Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / pl.po
old mode 100644 (file)
new mode 100755 (executable)
index 03f28d5..d0675ed
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -2,19 +2,22 @@
 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
 # Automatically generated, 2005.
-# 
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-05 18:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-06 13:09+0100\n"
-"Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-01 08:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-07-23 12:21+0200\n"
+"Last-Translator: Mladen <acid-burn@opendreambox.org>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -46,6 +49,13 @@ msgstr ""
 
 msgid ""
 "\n"
+"Manage extensions or plugins for your Dreambox"
+msgstr ""
+"\n"
+"Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
+
+msgid ""
+"\n"
 "Online update of your Dreambox software."
 msgstr ""
 "\n"
@@ -81,10 +91,10 @@ msgstr ""
 
 msgid ""
 "\n"
-"Scan for local packages and install them."
+"Scan for local extensions and install them."
 msgstr ""
 "\n"
-"Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
+"Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -112,9 +122,15 @@ msgstr ""
 msgid " "
 msgstr " "
 
+msgid " Results"
+msgstr " Wyniki"
+
 msgid " extensions."
 msgstr "Rozszerzenia"
 
+msgid " ms"
+msgstr " ms"
+
 msgid " packages selected."
 msgstr "Wybrane paczki"
 
@@ -124,54 +140,81 @@ msgstr "Dostępne aktualizacje"
 msgid " wireless networks found!"
 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
 
+#
 msgid "#000000"
 msgstr "#000000"
 
+#
 msgid "#0064c7"
 msgstr "#0064c7"
 
+#
 msgid "#25062748"
 msgstr "#25062748"
 
+#
 msgid "#389416"
 msgstr "#389416"
 
+#
 msgid "#80000000"
 msgstr "#80000000"
 
+#
 msgid "#80ffffff"
 msgstr "#80ffffff"
 
+#
 msgid "#bab329"
 msgstr "#bab329"
 
+#
 msgid "#f23d21"
 msgstr "#f23d21"
 
+#
 msgid "#ffffff"
 msgstr "#ffffff"
 
+#
 msgid "#ffffffff"
 msgstr "#ffffffff"
 
+#
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#
+#, python-format
 msgid "%d jobs are running in the background!"
 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
 
+#
 #, python-format
 msgid "%d min"
 msgstr "%d min"
 
+#
 #, python-format
 msgid "%d services found!"
 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
 
+#
 msgid "%d.%B %Y"
 msgstr "%d.%B %Y"
 
+#
+#, python-format
+msgid "%i ms"
+msgstr "%i ms"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -180,136 +223,184 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "(%s, %d MB wolne)"
 
+#
 #, python-format
 msgid "%s (%s)\n"
 msgstr "%s (%s)\n"
 
+#, python-format
+msgid "%s: %s at %s"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "(ZAP)"
 msgstr "(Przełącz)"
 
+#
 msgid "(empty)"
 msgstr "(puste)"
 
+#
 msgid "(show optional DVD audio menu)"
 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
 
+#
 msgid "* Only available if more than one interface is active."
 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
 
-msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
-msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
-
-msgid ".NFI Download failed:"
-msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
-
-msgid ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
-msgstr "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie flashować tym image'm!"
-
-msgid "/usr/share/enigma2 directory"
-msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
-
-msgid "/var directory"
-msgstr "Katalog /var"
-
+#
 msgid "0"
 msgstr "0"
 
+#
 msgid "1"
 msgstr "1"
 
+#
 msgid "1 wireless network found!"
 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
 
+#
 msgid "1.0"
 msgstr "1.0"
 
+#
 msgid "1.1"
 msgstr "1.1"
 
+#
 msgid "1.2"
 msgstr "1.2"
 
+#
 msgid "12V output"
 msgstr "Wyjście 12V"
 
+#
 msgid "13 V"
 msgstr "13 V"
 
+#
 msgid "16:10"
 msgstr "16:10"
 
+#
 msgid "16:10 Letterbox"
 msgstr "16:10 Letterbox"
 
+#
 msgid "16:10 PanScan"
 msgstr "16:10 PanScan"
 
+#
 msgid "16:9"
 msgstr "16:9"
 
+#
 msgid "16:9 Letterbox"
 msgstr "16:9 Letterbox"
 
+#
 msgid "16:9 always"
 msgstr "16:9 zawsze"
 
+#
 msgid "18 V"
 msgstr "18 V"
 
+#
 msgid "2"
 msgstr "2"
 
+#
 msgid "3"
 msgstr "3"
 
+#
 msgid "30 minutes"
 msgstr "30 minut"
 
+#
 msgid "4"
 msgstr "4"
 
+#
 msgid "4:3"
 msgstr "4:3"
 
+#
 msgid "4:3 Letterbox"
 msgstr "4:3 Letterbox"
 
+#
 msgid "4:3 PanScan"
 msgstr "4:3 PanScan"
 
+#
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
+#
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 minut"
 
-msgid "50 Hz"
-msgstr "50 Hz"
-
+#
 msgid "6"
 msgstr "6"
 
+#
 msgid "60 minutes"
 msgstr "60 minut"
 
+#
 msgid "7"
 msgstr "7"
 
+#
 msgid "8"
 msgstr "8"
 
+#
 msgid "9"
 msgstr "9"
 
+#
+msgid "<Current movielist location>"
+msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
+
+#
+msgid "<Default movie location>"
+msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
+
+#
+msgid "<Last timer location>"
+msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
+
+#
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<nieznany>"
 
+#
 msgid "??"
 msgstr "??"
 
+#
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
+msgstr ""
+
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
+msgstr "Powrót do korzeni-Skórka .. lub starych dobrych czasów."
+
+msgid "A basic ftp client"
+msgstr "Podstawowy klient ftp"
+
+msgid "A client for www.dyndns.org"
+msgstr "Klient dla www.dyndns.org"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
@@ -318,6 +409,13 @@ msgstr ""
 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
 "Czy zachować aktualną wersję?"
 
+msgid "A demo plugin for TPM usage."
+msgstr "Plugin demo dla użytku TPM."
+
+msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
+msgstr ""
+
+#
 msgid ""
 "A finished record timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -325,6 +423,7 @@ msgstr ""
 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
 
+#
 msgid ""
 "A finished record timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
@@ -332,9 +431,37 @@ msgstr ""
 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
 
+#
 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
 
+msgid "A graphical EPG interface"
+msgstr "Graficzny interfejs EPG"
+
+msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
+msgstr ""
+
+msgid "A graphical EPG interface."
+msgstr "Graficzny interfejs EPG."
+
+#
+msgid ""
+"A mount entry with this name already exists!\n"
+"Update existing entry and continue?\n"
+msgstr ""
+"Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
+"Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
+
+msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
+msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD od Kerni"
+
+msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
+msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD w tonacji starego aluminium od Kerni"
+
+msgid "A nice looking skin from Kerni"
+msgstr "Fajnie wyglądająca skórka od Kerni"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "A record has been started:\n"
@@ -343,6 +470,7 @@ msgstr ""
 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
 "%s"
 
+#
 msgid ""
 "A recording is currently running.\n"
 "What do you want to do?"
@@ -350,16 +478,43 @@ msgstr ""
 "Nagrywanie w toku...\n"
 "Co chcesz zrobić?"
 
-msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to configure the positioner."
+#
+msgid ""
+"A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
+"configure the positioner."
 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
 
-msgid "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to start the satfinder."
-msgstr "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika sygnału."
+#
+msgid ""
+"A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
+"start the satfinder."
+msgstr ""
+"Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
+"sygnału."
 
+#
 #, python-format
 msgid "A required tool (%s) was not found."
 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
 
+#
+msgid "A search for available updates is currently in progress."
+msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
+
+#
+msgid ""
+"A second configured interface has been found.\n"
+"\n"
+"Do you want to disable the second network interface?"
+msgstr ""
+"Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
+"\n"
+"Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
+
+msgid "A simple downloading application for other plugins"
+msgstr "Prosta aplikacja pobierania dla innych wtyczek"
+
+#
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -367,6 +522,7 @@ msgstr ""
 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
 
+#
 msgid ""
 "A sleep timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
@@ -374,9 +530,11 @@ msgstr ""
 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
 
+#
 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
 
+#
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
 "Disable TV and try again?\n"
@@ -384,144 +542,305 @@ msgstr ""
 "Timer nie mógł nagrać!\n"
 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
 
+#
 msgid "A/V Settings"
 msgstr "Ustawienia A/V"
 
+#
 msgid "AA"
 msgstr "AA"
 
+#
 msgid "AB"
 msgstr "AB"
 
+#
 msgid "AC3 default"
 msgstr "AC3 domyślnie"
 
+#
 msgid "AC3 downmix"
 msgstr "AC3 downmix"
 
+#
 msgid "Abort"
 msgstr "Przerwij"
 
+#
+msgid "Abort this Wizard."
+msgstr "Opuść tego kreatora."
+
+#
 msgid "About"
 msgstr "O tunerze..."
 
+#
 msgid "About..."
 msgstr "Informacje o tunerze..."
 
+msgid "Access to the ARD-Mediathek"
+msgstr "Dostęp do ARD-Mediathek"
+
+msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
+msgstr "Dostęp online do bazy danych wideo ARD-Mediathek"
+
+#
 msgid "Accesspoint:"
 msgstr "Punkt dostępowy:"
 
+#
 msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
 
+#
+msgid "Action on short powerbutton press"
+msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
+
+#
 msgid "Action:"
 msgstr "Akcja:"
 
+#
 msgid "Activate Picture in Picture"
 msgstr "Aktywuj PiP"
 
+#
 msgid "Activate network settings"
 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
 
+#
+msgid "Active"
+msgstr "Aktywny"
+
+#
+msgid ""
+"Active/\n"
+"Inactive"
+msgstr ""
+"Aktywny/\n"
+"Niekatywny"
+
+#
 msgid "Adapter settings"
 msgstr "Ustawienia adaptera"
 
+#
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
+#
 msgid "Add Bookmark"
 msgstr "Dodaj zakładkę"
 
+#
 msgid "Add WLAN configuration?"
 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
 
+#
 msgid "Add a mark"
 msgstr "Dodaj znacznik"
 
+#
+msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
+msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
+
+#
 msgid "Add a new title"
 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
 
+#
 msgid "Add network configuration?"
 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
 
+#
+msgid "Add new AutoTimer"
+msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
+
+#
+msgid "Add new network mount point"
+msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
+
+#
 msgid "Add timer"
 msgstr "Dodaj timer"
 
+#
+msgid "Add timer as disabled on conflict"
+msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
+
+#
 msgid "Add title"
 msgstr "Dodaj tytuł"
 
+#
 msgid "Add to bouquet"
 msgstr "Dodaj do bukietu"
 
+#
 msgid "Add to favourites"
 msgstr "Dodaj do ulubionych"
 
-msgid "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if enabled."
+#
+msgid "Add zap timer instead of record timer?"
+msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
+
+#
+msgid "Added: "
+msgstr "Dodano: "
+
+#
+msgid ""
+"Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
+"enabled."
 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
 
+#
 msgid "Adds network configuration if enabled."
 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
 
+#
 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
 
-msgid "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other test screens."
-msgstr "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby zobaczyć inny testowy ekran."
+#
+msgid ""
+"Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
+"but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
+"OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
+"test screens."
+msgstr ""
+"Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
+"ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
+"rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
+"zobaczyć inny testowy ekran."
+
+msgid "Adult streaming plugin"
+msgstr "Wtyczka dla dorosłych"
 
-msgid "Advanced"
-msgstr "Zaawansowane"
+msgid "Adult streaming plugin."
+msgstr "Wtyczka dla dorosłych."
 
+#
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Zaawansowane Opcje"
 
+#
+msgid "Advanced Software"
+msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
+
+#
+msgid "Advanced Software Plugin"
+msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
+
+#
 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
 
+#
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
 
+#
 msgid "Advanced restore"
 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
 
+msgid ""
+"After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
+"standby-mode."
+msgstr ""
+"Po zaniku zasilania lub restarcie, funkcja StartupToStandby przełączy "
+"Dreamboxa do trybu czuwania."
+
+#
 msgid "After event"
 msgstr "Po wydarzeniu"
 
-msgid "After the start wizard is completed, you need to protect single services. Refer to your dreambox's manual on how to do that."
-msgstr "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi Dreamboxa."
+#
+msgid ""
+"After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
+"Refer to your dreambox's manual on how to do that."
+msgstr ""
+"Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
+"dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
+"Dreamboxa."
+
+msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
+msgstr "Wyczka kontroli skóry Ai.HD"
 
+#
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
+#
 msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
+#
 msgid "All Satellites"
 msgstr "Wszystkie satelity"
 
+#
+msgid "All Time"
+msgstr "Cały czas"
+
+#
+msgid "All non-repeating timers"
+msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
+
+#
+msgid "Allow zapping via Webinterface"
+msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
+
+msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
+msgstr "Umożliwia wykonanie TuxboxPlugins."
+
+msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
+msgstr "Pozwala użytkownikowi na pobieranie w tle plików z rapidshare."
+
+#
 msgid "Alpha"
 msgstr "Przezroczystość"
 
+#
 msgid "Alternative radio mode"
 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
 
+#
 msgid "Alternative services tuner priority"
 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
 
+msgid "Always ask"
+msgstr "Zawsze pytaj"
+
+#
 msgid "Always ask before sending"
 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
 
+#
+msgid "Ammount of recordings left"
+msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
+
+#
 msgid "An empty filename is illegal."
 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
 
+#
+msgid "An error occured."
+msgstr "Wystąpił błąd."
+
+#
 msgid "An unknown error occured!"
 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
 
+#
 msgid "Anonymize crashlog?"
 msgstr "Anonimowy crashlog"
 
+#
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabski"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
 "\n"
@@ -529,6 +848,7 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
 "\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to delete\n"
 "following backup:\n"
@@ -536,9 +856,11 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
 "tą kopię zapasową:\n"
 
+#
 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
 "\n"
@@ -546,6 +868,7 @@ msgstr ""
 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
 "\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restore\n"
 "following backup:\n"
@@ -553,6 +876,7 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
 "daną kopię:\n"
 
+#
 msgid ""
 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
 "Enigma2 will restart after the restore"
@@ -560,453 +884,872 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
 
+#
+msgid ""
+"Are you sure you want to save this network mount?\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
+"\n"
+
+#
 msgid "Artist"
 msgstr "Artysta"
 
+#
+msgid "Ascending"
+msgstr "Rosnąco"
+
+#
 msgid "Ask before shutdown:"
 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
 
+#
 msgid "Ask user"
 msgstr "Zapytaj użytkownika"
 
+#
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Format obrazu:"
 
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr ""
+
+msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
+msgstr "Przypisywanie dostawców / usług / CAID do modułu CI"
+
+msgid "Atheros"
+msgstr "Atheros"
+
+#
 msgid "Audio"
 msgstr "Dźwięk"
 
+#
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Opcje Dźwięku..."
 
+msgid "Audio PID"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Audio Sync"
+msgstr "Audio Sync"
+
+#
+msgid "Audio Sync Setup"
+msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
+
+msgid ""
+"AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
+"synchronous to the picture."
+msgstr ""
+"AudoSync pozwala na opóźnienia dźwięku (Bitstream / PCM), synchronizuje sie "
+"do obrazu."
+
+#
+msgid "Australia"
+msgstr "Australia"
+
+#
 msgid "Author: "
 msgstr "Autor: "
 
+#
 msgid "Authoring mode"
 msgstr "Tryb autoringu"
 
+#
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
+#
 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
 
+#
 msgid "Auto flesh"
 msgstr "Auto flesh"
 
+#
 msgid "Auto scart switching"
 msgstr "Auto przełączanie scart"
 
+#
+msgid "AutoTimer Editor"
+msgstr "Edytor AutoTimera"
+
+#
+msgid "AutoTimer Filters"
+msgstr "Filtry AutoTimera"
+
+#
+msgid "AutoTimer Services"
+msgstr "Serwisy AutoTimera"
+
+#
+msgid "AutoTimer Settings"
+msgstr "Ustawienia AutoTimera"
+
+#
+msgid "AutoTimer overview"
+msgstr "Przegląd AutoTimera"
+
+msgid ""
+"AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
+"criteria."
+msgstr ""
+"AutoTimer skanuje EPG i tworzy Timery w zależności od zdefiniowanych przez "
+"użytkownika kryteriów."
+
+msgid "AutoTimer was added successfully"
+msgstr ""
+
+msgid "AutoTimer was changed successfully"
+msgstr ""
+
+msgid "AutoTimer was removed"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatycznie"
 
+#
 msgid "Automatic Scan"
 msgstr "Automatyczne skanowanie"
 
+msgid "Automatic volume adjustment"
+msgstr "Automatyczna regulacja głośności"
+
+msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
+msgstr "Automatyczna regulacja głośności dla kanałów w AC3 / DTS."
+
+msgid "Automatically change video resolution"
+msgstr "Automatyczna zmiana rozdzielczości wideo"
+
+msgid ""
+"Automatically changes the output resolution depending on the video "
+"resolution you are watching."
+msgstr ""
+"Automatycznie zmienia rozdzielczości w zależności od rozdzielczości wideo "
+"jaką oglądasz."
+
+msgid "Automatically create timer events based on keywords"
+msgstr "Automatycznie tworzy timery na podstawie słów kluczowych"
+
+msgid "Automatically informs you on low internal memory"
+msgstr "Automatycznie informuje o niskim poziomie pamięci wewnętrznej"
+
+msgid "Automatically refresh EPG"
+msgstr "Automatyczne odświeżanie EPG"
+
+msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
+msgstr "Automatyczne wysyłanie crash logów do Dream Multimedia"
+
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"Autoresolution Plugin Testmode:\n"
+"Is %s ok?"
+msgstr ""
+"Tryb testowy autoresolution:\n"
+"Jest %s ok?"
+
+#
+msgid "Autoresolution Switch"
+msgstr "Włącznik autoresolution"
+
+#
+msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
+msgstr "Autoresolution nie działa w trybie Scart/DVI-PC"
+
+#
+msgid "Autoresolution settings"
+msgstr "Ustawienia Autoresolution"
+
+#
+msgid "Autoresolution videomode setup"
+msgstr "Konfiguracja trybu wideo Autoresolution "
+
+#
+msgid "Autos & Vehicles"
+msgstr "Samochody & Pojazdy"
+
+#
+msgid "Autowrite timer"
+msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
+
+#
 msgid "Available format variables"
 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
 
+#
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
+#
 msgid "BA"
 msgstr "BA"
 
+msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
+msgstr "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
+
+msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
+msgstr "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
+
+#
 msgid "BB"
 msgstr "BB"
 
+#
 msgid "BER"
 msgstr "BER"
 
+#
 msgid "BER:"
 msgstr "BER:"
 
+#
 msgid "Back"
 msgstr "Powrót"
 
-msgid "Background"
-msgstr "Tło"
-
-msgid "Backup"
-msgstr "Kopia zapasowa"
+msgid "Back, lower USB Slot"
+msgstr ""
 
-msgid "Backup Location"
-msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
+msgid "Back, upper USB Slot"
+msgstr ""
 
-msgid "Backup Mode"
-msgstr "Tryb kopii zapasowej"
+#
+msgid "Background"
+msgstr "Tło"
 
+#
 msgid "Backup done."
 msgstr "Kopia skończona."
 
+#
 msgid "Backup failed."
 msgstr "Kopia nieudana."
 
-msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
-msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
-
+#
 msgid "Backup is running..."
 msgstr "Tworzenie kopii..."
 
+#
 msgid "Backup system settings"
 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
 
+#
 msgid "Band"
 msgstr "Pasmo"
 
+#
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Szerokie pasmo"
 
+#
+msgid "Begin of \"after event\" timespan"
+msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
+
+#
+msgid "Begin of timespan"
+msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
+
+#
 msgid "Begin time"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
+#
 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
 
+#
 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie is started"
 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie is stopped"
 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
 
+#
 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
 
+#
 msgid "Bitrate:"
 msgstr "Bitrate:"
 
+#
 msgid "Block noise reduction"
 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
 
+#
 msgid "Blue boost"
 msgstr "Niebieski"
 
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
+msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi"
+
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
+msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi."
+
+#
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Zakładki"
 
+#
+msgid "Bouquets"
+msgstr "Bukiety"
+
+#
+msgid "Brazil"
+msgstr "Brazylia"
+
+#
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
+msgid ""
+"Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
+"conection."
+msgstr ""
+
+msgid "Browse for and connect to network shares"
+msgstr "Przeglądaj i łącz się do udziałów sieciowych"
+
+msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
+msgstr "Przeglądaj udziały NFS / CIFS i podłącz się do nich."
+
+#
+msgid "Browse network neighbourhood"
+msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
+
+#
 msgid "Burn DVD"
 msgstr "Wypal DVD"
 
+#
 msgid "Burn existing image to DVD"
 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
 
-msgid "Burn to DVD..."
-msgstr "Nagrywanie na DVD..."
+msgid "Burn to DVD"
+msgstr "Wypal na DVD..."
 
+msgid "Burn your recordings to DVD"
+msgstr "Wypal swoje nagrania na DVD"
+
+#
 msgid "Bus: "
 msgstr "Bus:"
 
-msgid "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being displayed."
+msgid ""
+"By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
+"dates."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
+"automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
+"about the same conflict over and over."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
+"displayed."
 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
 
+#
 msgid "C"
 msgstr "C"
 
+#
 msgid "C-Band"
 msgstr "Pasmo C"
 
-msgid "CF Drive"
-msgstr "Karta CF"
+msgid "CDInfo"
+msgstr "CDInfo"
+
+msgid ""
+"CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
+"playing Audio CDs in Mediaplayer."
+msgstr ""
+"CDInfo umożliwia gromadzenie albumów i utworów z CDDB i CD-Text podczas "
+"odtwarzania płyt Audio CD w Media playerze."
 
+#
 msgid "CI assignment"
 msgstr "Zadania CI"
 
+#
+msgid "CIFS share"
+msgstr "Podział CIFS"
+
+#
 msgid "CVBS"
 msgstr "CVBS"
 
+#
 msgid "Cable"
 msgstr "Kablówka"
 
+#
 msgid "Cache Thumbnails"
 msgstr "Przechowuj miniatury"
 
-msgid "Call monitoring"
-msgstr "Monitor rozmów"
+msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
+msgstr "Monitor rozmów dla NCID-bazowych powiadomieniach połączenia"
+
+msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
+msgstr "Callmonitor dla routerów Fritz!Box"
+
+msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
+msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
 
+#
+msgid "Canada"
+msgstr "Kanada"
+
+#
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
-msgid "Cannot parse feed directory"
-msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
-
+#
 msgid "Capacity: "
 msgstr "Pojemność:"
 
+#
 msgid "Card"
 msgstr "Karta"
 
+#
 msgid "Catalan"
 msgstr "Hiszpański"
 
+#
+msgid "Center screen at the lower border"
+msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
+
+#
+msgid "Center screen at the upper border"
+msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
+
+#
+msgid "Change active delay"
+msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
+
+#
 msgid "Change bouquets in quickzap"
 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
 
-msgid "Change dir."
-msgstr "Zmień katalog"
+#
+msgid "Change default recording offset?"
+msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
+
+#
+msgid "Change hostname"
+msgstr "Zmień nazwę hosta"
 
+#
 msgid "Change pin code"
 msgstr "Zmień kod pin"
 
-msgid "Change service pin"
-msgstr "Zmien pin serwisowy"
+msgid "Change service PIN"
+msgstr "Zmień PIN serwisu"
 
-msgid "Change service pins"
-msgstr "Zmień piny serwisowe"
+msgid "Change service PINs"
+msgstr "Zmień PINy serwisu"
 
-msgid "Change setup pin"
-msgstr "Zmień pin ustawień"
+msgid "Change setup PIN"
+msgstr "Zmień konfigurację PIN"
 
+#
 msgid "Change step size"
 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
 
+#
+msgid "Change the hostname of your Dreambox."
+msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
+
+msgid "Changelog"
+msgstr "Lista zmian"
+
+#
 msgid "Channel"
 msgstr "Wybierz kanał"
 
+#
 msgid "Channel Selection"
 msgstr "Wybór kanału"
 
+#
+msgid "Channel audio:"
+msgstr "Kanał audio:"
+
+#
 msgid "Channel not in services list"
 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
 
+#
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanał:"
 
+#
 msgid "Channellist menu"
 msgstr "Menu listy kanałów"
 
+#
+msgid "Channels"
+msgstr "Kanały"
+
+#
 msgid "Chap."
 msgstr "Rozdz."
 
+#
 msgid "Chapter"
 msgstr "Rozdział"
 
+#
 msgid "Chapter:"
 msgstr "Rozdział:"
 
+#
 msgid "Check"
 msgstr "Sprawdź"
 
+#
 msgid "Checking Filesystem..."
 msgstr "Sprawdź System Plików..."
 
+#
 msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Wybierz tuner"
 
+#
 msgid "Choose a wireless network"
 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
 
+#
 msgid "Choose backup files"
 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
 
+#
 msgid "Choose backup location"
 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
 
+#
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Wybierz bukiet"
 
-msgid "Choose source"
-msgstr "Wybierz źródło"
+msgid "Choose image to download"
+msgstr "Wybierz Image do pobrania"
 
+#
 msgid "Choose target folder"
 msgstr "Wybierz folder docelowy"
 
+#
 msgid "Choose upgrade source"
 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
 
+#
 msgid "Choose your Skin"
 msgstr "Wybierz Skina"
 
+#
 msgid "Circular left"
 msgstr "Kołój w lewo"
 
+#
 msgid "Circular right"
 msgstr "Kołój w prawo"
 
+#
+msgid "Classic"
+msgstr "Klasyczny"
+
+#
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Czyść"
 
+#
 msgid "Cleanup Wizard"
 msgstr "Kreator czyszczenia"
 
+#
 msgid "Cleanup Wizard settings"
 msgstr "Kreator czyszczenia"
 
+msgid "Cleanup timerlist automatically"
+msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie"
+
+msgid "Cleanup timerlist automatically."
+msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie."
+
+#
 msgid "CleanupWizard"
 msgstr "Kreator czyszczenia"
 
+#
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
 
+#
+msgid "Clear history on Exit:"
+msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
+
+#
 msgid "Clear log"
 msgstr "Wyczyść log"
 
+#
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
+#
+msgid "Close and forget changes"
+msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
+
+#
+msgid "Close and save changes"
+msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
+
+#
 msgid "Close title selection"
 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
 
+msgid "Code rate HP"
+msgstr ""
+
+msgid "Code rate LP"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Code rate high"
 msgstr "Poziom kodu wysoki"
 
+#
 msgid "Code rate low"
 msgstr "Poziom kodu niski"
 
+#
 msgid "Coderate HP"
 msgstr "Poziom kodu HP"
 
+#
 msgid "Coderate LP"
 msgstr "Poziom kodu LP"
 
+#
 msgid "Collection name"
 msgstr "Nazwa kolekcji"
 
+#
 msgid "Collection settings"
 msgstr "Ustawienia kolekcji"
 
+#
 msgid "Color Format"
 msgstr "Format kolorów"
 
+#
+msgid "Comedy"
+msgstr "Komedia"
+
+#
 msgid "Command execution..."
 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
 
+#
 msgid "Command order"
 msgstr "Kolejność poleceń"
 
+#
 msgid "Committed DiSEqC command"
 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
 
+#
 msgid "Common Interface"
 msgstr "Moduł Dostępu"
 
+#
 msgid "Common Interface Assignment"
 msgstr "Zadania Modułu CI"
 
+#
 msgid "CommonInterface"
 msgstr "Moduł CI"
 
+#
 msgid "Communication"
 msgstr "Komunikacja"
 
+#
 msgid "Compact Flash"
 msgstr "Compact Flash"
 
-msgid "Compact flash card"
-msgstr "Karta Compact flash"
-
+#
 msgid "Complete"
 msgstr "Zakończ"
 
+#
 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
 
-msgid "Config"
-msgstr "Config"
+msgid "Composition of the recording filenames"
+msgstr "Skład nazwy nagrania"
 
+#
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Tryb konfiguracji"
 
+#
+msgid "Configuration for the Webinterface"
+msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
+
+#
+msgid "Configure AutoTimer behavior"
+msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
+
+#
 msgid "Configure interface"
 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
 
+#
 msgid "Configure nameservers"
 msgstr "Konfiguracja nameservera"
 
+msgid "Configure your WLAN network interface"
+msgstr "Konfiguracja karty sieciowej WLAN"
+
+#
 msgid "Configure your internal LAN"
 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
 
+#
 msgid "Configure your network again"
 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
 
+#
 msgid "Configure your wireless LAN again"
 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
 
+#
 msgid "Configuring"
 msgstr "Konfigurowanie"
 
+#
 msgid "Conflicting timer"
 msgstr "Konflikt timera"
 
+#
 msgid "Connect"
 msgstr "Połącz"
 
+#
 msgid "Connect to a Wireless Network"
 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
 
+#
 msgid "Connected to"
 msgstr "Podłączony do"
 
-msgid "Connected to Fritz!Box!"
-msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
-
+#
 msgid "Connected!"
 msgstr "Połączony!"
 
-msgid "Connecting to Fritz!Box..."
-msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Connection to Fritz!Box\n"
-"failed! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Połączenie z  Fritz!Box\n"
-"nieudane! (%s)\n"
-"ponawianie..."
-
+#
 msgid "Constellation"
 msgstr "Konstelacja"
 
+#
 msgid "Content does not fit on DVD!"
 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
 
+#
 msgid "Continue"
 msgstr "Kontynuuj"
 
+#
 msgid "Continue in background"
 msgstr "Kontynuuj w tle"
 
+#
 msgid "Continue playing"
 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
 
+#
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
+msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
+msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową."
+
+msgid "Control your Dreambox with your browser"
+msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
+msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
+msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE."
+
+msgid "Control your internal system fan."
+msgstr "Sterowanie wewnętrznego wentylatora."
+
+msgid "Control your kids's tv usage"
+msgstr "Zarządzaj kotrolą rodzicielską"
+
+msgid "Control your system fan"
+msgstr "Sterowanie wentylatorem systemu."
+
+msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
+msgstr "Kopiuj, zmieniaj nazwy, usuwaj, przenoś pliki lokalne na Dreambox."
+
+#
 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
 
+#
 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
 
+#
+msgid "Could not open Picture in Picture"
+msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
+
+#
 #, python-format
 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
 
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Crashlog settings"
 msgstr "Ustawienia crashlog"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit"
 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
 msgstr "Ustawienia crashlog"
 
+#
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
 msgstr "Ustawienia crashlog..."
 
