add plugin to connect via builtin modem to internet (just dm500hd yet)
[enigma2.git] / po / lv.po
index 0336275..1f6d35e 100644 (file)
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -2,8 +2,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-16 00:05+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-09 20:18+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-18 23:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-25 20:35+0200\n"
 "Last-Translator: Ivo Grinbergs <ivog@apollo.lv>\n"
 "Language-Team: Ivo / enigma2 (c) <ivog@apolllo.lv>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,62 +17,94 @@ msgid ""
 "\n"
 "Advanced options and settings."
 msgstr ""
+"\n"
+"Paplašinātās opcijas un iestatījumi."
 
 msgid ""
 "\n"
 "After pressing OK, please wait!"
 msgstr ""
+"\n"
+"Nospiediet OK un gaidiet!"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Backup your Dreambox settings."
 msgstr ""
+"\n"
+"Veidot Dreambox iestatījumu dublējumkopiju."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Edit the upgrade source address."
 msgstr ""
+"\n"
+"Rediģēt atjaunināšanas avota adresi."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Enigma2 will restart after the restore"
+msgstr ""
+"\n"
+"Enigma2 restartēsies pēc atjaunošanas"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Online update of your Dreambox software."
 msgstr ""
+"\n"
+"Dreambox programmatūras atjaunināšana tiešsaistē."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr ""
+"\n"
+"Spiediet OK uz tālvadības pults, lai turpinātu."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox settings."
 msgstr ""
+"\n"
+"Atjaunot Dreambox iestatījumus."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox with a new firmware."
 msgstr ""
+"\n"
+"Atjaunot Dreambox ar jaunu programmatūru."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your backups by date."
 msgstr ""
+"\n"
+"Atjaunot dublējumkopijas pēc datuma."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Scan for local packages and install them."
 msgstr ""
+"\n"
+"Meklēt lokālās pakotnes un uzstādīt tās."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Select your backup device.\n"
 "Current device: "
 msgstr ""
+"\n"
+"Izvēlieties dublējumkopijas ierīci.\n"
+"Pašreizējā ierīce: "
 
 msgid ""
 "\n"
 "View, install and remove available or installed packages."
 msgstr ""
+"\n"
+"Skatīt, uzstādīt un dzēst pieejamās vai uzstādītās pakotnes."
 
 msgid " "
 msgstr " "
@@ -327,14 +359,14 @@ msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
 msgstr ""
-"Sleep taimeris vēlas pārslēgt\n"
+"Miega taimeris vēlas pārslēgt\n"
 "Dreambox gaidstāves režīmā. Vai darīt to tagad?"
 
 msgid ""
 "A sleep timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
 msgstr ""
-"Sleep taimeris vēlas izslēgt\n"
+"Miega taimeris vēlas izslēgt\n"
 "Dreambox. Vai darīt to tagad?"
 
 msgid ""
@@ -412,8 +444,8 @@ msgid ""
 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
 "test screens."
 msgstr ""
-"Regulēt krāsu iestatījumus tā lai visi krāsu toņi ir izšķirami bet, cik "
-"iespējams, piesātināti. Ja esat apmierināti ar rezultātu, spiediet OK lai "
+"Regulēt krāsu iestatījumus tā, lai visi krāsu toņi ir izšķirami bet, cik "
+"iespējams, piesātināti. Ja esat apmierināti ar rezultātu, spiediet OK, lai "
 "aizvērtu attēla precizēšanu vai izmantojiet ciparu taustiņus, lai izvēlētos "
 "citus testēšanas rastrus."
 
@@ -421,13 +453,13 @@ msgid "Advanced"
 msgstr "Paplašināts"
 
 msgid "Advanced Options"
-msgstr ""
+msgstr "Paplašinātās opcijas"
 
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Paplašinātā attēla iestatne"
 
 msgid "Advanced restore"
-msgstr ""
+msgstr "Paplašinātā atjaunošana"
 
 msgid "After event"
 msgstr "Pēc notikuma"
@@ -462,9 +494,6 @@ msgstr "Alternatīvo uztvērēju prioritātes"
 msgid "An empty filename is illegal."
 msgstr "Datnes nosaukums nevar būt tukšs"
 
-msgid "An error occured!"
-msgstr ""
-
 msgid "An unknown error occured!"
 msgstr "Nezināma kļūda!"
 
@@ -479,6 +508,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 msgid ""
+"Are you sure you want to delete\n"
+"following backup:\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
 "\n"
 msgstr ""
@@ -489,11 +523,15 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to restore\n"
 "following backup:\n"
 msgstr ""
+"Vai tiešām vēlaties atjaunot\n"
+"šo kopiju:\n"
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
 "Enigma2 will restart after the restore"
 msgstr ""
+"Vai tiešām vēlaties atjaunot šo Enigma2 kopiju?\n"
+"Enigma2 restartēsies pēc atjaunošanas"
 
 msgid "Artist"
 msgstr "Izpildītājs"
@@ -513,6 +551,9 @@ msgstr "Skaņa"
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Skaņas opcijas..."
 
+msgid "Author: "
+msgstr ""
+
 msgid "Authoring mode"
 msgstr "Autorēšanas režīms"
 
@@ -566,22 +607,22 @@ msgid "Backup Mode"
 msgstr "Dublējumkopijas režīms"
 
 msgid "Backup done."
-msgstr ""
+msgstr "Dublējumkopija izveidota."
 
 msgid "Backup failed."
-msgstr ""
+msgstr "Dublējumkopija neizdevās."
 
 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
-msgstr "Dublējumkopija izveidota. Lūdzu spiediet OK lai apskatītu rezultātu."
+msgstr "Dublējumkopija izveidota. Lūdzu spiediet OK, lai apskatītu rezultātu."
 
 msgid "Backup running"
-msgstr ""
+msgstr "Dublējumkopija tiek veidota"
 
 msgid "Backup running..."
-msgstr ""
+msgstr "Dublējumkopija tiek veidota..."
 
 msgid "Backup system settings"
-msgstr ""
+msgstr "Veidot sistēmas iestatījumu dublējumkopiju"
 
 msgid "Band"
 msgstr "Josla"
@@ -600,7 +641,7 @@ msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
 msgstr "0 taustiņa nozīme PiP režīmā"
 
 msgid "Behavior when a movie is started"
-msgstr "Darbība kad filma ir palaista"
+msgstr "Darbība, kad filma ir palaista"
 
 msgid "Behavior when a movie is stopped"
 msgstr "Darbība kad filma ir apturēta"
@@ -640,6 +681,9 @@ msgstr "C-josla"
 msgid "CF Drive"
 msgstr "CF lasītājs"
 
+msgid "CI assignment"
+msgstr ""
+
 msgid "CVBS"
 msgstr "CVBS"
 
