Merge branch 'experimental' of git.opendreambox.org:/git/enigma2 into experimental
[enigma2.git] / po / et.po
1 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
2 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
3 # Automatically generated, 2005.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-11 10:44+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-04-12 15:24+0200\n"
11 "Last-Translator: Arvo <arvo@softshark.ee>\n"
12 "Language-Team: none\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Language: et\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.0.2\n"
19
20 #
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Vastuvõtu sätted"
27
28 #
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Vajuta OK ja oota!"
35
36 #
37 msgid ""
38 "\n"
39 "Backup your Dreambox settings."
40 msgstr ""
41 "\n"
42 "Tee sätetest varukoopia."
43
44 #
45 msgid ""
46 "\n"
47 "Edit the upgrade source address."
48 msgstr ""
49 "\n"
50 "Muuda uuenduste allika aadressi."
51
52 #
53 msgid ""
54 "\n"
55 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
56 msgstr ""
57 "\n"
58 "Halda oma vastuvõtja laiendusi"
59
60 #
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Online update of your Dreambox software."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
67
68 #
69 msgid ""
70 "\n"
71 "Press OK on your remote control to continue."
72 msgstr ""
73 "\n"
74 "Jätkamiseks vajuta OK"
75
76 #
77 msgid ""
78 "\n"
79 "Restore your Dreambox settings."
80 msgstr ""
81 "\n"
82 "Vastuvõtja sätete taastamine."
83
84 #
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your Dreambox with a new firmware."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Taasta vastuvõtja uue tarkvaraga."
91
92 #
93 msgid ""
94 "\n"
95 "Restore your backups by date."
96 msgstr ""
97 "\n"
98 "Taasta oma varukoopiad kuupäeva alusel."
99
100 #
101 msgid ""
102 "\n"
103 "Scan for local extensions and install them."
104 msgstr ""
105 "\n"
106 "Otsi kohalike laiendusi ja installi need."
107
108 #
109 msgid ""
110 "\n"
111 "Select your backup device.\n"
112 "Current device: "
113 msgstr ""
114 "\n"
115 "Vali sätted varukoopia jaoks.\n"
116 "Hetke säte: "
117
118 #
119 msgid ""
120 "\n"
121 "System will restart after the restore!"
122 msgstr ""
123 "\n"
124 "Pärast süsteemitaastet toimub taaskäivitus!"
125
126 #
127 msgid ""
128 "\n"
129 "View, install and remove available or installed packages."
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Vaata, paigalda ja eemalda tarkvara pakette."
133
134 #
135 msgid " "
136 msgstr ""
137
138 msgid " Results"
139 msgstr "Tulemused"
140
141 #
142 msgid " extensions."
143 msgstr "Laiendused"
144
145 #
146 msgid " packages selected."
147 msgstr " paketti valitud"
148
149 #
150 msgid " updates available."
151 msgstr " uuendust saadaval."
152
153 #
154 msgid " wireless networks found!"
155 msgstr "leitud WiFi võrk!"
156
157 #
158 msgid "#000000"
159 msgstr ""
160
161 #
162 msgid "#0064c7"
163 msgstr ""
164
165 #
166 msgid "#25062748"
167 msgstr ""
168
169 #
170 msgid "#389416"
171 msgstr ""
172
173 #
174 msgid "#80000000"
175 msgstr ""
176
177 #
178 msgid "#80ffffff"
179 msgstr ""
180
181 #
182 msgid "#bab329"
183 msgstr ""
184
185 #
186 msgid "#f23d21"
187 msgstr ""
188
189 #
190 msgid "#ffffff"
191 msgstr ""
192
193 #
194 msgid "#ffffffff"
195 msgstr ""
196
197 #
198 msgid "%H:%M"
199 msgstr "%H:%M"
200
201 #
202 #, python-format
203 msgid "%d jobs are running in the background!"
204 msgstr "%d protsessi käib taustal"
205
206 #
207 #, python-format
208 msgid "%d min"
209 msgstr "%d min"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid "%d services found!"
214 msgstr "%d kanalit leitud!"
215
216 #
217 msgid "%d.%B %Y"
218 msgstr "%d.%B %Y"
219
220 #
221 #, python-format
222 msgid "%i ms"
223 msgstr ""
224
225 #
226 #, python-format
227 msgid ""
228 "%s\n"
229 "(%s, %d MB free)"
230 msgstr ""
231 "%s\n"
232 "(%s, %d MB vaba)"
233
234 #
235 #, python-format
236 msgid "%s (%s)\n"
237 msgstr "%s (%s)\n"
238
239 #
240 msgid "(ZAP)"
241 msgstr "(Ainult kanalivahetus)"
242
243 #
244 msgid "(empty)"
245 msgstr "(tühi)"
246
247 #
248 msgid "(show optional DVD audio menu)"
249 msgstr "Näita DVD valikulist audio-menüüd"
250
251 #
252 msgid "* Only available if more than one interface is active."
253 msgstr "* Enam kui ühe aktiivse liidese puhul"
254
255 #
256 msgid ".NFI Download failed:"
257 msgstr ".NFI Allalaadimine nurjus:"
258
259 #
260 msgid ""
261 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
262 msgstr ""
263 ".NFI faili md5sum signatuur korras.Te saate nüüd turvaliselt tarkvara "
264 "paigaldada!"
265
266 #
267 msgid "0"
268 msgstr "0"
269
270 #
271 msgid "1"
272 msgstr "1"
273
274 #
275 msgid "1 wireless network found!"
276 msgstr "1 traadita võrk leitud!"
277
278 #
279 msgid "1.0"
280 msgstr "1.0"
281
282 #
283 msgid "1.1"
284 msgstr "1.1"
285
286 #
287 msgid "1.2"
288 msgstr "1.2"
289
290 #
291 msgid "12V output"
292 msgstr "12V väljund"
293
294 #
295 msgid "13 V"
296 msgstr "13 V"
297
298 #
299 msgid "16:10"
300 msgstr "16:10"
301
302 #
303 msgid "16:10 Letterbox"
304 msgstr "16:10 Letterbox"
305
306 #
307 msgid "16:10 PanScan"
308 msgstr "16:10 PanScan"
309
310 #
311 msgid "16:9"
312 msgstr "16:9"
313
314 #
315 msgid "16:9 Letterbox"
316 msgstr "16:9 Letterbox"
317
318 #
319 msgid "16:9 always"
320 msgstr "16:9 alati"
321
322 #
323 msgid "18 V"
324 msgstr "18 V"
325
326 #
327 msgid "2"
328 msgstr "2"
329
330 #
331 msgid "3"
332 msgstr "3"
333
334 #
335 msgid "30 minutes"
336 msgstr "30 minutit"
337
338 #
339 msgid "4"
340 msgstr "4"
341
342 #
343 msgid "4:3"
344 msgstr "4:3"
345
346 #
347 msgid "4:3 Letterbox"
348 msgstr "4:3 Letterbox"
349
350 #
351 msgid "4:3 PanScan"
352 msgstr "4:3 PanScan"
353
354 #
355 msgid "5"
356 msgstr "5"
357
358 #
359 msgid "5 minutes"
360 msgstr "5 minutit"
361
362 #
363 msgid "6"
364 msgstr "6"
365
366 #
367 msgid "60 minutes"
368 msgstr "60 minutit"
369
370 #
371 msgid "7"
372 msgstr "7"
373
374 #
375 msgid "8"
376 msgstr "8"
377
378 #
379 msgid "9"
380 msgstr "9"
381
382 #
383 msgid "<Current movielist location>"
384 msgstr "<Salvestusnimekirja hetkeasukoht >"
385
386 #
387 msgid "<Default movie location>"
388 msgstr "<Salvestuste tavaasukoht >"
389
390 #
391 msgid "<Last timer location>"
392 msgstr "<Viimase taimeri asukoht>"
393
394 #
395 msgid "<unknown>"
396 msgstr "<tundmatu>"
397
398 #
399 msgid "??"
400 msgstr "??"
401
402 #
403 msgid "A"
404 msgstr "A"
405
406 #
407 #, python-format
408 msgid ""
409 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
410 "Do you want to keep your version?"
411 msgstr ""
412 "Konfiguratsioonifaili  (%s) on muudetud peale alginstalli.\n"
413 "Kas tahad säilitada oma versiooni?"
414
415 msgid "A demo plugin for TPM usage."
416 msgstr ""
417
418 #
419 msgid ""
420 "A finished record timer wants to set your\n"
421 "Dreambox to standby. Do that now?"
422 msgstr ""
423 "Lõpetanud salvestuse timer soovib panna\n"
424 "vastuvõtja standby-sse. Kas paneb?"
425
426 #
427 msgid ""
428 "A finished record timer wants to shut down\n"
429 "your Dreambox. Shutdown now?"
430 msgstr ""
431 "Salvestuse lõpetanud timer soovib vastuvõtja\n"
432 "välja lülitada. Kas lülitab?"
433
434 #
435 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
436 msgstr "Graafiline EPG kõigile kanalitele selles valikus"
437
438 #
439 msgid ""
440 "A mount entry with this name already exists!\n"
441 "Update existing entry and continue?\n"
442 msgstr ""
443 "Sellise nimega ühenduspunkt on juba olemas!\n"
444 "Muuda olemasolev ja jätka?\n"
445
446 #
447 #, python-format
448 msgid ""
449 "A record has been started:\n"
450 "%s"
451 msgstr ""
452 "Salvestus on alanud:\n"
453 "%s"
454
455 #
456 msgid ""
457 "A recording is currently running.\n"
458 "What do you want to do?"
459 msgstr ""
460 "Hetkel salvestatakse.\n"
461 "Mida soovid teha?"
462
463 #
464 msgid ""
465 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
466 "configure the positioner."
467 msgstr ""
468 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
469 "enne kui üritad muuta positsioneeri sätteid."
470
471 #
472 msgid ""
473 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
474 "start the satfinder."
475 msgstr ""
476 "Hetkel salvestatakse. Peata salvestus\n"
477 "enne kui käivitad satelliidi otsimise."
478
479 #
480 #, python-format
481 msgid "A required tool (%s) was not found."
482 msgstr "Ei leidnud (%s) vajaliku tööriista"
483
484 #
485 msgid "A search for available updates is currently in progress."
486 msgstr "Otsime uuendusi..."
487
488 #
489 msgid ""
490 "A second configured interface has been found.\n"
491 "\n"
492 "Do you want to disable the second network interface?"
493 msgstr ""
494 "Leitud teine häälestatud võrguliides.\n"
495 "\n"
496 "Kas te soovite keelata teise võrguühenduse?"
497
498 #
499 msgid ""
500 "A sleep timer wants to set your\n"
501 "Dreambox to standby. Do that now?"
502 msgstr ""
503 "Unetimer soovib vastuvõtja panna\n"
504 "standby-sse. Kas panna?"
505
506 #
507 msgid ""
508 "A sleep timer wants to shut down\n"
509 "your Dreambox. Shutdown now?"
510 msgstr ""
511 "Unetimer soovib vastuvõtja välja\n"
512 "lülitada. Kas lülitab?"
513
514 #
515 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
516 msgstr "Kasutatavate ikoonide seisundite ja tegevuste lühiülevaade "
517
518 #
519 msgid ""
520 "A timer failed to record!\n"
521 "Disable TV and try again?\n"
522 msgstr ""
523 "Taimeriga salvestus nurjus!\n"
524 "Keela TV ja proovi uuesti\n"
525
526 #
527 msgid "A/V Settings"
528 msgstr "Heli- ja pildisätted"
529
530 #
531 msgid "AA"
532 msgstr "AA"
533
534 #
535 msgid "AB"
536 msgstr "AB"
537
538 #
539 msgid "AC3 default"
540 msgstr "AC3-heli vaikimisi"
541
542 #
543 msgid "AC3 downmix"
544 msgstr "AC3 muutmine stereoks"
545
546 #
547 msgid "Abort"
548 msgstr "Katkesta"
549
550 msgid "Abort this Wizard."
551 msgstr "Katkesta seadistusabi."
552
553 #
554 msgid "About"
555 msgstr "Süstemiinfo"
556
557 #
558 msgid "About..."
559 msgstr "Süsteemiinfo"
560
561 #
562 msgid "Accesspoint:"
563 msgstr "WiFi Ruuter:"
564
565 #
566 msgid "Action on long powerbutton press"
567 msgstr "Toitenupu pikal vajutusel tee"
568
569 msgid "Action on short powerbutton press"
570 msgstr "Toitenupu lühikesel vajutusel tee"
571
572 #
573 msgid "Action:"
574 msgstr "Tegutse:"
575
576 #
577 msgid "Activate Picture in Picture"
578 msgstr "Ava pilt-pildis"
579
580 #
581 msgid "Activate network settings"
582 msgstr "Aktiveeri võrgusätted"
583
584 msgid "Active"
585 msgstr "Aktiivne"
586
587 #
588 msgid ""
589 "Active/\n"
590 "Inactive"
591 msgstr ""
592 "Aktiveeritud/\n"
593 "Mitteaktiveeritud"
594
595 #
596 msgid "Adapter settings"
597 msgstr "Adapteri sätted"
598
599 #
600 msgid "Add"
601 msgstr "Lisa"
602
603 #
604 msgid "Add Bookmark"
605 msgstr "Lisa lemmik"
606
607 #
608 msgid "Add WLAN configuration?"
609 msgstr "Lisa WiFi seadistus?"
610
611 #
612 msgid "Add a mark"
613 msgstr "Lisa marker"
614
615 #
616 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
617 msgstr ""
618
619 #
620 msgid "Add a new title"
621 msgstr "Lisa uus pealkiri"
622
623 #
624 msgid "Add network configuration?"
625 msgstr "Lisan võrgu seadistuse?"
626
627 #
628 msgid "Add new AutoTimer"
629 msgstr ""
630
631 #
632 msgid "Add new network mount point"
633 msgstr ""
634
635 #
636 msgid "Add timer"
637 msgstr "Lisa taimer"
638
639 #
640 msgid "Add timer as disabled on conflict"
641 msgstr ""
642
643 #
644 msgid "Add title"
645 msgstr "Lisa pealkiri"
646
647 #
648 msgid "Add to bouquet"
649 msgstr "Lisa valikutesse"
650
651 #
652 msgid "Add to favourites"
653 msgstr "Lisa lemmikutesse"
654
655 #
656 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
657 msgstr ""
658
659 #
660 msgid "Added: "
661 msgstr ""
662
663 #
664 msgid ""
665 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
666 "enabled."
667 msgstr ""
668 "Lisab enigma2 seaded ja vastuvõtja mudeli info, nagu SN ... jne. kui on "
669 "lubatud"
670
671 #
672 msgid "Adds network configuration if enabled."
673 msgstr "Lisab võrgu seadistuse, kui on lubatud"
674
675 #
676 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
677 msgstr "Lisab WiFi seaded, kui on lubatud."
678
679 #
680 msgid ""
681 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
682 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
683 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
684 "test screens."
685 msgstr ""
686 "Sea värvuse sätted nii, et kõik värvivarjundid oleks eristatavad ja paistaks "
687 "nii küllastatuna kui võimalik. Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK video "
688 "peenhäälestuse sulgemiseks või kasuta numbrinuppe teiste testipiltide "
689 "valikuks."
690
691 #
692 msgid "Advanced Options"
693 msgstr "Lisavalikud"
694
695 #
696 msgid "Advanced Software"
697 msgstr "Laiendatud tarkvara"
698
699 #
700 msgid "Advanced Software Plugin"
701 msgstr "Tarkvara Lisavalikute Laiendus"
702
703 #
704 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
705 msgstr "Pildiparanduse Lisavaliku Seaded"
706
707 #
708 msgid "Advanced Video Setup"
709 msgstr "Laiendatud video sätted"
710
711 #
712 msgid "Advanced restore"
713 msgstr "Laiendatud taastamine"
714
715 #
716 msgid "After event"
717 msgstr "Peale salvestust"
718
719 #
720 msgid ""
721 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
722 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
723 msgstr ""
724 "Kui alghäälestus on lõppenud, pead valima lapselukuga kanalid. Vaata "
725 "juhendist, kuidas seda teha."
726
727 #
728 msgid "Album"
729 msgstr "Album"
730
731 #
732 msgid "All"
733 msgstr "Kõik kanalid"
734
735 #
736 msgid "All Satellites"
737 msgstr "Kõik satelliidid"
738
739 #
740 msgid "All Time"
741 msgstr ""
742
743 #
744 msgid "All non-repeating timers"
745 msgstr ""
746
747 #
748 msgid "Allow zapping via Webinterface"
749 msgstr ""
750
751 #
752 msgid "Alpha"
753 msgstr "Alfa"
754
755 #
756 msgid "Alternative radio mode"
757 msgstr "Alternatiivne raadiorežiim"
758
759 #
760 msgid "Alternative services tuner priority"
761 msgstr "Tüüneri prioriteet"
762
763 #
764 msgid "Always ask before sending"
765 msgstr "Küsi alati enne saatmist"
766
767 #
768 msgid "Ammount of recordings left"
769 msgstr ""
770
771 #
772 msgid "An empty filename is illegal."
773 msgstr "Tühi failinimi ei ole lubatud"
774
775 #
776 msgid "An error occured."
777 msgstr ""
778
779 #
780 msgid "An unknown error occured!"
781 msgstr "Tundmatu viga"
782
783 #
784 msgid "Anonymize crashlog?"
785 msgstr "Muuda vealogi nimetuks"
786
787 #
788 msgid "Arabic"
789 msgstr "Araabia"
790
791 #
792 msgid ""
793 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
794 "\n"
795 msgstr ""
796 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
797 "\n"
798
799 #
800 msgid ""
801 "Are you sure you want to delete\n"
802 "following backup:\n"
803 msgstr ""
804 "kas soovid taastada\n"
805 "seda varukoopiat:\n"
806
807 #
808 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
809 msgstr "Kas soovid väljuda seadistusabist?"
