nätverk"
+msgid "Wireless network connection setup"
+msgstr ""
+
+msgid "Wireless network connection setup."
+msgstr ""
+
+msgid "Wireless network state"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With AntiScrollbar you can cover up annoying ticker lines (e.g. in news "
+"channels)."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With DVDBurn you can make compilations of records from your Dreambox hard "
+"drive.\n"
+"Optionally you can add customizable menus. You can record the compilation to "
+"a standard-compliant DVD that can be played on conventinal DVD players.\n"
+"HDTV recordings can only be burned in proprietary dreambox format."
+msgstr ""
+
+msgid "With EPGSearch you can search through the EPG and create timers."
+msgstr ""
 
+msgid "With Genuine Dreambox you can verify the authenticity of your Dreambox."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With IMDb you can display downloaded movie information (rating, poster, "
+"cast, synopsis etc.) about the selected event."
+msgstr ""
+
+msgid "With MovieRetitle you can rename your movies."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With MyTube you can play YouTube videos directly on your TV without a PC."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With OFDb you can display downloaded movie information (rating, poster, "
+"cast, synopsis etc.) about the selected event."
+msgstr ""
+
+msgid "With WebcamViewer you can watch webcams on your TV Screen."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With Werbezapper you can bridge commercials by creating short timers\n"
+"(between 1 and 9 minutes long) which will automatically zap back to the "
+"original channel after execution."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With YouTubePlayer you can watch YouTube-Videos on the Dreambox.\n"
+"This plugin requires a PC with the VLC program running."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the CommonInterfaceAssignment plugin it is possible to use differentCI "
+"modules in your Dreambox and assign dedicated providers/services or caids to "
+"each of them.\n"
+"This allows watching a scrambled service while recording another one."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the CrashlogAutoSubmit plugin it is possible to automaticallymail "
+"crashlogs found on your hard drive to Dream Multimedia."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the DefaultServicesScanner plugin you can scan default lamedbs sorted "
+"by satellite with a connected dish positioner."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the DiseqcTester plugin you can test your satellite equipment for "
+"DiSEqC compatibility and errors."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the NFIFlash plugin it is possible to prepare a USB stick with an "
+"Dreambox image.\n"
+"It is then possible to flash your Dreambox with the image on that stick."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the NetworkWizard you can easily configure your network step by step."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the PositionerSetup plugin it is easy to install and configure a "
+"motorized dish."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"With the SatelliteEquipmentControl plugin it is possible to fine-tune DiSEqC-"
+"settings."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"With this option enabled the channel to record on can be changed to a "
+"alternative service it is restricted to."
+msgstr ""
+"Med den hör optionen aktiverad kan kanalen som ska spelas in ändras till en "
+"alternativ kanal som den är begränsad till."
+
+msgid ""
+"With this option you can restrict the AutoTimer to a certain amount of "
+"scheduled recordings. Set this to 0 to disable this functionality."
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Wizard"
+msgstr "Guide"
+
+#
 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
 
+#
 msgid "Write failed!"
 msgstr "Skrivning misslyckades!"
 
-msgid "Writing NFI image file to flash completed"
-msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
-
+#
 msgid "YPbPr"
 msgstr "YPbPr"
 
+#
 msgid "Year"
 msgstr "År"
 
+#
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
+#
 msgid "Yes to all"
 msgstr "Ja till alla"
 
+msgid "Yes, always"
+msgstr "Ja, alltid"
+
 msgid "Yes, and delete this movie"
-msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
+msgstr "Ja, och ta bort den här filmen"
 
+#
 msgid "Yes, and don't ask again"
 msgstr "Ja, och fråga inte igen"
 
+#
 msgid "Yes, backup my settings!"
 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
 
+#
+msgid "Yes, but play next video"
+msgstr "Ja, men spela nästa video"
+
+#
+msgid "Yes, but play previous video"
+msgstr "Ja, men spela föregående video"
+
+#
 msgid "Yes, do a manual scan now"
 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
 
+#
 msgid "Yes, do an automatic scan now"
 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
 
+#
 msgid "Yes, do another manual scan now"
 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
 
+#
+msgid "Yes, keep them."
+msgstr "Ja, behåll dem."
+
+#
 msgid "Yes, perform a shutdown now."
 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
 
+#
 msgid "Yes, restore the settings now"
 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
 
+#
 msgid "Yes, returning to movie list"
 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
 
+#
 msgid "Yes, view the tutorial"
 msgstr "Ja, visa guiden"
 
+#
 msgid "You can cancel the installation."
 msgstr "Du kan avbryta installationen."
 
+#
 msgid "You can cancel the removal."
 msgstr "Du kan avbryta borttagningen."
 
-msgid "You can choose some default settings now. Please select the settings you want to be installed."
-msgstr "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de inställningar du vill installera."
+#
+msgid ""
+"You can choose some default settings now. Please select the settings you "
+"want to be installed."
+msgstr ""
+"Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
+"inställningar du vill installera."
 
+#
 msgid "You can choose, what you want to install..."
 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
 
+msgid ""
+"You can control for how many days in the future timers are added. Set this "
+"to 0 to disable this feature."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "You can install this plugin."
 msgstr "Du kan installera den pluginen."
 
+#
 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
 msgstr "Du kan bara bränna Dreambox inspelningar!"
 
+#
 msgid "You can remove this plugin."
 msgstr "Du kan ta bort den pluginen."
 
+#
+msgid ""
+"You can set the basic properties of an AutoTimer here.\n"
+"While 'Name' is just a human-readable name displayed in the Overview, 'Match "
+"in title' is what is looked for in the EPG."
+msgstr ""
+"Du kan ange basegenskaper för AutoTimer här.\n"
+"Då 'Namn' bara är bara ett visningsvärde i Overview, 'Match in title' är vad "
+"som ska letas efter i EPG."
+
+msgid ""
+"You can use the EasyInfo for manage your EPG plugins from info button. You "
+"have also a new now-next event viewer. Easy-PG, the own graphical EPG bowser "
+"is also included."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"You can use this plugin to dynamically hide Plugins from either the "
+"Extensions- or Pluginmenu without having to modify the source code of the "
+"respective plugin.After installation you find the settings as \"Hide Plugins"
+"\" under Setup / System."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "You cannot delete this!"
 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
 
+#
 msgid "You chose not to install any default services lists."
 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
 
-msgid "You chose not to install any default settings. You can however install the default settings later in the settings menu."
-msgstr "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare installera grundinställningarna via installations menyerna."
-
-msgid "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
-msgstr "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta installations guiden."
-
-msgid "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a harddisk is not an option for you."
-msgstr "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en hårddisk är därför inte möjligt."
+#
+msgid ""
+"You chose not to install any default settings. You can however install the "
+"default settings later in the settings menu."
+msgstr ""
+"Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
+"installera grundinställningarna via installations menyerna."
 
+#
 msgid ""
-"You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
+"You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
 msgstr ""
-"Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta backup till hårddisk!\n"
-"Tryck OK för att starta backupen."
+"Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
+"installations guiden."
 
+#
 msgid ""
-"You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
+"You did not provide a valid 'Match in title' Attribute for your new "
+"AutoTimer.\n"
+"As this is a mandatory Attribute you cannot continue without doing so."
 msgstr ""
-"Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till HDD!\n"
-"Tryck OK för att starta backup."
+"Inget giltigt värde i 'Match in title' fältet för din nya AutoTimer.\n"
+"Detta är ett tvingande fält så du kan inte forsätta utan att ange ett "
+"giltigt värde."
 
