teletext.cpp: invert have_pts
[enigma2.git] / po / pl.po
old mode 100755 (executable)
new mode 100644 (file)
index e8f1407..717ca44
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-30 15:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-29 22:48+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-18 23:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-08 11:43+0100\n"
 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,6 +16,102 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
+msgid ""
+"\n"
+"Advanced options and settings."
+msgstr ""
+"\n"
+"Zaawansowane opcje i ustawienia."
+
+msgid ""
+"\n"
+"After pressing OK, please wait!"
+msgstr ""
+"\n"
+"Po wciśnięciu OK czekaj!"
+
+msgid ""
+"\n"
+"Backup your Dreambox settings."
+msgstr ""
+"\n"
+"Kopia ustawień Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Edit the upgrade source address."
+msgstr ""
+"\n"
+"Edytuj adres aktualizacji."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Enigma2 will restart after the restore"
+msgstr ""
+"\n"
+"Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
+
+msgid ""
+"\n"
+"Online update of your Dreambox software."
+msgstr ""
+"\n"
+"Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Press OK on your remote control to continue."
+msgstr ""
+"\n"
+"Wciśnij OK aby kontynuować."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Restore your Dreambox settings."
+msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć ustawienia Dreamboxa."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Restore your Dreambox with a new firmware."
+msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Restore your backups by date."
+msgstr ""
+"\n"
+"Przywróć kopie według daty."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Scan for local packages and install them."
+msgstr ""
+"\n"
+"Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
+
+msgid ""
+"\n"
+"Select your backup device.\n"
+"Current device: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Wybierz urządzenie do kopii.\n"
+"Aktualne urządzenie: "
+
+msgid ""
+"\n"
+"View, install and remove available or installed packages."
+msgstr ""
+"\n"
+"Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
+
+msgid " "
+msgstr " "
+
 msgid "#000000"
 msgstr "#000000"
 
@@ -50,9 +146,17 @@ msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #, python-format
+msgid "%d jobs are running in the background!"
+msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
+
+#, python-format
 msgid "%d min"
 msgstr "%d min"
 
+#, python-format
+msgid "%d services found!"
+msgstr "%d znalezionych serwisów!"
+
 msgid "%d.%B %Y"
 msgstr "%d.%B %Y"
 
@@ -74,11 +178,29 @@ msgstr "(Przełącz)"
 msgid "(empty)"
 msgstr "(puste)"
 
+msgid "(show optional DVD audio menu)"
+msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
+
+msgid "* Only available if more than one interface is active."
+msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
+
+msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
+msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
+
+msgid ".NFI Download failed:"
+msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
+
+msgid ""
+".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
+msgstr ""
+"Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
+"flashować tym image'm!"
+
 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
-msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
+msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
 
 msgid "/var directory"
-msgstr "katalog /var"
+msgstr "Katalog /var"
 
 msgid "0"
 msgstr "0"
@@ -96,7 +218,7 @@ msgid "1.2"
 msgstr "1.2"
 
 msgid "12V output"
-msgstr "12V wyjście"
+msgstr "Wyjście 12V"
 
 msgid "13 V"
 msgstr "13 V"
@@ -150,7 +272,7 @@ msgid "5 minutes"
 msgstr "5 minut"
 
 msgid "50 Hz"
-msgstr ""
+msgstr "50 Hz"
 
 msgid "6"
 msgstr "6"
@@ -181,22 +303,22 @@ msgid ""
 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
 "Do you want to keep your version?"
 msgstr ""
-"Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od instalacji.\n"
-"Do you want to keep your version?"
+"Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
+"Czy zachować aktualną wersję?"
 
 msgid ""
 "A finished record timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
 msgstr ""
-"Zakończone nagrywanie chce ustawić twojego\n"
+"Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
 
 msgid ""
 "A finished record timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
 msgstr ""
-"Zakończone nagrywanie chce wyłączyć\n"
-"twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
+"Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
+"Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
 
 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
@@ -213,7 +335,7 @@ msgid ""
 "A recording is currently running.\n"
 "What do you want to do?"
 msgstr ""
-"Nagrywanie w toku.\n"
+"Nagrywanie w toku...\n"
 "Co chcesz zrobić?"
 
 msgid ""
@@ -228,19 +350,23 @@ msgstr ""
 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
 "sygnału."
 
+#, python-format
+msgid "A required tool (%s) was not found."
+msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
+
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
 msgstr ""
-"Wyłącznik czasowy chce ustawić twojego\n"
-"Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobic to teraz?"
+"Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
+"Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
 
 msgid ""
 "A sleep timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
 msgstr ""
 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
-"twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
+"Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
 
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
@@ -264,12 +390,6 @@ msgstr "AC3 domyślnie"
 msgid "AC3 downmix"
 msgstr "AC3 downmix"
 
-msgid "AGC"
-msgstr "AGC"
-
-msgid "AGC:"
-msgstr "AGC:"
-
 msgid "About"
 msgstr "O tunerze..."
 
@@ -279,21 +399,36 @@ msgstr "Informacje o tunerze..."
 msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
 
+msgid "Action:"
+msgstr "Akcja:"
+
 msgid "Activate Picture in Picture"
 msgstr "Aktywuj PiP"
 
 msgid "Activate network settings"
-msgstr "Aktuwuj ustawienia sieci"
+msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
+
+msgid "Adapter settings"
+msgstr "Ustawienia adaptera"
 
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
+msgid "Add Bookmark"
+msgstr "Dodaj zakładkę"
+
 msgid "Add a mark"
-msgstr "Dodaj zaznaczone"
+msgstr "Dodaj znacznik"
+
+msgid "Add a new title"
+msgstr "Dodaj nowy tytuł"
 
 msgid "Add timer"
 msgstr "Dodaj timer"
 
+msgid "Add title"
+msgstr "Dodaj tytuł"
+
 msgid "Add to bouquet"
 msgstr "Dodaj do bukietu"
 
@@ -314,9 +449,15 @@ msgstr ""
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Zaawansowane Opcje"
+
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
 
+msgid "Advanced restore"
+msgstr "Zaawansowane przywracanie"
+
 msgid "After event"
 msgstr "Po wydarzeniu"
 
@@ -324,17 +465,18 @@ msgid ""
 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
 msgstr ""
-"Gdy kreator zostanie zakończony , możesz ochronić pojedyńcze serwisy. "
-"Nakierowac ręcznie Dreamboxa jak to zrobić."
+"Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
+"dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
+"Dreamboxa."
 
-msgid "Album:"
-msgstr "Album:"
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
 
 msgid "All"
 msgstr "Wszystkie"
 
-msgid "All..."
-msgstr "Wszystkie..."
+msgid "All Satellites"
+msgstr "Wszystkie satelity"
 
 msgid "Alpha"
 msgstr "Przezroczystość"
@@ -343,22 +485,60 @@ msgid "Alternative radio mode"
 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
 
 msgid "Alternative services tuner priority"
-msgstr "Alternatywny priorytet tunera usług"
+msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
 
 msgid "An empty filename is illegal."
-msgstr "Pusta nazwa pliku jest nielegalna."
+msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
+
+msgid "An unknown error occured!"
+msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
 
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabski"
 
-msgid "Artist:"
-msgstr "Artysta:"
+msgid ""
+"Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
+"\n"
+
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete\n"
+"following backup:\n"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
+"tą kopię zapasową:\n"
+
+msgid ""
+"Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
+"\n"
+
+msgid ""
+"Are you sure you want to restore\n"
+"following backup:\n"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
+"daną kopię:\n"
+
+msgid ""
+"Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
+"Enigma2 will restart after the restore"
+msgstr ""
+"Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
+"Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
+
+msgid "Artist"
+msgstr "Artysta"
 
 msgid "Ask before shutdown:"
 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
 
 msgid "Ask user"
-msgstr "Zaputaj użytkownika"
+msgstr "Zapytaj użytkownika"
 
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Format obrazu:"
@@ -369,9 +549,18 @@ msgstr "Dźwięk"
 msgid "Audio Options..."
 msgstr "Opcje Dźwięku..."
 
+msgid "Author: "
+msgstr "Autor: "
+
+msgid "Authoring mode"
+msgstr "Tryb autoringu"
+
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
+msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
+msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
+
 msgid "Auto scart switching"
 msgstr "Auto przełączanie scart"
 
@@ -381,6 +570,9 @@ msgstr "Automatycznie"
 msgid "Automatic Scan"
 msgstr "Automatyczne skanowanie"
 
+msgid "Available format variables"
+msgstr "Dostępne zmienne formatu"
+
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
@@ -396,17 +588,38 @@ msgstr "BER"
 msgid "BER:"
 msgstr "BER:"
 
+msgid "Back"
+msgstr "Powrót"
+
+msgid "Background"
+msgstr "Tło"
+
 msgid "Backup"
-msgstr "Kopia"
+msgstr "Kopia zapasowa"
 
 msgid "Backup Location"
-msgstr "Lokalizacja kopii"
+msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
 
 msgid "Backup Mode"
-msgstr "Tryb kopii"
+msgstr "Tryb kopii zapasowej"
+
+msgid "Backup done."
+msgstr "Kopia skończona."
+
+msgid "Backup failed."
+msgstr "Kopia nieudana."
 
 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
-msgstr "Kopia ukończona. Wcisnij OK aby zobaczyć rezultat."
+msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
+
+msgid "Backup running"
+msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona"
+
+msgid "Backup running..."
+msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona..."
+
+msgid "Backup system settings"
+msgstr "Kopia ustawień systemowych"
 
 msgid "Band"
 msgstr "Pasmo"
@@ -418,30 +631,45 @@ msgid "Begin time"
 msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
-msgstr "Zachowanie 'przerwy' gdy zatrzymany"
+msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
 
 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
 
 msgid "Behavior when a movie is started"
-msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
+msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
 
 msgid "Behavior when a movie is stopped"
-msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
+msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
 
 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
-msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
+msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
+
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "Zakładki"
 
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
+msgid "Burn DVD"
+msgstr "Wypal DVD"
+
+msgid "Burn existing image to DVD"
+msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
+
+msgid "Burn to DVD..."
+msgstr "Nagrywanie na DVD..."
+
 msgid "Bus: "
 msgstr "Bus:"
 
 msgid ""
 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
 "displayed."
-msgstr "Poprzez wcisnięcie OK na pilocie, pasek info będzie wyswietlany."
+msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
+
+msgid "C"
+msgstr "C"
 
 msgid "C-Band"
 msgstr "Pasmo C"
@@ -449,6 +677,9 @@ msgstr "Pasmo C"
 msgid "CF Drive"
 msgstr "Karta CF"
 
+msgid "CI assignment"
+msgstr ""
+
 msgid "CVBS"
 msgstr "CVBS"
 
@@ -456,7 +687,7 @@ msgid "Cable"
 msgstr "Kablówka"
 
 msgid "Cache Thumbnails"
-msgstr "Przechowuj strony"
+msgstr "Przechowuj miniatury"
 
 msgid "Call monitoring"
 msgstr "Monitor rozmów"
@@ -464,8 +695,11 @@ msgstr "Monitor rozmów"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
+msgid "Cannot parse feed directory"
+msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
+
 msgid "Capacity: "
-msgstr "Przepustowosć:"
+msgstr "Pojemność:"
 
 msgid "Card"
 msgstr "Karta"
@@ -476,6 +710,9 @@ msgstr "Hiszpański"
 msgid "Change bouquets in quickzap"
 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
 
+msgid "Change dir."
+msgstr "Zmień katalog"
+
 msgid "Change pin code"
 msgstr "Zmień kod pin"
 
@@ -486,32 +723,47 @@ msgid "Change service pins"
 msgstr "Zmień piny serwisowe"
 
 msgid "Change setup pin"
-msgstr "Zmień pin instalatora"
+msgstr "Zmień pin ustawień"
 
 msgid "Channel"
-msgstr "Kanał"
+msgstr "Wybierz kanał"
 
 msgid "Channel Selection"
 msgstr "Wybór kanału"
 
+msgid "Channel not in services list"
+msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
+
 msgid "Channel:"
 msgstr "Kanał:"
 
 msgid "Channellist menu"
 msgstr "Menu listy kanałów"
 
+msgid "Chap."
+msgstr "Rozdz."
+
+msgid "Chapter"
+msgstr "Rozdział"
+
+msgid "Chapter:"
+msgstr "Rozdział:"
+
 msgid "Check"
 msgstr "Sprawdź"
 
 msgid "Checking Filesystem..."
-msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
-
-msgid "Choose Location"
-msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
+msgstr "Sprawdź System Plików..."
 
 msgid "Choose Tuner"
 msgstr "Wybierz tuner"
 
+msgid "Choose backup files"
+msgstr "Wybierz pliki do kopii"
+
+msgid "Choose backup location"
+msgstr "Wybierz miejsce kopii"
+
 msgid "Choose bouquet"
 msgstr "Wybierz bukiet"
 
@@ -521,8 +773,17 @@ msgstr "Wybierz źródło"
 msgid "Choose target folder"
 msgstr "Wybierz folder docelowy"
 
+msgid "Choose upgrade source"
+msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
+
 msgid "Choose your Skin"
-msgstr "Wybierz swój skin"
+msgstr "Wybierz Skina"
+
+msgid "Circular left"
+msgstr "Kołój w lewo"
+
+msgid "Circular right"
+msgstr "Kołój w prawo"
 
 msgid "Cleanup"
 msgstr "Czyść"
@@ -533,6 +794,9 @@ msgstr "Czyść przed skanowaniem"
 msgid "Clear log"
 msgstr "Wyczyść log"
 
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
+
 msgid "Code rate high"
 msgstr "Poziom kodu wysoki"
 
@@ -545,18 +809,36 @@ msgstr "Poziom kodu HP"
 msgid "Coderate LP"
 msgstr "Poziom kodu LP"
 
+msgid "Collection name"
+msgstr "Nazwa kolekcji"
+
+msgid "Collection settings"
+msgstr "Ustawienia kolekcji"
+
 msgid "Color Format"
 msgstr "Format kolorów"
 
+msgid "Command execution..."
+msgstr "Wykonywanie polecenia..."
+
 msgid "Command order"
-msgstr "Wydawanie poleceń"
+msgstr "Kolejność poleceń"
 
 msgid "Committed DiSEqC command"
-msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
+msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
 
 msgid "Common Interface"
 msgstr "Moduł Dostępu"
 
