Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sk.po
index ddf7ade..be9f238 100755 (executable)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,17 +7,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-05 18:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-10-16 11:57+0100\n"
-"Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-01 08:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
+"Last-Translator: acid-burn <>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Advanced options and settings."
@@ -25,6 +28,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Rozšírené voľby a nastavenia."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "After pressing OK, please wait!"
@@ -32,6 +36,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Backup your Dreambox settings."
@@ -39,6 +44,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Edit the upgrade source address."
@@ -48,11 +54,19 @@ msgstr ""
 
 msgid ""
 "\n"
+"Manage extensions or plugins for your Dreambox"
+msgstr ""
+"\n"
+"Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
+
+msgid ""
+"\n"
 "Online update of your Dreambox software."
 msgstr ""
 "\n"
 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Press OK on your remote control to continue."
@@ -60,6 +74,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox settings."
@@ -67,6 +82,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox with a new firmware."
@@ -74,6 +90,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your backups by date."
@@ -81,13 +98,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
-"Scan for local packages and install them."
+"Scan for local extensions and install them."
 msgstr ""
 "\n"
 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "Select your backup device.\n"
@@ -97,6 +116,7 @@ msgstr ""
 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
 "Aktuálne zariadenie: "
 
+#
 msgid ""
 "\n"
 "System will restart after the restore!"
@@ -109,14 +129,20 @@ msgid ""
 "View, install and remove available or installed packages."
 msgstr ""
 "\n"
-"Prezrieť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
+"Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
 
 msgid " "
 msgstr ""
 
+msgid " Results"
+msgstr " Výsledky"
+
 msgid " extensions."
 msgstr " rozšírenia."
 
+msgid " ms"
+msgstr " ms"
+
 msgid " packages selected."
 msgstr " balíčkov zvolených."
 
@@ -124,7 +150,7 @@ msgid " updates available."
 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
 
 msgid " wireless networks found!"
-msgstr ""
+msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
 
 msgid "#000000"
 msgstr "#000000"
@@ -160,6 +186,12 @@ msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+
+#, python-format
 msgid "%d jobs are running in the background!"
 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
 
@@ -169,12 +201,16 @@ msgstr "%d min"
 
 #, python-format
 msgid "%d services found!"
-msgstr "Nájdených %d služieb!"
+msgstr "Nájdených %d staníc!"
 
 msgid "%d.%B %Y"
 msgstr "%d.%B %Y"
 
 #, python-format
+msgid "%i ms"
+msgstr "%i ms"
+
+#, python-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "(%s, %d MB free)"
@@ -186,6 +222,10 @@ msgstr ""
 msgid "%s (%s)\n"
 msgstr "%s (%s)\n"
 
+#, python-format
+msgid "%s: %s at %s"
+msgstr ""
+
 msgid "(ZAP)"
 msgstr "(Prepnúť)"
 
@@ -198,23 +238,6 @@ msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
 msgid "* Only available if more than one interface is active."
 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
 
-msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
-msgstr "* Dostupné, len ak zadáte skryté SSID alebo kód siete"
-
-msgid ".NFI Download failed:"
-msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
-
-msgid ""
-".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
-msgstr ""
-"Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
-
-msgid "/usr/share/enigma2 directory"
-msgstr "Adresár /usr/share/enigma2"
-
-msgid "/var directory"
-msgstr "Adresár /var"
-
 msgid "0"
 msgstr "0"
 
@@ -222,7 +245,7 @@ msgid "1"
 msgstr "1"
 
 msgid "1 wireless network found!"
-msgstr ""
+msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
 
 msgid "1.0"
 msgstr "1,0"
@@ -287,9 +310,6 @@ msgstr "5"
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 minút"
 
-msgid "50 Hz"
-msgstr "50 Hz"
-
 msgid "6"
 msgstr "6"
 
@@ -305,6 +325,15 @@ msgstr "8"
 msgid "9"
 msgstr "9"
 
+msgid "<Current movielist location>"
+msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
+
+msgid "<Default movie location>"
+msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
+
+msgid "<Last timer location>"
+msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
+
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<neznámy>"
 
@@ -314,6 +343,18 @@ msgstr "??"
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
+msgstr ""
+
+msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
+msgstr "Vzhľad Späť ku koreňom ... alebo zlaté staré časy."
+
+msgid "A basic ftp client"
+msgstr "Základný klient FTP"
+
+msgid "A client for www.dyndns.org"
+msgstr "Klient pre www.dyndns.org"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
@@ -322,6 +363,12 @@ msgstr ""
 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
 "Chcete zachovať svoju verziu?"
 
+msgid "A demo plugin for TPM usage."
+msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
+
+msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "A finished record timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -339,6 +386,29 @@ msgstr ""
 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
 
+msgid "A graphical EPG interface"
+msgstr "Grafické rozhranie EPG"
+
+msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
+msgstr ""
+
+msgid "A graphical EPG interface."
+msgstr "Grafické rozhranie EPG"
+
+msgid ""
+"A mount entry with this name already exists!\n"
+"Update existing entry and continue?\n"
+msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
+
+msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
+msgstr "Pekný vzhľad HD od autora Kerni"
+
+msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
+msgstr "Pekný vzhľad HD, brúsený hliník, od autora Kerni"
+
+msgid "A nice looking skin from Kerni"
+msgstr "Pekný vzhľad od autora Kerni"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "A record has been started:\n"
@@ -369,6 +439,20 @@ msgstr ""
 msgid "A required tool (%s) was not found."
 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
 
+msgid "A search for available updates is currently in progress."
+msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
+
+msgid ""
+"A second configured interface has been found.\n"
+"\n"
+"Do you want to disable the second network interface?"
+msgstr ""
+"Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
+"Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
+
+msgid "A simple downloading application for other plugins"
+msgstr "Jednoduchá aplikácia na sťahovanie iných modulov"
+
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
@@ -411,18 +495,30 @@ msgstr "AC3 downmix"
 msgid "Abort"
 msgstr "Zrušiť"
 
+msgid "Abort this Wizard."
+msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
+
 msgid "About"
 msgstr "O Dreamboxe"
 
 msgid "About..."
 msgstr "O Dreamboxe..."
 
+msgid "Access to the ARD-Mediathek"
+msgstr "Prístup k Médiatéke ARD"
+
+msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
+msgstr "Prístup k online databáze videí v Médiatéke ARD"
+
 msgid "Accesspoint:"
-msgstr ""
+msgstr "Prístupový bod:"
 
 msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
 
+msgid "Action on short powerbutton press"
+msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
+
 msgid "Action:"
 msgstr "Činnosť:"
 
@@ -432,6 +528,16 @@ msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
 msgid "Activate network settings"
 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
 
+msgid "Active"
+msgstr "Aktívne"
+
+msgid ""
+"Active/\n"
+"Inactive"
+msgstr ""
+"Aktívne/\n"
+"Neaktívne"
+
 msgid "Adapter settings"
 msgstr "Nastavenia adaptéra"
 
@@ -447,15 +553,27 @@ msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
 msgid "Add a mark"
 msgstr "Pridať značku"
 
+msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
+msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
+
 msgid "Add a new title"
 msgstr "Pridať nový titul"
 
 msgid "Add network configuration?"
 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
 
+msgid "Add new AutoTimer"
+msgstr "Pridať nový autočasovač"
+
+msgid "Add new network mount point"
+msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
+
 msgid "Add timer"
 msgstr "Pridať časovač"
 
+msgid "Add timer as disabled on conflict"
+msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
+
 msgid "Add title"
 msgstr "Pridať titul"
 
@@ -465,6 +583,12 @@ msgstr "Pridať do buketu"
 msgid "Add to favourites"
 msgstr "Pridať do obľúbených"
 
+msgid "Add zap timer instead of record timer?"
+msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
+
+msgid "Added: "
+msgstr "Pridané:"
+
 msgid ""
 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
 "enabled."
@@ -489,12 +613,21 @@ msgstr ""
 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
 "testovací obrazec."
 
-msgid "Advanced"
-msgstr "Rozšírené"
+msgid "Adult streaming plugin"
+msgstr "Modul streamovania pre dospelých"
+
+msgid "Adult streaming plugin."
+msgstr "Modul streamovania pre dospelých."
 
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Rozšírené voľby"
 
+msgid "Advanced Software"
+msgstr "Vylepšený softvér"
+
+msgid "Advanced Software Plugin"
+msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
+
 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
 
@@ -504,6 +637,13 @@ msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
 msgid "Advanced restore"
 msgstr "Rozšírené obnovenie"
 
+msgid ""
+"After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
+"standby-mode."
+msgstr ""
+"Po reštarte alebo výpadku elektriny uvedie StartupToStandby Dreamboxa do "
+"pohotovostného režimu."
+
 msgid "After event"
 msgstr "Po udalosti"
 
@@ -514,6 +654,9 @@ msgstr ""
 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
 
+msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
+msgstr "Ovládací modul v štýle vzhľadu Ai.HD"
+
 msgid "Album"
 msgstr "Album"
 
@@ -523,6 +666,21 @@ msgstr "Všetky"
 msgid "All Satellites"
 msgstr "Všetky satelity"
 
+msgid "All Time"
+msgstr "Vždy"
+
+msgid "All non-repeating timers"
+msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
+
+msgid "Allow zapping via Webinterface"
+msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
+
+msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
+msgstr "Umožňuje spustiť TuxboxPlugins"
+
+msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
+msgstr "Umožňuje sťahovať súbory z Rapidshare na pozadí."
+
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alfa"
 
@@ -532,12 +690,21 @@ msgstr "Alternatívny režim rádia"
 msgid "Alternative services tuner priority"
 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
 
+msgid "Always ask"
+msgstr "Vždy sa spýtať"
+
 msgid "Always ask before sending"
 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
 
+msgid "Ammount of recordings left"
+msgstr "Zvyšné záznamy"
+
 msgid "An empty filename is illegal."
 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
 
+msgid "An error occured."
+msgstr "Došlo k chybe."
+
 msgid "An unknown error occured!"
 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
 
@@ -585,9 +752,19 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
 
+msgid ""
+"Are you sure you want to save this network mount?\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
+"\n"
+
 msgid "Artist"
 msgstr "Umelec"
 
+msgid "Ascending"
+msgstr "Vzostupne"
+
 msgid "Ask before shutdown:"
 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
 
@@ -597,12 +774,40 @@ msgstr "opýtať sa"
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Pomer strán"
 
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr ""
+
+msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
+msgstr "Priradenie poskytovateľov. staníc alebo CAID modulu CI"
+
+msgid "Atheros"
+msgstr ""
+
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Voľby zvuku ..."
 
+msgid "Audio PID"
+msgstr ""
+
+msgid "Audio Sync"
+msgstr ""
+
+msgid "Audio Sync Setup"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
+"synchronous to the picture."
+msgstr ""
+"AudioSync umožní oneskorenie zvuku (Bitstream, PCM) tak, aby bol "
+"synchronizovaný s obrazom."
+
+msgid "Australia"
+msgstr "Austrália"
+
 msgid "Author: "
 msgstr "Autor: "
 
@@ -616,17 +821,99 @@ msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
 
 msgid "Auto flesh"
-msgstr ""
+msgstr "Automatické flešovanie"
 
 msgid "Auto scart switching"
 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
 
+msgid "AutoTimer Editor"
+msgstr "Editor autočasovača"
+
+msgid "AutoTimer Filters"
+msgstr "Filtre autočasovača"
+
+msgid "AutoTimer Services"
+msgstr "Stanice autočasovača"
+
+msgid "AutoTimer Settings"
+msgstr "Nastavenia autočasovača"
+
+msgid "AutoTimer overview"
+msgstr "Prehľad autočasovača"
+
+msgid ""
+"AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
+"criteria."
+msgstr ""
+"AutoTimer prehľadá EPG a vytvorí časovače podľa užívateľom určených kritérií "
+"vyhľadávania."
+
+msgid "AutoTimer was added successfully"
+msgstr ""
+
+msgid "AutoTimer was changed successfully"
+msgstr ""
+
+msgid "AutoTimer was removed"
+msgstr ""
+
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaticky"
 
 msgid "Automatic Scan"
 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
 
+msgid "Automatic volume adjustment"
+msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti"
+
+msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
+msgstr "Automatické nastavenie hlasitosti pre stanice s AC3/DTS."
+
+msgid "Automatically change video resolution"
+msgstr "Automatická zmena rozlíšenia obrazu"
+
+msgid ""
+"Automatically changes the output resolution depending on the video "
+"resolution you are watching."
+msgstr ""
+"Automaticky zmení rozlíšenie na výstupe podľa rozlíšenia sledovaného obrazu."
+
+msgid "Automatically create timer events based on keywords"
+msgstr "Automatická tvorba udalosti časovača podľa kľúčových slov."
+
+msgid "Automatically informs you on low internal memory"
+msgstr "Automaticky informuje o nedostatku pamäte"
+
+msgid "Automatically refresh EPG"
+msgstr "Automatická obnova EPG"
+
+msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
+msgstr "Auitomatické posielanie správ o zrútení do Dream Multimedia"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Autoresolution Plugin Testmode:\n"
+"Is %s ok?"
+msgstr ""
+
+msgid "Autoresolution Switch"
+msgstr ""
+
+msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "Autoresolution settings"
+msgstr ""
+
+msgid "Autoresolution videomode setup"
+msgstr ""
+
+msgid "Autos & Vehicles"
+msgstr "Autá a doprava"
+
+msgid "Autowrite timer"
+msgstr "Automatický zápis časovača"
+
 msgid "Available format variables"
 msgstr "Dostupné premenné formátu"
 
@@ -636,6 +923,12 @@ msgstr "B"
 msgid "BA"
 msgstr "BA"
 
+msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
+msgstr "Základný vzhľad HD, autor Ismail Demir"
+
+msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
+msgstr "Základný vzhľad HD pre image Dreamboxa, autor Ismail Demir"
+
 msgid "BB"
 msgstr "BB"
 
@@ -648,17 +941,14 @@ msgstr "BER:"
 msgid "Back"
 msgstr "Späť"
 
-msgid "Background"
-msgstr "Pozadie"
-
-msgid "Backup"
-msgstr "Záloha"
+msgid "Back, lower USB Slot"
+msgstr ""
 
-msgid "Backup Location"
-msgstr "Umiestnenie zálohy"
+msgid "Back, upper USB Slot"
+msgstr ""
 
-msgid "Backup Mode"
-msgstr "Režim zálohovania"
+msgid "Background"
+msgstr "Pozadie"
 
 msgid "Backup done."
 msgstr "Zálohovanie skončilo."
@@ -666,14 +956,11 @@ msgstr "Zálohovanie skončilo."
 msgid "Backup failed."
 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
 
-msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
-msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
-
 msgid "Backup is running..."
 msgstr "Zálohovanie beží..."
 
 msgid "Backup system settings"
-msgstr "Záloha nastavení systému"
+msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
 
 msgid "Band"
 msgstr "Pásmo"
@@ -681,6 +968,12 @@ msgstr "Pásmo"
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Šírka pásma"
 
+msgid "Begin of \"after event\" timespan"
+msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
+
+msgid "Begin of timespan"
+msgstr "Začiatok časového obdobia"
+
 msgid "Begin time"
 msgstr "Čas začiatku"
 
@@ -700,33 +993,73 @@ msgid "Behavior when a movie reaches the end"
 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
 
 msgid "Bitrate:"
-msgstr ""
+msgstr "Dátový tok:"
 
 msgid "Block noise reduction"
-msgstr ""
+msgstr "Potlačenie blokového šumu"
 
 msgid "Blue boost"
 msgstr "Zosilniť modrú"
 
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
+msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi"
+
+msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
+msgstr "Ovládací modul Bonjour/Avahi."
+
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Záložky"
 
+msgid "Bouquets"
+msgstr "Bukety"
+
+msgid "Brazil"
+msgstr "Brazília"
+
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jas"
 
+msgid ""
+"Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
+"conection."
+msgstr ""
+
+msgid "Browse for and connect to network shares"
+msgstr ""
+
+msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
+msgstr ""
+
+msgid "Browse network neighbourhood"
+msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
+
 msgid "Burn DVD"
 msgstr "Napáliť DVD"
 
 msgid "Burn existing image to DVD"
-msgstr "Existujúci image napáliť na DVD"
+msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
 
-msgid "Burn to DVD..."
+msgid "Burn to DVD"
 msgstr "Napáliť na DVD..."
 
+msgid "Burn your recordings to DVD"
+msgstr "Napáľte si nahrávky na DVD"
+
 msgid "Bus: "
 msgstr "Zbernica:"
 
 msgid ""
+"By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
+"dates."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
+"automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
+"about the same conflict over and over."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
 "displayed."
 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
@@ -737,12 +1070,22 @@ msgstr "C"
 msgid "C-Band"
 msgstr "Pásmo C"
 
-msgid "CF Drive"
-msgstr "Čítačka kariet CF"
+msgid "CDInfo"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
+"playing Audio CDs in Mediaplayer."
+msgstr ""
+"CDInfo zbiera informácie o albumoch a skladbách z CDDB a CD-Text pri "
+"prehrávaní CD v Prehrávači médií."
 
 msgid "CI assignment"
 msgstr "Priradenie CI"
 
+msgid "CIFS share"
+msgstr "Zdieľanie CIFS"
+
 msgid "CVBS"
 msgstr "CVBS"
 
@@ -752,17 +1095,23 @@ msgstr "Kábel"
 msgid "Cache Thumbnails"
 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
 
-msgid "Call monitoring"
-msgstr "Monitorovať volanie"
+msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
+msgstr "Monitor volaní pre oznamy volaní NCID"
+
+msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
+msgstr "Monitor volaní pre smerovače Fritzbox"
+
+msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
+msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
+
+msgid "Canada"
+msgstr "Kanada"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušiť"
 
-msgid "Cannot parse feed directory"
-msgstr ""
-
 msgid "Capacity: "
-msgstr "Kapacita"
+msgstr "Kapacita:"
 
 msgid "Card"
 msgstr "Karta"
@@ -770,33 +1119,54 @@ msgstr "Karta"
 msgid "Catalan"
 msgstr "Katalánčina"
 
+msgid "Center screen at the lower border"
+msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
+
+msgid "Center screen at the upper border"
+msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
+
+msgid "Change active delay"
+msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
+
 msgid "Change bouquets in quickzap"
 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
 
-msgid "Change dir."
-msgstr "Zmeniť adresár"
+msgid "Change default recording offset?"
+msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
+
+msgid "Change hostname"
+msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
 
 msgid "Change pin code"
 msgstr "Zmeniť kód PIN"
 
-msgid "Change service pin"
-msgstr "Zmeniť PIN programu"
+msgid "Change service PIN"
+msgstr "Zmeniť PIN stanice"
 
-msgid "Change service pins"
-msgstr "Zmeniť PINy programu"
+msgid "Change service PINs"
+msgstr "Zmeniť PINy staníc"
 
-msgid "Change setup pin"
-msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
+msgid "Change setup PIN"
+msgstr "Zmeniť PIN nastavení"
 
 msgid "Change step size"
 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
 
+msgid "Change the hostname of your Dreambox."
+msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
+
+msgid "Changelog"
+msgstr "Protokol zmien"
+
 msgid "Channel"
 msgstr "Stanica"
 
 msgid "Channel Selection"
 msgstr "Voľba stanice"
 
+msgid "Channel audio:"
+msgstr "Zvuk stanice:"
+
 msgid "Channel not in services list"
 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
 
@@ -806,6 +1176,9 @@ msgstr "Stanica:"
 msgid "Channellist menu"
 msgstr "Menu zoznamu staníc"
 
+msgid "Channels"
+msgstr "Stanice"
+
 msgid "Chap."
 msgstr "Kap."
 
@@ -825,7 +1198,7 @@ msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Zvoliť tuner"
 
 msgid "Choose a wireless network"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
 
 msgid "Choose backup files"
 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
@@ -836,8 +1209,8 @@ msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Zvoliť buket"
 
-msgid "Choose source"
-msgstr "Zvoliť zdroj"
+msgid "Choose image to download"
+msgstr "Zvoľte image na stiahnutie"
 
 msgid "Choose target folder"
 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
@@ -854,6 +1227,9 @@ msgstr "Kruhová ľavá"
 msgid "Circular right"
 msgstr "Kruhová pravá"
 
+msgid "Classic"
+msgstr "Klasika"
+
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Vyčistiť"
 
@@ -863,21 +1239,42 @@ msgstr "Sprievodca vyčistením"
 msgid "Cleanup Wizard settings"
 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
 
+msgid "Cleanup timerlist automatically"
+msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov"
+
+msgid "Cleanup timerlist automatically."
+msgstr "Automaticky vyprázdniť zoznam časovačov."
+
 msgid "CleanupWizard"
 msgstr "Sprievodca vyčistením"
 
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
 
+msgid "Clear history on Exit:"
+msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
+
 msgid "Clear log"
 msgstr "Vymazať log"
 
 msgid "Close"
 msgstr "Zatvoriť"
 
+msgid "Close and forget changes"
+msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
+
+msgid "Close and save changes"
+msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
+
 msgid "Close title selection"
 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
 
+msgid "Code rate HP"
+msgstr ""
+
+msgid "Code rate LP"
+msgstr ""
+
 msgid "Code rate high"
 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
 
@@ -899,6 +1296,9 @@ msgstr "Nastavenia zostavy"
 msgid "Color Format"
 msgstr "Formát farby"
 
+msgid "Comedy"
+msgstr "Komédia"
+
 msgid "Command execution..."
 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
 
@@ -906,7 +1306,7 @@ msgid "Command order"
 msgstr "Poradie príkazov"
 
 msgid "Committed DiSEqC command"
-msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqCcommand"
+msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
 
 msgid "Common Interface"
 msgstr "Common Interface"
@@ -923,35 +1323,41 @@ msgstr "Komunikácia"
 msgid "Compact Flash"
 msgstr "Compact Flash"
 
-msgid "Compact flash card"
-msgstr "Karta Compact Flash"
-
 msgid "Complete"
 msgstr "Kompletné"
 
 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
 
-msgid "Config"
-msgstr "Nastaviť"
+msgid "Composition of the recording filenames"
+msgstr "Zloženie názvov súborov nahrávok"
 
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Možnosti nastavenia"
 
+msgid "Configuration for the Webinterface"
+msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
+
+msgid "Configure AutoTimer behavior"
+msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
+
 msgid "Configure interface"
-msgstr ""
+msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
 
 msgid "Configure nameservers"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavte názvy serverov"
+
+msgid "Configure your WLAN network interface"
+msgstr "Nakonfigurovať rozhranie WLAN"
 
 msgid "Configure your internal LAN"
-msgstr ""
+msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
 
 msgid "Configure your network again"
-msgstr ""
+msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
 
 msgid "Configure your wireless LAN again"
-msgstr ""
+msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
 
 msgid "Configuring"
 msgstr "Konfigurujem"
@@ -963,30 +1369,14 @@ msgid "Connect"
 msgstr "Pripojiť"
 
 msgid "Connect to a Wireless Network"
-msgstr ""
+msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
 
 msgid "Connected to"
 msgstr "Pripojené k "
 
-msgid "Connected to Fritz!Box!"
-msgstr "Pripojené k Fritz!Boxu!"
-
 msgid "Connected!"
 msgstr "Pripojené!"
 
