Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / lv.po
1 # Latvian translations for Enigma2.
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: enigma2\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: enigma2-translations@lists.elitedvb.net\n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-04-20 10:39+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-02-25 20:35+0200\n"
9 "Last-Translator: Ivo Grinbergs <ivog@apollo.lv>\n"
10 "Language-Team: Ivo / enigma2 (c) <ivog@apolllo.lv>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Poedit-Language: Latvian\n"
15 "X-Poedit-Country: LATVIA\n"
16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
17
18 #
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Paplašinātās opcijas un iestatījumi."
25
26 #
27 msgid ""
28 "\n"
29 "After pressing OK, please wait!"
30 msgstr ""
31 "\n"
32 "Nospiediet OK un gaidiet!"
33
34 #
35 msgid ""
36 "\n"
37 "Backup your Dreambox settings."
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Veidot Dreambox iestatījumu dublējumkopiju."
41
42 #
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Rediģēt atjaunināšanas avota adresi."
49
50 #
51 msgid ""
52 "\n"
53 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
54 msgstr ""
55
56 #
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Dreambox programmatūras atjaunināšana tiešsaistē."
63
64 #
65 msgid ""
66 "\n"
67 "Press OK on your remote control to continue."
68 msgstr ""
69 "\n"
70 "Spiediet OK uz tālvadības pults, lai turpinātu."
71
72 #
73 msgid ""
74 "\n"
75 "Restore your Dreambox settings."
76 msgstr ""
77 "\n"
78 "Atjaunot Dreambox iestatījumus."
79
80 #
81 msgid ""
82 "\n"
83 "Restore your Dreambox with a new firmware."
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Atjaunot Dreambox ar jaunu programmatūru."
87
88 #
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Restore your backups by date."
92 msgstr ""
93 "\n"
94 "Atjaunot dublējumkopijas pēc datuma."
95
96 #
97 msgid ""
98 "\n"
99 "Scan for local extensions and install them."
100 msgstr ""
101
102 #
103 msgid ""
104 "\n"
105 "Select your backup device.\n"
106 "Current device: "
107 msgstr ""
108 "\n"
109 "Izvēlieties dublējumkopijas ierīci.\n"
110 "Pašreizējā ierīce: "
111
112 #
113 msgid ""
114 "\n"
115 "System will restart after the restore!"
116 msgstr ""
117 "\n"
118 "Sistēma restartēsies pēc atjaunošanas!"
119
120 #
121 msgid ""
122 "\n"
123 "View, install and remove available or installed packages."
124 msgstr ""
125 "\n"
126 "Skatīt, uzstādīt un dzēst pieejamās vai uzstādītās pakotnes."
127
128 #
129 msgid " "
130 msgstr " "
131
132 #
133 msgid " Results"
134 msgstr ""
135
136 #
137 msgid " extensions."
138 msgstr ""
139
140 msgid " ms"
141 msgstr ""
142
143 #
144 msgid " packages selected."
145 msgstr ""
146
147 #
148 msgid " updates available."
149 msgstr ""
150
151 #
152 msgid " wireless networks found!"
153 msgstr ""
154
155 #
156 msgid "#000000"
157 msgstr "#000000"
158
159 #
160 msgid "#0064c7"
161 msgstr "#0064c7"
162
163 #
164 msgid "#25062748"
165 msgstr "#25062748"
166
167 #
168 msgid "#389416"
169 msgstr "#389416"
170
171 #
172 msgid "#80000000"
173 msgstr "#80000000"
174
175 #
176 msgid "#80ffffff"
177 msgstr "#80ffffff"
178
179 #
180 msgid "#bab329"
181 msgstr "#bab329"
182
183 #
184 msgid "#f23d21"
185 msgstr "#f23d21"
186
187 #
188 msgid "#ffffff"
189 msgstr "#ffffff"
190
191 #
192 msgid "#ffffffff"
193 msgstr "#ffffffff"
194
195 #
196 msgid "%H:%M"
197 msgstr "%H:%M"
198
199 #, python-format
200 msgid ""
201 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
202 "%s"
203 msgstr ""
204
205 #
206 #, python-format
207 msgid "%d jobs are running in the background!"
208 msgstr "%d darbi tiek veikti fonā"
209
210 #
211 #, python-format
212 msgid "%d min"
213 msgstr "%d min"
214
215 #
216 #, python-format
217 msgid "%d services found!"
218 msgstr "%d kanāli atrasti!"
219
220 #
221 msgid "%d.%B %Y"
222 msgstr "%d.%B %Y"
223
224 #
225 #, python-format
226 msgid "%i ms"
227 msgstr ""
228
229 #
230 #, python-format
231 msgid ""
232 "%s\n"
233 "(%s, %d MB free)"
234 msgstr ""
235 "%s\n"
236 "(%s, %d MB brīvi)"
237
238 #
239 #, python-format
240 msgid "%s (%s)\n"
241 msgstr "%s (%s)\n"
242
243 #, python-format
244 msgid "%s: %s at %s"
245 msgstr ""
246
247 #
248 # ???
249 msgid "(ZAP)"
250 msgstr "(PĀRSLĒGT)"
251
252 #
253 msgid "(empty)"
254 msgstr "(tukšs)"
255
256 #
257 msgid "(show optional DVD audio menu)"
258 msgstr "(rādīt papildu DVD skaņas izvēlni)"
259
260 #
261 msgid "* Only available if more than one interface is active."
262 msgstr "* Pieejams ja ir aktīvs vairāk nekā viens interfeiss."
263
264 #
265 msgid "0"
266 msgstr "0"
267
268 #
269 msgid "1"
270 msgstr "1"
271
272 #
273 msgid "1 wireless network found!"
274 msgstr ""
275
276 #
277 msgid "1.0"
278 msgstr "1.0"
279
280 #
281 msgid "1.1"
282 msgstr "1.1"
283
284 #
285 msgid "1.2"
286 msgstr "1.2"
287
288 #
289 msgid "12V output"
290 msgstr "12V izeja"
291
292 #
293 msgid "13 V"
294 msgstr "13 V"
295
296 #
297 msgid "16:10"
298 msgstr "16:10"
299
300 #
301 msgid "16:10 Letterbox"
302 msgstr "16:10 Letterbox"
303
304 #
305 msgid "16:10 PanScan"
306 msgstr "16:10 PanScan"
307
308 #
309 msgid "16:9"
310 msgstr "16:9"
311
312 #
313 msgid "16:9 Letterbox"
314 msgstr "16:9 Letterbox"
315
316 #
317 msgid "16:9 always"
318 msgstr "16:9 vienmēr"
319
320 #
321 msgid "18 V"
322 msgstr "18 V"
323
324 #
325 msgid "2"
326 msgstr "2"
327
328 #
329 msgid "3"
330 msgstr "3"
331
332 #
333 msgid "30 minutes"
334 msgstr "30 minūtēm"
335
336 #
337 msgid "4"
338 msgstr "4"
339
340 #
341 msgid "4:3"
342 msgstr "4:3"
343
344 #
345 msgid "4:3 Letterbox"
346 msgstr "4:3 Letterbox"
347
348 #
349 msgid "4:3 PanScan"
350 msgstr "4:3 PanScan"
351
352 #
353 msgid "5"
354 msgstr "5"
355
356 #
357 msgid "5 minutes"
358 msgstr "5 minūtēm"
359
360 #
361 msgid "6"
362 msgstr "6"
363
364 #
365 msgid "60 minutes"
366 msgstr "60 minūtēm"
367
368 #
369 msgid "7"
370 msgstr "7"
371
372 #
373 msgid "8"
374 msgstr "8"
375
376 #
377 msgid "9"
378 msgstr "9"
379
380 #
381 msgid "<Current movielist location>"
382 msgstr ""
383
384 #
385 msgid "<Default movie location>"
386 msgstr ""
387
388 #
389 msgid "<Last timer location>"
390 msgstr ""
391
392 #
393 msgid "<unknown>"
394 msgstr "<nezināms>"
395
396 #
397 msgid "??"
