update no language
[enigma2.git] / po / no.po
index cdccd7d..dc2cbe8 100755 (executable)
--- a/po/no.po
+++ b/po/no.po
@@ -1,15 +1,10 @@
-# German translations for tuxbox-enigma package.
-# Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
-# Automatically generated, 2005.
-#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-11-08 13:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-04-24 17:15+0100\n"
-"Last-Translator: MMMMMM <theMMMMMM@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-11-21 01:26+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-11-16 14:17+0100\n"
+"Last-Translator: theMMMMMM <theMMMMMM@gmail.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,205 +15,223 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
 
 msgid "#000000"
-msgstr ""
+msgstr "#000000"
 
 msgid "#0064c7"
-msgstr ""
+msgstr "#0064c7"
 
 msgid "#25062748"
-msgstr ""
+msgstr "#25062748"
 
 msgid "#389416"
-msgstr ""
+msgstr "#389416"
 
 msgid "#80000000"
-msgstr ""
+msgstr "#80000000"
 
 msgid "#80ffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#80ffffff"
 
 msgid "#bab329"
-msgstr ""
+msgstr "#bab329"
 
 msgid "#f23d21"
-msgstr ""
+msgstr "#f23d21"
 
 msgid "#ffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#ffffff"
 
 msgid "#ffffffff"
-msgstr ""
+msgstr "#ffffffff"
 
 msgid "%H:%M"
-msgstr ""
+msgstr "%H:%M"
 
 #, python-format
 msgid "%d min"
-msgstr ""
+msgstr "%d min"
 
 msgid "%d.%B %Y"
-msgstr ""
+msgstr "%d.%B %Y"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "(%s, %d MB free)"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"(%s, %d MB ledig)"
 
 #, python-format
 msgid "%s (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s (%s)\n"
 
 msgid "(ZAP)"
-msgstr ""
+msgstr "(ZAP)"
 
 msgid "(empty)"
-msgstr ""
+msgstr "(tom)"
 
 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
-msgstr ""
+msgstr "/usr/share/enigma2 folder"
 
 msgid "/var directory"
-msgstr ""
+msgstr "/var folder"
 
 msgid "0"
-msgstr ""
+msgstr "0"
 
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
 msgid "1.0"
-msgstr ""
+msgstr "1.0"
 
 msgid "1.1"
-msgstr ""
+msgstr "1.1"
 
 msgid "1.2"
-msgstr ""
+msgstr "1.2"
 
 msgid "12V output"
-msgstr ""
+msgstr "12V utgang"
 
 msgid "13 V"
-msgstr ""
+msgstr "13 V"
 
 msgid "16:10 Letterbox"
-msgstr ""
+msgstr "16:10 Letterbox"
 
 msgid "16:10 PanScan"
-msgstr ""
+msgstr "16:10 PanScan"
 
 msgid "16:9"
-msgstr ""
+msgstr "16:9"
 
 msgid "16:9 Letterbox"
-msgstr ""
+msgstr "16:9 Letterbox"
 
 msgid "16:9 always"
-msgstr ""
+msgstr "16:9 alltid"
 
 msgid "18 V"
-msgstr ""
+msgstr "18 V"
 
 msgid "2"
-msgstr ""
+msgstr "2"
 
 msgid "3"
-msgstr ""
+msgstr "3"
 
 msgid "30 minutes"
-msgstr ""
+msgstr "30 minutter"
 
 msgid "4"
-msgstr ""
+msgstr "4"
 
 msgid "4:3 Letterbox"
-msgstr ""
+msgstr "4:3 Letterbox"
 
 msgid "4:3 PanScan"
-msgstr ""
+msgstr "4:3 PanScan"
 
 msgid "5"
-msgstr ""
+msgstr "5"
 
 msgid "5 minutes"
-msgstr ""
+msgstr "5 minutter"
 
 msgid "6"
-msgstr ""
+msgstr "6"
 
 msgid "60 minutes"
-msgstr ""
+msgstr "60 minutter"
 
 msgid "7"
-msgstr ""
+msgstr "7"
 
 msgid "8"
-msgstr ""
+msgstr "8"
 
 msgid "9"
-msgstr ""
+msgstr "9"
 
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<ukjent>"
 
 msgid "??"
-msgstr ""
+msgstr "??"
 
 msgid "A"
-msgstr ""
+msgstr "A"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
 "Do you want to keep your version?"
 msgstr ""
+"En konfigurasjonsfil (%s) har blitt modifisert siden installasjonen.\n"
+"Vil du bruke din versjon ?"
 
 msgid ""
 "A finished record timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
 msgstr ""
+"En avluttet timer ønsker å sett din Dreambox\n"
+"i standby. Skal det gjøres nå ?"
 
 msgid ""
 "A finished record timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
 msgstr ""
+"En avluttet timer ønsker å slå av din Dreambox.\n"
+"Skal den slås av nå ?"
 
 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
-msgstr ""
+msgstr "En grafisk EPG for alle kanaler i en valgt bouqet"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "A record has been started:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Et opptak har startet:\n"
+"%s"
 
 msgid ""
 "A recording is currently running.\n"
 "What do you want to do?"
 msgstr ""
-"Et opptak kjører fortsatt.\n"
+"En innspilning kjører fortsatt.\n"
 "Hva vil du gjøre?"
 
 msgid ""
 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
 "configure the positioner."
 msgstr ""
+"En innspilling kjører fortsatt. Vennligst stopp innspillingen før du prøver "
+"å konfigurere motoren."
 
 msgid ""
 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
 "start the satfinder."
 msgstr ""
+"En innspilling kjører fortsatt. Vennligst stopp innspillingen før du prøver "
+"å starte satellittfinneren."
 
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
 msgstr ""
+"En sleeptimer ønsker å sette din\n"
+"Dreambox i standby. Skal det gjøres nå?"
 
 msgid ""
 "A sleep timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
 msgstr ""
+"En sleeptimer ønsker å slå av din\n"
+"Dreambox. Slå av nå?"
 
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
@@ -231,19 +244,19 @@ msgid "A/V Settings"
 msgstr "A/V-Instillinger"
 
 msgid "AA"
-msgstr ""
+msgstr "AA"
 
 msgid "AB"
-msgstr ""
+msgstr "AB"
 
 msgid "AC3 default"
 msgstr "AC3 som standard"
 
 msgid "AGC"
-msgstr ""
+msgstr "AGC"
 
 msgid "AGC:"
-msgstr ""
+msgstr "AGC:"
 
 msgid "About"
 msgstr "Om"
@@ -251,8 +264,11 @@ msgstr "Om"
 msgid "About..."
 msgstr "Om..."
 
+msgid "Action on long powerbutton press"
+msgstr "Aksjon ved langt trykk på powerknappen"
+
 msgid "Activate Picture in Picture"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver Bilde i Bilde"
 
 msgid "Activate network settings"
 msgstr "Aktivere nettverkinstillinger"
@@ -261,51 +277,56 @@ msgid "Add"
 msgstr "Legge til"
 
 msgid "Add a mark"
-msgstr ""
+msgstr "Legge til markør"
 
 msgid "Add timer"
 msgstr "Legge til timer"
 
 msgid "Add to bouquet"
-msgstr ""
+msgstr "Legge til i bouquet"
 
 msgid "Add to favourites"
-msgstr ""
+msgstr "Legge til i favoritter"
 
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avansert"
 
 msgid "After event"
-msgstr ""
+msgstr "Etter program"
 
 msgid ""
 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
 msgstr ""
+"Etter oppstartsguiden er ferdig, trenger du beskytte enkelte kanaler. Les i "
+"manualen for din Dreambox hvordan det gjøres."
 
 msgid "Album:"
-msgstr ""
+msgstr "Album:"
 
 msgid "All"
 msgstr "Alle"
 
 msgid "All..."
-msgstr ""
+msgstr "Alle..."
 
 msgid "Alpha"
-msgstr ""
+msgstr "Alpha"
 
 msgid "Alternative radio mode"
-msgstr ""
+msgstr "Alternativ radio modus"
+
+msgid "Alternative services tuner priority"
+msgstr "Alternativ tuner prioritet for kanaler"
 
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabisk"
 
 msgid "Artist:"
-msgstr ""
+msgstr "Artist:"
 
 msgid "Ask before shutdown:"
-msgstr ""
+msgstr "Spør før avstegning"
 
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Breddeforhold"
@@ -314,58 +335,58 @@ msgid "Audio"
 msgstr "Lyd"
 
 msgid "Audio Options..."
-msgstr ""
+msgstr "Lyd Valg..."
 
 msgid "Auto"
-msgstr ""
+msgstr "Auto"
 
 msgid "Automatic Scan"
 msgstr "Automatisk Søk"
 
 msgid "B"
-msgstr ""
+msgstr "B"
 
 msgid "BA"
-msgstr ""
+msgstr "BA"
 
 msgid "BB"
-msgstr ""
+msgstr "BB"
 
 msgid "BER"
-msgstr ""
+msgstr "BER"
 
 msgid "BER:"
-msgstr ""
+msgstr "BER:"
 
 msgid "Backup"
-msgstr ""
+msgstr "Backup"
 
 msgid "Backup Location"
-msgstr ""
+msgstr "Backup Lokasjon"
 
 msgid "Backup Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Backup Modus"
 
 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
-msgstr ""
+msgstr "Backup er ferdig. Vennligst trykk OK for å se resultatet"
 
 msgid "Band"
-msgstr ""
+msgstr "Bånd"
 
 msgid "Bandwidth"
 msgstr "Båndbredde"
 
 msgid "Begin time"
-msgstr ""
+msgstr "Starttid"
 
 msgid "Behaviour of 0 key in PiP-mode"
-msgstr ""
+msgstr "Oppsett av 0 key i BiB modus"
 
 msgid "Brightness"
 msgstr "Lysstyrke"
 
 msgid "Bus: "
-msgstr ""
+msgstr "Bus: "
 
 msgid ""
 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
@@ -373,22 +394,22 @@ msgid ""
 msgstr "Ved å trykke OK på din fjernkontroll, vises infobaren."
 
