42189d975c034c1426803030f9278862a61df2a6
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-04-17 22:39+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-04-16 11:22+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid " "
23 msgstr ""
24
25 msgid "#000000"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#0064c7"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#25062748"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#389416"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80000000"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#80ffffff"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#bab329"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#f23d21"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "#ffffffff"
53 msgstr ""
54
55 msgid "%H:%M"
56 msgstr "%H:%M"
57
58 #, python-format
59 msgid "%d min"
60 msgstr "%d min"
61
62 msgid "%d.%B %Y"
63 msgstr "%d.%B %Y"
64
65 #, python-format
66 msgid ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB free)"
69 msgstr ""
70 "%s\n"
71 "(%s, %d MB ledigt)"
72
73 #, python-format
74 msgid "%s (%s)\n"
75 msgstr "%s (%s)\n"
76
77 msgid "(ZAP)"
78 msgstr "(ZAP)"
79
80 msgid "(empty)"
81 msgstr "(tom)"
82
83 msgid "(show optional DVD audio menu)"
84 msgstr ""
85
86 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
87 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
88
89 msgid "/var directory"
90 msgstr "/var bibliotek"
91
92 msgid "0"
93 msgstr ""
94
95 msgid "1"
96 msgstr ""
97
98 msgid "1.0"
99 msgstr "1.0"
100
101 msgid "1.1"
102 msgstr "1.1"
103
104 msgid "1.2"
105 msgstr "1.2"
106
107 msgid "12V output"
108 msgstr "12V utgång"
109
110 msgid "13 V"
111 msgstr "13 V"
112
113 msgid "16:10"
114 msgstr "16:10"
115
116 msgid "16:10 Letterbox"
117 msgstr "16:10 Letterbox"
118
119 msgid "16:10 PanScan"
120 msgstr "16:10 PanScan"
121
122 msgid "16:9"
123 msgstr "16:9"
124
125 msgid "16:9 Letterbox"
126 msgstr "16:9 Letterbox"
127
128 msgid "16:9 always"
129 msgstr "16:9 alltid"
130
131 msgid "18 V"
132 msgstr "18 V"
133
134 msgid "2"
135 msgstr ""
136
137 msgid "3"
138 msgstr ""
139
140 msgid "30 minutes"
141 msgstr "30 minuter"
142
143 msgid "4"
144 msgstr ""
145
146 msgid "4:3"
147 msgstr "4:#"
148
149 msgid "4:3 Letterbox"
150 msgstr "4:3 Letterbox"
151
152 msgid "4:3 PanScan"
153 msgstr "4:3 PanScan"
154
155 msgid "5"
156 msgstr ""
157
158 msgid "5 minutes"
159 msgstr "5 minuter"
160
161 msgid "50 Hz"
162 msgstr "50 Hz"
163
164 msgid "6"
165 msgstr ""
166
167 msgid "60 minutes"
168 msgstr "60 minuter"
169
170 msgid "7"
171 msgstr ""
172
173 msgid "8"
174 msgstr ""
175
176 msgid "9"
177 msgstr ""
178
179 msgid "<unknown>"
180 msgstr "<okänd>"
181
182 msgid "??"
183 msgstr "??"
184
185 msgid "A"
186 msgstr "A"
187
188 #, python-format
189 msgid ""
190 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
191 "Do you want to keep your version?"
192 msgstr ""
193 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
194 "Vill du behålla din version?"
195
196 msgid ""
197 "A finished record timer wants to set your\n"
198 "Dreambox to standby. Do that now?"
199 msgstr ""
200 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
201 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
202
203 msgid ""
204 "A finished record timer wants to shut down\n"
205 "your Dreambox. Shutdown now?"
206 msgstr ""
207 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
208 "din Dreambox. Stänga av nu?"
209
210 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
211 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
212
213 #, python-format
214 msgid ""
215 "A record has been started:\n"
216 "%s"
217 msgstr ""
218 "En inspelning har påbörjats:\n"
219 "%s"
220
221 msgid ""
222 "A recording is currently running.\n"
223 "What do you want to do?"
224 msgstr ""
225 "En inspelning pågår redan.\n"
226 "Vad vill du göra?"
227
228 msgid ""
229 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
230 "configure the positioner."
231 msgstr ""
232 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
233 "motorn."
234
235 msgid ""
236 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
237 "start the satfinder."
238 msgstr ""
239 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
240 "satfinder."
241
242 msgid ""
243 "A sleep timer wants to set your\n"
244 "Dreambox to standby. Do that now?"
245 msgstr ""
246 "En sovtimer vill försätta din\n"
247 "Dreambox i standby. Utföra det?"
248
249 msgid ""
250 "A sleep timer wants to shut down\n"
251 "your Dreambox. Shutdown now?"
252 msgstr ""
253 "En sovtimer vill stänga av\n"
254 "din Dreambox. Stänga av nu?"
255
256 msgid ""
257 "A timer failed to record!\n"
258 "Disable TV and try again?\n"
259 msgstr ""
260 "En timerinspelning misslyckades!\n"
261 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
262
263 msgid "A/V Settings"
264 msgstr "A/V Inställningar"
265
266 msgid "AA"
267 msgstr "AA"
268
269 msgid "AB"
270 msgstr "AB"
271
272 msgid "AC3 default"
273 msgstr "AC3 standard"
274
275 msgid "AC3 downmix"
276 msgstr "AC3 nedmixning"
277
278 msgid "AGC"
279 msgstr "AGC"
280
281 msgid "AGC:"
282 msgstr "AGC:"
283
284 msgid "About"
285 msgstr "Om"
286
287 msgid "About..."
288 msgstr "Om..."
289
290 msgid "Action on long powerbutton press"
291 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
292
293 msgid "Activate Picture in Picture"
294 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
295
296 msgid "Activate network settings"
297 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
298
299 msgid "Add"
300 msgstr "Lägg till"
301
302 msgid "Add a mark"
303 msgstr "Lägg till markör"
304
305 msgid "Add a new title"
306 msgstr ""
307
308 msgid "Add timer"
309 msgstr "Lägg till timer"
310
311 msgid "Add title..."
312 msgstr ""
313
314 msgid "Add to bouquet"
315 msgstr "Lägg till i favoritlista"
316
317 msgid "Add to favourites"
318 msgstr "Lägg till i favoriter"
319
320 msgid ""
321 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
322 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
323 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
324 "test screens."
325 msgstr ""
326 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
327 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
328 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
329 "välja annan testbild."
330
331 msgid "Advanced"
332 msgstr "Avancerat"
333
334 msgid "Advanced Video Setup"
335 msgstr "Avancerad videoinställning"
336
337 msgid "After event"
338 msgstr "Efter program"
339
340 msgid ""
341 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
342 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
343 msgstr ""
344 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
345 "manual för Dreambox om hur du utför det."
346
347 msgid "Album:"
348 msgstr "Album:"
349
350 msgid "All"
351 msgstr "Alla"
352
353 msgid "All..."
354 msgstr "Alla..."
355
356 msgid "Alpha"
357 msgstr "Alpha"
358
359 msgid "Alternative radio mode"
360 msgstr "Alternativt radioläge"
361
362 msgid "Alternative services tuner priority"
363 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
364
365 msgid "An empty filename is illegal."
366 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
367
368 msgid "Arabic"
369 msgstr "Arabiska"
370
371 msgid "Artist:"
372 msgstr "Artist:"
373
374 msgid "Ask before shutdown:"
375 msgstr "Fråga före avstängning:"
376
377 msgid "Ask user"
378 msgstr "Fråga"
379
380 msgid "Aspect Ratio"
381 msgstr "Bildformat"
382
383 msgid "Audio"
384 msgstr "Ljud"
385
386 msgid "Audio Options..."
387 msgstr "Ljudval..."
388
389 msgid "Auto"
390 msgstr "Auto"
391
392 msgid "Auto scart switching"
393 msgstr "Auto scart byte"
394
395 msgid "Automatic"
396 msgstr "Automatisk"
397
398 msgid "Automatic Scan"
399 msgstr "Automatisk sökning"
400
401 msgid "B"
402 msgstr "B"
403
404 msgid "BA"
405 msgstr "BA"
406
407 msgid "BB"
408 msgstr "BB"
409
410 msgid "BER"
411 msgstr "BER"
412
413 msgid "BER:"
414 msgstr "BER:"
415
416 msgid "Backup"
417 msgstr "Backup"
418
419 msgid "Backup Location"
420 msgstr "Backupplacering"
421
422 msgid "Backup Mode"
423 msgstr "Backupläge"
424
425 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
426 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
427
428 msgid "Band"
429 msgstr "Band"
430
431 msgid "Bandwidth"
432 msgstr "Bandbredd"
433
434 msgid "Begin time"
435 msgstr "Starttid"
436
437 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
438 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
439
440 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
441 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
442
443 msgid "Behavior when a movie is started"
444 msgstr "Beteende när en film startas"
445
446 msgid "Behavior when a movie is stopped"
447 msgstr "Beteende när en film stoppas"
448
449 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
450 msgstr "Beteende när en film slutar"
451
452 msgid "Brightness"
453 msgstr "Ljusstyrka"
454
455 msgid "Burn"
456 msgstr "Skapa"
457
458 msgid "Burn DVD"
459 msgstr "Skapa DVD"
460
461 msgid "Burn To DVD..."
462 msgstr "Skapa DVD..."
463
464 msgid "Bus: "
465 msgstr "Bus: "
466
467 msgid ""
468 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
469 "displayed."
470 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
471
472 msgid "C-Band"
473 msgstr "C-Band"
474
475 msgid "CF Drive"
476 msgstr "CF Disk"
477
478 msgid "CVBS"
479 msgstr "CVBS"
480
481 msgid "Cable"
482 msgstr "Kabel"
483
484 msgid "Cache Thumbnails"
485 msgstr "Buffra miniatyrer"
486
487 msgid "Call monitoring"
488 msgstr "Samtalsmonitorering"
489
490 msgid "Cancel"
491 msgstr "Avbryt"
492
493 msgid "Capacity: "
494 msgstr "Kapacitet: "
495
496 msgid "Card"
497 msgstr "Kort"
498
499 msgid "Catalan"
500 msgstr "Katalanska"
501
502 msgid "Change bouquets in quickzap"
503 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
504
505 msgid "Change pin code"
506 msgstr "Ändra PIN kod"
507
508 msgid "Change service pin"
509 msgstr "Ändra program PIN"
510
511 msgid "Change service pins"
512 msgstr "Ändra program PIN"
513
514 msgid "Change setup pin"
515 msgstr "Ändra installations PIN"
516
517 msgid "Channel"
518 msgstr "Kanal"
519
520 msgid "Channel Selection"
521 msgstr "Kanallista"
522
523 msgid "Channel:"
524 msgstr "Kanal:"
525
526 msgid "Channellist menu"
527 msgstr "Kanallista meny"
528
529 msgid "Chap."