-msgid "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the backup now."
-msgstr "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar backupen."
+msgid "You didn't select a channel to record from."
+msgstr "Du valde ingen kanal att spela in från."
 
-msgid "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup now."
-msgstr "Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att starta backup nu."
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"You entered \"%s\" as Text to match.\n"
+"Do you want to remove trailing whitespaces?"
+msgstr ""
+"Du angav \"%s\" som Text att matcha.\n"
+"Vill du ta bort efterföljade mellanslag?"
 
-msgid "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
-msgstr "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
+#
+msgid ""
+"You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
+"now."
+msgstr ""
+"Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att "
+"starta backup nu."
 
-msgid "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after restore. Please press OK to start the restore now."
-msgstr "Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
+#
+msgid ""
+"You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
+"repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
+msgstr ""
+"Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB-sticka. Detta kommer att "
+"repartitionera USB-stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
 
+#
+msgid ""
+"You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
+"restore. Please press OK to start the restore now."
+msgstr ""
+"Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter "
+"återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
+
+#
 #, python-format
 msgid "You have to wait %s!"
 msgstr "Du måste vänta %s!"
 
+#
 msgid ""
-"You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
-"Your dreambox will now be halted. After you have performed the update instructions from the website, your new firmware will ask you to restore your settings."
+"You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
+"please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
+"Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
+"instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
+"your settings."
 msgstr ""
-"Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
-"Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du vill återställa dina inställningar."
+"Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
+"instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
+"Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
+"enligt instruktionerna från websidan, kommer din nya mjukvara kommer att "
+"fråga dig om du vill återställa dina inställningar."
 
 msgid ""
-"You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
+"You need to set a PIN code and hide it from your children.\n"
 "\n"
 "Do you want to set the pin now?"
 msgstr ""
-"Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
+
+#
+msgid ""
+"You successfully configured a new AutoTimer. Do you want to add it to the "
+"list?\n"
 "\n"
-"Vill du ange PIN kod nu?"
+"You can go back a step by pressing EXIT on your remote."
+msgstr ""
+"Du har lyckats konfigurera en ny AutoTimer. Vill du lägga till den i "
+"listan?\n"
+"\n"
+"Du kan gå tillbaka ett steg genom att trycka på EXIT på fjärrkontrollen."
+
+msgid ""
+"Your 'Match in title' Attribute ends with a Whitespace.\n"
+"Please confirm if this was intentional, if not they will be removed."
+msgstr ""
+"Din 'Match i titel' attribut slutar med ett Whitespace.\n"
+"Vänligen bekräfta om det var meningen, om inte kommer det tas bort."
 
+#
 msgid ""
 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
 "\n"
@@ -4814,6 +9190,7 @@ msgstr ""
 "Din Internet anslutning fungerar.\n"
 "\n"
 
+#
 msgid ""
 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
 "\n"
@@ -4827,27 +9204,56 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
 
+#
 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
 
-msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
-msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
+#
+msgid ""
+"Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
+"process."
+msgstr ""
+"Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
+"uppgraderingsprocessen."
 
-msgid "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade process."
-msgstr "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara uppgraderingsprocessen."
+#
+msgid ""
+"Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
+"blank dual layer DVD!"
+msgstr ""
+"Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en "
+"tom dual layer DVD!"
 
-msgid "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a blank dual layer DVD!"
-msgstr "Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en tom dual layer DVD!"
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"Your config file is not well-formed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Din konfigurationsfil är inte rätt formaterad:\n"
+"%s"
 
+#
+msgid "Your current collection will get lost!"
+msgstr "Din nuvarande samling kommer försvinna!"
+
+#
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
 
-msgid "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and try again."
-msgstr "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och försök igen."
+#
+msgid ""
+"Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
+"try again."
+msgstr ""
+"Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
+"försök igen."
 
+#
 msgid "Your email address:"
 msgstr "Din epost adress:"
 
+#
 msgid ""
 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
 "Press OK to start upgrade."
@@ -4855,6 +9261,7 @@ msgstr ""
 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
 "Tryck OK för att starta."
 
+#
 msgid ""
 "Your internet connection is not working!\n"
 "Please choose what you want to do next."
@@ -4862,23 +9269,30 @@ msgstr ""
 "Din Internat anslutning fungerar inte!\n"
 "Vänligen välj vad du vill utföra."
 
+#
 msgid "Your name (optional):"
 msgstr "Ditt namn (valfritt):"
 
+#
 msgid "Your network configuration has been activated."
 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
 
-msgid ""
-"Your network configuration has been activated.\n"
-"A second configured interface has been found.\n"
-"\n"
-"Do you want to disable the second network interface?"
+msgid "Your network is not working. Please try again."
 msgstr ""
-"Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
-"Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
-"\n"
-"Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
 
+#
+msgid "Your network mount has been activated."
+msgstr "Din nätverksmontering har aktiverats."
+
+#
+msgid "Your network mount has been removed."
+msgstr "Din nätverksmontering har tagits bort."
+
+#
+msgid "Your network mount has been updated."
+msgstr "Din nätverksmontering har uppdaterats."
+
+#
 msgid ""
 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
@@ -4886,1541 +9300,1494 @@ msgid ""
 "Please choose what you want to do next."
 msgstr ""
 "Ditt trådlösa LAN Internet anslutning kunde inte startas!\n"
-"Har du anslutit ditt USB WLAN Stick?\n"
+"Har du anslutit ditt USB WLAN-sticka?\n"
 "\n"
-"Vänligen välja vad du vill göra härnäst."
+"Vänligen välj vad du vill göra härnäst."
+
+msgid "ZDFMediathek allows you to watch streams from ZDF Mediathek."
+msgstr ""
 
+msgid "Zap back to previously tuned service?"
+msgstr "Zappa tillbaka till föregående kanal?"
+
+#
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
 
+#
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
 
+#
+msgid "Zap back to service before tuner setup?"
+msgstr "Zappa tillbaka till kanalen som användes innan tuner installation?"
+
+msgid "Zap between commercials"
+msgstr ""
+
+msgid "ZapStatistic shows the watched services with some statistics."
+msgstr ""
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies"
+msgstr ""
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[ändra alternativ]"
 
+#
 msgid "[bouquet edit]"
 msgstr "[favoritlists editor]"
 
+#
 msgid "[favourite edit]"
 msgstr "[favorit editor]"
 
+#
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[flyttläge]"
 
+msgid "a HD skin from Kerni"
+msgstr "ett HD skin från Kerni"
+
+#
 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
-msgstr "ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface modul"
+msgstr ""
+"ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface "
+"modul"
 
+#
 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
-msgstr "ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common interface modul"
+msgstr ""
+"ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common "
+"interface modul"
 
+#
 msgid "abort alternatives edit"
 msgstr "avbryt ändra alternativ"
 
+#
 msgid "abort bouquet edit"
 msgstr "avbryt editera favoritlista"
 
+#
 msgid "abort favourites edit"
 msgstr "avbryt editera favoriter"
 
+#
 msgid "about to start"
 msgstr "håller på att starta"
 
+#
 msgid "activate current configuration"
 msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
 
+#
 msgid "activate network adapter configuration"
 msgstr "aktivera nätverkskorts konfiguration"
 
