da2ea9d25b73f129cf6acb920ad33aa76183e899
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-04-28 01:32+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-04-08 11:43+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Kopia ustawień Dreamboxa."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Edytuj adres aktualizacji."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Enigma2 will restart after the restore"
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Online update of your Dreambox software."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Press OK on your remote control to continue."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Wciśnij OK aby kontynułować."
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox settings."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your Dreambox with a new firmware."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Restore your backups by date."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Przywróć kopie według daty."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Scan for local packages and install them."
92 msgstr ""
93 "\n"
94 "Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
95
96 msgid ""
97 "\n"
98 "Select your backup device.\n"
99 "Current device: "
100 msgstr ""
101 "\n"
102 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
103 "Aktualne urządzenie: "
104
105 msgid ""
106 "\n"
107 "View, install and remove available or installed packages."
108 msgstr ""
109 "\n"
110 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
111
112 msgid " "
113 msgstr " "
114
115 msgid "#000000"
116 msgstr "#000000"
117
118 msgid "#0064c7"
119 msgstr "#0064c7"
120
121 msgid "#25062748"
122 msgstr "#25062748"
123
124 msgid "#389416"
125 msgstr "#389416"
126
127 msgid "#80000000"
128 msgstr "#80000000"
129
130 msgid "#80ffffff"
131 msgstr "#80ffffff"
132
133 msgid "#bab329"
134 msgstr "#bab329"
135
136 msgid "#f23d21"
137 msgstr "#f23d21"
138
139 msgid "#ffffff"
140 msgstr "#ffffff"
141
142 msgid "#ffffffff"
143 msgstr "#ffffffff"
144
145 msgid "%H:%M"
146 msgstr "%H:%M"
147
148 #, python-format
149 msgid "%d jobs are running in the background!"
150 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
151
152 #, python-format
153 msgid "%d min"
154 msgstr "%d min"
155
156 #, python-format
157 msgid "%d services found!"
158 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
159
160 msgid "%d.%B %Y"
161 msgstr "%d.%B %Y"
162
163 #, python-format
164 msgid ""
165 "%s\n"
166 "(%s, %d MB free)"
167 msgstr ""
168 "%s\n"
169 "(%s, %d MB wolne)"
170
171 #, python-format
172 msgid "%s (%s)\n"
173 msgstr "%s (%s)\n"
174
175 msgid "(ZAP)"
176 msgstr "(Przełącz)"
177
178 msgid "(empty)"
179 msgstr "(puste)"
180
181 msgid "(show optional DVD audio menu)"
182 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
183
184 msgid "* Only available if more than one interface is active."
185 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
186
187 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
188 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
189
190 msgid ".NFI Download failed:"
191 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
192
193 msgid ""
194 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
195 msgstr ""
196 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
197 "flashować tym image'm!"
198
199 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
200 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
201
202 msgid "/var directory"
203 msgstr "Katalog /var"
204
205 msgid "0"
206 msgstr "0"
207
208 msgid "1"
209 msgstr "1"
210
211 msgid "1.0"
212 msgstr "1.0"
213
214 msgid "1.1"
215 msgstr "1.1"
216
217 msgid "1.2"
218 msgstr "1.2"
219
220 msgid "12V output"
221 msgstr "Wyjście 12V"
222
223 msgid "13 V"
224 msgstr "13 V"
225
226 msgid "16:10"
227 msgstr "16:10"
228
229 msgid "16:10 Letterbox"
230 msgstr "16:10 Letterbox"
231
232 msgid "16:10 PanScan"
233 msgstr "16:10 PanScan"
234
235 msgid "16:9"
236 msgstr "16:9"
237
238 msgid "16:9 Letterbox"
239 msgstr "16:9 Letterbox"
240
241 msgid "16:9 always"
242 msgstr "16:9 zawsze"
243
244 msgid "18 V"
245 msgstr "18 V"
246
247 msgid "2"
248 msgstr "2"
249
250 msgid "3"
251 msgstr "3"
252
253 msgid "30 minutes"
254 msgstr "30 minut"
255
256 msgid "4"
257 msgstr "4"
258
259 msgid "4:3"
260 msgstr "4:3"
261
262 msgid "4:3 Letterbox"
263 msgstr "4:3 Letterbox"
264
265 msgid "4:3 PanScan"
266 msgstr "4:3 PanScan"
267
268 msgid "5"
269 msgstr "5"
270
271 msgid "5 minutes"
272 msgstr "5 minut"
273
274 msgid "50 Hz"
275 msgstr "50 Hz"
276
277 msgid "6"
278 msgstr "6"
279
280 msgid "60 minutes"
281 msgstr "60 minut"
282
283 msgid "7"
284 msgstr "7"
285
286 msgid "8"
287 msgstr "8"
288
289 msgid "9"
290 msgstr "9"
291
292 msgid "<unknown>"
293 msgstr "<nieznany>"
294
295 msgid "??"
296 msgstr "??"
297
298 msgid "A"
299 msgstr "A"
300
301 #, python-format
302 msgid ""
303 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
304 "Do you want to keep your version?"
305 msgstr ""
306 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
307 "Czy zachować aktualną wersję?"
308
309 msgid ""
310 "A finished record timer wants to set your\n"
311 "Dreambox to standby. Do that now?"
312 msgstr ""
313 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
314 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
315
316 msgid ""
317 "A finished record timer wants to shut down\n"
318 "your Dreambox. Shutdown now?"
319 msgstr ""
320 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
321 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
322
323 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
324 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
325
326 #, python-format
327 msgid ""
328 "A record has been started:\n"
329 "%s"
330 msgstr ""
331 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
332 "%s"
333
334 msgid ""
335 "A recording is currently running.\n"
336 "What do you want to do?"
337 msgstr ""
338 "Nagrywanie w toku...\n"
339 "Co chcesz zrobić?"
340
341 msgid ""
342 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
343 "configure the positioner."
344 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
345
346 msgid ""
347 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
348 "start the satfinder."
349 msgstr ""
350 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
351 "sygnału."
352
353 #, python-format
354 msgid "A required tool (%s) was not found."
355 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
356
357 msgid ""
358 "A sleep timer wants to set your\n"
359 "Dreambox to standby. Do that now?"
360 msgstr ""
361 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
362 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
363
364 msgid ""
365 "A sleep timer wants to shut down\n"
366 "your Dreambox. Shutdown now?"
367 msgstr ""
368 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
369 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
370
371 msgid ""
372 "A timer failed to record!\n"
373 "Disable TV and try again?\n"
374 msgstr ""
375 "Timer nie mógł nagrać!\n"
376 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
377
378 msgid "A/V Settings"
379 msgstr "Ustawienia A/V"
380
381 msgid "AA"
382 msgstr "AA"
383
384 msgid "AB"
385 msgstr "AB"
386
387 msgid "AC3 default"
388 msgstr "AC3 domyślnie"
389
390 msgid "AC3 downmix"
391 msgstr "AC3 downmix"
392
393 msgid "About"
394 msgstr "O tunerze..."
395
396 msgid "About..."
397 msgstr "Informacje o tunerze..."
398
399 msgid "Action on long powerbutton press"
400 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
401
402 msgid "Action:"
403 msgstr "Akcja:"
404
405 msgid "Activate Picture in Picture"
406 msgstr "Aktywuj PiP"
407
408 msgid "Activate network settings"
409 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
410
411 msgid "Adapter settings"
412 msgstr "Ustawienia adaptera"
413
414 msgid "Add"
415 msgstr "Dodaj"
416
417 msgid "Add Bookmark"
418 msgstr "Dodaj zakładkę"
419
420 msgid "Add a mark"
421 msgstr "Dodaj znacznik"
422
423 msgid "Add a new title"
424 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
425
426 msgid "Add timer"
427 msgstr "Dodaj timer"
428
429 msgid "Add title"
430 msgstr "Dodaj tytuł"
431
432 msgid "Add to bouquet"
433 msgstr "Dodaj do bukietu"
434
435 msgid "Add to favourites"
436 msgstr "Dodaj do ulubionych"
437
438 msgid ""
439 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
440 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
441 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
442 "test screens."
443 msgstr ""
444 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
445 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
446 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
447 "zobaczyć inny testowy ekran."
448
449 msgid "Advanced"
450 msgstr "Zaawansowane"
451
452 msgid "Advanced Options"
453 msgstr "Zaawansowane Opcje"
454
455 msgid "Advanced Video Setup"
456 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
457
458 msgid "Advanced restore"
459 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
460
461 msgid "After event"
462 msgstr "Po wydarzeniu"
463
464 msgid ""
465 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
466 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
467 msgstr ""
468 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
469 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
470 "Dreamboxa."
471
472 msgid "Album"
473 msgstr "Album"
474
475 msgid "All"
476 msgstr "Wszystkie"
477
478 msgid "All Satellites"
479 msgstr "Wszystkie satelity"
480
481 msgid "Alpha"
482 msgstr "Przezroczystość"
483
484 msgid "Alternative radio mode"
485 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
486
487 msgid "Alternative services tuner priority"
488 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
489
490 msgid "An empty filename is illegal."
491 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
492
493 msgid "An unknown error occured!"
494 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
495
496 msgid "Arabic"
497 msgstr "Arabski"
498
499 msgid ""
500 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
501 "\n"
502 msgstr ""
503 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
504 "\n"
505
506 msgid ""
507 "Are you sure you want to delete\n"
508 "following backup:\n"
509 msgstr ""
510
511 msgid ""
512 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
513 "\n"
514 msgstr ""
515 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
516 "\n"
517
518 msgid ""
519 "Are you sure you want to restore\n"
520 "following backup:\n"
521 msgstr ""
522 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
523 "daną kopię:\n"
524
525 msgid ""
526 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
527 "Enigma2 will restart after the restore"
528 msgstr ""
529 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
530 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
531
532 msgid "Artist"
533 msgstr "Artysta"
534
535 msgid "Ask before shutdown:"
536 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
537
538 msgid "Ask user"
539 msgstr "Zapytaj użytkownika"
540
541 msgid "Aspect Ratio"
542 msgstr "Format obrazu:"
543
544 msgid "Audio"
545 msgstr "Dźwięk"
546
547 msgid "Audio Options..."
548 msgstr "Opcje Dźwięku..."
549
550 msgid "Author: "
551 msgstr ""
552
553 msgid "Authoring mode"
554 msgstr "Tryb autoringu"
555
556 msgid "Auto"
557 msgstr "Auto"
558
559 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
560 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
561
562 msgid "Auto scart switching"
563 msgstr "Auto przełączanie scart"
564
565 msgid "Automatic"
566 msgstr "Automatycznie"
567
568 msgid "Automatic Scan"
569 msgstr "Automatyczne skanowanie"
570
571 msgid "Available format variables"
572 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
573
574 msgid "B"
575 msgstr "B"
576
577 msgid "BA"
578 msgstr "BA"
579
580 msgid "BB"
581 msgstr "BB"
582
583 msgid "BER"
584 msgstr "BER"
585
586 msgid "BER:"
587 msgstr "BER:"
588
589 msgid "Back"
590 msgstr "Powrót"
591
592 msgid "Background"
593 msgstr "Tło"
594
595 msgid "Backup"
596 msgstr "Kopia zapasowa"
597
598 msgid "Backup Location"
599 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
600
601 msgid "Backup Mode"
602 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
603
604 msgid "Backup done."
605 msgstr "Kopia skończona."
606
607 msgid "Backup failed."
608 msgstr "Kopia nieudana."
609
610 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
611 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
612
613 msgid "Backup running"
614 msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona"
615
616 msgid "Backup running..."
617 msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona..."
618
619 msgid "Backup system settings"
620 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
621
622 msgid "Band"
623 msgstr "Pasmo"
624
625 msgid "Bandwidth"
626 msgstr "Szerokie pasmo"
627
628 msgid "Begin time"
629 msgstr "Czas rozpoczęcia"
630
631 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
632 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
633
634 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
635 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
636
637 msgid "Behavior when a movie is started"
638 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
639
640 msgid "Behavior when a movie is stopped"
641 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
642
643 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
644 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
645
646 msgid "Bookmarks"
647 msgstr "Zakładki"
648
649 msgid "Brightness"
650 msgstr "Jasność"
651
652 msgid "Burn DVD"
653 msgstr "Wypal DVD"
654
655 msgid "Burn existing image to DVD"
656 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
657
658 msgid "Burn to DVD..."
659 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
660
661 msgid "Bus: "
662 msgstr "Bus:"
663
664 msgid ""
665 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
666 "displayed."
667 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
668
669 msgid "C"
670 msgstr "C"
671
672 msgid "C-Band"
673 msgstr "Pasmo C"
674
675 msgid "CF Drive"
676 msgstr "Karta CF"
677
678 msgid "CVBS"
679 msgstr "CVBS"
680
681 msgid "Cable"
682 msgstr "Kablówka"
683
684 msgid "Cache Thumbnails"
685 msgstr "Przechowuj miniatury"
686
687 msgid "Call monitoring"
688 msgstr "Monitor rozmów"
689
690 msgid "Cancel"
691 msgstr "Anuluj"
692
693 msgid "Cannot parse feed directory"
694 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
695
696 msgid "Capacity: "
697 msgstr "Pojemność:"
698
699 msgid "Card"
700 msgstr "Karta"
701
702 msgid "Catalan"
703 msgstr "Hiszpański"
704
705 msgid "Change bouquets in quickzap"
706 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
707
708 msgid "Change dir."
709 msgstr "Zmień katalog"
710
711 msgid "Change pin code"
712 msgstr "Zmień kod pin"
713
714 msgid "Change service pin"
715 msgstr "Zmien pin serwisowy"
716
717 msgid "Change service pins"
718 msgstr "Zmień piny serwisowe"
719
720 msgid "Change setup pin"
721 msgstr "Zmień pin ustawień"
722
723 msgid "Channel"
724 msgstr "Wybierz kanał"
725
726 msgid "Channel Selection"
727 msgstr "Wybór kanału"
728
729 msgid "Channel not in services list"
730 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
731
732 msgid "Channel:"
733 msgstr "Kanał:"
734
735 msgid "Channellist menu"
736 msgstr "Menu listy kanałów"
737
738 msgid "Chap."
739 msgstr "Rozdz."
740
741 msgid "Chapter"
742 msgstr "Rozdział"
743
744 msgid "Chapter:"
745 msgstr "Rozdział:"
746
747 msgid "Check"
748 msgstr "Sprawdź"
749
750 msgid "Checking Filesystem..."
751 msgstr "Sprawdź System Plików..."
752
753 msgid "Choose Tuner"
754 msgstr "Wybierz tuner"
755
756 msgid "Choose backup files"
757 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
758
759 msgid "Choose backup location"
760 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
761
762 msgid "Choose bouquet"
763 msgstr "Wybierz bukiet"
764
765 msgid "Choose source"
766 msgstr "Wybierz źródło"
767
768 msgid "Choose target folder"
769 msgstr "Wybierz folder docelowy"
770
771 msgid "Choose upgrade source"
772 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
773
774 msgid "Choose your Skin"
775 msgstr "Wybierz Skina"
776
777 msgid "Circular left"
778 msgstr "Kołój w lewo"
779
780 msgid "Circular right"
781 msgstr "Kołój w prawo"
782
783 msgid "Cleanup"
784 msgstr "Czyść"
785
786 msgid "Clear before scan"
787 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
788
789 msgid "Clear log"
790 msgstr "Wyczyść log"
791
792 msgid "Close"
793 msgstr "Zamknij"
794
795 msgid "Code rate high"
796 msgstr "Poziom kodu wysoki"
797
798 msgid "Code rate low"
799 msgstr "Poziom kodu niski"
800
801 msgid "Coderate HP"
802 msgstr "Poziom kodu HP"
803
804 msgid "Coderate LP"
805 msgstr "Poziom kodu LP"
806
807 msgid "Collection name"
808 msgstr "Nazwa kolekcji"
809
810 msgid "Collection settings"
811 msgstr "Ustawienia kolekcji"
812
813 msgid "Color Format"
814 msgstr "Format kolorów"
815
816 msgid "Command execution..."