@@ -722,10 +766,10 @@ msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Izvēlēties uztvērēju"
 
 msgid "Choose backup files"
-msgstr ""
+msgstr "Izvēlieties dublējumkopijas datnes"
 
 msgid "Choose backup location"
-msgstr ""
+msgstr "Izvēlieties dublējumkopijas vietu"
 
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Izvēlēties buķeti"
@@ -737,7 +781,7 @@ msgid "Choose target folder"
 msgstr "Izvēlēties mērķa mapi"
 
 msgid "Choose upgrade source"
-msgstr ""
+msgstr "Izvēlieties atjaunināšanas avotu"
 
 msgid "Choose your Skin"
 msgstr "Izvēlēties ādiņu"
@@ -793,6 +837,15 @@ msgstr "Aktīvā DiSEqC komanda"
 msgid "Common Interface"
 msgstr "Common Interface"
 
+msgid "Common Interface Assignment"
+msgstr ""
+
+msgid "CommonInterface"
+msgstr ""
+
+msgid "Communication"
+msgstr ""
+
 msgid "Compact Flash"
 msgstr "Compact Flash"
 
@@ -806,6 +859,9 @@ msgstr "Gatavs"
 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
 msgstr "Komplicēts (pieļauj skaņas celiņu un aspektu jaukšanu)"
 
+msgid "Config"
+msgstr ""
+
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Konfigurēšanas režīms"
 
@@ -853,7 +909,7 @@ msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
 msgstr "Nevar savienoties ar Dreambox .NFI imidža barotnes serveris:"
 
 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
-msgstr "Nevar ielādēt mediju! Disks nav ievietots?"
+msgstr "Nevar ielādēt datu nesēju! Disks nav ievietots?"
 
 #, python-format
 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
@@ -932,6 +988,9 @@ msgstr "Datums"
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Dziļā gaidstāve"
 
+msgid "Default Settings"
+msgstr ""
+
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Noklus. kanālu saraksti"
 
@@ -962,12 +1021,16 @@ msgstr ""
 msgid "Description"
 msgstr "Apraksts"
 
+# ???
 msgid "Deselect"
-msgstr ""
+msgstr "Neizvēlēties"
 
 msgid "Destination directory"
 msgstr "Galamērķa mape"
 
+msgid "Details"
+msgstr ""
+
 msgid "Detected HDD:"
 msgstr "Atrasts HDD:"
 
@@ -1038,6 +1101,9 @@ msgstr "Atēlot 16:9 saturu kā"
 msgid "Display Setup"
 msgstr "Displeja iestatne"
 
+msgid "Display and Userinterface"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
@@ -1091,6 +1157,9 @@ msgstr ""
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
 msgstr "Vai vēlaties ierakstīt šo kolekciju uz DVD nesēja?"
 
+msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Do you want to do a service scan?"
 msgstr "Vai vēleties meklēt kanālus?"
 
@@ -1104,7 +1173,7 @@ msgid "Do you want to install default sat lists?"
 msgstr "Vai vēlaties uzstādīt noklusētos pavadoņu sarakstus?"
 
 msgid "Do you want to install the package:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vai vēleties uzstādīt pakotni:\n"
 
 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
 msgstr "Vai vēlaties atskaņot DVD?"
@@ -1113,10 +1182,10 @@ msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
 msgstr "Vai vēleties skatīt šo DVD pirms rakstīšanas?"
 
 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
-msgstr ""
+msgstr "Vai vēlaties atsāknēt Dreambox?"
 
 msgid "Do you want to remove the package:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vai vēleties dzēst pakotni:\n"
 
 msgid "Do you want to restore your settings?"
 msgstr "Vai vēlaties atjaunot savus iestatījumus?"
@@ -1125,7 +1194,7 @@ msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Vai vēlaties atsākt šo atskaņošanu?"
 
 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
-msgstr ""
+msgstr "Vai vēlaties atjaunināt Dreambox?"
 
 msgid ""
 "Do you want to update your Dreambox?\n"
@@ -1135,7 +1204,7 @@ msgstr ""
 "Nospiediet OK un gaidiet!"
 
 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Vai vēlaties atjaunināt pakotni:\n"
 
 msgid "Do you want to view a tutorial?"
 msgstr "Vai vēlaties skatīt pamācibu?"
@@ -1145,15 +1214,16 @@ msgstr "Neapturēt pašreizējo notikumu bet izslēgt nākamos notikumus"
 
 #, python-format
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
-msgstr "Pabeigts - uzstādītas vai jauninātas %d pakotnes"
+msgstr "Pabeigts - uzstādītas vai atjauninātas %d pakotnes"
 
 #, python-format
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
-msgstr "Pabeigts - uzstādītas vai jauninātas %d pakotnes ar %d kļūdām"
+msgstr "Pabeigts - uzstādītas vai atjauninātas %d pakotnes ar %d kļūdām"
 
 #, python-format
 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
 msgstr ""
+"Pabeigts - uzstādītas, atjauninātas vai dzēstas %d pakotnes ar %d kļūdām"
 
 msgid "Download"
 msgstr "Lejuplādēt"
@@ -1205,6 +1275,9 @@ msgstr "Rediģēt"
 msgid "Edit DNS"
 msgstr "Rediģēt DNS"
 
+msgid "Edit IPKG source URL..."
+msgstr ""
+
 msgid "Edit Title"
 msgstr "Rediģēt nosaukumu"
 
@@ -1311,7 +1384,7 @@ msgid "Error"
 msgstr "Kļūda"
 
 msgid "Error executing plugin"
-msgstr "Kļūda palaižot spraudni"
+msgstr "Kļūda, palaižot spraudni"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -1467,12 +1540,24 @@ msgid ""
 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
 "Do you want to Restart the GUI now?"
 msgstr ""
-"GUI nepieciešams restartēt lai lietotu jauno ādiņu\n"
-"Vai vēlaties pārstartēt GUI tagad?"
+"GUI nepieciešams restartēt, lai lietotu jauno ādiņu\n"
+"Vai vēlaties restartēt GUI tagad?"
 
 msgid "Gateway"
 msgstr "Vārteja"
 
+msgid "General AC3 Delay"
+msgstr ""
+
+msgid "General AC3 delay"
+msgstr ""
+
+msgid "General PCM Delay"
+msgstr ""
+
+msgid "General PCM delay"
+msgstr ""
+
 msgid "Genre"
 msgstr "Žanrs"
 
@@ -1518,6 +1603,9 @@ msgstr "Hierarhijas informācija"
 msgid "Hierarchy mode"
 msgstr "Hierarhijas režīms"
 
+msgid "High bitrate support"
+msgstr ""
+
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horizontālā"
 
@@ -1547,7 +1635,7 @@ msgid ""
 "your scart connection. Press OK to return."
 msgstr ""
 "Ja jūs šo redzat, kaut kas nav kārtībā ar\n"
-"SCART savienojumu. Spiediet OK lai atgrieztos."
+"SCART savienojumu. Spiediet OK, lai atgrieztos."
 