 msgid "C-Band"
-msgstr ""
+msgstr "C-bånd"
 
 msgid "CF Drive"
-msgstr ""
+msgstr "CF Disk"
 
 msgid "CVBS"
-msgstr ""
+msgstr "CVBS"
 
 msgid "Cable"
-msgstr ""
+msgstr "Kabel"
 
 msgid "Cache Thumbnails"
-msgstr ""
+msgstr "Cache Thumbnails"
 
 msgid "Call monitoring"
-msgstr ""
+msgstr "Samtalemonitorering"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryte"
@@ -397,25 +418,25 @@ msgid "Capacity: "
 msgstr "Kapasitet: "
 
 msgid "Card"
-msgstr ""
+msgstr "Kort"
 
 msgid "Catalan"
-msgstr ""
+msgstr "Katalansk"
 
 msgid "Change bouquets in quickzap"
 msgstr "Bytt bouquet i Quickzap"
 
 msgid "Change pin code"
-msgstr ""
+msgstr "Bytt pin kode"
 
 msgid "Change service pin"
-msgstr ""
+msgstr "Bytt kanal kode"
 
 msgid "Change service pins"
-msgstr ""
+msgstr "Bytt kanal koder"
 
 msgid "Change setup pin"
-msgstr ""
+msgstr "Bytt oppsetnings pin"
 
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
@@ -430,7 +451,7 @@ msgid "Channellist menu"
 msgstr "Kanalliste-meny"
 
 msgid "Choose Tuner"
-msgstr ""
+msgstr "Velg Tuner"
 
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Velg bouquet"
@@ -439,46 +460,46 @@ msgid "Choose source"
 msgstr "Velg kilde"
 
 msgid "Choose your Skin"
-msgstr ""
+msgstr "Velg ditt Skin"
 
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Opprydning"
 
 msgid "Clear before scan"
-msgstr ""
+msgstr "Slett før søking"
 
 msgid "Clear log"
 msgstr "Tøm log"
 
 msgid "Code rate high"
-msgstr ""
+msgstr "Kode rate høy"
 
 msgid "Code rate low"
-msgstr ""
+msgstr "Kode rate lav"
 
 msgid "Coderate HP"
-msgstr ""
+msgstr "Koderate HP"
 
 msgid "Coderate LP"
-msgstr ""
+msgstr "Koderate LP"
 
 msgid "Color Format"
 msgstr "Fargeformat"
 
 msgid "Command order"
-msgstr ""
+msgstr "Kommando rekkefølge"
 
 msgid "Committed DiSEqC command"
-msgstr ""
+msgstr "Committed DiSEqC kommando"
 
 msgid "Common Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Common Interface"
 
 msgid "Compact Flash"
-msgstr ""
+msgstr "Compact Flash"
 
 msgid "Compact flash card"
-msgstr ""
+msgstr "Compact flash kort"
 
 msgid "Complete"
 msgstr "Komplett"
@@ -487,16 +508,16 @@ msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Konfigurasjonsmodus"
 
 msgid "Configuring"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurerer"
 
 msgid "Conflicting timer"
 msgstr "Timerkollisjon"
 
 msgid "Connected to Fritz!Box!"
-msgstr ""
+msgstr "Koblet til Fritz!Box!"
 
 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
-msgstr ""
+msgstr "Kobler til Fritz!Box..."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -504,54 +525,57 @@ msgid ""
 "failed! (%s)\n"
 "retrying..."
 msgstr ""
+"Tilkobling til Fritz!Box\n"
+"feilet! (%s)\n"
+"prøver igjen..."
 
 msgid "Constellation"
-msgstr ""
+msgstr "Konstellasjon"
 
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
 msgid "Create movie folder failed"
-msgstr ""
+msgstr "Oppretting av film mappe feilet"
 
 msgid "Creating partition failed"
-msgstr ""
+msgstr "Oppretting av partisjon feilet"
 
 msgid "Croatian"
-msgstr ""
+msgstr "Kroatisk"
 
 msgid "Current Transponder"
-msgstr ""
+msgstr "Nåværende Transponder"
 
 msgid "Current version:"
 msgstr "Aktuell Versjon:"
 
 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
-msgstr ""
+msgstr "Valgfritt hopptid for '1'/'3'-knapper"
 
 msgid "Customize"
-msgstr ""
+msgstr "Tilpass"
 
 msgid "Cut"
-msgstr ""
+msgstr "Klipp ut"
 
 msgid "Cutlist editor..."
-msgstr ""
+msgstr "Klippliste editor..."
 
 msgid "Czech"
-msgstr ""
+msgstr "Tjekkisk"
 
 msgid "DVB-S"
-msgstr ""
+msgstr "DVB-S"
 
 msgid "DVB-S2"
-msgstr ""
+msgstr "DVB-S2"
 
 msgid "Danish"
-msgstr ""
+msgstr "Dansk"
 
 msgid "Date"
-msgstr ""
+msgstr "Dato"
 
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Dyp Standby"
@@ -578,10 +602,10 @@ msgid "Detected NIMs:"
 msgstr "Gjenkjent Tuner:"
 
 msgid "Device Setup..."
-msgstr ""
+msgstr "Nettverk Oppsett"
 
 msgid "DiSEqC"
-msgstr ""
+msgstr "DiSEqC"
 
 msgid "DiSEqC A/B"
 msgstr "DiSEqC A/B"
@@ -596,19 +620,19 @@ msgid "DiSEqC mode"
 msgstr "DiSEqC-Modus"
 
 msgid "DiSEqC repeats"
-msgstr ""
+msgstr "DiSEqC gjentakelser"
 
 msgid "Disable"
 msgstr "Slå av"
 
 msgid "Disable Picture in Picture"
-msgstr ""
+msgstr "Slå av Bilde i Bilde"
 
 msgid "Disable Subtitles"
-msgstr ""
+msgstr "Slå av Undertekster"
 
 msgid "Disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Avslått"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -616,12 +640,15 @@ msgid ""
 "Fritz!Box! (%s)\n"
 "retrying..."
 msgstr ""
+"Koblet fra\n"
+"Fritz!Box! (%s)\n"
+"prøver igjen..."
 
 msgid "Dish"
 msgstr "Parabol"
 
 msgid "Display Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Display Oppsett"
 
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
@@ -632,7 +659,7 @@ msgstr ""
 
 #, python-format
 msgid "Do you really want to delete %s?"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du virkelig slette %s"
 
 msgid ""
 "Do you really want to download\n"
@@ -642,17 +669,21 @@ msgstr ""
 "plugin \""
 
 msgid "Do you really want to exit?"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du virkelig avslutte"
 
 msgid ""
 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
 "All data on the disk will be lost!"
 msgstr ""
+"Vil du virkelig formatere harddisken?\n"
+"Alle data på disken forsvinner!"
 
 msgid ""
 "Do you want to backup now?\n"
 "After pressing OK, please wait!"
 msgstr ""
+"Vil du ta backup nå?\n"
+"Trykk OK og vennligst vent!"
 
 msgid "Do you want to do a service scan?"
 msgstr "Vil du utføre et kanalsøk?"
@@ -661,13 +692,13 @@ msgid "Do you want to do another manual service scan?"
 msgstr "Vil du gjøre enda et manuelt kanalsøk?"
 
 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du aktivere foreldrekontroll på dreamboxen din?"
 
 msgid "Do you want to restore your settings?"
 msgstr "Vil du hente inn dine innstillinger?"
 
 msgid "Do you want to resume this playback?"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du gjenoppta avspillingen ?"
 
 msgid ""
 "Do you want to update your Dreambox?\n"
@@ -680,15 +711,15 @@ msgid "Do you want to view a tutorial?"
 msgstr "Vil du se en veiledning?"
 
 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke stopp nåværende event men slå av kommende events"
 
 #, python-format
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
-msgstr ""
+msgstr "Ferdig - Installerte eller oppgraderte %d pakker"
 
 #, python-format
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
-msgstr ""
+msgstr "Ferdig - Installerte eller oppgraderte %d pakker med %d feil"
 
 msgid "Download Plugins"
 msgstr "Last ned plugin"
@@ -700,7 +731,7 @@ msgid "Downloadable plugins"
 msgstr "Nedlastbare plugins"
 
 msgid "Downloading"
-msgstr ""
+msgstr "Laster ned"
 
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
 msgstr "Laster ned plugin informasjon. Vennligst vent..."
@@ -722,31 +753,31 @@ msgid "East"
 msgstr "Øst"
 
 msgid "Edit services list"
-msgstr ""
+msgstr "Editer kanallister"
 
 msgid "Electronic Program Guide"
-msgstr ""
+msgstr "Elektronisk Program Guide"
 
 msgid "Enable"
-msgstr "Slå på"
+msgstr "Aktiver"
 
 msgid "Enable 5V for active antenna"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver 5V for aktiv antenne"
 
 msgid "Enable multiple bouquets"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver flere bouqueter"
 
 msgid "Enable parental control"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver foreldrekontroll"
 
 msgid "Enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivert"
 
 msgid "End"
-msgstr "Avslutte"
+msgstr "Slutt"
 
 msgid "End time"
-msgstr ""
+msgstr "Slutt tid"
 
 msgid "EndTime"
 msgstr "Slutttid"
@@ -762,21 +793,27 @@ msgid ""
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 msgstr ""
+"Enigma2 Skinvelger v0.5 BETA\n"
+"\n"
+"Ved problemer vennligst kontakt\n"
+"stephan@reichholf.net\n"
+"\n"
+"© 2006 - Stephan Reichholf"
 
 msgid "Enter main menu..."
-msgstr ""
+msgstr "Åpne hovedmenyen"
 
 msgid "Enter the service pin"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn service pin"
 
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Feil"
 
 msgid "Eventview"
 msgstr "Programoversikt"
 
 msgid "Everything is fine"
-msgstr ""
+msgstr "Alt er i orden"
 
 msgid "Execution Progress:"
 msgstr "Progresjon av utførelsen:"
@@ -785,7 +822,7 @@ msgid "Execution finished!!"
 msgstr "Utførelse ferdig!"
 
 msgid "Exit editor"
-msgstr ""
+msgstr "Avslutt editor"
 
 msgid "Exit the wizard"
 msgstr "Avslutt wizarden"
@@ -794,25 +831,25 @@ msgid "Exit wizard"
 msgstr "Avslutt guide"
 
 msgid "Expert"
-msgstr ""
+msgstr "Ekspert"
 
 msgid "Extended Setup..."
-msgstr ""
+msgstr "Utvidet Oppsett"
 
 msgid "Extensions"
 msgstr "Tillegg"
 
 msgid "FEC"
-msgstr ""
+msgstr "FEC"
 
 msgid "Fast"
-msgstr ""
+msgstr "Hurtig"
 
 msgid "Fast DiSEqC"
-msgstr ""
+msgstr "Hurtig DiSEqC"
 
 msgid "Fast epoch"
-msgstr ""
+msgstr "Hurtig epoch"
 
 msgid "Favourites"
 msgstr "Favoritter"
@@ -821,22 +858,22 @@ msgid "Finetune"
 msgstr "Fininstilling."
 
