servicemp3.cpp: more simple/flexible streaming detection
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # Swedish translations for Enigma2.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: enigma2\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-09-07 11:08+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2011-05-03 13:22+0200\n"
9 "Last-Translator: sig <sigstop@hotmail.com>\n"
10 "Language-Team: \n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Language: sv\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
16 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
17 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
18 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20
21 #
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Avancerade val och inställningar."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Efter tryckt OK, vänligen vänta!"
35
36 #
37 msgid ""
38 "\n"
39 "Backup your Dreambox settings."
40 msgstr ""
41 "\n"
42 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
43
44 #
45 msgid ""
46 "\n"
47 "Edit the upgrade source address."
48 msgstr ""
49 "\n"
50 "Ändra uppgraderingskällas adress."
51
52 msgid ""
53 "\n"
54 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
55 msgstr ""
56 "\n"
57 "Hantera utökningar eller plugins för din Dreambox"
58
59 #
60 msgid ""
61 "\n"
62 "Online update of your Dreambox software."
63 msgstr ""
64 "\n"
65 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
66
67 #
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Press OK on your remote control to continue."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
74
75 #
76 msgid ""
77 "\n"
78 "Restore your Dreambox settings."
79 msgstr ""
80 "\n"
81 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
82
83 #
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Restore your Dreambox with a new firmware."
87 msgstr ""
88 "\n"
89 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
90
91 #
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Restore your backups by date."
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Återskapa med datum på backup."
98
99 #
100 msgid ""
101 "\n"
102 "Scan for local extensions and install them."
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Sök efter lokala utökningar och installera dem."
106
107 #
108 msgid ""
109 "\n"
110 "Select your backup device.\n"
111 "Current device: "
112 msgstr ""
113 "\n"
114 "Välj din backupenhet.\n"
115 "Nuvarande enhet: "
116
117 #
118 msgid ""
119 "\n"
120 "System will restart after the restore!"
121 msgstr ""
122 "\n"
123 "Systemet kommer att starta om efter återläsningen!"
124
125 #
126 msgid ""
127 "\n"
128 "View, install and remove available or installed packages."
129 msgstr ""
130 "\n"
131 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
132
133 #
134 msgid " "
135 msgstr " "
136
137 #
138 msgid " Results"
139 msgstr " Resultat"
140
141 #
142 msgid " extensions."
143 msgstr " utökningar."
144
145 msgid " ms"
146 msgstr " ms"
147
148 #
149 msgid " packages selected."
150 msgstr " valda paket."
151
152 msgid " updates available."
153 msgstr " uppdateringar tillgängliga."
154
155 #
156 msgid " wireless networks found!"
157 msgstr " trådlöst nätverk hittat!"
158
159 #
160 msgid "#000000"
161 msgstr "#000000"
162
163 msgid "#0064c7"
164 msgstr "#0064c7"
165
166 #
167 msgid "#25062748"
168 msgstr "#25062748"
169
170 #
171 msgid "#389416"
172 msgstr "#389416"
173
174 #
175 msgid "#80000000"
176 msgstr "#80000000"
177
178 msgid "#80ffffff"
179 msgstr "#80ffffff"
180
181 msgid "#bab329"
182 msgstr "#bab329"
183
184 msgid "#f23d21"
185 msgstr "#f23d21"
186
187 msgid "#ffffff"
188 msgstr "#ffffff"
189
190 msgid "#ffffffff"
191 msgstr "#ffffffff"
192
193 #
194 msgid "%H:%M"
195 msgstr "%H:%M"
196
197 #, python-format
198 msgid ""
199 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
200 "%s"
201 msgstr ""
202 "%d konflikter uppstod vid uppläggning av nya timers:\n"
203 "%s"
204
205 #, python-format
206 msgid ""
207 "%d conflict(s) solved with similar timer(s):\n"
208 "%s"
209 msgstr ""
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid "%d jobs are running in the background!"
214 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
215
216 #, python-format
217 msgid "%d min"
218 msgstr "%d min"
219
220 #
221 #, python-format
222 msgid "%d services found!"
223 msgstr "%d kanaler hittades!"
224
225 msgid "%d.%B %Y"
226 msgstr "%d.%B %Y"
227
228 #, python-format
229 msgid "%i ms"
230 msgstr "%i ms"
231
232 #
233 #, python-format
234 msgid ""
235 "%s\n"
236 "(%s, %d MB free)"
237 msgstr ""
238 "%s\n"
239 "(%s, %d MB ledigt)"
240
241 #, python-format
242 msgid "%s (%s)\n"
243 msgstr "%s (%s)\n"
244
245 #, python-format
246 msgid "%s: %s at %s"
247 msgstr "%s: %s at %s"
248
249 #
250 msgid "(ZAP)"
251 msgstr "(ZAP)"
252
253 #
254 msgid "(empty)"
255 msgstr "(tom)"
256
257 #
258 msgid "(show optional DVD audio menu)"
259 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
260
261 #
262 msgid "* Only available if more than one interface is active."
263 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
264
265 #
266 msgid "0"
267 msgstr "0"
268
269 #
270 msgid "1"
271 msgstr "1"
272
273 #
274 msgid "1 wireless network found!"
275 msgstr "1 trådlöst nätverk hittat!"
276
277 #
278 msgid "1.0"
279 msgstr "1.0"
280
281 #
282 msgid "1.1"
283 msgstr "1.1"
284
285 #
286 msgid "1.2"
287 msgstr "1.2"
288
289 #
290 msgid "12V output"
291 msgstr "12V utgång"
292
293 #
294 msgid "13 V"
295 msgstr "13 V"
296
297 #
298 msgid "16:10"
299 msgstr "16:10"
300
301 msgid "16:10 Letterbox"
302 msgstr "16:10 Letterbox"
303
304 msgid "16:10 PanScan"
305 msgstr "16:10 PanScan"
306
307 #
308 msgid "16:9"
309 msgstr "16:9"
310
311 msgid "16:9 Letterbox"
312 msgstr "16:9 Letterbox"
313
314 #
315 msgid "16:9 always"
316 msgstr "16:9 alltid"
317
318 #
319 msgid "18 V"
320 msgstr "18 V"
321
322 #
323 msgid "2"
324 msgstr "2"
325
326 #
327 msgid "3"
328 msgstr "3"
329
330 #
331 msgid "30 minutes"
332 msgstr "30 minuter"
333
334 #
335 msgid "4"
336 msgstr "4"
337
338 #
339 msgid "4:3"
340 msgstr "4:3"
341
342 #
343 msgid "4:3 Letterbox"
344 msgstr "4:3 Letterbox"
345
346 #
347 msgid "4:3 PanScan"
348 msgstr "4:3 PanScan"
349
350 #
351 msgid "5"
352 msgstr "5"
353
354 #
355 msgid "5 minutes"
356 msgstr "5 minuter"
357
358 #
359 msgid "6"
360 msgstr "6"
361
362 #
363 msgid "60 minutes"
364 msgstr "60 minuter"
365
366 #
367 msgid "7"
368 msgstr "7"
369
370 #
371 msgid "8"
372 msgstr "8"
373
374 #
375 msgid "9"
376 msgstr "9"
377
378 #
379 msgid "<Current movielist location>"
380 msgstr "<Aktuell filmlistas plats>"
381
382 #
383 msgid "<Default movie location>"
384 msgstr "<Grund filmlistas plats>"
385
386 #
387 msgid "<Last timer location>"
388 msgstr "<Senaste timers filmplats>"
389
390 #
391 msgid "<unknown>"
392 msgstr "<okänd>"
393
394 #
395 msgid "??"
396 msgstr "??"
397
398 #
399 msgid "A"
400 msgstr "A"
401
402 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
403 msgstr "Ett TillbakaTillGrunden-Skin .. men med Warp-8 fart."
404
405 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
406 msgstr "Ett TillbakaTillRötterna-Skin .. eller gamla goda tider."
407
408 msgid "A basic ftp client"
409 msgstr "En enkel ftp klient"
410
411 msgid "A client for www.dyndns.org"
412 msgstr "En klient för www.dyndns.org"
413
414 #
415 #, python-format
416 msgid ""
417 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
418 "Do you want to keep your version?"
419 msgstr ""
420 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
421 "Vill du behålla din version?"
422
423 msgid "A demo plugin for TPM usage."
424 msgstr "Ett demoplugin för TPM användning."
425
426 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
427 msgstr "En dreambox simulering av SG-Atlantis skärmar."
428
429 #
430 msgid ""
431 "A finished record timer wants to set your\n"
432 "Dreambox to standby. Do that now?"
433 msgstr ""
434 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
435 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
436
437 #
438 msgid ""
439 "A finished record timer wants to shut down\n"
440 "your Dreambox. Shutdown now?"
441 msgstr ""
442 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
443 "din Dreambox. Stänga av nu?"
444
445 #
446 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
447 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
448
449 msgid "A graphical EPG interface"
450 msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt"
451
452 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
453 msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt och EPG verktygshanterare"
454
455 msgid "A graphical EPG interface."
456 msgstr "Ett grafiskt EPG gränssnitt."
457
458 #
459 msgid ""
460 "A mount entry with this name already exists!\n"
461 "Update existing entry and continue?\n"
462 msgstr ""
463 "En monteringspunkt med samma namn finns redan!\n"
464 "Uppdatera befintlig monteringspunkt och forsätta?\n"
465
466 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
467 msgstr "Ett snyggt HD skin från Kerni"
468
469 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
470 msgstr "Ett snyggt HD skin i Borstat Alu Design från Kerni."
471
472 msgid "A nice looking skin from Kerni"
473 msgstr "Ett snyggt skin från Kerni"
474
475 msgid "A plugin to add / remove / modify entries of fstab."
476 msgstr ""
477
478 #
479 #, python-format
480 msgid ""
481 "A record has been started:\n"
482 "%s"
483 msgstr ""
484 "En inspelning har påbörjats:\n"
485 "%s"
486
487 #
488 msgid ""
489 "A recording is currently running.\n"
490 "What do you want to do?"
491 msgstr ""
492 "En inspelning pågår redan.\n"
493 "Vad vill du göra?"
494
495 #
496 msgid ""
497 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
498 "configure the positioner."
499 msgstr ""
500 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
501 "motorn."
502
503 #
504 msgid ""
505 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
506 "start the satfinder."
507 msgstr ""
508 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den före du försöker starta satfinder."
509
510 #
511 #, python-format
512 msgid "A required tool (%s) was not found."
513 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
514
515 #
516 msgid "A search for available updates is currently in progress."
517 msgstr "En sökning efter tillgängliga uppdateringar utförs för tillfället."
518
519 #
520 msgid ""
521 "A second configured interface has been found.\n"
522 "\n"
523 "Do you want to disable the second network interface?"
524 msgstr ""
525 "Ett andra konfigurerat nätverkskort har hittats.\n"
526 "\n"
527 "Vill du avaktivera sekundärt nätverkskort?"
528
529 msgid "A simple downloading application for other plugins"
530 msgstr "En enkel nedladdnings applikation för andra plugins"
531
532 #
533 msgid ""
534 "A sleep timer wants to set your\n"
535 "Dreambox to standby. Do that now?"
536 msgstr ""
537 "En sovtimer vill försätta din\n"
538 "Dreambox i standby. Utföra det?"
539
540 #
541 msgid ""
542 "A sleep timer wants to shut down\n"
543 "your Dreambox. Shutdown now?"
544 msgstr ""
545 "En sovtimer vill stänga av\n"
546 "din Dreambox. Stänga av nu?"
547
548 #
549 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
550 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
551
552 #
553 msgid ""
554 "A timer failed to record!\n"
555 "Disable TV and try again?\n"
556 msgstr ""
557 "En timerinspelning misslyckades!\n"
558 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
559
560 #
561 msgid "A/V Settings"
562 msgstr "A/V Inställningar"
563
564 #
565 msgid "AA"
566 msgstr "AA"
567
568 #
569 msgid "AB"
570 msgstr "AB"
571
572 #
573 msgid "AC3 default"
574 msgstr "AC3 standard"
575
576 #
577 msgid "AC3 downmix"
578 msgstr "AC3 nedmixning"
579
580 #
581 msgid "Abort"
582 msgstr "Avbryt"
583
584 #
585 msgid "Abort this Wizard."
586 msgstr "Avbryt den här guiden."
587
588 #
589 msgid "About"
590 msgstr "Om"
591
592 #
593 msgid "About..."
594 msgstr "Om..."
595
596 msgid "Access the EPG from within the Movie Player"
597 msgstr ""
598
599 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
600 msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek"
601
602 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
603 msgstr "Tillgång till ARD-Mediathek online video databas."
604
605 #
606 msgid "Accesspoint:"
607 msgstr "Accespunkt:"
608
609 #
610 msgid "Action on long powerbutton press"
611 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
612
613 msgid "Action on short powerbutton press"
614 msgstr "Beteende vid kort tryckning på strömknappen"
615
616 #
617 msgid "Action:"
618 msgstr "Action:"
619
620 #
621 msgid "Activate Picture in Picture"
622 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
623
624 msgid "Activate VPS"
625 msgstr ""
626
627 #
628 msgid "Activate network settings"
629 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
630
631 #
632 msgid "Active"
633 msgstr "Aktiv"
634
635 #
636 msgid ""
637 "Active/\n"
638 "Inactive"
639 msgstr ""
640 "Aktiv/\n"
641 "Inaktiv"
642
643 #
644 msgid "Adapter settings"
645 msgstr "Adapter inställning"
646
647 #
648 msgid "Add"
649 msgstr "Lägg till"
650
651 #
652 msgid "Add Bookmark"
653 msgstr "Lägg till bokmärke"
654
655 #
656 msgid "Add WLAN configuration?"
657 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
658
659 #
660 msgid "Add a mark"
661 msgstr "Lägg till markör"
662
663 #
664 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
665 msgstr "Lägg till ny NFS eller CIFS monteringspunkt i din Dreambox."
666
667 #
668 msgid "Add a new title"
669 msgstr "Lägg till ny titel"
670
671 #
672 msgid "Add network configuration?"
673 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
674
675 #
676 msgid "Add new AutoTimer"
677 msgstr "Lägg till ny AutoTimer"
678
679 #
680 msgid "Add new network mount point"
681 msgstr "Lägg till ny nätverks monteringspunkt"
682
683 msgid "Add similar timer on conflict"
684 msgstr ""
685
686 msgid "Add tags to recorded movies"
687 msgstr ""
688
689 #
690 msgid "Add timer"
691 msgstr "Lägg till timer"
692
693 #
694 msgid "Add timer as disabled on conflict"
695 msgstr "Lägg till timer som avaktiverad vid konflikt"
696
697 #
698 msgid "Add title"
699 msgstr "Lägg till titel"
700
701 #
702 msgid "Add to bouquet"
703 msgstr "Lägg till i favoritlista"
704
705 #
706 msgid "Add to favourites"
707 msgstr "Lägg till i favoriter"
708
709 #
710 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
711 msgstr "Lägga till zaptimer istället för inspelningstimer?"
712
713 #
714 msgid "Added: "
715 msgstr "Tillagd: "
716
717 msgid ""
718 "Adds 'search...' to the context menu of the movie list to allow searches."
719 msgstr ""
720
721 msgid ""
722 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
723 "enabled."
724 msgstr ""
725 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox modellinformation såsom SN, "
726 "rev... om aktiverad."
727
728 #
729 msgid "Adds network configuration if enabled."
730 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
731
732 #
733 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
734 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
735
736 #
737 msgid ""
738 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
739 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
740 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
741 "test screens."
742 msgstr ""
743 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
744 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
745 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
746 "välja annan testbild."
747
748 msgid "Adult streaming plugin"
749 msgstr "Vuxenstreaming klient"
750
751 msgid "Adult streaming plugin."
752 msgstr "Vuxenstreaming klient."
753
754 #
755 msgid "Advanced Options"
756 msgstr "Avancerade Inställningar"
757
758 #
759 msgid "Advanced Software"
760 msgstr "Avancerad Mjukvaru"
761
762 #
763 msgid "Advanced Software Plugin"
764 msgstr "Avancerad Mjukvaru Plugin"
765
766 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
767 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation"
768
769 #
770 msgid "Advanced Video Setup"
771 msgstr "Avancerad videoinställning"
772
773 #
774 msgid "Advanced restore"
775 msgstr "Avancerad återskapning"
776
777 msgid ""
778 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
779 "standby-mode."
780 msgstr ""
781 "Efter en omstart eller strömbortfall, StartupToStandby kommer då ställa din "
782 "Dreambox i standbyläge."
783
784 #
785 msgid "After event"
786 msgstr "Efter program"
787
788 #
789 msgid ""
790 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
791 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
792 msgstr ""
793 "Efter att startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i "
794 "din manual för Dreambox om hur du utför det."
795
796 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
797 msgstr "Ai.HD skin-stil kontrollplugin"
798
799 #
800 msgid "Album"
801 msgstr "Album"
802
803 #
804 msgid "All"
805 msgstr "Alla"
806
807 #
808 msgid "All Satellites"
809 msgstr "Alla Satelliter"
810
811 #
812 msgid "All Time"
813 msgstr "All Time"
814
815 #
816 msgid "All non-repeating timers"
817 msgstr "Alla icke upprepande timers"
818
819 msgid "Allow to search recordings"
820 msgstr ""
821
822 #
823 msgid "Allow zapping via Webinterface"
824 msgstr "Tillåt zappning via Webgränssnittet"
825
826 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
827 msgstr "Tillåter körning av TuxboxPlugins."
828
829 msgid "Allows to change the order of entries in the main menu manually."
830 msgstr ""
831
832 msgid "Allows to zap using the picture in picture."
833 msgstr ""
834
835 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
836 msgstr "Tillåt användare att ladda ner filer från rapidshare i bakgrunden."
837
838 msgid ""
839 "Allows you to access the service list and plugins requiring access to the "
840 "service list (e.g. Graphical Multi EPG) from within the standard movie "
841 "player.DO NOT install this plugin if you're using a nonstandard movie "
842 "player, e.g. EMC. It will probably break and you might end up with a "
843 "unusable movie player until you uninstall one of the conflicting plugins."
844 msgstr ""
845
846 #
847 msgid "Alpha"
848 msgstr "Alpha"
849
850 #
851 msgid "Alternative radio mode"
852 msgstr "Alternativt radioläge"
853
854 #
855 msgid "Alternative services tuner priority"
856 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
857
858 msgid "Always ask"
859 msgstr "Fråga alltid"
860
861 #
862 msgid "Always ask before sending"
863 msgstr "Fråga alltid före skickning"
864
865 msgid "Amount of recordings left"
866 msgstr ""
867
868 #
869 msgid "An empty filename is illegal."
870 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
871
872 #
873 msgid "An error occured."
874 msgstr "Ett fel uppstod."
875
876 #
877 msgid "An unknown error occured!"
878 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
879
880 #
881 msgid "Anonymize crashlog?"
882 msgstr "Anonymisera crashlog?"
883
884 msgid "Any service/recording"
885 msgstr ""
886
887 #
888 msgid "Arabic"
889 msgstr "Arabiska"
890
891 #
892 msgid ""
893 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
894 "\n"
895 msgstr ""
896 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
897 "\n"
898
899 #
900 msgid ""
901 "Are you sure you want to delete\n"
902 "following backup:\n"
903 msgstr ""
904 "Är du säker att du vill ta bort\n"
905 "följande backup:\n"
906
907 #
908 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
909 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
910
911 #
912 msgid ""
913 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
914 "\n"
915 msgstr ""
916 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
917 "\n"
918
919 #
920 msgid ""
921 "Are you sure you want to restore\n"
922 "following backup:\n"
923 msgstr ""
924 "Är du säker att du vill återskapa\n"
925 "följande backup:\n"
926
927 #
928 msgid ""
929 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
930 "Enigma2 will restart after the restore"
931 msgstr ""
932 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
933 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
934
935 #
936 msgid ""
937 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
938 "\n"
939 msgstr ""
940 "Är du säker p att du vill spara den här nätverksmonteringen?\n"
941 "\n"
942
943 #
944 msgid "Artist"
945 msgstr "Artist"
946
947 #
948 msgid "Ascending"
949 msgstr "Stigande"
950
951 #
952 msgid "Ask before shutdown:"
953 msgstr "Fråga före avstängning:"
954
955 #
956 msgid "Ask user"
957 msgstr "Fråga"
958
959 #
960 msgid "Aspect Ratio"
961 msgstr "Bildformat"
962
963 msgid "Aspect ratio"
964 msgstr "Bildförhållande"
965
966 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
967 msgstr "Tilldela operatörer/kanaler/caids till en CI modul"
968
969 #
970 msgid "Audio"
971 msgstr "Ljud"
972
973 #
974 msgid "Audio Options..."
975 msgstr "Ljudval..."
976
977 msgid "Audio PID"
978 msgstr "Ljud PID"
979
980 #
981 msgid "Audio Sync"
982 msgstr "Ljudsynk"
983
984 #
985 msgid "Audio Sync Setup"
986 msgstr "Ljudsynk Installation"
987
988 msgid ""
989 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
990 "synchronous to the picture."
991 msgstr ""
992 "AudioSync tillåter fördröjning av ljudet (Bitstream/PCM) så att det "
993 "synkroniserar med bilden."
