- improved parser
authorFelix Domke <tmbinc@elitedvb.net>
Sun, 20 Mar 2005 22:55:46 +0000 (22:55 +0000)
committerFelix Domke <tmbinc@elitedvb.net>
Sun, 20 Mar 2005 22:55:46 +0000 (22:55 +0000)
commit3af66122574386a2856e83ba9c5d73d27a6f3710
tree62f30427b4d3730658338df875a7d44e5c40cc48
parentdba614edd2aad3c17e244914eaef3809d8300cb1
 - improved parser
 - improved keymaps
components.py
keymap.xml
keymapparser.py
lib/dvb/db.cpp
lib/dvb/db.h
lib/gui/elistbox.cpp
lib/gui/ewindowstyle.cpp
lib/gui/ewindowstyle.h
lib/service/listboxservice.cpp
lib/service/listboxservice.h
screens.py