teletext.cpp: invert have_pts
[enigma2.git] / po / pl.po
index d070bd4..717ca44 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-26 14:15+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-13 18:45+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-18 23:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-08 11:43+0100\n"
 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,21 +20,29 @@ msgid ""
 "\n"
 "Advanced options and settings."
 msgstr ""
+"\n"
+"Zaawansowane opcje i ustawienia."
 
 msgid ""
 "\n"
 "After pressing OK, please wait!"
 msgstr ""
+"\n"
+"Po wciśnięciu OK czekaj!"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Backup your Dreambox settings."
 msgstr ""
+"\n"
+"Kopia ustawień Dreamboxa."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Edit the upgrade source address."
 msgstr ""
+"\n"
+"Edytuj adres aktualizacji."
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -47,42 +55,59 @@ msgid ""
 "\n"
 "Online update of your Dreambox software."
 msgstr ""
+"\n"
+"Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr ""
+"\n"
+"Wciśnij OK aby kontynuować."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox settings."
 msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć ustawienia Dreamboxa."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your Dreambox with a new firmware."
 msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Restore your backups by date."
 msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć kopie według daty."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Scan for local packages and install them."
 msgstr ""
+"\n"
+"Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
 
 msgid ""
 "\n"
 "Select your backup device.\n"
 "Current device: "
 msgstr ""
+"\n"
+"Wybierz urządzenie do kopii.\n"
+"Aktualne urządzenie: "
 
 msgid ""
 "\n"
 "View, install and remove available or installed packages."
 msgstr ""
+"\n"
+"Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
 
 msgid " "
 msgstr " "
@@ -425,13 +450,13 @@ msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
 msgid "Advanced Options"
-msgstr ""
+msgstr "Zaawansowane Opcje"
 
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
 
 msgid "Advanced restore"
-msgstr ""
+msgstr "Zaawansowane przywracanie"
 
 msgid "After event"
 msgstr "Po wydarzeniu"
@@ -479,6 +504,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 msgid ""
+"Are you sure you want to delete\n"
+"following backup:\n"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
+"tą kopię zapasową:\n"
+
+msgid ""
 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
 "\n"
 msgstr ""
@@ -489,11 +521,15 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to restore\n"
 "following backup:\n"
 msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
+"daną kopię:\n"
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
 "Enigma2 will restart after the restore"
 msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
+"Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
 
 msgid "Artist"
 msgstr "Artysta"
@@ -513,6 +549,9 @@ msgstr "Dźwięk"
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Opcje Dźwięku..."
 
+msgid "Author: "
+msgstr "Autor: "
+
 msgid "Authoring mode"
 msgstr "Tryb autoringu"
 
@@ -565,22 +604,22 @@ msgid "Backup Mode"
 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
 
 msgid "Backup done."
-msgstr ""
+msgstr "Kopia skończona."
 
 msgid "Backup failed."
-msgstr ""
+msgstr "Kopia nieudana."
 
 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
 
 msgid "Backup running"
-msgstr ""
+msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona"
 
 msgid "Backup running..."
-msgstr ""
+msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona..."
 
 msgid "Backup system settings"
-msgstr ""
+msgstr "Kopia ustawień systemowych"
 
 msgid "Band"
 msgstr "Pasmo"
@@ -638,6 +677,9 @@ msgstr "Pasmo C"
 msgid "CF Drive"
 msgstr "Karta CF"
 
+msgid "CI assignment"
+msgstr ""
+
 msgid "CVBS"
 msgstr "CVBS"
 
@@ -645,7 +687,7 @@ msgid "Cable"
 msgstr "Kablówka"
 
 msgid "Cache Thumbnails"
-msgstr "Przechowuj miniatury."
+msgstr "Przechowuj miniatury"
 
 msgid "Call monitoring"
 msgstr "Monitor rozmów"
@@ -717,10 +759,10 @@ msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Wybierz tuner"
 
 msgid "Choose backup files"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz pliki do kopii"
 
 msgid "Choose backup location"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz miejsce kopii"
 
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Wybierz bukiet"
@@ -732,7 +774,7 @@ msgid "Choose target folder"
 msgstr "Wybierz folder docelowy"
 
 msgid "Choose upgrade source"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
 
 msgid "Choose your Skin"
 msgstr "Wybierz Skina"
@@ -788,6 +830,15 @@ msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
 msgid "Common Interface"
 msgstr "Moduł Dostępu"
 
+msgid "Common Interface Assignment"
+msgstr "Zadania Modułu CI"
+
+msgid "CommonInterface"
+msgstr "Moduł CI"
+
+msgid "Communication"
+msgstr "Komunikacja"
+
 msgid "Compact Flash"
 msgstr "Compact Flash"
 
@@ -800,6 +851,9 @@ msgstr "Zakończ"
 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
 
+msgid "Config"
+msgstr "Config"
+
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Tryb konfiguracji"
 