398 msgstr "??"
399
400 #
401 msgid "A"
402 msgstr "A"
403
404 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
405 msgstr ""
406
407 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
408 msgstr ""
409
410 msgid "A basic ftp client"
411 msgstr ""
412
413 msgid "A client for www.dyndns.org"
414 msgstr ""
415
416 #
417 # bija pārveidota?
418 #, python-format
419 msgid ""
420 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
421 "Do you want to keep your version?"
422 msgstr ""
423 "Konfigurācijas datne (%s) ir pārveidota kopš uzstādīšanas.\n"
424 "Vai vēlaties paturēt savu versiju?"
425
426 msgid "A demo plugin for TPM usage."
427 msgstr ""
428
429 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
430 msgstr ""
431
432 #
433 msgid ""
434 "A finished record timer wants to set your\n"
435 "Dreambox to standby. Do that now?"
436 msgstr ""
437 "Taimeris ir beidzis ierakstu un vēlas pārslēgt\n"
438 "Dreambox gaidstāves režīmā. Vai darīt to tagad?"
439
440 #
441 msgid ""
442 "A finished record timer wants to shut down\n"
443 "your Dreambox. Shutdown now?"
444 msgstr ""
445 "Taimeris ir beidzis ierakstu un vēlas izslēgt\n"
446 "Dreambox. Vai darīt to tagad?"
447
448 #
449 # ???
450 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
451 msgstr "Grafiskais EPG visiem kanāliem izvēlētā buķetē"
452
453 msgid "A graphical EPG interface"
454 msgstr ""
455
456 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
457 msgstr ""
458
459 msgid "A graphical EPG interface."
460 msgstr ""
461
462 #
463 msgid ""
464 "A mount entry with this name already exists!\n"
465 "Update existing entry and continue?\n"
466 msgstr ""
467
468 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
469 msgstr ""
470
471 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
472 msgstr ""
473
474 msgid "A nice looking skin from Kerni"
475 msgstr ""
476
477 #
478 #, python-format
479 msgid ""
480 "A record has been started:\n"
481 "%s"
482 msgstr ""
483 "Ieraksts ir sācies:\n"
484 "%s"
485
486 #
487 msgid ""
488 "A recording is currently running.\n"
489 "What do you want to do?"
490 msgstr ""
491 "Pašreiz tiek veikts ieraksts.\n"
492 "Ko Jūs vēlaties darīt?"
493
494 #
495 msgid ""
496 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
497 "configure the positioner."
498 msgstr ""
499 "Pašreiz tiek veikts ieraksts. Lūdzu apturiet ierakstu pirms konfigurējat "
500 "pozicionieri."
501
502 #
503 msgid ""
504 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
505 "start the satfinder."
506 msgstr ""
507 "Pašreiz tiek veikts ieraksts. Lūdzu apturiet ierakstu pirms startējiet sat-"
508 "meklētāju."
509
510 #
511 #, python-format
512 msgid "A required tool (%s) was not found."
513 msgstr "Vajadzīgais rīks (%s) netika atrasts."
514
515 #
516 msgid "A search for available updates is currently in progress."
517 msgstr ""
518
519 #
520 msgid ""
521 "A second configured interface has been found.\n"
522 "\n"
523 "Do you want to disable the second network interface?"
524 msgstr ""
525
526 msgid "A simple downloading application for other plugins"
527 msgstr ""
528
529 #
530 msgid ""
531 "A sleep timer wants to set your\n"
532 "Dreambox to standby. Do that now?"
533 msgstr ""
534 "Miega taimeris vēlas pārslēgt\n"
535 "Dreambox gaidstāves režīmā. Vai darīt to tagad?"
536
537 #
538 msgid ""
539 "A sleep timer wants to shut down\n"
540 "your Dreambox. Shutdown now?"
541 msgstr ""
542 "Miega taimeris vēlas izslēgt\n"
543 "Dreambox. Vai darīt to tagad?"
544
545 #
546 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
547 msgstr ""
548
549 #
550 msgid ""
551 "A timer failed to record!\n"
552 "Disable TV and try again?\n"
553 msgstr ""
554 "Taimerim neizdevās uzsākt ierakstu!\n"
555 "Izslēgt TV un mēģināt vēl?\n"
556
557 #
558 msgid "A/V Settings"
559 msgstr "A/V iestatījumi"
560
561 #
562 msgid "AA"
563 msgstr "AA"
564
565 #
566 msgid "AB"
567 msgstr "AB"
568
569 #
570 msgid "AC3 default"
571 msgstr "AC3 pēc noklusējuma"
572
573 #
574 # ???
575 msgid "AC3 downmix"
576 msgstr "Pārveide AC3 -> stereo"
577
578 #
579 msgid "Abort"
580 msgstr ""
581
582 #
583 msgid "Abort this Wizard."
584 msgstr ""
585
586 #
587 msgid "About"
588 msgstr "Par"
589
590 #
591 msgid "About..."
592 msgstr "Par..."
593
594 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
595 msgstr ""
596
597 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
598 msgstr ""
599
600 #
601 msgid "Accesspoint:"
602 msgstr ""
603
604 #
605 # ???
606 msgid "Action on long powerbutton press"
607 msgstr "Darbība pēc ilgstošas ieslēgšanas taustiņa nospiešanas"
608
609 #
610 msgid "Action on short powerbutton press"
611 msgstr ""
612
613 #
614 msgid "Action:"
615 msgstr "Darbība:"
616
617 #
618 msgid "Activate Picture in Picture"
619 msgstr "Aktivizēt funkciju attēls attēlā"
620
621 #
622 msgid "Activate network settings"
623 msgstr "Aktivizēt tīkla iestatījumus"
624
625 #
626 msgid "Active"
627 msgstr ""
628
629 #
630 msgid ""
631 "Active/\n"
632 "Inactive"
633 msgstr ""
634
635 #
636 msgid "Adapter settings"
637 msgstr "Adaptera iestatījumi"
638
639 #
640 msgid "Add"
641 msgstr "Pievienot"
642
643 #
644 msgid "Add Bookmark"
645 msgstr "Pievienot grāmatzīmi"
646
647 #
648 msgid "Add WLAN configuration?"
649 msgstr ""
650
651 #
652 msgid "Add a mark"
653 msgstr "Pievienot iezīmi"
654
655 #
656 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
657 msgstr ""
658
659 #
660 msgid "Add a new title"
661 msgstr "Pievienot jaunu nosaukumu"
662
663 #
664 msgid "Add network configuration?"
665 msgstr ""
666
667 #
668 msgid "Add new AutoTimer"
669 msgstr ""
670
671 #
672 msgid "Add new network mount point"
673 msgstr ""
674
675 #
676 msgid "Add timer"
677 msgstr "Pievienot taimeri"
678
679 #
680 msgid "Add timer as disabled on conflict"
681 msgstr ""
682
683 #
684 msgid "Add title"
685 msgstr "Pievienot nosaukumu"
686
687 #
688 msgid "Add to bouquet"
689 msgstr "Pievienot buķetei"
690
691 #
692 msgid "Add to favourites"
693 msgstr "Pievienot favorītiem"
694
695 #
696 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
697 msgstr ""
698
699 #
700 msgid "Added: "
701 msgstr ""
702
703 #
704 msgid ""
705 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
706 "enabled."
707 msgstr ""
708
709 #
710 msgid "Adds network configuration if enabled."
711 msgstr ""
712
713 #
714 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
715 msgstr ""
716
717 #
718 msgid ""
719 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
720 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
721 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
722 "test screens."
723 msgstr ""
724 "Regulēt krāsu iestatījumus tā, lai visi krāsu toņi ir izšķirami bet, cik "
725 "iespējams, piesātināti. Ja esat apmierināti ar rezultātu, spiediet OK, lai "
726 "aizvērtu attēla precizēšanu vai izmantojiet ciparu taustiņus, lai izvēlētos "
727 "citus testēšanas rastrus."
728
729 msgid "Adult streaming plugin"
730 msgstr ""
731
732 msgid "Adult streaming plugin."
