use another function to initial import mytest.py (this fixes python
[enigma2.git] / po / lt.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2008-06-21 17:05+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 2008-06-17 00:24+0200\n"
7 "Last-Translator: Audronis Grincevicius <audrgrin@takas.lt>\n"
8 "Language-Team: Adga / enigma2 (c) <audrgrin@takas.lt>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Poedit-Language: Lithuanian\n"
13 "X-Poedit-Country: LITHUANIA\n"
14 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
15
16 msgid ""
17 "\n"
18 "Enigma2 will restart after the restore"
19 msgstr ""
20 "\n"
21 "Enigma2 iš naujo pasileis po atkūrimo"
22
23 msgid " "
24 msgstr " "
25
26 msgid "\"?"
27 msgstr "\"?"
28
29 msgid "#000000"
30 msgstr "#000000"
31
32 msgid "#0064c7"
33 msgstr "#0064c7"
34
35 msgid "#25062748"
36 msgstr "#25062748"
37
38 msgid "#389416"
39 msgstr "#389416"
40
41 msgid "#80000000"
42 msgstr "#80000000"
43
44 msgid "#80ffffff"
45 msgstr "#80ffffff"
46
47 msgid "#bab329"
48 msgstr "#bab329"
49
50 msgid "#f23d21"
51 msgstr "#f23d21"
52
53 msgid "#ffffff"
54 msgstr "#ffffff"
55
56 msgid "#ffffffff"
57 msgstr "#ffffffff"
58
59 msgid "%H:%M"
60 msgstr "%H:%M"
61
62 #, python-format
63 msgid "%d min"
64 msgstr "%d min"
65
66 msgid "%d.%B %Y"
67 msgstr "%d.%B %Y"
68
69 #, python-format
70 msgid ""
71 "%s\n"
72 "(%s, %d MB free)"
73 msgstr ""
74 "%s\n"
75 "(%s, %d MB laisva)"
76
77 #, python-format
78 msgid "%s (%s)\n"
79 msgstr "%s (%s)\n"
80
81 msgid "(ZAP)"
82 msgstr "(JUNGTI)"
83
84 msgid "(empty)"
85 msgstr "(laisva)"
86
87 msgid "(show optional DVD audio menu)"
88 msgstr "(rodyti pasirenkamą DVD garso meniu)"
89
90 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
91 msgstr "/usr/share/enigma2 direktoriją"
92
93 msgid "/var directory"
94 msgstr "/var direktoriją"
95
96 msgid "0"
97 msgstr "0"
98
99 msgid "1"
100 msgstr "1"
101
102 msgid "1.0"
103 msgstr "1.0"
104
105 msgid "1.1"
106 msgstr "1.1"
107
108 msgid "1.2"
109 msgstr "1.2"
110
111 msgid "12V output"
112 msgstr "12V išėjimas"
113
114 msgid "13 V"
115 msgstr "13 V"
116
117 msgid "16:10"
118 msgstr "16:10"
119
120 msgid "16:10 Letterbox"
121 msgstr "16:10 Letterbox"
122
123 msgid "16:10 PanScan"
124 msgstr "16:10 PanScan"
125
126 msgid "16:9"
127 msgstr "16:9"
128
129 msgid "16:9 Letterbox"
130 msgstr "16:9 Letterbox"
131
132 msgid "16:9 always"
133 msgstr "16:9 visada"
134
135 msgid "18 V"
136 msgstr "18 V"
137
138 msgid "2"
139 msgstr "2"
140
141 msgid "3"
142 msgstr "3"
143
144 msgid "30 minutes"
145 msgstr "30 minučių"
146
147 msgid "4"
148 msgstr "4"
149
150 msgid "4:3"
151 msgstr "4:3"
152
153 msgid "4:3 Letterbox"
154 msgstr "4:3 Letterbox"
155
156 msgid "4:3 PanScan"
157 msgstr "4:3 PanScan"
158
159 msgid "5"
160 msgstr "5"
161
162 msgid "5 minutes"
163 msgstr "5 minučių"
164
165 msgid "50 Hz"
166 msgstr "50 Hz"
167
168 msgid "6"
169 msgstr "6"
170
171 msgid "60 minutes"
172 msgstr "60 minučių"
173
174 msgid "7"
175 msgstr "7"
176
177 msgid "8"
178 msgstr "8"
179
180 msgid "9"
181 msgstr "9"
182
183 msgid "<unknown>"
184 msgstr "<nežinomas>"
185
186 msgid "??"
187 msgstr "??"
188
189 msgid "A"
190 msgstr "A"
191
192 #, python-format
193 msgid ""
194 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
195 "Do you want to keep your version?"
196 msgstr ""
197 "Konfigūracijos failas (%s) bus pakeistas pradedant nuo įdiegimo.\n"
198 "Ar norite išsaugoti savo versiją?"
199
200 msgid ""
201 "A finished record timer wants to set your\n"
202 "Dreambox to standby. Do that now?"
203 msgstr ""
204 "Baigtas įrašymas pagal laikmatį nori nustatyti Jūsų\n"
205 "imtuvą išjungimui. Padaryti tai dabar?"
206
207 msgid ""
208 "A finished record timer wants to shut down\n"
209 "your Dreambox. Shutdown now?"
210 msgstr ""
211 "Baigtas įrašymas pagal laikmatį nori išjungti Jūsų\n"
212 "imtuvą. Išjungti dabar?"
213
214 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
215 msgstr "Grafinis EPG visiems kanalams iš specifinio paketo"
216
217 #, python-format
218 msgid ""
219 "A record has been started:\n"
220 "%s"
221 msgstr ""
222 "Įrašymas prasidės:\n"
223 "%s"
224
225 msgid ""
226 "A recording is currently running.\n"
227 "What do you want to do?"
228 msgstr ""
229 "Vyksta įrašymas.\n"
230 "Ką Jūs norite padaryti?"
231
232 msgid ""
233 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
234 "configure the positioner."
235 msgstr ""
236 "Vyksta įrašymas. Prašome sustabdyti įrašymą prieš pozicionieriaus "
237 "konfigūravimą."
238
239 msgid ""
240 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
241 "start the satfinder."
242 msgstr ""
243 "Vyksta įrašymas. Prašome sustabdyti įrašymą prieš pozicionieriaus "
244 "konfigūravimą."
245
246 #, python-format
247 msgid "A required tool (%s) was not found."
248 msgstr "Reikalingas įrankis (%s) nebuvo surastas."
249
250 msgid ""
251 "A sleep timer wants to set your\n"
252 "Dreambox to standby. Do that now?"
253 msgstr ""
254 "Budėjimo laikmatis nori nustatyti Jūsų\n"
255 "imtuvą išjungimui. Padaryti tai dabar?"
256
257 msgid ""
258 "A sleep timer wants to shut down\n"
259 "your Dreambox. Shutdown now?"
260 msgstr ""
261 "Budėjimo laikmatis nori išjungti Jūsų\n"
262 "imtuvą. Išjungti dabar?"
263
264 msgid ""
265 "A timer failed to record!\n"
266 "Disable TV and try again?\n"
267 msgstr ""
268 "Laikmatis nutraukė įrašymą!\n"
269 "Atjungti TV ir pakartoti iš pradžių?\n"
270
271 msgid "A/V Settings"
272 msgstr "Garso ir vaizdo nustatymai"
273
274 msgid "AA"
275 msgstr "AA"
276
277 msgid "AB"
278 msgstr "AB"
279
280 msgid "AC3 default"
281 msgstr "AC3 kaip numatyta"
282
283 msgid "AC3 downmix"
284 msgstr "AC3 žemyn maišytas"
285
286 msgid "AGC"
287 msgstr "AGC"
288
289 msgid "AGC:"
290 msgstr "AGC:"
291
292 msgid "About"
293 msgstr "Apie"
294
295 msgid "About..."
296 msgstr "Apie..."
297
298 msgid "Action on long powerbutton press"
299 msgstr "Ilgai spausti įtampos išjungimo mygtuką"
300
301 msgid "Activate Picture in Picture"
302 msgstr "Aktyvuoti paveikslėlį paveikslėlyje"
303
304 msgid "Activate network settings"
305 msgstr "Aktyvuoti tinklo nustatymus"
306
307 msgid "Adapter settings"
308 msgstr "Tinklo nustatymai"
309
310 msgid "Add"
311 msgstr "Pridėti"
312
313 msgid "Add a mark"
314 msgstr "Pridėti žymeklį"
315
316 msgid "Add a new title"
317 msgstr "Pridėkite naują pavadinimą"
318
319 msgid "Add timer"
320 msgstr "Laikmatis"
321
322 msgid "Add title..."
323 msgstr "Pridėkite pavadinimą..."
324
325 msgid "Add to bouquet"
326 msgstr "Pridėti į paketą"
327
328 msgid "Add to favourites"
329 msgstr "Pridėti į mėgstamiausius"
330
331 msgid ""
332 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
333 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
334 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
335 "test screens."
336 msgstr ""
337 "Sureguliuokite spalvas taip, kad visos spalvos ir atspalviai būtų "
338 "atskiriami, bet atrodytų taip prisotinti, kiek galima. Jei jūs esate "
339 "patenkinti rezultatu, spauskite OK, kad uždarytumėte vaizdo tikslų "
340 "suderinimą, ar pasinaudokite skaičių mygtukais, kad išrinktumėte kitus "
341 "bandomuosius ekranus."
342
343 msgid "Advanced"
344 msgstr "Išplėstinis"
345
346 msgid "Advanced Video Setup"
347 msgstr "Išplėstiniai vaizdo nustatymai"
348
349 msgid "After event"
350 msgstr "Po įvykio"
351
352 msgid ""
353 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
354 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
355 msgstr ""
356 "Po nustatymų vedlio darbo baigimo Jūs galite nustatyti kai kurių kanalų "
357 "apribojimus. Paskaitykite imtuvo instrukciją kaip tai padaryti."
358
359 msgid "Album:"
360 msgstr "Albumas:"
361
362 msgid "All"
363 msgstr "Visi"
364
365 msgid "All..."
366 msgstr "Visi..."
367
368 msgid "Alpha"
369 msgstr "Permatoma"
370
371 msgid "Alternative radio mode"
372 msgstr "Alternatyvus radijo būdas"
373
374 msgid "Alternative services tuner priority"
375 msgstr "Kitų kanalų imtuvo pirmenybė"
376
377 msgid "An empty filename is illegal."
378 msgstr "Tuščias failo pavadinimas negalimas"
379
380 #, python-format
381 msgid "An error has occured. (%s)"
382 msgstr "Klaida įvyko. (%s)"
383
384 msgid "Arabic"
385 msgstr "Arabų"
386
387 msgid ""
388 "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
389 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
390 "\n"
391 msgstr ""
392 "Jūs norite įjungti belaidžio tinklo palaikymą?\n"
393 "Pajunkite savo belaidžio tinklo USB raktelį į imtuvą ir spauskite OK.\n"
394 "\n"
395
396 msgid ""
397 "Are you sure you want to enable your local network?\n"
398 "\n"
399 msgstr ""
400 "Jūs esate įsitikinęs, kad jūs norite įjungti savo vietinį tinklą? \n"
401 "\n"
402
403 msgid ""
404 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
405 "\n"
406 msgstr ""
407 "Jūs esate įsitikinęs, kad norite iš naujo paleisti savo tinklo "
408 "interfeisus? \n"
409 "\n"
410
411 msgid "Artist:"
412 msgstr "Atlikėjas:"
413
414 msgid "Ask before shutdown:"
415 msgstr "Klausti prieš išjungiant: "
416
417 msgid "Ask user"
418 msgstr "Klausti vartotojo"
419
420 msgid "Aspect Ratio"
421 msgstr "Rodymo formatas"
422
423 msgid "Audio"
424 msgstr "Garsas"
425
426 msgid "Audio Options..."
427 msgstr "Garso nustatymai..."
428
429 msgid "Auto"
430 msgstr "Automatinis"
431
432 msgid "Auto scart switching"
433 msgstr "Automatinis skarto perjungimas"
434
435 msgid "Automatic"
436 msgstr "Automatinis"
437
438 msgid "Automatic Scan"
439 msgstr "Automatinė paieška"
440
441 msgid "B"
442 msgstr "B"
443
444 msgid "BA"
445 msgstr "BA"
446
447 msgid "BB"
448 msgstr "BB"
449
450 msgid "BER"
451 msgstr "BER"
452
453 msgid "BER:"
454 msgstr "BER:"
455
456 msgid "Back"
457 msgstr "Atgal"
458
459 msgid "Backup"
460 msgstr "Atsarginė kopija"
461
462 msgid "Backup Location"
463 msgstr "Išsaugojimo vieta"
464
465 msgid "Backup Mode"
466 msgstr "Išsaugojimo būdas"
467
468 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
469 msgstr "Išsaugota. Prašome paspausti OK rezultato peržiūrai."
470
471 msgid "Band"
472 msgstr "Diapazonas"
473
474 msgid "Bandwidth"
475 msgstr "Juostos plotis"
476
477 msgid "Begin time"
478 msgstr "Pradžios laikas"
479
480 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
481 msgstr "Pauzės elgsena, kai daroma pauzė"
482
483 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
484 msgstr "0 mygtuko padėtis PiP režime"
485
486 msgid "Behavior when a movie is started"
487 msgstr "Elgsena, kai filmas prasidėjęs"
488
489 msgid "Behavior when a movie is stopped"
490 msgstr "Elgsena, kai filmas sustabdytas"
491
492 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
493 msgstr "Elgsena, kai filmas pasiekia pabaigą"
494
495 msgid "Brightness"
496 msgstr "Šviesumas"
497
498 msgid "Burn"
499 msgstr "Kepti"
500
501 msgid "Burn DVD"
502 msgstr "Kepti DVD"
503
504 msgid "Burn To DVD..."
505 msgstr "Kepti į DVD..."
506
507 msgid "Bus: "
508 msgstr "Bus: "
509
510 msgid ""
511 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
512 "displayed."
513 msgstr "Infojuostos rodymui spauskite OK valdymo pultelyje."
514
515 msgid "C-Band"
516 msgstr "C-diapazonas"
517
518 msgid "CF Drive"
519 msgstr "CF kortelė"
520
521 msgid "CVBS"
522 msgstr "CVBS"
523
524 msgid "Cable"
525 msgstr "Kabelinė"
526
527 msgid "Cache Thumbnails"
528 msgstr "Slėpti nedidelius"
529
530 msgid "Call monitoring"
531 msgstr "Skambučio kontrolė"
532
533 msgid "Cancel"
534 msgstr "Atšaukti"
535
536 msgid "Capacity: "
537 msgstr "Talpa: "
538
539 msgid "Card"
540 msgstr "Kortelė"
541
542 msgid "Catalan"
543 msgstr "Katalonų"
544
545 msgid "Change bouquets in quickzap"
546 msgstr "Keisti paketus greitai perjungiant"
547
548 msgid "Change pin code"
549 msgstr "Pakeisti PIN kodą"
550
551 msgid "Change service pin"
552 msgstr "Pakeisti kanalo PIN"
553
554 msgid "Change service pins"
555 msgstr "Pakeisti kanalo pins"
556
557 msgid "Change setup pin"
558 msgstr "Pakeisti nustatymų PIN"
559
560 msgid "Channel"
561 msgstr "Kanalas"
562
563 msgid "Channel Selection"
564 msgstr "Kanalo pasirinkimas"
565
566 msgid "Channel:"
567 msgstr "Kanalas:"
568
569 msgid "Channellist menu"
570 msgstr "Kanalų meniu sąrašas"
571
572 msgid "Chap."
573 msgstr "Skyr."
574
575 msgid "Chapter"
576 msgstr "Skyrius"
577
578 msgid "Chapter:"
579 msgstr "Skyrius:"
580
581 msgid "Check"
582 msgstr "Tikrinti"
583
584 msgid "Checking Filesystem..."
585 msgstr "Tikrinti failų sistemą..."
586
587 msgid "Choose Tuner"
588 msgstr "Pasirinkite imtuvą"
589
590 msgid "Choose bouquet"
591 msgstr "Pasirinkite paketą"
592
593 msgid "Choose source"
594 msgstr "Pasirinkite šaltinį"
595
596 msgid "Choose target folder"
597 msgstr "Išsirinkite aplanką"
598
599 msgid "Choose your Skin"
600 msgstr "Išsirinkite savo temą"
601
602 msgid "Cleanup"
603 msgstr "Išvalyti"
604
605 msgid "Clear before scan"
606 msgstr "Išvalyti prieš skanavimą"
607
608 msgid "Clear log"
609 msgstr "Išvalyti log"
610
611 msgid "Close"
612 msgstr "Uždaryti"
613
614 msgid "Code rate high"
615 msgstr "Aukštas kodavimo greitis"
616
617 msgid "Code rate low"
618 msgstr "Žemas kodavimo greitis"
619
620 msgid "Coderate HP"
621 msgstr "Kodavimo greitis HP"
622
623 msgid "Coderate LP"
624 msgstr "Kodavimo greitis LP"
625
626 msgid "Color Format"
627 msgstr "Spalvų formatas"
628
629 msgid "Command execution..."
