another polish update
authorAndreas Monzner <andreas.monzner@multimedia-labs.de>
Mon, 28 Jul 2008 08:38:56 +0000 (08:38 +0000)
committerAndreas Monzner <andreas.monzner@multimedia-labs.de>
Mon, 28 Jul 2008 08:38:56 +0000 (08:38 +0000)
po/pl.po

index ac4bb7b..2bc67b0 100755 (executable)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-28 08:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-07-26 17:05+0100\n"
-"Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-07-28 10:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-07-28 09:17+0100\n"
+"Last-Translator: Dawid Bańkowski <SileliS@tlen.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -290,7 +290,7 @@ msgid "Action on long powerbutton press"
 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
 
 msgid "Action:"
-msgstr ""
+msgstr "Akcja:"
 
 msgid "Activate Picture in Picture"
 msgstr "Aktywuj PiP"
@@ -305,7 +305,7 @@ msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
 msgid "Add Bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj zakładkę"
 
 msgid "Add a mark"
 msgstr "Dodaj zaznaczone"
@@ -317,7 +317,7 @@ msgid "Add timer"
 msgstr "Dodaj timer"
 
 msgid "Add title"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj tytuł"
 
 msgid "Add title..."
 msgstr "Dodaję tytuł..."
@@ -475,7 +475,7 @@ msgid "Behavior when a movie reaches the end"
 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
 
 msgid "Bookmarks"
-msgstr ""
+msgstr "Zakładki"
 
 msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
@@ -498,7 +498,7 @@ msgid ""
 msgstr "Poprzez wciśnięcie OK na pilocie, pasek info będzie wyświetlany."
 
 msgid "C"
-msgstr ""
+msgstr "C"
 
 msgid "C-Band"
 msgstr "Pasmo C"
@@ -645,7 +645,7 @@ msgid "Conflicting timer"
 msgstr "Konflikt timera"
 
 msgid "Connected to"
-msgstr ""
+msgstr "Podłączony do"
 
 msgid "Connected to Fritz!Box!"
 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
@@ -677,7 +677,7 @@ msgstr "Tworzenie katalogu filmu nieudane"
 
 #, python-format
 msgid "Creating directory %s failed."
-msgstr ""
+msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
 
 msgid "Creating partition failed"
 msgstr "Tworzenie partycji nieudane"
@@ -716,7 +716,7 @@ msgid "Czech"
 msgstr "Czeski"
 
 msgid "D"
-msgstr ""
+msgstr "D"
 
 msgid "DHCP"
 msgstr "DHCP"
@@ -809,7 +809,7 @@ msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
 
 #, python-format
 msgid "Directory %s nonexistent."
-msgstr ""
+msgstr "Katalog %s nie istnieje"
 
 msgid "Disable"
 msgstr "Wyłącz"
@@ -821,7 +821,7 @@ msgid "Disable Subtitles"
 msgstr "Wyłącz napisy"
 
 msgid "Disable timer"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłącz timer"
 
 msgid "Disabled"
 msgstr "Wyłączone"
@@ -885,11 +885,11 @@ msgstr ""
 
 #, python-format
 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
 
 #, python-format
 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć zakładke %s?"
 
 msgid ""
 "Do you want to backup now?\n"
@@ -908,7 +908,7 @@ msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w twoim Dreamboxie?"
 
 msgid "Do you want to install default sat lists?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
 
 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
@@ -990,7 +990,7 @@ msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreambox.\n"
 
 msgid "Edit title"
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj tytuł"
 
 msgid "Edit title..."
 msgstr "Edytuję tytuł..."
@@ -1011,7 +1011,7 @@ msgid "Enable parental control"
 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
 
 msgid "Enable timer"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz timer"
 
 msgid "Enabled"
 msgstr "Włączone"
@@ -1343,7 +1343,7 @@ msgid "Integrated Ethernet"
 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
 
 msgid "Integrated Wireless"
-msgstr ""
+msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
 
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Pośredni"
@@ -1356,7 +1356,7 @@ msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
 
 #, python-format
 msgid "Invalid directory selected: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
 
 msgid "Inversion"
 msgstr "Inversja"
@@ -1716,6 +1716,9 @@ msgid ""
 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable you "
 "local network interface."
 msgstr ""
+"Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
+"Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
+"urządzenie jest włączone."
 
 msgid ""
 "No working wireless networkadapter found.\n"
@@ -1825,7 +1828,7 @@ msgid "Pan&Scan"
 msgstr "Pan&Scan"
 
 msgid "Parent Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Katakog nadrzedny"
 
 msgid "Parental control"
 msgstr "Kontrola rodzicielska"
@@ -1895,7 +1898,7 @@ msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
 
 msgid "Please enter name of the new directory"
-msgstr ""
+msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
 
 msgid "Please enter the correct pin code"
 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
@@ -1910,9 +1913,11 @@ msgid ""
 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
 "therefore the default directory is being used instead."
 msgstr ""
+"Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
+"katalogu."
 