733 msgstr ""
734
735 #
736 msgid "Advanced Options"
737 msgstr "Paplašinātās opcijas"
738
739 #
740 msgid "Advanced Software"
741 msgstr ""
742
743 #
744 msgid "Advanced Software Plugin"
745 msgstr ""
746
747 #
748 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
749 msgstr ""
750
751 #
752 msgid "Advanced Video Setup"
753 msgstr "Paplašinātā attēla iestatne"
754
755 #
756 msgid "Advanced restore"
757 msgstr "Paplašinātā atjaunošana"
758
759 msgid ""
760 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
761 "standby-mode."
762 msgstr ""
763
764 #
765 msgid "After event"
766 msgstr "Pēc notikuma"
767
768 #
769 # ???
770 msgid ""
771 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
772 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
773 msgstr ""
774 "Pēc starta vednis ir pabeigts, jums ir jāaizsargā atsevišķi kanāli. "
775 "Meklējiet dreambox rokasgrāmatā kā to izdarīt."
776
777 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
778 msgstr ""
779
780 #
781 msgid "Album"
782 msgstr "Albums"
783
784 #
785 msgid "All"
786 msgstr "Visi"
787
788 #
789 msgid "All Satellites"
790 msgstr "Visi pavadoņi"
791
792 #
793 msgid "All Time"
794 msgstr ""
795
796 #
797 msgid "All non-repeating timers"
798 msgstr ""
799
800 #
801 msgid "Allow zapping via Webinterface"
802 msgstr ""
803
804 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
805 msgstr ""
806
807 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
808 msgstr ""
809
810 #
811 msgid "Alpha"
812 msgstr "Alpha"
813
814 #
815 msgid "Alternative radio mode"
816 msgstr "Alternatīvais radio režīms"
817
818 #
819 # ???
820 msgid "Alternative services tuner priority"
821 msgstr "Alternatīvo uztvērēju prioritātes"
822
823 msgid "Always ask"
824 msgstr ""
825
826 #
827 msgid "Always ask before sending"
828 msgstr ""
829
830 #
831 msgid "Ammount of recordings left"
832 msgstr ""
833
834 #
835 msgid "An empty filename is illegal."
836 msgstr "Datnes nosaukums nevar būt tukšs"
837
838 #
839 msgid "An error occured."
840 msgstr ""
841
842 #
843 msgid "An unknown error occured!"
844 msgstr "Nezināma kļūda!"
845
846 #
847 msgid "Anonymize crashlog?"
848 msgstr ""
849
850 #
851 msgid "Arabic"
852 msgstr "Arābu"
853
854 #
855 msgid ""
856 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
857 "\n"
858 msgstr ""
859 "Vai tiešām vēlaties aktivizēt šo tīkla konfigurāciju?\n"
860 "\n"
861
862 #
863 msgid ""
864 "Are you sure you want to delete\n"
865 "following backup:\n"
866 msgstr ""
867
868 #
869 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
870 msgstr ""
871
872 #
873 msgid ""
874 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
875 "\n"
876 msgstr ""
877 "Vai tiešām vēlaties restartēt tīkla interfeisus? \n"
878 "\n"
879
880 #
881 msgid ""
882 "Are you sure you want to restore\n"
883 "following backup:\n"
884 msgstr ""
885 "Vai tiešām vēlaties atjaunot\n"
886 "šo kopiju:\n"
887
888 #
889 msgid ""
890 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
891 "Enigma2 will restart after the restore"
892 msgstr ""
893 "Vai tiešām vēlaties atjaunot šo Enigma2 kopiju?\n"
894 "Enigma2 restartēsies pēc atjaunošanas"
895
896 #
897 msgid ""
898 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
899 "\n"
900 msgstr ""
901
902 #
903 msgid "Artist"
904 msgstr "Izpildītājs"
905
906 #
907 msgid "Ascending"
908 msgstr ""
909
910 #
911 msgid "Ask before shutdown:"
912 msgstr "Jautāt pirms izslēgšanas: "
913
914 #
915 msgid "Ask user"
916 msgstr "Jautāt"
917
918 #
919 msgid "Aspect Ratio"
920 msgstr "Malu attiecība"
921
922 msgid "Aspect ratio"
923 msgstr ""
924
925 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
926 msgstr ""
927
928 msgid "Atheros"
929 msgstr ""
930
931 #
932 msgid "Audio"
933 msgstr "Skaņa"
934
935 #
936 msgid "Audio Options..."
937 msgstr "Skaņas opcijas..."
938
939 msgid "Audio PID"
940 msgstr ""
941
942 #
943 msgid "Audio Sync"
944 msgstr ""
945
946 #
947 msgid "Audio Sync Setup"
948 msgstr ""
949
950 msgid ""
951 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
952 "synchronous to the picture."
953 msgstr ""
954
955 #
956 msgid "Australia"
957 msgstr ""
958
959 #
960 msgid "Author: "
961 msgstr ""
962
963 #
964 msgid "Authoring mode"
965 msgstr "Autorēšanas režīms"
966
967 #
968 msgid "Auto"
969 msgstr "Automātiski"
970
971 #
972 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
973 msgstr "Automātiska nodaļu veidošana katras? minūtes (0=neveidot)"
974
975 #
976 msgid "Auto flesh"
977 msgstr ""
978
979 #
980 msgid "Auto scart switching"
981 msgstr "Automātiska SCART pārslēgšana"
982
983 #
984 msgid "AutoTimer Editor"
985 msgstr ""
986
987 #
988 msgid "AutoTimer Filters"
989 msgstr ""
990
991 #
992 msgid "AutoTimer Services"
993 msgstr ""
994
995 #
996 msgid "AutoTimer Settings"
997 msgstr ""
998
999 #
1000 msgid "AutoTimer overview"
1001 msgstr ""
1002
1003 msgid ""
1004 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
1005 "criteria."
1006 msgstr ""
1007
1008 msgid "AutoTimer was added successfully"
1009 msgstr ""
1010
1011 msgid "AutoTimer was changed successfully"
1012 msgstr ""
1013
1014 msgid "AutoTimer was removed"
1015 msgstr ""
1016
1017 #
1018 msgid "Automatic"
1019 msgstr "Automātiski"
1020
1021 #
1022 msgid "Automatic Scan"
1023 msgstr "Automātiskā meklēšana"
1024
1025 msgid "Automatic volume adjustment"
1026 msgstr ""
1027
1028 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
1029 msgstr ""
1030
1031 msgid "Automatically change video resolution"
1032 msgstr ""
1033
1034 msgid ""
1035 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1036 "resolution you are watching."
1037 msgstr ""
1038
1039 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1040 msgstr ""
1041
1042 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1043 msgstr ""
1044
1045 msgid "Automatically refresh EPG"
1046 msgstr ""
1047
1048 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1049 msgstr ""
1050
1051 #, python-format
1052 msgid ""
1053 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
1054 "Is %s ok?"
1055 msgstr ""
1056
1057 msgid "Autoresolution Switch"
1058 msgstr ""
1059
1060 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
1061 msgstr ""
1062
1063 msgid "Autoresolution settings"
1064 msgstr ""
1065
1066 msgid "Autoresolution videomode setup"
1067 msgstr ""
1068
1069 #
1070 msgid "Autos & Vehicles"
1071 msgstr ""
1072
1073 #
1074 msgid "Autowrite timer"
1075 msgstr ""
1076
1077 #
1078 # ???
1079 msgid "Available format variables"
1080 msgstr "Pieejamie mainīgo formāti"
1081
1082 #
1083 msgid "B"
1084 msgstr "B"
1085
1086 #
1087 msgid "BA"
1088 msgstr "BA"
1089
1090 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1091 msgstr ""
1092
1093 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1094 msgstr ""
1095
1096 #
1097 msgid "BB"
1098 msgstr "BB"
1099
1100 #
1101 msgid "BER"
1102 msgstr "BER"
1103
1104 #
1105 msgid "BER:"
1106 msgstr "BER:"
1107
1108 #
1109 msgid "Back"
1110 msgstr "Atpakaļ"
1111
1112 msgid "Back, lower USB Slot"
1113 msgstr ""
1114
1115 msgid "Back, upper USB Slot"
1116 msgstr ""
1117
1118 #
1119 msgid "Background"
1120 msgstr "Fons"
1121
1122 #
1123 msgid "Backup done."