630 msgstr "Komandos vykdymas..."
631
632 msgid "Command order"
633 msgstr "Komandų seka"
634
635 msgid "Committed DiSEqC command"
636 msgstr "DiSEqC perjungimo komanda"
637
638 msgid "Common Interface"
639 msgstr "Įstatomas modulis"
640
641 msgid "Compact Flash"
642 msgstr "Kompaktinė atmintinė"
643
644 msgid "Compact flash card"
645 msgstr "Kompaktinė atmintinės kortelė"
646
647 msgid "Complete"
648 msgstr "Įvykdyta"
649
650 msgid "Configuration Mode"
651 msgstr "Konfigūravimo būdas"
652
653 msgid "Configure your internal LAN"
654 msgstr "Konfigūruokite savo vidinį LAN"
655
656 msgid "Configure your internal LAN again"
657 msgstr "Konfigūruokite savo vidinį LAN dar kartą"
658
659 msgid "Configure your wireless LAN"
660 msgstr "Konfigūruokite savo belaidį LAN"
661
662 msgid "Configure your wireless LAN again"
663 msgstr "Konfigūruokite savo belaidį LAN dar kartą"
664
665 msgid "Configuring"
666 msgstr "Konfigūruojama"
667
668 msgid "Confirm"
669 msgstr "Patvirtinti"
670
671 msgid "Conflicting timer"
672 msgstr "Laikmačio nesuderinamumas"
673
674 msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
675 msgstr "Prisijunkite prie interneto su USB Wlan rakteliu"
676
677 msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
678 msgstr "Prisijunkite prie interneto su vietiniu LAN"
679
680 msgid "Connected to Fritz!Box!"
681 msgstr "Prisijungta prie Fritz!Box!"
682
683 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
684 msgstr "Jungiamės prie Fritz!Box..."
685
686 #, python-format
687 msgid ""
688 "Connection to Fritz!Box\n"
689 "failed! (%s)\n"
690 "retrying..."
691 msgstr ""
692 "Prisijungimas prie Fritz!Box\n"
693 "nepavyko! (%s)\n"
694 "kartojama..."
695
696 msgid "Constellation"
697 msgstr "Žvaigždynas"
698
699 msgid "Continue playing"
700 msgstr "Tęskite žiūrėjimą"
701
702 msgid "Contrast"
703 msgstr "Kontrastas"
704
705 msgid "Create movie folder failed"
706 msgstr "Fimų aplanko sukurti nepavyko"
707
708 msgid "Creating partition failed"
709 msgstr "Disko skaidinio sukurti nepavyko"
710
711 msgid "Croatian"
712 msgstr "Kroatų"
713
714 msgid "Current Transponder"
715 msgstr "Dabartinis transponderis"
716
717 msgid "Current settings:"
718 msgstr "Dabartiniai nustatymai:"
719
720 msgid "Current version:"
721 msgstr "Dabartinė versija:"
722
723 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
724 msgstr "Praleisti laiką pasirinktinai '1'/'3'-mygtukams"
725
726 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
727 msgstr "Praleisti laiką pasirinktinai '4'/'6'-mygtukams"
728
729 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
730 msgstr "Praleisti laiką pasirinktinai '7'/'9'-mygtukams"
731
732 msgid "Customize"
733 msgstr "Vartotojo nustatymai"
734
735 msgid "Cut"
736 msgstr "Iškirpti"
737
738 msgid "Cutlist editor..."
739 msgstr "Iškirpimo redaktorius..."
740
741 msgid "Czech"
742 msgstr "Čekų"
743
744 msgid "DHCP"
745 msgstr "DHCP"
746
747 msgid "DVB-S"
748 msgstr "DVB-S"
749
750 msgid "DVB-S2"
751 msgstr "DVB-S2"
752
753 msgid "DVD ENTER key"
754 msgstr "DVD RINKTIS raktas"
755
756 msgid "DVD Player"
757 msgstr "DVD grotuvas"
758
759 msgid "DVD down key"
760 msgstr "DVD žemyn raktas"
761
762 msgid "DVD left key"
763 msgstr "DVD kairėn raktas"
764
765 msgid "DVD right key"
766 msgstr "DVD dešinėn raktas"
767
768 msgid "DVD up key"
769 msgstr "DVD aukštyn raktas"
770
771 msgid "Danish"
772 msgstr "Danų"
773
774 msgid "Date"
775 msgstr "Duomenys"
776
777 msgid "Deep Standby"
778 msgstr "Visiškai išjungti"
779
780 msgid "Default services lists"
781 msgstr "Nustatytas kanalų sąrašas"
782
783 msgid "Default settings"
784 msgstr "Numatyti nustatymai"
785
786 msgid "Delay"
787 msgstr "Užlaikymas"
788
789 msgid "Delete"
790 msgstr "Pašalinti"
791
792 msgid "Delete entry"
793 msgstr "Pašalinti "
794
795 msgid "Delete failed!"
796 msgstr "Pašalinimas klaidingas!"
797
798 #, python-format
799 msgid ""
800 "Delete no more configured satellite\n"
801 "%s?"
802 msgstr ""
803 "Pašalinti nesukonfigūruotą palydovą \n"
804 " %s?"
805
806 msgid "Description"
807 msgstr "Aprašymas"
808
809 msgid "Detected HDD:"
810 msgstr "Rastas HDD:"
811
812 msgid "Detected NIMs:"
813 msgstr "Rasti imtuvai:"
814
815 msgid "DiSEqC"
816 msgstr "DiSEqC"
817
818 msgid "DiSEqC A/B"
819 msgstr "DiSEqC A/B"
820
821 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
822 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
823
824 msgid "DiSEqC Mode"
825 msgstr "DiSEqC pasirinkimas"
826
827 msgid "DiSEqC mode"
828 msgstr "DiSEqC pasirinkimas"
829
830 msgid "DiSEqC repeats"
831 msgstr "DiSEqC pakartojimai"
832
833 msgid "Disable"
834 msgstr "Išjungti"
835
836 msgid "Disable Picture in Picture"
837 msgstr "Išjungti paveikslėlį paveikslėlyje"
838
839 msgid "Disable Subtitles"
840 msgstr "Išjungti subtitrus"
841
842 msgid "Disabled"
843 msgstr "Išjungtas"
844
845 #, python-format
846 msgid ""
847 "Disconnected from\n"
848 "Fritz!Box! (%s)\n"
849 "retrying..."
850 msgstr ""
851 "Atsijungta nuo\n"
852 "Fritz!Box! (%s)\n"
853 "kartojama..."
854
855 msgid "Dish"
856 msgstr "Lėkštė"
857
858 msgid "Display 16:9 content as"
859 msgstr "Rodyti kaip 16:9"
860
861 msgid "Display 4:3 content as"
862 msgstr "Rodyti kaip 4:3 "
863
864 msgid "Display Setup"
865 msgstr "Monitoriaus nustatymas"
866
867 msgid ""
868 "Do you really want to REMOVE\n"
869 "the plugin \""
870 msgstr ""
871 "Jūs tikrai norite PAŠALINTI\n"
872 "priedą \""
873
874 msgid ""
875 "Do you really want to check the filesystem?\n"
876 "This could take lots of time!"
877 msgstr ""
878 "Tikrai norite atlikti failų sistemos tikrinimą?\n"
879 "Tai gali trukti ilgą laiką!"
880
881 #, python-format
882 msgid "Do you really want to delete %s?"
883 msgstr "Jūs tikrai norite pašalinti %s?"
884
885 msgid ""
886 "Do you really want to download\n"
887 "the plugin \""
888 msgstr ""
889 "Jūs tikrai norite parsisiųsti\n"
890 "priedą \""
891
892 msgid "Do you really want to exit?"
893 msgstr "Jūs tikrai norite išeiti?"
894
895 msgid ""
896 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
897 "All data on the disk will be lost!"
898 msgstr ""
899 "Jūs tikrai norite atlikti kieto disko inicializaciją?\n"
900 "Visi duomenys iš disko bus pašalinti!"
901
902 msgid ""
903 "Do you want to backup now?\n"
904 "After pressing OK, please wait!"
905 msgstr ""
906 "Jūs norite sukurti atsarginę kopiją?\n"
907 "Spauskite OK ir palaukite!"
908
909 msgid "Do you want to do a service scan?"
910 msgstr "Jūs norite skanuoti palydovą?"
911
912 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
913 msgstr "Jūs norite atlikti rankinį kanalų skanavimą?"
914
915 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
916 msgstr "Jūs norite įdiegti tėvų kontrolę Jūsų imtuvui?"
917
918 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
919 msgstr "Jūs norite paleisti DVD?"
920
921 msgid "Do you want to restore your settings?"
922 msgstr "Jūs norite atkurti nustatymus?"
923
924 msgid "Do you want to resume this playback?"
925 msgstr "Jūs norite tęsti šį atkūrimą?"
926
927 msgid ""
928 "Do you want to update your Dreambox?\n"
929 "After pressing OK, please wait!"
930 msgstr ""
931 "Jūs tikrai norite atnaujinti Jūsų imtuvą?\n"
932 "Spauskite OK ir palaukite!"
933
934 msgid "Do you want to view a tutorial?"
935 msgstr "Ar norite peržiūrėti aprašymą?"
936
937 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
938 msgstr "Nestabdyti dabartinės užduoties, o išjungti sekančią užduotį"
939
940 #, python-format
941 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
942 msgstr "Baigta - Įdiegta arba atnaujinta %d paketų"
943
944 #, python-format
945 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
946 msgstr "Baigta - Įdiegta arba atnaujinta %d paketų su %d klaidomis"
947
948 msgid "Download Plugins"
949 msgstr "Parsisiųsti priedus"
950
951 msgid "Downloadable new plugins"
952 msgstr "Galimi įdiegti nauji priedai"
953
954 msgid "Downloadable plugins"
955 msgstr "Galimi įdiegti priedai"
956
957 msgid "Downloading"
958 msgstr "Parsisiunčiama"
959
960 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
961 msgstr "Parsiunčiama informacija apie priedus. Prašome palaukti..."
962
963 msgid "Dutch"
964 msgstr "Olandų"
965
966 msgid "E"
967 msgstr "E"
968
969 msgid "EPG Selection"
970 msgstr "EPG pasirinkimas"
971
972 #, python-format
973 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
974 msgstr "KLAIDA - nenuskanuota (%s)!"
975
976 msgid "East"
977 msgstr "Rytai"
978
979 msgid "Edit DNS"
980 msgstr "Redaguoti DNS"
981
982 msgid "Edit current title"
983 msgstr "Suredaguokite dabartinį pavadinimą"
984
985 msgid "Edit services list"
986 msgstr "Redaguoti kanalų sąrašą"
987
988 msgid "Edit settings"
989 msgstr "Redaguoti nustatymus"
990
991 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
992 msgstr "Redaguokite serverio pavadinimo konfigūraciją savo imtuve.\n"
993
994 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
995 msgstr "Redaguokite tinklo konfigūraciją savo imtuve.\n"
996
997 msgid "Edit title..."
998 msgstr "Suredaguokite pavadinimą..."
999
1000 msgid "Electronic Program Guide"
1001 msgstr "Elektroninis programų gidas"
1002
1003 msgid "Enable"
1004 msgstr "Įjungti"
1005
1006 msgid "Enable 5V for active antenna"
1007 msgstr "Įjungti 5V aktyviai antenai"
1008
1009 msgid "Enable LAN"
1010 msgstr "Įjungti LAN"
1011
1012 msgid "Enable WLAN"
1013 msgstr "Įjungti belaidį tinklą"
1014
1015 msgid "Enable multiple bouquets"
1016 msgstr "Įjungti daugiau paketų"
1017
1018 msgid "Enable parental control"
1019 msgstr "Įjungti tėvų kontrolę"
1020
1021 msgid ""
1022 "Enable the local network of your Dreambox.\n"
1023 "\n"
1024 msgstr ""
1025 "Įjunkite vietinį tinklą savo imtuve.\n"
1026 "\n"
1027
1028 msgid "Enabled"
1029 msgstr "Įjungta"
1030
1031 msgid "Encryption"
1032 msgstr "Užšifravimas"
1033
1034 msgid "Encryption Key"
1035 msgstr "Užšifravimo raktas"
1036
1037 msgid "Encryption Type"
1038 msgstr "Užšifravimo būdas"
1039
1040 msgid "End"
1041 msgstr "Pabaiga"
1042
1043 msgid "End time"
1044 msgstr "Pabaigos laikas"
1045
1046 msgid "EndTime"
1047 msgstr "Pabaigos laikas"
1048
1049 msgid "English"
1050 msgstr "Anglų"
1051
1052 msgid ""
1053 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1054 "\n"
1055 "If you experience any problems please contact\n"
1056 "stephan@reichholf.net\n"
1057 "\n"
1058 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1059 msgstr ""
1060 "Enigma2 Temų parinkėjas v0.5 BETA\n"
1061 "\n"
1062 "Jeigu Jūs bandote ir turite problemų, paršome kreiptis į\n"
1063 "stephan@reichholf.net\n"
1064 "\n"
1065 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1066
1067 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1068 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1069 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1070 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1071 #.       "fast forward". 
1072 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1073 msgstr "Eiti į greitą persukimą"
1074
1075 msgid "Enter Rewind at speed"
1076 msgstr "Eiti į greitą atsukimą "
1077
1078 msgid "Enter main menu..."
1079 msgstr "Eiti į pagrindinį meniu..."
1080
1081 msgid "Enter the service pin"
1082 msgstr "Įrašykite kanalo PIN"
1083
1084 msgid "Error"
1085 msgstr "Klaida"
1086
1087 #, python-format
1088 msgid ""
1089 "Error: %s\n"
1090 "Retry?"
1091 msgstr ""
1092 "Klaida: %s\n"
1093 "Kartoti?"
1094
1095 msgid "Eventview"
1096 msgstr "Įvykių peržiūra"
1097
1098 msgid "Everything is fine"
1099 msgstr "Viskas yra puikiai"
1100
1101 msgid "Execution Progress:"
1102 msgstr "Vykdymo eiga:"
1103
1104 msgid "Execution finished!!"
1105 msgstr "Vykdymas baigtas!!"
1106
1107 msgid "Exit"
1108 msgstr "Išeiti"
1109
1110 msgid "Exit editor"
1111 msgstr "Išeiti iš redaktoriaus"
1112
1113 msgid "Exit the wizard"
1114 msgstr "Išeiti iš nustatymų vedlio"
1115
1116 msgid "Exit wizard"
1117 msgstr "Išeiti iš nustatymų "
1118
1119 msgid "Exit wizard and configure later manually"
1120 msgstr "Išjunkite nustatymų vedlį ir konfigūruokite vėliau rankiniu būdu "
1121
1122 msgid "Expert"
1123 msgstr "Išplėstinis"
1124
1125 msgid "Extensions"
1126 msgstr "Ekstra meniu"
1127
1128 msgid "FEC"
1129 msgstr "FEC"
1130
1131 msgid "Factory reset"
1132 msgstr "Gamykliniai nustatymai"
1133
1134 msgid "Failed"
1135 msgstr "Klaidingas"
1136
1137 msgid "Fast"
1138 msgstr "Greitas"
1139
1140 msgid "Fast DiSEqC"
1141 msgstr "Greitas DiSEqC"
1142
1143 msgid "Fast Forward speeds"
1144 msgstr "Greito prasukimo greičiai"
1145
1146 msgid "Fast epoch"
1147 msgstr "Greita epocha"
1148
1149 msgid "Favourites"
1150 msgstr "Geriausi"
1151
1152 msgid "Filesystem Check..."
1153 msgstr "Failų sistemos tikrinimas..."
