bbcf62eb4107688eb33793ad12bc0a1c1310d033
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-08-04 21:43+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-08-02 15:48+0100\n"
12 "Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
19 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
20
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Rozšírené voľby a nastavenia."
27
28 msgid ""
29 "\n"
30 "After pressing OK, please wait!"
31 msgstr ""
32 "\n"
33 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
34
35 msgid ""
36 "\n"
37 "Backup your Dreambox settings."
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
41
42 msgid ""
43 "\n"
44 "Edit the upgrade source address."
45 msgstr ""
46 "\n"
47 "Upraviť zdroj aktualizácií."
48
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Online update of your Dreambox software."
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
55
56 msgid ""
57 "\n"
58 "Press OK on your remote control to continue."
59 msgstr ""
60 "\n"
61 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
62
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Restore your Dreambox settings."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
69
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Restore your Dreambox with a new firmware."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
76
77 msgid ""
78 "\n"
79 "Restore your backups by date."
80 msgstr ""
81 "\n"
82 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
83
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Scan for local packages and install them."
87 msgstr ""
88 "\n"
89 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
90
91 msgid ""
92 "\n"
93 "Select your backup device.\n"
94 "Current device: "
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
98 "Aktuálne zariadenie: "
99
100 msgid ""
101 "\n"
102 "System will restart after the restore!"
103 msgstr ""
104
105 msgid ""
106 "\n"
107 "View, install and remove available or installed packages."
108 msgstr ""
109 "\n"
110 "Prezrieť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
111
112 msgid " "
113 msgstr ""
114
115 msgid " extensions."
116 msgstr " rozšírenia,"
117
118 msgid " packages selected."
119 msgstr " balíčkov zvolených,"
120
121 msgid " updates available."
122 msgstr " aktualizácie sú k dispozícii."
123
124 msgid "#000000"
125 msgstr "#000000"
126
127 msgid "#0064c7"
128 msgstr "#0064c7"
129
130 msgid "#25062748"
131 msgstr "#25062748"
132
133 msgid "#389416"
134 msgstr "#389416"
135
136 msgid "#80000000"
137 msgstr "#80000000"
138
139 msgid "#80ffffff"
140 msgstr "#80ffffff"
141
142 msgid "#bab329"
143 msgstr "#bab329"
144
145 msgid "#f23d21"
146 msgstr "#f23d21"
147
148 msgid "#ffffff"
149 msgstr "#ffffff"
150
151 msgid "#ffffffff"
152 msgstr "#ffffffff"
153
154 msgid "%H:%M"
155 msgstr "%H:%M"
156
157 #, python-format
158 msgid "%d jobs are running in the background!"
159 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
160
161 #, python-format
162 msgid "%d min"
163 msgstr "%d min"
164
165 #, python-format
166 msgid "%d services found!"
167 msgstr "Nájdených %d služieb!"
168
169 msgid "%d.%B %Y"
170 msgstr "%d.%B %Y"
171
172 #, python-format
173 msgid ""
174 "%s\n"
175 "(%s, %d MB free)"
176 msgstr ""
177 "%s\n"
178 "(%s, %d MB voľných)"
179
180 #, python-format
181 msgid "%s (%s)\n"
182 msgstr "%s (%s)\n"
183
184 msgid "(ZAP)"
185 msgstr "(Prepnúť)"
186
187 msgid "(empty)"
188 msgstr "(prázdne)"
189
190 msgid "(show optional DVD audio menu)"
191 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
192
193 msgid "* Only available if more than one interface is active."
194 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
195
196 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
197 msgstr "* Dostupné, len ak zadáte skryté SSID alebo kód siete"
198
199 msgid ".NFI Download failed:"
200 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
201
202 msgid ""
203 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
204 msgstr ""
205 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
206
207 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
208 msgstr "Adresár /usr/share/enigma2"
209
210 msgid "/var directory"
211 msgstr "Adresár /var"
212
213 msgid "0"
214 msgstr "0"
215
216 msgid "1"
217 msgstr "1"
218
219 msgid "1.0"
220 msgstr "1,0"
221
222 msgid "1.1"
223 msgstr "1,1"
224
225 msgid "1.2"
226 msgstr "1,2"
227
228 msgid "12V output"
229 msgstr "12 V výstup"
230
231 msgid "13 V"
232 msgstr "13 V"
233
234 msgid "16:10"
235 msgstr "16:10"
236
237 msgid "16:10 Letterbox"
238 msgstr "16:10 Letterbox"
239
240 msgid "16:10 PanScan"
241 msgstr "16:10 PanScan"
242
243 msgid "16:9"
244 msgstr "16:9"
245
246 msgid "16:9 Letterbox"
247 msgstr "16:9 Letterbox"
248
249 msgid "16:9 always"
250 msgstr "vždy 16:9"
251
252 msgid "18 V"
253 msgstr "18 V"
254
255 msgid "2"
256 msgstr "2"
257
258 msgid "3"
259 msgstr "3"
260
261 msgid "30 minutes"
262 msgstr "30 minút"
263
264 msgid "4"
265 msgstr "4"
266
267 msgid "4:3"
268 msgstr "4:3"
269
270 msgid "4:3 Letterbox"
271 msgstr "4:3 Letterbox"
272
273 msgid "4:3 PanScan"
274 msgstr "4:3 PanScan"
275
276 msgid "5"
277 msgstr "5"
278
279 msgid "5 minutes"
280 msgstr "5 minút"
281
282 msgid "50 Hz"
283 msgstr "50 Hz"
284
285 msgid "6"
286 msgstr "6"
287
288 msgid "60 minutes"
289 msgstr "60 minút"
290
291 msgid "7"
292 msgstr "7"
293
294 msgid "8"
295 msgstr "8"
296
297 msgid "9"
298 msgstr "9"
299
300 msgid "<unknown>"
301 msgstr "<neznámy>"
302
303 msgid "??"
304 msgstr "??"
305
306 msgid "A"
307 msgstr "A"
308
309 #, python-format
310 msgid ""
311 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
312 "Do you want to keep your version?"
313 msgstr ""
314 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
315 "Chcete zachovať svoju verziu?"
316
317 msgid ""
318 "A finished record timer wants to set your\n"
319 "Dreambox to standby. Do that now?"
320 msgstr ""
321 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
322 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
323
324 msgid ""
325 "A finished record timer wants to shut down\n"
326 "your Dreambox. Shutdown now?"
327 msgstr ""
328 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
329 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
330
331 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
332 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
333
334 #, python-format
335 msgid ""
336 "A record has been started:\n"
337 "%s"
338 msgstr ""
339 "Nahrávanie začalo:\n"
340 "%s"
341
342 msgid ""
343 "A recording is currently running.\n"
344 "What do you want to do?"
345 msgstr ""
346 "Práve sa nahráva.\n"
347 "Čo chcete urobiť?"
348
349 msgid ""
350 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
351 "configure the positioner."
352 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
353
354 msgid ""
355 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
356 "start the satfinder."
357 msgstr ""
358 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
359
360 #, python-format
361 msgid "A required tool (%s) was not found."
362 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
363
364 msgid ""
365 "A sleep timer wants to set your\n"
366 "Dreambox to standby. Do that now?"
367 msgstr ""
368 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
369 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
370
371 msgid ""
372 "A sleep timer wants to shut down\n"
373 "your Dreambox. Shutdown now?"
374 msgstr ""
375 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
376 "Vypnúť teraz?"
377
378 msgid ""
379 "A timer failed to record!\n"
380 "Disable TV and try again?\n"
381 msgstr ""
382 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
383 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
384
385 msgid "A/V Settings"
386 msgstr "Nastavenia A/V"
387
388 msgid "AA"
389 msgstr "AA"
390
391 msgid "AB"
392 msgstr "AB"
393
394 msgid "AC3 default"
395 msgstr "AC3 implicitne"
396
397 msgid "AC3 downmix"
398 msgstr "AC3 downmix"
399
400 msgid "Abort"
401 msgstr "Zrušiť"
402
403 msgid "About"
404 msgstr "O Dreamboxe"
405
406 msgid "About..."
407 msgstr "O Dreamboxe..."
408
409 msgid "Action on long powerbutton press"
410 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
411
412 msgid "Action:"
413 msgstr "Činnosť:"
414
415 msgid "Activate Picture in Picture"
416 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
417
418 msgid "Activate network settings"
419 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
420
421 msgid "Adapter settings"
422 msgstr "Nastavenia adaptéra"
423
424 msgid "Add"
425 msgstr "Pridať"
426
427 msgid "Add Bookmark"
428 msgstr "Pridať záložku"
429
430 msgid "Add a mark"
431 msgstr "Pridať značku"
432
433 msgid "Add a new title"
434 msgstr "Pridať nový titul"
435
436 msgid "Add timer"
437 msgstr "Pridať časovač"
438
439 msgid "Add title"
440 msgstr "Pridať titul"
441
442 msgid "Add to bouquet"
443 msgstr "Pridať do buketu"
444
445 msgid "Add to favourites"
446 msgstr "Pridať do obľúbených"
447
448 msgid ""
449 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
450 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
451 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
452 "test screens."
453 msgstr ""
454 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
455 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
456 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
457 "testovací obrazec."
458
459 msgid "Advanced"
460 msgstr "Rozšírené"
461
462 msgid "Advanced Options"
463 msgstr "Rozšírené voľby"
464
465 msgid "Advanced Video Setup"
466 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
467
468 msgid "Advanced restore"
469 msgstr "Rozšírené obnovenie"
470
471 msgid "After event"
472 msgstr "Po udalosti"
473
474 msgid ""
475 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
476 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
477 msgstr ""
478 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
479 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
480
481 msgid "Album"
482 msgstr "Album"
483
484 msgid "All"
485 msgstr "Všetky"
486
487 msgid "All Satellites"
488 msgstr "Všetky satelity"
489
490 msgid "Alpha"
491 msgstr "Alfa"
492
493 msgid "Alternative radio mode"
494 msgstr "Alternatívny režim rádia"
495
496 msgid "Alternative services tuner priority"
497 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
498
499 msgid "Always ask before sending"
500 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
501
502 msgid "An empty filename is illegal."
503 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
504
505 msgid "An unknown error occured!"
506 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
507
508 msgid "Arabic"
509 msgstr "Arabčina"
510
511 msgid ""
512 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
513 "\n"
514 msgstr ""
515 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
516 "\n"
517
518 msgid ""
519 "Are you sure you want to delete\n"
520 "following backup:\n"
521 msgstr ""
522 "Naozaj chcete zmazať\n"
523 "túto zálohu:\n"
524
525 msgid ""
526 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
527 "\n"
528 msgstr ""
529 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
530 "\n"
531
532 msgid ""
533 "Are you sure you want to restore\n"
534 "following backup:\n"
535 msgstr ""
536 "Naozaj chcete obnoviť\n"
537 "z tejto zálohy:\n"
538
539 msgid ""
540 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
541 "Enigma2 will restart after the restore"
542 msgstr ""
543 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
544 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
545
546 msgid "Artist"
547 msgstr "Umelec"
548
549 msgid "Ask before shutdown:"
550 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
551
552 msgid "Ask user"
553 msgstr "opýtať sa"
554
555 msgid "Aspect Ratio"
556 msgstr "Pomer strán"
557
558 msgid "Audio"
559 msgstr "Zvuk"
560
561 msgid "Audio Options..."
562 msgstr "Voľby zvuku ..."
563
564 msgid "Author: "
565 msgstr "Autor: "
566
567 msgid "Authoring mode"
568 msgstr "Režim autorizácie"
569
570 msgid "Auto"
571 msgstr "Auto"
572
573 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
574 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
575
576 msgid "Auto scart switching"
577 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
578
579 msgid "Automatic"
580 msgstr "Automaticky"
581
582 msgid "Automatic Scan"
583 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
584
585 msgid "Available format variables"
586 msgstr "Dostupné premenné formátu"
587
588 msgid "B"
589 msgstr "B"
590
591 msgid "BA"
592 msgstr "BA"
593
594 msgid "BB"
595 msgstr "BB"
596
597 msgid "BER"
598 msgstr "BER"
599
600 msgid "BER:"
601 msgstr "BER:"
602
603 msgid "Back"
604 msgstr "Späť"
605
606 msgid "Background"
607 msgstr "Pozadie"
608
609 msgid "Backup"
610 msgstr "Záloha"
611
612 msgid "Backup Location"
613 msgstr "Umiestnenie zálohy"
614
615 msgid "Backup Mode"
616 msgstr "Režim zálohovania"
617
618 msgid "Backup done."
619 msgstr "Zálohovanie skončilo."
620
621 msgid "Backup failed."
622 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
623
624 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
625 msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
626
627 msgid "Backup running"
628 msgstr "Zálohovanie beží"
629
630 msgid "Backup running..."
631 msgstr "Zálohovanie beží..."
632
633 msgid "Backup system settings"
634 msgstr "Záloha nastavení systému"
635
636 msgid "Band"
637 msgstr "Pásmo"
638
639 msgid "Bandwidth"
640 msgstr "Šírka pásma"
641
642 msgid "Begin time"
643 msgstr "Čas začiatku"
644
645 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
646 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
647
648 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
649 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
650
651 msgid "Behavior when a movie is started"
652 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
653
654 msgid "Behavior when a movie is stopped"
655 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
656
657 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
658 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
659
660 msgid "Bookmarks"
661 msgstr "Záložky"
662
663 msgid "Brightness"
664 msgstr "Jas"
665
666 msgid "Burn DVD"
667 msgstr "Napáliť DVD"
668
669 msgid "Burn existing image to DVD"
670 msgstr "Existujúci image napáliť na DVD"
671
672 msgid "Burn to DVD..."
673 msgstr "Napáliť na DVD..."
674
675 msgid "Bus: "
676 msgstr "Zbernica:"
677
678 msgid ""
679 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
680 "displayed."
681 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
682
683 msgid "C"
684 msgstr "C"
685
686 msgid "C-Band"
687 msgstr "Pásmo C"
688
689 msgid "CF Drive"
690 msgstr "Čítačka kariet CF"
691
692 msgid "CI assignment"
693 msgstr "Priradenie CI"
694
695 msgid "CVBS"
696 msgstr "CVBS"
697
698 msgid "Cable"
699 msgstr "Kábel"
700
701 msgid "Cache Thumbnails"
702 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
703
704 msgid "Call monitoring"
705 msgstr "Monitorovať volanie"
706
707 msgid "Cancel"
708 msgstr "Zrušiť"
709
710 msgid "Cannot parse feed directory"
711 msgstr ""
712
713 msgid "Capacity: "
714 msgstr "Kapacita"
715
716 msgid "Card"
717 msgstr "Karta"
718
719 msgid "Catalan"
720 msgstr "Katalánčina"
721
722 msgid "Change bouquets in quickzap"
723 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
724
725 msgid "Change dir."
726 msgstr "Zmeniť adresár"
727
728 msgid "Change pin code"
729 msgstr "Zmeniť kód PIN"
730
731 msgid "Change service pin"
732 msgstr "Zmeniť PIN programu"
733
734 msgid "Change service pins"
735 msgstr "Zmeniť PINy programu"
736
737 msgid "Change setup pin"
738 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
739
740 msgid "Channel"
741 msgstr "Stanica"
742
743 msgid "Channel Selection"
744 msgstr "Voľba stanice"
745
746 msgid "Channel not in services list"
747 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
748
749 msgid "Channel:"
750 msgstr "Stanica:"
751
752 msgid "Channellist menu"
753 msgstr "Menu zoznamu staníc"
754
755 msgid "Chap."
756 msgstr "Kap."
757
758 msgid "Chapter"
759 msgstr "Kapitola"
760
761 msgid "Chapter:"
762 msgstr "Kapitola:"
763
764 msgid "Check"
765 msgstr "Skontrolovať"
766
767 msgid "Checking Filesystem..."
768 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
769
770 msgid "Choose Tuner"
771 msgstr "Zvoliť tuner"
772
773 msgid "Choose backup files"
774 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
775
776 msgid "Choose backup location"
777 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
778
779 msgid "Choose bouquet"
780 msgstr "Zvoliť buket"
781
782 msgid "Choose source"
783 msgstr "Zvoliť zdroj"
784
785 msgid "Choose target folder"
786 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
787
788 msgid "Choose upgrade source"
789 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
790
791 msgid "Choose your Skin"
792 msgstr "Zvoliť vzhľad"
793
794 msgid "Circular left"
795 msgstr "Kruhová ľavá"
796
797 msgid "Circular right"
798 msgstr "Kruhová pravá"
799
800 msgid "Cleanup"
801 msgstr "Vyčistiť"
802
803 msgid "Clear before scan"
804 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
805
806 msgid "Clear log"
807 msgstr "Vymazať log"
808
809 msgid "Close"
810 msgstr "Zatvoriť"
811
812 msgid "Code rate high"
813 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
814
815 msgid "Code rate low"
816 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
817
818 msgid "Coderate HP"
819 msgstr "Rýchlosť HP"
820
821 msgid "Coderate LP"
822 msgstr "Rýchlosť LP"
823
824 msgid "Collection name"
825 msgstr "Názov zostavy"
826
827 msgid "Collection settings"
828 msgstr "Nastavenia zostavy"
829
830 msgid "Color Format"
831 msgstr "Formát farby"
832
833 msgid "Command execution..."