 msgid ""
 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
@@ -1574,7 +1662,7 @@ msgid "Image flash utility"
 msgstr "Imidža ielādes utilītprogramma"
 
 msgid "Image-Upgrade"
-msgstr "Imidža atjaunošana"
+msgstr "Imidža atjaunināšana"
 
 msgid "In Progress"
 msgstr "Izpilda"
@@ -1582,7 +1670,7 @@ msgstr "Izpilda"
 msgid ""
 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
 msgstr ""
-"Lai uzsāktu ierakstu pēc taimera, TV tika pāreslēgts uz ierakstāmo kanālu!\n"
+"TV tika pārslēgts uz ierakstāmo kanālu, lai uzsāktu ierakstu pēc taimera!\n"
 
 msgid "Increased voltage"
 msgstr "Palielināt spriegumu"
@@ -1614,13 +1702,33 @@ msgstr "Inicializē cieto disku..."
 msgid "Input"
 msgstr "Ievade"
 
-msgid "Install a new image with a USB stick"
+msgid "Install"
 msgstr ""
 
+msgid "Install a new image with a USB stick"
+msgstr "Uzstādīt jaunu imidžu no USB atmiņas"
+
 msgid "Install a new image with your web browser"
-msgstr ""
+msgstr "Uzstādīt jaunu imidžu no tīmekļa pārlūka"
 
 msgid "Install local IPKG"
+msgstr "Uzstādīt lokālo IPKG"
+
+msgid "Install or remove finished."
+msgstr ""
+
+msgid "Install settings, skins, software..."
+msgstr ""
+
+msgid "Install software updates..."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Install/\n"
+"Remove"
+msgstr ""
+
+msgid "Installation finished."
 msgstr ""
 
 msgid "Installing"
@@ -1667,7 +1775,7 @@ msgid "Invert display"
 msgstr "Inverss displejs"
 
 msgid "Ipkg"
-msgstr ""
+msgstr "Ipkg"
 
 msgid "Italian"
 msgstr "Itāļu"
@@ -1679,6 +1787,9 @@ msgstr "Darbu skats"
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Vienkārši mērogot"
 
+msgid "Keyboard"
+msgstr ""
+
 msgid "Keyboard Map"
 msgstr "Klaviatūras izkārtojums"
 
@@ -1716,7 +1827,7 @@ msgid "Latitude"
 msgstr "Platums"
 
 msgid "Latvian"
-msgstr ""
+msgstr "Latviešu"
 
 msgid "Leave DVD Player?"
 msgstr "Iziet no DVD atskaņotāja?"
@@ -1724,6 +1835,9 @@ msgstr "Iziet no DVD atskaņotāja?"
 msgid "Left"
 msgstr "Kreisais"
 
+msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
+msgstr ""
+
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
 msgid "Letterbox"
 msgstr "Letterbox"
@@ -1734,6 +1848,9 @@ msgstr "Austrumu limits"
 msgid "Limit west"
 msgstr "Rietumu limits"
 
+msgid "Limited character set for recording filenames"
+msgstr ""
+
 msgid "Limits off"
 msgstr "Limiti izslēgti"
 
@@ -1789,16 +1906,16 @@ msgid "Mainmenu"
 msgstr "Galvenā izvēlne"
 
 msgid "Make this mark an 'in' point"
-msgstr "Padarīt šo zīmi par 'iekšā' punktu"
+msgstr "Padarīt šo zīmi par 'ieejas' punktu"
 
 msgid "Make this mark an 'out' point"
-msgstr "Padarīt šo zīmi par 'ārā' punktu"
+msgstr "Padarīt šo zīmi par 'izejas' punktu"
 
 msgid "Make this mark just a mark"
 msgstr "Padarīt šo iezīmi vienkārši par zīmi"
 
 msgid "Manage your receiver's software"
-msgstr ""
+msgstr "Pārvaldīt ierīces programmatūru"
 
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Manuālā meklēšana"
@@ -1878,6 +1995,9 @@ msgstr "Filmu saraksta izvēlne"
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Daudzkanālu EPG"
 
+msgid "Multimedia"
+msgstr ""
+
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Daudzkanālu atbalsts"
 
@@ -1894,7 +2014,7 @@ msgid "NEXT"
 msgstr "NĀKAMAIS"
 
 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
-msgstr "NFI imidža lādēšana pabeigta. Spiediet dzelteno pogu lai atsāknētu!"
+msgstr "NFI imidža lādēšana pabeigta. Spiediet dzelteno pogu, lai atsāknētu!"
 
 msgid "NOW"
 msgstr "PAŠREIZ"
@@ -1921,6 +2041,9 @@ msgstr "Domēna vārdu servera iestatījumi"
 msgid "Netmask"
 msgstr "Tīkla maska"
 
+msgid "Network"
+msgstr ""
+
 msgid "Network Configuration..."
 msgstr "Tīkla konfigurācija..."
 
@@ -1991,9 +2114,15 @@ msgstr ""
 "Nav datu uz transpondera!\n"
 "(PAT lasīšanas noildze)"
 
+msgid "No description available."
+msgstr ""
+
 msgid "No details for this image file"
 msgstr "Nav informācijas par šo imidža datni"
 
+msgid "No displayable files on this medium found!"
+msgstr ""
+
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Nav atrasta informācija par notikumiem, ieraksts turpinās."
 
@@ -2002,7 +2131,7 @@ msgstr "Nav brīva uztvērēja!"
 
 msgid ""
 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
-msgstr "Pakotnes netika atjaunotas. Pārbaudiet tīklu un mēģiniet vēlreiz."
+msgstr "Pakotnes netika atjauninātas. Pārbaudiet tīklu un mēģiniet vēlreiz."
 
 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
 msgstr "Nav attēla uz TV? Spiediet EXIT mēģiniet vēlreiz."
@@ -2122,7 +2251,7 @@ msgid ""
 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
 msgstr ""
-"Tagad lietojiet kontrasta iestatīšanu lai palielinātu fona spilgtumu cik "
+"Tagad lietojiet kontrasta iestatīšanu, lai palielinātu fona spilgtumu cik "
 "vien iespējams, bet pārliecinieties, ka divi spilgtāko toņu līmeņi joprojām "
 "ir izšķirami. Ja esat to izdarījuši, spiediet OK."
 