810
811 #
812 msgid ""
813 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
814 "\n"
815 msgstr ""
816 "Kas tahad kindlasti uuesti käivitada võrguadapterit?\n"
817 "\n"
818
819 #
820 msgid ""
821 "Are you sure you want to restore\n"
822 "following backup:\n"
823 msgstr ""
824 "kas soovid taastada\n"
825 "seda varukoopiat:\n"
826
827 #
828 msgid ""
829 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
830 "Enigma2 will restart after the restore"
831 msgstr ""
832 "Kas tahad taastada Enigma2 varukoopiast?\n"
833 "Enigma2 taaskäivitub peale taastamist"
834
835 #
836 msgid ""
837 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
838 "\n"
839 msgstr ""
840
841 #
842 msgid "Artist"
843 msgstr "Esitaja"
844
845 #
846 msgid "Ascending"
847 msgstr ""
848
849 #
850 msgid "Ask before shutdown:"
851 msgstr "Küsi kinnitust enne väljalülitamist:"
852
853 #
854 msgid "Ask user"
855 msgstr "Küsi kasutajalt"
856
857 #
858 msgid "Aspect Ratio"
859 msgstr "Pildisuhe"
860
861 msgid "Atheros"
862 msgstr ""
863
864 #
865 msgid "Audio"
866 msgstr "Heli"
867
868 #
869 msgid "Audio Options..."
870 msgstr "Helisätted"
871
872 #
873 msgid "Audio Sync"
874 msgstr ""
875
876 #
877 msgid "Audio Sync Setup"
878 msgstr ""
879
880 #
881 msgid "Australia"
882 msgstr ""
883
884 #
885 msgid "Author: "
886 msgstr "Automaatne"
887
888 #
889 msgid "Authoring mode"
890 msgstr "Autoriseerimismoodus"
891
892 #
893 msgid "Auto"
894 msgstr "Automaatne"
895
896 #
897 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
898 msgstr "Automaatne kaadri lõikamine iga ? minuti (0=mitte kunagi)"
899
900 #
901 msgid "Auto flesh"
902 msgstr ""
903
904 #
905 msgid "Auto scart switching"
906 msgstr "Autom. SCART ümberlülitus"
907
908 #
909 msgid "AutoTimer Editor"
910 msgstr ""
911
912 #
913 msgid "AutoTimer Filters"
914 msgstr ""
915
916 #
917 msgid "AutoTimer Services"
918 msgstr ""
919
920 #
921 msgid "AutoTimer Settings"
922 msgstr ""
923
924 #
925 msgid "AutoTimer overview"
926 msgstr ""
927
928 #
929 msgid "Automatic"
930 msgstr "Automaatne"
931
932 #
933 msgid "Automatic Scan"
934 msgstr "Automaatotsing"
935
936 #
937 msgid "Autos & Vehicles"
938 msgstr ""
939
940 #
941 msgid "Autowrite timer"
942 msgstr ""
943
944 #
945 msgid "Available format variables"
946 msgstr "Võimalikud formati muutujad"
947
948 #
949 msgid "B"
950 msgstr "B"
951
952 #
953 msgid "BA"
954 msgstr "BA"
955
956 #
957 msgid "BB"
958 msgstr "BB"
959
960 #
961 msgid "BER"
962 msgstr "BER"
963
964 #
965 msgid "BER:"
966 msgstr "BER:"
967
968 #
969 msgid "Back"
970 msgstr "Tagasi"
971
972 #
973 msgid "Background"
974 msgstr "Taust"
975
976 #
977 msgid "Backup done."
978 msgstr "Varukoopia valmis."
979
980 #
981 msgid "Backup failed."
982 msgstr "Varukoopia loomine nurjus."
983
984 #
985 msgid "Backup is running..."
986 msgstr "Varukoopia loomine..."
987
988 #
989 msgid "Backup system settings"
990 msgstr "Loo varukoopia"
991
992 #
993 msgid "Band"
994 msgstr "Sagedusala"
995
996 #
997 msgid "Bandwidth"
998 msgstr "Ribalaius"
999
1000 #
1001 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1002 msgstr ""
1003
1004 #
1005 msgid "Begin of timespan"
1006 msgstr ""
1007
1008 #
1009 msgid "Begin time"
1010 msgstr "Algusaeg"
1011
1012 #
1013 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1014 msgstr "Pause-klahvi funktsioon"
1015
1016 #
1017 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1018 msgstr "0-klahvi funktsioon PiP-režiimis"
1019
1020 #
1021 msgid "Behavior when a movie is started"
1022 msgstr "Tegevus kui taasesitus on alanud"
1023
1024 #
1025 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1026 msgstr "Tegevus kui taasesitus on peatatud"
1027
1028 #
1029 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1030 msgstr "Tegevus kui salvestus jõuab lõpule"
1031
1032 #
1033 msgid "Bitrate:"
1034 msgstr "Bitrate:"
1035
1036 #
1037 msgid "Block noise reduction"
1038 msgstr "Blokeeri müra vähendamist"
1039
1040 #
1041 msgid "Blue boost"
1042 msgstr ""
1043
1044 #
1045 msgid "Bookmarks"
1046 msgstr "Lemmikud"
1047
1048 #
1049 msgid "Bouquets"
1050 msgstr ""
1051
1052 #
1053 msgid "Brazil"
1054 msgstr ""
1055
1056 #
1057 msgid "Brightness"
1058 msgstr "Heledus"
1059
1060 #
1061 msgid "Browse network neighbourhood"
1062 msgstr ""
1063
1064 #
1065 msgid "Burn DVD"
1066 msgstr "Kirjuta DVD"
1067
1068 #
1069 msgid "Burn existing image to DVD"
1070 msgstr "Salvesta olemasolev image DVD-le"
1071
1072 #
1073 #, fuzzy
1074 msgid "Burn to DVD"
1075 msgstr "Kirjuta DVD-le"
1076
1077 #
1078 msgid "Bus: "
1079 msgstr "Siin:"
1080
1081 #
1082 msgid ""
1083 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1084 "displayed."
1085 msgstr "Vajuta OK-nuppu et näha olekuriba."
1086
1087 #
1088 msgid "C"
1089 msgstr "C"
1090
1091 #
1092 msgid "C-Band"
1093 msgstr "C-sagedusala"
1094
1095 #, fuzzy
1096 msgid "CDInfo"
1097 msgstr "Info"
1098
1099 #
1100 msgid "CI assignment"
1101 msgstr "CI määrangud"
1102
1103 #
1104 msgid "CIFS share"
1105 msgstr ""
1106
1107 #
1108 msgid "CVBS"
1109 msgstr "Komposiit (CVBS)"
1110
1111 #
1112 msgid "Cable"
1113 msgstr "Kaabel (DVB-C)"
1114
1115 #
1116 msgid "Cache Thumbnails"
1117 msgstr "Salvesta Thumbnail-d"
1118
1119 #, fuzzy
1120 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1121 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
1122
1123 #
1124 msgid "Canada"
1125 msgstr ""
1126
1127 #
1128 msgid "Cancel"
1129 msgstr "Tühista"
1130
1131 #
1132 msgid "Cannot parse feed directory"
1133 msgstr "Ei saa sõeluda feedi kausta"
1134
1135 #
1136 msgid "Capacity: "
1137 msgstr "Maht:"
1138
1139 #
1140 msgid "Card"
1141 msgstr "Kaart"
1142
1143 #
1144 msgid "Catalan"
1145 msgstr "Katalaani"
1146
1147 #
1148 msgid "Center screen at the lower border"
1149 msgstr ""
1150
1151 #
1152 msgid "Center screen at the upper border"
1153 msgstr ""
1154
1155 #
1156 msgid "Change active delay"
1157 msgstr ""
1158
1159 #
1160 msgid "Change bouquets in quickzap"
1161 msgstr "Nimekirjade vahetus ka nooleklahvidega"
1162
1163 #
1164 msgid "Change default recording offset?"
1165 msgstr ""
1166
1167 #
1168 msgid "Change dir."
1169 msgstr "Vaheta kausta."
1170
1171 #
1172 msgid "Change hostname"
1173 msgstr ""
1174
1175 #
1176 msgid "Change pin code"
1177 msgstr "Vaheta parool"
1178
1179 #
1180 msgid "Change service pin"
1181 msgstr "Vaheta kanali kood"
1182
1183 #
1184 msgid "Change service pins"
1185 msgstr "Vaheta kanali koodid"
1186
1187 #
1188 msgid "Change setup pin"
1189 msgstr "Vaheta seadete kood"
1190
1191 #
1192 msgid "Change step size"
1193 msgstr "Muuda sammu suurust"
1194
1195 #
1196 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1197 msgstr ""
1198
1199 #
1200 msgid "Channel"
1201 msgstr "Kanal"
1202
1203 #
1204 msgid "Channel Selection"
1205 msgstr "Kanalite valik"
1206
1207 #
1208 msgid "Channel audio:"
1209 msgstr ""
1210
1211 #
1212 msgid "Channel not in services list"
1213 msgstr "Vaheta kanali koodid"
1214
1215 #
1216 msgid "Channel:"
1217 msgstr "Kanal:"
1218
1219 #
1220 msgid "Channellist menu"
1221 msgstr "Kanalilisti menüü"
1222
1223 #
1224 msgid "Channels"
1225 msgstr ""
1226
1227 #
1228 msgid "Chap."
1229 msgstr "Peatükk"
1230
1231 #
1232 msgid "Chapter"
1233 msgstr "Peatükk"
1234
1235 #
1236 msgid "Chapter:"
1237 msgstr "Peatükk:"
1238
1239 #
1240 msgid "Check"
1241 msgstr "Kontrolli"
1242
1243 #
1244 msgid "Checking Filesystem..."
1245 msgstr "Kontrollin failisüsteemi"
1246
1247 #
1248 msgid "Choose Tuner"
1249 msgstr "Vali tüüner"
1250
1251 #
1252 msgid "Choose a wireless network"
1253 msgstr "Vali WiFi võrk "
1254
1255 #
1256 msgid "Choose backup files"
1257 msgstr "Vali failid"
1258
1259 #
1260 msgid "Choose backup location"
1261 msgstr "Varukoopia asukoht"
1262
1263 #
1264 msgid "Choose bouquet"
1265 msgstr "Vali nimekiri"
1266
1267 #
1268 msgid "Choose target folder"
1269 msgstr "Vali kataloog"
1270
1271 #
1272 msgid "Choose upgrade source"
1273 msgstr "Vali allikas"
1274
1275 #
1276 msgid "Choose your Skin"
1277 msgstr "Vali uus Välimus"
1278
1279 #
1280 msgid "Circular left"
1281 msgstr "ringpolarisatsioon vasak"
1282
1283 #
1284 msgid "Circular right"
1285 msgstr "ringpolarisatsioon parem"
1286
1287 #
1288 msgid "Classic"
1289 msgstr ""
1290
1291 #
1292 msgid "Cleanup"
1293 msgstr "Kustuta vanad"
1294
1295 #
1296 msgid "Cleanup Wizard"
1297 msgstr "Puhastusabiline"
1298
1299 #
1300 msgid "Cleanup Wizard settings"
1301 msgstr "Puhastusabilise seaded"
1302
1303 #
1304 msgid "CleanupWizard"
1305 msgstr "Puhastusabiline"
1306
1307 #
1308 msgid "Clear before scan"
1309 msgstr "Kustuta kanalid"
1310
1311 #
1312 msgid "Clear history on Exit:"
1313 msgstr ""
1314
1315 #
1316 msgid "Clear log"
1317 msgstr "Kustuta log"
1318
1319 #
1320 msgid "Close"
1321 msgstr "Sulge"
1322
1323 #
1324 msgid "Close and forget changes"
1325 msgstr ""
1326
1327 #
1328 msgid "Close and save changes"
1329 msgstr ""
1330
1331 #
1332 msgid "Close title selection"
1333 msgstr "Sulge pealkirja valik"
1334
1335 #
1336 msgid "Code rate high"
1337 msgstr "Code rate (kõrge)"
1338
1339 #
1340 msgid "Code rate low"
1341 msgstr "Code rate (madal)"
1342
1343 #
1344 msgid "Coderate HP"
1345 msgstr "Code rate (HP)"
1346
1347 #
1348 msgid "Coderate LP"
1349 msgstr "Code rate (LP)"
1350
1351 #
1352 msgid "Collection name"
1353 msgstr "Valiku nimi"
1354
1355 #
1356 msgid "Collection settings"
1357 msgstr "Valiku sätted"
1358
1359 #
1360 msgid "Color Format"
1361 msgstr "Värvuse formaat"
1362
1363 #
1364 msgid "Comedy"
1365 msgstr ""
1366
1367 #
1368 msgid "Command execution..."
1369 msgstr "Käskude täitmine..."
1370
1371 #
1372 msgid "Command order"
1373 msgstr "Käskude järjekord"
1374
1375 #
1376 msgid "Committed DiSEqC command"
1377 msgstr "Committed DiSEqC-käsk"
1378
1379 #
1380 msgid "Common Interface"
1381 msgstr "CI liides"
1382
1383 #
1384 msgid "Common Interface Assignment"
1385 msgstr "CI määrangud"
1386
1387 #
1388 msgid "CommonInterface"
1389 msgstr "CI liides"
1390
1391 #
1392 msgid "Communication"
1393 msgstr "Salvestuskoht"
1394
1395 #
1396 msgid "Compact Flash"
1397 msgstr "CompactFlash"
1398
1399 #
1400 msgid "Complete"
1401 msgstr "Valmis"
1402
1403 #
1404 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1405 msgstr "Täielik ( lubab audio radade miximist )"
1406
1407 #
1408 msgid "Configuration Mode"
1409 msgstr "Häälestamine"
1410
1411 #
1412 msgid "Configuration for the Webinterface"
1413 msgstr ""
1414
1415 #
1416 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1417 msgstr ""
1418
1419 #
1420 msgid "Configure interface"
1421 msgstr "Seadista liides"
1422
1423 #
1424 msgid "Configure nameservers"
1425 msgstr "Seadista nimeserverid"
1426
1427 #
1428 msgid "Configure your internal LAN"
1429 msgstr "Seadista sisemine LAN võrk"
1430
1431 #
1432 msgid "Configure your network again"
1433 msgstr "Seadista võrk uuesti"
1434
1435 #
1436 msgid "Configure your wireless LAN again"
1437 msgstr "Seadista WiFi võrk uuesti"
1438
1439 #
1440 msgid "Configuring"
1441 msgstr "Seadistan"
1442
1443 #
1444 msgid "Conflicting timer"
1445 msgstr "Vastuolud taimeris"
1446
1447 #
1448 msgid "Connect"
1449 msgstr "Ühenda"
1450
1451 #
1452 msgid "Connect to a Wireless Network"
1453 msgstr "Ühenda WiFi võrguga"
1454
1455 #
1456 msgid "Connected to"
1457 msgstr "Ühendatud"
1458
1459 #
1460 msgid "Connected!"
1461 msgstr "Ühendatud"
1462
1463 #
1464 msgid "Constellation"
1465 msgstr "konstellatsioon"
1466
1467 #
1468 msgid "Content does not fit on DVD!"
1469 msgstr "Sisu ei mahu DVD-le!"
1470
1471 #
1472 msgid "Continue in background"
1473 msgstr "Jätka taustal"
1474
1475 #
1476 msgid "Continue playing"
1477 msgstr "Jätka taasesitust"
1478
1479 #
1480 msgid "Contrast"
1481 msgstr "Kontrast"
1482
1483 #
1484 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1485 msgstr "Ei saa vastuvõtjaga ühendust .NFI tarkvara Server:"
1486
1487 #
1488 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1489 msgstr "Ei saa plaati avada! Pole plaati sisestatud?"
1490
1491 #
1492 msgid "Could not open Picture in Picture"
1493 msgstr "Ei saa avada Pilt Pildis"
1494
1495 #
1496 #, python-format
1497 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1498 msgstr "Ei saa kahjuks salvestada.Taimerite konflikt %s"
1499
1500 #
1501 msgid "Crashlog settings"
1502 msgstr "Vealogi seaded"
1503
1504 #
1505 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1506 msgstr "Vealogi iselähetus"
1507
1508 #
1509 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1510 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded"
1511
1512 #
1513 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1514 msgstr "Vealogi iselähetuse seaded..."
1515
1516 #
1517 msgid ""
1518 "Crashlogs found!\n"
1519 "Send them to Dream Multimedia?"
1520 msgstr ""
1521 "Leitud vealogi!\n"
1522 "Saadame Dream Multimeediasse?"
1523
1524 #
1525 msgid "Create DVD-ISO"
1526 msgstr "Loo DVD-ISO"
1527
1528 #
1529 msgid "Create a new AutoTimer."
1530 msgstr ""
1531
1532 #
1533 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1534 msgstr ""
1535
1536 #
1537 msgid "Create a new timer using the wizard"
1538 msgstr ""
1539
1540 #
1541 msgid "Create movie folder failed"
1542 msgstr "Salvestuskataloogi tegemine nurjus"
1543
1544 #
1545 #, python-format
1546 msgid "Creating directory %s failed."
1547 msgstr "Kausta loomine %s nurjus."
1548
1549 #
1550 msgid "Creating partition failed"
1551 msgstr "Partitsiooni tegemine nurjus"
1552
1553 #
1554 msgid "Croatian"
1555 msgstr "Horvaatia"
1556
1557 #
1558 msgid "Current Transponder"
1559 msgstr "Hetke transponder"
1560
1561 #
1562 msgid "Current settings:"
1563 msgstr "Hetke sätted"
1564
1565 #
1566 msgid "Current value: "
1567 msgstr "Praegune väärtus:"
1568
1569 #
1570 msgid "Current version:"
1571 msgstr "Hetke versioon:"
1572
1573 #
1574 #, python-format
1575 msgid "Custom (%s)"
1576 msgstr ""
1577
1578 #
1579 msgid "Custom location"
1580 msgstr ""
1581
1582 #
1583 msgid "Custom offset"
1584 msgstr ""
1585
1586 #
1587 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1588 msgstr "'1'/'3'-klahvide ülehüppe pikkus"
1589
1590 #
1591 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1592 msgstr "'4'/'6'-klahvide ülehüppe pikkus"
1593
1594 #
1595 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1596 msgstr "'7'/'9'-klahvide ülehüppe pikkus"
1597
1598 #
1599 msgid "Customize"
1600 msgstr "Seadista"
1601
1602 #
1603 msgid "Cut"
1604 msgstr "Lõika"
1605
1606 #
1607 msgid "Cutlist editor..."
