generic language update
[enigma2.git] / po / lv.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2009-05-18 23:40+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2009-02-25 20:35+0200\n"
7 "Last-Translator: Ivo Grinbergs <ivog@apollo.lv>\n"
8 "Language-Team: Ivo / enigma2 (c) <ivog@apolllo.lv>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Poedit-Language: Latvian\n"
13 "X-Poedit-Country: LATVIA\n"
14 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
15
16 msgid ""
17 "\n"
18 "Advanced options and settings."
19 msgstr ""
20 "\n"
21 "Paplašinātās opcijas un iestatījumi."
22
23 msgid ""
24 "\n"
25 "After pressing OK, please wait!"
26 msgstr ""
27 "\n"
28 "Nospiediet OK un gaidiet!"
29
30 msgid ""
31 "\n"
32 "Backup your Dreambox settings."
33 msgstr ""
34 "\n"
35 "Veidot Dreambox iestatījumu dublējumkopiju."
36
37 msgid ""
38 "\n"
39 "Edit the upgrade source address."
40 msgstr ""
41 "\n"
42 "Rediģēt atjaunināšanas avota adresi."
43
44 msgid ""
45 "\n"
46 "Enigma2 will restart after the restore"
47 msgstr ""
48 "\n"
49 "Enigma2 restartēsies pēc atjaunošanas"
50
51 msgid ""
52 "\n"
53 "Online update of your Dreambox software."
54 msgstr ""
55 "\n"
56 "Dreambox programmatūras atjaunināšana tiešsaistē."
57
58 msgid ""
59 "\n"
60 "Press OK on your remote control to continue."
61 msgstr ""
62 "\n"
63 "Spiediet OK uz tālvadības pults, lai turpinātu."
64
65 msgid ""
66 "\n"
67 "Restore your Dreambox settings."
68 msgstr ""
69 "\n"
70 "Atjaunot Dreambox iestatījumus."
71
72 msgid ""
73 "\n"
74 "Restore your Dreambox with a new firmware."
75 msgstr ""
76 "\n"
77 "Atjaunot Dreambox ar jaunu programmatūru."
78
79 msgid ""
80 "\n"
81 "Restore your backups by date."
82 msgstr ""
83 "\n"
84 "Atjaunot dublējumkopijas pēc datuma."
85
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Scan for local packages and install them."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Meklēt lokālās pakotnes un uzstādīt tās."
92
93 msgid ""
94 "\n"
95 "Select your backup device.\n"
96 "Current device: "
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Izvēlieties dublējumkopijas ierīci.\n"
100 "Pašreizējā ierīce: "
101
102 msgid ""
103 "\n"
104 "View, install and remove available or installed packages."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Skatīt, uzstādīt un dzēst pieejamās vai uzstādītās pakotnes."
108
109 msgid " "
110 msgstr " "
111
112 msgid "#000000"
113 msgstr "#000000"
114
115 msgid "#0064c7"
116 msgstr "#0064c7"
117
118 msgid "#25062748"
119 msgstr "#25062748"
120
121 msgid "#389416"
122 msgstr "#389416"
123
124 msgid "#80000000"
125 msgstr "#80000000"
126
127 msgid "#80ffffff"
128 msgstr "#80ffffff"
129
130 msgid "#bab329"
131 msgstr "#bab329"
132
133 msgid "#f23d21"
134 msgstr "#f23d21"
135
136 msgid "#ffffff"
137 msgstr "#ffffff"
138
139 msgid "#ffffffff"
140 msgstr "#ffffffff"
141
142 msgid "%H:%M"
143 msgstr "%H:%M"
144
145 #, python-format
146 msgid "%d jobs are running in the background!"
147 msgstr "%d darbi tiek veikti fonā"
148
149 #, python-format
150 msgid "%d min"
151 msgstr "%d min"
152
153 #, python-format
154 msgid "%d services found!"
155 msgstr "%d kanāli atrasti!"
156
157 msgid "%d.%B %Y"
158 msgstr "%d.%B %Y"
159
160 #, python-format
161 msgid ""
162 "%s\n"
163 "(%s, %d MB free)"
164 msgstr ""
165 "%s\n"
166 "(%s, %d MB brīvi)"
167
168 #, python-format
169 msgid "%s (%s)\n"
170 msgstr "%s (%s)\n"
171
172 # ???
173 msgid "(ZAP)"
174 msgstr "(PĀRSLĒGT)"
175
176 msgid "(empty)"
177 msgstr "(tukšs)"
178
179 msgid "(show optional DVD audio menu)"
180 msgstr "(rādīt papildu DVD skaņas izvēlni)"
181
182 msgid "* Only available if more than one interface is active."
183 msgstr "* Pieejams ja ir aktīvs vairāk nekā viens interfeiss."
184
185 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
186 msgstr "* Pieejams tikai ievadot slēptu SSID vai tīkla atslēgu"
187
188 msgid ".NFI Download failed:"
189 msgstr ".NFI lejuplāde neizdevās:"
190
191 msgid ""
192 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
193 msgstr ""
194 ".NFI datne izsgāja md5sum paraksta pārbaudi. Varat droši lādēt šo imidžu!"
195
196 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
197 msgstr "/usr/share/enigma2 katalogs"
198
199 msgid "/var directory"
200 msgstr "/var katalogs"
201
202 msgid "0"
203 msgstr "0"
204
205 msgid "1"
206 msgstr "1"
207
208 msgid "1.0"
209 msgstr "1.0"
210
211 msgid "1.1"
212 msgstr "1.1"
213
214 msgid "1.2"
215 msgstr "1.2"
216
217 msgid "12V output"
218 msgstr "12V izeja"
219
220 msgid "13 V"
221 msgstr "13 V"
222
223 msgid "16:10"
224 msgstr "16:10"
225
226 msgid "16:10 Letterbox"
227 msgstr "16:10 Letterbox"
228
229 msgid "16:10 PanScan"
230 msgstr "16:10 PanScan"
231
232 msgid "16:9"
233 msgstr "16:9"
234
235 msgid "16:9 Letterbox"
236 msgstr "16:9 Letterbox"
237
238 msgid "16:9 always"
239 msgstr "16:9 vienmēr"
240
241 msgid "18 V"
242 msgstr "18 V"
243
244 msgid "2"
245 msgstr "2"
246
247 msgid "3"
248 msgstr "3"
249
250 msgid "30 minutes"
251 msgstr "30 minūtēm"
252
253 msgid "4"
254 msgstr "4"
255
256 msgid "4:3"
257 msgstr "4:3"
258
259 msgid "4:3 Letterbox"
260 msgstr "4:3 Letterbox"
261
262 msgid "4:3 PanScan"
263 msgstr "4:3 PanScan"
264
265 msgid "5"
266 msgstr "5"
267
268 msgid "5 minutes"
269 msgstr "5 minūtēm"
270
271 msgid "50 Hz"
272 msgstr "50 Hz"
273
274 msgid "6"
275 msgstr "6"
276
277 msgid "60 minutes"
278 msgstr "60 minūtēm"
279
280 msgid "7"
281 msgstr "7"
282
283 msgid "8"
284 msgstr "8"
285
286 msgid "9"
287 msgstr "9"
288
289 msgid "<unknown>"
290 msgstr "<nezināms>"
291
292 msgid "??"
293 msgstr "??"
294
295 msgid "A"
296 msgstr "A"
297
298 # bija pārveidota?
299 #, python-format
300 msgid ""
301 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
302 "Do you want to keep your version?"
303 msgstr ""
304 "Konfigurācijas datne (%s) ir pārveidota kopš uzstādīšanas.\n"
305 "Vai vēlaties paturēt savu versiju?"
306
307 msgid ""
308 "A finished record timer wants to set your\n"
309 "Dreambox to standby. Do that now?"
310 msgstr ""
311 "Taimeris ir beidzis ierakstu un vēlas pārslēgt\n"
312 "Dreambox gaidstāves režīmā. Vai darīt to tagad?"
313
314 msgid ""
315 "A finished record timer wants to shut down\n"
316 "your Dreambox. Shutdown now?"
317 msgstr ""
318 "Taimeris ir beidzis ierakstu un vēlas izslēgt\n"
319 "Dreambox. Vai darīt to tagad?"
320
321 # ???
322 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
323 msgstr "Grafiskais EPG visiem kanāliem izvēlētā buķetē"
324
325 #, python-format
326 msgid ""
327 "A record has been started:\n"
328 "%s"
329 msgstr ""
330 "Ieraksts ir sācies:\n"
331 "%s"
332
333 msgid ""
334 "A recording is currently running.\n"
335 "What do you want to do?"
336 msgstr ""
337 "Pašreiz tiek veikts ieraksts.\n"
338 "Ko Jūs vēlaties darīt?"
339
340 msgid ""
341 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
342 "configure the positioner."
343 msgstr ""
344 "Pašreiz tiek veikts ieraksts. Lūdzu apturiet ierakstu pirms konfigurējat "
345 "pozicionieri."
346
347 msgid ""
348 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
349 "start the satfinder."
350 msgstr ""
351 "Pašreiz tiek veikts ieraksts. Lūdzu apturiet ierakstu pirms startējiet sat-"
352 "meklētāju."
353
354 #, python-format
355 msgid "A required tool (%s) was not found."
356 msgstr "Vajadzīgais rīks (%s) netika atrasts."
357
358 msgid ""
359 "A sleep timer wants to set your\n"
360 "Dreambox to standby. Do that now?"
361 msgstr ""
362 "Miega taimeris vēlas pārslēgt\n"
363 "Dreambox gaidstāves režīmā. Vai darīt to tagad?"
364
365 msgid ""
366 "A sleep timer wants to shut down\n"
367 "your Dreambox. Shutdown now?"
368 msgstr ""
369 "Miega taimeris vēlas izslēgt\n"
370 "Dreambox. Vai darīt to tagad?"
371
372 msgid ""
373 "A timer failed to record!\n"
374 "Disable TV and try again?\n"
375 msgstr ""
376 "Taimerim neizdevās uzsākt ierakstu!\n"
377 "Izslēgt TV un mēģināt vēl?\n"
378
379 msgid "A/V Settings"
380 msgstr "A/V iestatījumi"
381
382 msgid "AA"
383 msgstr "AA"
384
385 msgid "AB"
386 msgstr "AB"
387
388 msgid "AC3 default"
389 msgstr "AC3 pēc noklusējuma"
390
391 # ???
392 msgid "AC3 downmix"
393 msgstr "Pārveide AC3 -> stereo"
394
395 msgid "About"
396 msgstr "Par"
397
398 msgid "About..."
399 msgstr "Par..."
400
401 # ???
402 msgid "Action on long powerbutton press"
403 msgstr "Darbība pēc ilgstošas ieslēgšanas taustiņa nospiešanas"
404
405 msgid "Action:"
406 msgstr "Darbība:"
407
408 msgid "Activate Picture in Picture"
409 msgstr "Aktivizēt funkciju attēls attēlā"
410
411 msgid "Activate network settings"
412 msgstr "Aktivizēt tīkla iestatījumus"
413
414 msgid "Adapter settings"
415 msgstr "Adaptera iestatījumi"
416
417 msgid "Add"
418 msgstr "Pievienot"
419
420 msgid "Add Bookmark"
421 msgstr "Pievienot grāmatzīmi"
422
423 msgid "Add a mark"
424 msgstr "Pievienot iezīmi"
425
426 msgid "Add a new title"
427 msgstr "Pievienot jaunu nosaukumu"
428
429 msgid "Add timer"
430 msgstr "Pievienot taimeri"
431
432 msgid "Add title"
433 msgstr "Pievienot nosaukumu"
434
435 msgid "Add to bouquet"
436 msgstr "Pievienot buķetei"
437
438 msgid "Add to favourites"
439 msgstr "Pievienot favorītiem"
440
441 msgid ""
442 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
443 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
444 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
445 "test screens."
446 msgstr ""
447 "Regulēt krāsu iestatījumus tā, lai visi krāsu toņi ir izšķirami bet, cik "
448 "iespējams, piesātināti. Ja esat apmierināti ar rezultātu, spiediet OK, lai "
449 "aizvērtu attēla precizēšanu vai izmantojiet ciparu taustiņus, lai izvēlētos "
450 "citus testēšanas rastrus."
451
452 msgid "Advanced"
453 msgstr "Paplašināts"
454
455 msgid "Advanced Options"
456 msgstr "Paplašinātās opcijas"
457
458 msgid "Advanced Video Setup"
459 msgstr "Paplašinātā attēla iestatne"
460
461 msgid "Advanced restore"
462 msgstr "Paplašinātā atjaunošana"
463
464 msgid "After event"
465 msgstr "Pēc notikuma"
466
467 # ???
468 msgid ""
469 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
470 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
471 msgstr ""
472 "Pēc starta vednis ir pabeigts, jums ir jāaizsargā atsevišķi kanāli. "
473 "Meklējiet dreambox rokasgrāmatā kā to izdarīt."
474
475 msgid "Album"
476 msgstr "Albums"
477
478 msgid "All"
479 msgstr "Visi"
480
481 msgid "All Satellites"
482 msgstr "Visi pavadoņi"
483
484 msgid "Alpha"
485 msgstr "Alpha"
486
487 msgid "Alternative radio mode"
488 msgstr "Alternatīvais radio režīms"
489
490 # ???
491 msgid "Alternative services tuner priority"
492 msgstr "Alternatīvo uztvērēju prioritātes"
493
494 msgid "An empty filename is illegal."
495 msgstr "Datnes nosaukums nevar būt tukšs"
496
497 msgid "An unknown error occured!"
498 msgstr "Nezināma kļūda!"
499
500 msgid "Arabic"
501 msgstr "Arābu"
502
503 msgid ""
504 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
505 "\n"
506 msgstr ""
507 "Vai tiešām vēlaties aktivizēt šo tīkla konfigurāciju?\n"
508 "\n"
509
510 msgid ""
511 "Are you sure you want to delete\n"
512 "following backup:\n"
513 msgstr ""
514
515 msgid ""
516 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
517 "\n"
518 msgstr ""
519 "Vai tiešām vēlaties restartēt tīkla interfeisus? \n"
520 "\n"
521
522 msgid ""
523 "Are you sure you want to restore\n"
524 "following backup:\n"
525 msgstr ""
526 "Vai tiešām vēlaties atjaunot\n"
527 "šo kopiju:\n"
528
529 msgid ""
530 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
531 "Enigma2 will restart after the restore"
532 msgstr ""
533 "Vai tiešām vēlaties atjaunot šo Enigma2 kopiju?\n"
534 "Enigma2 restartēsies pēc atjaunošanas"
535
536 msgid "Artist"
537 msgstr "Izpildītājs"
538
539 msgid "Ask before shutdown:"
540 msgstr "Jautāt pirms izslēgšanas: "
541
542 msgid "Ask user"
543 msgstr "Jautāt"
544
545 msgid "Aspect Ratio"
546 msgstr "Malu attiecība"
547
548 msgid "Audio"
549 msgstr "Skaņa"
550
551 msgid "Audio Options..."
552 msgstr "Skaņas opcijas..."
553
554 msgid "Author: "
555 msgstr ""
556
557 msgid "Authoring mode"
558 msgstr "Autorēšanas režīms"
559
560 msgid "Auto"
561 msgstr "Automātiski"
562
563 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
564 msgstr "Automātiska nodaļu veidošana katras? minūtes (0=neveidot)"
565
566 msgid "Auto scart switching"
567 msgstr "Automātiska SCART pārslēgšana"
568
569 msgid "Automatic"
570 msgstr "Automātiski"
571
572 msgid "Automatic Scan"
573 msgstr "Automātiskā meklēšana"
574
575 # ???
576 msgid "Available format variables"
577 msgstr "Pieejamie mainīgo formāti"
578
579 msgid "B"
580 msgstr "B"
581
582 msgid "BA"
583 msgstr "BA"
584
585 msgid "BB"
586 msgstr "BB"
587
588 msgid "BER"
589 msgstr "BER"
590
591 msgid "BER:"
592 msgstr "BER:"
593
594 msgid "Back"
595 msgstr "Atpakaļ"
596
597 msgid "Background"
598 msgstr "Fons"
599
600 msgid "Backup"
601 msgstr "Dublējumkopija"
602
603 msgid "Backup Location"
604 msgstr "Dublējumkopijas vieta"
605
606 msgid "Backup Mode"
607 msgstr "Dublējumkopijas režīms"
608
609 msgid "Backup done."
610 msgstr "Dublējumkopija izveidota."
611
612 msgid "Backup failed."
613 msgstr "Dublējumkopija neizdevās."
614
615 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
616 msgstr "Dublējumkopija izveidota. Lūdzu spiediet OK, lai apskatītu rezultātu."
617
618 msgid "Backup running"
619 msgstr "Dublējumkopija tiek veidota"
620
621 msgid "Backup running..."
622 msgstr "Dublējumkopija tiek veidota..."
623
624 msgid "Backup system settings"
625 msgstr "Veidot sistēmas iestatījumu dublējumkopiju"
626
627 msgid "Band"
628 msgstr "Josla"
629
630 msgid "Bandwidth"
631 msgstr "Joslas platums"
632
633 msgid "Begin time"
634 msgstr "Sākuma laiks"
635
636 # ???
637 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
638 msgstr "Pauzes veids"
639
640 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
641 msgstr "0 taustiņa nozīme PiP režīmā"
642
643 msgid "Behavior when a movie is started"
644 msgstr "Darbība, kad filma ir palaista"
645
646 msgid "Behavior when a movie is stopped"
647 msgstr "Darbība kad filma ir apturēta"
648
649 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
650 msgstr "Darbība kad filma beidzas"
651
652 msgid "Bookmarks"
653 msgstr "Grāmatzīmes"
654
655 msgid "Brightness"
656 msgstr "Spilgtums"
657
658 msgid "Burn DVD"
659 msgstr "Rakstīt DVD"
660
661 msgid "Burn existing image to DVD"
662 msgstr "Rakstīt esošo imidžu uz DVD"
663
664 msgid "Burn to DVD..."
665 msgstr "Rakstīt uz DVD"
666
667 msgid "Bus: "
668 msgstr "Bus: "
669
670 msgid ""
671 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
672 "displayed."
673 msgstr "Nospiežot OK uz tālvadības pults, tiks parādīta informācijas josla."
674
675 msgid "C"
676 msgstr "C"
677
678 msgid "C-Band"
679 msgstr "C-josla"
680
681 msgid "CF Drive"
682 msgstr "CF lasītājs"
683
684 msgid "CI assignment"
685 msgstr ""
686
687 msgid "CVBS"
688 msgstr "CVBS"
689
690 msgid "Cable"
691 msgstr "Kabeļu"
692
693 # ???
694 msgid "Cache Thumbnails"
695 msgstr "Kešatmiņas sīktēli"
696
697 msgid "Call monitoring"
698 msgstr "Zvanu monitorings"
699
700 msgid "Cancel"
701 msgstr "Atcelt"
702
703 # ???
704 msgid "Cannot parse feed directory"
705 msgstr "Nevar analizēt barotnes katalogu"
706
707 msgid "Capacity: "
708 msgstr "Ietilpība: "
709
710 msgid "Card"
711 msgstr "Karte"
712
713 msgid "Catalan"
714 msgstr "Katāliešu"
715
716 # ???
717 msgid "Change bouquets in quickzap"
718 msgstr "Mainīt buķetes ātrās slēgšanas režīmā"
719
720 msgid "Change dir."
721 msgstr "Mainīt dir."
722
723 msgid "Change pin code"
724 msgstr "Mainīt PIN"
725
726 msgid "Change service pin"
727 msgstr "Mainīt kanāla PIN"
728
729 msgid "Change service pins"
730 msgstr "Mainīt kanālu PIN"
731
732 msgid "Change setup pin"
733 msgstr "Mainīt iestatnes PIN"
734
735 msgid "Channel"
736 msgstr "Kanāls"
737
738 msgid "Channel Selection"
739 msgstr "Kanālu izvēle"
740
741 msgid "Channel not in services list"
742 msgstr "Kanāls nav servisu sarakstā"
743
744 msgid "Channel:"
745 msgstr "Kanāls:"
746
747 msgid "Channellist menu"
748 msgstr "Kanālu saraksta izvēlne"
749
750 msgid "Chap."
751 msgstr "Nod."
752
753 msgid "Chapter"
754 msgstr "Nodaļa"
755
756 msgid "Chapter:"
757 msgstr "Nodaļa:"
758
759 msgid "Check"
760 msgstr "Pārbaude"
761
762 msgid "Checking Filesystem..."
763 msgstr "Pārbauda datņu sistēmu..."