+msgid "Common Interface Assignment"
+msgstr "Zadania Modułu CI"
+
+msgid "CommonInterface"
+msgstr "Moduł CI"
+
+msgid "Communication"
+msgstr "Komunikacja"
+
 msgid "Compact Flash"
 msgstr "Compact Flash"
 
@@ -564,7 +846,13 @@ msgid "Compact flash card"
 msgstr "Karta Compact flash"
 
 msgid "Complete"
-msgstr "Ukończno"
+msgstr "Zakończ"
+
+msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
+msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
+
+msgid "Config"
+msgstr "Config"
 
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Tryb konfiguracji"
@@ -572,12 +860,12 @@ msgstr "Tryb konfiguracji"
 msgid "Configuring"
 msgstr "Konfigurowanie"
 
-msgid "Confirm"
-msgstr "Zatwierdź"
-
 msgid "Conflicting timer"
 msgstr "Konflikt timera"
 
+msgid "Connected to"
+msgstr "Podłączony do"
+
 msgid "Connected to Fritz!Box!"
 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
 
@@ -597,14 +885,40 @@ msgstr ""
 msgid "Constellation"
 msgstr "Konstelacja"
 
+msgid "Content does not fit on DVD!"
+msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
+
+msgid "Continue in background"
+msgstr "Kontynuuj w tle"
+
+msgid "Continue playing"
+msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
+
 msgid "Contrast"
 msgstr "Kontrast"
 
+msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
+msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
+
+msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
+msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
+
+#, python-format
+msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
+msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
+
+msgid "Create DVD-ISO"
+msgstr "Stwórz DVD-ISO"
+
 msgid "Create movie folder failed"
-msgstr "Tworzenie katalogu filmu nieudane"
+msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
+
+#, python-format
+msgid "Creating directory %s failed."
+msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
 
 msgid "Creating partition failed"
-msgstr "Tworzenie partycji nieudane"
+msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
 
 msgid "Croatian"
 msgstr "Chorwacki"
@@ -628,23 +942,35 @@ msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
 
 msgid "Customize"
-msgstr "Przystosuj"
+msgstr "Konfiguracja"
 
 msgid "Cut"
 msgstr "Wytnij"
 
 msgid "Cutlist editor..."
-msgstr "Edytor wyciętej listy..."
+msgstr "Edytor cięcia filmu..."
 
 msgid "Czech"
 msgstr "Czeski"
 
+msgid "D"
+msgstr "D"
+
+msgid "DHCP"
+msgstr "DHCP"
+
 msgid "DVB-S"
 msgstr "DVB-S"
 
 msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
+msgid "DVD Player"
+msgstr "Odtwarzacz DVD"
+
+msgid "DVD media toolbox"
+msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
+
 msgid "Danish"
 msgstr "Duński"
 
@@ -654,33 +980,53 @@ msgstr "Data"
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Głębokie Czuwanie"
 
-msgid "Default-Wizard"
-msgstr ""
+msgid "Default Settings"
+msgstr "Ustawienia Domyślne"
+
+msgid "Default services lists"
+msgstr "Standardowa lista serwisów"
+
+msgid "Default settings"
+msgstr "Ustawienia standardowe"
 
 msgid "Delay"
 msgstr "Opóźnienie"
 
 msgid "Delete"
-msgstr "Skasuj"
+msgstr "Usuń"
 
 msgid "Delete entry"
-msgstr "Skasuj wstęp"
+msgstr "Skasuj wpis"
 
 msgid "Delete failed!"
-msgstr "Kasowanie nieudane!"
+msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Delete no more configured satellite\n"
+"%s?"
+msgstr ""
+"Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
+"%s?"
 
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
+msgid "Deselect"
+msgstr "Odznacz"
+
+msgid "Destination directory"
+msgstr "Katalog docelowy"
+
+msgid "Details"
+msgstr "Szczegóły"
+
 msgid "Detected HDD:"
 msgstr "Wykryto Hdd:"
 
 msgid "Detected NIMs:"
 msgstr "Wykryto NIMs:"
 
-msgid "Device Setup..."
-msgstr "Ustawienia urządzenia:"
-
 msgid "DiSEqC"
 msgstr "DiSEqC"
 
@@ -690,14 +1036,18 @@ msgstr "DiSEqC A/B"
 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
 
-msgid "DiSEqC Mode"
-msgstr "Tryb DiSEqC"
-
 msgid "DiSEqC mode"
 msgstr "Tryb DiSEqC"
 
 msgid "DiSEqC repeats"
-msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
+msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
+
+msgid "Direct playback of linked titles without menu"
+msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
+
+#, python-format
+msgid "Directory %s nonexistent."
+msgstr "Katalog %s nie istnieje"
 
 msgid "Disable"
 msgstr "Wyłącz"
@@ -708,6 +1058,9 @@ msgstr "Wyłącz PiP"
 msgid "Disable Subtitles"
 msgstr "Wyłącz napisy"
 
+msgid "Disable timer"
+msgstr "Wyłącz timer"
+
 msgid "Disabled"
 msgstr "Wyłączone"
 
@@ -730,36 +1083,41 @@ msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
 msgid "Display 4:3 content as"
 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
 
+msgid "Display >16:9 content as"
+msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
+
 msgid "Display Setup"
-msgstr "Ustawienia LCD"
+msgstr "Ustawienia OLED"
+
+msgid "Display and Userinterface"
+msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
 
+#, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to REMOVE\n"
-"the plugin \""
+"the plugin \"%s\"?"
 msgstr ""
-"Czy naprawde chcesz usunąć\n"
-"plugin \""
+"Czy chcesz USUNĄĆ\n"
+"plugina \"%s\"?"
 
 msgid ""
 "Do you really want to check the filesystem?\n"
 "This could take lots of time!"
 msgstr ""
-"Czy napewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
-"To może długo potrwać!"
+"Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
+"Czynność może zająć dużo czasu!"
 
 #, python-format
 msgid "Do you really want to delete %s?"
-msgstr "Czy naprawde chcesz usunąć %s?"
+msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
 
+#, python-format
 msgid ""
 "Do you really want to download\n"
-"the plugin \""
+"the plugin \"%s\"?"
 msgstr ""
-"Czy naprawde chcesz pobrać\n"
-"plugin \""
-
-msgid "Do you really want to exit?"
-msgstr "Czy chcesz wyjść?"
+"Czy chcesz ściągnąć\n"
+"plugina \"%s\" ?"
 
 msgid ""
 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
@@ -768,13 +1126,27 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
 
+#, python-format
+msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
+
+#, python-format
+msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
+
 msgid ""
 "Do you want to backup now?\n"
 "After pressing OK, please wait!"
 msgstr ""
-"Czy chcesz zrobić teraz kopie?\n"
+"Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
 
+msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
+msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
+
+msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
+msgstr "Kontynuować instalowane lub kasowanie wybranych pluginów?\n"
+
 msgid "Do you want to do a service scan?"
 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
 
@@ -782,7 +1154,25 @@ msgid "Do you want to do another manual service scan?"
 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
 
 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
-msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w twoim Dreamboxie?"
+msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
+
+msgid "Do you want to install default sat lists?"
+msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
+
+msgid "Do you want to install the package:\n"
+msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
+
+msgid "Do you want to play DVD in drive?"
+msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
+
+msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
+msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
+
+msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
+msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
+
+msgid "Do you want to remove the package:\n"
+msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
 
 msgid "Do you want to restore your settings?"
 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
@@ -790,15 +1180,21 @@ msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
 msgid "Do you want to resume this playback?"
 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
 
+msgid "Do you want to update your Dreambox?"
+msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
+
 msgid ""
 "Do you want to update your Dreambox?\n"
 "After pressing OK, please wait!"
 msgstr ""
-"Czy chcesz zaktualizować swojego Dreamboxa?\n"
+"Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
 
+msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
+msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
+
 msgid "Do you want to view a tutorial?"
-msgstr "Czy chcesz zobaczyć podręcznik?"
+msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
 
 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
@@ -811,11 +1207,24 @@ msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
 
+#, python-format
+msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
+msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
+
+msgid "Download"
+msgstr "Ładuj"
+
+msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
+msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
+
 msgid "Download Plugins"
 msgstr "Pobierz pluginy"
 
+msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
+msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
+
 msgid "Downloadable new plugins"
-msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
+msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
 
 msgid "Downloadable plugins"
 msgstr "Pluginy do pobrania"
@@ -824,7 +1233,10 @@ msgid "Downloading"
 msgstr "Pobieranie..."
 
 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
-msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
+msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
+
+msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
+msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
 
 msgid "Dutch"
 msgstr "Holenderski"
@@ -837,13 +1249,40 @@ msgstr "Wybór EPG"
 
 #, python-format
 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
-msgstr "BŁĄD - skanowanie nieudane (%s)!"
+msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
 
 msgid "East"
 msgstr "Wschód"
 
+msgid "Edit"
+msgstr "Edytuj"
+
+msgid "Edit DNS"
+msgstr "Edytuj DNS"
+
+msgid "Edit IPKG source URL..."
+msgstr "Edytuj URL źródła IPKG..."
+
+msgid "Edit Title"
+msgstr "Edytuj Tytuł"
+
+msgid "Edit chapters of current title"
+msgstr "Edycja rozdziału"
+
 msgid "Edit services list"
-msgstr "Edytuj liste serwisów"
+msgstr "Edytuj listę serwisów"
+
+msgid "Edit settings"
+msgstr "Edytuj ustawienia"
+
+msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
+msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
+
+msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
+msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
+
+msgid "Edit title"
+msgstr "Edytuj tytuł"
 
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
@@ -855,22 +1294,34 @@ msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
 
 msgid "Enable multiple bouquets"
-msgstr "Aktywuj tryb wielu bukietów"
+msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
 
 msgid "Enable parental control"
-msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
+msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
+
+msgid "Enable timer"
+msgstr "Włącz timer"
 
 msgid "Enabled"
 msgstr "Włączone"
 
-msgid "End"
-msgstr "Koniec"
+msgid "Encryption"
+msgstr "Szyfrowanie"
+
+msgid "Encryption Key"
+msgstr "Klucz szyfrujący"
+
+msgid "Encryption Keytype"
+msgstr "Typ klucza kodowania"
+
+msgid "Encryption Type"
+msgstr "Typ szyfrowania"
 
 msgid "End time"
 msgstr "Czas zakończenia"
 
 msgid "EndTime"
-msgstr "Koniec czasu"
+msgstr "Czas zakończenia"
 
 msgid "English"
 msgstr "Angielski"
@@ -899,7 +1350,13 @@ msgid "Enter Fast Forward at speed"
 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
 
 msgid "Enter Rewind at speed"
-msgstr "Przejdź do przewijania bardzo szybko"
+msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
+
+msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
+msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
+
+msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
+msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
 
 msgid "Enter main menu..."
 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
@@ -910,6 +1367,17 @@ msgstr "Wpisz Pin serwisu"
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
+msgid "Error executing plugin"
+msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Error: %s\n"
+"Retry?"
+msgstr ""
+"Błąd: %s\n"
+"Ponowić?"
+
 msgid "Eventview"
 msgstr "Widok wydarzenia"
 
@@ -917,22 +1385,31 @@ msgid "Everything is fine"
 msgstr "Wszystko jest OK"
 
 msgid "Execution Progress:"
-msgstr "Wyknywanie procesu:"
+msgstr "Wykonywanie procesu:"
 
 msgid "Execution finished!!"
-msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
+msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
+
+msgid "Exif"
+msgstr "Exif"
+
+msgid "Exit"
+msgstr "Wyjście"
 
 msgid "Exit editor"
-msgstr "Wyjdx z edytora"
+msgstr "Opuść edytor"
 
 msgid "Exit the wizard"
-msgstr "Wyjdź z kreatora"
+msgstr "Opuść kreator"
 
 msgid "Exit wizard"
-msgstr "Zamknij kreatora"
+msgstr "Opuść kreatora"
 
 msgid "Expert"
-msgstr "Expert"
+msgstr "Ekspert"
+
+msgid "Extended Networksetup Plugin..."
+msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
 
 msgid "Extended Setup..."
 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
@@ -944,7 +1421,10 @@ msgid "FEC"
 msgstr "FEC"
 
 msgid "Factory reset"
-msgstr "Ustawienia Fabryczne"
+msgstr "Ustawienia fabryczne"
+
+msgid "Failed"
+msgstr "Błąd"
 
 msgid "Fast"
 msgstr "Szybko"
@@ -953,7 +1433,7 @@ msgid "Fast DiSEqC"
 msgstr "Szybki DiSEqC"
 
 msgid "Fast Forward speeds"
-msgstr "Szybkości przewijania"
+msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
 
 msgid "Fast epoch"
 msgstr "Szybka epoka"
@@ -962,20 +1442,47 @@ msgid "Favourites"
 msgstr "Ulubione"
 
 msgid "Filesystem Check..."
-msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
+msgstr "Sprawdź system plików..."
 