817 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
818
819 msgid "Command order"
820 msgstr "Kolejność poleceń"
821
822 msgid "Committed DiSEqC command"
823 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
824
825 msgid "Common Interface"
826 msgstr "Moduł Dostępu"
827
828 msgid "Common Interface Assignment"
829 msgstr "Zadania Modułu CI"
830
831 msgid "CommonInterface"
832 msgstr ""
833
834 msgid "Communication"
835 msgstr ""
836
837 msgid "Compact Flash"
838 msgstr "Compact Flash"
839
840 msgid "Compact flash card"
841 msgstr "Karta Compact flash"
842
843 msgid "Complete"
844 msgstr "Zakończ"
845
846 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
847 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
848
849 msgid "Config"
850 msgstr "Config"
851
852 msgid "Configuration Mode"
853 msgstr "Tryb konfiguracji"
854
855 msgid "Configuring"
856 msgstr "Konfigurowanie"
857
858 msgid "Conflicting timer"
859 msgstr "Konflikt timera"
860
861 msgid "Connected to"
862 msgstr "Podłączony do"
863
864 msgid "Connected to Fritz!Box!"
865 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
866
867 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
868 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
869
870 #, python-format
871 msgid ""
872 "Connection to Fritz!Box\n"
873 "failed! (%s)\n"
874 "retrying..."
875 msgstr ""
876 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
877 "nieudane! (%s)\n"
878 "ponawianie..."
879
880 msgid "Constellation"
881 msgstr "Konstelacja"
882
883 msgid "Content does not fit on DVD!"
884 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
885
886 msgid "Continue in background"
887 msgstr "Kontynuuj w tle"
888
889 msgid "Continue playing"
890 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
891
892 msgid "Contrast"
893 msgstr "Kontrast"
894
895 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
896 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
897
898 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
899 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
900
901 #, python-format
902 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
903 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
904
905 msgid "Create DVD-ISO"
906 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
907
908 msgid "Create movie folder failed"
909 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
910
911 #, python-format
912 msgid "Creating directory %s failed."
913 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
914
915 msgid "Creating partition failed"
916 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
917
918 msgid "Croatian"
919 msgstr "Chorwacki"
920
921 msgid "Current Transponder"
922 msgstr "Aktualny Transponder"
923
924 msgid "Current settings:"
925 msgstr "Aktualne ustawienia:"
926
927 msgid "Current version:"
928 msgstr "Aktualna wersja:"
929
930 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
931 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
932
933 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
934 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
935
936 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
937 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
938
939 msgid "Customize"
940 msgstr "Konfiguracja"
941
942 msgid "Cut"
943 msgstr "Wytnij"
944
945 msgid "Cutlist editor..."
946 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
947
948 msgid "Czech"
949 msgstr "Czeski"
950
951 msgid "D"
952 msgstr "D"
953
954 msgid "DHCP"
955 msgstr "DHCP"
956
957 msgid "DVB-S"
958 msgstr "DVB-S"
959
960 msgid "DVB-S2"
961 msgstr "DVB-S2"
962
963 msgid "DVD Player"
964 msgstr "Odtwarzacz DVD"
965
966 msgid "DVD media toolbox"
967 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
968
969 msgid "Danish"
970 msgstr "Duński"
971
972 msgid "Date"
973 msgstr "Data"
974
975 msgid "Deep Standby"
976 msgstr "Głębokie Czuwanie"
977
978 msgid "Default Settings"
979 msgstr ""
980
981 msgid "Default services lists"
982 msgstr "Standardowa lista serwisów"
983
984 msgid "Default settings"
985 msgstr "Ustawienia standardowe"
986
987 msgid "Delay"
988 msgstr "Opóźnienie"
989
990 msgid "Delete"
991 msgstr "Usuń"
992
993 msgid "Delete entry"
994 msgstr "Skasuj wpis"
995
996 msgid "Delete failed!"
997 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
998
999 #, python-format
1000 msgid ""
1001 "Delete no more configured satellite\n"
1002 "%s?"
1003 msgstr ""
1004 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1005 "%s?"
1006
1007 msgid "Description"
1008 msgstr "Opis"
1009
1010 msgid "Deselect"
1011 msgstr "Odznacz"
1012
1013 msgid "Destination directory"
1014 msgstr "Katalog docelowy"
1015
1016 msgid "Details"
1017 msgstr ""
1018
1019 msgid "Detected HDD:"
1020 msgstr "Wykryto Hdd:"
1021
1022 msgid "Detected NIMs:"
1023 msgstr "Wykryto NIMs:"
1024
1025 msgid "DiSEqC"
1026 msgstr "DiSEqC"
1027
1028 msgid "DiSEqC A/B"
1029 msgstr "DiSEqC A/B"
1030
1031 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1032 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1033
1034 msgid "DiSEqC mode"
1035 msgstr "Tryb DiSEqC"
1036
1037 msgid "DiSEqC repeats"
1038 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1039
1040 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1041 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1042
1043 #, python-format
1044 msgid "Directory %s nonexistent."
1045 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1046
1047 msgid "Disable"
1048 msgstr "Wyłącz"
1049
1050 msgid "Disable Picture in Picture"
1051 msgstr "Wyłącz PiP"
1052
1053 msgid "Disable Subtitles"
1054 msgstr "Wyłącz napisy"
1055
1056 msgid "Disable timer"
1057 msgstr "Wyłącz timer"
1058
1059 msgid "Disabled"
1060 msgstr "Wyłączone"
1061
1062 #, python-format
1063 msgid ""
1064 "Disconnected from\n"
1065 "Fritz!Box! (%s)\n"
1066 "retrying..."
1067 msgstr ""
1068 "Rozłączono z\n"
1069 "Fritz!Box! (%s)\n"
1070 "ponawianie..."
1071
1072 msgid "Dish"
1073 msgstr "Antena"
1074
1075 msgid "Display 16:9 content as"
1076 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1077
1078 msgid "Display 4:3 content as"
1079 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1080
1081 msgid "Display >16:9 content as"
1082 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1083
1084 msgid "Display Setup"
1085 msgstr "Ustawienia OLED"
1086
1087 msgid "Display and Userinterface"
1088 msgstr ""
1089
1090 #, python-format
1091 msgid ""
1092 "Do you really want to REMOVE\n"
1093 "the plugin \"%s\"?"
1094 msgstr ""
1095 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1096 "plugina \"%s\"?"
1097
1098 msgid ""
1099 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1100 "This could take lots of time!"
1101 msgstr ""
1102 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1103 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1104
1105 #, python-format
1106 msgid "Do you really want to delete %s?"
1107 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1108
1109 #, python-format
1110 msgid ""
1111 "Do you really want to download\n"
1112 "the plugin \"%s\"?"
1113 msgstr ""
1114 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1115 "plugina \"%s\" ?"
1116
1117 msgid ""
1118 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1119 "All data on the disk will be lost!"
1120 msgstr ""
1121 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1122 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1123
1124 #, python-format
1125 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1126 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1127
1128 #, python-format
1129 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1130 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1131
1132 msgid ""
1133 "Do you want to backup now?\n"
1134 "After pressing OK, please wait!"
1135 msgstr ""
1136 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
1137 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1138
1139 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1140 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1141
1142 msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
1143 msgstr ""
1144
1145 msgid "Do you want to do a service scan?"
1146 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1147
1148 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1149 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1150
1151 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1152 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1153
1154 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1155 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1156
1157 msgid "Do you want to install the package:\n"
1158 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1159
1160 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1161 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1162
1163 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1164 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1165
1166 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1167 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1168
1169 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1170 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1171
1172 msgid "Do you want to restore your settings?"
1173 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1174
1175 msgid "Do you want to resume this playback?"
1176 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1177
1178 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1179 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
1180
1181 msgid ""
1182 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1183 "After pressing OK, please wait!"
1184 msgstr ""
1185 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1186 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1187
1188 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1189 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
1190
1191 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1192 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1193
1194 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1195 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1196
1197 #, python-format
1198 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1199 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1200
1201 #, python-format
1202 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1203 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1204
1205 #, python-format
1206 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1207 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1208
1209 msgid "Download"
1210 msgstr "Ładuj"
1211
1212 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1213 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1214
1215 msgid "Download Plugins"
1216 msgstr "Pobierz pluginy"
1217
1218 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1219 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1220
1221 msgid "Downloadable new plugins"
1222 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
1223
1224 msgid "Downloadable plugins"
1225 msgstr "Pluginy do pobrania"
1226
1227 msgid "Downloading"
1228 msgstr "Pobieranie..."
1229
1230 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1231 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
1232
1233 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1234 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1235
1236 msgid "Dutch"
1237 msgstr "Holenderski"
1238
1239 msgid "E"
1240 msgstr "E"
1241
1242 msgid "EPG Selection"
1243 msgstr "Wybór EPG"
1244
1245 #, python-format
1246 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1247 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1248
1249 msgid "East"
1250 msgstr "Wschód"
1251
1252 msgid "Edit"
1253 msgstr "Edytuj"
1254
1255 msgid "Edit DNS"
1256 msgstr "Edytuj DNS"
1257
1258 msgid "Edit IPKG source URL..."
1259 msgstr "Edytuj URL źródła IPKG..."
1260
1261 msgid "Edit Title"
1262 msgstr "Edytuj Tytuł"
1263
1264 msgid "Edit chapters of current title"
1265 msgstr "Edycja rozdziału"
1266
1267 msgid "Edit services list"
1268 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1269
1270 msgid "Edit settings"
1271 msgstr "Edytuj ustawienia"
1272
1273 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1274 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1275
1276 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1277 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1278
1279 msgid "Edit title"
1280 msgstr "Edytuj tytuł"
1281
1282 msgid "Electronic Program Guide"
1283 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1284
1285 msgid "Enable"
1286 msgstr "Włącz"
1287
1288 msgid "Enable 5V for active antenna"
1289 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1290
1291 msgid "Enable multiple bouquets"
1292 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1293
1294 msgid "Enable parental control"
1295 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
1296
1297 msgid "Enable timer"
1298 msgstr "Włącz timer"
1299
1300 msgid "Enabled"
1301 msgstr "Włączone"
1302
1303 msgid "Encryption"
1304 msgstr "Szyfrowanie"
1305
1306 msgid "Encryption Key"
1307 msgstr "Klucz szyfrujący"
1308
1309 msgid "Encryption Keytype"
1310 msgstr "Typ klucza kodowania"
1311
1312 msgid "Encryption Type"
1313 msgstr "Typ szyfrowania"
1314
1315 msgid "End time"
1316 msgstr "Czas zakończenia"
1317
1318 msgid "EndTime"
1319 msgstr "Czas zakończenia"
1320
1321 msgid "English"
1322 msgstr "Angielski"
1323
1324 msgid ""
1325 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1326 "\n"
1327 "If you experience any problems please contact\n"
1328 "stephan@reichholf.net\n"
1329 "\n"
1330 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1331 msgstr ""
1332 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1333 "\n"
1334 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1335 "stephan@reichholf.net\n"
1336 "\n"
1337 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1338
1339 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1340 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1341 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1342 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1343 #.       "fast forward". 
1344 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1345 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1346
1347 msgid "Enter Rewind at speed"
1348 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1349
1350 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1351 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
1352
1353 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1354 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
1355
1356 msgid "Enter main menu..."
1357 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1358
1359 msgid "Enter the service pin"
1360 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1361
1362 msgid "Error"
1363 msgstr "Błąd"
1364
1365 msgid "Error executing plugin"
1366 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1367
1368 #, python-format
1369 msgid ""
1370 "Error: %s\n"
1371 "Retry?"
1372 msgstr ""
1373 "Błąd: %s\n"
1374 "Ponowić?"
1375
1376 msgid "Eventview"
1377 msgstr "Widok wydarzenia"
1378
1379 msgid "Everything is fine"
1380 msgstr "Wszystko jest OK"
1381
1382 msgid "Execution Progress:"
1383 msgstr "Wykonywanie procesu:"
1384
1385 msgid "Execution finished!!"
1386 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
1387
1388 msgid "Exif"
1389 msgstr "Exif"
1390
1391 msgid "Exit"
1392 msgstr "Wyjście"
1393
1394 msgid "Exit editor"
1395 msgstr "Opuść edytor"
1396
1397 msgid "Exit the wizard"
1398 msgstr "Opuść kreator"
1399
1400 msgid "Exit wizard"
1401 msgstr "Opuść kreatora"
1402
1403 msgid "Expert"
1404 msgstr "Ekspert"
1405
1406 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1407 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1408
1409 msgid "Extended Setup..."
1410 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1411
1412 msgid "Extensions"
1413 msgstr "Rozszerzenia"
1414
1415 msgid "FEC"
1416 msgstr "FEC"
1417
1418 msgid "Factory reset"
1419 msgstr "Ustawienia fabryczne"
1420
1421 msgid "Failed"
1422 msgstr "Błąd"
1423
1424 msgid "Fast"
1425 msgstr "Szybko"
1426
1427 msgid "Fast DiSEqC"
1428 msgstr "Szybki DiSEqC"
1429
1430 msgid "Fast Forward speeds"
1431 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
1432
1433 msgid "Fast epoch"
1434 msgstr "Szybka epoka"
1435
1436 msgid "Favourites"
1437 msgstr "Ulubione"
1438
1439 msgid "Filesystem Check..."
1440 msgstr "Sprawdź system plików..."
1441
1442 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1443 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1444
1445 msgid "Finetune"
1446 msgstr "Strojenie"
1447
1448 msgid "Finished"
1449 msgstr "Skończone"
1450
1451 msgid "Finished configuring your network"
1452 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
1453
1454 msgid "Finished restarting your network"
1455 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
1456
1457 msgid "Finnish"
1458 msgstr "Fiński"
1459
1460 msgid ""
1461 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1462 msgstr ""
1463 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1464 "flash'era."
1465
1466 msgid "Flash"
1467 msgstr "Flash"
1468
1469 msgid "Flashing failed"
1470 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1471
1472 msgid "Format"
1473 msgstr "Format"
1474
1475 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1476 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1477
1478 msgid "Frame size in full view"
1479 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
1480
1481 msgid "French"
1482 msgstr "Francuski"
1483
1484 msgid "Frequency"
1485 msgstr "Częstotliwość"
1486
1487 msgid "Frequency bands"
1488 msgstr "Pasma częstotliwości"
1489
1490 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1491 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1492
1493 msgid "Frequency steps"
1494 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1495
1496 msgid "Fri"
1497 msgstr "Pią"
1498
1499 msgid "Friday"
1500 msgstr "Piątek"
1501
1502 msgid "Frisian"
1503 msgstr "Fryzyjski"
1504
1505 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1506 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1507
1508 #, python-format
1509 msgid "Frontprocessor version: %d"
1510 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1511
1512 msgid "Fsck failed"
1513 msgstr "Fsck zawiódł"
1514
1515 msgid "Function not yet implemented"
1516 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1517
1518 msgid ""
1519 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1520 "Do you want to Restart the GUI now?"