-msgid ""
-"Crashlogs found!\n"
-"Send them to Dream Multimedia ?"
-msgstr ""
-"Znaleziono crashlogi!\n"
-"Wysłać je do Dream Multimedia ?"
-
+#
 msgid ""
 "Crashlogs found!\n"
 "Send them to Dream Multimedia?"
@@ -1014,124 +1757,295 @@ msgstr ""
 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
 "Wysłać do DreamMultimedia?"
 
+#
 msgid "Create DVD-ISO"
 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
 
+msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
+msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD na twardym dysku DreamBoxa."
+
+msgid "Create a backup of your Video-DVD"
+msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD"
+
+#
+msgid "Create a new AutoTimer."
+msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
+
+#
+msgid "Create a new timer using the classic editor"
+msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
+
+#
+msgid "Create a new timer using the wizard"
+msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
+
+#
 msgid "Create movie folder failed"
 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
 
+msgid "Create preview pictures of your Movies"
+msgstr "Tworzy zdjęciowy podgląd twoich filmów"
+
+msgid "Create remote timers"
+msgstr "Tworzenie zdalnych Timerów"
+
+msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
+msgstr "Zdalne tworzenie Timerów na Dreamboxach."
+
+#
 #, python-format
 msgid "Creating directory %s failed."
 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
 
+#
 msgid "Creating partition failed"
 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
 
+#
 msgid "Croatian"
 msgstr "Chorwacki"
 
+#
 msgid "Current Transponder"
 msgstr "Aktualny Transponder"
 
+msgid "Current device: "
+msgstr "Obecne urządzenia:"
+
+#
 msgid "Current settings:"
 msgstr "Aktualne ustawienia:"
 
+#
 msgid "Current value: "
 msgstr "Obecna wartość: "
 
+#
 msgid "Current version:"
 msgstr "Aktualna wersja:"
 
+msgid "Currently installed image"
+msgstr "Aktualnie zainstalowane Image"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Custom (%s)"
+msgstr "Zwykły (%s)"
+
+#
+msgid "Custom location"
+msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
+
+#
+msgid "Custom offset"
+msgstr "Niestandardowy offset"
+
+#
 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
 
+#
 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
 
+#
 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
 
+#
 msgid "Customize"
 msgstr "Konfiguracja"
 
+msgid "Customize Vali-XD skins"
+msgstr "Dostosuj skórki Vali-XD"
+
+msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
+msgstr "Dostosuj przez siebie skórki Vali-XD."
+
+#
 msgid "Cut"
 msgstr "Wytnij"
 
+msgid "Cut your movies"
+msgstr "Przycinaj swoje filmy"
+
+msgid "Cut your movies."
+msgstr "Przycinaj swoje filmy."
+
+msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
+msgstr "CutListEditor pozwala na edycję filmów"
+
+msgid ""
+"CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
+"Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
+msgstr ""
+"CutListEditor pozwala na edycję filmów.\n"
+"Zaznacz odkąd chcesz wyciąć. Naciśnij przycisk OK, wybierz opcję \"rozpocząć "
+"cięcie.\n"
+"Następnie zaznacz koniec, naciśnij OK, wybierz \"koniec cięcia\". To "
+"wszystko."
+
+#
 msgid "Cutlist editor..."
 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
 
+#
 msgid "Czech"
 msgstr "Czeski"
 
+#
+msgid "Czech Republic"
+msgstr "Czechy"
+
+#
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
+#
 msgid "DHCP"
 msgstr "DHCP"
 
+#
+msgid "DUAL LAYER DVD"
+msgstr "DUAL LAYER DVD"
+
+#
 msgid "DVB-S"
 msgstr "DVB-S"
 
+#
 msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
+msgid "DVD Drive"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "DVD File Browser"
 msgstr "Przeglądarka DVD"
 
+#
 msgid "DVD Player"
 msgstr "Odtwarzacz DVD"
 
+#
 msgid "DVD Titlelist"
 msgstr "Tytuły DVD"
 
+#
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
 
-msgid "Danish"
-msgstr "Duński"
+msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
+msgstr "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie"
 
+msgid ""
+"DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
+"With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
+"even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
+msgstr ""
+"DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie.\n"
+"Za pomocą DVDPlayer można odtwarzać filmy DVD na Dreambox z czytnikiem DVD "
+"lub z pliku iso oraz foldera VIDEO_TS na dysku twardym lub z sieci."
+
+#
+msgid "Danish"
+msgstr "Duński"
+
+#
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
+#
 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
 
+#
 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
 
+#
 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
 
+#
+msgid "Decrease delay"
+msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
+
+#
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Głębokie Czuwanie"
 
+#
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślny"
 
+#
 msgid "Default Settings"
 msgstr "Ustawienia Domyślne"
 
+#
+msgid "Default movie location"
+msgstr "Domyślna lokalizacja"
+
+#
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Standardowa lista serwisów"
 
-msgid "Default settings"
-msgstr "Ustawienia standardowe"
+#
+msgid "Defaults"
+msgstr "Domyślne"
+
+msgid "Define a startup service"
+msgstr "Zdefiniuj usługi startowe"
+
+msgid "Define a startup service for your Dreambox."
+msgstr "Zdefiniuj usługi startowe dla Twojego Dreamboxa."
+
+#
+msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
+msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości z przeplotem"
 
+#
+msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
+msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości progresywnej"
+
+#
 msgid "Delay"
 msgstr "Opóźnienie"
 
+#
+msgid "Delay x seconds after service started"
+msgstr "Opóżnienie x sekund po starcie serwisu"
+
+#
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
 
+#
 msgid "Delete crashlogs"
 msgstr "Usuń crashlogi"
 
+#
 msgid "Delete entry"
 msgstr "Skasuj wpis"
 
+#
 msgid "Delete failed!"
 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
 
+#
+msgid "Delete mount"
+msgstr "Usuń montowanie"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Delete no more configured satellite\n"
@@ -1140,104 +2054,148 @@ msgstr ""
 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
 "%s?"
 
+#
+msgid "Descending"
+msgstr "Malejąco"
+
+#
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
+#
 msgid "Deselect"
 msgstr "Odznacz"
 
-msgid "Destination directory"
-msgstr "Katalog docelowy"
+msgid "Details for plugin: "
+msgstr "Szczegóły dotyczące wtyczki:"
 
+#
 msgid "Detected HDD:"
 msgstr "Wykryto Hdd:"
 
+#
 msgid "Detected NIMs:"
 msgstr "Wykryto NIMs:"
 
+#
 msgid "DiSEqC"
 msgstr "DiSEqC"
 
+#
 msgid "DiSEqC A/B"
 msgstr "DiSEqC A/B"
 
+#
 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
 
+#
 msgid "DiSEqC mode"
 msgstr "Tryb DiSEqC"
 
+#
 msgid "DiSEqC repeats"
 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
 
+#
 msgid "DiSEqC-Tester settings"
 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
 
+#
 msgid "Dialing:"
 msgstr "Wybieranie:"
 
+#
 msgid "Digital contour removal"
 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
 
+#
+msgid "Dir:"
+msgstr "Katalog:"
+
+msgid "Direct playback of Youtube videos"
+msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie filmów z YouTube"
+
+#
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Directory %s nonexistent."
 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
 
+#
 msgid "Directory browser"
 msgstr "Przeglądarka katalogów"
 
+#
 msgid "Disable"
 msgstr "Wyłącz"
 
+#
 msgid "Disable Picture in Picture"
 msgstr "Wyłącz PiP"
 
-msgid "Disable Subtitles"
-msgstr "Wyłącz napisy"
-
+#
 msgid "Disable crashlog reporting"
 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
 
+#
 msgid "Disable timer"
 msgstr "Wyłącz timer"
 
+#
 msgid "Disabled"
 msgstr "Wyłączone"
 
+#
+msgid "Discard changes and close plugin"
+msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
+
+#
+msgid "Discard changes and close screen"
+msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
+
+#
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Rozłącz"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"Disconnected from\n"
-"Fritz!Box! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Rozłączono z\n"
-"Fritz!Box! (%s)\n"
-"ponawianie..."
-
+#
 msgid "Dish"
 msgstr "Antena"
 
+#
 msgid "Display 16:9 content as"
 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
 
+#
 msgid "Display 4:3 content as"
 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
 
+#
 msgid "Display >16:9 content as"
 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
 
+#
 msgid "Display Setup"
 msgstr "Ustawienia OLED"
 
+#
 msgid "Display and Userinterface"
 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
 
+#
+msgid "Display search results by:"
+msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
+
+msgid "Display your photos on the TV"
+msgstr "Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora"
+
+msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
+msgstr "Wyświetla napisy z InternetMovieDatabase"
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
@@ -1246,6 +2204,7 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
 "plugina \"%s\"?"
 
+#
 msgid ""
 "Do you really want to check the filesystem?\n"
 "This could take lots of time!"
@@ -1254,9 +2213,17 @@ msgstr ""
 "Czynność może zająć dużo czasu!"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete %s\n"
+"%s?"
+msgstr ""
+
+#
+#, python-format
 msgid "Do you really want to delete %s?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
 
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to download\n"
@@ -1265,6 +2232,11 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz ściągnąć\n"
 "plugina \"%s\" ?"
 
+#
+msgid "Do you really want to exit?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
+
+#
 msgid ""
 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
 "All data on the disk will be lost!"
@@ -1272,63 +2244,87 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
 
-msgid ""
-"Do you want to backup now?\n"
-"After pressing OK, please wait!"
-msgstr ""
-"Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
-"Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
-
+#
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
 
+#
 msgid "Do you want to do a service scan?"
 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
 
+#
 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
 
+#, python-format
+msgid "Do you want to download the image to %s ?"
+msgstr "Czy chcesz pobrać Image do %s ?"
+
+#
 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
 
+#
+msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
+msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
+
+#
 msgid "Do you want to install default sat lists?"
 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
 
+#
 msgid "Do you want to install the package:\n"
 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
 
+#
 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
 
+#
 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
 
+#
 msgid "Do you want to remove the package:\n"
 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to restore your settings?"
 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
 
+#
 msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
 
-msgid "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you if needed?"
+#
+msgid "Do you want to see more entries?"
+msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
+
+#
+msgid ""
+"Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
+"if needed?"
 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
 
+#
 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
 
+#
 msgid ""
 "Do you want to update your Dreambox?\n"
 "After pressing OK, please wait!"
@@ -1336,162 +2332,372 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
 
+#
 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
 
+#
 msgid "Do you want to view a tutorial?"
 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
 
+#
 msgid "Don't ask, just send"
 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
 
+#
 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
 
-#, python-format
-msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
-msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
-
+#
 #, python-format
 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
 
+#
 msgid "Download"
 msgstr "Ładuj"
 
+#, python-format
+msgid "Download %s from Server"
+msgstr "Pobrano %s z Serwera"
+
+#
 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
 
+#
 msgid "Download Plugins"
 msgstr "Pobierz pluginy"
 
-msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
-msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
+#
+msgid "Download Video"
+msgstr "Pobierz film"
+
+msgid "Download files from Rapidshare"
+msgstr "Pobieranie plików z Rapidshare"
 
+#
+msgid "Download location"
+msgstr "Folder pobierania:"
+
+#
 msgid "Downloadable new plugins"
 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
 
+#
 msgid "Downloadable plugins"
 msgstr "Pluginy do pobrania"
 
+#
 msgid "Downloading"
 msgstr "Pobieranie..."
 
+#
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
 
+#
+msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
+msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
+
+#
 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
 
+#
 msgid "Dreambox software because updates are available."
 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
 
+#
+msgid "Duration: "
+msgstr "Trwanie: "
+
+#
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holenderski"
 
+#
 msgid "Dynamic contrast"
 msgstr "Dynamiczny kontrast"
 
+#
 msgid "E"
 msgstr "E"
 
+#
 msgid "EPG Selection"
 msgstr "Wybór EPG"
 
+#
+msgid "EPG encoding"
+msgstr "Kodowanie EPG"
+
+msgid ""
+"EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
+"is idleing\n"
+"(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
+"epg information on these channels."
+msgstr ""
+"EPGRefresh automatycznie przełączy się na kanały zdefiniowane przez "
+"użytkownika\n"
+"(Gdy jest w trybie czuwania bez uruchomionych nagrań), aby wykonać "
+"aktualizacje informacji EPG na tych kanałach."
+
+#
 #, python-format
 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
 
+#
 msgid "East"
 msgstr "Wschód"
 
+#
 msgid "Edit"
 msgstr "Edytuj"
 
+#
+msgid "Edit AutoTimer"
+msgstr "Edytuj AutoTimer"
+
+#
+msgid "Edit AutoTimer filters"
+msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
+
+#
+msgid "Edit AutoTimer services"
+msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
+
+#
 msgid "Edit DNS"
 msgstr "Edytuj DNS"
 
+#
+msgid "Edit Timers and scan for new Events"
+msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
+
+#
 msgid "Edit Title"
 msgstr "Edytuj Tytuł"
 
+#
+msgid "Edit bouquets list"
+msgstr "Edytuj listę bukietów"
+
+#
 msgid "Edit chapters of current title"
 msgstr "Edycja rozdziału"
 
+#
+msgid "Edit new timer defaults"
+msgstr "Edytuj domyślne timery"
+
+#
+msgid "Edit selected AutoTimer"
+msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
+
+#
 msgid "Edit services list"
 msgstr "Edytuj listę serwisów"
 
+#
 msgid "Edit settings"
 msgstr "Edytuj ustawienia"
 
+msgid "Edit tags of recorded movies"
+msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów"
+
+msgid "Edit tags of recorded movies."
+msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów."
+
+#
 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
 
+#
 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
 
+#
 msgid "Edit title"
 msgstr "Edytuj tytuł"
 
+#
 msgid "Edit upgrade source url."
 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
 
+#
+msgid "Editing"
+msgstr "Edytowanie"
+
+#
+msgid "Editor for new AutoTimers"
+msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
+
+#
+msgid "Education"
+msgstr "Nauka"
+
+#
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
 
+msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
+msgstr "Emailclient jest przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa."
+
+#
 msgid "Enable"
 msgstr "Włącz"
 
+#
+msgid "Enable /media"
+msgstr "Włącz katalog /media"
+
+#
+msgid "Enable 1080p24 Mode"
+msgstr "Włącz tryb 1080p24"
+
+#
+msgid "Enable 1080p25 Mode"
+msgstr "Włącz tryb 1080p25"
+
+#
+msgid "Enable 1080p30 Mode"
+msgstr "Włącz tryb 1080p30"
+
+#
 msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
 
+#
+msgid "Enable 720p24 Mode"
+msgstr "Włącz tryb 720p24"
+
+#
+msgid "Enable Autoresolution"
+msgstr "Włącz Autoresolution"
+
+#
 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
 
+#
+msgid "Enable Filtering"
+msgstr "Włącz filtrowanie"
+
+#
+msgid "Enable HTTP Access"
+msgstr "Włącz dostęp HTTP"
+
+#
+msgid "Enable HTTP Authentication"
+msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
+
+#
+msgid "Enable HTTPS Access"
+msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
+
+#
+msgid "Enable HTTPS Authentication"
+msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
+
+#
+msgid "Enable Service Restriction"
+msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
+
+#
+msgid "Enable Streaming Authentication"
+msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
+
+#
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
 
+#
 msgid "Enable parental control"
 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
 
+#
+msgid ""
+"Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
+"extension menu."
+msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
+
+#
 msgid "Enable timer"
 msgstr "Włącz timer"
 
+#
 msgid "Enabled"
 msgstr "Włączone"
 
-#, python-format
-msgid "Encrypted: %s"
-msgstr "Zakodowana: %s"
+#
+msgid ""
+"Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
+"you're searching for special characters like the german umlauts."
+msgstr ""
+"Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
+"specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
 
+#
+msgid "Encrypted: "
+msgstr "Odkodowany:"
+
+#
 msgid "Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie"
 
+#
 msgid "Encryption Key"
 msgstr "Klucz szyfrujący"
 
+#
 msgid "Encryption Keytype"
 msgstr "Typ klucza kodowania"
 
+#
 msgid "Encryption Type"
 msgstr "Typ szyfrowania"
 
+#
 msgid "Encryption:"
 msgstr "Kodowanie:"
 
+#
+msgid "End of \"after event\" timespan"
+msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
+
+#
+msgid "End of timespan"
+msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
+
+#
 msgid "End time"
 msgstr "Czas zakończenia"
 
+#
 msgid "EndTime"
 msgstr "Czas zakończenia"
 
+#
 msgid "English"
 msgstr "Angielski"
 
 msgid ""
+"Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
+"Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
+msgstr ""
+"Wtyczka Enigma2 do odtwarzania plików wideo AVI/DIVX/WMV/itp. z komputera PC "
+"na Dreamboxie. Wymaga uruchomionego VLC na komputerze PC. VLC do pobrania z "
+"www.videolan.org "
+
+#
+msgid ""
 "Enigma2 Skinselector\n"
 "\n"
 "If you experience any problems please contact\n"
@@ -1506,48 +2712,71 @@ msgstr ""
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 
-msgid ""
-"Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
-"\n"
-"If you experience any problems please contact\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
-msgstr ""
-"Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
-"\n"
-"Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
+#
+msgid "Enter IP to scan..."
+msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
 
-msgid "Enter Fast Forward at speed"
-msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
+#
+msgid "Enter main menu..."
+msgstr "Wejdź do menu głównego..."
 
-msgid "Enter Rewind at speed"
-msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
+#
+msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
+msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
 
-msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
-msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
+#
+msgid "Enter options:"
+msgstr "Wpisz opcje:"
 
-msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
-msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
+#
+msgid "Enter password:"
+msgstr "Wpisz hasło:"
 
-msgid "Enter main menu..."
-msgstr "Wejdź do menu głównego..."
+#
+msgid "Enter pin code"
+msgstr "Wpisz pin"
+
+#
+msgid "Enter share directory:"
+msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
 
+#
+msgid "Enter share name:"
+msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
+
+#
 msgid "Enter the service pin"
 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
 
+#
+msgid "Enter user and password for host: "
+msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
+
+#
+msgid "Enter username:"
+msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
+
+#
 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
 
+#
+msgid "Enter your search term(s)"
+msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
+
+#
+msgid "Entertainment"
+msgstr "Rozrywka"
+
+#
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
+#
 msgid "Error executing plugin"
 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
 
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "Error: %s\n"
@@ -1556,157 +2785,312 @@ msgstr ""
 "Błąd: %s\n"
 "Ponowić?"
 
+#
 msgid "Estonian"
 msgstr "Estoński"
 
+#
 msgid "Eventview"
 msgstr "Widok wydarzenia"
 
+#
 msgid "Everything is fine"
 msgstr "Wszystko jest OK"
 
+#
+msgid "Exact match"
+msgstr "Dokładne dopasowanie"
+
+msgid "Exceeds dual layer medium!"
+msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
+
+#
+msgid "Exclude"
+msgstr "Wyklucz"
+
+#
+msgid "Execute \"after event\" during timespan"
+msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
+
+msgid "Execute TuxboxPlugins"
+msgstr "Wykonaj Pluginy Tuxbox"
+
+#
 msgid "Execution Progress:"
 msgstr "Wykonywanie procesu:"
 
+#
 msgid "Execution finished!!"
 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
 
+#
 msgid "Exif"
 msgstr "Exif"
 
+#
 msgid "Exit"
 msgstr "Wyjście"
 
+#
 msgid "Exit editor"
 msgstr "Opuść edytor"
 
+msgid "Exit input device selection."
+msgstr "Wyjście z wybóru urządzenia wejściowego."
+
+#
 msgid "Exit network wizard"
 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
 
+#
 msgid "Exit the cleanup wizard"
 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
 
+#
 msgid "Exit the wizard"
 msgstr "Opuść kreator"
 
+#
 msgid "Exit wizard"
 msgstr "Opuść kreatora"
 
+#
 msgid "Expert"
 msgstr "Ekspert"
 
+#
 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
 
+#
 msgid "Extended Setup..."
 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
 
+#
+msgid "Extended Software"
+msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
+
+#
+msgid "Extended Software Plugin"
+msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
+
+#
 msgid "Extensions"
 msgstr "Rozszerzenia"
 
+#
+msgid "Extensions management"
+msgstr "Zarządzanie dodatkami"
+
+#
 msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
 
+msgid ""
+"FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
+"a server using the file transfer protocol."
+msgstr ""
+"FTPBrowser umożliwia wysyłanie i pobieranie plików między Dreamboxem i "
+"serwerem za pomocą protokołu przesyłania plików FTP."
+
+#
 msgid "Factory reset"
 msgstr "Ustawienia fabryczne"
 
+#
 msgid "Failed"
 msgstr "Błąd"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Fan %d"
+msgstr "Fan %d"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Fan %d PWM"
+msgstr "Fan %d PWM"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Fan %d Voltage"
+msgstr "Fan %d Napięcie"
+
+#
 msgid "Fast"
 msgstr "Szybko"
 
+#
 msgid "Fast DiSEqC"
 msgstr "Szybki DiSEqC"
 
+#
 msgid "Fast Forward speeds"
 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
 
+#
 msgid "Fast epoch"
 msgstr "Szybka epoka"
 
+#
 msgid "Favourites"
 msgstr "Ulubione"
 
-msgid "Filesystem Check..."
-msgstr "Sprawdź system plików..."
+#
+msgid "Fetching feed entries"
+msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
 
+#
+msgid "Fetching search entries"
+msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
+
+#
+msgid "Filesystem Check"
+msgstr "Sprawdź system plików"
+
+#
 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
 
+#
+msgid "Film & Animation"
+msgstr "Film & Animacja"
+
+#
+msgid "Filter"
+msgstr "Filtr"
+
+#
+msgid ""
+"Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
+"restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
+"it's Description.\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
+"ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
+"np. Opis.\n"
+"Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
+
+#
 msgid "Finetune"
 msgstr "Strojenie"
 
+#
 msgid "Finished"
 msgstr "Skończone"
 
+#
 msgid "Finished configuring your network"
 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
 
+#
 msgid "Finished restarting your network"
 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
 
+#
 msgid "Finnish"
 msgstr "Fiński"
 
-msgid "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
-msgstr "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB flash'era."
+msgid ""
+"First day to match events. No event that begins before this date will be "
+"matched."
+msgstr ""
+
+msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
+msgstr "Pierwsze wygeneruj styl skóry za pomocą wtyczki Ai.HD-Control."
 
+#
 msgid "Flash"
 msgstr "Flash"
 
+#
 msgid "Flashing failed"
 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
 
-msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
-msgstr "Nastepujące zadania będą wykonane po kontynuacji!"
+#
+msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
+msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
 
+#
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
-msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
+#, python-format
+msgid ""
+"Found a total of %d matching Events.\n"
+"%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
+msgstr ""
+
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"Found a total of %d matching Events.\n"
+"%d Timer were added and %d modified."
+msgstr ""
+"Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
+"%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
 
+#
 msgid "Frame size in full view"
 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
 
+#
+msgid "France"
+msgstr "Francja"
+
+#
 msgid "French"
 msgstr "Francuski"
 
+#
 msgid "Frequency"
 msgstr "Częstotliwość"
 
+#
 msgid "Frequency bands"
 msgstr "Pasma częstotliwości"
 
+#
 msgid "Frequency scan step size(khz)"
 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
 
+#
 msgid "Frequency steps"
 msgstr "Stopnie częstotliwości"
 
+#
 msgid "Fri"
 msgstr "Pią"
 
+#
 msgid "Friday"
 msgstr "Piątek"
 
+#
 msgid "Frisian"
 msgstr "Fryzyjski"
 
-msgid "Fritz!Box FON IP address"
-msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
+msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
+msgstr ""
+"FritzCall pokazuje połączenia przychodzące do Fritz!Box na Twoim Dreamboxie."
+
+msgid "Front USB Slot"
+msgstr ""
+
+msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
+msgstr "Nakładka na /tmp/mmi.socket"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Frontprocessor version: %d"
 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
 
+#
 msgid "Fsck failed"
 msgstr "Fsck zawiódł"
 
-msgid "Function not yet implemented"
-msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
-
+#
 msgid ""
 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
 "Do you want to Restart the GUI now?"
@@ -1714,105 +3098,279 @@ msgstr ""
 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
 
+msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
+msgstr "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet."
+
+msgid ""
+"GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
+msgstr ""
+"Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet na "
+"Dreamboxie."
+
+msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
+msgstr "Interfejs GUI do zmiany hasła telnet i ftp"
+
+#
+msgid "Gaming"
+msgstr "Gry"
+
+#
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brama"
 
+#
 msgid "General AC3 Delay"
 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
 
-msgid "General AC3 delay"
-msgstr "Główne opóźnienie AC3"
+#
+msgid "General AC3 delay (ms)"
+msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
 
+#
 msgid "General PCM Delay"
 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
 
-msgid "General PCM delay"
-msgstr "Główne opóźnienie PCM"
+#
+msgid "General PCM delay (ms)"
+msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
 
+msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Genre"
 msgstr "Gatunek"
 
+#
+msgid "Genuine Dreambox"
+msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
+
+msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
+msgstr "Weryfikacja autentyczności Dreamboxa nieudana!"
+
+msgid "Genuine Dreambox verification"
+msgstr "Weryfikacja oryginalości Dreamboxa"
+
+#
 msgid "German"
 msgstr "Niemiecki"
 
+msgid "German storm information"
+msgstr "Niemieckie informacje burzowe"
+
+msgid "German traffic information"
+msgstr "Niemieckie informacje o ruchu drogowym"
+
+#
+msgid "Germany"
+msgstr "Niemcy"
+
+msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
+msgstr "Pobierz dane Audio CD z CDDB i CD-Text"
+
+msgid "Get latest experimental image"
+msgstr "Pobierz ostanie Image Experimental"
+
+msgid "Get latest release image"
+msgstr "Pobierz ostanie Image Release"
+
+#
 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
 
+#
+msgid "Global delay"
+msgstr "Globalne opóźnienie"
+
+#
 msgid "Goto 0"
 msgstr "Idź do 0"
 
+#
 msgid "Goto position"
 msgstr "Idź na pozycje"
 
+msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
+msgstr "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG"
+
+msgid ""
+"GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
+"Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
+msgstr ""
+"GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG.\n"
+"Pokazuje przegląd wszystkich uruchomionych i nadchodzących programów tv."
+
+#
 msgid "Graphical Multi EPG"
 msgstr "Graficzny Multi EPG"
 
+#
+msgid "Great Britain"
+msgstr "Wielka Brytania"
+
+#
 msgid "Greek"
 msgstr "Grecki"
 
+#
 msgid "Green boost"
 msgstr "Zielony"
 
+msgid ""
+"Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
+"to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
+"iPhone using prowl."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Guard Interval"
 msgstr "Ochrona odstępu"
 
+msgid "Guard interval"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Guard interval mode"
 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
 
+#
+msgid "Guess existing timer based on begin/end"
+msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
+
+#
+msgid "HD Interlace Mode"
+msgstr "Tryb HD z przeplotem"
+
+#
+msgid "HD Progressive Mode"
+msgstr "Progresywny tryb HD"
+
+#
+msgid "HD videos"
+msgstr "Filmy HD"
+
+#
+msgid "HTTP Port"
+msgstr "Port HTTP"
+
+#
+msgid "HTTPS Port"
+msgstr "Port HTTPS"
+
+#
 msgid "Harddisk"
 msgstr "Dysk twardy..."
 
+#
 msgid "Harddisk setup"
 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
 
+#
 msgid "Harddisk standby after"
 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
 
+#
+msgid "Help"
+msgstr "Pomoc"
+
+#
 msgid "Hidden network SSID"
 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
 
+#
 msgid "Hidden networkname"
 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
 
+#
 msgid "Hierarchy Information"
 msgstr "Informacja hierarchii"
 
+msgid "Hierarchy info"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Hierarchy mode"
 msgstr "Tryb hierarchii"
 
+#
 msgid "High bitrate support"
 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
 
+#
+msgid "History"
+msgstr "Historia"
+
+#
+msgid "Holland"
+msgstr "Holandia"
+
+#
+msgid "Hong Kong"
+msgstr "Hong Kong"
+
+#
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Pozioma [H]"
 
+msgid "Hotplugging for removeable devices"
+msgstr "Hotplugging do urządzeń odłączalnych"
+
+#
 msgid "How many minutes do you want to record?"
 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
 
+#
 msgid "How to handle found crashlogs?"
 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
 
+#
+msgid "Howto & Style"
+msgstr "Porady & Styl"
+
+#
 msgid "Hue"
 msgstr "Barwa"
 
+#
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Węgierski"
 
+msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
+msgstr "przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa"
+
+#
 msgid "IP Address"
 msgstr "Adres IP"
 
+#
+msgid "IP:"
+msgstr "IP:"
+
+msgid "IRC Client for Enigma2"
+msgstr "Klient IRC dla Enigma2"
+
+#
 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
 
+#
 msgid "ISO path"
 msgstr "Ścieżka ISO"
 
+#
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandzki"
 
-msgid "If you can see this page, please press OK."
-msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
+"event if it records at least 80% of the it."
+msgstr ""
+"Jeśli to jest włączone na istniejącym timerze wtedy będzie też za nagraniem "
+"jeśli nagrywa ostanie 80% of tego."
 