 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
-msgstr "System plików zawiera błędy nie do naprawienia"
+msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
 
 msgid "Finetune"
 msgstr "Strojenie"
 
+msgid "Finished"
+msgstr "Skończone"
+
+msgid "Finished configuring your network"
+msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
+
+msgid "Finished restarting your network"
+msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
+
 msgid "Finnish"
 msgstr "Fiński"
 
+msgid ""
+"First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
+msgstr ""
+"Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
+"flash'era."
+
+msgid "Flash"
+msgstr "Flash"
+
+msgid "Flashing failed"
+msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
+
+msgid "Format"
+msgstr "Format"
+
 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
 
+msgid "Frame size in full view"
+msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
+
 msgid "French"
 msgstr "Francuski"
 
@@ -997,6 +1504,9 @@ msgstr "Pią"
 msgid "Friday"
 msgstr "Piątek"
 
+msgid "Frisian"
+msgstr "Fryzyjski"
+
 msgid "Fritz!Box FON IP address"
 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
 
@@ -1005,10 +1515,10 @@ msgid "Frontprocessor version: %d"
 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
 
 msgid "Fsck failed"
-msgstr "Niepowodzenie Fsck"
+msgstr "Fsck zawiódł"
 
 msgid "Function not yet implemented"
-msgstr "Funkcja jeszcze nie wprowadzona"
+msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
 
 msgid ""
 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
@@ -1020,10 +1530,22 @@ msgstr ""
 msgid "Gateway"
 msgstr "Brama"
 
-msgid "Genre:"
-msgstr "Gatunek:"
+msgid "General AC3 Delay"
+msgstr "Główne opóźnienie AC3"
 
-msgid "German"
+msgid "General AC3 delay"
+msgstr "Główne opóźnienie AC3"
+
+msgid "General PCM Delay"
+msgstr "Główne opóźnienie PCM"
+
+msgid "General PCM delay"
+msgstr "Główne opóźnienie PCM"
+
+msgid "Genre"
+msgstr "Gatunek"
+
+msgid "German"
 msgstr "Niemiecki"
 
 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
@@ -1056,14 +1578,23 @@ msgstr "Ustawienia dysku twardego"
 msgid "Harddisk standby after"
 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
 
+msgid "Hidden network SSID"
+msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
+
 msgid "Hierarchy Information"
 msgstr "Informacja hierarchii"
 
 msgid "Hierarchy mode"
 msgstr "Tryb hierarchii"
 
+msgid "High bitrate support"
+msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
+
+msgid "Horizontal"
+msgstr "Pozioma [H]"
+
 msgid "How many minutes do you want to record?"
-msgstr "Ile minut chcesz nagrać?"
+msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
 
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Węgierski"
@@ -1071,18 +1602,24 @@ msgstr "Węgierski"
 msgid "IP Address"
 msgstr "Adres IP"
 
+msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
+msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
+
+msgid "ISO path"
+msgstr "Ścieżka ISO"
+
 msgid "Icelandic"
 msgstr "Islandzki"
 
 msgid "If you can see this page, please press OK."
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
 
 msgid ""
 "If you see this, something is wrong with\n"
 "your scart connection. Press OK to return."
 msgstr ""
 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
-"twoim połączeniem. Nacisnij OK aby wrócić."
+"Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
 
 msgid ""
 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
@@ -1095,18 +1632,24 @@ msgid ""
 "step.\n"
 "If you are happy with the result, press OK."
 msgstr ""
-"Jeśli twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
+"Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
 "wartości.\n"
 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
-"Narazie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
+"Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
 "kolejnym kroku.\n"
 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
 
+msgid "Image flash utility"
+msgstr "Narzędzia flash'a"
+
 msgid "Image-Upgrade"
-msgstr "Image - Aktualizacja"
+msgstr " Aktualizacja Image'a"
+
+msgid "In Progress"
+msgstr "W toku"
 
 msgid ""
 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
@@ -1116,7 +1659,7 @@ msgid "Increased voltage"
 msgstr "Zwiększone napięcie"
 
 msgid "Index"
-msgstr "Index"
+msgstr "Indeks"
 
 msgid "InfoBar"
 msgstr "Pasek info"
@@ -1125,7 +1668,7 @@ msgid "Infobar timeout"
 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
 
 msgid "Information"
-msgstr "Informacja"
+msgstr "Informacje"
 
 msgid "Init"
 msgstr "Init"
@@ -1140,7 +1683,38 @@ msgid "Initializing Harddisk..."
 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
 
 msgid "Input"
-msgstr "Wejście"
+msgstr "Info"
+
+msgid "Install"
+msgstr "Instalacja"
+
+msgid "Install a new image with a USB stick"
+msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
+
+msgid "Install a new image with your web browser"
+msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
+
+msgid "Install local IPKG"
+msgstr "Instaluj lokalny IPKG"
+
+msgid "Install or remove finished."
+msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
+
+msgid "Install settings, skins, software..."
+msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
+
+msgid "Install software updates..."
+msgstr "Instaluj aktualizacje oprogramowania..."
+
+msgid ""
+"Install/\n"
+"Remove"
+msgstr ""
+"Instalacja/\n"
+"Kasowanie"
+
+msgid "Installation finished."
+msgstr "Instalacja zakończona."
 
 msgid "Installing"
 msgstr "Instalowanie"
@@ -1148,14 +1722,26 @@ msgstr "Instalowanie"
 msgid "Installing Software..."
 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
 
+msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
+msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
+
+msgid "Installing defaults... Please wait..."
+msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
+
+msgid "Installing package content... Please wait..."
+msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
+
 msgid "Instant Record..."
 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
 
 msgid "Integrated Ethernet"
 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
 
+msgid "Integrated Wireless"
+msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
+
 msgid "Intermediate"
-msgstr "Pośredni"
+msgstr "Pośrednia"
 
 msgid "Internal Flash"
 msgstr "Wewnętrzny Flash"
@@ -1163,19 +1749,32 @@ msgstr "Wewnętrzny Flash"
 msgid "Invalid Location"
 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
 
+#, python-format
+msgid "Invalid directory selected: %s"
+msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
+
 msgid "Inversion"
 msgstr "Inversja"
 
 msgid "Invert display"
-msgstr "Odwróć wyświetlacz"
+msgstr "Odwróć wyświetlanie"
+
+msgid "Ipkg"
+msgstr "Ipkg"
 
 msgid "Italian"
 msgstr "Włoski"
 
+msgid "Job View"
+msgstr "Podgląd zajęć"
+
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
 msgid "Just Scale"
 msgstr "Po prostu skaluj"
 
+msgid "Keyboard"
+msgstr ""
+
 msgid "Keyboard Map"
 msgstr "Mapa klawiatury"
 
@@ -1185,6 +1784,9 @@ msgstr "Ustawienia klawiatury"
 msgid "Keymap"
 msgstr "Mapa klawiszy"
 
+msgid "LAN Adapter"
+msgstr "Adapter LAN"
+
 msgid "LNB"
 msgstr "LNB"
 
@@ -1209,9 +1811,18 @@ msgstr "Ostatnia prędkość"
 msgid "Latitude"
 msgstr "Szerokość geogr."
 
+msgid "Latvian"
+msgstr "Łotewski"
+
+msgid "Leave DVD Player?"
+msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
+
 msgid "Left"
 msgstr "Lewo"
 
+msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
+msgstr "Pozwól przeglądać/edytować pliki Dreamboxa"
+
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
 msgid "Letterbox"
 msgstr "Letterbox"
@@ -1222,11 +1833,20 @@ msgstr "Limit wschodni"
 msgid "Limit west"
 msgstr "Limit zachodni"
 
+msgid "Limited character set for recording filenames"
+msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
+
 msgid "Limits off"
-msgstr "Wyłącz limity"
+msgstr "Limity wyłaczonyy"
 
 msgid "Limits on"
-msgstr "Włącz limity"
+msgstr "Limity właczony"
+
+msgid "Link:"
+msgstr "Łącze:"
+
+msgid "Linked titles with a DVD menu"
+msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
 
 msgid "List of Storage Devices"
 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
@@ -1234,20 +1854,32 @@ msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
 msgid "Lithuanian"
 msgstr "Litewski"
 
+msgid "Load"
+msgstr "Otwórz"
+
+msgid "Load Length of Movies in Movielist"
+msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
+
+msgid "Local Network"
+msgstr "Sieć lokalna"
+
 msgid "Location"
 msgstr "Lokalizacja"
 
 msgid "Lock:"
-msgstr "Blokada:"
+msgstr "Block:"
+
+msgid "Log results to harddisk"
+msgstr "Wyniki Loga na HDD"
 
 msgid "Long Keypress"
-msgstr "Długie naciskanie"
+msgstr "Długie naciskanie klawisza"
 
 msgid "Longitude"
 msgstr "Długość geogr."
 
 msgid "MMC Card"
-msgstr "Karta mmc"
+msgstr "Karta MMC"
 
 msgid "MORE"
 msgstr "Więcej"
@@ -1259,19 +1891,25 @@ msgid "Mainmenu"
 msgstr "Menu Główne"
 
 msgid "Make this mark an 'in' point"
-msgstr "Zrób to zaznaczenie jako wewnętrzny punkt"
+msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
 
 msgid "Make this mark an 'out' point"
-msgstr "Zrób to zaznaczenie jako zewnętrzny punkt"
+msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
 
 msgid "Make this mark just a mark"
-msgstr "Zrób to zaznaczenie po prostu zaznaczeniem"
+msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
+
+msgid "Manage your receiver's software"
+msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
 
 msgid "Manual Scan"
 msgstr "Ręczne skanowanie"
 
 msgid "Manual transponder"
-msgstr "Ręczny transponder"
+msgstr "Własny transponder"
+
+msgid "Manufacturer"
+msgstr "Producent"
 
 msgid "Margin after record"
 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
@@ -1280,17 +1918,26 @@ msgid "Margin before record (minutes)"
 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
 
 msgid "Media player"
-msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
+msgstr "Odtwarzacz"
 
 msgid "MediaPlayer"
 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
 
+msgid "Medium is not a writeable DVD!"
+msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
+
+msgid "Medium is not empty!"
+msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
+
 msgid "Menu"
 msgstr "Menu"
 
 msgid "Message"
 msgstr "Wiadomość"
 
+msgid "Message..."
+msgstr "Wiadomość..."
+
 msgid "Mkfs failed"
 msgstr "Mkfs zawiódł"
 
@@ -1333,6 +1980,9 @@ msgstr "Menu listy filmów"
 msgid "Multi EPG"
 msgstr "Multi EPG"
 
+msgid "Multimedia"
+msgstr "Multimedia"
+
 msgid "Multiple service support"
 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
 
@@ -1348,6 +1998,10 @@ msgstr "N/A"
 msgid "NEXT"
 msgstr "Następny"
 
+msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
+msgstr ""
+"Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
+
 msgid "NOW"
 msgstr "Teraz"
 
@@ -1365,17 +2019,26 @@ msgid "Nameserver %d"
 msgstr "Nameserver %d"
 
 msgid "Nameserver Setup"
-msgstr "Ustawienia Nameserver"
+msgstr "Konfiguracja Nameserver"
 
-msgid "Nameserver Setup..."
-msgstr "Ustawienia Nameserver..."
+msgid "Nameserver settings"
+msgstr "Ustawienia nameserver"
 
 msgid "Netmask"
-msgstr "Netmask"
+msgstr "Maska sieci"
+
+msgid "Network"
+msgstr "Sieć"
+
+msgid "Network Configuration..."
+msgstr "Konfiguracja sieci..."
 
 msgid "Network Mount"
 msgstr "Montowanie sieci"
 
+msgid "Network SSID"
+msgstr "Sieciowe SSID"
+
 msgid "Network Setup"
 msgstr "Ustawienia sieci"
 
@@ -1385,11 +2048,23 @@ msgstr "Skanowanie sieci"
 msgid "Network setup"
 msgstr "Ustawienia sieci"
 
+msgid "Network test"
+msgstr "Test połączenia sieciowego"
+
+msgid "Network test..."
+msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
+
 msgid "Network..."
 msgstr "Sieć..."
 
+msgid "Network:"
+msgstr "Sieć:"
+
+msgid "NetworkWizard"
+msgstr "Kreator sieci"
+
 msgid "New"
-msgstr "Nowy"
+msgstr "Nowe"
 
 msgid "New pin"
 msgstr "Nowy pin"
@@ -1403,14 +2078,20 @@ msgstr "Następny"
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
+msgid "No (supported) DVDROM found!"
+msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
+
 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
-msgstr ""
+msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
 
 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
 
+msgid "No Networks found"
+msgstr "Nie znaleziono sieci"
+
 msgid "No backup needed"
-msgstr "Kopia jest nie potrzebna"
+msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
 
 msgid ""
 "No data on transponder!\n"
@@ -1419,6 +2100,15 @@ msgstr ""
 "Brak danych na transponderze!\n"
 "(Koniec czasu czytania PAT)"
 
+msgid "No description available."
+msgstr "Brak dostępnego opisu."
+
+msgid "No details for this image file"
+msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
+
+msgid "No displayable files on this medium found!"
+msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
+
 msgid "No event info found, recording indefinitely."
 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
 
@@ -1432,23 +2122,29 @@ msgstr ""
 "spróbować ponownie."
 
 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
-msgstr ""
+msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
 
 msgid "No positioner capable frontend found."
-msgstr "Nie znaleziono nadającego sie pozycjonera."
+msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
 
 msgid "No satellite frontend found!!"
 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
 
+msgid "No tags are set on these movies."
+msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
+
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
-msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby uzywac go z pozycjonerem diseqc!"
+msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
 
 msgid ""
 "No tuner is enabled!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
 msgstr ""
 "Brak włączonego tunera!\n"
-"Ustaw swój tuner przed rozpoczęciem skanowania."
+"Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
+
+msgid "No useable USB stick found"
+msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
 
 msgid ""
 "No valid service PIN found!\n"
@@ -1456,7 +2152,7 @@ msgid ""
 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
 msgstr ""
 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
-"czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
+"Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
 
 msgid ""
@@ -1468,20 +2164,47 @@ msgstr ""
 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
 
+msgid ""
+"No working local network adapter found.\n"
+"Please verify that you have attached a network cable and your network is "
+"configured correctly."
+msgstr ""
+"Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
+"Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
+"skonfigurowana."
+
+msgid ""
+"No working wireless network adapter found.\n"
+"Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
+"network is configured correctly."
+msgstr ""
+"Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
+"Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
+"dobrze skonfigurowana."
+
+msgid ""
+"No working wireless network interface found.\n"
+" Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
+"your local network interface."
+msgstr ""
+"Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
+" Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
+"lokalny interfejs sieciowy."
+
 msgid "No, but restart from begin"
-msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
+msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
 
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "Nie, nie rób nic."
 
 msgid "No, just start my dreambox"
-msgstr "Nie, tylko włącz mojego dreamboxa"
+msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
 
 msgid "No, scan later manually"
 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
 
 msgid "None"
-msgstr "Żaden"
+msgstr "Brak"
 
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
 msgid "Nonlinear"
@@ -1493,15 +2216,23 @@ msgstr "Północ"
 msgid "Norwegian"
 msgstr "Norweski"
 
+#, python-format
+msgid ""
+"Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
+"required, %d MB available)"
+msgstr ""
+"Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
+"dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
+
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
 msgstr ""
 "Nic do skanowania!\n"
-"Ustaw swój tuner przed rozpoczeciem skanowania."
+"Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
 
 msgid "Now Playing"
-msgstr "Teraz odtwarzane"
+msgstr "Odtwarzane"
 
 msgid ""
 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
@@ -1509,7 +2240,7 @@ msgid ""
 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
 msgstr ""
 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
-"ale upewnij się że nadal widac różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
+"ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
 
 msgid "OK"
@@ -1521,6 +2252,9 @@ msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "Ustawienia OSD"
 