1608 msgstr "Määra lõikekohad"
1609
1610 #
1611 msgid "Czech"
1612 msgstr "Tšehhi"
1613
1614 #
1615 msgid "Czech Republic"
1616 msgstr ""
1617
1618 #
1619 msgid "D"
1620 msgstr "D"
1621
1622 #
1623 msgid "DHCP"
1624 msgstr "DHCP"
1625
1626 #
1627 msgid "DUAL LAYER DVD"
1628 msgstr ""
1629
1630 #
1631 msgid "DVB-S"
1632 msgstr "DVB-S"
1633
1634 #
1635 msgid "DVB-S2"
1636 msgstr "DVB-S2"
1637
1638 #
1639 msgid "DVD File Browser"
1640 msgstr "DVD failibrauser"
1641
1642 #
1643 msgid "DVD Player"
1644 msgstr "DVD-mängija"
1645
1646 #
1647 msgid "DVD Titlelist"
1648 msgstr "DVD nimekiri "
1649
1650 #
1651 msgid "DVD media toolbox"
1652 msgstr "DVD Tööriistad"
1653
1654 #
1655 msgid "Danish"
1656 msgstr "Taani"
1657
1658 #
1659 msgid "Date"
1660 msgstr "Kuupäev"
1661
1662 #
1663 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1664 msgstr "Sõltuvalt sellest kas lubate või keelate puhastusabilise."
1665
1666 #
1667 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1668 msgstr "Mida teha, kui leian vealogi?"
1669
1670 #
1671 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1672 msgstr "Mida saadetud vealogidega edasi teha."
1673
1674 #
1675 msgid "Decrease delay"
1676 msgstr ""
1677
1678 #
1679 #, python-format
1680 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1681 msgstr ""
1682
1683 #
1684 msgid "Deep Standby"
1685 msgstr "Sügavootele"
1686
1687 #
1688 msgid "Default"
1689 msgstr "Vaikimisi"
1690
1691 #
1692 msgid "Default Settings"
1693 msgstr "Vaikimisi sätted"
1694
1695 #
1696 msgid "Default movie location"
1697 msgstr "Vaikimisi filmi asukoht"
1698
1699 #
1700 msgid "Default services lists"
1701 msgstr "Vaikimisi teenuste nimekiri"
1702
1703 #
1704 #, fuzzy
1705 msgid "Defaults"
1706 msgstr "Vaikimisi"
1707
1708 #
1709 msgid "Delay"
1710 msgstr "Viide"
1711
1712 #
1713 msgid "Delete"
1714 msgstr "Kustuta"
1715
1716 #
1717 msgid "Delete crashlogs"
1718 msgstr "Kustuta vealogid"
1719
1720 #
1721 msgid "Delete entry"
1722 msgstr "Kustuta valik"
1723
1724 #
1725 msgid "Delete failed!"
1726 msgstr "Kustutamine nurjus!"
1727
1728 #
1729 msgid "Delete mount"
1730 msgstr ""
1731
1732 #
1733 #, python-format
1734 msgid ""
1735 "Delete no more configured satellite\n"
1736 "%s?"
1737 msgstr ""
1738 "Kustuta mitte vajalikud satelliidid\n"
1739 "%s?"
1740
1741 #
1742 msgid "Descending"
1743 msgstr ""
1744
1745 #
1746 msgid "Description"
1747 msgstr "Kirjeldus"
1748
1749 #
1750 msgid "Deselect"
1751 msgstr "Tühista valik"
1752
1753 #
1754 msgid "Destination directory"
1755 msgstr "Sihtkataloog"
1756
1757 #
1758 msgid "Details for extension: "
1759 msgstr "Laienduse detailid"
1760
1761 #
1762 msgid "Detected HDD:"
1763 msgstr "Leitud kõvaketas:"
1764
1765 #
1766 msgid "Detected NIMs:"
1767 msgstr "Leitud tüünerid:"
1768
1769 #
1770 msgid "DiSEqC"
1771 msgstr "DiSEqC"
1772
1773 #
1774 msgid "DiSEqC A/B"
1775 msgstr "DiSEqC A/B"
1776
1777 #
1778 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1779 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1780
1781 #
1782 msgid "DiSEqC mode"
1783 msgstr "DiSEqC-olek"
1784
1785 #
1786 msgid "DiSEqC repeats"
1787 msgstr "DiSEqC-kordused"
1788
1789 #
1790 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1791 msgstr "DiSEqC-Tester seaded"
1792
1793 #
1794 msgid "Dialing:"
1795 msgstr "Valin numbrit:"
1796
1797 #
1798 msgid "Digital contour removal"
1799 msgstr "Digitaalne korduse kõrvaldamine "
1800
1801 #
1802 msgid "Dir:"
1803 msgstr ""
1804
1805 #
1806 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1807 msgstr "Lingitud salvestuste kohene esitus ilma menüüta "
1808
1809 #
1810 #, python-format
1811 msgid "Directory %s nonexistent."
1812 msgstr "Kataloogi %s ei eksisteeri."
1813
1814 #
1815 msgid "Directory browser"
1816 msgstr "Kausta brauser"
1817
1818 #
1819 msgid "Disable"
1820 msgstr "Keela"
1821
1822 #
1823 msgid "Disable Picture in Picture"
1824 msgstr "Sulge pilt-pildis"
1825
1826 #
1827 msgid "Disable Subtitles"
1828 msgstr "Peida subtiitrid"
1829
1830 #
1831 msgid "Disable crashlog reporting"
1832 msgstr "Keela vealogie saatmine"
1833
1834 #
1835 msgid "Disable timer"
1836 msgstr "Keela taimer"
1837
1838 #
1839 msgid "Disabled"
1840 msgstr "Keelatud"
1841
1842 #
1843 msgid "Discard changes and close plugin"
1844 msgstr ""
1845
1846 #
1847 msgid "Discard changes and close screen"
1848 msgstr ""
1849
1850 #
1851 msgid "Disconnect"
1852 msgstr "Katkesta ühendus"
1853
1854 #
1855 msgid "Dish"
1856 msgstr "Antenn"
1857
1858 #
1859 msgid "Display 16:9 content as"
1860 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1861
1862 #
1863 msgid "Display 4:3 content as"
1864 msgstr "Näita 4:3 materjal"
1865
1866 #
1867 msgid "Display >16:9 content as"
1868 msgstr "Näita 16:9 materjal"
1869
1870 #
1871 msgid "Display Setup"
1872 msgstr "Esipaneeli sätted"
1873
1874 #
1875 msgid "Display and Userinterface"
1876 msgstr "Esipaneel ja kasutajaliides"
1877
1878 #
1879 msgid "Display search results by:"
1880 msgstr ""
1881
1882 #
1883 #, python-format
1884 msgid ""
1885 "Do you really want to REMOVE\n"
1886 "the plugin \"%s\"?"
1887 msgstr ""
1888 "Kas soovid kindlasti eemaldada\n"
1889 "laiendust \"%s\"? "
1890
1891 #
1892 msgid ""
1893 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1894 "This could take lots of time!"
1895 msgstr ""
1896 "Kas soovid kindlasti failisüsteemi kontrollida?\n"
1897 "Selleks kulub palju aega!!!"
1898
1899 #
1900 #, python-format
1901 msgid "Do you really want to delete %s?"
1902 msgstr "Kas soovid kindlasti kustutada %s?"
1903
1904 #
1905 #, python-format
1906 msgid ""
1907 "Do you really want to download\n"
1908 "the plugin \"%s\"?"
1909 msgstr ""
1910 "Kas soovid kindlasti laadida\n"
1911 "seda laiendust \"%s\"? "
1912
1913 #
1914 msgid "Do you really want to exit?"
1915 msgstr ""
1916
1917 #
1918 msgid ""
1919 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1920 "All data on the disk will be lost!"
1921 msgstr ""
1922 "Kas tahad formaatida kõvaketast?\n"
1923 "Kogu ketta sisu läheb kaduma!"
1924
1925 #
1926 #, python-format
1927 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1928 msgstr "Kas soovid kindlasti kataloogi kustutada %s kõvakettalt?"
1929
1930 #
1931 #, python-format
1932 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1933 msgstr "Kas soovid kindlasti oma lemmikut kustutada %s?"
1934
1935 #
1936 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1937 msgstr "Kas soovid oma valikut DVD-le kirjutada?"
1938
1939 #
1940 msgid "Do you want to do a service scan?"
1941 msgstr "Kas soovid kanaliotsingut teha?"
1942
1943 #
1944 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1945 msgstr "Kas soovid uut käsiotsingut teha?"
1946
1947 #
1948 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1949 msgstr "Kas soovid oma vastuvõtjal lastelukku aktiveerida?"
1950
1951 #
1952 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1953 msgstr ""
1954
1955 #
1956 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1957 msgstr "Kas soovid installida vaikimisi satelliitide nimekirja?"
1958
1959 #
1960 msgid "Do you want to install the package:\n"
1961 msgstr "Kas soovid installida paketti:\n"
1962
1963 #
1964 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1965 msgstr "Soovid panna DVD mängima?"
1966
1967 #
1968 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1969 msgstr "Soovid plaadi eelvaadet ka, enne kirjutamise alustamist? "
1970
1971 #
1972 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1973 msgstr "Uuendus valmis. Soovid vastuvõtja uuesti käivitada?"
1974
1975 #
1976 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1977 msgstr "Kas tahad kustutada paketti:\n"
1978
1979 #
1980 msgid "Do you want to restore your settings?"
1981 msgstr "Kas soovid taastada oma sätted?"
1982
1983 #
1984 msgid "Do you want to resume this playback?"
1985 msgstr ""
1986 "Kas soovid jätkata\n"
1987 "vaatamist katkestatud kohalt?"
1988
1989 #
1990 msgid "Do you want to see more entries?"
1991 msgstr ""
1992
1993 #
1994 msgid ""
1995 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1996 "if needed?"
1997 msgstr ""
1998 "Kas Te soovite saata ka oma emaili ja nime, et saaksime vajadusel ühendust "
1999 "võtta?"
2000
2001 #
2002 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2003 msgstr "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?"
2004
2005 #
2006 msgid ""
2007 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2008 "After pressing OK, please wait!"
2009 msgstr ""
2010 "Kas soovid vastuvõtja tarkvara uuendada?\n"
2011 "Vajuta OK ja oota!"
2012
2013 #
2014 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2015 msgstr "Kas soovid uuendada paketti:\n"
2016
2017 #
2018 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2019 msgstr "Soovid vaadata juhendit?"
2020
2021 #
2022 msgid "Don't ask, just send"
2023 msgstr "Ära küsi, saada ära"
2024
2025 #
2026 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2027 msgstr "Ära peata toimuvat salvestust, aga keela tulevad"
2028
2029 #
2030 #, python-format
2031 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2032 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d "
2033
2034 #
2035 #, python-format
2036 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2037 msgstr "Valmis - installitud või uuendatud %d , %d veaga"
2038
2039 #
2040 msgid "Download"
2041 msgstr "Allalaadimine"
2042
2043 #
2044 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2045 msgstr "Allalaadimine .NFI-failid USB-le"
2046
2047 #
2048 msgid "Download Plugins"
2049 msgstr "Laienduse allalaadimine"
2050
2051 #
2052 msgid "Download Video"
2053 msgstr ""
2054
2055 #
2056 msgid "Download location"
2057 msgstr ""
2058
2059 #
2060 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2061 msgstr "Allalaadimine USB-le  nurjus:"
2062
2063 #
2064 msgid "Downloadable new plugins"
2065 msgstr "Allalaetavad uued laiendused "
2066
2067 #
2068 msgid "Downloadable plugins"
2069 msgstr "Allalaetavad laiendused"
2070
2071 #
2072 msgid "Downloading"
2073 msgstr "Laetakse alla"
2074
2075 #
2076 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2077 msgstr "Laeme alla laienduse infot. Palun oota..."
2078
2079 #
2080 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2081 msgstr ""
2082
2083 #
2084 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2085 msgstr "Vastuvõtja formaadib data DVD-d"
2086
2087 #
2088 msgid "Dreambox software because updates are available."
2089 msgstr "vastuvõtja tarkvara, sest uuendused on saadaval"
2090
2091 #
2092 msgid "Duration: "
2093 msgstr ""
2094
2095 #
2096 msgid "Dutch"
2097 msgstr "Holland"
2098
2099 #
2100 msgid "Dynamic contrast"
2101 msgstr "Dünaamiline kontrast"
2102
2103 #
2104 msgid "E"
2105 msgstr "E"
2106
2107 #
2108 msgid "EPG Selection"
2109 msgstr "EPG Valik"
2110
2111 #
2112 msgid "EPG encoding"
2113 msgstr ""
2114
2115 #
2116 #, python-format
2117 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2118 msgstr "VIGA - otsing nurjus (%s)!"
2119
2120 #
2121 msgid "East"
2122 msgstr "Ida"
2123
2124 #
2125 msgid "Edit"
2126 msgstr "Välju"
2127
2128 #
2129 msgid "Edit AutoTimer"
2130 msgstr ""
2131
2132 #
2133 msgid "Edit AutoTimer filters"
2134 msgstr ""
2135
2136 #
2137 msgid "Edit AutoTimer services"
2138 msgstr ""
2139
2140 #
2141 msgid "Edit DNS"
2142 msgstr "Muuda DNS"
2143
2144 #
2145 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2146 msgstr ""
2147
2148 #
2149 msgid "Edit Title"
2150 msgstr "Muuda pealkirja"
2151
2152 #
2153 msgid "Edit bouquets list"
2154 msgstr ""
2155
2156 #
2157 msgid "Edit chapters of current title"
2158 msgstr "Muuda seda pealkirja"
2159
2160 #
2161 msgid "Edit new timer defaults"
2162 msgstr ""
2163
2164 #
2165 msgid "Edit selected AutoTimer"
2166 msgstr ""
2167
2168 #
2169 msgid "Edit services list"
2170 msgstr "Muuda kanalite listi"
2171
2172 #
2173 msgid "Edit settings"
2174 msgstr "Muuda seadeid"
2175
2176 #
2177 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2178 msgstr "Muuda nimeserveri seadeid.\n"
2179
2180 #
2181 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2182 msgstr "Muuda võrgu seadeid.\n"
2183
2184 #
2185 msgid "Edit title"
2186 msgstr "Muuda pealkirja"
2187
2188 #
2189 msgid "Edit upgrade source url."
2190 msgstr "Muuda uuenduste allika url."
2191
2192 #
2193 msgid "Editing"
2194 msgstr ""
2195
2196 #
2197 msgid "Editor for new AutoTimers"
2198 msgstr ""
2199
2200 #
2201 msgid "Education"
2202 msgstr ""
2203
2204 #
2205 msgid "Electronic Program Guide"
2206 msgstr "EPG"
2207
2208 #
2209 msgid "Enable"
2210 msgstr "Luba"
2211
2212 #
2213 msgid "Enable /media"
2214 msgstr ""
2215
2216 #
2217 msgid "Enable 5V for active antenna"
2218 msgstr "Luba 5 V toide aktiivantennile"
2219
2220 #
2221 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2222 msgstr "Luba puhastusabiline?"
2223
2224 #
2225 msgid "Enable Filtering"
2226 msgstr ""
2227
2228 #
2229 msgid "Enable HTTP Access"
2230 msgstr ""
2231
2232 #
2233 msgid "Enable HTTP Authentication"
2234 msgstr ""
2235
2236 #
2237 msgid "Enable HTTPS Access"
2238 msgstr ""
2239
2240 #
2241 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2242 msgstr ""
2243
2244 #
2245 msgid "Enable Service Restriction"
2246 msgstr ""
2247
2248 #
2249 msgid "Enable Streaming Authentication"
2250 msgstr ""
2251
2252 #
2253 msgid "Enable multiple bouquets"
2254 msgstr "Luba mitme lemmik-nimekirja kasutus"
2255
2256 #
2257 msgid "Enable parental control"
2258 msgstr "Luba lapselukk"
2259
2260 #
2261 msgid ""
2262 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2263 "extension menu."
2264 msgstr ""
2265
2266 #
2267 msgid "Enable timer"
2268 msgstr "Luba taimer"
2269
2270 #
2271 msgid "Enabled"
2272 msgstr "Kasutusel"
2273
2274 #
2275 msgid ""
2276 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2277 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2278 msgstr ""
2279
2280 #
2281 msgid "Encrypted: "
2282 msgstr "Kodeeritud:"
2283
2284 #
2285 msgid "Encryption"
2286 msgstr "Kodeering"
2287
2288 #
2289 msgid "Encryption Key"
2290 msgstr "Kodeeringu võti"
2291
2292 #
2293 msgid "Encryption Keytype"
2294 msgstr "Kodeeringu võti"
2295
2296 #
2297 msgid "Encryption Type"
2298 msgstr "Kodeeringu tüüp"
2299
2300 #
2301 msgid "Encryption:"
2302 msgstr "Kodeering:"
2303
2304 #
2305 msgid "End of \"after event\" timespan"
2306 msgstr ""
2307
2308 #
2309 msgid "End of timespan"
2310 msgstr ""
2311
2312 #
2313 msgid "End time"
2314 msgstr "Lõpetamise aeg"
2315
2316 #
2317 msgid "EndTime"
2318 msgstr "Lõpetamise aeg"
2319
2320 #
2321 msgid "English"
2322 msgstr "Inglise"
2323
2324 #
2325 msgid ""
2326 "Enigma2 Skinselector\n"
2327 "\n"
2328 "If you experience any problems please contact\n"
2329 "stephan@reichholf.net\n"
2330 "\n"
2331 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2332 msgstr ""
2333
2334 #
2335 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2336 msgstr "Alusta edasikerimist kiirusega"
2337
2338 #
2339 msgid "Enter IP to scan..."
2340 msgstr ""
2341
2342 #
2343 msgid "Enter Rewind at speed"
2344 msgstr "Alusta tagasikerimist kiirusega"
2345
2346 #
2347 msgid "Enter main menu..."