@@ -2130,7 +2259,7 @@ msgid "OK"
 msgstr "Labi"
 
 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
-msgstr "Jā, virzīt mani jaunināšanas procesā"
+msgstr "Jā, pavadīt mani atjaunināšanas procesā"
 
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "OSD iestatījumi"
@@ -2162,14 +2291,17 @@ msgstr "PAL"
 msgid "PIDs"
 msgstr "PIDs"
 
+msgid "Package details for: "
+msgstr ""
+
 msgid "Package list update"
 msgstr "Pakotņu saraksta atjaunināšana"
 
 msgid "Packet management"
-msgstr "Paku pārvaldība"
+msgstr "Pakotņu pārvaldība"
 
 msgid "Packet manager"
-msgstr ""
+msgstr "Pakotņu pārvaldnieks"
 
 msgid "Page"
 msgstr "Lappuse"
@@ -2218,6 +2350,12 @@ msgstr "Atskaņot"
 msgid "Play Audio-CD..."
 msgstr "Atskaņot mūzikas CD..."
 
+msgid "Play DVD"
+msgstr ""
+
+msgid "Play Music..."
+msgstr ""
+
 msgid "Play recorded movies..."
 msgstr "Atskaņot ierakstītās filmas..."
 
@@ -2225,7 +2363,7 @@ msgid "Please Reboot"
 msgstr "Lūdzu atsāknēt"
 
 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
-msgstr "Lūdzu izvēlēties datu nesēju skenēšanai"
+msgstr "Lūdzu izvēlēties datu nesēju meklēšanai"
 
 msgid "Please change recording endtime"
 msgstr "Lūdzu nomainiet ieraksta beigu laiku"
@@ -2250,12 +2388,12 @@ msgid ""
 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
 msgstr ""
-"Tagad lūdzu atvienojiet visas USB ierīces no Dreambox un pievienojiet "
+"Tagad lūdzu atvienojiet visas USB ierīces no Dreambox, un pievienojiet "
 "atpakaļ USB atmiņu (minimālais izmērs 64 MB)!"
 
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr ""
-"Lūdzu nemainiet jebkādas vērtības, izņemot ja skaidri apzināties ko darāt! "
+"Lūdzu nemainiet jebkādas vērtības, izņemot ja skaidri apzināties ko darāt!"
 
 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
 msgstr "Lūdzu ievadiet jaunās buķetes nosaukumu"
@@ -2285,11 +2423,11 @@ msgid ""
 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
 "therefore the default directory is being used instead."
 msgstr ""
-"Lūdzu ievērojiet, ka iepriekš izvēlētais datu nesējs nebija pieejams tādēļ "
+"Lūdzu ievērojiet, ka iepriekš izvēlētais datu nesējs nebija pieejams, tādēļ "
 "tā vietā tika lietota noklusētā mape."
 
 msgid "Please press OK to continue."
-msgstr "Lūdzu spiediet OK lai turpinātu."
+msgstr "Lūdzu spiediet OK, lai turpinātu."
 
 msgid "Please press OK!"
 msgstr "Lūdzu spiediet OK!"
@@ -2310,7 +2448,7 @@ msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Lūdzu izvēlieties papildkanālu..."
 
 msgid "Please select medium to use as backup location"
-msgstr ""
+msgstr "Lūdzu izvēlieties datu nesēju dublējumkopijas veidošanai"
 
 msgid "Please select tag to filter..."
 msgstr "Lūdzu izvēlieties etiķeti filtrēšanai..."
@@ -2335,19 +2473,19 @@ msgid ""
 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
 msgstr ""
-"Lūdzu lietojiet virzienu taustiņus lai pārvietotu PiP logu.\n"
+"Lūdzu lietojiet virzienu taustiņus, lai pārvietotu PiP logu.\n"
 "Spiediet Bouquet +/- lai mainītu loga izmēru.\n"
-"Spiediet OK lai atgrieztos TV režīmā vai EXIT lai atceltu pārvietošanu."
+"Spiediet OK, lai atgrieztos TV režīmā vai EXIT, lai atceltu pārvietošanu."
 
 msgid ""
 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
 "the OK button."
 msgstr ""
-"Lūdzu lietojiet UP un DOWN taustiņus lai izvēlētos valodu. Pēc tam spiediet "
+"Lūdzu lietojiet UP un DOWN taustiņus, lai izvēlētos valodu. Pēc tam spiediet "
 "OK."
 
 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
-msgstr "Lūdzu gaidiet kamēr tīkla konfigurācija tiek aktivizēta..."
+msgstr "Lūdzu gaidiet, kamēr tīkla konfigurācija tiek aktivizēta..."
 
 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
 msgstr "Lūdzu gaidiet kamēr notiek meklēšana..."
@@ -2359,7 +2497,7 @@ msgid "Please wait while your network is restarting..."
 msgstr "Lūdzu gaidiet kamēr tīkls tiek restartēts..."
 
 msgid "Please wait..."
-msgstr "Lūdzu gaidieti..."
+msgstr "Lūdzu gaidiet..."
 
 msgid "Please wait... Loading list..."
 msgstr "Lūdzu gaidiet... Ielādē sarakstu..."
@@ -2367,6 +2505,9 @@ msgstr "Lūdzu gaidiet... Ielādē sarakstu..."
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Spraudņu pārlūks"
 
+msgid "Plugin manager"
+msgstr ""
+
 msgid "Plugins"
 msgstr "Spraudņi"
 
@@ -2407,7 +2548,6 @@ msgstr "Pozicioniera kustība"
 msgid "Positioner setup"
 msgstr "Pozicioniera iestatne"
 
-# ???
 msgid "Positioner storage"
 msgstr "Pozicioniera atmiņa"
 
@@ -2421,23 +2561,23 @@ msgid "Preparing... Please wait"
 msgstr "Sagatavo... Lūdzu gaidiet"
 
 msgid "Press OK on your remote control to continue."
-msgstr "Spiediet OK uz tālvadības pults lai turpinātu."
+msgstr "Spiediet OK uz tālvadības pults, lai turpinātu."
 
 msgid "Press OK to activate the settings."
-msgstr "Spiediet OK lai aktivizētu iestatījumus."
+msgstr "Spiediet OK, lai aktivizētu iestatījumus."
 
 msgid "Press OK to edit the settings."
-msgstr "Spiediet OK lai rediģētu iestatījumus."
+msgstr "Spiediet OK, lai rediģētu iestatījumus."
 