1154
1155 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1156 msgstr "Failų sistema turi nepataisomų klaidų"
1157
1158 msgid "Finetune"
1159 msgstr "Tiksliau"
1160
1161 msgid "Finished"
1162 msgstr "Baigta"
1163
1164 msgid "Finnish"
1165 msgstr "Suomių"
1166
1167 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1168 msgstr "Rėmo pakartojimo skaičiavimas per nelygų vingiavimą"
1169
1170 msgid "French"
1171 msgstr "Prancūzų"
1172
1173 msgid "Frequency"
1174 msgstr "Dažnis"
1175
1176 msgid "Frequency bands"
1177 msgstr "Dažnio diapazonai"
1178
1179 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1180 msgstr "Skanavimo dažnio žingsnio dydis(khz)"
1181
1182 msgid "Frequency steps"
1183 msgstr "Dažnio žingsniai"
1184
1185 msgid "Fri"
1186 msgstr "Pen"
1187
1188 msgid "Friday"
1189 msgstr "Penktadienis"
1190
1191 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1192 msgstr "Fritz!Box FON IP adresas"
1193
1194 #, python-format
1195 msgid "Frontprocessor version: %d"
1196 msgstr "Priekinio procesoriaus versija: %d"
1197
1198 msgid "Fsck failed"
1199 msgstr "Fsck klaidingas"
1200
1201 msgid "Function not yet implemented"
1202 msgstr "Funkcija neįvykdyta"
1203
1204 msgid ""
1205 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1206 "Do you want to Restart the GUI now?"
1207 msgstr ""
1208 "Reikia perkrauti Enigma2 ,kad patvirtinti naują temą\n"
1209 "Jūs norite perkrauti Enigma2 dabar?"
1210
1211 msgid "Gateway"
1212 msgstr "Šliuzas"
1213
1214 msgid "Genre:"
1215 msgstr "Žanras:"
1216
1217 msgid "German"
1218 msgstr "Vokiečių"
1219
1220 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1221 msgstr "Gaunama informacija apie priedus. Prašome palaukti..."
1222
1223 msgid "Goto 0"
1224 msgstr "Eiti į poziciją 0"
1225
1226 msgid "Goto position"
1227 msgstr "Eiti į poziciją"
1228
1229 msgid "Graphical Multi EPG"
1230 msgstr "Grafinis kelių kanalų EPG"
1231
1232 msgid "Greek"
1233 msgstr "Graikų"
1234
1235 msgid "Guard Interval"
1236 msgstr "Apsaugos intervalas"
1237
1238 msgid "Guard interval mode"
1239 msgstr "Apsaugos intervalo režimas"
1240
1241 msgid "Harddisk"
1242 msgstr "Kietas diskas"
1243
1244 msgid "Harddisk setup"
1245 msgstr "Kieto disko nustatymas"
1246
1247 msgid "Harddisk standby after"
1248 msgstr "Kietas diskas išsijungs po"
1249
1250 msgid "Hierarchy Information"
1251 msgstr "Hierarchijos informacija"
1252
1253 msgid "Hierarchy mode"
1254 msgstr "Hierarchijos režimas"
1255
1256 msgid "How many minutes do you want to record?"
1257 msgstr "Kiek minučių norite daryti įrašą?"
1258
1259 msgid "Hungarian"
1260 msgstr "Vengrų"
1261
1262 msgid "IP Address"
1263 msgstr "IP adresas"
1264
1265 msgid "Icelandic"
1266 msgstr "Islandų"
1267
1268 msgid "If you can see this page, please press OK."
1269 msgstr "Jei jūs galite pamatyti šį puslapį, prašom ispausti OK."
1270
1271 msgid ""
1272 "If you see this, something is wrong with\n"
1273 "your scart connection. Press OK to return."
1274 msgstr ""
1275 "Jeigu Jūs tai skaitote, kažkas negerai su\n"
1276 "jūsų skarto pajungimu. Spauskite OK norint grįžti."
1277
1278 msgid ""
1279 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1280 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1281 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1282 "possible.\n"
1283 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1284 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1285 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1286 "step.\n"
1287 "If you are happy with the result, press OK."
1288 msgstr ""
1289 "Jeigu jūsų televizorius turi šviesumo arba kontrasto padidinimą, "
1290 "patvirtinkite tai. Jeigu yra kažkas pavadinta kaip \"dinaminis \", tai "
1291 "nustatykite tai, kaip standartą. Nustatykite šviesumo lygį, kuris yra jums "
1292 "tinkamiausias. Nustatykite kontrastą savo televizoriui tiek, kiek tai "
1293 "įmanoma.\n"
1294 "Tada nustatykite šviesumą tiek mažai kiek tai įmanoma, bet įsitikinkite kad "
1295 "du patys žemiausi pilki atspalviai yra atskirti. \n"
1296 "Dabar nebesirūpinkite šviesiais atspalviais . Jie bus nustatyti sekančiame "
1297 "žingsnyje.\n"
1298 "Jeigu Jūs patenkinti gautu rezultatu, spauskite OK."
1299
1300 msgid "Image-Upgrade"
1301 msgstr "Atvaizdo atnaujinimas"
1302
1303 msgid "In Progress"
1304 msgstr "Vykdymas"
1305
1306 msgid ""
1307 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1308 msgstr ""
1309 "Pradėjus rašyti pagal pasirinktą laikmatį, TV bus perjungtas į įrašomą "
1310 "kanalą!\n"
1311
1312 msgid "Increased voltage"
1313 msgstr "Padidinta įtampa"
1314
1315 msgid "Index"
1316 msgstr "Indeksas"
1317
1318 msgid "InfoBar"
1319 msgstr "Infojuosta"
1320
1321 msgid "Infobar timeout"
1322 msgstr "Infojuosta išsijungs po"
1323
1324 msgid "Information"
1325 msgstr "Informacija"
1326
1327 msgid "Init"
1328 msgstr "Inicializacija"
1329
1330 msgid "Initialization..."
1331 msgstr "Inicializacija..."
1332
1333 msgid "Initialize"
1334 msgstr "Inicializuoti"
1335
1336 msgid "Initializing Harddisk..."
1337 msgstr "Kieto disko inicializavimas..."
1338
1339 msgid "Input"
1340 msgstr "Įėjimas"
1341
1342 msgid "Installing"
1343 msgstr "Įdiegiama"
1344
1345 msgid "Installing Software..."
1346 msgstr "Įdiegiama programinė įranga..."
1347
1348 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1349 msgstr "Įdiegiamas nustatytas palydovų sąrašas... Prašome laukti..."
1350
1351 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1352 msgstr "Numatytas įdiegimas... Prašome laukti..."
1353
1354 msgid "Installing package content... Please wait..."
1355 msgstr "Įdiegiamas paketo turinys... Prašome laukti..."
1356
1357 msgid "Instant Record..."
1358 msgstr "Greitas įrašas..."
1359
1360 msgid "Integrated Ethernet"
1361 msgstr "Integruota tinklo plokštė"
1362
1363 msgid "Intermediate"
1364 msgstr "Normalus"
1365
1366 msgid "Internal Flash"
1367 msgstr "Vidinė atmintinė"
1368
1369 msgid "Invalid Location"
1370 msgstr "Neteisinga vieta"
1371
1372 msgid "Inversion"
1373 msgstr "Pervertimas"
1374
1375 msgid "Invert display"
1376 msgstr "Monitoriaus pervertimas"
1377
1378 msgid "Italian"
1379 msgstr "Italų"
1380
1381 msgid "Job View"
1382 msgstr "Darbo vaizdas"
1383
1384 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1385 msgstr "Šuolis į vaizdo pavadinimą 1 (rodo kino filmą nuo pradžios)"
1386
1387 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1388 msgid "Just Scale"
1389 msgstr "Tik skalė"
1390
1391 msgid "Keyboard Map"
1392 msgstr "Klaviatūros išdėstymas"
1393
1394 msgid "Keyboard Setup"
1395 msgstr "Klaviatūros nustatymas"
1396
1397 msgid "Keymap"
1398 msgstr "Mygtukų išdėstymas"
1399
1400 msgid "LAN Adapter"
1401 msgstr "LAN adapteris"
1402
1403 msgid "LNB"
1404 msgstr "LNB konverteris"
1405
1406 msgid "LOF"
1407 msgstr "LOF"
1408
1409 msgid "LOF/H"
1410 msgstr "LOF/H"
1411
1412 msgid "LOF/L"
1413 msgstr "LOF/L"
1414
1415 msgid "Language selection"
1416 msgstr "Kalbos pasirinkimas"
1417
1418 msgid "Language..."
1419 msgstr "Kalba..."
1420
1421 msgid "Last speed"
1422 msgstr "Paskutinis greitis"
1423
1424 msgid "Latitude"
1425 msgstr "Platuma"
1426
1427 msgid "Leave DVD Player?"
1428 msgstr "Laivas DVD leistuvas?"
1429
1430 msgid "Left"
1431 msgstr "Kairė"
1432
1433 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1434 msgid "Letterbox"
1435 msgstr "Letterbox"
1436
1437 msgid "Limit east"
1438 msgstr "Rytų riba"
1439
1440 msgid "Limit west"
1441 msgstr "Vakarų riba"
1442
1443 msgid "Limits off"
1444 msgstr "Ribos išjungtos"
1445
1446 msgid "Limits on"
1447 msgstr "Ribos įjungtos"
1448
1449 msgid "Link:"
1450 msgstr "Sąsaja:"
1451
1452 msgid "List of Storage Devices"
1453 msgstr "Išsaugotų įrenginių sąrašas"
1454
1455 msgid "Lithuanian"
1456 msgstr "Lietuvių"
1457
1458 msgid "Local Network"
1459 msgstr "Vietinis tinklas"
1460
1461 msgid "Location"
1462 msgstr "Vieta"
1463
1464 msgid "Lock:"
1465 msgstr "Lock:"
1466
1467 msgid "Long Keypress"
1468 msgstr "Ilgas mygtuko spaudimas"
1469
1470 msgid "Longitude"
1471 msgstr "Ilguma"
1472
1473 msgid "MMC Card"
1474 msgstr "MMC kortelė"
1475
1476 msgid "MORE"
1477 msgstr "DAUGIAU"
1478
1479 msgid "Main menu"
1480 msgstr "Pagrindinis meniu"
1481
1482 msgid "Mainmenu"
1483 msgstr "Pagrindinis meniu"
1484
1485 msgid "Make this mark an 'in' point"
1486 msgstr "Padarykite šį žymeklį 'įėjimo' taške"
1487
1488 msgid "Make this mark an 'out' point"
1489 msgstr "Padarykite šį žymeklį 'išėjimo' taške"
1490
1491 msgid "Make this mark just a mark"
1492 msgstr "Padarykite šį žymeklį kaip žymekliu"
1493
1494 msgid "Manual Scan"
1495 msgstr "Rankinė paieška"
1496
1497 msgid "Manual transponder"
1498 msgstr "Rankinis transponderis"
1499
1500 msgid "Margin after record"
1501 msgstr "Sujungti po įrašymo"
1502
1503 msgid "Margin before record (minutes)"
1504 msgstr "Sujungti prieš įrašymą (minutėmis)"
1505
1506 msgid "Media player"
1507 msgstr "Media grotuvas"
1508
1509 msgid "MediaPlayer"
1510 msgstr "Media grotuvas"
1511
1512 msgid "Menu"
1513 msgstr "Meniu"
1514
1515 msgid "Message"
1516 msgstr "Pranešimas"
1517
1518 msgid "Mkfs failed"
1519 msgstr "Mkfs nepavyko"
1520
1521 msgid "Mode"
1522 msgstr "Būdas"
1523
1524 msgid "Model: "
1525 msgstr "Modelis:"
1526
1527 msgid "Modulation"
1528 msgstr "Paaukštėjimas"
1529
1530 msgid "Modulator"
1531 msgstr "Moduliatorius"
1532
1533 msgid "Mon"
1534 msgstr "Pir"
1535
1536 msgid "Mon-Fri"
1537 msgstr "Pir-Pen"
1538
1539 msgid "Monday"
1540 msgstr "Pirmadienis"
1541
1542 msgid "Mount failed"
1543 msgstr "Pajungimo klaida"
1544
1545 msgid "Move Picture in Picture"
1546 msgstr "Perkelti paveikslėlį į paveikslėlį"
1547
1548 msgid "Move east"
1549 msgstr "Sukti į rytus"
1550
1551 msgid "Move west"
1552 msgstr "Sukti į vakarus"
1553
1554 msgid "Movielist menu"
1555 msgstr "Filmų sąrašo meniu"
1556
1557 msgid "Multi EPG"
1558 msgstr "Kanalų EPG"
1559
1560 msgid "Multiple service support"
1561 msgstr "Kelių kanalų palaikymas"
1562
1563 msgid "Multisat"
1564 msgstr "Daug palydovų"
1565
1566 msgid "Mute"
1567 msgstr "Be garso"
1568
1569 msgid "N/A"
1570 msgstr "N/A"
1571
1572 msgid "NEXT"
1573 msgstr "KITAS"
1574
1575 msgid "NOW"
1576 msgstr "DABAR"
1577
1578 msgid "NTSC"
1579 msgstr "NTSC"
1580
1581 msgid "Name"
1582 msgstr "Pavadinimas"
1583
1584 msgid "Nameserver"
1585 msgstr "Serverio pavadinimas"
1586
1587 #, python-format
1588 msgid "Nameserver %d"
1589 msgstr "Serverio pavadinimas %d"
1590
1591 msgid "Nameserver Setup"
1592 msgstr "Serverio nustatymas"
1593
1594 msgid "Nameserver settings"
1595 msgstr "Serverio pavadinimas"
1596
1597 msgid "Netmask"
1598 msgstr "Potinklio kaukė"
1599
1600 msgid "Network Configuration..."
1601 msgstr "Tinklo konfigūracija..."
1602
1603 msgid "Network Mount"
1604 msgstr "Pajungti tinklą"
1605
1606 msgid "Network SSID"
1607 msgstr "Tinklo SSID"
1608
1609 msgid "Network Setup"
1610 msgstr "Tinklo nustatymas"
1611
1612 msgid "Network scan"
1613 msgstr "Tinklo paieška"
1614
1615 msgid "Network setup"
1616 msgstr "Tinklo nustatymas"
1617
1618 msgid "Network test"
1619 msgstr "Tinklo testavimas"
1620
1621 msgid "Network test..."
1622 msgstr "Tinklo testavimas..."
1623
1624 msgid "Network..."
1625 msgstr "Tinklas..."
1626
1627 msgid "Network:"
1628 msgstr "Tinklas:"
1629
1630 msgid "NetworkWizard"
1631 msgstr "Tinklo vedlys"
1632
1633 msgid "New"
1634 msgstr "Naujas"
1635
1636 msgid "New DVD"
1637 msgstr "Naujas DVD"
1638
1639 msgid "New pin"
1640 msgstr "Naujas pin kodas"
1641
1642 msgid "New version:"
1643 msgstr "Nauja versija:"
1644
1645 msgid "Next"
1646 msgstr "Kitas"
1647
1648 msgid "No"
1649 msgstr "Ne"
1650
1651 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1652 msgstr "Nėra 50 Hz,gaila. :("
1653
1654 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1655 msgstr "Kietas diskas nerastas arba jo nėra!"
1656
1657 msgid "No backup needed"
1658 msgstr "Atsarginės kopijos nereikia"
1659
1660 msgid ""
1661 "No data on transponder!\n"
1662 "(Timeout reading PAT)"
1663 msgstr ""
1664 "Nėra duomenų iš transponderio!\n"
1665 "(Skaitymo pertrauka PAT)"
1666
1667 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1668 msgstr "Informacija apie įvykius nerasta, tęsiamas įrašymas."
1669
1670 msgid "No free tuner!"
1671 msgstr "Nėra laisvo imtuvo!"
1672
1673 msgid ""
1674 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1675 msgstr ""
1676 "Paketai neatnaujinti. Patikrinkite tinklo nustatymus ir pabandykite dar "
1677 "kartą."
1678
1679 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1680 msgstr ""
1681 "Nėra paveikslėlio televizoriuje? Spauskite EXIT ir pakartokite bandymą."
1682
1683 msgid "No positioner capable frontend found."
1684 msgstr "Nėra pozicionieriaus, kuris rastų priekinį kraštą."
1685
1686 msgid "No satellite frontend found!!"
1687 msgstr "Nerastas palydovas!!"
1688
1689 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1690 msgstr "Nėra imtuvo, suderinto naudotis su diseqc pozicionieriumi!"
1691
1692 msgid ""
1693 "No tuner is enabled!\n"
1694 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1695 msgstr ""
1696 "Imtuvas neįjungtas!\n"
1697 "Prašome nustatyti Jūsų imtuvą, prieš pradedant ieškoti kanalų."