 msgid "Finnish"
-msgstr ""
+msgstr "Finsk"
 
 msgid "French"
-msgstr ""
+msgstr "Fransk"
 
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvens"
 
 msgid "Frequency bands"
-msgstr ""
+msgstr "Frekvens bånd"
 
 msgid "Frequency scan step size(khz)"
-msgstr ""
+msgstr "Frekvens søking steg størrelse(khz)"
 
 msgid "Frequency steps"
-msgstr ""
+msgstr "Frekvens steg"
 
 msgid "Fri"
 msgstr "Fre"
@@ -845,7 +882,7 @@ msgid "Friday"
 msgstr "Fredag"
 
 msgid "Fritz!Box FON IP address"
-msgstr ""
+msgstr "Fritz!Box FON IP adresse"
 
 #, python-format
 msgid "Frontprocessor version: %d"
@@ -858,12 +895,14 @@ msgid ""
 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
 "Do you want to Restart the GUI now?"
 msgstr ""
+"GUI skal restartes for aktivering av nytt skin\n"
+"Vil du restarte GUI nå?"
 
 msgid "Gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Gateway"
 
 msgid "Genre:"
-msgstr ""
+msgstr "Genre:"
 
 msgid "German"
 msgstr "Tysk"
@@ -872,85 +911,86 @@ msgid "Getting plugin information. Please wait..."
 msgstr "Henter Plugin-Informasjon. Vennligst vent..."
 
 msgid "Goto 0"
-msgstr ""
+msgstr "Goto 0"
 
 msgid "Goto position"
 msgstr "Gå til posisjon"
 
 msgid "Graphical Multi EPG"
-msgstr ""
+msgstr "Grafisk Multi EPG"
 
 msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Gresk"
 
 msgid "Guard Interval"
-msgstr ""
+msgstr "Guard Interval"
 
 msgid "Guard interval mode"
-msgstr ""
+msgstr "Guard interval modus"
 
 msgid "Harddisk"
 msgstr "Harddisk"
 
 msgid "Harddisk setup"
-msgstr ""
+msgstr "Harddisk oppsett"
 
 msgid "Harddisk standby after"
-msgstr ""
-
-msgid "Hello!"
-msgstr ""
+msgstr "Harddisk standby etter"
 
 msgid "Hierarchy Information"
-msgstr ""
+msgstr "Hierarkisk Informasjon"
 
 msgid "Hierarchy mode"
-msgstr ""
+msgstr "Hierarkisk modus"
 
 msgid "How many minutes do you want to record?"
 msgstr "Hvor mange minutter vil du ta opp?"
 
 msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "Ungarsk"
 
 msgid "IP Address"
 msgstr "IP-Adresse"
 
 msgid "Icelandic"
-msgstr ""
+msgstr "Islandsk"
 
 msgid ""
 "If you see this, something is wrong with\n"
 "your scart connection. Press OK to return."
 msgstr ""
+"Hvis du ser dette, så er noe galt med\n"
+"din scart forbindelse. Trykk OK for å komme tilbake."
 
 msgid "Image-Upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Image-Oppgradering"
 
 msgid ""
 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
 msgstr ""
+"For å gjøre en timerinnspilling, var TV skiftet til kanalen for "
+"innspillingen!\n"
 
 msgid "Increased voltage"
-msgstr ""
+msgstr "Økt spenning"
 
 msgid "Index"
-msgstr ""
+msgstr "Indeks"
 
 msgid "InfoBar"
-msgstr ""
+msgstr "InfoBar"
 
 msgid "Infobar timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Infobar timeout"
 
 msgid "Information"
 msgstr "Informasjon"
 
 msgid "Init"
-msgstr ""
+msgstr "Init"
 
 msgid "Initialization..."
-msgstr ""
+msgstr "Initiering..."
 
 msgid "Initialize"
 msgstr "Initialiser"
@@ -959,34 +999,34 @@ msgid "Initializing Harddisk..."
 msgstr "Initialiserer Harddisk..."
 
 msgid "Input"
-msgstr ""
+msgstr "Input"
 
 msgid "Installing"
-msgstr ""
+msgstr "Installerer"
 
 msgid "Installing Software..."
-msgstr ""
+msgstr "Installerer Software"
 
 msgid "Instant Record..."
-msgstr ""
+msgstr "Direkte avspilling"
 
 msgid "Integrated Ethernet"
-msgstr ""
+msgstr "Integrert Nettverk"
 
 msgid "Intermediate"
-msgstr ""
+msgstr "Normal"
 
 msgid "Internal Flash"
-msgstr ""
+msgstr "Intern Flash"
 
 msgid "Inversion"
-msgstr ""
+msgstr "Inversion"
 
 msgid "Invert display"
-msgstr ""
+msgstr "Inverter display"
 
 msgid "Italian"
-msgstr ""
+msgstr "Italiensk"
 
 msgid "Keyboard Map"
 msgstr "Tastaturlayout"
@@ -998,28 +1038,28 @@ msgid "Keymap"
 msgstr "Taste-layout"
 
 msgid "LNB"
-msgstr ""
+msgstr "LNB"
 
 msgid "LOF"
-msgstr ""
+msgstr "LOF"
 
 msgid "LOF/H"
-msgstr ""
+msgstr "LOF/H"
 
 msgid "LOF/L"
-msgstr ""
+msgstr "LOF/L"
 
 msgid "Language selection"
 msgstr "Språkvalg"
 
 msgid "Language..."
-msgstr ""
+msgstr "Språk..."
 
 msgid "Latitude"
 msgstr "Breddegrad"
 
 msgid "Left"
-msgstr ""
+msgstr "Venstre"
 
 msgid "Limit east"
 msgstr "Grense øst"
@@ -1028,31 +1068,31 @@ msgid "Limit west"
 msgstr "Grense vest"
 
 msgid "Limits off"
-msgstr "Ingen grense"
+msgstr "Grenser av"
 
 msgid "Limits on"
-msgstr ""
+msgstr "Grenser på"
 
 msgid "List of Storage Devices"
-msgstr ""
+msgstr "Liste over Lagringsenheter"
 
 msgid "Lithuanian"
-msgstr ""
+msgstr "Litauisk"
 
 msgid "Lock:"
-msgstr ""
+msgstr "Lås:"
 
 msgid "Long Keypress"
-msgstr ""
+msgstr "Langt Tastetrykk"
 
 msgid "Longitude"
 msgstr "Lengdegrad"
 
 msgid "MMC Card"
-msgstr ""
+msgstr "MMC Kort"
 
 msgid "MORE"
-msgstr ""
+msgstr "MER"
 
 msgid "Main menu"
 msgstr "Hovedmeny"
@@ -1061,19 +1101,19 @@ msgid "Mainmenu"
 msgstr "Hovedmeny"
 
 msgid "Make this mark an 'in' point"
-msgstr ""
+msgstr "Gjør denne markør til et 'inn' punkt"
 
 msgid "Make this mark an 'out' point"
-msgstr ""
+msgstr "Gjør denne markør til et 'ut' punkt"
 
 msgid "Make this mark just a mark"
-msgstr ""
+msgstr "Gjør denne markør til bare en markør"
 
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Manuelt Søk"
 
 msgid "Manual transponder"
-msgstr ""
+msgstr "Manuell transponder"
 
 msgid "Margin after record"
 msgstr "Margin etter opptak"
@@ -1082,10 +1122,10 @@ msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Margin før opptak (i minutter)"
 
 msgid "Media player"
-msgstr ""
+msgstr "Media Avspiller"
 
 msgid "MediaPlayer"
-msgstr ""
+msgstr "MediaAvspiller"
 
 msgid "Menu"
 msgstr "Meny"
@@ -1094,16 +1134,16 @@ msgid "Message"
 msgstr "Melding"
 
 msgid "Mkfs failed"
-msgstr ""
+msgstr "Mkfs feilet"
 
 msgid "Model: "
 msgstr "Modell:"
 
 msgid "Modulation"
-msgstr ""
+msgstr "Modulasjon"
 
 msgid "Modulator"
-msgstr ""
+msgstr "Modulator"
 
 msgid "Mon"
 msgstr "Man"
@@ -1115,10 +1155,10 @@ msgid "Monday"
 msgstr "Mandag"
 
 msgid "Mount failed"
-msgstr ""
+msgstr "Mounting feilet"
 
 msgid "Move Picture in Picture"
-msgstr ""
+msgstr "Flytt Bilde i Bilde"
 
 msgid "Move east"
 msgstr "Flytt østover"
@@ -1127,16 +1167,16 @@ msgid "Move west"
 msgstr "Flytt vestover"
 
 msgid "Movielist menu"
-msgstr ""
+msgstr "Filmliste Meny"
 
 msgid "Multi EPG"
-msgstr ""
+msgstr "Multi EPG"
 
 msgid "Multiple service support"
-msgstr ""
+msgstr "Multi kanal support"
 
 msgid "Multisat"
-msgstr ""
+msgstr "Multisat"
 
 msgid "Mute"
 msgstr "Mute"
@@ -1145,13 +1185,13 @@ msgid "N/A"
 msgstr "Ikke tilgjengelig"
 
 msgid "NEXT"
-msgstr ""
+msgstr "NESTE"
 
 msgid "NOW"
 msgstr "NÅ"
 
 msgid "NTSC"
-msgstr ""
+msgstr "NTSC"
 
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
@@ -1161,22 +1201,22 @@ msgstr "Navneserver"
 
 #, python-format
 msgid "Nameserver %d"
-msgstr ""
+msgstr "Navneserver %d"
 
 msgid "Nameserver Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Navneserver Oppsett"
 
 msgid "Nameserver Setup..."
-msgstr ""
+msgstr "Navneserver Oppsett..."
 
 msgid "Netmask"
 msgstr "Nettverksmaske"
 
 msgid "Network Mount"
-msgstr ""
+msgstr "Nettverk Monteringer"
 
 msgid "Network Setup"
-msgstr "Nettverksinstillinger"
+msgstr "Nettverk Oppsett"
 
 msgid "Network scan"
 msgstr "Nettverkssøk"
@@ -1185,13 +1225,13 @@ msgid "Network setup"
 msgstr "Nettverksinstillinger"
 
 msgid "Network..."
-msgstr ""
+msgstr "Nettverk..."
 
 msgid "New"
-msgstr ""
+msgstr "Ny"
 
 msgid "New pin"
-msgstr ""
+msgstr "Ny pin"
 
 msgid "New version:"
 msgstr "Ny Versjon:"
@@ -1214,45 +1254,56 @@ msgid ""
 "No data on transponder!\n"
 "(Timeout reading PAT)"
 msgstr ""
+"Ingen data på transponder!\n"
+"(Timeout ved lesing av PAT)"
 
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
-msgstr "Ingen EPG-data funnet. Start ubgrenset opptak."
+msgstr "Ingen EPG-data funnet. Start ubegrenset innspilling."
 
 msgid "No free tuner!"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen ledig tuner!"
 
 msgid ""
 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
 msgstr ""
+"Ingen pakker opgraderet endda. Sjekk vennligst ditt nettverk og prøv igjen."
 
 msgid "No positioner capable frontend found."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen brukbar Motor frontend funnet."
 
 msgid "No satellite frontend found!!"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen satellit frontend funnet!!"
 