 #, python-format
 msgid "Press OK to get further details for %s"
 msgstr "Spiediet OK turpmākai informācijai priekš %s"
 
 msgid "Press OK to scan"
-msgstr "Spiediet OK lai meklētu."
+msgstr "Spiediet OK, lai meklētu."
 
 msgid "Press OK to start the scan"
-msgstr "Spiediet OK lai uzsāktu meklēšanu."
+msgstr "Spiediet OK, lai uzsāktu meklēšanu."
 
 msgid "Prev"
 msgstr "Iepriekšējais"
@@ -2451,7 +2591,6 @@ msgstr "Primārā DNS"
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritāte"
 
-# ???
 msgid "Properties of current title"
 msgstr "Aktīvā nosaukuma parametri"
 
@@ -2470,6 +2609,9 @@ msgstr "Operators, kuru vēlaties meklēt"
 msgid "Providers"
 msgstr "Operatori"
 
+msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
+msgstr ""
+
 msgid "Quick"
 msgstr "Ātrais"
 
@@ -2535,7 +2677,10 @@ msgid "Recording"
 msgstr "Ieraksta"
 
 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
-msgstr "Ieraksts(i) notiek pašreiz vai sāksies dažu sekunžu laikā!"
+msgstr "Ieraksts(i) notiek pašreiz, vai sāksies dažu sekunžu laikā!"
+
+msgid "Recordings"
+msgstr ""
 
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Ierakstiem vienmēr ir prioritāte"
@@ -2550,6 +2695,9 @@ msgid "Refresh rate selection."
 msgstr "Atjaunināšanas ātruma izvēle."
 
 msgid "Reload"
+msgstr "Pārlādēt"
+
+msgid "Remove"
 msgstr ""
 
 msgid "Remove Bookmark"
@@ -2565,7 +2713,7 @@ msgid "Remove currently selected title"
 msgstr "Dzēst pašreiz atlasīto virsrakstu"
 
 msgid "Remove finished."
-msgstr ""
+msgstr "Dzēst pabeigtos."
 
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Dzēst spraudņus"
@@ -2583,11 +2731,11 @@ msgid "Remove title"
 msgstr "Dzēst virsrakstu"
 
 msgid "Removing"
-msgstr ""
+msgstr "Dzēšana"
 
 #, python-format
 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
-msgstr "Mapes %s aizvākšana neizdevās. (Varbūt nav tukša.)"
+msgstr "Neizdevās dzēst mapi %s. (Varbūt nav tukša.)"
 
 msgid "Rename"
 msgstr "Pārsaukt"
@@ -2635,22 +2783,22 @@ msgid "Restore"
 msgstr "Atjaunot"
 
 msgid "Restore backups..."
-msgstr ""
+msgstr "Atjaunot dublējumkopijas..."
 
 msgid "Restore running"
-msgstr ""
+msgstr "Notiek atjaunošana"
 
 msgid "Restore running..."
-msgstr ""
+msgstr "Notiek atjaunošana..."
 
 msgid "Restore system settings"
-msgstr ""
+msgstr "Atjaunot sistēmas iestatījumus"
 
 msgid ""
 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
 "settings now."
 msgstr ""
-"Iestatījumu atjaunošana pabeigta. Lūdzu spiediet OK lai aktivizētu "
+"Iestatījumu atjaunošana pabeigta. Lūdzu spiediet OK, lai aktivizētu "
 "atjaunotos iestatījumus."
 
 msgid "Resume from last position"
@@ -2724,6 +2872,9 @@ msgstr "Sat-meklētājs"
 msgid "Sats"
 msgstr "Pavadoņi"
 
+msgid "Satteliteequipment"
+msgstr ""
+
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sestdiena"
 
@@ -2739,6 +2890,9 @@ msgstr "Mērogošanas režīms"
 msgid "Scan "
 msgstr "Meklēt "
 
+msgid "Scan Files..."
+msgstr ""
+
 msgid "Scan QAM128"
 msgstr "Meklēt QAM128"
 
@@ -2767,40 +2921,40 @@ msgid "Scan additional SR"
 msgstr "Meklēt papildu SR"
 
 msgid "Scan band EU HYPER"
-msgstr "Skenēt diapazonu EU HYPER "
+msgstr "Meklēt diapazonā EU HYPER "
 
 msgid "Scan band EU MID"
-msgstr "Skenēt diapazonu EU MID"
+msgstr "Meklēt diapazonā EU MID"
 
 msgid "Scan band EU SUPER"
-msgstr "Skenēt diapazonu EU SUPER"
+msgstr "Meklēt diapazonā EU SUPER"
 
 msgid "Scan band EU UHF IV"
-msgstr "Skenēt diapazonu EU UHF IV"
+msgstr "Meklēt diapazonā EU UHF IV"
 
 msgid "Scan band EU UHF V"
-msgstr "Skenēt diapazonu EU UHF V"
+msgstr "Meklēt diapazonā EU UHF V"
 
 msgid "Scan band EU VHF I"
-msgstr "Skenēt diapazonu EU VHF I"
+msgstr "Meklēt diapazonā EU VHF I"
 
 msgid "Scan band EU VHF III"
-msgstr "Skenēt diapazonu EU VHF III"
+msgstr "Meklēt diapazonā EU VHF III"
 
 msgid "Scan band US HIGH"
-msgstr "Skenēt diapazonu US HIGH"
+msgstr "Meklēt diapazonā US HIGH"
 
 msgid "Scan band US HYPER"
-msgstr "Skenēt diapazonu US HYPER"
+msgstr "Meklēt diapazonā US HYPER"
 
 msgid "Scan band US LOW"
-msgstr "Skenēt diapazonu US LOW"
+msgstr "Meklēt diapazonā US LOW"
 
 msgid "Scan band US MID"
-msgstr "Skenēt diapazonu US MID"
+msgstr "Meklēt diapazonā US MID"
 
 msgid "Scan band US SUPER"
-msgstr "Skenēt diapazonu US SUPER"
+msgstr "Meklēt diapazonā US SUPER"
 
 msgid ""
 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
@@ -2821,6 +2975,9 @@ msgstr "Meklēt austrumos"
 msgid "Search west"
 msgstr "Meklēt rietumos"
 
+msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
+msgstr ""
+
 msgid "Secondary DNS"
 msgstr "Sekundārā DNS"
 
@@ -2828,11 +2985,14 @@ msgid "Seek"
 msgstr "Meklēt"
 
 msgid "Select"
-msgstr ""
+msgstr "Izvēlēties"
 
 msgid "Select HDD"
 msgstr "Izvēlēties cieto disku"
 
+msgid "Select IPKG source to edit..."
+msgstr ""
+
 msgid "Select Location"
 msgstr "Izvēlēties atrašanās vietu"
 
@@ -2852,20 +3012,29 @@ msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Izvēlēties ierakstāmo kanālu"
 
 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Izvēlēties datnes dublējumkopēšanai. Pašreiz izvēlētas:\n"
 
 msgid "Select files/folders to backup..."
-msgstr ""
+msgstr "Izvēlēties datnes/mapes dublējumkopēšanai..."
 
 msgid "Select image"
 msgstr "Izvēlēties imidžu"
 
+msgid "Select provider to add..."
+msgstr ""
+
 msgid "Select refresh rate"
 msgstr "Izvēlēties atsvaidzes intensitāti"
 
+msgid "Select service to add..."
+msgstr ""
+
 msgid "Select video input"
 msgstr "Izvēlēties attēla ieeju"
 
+msgid "Select video input with up/down buttons"
+msgstr ""
+
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Izvēlēties attēla režīmu"
 
@@ -2959,7 +3128,7 @@ msgid "Show WLAN Status"
 msgstr "Rādīt bezvadu tīkla statusu"
 
 msgid "Show blinking clock in display during recording"
-msgstr "Ieraksta laikā displejā rādīt mirgojošu pulksteni "
+msgstr "Ieraksta laikā displejā rādīt mirgojošu pulksteni"
 
 msgid "Show infobar on channel change"
 msgstr "Rādīt infojoslu, mainot kanālu"
@@ -3021,6 +3190,9 @@ msgstr "Viensolis (GOP)"
 msgid "Skin..."
 msgstr "Ādiņa..."
 