-msgid "Connecting to Fritz!Box..."
-msgstr "Pripájam k Fritz!Boxu..."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Connection to Fritz!Box\n"
-"failed! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Pripojenie k Fritz!Boxu\n"
-"zlyhalo! (%s)\n"
-"Opakujem..."
-
 msgid "Constellation"
 msgstr "Zostava"
 
@@ -1005,16 +1395,47 @@ msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
+msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
+msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač."
+
+msgid "Control your Dreambox with your browser"
+msgstr "Ovládajte Dreamboxa cez webový prehliadač"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
+msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE"
+
+msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
+msgstr "Ovládajte Dreamboxa len tlačidlom MUTE."
+
+msgid "Control your internal system fan."
+msgstr "Ovládajte vnútorný systémový ventilátor."
+
+msgid "Control your kids's tv usage"
+msgstr "Ovládajte používanie televízora deťmi"
+
+msgid "Control your system fan"
+msgstr "Ovládajte systémový ventilátor"
+
+msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
+msgstr "Kopírujte, premenujte, vymažte a premiestnite súbory v Dreamboxe."
+
 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
 
 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
 
+msgid "Could not open Picture in Picture"
+msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
+
 #, python-format
 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
 
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
+msgstr ""
+
 msgid "Crashlog settings"
 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
 
@@ -1029,13 +1450,6 @@ msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
 
 msgid ""
 "Crashlogs found!\n"
-"Send them to Dream Multimedia ?"
-msgstr ""
-"Nájdené záznamy o zrútení!\n"
-"Poslať ich do Dream Multimedia?"
-
-msgid ""
-"Crashlogs found!\n"
 "Send them to Dream Multimedia?"
 msgstr ""
 "Nájdené správy o zrútení!\n"
@@ -1044,8 +1458,32 @@ msgstr ""
 msgid "Create DVD-ISO"
 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
 
-msgid "Create movie folder failed"
-msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
+msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
+msgstr "Vytvorte si zálohu Video DVD na pevnom disku Dreamboxa."
+
+msgid "Create a backup of your Video-DVD"
+msgstr "Vytvoriť zálohu Video DVD"
+
+msgid "Create a new AutoTimer."
+msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
+
+msgid "Create a new timer using the classic editor"
+msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
+
+msgid "Create a new timer using the wizard"
+msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
+
+msgid "Create movie folder failed"
+msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
+
+msgid "Create preview pictures of your Movies"
+msgstr "Vytvorte si náhľadové snímky z filmov"
+
+msgid "Create remote timers"
+msgstr "Vytvoriť časovač na diaľku"
+
+msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
+msgstr "Vytvorte časovače na vzdialených Dreamboxoch"
 
 #, python-format
 msgid "Creating directory %s failed."
@@ -1060,6 +1498,9 @@ msgstr "Chorvátčina"
 msgid "Current Transponder"
 msgstr "Aktuálny transpondér"
 
+msgid "Current device: "
+msgstr "Aktuálne zariadenie:"
+
 msgid "Current settings:"
 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
 
@@ -1069,6 +1510,19 @@ msgstr "Aktuálna hodnota:"
 msgid "Current version:"
 msgstr "Aktuálna verzia:"
 
+msgid "Currently installed image"
+msgstr "Aktuálne nainštalovaný image"
+
+#, python-format
+msgid "Custom (%s)"
+msgstr "Vlastný (%s)"
+
+msgid "Custom location"
+msgstr "Vlastné umiestnenie"
+
+msgid "Custom offset"
+msgstr "Vlastný posun"
+
 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
 
@@ -1081,27 +1535,65 @@ msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
 msgid "Customize"
 msgstr "Upraviť"
 
+msgid "Customize Vali-XD skins"
+msgstr "Úprava vzhľadov Vali-XD"
+
+msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
+msgstr "Sami si upravte vzhľady Vali-XD"
+
 msgid "Cut"
 msgstr "Strih"
 
+msgid "Cut your movies"
+msgstr "Strih filmov"
+
+msgid "Cut your movies."
+msgstr "Zostrihajte si filmy."
+
+msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
+msgstr "CutListEditor umožňuje úpravu filmov"
+
+msgid ""
+"CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
+"Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
+msgstr ""
+"CutListEditor umožňuje úpravu filmov.\\,Seek to the start of the stuff you "
+"want to cut away. Press OK, select 'start cut'.\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
+"Nájdite začiatok záznamu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
+"„začiatok strihu“.\n"
+"Potom nájdite koniec, stlačte OK a zvoľte „koniec strihu“. To je všetko."
+
 msgid "Cutlist editor..."
 msgstr "Editor strihov..."
 
 msgid "Czech"
 msgstr "Čeština"
 
+msgid "Czech Republic"
+msgstr "Česká republika"
+
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
 msgid "DHCP"
 msgstr "DHCP"
 
+msgid "DUAL LAYER DVD"
+msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
+
 msgid "DVB-S"
 msgstr "DVB-S"
 
 msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
+msgid "DVD Drive"
+msgstr ""
+
 msgid "DVD File Browser"
 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
 
@@ -1114,6 +1606,18 @@ msgstr "Zoznam titulov DVD"
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "Nástroje pre DVD"
 
+msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
+msgstr "Prehrávač DVD prehrá DVD na Dreamboxe"
+
+msgid ""
+"DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
+"With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
+"even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
+msgstr ""
+"Prehrávač DVD prehrá disky DVD na Dreamboxe.\n"
+"S Prehrávačom DVD si na Dreamboxe prehráte DVD, súbor ISO alebo priečinok "
+"video_ts folder na pevnom disku alebo v sieti."
+
 msgid "Danish"
 msgstr "Dánčina"
 
@@ -1129,6 +1633,13 @@ msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
 
+msgid "Decrease delay"
+msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
+
+#, python-format
+msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
+
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Vypnúť"
 
@@ -1138,15 +1649,33 @@ msgstr "Predvolené"
 msgid "Default Settings"
 msgstr "Predvolené nastavenia"
 
+msgid "Default movie location"
+msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
+
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
 
-msgid "Default settings"
-msgstr "Predvolené nastavenia"
+msgid "Defaults"
+msgstr "Predvolené hodnoty"
+
+msgid "Define a startup service"
+msgstr "Určiť úvodnú stanicu"
+
+msgid "Define a startup service for your Dreambox."
+msgstr "Určte úvodnú (počiatočnú) stanicu na Dreamboxe."
+
+msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
+msgstr ""
+
+msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
+msgstr ""
 
 msgid "Delay"
 msgstr "Oneskorenie"
 
+msgid "Delay x seconds after service started"
+msgstr ""
+
 msgid "Delete"
 msgstr "Vymazať"
 
@@ -1159,6 +1688,9 @@ msgstr "Vymazať zadanie"
 msgid "Delete failed!"
 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
 
+msgid "Delete mount"
+msgstr "Vymazať prístup"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Delete no more configured satellite\n"
@@ -1167,14 +1699,17 @@ msgstr ""
 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
 "%s?"
 
+msgid "Descending"
+msgstr "Zostupne"
+
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 msgid "Deselect"
 msgstr "Zrušiť výber"
 
-msgid "Destination directory"
-msgstr "Cieľový adresár"
+msgid "Details for plugin: "
+msgstr "Údaje o module:"
 
 msgid "Detected HDD:"
 msgstr "Zistený pevný disk:"
@@ -1198,7 +1733,7 @@ msgid "DiSEqC repeats"
 msgstr "Opakovania DiSEqC"
 
 msgid "DiSEqC-Tester settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
 
 msgid "Dialing:"
 msgstr "Vytáčam:"
@@ -1206,6 +1741,12 @@ msgstr "Vytáčam:"
 msgid "Digital contour removal"
 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
 
+msgid "Dir:"
+msgstr "Adr.:"
+
+msgid "Direct playback of Youtube videos"
+msgstr "Priame prehrávanie videí z YouTube"
+
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
 
@@ -1214,7 +1755,7 @@ msgid "Directory %s nonexistent."
 msgstr "Adresár %s neexistuje."
 
 msgid "Directory browser"
-msgstr ""
+msgstr "Prehľadávač adresárov"
 
 msgid "Disable"
 msgstr "Vypnúť"
@@ -1222,9 +1763,6 @@ msgstr "Vypnúť"
 msgid "Disable Picture in Picture"
 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
 
-msgid "Disable Subtitles"
-msgstr "Vypnúť titulky"
-
 msgid "Disable crashlog reporting"
 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
 
@@ -1234,19 +1772,15 @@ msgstr "Vypnúť časovač"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Vypnuté"
 
+msgid "Discard changes and close plugin"
+msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
+
+msgid "Discard changes and close screen"
+msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
+
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojiť"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"Disconnected from\n"
-"Fritz!Box! (%s)\n"
-"retrying..."
-msgstr ""
-"Odpojené od\n"
-"Fritz!Boxu! (%s)\n"
-"Opakujem..."
-
 msgid "Dish"
 msgstr "Parabola"
 
@@ -1265,6 +1799,15 @@ msgstr "Nastavenie displeja"
 msgid "Display and Userinterface"
 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
 
+msgid "Display search results by:"
+msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
+
+msgid "Display your photos on the TV"
+msgstr "Zobrazenie fotografií na televízore"
+
+msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
+msgstr "Zobrazí informácie o filme z internetovej databázy filmov"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
@@ -1281,6 +1824,12 @@ msgstr ""
 "Môže to trvať dosť dlho!"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete %s\n"
+"%s?"
+msgstr ""
+
+#, python-format
 msgid "Do you really want to delete %s?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
 
@@ -1292,6 +1841,9 @@ msgstr ""
 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
 "modul \"%s\"?"
 
+msgid "Do you really want to exit?"
+msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
+
 msgid ""
 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
 "All data on the disk will be lost!"
@@ -1307,13 +1859,6 @@ msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
 
-msgid ""
-"Do you want to backup now?\n"
-"After pressing OK, please wait!"
-msgstr ""
-"Chcete zálohovať teraz?\n"
-"Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
-
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
 
@@ -1323,9 +1868,16 @@ msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
 
+#, python-format
+msgid "Do you want to download the image to %s ?"
+msgstr "Chcete stiahnuť image na %s?"
+
 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
 
+msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
+msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
+
 msgid "Do you want to install default sat lists?"
 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
 
@@ -1350,6 +1902,9 @@ msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
 msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
 
+msgid "Do you want to see more entries?"
+msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
+
 msgid ""
 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
 "if needed?"
@@ -1374,7 +1929,7 @@ msgid "Do you want to view a tutorial?"
 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
 
 msgid "Don't ask, just send"
-msgstr "Nepýrať sa, len poslať"
+msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
 
 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
@@ -1384,11 +1939,6 @@ msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
 
 #, python-format
-msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
-msgstr ""
-"Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov s %d chybami"
-
-#, python-format
 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
 msgstr ""
 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
@@ -1397,14 +1947,24 @@ msgstr ""
 msgid "Download"
 msgstr "Stiahnuť"
 
+#, python-format
+msgid "Download %s from Server"
+msgstr "Stiahnuť %s zo servera"
+
 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
 
 msgid "Download Plugins"
 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
 
-msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
-msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
+msgid "Download Video"
+msgstr "Stiahnuť video"
+
+msgid "Download files from Rapidshare"
+msgstr "Stiahnuť súbory z Rapidshare"
+
+msgid "Download location"
+msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
 
 msgid "Downloadable new plugins"
 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
@@ -1418,11 +1978,17 @@ msgstr "Sťahovanie"
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
 
+msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
+msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
+
 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
 
 msgid "Dreambox software because updates are available."
-msgstr "Softvér Dreambosa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
+msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
+
+msgid "Duration: "
+msgstr "Trvanie:"
 
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holandčina"
@@ -1436,6 +2002,20 @@ msgstr "V"
 msgid "EPG Selection"
 msgstr "Voľba EPG"
 
+msgid "EPG encoding"
+msgstr "Kódovanie EPG"
+
+msgid ""
+"EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
+"is idleing\n"
+"(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
+"epg information on these channels."
+msgstr ""
+"Obnovovač EPG automaticky prepne na užívateľom určené stanice počas "
+"nečinnosti Dreamboxa\n"
+"(v pohotovostnom režime bez nahrávania), aby sa aktualizovali ich informácie "
+"o EPG."
+
 #, python-format
 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
@@ -1446,21 +2026,48 @@ msgstr "východne"
 msgid "Edit"
 msgstr "Upraviť"
 
+msgid "Edit AutoTimer"
+msgstr "Upraviť autočasovač"
+
+msgid "Edit AutoTimer filters"
+msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
+
+msgid "Edit AutoTimer services"
+msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
+
 msgid "Edit DNS"
 msgstr "Upraviť DNS"
 
+msgid "Edit Timers and scan for new Events"
+msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
+
 msgid "Edit Title"
 msgstr "Upraviť titul"
 
+msgid "Edit bouquets list"
+msgstr "Upraviť zoznam buketov"
+
 msgid "Edit chapters of current title"
 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
 
+msgid "Edit new timer defaults"
+msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
+
+msgid "Edit selected AutoTimer"
+msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
+
 msgid "Edit services list"
 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
 
 msgid "Edit settings"
 msgstr "Upraviť nastavenia"
 
+msgid "Edit tags of recorded movies"
+msgstr "Upraviť značky nahraných filmov"
+
+msgid "Edit tags of recorded movies."
+msgstr "Upraviť značky nahraných filmov."
+
 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
 
@@ -1471,35 +2078,99 @@ msgid "Edit title"
 msgstr "Upraviť titul"
 
 msgid "Edit upgrade source url."
-msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácieUpraviť zdroj aktualizácií."
+msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
+
+msgid "Editing"
+msgstr "Úprava"
+
+msgid "Editor for new AutoTimers"
+msgstr "Editor nových autočasovačov"
+
+msgid "Education"
+msgstr "Vzdelávanie"
 
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
 
+msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
+msgstr "Klient e-mailov je prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox."
+
 msgid "Enable"
 msgstr "Zapnúť"
 
+msgid "Enable /media"
+msgstr "Aktivovať /médium"
+
+msgid "Enable 1080p24 Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "Enable 1080p25 Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "Enable 1080p30 Mode"
+msgstr ""
+
 msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
 
+msgid "Enable 720p24 Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "Enable Autoresolution"
+msgstr ""
+
 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
 
+msgid "Enable Filtering"
+msgstr "Zapnúť filtrovanie"
+
+msgid "Enable HTTP Access"
+msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
+
+msgid "Enable HTTP Authentication"
+msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
+
+msgid "Enable HTTPS Access"
+msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
+
+msgid "Enable HTTPS Authentication"
+msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
+
+msgid "Enable Service Restriction"
+msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
+
+msgid "Enable Streaming Authentication"
+msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
+
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
 
 msgid "Enable parental control"
 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
 
+msgid ""
+"Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
+"extension menu."
+msgstr ""
+"Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
+"rozšírení."
+
 msgid "Enable timer"
 msgstr "Zapnúť časovač"
 
 msgid "Enabled"
 msgstr "Zapnuté"
 
-#, python-format
-msgid "Encrypted: %s"
+msgid ""
+"Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
+"you're searching for special characters like the german umlauts."
 msgstr ""
+"Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
+"hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
+
+msgid "Encrypted: "
+msgstr "Šifrované:"
 
 msgid "Encryption"
 msgstr "Šifrovanie"
@@ -1514,7 +2185,13 @@ msgid "Encryption Type"
 msgstr "Typ šifrovania"
 
 msgid "Encryption:"
-msgstr ""
+msgstr "Šifrovanie:"
+
+msgid "End of \"after event\" timespan"
+msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
+
+msgid "End of timespan"
+msgstr "Koniec časového obdobia"
 
 msgid "End time"
 msgstr "Čas ukončenia"
@@ -1526,57 +2203,70 @@ msgid "English"
 msgstr "Angličtina"
 
 msgid ""
-"Enigma2 Skinselector\n"
-"\n"
-"If you experience any problems please contact\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
+"Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
+"Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
 msgstr ""
-"Volič vzhľadu Enigma2\n"
-"\n"
-"Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
-"stephan@reichholf.net\n"
-"\n"
-"© 2006 - Stephan Reichholf"
+"Modul Enigma2 na prehrávanie videí AVI, DIVX, WMV a pod. z počítača na "
+"Dreamboxe. Vyžaduje bežiaci program VLC (z www.videolan.org) na počítači."
 
 msgid ""
-"Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
+"Enigma2 Skinselector\n"
 "\n"
 "If you experience any problems please contact\n"
 "stephan@reichholf.net\n"
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 msgstr ""
-"Volič vzhľadu Enigma2 v0.5 BETA\n"
+"Volič vzhľadu Enigma2\n"
 "\n"
 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
 "stephan@reichholf.net\n"
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 
-msgid "Enter Fast Forward at speed"
-msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
+msgid "Enter IP to scan..."
+msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
 
-msgid "Enter Rewind at speed"
-msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
+msgid "Enter main menu..."
+msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
 
-msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
-msgstr "Zadajte názov siete WLAN/SSID:"
+msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
+msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
 
-msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
-msgstr "Zadajte login a heslo WLAN"
+msgid "Enter options:"
+msgstr "Zadajte voľby:"
 
-msgid "Enter main menu..."
-msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
+msgid "Enter password:"
+msgstr "Zadajte heslo:"
+
+msgid "Enter pin code"
+msgstr "Zadajte kód PIN"
+
+msgid "Enter share directory:"
+msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
+
+msgid "Enter share name:"
+msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
 
 msgid "Enter the service pin"
 msgstr "Zadajte PIN stanice"
 
+msgid "Enter user and password for host: "
+msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
+
+msgid "Enter username:"
+msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
+
 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
 msgstr ""
 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
 
+msgid "Enter your search term(s)"
+msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
+
+msgid "Entertainment"
+msgstr "Zábava"
+
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -1600,11 +2290,26 @@ msgstr "Prehľad programov"
 msgid "Everything is fine"
 msgstr "Všetko je v poriadku"
 
+msgid "Exact match"
+msgstr "Presná zhoda"
+
+msgid "Exceeds dual layer medium!"
+msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
+
+msgid "Exclude"
+msgstr "Vylúčiť"
+
+msgid "Execute \"after event\" during timespan"
+msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
+
+msgid "Execute TuxboxPlugins"
+msgstr "Spustiť moduly Tuxbox"
+
 msgid "Execution Progress:"
 msgstr "Priebeh vykonávania:"
 
 msgid "Execution finished!!"
-msgstr "Vykonanie skončené!!"
+msgstr "Skončené!!"
 
 msgid "Exif"
 msgstr "Exif"
@@ -1615,17 +2320,20 @@ msgstr "Ukončiť"
 msgid "Exit editor"
 msgstr "Ukončiť editor"
 
+msgid "Exit input device selection."
+msgstr "Ukončiť výber vstupného zariadenia."
+
 msgid "Exit network wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
 
 msgid "Exit the cleanup wizard"
 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
 
 msgid "Exit the wizard"
-msgstr "Ukončiť pomocníka"
+msgstr "Ukončiť sprievodcu"
 
 msgid "Exit wizard"
-msgstr "Ukončiť pomocníka"
+msgstr "Ukončiť sprievodcu"
 
 msgid "Expert"
 msgstr "expertný"
@@ -1636,18 +2344,46 @@ msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
 msgid "Extended Setup..."
 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
 
+msgid "Extended Software"
+msgstr "Rozšírený softvér"
+
+msgid "Extended Software Plugin"
+msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
+
 msgid "Extensions"
 msgstr "Rozšírenia"
 
+msgid "Extensions management"
+msgstr "Správa rozšírení"
+
 msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
 
+msgid ""
+"FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
+"a server using the file transfer protocol."
+msgstr ""
+"Prehliadač FTP umožäuje posielanie a sťahovanie súborov medzi Dreamboxom a "
+"serverom pomocou protokolu FTP."
+
 msgid "Factory reset"
 msgstr "Továrenské nastavenia"
 
 msgid "Failed"
 msgstr "Zlyhalo"
 
+#, python-format
+msgid "Fan %d"
+msgstr "Ventilítor %d"
+
+#, python-format
+msgid "Fan %d PWM"
+msgstr "PWM ventilátora %d"
+
+#, python-format
+msgid "Fan %d Voltage"
+msgstr "Napätie na ventilátore %d"
+
 msgid "Fast"
 msgstr "rýchlo"
 
@@ -1663,12 +2399,36 @@ msgstr "rýchla doba"
 msgid "Favourites"
 msgstr "Obľúbené"
 
-msgid "Filesystem Check..."
+msgid "Fetching feed entries"
+msgstr "Zobraziť feedy"
+
+msgid "Fetching search entries"
+msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
+
+msgid "Filesystem Check"
 msgstr "Kontrola systému súborov"
 
 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
 
+msgid "Film & Animation"
+msgstr "Film a zábava"
+
+msgid "Filter"
+msgstr "Filter"
+
+msgid ""
+"Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
+"restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
+"it's Description.\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
+"časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
+"programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
+"Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
+"zvolený filter."
+
 msgid "Finetune"
 msgstr "Jemné nastavenie"
 
@@ -1685,9 +2445,12 @@ msgid "Finnish"
 msgstr "Fínčina"
 
 msgid ""
-"First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
+"First day to match events. No event that begins before this date will be "
+"matched."
 msgstr ""
-"Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
+
+msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
+msgstr "Najprv vytvorte štýl vzhľadu ovládacím modulom Ai.HD."
 
 msgid "Flash"
 msgstr "Flešovať"
@@ -1695,18 +2458,32 @@ msgstr "Flešovať"
 msgid "Flashing failed"
 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
 
-msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
-msgstr "Keď stlačíte pokračovať, vykonajú sa tieto úlohy."
+msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
+msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
 
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
 
-msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
-msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
+#, python-format
+msgid ""
+"Found a total of %d matching Events.\n"
+"%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Found a total of %d matching Events.\n"
+"%d Timer were added and %d modified."
+msgstr ""
+"Nájdených celkom %d programov.\n"
+"%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených."
 
 msgid "Frame size in full view"
 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
 
+msgid "France"
+msgstr "Francúzsko"
+
 msgid "French"
 msgstr "Francúzština"
 
@@ -1731,8 +2508,14 @@ msgstr "Piatok"
 msgid "Frisian"
 msgstr "Frízština"
 
-msgid "Fritz!Box FON IP address"
-msgstr "IP adresa Fritz!Box FON"
+msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
+msgstr "FritzCall zobrazuje volania prichádzajúce do Fritz!Boxa na Dreamboxe."
+
+msgid "Front USB Slot"
+msgstr ""
+
+msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
+msgstr ""
 
 #, python-format
 msgid "Frontprocessor version: %d"
@@ -1741,9 +2524,6 @@ msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
 msgid "Fsck failed"
 msgstr "Fsck zlyhalo"
 
-msgid "Function not yet implemented"
-msgstr "Funkcia ešte nie je zabudovaná"
-
 msgid ""
 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
 "Do you want to Restart the GUI now?"
@@ -1751,51 +2531,137 @@ msgstr ""
 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
 
+msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
+msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla pre FTP a Telnet."
+
+msgid ""
+"GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
+msgstr "GUI, ktoré umožňuje zmenu hesla v Dreamboxe pre FTP a Telnet"
+
+msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
+msgstr "GUI na zmenu hesla pre FTP a Telnet"
+
+msgid "Gaming"
+msgstr "Hry"
+
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brána"
 
 msgid "General AC3 Delay"
 msgstr "Oneskorenie AC3"
 
-msgid "General AC3 delay"
-msgstr "Oneskorenie AC3"
+msgid "General AC3 delay (ms)"
+msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
 
 msgid "General PCM Delay"
 msgstr "Oneskorenie PCM"
 
-msgid "General PCM delay"
-msgstr "Oneskorenie PCM"
+msgid "General PCM delay (ms)"
+msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
+
+msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
+msgstr ""
 
 msgid "Genre"
 msgstr "Žáner"
 
+msgid "Genuine Dreambox"
+msgstr "Pravý Dreambox"
+
+msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
+msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
+
+msgid "Genuine Dreambox verification"
+msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa"
+
 msgid "German"
 msgstr "Nemčina"
 
+msgid "German storm information"
+msgstr "Nemecké búrkové informácie"
+
+msgid "German traffic information"
+msgstr "Nemecké dopravné informácie"
+
+msgid "Germany"
+msgstr "Nemecko"
+
+msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
+msgstr "Získajte informácie AudioCD z CDDB aCD-Text"
+
+msgid "Get latest experimental image"
+msgstr "Získať najnovší experimentálny image"
+
+msgid "Get latest release image"
+msgstr "Získať najnovší hotový image"
+
 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
 