994
995 #
996 msgid "Australia"
997 msgstr "Australien"
998
999 #
1000 msgid "Author: "
1001 msgstr "Författare: "
1002
1003 #
1004 msgid "Authoring mode"
1005 msgstr "Authoring läge"
1006
1007 #
1008 msgid "Auto"
1009 msgstr "Auto"
1010
1011 #
1012 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
1013 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
1014
1015 #
1016 msgid "Auto flesh"
1017 msgstr "Auto hudfärg"
1018
1019 #
1020 msgid "Auto scart switching"
1021 msgstr "Auto scart byte"
1022
1023 #
1024 msgid "AutoTimer Editor"
1025 msgstr "AutoTimer Editor"
1026
1027 #
1028 msgid "AutoTimer Filters"
1029 msgstr "AutoTimer Filter"
1030
1031 #
1032 msgid "AutoTimer Services"
1033 msgstr "AutoTimer Kanaler"
1034
1035 #
1036 msgid "AutoTimer Settings"
1037 msgstr "AutoTimer Inställningar"
1038
1039 #
1040 msgid "AutoTimer overview"
1041 msgstr "AutoTimer överblick"
1042
1043 msgid ""
1044 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
1045 "criteria."
1046 msgstr ""
1047
1048 msgid "AutoTimer was added successfully"
1049 msgstr "AutoTimer lades till utan problem"
1050
1051 msgid "AutoTimer was changed successfully"
1052 msgstr "AutoTimer ändrades utan problem"
1053
1054 msgid "AutoTimer was removed"
1055 msgstr "AutoTimer togs bort"
1056
1057 #
1058 msgid "Automatic"
1059 msgstr "Automatisk"
1060
1061 #
1062 msgid "Automatic Scan"
1063 msgstr "Automatisk sökning"
1064
1065 msgid "Automatic volume adjustment"
1066 msgstr "Automatisk volymjustering"
1067
1068 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
1069 msgstr "Automatisk volymjustering för ac3/dts kanaler."
1070
1071 msgid "Automatically change video resolution"
1072 msgstr "Automatiskt byte av videoupplösning"
1073
1074 msgid ""
1075 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1076 "resolution you are watching."
1077 msgstr "Automatisk byte av upplösning beroende av källans upplösning."
1078
1079 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1080 msgstr "Automatiskt skapa timerhändelser baserat på nyckelord"
1081
1082 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1083 msgstr "Automatiskt informera dig om lite ledigt internt minne"
1084
1085 msgid "Automatically refresh EPG"
1086 msgstr "Automatiskt uppdatera EPG"
1087
1088 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1089 msgstr "Automatiskt skicka crashlog till Dream Multimedia"
1090
1091 msgid "Autoresolution"
1092 msgstr ""
1093
1094 #, python-format
1095 msgid ""
1096 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
1097 "Is %s OK?"
1098 msgstr ""
1099
1100 msgid "Autoresolution Switch"
1101 msgstr "Autoupplösning Byte"
1102
1103 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
1104 msgstr "Autoupplösning fungerar inte i Scart/DVI-PV Läge"
1105
1106 msgid "Autoresolution settings"
1107 msgstr "Autoupplösning inställningar"
1108
1109 msgid "Autoresolution videomode setup"
1110 msgstr "Autoupplösning videoläge installation"
1111
1112 #
1113 msgid "Autos & Vehicles"
1114 msgstr "Motor & Fordon"
1115
1116 #
1117 msgid "Autowrite timer"
1118 msgstr "Automatskapa timer"
1119
1120 #
1121 msgid "Available format variables"
1122 msgstr "Tillgängliga format variabler"
1123
1124 #
1125 msgid "B"
1126 msgstr "B"
1127
1128 #
1129 msgid "BA"
1130 msgstr "BA"
1131
1132 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1133 msgstr "BASIC-HD Skin av Ismail Demir"
1134
1135 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1136 msgstr "BASIC-HD Skin för Dreambox Images skapat av Ismail Demir"
1137
1138 #
1139 msgid "BB"
1140 msgstr "BB"
1141
1142 #
1143 msgid "BER"
1144 msgstr "BER"
1145
1146 #
1147 msgid "BER:"
1148 msgstr "BER:"
1149
1150 #
1151 msgid "Back"
1152 msgstr "Tillbaka"
1153
1154 msgid "Back, lower USB Slot"
1155 msgstr "Bak, nedre USB kontakt"
1156
1157 msgid "Back, upper USB Slot"
1158 msgstr "Bak, övre USB kontakt"
1159
1160 #
1161 msgid "Background"
1162 msgstr "Bakgrund"
1163
1164 #
1165 msgid "Backup done."
1166 msgstr "Backup klar."
1167
1168 #
1169 msgid "Backup failed."
1170 msgstr "Backup misslyckades."
1171
1172 #
1173 msgid "Backup is running..."
1174 msgstr "Backup pågår..."
1175
1176 #
1177 msgid "Backup system settings"
1178 msgstr "Backup av systeminställningar"
1179
1180 #
1181 msgid "Band"
1182 msgstr "Band"
1183
1184 #
1185 msgid "Bandwidth"
1186 msgstr "Bandbredd"
1187
1188 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1189 msgstr "Början på \"efter händelse\" tidsintervall"
1190
1191 msgid "Begin of timespan"
1192 msgstr "Början på tidsintervall"
1193
1194 #
1195 msgid "Begin time"
1196 msgstr "Starttid"
1197
1198 #
1199 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1200 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
1201
1202 #
1203 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1204 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
1205
1206 #
1207 msgid "Behavior when a movie is started"
1208 msgstr "Beteende när en film startas"
1209
1210 #
1211 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1212 msgstr "Beteende när en film stoppas"
1213
1214 #
1215 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1216 msgstr "Beteende när en film slutar"
1217
1218 #
1219 msgid "Bitrate:"
1220 msgstr "Bitrate:"
1221
1222 #
1223 msgid "Block noise reduction"
1224 msgstr "Block brus minskning"
1225
1226 #
1227 msgid "Blue boost"
1228 msgstr "Blå förstärkning"
1229
1230 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1231 msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugin"
1232
1233 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1234 msgstr "Bonjour/Avahi kontrollplugn."
1235
1236 #
1237 msgid "Bookmarks"
1238 msgstr "Bokmärken"
1239
1240 #
1241 msgid "Bouquets"
1242 msgstr "Favoriter"
1243
1244 #
1245 msgid "Brazil"
1246 msgstr "Brasilien"
1247
1248 #
1249 msgid "Brightness"
1250 msgstr "Ljusstyrka"
1251
1252 msgid ""
1253 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1254 "conection."
1255 msgstr ""
1256 "Bläddra på ORF och SAT1 Teletext oberoende av kanal. Detta kräver I-net "
1257 "anslutning."
1258
1259 msgid "Browse for and connect to network shares"
1260 msgstr "Bläddra efter och anslut till nätverksutdelningar"
1261
1262 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1263 msgstr "Bläddra efter nfs/cifs utdelningar och anslut till dem."
1264
1265 #
1266 msgid "Browse network neighbourhood"
1267 msgstr "Bläddra i nätverket"
1268
1269 msgid "Burn DVD"
1270 msgstr "Bränn DVD"
1271
1272 #
1273 msgid "Burn existing image to DVD"
1274 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
1275
1276 msgid "Burn to DVD"
1277 msgstr "Bränn till DVD"
1278
1279 msgid "Burn your recordings to DVD"
1280 msgstr "Bränn dina inspelningar till DVD"
1281
1282 #
1283 msgid "Bus: "
1284 msgstr "Bus: "
1285
1286 msgid ""
1287 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1288 "dates."
1289 msgstr ""
1290 "Vid aktivering kommer händelser inte bli matchade om de inte inträffar på "
1291 "vissa datum."
1292
1293 msgid ""
1294 "By enabling this you will be notified about similar timers added during "
1295 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1296 "about the same conflict over and over."
1297 msgstr ""
1298
1299 msgid ""
1300 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1301 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1302 "about the same conflict over and over."
1303 msgstr ""
1304 "Vid aktiveringkommer du upplysas om timerkonflikter vid automatisk pollning. "
1305 "Det finns ingen intelligens inblandad, du bör undersöka om du får konflikter."
1306
1307 #
1308 msgid ""
1309 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1310 "displayed."
1311 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
1312
1313 #
1314 msgid "C"
1315 msgstr "C"
1316
1317 #
1318 msgid "C-Band"
1319 msgstr "C-Band"
1320
1321 msgid "CDInfo"
1322 msgstr "CD Info"
1323
1324 msgid ""
1325 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1326 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1327 msgstr ""
1328 "CDInfo aktiverar  insamling av album moch spår information från CDDB och CD-"
1329 "Text vid uppspelning av Audop CDs i Mediaspelaren."
1330
1331 #
1332 msgid "CI assignment"
1333 msgstr "CI tilldelning"
1334
1335 #
1336 msgid "CIFS share"
1337 msgstr "CIFS delning"
1338
1339 #
1340 msgid "CVBS"
1341 msgstr "CVBS"
1342
1343 #
1344 msgid "Cable"
1345 msgstr "Kabel"
1346
1347 #
1348 msgid "Cache Thumbnails"
1349 msgstr "Buffra miniatyrer"
1350
1351 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1352 msgstr "Callmonitor för NCID-baserad call notifiering"
1353
1354 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1355 msgstr "Callmonitor för Fritz!Box routers"
1356
1357 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1358 msgstr "Kan inte ansluta till servern. Vänligen kontrollera ditt nätverk!"
1359
1360 #
1361 msgid "Canada"
1362 msgstr "Kanada"
1363
1364 #
1365 msgid "Cancel"
1366 msgstr "Avbryt"
1367
1368 #
1369 msgid "Capacity: "
1370 msgstr "Kapacitet: "
1371
1372 #
1373 msgid "Card"
1374 msgstr "Kort"
1375
1376 #
1377 msgid "Catalan"
1378 msgstr "Katalanska"
1379
1380 #
1381 msgid "Center screen at the lower border"
1382 msgstr "Centrera skärmen vid lägre kanten"
1383
1384 #
1385 msgid "Center screen at the upper border"
1386 msgstr "Centrera skärmen vid övre kanten"
1387
1388 #
1389 msgid "Change active delay"
1390 msgstr "Ändra aktiv fördröjning"
1391
1392 #
1393 msgid "Change bouquets in quickzap"
1394 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
1395
1396 msgid "Change default recording offset?"
1397 msgstr "Ändra grund inspelnings kompensation?"
1398
1399 #
1400 msgid "Change hostname"
1401 msgstr "Byt hostnamn"
1402
1403 msgid "Change pin code"
1404 msgstr "Ändra pin kod"
1405
1406 msgid "Change service PIN"
1407 msgstr "Ändra kanal PIN"
1408
1409 msgid "Change service PINs"
1410 msgstr "Ändra kanal PINs"
1411
1412 msgid "Change setup PIN"
1413 msgstr "Ändra installations PIN"
1414
1415 #
1416 msgid "Change step size"
1417 msgstr "Ändra stegstorlek"
1418
1419 #
1420 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1421 msgstr "Byt hostnamn på din Dreambox."
1422
1423 msgid "Changelog"
1424 msgstr "Ändringslog"
1425
1426 #
1427 msgid "Channel"
1428 msgstr "Kanal"
1429
1430 #
1431 msgid "Channel Selection"
1432 msgstr "Kanallista"
1433
1434 #
1435 msgid "Channel audio:"
1436 msgstr "Ljudkanal:"
1437
1438 #
1439 msgid "Channel not in services list"
1440 msgstr "Kanalen finns ej i servicelistan"
1441
1442 #
1443 msgid "Channel:"
1444 msgstr "Kanal:"
1445
1446 #
1447 msgid "Channellist menu"
1448 msgstr "Kanallista meny"
1449
1450 #
1451 msgid "Channels"
1452 msgstr "Kanaler"
1453
1454 #
1455 msgid "Chap."
1456 msgstr "Kap."
1457
1458 #
1459 msgid "Chapter"
1460 msgstr "Kapitel"
1461
1462 #
1463 msgid "Chapter:"
1464 msgstr "Kapitel:"
1465
1466 #
1467 msgid "Check"
1468 msgstr "Kontrollera"
1469
1470 #
1471 msgid "Checking Filesystem..."
1472 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
1473
1474 #
1475 msgid "Choose Tuner"
1476 msgstr "Välj tuner"
1477
1478 #
1479 msgid "Choose a wireless network"
1480 msgstr "Välj ett trådlöst nätverk"
1481
1482 #
1483 msgid "Choose backup files"
1484 msgstr "Välj backupfil"
1485
1486 #
1487 msgid "Choose backup location"
1488 msgstr "Välj backupdestination"
1489
1490 #
1491 msgid "Choose bouquet"
1492 msgstr "Välj favoritlista"
1493
1494 msgid "Choose image to download"
1495 msgstr "Välj image för nedladdning"
1496
1497 #
1498 msgid "Choose target folder"
1499 msgstr "Välj målkatalog"
1500
1501 #
1502 msgid "Choose upgrade source"
1503 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
1504
1505 #
1506 msgid "Choose your Skin"
1507 msgstr "Välj utseende"
1508
1509 #
1510 msgid "Circular left"
1511 msgstr "Cirkulär vänster"
1512
1513 #
1514 msgid "Circular right"
1515 msgstr "Cirkulär höger"
1516
1517 #
1518 msgid "Classic"
1519 msgstr "Klassisk"
1520
1521 #
1522 msgid "Cleanup"
1523 msgstr "Rensa"
1524
1525 #
1526 msgid "Cleanup Wizard"
1527 msgstr "Upprensningsguide"
1528
1529 #
1530 msgid "Cleanup Wizard settings"
1531 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
1532
1533 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1534 msgstr "Rensa timerlista automatiskt"
1535
1536 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1537 msgstr "Rensa timerlista automatiskt."
1538
1539 msgid ""
1540 "Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically "
1541 "according to specfied rules."
1542 msgstr ""
1543
1544 msgid ""
1545 "Cleanup timerlist, orphaned movie files and setting backups automatically."
1546 msgstr ""
1547
1548 #
1549 msgid "CleanupWizard"
1550 msgstr "Upprensningsguide"
1551
1552 #
1553 msgid "Clear before scan"
1554 msgstr "Rensa före sökning"
1555
1556 #
1557 msgid "Clear history on Exit:"
1558 msgstr "Rensa historik vid Avslut:"
1559
1560 #
1561 msgid "Clear log"
1562 msgstr "Rensa logg"
1563
1564 #
1565 msgid "Close"
1566 msgstr "Stäng"
1567
1568 #
1569 msgid "Close and forget changes"
1570 msgstr "Stäng och ta bort ändringar"
1571
1572 #
1573 msgid "Close and save changes"
1574 msgstr "Stäng och spar ändringar"
1575
1576 #
1577 msgid "Close title selection"
1578 msgstr "Stäng titelval"
1579
1580 msgid "Code rate HP"
1581 msgstr "Kodhastighet HP"
1582
1583 msgid "Code rate LP"
1584 msgstr "Kodhastighet LP"
1585
1586 #
1587 msgid "Collection name"
1588 msgstr "Samlingsnamn"
1589
1590 #
1591 msgid "Collection settings"
1592 msgstr "Samlingsinställning"
1593
1594 #
1595 msgid "Color Format"
1596 msgstr "Färgformat"
1597
1598 #
1599 msgid "Comedy"
1600 msgstr "Komedi"
1601
1602 #
1603 msgid "Command execution..."
1604 msgstr "Kommando exekvering..."
1605
1606 #
1607 msgid "Command order"
1608 msgstr "Kommandoordning"
1609
1610 #
1611 msgid "Committed DiSEqC command"
1612 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
1613
1614 #
1615 msgid "Common Interface"
1616 msgstr "Common Interface"
1617
1618 #
1619 msgid "Common Interface Assignment"
1620 msgstr "Common Interface tilldelning"
1621
1622 #
1623 msgid "CommonInterface"
1624 msgstr "CommonInterface"
1625
1626 #
1627 msgid "Communication"
1628 msgstr "Kommunikation"
1629
1630 #
1631 msgid "Compact Flash"
1632 msgstr "Compact Flash"
1633
1634 #
1635 msgid "Complete"
1636 msgstr "Komplett"
1637
1638 #
1639 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1640 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
1641
1642 msgid "Composition of the recording filenames"
1643 msgstr "Sammansättning av inspelningars filnamn"
1644
1645 #
1646 msgid "Configuration Mode"
1647 msgstr "Konfigurationsläge"
1648
1649 #
1650 msgid "Configuration for the Webinterface"
1651 msgstr "Konfiguration för Webgränssnitt"
1652
1653 #
1654 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1655 msgstr "Konfigurera AutoTimers uppförande"
1656
1657 #
1658 msgid "Configure interface"
1659 msgstr "Konfigurera kort"
1660
1661 #
1662 msgid "Configure nameservers"
1663 msgstr "Konfigurera namnservers"
1664
1665 msgid "Configure your WLAN network interface"
1666 msgstr "Konfigurera ditt WLAN nätverkskort"
1667
1668 #
1669 msgid "Configure your internal LAN"
1670 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
1671
1672 #
1673 msgid "Configure your network again"
1674 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
1675
1676 #
1677 msgid "Configure your wireless LAN again"
1678 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
1679
1680 #
1681 msgid "Configuring"
1682 msgstr "Konfigurering"
1683
1684 #
1685 msgid "Conflicting timer"
1686 msgstr "Timerkonflikt"
1687
1688 #
1689 msgid "Connect"
1690 msgstr "Anslut"
1691
1692 #
1693 msgid "Connect to a Wireless Network"
1694 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
1695
1696 #
1697 msgid "Connected to"
1698 msgstr "Ansluten till"
1699
1700 #
1701 msgid "Connected!"
1702 msgstr "Ansluten!"
1703
1704 #
1705 msgid "Constellation"
1706 msgstr "Konstellation"
1707
1708 #
1709 msgid "Content does not fit on DVD!"
1710 msgstr "Innehållet för stort för en DVD!"
1711
1712 msgid "Continue"
1713 msgstr "Forsätt"
1714
1715 #
1716 msgid "Continue in background"
1717 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1718
1719 #
1720 msgid "Continue playing"
1721 msgstr "Fortsätt spela"
1722
1723 #
1724 msgid "Contrast"
1725 msgstr "Kontrast"
1726
1727 msgid "Control recording completely by service"
1728 msgstr ""
1729
1730 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1731 msgstr "Kontrollera din Dreambox med din Webläsare."
1732
1733 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1734 msgstr "Kontrollera din Dreambox med din webläsare"
1735
1736 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1737 msgstr "Kontrollera din dreambox enbart med MUTE knappen"
1738
1739 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1740 msgstr "Kontrollera din dreambox enbart med MUTE knappen."
1741
1742 msgid "Control your internal system fan."
1743 msgstr "Kontrollera inbyggd systemfläkt."
1744
1745 msgid "Control your kids's tv usage"
1746 msgstr "Kontrollera dina barns tv användade"
1747
1748 msgid "Control your system fan"
1749 msgstr "Kontrollera din systemfläkt"
1750
1751 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1752 msgstr "Kopiera, döp om, ta bort, flytta lokala filer på din Dreambox."
1753
1754 #
1755 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1756 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1757
1758 #
1759 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1760 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1761
1762 #
1763 msgid "Could not open Picture in Picture"
1764 msgstr "Gick inte att öppna Bild i Bild"
1765
1766 #
1767 #, python-format
1768 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1769 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1770
1771 #, python-format
1772 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1773 msgstr "Kunde inte spela in på grund av ogiltig kanal %s"
1774
1775 #
1776 msgid "Crashlog settings"
1777 msgstr "Crashlog inställningar"
1778
1779 #
1780 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1781 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1782
1783 #
1784 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1785 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1786
1787 #
1788 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1789 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1790
1791 #
1792 msgid ""
1793 "Crashlogs found!\n"
1794 "Send them to Dream Multimedia?"
1795 msgstr ""
1796 "Crashlog hittad!\n"
1797 "Skicka till Dream Multimedia?"
1798
1799 #
1800 msgid "Create DVD-ISO"
1801 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1802
1803 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1804 msgstr "Skapa en backup av din Video DVD på din Dreamboxs hårddisk."
1805
1806 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1807 msgstr "Skapa en backup av din Video-DVD"
1808
1809 msgid "Create a new AutoTimer."
1810 msgstr "Skapa en ny AutoTimer."
1811
1812 #
1813 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1814 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av vanlig editor"
1815
1816 msgid "Create a new timer using the wizard"
1817 msgstr "Skapa en ny timer med hjälp av guide"
1818
1819 #
1820 msgid "Create movie folder failed"
1821 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1822
1823 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1824 msgstr "Skapa förhandsbilder av dina Filmer"
1825
1826 msgid "Create remote timers"
1827 msgstr "Skapa fjärrtimers"
1828
1829 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1830 msgstr "Skapa timers på andra Dreamboxar."
1831
1832 #
1833 #, python-format
1834 msgid "Creating directory %s failed."
1835 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1836
1837 #
1838 msgid "Creating partition failed"
1839 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1840
1841 #
1842 msgid "Croatian"
1843 msgstr "Kroatiska"
1844
1845 #
1846 msgid "Current Transponder"
1847 msgstr "Nuvarande transponder"
1848
1849 msgid "Current device: "
1850 msgstr "Nuvarande enhet: "
1851
1852 #
1853 msgid "Current settings:"
1854 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1855
1856 #
1857 msgid "Current value: "
1858 msgstr "Nuvarande värde: "
1859
1860 #
1861 msgid "Current version:"
1862 msgstr "Nuvarande version:"
1863
1864 msgid "Currently installed image"
1865 msgstr "Nuvarande installerad image"
1866
1867 #
1868 #, python-format
1869 msgid "Custom (%s)"
1870 msgstr "Egen (%s)"
1871
1872 #
1873 msgid "Custom location"
1874 msgstr "Egen placering"
1875
1876 #
1877 msgid "Custom offset"
1878 msgstr "Egen kompensation"
1879
1880 #
1881 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1882 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1883
1884 #
1885 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1886 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1887
1888 #
1889 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1890 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1891
1892 #
1893 msgid "Customize"
1894 msgstr "Anpassningar"
1895
1896 msgid "Customize Vali-XD skins"
1897 msgstr "Anpassa Vali-XD skins"
1898
1899 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1900 msgstr "Anpassa Vali-XD skins själv."