2348 msgstr "Mine peamenüüsse"
2349
2350 #
2351 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2352 msgstr ""
2353
2354 #
2355 msgid "Enter options:"
2356 msgstr ""
2357
2358 #
2359 msgid "Enter password:"
2360 msgstr ""
2361
2362 #
2363 msgid "Enter pin code"
2364 msgstr ""
2365
2366 #
2367 msgid "Enter share directory:"
2368 msgstr ""
2369
2370 #
2371 msgid "Enter share name:"
2372 msgstr ""
2373
2374 #
2375 msgid "Enter the service pin"
2376 msgstr "Sisesta kood"
2377
2378 #
2379 msgid "Enter user and password for host: "
2380 msgstr ""
2381
2382 #
2383 msgid "Enter username:"
2384 msgstr ""
2385
2386 #
2387 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2388 msgstr "Sisesta oma emaili aadress, et saaksime vajadusel ühendust võtta"
2389
2390 #
2391 msgid "Enter your search term(s)"
2392 msgstr ""
2393
2394 #
2395 msgid "Entertainment"
2396 msgstr ""
2397
2398 #
2399 msgid "Error"
2400 msgstr "Viga"
2401
2402 #
2403 msgid "Error executing plugin"
2404 msgstr "Viga laienduse käivitamisel"
2405
2406 #
2407 #, python-format
2408 msgid ""
2409 "Error: %s\n"
2410 "Retry?"
2411 msgstr ""
2412 "Viga: %s\n"
2413 "Uuesti?"
2414
2415 #
2416 msgid "Estonian"
2417 msgstr "Eesti"
2418
2419 #
2420 msgid "Eventview"
2421 msgstr "Telekava"
2422
2423 #
2424 msgid "Everything is fine"
2425 msgstr "Kõik on korras"
2426
2427 #
2428 msgid "Exact match"
2429 msgstr ""
2430
2431 #
2432 #, fuzzy
2433 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2434 msgstr "liiga suur kahekihilise ketta jaoks!"
2435
2436 #
2437 msgid "Exclude"
2438 msgstr ""
2439
2440 #
2441 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2442 msgstr ""
2443
2444 #
2445 msgid "Execution Progress:"
2446 msgstr "Käivituse progress:"
2447
2448 #
2449 msgid "Execution finished!!"
2450 msgstr "Käivitus lõppenud!"
2451
2452 #
2453 msgid "Exif"
2454 msgstr "Välju"
2455
2456 #
2457 msgid "Exit"
2458 msgstr "Välju"
2459
2460 #
2461 msgid "Exit editor"
2462 msgstr "Välju redaktorist"
2463
2464 #
2465 msgid "Exit network wizard"
2466 msgstr "Välju võrgu häälestusest"
2467
2468 #
2469 msgid "Exit the cleanup wizard"
2470 msgstr "Välju puhastusabilisest"
2471
2472 #
2473 msgid "Exit the wizard"
2474 msgstr "Välju juhendatud seadistusabist"
2475
2476 #
2477 msgid "Exit wizard"
2478 msgstr "Välju (määra kõik seaded käsitsi)"
2479
2480 #
2481 msgid "Expert"
2482 msgstr "Ekspert"
2483
2484 #
2485 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2486 msgstr "Laiendatud  võrguseaded"
2487
2488 #
2489 msgid "Extended Setup..."
2490 msgstr "Laiendatud seaded"
2491
2492 #
2493 msgid "Extended Software"
2494 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2495
2496 #
2497 msgid "Extended Software Plugin"
2498 msgstr "Laiendatud tarkvara"
2499
2500 #
2501 msgid "Extensions"
2502 msgstr "Laiendused"
2503
2504 #
2505 msgid "Extensions management"
2506 msgstr "Laienduste haldamine"
2507
2508 #
2509 msgid "FEC"
2510 msgstr "FEC"
2511
2512 #
2513 msgid "Factory reset"
2514 msgstr "Algseadistuse taaste"
2515
2516 #
2517 msgid "Failed"
2518 msgstr "Nurjus"
2519
2520 #
2521 #, python-format
2522 msgid "Fan %d"
2523 msgstr "Ventilaator %d"
2524
2525 #
2526 #, python-format
2527 msgid "Fan %d PWM"
2528 msgstr "Ventilaatori %d PWM"
2529
2530 #
2531 #, python-format
2532 msgid "Fan %d Voltage"
2533 msgstr "Ventilaatori %d Voltage"
2534
2535 #
2536 msgid "Fast"
2537 msgstr "Kiire"
2538
2539 #
2540 msgid "Fast DiSEqC"
2541 msgstr "Kiire DiSEqC"
2542
2543 #
2544 msgid "Fast Forward speeds"
2545 msgstr "Edasikerimise kiirused"
2546
2547 #
2548 msgid "Fast epoch"
2549 msgstr "kiire kerimine"
2550
2551 #
2552 msgid "Favourites"
2553 msgstr "Lemmikud"
2554
2555 #
2556 msgid "Fetching feed entries"
2557 msgstr ""
2558
2559 #
2560 msgid "Fetching search entries"
2561 msgstr ""
2562
2563 #
2564 msgid "Filesystem Check"
2565 msgstr ""
2566
2567 #
2568 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2569 msgstr "Failisüsteemis on mitteparandatavaid vigu"
2570
2571 #
2572 msgid "Film & Animation"
2573 msgstr ""
2574
2575 #
2576 msgid "Filter"
2577 msgstr ""
2578
2579 #
2580 msgid ""
2581 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2582 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2583 "it's Description.\n"
2584 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2585 msgstr ""
2586
2587 #
2588 msgid "Finetune"
2589 msgstr "Peenhäälestus"
2590
2591 #
2592 msgid "Finished"
2593 msgstr "Lõppenud"
2594
2595 #
2596 msgid "Finished configuring your network"
2597 msgstr "Lõpetasin võrgu seadistamise"
2598
2599 #
2600 msgid "Finished restarting your network"
2601 msgstr "Võrgu restart on tehtud"
2602
2603 #
2604 msgid "Finnish"
2605 msgstr "Soome"
2606
2607 #
2608 msgid ""
2609 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2610 msgstr "Algatuseks peame laadima alla uusima boot tarkvara USB flashijale"
2611
2612 #
2613 msgid "Flash"
2614 msgstr "Flash"
2615
2616 #
2617 msgid "Flashing failed"
2618 msgstr "Flashimine nurjus"
2619
2620 #
2621 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2622 msgstr "Järgmised toimingud tehakse pärast OK vajutamist!"
2623
2624 #
2625 msgid "Format"
2626 msgstr "Formaadi"
2627
2628 #
2629 #, python-format
2630 msgid ""
2631 "Found a total of %d matching Events.\n"
2632 "%d Timer were added and %d modified."
2633 msgstr ""
2634
2635 #
2636 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2637 msgstr "Kaadri korduste arv mittesujuva kerimisega"
2638
2639 #
2640 msgid "Frame size in full view"
2641 msgstr "Kaadri suurus täisvaates"
2642
2643 #
2644 msgid "France"
2645 msgstr ""
2646
2647 #
2648 msgid "French"
2649 msgstr "Prantsuse"
2650
2651 #
2652 msgid "Frequency"
2653 msgstr "Sagedus"
2654
2655 #
2656 msgid "Frequency bands"
2657 msgstr "Sagedusalad"
2658
2659 #
2660 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2661 msgstr "Sageduse otsingu samm (khz)"
2662
2663 #
2664 msgid "Frequency steps"
2665 msgstr "Sageduse samm"
2666
2667 #
2668 msgid "Fri"
2669 msgstr "R"
2670
2671 #
2672 msgid "Friday"
2673 msgstr "Reede"
2674
2675 #
2676 msgid "Frisian"
2677 msgstr "Reede"
2678
2679 #
2680 #, python-format
2681 msgid "Frontprocessor version: %d"
2682 msgstr "Esipaneeli protsessori versioon: %d"
2683
2684 #
2685 msgid "Fsck failed"
2686 msgstr "Failisüsteemi kontroll nurjus"
2687
2688 #
2689 msgid ""
2690 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2691 "Do you want to Restart the GUI now?"
2692 msgstr ""
2693 "Uue välimuse aktiveerimine eeldab kasutaja-\n"
2694 "liidese uuesti käivitamist\n"
2695 "Kas käivitan uuesti?"
2696
2697 #
2698 msgid "Gaming"
2699 msgstr ""
2700
2701 #
2702 msgid "Gateway"
2703 msgstr "Gateway"
2704
2705 #
2706 msgid "General AC3 Delay"
2707 msgstr "Üldine AC3 viide"
2708
2709 #
2710 msgid "General AC3 delay (ms)"
2711 msgstr "Üldine AC3 viide (ms)"
2712
2713 #
2714 msgid "General PCM Delay"
2715 msgstr "Üldine PCM viide"
2716
2717 #
2718 msgid "General PCM delay (ms)"
2719 msgstr "Üldine PCM viide (ms)"
2720
2721 #
2722 msgid "Genre"
2723 msgstr "Zanr:"
2724
2725 #
2726 msgid "Genuine Dreambox"
2727 msgstr ""
2728
2729 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2730 msgstr ""
2731
2732 #
2733 msgid "German"
2734 msgstr "Saksa"
2735
2736 #
2737 msgid "Germany"
2738 msgstr ""
2739
2740 #
2741 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2742 msgstr "Saadakse laienduse infot. Oota..."
2743
2744 #
2745 msgid "Global delay"
2746 msgstr ""
2747
2748 #
2749 msgid "Goto 0"
2750 msgstr "Goto 0"
2751
2752 #
2753 msgid "Goto position"
2754 msgstr "Mine kohale"
2755
2756 #
2757 msgid "Graphical Multi EPG"
2758 msgstr "Graafiline Multi EPG"
2759
2760 #
2761 msgid "Great Britain"
2762 msgstr ""
2763
2764 #
2765 msgid "Greek"
2766 msgstr "Kreeka"
2767
2768 #
2769 msgid "Green boost"
2770 msgstr ""
2771
2772 #
2773 msgid "Guard Interval"
2774 msgstr "Kaitsevahemik"
2775
2776 #
2777 msgid "Guard interval mode"
2778 msgstr "Kaitsevahemiku seaded"
2779
2780 #
2781 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2782 msgstr ""
2783
2784 #
2785 msgid "HD videos"
2786 msgstr ""
2787
2788 #
2789 msgid "HTTP Port"
2790 msgstr ""
2791
2792 #
2793 msgid "HTTPS Port"
2794 msgstr ""
2795
2796 #
2797 msgid "Harddisk"
2798 msgstr "Kõvaketas"
2799
2800 #
2801 msgid "Harddisk setup"
2802 msgstr "Kõvaketta seaded"
2803
2804 #
2805 msgid "Harddisk standby after"
2806 msgstr "Kõvaketta väljalülitamine peale"
2807
2808 #
2809 msgid "Help"
2810 msgstr ""
2811
2812 #
2813 msgid "Hidden network SSID"
2814 msgstr "Võrgu SSID"
2815
2816 #
2817 msgid "Hidden networkname"
2818 msgstr "Varjatud võrgunimi"
2819
2820 #
2821 msgid "Hierarchy Information"
2822 msgstr "Hierarhia teave"
2823
2824 #
2825 msgid "Hierarchy mode"
2826 msgstr "Hierarhia olek"
2827
2828 #
2829 msgid "High bitrate support"
2830 msgstr "Kõrge bitrate tugi"
2831
2832 #
2833 msgid "History"
2834 msgstr ""
2835
2836 #
2837 msgid "Holland"
2838 msgstr ""
2839
2840 #
2841 msgid "Hong Kong"
2842 msgstr ""
2843
2844 #
2845 msgid "Horizontal"
2846 msgstr "horisontaal"
2847
2848 #
2849 msgid "How many minutes do you want to record?"
2850 msgstr "Mitu minutit soovid salvestada?"
2851
2852 #
2853 msgid "How to handle found crashlogs?"
2854 msgstr "Mida teha leitud vealogidega?"
2855
2856 #
2857 msgid "Howto & Style"
2858 msgstr ""
2859
2860 #
2861 msgid "Hue"
2862 msgstr "Värvitoon"
2863
2864 #
2865 msgid "Hungarian"
2866 msgstr "Ungari"
2867
2868 #
2869 msgid "IP Address"
2870 msgstr "IP Address"
2871
2872 #
2873 msgid "IP:"
2874 msgstr ""
2875
2876 #
2877 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2878 msgstr "ISO fail on liiga suur failisüsteemile!"
2879
2880 #
2881 msgid "ISO path"
2882 msgstr "ISO kataloog"
2883
2884 #
2885 msgid "Icelandic"
2886 msgstr "Island"
2887
2888 #
2889 #, python-format
2890 msgid ""
2891 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2892 "event if it records at least 80% of the it."
2893 msgstr ""
2894
2895 #
2896 msgid ""
2897 "If you see this, something is wrong with\n"
2898 "your scart connection. Press OK to return."
2899 msgstr ""
2900 "SCART-ühenduses on probleem.\n"
2901 "Vajuta OK, et minna tagasi."
2902
2903 #
2904 msgid ""
2905 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2906 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2907 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2908 "possible.\n"
2909 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2910 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2911 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2912 "step.\n"
2913 "If you are happy with the result, press OK."
2914 msgstr ""
2915 "Kui TV-s on heleduse või kontrastsuse parandusfunktsioon, lülita see välja. "
2916 "Kui on olemas midagi nimega \"dynamic\", kasuta selle standardseadistust. "
2917 "Sea taustvalgustus sobivaks.Vähenda TV kontrastsust nii palju kui võimalik.\n"
2918 "Nüüd vähenda TV heledust miinimumini nii, et kaks kõige alumist halli "
2919 "varjundit jäävad eristatavaks. \n"
2920 "Ära hooli praegu heledatest varjunditest, need seame paika järgmisena. \n"
2921 "Kui oled tulemusega rahul, vajuta OK."
2922
2923 #
2924 msgid "Image flash utility"
2925 msgstr "Tarkvara fläshimis tööriist"
2926
2927 #
2928 msgid "Import AutoTimer"
2929 msgstr ""
2930
2931 #
2932 msgid "Import existing Timer"
2933 msgstr ""
2934
2935 #
2936 msgid "Import from EPG"
2937 msgstr ""
2938
2939 #
2940 msgid "In Progress"
2941 msgstr "Toimumas"
2942
2943 #
2944 msgid ""
2945 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2946 msgstr ""
2947 "Sunnitud kanalivahetus. Taimeri salvestus just käivitus ja vajas seda "
2948 "tüünerit.\n"
2949
2950 #
2951 msgid "Include"
2952 msgstr ""
2953
2954 #
2955 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2956 msgstr "Lisan Teie emaili ja nime (soovi korral) saadetavasse maili?"
2957
2958 #
2959 msgid "Increase delay"
2960 msgstr ""
2961
2962 #
2963 #, python-format
2964 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2965 msgstr ""
2966
2967 #
2968 msgid "Increased voltage"
2969 msgstr "Suurendatud pinge"
2970
2971 #
2972 msgid "Index"
2973 msgstr "Indeks"
2974
2975 #
2976 msgid "India"
2977 msgstr ""
2978
2979 #
2980 msgid "Info"
2981 msgstr "Info"
2982
2983 #
2984 msgid "InfoBar"
2985 msgstr "Inforiba"
2986
2987 #
2988 msgid "Infobar timeout"
2989 msgstr "Inforiba kuvamise aeg"
2990
2991 #
2992 msgid "Information"
2993 msgstr "Info"
2994
2995 #
2996 msgid "Init"
2997 msgstr "Algseaded"
2998
2999 #
3000 msgid "Initial location in new timers"
3001 msgstr "Esialgne asukoht uutes taimerites "
3002
3003 #
3004 msgid "Initialization"
3005 msgstr ""
3006
3007 #
3008 msgid "Initialize"
3009 msgstr "Formaadi"
3010
3011 #
3012 msgid "Initializing Harddisk..."
3013 msgstr "Formaadin kõvaketast..."
3014
3015 #
3016 msgid "Input"
3017 msgstr "Tee valik"
3018
3019 #
3020 msgid "Install"
3021 msgstr "Installin"
3022
3023 #
3024 msgid "Install a new image with a USB stick"
3025 msgstr "Seadista uus image USB pulgalt"
3026
3027 #
3028 msgid "Install a new image with your web browser"
3029 msgstr "Seadista uus image oma veebisirvijaga"
3030
3031 #
3032 msgid "Install extensions."
3033 msgstr "Installi laiendused."
3034
3035 #
3036 msgid "Install local extension"
3037 msgstr "Installi kohalik laiendus"
3038
3039 #
3040 msgid "Install or remove finished."
3041 msgstr "Häälestamine või kustutamine on valmis."
3042
3043 #
3044 msgid "Install settings, skins, software..."
3045 msgstr "Installin tarkvara..."
3046
3047 #
3048 msgid "Installation finished."
3049 msgstr "Käivitus lõppenud!"
3050
3051 #
3052 msgid "Installing"
3053 msgstr "Installin"
3054
3055 #
3056 msgid "Installing Software..."
3057 msgstr "Installin tarkvara..."
3058
3059 #
3060 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3061 msgstr "Installin vaikimisi satelliitide nimekirja.Palun oota..."
3062
3063 #
3064 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3065 msgstr "Installin algseaded.Palun oota..."
3066
3067 #
3068 msgid "Installing package content... Please wait..."
3069 msgstr "Installin pakendi sisu.Palun oodake ..."
3070
3071 #
3072 msgid "Instant Record..."
3073 msgstr "Kohene salvestus"
3074
3075 #
3076 msgid "Instant record location"
3077 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
3078
3079 #
3080 msgid "Integrated Ethernet"
3081 msgstr "Sisemine võrgukaart"
3082
3083 #
3084 msgid "Integrated Wireless"
3085 msgstr "Sisemine WiFi"
3086
3087 #
3088 msgid "Interface: "
3089 msgstr "Liides:"
3090
3091 #
3092 msgid "Intermediate"
3093 msgstr "Keskmine"
3094
3095 #
3096 msgid "Internal Flash"
3097 msgstr "Sisemine flash-mälu"
3098
3099 msgid "Internal LAN adapter."
3100 msgstr ""
3101
3102 #
3103 msgid "Invalid Location"
3104 msgstr "Vale asukoht"
3105
3106 #
3107 #, python-format
3108 msgid "Invalid directory selected: %s"
3109 msgstr "Valisid mittetöötava kausta: %s"
3110
3111 #
3112 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3113 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3114 msgstr ""
3115
3116 #
3117 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3118 msgid "Invalid response from server."