+msgid "Global delay"
+msgstr "Celkové oneskorenie"
+
 msgid "Goto 0"
 msgstr "Otočiť na 0"
 
 msgid "Goto position"
 msgstr "Otočiť do pozície"
 
+msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
+msgstr "Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG"
+
+msgid ""
+"GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
+"Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
+msgstr ""
+"Grafický Multi EPG zobrazuje časovú os EPG.\n"
+"Zobrazuje prehľad všetkých bežiacich a nasledujúcich TV programov."
+
 msgid "Graphical Multi EPG"
 msgstr "Grafický Multi EPG"
 
+msgid "Great Britain"
+msgstr "Veľká Británia"
+
 msgid "Greek"
 msgstr "Gréčtina"
 
 msgid "Green boost"
 msgstr "Zosilniť zelenú"
 
+msgid ""
+"Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
+"to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
+"iPhone using prowl."
+msgstr ""
+
 msgid "Guard Interval"
 msgstr "Ochranný interval"
 
+msgid "Guard interval"
+msgstr ""
+
 msgid "Guard interval mode"
 msgstr "Režim ochranného intervalu"
 
+msgid "Guess existing timer based on begin/end"
+msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
+
+msgid "HD Interlace Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "HD Progressive Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "HD videos"
+msgstr "Videá HD"
+
+msgid "HTTP Port"
+msgstr "Port HTTP"
+
+msgid "HTTPS Port"
+msgstr "Port HTTPS"
+
 msgid "Harddisk"
 msgstr "Pevný disk"
 
@@ -1805,39 +2671,69 @@ msgstr "Nastavenie pevného disku"
 msgid "Harddisk standby after"
 msgstr "Uspať disk po"
 
+msgid "Help"
+msgstr "Pomocník"
+
 msgid "Hidden network SSID"
 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
 
 msgid "Hidden networkname"
-msgstr ""
+msgstr "Skrytý názov siete"
 
 msgid "Hierarchy Information"
 msgstr "Hierarchické informácie"
 
+msgid "Hierarchy info"
+msgstr ""
+
 msgid "Hierarchy mode"
 msgstr "Hierarchický režim"
 
 msgid "High bitrate support"
 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
 
+msgid "History"
+msgstr "História"
+
+msgid "Holland"
+msgstr "Holandsko"
+
+msgid "Hong Kong"
+msgstr "Hong Kong"
+
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Vodorovná"
 
+msgid "Hotplugging for removeable devices"
+msgstr "Rýchle pripojenie vyberateľných zariadení"
+
 msgid "How many minutes do you want to record?"
 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
 
 msgid "How to handle found crashlogs?"
 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
 
+msgid "Howto & Style"
+msgstr "Urob si sám a životný štýl"
+
 msgid "Hue"
 msgstr "Odtieň"
 
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Maďarčina"
 
+msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
+msgstr "Prezerač e-mailov IMAP4 pre Dreambox"
+
 msgid "IP Address"
 msgstr "Adresa IP"
 
+msgid "IP:"
+msgstr "IP:"
+
+msgid "IRC Client for Enigma2"
+msgstr "Klient IRC pre Enigmu2"
+
 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
 
@@ -1847,8 +2743,13 @@ msgstr "Cesta ISO"
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandčina"
 
-msgid "If you can see this page, please press OK."
-msgstr "Ak vidíte túto stranu, stlačte tlačidlo OK."
+#, python-format
+msgid ""
+"If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
+"event if it records at least 80% of the it."
+msgstr ""
+"Ak je toto zapnuté, existujúci časovač sa bude považovať za nahrávajúci, ak "
+"z programu nahrá aspoň 80 %."
 
 msgid ""
 "If you see this, something is wrong with\n"
@@ -1878,11 +2779,14 @@ msgstr ""
 "kroku.\n"
 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
 
-msgid "Image flash utility"
-msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
+msgid "Import AutoTimer"
+msgstr "Importovať autočasovač"
 
-msgid "Image-Upgrade"
-msgstr "Aktualizácia image"
+msgid "Import existing Timer"
+msgstr "Importovať existujúci časovač"
+
+msgid "Import from EPG"
+msgstr "Importovať z EPG"
 
 msgid "In Progress"
 msgstr "Prebieha"
@@ -1892,15 +2796,28 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
 
+msgid "Include"
+msgstr "Zahrnúť"
+
 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
 
-msgid "Increased voltage"
-msgstr "Zvýšené napätie"
+msgid "Increase delay"
+msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
+
+#, python-format
+msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
+msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
+
+msgid "Increased voltage"
+msgstr "Zvýšené napätie"
 
 msgid "Index"
 msgstr "Index"
 
+msgid "India"
+msgstr "India"
+
 msgid "Info"
 msgstr "Informačná lišta"
 
@@ -1916,8 +2833,17 @@ msgstr "Informácie"
 msgid "Init"
 msgstr "Inic."
 
-msgid "Initialization..."
-msgstr "Inicializácia..."
+msgid "Initial Fast Forward speed"
+msgstr ""
+
+msgid "Initial Rewind speed"
+msgstr ""
+
+msgid "Initial location in new timers"
+msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
+
+msgid "Initialization"
+msgstr "Inicializácia"
 
 msgid "Initialize"
 msgstr "Inicializovať"
@@ -1928,6 +2854,12 @@ msgstr "Inicializujem pevný disk"
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
+msgid "Input device setup"
+msgstr "Nastavenie vstupného zariadenia"
+
+msgid "Input devices"
+msgstr "Vstupné zariadenia"
+
 msgid "Install"
 msgstr "Inštalovať"
 
@@ -1970,15 +2902,11 @@ msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
 msgid "Instant Record..."
 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
 
-msgid "Integrated Ethernet"
-msgstr "Integrovaný eternet"
-
-msgid "Integrated Wireless"
-msgstr "Integrovaná WLAN"
+msgid "Instant record location"
+msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
 
-#, python-format
-msgid "Interface: %s"
-msgstr ""
+msgid "Interface: "
+msgstr "Rozhranie:"
 
 msgid "Intermediate"
 msgstr "stredný"
@@ -1986,6 +2914,15 @@ msgstr "stredný"
 msgid "Internal Flash"
 msgstr "Interná pamäť flash"
 
+msgid "Internal LAN adapter."
+msgstr "Adaptér internej LAN"
+
+msgid "Internal USB Slot"
+msgstr ""
+
+msgid "Internal firmware updater"
+msgstr "Interný aktualizátor firmvéru"
+
 msgid "Invalid Location"
 msgstr "Neplatné umiestnenie"
 
@@ -1993,21 +2930,63 @@ msgstr "Neplatné umiestnenie"
 msgid "Invalid directory selected: %s"
 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
 
+msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
+msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
+
+msgid "Invalid response from server."
+msgstr "Neplatná odozva zo servera"
+
+#, python-format
+msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
+msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
+
+msgid "Invalid selection"
+msgstr "Neplatný výber"
+
 msgid "Inversion"
 msgstr "Inverzia"
 
-msgid "Invert display"
-msgstr "Inverzné farby displeja"
-
 msgid "Ipkg"
 msgstr "Ipkg"
 
+msgid "Ireland"
+msgstr "Írsko"
+
 msgid "Is this videomode ok?"
 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
 
+msgid "Israel"
+msgstr "Izrael"
+
+msgid ""
+"It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
+"deny specific ones.\n"
+"An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
+"Service (inside a Bouquet).\n"
+"Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
+msgstr ""
+"Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
+"vylúčiť.\n"
+"Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
+"zakázaná (v rámci buketu).\n"
+"Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
+"zvolené."
+
 msgid "Italian"
 msgstr "Taliančina"
 
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
+msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe"
+
+msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
+msgstr "Talianska predpoveď počasia na Dreamboxe z www.google.it."
+
+msgid "Italy"
+msgstr "Taliansko"
+
+msgid "Japan"
+msgstr "Japonsko"
+
 msgid "Job View"
 msgstr "Prehľad úloh"
 
@@ -2015,6 +2994,59 @@ msgstr "Prehľad úloh"
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
 
+msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
+msgstr "Vzhľad BrushedAlu-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
+msgstr "Vzhľa DreamMM-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
+msgstr "Vzhľad Elgato-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's SWAIN skin"
+msgstr "Vzhľad SWAIN, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
+msgstr "Vzhľad SWAIN-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's UltraViolet skin"
+msgstr "Vzhľad UltraViolet, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's YADS-HD skin"
+msgstr "Vzhľad YADS-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD skin"
+msgstr "Vzhľad dTV-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
+msgstr " Vzhľad dTV-HD-Reloaded, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's dmm-HD skin"
+msgstr "Vzhľad dmm-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
+msgstr "Vzhľad dreamTV-HD, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni's simple skin"
+msgstr "Jednoduchý vzhľad, autor Kerni"
+
+msgid "Kerni-HD1 skin"
+msgstr "Vzhľad Kerni-HD1"
+
+msgid "Kerni-HD1R2 skin"
+msgstr "Vzhľad Kerni-HD1R2"
+
+msgid "Kernis HD1 skin"
+msgstr "Vzhľad HD1, autor Kerni"
+
+#, python-format
+msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
+msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
+
+#, python-format
+msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
+msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
+
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Klávesnica"
 
@@ -2027,9 +3059,15 @@ msgstr "Nastavenie klávesnice"
 msgid "Keymap"
 msgstr "Rozloženie klávesov"
 
+msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
+msgstr "Detský časovač umožňuje kontrolovať denné využívanie televízora deťmi"
+
 msgid "LAN Adapter"
 msgstr "Adaptér LAN"
 
+msgid "LAN connection"
+msgstr "Pripojenie LAN"
+
 msgid "LNB"
 msgstr "LNB"
 
@@ -2042,14 +3080,19 @@ msgstr "LOF/H"
 msgid "LOF/L"
 msgstr "LOF/L"
 
+msgid "Language"
+msgstr "Jazyk"
+
 msgid "Language selection"
 msgstr "Voľba jazyka"
 
-msgid "Language..."
-msgstr "Jazyk..."
-
 msgid "Last config"
-msgstr "Posledný config"
+msgstr "Posledné nastavenie"
+
+msgid ""
+"Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
+"matched."
+msgstr ""
 
 msgid "Last speed"
 msgstr "Posledná rýchlosť"
@@ -2086,7 +3129,7 @@ msgid "Limits on"
 msgstr "Zapnúť limity"
 
 msgid "Link Quality:"
-msgstr ""
+msgstr "Kvalita spojenia:"
 
 msgid "Link:"
 msgstr "Spojenie:"
@@ -2097,6 +3140,12 @@ msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
 msgid "List of Storage Devices"
 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
 
+msgid "Listen and record internet radio"
+msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio"
+
+msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
+msgstr "Počúvať a nahrávať internetové rádio na Dreamboxe"
+
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litovčina"
 
@@ -2106,12 +3155,24 @@ msgstr "Natiahnuť"
 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
 
+msgid "Load feed on startup:"
+msgstr "Na začiatku načítať feed:"
+
+msgid "Load movie-length"
+msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
+
 msgid "Local Network"
 msgstr "Miestna sieť"
 
+msgid "Local share name"
+msgstr "Miestne zdieľané meno"
+
 msgid "Location"
 msgstr "Umiestnenie"
 
+msgid "Location for instant recordings"
+msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
+
 msgid "Lock:"
 msgstr "Signál:"
 
@@ -2121,9 +3182,22 @@ msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
 msgid "Long Keypress"
 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
 
+msgid "Long filenames"
+msgstr "Dlhé názvy súborov"
+
 msgid "Longitude"
 msgstr "Zem. dĺžka"
 
+msgid "Lower bound of timespan."
+msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
+
+msgid ""
+"Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
+"nepočítajú."
+
 msgid "MMC Card"
 msgstr "Karta MMC"
 
@@ -2145,6 +3219,28 @@ msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
 msgid "Make this mark just a mark"
 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
 
+msgid "Manage extensions"
+msgstr "Spravovať rozšírenia"
+
+msgid "Manage local files"
+msgstr "Správa miestnych súborov"
+
+msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
+msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte a v režime rádia."
+
+msgid "Manage logos to display at boottime"
+msgstr "Spravovať logá, ktoré sa zobrazujú pri štarte"
+
+msgid "Manage network shares"
+msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
+
+msgid ""
+"Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
+msgstr "Spravovať hudobné súbory a prehrávať ich prehrávačom hudby Merlin."
+
+msgid "Manage your network shares..."
+msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
+
 msgid "Manage your receiver's software"
 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
 
@@ -2164,8 +3260,28 @@ msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
 
 #, python-format
-msgid "Max. Bitrate: %s"
+msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
+msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
+
+msgid "Match title"
+msgstr "Hľadať titul"
+
+#, python-format
+msgid "Match title: %s"
+msgstr "Hľadať titul: %s"
+
+msgid "Max. Bitrate: "
+msgstr "Max. dátový tok:"
+
+msgid "Maximum duration (in m)"
+msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
+
+msgid ""
+"Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
+"time (without offset) it won't be matched."
 msgstr ""
+"Maximálne trvanie programu pre zhodu. Ak je program dlhší (bez posunu), "
+"nebude vyhovovať."
 
 msgid "Media player"
 msgstr "Prehrávač médií"
@@ -2173,6 +3289,22 @@ msgstr "Prehrávač médií"
 msgid "MediaPlayer"
 msgstr "Prehrávač médií"
 
+msgid ""
+"MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
+"possible actions like viewing pictures or playing movies."
+msgstr ""
+"MediaScanner nájde na zariadeniach prehrávateľné súbory a zobrazí menu s "
+"možnosťami, ako je prezeranie obrázkov alebo prehrávanie filmov."
+
+msgid ""
+"Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
+"Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
+"view cover and album information."
+msgstr ""
+"Prehrávač médií prehrá vaše obľúbené skladby a videá.\n"
+"Prehrajte si obľúbenú hudbu a videá, zorganizuute do zoznamov na "
+"prehrávanie, prezrite si informácie o albume."
+
 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
 
@@ -2182,12 +3314,18 @@ msgstr "Médium nie je prázdne!"
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
+msgid "Merlin Music Player and iDream"
+msgstr "Prehrávač hudby Merlin a iDream"
+
 msgid "Message"
 msgstr "Správa"
 
 msgid "Message..."
 msgstr "Správa..."
 
+msgid "Mexico"
+msgstr "Mexiko"
+
 msgid "Mkfs failed"
 msgstr "Mkfs zlyhalo"
 
@@ -2197,6 +3335,9 @@ msgstr "Režim"
 msgid "Model: "
 msgstr "Model: "
 
+msgid "Modify existing timers"
+msgstr "Upravte existujúce časovače"
+
 msgid "Modulation"
 msgstr "Modulácia"
 
@@ -2212,48 +3353,207 @@ msgstr "Po-Pi"
 msgid "Monday"
 msgstr "Pondelok"
 
+msgid "Monthly"
+msgstr "Mesačne"
+
+msgid "More video entries."
+msgstr "Ďalšie položky videa."
+
 msgid "Mosquito noise reduction"
+msgstr "Potlačenie šumu na hranách"
+
+msgid "Most discussed"
+msgstr "Najdiskutovanejšie"
+
+msgid "Most linked"
 msgstr ""
 
+msgid "Most popular"
+msgstr "Najpopulárnejšie"
+
+msgid "Most recent"
+msgstr "Nejnovšie"
+
+msgid "Most responded"
+msgstr "Najviac odpovedané"
+
+msgid "Most viewed"
+msgstr "Najpozeranejšie"
+
 msgid "Mount failed"
 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
 
+msgid "Mount informations"
+msgstr "Informácie o prístupe"
+
+msgid "Mount options"
+msgstr "Voľby prístupu"
+
+msgid "Mount type"
+msgstr "Typ prístupu"
+
+msgid "MountManager"
+msgstr "MountManager"
+
+msgid ""
+"Mounted/\n"
+"Unmounted"
+msgstr ""
+"Primontované/\n"
+"Odmontované"
+
+msgid "Mountpoints management"
+msgstr "Správa prístupových bodov"
+
+msgid "Mounts editor"
+msgstr "Editor prístupových bodov"
+
+msgid "Mounts management"
+msgstr "Správa prístupových bodov"
+
 msgid "Move Picture in Picture"
 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
 
 msgid "Move east"
 msgstr "Pootočiť východne"
 
+msgid "Move plugin screen"
+msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
+
+msgid "Move screen down"
+msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
+
+msgid "Move screen to the center of your TV"
+msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
+
+msgid "Move screen to the left"
+msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
+
+msgid "Move screen to the lower left corner"
+msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
+
+msgid "Move screen to the lower right corner"
+msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
+
+msgid "Move screen to the middle of the left border"
+msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
+
+msgid "Move screen to the middle of the right border"
+msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
+
+msgid "Move screen to the right"
+msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
+
+msgid "Move screen to the upper left corner"
+msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
+
+msgid "Move screen to the upper right corner"
+msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
+
+msgid "Move screen up"
+msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
+
 msgid "Move west"
 msgstr "Pootočiť západne"
 
+msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
+msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov (po nemecky)."
+
+msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
+msgstr "Informácie o filme z online databázy filmov"
+
+msgid "Movie location"
+msgstr "Umiestenie filmu"
+
+msgid ""
+"MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
+msgstr ""
+"Značkovač filmov pridá do nahraných filmov značky na triedenie veľkého "
+"zoznamu filmov."
+
+msgid ""
+"Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
+"the movielist."
+msgstr ""
+"Náhľad zoznamu filmov vytvorí obrázky z nahrávok a zobrazí ich v zozname "
+"filmov."
+
 msgid "Movielist menu"
 msgstr "Menu filmov"
 
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Multi EPG"
 
+msgid "Multi-EPG bouquet selection"
+msgstr ""
+
 msgid "Multimedia"
 msgstr "Multimédiá"
 
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Dekóduje viac staníc"
 
+msgid "Multiplex"
+msgstr ""
+
 msgid "Multisat"
 msgstr "viac satelitov"
 
+msgid "Music"
+msgstr "Hudba"
+
 msgid "Mute"
 msgstr "Umlčovač"
 
+msgid "My TubePlayer"
+msgstr "Prehrávač MyTube"
+
+msgid "MyTube Settings"
+msgstr "Nastavenia MyTube"
+
+msgid "MyTubePlayer"
+msgstr "Prehrávač MyTube"
+
+msgid "MyTubePlayer Help"
+msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
+
+msgid "MyTubePlayer active video downloads"
+msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
+
+msgid "MyTubePlayer settings"
+msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
+
+msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
+msgstr "Informačné okno MyTube"
+
+msgid "MyTubeVideohelpScreen"
+msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
+
 msgid "N/A"
 msgstr "Nie je k dispozícii"
 
+msgid ""
+"NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
+"Vodafone Easybox) on your Dreambox."
+msgstr ""
+"Klient NCID zobrazí na Dreamboxe prichádzajúce volania zo servera NCID "
+"(napr. Vodafone Easybox)"
+
 msgid "NEXT"
 msgstr "NASLED."
 
+msgid "NFI Image Flashing"
+msgstr "Flešovanie image NFI"
+
 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
 
+msgid "NFS share"
+msgstr "Zdieľanie NFS"
+
+msgid "NIM"
+msgstr ""
+
 msgid "NOW"
 msgstr "TERAZ"
 
@@ -2276,6 +3576,105 @@ msgstr "Nastavenie DNS"
 msgid "Nameserver settings"
 msgstr "Nastavenie DNS"
 
+msgid "Namespace"
+msgstr ""
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox"
+
+msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis BlackBox pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single"
+
+msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline Single pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline"
+
+msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended"
+
+msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Blueline.Extended pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine Cobolt pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine"
+
+msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ChromeLine pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue"
+
+msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline Blue pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline"
+
+msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Flatline pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine"
+
+msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis GlassLine pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended"
+
+msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Extended pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single"
+
+msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline Single pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline"
+
+msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greenline pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended"
+
+msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Extended pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single"
+
+msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline Single pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline"
+
+msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis Greyline pre Dreambox"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine"
+
+msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
+msgstr "Vzhľad Nemesis ShadowLine pre Dreambox"
+
 msgid "Netmask"
 msgstr "Maska siete"
 
@@ -2283,10 +3682,10 @@ msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
 msgid "Network Configuration..."
-msgstr "Konfigurácia siete"
+msgstr "Konfigurácia siete..."
 
 msgid "Network Mount"
-msgstr "Pripojenie siete"
+msgstr "Sieťový prístup"
 
 msgid "Network SSID"
 msgstr "Sieťový SSID"
@@ -2295,7 +3694,7 @@ msgid "Network Setup"
 msgstr "Nastavenie siete"
 
 msgid "Network Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sprievodca sieťou"
 
 msgid "Network scan"
 msgstr "Vyhľadať sieť"
@@ -2309,24 +3708,36 @@ msgstr "Test siete"
 msgid "Network test..."
 msgstr "Test siete..."
 
-msgid "Network..."
-msgstr "Sieť..."
+msgid "Network test: "
+msgstr "Test siete:"
 
 msgid "Network:"
 msgstr "Sieť:"
 
+msgid "NetworkBrowser"
+msgstr "Prehľadávač siete"
+
 msgid "NetworkWizard"
 msgstr "Sprievodca nast. siete"
 
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
+
 msgid "New"
 msgstr "Nové"
 
-msgid "New pin"
+msgid "New PIN"
 msgstr "Nový PIN"
 
+msgid "New Zealand"
+msgstr "Nový Zéland"
+
 msgid "New version:"
 msgstr "Nová verzia:"
 
+msgid "News & Politics"
+msgstr "Správy a politika"
+
 msgid "Next"
 msgstr "Nasled."
 
@@ -2336,14 +3747,11 @@ msgstr "Nie"
 msgid "No (supported) DVDROM found!"
 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
 
-msgid "No 50 Hz, sorry. :("
-msgstr "Nedá sa nastaviť 50 Hz. "
-
 msgid "No Connection"
-msgstr ""
+msgstr "Nie je spojenie"
 
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
-msgstr "Pevný disk nebol nenájdený alebo nebol inicializovaný."
+msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
 
 msgid "No Networks found"
 msgstr "Nenájdená sieť"
@@ -2359,7 +3767,7 @@ msgstr ""
 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
 
 msgid "No description available."
-msgstr "Nie je k dispozícii opis"
+msgstr "Opis nie je k dispozícii."
 
 msgid "No details for this image file"
 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
@@ -2368,13 +3776,26 @@ msgid "No displayable files on this medium found!"
 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
 
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
-msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie"
+msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
+
+msgid ""
+"No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
+"forward/backward!"
+msgstr ""
+"Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
+"dopredu alebo dozadu."
 
 msgid "No free tuner!"
 msgstr "Nie je voľný tuner!"
 
+msgid "No network connection available."
+msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
+
+msgid "No network devices found!"
+msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
+
 msgid "No networks found"
-msgstr ""
+msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
 
 msgid ""
 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
@@ -2384,6 +3805,9 @@ msgstr ""
 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
 
+msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
+msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
+
 msgid "No positioner capable frontend found."
 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
 
@@ -2391,7 +3815,10 @@ msgid "No satellite frontend found!!"
 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
 
 msgid "No tags are set on these movies."
-msgstr "Žiadne štítky nie sú nastavené na týchto filmoch."
+msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
+
+msgid "No to all"
+msgstr "Nie pre všetky"
 
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
@@ -2403,9 +3830,6 @@ msgstr ""
 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
 
-msgid "No useable USB stick found"
-msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
-
 msgid ""
 "No valid service PIN found!\n"
 "Do you like to change the service PIN now?\n"
@@ -2424,8 +3848,11 @@ msgstr ""
 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
 
+msgid "No videos to display"
+msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
+
 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
-msgstr ""
+msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
 
 msgid ""
 "No working local network adapter found.\n"
@@ -2454,8 +3881,17 @@ msgstr ""
 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
 "miestne sieťové rozhranie."
 