834 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
835
836 msgid "Command order"
837 msgstr "Poradie príkazov"
838
839 msgid "Committed DiSEqC command"
840 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqCcommand"
841
842 msgid "Common Interface"
843 msgstr "Common Interface"
844
845 msgid "Common Interface Assignment"
846 msgstr "Priradenie CI"
847
848 msgid "CommonInterface"
849 msgstr "CommonInterface"
850
851 msgid "Communication"
852 msgstr "Komunikácia"
853
854 msgid "Compact Flash"
855 msgstr "Compact Flash"
856
857 msgid "Compact flash card"
858 msgstr "Karta Compact Flash"
859
860 msgid "Complete"
861 msgstr "Kompletné"
862
863 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
864 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
865
866 msgid "Config"
867 msgstr "Nastaviť"
868
869 msgid "Configuration Mode"
870 msgstr "Možnosti nastavenia"
871
872 msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
873 msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
874
875 msgid "Configuring"
876 msgstr "Konfigurujem"
877
878 msgid "Conflicting timer"
879 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
880
881 msgid "Connect"
882 msgstr "Pripojiť"
883
884 msgid "Connected to"
885 msgstr "Pripojené k "
886
887 msgid "Connected to Fritz!Box!"
888 msgstr "Pripojené k Fritz!Boxu!"
889
890 msgid "Connected!"
891 msgstr "Pripojené!"
892
893 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
894 msgstr "Pripájam k Fritz!Boxu..."
895
896 #, python-format
897 msgid ""
898 "Connection to Fritz!Box\n"
899 "failed! (%s)\n"
900 "retrying..."
901 msgstr ""
902 "Pripojenie k Fritz!Boxu\n"
903 "zlyhalo! (%s)\n"
904 "Opakujem..."
905
906 msgid "Constellation"
907 msgstr "Zostava"
908
909 msgid "Content does not fit on DVD!"
910 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
911
912 msgid "Continue"
913 msgstr "Pokračovať"
914
915 msgid "Continue in background"
916 msgstr "Pokračovať v pozadí"
917
918 msgid "Continue playing"
919 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
920
921 msgid "Contrast"
922 msgstr "Kontrast"
923
924 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
925 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
926
927 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
928 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
929
930 #, python-format
931 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
932 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
933
934 msgid "CrashlogAutoSubmit"
935 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
936
937 msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
938 msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
939
940 msgid ""
941 "Crashlogs found!\n"
942 "Send them to Dream Multimedia ?"
943 msgstr ""
944 "Nájdené záznamy o zrútení!\n"
945 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
946
947 msgid "Create DVD-ISO"
948 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
949
950 msgid "Create movie folder failed"
951 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
952
953 #, python-format
954 msgid "Creating directory %s failed."
955 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
956
957 msgid "Creating partition failed"
958 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
959
960 msgid "Croatian"
961 msgstr "Chorvátčina"
962
963 msgid "Current Transponder"
964 msgstr "Aktuálny transpondér"
965
966 msgid "Current settings:"
967 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
968
969 msgid "Current version:"
970 msgstr "Aktuálna verzia:"
971
972 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
973 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
974
975 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
976 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
977
978 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
979 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
980
981 msgid "Customize"
982 msgstr "Upraviť"
983
984 msgid "Cut"
985 msgstr "Strih"
986
987 msgid "Cutlist editor..."
988 msgstr "Editor strihov..."
989
990 msgid "Czech"
991 msgstr "Čeština"
992
993 msgid "D"
994 msgstr "D"
995
996 msgid "DHCP"
997 msgstr "DHCP"
998
999 msgid "DVB-S"
1000 msgstr "DVB-S"
1001
1002 msgid "DVB-S2"
1003 msgstr "DVB-S2"
1004
1005 msgid "DVD Player"
1006 msgstr "Prehrávač DVD"
1007
1008 msgid "DVD media toolbox"
1009 msgstr "Nástroje pre DVD"
1010
1011 msgid "Danish"
1012 msgstr "Dánčina"
1013
1014 msgid "Date"
1015 msgstr "Dátum"
1016
1017 msgid "Deep Standby"
1018 msgstr "Vypnúť"
1019
1020 msgid "Default Settings"
1021 msgstr "Predvolené nastavenia"
1022
1023 msgid "Default services lists"
1024 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1025
1026 msgid "Default settings"
1027 msgstr "Predvolené nastavenia"
1028
1029 msgid "Delay"
1030 msgstr "Oneskorenie"
1031
1032 msgid "Delete"
1033 msgstr "Vymazať"
1034
1035 msgid "Delete crashlogs"
1036 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1037
1038 msgid "Delete entry"
1039 msgstr "Vymazať zadanie"
1040
1041 msgid "Delete failed!"
1042 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1043
1044 #, python-format
1045 msgid ""
1046 "Delete no more configured satellite\n"
1047 "%s?"
1048 msgstr ""
1049 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1050 "%s?"
1051
1052 msgid "Description"
1053 msgstr "Opis"
1054
1055 msgid "Deselect"
1056 msgstr "Zrušiť výber"
1057
1058 msgid "Destination directory"
1059 msgstr "Cieľový adresár"
1060
1061 msgid "Detected HDD:"
1062 msgstr "Zistený pevný disk:"
1063
1064 msgid "Detected NIMs:"
1065 msgstr "Zistené tunery:"
1066
1067 msgid "DiSEqC"
1068 msgstr "DiSEqC"
1069
1070 msgid "DiSEqC A/B"
1071 msgstr "DiSEqC A/B"
1072
1073 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1074 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1075
1076 msgid "DiSEqC mode"
1077 msgstr "Režim DiSEqC"
1078
1079 msgid "DiSEqC repeats"
1080 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1081
1082 msgid "Dialing:"
1083 msgstr "Vytáčam:"
1084
1085 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1086 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1087
1088 #, python-format
1089 msgid "Directory %s nonexistent."
1090 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1091
1092 msgid "Disable"
1093 msgstr "Vypnúť"
1094
1095 msgid "Disable Picture in Picture"
1096 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1097
1098 msgid "Disable Subtitles"
1099 msgstr "Vypnúť titulky"
1100
1101 msgid "Disable crashlog reporting"
1102 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1103
1104 msgid "Disable timer"
1105 msgstr "Vypnúť časovač"
1106
1107 msgid "Disabled"
1108 msgstr "Vypnuté"
1109
1110 msgid "Disconnect"
1111 msgstr "Odpojiť"
1112
1113 #, python-format
1114 msgid ""
1115 "Disconnected from\n"
1116 "Fritz!Box! (%s)\n"
1117 "retrying..."
1118 msgstr ""
1119 "Odpojené od\n"
1120 "Fritz!Boxu! (%s)\n"
1121 "Opakujem..."
1122
1123 msgid "Dish"
1124 msgstr "Parabola"
1125
1126 msgid "Display 16:9 content as"
1127 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1128
1129 msgid "Display 4:3 content as"
1130 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1131
1132 msgid "Display >16:9 content as"
1133 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1134
1135 msgid "Display Setup"
1136 msgstr "Nastavenie displeja"
1137
1138 msgid "Display and Userinterface"
1139 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1140
1141 #, python-format
1142 msgid ""
1143 "Do you really want to REMOVE\n"
1144 "the plugin \"%s\"?"
1145 msgstr ""
1146 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1147 "modul \"%s\"?"
1148
1149 msgid ""
1150 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1151 "This could take lots of time!"
1152 msgstr ""
1153 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1154 "Môže to trvať dosť dlho!"
1155
1156 #, python-format
1157 msgid "Do you really want to delete %s?"
1158 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1159
1160 #, python-format
1161 msgid ""
1162 "Do you really want to download\n"
1163 "the plugin \"%s\"?"
1164 msgstr ""
1165 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1166 "modul \"%s\"?"
1167
1168 msgid ""
1169 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1170 "All data on the disk will be lost!"
1171 msgstr ""
1172 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1173 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1174
1175 #, python-format
1176 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1177 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1178
1179 #, python-format
1180 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1181 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1182
1183 msgid ""
1184 "Do you want to backup now?\n"
1185 "After pressing OK, please wait!"
1186 msgstr ""
1187 "Chcete zálohovať teraz?\n"
1188 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
1189
1190 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1191 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1192
1193 msgid "Do you want to do a service scan?"
1194 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1195
1196 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1197 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1198
1199 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1200 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1201
1202 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1203 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1204
1205 msgid "Do you want to install the package:\n"
1206 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1207
1208 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1209 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1210
1211 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1212 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1213
1214 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1215 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1216
1217 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1218 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1219
1220 msgid "Do you want to restore your settings?"
1221 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1222
1223 msgid "Do you want to resume this playback?"
1224 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1225
1226 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1227 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1228
1229 msgid ""
1230 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1231 "After pressing OK, please wait!"
1232 msgstr ""
1233 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1234 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1235
1236 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1237 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1238
1239 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1240 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1241
1242 msgid "Don't ask, just send"
1243 msgstr "Nepýrať sa, len poslať"
1244
1245 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1246 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1247
1248 #, python-format
1249 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1250 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1251
1252 #, python-format
1253 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1254 msgstr ""
1255 "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov s %d chybami"
1256
1257 #, python-format
1258 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1259 msgstr ""
1260 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1261 "d chybami"
1262
1263 msgid "Download"
1264 msgstr "Stiahnuť"
1265
1266 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1267 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1268
1269 msgid "Download Plugins"
1270 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1271
1272 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1273 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1274
1275 msgid "Downloadable new plugins"
1276 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1277
1278 msgid "Downloadable plugins"
1279 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1280
1281 msgid "Downloading"
1282 msgstr "Sťahovanie"
1283
1284 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1285 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1286
1287 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1288 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1289
1290 msgid "Dreambox software because updates are available."
1291 msgstr "Softvér Dreambosa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1292
1293 msgid "Dutch"
1294 msgstr "Holandčina"
1295
1296 msgid "E"
1297 msgstr "V"
1298
1299 msgid "EPG Selection"
1300 msgstr "Voľba EPG"
1301
1302 #, python-format
1303 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1304 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1305
1306 msgid "East"
1307 msgstr "východne"
1308
1309 msgid "Edit"
1310 msgstr "Upraviť"
1311
1312 msgid "Edit DNS"
1313 msgstr "Upraviť DNS"
1314
1315 msgid "Edit IPKG source URL..."
1316 msgstr "Upraviť URL zdroja IPKG..."
1317
1318 msgid "Edit Title"
1319 msgstr "Upraviť titul"
1320
1321 msgid "Edit chapters of current title"
1322 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1323
1324 msgid "Edit services list"
1325 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1326
1327 msgid "Edit settings"
1328 msgstr "Upraviť nastavenia"
1329
1330 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1331 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1332
1333 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1334 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1335
1336 msgid "Edit title"
1337 msgstr "Upraviť titul"
1338
1339 msgid "Electronic Program Guide"
1340 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1341
1342 msgid "Enable"
1343 msgstr "Zapnúť"
1344
1345 msgid "Enable 5V for active antenna"
1346 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1347
1348 msgid "Enable multiple bouquets"
1349 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1350
1351 msgid "Enable parental control"
1352 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1353
1354 msgid "Enable timer"
1355 msgstr "Zapnúť časovač"
1356
1357 msgid "Enabled"
1358 msgstr "Zapnuté"
1359
1360 msgid "Encryption"
1361 msgstr "Šifrovanie"
1362
1363 msgid "Encryption Key"
1364 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1365
1366 msgid "Encryption Keytype"
1367 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1368
1369 msgid "Encryption Type"
1370 msgstr "Typ šifrovania"
1371
1372 msgid "End time"
1373 msgstr "Čas ukončenia"
1374
1375 msgid "EndTime"
1376 msgstr "Koniec"
1377
1378 msgid "English"
1379 msgstr "Angličtina"
1380
1381 msgid ""
1382 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1383 "\n"
1384 "If you experience any problems please contact\n"
1385 "stephan@reichholf.net\n"
1386 "\n"
1387 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1388 msgstr ""
1389 "Volič vzhľadu Enigma2 v0.5 BETA\n"
1390 "\n"
1391 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1392 "stephan@reichholf.net\n"
1393 "\n"
1394 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1395
1396 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1397 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1398 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1399 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1400 #.       "fast forward". 
1401 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1402 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
1403
1404 msgid "Enter Rewind at speed"
1405 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
1406
1407 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1408 msgstr "Zadajte názov siete WLAN/SSID:"
1409
1410 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1411 msgstr "Zadajte login a heslo WLAN"
1412
1413 msgid "Enter main menu..."
1414 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1415
1416 msgid "Enter the service pin"
1417 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1418
1419 msgid "Error"
1420 msgstr "Chyba"
1421
1422 msgid "Error executing plugin"
1423 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1424
1425 #, python-format
1426 msgid ""
1427 "Error: %s\n"
1428 "Retry?"
1429 msgstr ""
1430 "Chyba: %s\n"
1431 "Zopakovať?"
1432
1433 msgid "Eventview"
1434 msgstr "Prehľad programov"
1435
1436 msgid "Everything is fine"
1437 msgstr "Všetko je v poriadku"
1438
1439 msgid "Execution Progress:"
1440 msgstr "Priebeh vykonávania:"
1441
1442 msgid "Execution finished!!"
1443 msgstr "Vykonanie skončené!!"
1444
1445 msgid "Exif"
1446 msgstr "Exif"
1447
1448 msgid "Exit"
1449 msgstr "Ukončiť"
1450
1451 msgid "Exit editor"
1452 msgstr "Ukončiť editor"
1453
1454 msgid "Exit the wizard"
1455 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1456
1457 msgid "Exit wizard"
1458 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1459
1460 msgid "Expert"
1461 msgstr "expertný"
1462
1463 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1464 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
1465
1466 msgid "Extended Setup..."
1467 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
1468
1469 msgid "Extensions"
1470 msgstr "Rozšírenia"
1471
1472 msgid "FEC"
1473 msgstr "FEC"
1474
1475 msgid "Factory reset"
1476 msgstr "Továrenské nastavenia"
1477
1478 msgid "Failed"
1479 msgstr "Zlyhalo"
1480
1481 msgid "Fast"
1482 msgstr "rýchlo"
1483
1484 msgid "Fast DiSEqC"
1485 msgstr "Rýchly DiSEqC"
1486
1487 msgid "Fast Forward speeds"
1488 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
1489
1490 msgid "Fast epoch"
1491 msgstr "rýchla doba"
1492
1493 msgid "Favourites"
1494 msgstr "Obľúbené"
1495
1496 msgid "Filesystem Check..."
1497 msgstr "Kontrola systému súborov"
1498
1499 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1500 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
1501
1502 msgid "Finetune"
1503 msgstr "Jemné nastavenie"
1504
1505 msgid "Finished"
1506 msgstr "Skončené"
1507
1508 msgid "Finished configuring your network"
1509 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
1510
1511 msgid "Finished restarting your network"
1512 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
1513
1514 msgid "Finnish"
1515 msgstr "Fínčina"
1516
1517 msgid ""
1518 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1519 msgstr ""
1520 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
1521
1522 msgid "Flash"
1523 msgstr "Flešovať"
1524
1525 msgid "Flashing failed"
1526 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
1527
1528 msgid "Following tasks will be done after you press continue."
1529 msgstr "Keď stlačíte pokračovať, vykonajú sa tieto úlohy."