764
765 msgid "Choose Tuner"
766 msgstr "Izvēlēties uztvērēju"
767
768 msgid "Choose backup files"
769 msgstr "Izvēlieties dublējumkopijas datnes"
770
771 msgid "Choose backup location"
772 msgstr "Izvēlieties dublējumkopijas vietu"
773
774 msgid "Choose bouquet"
775 msgstr "Izvēlēties buķeti"
776
777 msgid "Choose source"
778 msgstr "Izvēlēties avotu"
779
780 msgid "Choose target folder"
781 msgstr "Izvēlēties mērķa mapi"
782
783 msgid "Choose upgrade source"
784 msgstr "Izvēlieties atjaunināšanas avotu"
785
786 msgid "Choose your Skin"
787 msgstr "Izvēlēties ādiņu"
788
789 msgid "Circular left"
790 msgstr "Cirkulārā kreisā"
791
792 msgid "Circular right"
793 msgstr "Cirkulārā labā"
794
795 msgid "Cleanup"
796 msgstr "Tīrīšana"
797
798 msgid "Clear before scan"
799 msgstr "Notīrīt pirms meklēšanas"
800
801 msgid "Clear log"
802 msgstr "Notīrīt žurnālu"
803
804 msgid "Close"
805 msgstr "Aizvērt"
806
807 msgid "Code rate high"
808 msgstr "Augsts kodēšanas ātrums "
809
810 msgid "Code rate low"
811 msgstr "Zems kodēšanas ātrums"
812
813 msgid "Coderate HP"
814 msgstr "Kodēšanas ātrums HP"
815
816 msgid "Coderate LP"
817 msgstr "Kodēšanas ātrums LP"
818
819 msgid "Collection name"
820 msgstr "Kolekcijas nosaukums"
821
822 msgid "Collection settings"
823 msgstr "Kolekcijas iestatījumi"
824
825 msgid "Color Format"
826 msgstr "Krāsu formāts"
827
828 msgid "Command execution..."
829 msgstr "Izpilda komandu..."
830
831 msgid "Command order"
832 msgstr "Komandu secība"
833
834 msgid "Committed DiSEqC command"
835 msgstr "Aktīvā DiSEqC komanda"
836
837 msgid "Common Interface"
838 msgstr "Common Interface"
839
840 msgid "Common Interface Assignment"
841 msgstr ""
842
843 msgid "CommonInterface"
844 msgstr ""
845
846 msgid "Communication"
847 msgstr ""
848
849 msgid "Compact Flash"
850 msgstr "Compact Flash"
851
852 msgid "Compact flash card"
853 msgstr "Compact flash karte"
854
855 msgid "Complete"
856 msgstr "Gatavs"
857
858 # ???
859 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
860 msgstr "Komplicēts (pieļauj skaņas celiņu un aspektu jaukšanu)"
861
862 msgid "Config"
863 msgstr ""
864
865 msgid "Configuration Mode"
866 msgstr "Konfigurēšanas režīms"
867
868 msgid "Configuring"
869 msgstr "Konfigurē"
870
871 msgid "Conflicting timer"
872 msgstr "Taimera konflikts"
873
874 msgid "Connected to"
875 msgstr "Pieslēgts"
876
877 msgid "Connected to Fritz!Box!"
878 msgstr "Pieslēgts Fritz!Box!"
879
880 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
881 msgstr "Pieslēdzas Fritz!Box..."
882
883 #, python-format
884 msgid ""
885 "Connection to Fritz!Box\n"
886 "failed! (%s)\n"
887 "retrying..."
888 msgstr ""
889 "Pieslēgšanās Fritz!Box\n"
890 "neizdevās! (%s)\n"
891 "atkārto..."
892
893 msgid "Constellation"
894 msgstr "Zvaigznājs"
895
896 msgid "Content does not fit on DVD!"
897 msgstr "Saturs neietilpst DVD!"
898
899 msgid "Continue in background"
900 msgstr "Turpināt fonā"
901
902 msgid "Continue playing"
903 msgstr "Turpināt atskaņošanu"
904
905 msgid "Contrast"
906 msgstr "Kontrasts"
907
908 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
909 msgstr "Nevar savienoties ar Dreambox .NFI imidža barotnes serveris:"
910
911 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
912 msgstr "Nevar ielādēt datu nesēju! Disks nav ievietots?"
913
914 #, python-format
915 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
916 msgstr "Nevar ierakstīt dēļ taimeru konflikta %s"
917
918 msgid "Create DVD-ISO"
919 msgstr "Izveidot DVD-ISO"
920
921 msgid "Create movie folder failed"
922 msgstr "Neizdevās izveidot filmas mapi"
923
924 #, python-format
925 msgid "Creating directory %s failed."
926 msgstr "Veido mapi %s neizdevās."
927
928 msgid "Creating partition failed"
929 msgstr "Neizdevās izveidot sadaļu"
930
931 msgid "Croatian"
932 msgstr "Horvātu"
933
934 msgid "Current Transponder"
935 msgstr "Pašreizējais transponderis"
936
937 msgid "Current settings:"
938 msgstr "Pašreizējie iestatījumi:"
939
940 msgid "Current version:"
941 msgstr "Pašreizējā versija:"
942
943 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
944 msgstr "Pielāgots pārlēciena laiks '1'/'3'-taustiņi"
945
946 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
947 msgstr "Pielāgots pārlēciena laiks '4'/'6'-taustiņi"
948
949 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
950 msgstr "Pielāgots pārlēciena laiks '7'/'9'-taustiņi"
951
952 msgid "Customize"
953 msgstr "Lietotāja iestatījumi"
954
955 msgid "Cut"
956 msgstr "Griezt"
957
958 msgid "Cutlist editor..."
959 msgstr "Griešanas redaktors..."
960
961 msgid "Czech"
962 msgstr "Čehu"
963
964 msgid "D"
965 msgstr "D"
966
967 msgid "DHCP"
968 msgstr "DHCP"
969
970 msgid "DVB-S"
971 msgstr "DVB-S"
972
973 msgid "DVB-S2"
974 msgstr "DVB-S2"
975
976 msgid "DVD Player"
977 msgstr "DVD atskaņotājs"
978
979 msgid "DVD media toolbox"
980 msgstr "DVD mediju aprīkojums"
981
982 msgid "Danish"
983 msgstr "Dāņu"
984
985 msgid "Date"
986 msgstr "Datums"
987
988 msgid "Deep Standby"
989 msgstr "Dziļā gaidstāve"
990
991 msgid "Default Settings"
992 msgstr ""
993
994 msgid "Default services lists"
995 msgstr "Noklus. kanālu saraksti"
996
997 msgid "Default settings"
998 msgstr "Noklusējuma iestatījumi"
999
1000 msgid "Delay"
1001 msgstr "Aizkave"
1002
1003 msgid "Delete"
1004 msgstr "Dzēst"
1005
1006 msgid "Delete entry"
1007 msgstr "Dzēst ierakstu "
1008
1009 msgid "Delete failed!"
1010 msgstr "Dzēšana neizdevās!"
1011
1012 # ???
1013 #, python-format
1014 msgid ""
1015 "Delete no more configured satellite\n"
1016 "%s?"
1017 msgstr ""
1018 "Dzēst nekonfigurētu pavadoni\n"
1019 " %s?"
1020
1021 msgid "Description"
1022 msgstr "Apraksts"
1023
1024 # ???
1025 msgid "Deselect"
1026 msgstr "Neizvēlēties"
1027
1028 msgid "Destination directory"
1029 msgstr "Galamērķa mape"
1030
1031 msgid "Details"
1032 msgstr ""
1033
1034 msgid "Detected HDD:"
1035 msgstr "Atrasts HDD:"
1036
1037 msgid "Detected NIMs:"
1038 msgstr "Atrasts NIMs:"
1039
1040 msgid "DiSEqC"
1041 msgstr "DiSEqC"
1042
1043 msgid "DiSEqC A/B"
1044 msgstr "DiSEqC A/B"
1045
1046 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1047 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1048
1049 msgid "DiSEqC mode"
1050 msgstr "DiSEqC režīms"
1051
1052 msgid "DiSEqC repeats"
1053 msgstr "DiSEqC atkārtojums"
1054
1055 # ???
1056 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1057 msgstr "Saistīto nosaukumu tiešā atskaņošana bez izvēlnes"
1058
1059 #, python-format
1060 msgid "Directory %s nonexistent."
1061 msgstr "Mape %s neeksistē."
1062
1063 msgid "Disable"
1064 msgstr "Izslēgt"
1065
1066 msgid "Disable Picture in Picture"
1067 msgstr "Izslēgt Picture in Picture"
1068
1069 msgid "Disable Subtitles"
1070 msgstr "Izslēgt subtitrus"
1071
1072 msgid "Disable timer"
1073 msgstr "Izslēgt taimeri"
1074
1075 msgid "Disabled"
1076 msgstr "Izslēgts"
1077
1078 #, python-format
1079 msgid ""
1080 "Disconnected from\n"
1081 "Fritz!Box! (%s)\n"
1082 "retrying..."
1083 msgstr ""
1084 "Atvienots no\n"
1085 "Fritz!Box! (%s)\n"
1086 "atkārto..."
1087
1088 msgid "Dish"
1089 msgstr "Antena"
1090
1091 msgid "Display 16:9 content as"
1092 msgstr "Atēlot 16:9 saturu kā"
1093
1094 msgid "Display 4:3 content as"
1095 msgstr "Atēlot 4:3 saturu kā"
1096
1097 msgid "Display >16:9 content as"
1098 msgstr "Atēlot 16:9 saturu kā"
1099
1100 # ?
1101 msgid "Display Setup"
1102 msgstr "Displeja iestatne"
1103
1104 msgid "Display and Userinterface"
1105 msgstr ""
1106
1107 #, python-format
1108 msgid ""
1109 "Do you really want to REMOVE\n"
1110 "the plugin \"%s\"?"
1111 msgstr ""
1112 "Vai tiešām vēlaties DZĒST\n"
1113 "spraudni \"%s \"?"
1114
1115 msgid ""
1116 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1117 "This could take lots of time!"
1118 msgstr ""
1119 "Vai tiešām vēlaties pārbaudīt failsistēmu?\n"
1120 "Tas var prasīt daudz laika!"
1121
1122 #, python-format
1123 msgid "Do you really want to delete %s?"
1124 msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst %s?"
1125
1126 #, python-format
1127 msgid ""
1128 "Do you really want to download\n"
1129 "the plugin \"%s\"?"
1130 msgstr ""
1131 "Vai tiešām vēlaties lejuplādēt\n"
1132 "spraudni \"%s \"?"
1133
1134 msgid ""
1135 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1136 "All data on the disk will be lost!"
1137 msgstr ""
1138 "Vai tiešām vēlaties inicializēt cieto disku?\n"
1139 "Visi uz diska esošie dati tiks zaudēti!"
1140
1141 #, python-format
1142 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1143 msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst mapi %s no diska?"
1144
1145 # ???
1146 #, python-format
1147 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1148 msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst grāmatzīmi %s?"
1149
1150 msgid ""
1151 "Do you want to backup now?\n"
1152 "After pressing OK, please wait!"
1153 msgstr ""
1154 "Vai vēlaties veidot dublējumkopiju?\n"
1155 "Nospiediet OK un gaidiet!"
1156
1157 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1158 msgstr "Vai vēlaties ierakstīt šo kolekciju uz DVD nesēja?"
1159
1160 msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
1161 msgstr ""
1162
1163 msgid "Do you want to do a service scan?"
1164 msgstr "Vai vēleties meklēt kanālus?"
1165
1166 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1167 msgstr "Vai vēleties manuāli meklēt citus kanālus?"
1168
1169 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1170 msgstr "Vai vēlaties aktivizēt vecāku kontroles iespēju?"
1171
1172 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1173 msgstr "Vai vēlaties uzstādīt noklusētos pavadoņu sarakstus?"
1174
1175 msgid "Do you want to install the package:\n"
1176 msgstr "Vai vēleties uzstādīt pakotni:\n"
1177
1178 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1179 msgstr "Vai vēlaties atskaņot DVD?"
1180
1181 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1182 msgstr "Vai vēleties skatīt šo DVD pirms rakstīšanas?"
1183
1184 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1185 msgstr "Vai vēlaties atsāknēt Dreambox?"
1186
1187 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1188 msgstr "Vai vēleties dzēst pakotni:\n"
1189
1190 msgid "Do you want to restore your settings?"
1191 msgstr "Vai vēlaties atjaunot savus iestatījumus?"
1192
1193 msgid "Do you want to resume this playback?"
1194 msgstr "Vai vēlaties atsākt šo atskaņošanu?"
1195
1196 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1197 msgstr "Vai vēlaties atjaunināt Dreambox?"
1198
1199 msgid ""
1200 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1201 "After pressing OK, please wait!"
1202 msgstr ""
1203 "Vai vēlaties atjaunināt Dreambox?\n"
1204 "Nospiediet OK un gaidiet!"
1205
1206 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1207 msgstr "Vai vēlaties atjaunināt pakotni:\n"
1208
1209 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1210 msgstr "Vai vēlaties skatīt pamācibu?"
1211
1212 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1213 msgstr "Neapturēt pašreizējo notikumu bet izslēgt nākamos notikumus"
1214
1215 #, python-format
1216 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1217 msgstr "Pabeigts - uzstādītas vai atjauninātas %d pakotnes"
1218
1219 #, python-format
1220 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1221 msgstr "Pabeigts - uzstādītas vai atjauninātas %d pakotnes ar %d kļūdām"
1222
1223 #, python-format
1224 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1225 msgstr ""
1226 "Pabeigts - uzstādītas, atjauninātas vai dzēstas %d pakotnes ar %d kļūdām"
1227
1228 msgid "Download"
1229 msgstr "Lejuplādēt"
1230
1231 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1232 msgstr "Lejuplādēt .NFI-datnes priekš USB-ielādes"
1233
1234 msgid "Download Plugins"
1235 msgstr "Lejuplādēt spraudņus"
1236
1237 # ???
1238 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1239 msgstr "USB lādētāja palaišanas imidža ielāde neizdevās:"
1240
1241 msgid "Downloadable new plugins"
1242 msgstr "Lejuplādējamie jaunie spraudņi"
1243
1244 msgid "Downloadable plugins"
1245 msgstr "Lejuplādējamie spraudņi"
1246
1247 msgid "Downloading"
1248 msgstr "Lejuplādē"
1249
1250 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1251 msgstr "Lejuplādē spraudņu informāciju. Lūdzu gaidiet..."
1252
1253 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1254 msgstr "Dreambox formāta datu DVD (savietojams ar HDTV)"
1255
1256 msgid "Dutch"
1257 msgstr "Holandiešu"
1258
1259 msgid "E"
1260 msgstr "E"
1261
1262 msgid "EPG Selection"
1263 msgstr "EPG izvēle"
1264
1265 #, python-format
1266 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1267 msgstr "KĻŪDA - meklēšana neizdevās (%s)!"
1268
1269 msgid "East"
1270 msgstr "Austrumi"
1271
1272 msgid "Edit"
1273 msgstr "Rediģēt"
1274
1275 msgid "Edit DNS"
1276 msgstr "Rediģēt DNS"
1277
1278 msgid "Edit IPKG source URL..."
1279 msgstr ""
1280
1281 msgid "Edit Title"
1282 msgstr "Rediģēt nosaukumu"
1283
1284 # ???
1285 msgid "Edit chapters of current title"
1286 msgstr "Rediģēt pašreizējā nosaukuma nodaļas"
1287
1288 msgid "Edit services list"
1289 msgstr "Rediģēt kanālu sarakstu"
1290
1291 msgid "Edit settings"
1292 msgstr "Rediģēt iestatījumus"
1293
1294 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1295 msgstr "Rediģēt Dreambox domēna vārdu servera konfigurāciju.\n"
1296
1297 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1298 msgstr "Rediģēt Dreambox tīkla konfigurāciju.\n"
1299
1300 msgid "Edit title"
1301 msgstr "Rediģēt nosaukumu"
1302
1303 msgid "Electronic Program Guide"
1304 msgstr "Elektroniskais programu gids"
1305
1306 msgid "Enable"
1307 msgstr "Aktivizēt"
1308
1309 msgid "Enable 5V for active antenna"
1310 msgstr "Aktivizēt 5V aktīvai antenai"
1311
1312 msgid "Enable multiple bouquets"
1313 msgstr "Aktivizēt vairāk-buķešu režīmu"
1314
1315 msgid "Enable parental control"
1316 msgstr "Aktivizēt vecāku kontroli"
1317
1318 msgid "Enable timer"
1319 msgstr "Aktivizēt taimeri"
1320
1321 msgid "Enabled"
1322 msgstr "Aktivizēts"
1323
1324 msgid "Encryption"
1325 msgstr "Šifrēšana"
1326
1327 msgid "Encryption Key"
1328 msgstr "Šifrēšanas atslēga"
1329
1330 msgid "Encryption Keytype"
1331 msgstr "Šifrēšanas atslēgas veids"
1332
1333 msgid "Encryption Type"
1334 msgstr "Šifrēšanas veids"
1335
1336 msgid "End time"
1337 msgstr "Beigu laiks"
1338
1339 msgid "EndTime"
1340 msgstr "Beigu laiks"
1341
1342 msgid "English"
1343 msgstr "Angļu"
1344
1345 msgid ""
1346 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1347 "\n"
1348 "If you experience any problems please contact\n"
1349 "stephan@reichholf.net\n"
1350 "\n"
1351 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1352 msgstr ""
1353 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1354 "\n"
1355 "Problēmu gadījumā kontaktēties\n"
1356 "stephan@reichholf.net\n"
1357 "\n"
1358 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1359
1360 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1361 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1362 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1363 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1364 #.       "fast forward". 
1365 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1366 msgstr "Ievadiet ātrās pārtīšanas ātrumu"
1367
1368 msgid "Enter Rewind at speed"
1369 msgstr "Ievadiet attīšanas ātrumu"
1370
1371 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1372 msgstr "Ievadiet bezvadu tīkla nosaukumu /SSID:"
1373
1374 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1375 msgstr "Ievadiet bezvadu tīkla paroli/atslēgu:"
1376
1377 msgid "Enter main menu..."
1378 msgstr "Atvērt galveno izvēlni..."
1379
1380 msgid "Enter the service pin"
1381 msgstr "Ievadiet kanāla PIN"
1382
1383 msgid "Error"
1384 msgstr "Kļūda"
1385
1386 msgid "Error executing plugin"
1387 msgstr "Kļūda, palaižot spraudni"
1388
1389 #, python-format
1390 msgid ""
1391 "Error: %s\n"
1392 "Retry?"
1393 msgstr ""
1394 "Kļūda: %s\n"
1395 "Atkārtot??"
1396
1397 msgid "Eventview"
1398 msgstr "Notikumu skats"
1399
1400 msgid "Everything is fine"
1401 msgstr "Viss ir lieliski"
1402
1403 msgid "Execution Progress:"
1404 msgstr "Izpildes progress:"
1405
1406 msgid "Execution finished!!"
1407 msgstr "Izpilde pabeigta!!"
1408
1409 msgid "Exif"
1410 msgstr "Exif"
1411
1412 msgid "Exit"
1413 msgstr "Iziet"
1414
1415 msgid "Exit editor"
1416 msgstr "Iziet no redaktora"
1417
1418 msgid "Exit the wizard"
1419 msgstr "Iziet no vedņa"
1420
1421 msgid "Exit wizard"
1422 msgstr "Iziet no vedņa"
1423
1424 msgid "Expert"
1425 msgstr "Lietpratēja"
1426
1427 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1428 msgstr "Paplašinātās tīkla iestatnes spraudnis..."
1429
1430 msgid "Extended Setup..."
1431 msgstr "Paplašinātā iestatne..."
1432
1433 msgid "Extensions"
1434 msgstr "Paplašinājumi"
1435
1436 msgid "FEC"
1437 msgstr "FEC"
1438
1439 msgid "Factory reset"
1440 msgstr "Rūpnīcas uzstādījumi"
1441
1442 msgid "Failed"
1443 msgstr "Neizdevās"
1444
1445 msgid "Fast"
1446 msgstr "Ātrs"
1447
1448 msgid "Fast DiSEqC"
1449 msgstr "Ātrais DiSEqC"
1450
1451 msgid "Fast Forward speeds"
1452 msgstr "Ātrās pārtīšanas ātrumi"
1453
1454 msgid "Fast epoch"
1455 msgstr "Ātrā epoha"
1456
1457 msgid "Favourites"
1458 msgstr "Favorīti"
1459
1460 msgid "Filesystem Check..."
1461 msgstr "Failsistēmas pārbaude..."
1462
1463 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1464 msgstr "Failsistēma satur neizlabojamas kļūdas"
1465
1466 msgid "Finetune"
1467 msgstr "Precīzā regulēšana"
1468
1469 msgid "Finished"
1470 msgstr "Pabeigts"
1471
1472 msgid "Finished configuring your network"
1473 msgstr "Tīkla konfigurēšana pabeigta"
1474
1475 msgid "Finished restarting your network"
1476 msgstr "Tīkla restartēšana pabeigta"
1477
1478 msgid "Finnish"
1479 msgstr "Somu"
1480
1481 msgid ""
1482 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1483 msgstr ""
1484 "No sākuma nepieciešams lejuplādēt pēdējo palaišanas vidi priekš USB ielādes."