+#. TRANSLATORS: AutoTimer title in MovieList (automatically opens importer, I consider this no further interaction)
+msgid "add AutoTimer"
+msgstr ""
+
+#
+#. TRANSLATORS: AutoTimer title in EventInfo dialog (requires the user to select an event to base the AutoTimer on)
+msgid "add AutoTimer..."
+msgstr "lägg till AutoTimer..."
+
+#
 msgid "add Provider"
 msgstr "lägg till Provider"
 
+#
 msgid "add Service"
 msgstr "lägg till Service"
 
+#
 msgid "add a nameserver entry"
 msgstr "lägga till en namnserver post"
 
+#
 msgid "add alternatives"
 msgstr "lägg till alternativ"
 
+#
 msgid "add bookmark"
 msgstr "lägg till bokmärke"
 
+#
 msgid "add bouquet"
 msgstr "lägg till favoritlista"
 
+#
 msgid "add directory to playlist"
 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
 
+#
 msgid "add file to playlist"
 msgstr "lägg till fil i spellista"
 
+#
 msgid "add files to playlist"
 msgstr "lägg till fil i spellista"
 
+#
+msgid "add filters"
+msgstr "lägg till filter"
+
+#
 msgid "add marker"
 msgstr "lägg till markör"
 
+#
 msgid "add recording (enter recording duration)"
 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
 
+#
 msgid "add recording (enter recording endtime)"
 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
 
+#
 msgid "add recording (indefinitely)"
 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
 
+#
 msgid "add recording (stop after current event)"
 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
 
+#
 msgid "add service to bouquet"
 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
 
+#
 msgid "add service to favourites"
 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
 
+#
+msgid "add services"
+msgstr "lägg till kanaler"
+
+#
 msgid "add to parental protection"
 msgstr "lägg till föräldraskydd"
 
+#
 msgid "advanced"
 msgstr "avancerad"
 
+#
 msgid "alphabetic sort"
 msgstr "sortera alfabetiskt"
 
+msgid "assign color buttons (red/green/yellow/blue) to plugins from MOVIELIST."
+msgstr "tilldela färgknappar (röd/grön/gul/blå) till plugins från MOVIELIST."
+
+msgid "assign color buttons to plugins from MOVIELIST"
+msgstr "tilldela färgknappar till plugins från MOVIELIST"
+
 msgid ""
-"are you sure you want to restore\n"
-"following backup:\n"
+"assign long key-press (red/green/yellow/blue) to plugins or E2 functions."
 msgstr ""
-"vill du verkligen återställa\n"
-"med följande backup:\n"
+"tilldela lång tangenttryckning (röd/grön/gul/blå) till plugins eller E2 "
+"funktioner."
 
-msgid "assigned CAIds"
-msgstr "tilldelad CAIds"
+msgid "assign long key-press on color buttons to plugins or E2 functions"
+msgstr ""
+"tilldela lång tangenttryckning av färgad tangent till plugins eller E2 "
+"funktioner"
 
 msgid "assigned CAIds:"
-msgstr "utpekade CAIds:"
-
-msgid "assigned Services/Provider"
-msgstr "tilldelade Services/Provider"
+msgstr "tilldelade CAIds:"
 
+#
 msgid "assigned Services/Provider:"
 msgstr "utpekade kanaler/operatörer:"
 
+msgid "at beginning"
+msgstr "i början"
+
+msgid "at end"
+msgstr "i slutet"
+
+#
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
 msgstr "ljudspår (%s) format"
 
+#
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) language"
 msgstr "ljudspår (%s) språk"
 
+#
 msgid "audio tracks"
 msgstr "ljudspår"
 
+#
 msgid "auto"
 msgstr "auto"
 
+msgid "autotimers need a match attribute"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "available"
 msgstr "tillgängliga"
 
+#
 msgid "back"
 msgstr "tillbaka"
 
+#
 msgid "background image"
 msgstr "bakgrundsbild"
 
+#
 msgid "backgroundcolor"
 msgstr "bakgrundsfärg"
 
+#
 msgid "better"
 msgstr "bättre"
 
+#
 msgid "black"
 msgstr "svart"
 
+#
 msgid "blacklist"
 msgstr "svartlista"
 
+#
 msgid "blue"
 msgstr "blå"
 
+msgid "bob"
+msgstr ""
+
+#
 #, python-format
 msgid "burn audio track (%s)"
 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
 
+msgid "case-insensitive search"
+msgstr "skiftläges okänslig sökning"
+
+msgid "case-sensitive search"
+msgstr "skiftläges känslig sökning"
+
+#
 msgid "change recording (duration)"
 msgstr "ändra inspelning (längd)"
 
+#
 msgid "change recording (endtime)"
 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
 
+#
 msgid "chapters"
 msgstr "kapitel"
 
-msgid "choose destination directory"
-msgstr "välj destinationsbibliotek"
-
+#
 msgid "circular left"
 msgstr "cirkulär vänster"
 
+#
 msgid "circular right"
 msgstr "circulär höger"
 
+#
 msgid "clear playlist"
 msgstr "rensa spellista"
 
+#
 msgid "complex"
 msgstr "komplex"
 
+msgid "config changed."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "config menu"
 msgstr "konfigurationsmeny"
 
+#
 msgid "confirmed"
 msgstr "bekräftad"
 
+#
 msgid "connected"
 msgstr "ansluten"
 
+#
 msgid "continue"
 msgstr "fortsätt"
 
+msgid "control multiple Dreamboxes with different RCs"
+msgstr "styr flera Dreamboxar med olika fjärrkontrollers"
+
+#
 msgid "copy to bouquets"
 msgstr "kopiera till favoritlista"
 
+#
 msgid "could not be removed"
 msgstr "kunde inte tas bort"
 
+#
 msgid "create directory"
 msgstr "skapa bibliotek"
 
+msgid "creates virtual series folders from episodes"
+msgstr ""
+
+msgid "creates virtual series folders from sets of recorded episodes"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "currently installed image: %s"
+msgstr "nuvarande installerad image: %s"
+
+#
 msgid "daily"
 msgstr "daglig"
 
+#
 msgid "day"
 msgstr "dag"
 
+msgid "default"
+msgstr "grundvärde"
+
+#
 msgid "delete"
 msgstr "ta bort"
 
+#
 msgid "delete cut"
 msgstr "ta bort klipp"
 
+#
 msgid "delete file"
 msgstr "ta bort fil"
 
+#
 msgid "delete playlist entry"
 msgstr "ta bort post i spellista"
 
+#
 msgid "delete saved playlist"
 msgstr "ta bort sparad spellista"
 
+#
 msgid "delete..."
 msgstr "ta bort..."
 
+msgid "description"
+msgstr "beskrivning"
+
+#
 msgid "disable"
 msgstr "avaktivera"
 
+#
 msgid "disable move mode"
 msgstr "avaktivera flyttläge"
 
+#
 msgid "disabled"
 msgstr "avaktiverad"
 
+#
 msgid "disconnected"
 msgstr "bortkopplad"
 
+#
 msgid "do not change"
 msgstr "ändra inte"
 
+#
 msgid "do nothing"
 msgstr "gör inget"
 
+#
 msgid "don't record"
 msgstr "spela inte in"
 
+#
 msgid "done!"
 msgstr "klar!"
 