+msgid "No, but play video again"
+msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
+
 msgid "No, but restart from begin"
-msgstr "Nie, ale začať od začiatku"
+msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
+
+msgid "No, but switch to video entries."
+msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
+
+msgid "No, but switch to video search."
+msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
 
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "Nie, nič neurobiť."
@@ -2463,11 +3899,17 @@ msgstr "Nie, nič neurobiť."
 msgid "No, just start my dreambox"
 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
 
+msgid "No, never"
+msgstr "Nie, nikdy"
+
 msgid "No, not now"
-msgstr "Nie, teraz nie"
+msgstr "Nie, teraz nie."
+
+msgid "No, remove them."
+msgstr "Nie, odstrániť."
 
 msgid "No, scan later manually"
-msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
+msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
 
 msgid "No, send them never"
 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
@@ -2479,12 +3921,21 @@ msgstr "Žiadne"
 msgid "Nonlinear"
 msgstr "Nelineárne"
 
+msgid "Nonprofits & Activism"
+msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
+
 msgid "North"
 msgstr "severne"
 
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Nórčina"
 
+msgid "Not after"
+msgstr ""
+
+msgid "Not before"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
@@ -2493,6 +3944,9 @@ msgstr ""
 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
 "MB, ale je len %d MB.)"
 
+msgid "Not fetching feed entries"
+msgstr "Nenačítavam feedy"
+
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
@@ -2511,6 +3965,9 @@ msgstr ""
 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
 
+msgid "Number of scheduled recordings left."
+msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
+
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -2523,6 +3980,9 @@ msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
 msgid "OK, remove some extensions"
 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
 
+msgid "ONID"
+msgstr ""
+
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "Nastavenia OSD"
 
@@ -2532,32 +3992,81 @@ msgstr "Viditeľnosť OSD"
 msgid "Off"
 msgstr "Vypnúť"
 
+msgid "Offset after recording (in m)"
+msgstr "Posun po zázname (v min)"
+
+msgid "Offset before recording (in m)"
+msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
+
 msgid "On"
 msgstr "Zapnúť"
 
+msgid "On any service"
+msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
+
+msgid "On same service"
+msgstr "Na tej istej stanici"
+
 msgid "One"
 msgstr "Jeden"
 
-msgid "Online-Upgrade"
-msgstr "Aktualizácia online"
+msgid "Only AutoTimers created during this session"
+msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
 
 msgid "Only Free scan"
 msgstr "Vyhľadať len FTA"
 
+msgid "Only extensions."
+msgstr "Len rozšírenia."
+
+msgid "Only match during timespan"
+msgstr "Hľadať len v časovom období"
+
+#, python-format
+msgid "Only on Service: %s"
+msgstr "Len na stanici: %s"
+
+msgid "Open Context Menu"
+msgstr "Otvoriť kontextové menu"
+
+msgid "Open plugin menu"
+msgstr "Otvoriť menu modulu"
+
 msgid "Optionally enter your name if you want to."
-msgstr "Prípadne zadajte meno, ak chcete."
+msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
 
 msgid "Orbital Position"
 msgstr "Orbitálna pozícia"
 
+msgid "Orbital position"
+msgstr ""
+
+msgid "Outer Bound (+/-)"
+msgstr "Hranice (+/-)"
+
+msgid "Overlay for scrolling bars"
+msgstr "Prekrytie rolovacích pruhov"
+
+msgid "Override found with alternative service"
+msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
+
+msgid "Overwrite configuration files ?"
+msgstr "Prepísať konfiguračné súbory?"
+
+msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
+msgstr "Prepísať konfiguračné súbory pri aktualizácii softvéru? "
+
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
+msgid "PCR PID"
+msgstr ""
+
 msgid "PIDs"
 msgstr "PIDy"
 
-msgid "Package details for: "
-msgstr "Údaje o balíčku:"
+msgid "PMT PID"
+msgstr ""
 
 msgid "Package list update"
 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
@@ -2574,9 +4083,6 @@ msgstr "Správa balíčkov"
 msgid "Packet manager"
 msgstr "Správca balíčkov"
 
-msgid "Page"
-msgstr "Strana"
-
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
 msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
@@ -2596,12 +4102,31 @@ msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
 msgid "Parental control type"
 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
 
+msgid ""
+"Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
+"TV  program."
+msgstr ""
+"Partnerbox umožňuje upravovať časovače vzdialených Dreamboxov a streamovať "
+"ich TV program."
+
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
 msgid "Pause movie at end"
 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
 
+msgid "People & Blogs"
+msgstr "Ľudia a blogy"
+
+msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
+msgstr "Stále hodiny zobrazujú čas na obrazovke trvalo."
+
+msgid "Persian"
+msgstr ""
+
+msgid "Pets & Animals"
+msgstr "Deti a zvieratá"
+
 msgid "Phone number"
 msgstr "Telefónne číslo"
 
@@ -2633,24 +4158,60 @@ msgstr "Prehrať DVD"
 msgid "Play Music..."
 msgstr "Prehrať hudbu..."
 
+msgid "Play YouTube movies"
+msgstr "Prehrať filmy YouTube"
+
+msgid "Play music from Last.fm"
+msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm"
+
+msgid "Play music from Last.fm."
+msgstr "Prehrať hudbu z Last.fm."
+
+msgid "Play next video"
+msgstr "Prehrať ďalšie video"
+
 msgid "Play recorded movies..."
 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
 
+msgid "Play video again"
+msgstr "Znova prehrať video"
+
+msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
+msgstr "Prehrať videá z počítača na Dreamboxe"
+
+msgid "Playback of Youtube through a PC"
+msgstr "Prehrávanie z YouTube cez počítač"
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams"
+msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov"
+
+msgid "Player for Network and Internet Streams."
+msgstr "Prehrávač sieťových a internetových streamov."
+
+msgid "Plays your favorite music and videos"
+msgstr "Prehrá obľúbené skladby a videá"
+
 msgid "Please Reboot"
-msgstr "Reštartovať"
+msgstr "Reštartujte"
 
 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
 
+msgid "Please add titles to the compilation."
+msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
+
+msgid ""
+"Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
+"not set a PIN."
+msgstr ""
+"Nezabúdajte, že ktokoľvek môže zrušiť rodičovskú zámku, ak nenastavíte PIN."
+
 msgid "Please change recording endtime"
 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
 
 msgid "Please check your network settings!"
 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
 
-msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
-msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
-
 msgid "Please choose an extension..."
 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
 
@@ -2665,19 +4226,17 @@ msgid ""
 "values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
+"Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
+"hodnôt.\n"
+"Po skončení stlačte OK a pokračujte."
 
 msgid ""
 "Please configure your internet connection by filling out the required "
 "values.\n"
 "When you are ready press OK to continue."
 msgstr ""
-
-msgid ""
-"Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
-"target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
-msgstr ""
-"Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
-"kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
+"Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
+"Po skončení stlačte OK a pokračujte."
 
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
@@ -2700,7 +4259,7 @@ msgstr "Zadajte názov nového adresára"
 msgid "Please enter the correct pin code"
 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
 
-msgid "Please enter the old pin code"
+msgid "Please enter the old PIN code"
 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
 
 msgid "Please enter your email address here:"
@@ -2709,6 +4268,9 @@ msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
 msgid "Please enter your name here (optional):"
 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
 
+msgid "Please enter your search term."
+msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
+
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
 
@@ -2725,8 +4287,8 @@ msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
 msgid "Please press OK!"
 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
 
-msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
-msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
+msgid "Please provide a Text to match"
+msgstr "Zadajte text na hľadanie"
 
 msgid "Please select a playlist to delete..."
 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
@@ -2734,12 +4296,18 @@ msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
 msgid "Please select a playlist..."
 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
 
+msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
+msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
+
 msgid "Please select a subservice to record..."
-msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie ..."
+msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
 
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Zvoľte podkanál..."
 
+msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
+msgstr "Zvoľte súbor NFI a stlačením zeleného tlačidla spusťte flash!"
+
 msgid "Please select an extension to remove."
 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
 
@@ -2752,9 +4320,6 @@ msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
 msgid "Please select tag to filter..."
 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
 
-msgid "Please select target directory or medium"
-msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
-
 msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
 
@@ -2764,12 +4329,18 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
+"\n"
+"Pokračujte stlačením OK."
 
 msgid ""
 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
+"\n"
+"Pokračujte stlačením OK."
 
 msgid "Please set up tuner B"
 msgstr "Nastavte tuner B"
@@ -2792,28 +4363,40 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
 "the OK button."
-msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK:"
+msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
+
+msgid "Please wait (Step 2)"
+msgstr "Čakajte (krok 2)"
 
 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
 
+msgid "Please wait for activation of your network mount..."
+msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
+
 msgid "Please wait while removing selected package..."
 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
 
+msgid "Please wait while removing your network mount..."
+msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
+
 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
 
 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
 
+msgid "Please wait while updating your network mount..."
+msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
+
 msgid "Please wait while we configure your network..."
 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
 
 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
-msgstr ""
+msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
 
 msgid "Please wait while we test your network..."
-msgstr ""
+msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
 
 msgid "Please wait while your network is restarting..."
 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
@@ -2822,23 +4405,30 @@ msgid "Please wait..."
 msgstr "Čakajte..."
 
 msgid "Please wait... Loading list..."
-msgstr "Čakajte... Naťahuje sa zoznam..."
+msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
 
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Prehliadač modulov"
 
-msgid "Plugin manager"
-msgstr "Správca modulov"
-
 msgid "Plugin manager activity information"
-msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov..."
+msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
 
 msgid "Plugin manager help"
 msgstr "Pomocník správcu modulov"
 
+#, python-format
+msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
+msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
+
 msgid "Plugins"
 msgstr "Moduly"
 
+msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
+msgstr "PodCast streamuje podcasty do Dreeamboxa."
+
+msgid "Poland"
+msgstr "Poľsko"
+
 msgid "Polarity"
 msgstr "Polarita"
 
@@ -2848,6 +4438,12 @@ msgstr "Polarizácia"
 msgid "Polish"
 msgstr "Poľština"
 
+msgid "Poll Interval (in h)"
+msgstr "Interval dopytovania (v hod)"
+
+msgid "Poll automatically"
+msgstr "Dopytovať automaticky"
+
 msgid "Port A"
 msgstr "Port A"
 
@@ -2863,6 +4459,9 @@ msgstr "Port D"
 msgid "Portuguese"
 msgstr "Portugalčina"
 
+msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
+msgstr ""
+
 msgid "Positioner"
 msgstr "motor"
 
@@ -2878,39 +4477,79 @@ msgstr "Nastavenie motora"
 msgid "Positioner storage"
 msgstr "Pamäť motora"
 
+msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
+msgstr "Nastavenie pozicionéra vám pomôže s inštaláciou paraboly s motorom"
+
+msgid ""
+"Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
+"the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
+msgstr ""
+"Stav napájania po zázname. Zvoľte \"štand.\", ak nechcete zmeniť štandardné "
+"správanie enigma2 ani vaše vlastné hodnoty."
+
 msgid "Power threshold in mA"
 msgstr "Prah prúdu v mA"
 
 msgid "Predefined transponder"
 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
 
+msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
+msgstr "Pripravte si iný kľúč USB na flashovanie image"
+
 msgid "Preparing... Please wait"
 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
 
+msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
+msgstr "Stlačením INFO na DO si zobrazíte ďalšie informácie."
+
+msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
+msgstr "Stlačením MENU na DO si zobrazíte ďalšie možnosti."
+
 msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
 
 msgid "Press OK to activate the selected skin."
-msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzuhľad."
+msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
 
 msgid "Press OK to activate the settings."
-msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
+msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
+
+msgid "Press OK to collapse this host"
+msgstr "Stlačením OK zviniete tohto hostiteľa"
+
+msgid "Press OK to edit selected settings."
+msgstr "Stlačte OK a upravte zvolené nastavenia."
 
 msgid "Press OK to edit the settings."
 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
 
+msgid "Press OK to expand this host"
+msgstr "Stlačením OK rozviniete tohto hostiteľa"
+
 #, python-format
 msgid "Press OK to get further details for %s"
 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
 
+msgid "Press OK to mount this share!"
+msgstr ""
+
+msgid "Press OK to mount!"
+msgstr "Pre primontovanie stlačte OK."
+
+msgid "Press OK to save settings."
+msgstr "Stlačením OK uložte nastavenia."
+
 msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
 
 msgid "Press OK to select a Provider."
 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
 
+msgid "Press OK to select."
+msgstr "Zvoľte stlačením OK."
+
 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
-msgstr "Stlačením OK tvoľte alebo zrušte CAId."
+msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
 
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
@@ -2918,18 +4557,27 @@ msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
 msgid "Press OK to toggle the selection."
 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
 
-msgid "Press OK to view full changelog"
-msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
-
 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
-msgstr "Stlačením žletého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
+msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
 
 msgid "Prev"
 msgstr "Predch."
 
+msgid "Preview"
+msgstr "Náhľad"
+
+msgid "Preview AutoTimer"
+msgstr "Prezrieť autočasovač"
+
 msgid "Preview menu"
 msgstr "Prezrieť menu"
 
+msgid "Preview screenshots of running tv shows"
+msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov"
+
+msgid "Preview screenshots of running tv shows."
+msgstr "Zobraziť obrázky bežiacich TV programov."
+
 msgid "Primary DNS"
 msgstr "Primárny DNS"
 
@@ -2957,9 +4605,15 @@ msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
 msgid "Providers"
 msgstr "Poskytovatelia"
 
+msgid "Published"
+msgstr "Zverejnené"
+
 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
 
+msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
+msgstr ""
+
 msgid "Quick"
 msgstr "Rýchlo"
 
@@ -2975,18 +4629,27 @@ msgstr "VF výstup"
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-msgid "RSS Feed URI"
-msgstr ""
+msgid "RSS viewer"
+msgstr "Prezerač RSS"
 
 msgid "Radio"
 msgstr "Rádio"
 
+msgid "Ralink"
+msgstr ""
+
 msgid "Ram Disk"
 msgstr "Ram Disk"
 
 msgid "Random"
 msgstr "Náhodne"
 
+msgid "Rating"
+msgstr "Hodnotenie"
+
+msgid "Ratings: "
+msgstr "Hodnotenia:"
+
 msgid "Really close without saving settings?"
 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
 
@@ -2996,6 +4659,9 @@ msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
 
+msgid "Really quit MyTube Player?"
+msgstr "Naozaj ukončiť prehrávač MyTube?"
+
 msgid "Really reboot now?"
 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
 
@@ -3008,12 +4674,27 @@ msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
 msgid "Reboot"
 msgstr "Reštartovať"
 
+msgid "Recently featured"
+msgstr ""
+
 msgid "Reception Settings"
 msgstr "Nastavenia príjmu"
 
+msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
+msgstr "Opraviť súbory .ap a .sc"
+
+msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
+msgstr "Opraviť chýbajúce alebo poškodené súbory .ap a.sc nahraných filmov."
+
 msgid "Record"
 msgstr "Nahrať"
 
+msgid "Record a maximum of x times"
+msgstr "Nahrať maximálne x razy"
+
+msgid "Record on"
+msgstr "Nahrávka z"
+
 #, python-format
 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
@@ -3024,6 +4705,9 @@ msgstr "Nahrané súbory..."
 msgid "Recording"
 msgstr "Nahrávanie"
 
+msgid "Recording paths"
+msgstr "Záznamové cesty"
+
 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
 
@@ -3033,21 +4717,39 @@ msgstr "Nahrávky"
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
 
-msgid "Reenter new pin"
-msgstr "Znova zadajte nový PIN"
-
-msgid "Refresh"
+msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
 msgstr ""
 
+msgid "Reenter new PIN"
+msgstr "Znova zadajte nový PIN."
+
 msgid "Refresh Rate"
 msgstr "Obnovovací kmitočet"
 
 msgid "Refresh rate selection."
-msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu"
+msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
+
+msgid "Related video entries."
+msgstr "Podobné videá"
+
+msgid "Relevance"
+msgstr "Závažnosť"
 
 msgid "Reload"
 msgstr "Znova natiahnuť"
 
+msgid "Reload Black-/Whitelists"
+msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
+
+msgid "Remember service PIN"
+msgstr "Zapamätať PIN stanice"
+
+msgid "Remember service PIN cancel"
+msgstr "Zapamätať zrušenie PINu stanice"
+
+msgid "Remote timer and remote TV player"
+msgstr "Diaľkový časovač a diaľkový prehrávač TV"
+
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrániť"
 
@@ -3067,16 +4769,13 @@ msgid "Remove failed."
 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
 
 msgid "Remove finished."
-msgstr "Odstraňovanie skončené"
+msgstr "Odstraňovanie skončené."
 
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Odstrániť moduly"
 
-msgid "Remove the broken .NFI file?"
-msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
-
-msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
-msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
+msgid "Remove selected AutoTimer"
+msgstr "Odstrániť zvolený autočasovač"
 
 msgid "Remove timer"
 msgstr "Zmazať časovač"
@@ -3100,6 +4799,9 @@ msgstr "Premenovať"
 msgid "Rename crashlogs"
 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
 
+msgid "Rename your movies"
+msgstr "Premenovať filmy"
+
 msgid "Repeat"
 msgstr "Opakovať"
 
@@ -3112,12 +4814,33 @@ msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
 msgid "Repeats"
 msgstr "Opakovania"
 
+msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
+msgstr "Pri vyhľadávaní nahradiť zadávanie minút vyhľadávacím pruhom."
+
+msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
+msgstr "Nahradiť zadávanie prevíjania vyhľadávacím pruhom"
+
+msgid "Require description to be unique"
+msgstr "Opis musí byť jednoznačný"
+
+msgid "Required medium type:"
+msgstr "Požadovaný druh média:"
+
+msgid "Rescan"
+msgstr "Znova prehľadať"
+
 msgid "Reset"
 msgstr "Resetovať"
 
 msgid "Reset and renumerate title names"
 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
 
+msgid "Reset count"
+msgstr "Vynulovať počet"
+
+msgid "Reset saved position"
+msgstr "Vynulovať uloženú polohu"
+
 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
 
@@ -3127,6 +4850,9 @@ msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
 
+msgid "Response video entries."
+msgstr ""
+
 msgid "Restart"
 msgstr "Reštartovať"
 
@@ -3134,7 +4860,7 @@ msgid "Restart GUI"
 msgstr "Reštartovať GUI"
 
 msgid "Restart GUI now?"
-msgstr "Reštartovať GUI teraz?"
+msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
 
 msgid "Restart network"
 msgstr "Reštartovať sieť"
@@ -3160,16 +4886,22 @@ msgstr "Prebieha obnova"
 msgid "Restore system settings"
 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
 
-msgid ""
-"Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
-"settings now."
+msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
+msgstr "Obnoviť Dreamboxa z kľúča USB"
+
+msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
+msgstr "Obmedziť \"po udalosti\" na určité časové obdobie?"
+
+msgid "Restrict to events on certain dates"
 msgstr ""
-"Obnova nastavení je dokončená. Stlačením tlačidla OK teraz aktivujte "
-"obnovené nastavenia."
 
 msgid "Resume from last position"
 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
 
+#, python-format
+msgid "Resume position at %s"
+msgstr "Pokračovať v polohe %s"
+
 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
@@ -3195,6 +4927,9 @@ msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
 msgid "Right"
 msgstr "Doprava"
 
+msgid "Roll-off"
+msgstr ""
+
 msgid "Rolloff"
 msgstr ""
 
@@ -3204,12 +4939,36 @@ msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
 msgid "Running"
 msgstr "Aktivované"
 
+msgid "Running in testmode"
+msgstr ""
+
+msgid "Russia"
+msgstr "Rusko"
+
 msgid "Russian"
 msgstr "Ruština"
 
 msgid "S-Video"
 msgstr "S-Video"
 
+msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "SID"
+msgstr ""
+
+msgid "SINGLE LAYER DVD"
+msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
+
 msgid "SNR"
 msgstr "SNR"
 
@@ -3217,6 +4976,19 @@ msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
 msgid "SSID:"
+msgstr "SSID:"
+
+msgid ""
+"SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
+"remotely.\n"
+"This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
+"default settings.\n"
+"\n"
+"You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
+"for Enigma2 instead."
+msgstr ""
+
+msgid "SVDRP server for Enigma2"
 msgstr ""
 
 msgid "Sat"
@@ -3231,18 +5003,25 @@ msgstr "Satelit"
 msgid "Satellite Equipment Setup"
 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
 
+msgid "Satellite equipment"
+msgstr "Satelitné zariadenie"
+
+msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
+msgstr ""
+"Ovládač satelitného zariadenia vám umožní jemne upraviť nastavenia DiSEqC"
+
 msgid "Satellites"
 msgstr "Satelity"
 
 msgid "Satfinder"
 msgstr "Hľadač satelitov"
 
+msgid "Satfinder helps you to align your dish"
+msgstr "Hľadač satelitov vám pomôže nasmerovať parabolu"
+
 msgid "Sats"
 msgstr ""
 
-msgid "Satteliteequipment"
-msgstr "Satelitné zariadenie"
-
 msgid "Saturation"
 msgstr "Sýtosť"
 
@@ -3255,8 +5034,20 @@ msgstr "Uložiť"
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
 
+msgid "Save current delay to key"
+msgstr "Uložiť aktuálne oneskorenie pod tlačidlo"
+
+msgid "Save to key"
+msgstr "Uložiť pod tlačidlo"
+
+msgid "Save values and close plugin"
+msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť modul"
+
+msgid "Save values and close screen"
+msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť obrazovku"
+
 msgid "Scaler sharpness"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrosť škálovania"
 
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Škálovací režim"
@@ -3267,6 +5058,9 @@ msgstr "Vyhľadať"
 msgid "Scan Files..."
 msgstr "Vyhľadať súbory..."
 