1521 msgstr ""
1522 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1523 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1524
1525 msgid "Gateway"
1526 msgstr "Brama"
1527
1528 msgid "General AC3 Delay"
1529 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1530
1531 msgid "General AC3 delay"
1532 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1533
1534 msgid "General PCM Delay"
1535 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1536
1537 msgid "General PCM delay"
1538 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1539
1540 msgid "Genre"
1541 msgstr "Gatunek"
1542
1543 msgid "German"
1544 msgstr "Niemiecki"
1545
1546 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1547 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1548
1549 msgid "Goto 0"
1550 msgstr "Idź do 0"
1551
1552 msgid "Goto position"
1553 msgstr "Idź na pozycje"
1554
1555 msgid "Graphical Multi EPG"
1556 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1557
1558 msgid "Greek"
1559 msgstr "Grecki"
1560
1561 msgid "Guard Interval"
1562 msgstr "Odstęp strażnika"
1563
1564 msgid "Guard interval mode"
1565 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1566
1567 msgid "Harddisk"
1568 msgstr "Dysk twardy..."
1569
1570 msgid "Harddisk setup"
1571 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1572
1573 msgid "Harddisk standby after"
1574 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1575
1576 msgid "Hidden network SSID"
1577 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
1578
1579 msgid "Hierarchy Information"
1580 msgstr "Informacja hierarchii"
1581
1582 msgid "Hierarchy mode"
1583 msgstr "Tryb hierarchii"
1584
1585 msgid "High bitrate support"
1586 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
1587
1588 msgid "Horizontal"
1589 msgstr "Pozioma [H]"
1590
1591 msgid "How many minutes do you want to record?"
1592 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1593
1594 msgid "Hungarian"
1595 msgstr "Węgierski"
1596
1597 msgid "IP Address"
1598 msgstr "Adres IP"
1599
1600 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1601 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
1602
1603 msgid "ISO path"
1604 msgstr "Ścieżka ISO"
1605
1606 msgid "Icelandic"
1607 msgstr "Islandzki"
1608
1609 msgid "If you can see this page, please press OK."
1610 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1611
1612 msgid ""
1613 "If you see this, something is wrong with\n"
1614 "your scart connection. Press OK to return."
1615 msgstr ""
1616 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1617 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1618
1619 msgid ""
1620 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1621 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1622 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1623 "possible.\n"
1624 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1625 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1626 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1627 "step.\n"
1628 "If you are happy with the result, press OK."
1629 msgstr ""
1630 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1631 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1632 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1633 "wartości.\n"
1634 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1635 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1636 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1637 "kolejnym kroku.\n"
1638 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1639
1640 msgid "Image flash utility"
1641 msgstr "Narzędzia flash'a"
1642
1643 msgid "Image-Upgrade"
1644 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1645
1646 msgid "In Progress"
1647 msgstr "W toku"
1648
1649 msgid ""
1650 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1651 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1652
1653 msgid "Increased voltage"
1654 msgstr "Zwiększone napięcie"
1655
1656 msgid "Index"
1657 msgstr "Indeks"
1658
1659 msgid "InfoBar"
1660 msgstr "Pasek info"
1661
1662 msgid "Infobar timeout"
1663 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1664
1665 msgid "Information"
1666 msgstr "Informacje"
1667
1668 msgid "Init"
1669 msgstr "Init"
1670
1671 msgid "Initialization..."
1672 msgstr "Inicjalizacja..."
1673
1674 msgid "Initialize"
1675 msgstr "Inicjuj"
1676
1677 msgid "Initializing Harddisk..."
1678 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1679
1680 msgid "Input"
1681 msgstr "Info"
1682
1683 msgid "Install"
1684 msgstr ""
1685
1686 msgid "Install a new image with a USB stick"
1687 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
1688
1689 msgid "Install a new image with your web browser"
1690 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
1691
1692 msgid "Install local IPKG"
1693 msgstr "Instaluj lokalny IPKG"
1694
1695 msgid "Install or remove finished."
1696 msgstr ""
1697
1698 msgid "Install settings, skins, software..."
1699 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
1700
1701 msgid "Install software updates..."
1702 msgstr "Instaluj aktualizacje oprogramowania..."
1703
1704 msgid ""
1705 "Install/\n"
1706 "Remove"
1707 msgstr ""
1708
1709 msgid "Installation finished."
1710 msgstr ""
1711
1712 msgid "Installing"
1713 msgstr "Instalowanie"
1714
1715 msgid "Installing Software..."
1716 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1717
1718 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1719 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1720
1721 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1722 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1723
1724 msgid "Installing package content... Please wait..."
1725 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1726
1727 msgid "Instant Record..."
1728 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1729
1730 msgid "Integrated Ethernet"
1731 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1732
1733 msgid "Integrated Wireless"
1734 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1735
1736 msgid "Intermediate"
1737 msgstr "Pośrednia"
1738
1739 msgid "Internal Flash"
1740 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1741
1742 msgid "Invalid Location"
1743 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1744
1745 #, python-format
1746 msgid "Invalid directory selected: %s"
1747 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1748
1749 msgid "Inversion"
1750 msgstr "Inversja"
1751
1752 msgid "Invert display"
1753 msgstr "Odwróć wyświetlanie"
1754
1755 msgid "Ipkg"
1756 msgstr "Ipkg"
1757
1758 msgid "Italian"
1759 msgstr "Włoski"
1760
1761 msgid "Job View"
1762 msgstr "Podgląd zajęć"
1763
1764 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1765 msgid "Just Scale"
1766 msgstr "Po prostu skaluj"
1767
1768 msgid "Keyboard Map"
1769 msgstr "Mapa klawiatury"
1770
1771 msgid "Keyboard Setup"
1772 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1773
1774 msgid "Keymap"
1775 msgstr "Mapa klawiszy"
1776
1777 msgid "LAN Adapter"
1778 msgstr "Adapter LAN"
1779
1780 msgid "LNB"
1781 msgstr "LNB"
1782
1783 msgid "LOF"
1784 msgstr "LOF"
1785
1786 msgid "LOF/H"
1787 msgstr "LOF/H"
1788
1789 msgid "LOF/L"
1790 msgstr "LOF/L"
1791
1792 msgid "Language selection"
1793 msgstr "Wybór języka"
1794
1795 msgid "Language..."
1796 msgstr "Język..."
1797
1798 msgid "Last speed"
1799 msgstr "Ostatnia prędkość"
1800
1801 msgid "Latitude"
1802 msgstr "Szerokość geogr."
1803
1804 msgid "Latvian"
1805 msgstr "Łotewski"
1806
1807 msgid "Leave DVD Player?"
1808 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
1809
1810 msgid "Left"
1811 msgstr "Lewo"
1812
1813 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
1814 msgstr "Pozwól przeglądać/edytować pliki Dreamboxa"
1815
1816 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1817 msgid "Letterbox"
1818 msgstr "Letterbox"
1819
1820 msgid "Limit east"
1821 msgstr "Limit wschodni"
1822
1823 msgid "Limit west"
1824 msgstr "Limit zachodni"
1825
1826 msgid "Limited character set for recording filenames"
1827 msgstr ""
1828
1829 msgid "Limits off"
1830 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1831
1832 msgid "Limits on"
1833 msgstr "Limity właczony"
1834
1835 msgid "Link:"
1836 msgstr "Łącze:"
1837
1838 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1839 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1840
1841 msgid "List of Storage Devices"
1842 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1843
1844 msgid "Lithuanian"
1845 msgstr "Litewski"
1846
1847 msgid "Load"
1848 msgstr "Otwórz"
1849
1850 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1851 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
1852
1853 msgid "Local Network"
1854 msgstr "Sieć lokalna"
1855
1856 msgid "Location"
1857 msgstr "Lokalizacja"
1858
1859 msgid "Lock:"
1860 msgstr "Block:"
1861
1862 msgid "Log results to harddisk"
1863 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
1864
1865 msgid "Long Keypress"
1866 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1867
1868 msgid "Longitude"
1869 msgstr "Długość geogr."
1870
1871 msgid "MMC Card"
1872 msgstr "Karta MMC"
1873
1874 msgid "MORE"
1875 msgstr "Więcej"
1876
1877 msgid "Main menu"
1878 msgstr "Menu Główne"
1879
1880 msgid "Mainmenu"
1881 msgstr "Menu Główne"
1882
1883 msgid "Make this mark an 'in' point"
1884 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1885
1886 msgid "Make this mark an 'out' point"
1887 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1888
1889 msgid "Make this mark just a mark"
1890 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1891
1892 msgid "Manage your receiver's software"
1893 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
1894
1895 msgid "Manual Scan"
1896 msgstr "Ręczne skanowanie"
1897
1898 msgid "Manual transponder"
1899 msgstr "Własny transponder"
1900
1901 msgid "Manufacturer"
1902 msgstr "Producent"
1903
1904 msgid "Margin after record"
1905 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1906
1907 msgid "Margin before record (minutes)"
1908 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1909
1910 msgid "Media player"
1911 msgstr "Odtwarzacz"
1912
1913 msgid "MediaPlayer"
1914 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1915
1916 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1917 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1918
1919 msgid "Medium is not empty!"
1920 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
1921
1922 msgid "Menu"
1923 msgstr "Menu"
1924
1925 msgid "Message"
1926 msgstr "Wiadomość"
1927
1928 msgid "Message..."
1929 msgstr "Wiadomość..."
1930
1931 msgid "Mkfs failed"
1932 msgstr "Mkfs zawiódł"
1933
1934 msgid "Mode"
1935 msgstr "Tryb"
1936
1937 msgid "Model: "
1938 msgstr "Model: "
1939
1940 msgid "Modulation"
1941 msgstr "Modulacja"
1942
1943 msgid "Modulator"
1944 msgstr "Modulator"
1945
1946 msgid "Mon"
1947 msgstr "Pon"
1948
1949 msgid "Mon-Fri"
1950 msgstr "Pon-Pią"
1951
1952 msgid "Monday"
1953 msgstr "Poniedziałek"
1954
1955 msgid "Mount failed"
1956 msgstr "Montowanie nieudane"
1957
1958 msgid "Move Picture in Picture"
1959 msgstr "Przesuń PiP"
1960
1961 msgid "Move east"
1962 msgstr "Przesuń na wschód"
1963
1964 msgid "Move west"
1965 msgstr "Przesuń na zachód"
1966
1967 msgid "Movielist menu"
1968 msgstr "Menu listy filmów"
1969
1970 msgid "Multi EPG"
1971 msgstr "Multi EPG"
1972
1973 msgid "Multimedia"
1974 msgstr ""
1975
1976 msgid "Multiple service support"
1977 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1978
1979 msgid "Multisat"
1980 msgstr "Multisat"
1981
1982 msgid "Mute"
1983 msgstr "Mute"
1984
1985 msgid "N/A"
1986 msgstr "N/A"
1987
1988 msgid "NEXT"
1989 msgstr "Następny"
1990
1991 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1992 msgstr ""
1993 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
1994
1995 msgid "NOW"
1996 msgstr "Teraz"
1997
1998 msgid "NTSC"
1999 msgstr "NTSC"
2000
2001 msgid "Name"
2002 msgstr "Nazwa"
2003
2004 msgid "Nameserver"
2005 msgstr "Nameserver"
2006
2007 #, python-format
2008 msgid "Nameserver %d"
2009 msgstr "Nameserver %d"
2010
2011 msgid "Nameserver Setup"
2012 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
2013
2014 msgid "Nameserver settings"
2015 msgstr "Ustawienia nameserver"
2016
2017 msgid "Netmask"
2018 msgstr "Maska sieci"
2019
2020 msgid "Network"
2021 msgstr ""
2022
2023 msgid "Network Configuration..."
2024 msgstr "Konfiguracja sieci..."
2025
2026 msgid "Network Mount"
2027 msgstr "Montowanie sieci"
2028
2029 msgid "Network SSID"
2030 msgstr "Sieciowe SSID"
2031
2032 msgid "Network Setup"
2033 msgstr "Ustawienia sieci"
2034
2035 msgid "Network scan"
2036 msgstr "Skanowanie sieci"
2037
2038 msgid "Network setup"
2039 msgstr "Ustawienia sieci"
2040
2041 msgid "Network test"
2042 msgstr "Test połączenia sieciowego"
2043
2044 msgid "Network test..."
2045 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
2046
2047 msgid "Network..."
2048 msgstr "Sieć..."
2049
2050 msgid "Network:"
2051 msgstr "Sieć:"
2052
2053 msgid "NetworkWizard"
2054 msgstr "Kreator sieci"
2055
2056 msgid "New"
2057 msgstr "Nowe"
2058
2059 msgid "New pin"
2060 msgstr "Nowy pin"
2061
2062 msgid "New version:"
2063 msgstr "Nowa wersja:"
2064
2065 msgid "Next"
2066 msgstr "Następny"
2067
2068 msgid "No"
2069 msgstr "Nie"
2070
2071 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2072 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
2073
2074 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2075 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
2076
2077 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2078 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
2079
2080 msgid "No Networks found"
2081 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2082
2083 msgid "No backup needed"
2084 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
2085
2086 msgid ""
2087 "No data on transponder!\n"
2088 "(Timeout reading PAT)"
2089 msgstr ""
2090 "Brak danych na transponderze!\n"
2091 "(Koniec czasu czytania PAT)"
2092
2093 msgid "No description available."
2094 msgstr ""
2095
2096 msgid "No details for this image file"
2097 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
2098
2099 msgid "No displayable files on this medium found!"
2100 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
2101
2102 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2103 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
2104
2105 msgid "No free tuner!"
2106 msgstr "Brak wolnego tunera!"
2107
2108 msgid ""
2109 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2110 msgstr ""
2111 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
2112 "spróbować ponownie."
2113
2114 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2115 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
2116
2117 msgid "No positioner capable frontend found."
2118 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
2119
2120 msgid "No satellite frontend found!!"
2121 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
2122
2123 msgid "No tags are set on these movies."
2124 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
2125
2126 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2127 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
2128
2129 msgid ""
2130 "No tuner is enabled!\n"
2131 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2132 msgstr ""
2133 "Brak włączonego tunera!\n"
2134 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
2135
2136 msgid "No useable USB stick found"
2137 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
2138
2139 msgid ""
2140 "No valid service PIN found!\n"
2141 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2142 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2143 msgstr ""
2144 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
2145 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
2146 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
2147
2148 msgid ""
2149 "No valid setup PIN found!\n"
2150 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2151 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2152 msgstr ""
2153 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
2154 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
2155 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
2156
2157 msgid ""
2158 "No working local network adapter found.\n"
2159 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2160 "configured correctly."
2161 msgstr ""
2162 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
2163 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
2164 "skonfigurowana."
2165
2166 msgid ""
2167 "No working wireless network adapter found.\n"
2168 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2169 "network is configured correctly."
2170 msgstr ""
2171 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
2172 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
2173 "dobrze skonfigurowana."
2174
2175 msgid ""
2176 "No working wireless network interface found.\n"
2177 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2178 "your local network interface."
2179 msgstr ""
2180 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
2181 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
2182 "lokalny interfejs sieciowy."
2183
2184 msgid "No, but restart from begin"
2185 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
2186
2187 msgid "No, do nothing."
2188 msgstr "Nie, nie rób nic."