1124 msgstr "Dublējumkopija izveidota."
1125
1126 #
1127 msgid "Backup failed."
1128 msgstr "Dublējumkopija neizdevās."
1129
1130 #
1131 msgid "Backup is running..."
1132 msgstr ""
1133
1134 #
1135 msgid "Backup system settings"
1136 msgstr "Veidot sistēmas iestatījumu dublējumkopiju"
1137
1138 #
1139 msgid "Band"
1140 msgstr "Josla"
1141
1142 #
1143 msgid "Bandwidth"
1144 msgstr "Joslas platums"
1145
1146 #
1147 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1148 msgstr ""
1149
1150 #
1151 msgid "Begin of timespan"
1152 msgstr ""
1153
1154 #
1155 msgid "Begin time"
1156 msgstr "Sākuma laiks"
1157
1158 #
1159 # ???
1160 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1161 msgstr "Pauzes veids"
1162
1163 #
1164 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1165 msgstr "0 taustiņa nozīme PiP režīmā"
1166
1167 #
1168 msgid "Behavior when a movie is started"
1169 msgstr "Darbība, kad filma ir palaista"
1170
1171 #
1172 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1173 msgstr "Darbība kad filma ir apturēta"
1174
1175 #
1176 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1177 msgstr "Darbība kad filma beidzas"
1178
1179 #
1180 msgid "Bitrate:"
1181 msgstr ""
1182
1183 #
1184 msgid "Block noise reduction"
1185 msgstr ""
1186
1187 #
1188 msgid "Blue boost"
1189 msgstr ""
1190
1191 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1192 msgstr ""
1193
1194 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1195 msgstr ""
1196
1197 #
1198 msgid "Bookmarks"
1199 msgstr "Grāmatzīmes"
1200
1201 #
1202 msgid "Bouquets"
1203 msgstr ""
1204
1205 #
1206 msgid "Brazil"
1207 msgstr ""
1208
1209 #
1210 msgid "Brightness"
1211 msgstr "Spilgtums"
1212
1213 msgid ""
1214 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1215 "conection."
1216 msgstr ""
1217
1218 msgid "Browse for and connect to network shares"
1219 msgstr ""
1220
1221 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1222 msgstr ""
1223
1224 #
1225 msgid "Browse network neighbourhood"
1226 msgstr ""
1227
1228 #
1229 msgid "Burn DVD"
1230 msgstr "Rakstīt DVD"
1231
1232 #
1233 msgid "Burn existing image to DVD"
1234 msgstr "Rakstīt esošo imidžu uz DVD"
1235
1236 #
1237 #, fuzzy
1238 msgid "Burn to DVD"
1239 msgstr "Rakstīt uz DVD"
1240
1241 msgid "Burn your recordings to DVD"
1242 msgstr ""
1243
1244 #
1245 msgid "Bus: "
1246 msgstr "Bus: "
1247
1248 msgid ""
1249 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1250 "dates."
1251 msgstr ""
1252
1253 msgid ""
1254 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1255 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1256 "about the same conflict over and over."
1257 msgstr ""
1258
1259 #
1260 msgid ""
1261 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1262 "displayed."
1263 msgstr "Nospiežot OK uz tālvadības pults, tiks parādīta informācijas josla."
1264
1265 #
1266 msgid "C"
1267 msgstr "C"
1268
1269 #
1270 msgid "C-Band"
1271 msgstr "C-josla"
1272
1273 #, fuzzy
1274 msgid "CDInfo"
1275 msgstr "Infojosla"
1276
1277 msgid ""
1278 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1279 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1280 msgstr ""
1281
1282 #
1283 msgid "CI assignment"
1284 msgstr ""
1285
1286 #
1287 msgid "CIFS share"
1288 msgstr ""
1289
1290 #
1291 msgid "CVBS"
1292 msgstr "CVBS"
1293
1294 #
1295 msgid "Cable"
1296 msgstr "Kabeļu"
1297
1298 #
1299 # ???
1300 msgid "Cache Thumbnails"
1301 msgstr "Kešatmiņas sīktēli"
1302
1303 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1304 msgstr ""
1305
1306 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1307 msgstr ""
1308
1309 #, fuzzy
1310 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1311 msgstr "Lūdzu pārbaudiet tīkla iestatījumus!"
1312
1313 #
1314 msgid "Canada"
1315 msgstr ""
1316
1317 #
1318 msgid "Cancel"
1319 msgstr "Atcelt"
1320
1321 #
1322 msgid "Capacity: "
1323 msgstr "Ietilpība: "
1324
1325 #
1326 msgid "Card"
1327 msgstr "Karte"
1328
1329 #
1330 msgid "Catalan"
1331 msgstr "Katāliešu"
1332
1333 #
1334 msgid "Center screen at the lower border"
1335 msgstr ""
1336
1337 #
1338 msgid "Center screen at the upper border"
1339 msgstr ""
1340
1341 #
1342 msgid "Change active delay"
1343 msgstr ""
1344
1345 #
1346 # ???
1347 msgid "Change bouquets in quickzap"
1348 msgstr "Mainīt buķetes ātrās slēgšanas režīmā"
1349
1350 #
1351 msgid "Change default recording offset?"
1352 msgstr ""
1353
1354 #
1355 msgid "Change hostname"
1356 msgstr ""
1357
1358 #
1359 msgid "Change pin code"
1360 msgstr "Mainīt PIN"
1361
1362 msgid "Change service PIN"
1363 msgstr ""
1364
1365 msgid "Change service PINs"
1366 msgstr ""
1367
1368 msgid "Change setup PIN"
1369 msgstr ""
1370
1371 #
1372 msgid "Change step size"
1373 msgstr ""
1374
1375 #
1376 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1377 msgstr ""
1378
1379 msgid "Changelog"
1380 msgstr ""
1381
1382 #
1383 msgid "Channel"
1384 msgstr "Kanāls"
1385
1386 #
1387 msgid "Channel Selection"
1388 msgstr "Kanālu izvēle"
1389
1390 #
1391 msgid "Channel audio:"
1392 msgstr ""
1393
1394 #
1395 msgid "Channel not in services list"
1396 msgstr "Kanāls nav servisu sarakstā"
1397
1398 #
1399 msgid "Channel:"
1400 msgstr "Kanāls:"
1401
1402 #
1403 msgid "Channellist menu"
1404 msgstr "Kanālu saraksta izvēlne"
1405
1406 #
1407 msgid "Channels"
1408 msgstr ""
1409
1410 #
1411 msgid "Chap."
1412 msgstr "Nod."
1413
1414 #
1415 msgid "Chapter"
1416 msgstr "Nodaļa"
1417
1418 #
1419 msgid "Chapter:"
1420 msgstr "Nodaļa:"
1421
1422 #
1423 msgid "Check"
1424 msgstr "Pārbaude"
1425
1426 #
1427 msgid "Checking Filesystem..."
1428 msgstr "Pārbauda datņu sistēmu..."