+msgid "OSD visibility"
+msgstr "Przezroczystość"
+
 msgid "Off"
 msgstr "Wyłącz"
 
@@ -1533,24 +2267,30 @@ msgstr "Jeden"
 msgid "Online-Upgrade"
 msgstr "Online - Aktualizacja"
 
+msgid "Only Free scan"
+msgstr "Skanuj tylko FTA"
+
 msgid "Orbital Position"
 msgstr "Pozycja orbitalna"
 
-msgid "Other..."
-msgstr "Inne..."
-
 msgid "PAL"
 msgstr "PAL"
 
 msgid "PIDs"
 msgstr "Pidy"
 
+msgid "Package details for: "
+msgstr "Szczegóły paczki dla: "
+
 msgid "Package list update"
 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
 
 msgid "Packet management"
 msgstr "Zarządzanie pakietem"
 
+msgid "Packet manager"
+msgstr "Menadżer pakietów"
+
 msgid "Page"
 msgstr "Strona"
 
@@ -1558,6 +2298,9 @@ msgstr "Strona"
 msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
 
+msgid "Parent Directory"
+msgstr "Katalog nadrzędny"
+
 msgid "Parental control"
 msgstr "Kontrola rodzicielska"
 
@@ -1576,39 +2319,73 @@ msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
 msgid "PiPSetup"
 msgstr "Ustawienia PiP"
 
+msgid "PicturePlayer"
+msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
+
 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
 msgid "Pillarbox"
 msgstr "Pillarbox"
 
+msgid "Pilot"
+msgstr "Pilot"
+
 msgid "Pin code needed"
 msgstr "Potrzebny kod pin"
 
 msgid "Play"
-msgstr "Play"
+msgstr "Odtwarzaj"
+
+msgid "Play Audio-CD..."
+msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
+
+msgid "Play DVD"
+msgstr "Odtwórz DVD"
+
+msgid "Play Music..."
+msgstr "Odtwórz Muzykę..."
 
 msgid "Play recorded movies..."
-msgstr "Odtwarzaj nagrane filmy..."
+msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
 
 msgid "Please Reboot"
-msgstr "Uruchom ponownie"
+msgstr "Proszę uruchom ponownie"
 
 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
 
 msgid "Please change recording endtime"
-msgstr "Prosze zmień koniec czasu nagrywania"
+msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
+
+msgid "Please check your network settings!"
+msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
+
+msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
+msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
 
 msgid "Please choose an extension..."
-msgstr "Prosze wybierz rozszerzenie..."
+msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
+
+msgid "Please choose he package..."
+msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
+
+msgid "Please choose the default services lists you want to install."
+msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
+
+msgid ""
+"Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
+"target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
+msgstr ""
+"Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
+"USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
 
-msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
+msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
 
 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
 
 msgid "Please enter a name for the new marker"
-msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zaznaczenia"
+msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
 
 msgid "Please enter a new filename"
 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
@@ -1616,6 +2393,9 @@ msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
 
+msgid "Please enter name of the new directory"
+msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
+
 msgid "Please enter the correct pin code"
 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
 
@@ -1623,16 +2403,29 @@ msgid "Please enter the old pin code"
 msgstr "Wpisz stary kod pin"
 
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
+msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
+
+msgid ""
+"Please note that the previously selected media could not be accessed and "
+"therefore the default directory is being used instead."
 msgstr ""
+"Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
+"katalogu."
+
+msgid "Please press OK to continue."
+msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
 
 msgid "Please press OK!"
 msgstr "Wciśnij OK!"
 
+msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
+msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
+
 msgid "Please select a playlist to delete..."
-msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
+msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
 
 msgid "Please select a playlist..."
-msgstr "Wybierz playliste..."
+msgstr "Wybierz playlistę..."
 
 msgid "Please select a subservice to record..."
 msgstr "Wybierz subserwis..."
@@ -1640,8 +2433,14 @@ msgstr "Wybierz subserwis..."
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
 
-msgid "Please select keyword to filter..."
-msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
+msgid "Please select medium to use as backup location"
+msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
+
+msgid "Please select tag to filter..."
+msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
+
+msgid "Please select target directory or medium"
+msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
 
 msgid "Please select the movie path..."
 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
@@ -1660,16 +2459,41 @@ msgid ""
 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
 msgstr ""
-"Użyj przycisków aby przesunać okno PiP.\n"
-"Nacisnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
+"Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
+"Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
 
+msgid ""
+"Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
+"the OK button."
+msgstr ""
+"W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
+"OK."
+
+msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
+msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
+
+msgid "Please wait while scanning is in progress..."
+msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
+
+msgid "Please wait while we configure your network..."
+msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
+
+msgid "Please wait while your network is restarting..."
+msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
+
+msgid "Please wait..."
+msgstr "Proszę czekać..."
+
 msgid "Please wait... Loading list..."
 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
 
 msgid "Plugin browser"
 msgstr "Przeglądarka pluginów"
 
+msgid "Plugin manager"
+msgstr "Menadżer Pluginów"
+
 msgid "Plugins"
 msgstr "Pluginy"
 
@@ -1721,8 +2545,18 @@ msgstr "Zdefiniowany transponder"
 msgid "Preparing... Please wait"
 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
 
+msgid "Press OK on your remote control to continue."
+msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
+
 msgid "Press OK to activate the settings."
-msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
+msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
+
+msgid "Press OK to edit the settings."
+msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
+
+#, python-format
+msgid "Press OK to get further details for %s"
+msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
 
 msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
@@ -1733,6 +2567,18 @@ msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
 msgid "Prev"
 msgstr "Poprzedni"
 
+msgid "Preview menu"
+msgstr "Podgląd menu"
+
+msgid "Primary DNS"
+msgstr "Pierwszy DNS"
+
+msgid "Priority"
+msgstr "Priorytet konwertera"
+
+msgid "Properties of current title"
+msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
+
 msgid "Protect services"
 msgstr "Ochrona serwisów"
 
@@ -1748,6 +2594,12 @@ msgstr "Provider do skanowania"
 msgid "Providers"
 msgstr "Providerzy"
 
+msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
+msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
+
+msgid "Quick"
+msgstr "Szybko"
+
 msgid "Quickzap"
 msgstr "Szybkie przełączanie"
 
@@ -1767,52 +2619,53 @@ msgid "Radio"
 msgstr "Radio"
 
 msgid "Ram Disk"
-msgstr "Dysk ramu"
+msgstr "Ram Dysk"
+
+msgid "Random"
+msgstr "Losowo"
 
 msgid "Really close without saving settings?"
-msgstr "Naprawde wyjść bez zapisywania ustawień?"
+msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
 
 msgid "Really delete done timers?"
 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
 
-msgid "Really delete this timer?"
-msgstr "Usunąć ten timer?"
-
 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
 
+msgid "Really reboot now?"
+msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
+
+msgid "Really restart now?"
+msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
+
+msgid "Really shutdown now?"
+msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
+
+msgid "Reboot"
+msgstr "Restart"
+
 msgid "Reception Settings"
 msgstr "Ustawienia powitania"
 
 msgid "Record"
 msgstr "Nagraj"
 
+#, python-format
+msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
+msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
+
 msgid "Recorded files..."
 msgstr "Nagrane pliki..."
 
 msgid "Recording"
 msgstr "Nagrywanie"
 
-msgid ""
-"Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
-"now?"
-msgstr ""
-"Nagrywanie(a) są w toku or lub rozpoczna sie za kilka sekund... uruchomić "
-"ponownie teraz?"
-
-msgid ""
-"Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
-"now?"
-msgstr ""
-"Nagrywanie(a) są w toku or lub rozpoczna sie za kilka sekund... uruchomić "
-"ponownie teraz?"
+msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
+msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
 
-msgid ""
-"Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
-"now?"
-msgstr ""
-"Nagrywanie(a) są w toku or lub rozpoczna sie za kilka sekund... wyłączyć "
-"ponownie teraz?"
+msgid "Recordings"
+msgstr "Nagrania"
 
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
@@ -1824,17 +2677,52 @@ msgid "Refresh Rate"
 msgstr "Wartość odświeżania"
 
 msgid "Refresh rate selection."
-msgstr ""
+msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
+
+msgid "Reload"
+msgstr "Przeładuj"
+
+msgid "Remove"
+msgstr "Skasuj"
+
+msgid "Remove Bookmark"
+msgstr "Usuń zakładkę"
 
 msgid "Remove Plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
 
 msgid "Remove a mark"
-msgstr "Usuń zaznaczenie"
+msgstr "Usuń znacznik"
+
+msgid "Remove currently selected title"
+msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
+
+msgid "Remove finished."
+msgstr "Usuwanie zakończone."
 
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
 
+msgid "Remove the broken .NFI file?"
+msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
+
+msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
+msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
+
+msgid "Remove timer"
+msgstr "Usuń timer"
+
+msgid "Remove title"
+msgstr "Usuń tytuł"
+
+msgid "Removing"
+msgstr "Usuwanie"
+
+#, python-format
+msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
+msgstr ""
+"Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
+
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
 
@@ -1842,10 +2730,10 @@ msgid "Repeat"
 msgstr "Powtórz"
 
 msgid "Repeat Type"
-msgstr "Typ powtórzeń"
+msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
 
 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
-msgstr "Powtarzane wydarzenie własnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
+msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
 
 msgid "Repeats"
 msgstr "Powtarzaj"
@@ -1853,8 +2741,14 @@ msgstr "Powtarzaj"
 msgid "Reset"
 msgstr "Resetuj"
 
+msgid "Reset and renumerate title names"
+msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
+
+msgid "Resolution"
+msgstr "Rozdzielczość"
+
 msgid "Restart"
-msgstr "Restartuj"
+msgstr "Restart"
 
 msgid "Restart GUI"
 msgstr "Restartuj GUI"
@@ -1862,14 +2756,35 @@ msgstr "Restartuj GUI"
 msgid "Restart GUI now?"
 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
 
+msgid "Restart network"
+msgstr "Restart sieci"
+
+msgid "Restart test"
+msgstr "Restart testu"
+
+msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
+msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
+
 msgid "Restore"
 msgstr "Przywróć"
 
+msgid "Restore backups..."
+msgstr "Przywróć kopie..."
+
+msgid "Restore running"
+msgstr "Przywracanie uruchomione"
+
+msgid "Restore running..."
+msgstr "Przywracanie uruchomione..."
+
+msgid "Restore system settings"
+msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
+
 msgid ""
 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
 "settings now."
 msgstr ""
-"Przywracanie ustawień ukonczone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
+"Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
 "ustawienia teraz."
 
 msgid "Resume from last position"
@@ -1885,6 +2800,9 @@ msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
 msgid "Resuming playback"
 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
 
+msgid "Return to file browser"
+msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
+
 msgid "Return to movie list"
 msgstr "Powrót do listy filmów"
 
@@ -1892,13 +2810,13 @@ msgid "Return to previous service"
 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
 
 msgid "Rewind speeds"
-msgstr "Przewiń prędkości"
+msgstr "Prędkości przewijania w tył"
 
 msgid "Right"
 msgstr "Prawo"
 
 msgid "Rolloff"
-msgstr "Wyłącz rolowanie"
+msgstr "Rolloff"
 
 msgid "Rotor turning speed"
 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
@@ -1919,7 +2837,7 @@ msgid "SNR:"
 msgstr "SNR:"
 
 msgid "Sat"
-msgstr "Sat"
+msgstr "Sob"
 
 msgid "Sat / Dish Setup"
 msgstr "Ustawienia anteny"
@@ -1928,7 +2846,7 @@ msgid "Satellite"
 msgstr "Satelita"
 
 msgid "Satellite Equipment Setup"
-msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
+msgstr "Zaawansowane ustawienia"
 
 msgid "Satellites"
 msgstr "Satelity"
@@ -1936,11 +2854,20 @@ msgstr "Satelity"
 msgid "Satfinder"
 msgstr "Miernik sygnału"
 
+msgid "Sats"
+msgstr "Satelity"
+
+msgid "Satteliteequipment"
+msgstr "Wyposażenie satelity"
+
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
+msgid "Save"
+msgstr "Zapisz"
+
 msgid "Save Playlist"
-msgstr "Zachowaj Playliste"
+msgstr "Zachowaj Playlistę"
 
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Tryb skalowania"
@@ -1948,6 +2875,9 @@ msgstr "Tryb skalowania"
 msgid "Scan "
 msgstr "Skanuj"
 
+msgid "Scan Files..."
+msgstr "Skanuj Pliki..."
+
 msgid "Scan QAM128"
 msgstr "Skanuj QAM128"
 
@@ -1969,6 +2899,9 @@ msgstr "Skanuj SR6875"
 msgid "Scan SR6900"
 msgstr "Skanuj SR6900"
 
+msgid "Scan Wireless Networks"
+msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
+
 msgid "Scan additional SR"
 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
 
@@ -2008,20 +2941,44 @@ msgstr "Skanuj pasmo US MID"
 msgid "Scan band US SUPER"
 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
 
+msgid ""
+"Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
+"WLAN USB Stick\n"
+msgstr ""
+"Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
+"nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
+
+msgid ""
+"Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
+msgstr ""
+"Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
+
 msgid "Search east"
 msgstr "Szukaj na wschód"
 
 msgid "Search west"
 msgstr "Szukaj na zachód"
 
+msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
+msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
+
+msgid "Secondary DNS"
+msgstr "Drugi DNS"
+
 msgid "Seek"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
+msgid "Select"
+msgstr "Wybierz"
+
 msgid "Select HDD"
 msgstr "Wybierz HDD"
 
+msgid "Select IPKG source to edit..."
+msgstr "Wybierz źródło IPKG aby edytować..."
+
 msgid "Select Location"
-msgstr "Wybierz Lokalizację"
+msgstr "Wybierz lokalizację"
 
 msgid "Select Network Adapter"
 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
@@ -2033,25 +2990,55 @@ msgid "Select audio mode"
 msgstr "Wybierz tryb audio"
 
 msgid "Select audio track"
-msgstr "Wybierz ścieżke audio"
+msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
 
 msgid "Select channel to record from"
 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
 
+msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
+msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
+
+msgid "Select files/folders to backup..."
+msgstr "Wybierz pliki/katalogi dla kopii zapasowej..."
+
+msgid "Select image"
+msgstr "Wybierz image"
+
+msgid "Select provider to add..."
+msgstr ""
+
 msgid "Select refresh rate"
+msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
+
+msgid "Select service to add..."
 msgstr ""
 
 msgid "Select video input"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz wejście Wideo"
+
+msgid "Select video input with up/down buttons"
+msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
 
 msgid "Select video mode"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz tryb wideo"
+
+msgid "Selected source image"
+msgstr "Wybierz image źródłowy"
+
+msgid "Send DiSEqC"
+msgstr "Wyślij DiSEqC"
+
+msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
+msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
+
+msgid "Seperate titles with a main menu"
+msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
 
 msgid "Sequence repeat"
-msgstr "Potwórka sekwencji"
+msgstr "Powtórka sekwencji"
 
 msgid "Service"
-msgstr "Informacja o serwisie"
+msgstr "Informacje o serwisie..."
 
 msgid "Service Scan"
 msgstr "Skanowanie serwisu"
@@ -2069,7 +3056,7 @@ msgid ""
 "Service invalid!\n"
 "(Timeout reading PMT)"
 msgstr ""
-"Serwis nieważny!\n"
+"Serwis niewłaściwy!\n"
 "(Koniec czasu czytania PMT)"
 
 msgid ""
@@ -2090,11 +3077,20 @@ msgstr ""
 "Sprawdź konfigurację tunera!"
 
 msgid "Serviceinfo"
-msgstr "Info serwisowe"
+msgstr "Info o serwisie"
 
 msgid "Services"
 msgstr "Serwisy"
 
+msgid "Set Voltage and 22KHz"
+msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
+
+msgid "Set as default Interface"
+msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
+
+msgid "Set interface as default Interface"
+msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
+
 msgid "Set limits"
 msgstr "Ustaw limity"
 
@@ -2107,12 +3103,14 @@ msgstr "Konfiguracja"
 msgid "Setup Mode"
 msgstr "Tryb Konfiguracji"
 
-msgid "Show blinking clock in display during recording"
-msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
+msgid "Show Info"
+msgstr "Pokaż Info"
 
-#, python-format
-msgid "Show files from %s"
-msgstr "Pokaż pliki od %s"
+msgid "Show WLAN Status"
+msgstr "Pokaż status WLAN"
+
+msgid "Show blinking clock in display during recording"
+msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
 
 msgid "Show infobar on channel change"
 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
@@ -2135,6 +3133,9 @@ msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
 msgid "Show the tv player..."
 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
 
+msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
+msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
+
 msgid "Shutdown Dreambox after"
 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
 
@@ -2145,7 +3146,10 @@ msgid "Similar broadcasts:"
 msgstr "Podobne transmisje:"
 
 msgid "Simple"
-msgstr "Proste"
+msgstr "Prosta"
+
+msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
+msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
 
 msgid "Single"
 msgstr "Jeden"
@@ -2162,11 +3166,17 @@ msgstr "Jeden transponder"
 msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
 
+msgid "Skin..."
+msgstr "Skiny..."
+
+msgid "Skins"
+msgstr "Skiny"
+
 msgid "Sleep Timer"
-msgstr "Wyłacznik czasowy"
+msgstr "Wyłącznik Czasowy"
 
 msgid "Sleep timer action:"
-msgstr "Akcja wyłącznika:"
+msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
 
 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
@@ -2179,7 +3189,22 @@ msgid "Slow"
 msgstr "Wolno"
 
 msgid "Slow Motion speeds"
-msgstr "Prędkości wolnego ruchu"
+msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
+
+msgid "Software"
+msgstr "Oprogramowanie"
+
+msgid "Software manager"
+msgstr "Menadżer oprogramowania"
+
+msgid "Software manager..."
+msgstr "Menadżer oprogramowania..."
+
+msgid "Software restore"
+msgstr "Przywracanie oprogramowania"
+
+msgid "Software update"
+msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
 
 msgid "Some plugins are not available:\n"
 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
@@ -2187,22 +3212,47 @@ msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
 msgid "Somewhere else"
 msgstr "Gdzie indziej"
 
+msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
+msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
+
+msgid "Sorry no backups found!"
+msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
+
 msgid ""
 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
 "\n"
 "Please choose an other one."
 msgstr ""
-"Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii nie istnieje\n"
+"Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
 "\n"
 "Wybierz inną."
 
+msgid ""
+"Sorry your backup destination is not writeable.\n"
+"Please choose an other one."
+msgstr ""
+"Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
+"Wybierz inne miejsce."
+
+msgid "Sorry, no Details available!"
+msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
+
+msgid ""
+"Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
+"\n"
+"Please choose another one."
+msgstr ""
+"Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
+"\n"
+"Wybierz inne miejsce."
+
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort A-Z"
 msgstr "Sortuj od A-Z"
 
 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
 msgid "Sort Time"
-msgstr "Czas sortowania"
+msgstr "Sortuj po czasie"
 
 msgid "Sound"
 msgstr "Dźwięk"
@@ -2222,23 +3272,20 @@ msgstr "Czuwanie"
 msgid "Standby / Restart"
 msgstr "Czuwanie / Restart"
 
-msgid "Start"
-msgstr "Rozpocznij"
-
 msgid "Start from the beginning"
 msgstr "Rozpocznij od początku"
 
 msgid "Start recording?"
 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
 
+msgid "Start test"
+msgstr "Testuj"
+
 msgid "StartTime"
-msgstr "czas rozpoczęcia"
+msgstr "Czas rozpoczęcia"
 
 msgid "Starting on"
-msgstr "Rozpocznij na"
-
-msgid "Step "
-msgstr "Krok"
+msgstr "Rozpocznij od"
 
 msgid "Step east"
 msgstr "Krok na wschód"
@@ -2256,14 +3303,23 @@ msgid "Stop Timeshift?"
 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
 
 msgid "Stop current event and disable coming events"
-msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
+msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
 
 msgid "Stop current event but not coming events"
-msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
+msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
 
 msgid "Stop playing this movie?"
 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
 
+msgid "Stop test"
+msgstr "Zakończ test"
+
+msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
+msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
+
+msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
+msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
+
 msgid "Store position"
 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
 
@@ -2312,48 +3368,145 @@ msgstr "System"
 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
 msgid "TRANSLATOR_INFO"
 msgstr ""
-"This is Polish translation made by @zbigzbig20 :) \n"
-"Best Regards Sebastian..."
+"This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
+"additional translations made by SileliS® :)\n"
+"Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
+
+msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
+msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
 
 msgid "TV System"
 msgstr "System TV"
 
+msgid "Table of content for collection"
+msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
+
+msgid "Tag 1"
+msgstr "Oznaczenie 1"
+
+msgid "Tag 2"
+msgstr "Oznaczenie 2"
+
+msgid "Tags"
+msgstr "Oznaczenia"
+
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Naziemny"
 
 msgid "Terrestrial provider"
 msgstr "Naziemny provider"
 
+msgid "Test DiSEqC settings"
+msgstr "Test ustawień DiSEqC"
+
+msgid "Test Type"
+msgstr "Typ Testu"
+
 msgid "Test mode"
 msgstr "Tryb testowy"
 
+msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
+msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
+
 msgid "Test-Messagebox?"
-msgstr "Testowa Informacja?"
+msgstr "Informacja testowa?"
 
 msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
-"Please press OK to start using you Dreambox."
+"Please press OK to start using your Dreambox."
 msgstr ""
-"dziękuję za uzycie kreatora. Twój tuner jest juz gotowy do użycia.\n"
-"Wcisnij OK i rozpocznij zabawe z Dreamboxem."
-
-msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
-msgstr "Kopia nieudana. Wybierz inna lokalizacje kopii."
+"Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
+"Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
 
 msgid ""
-"The input port should be configured now.\n"
-"You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
-"want to do that now?"
+"The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
+"create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
+"players) instead?"
 msgstr ""
+"Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
+"chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
+"stacjonarnych czytnikach DVD."
 
-msgid "The pin code has been changed successfully."
-msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
-
-msgid "The pin code you entered is wrong."
-msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
+msgid ""
+"The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
+"the feed server and save it on the stick?"
+msgstr ""
+"Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
+"servera i zachować je na USB?"
 
-msgid "The pin codes you entered are different."
-msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
+msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
+msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The following device was found:\n"
+"\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Do you want to write the USB flasher to this stick?"
+msgstr ""
+"Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
+"\n"
+"%s\n"
+"\n"
+"Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
+
+msgid "The following files were found..."
+msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
+
+msgid ""
+"The input port should be configured now.\n"
+"You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
+"want to do that now?"
+msgstr ""
+"Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
+"Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
+"obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
+
+msgid "The installation of the default services lists is finished."
+msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
+
+msgid ""
+"The installation of the default settings is finished. You can now continue "
+"configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
+msgstr ""
+"Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
+"konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
+
+msgid ""
+"The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
+"you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
+"risk!"
+msgstr ""
+"Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
+"pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
+
+msgid ""
+"The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
+"corrupted!"
+msgstr ""
+"Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
+"lub zepsuty!"
+
+msgid "The package doesn't contain anything."
+msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
+
+#, python-format
+msgid "The path %s already exists."
+msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
+
+msgid "The pin code has been changed successfully."
+msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
+
+msgid "The pin code you entered is wrong."
+msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
+
+msgid "The pin codes you entered are different."
+msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
+
+#, python-format
+msgid "The results have been written to %s."
+msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
 
 msgid "The sleep timer has been activated."
 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
@@ -2365,35 +3518,145 @@ msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
 
 msgid ""
+"The wireless LAN plugin is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+"Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
+"Proszę go zainstalować."
+
+msgid ""
 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
 msgstr ""
-"Kreator może utworzyć kopie twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
+"Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
+"teraz?"
 
 msgid "The wizard is finished now."
 msgstr "Kreator zakończony."
 
+msgid "There are no default services lists in your image."
+msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
+
+msgid "There are no default settings in your image."
+msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
+
 msgid ""
 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
 "Do you really want to continue?"
 msgstr ""
 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
-"Czy kontynułować?"
+"Czy kontynuować?"
+
+msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
+msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
+
+#, python-format
+msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
+msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
+
+msgid ""
+"This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
+"work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
+msgstr ""
+"Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
+"poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
+"flash?"
+
+msgid ""
+"This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
+"flash memory?"
+msgstr ""
+"Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
+"pamięć flash?"
+
+msgid ""
+"This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
+"content on the disc."
+msgstr ""
+"Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
+"nosniku."
+
+#, python-format
+msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
+msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
+
+#, python-format
+msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
+msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
 
 msgid "This is step number 2."
-msgstr "To jest ktok numer 2."
+msgstr "To jest krok numer 2."
 
 msgid "This is unsupported at the moment."
-msgstr "To jest nie obsługiwane w tym momencie."
+msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
+
+msgid ""
+"This test checks for configured Nameservers.\n"
+"If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
+"- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
+"- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
+"the \"Nameserver\" Configuration"
+msgstr ""
+"Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
+"Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
+"-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
+"-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
+"\"Nameserver\" konfigurację"
+
+msgid ""
+"This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
+"If you get a \"disconnected\" message:\n"
+"- verify that a network cable is attached\n"
+"- verify that the cable is not broken"
+msgstr ""
+"Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
+"Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
+"-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
+"-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
+
+msgid ""
+"This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
+"If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
+"- no valid IP Address was found\n"
+"- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
+msgstr ""
+"Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
+"Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
+"-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
+"-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
+
+msgid ""
+"This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
+"configuration with DHCP.\n"
+"If you get a \"disabled\" message:\n"
+" - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
+"- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
+"dialog.\n"
+"If you get an \"enabeld\" message:\n"
+"-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
+msgstr ""
+"Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
+"Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
+"-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
+"-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
+"adaptera sieciowego.\n"
+"Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
+"-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
+
+msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
+msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
 
 msgid "Three"
 msgstr "Trzy"
 
 msgid "Threshold"
-msgstr "Przedsionek"
+msgstr "Próg"
 
 msgid "Thu"
 msgstr "Czw"
 
+msgid "Thumbnails"
+msgstr "Miniatury"
+
 msgid "Thursday"
 msgstr "Czwartek"
 
@@ -2416,11 +3679,18 @@ msgid "Timer Type"
 msgstr "Typ timera"
 
 msgid "Timer entry"
-msgstr "Wstęp timera"
+msgstr "Programowanie timera"
 
 msgid "Timer log"
 msgstr "Log timera"
 
+msgid ""
+"Timer overlap in timers.xml detected!\n"
+"Please recheck it!"
+msgstr ""
+"W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
+"Proszę to sprawdzić!"
+
 msgid "Timer sanity error"
 msgstr "Błąd timera"
 
@@ -2434,13 +3704,36 @@ msgid "Timeshift"
 msgstr "Timeshift"
 
 msgid "Timeshift not possible!"
-msgstr "Timeshift niemozliwy!"
+msgstr "Timeshift niemożliwy!"
+
+msgid "Timeshift path..."
+msgstr "Ścieżka timeshift..."
 
 msgid "Timezone"
 msgstr "Strefa czasu"
 
-msgid "Title:"
-msgstr "Tytuł:"
+msgid "Title"
+msgstr "Tytuł utworu"
+
+msgid "Title properties"
+msgstr "Właściwości tytułu"
+
+msgid "Titleset mode"
+msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
+
+msgid ""
+"To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
+"1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
+"stick.\n"
+"2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
+"for 10 seconds.\n"
+"3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
+msgstr ""
+"Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
+"1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
+"2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
+"sekund.\n"
+"3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
 
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
@@ -2454,6 +3747,9 @@ msgstr "Toneburst"
 msgid "Toneburst A/B"
 msgstr "Toneburst A/B"
 
+msgid "Track"
+msgstr "Ścieżka"
+
 msgid "Translation"
 msgstr "Tłumaczenie"
 
@@ -2464,7 +3760,7 @@ msgid "Transmission Mode"
 msgstr "Tryb transmisji"
 
 msgid "Transmission mode"
-msgstr "tryb transmisji"
+msgstr "Tryb transmisji"
 
 msgid "Transponder"
 msgstr "Transponder"
@@ -2483,6 +3779,9 @@ msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
 msgstr ""
 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
 
+msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
+msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
+
 msgid "Tue"
 msgstr "Wto"
 
@@ -2516,8 +3815,11 @@ msgstr "Turecki"
 msgid "Two"
 msgstr "Dwa"
 
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
 msgid "Type of scan"
-msgstr "Tym skanowania"
+msgstr "Typ skanowania"
 
 msgid "USALS"
 msgstr "USALS"
@@ -2528,6 +3830,12 @@ msgstr "USB"
 msgid "USB Stick"
 msgstr "USB Stick"
 
+msgid "USB stick wizard"
+msgstr "Kreator pamięci USB"
+
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "Ukraiński"
+
 msgid ""
 "Unable to complete filesystem check.\n"
 "Error: "
@@ -2543,7 +3851,16 @@ msgstr ""
 "Błąd: "
 
 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
-msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
+msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
+
+msgid "Unicable"
+msgstr "Unicable"
+
+msgid "Unicable LNB"
+msgstr "Unicable LNB"
+
+msgid "Unicable Martix"
+msgstr "Unicable Martix"
 
 msgid "Universal LNB"
 msgstr "Uniwersalny LNB"
@@ -2551,17 +3868,23 @@ msgstr "Uniwersalny LNB"
 msgid "Unmount failed"
 msgstr "Błąd odmontowania"
 
+msgid "Update"
+msgstr "Uaktualnienie"
+
 msgid "Updates your receiver's software"
-msgstr "Aktualizuje oprogramowanie twojego tunera"
+msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
 
 msgid "Updating finished. Here is the result:"
 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
 
 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
-msgstr "Aktualizowanie... Prosze czekać... To może potrwać kilka minut..."
+msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
+
+msgid "Upgrade finished."
+msgstr "Aktualizacja zakończona."
 