2189
2190 msgid "No, just start my dreambox"
2191 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
2192
2193 msgid "No, scan later manually"
2194 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
2195
2196 msgid "None"
2197 msgstr "Brak"
2198
2199 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2200 msgid "Nonlinear"
2201 msgstr "Nielinearny"
2202
2203 msgid "North"
2204 msgstr "Północ"
2205
2206 msgid "Norwegian"
2207 msgstr "Norweski"
2208
2209 #, python-format
2210 msgid ""
2211 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2212 "required, %d MB available)"
2213 msgstr ""
2214 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
2215 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
2216
2217 msgid ""
2218 "Nothing to scan!\n"
2219 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2220 msgstr ""
2221 "Nic do skanowania!\n"
2222 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
2223
2224 msgid "Now Playing"
2225 msgstr "Odtwarzane"
2226
2227 msgid ""
2228 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2229 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2230 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2231 msgstr ""
2232 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
2233 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
2234 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
2235
2236 msgid "OK"
2237 msgstr "OK"
2238
2239 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2240 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
2241
2242 msgid "OSD Settings"
2243 msgstr "Ustawienia OSD"
2244
2245 msgid "OSD visibility"
2246 msgstr "Przezroczystość"
2247
2248 msgid "Off"
2249 msgstr "Wyłącz"
2250
2251 msgid "On"
2252 msgstr "Włącz"
2253
2254 msgid "One"
2255 msgstr "Jeden"
2256
2257 msgid "Online-Upgrade"
2258 msgstr "Online - Aktualizacja"
2259
2260 msgid "Only Free scan"
2261 msgstr "Skanuj tylko FTA"
2262
2263 msgid "Orbital Position"
2264 msgstr "Pozycja orbitalna"
2265
2266 msgid "PAL"
2267 msgstr "PAL"
2268
2269 msgid "PIDs"
2270 msgstr "Pidy"
2271
2272 msgid "Package details for: "
2273 msgstr ""
2274
2275 msgid "Package list update"
2276 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
2277
2278 msgid "Packet management"
2279 msgstr "Zarządzanie pakietem"
2280
2281 msgid "Packet manager"
2282 msgstr "Menadżer pakietów"
2283
2284 msgid "Page"
2285 msgstr "Strona"
2286
2287 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2288 msgid "Pan&Scan"
2289 msgstr "Pan&Scan"
2290
2291 msgid "Parent Directory"
2292 msgstr "Katalog nadrzędny"
2293
2294 msgid "Parental control"
2295 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2296
2297 msgid "Parental control services Editor"
2298 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2299
2300 msgid "Parental control setup"
2301 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2302
2303 msgid "Parental control type"
2304 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2305
2306 msgid "Pause movie at end"
2307 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2308
2309 msgid "PiPSetup"
2310 msgstr "Ustawienia PiP"
2311
2312 msgid "PicturePlayer"
2313 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
2314
2315 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2316 msgid "Pillarbox"
2317 msgstr "Pillarbox"
2318
2319 msgid "Pilot"
2320 msgstr "Pilot"
2321
2322 msgid "Pin code needed"
2323 msgstr "Potrzebny kod pin"
2324
2325 msgid "Play"
2326 msgstr "Odtwarzaj"
2327
2328 msgid "Play Audio-CD..."
2329 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
2330
2331 msgid "Play DVD"
2332 msgstr "Odtwórz DVD"
2333
2334 msgid "Play Music..."
2335 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
2336
2337 msgid "Play recorded movies..."
2338 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2339
2340 msgid "Please Reboot"
2341 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2342
2343 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2344 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2345
2346 msgid "Please change recording endtime"
2347 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2348
2349 msgid "Please check your network settings!"
2350 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2351
2352 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2353 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2354
2355 msgid "Please choose an extension..."
2356 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2357
2358 msgid "Please choose he package..."
2359 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2360
2361 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2362 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2363
2364 msgid ""
2365 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2366 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2367 msgstr ""
2368 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
2369 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
2370
2371 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2372 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2373
2374 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2375 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2376
2377 msgid "Please enter a name for the new marker"
2378 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
2379
2380 msgid "Please enter a new filename"
2381 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2382
2383 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2384 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2385
2386 msgid "Please enter name of the new directory"
2387 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2388
2389 msgid "Please enter the correct pin code"
2390 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2391
2392 msgid "Please enter the old pin code"
2393 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2394
2395 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2396 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2397
2398 msgid ""
2399 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2400 "therefore the default directory is being used instead."
2401 msgstr ""
2402 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2403 "katalogu."
2404
2405 msgid "Please press OK to continue."
2406 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2407
2408 msgid "Please press OK!"
2409 msgstr "Wciśnij OK!"
2410
2411 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2412 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2413
2414 msgid "Please select a playlist to delete..."
2415 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
2416
2417 msgid "Please select a playlist..."
2418 msgstr "Wybierz playlistę..."
2419
2420 msgid "Please select a subservice to record..."
2421 msgstr "Wybierz subserwis..."
2422
2423 msgid "Please select a subservice..."
2424 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2425
2426 msgid "Please select medium to use as backup location"
2427 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
2428
2429 msgid "Please select tag to filter..."
2430 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
2431
2432 msgid "Please select target directory or medium"
2433 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2434
2435 msgid "Please select the movie path..."
2436 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2437
2438 msgid "Please set up tuner B"
2439 msgstr "Ustaw Tuner B"
2440
2441 msgid "Please set up tuner C"
2442 msgstr "Ustaw Tuner C"
2443
2444 msgid "Please set up tuner D"
2445 msgstr "Ustaw Tuner D"
2446
2447 msgid ""
2448 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2449 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2450 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2451 msgstr ""
2452 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2453 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2454 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2455
2456 msgid ""
2457 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2458 "the OK button."
2459 msgstr ""
2460 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2461 "OK."
2462
2463 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2464 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
2465
2466 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2467 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
2468
2469 msgid "Please wait while we configure your network..."
2470 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
2471
2472 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2473 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
2474
2475 msgid "Please wait..."
2476 msgstr "Proszę czekać..."
2477
2478 msgid "Please wait... Loading list..."
2479 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2480
2481 msgid "Plugin browser"
2482 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2483
2484 msgid "Plugin manager"
2485 msgstr ""
2486
2487 msgid "Plugins"
2488 msgstr "Pluginy"
2489
2490 msgid "Polarity"
2491 msgstr "Polaryzacja"
2492
2493 msgid "Polarization"
2494 msgstr "Polaryzacja"
2495
2496 msgid "Polish"
2497 msgstr "Polski"
2498
2499 msgid "Port A"
2500 msgstr "Port A"
2501
2502 msgid "Port B"
2503 msgstr "Port B"
2504
2505 msgid "Port C"
2506 msgstr "Port C"
2507
2508 msgid "Port D"
2509 msgstr "Port D"
2510
2511 msgid "Portuguese"
2512 msgstr "Portugalski"
2513
2514 msgid "Positioner"
2515 msgstr "Pozycjoner"
2516
2517 msgid "Positioner fine movement"
2518 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2519
2520 msgid "Positioner movement"
2521 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2522
2523 msgid "Positioner setup"
2524 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2525
2526 msgid "Positioner storage"
2527 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2528
2529 msgid "Power threshold in mA"
2530 msgstr "Próg mocy w  mA"
2531
2532 msgid "Predefined transponder"
2533 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2534
2535 msgid "Preparing... Please wait"
2536 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2537
2538 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2539 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2540
2541 msgid "Press OK to activate the settings."
2542 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
2543
2544 msgid "Press OK to edit the settings."
2545 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2546
2547 #, python-format
2548 msgid "Press OK to get further details for %s"
2549 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
2550
2551 msgid "Press OK to scan"
2552 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2553
2554 msgid "Press OK to start the scan"
2555 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2556
2557 msgid "Prev"
2558 msgstr "Poprzedni"
2559
2560 msgid "Preview menu"
2561 msgstr "Podgląd menu"
2562
2563 msgid "Primary DNS"
2564 msgstr "Pierwszy DNS"
2565
2566 msgid "Priority"
2567 msgstr "Priorytet konwertera"
2568
2569 msgid "Properties of current title"
2570 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
2571
2572 msgid "Protect services"
2573 msgstr "Ochrona serwisów"
2574
2575 msgid "Protect setup"
2576 msgstr "Ochrona ustawień"
2577
2578 msgid "Provider"
2579 msgstr "Provider"
2580
2581 msgid "Provider to scan"
2582 msgstr "Provider do skanowania"
2583
2584 msgid "Providers"
2585 msgstr "Providerzy"
2586
2587 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2588 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
2589
2590 msgid "Quick"
2591 msgstr "Szybko"
2592
2593 msgid "Quickzap"
2594 msgstr "Szybkie przełączanie"
2595
2596 msgid "RC Menu"
2597 msgstr "Menu RC"
2598
2599 msgid "RF output"
2600 msgstr "Wyjście RF"
2601
2602 msgid "RGB"
2603 msgstr "RGB"
2604
2605 msgid "RSS Feed URI"
2606 msgstr "Adres serwisu RSS"
2607
2608 msgid "Radio"
2609 msgstr "Radio"
2610
2611 msgid "Ram Disk"
2612 msgstr "Ram Dysk"
2613
2614 msgid "Random"
2615 msgstr "Losowo"
2616
2617 msgid "Really close without saving settings?"
2618 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2619
2620 msgid "Really delete done timers?"
2621 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2622
2623 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2624 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2625
2626 msgid "Really reboot now?"
2627 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2628
2629 msgid "Really restart now?"
2630 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2631
2632 msgid "Really shutdown now?"
2633 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2634
2635 msgid "Reboot"
2636 msgstr "Restart"
2637
2638 msgid "Reception Settings"
2639 msgstr "Ustawienia powitania"
2640
2641 msgid "Record"
2642 msgstr "Nagraj"
2643
2644 #, python-format
2645 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2646 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
2647
2648 msgid "Recorded files..."
2649 msgstr "Nagrane pliki..."
2650
2651 msgid "Recording"
2652 msgstr "Nagrywanie"
2653
2654 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2655 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2656
2657 msgid "Recordings"
2658 msgstr ""
2659
2660 msgid "Recordings always have priority"
2661 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2662
2663 msgid "Reenter new pin"
2664 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2665
2666 msgid "Refresh Rate"
2667 msgstr "Wartość odświeżania"
2668
2669 msgid "Refresh rate selection."
2670 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2671
2672 msgid "Reload"
2673 msgstr "Przeładuj"
2674
2675 msgid "Remove"
2676 msgstr ""
2677
2678 msgid "Remove Bookmark"
2679 msgstr "Usuń zakładkę"
2680
2681 msgid "Remove Plugins"
2682 msgstr "Usuń pluginy"
2683
2684 msgid "Remove a mark"
2685 msgstr "Usuń znacznik"
2686
2687 msgid "Remove currently selected title"
2688 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2689
2690 msgid "Remove finished."
2691 msgstr "Usuwanie zakończone."
2692
2693 msgid "Remove plugins"
2694 msgstr "Usuń pluginy"
2695
2696 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2697 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2698
2699 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2700 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2701
2702 msgid "Remove timer"
2703 msgstr "Usuń timer"
2704
2705 msgid "Remove title"
2706 msgstr "Usuń tytuł"
2707
2708 msgid "Removing"
2709 msgstr "Usuwanie"
2710
2711 #, python-format
2712 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2713 msgstr ""
2714 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2715
2716 msgid "Rename"
2717 msgstr "Zmień nazwę"
2718
2719 msgid "Repeat"
2720 msgstr "Powtórz"
2721
2722 msgid "Repeat Type"
2723 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
2724
2725 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2726 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2727
2728 msgid "Repeats"
2729 msgstr "Powtarzaj"
2730
2731 msgid "Reset"
2732 msgstr "Resetuj"
2733
2734 msgid "Reset and renumerate title names"
2735 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
2736
2737 msgid "Resolution"
2738 msgstr "Rozdzielczość"
2739
2740 msgid "Restart"
2741 msgstr "Restart"
2742
2743 msgid "Restart GUI"
2744 msgstr "Restartuj GUI"
2745
2746 msgid "Restart GUI now?"
2747 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2748
2749 msgid "Restart network"
2750 msgstr "Restart sieci"
2751
2752 msgid "Restart test"
2753 msgstr "Restart testu"
2754
2755 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2756 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2757
2758 msgid "Restore"
2759 msgstr "Przywróć"
2760
2761 msgid "Restore backups..."
2762 msgstr "Przywróć kopie..."
2763
2764 msgid "Restore running"
2765 msgstr "Przywracanie uruchomione"
2766
2767 msgid "Restore running..."
2768 msgstr "Przywracanie uruchomione..."
2769
2770 msgid "Restore system settings"
2771 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
2772
2773 msgid ""
2774 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2775 "settings now."
2776 msgstr ""
2777 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2778 "ustawienia teraz."
2779
2780 msgid "Resume from last position"
2781 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2782
2783 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2784 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2785 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2786 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2787 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2788 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2789 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2790 msgid "Resuming playback"
2791 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2792
2793 msgid "Return to file browser"
2794 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2795
2796 msgid "Return to movie list"
2797 msgstr "Powrót do listy filmów"
2798
2799 msgid "Return to previous service"
2800 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2801
2802 msgid "Rewind speeds"
2803 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
2804
2805 msgid "Right"
2806 msgstr "Prawo"
2807
2808 msgid "Rolloff"
2809 msgstr "Rolloff"
2810
2811 msgid "Rotor turning speed"
2812 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2813
2814 msgid "Running"
2815 msgstr "Uruchomiony"
2816
2817 msgid "Russian"
2818 msgstr "Rosyjski"
2819
2820 msgid "S-Video"
2821 msgstr "S-Video"
2822
2823 msgid "SNR"
2824 msgstr "SNR"
2825
2826 msgid "SNR:"
2827 msgstr "SNR:"
2828
2829 msgid "Sat"
2830 msgstr "Sat"
2831
2832 msgid "Sat / Dish Setup"
2833 msgstr "Ustawienia anteny"
2834
2835 msgid "Satellite"
2836 msgstr "Satelita"
2837
2838 msgid "Satellite Equipment Setup"
2839 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
2840
2841 msgid "Satellites"
2842 msgstr "Satelity"
2843
2844 msgid "Satfinder"
2845 msgstr "Miernik sygnału"
2846
2847 msgid "Sats"
2848 msgstr "Satelity"
2849
2850 msgid "Satteliteequipment"
2851 msgstr ""
2852
2853 msgid "Saturday"
2854 msgstr "Sobota"
2855
2856 msgid "Save"
2857 msgstr "Zapisz"
2858
2859 msgid "Save Playlist"
2860 msgstr "Zachowaj Playlistę"
2861
2862 msgid "Scaling Mode"
2863 msgstr "Tryb skalowania"
2864
2865 msgid "Scan "
2866 msgstr "Skanuj"
2867
2868 msgid "Scan Files..."
2869 msgstr "Skanuj Pliki..."
2870
2871 msgid "Scan QAM128"
2872 msgstr "Skanuj QAM128"
2873
2874 msgid "Scan QAM16"
2875 msgstr "Skanuj QAM16"
2876
2877 msgid "Scan QAM256"
2878 msgstr "Skanuj QAM256"
2879
2880 msgid "Scan QAM32"
2881 msgstr "Skanuj QAM32"
2882
2883 msgid "Scan QAM64"
2884 msgstr "Skanuj QAM64"
2885
2886 msgid "Scan SR6875"
2887 msgstr "Skanuj SR6875"
2888
2889 msgid "Scan SR6900"
2890 msgstr "Skanuj SR6900"
2891
2892 msgid "Scan Wireless Networks"
2893 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2894
2895 msgid "Scan additional SR"
2896 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2897
2898 msgid "Scan band EU HYPER"
2899 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2900
2901 msgid "Scan band EU MID"
2902 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2903
2904 msgid "Scan band EU SUPER"
2905 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2906
2907 msgid "Scan band EU UHF IV"
2908 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2909
2910 msgid "Scan band EU UHF V"
2911 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2912
2913 msgid "Scan band EU VHF I"
2914 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2915
2916 msgid "Scan band EU VHF III"
2917 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2918
2919 msgid "Scan band US HIGH"
2920 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2921
2922 msgid "Scan band US HYPER"
2923 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2924
2925 msgid "Scan band US LOW"
2926 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2927
2928 msgid "Scan band US MID"
2929 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2930
2931 msgid "Scan band US SUPER"
2932 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2933
2934 msgid ""
2935 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2936 "WLAN USB Stick\n"
2937 msgstr ""
2938 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2939 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2940
2941 msgid ""
2942 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2943 msgstr ""
2944 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2945
2946 msgid "Search east"
2947 msgstr "Szukaj na wschód"
2948
2949 msgid "Search west"
2950 msgstr "Szukaj na zachód"
2951
2952 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
2953 msgstr ""
2954
2955 msgid "Secondary DNS"
2956 msgstr "Drugi DNS"
2957
2958 msgid "Seek"
2959 msgstr "Wyszukiwanie"
2960
2961 msgid "Select"
2962 msgstr "Wybierz"
2963
2964 msgid "Select HDD"
2965 msgstr "Wybierz HDD"
2966
2967 msgid "Select IPKG source to edit..."