1901
1902 #
1903 msgid "Cut"
1904 msgstr "Klipp"
1905
1906 msgid "Cut your movies"
1907 msgstr "Klipp dina filmer"
1908
1909 msgid "Cut your movies."
1910 msgstr "Klipp dina filmer."
1911
1912 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1913 msgstr "CutListEditor tillåter dig editera dina filmer"
1914
1915 msgid ""
1916 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1917 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1918 "cut'.\n"
1919 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1920 msgstr ""
1921
1922 #
1923 msgid "Cutlist editor..."
1924 msgstr "Klipplist editor..."
1925
1926 #
1927 msgid "Czech"
1928 msgstr "Tjeckiska"
1929
1930 #
1931 msgid "Czech Republic"
1932 msgstr "Tjeckien"
1933
1934 #
1935 msgid "D"
1936 msgstr "D"
1937
1938 #
1939 msgid "DHCP"
1940 msgstr "DHCP"
1941
1942 #
1943 msgid "DUAL LAYER DVD"
1944 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1945
1946 #
1947 msgid "DVB-S"
1948 msgstr "DVB-S"
1949
1950 #
1951 msgid "DVB-S2"
1952 msgstr "DVB-S2"
1953
1954 msgid "DVD Drive"
1955 msgstr "DVD Läsare"
1956
1957 #
1958 msgid "DVD File Browser"
1959 msgstr "DVD Filutforskare"
1960
1961 #
1962 msgid "DVD Player"
1963 msgstr "DVD Spelare"
1964
1965 msgid "DVD Titlelist"
1966 msgstr "DVD Titellista"
1967
1968 #
1969 msgid "DVD media toolbox"
1970 msgstr "DVD media verktyg"
1971
1972 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1973 msgstr "DVDPlayer spelar upp dina DVDs på din Dreambox"
1974
1975 msgid ""
1976 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1977 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1978 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1979 msgstr ""
1980
1981 #
1982 msgid "Danish"
1983 msgstr "Danska"
1984
1985 #
1986 msgid "Date"
1987 msgstr "Datum"
1988
1989 #
1990 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1991 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1992
1993 #
1994 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1995 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1996
1997 #
1998 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1999 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter att en crashlog är skickad."
2000
2001 #
2002 msgid "Decrease delay"
2003 msgstr "Minska fördröjning"
2004
2005 #, python-format
2006 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
2007 msgstr "Minska fördröjning med %i ms (kan ställas in)"
2008
2009 #
2010 msgid "Deep Standby"
2011 msgstr "Stäng av"
2012
2013 #
2014 msgid "Default"
2015 msgstr "Grund"
2016
2017 #
2018 msgid "Default Settings"
2019 msgstr "Grundinställningar"
2020
2021 #
2022 msgid "Default movie location"
2023 msgstr "Normal filmplats"
2024
2025 #
2026 msgid "Default services lists"
2027 msgstr "Grundservicelista"
2028
2029 #
2030 msgid "Defaults"
2031 msgstr "Grund"
2032
2033 msgid "Define a startup service"
2034 msgstr "Definera en startkanal"
2035
2036 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
2037 msgstr "Definera en startkanal för din Dreambox."
2038
2039 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
2040 msgstr "Deinterlaced lägen för interlaced innehåll"
2041
2042 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
2043 msgstr "Deinterlaced läge för progressivt innehåll"
2044
2045 #
2046 msgid "Delay"
2047 msgstr "Fördröjning"
2048
2049 msgid "Delay x seconds after service started"
2050 msgstr "Fördröj x sekunder efter kanalstart"
2051
2052 #
2053 msgid "Delete"
2054 msgstr "Ta bort"
2055
2056 #
2057 msgid "Delete crashlogs"
2058 msgstr "Ta bort crashlogs"
2059
2060 #
2061 msgid "Delete entry"
2062 msgstr "Ta bort post"
2063
2064 #
2065 msgid "Delete failed!"
2066 msgstr "Borttagning misslyckades!"
2067
2068 #
2069 msgid "Delete mount"
2070 msgstr "Ta bort montering"
2071
2072 #
2073 #, python-format
2074 msgid ""
2075 "Delete no more configured satellite\n"
2076 "%s?"
2077 msgstr ""
2078 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
2079 "%s?"
2080
2081 #
2082 msgid "Descending"
2083 msgstr "Fallande"
2084
2085 #
2086 msgid "Description"
2087 msgstr "Beskrivning"
2088
2089 #
2090 msgid "Deselect"
2091 msgstr "Avmarkera"
2092
2093 msgid "Details for plugin: "
2094 msgstr "Detaljer för plugin: "
2095
2096 msgid "Detected HDD:"
2097 msgstr "Hittad HDD:"
2098
2099 #
2100 msgid "Detected NIMs:"
2101 msgstr "Hittade tuners:"
2102
2103 #
2104 msgid "DiSEqC"
2105 msgstr "DiSEqC"
2106
2107 #
2108 msgid "DiSEqC A/B"
2109 msgstr "DiSEqC A/B"
2110
2111 #
2112 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
2113 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
2114
2115 #
2116 msgid "DiSEqC mode"
2117 msgstr "DiSEqC läge"
2118
2119 #
2120 msgid "DiSEqC repeats"
2121 msgstr "DiSEqC repetetioner"
2122
2123 #
2124 msgid "DiSEqC-Tester settings"
2125 msgstr "DiSEqC-Tester inställningar"
2126
2127 #
2128 msgid "Dialing:"
2129 msgstr "Ringer upp:"
2130
2131 #
2132 msgid "Digital contour removal"
2133 msgstr "Digital contour borttagning"
2134
2135 #
2136 msgid "Dir:"
2137 msgstr "Dir:"
2138
2139 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2140 msgstr "Direkt playback av Youtube videos"
2141
2142 #
2143 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2144 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
2145
2146 #
2147 #, python-format
2148 msgid "Directory %s nonexistent."
2149 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
2150
2151 #
2152 msgid "Directory browser"
2153 msgstr "Biblioteksbläddrare"
2154
2155 #
2156 msgid "Disable"
2157 msgstr "Avaktivera"
2158
2159 #
2160 msgid "Disable Picture in Picture"
2161 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
2162
2163 #
2164 msgid "Disable crashlog reporting"
2165 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
2166
2167 #
2168 msgid "Disable timer"
2169 msgstr "Avaktivera timer"
2170
2171 #
2172 msgid "Disabled"
2173 msgstr "Avaktivera"
2174
2175 #
2176 msgid "Discard changes and close plugin"
2177 msgstr "Förkasta ändringar och stäng pluginet"
2178
2179 #
2180 msgid "Discard changes and close screen"
2181 msgstr "Förkasta ändringar och stäng skärmen"
2182
2183 #
2184 msgid "Disconnect"
2185 msgstr "Bryt anslutning"
2186
2187 #
2188 msgid "Dish"
2189 msgstr "Parabol"
2190
2191 #
2192 msgid "Display 16:9 content as"
2193 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
2194
2195 #
2196 msgid "Display 4:3 content as"
2197 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
2198
2199 #
2200 msgid "Display >16:9 content as"
2201 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
2202
2203 #
2204 msgid "Display Setup"
2205 msgstr "Display installation"
2206
2207 #
2208 msgid "Display and Userinterface"
2209 msgstr "Display och Användargränssnitt"
2210
2211 #
2212 msgid "Display search results by:"
2213 msgstr "Visa sökresultat sortterat på:"
2214
2215 msgid "Display your photos on the TV"
2216 msgstr "Visa dina foton på TVn"
2217
2218 msgid "Displays Movie Information from the InternetMovieDatabase"
2219 msgstr ""
2220
2221 msgid "Displays Movie Information from the Online Film Datenbank (German)"
2222 msgstr ""
2223
2224 #, python-format
2225 msgid ""
2226 "Do you really want to REMOVE\n"
2227 "the plugin \"%s\"?"
2228 msgstr ""
2229 "Vill du verkligen ta BORT\n"
2230 "plugin \"%s\"?"
2231
2232 #
2233 msgid ""
2234 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2235 "This could take lots of time!"
2236 msgstr ""
2237 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
2238 "Detta kan ta lång tid!"
2239
2240 #, python-format
2241 msgid ""
2242 "Do you really want to delete %s\n"
2243 "%s?"
2244 msgstr ""
2245 "Vill du verkligen ta bort %s\n"
2246 "%s?"
2247
2248 #
2249 #, python-format
2250 msgid "Do you really want to delete %s?"
2251 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
2252
2253 #
2254 #, python-format
2255 msgid ""
2256 "Do you really want to download\n"
2257 "the plugin \"%s\"?"
2258 msgstr ""
2259 "Vill du verkligen ladda ner\n"
2260 "pluginet \"%s\"?"
2261
2262 #
2263 msgid "Do you really want to exit?"
2264 msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
2265
2266 #
2267 msgid ""
2268 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2269 "All data on the disk will be lost!"
2270 msgstr ""
2271 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
2272 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
2273
2274 #
2275 #, python-format
2276 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2277 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
2278
2279 #
2280 #, python-format
2281 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2282 msgstr "Vill du verkligen ta bort bokmärkt från %s?"
2283
2284 #
2285 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2286 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
2287
2288 #
2289 msgid "Do you want to do a service scan?"
2290 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
2291
2292 #
2293 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2294 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
2295
2296 #, python-format
2297 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2298 msgstr "Vill du ladda ner image till %s ?"
2299
2300 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2301 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din dreambox?"
2302
2303 #
2304 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2305 msgstr "Vill du ange ett användarnamn och lösenord för den här hosten?\n"
2306
2307 #
2308 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2309 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
2310
2311 #
2312 msgid "Do you want to install the package:\n"
2313 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
2314
2315 #
2316 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2317 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
2318
2319 #
2320 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2321 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
2322
2323 #
2324 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2325 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
2326
2327 #
2328 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2329 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
2330
2331 #
2332 msgid "Do you want to restore your settings?"
2333 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
2334
2335 #
2336 msgid "Do you want to resume this playback?"
2337 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
2338
2339 #
2340 msgid "Do you want to see more entries?"
2341 msgstr "Vill du se flera bidrag?"
2342
2343 #
2344 msgid ""
2345 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2346 "if needed?"
2347 msgstr ""
2348 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
2349
2350 #
2351 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2352 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
2353
2354 #
2355 msgid ""
2356 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2357 "After pressing OK, please wait!"
2358 msgstr ""
2359 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
2360 "Tryck OK och vänligen vänta!"
2361
2362 #
2363 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2364 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
2365
2366 #
2367 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2368 msgstr "Vill du se en guide?"
2369
2370 #
2371 msgid "Don't ask, just send"
2372 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
2373
2374 #
2375 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2376 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
2377
2378 #
2379 #, python-format
2380 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2381 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
2382
2383 #
2384 #, python-format
2385 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2386 msgstr ""
2387 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
2388
2389 #
2390 msgid "Download"
2391 msgstr "Nedladdning"
2392
2393 #, python-format
2394 msgid "Download %s from Server"
2395 msgstr "Ladda %s från Server"
2396
2397 #
2398 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2399 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
2400
2401 #
2402 msgid "Download Plugins"
2403 msgstr "Ladda ner Plugins"
2404
2405 #
2406 msgid "Download Video"
2407 msgstr "Ladda ner Video"
2408
2409 msgid "Download files from Rapidshare"
2410 msgstr "Ladda ner från Rapidshare"
2411
2412 #
2413 msgid "Download location"
2414 msgstr "Nedladdningsplats"
2415
2416 #
2417 msgid "Downloadable new plugins"
2418 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
2419
2420 #
2421 msgid "Downloadable plugins"
2422 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
2423
2424 #
2425 msgid "Downloading"
2426 msgstr "Laddar ner"
2427
2428 #
2429 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2430 msgstr "Hämtar plugininformation. Var vänlig vänta..."
2431
2432 #
2433 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2434 msgstr "Laddar ner förhandsvisningsbilder. Vänligen vänta..."
2435
2436 #
2437 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2438 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
2439
2440 #
2441 msgid "Dreambox software because updates are available."
2442 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
2443
2444 msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
2445 msgstr "Drivrutin för Ralink RT8070/RT3070/RT3370 baserad trådlösa-n USB kort."
2446
2447 msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
2448 msgstr "Drivrutin för Realtek r8712u baserad trådlösa-n USB kort."
2449
2450 #
2451 msgid "Duration: "
2452 msgstr "Längd: "
2453
2454 #
2455 msgid "Dutch"
2456 msgstr "Holländska"
2457
2458 #
2459 msgid "Dynamic contrast"
2460 msgstr "Dynamisk kontrast"
2461
2462 #
2463 msgid "E"
2464 msgstr "Ö"
2465
2466 #
2467 msgid "EPG Selection"
2468 msgstr "EPG val"
2469
2470 #
2471 msgid "EPG encoding"
2472 msgstr "EPG kodning"
2473
2474 msgid ""
2475 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2476 "is idling(i.e. in standby mode and no recordings running) to perform updates "
2477 "of the EPG information on these channels.\n"
2478 "On multi-tuner boxes it may optionally run in background hidden or in PiP, "
2479 "to not disturb the current TV program."
2480 msgstr ""
2481
2482 #, python-format
2483 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2484 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
2485
2486 #
2487 msgid "East"
2488 msgstr "Öst"
2489
2490 #
2491 msgid "Edit"
2492 msgstr "Ändra"
2493
2494 #
2495 msgid "Edit AutoTimer"
2496 msgstr "Ändra AutoTimer"
2497
2498 #
2499 msgid "Edit AutoTimer filters"
2500 msgstr "Ändra AutoTimer filter"
2501
2502 msgid "Edit AutoTimer services"
2503 msgstr "Ändra AutoTimer kanaler"
2504
2505 #
2506 msgid "Edit DNS"
2507 msgstr "Ändra DNS"
2508
2509 #
2510 #. TRANSLATORS: description of AutoTimer in PluginBrowser
2511 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2512 msgstr "Ändra Timers och sök efter nya händelser"
2513
2514 #
2515 msgid "Edit Title"
2516 msgstr "Ändra titel"
2517
2518 #
2519 msgid "Edit bouquets list"
2520 msgstr "Ändra favoritlistor"
2521
2522 #
2523 msgid "Edit chapters of current title"
2524 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
2525
2526 #
2527 msgid "Edit new timer defaults"
2528 msgstr "Ändra nya timers grundinställningar"
2529
2530 #
2531 msgid "Edit selected AutoTimer"
2532 msgstr "Ändra valda AutoTimer"
2533
2534 #
2535 msgid "Edit services list"
2536 msgstr "Ändra kanallista"
2537
2538 #
2539 msgid "Edit settings"
2540 msgstr "Ändra inställningar"
2541
2542 msgid "Edit tags of recorded movies"
2543 msgstr "Ändra märkning i inspelade filmer"
2544
2545 msgid "Edit tags of recorded movies."
2546 msgstr "Ändra märkning i inspelade filmer."
2547
2548 #
2549 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2550 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
2551
2552 #
2553 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2554 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
2555
2556 #
2557 msgid "Edit title"
2558 msgstr "Ändra titel"
2559
2560 msgid "Edit upgrade source url."
2561 msgstr "Ändra url till uppgraderingskälla."
2562
2563 #
2564 msgid "Editing"
2565 msgstr "Redigering"
2566
2567 msgid "Editor for fstab"
2568 msgstr ""
2569
2570 #
2571 msgid "Editor for new AutoTimers"
2572 msgstr "Ändring för nya AutoTimers"
2573
2574 #
2575 msgid "Education"
2576 msgstr "Utbildning"
2577
2578 #
2579 msgid "Electronic Program Guide"
2580 msgstr "Elektronisk Program Guide"
2581
2582 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2583 msgstr "Epostklient är en IMAP4 e-postvisare för Dreambox."
2584
2585 #
2586 msgid "Enable"
2587 msgstr "Aktivera"
2588
2589 #
2590 msgid "Enable /media"
2591 msgstr "Aktivera /media"
2592
2593 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2594 msgstr "Aktivera 1080p24 läge"
2595
2596 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2597 msgstr "Aktivera 1080p25 läge"
2598
2599 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2600 msgstr "Aktivera 1080p30 läge"
2601
2602 #
2603 msgid "Enable 5V for active antenna"
2604 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
2605
2606 msgid "Enable 720p24 Mode"
2607 msgstr "Aktivera 720p24 läge"
2608
2609 msgid "Enable Autoresolution"
2610 msgstr "Aktivera Autoupplösning"
2611
2612 #
2613 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2614 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
2615
2616 #
2617 msgid "Enable Filtering"
2618 msgstr "Aktivera Filtrering"
2619
2620 #
2621 msgid "Enable HTTP Access"
2622 msgstr "Aktivera HTTP tillgång"
2623
2624 #
2625 msgid "Enable HTTP Authentication"
2626 msgstr "Aktivera HTTP autentisering"
2627
2628 #
2629 msgid "Enable HTTPS Access"
2630 msgstr "Aktivera HTTPS tillgång"
2631
2632 #
2633 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2634 msgstr "Aktivera HTTPS autentisering"
2635
2636 #
2637 msgid "Enable Service Restriction"
2638 msgstr "Aktivera kanalrestriktioner"
2639
2640 #
2641 msgid "Enable Streaming Authentication"
2642 msgstr "Aktivera Streaming autentisering"
2643
2644 #
2645 msgid "Enable multiple bouquets"
2646 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
2647
2648 #
2649 msgid "Enable parental control"
2650 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
2651
2652 #
2653 msgid ""
2654 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2655 "extension menu."
2656 msgstr ""
2657 "Aktivera detta val för att kunna få AutoTimer överblick direkt från "
2658 "utökningsmenyn."
2659
2660 #
2661 msgid "Enable timer"
2662 msgstr "Aktivera timer"
2663
2664 #
2665 msgid "Enabled"
2666 msgstr "Aktiverad"
2667
2668 #
2669 msgid ""
2670 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2671 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2672 msgstr ""
2673 "Teckentabellen som den här kanalen avänder för EPG data. Du behöver bara "
2674 "ändra detta om du söker efter speciella tecken exempelvis åäö."
2675
2676 #
2677 msgid "Encrypted: "
2678 msgstr "Krypterad: "
2679
2680 #
2681 msgid "Encryption"
2682 msgstr "Kryptering"
2683
2684 #
2685 msgid "Encryption Key"
2686 msgstr "Krypteringsnyckel"
2687
2688 #
2689 msgid "Encryption Keytype"
2690 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
2691
2692 #
2693 msgid "Encryption:"
2694 msgstr "Kryptering:"
2695
2696 msgid "End of \"after event\" timespan"
2697 msgstr "Slut för \"efter händelse\" tidsintervall"
2698
2699 msgid "End of timespan"
2700 msgstr "Slut för tidsintervall"
2701
2702 #
2703 msgid "End time"
2704 msgstr "Sluttid"
2705
2706 #
2707 msgid "EndTime"
2708 msgstr "Sluttid"
2709
2710 #
2711 msgid "English"
2712 msgstr "Engelska"
2713
2714 msgid ""
2715 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2716 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2717 msgstr ""
2718
2719 #
2720 msgid ""
2721 "Enigma2 Skinselector\n"
2722 "\n"
2723 "If you experience any problems please contact\n"
2724 "stephan@reichholf.net\n"
2725 "\n"
2726 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2727 msgstr ""
2728 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
2729 "\n"
2730 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
2731 "stephan@reichholf.net\n"
2732 "\n"
2733 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2734
2735 #
2736 msgid "Enter IP to scan..."
2737 msgstr "Ange IP för sökning..."
2738
2739 #
2740 msgid "Enter main menu..."
2741 msgstr "Gå till huvudmeny..."
2742
2743 #
2744 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2745 msgstr "Ange nytt hostnamn för din Dreambox"
2746
2747 #
2748 msgid "Enter options:"
2749 msgstr "Ange optioner:"
2750
2751 #
2752 msgid "Enter password:"
2753 msgstr "Ange lösenord:"
2754
2755 #
2756 msgid "Enter pin code"
2757 msgstr "Ange pin kod"
2758
2759 #
2760 msgid "Enter share directory:"
2761 msgstr "Ange delat bibliotek:"
2762
2763 #
2764 msgid "Enter share name:"
2765 msgstr "Ange delningsnamn:"
2766
2767 msgid "Enter the service pin"
2768 msgstr "Ange kanal pin"
2769
2770 #
2771 msgid "Enter user and password for host: "
2772 msgstr "Ange användare och lösenord för host: "
2773
2774 #
2775 msgid "Enter username:"
2776 msgstr "Ange användarnamn:"
2777
2778 #
2779 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2780 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
2781
2782 msgid "Enter your search term(s)"
2783 msgstr "Ange dina sökterm(er)"
2784
2785 #
2786 msgid "Entertainment"
2787 msgstr "Underhållning"
2788
2789 #
2790 msgid "Error"
2791 msgstr "Fel"
2792
2793 #
2794 msgid "Error executing plugin"
2795 msgstr "Fel vid körning av plugin"
2796
2797 #
2798 #, python-format
2799 msgid ""
2800 "Error: %s\n"
2801 "Retry?"
2802 msgstr ""
2803 "Fel: %s\n"
2804 "Försöka igen?"
2805
2806 #
2807 msgid "Estonian"
2808 msgstr "Estniska"
2809
2810 msgid "Ethernet network interface"
2811 msgstr "Ethernet nätverkskort"
2812
2813 #
2814 msgid "Eventview"
2815 msgstr "Programöversikt"
2816
2817 msgid "Everything is fine"
2818 msgstr "Allt är bra"
2819
2820 #
2821 msgid "Exact match"
2822 msgstr "Exakt match"
2823
2824 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2825 msgstr "Överskrider dual layer media!"