3119 msgstr ""
3120
3121 #
3122 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3123 #, python-format
3124 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3125 msgstr ""
3126
3127 #
3128 msgid "Invalid selection"
3129 msgstr ""
3130
3131 #
3132 msgid "Inversion"
3133 msgstr "Inversioon"
3134
3135 #
3136 msgid "Ipkg"
3137 msgstr "Ipkg"
3138
3139 #
3140 msgid "Ireland"
3141 msgstr ""
3142
3143 #
3144 msgid "Is this videomode ok?"
3145 msgstr "Kas see videoseadistus on ok?"
3146
3147 #
3148 msgid "Israel"
3149 msgstr ""
3150
3151 #
3152 msgid ""
3153 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3154 "deny specific ones.\n"
3155 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3156 "Service (inside a Bouquet).\n"
3157 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3158 msgstr ""
3159
3160 #
3161 msgid "Italian"
3162 msgstr "Itaalia"
3163
3164 #
3165 msgid "Italy"
3166 msgstr ""
3167
3168 #
3169 msgid "Japan"
3170 msgstr ""
3171
3172 #
3173 msgid "Job View"
3174 msgstr "Töövaade"
3175
3176 #
3177 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3178 msgid "Just Scale"
3179 msgstr "Alati kogu ekraan"
3180
3181 #
3182 #, python-format
3183 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3184 msgstr ""
3185
3186 #
3187 #, python-format
3188 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3189 msgstr ""
3190
3191 #
3192 msgid "Keyboard"
3193 msgstr "Klaviatuur"
3194
3195 #
3196 msgid "Keyboard Map"
3197 msgstr "Klaviatuur"
3198
3199 #
3200 msgid "Keyboard Setup"
3201 msgstr "Klaviatuuri valimine"
3202
3203 #
3204 msgid "Keymap"
3205 msgstr "Klahvide asetus"
3206
3207 #
3208 msgid "LAN Adapter"
3209 msgstr "Kohtvõrgu adapter"
3210
3211 msgid "LAN connection"
3212 msgstr ""
3213
3214 #
3215 msgid "LNB"
3216 msgstr "LNB"
3217
3218 #
3219 msgid "LOF"
3220 msgstr "LOF"
3221
3222 #
3223 msgid "LOF/H"
3224 msgstr "LOF/H"
3225
3226 #
3227 msgid "LOF/L"
3228 msgstr "LOF/L"
3229
3230 #
3231 msgid "Language"
3232 msgstr "Keel"
3233
3234 #
3235 msgid "Language selection"
3236 msgstr "Keele valik"
3237
3238 #
3239 msgid "Last config"
3240 msgstr "Viimane seadistus"
3241
3242 #
3243 msgid "Last speed"
3244 msgstr "Eelmine kiirus"
3245
3246 #
3247 msgid "Latitude"
3248 msgstr "Laiuskraad"
3249
3250 #
3251 msgid "Latvian"
3252 msgstr "Läti"
3253
3254 #
3255 msgid "Leave DVD Player?"
3256 msgstr "Väljun DVD-mängijast?"
3257
3258 #
3259 msgid "Left"
3260 msgstr "Vasak"
3261
3262 #
3263 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3264 msgid "Letterbox"
3265 msgstr "Letterbox"
3266
3267 #
3268 msgid "Limit east"
3269 msgstr "Ida piir"
3270
3271 #
3272 msgid "Limit west"
3273 msgstr "Lääne piir"
3274
3275 #
3276 msgid "Limited character set for recording filenames"
3277 msgstr "Piiratud märgistik salvestatavatele failinimedele"
3278
3279 #
3280 msgid "Limits off"
3281 msgstr "Piirid pole kasutusel"
3282
3283 #
3284 msgid "Limits on"
3285 msgstr "Piirid kasutusel"
3286
3287 #
3288 msgid "Link Quality:"
3289 msgstr "Lingi kvaliteet:"
3290
3291 #
3292 msgid "Link:"
3293 msgstr "Link:"
3294
3295 #
3296 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3297 msgstr "DVD menüüga seotud pealkirjad"
3298
3299 #
3300 msgid "List of Storage Devices"
3301 msgstr "Salvestusseadmete loetelu"
3302
3303 #
3304 msgid "Lithuanian"
3305 msgstr "Leedu"
3306
3307 #
3308 msgid "Load"
3309 msgstr "Laadi"
3310
3311 #
3312 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3313 msgstr "Lisa filmide pikkused nimekirja"
3314
3315 #
3316 msgid "Load feed on startup:"
3317 msgstr ""
3318
3319 #
3320 msgid "Load movie-length"
3321 msgstr ""
3322
3323 #
3324 msgid "Local Network"
3325 msgstr "Kohalik võrk"
3326
3327 #
3328 msgid "Local share name"
3329 msgstr ""
3330
3331 #
3332 msgid "Location"
3333 msgstr "Salvestuskoht"
3334
3335 #
3336 msgid "Location for instant recordings"
3337 msgstr "Kohese salvestuse asukoht"
3338
3339 #
3340 msgid "Lock:"
3341 msgstr "Lukus:"
3342
3343 #
3344 msgid "Log results to harddisk"
3345 msgstr "Logi tulemused kõvakettale"
3346
3347 #
3348 msgid "Long Keypress"
3349 msgstr "Pikk klahvivajutus"
3350
3351 #
3352 msgid "Longitude"
3353 msgstr "Pikkuskraad"
3354
3355 #
3356 msgid "Lower bound of timespan."
3357 msgstr ""
3358
3359 #
3360 msgid ""
3361 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3362 "are not taken into account!"
3363 msgstr ""
3364
3365 #
3366 msgid "MMC Card"
3367 msgstr "MMC-kaart"
3368
3369 #
3370 msgid "MORE"
3371 msgstr "VEEL"
3372
3373 #
3374 msgid "Main menu"
3375 msgstr "Peamenüü"
3376
3377 #
3378 msgid "Mainmenu"
3379 msgstr "Peamenüü"
3380
3381 #
3382 msgid "Make this mark an 'in' point"
3383 msgstr "Tee see märk alguspunktiks"
3384
3385 #
3386 msgid "Make this mark an 'out' point"
3387 msgstr "Tee see märk lõpupunktiks"
3388
3389 #
3390 msgid "Make this mark just a mark"
3391 msgstr "Tee see märk lihtsalt märgiks"
3392
3393 #
3394 msgid "Manage extensions"
3395 msgstr "Halda laiendusi"
3396
3397 #
3398 msgid "Manage network shares"
3399 msgstr ""
3400
3401 #
3402 msgid "Manage your network shares..."
3403 msgstr ""
3404
3405 #
3406 msgid "Manage your receiver's software"
3407 msgstr "Uuendab vastuvõtja tarkvara"
3408
3409 #
3410 msgid "Manual Scan"
3411 msgstr "Käsiotsing"
3412
3413 #
3414 msgid "Manual transponder"
3415 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
3416
3417 #
3418 msgid "Manufacturer"
3419 msgstr "Käsitsi sisestatud transponder"
3420
3421 #
3422 msgid "Margin after record"
3423 msgstr "Salvestise lõppu lisatakse (minutit)"
3424
3425 #
3426 msgid "Margin before record (minutes)"
3427 msgstr "Salvestise algusesse lisatakse (minutit)"
3428
3429 #
3430 #, python-format
3431 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3432 msgstr ""
3433
3434 #
3435 msgid "Match title"
3436 msgstr ""
3437
3438 #
3439 #, python-format
3440 msgid "Match title: %s"
3441 msgstr ""
3442
3443 #
3444 msgid "Max. Bitrate: "
3445 msgstr "Max.Bitikiirus:"
3446
3447 #
3448 msgid "Maximum duration (in m)"
3449 msgstr ""
3450
3451 #
3452 msgid ""
3453 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3454 "time (without offset) it won't be matched."
3455 msgstr ""
3456
3457 #
3458 msgid "Media player"
3459 msgstr "Meediamängija"
3460
3461 #
3462 msgid "MediaPlayer"
3463 msgstr "Meediamängija"
3464
3465 #
3466 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3467 msgstr "DVD ketas ei ole kirjutatav!"
3468
3469 #
3470 msgid "Medium is not empty!"
3471 msgstr "Ketas ei ole tühi?"
3472
3473 #
3474 msgid "Menu"
3475 msgstr "Menüü"
3476
3477 #
3478 msgid "Message"
3479 msgstr "Teade"
3480
3481 #
3482 msgid "Message..."
3483 msgstr "Teade"
3484
3485 #
3486 msgid "Mexico"
3487 msgstr ""
3488
3489 #
3490 msgid "Mkfs failed"
3491 msgstr "Formaatimine nurjus"
3492
3493 #
3494 msgid "Mode"
3495 msgstr "Režiim"
3496
3497 #
3498 msgid "Model: "
3499 msgstr "Tüüp:"
3500
3501 #
3502 msgid "Modify existing timers"
3503 msgstr ""
3504
3505 #
3506 msgid "Modulation"
3507 msgstr "Modulatsioon"
3508
3509 #
3510 msgid "Modulator"
3511 msgstr "Modulaator"
3512
3513 #
3514 msgid "Mon"
3515 msgstr "E"
3516
3517 #
3518 msgid "Mon-Fri"
3519 msgstr "E-R"
3520
3521 #
3522 msgid "Monday"
3523 msgstr "Esmaspäev"
3524
3525 #
3526 msgid "Monthly"
3527 msgstr ""
3528
3529 #
3530 msgid "More video entries."
3531 msgstr ""
3532
3533 #
3534 msgid "Mosquito noise reduction"
3535 msgstr "Müra tasandus"
3536
3537 #
3538 msgid "Most discussed"
3539 msgstr ""
3540
3541 #
3542 msgid "Most linked"
3543 msgstr ""
3544
3545 #
3546 msgid "Most popular"
3547 msgstr ""
3548
3549 #
3550 msgid "Most recent"
3551 msgstr ""
3552
3553 #
3554 msgid "Most responded"
3555 msgstr ""
3556
3557 #
3558 msgid "Most viewed"
3559 msgstr ""
3560
3561 #
3562 msgid "Mount failed"
3563 msgstr "Ühendamine nurjus"
3564
3565 #
3566 msgid "Mount informations"
3567 msgstr ""
3568
3569 #
3570 msgid "Mount options"
3571 msgstr ""
3572
3573 #
3574 msgid "Mount type"
3575 msgstr ""
3576
3577 #
3578 msgid "MountManager"
3579 msgstr ""
3580
3581 #
3582 msgid ""
3583 "Mounted/\n"
3584 "Unmounted"
3585 msgstr ""
3586
3587 #
3588 msgid "Mountpoints management"
3589 msgstr ""
3590
3591 #
3592 msgid "Mounts editor"
3593 msgstr ""
3594
3595 #
3596 msgid "Mounts management"
3597 msgstr ""
3598
3599 #
3600 msgid "Move Picture in Picture"
3601 msgstr "Liiguta PIP-pilt"
3602
3603 #
3604 msgid "Move east"
3605 msgstr "Liiguta itta"
3606
3607 #
3608 msgid "Move plugin screen"
3609 msgstr ""
3610
3611 #
3612 msgid "Move screen down"
3613 msgstr ""
3614
3615 #
3616 msgid "Move screen to the center of your TV"
3617 msgstr ""
3618
3619 #
3620 msgid "Move screen to the left"
3621 msgstr ""
3622
3623 #
3624 msgid "Move screen to the lower left corner"
3625 msgstr ""
3626
3627 #
3628 msgid "Move screen to the lower right corner"
3629 msgstr ""
3630
3631 #
3632 msgid "Move screen to the middle of the left border"
3633 msgstr ""
3634
3635 #
3636 msgid "Move screen to the middle of the right border"
3637 msgstr ""
3638
3639 #
3640 msgid "Move screen to the right"
3641 msgstr ""
3642
3643 #
3644 msgid "Move screen to the upper left corner"
3645 msgstr ""
3646
3647 #
3648 msgid "Move screen to the upper right corner"
3649 msgstr ""
3650
3651 #
3652 msgid "Move screen up"
3653 msgstr ""
3654
3655 #
3656 msgid "Move west"
3657 msgstr "Liiguta läände"
3658
3659 #
3660 msgid "Movie location"
3661 msgstr "Filmi asukoht"
3662
3663 #
3664 msgid "Movielist menu"
3665 msgstr "Salvestiste menüü"
3666
3667 #
3668 msgid "Multi EPG"
3669 msgstr "Kanalite saatekava"
3670
3671 #
3672 msgid "Multimedia"
3673 msgstr "Mitu satelliiti"
3674
3675 #
3676 msgid "Multiple service support"
3677 msgstr "Mitme programmi tugi"
3678
3679 #
3680 msgid "Multisat"
3681 msgstr "Mitu satelliiti"
3682
3683 #
3684 msgid "Music"
3685 msgstr ""
3686
3687 #
3688 msgid "Mute"
3689 msgstr "Vaikus"
3690
3691 #
3692 msgid "My TubePlayer"
3693 msgstr ""
3694
3695 #
3696 msgid "MyTube Settings"
3697 msgstr ""
3698
3699 #
3700 msgid "MyTubePlayer"
3701 msgstr ""
3702
3703 #
3704 msgid "MyTubePlayer Help"
3705 msgstr ""
3706
3707 #
3708 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3709 msgstr ""
3710
3711 #
3712 msgid "MyTubePlayer settings"
3713 msgstr ""
3714
3715 #
3716 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3717 msgstr ""
3718
3719 #
3720 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3721 msgstr ""
3722
3723 #
3724 msgid "N/A"
3725 msgstr "Ei ole kasutusel"
3726
3727 #
3728 msgid "NEXT"
3729 msgstr "JÄRGMINE"
3730
3731 #
3732 msgid "NFI Image Flashing"
3733 msgstr ""
3734
3735 #
3736 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3737 msgstr "NFI tarkvara on fläshitud.Vajuta kollast nuppu taaskäivitamiseks!"
3738
3739 #
3740 msgid "NFS share"
3741 msgstr ""
3742
3743 #
3744 msgid "NOW"
3745 msgstr "PRAEGU"
3746
3747 #
3748 msgid "NTSC"
3749 msgstr "NTSC"
3750
3751 #
3752 msgid "Name"
3753 msgstr "Nimi"
3754
3755 #
3756 msgid "Nameserver"
3757 msgstr "Nimeserver"
3758
3759 #
3760 #, python-format
3761 msgid "Nameserver %d"
3762 msgstr "Nimeserver %d"
3763
3764 #
3765 msgid "Nameserver Setup"
3766 msgstr "Nimeserveri seaded"
3767
3768 #
3769 msgid "Nameserver settings"
3770 msgstr "Nimeserveri seaded"
3771
3772 #
3773 msgid "Netmask"
3774 msgstr "Netmask"
3775
3776 #
3777 msgid "Network"
3778 msgstr "Võrk:"
3779
3780 #
3781 msgid "Network Configuration..."
3782 msgstr "Võrgu häälestamine"
3783
3784 #
3785 msgid "Network Mount"
3786 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3787
3788 #
3789 msgid "Network SSID"
3790 msgstr "Võrgu SSID"
3791
3792 #
3793 msgid "Network Setup"
3794 msgstr "Võrgu häälestamine"
3795
3796 #
3797 msgid "Network Wizard"
3798 msgstr "Võrgu häälestus"
3799
3800 #
3801 msgid "Network scan"
3802 msgstr "Võrguotsing"
3803
3804 #
3805 msgid "Network setup"
3806 msgstr "Võrgu häälestamine"
3807
3808 #
3809 msgid "Network test"
3810 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3811
3812 #
3813 msgid "Network test..."
3814 msgstr "Võrgu ühenduse test"
3815
3816 msgid "Network test: "
3817 msgstr ""
3818
3819 #
3820 msgid "Network:"
3821 msgstr "Võrk:"
3822
3823 #
3824 msgid "NetworkBrowser"
3825 msgstr ""
3826
3827 #
3828 msgid "NetworkWizard"
3829 msgstr "Võrguhäälestus "
3830
3831 #
3832 msgid "Never"
3833 msgstr ""
3834
3835 #
3836 msgid "New"
3837 msgstr "Uus"
3838
3839 #
3840 msgid "New Zealand"
3841 msgstr ""
3842
3843 #
3844 msgid "New pin"
3845 msgstr "Uus kood"
3846
3847 #
3848 msgid "New version:"
3849 msgstr "Uus versioon:"
3850
3851 #
3852 msgid "News & Politics"
3853 msgstr ""
3854
3855 #
3856 msgid "Next"
3857 msgstr "Järgmine"
3858
3859 #
3860 msgid "No"
3861 msgstr "Ei"
3862
3863 #
3864 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3865 msgstr "Leitud mitte toetatud DVDROM!"
3866
3867 #
3868 msgid "No Connection"
3869 msgstr "Pole ühendust"
3870
3871 #
3872 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3873 msgstr ""
3874 "Kõvaketast ei leitud või seda pole\n"
3875 "formaaditud."
3876
3877 #
3878 msgid "No Networks found"
3879 msgstr "Võrgu külgehaakimine"
3880
3881 #
3882 msgid "No backup needed"
3883 msgstr "Varukoopiat ei vajata"
3884
3885 #
3886 msgid ""
3887 "No data on transponder!\n"
3888 "(Timeout reading PAT)"
3889 msgstr ""
3890 "Pole andmeid transponderil!\n"
3891 "(Timeout PAT lugemisel)"
3892
3893 #
3894 msgid "No description available."
3895 msgstr "Kirjeldust ei ole."
3896
3897 #
3898 msgid "No details for this image file"
3899 msgstr "Pole täpsemat informatsiooni sellele tarkvarale"
3900
3901 #
3902 msgid "No displayable files on this medium found!"
3903 msgstr "Sellel meedial pole kuvatavaid faile!"
3904
3905 #
3906 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3907 msgstr "Saatel pole teada lõppaeg. Salvestatakse pidevalt."
3908
3909 #
3910 msgid ""
3911 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3912 "forward/backward!"
3913 msgstr ""
3914 "Kiire kerimine pole veel võimalik, aga saad kasutad numbrinuppe edasi/tagasi "
3915 "hüppamiseks "
3916
3917 #
3918 msgid "No free tuner!"
3919 msgstr "Pole vaba tüünerit!"
3920
3921 #
3922 msgid "No network connection available."
3923 msgstr "Võrgu ühendust pole saadaval."
3924
3925 #
3926 msgid "No network devices found!"