1698
1699 msgid ""
1700 "No valid service PIN found!\n"
1701 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1702 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1703 msgstr ""
1704 "Teisingas kanalo PIN nerastas!\n"
1705 "Jūs norite pakeisti kanalo PIN dabar?\n"
1706 "Jeigu jūs atsakysite 'NE', tai kanalo apsauga \n"
1707 "nebus įjungta!"
1708
1709 msgid ""
1710 "No valid setup PIN found!\n"
1711 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1712 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1713 msgstr ""
1714 "Teisingas nustatymų PIN nerastas!\n"
1715 "Jūs norite pakeisti nustatymų PIN dabar?\n"
1716 "Jeigu jūs atsakysite 'NE', tai kanalo apsauga \n"
1717 "nebus įjungta!"
1718
1719 msgid ""
1720 "No working local networkadapter found.\n"
1721 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1722 "configured correctly."
1723 msgstr ""
1724 "Jokių dirbančių vietinių tinklo adapterių nerasta. \n"
1725 "prašome patikrinti, kad jūs prijungėte tinklo kabelį, ir jūsų Tinklas yra "
1726 "sukonfigūruotas teisingai."
1727
1728 msgid ""
1729 "No working wireless interface found.\n"
1730 " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
1731 "you local network interface."
1732 msgstr ""
1733 "Jokių dirbančių belaidžių įrenginių nerasta.\n"
1734 " Prašome patikrinti, ar jūs prijungėte suderinamą WLAN USB raktelį arba "
1735 "įjunkite savo vietinio tinklo įrenginius."
1736
1737 msgid ""
1738 "No working wireless networkadapter found.\n"
1739 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1740 "Network is configured correctly."
1741 msgstr ""
1742 "Joks dirbantis belaidžio tinklo adapteris nerastas. \n"
1743 " Prašome patikrinti, ar jūs prijungėte suderinamą WLAN USB raktelį, ir ar "
1744 "jūsų Tinklas yra sukonfigūruotas teisingai."
1745
1746 msgid "No, but restart from begin"
1747 msgstr "Ne, paleisti nuo pradžių"
1748
1749 msgid "No, do nothing."
1750 msgstr "Ne, nereikia"
1751
1752 msgid "No, just start my dreambox"
1753 msgstr "Ne, įjungti mano imtuvą"
1754
1755 msgid "No, let me choose default lists"
1756 msgstr "Ne, leiskite man pasirinkti numatytuosius sąrašus"
1757
1758 msgid "No, scan later manually"
1759 msgstr "Ne, skanuoti vėliau rankiniu būdu"
1760
1761 msgid "None"
1762 msgstr "Joks"
1763
1764 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1765 msgid "Nonlinear"
1766 msgstr "Nelinijinis"
1767
1768 msgid "North"
1769 msgstr "Šiaurė"
1770
1771 msgid "Norwegian"
1772 msgstr "Norvegų"
1773
1774 #, python-format
1775 msgid ""
1776 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1777 "required, %d MB available)"
1778 msgstr ""
1779 "Nepakanka laisvos vietos diske. Prašome atlaisvinti vietos diske ir "
1780 "pabandyti dar kartą. (Reikalinga %d MB, %d esama MB)"
1781
1782 msgid ""
1783 "Nothing to scan!\n"
1784 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1785 msgstr ""
1786 "Nėra ko ieškoti!\n"
1787 "Prašome, suderinkite savo imtuvą prieš paleidžiant kanalų skanavimą."
1788
1789 msgid "Now Playing"
1790 msgstr "Dabar grojama"
1791
1792 msgid ""
1793 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1794 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1795 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1796 msgstr ""
1797 "Dabar, atlikite kontrasto nustatymą, kad padidinti fono šviesumą tiek kiek "
1798 "įmanoma, bet įsitikinkite, kad jūs galite vis dar pamatyti skirtumą tarp "
1799 "dviejų ryškiausių atspalvių lygmenų. Jei jūs padarėte tai, spauskite OK."
1800
1801 msgid "OK"
1802 msgstr "Gerai"
1803
1804 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1805 msgstr "Gerai, informuoti mane apie atnaujinimo eigą"
1806
1807 msgid "OSD Settings"
1808 msgstr "OSD nustatymai"
1809
1810 msgid "Off"
1811 msgstr "Išjungta"
1812
1813 msgid "On"
1814 msgstr "Įjungta"
1815
1816 msgid "One"
1817 msgstr "Vienas"
1818
1819 msgid "Online-Upgrade"
1820 msgstr "Tiesioginis atnaujinimas"
1821
1822 msgid "Orbital Position"
1823 msgstr "Pozicija orbitoje"
1824
1825 msgid "Other..."
1826 msgstr "Kitas..."
1827
1828 msgid "PAL"
1829 msgstr "PAL"
1830
1831 msgid "PIDs"
1832 msgstr "PIDs"
1833
1834 msgid "Package list update"
1835 msgstr "Paketų sąrašo atnaujinimas"
1836
1837 msgid "Packet management"
1838 msgstr "Paketų valdymas"
1839
1840 msgid "Page"
1841 msgstr "Puslapis"
1842
1843 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1844 msgid "Pan&Scan"
1845 msgstr "Pan&Scan"
1846
1847 msgid "Parental control"
1848 msgstr "Tėvų kontrolė"
1849
1850 msgid "Parental control services Editor"
1851 msgstr "Tėvų kontrolės kanalų redaktorius"
1852
1853 msgid "Parental control setup"
1854 msgstr "Tėvų kontrolės nustatymai"
1855
1856 msgid "Parental control type"
1857 msgstr "Tėvų kontrolės rūšis"
1858
1859 msgid "Pause movie at end"
1860 msgstr "Filmo pauzė pabaigoje"
1861
1862 msgid "PiPSetup"
1863 msgstr "PiP nustatymas"
1864
1865 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1866 msgid "Pillarbox"
1867 msgstr "Pillarbox"
1868
1869 msgid "Pilot"
1870 msgstr "Pilot"
1871
1872 msgid "Pin code needed"
1873 msgstr "Reikalingas pin kodas"
1874
1875 msgid "Play"
1876 msgstr "Leisti"
1877
1878 msgid "Play recorded movies..."
1879 msgstr "Leisti įrašytus filmus..."
1880
1881 msgid "Please Reboot"
1882 msgstr "Prašome perjungti"
1883
1884 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1885 msgstr "Prašome išsirinkti sritį kuri bus skanuojama"
1886
1887 msgid ""
1888 "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
1889 "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
1890 "in wireless network support"
1891 msgstr ""
1892 "Prašome prijungti jūsų Zydas ZD1211B chipset suderinamą WLAN USB raktelį  "
1893 "jūsų imtuve ir spauskite OK mygtuką ant jūsų distancinio valdymo pulto, kad "
1894 "įjungti belaidžio tinklo palaikymą"
1895
1896 msgid "Please change recording endtime"
1897 msgstr "Prašome pakeisti įrašymo pabaigos laiką"
1898
1899 msgid "Please choose an extension..."
1900 msgstr "Prašome išsirinkti papildymus..."
1901
1902 msgid "Please choose he package..."
1903 msgstr "Prašom išsirinkti, paketą..."
1904
1905 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1906 msgstr ""
1907 "Prašome pasirinkti numatytuosius kanalų sąrašus, kuriuos jūs norite įdiegti."
1908
1909 msgid ""
1910 "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
1911 "needed values.\n"
1912 "When you are ready please press OK to continue."
1913 msgstr ""
1914 "Prašome sukonfigūruotii savo vietinį LAN interneto ryšį, užpildydami būtinas "
1915 "reikšmes. \n"
1916 "Kai jūs esate pasiruošęs, prašome spausti OK, kad tęsti."
1917
1918 msgid ""
1919 "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
1920 "needed values.\n"
1921 "When you are ready please press OK to continue."
1922 msgstr ""
1923 "Prašome sukonfigūruoti savo belaidį LAN interneto ryšį, užpildydami būtinas "
1924 "reikšmes. \n"
1925 "Kai jūs būsite pasiruošęs, prašome spausti OK, kad tęsti."
1926
1927 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1928 msgstr "Prašome nekeisti reikšmių, jeigu Jūs nežinote ką darote! "
1929
1930 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1931 msgstr "Prašome įrašyti naujo paketo pavadinimą"
1932
1933 msgid "Please enter a name for the new marker"
1934 msgstr "Prašome įrašyti naujo žymeklio pavadinimą"
1935
1936 msgid "Please enter a new filename"
1937 msgstr "Prašome įrašyti naują failo pavadinimą"
1938
1939 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1940 msgstr "Prašome įrašyti failo pavadinimą (tuščias = dabartiniai duomenys)"
1941
1942 msgid "Please enter the correct pin code"
1943 msgstr "Prašome įrašyti teisingą PIN kodą"
1944
1945 msgid "Please enter the old pin code"
1946 msgstr "Prašome įrašyti seną PIN kodą"
1947
1948 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1949 msgstr "Prašome sekti instrukcijas televizoriuje"
1950
1951 msgid "Please press OK!"
1952 msgstr "Prašome spausti OK!"
1953
1954 msgid "Please select a playlist to delete..."
1955 msgstr "Prašome išsirinkti ką norite trinti iš grojaraščio..."
1956
1957 msgid "Please select a playlist..."
1958 msgstr "Prašome išsirinkti grojaraštį"
1959
1960 msgid "Please select a subservice to record..."
1961 msgstr "Prašome išsirinkti subkanalą dėl įrašymo..."
1962
1963 msgid "Please select a subservice..."
1964 msgstr "Prašome išsirinkti subkanalą..."
1965
1966 msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
1967 msgstr "Prašome išsirinkti belaidį tinklą, prie kurio jūs norite jungtis."
1968
1969 msgid "Please select keyword to filter..."
1970 msgstr "Prašome išsirinkti raktinį žodį dėl filtravimo..."
1971
1972 msgid "Please select the movie path..."
1973 msgstr "Prašome išsirinkti filmo kelią..."
1974
1975 msgid "Please set up tuner B"
1976 msgstr "Prašome nustatyti imtuvą B"
1977
1978 msgid "Please set up tuner C"
1979 msgstr "Prašome nustatyti imtuvą C"
1980
1981 msgid "Please set up tuner D"
1982 msgstr "Prašome nustatyti imtuvą D"
1983
1984 msgid ""
1985 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1986 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1987 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1988 msgstr ""
1989 "Prašome, naudoti valdymo mygtukus dėl PiP lango perkėlimo.\n"
1990 "Spauskite Bouquet +/- dėl lango dydžio pakeitimo.\n"
1991 "Spauskite OK  norint grįžti į TV arba EXIT norint nutraukti judėjimą."
1992
1993 msgid "Please wait... Loading list..."
1994 msgstr "Prašome laukti... Užkraunamas sąrašas..."
1995
1996 msgid "Plugin browser"
1997 msgstr "Priedų naršyklė"
1998
1999 msgid "Plugins"
2000 msgstr "Priedai"
2001
2002 msgid "Polarity"
2003 msgstr "Poliariškumas"
2004
2005 msgid "Polarization"
2006 msgstr "Poliarizacija"
2007
2008 msgid "Polish"
2009 msgstr "Lenkų"
2010
2011 msgid "Port A"
2012 msgstr "Jungtis A"
2013
2014 msgid "Port B"
2015 msgstr "Jungtis B"
2016
2017 msgid "Port C"
2018 msgstr "Jungtis C"
2019
2020 msgid "Port D"
2021 msgstr "Jungtis D"
2022
2023 msgid "Portuguese"
2024 msgstr "Portugalų"
2025
2026 msgid "Positioner"
2027 msgstr "Pozicionierius"
2028
2029 msgid "Positioner fine movement"
2030 msgstr "Tikslus pozicionieriaus judėjimas"
2031
2032 msgid "Positioner movement"
2033 msgstr "Pozicionieriaus judėjimas"
2034
2035 msgid "Positioner setup"
2036 msgstr "Pozicionieriaus nustatymas"
2037
2038 msgid "Positioner storage"
2039 msgstr "Pozicionieriaus išsaugojimas"
2040
2041 msgid "Power threshold in mA"
2042 msgstr "Įtampos galia mA"
2043
2044 msgid "Predefined transponder"
2045 msgstr "Nustatytas transponderis"
2046
2047 msgid "Preparing... Please wait"
2048 msgstr "Pasiruošiama... Prašome laukti"
2049
2050 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2051 msgstr "Spauskite OK savo valdymo pulte, kad tęsti."
2052
2053 msgid "Press OK to activate the settings."
2054 msgstr "Spauskite OK norėdami aktyvuoti nustatymus"
2055
2056 msgid "Press OK to scan"
2057 msgstr "Spauskite OK paieškai."
2058
2059 msgid "Press OK to start the scan"
2060 msgstr "Spauskite OK norėdami pradėti paiešką."
2061
2062 msgid ""
2063 "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
2064 "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
2065 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
2066 "\n"
2067 msgstr ""
2068 "Spauskite OK ir įjunkite belaidžio tinklo palaikymą savo Imtuve.\n"
2069 "Belaidžio tinklo USB rakteliai su Zydas ZD1211B, ir RAlink RT73 Chipset yra "
2070 "palaikomi.\n"
2071 "Prijunkite belaidžio tinklo USB raktelį savo imtuve, prieš spaudžiant OK.\n"
2072 "\n"
2073
2074 msgid "Prev"
2075 msgstr "Buvęs"
2076
2077 msgid "Primary DNS"
2078 msgstr "Pirminis DNS"
2079
2080 msgid "Protect services"
2081 msgstr "Apsaugoti kanalus"
2082
2083 msgid "Protect setup"
2084 msgstr "Apsaugoti nustatymus"
2085
2086 msgid "Provider"
2087 msgstr "Tiekėjas"
2088
2089 msgid "Provider to scan"
2090 msgstr "Tiekėjas, kurį norite skanuoti"
2091
2092 msgid "Providers"
2093 msgstr "Tiekėjai"
2094
2095 msgid "Quickzap"
2096 msgstr "Greitas perjungimas"
2097
2098 msgid "RC Menu"
2099 msgstr "Valdymo pulto meniu"
2100
2101 msgid "RF output"
2102 msgstr "RF išėjimas"
2103
2104 msgid "RGB"
2105 msgstr "RGB"
2106
2107 msgid "RSS Feed URI"
2108 msgstr "RSS Feed URI"
2109
2110 msgid "Radio"
2111 msgstr "Radijas"
2112
2113 msgid "Ram Disk"
2114 msgstr "Ram Diskas"
2115
2116 msgid "Really close without saving settings?"
2117 msgstr "Tikrai uždaryti be nustatymų išsaugojimo ?"
2118
2119 msgid "Really delete done timers?"
2120 msgstr "Tikrai pašalinti baigtus laikmačius?"
2121
2122 msgid "Really delete this timer?"
2123 msgstr "Tikrai pašalinti šį laikmatį?"
2124
2125 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2126 msgstr "Tikrai išeiti iš subkanalų greito perjungimo?"
2127
2128 msgid "Reception Settings"
2129 msgstr "Priėmimo nustatymai"
2130
2131 msgid "Record"
2132 msgstr "Įrašyti"
2133
2134 msgid "Recorded files..."
2135 msgstr "Įrašyti failai..."
2136
2137 msgid "Recording"
2138 msgstr "Įrašymas"
2139
2140 msgid ""
2141 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2142 "now?"
2143 msgstr ""
2144 "Vyksta įrašymas arba netrukus prasidės... tikrai norite perjungti dabar?"
2145
2146 msgid ""
2147 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2148 "now?"
2149 msgstr ""
2150 "Vyksta įrašymas arba netrukus prasidės... tikrai norite paleisti iš naujo "
2151 "dabar?"
2152
2153 msgid ""
2154 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2155 "now?"
2156 msgstr ""
2157 "Vyksta įrašymas arba netrukus prasidės... tikrai norite išjungti dabar?"
2158
2159 msgid "Recordings always have priority"
2160 msgstr "Įrašai visada turi pirmenybę"
2161
2162 msgid "Reenter new pin"
2163 msgstr "Pakartokite naują pin"
2164
2165 msgid "Refresh Rate"
2166 msgstr "Atnaujinimo norma"
2167
2168 msgid "Refresh rate selection."