2826
2827 #
2828 msgid "Exclude"
2829 msgstr "Exkludera"
2830
2831 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2832 msgstr "Utför \"efter händelse\" under tidsintervall"
2833
2834 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2835 msgstr "Kör TuxboxPlugins"
2836
2837 msgid "Execution Progress:"
2838 msgstr "Exekvering pågår:"
2839
2840 msgid "Execution finished!!"
2841 msgstr "Exekvering färdig!!"
2842
2843 #
2844 msgid "Exif"
2845 msgstr "Exif"
2846
2847 #
2848 msgid "Exit"
2849 msgstr "Avsluta"
2850
2851 #
2852 msgid "Exit editor"
2853 msgstr "Avsluta editor"
2854
2855 msgid "Exit input device selection."
2856 msgstr "Avsluta val av inmatningsenhet."
2857
2858 #
2859 msgid "Exit network wizard"
2860 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
2861
2862 #
2863 msgid "Exit the cleanup wizard"
2864 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
2865
2866 #
2867 msgid "Exit the wizard"
2868 msgstr "Avsluta guiden"
2869
2870 #
2871 msgid "Exit wizard"
2872 msgstr "Avsluta guide"
2873
2874 #
2875 msgid "Expert"
2876 msgstr "Expert"
2877
2878 #
2879 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2880 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
2881
2882 #
2883 msgid "Extended Setup..."
2884 msgstr "Utökad installation..."
2885
2886 #
2887 msgid "Extended Software"
2888 msgstr "Utökad Mjukvaru"
2889
2890 #
2891 msgid "Extended Software Plugin"
2892 msgstr "Utökad Mjukvaru Plugin"
2893
2894 #
2895 msgid "Extensions"
2896 msgstr "Utökningar"
2897
2898 #
2899 msgid "Extensions management"
2900 msgstr "Utökningshanterare"
2901
2902 #
2903 msgid "FEC"
2904 msgstr "FEC"
2905
2906 msgid ""
2907 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2908 "a server using the file transfer protocol."
2909 msgstr ""
2910
2911 #
2912 msgid "Factory reset"
2913 msgstr "Fabriksåterställning"
2914
2915 #
2916 msgid "Failed"
2917 msgstr "Misslyckades"
2918
2919 #
2920 #, python-format
2921 msgid "Fan %d"
2922 msgstr "Fläkt %d"
2923
2924 #
2925 #, python-format
2926 msgid "Fan %d PWM"
2927 msgstr "Fläkt %d PWM"
2928
2929 #
2930 #, python-format
2931 msgid "Fan %d Voltage"
2932 msgstr "Fläkt %d Volt"
2933
2934 #
2935 msgid "Fast"
2936 msgstr "Snabb"
2937
2938 #
2939 msgid "Fast DiSEqC"
2940 msgstr "Snabb DiSEqC"
2941
2942 #
2943 msgid "Fast Forward speeds"
2944 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
2945
2946 #
2947 msgid "Fast epoch"
2948 msgstr "Snabb epoch"
2949
2950 #
2951 msgid "Favourites"
2952 msgstr "Favoriter"
2953
2954 #
2955 msgid "Fetching feed entries"
2956 msgstr "Hämtar feed poster"
2957
2958 #
2959 msgid "Fetching search entries"
2960 msgstr "Hämtar sökning poster"
2961
2962 #
2963 msgid "Filesystem Check"
2964 msgstr "Filsystemskontroll"
2965
2966 #
2967 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2968 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
2969
2970 #
2971 msgid "Film & Animation"
2972 msgstr "Film & Animerat"
2973
2974 #
2975 msgid "Filter"
2976 msgstr "Filter"
2977
2978 msgid ""
2979 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2980 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2981 "it's Description.\n"
2982 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2983 msgstr ""
2984 "Filter är en kraftfull metod när matchade händelser söks. En AutoTimer kan "
2985 "begränsas till en viss veckodag eller matchade text i en häändelse "
2986 "exempelvis Beskrivning.\n"
2987 "Tryck BLÅ för att lägga till begränsning och GUL för att ta bort en vald "
2988 "begränsning."
2989
2990 msgid "Finetune"
2991 msgstr "Fininställning"
2992
2993 #
2994 msgid "Finished"
2995 msgstr "Klart"
2996
2997 #
2998 msgid "Finished configuring your network"
2999 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
3000
3001 #
3002 msgid "Finished restarting your network"
3003 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
3004
3005 #
3006 msgid "Finnish"
3007 msgstr "Finska"
3008
3009 msgid ""
3010 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
3011 "matched."
3012 msgstr ""
3013 "Först dag att matcha händelser. Ingen händelse innan denna dag kommer "
3014 "matchas."
3015
3016 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
3017 msgstr "Generera först din skinstil med Ai.HD-Control plugin."
3018
3019 #
3020 msgid "Flash"
3021 msgstr "Flash"
3022
3023 #
3024 msgid "Flashing failed"
3025 msgstr "Flashning misslyckades"
3026
3027 #
3028 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
3029 msgstr "Följande saker kommer utföras efter du tryckt på OK!"
3030
3031 #
3032 msgid "Format"
3033 msgstr "Format"
3034
3035 #, python-format
3036 msgid ""
3037 "Found a total of %d matching Events.\n"
3038 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered, %d similars "
3039 "added."
3040 msgstr ""
3041
3042 #
3043 msgid "Frame size in full view"
3044 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
3045
3046 #
3047 msgid "France"
3048 msgstr "Frankrike"
3049
3050 #
3051 msgid "French"
3052 msgstr "Franska"
3053
3054 #
3055 msgid "Frequency"
3056 msgstr "Frekvens"
3057
3058 #
3059 msgid "Frequency bands"
3060 msgstr "Frekvensband"
3061
3062 #
3063 msgid "Frequency scan step size(khz)"
3064 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
3065
3066 #
3067 msgid "Frequency steps"
3068 msgstr "Frekvenssteg"
3069
3070 msgid "Frequently asked questions"
3071 msgstr ""
3072
3073 #
3074 msgid "Fri"
3075 msgstr "Fre"
3076
3077 #
3078 msgid "Friday"
3079 msgstr "Fredag"
3080
3081 #
3082 msgid "Frisian"
3083 msgstr "Frisiska"
3084
3085 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
3086 msgstr "Fritz!Call visar inkommande samtal till din Fritz!Box på din Dreambox"
3087
3088 msgid "Front USB Slot"
3089 msgstr "Fram USB kontakt"
3090
3091 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
3092 msgstr "Frontend för /tmp/mmi.socket"
3093
3094 #
3095 #, python-format
3096 msgid "Frontprocessor version: %d"
3097 msgstr "Frontprocessor version: %d"
3098
3099 #
3100 msgid "Fsck failed"
3101 msgstr "Fsck misslyckades"
3102
3103 #
3104 msgid ""
3105 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
3106 "Do you want to Restart the GUI now?"
3107 msgstr ""
3108 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
3109 "Vill du starta om GUI nu?"
3110
3111 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
3112 msgstr "GUI som tillåter användare att ändra ftp- / telnet lösenord."
3113
3114 msgid ""
3115 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
3116 msgstr ""
3117 "GUI som tillåter användare att ändra ftp- / telnet-lösenord på Dreambox."
3118
3119 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
3120 msgstr "GUI för att ändra ftp- / telnet-lösenord"
3121
3122 #
3123 msgid "Gaming"
3124 msgstr "Spel"
3125
3126 #
3127 msgid "Gateway"
3128 msgstr "Gateway"
3129
3130 #
3131 msgid "General AC3 Delay"
3132 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
3133
3134 #
3135 msgid "General AC3 delay (ms)"
3136 msgstr "Generell AC3 fördröjning (ms)"
3137
3138 #
3139 msgid "General PCM Delay"
3140 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
3141
3142 #
3143 msgid "General PCM delay (ms)"
3144 msgstr "Generell PCM fördröjning (ms)"
3145
3146 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
3147 msgstr ""
3148
3149 #
3150 msgid "Genre"
3151 msgstr "Genre"
3152
3153 #
3154 msgid "Genuine Dreambox"
3155 msgstr "Äkta Dreambox"
3156
3157 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
3158 msgstr "Äkta Dreambox validering misslyckades!"
3159
3160 msgid "Genuine Dreambox verification"
3161 msgstr "Äkta Dreambox verifiering"
3162
3163 #
3164 msgid "German"
3165 msgstr "Tyska"
3166
3167 msgid "German storm information"
3168 msgstr ""
3169
3170 msgid "German traffic information"
3171 msgstr ""
3172
3173 #
3174 msgid "Germany"
3175 msgstr "Tyskland"
3176
3177 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3178 msgstr ""
3179
3180 msgid "Get latest experimental image"
3181 msgstr "Tag senaste experimentella image"
3182
3183 msgid "Get latest release image"
3184 msgstr "Tag senaste release image"
3185
3186 #
3187 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3188 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
3189
3190 #
3191 msgid "Global delay"
3192 msgstr "Global fördröjning"
3193
3194 #
3195 msgid "Goto 0"
3196 msgstr "Gå till 0"
3197
3198 #
3199 msgid "Goto position"
3200 msgstr "Gå till position"
3201
3202 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3203 msgstr ""
3204
3205 msgid ""
3206 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3207 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3208 msgstr ""
3209
3210 #
3211 msgid "Graphical Multi EPG"
3212 msgstr "Grafisk Multi EPG"
3213
3214 #
3215 msgid "Great Britain"
3216 msgstr "Storbritannien"
3217
3218 #
3219 msgid "Greek"
3220 msgstr "Grekiska"
3221
3222 #
3223 msgid "Green boost"
3224 msgstr "Grön förstärkning"
3225
3226 msgid ""
3227 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
3228 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
3229 "iPhone using prowl."
3230 msgstr ""
3231
3232 msgid "Guard interval"
3233 msgstr ""
3234
3235 #
3236 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3237 msgstr "Gissa existerande timer baserat på start/slut"
3238
3239 msgid "HD Interlace Mode"
3240 msgstr "HD Interlace läge"
3241
3242 msgid "HD Progressive Mode"
3243 msgstr "HD Progressive läge"
3244
3245 #
3246 msgid "HD videos"
3247 msgstr "HD video"
3248
3249 #
3250 msgid "HTTP Port"
3251 msgstr "HTTP Port"
3252
3253 #
3254 msgid "HTTPS Port"
3255 msgstr "HTTPS Port"
3256
3257 #
3258 msgid "Harddisk"
3259 msgstr "Hårddisk"
3260
3261 #
3262 msgid "Harddisk setup"
3263 msgstr "Hårddisk installation"
3264
3265 #
3266 msgid "Harddisk standby after"
3267 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
3268
3269 #
3270 msgid "Help"
3271 msgstr "Hjälp"
3272
3273 msgid "Hidden network"
3274 msgstr ""
3275
3276 msgid "Hide Plugin from Plugin or Extensionsmenu."
3277 msgstr ""
3278
3279 msgid "Hierarchy info"
3280 msgstr "Hierarkis info"
3281
3282 #
3283 msgid "High bitrate support"
3284 msgstr "Hög bitrate stöd"
3285
3286 #
3287 msgid "History"
3288 msgstr "Historia"
3289
3290 #
3291 msgid "Holland"
3292 msgstr "Holland"
3293
3294 #
3295 msgid "Hong Kong"
3296 msgstr "Hong Kong"
3297
3298 msgid "Horizontal"
3299 msgstr "Horisontal"
3300
3301 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3302 msgstr ""
3303
3304 #
3305 msgid "How many minutes do you want to record?"
3306 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
3307
3308 #
3309 msgid "How to handle found crashlogs?"
3310 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
3311
3312 #
3313 msgid "Howto & Style"
3314 msgstr "Howto & Design"
3315
3316 #
3317 msgid "Hue"
3318 msgstr "Färgton"
3319
3320 #
3321 msgid "Hungarian"
3322 msgstr "Ungerska"
3323
3324 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3325 msgstr ""
3326
3327 #
3328 msgid "IP Address"
3329 msgstr "IP adress"
3330
3331 #
3332 msgid "IP:"
3333 msgstr "IP:"
3334
3335 msgid "IRC Client for Enigma2"
3336 msgstr ""
3337
3338 #
3339 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3340 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
3341
3342 #
3343 msgid "ISO path"
3344 msgstr "ISO sökväg"
3345
3346 #
3347 msgid "Icelandic"
3348 msgstr "Isländska"
3349
3350 msgid ""
3351 "If a timer conflict occurs, AutoTimer will search outside the timespan for a "
3352 "similar event and add it."
3353 msgstr ""
3354
3355 msgid ""
3356 "If installed, the plugin allows to modify the order in which entries of the "
3357 "main menu are shown.It can be changed using the \"MenuSort\" plugin, "
3358 "launchable from the regular plugin overview."
3359 msgstr ""
3360
3361 #, python-format
3362 msgid ""
3363 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3364 "event if it records at least 80%% of the it."
3365 msgstr ""
3366
3367 #
3368 msgid ""
3369 "If you see this, something is wrong with\n"
3370 "your scart connection. Press OK to return."
3371 msgstr ""
3372 "Om du ser detta, något är fel med\n"
3373 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
3374
3375 msgid ""
3376 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3377 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3378 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3379 "possible.\n"
3380 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3381 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3382 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3383 "step.\n"
3384 "If you are happy with the result, press OK."
3385 msgstr ""
3386 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare, stänga av den. Om det "
3387 "finns något som heter \"dynamic\", använd standard. Justera ljusstyrkan till "
3388 "en inställning som du tycker är bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
3389 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
3390 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
3391 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
3392 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
3393
3394 #
3395 msgid "Import AutoTimer"
3396 msgstr "Importera AutoTimer"
3397
3398 #
3399 msgid "Import existing Timer"
3400 msgstr "Importera befintliga Timer"
3401
3402 #
3403 msgid "Import from EPG"
3404 msgstr "Importera från EPG"
3405
3406 #
3407 msgid "In Progress"
3408 msgstr "I utförande"
3409
3410 #
3411 msgid ""
3412 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3413 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
3414
3415 #
3416 msgid "Include"
3417 msgstr "Inkludera"
3418
3419 #
3420 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3421 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
3422
3423 #
3424 msgid "Increase delay"
3425 msgstr "Öka fördröjning"
3426
3427 #
3428 #, python-format
3429 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3430 msgstr "Öka fördröjning med %i ms (kan sättas)"
3431
3432 #
3433 msgid "Increased voltage"
3434 msgstr "Ökad spänning"
3435
3436 #
3437 msgid "Index"
3438 msgstr "Index"
3439
3440 #
3441 msgid "India"
3442 msgstr "India"
3443
3444 #
3445 msgid "Info"
3446 msgstr "Info"
3447
3448 #
3449 msgid "InfoBar"
3450 msgstr "Infobalk"
3451
3452 #
3453 msgid "Infobar timeout"
3454 msgstr "Infobalk timeout"
3455
3456 #
3457 msgid "Information"
3458 msgstr "Information"
3459
3460 #
3461 msgid "Init"
3462 msgstr "Initiera"
3463
3464 msgid "Initial Fast Forward speed"
3465 msgstr ""
3466
3467 msgid "Initial Rewind speed"
3468 msgstr ""
3469
3470 #
3471 msgid "Initial location in new timers"
3472 msgstr "Initial filmplats för nya timers"
3473
3474 #
3475 msgid "Initialization"
3476 msgstr "Initieringen"
3477
3478 #
3479 msgid "Initialize"
3480 msgstr "Initiera"
3481
3482 #
3483 msgid "Initializing Harddisk..."
3484 msgstr "Initierar hårddisk..."
3485
3486 #
3487 msgid "Input"
3488 msgstr "Ingång"
3489
3490 msgid "Input device setup"
3491 msgstr "Inmatningsenhetsinstallation"
3492
3493 msgid "Input devices"
3494 msgstr "Inmatningsenheter"
3495
3496 #
3497 msgid "Install"
3498 msgstr "Installera"
3499
3500 #
3501 msgid "Install a new image with a USB stick"
3502 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB-sticka"
3503
3504 #
3505 msgid "Install a new image with your web browser"
3506 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
3507
3508 #
3509 msgid "Install extensions."
3510 msgstr "Installera utökningar."
3511
3512 #
3513 msgid "Install local extension"
3514 msgstr "Installera lokala utökningar"
3515
3516 #
3517 msgid "Install or remove finished."
3518 msgstr "Installation eller borttagning klar."
3519
3520 #
3521 msgid "Install settings, skins, software..."
3522 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
3523
3524 #
3525 msgid "Installation finished."
3526 msgstr "Installation klar."
3527
3528 #
3529 msgid "Installing"
3530 msgstr "Installera"
3531
3532 #
3533 msgid "Installing Software..."
3534 msgstr "Installera mjukvara..."
3535
3536 #
3537 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3538 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
3539
3540 #
3541 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3542 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
3543
3544 #
3545 msgid "Installing package content... Please wait..."
3546 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
3547
3548 #
3549 msgid "Instant Record..."
3550 msgstr "Direktinspelning..."
3551
3552 #
3553 msgid "Instant record location"
3554 msgstr "Direktinspelningars plats"
3555
3556 #
3557 msgid "Interface: "
3558 msgstr "Gränssnitt: "
3559
3560 #
3561 msgid "Intermediate"
3562 msgstr "Normal"
3563
3564 #
3565 msgid "Internal Flash"
3566 msgstr "Intern Flash"
3567
3568 msgid "Internal USB Slot"
3569 msgstr ""
3570
3571 msgid "Internal firmware updater"
3572 msgstr ""
3573
3574 #
3575 msgid "Invalid Location"
3576 msgstr "Ogiltig sökväg"
3577
3578 #
3579 #, python-format
3580 msgid "Invalid directory selected: %s"
3581 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
3582
3583 #
3584 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3585 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3586 msgstr "Ogiltig respons från Säkerhetstjänst, vänligen starta om"
3587
3588 #
3589 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3590 msgid "Invalid response from server."
3591 msgstr "Ogiltig respons från server."
3592
3593 #
3594 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3595 #, python-format
3596 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3597 msgstr "Ogiltig respons från server. Vänligen rapportera: %s"
3598
3599 #
3600 msgid "Invalid selection"
3601 msgstr "Ogiltigt val"
3602
3603 #
3604 msgid "Inversion"
3605 msgstr "Inversion"
3606
3607 #
3608 msgid "Ipkg"
3609 msgstr "Ipkg"
3610
3611 #
3612 msgid "Ireland"
3613 msgstr "Irland"
3614
3615 #
3616 msgid "Is this videomode ok?"
3617 msgstr "Är detta videoläge ok?"
3618
3619 #
3620 msgid "Israel"
3621 msgstr "Israel"
3622
3623 msgid ""
3624 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3625 "deny specific ones.\n"
3626 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3627 "Service (inside a Bouquet).\n"
3628 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3629 msgstr ""
3630 "Det är möjligt att begränsa en AutoTimer till vissa Kanaler eller "
3631 "Favoritlista eller neka specifika sådana.\n"
3632 "En Händelse kommer endast att matcha denna AutoTimer om det är på en "
3633 "specifik och inte förnekad Kanal (inuti en Favoritlista).\n"
3634 "Tryck BLÅ för att lägga till en ny begränsning och GUL för att ta bort den "
3635 "markerade."
3636
3637 #
3638 msgid "Italian"
3639 msgstr "Italienska"
3640
3641 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3642 msgstr ""
3643
3644 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3645 msgstr ""
3646
3647 #
3648 msgid "Italy"
3649 msgstr "Italien"
3650
3651 #
3652 msgid "Japan"
3653 msgstr "Japan"
3654
3655 #
3656 msgid "Job View"
3657 msgstr "Arbets Vy"
3658
3659 #
3660 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3661 msgid "Just Scale"
3662 msgstr "Bara skala"
3663
3664 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3665 msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3666
3667 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3668 msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
3669
3670 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3671 msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
3672
3673 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3674 msgstr "Kerni's SWAIN skin"
3675
3676 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3677 msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
3678
3679 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3680 msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
3681
3682 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3683 msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
3684
3685 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3686 msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
3687
3688 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3689 msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3690
3691 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3692 msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
3693
3694 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3695 msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
3696
3697 msgid "Kerni's simple skin"
3698 msgstr "Kerni's simple skin"
3699
3700 msgid "Kerni-HD1 skin"
3701 msgstr "Kerni-HD1 skin"
3702
3703 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3704 msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
3705
3706 msgid "Kernis HD1 skin"
3707 msgstr "Kernis HD1 skin"
3708
3709 #
3710 #, python-format
3711 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3712 msgstr "Tangent %(Key)s sattes till %(delay)i ms"
3713
3714 #
3715 #, python-format
3716 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3717 msgstr "Tangent %(key)s (nuvarande värde: %(value)i ms)"
3718
3719 #
3720 msgid "Keyboard"
3721 msgstr "Tangentbord"
3722
3723 #
3724 msgid "Keyboard Map"
3725 msgstr "Tangentbordslayout"
3726
3727 #
3728 msgid "Keyboard Setup"
3729 msgstr "Tangentbords inställning"
3730
3731 #
3732 msgid "Keymap"
3733 msgstr "Tangentlayout"
3734
3735 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3736 msgstr ""
3737
3738 #
3739 msgid "LAN Adapter"
3740 msgstr "LAN Adapter"
3741
3742 msgid "LAN connection"
3743 msgstr "LAN anslutning"
3744
3745 #
3746 msgid "LNB"
3747 msgstr "LNB"
3748
3749 #
3750 msgid "LOF"
3751 msgstr "LOF"
3752
3753 #
3754 msgid "LOF/H"
3755 msgstr "LOF/H"
3756
3757 #
3758 msgid "LOF/L"
3759 msgstr "LOF/L"
3760
3761 #
3762 msgid "Language"
3763 msgstr "Språk"
3764
3765 #
3766 msgid "Language selection"
3767 msgstr "Välj språk"
3768
3769 #
3770 msgid "Last config"
3771 msgstr "Senaste konfiguration"
3772
3773 msgid ""
3774 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3775 "matched."