+msgid "driver for Realtek USB wireless devices"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "edit alternatives"
 msgstr "ändra alternativ"
 
+#
+msgid "edit filters"
+msgstr "ändra filter"
+
+#
+msgid "edit services"
+msgstr "ändra kanaler"
+
+#
 msgid "empty"
 msgstr "tom"
 
+#
 msgid "enable"
 msgstr "aktivera"
 
+#
 msgid "enable bouquet edit"
 msgstr "aktivera favoritlists editor"
 
+#
 msgid "enable favourite edit"
 msgstr "aktivera favoriter editor"
 
+#
 msgid "enable move mode"
 msgstr "aktivera flyttläge"
 
+#
 msgid "enabled"
 msgstr "aktiverad"
 
+#
 msgid "end alternatives edit"
 msgstr "avsluta ändra alternativ"
 
+#
 msgid "end bouquet edit"
 msgstr "avsluta favoritlists editor"
 
+#
 msgid "end cut here"
 msgstr "slutklipp här"
 
+#
 msgid "end favourites edit"
 msgstr "avsluta favoriter editor"
 
-msgid "enigma2 and network"
-msgstr "enigma2 och nätverk"
-
-msgid "enter hidden network SSID"
-msgstr "ange dold nätverks SSID"
-
+#
 msgid "equal to"
 msgstr "lika med"
 
-msgid "exceeds dual layer medium!"
-msgstr "överskrider dual layer media"
+#
+msgid "exact match"
+msgstr "exakt matchning"
 
+#
 msgid "exit DVD player or return to file browser"
 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
 
+#
 msgid "exit mediaplayer"
 msgstr "avsluta mediaspelare"
 
+#
 msgid "exit movielist"
 msgstr "avsluta filmlista"
 
+#
 msgid "exit nameserver configuration"
 msgstr "avsluta namnserver konfiguration"
 
+#
 msgid "exit network adapter configuration"
 msgstr "avsluta nätverkskorts konfiguration"
 
-msgid "exit network adapter setup menu"
-msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
-
+#
 msgid "exit network interface list"
 msgstr "avsluta nätverkskorts lista"
 
+#
 msgid "exit networkadapter setup menu"
 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
 
-msgid "failed"
-msgstr "misslyckades"
-
+#
 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 
+#
 msgid "filename"
 msgstr "filnamn"
 
+#
 msgid "fine-tune your display"
 msgstr "fininställ din skärm"
 
+#
 msgid "forward to the next chapter"
 msgstr "framåt till nästa kapitel"
 
+#
 msgid "free"
 msgstr "fri"
 
+#
 msgid "free diskspace"
 msgstr "ledigt diskutrymme"
 
+#
 msgid "go to deep standby"
 msgstr "stäng av mottagaren"
 
+#
 msgid "go to standby"
 msgstr "inta standby"
 
+#
 msgid "grab this frame as bitmap"
 msgstr "grab den här framen som bitmap"
 
+#
 msgid "green"
 msgstr "grön"
 
+#
 msgid "hear radio..."
 msgstr "lyssna på radio..."
 
+#
 msgid "help..."
 msgstr "hjälp..."
 
-msgid "hidden network"
-msgstr "gömt nätverk"
-
+#
 msgid "hide extended description"
 msgstr "dölj utökad beskrivning"
 
+#
 msgid "hide player"
 msgstr "dölj spelare"
 
+#
 msgid "horizontal"
 msgstr "horisontal"
 
+#
 msgid "hour"
 msgstr "timme"
 
+#
 msgid "hours"
 msgstr "timmar"
 
+#
 msgid "immediate shutdown"
 msgstr "omedelbar avstängning"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"incoming call!\n"
-"%s calls on %s!"
-msgstr ""
-"inkommande samtal!\n"
-"%s ringer från %s!"
+#
+msgid "in Description"
+msgstr "i Beskrivning"
+
+#
+msgid "in Shortdescription"
+msgstr "i Kortbeskrivning"
 
+#
+msgid "in Title"
+msgstr "i Titel"
+
+#
 msgid "init module"
 msgstr "initiera modul"
 
+#
 msgid "init modules"
 msgstr "initiera moduler"
 
+#
 msgid "insert mark here"
 msgstr "infoga markör här"
 
+#
 msgid "jump back to the previous title"
 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
 
+#
 msgid "jump forward to the next title"
 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
 
+#
 msgid "jump to listbegin"
 msgstr "hoppa till liststart"
 
+#
 msgid "jump to listend"
 msgstr "hoppa till listslut"
 
+#
 msgid "jump to next marked position"
-msgstr "hoppa till nästa markerad position"
+msgstr "hoppa till nästa markerade position"
 
+#
 msgid "jump to previous marked position"
-msgstr "hoppa till föregående markerad position"
+msgstr "hoppa till föregående markerade position"
 
+#
 msgid "leave movie player..."
 msgstr "lämna videospelare..."
 
+#
 msgid "left"
 msgstr "vänster"
 
+#
 msgid "length"
 msgstr "längd"
 
+#
+msgid "list of EPG views..."
+msgstr "lista över EPG vyer..."
+
+#
 msgid "list style compact"
 msgstr "liststil kompakt"
 
+#
 msgid "list style compact with description"
 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
 
+#
 msgid "list style default"
 msgstr "liststil grundläge"
 
+#
 msgid "list style single line"
 msgstr "liststil enkel linje"
 
+#
 msgid "load playlist"
 msgstr "ladda spellista"
 
+#
 msgid "locked"
 msgstr "låst"
 
+#
 msgid "loopthrough to"
 msgstr "loopthrough till"
 
+#
 msgid "manual"
 msgstr "manuell"
 
+#
 msgid "menu"
 msgstr "meny"
 
+#
 msgid "menulist"
 msgstr "menylista"
 
+#
 msgid "mins"
 msgstr "min"
 
+#
 msgid "minute"
 msgstr "minut"
 
+#
 msgid "minutes"
 msgstr "minuter"
 
+msgid "missing parameter \"id\""
+msgstr "saknar värde \"id\""
+
+#
 msgid "month"
 msgstr "månad"
 
+#
 msgid "move PiP to main picture"
 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
 
+#
 msgid "move down to last entry"
 msgstr "flytta ner till sista posten"
 
+#
 msgid "move down to next entry"
 msgstr "flytta ner till nästa post"
 
+#
 msgid "move up to first entry"
 msgstr "flytta upp till första posten"
 
+#
 msgid "move up to previous entry"
 msgstr "flytta upp till föregående post"
 
+#
 msgid "movie list"
 msgstr "filmlista"
 
+#
 msgid "multinorm"
 msgstr "multinorm"
 
+#
 msgid "never"
 msgstr "aldrig"
 
+#
 msgid "next channel"
 msgstr "nästa kanal"
 
+#
 msgid "next channel in history"
 msgstr "nästa kanal i historiken"
 
+#
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
+#
 msgid "no CAId selected"
 msgstr "ingen CAId vald"
 
+#
 msgid "no CI slots found"
 msgstr "ingen CI slot hittad"
 
 msgid "no HDD found"
 msgstr "ingen hårddisk hittad"
 
+#
 msgid "no Services/Providers selected"
 msgstr "ingen kanal/operatör vald"
 
+#
 msgid "no module found"
 msgstr "ingen modul hittad"
 
+#
 msgid "no standby"
 msgstr "inget viloläge"
 
+#
 msgid "no timeout"
 msgstr "ingen timeout"
 
+#
 msgid "none"
 msgstr "ingen"
 
+#
+msgid "not configured"
+msgstr "ej konfigurerad"
+
+#
 msgid "not locked"
 msgstr "inte låst"
 
+msgid "not supported"
+msgstr "stöds ej"
+
+#
 msgid "not used"
 msgstr "ej använd"
 
+#
 msgid "nothing connected"
 msgstr "inget anslutet"
 
+#
 msgid "of a DUAL layer medium used."
 msgstr "av DUAL layer media använt."
 