2968 msgstr "Wybierz źródło IPKG aby edytować..."
2969
2970 msgid "Select Location"
2971 msgstr "Wybierz lokalizację"
2972
2973 msgid "Select Network Adapter"
2974 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2975
2976 msgid "Select a movie"
2977 msgstr "Wybierz film"
2978
2979 msgid "Select audio mode"
2980 msgstr "Wybierz tryb audio"
2981
2982 msgid "Select audio track"
2983 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
2984
2985 msgid "Select channel to record from"
2986 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2987
2988 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
2989 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
2990
2991 msgid "Select files/folders to backup..."
2992 msgstr "Wybierz pliki/katalogi dla kopii zapasowej..."
2993
2994 msgid "Select image"
2995 msgstr "Wybierz image"
2996
2997 msgid "Select refresh rate"
2998 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2999
3000 msgid "Select video input"
3001 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
3002
3003 msgid "Select video input with up/down buttons"
3004 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
3005
3006 msgid "Select video mode"
3007 msgstr "Wybierz tryb wideo"
3008
3009 msgid "Selected source image"
3010 msgstr "Wybierz image źródłowy"
3011
3012 msgid "Send DiSEqC"
3013 msgstr "Wyślij DiSEqC"
3014
3015 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3016 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
3017
3018 msgid "Seperate titles with a main menu"
3019 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
3020
3021 msgid "Sequence repeat"
3022 msgstr "Powtórka sekwencji"
3023
3024 msgid "Service"
3025 msgstr "Informacje o serwisie..."
3026
3027 msgid "Service Scan"
3028 msgstr "Skanowanie serwisu"
3029
3030 msgid "Service Searching"
3031 msgstr "Szukanie serwisów"
3032
3033 msgid "Service has been added to the favourites."
3034 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
3035
3036 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3037 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
3038
3039 msgid ""
3040 "Service invalid!\n"
3041 "(Timeout reading PMT)"
3042 msgstr ""
3043 "Serwis niewłaściwy!\n"
3044 "(Koniec czasu czytania PMT)"
3045
3046 msgid ""
3047 "Service not found!\n"
3048 "(SID not found in PAT)"
3049 msgstr ""
3050 "Serwis nie znaleziony!\n"
3051 "(SID nie znaleziony w PAT)"
3052
3053 msgid "Service scan"
3054 msgstr "Skanowanie serwisów"
3055
3056 msgid ""
3057 "Service unavailable!\n"
3058 "Check tuner configuration!"
3059 msgstr ""
3060 "Serwis niedostępny!\n"
3061 "Sprawdź konfigurację tunera!"
3062
3063 msgid "Serviceinfo"
3064 msgstr "Info o serwisie"
3065
3066 msgid "Services"
3067 msgstr "Serwisy"
3068
3069 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3070 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
3071
3072 msgid "Set as default Interface"
3073 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
3074
3075 msgid "Set interface as default Interface"
3076 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
3077
3078 msgid "Set limits"
3079 msgstr "Ustaw limity"
3080
3081 msgid "Settings"
3082 msgstr "Ustawienia"
3083
3084 msgid "Setup"
3085 msgstr "Konfiguracja"
3086
3087 msgid "Setup Mode"
3088 msgstr "Tryb Konfiguracji"
3089
3090 msgid "Show Info"
3091 msgstr "Pokaż Info"
3092
3093 msgid "Show WLAN Status"
3094 msgstr "Pokaż status WLAN"
3095
3096 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3097 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
3098
3099 msgid "Show infobar on channel change"
3100 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
3101
3102 msgid "Show infobar on event change"
3103 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
3104
3105 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3106 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
3107
3108 msgid "Show positioner movement"
3109 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
3110
3111 msgid "Show services beginning with"
3112 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
3113
3114 msgid "Show the radio player..."
3115 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
3116
3117 msgid "Show the tv player..."
3118 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
3119
3120 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3121 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
3122
3123 msgid "Shutdown Dreambox after"
3124 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
3125
3126 msgid "Similar"
3127 msgstr "Podobne"
3128
3129 msgid "Similar broadcasts:"
3130 msgstr "Podobne transmisje:"
3131
3132 msgid "Simple"
3133 msgstr "Prosta"
3134
3135 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3136 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
3137
3138 msgid "Single"
3139 msgstr "Jeden"
3140
3141 msgid "Single EPG"
3142 msgstr "Zwykłe EPG"
3143
3144 msgid "Single satellite"
3145 msgstr "Jeden satelita"
3146
3147 msgid "Single transponder"
3148 msgstr "Jeden transponder"
3149
3150 msgid "Singlestep (GOP)"
3151 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
3152
3153 msgid "Skin..."
3154 msgstr "Skiny..."
3155
3156 msgid "Skins"
3157 msgstr ""
3158
3159 msgid "Sleep Timer"
3160 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
3161
3162 msgid "Sleep timer action:"
3163 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
3164
3165 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3166 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
3167
3168 #, python-format
3169 msgid "Slot %d"
3170 msgstr "Slot %d"
3171
3172 msgid "Slow"
3173 msgstr "Wolno"
3174
3175 msgid "Slow Motion speeds"
3176 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
3177
3178 msgid "Software"
3179 msgstr ""
3180
3181 msgid "Software manager"
3182 msgstr "Menadżer oprogramowania"
3183
3184 msgid "Software manager..."
3185 msgstr "Menadżer oprogramowania..."
3186
3187 msgid "Software restore"
3188 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
3189
3190 msgid "Software update"
3191 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
3192
3193 msgid "Some plugins are not available:\n"
3194 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
3195
3196 msgid "Somewhere else"
3197 msgstr "Gdzie indziej"
3198
3199 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3200 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
3201
3202 msgid "Sorry no backups found!"
3203 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
3204
3205 msgid ""
3206 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3207 "\n"
3208 "Please choose an other one."
3209 msgstr ""
3210 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
3211 "\n"
3212 "Wybierz inną."
3213
3214 msgid ""
3215 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3216 "Please choose an other one."
3217 msgstr ""
3218 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3219 "Wybierz inne miejsce."
3220
3221 msgid "Sorry, no Details available!"
3222 msgstr ""
3223
3224 msgid ""
3225 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3226 "\n"
3227 "Please choose another one."
3228 msgstr ""
3229 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3230 "\n"
3231 "Wybierz inne miejsce."
3232
3233 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3234 msgid "Sort A-Z"
3235 msgstr "Sortuj od A-Z"
3236
3237 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3238 msgid "Sort Time"
3239 msgstr "Sortuj po czasie"
3240
3241 msgid "Sound"
3242 msgstr "Dźwięk"
3243
3244 msgid "Soundcarrier"
3245 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
3246
3247 msgid "South"
3248 msgstr "Południe"
3249
3250 msgid "Spanish"
3251 msgstr "Hiszpański"
3252
3253 msgid "Standby"
3254 msgstr "Czuwanie"
3255
3256 msgid "Standby / Restart"
3257 msgstr "Czuwanie / Restart"
3258
3259 msgid "Start from the beginning"
3260 msgstr "Rozpocznij od początku"
3261
3262 msgid "Start recording?"
3263 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
3264
3265 msgid "Start test"
3266 msgstr "Testuj"
3267
3268 msgid "StartTime"
3269 msgstr "Czas rozpoczęcia"
3270
3271 msgid "Starting on"
3272 msgstr "Rozpocznij od"
3273
3274 msgid "Step east"
3275 msgstr "Krok na wschód"
3276
3277 msgid "Step west"
3278 msgstr "Krok na zachód"
3279
3280 msgid "Stereo"
3281 msgstr "Stereo"
3282
3283 msgid "Stop"
3284 msgstr "Zatrzymaj"
3285
3286 msgid "Stop Timeshift?"
3287 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
3288
3289 msgid "Stop current event and disable coming events"
3290 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
3291
3292 msgid "Stop current event but not coming events"
3293 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
3294
3295 msgid "Stop playing this movie?"
3296 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
3297
3298 msgid "Stop test"
3299 msgstr "Zakończ test"
3300
3301 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3302 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
3303
3304 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3305 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
3306
3307 msgid "Store position"
3308 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
3309
3310 msgid "Stored position"
3311 msgstr "Pozycja zapamiętana"
3312
3313 msgid "Subservice list..."
3314 msgstr "Lista subserwisów..."
3315
3316 msgid "Subservices"
3317 msgstr "Subserwisy"
3318
3319 msgid "Subtitle selection"
3320 msgstr "Wybór napisów"
3321
3322 msgid "Subtitles"
3323 msgstr "Napisy"
3324
3325 msgid "Sun"
3326 msgstr "Nie"
3327
3328 msgid "Sunday"
3329 msgstr "Niedziela"
3330
3331 msgid "Swap Services"
3332 msgstr "Zamiana serwisów"
3333
3334 msgid "Swedish"
3335 msgstr "Szwedzki"
3336
3337 msgid "Switch to next subservice"
3338 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
3339
3340 msgid "Switch to previous subservice"
3341 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
3342
3343 msgid "Symbol Rate"
3344 msgstr "Symbol Rate"
3345
3346 msgid "Symbolrate"
3347 msgstr "Symbolrate"
3348
3349 msgid "System"
3350 msgstr "System"
3351
3352 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3353 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3354 msgstr ""
3355 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
3356 "additional translations made by SileliS® :)\n"
3357 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
3358
3359 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3360 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
3361
3362 msgid "TV System"
3363 msgstr "System TV"
3364
3365 msgid "Table of content for collection"
3366 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
3367
3368 msgid "Tag 1"
3369 msgstr "Oznaczenie 1"
3370
3371 msgid "Tag 2"
3372 msgstr "Oznaczenie 2"
3373
3374 msgid "Tags"
3375 msgstr "Oznaczenia"
3376
3377 msgid "Terrestrial"
3378 msgstr "Naziemny"
3379
3380 msgid "Terrestrial provider"
3381 msgstr "Naziemny provider"
3382
3383 msgid "Test DiSEqC settings"
3384 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
3385
3386 msgid "Test Type"
3387 msgstr "Typ Testu"
3388
3389 msgid "Test mode"
3390 msgstr "Tryb testowy"
3391
3392 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3393 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
3394
3395 msgid "Test-Messagebox?"
3396 msgstr "Informacja testowa?"
3397
3398 msgid ""
3399 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3400 "Please press OK to start using your Dreambox."
3401 msgstr ""
3402 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
3403 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
3404
3405 msgid ""
3406 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3407 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3408 "players) instead?"
3409 msgstr ""
3410 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
3411 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
3412 "stacjonarnych czytnikach DVD."
3413
3414 msgid ""
3415 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3416 "the feed server and save it on the stick?"
3417 msgstr ""
3418 "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
3419 "servera i zachować je na USB?"
3420
3421 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3422 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
3423
3424 #, python-format
3425 msgid ""
3426 "The following device was found:\n"
3427 "\n"
3428 "%s\n"
3429 "\n"
3430 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3431 msgstr ""
3432 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3433 "\n"
3434 "%s\n"
3435 "\n"
3436 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3437
3438 msgid "The following files were found..."
3439 msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
3440
3441 msgid ""
3442 "The input port should be configured now.\n"
3443 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3444 "want to do that now?"
3445 msgstr ""
3446 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3447 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
3448 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3449
3450 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3451 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
3452
3453 msgid ""
3454 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3455 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3456 msgstr ""
3457 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
3458 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3459
3460 msgid ""
3461 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3462 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3463 "risk!"
3464 msgstr ""
3465 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
3466 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
3467
3468 msgid ""
3469 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3470 "corrupted!"
3471 msgstr ""
3472 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
3473 "lub zepsuty!"
3474
3475 msgid "The package doesn't contain anything."
3476 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
3477
3478 #, python-format
3479 msgid "The path %s already exists."
3480 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
3481
3482 msgid "The pin code has been changed successfully."
3483 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
3484
3485 msgid "The pin code you entered is wrong."
3486 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
3487
3488 msgid "The pin codes you entered are different."
3489 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
3490
3491 #, python-format
3492 msgid "The results have been written to %s."
3493 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
3494
3495 msgid "The sleep timer has been activated."
3496 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
3497
3498 msgid "The sleep timer has been disabled."
3499 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
3500
3501 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3502 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
3503
3504 msgid ""
3505 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3506 "Please install it."
3507 msgstr ""
3508 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3509 "Proszę go zainstalować."
3510
3511 msgid ""
3512 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3513 msgstr ""
3514 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3515 "teraz?"
3516
3517 msgid "The wizard is finished now."
3518 msgstr "Kreator zakończony."
3519
3520 msgid "There are no default services lists in your image."
3521 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3522
3523 msgid "There are no default settings in your image."
3524 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3525
3526 msgid ""
3527 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3528 "Do you really want to continue?"
3529 msgstr ""
3530 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3531 "Czy kontynuować?"
3532
3533 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3534 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
3535
3536 #, python-format
3537 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3538 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3539
3540 msgid ""
3541 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3542 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3543 msgstr ""
3544 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3545 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3546 "flash?"
3547
3548 msgid ""
3549 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3550 "flash memory?"
3551 msgstr ""
3552 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3553 "pamięć flash?"
3554
3555 msgid ""
3556 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3557 "content on the disc."
3558 msgstr ""
3559 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3560 "nosniku."
3561
3562 #, python-format
3563 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3564 msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
3565
3566 #, python-format
3567 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3568 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3569
3570 msgid "This is step number 2."
3571 msgstr "To jest krok numer 2."
3572
3573 msgid "This is unsupported at the moment."
3574 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3575
3576 msgid ""
3577 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3578 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3579 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3580 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3581 "the \"Nameserver\" Configuration"
3582 msgstr ""
3583 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3584 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3585 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3586 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3587 "\"Nameserver\" konfigurację"
3588
3589 msgid ""
3590 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3591 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3592 "- verify that a network cable is attached\n"
3593 "- verify that the cable is not broken"
3594 msgstr ""
3595 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3596 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3597 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3598 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3599
3600 msgid ""
3601 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3602 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3603 "- no valid IP Address was found\n"
3604 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3605 msgstr ""
3606 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3607 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3608 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3609 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3610
3611 msgid ""
3612 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3613 "configuration with DHCP.\n"
3614 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3615 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3616 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3617 "dialog.\n"
3618 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3619 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3620 msgstr ""
3621 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3622 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3623 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3624 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3625 "adaptera sieciowego.\n"
3626 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3627 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3628
3629 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3630 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3631
3632 msgid "Three"
3633 msgstr "Trzy"
3634
3635 msgid "Threshold"
3636 msgstr "Próg"
3637
3638 msgid "Thu"
3639 msgstr "Czw"
3640
3641 msgid "Thumbnails"
3642 msgstr "Miniatury"
3643
3644 msgid "Thursday"
3645 msgstr "Czwartek"
3646
3647 msgid "Time"
3648 msgstr "Czas"
3649
3650 msgid "Time/Date Input"
3651 msgstr "Czas / Data"
3652
3653 msgid "Timer"
3654 msgstr "Timer"
3655
3656 msgid "Timer Edit"
3657 msgstr "Edycja timera"
3658
3659 msgid "Timer Editor"
3660 msgstr "Edytor timera"
3661
3662 msgid "Timer Type"
3663 msgstr "Typ timera"
3664
3665 msgid "Timer entry"
3666 msgstr "Programowanie timera"
3667
3668 msgid "Timer log"
3669 msgstr "Log timera"
3670
3671 msgid ""
3672 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3673 "Please recheck it!"