+msgid "Scan NFS share"
+msgstr "Prehľadať zdieľanie NFS"
+
 msgid "Scan QAM128"
 msgstr "Prehľadať QAM128"
 
@@ -3289,7 +5083,7 @@ msgid "Scan SR6900"
 msgstr "Prehľadať SR6900"
 
 msgid "Scan Wireless Networks"
-msgstr "Vyhľadať bazdrôt. siete"
+msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
 
 msgid "Scan additional SR"
 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
@@ -3330,43 +5124,94 @@ msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
 msgid "Scan band US SUPER"
 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
 
-msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
-"WLAN USB Stick\n"
-msgstr ""
-"Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich cez WLAN USB "
-"kľúč\n"
+msgid "Scan devices for playable media files"
+msgstr "Nájsť na zariadeniach prehrávateľné súbory"
+
+msgid "Scan range"
+msgstr "Rozsah prehľadávania"
 
 msgid ""
-"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
+"Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
 "selected wireless device.\n"
 msgstr ""
 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
 
+msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
+msgstr "Prehľadá predvolené lamedb triedené podľa satelitov"
+
 msgid ""
 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
 msgstr ""
 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
 
+msgid "Science & Technology"
+msgstr "Veda a technika"
+
+msgid "Search Term(s)"
+msgstr "Hľadať termín(y)"
+
+msgid "Search category:"
+msgstr "Hľadať kategóriu:"
+
 msgid "Search east"
 msgstr "Hľadať východne"
 
+msgid "Search for network shares"
+msgstr "Hľadať sieťové zdieľanie"
+
+msgid "Search for network shares..."
+msgstr "Hľadanie sieťového zdieľania..."
+
+msgid "Search region:"
+msgstr "Oblasť vyhľadávania:"
+
+msgid "Search restricted content:"
+msgstr "Hľadať zakázaný obsah:"
+
+msgid "Search strictness"
+msgstr "Presnosť vyhľadávania"
+
+msgid "Search through the EPG"
+msgstr "Hľadanie pomocou EPG"
+
+msgid "Search type"
+msgstr "Typ vyhľadávania"
+
 msgid "Search west"
 msgstr "Hľadať západne"
 
+msgid "Searching for available updates. Please wait..."
+msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
+
 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
 
+msgid "Searching your network. Please wait..."
+msgstr "Prehľadávam sieť. Čakajte..."
+
 msgid "Secondary DNS"
 msgstr "Sekundárny DNS"
 
+msgid "Security service not running."
+msgstr "Bezpečnostná služba nefunguje."
+
+msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
+msgstr "Zobraziť EPG (a PiP) staníc v informačnom pruhu."
+
 msgid "Seek"
 msgstr "Hľadanie"
 
 msgid "Select"
 msgstr "Zvoliť"
 
+msgid ""
+"Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
+"\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
+msgstr ""
+"Zvoľte \"Presná zhoda\", ak chcete, aby sa \"Hľadať titul\" zhodovalo "
+"presne, alebo \"Čiastočná zhoda\", ak stačí nájsť časť názvu programu."
+
 msgid "Select HDD"
 msgstr "Zvoľte pevný disk"
 
@@ -3379,26 +5224,41 @@ msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
 msgid "Select a movie"
 msgstr "Zvoľte film"
 
-msgid "Select audio mode"
-msgstr "Zvoľte režim zvuku"
+msgid "Select a timer to import"
+msgstr "Zvoľte časovač na importovanie"
 
 msgid "Select audio track"
 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
 
+msgid "Select bouquet to record on"
+msgstr "Zvoľte buket na nahrávanie"
+
 msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
 
-msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
-msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
+msgid "Select channel to record on"
+msgstr "Zvoľte stanicu pre záznam"
+
+msgid "Select desired image from feed list"
+msgstr "Zvoľte požadovaný image zo zoznamu"
+
+msgid "Select files for backup."
+msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie"
 
 msgid "Select files/folders to backup"
 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
 
-msgid "Select image"
-msgstr "Zvoľte image"
+msgid "Select input device"
+msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie"
+
+msgid "Select input device."
+msgstr "Zvoľte vstupné zariadenie."
 
 msgid "Select interface"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoľte rozhranie"
+
+msgid "Select new feed to view."
+msgstr "Zvoľte nový feed na zobrazenie."
 
 msgid "Select package"
 msgstr "Zvoľte balíček"
@@ -3412,11 +5272,18 @@ msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
 msgid "Select service to add..."
 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
 
-msgid "Select upgrade source to edit."
-msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie na upravenie"
+#, python-format
+msgid "Select the key you want to set to %i ms"
+msgstr "Zvoľte tlačidlo, pod ktoré chcete nastaviť %i ms"
+
+msgid "Select the location to save the recording to."
+msgstr "Zvoľte umiestnenie pre ukladanie nahrávok."
 
-msgid "Select video input"
-msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
+msgid "Select type of Filter"
+msgstr "Zvoľte druh filtra"
+
+msgid "Select upgrade source to edit."
+msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
 
 msgid "Select video input with up/down buttons"
 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
@@ -3424,11 +5291,14 @@ msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
 
+msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
+msgstr "Zvoľte, či chcete uplatniť VEĽKÉ a malé písmená"
+
 msgid "Select wireless network"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
 
-msgid "Selected source image"
-msgstr "Zvolený zdrojový image"
+msgid "Select your choice."
+msgstr "Zvoľte svoj výber."
 
 msgid "Send DiSEqC"
 msgstr "Poslať DiSEqC"
@@ -3445,6 +5315,12 @@ msgstr "Opakovanie sekvencie"
 msgid "Serbian"
 msgstr "Srbčina"
 
+msgid "Server IP"
+msgstr "IP servera"
+
+msgid "Server share"
+msgstr "Zdieľanie servera"
+
 msgid "Service"
 msgstr "Stanica"
 
@@ -3454,6 +5330,9 @@ msgstr "Vyhľadávanie staníc"
 msgid "Service Searching"
 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
 
+msgid "Service delay"
+msgstr "Oneskorenie stanice"
+
 msgid "Service has been added to the favourites."
 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
 
@@ -3474,6 +5353,9 @@ msgstr ""
 "Stanica nebola nájdená!\n"
 "(SID nenájdený v PAT)"
 
+msgid "Service reference"
+msgstr ""
+
 msgid "Service scan"
 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
 
@@ -3490,21 +5372,40 @@ msgstr "Informácie o stanici"
 msgid "Services"
 msgstr "Stanice"
 
+msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
+msgstr "Nastaviť oneskorenie zvuku Bitstream/PCM"
+
+msgid "Set End Time"
+msgstr "Nastavte čas konca"
+
 msgid "Set Voltage and 22KHz"
 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
 
-msgid "Set as default Interface"
-msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
-
 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
 
+#, python-format
+msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
+msgstr "Nastaviť oneskorenie na %i ms (dá sa nastaviť)"
+
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
 
 msgid "Set limits"
 msgstr "Nastaviť limity"
 
+msgid "Set maximum duration"
+msgstr "Nastaviť maximálne trvanie"
+
+msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
+msgstr "Nastavením na NIE vypnete tento automatický časovač."
+
+msgid "Sets your Dreambox into Deep-Standby"
+msgstr "Vypne Dreambox"
+
+msgid "Setting key canceled"
+msgstr "Nastavovanie tlačidla zrušené"
+
 msgid "Settings"
 msgstr "Nastavenia"
 
@@ -3514,9 +5415,38 @@ msgstr "Nastavenia"
 msgid "Setup Mode"
 msgstr "Režim nastavení"
 
+msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
+msgstr "Nastavenie modulu Audio Sync"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
+"memory?"
+msgstr ""
+"Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
+"flash?"
+
 msgid "Sharpness"
 msgstr "Ostrosť"
 
+msgid "Short Movies"
+msgstr "Krátke filmy"
+
+msgid "Short filenames"
+msgstr "Krátke názvy súborov"
+
+msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
+msgstr "Má byť tento autočasovač obmedzený na časové obdobie?"
+
+msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
+msgstr ""
+"Má tento automatický časovač pasovať len do určitej dĺžky trvania programu?"
+
+msgid ""
+"Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
+msgstr ""
+"Majú sa nahrávky tohto autočasovača zaznamenať do vlastného umiestnenia?"
+
 msgid "Show Info"
 msgstr "Zobraziť informácie"
 
@@ -3529,6 +5459,15 @@ msgstr "Zobraziť stav WLAN"
 msgid "Show blinking clock in display during recording"
 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
 
+msgid "Show event-progress in channel selection"
+msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
+
+msgid "Show in extension menu"
+msgstr "Zobraziť v menu rozšírenia"
+
+msgid "Show info screen"
+msgstr ""
+
 msgid "Show infobar on channel change"
 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
 
@@ -3538,6 +5477,9 @@ msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
 
+msgid "Show notification on conflicts"
+msgstr ""
+
 msgid "Show positioner movement"
 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
 
@@ -3545,22 +5487,47 @@ msgid "Show services beginning with"
 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
 
 msgid "Show the radio player..."
-msgstr "Zobraziť režim rádia..."
+msgstr "Prehrávanie rádia..."
 
 msgid "Show the tv player..."
-msgstr "Zobraziť režim TV..."
+msgstr "Prehrávanie TV..."
+
+msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
+msgstr "Zobraziť obrázky z webovej kamery na televízore"
+
+msgid ""
+"Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
+"entries or to modify them."
+msgstr ""
+"Zobrazí zoznam histórie prepínania a umožní užívateľovi prepínať na položky "
+"alebo upravovať ich."
+
+msgid "Shows a list of recent zap entries"
+msgstr "Zobrazí zoznam posledných prepnutí"
+
+msgid "Shows average bitrate of video and audio"
+msgstr "Zobrazí priemerný dátový tok obrazu a zvuku"
+
+msgid "Shows statistics of watched services"
+msgstr "Zobrazí štatistiku sledovaných staníc"
+
+msgid "Shows the clock permanently on the screen"
+msgstr "Trvalo zobrazí hodiny na obrazovke"
 
 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
 
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Vypnúť"
+
 msgid "Shutdown Dreambox after"
 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
 
 msgid "Signal Strength:"
-msgstr ""
+msgstr "Sila signálu:"
 
 msgid "Signal: "
-msgstr ""
+msgstr "Signál:"
 
 msgid "Similar"
 msgstr "Podobné"
@@ -3571,9 +5538,15 @@ msgstr "Podobné programy:"
 msgid "Simple"
 msgstr "jednoduchý"
 
+msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
+msgstr "Jednoduchý klient IRC GroupChat pre kanál e2 #dm8000-vip"
+
 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
 
+msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
+msgstr "SimpleRSS umožňuje čítať novinky RSS na Dreamboxe."
+
 msgid "Single"
 msgstr "Jeden"
 
@@ -3592,8 +5565,8 @@ msgstr "Jeden krok (GOP)"
 msgid "Skin"
 msgstr "Vzhľad"
 
-msgid "Skin..."
-msgstr "Vzhľad..."
+msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
+msgstr "Volič vzhľadov zobrazí menu s voliteľnými vzhľadmi"
 
 msgid "Skins"
 msgstr "Vzhľady"
@@ -3626,8 +5599,11 @@ msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
 msgid "Software"
 msgstr "Softvér"
 
-msgid "Software manager"
-msgstr "Správca softvéru"
+msgid "Software management"
+msgstr "Správa softvéru"
+
+msgid "Software manager setup"
+msgstr "Nastavenie správcu softvéru"
 
 msgid "Software restore"
 msgstr "Obnoviť softvér"
@@ -3635,12 +5611,15 @@ msgstr "Obnoviť softvér"
 msgid "Software update"
 msgstr "Aktualizovať softvér"
 
+msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
+msgstr "Správca softvéru spravuje softvér v Dreamboxe"
+
+msgid "Softwaremanager information"
+msgstr "Informácie správcu softvéru"
+
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
 
-msgid "Somewhere else"
-msgstr "Niekde inde"
-
 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
 
@@ -3648,25 +5627,18 @@ msgid "Sorry no backups found!"
 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
 
 msgid ""
-"Sorry your Backup destination does not exist\n"
-"\n"
-"Please choose an other one."
-msgstr ""
-"Umiestnenie zálohy neexistuje\n"
-"\n"
-"Zvoľte si iné umiestnenie."
-
-msgid ""
 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
 "Please choose an other one."
 msgstr ""
 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
-"\n"
 "Zvoľte si iné umiestnenie."
 
 msgid "Sorry, no Details available!"
 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
 
+msgid "Sorry, video is not available!"
+msgstr "Ľutujem, video je nedostupné!"
+
 msgid ""
 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
 "\n"
@@ -3680,6 +5652,9 @@ msgstr ""
 msgid "Sort A-Z"
 msgstr "Triediť A-Z"
 
+msgid "Sort AutoTimer"
+msgstr "Triediť autočasovače"
+
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort Time"
 msgstr "Triediť podľa času"
@@ -3693,18 +5668,41 @@ msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
 msgid "South"
 msgstr "južne"
 
+msgid "South Korea"
+msgstr "Južná Kórea"
+
+msgid "Spain"
+msgstr "Španielsko"
+
 msgid "Spanish"
 msgstr "Španielčina"
 
 msgid "Split preview mode"
 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
 
+msgid "Sports"
+msgstr "Šport"
+
 msgid "Standby"
 msgstr "Pohotovostný režim"
 
 msgid "Standby / Restart"
 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
 
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d PWM"
+msgstr "Pohotovosť, PWM ventilátora %d"
+
+#, python-format
+msgid "Standby Fan %d Voltage"
+msgstr "Pohotovosť, napätie ventilátora %d"
+
+msgid "Start Webinterface"
+msgstr "Spustiť webové rozhranie"
+
+msgid "Start easy your multimedia plugins with the PVR-button."
+msgstr ""
+
 msgid "Start from the beginning"
 msgstr "Spustiť od začiatku"
 
@@ -3714,21 +5712,38 @@ msgstr "Spustiť nahrávanie?"
 msgid "Start test"
 msgstr "Spustiť test"
 
+msgid "Start with following feed:"
+msgstr "Začať týmto feedom:"
+
 msgid "StartTime"
 msgstr "Začiatok"
 
 msgid "Starting on"
 msgstr "Začína od"
 
+msgid "Std. Feeds"
+msgstr ""
+
+msgid "Step by step network configuration"
+msgstr "Nastavenie siete krok za krokom"
+
 msgid "Step east"
 msgstr "Krok východne"
 
+msgid "Step in ms for arrow keys"
+msgstr "Krok pre šípky v ms"
+
+#, python-format
+msgid "Step in ms for key %i"
+msgstr "Krok pre tlačidlo %i v ms"
+
+#, python-format
+msgid "Step in ms for keys '%s'"
+msgstr "Krok pre tlačidlá '%s' v ms"
+
 msgid "Step west"
 msgstr "Krok západne"
 
-msgid "Stereo"
-msgstr "Stereo"
-
 msgid "Stop"
 msgstr "Zastaviť"
 
@@ -3759,6 +5774,12 @@ msgstr "Uložiť pozíciu"
 msgid "Stored position"
 msgstr "Uložená pozícia"
 
+msgid "Stream podcasts"
+msgstr "Streamovať podcasty"
+
+msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
+msgstr "Streamovacie moduly pre webovú stránku iptv orf.at."
+
 msgid "Subservice list..."
 msgstr "Zoznam podkanálov..."
 
@@ -3777,9 +5798,15 @@ msgstr "Ne"
 msgid "Sunday"
 msgstr "Nedeľa"
 
+msgid "Support \"Fast Scan\"?"
+msgstr ""
+
 msgid "Swap Services"
 msgstr "Vymeniť stanice"
 
+msgid "Sweden"
+msgstr "Švédsko"
+
 msgid "Swedish"
 msgstr "Švédčina"
 
@@ -3789,9 +5816,15 @@ msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
 msgid "Switch to previous subservice"
 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
 
+msgid "Switchable tuner types:"
+msgstr "Prepínateľné typy tunerov:"
+
 msgid "Symbol Rate"
 msgstr "Symbolová rýchlosť"
 
+msgid "Symbol rate"
+msgstr ""
+
 msgid "Symbolrate"
 msgstr "Symb. rých."
 
@@ -3805,8 +5838,17 @@ msgstr "PREKLADATEĽ"
 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
 
-msgid "TV System"
-msgstr "TV norma"
+msgid "TSID"
+msgstr ""
+
+msgid "TV Charts of all users"
+msgstr ""
+
+msgid "TV System"
+msgstr "TV norma"
+
+msgid "TXT PID"
+msgstr ""
 
 msgid "Table of content for collection"
 msgstr "Obsah zostavy"
@@ -3820,6 +5862,21 @@ msgstr "Štítok 2"
 msgid "Tags"
 msgstr "Štítky"
 
+msgid "Tags the Timer/Recording will have."
+msgstr "Značky, ktoré budú mať nahrávky časovača."
+
+msgid "Tags: "
+msgstr "Značky:"
+
+msgid "Taiwan"
+msgstr "Taiwan"
+
+msgid "Temperature and Fan control"
+msgstr "Teplota a ventilátor"
+
+msgid "Temperature-dependent fan control."
+msgstr ""
+
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Pozemné"
 
@@ -3827,17 +5884,23 @@ msgid "Terrestrial provider"
 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
 
 msgid "Test DiSEqC settings"
-msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqCsettings"
+msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqC"
 
 msgid "Test Type"
 msgstr "Druh testu"
 
+msgid "Test again"
+msgstr "Test siete"
+
 msgid "Test mode"
 msgstr "Testovací režim"
 
 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
 
+msgid "Test your DiSEqC equipment"
+msgstr "Vyskúšať zariadenie DiSEqC"
+
 msgid "Test-Messagebox?"
 msgstr "Hlásenie o teste?"
 
@@ -3845,6 +5908,8 @@ msgid ""
 "Thank you for using the wizard.\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Ďakujeme, že ste použili sprievodcu.\n"
+"Pokračujte stlačením OK."
 
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
@@ -3854,6 +5919,23 @@ msgstr ""
 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
 
 msgid ""
+"Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
+"List.\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+"Ďakujeme, že ste použili sprievodcu. Nový autočasovač bol pridaný do "
+"zoznamu.\n"
+"Stlačte OK a pokračujte."
+
+msgid ""
+"The CleanupWizard informs you when the internal free memory of your dreambox "
+"has dropped below a definable threshold.You can use this wizard to remove "
+"some plugins."
+msgstr ""
+"Sprievodca vyčistením (CleanupWizard) informuje o poklese voľnej pamäte pod "
+"stanovenú hranicu. Môžete ho použiť na odstránenie niektorých modulov."
+
+msgid ""
 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
 "players) instead?"
@@ -3863,15 +5945,140 @@ msgstr ""
 "prehrávačoch)?"
 
 msgid ""
-"The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
-"the feed server and save it on the stick?"
+"The Elektro Power Save plugin puts the box from standby to sleep mode (Deep "
+"Standby) at certain times.\n"
+"This only happens if the box is in standby and no recording is running or "
+"sheduled in the next 20 minutes.\n"
+"The box automatically wakes up for recordings or at the end of the sleep "
+"time. You therefore don't have to wait until it is on again."
+msgstr ""
+"Modul Šetriča energie (Energy Power Save) v stanovenom čase prepne Dreambox "
+"z pohotovostného režimu do vypnutia (Deep Standby).\n"
+"Stane sa to len v prípade, že je DB v pohotovostnom režime, nenahráva sa, "
+"ani sa nemá v priebehu 20 minút nahrávať.\n"
+"DB sa automaticky zobudí pri nahrávaní alebo po skončení doby vypnutia, "
+"takže na to nemusíte čakať."
+
+msgid ""
+"The Hotplug plugin notifies your system of newly added or removed devices."
+msgstr ""
+"Modul Hotplug upozorní systém na novopridané alebo odstránené zariadenia."
+
+msgid ""
+"The NetworkWizard extension is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Rozšírenie Sprievodca sieťou nie je nainštalované.\n"
+"Nainštalujte si ho."
+
+msgid "The PIN code has been changed successfully."
+msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
+
+msgid "The PIN codes you entered are different."
+msgstr "Kódy PIN, ktoré ste zadali, sú rôzne."
+
+msgid ""
+"The PicturePlayer displays your photos on the TV.\n"
+"You can view them as thumbnails or slideshow."
+msgstr ""
+"Prehrávač obrázkov zobrazí fotografie na televízore.\n"
+"Môžete si ich pozrieť ako zmenšeniny alebo ako prezentáciu."
+
+msgid ""
+"The Satfinder plugin helps you to align your dish.\n"
+"It shows you informations about signal rate and errors."
 msgstr ""
-"USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
-"uložiť ho na kľúč?"
+"Hľadač satelitov vám pomôže pri smerovaní paraboly.\n"
+"Zobrazí indormácie o sile signálu a chybovosti."
+
+msgid ""
+"The SkinSelector shows a menu with selectable skins.\n"
+"It's now easy to change the look and feel of your Dreambox."
+msgstr ""
+"Volič vzhľadov zobrazí menu s voliteľnými vzhľadmi.\n"
+"Teraz môžete zmeniť vzhľad a dojem z Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"The SoftwareManager manages your Dreambox software.\n"
+"It's easy to update your receiver's software, install or remove plugins or "
+"even backup and restore your system settings."
+msgstr ""
+"Správca softvéru spravuje softvér v Dreamboxe.\n"
+"Jednoducho aktualizujete softvér prijímača, nainštalujete alebo odstránite "
+"moduly a obnovíte systémové nastavenia."
+
+msgid ""
+"The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Rozšírenie Správa softvéru nie je nainštalované!\n"
+"Nainštalujte si ho."
+
+msgid ""
+"The Timer will not be added to the List.\n"
+"Please press OK to close this Wizard."
+msgstr ""
+"Časovač sa nepridá do zoznamu.\n"
+"Stlačením OK ukončite sprievodcu."
+
+msgid ""
+"The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
+"timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
+"inside of this timespan."
+msgstr ""
+"Časové obdobie je prvý „vyšší“ atribút automatického časovača. Ak je určený, "
+"program bude vyhovovať automatickému časovaču, len ak je v tomto období."
+
+msgid ""
+"The USB stick was prepared to be bootable.\n"
+"Now you can download an NFI image file!"
+msgstr ""
+"Kľúč USB je pripravený ako bootovateľný.\n"
+"Teraz môžete stiahnuť súbor NFI."
+
+msgid ""
+"The VideoEnhancement plugin provides advanced video enhancement settings."
+msgstr ""
+"Vylepšenie obrazu (VideoEnhancement) poskytuje pokročilé nastavenia "
+"vylepšenia obrazu."
+
+msgid ""
+"The VideoTune helps fine-tuning your tv display.\n"
+"You can control brightness and contrast of your tv."
+msgstr ""
+"Jemné naladenie obrazu (VideoTune) pomáha pri nastavení zobrazenia na "
+"televízore.\n"
+"Môžete nastaviť jas a kontrast televízora."
+
+msgid "The Videomode plugin provides advanced video mode settings."
+msgstr ""
+"Režim obrazu (VideoMode) poskytuje pokročilé nastavenia obrazového režimu."
+
+msgid ""
+"The WirelessLan plugin helps you configuring your WLAN network interface."
+msgstr "Modul bezdrôtovej siete vám pomôže nakonfigurovať rozhranie WLAN."
 
 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
 
+msgid ""
+"The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
+msgstr "Počítadlo sa dá v určitých intervaloch automaticky resetovať."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The directory %s is not writable.\n"
+"Make sure you select a writable directory instead."
+msgstr ""
+"Do adresára %s sa nedá zapisovať.\n"
+"Zvoľte taký adresár, do ktorého sa dá zapisovať."
+
+msgid ""
+"The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
+"the classic editor."
+msgstr ""
+"Editor pre automatický časovač. Môže to byť Sprievodca alebo klasický editor."
+
 #, python-format
 msgid ""
 "The following device was found:\n"
@@ -3908,20 +6115,11 @@ msgstr ""
 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
-"you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
-"risk!"
-msgstr ""
-"Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
-"tento image do pamäte flash? Robíte to vlastné riziko!"
+msgid "The match attribute is mandatory."
+msgstr "Atribút zhody je povinný."
 
-msgid ""
-"The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
-"corrupted!"
-msgstr ""
-"Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
-"porušený!"
+msgid "The md5sum validation failed, the file may be corrupted!"
+msgstr "Overovanie md5sum zlyhalo. Súbor je asi porušený!"
 
 msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
@@ -3933,19 +6131,16 @@ msgstr "Balíček:"
 msgid "The path %s already exists."
 msgstr "Cesta %s už existuje."
 
-msgid "The pin code has been changed successfully."
-msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
-
 msgid "The pin code you entered is wrong."
 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
 
-msgid "The pin codes you entered are different."
-msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
-
 #, python-format
 msgid "The results have been written to %s."
 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
 
+msgid "The skin is in KingSize-definition 1024x576"
+msgstr "Vzhľad je v rozlíšení KingSize 1024x576"
+
 msgid "The sleep timer has been activated."
 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
 
@@ -3953,12 +6148,14 @@ msgid "The sleep timer has been disabled."
 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
 
 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
-msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa natiahnuť."
+msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa otvoriť."
 