1530
1531 msgid "Format"
1532 msgstr "Formát"
1533
1534 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1535 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
1536
1537 msgid "Frame size in full view"
1538 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
1539
1540 msgid "French"
1541 msgstr "Francúzština"
1542
1543 msgid "Frequency"
1544 msgstr "Kmitočet"
1545
1546 msgid "Frequency bands"
1547 msgstr "Kmitočtové pásma"
1548
1549 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1550 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
1551
1552 msgid "Frequency steps"
1553 msgstr "Kmitočtové kroky"
1554
1555 msgid "Fri"
1556 msgstr "Pi"
1557
1558 msgid "Friday"
1559 msgstr "Piatok"
1560
1561 msgid "Frisian"
1562 msgstr "Frízština"
1563
1564 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1565 msgstr "IP adresa Fritz!Box FON"
1566
1567 #, python-format
1568 msgid "Frontprocessor version: %d"
1569 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
1570
1571 msgid "Fsck failed"
1572 msgstr "Fsck zlyhalo"
1573
1574 msgid "Function not yet implemented"
1575 msgstr "Funkcia ešte nie je zabudovaná"
1576
1577 msgid ""
1578 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1579 "Do you want to Restart the GUI now?"
1580 msgstr ""
1581 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
1582 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
1583
1584 msgid "Gateway"
1585 msgstr "Brána"
1586
1587 msgid "General AC3 Delay"
1588 msgstr "Oneskorenie AC3"
1589
1590 msgid "General AC3 delay"
1591 msgstr "Oneskorenie AC3"
1592
1593 msgid "General PCM Delay"
1594 msgstr "Oneskorenie PCM"
1595
1596 msgid "General PCM delay"
1597 msgstr "Oneskorenie PCM"
1598
1599 msgid "Genre"
1600 msgstr "Žáner"
1601
1602 msgid "German"
1603 msgstr "Nemčina"
1604
1605 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1606 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
1607
1608 msgid "Goto 0"
1609 msgstr "Otočiť na 0"
1610
1611 msgid "Goto position"
1612 msgstr "Otočiť do pozície"
1613
1614 msgid "Graphical Multi EPG"
1615 msgstr "Grafický Multi EPG"
1616
1617 msgid "Greek"
1618 msgstr "Gréčtina"
1619
1620 msgid "Guard Interval"
1621 msgstr "Ochranný interval"
1622
1623 msgid "Guard interval mode"
1624 msgstr "Režim ochranného intervalu"
1625
1626 msgid "Harddisk"
1627 msgstr "Pevný disk"
1628
1629 msgid "Harddisk setup"
1630 msgstr "Nastavenie pevného disku"
1631
1632 msgid "Harddisk standby after"
1633 msgstr "Uspať disk po"
1634
1635 msgid "Here is a small overview of the available icon states."
1636 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov."
1637
1638 msgid "Hidden network SSID"
1639 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
1640
1641 msgid "Hierarchy Information"
1642 msgstr "Hierarchické informácie"
1643
1644 msgid "Hierarchy mode"
1645 msgstr "Hierarchický režim"
1646
1647 msgid "High bitrate support"
1648 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
1649
1650 msgid "Horizontal"
1651 msgstr "Vodorovná"
1652
1653 msgid "How many minutes do you want to record?"
1654 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
1655
1656 msgid "How to handle found crashlogs:"
1657 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení:"
1658
1659 msgid "Hungarian"
1660 msgstr "Maďarčina"
1661
1662 msgid "IP Address"
1663 msgstr "Adresa IP"
1664
1665 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1666 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
1667
1668 msgid "ISO path"
1669 msgstr "Cesta ISO"
1670
1671 msgid "Icelandic"
1672 msgstr "Islandčina"
1673
1674 msgid "If you can see this page, please press OK."
1675 msgstr "Ak vidíte túto stranu, stlačte tlačidlo OK."
1676
1677 msgid ""
1678 "If you see this, something is wrong with\n"
1679 "your scart connection. Press OK to return."
1680 msgstr ""
1681 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
1682 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
1683
1684 msgid ""
1685 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1686 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1687 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1688 "possible.\n"
1689 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1690 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1691 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1692 "step.\n"
1693 "If you are happy with the result, press OK."
1694 msgstr ""
1695 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
1696 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
1697 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
1698 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
1699 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
1700 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
1701 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
1702 "kroku.\n"
1703 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
1704
1705 msgid "Image flash utility"
1706 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
1707
1708 msgid "Image-Upgrade"
1709 msgstr "Aktualizácia image"
1710
1711 msgid "In Progress"
1712 msgstr "Prebieha"
1713
1714 msgid ""
1715 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1716 msgstr ""
1717 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
1718
1719 msgid "Increased voltage"
1720 msgstr "Zvýšené napätie"
1721
1722 msgid "Index"
1723 msgstr "Index"
1724
1725 msgid "InfoBar"
1726 msgstr "Informačná lišta"
1727
1728 msgid "Infobar timeout"
1729 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
1730
1731 msgid "Information"
1732 msgstr "Informácie"
1733
1734 msgid "Init"
1735 msgstr "Inic."
1736
1737 msgid "Initialization..."
1738 msgstr "Inicializácia..."
1739
1740 msgid "Initialize"
1741 msgstr "Inicializovať"
1742
1743 msgid "Initializing Harddisk..."
1744 msgstr "Inicializujem pevný disk"
1745
1746 msgid "Input"
1747 msgstr "Vstup"
1748
1749 msgid "Install"
1750 msgstr "Inštalovať"
1751
1752 msgid "Install a new image with a USB stick"
1753 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
1754
1755 msgid "Install a new image with your web browser"
1756 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
1757
1758 msgid "Install local IPKG"
1759 msgstr "Inštalovať miestny súbor .IPK"
1760
1761 msgid "Install or remove finished."
1762 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
1763
1764 msgid "Install settings, skins, software..."
1765 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
1766
1767 msgid "Install software updates..."
1768 msgstr "Inštalovať aktualizácie softvéru..."
1769
1770 msgid "Installation finished."
1771 msgstr "Inštalácia je skončená."
1772
1773 msgid "Installing"
1774 msgstr "Inštalujem"
1775
1776 msgid "Installing Software..."
1777 msgstr "Inštalujem softvér..."
1778
1779 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1780 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
1781
1782 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1783 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
1784
1785 msgid "Installing package content... Please wait..."
1786 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
1787
1788 msgid "Instant Record..."
1789 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
1790
1791 msgid "Integrated Ethernet"
1792 msgstr "Integrovaný eternet"
1793
1794 msgid "Integrated Wireless"
1795 msgstr "Integrovaná WLAN"
1796
1797 msgid "Intermediate"
1798 msgstr "stredný"
1799
1800 msgid "Internal Flash"
1801 msgstr "Interná pamäť flash"
1802
1803 msgid "Invalid Location"
1804 msgstr "Neplatné umiestnenie"
1805
1806 #, python-format
1807 msgid "Invalid directory selected: %s"
1808 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
1809
1810 msgid "Inversion"
1811 msgstr "Inverzia"
1812
1813 msgid "Invert display"
1814 msgstr "Inverzné farby displeja"
1815
1816 msgid "Ipkg"
1817 msgstr "Ipkg"
1818
1819 msgid "Is this videomode ok?"
1820 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
1821
1822 msgid "Italian"
1823 msgstr "Taliančina"
1824
1825 msgid "Job View"
1826 msgstr "Prehľad úloh"
1827
1828 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1829 msgid "Just Scale"
1830 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
1831
1832 msgid "Keyboard"
1833 msgstr "Klávesnica"
1834
1835 msgid "Keyboard Map"
1836 msgstr "Rozloženie klávesov"
1837
1838 msgid "Keyboard Setup"
1839 msgstr "Nastavenie klávesnice"
1840
1841 msgid "Keymap"
1842 msgstr "Rozloženie klávesov"
1843
1844 msgid "LAN Adapter"
1845 msgstr "Adaptér LAN"
1846
1847 msgid "LNB"
1848 msgstr "LNB"
1849
1850 msgid "LOF"
1851 msgstr "LOF"
1852
1853 msgid "LOF/H"
1854 msgstr "LOF/H"
1855
1856 msgid "LOF/L"
1857 msgstr "LOF/L"
1858
1859 msgid "Language selection"
1860 msgstr "Voľba jazyka"
1861
1862 msgid "Language..."
1863 msgstr "Jazyk..."
1864
1865 msgid "Last speed"
1866 msgstr "Posledná rýchlosť"
1867
1868 msgid "Latitude"
1869 msgstr "Zem. šírka"
1870
1871 msgid "Latvian"
1872 msgstr "Lotyščina"
1873
1874 msgid "Leave DVD Player?"
1875 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
1876
1877 msgid "Left"
1878 msgstr "Doľava"
1879
1880 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
1881 msgstr "Umožní prezerať a upravovať súbory v Dreamboxe."
1882
1883 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1884 msgid "Letterbox"
1885 msgstr "Letterbox"
1886
1887 msgid "Limit east"
1888 msgstr "Východný limit"
1889
1890 msgid "Limit west"
1891 msgstr "Západný limit"
1892
1893 msgid "Limited character set for recording filenames"
1894 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
1895
1896 msgid "Limits off"
1897 msgstr "Vypnúť limity"
1898
1899 msgid "Limits on"
1900 msgstr "Zapnúť limity"
1901
1902 msgid "Link:"
1903 msgstr "Spojenie:"
1904
1905 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1906 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
1907
1908 msgid "List of Storage Devices"
1909 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
1910
1911 msgid "Lithuanian"
1912 msgstr "Litovčina"
1913
1914 msgid "Load"
1915 msgstr "Natiahnuť"
1916
1917 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1918 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
1919
1920 msgid "Local Network"
1921 msgstr "Miestna sieť"
1922
1923 msgid "Location"
1924 msgstr "Umiestnenie"
1925
1926 msgid "Lock:"
1927 msgstr "Signál:"
1928
1929 msgid "Log results to harddisk"
1930 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
1931
1932 msgid "Long Keypress"
1933 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
1934
1935 msgid "Longitude"
1936 msgstr "Zem. dĺžka"
1937
1938 msgid "MMC Card"
1939 msgstr "Karta MMC"
1940
1941 msgid "MORE"
1942 msgstr "VIAC"
1943
1944 msgid "Main menu"
1945 msgstr "Hlavné menu"
1946
1947 msgid "Mainmenu"
1948 msgstr "Hlavné menu"
1949
1950 msgid "Make this mark an 'in' point"
1951 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
1952
1953 msgid "Make this mark an 'out' point"
1954 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
1955
1956 msgid "Make this mark just a mark"
1957 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
1958
1959 msgid "Manage your receiver's software"
1960 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
1961
1962 msgid "Manual Scan"
1963 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
1964
1965 msgid "Manual transponder"
1966 msgstr "Transpondér ručne"
1967
1968 msgid "Manufacturer"
1969 msgstr "Výrobca"
1970
1971 msgid "Margin after record"
1972 msgstr "Rezerva po skončení programu"
1973
1974 msgid "Margin before record (minutes)"
1975 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
1976
1977 msgid "Media player"
1978 msgstr "Prehrávač médií"
1979
1980 msgid "MediaPlayer"
1981 msgstr "Prehrávač médií"
1982
1983 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1984 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
1985
1986 msgid "Medium is not empty!"
1987 msgstr "Médium nie je prázdne!"
1988
1989 msgid "Menu"
1990 msgstr "Menu"
1991
1992 msgid "Message"
1993 msgstr "Správa"
1994
1995 msgid "Message..."
1996 msgstr "Správa..."
1997
1998 msgid "Mkfs failed"
1999 msgstr "Mkfs zlyhalo"
2000
2001 msgid "Mode"
2002 msgstr "Režim"
2003
2004 msgid "Model: "
2005 msgstr "Model: "
2006
2007 msgid "Modulation"
2008 msgstr "Modulácia"
2009
2010 msgid "Modulator"
2011 msgstr "Modulátor"
2012
2013 msgid "Mon"
2014 msgstr "Po"
2015
2016 msgid "Mon-Fri"
2017 msgstr "Po-Pi"
2018
2019 msgid "Monday"
2020 msgstr "Pondelok"
2021
2022 msgid "Mount failed"
2023 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
2024
2025 msgid "Move Picture in Picture"
2026 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2027
2028 msgid "Move east"
2029 msgstr "Pootočiť východne"
2030
2031 msgid "Move west"
2032 msgstr "Pootočiť západne"
2033
2034 msgid "Movielist menu"
2035 msgstr "Menu filmov"
2036
2037 msgid "Multi EPG"
2038 msgstr "Multi EPG"
2039
2040 msgid "Multimedia"
2041 msgstr "Multimédiá"
2042
2043 msgid "Multiple service support"
2044 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2045
2046 msgid "Multisat"
2047 msgstr "viac satelitov"
2048
2049 msgid "Mute"
2050 msgstr "Umlčovač"
2051
2052 msgid "N/A"
2053 msgstr "Nie je k dispozícii"
2054
2055 msgid "NEXT"
2056 msgstr "NASLED."
2057
2058 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2059 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
2060
2061 msgid "NOW"
2062 msgstr "TERAZ"
2063
2064 msgid "NTSC"
2065 msgstr "NTSC"
2066
2067 msgid "Name"
2068 msgstr "Názov"
2069
2070 msgid "Nameserver"
2071 msgstr "Nameserver"
2072
2073 #, python-format
2074 msgid "Nameserver %d"
2075 msgstr "DNS (nameserver) %d"
2076
2077 msgid "Nameserver Setup"
2078 msgstr "Nastavenie DNS"
2079
2080 msgid "Nameserver settings"
2081 msgstr "Nastavenie DNS"
2082
2083 msgid "Netmask"
2084 msgstr "Maska siete"
2085
2086 msgid "Network"
2087 msgstr "Sieť"
2088
2089 msgid "Network Configuration..."
2090 msgstr "Konfigurácia siete"
2091
2092 msgid "Network Mount"
2093 msgstr "Pripojenie siete"
2094
2095 msgid "Network SSID"
2096 msgstr "Sieťový SSID"
2097
2098 msgid "Network Setup"
2099 msgstr "Nastavenie siete"
2100
2101 msgid "Network scan"
2102 msgstr "Vyhľadať sieť"
2103
2104 msgid "Network setup"
2105 msgstr "Nastavenie siete"
2106
2107 msgid "Network test"
2108 msgstr "Test siete"
2109
2110 msgid "Network test..."
2111 msgstr "Test siete..."
2112
2113 msgid "Network..."
2114 msgstr "Sieť..."
2115
2116 msgid "Network:"
2117 msgstr "Sieť:"
2118
2119 msgid "NetworkWizard"
2120 msgstr "Sprievodca nast. siete"
2121
2122 msgid "New"
2123 msgstr "Nové"
2124
2125 msgid "New pin"
2126 msgstr "Nový PIN"
2127
2128 msgid "New version:"
2129 msgstr "Nová verzia:"
2130
2131 msgid "Next"
2132 msgstr "Nasled."
2133
2134 msgid "No"
2135 msgstr "Nie"
2136
2137 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2138 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
2139
2140 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2141 msgstr "Nedá sa nastaviť 50 Hz. "
2142
2143 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2144 msgstr "Pevný disk nebol nenájdený alebo nebol inicializovaný."
2145
2146 msgid "No Networks found"
2147 msgstr "Nenájdená sieť"
2148
2149 msgid "No backup needed"
2150 msgstr "Nie je treba zálohovať"
2151
2152 msgid ""
2153 "No data on transponder!\n"
2154 "(Timeout reading PAT)"
2155 msgstr ""
2156 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
2157 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
2158
2159 msgid "No description available."
2160 msgstr "Nie je k dispozícii opis"
2161
2162 msgid "No details for this image file"
2163 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
2164
2165 msgid "No displayable files on this medium found!"
2166 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
2167
2168 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2169 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie"
2170
2171 msgid "No free tuner!"
2172 msgstr "Nie je voľný tuner!"
2173
2174 msgid ""
2175 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2176 msgstr ""
2177 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
2178
2179 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2180 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
2181
2182 msgid "No positioner capable frontend found."
2183 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
2184
2185 msgid "No satellite frontend found!!"
2186 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
2187
2188 msgid "No tags are set on these movies."
2189 msgstr "Žiadne štítky nie sú nastavené na týchto filmoch."
2190
2191 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2192 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
2193
2194 msgid ""
2195 "No tuner is enabled!\n"
2196 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2197 msgstr ""
2198 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
2199 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
2200
2201 msgid "No useable USB stick found"
2202 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
2203
2204 msgid ""
2205 "No valid service PIN found!\n"
2206 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2207 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2208 msgstr ""
2209 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
2210 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
2211 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
2212
2213 msgid ""
2214 "No valid setup PIN found!\n"
2215 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2216 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2217 msgstr ""
2218 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
2219 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
2220 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
2221
2222 msgid ""
2223 "No working local network adapter found.\n"
2224 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2225 "configured correctly."
2226 msgstr ""
2227 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
2228 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
2229 "nastavenú."
2230
2231 msgid ""
2232 "No working wireless network adapter found.\n"
2233 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2234 "network is configured correctly."