2169 msgstr "Atnaujinkite normos pasirinkimą"
2170
2171 msgid "Remove Plugins"
2172 msgstr "Pašalinti priedus"
2173
2174 msgid "Remove a mark"
2175 msgstr "Pašalinti žymeklį"
2176
2177 msgid "Remove currently selected title"
2178 msgstr "Pašalinkite dabartinį pasirinktą pavadinimą"
2179
2180 msgid "Remove plugins"
2181 msgstr "Pašalinti priedus"
2182
2183 msgid "Remove title"
2184 msgstr "Pašalinti pavadinimą"
2185
2186 msgid "Rename"
2187 msgstr "Pervardinti"
2188
2189 msgid "Repeat"
2190 msgstr "Pakartoti"
2191
2192 msgid "Repeat Type"
2193 msgstr "Pakartojimo būdas"
2194
2195 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2196 msgstr "Kartojama užduotis dabar įrašinėjama... Jūs norite tai padaryti?"
2197
2198 msgid "Repeats"
2199 msgstr "Pakartojimai"
2200
2201 msgid "Reset"
2202 msgstr "Perjungti"
2203
2204 msgid "Resolution"
2205 msgstr "Rezoliucija"
2206
2207 msgid "Restart"
2208 msgstr "Paleisti iš naujo"
2209
2210 msgid "Restart GUI"
2211 msgstr "Paleisti iš naujo GUI"
2212
2213 msgid "Restart GUI now?"
2214 msgstr "Paleisti iš naujo GUI dabar?"
2215
2216 msgid "Restart network"
2217 msgstr "Paleisti iš naujo tinklą"
2218
2219 msgid "Restart test"
2220 msgstr "Paleisti iš naujo testą"
2221
2222 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2223 msgstr "Iš naujo paleiskite savo tinklo ryšį ir įrenginius. \n"
2224
2225 msgid "Restart your wireless interface"
2226 msgstr "Paleiskite iš naujo savo belaidį įrenginį"
2227
2228 msgid "Restore"
2229 msgstr "Atkurti"
2230
2231 msgid ""
2232 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2233 "settings now."
2234 msgstr ""
2235 "Nustatymų atkūrimas baigtas. Prašome, spausti OK norint aktyvuoti nustatymus "
2236 "dabar."
2237
2238 msgid "Resume from last position"
2239 msgstr "Tęsti nuo paskutinės pozicijos"
2240
2241 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2242 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2243 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2244 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2245 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2246 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2247 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2248 msgid "Resuming playback"
2249 msgstr "Tęsti leidimą"
2250
2251 msgid "Return to file browser"
2252 msgstr "Grįžti į failų naršyklę"
2253
2254 msgid "Return to movie list"
2255 msgstr "Grįžti į filmų sąrašą"
2256
2257 msgid "Return to previous service"
2258 msgstr "Grįžkite į buvusį kanalą"
2259
2260 msgid "Rewind speeds"
2261 msgstr "Persukimo greitis"
2262
2263 msgid "Right"
2264 msgstr "Dešinys"
2265
2266 msgid "Rolloff"
2267 msgstr "Rolloff"
2268
2269 msgid "Rotor turning speed"
2270 msgstr "Pozicionieriaus sukimosi greitis"
2271
2272 msgid "Running"
2273 msgstr "Veikiantis"
2274
2275 msgid "Russian"
2276 msgstr "Rusų"
2277
2278 msgid "S-Video"
2279 msgstr "S-Video"
2280
2281 msgid "SNR"
2282 msgstr "SNR"
2283
2284 msgid "SNR:"
2285 msgstr "SNR:"
2286
2287 msgid "Sat"
2288 msgstr "Šeš"
2289
2290 msgid "Sat / Dish Setup"
2291 msgstr "Palydovų / lėkščių nustatymas"
2292
2293 msgid "Satellite"
2294 msgstr "Palydovas"
2295
2296 msgid "Satellite Equipment Setup"
2297 msgstr "Palydovinės įrangos nustatymas"
2298
2299 msgid "Satellites"
2300 msgstr "Palydovai"
2301
2302 msgid "Satfinder"
2303 msgstr "Palydovo signalo paieška"
2304
2305 msgid "Saturday"
2306 msgstr "Šeštadienis"
2307
2308 msgid "Save Playlist"
2309 msgstr "Išsaugoti grojaraštį"
2310
2311 msgid "Save current project to disk"
2312 msgstr "Išsaugoti dabartinį projektą į diską"
2313
2314 msgid "Save..."
2315 msgstr "Išsaugoti..."
2316
2317 msgid "Scaling Mode"
2318 msgstr "Skalės režimas"
2319
2320 msgid "Scan "
2321 msgstr "Skanuoti"
2322
2323 msgid "Scan QAM128"
2324 msgstr "Skanuoti QAM128"
2325
2326 msgid "Scan QAM16"
2327 msgstr "Skanuoti QAM16"
2328
2329 msgid "Scan QAM256"
2330 msgstr "Skanuoti QAM256"
2331
2332 msgid "Scan QAM32"
2333 msgstr "Skanuoti QAM32"
2334
2335 msgid "Scan QAM64"
2336 msgstr "Skanuoti QAM64"
2337
2338 msgid "Scan SR6875"
2339 msgstr "Skanuoti SR6875"
2340
2341 msgid "Scan SR6900"
2342 msgstr "Skanuoti SR6900"
2343
2344 msgid "Scan Wireless Networks"
2345 msgstr "Skanuoti Bevielį Tinklą"
2346
2347 msgid "Scan additional SR"
2348 msgstr "Papildomai skanuoti SR"
2349
2350 msgid "Scan band EU HYPER"
2351 msgstr "Skanuoti diapazoną EU HYPER"
2352
2353 msgid "Scan band EU MID"
2354 msgstr "Skanuoti diapazoną EU MID"
2355
2356 msgid "Scan band EU SUPER"
2357 msgstr "Skanuoti diapazoną EU SUPER"
2358
2359 msgid "Scan band EU UHF IV"
2360 msgstr "Skanuoti diapazoną EU UHF IV"
2361
2362 msgid "Scan band EU UHF V"
2363 msgstr "Skanuoti diapazoną EU UHF V"
2364
2365 msgid "Scan band EU VHF I"
2366 msgstr "Skanuoti diapazoną EU VHF I"
2367
2368 msgid "Scan band EU VHF III"
2369 msgstr "Skanuoti diapazoną EU VHF III"
2370
2371 msgid "Scan band US HIGH"
2372 msgstr "Skanuoti diapazoną US HIGH"
2373
2374 msgid "Scan band US HYPER"
2375 msgstr "Skanuoti diapazoną US HYPER"
2376
2377 msgid "Scan band US LOW"
2378 msgstr "Skanuoti diapazoną US LOW"
2379
2380 msgid "Scan band US MID"
2381 msgstr "Skanuoti diapazoną US MID"
2382
2383 msgid "Scan band US SUPER"
2384 msgstr "Skanuoti diapazoną US SUPER"
2385
2386 msgid ""
2387 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2388 "WLAN USB Stick\n"
2389 msgstr ""
2390 "Skanuokite savo tinklą belaidžiams Prieigos Punktams ir junkitės prie jų "
2391 "naudodami WLAN USB raktelį\n"
2392
2393 msgid ""
2394 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2395 msgstr ""
2396 "Skanuokite numatytą lamedbs, surūšiuotą pagal palydovą su prijungta prie "
2397 "pozicionieriaus antena"
2398
2399 msgid "Search east"
2400 msgstr "Ieškokite rytų"
2401
2402 msgid "Search west"
2403 msgstr "Ieškokite vakarų"
2404
2405 msgid "Secondary DNS"
2406 msgstr "Antrinis DNS"
2407
2408 msgid "Seek"
2409 msgstr "Ieškoti"
2410
2411 msgid "Select HDD"
2412 msgstr "Pasirinkite kietą diską"
2413
2414 msgid "Select Location"
2415 msgstr "Pasirinkite vietą"
2416
2417 msgid "Select Network Adapter"
2418 msgstr "Pasirinkite tinklo adapterį"
2419
2420 msgid "Select a movie"
2421 msgstr "Pasirinkite filmą"
2422
2423 msgid "Select audio mode"
2424 msgstr "Pasirinkite garsą"
2425
2426 msgid "Select audio track"
2427 msgstr "Pasirinkite garso takelį"
2428
2429 msgid "Select channel to record from"
2430 msgstr "Pasirinkite kanalą įrašymui"
2431
2432 msgid "Select refresh rate"
2433 msgstr "Pasirinkite atnujinimo normą"
2434
2435 msgid "Select video input"
2436 msgstr "Pasirinkite vaizdo įėjimą"
2437
2438 msgid "Select video mode"
2439 msgstr "Pasirinkite vaizdo būdą"
2440
2441 msgid "Sequence repeat"
2442 msgstr "Sekos pakartojimas"
2443
2444 msgid "Service"
2445 msgstr "Apie kanalą"
2446
2447 msgid "Service Scan"
2448 msgstr "Kanalų skanavimas"
2449
2450 msgid "Service Searching"
2451 msgstr "Kanalų ieškojimas"
2452
2453 msgid "Service has been added to the favourites."
2454 msgstr "Kanalas buvo įtrauktas į mėgstamiausius."
2455
2456 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2457 msgstr "Kanalas buvo įtrauktas į pasirinktą paketą."
2458
2459 msgid ""
2460 "Service invalid!\n"
2461 "(Timeout reading PMT)"
2462 msgstr ""
2463 "Kanalo nėra!\n"
2464 "(Skaitymo pertrauka PMT)"
2465
2466 msgid ""
2467 "Service not found!\n"
2468 "(SID not found in PAT)"
2469 msgstr ""
2470 "Kanalas nerastas!\n"
2471 "(SID nėra  PAT)"
2472
2473 msgid "Service scan"
2474 msgstr "Kanalo skanavimas"
2475
2476 msgid ""
2477 "Service unavailable!\n"
2478 "Check tuner configuration!"
2479 msgstr ""
2480 "Kanalas nepasiekiamas!\n"
2481 "Patikrinkite imtuvo nustatymus!"
2482
2483 msgid "Serviceinfo"
2484 msgstr "Kanalo informacija"
2485
2486 msgid "Services"
2487 msgstr "Kanalai"
2488
2489 msgid "Set limits"
2490 msgstr "Pasirinkite ribas"
2491
2492 msgid "Settings"
2493 msgstr "Nustatymų parametrai"
2494
2495 msgid "Setup"
2496 msgstr "Nustatymai"
2497
2498 msgid "Setup Mode"
2499 msgstr "Valdymo būdas"
2500
2501 msgid "Show Info"
2502 msgstr "Rodyti informaciją"
2503
2504 msgid "Show WLAN Status"
2505 msgstr "Rodyti WLAN būseną"
2506
2507 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2508 msgstr "Rodyti mirksintį laikrodį monitoriuje, įrašymo metu"
2509
2510 msgid "Show infobar on channel change"
2511 msgstr "Rodyti infojuostą perjungiant kanalą"
2512
2513 msgid "Show infobar on event change"
2514 msgstr "Rodyti infojuostą pasikeičiant užduočiai"
2515
2516 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2517 msgstr "Rodyti infojuostą praleidžiant į priekį/atgal"
2518
2519 msgid "Show positioner movement"
2520 msgstr "Rodyti pozicionieriaus judėjimą"
2521
2522 msgid "Show services beginning with"
2523 msgstr "Rodyti kanalus, prasidedančius su"
2524
2525 msgid "Show the radio player..."
2526 msgstr "Rodyti radijo grotuvą..."
2527
2528 msgid "Show the tv player..."
2529 msgstr "Rodyti TV grotuvą ..."
2530
2531 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2532 msgstr "Rodyti jūsų belaidžio LAN prisijungimo ribas.\n"
2533
2534 msgid "Shutdown Dreambox after"
2535 msgstr "Išjungti imtuvą po:  "
2536
2537 msgid "Similar"
2538 msgstr "Kartojama"
2539
2540 msgid "Similar broadcasts:"
2541 msgstr "Kartojamos laidos:"
2542
2543 msgid "Simple"
2544 msgstr "Paprastas"
2545
2546 msgid "Single"
2547 msgstr "Vienintelis"
2548
2549 msgid "Single EPG"
2550 msgstr "Kanalo EPG"
2551
2552 msgid "Single satellite"
2553 msgstr "Vienintelis palydovas"
2554
2555 msgid "Single transponder"
2556 msgstr "Vienintelis transponderis"
2557
2558 msgid "Singlestep (GOP)"
2559 msgstr "Vienpakopis (GOP)"
2560
2561 msgid "Sleep Timer"
2562 msgstr "Budėjimo laikmatis"
2563
2564 msgid "Sleep timer action:"
2565 msgstr "Laikmačio veiksmai:"
2566
2567 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2568 msgstr "Paveikslėlių rodymo tarpas (sеk.)"
2569
2570 #, python-format
2571 msgid "Slot %d"
2572 msgstr "Kortelių skaitytuvas %d"
2573
2574 msgid "Slow"
2575 msgstr "Lėtas"
2576
2577 msgid "Slow Motion speeds"
2578 msgstr "Palėtinto judėjimo greitis"
2579
2580 msgid "Some plugins are not available:\n"
2581 msgstr "Kai kurių priedų nėra:\n"
2582
2583 msgid "Somewhere else"
2584 msgstr "Dar kur nors"
2585
2586 msgid ""
2587 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2588 "\n"
2589 "Please choose an other one."
2590 msgstr ""
2591 "Atsiprašome, bet nurodytos atsarginės kopijos čia nėra.\n"
2592 "\n"
2593 "Pasirinkite prašome kitą!"
2594
2595 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2596 msgid "Sort A-Z"
2597 msgstr "Rūšiuoti A-Z"
2598
2599 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2600 msgid "Sort Time"
2601 msgstr "Rūšiuoti laiką"
2602
2603 msgid "Sound"
2604 msgstr "Garsas"
2605
2606 msgid "Soundcarrier"
2607 msgstr "Garso nešančioji"
2608
2609 msgid "South"
2610 msgstr "Pietūs"
2611
2612 msgid "Spanish"
2613 msgstr "Ispanų"
2614
2615 msgid "Standby"
2616 msgstr "Budėti"
2617
2618 msgid "Standby / Restart"
2619 msgstr "Budėti / Perkrauti"
2620
2621 msgid "Start"
2622 msgstr "Pradėti"
2623
2624 msgid "Start from the beginning"
2625 msgstr "Pradžia nuo pradžios"
2626
2627 msgid "Start recording?"
2628 msgstr "Pradėti įrašymą?"
2629
2630 msgid "Start test"
2631 msgstr "Pradėti testą"
2632
2633 msgid "StartTime"
2634 msgstr "Paleidimo pradžia"
2635
2636 msgid "Starting on"
2637 msgstr "Paleidimas įjungtas"
2638
2639 msgid "Step "
2640 msgstr "Žingsnis"
2641
2642 msgid "Step east"
2643 msgstr "Žingsnis į rytus"
2644
2645 msgid "Step west"
2646 msgstr "Žingsnis į vakarus"
2647
2648 msgid "Stereo"
2649 msgstr "Stereo"
2650
2651 msgid "Stop"
2652 msgstr "Stoti"
2653
2654 msgid "Stop Timeshift?"
2655 msgstr "Sustabdyti laiko perstumimą?"
2656
2657 msgid "Stop current event and disable coming events"
2658 msgstr "Sustabdyti dabartinę užduotį ir išjungti sekančią užduotį"
2659
2660 msgid "Stop current event but not coming events"
2661 msgstr "Sustabdyti dabartinę užduotį, nevykdant sekančių užduočių"
2662
2663 msgid "Stop playing this movie?"
2664 msgstr "Sustabdyti šio filmo žiūrėjimą ?"
2665
2666 msgid "Stop test"
2667 msgstr "Stabdyti testavimą"
2668
2669 msgid "Store position"
2670 msgstr "Išsaugoti padėtį"
2671
2672 msgid "Stored position"
2673 msgstr "Išsaugota padėtis"
2674
2675 msgid "Subservice list..."
2676 msgstr "Subkanalų sąrašas..."
2677
2678 msgid "Subservices"
2679 msgstr "Subkanalai"
2680
2681 msgid "Subtitle selection"
2682 msgstr "Subtitrų pasirinkimas"
2683
2684 msgid "Subtitles"
2685 msgstr "Subtitrai"
2686
2687 msgid "Sun"
2688 msgstr "Sek"
2689
2690 msgid "Sunday"
2691 msgstr "Sekmadienis"
2692
2693 msgid "Swap Services"
2694 msgstr "Sukeisti kanalus"
2695
2696 msgid "Swedish"
2697 msgstr "Švedų"
2698
2699 msgid "Switch to next subservice"
2700 msgstr "Perjungti į sekantį subkanalą"
2701
2702 msgid "Switch to previous subservice"
2703 msgstr "Perjungti į ankstesnį subkanalą"
2704
2705 msgid "Symbol Rate"
2706 msgstr "Simbolių greitis"
2707
2708 msgid "Symbolrate"
2709 msgstr "Simbolių greitis"
2710
2711 msgid "System"
2712 msgstr "Sistema"
2713
2714 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2715 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2716 msgstr ""
2717 "Čia roko grupės 'Laiptai', kurioje aš groju tinklapis: http://www.myspace."