+#
 msgid ""
 "If you see this, something is wrong with\n"
 "your scart connection. Press OK to return."
@@ -1820,488 +3378,1237 @@ msgstr ""
 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
 
+#
 msgid ""
-"If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as possible.\n"
-"Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
-"Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next step.\n"
+"If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
+"something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
+"to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
+"possible.\n"
+"Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
+"two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
+"Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
+"step.\n"
 "If you are happy with the result, press OK."
 msgstr ""
-"Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej wartości.\n"
-"Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
-"Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w kolejnym kroku.\n"
+"Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
+"opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
+"podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
+"wartości.\n"
+"Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
+"odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
+"Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
+"kolejnym kroku.\n"
 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
 
-msgid "Image flash utility"
-msgstr "Narzędzia flash'a"
+#
+msgid "Import AutoTimer"
+msgstr "Importuj AutoTimera"
+
+#
+msgid "Import existing Timer"
+msgstr "Importuj istniejący Timer"
 
-msgid "Image-Upgrade"
-msgstr " Aktualizacja Image'a"
+#
+msgid "Import from EPG"
+msgstr "Importuj z EPG"
 
+#
 msgid "In Progress"
 msgstr "W toku"
 
-msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
+#
+msgid ""
+"In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
 
+#
+msgid "Include"
+msgstr "Dołącz"
+
+#
 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
 
+#
+msgid "Increase delay"
+msgstr "Zwiększ opóźnienie"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
+
+#
 msgid "Increased voltage"
 msgstr "Zwiększone napięcie"
 
+#
 msgid "Index"
 msgstr "Indeks"
 
+#
+msgid "India"
+msgstr "Indie"
+
+#
 msgid "Info"
 msgstr "Info"
 
+#
 msgid "InfoBar"
 msgstr "Pasek info"
 
+#
 msgid "Infobar timeout"
 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
 
+#
 msgid "Information"
 msgstr "Informacje"
 
+#
 msgid "Init"
 msgstr "Init"
 
-msgid "Initialization..."
-msgstr "Inicjalizacja..."
+msgid "Initial Fast Forward speed"
+msgstr ""
+
+msgid "Initial Rewind speed"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Initial location in new timers"
+msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
+
+#
+msgid "Initialization"
+msgstr "Inicjalizacja"
 
+#
 msgid "Initialize"
 msgstr "Inicjuj"
 
+#
 msgid "Initializing Harddisk..."
 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
 
+#
 msgid "Input"
 msgstr "Info"
 
+msgid "Input device setup"
+msgstr "Konfiguracjia urządzenia wejściowego"
+
+msgid "Input devices"
+msgstr "Konfiguracjia urządzenia"
+
+#
 msgid "Install"
 msgstr "Instalacja"
 
+#
 msgid "Install a new image with a USB stick"
 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
 
+#
 msgid "Install a new image with your web browser"
 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
 
+#
 msgid "Install extensions."
 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
 
+#
 msgid "Install local extension"
 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
 
+#
 msgid "Install or remove finished."
 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
 
+#
 msgid "Install settings, skins, software..."
 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
 
+#
 msgid "Installation finished."
 msgstr "Instalacja zakończona."
 
+#
 msgid "Installing"
 msgstr "Instalowanie"
 
+#
 msgid "Installing Software..."
 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
 
+#
 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Installing defaults... Please wait..."
 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Installing package content... Please wait..."
 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Instant Record..."
 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
 
-msgid "Integrated Ethernet"
-msgstr "Zintegrowany Ethernet"
+#
+msgid "Instant record location"
+msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
 
-msgid "Integrated Wireless"
-msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
-
-#, python-format
-msgid "Interface: %s"
-msgstr "Interfejs: %s"
+#
+msgid "Interface: "
+msgstr "Interfejs: "
 
+#
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Pośrednia"
 
+#
 msgid "Internal Flash"
 msgstr "Wewnętrzny Flash"
 
+msgid "Internal LAN adapter."
+msgstr "Wewnętrzny adapter LAN."
+
+msgid "Internal USB Slot"
+msgstr ""
+
+msgid "Internal firmware updater"
+msgstr "Aktualizator oprogramowania wewnętrznego"
+
+#
 msgid "Invalid Location"
 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Invalid directory selected: %s"
 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
 
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
+msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
+msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
+
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
+msgid "Invalid response from server."
+msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
+
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
+#, python-format
+msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
+msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
+
+#
+msgid "Invalid selection"
+msgstr "Zły wybór"
+
+#
 msgid "Inversion"
 msgstr "Inversja"
 
-msgid "Invert display"
-msgstr "Odwróć wyświetlanie"
-
+#
 msgid "Ipkg"
 msgstr "Ipkg"
 
+#
+msgid "Ireland"
+msgstr "Irlandia"
+
+#
 msgid "Is this videomode ok?"
 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
 
+#
+msgid "Israel"
+msgstr "Izrael"
+
+#
+msgid ""
+"It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
+"deny specific ones.\n"
+"An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
+"Service (inside a Bouquet).\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
+"odmówić jednemu.\n"
+"Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
+"(w środku bukietu).\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+
+#
 msgid "Italian"
 msgstr "Włoski"
 
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
+msgstr "Włoskia prognoza pogody na Dreambox"
+
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
+msgstr "Włoska prognoza pogody na Dreambox z www.google.it"
+
+#
+msgid "Italy"
+msgstr "Włochy"
+
+#
+msgid "Japan"
+msgstr "Japonia"
+
+#
 msgid "Job View"
 msgstr "Podgląd zajęć"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Po prostu skaluj"
 
+msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+
+msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
+msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
+
+msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
+msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
+
+msgid "Kerni's SWAIN skin"
+msgstr "Kerni's SWAIN skin"
+
+msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
+msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
+
+msgid "Kerni's UltraViolet skin"
+msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
+
+msgid "Kerni's YADS-HD skin"
+msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD skin"
+msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+
+msgid "Kerni's dmm-HD skin"
+msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
+
+msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
+msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
+
+msgid "Kerni's simple skin"
+msgstr "Kerni's simple skin"
+
+msgid "Kerni-HD1 skin"
+msgstr "Kerni-HD1 skin"
+
+msgid "Kerni-HD1R2 skin"
+msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
+
+msgid "Kernis HD1 skin"
+msgstr "Kernis HD1 skin"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
+msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
+msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
+
+#
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Klawiatura..."
 
+#
 msgid "Keyboard Map"
 msgstr "Mapa klawiatury"
 
+#
 msgid "Keyboard Setup"
 msgstr "Ustawienia klawiatury"
 
+#
 msgid "Keymap"
 msgstr "Mapa klawiszy"
 
+msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
+msgstr "KiddyTimer pozwala kontrolować dzieci z korzystania TV."
+
+#
 msgid "LAN Adapter"
 msgstr "Adapter LAN"
 
+msgid "LAN connection"
+msgstr "Połączenie LAN"
+
+#
 msgid "LNB"
 msgstr "LNB"
 
+#
 msgid "LOF"
 msgstr "LOF"
 
+#
 msgid "LOF/H"
 msgstr "LOF/H"
 
+#
 msgid "LOF/L"
 msgstr "LOF/L"
 
+#
+msgid "Language"
+msgstr "Język"
+
+#
 msgid "Language selection"
 msgstr "Wybór języka"
 
-msgid "Language..."
-msgstr "Język..."
-
+#
 msgid "Last config"
 msgstr "Ostatnie ust"
 
+msgid ""
+"Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
+"matched."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Last speed"
 msgstr "Ostatnia prędkość"
 
+#
 msgid "Latitude"
 msgstr "Szerokość geogr."
 
+#
 msgid "Latvian"
 msgstr "Łotewski"
 
+#
 msgid "Leave DVD Player?"
 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
 
+#
 msgid "Left"
 msgstr "Lewo"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
 msgid "Letterbox"
 msgstr "Letterbox"
 
+#
 msgid "Limit east"
 msgstr "Limit wschodni"
 
+#
 msgid "Limit west"
 msgstr "Limit zachodni"
 
+#
 msgid "Limited character set for recording filenames"
 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
 
+#
 msgid "Limits off"
 msgstr "Limity wyłaczonyy"
 
+#
 msgid "Limits on"
 msgstr "Limity właczony"
 
+#
 msgid "Link Quality:"
 msgstr "Jakość sygnału:"
 
+#
 msgid "Link:"
 msgstr "Łącze:"
 
+#
 msgid "Linked titles with a DVD menu"
 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
 
+#
 msgid "List of Storage Devices"
 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
 
+msgid "Listen and record internet radio"
+msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe"
+
+msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
+msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe shoutcast na Dreamboxie."
+
+#
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litewski"
 
+#
 msgid "Load"
 msgstr "Otwórz"
 
+#
 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
 
+#
+msgid "Load feed on startup:"
+msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
+
+#
+msgid "Load movie-length"
+msgstr "Pokaż dlugość filmu"
+
+#
 msgid "Local Network"
 msgstr "Sieć lokalna"
 
+#
+msgid "Local share name"
+msgstr "Lokalna nazwa udziału"
+
+#
 msgid "Location"
 msgstr "Lokalizacja"
 
+#
+msgid "Location for instant recordings"
+msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
+
+#
 msgid "Lock:"
 msgstr "Block:"
 
+#
 msgid "Log results to harddisk"
 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
 
+#
 msgid "Long Keypress"
 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
 
+msgid "Long filenames"
+msgstr "Długie nazwy"
+
+#
 msgid "Longitude"
 msgstr "Długość geogr."
 
+#
+msgid "Lower bound of timespan."
+msgstr "Dolny horyzont czasowy"
+
+#
+msgid ""
+"Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
+"nie jest brany dla tego konta!"
+
+#
 msgid "MMC Card"
 msgstr "Karta MMC"
 
+#
 msgid "MORE"
 msgstr "Więcej"
 
+#
 msgid "Main menu"
 msgstr "Menu Główne"
 
+#
 msgid "Mainmenu"
 msgstr "Menu Główne"
 
+#
 msgid "Make this mark an 'in' point"
 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
 
+#
 msgid "Make this mark an 'out' point"
 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
 
+#
 msgid "Make this mark just a mark"
 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
 
+#
+msgid "Manage extensions"
+msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
+
+msgid "Manage local files"
+msgstr "Zarządzaj lokalnymi plikami"
+
+msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
+msgstr ""
+"Zarządzanie logiem wyświetlene podczas uruchamiania tunera lub w trybie "
+"radio."
+
+msgid "Manage logos to display at boottime"
+msgstr "Zarządzanie logoiem wyświetllane podczas startu tunera"
+
+#
+msgid "Manage network shares"
+msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
+
+msgid ""
+"Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
+msgstr ""
+"Zarządzaj plikami muzycznymi w bazie danych, odtwarzaj z Merlin Music Player."
+
+#
+msgid "Manage your network shares..."
+msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
+
+#
 msgid "Manage your receiver's software"
 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
 
+#
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Ręczne skanowanie"
 
+#
 msgid "Manual transponder"
 msgstr "Własny transponder"
 
+#
 msgid "Manufacturer"
 msgstr "Producent"
 
+#
 msgid "Margin after record"
 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
 
+#
 msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
 
+#
 #, python-format
-msgid "Max. Bitrate: %s"
-msgstr "Max. Bitrate: %s"
+msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
+msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
+
+#
+msgid "Match title"
+msgstr "Dopasuj tytuł"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Match title: %s"
+msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
+
+#
+msgid "Max. Bitrate: "
+msgstr "Max. Bitrate: "
+
+#
+msgid "Maximum duration (in m)"
+msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
+
+#
+msgid ""
+"Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
+"time (without offset) it won't be matched."
+msgstr ""
+"Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
+"(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
+
+#
 msgid "Media player"
 msgstr "Odtwarzacz"
 
+#
 msgid "MediaPlayer"
 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
 
+msgid ""
+"MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
+"possible actions like viewing pictures or playing movies."
+msgstr ""
+"MediaScanner skanuje urządzenia odtwarzające pliki multimedialne i wyświetla "
+"menu z możliwymi działaniami, jak wyświetlanie zdjęć lub odtwarzanie filmów."
+
+msgid ""
+"Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
+"Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
+"view cover and album information."
+msgstr ""
+"Mediaplayer odtwarza ulubioną muzykę i wideo.\n"
+"Odtwórz wszystkie swoje ulubione pliki muzyczne i pliki wideo, porządkuj je "
+"w listy odtwarzania, twórz okładki podglądowe i informacje o albumie."
+
+#
 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
 
+#
 msgid "Medium is not empty!"
 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
 
+#
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
+msgid "Merlin Music Player and iDream"
+msgstr "Odtwarzacz Merlin Music i iDream"
+
+#
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
+#
 msgid "Message..."
 msgstr "Wiadomość..."
 
+#
+msgid "Mexico"
+msgstr "Meksyk"
+
+#
 msgid "Mkfs failed"
 msgstr "Mkfs zawiódł"
 
+#
 msgid "Mode"
 msgstr "Tryb"
 
+#
 msgid "Model: "
 msgstr "Model: "
 
+#
+msgid "Modify existing timers"
+msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
+
+#
 msgid "Modulation"
 msgstr "Modulacja"
 
+#
 msgid "Modulator"
 msgstr "Modulator"
 
+#
 msgid "Mon"
 msgstr "Pon"
 
+#
 msgid "Mon-Fri"
 msgstr "Pon-Pią"
 
+#
 msgid "Monday"
 msgstr "Poniedziałek"
 
+#
+msgid "Monthly"
+msgstr "Miesięcznie"
+
+#
+msgid "More video entries."
+msgstr "Więcej wpisów wideo."
+
+#
 msgid "Mosquito noise reduction"
 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
 
+#
+msgid "Most discussed"
+msgstr "Najczęściej dyskutowane"
+
+#
+msgid "Most linked"
+msgstr "Najczęściej ogladane"
+
+#
+msgid "Most popular"
+msgstr "Najbardziej popularne"
+
+#
+msgid "Most recent"
+msgstr "Najnowsze"
+
+#
+msgid "Most responded"
+msgstr "Najbardziej odpowiednie"
+
+#
+msgid "Most viewed"
+msgstr "Najczęściej ogladane"
+
+#
 msgid "Mount failed"
 msgstr "Montowanie nieudane"
 
+#
+msgid "Mount informations"
+msgstr "Informacje montowania"
+
+#
+msgid "Mount options"
+msgstr "Opcje montowania"
+
+#
+msgid "Mount type"
+msgstr "Typ montowania"
+
+#
+msgid "MountManager"
+msgstr "Menadżer montowania"
+
+#
+msgid ""
+"Mounted/\n"
+"Unmounted"
+msgstr ""
+"Zamontowane/\n"
+"Odmontowane"
+
+#
+msgid "Mountpoints management"
+msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
+
+#
+msgid "Mounts editor"
+msgstr "Edytor montowania"
+
+#
+msgid "Mounts management"
+msgstr "Zarządzanie montowaniem"
+
+#
 msgid "Move Picture in Picture"
 msgstr "Przesuń PiP"
 
+#
 msgid "Move east"
 msgstr "Przesuń na wschód"
 
+#
+msgid "Move plugin screen"
+msgstr "Przenieś obraz plugnu"
+
+#
+msgid "Move screen down"
+msgstr "Przenieś obraz w dół"
+
+#
+msgid "Move screen to the center of your TV"
+msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
+
+#
+msgid "Move screen to the left"
+msgstr "Przenieś obraz do lewej"
+
+#
+msgid "Move screen to the lower left corner"
+msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
+
+#
+msgid "Move screen to the lower right corner"
+msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
+
+#
+msgid "Move screen to the middle of the left border"
+msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
+
+#
+msgid "Move screen to the middle of the right border"
+msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
+
+#
+msgid "Move screen to the right"
+msgstr "Przenieś obraz do prawej"
+
+#
+msgid "Move screen to the upper left corner"
+msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
+
+#
+msgid "Move screen to the upper right corner"
+msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
+
+#
+msgid "Move screen up"
+msgstr "Przenieś obraz wyżej"
+
+#
 msgid "Move west"
 msgstr "Przesuń na zachód"
 
+msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
+msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych  (Niemcy)"
+
+msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
+msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych"
+
+#
+msgid "Movie location"
+msgstr "Przenieś lokalizację"
+
+msgid ""
+"MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
+msgstr ""
+"MovieTagger dodaje tagi w nagranych filmach do sortowania dużej listy filmów."
+
+msgid ""
+"Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
+"the movielist."
+msgstr ""
+"MovieList Preview tworzy zdjęcia z nagrań i pokazuje je jako okładki "
+"wewnątrz MovieList."
+
+#
 msgid "Movielist menu"
 msgstr "Menu listy filmów"
 
+#
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Multi EPG"
 
+msgid "Multi-EPG bouquet selection"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Multimedia"
 msgstr "Multimedia"
 
+#
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
 
+msgid "Multiplex"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Multisat"
 msgstr "Multisat"
 
+#
+msgid "Music"
+msgstr "Muzyka"
+
+#
 msgid "Mute"
 msgstr "Mute"
 
+#
+msgid "My TubePlayer"
+msgstr "Odtwarzacz MyTube"
+
+#
+msgid "MyTube Settings"
+msgstr "Ustawienia MyTube"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer"
+msgstr "Odtwarzacz MyTube"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer Help"
+msgstr "Pomoc MyTube"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer active video downloads"
+msgstr "Widok pobierania filmów"
+
+#
+msgid "MyTubePlayer settings"
+msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
+
+#
+msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
+msgstr "Info MyTube"
+
+#
+msgid "MyTubeVideohelpScreen"
+msgstr "Pomoc MyTube"
+
+#
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
+msgid ""
+"NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
+"Vodafone Easybox) on your Dreambox."
+msgstr ""
+"NCID klient pokazuje przychodzące rozmowy promowane przez każdy NCID serwer "
+"(np. Vodafone Easybox) na twoim Dreamboxie."
+
+#
 msgid "NEXT"
 msgstr "Następny"
 
+#
+msgid "NFI Image Flashing"
+msgstr "Wgrywanie softu NFI"
+
+#
 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
-msgstr "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
+msgstr ""
+"Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
+
+#
+msgid "NFS share"
+msgstr "Udział NFS"
+
+msgid "NIM"
+msgstr ""
 
+#
 msgid "NOW"
 msgstr "Teraz"
 
+#
 msgid "NTSC"
 msgstr "NTSC"
 
+#
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
+#
 msgid "Nameserver"
 msgstr "Nameserver"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Nameserver %d"
 msgstr "Nameserver %d"
 
+#
 msgid "Nameserver Setup"
 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
 
+#
 msgid "Nameserver settings"
 msgstr "Ustawienia nameserver"
 
+msgid "Namespace"
+msgstr ""
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin"
+msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
+msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin"
+msgstr "Nemesis Flatline Skin"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin"
+msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin"
+msgstr "Nemesis Greenline Skin"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin"
+msgstr "Nemesis Greyline Skin"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
+msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
+
+#
 msgid "Netmask"
 msgstr "Maska sieci"
 
+#
 msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
+#
 msgid "Network Configuration..."
 msgstr "Konfiguracja sieci..."
 
+#
 msgid "Network Mount"
 msgstr "Montowanie sieci"
 
+#
 msgid "Network SSID"
 msgstr "Sieciowe SSID"
 
+#
 msgid "Network Setup"
 msgstr "Ustawienia sieci"
 
+#
 msgid "Network Wizard"
 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
 
+#
 msgid "Network scan"
 msgstr "Skanowanie sieci"
 
+#
 msgid "Network setup"
 msgstr "Ustawienia sieci"
 
+#
 msgid "Network test"
 msgstr "Test połączenia sieciowego"
 
+#
 msgid "Network test..."
 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
 
-msgid "Network..."
-msgstr "Sieć..."
+msgid "Network test: "
+msgstr "Test sieci:"
 
+#
 msgid "Network:"
 msgstr "Sieć:"
 
+#
+msgid "NetworkBrowser"
+msgstr "Przeglądarka sieciowa"
+
+#
 msgid "NetworkWizard"
 msgstr "Kreator sieci"
 
+#
+msgid "Never"
+msgstr "Nigdy"
+
+#
 msgid "New"
 msgstr "Nowe"
 
-msgid "New pin"
-msgstr "Nowy pin"
+msgid "New PIN"
+msgstr "Nowy PIN"
 
+#
+msgid "New Zealand"
+msgstr "Nowa Zelandia"
+
+#
 msgid "New version:"
 msgstr "Nowa wersja:"
 
+#
+msgid "News & Politics"
+msgstr "Informacje & Polityka"
+
+#
 msgid "Next"
 msgstr "Następny"
 
+#
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
+#
 msgid "No (supported) DVDROM found!"
 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
 
-msgid "No 50 Hz, sorry. :("
-msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
-
+#
 msgid "No Connection"
 msgstr "Brak połączenia"
 
+#
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
 
+#
 msgid "No Networks found"
 msgstr "Nie znaleziono sieci"
 
+#
 msgid "No backup needed"
 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
 
+#
 msgid ""
 "No data on transponder!\n"
 "(Timeout reading PAT)"
@@ -2309,42 +4616,82 @@ msgstr ""
 "Brak danych na transponderze!\n"
 "(Koniec czasu czytania PAT)"
 
+#
 msgid "No description available."
 msgstr "Brak dostępnego opisu."
 
+#
 msgid "No details for this image file"
 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
 
+#
 msgid "No displayable files on this medium found!"
 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
 
+#
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
 
+#
+msgid ""
+"No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
+"forward/backward!"
+msgstr ""
+"Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
+"numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
+
+#
 msgid "No free tuner!"
 msgstr "Brak wolnego tunera!"
 
+#
+msgid "No network connection available."
+msgstr "Brak połączenia z siecią."
+
+#
+msgid "No network devices found!"
+msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
+
+#
 msgid "No networks found"
 msgstr "Nie znaleziono sieci"
 
-msgid "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
-msgstr "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i spróbować ponownie."
+#
+msgid ""
+"No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
+msgstr ""
+"Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
+"spróbować ponownie."
 
+#
 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
 
+#
+msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
+msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
+
+#
 msgid "No positioner capable frontend found."
 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
 
+#
 msgid "No satellite frontend found!!"
 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
 
+#
 msgid "No tags are set on these movies."
 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
 
+#
+msgid "No to all"
+msgstr "Nie dla wszystkich"
+
+#
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
 
+#
 msgid ""
 "No tuner is enabled!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
@@ -2352,9 +4699,7 @@ msgstr ""
 "Brak włączonego tunera!\n"
 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
 
-msgid "No useable USB stick found"
-msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
-
+#
 msgid ""
 "No valid service PIN found!\n"
 "Do you like to change the service PIN now?\n"
@@ -2364,6 +4709,7 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
 
+#
 msgid ""
 "No valid setup PIN found!\n"
 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
@@ -2373,65 +4719,128 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
 
+#
+msgid "No videos to display"
+msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
+
+#
 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
 
+#
 msgid ""
 "No working local network adapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a network cable and your network is configured correctly."
+"Please verify that you have attached a network cable and your network is "
+"configured correctly."
 msgstr ""
 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
-"Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze skonfigurowana."
+"Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
+"skonfigurowana."
 
+#
 msgid ""
 "No working wireless network adapter found.\n"
-"Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your network is configured correctly."
+"Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
+"network is configured correctly."
 msgstr ""
 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
-"Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest dobrze skonfigurowana."
+"Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
+"dobrze skonfigurowana."
 
+#
 msgid ""
 "No working wireless network interface found.\n"
-" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable your local network interface."
+" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
+"your local network interface."
 msgstr ""
 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
-" Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój lokalny interfejs sieciowy."
+" Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
+"lokalny interfejs sieciowy."
+
+#
+msgid "No, but play video again"
+msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
 
+#
 msgid "No, but restart from begin"
 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
 
+#
+msgid "No, but switch to video entries."
+msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
+
+#
+msgid "No, but switch to video search."
+msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
+
+#
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "Nie, nie rób nic."
 
+#
 msgid "No, just start my dreambox"
 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
 
+msgid "No, never"
+msgstr "Nie, nigdy"
+
+#
 msgid "No, not now"
 msgstr "Nie teraz"
 
+#
+msgid "No, remove them."
+msgstr "Nie, usuń je."
+
+#
 msgid "No, scan later manually"
 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
 
+#
 msgid "No, send them never"
 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
 
+#
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
 msgid "Nonlinear"
 msgstr "Nielinearny"
 
+#
+msgid "Nonprofits & Activism"
+msgstr "Fundacje & Aktywizm"
+
+#
 msgid "North"
 msgstr "Północ"
 
+#
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Norweski"
 
+msgid "Not after"
+msgstr ""
+
+msgid "Not before"
+msgstr ""
+
+#
 #, python-format
-msgid "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB required, %d MB available)"
-msgstr "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
+msgid ""
+"Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
+"required, %d MB available)"
+msgstr ""
+"Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
+"dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
+
+#
+msgid "Not fetching feed entries"
+msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
 
+#
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
@@ -2439,261 +4848,479 @@ msgstr ""
 "Nic do skanowania!\n"
 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
 
+#
 msgid "Now Playing"
 msgstr "Odtwarzane"
 
-msgid "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as much as possible, but make sure that you can still see the difference between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
-msgstr "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
+#
+msgid ""
+"Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
+"much as possible, but make sure that you can still see the difference "
+"between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
+msgstr ""
+"Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
+"ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
+"poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
 
+#
+msgid "Number of scheduled recordings left."
+msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
+
+#
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
+#
 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
 
+#
 msgid "OK, remove another extensions"
 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
 
+#
 msgid "OK, remove some extensions"
 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
 
+msgid "ONID"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "Ustawienia OSD"
 
+#
 msgid "OSD visibility"
 msgstr "Przezroczystość"
 
+#
 msgid "Off"
 msgstr "Wyłącz"
 
+#
+msgid "Offset after recording (in m)"
+msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
+
+#
+msgid "Offset before recording (in m)"
+msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
+
+#
 msgid "On"
 msgstr "Włącz"
 
+#
+msgid "On any service"
+msgstr "Na każdym serwisie"
+
+#
+msgid "On same service"
+msgstr "Na tym samym serwisie"
+
+#
 msgid "One"
 msgstr "Jeden"
 
-msgid "Online-Upgrade"
-msgstr "Online - Aktualizacja"
+#
+msgid "Only AutoTimers created during this session"
+msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
 
+#
 msgid "Only Free scan"
 msgstr "Skanuj tylko FTA"
 
+#
+msgid "Only extensions."
+msgstr "Tylko rozszerzenia."
+
+#
+msgid "Only match during timespan"
+msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Only on Service: %s"
+msgstr "Tylko na serwisie: %s"
+
+#
+msgid "Open Context Menu"
+msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
+
+#
+msgid "Open plugin menu"
+msgstr "Otwórz menu plugina"
+
+#
 msgid "Optionally enter your name if you want to."
 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
 
+#
 msgid "Orbital Position"
 msgstr "Pozycja orbitalna"
 
+msgid "Orbital position"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "Outer Bound (+/-)"
+msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
+
+msgid "Overlay for scrolling bars"
+msgstr "Nakładka dla pasków przewijania"
+
+#
+msgid "Override found with alternative service"
+msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
+
+msgid "Overwrite configuration files ?"
+msgstr "Zastąp pliki konfiguracyjne?"
+
+msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
+msgstr "Zastąpić pliki konfiguracyjne podczas aktualizacji oprogramowania?"
+
+#
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
+msgid "PCR PID"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "PIDs"
 msgstr "Pidy"
 
-msgid "Package details for: "
-msgstr "Szczegóły paczki dla: "
+msgid "PMT PID"
+msgstr ""
 
+#
 msgid "Package list update"
 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
 
+#
 msgid "Package removal failed.\n"
 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
 
+#
 msgid "Package removed successfully.\n"
 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
 
+#
 msgid "Packet management"
 msgstr "Zarządzanie pakietem"
 
+#
 msgid "Packet manager"
 msgstr "Menadżer pakietów"
 
-msgid "Page"
-msgstr "Strona"
-
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
 msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
 
+#
 msgid "Parent Directory"
 msgstr "Katalog nadrzędny"
 
+#
 msgid "Parental control"
 msgstr "Kontrola rodzicielska"
 
+#
 msgid "Parental control services Editor"
 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
 
+#
 msgid "Parental control setup"
 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
 
+#
 msgid "Parental control type"
 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
 
+msgid ""
+"Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
+"TV  program."
+msgstr ""
+"Partnerbox umożliwia edycję zdalnego timera nagrań i strumień programu "
+"telewizyjnego."
+
+#
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
+#
 msgid "Pause movie at end"
 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
 
+#
+msgid "People & Blogs"
+msgstr "Ludzie & Blogi"
+
+msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
+msgstr "PermanentClock pokazuje na stałe zegar na ekranie."
+
+msgid "Persian"
+msgstr "Perski"
+
+#
+msgid "Pets & Animals"
+msgstr "Zwierzęta"
+
+#
 msgid "Phone number"
 msgstr "Numer telefonu"
 
+#
 msgid "PiPSetup"
 msgstr "Ustawienia PiP"
 
+#
 msgid "PicturePlayer"
 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
 
+#
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
 msgid "Pillarbox"
 msgstr "Pillarbox"
 
+#
 msgid "Pilot"
 msgstr "Pilot"
 
+#
 msgid "Pin code needed"
 msgstr "Potrzebny kod pin"
 
+#
 msgid "Play"
 msgstr "Odtwarzaj"
 
+#
 msgid "Play Audio-CD..."
 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
 
+#
 msgid "Play DVD"
 msgstr "Odtwórz DVD"
 
+#
 msgid "Play Music..."
 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
 
+#
+msgid "Play YouTube movies"
+msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
+
+msgid "Play music from Last.fm"
+msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm"
+
+msgid "Play music from Last.fm."
+msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm."
+
+#
+msgid "Play next video"
+msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
+
+#
 msgid "Play recorded movies..."
 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
 
+#
+msgid "Play video again"
+msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
+
+msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
+msgstr "Odtwarzanie plików wideo z komputera na Dreamboxie"
+
+msgid "Playback of Youtube through a PC"
+msgstr "Odtwarzanie Youtube za pośrednictwem komputera PC"
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams"
+msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni"
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams."
+msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni."
+
+msgid "Plays your favorite music and videos"
+msgstr "Odtwarzanie ulubionej muzyki i wideo"
+
+#
 msgid "Please Reboot"
 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
 
+#
 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
 
+msgid "Please add titles to the compilation."
+msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
+
+msgid ""
+"Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
+"not set a PIN."
+msgstr ""
+"Uważaj, każdy może wyłączyć kontrole rodzicielską, jeśli nie ustawiłeś kodu "
+"PIN."
+
+#
 msgid "Please change recording endtime"
 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
 
+#
 msgid "Please check your network settings!"
 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
 
-msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
-msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
-
+#
 msgid "Please choose an extension..."
 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
 
+#
 msgid "Please choose he package..."
 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
 
+#
 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
 
+#
 msgid ""
-"Please configure or verify your Nameservers by filling out the required values.\n"
+"Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
+"values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
 
+#
 msgid ""
-"Please configure your internet connection by filling out the required values.\n"
+"Please configure your internet connection by filling out the required "
+"values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
 
-msgid "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
-msgstr "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
-
+#
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
 
+#
 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
 
+#
 msgid "Please enter a name for the new marker"
 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
 
+#
 msgid "Please enter a new filename"
 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
 
+#
 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
 
+#
 msgid "Please enter name of the new directory"
 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
 
+#
 msgid "Please enter the correct pin code"
 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
 
-msgid "Please enter the old pin code"
-msgstr "Wpisz stary kod pin"
+msgid "Please enter the old PIN code"
+msgstr "Podaj stary kod PIN"
 
+#
 msgid "Please enter your email address here:"
 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
 
+#
 msgid "Please enter your name here (optional):"
 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
 
+#
+msgid "Please enter your search term."
+msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
+
+#
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
 
-msgid "Please note that the previously selected media could not be accessed and therefore the default directory is being used instead."
-msgstr "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego katalogu."
+#
+msgid ""
+"Please note that the previously selected media could not be accessed and "
+"therefore the default directory is being used instead."
+msgstr ""
+"Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
+"katalogu."
 