3927 msgstr ""
3928
3929 #
3930 msgid "No networks found"
3931 msgstr "Võrke ei leidnud"
3932
3933 #
3934 msgid ""
3935 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3936 msgstr "Programme pole uuendatud. Kontrolli võrgu seadeid ja proovi uuesti."
3937
3938 #
3939 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3940 msgstr "TV ei näita pilti? Vajuta EXIT ja proovi uuesti."
3941
3942 #
3943 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3944 msgstr ""
3945
3946 #
3947 msgid "No positioner capable frontend found."
3948 msgstr "Ei leitud positsioneeri toetavat tüünerit"
3949
3950 #
3951 msgid "No satellite frontend found!!"
3952 msgstr "Ei leitud satelliidi tüünerit!!!"
3953
3954 #
3955 msgid "No tags are set on these movies."
3956 msgstr "Salvestisele pole märksõnu määratud"
3957
3958 #
3959 msgid "No to all"
3960 msgstr "EI kõigile"
3961
3962 #
3963 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3964 msgstr "Ükski tüüner pole seadistatud DISEqC-positsioneeri kasutama"
3965
3966 #
3967 msgid ""
3968 "No tuner is enabled!\n"
3969 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3970 msgstr ""
3971 "Tüüner määramata!\n"
3972 "Määra tüüner enne kanaliotsingu alustamist."
3973
3974 #
3975 msgid "No useable USB stick found"
3976 msgstr "Ei leidnud kasutuskõlblikut USB-e pulka"
3977
3978 #
3979 msgid ""
3980 "No valid service PIN found!\n"
3981 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3982 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3983 msgstr ""
3984 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
3985 "Kas soovid määrata koodi?\n"
3986 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
3987
3988 #
3989 msgid ""
3990 "No valid setup PIN found!\n"
3991 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3992 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3993 msgstr ""
3994 "Lapseluku koodi ei leitud!\n"
3995 "Kas soovid määrata koodi?\n"
3996 "Kui vastad 'Ei', kanalit ei kaitsta koodiga."
3997
3998 #
3999 msgid "No videos to display"
4000 msgstr ""
4001
4002 #
4003 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4004 msgstr "Ei leidnud WiFi võrke! Palun värskenda."
4005
4006 #
4007 msgid ""
4008 "No working local network adapter found.\n"
4009 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4010 "configured correctly."
4011 msgstr ""
4012 "Ei leidnud töötavat kohaliku võrguadapterit.\n"
4013 "Palun kontrolli kas võrgukaabel on ühendatud ja kas võrk on seadistatud "
4014 "õigesti."
4015
4016 #
4017 msgid ""
4018 "No working wireless network adapter found.\n"
4019 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4020 "network is configured correctly."
4021 msgstr ""
4022 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
4023 "Palun kontrolli, kas seadmega ühilduv WLAN USB pulk on ühendatud ja kas võrk "
4024 "on seadistatud õigesti."
4025
4026 #
4027 msgid ""
4028 "No working wireless network interface found.\n"
4029 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4030 "your local network interface."
4031 msgstr ""
4032 "Ei leidnud töötavat WiFi seadet.\n"
4033 " Palun kontrolli, kas tüüneriga ühilduv seade on ühendatud ja kas kohalik "
4034 "võrk töötab."
4035
4036 #
4037 msgid "No, but play video again"
4038 msgstr ""
4039
4040 #
4041 msgid "No, but restart from begin"
4042 msgstr "Ei, alusta uuesti algusest"
4043
4044 #
4045 msgid "No, but switch to video entries."
4046 msgstr ""
4047
4048 #
4049 msgid "No, but switch to video search."
4050 msgstr ""
4051
4052 #
4053 msgid "No, do nothing."
4054 msgstr "Ei, ära tee midagi."
4055
4056 #
4057 msgid "No, just start my dreambox"
4058 msgstr "Ei, käivita minu vastuvõtja"
4059
4060 #
4061 msgid "No, not now"
4062 msgstr "Ei, mitte nüüd"
4063
4064 #
4065 msgid "No, remove them."
4066 msgstr ""
4067
4068 #
4069 msgid "No, scan later manually"
4070 msgstr "Ei, kanalid otsitakse hiljem käsitsi"
4071
4072 #
4073 msgid "No, send them never"
4074 msgstr "Ei, ära saada kunagi"
4075
4076 #
4077 msgid "None"
4078 msgstr "Pole"
4079
4080 #
4081 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4082 msgid "Nonlinear"
4083 msgstr "Ebalineaarne"
4084
4085 #
4086 msgid "Nonprofits & Activism"
4087 msgstr ""
4088
4089 #
4090 msgid "North"
4091 msgstr "Põhi"
4092
4093 #
4094 msgid "Norwegian"
4095 msgstr "Norra"
4096
4097 #
4098 #, python-format
4099 msgid ""
4100 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4101 "required, %d MB available)"
4102 msgstr ""
4103 "Kõvakettal pole piisavalt ruumi.Kustuta ebavajalik ja proovi uuesti. (%d MB "
4104 "vaja, %d MB vaba)"
4105
4106 #
4107 msgid "Not fetching feed entries"
4108 msgstr ""
4109
4110 #
4111 msgid ""
4112 "Nothing to scan!\n"
4113 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4114 msgstr ""
4115 "Pole midagi otsida!\n"
4116 "Määra tüüneri seaded enne kanalite otsingu alustamist."
4117
4118 #
4119 msgid "Now Playing"
4120 msgstr "Taasesitus käib"
4121
4122 #
4123 msgid ""
4124 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4125 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4126 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4127 msgstr ""
4128 "Nüüd suurenda kontrastsuse seadmise abil pildi tausta heledust nii palju kui "
4129 "võimalik, aga veendu, et sa näed siiski erinevust kahe kõige heledama "
4130 "varjundi vahel. Kui see on tehtud, vajuta OK."
4131
4132 #
4133 msgid "Number of scheduled recordings left."
4134 msgstr ""
4135
4136 #
4137 msgid "OK"
4138 msgstr "OK"
4139
4140 #
4141 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4142 msgstr "OK, õpeta uuendamisel"
4143
4144 #
4145 msgid "OK, remove another extensions"
4146 msgstr "OK, eemalda teised laiendused"
4147
4148 #
4149 msgid "OK, remove some extensions"
4150 msgstr "OK, eemalda mõned laiendused"
4151
4152 #
4153 msgid "OSD Settings"
4154 msgstr "Ekraaninäidu seaded"
4155
4156 #
4157 msgid "OSD visibility"
4158 msgstr "OSD nähtavus"
4159
4160 #
4161 msgid "Off"
4162 msgstr "Väljas"
4163
4164 #
4165 msgid "Offset after recording (in m)"
4166 msgstr ""
4167
4168 #
4169 msgid "Offset before recording (in m)"
4170 msgstr ""
4171
4172 #
4173 msgid "On"
4174 msgstr "Sees"
4175
4176 #
4177 msgid "On any service"
4178 msgstr ""
4179
4180 #
4181 msgid "On same service"
4182 msgstr ""
4183
4184 #
4185 msgid "One"
4186 msgstr "Üks"
4187
4188 #
4189 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4190 msgstr ""
4191
4192 #
4193 msgid "Only Free scan"
4194 msgstr "Ainult vabade otsimine"
4195
4196 #
4197 msgid "Only extensions."
4198 msgstr "Ainult laiendused"
4199
4200 #
4201 msgid "Only match during timespan"
4202 msgstr ""
4203
4204 #
4205 #, python-format
4206 msgid "Only on Service: %s"
4207 msgstr ""
4208
4209 #
4210 msgid "Open Context Menu"
4211 msgstr ""
4212
4213 #
4214 msgid "Open plugin menu"
4215 msgstr ""
4216
4217 #
4218 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4219 msgstr "Kui soovite, sisestage oma nimi."
4220
4221 #
4222 msgid "Orbital Position"
4223 msgstr "Orbitaalpositsioon"
4224
4225 #
4226 msgid "Outer Bound (+/-)"
4227 msgstr ""
4228
4229 #
4230 msgid "Override found with alternative service"
4231 msgstr ""
4232
4233 #
4234 msgid "PAL"
4235 msgstr "PAL"
4236
4237 #
4238 msgid "PIDs"
4239 msgstr "PIDs"
4240
4241 #
4242 msgid "Package list update"
4243 msgstr "Pakettide nimekirja uuendus"
4244
4245 #
4246 msgid "Package removal failed.\n"
4247 msgstr "Laienduse eemaldamine nurjus.\n"
4248
4249 #
4250 msgid "Package removed successfully.\n"
4251 msgstr "Laiendus eemaldatud.\n"
4252
4253 #
4254 msgid "Packet management"
4255 msgstr "Pakkide haldamine"
4256
4257 #
4258 msgid "Packet manager"
4259 msgstr "Paketi haldur"
4260
4261 #
4262 msgid "Page"
4263 msgstr "Lehekülg"
4264
4265 #
4266 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4267 msgid "Pan&Scan"
4268 msgstr "Pan&Scan"
4269
4270 #
4271 msgid "Parent Directory"
4272 msgstr "Ülemkataloog"
4273
4274 #
4275 msgid "Parental control"
4276 msgstr "Lapselukk"
4277
4278 #
4279 msgid "Parental control services Editor"
4280 msgstr "Lapseluku kanali muutmine"
4281
4282 #
4283 msgid "Parental control setup"
4284 msgstr "Lapseluku seaded"
4285
4286 #
4287 msgid "Parental control type"
4288 msgstr "Lapseluku tüüp"
4289
4290 #
4291 msgid "Password"
4292 msgstr "Salasõna"
4293
4294 #
4295 msgid "Pause movie at end"
4296 msgstr "Pane film lõpus seisma"
4297
4298 #
4299 msgid "People & Blogs"
4300 msgstr ""
4301
4302 #
4303 msgid "Pets & Animals"
4304 msgstr ""
4305
4306 #
4307 msgid "Phone number"
4308 msgstr "Telefoni number"
4309
4310 #
4311 msgid "PiPSetup"
4312 msgstr "PiP-pildi seaded"
4313
4314 #
4315 msgid "PicturePlayer"
4316 msgstr "PildiMängija"
4317
4318 #
4319 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4320 msgid "Pillarbox"
4321 msgstr "Pillarbox"
4322
4323 #
4324 msgid "Pilot"
4325 msgstr "Pilot"
4326
4327 #
4328 msgid "Pin code needed"
4329 msgstr "Kood on vajalik"
4330
4331 #
4332 msgid "Play"
4333 msgstr "Taasesita"
4334
4335 #
4336 msgid "Play Audio-CD..."
4337 msgstr "Mängi Audio-CD"
4338
4339 #
4340 msgid "Play DVD"
4341 msgstr "Taasesita"
4342
4343 #
4344 msgid "Play Music..."
4345 msgstr "Mängi Audio-CD"
4346
4347 #
4348 msgid "Play YouTube movies"
4349 msgstr ""
4350
4351 #
4352 msgid "Play next video"
4353 msgstr ""
4354
4355 #
4356 msgid "Play recorded movies..."
4357 msgstr "Näita salvestisi"
4358
4359 #
4360 msgid "Play video again"
4361 msgstr ""
4362
4363 #
4364 msgid "Please Reboot"
4365 msgstr "Palun tee algkäivitus"
4366
4367 #
4368 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4369 msgstr "Vali seade mida otsitakse"
4370
4371 #
4372 msgid "Please add titles to the compilation."
4373 msgstr ""
4374
4375 #
4376 msgid "Please change recording endtime"
4377 msgstr "Muuda salvestamise lõpuaega"
4378
4379 #
4380 msgid "Please check your network settings!"
4381 msgstr "Palun kontrolli oma võrguseadeid!"
4382
4383 #
4384 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4385 msgstr "Palun vali allalaetav .NFI tarkvara fail serverist"
4386
4387 #
4388 msgid "Please choose an extension..."
4389 msgstr "Vali laiendus"
4390
4391 #
4392 msgid "Please choose he package..."
4393 msgstr "Palun vali ta paketi"
4394
4395 #
4396 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4397 msgstr "Palun vali installimiseks vaikimisi kanalite nimekiri"
4398
4399 #
4400 msgid ""
4401 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4402 "values.\n"
4403 "When you are ready press OK to continue."
4404 msgstr ""
4405 "Palun kontrolli ja täida nimeserveri nõutavad väljad.\n"
4406 "Kui olete valmis, vajutage OK jätkamiseks"
4407
4408 #
4409 msgid ""
4410 "Please configure your internet connection by filling out the required "
4411 "values.\n"
4412 "When you are ready press OK to continue."
4413 msgstr ""
4414 "Palun täitke interneti ühenduse seadistamiseks nõutavad väljad.\n"
4415 "Kui olete valmis, vajutage jätkamiseks OK"
4416
4417 #
4418 msgid ""
4419 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
4420 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
4421 msgstr ""
4422 "Palun ühenda lahti kõik USB seadmed vastuvõtjal ja ühenda (uuesti) nüüd USB "
4423 "pulk (min suurus 64mb) !  "
4424
4425 #
4426 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
4427 msgstr "Palun ära muuda midagi seni, kuni oled kindel selles, mida teed!"
4428
4429 #
4430 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
4431 msgstr "Sisesta uue nimekirja nimi"
4432
4433 #
4434 msgid "Please enter a name for the new marker"
4435 msgstr "Sisesta uue markeri nimi"
4436
4437 #
4438 msgid "Please enter a new filename"
4439 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
4440
4441 #
4442 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
4443 msgstr "Sisesta faili nimi (tühi = tänane kuupäev)"
4444
4445 #
4446 msgid "Please enter name of the new directory"
4447 msgstr "Palun sisesta uue kausta nimi"
4448
4449 #
4450 msgid "Please enter the correct pin code"
4451 msgstr "Sisesta õige kood"
4452
4453 #
4454 msgid "Please enter the old pin code"
4455 msgstr "Sisesta vana kood"
4456
4457 #
4458 msgid "Please enter your email address here:"
4459 msgstr "Palun sisesta oma emaili aadress siia:"
4460
4461 #
4462 msgid "Please enter your name here (optional):"
4463 msgstr "Palun sisesta oma nimi siia (soovi korral):"
4464
4465 #
4466 msgid "Please enter your search term."
4467 msgstr ""
4468
4469 #
4470 msgid "Please follow the instructions on the TV"
4471 msgstr "Jälgi ekraanil olevaid juhiseid"
4472
4473 #
4474 msgid ""
4475 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
4476 "therefore the default directory is being used instead."
4477 msgstr ""
4478 "Eelnevalt valitud meedia ei ole kättesaadav ja selle asemel kasutatakse "
4479 "vaikimisi määratud kataloogi"
4480
4481 #
4482 msgid "Please press OK to continue."
4483 msgstr "Vajuta OK jätkamiseks."
4484
4485 #
4486 msgid "Please press OK!"
4487 msgstr "Vajuta OK!"
4488
4489 #
4490 msgid "Please provide a Text to match"
4491 msgstr ""
4492
4493 #
4494 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
4495 msgstr "Palun vali .NFI tarkvara fail meediumile"
4496
4497 #
4498 msgid "Please select a playlist to delete..."
4499 msgstr "Vali kustutatav esitusloend"
4500
4501 #
4502 msgid "Please select a playlist..."
4503 msgstr "Vali esitusloend"
4504
4505 #
4506 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
4507 msgstr ""
4508
4509 #
4510 msgid "Please select a subservice to record..."
4511 msgstr "Palun vali alamteenus salvestamiseks"
4512
4513 #
4514 msgid "Please select a subservice..."
4515 msgstr "Vali alamteenus"
4516
4517 #
4518 msgid "Please select an extension to remove."
4519 msgstr "Vali laiendus eemaldamiseks."
4520
4521 #
4522 msgid "Please select an option below."
4523 msgstr "Palun vali mõni järgmistest valikutest"
4524
4525 #
4526 msgid "Please select medium to use as backup location"
4527 msgstr "Vali asukoht varukoopiale"
4528
4529 #
4530 msgid "Please select tag to filter..."
4531 msgstr "Vali otsingusõna"
4532
4533 #
4534 msgid "Please select target directory or medium"
4535 msgstr "Palun vali sihtkaust või meedia"
4536
4537 #
4538 msgid "Please select the movie path..."
4539 msgstr "Vali salvestise kataloog"
4540
4541 #
4542 msgid ""
4543 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
4544 "connection.\n"
4545 "\n"
4546 "Please press OK to continue."
4547 msgstr ""
4548 "Palun valige võrgu liides, mida Te soovite kasutada interneti ühenduseks.\n"
4549 "\n"
4550 "Vajutage OK jätkamiseks."
4551
4552 #
4553 msgid ""
4554 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
4555 "\n"
4556 "Please press OK to continue."
4557 msgstr ""
4558 "Palun valige WiFi võrk ühenduseks.\n"
4559 "\n"
4560 "Jätkamiseks vajutage OK"
4561
4562 #
4563 msgid "Please set up tuner B"
4564 msgstr "Määra tüüneri B seaded:"
4565
4566 #
4567 msgid "Please set up tuner C"
4568 msgstr "Määra tüüneri C seaded:"
4569
4570 #
4571 msgid "Please set up tuner D"
4572 msgstr "Määra tüüneri D seaded:"
4573
4574 #
4575 msgid ""
4576 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
4577 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
4578 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
4579 msgstr ""
4580 "Liiguta PiP-pilti noolenuppudega.\n"
4581 "Muuda akna suurust Bouquet +/- nuppudega.\n"
4582 "Tagasi TV-moodi OK-nupuga või lõpeta liigutamine EXIT-nupuga."
4583
4584 #
4585 msgid ""
4586 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
4587 "the OK button."
4588 msgstr ""
4589 "Palun kasuta UP ja DOWN nuppe oma keele valimiseks.Keele valimiseks vajuta "
4590 "OK."
4591
4592 #
4593 #, fuzzy
4594 msgid "Please wait (Step 2)"
4595 msgstr "Oota"
4596
4597 #
4598 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
4599 msgstr "Palun oota kuni võrguseadistus aktiveeritakse..."
4600
4601 #
4602 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
4603 msgstr ""
4604
4605 #
4606 msgid "Please wait while removing selected package..."
4607 msgstr "Palun oota, kuni eemaldan valitud laiendust"
4608
4609 #
4610 msgid "Please wait while removing your network mount..."