1429
1430 #
1431 msgid "Choose Tuner"
1432 msgstr "Izvēlēties uztvērēju"
1433
1434 #
1435 msgid "Choose a wireless network"
1436 msgstr ""
1437
1438 #
1439 msgid "Choose backup files"
1440 msgstr "Izvēlieties dublējumkopijas datnes"
1441
1442 #
1443 msgid "Choose backup location"
1444 msgstr "Izvēlieties dublējumkopijas vietu"
1445
1446 #
1447 msgid "Choose bouquet"
1448 msgstr "Izvēlēties buķeti"
1449
1450 msgid "Choose image to download"
1451 msgstr ""
1452
1453 #
1454 msgid "Choose target folder"
1455 msgstr "Izvēlēties mērķa mapi"
1456
1457 #
1458 msgid "Choose upgrade source"
1459 msgstr "Izvēlieties atjaunināšanas avotu"
1460
1461 #
1462 msgid "Choose your Skin"
1463 msgstr "Izvēlēties ādiņu"
1464
1465 #
1466 msgid "Circular left"
1467 msgstr "Cirkulārā kreisā"
1468
1469 #
1470 msgid "Circular right"
1471 msgstr "Cirkulārā labā"
1472
1473 #
1474 msgid "Classic"
1475 msgstr ""
1476
1477 #
1478 msgid "Cleanup"
1479 msgstr "Tīrīšana"
1480
1481 #
1482 msgid "Cleanup Wizard"
1483 msgstr ""
1484
1485 #
1486 msgid "Cleanup Wizard settings"
1487 msgstr ""
1488
1489 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1490 msgstr ""
1491
1492 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1493 msgstr ""
1494
1495 #
1496 msgid "CleanupWizard"
1497 msgstr ""
1498
1499 #
1500 msgid "Clear before scan"
1501 msgstr "Notīrīt pirms meklēšanas"
1502
1503 #
1504 msgid "Clear history on Exit:"
1505 msgstr ""
1506
1507 #
1508 msgid "Clear log"
1509 msgstr "Notīrīt žurnālu"
1510
1511 #
1512 msgid "Close"
1513 msgstr "Aizvērt"
1514
1515 #
1516 msgid "Close and forget changes"
1517 msgstr ""
1518
1519 #
1520 msgid "Close and save changes"
1521 msgstr ""
1522
1523 #
1524 msgid "Close title selection"
1525 msgstr ""
1526
1527 msgid "Code rate HP"
1528 msgstr ""
1529
1530 msgid "Code rate LP"
1531 msgstr ""
1532
1533 #
1534 msgid "Collection name"
1535 msgstr "Kolekcijas nosaukums"
1536
1537 #
1538 msgid "Collection settings"
1539 msgstr "Kolekcijas iestatījumi"
1540
1541 #
1542 msgid "Color Format"
1543 msgstr "Krāsu formāts"
1544
1545 #
1546 msgid "Comedy"
1547 msgstr ""
1548
1549 #
1550 msgid "Command execution..."
1551 msgstr "Izpilda komandu..."
1552
1553 #
1554 msgid "Command order"
1555 msgstr "Komandu secība"
1556
1557 #
1558 msgid "Committed DiSEqC command"
1559 msgstr "Aktīvā DiSEqC komanda"
1560
1561 #
1562 msgid "Common Interface"
1563 msgstr "Common Interface"
1564
1565 #
1566 msgid "Common Interface Assignment"
1567 msgstr ""
1568
1569 #
1570 msgid "CommonInterface"
1571 msgstr ""
1572
1573 #
1574 msgid "Communication"
1575 msgstr ""
1576
1577 #
1578 msgid "Compact Flash"
1579 msgstr "Compact Flash"
1580
1581 #
1582 msgid "Complete"
1583 msgstr "Gatavs"
1584
1585 #
1586 # ???
1587 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1588 msgstr "Komplicēts (pieļauj skaņas celiņu un aspektu jaukšanu)"
1589
1590 msgid "Composition of the recording filenames"
1591 msgstr ""
1592
1593 #
1594 msgid "Configuration Mode"
1595 msgstr "Konfigurēšanas režīms"
1596
1597 #
1598 msgid "Configuration for the Webinterface"
1599 msgstr ""
1600
1601 #
1602 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1603 msgstr ""
1604
1605 #
1606 msgid "Configure interface"
1607 msgstr ""
1608
1609 #
1610 msgid "Configure nameservers"
1611 msgstr ""
1612
1613 msgid "Configure your WLAN network interface"
1614 msgstr ""
1615
1616 #
1617 msgid "Configure your internal LAN"
1618 msgstr ""
1619
1620 #
1621 msgid "Configure your network again"
1622 msgstr ""
1623
1624 #
1625 msgid "Configure your wireless LAN again"
1626 msgstr ""
1627
1628 #
1629 msgid "Configuring"
1630 msgstr "Konfigurē"
1631
1632 #
1633 msgid "Conflicting timer"
1634 msgstr "Taimera konflikts"
1635
1636 #
1637 msgid "Connect"
1638 msgstr ""
1639
1640 #
1641 msgid "Connect to a Wireless Network"
1642 msgstr ""
1643
1644 #
1645 msgid "Connected to"
1646 msgstr "Pieslēgts"
1647
1648 #
1649 msgid "Connected!"
1650 msgstr ""
1651
1652 #
1653 msgid "Constellation"
1654 msgstr "Zvaigznājs"
1655
1656 #
1657 msgid "Content does not fit on DVD!"
1658 msgstr "Saturs neietilpst DVD!"
1659
1660 msgid "Continue"
1661 msgstr ""
1662
1663 #
1664 msgid "Continue in background"
1665 msgstr "Turpināt fonā"
1666
1667 #
1668 msgid "Continue playing"
1669 msgstr "Turpināt atskaņošanu"
1670
1671 #
1672 msgid "Contrast"
1673 msgstr "Kontrasts"
1674
1675 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1676 msgstr ""
1677
1678 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1679 msgstr ""
1680
1681 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1682 msgstr ""
1683
1684 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1685 msgstr ""
1686
1687 msgid "Control your internal system fan."
1688 msgstr ""
1689
1690 msgid "Control your kids's tv usage"
1691 msgstr ""
1692
1693 msgid "Control your system fan"
1694 msgstr ""
1695
1696 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1697 msgstr ""
1698
1699 #
1700 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1701 msgstr "Nevar savienoties ar Dreambox .NFI imidža barotnes serveris:"
1702
1703 #
1704 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1705 msgstr "Nevar ielādēt datu nesēju! Disks nav ievietots?"
1706
1707 #
1708 msgid "Could not open Picture in Picture"
1709 msgstr ""
1710
1711 #
1712 #, python-format
1713 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1714 msgstr "Nevar ierakstīt dēļ taimeru konflikta %s"
1715
1716 #, python-format
1717 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1718 msgstr ""
1719
1720 #
1721 msgid "Crashlog settings"
1722 msgstr ""
1723
1724 #
1725 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1726 msgstr ""
1727
1728 #
1729 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1730 msgstr ""
1731
1732 #
1733 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1734 msgstr ""
1735
1736 #
1737 msgid ""
1738 "Crashlogs found!\n"
1739 "Send them to Dream Multimedia?"
1740 msgstr ""
1741
1742 #
1743 msgid "Create DVD-ISO"
1744 msgstr "Izveidot DVD-ISO"
1745
1746 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1747 msgstr ""
1748
1749 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1750 msgstr ""
1751
1752 #
1753 msgid "Create a new AutoTimer."
1754 msgstr ""
1755
1756 #
1757 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1758 msgstr ""
1759
1760 #
1761 msgid "Create a new timer using the wizard"
1762 msgstr ""
1763
1764 #
1765 msgid "Create movie folder failed"
1766 msgstr "Neizdevās izveidot filmas mapi"
1767
1768 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1769 msgstr ""
1770
1771 msgid "Create remote timers"
1772 msgstr ""
1773
1774 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1775 msgstr ""
1776
1777 #
1778 #, python-format
1779 msgid "Creating directory %s failed."
1780 msgstr "Veido mapi %s neizdevās."