+msgid "Skins"
+msgstr ""
+
 msgid "Sleep Timer"
 msgstr "Miega taimeris"
 
@@ -3040,17 +3212,20 @@ msgstr "Lēni"
 msgid "Slow Motion speeds"
 msgstr "Palēninātās kustības ātrumi"
 
-msgid "Software manager"
+msgid "Software"
 msgstr ""
 
+msgid "Software manager"
+msgstr "Programmatūras pārvaldnieks"
+
 msgid "Software manager..."
-msgstr ""
+msgstr "Programmatūras pārvaldnieks..."
 
 msgid "Software restore"
-msgstr ""
+msgstr "Programmatūras atjaunošana"
 
 msgid "Software update"
-msgstr ""
+msgstr "Programmatūras atjaunināšana"
 
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Daži spraudņi nav pieejami:\n"
@@ -3059,10 +3234,10 @@ msgid "Somewhere else"
 msgstr "Kaut kur citur"
 
 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
-msgstr ""
+msgstr "Atvainojiet, MediaScanner nav uzstādīts!"
 
 msgid "Sorry no backups found!"
-msgstr ""
+msgstr "Atvainojiet, dublējumkopijas nav atrastas!"
 
 msgid ""
 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
@@ -3071,12 +3246,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Izvēlētais dublējumkopijas galamērķis neeksistē.\n"
 "\n"
-"Lūdzu izvēlieties citu!"
+"Lūdzu izvēlieties citu."
 
 msgid ""
 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
 "Please choose an other one."
 msgstr ""
+"Izvēlētais dublējumkopijas galamērķis nav ierakstāms.\n"
+"Lūdzu izvēlieties citu."
+
+msgid "Sorry, no Details available!"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
@@ -3287,6 +3467,9 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Vai vēlaties ierakstīt USB lādētāju šajā atmiņas ierīcē?"
 
+msgid "The following files were found..."
+msgstr ""
+
 # ???
 msgid ""
 "The input port should be configured now.\n"
@@ -3380,6 +3563,9 @@ msgstr ""
 "Izvēlētajā sadaļā var nebūt pietiekami daudz vietas.\n"
 "Vai tiešām vēlaties turpināt?"
 
+msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
 msgstr "Šī .NFI datne nesatur derīgu %s imidžu!"
@@ -3396,7 +3582,7 @@ msgid ""
 "flash memory?"
 msgstr ""
 "Šai .NFI datnei ir derīgs md5sum paraksts. Vai turpināt imidža programmēšanu "
-"iekšējā atmiņāį?"
+"iekšējā atmiņā?"
 
 msgid ""
 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
@@ -3406,6 +3592,10 @@ msgstr ""
 "saturu."
 
 #, python-format
+msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
+msgstr ""
+
+#, python-format
 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
 msgstr "Šis Dreambox modelis nevar atkodēt %s attēla plūsmas!"
 
@@ -3463,11 +3653,11 @@ msgstr ""
 "Šis tests pārbauda vai tīkla adapteris ir iestatīts automātiskai IP adrešu "
 "konfigurēšanai ar DHCP.\n"
 "Ja saņemat \"neaktīvs \" paziņojumu:\n"
-" - tad tīkla adapteris ir konfigurēts manuālai IP iestatīšanai\n"
-"- pārbaudiet vai ir ievadīta korekta IP informācija adaptera iestatnes "
+" - tīkla adapteris ir konfigurēts manuālai IP iestatīšanai\n"
+"- pārbaudiet, vai ir ievadīta korekta IP informācija adaptera iestatnes "
 "dialoglogā. \n"
 "Ja saņemat \"aktīvs \" paziņojumu:\n"
-"- pārbaudiet vai ir konfigurēts un darbojas DHCP serveris Jūsu tīklā."
+"- pārbaudiet, vai ir konfigurēts un darbojas DHCP serveris Jūsu tīklā."
 
 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
 msgstr "Šis tests atrod konfigurēto tīkla adapteri."
@@ -3556,7 +3746,7 @@ msgid ""
 "for 10 seconds.\n"
 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
 msgstr ""
-"Lai atjauninātu Dreambox programmatūru, lūdzu izpildiet šādus soļus:\n"
+"Lūdzu veiciet šādus soļus, lai atjauninātu Dreambox programmatūru:\n"
 "1) Izslēdziet ierīci ar aizmugures barošanas slēdzi un iespraudiet sāknējamu "
 "USB atmiņu.\n"
 "2) Ieslēdziet ierīci un 10 sekundes turiet nospiestu DOWN pogu uz priekšējā "
@@ -3605,6 +3795,9 @@ msgstr "Mēģina atrast izmantotus transponderus kabeļu tīklā.. lūdzu gaidie
 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr "Mēģina atrast izmantotus transponderus kabeļu tīklā.. lūdzu gaidiet..."
 
+msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
+msgstr ""
+
 msgid "Tue"
 msgstr "Ot"
 
@@ -3705,10 +3898,10 @@ msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
 msgstr "Atjaunina... Lūdzu gaidiet... tas var aizņemt dažas minūtes..."
 
 msgid "Upgrade finished."
-msgstr ""
+msgstr "Atjaunināšana pabeigta."
 
 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
-msgstr "Atjaunošana pabeigta. Vai vēlaties atsāknēt Dreambox?"
+msgstr "Atjaunināšana pabeigta. Vai vēlaties atsāknēt Dreambox?"
 
 msgid "Upgrading"
 msgstr "Atjaunošana"
@@ -3757,7 +3950,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please set up tuner A"
 msgstr ""
-"Lietojiet labo un kreiso izvēles taustiņu lai mainītu izvēli.\n"
+"Lietojiet labo un kreiso izvēles taustiņu, lai mainītu izvēli.\n"
 "\n"
 "Lūdzu iestatiet uztvērēju A"
 
@@ -3765,7 +3958,7 @@ msgid ""
 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
 "press OK."
 msgstr ""
-"Lietojiet tālvadības pults up/down taustiņus lai izdarītu izvēli. Pēc tam "
+"Lietojiet tālvadības pults up/down taustiņus, lai izdarītu izvēli. Pēc tam "
 "spiediet OK."
 