+#
 msgid "of a SINGLE layer medium used."
 msgstr "av SINGLE layer media använt."
 
+#
 msgid "off"
 msgstr "av"
 
+#
 msgid "on"
 msgstr "på"
 
+#
 msgid "on READ ONLY medium."
 msgstr "på READ ONLY media."
 
+#
+msgid "on Weekday"
+msgstr "på Veckodagar"
+
+#
 msgid "once"
 msgstr "en gång"
 
+#
 msgid "open nameserver configuration"
 msgstr "öppna namnserver konfiguration"
 
+#
 msgid "open servicelist"
 msgstr "öppna kanallista"
 
+#
 msgid "open servicelist(down)"
 msgstr "öppna kanallista(ner)"
 
+#
 msgid "open servicelist(up)"
 msgstr "öppna kanallista(upp)"
 
-msgid "open virtual keyboard input help"
-msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
+#
+msgid "partial match"
+msgstr "delvis matchning"
 
+#
+#
 msgid "pass"
 msgstr "klart"
 
+#
 msgid "pause"
 msgstr "paus"
 
+#
 msgid "play entry"
 msgstr "spela angivet"
 
 msgid "play from next mark or playlist entry"
-msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
+msgstr "spela upp från nästa markering eller post i spellista"
 
 msgid "play from previous mark or playlist entry"
-msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
+msgstr "spela upp från föregående markering eller post i spellista"
 
+#
 msgid "please press OK when ready"
 msgstr "tryck OK när du är klar"
 
+#
 msgid "please wait, loading picture..."
 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
 
+#
 msgid "previous channel"
 msgstr "föregående kanal"
 
+#
 msgid "previous channel in history"
 msgstr "föregående kanal i historiken"
 
+#
 msgid "record"
 msgstr "spela in"
 
+#
 msgid "recording..."
 msgstr "spelar in..."
 
+#
 msgid "red"
 msgstr "röd"
 
+msgid "redesigned Kerni-HD1 skin"
+msgstr "omdesignat Kerni-HD1 skin"
+
+#
 msgid "remove a nameserver entry"
 msgstr "ta bort en namnserver post"
 
+#
 msgid "remove after this position"
 msgstr "ta bort efter denna position"
 
+#
 msgid "remove all alternatives"
 msgstr "ta bort alla alternativ"
 
 msgid "remove all new found flags"
-msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
+msgstr "ta bort alla ny funnen flaggor"
 
+#
 msgid "remove before this position"
 msgstr "ta bort före denna position"
 
+#
 msgid "remove bookmark"
 msgstr "ta bort bokmärke"
 
+#
 msgid "remove directory"
 msgstr "ta bort bibliotek"
 
+#
 msgid "remove entry"
 msgstr "ta bort post"
 
+#
 msgid "remove from parental protection"
 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
 
 msgid "remove new found flag"
-msgstr "ta bort 'ny' flagga"
+msgstr "ta bort ny funnen flagga"
 
+#
 msgid "remove selected satellite"
 msgstr "ta bort vald satellite"
 
+#
 msgid "remove this mark"
 msgstr "ta bort denna markör"
 
+#
 msgid "repeat playlist"
 msgstr "upprepa spellista"
 
+#
 msgid "repeated"
 msgstr "repeterande"
 
+#
 msgid "rewind to the previous chapter"
 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
 
+#
 msgid "right"
 msgstr "höger"
 
+#
 msgid "save last directory on exit"
 msgstr "spara sista biblioteket vid avslut"
 
+#
 msgid "save playlist"
 msgstr "spara spellista"
 
+#
 msgid "save playlist on exit"
 msgstr "spara spellista vid avslut"
 
+#
 msgid "scan done!"
 msgstr "sökning klar!"
 
+#
 #, python-format
 msgid "scan in progress - %d%% done!"
 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
 
+#
 msgid "scan state"
 msgstr "sökningsstatus"
 
+#
 msgid "second"
 msgstr "sekund"
 
+#
 msgid "second cable of motorized LNB"
 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
 
+#
 msgid "seconds"
 msgstr "sekunder"
 
+msgid "see service-epg (and PiP) from channels in an infobar"
+msgstr "se kanal-epg (och BiB) från kanaler i en infobar"
+
+#
 msgid "select"
 msgstr "välj"
 
-msgid "select .NFI flash file"
-msgstr "välj .NFI flash fil"
-
+#
 msgid "select CAId"
 msgstr "vald CAId"
 
+#
 msgid "select CAId's"
 msgstr "välj CAIds"
 
-msgid "select image from server"
-msgstr "välj image från server"
-
+#
 msgid "select interface"
 msgstr "välj kort"
 
+#
 msgid "select menu entry"
 msgstr "välj meny post"
 
+#
 msgid "select movie"
 msgstr "välj film"
 
+#
 msgid "select the movie path"
 msgstr "välj film sökväg"
 
-msgid "service pin"
+msgid "service PIN"
 msgstr "kanal PIN"
 
-msgid "setup pin"
-msgstr "installation PIN"
+msgid "set enigma2 to standby-mode after startup"
+msgstr "sätt enigma2 till standby läge efter uppstart"
+
+#
+msgid "sets the Audio Delay (LipSync)"
+msgstr "anger Ljudfördröjning (Läppsynk)"
+
+msgid "setup PIN"
+msgstr "ange PIN"
 
+#
 msgid "show DVD main menu"
 msgstr "visa DVD huvudmeny"
 
+#
 msgid "show EPG..."
 msgstr "visa EPG..."
 
+#
 msgid "show Infoline"
 msgstr "visa Infolinje"
 
+#
 msgid "show all"
 msgstr "visa alla"
 
+#
 msgid "show alternatives"
 msgstr "visa alternativ"
 
+#
 msgid "show event details"
 msgstr "visa programdetaljer"
 
+#
 msgid "show extended description"
 msgstr "visa utökad beskrivning"
 
+#
 msgid "show first selected tag"
 msgstr "visa första valda märkning"
 
+#
 msgid "show second selected tag"
 msgstr "visa andra valda märkning"
 
+#
 msgid "show shutdown menu"
 msgstr "visa avstängningsmeny"
 
+#
 msgid "show single service EPG..."
 msgstr "visa singel kanal EPG..."
 