+#
 msgid "Please press OK to continue."
 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
 
+#
 msgid "Please press OK!"
 msgstr "Wciśnij OK!"
 
-msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
-msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
+#
+msgid "Please provide a Text to match"
+msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
 
+#
 msgid "Please select a playlist to delete..."
 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
 
+#
 msgid "Please select a playlist..."
 msgstr "Wybierz playlistę..."
 
+#
+msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
+msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
+
+#
 msgid "Please select a subservice to record..."
 msgstr "Wybierz subserwis..."
 
+#
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
 
+msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
+msgstr "Wybierz plik NFI i naciśnij zielony przycisk, aby flashować!"
+
+#
 msgid "Please select an extension to remove."
 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
 
+#
 msgid "Please select an option below."
 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
 
+#
 msgid "Please select medium to use as backup location"
 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
 
+#
 msgid "Please select tag to filter..."
 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
 
-msgid "Please select target directory or medium"
-msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
-
+#
 msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
 
+#
 msgid ""
-"Please select the network interface that you want to use for your internet connection.\n"
+"Please select the network interface that you want to use for your internet "
+"connection.\n"
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
 
+#
 msgid ""
 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
 "\n"
@@ -2703,15 +5330,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
 
+#
 msgid "Please set up tuner B"
 msgstr "Ustaw Tuner B"
 
+#
 msgid "Please set up tuner C"
 msgstr "Ustaw Tuner C"
 
+#
 msgid "Please set up tuner D"
 msgstr "Ustaw Tuner D"
 
+#
 msgid ""
 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
@@ -2721,381 +5352,706 @@ msgstr ""
 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
 
-msgid "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press the OK button."
-msgstr "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk OK."
+#
+msgid ""
+"Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
+"the OK button."
+msgstr ""
+"W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
+"OK."
+
+msgid "Please wait (Step 2)"
+msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
 
+#
 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
 
+#
+msgid "Please wait for activation of your network mount..."
+msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
+
+#
 msgid "Please wait while removing selected package..."
 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
 
+#
+msgid "Please wait while removing your network mount..."
+msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
+
+#
 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
 
+#
 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
 
+#
+msgid "Please wait while updating your network mount..."
+msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
+
+#
 msgid "Please wait while we configure your network..."
 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
 
+#
 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
 
+#
 msgid "Please wait while we test your network..."
 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
 
+#
 msgid "Please wait while your network is restarting..."
 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
 
+#
 msgid "Please wait..."
 msgstr "Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Please wait... Loading list..."
 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
 
+#
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Przeglądarka pluginów"
 
-msgid "Plugin manager"
-msgstr "Menadżer Pluginów"
-
+#
 msgid "Plugin manager activity information"
 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
 
+#
 msgid "Plugin manager help"
 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
+msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
+
+#
 msgid "Plugins"
 msgstr "Pluginy"
 
+msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
+msgstr "Wtyczka PodCast strumieniuje podcasty do Twojego Dreamboxa."
+
+#
+msgid "Poland"
+msgstr "Polska"
+
+#
 msgid "Polarity"
 msgstr "Polaryzacja"
 
+#
 msgid "Polarization"
 msgstr "Polaryzacja"
 
+#
 msgid "Polish"
 msgstr "Polski"
 
+#
+msgid "Poll Interval (in h)"
+msgstr "Przedział głosowania (w h)"
+
+#
+msgid "Poll automatically"
+msgstr "Sonda automatycznie"
+
+#
 msgid "Port A"
 msgstr "Port A"
 
+#
 msgid "Port B"
 msgstr "Port B"
 
+#
 msgid "Port C"
 msgstr "Port C"
 
+#
 msgid "Port D"
 msgstr "Port D"
 
+#
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugalski"
 
+msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Positioner"
 msgstr "Pozycjoner"
 
+#
 msgid "Positioner fine movement"
 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
 
+#
 msgid "Positioner movement"
 msgstr "Ruchy pozycjonera"
 
+#
 msgid "Positioner setup"
 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
 
+#
 msgid "Positioner storage"
 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
 
+msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
+msgstr "PositionerSetup pomocny w instalacji anteny obrotowej"
+
+#
+msgid ""
+"Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
+"the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
+msgstr ""
+"Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
+"zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
+
+#
 msgid "Power threshold in mA"
 msgstr "Próg mocy w  mA"
 
+#
 msgid "Predefined transponder"
 msgstr "Zdefiniowany transponder"
 
+msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
+msgstr "Przygotuj inną pamięć USB na flashowanie Image"
+
+#
 msgid "Preparing... Please wait"
 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
 
+msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
+msgstr "Naciśnij przycisk INFO na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
+
+msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
+msgstr "Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
+
+#
 msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
 
+#
 msgid "Press OK to activate the selected skin."
 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
 
+#
 msgid "Press OK to activate the settings."
 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
 
+#
+msgid "Press OK to collapse this host"
+msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
+
+#
+msgid "Press OK to edit selected settings."
+msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
+
+#
 msgid "Press OK to edit the settings."
 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
 
+#
+msgid "Press OK to expand this host"
+msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
+
+#
 #, python-format
 msgid "Press OK to get further details for %s"
 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
 
+#
+msgid "Press OK to mount this share!"
+msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
+
+#
+msgid "Press OK to mount!"
+msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
+
+#
+msgid "Press OK to save settings."
+msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
+
+#
 msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
 
+#
 msgid "Press OK to select a Provider."
 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
 
+#
+msgid "Press OK to select."
+msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
+
+#
 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
 
+#
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
 
+#
 msgid "Press OK to toggle the selection."
 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
 
-msgid "Press OK to view full changelog"
-msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
-
+#
 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
 
+#
 msgid "Prev"
 msgstr "Poprzedni"
 
+#
+msgid "Preview"
+msgstr "Podgląd"
+
+#
+msgid "Preview AutoTimer"
+msgstr "Podgląd AutoTimera"
+
+#
 msgid "Preview menu"
 msgstr "Podgląd menu"
 
+msgid "Preview screenshots of running tv shows"
+msgstr "Foto podgląd nadawanej TV"
+
+msgid "Preview screenshots of running tv shows."
+msgstr "Foto podgląd nadawanej TV."
+
+#
 msgid "Primary DNS"
 msgstr "Pierwszy DNS"
 
+#
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorytet konwertera"
 
+#
 msgid "Process"
 msgstr "Procesy..."
 
+#
 msgid "Properties of current title"
 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
 
+#
 msgid "Protect services"
 msgstr "Ochrona serwisów"
 
+#
 msgid "Protect setup"
 msgstr "Ochrona ustawień"
 
+#
 msgid "Provider"
 msgstr "Provider"
 
+#
 msgid "Provider to scan"
 msgstr "Provider do skanowania"
 
+#
 msgid "Providers"
 msgstr "Providerzy"
 
+#
+msgid "Published"
+msgstr "Publikacji"
+
+#
 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
 
+msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
+msgstr "Nakładka Python`a do /tmp/mmi.socket."
+
+#
 msgid "Quick"
 msgstr "Szybko"
 
+#
 msgid "Quickzap"
 msgstr "Szybkie przełączanie"
 
+#
 msgid "RC Menu"
 msgstr "Menu RC"
 
+#
 msgid "RF output"
 msgstr "Wyjście RF"
 
+#
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-msgid "RSS Feed URI"
-msgstr "Adres serwisu RSS"
+msgid "RSS viewer"
+msgstr "Przeglądarka RSS"
 
+#
 msgid "Radio"
 msgstr "Radio"
 
+msgid "Ralink"
+msgstr "Ralink"
+
+#
 msgid "Ram Disk"
 msgstr "Ram Dysk"
 
+#
 msgid "Random"
 msgstr "Losowo"
 
+#
+msgid "Rating"
+msgstr "Oceny"
+
+#
+msgid "Ratings: "
+msgstr "Ocena: "
+
+#
 msgid "Really close without saving settings?"
 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
 
+#
 msgid "Really delete done timers?"
 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
 
+#
 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
 
+#
+msgid "Really quit MyTube Player?"
+msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
+
+#
 msgid "Really reboot now?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
 
+#
 msgid "Really restart now?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
 
+#
 msgid "Really shutdown now?"
 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
 
+#
 msgid "Reboot"
 msgstr "Restart"
 
+#
+msgid "Recently featured"
+msgstr "Najczęściej zamieszczane"
+
+#
 msgid "Reception Settings"
 msgstr "Ustawienia powitania"
 
+msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
+msgstr "Rekonstrukcja plików .ap i .sc"
+
+msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
+msgstr ""
+"Rekonstrukcja brakujących lub uszkodzonych plików .ap i .sc z nagranych "
+"filmów."
+
+#
 msgid "Record"
 msgstr "Nagraj"
 
+#
+msgid "Record a maximum of x times"
+msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
+
+#
+msgid "Record on"
+msgstr "Nagraj na"
+
+#
 #, python-format
 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
 
+#
 msgid "Recorded files..."
 msgstr "Nagrane pliki..."
 
+#
 msgid "Recording"
 msgstr "Nagrywanie"
 
+#
+msgid "Recording paths"
+msgstr "Ścieżki nagrywania"
+
+#
 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
 
+#
 msgid "Recordings"
 msgstr "Nagrania"
 
+#
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
 
-msgid "Reenter new pin"
-msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
+msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
+msgstr ""
 
-msgid "Refresh"
-msgstr "Odśwież"
+msgid "Reenter new PIN"
+msgstr "Wpisz ponownie nowy PIN"
 
+#
 msgid "Refresh Rate"
 msgstr "Wartość odświeżania"
 
+#
 msgid "Refresh rate selection."
 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
 
+#
+msgid "Related video entries."
+msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
+
+#
+msgid "Relevance"
+msgstr "Trafności"
+
+#
 msgid "Reload"
 msgstr "Przeładuj"
 
+#
+msgid "Reload Black-/Whitelists"
+msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
+
+msgid "Remember service PIN"
+msgstr "Pamiętaj PIN serwisu"
+
+msgid "Remember service PIN cancel"
+msgstr "Pamiętaj anulowany PIN serwisu"
+
+msgid "Remote timer and remote TV player"
+msgstr "Zdalny Timer i odtwarzacz TV"
+
+#
 msgid "Remove"
 msgstr "Skasuj"
 
+#
 msgid "Remove Bookmark"
 msgstr "Usuń zakładkę"
 
+#
 msgid "Remove Plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
 
+#
 msgid "Remove a mark"
 msgstr "Usuń znacznik"
 
+#
 msgid "Remove currently selected title"
 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
 
+#
 msgid "Remove failed."
 msgstr "Kasowanie nieudane"
 
+#
 msgid "Remove finished."
 msgstr "Usuwanie zakończone."
 
+#
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
 
-msgid "Remove the broken .NFI file?"
-msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
-
-msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
-msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
+#
+msgid "Remove selected AutoTimer"
+msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
 
+#
 msgid "Remove timer"
 msgstr "Usuń timer"
 
+#
 msgid "Remove title"
 msgstr "Usuń tytuł"
 
+#
 msgid "Removed successfully."
 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
 
+#
 msgid "Removing"
 msgstr "Usuwanie"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
-msgstr "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
+msgstr ""
+"Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
 
+#
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
 
+#
 msgid "Rename crashlogs"
 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
 
+msgid "Rename your movies"
+msgstr "Zmiana nazw filmów"
+
+#
 msgid "Repeat"
 msgstr "Powtórz"
 
+#
 msgid "Repeat Type"
 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
 
+#
 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
 
+#
 msgid "Repeats"
 msgstr "Powtarzaj"
 
+msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
+msgstr "Wymień wejscie minut do wyszukiwania funkcji z paskiem stanu."
+
+msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
+msgstr "Wymień przewijanie wejścia z paskiem stanu"
+
+#
+msgid "Require description to be unique"
+msgstr "Wymagaj opisu aby być wyjątkowym"
+
+msgid "Required medium type:"
+msgstr "Wymagany średni typ:"
+
+#
+msgid "Rescan"
+msgstr "Przeskanuj"
+
+#
 msgid "Reset"
 msgstr "Resetuj"
 
+#
 msgid "Reset and renumerate title names"
 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
 
+#
+msgid "Reset count"
+msgstr "Resetuj odliczanie"
+
+#
+msgid "Reset saved position"
+msgstr "Resetuj zapisaną pozycję"
+
+#
 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
 
+#
 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
 
+#
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozdzielczość"
 
+#
+msgid "Response video entries."
+msgstr "Odpowiedz wpisom wideo."
+
+#
 msgid "Restart"
 msgstr "Restart"
 
+#
 msgid "Restart GUI"
 msgstr "Restartuj GUI"
 
+#
 msgid "Restart GUI now?"
 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
 
+#
 msgid "Restart network"
 msgstr "Restart sieci"
 
+#
 msgid "Restart test"
 msgstr "Restart testu"
 
+#
 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
 
+#
 msgid "Restore"
 msgstr "Przywróć"
 
+#
 msgid "Restore backups"
 msgstr "Przywróć kopie"
 
+#
 msgid "Restore is running..."
 msgstr "Przywracanie..."
 
+#
 msgid "Restore running"
 msgstr "Przywracanie uruchomione"
 
+#
 msgid "Restore system settings"
 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
 
-msgid "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored settings now."
-msgstr "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone ustawienia teraz."
+msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
+msgstr "Przywróć ustawienia Dreamboxa za pomocą pamięci USB"
 
+#
+msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
+msgstr "Ograniczyć \"po wydarzeniu\" do pewnych horyzontów czasowych?"
+
+msgid "Restrict to events on certain dates"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Resume from last position"
 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Resume position at %s"
+msgstr "Wznów pozycję na %s"
+
+#
 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
@@ -3106,276 +6062,555 @@ msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
 msgid "Resuming playback"
 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
 
+#
 msgid "Return to file browser"
 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
 
+#
 msgid "Return to movie list"
 msgstr "Powrót do listy filmów"
 
+#
 msgid "Return to previous service"
 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
 
+#
 msgid "Rewind speeds"
 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
 
+#
 msgid "Right"
 msgstr "Prawo"
 
+msgid "Roll-off"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Rolloff"
 msgstr "Rolloff"
 
+#
 msgid "Rotor turning speed"
 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
 
+#
 msgid "Running"
 msgstr "Uruchomiony"
 
+#
+msgid "Running in testmode"
+msgstr "Uruchomiony w trybie testowym"
+
+#
+msgid "Russia"
+msgstr "Rosja"
+
+#
 msgid "Russian"
 msgstr "Rosyjski"
 
+#
 msgid "S-Video"
 msgstr "S-Video"
 
+#
+msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 25/50HZ Tryb z przeplotem"
+
+#
+msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 25/50HZ Tryb progresywny"
+
+#
+msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
+msgstr "SD 30/60HZ Tryb z przeplotem"
+
+#
+msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
+msgstr "SD 30/60HZ Tryb progresywny"
+
+msgid "SID"
+msgstr ""
+
+#
+msgid "SINGLE LAYER DVD"
+msgstr "Pojedyńczy nośnik DVD"
+
+#
 msgid "SNR"
 msgstr "SNR"
 
+#
 msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
+#
 msgid "SSID:"
 msgstr "SSID:"
 
+msgid ""
+"SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
+"remotely.\n"
+"This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
+"default settings.\n"
+"\n"
+"You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
+"for Enigma2 instead."
+msgstr ""
+
+msgid "SVDRP server for Enigma2"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Sat"
 msgstr "Sob"
 
+#
 msgid "Sat / Dish Setup"
 msgstr "Ustawienia anteny"
 
+#
 msgid "Satellite"
 msgstr "Satelita"
 
+#
 msgid "Satellite Equipment Setup"
 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
 
+#
+msgid "Satellite equipment"
+msgstr "Wypozażenie satelity"
+
+msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
+msgstr ""
+"SatelliteEquipmentControl pozwala na dostrojenie ustawień przełącznika DiSEqC"
+
+#
 msgid "Satellites"
 msgstr "Satelity"
 
+#
 msgid "Satfinder"
 msgstr "Miernik sygnału"
 
+msgid "Satfinder helps you to align your dish"
+msgstr "Satfinder pomaga dostroić antenę"
+
+#
 msgid "Sats"
 msgstr "Satelity"
 
-msgid "Satteliteequipment"
-msgstr "Wyposażenie satelity"
-
+#
 msgid "Saturation"
 msgstr "Nasycenie"
 
+#
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
+#
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
+#
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Zachowaj Playlistę"
 
+#
+msgid "Save current delay to key"
+msgstr "Zapisz obecne opóżnienie dla klucza"
+
+#
+msgid "Save to key"
+msgstr "Zapisz do klucza"
+
+#
+msgid "Save values and close plugin"
+msgstr "Zapisz wartości i zamknij plugin"
+
+#
+msgid "Save values and close screen"
+msgstr "Zapisz wartości i zamknij ekran"
+
+#
 msgid "Scaler sharpness"
 msgstr "Poziom ostrości"
 
+#
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Tryb skalowania"
 
+#
 msgid "Scan "
 msgstr "Skanuj"
 
+#
 msgid "Scan Files..."
 msgstr "Skanuj Pliki..."
 
+#
+msgid "Scan NFS share"
+msgstr "Skanuj udziały NFS"
+
+#
 msgid "Scan QAM128"
 msgstr "Skanuj QAM128"
 
+#
 msgid "Scan QAM16"
 msgstr "Skanuj QAM16"
 
+#
 msgid "Scan QAM256"
 msgstr "Skanuj QAM256"
 
+#
 msgid "Scan QAM32"
 msgstr "Skanuj QAM32"
 
+#
 msgid "Scan QAM64"
 msgstr "Skanuj QAM64"
 
+#
 msgid "Scan SR6875"
 msgstr "Skanuj SR6875"
 
+#
 msgid "Scan SR6900"
 msgstr "Skanuj SR6900"
 
+#
 msgid "Scan Wireless Networks"
 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
 
+#
 msgid "Scan additional SR"
 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
 
+#
 msgid "Scan band EU HYPER"
 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
 
+#
 msgid "Scan band EU MID"
 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
 
+#
 msgid "Scan band EU SUPER"
 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
 
+#
 msgid "Scan band EU UHF IV"
 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
 
+#
 msgid "Scan band EU UHF V"
 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
 
+#
 msgid "Scan band EU VHF I"
 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
 
+#
 msgid "Scan band EU VHF III"
 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
 
+#
 msgid "Scan band US HIGH"
 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
 
+#
 msgid "Scan band US HYPER"
 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
 
+#
 msgid "Scan band US LOW"
 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
 
+#
 msgid "Scan band US MID"
 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
 
+#
 msgid "Scan band US SUPER"
 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
 
-msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your WLAN USB Stick\n"
-msgstr "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
+msgid "Scan devices for playable media files"
+msgstr "Skanowanie w poszukiwaniu urządzeń odtwarzających pliki multimedialne"
+
+#
+msgid "Scan range"
+msgstr "Skanuj zakres"
+
+msgid ""
+"Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
+"selected wireless device.\n"
+msgstr ""
+"Skanuj sieć w poszukiwaniu punktów dostępu i połączenia z nimi używając "
+"wybranego urządzenia.\n"
+
+msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
+msgstr "Skanuje domyślne lamedbs posortowane przez satelitę"
+
+#
+msgid ""
+"Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
+msgstr ""
+"Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
+
+#
+msgid "Science & Technology"
+msgstr "Nauka & Technologia"
 
-msgid "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your selected wireless device.\n"
-msgstr "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych AP i podłącz do nich używając wybranego urządzenia bezprzewodowego.\n"
+#
+msgid "Search Term(s)"
+msgstr "Słowo wyszukiwania..."
 
-msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
-msgstr "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
+#
+msgid "Search category:"
+msgstr "Kategorie wyszukiwania:"
 
+#
 msgid "Search east"
 msgstr "Szukaj na wschód"
 
+#
+msgid "Search for network shares"
+msgstr "Szukaj udziałów sieciowych"
+
+#
+msgid "Search for network shares..."
+msgstr "Szukaj udziałów sieciowych..."
+
+#
+msgid "Search region:"
+msgstr "Kraj wyszukiwania:"
+
+#
+msgid "Search restricted content:"
+msgstr "Szukać zawartości chronionych:"
+
+#
+msgid "Search strictness"
+msgstr "Szukaj ścisłości"
+
+msgid "Search through the EPG"
+msgstr "Wyszukiwanie w EPG"
+
+#
+msgid "Search type"
+msgstr "Szukaj typu"
+
+#
 msgid "Search west"
 msgstr "Szukaj na zachód"
 
+#
+msgid "Searching for available updates. Please wait..."
+msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji. Proszę czekać..."
+
+#
 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
 
+#
+msgid "Searching your network. Please wait..."
+msgstr "Wyszukiwanie sieci. Proszę czekać..."
+
+#
 msgid "Secondary DNS"
 msgstr "Drugi DNS"
 
+msgid "Security service not running."
+msgstr "Serwis chroniony nie uruchomiony."
+
+msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
+msgstr "Zobacz serwis EPG (i PiP) z innych kanałów w pasku informacyjnym."
+
+#
 msgid "Seek"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
+#
 msgid "Select"
 msgstr "Wybierz"
 
+#
+msgid ""
+"Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
+"\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
+msgstr ""
+"Wybierz \"dokładne dopasowanie\" do wykonania \"Tytuł dopasowania\" do "
+"właściwego dopasowania lub \"częściowego dopasowania\" jeśli chcesz poszukać "
+"tylko części tytułu wydarzenia."
+
+#
 msgid "Select HDD"
 msgstr "Wybierz HDD"
 
+#
 msgid "Select Location"
 msgstr "Wybierz lokalizację"
 
+#
 msgid "Select Network Adapter"
 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
 
+#
 msgid "Select a movie"
 msgstr "Wybierz film"
 
-msgid "Select audio mode"
-msgstr "Wybierz tryb audio"
+#
+msgid "Select a timer to import"
+msgstr "Wybierz timer do importu"
 
+#
 msgid "Select audio track"
 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
 
+#
+msgid "Select bouquet to record on"
+msgstr "Wybierz bukiet do nagrania na"
+
+#
 msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
 
-msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
-msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
+#
+msgid "Select channel to record on"
+msgstr "Wybierz kanał do nagrania na"
 
+msgid "Select desired image from feed list"
+msgstr "Wybierz żądany Image z listy"
+
+msgid "Select files for backup."
+msgstr "Wybierz pliki do kopii zapasowej."
+
+#
 msgid "Select files/folders to backup"
 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
 
-msgid "Select image"
-msgstr "Wybierz image"
+msgid "Select input device"
+msgstr "Wybierz urządzenie wejściowe"
 
+msgid "Select input device."
+msgstr "Wybierz urządzenie wejściowe."
+
+#
 msgid "Select interface"
 msgstr "Wybierz interfejs"
 
+#
+msgid "Select new feed to view."
+msgstr "Wybierz kategorię wyszukiwania:"
+
+#
 msgid "Select package"
 msgstr "Wybierz paczkę"
 
+#
 msgid "Select provider to add..."
 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
 
+#
 msgid "Select refresh rate"
 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
 
+#
 msgid "Select service to add..."
 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
 
+#
+#, python-format
+msgid "Select the key you want to set to %i ms"
+msgstr "Wybierz klucz który chcesz ustawić do %i ms"
+
+#
+msgid "Select the location to save the recording to."
+msgstr "Wybierz lokalizację do zapisania nagrania."
+
+#
+msgid "Select type of Filter"
+msgstr "Wybierz typ filtru"
+
+#
 msgid "Select upgrade source to edit."
 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
 
-msgid "Select video input"
-msgstr "Wybierz wejście Wideo"
-
+#
 msgid "Select video input with up/down buttons"
 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
 
+#
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Wybierz tryb wideo"
 
+#
+msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
+msgstr "Wybierz czy chcesz wymusić przypadki poprawności."
+
+#
 msgid "Select wireless network"
 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową WiFi"
 
-msgid "Selected source image"
-msgstr "Wybierz image źródłowy"
+#
+msgid "Select your choice."
+msgstr "Wybierz jedną z opcji:"
 
+#
 msgid "Send DiSEqC"
 msgstr "Wyślij DiSEqC"
 
+#
 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
 
+#
 msgid "Seperate titles with a main menu"
 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
 
+#
 msgid "Sequence repeat"
 msgstr "Powtórka sekwencji"
 
+#
 msgid "Serbian"
 msgstr "Serbski"
 
+#
+msgid "Server IP"
+msgstr "IP serwera"
+
+#
+msgid "Server share"
+msgstr "Udział serwera"
+
+#
 msgid "Service"
 msgstr "Informacje o serwisie..."
 
+#
 msgid "Service Scan"
 msgstr "Skanowanie serwisu"
 
+#
 msgid "Service Searching"
 msgstr "Szukanie serwisów"
 
+#
+msgid "Service delay"
+msgstr "Opóźnienie serwisu"
+
+#
 msgid "Service has been added to the favourites."
 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
 
+#
 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
 
+#
 msgid ""
 "Service invalid!\n"
 "(Timeout reading PMT)"
@@ -3383,6 +6618,7 @@ msgstr ""
 "Serwis niewłaściwy!\n"
 "(Koniec czasu czytania PMT)"
 
+#
 msgid ""
 "Service not found!\n"
 "(SID not found in PAT)"
@@ -3390,9 +6626,14 @@ msgstr ""
 "Serwis nie znaleziony!\n"
 "(SID nie znaleziony w PAT)"
 
+msgid "Service reference"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Service scan"
 msgstr "Skanowanie serwisów"
 
+#
 msgid ""
 "Service unavailable!\n"
 "Check tuner configuration!"
@@ -3400,178 +6641,333 @@ msgstr ""
 "Serwis niedostępny!\n"
 "Sprawdź konfigurację tunera!"
 
+#
 msgid "Serviceinfo"
 msgstr "Info o serwisie"
 
+#
 msgid "Services"
 msgstr "Serwisy"
 
+msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
+msgstr "Ustaw opóźnienia audio Bitstream/PCM"
+
+#
+msgid "Set End Time"
+msgstr "Ustaw koniec czasu"
+
+#
 msgid "Set Voltage and 22KHz"
 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
 
-msgid "Set as default Interface"
-msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
-
+#
 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
+msgstr "Ustaw opóźnienie do %i ms (można ustawić)"
+
+#
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
 
+#
 msgid "Set limits"
 msgstr "Ustaw limity"
 
+#
+msgid "Set maximum duration"
+msgstr "Ustaw maksymalne trwanie"
+
+#
+msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
+msgstr "Ustaw na NIE aby wyłączyć AutoTimer."
+
+msgid "Sets your Dreambox into Deep-Standby"
+msgstr "Przełącz Dreamboxa w tryb głębokiego uśpienia"
+
+#
+msgid "Setting key canceled"
+msgstr "Ustawienie anulowania klucza"
+
+#
 msgid "Settings"
 msgstr "Ustawienia"
 
+#
 msgid "Setup"
 msgstr "Konfiguracja"
 
+#
 msgid "Setup Mode"
 msgstr "Tryb Konfiguracji"
 
+#
+msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
+msgstr "Konfiguracja Pluginu Audio Sync"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
+"memory?"
+msgstr ""
+"Czy kreator pamięci USB powinien rozpocząć proces instalacji image %s do "
+"pamięci flash?"
+
+#
 msgid "Sharpness"
 msgstr "Ostrość"
 
+#
+msgid "Short Movies"
+msgstr "Krótkie filmy"
+
+msgid "Short filenames"
+msgstr "Krótkie nazwy"
+
+#
+msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
+msgstr "Czy ten AutoTimer powinien być ograniczony czasowo?"
+
+#
+msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
+msgstr ""
+"Czy ten AutoTimer powinien tylko dopasować do pewnych trwań wydarzenia?"
+
+#
+msgid ""
+"Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
+msgstr ""
+"Czy timery stworzone przez ten AutoTimer powinny być nagrane w obecnej "
+"lokalizacji?"
+
+#
 msgid "Show Info"
 msgstr "Pokaż Info"
 
+#
 msgid "Show Message when Recording starts"
 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
 
+#
 msgid "Show WLAN Status"
 msgstr "Pokaż status WLAN"
 
+#
 msgid "Show blinking clock in display during recording"
 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
 
+#
+msgid "Show event-progress in channel selection"
+msgstr "Pokaż pasek postępu wydarzenia w liście kanałów"
+
+#
+msgid "Show in extension menu"
+msgstr "Pokaż w menu rozszerzeń"
+
+#
+msgid "Show info screen"
+msgstr "Pokaż ekran info"
+
+#
 msgid "Show infobar on channel change"
 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
 
+#
 msgid "Show infobar on event change"
 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
 
+#
 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
 
+msgid "Show notification on conflicts"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Show positioner movement"
 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
 
+#
 msgid "Show services beginning with"
 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
 
+#
 msgid "Show the radio player..."
 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
 
-msgid "Show the tv player..."
-msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
+#
+msgid "Show the tv player..."
+msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
+
+msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
+msgstr "Pokaż zdjęcia kamery web na ekranie telewizora"
+
+msgid ""
+"Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
+"entries or to modify them."
+msgstr ""
+"Pokazuje listę zawierającą historię przełączeń ZAP ,pozwala również "
+"użytkownikowi na przełączanie ZAP lub ich modyfikacji."
+
+msgid "Shows a list of recent zap entries"
+msgstr "Wyświetla listę ostatnich przełączeń ZAP"
+
+msgid "Shows average bitrate of video and audio"
+msgstr "Pokaż średni bitrate wideo i audio"
+
+msgid "Shows statistics of watched services"
+msgstr "Pokazuje statystyki oglądanych kanałów"
+
+msgid "Shows the clock permanently on the screen"
+msgstr "Wyświetla na stałe zegar na ekranie"
 
+#
 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
 
+#
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Wyłącz"
+
+#
 msgid "Shutdown Dreambox after"
 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
 
+#
 msgid "Signal Strength:"
 msgstr "Siła sygnału:"
 
+#
 msgid "Signal: "
 msgstr "Sygnał:"
 
+#
 msgid "Similar"
 msgstr "Podobne"
 
+#
 msgid "Similar broadcasts:"
 msgstr "Podobne transmisje:"
 
+#
 msgid "Simple"
 msgstr "Prosta"
 
+msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
+msgstr "Prosty klient IRC GroupChat dla Enigma2 kanał #dm8000-vip"
+
+#
 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
 
+msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
+msgstr "SimpleRSS umożliwia czytanie kanałów RSS na Dreamboxie."
+
+#
 msgid "Single"
 msgstr "Jeden"
 
+#
 msgid "Single EPG"
 msgstr "Zwykłe EPG"
 
+#
 msgid "Single satellite"
 msgstr "Jeden satelita"
 
+#
 msgid "Single transponder"
 msgstr "Jeden transponder"
 
+#
 msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
 
+#
 msgid "Skin"
 msgstr "Skiny..."
 