3674 msgstr ""
3675 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
3676 "Proszę to sprawdzić!"
3677
3678 msgid "Timer sanity error"
3679 msgstr "Błąd timera"
3680
3681 msgid "Timer selection"
3682 msgstr "Wybór timera"
3683
3684 msgid "Timer status:"
3685 msgstr "Status timera:"
3686
3687 msgid "Timeshift"
3688 msgstr "Timeshift"
3689
3690 msgid "Timeshift not possible!"
3691 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3692
3693 msgid "Timeshift path..."
3694 msgstr "Ścieżka timeshift..."
3695
3696 msgid "Timezone"
3697 msgstr "Strefa czasu"
3698
3699 msgid "Title"
3700 msgstr "Tytuł utworu"
3701
3702 msgid "Title properties"
3703 msgstr "Właściwości tytułu"
3704
3705 msgid "Titleset mode"
3706 msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
3707
3708 msgid ""
3709 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3710 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3711 "stick.\n"
3712 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3713 "for 10 seconds.\n"
3714 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3715 msgstr ""
3716 "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
3717 "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
3718 "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
3719 "sekund.\n"
3720 "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
3721
3722 msgid "Today"
3723 msgstr "Dzisiaj"
3724
3725 msgid "Tone mode"
3726 msgstr "Tryb tonowy"
3727
3728 msgid "Toneburst"
3729 msgstr "Toneburst"
3730
3731 msgid "Toneburst A/B"
3732 msgstr "Toneburst A/B"
3733
3734 msgid "Track"
3735 msgstr "Ścieżka"
3736
3737 msgid "Translation"
3738 msgstr "Tłumaczenie"
3739
3740 msgid "Translation:"
3741 msgstr "Tłumaczenie:"
3742
3743 msgid "Transmission Mode"
3744 msgstr "Tryb transmisji"
3745
3746 msgid "Transmission mode"
3747 msgstr "Tryb transmisji"
3748
3749 msgid "Transponder"
3750 msgstr "Transponder"
3751
3752 msgid "Transponder Type"
3753 msgstr "Typ transpondera"
3754
3755 msgid "Tries left:"
3756 msgstr "Próby skończone:"
3757
3758 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3759 msgstr ""
3760 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3761
3762 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3763 msgstr ""
3764 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3765
3766 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
3767 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
3768
3769 msgid "Tue"
3770 msgstr "Wto"
3771
3772 msgid "Tuesday"
3773 msgstr "Wtorek"
3774
3775 msgid "Tune"
3776 msgstr "Ustaw"
3777
3778 msgid "Tune failed!"
3779 msgstr "Strojenie nieudane!"
3780
3781 msgid "Tuner"
3782 msgstr "Tuner"
3783
3784 msgid "Tuner "
3785 msgstr "Tuner "
3786
3787 msgid "Tuner Slot"
3788 msgstr "Slot tunera"
3789
3790 msgid "Tuner configuration"
3791 msgstr "Konfiguracja tunera"
3792
3793 msgid "Tuner status"
3794 msgstr "Status tunera"
3795
3796 msgid "Turkish"
3797 msgstr "Turecki"
3798
3799 msgid "Two"
3800 msgstr "Dwa"
3801
3802 msgid "Type"
3803 msgstr "Typ"
3804
3805 msgid "Type of scan"
3806 msgstr "Typ skanowania"
3807
3808 msgid "USALS"
3809 msgstr "USALS"
3810
3811 msgid "USB"
3812 msgstr "USB"
3813
3814 msgid "USB Stick"
3815 msgstr "USB Stick"
3816
3817 msgid "USB stick wizard"
3818 msgstr "Kreator pamięci USB"
3819
3820 msgid "Ukrainian"
3821 msgstr "Ukraiński"
3822
3823 msgid ""
3824 "Unable to complete filesystem check.\n"
3825 "Error: "
3826 msgstr ""
3827 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3828 "Błąd: "
3829
3830 msgid ""
3831 "Unable to initialize harddisk.\n"
3832 "Error: "
3833 msgstr ""
3834 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3835 "Błąd: "
3836
3837 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3838 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
3839
3840 msgid "Unicable"
3841 msgstr "Unicable"
3842
3843 msgid "Unicable LNB"
3844 msgstr "Unicable LNB"
3845
3846 msgid "Unicable Martix"
3847 msgstr "Unicable Martix"
3848
3849 msgid "Universal LNB"
3850 msgstr "Uniwersalny LNB"
3851
3852 msgid "Unmount failed"
3853 msgstr "Błąd odmontowania"
3854
3855 msgid "Update"
3856 msgstr "Uaktualnienie"
3857
3858 msgid "Updates your receiver's software"
3859 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3860
3861 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3862 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3863
3864 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3865 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3866
3867 msgid "Upgrade finished."
3868 msgstr "Aktualizacja zakończona."
3869
3870 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3871 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3872
3873 msgid "Upgrading"
3874 msgstr "Aktualizowanie"
3875
3876 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3877 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3878
3879 msgid "Use"
3880 msgstr "Użyj"
3881
3882 msgid "Use DHCP"
3883 msgstr "Użyj DHCP"
3884
3885 msgid "Use Interface"
3886 msgstr "Użyj intrefejsu"
3887
3888 msgid "Use Power Measurement"
3889 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3890
3891 msgid "Use a gateway"
3892 msgstr "Użyj bramy"
3893
3894 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3895 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3896 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3897 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3898 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3899 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3900 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3901 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3902 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3903 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3904 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3905 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3906 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3907 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3908
3909 msgid "Use power measurement"
3910 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3911
3912 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3913 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3914
3915 msgid ""
3916 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3917 "\n"
3918 "Please set up tuner A"
3919 msgstr ""
3920 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3921 "\n"
3922 "Wybierz Tuner A"
3923
3924 msgid ""
3925 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3926 "press OK."
3927 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3928
3929 msgid "Use usals for this sat"
3930 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
3931
3932 msgid "Use wizard to set up basic features"
3933 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3934
3935 msgid "Used service scan type"
3936 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3937
3938 msgid "User defined"
3939 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3940
3941 msgid "VCR scart"
3942 msgstr "VCR Scart"
3943
3944 msgid "VMGM (intro trailer)"
3945 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3946
3947 msgid "Vertical"
3948 msgstr "Pionowa [V]"
3949
3950 msgid "Video Fine-Tuning"
3951 msgstr "Korekcja obrazu..."
3952
3953 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3954 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3955
3956 msgid "Video Output"
3957 msgstr "Wyjście Wideo"
3958
3959 msgid "Video Setup"
3960 msgstr "Ustawienia Wideo"
3961
3962 msgid "Video Wizard"
3963 msgstr "Kreator Wideo"
3964
3965 msgid ""
3966 "Video input selection\n"
3967 "\n"
3968 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3969 "input port).\n"
3970 "\n"
3971 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3972 msgstr ""
3973 "Wybór wejścia wideo\n"
3974 "\n"
3975 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3976 "port wejścia).\n"
3977 "\n"
3978 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3979
3980 msgid "Video mode selection."
3981 msgstr "Wybór trybu wideo"
3982
3983 msgid "View"
3984 msgstr ""
3985
3986 msgid "View Movies..."
3987 msgstr "Wyświetl Filmy..."
3988
3989 msgid "View Photos..."
3990 msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
3991
3992 msgid "View Rass interactive..."
3993 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3994
3995 msgid "View Video CD..."
3996 msgstr "Wyświetl Video CD..."
3997
3998 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
3999 msgstr ""
4000
4001 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4002 msgstr ""
4003
4004 msgid "View list of available EPG extensions."
4005 msgstr ""
4006
4007 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4008 msgstr ""
4009
4010 msgid "View list of available communication extensions."
4011 msgstr ""
4012
4013 msgid "View list of available default settings"
4014 msgstr ""
4015
4016 msgid "View list of available multimedia extensions."
4017 msgstr ""
4018
4019 msgid "View list of available networking extensions"
4020 msgstr ""
4021
4022 msgid "View list of available recording extensions"
4023 msgstr ""
4024
4025 msgid "View list of available skins"
4026 msgstr ""
4027
4028 msgid "View list of available software extensions"
4029 msgstr ""
4030
4031 msgid "View list of available system extensions"
4032 msgstr ""
4033
4034 msgid "View teletext..."
4035 msgstr "Pokaż teletext..."
4036
4037 msgid "Virtual KeyBoard"
4038 msgstr "Wirtualna klawiatura"
4039
4040 msgid "Voltage mode"
4041 msgstr "Tryb napięcia"
4042
4043 msgid "Volume"
4044 msgstr "Głośność"
4045
4046 msgid "W"
4047 msgstr "W"
4048
4049 msgid "WEP"
4050 msgstr "WEP"
4051
4052 msgid "WPA"
4053 msgstr "WPA"
4054
4055 msgid "WPA or WPA2"
4056 msgstr "WPA lub WPA2"
4057
4058 msgid "WPA2"
4059 msgstr "WPA2"
4060
4061 msgid "WSS on 4:3"
4062 msgstr "WSS na 4:3"
4063
4064 msgid "Waiting"
4065 msgstr "Oczekiwanie"
4066
4067 msgid ""
4068 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4069 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4070 "Please press OK to begin."
4071 msgstr ""
4072 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
4073 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
4074 "na 60hz.\n"
4075 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
4076
4077 msgid "Wed"
4078 msgstr "Śro"
4079
4080 msgid "Wednesday"
4081 msgstr "Środa"
4082
4083 msgid "Weekday"
4084 msgstr "Dzień tygodnia"
4085
4086 msgid ""
4087 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4088 "\n"
4089 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4090 "cut'.\n"
4091 "\n"
4092 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4093 msgstr ""
4094 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
4095 "\n"
4096 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
4097 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
4098 "\n"
4099 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
4100 "'koniec cięcia'. To wszystko."
4101
4102 msgid ""
4103 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4104 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4105 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4106 msgstr ""
4107 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
4108 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
4109 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
4110 "oprogramowanie."
4111
4112 msgid ""
4113 "Welcome.\n"
4114 "\n"
4115 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4116 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4117 msgstr ""
4118 "Witaj.\n"
4119 "\n"
4120 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
4121 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
4122
4123 msgid "Welcome..."
4124 msgstr "Witam..."
4125
4126 msgid "West"
4127 msgstr "Zachód"
4128
4129 msgid "What do you want to scan?"
4130 msgstr "Co chcesz skanować?"
4131
4132 msgid ""
4133 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4134 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4135 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4136 "automatically!\n"
4137 "\n"
4138 "Really do a factory reset?"
4139 msgstr ""
4140 "Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
4141 "(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
4142 "Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
4143 "\n"
4144 "Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
4145
4146 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4147 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
4148
4149 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4150 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
4151
4152 msgid "Wireless"
4153 msgstr "Bezprzewodowy"
4154
4155 msgid "Wireless Network"
4156 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
4157
4158 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4159 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
4160
4161 msgid "Write failed!"
4162 msgstr "Błąd zapisu!"
4163
4164 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4165 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
4166
4167 msgid "YPbPr"
4168 msgstr "YPbPr"
4169
4170 msgid "Year"
4171 msgstr "Rok"
4172
4173 msgid "Yes"
4174 msgstr "Tak"
4175
4176 msgid "Yes, and delete this movie"
4177 msgstr "Tak, usuń ten film"
4178
4179 msgid "Yes, backup my settings!"
4180 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
4181
4182 msgid "Yes, do a manual scan now"
4183 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
4184
4185 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4186 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
4187
4188 msgid "Yes, do another manual scan now"
4189 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
4190
4191 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4192 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
4193
4194 msgid "Yes, restore the settings now"
4195 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
4196
4197 msgid "Yes, returning to movie list"
4198 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
4199
4200 msgid "Yes, view the tutorial"
4201 msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
4202
4203 msgid ""
4204 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4205 "want to be installed."
4206 msgstr ""
4207 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
4208 "ustawienia które chcesz zainstalować."
4209
4210 msgid "You can choose, what you want to install..."
4211 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
4212
4213 msgid "You cannot delete this!"
4214 msgstr "Tego nie można usunąć!"
4215
4216 msgid "You chose not to install any default services lists."
4217 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
4218
4219 msgid ""
4220 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4221 "default settings later in the settings menu."
4222 msgstr ""
4223 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
4224 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
4225
4226 msgid ""
4227 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4228 msgstr ""
4229 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
4230 "przycisk OK."
4231
4232 msgid ""
4233 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4234 "harddisk is not an option for you."
4235 msgstr ""
4236 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
4237 "nie jest możliwe."
4238
4239 msgid ""
4240 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4241 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4242 "to the harddisk!\n"
4243 "Please press OK to start the backup now."
4244 msgstr ""
4245 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
4246 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4247 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4248
4249 msgid ""
4250 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4251 "Please press OK to start the backup now."
4252 msgstr ""
4253 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4254 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4255
4256 msgid ""
4257 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4258 "backup now."
4259 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4260
4261 msgid ""
4262 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4263 "now."
4264 msgstr ""
4265 "Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4266
4267 msgid ""
4268 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4269 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4270 msgstr ""
4271 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
4272 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
4273 "danych."
4274
4275 msgid ""
4276 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4277 "restore. Please press OK to start the restore now."
4278 msgstr ""
4279 "Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
4280 "przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4281
4282 #, python-format
4283 msgid "You have to wait %s!"
4284 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
4285
4286 msgid ""
4287 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4288 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4289 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4290 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4291 "your settings."
4292 msgstr ""
4293 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
4294 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
4295 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
4296 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
4297
4298 msgid ""
4299 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4300 "\n"
4301 "Do you want to set the pin now?"
4302 msgstr ""
4303 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
4304 "\n"
4305 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
4306
4307 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4308 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
4309
4310 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4311 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
4312
4313 msgid ""
4314 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4315 "process."
4316 msgstr ""
4317 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
4318 "procesu aktualizacji."
4319
4320 msgid ""
4321 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4322 "blank dual layer DVD!"
4323 msgstr ""
4324 "Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
4325 "czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
4326
4327 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4328 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
4329
4330 msgid ""
4331 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4332 "try again."
4333 msgstr ""
4334 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
4335 "ponownie."
4336
4337 msgid ""
4338 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4339 "Press OK to start upgrade."
4340 msgstr ""
4341 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
4342 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
4343
4344 msgid "Your network configuration has been activated."
4345 msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
4346
4347 msgid ""
4348 "Your network configuration has been activated.\n"
4349 "A second configured interface has been found.\n"
4350 "\n"
4351 "Do you want to disable the second network interface?"