2235 msgstr ""
2236 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
2237 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
2238 "správne nastavenú."
2239
2240 msgid ""
2241 "No working wireless network interface found.\n"
2242 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2243 "your local network interface."
2244 msgstr ""
2245 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
2246 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
2247 "miestne sieťové rozhranie."
2248
2249 msgid "No, but restart from begin"
2250 msgstr "Nie, ale začať od začiatku"
2251
2252 msgid "No, do nothing."
2253 msgstr "Nie, nič neurobiť."
2254
2255 msgid "No, just start my dreambox"
2256 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
2257
2258 msgid "No, scan later manually"
2259 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
2260
2261 msgid "No, send them never."
2262 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
2263
2264 msgid "None"
2265 msgstr "Žiadne"
2266
2267 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2268 msgid "Nonlinear"
2269 msgstr "Nelineárne"
2270
2271 msgid "North"
2272 msgstr "severne"
2273
2274 msgid "Norwegian"
2275 msgstr "Nórčina"
2276
2277 #, python-format
2278 msgid ""
2279 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2280 "required, %d MB available)"
2281 msgstr ""
2282 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
2283 "MB, ale je len %d MB.)"
2284
2285 msgid ""
2286 "Nothing to scan!\n"
2287 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2288 msgstr ""
2289 "Nič na vyhľadávanie!\n"
2290 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
2291
2292 msgid "Now Playing"
2293 msgstr "Beží prehrávanie"
2294
2295 msgid ""
2296 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2297 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2298 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2299 msgstr ""
2300 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
2301 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
2302
2303 msgid "OK"
2304 msgstr "OK"
2305
2306 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2307 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
2308
2309 msgid "OSD Settings"
2310 msgstr "Nastavenia OSD"
2311
2312 msgid "OSD visibility"
2313 msgstr "Viditeľnosť OSD"
2314
2315 msgid "Off"
2316 msgstr "Vypnúť"
2317
2318 msgid "On"
2319 msgstr "Zapnúť"
2320
2321 msgid "One"
2322 msgstr "Jeden"
2323
2324 msgid "Online-Upgrade"
2325 msgstr "Aktualizácia online"
2326
2327 msgid "Only Free scan"
2328 msgstr "Vyhľadať len FTA"
2329
2330 msgid "Orbital Position"
2331 msgstr "Orbitálna pozícia"
2332
2333 msgid "PAL"
2334 msgstr "PAL"
2335
2336 msgid "PIDs"
2337 msgstr "PIDy"
2338
2339 msgid "Package details for: "
2340 msgstr "Údaje o balíčku:"
2341
2342 msgid "Package list update"
2343 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
2344
2345 msgid "Packet management"
2346 msgstr "Správa balíčkov"
2347
2348 msgid "Packet manager"
2349 msgstr "Správca balíčkov"
2350
2351 msgid "Page"
2352 msgstr "Strana"
2353
2354 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2355 msgid "Pan&Scan"
2356 msgstr "Pan&Scan"
2357
2358 msgid "Parent Directory"
2359 msgstr "Vyšší adresár"
2360
2361 msgid "Parental control"
2362 msgstr "Rodičovská zámka"
2363
2364 msgid "Parental control services Editor"
2365 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
2366
2367 msgid "Parental control setup"
2368 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
2369
2370 msgid "Parental control type"
2371 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
2372
2373 msgid "Password"
2374 msgstr "Heslo"
2375
2376 msgid "Pause movie at end"
2377 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
2378
2379 msgid "Phone number"
2380 msgstr "Telefónne číslo"
2381
2382 msgid "PiPSetup"
2383 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
2384
2385 msgid "PicturePlayer"
2386 msgstr "Prehrávač obrázkov"
2387
2388 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2389 msgid "Pillarbox"
2390 msgstr "Pillarbox"
2391
2392 msgid "Pilot"
2393 msgstr ""
2394
2395 msgid "Pin code needed"
2396 msgstr "Treba kód PIN"
2397
2398 msgid "Play"
2399 msgstr "Prehrať"
2400
2401 msgid "Play Audio-CD..."
2402 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
2403
2404 msgid "Play DVD"
2405 msgstr "Prehrať DVD"
2406
2407 msgid "Play Music..."
2408 msgstr "Prehrať hudbu..."
2409
2410 msgid "Play recorded movies..."
2411 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
2412
2413 msgid "Please Reboot"
2414 msgstr "Reštartovať"
2415
2416 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2417 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
2418
2419 msgid "Please change recording endtime"
2420 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
2421
2422 msgid "Please check your network settings!"
2423 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
2424
2425 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2426 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
2427
2428 msgid "Please choose an extension..."
2429 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
2430
2431 msgid "Please choose he package..."
2432 msgstr "Zvoľte balíček..."
2433
2434 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2435 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
2436
2437 msgid ""
2438 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2439 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2440 msgstr ""
2441 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
2442 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
2443
2444 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2445 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
2446
2447 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2448 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
2449
2450 msgid "Please enter a name for the new marker"
2451 msgstr "Zadajte názov novej značky."
2452
2453 msgid "Please enter a new filename"
2454 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
2455
2456 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2457 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
2458
2459 msgid "Please enter name of the new directory"
2460 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
2461
2462 msgid "Please enter the correct pin code"
2463 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
2464
2465 msgid "Please enter the old pin code"
2466 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
2467
2468 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2469 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
2470
2471 msgid ""
2472 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2473 "therefore the default directory is being used instead."
2474 msgstr ""
2475 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
2476 "predvolený adresár."
2477
2478 msgid "Please press OK to continue."
2479 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
2480
2481 msgid "Please press OK!"
2482 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
2483
2484 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2485 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
2486
2487 msgid "Please select a playlist to delete..."
2488 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
2489
2490 msgid "Please select a playlist..."
2491 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
2492
2493 msgid "Please select a subservice to record..."
2494 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie ..."
2495
2496 msgid "Please select a subservice..."
2497 msgstr "Zvoľte podkanál..."
2498
2499 msgid "Please select medium to use as backup location"
2500 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
2501
2502 msgid "Please select tag to filter..."
2503 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
2504
2505 msgid "Please select target directory or medium"
2506 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
2507
2508 msgid "Please select the movie path..."
2509 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
2510
2511 msgid "Please set up tuner B"
2512 msgstr "Nastavte tuner B"
2513
2514 msgid "Please set up tuner C"
2515 msgstr "Nastavte tuner C"
2516
2517 msgid "Please set up tuner D"
2518 msgstr "Nastavte tuner D"
2519
2520 msgid ""
2521 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2522 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2523 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2524 msgstr ""
2525 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
2526 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
2527 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
2528
2529 msgid ""
2530 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2531 "the OK button."
2532 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK:"
2533
2534 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2535 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
2536
2537 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2538 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
2539
2540 msgid "Please wait while we configure your network..."
2541 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
2542
2543 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2544 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
2545
2546 msgid "Please wait..."
2547 msgstr "Čakajte..."
2548
2549 msgid "Please wait... Loading list..."
2550 msgstr "Čakajte... Naťahuje sa zoznam..."
2551
2552 msgid "Plugin browser"
2553 msgstr "Prehliadač modulov"
2554
2555 msgid "Plugin manager"
2556 msgstr "Správca modulov"
2557
2558 msgid "Plugin manager help..."
2559 msgstr "Pomocník správcu modulov"
2560
2561 msgid "Plugin manager process information..."
2562 msgstr "Informácie správcu modulov..."
2563
2564 msgid "Plugins"
2565 msgstr "Moduly"
2566
2567 msgid "Polarity"
2568 msgstr "Polarita"
2569
2570 msgid "Polarization"
2571 msgstr "Polarizácia"
2572
2573 msgid "Polish"
2574 msgstr "Poľština"
2575
2576 msgid "Port A"
2577 msgstr "Port A"
2578
2579 msgid "Port B"
2580 msgstr "Port B"
2581
2582 msgid "Port C"
2583 msgstr "Port C"
2584
2585 msgid "Port D"
2586 msgstr "Port D"
2587
2588 msgid "Portuguese"
2589 msgstr "Portugalčina"
2590
2591 msgid "Positioner"
2592 msgstr "motor"
2593
2594 msgid "Positioner fine movement"
2595 msgstr "Jemné otáčanie motora"
2596
2597 msgid "Positioner movement"
2598 msgstr "Otáčanie motora"
2599
2600 msgid "Positioner setup"
2601 msgstr "Nastavenie motora"
2602
2603 msgid "Positioner storage"
2604 msgstr "Pamäť motora"
2605
2606 msgid "Power threshold in mA"
2607 msgstr "Prah prúdu v mA"
2608
2609 msgid "Predefined transponder"
2610 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
2611
2612 msgid "Preparing... Please wait"
2613 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
2614
2615 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2616 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
2617
2618 msgid "Press OK to activate the settings."
2619 msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
2620
2621 msgid "Press OK to edit the settings."
2622 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
2623
2624 #, python-format
2625 msgid "Press OK to get further details for %s"
2626 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
2627
2628 msgid "Press OK to scan"
2629 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
2630
2631 msgid "Press OK to start the scan"
2632 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
2633
2634 msgid "Prev"
2635 msgstr "Predch."
2636
2637 msgid "Preview menu"
2638 msgstr "Prezrieť menu"
2639
2640 msgid "Primary DNS"
2641 msgstr "Primárny DNS"
2642
2643 msgid "Priority"
2644 msgstr "Priorita"
2645
2646 msgid "Process"
2647 msgstr "Procesy"
2648
2649 msgid "Properties of current title"
2650 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
2651
2652 msgid "Protect services"
2653 msgstr "Ochrániť stanice"
2654
2655 msgid "Protect setup"
2656 msgstr "Ochrániť nastavenia"
2657
2658 msgid "Provider"
2659 msgstr "Poskytovateľ"
2660
2661 msgid "Provider to scan"
2662 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
2663
2664 msgid "Providers"
2665 msgstr "Poskytovatelia"
2666
2667 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2668 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
2669
2670 msgid "Quick"
2671 msgstr "Rýchlo"
2672
2673 msgid "Quickzap"
2674 msgstr "Rýchle prepínanie"
2675
2676 msgid "RC Menu"
2677 msgstr "Menu RC"
2678
2679 msgid "RF output"
2680 msgstr "VF výstup"
2681
2682 msgid "RGB"
2683 msgstr "RGB"
2684
2685 msgid "RSS Feed URI"
2686 msgstr ""
2687
2688 msgid "Radio"
2689 msgstr "Rádio"
2690
2691 msgid "Ram Disk"
2692 msgstr "Ram Disk"
2693
2694 msgid "Random"
2695 msgstr "Náhodne"
2696
2697 msgid "Really close without saving settings?"
2698 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
2699
2700 msgid "Really delete done timers?"
2701 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
2702
2703 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2704 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
2705
2706 msgid "Really reboot now?"
2707 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
2708
2709 msgid "Really restart now?"
2710 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
2711
2712 msgid "Really shutdown now?"
2713 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
2714
2715 msgid "Reboot"
2716 msgstr "Reštartovať"
2717
2718 msgid "Reception Settings"
2719 msgstr "Nastavenia príjmu"
2720
2721 msgid "Record"
2722 msgstr "Nahrať"
2723
2724 #, python-format
2725 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2726 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
2727
2728 msgid "Recorded files..."
2729 msgstr "Nahrané súbory..."
2730
2731 msgid "Recording"
2732 msgstr "Nahrávanie"
2733
2734 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2735 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
2736
2737 msgid "Recordings"
2738 msgstr "Nahrávky"
2739
2740 msgid "Recordings always have priority"
2741 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
2742
2743 msgid "Reenter new pin"
2744 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
2745
2746 msgid "Refresh Rate"
2747 msgstr "Obnovovací kmitočet"
2748
2749 msgid "Refresh rate selection."
2750 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu"
2751
2752 msgid "Reload"
2753 msgstr "Znova natiahnuť"
2754
2755 msgid "Remove"
2756 msgstr "Odstrániť"
2757
2758 msgid "Remove Bookmark"
2759 msgstr "Odstrániť záložku"
2760
2761 msgid "Remove Plugins"
2762 msgstr "Odstrániť moduly"
2763
2764 msgid "Remove a mark"
2765 msgstr "Odstrániť značku"
2766
2767 msgid "Remove currently selected title"
2768 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
2769
2770 msgid "Remove finished."
2771 msgstr "Odstraňovanie skončené"
2772
2773 msgid "Remove plugins"
2774 msgstr "Odstrániť moduly"
2775
2776 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2777 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
2778
2779 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2780 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
2781
2782 msgid "Remove timer"
2783 msgstr "Zmazať časovač"
2784
2785 msgid "Remove title"
2786 msgstr "Odstrániť titul"
2787
2788 msgid "Removing"
2789 msgstr "Odstraňujem"
2790
2791 #, python-format
2792 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2793 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
2794
2795 msgid "Rename"
2796 msgstr "Premenovať"
2797
2798 msgid "Rename crashlogs"
2799 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
2800
2801 msgid "Repeat"
2802 msgstr "Opakovať"
2803
2804 msgid "Repeat Type"
2805 msgstr "Druh opakovania"
2806
2807 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2808 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
2809
2810 msgid "Repeats"
2811 msgstr "Opakovania"
2812
2813 msgid "Reset"
2814 msgstr "Resetovať"
2815
2816 msgid "Reset and renumerate title names"
2817 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
2818
2819 msgid "Resolution"
2820 msgstr "Rozlíšenie"
2821
2822 msgid "Restart"
2823 msgstr "Reštartovať"
2824
2825 msgid "Restart GUI"
2826 msgstr "Reštartovať GUI"
2827
2828 msgid "Restart GUI now?"
2829 msgstr "Reštartovať GUI teraz?"
2830
2831 msgid "Restart network"
2832 msgstr "Reštartovať sieť"
2833
2834 msgid "Restart test"
2835 msgstr "Zopakovať test"
2836
2837 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2838 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
2839
2840 msgid "Restore"
2841 msgstr "Obnoviť"
2842
2843 msgid "Restore backups..."
2844 msgstr "Obnoviť zálohy..."
2845
2846 msgid "Restore running"
2847 msgstr "Prebieha obnova"
2848
2849 msgid "Restore running..."
2850 msgstr "Prebieha obnova..."
2851
2852 msgid "Restore system settings"
2853 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
2854
2855 msgid ""
2856 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2857 "settings now."
2858 msgstr ""
2859 "Obnova nastavení je dokončená. Stlačením tlačidla OK teraz aktivujte "
2860 "obnovené nastavenia."
2861
2862 msgid "Resume from last position"
2863 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
2864
2865 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2866 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2867 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2868 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2869 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2870 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2871 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2872 msgid "Resuming playback"
2873 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
2874
2875 msgid "Return to file browser"
2876 msgstr "Návrat do správcu súborov"
2877
2878 msgid "Return to movie list"
2879 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
2880
2881 msgid "Return to previous service"
2882 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
2883
2884 msgid "Rewind speeds"
2885 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
2886
2887 msgid "Right"
2888 msgstr "Doprava"
2889
2890 msgid "Rolloff"
2891 msgstr ""
2892
2893 msgid "Rotor turning speed"
2894 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
2895
2896 msgid "Running"
2897 msgstr "Aktivované"
2898
2899 msgid "Russian"
2900 msgstr "Ruština"
2901
2902 msgid "S-Video"
2903 msgstr "S-Video"
2904
2905 msgid "SNR"
2906 msgstr "SNR"
2907
2908 msgid "SNR:"
2909 msgstr "SNR:"
2910
2911 msgid "Sat"
2912 msgstr "So"
2913
2914 msgid "Sat / Dish Setup"
2915 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
2916
2917 msgid "Satellite"
2918 msgstr "Satelit"
2919
2920 msgid "Satellite Equipment Setup"
2921 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
2922
2923 msgid "Satellites"
2924 msgstr "Satelity"
2925
2926 msgid "Satfinder"
2927 msgstr "Hľadač satelitov"
2928
2929 msgid "Sats"
2930 msgstr ""
2931
2932 msgid "Satteliteequipment"
2933 msgstr "Satelitné zariadenie"
2934
2935 msgid "Saturday"
2936 msgstr "Sobota"
2937
2938 msgid "Save"
2939 msgstr "Uložiť"
2940
2941 msgid "Save Playlist"
2942 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
2943
2944 msgid "Scaling Mode"
2945 msgstr "Škálovací režim"
2946
2947 msgid "Scan "
2948 msgstr "Vyhľadať"
2949
2950 msgid "Scan Files..."
2951 msgstr "Vyhľadať súbory..."