1485
1486 msgid "Flash"
1487 msgstr "Iekšējā atmiņa"
1488
1489 msgid "Flashing failed"
1490 msgstr "Lādēšana neizdevās"
1491
1492 msgid "Format"
1493 msgstr "Formatēt"
1494
1495 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1496 msgstr "Atkārtoto kadru skaits 'attēlu virknes' režīmā"
1497
1498 # ???
1499 msgid "Frame size in full view"
1500 msgstr "Kadra izmērs pilnskatā"
1501
1502 msgid "French"
1503 msgstr "Franču"
1504
1505 msgid "Frequency"
1506 msgstr "Frekvence"
1507
1508 msgid "Frequency bands"
1509 msgstr "Frekvenču joslas"
1510
1511 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1512 msgstr "Frekvenču skenēšanas solis (khz)"
1513
1514 msgid "Frequency steps"
1515 msgstr "Frekvenču soļi"
1516
1517 msgid "Fri"
1518 msgstr "Pk"
1519
1520 msgid "Friday"
1521 msgstr "Piektdiena"
1522
1523 msgid "Frisian"
1524 msgstr "Frīzu"
1525
1526 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1527 msgstr "Fritz!Box FON IP adrese"
1528
1529 #, python-format
1530 msgid "Frontprocessor version: %d"
1531 msgstr "Frontprocesora versija: %d"
1532
1533 msgid "Fsck failed"
1534 msgstr "Fsck neizdevās"
1535
1536 msgid "Function not yet implemented"
1537 msgstr "Funkcija vēl nav realizēta"
1538
1539 msgid ""
1540 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1541 "Do you want to Restart the GUI now?"
1542 msgstr ""
1543 "GUI nepieciešams restartēt, lai lietotu jauno ādiņu\n"
1544 "Vai vēlaties restartēt GUI tagad?"
1545
1546 msgid "Gateway"
1547 msgstr "Vārteja"
1548
1549 msgid "General AC3 Delay"
1550 msgstr ""
1551
1552 msgid "General AC3 delay"
1553 msgstr ""
1554
1555 msgid "General PCM Delay"
1556 msgstr ""
1557
1558 msgid "General PCM delay"
1559 msgstr ""
1560
1561 msgid "Genre"
1562 msgstr "Žanrs"
1563
1564 msgid "German"
1565 msgstr "Vācu"
1566
1567 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1568 msgstr "Iegūst spraudņa informāciju. Lūdzu gaidiet..."
1569
1570 msgid "Goto 0"
1571 msgstr "Iet uz 0"
1572
1573 msgid "Goto position"
1574 msgstr "Iet uz pozīciju"
1575
1576 msgid "Graphical Multi EPG"
1577 msgstr "Grafiskais daudzkanālu EPG"
1578
1579 msgid "Greek"
1580 msgstr "Grieķu"
1581
1582 msgid "Guard Interval"
1583 msgstr "Sardzes intervāls"
1584
1585 msgid "Guard interval mode"
1586 msgstr "Sardzes intervāla režīms"
1587
1588 msgid "Harddisk"
1589 msgstr "Cietais disks"
1590
1591 msgid "Harddisk setup"
1592 msgstr "Cietā diska iestatne"
1593
1594 msgid "Harddisk standby after"
1595 msgstr "Cietā diska gaidstāve pēc"
1596
1597 msgid "Hidden network SSID"
1598 msgstr "Slēpts tīkla SSID"
1599
1600 msgid "Hierarchy Information"
1601 msgstr "Hierarhijas informācija"
1602
1603 msgid "Hierarchy mode"
1604 msgstr "Hierarhijas režīms"
1605
1606 msgid "High bitrate support"
1607 msgstr ""
1608
1609 msgid "Horizontal"
1610 msgstr "Horizontālā"
1611
1612 msgid "How many minutes do you want to record?"
1613 msgstr "Cik minūšu vēlaties ierakstīt?"
1614
1615 msgid "Hungarian"
1616 msgstr "Ungāru"
1617
1618 msgid "IP Address"
1619 msgstr "IP adrese"
1620
1621 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1622 msgstr "ISO datne ir par lielu šai failsistēmai!"
1623
1624 msgid "ISO path"
1625 msgstr "ISO ceļš"
1626
1627 msgid "Icelandic"
1628 msgstr "Islandiešu"
1629
1630 msgid "If you can see this page, please press OK."
1631 msgstr "Ja redzat šo lappusi, spiediet OK."
1632
1633 msgid ""
1634 "If you see this, something is wrong with\n"
1635 "your scart connection. Press OK to return."
1636 msgstr ""
1637 "Ja jūs šo redzat, kaut kas nav kārtībā ar\n"
1638 "SCART savienojumu. Spiediet OK, lai atgrieztos."
1639
1640 msgid ""
1641 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1642 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1643 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1644 "possible.\n"
1645 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1646 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1647 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1648 "step.\n"
1649 "If you are happy with the result, press OK."
1650 msgstr ""
1651 "Ja Jūsu TV ir ieslēgta spilgtuma vai kontrasta uzlabošana, deaktivizējiet "
1652 "to. Ja ir iestatījums ar nosaukumu \"dinamiskā \", lietojiet standarta "
1653 "iestatījumu. Noregulējiet fona līmeni līdz jums patīkamai vērtībai. "
1654 "Noregulējiet iespējami zemu TV kontrastu.\n"
1655 "Tad noregulējiet iespējami zemu spilgtuma iestatījumu, bet pārliecinieties, "
1656 "ka divi apakšējie pelēkā toņi ir izšķirami.\n"
1657 "Pašreiz nepievērsiet uzmanību spilgtajiem toņiem. Tie tiks uzstādīti "
1658 "nākamajā solī.\n"
1659 "Ja esat apmierināts ar rezultātu, spiediet OK."
1660
1661 msgid "Image flash utility"
1662 msgstr "Imidža ielādes utilītprogramma"
1663
1664 msgid "Image-Upgrade"
1665 msgstr "Imidža atjaunināšana"
1666
1667 msgid "In Progress"
1668 msgstr "Izpilda"
1669
1670 msgid ""
1671 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1672 msgstr ""
1673 "TV tika pārslēgts uz ierakstāmo kanālu, lai uzsāktu ierakstu pēc taimera!\n"
1674
1675 msgid "Increased voltage"
1676 msgstr "Palielināt spriegumu"
1677
1678 msgid "Index"
1679 msgstr "Indekss"
1680
1681 msgid "InfoBar"
1682 msgstr "Infojosla"
1683
1684 msgid "Infobar timeout"
1685 msgstr "Infojoslas noildze"
1686
1687 msgid "Information"
1688 msgstr "Informācija"
1689
1690 msgid "Init"
1691 msgstr "Inic"
1692
1693 msgid "Initialization..."
1694 msgstr "Inicializācija..."
1695
1696 msgid "Initialize"
1697 msgstr "Inicializēt"
1698
1699 msgid "Initializing Harddisk..."
1700 msgstr "Inicializē cieto disku..."
1701
1702 msgid "Input"
1703 msgstr "Ievade"
1704
1705 msgid "Install"
1706 msgstr ""
1707
1708 msgid "Install a new image with a USB stick"
1709 msgstr "Uzstādīt jaunu imidžu no USB atmiņas"
1710
1711 msgid "Install a new image with your web browser"
1712 msgstr "Uzstādīt jaunu imidžu no tīmekļa pārlūka"
1713
1714 msgid "Install local IPKG"
1715 msgstr "Uzstādīt lokālo IPKG"
1716
1717 msgid "Install or remove finished."
1718 msgstr ""
1719
1720 msgid "Install settings, skins, software..."
1721 msgstr ""
1722
1723 msgid "Install software updates..."
1724 msgstr ""
1725
1726 msgid ""
1727 "Install/\n"
1728 "Remove"
1729 msgstr ""
1730
1731 msgid "Installation finished."
1732 msgstr ""
1733
1734 msgid "Installing"
1735 msgstr "Uzstādīšana"
1736
1737 msgid "Installing Software..."
1738 msgstr "Uzstāda programmatūru..."
1739
1740 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1741 msgstr "Uzstāda noklusētos pavadoņu sarakstus... Lūdzu gaidiet..."
1742
1743 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1744 msgstr "Uzstāda noklusējumus... Lūdzu gaidiet..."
1745
1746 msgid "Installing package content... Please wait..."
1747 msgstr "Uzstāda pakotnes saturu... Lūdzu gaidiet..."
1748
1749 msgid "Instant Record..."
1750 msgstr "Tūlītējs ieraksts..."
1751
1752 msgid "Integrated Ethernet"
1753 msgstr "Iebūvētais Ethernet"
1754
1755 msgid "Integrated Wireless"
1756 msgstr "Iebūvētais Wireless"
1757
1758 msgid "Intermediate"
1759 msgstr "Vidējs"
1760
1761 msgid "Internal Flash"
1762 msgstr "Iekšējā atmiņa"
1763
1764 msgid "Invalid Location"
1765 msgstr "Nederīga vieta"
1766
1767 #, python-format
1768 msgid "Invalid directory selected: %s"
1769 msgstr "Izvēlēts nepareizs katalogs: %s"
1770
1771 msgid "Inversion"
1772 msgstr "Inversija"
1773
1774 msgid "Invert display"
1775 msgstr "Inverss displejs"
1776
1777 msgid "Ipkg"
1778 msgstr "Ipkg"
1779
1780 msgid "Italian"
1781 msgstr "Itāļu"
1782
1783 msgid "Job View"
1784 msgstr "Darbu skats"
1785
1786 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1787 msgid "Just Scale"
1788 msgstr "Vienkārši mērogot"
1789
1790 msgid "Keyboard"
1791 msgstr ""
1792
1793 msgid "Keyboard Map"
1794 msgstr "Klaviatūras izkārtojums"
1795
1796 msgid "Keyboard Setup"
1797 msgstr "Klaviatūras iestatne"
1798
1799 msgid "Keymap"
1800 msgstr "Taustiņu izkārtojums"
1801
1802 msgid "LAN Adapter"
1803 msgstr "Tīkla adapteris"
1804
1805 msgid "LNB"
1806 msgstr "LNB konvertors"
1807
1808 msgid "LOF"
1809 msgstr "LOF"
1810
1811 msgid "LOF/H"
1812 msgstr "LOF/H"
1813
1814 msgid "LOF/L"
1815 msgstr "LOF/L"
1816
1817 msgid "Language selection"
1818 msgstr "Valodas izvēle"
1819
1820 msgid "Language..."
1821 msgstr "Valoda..."
1822
1823 msgid "Last speed"
1824 msgstr "Pēdējais ātrums"
1825
1826 msgid "Latitude"
1827 msgstr "Platums"
1828
1829 msgid "Latvian"
1830 msgstr "Latviešu"
1831
1832 msgid "Leave DVD Player?"
1833 msgstr "Iziet no DVD atskaņotāja?"
1834
1835 msgid "Left"
1836 msgstr "Kreisais"
1837
1838 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
1839 msgstr ""
1840
1841 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1842 msgid "Letterbox"
1843 msgstr "Letterbox"
1844
1845 msgid "Limit east"
1846 msgstr "Austrumu limits"
1847
1848 msgid "Limit west"
1849 msgstr "Rietumu limits"
1850
1851 msgid "Limited character set for recording filenames"
1852 msgstr ""
1853
1854 msgid "Limits off"
1855 msgstr "Limiti izslēgti"
1856
1857 msgid "Limits on"
1858 msgstr "Limiti ieslēgti"
1859
1860 msgid "Link:"
1861 msgstr "Saite:"
1862
1863 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1864 msgstr "Saistītie nosaukumi ar DVD izvēlni"
1865
1866 msgid "List of Storage Devices"
1867 msgstr "Atmiņas ierīču saraksts"
1868
1869 msgid "Lithuanian"
1870 msgstr "Lietuviešu"
1871
1872 msgid "Load"
1873 msgstr "Ielādēt"
1874
1875 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1876 msgstr "Ielādēt filmu sarakstā filmu garumus"
1877
1878 msgid "Local Network"
1879 msgstr "Lokālais tīkls"
1880
1881 msgid "Location"
1882 msgstr "Atrašanās vieta"
1883
1884 msgid "Lock:"
1885 msgstr "Slēgt:"
1886
1887 msgid "Log results to harddisk"
1888 msgstr "Žurnalēt rezultātus uz cietā diska"
1889
1890 msgid "Long Keypress"
1891 msgstr "Ilgstošs taustiņa nospiediens"
1892
1893 msgid "Longitude"
1894 msgstr "Garums"
1895
1896 msgid "MMC Card"
1897 msgstr "MMC karte"
1898
1899 msgid "MORE"
1900 msgstr "VAIRĀK"
1901
1902 msgid "Main menu"
1903 msgstr "Galvenā izvēlne"
1904
1905 msgid "Mainmenu"
1906 msgstr "Galvenā izvēlne"
1907
1908 msgid "Make this mark an 'in' point"
1909 msgstr "Padarīt šo zīmi par 'ieejas' punktu"
1910
1911 msgid "Make this mark an 'out' point"
1912 msgstr "Padarīt šo zīmi par 'izejas' punktu"
1913
1914 msgid "Make this mark just a mark"
1915 msgstr "Padarīt šo iezīmi vienkārši par zīmi"
1916
1917 msgid "Manage your receiver's software"
1918 msgstr "Pārvaldīt ierīces programmatūru"
1919
1920 msgid "Manual Scan"
1921 msgstr "Manuālā meklēšana"
1922
1923 msgid "Manual transponder"
1924 msgstr "Manuāls transponderis"
1925
1926 msgid "Manufacturer"
1927 msgstr "Ražotājs"
1928
1929 msgid "Margin after record"
1930 msgstr "Atstarpe aiz ieraksta"
1931
1932 msgid "Margin before record (minutes)"
1933 msgstr "Atstarpe pirms ieraksta (minūtēs)"
1934
1935 msgid "Media player"
1936 msgstr "Mediju atskaņotājs"
1937
1938 msgid "MediaPlayer"
1939 msgstr "Mediju atskaņotājs"
1940
1941 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1942 msgstr "Datu nesējs nav ierakstāms DVD!"
1943
1944 msgid "Medium is not empty!"
1945 msgstr "Datu nesējs nav tukšs!"
1946
1947 msgid "Menu"
1948 msgstr "Izvēlne"
1949
1950 msgid "Message"
1951 msgstr "Paziņojums"
1952
1953 msgid "Message..."
1954 msgstr "Paziņojums..."
1955
1956 msgid "Mkfs failed"
1957 msgstr "Mkfs neizdevās"
1958
1959 msgid "Mode"
1960 msgstr "Režīms"
1961
1962 msgid "Model: "
1963 msgstr "Modelis:"
1964
1965 msgid "Modulation"
1966 msgstr "Modulācija"
1967
1968 msgid "Modulator"
1969 msgstr "Modulators"
1970
1971 msgid "Mon"
1972 msgstr "Pr"
1973
1974 msgid "Mon-Fri"
1975 msgstr "Pr-Pk"
1976
1977 msgid "Monday"
1978 msgstr "Pirmdiena"
1979
1980 msgid "Mount failed"
1981 msgstr "Montēšana neizdevās"
1982
1983 msgid "Move Picture in Picture"
1984 msgstr "Pārvietot attēlu attēlā"
1985
1986 msgid "Move east"
1987 msgstr "Griezt uz austrumiem"
1988
1989 msgid "Move west"
1990 msgstr "Griezt uz rietumiem"
1991
1992 msgid "Movielist menu"
1993 msgstr "Filmu saraksta izvēlne"
1994
1995 msgid "Multi EPG"
1996 msgstr "Daudzkanālu EPG"
1997
1998 msgid "Multimedia"
1999 msgstr ""
2000
2001 msgid "Multiple service support"
2002 msgstr "Daudzkanālu atbalsts"
2003
2004 msgid "Multisat"
2005 msgstr "Daudzpavadņu"
2006
2007 msgid "Mute"
2008 msgstr "Klusēt"
2009
2010 msgid "N/A"
2011 msgstr "N/A"
2012
2013 msgid "NEXT"
2014 msgstr "NĀKAMAIS"
2015
2016 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2017 msgstr "NFI imidža lādēšana pabeigta. Spiediet dzelteno pogu, lai atsāknētu!"
2018
2019 msgid "NOW"
2020 msgstr "PAŠREIZ"
2021
2022 msgid "NTSC"
2023 msgstr "NTSC"
2024
2025 msgid "Name"
2026 msgstr "Nosaukums"
2027
2028 msgid "Nameserver"
2029 msgstr "Domēna vārdu serveris"
2030
2031 #, python-format
2032 msgid "Nameserver %d"
2033 msgstr "Domēna vārdu serveris %d"
2034
2035 msgid "Nameserver Setup"
2036 msgstr "Domēna vārdu servera iestatne"
2037
2038 msgid "Nameserver settings"
2039 msgstr "Domēna vārdu servera iestatījumi"
2040
2041 msgid "Netmask"
2042 msgstr "Tīkla maska"
2043
2044 msgid "Network"
2045 msgstr ""
2046
2047 msgid "Network Configuration..."
2048 msgstr "Tīkla konfigurācija..."
2049
2050 msgid "Network Mount"
2051 msgstr "Tīkla montēšana"
2052
2053 msgid "Network SSID"
2054 msgstr "Tīkla SSID"
2055
2056 msgid "Network Setup"
2057 msgstr "Tīkla iestatne"
2058
2059 msgid "Network scan"
2060 msgstr "Tīkla meklēšana"
2061
2062 msgid "Network setup"
2063 msgstr "Tīkla iestatne"
2064
2065 msgid "Network test"
2066 msgstr "Tīkla pārbaude"
2067
2068 msgid "Network test..."
2069 msgstr "Tīkla pārbaude..."
2070
2071 msgid "Network..."
2072 msgstr "Tīkls..."
2073
2074 msgid "Network:"
2075 msgstr "Tīkls:"
2076
2077 msgid "NetworkWizard"
2078 msgstr "Tīkla vednis"
2079
2080 msgid "New"
2081 msgstr "Jauns"
2082
2083 msgid "New pin"
2084 msgstr "Jauns pin kods"
2085
2086 msgid "New version:"
2087 msgstr "Jauna versija:"
2088
2089 msgid "Next"
2090 msgstr "Nākamais"
2091
2092 msgid "No"
2093 msgstr "Nē"
2094
2095 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2096 msgstr "DVDROM ieriice netika atrasta (atbalstīta)!"
2097
2098 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2099 msgstr "Nav 50 Hz, atvainojiet. :("
2100
2101 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2102 msgstr "Nav atrasts vai nav inicializēts cietais disks!"
2103
2104 msgid "No Networks found"
2105 msgstr "Nav atrasts neviens tīkls"
2106
2107 msgid "No backup needed"
2108 msgstr "Dublējumkopija nav neieciešama"
2109
2110 msgid ""
2111 "No data on transponder!\n"
2112 "(Timeout reading PAT)"
2113 msgstr ""
2114 "Nav datu uz transpondera!\n"
2115 "(PAT lasīšanas noildze)"
2116
2117 msgid "No description available."
2118 msgstr ""
2119
2120 msgid "No details for this image file"
2121 msgstr "Nav informācijas par šo imidža datni"
2122
2123 msgid "No displayable files on this medium found!"
2124 msgstr ""
2125
2126 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2127 msgstr "Nav atrasta informācija par notikumiem, ieraksts turpinās."
2128
2129 msgid "No free tuner!"
2130 msgstr "Nav brīva uztvērēja!"
2131
2132 msgid ""
2133 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2134 msgstr "Pakotnes netika atjauninātas. Pārbaudiet tīklu un mēģiniet vēlreiz."
2135
2136 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2137 msgstr "Nav attēla uz TV? Spiediet EXIT mēģiniet vēlreiz."
2138
2139 msgid "No positioner capable frontend found."
2140 msgstr "Nav atrasts pozicionieris."
2141
2142 msgid "No satellite frontend found!!"
2143 msgstr "Nav atrasts pavadonis!!"
2144
2145 msgid "No tags are set on these movies."
2146 msgstr "Šīm filmām nav uzstādīti tagi"
2147
2148 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2149 msgstr "Uztvērējs nav konfigurēts lietošanai ar diseqc pozicionieri!"
2150
2151 msgid ""
2152 "No tuner is enabled!\n"
2153 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2154 msgstr ""
2155 "Nav aktīva uztvērēja!\n"
2156 "Lūdzu iestatiet uztvērēju pirms sākat meklēt kanālus."