2718 "com/grupelaiptai"
2719
2720 msgid "TV System"
2721 msgstr "TV Sistema"
2722
2723 msgid "Terrestrial"
2724 msgstr "Antžeminė"
2725
2726 msgid "Terrestrial provider"
2727 msgstr "Antžeminis tiekėjas"
2728
2729 msgid "Test mode"
2730 msgstr "Testuoti"
2731
2732 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2733 msgstr "Testuoti tinklo konfigūraciją savo imtuve.\n"
2734
2735 msgid "Test-Messagebox?"
2736 msgstr "Testuoti pranešimų dėžutę?"
2737
2738 msgid ""
2739 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2740 "\n"
2741 "Your local LAN internet connection is working now.\n"
2742 "\n"
2743 "Please press OK to continue."
2744 msgstr ""
2745 "Ačiū, kad naudojatės nustatymų vedliu. Jūsų imtuvas paruoštas naudojimui.\n"
2746 "\n"
2747 "Jūsų vietinio LAN interneto prisijungimas dabar veikia.\n"
2748 "\n"
2749 "Prašome spausti OK, kad tęsti."
2750
2751 msgid ""
2752 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2753 "\n"
2754 "Your wireless internet connection is working now.\n"
2755 "\n"
2756 "Please press OK to continue."
2757 msgstr ""
2758 "Ačiū, kad naudojatės nustatymų vedliu. Jūsų imtuvas paruoštas naudojimui.\n"
2759 "\n"
2760 "Jūsų belaidžio interneto prisijungimas dabar veikia.\n"
2761 "\n"
2762 "Prašome spausti OK, kad tęsti."
2763
2764 msgid ""
2765 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2766 "Please press OK to start using your Dreambox."
2767 msgstr ""
2768 "Ačiū, kad naudojatės nustatymų vedliu. Jūsų imtuvas paruoštas naudojimui.\n"
2769 "Prašome spausti OK, kad pradėti naudotis savo imtuvu."
2770
2771 msgid ""
2772 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2773 "Please press OK to start using you Dreambox."
2774 msgstr ""
2775 "Ačiū, kad naudojatės nustatymų vedliu. Jūsų imtuvas yra paruoštas "
2776 "naudojimui.\n"
2777 "Prašome nuspauskite OK, kad pradėti naudotis imtuvu."
2778
2779 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2780 msgstr "Išsaugoti nepavyko. Pasirinkite kitą vietą išsaugojimui. "
2781
2782 msgid ""
2783 "The input port should be configured now.\n"
2784 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2785 "want to do that now?"
2786 msgstr ""
2787 "Įėjimo jungtis turi būti sukonfigūruota dabar \n"
2788 ", Jūs galite dabar konfigūruoti ekraną, naudojant kai kuriuos bandomuosius "
2789 "paveikslėlius. Jūs norite padaryti tai dabar?"
2790
2791 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2792 msgstr "Numatytųjų kanalų sąrašų įdiegimas yra baigtas."
2793
2794 msgid ""
2795 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2796 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2797 msgstr ""
2798 "Numatytųjų kanalų sąrašų įdiegimas yra baigtas. Jūs galite dabar tęsti savo "
2799 "imtuvo konfigūravimą, spausdami OK mygtuką ant distancinio valdymo pulto."
2800
2801 msgid "The package doesn't contain anything."
2802 msgstr "Paketas neturi savyje nieko."
2803
2804 msgid "The pin code has been changed successfully."
2805 msgstr "PIN kodas sėkmingai pakeistas."
2806
2807 msgid "The pin code you entered is wrong."
2808 msgstr "Surinktas PIN kodas neteisingas."
2809
2810 msgid "The pin codes you entered are different."
2811 msgstr "Surinkti PIN kodai skiriasi."
2812
2813 msgid "The sleep timer has been activated."
2814 msgstr "Budėjimo laikmatis jau aktyvuotas."
2815
2816 msgid "The sleep timer has been disabled."
2817 msgstr "Budėjimo laikmatis jau išjungtas."
2818
2819 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2820 msgstr "Laikmačio failas (timers.xml) yra sugadintas ir nebuvo užkrautas."
2821
2822 msgid ""
2823 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2824 "Please install it."
2825 msgstr ""
2826
2827 msgid ""
2828 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2829 msgstr ""
2830 "Nustatymų vedlys gali išsaugoti Jūsų dabartinius nustatymus. Jūs norite tai "
2831 "padaryti dabar?"
2832
2833 msgid "The wizard is finished now."
2834 msgstr "Nustatymų vedlys baigė darbą."
2835
2836 msgid "There are no default services lists in your image."
2837 msgstr "Nėra jokių numatytųjų kanalų sąrašų jūsų atvaizde."
2838
2839 msgid "There are no default settings in your image."
2840 msgstr "Nėra jokių numatytųjų nustatymų jūsų atvaizde."
2841
2842 msgid ""
2843 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2844 "Do you really want to continue?"
2845 msgstr ""
2846 "Gali trukti laisvos vietos pasirinktame skaidinyje.\n"
2847 "Ar norite tęsti?"
2848
2849 msgid "This is step number 2."
2850 msgstr "Šis žingsnis yra numeris 2."
2851
2852 msgid "This is unsupported at the moment."
2853 msgstr "Šiuo metu tai nepalaikoma."
2854
2855 msgid ""
2856 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2857 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2858 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2859 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2860 "the \"Nameserver\" Configuration"
2861 msgstr ""
2862 "Šis testas tikrina serverių pavadinimų konfigūravimą.\n"
2863 "Jei jūs gaunate \"nepatvirtintas \" pranešimas:\n"
2864 "- prašome tikrinti savo DHCP, kabelio ir adapterio nustatymą\n"
2865 "- jei jūs sukonfigūravote savo serverių pavadinimus rankomis, prašome "
2866 "patikrinti savo įėjimus \"Serverio pavadinimas \" Konfigūracija"
2867
2868 msgid ""
2869 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2870 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2871 "- verify that a network cable is attached\n"
2872 "- verify that the cable is not broken"
2873 msgstr ""
2874 "Šis testas tikrina, ar tinklo kabelis yra prijungtas prie jūsų LAN-"
2875 "Adapterio.\n"
2876 "Jei jūs gaunate \"atjungtas \" pranešimą:\n"
2877 "- patikrina, ar tinklo kabelis yra prijungtas\n"
2878 " - patikrina, ar kabelis nėra brokuotas"
2879
2880 msgid ""
2881 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2882 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2883 "- no valid IP Address was found\n"
2884 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2885 msgstr ""
2886 "Šis testas tikrina, ar galiojantis IP Adresas yra surastas jūsų LAN "
2887 "adapteriui. \n"
2888 "Jei jūs gaunate \"nepatvirtintas \" pranešimą:\n"
2889 " - joks galiojantis IP adresas nebuvo rastas\n"
2890 " - prašome tikrinti savo DHCP, kabelio ir adapterio nustatymą"
2891
2892 msgid ""
2893 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2894 "configuration with DHCP.\n"
2895 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2896 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2897 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2898 "dialog.\n"
2899 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2900 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2901 msgstr ""
2902 "Šis testas tikrina, ar jūsų LAN adapteris yra nustatytas automatinei IP "
2903 "Adreso konfigūracijai su DHCP.\n"
2904 "Jei jūs gaunate \"išjungtas \" pranešimą:\n"
2905 " - tada, jūsų LAN adapteris yra sukonfigūruotas rankiniam IP nustatymui\n"
2906 "- patikrina ar jūs įrašėte teisingas IP informacijas į adapterio "
2907 "nustatymuose. \n"
2908 "Jei jūs gaunate \"įjungtas \" pranešimą:\n"
2909 "- patikrina, ar jūs turite sukonfigūruotą ir veikiantį DHCP serverį savo "
2910 "tinkle."
2911
2912 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2913 msgstr "Šis testas aptinka jūsų sukonfigūruotą LAN adapterįį."
2914
2915 msgid "Three"
2916 msgstr "Trys"
2917
2918 msgid "Threshold"
2919 msgstr "Heterodinas"
2920
2921 msgid "Thu"
2922 msgstr "Ket"
2923
2924 msgid "Thursday"
2925 msgstr "Ketvirtadienis"
2926
2927 msgid "Time"
2928 msgstr "Laikas"
2929
2930 msgid "Time/Date Input"
2931 msgstr "Laikas / Data"
2932
2933 msgid "Timer"
2934 msgstr "Laikmatis"
2935
2936 msgid "Timer Edit"
2937 msgstr "Redaguoti laikmatį"
2938
2939 msgid "Timer Editor"
2940 msgstr "Laikmačio redaktorius"
2941
2942 msgid "Timer Type"
2943 msgstr "Laikmačio būdas"
2944
2945 msgid "Timer entry"
2946 msgstr "Laikmačio užduotis"
2947
2948 msgid "Timer log"
2949 msgstr "Laikmačio log"
2950
2951 msgid "Timer sanity error"
2952 msgstr "Laikamčio padėties klaida"
2953
2954 msgid "Timer selection"
2955 msgstr "Laikamčio pasirinkimas"
2956
2957 msgid "Timer status:"
2958 msgstr "Laikmačio būsena:  "
2959
2960 msgid "Timeshift"
2961 msgstr "Laiko perst."
2962
2963 msgid "Timeshift not possible!"
2964 msgstr "Laiko perstumimas negalimas!"
2965
2966 msgid "Timezone"
2967 msgstr "Laiko juosta"
2968
2969 msgid "Title"
2970 msgstr "Antraštė"
2971
2972 msgid "Title:"
2973 msgstr "Pavadinimas:"
2974
2975 msgid "Today"
2976 msgstr "Šiandien"
2977
2978 msgid "Tone mode"
2979 msgstr "Tonas"
2980
2981 msgid "Toneburst"
2982 msgstr "Tono signalas"
2983
2984 msgid "Toneburst A/B"
2985 msgstr "Tono signalas A/B"
2986
2987 msgid "Translation"
2988 msgstr "Vertimas"
2989
2990 msgid "Translation:"
2991 msgstr "Vertimas:"
2992
2993 msgid "Transmission Mode"
2994 msgstr "Perdavimo būdas"
2995
2996 msgid "Transmission mode"
2997 msgstr "Perdavimo būdas"
2998
2999 msgid "Transponder"
3000 msgstr "Transponderis"
3001
3002 msgid "Transponder Type"
3003 msgstr "Transponderio tipas"
3004
3005 msgid "Tries left:"
3006 msgstr "Bandymas kairėn:"
3007
3008 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3009 msgstr ""
3010 "Pabandykite surasti Transponderius kabeliniuose tinkluose.. prašome laukti..."
3011
3012 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3013 msgstr ""
3014 "Pabandykite surasti Transponderius kabeliniuose tinkluose.. prašome laukti..."
3015
3016 msgid "Tue"
3017 msgstr "Ant"
3018
3019 msgid "Tuesday"
3020 msgstr "Antradienis"
3021
3022 msgid "Tune"
3023 msgstr "Pasirinkti"
3024
3025 msgid "Tune failed!"
3026 msgstr "Suderinimas nepavyko!"
3027
3028 msgid "Tuner"
3029 msgstr "Imtuvas"
3030
3031 msgid "Tuner "
3032 msgstr "Imtuvas"
3033
3034 msgid "Tuner Slot"
3035 msgstr "Imtuvo skaitytuvas"
3036
3037 msgid "Tuner configuration"
3038 msgstr "Imtuvo konfigūravimas"
3039
3040 msgid "Tuner status"
3041 msgstr "Imtuvo būsena  "
3042
3043 msgid "Turkish"
3044 msgstr "Turkų"
3045
3046 msgid "Two"
3047 msgstr "Du"
3048
3049 msgid "Type of scan"
3050 msgstr "Skanavimo būdas"
3051
3052 msgid "USALS"
3053 msgstr "USALS"
3054
3055 msgid "USB"
3056 msgstr "USB"
3057
3058 msgid "USB Stick"
3059 msgstr "USB raktelis"
3060
3061 msgid ""
3062 "Unable to complete filesystem check.\n"
3063 "Error: "
3064 msgstr ""
3065 "Negalima patikrinti failų sistemos.\n"
3066 "Klaida:"
3067
3068 msgid ""
3069 "Unable to initialize harddisk.\n"
3070 "Error: "
3071 msgstr ""
3072 "Negalima inicializuoti kieto disko. \n"
3073 "Klaida:"
3074
3075 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3076 msgstr "Perjungimo komanda DiSEqC"
3077
3078 msgid "Universal LNB"
3079 msgstr "Universali LNB"
3080
3081 msgid "Unmount failed"
3082 msgstr "Atjungimas nepavyko"
3083
3084 msgid "Updates your receiver's software"
3085 msgstr "Programinės įrangos atnaujinimai"
3086
3087 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3088 msgstr "Atnaujinimas baigtas. Rezultatas čia:"
3089
3090 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3091 msgstr "Atnaujinama... Prašome palaukti... tai gali trukti keletą minučių..."
3092
3093 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3094 msgstr "Atnaujinimas baigtas. Ar jūs norite perjungti imtuvą?"
3095
3096 msgid "Upgrading"
3097 msgstr "Atnaujinama"
3098
3099 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3100 msgstr "Atnaujinamas imtuvas... Prašome palaukti"
3101
3102 msgid "Use DHCP"
3103 msgstr "Naudoti DHCP"
3104
3105 msgid "Use Power Measurement"
3106 msgstr "Naudoti įtampos matavimą"
3107
3108 msgid "Use a gateway"
3109 msgstr "Naudoti šliuzą"
3110
3111 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3112 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3113 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3114 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3115 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3116 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3117 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3118 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3119 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3120 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3121 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3122 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3123 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3124 msgstr "Panaudokite nelygų vingiavimą greičiais virš"
3125
3126 msgid "Use power measurement"
3127 msgstr "Naudoti įtampos išmatavimus"
3128
3129 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3130 msgstr "Panaudokite Tinklo vedlį, kad sukonfigūruotumėte savo tinklą\n"
3131
3132 msgid ""
3133 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3134 "\n"
3135 "Please set up tuner A"
3136 msgstr ""
3137 "Naudokitės mygtukais į dešinę ir į kairę, keiskite nustatymus.\n"
3138 "\n"
3139 "Prašome įdiegti Imtuvą A"
3140
3141 msgid ""
3142 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3143 "press OK."
3144 msgstr ""
3145 "Naudokitės mygtukais aukštyn/žemyn valdymo pulte, nustatymų pasirinkimui. Po "
3146 "to spauskite OK."
3147
3148 msgid "Use usals for this sat"
3149 msgstr "Naudoti USALS šiam palydovui "
3150
3151 msgid "Use wizard to set up basic features"
3152 msgstr "Naudokite vedlį pagrindiniams nustatymams"
3153
3154 msgid "Used service scan type"
3155 msgstr "Naudojamas kanalo skanavimo būdas"
3156
3157 msgid "User defined"
3158 msgstr "Vartotojo pasirinktas"
3159
3160 msgid "VCR scart"
3161 msgstr "Vaizdo grotuvas"
3162
3163 msgid "Video Fine-Tuning"
3164 msgstr "Tikslus vaizdo suderinimas"
3165
3166 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3167 msgstr "Tikslaus vaizdo suderinimo vedlys"
3168
3169 msgid "Video Output"
3170 msgstr "Vaizdo išėjimas"
3171
3172 msgid "Video Setup"
3173 msgstr "Vaizdo nustatymai"
3174
3175 msgid "Video Wizard"
3176 msgstr "Vaizdo nustatymo vedlys"
3177
3178 msgid ""
3179 "Video input selection\n"
3180 "\n"
3181 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3182 "input port).\n"
3183 "\n"
3184 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3185 msgstr ""
3186 "Vaizdo įėjimo pasirinkimas\n"
3187 "\n"
3188 " Prašome spausti OK, jei jūs galite matyti šį puslapį savo televizoriuje (ar "
3189 "išrinkti skirtingą įėjimo jungtį).\n"
3190 "\n"
3191 "Kita įėjimo jungtis bus automatiškai išbandyta po 10 sekundžių."