530 msgstr ""
531
532 msgid "Chapter"
533 msgstr ""
534
535 msgid "Chapter:"
536 msgstr ""
537
538 msgid "Check"
539 msgstr "Kontrollera"
540
541 msgid "Checking Filesystem..."
542 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
543
544 msgid "Choose Tuner"
545 msgstr "Välj tuner"
546
547 msgid "Choose bouquet"
548 msgstr "Välj favoritlista"
549
550 msgid "Choose source"
551 msgstr "Välj källa"
552
553 msgid "Choose target folder"
554 msgstr "Välj målkatalog"
555
556 msgid "Choose your Skin"
557 msgstr "Välj utseende"
558
559 msgid "Cleanup"
560 msgstr "Rensa"
561
562 msgid "Clear before scan"
563 msgstr "Rensa före sökning"
564
565 msgid "Clear log"
566 msgstr "Rensa logg"
567
568 msgid "Code rate high"
569 msgstr "Code rate hög"
570
571 msgid "Code rate low"
572 msgstr "Code rate låg"
573
574 msgid "Coderate HP"
575 msgstr "Coderate HP"
576
577 msgid "Coderate LP"
578 msgstr "Coderate LP"
579
580 msgid "Color Format"
581 msgstr "Färgformat"
582
583 msgid "Command execution..."
584 msgstr ""
585
586 msgid "Command order"
587 msgstr "Kommandoordning"
588
589 msgid "Committed DiSEqC command"
590 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
591
592 msgid "Common Interface"
593 msgstr "Common Interface"
594
595 msgid "Compact Flash"
596 msgstr "Compact Flash"
597
598 msgid "Compact flash card"
599 msgstr "Compact Flash kort"
600
601 msgid "Complete"
602 msgstr "Komplett"
603
604 msgid "Configuration Mode"
605 msgstr "Konfigurationsläge"
606
607 msgid "Configuring"
608 msgstr "Konfigurering"
609
610 msgid "Confirm"
611 msgstr "Bekräfta"
612
613 msgid "Conflicting timer"
614 msgstr "Timerkonflikt"
615
616 msgid "Connected to Fritz!Box!"
617 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
618
619 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
620 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
621
622 #, python-format
623 msgid ""
624 "Connection to Fritz!Box\n"
625 "failed! (%s)\n"
626 "retrying..."
627 msgstr ""
628 "Anslutning till Fritz!Box\n"
629 "misslyckades! (%s)\n"
630 "försöker igen..."
631
632 msgid "Constellation"
633 msgstr "Konstellation"
634
635 msgid "Continue playing"
636 msgstr ""
637
638 msgid "Contrast"
639 msgstr "Kontrast"
640
641 msgid "Create movie folder failed"
642 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
643
644 msgid "Creating partition failed"
645 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
646
647 msgid "Croatian"
648 msgstr "Kroatiska"
649
650 msgid "Current Transponder"
651 msgstr "Nuvarande transponder"
652
653 msgid "Current settings:"
654 msgstr "Nuvarande inställningar:"
655
656 msgid "Current version:"
657 msgstr "Nuvarande version:"
658
659 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
660 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
661
662 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
663 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
664
665 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
666 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
667
668 msgid "Customize"
669 msgstr "Anpassningar"
670
671 msgid "Cut"
672 msgstr "Klipp"
673
674 msgid "Cutlist editor..."
675 msgstr "Klipplist editor..."
676
677 msgid "Czech"
678 msgstr "Tjeckiska"
679
680 msgid "DVB-S"
681 msgstr "DVB-S"
682
683 msgid "DVB-S2"
684 msgstr "DVB-S2"
685
686 msgid "DVD ENTER key"
687 msgstr ""
688
689 msgid "DVD Player"
690 msgstr ""
691
692 msgid "DVD down key"
693 msgstr ""
694
695 msgid "DVD left key"
696 msgstr ""
697
698 msgid "DVD right key"
699 msgstr ""
700
701 msgid "DVD up key"
702 msgstr ""
703
704 msgid "Danish"
705 msgstr "Danska"
706
707 msgid "Date"
708 msgstr "Datum"
709
710 msgid "Deep Standby"
711 msgstr "Stäng av"
712
713 msgid "Delay"
714 msgstr "Fördröjning"
715
716 msgid "Delete"
717 msgstr "Ta bort"
718
719 msgid "Delete entry"
720 msgstr "Ta bort post"
721
722 msgid "Delete failed!"
723 msgstr "Borttagning misslyckades!"
724
725 msgid "Description"
726 msgstr "Beskrivning"
727
728 msgid "Detected HDD:"
729 msgstr "Hittad hårddisk:"
730
731 msgid "Detected NIMs:"
732 msgstr "Hittade tuners:"
733
734 msgid "Device Setup..."
735 msgstr "Nätverksinstallation..."
736
737 msgid "DiSEqC"
738 msgstr "DiSEqC"
739
740 msgid "DiSEqC A/B"
741 msgstr "DiSEqC A/B"
742
743 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
744 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
745
746 msgid "DiSEqC Mode"
747 msgstr "DiSEqC Läge"
748
749 msgid "DiSEqC mode"
750 msgstr "DiSEqC läge"
751
752 msgid "DiSEqC repeats"
753 msgstr "DiSEqC repetetioner"
754
755 msgid "Disable"
756 msgstr "Avaktivera"
757
758 msgid "Disable Picture in Picture"
759 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
760
761 msgid "Disable Subtitles"
762 msgstr "Avaktivera textning"
763
764 msgid "Disabled"
765 msgstr "Avaktivera"
766
767 #, python-format
768 msgid ""
769 "Disconnected from\n"
770 "Fritz!Box! (%s)\n"
771 "retrying..."
772 msgstr ""
773 "Kopplade ifrån\n"
774 "Fritz!Box! (%s)\n"
775 "återförsöker..."
776
777 msgid "Dish"
778 msgstr "Parabol"
779
780 msgid "Display 16:9 content as"
781 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
782
783 msgid "Display 4:3 content as"
784 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
785
786 msgid "Display Setup"
787 msgstr "Display installation"
788
789 msgid ""
790 "Do you really want to REMOVE\n"
791 "the plugin \""
792 msgstr ""
793 "Vill du verkligen TA BORT\n"
794 "pluginen \""
795
796 msgid ""
797 "Do you really want to check the filesystem?\n"
798 "This could take lots of time!"
799 msgstr ""
800 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
801 "Detta kan ta lång tid!"
802
803 #, python-format
804 msgid "Do you really want to delete %s?"
805 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
806
807 msgid ""
808 "Do you really want to download\n"
809 "the plugin \""
810 msgstr ""
811 "Vill du verkligen ladda ner\n"
812 "pluginen \""
813
814 msgid "Do you really want to exit?"
815 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
816
817 msgid ""
818 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
819 "All data on the disk will be lost!"
820 msgstr ""
821 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
822 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
823
824 msgid ""
825 "Do you want to backup now?\n"
826 "After pressing OK, please wait!"
827 msgstr ""
828 "Vill du ta en backup nu?\n"
829 "Tryck OK och vänligen vänta!"
830
831 msgid "Do you want to do a service scan?"
832 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
833
834 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
835 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
836
837 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
838 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
839
840 msgid "Do you want to restore your settings?"
841 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
842
843 msgid "Do you want to resume this playback?"
844 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
845
846 msgid ""
847 "Do you want to update your Dreambox?\n"
848 "After pressing OK, please wait!"
849 msgstr ""
850 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
851 "Tryck OK och vänligen vänta!"
852
853 msgid "Do you want to view a tutorial?"
854 msgstr "Vill du se en guide?"
855
856 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
857 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
858
859 #, python-format
860 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
861 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
862
863 #, python-format
864 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
865 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
866
867 msgid "Download Plugins"
868 msgstr "Ladda ner Plugins"
869
870 msgid "Downloadable new plugins"
871 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
872
873 msgid "Downloadable plugins"
874 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
875
876 msgid "Downloading"
877 msgstr "Laddar ner"
878
879 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
880 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
881
882 msgid "Dutch"
883 msgstr "Holländska"
884
885 msgid "E"
886 msgstr "Ö"
887
888 msgid "EPG Selection"
889 msgstr "EPG val"
890
891 #, python-format
892 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
893 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
894
895 msgid "East"
896 msgstr "Öst"
897
898 msgid "Edit current title"
899 msgstr "Ändra vald titel"
900
901 msgid "Edit services list"
902 msgstr "Ändra kanallista"
903
904 msgid "Edit title..."
905 msgstr "Ändra titel..."
906
907 msgid "Electronic Program Guide"
908 msgstr "Elektronisk Program Guide"
909
910 msgid "Enable"
911 msgstr "Aktivera"
912
913 msgid "Enable 5V for active antenna"
914 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
915
916 msgid "Enable multiple bouquets"
917 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
918
919 msgid "Enable parental control"
920 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
921
922 msgid "Enabled"
923 msgstr "Aktiverad"
924
925 msgid "End"
926 msgstr "Slut"
927
928 msgid "End time"
929 msgstr "Sluttid"
930
931 msgid "EndTime"
932 msgstr "Sluttid"
933
934 msgid "English"
935 msgstr "Engelska"
936
937 msgid ""
938 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
939 "\n"
940 "If you experience any problems please contact\n"
941 "stephan@reichholf.net\n"
942 "\n"
943 "© 2006 - Stephan Reichholf"
944 msgstr ""
945 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
946 "\n"
947 "Vid problem kontakta\n"
948 "stephan@reichholf.net\n"
949 "\n"
950 "© 2006 - Stephan Reichholf"
951
952 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
953 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
954 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
955 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
956 #.       "fast forward". 
957 msgid "Enter Fast Forward at speed"
958 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
959
960 msgid "Enter Rewind at speed"
961 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
962
963 msgid "Enter main menu..."
964 msgstr "Gå till huvudmeny..."
965
966 msgid "Enter the service pin"
967 msgstr "Ange kanal PIN"
968
969 msgid "Error"
970 msgstr "Fel"
971
972 msgid "Eventview"
973 msgstr "Programöversikt"
974
975 msgid "Everything is fine"
976 msgstr "Allt är OK"
977
978 msgid "Execution Progress:"
979 msgstr "Exekverings pågår:"
980
981 msgid "Execution finished!!"
982 msgstr "Exekvering färdig!"
983
984 msgid "Exit"
985 msgstr ""
986
987 msgid "Exit editor"
988 msgstr "Avsluta editor"
989
990 msgid "Exit the wizard"
991 msgstr "Avsluta guiden"
992
993 msgid "Exit wizard"
994 msgstr "Avsluta guide"
995
996 msgid "Expert"
997 msgstr "Expert"
998
999 msgid "Extended Setup..."