@@ -926,6 +980,9 @@ msgstr "Data"
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Głębokie Czuwanie"
 
+msgid "Default Settings"
+msgstr "Ustawienia Domyślne"
+
 msgid "Default services lists"
 msgstr "Standardowa lista serwisów"
 
@@ -936,7 +993,7 @@ msgid "Delay"
 msgstr "Opóźnienie"
 
 msgid "Delete"
-msgstr "Skasuj"
+msgstr "Usuń"
 
 msgid "Delete entry"
 msgstr "Skasuj wpis"
@@ -956,11 +1013,14 @@ msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 msgid "Deselect"
-msgstr ""
+msgstr "Odznacz"
 
 msgid "Destination directory"
 msgstr "Katalog docelowy"
 
+msgid "Details"
+msgstr "Szczegóły"
+
 msgid "Detected HDD:"
 msgstr "Wykryto Hdd:"
 
@@ -1024,18 +1084,21 @@ msgid "Display 4:3 content as"
 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
 
 msgid "Display >16:9 content as"
-msgstr "Wyświetlaj zawartość >16:9 jako"
+msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
 
 msgid "Display Setup"
-msgstr "Ustawienia wyświetlacza"
+msgstr "Ustawienia OLED"
+
+msgid "Display and Userinterface"
+msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
 "the plugin \"%s\"?"
 msgstr ""
-"Czy naprawde chcesz USUNĄĆ\n"
-"tę \"%s\" wtyczkę?"
+"Czy chcesz USUNĄĆ\n"
+"plugina \"%s\"?"
 
 msgid ""
 "Do you really want to check the filesystem?\n"
@@ -1053,8 +1116,8 @@ msgid ""
 "Do you really want to download\n"
 "the plugin \"%s\"?"
 msgstr ""
-"Czy naprawdę chcesz zciągnąć\n"
-"tę  \"%s\" wtyczkę?"
+"Czy chcesz ściągnąć\n"
+"plugina \"%s\" ?"
 
 msgid ""
 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
@@ -1081,6 +1144,9 @@ msgstr ""
 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
 
+msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
+msgstr "Kontynuować instalowane lub kasowanie wybranych pluginów?\n"
+
 msgid "Do you want to do a service scan?"
 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
 
@@ -1094,7 +1160,7 @@ msgid "Do you want to install default sat lists?"
 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
 
 msgid "Do you want to install the package:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
 
 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
@@ -1103,10 +1169,10 @@ msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
 
 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
-msgstr ""
+msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
 
 msgid "Do you want to remove the package:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
 
 msgid "Do you want to restore your settings?"
 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
@@ -1115,7 +1181,7 @@ msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
 
 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
-msgstr ""
+msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
 
 msgid ""
 "Do you want to update your Dreambox?\n"
@@ -1125,7 +1191,7 @@ msgstr ""
 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
 
 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
 
 msgid "Do you want to view a tutorial?"
 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
@@ -1143,7 +1209,7 @@ msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
 
 #, python-format
 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
-msgstr ""
+msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
 
 msgid "Download"
 msgstr "Ładuj"
@@ -1158,7 +1224,7 @@ msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
 
 msgid "Downloadable new plugins"
-msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
+msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
 
 msgid "Downloadable plugins"
 msgstr "Pluginy do pobrania"
@@ -1167,7 +1233,7 @@ msgid "Downloading"
 msgstr "Pobieranie..."
 
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
-msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
+msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
 
 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
@@ -1195,7 +1261,7 @@ msgid "Edit DNS"
 msgstr "Edytuj DNS"
 
 msgid "Edit IPKG source URL..."
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj URL źródła IPKG..."
 
 msgid "Edit Title"
 msgstr "Edytuj Tytuł"
@@ -1313,7 +1379,7 @@ msgstr ""
 "Ponowić?"
 
 msgid "Eventview"
-msgstr "Widok zdarzenia"
+msgstr "Widok wydarzenia"
 
 msgid "Everything is fine"
 msgstr "Wszystko jest OK"
@@ -1376,7 +1442,7 @@ msgid "Favourites"
 msgstr "Ulubione"
 
 msgid "Filesystem Check..."
-msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
+msgstr "Sprawdź system plików..."
 