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen Tuner er konfigurert til bruk av diseqc Motor!"
 
 msgid ""
 "No tuner is enabled!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
 msgstr ""
+"Ingen Tuner er aktivert!\n"
+"Vennligst utfør Tuner instilling før du starter en kanal søking."
 
 msgid ""
 "No valid service PIN found!\n"
 "Do you like to change the service PIN now?\n"
 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
 msgstr ""
+"Ingen gyldig kanal PIN funnet!\n"
+"Vil du skifte kanal PIN nå?\n"
+"Sier du 'Nei' her vil kanal beskyttelsen ikke være aktivert!"
 
 msgid ""
 "No valid setup PIN found!\n"
 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
 msgstr ""
+"Ingen gyldig setup PIN funnet!\n"
+"Vil du endre setup PIN nå?\n"
+"Sier du 'Nei' her vil setup beskyttelsen ikke være aktivert!"
 
 msgid "No, but restart from begin"
-msgstr ""
+msgstr "Nei, men start fra begynnelsen"
 
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "Nei, gjør ingenting"
@@ -1270,18 +1321,20 @@ msgid "North"
 msgstr "Nord"
 
 msgid "Norwegian"
-msgstr ""
+msgstr "Norsk"
 
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
 msgstr ""
+"Ikke noe å søke!\n"
+"Vennligst konfigurer tuner før søking etter kanaler."
 
 msgid "Now Playing"
-msgstr ""
+msgstr "Nå avspilles"
 
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
 msgstr "OK, guide meg gjennom oppgraderingsprosessen"
@@ -1299,112 +1352,115 @@ msgid "One"
 msgstr "En"
 
 msgid "Online-Upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Online-Oppgradering"
 
 msgid "Orbital Position"
-msgstr ""
+msgstr "Orbital Posisjon"
 
 msgid "Other..."
-msgstr ""
+msgstr "Annet..."
 
 msgid "PAL"
-msgstr ""
+msgstr "PAL"
 
 msgid "PIDs"
-msgstr ""
+msgstr "PIDs"
 
 msgid "Package list update"
-msgstr ""
+msgstr "Pakkeliste oppdatering"
 
 msgid "Packet management"
 msgstr "Pakkeforvaltning"
 
 msgid "Page"
-msgstr ""
+msgstr "Side"
 
 msgid "Parental control"
-msgstr ""
+msgstr "Foreldrekontroll"
 
 msgid "Parental control services Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Foreldrekontroll kanal Editor"
 
 msgid "Parental control setup"
-msgstr ""
+msgstr "Foreldrekontroll oppsett"
 
 msgid "Parental control type"
-msgstr ""
+msgstr "Foreldrekontroll type"
 
 msgid "PiPSetup"
-msgstr ""
+msgstr "BiB Oppsett"
 
 msgid "Pin code needed"
-msgstr ""
+msgstr "Pin kode nødvendig"
 
 msgid "Play recorded movies..."
 msgstr "Spill av filmopptak..."
 
 msgid "Please change recording endtime"
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst endre sluttid for innspilling"
 
 msgid "Please choose an extension..."
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst velg en utvidelse"
 
 msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst ikke endre verdier, hvis du ikke vet hva du gjør!"
 
 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
 msgstr "Vennligst skriv navn for den nye bouquet"
 
 msgid "Please enter a name for the new marker"
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst skriv navn for den nye markøren"
 
 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst skriv filnavn (tomt=bruk nåværende dato)"
 
 msgid "Please enter the correct pin code"
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst skriv den korrekte pin kode"
 
 msgid "Please enter the old pin code"
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst skriv den gamle pin kode"
 
 msgid "Please press OK!"
 msgstr "Vennligst trykk OK!"
 
 msgid "Please select a playlist to delete..."
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst velg en spilleliste å slette..."
 
 msgid "Please select a playlist..."
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst velg en spilleliste"
 
 msgid "Please select a subservice to record..."
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst velg en underkanal for innspilling"
 
 msgid "Please select a subservice..."
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst velg en underkanal"
 
 msgid "Please select keyword to filter..."
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst velg nøkkelord for filter"
 
 msgid "Please set up tuner B"
-msgstr "Instillinger for Tuner B."
+msgstr "Vennligst sett opp Tuner B."
 
 msgid "Please set up tuner C"
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst sett opp Tuner C."
 
 msgid "Please set up tuner D"
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst sett opp Tuner D."
 
 msgid ""
 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
 msgstr ""
+"Vennligst bruk pilknappene for å flytte BiB vinduet.\n"
+"Trykk Bouquet +/- for å endre vindustørrelse.\n"
+"Trykk OK for å gå tilbake til TV eller EXIT for ikke å utføre flytting."
 
 msgid "Please wait... Loading list..."
 msgstr "Vennligst vent... laster liste..."
 
 msgid "Plugin browser"
-msgstr ""
+msgstr "Plugin Meny"
 
 msgid "Plugins"
 msgstr "Plugins"
@@ -1416,46 +1472,46 @@ msgid "Polarization"
 msgstr "Polarisasjon"
 
 msgid "Polish"
-msgstr ""
+msgstr "Polsk"
 
 msgid "Port A"
-msgstr ""
+msgstr "Port A"
 
 msgid "Port B"
-msgstr ""
+msgstr "Port B"
 
 msgid "Port C"
-msgstr ""
+msgstr "Port C"
 
 msgid "Port D"
-msgstr ""
+msgstr "Port D"
 
 msgid "Portuguese"
-msgstr ""
+msgstr "Portugisisk"
 
 msgid "Positioner"
-msgstr "Rotor"
+msgstr "Motor"
 
 msgid "Positioner fine movement"
-msgstr ""
+msgstr "Finjustering av motor"
 
 msgid "Positioner movement"
-msgstr "Rotorbevegelser"
+msgstr "Motorbevegelser"
 
 msgid "Positioner setup"
-msgstr ""
+msgstr "Motor oppsett"
 
 msgid "Positioner storage"
-msgstr "Rotorlagring"
+msgstr "Motor lagring"
 
 msgid "Power threshold in mA"
-msgstr ""
+msgstr "Strøm grenseverdi i mA"
 
 msgid "Predefined transponder"
-msgstr ""
+msgstr "Predefinert transponder"
 
 msgid "Preparing... Please wait"
-msgstr ""
+msgstr "Forbereder.. Vennligst vent"
 
 msgid "Press OK to activate the settings."
 msgstr "Trykk OK for å aktivere instillingene"
@@ -1467,94 +1523,100 @@ msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Trykk OK for a starte søk."
 
 msgid "Prev"
-msgstr ""
+msgstr "Forrige"
 
 msgid "Protect services"
-msgstr ""
+msgstr "Beskytt kanaler"
 
 msgid "Protect setup"
-msgstr ""
+msgstr "Beskytt oppsett"
 
 msgid "Provider"
 msgstr "Tilbyder"
 
 msgid "Provider to scan"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbyder til søking"
 
 msgid "Providers"
 msgstr "Tilbydere"
 
 msgid "Quickzap"
-msgstr ""
+msgstr "Quickzap"
 
 msgid "RC Menu"
 msgstr "Fjernkontroll"
 
 msgid "RF output"
-msgstr ""
+msgstr "RF utgang"
 
 msgid "RGB"
-msgstr ""
+msgstr "RGB"
 
 msgid "RSS Feed URI"
-msgstr ""
+msgstr "RSS Feed URI"
 
 msgid "Radio"
-msgstr ""
+msgstr "Radio"
 
 msgid "Ram Disk"
-msgstr ""
+msgstr "Ram Disk"
 
 msgid "Really close without saving settings?"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du virkelig lukke uten å lagre"
 
 msgid "Really delete done timers?"
-msgstr "Skal ferdige timers virkelig slettes?"
+msgstr "Vil du virkelig slette ferdige timere?"
 
 msgid "Really delete this timer?"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du virkelig slette denne timer"
 
 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du virkelig avslutte hurtigzap i underkanaler"
 
 msgid "Reception Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Mottakings Innstillinger"
 
 msgid "Record"
-msgstr "Ta opp"
+msgstr "Spille inn"
 
 msgid "Recorded files..."
-msgstr ""
+msgstr "Innspilte filer"
 
 msgid "Recording"
-msgstr "Opptak"
+msgstr "Spiller inn"
 
 msgid ""
 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
 "now?"
 msgstr ""
+"Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
+"reboote nå?"
 
 msgid ""
 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
 "now?"
 msgstr ""
+"Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
+"restarte nå?"
 
 msgid ""
 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
 "now?"
 msgstr ""
+"Innspilling(er) er igang eller starter om få sekunder... vil du virkelig "
+"stenge av nå?"
 
 msgid "Recordings always have priority"
-msgstr ""
+msgstr "Innspillinger har alltid prioritet"
 
 msgid "Reenter new pin"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn ny pin igjen"
 
 msgid "Remove Plugins"
 msgstr "Fjern Plugins"
 
 msgid "Remove a mark"
-msgstr ""
+msgstr "Fjern en markør"
 