2157
2158 msgid "No useable USB stick found"
2159 msgstr "Nav atrasta lietojama USB atmiņa"
2160
2161 msgid ""
2162 "No valid service PIN found!\n"
2163 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2164 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2165 msgstr ""
2166 "Derīgs kanāla PIN netika atrasts!\n"
2167 "Vai vēleties mainīt kanāla PIN tagad?\n"
2168 "Ja teiksiet 'NĒ', kanāla aizsardzība paliks neaktīva!"
2169
2170 msgid ""
2171 "No valid setup PIN found!\n"
2172 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2173 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2174 msgstr ""
2175 "Derīgs iestatnes PIN netika atrasts!\n"
2176 "Vai vēleties mainīt iestatnes PIN tagad?\n"
2177 "Ja teiksiet 'NĒ', iestatnes aizsardzība paliks neaktīva!"
2178
2179 msgid ""
2180 "No working local network adapter found.\n"
2181 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2182 "configured correctly."
2183 msgstr ""
2184 "Netika atrasts strādājošs lokālā tīkla adapteris.\n"
2185 "Lūdzu pārliecinieties, ka ir pievienots tīkla kabelis un tīkls ir pareizi "
2186 "konfigurēts."
2187
2188 msgid ""
2189 "No working wireless network adapter found.\n"
2190 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2191 "network is configured correctly."
2192 msgstr ""
2193 "Netika atrasts strādājošs bezvadu tīkla adapteris.\n"
2194 "Lūdzu pārliecinieties, ka ir pievienota saderīga bezvadu tīkla ierīce un "
2195 "tīkls ir pareizi konfigurēts."
2196
2197 msgid ""
2198 "No working wireless network interface found.\n"
2199 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2200 "your local network interface."
2201 msgstr ""
2202 "Netika atrasts strādājošs bezvadu tīkla interfeiss.\n"
2203 " Lūdzu pārliecinieties, ka ir pievienota saderīga bezvadu tīkla ierīce vai "
2204 "aktivizējiet lokālā tīkla interfeisu."
2205
2206 msgid "No, but restart from begin"
2207 msgstr "Nē, bet restartēt no sākuma"
2208
2209 msgid "No, do nothing."
2210 msgstr "Nē, nedarīt neko"
2211
2212 msgid "No, just start my dreambox"
2213 msgstr "Nē, vienkārši startēt dreambox"
2214
2215 msgid "No, scan later manually"
2216 msgstr "Nē, vēlāk meklēt manuāli"
2217
2218 msgid "None"
2219 msgstr "nē"
2220
2221 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2222 msgid "Nonlinear"
2223 msgstr "Nelineāri mērogot"
2224
2225 msgid "North"
2226 msgstr "Ziemeļi"
2227
2228 msgid "Norwegian"
2229 msgstr "Norvēģu"
2230
2231 #, python-format
2232 msgid ""
2233 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2234 "required, %d MB available)"
2235 msgstr ""
2236 "Nav pietiekami vietas uz diska. Lūdzu atbrīvot vietu uz diska un mēģināt "
2237 "vēlreiz. (%d MB nepieciešami, %d MB pieejami)"
2238
2239 msgid ""
2240 "Nothing to scan!\n"
2241 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2242 msgstr ""
2243 "Nav ko meklēt!\n"
2244 "Lūdzu iestatiet uztvērēju pirms sākat meklēt kanālus."
2245
2246 msgid "Now Playing"
2247 msgstr "Atskaņo"
2248
2249 msgid ""
2250 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2251 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2252 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2253 msgstr ""
2254 "Tagad lietojiet kontrasta iestatīšanu, lai palielinātu fona spilgtumu cik "
2255 "vien iespējams, bet pārliecinieties, ka divi spilgtāko toņu līmeņi joprojām "
2256 "ir izšķirami. Ja esat to izdarījuši, spiediet OK."
2257
2258 msgid "OK"
2259 msgstr "Labi"
2260
2261 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2262 msgstr "Jā, pavadīt mani atjaunināšanas procesā"
2263
2264 msgid "OSD Settings"
2265 msgstr "OSD iestatījumi"
2266
2267 msgid "OSD visibility"
2268 msgstr "OSD redzamība"
2269
2270 msgid "Off"
2271 msgstr "Izslēgt"
2272
2273 msgid "On"
2274 msgstr "Ieslēgt"
2275
2276 msgid "One"
2277 msgstr "Viens"
2278
2279 msgid "Online-Upgrade"
2280 msgstr "Tiešsaistes atjaunināšana"
2281
2282 msgid "Only Free scan"
2283 msgstr "Tikai nekodētos"
2284
2285 msgid "Orbital Position"
2286 msgstr "Pozīcija orbītā"
2287
2288 msgid "PAL"
2289 msgstr "PAL"
2290
2291 msgid "PIDs"
2292 msgstr "PIDs"
2293
2294 msgid "Package details for: "
2295 msgstr ""
2296
2297 msgid "Package list update"
2298 msgstr "Pakotņu saraksta atjaunināšana"
2299
2300 msgid "Packet management"
2301 msgstr "Pakotņu pārvaldība"
2302
2303 msgid "Packet manager"
2304 msgstr "Pakotņu pārvaldnieks"
2305
2306 msgid "Page"
2307 msgstr "Lappuse"
2308
2309 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2310 msgid "Pan&Scan"
2311 msgstr "Pan&Scan"
2312
2313 msgid "Parent Directory"
2314 msgstr "Vecākdirektorija"
2315
2316 msgid "Parental control"
2317 msgstr "Vecāku kontrole"
2318
2319 msgid "Parental control services Editor"
2320 msgstr "Vecāku kontroles kanālu redaktors"
2321
2322 msgid "Parental control setup"
2323 msgstr "Vecāku kontroles iestatne"
2324
2325 msgid "Parental control type"
2326 msgstr "Vecāku kontroles veids"
2327
2328 msgid "Pause movie at end"
2329 msgstr "Apturēt filmu beigās"
2330
2331 msgid "PiPSetup"
2332 msgstr "PiP iestatne"
2333
2334 msgid "PicturePlayer"
2335 msgstr "Attēlu rādītājs"
2336
2337 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2338 msgid "Pillarbox"
2339 msgstr "Pillarbox"
2340
2341 msgid "Pilot"
2342 msgstr "Pilot"
2343
2344 msgid "Pin code needed"
2345 msgstr "Vajadzīgs pin kods"
2346
2347 msgid "Play"
2348 msgstr "Atskaņot"
2349
2350 msgid "Play Audio-CD..."
2351 msgstr "Atskaņot mūzikas CD..."
2352
2353 msgid "Play DVD"
2354 msgstr ""
2355
2356 msgid "Play Music..."
2357 msgstr ""
2358
2359 msgid "Play recorded movies..."
2360 msgstr "Atskaņot ierakstītās filmas..."
2361
2362 msgid "Please Reboot"
2363 msgstr "Lūdzu atsāknēt"
2364
2365 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2366 msgstr "Lūdzu izvēlēties datu nesēju meklēšanai"
2367
2368 msgid "Please change recording endtime"
2369 msgstr "Lūdzu nomainiet ieraksta beigu laiku"
2370
2371 msgid "Please check your network settings!"
2372 msgstr "Lūdzu pārbaudiet tīkla iestatījumus!"
2373
2374 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2375 msgstr "Lūdzu izvēlēties .NFI imidža datni lejuplādei no barotnes servera"
2376
2377 msgid "Please choose an extension..."
2378 msgstr "Lūdzu izvēlieties darbību..."
2379
2380 msgid "Please choose he package..."
2381 msgstr "Lūdzu izvēlieties pakotni..."
2382
2383 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2384 msgstr ""
2385 "Lūdzu izvēlieties noklusētos kanālu sarakstus, kurus vēlaties uzstādīt."
2386
2387 msgid ""
2388 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2389 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2390 msgstr ""
2391 "Tagad lūdzu atvienojiet visas USB ierīces no Dreambox, un pievienojiet "
2392 "atpakaļ USB atmiņu (minimālais izmērs 64 MB)!"
2393
2394 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2395 msgstr ""
2396 "Lūdzu nemainiet jebkādas vērtības, izņemot ja skaidri apzināties ko darāt!"
2397
2398 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2399 msgstr "Lūdzu ievadiet jaunās buķetes nosaukumu"
2400
2401 msgid "Please enter a name for the new marker"
2402 msgstr "Lūdzu ievadiet jaunā marķiera nosaukumu"
2403
2404 msgid "Please enter a new filename"
2405 msgstr "Lūdzu ievadiet jauno datnes nosaukumu"
2406
2407 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2408 msgstr "Lūdzu ievadiet datnes nosaukumu (tukšs = lietot pašreizējo datumu)"
2409
2410 msgid "Please enter name of the new directory"
2411 msgstr "Lūdzu ievadiet jaunās mapes nosaukumu"
2412
2413 msgid "Please enter the correct pin code"
2414 msgstr "Lūdzu ievadiet pareizu PIN kodu"
2415
2416 msgid "Please enter the old pin code"
2417 msgstr "Lūdzu ievadiet veco PIN kodu"
2418
2419 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2420 msgstr "Lūdzu sekojiet instrukcijām TV ekrānā"
2421
2422 msgid ""
2423 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2424 "therefore the default directory is being used instead."
2425 msgstr ""
2426 "Lūdzu ievērojiet, ka iepriekš izvēlētais datu nesējs nebija pieejams, tādēļ "
2427 "tā vietā tika lietota noklusētā mape."
2428
2429 msgid "Please press OK to continue."
2430 msgstr "Lūdzu spiediet OK, lai turpinātu."
2431
2432 msgid "Please press OK!"
2433 msgstr "Lūdzu spiediet OK!"
2434
2435 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2436 msgstr "Lūdzu izvēlieties lādējamo .NFI imidža datni no datu nesēja"
2437
2438 msgid "Please select a playlist to delete..."
2439 msgstr "Lūdzu izvēlieties repertuāru dzēšanai..."
2440
2441 msgid "Please select a playlist..."
2442 msgstr "Lūdzu izvēlieties repertuāru..."
2443
2444 msgid "Please select a subservice to record..."
2445 msgstr "Lūdzu izvēlieties papildkanālu ierakstam..."
2446
2447 msgid "Please select a subservice..."
2448 msgstr "Lūdzu izvēlieties papildkanālu..."
2449
2450 msgid "Please select medium to use as backup location"
2451 msgstr "Lūdzu izvēlieties datu nesēju dublējumkopijas veidošanai"
2452
2453 msgid "Please select tag to filter..."
2454 msgstr "Lūdzu izvēlieties etiķeti filtrēšanai..."
2455
2456 msgid "Please select target directory or medium"
2457 msgstr "Lūdzu izvēlieties mērķa mapi vai datu nesēju"
2458
2459 msgid "Please select the movie path..."
2460 msgstr "Lūdzu izvēlieties ceļu filmām..."
2461
2462 msgid "Please set up tuner B"
2463 msgstr "Lūdzu iestatiet B uztvērēju"
2464
2465 msgid "Please set up tuner C"
2466 msgstr "Lūdzu iestatiet C uztvērēju"
2467
2468 msgid "Please set up tuner D"
2469 msgstr "Lūdzu iestatiet D uztvērēju"
2470
2471 msgid ""
2472 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2473 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2474 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2475 msgstr ""
2476 "Lūdzu lietojiet virzienu taustiņus, lai pārvietotu PiP logu.\n"
2477 "Spiediet Bouquet +/- lai mainītu loga izmēru.\n"
2478 "Spiediet OK, lai atgrieztos TV režīmā vai EXIT, lai atceltu pārvietošanu."
2479
2480 msgid ""
2481 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2482 "the OK button."
2483 msgstr ""
2484 "Lūdzu lietojiet UP un DOWN taustiņus, lai izvēlētos valodu. Pēc tam spiediet "
2485 "OK."
2486
2487 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2488 msgstr "Lūdzu gaidiet, kamēr tīkla konfigurācija tiek aktivizēta..."
2489
2490 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2491 msgstr "Lūdzu gaidiet kamēr notiek meklēšana..."
2492
2493 msgid "Please wait while we configure your network..."
2494 msgstr "Lūdzu gaidiet kamēr tīkls tiek konfigurēts..."
2495
2496 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2497 msgstr "Lūdzu gaidiet kamēr tīkls tiek restartēts..."
2498
2499 msgid "Please wait..."
2500 msgstr "Lūdzu gaidiet..."
2501
2502 msgid "Please wait... Loading list..."
2503 msgstr "Lūdzu gaidiet... Ielādē sarakstu..."
2504
2505 msgid "Plugin browser"
2506 msgstr "Spraudņu pārlūks"
2507
2508 msgid "Plugin manager"
2509 msgstr ""
2510
2511 msgid "Plugins"
2512 msgstr "Spraudņi"
2513
2514 msgid "Polarity"
2515 msgstr "Polaritāte"
2516
2517 msgid "Polarization"
2518 msgstr "Polarizācija"
2519
2520 msgid "Polish"
2521 msgstr "Poļu"
2522
2523 msgid "Port A"
2524 msgstr "Pieslēgvieta A"
2525
2526 msgid "Port B"
2527 msgstr "Pieslēgvieta B"
2528
2529 msgid "Port C"
2530 msgstr "Pieslēgvieta C"
2531
2532 msgid "Port D"
2533 msgstr "Pieslēgvieta D"
2534
2535 msgid "Portuguese"
2536 msgstr "Portugāļu"
2537
2538 msgid "Positioner"
2539 msgstr "Pozicionieris"
2540
2541 # ???
2542 msgid "Positioner fine movement"
2543 msgstr "Precīza pozicioniera kustība"
2544
2545 msgid "Positioner movement"
2546 msgstr "Pozicioniera kustība"
2547
2548 msgid "Positioner setup"
2549 msgstr "Pozicioniera iestatne"
2550
2551 msgid "Positioner storage"
2552 msgstr "Pozicioniera atmiņa"
2553
2554 msgid "Power threshold in mA"
2555 msgstr "Barošanas robežvērtība mA"
2556
2557 msgid "Predefined transponder"
2558 msgstr "Definēts transponderis"
2559
2560 msgid "Preparing... Please wait"
2561 msgstr "Sagatavo... Lūdzu gaidiet"
2562
2563 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2564 msgstr "Spiediet OK uz tālvadības pults, lai turpinātu."
2565
2566 msgid "Press OK to activate the settings."
2567 msgstr "Spiediet OK, lai aktivizētu iestatījumus."
2568
2569 msgid "Press OK to edit the settings."
2570 msgstr "Spiediet OK, lai rediģētu iestatījumus."
2571
2572 #, python-format
2573 msgid "Press OK to get further details for %s"
2574 msgstr "Spiediet OK turpmākai informācijai priekš %s"
2575
2576 msgid "Press OK to scan"
2577 msgstr "Spiediet OK, lai meklētu."
2578
2579 msgid "Press OK to start the scan"
2580 msgstr "Spiediet OK, lai uzsāktu meklēšanu."
2581
2582 msgid "Prev"
2583 msgstr "Iepriekšējais"
2584
2585 msgid "Preview menu"
2586 msgstr "Priekšskatījuma izvēlne"
2587
2588 msgid "Primary DNS"
2589 msgstr "Primārā DNS"
2590
2591 msgid "Priority"
2592 msgstr "Prioritāte"
2593
2594 msgid "Properties of current title"
2595 msgstr "Aktīvā nosaukuma parametri"
2596
2597 msgid "Protect services"
2598 msgstr "Aizsargāt kanālus"
2599
2600 msgid "Protect setup"
2601 msgstr "Aizsargāt iestatni"
2602
2603 msgid "Provider"
2604 msgstr "Operatori"
2605
2606 msgid "Provider to scan"
2607 msgstr "Operators, kuru vēlaties meklēt"
2608
2609 msgid "Providers"
2610 msgstr "Operatori"
2611
2612 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2613 msgstr ""
2614
2615 msgid "Quick"
2616 msgstr "Ātrais"
2617
2618 msgid "Quickzap"
2619 msgstr "Ātrā pārslēgšana"
2620
2621 msgid "RC Menu"
2622 msgstr "Tālvadības pults izvēlne"
2623
2624 msgid "RF output"
2625 msgstr "RF izeja"
2626
2627 msgid "RGB"
2628 msgstr "RGB"
2629
2630 msgid "RSS Feed URI"
2631 msgstr "RSS barotnes URI"
2632
2633 msgid "Radio"
2634 msgstr "Radio"
2635
2636 msgid "Ram Disk"
2637 msgstr "Ram Disks"
2638
2639 msgid "Random"
2640 msgstr "Nejauša"
2641
2642 msgid "Really close without saving settings?"
2643 msgstr "Vai tiešām aizvērt, nesaglabājot iestatījumus?"
2644
2645 msgid "Really delete done timers?"
2646 msgstr "Vai tiešām dzēst izpildītos taimerus?"
2647
2648 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2649 msgstr "Vai tiešām iziet no papildkanālu ātrās pārslēgšanas režīma?"
2650
2651 msgid "Really reboot now?"
2652 msgstr "Vai tiešām atsāknēt tagad?"
2653
2654 msgid "Really restart now?"
2655 msgstr "Vai tiešām restartēt tagad?"
2656
2657 msgid "Really shutdown now?"
2658 msgstr "Vai tiešām izslēgt tagad?"
2659
2660 msgid "Reboot"
2661 msgstr "Atsāknēt"
2662
2663 msgid "Reception Settings"
2664 msgstr "Uztveršanas iestatījumi"
2665
2666 msgid "Record"
2667 msgstr "Ierakstīt"
2668
2669 #, python-format
2670 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2671 msgstr "Ierobežots ieraksta laiks dēļ taimeru konflikta %s"
2672
2673 msgid "Recorded files..."
2674 msgstr "Ierakstītās datnes..."
2675
2676 msgid "Recording"
2677 msgstr "Ieraksta"
2678
2679 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2680 msgstr "Ieraksts(i) notiek pašreiz, vai sāksies dažu sekunžu laikā!"
2681
2682 msgid "Recordings"
2683 msgstr ""
2684
2685 msgid "Recordings always have priority"
2686 msgstr "Ierakstiem vienmēr ir prioritāte"
2687
2688 msgid "Reenter new pin"
2689 msgstr "Ievadiet vēlreiz jauno pin"
2690
2691 msgid "Refresh Rate"
2692 msgstr "Atjaunināšanas ātrums"
2693
2694 msgid "Refresh rate selection."
2695 msgstr "Atjaunināšanas ātruma izvēle."
2696
2697 msgid "Reload"
2698 msgstr "Pārlādēt"
2699
2700 msgid "Remove"
2701 msgstr ""
2702
2703 msgid "Remove Bookmark"
2704 msgstr "Dzēst grāmatzīmi"
2705
2706 msgid "Remove Plugins"
2707 msgstr "Dzēst spraudņus"
2708
2709 msgid "Remove a mark"
2710 msgstr "Dzēst iezīmi"
2711
2712 msgid "Remove currently selected title"
2713 msgstr "Dzēst pašreiz atlasīto virsrakstu"
2714
2715 msgid "Remove finished."
2716 msgstr "Dzēst pabeigtos."
2717
2718 msgid "Remove plugins"
2719 msgstr "Dzēst spraudņus"
2720
2721 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2722 msgstr "Dzēst bojāto .NFI datni?"
2723
2724 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2725 msgstr "Dzēst nepilnīgo .NFI datni?"
2726
2727 msgid "Remove timer"
2728 msgstr "Dzēst taimeri"
2729
2730 msgid "Remove title"
2731 msgstr "Dzēst virsrakstu"
2732
2733 msgid "Removing"
2734 msgstr "Dzēšana"
2735
2736 #, python-format
2737 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2738 msgstr "Neizdevās dzēst mapi %s. (Varbūt nav tukša.)"
2739
2740 msgid "Rename"
2741 msgstr "Pārsaukt"
2742
2743 msgid "Repeat"
2744 msgstr "Atkārtot"
2745
2746 msgid "Repeat Type"
2747 msgstr "Atkārtošanas veids"
2748
2749 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2750 msgstr "Atkārtotais notikums pašreiz ierakstās... Ko vēlaties darīt?"
2751
2752 msgid "Repeats"
2753 msgstr "Atkārto"
2754
2755 msgid "Reset"
2756 msgstr "Atstatīt"
2757
2758 msgid "Reset and renumerate title names"
2759 msgstr "Atstatīt un pārnumurēt virstakstu nosaukumus"
2760
2761 msgid "Resolution"
2762 msgstr "Izšķirtspēja"
2763
2764 msgid "Restart"
2765 msgstr "Restartēt"
2766
2767 msgid "Restart GUI"
2768 msgstr "Restartēt GUI"
2769
2770 msgid "Restart GUI now?"
2771 msgstr "Restartēt GUI tagad?"
2772
2773 msgid "Restart network"
2774 msgstr "Restartēt tīklu"
2775
2776 msgid "Restart test"
2777 msgstr "Atkārtot testu"
2778
2779 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2780 msgstr "Restartēt tīkla konfigurāciju un interfeisus. \n"
2781
2782 msgid "Restore"
2783 msgstr "Atjaunot"
2784
2785 msgid "Restore backups..."