1000 msgstr "Utökad installation..."
1001
1002 msgid "Extensions"
1003 msgstr "Utökningar"
1004
1005 msgid "FEC"
1006 msgstr "FEC"
1007
1008 msgid "Factory reset"
1009 msgstr "Fabriksåterställning"
1010
1011 msgid "Failed"
1012 msgstr ""
1013
1014 msgid "Fast"
1015 msgstr "Snabb"
1016
1017 msgid "Fast DiSEqC"
1018 msgstr "Snabb DiSEqC"
1019
1020 msgid "Fast Forward speeds"
1021 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1022
1023 msgid "Fast epoch"
1024 msgstr "Snabb epoch"
1025
1026 msgid "Favourites"
1027 msgstr "Favoriter"
1028
1029 msgid "Filesystem Check..."
1030 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1031
1032 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1033 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1034
1035 msgid "Finetune"
1036 msgstr "Fininställn."
1037
1038 msgid "Finished"
1039 msgstr ""
1040
1041 msgid "Finnish"
1042 msgstr "Finska"
1043
1044 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1045 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1046
1047 msgid "French"
1048 msgstr "Franska"
1049
1050 msgid "Frequency"
1051 msgstr "Frekvens"
1052
1053 msgid "Frequency bands"
1054 msgstr "Frekvensband"
1055
1056 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1057 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1058
1059 msgid "Frequency steps"
1060 msgstr "Frekvenssteg"
1061
1062 msgid "Fri"
1063 msgstr "Fre"
1064
1065 msgid "Friday"
1066 msgstr "Fredag"
1067
1068 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1069 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1070
1071 #, python-format
1072 msgid "Frontprocessor version: %d"
1073 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1074
1075 msgid "Fsck failed"
1076 msgstr "Fsck misslyckades"
1077
1078 msgid "Function not yet implemented"
1079 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1080
1081 msgid ""
1082 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1083 "Do you want to Restart the GUI now?"
1084 msgstr ""
1085 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1086 "Vill du starta om GUI nu?"
1087
1088 msgid "Gateway"
1089 msgstr "Gateway"
1090
1091 msgid "Genre:"
1092 msgstr "Genre:"
1093
1094 msgid "German"
1095 msgstr "Tyska"
1096
1097 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1098 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1099
1100 msgid "Goto 0"
1101 msgstr "Gå till 0"
1102
1103 msgid "Goto position"
1104 msgstr "Gå till position"
1105
1106 msgid "Graphical Multi EPG"
1107 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1108
1109 msgid "Greek"
1110 msgstr "Grekiska"
1111
1112 msgid "Guard Interval"
1113 msgstr "Guard intervall"
1114
1115 msgid "Guard interval mode"
1116 msgstr "Guard intervalläge"
1117
1118 msgid "Harddisk"
1119 msgstr "Hårddisk"
1120
1121 msgid "Harddisk setup"
1122 msgstr "Hårddisk installation"
1123
1124 msgid "Harddisk standby after"
1125 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1126
1127 msgid "Hierarchy Information"
1128 msgstr "Hierarkisk information "
1129
1130 msgid "Hierarchy mode"
1131 msgstr "Hierarkiskt läge"
1132
1133 msgid "How many minutes do you want to record?"
1134 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1135
1136 msgid "Hungarian"
1137 msgstr "Ungerska"
1138
1139 msgid "IP Address"
1140 msgstr "IP adress"
1141
1142 msgid "Icelandic"
1143 msgstr "Isländska"
1144
1145 msgid "If you can see this page, please press OK."
1146 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1147
1148 msgid ""
1149 "If you see this, something is wrong with\n"
1150 "your scart connection. Press OK to return."
1151 msgstr ""
1152 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1153 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1154
1155 msgid ""
1156 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1157 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1158 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1159 "possible.\n"
1160 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1161 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1162 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1163 "step.\n"
1164 "If you are happy with the result, press OK."
1165 msgstr ""
1166 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1167 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1168 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1169 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1170 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1171 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1172 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1173 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1174
1175 msgid "Image-Upgrade"
1176 msgstr "Image uppgradering"
1177
1178 msgid "In Progress"
1179 msgstr ""
1180
1181 msgid ""
1182 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1183 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1184
1185 msgid "Increased voltage"
1186 msgstr "Ökad spänning"
1187
1188 msgid "Index"
1189 msgstr "Index"
1190
1191 msgid "InfoBar"
1192 msgstr "Infobalk"
1193
1194 msgid "Infobar timeout"
1195 msgstr "Infobalk timeout"
1196
1197 msgid "Information"
1198 msgstr "Information"
1199
1200 msgid "Init"
1201 msgstr "Initiera"
1202
1203 msgid "Initialization..."
1204 msgstr "Initiering..."
1205
1206 msgid "Initialize"
1207 msgstr "Initiera"
1208
1209 msgid "Initializing Harddisk..."
1210 msgstr "Initierar hårddisk..."
1211
1212 msgid "Input"
1213 msgstr "Ingång"
1214
1215 msgid "Installing"
1216 msgstr "Installera"
1217
1218 msgid "Installing Software..."
1219 msgstr "Installera mjukvara..."
1220
1221 msgid "Instant Record..."
1222 msgstr "Direktinspelning..."
1223
1224 msgid "Integrated Ethernet"
1225 msgstr "Integrerat nätverk"
1226
1227 msgid "Intermediate"
1228 msgstr "Normal"
1229
1230 msgid "Internal Flash"
1231 msgstr "Intern Flash"
1232
1233 msgid "Invalid Location"
1234 msgstr "Ogiltig lokation"
1235
1236 msgid "Inversion"
1237 msgstr "Inversion"
1238
1239 msgid "Invert display"
1240 msgstr "Invertera LCD"
1241
1242 msgid "Italian"
1243 msgstr "Italienska"
1244
1245 msgid "Job View"
1246 msgstr ""
1247
1248 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1249 msgstr ""
1250
1251 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1252 msgid "Just Scale"
1253 msgstr "Bara skala"
1254
1255 msgid "Keyboard Map"
1256 msgstr "Tangentbordslayout"
1257
1258 msgid "Keyboard Setup"
1259 msgstr "Tangentbords inställning"
1260
1261 msgid "Keymap"
1262 msgstr "Tangentlayout"
1263
1264 msgid "LNB"
1265 msgstr "LNB"
1266
1267 msgid "LOF"
1268 msgstr "LOF"
1269
1270 msgid "LOF/H"
1271 msgstr "LOF/H"
1272
1273 msgid "LOF/L"
1274 msgstr "LOF/L"
1275
1276 msgid "Language selection"
1277 msgstr "Välj språk"
1278
1279 msgid "Language..."
1280 msgstr "Språk..."
1281
1282 msgid "Last speed"
1283 msgstr "Föregående hastighet"
1284
1285 msgid "Latitude"
1286 msgstr "Latitud"
1287
1288 msgid "Leave DVD Player?"
1289 msgstr ""
1290
1291 msgid "Left"
1292 msgstr "Vänster"
1293
1294 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1295 msgid "Letterbox"
1296 msgstr "Letterbox"
1297
1298 msgid "Limit east"
1299 msgstr "Östlig gräns"
1300
1301 msgid "Limit west"
1302 msgstr "Västlig gräns"
1303
1304 msgid "Limits off"
1305 msgstr "Gränser av"
1306
1307 msgid "Limits on"
1308 msgstr "Gränser på"
1309
1310 msgid "List of Storage Devices"
1311 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1312
1313 msgid "Lithuanian"
1314 msgstr "Litauiska"
1315
1316 msgid "Location"
1317 msgstr "Lokation"
1318
1319 msgid "Lock:"
1320 msgstr "Lås:"
1321
1322 msgid "Long Keypress"
1323 msgstr "Lång knapptryckning"
1324
1325 msgid "Longitude"
1326 msgstr "Longitud"
1327
1328 msgid "MMC Card"
1329 msgstr "MMC kort"
1330
1331 msgid "MORE"
1332 msgstr "MER"
1333
1334 msgid "Main menu"
1335 msgstr "Huvudmeny"
1336
1337 msgid "Mainmenu"
1338 msgstr "Huvudmeny"
1339
1340 msgid "Make this mark an 'in' point"
1341 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1342
1343 msgid "Make this mark an 'out' point"
1344 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1345
1346 msgid "Make this mark just a mark"
1347 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1348
1349 msgid "Manual Scan"
1350 msgstr "Manuell sökning"
1351
1352 msgid "Manual transponder"
1353 msgstr "Manuell transponder"
1354
1355 msgid "Margin after record"
1356 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1357
1358 msgid "Margin before record (minutes)"
1359 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1360
1361 msgid "Media player"
1362 msgstr "Mediaspelare"
1363
1364 msgid "MediaPlayer"
1365 msgstr "Mediaspelare"
1366
1367 msgid "Menu"
1368 msgstr "Meny"
1369
1370 msgid "Message"
1371 msgstr "Meddelande"
1372
1373 msgid "Mkfs failed"
1374 msgstr "Mkfs misslyckades"
1375
1376 msgid "Mode"
1377 msgstr "Läge"
1378
1379 msgid "Model: "
1380 msgstr "Modell: "
1381
1382 msgid "Modulation"
1383 msgstr "Modulering"
1384
1385 msgid "Modulator"
1386 msgstr "Modulator"
1387
1388 msgid "Mon"
1389 msgstr "Mån"
1390
1391 msgid "Mon-Fri"
1392 msgstr "Mån-Fre"
1393
1394 msgid "Monday"
1395 msgstr "Måndag"
1396
1397 msgid "Mount failed"
1398 msgstr "Montering misslyckades"
1399
1400 msgid "Move Picture in Picture"
1401 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1402
1403 msgid "Move east"
1404 msgstr "Flytta öst"
1405
1406 msgid "Move west"
1407 msgstr "Flytta väst"
1408
1409 msgid "Movielist menu"
1410 msgstr "Filmlista meny"
1411
1412 msgid "Multi EPG"
1413 msgstr "Multi EPG"
1414
1415 msgid "Multiple service support"
1416 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1417
1418 msgid "Multisat"
1419 msgstr "Multisat"
1420
1421 msgid "Mute"
1422 msgstr "Ljud av"
1423
1424 msgid "N/A"
1425 msgstr "Inte tillgänglig"
1426
1427 msgid "NEXT"
1428 msgstr "NÄSTA"
1429
1430 msgid "NOW"
1431 msgstr "NU"
1432
1433 msgid "NTSC"
1434 msgstr "NTSC"
1435
1436 msgid "Name"
1437 msgstr "Namn"
1438
1439 msgid "Nameserver"
1440 msgstr "Namnserver"
1441
1442 #, python-format
1443 msgid "Nameserver %d"
1444 msgstr "Namnserver %d"
1445
1446 msgid "Nameserver Setup"
1447 msgstr "Namnserver installation"
1448
1449 msgid "Nameserver Setup..."