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Fjern plugins"
@@ -1563,56 +1625,56 @@ msgid "Repeat"
 msgstr "Gjenta"
 
 msgid "Repeat Type"
-msgstr ""
+msgstr "Gjentagelses Type"
 
 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
-msgstr ""
+msgstr "Gjentagende event holder på med en innspilling... Hva vil du gjøre?"
 
 msgid "Reset"
 msgstr "Tilbakestill"
 
 msgid "Restart"
-msgstr "Omstart"
+msgstr "Restart"
 
 msgid "Restart GUI"
-msgstr ""
+msgstr "Restart GUI"
 
 msgid "Restart GUI now?"
-msgstr ""
+msgstr "Restart GUI nå?"
 
 msgid "Restore"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenopprett"
 
 msgid ""
 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
 "settings now."
 msgstr ""
-"Tilbakelegging av innstillinger er ferdig. Vennligst trykk OK for å aktivere "
+"Gjenoppretting av innstillinger er ferdig. Vennligst trykk OK for å aktivere "
 "dem nå."
 
 msgid "Right"
-msgstr ""
+msgstr "Høyre"
 
 msgid "Rolloff"
-msgstr ""
+msgstr "Rolloff"
 
 msgid "Rotor turning speed"
-msgstr ""
+msgstr "Motor dreie hastighet"
 
 msgid "Running"
-msgstr ""
+msgstr "Kjører"
 
 msgid "Russian"
-msgstr ""
+msgstr "Russisk"
 
 msgid "S-Video"
-msgstr ""
+msgstr "S-Video"
 
 msgid "SNR"
-msgstr ""
+msgstr "SNR"
 
 msgid "SNR:"
-msgstr ""
+msgstr "SNR:"
 
 msgid "Sat"
 msgstr "Lør"
@@ -1621,94 +1683,94 @@ msgid "Sat / Dish Setup"
 msgstr "Sat-/Parabolinstillinger"
 
 msgid "Satellite"
-msgstr "Satellit"
+msgstr "Satellitt"
 
 msgid "Satellite Equipment Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Satellittutstyr Oppsett"
 
 msgid "Satellites"
 msgstr "Satelliter"
 
 msgid "Satfinder"
-msgstr ""
+msgstr "Satellittfinner"
 
 msgid "Saturday"
 msgstr "Lørdag"
 
 msgid "Save Playlist"
-msgstr ""
+msgstr "Lagre Spilliste"
 
 msgid "Scaling Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Skalerings Modus"
 
 msgid "Scan "
-msgstr ""
+msgstr "Søking "
 
 msgid "Scan QAM128"
-msgstr ""
+msgstr "Søke QAM128"
 
 msgid "Scan QAM16"
-msgstr ""
+msgstr "Søke QAM16"
 
 msgid "Scan QAM256"
-msgstr ""
+msgstr "Søke QAM256"
 
 msgid "Scan QAM32"
-msgstr ""
+msgstr "Søke QAM32"
 
 msgid "Scan QAM64"
-msgstr ""
+msgstr "Søke QAM64"
 
 msgid "Scan SR6875"
-msgstr ""
+msgstr "Søke SR6875"
 
 msgid "Scan SR6900"
-msgstr ""
+msgstr "Søke SR6900"
 
 msgid "Scan additional SR"
-msgstr ""
+msgstr "Søke ytterlige SR"
 
 msgid "Scan band EU HYPER"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd EU HYPER"
 
 msgid "Scan band EU MID"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd EU MID"
 
 msgid "Scan band EU SUPER"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd EU SUPER"
 
 msgid "Scan band EU UHF IV"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd EU UHF IV"
 
 msgid "Scan band EU UHF V"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd EU UHF V"
 
 msgid "Scan band EU VHF I"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd EU VHF I"
 
 msgid "Scan band EU VHF III"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd EU VHF III"
 
 msgid "Scan band US HIGH"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd US HIGH"
 
 msgid "Scan band US HYPER"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd US HYPER"
 
 msgid "Scan band US LOW"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd US LOW"
 
 msgid "Scan band US MID"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd US MID"
 
 msgid "Scan band US SUPER"
-msgstr ""
+msgstr "Søke bånd US SUPER"
 
 msgid "Search east"
-msgstr ""
+msgstr "Søk øst"
 
 msgid "Search west"
-msgstr ""
+msgstr "Søk vest"
 
 msgid "Seek"
 msgstr "Søk"
@@ -1717,22 +1779,22 @@ msgid "Select HDD"
 msgstr "Velg harddisk"
 
 msgid "Select Network Adapter"
-msgstr ""
+msgstr "Velg Nettverksadapter"
 
 msgid "Select a movie"
 msgstr "Velg film"
 
 msgid "Select audio mode"
-msgstr ""
+msgstr "Velg lydmodus"
 
 msgid "Select audio track"
-msgstr ""
+msgstr "Velg lydspor"
 
 msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Velg kanal å ta opp fra"
 
 msgid "Sequence repeat"
-msgstr ""
+msgstr "Sekvens gjentakelse"
 
 msgid "Service"
 msgstr "Kanal"
@@ -1744,26 +1806,30 @@ msgid "Service Searching"
 msgstr "Kanalsøk"
 
 msgid "Service has been added to the favourites."
-msgstr ""
+msgstr "Kanal har blitt lagt til favorittene."
 
 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
-msgstr ""
+msgstr "Kanal har blitt lagt til den valgte bouquet."
 
 msgid ""
 "Service invalid!\n"
 "(Timeout reading PMT)"
 msgstr ""
+"Kanal feil!\n"
+"(Timeout ved lesing av PMT)"
 
 msgid ""
 "Service not found!\n"
 "(SID not found in PAT)"
 msgstr ""
+"Kanal ikke funnet!\n"
+"(SID ikke funnet i PAT)"
 
 msgid "Service scan"
 msgstr "Kanalsøk"
 
 msgid "Serviceinfo"
-msgstr ""
+msgstr "Kanalinfo"
 
 msgid "Services"
 msgstr "Kanaler"
@@ -1775,40 +1841,43 @@ msgid "Settings"
 msgstr "Innstillinger"
 
 msgid "Setup"
-msgstr "Instillinger"
+msgstr "Oppsett"
 
 msgid "Setup Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Oppsett Type"
+
+msgid "Show blinking clock in display during recording"
+msgstr "Vis blinkende klokke i display under innspilling"
 
 msgid "Show infobar on channel change"
-msgstr ""
+msgstr "Vis infobar ved kanalbytte"
 
 msgid "Show infobar on event change"
-msgstr ""
+msgstr "Vis infobar ved programbytte"
 
 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
-msgstr ""
+msgstr "Vis infobar ved hopp fram/tilbake"
 
 msgid "Show positioner movement"
-msgstr ""
+msgstr "Vis motorbevegelse"
 
 msgid "Show services beginning with"
-msgstr ""
+msgstr "Vis kanaler som begynner med"
 
 msgid "Show the radio player..."
 msgstr "Vis radio spilleren"
 
 msgid "Show the tv player..."
-msgstr ""
+msgstr "Vis TV spilleren"
 
 msgid "Shutdown Dreambox after"
-msgstr ""
+msgstr "Slå av Dreamboxen etter"
 
 msgid "Similar"
-msgstr ""
+msgstr "Samme"
 
 msgid "Similar broadcasts:"
-msgstr ""
+msgstr "Samme utsendelser"
 
 msgid "Simple"
 msgstr "Enkel"
@@ -1826,23 +1895,23 @@ msgid "Single transponder"
 msgstr "Singel transponder"
 
 msgid "Sleep Timer"
-msgstr ""
+msgstr "Sleep Timer"
 
 msgid "Sleep timer action:"
-msgstr ""
+msgstr "Sleep timer aksjon"
 
 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
-msgstr ""
+msgstr "Slideshow Interval (sek.)"
 
 #, python-format
 msgid "Slot %d"
-msgstr ""
+msgstr "Slot %d"
 
 msgid "Slow"
-msgstr ""
+msgstr "Langsom"
 
 msgid "Some plugins are not available:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Noen plugins er ikke tilgjengelige:\n"
 
 msgid "Somewhere else"
 msgstr "En annen plass"
@@ -1852,14 +1921,17 @@ msgid ""
 "\n"
 "Please choose an other one."
 msgstr ""
+"Desverre, din backup destination eksisterer ikke\n"
+"\n"
+"Venligst velg en annen."
 
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort A-Z"
-msgstr ""
+msgstr "Sorter A-Z"
 
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort Time"
-msgstr ""
+msgstr "Sorter Tid"
 
 msgid "Sound"
 msgstr "Lyd"
@@ -1874,13 +1946,13 @@ msgid "Spanish"
 msgstr "Spansk"
 
 msgid "Standby"
-msgstr ""
+msgstr "Standby"
 
 msgid "Standby / Restart"
 msgstr "Standby / Start om"
 
 msgid "Start"
-msgstr ""
+msgstr "Start"
 
 msgid "Start recording?"
 msgstr "Start opptak?"
@@ -1889,10 +1961,10 @@ msgid "StartTime"
 msgstr "StartTid"
 
 msgid "Starting on"
-msgstr ""
+msgstr "Starter på"
 
 msgid "Startwizard"
-msgstr ""
+msgstr "Startwizard"
 
 msgid "Step "
 msgstr "Steg "
@@ -1904,19 +1976,19 @@ msgid "Step west"
 msgstr "Steg vest"
 
 msgid "Stereo"
-msgstr ""
+msgstr "Stereo"
 
 msgid "Stop"
-msgstr ""
+msgstr "Stopp"
 
 msgid "Stop Timeshift?"
 msgstr "Stopp Timeshift?"
 
 msgid "Stop current event and disable coming events"
-msgstr ""
+msgstr "Stopp nåværende event og stop kommende events"
 
 msgid "Stop current event but not coming events"
-msgstr ""
+msgstr "Stopp nåværende event med ikke de som kommer"
 
 msgid "Stop playing this movie?"
 msgstr "Stoppe avspilling av denne filmen?"
@@ -1928,16 +2000,16 @@ msgid "Stored position"
 msgstr "Lagret posisjon"
 
 msgid "Subservice list..."
-msgstr ""
+msgstr "Underkanal liste..."
 