 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
@@ -1464,6 +1530,18 @@ msgstr ""
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brama"
 
+msgid "General AC3 Delay"
+msgstr "Główne opóźnienie AC3"
+
+msgid "General AC3 delay"
+msgstr "Główne opóźnienie AC3"
+
+msgid "General PCM Delay"
+msgstr "Główne opóźnienie PCM"
+
+msgid "General PCM delay"
+msgstr "Główne opóźnienie PCM"
+
 msgid "Genre"
 msgstr "Gatunek"
 
@@ -1509,8 +1587,11 @@ msgstr "Informacja hierarchii"
 msgid "Hierarchy mode"
 msgstr "Tryb hierarchii"
 
+msgid "High bitrate support"
+msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
+
 msgid "Horizontal"
-msgstr "Poziomo [H]"
+msgstr "Pozioma [H]"
 
 msgid "How many minutes do you want to record?"
 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
@@ -1587,7 +1668,7 @@ msgid "Infobar timeout"
 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
 
 msgid "Information"
-msgstr "Informacja"
+msgstr "Informacje"
 
 msgid "Init"
 msgstr "Init"
@@ -1602,22 +1683,38 @@ msgid "Initializing Harddisk..."
 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
 
 msgid "Input"
-msgstr "Wejście"
+msgstr "Info"
+
+msgid "Install"
+msgstr "Instalacja"
 
 msgid "Install a new image with a USB stick"
-msgstr ""
+msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
 
 msgid "Install a new image with your web browser"
-msgstr ""
+msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
 
 msgid "Install local IPKG"
-msgstr ""
+msgstr "Instaluj lokalny IPKG"
+
+msgid "Install or remove finished."
+msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
 
 msgid "Install settings, skins, software..."
-msgstr ""
+msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
 
 msgid "Install software updates..."
+msgstr "Instaluj aktualizacje oprogramowania..."
+
+msgid ""
+"Install/\n"
+"Remove"
 msgstr ""
+"Instalacja/\n"
+"Kasowanie"
+
+msgid "Installation finished."
+msgstr "Instalacja zakończona."
 
 msgid "Installing"
 msgstr "Instalowanie"
@@ -1660,10 +1757,10 @@ msgid "Inversion"
 msgstr "Inversja"
 
 msgid "Invert display"
-msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
+msgstr "Odwróć wyświetlanie"
 
 msgid "Ipkg"
-msgstr ""
+msgstr "Ipkg"
 
 msgid "Italian"
 msgstr "Włoski"
@@ -1675,6 +1772,9 @@ msgstr "Podgląd zajęć"
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Po prostu skaluj"
 
+msgid "Keyboard"
+msgstr ""
+
 msgid "Keyboard Map"
 msgstr "Mapa klawiatury"
 
@@ -1712,7 +1812,7 @@ msgid "Latitude"
 msgstr "Szerokość geogr."
 
 msgid "Latvian"
-msgstr ""
+msgstr "Łotewski"
 
 msgid "Leave DVD Player?"
 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
@@ -1721,7 +1821,7 @@ msgid "Left"
 msgstr "Lewo"
 
 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwól przeglądać/edytować pliki Dreamboxa"
 
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
 msgid "Letterbox"
@@ -1733,6 +1833,9 @@ msgstr "Limit wschodni"
 msgid "Limit west"
 msgstr "Limit zachodni"
 
+msgid "Limited character set for recording filenames"
+msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
+
 msgid "Limits off"
 msgstr "Limity wyłaczonyy"
 
@@ -1797,7 +1900,7 @@ msgid "Make this mark just a mark"
 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
 
 msgid "Manage your receiver's software"
-msgstr ""
+msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
 
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Ręczne skanowanie"
@@ -1877,6 +1980,9 @@ msgstr "Menu listy filmów"
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Multi EPG"
 
+msgid "Multimedia"
+msgstr "Multimedia"
+
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
 
@@ -1921,6 +2027,9 @@ msgstr "Ustawienia nameserver"
 msgid "Netmask"
 msgstr "Maska sieci"
 
+msgid "Network"
+msgstr "Sieć"
+
 msgid "Network Configuration..."
 msgstr "Konfiguracja sieci..."
 
@@ -1991,11 +2100,14 @@ msgstr ""
 "Brak danych na transponderze!\n"
 "(Koniec czasu czytania PAT)"
 
+msgid "No description available."
+msgstr "Brak dostępnego opisu."
+
 msgid "No details for this image file"
 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
 
 msgid "No displayable files on this medium found!"
-msgstr ""
+msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
 
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
@@ -2156,7 +2268,7 @@ msgid "Online-Upgrade"
 msgstr "Online - Aktualizacja"
 
 msgid "Only Free scan"
-msgstr "Tylko wolne skanowanie"
+msgstr "Skanuj tylko FTA"
 
 msgid "Orbital Position"
 msgstr "Pozycja orbitalna"
@@ -2167,6 +2279,9 @@ msgstr "PAL"
 msgid "PIDs"
 msgstr "Pidy"
 
+msgid "Package details for: "
+msgstr "Szczegóły paczki dla: "
+
 msgid "Package list update"
 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
 