1450 msgstr "Namnserver installation..."
1451
1452 msgid "Netmask"
1453 msgstr "Nätmask"
1454
1455 msgid "Network Mount"
1456 msgstr "Nätverksmonteringar"
1457
1458 msgid "Network Setup"
1459 msgstr "Nätverksinställningar"
1460
1461 msgid "Network scan"
1462 msgstr "Sök nätverk"
1463
1464 msgid "Network setup"
1465 msgstr "Nätverksinställningar"
1466
1467 msgid "Network..."
1468 msgstr "Nätverk..."
1469
1470 msgid "New"
1471 msgstr "Ny"
1472
1473 msgid "New DVD"
1474 msgstr "Ny DVD"
1475
1476 msgid "New pin"
1477 msgstr "Ny PIN"
1478
1479 msgid "New version:"
1480 msgstr "Ny version:"
1481
1482 msgid "Next"
1483 msgstr "Nästa"
1484
1485 msgid "No"
1486 msgstr "Nej"
1487
1488 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1489 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1490
1491 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1492 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1493
1494 msgid "No backup needed"
1495 msgstr "Ingen backup behövs"
1496
1497 msgid ""
1498 "No data on transponder!\n"
1499 "(Timeout reading PAT)"
1500 msgstr ""
1501 "Ingen data på transponder!\n"
1502 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1503
1504 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1505 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1506
1507 msgid "No free tuner!"
1508 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1509
1510 msgid ""
1511 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1512 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1513
1514 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1515 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1516
1517 msgid "No positioner capable frontend found."
1518 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1519
1520 msgid "No satellite frontend found!!"
1521 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1522
1523 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1524 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1525
1526 msgid ""
1527 "No tuner is enabled!\n"
1528 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1529 msgstr ""
1530 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1531 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1532
1533 msgid ""
1534 "No valid service PIN found!\n"
1535 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1536 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1537 msgstr ""
1538 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1539 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1540 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1541
1542 msgid ""
1543 "No valid setup PIN found!\n"
1544 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1545 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1546 msgstr ""
1547 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1548 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1549 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1550
1551 msgid "No, but restart from begin"
1552 msgstr "Nej, men starta om från början"
1553
1554 msgid "No, do nothing."
1555 msgstr "Nej, gör inget."
1556
1557 msgid "No, just start my dreambox"
1558 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1559
1560 msgid "No, scan later manually"
1561 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1562
1563 msgid "None"
1564 msgstr "Inga"
1565
1566 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1567 msgid "Nonlinear"
1568 msgstr "Ej linjär"
1569
1570 msgid "North"
1571 msgstr "Nord"
1572
1573 msgid "Norwegian"
1574 msgstr "Norska"
1575
1576 msgid ""
1577 "Nothing to scan!\n"
1578 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1579 msgstr ""
1580 "Inget att scanna!\n"
1581 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1582
1583 msgid "Now Playing"
1584 msgstr "Spelas nu"
1585
1586 msgid ""
1587 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1588 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1589 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1590 msgstr ""
1591 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1592 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1593 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1594
1595 msgid "OK"
1596 msgstr "OK"
1597
1598 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1599 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1600
1601 msgid "OSD Settings"
1602 msgstr "OSD inställning"
1603
1604 msgid "Off"
1605 msgstr "Av"
1606
1607 msgid "On"
1608 msgstr "På"
1609
1610 msgid "One"
1611 msgstr "En"
1612
1613 msgid "Online-Upgrade"
1614 msgstr "Online uppgradering"
1615
1616 msgid "Orbital Position"
1617 msgstr "Orbital position"
1618
1619 msgid "Other..."
1620 msgstr "Annat..."
1621
1622 msgid "PAL"
1623 msgstr "PAL"
1624
1625 msgid "PIDs"
1626 msgstr "PIDs"
1627
1628 msgid "Package list update"
1629 msgstr "Paketlista uppdatering"
1630
1631 msgid "Packet management"
1632 msgstr "Pakethantering"
1633
1634 msgid "Page"
1635 msgstr "Sida"
1636
1637 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1638 msgid "Pan&Scan"
1639 msgstr "Pan&Scan"
1640
1641 msgid "Parental control"
1642 msgstr "Föräldrakontroll"
1643
1644 msgid "Parental control services Editor"
1645 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
1646
1647 msgid "Parental control setup"
1648 msgstr "Föräldrakontroll installation"
1649
1650 msgid "Parental control type"
1651 msgstr "Föräldrakontroll typ"
1652
1653 msgid "Pause movie at end"
1654 msgstr "Pausa filmen"
1655
1656 msgid "PiPSetup"
1657 msgstr "BiB konfiguration"
1658
1659 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1660 msgid "Pillarbox"
1661 msgstr "Svarta kanter"
1662
1663 msgid "Pin code needed"
1664 msgstr "PIN kod behövs"
1665
1666 msgid "Play"
1667 msgstr "Spela upp"
1668
1669 msgid "Play recorded movies..."
1670 msgstr "Spela inspelade filmer..."
1671
1672 msgid "Please Reboot"
1673 msgstr "Vänligen starta om"
1674
1675 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1676 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
1677
1678 msgid "Please change recording endtime"
1679 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
1680
1681 msgid "Please choose an extension..."
1682 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
1683
1684 msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
1685 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
1686
1687 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1688 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
1689
1690 msgid "Please enter a name for the new marker"
1691 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
1692
1693 msgid "Please enter a new filename"
1694 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
1695
1696 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1697 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
1698
1699 msgid "Please enter the correct pin code"
1700 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
1701
1702 msgid "Please enter the old pin code"
1703 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
1704
1705 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1706 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
1707
1708 msgid "Please press OK!"
1709 msgstr "Vänligen tryck OK!"
1710
1711 msgid "Please select a playlist to delete..."
1712 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
1713
1714 msgid "Please select a playlist..."
1715 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
1716
1717 msgid "Please select a subservice to record..."
1718 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
1719
1720 msgid "Please select a subservice..."
1721 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
1722
1723 msgid "Please select keyword to filter..."
1724 msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
1725
1726 msgid "Please select the movie path..."
1727 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
1728
1729 msgid "Please set up tuner B"
1730 msgstr "Vänligen installera tuner B"
1731
1732 msgid "Please set up tuner C"
1733 msgstr "Vänligen installera tuner C"
1734
1735 msgid "Please set up tuner D"
1736 msgstr "Vänligen installera tuner D"
1737
1738 msgid ""
1739 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1740 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1741 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1742 msgstr ""
1743 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
1744 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
1745 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
1746 "flyttning."
1747
1748 msgid "Please wait... Loading list..."
1749 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
1750
1751 msgid "Plugin browser"
1752 msgstr "Plugin hanterare"
1753
1754 msgid "Plugins"
1755 msgstr "Plugins"
1756
1757 msgid "Polarity"
1758 msgstr "Polaritet"
1759
1760 msgid "Polarization"
1761 msgstr "Polarisation"
1762
1763 msgid "Polish"
1764 msgstr "Polska"
1765
1766 msgid "Port A"
1767 msgstr "Port A"
1768
1769 msgid "Port B"
1770 msgstr "Port B"
1771
1772 msgid "Port C"
1773 msgstr "Port C"
1774
1775 msgid "Port D"
1776 msgstr "Port D"
1777
1778 msgid "Portuguese"
1779 msgstr "Portugisiska"
1780
1781 msgid "Positioner"
1782 msgstr "Motor"
1783
1784 msgid "Positioner fine movement"
1785 msgstr "Motor finstegning"
1786
1787 msgid "Positioner movement"
1788 msgstr "Motor rörelse"
1789
1790 msgid "Positioner setup"
1791 msgstr "Motor installation"
1792
1793 msgid "Positioner storage"
1794 msgstr "Motor lagring"
1795
1796 msgid "Power threshold in mA"
1797 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
1798
1799 msgid "Predefined transponder"
1800 msgstr "Fördefinerad transponder"
1801
1802 msgid "Preparing... Please wait"
1803 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
1804
1805 msgid "Press OK to activate the settings."
1806 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
1807
1808 msgid "Press OK to scan"
1809 msgstr "Tryck OK för sökning"
1810
1811 msgid "Press OK to start the scan"
1812 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
1813
1814 msgid "Prev"
1815 msgstr "Föregående"
1816
1817 msgid "Protect services"
1818 msgstr "Skydda kanaler"
1819
1820 msgid "Protect setup"
1821 msgstr "Skydda inställningar"
1822
1823 msgid "Provider"
1824 msgstr "Leverantör"
1825
1826 msgid "Provider to scan"
1827 msgstr "Leverantör att scanna"
1828
1829 msgid "Providers"
1830 msgstr "Leverantörer"
1831
1832 msgid "Quickzap"
1833 msgstr "Snabbzap"
1834
1835 msgid "RC Menu"
1836 msgstr "Fjärrkontroll meny"
1837
1838 msgid "RF output"
1839 msgstr "RF ut"
1840
1841 msgid "RGB"
1842 msgstr "RGB"
1843
1844 msgid "RSS Feed URI"
1845 msgstr "RSS Feed URI"
1846
1847 msgid "Radio"
1848 msgstr "Radio"
1849
1850 msgid "Ram Disk"
1851 msgstr "Ram Disk"
1852
1853 msgid "Really close without saving settings?"
1854 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
1855
1856 msgid "Really delete done timers?"
1857 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
1858
1859 msgid "Really delete this timer?"
1860 msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
1861
1862 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
1863 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
1864
1865 msgid "Reception Settings"
1866 msgstr "Mottagning inställningar"
1867
1868 msgid "Record"
1869 msgstr "Spela in"
1870
1871 msgid "Recorded files..."
1872 msgstr "Inspelade filer..."
1873
1874 msgid "Recording"
1875 msgstr "Spelar in"
1876
1877 msgid ""
1878 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
1879 "now?"
1880 msgstr ""
1881 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
1882
1883 msgid ""
1884 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
1885 "now?"
1886 msgstr ""
1887 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
1888
1889 msgid ""
1890 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
1891 "now?"
1892 msgstr ""
1893 "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
1894
1895 msgid "Recordings always have priority"
1896 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
1897
1898 msgid "Reenter new pin"
1899 msgstr "Ange ny PIN igen"
1900
1901 msgid "Refresh Rate"
1902 msgstr "Uppdateringstakt"
1903
1904 msgid "Refresh rate selection."