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
 "Please install it and choose what you want to do next."
 msgstr ""
+"Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný.\n"
+"Nainštalujte ho a zvoľte, čo chcete robiť ďalej."
 
 msgid ""
 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
@@ -3969,26 +6166,36 @@ msgstr ""
 
 msgid ""
 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
-msgstr "Pomocník môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
+msgstr "Sprievodca môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The wizard found a configuration backup. Do you want to restore your old "
+"settings from %s?"
+msgstr ""
+"Sprievodca našiel zálohu nastavení. Chcete obnoviť staré nastavenia z %s?"
 
 msgid "The wizard is finished now."
-msgstr "Pomocník teraz skončil."
+msgstr "Sprievodca teraz skončil."
 
 msgid "There are at least "
 msgstr "Je aspoň"
 
+msgid "There are currently no outstanding actions."
+msgstr "Žiadne činnosti na vykonanie."
+
 msgid "There are no default services lists in your image."
 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
 
 msgid "There are no default settings in your image."
 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
 
+msgid "There are no updates available."
+msgstr "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie."
+
 msgid "There are now "
 msgstr "Teraz sú"
 
-msgid "There is nothing to be done."
-msgstr "Nie je nič na vykonanie."
-
 msgid ""
 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
 "Do you really want to continue?"
@@ -3999,26 +6206,18 @@ msgstr ""
 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
 
+msgid "There was an error getting the feed entries. Please try again."
+msgstr "Chyba pri načítavaní feedov. Skúste znova."
+
 msgid "There was an error. The package:"
 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
 
-#, python-format
-msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
-msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
-
 msgid ""
-"This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
-"work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
+"There's a certificate update available for your dreambox. Would you like to "
+"apply this update now?"
 msgstr ""
-"Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
-"Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
-
-msgid ""
-"This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
-"flash memory?"
-msgstr ""
-"Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
-"pamäte flash?"
+"K dispozícii je aktualizácia certifikátu pre Dreambox. Chcete ju teraz "
+"použiť?"
 
 msgid ""
 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
@@ -4031,15 +6230,56 @@ msgstr ""
 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
 
-#, python-format
-msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
-msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať videá typu %s!"
+msgid "This Month"
+msgstr "Tento mesiac"
+
+msgid "This Week"
+msgstr "Tento týždeň"
+
+msgid ""
+"This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
+"and the Preview."
+msgstr ""
+"Toto je názov, ktorý môžete dať automatickému časovaču. Zobrazí sa v "
+"prehľade a náhľade."
 
 msgid "This is step number 2."
 msgstr "Toto je druhý krok."
 
-msgid "This is unsupported at the moment."
-msgstr "Táto funkcia ešte nie je podporovaná."
+msgid ""
+"This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
+"search the EPG again."
+msgstr ""
+"Toto je doba v hodinách, počas ktorej bude automatický časovač po hľadaní "
+"čakať na ďalšie hľadanie EPG."
+
+msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
+msgstr "Toto je obrazovka Pomocníka. Zadajte niečo na zobrazenie."
+
+msgid ""
+"This is what will be looked for in event titles. Note that looking for e.g. "
+"german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
+"uses."
+msgstr ""
+"Toto sa bude hľadať v názvoch programov. Pamätajte, že hľadanie diakritiky "
+"bude komplikované, lebo musíte poznať kódovanie (znakovú sadu) EPG na "
+"stanici."
+
+msgid ""
+"This plugin creates a USB stick which can be used to update the firmware of "
+"your Dreambox without the need for a network or WLAN connection.\n"
+"First, a USB stick needs to be prepared so that it becomes bootable.\n"
+"In the next step, an NFI image file can be downloaded from the update server "
+"and saved on the USB stick.\n"
+"If you already have a prepared bootable USB stick, please insert it now. "
+"Otherwise plug in a USB stick with a minimum size of 64 MB!"
+msgstr ""
+"Tento zásuvný modul vytvorí kľúč USB, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu "
+"firmvéru Dreamboxa bez pripojenia LAN alebo WLAN.\n"
+"Najprv treba kľúč USB pripraviť tak, aby bol bootovateľný.\n"
+"Potom stiahnete súbor NFI zo servera a uložíte na kľúč USB.\n"
+"Ak ste si už pripravili bootovateľný kľúč USB, vložte ho. Ak nie, vložte "
+"kľúč USB s minimálnou kapacitou 64 MB."
 
 msgid "This plugin is installed."
 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
@@ -4053,6 +6293,16 @@ msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
 msgid "This plugin will be removed."
 msgstr "Tento modul sa odstráni."
 
+msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
+msgstr ""
+"Toto nastavenie určuje, čo sa stane, keď sa časovač zhoduje s nájdeným "
+"programom."
+
+msgid ""
+"This system tool is internally used to program the hardware with firmware "
+"updates."
+msgstr "Tento systémový nástroj sa používa na nahranie aktualizácií firmvéru."
+
 msgid ""
 "This test checks for configured Nameservers.\n"
 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
@@ -4110,6 +6360,15 @@ msgstr ""
 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
 
+msgid ""
+"This toggles the behavior on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
+"event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
+"but add it disabled."
+msgstr ""
+"Toto nastavenie prepína činnosť pri konfliktoch časovača. Ak sa automatický "
+"časovač zjoduje s programom, ktorý koliduje s existujúcim časovačom, nebude "
+"ho ignorovať, ale pridá ho ako zrušený."
+
 msgid "Three"
 msgstr "Tri"
 
@@ -4128,6 +6387,12 @@ msgstr "Štvrtok"
 msgid "Time"
 msgstr "Čas"
 
+msgid "Time in minutes to append to recording."
+msgstr "Čas v minútach pridaný na konci záznamu"
+
+msgid "Time in minutes to prepend to recording."
+msgstr "Čas v minútach pridaný pred začiatkom záznamu."
+
 msgid "Time/Date Input"
 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
 
@@ -4156,6 +6421,9 @@ msgstr ""
 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
 "Skontrolujte to!"
 
+msgid "Timer record location"
+msgstr "Umiestnenie nahrávky časovača"
+
 msgid "Timer sanity error"
 msgstr "Nerozumné časovanie"
 
@@ -4165,15 +6433,18 @@ msgstr "Voľba časovača"
 msgid "Timer status:"
 msgstr "Stav časovača:"
 
+msgid "Timer type"
+msgstr "Typ časovača"
+
 msgid "Timeshift"
 msgstr "Časový posun"
 
+msgid "Timeshift location"
+msgstr "Umiestnenie časového posunu"
+
 msgid "Timeshift not possible!"
 msgstr "Časový posun nie je možný!"
 
-msgid "Timeshift path..."
-msgstr "Cesta k časovému posunu..."
-
 msgid "Timezone"
 msgstr "Časové pásmo"
 
@@ -4186,36 +6457,51 @@ msgstr "Vlastnosti titulu"
 msgid "Titleset mode"
 msgstr "Režim sady titulov"
 
+msgid "To be used as simple downloading application by other Plugins."
+msgstr "Používa sa na jednoduché sťahovanie inými modulmi."
+
 msgid ""
 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
-"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
-"stick.\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and make sure the bootable "
+"USB stick is plugged in.\n"
 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
 "for 10 seconds.\n"
 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
 msgstr ""
-"Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
-"1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
-"USBstick.\n"
-"2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
-"sekúnd.\n"
-"3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi pomocníka."
+"Ak chcete altualizovať firmvér Drreamboxa, postupujte takto:\n"
+"1) Vypnite Dreambox vypínačom na zadnej stene a overte si, či máte zasunutý "
+"bootovateľný kľúr USB.\n"
+"2) Zapnite vypínač na zadnej stene a podržte tlačidlo DOWN na prednej stene "
+"10 sekúnd stlačené.\n"
+"3) Vyčkajte na naštartovanie a riaďte sa pokynmi sprievodcu."
 
 msgid "Today"
 msgstr "Dnes"
 
+msgid "Tone Amplitude"
+msgstr "Amplitúda zvuku"
+
 msgid "Tone mode"
 msgstr "Tónový režim"
 
 msgid "Toneburst"
-msgstr "tónový impulz"
+msgstr "Tónový impulz"
 
 msgid "Toneburst A/B"
-msgstr "tónový impulz A/B"
+msgstr "Tónový impulz A/B"
+
+msgid "Top favorites"
+msgstr "Najobľúbenejšie"
+
+msgid "Top rated"
+msgstr "Najvyššie hodnotené"
 
 msgid "Track"
 msgstr "Stopa"
 
+msgid "TrafficInfo shows german traffic information."
+msgstr "Dopravné informácie zobrazujú nemecké dopravné informácie."
+
 msgid "Translation"
 msgstr "Preklad"
 
@@ -4234,6 +6520,9 @@ msgstr "Transpondér"
 msgid "Transponder Type"
 msgstr "Typ transpondéra"
 
+msgid "Travel & Events"
+msgstr "Cestovanie a udalosti"
+
 msgid "Tries left:"
 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
 
@@ -4241,11 +6530,17 @@ msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
 
 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
-msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
+msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti... čakajte..."
 
 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
 
+msgid "Trying to download the Youtube feed entries. Please wait..."
+msgstr "Pokúšam sa stiahnuť feedy YouTube. Čakajte..."
+
+msgid "Trying to download the Youtube search results. Please wait..."
+msgstr "Pokúšam sa stiahnuť výsledky hľadania YouTube. Čakajte..."
+
 msgid "Tue"
 msgstr "Ut"
 
@@ -4273,6 +6568,9 @@ msgstr "Nastavenie tunera"
 msgid "Tuner status"
 msgstr "Stav tunera"
 
+msgid "Tuner type"
+msgstr "Typ tunera"
+
 msgid "Turkish"
 msgstr "Turečtina"
 
@@ -4288,14 +6586,11 @@ msgstr "Druh vyhľadávania"
 msgid "USALS"
 msgstr "USALS"
 
-msgid "USB"
-msgstr "USB"
-
 msgid "USB Stick"
 msgstr "Kľúč USB"
 
 msgid "USB stick wizard"
-msgstr "Pomocník pre kľúč USB"
+msgstr "Sprievodca pre kľúč USB"
 
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ukrajinčina"
@@ -4317,59 +6612,106 @@ msgstr ""
 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
 
-msgid ""
-"Undo\n"
-"Install"
-msgstr ""
-"Späť\n"
-"(Inštalácia)"
+msgid "Undo install"
+msgstr "Späť inštalácia"
 
-msgid ""
-"Undo\n"
-"Remove"
+msgid "Undo uninstall"
+msgstr "Späť odinštalácia"
+
+msgid "UnhandledKey"
 msgstr ""
-"Späť\n"
-"(Odstránenie)"
+
+msgid "Unicable"
+msgstr "Unicable"
 
 msgid "Unicable LNB"
-msgstr ""
+msgstr "Unicable LNB"
 
 msgid "Unicable Martix"
 msgstr ""
 
+msgid "Uninstall"
+msgstr "Odinštalovať"
+
+msgid "United States"
+msgstr "Spojené štáty"
+
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Univerzálny LNB"
 
+msgid "Unknown network adapter."
+msgstr "Neznámy sieťový adaptér."
+
+msgid ""
+"Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
+"matching your AutoTimers but only when you leave the GUI with the green "
+"button."
+msgstr ""
+"Kým nie je toto zapnuté, automatický časovač NEBUDE automaticky hľadať "
+"vyhovujúce programy, len po skončení prehľadu stlačením zeleného tlačidla."
+
 msgid "Unmount failed"
 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
 
 msgid "Unsupported"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodporované"
+
+msgid "UnwetterInfo shows german storm information."
+msgstr "Informácie o nečase zobrazujú nemecké informácie o búrkach."
 
 msgid "Update"
 msgstr "Aktualizovať"
 
-msgid "Updates your receiver's software"
-msgstr "Aktualizuje softvér prijímača"
+msgid "Update done..."
+msgstr "Aktualizácia skončila."
+
+msgid ""
+"Update done... The genuine dreambox test will now be rerun and should not "
+"ask you to update again."
+msgstr ""
+"Aktualizácia je hotová. Test pravosti Dreamboxa sa teraz zopakuje bez ďalšej "
+"žiadosti o aktualizáciu."
+
+msgid "Updatefeed not available."
+msgstr "Aktualizačný feed je nedostupný."
+
+msgid ""
+"Updating failed. Nothing is broken, just the update couldn't be applied."
+msgstr ""
+"Aktualizácia sa nepodarila. Nič nie je poškodené, len aktualizácia "
+"neprebehla."
 
 msgid "Updating finished. Here is the result:"
 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
 
+msgid "Updating software catalog"
+msgstr "Aktualizácia katalógu softvéru"
+
+msgid "Updating, please wait..."
+msgstr "Aktualizujem, čakajte..."
+
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
 
 msgid "Upgrade finished."
 msgstr "Aktualizácia je skončená."
 
-msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
-msgstr "Aktualizácia je skončená. Chcete reštartovať Dreambox?"
-
 msgid "Upgrading"
 msgstr "Aktualizujem"
 
 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
 
+msgid "Upper bound of timespan."
+msgstr "Horná hranica časového obdobia."
+
+msgid ""
+"Upper bound of timespan. Nothing after this time will be matched. Offsets "
+"are not taken into account!"
+msgstr ""
+"Horná hranica časového obdobia. Nič za tým nebude vyhovovať. Posuny sa "
+"nepočítajú."
+
 msgid "Use"
 msgstr "Použiť"
 
@@ -4382,17 +6724,24 @@ msgstr "Použiť sieťový adaptér"
 msgid "Use Power Measurement"
 msgstr "Použiť meranie spotreby"
 
+msgid "Use a custom location"
+msgstr "Použiť vlastné umiestnenie"
+
 msgid "Use a gateway"
 msgstr "Použiť bránu"
 
-msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
-msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
+msgid "Use and control multiple Dreamboxes with different RCs."
+msgstr "Na riadenie viacerých Dreamboxov s rôznymi RC."
 
 msgid "Use power measurement"
 msgstr "Použiť meranie spotreby"
 
+msgid "Use the Networkwizard to configure selected network adapter"
+msgstr ""
+"Použiť Sprievodcu nastavením siete na nastavenie zvoleného sieťového adaptéra"
+
 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
-msgstr "Na nastavenie siete použiť pomocníka siete\n"
+msgstr "Na nastavenie siete použiť sprievodcu sieťou\n"
 
 msgid ""
 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
@@ -4410,17 +6759,23 @@ msgstr ""
 "Šípkami nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači vyberte voľbu. Potom stlačte "
 "tlačidlo OK."
 
+msgid "Use this input device settings?"
+msgstr "Použiť nastavenia vstupného zariadenia?"
+
+msgid "Use this settings?"
+msgstr "Použiť toto nastavenie?"
+
 msgid "Use this video enhancement settings?"
 msgstr "Použiť toto rozšírené nastavenie obrazu?"
 
 msgid "Use time of currently running service"
-msgstr ""
+msgstr "Použiť čas práve bežiacej stanice"
 
 msgid "Use usals for this sat"
 msgstr "Pre tento satelit použiť USALS"
 
 msgid "Use wizard to set up basic features"
-msgstr "Použiť pomocníka pre nastavenie základných funkcií"
+msgstr "Použiť sprievodcu pre nastavenie základných funkcií"
 
 msgid "Used service scan type"
 msgstr "Typ vyhľadávania staníc"
@@ -4428,15 +6783,41 @@ msgstr "Typ vyhľadávania staníc"
 msgid "User defined"
 msgstr "Užívateľsky definované"
 
+msgid "User management"
+msgstr "Správa užívateľov"
+
+msgid "Usermanager"
+msgstr "Správca užívateľov"
+
 msgid "Username"
 msgstr "Užívateľské meno"
 
 msgid "VCR scart"
-msgstr "Scart videorekordéra"
+msgstr "Scart - videorekordér"
 
 msgid "VMGM (intro trailer)"
 msgstr ""
 
+msgid "Vali-XD skin"
+msgstr "Vzhľad Vali-XD"
+
+msgid "Vali.HD.atlantis skin"
+msgstr ""
+
+msgid "Vali.HD.nano skin"
+msgstr "Vzhľad Vali.HD.nano"
+
+msgid "Vali.HD.warp skin"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Verify your Dreambox authenticity by running the genuine dreambox plugin!"
+msgstr ""
+"Skontrolujte pravosť Dreamboxa spustením modulu ne overenie jeho pravosti."
+
+msgid "Verifying your internet connection..."
+msgstr ""
+
 msgid "Vertical"
 msgstr "Zvislá"
 
@@ -4444,16 +6825,19 @@ msgid "Video Fine-Tuning"
 msgstr "Jemné nastavenie obrazu"
 
 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
-msgstr "Pomocník pre jemné nastavenie obrazu"
+msgstr "Sprievodca jemným nastavením obrazu"
 
 msgid "Video Output"
 msgstr "Výstup obrazu"
 
+msgid "Video PID"
+msgstr ""
+
 msgid "Video Setup"
 msgstr "Nastavenie obrazu"
 
 msgid "Video Wizard"
-msgstr "Pomocník k obrazu"
+msgstr "Sprievodca k obrazu"
 
 msgid "Video enhancement preview"
 msgstr "Náhľad rozšíreného nastavenia obrazu"
@@ -4480,11 +6864,38 @@ msgstr ""
 "Nasledujúci vstup sa automaticky vyskúša o 10 sekúnd."
 
 msgid "Video mode selection."
-msgstr "Voľba režimu obrazu"
+msgstr "Voľba režimu obrazu."
+
+msgid "Video streaming from the orf.at web page"
+msgstr "Streamovanie videa z webovej stránky orf.at"
+
+msgid "VideoEnhancement provides advanced video enhancement settings"
+msgstr "Vylepšenie obrazu poskytuje pokročilé nastavenia vylepšenia obrazu."
+
+msgid "VideoTune helps fine-tuning your tv display"
+msgstr "VideoTune vám pomôže jemne nastaviť obraz na televízore"
+
+msgid "Videobrowser exit behavior:"
+msgstr "Správanie po skončení prehľadávača:"
 
 msgid "Videoenhancement Setup"
 msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
 
+msgid "Videomode provides advanced video mode settings"
+msgstr "Obrazový režim poskytuje pokročilé nastavenia obrazového režimu."
+
+msgid "Videoplayer stop/exit behavior:"
+msgstr "Správanie pri stlačení tlačidla Stop/Exit:"
+
+msgid "View Count"
+msgstr "Zobraziť počet"
+
+msgid "View Google maps"
+msgstr "Zobraziť mapy Google"
+
+msgid "View Google maps with your Dreambox."
+msgstr "Zobraziť mapy Google cez Dreamboxa"
+
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Zobraziť filmy..."
 
@@ -4497,11 +6908,14 @@ msgstr "Zobraziť RASS interaktívne..."
 msgid "View Video CD..."
 msgstr "Zobraziť Video CD..."
 
+msgid "View active downloads"
+msgstr "Zobraziť aktívne stiahnuté videá"
+
 msgid "View details"
 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
 
 msgid "View list of available "
-msgstr "Zobraziť zoznam dostupnýchvzhľadov"
+msgstr "Zobraziť zoznam dostupných"
 
 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení CommonInterface"
@@ -4511,19 +6925,19 @@ msgstr ""
 "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení zobrazenia a užívateľského rozhrania"
 
 msgid "View list of available EPG extensions."
-msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení EPG"
+msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení EPG."
 
-msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
-msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení satelitného zariadenia"
+msgid "View list of available Satellite equipment extensions."
+msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení satelitného zariadenia."
 
 msgid "View list of available communication extensions."
-msgstr "Zobraziť zoznam dostupných komunikačných rozšírení"
+msgstr "Zobraziť zoznam dostupných komunikačných rozšírení."
 
 msgid "View list of available default settings"
 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných predvolených nastavení"
 
 msgid "View list of available multimedia extensions."
-msgstr "Zobraziť zoznam dostupných multimediálnych rozšírení"
+msgstr "Zobraziť zoznam dostupných multimediálnych rozšírení."
 
 msgid "View list of available networking extensions"
 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných sieťových rozšírení"
@@ -4540,12 +6954,37 @@ msgstr "Zobraziť zoznam dostupných softvérových rozšírení"
 msgid "View list of available system extensions"
 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných systémových rozšírení"
 
+msgid "View related videos"
+msgstr "Zobraziť podobné videá"
+
+msgid "View response videos"
+msgstr ""
+
 msgid "View teletext..."
 msgstr "Zobraziť teletext..."
 
+msgid "View, edit or delete mountpoints on your Dreambox."
+msgstr "Zobraziť, upraviť alebo odstrániť body pripojenia k Dreamboxu."
+
+msgid "View, edit or delete usernames and passwords for your network."
+msgstr "Zobraziť, upraviť alebo vymazať prístupové mená a heslá do siete."
+
+msgid "Views: "
+msgstr "Zobrazenia:"
+
 msgid "Virtual KeyBoard"
 msgstr "Virtuálna klávesnica"
 
+msgid "Visualization for the European Installation Bus"
+msgstr "Vizualizácia pre European Installation Bus"
+
+msgid ""
+"Visualize and control your lights, dimmers, blinds, thermostats etc. through "
+"EIB/KNX. (linknx server required)"
+msgstr ""
+"Zviditeľnite a ovládajte svoje svetlá, stmievače, rolety, termostaty a pod. "
+"pomocou EIB/KNX (je potrebný server linknx)."
+
 msgid "Voltage mode"
 msgstr "Napäťový režim"
 
@@ -4558,6 +6997,12 @@ msgstr "Z"
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
+msgid "WLAN adapter."
+msgstr "Adaptér WLAN."
+
+msgid "WLAN connection"
+msgstr "Spojenie WLAN"
+
 msgid "WPA"
 msgstr "WPA"
 
@@ -4570,20 +7015,32 @@ msgstr "WPA2"
 msgid "WSS on 4:3"
 msgstr "WSS pri 4:3"
 
+msgid "Wait time in ms before activation:"
+msgstr "Čakacia doba v ms pred aktiváciou:"
+
 msgid "Waiting"
 msgstr "Čakám"
 
 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
 msgstr "Varovať, ak voľné miesto poklesne pod (kB):"
 
-msgid ""
-"We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
-"your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
-"Please press OK to begin."
+msgid "Watch streams from ZDF Mediathek"
+msgstr "Sledovať streamy z Mediatéky ZDF"
+
+msgid "WeatherPlugin shows weatherforecasts on your Dreambox."
+msgstr "Modul počasia zobrazuje predpovede počasia na Dreamboxe."
+
+msgid "Weatherforecast on your Dreambox"
+msgstr "Predpoveď počasia na Dreamboxe"
+
+msgid "Web-Bouquet-Editor for PC"
 msgstr ""
-"Teraz vyskúšame, či váš televízor zobrazí toto rozlíšenie aj pri 50 Hz. Ak "
-"zostane obrazovka čierna, vyčkajte 20 sekúnd a prepne sa späť na 60 Hz.\n"
-"Stlačením tlačidla OK začnete."
+
+msgid "Webinterface"
+msgstr "Webové rozhranie"
+
+msgid "Webinterface: Main Setup"
+msgstr "Webové rozhranie: Hlavné nastavenie"
 
 msgid "Wed"
 msgstr "St"
@@ -4594,6 +7051,15 @@ msgstr "Streda"
 msgid "Weekday"
 msgstr "Pracovný deň"
 
+msgid "Weekend"
+msgstr "Víkend"
+
+msgid "Weekly (Monday)"
+msgstr "Týždenne (pondelok)"
+
+msgid "Weekly (Sunday)"
+msgstr "Týždenne (nedeľa)"
+
 msgid ""
 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
 "\n"
@@ -4614,11 +7080,58 @@ msgid ""
 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
 msgstr ""
-"Víta vás pomocník pre aktualizáciu image. Pomôže vám pri aktualizácii "
+"Víta vás sprievodca aktualizáciou image. Pomôže vám pri aktualizácii "
 "firmvéru v Dreamboxe umožnením zálohovania aktuálnych nastavení a stručným "
 "vysvetlením, ako aktualizovať firmvér."
 
 msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"Use the Bouqet+ button to navigate to the search field and the Bouqet- to "
+"navigate to the video entries.\n"
+"\n"
+"To play a movie just press OK on your remote control.\n"
+"\n"
+"Press info to see the movie description.\n"
+"\n"
+"Press the Menu button for additional options.\n"
+"\n"
+"The Help button shows this help again."
+msgstr ""
+"Víta vás prehrávač MyTube Youtube.\n"
+"\n"
+"Tlačidlom Bouqet+ prejdete do vyhľadávacieho poľa a Bouqet- k videám.\n"
+"\n"
+"Film si prehráte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači.\n"
+"\n"
+"Opis filmu si zobrazíte stlačením Info.\n"
+"\n"
+"Tlačidlom Menu si zobrazíte ďalšie možnosti.\n"
+"\n"
+"Tlačidlo Help znova zobrazí túto obrazovku Pomocníka."
+
+msgid ""
+"Welcome to the MyTube Youtube Player.\n"
+"\n"
+"While entering your search term(s) you will get suggestions displayed "
+"matching your search term.\n"
+"\n"
+"To select a suggestion press DOWN on your remote, select the desired result "
+"and press OK on your remote to start the search.\n"
+"\n"
+"Press exit to get back to the input field."
+msgstr ""
+"Víta vás prehrávač MyTube Youtube.\n"
+"\n"
+"Pri zadávaní textu na vyhľadávanie sa zobrazia návrhy zodpovedajúce "
+"hľadanému textu.\n"
+"\n"
+"Ak chcete zvoliť návrh, stlačte NADOL na diaľkovom ovládači, zvoľte "
+"požadovaný výsledok a stlačením OK na DO spustíte vyhľadávanie.\n"
+"\n"
+"Stlačením Exit sa vrátite do zadávacieho políčka."
+
+msgid ""
 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
 "\n"
 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
@@ -4626,6 +7139,11 @@ msgid ""
 "cleaned up.\n"
 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
 msgstr ""
+"Víta vás Sprievodca čistením.\n"
+"\n"
+"Zistil som, že dostupná vnútorná pamäť poklesla pod 2 MB.\n"
+"Pre zabezpečenie stabilného chodu Dreamboxa treba vnútornú pamäť vyčistiť.\n"
+"Tohto sprievodcu môžete použiť na odstránenie niektorých rozšírení.\n"
 
 msgid ""
 "Welcome.\n"
@@ -4635,6 +7153,23 @@ msgid ""
 "\n"
 "Press OK to start configuring your network"
 msgstr ""
+"Vitajte.\n"
+"\n"
+"Ak chcete pripojiť Dreambox k internetu, tento sprievodca vás povedie "
+"základnými nastaveniami siete.\n"
+"\n"
+"Po stlačení OK začnite konfigurovať sieť"
+
+msgid ""
+"Welcome.\n"
+"\n"
+"This Wizard will help you to create a new AutoTimer by providing "
+"descriptions for common settings."
+msgstr ""
+"Vitajte.\n"
+"\n"
+"Tento sprievodca vám pomôže vytvoriť nový autočasovač opismi bežných "
+"nastavení."
 
 msgid ""
 "Welcome.\n"
@@ -4644,53 +7179,206 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Vitajte.\n"
 "\n"
-"Tento úvodný pomocník vám pomôže so základnými nastaveniami Dreamboxa.\n"
+"Tento úvodný sprievodca vám pomôže so základnými nastaveniami Dreamboxa.\n"
 "Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači prejdite do ďalšieho kroku."
 
 msgid "Welcome..."
 msgstr "Vitajte..."
 