@@ -2174,7 +2289,7 @@ msgid "Packet management"
 msgstr "Zarządzanie pakietem"
 
 msgid "Packet manager"
-msgstr ""
+msgstr "Menadżer pakietów"
 
 msgid "Page"
 msgstr "Strona"
@@ -2184,7 +2299,7 @@ msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
 
 msgid "Parent Directory"
-msgstr "Katakog nadrzedny"
+msgstr "Katalog nadrzędny"
 
 msgid "Parental control"
 msgstr "Kontrola rodzicielska"
@@ -2224,10 +2339,10 @@ msgid "Play Audio-CD..."
 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
 
 msgid "Play DVD"
-msgstr ""
+msgstr "Odtwórz DVD"
 
 msgid "Play Music..."
-msgstr ""
+msgstr "Odtwórz Muzykę..."
 
 msgid "Play recorded movies..."
 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
@@ -2319,7 +2434,7 @@ msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
 
 msgid "Please select medium to use as backup location"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
 
 msgid "Please select tag to filter..."
 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
@@ -2376,6 +2491,9 @@ msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Przeglądarka pluginów"
 
+msgid "Plugin manager"
+msgstr "Menadżer Pluginów"
+
 msgid "Plugins"
 msgstr "Pluginy"
 
@@ -2477,7 +2595,7 @@ msgid "Providers"
 msgstr "Providerzy"
 
 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
-msgstr ""
+msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
 
 msgid "Quick"
 msgstr "Szybko"
@@ -2546,6 +2664,9 @@ msgstr "Nagrywanie"
 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
 
+msgid "Recordings"
+msgstr "Nagrania"
+
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
 
@@ -2559,7 +2680,10 @@ msgid "Refresh rate selection."
 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
 
 msgid "Reload"
-msgstr ""
+msgstr "Przeładuj"
+
+msgid "Remove"
+msgstr "Skasuj"
 
 msgid "Remove Bookmark"
 msgstr "Usuń zakładkę"
@@ -2574,7 +2698,7 @@ msgid "Remove currently selected title"
 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
 
 msgid "Remove finished."
-msgstr ""
+msgstr "Usuwanie zakończone."
 
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
@@ -2592,7 +2716,7 @@ msgid "Remove title"
 msgstr "Usuń tytuł"
 
 msgid "Removing"
-msgstr ""
+msgstr "Usuwanie"
 
 #, python-format
 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
@@ -2645,16 +2769,16 @@ msgid "Restore"
 msgstr "Przywróć"
 
 msgid "Restore backups..."
-msgstr ""
+msgstr "Przywróć kopie..."
 
 msgid "Restore running"
-msgstr ""
+msgstr "Przywracanie uruchomione"
 
 msgid "Restore running..."
-msgstr ""
+msgstr "Przywracanie uruchomione..."
 
 msgid "Restore system settings"
-msgstr ""
+msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
 
 msgid ""
 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
@@ -2713,7 +2837,7 @@ msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
 msgid "Sat"
-msgstr "Sat"
+msgstr "Sob"
 
 msgid "Sat / Dish Setup"
 msgstr "Ustawienia anteny"
@@ -2733,6 +2857,9 @@ msgstr "Miernik sygnału"
 msgid "Sats"
 msgstr "Satelity"
 
+msgid "Satteliteequipment"
+msgstr "Wyposażenie satelity"
+
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
@@ -2749,7 +2876,7 @@ msgid "Scan "
 msgstr "Skanuj"
 
 msgid "Scan Files..."
-msgstr ""
+msgstr "Skanuj Pliki..."
 
 msgid "Scan QAM128"
 msgstr "Skanuj QAM128"
@@ -2832,6 +2959,9 @@ msgstr "Szukaj na wschód"
 msgid "Search west"
 msgstr "Szukaj na zachód"
 
+msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
+msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
+
 msgid "Secondary DNS"
 msgstr "Drugi DNS"
 
@@ -2839,13 +2969,13 @@ msgid "Seek"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
 msgid "Select"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz"
 
 msgid "Select HDD"
 msgstr "Wybierz HDD"
 
 msgid "Select IPKG source to edit..."
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz źródło IPKG aby edytować..."
 
 msgid "Select Location"
 msgstr "Wybierz lokalizację"
@@ -2866,22 +2996,28 @@ msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
 
 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
 
 msgid "Select files/folders to backup..."
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz pliki/katalogi dla kopii zapasowej..."
 
 msgid "Select image"
 msgstr "Wybierz image"
 
+msgid "Select provider to add..."
+msgstr ""
+
 msgid "Select refresh rate"
 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
 
+msgid "Select service to add..."
+msgstr ""
+
 msgid "Select video input"
 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
 
 msgid "Select video input with up/down buttons"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
 
 msgid "Select video mode"
 msgstr "Wybierz tryb wideo"
@@ -3033,8 +3169,11 @@ msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
 msgid "Skin..."
 msgstr "Skiny..."
 