2952
2953 msgid "Scan QAM128"
2954 msgstr "Prehľadať QAM128"
2955
2956 msgid "Scan QAM16"
2957 msgstr "Prehľadať QAM16"
2958
2959 msgid "Scan QAM256"
2960 msgstr "Prehľadať QAM256"
2961
2962 msgid "Scan QAM32"
2963 msgstr "Prehľadať QAM32"
2964
2965 msgid "Scan QAM64"
2966 msgstr "Prehľadať QAM64"
2967
2968 msgid "Scan SR6875"
2969 msgstr "Prehľadať SR6875"
2970
2971 msgid "Scan SR6900"
2972 msgstr "Prehľadať SR6900"
2973
2974 msgid "Scan Wireless Networks"
2975 msgstr "Vyhľadať bazdrôt. siete"
2976
2977 msgid "Scan additional SR"
2978 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
2979
2980 msgid "Scan band EU HYPER"
2981 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
2982
2983 msgid "Scan band EU MID"
2984 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
2985
2986 msgid "Scan band EU SUPER"
2987 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
2988
2989 msgid "Scan band EU UHF IV"
2990 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
2991
2992 msgid "Scan band EU UHF V"
2993 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
2994
2995 msgid "Scan band EU VHF I"
2996 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
2997
2998 msgid "Scan band EU VHF III"
2999 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
3000
3001 msgid "Scan band US HIGH"
3002 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
3003
3004 msgid "Scan band US HYPER"
3005 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
3006
3007 msgid "Scan band US LOW"
3008 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
3009
3010 msgid "Scan band US MID"
3011 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
3012
3013 msgid "Scan band US SUPER"
3014 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
3015
3016 msgid ""
3017 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3018 "WLAN USB Stick\n"
3019 msgstr ""
3020 "Vyhľadať v sieti bezdôrové prístupové body a pripojiť ich pomocou USB kľúča "
3021 "WLAN\n"
3022
3023 msgid ""
3024 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3025 msgstr ""
3026 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
3027
3028 msgid "Search east"
3029 msgstr "Hľadať východne"
3030
3031 msgid "Search west"
3032 msgstr "Hľadať západne"
3033
3034 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3035 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
3036
3037 msgid "Secondary DNS"
3038 msgstr "Sekundárny DNS"
3039
3040 msgid "Seek"
3041 msgstr "Hľadanie"
3042
3043 msgid "Select"
3044 msgstr "Zvoliť"
3045
3046 msgid "Select HDD"
3047 msgstr "Zvoľte pevný disk"
3048
3049 msgid "Select IPKG source to edit..."
3050 msgstr "Zvoľte zdroj IPKG na upravenie"
3051
3052 msgid "Select Location"
3053 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
3054
3055 msgid "Select Network Adapter"
3056 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
3057
3058 msgid "Select a movie"
3059 msgstr "Zvoľte film"
3060
3061 msgid "Select audio mode"
3062 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
3063
3064 msgid "Select audio track"
3065 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
3066
3067 msgid "Select channel to record from"
3068 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
3069
3070 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3071 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
3072
3073 msgid "Select files/folders to backup..."
3074 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie..."
3075
3076 msgid "Select image"
3077 msgstr "Zvoľte image"
3078
3079 msgid "Select provider to add..."
3080 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
3081
3082 msgid "Select refresh rate"
3083 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
3084
3085 msgid "Select service to add..."
3086 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
3087
3088 msgid "Select video input"
3089 msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
3090
3091 msgid "Select video input with up/down buttons"
3092 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
3093
3094 msgid "Select video mode"
3095 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
3096
3097 msgid "Selected source image"
3098 msgstr "Zvolený zdrojový image"
3099
3100 msgid "Send DiSEqC"
3101 msgstr "Poslať DiSEqC"
3102
3103 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3104 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
3105
3106 msgid "Seperate titles with a main menu"
3107 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
3108
3109 msgid "Sequence repeat"
3110 msgstr "Opakovanie sekvencie"
3111
3112 msgid "Serbian"
3113 msgstr "Srbčina"
3114
3115 msgid "Service"
3116 msgstr "Stanica"
3117
3118 msgid "Service Scan"
3119 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3120
3121 msgid "Service Searching"
3122 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3123
3124 msgid "Service has been added to the favourites."
3125 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
3126
3127 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3128 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
3129
3130 msgid ""
3131 "Service invalid!\n"
3132 "(Timeout reading PMT)"
3133 msgstr ""
3134 "Stanica je neplatná!\n"
3135 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
3136
3137 msgid ""
3138 "Service not found!\n"
3139 "(SID not found in PAT)"
3140 msgstr ""
3141 "Stanica nebola nájdená!\n"
3142 "(SID nenájdený v PAT)"
3143
3144 msgid "Service scan"
3145 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3146
3147 msgid ""
3148 "Service unavailable!\n"
3149 "Check tuner configuration!"
3150 msgstr ""
3151 "Stanica je nedostupná!\n"
3152 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
3153
3154 msgid "Serviceinfo"
3155 msgstr "Informácie o stanici"
3156
3157 msgid "Services"
3158 msgstr "Stanice"
3159
3160 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3161 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
3162
3163 msgid "Set as default Interface"
3164 msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
3165
3166 msgid "Set interface as default Interface"
3167 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
3168
3169 msgid "Set limits"
3170 msgstr "Nastaviť limity"
3171
3172 msgid "Settings"
3173 msgstr "Nastavenia"
3174
3175 msgid "Setup"
3176 msgstr "Nastavenia"
3177
3178 msgid "Setup Mode"
3179 msgstr "Režim nastavení"
3180
3181 msgid "Show Info"
3182 msgstr "Zobraziť informácie"
3183
3184 msgid "Show Message when Recording starts"
3185 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
3186
3187 msgid "Show WLAN Status"
3188 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
3189
3190 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3191 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
3192
3193 msgid "Show infobar on channel change"
3194 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
3195
3196 msgid "Show infobar on event change"
3197 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
3198
3199 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3200 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
3201
3202 msgid "Show positioner movement"
3203 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
3204
3205 msgid "Show services beginning with"
3206 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
3207
3208 msgid "Show the radio player..."
3209 msgstr "Zobraziť režim rádia..."
3210
3211 msgid "Show the tv player..."
3212 msgstr "Zobraziť režim TV..."
3213
3214 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3215 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
3216
3217 msgid "Shutdown Dreambox after"
3218 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
3219
3220 msgid "Similar"
3221 msgstr "Podobné"
3222
3223 msgid "Similar broadcasts:"
3224 msgstr "Podobné programy:"
3225
3226 msgid "Simple"
3227 msgstr "jednoduchý"
3228
3229 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3230 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
3231
3232 msgid "Single"
3233 msgstr "Jeden"
3234
3235 msgid "Single EPG"
3236 msgstr "Jeden EPG"
3237
3238 msgid "Single satellite"
3239 msgstr "jeden satelit"
3240
3241 msgid "Single transponder"
3242 msgstr "jeden transpondér"
3243
3244 msgid "Singlestep (GOP)"
3245 msgstr "Jeden krok (GOP)"
3246
3247 msgid "Skin..."
3248 msgstr "Vzhľad..."
3249
3250 msgid "Skins"
3251 msgstr "Vzhľady"
3252
3253 msgid "Sleep Timer"
3254 msgstr "Časovač vypnutia"
3255
3256 msgid "Sleep timer action:"
3257 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
3258
3259 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3260 msgstr "Interval prezentácie (s)"
3261
3262 #, python-format
3263 msgid "Slot %d"
3264 msgstr "Slot %d"
3265
3266 msgid "Slovakian"
3267 msgstr ""
3268
3269 msgid "Slovenian"
3270 msgstr ""
3271
3272 msgid "Slow"
3273 msgstr "pomaly"
3274
3275 msgid "Slow Motion speeds"
3276 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
3277
3278 msgid "Software"
3279 msgstr "Softvér"
3280
3281 msgid "Software manager"
3282 msgstr "Správca softvéru"
3283
3284 msgid "Software manager..."
3285 msgstr "Správca softvéru..."
3286
3287 msgid "Software restore"
3288 msgstr "Obnoviť softvér"
3289
3290 msgid "Software update"
3291 msgstr "Aktualizovať softvér"
3292
3293 msgid "Some plugins are not available:\n"
3294 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
3295
3296 msgid "Somewhere else"
3297 msgstr "Niekde inde"
3298
3299 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3300 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
3301
3302 msgid "Sorry no backups found!"
3303 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
3304
3305 msgid ""
3306 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3307 "\n"
3308 "Please choose an other one."
3309 msgstr ""
3310 "Umiestnenie zálohy neexistuje\n"
3311 "\n"
3312 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3313
3314 msgid ""
3315 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3316 "Please choose an other one."
3317 msgstr ""
3318 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3319 "\n"
3320 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3321
3322 msgid "Sorry, no Details available!"
3323 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
3324
3325 msgid ""
3326 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3327 "\n"
3328 "Please choose another one."
3329 msgstr ""
3330 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3331 "\n"
3332 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3333
3334 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3335 msgid "Sort A-Z"
3336 msgstr "Triediť A-Z"
3337
3338 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3339 msgid "Sort Time"
3340 msgstr "Triediť podľa času"
3341
3342 msgid "Sound"
3343 msgstr "Zvuk"
3344
3345 msgid "Soundcarrier"
3346 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
3347
3348 msgid "South"
3349 msgstr "južne"
3350
3351 msgid "Spanish"
3352 msgstr "Španielčina"
3353
3354 msgid "Standby"
3355 msgstr "Pohotovostný režim"
3356
3357 msgid "Standby / Restart"
3358 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
3359
3360 msgid "Start from the beginning"
3361 msgstr "Spustiť od začiatku"
3362
3363 msgid "Start recording?"
3364 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
3365
3366 msgid "Start test"
3367 msgstr "Spustiť test"
3368
3369 msgid "StartTime"
3370 msgstr "Začiatok"
3371
3372 msgid "Starting on"
3373 msgstr "Začína od"
3374
3375 msgid "Step east"
3376 msgstr "Krok východne"
3377
3378 msgid "Step west"
3379 msgstr "Krok západne"
3380
3381 msgid "Stereo"
3382 msgstr "Stereo"
3383
3384 msgid "Stop"
3385 msgstr "Zastaviť"
3386
3387 msgid "Stop Timeshift?"
3388 msgstr "Zastaviť časový posun?"
3389
3390 msgid "Stop current event and disable coming events"
3391 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
3392
3393 msgid "Stop current event but not coming events"
3394 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
3395
3396 msgid "Stop playing this movie?"
3397 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3398
3399 msgid "Stop test"
3400 msgstr "Zastaviť test"
3401
3402 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3403 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
3404
3405 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3406 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
3407
3408 msgid "Store position"
3409 msgstr "Uložiť pozíciu"
3410
3411 msgid "Stored position"
3412 msgstr "Uložená pozícia"
3413
3414 msgid "Subservice list..."
3415 msgstr "Zoznam podkanálov..."
3416
3417 msgid "Subservices"
3418 msgstr "Podkanály"
3419
3420 msgid "Subtitle selection"
3421 msgstr "Výber titulkov"
3422
3423 msgid "Subtitles"
3424 msgstr "Titulky"
3425
3426 msgid "Sun"
3427 msgstr "Ne"
3428
3429 msgid "Sunday"
3430 msgstr "Nedeľa"
3431
3432 msgid "Swap Services"
3433 msgstr "Vymeniť stanice"
3434
3435 msgid "Swedish"
3436 msgstr "Švédčina"
3437
3438 msgid "Switch to next subservice"
3439 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
3440
3441 msgid "Switch to previous subservice"
3442 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
3443
3444 msgid "Symbol Rate"
3445 msgstr "Symbolová rýchlosť"
3446
3447 msgid "Symbolrate"
3448 msgstr "Symb. rých."
3449
3450 msgid "System"
3451 msgstr "Systém"
3452
3453 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3454 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3455 msgstr "PREKLADATEĽ"
3456
3457 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3458 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
3459
3460 msgid "TV System"
3461 msgstr "TV norma"
3462
3463 msgid "Table of content for collection"
3464 msgstr "Obsah zostavy"
3465
3466 msgid "Tag 1"
3467 msgstr "Štítok 1"
3468
3469 msgid "Tag 2"
3470 msgstr "Štítok 2"
3471
3472 msgid "Tags"
3473 msgstr "Štítky"
3474
3475 msgid "Terrestrial"
3476 msgstr "Pozemné"
3477
3478 msgid "Terrestrial provider"
3479 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
3480
3481 msgid "Test DiSEqC settings"
3482 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqCsettings"
3483
3484 msgid "Test Type"
3485 msgstr "Druh testu"
3486
3487 msgid "Test mode"
3488 msgstr "Testovací režim"
3489
3490 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3491 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
3492
3493 msgid "Test-Messagebox?"
3494 msgstr "Hlásenie o teste?"
3495
3496 msgid ""
3497 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3498 "Please press OK to start using your Dreambox."
3499 msgstr ""
3500 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
3501 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
3502
3503 msgid ""
3504 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3505 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3506 "players) instead?"
3507 msgstr ""
3508 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
3509 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
3510 "prehrávačoch)?"
3511
3512 msgid ""
3513 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3514 "the feed server and save it on the stick?"
3515 msgstr ""
3516 "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
3517 "uložiť ho na kľúč?"
3518
3519 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3520 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
3521
3522 #, python-format
3523 msgid ""
3524 "The following device was found:\n"
3525 "\n"
3526 "%s\n"
3527 "\n"
3528 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3529 msgstr ""
3530 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
3531 "\n"
3532 "%s\n"
3533 "\n"
3534 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
3535
3536 msgid "The following files were found..."
3537 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
3538
3539 msgid ""
3540 "The input port should be configured now.\n"
3541 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3542 "want to do that now?"
3543 msgstr ""
3544 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
3545 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
3546 "urobiť teraz?"
3547
3548 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3549 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
3550
3551 msgid ""
3552 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3553 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3554 msgstr ""
3555 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
3556 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
3557
3558 msgid ""
3559 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3560 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3561 "risk!"
3562 msgstr ""
3563 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
3564 "tento image do pamäte flash? Robíte to vlastné riziko!"
3565
3566 msgid ""
3567 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3568 "corrupted!"
3569 msgstr ""
3570 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
3571 "porušený!"
3572
3573 msgid "The package doesn't contain anything."
3574 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
3575
3576 #, python-format
3577 msgid "The path %s already exists."
3578 msgstr "Cesta %s už existuje."
3579
3580 msgid "The pin code has been changed successfully."
3581 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
3582
3583 msgid "The pin code you entered is wrong."
3584 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
3585
3586 msgid "The pin codes you entered are different."
3587 msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
3588
3589 #, python-format
3590 msgid "The results have been written to %s."
3591 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
3592
3593 msgid "The sleep timer has been activated."
3594 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
3595
3596 msgid "The sleep timer has been disabled."
3597 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
3598
3599 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3600 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa natiahnuť."
3601
3602 msgid ""
3603 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3604 "Please install it."
3605 msgstr ""
3606 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
3607 "Nainštalujte ho."
3608
3609 msgid ""
3610 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3611 msgstr "Pomocník môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
3612
3613 msgid "The wizard is finished now."
3614 msgstr "Pomocník teraz skončil."
3615
3616 msgid "There are at least "
3617 msgstr "Je aspoň"
3618
3619 msgid "There are no default services lists in your image."
3620 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
3621
3622 msgid "There are no default settings in your image."
3623 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
3624
3625 msgid ""
3626 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3627 "Do you really want to continue?"
3628 msgstr ""
3629 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
3630 "Naozaj chcete pokračovať?"
3631
3632 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3633 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
3634
3635 #, python-format
3636 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3637 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
3638
3639 msgid ""
3640 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3641 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3642 msgstr ""
3643 "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
3644 "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
3645
3646 msgid ""
3647 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3648 "flash memory?"
3649 msgstr ""
3650 "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
3651 "pamäte flash?"
3652
3653 msgid ""
3654 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3655 "content on the disc."
3656 msgstr ""
3657 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
3658 "celý obsah disku."
3659
3660 #, python-format
3661 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3662 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
3663
3664 #, python-format
3665 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3666 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať videá typu %s!"
3667
3668 msgid "This is step number 2."
3669 msgstr "Toto je druhý krok."
3670
3671 msgid "This is unsupported at the moment."
3672 msgstr "Táto funkcia ešte nie je podporovaná."
3673
3674 msgid "This plugin is installed."
3675 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
3676
3677 msgid "This plugin is not installed."
3678 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
3679
3680 msgid "This plugin will be installed."
3681 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
3682
3683 msgid "This plugin will be removed."