2786 msgstr "Atjaunot dublējumkopijas..."
2787
2788 msgid "Restore running"
2789 msgstr "Notiek atjaunošana"
2790
2791 msgid "Restore running..."
2792 msgstr "Notiek atjaunošana..."
2793
2794 msgid "Restore system settings"
2795 msgstr "Atjaunot sistēmas iestatījumus"
2796
2797 msgid ""
2798 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2799 "settings now."
2800 msgstr ""
2801 "Iestatījumu atjaunošana pabeigta. Lūdzu spiediet OK, lai aktivizētu "
2802 "atjaunotos iestatījumus."
2803
2804 msgid "Resume from last position"
2805 msgstr "Atsākt no pēdējā stāvokļa"
2806
2807 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2808 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2809 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2810 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2811 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2812 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2813 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2814 msgid "Resuming playback"
2815 msgstr "Atsāk atskaņošanu"
2816
2817 msgid "Return to file browser"
2818 msgstr "Atgriezties uz datņu pārlūku"
2819
2820 msgid "Return to movie list"
2821 msgstr "Atgriezties uz filmu sarakstu"
2822
2823 msgid "Return to previous service"
2824 msgstr "Atgriezties uz iepriekšējo kanālu"
2825
2826 msgid "Rewind speeds"
2827 msgstr "Attīšanas ātrumi"
2828
2829 msgid "Right"
2830 msgstr "Labais"
2831
2832 #, fuzzy
2833 msgid "Rolloff"
2834 msgstr "Rolloff"
2835
2836 msgid "Rotor turning speed"
2837 msgstr "Pozicioniera griešanās ātrums"
2838
2839 msgid "Running"
2840 msgstr "Darbojas"
2841
2842 msgid "Russian"
2843 msgstr "Krievu"
2844
2845 msgid "S-Video"
2846 msgstr "S-Video"
2847
2848 msgid "SNR"
2849 msgstr "SNR"
2850
2851 msgid "SNR:"
2852 msgstr "SNR:"
2853
2854 msgid "Sat"
2855 msgstr "Se"
2856
2857 msgid "Sat / Dish Setup"
2858 msgstr "Pavadoņa / antenas iestatne"
2859
2860 msgid "Satellite"
2861 msgstr "Pavadonis"
2862
2863 msgid "Satellite Equipment Setup"
2864 msgstr "Pavadoņa piederumu iestatne"
2865
2866 msgid "Satellites"
2867 msgstr "Pavadoņi"
2868
2869 msgid "Satfinder"
2870 msgstr "Sat-meklētājs"
2871
2872 msgid "Sats"
2873 msgstr "Pavadoņi"
2874
2875 msgid "Satteliteequipment"
2876 msgstr ""
2877
2878 msgid "Saturday"
2879 msgstr "Sestdiena"
2880
2881 msgid "Save"
2882 msgstr "Saglabāt"
2883
2884 msgid "Save Playlist"
2885 msgstr "Saglabāt repertuāru"
2886
2887 msgid "Scaling Mode"
2888 msgstr "Mērogošanas režīms"
2889
2890 msgid "Scan "
2891 msgstr "Meklēt "
2892
2893 msgid "Scan Files..."
2894 msgstr ""
2895
2896 msgid "Scan QAM128"
2897 msgstr "Meklēt QAM128"
2898
2899 msgid "Scan QAM16"
2900 msgstr "Meklēt QAM16"
2901
2902 msgid "Scan QAM256"
2903 msgstr "Meklēt QAM256"
2904
2905 msgid "Scan QAM32"
2906 msgstr "Meklēt QAM32"
2907
2908 msgid "Scan QAM64"
2909 msgstr "Meklēt QAM64"
2910
2911 msgid "Scan SR6875"
2912 msgstr "Meklēt SR6875"
2913
2914 msgid "Scan SR6900"
2915 msgstr "Meklēt SR6900"
2916
2917 msgid "Scan Wireless Networks"
2918 msgstr "Meklēt bezvadu tīklus"
2919
2920 msgid "Scan additional SR"
2921 msgstr "Meklēt papildu SR"
2922
2923 msgid "Scan band EU HYPER"
2924 msgstr "Meklēt diapazonā EU HYPER "
2925
2926 msgid "Scan band EU MID"
2927 msgstr "Meklēt diapazonā EU MID"
2928
2929 msgid "Scan band EU SUPER"
2930 msgstr "Meklēt diapazonā EU SUPER"
2931
2932 msgid "Scan band EU UHF IV"
2933 msgstr "Meklēt diapazonā EU UHF IV"
2934
2935 msgid "Scan band EU UHF V"
2936 msgstr "Meklēt diapazonā EU UHF V"
2937
2938 msgid "Scan band EU VHF I"
2939 msgstr "Meklēt diapazonā EU VHF I"
2940
2941 msgid "Scan band EU VHF III"
2942 msgstr "Meklēt diapazonā EU VHF III"
2943
2944 msgid "Scan band US HIGH"
2945 msgstr "Meklēt diapazonā US HIGH"
2946
2947 msgid "Scan band US HYPER"
2948 msgstr "Meklēt diapazonā US HYPER"
2949
2950 msgid "Scan band US LOW"
2951 msgstr "Meklēt diapazonā US LOW"
2952
2953 msgid "Scan band US MID"
2954 msgstr "Meklēt diapazonā US MID"
2955
2956 msgid "Scan band US SUPER"
2957 msgstr "Meklēt diapazonā US SUPER"
2958
2959 msgid ""
2960 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2961 "WLAN USB Stick\n"
2962 msgstr ""
2963 "Meklēt bezvadu piekļuves punktus tīklā un savienoties ar tiem, lietojot "
2964 "bezvadu tīkla USB ierīci\n"
2965
2966 msgid ""
2967 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2968 msgstr ""
2969 "Meklē noklusētos lamedbs, sakārtotus pēc pavadoņiem ar pievienotu "
2970 "pozicioniera antenu"
2971
2972 msgid "Search east"
2973 msgstr "Meklēt austrumos"
2974
2975 msgid "Search west"
2976 msgstr "Meklēt rietumos"
2977
2978 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
2979 msgstr ""
2980
2981 msgid "Secondary DNS"
2982 msgstr "Sekundārā DNS"
2983
2984 msgid "Seek"
2985 msgstr "Meklēt"
2986
2987 msgid "Select"
2988 msgstr "Izvēlēties"
2989
2990 msgid "Select HDD"
2991 msgstr "Izvēlēties cieto disku"
2992
2993 msgid "Select IPKG source to edit..."
2994 msgstr ""
2995
2996 msgid "Select Location"
2997 msgstr "Izvēlēties atrašanās vietu"
2998
2999 msgid "Select Network Adapter"
3000 msgstr "Izvēlēties tīkla adapteri"
3001
3002 msgid "Select a movie"
3003 msgstr "Izvēlēties filmu"
3004
3005 msgid "Select audio mode"
3006 msgstr "Izvēlēties skaņas režīmu"
3007
3008 msgid "Select audio track"
3009 msgstr "Izvēlēties skaņas celiņu"
3010
3011 msgid "Select channel to record from"
3012 msgstr "Izvēlēties ierakstāmo kanālu"
3013
3014 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3015 msgstr "Izvēlēties datnes dublējumkopēšanai. Pašreiz izvēlētas:\n"
3016
3017 msgid "Select files/folders to backup..."
3018 msgstr "Izvēlēties datnes/mapes dublējumkopēšanai..."
3019
3020 msgid "Select image"
3021 msgstr "Izvēlēties imidžu"
3022
3023 msgid "Select provider to add..."
3024 msgstr ""
3025
3026 msgid "Select refresh rate"
3027 msgstr "Izvēlēties atsvaidzes intensitāti"
3028
3029 msgid "Select service to add..."
3030 msgstr ""
3031
3032 msgid "Select video input"
3033 msgstr "Izvēlēties attēla ieeju"
3034
3035 msgid "Select video input with up/down buttons"
3036 msgstr ""
3037
3038 msgid "Select video mode"
3039 msgstr "Izvēlēties attēla režīmu"
3040
3041 # ???
3042 msgid "Selected source image"
3043 msgstr "Izvēlētā avota imidžs"
3044
3045 msgid "Send DiSEqC"
3046 msgstr "Sūtīt DiSEqC"
3047
3048 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3049 msgstr "Sūtīt DiSEqC tikai mainoties pavadonim"
3050
3051 # ???
3052 msgid "Seperate titles with a main menu"
3053 msgstr "Atdalīt nosaukumus ar galveno izvēlni"
3054
3055 msgid "Sequence repeat"
3056 msgstr "Secības atkārtojums"
3057
3058 msgid "Service"
3059 msgstr "Kanāls"
3060
3061 msgid "Service Scan"
3062 msgstr "Kanālu meklēšana"
3063
3064 msgid "Service Searching"
3065 msgstr "Kanālu meklēšana"
3066
3067 msgid "Service has been added to the favourites."
3068 msgstr "Kanāls tika pievienots favorītiem."
3069
3070 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3071 msgstr "Kanāls tika pievienots izvēlētajai buķetei."
3072
3073 msgid ""
3074 "Service invalid!\n"
3075 "(Timeout reading PMT)"
3076 msgstr ""
3077 "Kanāls neeksistē!\n"
3078 "(PMT lasīšanas noildze)"
3079
3080 msgid ""
3081 "Service not found!\n"
3082 "(SID not found in PAT)"
3083 msgstr ""
3084 "Kanāls nav atrasts!\n"
3085 "(SID nav atrasts iekš PAT)"
3086
3087 msgid "Service scan"
3088 msgstr "Kanālu meklēšana"
3089
3090 msgid ""
3091 "Service unavailable!\n"
3092 "Check tuner configuration!"
3093 msgstr ""
3094 "Kanāls nav pieejams!\n"
3095 "Pārbaudiet uztvērēja konfigurāciju!"
3096
3097 msgid "Serviceinfo"
3098 msgstr "Kanāla info"
3099
3100 msgid "Services"
3101 msgstr "Kanāli"
3102
3103 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3104 msgstr "Iestatīt spriegumu un 22 KHZ"
3105
3106 msgid "Set as default Interface"
3107 msgstr "Iestatīt kā noklusēto interfeisu"
3108
3109 msgid "Set interface as default Interface"
3110 msgstr "Iestatīt interfeisu kā noklusēto"
3111
3112 msgid "Set limits"
3113 msgstr "Iestatīt robežas"
3114
3115 msgid "Settings"
3116 msgstr "Iestatījumi"
3117
3118 msgid "Setup"
3119 msgstr "Iestatne"
3120
3121 msgid "Setup Mode"
3122 msgstr "Iestatnes režīms"
3123
3124 msgid "Show Info"
3125 msgstr "Rādīt informāciju"
3126
3127 msgid "Show WLAN Status"
3128 msgstr "Rādīt bezvadu tīkla statusu"
3129
3130 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3131 msgstr "Ieraksta laikā displejā rādīt mirgojošu pulksteni"
3132
3133 msgid "Show infobar on channel change"
3134 msgstr "Rādīt infojoslu, mainot kanālu"
3135
3136 msgid "Show infobar on event change"
3137 msgstr "Rādīt infojoslu, mainot notikumu"
3138
3139 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3140 msgstr "Rādīt infojoslu pārlēciena turp/atpakaļ laikāl"
3141
3142 msgid "Show positioner movement"
3143 msgstr "Rādīt pozicioniera kustību"
3144
3145 msgid "Show services beginning with"
3146 msgstr "Rādīt kanālus, kas sākas ar"
3147
3148 msgid "Show the radio player..."
3149 msgstr "Klausīties radio..."
3150
3151 msgid "Show the tv player..."
3152 msgstr "Skatīties TV..."
3153
3154 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3155 msgstr "Rādīt bezvadu tīkla savienojuma statusu.\n"
3156
3157 msgid "Shutdown Dreambox after"
3158 msgstr "Izslēgt Dreambox pēc"
3159
3160 msgid "Similar"
3161 msgstr "Tie paši"
3162
3163 msgid "Similar broadcasts:"
3164 msgstr "Tie paši raidījumi:"
3165
3166 msgid "Simple"
3167 msgstr "Vienkāršs"
3168
3169 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3170 msgstr ""
3171 "Vienkāršu simbolu lietojums nosaukumos (savietojamībai ar parastiem "
3172 "atskaņotājiem)"
3173
3174 msgid "Single"
3175 msgstr "Viens"
3176
3177 msgid "Single EPG"
3178 msgstr "Kanāla EPG"
3179
3180 msgid "Single satellite"
3181 msgstr "Viens pavadonis"
3182
3183 msgid "Single transponder"
3184 msgstr "Viens transponderis"
3185
3186 # ???
3187 msgid "Singlestep (GOP)"
3188 msgstr "Viensolis (GOP)"
3189
3190 msgid "Skin..."
3191 msgstr "Ādiņa..."
3192
3193 msgid "Skins"
3194 msgstr ""
3195
3196 msgid "Sleep Timer"
3197 msgstr "Miega taimeris"
3198
3199 msgid "Sleep timer action:"
3200 msgstr "Miega taimera darb.:"
3201
3202 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3203 msgstr "Slīdrādes intervāls (s?k.)"
3204
3205 #, python-format
3206 msgid "Slot %d"
3207 msgstr "Karšu lasītājs %d"
3208
3209 msgid "Slow"
3210 msgstr "Lēni"
3211
3212 msgid "Slow Motion speeds"
3213 msgstr "Palēninātās kustības ātrumi"
3214
3215 msgid "Software"
3216 msgstr ""
3217
3218 msgid "Software manager"
3219 msgstr "Programmatūras pārvaldnieks"
3220
3221 msgid "Software manager..."
3222 msgstr "Programmatūras pārvaldnieks..."
3223
3224 msgid "Software restore"
3225 msgstr "Programmatūras atjaunošana"
3226
3227 msgid "Software update"
3228 msgstr "Programmatūras atjaunināšana"
3229
3230 msgid "Some plugins are not available:\n"
3231 msgstr "Daži spraudņi nav pieejami:\n"
3232
3233 msgid "Somewhere else"
3234 msgstr "Kaut kur citur"
3235
3236 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3237 msgstr "Atvainojiet, MediaScanner nav uzstādīts!"
3238
3239 msgid "Sorry no backups found!"
3240 msgstr "Atvainojiet, dublējumkopijas nav atrastas!"
3241
3242 msgid ""
3243 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3244 "\n"
3245 "Please choose an other one."
3246 msgstr ""
3247 "Izvēlētais dublējumkopijas galamērķis neeksistē.\n"
3248 "\n"
3249 "Lūdzu izvēlieties citu."
3250
3251 msgid ""
3252 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3253 "Please choose an other one."
3254 msgstr ""
3255 "Izvēlētais dublējumkopijas galamērķis nav ierakstāms.\n"
3256 "Lūdzu izvēlieties citu."
3257
3258 msgid "Sorry, no Details available!"
3259 msgstr ""
3260
3261 msgid ""
3262 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3263 "\n"
3264 "Please choose another one."
3265 msgstr ""
3266
3267 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3268 msgid "Sort A-Z"
3269 msgstr "Kārtot A-Z"
3270
3271 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3272 msgid "Sort Time"
3273 msgstr "Kārt.laikus"
3274
3275 msgid "Sound"
3276 msgstr "Skaņa"
3277
3278 msgid "Soundcarrier"
3279 msgstr "Skaņas nesējs"
3280
3281 msgid "South"
3282 msgstr "Dienvidi"
3283
3284 msgid "Spanish"
3285 msgstr "Spāņu"
3286
3287 msgid "Standby"
3288 msgstr "Gaidstāve"
3289
3290 msgid "Standby / Restart"
3291 msgstr "Gaidstāve / Restartēt"
3292
3293 msgid "Start from the beginning"
3294 msgstr "Sākt no sākuma"
3295
3296 msgid "Start recording?"
3297 msgstr "Sākt ierakstu?"
3298
3299 msgid "Start test"
3300 msgstr "Sākt pārbaudi"
3301
3302 msgid "StartTime"
3303 msgstr "Sākuma laiks"
3304
3305 msgid "Starting on"
3306 msgstr "Palaižas uz"
3307
3308 msgid "Step east"
3309 msgstr "Soli uz austrumiem"
3310
3311 msgid "Step west"
3312 msgstr "Soli uz rietumiem"
3313
3314 msgid "Stereo"
3315 msgstr "Stereo"
3316
3317 msgid "Stop"
3318 msgstr "Apturēt"
3319
3320 msgid "Stop Timeshift?"
3321 msgstr "Apturēt laikaizturi?"
3322
3323 msgid "Stop current event and disable coming events"
3324 msgstr "Apturēt pašreizējo notikumu un izslēgt nākamos notikumus"
3325
3326 msgid "Stop current event but not coming events"
3327 msgstr "Apturēt pašreizējo notikumu, bet ne nākamos notikumus"
3328
3329 msgid "Stop playing this movie?"
3330 msgstr "Apturēt filmas atskaņošanu?"
3331
3332 msgid "Stop test"
3333 msgstr "Apturēt testu"
3334
3335 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3336 msgstr "Apturēt testēšanu pēc # neatrastiem transponderiem"
3337
3338 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3339 msgstr "Apturēt testēšanu pēc # atrastiem transponderiem"
3340
3341 msgid "Store position"
3342 msgstr "Saglabāt pozīciju"
3343
3344 msgid "Stored position"
3345 msgstr "Saglabātā pozīcija"
3346
3347 msgid "Subservice list..."
3348 msgstr "Papildkanālu saraksts..."
3349
3350 msgid "Subservices"
3351 msgstr "Papildkanāli"
3352
3353 msgid "Subtitle selection"
3354 msgstr "Subtitru izvēle"
3355
3356 msgid "Subtitles"
3357 msgstr "Subtitri"
3358
3359 msgid "Sun"
3360 msgstr "Sv"
3361
3362 msgid "Sunday"
3363 msgstr "Svētdiena"
3364
3365 msgid "Swap Services"
3366 msgstr "Mainīit kanālus"
3367
3368 msgid "Swedish"
3369 msgstr "Zviedru"
3370
3371 msgid "Switch to next subservice"
3372 msgstr "Pārslēgt nākamo papildkanālu"
3373
3374 msgid "Switch to previous subservice"
3375 msgstr "Pārslēgt iepriekšējo papildkanālu"
3376
3377 msgid "Symbol Rate"
3378 msgstr "Simbolu ātrums"
3379
3380 msgid "Symbolrate"
3381 msgstr "Simbolātrums"
3382
3383 msgid "System"
3384 msgstr "Sistēma"
3385
3386 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3387 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3388 msgstr "Ivo Grinbergs Jelgava, Latvija"
3389
3390 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3391 msgstr "TS datne ir par lielu priekš ISO9660 līmeņa 1!"
3392
3393 msgid "TV System"
3394 msgstr "TV sistēma"
3395
3396 msgid "Table of content for collection"
3397 msgstr "Satura rādītājs kolekcijai"
3398
3399 msgid "Tag 1"
3400 msgstr "Etiķete 1"
3401
3402 msgid "Tag 2"
3403 msgstr "Etiķete 2"
3404
3405 msgid "Tags"
3406 msgstr "Etiķetes"
3407
3408 msgid "Terrestrial"
3409 msgstr "Zemes"
3410
3411 msgid "Terrestrial provider"
3412 msgstr "Zemes operators"
3413
3414 msgid "Test DiSEqC settings"
3415 msgstr "Pārbaudīt DiSEqC iestatījumus"
3416
3417 msgid "Test Type"
3418 msgstr "Pārbaudes veids"
3419
3420 msgid "Test mode"
3421 msgstr "Testa režīms"
3422
3423 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3424 msgstr "Pārbaudīt tīkla Dreambox konfigurāciju.\n"
3425
3426 msgid "Test-Messagebox?"
3427 msgstr "Pārbaudes ziņojumu kaste?"
3428
3429 msgid ""
3430 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3431 "Please press OK to start using your Dreambox."
3432 msgstr ""
3433 "Pateicamies par vedņa izmantošanu. Ierīce ir gatava lietošanai.\n"
3434 "Lūdzu spiediet OK, lai sāktu lietot Dreambox."
3435
3436 msgid ""
3437 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3438 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3439 "players) instead?"
3440 msgstr ""
3441 "DVD standarts neatbalsta H.264 (HDTV) attēla plūsmas. Vai jūs tā vietā "
3442 "vēlaties izveidot Dreambox formāta datu DVD (kuru nevarēs izmantot standarta "
3443 "DVD atskaņotājos)?"
3444
3445 msgid ""
3446 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3447 "the feed server and save it on the stick?"