3192
3193 msgid "Video mode selection."
3194 msgstr "Vaizdo būdo pasirinkimas."
3195
3196 msgid "View Rass interactive..."
3197 msgstr "Žiūrėti Rass interaktyviai..."
3198
3199 msgid "View teletext..."
3200 msgstr "Žiūrėti teletekstą..."
3201
3202 msgid "Voltage mode"
3203 msgstr "Įtampa"
3204
3205 msgid "Volume"
3206 msgstr "Garsumas"
3207
3208 msgid "W"
3209 msgstr "W"
3210
3211 msgid "WEP"
3212 msgstr "WEP"
3213
3214 msgid "WPA"
3215 msgstr "WPA"
3216
3217 msgid "WPA2"
3218 msgstr "WPA2"
3219
3220 msgid "WSS on 4:3"
3221 msgstr "WSS į 4:3"
3222
3223 msgid "Waiting"
3224 msgstr "Laukite"
3225
3226 msgid ""
3227 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3228 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3229 "Please press OK to begin."
3230 msgstr ""
3231 "Mes dabar išbandysime, ar jūsų televizorius gali taip pat rodyti 50hz "
3232 "rezoliuciją. Jei jūsų ekranas eina juodas, laukite 20 sekundžių, ir jis "
3233 "persijungs atgal į 60hz.\n"
3234 "Prašome spausti OK, kad pradėti."
3235
3236 msgid "Wed"
3237 msgstr "Tre"
3238
3239 msgid "Wednesday"
3240 msgstr "Trečiadienis"
3241
3242 msgid "Weekday"
3243 msgstr "Savaitės diena"
3244
3245 msgid ""
3246 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3247 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3248 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3249 msgstr ""
3250 "Sveiki atvykę į atvaizdo atnaujinimo nustatymų vedlį. Nustatymų vedlys padės "
3251 "Jums atnaujinti Jūsų imtuvo programinę įrangą, išsaugant dabartinius "
3252 "nustatymus ir trumpai patars kaip tai atlikti."
3253
3254 msgid ""
3255 "Welcome.\n"
3256 "\n"
3257 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
3258 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
3259 "\n"
3260 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3261 msgstr ""
3262 "Sveiki atvykę. \n"
3263 "\n"
3264 "Jei jūs norėsite prijungti savo imtuvą prie interneto, šis vedlys ves jus "
3265 "per pagrindinę tinklo sąranką jūsų imtuve.\n"
3266 "\n"
3267 "Spauskite OK mygtuką ant jūsų distancinio valdymo pulto, kad pereiti į kitą "
3268 "žingsnį."
3269
3270 msgid ""
3271 "Welcome.\n"
3272 "\n"
3273 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3274 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3275 msgstr ""
3276 "Sveiki atvykę.\n"
3277 "\n"
3278 "Šis nustatymų vedlys padės Jums nustatyti pagrindinius parametrus Jūsų "
3279 "imtuvui.\n"
3280 "Spauskite OK valdymo pulte, norint eiti toliau."
3281
3282 msgid "Welcome..."
3283 msgstr "Sveiki atvykę..."
3284
3285 msgid "West"
3286 msgstr "Vakarai"
3287
3288 msgid "What do you want to scan?"
3289 msgstr "Ką Jūs norite skanuoti?"
3290
3291 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3292 msgstr "Kur Jūs norite išsaugoti nustatymų atsarginę kopiją?"
3293
3294 msgid "Wireless"
3295 msgstr "Belaidis "
3296
3297 msgid "Wireless Network"
3298 msgstr "Belaidis tinklas"
3299
3300 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3301 msgstr "Įrašymo klaida. Diskas pilnas?\n"
3302
3303 msgid "YPbPr"
3304 msgstr "YPbPr"
3305
3306 msgid "Year:"
3307 msgstr "Metai:"
3308
3309 msgid "Yes"
3310 msgstr "Taip"
3311
3312 msgid "Yes, backup my settings!"
3313 msgstr "Taip, padarykite atsarginę kopiją mano nustatymų!"
3314
3315 msgid "Yes, do a manual scan now"
3316 msgstr "Taip, atlikti rankinę paiešką"
3317
3318 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3319 msgstr "Taip, atlikti automatinę paiešką"
3320
3321 msgid "Yes, do another manual scan now"
3322 msgstr "Taip, atlikti dar kitą rankinę paiešką"
3323
3324 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3325 msgstr "Taip, atlikti išjungimą dabar."
3326
3327 msgid "Yes, restore the settings now"
3328 msgstr "Taip, atkurti nustatymus dabar"
3329
3330 msgid "Yes, returning to movie list"
3331 msgstr "Taip, grįžti į filmų sąrašą"
3332
3333 msgid "Yes, view the tutorial"
3334 msgstr "Taip, žiūrėti instrukciją"
3335
3336 msgid ""
3337 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3338 "want to be installed."
3339 msgstr ""
3340 "Jūs galite pasirinkti kai kuriuos numatytuosius nustatymus dabar. Prašome "
3341 "išrinkti nustatymus, kuriuos jūs norite  įdiegti."
3342
3343 msgid "You can choose, what you want to install..."
3344 msgstr "Jūs galite išsirinkti, ką jūs norite įdiegti..."
3345
3346 msgid "You cannot delete this!"
3347 msgstr "Jūs negalite to ištrinti!"
3348
3349 msgid "You chose not to install any default services lists."
3350 msgstr "Jūs nusprendėte neįdiegti jokių numatytųjų kanalų sąrašų."
3351
3352 msgid ""
3353 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3354 "default settings later in the settings menu."
3355 msgstr ""
3356 "Jūs nusprendėte neįdiegti jokių numatytųjų nustatymų. Jūs galite įdiegti "
3357 "numatytuosius nustatymus vėliau per nustatymų meniu."
3358
3359 msgid ""
3360 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3361 msgstr ""
3362 "Jūs nusprendėte neįdiegti nieko. Prašome spausti OK, kad išjungti nustatymų "
3363 "vedlį."
3364
3365 msgid ""
3366 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3367 "harddisk is not an option for you."
3368 msgstr ""
3369 "Tikriausiai Jūsų imtuve nėra kieto disko. Todėl Jūs negalite pasirinkti "
3370 "išsaugojimo kietame diske."
3371
3372 msgid ""
3373 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3374 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3375 "to the harddisk!\n"
3376 "Please press OK to start the backup now."
3377 msgstr ""
3378 "Jūs pasirinkote CF kortelę atsarginės kopijos išsaugojimui. Kortelė turi "
3379 "būti įdėta į tam skirtą vietą. Mes negalime patikrinti ar tikrai ji yra pas "
3380 "Jus. Geriau išsaugoti kietame diske!\n"
3381 "Prašome spausti OK norint išsaugoti."
3382
3383 msgid ""
3384 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3385 "Please press OK to start the backup now."
3386 msgstr ""
3387 "Jūs pasirinkote USB diską atsarginės kopijos išsaugojimui. USB diskas turi "
3388 "būti įdėtas į tam skirtą vietą. Mes negalime patikrinti ar tikrai jis yra "
3389 "pas Jus. Geriau išsaugoti kietame diske!\n"
3390 "Prašome spausti OK norint išsaugoti."
3391
3392 msgid ""
3393 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3394 "backup now."
3395 msgstr ""
3396 "Jūs pasirinkote išsaugojimą kietame diske. Prašome spausti OK norint "
3397 "išsaugoti."
3398
3399 msgid "You have to wait for"
3400 msgstr "Jūs turite laukti"
3401
3402 msgid ""
3403 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3404 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3405 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3406 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3407 "your settings."
3408 msgstr ""
3409 "Jums reikės kompiuterio, prijungto prie imtuvo. Jeigu Jums reikės papildomos "
3410 "instrukcijos, prašome aplankyti tinklapį http://www.dm7025.de.\n"
3411 "Jūsų imtuvas turi būti sustabdytas. Po atnaujinimo nauja PĮ paprašys atkurti "
3412 "Jūsų nustatymus. "
3413
3414 msgid ""
3415 "You need to define some keywords first!\n"
3416 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3417 "Do you want to define keywords now?"
3418 msgstr ""
3419 "Jums iš pradžių reikia nustatyti keletą raktinių žodžių!\n"
3420 "Spauskite MENU-mygtuką nustatykite raktinius žodžius.\n"
3421 "Ar jūs norite nustatyti raktinius žodžius dabar?"
3422
3423 msgid ""
3424 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3425 "\n"
3426 "Do you want to set the pin now?"
3427 msgstr ""
3428 "Jūs galite surinkti PIN kodą ir paslėpti jį nuo vaikų.\n"
3429 "\n"
3430 "Norite tai padaryti dabar?"
3431
3432 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3433 msgstr ""
3434 "Jūsų imtuvas bus paleistas iš naujo paspaudus OK ant jūsų valdymo pulto."
3435
3436 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3437 msgstr "Jūsų televizorius dirba su 50 Hz. Gerai!"
3438
3439 msgid ""
3440 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3441 "process."
3442 msgstr "Atsarginė kopija sukurta. Dabar mes tęsime atnaujinimą. "
3443
3444 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3445 msgstr "Jūsų imtuvas išsijungia. Būkite šalia..."
3446
3447 msgid ""
3448 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3449 "try again."
3450 msgstr ""
3451 "Jūsų imtuvas neteisingai prijungtas prie interneto. Prašome patikrinti tai "
3452 "ir bandyti dar kartą."
3453
3454 msgid ""
3455 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3456 "Press OK to start upgrade."
3457 msgstr ""
3458 "Reikalingas priekinio procesoriaus atnaujinimas.\n"
3459 "Spauskite OK, kad pradėti atnaujinimą."
3460
3461 msgid ""
3462 "Your local LAN internet connection is not working!\n"
3463 "Please choose what you want to do next."
3464 msgstr ""
3465 "Jūsų vietinio LAN interneto prisijungimas neveikia!\n"
3466 "Prašome išsirinkti tai, ką jūs norite daryti vėliau."
3467
3468 msgid ""
3469 "Your network is restarting.\n"
3470 "You will be automatically forwarded to the next step."
3471 msgstr ""
3472 "Jūsų tinklas paleidžiamas iš naujo.\n"
3473 "Jūs būsite automatiškai perkeltas į kitą žingsnį."
3474
3475 msgid ""
3476 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
3477 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3478 msgstr ""
3479 "Jūsų belaidis LAN adapteris nestartavo.\n"
3480 "Jūs norite paleisti iš naujo savo imtuvą, kad pavtirtinti naują "
3481 "konfigūraciją?\n"
3482
3483 msgid ""
3484 "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
3485 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3486 msgstr ""
3487 "Jūsų belaidis LAN adapteris nestartavo.\n"
3488 "Jūs norite perjungti savo imtuvą, kad patvirtinti naują konfigūraciją?\n"
3489
3490 msgid ""
3491 "Your wireless internet connection is not working!\n"
3492 "Please choose what you want to do next."
3493 msgstr ""
3494 "Jūsų belaidžio interneto prisijungimas neveikia!\n"
3495 "Prašom pasirinkti tai, ką jūs norite padaryti paskui."
3496
3497 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3498 msgstr "Perjungti atgal į kanalą po pozicionieriaus nustatymo?"
3499
3500 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3501 msgstr "Perjungti atgal į kanalą po palydovo paieškos?"
3502
3503 msgid "[alternative edit]"
3504 msgstr "[kitų redagavimas]"
3505
3506 msgid "[bouquet edit]"
3507 msgstr "[paketo redagavimas]"
3508
3509 msgid "[favourite edit]"
3510 msgstr "[mėgstamiausių redagavimas]"
3511
3512 msgid "[move mode]"
3513 msgstr "[perkėlimo režimas]"
3514
3515 msgid "abort alternatives edit"
3516 msgstr "nutraukti kitų redagavimą"
3517
3518 msgid "abort bouquet edit"
3519 msgstr "nutraukti paketo redagavimą"
3520
3521 msgid "abort favourites edit"
3522 msgstr "nutraukti mėgstamiausių redagavimą"
3523
3524 msgid "about to start"
3525 msgstr "apie pradžią"
3526
3527 msgid "add alternatives"
3528 msgstr "pridėti kitus"
3529
3530 msgid "add bouquet"
3531 msgstr "pridėti paketą"
3532
3533 msgid "add directory to playlist"
3534 msgstr "pridėti direktoriją į grojaraštį"
3535
3536 msgid "add file to playlist"
3537 msgstr "pridėti failą į grojaraštį"
3538
3539 msgid "add files to playlist"
3540 msgstr "pridėti failus į grojaraštį"
3541
3542 msgid "add marker"
3543 msgstr "pridėti žymeklį"
3544
3545 msgid "add recording (enter recording duration)"
3546 msgstr "pridėti įrašą (įrašykite įrašo ilgį)"
3547
3548 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3549 msgstr "pridėti įrašymą (įrašykite įrašymo pabaigos laiką) "
3550
3551 msgid "add recording (indefinitely)"
3552 msgstr "pridėti įrašą (identišką)"
3553
3554 msgid "add recording (stop after current event)"
3555 msgstr "pridėti įrašą (stabdyti po esamo įvykio)"
3556
3557 msgid "add service to bouquet"
3558 msgstr "pridėti kanalą į paketą"
3559
3560 msgid "add service to favourites"
3561 msgstr "pridėti kanalą į mėgstamiausi"
3562
3563 msgid "add to parental protection"
3564 msgstr "pridėti į tėvų kontrolę"
3565
3566 msgid "advanced"
3567 msgstr "Išplėstas"
3568
3569 msgid "alphabetic sort"
3570 msgstr "pagal abėcėlę"
3571
3572 msgid ""
3573 "are you sure you want to restore\n"
3574 "following backup:\n"
3575 msgstr ""
3576 "Jūs tikrai norite atkurti\n"
3577 "atsarginė kopija:\n"
3578
3579 msgid "back"
3580 msgstr "atgal"
3581
3582 msgid "better"
3583 msgstr "geriau"
3584
3585 msgid "blacklist"
3586 msgstr "juodas sąrašas"
3587
3588 msgid "by Exif"
3589 msgstr "pagal Exif"
3590
3591 msgid "change recording (duration)"
3592 msgstr "pakeisti įrašymą (trukmę)"
3593
3594 msgid "change recording (endtime)"
3595 msgstr "keisti įrašymą (pabaigos laiką)"
3596
3597 msgid "circular left"
3598 msgstr "apskritiminė kairė"
3599
3600 msgid "circular right"
3601 msgstr "apskritiminė dešinė"
3602
3603 msgid "clear playlist"
3604 msgstr "išvalyti grojaraštį"
3605
3606 msgid "complex"
3607 msgstr "sudėtinis"
3608
3609 msgid "config menu"
3610 msgstr "konfigūracijos meniu"
3611
3612 msgid "confirmed"
3613 msgstr "patvirtinta"
3614
3615 msgid "connected"
3616 msgstr "prisijungta"
3617
3618 msgid "continue"
3619 msgstr "Tęsti"
3620
3621 msgid "copy to bouquets"
3622 msgstr "kopijuoti į paketus"
3623
3624 msgid "daily"
3625 msgstr "kasdien"
3626
3627 msgid "delete"
3628 msgstr "trinti"
3629
3630 msgid "delete cut"
3631 msgstr "trinti iškirpimą"
3632
3633 msgid "delete playlist entry"
3634 msgstr "trinti įrašą iš grojaraščio "
3635
3636 msgid "delete saved playlist"
3637 msgstr "trinti išsaugotą grojaraštį"
3638
3639 msgid "delete..."
3640 msgstr "trinti..."
3641
3642 msgid "disable"
3643 msgstr "išjungti"
3644
3645 msgid "disable move mode"
3646 msgstr "išjungti perkėlimą"
3647
3648 msgid "disabled"
3649 msgstr "išjungtas"
3650
3651 msgid "disconnected"
3652 msgstr "atsijungta"
3653
3654 msgid "do not change"
3655 msgstr "nieko nekeisti"
3656
3657 msgid "do nothing"
3658 msgstr "nieko nedaryti"
3659
3660 msgid "don't record"
3661 msgstr "nerašyti"
3662
3663 msgid "done!"
3664 msgstr "atlikta!"