+#
 msgid "show tag menu"
 msgstr "visa märkningsmeny"
 
+#
 msgid "show transponder info"
 msgstr "visa transponder info"
 
+#
 msgid "shuffle playlist"
 msgstr "blanda spellista"
 
+#
 msgid "shut down"
 msgstr "stäng av"
 
+#
 msgid "shutdown"
 msgstr "stäng av"
 
+#
 msgid "simple"
 msgstr "enkelt"
 
+#
 msgid "skip backward"
 msgstr "hoppa bakåt"
 
+#
 msgid "skip backward (enter time)"
 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
 
+#
 msgid "skip forward"
 msgstr "hoppa framåt"
 
+#
 msgid "skip forward (enter time)"
 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
 
+#
 msgid "slide picture in loop"
 msgstr "bildspel i loop"
 
+#
 msgid "sort by date"
 msgstr "sortera efter datum"
 
+msgid "special characters"
+msgstr "speciella tecken"
+
+#
 msgid "standard"
 msgstr "standard"
 
+#
 msgid "standby"
 msgstr "viloläge"
 
+#
 msgid "start cut here"
 msgstr "startklipp här"
 
+#
 msgid "start directory"
 msgstr "startbibliotek"
 
+#
 msgid "start timeshift"
 msgstr "starta timeshift"
 
+#
 msgid "stereo"
 msgstr "stereo"
 
+#
 msgid "stop PiP"
 msgstr "avsluta BiB"
 
+#
 msgid "stop entry"
 msgstr "slutpost"
 
+#
 msgid "stop recording"
 msgstr "stoppa inspelning"
 
+#
 msgid "stop timeshift"
 msgstr "stoppa timeshift"
 
+#
 msgid "swap PiP and main picture"
 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
 
+#
 msgid "switch to bookmarks"
 msgstr "byt till bokmärke"
 
+#
 msgid "switch to filelist"
 msgstr "byt till fillista"
 
+#
 msgid "switch to playlist"
 msgstr "byt till spellista"
 
+#
 msgid "switch to the next angle"
 msgstr "byt till nästa position"
 
+#
 msgid "switch to the next audio track"
 msgstr "byt till nästa ljudspår"
 
+#
 msgid "switch to the next subtitle language"
 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
 
+#
 msgid "template file"
 msgstr "mallfil"
 
+#
 msgid "textcolor"
 msgstr "textfärg"
 
+#
 msgid "this recording"
 msgstr "denna inspelning"
 
+#
 msgid "this service is protected by a parental control pin"
 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
 
+#
 msgid "toggle a cut mark at the current position"
 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
 
+#
 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
 
-msgid "unavailable"
-msgstr "ej tillgänglig"
+msgid "tuner is not supported"
+msgstr "tuner stöds inte"
+
+#, python-format
+msgid "unable to find timer with id %i"
+msgstr "kan inte hitta timer med id %i"
 
+#
 msgid "unconfirmed"
 msgstr "obekräftad"
 
+#
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
+#
 msgid "unknown service"
 msgstr "okänd kanal"
 
-msgid "until restart"
-msgstr "innan omstart"
+#
+msgid "until standby/restart"
+msgstr "tills standby/omstart"
+
+#
+msgid "use as HDD replacement"
+msgstr "använd som HDD ersättning"
 
+msgid "use your Dreambox as Web proxy"
+msgstr "använd din Dreambox som en webproxy"
+
+msgid "use your Dreambox as Web proxy."
+msgstr "använd din Dreambox som en webproxy."
+
+#
 msgid "user defined"
 msgstr "användardefinierad"
 
+#
 msgid "vertical"
 msgstr "vertikal"
 
+#
 msgid "view extensions..."
 msgstr "visa utökningar..."
 
+#
 msgid "view recordings..."
 msgstr "visa inspelningar..."
 
+#
 msgid "wait for ci..."
 msgstr "vänta på ci..."
 
+#
 msgid "wait for mmi..."
 msgstr "vänta på mmi..."
 
+#
 msgid "waiting"
 msgstr "väntar"
 
+#
 msgid "was removed successfully"
 msgstr "borttagning lyckades"
 
+msgid "watch trailer from epglist/eventview"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "weekly"
 msgstr "veckolig"
 
+#
 msgid "whitelist"
 msgstr "vitlista"
 
+msgid "wireless network interface"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "working"
 msgstr "arbetar"
 
+#
 msgid "yellow"
 msgstr "gul"
 
+#
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
+#
 msgid "yes (keep feeds)"
 msgstr "ja (behåll feeds)"
 
-msgid "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further assistance before rebooting your dreambox."
-msgstr "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får hjälp innan du startar om din dreambox."
+#
+msgid ""
+"your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
+"assistance before rebooting your dreambox."
+msgstr ""
+"din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
+"hjälp innan du startar om din dreambox."
 
+#
 msgid "zap"
 msgstr "zap"
 
+#
 msgid "zapped"
 msgstr "zapped"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Enigma2 will restart after the restore"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Scan for local packages and install them."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Sök efter lokala paket och installera dem."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "View, install and remove available or installed packages."
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
-
-#~ msgid "\"?"
-#~ msgstr "\"?"
-
-#~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
-#~ msgstr ".NFI Flash bootbar USB stick skapad. "
-
-#~ msgid "AGC"
-#~ msgstr "AGC"
-
-#~ msgid "AGC:"
-#~ msgstr "AGC:"
-
-#~ msgid "Add title..."
-#~ msgstr "Lägg till titel..."
-
-#~ msgid "Album:"
-#~ msgstr "Album:"
-
-#~ msgid "All keys"
-#~ msgstr "All nycklar"
-
-#~ msgid "All..."
-#~ msgstr "Alla..."
-
-#~ msgid "An error has occured. (%s)"
-#~ msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
-
-#~ msgid "An error occured!"
-#~ msgstr "Ett fel inträffade!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
-#~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
-#~ "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Artist:"
-#~ msgstr "Artist:"
-
-#~ msgid "Automatic SSID lookup"
-#~ msgstr "Automatisk SSID sökning"
-
-#~ msgid "Backup running"
-#~ msgstr "Backup pågår"
-
-#~ msgid "Backup running..."
-#~ msgstr "Backup pågår..."
-
-#~ msgid "Burn"
-#~ msgstr "Skapa"
-
-#~ msgid "Burn To DVD..."
-#~ msgstr "Skapa DVD..."
-
-#~ msgid "Choose Location"
-#~ msgstr "Välj lokation"
-
-#~ msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
-#~ msgstr "Konfiguration av CrashlogAutoSubmitter"
-
-#~ msgid "Configure your internal LAN again"
-#~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
-
-#~ msgid "Configure your wireless LAN"
-#~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
-
-#~ msgid "Confirm"
-#~ msgstr "Bekräfta"
-
-#~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
-#~ msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
-
-#~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
-#~ msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
-
-#~ msgid "Continue"
-#~ msgstr "Forsätt"
-
-#~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
-#~ msgstr "Kopiera USB flash boot image till stick..."
-
-#~ msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
-#~ msgstr "CrashlogAutoSubmit konfiguration"
-
-#~ msgid "DVD ENTER key"
-#~ msgstr "DVD ENTER tangent"
-
-#~ msgid "DVD down key"
-#~ msgstr "DVD ner tangent"
-
-#~ msgid "DVD left key"
-#~ msgstr "DVD vänster tangent"
-
-#~ msgid "DVD right key"
-#~ msgstr "DVD höger tangent"
+#
+#~ msgid "Ammount of recordings left"
+#~ msgstr "Mängd inspelning kvar"
 