3776 msgstr ""
3777
3778 #
3779 msgid "Last speed"
3780 msgstr "Föregående hastighet"
3781
3782 #
3783 msgid "Latitude"
3784 msgstr "Latitud"
3785
3786 #
3787 msgid "Latvian"
3788 msgstr "Lettiska"
3789
3790 #
3791 msgid "Leave DVD Player?"
3792 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
3793
3794 #
3795 msgid "Left"
3796 msgstr "Vänster"
3797
3798 #
3799 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3800 msgid "Letterbox"
3801 msgstr "Letterbox"
3802
3803 #
3804 msgid "Limit east"
3805 msgstr "Östlig gräns"
3806
3807 #
3808 msgid "Limit west"
3809 msgstr "Västlig gräns"
3810
3811 #
3812 msgid "Limited character set for recording filenames"
3813 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
3814
3815 #
3816 msgid "Limits off"
3817 msgstr "Gränser av"
3818
3819 #
3820 msgid "Limits on"
3821 msgstr "Gränser på"
3822
3823 #
3824 msgid "Link Quality:"
3825 msgstr "Länkkvalitet:"
3826
3827 #
3828 msgid "Link:"
3829 msgstr "Länk:"
3830
3831 #
3832 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3833 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
3834
3835 msgid "List available networks"
3836 msgstr ""
3837
3838 #
3839 msgid "List of Storage Devices"
3840 msgstr "Lista på lagringsenheter"
3841
3842 msgid "Listen and record Shoutcast Internet Radio on your Dreambox."
3843 msgstr ""
3844
3845 #
3846 msgid "Lithuanian"
3847 msgstr "Litauiska"
3848
3849 #
3850 msgid "Load"
3851 msgstr "Ladda"
3852
3853 #
3854 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3855 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
3856
3857 #
3858 msgid "Load feed on startup:"
3859 msgstr "Ladda ström vid uppstart:"
3860
3861 #
3862 msgid "Load movie-length"
3863 msgstr "Ladda filmlängd"
3864
3865 #
3866 msgid "Local Network"
3867 msgstr "Lokalt Nätverk"
3868
3869 #
3870 msgid "Local share name"
3871 msgstr "Lokalt delningsnamn"
3872
3873 #
3874 msgid "Location"
3875 msgstr "Sökväg"
3876
3877 #
3878 msgid "Location for instant recordings"
3879 msgstr "Plats för direktinspelningar"
3880
3881 #
3882 msgid "Lock:"
3883 msgstr "Lås:"
3884
3885 #
3886 msgid "Log results to harddisk"
3887 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
3888
3889 #
3890 msgid "Long Keypress"
3891 msgstr "Lång knapptryckning"
3892
3893 msgid "Long filenames"
3894 msgstr "Långa filnamn"
3895
3896 #
3897 msgid "Longitude"
3898 msgstr "Longitud"
3899
3900 msgid "Lower bound of timespan."
3901 msgstr "Lägre gräns för tidsintervall."
3902
3903 msgid ""
3904 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3905 "are not taken into account!"
3906 msgstr ""
3907 "Lägre gräns för tidsintervall. Inget före den här tiden kommer matchas. "
3908 "Offset är inte med i beräkningen!"
3909
3910 #
3911 msgid "MMC Card"
3912 msgstr "MMC kort"
3913
3914 msgid "MORE"
3915 msgstr "MER"
3916
3917 #
3918 msgid "Main menu"
3919 msgstr "Huvudmeny"
3920
3921 #
3922 msgid "Mainmenu"
3923 msgstr "Huvudmeny"
3924
3925 msgid "Make this mark an 'in' point"
3926 msgstr "Gör denna markör till en 'in' punkt"
3927
3928 msgid "Make this mark an 'out' point"
3929 msgstr "Gör denna markör till en 'ut' punkt"
3930
3931 #
3932 msgid "Make this mark just a mark"
3933 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
3934
3935 #
3936 msgid "Manage extensions"
3937 msgstr "Hantera utökningar"
3938
3939 msgid "Manage local files"
3940 msgstr ""
3941
3942 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3943 msgstr ""
3944
3945 msgid "Manage logos to display at boottime"
3946 msgstr ""
3947
3948 #
3949 msgid "Manage network shares"
3950 msgstr "Hantera nätverksdelningar"
3951
3952 msgid ""
3953 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3954 msgstr ""
3955
3956 #
3957 msgid "Manage your network shares..."
3958 msgstr "Hantera dina nätverksdelningar..."
3959
3960 #
3961 msgid "Manage your receiver's software"
3962 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
3963
3964 #
3965 msgid "Manual Scan"
3966 msgstr "Manuell sökning"
3967
3968 msgid "Manual configuration"
3969 msgstr ""
3970
3971 #
3972 msgid "Manual transponder"
3973 msgstr "Manuell transponder"
3974
3975 #
3976 msgid "Manufacturer"
3977 msgstr "Tillverkare"
3978
3979 msgid "Margin after record"
3980 msgstr "Marginal efter inspelning"
3981
3982 #
3983 msgid "Margin before record (minutes)"
3984 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
3985
3986 #, python-format
3987 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3988 msgstr "Matcha tidsintervall: %02d:%02d - %02d:%02d"
3989
3990 #
3991 msgid "Match title"
3992 msgstr "Matcha titel"
3993
3994 #
3995 #, python-format
3996 msgid "Match title: %s"
3997 msgstr "Matcha titel: %s"
3998
3999 #
4000 msgid "Max. Bitrate: "
4001 msgstr "Max. Bitrate: "
4002
4003 msgid "Maximum duration (in m)"
4004 msgstr "Maximum varaktighet (i min)"
4005
4006 msgid ""
4007 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this amount of "
4008 "time (without offset) it won't be matched."
4009 msgstr ""
4010
4011 #
4012 msgid "Media player"
4013 msgstr "Mediaspelare"
4014
4015 #
4016 msgid "MediaPlayer"
4017 msgstr "Mediaspelare"
4018
4019 msgid ""
4020 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
4021 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
4022 msgstr ""
4023
4024 msgid ""
4025 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
4026 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
4027 "view cover and album information."
4028 msgstr ""
4029
4030 #
4031 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
4032 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
4033
4034 #
4035 msgid "Medium is not empty!"
4036 msgstr "Media är inte tomt!"
4037
4038 #
4039 msgid "Menu"
4040 msgstr "Meny"
4041
4042 msgid "Merlin Music Player and iDream"
4043 msgstr ""
4044
4045 #
4046 msgid "Message"
4047 msgstr "Meddelande"
4048
4049 #
4050 msgid "Message..."
4051 msgstr "Meddelande..."
4052
4053 #
4054 msgid "Mexico"
4055 msgstr "Mexiko"
4056
4057 #
4058 msgid "Mkfs failed"
4059 msgstr "Mkfs misslyckades"
4060
4061 #
4062 msgid "Mode"
4063 msgstr "Läge"
4064
4065 #
4066 msgid "Model: "
4067 msgstr "Modell: "
4068
4069 #
4070 msgid "Modify existing timers"
4071 msgstr "Ändra befintliga timers"
4072
4073 #
4074 msgid "Modulation"
4075 msgstr "Modulering"
4076
4077 #
4078 msgid "Modulator"
4079 msgstr "Modulator"
4080
4081 #
4082 msgid "Mon"
4083 msgstr "Mån"
4084
4085 #
4086 msgid "Mon-Fri"
4087 msgstr "Mån-Fre"
4088
4089 #
4090 msgid "Monday"
4091 msgstr "Måndag"
4092
4093 #
4094 msgid "Monthly"
4095 msgstr "Månadsvis"
4096
4097 #
4098 msgid "More video entries."
4099 msgstr "Fler video poster."
4100
4101 #
4102 msgid "Mosquito noise reduction"
4103 msgstr "Mosquito brus minskning"
4104
4105 #
4106 msgid "Most discussed"
4107 msgstr "Mest diskuterad"
4108
4109 #
4110 msgid "Most linked"
4111 msgstr "Mest länkad"
4112
4113 #
4114 msgid "Most popular"
4115 msgstr "Mest populär"
4116
4117 #
4118 msgid "Most recent"
4119 msgstr "Mest nyast"
4120
4121 #
4122 msgid "Most responded"
4123 msgstr "Mest svarade"
4124
4125 #
4126 msgid "Most viewed"
4127 msgstr "Mest visad"
4128
4129 #
4130 msgid "Mount failed"
4131 msgstr "Montering misslyckades"
4132
4133 #
4134 msgid "Mount informations"
4135 msgstr "Monteringsinformation"
4136
4137 #
4138 msgid "Mount options"
4139 msgstr "Monteringsoptioner"
4140
4141 #
4142 msgid "Mount type"
4143 msgstr "Monteringstyp"
4144
4145 #
4146 msgid "MountManager"
4147 msgstr "MonteringsHanterare"
4148
4149 #
4150 msgid ""
4151 "Mounted/\n"
4152 "Unmounted"
4153 msgstr ""
4154 "Monterad/\n"
4155 "Omonterad"
4156
4157 #
4158 msgid "Mountpoints management"
4159 msgstr "Monteringspunkts hantering"
4160
4161 #
4162 msgid "Mounts editor"
4163 msgstr "Monteringseditor"
4164
4165 #
4166 msgid "Mounts management"
4167 msgstr "Monteringshantering"
4168
4169 #
4170 msgid "Move Picture in Picture"
4171 msgstr "Flytta Bild i Bild"
4172
4173 #
4174 msgid "Move east"
4175 msgstr "Flytta öst"
4176
4177 #
4178 msgid "Move plugin screen"
4179 msgstr "Flytta plugin bildrutan"
4180
4181 #
4182 msgid "Move screen down"
4183 msgstr "Flytta blidrutan nedåt"
4184
4185 #
4186 msgid "Move screen to the center of your TV"
4187 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av TV skärmen"
4188
4189 #
4190 msgid "Move screen to the left"
4191 msgstr "Flytta bildrutan till vänster"
4192
4193 #
4194 msgid "Move screen to the lower left corner"
4195 msgstr "Flytta bildrutan till nedre vänstra hörnet"
4196
4197 #
4198 msgid "Move screen to the lower right corner"
4199 msgstr "Flytta bildrutan till nedre högra hörnet"
4200
4201 #
4202 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4203 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av vänstra kanten"
4204
4205 #
4206 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4207 msgstr "Flytta bildrutan till mitten av högra kanten"
4208
4209 #
4210 msgid "Move screen to the right"
4211 msgstr "Flytta bildrutan till höger"
4212
4213 msgid "Move screen to the upper left corner"
4214 msgstr "Flytta bildrutan till övre vänstra hörnet"
4215
4216 #
4217 msgid "Move screen to the upper right corner"
4218 msgstr "Flytta bildrutan till övre högra hörnet"
4219
4220 #
4221 msgid "Move screen up"
4222 msgstr "Flytta bildrutan uppåt"
4223
4224 #
4225 msgid "Move west"
4226 msgstr "Flytta väst"
4227
4228 #
4229 msgid "Movie location"
4230 msgstr "Filmplats"
4231
4232 msgid ""
4233 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4234 msgstr ""
4235
4236 msgid ""
4237 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4238 "the movielist."
4239 msgstr ""
4240
4241 #
4242 msgid "Movielist menu"
4243 msgstr "Filmlista meny"
4244
4245 #
4246 msgid "Multi EPG"
4247 msgstr "Multi EPG"
4248
4249 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
4250 msgstr ""
4251
4252 #
4253 msgid "Multimedia"
4254 msgstr "Multimedia"
4255
4256 #
4257 msgid "Multiple service support"
4258 msgstr "Multipla kanaler stöds"
4259
4260 msgid "Multiplex"
4261 msgstr ""
4262
4263 #
4264 msgid "Multisat"
4265 msgstr "Multisat"
4266
4267 #
4268 msgid "Music"
4269 msgstr "Musik"
4270
4271 #
4272 msgid "Mute"
4273 msgstr "Ljud av"
4274
4275 #
4276 msgid "My TubePlayer"
4277 msgstr "My TubePlayer"
4278
4279 #
4280 msgid "MyTube Settings"
4281 msgstr "MyTube Inställningar"
4282
4283 #
4284 msgid "MyTubePlayer"
4285 msgstr "MyTubePlayer"
4286
4287 #
4288 msgid "MyTubePlayer Help"
4289 msgstr "MyTubePlayer Hjälp"
4290
4291 #
4292 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4293 msgstr "MyTubePlayer aktiva videonedladdningar"
4294
4295 #
4296 msgid "MyTubePlayer settings"
4297 msgstr "MyTubePlayer inställningar"
4298
4299 #
4300 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4301 msgstr "MyTubeVideoInfoScreen"
4302
4303 #
4304 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4305 msgstr "MyTubeVideoHjälpSkärm"
4306
4307 msgid "N/A"
4308 msgstr "N/A"
4309
4310 msgid ""
4311 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4312 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4313 msgstr ""
4314
4315 msgid "NEXT"
4316 msgstr "NÄSTA"
4317
4318 #
4319 msgid "NFI Image Flashing"
4320 msgstr "NFI image Flashning"
4321
4322 #
4323 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4324 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
4325
4326 #
4327 msgid "NFS share"
4328 msgstr "NFS delning"
4329
4330 msgid "NIM"
4331 msgstr "NIM"
4332
4333 msgid "NOW"
4334 msgstr "NU"
4335
4336 #
4337 msgid "NTSC"
4338 msgstr "NTSC"
4339
4340 #
4341 msgid "Name"
4342 msgstr "Namn"
4343
4344 #
4345 msgid "Nameserver"
4346 msgstr "Namnserver"
4347
4348 #
4349 #, python-format
4350 msgid "Nameserver %d"
4351 msgstr "Namnserver %d"
4352
4353 #
4354 msgid "Nameserver Setup"
4355 msgstr "Namnserver installation"
4356
4357 #
4358 msgid "Nameserver settings"
4359 msgstr "Namnserver inställningar"
4360
4361 msgid "Namespace"
4362 msgstr ""
4363
4364 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4365 msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
4366
4367 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4368 msgstr "Nemesis BlackBox Skin för Dreamboxen"
4369
4370 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4371 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
4372
4373 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4374 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin för Dreamboxen"
4375
4376 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4377 msgstr "Nemesis Blueline Skin"
4378
4379 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4380 msgstr "Nemesis Blueline Skin för Dreamboxen"
4381
4382 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4383 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4384
4385 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4386 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin för Dreamboxen"
4387
4388 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4389 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4390
4391 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4392 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin för Dreamboxen"
4393
4394 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4395 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
4396
4397 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4398 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin för Dreamboxen"
4399
4400 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4401 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
4402
4403 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4404 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin för Dreamboxen"
4405
4406 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4407 msgstr "Nemesis Flatline Skin"
4408
4409 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4410 msgstr "Nemesis Flatline Skin för Dreamboxen"
4411
4412 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4413 msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
4414
4415 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4416 msgstr "Nemesis GlassLine Skin för Dreamboxen"
4417
4418 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4419 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
4420
4421 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4422 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin för Dreamboxen"
4423
4424 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4425 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
4426
4427 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4428 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin för Dreamboxen"
4429
4430 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4431 msgstr "Nemesis Greenline Skin"
4432
4433 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4434 msgstr "Nemesis Greenline Skin för Dreamboxen"
4435
4436 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4437 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
4438
4439 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4440 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin för Dreamboxen"
4441
4442 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4443 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
4444
4445 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4446 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin för Dreamboxen"
4447
4448 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4449 msgstr "Nemesis Greyline Skin"
4450
4451 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4452 msgstr "Nemesis Greyline Skin för Dreamboxen"
4453
4454 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4455 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
4456
4457 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4458 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin för Dreamboxen"
4459
4460 #
4461 msgid "Netmask"
4462 msgstr "Nätmask"
4463
4464 #
4465 msgid "Network"
4466 msgstr "Nätverk"
4467
4468 #
4469 msgid "Network Configuration..."
4470 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
4471
4472 #
4473 msgid "Network Mount"
4474 msgstr "Nätverksmonteringar"
4475
4476 #
4477 msgid "Network Setup"
4478 msgstr "Nätverksinställningar"
4479
4480 #
4481 msgid "Network Wizard"
4482 msgstr "Nätverksguide"
4483
4484 #
4485 msgid "Network scan"
4486 msgstr "Sök nätverk"
4487
4488 #
4489 msgid "Network setup"
4490 msgstr "Nätverksinställningar"
4491
4492 #
4493 msgid "Network test"
4494 msgstr "Nätverktest"
4495
4496 #
4497 msgid "Network test..."
4498 msgstr "Nätverktest..."
4499
4500 msgid "Network test: "
4501 msgstr "Nätverkstest: "
4502
4503 #
4504 msgid "Network:"
4505 msgstr "Nätverk:"
4506
4507 #
4508 msgid "NetworkBrowser"
4509 msgstr "Nätverksbläddring"
4510
4511 #
4512 msgid "NetworkWizard"
4513 msgstr "Nätverksguide"
4514
4515 msgid "Networkname (SSID)"
4516 msgstr ""
4517
4518 #
4519 msgid "Never"
4520 msgstr "Aldrig"
4521
4522 #
4523 msgid "New"
4524 msgstr "Ny"
4525
4526 msgid "New PIN"
4527 msgstr "Ny PIN"
4528
4529 #
4530 msgid "New Zealand"
4531 msgstr "Nya Zeeland"
4532
4533 #
4534 msgid "New version:"
4535 msgstr "Ny version:"
4536
4537 #
4538 msgid "News & Politics"
4539 msgstr "Nyheter & Politik"
4540
4541 #
4542 msgid "Next"
4543 msgstr "Nästa"
4544
4545 #
4546 msgid "No"
4547 msgstr "Nej"
4548
4549 #
4550 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4551 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
4552
4553 #
4554 msgid "No Connection"
4555 msgstr "Ingen anslutning"
4556
4557 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4558 msgstr "Ingen HDD hittad eller HDD inte initierad!"
4559
4560 #
4561 msgid "No backup needed"
4562 msgstr "Ingen backup behövs"
4563
4564 #
4565 msgid ""
4566 "No data on transponder!\n"
4567 "(Timeout reading PAT)"
4568 msgstr ""
4569 "Ingen data på transponder!\n"
4570 "(Timeout vid läsning av PAT)"
4571
4572 #
4573 msgid "No description available."
4574 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
4575
4576 #
4577 msgid "No details for this image file"
4578 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
4579
4580 #
4581 msgid "No displayable files on this medium found!"
4582 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
4583
4584 #
4585 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4586 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
4587
4588 msgid ""
4589 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4590 "forward/backward!"
4591 msgstr ""
4592 "Ingen snabbspolning tillgänlig än... men du kan använda nummerknapparna för "
4593 "att hoppa framåt/bakåt!"
4594
4595 #
4596 msgid "No free tuner!"
4597 msgstr "Ingen ledig tuner!"
4598
4599 #
4600 msgid "No network connection available."
4601 msgstr "Ingen nätverksanslutning tillgänglig."
4602
4603 #
4604 msgid "No network devices found!"
4605 msgstr "Inget nätverkskort funnet!"
4606
4607 #
4608 msgid "No networks found"
4609 msgstr "Inget nätverk hittat"
4610
4611 #
4612 msgid ""
4613 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4614 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
4615
4616 #
4617 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4618 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
4619
4620 #
4621 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4622 msgstr "Inga spelbara video hittas! Sluta spela denna film?"
4623
4624 #
4625 msgid "No positioner capable frontend found."
4626 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
4627
4628 #
4629 msgid "No satellite frontend found!!"
4630 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
4631
4632 #
4633 msgid "No tags are set on these movies."
4634 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
4635
4636 #
4637 msgid "No to all"
4638 msgstr "Nej till alla"
4639
4640 #
4641 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4642 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
4643
4644 #
4645 msgid ""
4646 "No tuner is enabled!\n"
4647 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4648 msgstr ""
4649 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
4650 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4651
4652 #
4653 msgid ""
4654 "No valid service PIN found!\n"
4655 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4656 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4657 msgstr ""
4658 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
4659 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
4660 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
4661
4662 #
4663 msgid ""
4664 "No valid setup PIN found!\n"
4665 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4666 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4667 msgstr ""
4668 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
4669 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
4670 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
4671
4672 #
4673 msgid "No videos to display"
4674 msgstr "Ingen video att visa"
4675
4676 msgid "No wireless networks found! Searching..."
4677 msgstr ""
4678
4679 #
4680 msgid ""
4681 "No working local network adapter found.\n"
4682 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4683 "configured correctly."
4684 msgstr ""
4685 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
4686 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
4687 "är korrekt konfigurerat."
4688
4689 #
4690 msgid ""
4691 "No working wireless network adapter found.\n"
4692 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4693 "network is configured correctly."
4694 msgstr ""
4695 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4696 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
4697 "nätverkskonfiguration är korrekt."
4698
4699 #
4700 msgid ""
4701 "No working wireless network interface found.\n"
4702 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4703 "your local network interface."
4704 msgstr ""
4705 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
4706 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
4707 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4708
4709 #
4710 msgid "No, but play video again"
4711 msgstr "Nej, men spela video igen"
4712
4713 #
4714 msgid "No, but restart from begin"
4715 msgstr "Nej, men starta om från början"
4716
4717 #
4718 msgid "No, but switch to video entries."
4719 msgstr "Nej, men byt till videoposter."