1905 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
1906
1907 msgid "Remove Plugins"
1908 msgstr "Ta bort Plugins"
1909
1910 msgid "Remove a mark"
1911 msgstr "Ta bort en markör"
1912
1913 msgid "Remove currently selected title"
1914 msgstr "Ta bort vald titel"
1915
1916 msgid "Remove plugins"
1917 msgstr "Ta bort plugins"
1918
1919 msgid "Remove title"
1920 msgstr "Ta bort titel"
1921
1922 msgid "Rename"
1923 msgstr "Byt namn"
1924
1925 msgid "Repeat"
1926 msgstr "Repetera"
1927
1928 msgid "Repeat Type"
1929 msgstr "Repeat typ"
1930
1931 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
1932 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
1933
1934 msgid "Repeats"
1935 msgstr "Upprepningar"
1936
1937 msgid "Reset"
1938 msgstr "Nollställ"
1939
1940 msgid "Restart"
1941 msgstr "Omstart"
1942
1943 msgid "Restart GUI"
1944 msgstr "Omstart GUI"
1945
1946 msgid "Restart GUI now?"
1947 msgstr "Omstart av GUI nu?"
1948
1949 msgid "Restore"
1950 msgstr "Återställ"
1951
1952 msgid ""
1953 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
1954 "settings now."
1955 msgstr ""
1956 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
1957 "inställningar"
1958
1959 msgid "Resume from last position"
1960 msgstr "Återuppspela från senaste position"
1961
1962 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
1963 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
1964 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
1965 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
1966 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
1967 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
1968 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
1969 msgid "Resuming playback"
1970 msgstr "Återuppta uppspelning"
1971
1972 msgid "Return to file browser"
1973 msgstr ""
1974
1975 msgid "Return to movie list"
1976 msgstr "Återvänd till filmlista"
1977
1978 msgid "Return to previous service"
1979 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
1980
1981 msgid "Rewind speeds"
1982 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
1983
1984 msgid "Right"
1985 msgstr "Höger"
1986
1987 msgid "Rolloff"
1988 msgstr "Rolloff"
1989
1990 msgid "Rotor turning speed"
1991 msgstr "Rotor rotationsfart"
1992
1993 msgid "Running"
1994 msgstr "Körandes"
1995
1996 msgid "Russian"
1997 msgstr "Ryska"
1998
1999 msgid "S-Video"
2000 msgstr "S-Video"
2001
2002 msgid "SNR"
2003 msgstr "SNR"
2004
2005 msgid "SNR:"
2006 msgstr "SNR:"
2007
2008 msgid "Sat"
2009 msgstr "Lör"
2010
2011 msgid "Sat / Dish Setup"
2012 msgstr "Sat / Parabol installation"
2013
2014 msgid "Satellite"
2015 msgstr "Satellit"
2016
2017 msgid "Satellite Equipment Setup"
2018 msgstr "Satellit utrustning installation"
2019
2020 msgid "Satellites"
2021 msgstr "Satelliter"
2022
2023 msgid "Satfinder"
2024 msgstr "Satfinder"
2025
2026 msgid "Saturday"
2027 msgstr "Lördag"
2028
2029 msgid "Save Playlist"
2030 msgstr "Spara spellista"
2031
2032 msgid "Save current project to disk"
2033 msgstr "Spara nuvarande project till disk"
2034
2035 msgid "Save..."
2036 msgstr "Spara..."
2037
2038 msgid "Scaling Mode"
2039 msgstr "Scalingläge"
2040
2041 msgid "Scan "
2042 msgstr "Söka"
2043
2044 msgid "Scan QAM128"
2045 msgstr "Söka QAM128"
2046
2047 msgid "Scan QAM16"
2048 msgstr "Söka QAM16"
2049
2050 msgid "Scan QAM256"
2051 msgstr "Söka QAM256"
2052
2053 msgid "Scan QAM32"
2054 msgstr "Söka QAM32"
2055
2056 msgid "Scan QAM64"
2057 msgstr "Söka QAM64"
2058
2059 msgid "Scan SR6875"
2060 msgstr "Söka SR6875"
2061
2062 msgid "Scan SR6900"
2063 msgstr "Söka SR6900"
2064
2065 msgid "Scan additional SR"
2066 msgstr "Sök ytterligare SR"
2067
2068 msgid "Scan band EU HYPER"
2069 msgstr "Sök EU HYPER band"
2070
2071 msgid "Scan band EU MID"
2072 msgstr "Sök EU MID band"
2073
2074 msgid "Scan band EU SUPER"
2075 msgstr "Sök EU SUPER band"
2076
2077 msgid "Scan band EU UHF IV"
2078 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2079
2080 msgid "Scan band EU UHF V"
2081 msgstr "Sök EU UHF V band"
2082
2083 msgid "Scan band EU VHF I"
2084 msgstr "Sök EU VHF I band"
2085
2086 msgid "Scan band EU VHF III"
2087 msgstr "Sök EU VHF III band"
2088
2089 msgid "Scan band US HIGH"
2090 msgstr "Sök US HIGH band"
2091
2092 msgid "Scan band US HYPER"
2093 msgstr "Sök US HYPER band"
2094
2095 msgid "Scan band US LOW"
2096 msgstr "Sök US LOW band"
2097
2098 msgid "Scan band US MID"
2099 msgstr "Sök US MID band"
2100
2101 msgid "Scan band US SUPER"
2102 msgstr "Sök US SUPER band"
2103
2104 msgid "Search east"
2105 msgstr "Sök öst"
2106
2107 msgid "Search west"
2108 msgstr "Sök väst"
2109
2110 msgid "Seek"
2111 msgstr "Sök"
2112
2113 msgid "Select HDD"
2114 msgstr "Välj hårddisk"
2115
2116 msgid "Select Location"
2117 msgstr "Välj lokation"
2118
2119 msgid "Select Network Adapter"
2120 msgstr "Välj nätverksadapter"
2121
2122 msgid "Select a movie"
2123 msgstr "Välj en film"
2124
2125 msgid "Select audio mode"
2126 msgstr "Välj ljudläge"
2127
2128 msgid "Select audio track"
2129 msgstr "Välj ljudspår"
2130
2131 msgid "Select channel to record from"
2132 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2133
2134 msgid "Select refresh rate"
2135 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2136
2137 msgid "Select video input"
2138 msgstr "Välj video insignal"
2139
2140 msgid "Select video mode"
2141 msgstr "Välj videoläge"
2142
2143 msgid "Sequence repeat"
2144 msgstr "Repetera sekvens"
2145
2146 msgid "Service"
2147 msgstr "Kanal"
2148
2149 msgid "Service Scan"
2150 msgstr "Kanalsökning"
2151
2152 msgid "Service Searching"
2153 msgstr "Kanalsökning"
2154
2155 msgid "Service has been added to the favourites."
2156 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2157
2158 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2159 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2160
2161 msgid ""
2162 "Service invalid!\n"
2163 "(Timeout reading PMT)"
2164 msgstr ""
2165 "Service ogiltig!\n"
2166 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2167
2168 msgid ""
2169 "Service not found!\n"
2170 "(SID not found in PAT)"
2171 msgstr ""
2172 "Service inte funnen!\n"
2173 "(SID inte funnen i PAT)"
2174
2175 msgid "Service scan"
2176 msgstr "Kanalsökning"
2177
2178 msgid ""
2179 "Service unavailable!\n"
2180 "Check tuner configuration!"
2181 msgstr ""
2182 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2183 "Kontrollera tunerinställningar"
2184
2185 msgid "Serviceinfo"
2186 msgstr "Kanalinfo"
2187
2188 msgid "Services"
2189 msgstr "Kanaler"
2190
2191 msgid "Set limits"
2192 msgstr "Ange gräns"
2193
2194 msgid "Settings"
2195 msgstr "Inställningar"
2196
2197 msgid "Setup"
2198 msgstr "Installation"
2199
2200 msgid "Setup Mode"
2201 msgstr "Installationsläge"
2202
2203 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2204 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2205
2206 #, python-format
2207 msgid "Show files from %s"
2208 msgstr "Visa filer från %s"
2209
2210 msgid "Show infobar on channel change"
2211 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2212
2213 msgid "Show infobar on event change"
2214 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2215
2216 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2217 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2218
2219 msgid "Show positioner movement"
2220 msgstr "Visa motorflyttningar"
2221
2222 msgid "Show services beginning with"
2223 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2224
2225 msgid "Show the radio player..."
2226 msgstr "Visa radiospelaren..."
2227
2228 msgid "Show the tv player..."
2229 msgstr "Visa tv spelare..."
2230
2231 msgid "Shutdown Dreambox after"
2232 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2233
2234 msgid "Similar"
2235 msgstr "Liknande"
2236
2237 msgid "Similar broadcasts:"
2238 msgstr "Liknande sändningar:"
2239
2240 msgid "Simple"
2241 msgstr "Enkel"
2242
2243 msgid "Single"
2244 msgstr "Singel"
2245
2246 msgid "Single EPG"
2247 msgstr "Singel EPG"
2248
2249 msgid "Single satellite"
2250 msgstr "Singel satellit"
2251
2252 msgid "Single transponder"
2253 msgstr "Singel transponder"
2254
2255 msgid "Singlestep (GOP)"
2256 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2257
2258 msgid "Sleep Timer"
2259 msgstr "Sov Timer"
2260
2261 msgid "Sleep timer action:"
2262 msgstr "Sovtimer händelse:"
2263
2264 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2265 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2266
2267 #, python-format
2268 msgid "Slot %d"
2269 msgstr "Slot %d"
2270
2271 msgid "Slow"
2272 msgstr "Sakta"
2273
2274 msgid "Slow Motion speeds"
2275 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2276
2277 msgid "Some plugins are not available:\n"
2278 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2279
2280 msgid "Somewhere else"
2281 msgstr "Någon annanstans"
2282
2283 msgid ""
2284 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2285 "\n"
2286 "Please choose an other one."
2287 msgstr ""
2288 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2289 "\n"
2290 "Vänligen ange annan."
2291
2292 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2293 msgid "Sort A-Z"
2294 msgstr "Sortera A-Z"
2295
2296 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2297 msgid "Sort Time"
2298 msgstr "Sortera tid"
2299
2300 msgid "Sound"
2301 msgstr "Ljud"
2302
2303 msgid "Soundcarrier"
2304 msgstr "Ljudbärare"
2305
2306 msgid "South"
2307 msgstr "Syd"
2308
2309 msgid "Spanish"
2310 msgstr "Spanska"
2311
2312 msgid "Standby"
2313 msgstr "Viloläge"
2314
2315 msgid "Standby / Restart"
2316 msgstr "Viloläge / Omstart"
2317
2318 msgid "Start"
2319 msgstr "Start"
2320
2321 msgid "Start from the beginning"
2322 msgstr "Spela upp från början"
2323
2324 msgid "Start recording?"
2325 msgstr "Starta inspelning?"