 msgid "Please press OK to continue."
-msgstr ""
+msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
 
 msgid "Please press OK!"
 msgstr "Wciśnij OK!"
@@ -1957,6 +1962,8 @@ msgid ""
 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
 "the OK button."
 msgstr ""
+"W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
+"OK."
 
 msgid "Please wait... Loading list..."
 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
@@ -2022,7 +2029,7 @@ msgid "Press OK to activate the settings."
 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
 
 msgid "Press OK to edit the settings."
-msgstr ""
+msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
 
 msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
@@ -2130,7 +2137,7 @@ msgid "Refresh rate selection."
 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
 
 msgid "Remove Bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń zakładkę"
 
 msgid "Remove Plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
@@ -2150,6 +2157,7 @@ msgstr "Usuń tytuł"
 #, python-format
 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
 msgstr ""
+"Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
 
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
@@ -2268,13 +2276,13 @@ msgid "Satfinder"
 msgstr "Miernik sygnału"
 
 msgid "Sats"
-msgstr ""
+msgstr "Satelity"
 
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz"
 
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Zachowaj Playliste"
@@ -2457,7 +2465,7 @@ msgid "Services"
 msgstr "Serwisy"
 
 msgid "Set as default Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
 
 msgid "Set limits"
 msgstr "Ustaw limity"
@@ -2692,7 +2700,7 @@ msgid "TV System"
 msgstr "System TV"
 
 msgid "Table of content to be burned to DVD:"
-msgstr ""
+msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
 
 msgid "Terrestrial"
 msgstr "Naziemny"
@@ -2743,7 +2751,7 @@ msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
 
 #, python-format
 msgid "The path %s already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka %s juz istnieje."
 
 msgid "The pin code has been changed successfully."
 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
@@ -3044,7 +3052,7 @@ msgid "Use DHCP"
 msgstr "Użyj DHCP"
 
 msgid "Use Interface"
-msgstr ""
+msgstr "Uzyj intrefejsu"
 
 msgid "Use Power Measurement"
 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
@@ -3215,7 +3223,7 @@ msgid "What do you want to scan?"
 msgstr "Co chcesz skanować?"
 
 msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
-msgstr ""
+msgstr "Kiedy skończys, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
 
 msgid "Where do you want to backup your settings?"
 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie twoich ustawień?"
@@ -3417,7 +3425,7 @@ msgid "add alternatives"
 msgstr "Dodaj wybrane"
 
 msgid "add bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "dodaj zakładkę"
 
 msgid "add bouquet"
 msgstr "Dodaj bukiet"
@@ -3481,7 +3489,7 @@ msgid "by Exif"
 msgstr "Przez Exif"
 
 msgid "cancel"
-msgstr ""
+msgstr "skauj"
 
 msgid "change recording (duration)"
 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
@@ -3517,7 +3525,7 @@ msgid "copy to bouquets"
 msgstr "Kopiuj do bukietów"
 
 msgid "create directory"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz katalog"
 
 msgid "daily"
 msgstr "Codziennie"
@@ -3595,7 +3603,7 @@ msgid "end favourites edit"
 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
 
 msgid "equal to"
-msgstr ""
+msgstr "równy"
 
 msgid "exit DVD player or return to file browser"
 msgstr "wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
@@ -3705,7 +3713,7 @@ msgid "locked"
 msgstr "Zablokowany"
 
 msgid "loopthrough to"
-msgstr ""
+msgstr "Za pomocą pętki do"
 
 msgid "manual"
 msgstr "Ręcznie"
@@ -3837,10 +3845,10 @@ msgid "remove before this position"
 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
 
 msgid "remove bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń zakładkę"
 
 msgid "remove directory"
-msgstr ""
+msgstr "usuń katalog"
 
 msgid "remove entry"
 msgstr "Usuń wstęp"
@@ -3899,7 +3907,7 @@ msgid "seconds."
 msgstr "Sekundy."
 
 msgid "select"
-msgstr ""
+msgstr "wybierz"
 
 msgid "select movie"
 msgstr "wybierz film"
@@ -4004,7 +4012,7 @@ msgid "swap PiP and main picture"
 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
 
 msgid "switch to bookmarks"
-msgstr ""
+msgstr "Przeńącz na zakładkę"
 
 msgid "switch to filelist"
 msgstr "Przeącz na listę plików"