3448 msgstr ""
3449 "USB atmiņas ierīce tagad ir sāknējama. Vai vēlaties lejuplādēt pēdējo imidžu "
3450 "no barotnes servera un saglabāt to USB atmiņas ierīcē?"
3451
3452 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3453 msgstr ""
3454 "Dublējumkopēšana neizdevās. Lūdzu izvēlieties citu vietu dublējumkopijai. "
3455
3456 #, python-format
3457 msgid ""
3458 "The following device was found:\n"
3459 "\n"
3460 "%s\n"
3461 "\n"
3462 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3463 msgstr ""
3464 "Atrasta sekojoša ierīce:\n"
3465 "\n"
3466 "%s\n"
3467 "\n"
3468 "Vai vēlaties ierakstīt USB lādētāju šajā atmiņas ierīcē?"
3469
3470 msgid "The following files were found..."
3471 msgstr ""
3472
3473 # ???
3474 msgid ""
3475 "The input port should be configured now.\n"
3476 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3477 "want to do that now?"
3478 msgstr ""
3479 "Ievada portam būtu jābūt nokonfigurētam.\n"
3480 "Tagad Jūs varat konfigurēt ekrānu, attēlojot dažus testa attēlus. Vai "
3481 "vēlaties to darīt tagad?"
3482
3483 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3484 msgstr "Noklusēto kanālu sarakstu uzstādīšana ir pabeigta."
3485
3486 msgid ""
3487 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3488 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3489 msgstr ""
3490 "Noklusēto iestatījumu uzstādīšana ir pabeigta. Tagad varat turpināt Dreambox "
3491 "konfigurēšanu, spiežot OK taustiņu uz tālvadības pults."
3492
3493 msgid ""
3494 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3495 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3496 "risk!"
3497 msgstr ""
3498 "Md5sum validācija neizdevās, iespējams, ka datne ir bojāta! Vai tiešām "
3499 "vēlaties rakstīt šo imidžu iekšējā atmiņā? Tā darot, Jūs riskējat!"
3500
3501 msgid ""
3502 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3503 "corrupted!"
3504 msgstr ""
3505 "Md5sum validācija neizdevās, iespējams, ka datne ir nepilnīgi ielādēta vai "
3506 "bojāta!"
3507
3508 msgid "The package doesn't contain anything."
3509 msgstr "Pakotne neko nesatur."
3510
3511 #, python-format
3512 msgid "The path %s already exists."
3513 msgstr "Ceļš %s jau eksistē."
3514
3515 msgid "The pin code has been changed successfully."
3516 msgstr "PIN kods veiksmīgi nomainīts."
3517
3518 msgid "The pin code you entered is wrong."
3519 msgstr "Jūsu ievadītais PIN kods ir nepareizs."
3520
3521 msgid "The pin codes you entered are different."
3522 msgstr "Jūsu ievadītie PIN kodi ir atšķirīgi."
3523
3524 #, python-format
3525 msgid "The results have been written to %s."
3526 msgstr "Rezultāti saglabāti %s."
3527
3528 msgid "The sleep timer has been activated."
3529 msgstr "Miega taimeris tika aktivizēts."
3530
3531 msgid "The sleep timer has been disabled."
3532 msgstr "Miega taimeris tika izslēgts."
3533
3534 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3535 msgstr "Taimera datne (timers.xml) ir bojāta un to nevar ielādēt."
3536
3537 msgid ""
3538 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3539 "Please install it."
3540 msgstr ""
3541 "Bezvadu tīkla spraudnis nav uzstādīts!\n"
3542 "Lūdzu uzstādiet to."
3543
3544 msgid ""
3545 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3546 msgstr ""
3547 "Vednis var izveidot pašreizējo iestatījumu dublējumkopiju. Vai vēlaties "
3548 "veidot dublējumkopiju tagad?"
3549
3550 msgid "The wizard is finished now."
3551 msgstr "Vednis ir pabeidzis darbu."
3552
3553 msgid "There are no default services lists in your image."
3554 msgstr "Imidžā nav noklusēto kanālu sarakstu."
3555
3556 msgid "There are no default settings in your image."
3557 msgstr "Imidžā nav noklusēto iestatījumu."
3558
3559 msgid ""
3560 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3561 "Do you really want to continue?"
3562 msgstr ""
3563 "Izvēlētajā sadaļā var nebūt pietiekami daudz vietas.\n"
3564 "Vai tiešām vēlaties turpināt?"
3565
3566 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3567 msgstr ""
3568
3569 #, python-format
3570 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3571 msgstr "Šī .NFI datne nesatur derīgu %s imidžu!"
3572
3573 msgid ""
3574 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3575 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3576 msgstr ""
3577 "Šai .NFI datnei nav md5sum paraksta un nav garantijas ka tā strādās. Vai "
3578 "tiešām vēlaties šo imidžu rakstīt iekšējā atmiņā?"
3579
3580 msgid ""
3581 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3582 "flash memory?"
3583 msgstr ""
3584 "Šai .NFI datnei ir derīgs md5sum paraksts. Vai turpināt imidža programmēšanu "
3585 "iekšējā atmiņā?"
3586
3587 msgid ""
3588 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3589 "content on the disc."
3590 msgstr ""
3591 "Šis DVD RW disks jau ir formatēts - atkārtota formatēšana dzēsīs visu diska "
3592 "saturu."
3593
3594 #, python-format
3595 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3596 msgstr ""
3597
3598 #, python-format
3599 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3600 msgstr "Šis Dreambox modelis nevar atkodēt %s attēla plūsmas!"
3601
3602 msgid "This is step number 2."
3603 msgstr "Šis ir solis numur 2."
3604
3605 msgid "This is unsupported at the moment."
3606 msgstr "Tas šobrīd nav atbalstīts."
3607
3608 msgid ""
3609 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3610 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3611 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3612 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3613 "the \"Nameserver\" Configuration"
3614 msgstr ""
3615 "Šis tests pārbauda domēna vārdu serveru konfigurāciju.\n"
3616 "Ja Jūs saņemat \"neapstiprināts \" paziņojumu:\n"
3617 "- lūdzu pārbaudiet DHCP, kabeļus un adaptera iestatni\n"
3618 "- ja konfigurējāt domēna vārdu serverus manuāli, pārbaudiet savus ierakstus "
3619 "\"Domēna vārdu serveris \" Konfigurācija"
3620
3621 msgid ""
3622 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3623 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3624 "- verify that a network cable is attached\n"
3625 "- verify that the cable is not broken"
3626 msgstr ""
3627 "Šis tests pārbauda vai tīkla kabelis ir savienots ar tīkla adapteri.\n"
3628 "Ja Jūs saņemat \"atvienots \" paziņojumu:\n"
3629 "- pārliecinieties, ka tīkla kabelis ir pievienots\n"
3630 " - pārliecinieties, ka kabelis nav bojāts"
3631
3632 msgid ""
3633 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3634 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3635 "- no valid IP Address was found\n"
3636 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3637 msgstr ""
3638 "Šis tests pārbauda vai tīkla adapterim ir atrasta derīga IP adrese. \n"
3639 "Ja Jūs saņemat \"neapstiprināts \" paziņojumu:\n"
3640 " - nav atrsta derīga IP adrese\n"
3641 " - lūdzu pārbaudiet DHCP, kabeļus un adaptera iestatni"
3642
3643 msgid ""
3644 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3645 "configuration with DHCP.\n"
3646 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3647 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3648 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3649 "dialog.\n"
3650 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3651 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3652 msgstr ""
3653 "Šis tests pārbauda vai tīkla adapteris ir iestatīts automātiskai IP adrešu "
3654 "konfigurēšanai ar DHCP.\n"
3655 "Ja saņemat \"neaktīvs \" paziņojumu:\n"
3656 " - tīkla adapteris ir konfigurēts manuālai IP iestatīšanai\n"
3657 "- pārbaudiet, vai ir ievadīta korekta IP informācija adaptera iestatnes "
3658 "dialoglogā. \n"
3659 "Ja saņemat \"aktīvs \" paziņojumu:\n"
3660 "- pārbaudiet, vai ir konfigurēts un darbojas DHCP serveris Jūsu tīklā."
3661
3662 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3663 msgstr "Šis tests atrod konfigurēto tīkla adapteri."
3664
3665 msgid "Three"
3666 msgstr "Trīs"
3667
3668 msgid "Threshold"
3669 msgstr "Heterodinas"
3670
3671 msgid "Thu"
3672 msgstr "Ce"
3673
3674 msgid "Thumbnails"
3675 msgstr "Sīktēli"
3676
3677 msgid "Thursday"
3678 msgstr "Ceturtdiena"
3679
3680 msgid "Time"
3681 msgstr "Laiks"
3682
3683 msgid "Time/Date Input"
3684 msgstr "Laiks / Datums"
3685
3686 msgid "Timer"
3687 msgstr "Taimeris"
3688
3689 msgid "Timer Edit"
3690 msgstr "Rediģēt taimeri"
3691
3692 msgid "Timer Editor"
3693 msgstr "Taimeru redaktors"
3694
3695 msgid "Timer Type"
3696 msgstr "Taimera veids"
3697
3698 msgid "Timer entry"
3699 msgstr "Taimera ieraksts"
3700
3701 msgid "Timer log"
3702 msgstr "Taimera žurnāls"
3703
3704 msgid ""
3705 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3706 "Please recheck it!"
3707 msgstr ""
3708 "Taimeru pārklāšanās konstatēta timers.xml! \n"
3709 "Lūdzu vēlreiz pārbaudiet!"
3710
3711 msgid "Timer sanity error"
3712 msgstr "Taimera kļūda"
3713
3714 msgid "Timer selection"
3715 msgstr "Taimeru izvēle"
3716
3717 msgid "Timer status:"
3718 msgstr "Taimera statuss:"
3719
3720 msgid "Timeshift"
3721 msgstr "Laikaizture"
3722
3723 msgid "Timeshift not possible!"
3724 msgstr "Laikaizture nav iespējama!"
3725
3726 msgid "Timeshift path..."
3727 msgstr "Laikaiztures ceļš..."
3728
3729 msgid "Timezone"
3730 msgstr "Laika josla"
3731
3732 msgid "Title"
3733 msgstr "Nosaukums"
3734
3735 msgid "Title properties"
3736 msgstr "Nosaukuma parametri"
3737
3738 msgid "Titleset mode"
3739 msgstr "Nosaukuma iestatīšanas režīms"
3740
3741 msgid ""
3742 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3743 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3744 "stick.\n"
3745 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3746 "for 10 seconds.\n"
3747 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3748 msgstr ""
3749 "Lūdzu veiciet šādus soļus, lai atjauninātu Dreambox programmatūru:\n"
3750 "1) Izslēdziet ierīci ar aizmugures barošanas slēdzi un iespraudiet sāknējamu "
3751 "USB atmiņu.\n"
3752 "2) Ieslēdziet ierīci un 10 sekundes turiet nospiestu DOWN pogu uz priekšējā "
3753 "paneļa.\n"
3754 "3) Gaidiet līdz ielādējas un sekojiet vedņa norādījumiem."
3755
3756 msgid "Today"
3757 msgstr "Šodien"
3758
3759 msgid "Tone mode"
3760 msgstr "Toņa režīms"
3761
3762 msgid "Toneburst"
3763 msgstr "Toņsignāls"
3764
3765 msgid "Toneburst A/B"
3766 msgstr "Toņsignāls A/B"
3767
3768 msgid "Track"
3769 msgstr "Celiņš"
3770
3771 msgid "Translation"
3772 msgstr "Translēšana"
3773
3774 msgid "Translation:"
3775 msgstr "Translēšana:"
3776
3777 msgid "Transmission Mode"
3778 msgstr "Pārraides režīms"
3779
3780 msgid "Transmission mode"
3781 msgstr "Pārraides režīms"
3782
3783 msgid "Transponder"
3784 msgstr "Transponderis"
3785
3786 msgid "Transponder Type"
3787 msgstr "Transpondera veids"
3788
3789 msgid "Tries left:"
3790 msgstr "Atlikuši mēģinājumi:"
3791
3792 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3793 msgstr "Mēģina atrast izmantotus transponderus kabeļu tīklā.. lūdzu gaidiet..."
3794
3795 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3796 msgstr "Mēģina atrast izmantotus transponderus kabeļu tīklā.. lūdzu gaidiet..."
3797
3798 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
3799 msgstr ""
3800
3801 msgid "Tue"
3802 msgstr "Ot"
3803
3804 msgid "Tuesday"
3805 msgstr "Otrdiena"
3806
3807 msgid "Tune"
3808 msgstr "Noskaņo"
3809
3810 msgid "Tune failed!"
3811 msgstr "Neizdevās noskaņot!"
3812
3813 msgid "Tuner"
3814 msgstr "Uztvērējs"
3815
3816 msgid "Tuner "
3817 msgstr "Uztvērējs "
3818
3819 msgid "Tuner Slot"
3820 msgstr "Uztvērēja slots"
3821
3822 msgid "Tuner configuration"
3823 msgstr "Uztvērēja konfigurācija"
3824
3825 msgid "Tuner status"
3826 msgstr "Uztvērēja statuss"
3827
3828 msgid "Turkish"
3829 msgstr "Turku"
3830
3831 msgid "Two"
3832 msgstr "Divi"
3833
3834 msgid "Type"
3835 msgstr "Tips"
3836
3837 msgid "Type of scan"
3838 msgstr "Meklēšanas veids"
3839
3840 #, fuzzy
3841 msgid "USALS"
3842 msgstr "USALS"
3843
3844 msgid "USB"
3845 msgstr "USB"
3846
3847 msgid "USB Stick"
3848 msgstr "USB atmiņa"
3849
3850 msgid "USB stick wizard"
3851 msgstr "USB atmiņas vednis"
3852
3853 msgid "Ukrainian"
3854 msgstr "Ukraiņu"
3855
3856 msgid ""
3857 "Unable to complete filesystem check.\n"
3858 "Error: "
3859 msgstr ""
3860 "Nevar pabeigt failsistēmas pārbaudi.\n"
3861 "Kļūda:"
3862
3863 msgid ""
3864 "Unable to initialize harddisk.\n"
3865 "Error: "
3866 msgstr ""
3867 "Nevar inicializēt cieto disku. \n"
3868 "Kļūca:"
3869
3870 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3871 msgstr "Pasīvā DiSEqC komanda"
3872
3873 msgid "Unicable"
3874 msgstr "Vienkabeļa"
3875
3876 msgid "Unicable LNB"
3877 msgstr "Vienkabeļa LNB"
3878
3879 msgid "Unicable Martix"
3880 msgstr "Vienkabeļa Martix"
3881
3882 msgid "Universal LNB"
3883 msgstr "Universālā LNB"
3884
3885 msgid "Unmount failed"
3886 msgstr "Nomontēšana neizdevās"
3887
3888 msgid "Update"
3889 msgstr "Atjaunināt"
3890
3891 msgid "Updates your receiver's software"
3892 msgstr "Atjaunina ierīces programmatūru"
3893
3894 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3895 msgstr "Atjaunināšana pabeigta. Skatīt rezultātu:"
3896
3897 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3898 msgstr "Atjaunina... Lūdzu gaidiet... tas var aizņemt dažas minūtes..."
3899
3900 msgid "Upgrade finished."
3901 msgstr "Atjaunināšana pabeigta."
3902
3903 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3904 msgstr "Atjaunināšana pabeigta. Vai vēlaties atsāknēt Dreambox?"
3905
3906 msgid "Upgrading"
3907 msgstr "Atjaunošana"
3908
3909 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3910 msgstr "Atjauno Dreambox... Lūdzu gaidiet"
3911
3912 msgid "Use"
3913 msgstr "Lietot"
3914
3915 msgid "Use DHCP"
3916 msgstr "Lietot DHCP"
3917
3918 msgid "Use Interface"
3919 msgstr "Lietot interfeisu"
3920
3921 msgid "Use Power Measurement"
3922 msgstr "Lietot sprieguma mērīšanu"
3923
3924 msgid "Use a gateway"
3925 msgstr "Lietot vārteju"
3926
3927 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3928 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3929 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3930 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3931 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3932 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3933 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3934 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3935 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3936 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3937 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3938 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3939 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3940 msgstr "Izmantot 'attēlu virknes' režīmu pie augstākminētajiem ātrumiem"
3941
3942 msgid "Use power measurement"
3943 msgstr "Lietot sprieguma mērīšanu"
3944
3945 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3946 msgstr "Lietot vedni tīkla konfigurēšanai\n"
3947
3948 msgid ""
3949 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3950 "\n"
3951 "Please set up tuner A"
3952 msgstr ""
3953 "Lietojiet labo un kreiso izvēles taustiņu, lai mainītu izvēli.\n"
3954 "\n"
3955 "Lūdzu iestatiet uztvērēju A"
3956
3957 msgid ""
3958 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3959 "press OK."
3960 msgstr ""
3961 "Lietojiet tālvadības pults up/down taustiņus, lai izdarītu izvēli. Pēc tam "
3962 "spiediet OK."
3963
3964 # ???
3965 msgid "Use usals for this sat"
3966 msgstr "Lietot parastos iestatījumus šim pavadonim "
3967
3968 msgid "Use wizard to set up basic features"
3969 msgstr "Lietot vedni galveno iespēju iestatīšanai"
3970
3971 msgid "Used service scan type"
3972 msgstr "Lietotais kanālu meklēšanas veids"
3973
3974 msgid "User defined"
3975 msgstr "Lietotāja definēts"
3976
3977 msgid "VCR scart"
3978 msgstr "VCR scart savienojums"
3979
3980 msgid "VMGM (intro trailer)"
3981 msgstr "VMGM (ievada treileris)"
3982
3983 msgid "Vertical"
3984 msgstr "Vertikālā"
3985
3986 msgid "Video Fine-Tuning"
3987 msgstr "Precīzā atēla regulēšana"
3988
3989 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3990 msgstr "Precīzās atēla regulēšanas vednis"
3991
3992 msgid "Video Output"
3993 msgstr "Attēla izeja"
3994
3995 msgid "Video Setup"
3996 msgstr "Attēla iestatne"
3997
3998 msgid "Video Wizard"
3999 msgstr "Attēla vednis"
4000
4001 msgid ""
4002 "Video input selection\n"
4003 "\n"
4004 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4005 "input port).\n"
4006 "\n"
4007 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4008 msgstr ""
4009 "Attēla ieejas izvēle\n"
4010 "\n"
4011 "Ja redzat šo lappusi uz sava TV, spiediet OK (vai izvēlieties citu ieeju).\n"
4012 "\n"
4013 "Pēc 10 sekundēm tiks automātiski aktivizēta nākamā ieeja."
4014
4015 msgid "Video mode selection."
4016 msgstr "Attēla režīma izvēle."
4017
4018 msgid "View"
4019 msgstr ""
4020
4021 msgid "View Movies..."
4022 msgstr ""
4023
4024 msgid "View Photos..."
4025 msgstr ""
4026
4027 # ???
4028 msgid "View Rass interactive..."
4029 msgstr "Skatīt Rass interaktīvi..."
4030
4031 msgid "View Video CD..."
4032 msgstr ""
4033
4034 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4035 msgstr ""
4036
4037 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4038 msgstr ""
4039
4040 msgid "View list of available EPG extensions."
4041 msgstr ""
4042
4043 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4044 msgstr ""
4045
4046 msgid "View list of available communication extensions."
4047 msgstr ""
4048
4049 msgid "View list of available default settings"
4050 msgstr ""
4051
4052 msgid "View list of available multimedia extensions."
4053 msgstr ""
4054
4055 msgid "View list of available networking extensions"
4056 msgstr ""
4057
4058 msgid "View list of available recording extensions"
4059 msgstr ""
4060
4061 msgid "View list of available skins"
4062 msgstr ""
4063
4064 msgid "View list of available software extensions"
4065 msgstr ""
4066
4067 msgid "View list of available system extensions"
4068 msgstr ""
4069
4070 msgid "View teletext..."
4071 msgstr "Skatīt teletekstu..."
4072
4073 msgid "Virtual KeyBoard"
4074 msgstr "Virtuālā klaviatūra"
4075
4076 msgid "Voltage mode"
4077 msgstr "Sprieguma režīms"
4078
4079 msgid "Volume"
4080 msgstr "Skaļums"
4081
4082 msgid "W"
4083 msgstr "W"
4084
4085 msgid "WEP"
4086 msgstr "WEP"
4087
4088 msgid "WPA"
4089 msgstr "WPA"
4090
4091 msgid "WPA or WPA2"
4092 msgstr "WPA vai WPA2"
4093
4094 msgid "WPA2"
4095 msgstr "WPA2"
4096
4097 msgid "WSS on 4:3"
4098 msgstr "WSS uz 4:3"
4099
4100 msgid "Waiting"
4101 msgstr "Gaida"
4102
4103 msgid ""
4104 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4105 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4106 "Please press OK to begin."