-msgid "Skin..."
-msgstr "Skiny..."
+msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
+msgstr "SkinSelector pokazuje menu z możliwością wyboru skórek"
 
+#
 msgid "Skins"
 msgstr "Skiny"
 
+#
 msgid "Sleep Timer"
 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
 
+#
 msgid "Sleep timer action:"
 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
 
+#
 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
 
+#
 #, python-format
 msgid "Slot %d"
 msgstr "Slot %d"
 
+#
 msgid "Slovakian"
 msgstr "Słowacki"
 
+#
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Słoweński"
 
+#
 msgid "Slow"
 msgstr "Wolno"
 
+#
 msgid "Slow Motion speeds"
 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
 
+#
 msgid "Software"
 msgstr "Oprogramowanie"
 
-msgid "Software manager"
-msgstr "Menadżer oprogramowania"
+#
+msgid "Software management"
+msgstr "Zarządzanie oprogramowaniem"
+
+msgid "Software manager setup"
+msgstr "Konfiguracja SoftwareManager"
 
+#
 msgid "Software restore"
 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
 
+#
 msgid "Software update"
 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
 
+msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
+msgstr "SoftwareManager zarządza oprogramowaniem Dreambox`a"
+
+msgid "Softwaremanager information"
+msgstr "Informacje Softwaremanager"
+
+#
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
 
-msgid "Somewhere else"
-msgstr "Gdzie indziej"
-
+#
 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
 
+#
 msgid "Sorry no backups found!"
 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
 
-msgid ""
-"Sorry your Backup destination does not exist\n"
-"\n"
-"Please choose an other one."
-msgstr ""
-"Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
-"\n"
-"Wybierz inną."
-
+#
 msgid ""
 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
 "Please choose an other one."
@@ -3579,9 +6975,15 @@ msgstr ""
 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
 "Wybierz inne miejsce."
 
+#
 msgid "Sorry, no Details available!"
 msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
 
+#
+msgid "Sorry, video is not available!"
+msgstr "Przepraszam ale video jest niedostepne"
+
+#
 msgid ""
 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
 "\n"
@@ -3591,173 +6993,338 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wybierz inne miejsce."
 
+#
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort A-Z"
 msgstr "Sortuj od A-Z"
 
+#
+msgid "Sort AutoTimer"
+msgstr "Sortuj AutoTimer"
+
+#
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort Time"
 msgstr "Sortuj po czasie"
 
+#
 msgid "Sound"
 msgstr "Dźwięk"
 
+#
 msgid "Soundcarrier"
 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
 
+#
 msgid "South"
 msgstr "Południe"
 
+#
+msgid "South Korea"
+msgstr "Korea Południowa"
+
+#
+msgid "Spain"
+msgstr "Hiszpania"
+
+#
 msgid "Spanish"
 msgstr "Hiszpański"
 
+#
 msgid "Split preview mode"
 msgstr "Oddzielny tryb podglądu"
 
+#
+msgid "Sports"
+msgstr "Sporty"
+
+#
 msgid "Standby"
 msgstr "Czuwanie"
 
+#
 msgid "Standby / Restart"
 msgstr "Czuwanie / Restart"
 
+#
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d PWM"
+msgstr "Wiatrak w standby %d PWM"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d Voltage"
+msgstr "Wiatrak w standby %d napięcie"
+
+#
+msgid "Start Webinterface"
+msgstr "Uruchom Webinterfejs"
+
+msgid "Start easy your multimedia plugins with the PVR-button."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Start from the beginning"
 msgstr "Rozpocznij od początku"
 
+#
 msgid "Start recording?"
 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
 
+#
 msgid "Start test"
 msgstr "Testuj"
 
+#
+msgid "Start with following feed:"
+msgstr "Uruchom w kategori:"
+
+#
 msgid "StartTime"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
+#
 msgid "Starting on"
 msgstr "Rozpocznij od"
 
+#
+msgid "Std. Feeds"
+msgstr "Kategorie"
+
+msgid "Step by step network configuration"
+msgstr "Krok po kroku w konfiguracji sieci"
+
+#
 msgid "Step east"
 msgstr "Krok na wschód"
 
+#
+msgid "Step in ms for arrow keys"
+msgstr "Stopień w ms dla strzałek"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Step in ms for key %i"
+msgstr "Stopień w ms dla klucza %i"
+
+#
+#, python-format
+msgid "Step in ms for keys '%s'"
+msgstr "Stopień w ms dla kluczy '%s'"
+
+#
 msgid "Step west"
 msgstr "Krok na zachód"
 
-msgid "Stereo"
-msgstr "Stereo"
-
+#
 msgid "Stop"
 msgstr "Zatrzymaj"
 
+#
 msgid "Stop Timeshift?"
 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
 
+#
 msgid "Stop current event and disable coming events"
 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
 
+#
 msgid "Stop current event but not coming events"
 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
 
+#
 msgid "Stop playing this movie?"
 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
 
+#
 msgid "Stop test"
 msgstr "Zakończ test"
 
+#
 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
 
+#
 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
 
+#
 msgid "Store position"
 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
 
+#
 msgid "Stored position"
 msgstr "Pozycja zapamiętana"
 
+msgid "Stream podcasts"
+msgstr "Strumieniowanie Podcast`ów"
+
+msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
+msgstr "Strumieniowanie modułów dla orf.at ze strony internetowej IPTV."
+
+#
 msgid "Subservice list..."
 msgstr "Lista subserwisów..."
 
+#
 msgid "Subservices"
 msgstr "Subserwisy"
 
+#
 msgid "Subtitle selection"
 msgstr "Wybór napisów"
 
+#
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Napisy"
 
+#
 msgid "Sun"
 msgstr "Nie"
 
+#
 msgid "Sunday"
 msgstr "Niedziela"
 
+msgid "Support \"Fast Scan\"?"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Swap Services"
 msgstr "Zamiana serwisów"
 
+#
+msgid "Sweden"
+msgstr "Szwecja"
+
+#
 msgid "Swedish"
 msgstr "Szwedzki"
 
+#
 msgid "Switch to next subservice"
 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
 
+#
 msgid "Switch to previous subservice"
 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
 
+#
+msgid "Switchable tuner types:"
+msgstr "Przełącz typy tunerów:"
+
+#
 msgid "Symbol Rate"
 msgstr "Symbol Rate"
 
+msgid "Symbol rate"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Symbolrate"
 msgstr "Symbolrate"
 
+#
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
+#
 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
 msgid "TRANSLATOR_INFO"
 msgstr ""
-"This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and additional translations made by SileliS® :)\n"
+"This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
+"additional translations made by SileliS® :)\n"
 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
 
+#
 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
 
+msgid "TSID"
+msgstr ""
+
+msgid "TV Charts of all users"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "TV System"
 msgstr "System TV"
 
+msgid "TXT PID"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Table of content for collection"
 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
 
+#
 msgid "Tag 1"
 msgstr "Oznaczenie 1"
 
+#
 msgid "Tag 2"
 msgstr "Oznaczenie 2"
 
+#
 msgid "Tags"
 msgstr "Oznaczenia"
 
+#
+msgid "Tags the Timer/Recording will have."
+msgstr "Etykiety timerów/nagrań będą mieć."
+
+#
+msgid "Tags: "
+msgstr "Etykiety: "
+
+#
+msgid "Taiwan"
+msgstr "tajwan"
+
+#
+msgid "Temperature and Fan control"
+msgstr "Temperatura i kontrola wiatraka"
+
+msgid "Temperature-dependent fan control."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Naziemny"
 
+#
 msgid "Terrestrial provider"
 msgstr "Naziemny provider"
 
+#
 msgid "Test DiSEqC settings"
 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
 
+#
 msgid "Test Type"
 msgstr "Typ Testu"
 
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 80
+msgid "Test again"
+msgstr "Testuj ponownie"
+
+#
 msgid "Test mode"
 msgstr "Tryb testowy"
 
+#
 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
 
+msgid "Test your DiSEqC equipment"
+msgstr "Testowanie urządzeń DiSEqC"
+
+#
 msgid "Test-Messagebox?"
 msgstr "Informacja testowa?"
 
+#
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard.\n"
 "Please press OK to continue."
@@ -3765,6 +7332,7 @@ msgstr ""
 "Dziekuję za skorzystanie z menadżera.\n"
 "Naciśnij OK aby kontynuować"
 
+#
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
 "Please press OK to start using your Dreambox."
@@ -3772,15 +7340,181 @@ msgstr ""
 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
 
-msgid "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD players) instead?"
-msgstr "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w stacjonarnych czytnikach DVD."
+#
+msgid ""
+"Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
+"List.\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+"Dziękuję za użycie kreatora. Twój nowy AutoTimer został dodany do listy.\n"
+"Wciśnij OK aby kontynuować."
+
+msgid ""
+"The CleanupWizard informs you when the internal free memory of your dreambox "
+"has dropped below a definable threshold.You can use this wizard to remove "
+"some plugins."
+msgstr ""
+"CleanupWizard poinformuje Cię o wolnej pamięci wewnętrznej Dreamboxa gdy "
+"spadnie poniżej zdefiniowanego progu. Można również użyć tego kreatora do "
+"usunięcia niektórych wtyczek."
+
+#
+msgid ""
+"The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
+"create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
+"players) instead?"
+msgstr ""
+"Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
+"chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
+"stacjonarnych czytnikach DVD."
+
+msgid ""
+"The Elektro Power Save plugin puts the box from standby to sleep mode (Deep "
+"Standby) at certain times.\n"
+"This only happens if the box is in standby and no recording is running or "
+"sheduled in the next 20 minutes.\n"
+"The box automatically wakes up for recordings or at the end of the sleep "
+"time. You therefore don't have to wait until it is on again."
+msgstr ""
+"Wtyczka Elektro Power Save przełącza tuner z trybu czuwania w tryb uśpienia "
+"(Deep Standby) w określonych przez użytkownika godzinach.\n"
+"Tylko wtedy, gdy tuner jest w trybie czuwania i nie ma włączonych lub "
+"zaplanowanych nagran w ciągu następnych 20 minut.\n"
+"Tuner automatycznie wzbudzi się (również do zaplanowanych nagrań). Możesz "
+"zatem nie czekać, aż zostanie ponownie uruchomiony."
+
+msgid ""
+"The Hotplug plugin notifies your system of newly added or removed devices."
+msgstr "Wtyczka Hotplug informuje nowo dodawane lub usuwane z urządzenia."
+
+#
+msgid ""
+"The NetworkWizard extension is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Rozszerzenie kreatora sieci jest nie zainstalowane!\n"
+"Zainstaluj to."
+
+msgid "The PIN code has been changed successfully."
+msgstr "Kod PIN został zmieniony pomyślnie."
+
+msgid "The PIN codes you entered are different."
+msgstr "Kody PIN które wpisałeś są inne."
+
+msgid ""
+"The PicturePlayer displays your photos on the TV.\n"
+"You can view them as thumbnails or slideshow."
+msgstr ""
+"PicturePlayer wyświetla zdjęcia na ekranie telewizora.\n"
+"Można wyświetlać je w postaci miniatur lub jako pokaz slajdów."
+
+msgid ""
+"The Satfinder plugin helps you to align your dish.\n"
+"It shows you informations about signal rate and errors."
+msgstr ""
+"Wtyczka Satfinder pozwala na dostrojenie swojej instalacji sat.\n"
+"Pokazuje informacje na temat wskaźnika sygnału i błędów."
+
+msgid ""
+"The SkinSelector shows a menu with selectable skins.\n"
+"It's now easy to change the look and feel of your Dreambox."
+msgstr ""
+"SkinSelector pokazuje menu z możliwością wyboru skórek.\n"
+"Za ich pomocą łatwo zmienić wygląd i funkcjonalność Dreamboxa wg swoich "
+"preferencji."
+
+msgid ""
+"The SoftwareManager manages your Dreambox software.\n"
+"It's easy to update your receiver's software, install or remove plugins or "
+"even backup and restore your system settings."
+msgstr ""
+"SoftwareManager zarządza oprogramowaniem Twojego Dreamboxa.\n"
+"Pomaga w łatwy sposób aktualizować oprogramowanie odbiornika, instalować i "
+"usuwać wtyczki lub nawet kopie zapasowe oraz przywracania ustawień "
+"systemowych."
+
+#
+msgid ""
+"The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Zarządzanie dodatkami jest nie zainstalowane!\n"
+"Zainstaluj to."
+
+#
+msgid ""
+"The Timer will not be added to the List.\n"
+"Please press OK to close this Wizard."
+msgstr ""
+"Timer nie będzie dodany do listy.\n"
+"Wciśnij OK aby opuścić kreatora."
+
+#
+msgid ""
+"The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
+"timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
+"inside of this timespan."
+msgstr ""
+"Przedział czasowy AutoTimera jest pierwszym 'rozszerzonym' atrybutem. Jeśli "
+"przedział czasowy jest określony dla wydarzenia wtedy będzie wybrany tylko "
+"ten Autotimer będący w środku przedziału czasowego."
+
+msgid ""
+"The USB stick was prepared to be bootable.\n"
+"Now you can download an NFI image file!"
+msgstr ""
+"USB został przygotowany jako bootowalny.\n"
+"Teraz możesz pobrać plik Image .nfi!"
+
+msgid ""
+"The VideoEnhancement plugin provides advanced video enhancement settings."
+msgstr ""
+"Wtyczka VideoEnhancement dostarcza zaawansowane ustawienia rozszerzonych "
+"parametrów wideo."
+
+msgid ""
+"The VideoTune helps fine-tuning your tv display.\n"
+"You can control brightness and contrast of your tv."
+msgstr ""
+"VideoTune pomaga dostroić obraz na ekranie TV.\n"
+"Możesz kontrolować jasność i kontrast ekranu telewizora."
+
+msgid "The Videomode plugin provides advanced video mode settings."
+msgstr "Wtyczka Videomode dostarcza zaawansowane ustawienia trybu wideo."
 
-msgid "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from the feed server and save it on the stick?"
-msgstr "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z servera i zachować je na USB?"
+msgid ""
+"The WirelessLan plugin helps you configuring your WLAN network interface."
+msgstr ""
+"Wtyczka WirelessLan pomaga w konfiguracji bezprzewodowej karty sieciowej."
 
+#
 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
 
+#
+msgid ""
+"The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
+msgstr ""
+"Licznik może być automatycznie zresetowany do limitu w pewnych odstępach."
+
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"The directory %s is not writable.\n"
+"Make sure you select a writable directory instead."
+msgstr ""
+"Katalog %s nie jest zapisywalny.\n"
+"Upernij się że zamiast tego wybrałeś zapisywalny katalog."
+
+#
+msgid ""
+"The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
+"the classic editor."
+msgstr ""
+"Edytor do używany do nowych AutoTimerów. To może być także kreator lub "
+"klasyczny edytor."
+
+#
 #, python-format
 msgid ""
 "The following device was found:\n"
@@ -3795,60 +7529,78 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
 
+#
 msgid "The following files were found..."
 msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
 
+#
 msgid ""
 "The input port should be configured now.\n"
-"You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you want to do that now?"
+"You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
+"want to do that now?"
 msgstr ""
 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
-"Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
+"Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
+"obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
 
+#
 msgid "The installation of the default services lists is finished."
 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
 
-msgid "The installation of the default settings is finished. You can now continue configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
-msgstr "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
+#
+msgid ""
+"The installation of the default settings is finished. You can now continue "
+"configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
+msgstr ""
+"Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
+"konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
 
-msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own risk!"
-msgstr "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
+#
+msgid "The match attribute is mandatory."
+msgstr "Atrybut porównania jest obowiązkowy"
 
-msgid "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be corrupted!"
-msgstr "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny lub zepsuty!"
+msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted!"
+msgstr ""
+"Weryfikacja sumy kontrolnej nie powiodła się, plik może być uszkodzony!"
 
+#
 msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
 
+#
 msgid "The package:"
 msgstr "Paczka:"
 
+#
 #, python-format
 msgid "The path %s already exists."
 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
 
-msgid "The pin code has been changed successfully."
-msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
-
+#
 msgid "The pin code you entered is wrong."
 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
 
-msgid "The pin codes you entered are different."
-msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
-
+#
 #, python-format
 msgid "The results have been written to %s."
 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
 
+msgid "The skin is in KingSize-definition 1024x576"
+msgstr "Ta Skóra jest w rozdzielczości 1024x576"
+
+#
 msgid "The sleep timer has been activated."
 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
 
+#
 msgid "The sleep timer has been disabled."
 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
 
+#
 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
 
+#
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it and choose what you want to do next."
@@ -3856,6 +7608,7 @@ msgstr ""
 "Wtyczka sieci bezprzewodowej nie zainstalowana \n"
 "Musisz ją zainstalować aby przejść dalej."
 
+#
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it."
@@ -3863,27 +7616,50 @@ msgstr ""
 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
 "Proszę go zainstalować."
 
-msgid "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
-msgstr "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
+#
+msgid ""
+"The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
+msgstr ""
+"Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
+"teraz?"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The wizard found a configuration backup. Do you want to restore your old "
+"settings from %s?"
+msgstr ""
+"Kreator znalaz kopie konfiguracji kopii zapasowej. Czy chcesz przywrócić "
+"stare ustawienia z % s?"
 
+#
 msgid "The wizard is finished now."
 msgstr "Kreator zakończony."
 
+#
 msgid "There are at least "
 msgstr "Nareszcie są"
 
+#
+msgid "There are currently no outstanding actions."
+msgstr "Obecnie nie ma pozostałych działań."
+
+#
 msgid "There are no default services lists in your image."
 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
 
+#
 msgid "There are no default settings in your image."
 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
 
+#
+msgid "There are no updates available."
+msgstr "Brak aktualizacji"
+
+#
 msgid "There are now "
 msgstr "Są teraz "
 
-msgid "There is nothing to be done."
-msgstr "Nie ma nic do wykonania"
-
+#
 msgid ""
 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
 "Do you really want to continue?"
@@ -3891,62 +7667,140 @@ msgstr ""
 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
 "Czy kontynuować?"
 
+#
 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
 
+#
+msgid "There was an error getting the feed entries. Please try again."
+msgstr "Wystapił błąd podczas pobierania wpisów. Spróbuj ponownie."
+
+#
 msgid "There was an error. The package:"
 msgstr "Wystąpił błąd. Paczka:"
 
-#, python-format
-msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
-msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
-
-msgid "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
-msgstr "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci flash?"
-
-msgid "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to flash memory?"
-msgstr "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować pamięć flash?"
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 130
+msgid ""
+"There's a certificate update available for your dreambox. Would you like to "
+"apply this update now?"
+msgstr ""
+"Jest dostępna aktualizacja certyfikatu twojego Dreamboxa. Czy chcesz "
+"aktualizować teraz?"
 
-msgid "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all content on the disc."
-msgstr "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na nosniku."
+#
+msgid ""
+"This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
+"content on the disc."
+msgstr ""
+"Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
+"nosniku."
 
+#
 #, python-format
 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
 msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
 
-#, python-format
-msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
-msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
+#
+msgid "This Month"
+msgstr "Ten miesiąc"
+
+#
+msgid "This Week"
+msgstr "Ten tydzień"
+
+#
+msgid ""
+"This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
+"and the Preview."
+msgstr ""
+"To jest nazwa którą możesz nadać AutoTimerowi. Będzie wyświetlona w "
+"podglądzie lub opisie."
 
+#
 msgid "This is step number 2."
 msgstr "To jest krok numer 2."
 
-msgid "This is unsupported at the moment."
-msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
+#
+msgid ""
+"This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
+"search the EPG again."
+msgstr ""
+"To jest opóźnienie w godzinach w których AutoTimer poczeka po wyszukiwaniu "
+"do ponownego przeszukania EPG."
+
+#
+msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
+msgstr "To jest ekran pomocniczy. Zasil mnie czymś do pokazania."
+
+#
+msgid ""
+"This is what will be looked for in event titles. Note that looking for e.g. "
+"german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
+"uses."
+msgstr ""
+"Tak będą wyglądać tytuły wydarzeń. Uwaga dla wyglądu np. niemieckich znaków "
+"może być trudne ponieważ trzeba znać kodowanie znaków."
 
+msgid ""
+"This plugin creates a USB stick which can be used to update the firmware of "
+"your Dreambox without the need for a network or WLAN connection.\n"
+"First, a USB stick needs to be prepared so that it becomes bootable.\n"
+"In the next step, an NFI image file can be downloaded from the update server "
+"and saved on the USB stick.\n"
+"If you already have a prepared bootable USB stick, please insert it now. "
+"Otherwise plug in a USB stick with a minimum size of 64 MB!"
+msgstr ""
+"Ta wtyczka tworzy pamięć USB, którą można wykorzystać do aktualizacji "
+"oprogramowania sprzętowego Dreambox bez konieczności połączenia z siecią.\n"
+"Po pierwsze, pamięć USB musi być przygotowana tak, aby stała się botowalna.\n"
+"W następnym kroku, plik obrazu NFI należy pobrać z serwera aktualizacji i "
+"zapisać na pamięci USB.\n"
+"Jeżeli masz już przygotowaną botowalną pamięć USB, włóż ją teraz. W "
+"przeciwnym wypadku podłącz pamięć USB minimum 64MB!"
+
+#
 msgid "This plugin is installed."
 msgstr "Plugin zainstalowany"
 
+#
 msgid "This plugin is not installed."
 msgstr "Plugin nie zainstalowany"
 
+#
 msgid "This plugin will be installed."
 msgstr "Plugin będzie zainstalowany"
 
+#
 msgid "This plugin will be removed."
 msgstr "Plugin będzie usunięty"
 
+#
+msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
+msgstr ""
+"To ustawienie kontroluje zachowane gdy rezultaty timera odnajdą wydarzenie."
+
+msgid ""
+"This system tool is internally used to program the hardware with firmware "
+"updates."
+msgstr ""
+"To narzędzie systemowe jest używane wewnętrznie do programowania sprzętu "
+"przy aktualizacji firmware'u."
+
+#
 msgid ""
 "This test checks for configured Nameservers.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
-"- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in the \"Nameserver\" Configuration"
+"- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
+"the \"Nameserver\" Configuration"
 msgstr ""
 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
-"-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie \"Nameserver\" konfigurację"
+"-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
+"\"Nameserver\" konfigurację"
 
+#
 msgid ""
 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
@@ -3958,6 +7812,7 @@ msgstr ""
 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
 
+#
 msgid ""
 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
@@ -3969,63 +7824,100 @@ msgstr ""
 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
 
+#
 msgid ""
-"This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address configuration with DHCP.\n"
+"This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
+"configuration with DHCP.\n"
 "If you get a \"disabled\" message:\n"
 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
-"- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup dialog.\n"
+"- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
+"dialog.\n"
 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
 msgstr ""
 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
-"-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień adaptera sieciowego.\n"
+"-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
+"adaptera sieciowego.\n"
 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
 
+#
 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
 
+#
+msgid ""
+"This toggles the behavior on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
+"event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
+"but add it disabled."
+msgstr ""
+"To zmienia zachowanie dla konfliktu timera. Jeśli AutoTimer znajdzie "
+"konflikt dla wydarzenia z istniejącym timerem wtedy nie zignoruje go ale "
+"doda jako wyłączony."
+
+#
 msgid "Three"
 msgstr "Trzy"
 
+#
 msgid "Threshold"
 msgstr "Próg"
 
+#
 msgid "Thu"
 msgstr "Czw"
 
+#
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Miniatury"
 
+#
 msgid "Thursday"
 msgstr "Czwartek"
 
+#
 msgid "Time"
 msgstr "Czas"
 
+#
+msgid "Time in minutes to append to recording."
+msgstr "Czas w minutach do dodania nagrania."
+
+#
+msgid "Time in minutes to prepend to recording."
+msgstr "Czas w minutach do zwolnienia nagrania."
+
+#
 msgid "Time/Date Input"
 msgstr "Czas / Data"
 
+#
 msgid "Timer"
 msgstr "Timer"
 
+#
 msgid "Timer Edit"
 msgstr "Edycja timera"
 
+#
 msgid "Timer Editor"
 msgstr "Edytor timera"
 
+#
 msgid "Timer Type"
 msgstr "Typ timera"
 
+#
 msgid "Timer entry"
 msgstr "Programowanie timera"
 
+#
 msgid "Timer log"
 msgstr "Log timera"
 
+#
 msgid ""
 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
 "Please recheck it!"
@@ -4033,146 +7925,234 @@ msgstr ""
 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
 "Proszę to sprawdzić!"
 
+#
+msgid "Timer record location"
+msgstr "Lokalizacja timera"
+
+#
 msgid "Timer sanity error"
 msgstr "Błąd timera"
 
+#
 msgid "Timer selection"
 msgstr "Wybór timera"
 
+#
 msgid "Timer status:"
 msgstr "Status timera:"
 
+#
+msgid "Timer type"
+msgstr "Typ timera"
+
+#
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Timeshift"
 
+#
+msgid "Timeshift location"
+msgstr "Lokalizacja timeshift"
+
+#
 msgid "Timeshift not possible!"
 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
 
-msgid "Timeshift path..."
-msgstr "Ścieżka timeshift..."
-
+#
 msgid "Timezone"
 msgstr "Strefa czasu"
 
+#
 msgid "Title"
 msgstr "Tytuł utworu"
 
+#
 msgid "Title properties"
 msgstr "Właściwości tytułu"
 
+#
 msgid "Titleset mode"
 msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
 
+msgid "To be used as simple downloading application by other Plugins."
+msgstr "Do stosowania jako prosta aplikacja pobierania przez inne wtyczki."
+
 msgid ""
 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
-"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB stick.\n"
-"2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed for 10 seconds.\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and make sure the bootable "
+"USB stick is plugged in.\n"
+"2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
+"for 10 seconds.\n"
 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
 msgstr ""
-"Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
-"1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
-"2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 sekund.\n"
-"3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
-
+"Aby zaktualizować oprogramowanie Dreambox, wykonaj następujące czynności:\n"
+"1) Wyłącz tuner tylnym wyłącznikiem zasilania i upewnij się, że bootowalny "
+"pendrive jest podłączony.\n"
+"2) Włącz zasilanie ponownie i przytrzymaj przycisk na panelu przednim przez "
+"10 sekund.\n"
+"3) Poczekaj na start tunera i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora."
+
+#
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
 
+#
+msgid "Tone Amplitude"
+msgstr "Tone Amplitude"
+
+#
 msgid "Tone mode"
 msgstr "Tryb tonowy"
 
+#
 msgid "Toneburst"
 msgstr "Toneburst"
 
+#
 msgid "Toneburst A/B"
 msgstr "Toneburst A/B"
 
+#
+msgid "Top favorites"
+msgstr "Ulubione"
+
+#
+msgid "Top rated"
+msgstr "Najlepiej oceniane"
+
+#
 msgid "Track"
 msgstr "Ścieżka"
 
+msgid "TrafficInfo shows german traffic information."
+msgstr "TrafficInfo pokazuje informacje o niemieckim ruchu drogowym."
+
+#
 msgid "Translation"
 msgstr "Tłumaczenie"
 
+#
 msgid "Translation:"
 msgstr "Tłumaczenie:"
 
+#
 msgid "Transmission Mode"
 msgstr "Tryb transmisji"
 
+#
 msgid "Transmission mode"
 msgstr "Tryb transmisji"
 
+#
 msgid "Transponder"
 msgstr "Transponder"
 
+#
 msgid "Transponder Type"
 msgstr "Typ transpondera"
 
+#
+msgid "Travel & Events"
+msgstr "Podróże & Wydarzenia"
+
+#
 msgid "Tries left:"
 msgstr "Próby skończone:"
 
+#
 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
-msgstr "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
+msgstr ""
+"Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
-msgstr "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
+msgstr ""
+"Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
 
+#
 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
 
+#
+msgid "Trying to download the Youtube feed entries. Please wait..."
+msgstr "Pobieranie listy filmów z YouTube. Proszę czekać..."
+
+#
+msgid "Trying to download the Youtube search results. Please wait..."
+msgstr "Pobieranie wyników wyszukiwania z YouTube"
+
+#
 msgid "Tue"
 msgstr "Wto"
 
+#
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Wtorek"
 
+#
 msgid "Tune"
 msgstr "Ustaw"
 
+#
 msgid "Tune failed!"
 msgstr "Strojenie nieudane!"
 
+#
 msgid "Tuner"
 msgstr "Tuner"
 
+#
 msgid "Tuner "
 msgstr "Tuner "
 
+#
 msgid "Tuner Slot"
 msgstr "Slot tunera"
 
+#
 msgid "Tuner configuration"
 msgstr "Konfiguracja tunera"
 
+#
 msgid "Tuner status"
 msgstr "Status tunera"
 
+#
+msgid "Tuner type"
+msgstr "Typ tunera"
+
+#
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turecki"
 
+#
 msgid "Two"
 msgstr "Dwa"
 
+#
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
+#
 msgid "Type of scan"
 msgstr "Typ skanowania"
 
+#
 msgid "USALS"
 msgstr "USALS"
 
-msgid "USB"
-msgstr "USB"
-
+#
 msgid "USB Stick"
 msgstr "USB Stick"
 
+#
 msgid "USB stick wizard"
 msgstr "Kreator pamięci USB"
 
+#
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ukraiński"
 
+#
 msgid ""
 "Unable to complete filesystem check.\n"
 "Error: "
@@ -4180,6 +8160,7 @@ msgstr ""
 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
 "Błąd: "
 
+#
 msgid ""
 "Unable to initialize harddisk.\n"
 "Error: "
@@ -4187,86 +8168,173 @@ msgstr ""
 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
 "Błąd: "
 
+#
 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
 
-msgid ""
-"Undo\n"
-"Install"
-msgstr ""
-"Cofnij\n"
-"Instaluj"
+#
+msgid "Undo install"
+msgstr "Anuluj instalację"
 
-msgid ""
-"Undo\n"
-"Remove"
-msgstr ""
-"Cofnij\n"
-"Usuń"
+#
+msgid "Undo uninstall"
+msgstr "Anuluj odinstalowanie"
+
+#
+msgid "UnhandledKey"
+msgstr "UnhandledKey"
 
+#
+msgid "Unicable"
+msgstr "Unicable"
+
+#
 msgid "Unicable LNB"
 msgstr "Unicable LNB"
 
+#
 msgid "Unicable Martix"
 msgstr "Unicable Martix"
 
+#
+msgid "Uninstall"
+msgstr "Odinstaluj"
+
+#
+msgid "United States"
+msgstr "Stany Zjednoczone"
+
+#
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Uniwersalny LNB"
 
+msgid "Unknown network adapter."
+msgstr "Nieznany adapter sieciowy."
+
+#
+msgid ""
+"Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
+"matching your AutoTimers but only when you leave the GUI with the green "
+"button."
+msgstr ""
+"Chyba że ten włączony AutoTimer nie sprawdzi automatycznie wyszukanych "
+"wydarzeń twoich AutoTimerów ale tylko gdy opuścisz GUI poprzez zielony "
+"przycisk."
+
+#
 msgid "Unmount failed"
 msgstr "Błąd odmontowania"
 
+#
 msgid "Unsupported"
 msgstr "Nieobsługiwany"
 
+msgid "UnwetterInfo shows german storm information."
+msgstr "UnwetterInfo pokazuje niemieckie informacje burzowe."
+
+#
 msgid "Update"
 msgstr "Uaktualnienie"
 
-msgid "Updates your receiver's software"
-msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
+msgid "Update done..."
+msgstr "Aktualizacja zakończona..."
+
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 170
+msgid ""
+"Update done... The genuine dreambox test will now be rerun and should not "
+"ask you to update again."
+msgstr ""
+"Aktualizacja zakończona... Test autentyczności dreamboxa zostanie powtórzony "
+"i nie powinien już ciebie pytać ponownie o aktualizację."
+
+msgid "Updatefeed not available."
+msgstr "Aktualizacja nie dostępna."
 