3684 msgstr "Tento modul sa odstráni."
3685
3686 msgid ""
3687 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3688 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3689 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3690 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3691 "the \"Nameserver\" Configuration"
3692 msgstr ""
3693 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
3694 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
3695 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
3696 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
3697 "„konfigurácia servera DNS“"
3698
3699 msgid ""
3700 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3701 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3702 "- verify that a network cable is attached\n"
3703 "- verify that the cable is not broken"
3704 msgstr ""
3705 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
3706 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
3707 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
3708 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
3709
3710 msgid ""
3711 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3712 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3713 "- no valid IP Address was found\n"
3714 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3715 msgstr ""
3716 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
3717 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
3718 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
3719 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
3720
3721 msgid ""
3722 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3723 "configuration with DHCP.\n"
3724 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3725 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3726 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3727 "dialog.\n"
3728 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3729 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3730 msgstr ""
3731 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
3732 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
3733 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
3734 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
3735 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
3736 "karty.\n"
3737 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
3738 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
3739
3740 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3741 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
3742
3743 msgid "Three"
3744 msgstr "Tri"
3745
3746 msgid "Threshold"
3747 msgstr "Prah"
3748
3749 msgid "Thu"
3750 msgstr "Št"
3751
3752 msgid "Thumbnails"
3753 msgstr "Zmenšeniny"
3754
3755 msgid "Thursday"
3756 msgstr "Štvrtok"
3757
3758 msgid "Time"
3759 msgstr "Čas"
3760
3761 msgid "Time/Date Input"
3762 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
3763
3764 msgid "Timer"
3765 msgstr "Časovač"
3766
3767 msgid "Timer Edit"
3768 msgstr "Úprava časovača"
3769
3770 msgid "Timer Editor"
3771 msgstr "Editor časovača"
3772
3773 msgid "Timer Type"
3774 msgstr "Úloha časovača"
3775
3776 msgid "Timer entry"
3777 msgstr "Položka časovača"
3778
3779 msgid "Timer log"
3780 msgstr "Záznam časovača"
3781
3782 msgid ""
3783 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3784 "Please recheck it!"
3785 msgstr ""
3786 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
3787 "Skontrolujte to!"
3788
3789 msgid "Timer sanity error"
3790 msgstr "Nerozumné časovanie"
3791
3792 msgid "Timer selection"
3793 msgstr "Voľba časovača"
3794
3795 msgid "Timer status:"
3796 msgstr "Stav časovača:"
3797
3798 msgid "Timeshift"
3799 msgstr "Časový posun"
3800
3801 msgid "Timeshift not possible!"
3802 msgstr "Časový posun nie je možný!"
3803
3804 msgid "Timeshift path..."
3805 msgstr "Cesta k časovému posunu..."
3806
3807 msgid "Timezone"
3808 msgstr "Časové pásmo"
3809
3810 msgid "Title"
3811 msgstr "Titul"
3812
3813 msgid "Title properties"
3814 msgstr "Vlastnosti titulu"
3815
3816 msgid "Titleset mode"
3817 msgstr "Režim sady titulov"
3818
3819 msgid ""
3820 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3821 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3822 "stick.\n"
3823 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3824 "for 10 seconds.\n"
3825 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3826 msgstr ""
3827 "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
3828 "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
3829 "USBstick.\n"
3830 "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
3831 "sekúnd.\n"
3832 "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi pomocníka."
3833
3834 msgid "Today"
3835 msgstr "Dnes"
3836
3837 msgid "Tone mode"
3838 msgstr "Tónový režim"
3839
3840 msgid "Toneburst"
3841 msgstr "tónový impulz"
3842
3843 msgid "Toneburst A/B"
3844 msgstr "tónový impulz A/B"
3845
3846 msgid "Track"
3847 msgstr "Stopa"
3848
3849 msgid "Translation"
3850 msgstr "Preklad"
3851
3852 msgid "Translation:"
3853 msgstr "Preklad:"
3854
3855 msgid "Transmission Mode"
3856 msgstr "Režim prenosu"
3857
3858 msgid "Transmission mode"
3859 msgstr "Režim prenosu"
3860
3861 msgid "Transponder"
3862 msgstr "Transpondér"
3863
3864 msgid "Transponder Type"
3865 msgstr "Typ transpondéra"
3866
3867 msgid "Tries left:"
3868 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
3869
3870 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3871 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
3872
3873 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3874 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
3875
3876 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
3877 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
3878
3879 msgid "Tue"
3880 msgstr "Ut"
3881
3882 msgid "Tuesday"
3883 msgstr "Utorok"
3884
3885 msgid "Tune"
3886 msgstr "Naladiť"
3887
3888 msgid "Tune failed!"
3889 msgstr "Ladenie zlyhalo!"
3890
3891 msgid "Tuner"
3892 msgstr "Tuner"
3893
3894 msgid "Tuner "
3895 msgstr "Tuner "
3896
3897 msgid "Tuner Slot"
3898 msgstr "Otvor pre tuner"
3899
3900 msgid "Tuner configuration"
3901 msgstr "Nastavenie tunera"
3902
3903 msgid "Tuner status"
3904 msgstr "Stav tunera"
3905
3906 msgid "Turkish"
3907 msgstr "Turečtina"
3908
3909 msgid "Two"
3910 msgstr "Dva"
3911
3912 msgid "Type"
3913 msgstr "Typ"
3914
3915 msgid "Type of scan"
3916 msgstr "Druh vyhľadávania"
3917
3918 msgid "USALS"
3919 msgstr "USALS"
3920
3921 msgid "USB"
3922 msgstr "USB"
3923
3924 msgid "USB Stick"
3925 msgstr "Kľúč USB"
3926
3927 msgid "USB stick wizard"
3928 msgstr "Pomocník pre kľúč USB"
3929
3930 msgid "Ukrainian"
3931 msgstr "Ukrajinčina"
3932
3933 msgid ""
3934 "Unable to complete filesystem check.\n"
3935 "Error: "
3936 msgstr ""
3937 "Nemôžem dokončiť kontrolu systému súborov.\n"
3938 "Chyba: "
3939
3940 msgid ""
3941 "Unable to initialize harddisk.\n"
3942 "Error: "
3943 msgstr ""
3944 "Nemôžem inicializovať pevný disk.\n"
3945 "Chyba: "
3946
3947 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3948 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
3949
3950 msgid ""
3951 "Undo\n"
3952 "Install"
3953 msgstr ""
3954 "Späť\n"
3955 "(Inštalácia)"
3956
3957 msgid ""
3958 "Undo\n"
3959 "Remove"
3960 msgstr ""
3961 "Späť\n"
3962 "(Odstránenie)"
3963
3964 msgid "Unicable"
3965 msgstr ""
3966
3967 msgid "Unicable LNB"
3968 msgstr ""
3969
3970 msgid "Unicable Martix"
3971 msgstr ""
3972
3973 msgid "Universal LNB"
3974 msgstr "Univerzálny LNB"
3975
3976 msgid "Unmount failed"
3977 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
3978
3979 msgid "Update"
3980 msgstr "Aktualizovať"
3981
3982 msgid "Updates your receiver's software"
3983 msgstr "Aktualizuje softvér prijímača"
3984
3985 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3986 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
3987
3988 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3989 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
3990
3991 msgid "Upgrade"
3992 msgstr "Aktualizácia"
3993
3994 msgid "Upgrade finished."
3995 msgstr "Aktualizácia je skončená."
3996
3997 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3998 msgstr "Aktualizácia je skončená. Chcete reštartovať Dreambox?"
3999
4000 msgid "Upgrading"
4001 msgstr "Aktualizujem"
4002
4003 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4004 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
4005
4006 msgid "Use"
4007 msgstr "Použiť"
4008
4009 msgid "Use DHCP"
4010 msgstr "Použiť DHCP"
4011
4012 msgid "Use Interface"
4013 msgstr "Použiť sieťový adaptér"
4014
4015 msgid "Use Power Measurement"
4016 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4017
4018 msgid "Use a gateway"
4019 msgstr "Použiť bránu"
4020
4021 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
4022 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
4023 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
4024 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
4025 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
4026 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
4027 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
4028 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
4029 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
4030 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
4031 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
4032 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
4033 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4034 msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
4035
4036 msgid "Use power measurement"
4037 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4038
4039 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4040 msgstr "Na nastavenie siete použiť pomocníka siete\n"
4041
4042 msgid ""
4043 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4044 "\n"
4045 "Please set up tuner A"
4046 msgstr ""
4047 "Šípkou doľava a doprava zmeňte voľbu.\n"
4048 "\n"
4049 "Nastavte tuner A"
4050
4051 msgid ""
4052 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4053 "press OK."
4054 msgstr ""
4055 "Šípkami nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači vyberte voľbu. Potom stlačte "
4056 "tlačidlo OK."
4057
4058 msgid "Use usals for this sat"
4059 msgstr "Pre tento satelit použiť USALS"
4060
4061 msgid "Use wizard to set up basic features"
4062 msgstr "Použiť pomocníka pre nastavenie základných funkcií"
4063
4064 msgid "Used service scan type"
4065 msgstr "Typ vyhľadávania staníc"
4066
4067 msgid "User defined"
4068 msgstr "Užívateľsky definované"
4069
4070 msgid "Username"
4071 msgstr "Užívateľské meno"
4072
4073 msgid "VCR scart"
4074 msgstr "Scart videorekordéra"
4075
4076 msgid "VMGM (intro trailer)"
4077 msgstr ""
4078
4079 msgid "Vertical"
4080 msgstr "Zvislá"
4081
4082 msgid "Video Fine-Tuning"
4083 msgstr "Jemné nastavenie obrazu"
4084
4085 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4086 msgstr "Pomocník pre jemné nastavenie obrazu"
4087
4088 msgid "Video Output"
4089 msgstr "Výstup obrazu"
4090
4091 msgid "Video Setup"
4092 msgstr "Nastavenie obrazu"
4093
4094 msgid "Video Wizard"
4095 msgstr "Pomocník k obrazu"
4096
4097 msgid ""
4098 "Video input selection\n"
4099 "\n"
4100 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4101 "input port).\n"
4102 "\n"
4103 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4104 msgstr ""
4105 "Voľba obrazového vstupu\n"
4106 "\n"
4107 "Stlačte tlačidlo OK, ak na televízore vidíte túto stranu (alebo zvoľte iný "
4108 "vstup).\n"
4109 "\n"
4110 "Nasledujúci vstup sa automaticky vyskúša o 10 sekúnd."
4111
4112 msgid "Video mode selection."
4113 msgstr "Voľba režimu obrazu"
4114
4115 msgid "View Movies..."
4116 msgstr "Zobraziť filmy..."
4117
4118 msgid "View Photos..."
4119 msgstr "Zobraziť fotografie..."
4120
4121 msgid "View Rass interactive..."
4122 msgstr "Zobraziť RASS interaktívne..."
4123
4124 msgid "View Video CD..."
4125 msgstr "Zobraziť Video CD..."
4126
4127 msgid "View details"
4128 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
4129
4130 msgid "View list of available "
4131 msgstr "Zobraziť zoznam dostupnýchvzhľadov"
4132
4133 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4134 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení CommonInterface"
4135
4136 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4137 msgstr ""
4138 "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení zobrazenia a užívateľského rozhrania"
4139
4140 msgid "View list of available EPG extensions."
4141 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení EPG"
4142
4143 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4144 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení satelitného zariadenia"
4145
4146 msgid "View list of available communication extensions."
4147 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných komunikačných rozšírení"
4148
4149 msgid "View list of available default settings"
4150 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných predvolených nastavení"
4151
4152 msgid "View list of available multimedia extensions."
4153 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných multimediálnych rozšírení"
4154
4155 msgid "View list of available networking extensions"
4156 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných sieťových rozšírení"
4157
4158 msgid "View list of available recording extensions"
4159 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení pre nahrávanie"
4160
4161 msgid "View list of available skins"
4162 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných vzhľadov"
4163
4164 msgid "View list of available software extensions"
4165 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných softvérových rozšírení"
4166
4167 msgid "View list of available system extensions"
4168 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných systémových rozšírení"
4169
4170 msgid "View teletext..."
4171 msgstr "Zobraziť teletext..."
4172
4173 msgid "Virtual KeyBoard"
4174 msgstr "Virtuálna klávesnica"
4175
4176 msgid "Voltage mode"
4177 msgstr "Napäťový režim"
4178
4179 msgid "Volume"
4180 msgstr "Hlasitosť"
4181
4182 msgid "W"
4183 msgstr "Z"
4184
4185 msgid "WEP"
4186 msgstr "WEP"
4187
4188 msgid "WPA"
4189 msgstr "WPA"
4190
4191 msgid "WPA or WPA2"
4192 msgstr "WPA alebo WPA2"
4193
4194 msgid "WPA2"
4195 msgstr "WPA2"
4196
4197 msgid "WSS on 4:3"
4198 msgstr "WSS pri 4:3"
4199
4200 msgid "Waiting"
4201 msgstr "Čakám"
4202
4203 msgid ""
4204 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4205 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4206 "Please press OK to begin."
4207 msgstr ""
4208 "Teraz vyskúšame, či váš televízor zobrazí toto rozlíšenie aj pri 50 Hz. Ak "
4209 "zostane obrazovka čierna, vyčkajte 20 sekúnd a prepne sa späť na 60 Hz.\n"
4210 "Stlačením tlačidla OK začnete."
4211
4212 msgid "Wed"
4213 msgstr "St"
4214
4215 msgid "Wednesday"
4216 msgstr "Streda"
4217
4218 msgid "Weekday"
4219 msgstr "Pracovný deň"
4220
4221 msgid ""
4222 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4223 "\n"
4224 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4225 "cut'.\n"
4226 "\n"
4227 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4228 msgstr ""
4229 "Vitajte v strihovom editore.\n"
4230 "\n"
4231 "Nájdite začiatok materiálu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
4232 "„začiatok strihu“\n"
4233 "\n"
4234 "Potom nájdite koniec, stlačte OK, zvoľte „koniec strihu“ To je všetko."
4235
4236 msgid ""
4237 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4238 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4239 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4240 msgstr ""
4241 "Víta vás pomocník pre aktualizáciu image. Pomôže vám pri aktualizácii "
4242 "firmvéru v Dreamboxe umožnením zálohovania aktuálnych nastavení a stručným "
4243 "vysvetlením, ako aktualizovať firmvér."
4244
4245 msgid ""
4246 "Welcome.\n"
4247 "\n"
4248 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4249 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4250 msgstr ""
4251 "Vitajte.\n"
4252 "\n"
4253 "Tento úvodný pomocník vám pomôže so základnými nastaveniami Dreamboxa.\n"
4254 "Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači prejdite do ďalšieho kroku."
4255
4256 msgid "Welcome..."
4257 msgstr "Vitajte..."
4258
4259 msgid "West"
4260 msgstr "západne"
4261
4262 msgid "What do you want to scan?"
4263 msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
4264
4265 msgid "What to do with sent crashlogs:"
4266 msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení:"
4267
4268 msgid ""
4269 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4270 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4271 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4272 "automatically!\n"
4273 "\n"
4274 "Really do a factory reset?"
4275 msgstr ""
4276 "Keď resetujete na továrenské nastavenia, stratíte všetky konfiguračné dáta\n"
4277 "(vrátane buketov, staníc, údajov o satelitoch...)\n"
4278 "Po skončení prechodu na továrenské nastavenia sa prijímač automaticky "
4279 "reštartuje!\n"
4280 "\n"
4281 "Naozaj chcete resetovať na továrenské nastavenia?"
4282
4283 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4284 msgstr "Kam chcete zálohovať svoje nastavenia?"
4285
4286 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4287 msgstr "Kam uložiť dočasné záznamy s posunom času?"
4288
4289 msgid "Wireless"
4290 msgstr "Bezdrôtovo"
4291
4292 msgid "Wireless Network"
4293 msgstr "Bezdrôtová sieť"
4294
4295 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4296 msgstr "Chyba zápisu pri nahrávaní. Plný disk?\n"
4297
4298 msgid "Write failed!"
4299 msgstr "Zápis zlyhal!"
4300
4301 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4302 msgstr "Zápis súboru .NFI do pamäte flash je skončený."
4303
4304 msgid "YPbPr"
4305 msgstr "YPbPr"
4306
4307 msgid "Year"
4308 msgstr "Rok"
4309
4310 msgid "Yes"
4311 msgstr "Áno"
4312
4313 msgid "Yes, and delete this movie"
4314 msgstr "Áno, a zmazať tento film"
4315
4316 msgid "Yes, and don't ask again."