 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
-msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomic ponownie Dreamboxa?"
+msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
 
 msgid "Upgrading"
 msgstr "Aktualizowanie"
@@ -2569,9 +3892,15 @@ msgstr "Aktualizowanie"
 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
 
+msgid "Use"
+msgstr "Użyj"
+
 msgid "Use DHCP"
 msgstr "Użyj DHCP"
 
+msgid "Use Interface"
+msgstr "Użyj intrefejsu"
+
 msgid "Use Power Measurement"
 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
 
@@ -2596,6 +3925,9 @@ msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
 msgid "Use power measurement"
 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
 
+msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
+msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
+
 msgid ""
 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
 "\n"
@@ -2608,10 +3940,10 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
 "press OK."
-msgstr "Uzyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
+msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
 
 msgid "Use usals for this sat"
-msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
+msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
 
 msgid "Use wizard to set up basic features"
 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
@@ -2620,16 +3952,22 @@ msgid "Used service scan type"
 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
 
 msgid "User defined"
-msgstr "Zdefiniowany przez uzytkownika"
+msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
 
 msgid "VCR scart"
-msgstr "Przełącz VCR"
+msgstr "VCR Scart"
+
+msgid "VMGM (intro trailer)"
+msgstr "VMGM (intro trailer)"
+
+msgid "Vertical"
+msgstr "Pionowa [V]"
 
 msgid "Video Fine-Tuning"
-msgstr "Ustawienia Czystego Obrazu"
+msgstr "Korekcja obrazu..."
 
 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
-msgstr "Kreator Czystego Obrazu "
+msgstr "Kreator czystości obrazu "
 
 msgid "Video Output"
 msgstr "Wyjście Wideo"
@@ -2641,23 +3979,81 @@ msgid "Video Wizard"
 msgstr "Kreator Wideo"
 
 msgid ""
-"Video input selction\n"
+"Video input selection\n"
 "\n"
 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
 "input port).\n"
 "\n"
 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
 msgstr ""
+"Wybór wejścia wideo\n"
+"\n"
+"Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
+"port wejścia).\n"
+"\n"
+"Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
 
 msgid "Video mode selection."
-msgstr ""
+msgstr "Wybór trybu wideo"
+
+msgid "View"
+msgstr "Wyświetl"
+
+msgid "View Movies..."
+msgstr "Wyświetl Filmy..."
+
+msgid "View Photos..."
+msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
 
 msgid "View Rass interactive..."
 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
 
+msgid "View Video CD..."
+msgstr "Wyświetl Video CD..."
+
+msgid "View list of available CommonInterface extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
+
+msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
+msgstr ""
+"Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
+
+msgid "View list of available EPG extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
+
+msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
+
+msgid "View list of available communication extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
+
+msgid "View list of available default settings"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
+
+msgid "View list of available multimedia extensions."
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
+
+msgid "View list of available networking extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
+
+msgid "View list of available recording extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
+
+msgid "View list of available skins"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
+
+msgid "View list of available software extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
+
+msgid "View list of available system extensions"
+msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
+
 msgid "View teletext..."
 msgstr "Pokaż teletext..."
 
+msgid "Virtual KeyBoard"
+msgstr "Wirtualna klawiatura"
+
 msgid "Voltage mode"
 msgstr "Tryb napięcia"
 
@@ -2667,14 +4063,33 @@ msgstr "Głośność"
 msgid "W"
 msgstr "W"
 
+msgid "WEP"
+msgstr "WEP"
+
+msgid "WPA"
+msgstr "WPA"
+
+msgid "WPA or WPA2"
+msgstr "WPA lub WPA2"
+
+msgid "WPA2"
+msgstr "WPA2"
+
 msgid "WSS on 4:3"
 msgstr "WSS na 4:3"
 
+msgid "Waiting"
+msgstr "Oczekiwanie"
+
 msgid ""
 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
 "Please press OK to begin."
 msgstr ""
+"Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
+"telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
+"na 60hz.\n"
+"Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
 
 msgid "Wed"
 msgstr "Śro"
@@ -2686,13 +4101,29 @@ msgid "Weekday"
 msgstr "Dzień tygodnia"
 
 msgid ""
+"Welcome to the Cutlist editor.\n"
+"\n"
+"Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
+"cut'.\n"
+"\n"
+"Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
+msgstr ""
+"Witamy w edytorze przycięć.\n"
+"\n"
+"Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
+"wybierz 'początek cięcia'.\n"
+"\n"
+"Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
+"'koniec cięcia'. To wszystko."
+
+msgid ""
 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
 msgstr ""
-"Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie twoim "
-"asystentem aktualizując oprogramowanie w twoim Dreamboxie przez dostarczenie "
-"kopii twoich aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować twoje "
+"Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
+"asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
+"zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
 "oprogramowanie."
 
 msgid ""
@@ -2703,34 +4134,65 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Witaj.\n"
 "\n"
-"Ten kreator przeprowadzi ciebie przez podstawowe ustawienia twojego "
-"Dreamboxa.\n"
+"Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
 
+msgid "Welcome..."
+msgstr "Witam..."
+
 msgid "West"
 msgstr "Zachód"
 
 msgid "What do you want to scan?"
 msgstr "Co chcesz skanować?"
 
+msgid ""
+"When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
+"(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
+"After completion of factory reset, your receiver will restart "
+"automatically!\n"
+"\n"
+"Really do a factory reset?"
+msgstr ""
+"Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
+"(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
+"Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
+"\n"
+"Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
+
 msgid "Where do you want to backup your settings?"
-msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie twoich ustawień?"
+msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
+
+msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
+msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
 
 msgid "Wireless"
 msgstr "Bezprzewodowy"
 
+msgid "Wireless Network"
+msgstr "Sieć bezprzewodowa"
+
 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
 
+msgid "Write failed!"
+msgstr "Błąd zapisu!"
+
+msgid "Writing NFI image file to flash completed"
+msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
+
 msgid "YPbPr"
 msgstr "YPbPr"
 
-msgid "Year:"
-msgstr "Rok:"
+msgid "Year"
+msgstr "Rok"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
+msgid "Yes, and delete this movie"
+msgstr "Tak, usuń ten film"
+
 msgid "Yes, backup my settings!"
 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
 
@@ -2753,17 +4215,43 @@ msgid "Yes, returning to movie list"
 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
 
 msgid "Yes, view the tutorial"
-msgstr "tak, pokaż podręcznik"
+msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
+
+msgid ""
+"You can choose some default settings now. Please select the settings you "
+"want to be installed."
+msgstr ""
+"Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
+"ustawienia które chcesz zainstalować."
+
+msgid "You can choose, what you want to install..."
+msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
 
 msgid "You cannot delete this!"
-msgstr "Nie można usunąc tego!"
+msgstr "Tego nie można usunąć!"
+
+msgid "You chose not to install any default services lists."
+msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
+
+msgid ""
+"You chose not to install any default settings. You can however install the "
+"default settings later in the settings menu."
+msgstr ""
+"Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
+"zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
+
+msgid ""
+"You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
+msgstr ""
+"Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
+"przycisk OK."
 
 msgid ""
 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
 "harddisk is not an option for you."
 msgstr ""
-"Wydaje się że nie masz HDD w Dreamboxie. Więc tworzenie kopii na HDD nie "
-"jest opcją dla ciebie."
+"Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
+"nie jest możliwe."
 
 msgid ""
 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
@@ -2772,8 +4260,8 @@ msgid ""
 "Please press OK to start the backup now."
 msgstr ""
 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
-"czy jest  w użyciu teraz. Wiec lepiej zrób kopie na HDD!\n"
-"Wciśnij OK aby rozpoczać tworzenie kopii teraz."
+"czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
+"Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
 
 msgid ""
 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
@@ -2785,10 +4273,32 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
 "backup now."
-msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząc tworzenie kopii teraz."
+msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
+
+msgid ""
+"You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
+"now."
+msgstr ""
+"Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
+
+msgid ""
+"You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
+"repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
+msgstr ""
+"Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
+"Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
+"danych."
+
+msgid ""
+"You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
+"restore. Please press OK to start the restore now."
+msgstr ""
+"Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
+"przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
 
-msgid "You have to wait for"
-msgstr "Musisz poczekać na"
+#, python-format
+msgid "You have to wait %s!"
+msgstr "Musisz poczekać na %s!"
 
 msgid ""
 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
@@ -2797,38 +4307,39 @@ msgid ""
 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
 "your settings."
 msgstr ""
-"Potrzebujesz PC połączony do twojego Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej "
-"informacji odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
-"Teraz twój Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji "
-"aktualizacji ze strony, twoje nowe oprogramowanie zapyta ciebie o "
-"przywrócenie twoich ustawień."
-
-msgid ""
-"You need to define some keywords first!\n"
-"Press the menu-key to define keywords.\n"
-"Do you want to define keywords now?"
-msgstr ""
-"Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
-"Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniowac wyrażenia.\n"
-"Czy chcesz zdefiniować teraz?"
+"Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
+"odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
+"Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
+"strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
 
 msgid ""
 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
 "\n"
 "Do you want to set the pin now?"
 msgstr ""
-"Ustaw kod PIN i ukryj to przed twoimi dziećmi.\n"
+"Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
 "\n"
-"czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
+"Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
+
+msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
+msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
 
 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
-msgstr ""
+msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
 
 msgid ""
 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
 "process."
 msgstr ""
-"Twoja kopia zrobiona. Będziemy kontynułować wyjaśnianie procesu aktualizacji."
+"Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
+"procesu aktualizacji."
+
+msgid ""
+"Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
+"blank dual layer DVD!"
+msgstr ""
+"Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
+"czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
 
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
@@ -2837,7 +4348,7 @@ msgid ""
 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
 "try again."
 msgstr ""
-"Twój Dreambox jest niewłaściwie poączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
+"Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
 "ponownie."
 
 msgid ""
@@ -2847,11 +4358,25 @@ msgstr ""
 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
 
+msgid "Your network configuration has been activated."
+msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
+
+msgid ""
+"Your network configuration has been activated.\n"
+"A second configured interface has been found.\n"
+"\n"
+"Do you want to disable the second network interface?"
+msgstr ""
+"Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
+"Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
+"\n"
+"Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
+
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
 
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
-msgstr "Przełączyc spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
+msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
 
 msgid "[alternative edit]"
 msgstr "[edycja wybranych]"
@@ -2865,20 +4390,41 @@ msgstr "[edycja ulubionych]"
 msgid "[move mode]"
 msgstr "[tryb przesuwania]"
 
+msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
+msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
+
+msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
+msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
+
 msgid "abort alternatives edit"
-msgstr "Przerwij edycje wybranych"
+msgstr "przerwij edycje wybranych"
 
 msgid "abort bouquet edit"
-msgstr "Przerwij edycje bukietów"
+msgstr "przerwij edycje bukietów"
 
 msgid "abort favourites edit"
-msgstr "Przerwij edycje ulubionych"
+msgstr "przerwij edycje ulubionych"
 
 msgid "about to start"
 msgstr "Jak rozpocząć"
 
+msgid "activate current configuration"
+msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
+
+msgid "add Provider"
+msgstr "Dodaj Providera"
+
+msgid "add Service"
+msgstr "Dodaj Serwis"
+
+msgid "add a nameserver entry"
+msgstr "Dodaj wpis nameservera"
+
 msgid "add alternatives"
-msgstr "Dodaj wybrane"
+msgstr "Dodaj wybrane kanały"
+
+msgid "add bookmark"
+msgstr "Dodaj zakładkę"
 
 msgid "add bouquet"
 msgstr "Dodaj bukiet"
@@ -2890,22 +4436,22 @@ msgid "add file to playlist"
 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
 
 msgid "add files to playlist"
-msgstr "dodaj pliki do playlisty"
+msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
 
 msgid "add marker"
 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
 
 msgid "add recording (enter recording duration)"
-msgstr "Dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
+msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
 
 msgid "add recording (enter recording endtime)"
-msgstr "Dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
+msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
 
 msgid "add recording (indefinitely)"
-msgstr "Dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
+msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
 
 msgid "add recording (stop after current event)"
-msgstr "Dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
+msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
 
 msgid "add service to bouquet"
 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
@@ -2917,10 +4463,10 @@ msgid "add to parental protection"
 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
 
 msgid "advanced"
-msgstr "Zaawansowane"
+msgstr "Zaawansowana"
 
 msgid "alphabetic sort"
-msgstr "sortuj alfabetycznie"
+msgstr "Sortuj alfabetycznie"
 
 msgid ""
 "are you sure you want to restore\n"
@@ -2929,17 +4475,50 @@ msgstr ""
 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
 "następującą kopie:\n"
 