-#~ msgid "DVD up key"
-#~ msgstr "DVD upp tangent"
-
-#~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
-#~ msgstr "Packar upp USB flash boot image..."
-
-#~ msgid "Details"
-#~ msgstr "Detaljer"
-
-#~ msgid "Device Setup..."
-#~ msgstr "Nätverksinstallation..."
-
-#~ msgid "DiSEqC Mode"
-#~ msgstr "DiSEqC Läge"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Do you really want to REMOVE\n"
-#~ "the plugin \""
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du verkligen TA BORT\n"
-#~ "pluginen \""
-
-#~ msgid ""
-#~ "Do you really want to download\n"
-#~ "the plugin \""
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du verkligen ladda ner\n"
-#~ "pluginen \""
-
-#~ msgid "Do you really want to exit?"
-#~ msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
-
-#~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
-#~ msgstr "Vill du fortsätta med installation eller borttagning av vald plugin?\n"
-
-#~ msgid "Downloading image description..."
-#~ msgstr "Ladda ner image beskrivning..."
-
-#~ msgid "Edit IPKG source URL..."
-#~ msgstr "Edit IPKG source URL..."
-
-#~ msgid "Edit current title"
-#~ msgstr "Ändra vald titel"
-
-#~ msgid "Edit title..."
-#~ msgstr "Ändra titel..."
-
-#~ msgid "Enable LAN"
-#~ msgstr "Aktivera LAN"
-
-#~ msgid "Enable WLAN"
-#~ msgstr "Aktivera WLAN"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Encrypted: %s"
-#~ msgstr "Krypterat: %s"
-
-#~ msgid "End"
-#~ msgstr "Slut"
-
-#~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
-#~ msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
-
-#~ msgid "Filename and path"
-#~ msgstr "Filnamn och sökväg"
-
-#~ msgid "Fix USB stick"
-#~ msgstr "Fix USB stick"
-
-#~ msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
-#~ msgstr "Följande uppgifter kommer utföras efter du trycker på forsätta!"
-
-#~ msgid "Following tasks will be done after you press continue."
-#~ msgstr "Följande jobb kommer utföras efter du trycker på forsätt."
-
-#~ msgid "Font size"
-#~ msgstr "Font storlek"
-
-#~ msgid "General AC3 delay"
-#~ msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
-
-#~ msgid "General PCM delay"
-#~ msgstr "Generisk PCM fördröjning"
-
-#~ msgid "Genre:"
-#~ msgstr "Genre:"
-
-#~ msgid "Here is a small overview of the available icon states."
-#~ msgstr "Här är en liten överblick på tillgängliga  icon states."
-
-#~ msgid "How to handle found crashlogs:"
-#~ msgstr "Hantering av hittade crashlogs:"
-
-#~ msgid "Install local IPKG"
-#~ msgstr "Installera lokal IPKG"
-
-#~ msgid "Install software updates..."
-#~ msgstr "Installera mjukvaruuppdateringar..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Install/\n"
-#~ "Remove"
-#~ msgstr ""
-#~ "Installera/\n"
-#~ "Ta bort"
-
-#~ msgid "Interface: %s"
-#~ msgstr "Kort: %s"
-
-#~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
-#~ msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
-
-#~ msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
-#~ msgstr "Låter dig visa/ändra filer i din Dreambox"
-
-#~ msgid "Max. Bitrate: %s"
-#~ msgstr "Max. Bitrate: %s"
-
-#~ msgid "Nameserver Setup..."
-#~ msgstr "Namnserver installation..."
-
-#~ msgid "New DVD"
-#~ msgstr "Ny DVD"
-
-#~ msgid ""
-#~ "No working local networkadapter found.\n"
-#~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is configured correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
-#~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt Nätverk är korrekt konfigurerat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable your local network interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable you local network interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller aktiverat lokalt nätverkskort."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless interface found.\n"
-#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
-#~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No working wireless networkadapter found.\n"
-#~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your Network is configured correctly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
-#~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
-
-#~ msgid "No, let me choose default lists"
-#~ msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
-
-#~ msgid "No, send them never."
-#~ msgstr "Nej, skicka aldrig."
-
-#~ msgid "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick back in."
-#~ msgstr "Vänligen anslut nu USB stick (minsta storlek 64MB) som du vill formatera och använda som .NFI image flasher. Tryck OK efter du anslutit stickan i boxen. "
-
-#~ msgid "Other..."
-#~ msgstr "Annat..."
-
-#~ msgid "Package details for: "
-#~ msgstr "Paketdetaljer för: "
-
-#~ msgid "Partitioning USB stick..."
-#~ msgstr "Partitionera USB stick..."
-
-#~ msgid "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built in wireless network support"
-#~ msgstr "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det inbyggda trådlösa nätverksstödet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the needed values.\n"
-#~ "When you are ready please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i de behövda värdena.\n"
-#~ "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the needed values.\n"
-#~ "When you are ready please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de behövda värdena.\n"
-#~ "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
-
-#~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
-#~ msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
-
-#~ msgid "Please select keyword to filter..."
-#~ msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
-
-#~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
-#~ msgstr "Vänligen vänta för md5 signatur verifiering..."
-
-#~ msgid "Plugin manager"
-#~ msgstr "Pluginhanterare"
-
-#~ msgid "Plugin manager help..."
-#~ msgstr "Pluginhanterare hjälp..."
-
-#~ msgid "Plugin manager process information..."
-#~ msgstr "Pluginhanterar processinformation..."
+#~ msgid "Atheros"
+#~ msgstr "Atheros"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
-#~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
-#~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
-#~ "\n"
+#~ "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
+#~ "Is %s ok?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din Dreambox.\n"
-#~ "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för detta.\n"
-#~ "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Really delete this timer?"
-#~ msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
+#~ "Autoupplösning Plugin Testläge:\n"
+#~ "Är %s ok?"
 
-#~ msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot now?"
-#~ msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
+#
+#~ msgid "Code rate high"
+#~ msgstr "Code rate hög"
 
-#~ msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart now?"
-#~ msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
+#
+#~ msgid "Code rate low"
+#~ msgstr "Code rate låg"
 
-#~ msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown now?"
-#~ msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
+#
+#~ msgid "Coderate HP"
+#~ msgstr "Coderate HP"
 
-#~ msgid "Refresh"
-#~ msgstr "Uppdatera"
+#
+#~ msgid "Coderate LP"
+#~ msgstr "Coderate LP"
 
-#~ msgid "Remounting stick partition..."
-#~ msgstr "Ommontera stcik partition..."
+#~ msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
+#~ msgstr "Visa filminformation från InternetMovieDatabase"
 
-#~ msgid "Removeing"
-#~ msgstr "Tar bort"
-
-#~ msgid "Restart your wireless interface"
-#~ msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
-
-#~ msgid "Restore backups..."
-#~ msgstr "Återskapa backup..."
-
-#~ msgid "Restore running..."
-#~ msgstr "Återskapning pågår..."
-
-#~ msgid "Save current project to disk"
-#~ msgstr "Spara nuvarande project till disk"
-
-#~ msgid "Save..."
-#~ msgstr "Spara..."
-
-#~ msgid "Search"
-#~ msgstr "Sök"
-
-#~ msgid "Search for"
-#~ msgstr "Sök efter"
-
-#~ msgid "Select IPKG source to edit..."
-#~ msgstr "Välj IPKG källa att ändra..."
-
-#~ msgid "Select files/folders to backup..."
-#~ msgstr "Välj filer/kataloger för backuptagning..."
-
-#~ msgid "Show files from %s"
-#~ msgstr "Visa filer från %s"
-
-#~ msgid "Software manager"
-#~ msgstr "Mjukvaruhanterare"
-
-#~ msgid "Software manager..."
-#~ msgstr "Mjukvaruhanterare..."
-
-#~ msgid "Start"
-#~ msgstr "Start"
-
-#~ msgid "Step "
-#~ msgstr "Steg "
+#
+#~ msgid "Encryption Type"
+#~ msgstr "Krypteringstyp"
 