2326
2327 msgid "StartTime"
2328 msgstr "Starttid"
2329
2330 msgid "Starting on"
2331 msgstr "Startar på"
2332
2333 msgid "Step "
2334 msgstr "Steg "
2335
2336 msgid "Step east"
2337 msgstr "Stega öst"
2338
2339 msgid "Step west"
2340 msgstr "Stega väst"
2341
2342 msgid "Stereo"
2343 msgstr "Stereo"
2344
2345 msgid "Stop"
2346 msgstr "Avsluta"
2347
2348 msgid "Stop Timeshift?"
2349 msgstr "Avsluta timeshift?"
2350
2351 msgid "Stop current event and disable coming events"
2352 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2353
2354 msgid "Stop current event but not coming events"
2355 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2356
2357 msgid "Stop playing this movie?"
2358 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2359
2360 msgid "Store position"
2361 msgstr "Lagra position"
2362
2363 msgid "Stored position"
2364 msgstr "Lagrad position"
2365
2366 msgid "Subservice list..."
2367 msgstr "Underkanalslista..."
2368
2369 msgid "Subservices"
2370 msgstr "Underkanaler"
2371
2372 msgid "Subtitle selection"
2373 msgstr "Textningsval"
2374
2375 msgid "Subtitles"
2376 msgstr "Textning"
2377
2378 msgid "Sun"
2379 msgstr "Sön"
2380
2381 msgid "Sunday"
2382 msgstr "Söndag"
2383
2384 msgid "Swap Services"
2385 msgstr "Byt kanal"
2386
2387 msgid "Swedish"
2388 msgstr "Svenska"
2389
2390 msgid "Switch to next subservice"
2391 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2392
2393 msgid "Switch to previous subservice"
2394 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2395
2396 msgid "Symbol Rate"
2397 msgstr "Symbolrate"
2398
2399 msgid "Symbolrate"
2400 msgstr "Symbolrate"
2401
2402 msgid "System"
2403 msgstr "System"
2404
2405 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2406 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2407 msgstr ""
2408 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2409 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2410 "weegull@hotmail.com"
2411
2412 msgid "TV System"
2413 msgstr "TV System"
2414
2415 msgid "Terrestrial"
2416 msgstr "Marksänd"
2417
2418 msgid "Terrestrial provider"
2419 msgstr "Marksänd leverantör"
2420
2421 msgid "Test mode"
2422 msgstr "Testläge"
2423
2424 msgid "Test-Messagebox?"
2425 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2426
2427 msgid ""
2428 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2429 "Please press OK to start using you Dreambox."
2430 msgstr ""
2431 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2432 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2433
2434 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2435 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
2436
2437 msgid ""
2438 "The input port should be configured now.\n"
2439 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2440 "want to do that now?"
2441 msgstr ""
2442 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
2443 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
2444
2445 msgid "The pin code has been changed successfully."
2446 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
2447
2448 msgid "The pin code you entered is wrong."
2449 msgstr "PIN koden du angav var fel."
2450
2451 msgid "The pin codes you entered are different."
2452 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
2453
2454 msgid "The sleep timer has been activated."
2455 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
2456
2457 msgid "The sleep timer has been disabled."
2458 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
2459
2460 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2461 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
2462
2463 msgid ""
2464 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2465 msgstr ""
2466 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
2467
2468 msgid "The wizard is finished now."
2469 msgstr "Guiden är nu färdig."
2470
2471 msgid ""
2472 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2473 "Do you really want to continue?"
2474 msgstr ""
2475 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
2476 "partition.\n"
2477 "Vill du verkligen forsätta?"
2478
2479 msgid "This is step number 2."
2480 msgstr "Det här är steg 2."
2481
2482 msgid "This is unsupported at the moment."
2483 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
2484
2485 msgid "Three"
2486 msgstr "Tre"
2487
2488 msgid "Threshold"
2489 msgstr "Gränsvärde"
2490
2491 msgid "Thu"
2492 msgstr "Tors"
2493
2494 msgid "Thursday"
2495 msgstr "Torsdag"
2496
2497 msgid "Time"
2498 msgstr "Tid"
2499
2500 msgid "Time/Date Input"
2501 msgstr "Tid/Datum inmatning"
2502
2503 msgid "Timer"
2504 msgstr "Timer"
2505
2506 msgid "Timer Edit"
2507 msgstr "Ändra Timer"
2508
2509 msgid "Timer Editor"
2510 msgstr "Timer Editor"
2511
2512 msgid "Timer Type"
2513 msgstr "Timertyp"
2514
2515 msgid "Timer entry"
2516 msgstr "Timer inmatning"
2517
2518 msgid "Timer log"
2519 msgstr "Timer log"
2520
2521 msgid "Timer sanity error"
2522 msgstr "Timer fel"
2523
2524 msgid "Timer selection"
2525 msgstr "Timer val"
2526
2527 msgid "Timer status:"
2528 msgstr "Timer status:"
2529
2530 msgid "Timeshift"
2531 msgstr "Timeshift"
2532
2533 msgid "Timeshift not possible!"
2534 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
2535
2536 msgid "Timezone"
2537 msgstr "Tidszon"
2538
2539 msgid "Title"
2540 msgstr ""
2541
2542 msgid "Title:"
2543 msgstr "Title:"
2544
2545 msgid "Today"
2546 msgstr "Idag"
2547
2548 msgid "Tone mode"
2549 msgstr "Tonläge"
2550
2551 msgid "Toneburst"
2552 msgstr "Toneburst"
2553
2554 msgid "Toneburst A/B"
2555 msgstr "Toneburst A/B"
2556
2557 msgid "Translation"
2558 msgstr "Översättning"
2559
2560 msgid "Translation:"
2561 msgstr "Översättning:"
2562
2563 msgid "Transmission Mode"
2564 msgstr "Sändningsläge"
2565
2566 msgid "Transmission mode"
2567 msgstr "Sändningstyp"
2568
2569 msgid "Transponder"
2570 msgstr "Transponder"
2571
2572 msgid "Transponder Type"
2573 msgstr "Transponder Typ"
2574
2575 msgid "Tries left:"
2576 msgstr "Försök kvar:"
2577
2578 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2579 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2580
2581 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2582 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
2583
2584 msgid "Tue"
2585 msgstr "Tis"
2586
2587 msgid "Tuesday"
2588 msgstr "Tisdag"
2589
2590 msgid "Tune"
2591 msgstr "Tune"
2592
2593 msgid "Tune failed!"
2594 msgstr "Tuning misslyckades!"
2595
2596 msgid "Tuner"
2597 msgstr "Tuner"
2598
2599 msgid "Tuner "
2600 msgstr "Tuner"
2601
2602 msgid "Tuner Slot"
2603 msgstr "Tuner Slot"
2604
2605 msgid "Tuner configuration"
2606 msgstr "Tuner konfiguration"
2607
2608 msgid "Tuner status"
2609 msgstr "Tuner status"
2610
2611 msgid "Turkish"
2612 msgstr "Turkiska"
2613
2614 msgid "Two"
2615 msgstr "Två"
2616
2617 msgid "Type of scan"
2618 msgstr "Typ av sökning"
2619
2620 msgid "USALS"
2621 msgstr "USALS"
2622
2623 msgid "USB"
2624 msgstr "USB"
2625
2626 msgid "USB Stick"
2627 msgstr "USB Minne"
2628
2629 msgid ""
2630 "Unable to complete filesystem check.\n"
2631 "Error: "
2632 msgstr ""
2633 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
2634 "Fel:"
2635
2636 msgid ""
2637 "Unable to initialize harddisk.\n"
2638 "Error: "
2639 msgstr ""
2640 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
2641 "Fel:"
2642
2643 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
2644 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
2645
2646 msgid "Universal LNB"
2647 msgstr "Universal LNB"
2648
2649 msgid "Unmount failed"
2650 msgstr "Avmontering misslyckades"
2651
2652 msgid "Updates your receiver's software"
2653 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
2654
2655 msgid "Updating finished. Here is the result:"
2656 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
2657
2658 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
2659 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
2660
2661 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
2662 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
2663
2664 msgid "Upgrading"
2665 msgstr "Uppgradering"
2666
2667 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
2668 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
2669
2670 msgid "Use DHCP"
2671 msgstr "Använd DHCP"
2672
2673 msgid "Use Power Measurement"
2674 msgstr "Använd Strömmätning"
2675
2676 msgid "Use a gateway"
2677 msgstr "Använd en gateway"
2678
2679 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
2680 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
2681 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
2682 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
2683 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
2684 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
2685 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
2686 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
2687 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
2688 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
2689 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
2690 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
2691 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
2692 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
2693
2694 msgid "Use power measurement"
2695 msgstr "Använd strömmätning"
2696
2697 msgid ""
2698 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
2699 "\n"
2700 "Please set up tuner A"
2701 msgstr ""
2702 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
2703 "\n"
2704 "Inställning Tuner A"
2705
2706 msgid ""
2707 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
2708 "press OK."
2709 msgstr ""
2710 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
2711
2712 msgid "Use usals for this sat"
2713 msgstr "Använd USALS för denna sat"
2714
2715 msgid "Use wizard to set up basic features"
2716 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
2717
2718 msgid "Used service scan type"
2719 msgstr "Använd kanal söktyp"
2720
2721 msgid "User defined"
2722 msgstr "Användardefinierat"
2723
2724 msgid "VCR scart"
2725 msgstr "VCR Scart"
2726
2727 msgid "Video Fine-Tuning"
2728 msgstr "Video fininställning"
2729
2730 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
2731 msgstr "Video fininställnings guide"
2732
2733 msgid "Video Output"
2734 msgstr "Video Utsignal"
2735
2736 msgid "Video Setup"
2737 msgstr "Video Inställning"
2738
2739 msgid "Video Wizard"
2740 msgstr "Video Guide"
2741
2742 msgid ""
2743 "Video input selection\n"
2744 "\n"
2745 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
2746 "input port).\n"
2747 "\n"
2748 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
2749 msgstr ""
2750 "Video ingångsval\n"
2751 "\n"
2752 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
2753 "ingångsport).\n"
2754 "\n"
2755 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
2756
2757 msgid "Video mode selection."
2758 msgstr "Videoläges val."
2759
2760 msgid "View Rass interactive..."
2761 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
2762
2763 msgid "View teletext..."
2764 msgstr "Visa teletext..."
2765
2766 msgid "Voltage mode"
2767 msgstr "Spännings läge"
2768
2769 msgid "Volume"
2770 msgstr "Volym"
2771
2772 msgid "W"
2773 msgstr "V"
2774
2775 msgid "WSS on 4:3"
2776 msgstr "WSS på 4:3"
2777
2778 msgid "Waiting"
2779 msgstr ""
2780
2781 msgid ""
2782 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
2783 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
2784 "Please press OK to begin."