4720
4721 #
4722 msgid "No, but switch to video search."
4723 msgstr "Nej, men byt till videosökning."
4724
4725 #
4726 msgid "No, do nothing."
4727 msgstr "Nej, gör inget."
4728
4729 #
4730 msgid "No, just start my dreambox"
4731 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
4732
4733 msgid "No, never"
4734 msgstr "Nej, aldrig"
4735
4736 #
4737 msgid "No, not now"
4738 msgstr "Nej, inte nu"
4739
4740 #
4741 msgid "No, remove them."
4742 msgstr "Nej, ta bort dem."
4743
4744 #
4745 msgid "No, scan later manually"
4746 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
4747
4748 #
4749 msgid "No, send them never"
4750 msgstr "Nej, skicka aldrig"
4751
4752 #
4753 msgid "None"
4754 msgstr "Inga"
4755
4756 #
4757 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4758 msgid "Nonlinear"
4759 msgstr "Ej linjär"
4760
4761 #
4762 msgid "Nonprofits & Activism"
4763 msgstr "Ej vinstdrivande & Aktivism"
4764
4765 #
4766 msgid "North"
4767 msgstr "Nord"
4768
4769 #
4770 msgid "Norwegian"
4771 msgstr "Norska"
4772
4773 msgid "Not after"
4774 msgstr "Inte efter"
4775
4776 msgid "Not before"
4777 msgstr "Inte före"
4778
4779 #
4780 #, python-format
4781 msgid ""
4782 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4783 "required, %d MB available)"
4784 msgstr ""
4785 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
4786 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
4787
4788 #
4789 msgid "Not fetching feed entries"
4790 msgstr "Hämtar inte feed poster"
4791
4792 msgid "Not-Associated"
4793 msgstr ""
4794
4795 #
4796 msgid ""
4797 "Nothing to scan!\n"
4798 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4799 msgstr ""
4800 "Inget att scanna!\n"
4801 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
4802
4803 #
4804 msgid "Now Playing"
4805 msgstr "Spelas nu"
4806
4807 msgid ""
4808 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4809 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4810 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4811 msgstr ""
4812 "Nu, använd kontrastinställningen för att öka ljusstyrka på bakgrunden så "
4813 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
4814 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor på skalan.När du har gjort det, "
4815 "vänligen tryck OK för att fortsätta."
4816
4817 #
4818 msgid "Number of scheduled recordings left."
4819 msgstr "Antal schemalagda inspelningar kvar."
4820
4821 #
4822 msgid "OK"
4823 msgstr "OK"
4824
4825 #
4826 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4827 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
4828
4829 #
4830 msgid "OK, remove another extensions"
4831 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
4832
4833 #
4834 msgid "OK, remove some extensions"
4835 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
4836
4837 msgid "ONID"
4838 msgstr "ONID"
4839
4840 #
4841 msgid "OSD Settings"
4842 msgstr "OSD inställning"
4843
4844 #
4845 msgid "OSD visibility"
4846 msgstr "OSD synlighet"
4847
4848 #
4849 msgid "Off"
4850 msgstr "Av"
4851
4852 #
4853 msgid "Offset after recording (in m)"
4854 msgstr "Offset efter inspelning (i min)"
4855
4856 #
4857 msgid "Offset before recording (in m)"
4858 msgstr "Offset före inspelning (i min)"
4859
4860 #
4861 msgid "On"
4862 msgstr "På"
4863
4864 #
4865 msgid "On any service"
4866 msgstr "På alla kanaler"
4867
4868 #
4869 msgid "On same service"
4870 msgstr "På samma kanal"
4871
4872 #
4873 msgid "One"
4874 msgstr "En"
4875
4876 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4877 msgstr "Enbart AutoTimers skapades under denna session"
4878
4879 #
4880 msgid "Only Free scan"
4881 msgstr "Bara Fri sökning"
4882
4883 msgid "Only add timer for next x days"
4884 msgstr ""
4885
4886 #
4887 msgid "Only extensions."
4888 msgstr "Endast utökningar."
4889
4890 msgid "Only match during timespan"
4891 msgstr "Matcha enbart under tidsintervallet"
4892
4893 #
4894 #, python-format
4895 msgid "Only on Service: %s"
4896 msgstr "Enbart på kanal: %s"
4897
4898 #
4899 msgid "Open Context Menu"
4900 msgstr "Öppna Context Meny"
4901
4902 #
4903 msgid "Open plugin menu"
4904 msgstr "Öppna plugin meny"
4905
4906 #
4907 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4908 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
4909
4910 msgid "Orbital position"
4911 msgstr ""
4912
4913 #
4914 msgid "Outer Bound (+/-)"
4915 msgstr "Yttre gräns (+/-)"
4916
4917 msgid "Overlay for scrolling bars"
4918 msgstr ""
4919
4920 #
4921 msgid "Override found with alternative service"
4922 msgstr "Åsidosätt hittade med alternativ kanal"
4923
4924 msgid "Overwrite configuration files ?"
4925 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna ?"
4926
4927 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4928 msgstr "Skriv över konfigurationsfilerna vid mjukvaruuppgradering?"
4929
4930 #
4931 msgid "PAL"
4932 msgstr "PAL"
4933
4934 msgid "PCR PID"
4935 msgstr "PCR PID"
4936
4937 #
4938 msgid "PIDs"
4939 msgstr "PIDs"
4940
4941 msgid "PMT PID"
4942 msgstr "PMT PID"
4943
4944 #
4945 msgid "Package list update"
4946 msgstr "Paketlista uppdatering"
4947
4948 #
4949 msgid "Package removal failed.\n"
4950 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
4951
4952 msgid "Package removed successfully.\n"
4953 msgstr "Paketbortagning utförd.\n"
4954
4955 #
4956 msgid "Packet management"
4957 msgstr "Pakethantering"
4958
4959 #
4960 msgid "Packet manager"
4961 msgstr "Pakethanterare"
4962
4963 #
4964 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4965 msgid "Pan&Scan"
4966 msgstr "Pan&Scan"
4967
4968 #
4969 msgid "Parent Directory"
4970 msgstr "Föräldrarbibliotek"
4971
4972 #
4973 msgid "Parental control"
4974 msgstr "Föräldrakontroll"
4975
4976 #
4977 msgid "Parental control services Editor"
4978 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
4979
4980 #
4981 msgid "Parental control setup"
4982 msgstr "Föräldrakontroll installation"
4983
4984 #
4985 msgid "Parental control type"
4986 msgstr "Föräldrakontroll typ"
4987
4988 msgid ""
4989 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4990 "TV  program."
4991 msgstr ""
4992
4993 #
4994 msgid "Password"
4995 msgstr "Lösenord"
4996
4997 #
4998 msgid "Pause movie at end"
4999 msgstr "Pausa filmen"
5000
5001 #
5002 msgid "People & Blogs"
5003 msgstr "Folk & Bloggar"
5004
5005 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
5006 msgstr ""
5007
5008 msgid "Persian"
5009 msgstr ""
5010
5011 #
5012 msgid "Pets & Animals"
5013 msgstr "Husdjur & Vilddjur"
5014
5015 #
5016 msgid "Phone number"
5017 msgstr "Telefonnummer"
5018
5019 #
5020 msgid "PiPSetup"
5021 msgstr "BiB konfiguration"
5022
5023 #
5024 msgid "PicturePlayer"
5025 msgstr "Bildspelare"
5026
5027 #
5028 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
5029 msgid "Pillarbox"
5030 msgstr "Svarta kanter"
5031
5032 #
5033 msgid "Pilot"
5034 msgstr "Pilot"
5035
5036 msgid "Pin code needed"
5037 msgstr "Pin kod behövs"
5038
5039 #
5040 msgid "Play"
5041 msgstr "Spela upp"
5042
5043 #
5044 msgid "Play Audio-CD..."
5045 msgstr "Spela Audio-CD..."
5046
5047 #
5048 msgid "Play DVD"
5049 msgstr "Spela DVD"
5050
5051 msgid "Play Internet Radio downloaded from Last.FM"
5052 msgstr ""
5053
5054 msgid "Play Internet Radio downloaded from ShoutCast"
5055 msgstr ""
5056
5057 #
5058 msgid "Play Music..."
5059 msgstr "Spela Musik..."
5060
5061 #
5062 msgid "Play YouTube movies"
5063 msgstr "Spela YouTube filmer"
5064
5065 #
5066 msgid "Play next video"
5067 msgstr "Spela nästa video"
5068
5069 #
5070 msgid "Play recorded movies..."
5071 msgstr "Spela inspelade filmer..."
5072
5073 msgid "Play video again"
5074 msgstr "Spela video igen"
5075
5076 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
5077 msgstr ""
5078
5079 msgid "Playback of Youtube through a PC"
5080 msgstr ""
5081
5082 msgid "Player for Network and Internet Streams"
5083 msgstr ""
5084
5085 msgid "Player for Network and Internet Streams."
5086 msgstr ""
5087
5088 msgid "Plays your favorite music and videos"
5089 msgstr ""
5090
5091 #
5092 msgid "Please Reboot"
5093 msgstr "Vänligen starta om"
5094
5095 #
5096 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
5097 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
5098
5099 #
5100 msgid "Please add titles to the compilation."
5101 msgstr "Vänligen lägg till titel till sammanställningen."
5102
5103 msgid ""
5104 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
5105 "not set a PIN."
5106 msgstr ""
5107
5108 #
5109 msgid "Please change recording endtime"
5110 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
5111
5112 #
5113 msgid "Please check your network settings!"
5114 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
5115
5116 #
5117 msgid "Please choose an extension..."
5118 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
5119
5120 msgid "Please choose he package..."
5121 msgstr "Vänligen välj paket..."
5122
5123 #
5124 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
5125 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
5126
5127 msgid ""
5128 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
5129 "values.\n"
5130 "When you are ready press OK to continue."
5131 msgstr ""
5132 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
5133 "begärda fälten.\n"
5134 "När du är klar tryck OK för att fortsätta."
5135
5136 #
5137 msgid ""
5138 "Please configure your internet connection by filling out the required "
5139 "values.\n"
5140 "When you are ready press OK to continue."
5141 msgstr ""
5142 "Vänligen konfigurera din Internet anslutning med att fylla i begärda fält.\n"
5143 "När du är klar tryck OK för att forsätta."
5144
5145 #
5146 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
5147 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
5148
5149 #
5150 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
5151 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
5152
5153 #
5154 msgid "Please enter a name for the new marker"
5155 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
5156
5157 #
5158 msgid "Please enter a new filename"
5159 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
5160
5161 #
5162 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
5163 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
5164
5165 #
5166 msgid "Please enter name of the new directory"
5167 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
5168
5169 msgid "Please enter the correct pin code"
5170 msgstr "Vänligen ange korrekt pin kod"
5171
5172 msgid "Please enter the old PIN code"
5173 msgstr ""
5174
5175 #
5176 msgid "Please enter your email address here:"
5177 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
5178
5179 #
5180 msgid "Please enter your name here (optional):"
5181 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
5182
5183 #
5184 msgid "Please enter your search term."
5185 msgstr "Vänligen ange din sökterm."
5186
5187 #
5188 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5189 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
5190
5191 #
5192 msgid ""
5193 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5194 "therefore the default directory is being used instead."
5195 msgstr ""
5196 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
5197 "är nu default bibliotek valt."
5198
5199 #
5200 msgid "Please press OK to continue."
5201 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
5202
5203 #
5204 msgid "Please press OK!"
5205 msgstr "Vänligen tryck OK!"
5206
5207 #
5208 msgid "Please provide a Text to match"
5209 msgstr "Vänligen ange en text för matchning"
5210
5211 #
5212 msgid "Please select a playlist to delete..."
5213 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
5214
5215 #
5216 msgid "Please select a playlist..."
5217 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
5218
5219 #
5220 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5221 msgstr "Vänligen ange en grundström eller försök söka efter videos."
5222
5223 #
5224 msgid "Please select a subservice to record..."
5225 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
5226
5227 #
5228 msgid "Please select a subservice..."
5229 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
5230
5231 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5232 msgstr "Vänligen välj en NFI fil och tryck på grön knapp för att flasha!"
5233
5234 #
5235 msgid "Please select an extension to remove."
5236 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
5237
5238 #
5239 msgid "Please select an option below."
5240 msgstr "Vänligen välj ett alternativ nedan."
5241
5242 #
5243 msgid "Please select medium to use as backup location"
5244 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
5245
5246 #
5247 msgid "Please select tag to filter..."
5248 msgstr "Vänligen välj märke för filtrering..."
5249
5250 #
5251 msgid "Please select the movie path..."
5252 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
5253
5254 msgid ""
5255 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5256 "connection.\n"
5257 "\n"
5258 "Please press OK to continue."
5259 msgstr ""
5260 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
5261 "Internet.\n"
5262 "\n"
5263 "Vänligen tryck OK för att fortsätta."
5264
5265 #
5266 msgid ""
5267 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5268 "\n"
5269 "Please press OK to continue."
5270 msgstr ""
5271 "Vänligen välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till.\n"
5272 "\n"
5273 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5274
5275 #
5276 msgid "Please set up tuner B"
5277 msgstr "Vänligen installera tuner B"
5278
5279 #
5280 msgid "Please set up tuner C"
5281 msgstr "Vänligen installera tuner C"
5282
5283 #
5284 msgid "Please set up tuner D"
5285 msgstr "Vänligen installera tuner D"
5286
5287 #
5288 msgid ""
5289 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5290 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5291 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5292 msgstr ""
5293 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
5294 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
5295 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
5296 "flyttning."
5297
5298 msgid ""
5299 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5300 "the OK button."
5301 msgstr ""
5302 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
5303 "knappen."
5304
5305 #
5306 msgid "Please wait (Step 2)"
5307 msgstr "Vänligen vänta (Steg 2)"
5308
5309 #
5310 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5311 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
5312
5313 #
5314 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5315 msgstr "Vänligen vänta på aktivering av din nätverksmontering..."
5316
5317 #
5318 msgid "Please wait while removing selected package..."
5319 msgstr "Vänligen vänta medan bortagning av valt paket utförs..."
5320
5321 #
5322 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5323 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering tas bort..."
5324
5325 #
5326 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5327 msgstr "Vänligen vänta meda sökning pågår..."
5328
5329 #
5330 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5331 msgstr "Vänligen vänta medan sökning för paket som kan tas bort..."
5332
5333 #
5334 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5335 msgstr "Vänligen vänta medan dina nätverksmontering uppdateras..."
5336
5337 #
5338 msgid "Please wait while we configure your network..."
5339 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk konfigureras..."
5340
5341 #
5342 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5343 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
5344
5345 #
5346 msgid "Please wait while we test your network..."
5347 msgstr "Vänligen vänta medan vi testar ditt nätverk..."
5348
5349 #
5350 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5351 msgstr "Vänligen vänta medan ditt nätverk startas om..."
5352
5353 #
5354 msgid "Please wait..."
5355 msgstr "Vänligen vänta..."
5356
5357 #
5358 msgid "Please wait... Loading list..."
5359 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
5360
5361 #
5362 msgid "Plugin browser"
5363 msgstr "Plugin hanterare"
5364
5365 #
5366 msgid "Plugin manager activity information"
5367 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
5368
5369 #
5370 msgid "Plugin manager help"
5371 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
5372
5373 #
5374 #, python-format
5375 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5376 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5377
5378 #
5379 msgid "Plugins"
5380 msgstr "Plugins"
5381
5382 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5383 msgstr ""
5384
5385 #
5386 msgid "Poland"
5387 msgstr "Polen"
5388
5389 #
5390 msgid "Polarization"
5391 msgstr "Polarisation"
5392
5393 #
5394 msgid "Polish"
5395 msgstr "Polska"
5396
5397 #
5398 msgid "Poll Interval (in h)"
5399 msgstr "Avsökningsintervall (i tim)"
5400
5401 #
5402 msgid "Poll automatically"
5403 msgstr "Sök automatiskt"
5404
5405 #
5406 msgid "Port A"
5407 msgstr "Port A"
5408
5409 #
5410 msgid "Port B"
5411 msgstr "Port B"
5412
5413 #
5414 msgid "Port C"
5415 msgstr "Port C"
5416
5417 #
5418 msgid "Port D"
5419 msgstr "Port D"
5420
5421 #
5422 msgid "Portuguese"
5423 msgstr "Portugisiska"
5424
5425 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
5426 msgstr ""
5427
5428 #
5429 msgid "Positioner"
5430 msgstr "Motor"
5431
5432 #
5433 msgid "Positioner fine movement"
5434 msgstr "Motor finstegning"
5435
5436 #
5437 msgid "Positioner movement"
5438 msgstr "Motor rörelse"
5439
5440 #
5441 msgid "Positioner setup"
5442 msgstr "Motor installation"
5443
5444 #
5445 msgid "Positioner storage"
5446 msgstr "Motor lagring"
5447
5448 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
5449 msgstr ""
5450
5451 #
5452 msgid ""
5453 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
5454 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
5455 msgstr ""
5456 "Strömläge efter inspelning. Väl \"standard\" för att inte ändra standard för "
5457 "Enigma2 eller värde ändrat av dig."
5458
5459 #
5460 msgid "Power threshold in mA"
5461 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
5462
5463 #
5464 msgid "Predefined transponder"
5465 msgstr "Fördefinerad transponder"
5466
5467 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
5468 msgstr "Förbered ytterligare en USB-sticka för image flashning"
5469
5470 #
5471 msgid "Preparing... Please wait"
5472 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
5473
5474 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
5475 msgstr "Tryck INFO på din fjärrkontroll för ytterligare information."
5476
5477 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
5478 msgstr "Tryck MENU på din fjärrkontroll för ytterligare valmöjligheter."
5479
5480 #
5481 msgid "Press OK on your remote control to continue."
5482 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
5483
5484 #
5485 msgid "Press OK to activate the selected skin."
5486 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
5487
5488 #
5489 msgid "Press OK to activate the settings."
5490 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
5491
5492 #
5493 msgid "Press OK to collapse this host"
5494 msgstr "Tryck OK för att kollapsa den här värden"
5495
5496 #
5497 msgid "Press OK to edit selected settings."
5498 msgstr "Tryck OK för att ändra vald inställning."
5499
5500 #
5501 msgid "Press OK to edit the settings."
5502 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
5503
5504 #
5505 msgid "Press OK to expand this host"
5506 msgstr "Tryck OK för att expandera den här värden"
5507
5508 #
5509 #, python-format
5510 msgid "Press OK to get further details for %s"
5511 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
5512
5513 #
5514 msgid "Press OK to mount this share!"
5515 msgstr "Tryck OK för att montera den här delningen!"
5516
5517 #
5518 msgid "Press OK to mount!"
5519 msgstr "Tryck OK för att montera!"
5520
5521 #
5522 msgid "Press OK to save settings."
5523 msgstr "Tryck OK för att spara inställning."
5524
5525 #
5526 msgid "Press OK to scan"
5527 msgstr "Tryck OK för sökning"
5528
5529 #
5530 msgid "Press OK to select a Provider."
5531 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
5532
5533 #
5534 msgid "Press OK to select."
5535 msgstr "Tryck OK för att välja."
5536
5537 #
5538 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5539 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
5540
5541 #
5542 msgid "Press OK to start the scan"
5543 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
5544
5545 #
5546 msgid "Press OK to toggle the selection."
5547 msgstr "Tryck OK för att växla val."
5548
5549 #
5550 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5551 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
5552
5553 #
5554 msgid "Prev"
5555 msgstr "Föregående"
5556
5557 #
5558 msgid "Preview"
5559 msgstr "Förhandsgranskning"
5560
5561 #
5562 msgid "Preview AutoTimer"
5563 msgstr "Förhandsgranska AutoTimer"
5564
5565 #
5566 msgid "Preview menu"
5567 msgstr "Förvisningsmeny"
5568
5569 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
5570 msgstr ""
5571
5572 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
5573 msgstr ""
5574
5575 #
5576 msgid "Primary DNS"
5577 msgstr "Primär DNS"
5578
5579 #
5580 msgid "Priority"
5581 msgstr "Prioritet"
5582
5583 #
5584 msgid "Process"
5585 msgstr "Process"
5586
5587 #
5588 msgid "Properties of current title"
5589 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
5590
5591 #
5592 msgid "Protect services"
5593 msgstr "Skydda kanaler"
5594
5595 #
5596 msgid "Protect setup"
5597 msgstr "Skydda inställningar"
5598
5599 #
5600 msgid "Provider"
5601 msgstr "Leverantör"
5602
5603 #
5604 msgid "Provider to scan"
5605 msgstr "Leverantör att scanna"
5606
5607 #
5608 msgid "Providers"
5609 msgstr "Leverantörer"
5610
5611 #
5612 msgid "Published"
5613 msgstr "Publiserad"
5614
5615 msgid "Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV."
5616 msgstr ""
5617
5618 msgid ""
5619 "Push key \"Exit long\" to show the clock while watching TV. Clock will "
5620 "disappear after the specified timeout or by pushing key \"Exit long\" "
5621 "again.\n"
5622 "Modify the settings to match your preferences. To change the clock position, "
5623 "select \"Move clock\" and relocate."
5624 msgstr ""
5625
5626 #
5627 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5628 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
5629
5630 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
5631 msgstr ""
5632
5633 #
5634 msgid "Quick"
5635 msgstr "Snabb"
5636
5637 #
5638 msgid "Quickzap"
5639 msgstr "Snabbzap"
5640
5641 msgid "RC Menu"
5642 msgstr "Fjärrkontroll Meny"
5643
5644 #
5645 msgid "RF output"
5646 msgstr "RF ut"
5647
5648 #
5649 msgid "RGB"
5650 msgstr "RGB"
5651
5652 msgid "RSS viewer"
5653 msgstr "RSS visare"
5654
5655 msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
5656 msgstr ""
5657
5658 #
5659 msgid "Radio"
5660 msgstr "Radio"
5661
5662 #
5663 msgid "Ram Disk"
5664 msgstr "Ram Disk"
5665
5666 #
5667 msgid "Random"
5668 msgstr "Slumpmässig"
5669
5670 #
5671 msgid "Rating"
5672 msgstr "Betyg"
5673
5674 #
5675 msgid "Ratings: "
5676 msgstr "Betyg: "
5677
5678 #
5679 msgid "Really close without saving settings?"