+msgid "assigned CAIds"
+msgstr "Wyznaczone CAIds"
+
+msgid "assigned Services/Provider"
+msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
+
+#, python-format
+msgid "audio track (%s) format"
+msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
+
+#, python-format
+msgid "audio track (%s) language"
+msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
+
+msgid "audio tracks"
+msgstr "Ścieżki audio"
+
+msgid "auto"
+msgstr "Auto"
+
 msgid "back"
 msgstr "Wróć"
 
+msgid "background image"
+msgstr "Obrazek tła"
+
+msgid "backgroundcolor"
+msgstr "Kolor tła"
+
 msgid "better"
 msgstr "Lepszy"
 
+msgid "black"
+msgstr "Czarny"
+
 msgid "blacklist"
 msgstr "Czarna lista"
 
-msgid "by Exif"
-msgstr "Przez Exif"
+msgid "blue"
+msgstr "Niebieski"
+
+#, python-format
+msgid "burn audio track (%s)"
+msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
 
 msgid "change recording (duration)"
 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
@@ -2947,6 +4526,12 @@ msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
 msgid "change recording (endtime)"
 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
 
+msgid "chapters"
+msgstr "Rozdziały"
+
+msgid "choose destination directory"
+msgstr "Wybierz folder docelowy"
+
 msgid "circular left"
 msgstr "Kołój w lewo"
 
@@ -2954,34 +4539,49 @@ msgid "circular right"
 msgstr "Kołój w prawo"
 
 msgid "clear playlist"
-msgstr "Wyczyśc playliste"
+msgstr "Wyczyść playlistę"
 
 msgid "complex"
-msgstr "Złożony"
+msgstr "złożony"
 
 msgid "config menu"
 msgstr "Menu konfiguracji"
 
+msgid "confirmed"
+msgstr "Potwierdzony"
+
+msgid "connected"
+msgstr "połączony"
+
 msgid "continue"
 msgstr "Kontynuuj"
 
 msgid "copy to bouquets"
 msgstr "Kopiuj do bukietów"
 
+msgid "create directory"
+msgstr "Utwórz katalog"
+
 msgid "daily"
 msgstr "Codziennie"
 
+msgid "day"
+msgstr "Dzień"
+
 msgid "delete"
 msgstr "Usuń"
 
 msgid "delete cut"
 msgstr "Usuń wycięte"
 
+msgid "delete file"
+msgstr "Usuń plik"
+
 msgid "delete playlist entry"
-msgstr "usuń wpis playlisty"
+msgstr "Usuń wpis playlisty"
 
 msgid "delete saved playlist"
-msgstr "usuń zachowaną playlistę"
+msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
 
 msgid "delete..."
 msgstr "Usuń..."
@@ -2995,6 +4595,9 @@ msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
 msgid "disabled"
 msgstr "Wyłączone"
 
+msgid "disconnected"
+msgstr "Rozłączona"
+
 msgid "do not change"
 msgstr "Nie zmieniaj"
 
@@ -3008,7 +4611,7 @@ msgid "done!"
 msgstr "Zrobione!"
 
 msgid "edit alternatives"
-msgstr "Edytuj wybrane"
+msgstr "Edytuj wybrane kanały"
 
 msgid "empty"
 msgstr "Puste"
@@ -3040,36 +4643,81 @@ msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
 msgid "end favourites edit"
 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
 
-msgid "equal to Socket A"
-msgstr "Równaj do Gniazda A"
+msgid "enigma2 and network"
+msgstr "Enigma2 i sieć"
+
+msgid "equal to"
+msgstr "Równy"
+
+msgid "exceeds dual layer medium!"
+msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
+
+msgid "exit DVD player or return to file browser"
+msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
 
 msgid "exit mediaplayer"
-msgstr "wyjdź z mediaplayera"
+msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
 
 msgid "exit movielist"
-msgstr "wyjdź z listy filmów"
+msgstr "Wyjdź z listy filmów"
+
+msgid "exit nameserver configuration"
+msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
+
+msgid "exit network adapter configuration"
+msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
+
+msgid "exit network adapter setup menu"
+msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
+
+msgid "exit network interface list"
+msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
+
+msgid "exit networkadapter setup menu"
+msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
+
+msgid "failed"
+msgstr "Zawiódł"
+
+msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
+msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
+
+msgid "filename"
+msgstr "Nazwa pliku"
 
 msgid "fine-tune your display"
 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
 
+msgid "forward to the next chapter"
+msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
+
+msgid "free"
+msgstr "Wolne"
+
 msgid "free diskspace"
 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
 
-msgid "full /etc directory"
-msgstr "Pełen folder /etc"
-
 msgid "go to deep standby"
 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
 
 msgid "go to standby"
 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
 
+msgid "grab this frame as bitmap"
+msgstr ""
+
+msgid "green"
+msgstr "Zielony"
+
 msgid "hear radio..."
 msgstr "Słuchaj radia..."
 
 msgid "help..."
 msgstr "Pomoc..."
 
+msgid "hidden network"
+msgstr "ukryta sieć"
+
 msgid "hide extended description"
 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
 
@@ -3086,7 +4734,7 @@ msgid "hours"
 msgstr "Godziny"
 
 msgid "immediate shutdown"
-msgstr "wyłącz natychmiast"
+msgstr "Wyłącz natychmiast"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -3099,8 +4747,17 @@ msgstr ""
 msgid "init module"
 msgstr "Moduł init"
 
+msgid "init modules"
+msgstr "Inicjuj moduły"
+
 msgid "insert mark here"
-msgstr "Wstaw zaznaczenie tu"
+msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
+
+msgid "jump back to the previous title"
+msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
+
+msgid "jump forward to the next title"
+msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
 
 msgid "jump to listbegin"
 msgstr "skocz do początku listy"
@@ -3120,32 +4777,38 @@ msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
 msgid "left"
 msgstr "Lewo"
 
+msgid "length"
+msgstr "długość"
+
 msgid "list style compact"
-msgstr "kompaktowy styl listy"
+msgstr "Kompaktowy styl listy"
 
 msgid "list style compact with description"
-msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
+msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
 
 msgid "list style default"
-msgstr "domyślny styl listy"
+msgstr "Domyślny styl listy"
 
 msgid "list style single line"
-msgstr "styl listy pojedyńcza linia"
+msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
 
 msgid "load playlist"
-msgstr "załaduj playliste"
+msgstr "Załaduj playlistę"
 
 msgid "locked"
-msgstr "Zablokowany"
+msgstr "zablokowany"
 
-msgid "loopthrough to socket A"
-msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
+msgid "loopthrough to"
+msgstr "Za pomocą pętli do"
 
 msgid "manual"
-msgstr "Recznie"
+msgstr "Ręcznie"
 
 msgid "menu"
-msgstr "menu"
+msgstr "Menu"
+
+msgid "menulist"
+msgstr "Lista menu"
 
 msgid "mins"
 msgstr "min's"
@@ -3156,11 +4819,23 @@ msgstr "Minuta"
 msgid "minutes"
 msgstr "Minutach"
 
-msgid "minutes and"
-msgstr "Koniec minut"
+msgid "month"
+msgstr "Miesiąc"
 
 msgid "move PiP to main picture"
-msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
+msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
+
+msgid "move down to last entry"
+msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
+
+msgid "move down to next entry"
+msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
+
+msgid "move up to first entry"
+msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
+
+msgid "move up to previous entry"
+msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
 
 msgid "movie list"
 msgstr "lista filmów"
@@ -3172,7 +4847,7 @@ msgid "never"
 msgstr "Nigdy"
 
 msgid "next channel"
-msgstr "Nastepny kanał"
+msgstr "Następny kanał"
 
 msgid "next channel in history"
 msgstr "Następny kanał w historii"
@@ -3180,12 +4855,15 @@ msgstr "Następny kanał w historii"
 msgid "no"
 msgstr "Nie"
 
+msgid "no CAId selected"
+msgstr "Brak wybranego CAId"
+
+msgid "no CI slots found"
+msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
+
 msgid "no HDD found"
 msgstr "Nie znaleziono HDD"
 
-msgid "no Picture found"
-msgstr "Nie znaleziono obrazka"
-
 msgid "no module found"
 msgstr "Nie znaleziono modułu"
 
@@ -3196,34 +4874,49 @@ msgid "no timeout"
 msgstr "Bez końca"
 
 msgid "none"
-msgstr "Żaden"
+msgstr "Brak"
 
 msgid "not locked"
 msgstr "Nie zablokowany"
 
+msgid "not used"
+msgstr "nie użyty"
+
 msgid "nothing connected"
 msgstr "nic nie połączono"
 
+msgid "of a DUAL layer medium used."
+msgstr "nośnika dual laye zużyto."
+
+msgid "of a SINGLE layer medium used."
+msgstr "nosnika single layer zużyto."
+
 msgid "off"
 msgstr "Wyłączony"
 
 msgid "on"
 msgstr "Włączony"
 
+msgid "on READ ONLY medium."
+msgstr "nosnik tylko do odczytu."
+
 msgid "once"
 msgstr "Raz"
 
-msgid "only /etc/enigma2 directory"
-msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
+msgid "open nameserver configuration"
+msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
 
 msgid "open servicelist"
-msgstr "Otwórz liste serwisów"
+msgstr "Otwórz listę serwisów"
 
 msgid "open servicelist(down)"
-msgstr "Otwórz liste serwisów (dół)"
+msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
 
 msgid "open servicelist(up)"
-msgstr "Otwórz liste serwisów (góra)"
+msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
+
+msgid "open virtual keyboard input help"
+msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
 
 msgid "pass"
 msgstr "Hasło"
@@ -3258,6 +4951,12 @@ msgstr "Nagraj"
 msgid "recording..."
 msgstr "Nagrywanie..."
 
+msgid "red"
+msgstr "czerwony"
+
+msgid "remove a nameserver entry"
+msgstr "usuń wpis nameserwera"
+
 msgid "remove after this position"
 msgstr "Usuń po tej pozycji"
 
@@ -3270,8 +4969,14 @@ msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
 msgid "remove before this position"
 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
 
+msgid "remove bookmark"
+msgstr "Usuń zakładkę"
+
+msgid "remove directory"
+msgstr "Usuń katalog"
+
 msgid "remove entry"
-msgstr "Usuń wstęp"
+msgstr "Usuń"
 
 msgid "remove from parental protection"
 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
@@ -3279,31 +4984,39 @@ msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
 msgid "remove new found flag"
 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
 
+msgid "remove selected satellite"
+msgstr "Usuń wybranego satelitę"
+
 msgid "remove this mark"
 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
 
+msgid "repeat playlist"
+msgstr "Powtarzaj playlistę"
+
 msgid "repeated"
-msgstr "Powtórzone"
+msgstr "Powtarzaj"
+
+msgid "rewind to the previous chapter"
+msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
 
 msgid "right"
 msgstr "Prawo"
 
-msgid "save playlist"
-msgstr "zapisz playliste"
+msgid "save last directory on exit"
+msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
 
-#, python-format
-msgid "scan done! %d services found!"
-msgstr "skanowanie skończone! %d znalezionych serwisów!"
+msgid "save playlist"
+msgstr "Zapisz playlistę"
 
-msgid "scan done! No service found!"
-msgstr "skanowanie skończone! Nie znaleziono serwisów!"
+msgid "save playlist on exit"
+msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
 
-msgid "scan done! One service found!"
-msgstr "skanowanie skończone! Jeden serwis znaleziony!"
+msgid "scan done!"
+msgstr "Skanowanie zakończone!"
 
 #, python-format
-msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
-msgstr "skanowanie w toku - %d %% skończone! %d znalezionych serwisów!"
+msgid "scan in progress - %d%% done!"
+msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
 
 msgid "scan state"
 msgstr "Status skanowania"
@@ -3317,14 +5030,32 @@ msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
 msgid "seconds"
 msgstr "Sekundy"
 
-msgid "seconds."
-msgstr "Sekundy."
+msgid "select"
+msgstr "Wybierz"
+
+msgid "select .NFI flash file"
+msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
+
+msgid "select CAId"
+msgstr "Wybierz CAId"
+
+msgid "select CAId's"
+msgstr ""
+
+msgid "select image from server"
+msgstr "Wybierz plik z serwera"
+
+msgid "select interface"
+msgstr "Wybierz interfejs"
+
+msgid "select menu entry"
+msgstr "Wybierz wpis menu"
 
 msgid "select movie"
-msgstr "wybierz film"
+msgstr "Wybierz film"
 
 msgid "select the movie path"
-msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
+msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
 
 msgid "service pin"
 msgstr "Pin serwisu"
@@ -3332,32 +5063,38 @@ msgstr "Pin serwisu"
 msgid "setup pin"
 msgstr "Pin ustawień"
 
+msgid "show DVD main menu"
+msgstr "pokaż główne menu DVD"
+
 msgid "show EPG..."
 msgstr "Pokaż EPG..."
 