+#
 #~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please press OK to continue."
+#~ "Found a total of %d matching Events.\n"
+#~ "%d Timer were added and %d modified."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att användas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
+#~ "Hittade totalt %d händelser som matchade.\n"
+#~ "%d Timer har lagts till och %d ändrade."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
+#
+#~ msgid "Guard Interval"
+#~ msgstr "Guard intervall"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "Please press OK to start using your Dreambox."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att användas.\n"
-#~ "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
+#
+#~ msgid "Guard interval mode"
+#~ msgstr "Guard intervalläge"
 
-#~ msgid "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an .NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from the stick!"
-#~ msgstr ".NFI Image flasher USB stick är nu klar för att användas. Vänligen ladda ner .NFI image fil från feed server och spara på stickan. Efter det starta om och håll 'Ner' knappen på fronten intryckt för att starta .NFI flasher från stickan!"
+#
+#~ msgid "Hidden network SSID"
+#~ msgstr "Dold nätverks SSID"
 
-#~ msgid "There is nothing to be done."
-#~ msgstr "Det finns inget att göra."
+#
+#~ msgid "Hidden networkname"
+#~ msgstr "Dolt nätverksnamn"
 
-#~ msgid "Title:"
-#~ msgstr "Titel:"
+#~ msgid "Hierarchy Information"
+#~ msgstr "Hierarkisk information"
 
-#~ msgid "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the stick out."
-#~ msgstr "För att säkerställa att du verkligen vill göra detta, vänligen ta ut mål USB stickan nu och sätt tillbaka den vid begäran. Tryck OK när du har tagit ut stickan."
+#
+#~ msgid "Hierarchy mode"
+#~ msgstr "Hierarkiskt läge"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Undo\n"
-#~ "Install"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ångra\n"
-#~ "Installation"
+#~ msgid "Internal LAN adapter."
+#~ msgstr "Intern LAN adapter."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Undo\n"
-#~ "Remove"
+#~ "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount "
+#~ "of time (without offset) it won't be matched."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ångra\n"
-#~ "Borttagning"
+#~ "Maximum händelse varaktighet att matcha. Om en händelse är längre än "
+#~ "denna tid (utan offset) kommer de inte matchas."
 
-#~ msgid "Upgrade"
-#~ msgstr "Uppgradera"
+#
+#~ msgid "Network SSID"
+#~ msgstr "Nätverk SSID"
 
-#~ msgid "Upgradeing"
-#~ msgstr "Uppgradering"
+#
+#~ msgid "No Networks found"
+#~ msgstr "Inget nätverk funnet"
 
-#~ msgid "VideoSetup"
-#~ msgstr "Videoinstallation"
+#
+#~ msgid "No wireless networks found! Please refresh."
+#~ msgstr "Inget trådlöst nätverk hittat! Vänligen uppdatera."
 
-#~ msgid "View"
-#~ msgstr "Visa"
+#
+#~ msgid "Orbital Position"
+#~ msgstr "Orbital position"
 
-#~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
-#~ msgstr "Väntar på USB stick..."
+#
+#~ msgid "Polarity"
+#~ msgstr "Polaritet"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Welcome.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
-#~ msgstr ""
-#~ "Välkommen.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa dig med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
+#~ msgid "Ralink"
+#~ msgstr "Ralink"
 
-#~ msgid "What to do with sent crashlogs:"
-#~ msgstr "Vad vill du göra med skickade crashlogs:"
+#
+#~ msgid "Rolloff"
+#~ msgstr "Rolloff"
 
-#~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
-#~ msgstr "Skrivning av image fil till NAND flash"
+#
+#~ msgid "Symbol Rate"
+#~ msgstr "Symbolrate"
 
-#~ msgid "Year:"
-#~ msgstr "År:"
+#
+#~ msgid "Symbolrate"
+#~ msgstr "Symbolrate"
 
-#~ msgid "Yes, and don't ask again."
-#~ msgstr "Ja, och fråga inte igen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You need to define some keywords first!\n"
-#~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
-#~ "Do you want to define keywords now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Du måste ange några nyckelord först!\n"
-#~ "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
-#~ "Vill du ange nyckelord nu?"
+#
+#~ msgid "Transmission Mode"
+#~ msgstr "Sändningsläge"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
-#~ "Please choose what you want to do next."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar inte!\n"
-#~ "Vänligen välj vad du vill göra."
+#
+#~ msgid "Transponder Type"
+#~ msgstr "Transponder Typ"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Your network is restarting.\n"
-#~ "You will be automatically forwarded to the next step."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ditt nätverk startas om.\n"
-#~ "Du kommer automatiskt bli förd till nästa steg."
+#~ msgid "Unknown network adapter."
+#~ msgstr "Okänd nätverksadapter."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
-#~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Din tråd LAN Adapter kunde inte startas.\n"
-#~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
+#~ msgid "WLAN adapter."
+#~ msgstr "WLAN adapter."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
-#~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Din trådlösa LAN Adapter kunde inte startas.\n"
-#~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
+#
+#~ msgid "Wireless Network State"
+#~ msgstr "Status Trådlöst nätverk"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
-#~ "Please choose what you want to do next."
+#~ "With this option you can restrict the AutoTimer to a certain ammount of "
+#~ "scheduled recordings. Set this to 0 to disable this functionality."
 #~ msgstr ""
-#~ "Din trådlösa Internet anslutning fungerar inte!\n"
-#~ "Vänligen välj vad du vill göra."
-
-#~ msgid "by Exif"
-#~ msgstr "av Exif"
-
-#~ msgid "color"
-#~ msgstr "färg"
-
-#~ msgid "equal to Socket A"
-#~ msgstr "likadant som Ingång A"
-
-#~ msgid "font face"
-#~ msgstr "font utseende"
-
-#~ msgid "full /etc directory"
-#~ msgstr "fullt /etc bibliotek"
-
-#~ msgid "headline"
-#~ msgstr "rubrik"
-
-#~ msgid "hidden..."
-#~ msgstr "dold..."
-
-#~ msgid "highlighted button"
-#~ msgstr "Vald knapp"
-
-#~ msgid "in..."
-#~ msgstr "i..."
-
-#~ msgid "loopthrough to socket A"
-#~ msgstr "loopthrough till ingång A"
-
-#~ msgid "no Picture found"
-#~ msgstr "ingen bild hittad"
-
-#~ msgid "no module"
-#~ msgstr "ingen modul"
-
-#~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
-#~ msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
-
-#~ msgid "rebooting..."
-#~ msgstr "startar om..."
-
-#~ msgid "show first tag"
-#~ msgstr "visa första märkning"
+#~ "Med den här optionen kan du begränsa AutoTimer till en viss mängd "
+#~ "schemalagda inspelningar. Ange 0 för att avaktivera funktionen."
 
-#~ msgid "show second tag"
-#~ msgstr "visa andra märkning"
+#~ msgid "Zydas"
+#~ msgstr "Zydas"
 
-#~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
-#~ msgstr "utrymme (topp, mellan rader, vänster)"
+#~ msgid "add tags to recorded movies"
+#~ msgstr "lägg till bokmärken i inspelade filmer"
 
-#~ msgid "text"
-#~ msgstr "text"
+#
+#~ msgid "enter hidden network SSID"
+#~ msgstr "ange dold nätverks SSID"
 
-#~ msgid "year"
-#~ msgstr "år"
+#
+#~ msgid "unavailable"
+#~ msgstr "ej tillgänglig"