4611 msgstr ""
4612
4613 #
4614 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
4615 msgstr "pilti laetakse. Oota..."
4616
4617 #
4618 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
4619 msgstr "Palun oota, kuni otsin eemaldatavaid laiendusi"
4620
4621 #
4622 msgid "Please wait while updating your network mount..."
4623 msgstr ""
4624
4625 #
4626 msgid "Please wait while we configure your network..."
4627 msgstr "Palun oota kuni seadistan võrgu..."
4628
4629 #
4630 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
4631 msgstr "Palun oota, käivitame võrguliidest..."
4632
4633 #
4634 msgid "Please wait while we test your network..."
4635 msgstr "Palun oota, testin võrku"
4636
4637 #
4638 msgid "Please wait while your network is restarting..."
4639 msgstr "Palun oota kuni võrk taaskäivitub..."
4640
4641 #
4642 msgid "Please wait..."
4643 msgstr "Oota"
4644
4645 #
4646 msgid "Please wait... Loading list..."
4647 msgstr "Oota.Sisu laetakse..."
4648
4649 #
4650 msgid "Plugin browser"
4651 msgstr "Laienduste sirvija"
4652
4653 #
4654 msgid "Plugin manager activity information"
4655 msgstr "Laienduste halduri tegevuse teave"
4656
4657 #
4658 msgid "Plugin manager help"
4659 msgstr "Laienduste halduri abi"
4660
4661 #
4662 #, python-format
4663 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
4664 msgstr ""
4665
4666 #
4667 msgid "Plugins"
4668 msgstr "Laiendused"
4669
4670 #
4671 msgid "Poland"
4672 msgstr ""
4673
4674 #
4675 msgid "Polarity"
4676 msgstr "Polaarsus"
4677
4678 #
4679 msgid "Polarization"
4680 msgstr "Polarisatsioon"
4681
4682 #
4683 msgid "Polish"
4684 msgstr "Poola"
4685
4686 #
4687 msgid "Poll Interval (in h)"
4688 msgstr ""
4689
4690 #
4691 msgid "Poll automatically"
4692 msgstr ""
4693
4694 #
4695 msgid "Port A"
4696 msgstr "Port A"
4697
4698 #
4699 msgid "Port B"
4700 msgstr "Port B"
4701
4702 #
4703 msgid "Port C"
4704 msgstr "Port C"
4705
4706 #
4707 msgid "Port D"
4708 msgstr "Port D"
4709
4710 #
4711 msgid "Portuguese"
4712 msgstr "Portugali"
4713
4714 #
4715 msgid "Positioner"
4716 msgstr "Positsioneer"
4717
4718 #
4719 msgid "Positioner fine movement"
4720 msgstr "Positsioneeri täppisliigutamine"
4721
4722 #
4723 msgid "Positioner movement"
4724 msgstr "Positsioneeri liigutamine"
4725
4726 #
4727 msgid "Positioner setup"
4728 msgstr "Positsioneeri seadistus"
4729
4730 #
4731 msgid "Positioner storage"
4732 msgstr "Positsioneeri mälu"
4733
4734 #
4735 msgid ""
4736 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
4737 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
4738 msgstr ""
4739
4740 #
4741 msgid "Power threshold in mA"
4742 msgstr "Tuvastusvool mA"
4743
4744 #
4745 msgid "Predefined transponder"
4746 msgstr "Eelmääratud transponder"
4747
4748 #
4749 msgid "Preparing... Please wait"
4750 msgstr "Ettevalmistus.Oota"
4751
4752 #
4753 msgid "Press OK on your remote control to continue."
4754 msgstr "Jätkamiseks vajuta OK"
4755
4756 #
4757 msgid "Press OK to activate the selected skin."
4758 msgstr "Vajuta OK uue välimuse aktiveerimiseks"
4759
4760 #
4761 msgid "Press OK to activate the settings."
4762 msgstr "Seadete aktiveerimiseks vajuta OK."
4763
4764 #
4765 msgid "Press OK to collapse this host"
4766 msgstr ""
4767
4768 #
4769 msgid "Press OK to edit selected settings."
4770 msgstr ""
4771
4772 #
4773 msgid "Press OK to edit the settings."
4774 msgstr "Sätete muutmiseks vajuta OK"
4775
4776 #
4777 msgid "Press OK to expand this host"
4778 msgstr ""
4779
4780 #
4781 #, python-format
4782 msgid "Press OK to get further details for %s"
4783 msgstr "Vajuta OK %s seadete muutmiseks"
4784
4785 #
4786 msgid "Press OK to mount this share!"
4787 msgstr ""
4788
4789 #
4790 msgid "Press OK to mount!"
4791 msgstr ""
4792
4793 #
4794 msgid "Press OK to save settings."
4795 msgstr ""
4796
4797 #
4798 msgid "Press OK to scan"
4799 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
4800
4801 #
4802 msgid "Press OK to select a Provider."
4803 msgstr "Levitaja valimiseks vajuta OK."
4804
4805 #
4806 msgid "Press OK to select."
4807 msgstr ""
4808
4809 #
4810 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
4811 msgstr "Vajuta OK valik/valik maha CAId."
4812
4813 #
4814 msgid "Press OK to start the scan"
4815 msgstr "Otsingu alustamiseks vajuta OK"
4816
4817 #
4818 msgid "Press OK to toggle the selection."
4819 msgstr "Valiku valimiseks vajutage OK"
4820
4821 #
4822 msgid "Press OK to view full changelog"
4823 msgstr "Vajuta OK kogu muutuste logi vaatamiseks"
4824
4825 #
4826 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
4827 msgstr "Vajutage kollast nuppu, valimaks see liides vaikimisi liideseks."
4828
4829 #
4830 msgid "Prev"
4831 msgstr "Eelmine"
4832
4833 #
4834 msgid "Preview"
4835 msgstr ""
4836
4837 #
4838 msgid "Preview AutoTimer"
4839 msgstr ""
4840
4841 #
4842 msgid "Preview menu"
4843 msgstr "Eelvaate menüü"
4844
4845 #
4846 msgid "Primary DNS"
4847 msgstr "Primaarne DNS"
4848
4849 #
4850 msgid "Priority"
4851 msgstr "Polaarsus"
4852
4853 #
4854 msgid "Process"
4855 msgstr "Toiming"
4856
4857 #
4858 msgid "Properties of current title"
4859 msgstr "Muuda seda pealkirja"
4860
4861 #
4862 msgid "Protect services"
4863 msgstr "Kanalite kaitse"
4864
4865 #
4866 msgid "Protect setup"
4867 msgstr "Kaitse sätted"
4868
4869 #
4870 msgid "Provider"
4871 msgstr "Levitaja"
4872
4873 #
4874 msgid "Provider to scan"
4875 msgstr "Levitaja otsinguks"
4876
4877 #
4878 msgid "Providers"
4879 msgstr "Levitajad"
4880
4881 #
4882 msgid "Published"
4883 msgstr ""
4884
4885 #
4886 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
4887 msgstr "Pythoni programm /tmp/mmi.socket jaoks"
4888
4889 #
4890 msgid "Quick"
4891 msgstr "Kiire kanalivalik"
4892
4893 #
4894 msgid "Quickzap"
4895 msgstr "Kiire kanalivalik"
4896
4897 #
4898 msgid "RC Menu"
4899 msgstr "Puldi menüü"
4900
4901 #
4902 msgid "RF output"
4903 msgstr "RF-väljund"
4904
4905 #
4906 msgid "RGB"
4907 msgstr "RGB"
4908
4909 #
4910 msgid "Radio"
4911 msgstr "Raadio"
4912
4913 msgid "Ralink"
4914 msgstr ""
4915
4916 #
4917 msgid "Ram Disk"
4918 msgstr "RAM-ketas"
4919
4920 #
4921 msgid "Random"
4922 msgstr "Raadio"
4923
4924 #
4925 msgid "Rating"
4926 msgstr ""
4927
4928 #
4929 msgid "Ratings: "
4930 msgstr ""
4931
4932 #
4933 msgid "Really close without saving settings?"
4934 msgstr "Kas soovid seadeid salvestamata väljuda?"
4935
4936 #
4937 msgid "Really delete done timers?"
4938 msgstr "Kustutame möödunud taimerid?"
4939
4940 #
4941 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
4942 msgstr "Väljuda alamteenuste valikust?"
4943
4944 #
4945 msgid "Really quit MyTube Player?"
4946 msgstr ""
4947
4948 #
4949 msgid "Really reboot now?"
4950 msgstr "Teeme taaskäivituse?"
4951
4952 #
4953 msgid "Really restart now?"
4954 msgstr "Teeme taaskäivituse kohe?"
4955
4956 #
4957 msgid "Really shutdown now?"
4958 msgstr "Lülitame välja?"
4959
4960 #
4961 msgid "Reboot"
4962 msgstr "Taaskäivitus"
4963
4964 #
4965 msgid "Recently featured"
4966 msgstr ""
4967
4968 #
4969 msgid "Reception Settings"
4970 msgstr "Vastuvõtu seaded"
4971
4972 #
4973 msgid "Record"
4974 msgstr "Salvesta"
4975
4976 #
4977 msgid "Record a maximum of x times"
4978 msgstr ""
4979
4980 #
4981 msgid "Record on"
4982 msgstr ""
4983
4984 #
4985 #, python-format
4986 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
4987 msgstr "Salvestusaeg on piiratud teise taimeri %s tõttu"
4988
4989 #
4990 msgid "Recorded files..."
4991 msgstr "Salvestised"
4992
4993 #
4994 msgid "Recording"
4995 msgstr "Salvestab"
4996
4997 #
4998 msgid "Recording paths"
4999 msgstr ""
5000
5001 #
5002 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5003 msgstr "Salvestus(ed) on käimas või käivituvad peatselt!"
5004
5005 #
5006 msgid "Recordings"
5007 msgstr "Salvestab"
5008
5009 #
5010 msgid "Recordings always have priority"
5011 msgstr "Salvestused omavad alati eelist"
5012
5013 #
5014 msgid "Reenter new pin"
5015 msgstr "Korda koodi"
5016
5017 #
5018 msgid "Refresh Rate"
5019 msgstr "Värskendussagedus"
5020
5021 #
5022 msgid "Refresh rate selection."
5023 msgstr "Värskendussageduse valik"
5024
5025 #
5026 msgid "Related video entries."
5027 msgstr ""
5028
5029 #
5030 msgid "Relevance"
5031 msgstr ""
5032
5033 #
5034 msgid "Reload"
5035 msgstr "Salvesta"
5036
5037 #
5038 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5039 msgstr ""
5040
5041 #
5042 msgid "Remember service pin"
5043 msgstr ""
5044
5045 #
5046 msgid "Remember service pin cancel"
5047 msgstr ""
5048
5049 #
5050 msgid "Remove"
5051 msgstr "Eemalda pealkiri"
5052
5053 #
5054 msgid "Remove Bookmark"
5055 msgstr "Eemalda tähis"
5056
5057 #
5058 msgid "Remove Plugins"
5059 msgstr "Kustuta laiendus"
5060
5061 #
5062 msgid "Remove a mark"
5063 msgstr "Kustuta märk"
5064
5065 #
5066 msgid "Remove currently selected title"
5067 msgstr "Eemalda valitud pealkiri"
5068
5069 #
5070 msgid "Remove failed."
5071 msgstr "Eemaldamine nurjus."
5072
5073 #
5074 msgid "Remove finished."
5075 msgstr "Kustuta laiendus."
5076
5077 #
5078 msgid "Remove plugins"
5079 msgstr "Kustuta laiendus"
5080
5081 #
5082 msgid "Remove selected AutoTimer"
5083 msgstr ""
5084
5085 #
5086 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5087 msgstr "Eemaldan vigase .NFI tarkvara faili?"
5088
5089 #
5090 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5091 msgstr "Eemaldan pooliku .NFI tarkvara?"
5092
5093 #
5094 msgid "Remove timer"
5095 msgstr "Eemalda pealkiri"
5096
5097 #
5098 msgid "Remove title"
5099 msgstr "Eemalda pealkiri"
5100
5101 #
5102 msgid "Removed successfully."
5103 msgstr "Eemaldatud"
5104
5105 #
5106 msgid "Removing"
5107 msgstr "Salvestab"
5108
5109 #
5110 #, python-format
5111 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5112 msgstr "Kataloogi eemaldamine %s nurjus. (Ei ole tühi?)"
5113
5114 #
5115 msgid "Rename"
5116 msgstr "Muuda nimi"
5117
5118 #
5119 msgid "Rename crashlogs"
5120 msgstr "Vealogi ümbernimetamine"
5121
5122 #
5123 msgid "Repeat"
5124 msgstr "Korda"
5125
5126 #
5127 msgid "Repeat Type"
5128 msgstr "Kordamise liik"
5129
5130 #
5131 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5132 msgstr "Korduv timer salvestab. Mida soovid teha?"
5133
5134 #
5135 msgid "Repeats"
5136 msgstr "Kordused"
5137
5138 #
5139 msgid "Require description to be unique"
5140 msgstr ""
5141
5142 #
5143 msgid "Required medium type:"
5144 msgstr ""
5145
5146 #
5147 msgid "Rescan"
5148 msgstr ""
5149
5150 #
5151 msgid "Reset"
5152 msgstr "Reset"
5153
5154 #
5155 msgid "Reset and renumerate title names"
5156 msgstr "Sisesta uus faili nimi"
5157
5158 #
5159 msgid "Reset count"
5160 msgstr ""
5161
5162 #
5163 msgid "Reset saved position"
5164 msgstr ""
5165
5166 #
5167 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5168 msgstr "Sea pildiparandused süsteemi algseadesse."
5169
5170 #
5171 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5172 msgstr "Taasta oma viimase seade pildiparandused?"
5173
5174 #
5175 msgid "Resolution"
5176 msgstr "Resolutsioon"
5177
5178 #
5179 msgid "Response video entries."
5180 msgstr ""
5181
5182 #
5183 msgid "Restart"
5184 msgstr "Taaskäivita"
5185
5186 #
5187 msgid "Restart GUI"
5188 msgstr "Taaskäivita Enigma2 "
5189
5190 #
5191 msgid "Restart GUI now?"
5192 msgstr "Käivitame Enigma2 kohe uuesti?"
5193
5194 #
5195 msgid "Restart network"
5196 msgstr "Taaskäivitame võrgu"
5197
5198 #
5199 msgid "Restart test"
5200 msgstr "Taaskäivituse test"
5201
5202 #
5203 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5204 msgstr "Taaskäivita võrgu ühendus ja adapter.\n"
5205
5206 #
5207 msgid "Restore"
5208 msgstr "Taasta"
5209
5210 #
5211 msgid "Restore backups"
5212 msgstr "Taasta varukoopia"
5213
5214 #
5215 msgid "Restore is running..."
5216 msgstr "Taastamine..."
5217
5218 #
5219 msgid "Restore running"
5220 msgstr "Taasta"
5221
5222 #
5223 msgid "Restore system settings"
5224 msgstr "Taasta seaded"
5225
5226 #
5227 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5228 msgstr ""
5229
5230 #
5231 msgid "Resume from last position"
5232 msgstr "Jätka viimaselt positsioonilt"
5233
5234 #
5235 #, python-format
5236 msgid "Resume position at %s"
5237 msgstr ""
5238
5239 #
5240 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5241 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5242 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5243 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5244 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5245 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5246 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5247 msgid "Resuming playback"
5248 msgstr "Taasesitus jätkub viimati vaadatud kohalt"
5249
5250 #
5251 msgid "Return to file browser"
5252 msgstr "Tagasi failisirvijasse"
5253
5254 #
5255 msgid "Return to movie list"
5256 msgstr "Tagasi salvestiste nimekirja"
5257
5258 #
5259 msgid "Return to previous service"
5260 msgstr "Tagasi eelmisele kanalile"
5261
5262 #
5263 msgid "Rewind speeds"
5264 msgstr "Tagasikerimise kiirused"
5265
5266 #
5267 msgid "Right"
5268 msgstr "Parem"
5269
5270 #
5271 msgid "Rolloff"
5272 msgstr "Rolloff"
5273
5274 #
5275 msgid "Rotor turning speed"
5276 msgstr "Mootori pööramise kiirus"
5277
5278 #
5279 msgid "Running"
5280 msgstr "Kasutusel"
5281
5282 #
5283 msgid "Russia"
5284 msgstr ""
5285
5286 #
5287 msgid "Russian"
5288 msgstr "Vene"
5289
5290 #
5291 msgid "S-Video"
5292 msgstr "S-video (Y/C)"
5293
5294 #
5295 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5296 msgstr ""
5297
5298 #
5299 msgid "SNR"
5300 msgstr "SNR"
5301
5302 #
5303 msgid "SNR:"
5304 msgstr "SNR:"
5305
5306 #
5307 msgid "SSID:"
5308 msgstr "SSID:"
5309
5310 #
5311 msgid "Sat"
5312 msgstr "L"
5313
5314 #
5315 msgid "Sat / Dish Setup"
5316 msgstr "Antenni seaded"
5317
5318 #
5319 msgid "Satellite"
5320 msgstr "Satelliit"
5321
5322 #
5323 msgid "Satellite Equipment Setup"
5324 msgstr "Satelliidiseadmete  seaded"
5325
5326 #
5327 msgid "Satellite equipment"
5328 msgstr ""
5329
5330 #
5331 msgid "Satellites"
5332 msgstr "Satelliidid"
5333
5334 #
5335 msgid "Satfinder"
5336 msgstr "Satelliidiotsija"
5337
5338 #
5339 msgid "Sats"
5340 msgstr "satelliidid"
5341
5342 #
5343 msgid "Saturation"
5344 msgstr "Küllastus"
5345
5346 #
5347 msgid "Saturday"
5348 msgstr "Laupäev"
5349
5350 #
5351 msgid "Save"
5352 msgstr "Salvesta"
5353
5354 #
5355 msgid "Save Playlist"
5356 msgstr "Salvesta Esitusloend"
5357
5358 #
5359 msgid "Save current delay to key"
5360 msgstr ""
5361
5362 #
5363 msgid "Save to key"
5364 msgstr ""
5365
5366 #
5367 msgid "Save values and close plugin"
5368 msgstr ""
5369
5370 #
5371 msgid "Save values and close screen"
5372 msgstr ""
5373
5374 #
5375 msgid "Scaler sharpness"
5376 msgstr "Skaleerija teravus "
5377
5378 #
5379 msgid "Scaling Mode"
5380 msgstr "Skaleerimise valikud"
5381
5382 #
5383 msgid "Scan "
5384 msgstr "Otsi"
5385
5386 #
5387 msgid "Scan Files..."