 msgid "Subservices"
 msgstr "Underkanaler"
 
 msgid "Subtitle selection"
-msgstr ""
+msgstr "Undertekst valg"
 
 msgid "Subtitles"
-msgstr ""
+msgstr "Undertekster"
 
 msgid "Sun"
 msgstr "Søn"
@@ -1946,67 +2018,73 @@ msgid "Sunday"
 msgstr "Søndag"
 
 msgid "Swap Services"
-msgstr ""
+msgstr "Bytt kanaler"
 
 msgid "Swedish"
-msgstr ""
+msgstr "Svensk"
 
 msgid "Switch to next subservice"
-msgstr ""
+msgstr "Bytt til neste underkanal"
 
 msgid "Switch to previous subservice"
-msgstr ""
+msgstr "Bytt til forrige underkanal"
 
 msgid "Symbol Rate"
 msgstr "Symbolrate"
 
 msgid "Symbolrate"
-msgstr ""
+msgstr "Symbolrate"
 
 msgid "System"
-msgstr ""
+msgstr "System"
 
 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
 msgid "TRANSLATOR_INFO"
 msgstr ""
+"For endringer/forslag, ta kontakt på:\n"
+"theMMMMMM@gmail.com\n"
+"\n"
+"Dere finner meg også på www.digsat.net"
 
 msgid "TV System"
 msgstr "TV System"
 
 msgid "Terrestrial"
-msgstr ""
+msgstr "Terrestrial"
 
 msgid "Terrestrial provider"
-msgstr "Region"
+msgstr "Terrestrial tilbyder"
 
 msgid "Test mode"
 msgstr "Testmodus"
 
 msgid "Test-Messagebox?"
-msgstr ""
+msgstr "Test-Meldingsboks"
 
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
 "Please press OK to start using you Dreambox."
 msgstr ""
+"Takk for at du brukte guiden. Din Dreambox er nå klar til bruk .\n"
+"Vennligst trykk OK å begynne å bruke den."
 
 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
 msgstr "Backupen feilet. Vennligst velg en annen backuplokasjon."
 
 msgid "The pin code has been changed successfully."
-msgstr ""
+msgstr "Pin koden har blitt endret"
 
 msgid "The pin code you entered is wrong."
-msgstr ""
+msgstr "Pin koden du la inn var feil"
 
 msgid "The pin codes you entered are different."
-msgstr ""
+msgstr "Pin kodene du skrev inn er ikke like"
 
 msgid "The sleep timer has been activated."
-msgstr ""
+msgstr "Sleep timeren har blitt aktivert"
 
 msgid "The sleep timer has been disabled."
-msgstr ""
+msgstr "Sleep timeren har blitt deaktivert"
 
 msgid ""
 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
@@ -2035,13 +2113,13 @@ msgid "Thursday"
 msgstr "Torsdag"
 
 msgid "Time"
-msgstr ""
+msgstr "Tid"
 
 msgid "Time/Date Input"
-msgstr ""
+msgstr "Tid/Dato Input"
 
 msgid "Timer"
-msgstr ""
+msgstr "Timer"
 
 msgid "Timer Edit"
 msgstr "Timereditering"
@@ -2056,19 +2134,19 @@ msgid "Timer entry"
 msgstr "Timer instilling"
 
 msgid "Timer log"
-msgstr ""
+msgstr "Timer log"
 
 msgid "Timer sanity error"
-msgstr ""
+msgstr "Timer feil"
 
 msgid "Timer selection"
-msgstr ""
+msgstr "Timer valg"
 
 msgid "Timer status:"
-msgstr ""
+msgstr "Timer status:"
 
 msgid "Timeshift"
-msgstr ""
+msgstr "Timeshift"
 
 msgid "Timeshift not possible!"
 msgstr "Timeshift er ikke mulig!"
@@ -2077,40 +2155,46 @@ msgid "Timezone"
 msgstr "Tidssone"
 
 msgid "Title:"
-msgstr ""
+msgstr "Tittel:"
 
 msgid "Today"
 msgstr "Idag"
 
 msgid "Tone mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tone modus"
 
 msgid "Toneburst"
-msgstr ""
+msgstr "Toneburst"
 
 msgid "Toneburst A/B"
 msgstr "Toneburst A/B"
 
+msgid "Translation"
+msgstr "Oversetting"
+
+msgid "Translation:"
+msgstr "Oversetting:"
+
 msgid "Transmission Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Sendings Modus"
 
 msgid "Transmission mode"
 msgstr "Sendingstype"
 
 msgid "Transponder"
-msgstr ""
+msgstr "Transponder"
 
 msgid "Transponder Type"
-msgstr ""
+msgstr "Transponder Type"
 
 msgid "Tries left:"
-msgstr ""
+msgstr "Forsøk igjen:"
 
 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Prøv å finne Transpondere i kabelnettverket.. vennligst vent..."
 
 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Prøv å finne transpondere i kabelnettverket.. vennligst vent..."
 
 msgid "Tue"
 msgstr "Tir"
@@ -2119,28 +2203,28 @@ msgid "Tuesday"
 msgstr "Tirsdag"
 
 msgid "Tune"
-msgstr ""
+msgstr "Tune"
 
 msgid "Tune failed!"
-msgstr ""
+msgstr "Tuning feilet"
 
 msgid "Tuner"
-msgstr ""
+msgstr "Tuner"
 
 msgid "Tuner "
-msgstr ""
+msgstr "Tuner "
 
 msgid "Tuner Slot"
-msgstr ""
+msgstr "Tuner Slot"
 
 msgid "Tuner configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Tuner konfigurasjon"
 
 msgid "Tuner status"
-msgstr ""
+msgstr "Tuner status"
 
 msgid "Turkish"
-msgstr ""
+msgstr "Tyrkisk"
 
 msgid "Two"
 msgstr "To"
@@ -2152,10 +2236,10 @@ msgid "USALS"
 msgstr "USALS"
 
 msgid "USB"
-msgstr ""
+msgstr "USB"
 
 msgid "USB Stick"
-msgstr ""
+msgstr "USB Stick"
 
 msgid ""
 "Unable to initialize harddisk.\n"
@@ -2167,16 +2251,16 @@ msgstr ""
 "Feil: "
 
 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
-msgstr ""
+msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
 
 msgid "Universal LNB"
-msgstr ""
+msgstr "Universal LNB"
 
 msgid "Unmount failed"
-msgstr ""
+msgstr "Unmount feilet"
 
 msgid "Updates your receiver's software"
-msgstr ""
+msgstr "Oppdaterer software på din mottager"
 
 msgid "Updating finished. Here is the result:"
 msgstr "Oppdatering avsluttet. Her er resultatet:"
@@ -2185,25 +2269,25 @@ msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
 msgstr "Oppdaterer...Vennligst vent..Dette kan ta noen minutter "
 
 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
-msgstr ""
+msgstr "Oppgradering er ferdig. Vil du restarte din Dreambox?"
 
 msgid "Upgrading"
-msgstr ""
+msgstr "Oppgraderer"
 
 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
-msgstr ""
+msgstr "Oppgraderer Dreambox... Vennligst vent"
 
 msgid "Use DHCP"
 msgstr "Motta IP-adresse (DHCP)"
 
 msgid "Use Power Measurement"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk Strøm Måling"
 
 msgid "Use a gateway"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk en gateway"
 
 msgid "Use power measurement"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk strøm måling"
 
 msgid ""
 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
@@ -2212,12 +2296,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Bruk venstre og høyre knappene for å endre valg.\n"
 "\n"
-"Instillinger for Tuner A"
+"Vennligst sett opp tuner A"
 
 msgid ""
 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
 "press OK."
-msgstr ""
+msgstr "Bruk pil opp/ned på din fjernkontroll for å velge. Trykk deretter OK."
 
 msgid "Use usals for this sat"
 msgstr "Bruk USALS for denne Sat"
@@ -2226,7 +2310,7 @@ msgid "Use wizard to set up basic features"
 msgstr "Bruk guiden til å sette basisinnstillinger"
 
 msgid "Used service scan type"
-msgstr ""
+msgstr "Brukt kanal søkingstype"
 
 msgid "User defined"
 msgstr "Brukerdefinert"
@@ -2235,13 +2319,13 @@ msgid "VCR Switch"
 msgstr "Video skifter"
 
 msgid "VCR scart"
-msgstr ""
+msgstr "VCR scart"
 
 msgid "View Rass interactive..."
-msgstr ""
+msgstr "Vis Rass interaktiv..."
 
 msgid "View teletext..."
-msgstr ""
+msgstr "Vis teletext..."
 
 msgid "Voltage mode"
 msgstr "Spenningsmodus"
@@ -2250,10 +2334,10 @@ msgid "Volume"
 msgstr "Volum"
 
 msgid "W"
-msgstr ""
+msgstr "W"
 
 msgid "WSS on 4:3"
-msgstr ""
+msgstr "WSS på 4:3"
 
 msgid "Wed"
 msgstr "Ons"
@@ -2295,16 +2379,16 @@ msgid "Where do you want to backup your settings?"
 msgstr "Hvor vil du lagre backup av dine innstillinger?"
 
 msgid "Wireless"
-msgstr ""
+msgstr "Trådløs"
 
 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
-msgstr ""
+msgstr "Skrivefeil under innspilling. Er disken full?\n"
 
 msgid "YPbPr"
-msgstr ""
+msgstr "YPbPr"
 
 msgid "Year:"
-msgstr ""
+msgstr "År:"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
@@ -2328,7 +2412,7 @@ msgid "Yes, restore the settings now"
 msgstr "Ja, legg tilbake innstillingene nå"
 
 msgid "Yes, view the tutorial"
-msgstr ""
+msgstr "Ja, vis guiden"
 
 msgid "You cannot delete this!"
 msgstr "Du kan ikke slette denne!."
@@ -2365,7 +2449,7 @@ msgstr ""
 "Du har valgt å ta backup av din HDD. Vennligst trykk OK, for å ta backup nå."
 
 msgid "You have to wait for"
-msgstr ""
+msgstr "Du må vente på"
 
 msgid ""
 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
@@ -2385,12 +2469,18 @@ msgid ""
 "Press the menu-key to define keywords.\n"
 "Do you want to define keywords now?"
 msgstr ""
+"Du må definere noen nøkkelord først!\n"
+"Trykk på meny for å definere nøkkelord.\n"
+"Vil du definere nøkkelord nå?"
 
 msgid ""
 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
 "\n"
 "Do you want to set the pin now?"
 msgstr ""
+"Du mp sette opp en pin kode og gjemme den for dine barn.\n"
+"\n"
+"Vil du sette opp en pin kode nå?"
 
 msgid ""
 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
@@ -2406,6 +2496,8 @@ msgid ""
 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
 "try again."
 msgstr ""
+"Din dreambox er ikke koblet til internet skikkelig. Vennligst sjekk dette og "
+"prøv igjen"
 
 msgid ""
 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
@@ -2415,64 +2507,64 @@ msgstr ""
 "Trykk OK for å starte oppdatering."
 