+msgid "Skins"
+msgstr "Skiny"
+
 msgid "Sleep Timer"
-msgstr "Wyłącznik czasowy"
+msgstr "Wyłącznik Czasowy"
 
 msgid "Sleep timer action:"
 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
@@ -3052,17 +3191,20 @@ msgstr "Wolno"
 msgid "Slow Motion speeds"
 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
 
+msgid "Software"
+msgstr "Oprogramowanie"
+
 msgid "Software manager"
-msgstr ""
+msgstr "Menadżer oprogramowania"
 
 msgid "Software manager..."
-msgstr ""
+msgstr "Menadżer oprogramowania..."
 
 msgid "Software restore"
-msgstr ""
+msgstr "Przywracanie oprogramowania"
 
 msgid "Software update"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
 
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
@@ -3071,10 +3213,10 @@ msgid "Somewhere else"
 msgstr "Gdzie indziej"
 
 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
-msgstr ""
+msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
 
 msgid "Sorry no backups found!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
 
 msgid ""
 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
@@ -3089,12 +3231,20 @@ msgid ""
 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
 "Please choose an other one."
 msgstr ""
+"Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
+"Wybierz inne miejsce."
+
+msgid "Sorry, no Details available!"
+msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
 
 msgid ""
 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
 "\n"
 "Please choose another one."
 msgstr ""
+"Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
+"\n"
+"Wybierz inne miejsce."
 
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort A-Z"
@@ -3129,7 +3279,7 @@ msgid "Start recording?"
 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
 
 msgid "Start test"
-msgstr "Zacznij test"
+msgstr "Testuj"
 
 msgid "StartTime"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
@@ -3256,7 +3406,7 @@ msgid "Test mode"
 msgstr "Tryb testowy"
 
 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
-msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
+msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
 
 msgid "Test-Messagebox?"
 msgstr "Informacja testowa?"
@@ -3302,7 +3452,7 @@ msgstr ""
 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
 
 msgid "The following files were found..."
-msgstr ""
+msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
 
 msgid ""
 "The input port should be configured now.\n"
@@ -3397,7 +3547,7 @@ msgstr ""
 "Czy kontynuować?"
 
 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
-msgstr ""
+msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
 
 #, python-format
 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
@@ -3427,7 +3577,7 @@ msgstr ""
 
 #, python-format
 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
-msgstr ""
+msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
 
 #, python-format
 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
@@ -3563,13 +3713,13 @@ msgid "Timezone"
 msgstr "Strefa czasu"
 
 msgid "Title"
-msgstr "Tytuł"
+msgstr "Tytuł utworu"
 
 msgid "Title properties"
 msgstr "Właściwości tytułu"
 
 msgid "Titleset mode"
-msgstr "Tryb tytułu"
+msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
 
 msgid ""
 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
@@ -3630,7 +3780,7 @@ msgstr ""
 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
 
 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
 
 msgid "Tue"
 msgstr "Wto"
@@ -3731,7 +3881,7 @@ msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
 
 msgid "Upgrade finished."
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizacja zakończona."
 
 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
@@ -3805,13 +3955,13 @@ msgid "User defined"
 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
 
 msgid "VCR scart"
-msgstr "Przełącz VCR"
+msgstr "VCR Scart"
 
 msgid "VMGM (intro trailer)"
 msgstr "VMGM (intro trailer)"
 
 msgid "Vertical"
-msgstr "Pionowo [V]"
+msgstr "Pionowa [V]"
 
 msgid "Video Fine-Tuning"
 msgstr "Korekcja obrazu..."
@@ -3846,17 +3996,57 @@ msgstr ""
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Wybór trybu wideo"
 
+msgid "View"
+msgstr "Wyświetl"
+
 msgid "View Movies..."
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl Filmy..."
 
 msgid "View Photos..."
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
 
 msgid "View Rass interactive..."
 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
 
 msgid "View Video CD..."
+msgstr "Wyświetl Video CD..."
+
+msgid "View list of available CommonInterface extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
+
+msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
 msgstr ""
+"Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
+
+msgid "View list of available EPG extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
+
+msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
+
+msgid "View list of available communication extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
+
+msgid "View list of available default settings"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
+
+msgid "View list of available multimedia extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
+
+msgid "View list of available networking extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
+
+msgid "View list of available recording extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
+
+msgid "View list of available skins"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
+
+msgid "View list of available software extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
+
+msgid "View list of available system extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
 
 msgid "View teletext..."
 msgstr "Pokaż teletext..."
@@ -3964,6 +4154,11 @@ msgid ""
 "\n"
 "Really do a factory reset?"
 msgstr ""
+"Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
+"(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
+"Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
+"\n"
+"Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
 
 msgid "Where do you want to backup your settings?"
 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
@@ -4084,6 +4279,7 @@ msgid ""
 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
 "now."
 msgstr ""
+"Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
 
 msgid ""
 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
@@ -4097,6 +4293,8 @@ msgid ""
 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
 "restore. Please press OK to start the restore now."
 msgstr ""
+"Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
+"przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
 