 # ???
@@ -3773,7 +3966,7 @@ msgid "Use usals for this sat"
 msgstr "Lietot parastos iestatījumus šim pavadonim "
 
 msgid "Use wizard to set up basic features"
-msgstr "Lietot vedni lai iestatītu galvenās iespējas"
+msgstr "Lietot vedni galveno iespēju iestatīšanai"
 
 msgid "Used service scan type"
 msgstr "Lietotais kanālu meklēšanas veids"
@@ -3782,7 +3975,7 @@ msgid "User defined"
 msgstr "Lietotāja definēts"
 
 msgid "VCR scart"
-msgstr "VCR skart savienojums"
+msgstr "VCR scart savienojums"
 
 msgid "VMGM (intro trailer)"
 msgstr "VMGM (ievada treileris)"
@@ -3822,10 +4015,58 @@ msgstr ""
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Attēla režīma izvēle."
 
+msgid "View"
+msgstr ""
+
+msgid "View Movies..."
+msgstr ""
+
+msgid "View Photos..."
+msgstr ""
+
 # ???
 msgid "View Rass interactive..."
 msgstr "Skatīt Rass interaktīvi..."
 
+msgid "View Video CD..."
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available CommonInterface extensions"
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available EPG extensions."
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available communication extensions."
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available default settings"
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available multimedia extensions."
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available networking extensions"
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available recording extensions"
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available skins"
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available software extensions"
+msgstr ""
+
+msgid "View list of available system extensions"
+msgstr ""
+
 msgid "View teletext..."
 msgstr "Skatīt teletekstu..."
 
@@ -3867,7 +4108,7 @@ msgstr ""
 "Tagad pārbaudīsim vai Jūsu TV var attēlot šo izšķirtspēju arī pie 50 Hz. Ja "
 "ekrāns paliek melns, pagaidiet 20 sekundes un tas pārslēgsies atpakaļ uz 60 "
 "Hz.\n"
-"Lūdzu spiediet OK lai sāktu."
+"Lūdzu spiediet OK, lai sāktu."
 
 msgid "Wed"
 msgstr "Tr"
@@ -3890,9 +4131,9 @@ msgstr ""
 "Sveicināti griešanas redaktorā.\n"
 "\n"
 "Ejiet uz fragmenta, kuru jūs vēlaties izgriezt, sākumu. Spiediet OK, lai "
-"izvēlētos 'sākuma griezienu'.\n"
+"izvēlētos 'griezuma sākumu'.\n"
 "\n"
-"Tad ejiet uz beigām, spiediet OK, izvēlieties 'beigu griezienu'. Tas arī "
+"Tad ejiet uz beigām, spiediet OK, izvēlieties 'griezuma beigas'. Tas arī "
 "viss."
 
 msgid ""
@@ -3900,9 +4141,9 @@ msgid ""
 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
 msgstr ""
-"Sveicināti imidža atjaunošanas vednī. Vednis palīdzēs Jums atjaunot Dreambox "
-"programmatūru, sniedzot pašreizējo iestatījumu dublējumkopēšanas iespējas, "
-"kā arī īsumā izskaidros, kā veikt programmatūras atjaunošanu."
+"Sveicināti imidža atjaunināšanas vednī. Vednis palīdzēs Jums atjaunot "
+"Dreambox programmatūru, sniedzot pašreizējo iestatījumu dublējumkopēšanas "
+"iespējas, kā arī īsumā izskaidros, kā veikt programmatūras atjaunināšanu."
 
 msgid ""
 "Welcome.\n"
@@ -3932,6 +4173,11 @@ msgid ""
 "\n"
 "Really do a factory reset?"
 msgstr ""
+"Atjaunojot rūpnīcas uzstādījumus, jūs zaudēsiet VISUS konfigurācijas datus\n"
+"(ieskaitot buķetes, kanālus, pavadoņu datus ...)\n"
+"Pēc rūpnīcas uzstādījumu atjaunošanas, ierīce automātiski restartēsies!\n"
+"\n"
+"Vai tiešām atjaunot rūpnīcas uzstādījumus?"
 
 msgid "Where do you want to backup your settings?"
 msgstr "Kur Jūs vēlaties veidot savu iestatījumu dublējumkopiju?"
@@ -4001,7 +4247,7 @@ msgid "You can choose, what you want to install..."
 msgstr "Jūs varat izvēlēties, ko vēlaties uzstādīti..."
 
 msgid "You cannot delete this!"
-msgstr "Jūs nevarat dzēst šo!"
+msgstr "Jūs šo nevarat dzēst!"
 
 msgid "You chose not to install any default services lists."
 msgstr "Jūs izvēlējāties neuzstādīt noklusētos kanālu sarakstus."
@@ -4016,7 +4262,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
 msgstr ""
-"Jūs izvēlējāties neko neuzstādīt. Lūdzu spiediet OK, lai pabeigtiu "
+"Jūs izvēlējāties neko neuzstādīt. Lūdzu spiediet OK, lai pabeigtu "
 "uzstādīšanas vedni."
 
 msgid ""
@@ -4033,9 +4279,9 @@ msgid ""
 "Please press OK to start the backup now."
 msgstr ""
 "Jūs izvēlējāties veidot dublējumkopiju CF kartē. Kartei jābūt ievietotai "
-"slotā. Mēs nevaram pārbaudīt vai tā patiešām ir pieejama. Tādēļ iesakām "
+"slotā. Mēs nevaram pārbaudīt, vai tā patiešām ir pieejama. Tādēļ iesakām "
 "veidot dublējumkopiju uz cietā diska!\n"
-"Lūdzu spiediet OK lai sāktu dublējumkopijas veidošanu."
+"Lūdzu spiediet OK, lai sāktu dublējumkopijas veidošanu."
 
 msgid ""
 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
@@ -4043,19 +4289,21 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Jūs izvēlējāties veidot dublējumkopiju USB atmiņā. Labāk izmantojiet šim "
 "mērķim cieto disku!\n"
-"Lūdzu spiediet OK lai sāktu dublējumkopijas veidošanu."
+"Lūdzu spiediet OK, lai sāktu dublējumkopijas veidošanu."
 
 msgid ""
 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
 "backup now."
 msgstr ""
-"Jūs izvēlējāties veidot dublējumkopiju cietā diska! Lūdzu spiediet OK lai "
-"sāktu dublējumkopijas veidošanu."
+"Jūs izvēlējāties veidot dublējumkopiju uz cietā diska! Lūdzu spiediet OK, "
+"lai sāktu dublējumkopijas veidošanu."
 
 msgid ""
 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
 "now."
 msgstr ""
+"Jūs izvēlējāties veidot iestatījumu dublējumkopiju. Lūdzu spiediet OK, lai "
+"sāktu kopijas veidošanu."
 
 msgid ""
 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
@@ -4068,10 +4316,12 @@ msgid ""
 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
 "restore. Please press OK to start the restore now."
 msgstr ""
+"You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
+"restore. Please press OK to start the restore now."
 