-msgid "West"
-msgstr "západne"
+msgid "West"
+msgstr "západne"
+
+msgid "What do you want to scan?"
+msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
+
+msgid "What to do with submitted crashlogs?"
+msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení?"
+
+msgid ""
+"When supporting \"Fast Scan\" the service type is ignored. You don't need to "
+"enable this unless your Image supports \"Fast Scan\" and you are using it."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"When this option is enabled the AutoTimer won't match events where another "
+"timer with the same description already exists in the timer list."
+msgstr ""
+"Keď je zapnutá táto voľba, automatický časovač nenájde zodpovedajúci "
+"program, ak je už v zozname časovača program s rovnakým opisom."
+
+msgid ""
+"When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
+"(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
+"After completion of factory reset, your receiver will restart "
+"automatically!\n"
+"\n"
+"Really do a factory reset?"
+msgstr ""
+"Keď resetujete na továrenské nastavenia, stratíte všetky konfiguračné dáta\n"
+"(vrátane buketov, staníc, údajov o satelitoch...)\n"
+"Po skončení prechodu na továrenské nastavenia sa prijímač automaticky "
+"reštartuje!\n"
+"\n"
+"Naozaj chcete resetovať na továrenské nastavenia?"
+
+msgid "Where do you want to backup your settings?"
+msgstr "Kam chcete zálohovať svoje nastavenia?"
+
+msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
+msgstr "Kam uložiť dočasné záznamy s posunom času?"
+
+msgid "Wireless LAN"
+msgstr "Bezdrôtová LAN"
+
+msgid "Wireless Network"
+msgstr "Bezdrôtová sieť"
+
+msgid "Wireless Network State"
+msgstr "Stav bezdrôtovej siete"
+
+msgid ""
+"With AntiScrollbar you can cover up annoying ticker lines (e.g. in news "
+"channels)."
+msgstr ""
+"Pomocou aplikácie AntiScrollbar môžete zakryť rušivé bežiace nápisy (napr. "
+"na spravodajských staniciach)."
+
+msgid ""
+"With DVDBurn you can make compilations of records from your Dreambox hard "
+"drive.\n"
+"Optionally you can add customizable menus. You can record the compilation to "
+"a standard-compliant DVD that can be played on conventinal DVD players.\n"
+"HDTV recordings can only be burned in proprietary dreambox format."
+msgstr ""
+"S Napaľovačkou DVD (DVDBurn) si môžete urobiť kompilácie nahrávok z pevného "
+"disku DB.\n"
+"Alebo si môžete pridať upraviteľné menu. KOmpiláciu môžete napáliť na bežný "
+"disk DVD, ktorý sa dá prehrať v bežných DVD prehrávačoch.\n"
+"Nahrávky HDTV sa dajú napáliť len vo vlastnom formáte Dreamboxa."
+
+msgid "With EPGSearch you can search through the EPG and create timers."
+msgstr ""
+"S modulom Prehľadávanie EPG (EPGSearch) môžete prehľadávať EPG a vytvárať "
+"časovače."
+
+msgid "With Genuine Dreambox you can verify the authenticity of your Dreambox."
+msgstr ""
+"Pomocou modulu Originálny Dreambox (Genuine Dreambox) si môžete overiť "
+"pravosť svojho Dereamboxa."
+
+msgid ""
+"With IMDb you can download and displays movie information (rating, poster, "
+"cast, synopsis etc.) about the selected event."
+msgstr ""
+"Pomocou IMDb môžete sťahovať a zobrazovať informácie o filmoch (hodnotenie, "
+"poster, cast, synopsis a pod.)."
+
+msgid "With MovieRetitle you can rename your movies."
+msgstr "S modulom Premenovať filmy (MovieRetitle) môžete premenovať filmy."
+
+msgid ""
+"With MyTube you can play YouTube videos directly on your TV without a PC."
+msgstr ""
+"S modulom MyTube si môžete prehrať videá YouTube na televízore bez počítača."
+
+msgid "With WebcamViewer you can watch webcams on your TV Screen."
+msgstr ""
+"So Sledovačom webových kamier (WebcamViewer) môžete pozorovať zábery "
+"webových kamier na televízore."
+
+msgid ""
+"With Werbezapper you can bridge commercials by creating short timers\n"
+"(between 1 and 9 minutes long) which will automatically zap back to the "
+"original channel after execution."
+msgstr ""
+"S Prepínačom reklám (Werbezapper) môžete preklenúť reklamy vytvorením "
+"krátkych časovačov\n"
+"(od 1 do 9 minút), ktoré po uplynutí prepnú späť na pôvodnú stanicu."
+
+msgid ""
+"With YouTubePlayer you can watch YouTube-Videos on the Dreambox.\n"
+"This plugin requires a PC with the VLC program running."
+msgstr ""
+"S prehrávačom YouTube (YouTubePlayer) môžete sledovať videá YouTube na "
+"Dreamboxe.\n"
+"Tento modul si vyžaduje počítač s bežiacim programom VLC."
+
+msgid ""
+"With the CommonInterfaceAssignment plugin it is possible to use differentCI "
+"modules in your Dreambox and assign dedicated providers/services or caids to "
+"each of them.\n"
+"This allows watching a scrambled service while recording another one."
+msgstr ""
+"Modul Priradenia CI (CommonInterfaceAssignment) umožäuje použiť v Dreamboxe "
+"rôzne moduly CI a priradiť ich určitým poskytovateľom, staniciam alebo "
+"CAID.\n"
+"To umožuje sledovať kódovanú stanicu pri nahrávaní inej."
 
-msgid "What do you want to scan?"
-msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
+msgid ""
+"With the CrashlogAutoSubmit plugin it is possible to automaticallymail "
+"crashlogs found on your hard drive to Dream Multimedia."
+msgstr ""
+"Automatické posielanie záznamov o zrútení (CrashlogAutoSubmit) automaticky "
+"mailuje záznamy o zrútení nájdené na pevnom disku firme Dream Multimedia."
 
-msgid "What to do with submitted crashlogs?"
-msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení?"
+msgid ""
+"With the DefaultServicesScanner plugin you can scan default lamedbs sorted "
+"by satellite with a connected dish positioner."
+msgstr ""
+"Modul DefaultServicesScanner vyhľadá stanice podľa satelitov, ak máte "
+"pripojenú parabolu s motorom."
 
 msgid ""
-"When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
-"(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
-"After completion of factory reset, your receiver will restart "
-"automatically!\n"
-"\n"
-"Really do a factory reset?"
+"With the DiseqcTester plugin you can test your satellite equipment for "
+"DiSEqC compatibility and errors."
 msgstr ""
-"Keď resetujete na továrenské nastavenia, stratíte všetky konfiguračné dáta\n"
-"(vrátane buketov, staníc, údajov o satelitoch...)\n"
-"Po skončení prechodu na továrenské nastavenia sa prijímač automaticky "
-"reštartuje!\n"
-"\n"
-"Naozaj chcete resetovať na továrenské nastavenia?"
+"S modulom Tester DiSEqC môžete otestovať kompatibilitu a chyby satelitného "
+"zariadenia DiSEqC."
 
-msgid "Where do you want to backup your settings?"
-msgstr "Kam chcete zálohovať svoje nastavenia?"
+msgid ""
+"With the NFIFlash plugin it is possible to prepare a USB stick with an "
+"Dreambox image.\n"
+"It is then possible to flash your Dreambox with the image on that stick."
+msgstr ""
+"Modul NFIFlash vám umožní pripraviť kľúč USB s imageom pre Dreambox.\n"
+"Potom môžete flashovať Dreambox imageom z kľúča."
 
-msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
-msgstr "Kam uložiť dočasné záznamy s posunom času?"
+msgid ""
+"With the NetworkWizard you can easily configure your network step by step."
+msgstr ""
+"So Sprievodcom nastavením siete môžete ľahko nakonfigurovať sieť krok za "
+"krokom."
 
-msgid "Wireless"
-msgstr "Bezdrôtovo"
+msgid ""
+"With the PositionerSetup plugin it is easy to install and configure a "
+"motorized dish."
+msgstr ""
+"Modul Nastavenie pozicionéra (PositionerSetup) vám pomôže s inštaláciou "
+"paraboly s motorom."
 
-msgid "Wireless LAN"
+msgid ""
+"With the SatelliteEquipmentControl plugin it is possible to fine-tune DiSEqC-"
+"settings."
 msgstr ""
+"Modul Ovládač satelitného zariadenia (SatelliteEquipmentControl) vám umožní "
+"jemne upraviť nastavenia DiSEqC."
 
-msgid "Wireless Network"
-msgstr "Bezdrôtová sieť"
+msgid ""
+"With this option enabled the channel to record on can be changed to a "
+"alternative service it is restricted to."
+msgstr ""
+"Táto voľba umožní, aby sa stanica, ktorá sa má nahrať, mohla zmeniť na "
+"alternatívnu."
 
-msgid "Wireless Network State"
+msgid ""
+"With this option you can restrict the AutoTimer to a certain ammount of "
+"scheduled recordings. Set this to 0 to disable this functionality."
 msgstr ""
+"Táto voľba obmedzí automatický časovač na určité množstvo nahrávok. "
+"Nastavením na 0 túto funkciu vypnete."
+
+msgid "Wizard"
+msgstr "Sprievodca"
 
 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
 msgstr "Chyba zápisu pri nahrávaní. Plný disk?\n"
@@ -4698,9 +7386,6 @@ msgstr "Chyba zápisu pri nahrávaní. Plný disk?\n"
 msgid "Write failed!"
 msgstr "Zápis zlyhal!"
 
-msgid "Writing NFI image file to flash completed"
-msgstr "Zápis súboru .NFI do pamäte flash je skončený."
-
 msgid "YPbPr"
 msgstr "YPbPr"
 
@@ -4710,6 +7395,12 @@ msgstr "Rok"
 msgid "Yes"
 msgstr "Áno"
 
+msgid "Yes to all"
+msgstr "Áno pre všetky"
+
+msgid "Yes, always"
+msgstr "Áno, vždy"
+
 msgid "Yes, and delete this movie"
 msgstr "Áno, a zmazať tento film"
 
@@ -4719,6 +7410,12 @@ msgstr "Áno, a nepýtať sa znova"
 msgid "Yes, backup my settings!"
 msgstr "Áno, zálohovať nastavenia!"
 
+msgid "Yes, but play next video"
+msgstr "Áno, ale prehrať nasledujúce video"
+
+msgid "Yes, but play previous video"
+msgstr "Áno, ale prehrať predchádzajúce video"
+
 msgid "Yes, do a manual scan now"
 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať ručne"
 
@@ -4726,10 +7423,13 @@ msgid "Yes, do an automatic scan now"
 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať automaticky"
 
 msgid "Yes, do another manual scan now"
-msgstr "Áno, teraz vyhľadať ručne iné"
+msgstr "Áno, urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie"
+
+msgid "Yes, keep them."
+msgstr "Áno, uchovať."
 
 msgid "Yes, perform a shutdown now."
-msgstr "Áno, teraz vypnúť"
+msgstr "Áno, teraz vypnúť."
 
 msgid "Yes, restore the settings now"
 msgstr "Áno, teraz obnoviť nastavenia"
@@ -4754,13 +7454,31 @@ msgstr ""
 "chcete nainštalovať."
 
 msgid "You can choose, what you want to install..."
-msgstr "Môžete si vybrať, čo chcete nainštalovať."
+msgstr "Môžete si vybrať, čo chcete nainštalovať..."
 
 msgid "You can install this plugin."
-msgstr "Môžete nainštalovať modul."
+msgstr "Môžete nainštalovať tento modul."
+
+msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
+msgstr "Napáliť môžete len nahrávky Dreamboxa."
 
 msgid "You can remove this plugin."
-msgstr "Tento modul môžete zmazať!"
+msgstr "Tento modul môžete odstrániť!"
+
+msgid ""
+"You can set the basic properties of an AutoTimer here.\n"
+"While 'Name' is just a human-readable name displayed in the Overview, 'Match "
+"in title' is what is looked for in the EPG."
+msgstr ""
+"Tu môžete urobiť základné nastavenia automatického časovača.\n"
+"Zatiaľčo „Názov“ je len čitateľný názov v prehľade,  „Hľadať titul“ je to, "
+"čo sa bude hľadať v EPG."
+
+msgid ""
+"You can use the EasyInfo for manage your EPG plugins from info button. You "
+"have also a new now-next event viewer. Easy-PG, the own graphical EPG bowser "
+"is also included."
+msgstr ""
 
 msgid "You cannot delete this!"
 msgstr "Toto nemôžete zmazať!"
@@ -4778,40 +7496,27 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
 msgstr ""
-"Vybrali ste si nenainštalovať nič. Stlačením tlačidla OK ukončíte pomocníka "
-"inštaláciou."
+"Vybrali ste si nenainštalovať nič. Stlačením tlačidla OK ukončíte sprievodcu "
+"inštaláciou."
 
 msgid ""
-"You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
-"harddisk is not an option for you."
+"You did not provide a valid 'Match in title' Attribute for your new "
+"AutoTimer.\n"
+"As this is a mandatory Attribute you cannot continue without doing so."
 msgstr ""
-"Zdá sa, že v Dreamboxe nemáte pevný disk, preto zálohovanie na pevný disk "
-"nie je pre vás správnou voľbou."
+"Nezadali ste platný atribút „Hľadať titul“ pre nový automatický časovač.\n"
+"Pretože je to povinná položka, nemôžete bez nej pokračovať."
 
-msgid ""
-"You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
-"slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
-"to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
-msgstr ""
-"Vybrali ste si zálohovanie na kartu CF. Karta musí byť v otvore. "
-"Nekontrolujeme, či sa teraz naozaj používa, preto radšej zálohujte na pevný "
-"disk.\n"
-"Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
-
-msgid ""
-"You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
-"Please press OK to start the backup now."
-msgstr ""
-"Vybrali ste si zálohovanie na USB. Lepšie je zálohovať na pevný disk.\n"
-"Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
+msgid "You didn't select a channel to record from."
+msgstr "Nezvolili ste stanicu, z ktorej sa má nahrávať."
 
+#, python-format
 msgid ""
-"You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
-"backup now."
+"You entered \"%s\" as Text to match.\n"
+"Do you want to remove trailing whitespaces?"
 msgstr ""
-"Vybrali ste si zálohovanie na pevný disk. Stlačením tlačidla OK spustíte "
-"zálohovanie."
+"Zadali ste \"%s\" ako text na hľadanie.\n"
+"Chcete odstrániť medzery na konci?"
 
 msgid ""
 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
@@ -4852,13 +7557,41 @@ msgstr ""
 "stránky vás nový firmvér požiada o obnovu nastavení."
 
 msgid ""
-"You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
+"You need to set a PIN code and hide it from your children.\n"
 "\n"
 "Do you want to set the pin now?"
 msgstr ""
 "Musíte nastaviť kód PIN a skryť ho pred deťmi.\n"
 "\n"
-"Chcete teraz nastaviť kód PIN?"
+"Chcete ho nastaviť teraz?"
+
+msgid ""
+"You successfully configured a new AutoTimer. Do you want to add it to the "
+"list?\n"
+"\n"
+"You can go back a step by pressing EXIT on your remote."
+msgstr ""
+"Úspešne ste nakonfigurovali nový autočasovač. Chcete ho pridať do zoznamu?\n"
+"\n"
+"Stlačením tlačidla EXIT na DO sa môžete o krok vrátiť."
+
+msgid ""
+"Your 'Match in title' Attribute ends with a Whitespace.\n"
+"Please confirm if this was intentional, if not they will be removed."
+msgstr ""
+"Atribút „Hľadať titul“ končí medzerou.\n"
+"Potvrďte, že ide o zámer, inak bude odstránená."
+
+msgid ""
+"Your Dreambox is now ready to use.\n"
+"\n"
+"Your internet connection is working now.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Váš Dreambox je teraz pripravený na používanie.\n"
+"\n"
+"Internetové pripojenie funguje.\n"
+"\n"
 
 msgid ""
 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
@@ -4867,14 +7600,16 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please press OK to continue."
 msgstr ""
+"Váš Dreambox je teraz pripravený na používanie.\n"
+"\n"
+"Internetové pripojenie funguje.\n"
+"\n"
+"Pokračujte stlačením OK."
 
 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
 msgstr ""
 "Dreambox sa reštartuje, keď stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
 
-msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
-msgstr "Televízor funguje s kmitočtom 50 Hz. Prima!"
-
 msgid ""
 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
 "process."
@@ -4888,8 +7623,19 @@ msgstr ""
 "Zostava presahuje kapacitu jednovrstvového média. Potrebujete prázdny "
 "dvojvrstvový disk DVD!"
 
+#, python-format
+msgid ""
+"Your config file is not well-formed:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Konfiguračný súbor nemá správny formát:\n"
+"%s"
+
+msgid "Your current collection will get lost!"
+msgstr "Vaša aktuálna zostava sa stratí."
+
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
-msgstr "Dreambox sa vypína. Nevzďaľujte sa..."
+msgstr "Dreambox sa vypína. Vyčkajte..."
 
 msgid ""
 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
@@ -4911,6 +7657,8 @@ msgid ""
 "Your internet connection is not working!\n"
 "Please choose what you want to do next."
 msgstr ""
+"Internetové pripojenie nefunguje!\n"
+"Zvoľte, čo chcete robiť ďalej."
 
 msgid "Your name (optional):"
 msgstr "Vaše meno (voliteľne):"
@@ -4918,16 +7666,17 @@ msgstr "Vaše meno (voliteľne):"
 msgid "Your network configuration has been activated."
 msgstr "Nastavenie siete bolo aktivované."
 
-msgid ""
-"Your network configuration has been activated.\n"
-"A second configured interface has been found.\n"
-"\n"
-"Do you want to disable the second network interface?"
+msgid "Your network is not working. Please try again."
 msgstr ""
-"Nastavenie siete bolo aktivované..\n"
-"Bolo zistené ďalšie nakonfigurované rozhranie.\n"
-"\n"
-"Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
+
+msgid "Your network mount has been activated."
+msgstr "Sieťový prístup bol aktivovaný."
+
+msgid "Your network mount has been removed."
+msgstr "Sieťový prístup bol odstránený."
+
+msgid "Your network mount has been updated."
+msgstr "Sieťový prístup bol aktualizovaný."
 
 msgid ""
 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
@@ -4935,6 +7684,16 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please choose what you want to do next."
 msgstr ""
+"Internetové pripojenie bezdrôtovou LAN sa nedá spustiť!\n"
+"Pripojili ste kľúč USB WLAN?\n"
+"\n"
+"Zvoľte, čo chcete robiť ďalej."
+
+msgid "ZDFMediathek allows you to watch streams from ZDF Mediathek."
+msgstr "ZDFMediathek vám umožní sledovať streamy z mediatéky ZDF."
+
+msgid "Zap back to previously tuned service?"
+msgstr "Prepnúť späť na predtým naladenú stanicu?"
 
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania motora?"
@@ -4942,6 +7701,25 @@ msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania motora?"
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred hľadania satelitu?"
 
+msgid "Zap back to service before tuner setup?"
+msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania tunera?"
+
+msgid "Zap between commercials"
+msgstr "Prepnúť medzi reklamami"
+
+msgid "ZapStatistic shows the watched services with some statistics."
+msgstr ""
+"Štatistika prepínania zobrazí sledované stanice s niektorými štatistikami."
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies"
+msgstr ""
+
+msgid "Zoom into letterboxed/anamorph movies."
+msgstr ""
+
+msgid "Zydas"
+msgstr ""
+
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[úprava alternatív]"
 
@@ -4954,6 +7732,9 @@ msgstr "[úprava obľúbených]"
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[presun]"
 
+msgid "a HD skin from Kerni"
+msgstr "Vzhľad HD, autor Kerni"
+
 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
 msgstr "GUI na priradenie staníc a poskytovateľov k modulom CI"
 
@@ -4975,6 +7756,12 @@ msgstr "hneď začne"
 msgid "activate current configuration"
 msgstr "aktivovať aktuálne nastavenie"
 
+msgid "activate network adapter configuration"
+msgstr "aktivovať konfiguráciu sieťového adaptéra"
+
+msgid "add AutoTimer..."
+msgstr "Pridanie autočasovača..."
+
 msgid "add Provider"
 msgstr "pridať poskytovateľa"
 
@@ -5002,6 +7789,9 @@ msgstr "pridať súbor do zoznamu prehrávok"
 msgid "add files to playlist"
 msgstr "pridať súbory do zoznamu prehrávok"
 
+msgid "add filters"
+msgstr "pridať filtre"
+
 msgid "add marker"
 msgstr "pridať značku"
 
@@ -5015,7 +7805,7 @@ msgid "add recording (indefinitely)"
 msgstr "pridať nahrávanie (nekonečné)"
 
 msgid "add recording (stop after current event)"
-msgstr "pridať nahrávanie (zastaviť po aktuálnej udalosti)"
+msgstr "pridať nahrávanie (zastaviť po aktuálnom programe)"
 
 msgid "add service to bouquet"
 msgstr "pridať stanicu do buketu"
@@ -5023,6 +7813,12 @@ msgstr "pridať stanicu do buketu"
 msgid "add service to favourites"
 msgstr "pridať stanicu do obľúbených"
 
+msgid "add services"
+msgstr "Pridať stanice"
+
+msgid "add tags to recorded movies"
+msgstr "Pridať značky do nahraných filmov"
+
 msgid "add to parental protection"
 msgstr "pridať k rodičovskej zámke"
 
@@ -5032,24 +7828,34 @@ msgstr "rozšírené"
 msgid "alphabetic sort"
 msgstr "triediť podľa abecedy"
 
+msgid "assign color buttons (red/green/yellow/blue) to plugins from MOVIELIST."
+msgstr ""
+"Priradiť farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré) modulom zo zoznamu "
+"filmov"
+
+msgid "assign color buttons to plugins from MOVIELIST"
+msgstr "Priradiť farebné tlačidlá modulom zo zoznamu filmov"
+
 msgid ""
-"are you sure you want to restore\n"
-"following backup:\n"
+"assign long key-press (red/green/yellow/blue) to plugins or E2 functions."
 msgstr ""
-"naozaj chcete obnoviť\n"
-"z tejto zálohy:\n"
+"Priradiť dlhé stlačenie tlačidla (červené, zelené, žlté, modré) modulom "
+"alebo funkciám E2."
 