4352 msgstr ""
4353 "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
4354 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
4355 "\n"
4356 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
4357
4358 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4359 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
4360
4361 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4362 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
4363
4364 msgid "[alternative edit]"
4365 msgstr "[edycja wybranych]"
4366
4367 msgid "[bouquet edit]"
4368 msgstr "[edycja bukietu]"
4369
4370 msgid "[favourite edit]"
4371 msgstr "[edycja ulubionych]"
4372
4373 msgid "[move mode]"
4374 msgstr "[tryb przesuwania]"
4375
4376 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4377 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
4378
4379 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4380 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
4381
4382 msgid "abort alternatives edit"
4383 msgstr "przerwij edycje wybranych"
4384
4385 msgid "abort bouquet edit"
4386 msgstr "przerwij edycje bukietów"
4387
4388 msgid "abort favourites edit"
4389 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
4390
4391 msgid "about to start"
4392 msgstr "Jak rozpocząć"
4393
4394 msgid "activate current configuration"
4395 msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
4396
4397 msgid "add Provider"
4398 msgstr "Dodaj Providera"
4399
4400 msgid "add Service"
4401 msgstr "Dodaj Serwis"
4402
4403 msgid "add a nameserver entry"
4404 msgstr "Dodaj wpis nameservera"
4405
4406 msgid "add alternatives"
4407 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
4408
4409 msgid "add bookmark"
4410 msgstr "Dodaj zakładkę"
4411
4412 msgid "add bouquet"
4413 msgstr "Dodaj bukiet"
4414
4415 msgid "add directory to playlist"
4416 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
4417
4418 msgid "add file to playlist"
4419 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
4420
4421 msgid "add files to playlist"
4422 msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
4423
4424 msgid "add marker"
4425 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
4426
4427 msgid "add recording (enter recording duration)"
4428 msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
4429
4430 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4431 msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
4432
4433 msgid "add recording (indefinitely)"
4434 msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
4435
4436 msgid "add recording (stop after current event)"
4437 msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
4438
4439 msgid "add service to bouquet"
4440 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
4441
4442 msgid "add service to favourites"
4443 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
4444
4445 msgid "add to parental protection"
4446 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
4447
4448 msgid "advanced"
4449 msgstr "Zaawansowana"
4450
4451 msgid "alphabetic sort"
4452 msgstr "Sortuj alfabetycznie"
4453
4454 msgid ""
4455 "are you sure you want to restore\n"
4456 "following backup:\n"
4457 msgstr ""
4458 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
4459 "następującą kopie:\n"
4460
4461 msgid "assigned CAIds"
4462 msgstr "Wyznaczone CAIds"
4463
4464 msgid "assigned Services/Provider"
4465 msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
4466
4467 #, python-format
4468 msgid "audio track (%s) format"
4469 msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
4470
4471 #, python-format
4472 msgid "audio track (%s) language"
4473 msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
4474
4475 msgid "audio tracks"
4476 msgstr "Ścieżki audio"
4477
4478 msgid "auto"
4479 msgstr "Auto"
4480
4481 msgid "back"
4482 msgstr "Wróć"
4483
4484 msgid "background image"
4485 msgstr "Obrazek tła"
4486
4487 msgid "backgroundcolor"
4488 msgstr "Kolor tła"
4489
4490 msgid "better"
4491 msgstr "Lepszy"
4492
4493 msgid "black"
4494 msgstr "Czarny"
4495
4496 msgid "blacklist"
4497 msgstr "Czarna lista"
4498
4499 msgid "blue"
4500 msgstr "Niebieski"
4501
4502 #, python-format
4503 msgid "burn audio track (%s)"
4504 msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
4505
4506 msgid "change recording (duration)"
4507 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
4508
4509 msgid "change recording (endtime)"
4510 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
4511
4512 msgid "chapters"
4513 msgstr "Rozdziały"
4514
4515 msgid "choose destination directory"
4516 msgstr "Wybierz folder docelowy"
4517
4518 msgid "circular left"
4519 msgstr "Kołój w lewo"
4520
4521 msgid "circular right"
4522 msgstr "Kołój w prawo"
4523
4524 msgid "clear playlist"
4525 msgstr "Wyczyść playlistę"
4526
4527 msgid "complex"
4528 msgstr "złożony"
4529
4530 msgid "config menu"
4531 msgstr "Menu konfiguracji"
4532
4533 msgid "confirmed"
4534 msgstr "Potwierdzony"
4535
4536 msgid "connected"
4537 msgstr "połączony"
4538
4539 msgid "continue"
4540 msgstr "Kontynuuj"
4541
4542 msgid "copy to bouquets"
4543 msgstr "Kopiuj do bukietów"
4544
4545 msgid "create directory"
4546 msgstr "Utwórz katalog"
4547
4548 msgid "daily"
4549 msgstr "Codziennie"
4550
4551 msgid "day"
4552 msgstr "Dzień"
4553
4554 msgid "delete"
4555 msgstr ""
4556
4557 msgid "delete cut"
4558 msgstr "Usuń wycięte"
4559
4560 msgid "delete file"
4561 msgstr "Usuń plik"
4562
4563 msgid "delete playlist entry"
4564 msgstr "Usuń wpis playlisty"
4565
4566 msgid "delete saved playlist"
4567 msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
4568
4569 msgid "delete..."
4570 msgstr "Usuń..."
4571
4572 msgid "disable"
4573 msgstr "Wyłącz"
4574
4575 msgid "disable move mode"
4576 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
4577
4578 msgid "disabled"
4579 msgstr "Wyłączone"
4580
4581 msgid "disconnected"
4582 msgstr "Rozłączona"
4583
4584 msgid "do not change"
4585 msgstr "Nie zmieniaj"
4586
4587 msgid "do nothing"
4588 msgstr "Nic nie rób"
4589
4590 msgid "don't record"
4591 msgstr "Nie nagrywaj"
4592
4593 msgid "done!"
4594 msgstr "Zrobione!"
4595
4596 msgid "edit alternatives"
4597 msgstr "Edytuj wybrane kanały"
4598
4599 msgid "empty"
4600 msgstr "Puste"
4601
4602 msgid "enable"
4603 msgstr "Włączone"
4604
4605 msgid "enable bouquet edit"
4606 msgstr "Włącz edycje bukietu"
4607
4608 msgid "enable favourite edit"
4609 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
4610
4611 msgid "enable move mode"
4612 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
4613
4614 msgid "enabled"
4615 msgstr "Włączone"
4616
4617 msgid "end alternatives edit"
4618 msgstr "Koniec edycji wybranych"
4619
4620 msgid "end bouquet edit"
4621 msgstr "Koniec edycji bukietów"
4622
4623 msgid "end cut here"
4624 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
4625
4626 msgid "end favourites edit"
4627 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
4628
4629 msgid "enigma2 and network"
4630 msgstr "Enigma2 i sieć"
4631
4632 msgid "equal to"
4633 msgstr "Równy"
4634
4635 msgid "exceeds dual layer medium!"
4636 msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
4637
4638 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4639 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
4640
4641 msgid "exit mediaplayer"
4642 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
4643
4644 msgid "exit movielist"
4645 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
4646
4647 msgid "exit nameserver configuration"
4648 msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
4649
4650 msgid "exit network adapter configuration"
4651 msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
4652
4653 msgid "exit network adapter setup menu"
4654 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
4655
4656 msgid "exit network interface list"
4657 msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
4658
4659 msgid "exit networkadapter setup menu"
4660 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
4661
4662 msgid "failed"
4663 msgstr "Zawiódł"
4664
4665 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4666 msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4667
4668 msgid "filename"
4669 msgstr "Nazwa pliku"
4670
4671 msgid "fine-tune your display"
4672 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
4673
4674 msgid "forward to the next chapter"
4675 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
4676
4677 msgid "free"
4678 msgstr "Wolne"
4679
4680 msgid "free diskspace"
4681 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
4682
4683 msgid "go to deep standby"
4684 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
4685
4686 msgid "go to standby"
4687 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
4688
4689 msgid "green"
4690 msgstr "Zielony"
4691
4692 msgid "hear radio..."
4693 msgstr "Słuchaj radia..."
4694
4695 msgid "help..."
4696 msgstr "Pomoc..."
4697
4698 msgid "hidden network"
4699 msgstr "ukryta sieć"
4700
4701 msgid "hide extended description"
4702 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
4703
4704 msgid "hide player"
4705 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
4706
4707 msgid "horizontal"
4708 msgstr "Pozioma (H)"
4709
4710 msgid "hour"
4711 msgstr "Godzina"
4712
4713 msgid "hours"
4714 msgstr "Godziny"
4715
4716 msgid "immediate shutdown"
4717 msgstr "Wyłącz natychmiast"
4718
4719 #, python-format
4720 msgid ""
4721 "incoming call!\n"
4722 "%s calls on %s!"
4723 msgstr ""
4724 "Przychodząca rozmowa!\n"
4725 "%s rozmowy włączone %s!"
4726
4727 msgid "init module"
4728 msgstr "Moduł init"
4729
4730 msgid "init modules"
4731 msgstr "Inicjuj moduły"
4732
4733 msgid "insert mark here"
4734 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
4735
4736 msgid "jump back to the previous title"
4737 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
4738
4739 msgid "jump forward to the next title"
4740 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
4741
4742 msgid "jump to listbegin"
4743 msgstr "skocz do początku listy"
4744
4745 msgid "jump to listend"
4746 msgstr "skocz do końca listy"
4747
4748 msgid "jump to next marked position"
4749 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
4750
4751 msgid "jump to previous marked position"
4752 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
4753
4754 msgid "leave movie player..."
4755 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
4756
4757 msgid "left"
4758 msgstr "Lewo"
4759
4760 msgid "length"
4761 msgstr "długość"
4762
4763 msgid "list style compact"
4764 msgstr "Kompaktowy styl listy"
4765
4766 msgid "list style compact with description"
4767 msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
4768
4769 msgid "list style default"
4770 msgstr "Domyślny styl listy"
4771
4772 msgid "list style single line"
4773 msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
4774
4775 msgid "load playlist"
4776 msgstr "Załaduj playlistę"
4777
4778 msgid "locked"
4779 msgstr "zablokowany"
4780
4781 msgid "loopthrough to"
4782 msgstr "Za pomocą pętli do"
4783
4784 msgid "manual"
4785 msgstr "Ręcznie"
4786
4787 msgid "menu"
4788 msgstr "Menu"
4789
4790 msgid "menulist"
4791 msgstr "Lista menu"
4792
4793 msgid "mins"
4794 msgstr "min's"
4795
4796 msgid "minute"
4797 msgstr "Minuta"
4798
4799 msgid "minutes"
4800 msgstr "Minutach"
4801
4802 msgid "month"
4803 msgstr "Miesiąc"
4804
4805 msgid "move PiP to main picture"
4806 msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
4807
4808 msgid "move down to last entry"
4809 msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
4810
4811 msgid "move down to next entry"
4812 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
4813
4814 msgid "move up to first entry"
4815 msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
4816
4817 msgid "move up to previous entry"
4818 msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
4819
4820 msgid "movie list"
4821 msgstr "lista filmów"
4822
4823 msgid "multinorm"
4824 msgstr "Multinorm"
4825
4826 msgid "never"
4827 msgstr "Nigdy"
4828
4829 msgid "next channel"
4830 msgstr "Następny kanał"
4831
4832 msgid "next channel in history"
4833 msgstr "Następny kanał w historii"
4834
4835 msgid "no"
4836 msgstr "Nie"
4837
4838 msgid "no CAId selected"
4839 msgstr "Brak wybranego CAId"
4840
4841 msgid "no CI slots found"
4842 msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
4843
4844 msgid "no HDD found"
4845 msgstr "Nie znaleziono HDD"
4846
4847 msgid "no module"
4848 msgstr "Brak modułu"
4849
4850 msgid "no module found"
4851 msgstr "Nie znaleziono modułu"
4852
4853 msgid "no standby"
4854 msgstr "Bez stanu czuwania"
4855
4856 msgid "no timeout"
4857 msgstr "Bez końca"
4858
4859 msgid "none"
4860 msgstr "Brak"
4861
4862 msgid "not locked"
4863 msgstr "Nie zablokowany"
4864
4865 msgid "not used"
4866 msgstr "nie użyty"
4867
4868 msgid "nothing connected"
4869 msgstr "nic nie połączono"
4870
4871 msgid "of a DUAL layer medium used."
4872 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
4873
4874 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4875 msgstr "nosnika single layer zużyto."
4876
4877 msgid "off"
4878 msgstr "Wyłączony"
4879
4880 msgid "on"
4881 msgstr "Włączony"
4882
4883 msgid "on READ ONLY medium."
4884 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
4885
4886 msgid "once"
4887 msgstr "Raz"
4888
4889 msgid "open nameserver configuration"
4890 msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
4891
4892 msgid "open servicelist"
4893 msgstr "Otwórz listę serwisów"
4894
4895 msgid "open servicelist(down)"
4896 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
4897
4898 msgid "open servicelist(up)"
4899 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
4900
4901 msgid "open virtual keyboard input help"
4902 msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
4903
4904 msgid "pass"
4905 msgstr "Hasło"
4906
4907 msgid "pause"
4908 msgstr "Pauza"
4909
4910 msgid "play entry"
4911 msgstr "wstęp odtwarzania"
4912
4913 msgid "play from next mark or playlist entry"
4914 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4915
4916 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4917 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4918
4919 msgid "please press OK when ready"
4920 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
4921
4922 msgid "please wait, loading picture..."
4923 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
4924
4925 msgid "previous channel"
4926 msgstr "Poprzedni kanał"
4927
4928 msgid "previous channel in history"
4929 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
4930
4931 msgid "record"
4932 msgstr "Nagraj"
4933
4934 msgid "recording..."
4935 msgstr "Nagrywanie..."
4936
4937 msgid "red"
4938 msgstr "czerwony"
4939
4940 msgid "remove a nameserver entry"
4941 msgstr "usuń wpis nameserwera"
4942
4943 msgid "remove after this position"
4944 msgstr "Usuń po tej pozycji"
4945
4946 msgid "remove all alternatives"
4947 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
4948
4949 msgid "remove all new found flags"
4950 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
4951
4952 msgid "remove before this position"
4953 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
4954
4955 msgid "remove bookmark"
4956 msgstr "Usuń zakładkę"
4957
4958 msgid "remove directory"
4959 msgstr "Usuń katalog"
4960
4961 msgid "remove entry"
4962 msgstr "Usuń"
4963
4964 msgid "remove from parental protection"
4965 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
4966
4967 msgid "remove new found flag"
4968 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
4969
4970 msgid "remove selected satellite"
4971 msgstr "Usuń wybranego satelitę"
4972
4973 msgid "remove this mark"
4974 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
4975
4976 msgid "repeat playlist"
4977 msgstr "Powtarzaj playlistę"
4978
4979 msgid "repeated"
4980 msgstr "Powtarzaj"
4981
4982 msgid "rewind to the previous chapter"
4983 msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
4984
4985 msgid "right"
4986 msgstr "Prawo"
4987
4988 msgid "save last directory on exit"
4989 msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
4990
4991 msgid "save playlist"
4992 msgstr "Zapisz playlistę"
4993
4994 msgid "save playlist on exit"
4995 msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
4996
4997 msgid "scan done!"
4998 msgstr "Skanowanie zakończone!"