1781
1782 #
1783 msgid "Creating partition failed"
1784 msgstr "Neizdevās izveidot sadaļu"
1785
1786 #
1787 msgid "Croatian"
1788 msgstr "Horvātu"
1789
1790 #
1791 msgid "Current Transponder"
1792 msgstr "Pašreizējais transponderis"
1793
1794 msgid "Current device: "
1795 msgstr ""
1796
1797 #
1798 msgid "Current settings:"
1799 msgstr "Pašreizējie iestatījumi:"
1800
1801 #
1802 msgid "Current value: "
1803 msgstr ""
1804
1805 #
1806 msgid "Current version:"
1807 msgstr "Pašreizējā versija:"
1808
1809 msgid "Currently installed image"
1810 msgstr ""
1811
1812 #
1813 #, python-format
1814 msgid "Custom (%s)"
1815 msgstr ""
1816
1817 #
1818 msgid "Custom location"
1819 msgstr ""
1820
1821 #
1822 msgid "Custom offset"
1823 msgstr ""
1824
1825 #
1826 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1827 msgstr "Pielāgots pārlēciena laiks '1'/'3'-taustiņi"
1828
1829 #
1830 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1831 msgstr "Pielāgots pārlēciena laiks '4'/'6'-taustiņi"
1832
1833 #
1834 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1835 msgstr "Pielāgots pārlēciena laiks '7'/'9'-taustiņi"
1836
1837 #
1838 msgid "Customize"
1839 msgstr "Lietotāja iestatījumi"
1840
1841 msgid "Customize Vali-XD skins"
1842 msgstr ""
1843
1844 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1845 msgstr ""
1846
1847 #
1848 msgid "Cut"
1849 msgstr "Griezt"
1850
1851 msgid "Cut your movies"
1852 msgstr ""
1853
1854 msgid "Cut your movies."
1855 msgstr ""
1856
1857 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1858 msgstr ""
1859
1860 msgid ""
1861 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1862 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1863 "cut'.\n"
1864 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1865 msgstr ""
1866
1867 #
1868 msgid "Cutlist editor..."
1869 msgstr "Griešanas redaktors..."
1870
1871 #
1872 msgid "Czech"
1873 msgstr "Čehu"
1874
1875 #
1876 msgid "Czech Republic"
1877 msgstr ""
1878
1879 #
1880 msgid "D"
1881 msgstr "D"
1882
1883 #
1884 msgid "DHCP"
1885 msgstr "DHCP"
1886
1887 #
1888 msgid "DUAL LAYER DVD"
1889 msgstr ""
1890
1891 #
1892 msgid "DVB-S"
1893 msgstr "DVB-S"
1894
1895 #
1896 msgid "DVB-S2"
1897 msgstr "DVB-S2"
1898
1899 msgid "DVD Drive"
1900 msgstr ""
1901
1902 #
1903 msgid "DVD File Browser"
1904 msgstr ""
1905
1906 #
1907 msgid "DVD Player"
1908 msgstr "DVD atskaņotājs"
1909
1910 #
1911 msgid "DVD Titlelist"
1912 msgstr ""
1913
1914 #
1915 msgid "DVD media toolbox"
1916 msgstr "DVD mediju aprīkojums"
1917
1918 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1919 msgstr ""
1920
1921 msgid ""
1922 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1923 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1924 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1925 msgstr ""
1926
1927 #
1928 msgid "Danish"
1929 msgstr "Dāņu"
1930
1931 #
1932 msgid "Date"
1933 msgstr "Datums"
1934
1935 #
1936 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1937 msgstr ""
1938
1939 #
1940 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1941 msgstr ""
1942
1943 #
1944 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1945 msgstr ""
1946
1947 #
1948 msgid "Decrease delay"
1949 msgstr ""
1950
1951 #
1952 #, python-format
1953 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1954 msgstr ""
1955
1956 #
1957 msgid "Deep Standby"
1958 msgstr "Dziļā gaidstāve"
1959
1960 #
1961 msgid "Default"
1962 msgstr ""
1963
1964 #
1965 msgid "Default Settings"
1966 msgstr ""
1967
1968 #
1969 msgid "Default movie location"
1970 msgstr ""
1971
1972 #
1973 msgid "Default services lists"
1974 msgstr "Noklus. kanālu saraksti"
1975
1976 #
1977 #, fuzzy
1978 msgid "Defaults"
1979 msgstr "Noklusējuma iestatījumi"
1980
1981 msgid "Define a startup service"
1982 msgstr ""
1983
1984 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1985 msgstr ""
1986
1987 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1988 msgstr ""
1989
1990 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1991 msgstr ""
1992
1993 #
1994 msgid "Delay"
1995 msgstr "Aizkave"
1996
1997 msgid "Delay x seconds after service started"
1998 msgstr ""
1999
2000 #
2001 msgid "Delete"
2002 msgstr "Dzēst"
2003
2004 #
2005 msgid "Delete crashlogs"
2006 msgstr ""
2007
2008 #
2009 msgid "Delete entry"
2010 msgstr "Dzēst ierakstu "
2011
2012 #
2013 msgid "Delete failed!"
2014 msgstr "Dzēšana neizdevās!"
2015
2016 #
2017 msgid "Delete mount"
2018 msgstr ""
2019
2020 #
2021 # ???
2022 #, python-format
2023 msgid ""
2024 "Delete no more configured satellite\n"
2025 "%s?"
2026 msgstr ""
2027 "Dzēst nekonfigurētu pavadoni\n"
2028 " %s?"
2029
2030 #
2031 msgid "Descending"
2032 msgstr ""
2033
2034 #
2035 msgid "Description"
2036 msgstr "Apraksts"
2037
2038 #
2039 # ???
2040 msgid "Deselect"
2041 msgstr "Neizvēlēties"
2042
2043 msgid "Details for plugin: "
2044 msgstr ""
2045
2046 #
2047 msgid "Detected HDD:"
2048 msgstr "Atrasts HDD:"
2049
2050 #
2051 msgid "Detected NIMs:"
2052 msgstr "Atrasts NIMs:"
2053
2054 #
2055 msgid "DiSEqC"
2056 msgstr "DiSEqC"
2057
2058 #
2059 msgid "DiSEqC A/B"
2060 msgstr "DiSEqC A/B"
2061
2062 #
2063 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
2064 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
2065
2066 #
2067 msgid "DiSEqC mode"
2068 msgstr "DiSEqC režīms"
2069
2070 #
2071 msgid "DiSEqC repeats"
2072 msgstr "DiSEqC atkārtojums"
2073
2074 #
2075 msgid "DiSEqC-Tester settings"
2076 msgstr ""
2077
2078 #
2079 msgid "Dialing:"
2080 msgstr ""
2081
2082 #
2083 msgid "Digital contour removal"
2084 msgstr ""
2085
2086 #
2087 msgid "Dir:"
2088 msgstr ""
2089
2090 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2091 msgstr ""
2092
2093 #
2094 # ???
2095 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2096 msgstr "Saistīto nosaukumu tiešā atskaņošana bez izvēlnes"
2097
2098 #
2099 #, python-format
2100 msgid "Directory %s nonexistent."
2101 msgstr "Mape %s neeksistē."
2102
2103 #
2104 msgid "Directory browser"
2105 msgstr ""
2106
2107 #
2108 msgid "Disable"
2109 msgstr "Izslēgt"
2110
2111 #
2112 msgid "Disable Picture in Picture"
2113 msgstr "Izslēgt Picture in Picture"
2114
2115 #
2116 msgid "Disable crashlog reporting"
2117 msgstr ""
2118
2119 #
2120 msgid "Disable timer"
2121 msgstr "Izslēgt taimeri"
2122
2123 #
2124 msgid "Disabled"
2125 msgstr "Izslēgts"
2126
2127 #
2128 msgid "Discard changes and close plugin"
2129 msgstr ""
2130
2131 #
2132 msgid "Discard changes and close screen"
2133 msgstr ""
2134
2135 #
2136 msgid "Disconnect"
2137 msgstr ""
2138
2139 #
2140 msgid "Dish"
2141 msgstr "Antena"
2142
2143 #
2144 msgid "Display 16:9 content as"
2145 msgstr "Atēlot 16:9 saturu kā"
2146
2147 #
2148 msgid "Display 4:3 content as"
2149 msgstr "Atēlot 4:3 saturu kā"
2150
2151 #
2152 msgid "Display >16:9 content as"
2153 msgstr "Atēlot 16:9 saturu kā"
2154
2155 #
2156 # ?