-msgid "assigned CAIds"
-msgstr "priradené CAIdy"
+msgid "assign long key-press on color buttons to plugins or E2 functions"
+msgstr "Priradiť dlhé stlačenie farebného tlačidla modulom alebo funkciám E2"
 
 msgid "assigned CAIds:"
-msgstr "priradené CAIdy"
-
-msgid "assigned Services/Provider"
-msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
+msgstr "Priradené CAIdy:"
 
 msgid "assigned Services/Provider:"
-msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
+msgstr "Priradené služby a poskytovatelia:"
+
+msgid "at beginning"
+msgstr ""
+
+msgid "at end"
+msgstr ""
 
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
@@ -5065,8 +7871,11 @@ msgstr "zvukové stopy"
 msgid "auto"
 msgstr "auto"
 
+msgid "autotimers need a match attribute"
+msgstr ""
+
 msgid "available"
-msgstr "dostupné."
+msgstr "dostupné"
 
 msgid "back"
 msgstr "späť"
@@ -5089,10 +7898,19 @@ msgstr "čierna listina"
 msgid "blue"
 msgstr "modrá"
 
+msgid "bob"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "burn audio track (%s)"
 msgstr "napáliť zvukovú stopu (%s)"
 
+msgid "case-insensitive search"
+msgstr "nerozlíšiť malé a veľké písmená"
+
+msgid "case-sensitive search"
+msgstr "rozlíšiť malé a veľké písmená"
+
 msgid "change recording (duration)"
 msgstr "zmeniť nahrávanie (trvanie)"
 
@@ -5102,9 +7920,6 @@ msgstr "zmeniť nahrávanie (čas ukončenia)"
 msgid "chapters"
 msgstr "kapitoly"
 
-msgid "choose destination directory"
-msgstr "zvoliť cieľový adresár"
-
 msgid "circular left"
 msgstr "kruhová ľavá"
 
@@ -5117,6 +7932,9 @@ msgstr "vymazať zoznam prehrávok"
 msgid "complex"
 msgstr "komplexné"
 
+msgid "config changed."
+msgstr ""
+
 msgid "config menu"
 msgstr "menu nast."
 
@@ -5129,6 +7947,9 @@ msgstr "pripojené"
 msgid "continue"
 msgstr "pokrač."
 
+msgid "control multiple Dreamboxes with different RCs"
+msgstr "Riadiť viacero Dreamboxov s rôznymi RC"
+
 msgid "copy to bouquets"
 msgstr "skopírovať do buketov"
 
@@ -5138,12 +7959,25 @@ msgstr "nedá sa odstrániť"
 msgid "create directory"
 msgstr "vytvoriť adresár"
 
+msgid "creates virtual series folders from episodes"
+msgstr ""
+
+msgid "creates virtual series folders from sets of recorded episodes"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "currently installed image: %s"
+msgstr "Aktuálne nainštalovaný image: %s"
+
 msgid "daily"
 msgstr "denne"
 
 msgid "day"
 msgstr "deň"
 
+msgid "default"
+msgstr ""
+
 msgid "delete"
 msgstr "Zmazať"
 
@@ -5162,6 +7996,9 @@ msgstr "zmazať uložený zoznam prehrávok"
 msgid "delete..."
 msgstr "zmazať..."
 
+msgid "description"
+msgstr "opis"
+
 msgid "disable"
 msgstr "zrušiť"
 
@@ -5187,7 +8024,13 @@ msgid "done!"
 msgstr "Hotovo!"
 
 msgid "edit alternatives"
-msgstr "upraviť alternatívy"
+msgstr "Upraviť alternatívy"
+
+msgid "edit filters"
+msgstr "Upraviť filtre"
+
+msgid "edit services"
+msgstr "Upraviť stanice"
 
 msgid "empty"
 msgstr "prázdne"
@@ -5219,17 +8062,14 @@ msgstr "strih končí tu"
 msgid "end favourites edit"
 msgstr "skončiť úpravu obľúbených"
 
-msgid "enigma2 and network"
-msgstr "enigma2 a sieť"
-
 msgid "enter hidden network SSID"
-msgstr ""
+msgstr "Zadajte SSID skrytej siete"
 
 msgid "equal to"
 msgstr "rovná sa"
 
-msgid "exceeds dual layer medium!"
-msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
+msgid "exact match"
+msgstr "presná zhoda"
 
 msgid "exit DVD player or return to file browser"
 msgstr "zatvoriť prehrávač DVD alebo sa vrátiť do správcu súborov"
@@ -5246,18 +8086,12 @@ msgstr "zatvoriť nastavovanie DNS"
 msgid "exit network adapter configuration"
 msgstr "zatvoriť nastavovanie sieťového adaptéra"
 
-msgid "exit network adapter setup menu"
-msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťového adaptéra"
-
 msgid "exit network interface list"
 msgstr "zatvoriť zoznam sieťových rozhraní"
 
 msgid "exit networkadapter setup menu"
 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťových rozhraní"
 
-msgid "failed"
-msgstr "zlyhalo"
-
 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 msgstr "formáty súborov (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 
@@ -5283,25 +8117,19 @@ msgid "go to standby"
 msgstr "prejsť do pohotovostného režimu"
 
 msgid "grab this frame as bitmap"
-msgstr "zachytiť toto políčko ako bitmapu"
+msgstr "Zachytiť toto políčko ako bitmapu"
 
 msgid "green"
 msgstr "zelená"
 
 msgid "hear radio..."
-msgstr "počúvať rádio..."
+msgstr "Počúvať rádio..."
 
 msgid "help..."
-msgstr "pomoc..."
-
-msgid "hidden network"
-msgstr "skrytá sieť"
-
-msgid "hidden..."
-msgstr ""
+msgstr "Pomoc..."
 
 msgid "hide extended description"
-msgstr "skryÅ¥ rozšírené opisy"
+msgstr "skryÅ¥ rozšírený opis"
 
 msgid "hide player"
 msgstr "skryť prehrávač"
@@ -5318,13 +8146,14 @@ msgstr "hodiny"
 msgid "immediate shutdown"
 msgstr "ihneď vypnúť"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"incoming call!\n"
-"%s calls on %s!"
-msgstr ""
-"Prichádzajúci hovor!\n"
-"%s volá %s!"
+msgid "in Description"
+msgstr "v opise"
+
+msgid "in Shortdescription"
+msgstr "v stručnom opise"
+
+msgid "in Title"
+msgstr "v názve"
 
 msgid "init module"
 msgstr "inic. modul"
@@ -5354,7 +8183,7 @@ msgid "jump to previous marked position"
 msgstr "skok na predchádzajúce označené miesto"
 
 msgid "leave movie player..."
-msgstr "opustiť prehrávač médií..."
+msgstr "ukončiť prehrávač médií..."
 
 msgid "left"
 msgstr "doľava"
@@ -5362,6 +8191,9 @@ msgstr "doľava"
 msgid "length"
 msgstr "dĺžka"
 
+msgid "list of EPG views..."
+msgstr "Zoznam zobrazení EPG..."
+
 msgid "list style compact"
 msgstr "kompaktný zoznam"
 
@@ -5375,7 +8207,7 @@ msgid "list style single line"
 msgstr "jednoriadkový zoznam"
 
 msgid "load playlist"
-msgstr "nahrať zoznam prehrávok"
+msgstr "otvoriť zoznam prehrávok"
 
 msgid "locked"
 msgstr "zachytený"
@@ -5401,6 +8233,9 @@ msgstr "minúta"
 msgid "minutes"
 msgstr "minút"
 
+msgid "missing parameter \"id\""
+msgstr ""
+
 msgid "month"
 msgstr "mesiac"
 
@@ -5420,7 +8255,7 @@ msgid "move up to previous entry"
 msgstr "nahor na predchádzajúcu položku"
 
 msgid "movie list"
-msgstr "zoznam filmov"
+msgstr "Zoznam filmov"
 
 msgid "multinorm"
 msgstr "viacnormový"
@@ -5429,10 +8264,10 @@ msgid "never"
 msgstr "nikdy"
 
 msgid "next channel"
-msgstr "nasledujúca stanica"
+msgstr "Nasledujúca stanica"
 
 msgid "next channel in history"
-msgstr "nasledujúca stanica v histórii"
+msgstr "Nasledujúca stanica v histórii"
 
 msgid "no"
 msgstr "nie"
@@ -5447,7 +8282,7 @@ msgid "no HDD found"
 msgstr "nenájdený pevný disk"
 
 msgid "no Services/Providers selected"
-msgstr "žiadne služby a poskytovatelia nie sú zvolené"
+msgstr "Žiadne služby a poskytovatelia nie sú zvolené"
 
 msgid "no module found"
 msgstr "Nenájdený modul"
@@ -5461,9 +8296,15 @@ msgstr "žiadny časový limit"
 msgid "none"
 msgstr "žiadne"
 
+msgid "not configured"
+msgstr "nenakonfigurované"
+
 msgid "not locked"
 msgstr "nie je signál"
 
+msgid "not supported"
+msgstr "nepodporované"
+
 msgid "not used"
 msgstr "nepoužité"
 
@@ -5485,26 +8326,29 @@ msgstr "zap."
 msgid "on READ ONLY medium."
 msgstr "na nezapisovateľné médium."
 
+msgid "on Weekday"
+msgstr "v pracovný deň"
+
 msgid "once"
 msgstr "raz"
 
 msgid "open nameserver configuration"
-msgstr "otvoriť nastavenia DNS"
+msgstr "Otvoriť nastavenia DNS"
 
 msgid "open servicelist"
-msgstr "otvoriť zoznam staníc"
+msgstr "Otvoriť zoznam staníc"
 
 msgid "open servicelist(down)"
-msgstr "zobraziť zoznam staníc (nadol)"
+msgstr "Zobraziť zoznam staníc (nadol)"
 
 msgid "open servicelist(up)"
-msgstr "zobraziť zoznam staníc (nahor)"
+msgstr "Zobraziť zoznam staníc (nahor)"
 
-msgid "open virtual keyboard input help"
-msgstr "otvoriť pomocníka k virtuálnej klávesnici"
+msgid "partial match"
+msgstr "Čiastočná zhoda"
 
 msgid "pass"
-msgstr ""
+msgstr "prechod"
 
 msgid "pause"
 msgstr "pauza"
@@ -5513,10 +8357,10 @@ msgid "play entry"
 msgstr "prehrať"
 
 msgid "play from next mark or playlist entry"
-msgstr "prehrať od nasledujúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
+msgstr "Prehrať od nasledujúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
 
 msgid "play from previous mark or playlist entry"
-msgstr "prehrať od predchádzajúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
+msgstr "Prehrať od predchádzajúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
 
 msgid "please press OK when ready"
 msgstr "Keď budete pripravení, stlačte tlačidlo OK."
@@ -5525,10 +8369,10 @@ msgid "please wait, loading picture..."
 msgstr "Čakajte, nahrávam obraz..."
 
 msgid "previous channel"
-msgstr "predchádzajúca stanica"
+msgstr "Predchádzajúca stanica"
 
 msgid "previous channel in history"
-msgstr "predchádzajúca stanica v histórii"
+msgstr "Predchádzajúca stanica v histórii"
 
 msgid "record"
 msgstr "nahrať"
@@ -5539,11 +8383,14 @@ msgstr "nahrávam..."
 msgid "red"
 msgstr "červená"
 
+msgid "redesigned Kerni-HD1 skin"
+msgstr "Upravený vzhľad Kerni-HD1"
+
 msgid "remove a nameserver entry"
-msgstr "odstrániť DNS"
+msgstr "Odstrániť DNS"
 
 msgid "remove after this position"
-msgstr "odstrániť po tejto pozícii"
+msgstr "odstrániť za touto pozíciou"
 
 msgid "remove all alternatives"
 msgstr "odstrániť všetky alternatívy"
@@ -5601,7 +8448,7 @@ msgstr "Vyhľadávanie skončené!"
 
 #, python-format
 msgid "scan in progress - %d%% done!"
-msgstr "Vyhľadávanie prebieha - %d%% hotových!"
+msgstr "Hľadám - %d%% hotových!"
 
 msgid "scan state"
 msgstr "stav vyhľadávania"
@@ -5615,21 +8462,18 @@ msgstr "druhý kábel motorizovaného LNB"
 msgid "seconds"
 msgstr "sekúnd"
 
+msgid "see service-epg (and PiP) from channels in an infobar"
+msgstr "Zobraziť EPG (a PiP) staníc v informačnom pruhu"
+
 msgid "select"
 msgstr "zvoliť"
 
-msgid "select .NFI flash file"
-msgstr "zvoliť súbor .NFI"
-
 msgid "select CAId"
 msgstr "zvoliť CAId"
 
 msgid "select CAId's"
 msgstr "zvoliť CAIdy"
 
-msgid "select image from server"
-msgstr "zvoliť image zo servera"
-
 msgid "select interface"
 msgstr "zvoliť rozhranie"
 
@@ -5642,11 +8486,17 @@ msgstr "zvoliť film"
 msgid "select the movie path"
 msgstr "zvoliť cestu k filmu"
 
-msgid "service pin"
+msgid "service PIN"
 msgstr "PIN stanice"
 
-msgid "setup pin"
-msgstr "PIN nastavenia"
+msgid "set enigma2 to standby-mode after startup"
+msgstr "Po naštartovaní dať enigmu2 do pohotovostného režimu"
+
+msgid "sets the Audio Delay (LipSync)"
+msgstr "nastaví oneskorenie zvuku (LipSync)"
+
+msgid "setup PIN"
+msgstr "PIN nastavení"
 
 msgid "show DVD main menu"
 msgstr "zobraziť hlavné menu DVD"
@@ -5664,7 +8514,7 @@ msgid "show alternatives"
 msgstr "zobraziť alternatívy"
 
 msgid "show event details"
-msgstr "zobraziť údaje o udalosti"
+msgstr "zobraziť údaje o programe"
 
 msgid "show extended description"
 msgstr "zobraziť rozšírený opis"
@@ -5690,6 +8540,9 @@ msgstr "zobraziť infor. o transpondéri"
 msgid "shuffle playlist"
 msgstr "premiešať zoznam prehrávok"
 
+msgid "shut down"
+msgstr "vypnúť"
+
 msgid "shutdown"
 msgstr "vypnúť"
 
@@ -5714,6 +8567,9 @@ msgstr "premietať obrázky v slučke"
 msgid "sort by date"
 msgstr "triediť podľa dátumu"
 
+msgid "special characters"
+msgstr "zvláštne znaky"
+
 msgid "standard"
 msgstr "štand."
 
@@ -5783,9 +8639,16 @@ msgstr "prepnúť značku strihu na aktuálnom mieste"
 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
 msgstr "prepnúť informácie o čase, kapitole, zvuku a podtitulkoch"
 
-msgid "unavailable"
+msgid "tuner is not supported"
+msgstr "tuner nie je podporovaný"
+
+#, python-format
+msgid "unable to find timer with id %i"
 msgstr ""
 
+msgid "unavailable"
+msgstr "nedostupné"
+
 msgid "unconfirmed"
 msgstr "nepotvrdené"
 
@@ -5795,8 +8658,17 @@ msgstr "neznáme"
 msgid "unknown service"
 msgstr "neznáma stanica"
 
-msgid "until restart"
-msgstr "do reštartu"
+msgid "until standby/restart"
+msgstr "do vypnutia alebo reštartu"
+
+msgid "use as HDD replacement"
+msgstr "použiť ako náhradu HDD"
+
+msgid "use your Dreambox as Web proxy"
+msgstr "Použiť Dreambox ako webový proxy"
+
+msgid "use your Dreambox as Web proxy."
+msgstr "Použiť Dreambox ako webový proxy."
 
 msgid "user defined"
 msgstr "užívateľsky definované"
@@ -5853,49 +8725,246 @@ msgstr "prepnúť"
 msgid "zapped"
 msgstr "prepnuté"
 
-#~ msgid "Backup running"
-#~ msgstr "Zálohovanie beží"
+#~ msgid ".NFI Download failed:"
+#~ msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
+
+#~ msgid ""
+#~ ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
+
+#~ msgid "A BackToTheRoots-Skin ... or good old times."
+#~ msgstr "Vzhľad Späť ku koreňom ... alebo zlaté staré časy"
+
+#~ msgid "Cannot parse feed directory"
+#~ msgstr "Nemôžem prečítať adresár s feedmi"
+
+#~ msgid "Change dir."
+#~ msgstr "Zmeniť adresár"
 
-#~ msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
-#~ msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
+#~ msgid "Change service pin"
+#~ msgstr "Zmeniť PIN programu"
 
-#~ msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
-#~ msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
+#~ msgid "Change service pins"
+#~ msgstr "Zmeniť PINy programu"
 
-#~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
+#~ msgid "Change setup pin"
+#~ msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
+
+#~ msgid "Destination directory"
+#~ msgstr "Cieľový adresár"
+
+#~ msgid "Details for extension: "
+#~ msgstr "Detaily rozšírenia:"
+
+#~ msgid "Disable Subtitles"
+#~ msgstr "Vypnúť titulky"
+
+#~ msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
+#~ msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
+
+#~ msgid "Enter Fast Forward at speed"
+#~ msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
+
+#~ msgid "Enter Rewind at speed"
+#~ msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
+
+#~ msgid ""
+#~ "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
+#~ msgstr ""
+#~ "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
+
+#~ msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
+#~ msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Growlee allows your Dreambox to send short messages using the growl "
+#~ "protocol\n"
+#~ "like Recording started notifications to a PC running a growl client"
+#~ msgstr ""
+#~ "Growlee umožňuje posielať z Dreamboxa krátke správy pomocou protokolu "
+#~ "growl,\n"
+#~ "napríklad oznam „Začalo nahrávanie“ do počítača, na ktorom beží klient "
+#~ "growl."
+
+#~ msgid "Image flash utility"
+#~ msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
+
+#~ msgid "Integrated Ethernet"
+#~ msgstr "Integrovaný eternet"
+
+#~ msgid "Integrated Wireless"
+#~ msgstr "Integrovaná WLAN"
+
+#~ msgid "New pin"
+#~ msgstr "Nový PIN"
+
+#~ msgid "No useable USB stick found"
+#~ msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
+
+#~ msgid "Page"
+#~ msgstr "Strana"
+
+#~ msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
+#~ msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
+#~ "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte "
+#~ "cieľový kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
+
+#~ msgid "Please enter the old pin code"
+#~ msgstr "Zadajte starý kód PIN"
+
+#~ msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
+#~ msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
+
+#~ msgid "Please select target directory or medium"
+#~ msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
+
+#~ msgid "Press OK to view full changelog"
+#~ msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
+
+#~ msgid "Reenter new pin"
+#~ msgstr "Znova zadajte nový PIN"
+
+#~ msgid "Remember service pin"
+#~ msgstr "Zmeniť PIN programu"
+
+#~ msgid "Remember service pin cancel"
+#~ msgstr "Zapamätať zrušenie PIN programu"
+
+#~ msgid "Remove the broken .NFI file?"
+#~ msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
+
+#~ msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
+#~ msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using "
+#~ "your selected wireless device.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
+#~ "bezdrôtovýmn zariadením\n"
+
+#~ msgid "Select audio mode"
+#~ msgstr "Zvoľte režim zvuku"
+
+#~ msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
+#~ msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
+
+#~ msgid "Select image"
+#~ msgstr "Zvoľte image"
+
+#~ msgid "Selected source image"
+#~ msgstr "Zvolený zdrojový image"
+
+#~ msgid "Stereo"
+#~ msgstr "Stereo"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image "
+#~ "from the feed server and save it on the stick?"
+#~ msgstr ""
+#~ "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera "
+#~ "a uložiť ho na kľúč?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure "
+#~ "that you want to burn this image to flash memory? You are doing this at "
+#~ "your own risk!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete "
+#~ "napáliť tento image do pamäte flash? Robíte to na vlastné riziko!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or "
+#~ "be corrupted!"
 #~ msgstr ""
-#~ "Chcete pokračovať v inštalovaní alebo odstraňovaní zvolených modulov?\n"
+#~ "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
+#~ "porušený!"
+
+#~ msgid "The pin code has been changed successfully."
+#~ msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
+
+#~ msgid "The pin codes you entered are different."
+#~ msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
+
+#~ msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
+#~ msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
+#~ "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
+#~ "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image "
+#~ "to flash memory?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image "
+#~ "do pamäte flash?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
+#~ "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable "
+#~ "USB stick.\n"
+#~ "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
+#~ "for 10 seconds.\n"
+#~ "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
+#~ "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný "
+#~ "kľúč USB.\n"
+#~ "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené "
+#~ "10 sekúnd.\n"
+#~ "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi sprievodcu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "USB stick wizard finished. Your dreambox will now restart with your new "
+#~ "image!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Sprievodca kľúčom USB skončil. Dreambox sa teraz reštartuje s novým image."
+
+#~ msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
+#~ msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
 
-#~ msgid "Edit IPKG source URL..."
-#~ msgstr "Upraviť URL zdroja IPKG..."
+#~ msgid "Wireless"
+#~ msgstr "Bezdrôtovo"
 
-#~ msgid "Install software updates..."
-#~ msgstr "Inštalovať aktualizácie softvéru..."
+#~ msgid "Writing NFI image file to flash completed"
+#~ msgstr "Zápis súboru .NFI do pamäte flash je skončený."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Install/\n"
-#~ "Remove"
+#~ "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Do you want to set the pin now?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Inštalovať/\n"
-#~ "Odstrániť"
+#~ "Musíte nastaviť kód PIN a skryť ho pred deťmi.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Chcete teraz nastaviť kód PIN?"
 
-#~ msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
-#~ msgstr "Umožní prezerať a upravovať súbory v Dreamboxe."
+#~ msgid "choose destination directory"
+#~ msgstr "zvoliť cieľový adresár"
 
-#~ msgid "Removeing"
-#~ msgstr "Odstraňujem"
+#~ msgid "failed"
+#~ msgstr "zlyhalo"
 
-#~ msgid "Software manager..."
-#~ msgstr "Správca softvéru..."
+#~ msgid "redirect notifications to Growl"
+#~ msgstr "Presmerovať oznámenia na Growl"
 
-#~ msgid "Upgrade"
-#~ msgstr "Aktualizácia"
+#~ msgid "select .NFI flash file"
+#~ msgstr "zvoliť súbor .NFI"
 
-#~ msgid "Upgradeing"
-#~ msgstr "Aktualizujem"
+#~ msgid "select image from server"
+#~ msgstr "zvoliť image zo servera"
 
-#~ msgid "VideoSetup"
-#~ msgstr "Nastavenie obrazu"
+#~ msgid "service pin"
+#~ msgstr "PIN stanice"
 
-#~ msgid "View"
-#~ msgstr "Zobraziť"
+#~ msgid "setup pin"
+#~ msgstr "PIN nastavenia"