5388 msgstr "Kontrollin failisüsteemi..."
5389
5390 #
5391 msgid "Scan NFS share"
5392 msgstr ""
5393
5394 #
5395 msgid "Scan QAM128"
5396 msgstr "Otsi QAM128"
5397
5398 #
5399 msgid "Scan QAM16"
5400 msgstr "Otsi QAM16"
5401
5402 #
5403 msgid "Scan QAM256"
5404 msgstr "Otsi QAM256"
5405
5406 #
5407 msgid "Scan QAM32"
5408 msgstr "Otsi QAM32"
5409
5410 #
5411 msgid "Scan QAM64"
5412 msgstr "Otsi QAM64"
5413
5414 #
5415 msgid "Scan SR6875"
5416 msgstr "Otsi SR6875"
5417
5418 #
5419 msgid "Scan SR6900"
5420 msgstr "Otsi SR6900"
5421
5422 #
5423 msgid "Scan Wireless Networks"
5424 msgstr "Otsi WiFi võrke"
5425
5426 #
5427 msgid "Scan additional SR"
5428 msgstr "Otsi lisa SR"
5429
5430 #
5431 msgid "Scan band EU HYPER"
5432 msgstr "Otsi EU HYPER sagedusalast"
5433
5434 #
5435 msgid "Scan band EU MID"
5436 msgstr "Otsi EU MID sagedusalast"
5437
5438 #
5439 msgid "Scan band EU SUPER"
5440 msgstr "Otsi EU SUPER sagedusalast"
5441
5442 #
5443 msgid "Scan band EU UHF IV"
5444 msgstr "Otsi EU UHF IV sagedusalast"
5445
5446 #
5447 msgid "Scan band EU UHF V"
5448 msgstr "Otsi EU UHF V sagedusalast"
5449
5450 #
5451 msgid "Scan band EU VHF I"
5452 msgstr "Otsi EU VHF I sagedusalast"
5453
5454 #
5455 msgid "Scan band EU VHF III"
5456 msgstr "Otsi EU VHF III sagedusalast"
5457
5458 #
5459 msgid "Scan band US HIGH"
5460 msgstr "Otsi US HIGH sagedusalast"
5461
5462 #
5463 msgid "Scan band US HYPER"
5464 msgstr "Otsi US HYPER sagedusalast"
5465
5466 #
5467 msgid "Scan band US LOW"
5468 msgstr "Otsi US LOW sagedusalast"
5469
5470 #
5471 msgid "Scan band US MID"
5472 msgstr "Otsi US MID sagedusalast"
5473
5474 #
5475 msgid "Scan band US SUPER"
5476 msgstr "Otsi US SUPER sagedusalast"
5477
5478 #
5479 msgid "Scan range"
5480 msgstr ""
5481
5482 #
5483 msgid ""
5484 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
5485 "selected wireless device.\n"
5486 msgstr ""
5487 "Otsi WiFi võrke ja püüa nendega ühenduda, kasutades Teie poolt valitud WLAN "
5488 "seadet.\n"
5489
5490 msgid ""
5491 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
5492 "selected wireless device.\n"
5493 msgstr ""
5494
5495 #
5496 msgid ""
5497 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
5498 msgstr ""
5499 "Otsib algsed lamedb-d järjestatud satelliitide järgi ühendatud "
5500 "positsioneeriga"
5501
5502 #
5503 msgid "Science & Technology"
5504 msgstr ""
5505
5506 #
5507 msgid "Search Term(s)"
5508 msgstr ""
5509
5510 #
5511 msgid "Search category:"
5512 msgstr ""
5513
5514 #
5515 msgid "Search east"
5516 msgstr "Otsi itta"
5517
5518 #
5519 msgid "Search for network shares"
5520 msgstr ""
5521
5522 #
5523 msgid "Search for network shares..."
5524 msgstr ""
5525
5526 #
5527 msgid "Search region:"
5528 msgstr ""
5529
5530 #
5531 msgid "Search restricted content:"
5532 msgstr ""
5533
5534 #
5535 msgid "Search strictness"
5536 msgstr ""
5537
5538 #
5539 msgid "Search type"
5540 msgstr ""
5541
5542 #
5543 msgid "Search west"
5544 msgstr "Otsi läände"
5545
5546 #
5547 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
5548 msgstr "Otsin uuendusi. Palun oota..."
5549
5550 #
5551 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
5552 msgstr "Otsin uusi installitud või kustutatud pakette. Oota..."
5553
5554 #
5555 msgid "Searching your network. Please wait..."
5556 msgstr ""
5557
5558 #
5559 msgid "Secondary DNS"
5560 msgstr "Sekundaarne DNS"
5561
5562 #
5563 #, fuzzy
5564 msgid "Security service not running."
5565 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
5566
5567 #
5568 msgid "Seek"
5569 msgstr "Otsi"
5570
5571 #
5572 msgid "Select"
5573 msgstr "Vali"
5574
5575 #
5576 msgid ""
5577 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
5578 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
5579 msgstr ""
5580
5581 #
5582 msgid "Select HDD"
5583 msgstr "Vali kõvaketas"
5584
5585 #
5586 msgid "Select Location"
5587 msgstr "Vali kataloog"
5588
5589 #
5590 msgid "Select Network Adapter"
5591 msgstr "Vali võrguadapter"
5592
5593 #
5594 msgid "Select a movie"
5595 msgstr "Vali salvestis"
5596
5597 #
5598 msgid "Select a timer to import"
5599 msgstr ""
5600
5601 #
5602 msgid "Select audio mode"
5603 msgstr "Vali heli väljund"
5604
5605 #
5606 msgid "Select audio track"
5607 msgstr "Vali helikanal"
5608
5609 #
5610 msgid "Select bouquet to record on"
5611 msgstr ""
5612
5613 #
5614 msgid "Select channel to record from"
5615 msgstr "Vali salvestatav kanal"
5616
5617 #
5618 msgid "Select channel to record on"
5619 msgstr ""
5620
5621 #
5622 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
5623 msgstr "Vali varundamiseks failid. Hetkel on valitud:\n"
5624
5625 #
5626 msgid "Select files/folders to backup"
5627 msgstr "Vali failid/kaustad varukoopiale"
5628
5629 #
5630 msgid "Select image"
5631 msgstr "Vali pilt"
5632
5633 #
5634 msgid "Select interface"
5635 msgstr "Vali liides"
5636
5637 #
5638 msgid "Select new feed to view."
5639 msgstr ""
5640
5641 #
5642 msgid "Select package"
5643 msgstr "Vali pakett"
5644
5645 #
5646 msgid "Select provider to add..."
5647 msgstr "Vali levitaja lisamiseks..."
5648
5649 #
5650 msgid "Select refresh rate"
5651 msgstr "Vali värskendussagedus"
5652
5653 #
5654 msgid "Select service to add..."
5655 msgstr "Vali kanal lisamiseks..."
5656
5657 #
5658 #, python-format
5659 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
5660 msgstr ""
5661
5662 #
5663 msgid "Select the location to save the recording to."
5664 msgstr ""
5665
5666 #
5667 msgid "Select type of Filter"
5668 msgstr ""
5669
5670 #
5671 msgid "Select upgrade source to edit."
5672 msgstr "Vali uuenduste allika muutmine."
5673
5674 #
5675 msgid "Select video input with up/down buttons"
5676 msgstr "Vali video sisend"
5677
5678 #
5679 msgid "Select video mode"
5680 msgstr "Vali video töörežiim"
5681
5682 #
5683 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
5684 msgstr ""
5685
5686 #
5687 msgid "Select wireless network"
5688 msgstr "Vali WiFi võrk"
5689
5690 #
5691 msgid "Select your choice."
5692 msgstr ""
5693
5694 #
5695 msgid "Selected source image"
5696 msgstr "Valitud tarkvara"
5697
5698 #
5699 msgid "Send DiSEqC"
5700 msgstr "DiSEqC"
5701
5702 #
5703 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
5704 msgstr "Saada DiSEqC anult satelliidi vahetamisel "
5705
5706 #
5707 msgid "Seperate titles with a main menu"
5708 msgstr "eraldi pealkirjad koos peamenüüga"
5709
5710 #
5711 msgid "Sequence repeat"
5712 msgstr "Järjekorra kordus"
5713
5714 #
5715 msgid "Serbian"
5716 msgstr "Serbia"
5717
5718 #
5719 msgid "Server IP"
5720 msgstr ""
5721
5722 #
5723 msgid "Server share"
5724 msgstr ""
5725
5726 #
5727 msgid "Service"
5728 msgstr "Kanaliinfo"
5729
5730 #
5731 msgid "Service Scan"
5732 msgstr "Kanaliotsing"
5733
5734 #
5735 msgid "Service Searching"
5736 msgstr "Kanaliotsing"
5737
5738 #
5739 msgid "Service delay"
5740 msgstr ""
5741
5742 #
5743 msgid "Service has been added to the favourites."
5744 msgstr "Kanal on lisatud Lemmikutesse."
5745
5746 #
5747 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
5748 msgstr "Kanal on lisatud valitud nimekirja."
5749
5750 #
5751 msgid ""
5752 "Service invalid!\n"
5753 "(Timeout reading PMT)"
5754 msgstr ""
5755 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
5756 "(Timeout PMT lugemisel)"
5757
5758 #
5759 msgid ""
5760 "Service not found!\n"
5761 "(SID not found in PAT)"
5762 msgstr ""
5763 "Valitud kanalit ei leitud!\n"
5764 "(SID ei leitud PAT-st)"
5765
5766 #
5767 msgid "Service scan"
5768 msgstr "Kanali otsing"
5769
5770 #
5771 msgid ""
5772 "Service unavailable!\n"
5773 "Check tuner configuration!"
5774 msgstr ""
5775 "Pole kanalit!\n"
5776 "Kontrolli tüüneri seadeid"
5777
5778 #
5779 msgid "Serviceinfo"
5780 msgstr "Kanaliinfo"
5781
5782 #
5783 msgid "Services"
5784 msgstr "Kanalid"
5785
5786 #
5787 msgid "Set End Time"
5788 msgstr ""
5789
5790 #
5791 msgid "Set Voltage and 22KHz"
5792 msgstr "Vali pinge ja 22 KHz"
5793
5794 #
5795 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
5796 msgstr "Sea saadaoleva sisemälu mahu hoiatusnivoo "
5797
5798 #
5799 #, python-format
5800 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
5801 msgstr ""
5802
5803 #
5804 msgid "Set interface as default Interface"
5805 msgstr "Määra vaikimisi võrguliideseks"
5806
5807 #
5808 msgid "Set limits"
5809 msgstr "Seadista limiidid"
5810
5811 #
5812 msgid "Set maximum duration"
5813 msgstr ""
5814
5815 #
5816 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
5817 msgstr ""
5818
5819 #
5820 msgid "Setting key canceled"
5821 msgstr ""
5822
5823 #
5824 msgid "Settings"
5825 msgstr "Seaded"
5826
5827 #
5828 msgid "Setup"
5829 msgstr "Seadistamine"
5830
5831 #
5832 msgid "Setup Mode"
5833 msgstr "Seadistamise valik"
5834
5835 #
5836 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
5837 msgstr ""
5838
5839 #
5840 #, python-format
5841 msgid ""
5842 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
5843 "memory?"
5844 msgstr ""
5845
5846 #
5847 msgid "Sharpness"
5848 msgstr "Teravus"
5849
5850 #
5851 msgid "Short Movies"
5852 msgstr ""
5853
5854 #
5855 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
5856 msgstr ""
5857
5858 #
5859 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
5860 msgstr ""
5861
5862 #
5863 msgid ""
5864 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
5865 msgstr ""
5866
5867 #
5868 msgid "Show Info"
5869 msgstr "Näita Infot"
5870
5871 #
5872 msgid "Show Message when Recording starts"
5873 msgstr "Näita kui Salvestus algab"
5874
5875 #
5876 msgid "Show WLAN Status"
5877 msgstr "Näita WiFi Olekut"
5878
5879 #
5880 msgid "Show blinking clock in display during recording"
5881 msgstr "Näita salvestamisel vilkuvat kella"
5882
5883 #
5884 msgid "Show event-progress in channel selection"
5885 msgstr ""
5886
5887 #
5888 msgid "Show in extension menu"
5889 msgstr ""
5890
5891 #
5892 msgid "Show infobar on channel change"
5893 msgstr "Näita kanali vahetusel inforiba"
5894
5895 #
5896 msgid "Show infobar on event change"
5897 msgstr "Näita saate vahetumisel inforiba"
5898
5899 #
5900 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
5901 msgstr "Näita kerimisel inforiba"
5902
5903 #
5904 msgid "Show positioner movement"
5905 msgstr "Näita positsioneeri liikumist"
5906
5907 #
5908 msgid "Show services beginning with"
5909 msgstr "Näita kanalid mis algavad"
5910
5911 #
5912 msgid "Show the radio player..."
5913 msgstr "Kuula raadiot"
5914
5915 #
5916 msgid "Show the tv player..."
5917 msgstr "Näita TV-d"
5918
5919 #
5920 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
5921 msgstr "Näitab WiFi olekut.\n"
5922
5923 #
5924 msgid "Shutdown"
5925 msgstr "Lülita välja"
5926
5927 #
5928 msgid "Shutdown Dreambox after"
5929 msgstr "Lülita välja peale"
5930
5931 #
5932 msgid "Signal Strength:"
5933 msgstr "Signaali tugevus:"
5934
5935 #
5936 msgid "Signal: "
5937 msgstr "Signaal"
5938
5939 #
5940 msgid "Similar"
5941 msgstr "Sarnased"
5942
5943 #
5944 msgid "Similar broadcasts:"
5945 msgstr "Sarnased saated:"
5946
5947 #
5948 msgid "Simple"
5949 msgstr "Lihtne"
5950
5951 #
5952 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
5953 msgstr "Lihtne pealkiri (vanemate pleieritega ühilduv)"
5954
5955 #
5956 msgid "Single"
5957 msgstr "Üksik"
5958
5959 #
5960 msgid "Single EPG"
5961 msgstr "Kanali saatekava"
5962
5963 #
5964 msgid "Single satellite"
5965 msgstr "Üksik satelliit"
5966
5967 #
5968 msgid "Single transponder"
5969 msgstr "Üksik transponder"
5970
5971 #
5972 msgid "Singlestep (GOP)"
5973 msgstr "Pilt-pildilt (GOP)"
5974
5975 #
5976 msgid "Skin"
5977 msgstr "Välimus"
5978
5979 #
5980 msgid "Skins"
5981 msgstr "Välimus"
5982
5983 #
5984 msgid "Sleep Timer"
5985 msgstr "Unetaimer"
5986
5987 #
5988 msgid "Sleep timer action:"
5989 msgstr "Unetaimeri seaded:"
5990
5991 #
5992 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
5993 msgstr "Piltide näitamise aeg (sekundit)"
5994
5995 #
5996 #, python-format
5997 msgid "Slot %d"
5998 msgstr "Pesa %d"
5999
6000 #
6001 msgid "Slovakian"
6002 msgstr "Slovakkia"
6003
6004 #
6005 msgid "Slovenian"
6006 msgstr "Sloveenia"
6007
6008 #
6009 msgid "Slow"
6010 msgstr "Aeglane"
6011
6012 #
6013 msgid "Slow Motion speeds"
6014 msgstr "Aeglustuskiirused"
6015
6016 #
6017 msgid "Software"
6018 msgstr "Alusta"
6019
6020 #
6021 msgid "Software management"
6022 msgstr "Tarkvara haldamine"
6023
6024 #
6025 msgid "Software restore"
6026 msgstr "Tarkvara taaste"
6027
6028 #
6029 msgid "Software update"
6030 msgstr "Tarkvara uuendamine"
6031
6032 #
6033 msgid "Some plugins are not available:\n"
6034 msgstr "Need laiendused  pole saadaval:\n"
6035
6036 #
6037 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
6038 msgstr "Kahjuks MediaScanner ei ole seadistatud!"
6039
6040 #
6041 msgid "Sorry no backups found!"
6042 msgstr "Ei leidnud varukoopiat"
6043
6044 #
6045 msgid ""
6046 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
6047 "Please choose an other one."
6048 msgstr ""
6049 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
6050 "Vali uus asukoht."
6051
6052 #
6053 msgid "Sorry, no Details available!"
6054 msgstr "Kahjuks pole detaile saadaval"
6055
6056 #
6057 msgid "Sorry, video is not available!"
6058 msgstr ""
6059
6060 #
6061 msgid ""
6062 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
6063 "\n"
6064 "Please choose another one."
6065 msgstr ""
6066 "Varukoopia asukohta ei leidunud.\n"
6067 "\n"
6068 "Vali uus asukoht."
6069
6070 #
6071 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
6072 msgid "Sort A-Z"
6073 msgstr "Tähestikujärj."
6074
6075 #
6076 msgid "Sort AutoTimer"
6077 msgstr ""
6078
6079 #
6080 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
6081 msgid "Sort Time"
6082 msgstr "Ajajärj."
6083
6084 #
6085 msgid "Sound"
6086 msgstr "Heli"
6087
6088 #
6089 msgid "Soundcarrier"
6090 msgstr "Heli kandevsagedus"
6091
6092 #
6093 msgid "South"
6094 msgstr "Lõuna"
6095
6096 #
6097 msgid "South Korea"
6098 msgstr ""
6099
6100 #
6101 msgid "Spain"
6102 msgstr ""
6103
6104 #
6105 msgid "Spanish"
6106 msgstr "Hispaania"
6107
6108 #
6109 msgid "Split preview mode"
6110 msgstr "Poolitatud eelvaate režiim"
6111
6112 #
6113 msgid "Sports"
6114 msgstr ""
6115
6116 #
6117 msgid "Standby"
6118 msgstr "Ootele"
6119
6120 #
6121 msgid "Standby / Restart"
6122 msgstr "Välja lülitamine"
6123
6124 #
6125 #, python-format
6126 msgid "Standby Fan %d PWM"