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
-msgstr ""
+msgstr "Zap tilbake til kanal før motoroppsett"
 
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
-msgstr ""
+msgstr "Zap tilbake til kanal før sattellitfinner"
 
 msgid "[alternative edit]"
-msgstr ""
+msgstr "[alternativ editering]"
 
 msgid "[bouquet edit]"
-msgstr "BouquetEditor"
+msgstr "[bouquet editering]"
 
 msgid "[favourite edit]"
-msgstr "Favoritteditor"
+msgstr "[favoritt editering]"
 
 msgid "[move mode]"
-msgstr "Flyttemodus"
+msgstr "[flytte modus]"
 
 msgid "abort alternatives edit"
-msgstr ""
+msgstr "Avbryt alternativ editering"
 
 msgid "abort bouquet edit"
-msgstr "Avbryt Bouqueteditor"
+msgstr "avbryt bouquet editering"
 
 msgid "abort favourites edit"
-msgstr "Avbryt Favoritteditor"
+msgstr "avbryt favoritt editering"
 
 msgid "about to start"
 msgstr "starter snart"
 
 msgid "add alternatives"
-msgstr ""
+msgstr "legg til alternativer"
 
 msgid "add bouquet"
-msgstr ""
+msgstr "legg til bouquet"
 
 msgid "add directory to playlist"
-msgstr ""
+msgstr "legg til mappe til spilliste"
 
 msgid "add file to playlist"
-msgstr ""
+msgstr "legg til fil til spilliste"
 
 msgid "add files to playlist"
-msgstr ""
+msgstr "legg til filer til spilliste"
 
 msgid "add marker"
-msgstr ""
+msgstr "legg till markør"
 
 msgid "add recording (enter recording duration)"
-msgstr ""
+msgstr "legg til innspilling (skriv inn innspillingens lengde)"
 
 msgid "add recording (enter recording endtime)"
-msgstr ""
+msgstr "legg til innspilling (skriv inn innspillingens sluttid)"
 
 msgid "add recording (indefinitely)"
-msgstr ""
+msgstr "legg til innspilling (uendelig)"
 
 msgid "add recording (stop after current event)"
-msgstr ""
+msgstr "legg til innspilling (stop etter nåværende)"
 
 msgid "add service to bouquet"
 msgstr "Legg kanal til bouquet"
@@ -2481,36 +2573,38 @@ msgid "add service to favourites"
 msgstr "Legg kanal til favoritter"
 
 msgid "add to parental protection"
-msgstr ""
+msgstr "legg til i foreldrekontrollen"
 
 msgid "advanced"
-msgstr ""
+msgstr "avansert"
 
 msgid "alphabetic sort"
-msgstr ""
+msgstr "sorter alfabetisk"
 
 msgid ""
 "are you sure you want to restore\n"
 "following backup:\n"
 msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil gjenopprette\n"
+"følgende backup:\n"
 
 msgid "back"
 msgstr "Tilbake"
 
 msgid "better"
-msgstr ""
+msgstr "bedre"
 
 msgid "blacklist"
-msgstr ""
+msgstr "svartlist"
 
 msgid "by Exif"
-msgstr ""
+msgstr "av Exif"
 
 msgid "change recording (duration)"
-msgstr ""
+msgstr "endre innspilling (lengde)"
 
 msgid "change recording (endtime)"
-msgstr ""
+msgstr "endre innspilling (sluttid)"
 
 msgid "circular left"
 msgstr "Sirkulær venstre"
@@ -2519,220 +2613,225 @@ msgid "circular right"
 msgstr "Sirkulær høyre"
 
 msgid "clear playlist"
-msgstr ""
+msgstr "tøm spilliste"
 
 msgid "complex"
-msgstr ""
+msgstr "kompleks"
 
 msgid "config menu"
 msgstr "Konfigurasjonsmeny"
 
 msgid "continue"
-msgstr ""
+msgstr "fortsett"
 
 msgid "copy to bouquets"
-msgstr ""
+msgstr "kopier til bouquets"
 
 msgid "daily"
 msgstr "Daglig"
 
 msgid "delete"
-msgstr ""
+msgstr "slett"
 
 msgid "delete cut"
-msgstr ""
+msgstr "slett klipp"
 
 msgid "delete playlist entry"
-msgstr ""
+msgstr "slett post i spillliste"
 
 msgid "delete saved playlist"
-msgstr ""
+msgstr "slett lagret spilliste"
 
 msgid "delete..."
-msgstr "Slette..."
+msgstr "slett..."
 
 msgid "disable"
-msgstr ""
+msgstr "deaktiver"
 
 msgid "disable move mode"
 msgstr "Slå av flyttemodus"
 
 msgid "disabled"
-msgstr ""
+msgstr "deaktivert"
 
 msgid "do not change"
-msgstr ""
+msgstr "ikke endre"
 
 msgid "do nothing"
 msgstr "gjør ingenting"
 
 msgid "don't record"
-msgstr "Ikke ta opp"
+msgstr "ikke ta opp"
 
 msgid "done!"
 msgstr "ferdig!"
 
 msgid "edit alternatives"
-msgstr ""
+msgstr "editer alternativer"
 
 msgid "empty"
-msgstr ""
+msgstr "tom"
 
 msgid "enable"
-msgstr ""
+msgstr "aktiver"
 
 msgid "enable bouquet edit"
-msgstr "Aktiver Bouqueteditor"
+msgstr "aktiver bouquet editering"
 
 msgid "enable favourite edit"
-msgstr "Aktiver Favoritteditor"
+msgstr "aktiver favoritt editering"
 
 msgid "enable move mode"
-msgstr "Aktiver flyttemodus"
+msgstr "aktiver flytte modus"
 
 msgid "enabled"
-msgstr ""
+msgstr "aktivert"
 
 msgid "end alternatives edit"
-msgstr ""
+msgstr "avslutt alternativ editering"
 
 msgid "end bouquet edit"
-msgstr "Avslutt Bouqueteditor"
+msgstr "avslutt bouquet editering"
 
 msgid "end cut here"
-msgstr ""
+msgstr "avslutt klipp her"
 
 msgid "end favourites edit"
-msgstr "Avslutt Favorittteditor"
+msgstr "avslutt favorittt editering"
 
 msgid "equal to Socket A"
-msgstr ""
+msgstr "lik Socket A"
 
 msgid "exit mediaplayer"
-msgstr ""
+msgstr "avslutt mediaspiller"
 
 msgid "exit movielist"
-msgstr ""
+msgstr "avslutt filmliste"
 
 msgid "free diskspace"
-msgstr "Ledig diskplass"
+msgstr "ledig diskplass"
 
 msgid "full /etc directory"
-msgstr ""
+msgstr "full /etc mappe"
 
 msgid "go to deep standby"
-msgstr ""
+msgstr "gå til dyp standby"
 
 msgid "go to standby"
-msgstr ""
+msgstr "gå til standby"
 
 msgid "hear radio..."
-msgstr ""
+msgstr "Høre radio..."
 
 msgid "help..."
 msgstr "Hjelp..."
 
 msgid "hide extended description"
-msgstr ""
+msgstr "skjul utvidet beskrivelse"
 
 msgid "hide player"
-msgstr ""
+msgstr "skjul spiller"
 
 msgid "horizontal"
 msgstr "Horisontal"
 
 msgid "hour"
-msgstr ""
+msgstr "time"
 
 msgid "hours"
-msgstr ""
+msgstr "timer"
+
+msgid "immediate shutdown"
+msgstr "umiddelbar shutdown"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "incoming call!\n"
 "%s calls on %s!"
 msgstr ""
+"Innkommende samtale!\n"
+"%s ringer fra %s!"
 
 msgid "init module"
-msgstr "Initialisere modul"
+msgstr "initialisere modul"
 
 msgid "insert mark here"
-msgstr ""
+msgstr "sett inn markør her"
 
 msgid "jump to listbegin"
-msgstr ""
+msgstr "hopp til start på listen"
 
 msgid "jump to listend"
-msgstr ""
+msgstr "hopp til slutt på listen"
 
 msgid "jump to next marked position"
-msgstr ""
+msgstr "hopp til neste markerte posisjon"
 
 msgid "jump to previous marked position"
-msgstr ""
+msgstr "hopp til forrige markerte posisjon"
 
 msgid "leave movie player..."
-msgstr "Forlat filmavspiller..."
+msgstr "Forlat filmspiller..."
 