 #, python-format
 msgid "You have to wait %s!"
@@ -4140,6 +4338,8 @@ msgid ""
 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
 "blank dual layer DVD!"
 msgstr ""
+"Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
+"czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
 
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
@@ -4173,10 +4373,10 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
 
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
-msgstr "Przełączyć powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
+msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
 
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
-msgstr "Przełączyć powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
+msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
 
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[edycja wybranych]"
@@ -4190,6 +4390,12 @@ msgstr "[edycja ulubionych]"
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[tryb przesuwania]"
 
+msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
+msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
+
+msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
+msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
+
 msgid "abort alternatives edit"
 msgstr "przerwij edycje wybranych"
 
@@ -4200,13 +4406,19 @@ msgid "abort favourites edit"
 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
 
 msgid "about to start"
-msgstr "jak rozpocząć"
+msgstr "Jak rozpocząć"
 
 msgid "activate current configuration"
-msgstr "akrywuj aktualną konfigurację"
+msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
+
+msgid "add Provider"
+msgstr "Dodaj Providera"
+
+msgid "add Service"
+msgstr "Dodaj Serwis"
 
 msgid "add a nameserver entry"
-msgstr "dodaj wpis nameservera"
+msgstr "Dodaj wpis nameservera"
 
 msgid "add alternatives"
 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
@@ -4221,7 +4433,7 @@ msgid "add directory to playlist"
 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
 
 msgid "add file to playlist"
-msgstr "dodaj plik do playlisty"
+msgstr "Dodaj plik do playlisty"
 
 msgid "add files to playlist"
 msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
@@ -4245,10 +4457,10 @@ msgid "add service to bouquet"
 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
 
 msgid "add service to favourites"
-msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
+msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
 
 msgid "add to parental protection"
-msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
+msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
 
 msgid "advanced"
 msgstr "Zaawansowana"
@@ -4263,44 +4475,50 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
 "następującą kopie:\n"
 
+msgid "assigned CAIds"
+msgstr "Wyznaczone CAIds"
+
+msgid "assigned Services/Provider"
+msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
+
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
-msgstr "format ścieżki audio (%s)"
+msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
 
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) language"
-msgstr "język ścieżki audio (%s)"
+msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
 
 msgid "audio tracks"
-msgstr "Å\9bcieżki audio"
+msgstr "Å\9acieżki audio"
 
 msgid "auto"
-msgstr "auto"
+msgstr "Auto"
 
 msgid "back"
 msgstr "Wróć"
 
 msgid "background image"
-msgstr "obraz tła"
+msgstr "Obrazek tła"
 
 msgid "backgroundcolor"
-msgstr "kolor tła"
+msgstr "Kolor tła"
 
 msgid "better"
-msgstr "lepszy"
+msgstr "Lepszy"
 
 msgid "black"
-msgstr "czarny"
+msgstr "Czarny"
 
 msgid "blacklist"
 msgstr "Czarna lista"
 
 msgid "blue"
-msgstr "niebieski"
+msgstr "Niebieski"
 
 #, python-format
 msgid "burn audio track (%s)"
-msgstr "nagraj ścieżkę audio (%s)"
+msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
 
 msgid "change recording (duration)"
 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
@@ -4309,10 +4527,10 @@ msgid "change recording (endtime)"
 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
 
 msgid "chapters"
-msgstr "rozdziały"
+msgstr "Rozdziały"
 
 msgid "choose destination directory"
-msgstr "wybierz folder docelowy"
+msgstr "Wybierz folder docelowy"
 
 msgid "circular left"
 msgstr "Kołój w lewo"
@@ -4348,13 +4566,16 @@ msgid "daily"
 msgstr "Codziennie"
 
 msgid "day"
-msgstr "dzień"
+msgstr "Dzień"
+
+msgid "delete"
+msgstr "Usuń"
 
 msgid "delete cut"
 msgstr "Usuń wycięte"
 
 msgid "delete file"
-msgstr "usuń plik"
+msgstr "Usuń plik"
 
 msgid "delete playlist entry"
 msgstr "Usuń wpis playlisty"
@@ -4423,46 +4644,46 @@ msgid "end favourites edit"
 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
 
 msgid "enigma2 and network"
-msgstr "enigma2 i sieć"
+msgstr "Enigma2 i sieć"
 
 msgid "equal to"
-msgstr "równy"
+msgstr "Równy"
 
 msgid "exceeds dual layer medium!"
-msgstr "przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
+msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
 
 msgid "exit DVD player or return to file browser"
 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
 
 msgid "exit mediaplayer"
-msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
+msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
 
 msgid "exit movielist"
 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
 
 msgid "exit nameserver configuration"
-msgstr "wyjdź z konfiguracji nameservera"
+msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
 
 msgid "exit network adapter configuration"
-msgstr "wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
+msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
 
 msgid "exit network adapter setup menu"
-msgstr "wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
+msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
 
 msgid "exit network interface list"
-msgstr "wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
+msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
 
 msgid "exit networkadapter setup menu"
-msgstr "wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
+msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
 
 msgid "failed"
-msgstr "zawiódł"
+msgstr "Zawiódł"
 