5680 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
5681
5682 #
5683 msgid "Really delete done timers?"
5684 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
5685
5686 #
5687 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5688 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
5689
5690 #
5691 msgid "Really quit MyTube Player?"
5692 msgstr "Verkligen avsluta MyTubePlayer?"
5693
5694 #
5695 msgid "Really reboot now?"
5696 msgstr "Verkligen starta om nu?"
5697
5698 #
5699 msgid "Really restart now?"
5700 msgstr "Verkligen starta om nu?"
5701
5702 #
5703 msgid "Really shutdown now?"
5704 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
5705
5706 #
5707 msgid "Reboot"
5708 msgstr "Omstart"
5709
5710 #
5711 msgid "Recently featured"
5712 msgstr "Nyligen aktuell"
5713
5714 #
5715 msgid "Reception Settings"
5716 msgstr "Mottagning inställningar"
5717
5718 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
5719 msgstr ""
5720
5721 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
5722 msgstr ""
5723
5724 #
5725 msgid "Record"
5726 msgstr "Spela in"
5727
5728 #
5729 msgid "Record a maximum of x times"
5730 msgstr "Inspela maximum av x gånger"
5731
5732 #
5733 msgid "Record on"
5734 msgstr "Inspelning på"
5735
5736 #
5737 #, python-format
5738 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5739 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
5740
5741 #
5742 msgid "Recorded files..."
5743 msgstr "Inspelade filer..."
5744
5745 #
5746 msgid "Recording"
5747 msgstr "Spelar in"
5748
5749 #
5750 msgid "Recording paths"
5751 msgstr "Sökvägar till inspelningar"
5752
5753 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5754 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
5755
5756 #
5757 msgid "Recordings"
5758 msgstr "Inspelningar"
5759
5760 #
5761 msgid "Recordings always have priority"
5762 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
5763
5764 msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
5765 msgstr ""
5766
5767 msgid "Reenter new PIN"
5768 msgstr ""
5769
5770 #
5771 msgid "Refresh Rate"
5772 msgstr "Uppdateringstakt"
5773
5774 #
5775 msgid "Refresh rate selection."
5776 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
5777
5778 #
5779 msgid "Related video entries."
5780 msgstr "Liknande video poster."
5781
5782 #
5783 msgid "Relevance"
5784 msgstr "Relevance"
5785
5786 #
5787 msgid "Reload"
5788 msgstr "Uppdatera"
5789
5790 #
5791 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5792 msgstr "Ladda om Black-/Whitelistor"
5793
5794 msgid "Remember service PIN"
5795 msgstr ""
5796
5797 msgid "Remember service PIN cancel"
5798 msgstr ""
5799
5800 msgid "Remote timer and remote TV player"
5801 msgstr ""
5802
5803 #
5804 msgid "Remove"
5805 msgstr "Ta bort"
5806
5807 #
5808 msgid "Remove Bookmark"
5809 msgstr "Ta bort Bokmärke"
5810
5811 #
5812 msgid "Remove Plugins"
5813 msgstr "Ta bort Plugins"
5814
5815 #
5816 msgid "Remove a mark"
5817 msgstr "Ta bort en markör"
5818
5819 #
5820 msgid "Remove currently selected title"
5821 msgstr "Ta bort vald titel"
5822
5823 #
5824 msgid "Remove failed."
5825 msgstr "Borttagning misslyckades."
5826
5827 #
5828 msgid "Remove finished."
5829 msgstr "Ta bort färdiga."
5830
5831 #
5832 msgid "Remove plugins"
5833 msgstr "Ta bort plugins"
5834
5835 #
5836 msgid "Remove selected AutoTimer"
5837 msgstr "Ta bort vald AutoTimer"
5838
5839 #
5840 msgid "Remove timer"
5841 msgstr "Ta bort timer"
5842
5843 #
5844 msgid "Remove title"
5845 msgstr "Ta bort titel"
5846
5847 #
5848 msgid "Removed successfully."
5849 msgstr "Borttagning utförd."
5850
5851 #
5852 msgid "Removing"
5853 msgstr "Tar bort"
5854
5855 #
5856 #, python-format
5857 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5858 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
5859
5860 #
5861 msgid "Rename"
5862 msgstr "Byt namn"
5863
5864 #
5865 msgid "Rename crashlogs"
5866 msgstr "Byt namn på crashlogs"
5867
5868 msgid "Rename your movies"
5869 msgstr ""
5870
5871 #
5872 msgid "Repeat"
5873 msgstr "Repetera"
5874
5875 #
5876 msgid "Repeat Type"
5877 msgstr "Repeat typ"
5878
5879 #
5880 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5881 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
5882
5883 #
5884 msgid "Repeats"
5885 msgstr "Upprepningar"
5886
5887 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
5888 msgstr ""
5889
5890 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
5891 msgstr ""
5892
5893 #
5894 msgid "Require description to be unique"
5895 msgstr "Begärd beskrivning måste vara unik"
5896
5897 #
5898 msgid "Required medium type:"
5899 msgstr "Nödvändig mediatyp:"
5900
5901 msgid "Rescan"
5902 msgstr "Återscanna"
5903
5904 #
5905 msgid "Reset"
5906 msgstr "Nollställ"
5907
5908 #
5909 msgid "Reset and renumerate title names"
5910 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
5911
5912 #
5913 msgid "Reset count"
5914 msgstr "Nollställ räkning"
5915
5916 #
5917 msgid "Reset saved position"
5918 msgstr "Återställ sparad position"
5919
5920 #
5921 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5922 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
5923
5924 #
5925 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5926 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
5927
5928 #
5929 msgid "Resolution"
5930 msgstr "Upplösning"
5931
5932 #
5933 msgid "Response video entries."
5934 msgstr "Svars video poster."
5935
5936 #
5937 msgid "Restart"
5938 msgstr "Omstart"
5939
5940 #
5941 msgid "Restart GUI"
5942 msgstr "Omstart GUI"
5943
5944 #
5945 msgid "Restart GUI now?"
5946 msgstr "Omstart av GUI nu?"
5947
5948 #
5949 msgid "Restart network"
5950 msgstr "Omstart nätverk"
5951
5952 #
5953 msgid "Restart test"
5954 msgstr "Omstart test"
5955
5956 #
5957 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5958 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
5959
5960 #
5961 msgid "Restore"
5962 msgstr "Återställ"
5963
5964 #
5965 msgid "Restore backups"
5966 msgstr "Återställ backuper"
5967
5968 #
5969 msgid "Restore is running..."
5970 msgstr "Återställning pågår..."
5971
5972 #
5973 msgid "Restore running"
5974 msgstr "Återskapning pågår"
5975
5976 #
5977 msgid "Restore system settings"
5978 msgstr "Återskapa systeminställningar"
5979
5980 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
5981 msgstr ""
5982
5983 #
5984 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5985 msgstr "Begränsa \"efter händelse\" till ett visst tidsintervall?"
5986
5987 msgid "Restrict to events on certain dates"
5988 msgstr ""
5989
5990 #
5991 msgid "Resume from last position"
5992 msgstr "Återuppspela från senaste position"
5993
5994 #
5995 #, python-format
5996 msgid "Resume position at %s"
5997 msgstr "Återuppta vid position %s"
5998
5999 #
6000 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
6001 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
6002 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
6003 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
6004 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
6005 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
6006 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
6007 msgid "Resuming playback"
6008 msgstr "Återupptar uppspelning"
6009
6010 #
6011 msgid "Return to file browser"
6012 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
6013
6014 #
6015 msgid "Return to movie list"
6016 msgstr "Återvänd till filmlista"
6017
6018 #
6019 msgid "Return to previous service"
6020 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
6021
6022 msgid "Reusable Help-component for other plugins."
6023 msgstr ""
6024
6025 #
6026 msgid "Rewind speeds"
6027 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
6028
6029 #
6030 msgid "Right"
6031 msgstr "Höger"
6032
6033 msgid "Roll-off"
6034 msgstr "Roll-off"
6035
6036 #
6037 msgid "Rotor turning speed"
6038 msgstr "Rotor rotationsfart"
6039
6040 #
6041 msgid "Running"
6042 msgstr "Körandes"
6043
6044 msgid "Running in testmode"
6045 msgstr ""
6046
6047 #
6048 msgid "Russia"
6049 msgstr "Russia"
6050
6051 #
6052 msgid "Russian"
6053 msgstr "Ryska"
6054
6055 #
6056 msgid "S-Video"
6057 msgstr "S-Video"
6058
6059 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
6060 msgstr "SD 25/50Hz Interlace läge"
6061
6062 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
6063 msgstr "SD 25/50Hz Progressive läge"
6064
6065 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
6066 msgstr "SD 30/60Hz Interlace läge"
6067
6068 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
6069 msgstr "SD 30/60Hz Progressive läge"
6070
6071 msgid "SID"
6072 msgstr "SID"
6073
6074 #
6075 msgid "SINGLE LAYER DVD"
6076 msgstr "SINGLE LAYER DVD"
6077
6078 #
6079 msgid "SNR"
6080 msgstr "SNR"
6081
6082 #
6083 msgid "SNR:"
6084 msgstr "SNR:"
6085
6086 #
6087 msgid "SSID:"
6088 msgstr "SSID:"
6089
6090 msgid ""
6091 "SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
6092 "remotely.\n"
6093 "This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
6094 "default settings.\n"
6095 "\n"
6096 "You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
6097 "for Enigma2 instead."
6098 msgstr ""
6099
6100 msgid "SVDRP server for Enigma2"
6101 msgstr ""
6102
6103 #
6104 msgid "Sat"
6105 msgstr "Lör"
6106
6107 #
6108 msgid "Sat / Dish Setup"
6109 msgstr "Sat / Parabol installation"
6110
6111 #
6112 msgid "Satellite"
6113 msgstr "Satellit"
6114
6115 #
6116 msgid "Satellite Equipment Setup"
6117 msgstr "Satellit utrustning installation"
6118
6119 #
6120 msgid "Satellite equipment"
6121 msgstr "Satellitutrustning"
6122
6123 msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
6124 msgstr ""
6125
6126 #
6127 msgid "Satellites"
6128 msgstr "Satelliter"
6129
6130 #
6131 msgid "Satfinder"
6132 msgstr "Satfinder"
6133
6134 msgid "Satfinder helps you to align your dish"
6135 msgstr ""
6136
6137 #
6138 msgid "Sats"
6139 msgstr "Sats"
6140
6141 #
6142 msgid "Saturation"
6143 msgstr "Mättnad"
6144
6145 #
6146 msgid "Saturday"
6147 msgstr "Lördag"
6148
6149 #
6150 msgid "Save"
6151 msgstr "Spara"
6152
6153 #
6154 msgid "Save Playlist"
6155 msgstr "Spara spellista"
6156
6157 #
6158 msgid "Save current delay to key"
6159 msgstr "Spara nuvarande fördröjning till tangent"
6160
6161 #
6162 msgid "Save to key"
6163 msgstr "Spara till tangent"
6164
6165 #
6166 msgid "Save values and close plugin"
6167 msgstr "Spara värden och stäng plugin"
6168
6169 #
6170 msgid "Save values and close screen"
6171 msgstr "Spara värden och stäng bildruta"
6172
6173 #
6174 msgid "Scaler sharpness"
6175 msgstr "Scaler skärpa"
6176
6177 #
6178 msgid "Scaling Mode"
6179 msgstr "Scalingläge"
6180
6181 #
6182 msgid "Scan "
6183 msgstr "Sök "
6184
6185 #
6186 msgid "Scan Files..."
6187 msgstr "Sök Filer..."
6188
6189 #
6190 msgid "Scan NFS share"
6191 msgstr "Sök NFS delning"
6192
6193 #
6194 msgid "Scan QAM128"
6195 msgstr "Sök QAM128"
6196
6197 #
6198 msgid "Scan QAM16"
6199 msgstr "Sök QAM16"
6200
6201 #
6202 msgid "Scan QAM256"
6203 msgstr "Sök QAM256"
6204
6205 #
6206 msgid "Scan QAM32"
6207 msgstr "Sök QAM32"
6208
6209 #
6210 msgid "Scan QAM64"
6211 msgstr "Sök QAM64"
6212
6213 #
6214 msgid "Scan SR6875"
6215 msgstr "Sök SR6875"
6216
6217 #
6218 msgid "Scan SR6900"
6219 msgstr "Sök SR6900"
6220
6221 #
6222 msgid "Scan Wireless Networks"
6223 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
6224
6225 #
6226 msgid "Scan additional SR"
6227 msgstr "Sök ytterligare SR"
6228
6229 #
6230 msgid "Scan band EU HYPER"
6231 msgstr "Sök EU HYPER band"
6232
6233 #
6234 msgid "Scan band EU MID"
6235 msgstr "Sök EU MID band"
6236
6237 #
6238 msgid "Scan band EU SUPER"
6239 msgstr "Sök EU SUPER band"
6240
6241 #
6242 msgid "Scan band EU UHF IV"
6243 msgstr "Sök EU UHF IV band"
6244
6245 #
6246 msgid "Scan band EU UHF V"
6247 msgstr "Sök EU UHF V band"
6248
6249 #
6250 msgid "Scan band EU VHF I"
6251 msgstr "Sök EU VHF I band"
6252
6253 #
6254 msgid "Scan band EU VHF III"
6255 msgstr "Sök EU VHF III band"
6256
6257 #
6258 msgid "Scan band US HIGH"
6259 msgstr "Sök US HIGH band"
6260
6261 #
6262 msgid "Scan band US HYPER"
6263 msgstr "Sök US HYPER band"
6264
6265 #
6266 msgid "Scan band US LOW"
6267 msgstr "Sök US LOW band"
6268
6269 #
6270 msgid "Scan band US MID"
6271 msgstr "Sök US MID band"
6272
6273 #
6274 msgid "Scan band US SUPER"
6275 msgstr "Sök US SUPER band"
6276
6277 msgid "Scan devices for playable media files"
6278 msgstr ""
6279
6280 #
6281 msgid "Scan range"
6282 msgstr "Sökomfång"
6283
6284 msgid ""
6285 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
6286 "selected wireless device.\n"
6287 msgstr ""
6288 "Sök ditt nätverk efter trådlös acccesspunkt och anslut till den med din "
6289 "valda trådlösa enhet.\n"
6290
6291 msgid "Scans default lamedbs sorted by satellite"
6292 msgstr ""
6293
6294 msgid ""
6295 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
6296 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellit med en ansluten parabolmotor"
6297
6298 #
6299 msgid "Science & Technology"
6300 msgstr "Vetenskap & Teknik"
6301
6302 msgid "Search Term(s)"
6303 msgstr "Sökterm(er)"
6304
6305 #
6306 msgid "Search category:"
6307 msgstr "Sök kategori:"
6308
6309 #
6310 msgid "Search east"
6311 msgstr "Sök öst"
6312
6313 #
6314 msgid "Search for network shares"
6315 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar"
6316
6317 #
6318 msgid "Search for network shares..."
6319 msgstr "Söker efter nätverksutdelningar..."
6320
6321 #
6322 msgid "Search region:"
6323 msgstr "Sök region:"
6324
6325 msgid "Search restricted content:"
6326 msgstr "Sök begränsat innehåll:"
6327
6328 #
6329 msgid "Search strictness"
6330 msgstr "Sök strikt"
6331
6332 msgid "Search through the EPG"
6333 msgstr ""
6334
6335 #
6336 msgid "Search type"
6337 msgstr "Typ av sökning"
6338
6339 #
6340 msgid "Search west"
6341 msgstr "Sök väst"
6342
6343 #
6344 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
6345 msgstr "Söker efter tillgängliga uppdateringar. Vänligen vänta..."
6346
6347 #
6348 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
6349 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
6350
6351 #
6352 msgid "Searching your network. Please wait..."
6353 msgstr "Söker ditt nätverk. Vänligen vänta..."
6354
6355 #
6356 msgid "Secondary DNS"
6357 msgstr "Sekundär DNS"
6358
6359 #
6360 msgid "Security service not running."
6361 msgstr "Säkerhetstjänst körs ej."
6362
6363 msgid "See service-epg (and PiP) from other channels in an infobar."
6364 msgstr ""
6365
6366 #
6367 msgid "Seek"
6368 msgstr "Sök"
6369
6370 #
6371 msgid "Select"
6372 msgstr "Välj"
6373
6374 #
6375 msgid ""
6376 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
6377 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
6378 msgstr ""
6379 "Välj \"exakt matchning\" för att tvinga \"Match titel\" för exakt matchning "
6380 "eller \"partiell matchning\" om du enbart vill söka efter en del av "
6381 "händelsens titel."
6382
6383 msgid "Select HDD"
6384 msgstr "Välj HDD"
6385
6386 #
6387 msgid "Select Location"
6388 msgstr "Välj Sökväg"
6389
6390 #
6391 msgid "Select Network Adapter"
6392 msgstr "Välj nätverksadapter"
6393
6394 #
6395 msgid "Select a movie"
6396 msgstr "Välj en film"
6397
6398 #
6399 msgid "Select a timer to import"
6400 msgstr "Välj timer för import"
6401
6402 #
6403 msgid "Select audio track"
6404 msgstr "Välj ljudspår"
6405
6406 #
6407 msgid "Select bouquet to record on"
6408 msgstr "Välj favorit för inspelning"
6409
6410 #
6411 msgid "Select channel to record from"
6412 msgstr "Välj kanal att spela in från"
6413
6414 #
6415 msgid "Select channel to record on"
6416 msgstr "Välj kanal för inspelning"
6417
6418 msgid "Select desired image from feed list"
6419 msgstr "Välj önskad image från feedlistan"
6420
6421 msgid "Select files for backup."
6422 msgstr "Väl fil för backup."
6423
6424 #
6425 msgid "Select files/folders to backup"
6426 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
6427
6428 msgid "Select input device"
6429 msgstr "Välj inmatningsenhet"
6430
6431 msgid "Select input device."
6432 msgstr "Välj inmatningsenheter."
6433
6434 #
6435 msgid "Select interface"
6436 msgstr "Välj kort"
6437
6438 #
6439 msgid "Select new feed to view."
6440 msgstr "Välj ny ström att visa."
6441
6442 #
6443 msgid "Select package"
6444 msgstr "Välj paket"
6445
6446 #
6447 msgid "Select provider to add..."
6448 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
6449
6450 #
6451 msgid "Select refresh rate"
6452 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
6453
6454 #
6455 msgid "Select service to add..."
6456 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
6457
6458 #
6459 #, python-format
6460 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
6461 msgstr "Välj tangent som du vill använda till %i ms"
6462
6463 #
6464 msgid "Select the location to save the recording to."
6465 msgstr "Välj plats att spara inspelningar till."
6466
6467 #
6468 msgid "Select type of Filter"
6469 msgstr "Välj typ av filter"
6470
6471 #
6472 msgid "Select upgrade source to edit."
6473 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
6474
6475 #
6476 msgid "Select video input with up/down buttons"
6477 msgstr "Välj videoingång med upp/ner knapparna"
6478
6479 #
6480 msgid "Select video mode"
6481 msgstr "Välj videoläge"
6482
6483 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
6484 msgstr "Välj om du vill eller inte vill tvinga lägeskorrekthet."
6485
6486 #
6487 msgid "Select wireless network"
6488 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
6489
6490 #
6491 msgid "Select your choice."
6492 msgstr "Ange ditt val."
6493
6494 msgid "Select your favourite music (Artist, Album, Genre)."
6495 msgstr ""
6496
6497 #
6498 msgid "Send DiSEqC"
6499 msgstr "Skicka DiSEqC"
6500
6501 #
6502 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
6503 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
6504
6505 #
6506 msgid "Seperate titles with a main menu"
6507 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
6508
6509 #
6510 msgid "Sequence repeat"
6511 msgstr "Repetera sekvens"
6512
6513 #
6514 msgid "Serbian"
6515 msgstr "Serbiska"
6516
6517 #
6518 msgid "Server IP"
6519 msgstr "Server IP"
6520
6521 #
6522 msgid "Server share"
6523 msgstr "Server delning"
6524
6525 #
6526 msgid "Service"
6527 msgstr "Kanal"
6528
6529 #
6530 msgid "Service Scan"
6531 msgstr "Kanalsökning"
6532
6533 #
6534 msgid "Service Searching"
6535 msgstr "Kanalsökning"
6536
6537 #
6538 msgid "Service delay"
6539 msgstr "Fördröjning"
6540
6541 #
6542 msgid "Service has been added to the favourites."
6543 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
6544
6545 #
6546 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
6547 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
6548
6549 #
6550 msgid ""
6551 "Service invalid!\n"
6552 "(Timeout reading PMT)"
6553 msgstr ""
6554 "Service ogiltig!\n"
6555 "(Timeout vid läsning av PMT)"
6556
6557 #
6558 msgid ""
6559 "Service not found!\n"
6560 "(SID not found in PAT)"
6561 msgstr ""
6562 "Service inte funnen!\n"
6563 "(SID inte funnen i PAT)"
6564
6565 msgid "Service reference"
6566 msgstr ""
6567
6568 #
6569 msgid "Service scan"
6570 msgstr "Kanalsökning"
6571
6572 msgid ""
6573 "Service unavailable!\n"
6574 "Check tuner configuration!"