+# File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 150
+msgid ""
+"Updating failed. Nothing is broken, just the update couldn't be applied."
+msgstr ""
+"Aktualizowanie nieudane. Nic nie uszkodzono tylko nie można zatwierdzić."
+
+#
 msgid "Updating finished. Here is the result:"
 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
 
+#
+msgid "Updating software catalog"
+msgstr "Aktualizowanie katalogu oprogramowania"
+
+msgid "Updating, please wait..."
+msgstr "Aktualizowanie, proszę czekać..."
+
+#
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
 
+#
 msgid "Upgrade finished."
 msgstr "Aktualizacja zakończona."
 
-msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
-msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
-
+#
 msgid "Upgrading"
 msgstr "Aktualizowanie"
 
+#
 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
 
+#
+msgid "Upper bound of timespan."
+msgstr "Wyższy przeskok czasowy."
+
+#
+msgid ""
+"Upper bound of timespan. Nothing after this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Wyższy przeskok czasowy. Nic po tym czasie nie będzie pasować. Offsety nie "
+"są brane dla tego konta!"
+
+#
 msgid "Use"
 msgstr "Użyj"
 
+#
 msgid "Use DHCP"
 msgstr "Użyj DHCP"
 
+#
 msgid "Use Interface"
 msgstr "Użyj intrefejsu"
 
+#
 msgid "Use Power Measurement"
 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
 
+#
+msgid "Use a custom location"
+msgstr "Użyj zwykłej lokalizacji"
+
+#
 msgid "Use a gateway"
 msgstr "Użyj bramy"
 
-msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
-msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
+msgid "Use and control multiple Dreamboxes with different RCs."
+msgstr "Używaj i kontroluj wiele Dreamboxów za pomocą różnych pilotów."
 
+#
 msgid "Use power measurement"
 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
 
+#
+msgid "Use the Networkwizard to configure selected network adapter"
+msgstr "Uzyj kreatora sieci do konfiguracji wybranego adaptera"
+
+#
 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
 
+#
 msgid ""
 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
 "\n"
@@ -4276,209 +8344,466 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wybierz Tuner A"
 
-msgid "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, press OK."
+#
+msgid ""
+"Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
+"press OK."
 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
 
+msgid "Use this input device settings?"
+msgstr "Użyć tego ustawienia urządzenia wejściowego?"
+
+msgid "Use this settings?"
+msgstr "Użyć tych ustawień?"
+
+#
 msgid "Use this video enhancement settings?"
 msgstr "Użyć tych ustawień?"
 
+#
 msgid "Use time of currently running service"
 msgstr "Użyj czasu oglądanego kanału"
 
+#
 msgid "Use usals for this sat"
 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
 
+#
 msgid "Use wizard to set up basic features"
 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
 
+#
 msgid "Used service scan type"
 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
 
+#
 msgid "User defined"
 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
 
+#
+msgid "User management"
+msgstr "Zarządzaj użytkownikiem"
+
+#
+msgid "Usermanager"
+msgstr "Menadżer użytkiwnika"
+
+#
 msgid "Username"
 msgstr "Nazwa użytkownika"
 
+#
 msgid "VCR scart"
 msgstr "VCR Scart"
 
+#
 msgid "VMGM (intro trailer)"
 msgstr "VMGM (intro trailer)"
 
+msgid "Vali-XD skin"
+msgstr "Vali-XD skin"
+
+msgid "Vali.HD.atlantis skin"
+msgstr ""
+
+msgid "Vali.HD.nano skin"
+msgstr "Vali.HD.nano skin"
+
+msgid "Vali.HD.warp skin"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Verify your Dreambox authenticity by running the genuine dreambox plugin!"
+msgstr "Sprawdź autentyczność Dreamboxa uruchamiając plugin autentyczności!"
+
+msgid "Verifying your internet connection..."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Vertical"
 msgstr "Pionowa [V]"
 
+#
 msgid "Video Fine-Tuning"
 msgstr "Korekcja obrazu..."
 
+#
 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
 msgstr "Kreator czystości obrazu "
 
+#
 msgid "Video Output"
 msgstr "Wyjście Wideo"
 
+msgid "Video PID"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "Video Setup"
 msgstr "Ustawienia Wideo"
 
+#
 msgid "Video Wizard"
 msgstr "Kreator Wideo"
 
+#
 msgid "Video enhancement preview"
 msgstr "Podgląd ustawień"
 
+#
 msgid "Video enhancement settings"
 msgstr "Konfiguracja obrazu..."
 
+#
 msgid "Video enhancement setup"
 msgstr "Konfiguracja Obrazu"
 
+#
 msgid ""
 "Video input selection\n"
 "\n"
-"Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different input port).\n"
+"Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
+"input port).\n"
 "\n"
 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
 msgstr ""
 "Wybór wejścia wideo\n"
 "\n"
-"Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny port wejścia).\n"
+"Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
+"port wejścia).\n"
 "\n"
 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
 
+#
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Wybór trybu wideo"
 
+msgid "Video streaming from the orf.at web page"
+msgstr "Streaming wideo ze strony ORF.at"
+
+msgid "VideoEnhancement provides advanced video enhancement settings"
+msgstr "VideoEnhancement zapewnia zaawansowane ustawienia wideo"
+
+msgid "VideoTune helps fine-tuning your tv display"
+msgstr "VideoTune pomaga dostroić obraz Twojego TV"
+
+#
+msgid "Videobrowser exit behavior:"
+msgstr "Zachowanie przed wyjściem:"
+
+#
 msgid "Videoenhancement Setup"
 msgstr "Konfiguracja"
 
+msgid "Videomode provides advanced video mode settings"
+msgstr "Videomode zapewnia zaawansowane ustawienia trybu wideo"
+
+#
+msgid "Videoplayer stop/exit behavior:"
+msgstr "Zachowanie gdy zatrzymany:"
+
+#
+msgid "View Count"
+msgstr "Ilości odtwarć"
+
+msgid "View Google maps"
+msgstr "Zobacz mapy Google"
+
+msgid "View Google maps with your Dreambox."
+msgstr "Zobacz mapy Google za pomocą Dreamboxa."
+
+#
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Wyświetl Filmy..."
 
+#
 msgid "View Photos..."
 msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
 
+#
 msgid "View Rass interactive..."
 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
 
+#
 msgid "View Video CD..."
 msgstr "Wyświetl Video CD..."
 
+#
+msgid "View active downloads"
+msgstr "Pokaż aktywne pobierania"
+
+#
 msgid "View details"
 msgstr "Pokaż szczegóły"
 
+#
 msgid "View list of available "
 msgstr "Pokaż listę dostępnych"
 
+#
 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
 
+#
 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
-msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
+msgstr ""
+"Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
 
+#
 msgid "View list of available EPG extensions."
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
 
-msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
-msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
+#
+msgid "View list of available Satellite equipment extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń satelity."
 
+#
 msgid "View list of available communication extensions."
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
 
+#
 msgid "View list of available default settings"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
 
+#
 msgid "View list of available multimedia extensions."
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
 
+#
 msgid "View list of available networking extensions"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
 
+#
 msgid "View list of available recording extensions"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
 
+#
 msgid "View list of available skins"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
 
+#
 msgid "View list of available software extensions"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
 
+#
 msgid "View list of available system extensions"
 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
 
-msgid "View teletext..."
-msgstr "Pokaż teletext..."
+#
+msgid "View related videos"
+msgstr "Pokaż filmy"
+
+#
+msgid "View response videos"
+msgstr "Pokaż moje oglądane"
+
+#
+msgid "View teletext..."
+msgstr "Pokaż teletext..."
+
+#
+msgid "View, edit or delete mountpoints on your Dreambox."
+msgstr "Pokaż, edytuj lub usuń punkty montowania Dreamboxa."
+
+#
+msgid "View, edit or delete usernames and passwords for your network."
+msgstr "Pokaż, edytuj lub usuń nazwy użytkowników i hasła twojej sieci."
+
+#
+msgid "Views: "
+msgstr "Obejrzano: "
 
+#
 msgid "Virtual KeyBoard"
 msgstr "Wirtualna klawiatura"
 
+msgid "Visualization for the European Installation Bus"
+msgstr "Wizualizacja dla Europejskiej instalacji"
+
+msgid ""
+"Visualize and control your lights, dimmers, blinds, thermostats etc. through "
+"EIB/KNX. (linknx server required)"
+msgstr ""
+"Pokaż i kontroluj oświetlenie, ściemnienie, żaluzje, termostaty etc. przez "
+"EIB/KNX. (wymagany serwer linknx)"
+
+#
 msgid "Voltage mode"
 msgstr "Tryb napięcia"
 
+#
 msgid "Volume"
 msgstr "Głośność"
 
+#
 msgid "W"
 msgstr "W"
 
+#
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
+msgid "WLAN adapter."
+msgstr "Adapter WLAN."
+
+msgid "WLAN connection"
+msgstr "Połączenie WLAN."
+
+#
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
 
+#
 msgid "WPA or WPA2"
 msgstr "WPA lub WPA2"
 
+#
 msgid "WPA2"
 msgstr "WPA2"
 
+#
 msgid "WSS on 4:3"
 msgstr "WSS na 4:3"
 
+#
+msgid "Wait time in ms before activation:"
+msgstr "Odczekaj czas w ms przed aktywacją:"
+
+#
 msgid "Waiting"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
+#
 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
 msgstr "Ostrzegaj jeśli wolne miejsce spadnie poniżej (kB):"
 
-msgid ""
-"We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
-"Please press OK to begin."
+msgid "Watch streams from ZDF Mediathek"
+msgstr "Oglądaj stream z ZDF Mediathek"
+
+msgid "WeatherPlugin shows weatherforecasts on your Dreambox."
+msgstr "Wtyczka WeatherPlugin pokazuje prognozę pogody na Dreamboxie."
+
+msgid "Weatherforecast on your Dreambox"
+msgstr "Prognoza pogody na Dreambox"
+
+msgid "Web-Bouquet-Editor for PC"
 msgstr ""
-"Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony na 60hz.\n"
-"Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
 
+msgid "Webinterface"
+msgstr "Webinterfejs"
+
+#
+msgid "Webinterface: Main Setup"
+msgstr "Webinterfejs: Główne ustawienia"
+
+#
 msgid "Wed"
 msgstr "Śro"
 
+#
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Środa"
 
+#
 msgid "Weekday"
 msgstr "Dzień tygodnia"
 
+#
+msgid "Weekend"
+msgstr "Weekend"
+
+#
+msgid "Weekly (Monday)"
+msgstr "Tygodniowo (Poniedziałek)"
+
+#
+msgid "Weekly (Sunday)"
+msgstr "Tygodniowo (Niedziela)"
+
+#
 msgid ""
 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
 "\n"
-"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
 "\n"
 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
 msgstr ""
 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
 "\n"
-"Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, wybierz 'początek cięcia'.\n"
+"Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
+"wybierz 'początek cięcia'.\n"
+"\n"
+"Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
+"'koniec cięcia'. To wszystko."
+
+#
+msgid ""
+"Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
+"the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
+"current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
+msgstr ""
+"Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
+"asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
+"zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
+"oprogramowanie."
+
+#
+msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"Use the Bouqet+ button to navigate to the search field and the Bouqet- to "
+"navigate to the video entries.\n"
+"\n"
+"To play a movie just press OK on your remote control.\n"
+"\n"
+"Press info to see the movie description.\n"
+"\n"
+"Press the Menu button for additional options.\n"
+"\n"
+"The Help button shows this help again."
+msgstr ""
+"Wtam w odtwarzaczu MyTube.\n"
+"\n"
+"Użyj przycisku Bouquet+ aby przejść do okna wyszukiwania filmów i użyj "
+"przycisku Bouquet- aby przejsc do wybierania filmów.\n"
+"Aby odtworzyć film nacisnij OK.\n"
+"\n"
+"Nacisnij info aby zobaczyć opis filmu.\n"
 "\n"
-"Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz 'koniec cięcia'. To wszystko."
+"Nacisnij Menu aby przejść do opcji.\n"
+"\n"
+"Przycisk Help  pokaże pomoc."
 
-msgid "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
-msgstr "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować oprogramowanie."
+#
+msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"While entering your search term(s) you will get suggestions displayed "
+"matching your search term.\n"
+"\n"
+"To select a suggestion press DOWN on your remote, select the desired result "
+"and press OK on your remote to start the search.\n"
+"\n"
+"Press exit to get back to the input field."
+msgstr ""
+"Witamy w odtwarzaczu MyTube.\n"
+"\n"
+"Podczas wpisywania fraz szukania będą ci podawane przykładowe frazy "
+"wyszukiwania.\n"
+"\n"
+"Aby wybrać wyraz wciśnij przycisk w Dół na pilocie, wybierz swoją frazę i "
+"daj OK na pilocie aby rozpocząć szukanie.\n"
+"\n"
+"Wciśnij Exit aby wrócić."
 
+#
 msgid ""
 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
 "\n"
 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
-"To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be cleaned up.\n"
+"To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
+"cleaned up.\n"
 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
 msgstr ""
 "Witamy w kreatorze czyszczenia.\n"
@@ -4487,18 +8812,34 @@ msgstr ""
 "Aby zapewnić stabilną pracę zalecamy usunięcie niepotrzebnych rzeczy.\n"
 "Możesz użyć tego kreatora aby usunąć niepotrzebne dodatki.\n"
 
+#
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
-"If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
+"If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
+"you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
 "\n"
 "Press OK to start configuring your network"
 msgstr ""
 "Witam. \n"
 "\n"
-"Jeśli chcesz się połączyć z internetem ,to ten menadżer przeprowdzi cię przez uproszczoną konfigurację Dreamboxa . \n"
+"Jeśli chcesz się połączyć z internetem ,to ten menadżer przeprowdzi cię "
+"przez uproszczoną konfigurację Dreamboxa . \n"
 "Nacisnij OK aby rozpocząć konfigurację sieci."
 
+#
+msgid ""
+"Welcome.\n"
+"\n"
+"This Wizard will help you to create a new AutoTimer by providing "
+"descriptions for common settings."
+msgstr ""
+"Witaj.\n"
+"\n"
+"Ten kreator pomoże ci stworzyć nowy AutoTimer przez pokazanie opisów dla "
+"prostych ustawień."
+
+#
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
@@ -4510,22 +8851,41 @@ msgstr ""
 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
 
+#
 msgid "Welcome..."
 msgstr "Witam..."
 
+#
 msgid "West"
 msgstr "Zachód"
 
+#
 msgid "What do you want to scan?"
 msgstr "Co chcesz skanować?"
 
+#
 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
 msgstr "Co zrobić z danymi crashlogami?"
 
 msgid ""
+"When supporting \"Fast Scan\" the service type is ignored. You don't need to "
+"enable this unless your Image supports \"Fast Scan\" and you are using it."
+msgstr ""
+
+#
+msgid ""
+"When this option is enabled the AutoTimer won't match events where another "
+"timer with the same description already exists in the timer list."
+msgstr ""
+"Gdy ta opcja jest włączona AutoTimer nie wyszuka wydarzeń gdzie inny timer z "
+"tym samym opisem już istnieje na liście."
+
+#
+msgid ""
 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
-"After completion of factory reset, your receiver will restart automatically!\n"
+"After completion of factory reset, your receiver will restart "
+"automatically!\n"
 "\n"
 "Really do a factory reset?"
 msgstr ""
@@ -4535,151 +8895,422 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
 
+#
 msgid "Where do you want to backup your settings?"
 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
 
+#
 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
 
-msgid "Wireless"
-msgstr "Bezprzewodowy"
-
+#
 msgid "Wireless LAN"
 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
 
+#
 msgid "Wireless Network"
 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
 
+#
 msgid "Wireless Network State"
 msgstr "Status sieci bezprzewodowej"
 
+msgid ""
+"With AntiScrollbar you can cover up annoying ticker lines (e.g. in news "
+"channels)."
+msgstr ""
+"Za pomocą AntiScrollbar można ukryć irytujące tzw. linie giełdowe (np. na "
+"kanałach informacyjnych)."
+
+msgid ""
+"With DVDBurn you can make compilations of records from your Dreambox hard "
+"drive.\n"
+"Optionally you can add customizable menus. You can record the compilation to "
+"a standard-compliant DVD that can be played on conventinal DVD players.\n"
+"HDTV recordings can only be burned in proprietary dreambox format."
+msgstr ""
+"Z DVDBurn możesz tworzyć kompilacje nagrań z twardego dysku Dreamboxa.\n"
+"Opcjonalnie można dodać konfigurowalne menu. Możesz nagrywać kompilacjie "
+"zgodne ze standardem DVD, które mogą być odtwarzane na konwencjonalnych "
+"odtwarzaczach DVD.\n"
+"Nagrania w wyskiej rozdzielczości HDTV mogą być nagrywane tylko w "
+"odpowiednim formacie dreamboxa."
+
+msgid "With EPGSearch you can search through the EPG and create timers."
+msgstr "Przy użyciu EPGSearch można przeszukiwać EPG i tworzyć Timery."
+
+msgid "With Genuine Dreambox you can verify the authenticity of your Dreambox."
+msgstr ""
+"Za pomocą Genuine Drembox można zweryfikować autentyczność swojego Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"With IMDb you can download and displays movie information (rating, poster, "
+"cast, synopsis etc.) about the selected event."
+msgstr ""
+"Za pomocą IMDb możesz pobrać i wyświetlić informacje o filmach (ocena, "
+"plakat, obsada, streszczenie itp.) na temat wybranego wydarzenia."
+
+msgid "With MovieRetitle you can rename your movies."
+msgstr "Z pomocą MovieRetitle można zmieniać nazwy swoich filmów."
+
+msgid ""
+"With MyTube you can play YouTube videos directly on your TV without a PC."
+msgstr ""
+"Za pomocą MyTube można odtwarzać filmy z YouTube bezpośrednio na ekranie "
+"telewizora bez użycia komputera PC."
+
+msgid "With WebcamViewer you can watch webcams on your TV Screen."
+msgstr ""
+"Za pomocą WebcamViever możesz przeglądać kamery Web na Twoim telewizorze."
+
+msgid ""
+"With Werbezapper you can bridge commercials by creating short timers\n"
+"(between 1 and 9 minutes long) which will automatically zap back to the "
+"original channel after execution."
+msgstr ""
+"Za pomocą Werbezapper można pomijać reklamy, tworząc krótkie Timery\n"
+"(Od 1 do 9 minut) podczas nadawania reklamy samoczynnie przełączy do "
+"pierwotnego kanału."
+
+msgid ""
+"With YouTubePlayer you can watch YouTube-Videos on the Dreambox.\n"
+"This plugin requires a PC with the VLC program running."
+msgstr ""
+"Za pomocą YouTubePlayer można oglądać filmy wideo z YouTube na Dreamboxie.\n"
+"Ta wtyczka wymaga komputera PC z uruchomionym programem VLC."
+
+msgid ""
+"With the CommonInterfaceAssignment plugin it is possible to use differentCI "
+"modules in your Dreambox and assign dedicated providers/services or caids to "
+"each of them.\n"
+"This allows watching a scrambled service while recording another one."
+msgstr ""
+"Za pomocą wtyczki CommonInterfaceAssignment możliwe jest stosowanie różnych "
+"modułów CI w Dreamboxie i przydzielanie im dedykowanych Dostawców / Usług "
+"lub CAID do każdego z nich.\n"
+"Pozwala to oglądać kodowany kanał podczas nagrywania innego."
+
+msgid ""
+"With the CrashlogAutoSubmit plugin it is possible to automaticallymail "
+"crashlogs found on your hard drive to Dream Multimedia."
+msgstr ""
+"Wtyczka CrashlogAutoSubmit wysyła automatycznie mailem crash logi znajdujące "
+"się na dysku twardym do Dream Multimedia."
+
+msgid ""
+"With the DefaultServicesScanner plugin you can scan default lamedbs sorted "
+"by satellite with a connected dish positioner."
+msgstr ""
+"Za pomocą wtyczki DefaultServicesScanner można skanować lamedbs domyślnie "
+"posortowane przez satelitę z podłączonym sat. pozycjonerem."
+
+msgid ""
+"With the DiseqcTester plugin you can test your satellite equipment for "
+"DiSEqC compatibility and errors."
+msgstr ""
+"Za pomocą wtyczki DiseqcTester można przetestować instalację sat. oraz "
+"sprawdzić poprawność działania DiSEqC."
+
+msgid ""
+"With the NFIFlash plugin it is possible to prepare a USB stick with an "
+"Dreambox image.\n"
+"It is then possible to flash your Dreambox with the image on that stick."
+msgstr ""
+"Za pomocą wtyczki NFIFlash możesz przygotować Image z pamięci USB.\n"
+"Jest możliwość flaszowania Dreamboxa z pamięci w USB."
+
+msgid ""
+"With the NetworkWizard you can easily configure your network step by step."
+msgstr "Z pomocą NetworkWizard można łatwo krok po kroku skonfigurować sieć."
+
+msgid ""
+"With the PositionerSetup plugin it is easy to install and configure a "
+"motorized dish."
+msgstr ""
+"Za pomocą wtyczki PositionerSetup łatwo zainstalujesz i skonfigurujesz "
+"antenę z obrotnicą."
+
+msgid ""
+"With the SatelliteEquipmentControl plugin it is possible to fine-tune DiSEqC-"
+"settings."
+msgstr ""
+"Z pomocą wtyczki SatelliteEquipmentControl możliwe jest dostrojenie ustawień "
+"DiSEqC`a."
+
+#
+msgid ""
+"With this option enabled the channel to record on can be changed to a "
+"alternative service it is restricted to."
+msgstr ""
+"Z tą opcją włączoną kanał do nagrania może być zmieniony na alternatywny "
+"serwis ograniczający się do."
+
+#
+msgid ""
+"With this option you can restrict the AutoTimer to a certain ammount of "
+"scheduled recordings. Set this to 0 to disable this functionality."
+msgstr ""
+"Z tą opcją możesz ograniczyć AutoTimer do pewnych ilości zaprogramowanych "
+"nagrań. Ustaw na 0 aby wyłączyć."
+
+#
+msgid "Wizard"
+msgstr "Kreator"
+
+#
 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
 
+#
 msgid "Write failed!"
 msgstr "Błąd zapisu!"
 
-msgid "Writing NFI image file to flash completed"
-msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
-
+#
 msgid "YPbPr"
 msgstr "YPbPr"
 
+#
 msgid "Year"
 msgstr "Rok"
 
+#
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
+#
+msgid "Yes to all"
+msgstr "Tak dla wszystkich"
+
+msgid "Yes, always"
+msgstr "Tak, zawsze"
+
+#
 msgid "Yes, and delete this movie"
 msgstr "Tak, usuń ten film"
 
+#
 msgid "Yes, and don't ask again"
 msgstr "Tak ale nie pytaj ponownie"
 
+#
 msgid "Yes, backup my settings!"
 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
 
+#
+msgid "Yes, but play next video"
+msgstr "Tak, ale odtwórz następny film"
+
+#
+msgid "Yes, but play previous video"
+msgstr "Tak, ale odtwórz poprzedni film"
+
+#
 msgid "Yes, do a manual scan now"
 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
 
+#
 msgid "Yes, do an automatic scan now"
 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
 
+#
 msgid "Yes, do another manual scan now"
 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
 
+#
+msgid "Yes, keep them."
+msgstr "Tak, zachowaj je."
+
+#
 msgid "Yes, perform a shutdown now."
 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
 
+#
 msgid "Yes, restore the settings now"
 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
 
+#
 msgid "Yes, returning to movie list"
 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
 
+#
 msgid "Yes, view the tutorial"
 msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
 
+#
 msgid "You can cancel the installation."
 msgstr "Możesz odwołać instalację"
 
+#
 msgid "You can cancel the removal."
 msgstr "Możesz odwołać kasowanie"
 
-msgid "You can choose some default settings now. Please select the settings you want to be installed."
-msgstr "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać ustawienia które chcesz zainstalować."
+#
+msgid ""
+"You can choose some default settings now. Please select the settings you "
+"want to be installed."
+msgstr ""
+"Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
+"ustawienia które chcesz zainstalować."
 
+#
 msgid "You can choose, what you want to install..."
 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
 
+#
 msgid "You can install this plugin."
 msgstr "Możesz zainstalować ten plugin"
 
+#
+msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
+msgstr "Możesz tylko wypalać nagrania Dreamboxa!"
+
+#
 msgid "You can remove this plugin."
 msgstr "Możesz skasować ten plugin"
 
+#
+msgid ""
+"You can set the basic properties of an AutoTimer here.\n"
+"While 'Name' is just a human-readable name displayed in the Overview, 'Match "
+"in title' is what is looked for in the EPG."
+msgstr ""
+"Możesz tutaj ustawić podstawowe opcje AutoTimera.\n"
+"Podczas gdy nazwa jest zrozumiała dla nas nazwa wyświetlona w opisie "
+"wyszukania w tytule jest tym czego szukasz w EPG."
+
+msgid ""
+"You can use the EasyInfo for manage your EPG plugins from info button. You "
+"have also a new now-next event viewer. Easy-PG, the own graphical EPG bowser "
+"is also included."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "You cannot delete this!"
 msgstr "Tego nie można usunąć!"
 
+#
 msgid "You chose not to install any default services lists."
 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
 
-msgid "You chose not to install any default settings. You can however install the default settings later in the settings menu."
-msgstr "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
-
-msgid "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
-msgstr "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij przycisk OK."
-
-msgid "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a harddisk is not an option for you."
-msgstr "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD nie jest możliwe."
+#
+msgid ""
+"You chose not to install any default settings. You can however install the "
+"default settings later in the settings menu."
+msgstr ""
+"Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
+"zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
 
+#
 msgid ""
-"You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
+"You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
 msgstr ""
-"Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
-"Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+"Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
+"przycisk OK."
 
+#
 msgid ""
-"You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
+"You did not provide a valid 'Match in title' Attribute for your new "
+"AutoTimer.\n"
+"As this is a mandatory Attribute you cannot continue without doing so."
 msgstr ""
-"Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
-"Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+"Nie podałeś ważnego wyrażenia w tytule Atrybutu dla nowego AutoTimera.\n"
+"Do czasu gdy ten atrybut jest obowiązkowy nie możesz kontynuować bez tego."
 
-msgid "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the backup now."
-msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+msgid "You didn't select a channel to record from."
+msgstr "Nie wybrałeś kanału z którego chcesz nagrywać."
 
-msgid "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup now."
-msgstr "Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"You entered \"%s\" as Text to match.\n"
+"Do you want to remove trailing whitespaces?"
+msgstr ""
+"Wpisałeś \"%s\" jako tekst wyszukania.\n"
+"Czy chcesz usunąć spacje końcowe?"
+
+#
+msgid ""
+"You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
+"now."
+msgstr ""
+"Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
 
-msgid "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
-msgstr "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich danych."
+#
+msgid ""
+"You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
+"repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
+msgstr ""
+"Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
+"Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
+"danych."
 
-msgid "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after restore. Please press OK to start the restore now."
-msgstr "Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
+#
+msgid ""
+"You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
+"restore. Please press OK to start the restore now."
+msgstr ""
+"Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
+"przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
 
+#
 #, python-format
 msgid "You have to wait %s!"
 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
 
+#
 msgid ""
-"You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
-"Your dreambox will now be halted. After you have performed the update instructions from the website, your new firmware will ask you to restore your settings."
+"You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
+"please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
+"Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
+"instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
+"your settings."
 msgstr ""
-"Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
-"Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
+"Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
+"odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
+"Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
+"strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
 
 msgid ""
-"You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
+"You need to set a PIN code and hide it from your children.\n"
 "\n"
 "Do you want to set the pin now?"
 msgstr ""
-"Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
+"Podaj kod PIN i ukryj go przed dziećmi.\n"
+"\n"
+"Chcesz podać nowy kod PIN?"
+
+#
+msgid ""
+"You successfully configured a new AutoTimer. Do you want to add it to the "
+"list?\n"
+"\n"
+"You can go back a step by pressing EXIT on your remote."
+msgstr ""
+"Udało ci się skonfigurować nowy AutoTimer. Czy chcesz dodać go do listy?\n"
+"\n"
+"Możesz się cofnąć o krok do tyłu poprzez wciśnięcie Exit na pilocie."
+
+#
+msgid ""
+"Your 'Match in title' Attribute ends with a Whitespace.\n"
+"Please confirm if this was intentional, if not they will be removed."
+msgstr ""
+"Twoje wyszukanie tytułu kończy się spacją.\n"
+"Proszę potwierdzić, czy było to zamierzone, jeśli nie zostaną usunięte."
+
+#
+msgid ""
+"Your Dreambox is now ready to use.\n"
+"\n"
+"Your internet connection is working now.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Twój Dreambox jest gotowy do użytku.\n"
+"\n"
+"Twoje połączenie z internetem już działa.\n"
 "\n"
-"Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
 
+#
 msgid ""
 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
 "\n"
@@ -4693,27 +9324,56 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nacisnij OK aby kontynuować"
 
+#
 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
 
-msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
-msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
+#
+msgid ""
+"Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
+"process."
+msgstr ""
+"Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
+"procesu aktualizacji."
+
+#
+msgid ""
+"Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
+"blank dual layer DVD!"
+msgstr ""
+"Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
+"czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
 
-msgid "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade process."
-msgstr "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie procesu aktualizacji."
+#
+#, python-format
+msgid ""
+"Your config file is not well-formed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Twój plik konfiguracyjny jest w złej formie:\n"
+"%s"
 
-msgid "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a blank dual layer DVD!"
-msgstr "Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
+#
+msgid "Your current collection will get lost!"
+msgstr "Twoja obecna kolekcja przepadnie!"
 