4317 msgstr "Áno, a nepýtať sa znova."
4318
4319 msgid "Yes, backup my settings!"
4320 msgstr "Áno, zálohovať nastavenia!"
4321
4322 msgid "Yes, do a manual scan now"
4323 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať ručne"
4324
4325 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4326 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať automaticky"
4327
4328 msgid "Yes, do another manual scan now"
4329 msgstr "Áno, teraz vyhľadať ručne iné"
4330
4331 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4332 msgstr "Áno, teraz vypnúť"
4333
4334 msgid "Yes, restore the settings now"
4335 msgstr "Áno, teraz obnoviť nastavenia"
4336
4337 msgid "Yes, returning to movie list"
4338 msgstr "Áno, vrátiť sa do zoznamu filmov"
4339
4340 msgid "Yes, view the tutorial"
4341 msgstr "Áno, prezrieť si tutoriál"
4342
4343 msgid "You can cancel the installation."
4344 msgstr "Môžete zrušiť inštaláciu."
4345
4346 msgid "You can cancel the removal."
4347 msgstr "Môžete zrušiť odstránenie."
4348
4349 msgid ""
4350 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4351 "want to be installed."
4352 msgstr ""
4353 "Teraz si môžete vybrať predvolené nastavenia. Zvoľte si nastavenia, ktoré "
4354 "chcete nainštalovať."
4355
4356 msgid "You can choose, what you want to install..."
4357 msgstr "Môžete si vybrať, čo chcete nainštalovať."
4358
4359 msgid "You can install this plugin."
4360 msgstr "Môžete nainštalovať modul."
4361
4362 msgid "You can remove this plugin."
4363 msgstr "Tento modul môžete zmazať!"
4364
4365 msgid "You cannot delete this!"
4366 msgstr "Toto nemôžete zmazať!"
4367
4368 msgid "You chose not to install any default services lists."
4369 msgstr "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne zoznamy predvolených staníc."
4370
4371 msgid ""
4372 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4373 "default settings later in the settings menu."
4374 msgstr ""
4375 "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne predvolené nastavenia. Môžete ich však "
4376 "nainštalovať neskôr v menu nastavení."
4377
4378 msgid ""
4379 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4380 msgstr ""
4381 "Vybrali ste si nenainštalovať nič. Stlačením tlačidla OK ukončíte pomocníka "
4382 "s inštaláciou."
4383
4384 msgid ""
4385 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4386 "harddisk is not an option for you."
4387 msgstr ""
4388 "Zdá sa, že v Dreamboxe nemáte pevný disk, preto zálohovanie na pevný disk "
4389 "nie je pre vás správnou voľbou."
4390
4391 msgid ""
4392 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4393 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4394 "to the harddisk!\n"
4395 "Please press OK to start the backup now."
4396 msgstr ""
4397 "Vybrali ste si zálohovanie na kartu CF. Karta musí byť v otvore. "
4398 "Nekontrolujeme, či sa teraz naozaj používa, preto radšej zálohujte na pevný "
4399 "disk.\n"
4400 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4401
4402 msgid ""
4403 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4404 "Please press OK to start the backup now."
4405 msgstr ""
4406 "Vybrali ste si zálohovanie na USB. Lepšie je zálohovať na pevný disk.\n"
4407 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4408
4409 msgid ""
4410 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4411 "backup now."
4412 msgstr ""
4413 "Vybrali ste si zálohovanie na pevný disk. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4414 "zálohovanie."
4415
4416 msgid ""
4417 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4418 "now."
4419 msgstr ""
4420 "Vybrali ste si zálohovanie nastavení. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4421 "zálohovanie."
4422
4423 msgid ""
4424 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4425 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4426 msgstr ""
4427 "Zvolili ste si vytvorenie nového bootovateľného USB kľúča pre zápis .NFI. "
4428 "Pritom sa vytvorí nová partícia na kľúči a stratíte všetky dáta, ktoré sú na "
4429 "ňom."
4430
4431 msgid ""
4432 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4433 "restore. Please press OK to start the restore now."
4434 msgstr ""
4435 "Vybrali ste si obnovu nastavení. Po obnovení sa Enigma2 reštartuje. "
4436 "Stlačením tlačidla OK spustíte obnovu."
4437
4438 #, python-format
4439 msgid "You have to wait %s!"
4440 msgstr "Musíte čakať %s!"
4441
4442 msgid ""
4443 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4444 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4445 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4446 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4447 "your settings."
4448 msgstr ""
4449 "Musíte mať počítač pripojený k Dreamboxu. Ak potrebujete ďalšie pokyny, "
4450 "navštívte webovú stránku http://www.dm7025.de.\n"
4451 "Dreambox sa teraz zastaví. Po splnení aktualizačných pokynov z webovej "
4452 "stránky vás nový firmvér požiada o obnovu nastavení."
4453
4454 msgid ""
4455 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4456 "\n"
4457 "Do you want to set the pin now?"
4458 msgstr ""
4459 "Musíte nastaviť kód PIN a skryť ho pred deťmi.\n"
4460 "\n"
4461 "Chcete teraz nastaviť kód PIN?"
4462
4463 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4464 msgstr ""
4465 "Dreambox sa reštartuje, keď stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4466
4467 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4468 msgstr "Televízor funguje s kmitočtom 50 Hz. Prima!"
4469
4470 msgid ""
4471 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4472 "process."
4473 msgstr ""
4474 "Zálohovanie sa podarilo.Teraz vysvetlíme ďalší postup pri aktualizácii."
4475
4476 msgid ""
4477 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4478 "blank dual layer DVD!"
4479 msgstr ""
4480 "Zostava presahuje kapacitu jednovrstvového média. Potrebujete prázdny "
4481 "dvojvrstvový disk DVD!"
4482
4483 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4484 msgstr "Dreambox sa vypína. Nevzďaľujte sa..."
4485
4486 msgid ""
4487 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4488 "try again."
4489 msgstr ""
4490 "Dreambox nie je správne pripojený do internetu. Skontrolujte a skúste znova."
4491
4492 msgid ""
4493 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4494 "Press OK to start upgrade."
4495 msgstr ""
4496 "Firmvér frontprocesora sa musí aktualizovať.\n"
4497 "Stlačením tlačidla OK spustíte aktualizáciu."
4498
4499 msgid "Your network configuration has been activated."
4500 msgstr "Nastavenie siete bolo aktivované."
4501
4502 msgid ""
4503 "Your network configuration has been activated.\n"
4504 "A second configured interface has been found.\n"
4505 "\n"
4506 "Do you want to disable the second network interface?"
4507 msgstr ""
4508 "Nastavenie siete bolo aktivované..\n"
4509 "Bolo zistené ďalšie nakonfigurované rozhranie.\n"
4510 "\n"
4511 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
4512
4513 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4514 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania motora?"
4515
4516 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4517 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred hľadania satelitu?"
4518
4519 msgid "[alternative edit]"
4520 msgstr "[úprava alternatív]"
4521
4522 msgid "[bouquet edit]"
4523 msgstr "[úprava buketu]"
4524
4525 msgid "[favourite edit]"
4526 msgstr "[úprava obľúbených]"
4527
4528 msgid "[move mode]"
4529 msgstr "[presun]"
4530
4531 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4532 msgstr "GUI na priradenie staníc a poskytovateľov k modulom CI"
4533
4534 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4535 msgstr "GUI na priradenie staníc, poskytovateľov a CAId k modulom CI"
4536
4537 msgid "abort alternatives edit"
4538 msgstr "zrušiť úpravu alternatív"
4539
4540 msgid "abort bouquet edit"
4541 msgstr "zrušiť úpravu buketu"
4542
4543 msgid "abort favourites edit"
4544 msgstr "zrušiť úpravu obľúbených"
4545
4546 msgid "about to start"
4547 msgstr "hneď začne"
4548
4549 msgid "activate current configuration"
4550 msgstr "aktivovať aktuálne nastavenie"
4551
4552 msgid "add Provider"
4553 msgstr "pridať poskytovateľa"
4554
4555 msgid "add Service"
4556 msgstr "pridať stanicu"
4557
4558 msgid "add a nameserver entry"
4559 msgstr "pridať DNS"
4560
4561 msgid "add alternatives"
4562 msgstr "pridať alternatívy"
4563
4564 msgid "add bookmark"
4565 msgstr "pridať záložku"
4566
4567 msgid "add bouquet"
4568 msgstr "pridať buket"
4569
4570 msgid "add directory to playlist"
4571 msgstr "pridať adresár do zoznamu prehrávok"
4572
4573 msgid "add file to playlist"
4574 msgstr "pridať súbor do zoznamu prehrávok"
4575
4576 msgid "add files to playlist"
4577 msgstr "pridať súbory do zoznamu prehrávok"
4578
4579 msgid "add marker"
4580 msgstr "pridať značku"
4581
4582 msgid "add recording (enter recording duration)"
4583 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte dobu záznamu)"
4584
4585 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4586 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte čas ukončenia)"
4587
4588 msgid "add recording (indefinitely)"
4589 msgstr "pridať nahrávanie (nekonečné)"
4590
4591 msgid "add recording (stop after current event)"
4592 msgstr "pridať nahrávanie (zastaviť po aktuálnej udalosti)"
4593
4594 msgid "add service to bouquet"
4595 msgstr "pridať stanicu do buketu"
4596
4597 msgid "add service to favourites"
4598 msgstr "pridať stanicu do obľúbených"
4599
4600 msgid "add to parental protection"
4601 msgstr "pridať k rodičovskej zámke"
4602
4603 msgid "advanced"
4604 msgstr "rozšírené"
4605
4606 msgid "alphabetic sort"
4607 msgstr "triediť podľa abecedy"
4608
4609 msgid ""
4610 "are you sure you want to restore\n"
4611 "following backup:\n"
4612 msgstr ""
4613 "naozaj chcete obnoviť\n"
4614 "z tejto zálohy:\n"
4615
4616 msgid "assigned CAIds"
4617 msgstr "priradené CAIdy"
4618
4619 msgid "assigned Services/Provider"
4620 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
4621
4622 #, python-format
4623 msgid "audio track (%s) format"
4624 msgstr "formát zvukovej stopy (%s)"
4625
4626 #, python-format
4627 msgid "audio track (%s) language"
4628 msgstr "jazyk zvukovej stopy (%s)"
4629
4630 msgid "audio tracks"
4631 msgstr "zvukové stopy"
4632
4633 msgid "auto"
4634 msgstr "auto"
4635
4636 msgid "back"
4637 msgstr "späť"
4638
4639 msgid "background image"
4640 msgstr "obraz v pozadí"
4641
4642 msgid "backgroundcolor"
4643 msgstr "farba pozadia"
4644
4645 msgid "better"
4646 msgstr "lepšie"
4647
4648 msgid "black"
4649 msgstr "čierna"
4650
4651 msgid "blacklist"
4652 msgstr "čierna listina"
4653
4654 msgid "blue"
4655 msgstr "modrá"
4656
4657 #, python-format
4658 msgid "burn audio track (%s)"
4659 msgstr "napáliť zvukovú stopu (%s)"
4660
4661 msgid "change recording (duration)"
4662 msgstr "zmeniť nahrávanie (trvanie)"
4663
4664 msgid "change recording (endtime)"
4665 msgstr "zmeniť nahrávanie (čas ukončenia)"
4666
4667 msgid "chapters"
4668 msgstr "kapitoly"
4669
4670 msgid "choose destination directory"
4671 msgstr "zvoliť cieľový adresár"
4672
4673 msgid "circular left"
4674 msgstr "kruhová ľavá"
4675
4676 msgid "circular right"
4677 msgstr "kruhová pravá"
4678
4679 msgid "clear playlist"
4680 msgstr "vymazať zoznam prehrávok"
4681
4682 msgid "complex"
4683 msgstr "komplexné"
4684
4685 msgid "config menu"
4686 msgstr "menu nast."
4687
4688 msgid "confirmed"
4689 msgstr "potvrdené"
4690
4691 msgid "connected"
4692 msgstr "pripojené"
4693
4694 msgid "continue"
4695 msgstr "pokrač."
4696
4697 msgid "copy to bouquets"
4698 msgstr "skopírovať do buketov"
4699
4700 msgid "create directory"
4701 msgstr "vytvoriť adresár"
4702
4703 msgid "daily"
4704 msgstr "denne"
4705
4706 msgid "day"
4707 msgstr "deň"
4708
4709 msgid "delete"
4710 msgstr "Zmazať"
4711
4712 msgid "delete cut"
4713 msgstr "zmazať strih"
4714
4715 msgid "delete file"
4716 msgstr "zmazať súbor"
4717
4718 msgid "delete playlist entry"
4719 msgstr "zmazať položku zoznamu prehrávok"
4720
4721 msgid "delete saved playlist"
4722 msgstr "zmazať uložený zoznam prehrávok"
4723
4724 msgid "delete..."
4725 msgstr "zmazať..."
4726
4727 msgid "disable"
4728 msgstr "zrušiť"
4729
4730 msgid "disable move mode"
4731 msgstr "zrušiť presun"
4732
4733 msgid "disabled"
4734 msgstr "zrušené"
4735
4736 msgid "disconnected"
4737 msgstr "odpojené"
4738
4739 msgid "do not change"
4740 msgstr "nemeniť"
4741
4742 msgid "do nothing"
4743 msgstr "nič nerobiť"
4744
4745 msgid "don't record"
4746 msgstr "nenahrávať"
4747
4748 msgid "done!"
4749 msgstr "Hotovo!"
4750
4751 msgid "edit alternatives"
4752 msgstr "upraviť alternatívy"
4753
4754 msgid "empty"
4755 msgstr "prázdne"
4756
4757 msgid "enable"
4758 msgstr "zapnúť"
4759
4760 msgid "enable bouquet edit"
4761 msgstr "zapnúť úpravu buketu"
4762
4763 msgid "enable favourite edit"
4764 msgstr "zapnúť úpravu obľúbených"
4765
4766 msgid "enable move mode"
4767 msgstr "zapnúť presun"
4768
4769 msgid "enabled"
4770 msgstr "zapnuté"
4771
4772 msgid "end alternatives edit"
4773 msgstr "skončiť úpravu alternatív"
4774
4775 msgid "end bouquet edit"
4776 msgstr "skončiť úpravu buketu"
4777
4778 msgid "end cut here"
4779 msgstr "strih končí tu"
4780
4781 msgid "end favourites edit"
4782 msgstr "skončiť úpravu obľúbených"
4783
4784 msgid "enigma2 and network"
4785 msgstr "enigma2 a sieť"
4786
4787 msgid "equal to"
4788 msgstr "rovná sa"
4789
4790 msgid "exceeds dual layer medium!"
4791 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
4792
4793 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4794 msgstr "zatvoriť prehrávač DVD alebo sa vrátiť do správcu súborov"
4795
4796 msgid "exit mediaplayer"
4797 msgstr "zatvoriť prehrávač médií"
4798
4799 msgid "exit movielist"
4800 msgstr "zatvoriť zoznam filmov"
4801
4802 msgid "exit nameserver configuration"
4803 msgstr "zatvoriť nastavovanie DNS"
4804
4805 msgid "exit network adapter configuration"
4806 msgstr "zatvoriť nastavovanie sieťového adaptéra"
4807
4808 msgid "exit network adapter setup menu"
4809 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťového adaptéra"
4810
4811 msgid "exit network interface list"
4812 msgstr "zatvoriť zoznam sieťových rozhraní"
4813
4814 msgid "exit networkadapter setup menu"
4815 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťových rozhraní"
4816
4817 msgid "failed"
4818 msgstr "zlyhalo"
4819
4820 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4821 msgstr "formáty súborov (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4822
4823 msgid "filename"
4824 msgstr "názov súboru"
4825
4826 msgid "fine-tune your display"
4827 msgstr "jemné nastavenie obrazu"
4828
4829 msgid "forward to the next chapter"
4830 msgstr "preskočiť na ďalšiu kapitolu"
4831
4832 msgid "free"
4833 msgstr "voľných"
4834
4835 msgid "free diskspace"
4836 msgstr "voľného miesta na disku"
4837
4838 msgid "go to deep standby"
4839 msgstr "prejsť do vypnutia"
4840
4841 msgid "go to standby"
4842 msgstr "prejsť do pohotovostného režimu"
4843
4844 msgid "grab this frame as bitmap"
4845 msgstr "zachytiť toto políčko ako bitmapu"
4846
4847 msgid "green"
4848 msgstr "zelená"
4849
4850 msgid "hear radio..."
4851 msgstr "počúvať rádio..."
4852
4853 msgid "help..."
4854 msgstr "pomoc..."