2785 msgstr ""
2786 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
2787 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
2788 "Vänlig tryck OK för att starta."
2789
2790 msgid "Wed"
2791 msgstr "Ons"
2792
2793 msgid "Wednesday"
2794 msgstr "Onsdag"
2795
2796 msgid "Weekday"
2797 msgstr "Veckodag"
2798
2799 msgid ""
2800 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
2801 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
2802 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
2803 msgstr ""
2804 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
2805 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
2806 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
2807 "mjukvaran."
2808
2809 msgid ""
2810 "Welcome.\n"
2811 "\n"
2812 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
2813 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
2814 msgstr ""
2815 "Välkommen.\n"
2816 "\n"
2817 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
2818 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
2819
2820 msgid "Welcome..."
2821 msgstr ""
2822
2823 msgid "West"
2824 msgstr "Väst"
2825
2826 msgid "What do you want to scan?"
2827 msgstr "Vad vill du söka efter?"
2828
2829 msgid "Where do you want to backup your settings?"
2830 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
2831
2832 msgid "Wireless"
2833 msgstr "Trådlöst"
2834
2835 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
2836 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
2837
2838 msgid "YPbPr"
2839 msgstr "YPbPr"
2840
2841 msgid "Year:"
2842 msgstr "År:"
2843
2844 msgid "Yes"
2845 msgstr "Ja"
2846
2847 msgid "Yes, backup my settings!"
2848 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
2849
2850 msgid "Yes, do a manual scan now"
2851 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
2852
2853 msgid "Yes, do an automatic scan now"
2854 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
2855
2856 msgid "Yes, do another manual scan now"
2857 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
2858
2859 msgid "Yes, perform a shutdown now."
2860 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
2861
2862 msgid "Yes, restore the settings now"
2863 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
2864
2865 msgid "Yes, returning to movie list"
2866 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
2867
2868 msgid "Yes, view the tutorial"
2869 msgstr "Ja, visa guiden"
2870
2871 msgid "You cannot delete this!"
2872 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
2873
2874 msgid ""
2875 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
2876 "harddisk is not an option for you."
2877 msgstr ""
2878 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
2879 "hårddisk är därför inte möjligt."
2880
2881 msgid ""
2882 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
2883 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
2884 "to the harddisk!\n"
2885 "Please press OK to start the backup now."
2886 msgstr ""
2887 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
2888 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
2889 "backup till hårddisk!\n"
2890 "Tryck OK för att starta backupen."
2891
2892 msgid ""
2893 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
2894 "Please press OK to start the backup now."
2895 msgstr ""
2896 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
2897 "HDD!\n"
2898 "Tryck OK för att starta backup."
2899
2900 msgid ""
2901 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
2902 "backup now."
2903 msgstr ""
2904 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
2905 "backupen."
2906
2907 msgid "You have to wait for"
2908 msgstr "Du måste vänta i"
2909
2910 msgid ""
2911 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
2912 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
2913 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
2914 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
2915 "your settings."
2916 msgstr ""
2917 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
2918 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
2919 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
2920 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
2921 "vill återställa dina inställningar."
2922
2923 msgid ""
2924 "You need to define some keywords first!\n"
2925 "Press the menu-key to define keywords.\n"
2926 "Do you want to define keywords now?"
2927 msgstr ""
2928 "Du måste ange några nyckelord först!\n"
2929 "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
2930 "Vill du ange nyckelord nu?"
2931
2932 msgid ""
2933 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
2934 "\n"
2935 "Do you want to set the pin now?"
2936 msgstr ""
2937 "Du måste ange en PIN kod och gömma det från dina barn.\n"
2938 "\n"
2939 "Vill du ange PIN kod nu?"
2940
2941 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
2942 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
2943
2944 msgid ""
2945 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
2946 "process."
2947 msgstr ""
2948 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
2949 "uppgraderingsprocessen."
2950
2951 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
2952 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
2953
2954 msgid ""
2955 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
2956 "try again."
2957 msgstr ""
2958 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
2959 "försök igen."
2960
2961 msgid ""
2962 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
2963 "Press OK to start upgrade."
2964 msgstr ""
2965 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
2966 "Tryck OK för att starta."
2967
2968 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
2969 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
2970
2971 msgid "Zap back to service before satfinder?"
2972 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
2973
2974 msgid "[alternative edit]"
2975 msgstr "[ändra alternativ]"
2976
2977 msgid "[bouquet edit]"
2978 msgstr "[favoritlists editor]"
2979
2980 msgid "[favourite edit]"
2981 msgstr "[favorit editor]"
2982
2983 msgid "[move mode]"
2984 msgstr "[flyttläge]"
2985
2986 msgid "abort alternatives edit"
2987 msgstr "avbryt ändra alternativ"
2988
2989 msgid "abort bouquet edit"
2990 msgstr "avbryt editera favoritlista"
2991
2992 msgid "abort favourites edit"
2993 msgstr "avbryt editera favoriter"
2994
2995 msgid "about to start"
2996 msgstr "håller på att starta"
2997
2998 msgid "add alternatives"
2999 msgstr "lägg till alternativ"
3000
3001 msgid "add bouquet"
3002 msgstr "lägg till favoritlista"
3003
3004 msgid "add directory to playlist"
3005 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
3006
3007 msgid "add file to playlist"
3008 msgstr "lägg till fil i spellista"
3009
3010 msgid "add files to playlist"
3011 msgstr "lägg till fil i spellista"
3012
3013 msgid "add marker"
3014 msgstr "lägg till markör"
3015
3016 msgid "add recording (enter recording duration)"
3017 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
3018
3019 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3020 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
3021
3022 msgid "add recording (indefinitely)"
3023 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
3024
3025 msgid "add recording (stop after current event)"
3026 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
3027
3028 msgid "add service to bouquet"
3029 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
3030
3031 msgid "add service to favourites"
3032 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
3033
3034 msgid "add to parental protection"
3035 msgstr "lägg till föräldraskydd"
3036
3037 msgid "advanced"
3038 msgstr "avancerad"
3039
3040 msgid "alphabetic sort"
3041 msgstr "sortera alfabetiskt"
3042
3043 msgid ""
3044 "are you sure you want to restore\n"
3045 "following backup:\n"
3046 msgstr ""
3047 "vill du verkligen återställa\n"
3048 "med följande backup:\n"
3049
3050 msgid "back"
3051 msgstr "tillbaka"
3052
3053 msgid "better"
3054 msgstr "bättre"
3055
3056 msgid "blacklist"
3057 msgstr "svartlista"
3058
3059 msgid "by Exif"
3060 msgstr "av Exif"
3061
3062 msgid "change recording (duration)"
3063 msgstr "ändra inspelning (längd)"
3064
3065 msgid "change recording (endtime)"
3066 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
3067
3068 msgid "circular left"
3069 msgstr "cirkulär vänster"
3070
3071 msgid "circular right"
3072 msgstr "circulär höger"
3073
3074 msgid "clear playlist"
3075 msgstr "rensa spellista"
3076
3077 msgid "complex"
3078 msgstr "komplex"
3079
3080 msgid "config menu"
3081 msgstr "konfigurationsmeny"
3082
3083 msgid "continue"
3084 msgstr "fortsätt"
3085
3086 msgid "copy to bouquets"
3087 msgstr "kopiera till favoritlista"
3088
3089 msgid "daily"
3090 msgstr "daglig"
3091
3092 msgid "delete"
3093 msgstr "ta bort"
3094
3095 msgid "delete cut"
3096 msgstr "ta bort klipp"
3097
3098 msgid "delete playlist entry"
3099 msgstr "ta bort post i spellista"
3100
3101 msgid "delete saved playlist"
3102 msgstr "ta bort sparad spellista"
3103
3104 msgid "delete..."
3105 msgstr "ta bort..."
3106
3107 msgid "disable"
3108 msgstr "avaktivera"
3109
3110 msgid "disable move mode"
3111 msgstr "avaktivera flyttläge"
3112
3113 msgid "disabled"
3114 msgstr "avaktiverad"
3115
3116 msgid "do not change"
3117 msgstr "ändra inte"
3118
3119 msgid "do nothing"
3120 msgstr "gör inget"
3121
3122 msgid "don't record"
3123 msgstr "spela inte in"
3124
3125 msgid "done!"
3126 msgstr "klar!"
3127
3128 msgid "edit alternatives"
3129 msgstr "ändra alternativ"
3130
3131 msgid "empty"
3132 msgstr "tom"
3133
3134 msgid "enable"
3135 msgstr "aktivera"
3136
3137 msgid "enable bouquet edit"
3138 msgstr "aktivera favoritlists editor"
3139
3140 msgid "enable favourite edit"
3141 msgstr "aktivera favoriter editor"
3142
3143 msgid "enable move mode"
3144 msgstr "aktivera flyttläge"
3145
3146 msgid "enabled"
3147 msgstr "aktiverad"
3148
3149 msgid "end alternatives edit"
3150 msgstr "avsluta ändra alternativ"
3151
3152 msgid "end bouquet edit"
3153 msgstr "avsluta favoritlists editor"
3154
3155 msgid "end cut here"
3156 msgstr "slutklipp här"
3157
3158 msgid "end favourites edit"
3159 msgstr "avsluta favoriter editor"
3160
3161 msgid "equal to Socket A"
3162 msgstr "likadant som Ingång A"
3163
3164 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3165 msgstr ""
3166
3167 msgid "exit mediaplayer"
3168 msgstr "avsluta mediaspelare"
3169
3170 msgid "exit movielist"
3171 msgstr "avsluta filmlista"
3172
3173 msgid "fine-tune your display"
3174 msgstr "fininställ din skärm"
3175
3176 msgid "forward to the next chapter"
3177 msgstr ""
3178
3179 msgid "free diskspace"
3180 msgstr "ledigt diskutrymme"
3181
3182 msgid "full /etc directory"
3183 msgstr "fullt /etc bibliotek"
3184
3185 msgid "go to deep standby"
3186 msgstr "stäng av mottagaren"
3187
3188 msgid "go to standby"
3189 msgstr "inta standby"
3190
3191 msgid "hear radio..."
3192 msgstr "lyssna på radio..."
3193
3194 msgid "help..."
3195 msgstr "hjälp..."
3196
3197 msgid "hide extended description"
3198 msgstr "göm utökad beskrivning"
3199
3200 msgid "hide player"
3201 msgstr "göm spelare"
3202
3203 msgid "horizontal"
3204 msgstr "horisontal"
3205
3206 msgid "hour"
3207 msgstr "timme"
3208
3209 msgid "hours"
3210 msgstr "timmar"
3211
3212 msgid "immediate shutdown"
3213 msgstr "omedelbar avstängning"
3214
3215 #, python-format
3216 msgid ""
3217 "incoming call!\n"
3218 "%s calls on %s!"