4107 msgstr ""
4108 "Tagad pārbaudīsim vai Jūsu TV var attēlot šo izšķirtspēju arī pie 50 Hz. Ja "
4109 "ekrāns paliek melns, pagaidiet 20 sekundes un tas pārslēgsies atpakaļ uz 60 "
4110 "Hz.\n"
4111 "Lūdzu spiediet OK, lai sāktu."
4112
4113 msgid "Wed"
4114 msgstr "Tr"
4115
4116 msgid "Wednesday"
4117 msgstr "Trešdiena"
4118
4119 msgid "Weekday"
4120 msgstr "Nedēļas diena"
4121
4122 # ???
4123 msgid ""
4124 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4125 "\n"
4126 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4127 "cut'.\n"
4128 "\n"
4129 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4130 msgstr ""
4131 "Sveicināti griešanas redaktorā.\n"
4132 "\n"
4133 "Ejiet uz fragmenta, kuru jūs vēlaties izgriezt, sākumu. Spiediet OK, lai "
4134 "izvēlētos 'griezuma sākumu'.\n"
4135 "\n"
4136 "Tad ejiet uz beigām, spiediet OK, izvēlieties 'griezuma beigas'. Tas arī "
4137 "viss."
4138
4139 msgid ""
4140 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4141 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4142 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4143 msgstr ""
4144 "Sveicināti imidža atjaunināšanas vednī. Vednis palīdzēs Jums atjaunot "
4145 "Dreambox programmatūru, sniedzot pašreizējo iestatījumu dublējumkopēšanas "
4146 "iespējas, kā arī īsumā izskaidros, kā veikt programmatūras atjaunināšanu."
4147
4148 msgid ""
4149 "Welcome.\n"
4150 "\n"
4151 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4152 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4153 msgstr ""
4154 "Sveicināti.\n"
4155 "\n"
4156 "Šis sākuma vednis būs Jūsu ceļvedis Dreambox pamata iestatnē.\n"
4157 "Spiediet OK taustiņu uz tālvadības pults, lai pārietu uz nākamo soli."
4158
4159 msgid "Welcome..."
4160 msgstr "Sveicināti..."
4161
4162 msgid "West"
4163 msgstr "Rietumi"
4164
4165 msgid "What do you want to scan?"
4166 msgstr "Ko Jūs vēlaties meklēt?"
4167
4168 msgid ""
4169 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4170 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4171 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4172 "automatically!\n"
4173 "\n"
4174 "Really do a factory reset?"
4175 msgstr ""
4176 "Atjaunojot rūpnīcas uzstādījumus, jūs zaudēsiet VISUS konfigurācijas datus\n"
4177 "(ieskaitot buķetes, kanālus, pavadoņu datus ...)\n"
4178 "Pēc rūpnīcas uzstādījumu atjaunošanas, ierīce automātiski restartēsies!\n"
4179 "\n"
4180 "Vai tiešām atjaunot rūpnīcas uzstādījumus?"
4181
4182 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4183 msgstr "Kur Jūs vēlaties veidot savu iestatījumu dublējumkopiju?"
4184
4185 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4186 msgstr "Kur saglabāt pagaidu laikaiztures ierakstus?"
4187
4188 msgid "Wireless"
4189 msgstr "Bezvadu"
4190
4191 msgid "Wireless Network"
4192 msgstr "Bezvadu tīkls"
4193
4194 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4195 msgstr "Rakstīšanas kļūda ieraksta laikā. Vai disks ir pilns?\n"
4196
4197 msgid "Write failed!"
4198 msgstr "Rakstīšana neizdevās!"
4199
4200 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4201 msgstr "NFI imidža datnes rakstīšana iekšējā atmiņā pabeigta"
4202
4203 msgid "YPbPr"
4204 msgstr "YPbPr"
4205
4206 msgid "Year"
4207 msgstr "Gads"
4208
4209 msgid "Yes"
4210 msgstr "Jā"
4211
4212 msgid "Yes, and delete this movie"
4213 msgstr "Jā, un dzēst šo filmu"
4214
4215 msgid "Yes, backup my settings!"
4216 msgstr "Jā, veidot iestatījumu dublējumkopiju!"
4217
4218 msgid "Yes, do a manual scan now"
4219 msgstr "Jā, veikt manuālo meklēšanu tagad"
4220
4221 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4222 msgstr "Jā, veikt automātisko meklēšanu tagad"
4223
4224 msgid "Yes, do another manual scan now"
4225 msgstr "Jā, veikt vēl vienu manuālo meklēšanu tagad"
4226
4227 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4228 msgstr "Jā, veikt izslēgšanu tagad."
4229
4230 msgid "Yes, restore the settings now"
4231 msgstr "Jā, atjaunot iestatījumus tagad"
4232
4233 msgid "Yes, returning to movie list"
4234 msgstr "Jā, atgriezties uz filmu sarakstu"
4235
4236 msgid "Yes, view the tutorial"
4237 msgstr "Jā, skatīt pamācību"
4238
4239 msgid ""
4240 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4241 "want to be installed."
4242 msgstr ""
4243 "Jūs tagad varat izvēlēties dažus noklusētos iestatījumus. Lūdzu izvēlieties "
4244 "iestatījumus, kurus vēlaties uzstādīt."
4245
4246 msgid "You can choose, what you want to install..."
4247 msgstr "Jūs varat izvēlēties, ko vēlaties uzstādīti..."
4248
4249 msgid "You cannot delete this!"
4250 msgstr "Jūs šo nevarat dzēst!"
4251
4252 msgid "You chose not to install any default services lists."
4253 msgstr "Jūs izvēlējāties neuzstādīt noklusētos kanālu sarakstus."
4254
4255 msgid ""
4256 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4257 "default settings later in the settings menu."
4258 msgstr ""
4259 "Jūs izvēlējāties neuzstādīt noklusētos iestatījumus. Tomēr Jūs varat "
4260 "uzstādīt noklusētos iestatījumus vēlāk iestatījumu izvēlnē."
4261
4262 msgid ""
4263 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4264 msgstr ""
4265 "Jūs izvēlējāties neko neuzstādīt. Lūdzu spiediet OK, lai pabeigtu "
4266 "uzstādīšanas vedni."
4267
4268 msgid ""
4269 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4270 "harddisk is not an option for you."
4271 msgstr ""
4272 "Izskatās, ka šajā Dreambox nav uzstādīts cietais disks. Tādēļ "
4273 "dublējumkopijas veidošana uz cietā diska jums nav pieejama."
4274
4275 msgid ""
4276 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4277 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4278 "to the harddisk!\n"
4279 "Please press OK to start the backup now."
4280 msgstr ""
4281 "Jūs izvēlējāties veidot dublējumkopiju CF kartē. Kartei jābūt ievietotai "
4282 "slotā. Mēs nevaram pārbaudīt, vai tā patiešām ir pieejama. Tādēļ iesakām "
4283 "veidot dublējumkopiju uz cietā diska!\n"
4284 "Lūdzu spiediet OK, lai sāktu dublējumkopijas veidošanu."
4285
4286 msgid ""
4287 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4288 "Please press OK to start the backup now."
4289 msgstr ""
4290 "Jūs izvēlējāties veidot dublējumkopiju USB atmiņā. Labāk izmantojiet šim "
4291 "mērķim cieto disku!\n"
4292 "Lūdzu spiediet OK, lai sāktu dublējumkopijas veidošanu."
4293
4294 msgid ""
4295 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4296 "backup now."
4297 msgstr ""
4298 "Jūs izvēlējāties veidot dublējumkopiju uz cietā diska! Lūdzu spiediet OK, "
4299 "lai sāktu dublējumkopijas veidošanu."
4300
4301 msgid ""
4302 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4303 "now."
4304 msgstr ""
4305 "Jūs izvēlējāties veidot iestatījumu dublējumkopiju. Lūdzu spiediet OK, lai "
4306 "sāktu kopijas veidošanu."
4307
4308 msgid ""
4309 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4310 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4311 msgstr ""
4312 "Jūs izvēlējāties veidot jaunu .NFI lādētāja sāknējamu USB atmiņu. Tadēļ USB "
4313 "atmiņa tiks pārdalīta un dzēsti visi tajā esošie dati."
4314
4315 msgid ""
4316 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4317 "restore. Please press OK to start the restore now."
4318 msgstr ""
4319 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4320 "restore. Please press OK to start the restore now."
4321
4322 #, python-format
4323 msgid "You have to wait %s!"
4324 msgstr "Jums jāuzgaida %s!"
4325
4326 msgid ""
4327 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4328 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4329 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4330 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4331 "your settings."
4332 msgstr ""
4333 "Personālajam datoram jābūt savienotam ar Dreambox. Ja Jums ir nepieciešamas "
4334 "turpmākas instrukcijas, lūdzu apmeklējiet vietni http://www.dm7025.de.\n"
4335 "Dreambox tagad tiks apturēts. Pēc tam, kad būs izpildītas atjaunināšanas "
4336 "instrukcijas no tīkla vietnes, jaunā programmatūra piedāvās Jums atjaunot "
4337 "iestatījumus."
4338
4339 msgid ""
4340 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4341 "\n"
4342 "Do you want to set the pin now?"
4343 msgstr ""
4344 "Jums vajag uzstādīt PIN kodu un nerādīt to bērniem.\n"
4345 "\n"
4346 "Vai vēlaties tagad uzstādīt PIN kodu?"
4347
4348 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4349 msgstr "Dreambox restartēsies pēc OK taustiņa nospiešanas uz tālvadības pults."
4350
4351 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4352 msgstr "Jūsu TV darbojas ar 50 Hz. Labi!"
4353
4354 msgid ""
4355 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4356 "process."
4357 msgstr ""
4358 "Dublējumkopija izveidota. Tagad izskaidrosim turpmāko atjaunināšanas "
4359 "procesu. "
4360
4361 msgid ""
4362 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4363 "blank dual layer DVD!"
4364 msgstr ""
4365
4366 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4367 msgstr "Dreambox izslēdzas. Lūdzu gaidiet..."
4368
4369 msgid ""
4370 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4371 "try again."
4372 msgstr ""
4373 "Dreambox nav pievienots internetam kā nākas. Lūdzu pārbaudiet un mēģiniet "
4374 "vēl."
4375
4376 msgid ""
4377 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4378 "Press OK to start upgrade."
4379 msgstr ""
4380 "Uztvērēja programmatūru nepieciešams atjaunināt.\n"
4381 "Spiediet OK, lai sāktu atjaunināšanu."
4382
4383 msgid "Your network configuration has been activated."
4384 msgstr "Tīkla konfigurācija aktivizēta."
4385
4386 msgid ""
4387 "Your network configuration has been activated.\n"
4388 "A second configured interface has been found.\n"
4389 "\n"
4390 "Do you want to disable the second network interface?"
4391 msgstr ""
4392 "Tīkla konfigurācija aktivizēta.\n"
4393 "Atrasts otrs konfigurētais interfeiss.\n"
4394 "\n"
4395 "Vai vēlaties deaktivizēt otru tīkla interfeisu?"
4396
4397 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4398 msgstr "Pārslēgties atpakaļ uz kanālu pirms pozicioniera iestatīšanas?"
4399
4400 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4401 msgstr "Pārslēgties atpakaļ uz kanālu pirms sat-meklētāja?"
4402
4403 msgid "[alternative edit]"
4404 msgstr "[alternatīvu rediģēšana]"
4405
4406 msgid "[bouquet edit]"
4407 msgstr "[buķešu rediģēšana]"
4408
4409 msgid "[favourite edit]"
4410 msgstr "[favorītu rediģēšana]"
4411
4412 msgid "[move mode]"
4413 msgstr "[pārvietošanas režīms]"
4414
4415 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4416 msgstr ""
4417
4418 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4419 msgstr ""
4420
4421 msgid "abort alternatives edit"
4422 msgstr "pārtraukt alternatīvu rediģēšanu"
4423
4424 msgid "abort bouquet edit"
4425 msgstr "pārtraukt buķešu rediģēšanu"
4426
4427 msgid "abort favourites edit"
4428 msgstr "pārtraukt favorītu rediģēšanu"
4429
4430 # ???
4431 msgid "about to start"
4432 msgstr "gatavojas sākt"
4433
4434 msgid "activate current configuration"
4435 msgstr "aktivizēt pašreizējo konfigurāciju"
4436
4437 msgid "add Provider"
4438 msgstr ""
4439
4440 msgid "add Service"
4441 msgstr ""
4442
4443 msgid "add a nameserver entry"
4444 msgstr "pievienot vārdu servera ierakstu"
4445
4446 msgid "add alternatives"
4447 msgstr "pievienot alternatīvas"
4448
4449 msgid "add bookmark"
4450 msgstr "pievienot grāmatzīmi"
4451
4452 msgid "add bouquet"
4453 msgstr "pievienot buķeti"
4454
4455 msgid "add directory to playlist"
4456 msgstr "pievienot mapi repertuāram"
4457
4458 msgid "add file to playlist"
4459 msgstr "pievienot datni repertuāram"
4460
4461 msgid "add files to playlist"
4462 msgstr "pievienot datnes repertuāram"
4463
4464 msgid "add marker"
4465 msgstr "pievienot marķieri"
4466
4467 msgid "add recording (enter recording duration)"
4468 msgstr "pievienot ierakstīšanu (ievadīt ieraksta ilgumu)"
4469
4470 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4471 msgstr "pievienot ierakstīšanu (ievadīt ieraksta beigu laiku)"
4472
4473 msgid "add recording (indefinitely)"
4474 msgstr "pievienot ierakstīšanu (nenoteikti)"
4475
4476 msgid "add recording (stop after current event)"
4477 msgstr "pievienot ierakstīšanu (apturēt pēc pašreizējā notikuma)"
4478
4479 msgid "add service to bouquet"
4480 msgstr "pievienot kanālu buķetei"
4481
4482 msgid "add service to favourites"
4483 msgstr "pievienot kanālu favorītiem"
4484
4485 msgid "add to parental protection"
4486 msgstr "pievienot vecāku kontrolei"
4487
4488 msgid "advanced"
4489 msgstr "paplašināts"
4490
4491 msgid "alphabetic sort"
4492 msgstr "sakārtot pēc alfabēta"
4493
4494 msgid ""
4495 "are you sure you want to restore\n"
4496 "following backup:\n"
4497 msgstr ""
4498 "vai tiešām vēlaties atjaunot\n"
4499 "šī dublējumkopija:\n"
4500
4501 msgid "assigned CAIds"
4502 msgstr ""
4503
4504 msgid "assigned Services/Provider"
4505 msgstr ""
4506
4507 #, python-format
4508 msgid "audio track (%s) format"
4509 msgstr "skaņas celiņa (%s) formāts"
4510
4511 #, python-format
4512 msgid "audio track (%s) language"
4513 msgstr "skaņas celiņa (%s) valoda"
4514
4515 msgid "audio tracks"
4516 msgstr "skaņas celiņi"
4517
4518 msgid "auto"
4519 msgstr "auto"
4520
4521 msgid "back"
4522 msgstr "atpakaļ"
4523
4524 msgid "background image"
4525 msgstr "fona attēls"
4526
4527 msgid "backgroundcolor"
4528 msgstr "fona krāsa"
4529
4530 msgid "better"
4531 msgstr "labāks"
4532
4533 msgid "black"
4534 msgstr "melns"
4535
4536 msgid "blacklist"
4537 msgstr "melnais saraksts"
4538
4539 msgid "blue"
4540 msgstr "zils"
4541
4542 #, python-format
4543 msgid "burn audio track (%s)"
4544 msgstr "rakstīt skaņas celiņu (%s)"
4545
4546 msgid "change recording (duration)"
4547 msgstr "mainīt ierakstīšanu (ilgums)"
4548
4549 msgid "change recording (endtime)"
4550 msgstr "mainīt ierakstīšanu (beigu laiks)"
4551
4552 msgid "chapters"
4553 msgstr "nodaļas"
4554
4555 msgid "choose destination directory"
4556 msgstr "izvēlēties galamērķa mapi"
4557
4558 msgid "circular left"
4559 msgstr "cirkulārā kreisā"
4560
4561 msgid "circular right"
4562 msgstr "cirkulārā labā"
4563
4564 msgid "clear playlist"
4565 msgstr "notīrīt repertuāru"
4566
4567 msgid "complex"
4568 msgstr "kompleksa"
4569
4570 msgid "config menu"
4571 msgstr "konfigurācijas izvēlne"
4572
4573 msgid "confirmed"
4574 msgstr "apstiprināts(a)"
4575
4576 msgid "connected"
4577 msgstr "pievienots"
4578
4579 msgid "continue"
4580 msgstr "turpināt"
4581
4582 msgid "copy to bouquets"
4583 msgstr "kopēt buķetēs"
4584
4585 msgid "create directory"
4586 msgstr "izveidot mapi"
4587
4588 msgid "daily"
4589 msgstr "ikdienas"
4590
4591 msgid "day"
4592 msgstr "diena"
4593
4594 msgid "delete"
4595 msgstr ""
4596
4597 msgid "delete cut"
4598 msgstr "dzēst griešanu"
4599
4600 msgid "delete file"
4601 msgstr "dzēst datni"
4602
4603 msgid "delete playlist entry"
4604 msgstr "dzēst repertuāra ierakstu"
4605
4606 msgid "delete saved playlist"
4607 msgstr "dzēst saglabātu repertuāru"
4608
4609 msgid "delete..."
4610 msgstr "dzēst..."
4611
4612 msgid "disable"
4613 msgstr "izslēgt"
4614
4615 msgid "disable move mode"
4616 msgstr "izslēgt pārvietošanas režīmu"
4617
4618 msgid "disabled"
4619 msgstr "izslēgts"
4620
4621 msgid "disconnected"
4622 msgstr "atvienots"
4623
4624 msgid "do not change"
4625 msgstr "nemainīt"
4626
4627 msgid "do nothing"
4628 msgstr "nedarīt neko"
4629
4630 msgid "don't record"
4631 msgstr "nerakstīt"
4632
4633 msgid "done!"
4634 msgstr "pabeigts!"
4635
4636 msgid "edit alternatives"
4637 msgstr "rediģēt alternatīvas"
4638
4639 msgid "empty"
4640 msgstr "tukšs"
4641
4642 msgid "enable"
4643 msgstr "aktivizēt"
4644
4645 msgid "enable bouquet edit"
4646 msgstr "aktivizēt buķešu rediģēšanu"
4647
4648 msgid "enable favourite edit"
4649 msgstr "aktivizēt favorītu rediģēšanu"
4650
4651 msgid "enable move mode"
4652 msgstr "aktivizēt pārvietošanas režīmu"
4653
4654 msgid "enabled"
4655 msgstr "aktivizēts"
4656
4657 msgid "end alternatives edit"
4658 msgstr "beigt alternatīvu rediģēšanu"
4659
4660 msgid "end bouquet edit"
4661 msgstr "beigt buķešu rediģēšanu"
4662
4663 msgid "end cut here"
4664 msgstr "beigt griešanu šeit"
4665
4666 msgid "end favourites edit"
4667 msgstr "beigt favorītu rediģēšanu"
4668
4669 msgid "enigma2 and network"
4670 msgstr "enigma2 un tīkls"
4671
4672 msgid "equal to"
4673 msgstr "vienāds ar"
4674
4675 msgid "exceeds dual layer medium!"
4676 msgstr "pārsniedz divslāņu datu nesēja ietilpību!"
4677
4678 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4679 msgstr "iziet no DVD atskaņotāja un atgriezties datņu pārlūkā"
4680
4681 msgid "exit mediaplayer"
4682 msgstr "iziet no mediju atskaņotāja"
4683
4684 msgid "exit movielist"
4685 msgstr "iziet no filmu saraksta"
4686
4687 msgid "exit nameserver configuration"
4688 msgstr "iziet no vārdu servera konfigurācijas"
4689
4690 msgid "exit network adapter configuration"
4691 msgstr "iziet no tīkla adaptera konfigurācijas"
4692
4693 msgid "exit network adapter setup menu"
4694 msgstr "iziet no tīkla adaptera iestatīšanas izvēlnes"
4695
4696 msgid "exit network interface list"
4697 msgstr "iziet no tīkla saskarņu saraksta"
4698
4699 msgid "exit networkadapter setup menu"
4700 msgstr "iziet no tīkla adaptera iestatīšanas izvēlnes"
4701
4702 msgid "failed"
4703 msgstr "neizdevās"
4704
4705 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4706 msgstr "datņu formāti (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4707
4708 msgid "filename"
4709 msgstr "datnes nosaukums"
4710
4711 msgid "fine-tune your display"
4712 msgstr "displeja precīzā pieregulēšana"
4713
4714 msgid "forward to the next chapter"
4715 msgstr "uz nākamo nodaļu"
4716
4717 msgid "free"
4718 msgstr "brīvs"
4719
4720 msgid "free diskspace"
4721 msgstr "brīva vieta uz diska"
4722
4723 msgid "go to deep standby"
4724 msgstr "iet uz dziļo gaidstāvi"
4725
4726 msgid "go to standby"
4727 msgstr "iet uz gaidstāvi"
4728
4729 msgid "grab this frame as bitmap"
4730 msgstr ""
4731
4732 msgid "green"
4733 msgstr "zaļš"
4734
4735 msgid "hear radio..."