+msgid "show Infoline"
+msgstr "Pokaż pasek Info"
+
 msgid "show all"
 msgstr "pokaż wszystkie"
 
 msgid "show alternatives"
-msgstr "Pokaż wybrane"
+msgstr "Pokaż wybrane kanały"
 
 msgid "show event details"
 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
 
 msgid "show extended description"
-msgstr "pokaż rozszerzony opis"
+msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
 
-msgid "show first tag"
-msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
+msgid "show first selected tag"
+msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
 
-msgid "show second tag"
-msgstr "pokaż drugą etykietę"
+msgid "show second selected tag"
+msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
 
 msgid "show shutdown menu"
-msgstr "pokaż menu wyłączania"
+msgstr "Pokaż menu wyłączania"
 
 msgid "show single service EPG..."
-msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
+msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
 
 msgid "show tag menu"
 msgstr "pokaż etykietę menu"
@@ -3366,7 +5103,7 @@ msgid "show transponder info"
 msgstr "Pokaż info transpondera"
 
 msgid "shuffle playlist"
-msgstr "tasuj playliste"
+msgstr "Tasuj playlistę"
 
 msgid "shutdown"
 msgstr "Wyłącz"
@@ -3378,19 +5115,22 @@ msgid "skip backward"
 msgstr "Skocz wstecz"
 
 msgid "skip backward (enter time)"
-msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
+msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
 
 msgid "skip forward"
 msgstr "Skocz w przód"
 
 msgid "skip forward (enter time)"
-msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
+msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
+
+msgid "slide picture in loop"
+msgstr "Zapętlony pokaz slajdów"
 
 msgid "sort by date"
 msgstr "sortuj poprzez datę"
 
 msgid "standard"
-msgstr "standardowy"
+msgstr "Standardowe"
 
 msgid "standby"
 msgstr "Czuwanie"
@@ -3398,6 +5138,9 @@ msgstr "Czuwanie"
 msgid "start cut here"
 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
 
+msgid "start directory"
+msgstr "Katalog początkowy"
+
 msgid "start timeshift"
 msgstr "Rozpocznij timeshift"
 
@@ -3405,7 +5148,7 @@ msgid "stereo"
 msgstr "Stereo"
 
 msgid "stop PiP"
-msgstr "zatrzymaj PiP"
+msgstr "Zatrzymaj PiP"
 
 msgid "stop entry"
 msgstr "zatrzymaj wstęp"
@@ -3417,16 +5160,31 @@ msgid "stop timeshift"
 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
 
 msgid "swap PiP and main picture"
-msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
+msgstr "Zmień PiP i  główny obraz"
+
+msgid "switch to bookmarks"
+msgstr "Przełącz na zakładkę"
 
 msgid "switch to filelist"
-msgstr "Przeącz na liste plików"
+msgstr "Przełącz na listę plików"
 
 msgid "switch to playlist"
-msgstr "Przełącz na playliste"
+msgstr "Przełącz na playlistę"
+
+msgid "switch to the next angle"
+msgstr "przełącz do następnego rogu"
+
+msgid "switch to the next audio track"
+msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
 
-msgid "text"
-msgstr "Tekst"
+msgid "switch to the next subtitle language"
+msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
+
+msgid "template file"
+msgstr "Plik szablonu"
+
+msgid "textcolor"
+msgstr "Kolor tekstu"
 
 msgid "this recording"
 msgstr "To nagranie"
@@ -3435,7 +5193,16 @@ msgid "this service is protected by a parental control pin"
 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
 
 msgid "toggle a cut mark at the current position"
-msgstr "przetkaj ucięty znak w aktualnej pozycji"
+msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
+
+msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
+msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
+
+msgid "unconfirmed"
+msgstr "Niepotwierdzony"
+
+msgid "unknown"
+msgstr "nieznane"
 
 msgid "unknown service"
 msgstr "Nieznany serwis"
@@ -3450,26 +5217,32 @@ msgid "vertical"
 msgstr "Pionowa (V)"
 
 msgid "view extensions..."
-msgstr "Wyswietl rozszerzenia..."
+msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
 
 msgid "view recordings..."
 msgstr "Wyświetl nagrania..."
 
 msgid "wait for ci..."
-msgstr "Czekan na ci..."
+msgstr "Czekam na CI..."
 
 msgid "wait for mmi..."
-msgstr "czekaj na mmi..."
+msgstr "czekam na MMI..."
 
 msgid "waiting"
 msgstr "Oczekiwanie"
 
 msgid "weekly"
-msgstr "Tygodniowy"
+msgstr "Tygodniowo"
 
 msgid "whitelist"
 msgstr "Biała lista"
 
+msgid "working"
+msgstr "pracuje"
+
+msgid "yellow"
+msgstr "żółty"
+
 msgid "yes"
 msgstr "Tak"
 
@@ -3481,7 +5254,7 @@ msgid ""
 "assistance before rebooting your dreambox."
 msgstr ""
 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
-"serwisową przed ponownym uruchomieniem dreamboxa. "
+"serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
 
 msgid "zap"
 msgstr "Przełącz"
@@ -3489,25 +5262,473 @@ msgstr "Przełącz"
 msgid "zapped"
 msgstr "Przełączony"
 
+#~ msgid " Day(s) "
+#~ msgstr " Dzień(i) "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "\"?"
+#~ msgstr "\"?"
+
+#~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
+#~ msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
+
+#~ msgid "AGC"
+#~ msgstr "AGC"
+
+#~ msgid "AGC:"
+#~ msgstr "AGC:"
+
+#~ msgid "Abort"
+#~ msgstr "Przerwij"
+
+#~ msgid "Add title..."
+#~ msgstr "Dodaję tytuł..."
+
+#~ msgid "Album:"
+#~ msgstr "Album:"
+
+#~ msgid "All..."
+#~ msgstr "Wszystkie..."
+
+#~ msgid "An error has occured. (%s)"
+#~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
+
+#~ msgid "April"
+#~ msgstr "Kwiecień"
+
 #~ msgid ""
+#~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
+#~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Enigma2 will restart after the restore"
 #~ msgstr ""
+#~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
+#~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "Artist:"
+#~ msgstr "Artysta:"
+
+#~ msgid "August"
+#~ msgstr "Sierpień"
+
+#~ msgid "Automatic SSID lookup"
+#~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
+
+#~ msgid "Burn"
+#~ msgstr "Wypal"
+
+#~ msgid "Burn To DVD..."
+#~ msgstr "Wypalanie DVD..."
+
+#~ msgid "Calendar"
+#~ msgstr "Kalendarz"
+
+#~ msgid "Choose Location"
+#~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
+
+#~ msgid "Configure your internal LAN"
+#~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
+
+#~ msgid "Configure your internal LAN again"
+#~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
+
+#~ msgid "Configure your wireless LAN"
+#~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
+
+#~ msgid "Configure your wireless LAN again"
+#~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
+
+#~ msgid "Confirm"
+#~ msgstr "Zatwierdź"
+
+#~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
+#~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
+
+#~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
+#~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
+
+#~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
+#~ msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
+
+#~ msgid "DVD ENTER key"
+#~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
+
+#~ msgid "DVD down key"
+#~ msgstr "DVD przycisk dół"
+
+#~ msgid "DVD left key"
+#~ msgstr "DVD przycisk lewo"
+
+#~ msgid "DVD right key"
+#~ msgstr "DVD przycisk prawo"
+
+#~ msgid "DVD up key"
+#~ msgstr "DVD przycisk góra"
+
+#~ msgid "December"
+#~ msgstr "Grudzień"
+
+#~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
+#~ msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
+
+#~ msgid "Device Setup..."
+#~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
+
+#~ msgid "DiSEqC Mode"
+#~ msgstr "Tryb DiSEqC"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Do you really want to REMOVE\n"
+#~ "the plugin \""
+#~ msgstr ""
+#~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
+#~ "plugin \""
+
+#~ msgid ""
+#~ "Do you really want to download\n"
+#~ "the plugin \""
+#~ msgstr ""
+#~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
+#~ "plugin \""
+
+#~ msgid "Do you really want to exit?"
+#~ msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
+
+#~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
+#~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
+
+#~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
+#~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
 
 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
 
+#~ msgid "Downloading image description..."
+#~ msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
+
+#~ msgid "Dreambox DVD record"
+#~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
+
+#~ msgid "Edit current title"
+#~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
+
+#~ msgid "Edit title..."
+#~ msgstr "Edytuję tytuł..."
+
+#~ msgid "Enable LAN"
+#~ msgstr "Włącza LAN"
+
+#~ msgid "Enable WLAN"
+#~ msgstr "Włącz WLAN"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "End"
+#~ msgstr "Koniec"
+
+#~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
+#~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
+
+#~ msgid "February"
+#~ msgstr "Luty"
+
+#~ msgid "Fix USB stick"
+#~ msgstr "Napraw pamięć USB"
+
+#~ msgid "Font size"
+#~ msgstr "Rozmiar fontu"
+
 #~ msgid "Games / Plugins"
 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
 
+#~ msgid "Genre:"
+#~ msgstr "Gatunek:"
+
+#~ msgid "January"
+#~ msgstr "Styczeń"
+
+#~ msgid "July"
+#~ msgstr "Lipiec"
+
+#~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
+#~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
+
+#~ msgid "June"
+#~ msgstr "Czerwiec"
+
+#~ msgid "Keyboard..."
+#~ msgstr "Klawiatura..."
+
+#~ msgid "Load saved project from disk"
+#~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
+
+#~ msgid "March"
+#~ msgstr "Marzec"
+
+#~ msgid "May"
+#~ msgstr "Maj"
+
+#~ msgid "Month"
+#~ msgstr "Miesiąc"
+
 #~ msgid "Movie Menu"
 #~ msgstr "Menu filmu"
 
+#~ msgid "Nameserver Setup..."
+#~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
+
+#~ msgid "New DVD"
+#~ msgstr "Nowe DVD"
+
+#~ msgid ""
+#~ "No working local networkadapter found.\n"
+#~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
+#~ "configured correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
+#~ "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
+#~ "skonfigurowana poprawnie."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No working wireless interface found.\n"
+#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
+#~ "enable your local network interface."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
+#~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
+#~ "interfejs sieci lokalnej."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No working wireless interface found.\n"
+#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
+#~ "you local network interface."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
+#~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
+#~ "urządzenie jest włączone."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No working wireless interface found.\n"
+#~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
+#~ "your local network interface."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działającego interfejsu WiFi.\n"
+#~ "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em "
+#~ "oraz czy interfejs sieciowy jest włączony."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No working wireless networkadapter found.\n"
+#~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
+#~ "Network is configured correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
+#~ "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność "
+#~ "konfiguracji sieci."
+
+#~ msgid "No, let me choose default lists"
+#~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
+
+#~ msgid "November"
+#~ msgstr "Listopad"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
+#~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
+#~ "back in."
+#~ msgstr ""
+#~ "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz "
+#~ "sformatować i używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu "
+#~ "nacisnij przycisk OK."
+
+#~ msgid "October"
+#~ msgstr "Październik"
+
+#~ msgid "Other..."
+#~ msgstr "Inne..."
+
+#~ msgid "Partitioning USB stick..."
+#~ msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
+#~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
+#~ "built in wireless network support"
+#~ msgstr ""
+#~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
+#~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
+#~ "pilocie."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
+#~ "needed values.\n"
+#~ "When you are ready please press OK to continue."
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
+#~ "odpowiednich wartości.\n"
+#~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
+#~ "needed values.\n"
+#~ "When you are ready please press OK to continue."
+#~ msgstr ""
+#~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
+#~ "danych.\n"
+#~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
+
+#~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
+#~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
+
+#~ msgid "Please select keyword to filter..."
+#~ msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
+
+#~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
+#~ msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
+#~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
+#~ "supported.\n"
+#~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
+#~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
+#~ "z Dreamboxem.\n"
+#~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "Really delete this timer?"
+#~ msgstr "Usunąć ten timer?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
+#~ "now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
+#~ "ponownie teraz?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
+#~ "restart now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
+#~ "ponownie teraz?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
+#~ "shutdown now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
+#~ "ponownie teraz?"
+
+#~ msgid "Remounting stick partition..."
+#~ msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
+
+#~ msgid "Restart your wireless interface"
+#~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
+
+#~ msgid "Save current project to disk"
+#~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
+
+#~ msgid "Save..."
+#~ msgstr "Zapisywanie..."
+
+#~ msgid "September"
+#~ msgstr "Wrzesień"
+
+#~ msgid "Set collection name"
+#~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
+
+#~ msgid "Set menu background"
+#~ msgstr "Ustaw tło menu"
+
+#~ msgid "Show files from %s"
+#~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
+
+#~ msgid "Sort by Name"
+#~ msgstr "Sortuj po Nazwie"
+
+#~ msgid "Start"
+#~ msgstr "Rozpocznij"
+
 #~ msgid "Startwizard"
 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
 
+#~ msgid "Step "
+#~ msgstr "Krok"
+
+#~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
+#~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please press OK to continue."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please press OK to continue."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
+#~ "Please press OK to start using your Dreambox."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
+#~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
+#~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
+#~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from "
+#~ "the stick!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage ."
+#~ "NFI z serwera"
+
+#~ msgid "Title:"
+#~ msgstr "Tytuł:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
+#~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
+#~ "stick out."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz "
+#~ "go ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
+
+#~ msgid "Type:"
+#~ msgstr "Typ:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
 #~ "Please refer to the user manual.\n"
@@ -3520,6 +5741,119 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "VCR Switch"
 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
 
+#~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
+#~ msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Welcome.\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
+#~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
+#~ msgstr ""
+#~ "Witam.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
+#~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
+
+#~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
+#~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
+
+#~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
+#~ msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
+
+#~ msgid "Year:"
+#~ msgstr "Rok:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need to define some keywords first!\n"
+#~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
+#~ "Do you want to define keywords now?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
+#~ "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
+#~ "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
+#~ "Please choose what you want to do next."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
+#~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your network is restarting.\n"
+#~ "You will be automatically forwarded to the next step."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sieć została zrestartowana.\n"
+#~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
+#~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
+#~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
+#~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
+#~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
+#~ "Please choose what you want to do next."
+#~ msgstr ""
+#~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
+#~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
+
+#~ msgid "by Exif"
+#~ msgstr "przez Exif"
+
+#~ msgid "cancel"
+#~ msgstr "skauj"
+
+#~ msgid "color"
+#~ msgstr "kolor"
+
+#~ msgid "equal to Socket A"
+#~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
+
+#~ msgid "font face"
+#~ msgstr "font face"
+
+#~ msgid "full /etc directory"
+#~ msgstr "Pełen folder /etc"
+
+#~ msgid "headline"
+#~ msgstr "nagłówek"
+
+#~ msgid "highlighted button"
+#~ msgstr "podświetlone przyciski"
+
+#~ msgid "loopthrough to socket A"
+#~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
+
+#~ msgid "no Picture found"
+#~ msgstr "Nie znaleziono obrazka"
+
+#~ msgid "no module"
+#~ msgstr "Brak modułu"
+
+#~ msgid "ok"
+#~ msgstr "OK"
+
+#~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
+#~ msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
+
+#~ msgid "rebooting..."
+#~ msgstr "restatrowanie..."
+
 #~ msgid ""
 #~ "scan done!\n"
 #~ "%d services found!"
@@ -3547,3 +5881,18 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgstr ""
 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
 #~ "%d znalezionych serwisów!"
+
+#~ msgid "show first tag"
+#~ msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
+
+#~ msgid "show second tag"
+#~ msgstr "pokaż drugą etykietę"
+
+#~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
+#~ msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
+
+#~ msgid "text"
+#~ msgstr "Tekst"
+
+#~ msgid "year"
+#~ msgstr "rok"