2157 msgid "Display Setup"
2158 msgstr "Displeja iestatne"
2159
2160 #
2161 msgid "Display and Userinterface"
2162 msgstr ""
2163
2164 #
2165 msgid "Display search results by:"
2166 msgstr ""
2167
2168 msgid "Display your photos on the TV"
2169 msgstr ""
2170
2171 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2172 msgstr ""
2173
2174 #
2175 #, python-format
2176 msgid ""
2177 "Do you really want to REMOVE\n"
2178 "the plugin \"%s\"?"
2179 msgstr ""
2180 "Vai tiešām vēlaties DZĒST\n"
2181 "spraudni \"%s \"?"
2182
2183 #
2184 msgid ""
2185 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2186 "This could take lots of time!"
2187 msgstr ""
2188 "Vai tiešām vēlaties pārbaudīt failsistēmu?\n"
2189 "Tas var prasīt daudz laika!"
2190
2191 #, python-format
2192 msgid ""
2193 "Do you really want to delete %s\n"
2194 "%s?"
2195 msgstr ""
2196
2197 #
2198 #, python-format
2199 msgid "Do you really want to delete %s?"
2200 msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst %s?"
2201
2202 #
2203 #, python-format
2204 msgid ""
2205 "Do you really want to download\n"
2206 "the plugin \"%s\"?"
2207 msgstr ""
2208 "Vai tiešām vēlaties lejuplādēt\n"
2209 "spraudni \"%s \"?"
2210
2211 #
2212 msgid "Do you really want to exit?"
2213 msgstr ""
2214
2215 #
2216 msgid ""
2217 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2218 "All data on the disk will be lost!"
2219 msgstr ""
2220 "Vai tiešām vēlaties inicializēt cieto disku?\n"
2221 "Visi uz diska esošie dati tiks zaudēti!"
2222
2223 #
2224 #, python-format
2225 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2226 msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst mapi %s no diska?"
2227
2228 #
2229 # ???
2230 #, python-format
2231 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2232 msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst grāmatzīmi %s?"
2233
2234 #
2235 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2236 msgstr "Vai vēlaties ierakstīt šo kolekciju uz DVD nesēja?"
2237
2238 #
2239 msgid "Do you want to do a service scan?"
2240 msgstr "Vai vēleties meklēt kanālus?"
2241
2242 #
2243 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2244 msgstr "Vai vēleties manuāli meklēt citus kanālus?"
2245
2246 #, python-format
2247 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2248 msgstr ""
2249
2250 #
2251 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2252 msgstr "Vai vēlaties aktivizēt vecāku kontroles iespēju?"
2253
2254 #
2255 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2256 msgstr ""
2257
2258 #
2259 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2260 msgstr "Vai vēlaties uzstādīt noklusētos pavadoņu sarakstus?"
2261
2262 #
2263 msgid "Do you want to install the package:\n"
2264 msgstr "Vai vēleties uzstādīt pakotni:\n"
2265
2266 #
2267 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2268 msgstr "Vai vēlaties atskaņot DVD?"
2269
2270 #
2271 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2272 msgstr "Vai vēleties skatīt šo DVD pirms rakstīšanas?"
2273
2274 #
2275 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2276 msgstr "Vai vēlaties atsāknēt Dreambox?"
2277
2278 #
2279 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2280 msgstr "Vai vēleties dzēst pakotni:\n"
2281
2282 #
2283 msgid "Do you want to restore your settings?"
2284 msgstr "Vai vēlaties atjaunot savus iestatījumus?"
2285
2286 #
2287 msgid "Do you want to resume this playback?"
2288 msgstr "Vai vēlaties atsākt šo atskaņošanu?"
2289
2290 #
2291 msgid "Do you want to see more entries?"
2292 msgstr ""
2293
2294 #
2295 msgid ""
2296 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2297 "if needed?"
2298 msgstr ""
2299
2300 #
2301 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2302 msgstr "Vai vēlaties atjaunināt Dreambox?"
2303
2304 #
2305 msgid ""
2306 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2307 "After pressing OK, please wait!"
2308 msgstr ""
2309 "Vai vēlaties atjaunināt Dreambox?\n"
2310 "Nospiediet OK un gaidiet!"
2311
2312 #
2313 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2314 msgstr "Vai vēlaties atjaunināt pakotni:\n"
2315
2316 #
2317 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2318 msgstr "Vai vēlaties skatīt pamācibu?"
2319
2320 #
2321 msgid "Don't ask, just send"
2322 msgstr ""
2323
2324 #
2325 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2326 msgstr "Neapturēt pašreizējo notikumu bet izslēgt nākamos notikumus"
2327
2328 #
2329 #, python-format
2330 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2331 msgstr "Pabeigts - uzstādītas vai atjauninātas %d pakotnes"
2332
2333 #
2334 #, python-format
2335 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2336 msgstr ""
2337 "Pabeigts - uzstādītas, atjauninātas vai dzēstas %d pakotnes ar %d kļūdām"
2338
2339 #
2340 msgid "Download"
2341 msgstr "Lejuplādēt"
2342
2343 #, python-format
2344 msgid "Download %s from Server"
2345 msgstr ""
2346
2347 #
2348 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2349 msgstr "Lejuplādēt .NFI-datnes priekš USB-ielādes"
2350
2351 #
2352 msgid "Download Plugins"
2353 msgstr "Lejuplādēt spraudņus"
2354
2355 #
2356 msgid "Download Video"
2357 msgstr ""
2358
2359 msgid "Download files from Rapidshare"
2360 msgstr ""
2361
2362 #
2363 msgid "Download location"
2364 msgstr ""
2365
2366 #
2367 msgid "Downloadable new plugins"
2368 msgstr "Lejuplādējamie jaunie spraudņi"
2369
2370 #
2371 msgid "Downloadable plugins"
2372 msgstr "Lejuplādējamie spraudņi"
2373
2374 #
2375 msgid "Downloading"
2376 msgstr "Lejuplādē"
2377
2378 #
2379 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2380 msgstr "Lejuplādē spraudņu informāciju. Lūdzu gaidiet..."
2381
2382 #
2383 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2384 msgstr ""
2385
2386 #
2387 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2388 msgstr "Dreambox formāta datu DVD (savietojams ar HDTV)"
2389
2390 #
2391 msgid "Dreambox software because updates are available."
2392 msgstr ""
2393
2394 msgid "Driver for Ralink RT8070/RT3070/RT3370 based wireless-n USB devices."
2395 msgstr ""
2396
2397 msgid "Driver for Realtek r8712u based wireless-n USB devices."
2398 msgstr ""
2399
2400 #
2401 msgid "Duration: "
2402 msgstr ""
2403
2404 #
2405 msgid "Dutch"
2406 msgstr "Holandiešu"
2407
2408 #
2409 msgid "Dynamic contrast"
2410 msgstr ""
2411
2412 #
2413 msgid "E"
2414 msgstr "E"
2415
2416 #
2417 msgid "EPG Selection"
2418 msgstr "EPG izvēle"
2419
2420 #
2421 msgid "EPG encoding"
2422 msgstr ""
2423
2424 msgid ""
2425 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2426 "is idleing\n"
2427 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2428 "epg information on these channels."
2429 msgstr ""
2430
2431 #
2432 #, python-format
2433 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2434 msgstr "KĻŪDA - meklēšana neizdevās (%s)!"
2435
2436 #
2437 msgid "East"
2438 msgstr "Austrumi"
2439
2440 #
2441 msgid "Edit"
2442 msgstr "Rediģēt"
2443
2444 #
2445 msgid "Edit AutoTimer"
2446 msgstr ""
2447
2448 #
2449 msgid "Edit AutoTimer filters"
2450 msgstr ""
2451
2452 #
2453 msgid "Edit AutoTimer services"
2454 msgstr ""
2455
2456 #
2457 msgid "Edit DNS"
2458 msgstr "Rediģēt DNS"
2459
2460 #
2461 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2462 msgstr ""
2463
2464 #
2465 msgid "Edit Title"
2466 msgstr "Rediģēt nosaukumu"
2467
2468 #
2469 msgid "Edit bouquets list"
2470 msgstr ""
2471
2472 #
2473 # ???