4736 msgstr "klausīties radio..."
4737
4738 msgid "help..."
4739 msgstr "palīdzība..."
4740
4741 msgid "hidden network"
4742 msgstr "slēpts tīkls"
4743
4744 msgid "hide extended description"
4745 msgstr "slēpt paplašināto aprakstu"
4746
4747 msgid "hide player"
4748 msgstr "slēpt atskaņotāju"
4749
4750 msgid "horizontal"
4751 msgstr "horizontāli"
4752
4753 msgid "hour"
4754 msgstr "stunda"
4755
4756 msgid "hours"
4757 msgstr "stundas"
4758
4759 msgid "immediate shutdown"
4760 msgstr "tūlītēja izslēgšana"
4761
4762 #, python-format
4763 msgid ""
4764 "incoming call!\n"
4765 "%s calls on %s!"
4766 msgstr ""
4767 "ienākošais zvans!\n"
4768 "%s zvani uz %s!"
4769
4770 msgid "init module"
4771 msgstr "inicializēšanas režīms"
4772
4773 msgid "init modules"
4774 msgstr ""
4775
4776 msgid "insert mark here"
4777 msgstr "ievietot iezīmi"
4778
4779 msgid "jump back to the previous title"
4780 msgstr "pārlēkt uz iepriekšējo nosaukumu"
4781
4782 msgid "jump forward to the next title"
4783 msgstr "pārlēkt uz nākamo nosaukumu"
4784
4785 msgid "jump to listbegin"
4786 msgstr "pārlēkt uz saraksta sākumu"
4787
4788 msgid "jump to listend"
4789 msgstr "pārlēkt uz saraksta beigām"
4790
4791 msgid "jump to next marked position"
4792 msgstr "pārlēkt uz nākamo iezīmēto pozīciju"
4793
4794 msgid "jump to previous marked position"
4795 msgstr "pārlēkt uz iepriekšējo iezīmēto pozīciju"
4796
4797 msgid "leave movie player..."
4798 msgstr "iziet no filmu atskaņotāja..."
4799
4800 msgid "left"
4801 msgstr "kreisais"
4802
4803 msgid "length"
4804 msgstr "garums"
4805
4806 msgid "list style compact"
4807 msgstr "saraksta stils kompakts"
4808
4809 msgid "list style compact with description"
4810 msgstr "saraksta stils kompakts ar aprakstu"
4811
4812 msgid "list style default"
4813 msgstr "saraksta stils noklusētais"
4814
4815 msgid "list style single line"
4816 msgstr "saraksta stils vienlīniju"
4817
4818 msgid "load playlist"
4819 msgstr "ielādēt repertuāru"
4820
4821 msgid "locked"
4822 msgstr "slēgts"
4823
4824 #, fuzzy
4825 msgid "loopthrough to"
4826 msgstr "loopthrough to"
4827
4828 msgid "manual"
4829 msgstr "manuāls"
4830
4831 msgid "menu"
4832 msgstr "izvēlne"
4833
4834 msgid "menulist"
4835 msgstr "izvēlņu saraksts"
4836
4837 msgid "mins"
4838 msgstr "min."
4839
4840 msgid "minute"
4841 msgstr "minūte"
4842
4843 msgid "minutes"
4844 msgstr "minūtēm"
4845
4846 msgid "month"
4847 msgstr "mēnesis"
4848
4849 msgid "move PiP to main picture"
4850 msgstr "pārvietot PiP uz galveno attēlu"
4851
4852 msgid "move down to last entry"
4853 msgstr "pārvietot lejup uz pēdējo ierakstu"
4854
4855 msgid "move down to next entry"
4856 msgstr "pārvietot lejup uz nākamo ierakstu"
4857
4858 msgid "move up to first entry"
4859 msgstr "pārvietot augšup uz pirmo ierakstu"
4860
4861 msgid "move up to previous entry"
4862 msgstr "pārvietot augšup uz iepriekšējo ierakstu"
4863
4864 msgid "movie list"
4865 msgstr "filmu saraksts"
4866
4867 msgid "multinorm"
4868 msgstr "multinorma"
4869
4870 msgid "never"
4871 msgstr "nekad"
4872
4873 msgid "next channel"
4874 msgstr "nākamais kanāls"
4875
4876 msgid "next channel in history"
4877 msgstr "nākamais kanāls vēsturē"
4878
4879 msgid "no"
4880 msgstr "nē"
4881
4882 msgid "no CAId selected"
4883 msgstr ""
4884
4885 msgid "no CI slots found"
4886 msgstr ""
4887
4888 msgid "no HDD found"
4889 msgstr "cietais disks nav atrasts"
4890
4891 msgid "no module found"
4892 msgstr "modulis nav atrasts"
4893
4894 # ???
4895 msgid "no standby"
4896 msgstr "nav gaidstāves"
4897
4898 msgid "no timeout"
4899 msgstr "nav noildzes"
4900
4901 msgid "none"
4902 msgstr "nē"
4903
4904 msgid "not locked"
4905 msgstr "nav noenkurojies"
4906
4907 msgid "not used"
4908 msgstr "neizmantots"
4909
4910 msgid "nothing connected"
4911 msgstr "nekas nav pievienots"
4912
4913 msgid "of a DUAL layer medium used."
4914 msgstr "no lietotā DIVSLĀŅU datu nesēja."
4915
4916 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4917 msgstr "no lietotā VIENSLĀŅA datu nesēja."
4918
4919 msgid "off"
4920 msgstr "izslēgts"
4921
4922 msgid "on"
4923 msgstr "ieslēgts"
4924
4925 msgid "on READ ONLY medium."
4926 msgstr "uz TIKAI LASĀMA datu nesēja."
4927
4928 msgid "once"
4929 msgstr "vienreiz"
4930
4931 msgid "open nameserver configuration"
4932 msgstr "atvērt vārdu servera konfigurāciju"
4933
4934 msgid "open servicelist"
4935 msgstr "atvērt kanālu sarakstu"
4936
4937 msgid "open servicelist(down)"
4938 msgstr "atvērt kanālu sarakstu (lejup)"
4939
4940 msgid "open servicelist(up)"
4941 msgstr "atvērt kanālu sarakstu (augšup)"
4942
4943 msgid "open virtual keyboard input help"
4944 msgstr "atvērt virtuālās klaviatūras ievades palīgu"
4945
4946 msgid "pass"
4947 msgstr "šķērsot"
4948
4949 msgid "pause"
4950 msgstr "pauze"
4951
4952 msgid "play entry"
4953 msgstr "atskaņot ierakstu"
4954
4955 msgid "play from next mark or playlist entry"
4956 msgstr "atskaņot no nākamās iezīmes vai repertuāra ieraksta"
4957
4958 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4959 msgstr "atskaņot no iepriekšējās iezīmes vai repertuāra ieraksta"
4960
4961 msgid "please press OK when ready"
4962 msgstr "lūdzu spiediet OK, kad esiet gatavs"
4963
4964 msgid "please wait, loading picture..."
4965 msgstr "lūdzu gaiidiet, ielādē attēlu..."
4966
4967 msgid "previous channel"
4968 msgstr "iepriekšējais kanāls"
4969
4970 msgid "previous channel in history"
4971 msgstr "iepriekšējais kanāls vēsturē"
4972
4973 msgid "record"
4974 msgstr "ierakstīt"
4975
4976 msgid "recording..."
4977 msgstr "ieraksta..."
4978
4979 msgid "red"
4980 msgstr "sarkans"
4981
4982 msgid "remove a nameserver entry"
4983 msgstr "dzēst vārdu servera ierakstu"
4984
4985 msgid "remove after this position"
4986 msgstr "dzēst aiz šīs pozīcijas"
4987
4988 msgid "remove all alternatives"
4989 msgstr "dzēst visas alternatīvas"
4990
4991 msgid "remove all new found flags"
4992 msgstr "dzēst visus 'jaunatrasts' marķējumus"
4993
4994 msgid "remove before this position"
4995 msgstr "dzēst pirms šīs pozīcijas"
4996
4997 msgid "remove bookmark"
4998 msgstr "dzēst grāmatzīmi"
4999
5000 msgid "remove directory"
5001 msgstr "dzēst mapi"
5002
5003 msgid "remove entry"
5004 msgstr "dzēst ierakstu"
5005
5006 msgid "remove from parental protection"
5007 msgstr "dzēst no vecāku kontroles"
5008
5009 msgid "remove new found flag"
5010 msgstr "dzēst 'jaunatrasts' marķējumu"
5011
5012 msgid "remove selected satellite"
5013 msgstr "dzēst izvēlēto pavadoni"
5014
5015 msgid "remove this mark"
5016 msgstr "dzēst iezīmi"
5017
5018 msgid "repeat playlist"
5019 msgstr "atkārtot repertuāru"
5020
5021 msgid "repeated"
5022 msgstr "atkārtots"
5023
5024 msgid "rewind to the previous chapter"
5025 msgstr "attīt uz iepriekšējo nodaļu"
5026
5027 msgid "right"
5028 msgstr "labais"
5029
5030 msgid "save last directory on exit"
5031 msgstr "saglabāt pēdējo mapi, izejot"
5032
5033 msgid "save playlist"
5034 msgstr "saglabāt repertuāru"
5035
5036 msgid "save playlist on exit"
5037 msgstr "saglabāt repertuāru, izejot"
5038
5039 msgid "scan done!"
5040 msgstr "meklēšana pabeigta!"
5041
5042 #, python-format
5043 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5044 msgstr "notiek meklēšana - %d%% pabeigts!"
5045
5046 msgid "scan state"
5047 msgstr "meklēšanas statuss"
5048
5049 msgid "second"
5050 msgstr "sekunde"
5051
5052 msgid "second cable of motorized LNB"
5053 msgstr "otrs motorizētās LNB kabelis"
5054
5055 msgid "seconds"
5056 msgstr "sekundes"
5057
5058 msgid "select"
5059 msgstr "atlasīt"
5060
5061 msgid "select .NFI flash file"
5062 msgstr "izvēlēties .NFI lādējamo datni"
5063
5064 msgid "select CAId"
5065 msgstr ""
5066
5067 msgid "select CAId's"
5068 msgstr ""
5069
5070 msgid "select image from server"
5071 msgstr "izvēlēties imidžu no servera"
5072
5073 msgid "select interface"
5074 msgstr "izvēlēties interfeisu"
5075
5076 msgid "select menu entry"
5077 msgstr "izvēlēties izvēlnes ierakstu"
5078
5079 msgid "select movie"
5080 msgstr "izvēlēties filmu"
5081
5082 msgid "select the movie path"
5083 msgstr "izvēlēties filmas ceļu"
5084
5085 msgid "service pin"
5086 msgstr "kanāla PIN"
5087
5088 msgid "setup pin"
5089 msgstr "iestatnes PIN"
5090
5091 msgid "show DVD main menu"
5092 msgstr "rādīt galveno DVD izvēlni"
5093
5094 msgid "show EPG..."
5095 msgstr "rādīt EPG..."
5096
5097 msgid "show Infoline"
5098 msgstr "rādīt infojoslu"
5099
5100 msgid "show all"
5101 msgstr "rādīt visu"
5102
5103 msgid "show alternatives"
5104 msgstr "rādīt alternatīvas"
5105
5106 msgid "show event details"
5107 msgstr "rādīt notikuma detaļas"
5108
5109 msgid "show extended description"
5110 msgstr "rādīt paplašināto aprakstu"
5111
5112 msgid "show first selected tag"
5113 msgstr "rādīt pirmo izvēlēto etiķeti"
5114
5115 msgid "show second selected tag"
5116 msgstr "rādīt otro izvēlēto etiķeti"
5117
5118 msgid "show shutdown menu"
5119 msgstr "rādīt izslēgšanas izvēlni"
5120
5121 msgid "show single service EPG..."
5122 msgstr "rādīt viena kanāla EPG..."
5123
5124 msgid "show tag menu"
5125 msgstr "rādīt etiķetes izvēlni"
5126
5127 msgid "show transponder info"
5128 msgstr "rādīt transpondera informāciju"
5129
5130 msgid "shuffle playlist"
5131 msgstr "jaukts repertuārs"
5132
5133 msgid "shutdown"
5134 msgstr "izslēgt"
5135
5136 msgid "simple"
5137 msgstr "vienkāršs"
5138
5139 msgid "skip backward"
5140 msgstr "pārlēkt atpakaļ"
5141
5142 msgid "skip backward (enter time)"
5143 msgstr "pārlēkt atpakaļ (ievadīt laiku)"
5144
5145 msgid "skip forward"
5146 msgstr "pārlēkt uz priekšu"
5147
5148 msgid "skip forward (enter time)"
5149 msgstr "pārlēkt uz priekšu (ievadīt laiku)"
5150
5151 msgid "slide picture in loop"
5152 msgstr "slīdrādīt attēlus pa apli"
5153
5154 msgid "sort by date"
5155 msgstr "kārtot pēc datuma"
5156
5157 msgid "standard"
5158 msgstr "standarta"
5159
5160 msgid "standby"
5161 msgstr "gaidstāve"
5162
5163 msgid "start cut here"
5164 msgstr "sākt griešanu šeit"
5165
5166 msgid "start directory"
5167 msgstr "sākuma mape"
5168
5169 msgid "start timeshift"
5170 msgstr "sākt laikaizturi"
5171
5172 msgid "stereo"
5173 msgstr "stereo"
5174
5175 msgid "stop PiP"
5176 msgstr "apturēt PiP"
5177
5178 msgid "stop entry"
5179 msgstr "apturēt ievadi"
5180
5181 msgid "stop recording"
5182 msgstr "apturēt ierakstu"
5183
5184 msgid "stop timeshift"
5185 msgstr "apturēt laikaizturi"
5186
5187 msgid "swap PiP and main picture"
5188 msgstr "mainīt PiP un galveno attēlu"
5189
5190 msgid "switch to bookmarks"
5191 msgstr "iet uz grāmatzīmēm"
5192
5193 msgid "switch to filelist"
5194 msgstr "iet uz datņu sarakstu"
5195
5196 msgid "switch to playlist"
5197 msgstr "iet uz repertuāru"
5198
5199 msgid "switch to the next angle"
5200 msgstr "iet uz nākamo leņķi"
5201
5202 msgid "switch to the next audio track"
5203 msgstr "iet uz nākamo skaņas celiņu"
5204
5205 msgid "switch to the next subtitle language"
5206 msgstr "iet uz nākamo subtitru valodu"
5207
5208 msgid "template file"
5209 msgstr "šablona datne"
5210
5211 msgid "textcolor"
5212 msgstr "teksta krāsa"
5213
5214 msgid "this recording"
5215 msgstr "šis ieraksts"
5216
5217 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5218 msgstr "šis kanāls ir aizsargāts ar vecāku kontroles PIN kodu"
5219
5220 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5221 msgstr "Ie-/iz-slēgt griešanas iezīmi pašreizējā pozīcijā"
5222
5223 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5224 msgstr "Ie-/iz-slēgt laiku, nodaļu, skaņu, subtitru informāciju"
5225
5226 msgid "unconfirmed"
5227 msgstr "neapstiprināts"
5228
5229 msgid "unknown"
5230 msgstr ""
5231
5232 msgid "unknown service"
5233 msgstr "nezināms kanāls"
5234
5235 msgid "until restart"
5236 msgstr "līdz restartēšanai"
5237
5238 msgid "user defined"
5239 msgstr "lietotāja definēts"
5240
5241 msgid "vertical"
5242 msgstr "vertikāli"
5243
5244 msgid "view extensions..."
5245 msgstr "skatīt paplašinājumus..."
5246
5247 msgid "view recordings..."
5248 msgstr "skatīt ierakstus..."
5249
5250 msgid "wait for ci..."
5251 msgstr "gaidiet atbildi no CI..."
5252
5253 msgid "wait for mmi..."
5254 msgstr "gaidiet atbildi no mmi..."
5255
5256 msgid "waiting"
5257 msgstr "gaida"
5258
5259 msgid "weekly"
5260 msgstr "iknedēļas"
5261
5262 msgid "whitelist"
5263 msgstr "baltais saraksts"
5264
5265 msgid "working"
5266 msgstr "darbojas"
5267
5268 msgid "yellow"
5269 msgstr "dzeltens"
5270
5271 msgid "yes"
5272 msgstr "jā"
5273
5274 msgid "yes (keep feeds)"
5275 msgstr "jā (paturēt barotnes)"
5276
5277 msgid ""
5278 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
5279 "assistance before rebooting your dreambox."
5280 msgstr ""
5281 "Dreambox tagad var būt nelietojams. Lūdzu skatīt lietošanas instrukciju "
5282 "tālākai palīdzībai, pirms atsāknējat Dreambox."
5283
5284 msgid "zap"
5285 msgstr "pārslēgt"
5286
5287 msgid "zapped"
5288 msgstr "pārslēgts"
5289
5290 #~ msgid ""
5291 #~ "\n"
5292 #~ "System will restart after the restore!"
5293 #~ msgstr ""
5294 #~ "\n"
5295 #~ "Sistēma restartēsies pēc atjaunošanas!"
5296
5297 #~ msgid "5 seconds"
5298 #~ msgstr "5 sekundes"
5299
5300 #~ msgid "An error occured!"
5301 #~ msgstr "Kļūda!"
5302
5303 #~ msgid "Autoresolution Settings"
5304 #~ msgstr "Auto izšķirtspējas iestatījumi"
5305
5306 #~ msgid "Autoresolution..."
5307 #~ msgstr "Auto izšķirtspēja..."
5308
5309 #~ msgid "Deinterlacer Mode"
5310 #~ msgstr "Pārlecošās izvērses režīms"
5311
5312 #~ msgid "Enable Autoresolution"
5313 #~ msgstr "Aktivizēt auto izšķirtspēju"
5314
5315 #~ msgid "Exit network wizard"
5316 #~ msgstr "Iziet no tīkla iestatīšanas vedņa"
5317
5318 #~ msgid "Input 1"
5319 #~ msgstr "1 ieeja"
5320
5321 #~ msgid "Input 10"
5322 #~ msgstr "10 ieeja"
5323
5324 #~ msgid "Input 11"
5325 #~ msgstr "11 ieeja"
5326
5327 #~ msgid "Input 12"
5328 #~ msgstr "12 ieeja"
5329
5330 #~ msgid "Input 13"
5331 #~ msgstr "13 ieeja"
5332
5333 #~ msgid "Input 14"
5334 #~ msgstr "14 ieeja"
5335
5336 #~ msgid "Input 15"
5337 #~ msgstr "15 ieeja"
5338
5339 #~ msgid "Input 16"
5340 #~ msgstr "16 ieeja"
5341
5342 #~ msgid "Input 2"
5343 #~ msgstr "2 ieeja"
5344
5345 #~ msgid "Input 3"
5346 #~ msgstr "3 ieeja"
5347
5348 #~ msgid "Input 4"
5349 #~ msgstr "4 ieeja"
5350
5351 #~ msgid "Input 5"
5352 #~ msgstr "5 ieeja"
5353
5354 #~ msgid "Input 6"
5355 #~ msgstr "6 ieeja"
5356
5357 #~ msgid "Input 7"
5358 #~ msgstr "7 ieeja"
5359
5360 #~ msgid "Input 8"
5361 #~ msgstr "8 ieeja"
5362
5363 #~ msgid "Input 9"
5364 #~ msgstr "9 ieeja"
5365
5366 #~ msgid ""
5367 #~ "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
5368 #~ "\n"
5369 #~ "Lūdzu izvēlieties citu."
5370 #~ msgstr ""
5371 #~ "Izvēlētais dublējumkopijas galamērķis nav ierakstāms.\n"
5372 #~ "\n"
5373 #~ "Lūdzu izvēlieties citu."
5374
5375 #~ msgid "committed, toneburst"
5376 #~ msgstr "aktīvā, toņsignāls"
5377
5378 #~ msgid "committed, uncommitted, toneburst"
5379 #~ msgstr "aktīvā, pasīvā, toņsignāls"
5380
5381 #~ msgid "toneburst, committed"
5382 #~ msgstr "toņsignāls, aktīvā"
5383
5384 #~ msgid "toneburst, committed, uncommitted"
5385 #~ msgstr "toņsignāls, aktīvā, pasīvā"
5386
5387 #~ msgid "toneburst, uncommitted, commmitted"
5388 #~ msgstr "toņsignāls, pasīvā, aktīvā"
5389
5390 #~ msgid "uncommitted, committed, toneburst"
5391 #~ msgstr "pasīvā, aktīvā, toņsignāls"