4855
4856 msgid "hidden network"
4857 msgstr "skrytá sieť"
4858
4859 msgid "hide extended description"
4860 msgstr "skryť rozšírené opisy"
4861
4862 msgid "hide player"
4863 msgstr "skryť prehrávač"
4864
4865 msgid "horizontal"
4866 msgstr "vodorovná"
4867
4868 msgid "hour"
4869 msgstr "hodina"
4870
4871 msgid "hours"
4872 msgstr "hodiny"
4873
4874 msgid "immediate shutdown"
4875 msgstr "ihneď vypnúť"
4876
4877 #, python-format
4878 msgid ""
4879 "incoming call!\n"
4880 "%s calls on %s!"
4881 msgstr ""
4882 "Prichádzajúci hovor!\n"
4883 "%s volá %s!"
4884
4885 msgid "init module"
4886 msgstr "inic. modul"
4887
4888 msgid "init modules"
4889 msgstr "inic. moduly"
4890
4891 msgid "insert mark here"
4892 msgstr "sem vložiť značku"
4893
4894 msgid "jump back to the previous title"
4895 msgstr "skok vzad na predchádzajúci titul"
4896
4897 msgid "jump forward to the next title"
4898 msgstr "skok vpred na nasledujúci titul"
4899
4900 msgid "jump to listbegin"
4901 msgstr "skok na začiatok zoznamu"
4902
4903 msgid "jump to listend"
4904 msgstr "skok na koniec zoznamu"
4905
4906 msgid "jump to next marked position"
4907 msgstr "skok na nasledujúce označené miesto"
4908
4909 msgid "jump to previous marked position"
4910 msgstr "skok na predchádzajúce označené miesto"
4911
4912 msgid "leave movie player..."
4913 msgstr "opustiť prehrávač médií..."
4914
4915 msgid "left"
4916 msgstr "doľava"
4917
4918 msgid "length"
4919 msgstr "dĺžka"
4920
4921 msgid "list style compact"
4922 msgstr "kompaktný zoznam"
4923
4924 msgid "list style compact with description"
4925 msgstr "kompaktný zoznam s opisom"
4926
4927 msgid "list style default"
4928 msgstr "predvolený zoznam"
4929
4930 msgid "list style single line"
4931 msgstr "jednoriadkový zoznam"
4932
4933 msgid "load playlist"
4934 msgstr "nahrať zoznam prehrávok"
4935
4936 msgid "locked"
4937 msgstr "zachytený"
4938
4939 msgid "loopthrough to"
4940 msgstr "prepojiť s"
4941
4942 msgid "manual"
4943 msgstr "ručne"
4944
4945 msgid "menu"
4946 msgstr "menu"
4947
4948 msgid "menulist"
4949 msgstr "zoznam menu"
4950
4951 msgid "mins"
4952 msgstr "min"
4953
4954 msgid "minute"
4955 msgstr "minúta"
4956
4957 msgid "minutes"
4958 msgstr "minút"
4959
4960 msgid "month"
4961 msgstr "mesiac"
4962
4963 msgid "move PiP to main picture"
4964 msgstr "presunúť PiP do hlavného obrazu"
4965
4966 msgid "move down to last entry"
4967 msgstr "nadol na poslednú položku"
4968
4969 msgid "move down to next entry"
4970 msgstr "nadol na nasledujúcu položku"
4971
4972 msgid "move up to first entry"
4973 msgstr "nahor na prvú položku"
4974
4975 msgid "move up to previous entry"
4976 msgstr "nahor na predchádzajúcu položku"
4977
4978 msgid "movie list"
4979 msgstr "zoznam filmov"
4980
4981 msgid "multinorm"
4982 msgstr "viacnormový"
4983
4984 msgid "never"
4985 msgstr "nikdy"
4986
4987 msgid "next channel"
4988 msgstr "nasledujúca stanica"
4989
4990 msgid "next channel in history"
4991 msgstr "nasledujúca stanica v histórii"
4992
4993 msgid "no"
4994 msgstr "nie"
4995
4996 msgid "no CAId selected"
4997 msgstr "nie je zvolený CAId"
4998
4999 msgid "no CI slots found"
5000 msgstr "nenájdené otvory CI"
5001
5002 msgid "no HDD found"
5003 msgstr "nenájdený pevný disk"
5004
5005 msgid "no module found"
5006 msgstr "Nenájdený modul"
5007
5008 msgid "no standby"
5009 msgstr "žiadny pohotovostný režim"
5010
5011 msgid "no timeout"
5012 msgstr "žiadny časový limit"
5013
5014 msgid "none"
5015 msgstr "žiadne"
5016
5017 msgid "not locked"
5018 msgstr "nie je signál"
5019
5020 msgid "not used"
5021 msgstr "nepoužité"
5022
5023 msgid "nothing connected"
5024 msgstr "nič nie je pripojené"
5025
5026 msgid "of a DUAL layer medium used."
5027 msgstr "dvojvrstvového média využitých."
5028
5029 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5030 msgstr "jednovrstvového média využitých."
5031
5032 msgid "off"
5033 msgstr "vyp."
5034
5035 msgid "on"
5036 msgstr "zap."
5037
5038 msgid "on READ ONLY medium."
5039 msgstr "na nezapisovateľné médium."
5040
5041 msgid "once"
5042 msgstr "raz"
5043
5044 msgid "open nameserver configuration"
5045 msgstr "otvoriť nastavenia DNS"
5046
5047 msgid "open servicelist"
5048 msgstr "otvoriť zoznam staníc"
5049
5050 msgid "open servicelist(down)"
5051 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nadol)"
5052
5053 msgid "open servicelist(up)"
5054 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nahor)"
5055
5056 msgid "open virtual keyboard input help"
5057 msgstr "otvoriť pomocníka k virtuálnej klávesnici"
5058
5059 msgid "pass"
5060 msgstr ""
5061
5062 msgid "pause"
5063 msgstr "pauza"
5064
5065 msgid "play entry"
5066 msgstr "prehrať"
5067
5068 msgid "play from next mark or playlist entry"
5069 msgstr "prehrať od nasledujúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5070
5071 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5072 msgstr "prehrať od predchádzajúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5073
5074 msgid "please press OK when ready"
5075 msgstr "Keď budete pripravení, stlačte tlačidlo OK."
5076
5077 msgid "please wait, loading picture..."
5078 msgstr "Čakajte, nahrávam obraz..."
5079
5080 msgid "previous channel"
5081 msgstr "predchádzajúca stanica"
5082
5083 msgid "previous channel in history"
5084 msgstr "predchádzajúca stanica v histórii"
5085
5086 msgid "record"
5087 msgstr "nahrať"
5088
5089 msgid "recording..."
5090 msgstr "nahrávam..."
5091
5092 msgid "red"
5093 msgstr "červená"
5094
5095 msgid "remove a nameserver entry"
5096 msgstr "odstrániť DNS"
5097
5098 msgid "remove after this position"
5099 msgstr "odstrániť po tejto pozícii"
5100
5101 msgid "remove all alternatives"
5102 msgstr "odstrániť všetky alternatívy"
5103
5104 msgid "remove all new found flags"
5105 msgstr "odstrániť všetky značky pre novonájdené"
5106
5107 msgid "remove before this position"
5108 msgstr "odstrániť pred touto pozíciou"
5109
5110 msgid "remove bookmark"
5111 msgstr "odstrániť záložku"
5112
5113 msgid "remove directory"
5114 msgstr "odstrániť adresár"
5115
5116 msgid "remove entry"
5117 msgstr "odstrániť položku"
5118
5119 msgid "remove from parental protection"
5120 msgstr "odstrániť z rodičovskej zámky"
5121
5122 msgid "remove new found flag"
5123 msgstr "odstrániť značku novonájdenej stanice"
5124
5125 msgid "remove selected satellite"
5126 msgstr "odstrániť zvolený satelit"
5127
5128 msgid "remove this mark"
5129 msgstr "odstrániť túto značku"
5130
5131 msgid "repeat playlist"
5132 msgstr "zopakovať zoznam prehrávok"
5133
5134 msgid "repeated"
5135 msgstr "opakované"
5136
5137 msgid "rewind to the previous chapter"
5138 msgstr "previnúť na predchádzajúcu kapitolu"
5139
5140 msgid "right"
5141 msgstr "doprava"
5142
5143 msgid "save last directory on exit"
5144 msgstr "pri ukončení uložiť posledný adresár"
5145
5146 msgid "save playlist"
5147 msgstr "uložiť zoznam prehrávok"
5148
5149 msgid "save playlist on exit"
5150 msgstr "pri ukončení uložiť zoznam prehrávok"
5151
5152 msgid "scan done!"
5153 msgstr "Vyhľadávanie skončené!"
5154
5155 #, python-format
5156 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5157 msgstr "Vyhľadávanie prebieha - %d%% hotových!"
5158
5159 msgid "scan state"
5160 msgstr "stav vyhľadávania"
5161
5162 msgid "second"
5163 msgstr "sekunda"
5164
5165 msgid "second cable of motorized LNB"
5166 msgstr "druhý kábel motorizovaného LNB"
5167
5168 msgid "seconds"
5169 msgstr "sekúnd"
5170
5171 msgid "select"
5172 msgstr "zvoliť"
5173
5174 msgid "select .NFI flash file"
5175 msgstr "zvoliť súbor .NFI"
5176
5177 msgid "select CAId"
5178 msgstr "zvoliť CAId"
5179
5180 msgid "select CAId's"
5181 msgstr "zvoliť CAIdy"
5182
5183 msgid "select image from server"
5184 msgstr "zvoliť image zo servera"
5185
5186 msgid "select interface"
5187 msgstr "zvoliť rozhranie"
5188
5189 msgid "select menu entry"
5190 msgstr "zvoliť položku menu"
5191
5192 msgid "select movie"
5193 msgstr "zvoliť film"
5194
5195 msgid "select the movie path"
5196 msgstr "zvoliť cestu k filmu"
5197
5198 msgid "service pin"
5199 msgstr "PIN stanice"
5200
5201 msgid "setup pin"
5202 msgstr "PIN nastavenia"
5203
5204 msgid "show DVD main menu"
5205 msgstr "zobraziť hlavné menu DVD"
5206
5207 msgid "show EPG..."
5208 msgstr "zobraziť EPG..."
5209
5210 msgid "show Infoline"
5211 msgstr "zobraziť informácie"
5212
5213 msgid "show all"
5214 msgstr "zobraziť všetko"
5215
5216 msgid "show alternatives"
5217 msgstr "zobraziť alternatívy"
5218
5219 msgid "show event details"
5220 msgstr "zobraziť údaje o udalosti"
5221
5222 msgid "show extended description"
5223 msgstr "zobraziť rozšírený opis"
5224
5225 msgid "show first selected tag"
5226 msgstr "zobraziť prvý zvolený štítok"
5227
5228 msgid "show second selected tag"
5229 msgstr "zobraziť druhý zvolený štítok"
5230
5231 msgid "show shutdown menu"
5232 msgstr "zobraziť menu vypnutia"
5233
5234 msgid "show single service EPG..."
5235 msgstr "zobraziť jednoduché EPG..."
5236
5237 msgid "show tag menu"
5238 msgstr "zobraziť menu štítkov"
5239
5240 msgid "show transponder info"
5241 msgstr "zobraziť infor. o transpondéri"
5242
5243 msgid "shuffle playlist"
5244 msgstr "premiešať zoznam prehrávok"
5245
5246 msgid "shutdown"
5247 msgstr "vypnúť"
5248
5249 msgid "simple"
5250 msgstr "jednoduché"
5251
5252 msgid "skip backward"
5253 msgstr "skok vzad"
5254
5255 msgid "skip backward (enter time)"
5256 msgstr "skok vzad (zadajte čas)"
5257
5258 msgid "skip forward"
5259 msgstr "skok vpred"
5260
5261 msgid "skip forward (enter time)"
5262 msgstr "skok vpred (zadajte čas)"
5263
5264 msgid "slide picture in loop"
5265 msgstr "premietať obrázky v slučke"
5266
5267 msgid "sort by date"
5268 msgstr "triediť podľa dátumu"
5269
5270 msgid "standard"
5271 msgstr "štand."
5272
5273 msgid "standby"
5274 msgstr "pohotovostný režim"
5275
5276 msgid "start cut here"
5277 msgstr "začiatok strihu tu"
5278
5279 msgid "start directory"
5280 msgstr "počiatočný adresár"
5281
5282 msgid "start timeshift"
5283 msgstr "začať časový posun"
5284
5285 msgid "stereo"
5286 msgstr "stereo"
5287
5288 msgid "stop PiP"
5289 msgstr "zastaviť PiP"
5290
5291 msgid "stop entry"
5292 msgstr "zastaviť"
5293
5294 msgid "stop recording"
5295 msgstr "zastaviť nahrávanie"
5296
5297 msgid "stop timeshift"
5298 msgstr "zastaviť časový posun"
5299
5300 msgid "swap PiP and main picture"
5301 msgstr "vymeniť PiP a hlavný obraz"
5302
5303 msgid "switch to bookmarks"
5304 msgstr "prepnúť na záložky"
5305
5306 msgid "switch to filelist"
5307 msgstr "prepnúť na zoznam súborov"
5308
5309 msgid "switch to playlist"
5310 msgstr "prepnúť na zoznam prehrávok"
5311
5312 msgid "switch to the next angle"
5313 msgstr "prepnúť na nasledujúci uhol kamery"
5314
5315 msgid "switch to the next audio track"
5316 msgstr "prepnúť na nasledujúcu zvukovú stopu"
5317
5318 msgid "switch to the next subtitle language"
5319 msgstr "prepnúť na nasledujúci jazyk podtitulkov"
5320
5321 msgid "template file"
5322 msgstr "šablóna"
5323
5324 msgid "textcolor"
5325 msgstr "farba textu"
5326
5327 msgid "this recording"
5328 msgstr "táto nahrávka"
5329
5330 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5331 msgstr "táto stanica je chránená rodičovskou zámkou"
5332
5333 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5334 msgstr "prepnúť značku strihu na aktuálnom mieste"
5335
5336 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5337 msgstr "prepnúť informácie o čase, kapitole, zvuku a podtitulkoch"
5338
5339 msgid "unconfirmed"
5340 msgstr "nepotvrdené"
5341
5342 msgid "unknown"
5343 msgstr "neznáme"
5344
5345 msgid "unknown service"
5346 msgstr "neznáma stanica"
5347
5348 msgid "until restart"
5349 msgstr "do reštartu"
5350
5351 msgid "user defined"
5352 msgstr "užívateľsky definované"
5353
5354 msgid "vertical"
5355 msgstr "zvislá"
5356
5357 msgid "view extensions..."
5358 msgstr "zobraziť rozšírenia..."
5359
5360 msgid "view recordings..."
5361 msgstr "zobraziť nahrávky..."
5362
5363 msgid "wait for ci..."
5364 msgstr "čakať na ci..."
5365
5366 msgid "wait for mmi..."
5367 msgstr "čakať na mmi..."
5368
5369 msgid "waiting"
5370 msgstr "čakám"
5371
5372 msgid "weekly"
5373 msgstr "týždenne"
5374
5375 msgid "whitelist"
5376 msgstr "biela listina"
5377
5378 msgid "working"
5379 msgstr "pracujem"
5380
5381 msgid "yellow"
5382 msgstr "žltá"
5383
5384 msgid "yes"
5385 msgstr "áno"
5386
5387 msgid "yes (keep feeds)"
5388 msgstr "áno (zachovať feedy)"
5389
5390 msgid ""
5391 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
5392 "assistance before rebooting your dreambox."
5393 msgstr ""
5394 "Dreambox teraz môže byť nepoužiteľný. Pred jeho reštartovaním vyhľadajte "
5395 "pomoc v návode na používanie."
5396
5397 msgid "zap"
5398 msgstr "prepnúť"
5399
5400 msgid "zapped"
5401 msgstr "prepnuté"
5402
5403 #~ msgid ""
5404 #~ "\n"
5405 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
5406 #~ msgstr ""
5407 #~ "\n"
5408 #~ "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
5409
5410 #~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
5411 #~ msgstr ""
5412 #~ "Chcete pokračovať v inštalovaní alebo odstraňovaní zvolených modulov?\n"
5413
5414 #~ msgid ""
5415 #~ "Install/\n"
5416 #~ "Remove"
5417 #~ msgstr ""
5418 #~ "Inštalovať/\n"
5419 #~ "Odstrániť"
5420
5421 #~ msgid "Slovenian"
5422 #~ msgstr "Slovinčina"
5423
5424 #~ msgid "View"
5425 #~ msgstr "Zobraziť"