6575 msgstr ""
6576 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
6577 "Kontrollera tunerinställningar!"
6578
6579 #
6580 msgid "Serviceinfo"
6581 msgstr "Kanalinfo"
6582
6583 #
6584 msgid "Services"
6585 msgstr "Kanaler"
6586
6587 msgid "Set Bitstream/PCM audio delays"
6588 msgstr ""
6589
6590 #
6591 msgid "Set End Time"
6592 msgstr "Sätt sluttid"
6593
6594 #
6595 msgid "Set Voltage and 22KHz"
6596 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
6597
6598 #
6599 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
6600 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
6601
6602 #
6603 #, python-format
6604 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
6605 msgstr "Sätt fördröjning till %i ms (kan sättas)"
6606
6607 #
6608 msgid "Set interface as default Interface"
6609 msgstr "Använd kort som standard kort"
6610
6611 #
6612 msgid "Set limits"
6613 msgstr "Ange gräns"
6614
6615 #
6616 msgid "Set maximum duration"
6617 msgstr "Sätt maximum längd"
6618
6619 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
6620 msgstr "Sätt detta till NEJ för att avaktivera den här AutoTimer."
6621
6622 #
6623 msgid "Setting key canceled"
6624 msgstr "Tilldelning av tangent avbruten"
6625
6626 #
6627 msgid "Settings"
6628 msgstr "Inställningar"
6629
6630 #
6631 msgid "Setup"
6632 msgstr "Installation"
6633
6634 #
6635 msgid "Setup Mode"
6636 msgstr "Installationsläge"
6637
6638 #
6639 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
6640 msgstr "Installation av Audio Synk Plugin"
6641
6642 #
6643 #, python-format
6644 msgid ""
6645 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
6646 "memory?"
6647 msgstr ""
6648 "Ska USB-sticke-guiden fortsätta och programmera imagefilen %s i flashminnet?"
6649
6650 #
6651 msgid "Sharpness"
6652 msgstr "Skärpa"
6653
6654 #
6655 msgid "Short Movies"
6656 msgstr "Kortfilmer"
6657
6658 msgid "Short filenames"
6659 msgstr "Korta filnamn"
6660
6661 #
6662 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
6663 msgstr "Ska den här AutoTimer vara begränsad till ett tidsintervall?"
6664
6665 #
6666 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
6667 msgstr "Ska den här AutoTimer enbart matcha upp till en viss händelselängd?"
6668
6669 #
6670 msgid ""
6671 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
6672 msgstr "Ska timers skapade av AutoTimer spelas in till annan plats?"
6673
6674 #
6675 msgid "Show Info"
6676 msgstr "Visa Info"
6677
6678 msgid "Show Message when Recording starts"
6679 msgstr "Visa meddelande när inspelning påbörjas"
6680
6681 #
6682 msgid "Show WLAN Status"
6683 msgstr "Visa WLAN Status"
6684
6685 #
6686 msgid "Show blinking clock in display during recording"
6687 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
6688
6689 #
6690 msgid "Show event-progress in channel selection"
6691 msgstr "Visa händelse-utveckling i kanallistan"
6692
6693 #
6694 msgid "Show in extension menu"
6695 msgstr "Visa i utökningsmenyn"
6696
6697 msgid "Show info screen"
6698 msgstr "Visa infoskärm"
6699
6700 #
6701 msgid "Show infobar on channel change"
6702 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
6703
6704 #
6705 msgid "Show infobar on event change"
6706 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
6707
6708 #
6709 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
6710 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
6711
6712 msgid "Show notification on conflicts"
6713 msgstr ""
6714
6715 msgid "Show notification on similars"
6716 msgstr ""
6717
6718 #
6719 msgid "Show positioner movement"
6720 msgstr "Visa motorflyttningar"
6721
6722 #
6723 msgid "Show services beginning with"
6724 msgstr "Visa kanal som börjar med"
6725
6726 #
6727 msgid "Show the radio player..."
6728 msgstr "Visa radiospelaren..."
6729
6730 #
6731 msgid "Show the tv player..."
6732 msgstr "Visa tv spelare..."
6733
6734 msgid "Show webcam pictures on your TV Screen"
6735 msgstr ""
6736
6737 msgid ""
6738 "Shows a list containing the zapping-history and allows user to zap to the "
6739 "entries or to modify them."
6740 msgstr ""
6741
6742 msgid "Shows a list of recent zap entries"
6743 msgstr ""
6744
6745 msgid "Shows average bitrate of video and audio"
6746 msgstr ""
6747
6748 msgid "Shows statistics of watched services"
6749 msgstr ""
6750
6751 msgid "Shows the clock permanently on the screen"
6752 msgstr ""
6753
6754 msgid "Shows the service name instead of the service number when zapping."
6755 msgstr ""
6756
6757 #
6758 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
6759 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
6760
6761 #
6762 msgid "Shutdown"
6763 msgstr "Stäng av"
6764
6765 #
6766 msgid "Shutdown Dreambox after"
6767 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
6768
6769 msgid "Shuts down your Dreambox into Deep Standby (Power Save Mode)"
6770 msgstr ""
6771
6772 #
6773 msgid "Signal Strength:"
6774 msgstr "Signalstyrka:"
6775
6776 msgid "Signal: "
6777 msgstr "Signal: "
6778
6779 #
6780 msgid "Similar"
6781 msgstr "Liknande"
6782
6783 #
6784 msgid "Similar broadcasts:"
6785 msgstr "Liknande sändningar:"
6786
6787 #
6788 msgid "Simple"
6789 msgstr "Enkel"
6790
6791 msgid "Simple IRC GroupChat client for e2 #dm8000-vip channel"
6792 msgstr ""
6793
6794 #
6795 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
6796 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
6797
6798 msgid "SimpleRSS allows reading RSS newsfeeds on your Dreambox."
6799 msgstr ""
6800
6801 #
6802 msgid "Single"
6803 msgstr "Singel"
6804
6805 #
6806 msgid "Single EPG"
6807 msgstr "Singel EPG"
6808
6809 #
6810 msgid "Single satellite"
6811 msgstr "Singel satellit"
6812
6813 #
6814 msgid "Single transponder"
6815 msgstr "Singel transponder"
6816
6817 #
6818 msgid "Singlestep (GOP)"
6819 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
6820
6821 #
6822 msgid "Skin"
6823 msgstr "Utseende"
6824
6825 msgid "SkinSelector shows a menu with selectable skins"
6826 msgstr ""
6827
6828 #
6829 msgid "Skins"
6830 msgstr "Utseenden"
6831
6832 #
6833 msgid "Sleep Timer"
6834 msgstr "Sov Timer"
6835
6836 #
6837 msgid "Sleep timer action:"
6838 msgstr "Sovtimer händelse:"
6839
6840 #
6841 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
6842 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
6843
6844 #
6845 #, python-format
6846 msgid "Slot %d"
6847 msgstr "Slot %d"
6848
6849 #
6850 msgid "Slovakian"
6851 msgstr "Slovakisk"
6852
6853 #
6854 msgid "Slovenian"
6855 msgstr "Slovenska"
6856
6857 #
6858 msgid "Slow"
6859 msgstr "Sakta"
6860
6861 #
6862 msgid "Slow Motion speeds"
6863 msgstr "Hastigheter för slow motion"
6864
6865 #
6866 msgid "Software"
6867 msgstr "Mjukvara"
6868
6869 #
6870 msgid "Software management"
6871 msgstr "Mjukvaruhantering"
6872
6873 msgid "Software manager setup"
6874 msgstr "Mjukvaruhanterare installation"
6875
6876 #
6877 msgid "Software restore"
6878 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
6879
6880 #
6881 msgid "Software update"
6882 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
6883
6884 msgid "SoftwareManager manages your Dreambox software"
6885 msgstr ""
6886
6887 msgid "Softwaremanager information"
6888 msgstr "Mjukvaruhanterare information"
6889
6890 #
6891 msgid "Some plugins are not available:\n"
6892 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
6893
6894 #
6895 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
6896 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
6897
6898 #
6899 msgid "Sorry no backups found!"
6900 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
6901
6902 #
6903 msgid ""
6904 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
6905 "Please choose an other one."
6906 msgstr ""
6907 "Ledsen din backupdestination är inte skrivbar.\n"
6908 "Vänligen välj en annan destination."
6909
6910 #
6911 msgid "Sorry, no Details available!"
6912 msgstr "Tyvärr, inga Detaljer tillgängliga!"
6913
6914 #
6915 msgid "Sorry, video is not available!"
6916 msgstr "Ledsen, video är ej tillgänglig!"
6917
6918 #
6919 msgid ""
6920 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
6921 "\n"
6922 "Please choose another one."
6923 msgstr ""
6924 "Ledsen, din backupdestination är inte skrivbar.\n"
6925 "\n"
6926 "Vänligen välj annan destination."
6927
6928 #
6929 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
6930 msgid "Sort A-Z"
6931 msgstr "Sortera A-Z"
6932
6933 #
6934 msgid "Sort AutoTimer"
6935 msgstr "Sortera AutoTimer"
6936
6937 msgid "Sort Plugins in the PluginBrowser."
6938 msgstr ""
6939
6940 #
6941 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
6942 msgid "Sort Time"
6943 msgstr "Sortera tid"
6944
6945 #
6946 msgid "Sound"
6947 msgstr "Ljud"
6948
6949 #
6950 msgid "Soundcarrier"
6951 msgstr "Ljudbärare"
6952
6953 #
6954 msgid "South"
6955 msgstr "Syd"
6956
6957 #
6958 msgid "South Korea"
6959 msgstr "Syd Korea"
6960
6961 #
6962 msgid "Spain"
6963 msgstr "Spanien"
6964
6965 #
6966 msgid "Spanish"
6967 msgstr "Spanska"
6968
6969 #
6970 msgid "Split preview mode"
6971 msgstr "Delat förvisningaläge"
6972
6973 #
6974 msgid "Sports"
6975 msgstr "Sport"
6976
6977 #
6978 msgid "Standby"
6979 msgstr "Viloläge"
6980
6981 #
6982 msgid "Standby / Restart"
6983 msgstr "Viloläge / Omstart"
6984
6985 #
6986 #, python-format
6987 msgid "Standby Fan %d PWM"
6988 msgstr "Standby fläkt %d PWM"
6989
6990 #
6991 #, python-format
6992 msgid "Standby Fan %d Voltage"
6993 msgstr "Standby fläkt %d Volt"
6994
6995 #
6996 msgid "Start Webinterface"
6997 msgstr "Starta Webgränssnitt"
6998
6999 msgid "Start easy your multimedia plugins with the PVR-button."
7000 msgstr ""
7001
7002 #
7003 msgid "Start from the beginning"
7004 msgstr "Spela upp från början"
7005
7006 #
7007 msgid "Start recording?"
7008 msgstr "Starta inspelning?"
7009
7010 #
7011 msgid "Start test"
7012 msgstr "Starta test"
7013
7014 #
7015 msgid "Start with following feed:"
7016 msgstr "Starta med följande ström:"
7017
7018 #
7019 msgid "StartTime"
7020 msgstr "Starttid"
7021
7022 #
7023 msgid "Starting on"
7024 msgstr "Startar på"
7025
7026 msgid "Std. Feeds"
7027 msgstr "Std. Feeds"
7028
7029 msgid "Step by step network configuration"
7030 msgstr ""
7031
7032 #
7033 msgid "Step east"
7034 msgstr "Stega öst"
7035
7036 msgid "Step in ms for arrow keys"
7037 msgstr "Steg i ms för piltangeterna"
7038
7039 #, python-format
7040 msgid "Step in ms for key %i"
7041 msgstr "Steg i ms för tangent %i"
7042
7043 #, python-format
7044 msgid "Step in ms for keys '%s'"
7045 msgstr "Steg i ms för tangenter '%s'"
7046
7047 #
7048 msgid "Step west"
7049 msgstr "Stega väst"
7050
7051 #
7052 msgid "Stop"
7053 msgstr "Avsluta"
7054
7055 #
7056 msgid "Stop Timeshift?"
7057 msgstr "Avsluta timeshift?"
7058
7059 #
7060 msgid "Stop current event and disable coming events"
7061 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
7062
7063 #
7064 msgid "Stop current event but not coming events"
7065 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
7066
7067 #
7068 msgid "Stop playing this movie?"
7069 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
7070
7071 #
7072 msgid "Stop test"
7073 msgstr "Stoppa test"
7074
7075 #
7076 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
7077 msgstr "Sluta testa efter # misslyckade transponders"
7078
7079 #
7080 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
7081 msgstr "Sluta testa efter # lyckade transponders"
7082
7083 #
7084 msgid "Store position"
7085 msgstr "Lagra position"
7086
7087 #
7088 msgid "Stored position"
7089 msgstr "Lagrad position"
7090
7091 msgid "Stream podcasts"
7092 msgstr ""
7093
7094 msgid "Streaming modules for the orf.at iptv web page."
7095 msgstr ""
7096
7097 #
7098 msgid "Subservice list..."
7099 msgstr "Underkanalslista..."
7100
7101 #
7102 msgid "Subservices"
7103 msgstr "Underkanaler"
7104
7105 #
7106 msgid "Subtitle selection"
7107 msgstr "Textningsval"
7108
7109 #
7110 msgid "Subtitles"
7111 msgstr "Textning"
7112
7113 #
7114 msgid "Sun"
7115 msgstr "Sön"
7116
7117 #
7118 msgid "Sunday"
7119 msgstr "Söndag"
7120
7121 msgid "Support \"Fast Scan\"?"
7122 msgstr ""
7123
7124 #
7125 msgid "Swap Services"
7126 msgstr "Byt kanal"
7127
7128 #
7129 msgid "Sweden"
7130 msgstr "Sverige"
7131
7132 #
7133 msgid "Swedish"
7134 msgstr "Svenska"
7135
7136 #
7137 msgid "Switch to next subservice"
7138 msgstr "Byt till nästa underkanal"
7139
7140 #
7141 msgid "Switch to previous subservice"
7142 msgstr "Byt till föregående underkanal"
7143
7144 #
7145 msgid "Switchable tuner types:"
7146 msgstr "Växlingbara tunertyper:"
7147
7148 msgid "Symbol rate"
7149 msgstr "Symbolhastighet"
7150
7151 #
7152 msgid "System"
7153 msgstr "System"
7154
7155 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
7156 msgid "TRANSLATOR_INFO"
7157 msgstr ""
7158
7159 #
7160 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
7161 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
7162
7163 msgid "TSID"
7164 msgstr "TSID"
7165
7166 msgid "TV Charts of all users"
7167 msgstr ""
7168
7169 #
7170 msgid "TV System"
7171 msgstr "TV System"
7172
7173 msgid "TXT PID"
7174 msgstr "TXT PID"
7175
7176 #
7177 msgid "Table of content for collection"
7178 msgstr "Index över innehållet av samligen"
7179
7180 #
7181 msgid "Tag 1"
7182 msgstr "Märke 1"
7183
7184 #
7185 msgid "Tag 2"
7186 msgstr "Märke 2"
7187
7188 #
7189 msgid "Tags"
7190 msgstr "Märken"
7191
7192 #
7193 msgid "Tags the Timer/Recording will have."
7194 msgstr "Märkning Timer/Inspelning kommer att ha."
7195
7196 #
7197 msgid "Tags: "
7198 msgstr "Märkning: "
7199
7200 #
7201 msgid "Taiwan"
7202 msgstr "Taiwan"
7203
7204 #
7205 msgid "Temperature and Fan control"
7206 msgstr "Temperatur och Fläkt kontroll"
7207
7208 msgid "Temperature-dependent fan control."
7209 msgstr ""
7210
7211 #
7212 msgid "Terrestrial"
7213 msgstr "Marksänd"
7214
7215 #
7216 msgid "Terrestrial provider"
7217 msgstr "Marksänd leverantör"
7218
7219 #
7220 msgid "Test DiSEqC settings"
7221 msgstr "Test DiSEqC inställningar"
7222
7223 #
7224 msgid "Test Type"
7225 msgstr "Test Typ"
7226
7227 #
7228 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 80
7229 msgid "Test again"
7230 msgstr "Prova igen"
7231
7232 #
7233 msgid "Test mode"
7234 msgstr "Testläge"
7235
7236 #
7237 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
7238 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
7239
7240 msgid "Test your DiSEqC equipment"
7241 msgstr ""
7242
7243 #
7244 msgid "Test-Messagebox?"
7245 msgstr "Test-Meddelandebox?"
7246
7247 #
7248 msgid ""
7249 "Thank you for using the wizard.\n"
7250 "Please press OK to continue."
7251 msgstr ""
7252 "Tack för att du använde guiden.\n"
7253 "Vänligen tryck OK för att forsätta."
7254
7255 #
7256 msgid ""
7257 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
7258 "Please press OK to start using your Dreambox."
7259 msgstr ""
7260 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
7261 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
7262
7263 #
7264 msgid ""
7265 "Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
7266 "List.\n"
7267 "Please press OK to continue."
7268 msgstr ""
7269 "Tack för att du använder guide. Din nya AutoTimer har lagts till i listan.\n"
7270 "Vänligen tryck OK för att fortsätta."
7271
7272 msgid ""
7273 "The CleanupWizard informs you when the internal free memory of your dreambox "
7274 "has dropped below a definable threshold.You can use this wizard to remove "
7275 "some plugins."
7276 msgstr ""
7277
7278 msgid ""
7279 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
7280 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
7281 "players) instead?"
7282 msgstr ""
7283 "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
7284 "Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
7285 "istället?"
7286
7287 msgid ""
7288 "The Elektro Power Save Plugin puts the box from Standby to sleep mode (Deep "
7289 "Standby) at specified times.\n"
7290 "This only happens if the box is in standby and no recording is running or "
7291 "scheduled during the next 20 minutes.\n"
7292 "The box automatically wakes up for recordings or at the end of the specified "
7293 "sleep time. Hence you needn't wait for it to boot-up."
7294 msgstr ""
7295
7296 msgid ""
7297 "The Hotplug plugin notifies your system of newly added or removed devices."
7298 msgstr ""
7299
7300 #
7301 msgid ""
7302 "The NetworkWizard extension is not installed!\n"
7303 "Please install it."
7304 msgstr ""
7305 "Utökningen Nätverksguiden är inte installerad!\n"
7306 "Vänligen installera den."
7307
7308 msgid "The PIN code has been changed successfully."
7309 msgstr ""
7310
7311 msgid "The PIN codes you entered are different."
7312 msgstr ""
7313
7314 msgid ""
7315 "The PicturePlayer displays your photos on the TV.\n"
7316 "You can view them as thumbnails or slideshow."
7317 msgstr ""
7318
7319 msgid ""
7320 "The Satfinder plugin helps you to align your dish.\n"
7321 "It shows you informations about signal rate and errors."
7322 msgstr ""
7323
7324 msgid ""
7325 "The SkinSelector shows a menu with selectable skins.\n"
7326 "It's now easy to change the look and feel of your Dreambox."
7327 msgstr ""
7328
7329 msgid ""
7330 "The SoftwareManager manages your Dreambox software.\n"
7331 "It's easy to update your receiver's software, install or remove plugins or "
7332 "even backup and restore your system settings."
7333 msgstr ""
7334
7335 #
7336 msgid ""
7337 "The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
7338 "Please install it."
7339 msgstr ""
7340 "Utökningen Mjukvaruhanterare är inte installerad!\n"
7341 "Vänligen installera den."
7342
7343 #
7344 msgid ""
7345 "The Timer will not be added to the List.\n"
7346 "Please press OK to close this Wizard."
7347 msgstr ""
7348 "Timer kommer inte läggas till i listan.\n"
7349 "Vänligen tryck OK för att stänga guiden."
7350
7351 #
7352 msgid ""
7353 "The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
7354 "timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
7355 "inside of this timespan."
7356 msgstr ""
7357 "Tidsintervallet för en AutTimer är det första 'avancerade' attributet. Om "
7358 "ett tidsintervall är angett kommer en händelse bara att matcha om AutoTimer "
7359 "är innaför tidsintervallet."
7360
7361 msgid ""
7362 "The USB stick was prepared to be bootable.\n"
7363 "Now you can download an NFI image file!"
7364 msgstr ""
7365 "USB-stickan förbereddes för att vara bootbar.\n"
7366 "Nu kan du ladda ner en NFI image fil!"
7367
7368 msgid ""
7369 "The VPS-Plugin can determine whether a programme begins earlier or lasts "
7370 "longer."
7371 msgstr ""
7372
7373 msgid ""
7374 "The VideoEnhancement plugin provides advanced video enhancement settings."
7375 msgstr ""
7376
7377 msgid ""
7378 "The VideoTune helps fine-tuning your tv display.\n"
7379 "You can control brightness and contrast of your tv."
7380 msgstr ""
7381
7382 msgid "The Videomode plugin provides advanced video mode settings."
7383 msgstr ""
7384
7385 msgid ""
7386 "The WirelessLan plugin helps you configuring your WLAN network interface."
7387 msgstr ""
7388
7389 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
7390 msgstr "Backupen misslyckades. Välj en annan plats för din backup."
7391
7392 #
7393 msgid ""
7394 "The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
7395 msgstr "Räknaren kan automatiskt återställas till gränsen med vissa intervall."
7396
7397 #
7398 #, python-format
7399 msgid ""
7400 "The directory %s is not writable.\n"
7401 "Make sure you select a writable directory instead."
7402 msgstr ""
7403 "Biblioteket %s är inte skrivbart.\n"
7404 "Säkerställ att du har valt ett skrivbart bibliotek."
7405
7406 #
7407 msgid ""
7408 "The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
7409 "the classic editor."
7410 msgstr ""
7411 "Editorn kan användas för nya AutoTimer. Detta kan vara guiden eller vanliga "
7412 "editorn."
7413
7414 #