 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
-msgstr "formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
+msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
 
 msgid "filename"
-msgstr "nazwa pliku"
+msgstr "Nazwa pliku"
 
 msgid "fine-tune your display"
 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
@@ -4471,7 +4692,7 @@ msgid "forward to the next chapter"
 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
 
 msgid "free"
-msgstr "wolne"
+msgstr "Wolne"
 
 msgid "free diskspace"
 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
@@ -4482,8 +4703,11 @@ msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
 msgid "go to standby"
 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
 
+msgid "grab this frame as bitmap"
+msgstr ""
+
 msgid "green"
-msgstr "zielony"
+msgstr "Zielony"
 
 msgid "hear radio..."
 msgstr "Słuchaj radia..."
@@ -4523,6 +4747,9 @@ msgstr ""
 msgid "init module"
 msgstr "Moduł init"
 
+msgid "init modules"
+msgstr "Inicjuj moduły"
+
 msgid "insert mark here"
 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
 
@@ -4572,16 +4799,16 @@ msgid "locked"
 msgstr "zablokowany"
 
 msgid "loopthrough to"
-msgstr "Za pomocą pętki do"
+msgstr "Za pomocą pętli do"
 
 msgid "manual"
 msgstr "Ręcznie"
 
 msgid "menu"
-msgstr "menu"
+msgstr "Menu"
 
 msgid "menulist"
-msgstr "lista menu"
+msgstr "Lista menu"
 
 msgid "mins"
 msgstr "min's"
@@ -4593,13 +4820,13 @@ msgid "minutes"
 msgstr "Minutach"
 
 msgid "month"
-msgstr "miesiąc"
+msgstr "Miesiąc"
 
 msgid "move PiP to main picture"
 msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
 
 msgid "move down to last entry"
-msgstr "przesuń na dół do ostatniego wpisu"
+msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
 
 msgid "move down to next entry"
 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
@@ -4628,6 +4855,12 @@ msgstr "Następny kanał w historii"
 msgid "no"
 msgstr "Nie"
 
+msgid "no CAId selected"
+msgstr "Brak wybranego CAId"
+
+msgid "no CI slots found"
+msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
+
 msgid "no HDD found"
 msgstr "Nie znaleziono HDD"
 
@@ -4671,7 +4904,7 @@ msgid "once"
 msgstr "Raz"
 
 msgid "open nameserver configuration"
-msgstr "otwórz konfigurację nameserwera"
+msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
 
 msgid "open servicelist"
 msgstr "Otwórz listę serwisów"
@@ -4764,26 +4997,26 @@ msgid "repeated"
 msgstr "Powtarzaj"
 
 msgid "rewind to the previous chapter"
-msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
+msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
 
 msgid "right"
 msgstr "Prawo"
 
 msgid "save last directory on exit"
-msgstr "zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
+msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
 
 msgid "save playlist"
 msgstr "Zapisz playlistę"
 
 msgid "save playlist on exit"
-msgstr "zapisz playlistę przy wyjściu"
+msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
 
 msgid "scan done!"
 msgstr "Skanowanie zakończone!"
 
 #, python-format
 msgid "scan in progress - %d%% done!"
-msgstr "skanowanie w toku - %d%% skończone!"
+msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
 
 msgid "scan state"
 msgstr "Status skanowania"
@@ -4798,25 +5031,31 @@ msgid "seconds"
 msgstr "Sekundy"
 
 msgid "select"
-msgstr "wybierz"
+msgstr "Wybierz"
 
 msgid "select .NFI flash file"
-msgstr "wybierz plik .NFI flash"
+msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
+
+msgid "select CAId"
+msgstr "Wybierz CAId"
+
+msgid "select CAId's"
+msgstr ""
 
 msgid "select image from server"
-msgstr "wybierz plik z serwera"
+msgstr "Wybierz plik z serwera"
 
 msgid "select interface"
-msgstr "wybierz interfejs"
+msgstr "Wybierz interfejs"
 
 msgid "select menu entry"
-msgstr "wybierz wpis menu"
+msgstr "Wybierz wpis menu"
 
 msgid "select movie"
-msgstr "wybierz film"
+msgstr "Wybierz film"
 
 msgid "select the movie path"
-msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
+msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
 
 msgid "service pin"
 msgstr "Pin serwisu"
@@ -4831,7 +5070,7 @@ msgid "show EPG..."
 msgstr "Pokaż EPG..."
 