+#
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
 
-msgid "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and try again."
-msgstr "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj ponownie."
+#
+msgid ""
+"Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
+"try again."
+msgstr ""
+"Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
+"ponownie."
 
+#
 msgid "Your email address:"
 msgstr "Twój adres email:"
 
+#
 msgid ""
 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
 "Press OK to start upgrade."
@@ -4721,6 +9381,7 @@ msgstr ""
 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
 
+#
 msgid ""
 "Your internet connection is not working!\n"
 "Please choose what you want to do next."
@@ -4728,23 +9389,30 @@ msgstr ""
 "Połączenie z internetem jest nieaktywne \n"
 "Wybierz co dalej chcesz zrobić."
 
+#
 msgid "Your name (optional):"
 msgstr "Twoja nazwa (opcjonalnie):"
 
+#
 msgid "Your network configuration has been activated."
 msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
 
-msgid ""
-"Your network configuration has been activated.\n"
-"A second configured interface has been found.\n"
-"\n"
-"Do you want to disable the second network interface?"
+msgid "Your network is not working. Please try again."
 msgstr ""
-"Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
-"Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
-"\n"
-"Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
 
+#
+msgid "Your network mount has been activated."
+msgstr "Twoje montowanie sieci zostało aktywowane."
+
+#
+msgid "Your network mount has been removed."
+msgstr "Twoje montowanie sieci zostało usunięte."
+
+#
+msgid "Your network mount has been updated."
+msgstr "Twoje montowanie sieci zostało zaktalizowane."
+
+#
 msgid ""
 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
@@ -4756,919 +9424,1352 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wybierz co dalej chcesz zrobić."
 
+msgid "ZDFMediathek allows you to watch streams from ZDF Mediathek."
+msgstr "ZDFMediathek pozwala na strumieniowe oglądanie ZDF Mediatek."
+
+#
+msgid "Zap back to previously tuned service?"
+msgstr "Przełączyć spowrotem na poprzedni kanał?"
+
+#
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
 
+#
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
 
+#
+msgid "Zap back to service before tuner setup?"
+msgstr "Przełączyć spowrotem na kanał przed konfiguracją?"
+
+msgid "Zap between commercials"
+msgstr "Przełącz między reklamami"
+
+msgid "ZapStatistic shows the watched services with some statistics."
+msgstr "ZapStatistic pokazuje oglądane kanały wraz z statystyką."
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies"
+msgstr "Zoom w filmach do letterboxed / anamorph"
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies."
+msgstr "Zoom w filmach do letterboxed / anamorph."
+
+msgid "Zydas"
+msgstr "Zydas"
+
+#
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[edycja wybranych]"
 
+#
 msgid "[bouquet edit]"
 msgstr "[edycja bukietu]"
 
+#
 msgid "[favourite edit]"
 msgstr "[edycja ulubionych]"
 
+#
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[tryb przesuwania]"
 
+msgid "a HD skin from Kerni"
+msgstr "skin HD od Kerni"
+
+#
 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
 
+#
 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
 
+#
 msgid "abort alternatives edit"
 msgstr "przerwij edycje wybranych"
 
+#
 msgid "abort bouquet edit"
 msgstr "przerwij edycje bukietów"
 
+#
 msgid "abort favourites edit"
 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
 
+#
 msgid "about to start"
 msgstr "Jak rozpocząć"
 
+#
 msgid "activate current configuration"
 msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
 
+#
+msgid "activate network adapter configuration"
+msgstr "Aktywuj konfigurację adaptera sieci"
+
+#
+msgid "add AutoTimer..."
+msgstr "Dodaj AutoTimer..."
+
+#
 msgid "add Provider"
 msgstr "Dodaj Providera"
 
+#
 msgid "add Service"
 msgstr "Dodaj Serwis"
 
+#
 msgid "add a nameserver entry"
 msgstr "Dodaj wpis nameservera"
 
+#
 msgid "add alternatives"
 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
 
+#
 msgid "add bookmark"
 msgstr "Dodaj zakładkę"
 
+#
 msgid "add bouquet"
 msgstr "Dodaj bukiet"
 
+#
 msgid "add directory to playlist"
 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
 
+#
 msgid "add file to playlist"
 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
 
+#
 msgid "add files to playlist"
 msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
 
+#
+msgid "add filters"
+msgstr "Dodaj filtry"
+
+#
 msgid "add marker"
 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
 
+#
 msgid "add recording (enter recording duration)"
 msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
 
+#
 msgid "add recording (enter recording endtime)"
 msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
 
+#
 msgid "add recording (indefinitely)"
 msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
 
+#
 msgid "add recording (stop after current event)"
 msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
 
+#
 msgid "add service to bouquet"
 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
 
+#
 msgid "add service to favourites"
 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
 
+#
+msgid "add services"
+msgstr "Dodaj serwisy"
+
+msgid "add tags to recorded movies"
+msgstr "dodaj tagi do nagranych filmów"
+
+#
 msgid "add to parental protection"
 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
 
+#
 msgid "advanced"
 msgstr "Zaawansowana"
 
+#
 msgid "alphabetic sort"
 msgstr "Sortuj alfabetycznie"
 
+msgid "assign color buttons (red/green/yellow/blue) to plugins from MOVIELIST."
+msgstr ""
+"przypisywanie kolorowych przycisków (Czerwony/Zielony/Żółty/Niebieski) do "
+"wtyczek z MOVIELIST."
+
+msgid "assign color buttons to plugins from MOVIELIST"
+msgstr "przypisywanie kolorowych przycisków do wtyczek z MOVIELIST"
+
 msgid ""
-"are you sure you want to restore\n"
-"following backup:\n"
+"assign long key-press (red/green/yellow/blue) to plugins or E2 functions."
 msgstr ""
-"Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
-"następującą kopie:\n"
+"przypisywanie długie naciśnięcie przycisku (Czerwony/Zielony/Żółty/"
+"Niebieski) dla wtyczek lub funkcji E2."
 
-msgid "assigned CAIds"
-msgstr "Wyznaczone CAIds"
+msgid "assign long key-press on color buttons to plugins or E2 functions"
+msgstr ""
+"przypisywanie długie naciśnięcie pod kolorowe przyciski dla wtyczek lub "
+"funkcji E2"
 
+#
 msgid "assigned CAIds:"
 msgstr "Wyznaczone CAIds:"
 
-msgid "assigned Services/Provider"
-msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
-
+#
 msgid "assigned Services/Provider:"
 msgstr "Wyznaczone serwisy/prowiderzy:"
 
+msgid "at beginning"
+msgstr ""
+
+msgid "at end"
+msgstr ""
+
+#
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
 msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
 
+#
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) language"
 msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
 
+#
 msgid "audio tracks"
 msgstr "Ścieżki audio"
 
+#
 msgid "auto"
 msgstr "Auto"
 
+msgid "autotimers need a match attribute"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "available"
 msgstr "Dostępne"
 
+#
 msgid "back"
 msgstr "Wróć"
 
+#
 msgid "background image"
 msgstr "Obrazek tła"
 
+#
 msgid "backgroundcolor"
 msgstr "Kolor tła"
 
+#
 msgid "better"
 msgstr "Lepszy"
 
+#
 msgid "black"
 msgstr "Czarny"
 
+#
 msgid "blacklist"
 msgstr "Czarna lista"
 
+#
 msgid "blue"
 msgstr "Niebieski"
 
+#
+msgid "bob"
+msgstr "bob"
+
+#
 #, python-format
 msgid "burn audio track (%s)"
 msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
 
+#
+msgid "case-insensitive search"
+msgstr "Sprawa-intensywne szukanie"
+
+#
+msgid "case-sensitive search"
+msgstr "Sprawa-czułe szukanie"
+
+#
 msgid "change recording (duration)"
 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
 
+#
 msgid "change recording (endtime)"
 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
 
+#
 msgid "chapters"
 msgstr "Rozdziały"
 
-msgid "choose destination directory"
-msgstr "Wybierz folder docelowy"
-
+#
 msgid "circular left"
 msgstr "Kołój w lewo"
 
+#
 msgid "circular right"
 msgstr "Kołój w prawo"
 
+#
 msgid "clear playlist"
 msgstr "Wyczyść playlistę"
 
+#
 msgid "complex"
 msgstr "złożony"
 
+msgid "config changed."
+msgstr ""
+
+#
 msgid "config menu"
 msgstr "Menu konfiguracji"
 
+#
 msgid "confirmed"
 msgstr "Potwierdzony"
 
+#
 msgid "connected"
 msgstr "połączony"
 
+#
 msgid "continue"
 msgstr "Kontynuuj"
 
+msgid "control multiple Dreamboxes with different RCs"
+msgstr "sterowanie wieloma Dreamboxami różnymi pilotami"
+
+#
 msgid "copy to bouquets"
 msgstr "Kopiuj do bukietów"
 
+#
 msgid "could not be removed"
 msgstr "Nie może być usunięty"
 
+#
 msgid "create directory"
 msgstr "Utwórz katalog"
 
+msgid "creates virtual series folders from episodes"
+msgstr ""
+
+msgid "creates virtual series folders from sets of recorded episodes"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "currently installed image: %s"
+msgstr "aktualnie instalowany Image: %s"
+
+#
 msgid "daily"
 msgstr "Codziennie"
 
+#
 msgid "day"
 msgstr "Dzień"
 
+#
+msgid "default"
+msgstr "Domyślny"
+
+#
 msgid "delete"
 msgstr "Usuń"
 
+#
 msgid "delete cut"
 msgstr "Usuń wycięte"
 
+#
 msgid "delete file"
 msgstr "Usuń plik"
 
+#
 msgid "delete playlist entry"
 msgstr "Usuń wpis playlisty"
 
+#
 msgid "delete saved playlist"
 msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
 
+#
 msgid "delete..."
 msgstr "Usuń..."
 
+msgid "description"
+msgstr "opis"
+
+#
 msgid "disable"
 msgstr "Wyłącz"
 
+#
 msgid "disable move mode"
 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
 
+#
 msgid "disabled"
 msgstr "Wyłączone"
 
+#
 msgid "disconnected"
 msgstr "Rozłączona"
 
+#
 msgid "do not change"
 msgstr "Nie zmieniaj"
 
+#
 msgid "do nothing"
 msgstr "Nic nie rób"
 
+#
 msgid "don't record"
 msgstr "Nie nagrywaj"
 
+#
 msgid "done!"
 msgstr "Zrobione!"
 
+#
 msgid "edit alternatives"
 msgstr "Edytuj wybrane kanały"
 
+#
+msgid "edit filters"
+msgstr "Edytuj filtry"
+
+#
+msgid "edit services"
+msgstr "Edytuj serwisy"
+
+#
 msgid "empty"
 msgstr "Puste"
 
+#
 msgid "enable"
 msgstr "Włącz"
 
+#
 msgid "enable bouquet edit"
 msgstr "Włącz edycje bukietu"
 
+#
 msgid "enable favourite edit"
 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
 
+#
 msgid "enable move mode"
 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
 
+#
 msgid "enabled"
 msgstr "Włączone"
 
+#
 msgid "end alternatives edit"
 msgstr "Koniec edycji wybranych"
 
+#
 msgid "end bouquet edit"
 msgstr "Koniec edycji bukietów"
 
+#
 msgid "end cut here"
 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
 
+#
 msgid "end favourites edit"
 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
 
-msgid "enigma2 and network"
-msgstr "Enigma2 i sieć"
-
+#
 msgid "enter hidden network SSID"
 msgstr "Wprowadż ukrytą sieć SSID"
 
+#
 msgid "equal to"
 msgstr "Równy"
 
-msgid "exceeds dual layer medium!"
-msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
+#
+msgid "exact match"
+msgstr "Dokładne dopasowanie"
 
+#
 msgid "exit DVD player or return to file browser"
 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
 
+#
 msgid "exit mediaplayer"
 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
 
+#
 msgid "exit movielist"
 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
 
+#
 msgid "exit nameserver configuration"
 msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
 
+#
 msgid "exit network adapter configuration"
 msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
 
-msgid "exit network adapter setup menu"
-msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
-
+#
 msgid "exit network interface list"
 msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
 
+#
 msgid "exit networkadapter setup menu"
 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
 
-msgid "failed"
-msgstr "Zawiódł"
-
+#
 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 
+#
 msgid "filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
+#
 msgid "fine-tune your display"
 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
 
+#
 msgid "forward to the next chapter"
 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
 
+#
 msgid "free"
 msgstr "Wolne"
 
+#
 msgid "free diskspace"
 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
 
+#
 msgid "go to deep standby"
 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
 
+#
 msgid "go to standby"
 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
 
+#
 msgid "grab this frame as bitmap"
 msgstr "Zrób screena"
 
+#
 msgid "green"
 msgstr "Zielony"
 
+#
 msgid "hear radio..."
 msgstr "Słuchaj radia..."
 
+#
 msgid "help..."
 msgstr "Pomoc..."
 
-msgid "hidden network"
-msgstr "ukryta sieć"
-
-msgid "hidden..."
-msgstr "Ukryty..."
-
+#
 msgid "hide extended description"
 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
 
+#
 msgid "hide player"
 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
 
+#
 msgid "horizontal"
 msgstr "Pozioma (H)"
 
+#
 msgid "hour"
 msgstr "Godzina"
 
+#
 msgid "hours"
 msgstr "Godziny"
 
+#
 msgid "immediate shutdown"
 msgstr "Wyłącz natychmiast"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"incoming call!\n"
-"%s calls on %s!"
-msgstr ""
-"Przychodząca rozmowa!\n"
-"%s rozmowy włączone %s!"
+#
+msgid "in Description"
+msgstr "w Opisie"
 
+#
+msgid "in Shortdescription"
+msgstr "w Krótkim opisie"
+
+#
+msgid "in Title"
+msgstr "w Tytule"
+
+#
 msgid "init module"
 msgstr "Moduł init"
 
+#
 msgid "init modules"
 msgstr "Inicjuj moduły"
 
+#
 msgid "insert mark here"
 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
 
+#
 msgid "jump back to the previous title"
 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
 
+#
 msgid "jump forward to the next title"
 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
 
+#
 msgid "jump to listbegin"
 msgstr "skocz do początku listy"
 
+#
 msgid "jump to listend"
 msgstr "skocz do końca listy"
 
+#
 msgid "jump to next marked position"
 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
 
+#
 msgid "jump to previous marked position"
 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
 
+#
 msgid "leave movie player..."
 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
 
+#
 msgid "left"
 msgstr "Lewo"
 
+#
 msgid "length"
 msgstr "długość"
 
+#
+msgid "list of EPG views..."
+msgstr "Lista wyświetleń EPG..."
+
+#
 msgid "list style compact"
 msgstr "Kompaktowy styl listy"
 
+#
 msgid "list style compact with description"
 msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
 
+#
 msgid "list style default"
 msgstr "Domyślny styl listy"
 
+#
 msgid "list style single line"
 msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
 
+#
 msgid "load playlist"
 msgstr "Załaduj playlistę"
 
+#
 msgid "locked"
 msgstr "zablokowany"
 
+#
 msgid "loopthrough to"
 msgstr "Za pomocą pętli do"
 
+#
 msgid "manual"
 msgstr "Ręcznie"
 
+#
 msgid "menu"
 msgstr "Menu"
 
+#
 msgid "menulist"
 msgstr "Lista menu"
 
+#
 msgid "mins"
 msgstr "min's"
 
+#
 msgid "minute"
 msgstr "Minuta"
 
+#
 msgid "minutes"
 msgstr "Minutach"
 
+msgid "missing parameter \"id\""
+msgstr ""
+
+#
 msgid "month"
 msgstr "Miesiąc"
 
+#
 msgid "move PiP to main picture"
 msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
 
+#
 msgid "move down to last entry"
 msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
 
+#
 msgid "move down to next entry"
 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
 
+#
 msgid "move up to first entry"
 msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
 
+#
 msgid "move up to previous entry"
 msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
 
+#
 msgid "movie list"
 msgstr "lista filmów"
 
+#
 msgid "multinorm"
 msgstr "Multinorm"
 
+#
 msgid "never"
 msgstr "Nigdy"
 
+#
 msgid "next channel"
 msgstr "Następny kanał"
 
+#
 msgid "next channel in history"
 msgstr "Następny kanał w historii"
 
+#
 msgid "no"
 msgstr "Nie"
 
+#
 msgid "no CAId selected"
 msgstr "Brak wybranego CAId"
 
+#
 msgid "no CI slots found"
 msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
 
+#
 msgid "no HDD found"
 msgstr "Nie znaleziono HDD"
 
+#
 msgid "no Services/Providers selected"
 msgstr "Brak wybranych serwisów/providerów"
 
+#
 msgid "no module found"
 msgstr "Nie znaleziono modułu"
 
+#
 msgid "no standby"
 msgstr "Bez stanu czuwania"
 
+#
 msgid "no timeout"
 msgstr "Bez końca"
 
+#
 msgid "none"
 msgstr "Brak"
 
+#
+msgid "not configured"
+msgstr "Nieskonfigurowany"
+
+#
 msgid "not locked"
 msgstr "Nie zablokowany"
 
+msgid "not supported"
+msgstr "Nieobsługiwany"
+
+#
 msgid "not used"
 msgstr "nie użyty"
 
+#
 msgid "nothing connected"
 msgstr "nic nie połączono"
 
+#
 msgid "of a DUAL layer medium used."
 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
 
+#
 msgid "of a SINGLE layer medium used."
 msgstr "nosnika single layer zużyto."
 
+#
 msgid "off"
 msgstr "Wyłączony"
 
+#
 msgid "on"
 msgstr "Włączony"
 
+#
 msgid "on READ ONLY medium."
 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
 
+#
+msgid "on Weekday"
+msgstr "w Dni tygodnia"
+
+#
 msgid "once"
 msgstr "Raz"
 
+#
 msgid "open nameserver configuration"
 msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
 
+#
 msgid "open servicelist"
 msgstr "Otwórz listę serwisów"
 
+#
 msgid "open servicelist(down)"
 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
 
+#
 msgid "open servicelist(up)"
 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
 
-msgid "open virtual keyboard input help"
-msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
+#
+msgid "partial match"
+msgstr "Częściowe dopasowanie"
 
+#
 msgid "pass"
 msgstr "Hasło"
 
+#
 msgid "pause"
 msgstr "Pauza"
 
+#
 msgid "play entry"
 msgstr "wstęp odtwarzania"
 
+#
 msgid "play from next mark or playlist entry"
 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
 
+#
 msgid "play from previous mark or playlist entry"
 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
 
+#
 msgid "please press OK when ready"
 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
 
+#
 msgid "please wait, loading picture..."
 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
 
+#
 msgid "previous channel"
 msgstr "Poprzedni kanał"
 
+#
 msgid "previous channel in history"
 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
 
+#
 msgid "record"
 msgstr "Nagraj"
 
+#
 msgid "recording..."
 msgstr "Nagrywanie..."
 
+#
 msgid "red"
 msgstr "czerwony"
 
+msgid "redesigned Kerni-HD1 skin"
+msgstr "przerobiony Kerni-HD1 skin"
+
+#
 msgid "remove a nameserver entry"
 msgstr "usuń wpis nameserwera"
 
+#
 msgid "remove after this position"
 msgstr "Usuń po tej pozycji"
 
+#
 msgid "remove all alternatives"
 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
 
+#
 msgid "remove all new found flags"
 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
 
+#
 msgid "remove before this position"
 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
 
+#
 msgid "remove bookmark"
 msgstr "Usuń zakładkę"
 
+#
 msgid "remove directory"
 msgstr "Usuń katalog"
 
+#
 msgid "remove entry"
 msgstr "Usuń"
 
+#
 msgid "remove from parental protection"
 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
 
+#
 msgid "remove new found flag"
 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
 
+#
 msgid "remove selected satellite"
 msgstr "Usuń wybranego satelitę"
 
+#
 msgid "remove this mark"
 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
 
+#
 msgid "repeat playlist"
 msgstr "Powtarzaj playlistę"
 
+#
 msgid "repeated"
 msgstr "Powtarzaj"
 
+#
 msgid "rewind to the previous chapter"
 msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
 
+#
 msgid "right"
 msgstr "Prawo"
 
+#
 msgid "save last directory on exit"
 msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
 
+#
 msgid "save playlist"
 msgstr "Zapisz playlistę"
 
+#
 msgid "save playlist on exit"
 msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
 
+#
 msgid "scan done!"
 msgstr "Skanowanie zakończone!"
 
+#
 #, python-format
 msgid "scan in progress - %d%% done!"
 msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
 
+#
 msgid "scan state"
 msgstr "Status skanowania"
 
+#
 msgid "second"
 msgstr "Drugi"
 
+#
 msgid "second cable of motorized LNB"
 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
 
+#
 msgid "seconds"
 msgstr "Sekundy"
 
+msgid "see service-epg (and PiP) from channels in an infobar"
+msgstr "zobacz usługi przewodnika EPG (i PiP) z kanałów na pasku"
+
+#
 msgid "select"
 msgstr "Wybierz"
 
-msgid "select .NFI flash file"
-msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
-
+#
 msgid "select CAId"
 msgstr "Wybierz CAId"
 
+#
 msgid "select CAId's"
 msgstr "Wybierz CAId's"
 
-msgid "select image from server"
-msgstr "Wybierz plik z serwera"
-
+#
 msgid "select interface"
 msgstr "Wybierz interfejs"
 
+#
 msgid "select menu entry"
 msgstr "Wybierz wpis menu"
 
+#
 msgid "select movie"
 msgstr "Wybierz film"
 
+#
 msgid "select the movie path"
 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
 
-msgid "service pin"
-msgstr "Pin serwisu"
+msgid "service PIN"
+msgstr "PIN serwisu"
+
+msgid "set enigma2 to standby-mode after startup"
+msgstr "Ustaw Dreamboxa w tryb czuwania po starcie tunera"
 
-msgid "setup pin"
-msgstr "Pin ustawień"
+#
+msgid "sets the Audio Delay (LipSync)"
+msgstr "Ustawienia opóźnienia Audio (LipSync)"
 
+msgid "setup PIN"
+msgstr "Konfiguracja PIN"
+
+#
 msgid "show DVD main menu"
 msgstr "pokaż główne menu DVD"
 
+#
 msgid "show EPG..."
 msgstr "Pokaż EPG..."
 
+#
 msgid "show Infoline"
 msgstr "Pokaż pasek Info"
 
+#
 msgid "show all"
 msgstr "pokaż wszystkie"
 
+#
 msgid "show alternatives"
 msgstr "Pokaż wybrane kanały"
 
+#
 msgid "show event details"
 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
 
+#
 msgid "show extended description"
 msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
 
+#
 msgid "show first selected tag"
 msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
 
+#
 msgid "show second selected tag"
 msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
 
+#
 msgid "show shutdown menu"
 msgstr "Pokaż menu wyłączania"
 
+#
 msgid "show single service EPG..."
 msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
 
+#
 msgid "show tag menu"
 msgstr "pokaż etykietę menu"
 
+#
 msgid "show transponder info"
 msgstr "Pokaż info transpondera"
 
+#
 msgid "shuffle playlist"
 msgstr "Tasuj playlistę"
 
+#
+msgid "shut down"
+msgstr "Wyłącz"
+
+#
 msgid "shutdown"
 msgstr "Wyłącz"
 
+#
 msgid "simple"
 msgstr "Prosty"
 
+#
 msgid "skip backward"
 msgstr "Skocz wstecz"
 
+#
 msgid "skip backward (enter time)"
 msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
 
+#
 msgid "skip forward"
 msgstr "Skocz w przód"
 
+#
 msgid "skip forward (enter time)"
 msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
 
+#
 msgid "slide picture in loop"
 msgstr "Zapętlony pokaz slajdów"
 
+#
 msgid "sort by date"
 msgstr "sortuj poprzez datę"
 
+#
+msgid "special characters"
+msgstr "Specjalne znaki"
+
+#
 msgid "standard"
 msgstr "Standardowe"
 
+#
 msgid "standby"
 msgstr "Czuwanie"
 
+#
 msgid "start cut here"
 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
 
+#
 msgid "start directory"
 msgstr "Katalog początkowy"
 
+#
 msgid "start timeshift"
 msgstr "Rozpocznij timeshift"
 
+#
 msgid "stereo"
 msgstr "Stereo"
 
+#
 msgid "stop PiP"
 msgstr "Zatrzymaj PiP"
 
+#
 msgid "stop entry"
 msgstr "zatrzymaj wstęp"
 
+#
 msgid "stop recording"
 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
 
+#
 msgid "stop timeshift"
 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
 
+#
 msgid "swap PiP and main picture"
 msgstr "Zmień PiP i  główny obraz"
 
+#
 msgid "switch to bookmarks"
 msgstr "Przełącz na zakładkę"
 
+#
 msgid "switch to filelist"
 msgstr "Przełącz na listę plików"
 
+#
 msgid "switch to playlist"
 msgstr "Przełącz na playlistę"
 
+#
 msgid "switch to the next angle"
 msgstr "przełącz do następnego rogu"
 
+#
 msgid "switch to the next audio track"
 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
 
+#
 msgid "switch to the next subtitle language"
 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
 
+#
 msgid "template file"
 msgstr "Plik szablonu"
 
+#
 msgid "textcolor"
 msgstr "Kolor tekstu"
 
+#
 msgid "this recording"
 msgstr "To nagranie"
 
+#
 msgid "this service is protected by a parental control pin"
 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
 
+#
 msgid "toggle a cut mark at the current position"
 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
 
+#
 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
 msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
 
+msgid "tuner is not supported"
+msgstr "Tuner nieobsługiwany"
+
+#, python-format
+msgid "unable to find timer with id %i"
+msgstr ""
+
+#
 msgid "unavailable"
 msgstr "Niedostępny"
 
+#
 msgid "unconfirmed"
 msgstr "Niepotwierdzony"
 
+#
 msgid "unknown"
 msgstr "nieznane"
 
+#
 msgid "unknown service"
 msgstr "Nieznany serwis"
 
-msgid "until restart"
-msgstr "Aż do startu"
+#
+msgid "until standby/restart"
+msgstr "Aż do standby/restartu"
+
+#
+msgid "use as HDD replacement"
+msgstr "Użyj jako wymiany HDD"
+
+msgid "use your Dreambox as Web proxy"
+msgstr "Użyj Dreamboxa przez Web proxy"
 
+msgid "use your Dreambox as Web proxy."
+msgstr "Użyj Dreamboxa przez Web proxy."
+
+#
 msgid "user defined"
 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
 
+#
 msgid "vertical"
 msgstr "Pionowa (V)"
 
+#
 msgid "view extensions..."
 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
 
+#
 msgid "view recordings..."
 msgstr "Wyświetl nagrania..."
 
+#
 msgid "wait for ci..."
 msgstr "Czekam na CI..."
 
+#
 msgid "wait for mmi..."
 msgstr "czekam na MMI..."
 
+#
 msgid "waiting"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
+#
 msgid "was removed successfully"
 msgstr "Usunięto pomyślnie"
 
+#
 msgid "weekly"
 msgstr "Tygodniowo"
 
+#
 msgid "whitelist"
 msgstr "Biała lista"
 
+#
 msgid "working"
 msgstr "pracuje"
 
+#
 msgid "yellow"
 msgstr "żółty"
 
+#
 msgid "yes"
 msgstr "Tak"
 
+#
 msgid "yes (keep feeds)"
 msgstr "Tak (trzymaj je)"
 
-msgid "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further assistance before rebooting your dreambox."
-msgstr "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
+#
+msgid ""
+"your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
+"assistance before rebooting your dreambox."
+msgstr ""
+"Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
+"serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
 
+#
 msgid "zap"
 msgstr "Przełącz"
 
+#
 msgid "zapped"
 msgstr "Przełączony"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
@@ -5676,36 +10777,93 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "\n"
 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Scan for local packages and install them."
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
+
+#
 #~ msgid " Day(s) "
 #~ msgstr " Dzień(i) "
 
+#
 #~ msgid "\"?"
 #~ msgstr "\"?"
 
+#
+#~ msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
+#~ msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
+
+#
+#~ msgid ".NFI Download failed:"
+#~ msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
+
+#
 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
 #~ msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
+#~ "flashować tym image'm!"
+
+#
+#~ msgid "/usr/share/enigma2 directory"
+#~ msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
+
+#
+#~ msgid "/var directory"
+#~ msgstr "Katalog /var"
+
+#
+#~ msgid "50 Hz"
+#~ msgstr "50 Hz"
+
+#~ msgid "A BackToTheRoots-Skin ... or good old times."
+#~ msgstr "Powrót do korzeni-Skórka ... lub starych dobrych czasów."
+
+#
 #~ msgid "AGC"
 #~ msgstr "AGC"
 
+#
 #~ msgid "AGC:"
 #~ msgstr "AGC:"
 
+#
 #~ msgid "Add title..."
 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
 
+#
+#~ msgid "Address"
+#~ msgstr "Adres"
+
+#
+#~ msgid "Advanced"
+#~ msgstr "Zaawansowane"
+
+#
 #~ msgid "Album:"
 #~ msgstr "Album:"
 
+#
 #~ msgid "All..."
 #~ msgstr "Wszystkie..."
 
+#
 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
 
+#
 #~ msgid "April"
 #~ msgstr "Kwiecień"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
@@ -5715,6 +10873,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
 #~ "\n"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
 #~ "\n"
@@ -5722,93 +10881,244 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
 #~ "\n"
 
+#
 #~ msgid "Artist:"
 #~ msgstr "Artysta:"
 
+#
 #~ msgid "August"
 #~ msgstr "Sierpień"
 
+#
+#~ msgid "Authorization"
+#~ msgstr "Auoryzacja"
+
+#
 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
 #~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
 
+#
+#~ msgid "Backup"
+#~ msgstr "Kopia zapasowa"
+
+#
+#~ msgid "Backup Location"
+#~ msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
+
+#
+#~ msgid "Backup Mode"
+#~ msgstr "Tryb kopii zapasowej"
+
+#
+#~ msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
+
+#
 #~ msgid "Backup running"
 #~ msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona"
 
+#
 #~ msgid "Backup running..."
 #~ msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona..."
 