3219 msgstr ""
3220 "inkommande samtal!\n"
3221 "%s ringer från %s!"
3222
3223 msgid "init module"
3224 msgstr "initiera modul"
3225
3226 msgid "insert mark here"
3227 msgstr "infoga markör här"
3228
3229 msgid "jump back to the previous title"
3230 msgstr ""
3231
3232 msgid "jump forward to the next title"
3233 msgstr ""
3234
3235 msgid "jump to listbegin"
3236 msgstr "hoppa till liststart"
3237
3238 msgid "jump to listend"
3239 msgstr "hoppa till listslut"
3240
3241 msgid "jump to next marked position"
3242 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
3243
3244 msgid "jump to previous marked position"
3245 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
3246
3247 msgid "leave movie player..."
3248 msgstr "lämna videospelare..."
3249
3250 msgid "left"
3251 msgstr "vänster"
3252
3253 msgid "list style compact"
3254 msgstr "liststil kompakt"
3255
3256 msgid "list style compact with description"
3257 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
3258
3259 msgid "list style default"
3260 msgstr "liststil grundläge"
3261
3262 msgid "list style single line"
3263 msgstr "liststil enkel linje"
3264
3265 msgid "load playlist"
3266 msgstr "ladda spellista"
3267
3268 msgid "locked"
3269 msgstr "låst"
3270
3271 msgid "loopthrough to socket A"
3272 msgstr "loopthrough till ingång A"
3273
3274 msgid "manual"
3275 msgstr "manuell"
3276
3277 msgid "menu"
3278 msgstr "meny"
3279
3280 msgid "mins"
3281 msgstr "min"
3282
3283 msgid "minute"
3284 msgstr "minut"
3285
3286 msgid "minutes"
3287 msgstr "minuter"
3288
3289 msgid "minutes and"
3290 msgstr "minuter och"
3291
3292 msgid "move PiP to main picture"
3293 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
3294
3295 msgid "movie list"
3296 msgstr "filmlista"
3297
3298 msgid "multinorm"
3299 msgstr "multinorm"
3300
3301 msgid "never"
3302 msgstr "aldrig"
3303
3304 msgid "next channel"
3305 msgstr "nästa kanal"
3306
3307 msgid "next channel in history"
3308 msgstr "nästa kanal i historiken"
3309
3310 msgid "no"
3311 msgstr "nej"
3312
3313 msgid "no HDD found"
3314 msgstr "ingen hårddisk hittad"
3315
3316 msgid "no Picture found"
3317 msgstr "ingen bild hittad"
3318
3319 msgid "no module found"
3320 msgstr "ingen modul hittad"
3321
3322 msgid "no standby"
3323 msgstr "inget viloläge"
3324
3325 msgid "no timeout"
3326 msgstr "ingen timeout"
3327
3328 msgid "none"
3329 msgstr "ingen"
3330
3331 msgid "not locked"
3332 msgstr "inte låst"
3333
3334 msgid "nothing connected"
3335 msgstr "inget anslutet"
3336
3337 msgid "off"
3338 msgstr "av"
3339
3340 msgid "on"
3341 msgstr "på"
3342
3343 msgid "once"
3344 msgstr "en gång"
3345
3346 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3347 msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
3348
3349 msgid "open servicelist"
3350 msgstr "öppna kanallista"
3351
3352 msgid "open servicelist(down)"
3353 msgstr "öppna kanallista(ner)"
3354
3355 msgid "open servicelist(up)"
3356 msgstr "öppna kanallista(upp)"
3357
3358 msgid "pass"
3359 msgstr "klart"
3360
3361 msgid "pause"
3362 msgstr "paus"
3363
3364 msgid "play entry"
3365 msgstr "spela angivet"
3366
3367 msgid "play from next mark or playlist entry"
3368 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
3369
3370 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3371 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
3372
3373 msgid "please press OK when ready"
3374 msgstr "tryck OK när du är klar"
3375
3376 msgid "please wait, loading picture..."
3377 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
3378
3379 msgid "previous channel"
3380 msgstr "föregående kanal"
3381
3382 msgid "previous channel in history"
3383 msgstr "föregående kanal i historiken"
3384
3385 msgid "record"
3386 msgstr "spela in"
3387
3388 msgid "recording..."
3389 msgstr "spelar in..."
3390
3391 msgid "remove after this position"
3392 msgstr "ta bort efter denna position"
3393
3394 msgid "remove all alternatives"
3395 msgstr "ta bort alla alternativ"
3396
3397 msgid "remove all new found flags"
3398 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
3399
3400 msgid "remove before this position"
3401 msgstr "ta bort före denna position"
3402
3403 msgid "remove entry"
3404 msgstr "ta bort post"
3405
3406 msgid "remove from parental protection"
3407 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
3408
3409 msgid "remove new found flag"
3410 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
3411
3412 msgid "remove this mark"
3413 msgstr "ta bort denna markör"
3414
3415 msgid "repeated"
3416 msgstr "repeterande"
3417
3418 msgid "rewind to the previous chapter"
3419 msgstr ""
3420
3421 msgid "right"
3422 msgstr "höger"
3423
3424 msgid "save playlist"
3425 msgstr "spara spellista"
3426
3427 #, python-format
3428 msgid "scan done! %d services found!"
3429 msgstr "sökning klar! %d kanaler hittades!"
3430
3431 msgid "scan done! No service found!"
3432 msgstr "sökning klar! Inga kanaler hittades!"
3433
3434 msgid "scan done! One service found!"
3435 msgstr "sökning klar! En kanal hittad!"
3436
3437 #, python-format
3438 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3439 msgstr "sökning pågår - %d %% klart! %d kanaler hittade!"
3440
3441 msgid "scan state"
3442 msgstr "sökningsstatus"
3443
3444 msgid "second"
3445 msgstr "sekund"
3446
3447 msgid "second cable of motorized LNB"
3448 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
3449
3450 msgid "seconds"
3451 msgstr "sekunder"
3452
3453 msgid "seconds."
3454 msgstr "sekunder."
3455
3456 msgid "select movie"
3457 msgstr "välj film"
3458
3459 msgid "select the movie path"
3460 msgstr "välj film sökväg"
3461
3462 msgid "service pin"
3463 msgstr "kanal PIN"
3464
3465 msgid "setup pin"
3466 msgstr "installation PIN"
3467
3468 msgid "show DVD main menu"
3469 msgstr ""
3470
3471 msgid "show EPG..."
3472 msgstr "visa EPG..."
3473
3474 msgid "show all"
3475 msgstr "visa alla"
3476
3477 msgid "show alternatives"
3478 msgstr "visa alternativ"
3479
3480 msgid "show event details"
3481 msgstr "visa programdetaljer"
3482
3483 msgid "show extended description"
3484 msgstr "visa utökad beskrivning"
3485
3486 msgid "show first tag"
3487 msgstr "visa första märkning"
3488
3489 msgid "show second tag"
3490 msgstr "visa andra märkning"
3491
3492 msgid "show shutdown menu"
3493 msgstr "visa avstängningsmeny"
3494
3495 msgid "show single service EPG..."
3496 msgstr "visa singel kanal EPG..."
3497
3498 msgid "show tag menu"
3499 msgstr "visa märkningsmeny"
3500
3501 msgid "show transponder info"
3502 msgstr "visa transponder info"
3503
3504 msgid "shuffle playlist"
3505 msgstr "blanda spellista"
3506
3507 msgid "shutdown"
3508 msgstr "stäng av"
3509
3510 msgid "simple"
3511 msgstr "enkelt"
3512
3513 msgid "skip backward"
3514 msgstr "hoppa bakåt"
3515
3516 msgid "skip backward (enter time)"
3517 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
3518
3519 msgid "skip forward"
3520 msgstr "hoppa framåt"
3521
3522 msgid "skip forward (enter time)"
3523 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
3524
3525 msgid "sort by date"
3526 msgstr "sortera efter datum"
3527
3528 msgid "standard"
3529 msgstr "standard"
3530
3531 msgid "standby"
3532 msgstr "viloläge"
3533
3534 msgid "start cut here"
3535 msgstr "startklipp här"
3536
3537 msgid "start timeshift"
3538 msgstr "starta timeshift"
3539
3540 msgid "stereo"
3541 msgstr "stereo"
3542
3543 msgid "stop PiP"
3544 msgstr "avsluta BiB"
3545
3546 msgid "stop entry"
3547 msgstr "slutpost"
3548
3549 msgid "stop recording"
3550 msgstr "stoppa inspelning"
3551
3552 msgid "stop timeshift"
3553 msgstr "stoppa timeshift"
3554
3555 msgid "swap PiP and main picture"
3556 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
3557
3558 msgid "switch to filelist"
3559 msgstr "byt till fillista"
3560
3561 msgid "switch to playlist"
3562 msgstr "byt till spellista"
3563
3564 msgid "switch to the next audio track"
3565 msgstr ""
3566
3567 msgid "switch to the next subtitle language"
3568 msgstr ""
3569
3570 msgid "text"
3571 msgstr "text"
3572
3573 msgid "this recording"
3574 msgstr "denna inspelning"
3575
3576 msgid "this service is protected by a parental control pin"
3577 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
3578
3579 msgid "toggle a cut mark at the current position"
3580 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
3581
3582 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
3583 msgstr ""
3584
3585 msgid "unknown service"
3586 msgstr "okänd kanal"
3587
3588 msgid "until restart"
3589 msgstr "innan omstart"
3590
3591 msgid "user defined"
3592 msgstr "användardefinierad"
3593
3594 msgid "vertical"
3595 msgstr "vertikal"
3596
3597 msgid "view extensions..."
3598 msgstr "visa utökningar..."
3599
3600 msgid "view recordings..."
3601 msgstr "visa inspelningar..."
3602
3603 msgid "wait for ci..."
3604 msgstr "vänta på ci..."
3605
3606 msgid "wait for mmi..."
3607 msgstr "vänta på mmi..."
3608
3609 msgid "waiting"
3610 msgstr "väntar"
3611
3612 msgid "weekly"
3613 msgstr "veckolig"
3614
3615 msgid "whitelist"
3616 msgstr "vitlista"
3617
3618 msgid "yes"
3619 msgstr "ja"
3620
3621 msgid "yes (keep feeds)"
3622 msgstr "ja (behåll feeds)"
3623
3624 msgid ""
3625 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
3626 "assistance before rebooting your dreambox."
3627 msgstr ""
3628 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
3629 "hjälp innan du startar om din dreambox."
3630
3631 msgid "zap"
3632 msgstr "zap"
3633
3634 msgid "zapped"
3635 msgstr "zapped"
3636
3637 #~ msgid "Choose Location"
3638 #~ msgstr "Välj lokation"