 msgid "show Infoline"
-msgstr "pokaż Linię Info"
+msgstr "Pokaż pasek Info"
 
 msgid "show all"
 msgstr "pokaż wszystkie"
@@ -4885,7 +5124,7 @@ msgid "skip forward (enter time)"
 msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
 
 msgid "slide picture in loop"
-msgstr "zapętlony pokaz slajdów"
+msgstr "Zapętlony pokaz slajdów"
 
 msgid "sort by date"
 msgstr "sortuj poprzez datę"
@@ -4900,7 +5139,7 @@ msgid "start cut here"
 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
 
 msgid "start directory"
-msgstr "katalog początkowy"
+msgstr "Katalog początkowy"
 
 msgid "start timeshift"
 msgstr "Rozpocznij timeshift"
@@ -4942,10 +5181,10 @@ msgid "switch to the next subtitle language"
 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
 
 msgid "template file"
-msgstr "plik szablonu"
+msgstr "Plik szablonu"
 
 msgid "textcolor"
-msgstr "kolor tekstu"
+msgstr "Kolor tekstu"
 
 msgid "this recording"
 msgstr "To nagranie"
@@ -4962,6 +5201,9 @@ msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
 msgid "unconfirmed"
 msgstr "Niepotwierdzony"
 
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznane"
+
 msgid "unknown service"
 msgstr "Nieznany serwis"
 
@@ -5020,6 +5262,9 @@ msgstr "Przełącz"
 msgid "zapped"
 msgstr "Przełączony"
 
+#~ msgid " Day(s) "
+#~ msgstr " Dzień(i) "
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "\"?"
 #~ msgstr "\"?"
@@ -5048,6 +5293,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
 
+#~ msgid "April"
+#~ msgstr "Kwiecień"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
@@ -5067,6 +5315,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Artist:"
 #~ msgstr "Artysta:"
 
+#~ msgid "August"
+#~ msgstr "Sierpień"
+
 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
 #~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
 
@@ -5076,6 +5327,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Burn To DVD..."
 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
 
+#~ msgid "Calendar"
+#~ msgstr "Kalendarz"
+
 #~ msgid "Choose Location"
 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
 
@@ -5118,6 +5372,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "DVD up key"
 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
 
+#~ msgid "December"
+#~ msgstr "Grudzień"
+
 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
 #~ msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
 
@@ -5184,6 +5441,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
 
+#~ msgid "February"
+#~ msgstr "Luty"
+
 #~ msgid "Fix USB stick"
 #~ msgstr "Napraw pamięć USB"
 
@@ -5196,12 +5456,33 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Genre:"
 #~ msgstr "Gatunek:"
 
+#~ msgid "January"
+#~ msgstr "Styczeń"
+
+#~ msgid "July"
+#~ msgstr "Lipiec"
+
 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
 
+#~ msgid "June"
+#~ msgstr "Czerwiec"
+
+#~ msgid "Keyboard..."
+#~ msgstr "Klawiatura..."
+
 #~ msgid "Load saved project from disk"
 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
 
+#~ msgid "March"
+#~ msgstr "Marzec"
+
+#~ msgid "May"
+#~ msgstr "Maj"
+
+#~ msgid "Month"
+#~ msgstr "Miesiąc"
+
 #~ msgid "Movie Menu"
 #~ msgstr "Menu filmu"
 
@@ -5259,6 +5540,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "No, let me choose default lists"
 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
 
+#~ msgid "November"
+#~ msgstr "Listopad"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
@@ -5268,6 +5552,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "sformatować i używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu "
 #~ "nacisnij przycisk OK."
 
+#~ msgid "October"
+#~ msgstr "Październik"
+
 #~ msgid "Other..."
 #~ msgstr "Inne..."
 
@@ -5359,6 +5646,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Save..."
 #~ msgstr "Zapisywanie..."
 
+#~ msgid "September"
+#~ msgstr "Wrzesień"
+
 #~ msgid "Set collection name"
 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
 
@@ -5368,6 +5658,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Show files from %s"
 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
 
+#~ msgid "Sort by Name"
+#~ msgstr "Sortuj po Nazwie"
+
 #~ msgid "Start"
 #~ msgstr "Rozpocznij"
 
@@ -5433,6 +5726,9 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz "
 #~ "go ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
 
+#~ msgid "Type:"
+#~ msgstr "Typ:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
 #~ "Please refer to the user manual.\n"
@@ -5525,9 +5821,6 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "color"
 #~ msgstr "kolor"
 
-#~ msgid "delete"
-#~ msgstr "Usuń"
-
 #~ msgid "equal to Socket A"
 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
 
@@ -5549,6 +5842,12 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "no Picture found"
 #~ msgstr "Nie znaleziono obrazka"
 
+#~ msgid "no module"
+#~ msgstr "Brak modułu"
+
+#~ msgid "ok"
+#~ msgstr "OK"
+
 #~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
 #~ msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"