3665
3666 msgid "edit alternatives"
3667 msgstr "redaguoti kitus"
3668
3669 msgid "empty"
3670 msgstr "tuščias"
3671
3672 msgid "enable"
3673 msgstr "įjungti"
3674
3675 msgid "enable bouquet edit"
3676 msgstr "įjungti paketo redagavimą"
3677
3678 msgid "enable favourite edit"
3679 msgstr "įjungti mėgstamiausių redagavimą"
3680
3681 msgid "enable move mode"
3682 msgstr "įjungti perkėlimą"
3683
3684 msgid "enabled"
3685 msgstr "įjungtas"
3686
3687 msgid "end alternatives edit"
3688 msgstr "baigti kitų redagavimą"
3689
3690 msgid "end bouquet edit"
3691 msgstr "baigti paketo redagavimą"
3692
3693 msgid "end cut here"
3694 msgstr "kirpimo pabaiga čia"
3695
3696 msgid "end favourites edit"
3697 msgstr "baigti mėgstamiausių redagavimą"
3698
3699 msgid "equal to Socket A"
3700 msgstr "lygus lizdui A"
3701
3702 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3703 msgstr "išeiti iš DVD grotuvo arba sugrįžti į failų naršyklę"
3704
3705 msgid "exit mediaplayer"
3706 msgstr "išjungti media grotuvą"
3707
3708 msgid "exit movielist"
3709 msgstr "uždaryti filmų sąrašą"
3710
3711 msgid "fine-tune your display"
3712 msgstr "tikslus jūsų ekrano suderinimas"
3713
3714 msgid "forward to the next chapter"
3715 msgstr "persukti į kitą skyrių"
3716
3717 msgid "free diskspace"
3718 msgstr "laisvos vietos diske"
3719
3720 msgid "full /etc directory"
3721 msgstr "pilną /etc direktoriją"
3722
3723 msgid "go to deep standby"
3724 msgstr "eiti į visišką išjungimą"
3725
3726 msgid "go to standby"
3727 msgstr "eiti į išjungimą"
3728
3729 msgid "hear radio..."
3730 msgstr "Klausytis radijo..."
3731
3732 msgid "help..."
3733 msgstr "Pagalba..."
3734
3735 msgid "hide extended description"
3736 msgstr "slėpti išplėstą aprašymą"
3737
3738 msgid "hide player"
3739 msgstr "slėpti grotuvą"
3740
3741 msgid "horizontal"
3742 msgstr "horizontali"
3743
3744 msgid "hour"
3745 msgstr "valanda"
3746
3747 msgid "hours"
3748 msgstr "valandos"
3749
3750 msgid "immediate shutdown"
3751 msgstr "Išjungimas"
3752
3753 #, python-format
3754 msgid ""
3755 "incoming call!\n"
3756 "%s calls on %s!"
3757 msgstr ""
3758 "įeinantis skambutis!\n"
3759 "%s skambučiai %s!"
3760
3761 msgid "init module"
3762 msgstr "aptikti modulį"
3763
3764 msgid "insert mark here"
3765 msgstr "įterpkite žymeklį čia"
3766
3767 msgid "jump back to the previous title"
3768 msgstr "šuolis atgal į ankstesnį pavadinimą"
3769
3770 msgid "jump forward to the next title"
3771 msgstr "šuolis priekin į kitą pavadinimą"
3772
3773 msgid "jump to listbegin"
3774 msgstr "šuolis į pradžios sąrašą"
3775
3776 msgid "jump to listend"
3777 msgstr "šuolis į pabaigos sąrašą"
3778
3779 msgid "jump to next marked position"
3780 msgstr "šuolis į sekančią pažymėtą vietą"
3781
3782 msgid "jump to previous marked position"
3783 msgstr "šuolis į ankstesnę pažymėtą vietą"
3784
3785 msgid "leave movie player..."
3786 msgstr "palikti grotuvą..."
3787
3788 msgid "left"
3789 msgstr "kairys"
3790
3791 msgid "list style compact"
3792 msgstr "sąrašo stilius kompaktiškas"
3793
3794 msgid "list style compact with description"
3795 msgstr "sąrašo stilius kompaktiškas su aprašymu"
3796
3797 msgid "list style default"
3798 msgstr "numatytas sąrašo stilius"
3799
3800 msgid "list style single line"
3801 msgstr "sąrašo stilius viena linija"
3802
3803 msgid "load playlist"
3804 msgstr "užkraunamas grojaraštis"
3805
3806 msgid "locked"
3807 msgstr "užrakinta"
3808
3809 msgid "loopthrough to socket A"
3810 msgstr "į imtuvą A"
3811
3812 msgid "manual"
3813 msgstr "rankinis"
3814
3815 msgid "menu"
3816 msgstr "meniu"
3817
3818 msgid "mins"
3819 msgstr "min (ių)"
3820
3821 msgid "minute"
3822 msgstr "minutė"
3823
3824 msgid "minutes"
3825 msgstr "minučių"
3826
3827 msgid "minutes and"
3828 msgstr "minučių ir"
3829
3830 msgid "move PiP to main picture"
3831 msgstr "perkelti PiP į mano paveikslėlį"
3832
3833 msgid "movie list"
3834 msgstr "filmų sąrašas"
3835
3836 msgid "multinorm"
3837 msgstr "multinorma"
3838
3839 msgid "never"
3840 msgstr "niekada"
3841
3842 msgid "next channel"
3843 msgstr "Kitas kanalas"
3844
3845 msgid "next channel in history"
3846 msgstr "Kitas kanalas į istoriją"
3847
3848 msgid "no"
3849 msgstr "ne"
3850
3851 msgid "no HDD found"
3852 msgstr "Kietas diskas nerastas"
3853
3854 msgid "no Picture found"
3855 msgstr "Paveikslėlių nerasta"
3856
3857 msgid "no module found"
3858 msgstr "modulis nerastas"
3859
3860 msgid "no standby"
3861 msgstr "ne budėti"
3862
3863 msgid "no timeout"
3864 msgstr "nedaryti pertraukos"
3865
3866 msgid "none"
3867 msgstr "jokio"
3868
3869 msgid "not locked"
3870 msgstr "neužrakintas"
3871
3872 msgid "nothing connected"
3873 msgstr "niekas nepajungta"
3874
3875 msgid "off"
3876 msgstr "išjungta"
3877
3878 msgid "on"
3879 msgstr "įjungta"
3880
3881 msgid "once"
3882 msgstr "vieną kartą"
3883
3884 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3885 msgstr "tik /etc/enigma2 direktoriją"
3886
3887 msgid "open servicelist"
3888 msgstr "Atidaryti kanalų sąrašą"
3889
3890 msgid "open servicelist(down)"
3891 msgstr "Atidaryti kanalų sąrašą (žemyn)"
3892
3893 msgid "open servicelist(up)"
3894 msgstr "Atidaryti kanalų sąrašą (aukštyn)"
3895
3896 msgid "pass"
3897 msgstr "perduoti"
3898
3899 msgid "pause"
3900 msgstr "Pauzė"
3901
3902 msgid "play entry"
3903 msgstr "leisti įrašą"
3904
3905 msgid "play from next mark or playlist entry"
3906 msgstr "leisti nuo kito žymeklio arba grojaraščio užduoties"
3907
3908 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3909 msgstr "leisti nuo buvusio žymeklio arba grojaraščio užduoties"
3910
3911 msgid "please press OK when ready"
3912 msgstr "prašome paspausti OK, kai būsite pasiruošę"
3913
3914 msgid "please wait, loading picture..."
3915 msgstr "Laukite...užkraunamas paveikslėlis"
3916
3917 msgid "previous channel"
3918 msgstr "Buvęs kanalas"
3919
3920 msgid "previous channel in history"
3921 msgstr "Buvęs kanalas į istoriją"
3922
3923 msgid "record"
3924 msgstr "įrašas"
3925
3926 msgid "recording..."
3927 msgstr "įrašoma..."
3928
3929 msgid "remove after this position"
3930 msgstr "pašalinti po šios vietos"
3931
3932 msgid "remove all alternatives"
3933 msgstr "pašalinti visus kitus"
3934
3935 msgid "remove all new found flags"
3936 msgstr "šalinti visus žymeklius 'naujas'"
3937
3938 msgid "remove before this position"
3939 msgstr "pašalinti po šios vietos"
3940
3941 msgid "remove entry"
3942 msgstr "pašalinti"
3943
3944 msgid "remove from parental protection"
3945 msgstr "panaikinti tėvų kontrolę"
3946
3947 msgid "remove new found flag"
3948 msgstr "šalinti žymeklį 'naujas'"
3949
3950 msgid "remove selected satellite"
3951 msgstr "pašalinti pasirinktą palydovą"
3952
3953 msgid "remove this mark"
3954 msgstr "šalinti šį žymeklį"
3955
3956 msgid "repeated"
3957 msgstr "pakartotinis"
3958
3959 msgid "rewind to the previous chapter"
3960 msgstr "atsukti į ankstesnį skyrių"
3961
3962 msgid "right"
3963 msgstr "dešinys"
3964
3965 msgid "save playlist"
3966 msgstr "išsaugoti grojaraštį"
3967
3968 #, python-format
3969 msgid "scan done! %d services found!"
3970 msgstr "Paieška atlikta! %d Kanalų surasta!"
3971
3972 msgid "scan done! No service found!"
3973 msgstr "Paieška atlikta! Kanalų nerasta!"
3974
3975 msgid "scan done! One service found!"
3976 msgstr "Paieška atlikta! Rastas vienas kanalas!"
3977
3978 #, python-format
3979 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3980 msgstr "Vyksta paieška - %d %% atlikta! %d kanalų surasta!"
3981
3982 msgid "scan state"
3983 msgstr "paieškos eiga"
3984
3985 msgid "second"
3986 msgstr "sekundė"
3987
3988 msgid "second cable of motorized LNB"
3989 msgstr "antras kabelis nuo poliarizuotos LNB"
3990
3991 msgid "seconds"
3992 msgstr "Sekundžių"
3993
3994 msgid "seconds."
3995 msgstr "sekundžių."
3996
3997 msgid "select movie"
3998 msgstr "pasirinkite filmą"
3999
4000 msgid "select the movie path"
4001 msgstr "pasirinkite filmo kelią"
4002
4003 msgid "service pin"
4004 msgstr "kanalo PIN"
4005
4006 msgid "setup pin"
4007 msgstr "nustatymų PIN"
4008
4009 msgid "show DVD main menu"
4010 msgstr "rodyti DVD pagrindinį meniu"
4011
4012 msgid "show EPG..."
4013 msgstr "Rodyti EPG..."
4014
4015 msgid "show all"
4016 msgstr "rodyti viską"
4017
4018 msgid "show alternatives"
4019 msgstr "rodyti kitus"
4020
4021 msgid "show event details"
4022 msgstr "rodyti užduočių detales"
4023
4024 msgid "show extended description"
4025 msgstr "rodyti išplėstą informaciją"
4026
4027 msgid "show first tag"
4028 msgstr "rodyti pirmą etiketę"
4029
4030 msgid "show second tag"
4031 msgstr "rodyti sekančią kortelę"
4032
4033 msgid "show shutdown menu"
4034 msgstr "išjungimo meniu"
4035
4036 msgid "show single service EPG..."
4037 msgstr "Rodyti vieno kanalo EPG..."
4038
4039 msgid "show tag menu"
4040 msgstr "rodyti etiketės meniu"
4041
4042 msgid "show transponder info"
4043 msgstr "transponderio informacija"
4044
4045 msgid "shuffle playlist"
4046 msgstr "sukeisti vietomis grojaraštį"
4047
4048 msgid "shutdown"
4049 msgstr "išjungti"
4050
4051 msgid "simple"
4052 msgstr "paprastas"
4053
4054 msgid "skip backward"
4055 msgstr "Praleisti sukimą atgal"
4056
4057 msgid "skip backward (enter time)"
4058 msgstr "Praleisti atgal (įrašykite laiką)"
4059
4060 msgid "skip forward"
4061 msgstr "Praleisti sukimą į priekį"
4062
4063 msgid "skip forward (enter time)"
4064 msgstr "Praleisti pirmyn (įrašykite laiką)"
4065
4066 msgid "sort by date"
4067 msgstr "rūšiuoti pagal datą"
4068
4069 msgid "standard"
4070 msgstr "standartinis"
4071
4072 msgid "standby"
4073 msgstr "išjungimas"
4074
4075 msgid "start cut here"
4076 msgstr "pradėti iškirpimą čia"
4077
4078 msgid "start timeshift"
4079 msgstr "Pradėti laiko perstumimą"
4080
4081 msgid "stereo"
4082 msgstr "stereo"
4083
4084 msgid "stop PiP"
4085 msgstr "stabdyti PiP"
4086
4087 msgid "stop entry"
4088 msgstr "stabdyti įrašą"
4089
4090 msgid "stop recording"
4091 msgstr "stabdyti įrašymą"
4092
4093 msgid "stop timeshift"
4094 msgstr "išjungti laiko perstumimą"
4095
4096 msgid "swap PiP and main picture"
4097 msgstr "perkelti PiP į mano paveikslėlį"
4098
4099 msgid "switch to filelist"
4100 msgstr "perjungti į failų sąrašą"
4101
4102 msgid "switch to playlist"
4103 msgstr "perjungti į grojaraštį"
4104
4105 msgid "switch to the next audio track"
4106 msgstr "perjungti į kitą garso takelį"
4107
4108 msgid "switch to the next subtitle language"
4109 msgstr "perjungti į kitą subtitrų kalbą"
4110
4111 msgid "text"
4112 msgstr "tekstas"
4113
4114 msgid "this recording"
4115 msgstr "tai įrašyta"
4116
4117 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4118 msgstr "šis kanalas apsaugotas tėvų kontrolės PIN kodu"
4119
4120 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4121 msgstr "Iškirpti žymeklį dabartinėje pozicijoje"
4122
4123 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4124 msgstr "laikas, skyrius, garsas, subtitrų informacija"
4125
4126 msgid "unconfirmed"
4127 msgstr "neparvirtintas"
4128
4129 msgid "unknown service"
4130 msgstr "nežinomas kanalas"
4131
4132 msgid "until restart"
4133 msgstr "iki pradžios iš naujo"
4134
4135 msgid "user defined"
4136 msgstr "Vartotojo pasirinkta"
4137
4138 msgid "vertical"
4139 msgstr "vertikali"
4140
4141 msgid "view extensions..."
4142 msgstr "Žiūrėti papildymus"
4143
4144 msgid "view recordings..."
4145 msgstr "Žiūrėti įrašus..."
4146
4147 msgid "wait for ci..."
4148 msgstr "laukite atsakymo iš CI..."
4149
4150 msgid "wait for mmi..."
4151 msgstr "laukite atsakymo iš mmi..."
4152
4153 msgid "waiting"
4154 msgstr "laukimas"
4155
4156 msgid "weekly"
4157 msgstr "kas savaitę"
4158
4159 msgid "whitelist"
4160 msgstr "baltas sąrašas"
4161
4162 msgid "yes"
4163 msgstr "taip"
4164
4165 msgid "yes (keep feeds)"
4166 msgstr "taip (saugoti feeds)"
4167
4168 msgid ""
4169 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4170 "assistance before rebooting your dreambox."
4171 msgstr ""
4172 "jūsų imtuvas galėjo būti dabar nenaudojamas. Prašome vadovautis instrukcija "
4173 "dėl tolimesnės pagalbos prieš perkraunant imtuvą."
4174
4175 msgid "zap"
4176 msgstr "Jungti"
4177
4178 msgid "zapped"
4179 msgstr "įjungta"
4180
4181 #~ msgid "Choose Location"
4182 #~ msgstr "Išsirinkite vietą"
4183
4184 #~ msgid "Default-Wizard"
4185 #~ msgstr "Numatytas vedlys"
4186
4187 #~ msgid "Device Setup..."
4188 #~ msgstr "Įrenginių nustatymas..."
4189
4190 #~ msgid "Discontinuous playback at speeds above"
4191 #~ msgstr "Trukinėjantis atkūrimas prie didelių greičių"
4192
4193 #~ msgid "Discontinuous playback frame repeat count"
4194 #~ msgstr "Trukinėjantis atkūrimas pasikartojančia struktūra"
4195
4196 #~ msgid "Extended Setup..."
4197 #~ msgstr "Išplėstiniai nustatymai..."
4198
4199 #~ msgid "Factoryreset"
4200 #~ msgstr "Gamykliniai nustatymai"
4201
4202 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4203 #~ msgstr "Serverio nustatymas..."
4204
4205 #~ msgid "Show files from %s"
4206 #~ msgstr "Rodyti failus iš %s"
4207
4208 #~ msgid "Startwizard"
4209 #~ msgstr "Nustatymų vedlys"
4210
4211 #~ msgid "VCR Switch"
4212 #~ msgstr "VCR perjungėjas"