 #, python-format
 msgid "You have to wait %s!"
-msgstr "Jums jāuzgaidai %s!"
+msgstr "Jums jāuzgaida %s!"
 
 msgid ""
 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
@@ -4084,7 +4334,7 @@ msgstr ""
 "turpmākas instrukcijas, lūdzu apmeklējiet vietni http://www.dm7025.de.\n"
 "Dreambox tagad tiks apturēts. Pēc tam, kad būs izpildītas atjaunināšanas "
 "instrukcijas no tīkla vietnes, jaunā programmatūra piedāvās Jums atjaunot "
-"iestatījumus. "
+"iestatījumus."
 
 msgid ""
 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
@@ -4105,9 +4355,14 @@ msgid ""
 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
 "process."
 msgstr ""
-"Dublējumkopija izveidota. Tagad turpināsim izskaidrot turpmāko atjaunošanas "
+"Dublējumkopija izveidota. Tagad izskaidrosim turpmāko atjaunināšanas "
 "procesu. "
 
+msgid ""
+"Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
+"blank dual layer DVD!"
+msgstr ""
+
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "Dreambox izslēdzas. Lūdzu gaidiet..."
 
@@ -4115,14 +4370,15 @@ msgid ""
 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
 "try again."
 msgstr ""
-"Dreambox nav pareizi pievienots internetam. Lūdzu pārbaudiet un mēģiniet vēl."
+"Dreambox nav pievienots internetam kā nākas. Lūdzu pārbaudiet un mēģiniet "
+"vēl."
 
 msgid ""
 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
 "Press OK to start upgrade."
 msgstr ""
-"Uztvērēja programmatūru nepieciešams atjaunot.\n"
-"Spiediet OK lai sāktu atjaunošanu."
+"Uztvērēja programmatūru nepieciešams atjaunināt.\n"
+"Spiediet OK, lai sāktu atjaunināšanu."
 
 msgid "Your network configuration has been activated."
 msgstr "Tīkla konfigurācija aktivizēta."
@@ -4156,6 +4412,12 @@ msgstr "[favorītu rediģēšana]"
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[pārvietošanas režīms]"
 
+msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
+msgstr ""
+
+msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
+msgstr ""
+
 msgid "abort alternatives edit"
 msgstr "pārtraukt alternatīvu rediģēšanu"
 
@@ -4172,6 +4434,12 @@ msgstr "gatavojas sākt"
 msgid "activate current configuration"
 msgstr "aktivizēt pašreizējo konfigurāciju"
 
+msgid "add Provider"
+msgstr ""
+
+msgid "add Service"
+msgstr ""
+
 msgid "add a nameserver entry"
 msgstr "pievienot vārdu servera ierakstu"
 
@@ -4230,6 +4498,12 @@ msgstr ""
 "vai tiešām vēlaties atjaunot\n"
 "šī dublējumkopija:\n"
 
+msgid "assigned CAIds"
+msgstr ""
+
+msgid "assigned Services/Provider"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
 msgstr "skaņas celiņa (%s) formāts"
@@ -4317,6 +4591,9 @@ msgstr "ikdienas"
 msgid "day"
 msgstr "diena"
 
+msgid "delete"
+msgstr ""
+
 msgid "delete cut"
 msgstr "dzēst griešanu"
 
@@ -4426,7 +4703,7 @@ msgid "failed"
 msgstr "neizdevās"
 
 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
-msgstr "datņu formātii (BMP, PNG, JPG, GIF)"
+msgstr "datņu formāti (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 
 msgid "filename"
 msgstr "datnes nosaukums"
@@ -4449,6 +4726,9 @@ msgstr "iet uz dziļo gaidstāvi"
 msgid "go to standby"
 msgstr "iet uz gaidstāvi"
 
+msgid "grab this frame as bitmap"
+msgstr ""
+
 msgid "green"
 msgstr "zaļš"
 
@@ -4490,6 +4770,9 @@ msgstr ""
 msgid "init module"
 msgstr "inicializēšanas režīms"
 
+msgid "init modules"
+msgstr ""
+
 msgid "insert mark here"
 msgstr "ievietot iezīmi"
 
@@ -4596,6 +4879,12 @@ msgstr "nākamais kanāls vēsturē"
 msgid "no"
 msgstr "nē"
 
+msgid "no CAId selected"
+msgstr ""
+
+msgid "no CI slots found"
+msgstr ""
+
 msgid "no HDD found"
 msgstr "cietais disks nav atrasts"
 
@@ -4752,7 +5041,7 @@ msgstr "meklēšana pabeigta!"
 
 #, python-format
 msgid "scan in progress - %d%% done!"
-msgstr "notiek meklēšana - %d %% pabeigts!"
+msgstr "notiek meklēšana - %d%% pabeigts!"
 
 msgid "scan state"
 msgstr "meklēšanas statuss"
@@ -4772,6 +5061,12 @@ msgstr "atlasīt"
 msgid "select .NFI flash file"
 msgstr "izvēlēties .NFI lādējamo datni"
 
+msgid "select CAId"
+msgstr ""
+
+msgid "select CAId's"
+msgstr ""
+
 msgid "select image from server"
 msgstr "izvēlēties imidžu no servera"
 
@@ -4931,6 +5226,9 @@ msgstr "Ie-/iz-slēgt laiku, nodaļu, skaņu, subtitru informāciju"
 msgid "unconfirmed"
 msgstr "neapstiprināts"
 
+msgid "unknown"
+msgstr ""
+
 msgid "unknown service"
 msgstr "nezināms kanāls"
 
@@ -4991,14 +5289,17 @@ msgstr "pārslēgts"
 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
-#~ "Enigma2 will restart after the restore"
+#~ "System will restart after the restore!"
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
-#~ "Enigma2 restartēsies pēc atjaunošanas"
+#~ "Sistēma restartēsies pēc atjaunošanas!"
 
 #~ msgid "5 seconds"
 #~ msgstr "5 sekundes"
 
+#~ msgid "An error occured!"
+#~ msgstr "Kļūda!"
+
 #~ msgid "Autoresolution Settings"
 #~ msgstr "Auto izšķirtspējas iestatījumi"
 
@@ -5062,6 +5363,15 @@ msgstr "pārslēgts"
 #~ msgid "Input 9"
 #~ msgstr "9 ieeja"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Lūdzu izvēlieties citu."
+#~ msgstr ""
+#~ "Izvēlētais dublējumkopijas galamērķis nav ierakstāms.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Lūdzu izvēlieties citu."
+
 #~ msgid "committed, toneburst"
 #~ msgstr "aktīvā, toņsignāls"