 msgid "left"
-msgstr ""
+msgstr "venstre"
 
 msgid "list style compact"
-msgstr ""
+msgstr "Kompakt listestil"
 
 msgid "list style compact with description"
-msgstr ""
+msgstr "Kompakt listestil med besktivelse"
 
 msgid "list style default"
-msgstr ""
+msgstr "Default listestil"
 
 msgid "list style single line"
-msgstr ""
+msgstr "Enkelt linje listestil"
 
 msgid "load playlist"
-msgstr ""
+msgstr "Hent spilliste"
 
 msgid "locked"
-msgstr ""
+msgstr "låst"
 
 msgid "loopthrough to socket A"
-msgstr ""
+msgstr "loopthrough til socket A"
 
 msgid "manual"
 msgstr "Manuell"
 
 msgid "menu"
-msgstr ""
+msgstr "Meny"
 
 msgid "mins"
-msgstr ""
+msgstr "min"
 
 msgid "minute"
-msgstr ""
+msgstr "minutt"
 
 msgid "minutes"
-msgstr ""
+msgstr "minutter"
 
 msgid "minutes and"
-msgstr ""
+msgstr "minutter og"
 
 msgid "move PiP to main picture"
-msgstr ""
+msgstr "flytt BiB til hovedbilde"
 
 msgid "movie list"
-msgstr ""
+msgstr "filmliste"
 
 msgid "multinorm"
-msgstr ""
+msgstr "multinorm"
 
 msgid "never"
-msgstr ""
+msgstr "aldri"
 
 msgid "next channel"
 msgstr "Neste kanal"
 
 msgid "next channel in history"
-msgstr ""
+msgstr "Neste kanal i historikken"
 
 msgid "no"
 msgstr "Nei"
@@ -2741,25 +2840,25 @@ msgid "no HDD found"
 msgstr "Ingen harddisk funnet"
 
 msgid "no Picture found"
-msgstr ""
+msgstr "Intet Bilde funnet"
 
 msgid "no module found"
 msgstr "Ingen modul funnet"
 
 msgid "no standby"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen standby"
 
 msgid "no timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen timeout"
 
 msgid "none"
 msgstr "Ingen"
 
 msgid "not locked"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke låst"
 
 msgid "nothing connected"
-msgstr ""
+msgstr "Ingenting tilkoblet"
 
 msgid "off"
 msgstr "Av"
@@ -2771,234 +2870,237 @@ msgid "once"
 msgstr "En gang"
 
 msgid "only /etc/enigma2 directory"
-msgstr ""
+msgstr "bare /etc/enigma2 mappen"
 
 msgid "open servicelist"
-msgstr ""
+msgstr "Åpne kanalliste"
 
 msgid "open servicelist(down)"
-msgstr ""
+msgstr "Åpne kanalliste(ned)"
 
 msgid "open servicelist(up)"
-msgstr ""
+msgstr "Åpne kanalliste(opp)"
 
 msgid "pass"
-msgstr "Gjennomgang"
+msgstr "klart"
 
 msgid "pause"
-msgstr ""
+msgstr "pause"
 
 msgid "play entry"
-msgstr ""
+msgstr "spill denne"
 
 msgid "play next playlist entry"
-msgstr ""
+msgstr "spill neste i spillelisten"
 
 msgid "play previous playlist entry"
-msgstr ""
+msgstr "spill forrige i spillelisten"
 
 msgid "please press OK when ready"
 msgstr "Trykk OK når det er klart"
 
 msgid "please wait, loading picture..."
-msgstr ""
+msgstr "Vennligst vent, henter bilde"
 
 msgid "previous channel"
 msgstr "Forrige kanal"
 
 msgid "previous channel in history"
-msgstr ""
+msgstr "Forrige kanal i historikken"
 
 msgid "record"
-msgstr ""
+msgstr "spill inn"
 
 msgid "recording..."
-msgstr "tar opp..."
+msgstr "spiller inn..."
 
 msgid "remove after this position"
-msgstr ""
+msgstr "fjern etter denne posisjon"
 
 msgid "remove all alternatives"
-msgstr ""
+msgstr "fjern alle alternativer"
 
 msgid "remove all new found flags"
-msgstr ""
+msgstr "fjern alle nye funnede flag"
 
 msgid "remove before this position"
-msgstr ""
+msgstr "fjern før denne posisjonen"
 
 msgid "remove entry"
-msgstr ""
+msgstr "fjern denne"
 
 msgid "remove from parental protection"
-msgstr ""
+msgstr "fjern fra foreldrekontroll"
 
 msgid "remove new found flag"
-msgstr ""
+msgstr "fjern ny funnet flag"
 
 msgid "remove this mark"
-msgstr ""
+msgstr "fjern denne markøren"
 
 msgid "repeated"
-msgstr "Gjentatt"
+msgstr "gjentatt"
 
 msgid "right"
-msgstr ""
+msgstr "høyre"
 
 msgid "save playlist"
-msgstr ""
+msgstr "lagre spilliste"
 
 #, python-format
 msgid "scan done! %d services found!"
-msgstr ""
+msgstr "Søking ferdig! %d Kanaler funnet!"
 
 msgid "scan done! No service found!"
-msgstr ""
+msgstr "Søking ferdig! Ingen kanaler funnet"
 
 msgid "scan done! One service found!"
-msgstr ""
+msgstr "Søking ferdig! En kanal funnet"
 
 #, python-format
 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
-msgstr ""
+msgstr "Søking igang - %d %% ferdig! %d kanaler funnet"
 
 msgid "scan state"
-msgstr "SøkeStatus"
+msgstr "Søkestatus"
 
 msgid "second"
-msgstr ""
+msgstr "sekund"
 
 msgid "second cable of motorized LNB"
-msgstr ""
+msgstr "sekundær kabel i motorisert LNB"
 
 msgid "seconds"
-msgstr ""
+msgstr "sekunder"
 
 msgid "seconds."
-msgstr ""
+msgstr "sekunder."
 
 msgid "select movie"
-msgstr ""
+msgstr "velg film"
 
 msgid "service pin"
-msgstr ""
+msgstr "kanal pin"
 
 msgid "setup pin"
-msgstr ""
+msgstr "oppsettnings pin"
 
 msgid "show EPG..."
 msgstr "Vis EPG..."
 
 msgid "show all"
-msgstr ""
+msgstr "vis alle"
 
 msgid "show alternatives"
-msgstr ""
+msgstr "vis alternativer"
 
 msgid "show event details"
-msgstr "Vis sendingdetaljer"
+msgstr "vis sendingdetaljer"
 
 msgid "show extended description"
-msgstr ""
+msgstr "vis utvidet beskrivelse"
 
 msgid "show first tag"
-msgstr ""
+msgstr "vis første tag"
 
 msgid "show second tag"
-msgstr ""
+msgstr "vis andre tag"
+
+msgid "show shutdown menu"
+msgstr "vis shutdown meny"
 
 msgid "show single service EPG..."
-msgstr ""
+msgstr "Vis EPG for enkelt kanal"
 
 msgid "show tag menu"
-msgstr ""
+msgstr "vis tag meny"
 
 msgid "show transponder info"
-msgstr ""
+msgstr "vis transponder info"
 
 msgid "shuffle playlist"
-msgstr ""
+msgstr "blande spilliste "
 
 msgid "shutdown"
-msgstr ""
+msgstr "slå av"
 
 msgid "simple"
-msgstr ""
+msgstr "enkel"
 
 msgid "skip backward"
-msgstr ""
+msgstr "hopp bakover"
 
 msgid "skip backward (enter time)"
-msgstr ""
+msgstr "hopp bakover (skriv inn tid)"
 
 msgid "skip backward (self defined)"
-msgstr ""
+msgstr "hopp bakover (egendefinert)"
 
 msgid "skip forward"
-msgstr ""
+msgstr "hopp framover"
 
 msgid "skip forward (enter time)"
-msgstr ""
+msgstr "hopp framover (skriv inn tid)"
 
 msgid "skip forward (self defined)"
-msgstr ""
+msgstr "hopp framover (egendefinert)"
 
 msgid "sort by date"
-msgstr ""
+msgstr "sorter på dato"
 
 msgid "standard"
-msgstr ""
+msgstr "standard"
 
 msgid "standby"
-msgstr ""
+msgstr "standby"
 
 msgid "start cut here"
-msgstr ""
+msgstr "start klipp her"
 
 msgid "start timeshift"
-msgstr ""
+msgstr "start timeshift"
 
 msgid "stereo"
-msgstr ""
+msgstr "stereo"
 
 msgid "stop PiP"
-msgstr ""
+msgstr "stopp BiB"
 
 msgid "stop entry"
-msgstr ""
+msgstr "stopp entry"
 
 msgid "stop recording"
 msgstr "stopp opptak"
 
 msgid "stop timeshift"
-msgstr ""
+msgstr "stopp timeshift"
 
 msgid "swap PiP and main picture"
-msgstr ""
+msgstr "bytt BiB og hovedbilde"
 
 msgid "switch to filelist"
-msgstr ""
+msgstr "bytt til filliste"
 
 msgid "switch to playlist"
-msgstr ""
+msgstr "bytt til spilliste"
 
 msgid "text"
 msgstr "Tekst"
 
 msgid "this recording"
-msgstr ""
+msgstr "denne innspillingen"
 
 msgid "this service is protected by a parental control pin"
-msgstr ""
+msgstr "denne kanalen er beskyttet av en foreldrekontroll pin"
 
 msgid "toggle a cut mark at the current position"
-msgstr ""
+msgstr "toggle en kutt markør på denne posisjon"
 
 msgid "unknown service"
 msgstr "Ukjent kanal"
 
 msgid "until restart"
-msgstr ""
+msgstr "inntil restart"
 
 msgid "user defined"
 msgstr "Brukerdefinert"
@@ -3007,13 +3109,13 @@ msgid "vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
 msgid "view extensions..."
-msgstr ""
+msgstr "Vis utvidelser..."
 
 msgid "view recordings..."
-msgstr ""
+msgstr "Vis innspillinger..."
 
 msgid "wait for ci..."
-msgstr ""
+msgstr "vent på ci..."
 
 msgid "waiting"
 msgstr "venter"
@@ -3022,29 +3124,36 @@ msgid "weekly"
 msgstr "Ukentlig"
 
 msgid "whitelist"
-msgstr ""
+msgstr "hvitliste"
 
 msgid "yes"
 msgstr "Ja"
 
 msgid "yes (keep feeds)"
-msgstr ""
+msgstr "ja (behold feeds)"
 
 msgid ""
 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
 "assistance before rebooting your dreambox."
 msgstr ""
+"din dreambox fungerer kanskje ikke nå. Vennligst les manualen for hvordan du "
+"får hjelp før du starter om din dreambox."
 
 msgid "zap"
-msgstr ""
+msgstr "zap"
 
 msgid "zapped"
-msgstr ""
+msgstr "zapped"
 
-#~ msgid "\"?"
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Enigma2 will restart after the restore"
 #~ msgstr ""
-#~ "\" Vil du virkelig\n"
-#~ "laste ned?"
+#~ "\n"
+#~ "Enigma2 vil restarte etter gjenopprettelsen"
+
+#~ msgid "\"?"
+#~ msgstr "\"?"
 
 #~ msgid "%s (%s, %d MB free)"
 #~ msgstr "%s (%s, %d MB ledig)"
@@ -3098,6 +3207,9 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Games / Plugins"
 #~ msgstr "Spill / Plugins"
 
+#~ msgid "Hello!"
+#~ msgstr "Hei!"
+
 #~ msgid "Hide error windows"
 #~ msgstr "Ikke vis feilmeldinger"