4999
5000 #, python-format
5001 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5002 msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
5003
5004 msgid "scan state"
5005 msgstr "Status skanowania"
5006
5007 msgid "second"
5008 msgstr "Drugi"
5009
5010 msgid "second cable of motorized LNB"
5011 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
5012
5013 msgid "seconds"
5014 msgstr "Sekundy"
5015
5016 msgid "select"
5017 msgstr "Wybierz"
5018
5019 msgid "select .NFI flash file"
5020 msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
5021
5022 msgid "select CAId"
5023 msgstr "Wybierz CAId"
5024
5025 msgid "select image from server"
5026 msgstr "Wybierz plik z serwera"
5027
5028 msgid "select interface"
5029 msgstr "Wybierz interfejs"
5030
5031 msgid "select menu entry"
5032 msgstr "Wybierz wpis menu"
5033
5034 msgid "select movie"
5035 msgstr "Wybierz film"
5036
5037 msgid "select the movie path"
5038 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
5039
5040 msgid "service pin"
5041 msgstr "Pin serwisu"
5042
5043 msgid "setup pin"
5044 msgstr "Pin ustawień"
5045
5046 msgid "show DVD main menu"
5047 msgstr "pokaż główne menu DVD"
5048
5049 msgid "show EPG..."
5050 msgstr "Pokaż EPG..."
5051
5052 msgid "show Infoline"
5053 msgstr "Pokaż pasek Info"
5054
5055 msgid "show all"
5056 msgstr "pokaż wszystkie"
5057
5058 msgid "show alternatives"
5059 msgstr "Pokaż wybrane kanały"
5060
5061 msgid "show event details"
5062 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
5063
5064 msgid "show extended description"
5065 msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
5066
5067 msgid "show first selected tag"
5068 msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
5069
5070 msgid "show second selected tag"
5071 msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
5072
5073 msgid "show shutdown menu"
5074 msgstr "Pokaż menu wyłączania"
5075
5076 msgid "show single service EPG..."
5077 msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
5078
5079 msgid "show tag menu"
5080 msgstr "pokaż etykietę menu"
5081
5082 msgid "show transponder info"
5083 msgstr "Pokaż info transpondera"
5084
5085 msgid "shuffle playlist"
5086 msgstr "Tasuj playlistę"
5087
5088 msgid "shutdown"
5089 msgstr "Wyłącz"
5090
5091 msgid "simple"
5092 msgstr "Prosty"
5093
5094 msgid "skip backward"
5095 msgstr "Skocz wstecz"
5096
5097 msgid "skip backward (enter time)"
5098 msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
5099
5100 msgid "skip forward"
5101 msgstr "Skocz w przód"
5102
5103 msgid "skip forward (enter time)"
5104 msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
5105
5106 msgid "slide picture in loop"
5107 msgstr "Zapętlony pokaz slajdów"
5108
5109 msgid "sort by date"
5110 msgstr "sortuj poprzez datę"
5111
5112 msgid "standard"
5113 msgstr "Standardowe"
5114
5115 msgid "standby"
5116 msgstr "Czuwanie"
5117
5118 msgid "start cut here"
5119 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
5120
5121 msgid "start directory"
5122 msgstr "Katalog początkowy"
5123
5124 msgid "start timeshift"
5125 msgstr "Rozpocznij timeshift"
5126
5127 msgid "stereo"
5128 msgstr "Stereo"
5129
5130 msgid "stop PiP"
5131 msgstr "Zatrzymaj PiP"
5132
5133 msgid "stop entry"
5134 msgstr "zatrzymaj wstęp"
5135
5136 msgid "stop recording"
5137 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
5138
5139 msgid "stop timeshift"
5140 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
5141
5142 msgid "swap PiP and main picture"
5143 msgstr "Zmień PiP i  główny obraz"
5144
5145 msgid "switch to bookmarks"
5146 msgstr "Przełącz na zakładkę"
5147
5148 msgid "switch to filelist"
5149 msgstr "Przełącz na listę plików"
5150
5151 msgid "switch to playlist"
5152 msgstr "Przełącz na playlistę"
5153
5154 msgid "switch to the next angle"
5155 msgstr "przełącz do następnego rogu"
5156
5157 msgid "switch to the next audio track"
5158 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
5159
5160 msgid "switch to the next subtitle language"
5161 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
5162
5163 msgid "template file"
5164 msgstr "Plik szablonu"
5165
5166 msgid "textcolor"
5167 msgstr "Kolor tekstu"
5168
5169 msgid "this recording"
5170 msgstr "To nagranie"
5171
5172 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5173 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
5174
5175 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5176 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
5177
5178 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5179 msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
5180
5181 msgid "unconfirmed"
5182 msgstr "Niepotwierdzony"
5183
5184 msgid "unknown"
5185 msgstr ""
5186
5187 msgid "unknown service"
5188 msgstr "Nieznany serwis"
5189
5190 msgid "until restart"
5191 msgstr "Aż do startu"
5192
5193 msgid "user defined"
5194 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
5195
5196 msgid "vertical"
5197 msgstr "Pionowa (V)"
5198
5199 msgid "view extensions..."
5200 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
5201
5202 msgid "view recordings..."
5203 msgstr "Wyświetl nagrania..."
5204
5205 msgid "wait for ci..."
5206 msgstr "Czekam na CI..."
5207
5208 msgid "wait for mmi..."
5209 msgstr "czekam na MMI..."
5210
5211 msgid "waiting"
5212 msgstr "Oczekiwanie"
5213
5214 msgid "weekly"
5215 msgstr "Tygodniowo"
5216
5217 msgid "whitelist"
5218 msgstr "Biała lista"
5219
5220 msgid "working"
5221 msgstr "pracuje"
5222
5223 msgid "yellow"
5224 msgstr "żółty"
5225
5226 msgid "yes"
5227 msgstr "Tak"
5228
5229 msgid "yes (keep feeds)"
5230 msgstr "Tak (trzymaj je)"
5231
5232 msgid ""
5233 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
5234 "assistance before rebooting your dreambox."
5235 msgstr ""
5236 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
5237 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
5238
5239 msgid "zap"
5240 msgstr "Przełącz"
5241
5242 msgid "zapped"
5243 msgstr "Przełączony"
5244
5245 #~ msgid " Day(s) "
5246 #~ msgstr " Dzień(i) "
5247
5248 #, fuzzy
5249 #~ msgid "\"?"
5250 #~ msgstr "\"?"
5251
5252 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
5253 #~ msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
5254
5255 #~ msgid "AGC"
5256 #~ msgstr "AGC"
5257
5258 #~ msgid "AGC:"
5259 #~ msgstr "AGC:"
5260
5261 #~ msgid "Abort"
5262 #~ msgstr "Przerwij"
5263
5264 #~ msgid "Add title..."
5265 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
5266
5267 #~ msgid "Album:"
5268 #~ msgstr "Album:"
5269
5270 #~ msgid "All..."
5271 #~ msgstr "Wszystkie..."
5272
5273 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
5274 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
5275
5276 #~ msgid "April"
5277 #~ msgstr "Kwiecień"
5278
5279 #~ msgid ""
5280 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
5281 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
5282 #~ "\n"
5283 #~ msgstr ""
5284 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
5285 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
5286 #~ "\n"
5287
5288 #~ msgid ""
5289 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
5290 #~ "\n"
5291 #~ msgstr ""
5292 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
5293 #~ "\n"
5294
5295 #~ msgid "Artist:"
5296 #~ msgstr "Artysta:"
5297
5298 #~ msgid "August"
5299 #~ msgstr "Sierpień"
5300
5301 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
5302 #~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
5303
5304 #~ msgid "Burn"
5305 #~ msgstr "Wypal"
5306
5307 #~ msgid "Burn To DVD..."
5308 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
5309
5310 #~ msgid "Calendar"
5311 #~ msgstr "Kalendarz"
5312
5313 #~ msgid "Choose Location"
5314 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
5315
5316 #~ msgid "Configure your internal LAN"
5317 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
5318
5319 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
5320 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
5321
5322 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
5323 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
5324
5325 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
5326 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
5327
5328 #~ msgid "Confirm"
5329 #~ msgstr "Zatwierdź"
5330
5331 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
5332 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
5333
5334 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
5335 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
5336
5337 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
5338 #~ msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
5339
5340 #~ msgid "DVD ENTER key"
5341 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
5342
5343 #~ msgid "DVD down key"
5344 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
5345
5346 #~ msgid "DVD left key"
5347 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
5348
5349 #~ msgid "DVD right key"
5350 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
5351
5352 #~ msgid "DVD up key"
5353 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
5354
5355 #~ msgid "December"
5356 #~ msgstr "Grudzień"
5357
5358 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
5359 #~ msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
5360
5361 #~ msgid "Device Setup..."
5362 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
5363
5364 #~ msgid "DiSEqC Mode"
5365 #~ msgstr "Tryb DiSEqC"
5366
5367 #~ msgid ""
5368 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
5369 #~ "the plugin \""
5370 #~ msgstr ""
5371 #~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
5372 #~ "plugin \""
5373
5374 #~ msgid ""
5375 #~ "Do you really want to download\n"
5376 #~ "the plugin \""
5377 #~ msgstr ""
5378 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
5379 #~ "plugin \""
5380
5381 #~ msgid "Do you really want to exit?"
5382 #~ msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
5383
5384 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
5385 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
5386
5387 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
5388 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
5389
5390 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
5391 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
5392
5393 #~ msgid "Downloading image description..."
5394 #~ msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
5395
5396 #~ msgid "Dreambox DVD record"
5397 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
5398
5399 #~ msgid "Edit current title"
5400 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
5401
5402 #~ msgid "Edit title..."
5403 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
5404
5405 #~ msgid "Enable LAN"
5406 #~ msgstr "Włącza LAN"
5407
5408 #~ msgid "Enable WLAN"
5409 #~ msgstr "Włącz WLAN"
5410
5411 #~ msgid ""
5412 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
5413 #~ "\n"
5414 #~ msgstr ""
5415 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
5416 #~ "\n"
5417
5418 #~ msgid "End"
5419 #~ msgstr "Koniec"
5420
5421 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
5422 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
5423
5424 #~ msgid "February"
5425 #~ msgstr "Luty"
5426
5427 #~ msgid "Fix USB stick"
5428 #~ msgstr "Napraw pamięć USB"
5429
5430 #~ msgid "Font size"
5431 #~ msgstr "Rozmiar fontu"
5432
5433 #~ msgid "Games / Plugins"
5434 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
5435
5436 #~ msgid "Genre:"
5437 #~ msgstr "Gatunek:"
5438
5439 #~ msgid "January"
5440 #~ msgstr "Styczeń"
5441
5442 #~ msgid "July"
5443 #~ msgstr "Lipiec"
5444
5445 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
5446 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
5447
5448 #~ msgid "June"
5449 #~ msgstr "Czerwiec"
5450
5451 #~ msgid "Keyboard..."
5452 #~ msgstr "Klawiatura..."
5453
5454 #~ msgid "Load saved project from disk"
5455 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
5456
5457 #~ msgid "March"
5458 #~ msgstr "Marzec"
5459
5460 #~ msgid "May"
5461 #~ msgstr "Maj"
5462
5463 #~ msgid "Month"
5464 #~ msgstr "Miesiąc"
5465
5466 #~ msgid "Movie Menu"
5467 #~ msgstr "Menu filmu"
5468
5469 #~ msgid "Nameserver Setup..."
5470 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
5471
5472 #~ msgid "New DVD"
5473 #~ msgstr "Nowe DVD"
5474
5475 #~ msgid ""
5476 #~ "No working local networkadapter found.\n"
5477 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
5478 #~ "configured correctly."
5479 #~ msgstr ""
5480 #~ "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
5481 #~ "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
5482 #~ "skonfigurowana poprawnie."
5483
5484 #~ msgid ""
5485 #~ "No working wireless interface found.\n"
5486 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
5487 #~ "enable your local network interface."
5488 #~ msgstr ""
5489 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
5490 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
5491 #~ "interfejs sieci lokalnej."
5492
5493 #~ msgid ""
5494 #~ "No working wireless interface found.\n"
5495 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
5496 #~ "you local network interface."
5497 #~ msgstr ""
5498 #~ "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
5499 #~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
5500 #~ "urządzenie jest włączone."
5501
5502 #~ msgid ""
5503 #~ "No working wireless interface found.\n"
5504 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
5505 #~ "your local network interface."
5506 #~ msgstr ""
5507 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu WiFi.\n"
5508 #~ "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em "
5509 #~ "oraz czy interfejs sieciowy jest włączony."
5510
5511 #~ msgid ""
5512 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
5513 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
5514 #~ "Network is configured correctly."
5515 #~ msgstr ""
5516 #~ "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
5517 #~ "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność "
5518 #~ "konfiguracji sieci."
5519
5520 #~ msgid "No, let me choose default lists"
5521 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
5522
5523 #~ msgid "November"
5524 #~ msgstr "Listopad"
5525
5526 #~ msgid ""
5527 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
5528 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
5529 #~ "back in."
5530 #~ msgstr ""
5531 #~ "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz "
5532 #~ "sformatować i używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu "
5533 #~ "nacisnij przycisk OK."
5534
5535 #~ msgid "October"
5536 #~ msgstr "Październik"
5537
5538 #~ msgid "Other..."
5539 #~ msgstr "Inne..."
5540
5541 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
5542 #~ msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
5543
5544 #~ msgid ""
5545 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
5546 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
5547 #~ "built in wireless network support"
5548 #~ msgstr ""
5549 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
5550 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
5551 #~ "pilocie."
5552
5553 #~ msgid ""
5554 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
5555 #~ "needed values.\n"
5556 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5557 #~ msgstr ""
5558 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
5559 #~ "odpowiednich wartości.\n"
5560 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
5561
5562 #~ msgid ""
5563 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
5564 #~ "needed values.\n"
5565 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5566 #~ msgstr ""
5567 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
5568 #~ "danych.\n"
5569 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
5570
5571 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
5572 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
5573
5574 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
5575 #~ msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
5576
5577 #~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
5578 #~ msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
5579
5580 #~ msgid ""
5581 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
5582 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
5583 #~ "supported.\n"
5584 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
5585 #~ "\n"
5586 #~ msgstr ""
5587 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
5588 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
5589 #~ "z Dreamboxem.\n"
5590 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
5591 #~ "\n"
5592
5593 #~ msgid "Really delete this timer?"
5594 #~ msgstr "Usunąć ten timer?"
5595
5596 #~ msgid ""
5597 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
5598 #~ "now?"
5599 #~ msgstr ""
5600 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
5601 #~ "ponownie teraz?"
5602
5603 #~ msgid ""
5604 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5605 #~ "restart now?"
5606 #~ msgstr ""
5607 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
5608 #~ "ponownie teraz?"
5609
5610 #~ msgid ""
5611 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5612 #~ "shutdown now?"
5613 #~ msgstr ""
5614 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
5615 #~ "ponownie teraz?"
5616
5617 #~ msgid "Remounting stick partition..."
5618 #~ msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
5619
5620 #~ msgid "Restart your wireless interface"
5621 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
5622
5623 #~ msgid "Save current project to disk"
5624 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
5625
5626 #~ msgid "Save..."
5627 #~ msgstr "Zapisywanie..."
5628
5629 #~ msgid "September"
5630 #~ msgstr "Wrzesień"
5631
5632 #~ msgid "Set collection name"
5633 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
5634
5635 #~ msgid "Set menu background"
5636 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
5637
5638 #~ msgid "Show files from %s"
5639 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
5640
5641 #~ msgid "Sort by Name"
5642 #~ msgstr "Sortuj po Nazwie"
5643
5644 #~ msgid "Start"
5645 #~ msgstr "Rozpocznij"
5646
5647 #~ msgid "Startwizard"
5648 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
5649
5650 #~ msgid "Step "
5651 #~ msgstr "Krok"
5652
5653 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
5654 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
5655
5656 #~ msgid ""
5657 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5658 #~ "\n"
5659 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
5660 #~ "\n"
5661 #~ "Please press OK to continue."
5662 #~ msgstr ""