+#
 #~ msgid "Burn"
 #~ msgstr "Wypal"
 
+#
 #~ msgid "Burn To DVD..."
 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
 
+#
+#~ msgid "CF Drive"
+#~ msgstr "Karta CF"
+
+#
 #~ msgid "Calendar"
 #~ msgstr "Kalendarz"
 
+#
+#~ msgid "Call monitoring"
+#~ msgstr "Monitor rozmów"
+
+#
+#~ msgid "Cannot parse feed directory"
+#~ msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
+
+#
+#~ msgid "Change"
+#~ msgstr "Zmień"
+
+#
+#~ msgid "Change dir."
+#~ msgstr "Zmień katalog"
+
+#
+#~ msgid "Change service pin"
+#~ msgstr "Zmien pin serwisowy"
+
+#
+#~ msgid "Change service pins"
+#~ msgstr "Zmień piny serwisowe"
+
+#
+#~ msgid "Change setup pin"
+#~ msgstr "Zmień pin ustawień"
+
+#
 #~ msgid "Choose Location"
 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
 
+#
+#~ msgid "Choose source"
+#~ msgstr "Wybierz źródło"
+
+#
 #~ msgid "CleanupWizard settings"
 #~ msgstr "Ustawienia kreatora czyszczenia"
 
+#
 #~ msgid "CleanupWizardConfiguration"
 #~ msgstr "Kreator czyszczenia"
 
+#
+#~ msgid "Compact flash card"
+#~ msgstr "Karta Compact flash"
+
+#
+#~ msgid "Config"
+#~ msgstr "Config"
+
+#
 #~ msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
 #~ msgstr "Konfiguracja dla CrashlogAutoSubmitter"
 
+#
 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
 
+#
 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
 
+#
 #~ msgid "Confirm"
 #~ msgstr "Zatwierdź"
 
+#
 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
 
+#
 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
 
+#
+#~ msgid "Connected to Fritz!Box!"
+#~ msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
+
+#
+#~ msgid "Connecting to Fritz!Box..."
+#~ msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Connection to Fritz!Box\n"
+#~ "failed! (%s)\n"
+#~ "retrying..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Połączenie z  Fritz!Box\n"
+#~ "nieudane! (%s)\n"
+#~ "ponawianie..."
+
+#
 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
 #~ msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
 
+#
 #~ msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
 #~ msgstr "CrashlogAutoSubmit Konfiguracja"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Crashlogs found!\n"
+#~ "Send them to Dream Multimedia ?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Znaleziono crashlogi!\n"
+#~ "Wysłać je do Dream Multimedia ?"
+
+#
 #~ msgid "DVD ENTER key"
 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
 
+#
 #~ msgid "DVD down key"
 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
 
+#
 #~ msgid "DVD left key"
 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
 
+#
 #~ msgid "DVD right key"
 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
 
+#
 #~ msgid "DVD up key"
 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
 
+#
 #~ msgid "December"
 #~ msgstr "Grudzień"
 
+#
 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
 #~ msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
 
+#
+#~ msgid "Default settings"
+#~ msgstr "Ustawienia standardowe"
+
+#
+#~ msgid "Delete selected mount"
+#~ msgstr "Usuń wybrane montowanie"
+
+#
+#~ msgid "Destination directory"
+#~ msgstr "Katalog docelowy"
+
+#
 #~ msgid "Details"
 #~ msgstr "Szczegóły"
 
+#
+#~ msgid "Details for extension: "
+#~ msgstr "Szczegóły rozszerzenia: "
+
+#
 #~ msgid "Device Setup..."
 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
 
+#
 #~ msgid "DiSEqC Mode"
 #~ msgstr "Tryb DiSEqC"
 
+#
+#~ msgid "Disable Subtitles"
+#~ msgstr "Wyłącz napisy"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Disconnected from\n"
+#~ "Fritz!Box! (%s)\n"
+#~ "retrying..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rozłączono z\n"
+#~ "Fritz!Box! (%s)\n"
+#~ "ponawianie..."
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
 #~ "the plugin \""
@@ -5816,6 +11126,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
 #~ "plugin \""
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Do you really want to download\n"
 #~ "the plugin \""
@@ -5823,45 +11134,76 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
 #~ "plugin \""
 
-#~ msgid "Do you really want to exit?"
-#~ msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Do you want to backup now?\n"
+#~ "After pressing OK, please wait!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
+#~ "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
 
+#
 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
 
+#
 #~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
 #~ msgstr "Kontynuować instalowane lub kasowanie wybranych pluginów?\n"
 
+#
 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
 
+#
 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
 
+#
+#~ msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
+#~ msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
+
+#
+#~ msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
+#~ msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
+
+#
 #~ msgid "Downloading image description..."
 #~ msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
 
+#
 #~ msgid "Dreambox DVD record"
 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
 
+#
 #~ msgid "Dreambox Keyboard Deutsch"
 #~ msgstr "Klawiatura Niemiecka"
 
+#
 #~ msgid "Edit IPKG source URL..."
 #~ msgstr "Edytuj URL źródła IPKG..."
 
+#
 #~ msgid "Edit current title"
 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
 
+#
 #~ msgid "Edit title..."
 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
 
+#
+#
+#~ msgid "Enable /hdd"
+#~ msgstr "Włącz katalog /hdd"
+
+#
 #~ msgid "Enable LAN"
 #~ msgstr "Włącza LAN"
 
+#
 #~ msgid "Enable WLAN"
 #~ msgstr "Włącz WLAN"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
 #~ "\n"
@@ -5869,45 +11211,156 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
 #~ "\n"
 
+#
+#~ msgid "Encrypted: %s"
+#~ msgstr "Zakodowana: %s"
+
+#
 #~ msgid "End"
 #~ msgstr "Koniec"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you experience any problems please contact\n"
+#~ "stephan@reichholf.net\n"
+#~ "\n"
+#~ "© 2006 - Stephan Reichholf"
+#~ msgstr ""
+#~ "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
+#~ "\n"
+#~ "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
+#~ "stephan@reichholf.net\n"
+#~ "\n"
+#~ "© 2006 - Stephan Reichholf"
+
+#
+#~ msgid "Enter Fast Forward at speed"
+#~ msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
+
+#
+#~ msgid "Enter Rewind at speed"
+#~ msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
+
+#
+#~ msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
+#~ msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
+
+#
+#~ msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
+#~ msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
+
+#
 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
 
+#
 #~ msgid "February"
 #~ msgstr "Luty"
 
+#
+#~ msgid "Filesystem Check..."
+#~ msgstr "Sprawdź system plików..."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
+#~ msgstr ""
+#~ "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  "
+#~ "USB flash'era."
+
+#
 #~ msgid "Fix USB stick"
 #~ msgstr "Napraw pamięć USB"
 
+#
+#~ msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
+#~ msgstr "Nastepujące zadania będą wykonane po kontynuacji!"
+
+#
 #~ msgid "Following tasks will be done after you press continue."
 #~ msgstr "Poniższe zadania zostaną wykonane po kontunuacji"
 
+#
 #~ msgid "Font size"
 #~ msgstr "Rozmiar fontu"
 
+#
+#~ msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
+#~ msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
+
+#
+#~ msgid "Fritz!Box FON IP address"
+#~ msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
+
+#
+#~ msgid "Function not yet implemented"
+#~ msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
+
+#
 #~ msgid "Games / Plugins"
 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
 
+#
+#~ msgid "General AC3 delay"
+#~ msgstr "Główne opóźnienie AC3"
+
+#
+#~ msgid "General PCM delay"
+#~ msgstr "Główne opóźnienie PCM"
+
+#
 #~ msgid "Genre:"
 #~ msgstr "Gatunek:"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Growlee allows your Dreambox to send short messages using the growl "
+#~ "protocol\n"
+#~ "like Recording started notifications to a PC running a growl client"
+#~ msgstr ""
+#~ "Growlee pozwala Dreamboxowi na wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych "
+#~ "przy użyciu protokołu growl\n"
+#~ "jak np rozpoczęcie nagrywania zgłoszone do komputera z uruchomionym "
+#~ "klientem growl"
+
+#
 #~ msgid "Here is a small overview of the available icon states."
 #~ msgstr "Przegląd dostępnych stanów ikon"
 
+#
 #~ msgid "How to handle found crashlogs:"
 #~ msgstr "Jak wykorzystać znalezione crashlogi:"
 
+#
 #~ msgid "IMDb Details Plugin"
 #~ msgstr "Plugin IMDb"
 
+#
+#~ msgid "If you can see this page, please press OK."
+#~ msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
+
+#
+#~ msgid "Image flash utility"
+#~ msgstr "Narzędzia flash'a"
+
+#
+#~ msgid "Image-Upgrade"
+#~ msgstr " Aktualizacja Image'a"
+
+#
+#~ msgid "Initialization..."
+#~ msgstr "Inicjalizacja..."
+
+#
 #~ msgid "Install local IPKG"
 #~ msgstr "Instaluj lokalny IPKG"
 
+#
 #~ msgid "Install software updates..."
 #~ msgstr "Instaluj aktualizacje oprogramowania..."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Install/\n"
 #~ "Remove"
@@ -5915,63 +11368,126 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Instalacja/\n"
 #~ "Kasowanie"
 
+#
+#~ msgid "Integrated Ethernet"
+#~ msgstr "Zintegrowany Ethernet"
+
+#
+#~ msgid "Integrated Wireless"
+#~ msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
+
+#
+#~ msgid "Interface: %s"
+#~ msgstr "Interfejs: %s"
+
+#
+#~ msgid "Interfaces"
+#~ msgstr "Interfejs"
+
+#
+#~ msgid "Invert display"
+#~ msgstr "Odwróć wyświetlanie"
+
+#
 #~ msgid "January"
 #~ msgstr "Styczeń"
 
+#
 #~ msgid "July"
 #~ msgstr "Lipiec"
 
+#
 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
 
+#
 #~ msgid "June"
 #~ msgstr "Czerwiec"
 
+#
 #~ msgid "Keyboard English"
 #~ msgstr "Klawiatura Angielska"
 
+#
 #~ msgid "Keyboard..."
 #~ msgstr "Klawiatura..."
 
+#
+#~ msgid "Language..."
+#~ msgstr "Język..."
+
+#
 #~ msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
 #~ msgstr "Pozwól przeglądać/edytować pliki Dreamboxa"
 
+#
 #~ msgid "Load saved project from disk"
 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
 
+#
 #~ msgid "Main Setup"
 #~ msgstr "Główne Ustawienia"
 
+#
 #~ msgid "March"
 #~ msgstr "Marzec"
 
+#
+#~ msgid "Max. Bitrate: %s"
+#~ msgstr "Max. Bitrate: %s"
+
+#
 #~ msgid "May"
 #~ msgstr "Maj"
 
+#
 #~ msgid "Month"
 #~ msgstr "Miesiąc"
 
+#
 #~ msgid "Movie Menu"
 #~ msgstr "Menu filmu"
 
-#~ msgid "My TubePlayer"
-#~ msgstr "Odtwarzacz MyTube"
+#
+#
+#
+#
+#~ msgid "MyTube Player Main Screen..."
+#~ msgstr "MyTube - Strona Główna"
 
+#
 #~ msgid "MyTubeHistoryScreen..."
 #~ msgstr "Okno historii MyTube..."
 
-#~ msgid "MyTubePlayer"
-#~ msgstr "Odtwarzacz MyTube"
-
+#
 #~ msgid "MyTubeSuggestionsListScreen..."
 #~ msgstr "Okno Podpowiedzi MyTube..."
 
+#
 #~ msgid "Nameserver Setup..."
 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
 
+#
+#~ msgid "Network..."
+#~ msgstr "Sieć..."
+
+#
 #~ msgid "New DVD"
 #~ msgstr "Nowe DVD"
 
+#
+#~ msgid "New pin"
+#~ msgstr "Nowy pin"
+
+#
+#~ msgid "No 50 Hz, sorry. :("
+#~ msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
+
+#
+#~ msgid "No useable USB stick found"
+#~ msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "No working local networkadapter found.\n"
 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
@@ -5981,6 +11497,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
 #~ "skonfigurowana poprawnie."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless interface found.\n"
 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
@@ -5990,6 +11507,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
 #~ "interfejs sieci lokalnej."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless interface found.\n"
 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
@@ -5999,6 +11517,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
 #~ "urządzenie jest włączone."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless interface found.\n"
 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
@@ -6008,6 +11527,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em "
 #~ "oraz czy interfejs sieciowy jest włączony."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
@@ -6017,15 +11537,19 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność "
 #~ "konfiguracji sieci."
 
+#
 #~ msgid "No, let me choose default lists"
 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
 
+#
 #~ msgid "No, send them never."
 #~ msgstr "Nie, nigdy nie wysyłaj"
 
+#
 #~ msgid "November"
 #~ msgstr "Listopad"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
@@ -6035,21 +11559,39 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "sformatować i używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu "
 #~ "nacisnij przycisk OK."
 
+#
 #~ msgid "October"
 #~ msgstr "Październik"
 
+#
+#~ msgid "Online-Upgrade"
+#~ msgstr "Online - Aktualizacja"
+
+#
 #~ msgid "Other..."
 #~ msgstr "Inne..."
 
+#
+#~ msgid "Package details for: "
+#~ msgstr "Szczegóły paczki dla: "
+
+#
+#~ msgid "Page"
+#~ msgstr "Strona"
+
+#
 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
 #~ msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
 
+#
 #~ msgid "Play as PiP"
 #~ msgstr "Pokaż w oknie Pip"
 
+#
 #~ msgid "Play in Mainwindow"
 #~ msgstr "Pokaż na ekranie głównym"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
@@ -6059,6 +11601,11 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
 #~ "pilocie."
 
+#
+#~ msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
+#~ msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
 #~ "needed values.\n"
@@ -6068,6 +11615,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "odpowiednich wartości.\n"
 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
 #~ "needed values.\n"
@@ -6077,21 +11625,74 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "danych.\n"
 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
+#~ "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną "
+#~ "pamięć USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
+
+#
+#~ msgid "Please enter the old pin code"
+#~ msgstr "Wpisz stary kod pin"
+
+#
+#~ msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
+#~ msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
+
+#
 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
 
+#
 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
 #~ msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
 
+#
+#~ msgid "Please select target directory or medium"
+#~ msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
+
+#
 #~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
 #~ msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
 
+#
+#~ msgid "Plugin manager"
+#~ msgstr "Menadżer Pluginów"
+
+#
 #~ msgid "Plugin manager help..."
 #~ msgstr "Pomoc menadżera pluginów..."
 
+#
 #~ msgid "Plugin manager process information..."
 #~ msgstr "Informacja o procesach menadżera pluginów..."
 
+#
+#~ msgid "Port"
+#~ msgstr "Port"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not "
+#~ "change the default behaviour of enigma2 or values changed by yourself."
+#~ msgstr ""
+#~ "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
+#~ "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
+
+#
+#
+#
+#
+#~ msgid "Press OK to save changes!!!"
+#~ msgstr "Nacisnij OK aby zapisać zmiany!!!"
+
+#
+#~ msgid "Press OK to view full changelog"
+#~ msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
@@ -6105,9 +11706,23 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
 #~ "\n"
 
+#
+#~ msgid "RSS Feed URI"
+#~ msgstr "Adres serwisu RSS"
+
+#
+#~ msgid "Really delete this Interface?"
+#~ msgstr "Usunąć ten Interfejs?"
+
+#
 #~ msgid "Really delete this timer?"
 #~ msgstr "Usunąć ten timer?"
 
+#
+#~ msgid "Recording paths..."
+#~ msgstr "Ścieżki nagrywania..."
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
 #~ "now?"
@@ -6115,6 +11730,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
 #~ "ponownie teraz?"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
 #~ "restart now?"
@@ -6122,6 +11738,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
 #~ "ponownie teraz?"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
 #~ "shutdown now?"
@@ -6129,66 +11746,220 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
 #~ "ponownie teraz?"
 
+#
+#~ msgid "Reenter new pin"
+#~ msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
+
+#
+#~ msgid "Refresh"
+#~ msgstr "Odśwież"
+
+#
+#~ msgid "Remember service pin"
+#~ msgstr "Pamiętaj pin serwisu"
+
+#
+#~ msgid "Remember service pin cancel"
+#~ msgstr "Pamiętaj anulowanie pinu serwisu"
+
+#
 #~ msgid "Remounting stick partition..."
 #~ msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
 
+#
+#~ msgid "Remove the broken .NFI file?"
+#~ msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
+
+#
+#~ msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
+#~ msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
+
+#
 #~ msgid "Removeing"
 #~ msgstr "Kasowanie"
 
+#
+#~ msgid "Require Authorization"
+#~ msgstr "Wymagana autoryzacja"
+
+#
 #~ msgid "Restart your wireless interface"
 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
 
+#
 #~ msgid "Restore backups..."
 #~ msgstr "Przywróć kopie..."
 
+#
 #~ msgid "Restore running..."
 #~ msgstr "Przywracanie uruchomione..."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
+#~ "settings now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
+#~ "ustawienia teraz."
+
+#
+#~ msgid "Retrieving network information. Please wait..."
+#~ msgstr "Pobieranie informacji sieciowej. Proszę czekać..."
+
+#
+#~ msgid "SSL"
+#~ msgstr "SSL"
+
+#
+#~ msgid "SSL Encryption"
+#~ msgstr "SSL Kodowanie"
+
+#
+#~ msgid "Satteliteequipment"
+#~ msgstr "Wyposażenie satelity"
+
+#
 #~ msgid "Save current project to disk"
 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
 
+#
 #~ msgid "Save..."
 #~ msgstr "Zapisywanie..."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using "
+#~ "your WLAN USB Stick\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
+#~ "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using "
+#~ "your selected wireless device.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych AP i podłącz do nich używając "
+#~ "wybranego urządzenia bezprzewodowego.\n"
+
+#
+#
+#
+#
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Szukaj"
+
+#
 #~ msgid "Select IPKG source to edit..."
 #~ msgstr "Wybierz źródło IPKG aby edytować..."
 
+#
+#~ msgid "Select audio mode"
+#~ msgstr "Wybierz tryb audio"
+
+#
+#~ msgid "Select channel audio"
+#~ msgstr "Wybierz kanał audio"
+
+#
+#~ msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
+#~ msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
+
+#
 #~ msgid "Select files/folders to backup..."
 #~ msgstr "Wybierz pliki/katalogi dla kopii zapasowej..."
 
+#
+#~ msgid "Select image"
+#~ msgstr "Wybierz image"
+
+#
+#~ msgid "Select video input"
+#~ msgstr "Wybierz wejście Wideo"
+
+#
+#~ msgid "Selected source image"
+#~ msgstr "Wybierz image źródłowy"
+
+#
 #~ msgid "September"
 #~ msgstr "Wrzesień"
 
+#
+#~ msgid "Set as default Interface"
+#~ msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
+
+#
 #~ msgid "Set collection name"
 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
 
+#
 #~ msgid "Set menu background"
 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
 
+#
 #~ msgid "Show files from %s"
 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
 
+#
+#~ msgid "Skin..."
+#~ msgstr "Skiny..."
+
+#
 #~ msgid "Slovene"
 #~ msgstr "Słoweński"
 
+#
+#~ msgid "Software manager"
+#~ msgstr "Menadżer oprogramowania"
+
+#
 #~ msgid "Software manager..."
 #~ msgstr "Menadżer oprogramowania..."
 
+#
+#~ msgid "Somewhere else"
+#~ msgstr "Gdzie indziej"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Sorry your Backup destination does not exist\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please choose an other one."
+#~ msgstr ""
+#~ "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
+#~ "\n"
+#~ "Wybierz inną."
+
+#
 #~ msgid "Sort by Name"
 #~ msgstr "Sortuj po Nazwie"
 
+#
 #~ msgid "Start"
 #~ msgstr "Rozpocznij"
 
+#
 #~ msgid "Startwizard"
 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
 
+#
 #~ msgid "Step "
 #~ msgstr "Krok"
 
+#
+#~ msgid "Stereo"
+#~ msgstr "Stereo"
+
+#
+#~ msgid "Switch audio"
+#~ msgstr "Przełącz audio"
+
+#
 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
 #~ "\n"
@@ -6202,6 +11973,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "\n"
 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
 #~ "\n"
@@ -6215,6 +11987,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "\n"
 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
@@ -6222,6 +11995,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
 #~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
@@ -6231,9 +12005,104 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage ."
 #~ "NFI z serwera"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image "
+#~ "from the feed server and save it on the stick?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
+#~ "servera i zachować je na USB?"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure "
+#~ "that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at "
+#~ "your own risk!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
+#~ "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or "
+#~ "be corrupted!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc "
+#~ "niekompletny lub zepsuty!"
+
+#
+#~ msgid "The pin code has been changed successfully."
+#~ msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
+
+#
+#~ msgid "The pin codes you entered are different."
+#~ msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
+
+#
+#~ msgid "There is nothing to be done."
+#~ msgstr "Nie ma nic do wykonania"
+
+#
+#
+#
+#
+#~ msgid "There was an error getting the feed entries. Try again..."
+#~ msgstr "Bład podczas pobierania wpisów z YouTube. Powtórz jeszcze raz..."
+
+#
+#~ msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
+#~ msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
+#~ "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie "
+#~ "gwarantuje poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten "
+#~ "image w pamięci flash?"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image "
+#~ "to flash memory?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
+#~ "pamięć flash?"
+
+#
+#~ msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
+#~ msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
+
+#
+#~ msgid "This is unsupported at the moment."
+#~ msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "This setting controls the behaviour when a timer matches a found event."
+#~ msgstr ""
+#~ "To ustawienie kontroluje zachowanie gdy znajdzie szukaną frazę wydarzenia."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "This toggles the behaviour on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
+#~ "event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
+#~ "but add it disabled."
+#~ msgstr ""
+#~ "To zmienia zachowanie dla konfliktu timera. Jeśli AutoTimer znajdzie "
+#~ "konflikt dla wydarzenia z istniejącym timerem wtedy nie zignoruje go ale "
+#~ "doda jako wyłączony."
+
+#
+#~ msgid "Timeshift path..."
+#~ msgstr "Ścieżka timeshift..."
+
+#
 #~ msgid "Title:"
 #~ msgstr "Tytuł:"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
 #~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
@@ -6242,9 +12111,37 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz "
 #~ "go ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
+#~ "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable "
+#~ "USB stick.\n"
+#~ "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
+#~ "for 10 seconds.\n"
+#~ "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
+#~ "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
+#~ "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez "
+#~ "10 sekund.\n"
+#~ "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
+
+#
 #~ msgid "Type:"
 #~ msgstr "Typ:"
 
+#
+#~ msgid "USB"
+#~ msgstr "USB"
+
+#~ msgid ""
+#~ "USB stick wizard finished. Your dreambox will now restart with your new "
+#~ "image!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kreator pamięci USB zakończony. Twój dreambox z nowym image zostanie "
+#~ "zrestartowany!"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
 #~ "Please refer to the user manual.\n"
@@ -6254,33 +12151,91 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
 #~ "Błąd: "
 
-#~ msgid "Unicable"
-#~ msgstr "Unicable"
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Undo\n"
+#~ "Install"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cofnij\n"
+#~ "Instaluj"
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Undo\n"
+#~ "Remove"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cofnij\n"
+#~ "Usuń"
 
+#
+#~ msgid "Updates your receiver's software"
+#~ msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
+
+#
 #~ msgid "Upgrade"
 #~ msgstr "Aktualizuj"
 
+#
+#~ msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
+#~ msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
+
+#
 #~ msgid "Upgradeing"
 #~ msgstr "Aktualizowanie"
 
+#
+#~ msgid "Use domain/username for windows domains as username!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Użyj domeny/nazwy użytkownika dla domen windowsa jako nazwy użytkownika!"
+
+#
+#~ msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
+#~ msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
+
+#
 #~ msgid "VCR Switch"
 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
 
+#
 #~ msgid "VideoEnhancementPreview"
 #~ msgstr "Podgląd ustawień"
 
+#
 #~ msgid "VideoEnhancementSetup"
 #~ msgstr "Konfiguracja obrazu"
 
+#
 #~ msgid "View"
 #~ msgstr "Wyświetl"
 
+#
+#~ msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
+#~ msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
+
+#
 #~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
 #~ msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
 
-#~ msgid "Webinterface"
-#~ msgstr "Webinterfejs"
+#
+#~ msgid ""
+#~ "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
+#~ "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
+#~ "Please press OK to begin."
+#~ msgstr ""
+#~ "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
+#~ "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie "
+#~ "przełączony na 60hz.\n"
+#~ "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
+
+#
+#~ msgid "Webinterface: Edit Interface"
+#~ msgstr "Webinterfejs: Edycja"
+
+#
+#~ msgid "Webinterface: List of configured Interfaces"
+#~ msgstr "Webinterfejs: Lista skonfigurowanych interfejsów"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Welcome.\n"
 #~ "\n"
@@ -6296,21 +12251,71 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "\n"
 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
 
+#
 #~ msgid "What to do with sent crashlogs:"
 #~ msgstr "Co zrobić z wysłanymi crashlogami:"
 
+#
 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
 
+#
+#~ msgid "Wireless"
+#~ msgstr "Bezprzewodowy"
+
+#
+#~ msgid "Writing NFI image file to flash completed"
+#~ msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
+
+#
 #~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
 #~ msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
 
+#
 #~ msgid "Year:"
 #~ msgstr "Rok:"
 
+#
 #~ msgid "Yes, and don't ask again."
 #~ msgstr "Tak, i nie pytaj ponownie."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
+#~ "harddisk is not an option for you."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na "
+#~ "HDD nie jest możliwe."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in "
+#~ "the slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better "
+#~ "backup to the harddisk!\n"
+#~ "Please press OK to start the backup now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można "
+#~ "zweryfikować czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na "
+#~ "HDD!\n"
+#~ "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the "
+#~ "harddisk!\n"
+#~ "Please press OK to start the backup now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
+#~ "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+
+#
+#~ msgid ""
+#~ "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
+#~ "backup now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "You need to define some keywords first!\n"
 #~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
@@ -6320,6 +12325,21 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
 #~ "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Do you want to set the pin now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
+
+#
+#~ msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
+#~ msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
 #~ "Please choose what you want to do next."
@@ -6327,6 +12347,19 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "Your network configuration has been activated.\n"
+#~ "A second configured interface has been found.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Do you want to disable the second network interface?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
+#~ "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Your network is restarting.\n"
 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
@@ -6334,6 +12367,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
@@ -6341,6 +12375,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
@@ -6348,6 +12383,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
 #~ "Please choose what you want to do next."
@@ -6355,63 +12391,146 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
 
+#
 #~ msgid "Zap focus to Picture in Picture"
 #~ msgstr "Przełącz na okno Pip"
 
+#
 #~ msgid "Zap focus to main screen"
 #~ msgstr "Przełącz na ekran główny"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "are you sure you want to restore\n"
+#~ "following backup:\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
+#~ "następującą kopie:\n"
+
+#
+#~ msgid "assigned CAIds"
+#~ msgstr "Wyznaczone CAIds"
+
+#
+#~ msgid "assigned Services/Provider"
+#~ msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
+
+#
 #~ msgid "by Exif"
 #~ msgstr "przez Exif"
 
+#
 #~ msgid "cancel"
 #~ msgstr "skauj"
 
+#
+#~ msgid "choose destination directory"
+#~ msgstr "Wybierz folder docelowy"
+
+#
 #~ msgid "color"
 #~ msgstr "kolor"
 
+#
 #~ msgid "edit Interface"
 #~ msgstr "Edycja Interfejsu"
 
+#
+#~ msgid "enigma2 and network"
+#~ msgstr "Enigma2 i sieć"
+
+#
 #~ msgid "equal to Socket A"
 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
 
+#
+#~ msgid "exceeds dual layer medium!"
+#~ msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
+
+#
+#~ msgid "exit network adapter setup menu"
+#~ msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
+
+#
+#~ msgid "failed"
+#~ msgstr "Zawiódł"
+
+#
 #~ msgid "font face"
 #~ msgstr "font face"
 
+#
 #~ msgid "full /etc directory"
 #~ msgstr "Pełen folder /etc"
 
+#
 #~ msgid "headline"
 #~ msgstr "nagłówek"
 
+#
+#~ msgid "hidden network"
+#~ msgstr "ukryta sieć"
+
+#
+#~ msgid "hidden..."
+#~ msgstr "Ukryty..."
+
+#
 #~ msgid "highlighted button"
 #~ msgstr "podświetlone przyciski"
 
+#
+#~ msgid ""
+#~ "incoming call!\n"
+#~ "%s calls on %s!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Przychodząca rozmowa!\n"
+#~ "%s rozmowy włączone %s!"
+
+#
 #~ msgid "list of configured Interfaces"
 #~ msgstr "Lista Interfejsów..."
 
+#
 #~ msgid "loopthrough to socket A"
 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
 
+#
 #~ msgid "multi"
 #~ msgstr "Multi"
 
+#
 #~ msgid "no Picture found"
 #~ msgstr "Nie znaleziono obrazka"
 
+#
 #~ msgid "no module"
 #~ msgstr "Brak modułu"
 
+#
 #~ msgid "ok"
 #~ msgstr "OK"
 
+#
 #~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
 #~ msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
 
+#
+#~ msgid "open virtual keyboard input help"
+#~ msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
+
+#
 #~ msgid "rebooting..."
 #~ msgstr "restatrowanie..."
 
+#~ msgid "redirect notifications to Growl"
+#~ msgstr "przekierowanie powiadomień do Growl"
+
+#
+#~ msgid "required medium type:"
+#~ msgstr "Wymagany średni typ:"
+
+#
 #~ msgid ""
 #~ "scan done!\n"
 #~ "%d services found!"
@@ -6419,6 +12538,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Skanowanie skończone!\n"
 #~ "%d znalezionych serwisów!"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "scan done!\n"
 #~ "No service found!"
@@ -6426,6 +12546,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "scan done!\n"
 #~ "One service found!"
@@ -6433,6 +12554,7 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
 
+#
 #~ msgid ""
 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
 #~ "%d services found!"
@@ -6440,17 +12562,42 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
 #~ "%d znalezionych serwisów!"
 
+#
+#~ msgid "select .NFI flash file"
+#~ msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
+
+#
+#~ msgid "select image from server"
+#~ msgstr "Wybierz plik z serwera"
+
+#
+#~ msgid "service pin"
+#~ msgstr "Pin serwisu"
+
+#
+#~ msgid "setup pin"
+#~ msgstr "Pin ustawień"
+
+#
 #~ msgid "show first tag"
 #~ msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
 
+#
 #~ msgid "show second tag"
 #~ msgstr "pokaż drugą etykietę"
 
+#
 #~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
 #~ msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
 
+#
 #~ msgid "text"
 #~ msgstr "Tekst"
 
+#
+#~ msgid "until restart"
+#~ msgstr "Aż do startu"
+
+#
 #~ msgid "year"
 #~ msgstr "rok"