2474 msgid "Edit chapters of current title"
2475 msgstr "Rediģēt pašreizējā nosaukuma nodaļas"
2476
2477 #
2478 msgid "Edit new timer defaults"
2479 msgstr ""
2480
2481 #
2482 msgid "Edit selected AutoTimer"
2483 msgstr ""
2484
2485 #
2486 msgid "Edit services list"
2487 msgstr "Rediģēt kanālu sarakstu"
2488
2489 #
2490 msgid "Edit settings"
2491 msgstr "Rediģēt iestatījumus"
2492
2493 msgid "Edit tags of recorded movies"
2494 msgstr ""
2495
2496 msgid "Edit tags of recorded movies."
2497 msgstr ""
2498
2499 #
2500 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2501 msgstr "Rediģēt Dreambox domēna vārdu servera konfigurāciju.\n"
2502
2503 #
2504 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2505 msgstr "Rediģēt Dreambox tīkla konfigurāciju.\n"
2506
2507 #
2508 msgid "Edit title"
2509 msgstr "Rediģēt nosaukumu"
2510
2511 #
2512 msgid "Edit upgrade source url."
2513 msgstr ""
2514
2515 #
2516 msgid "Editing"
2517 msgstr ""
2518
2519 #
2520 msgid "Editor for new AutoTimers"
2521 msgstr ""
2522
2523 #
2524 msgid "Education"
2525 msgstr ""
2526
2527 #
2528 msgid "Electronic Program Guide"
2529 msgstr "Elektroniskais programu gids"
2530
2531 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2532 msgstr ""
2533
2534 #
2535 msgid "Enable"
2536 msgstr "Aktivizēt"
2537
2538 #
2539 msgid "Enable /media"
2540 msgstr ""
2541
2542 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2543 msgstr ""
2544
2545 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2546 msgstr ""
2547
2548 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2549 msgstr ""
2550
2551 #
2552 msgid "Enable 5V for active antenna"
2553 msgstr "Aktivizēt 5V aktīvai antenai"
2554
2555 msgid "Enable 720p24 Mode"
2556 msgstr ""
2557
2558 #
2559 msgid "Enable Autoresolution"
2560 msgstr "Aktivizēt auto izšķirtspēju"
2561
2562 #
2563 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2564 msgstr ""
2565
2566 #
2567 msgid "Enable Filtering"
2568 msgstr ""
2569
2570 #
2571 msgid "Enable HTTP Access"
2572 msgstr ""
2573
2574 #
2575 msgid "Enable HTTP Authentication"
2576 msgstr ""
2577
2578 #
2579 msgid "Enable HTTPS Access"
2580 msgstr ""
2581
2582 #
2583 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2584 msgstr ""
2585
2586 #
2587 msgid "Enable Service Restriction"
2588 msgstr ""
2589
2590 #
2591 msgid "Enable Streaming Authentication"
2592 msgstr ""
2593
2594 #
2595 msgid "Enable multiple bouquets"
2596 msgstr "Aktivizēt vairāk-buķešu režīmu"
2597
2598 #
2599 msgid "Enable parental control"
2600 msgstr "Aktivizēt vecāku kontroli"
2601
2602 #
2603 msgid ""
2604 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2605 "extension menu."
2606 msgstr ""
2607
2608 #
2609 msgid "Enable timer"
2610 msgstr "Aktivizēt taimeri"
2611
2612 #
2613 msgid "Enabled"
2614 msgstr "Aktivizēts"
2615
2616 #
2617 msgid ""
2618 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2619 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2620 msgstr ""
2621
2622 #
2623 msgid "Encrypted: "
2624 msgstr ""
2625
2626 #
2627 msgid "Encryption"
2628 msgstr "Šifrēšana"
2629
2630 #
2631 msgid "Encryption Key"
2632 msgstr "Šifrēšanas atslēga"
2633
2634 #
2635 msgid "Encryption Keytype"
2636 msgstr "Šifrēšanas atslēgas veids"
2637
2638 #
2639 msgid "Encryption Type"
2640 msgstr "Šifrēšanas veids"
2641
2642 #
2643 msgid "Encryption:"
2644 msgstr ""
2645
2646 #
2647 msgid "End of \"after event\" timespan"
2648 msgstr ""
2649
2650 #
2651 msgid "End of timespan"
2652 msgstr ""
2653
2654 #
2655 msgid "End time"
2656 msgstr "Beigu laiks"
2657
2658 #
2659 msgid "EndTime"
2660 msgstr "Beigu laiks"
2661
2662 #
2663 msgid "English"
2664 msgstr "Angļu"
2665
2666 msgid ""
2667 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2668 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2669 msgstr ""
2670
2671 #
2672 msgid ""
2673 "Enigma2 Skinselector\n"
2674 "\n"
2675 "If you experience any problems please contact\n"
2676 "stephan@reichholf.net\n"
2677 "\n"
2678 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2679 msgstr ""
2680
2681 #
2682 msgid "Enter IP to scan..."
2683 msgstr ""
2684
2685 #
2686 msgid "Enter main menu..."
2687 msgstr "Atvērt galveno izvēlni..."
2688
2689 #
2690 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2691 msgstr ""
2692
2693 #
2694 msgid "Enter options:"
2695 msgstr ""
2696
2697 #
2698 msgid "Enter password:"
2699 msgstr ""
2700
2701 #
2702 msgid "Enter pin code"
2703 msgstr ""
2704
2705 #
2706 msgid "Enter share directory:"
2707 msgstr ""
2708
2709 #
2710 msgid "Enter share name:"
2711 msgstr ""
2712
2713 #
2714 msgid "Enter the service pin"
2715 msgstr "Ievadiet kanāla PIN"
2716
2717 #
2718 msgid "Enter user and password for host: "
2719 msgstr ""
2720
2721 #
2722 msgid "Enter username:"
2723 msgstr ""
2724
2725 #
2726 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2727 msgstr ""
2728
2729 #
2730 msgid "Enter your search term(s)"
2731 msgstr ""
2732
2733 #
2734 msgid "Entertainment"
2735 msgstr ""
2736
2737 #
2738 msgid "Error"
2739 msgstr "Kļūda"
2740
2741 #
2742 msgid "Error executing plugin"
2743 msgstr "Kļūda, palaižot spraudni"
2744
2745 #
2746 #, python-format
2747 msgid ""
2748 "Error: %s\n"
2749 "Retry?"
2750 msgstr ""
2751 "Kļūda: %s\n"
2752 "Atkārtot??"
2753
2754 #
2755 msgid "Estonian"
2756 msgstr ""
2757
2758 msgid "Ethernet network interface"
2759 msgstr ""
2760
2761 #
2762 msgid "Eventview"
2763 msgstr "Notikumu skats"
2764
2765 #
2766 msgid "Everything is fine"
2767 msgstr "Viss ir lieliski"
2768
2769 #
2770 msgid "Exact match"
2771 msgstr ""
2772
2773 #
2774 #, fuzzy
2775 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2776 msgstr "pārsniedz divslāņu datu nesēja ietilpību!"
2777
2778 #
2779 msgid "Exclude"
2780 msgstr ""
2781
2782 #
2783 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2784 msgstr ""
2785
2786 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2787 msgstr ""
2788
2789 #
2790 msgid "Execution Progress:"
2791 msgstr "Izpildes progress:"
2792
2793 #
2794 msgid "Execution finished!!"
2795 msgstr "Izpilde pabeigta!!"
2796
2797 #
2798 msgid "Exif"
2799 msgstr "Exif"
2800
2801 #
2802 msgid "Exit"
2803 msgstr "Iziet"
2804
2805 #
2806 msgid "Exit editor"
2807 msgstr "Iziet no redaktora"
2808
2809 msgid "Exit input device selection."
2810 msgstr ""
2811
2812 #
2813 msgid "Exit network wizard"
2814 msgstr "Iziet no tīkla iestatīšanas vedņa"
2815
2816 #
2817 msgid "Exit the cleanup wizard"
2818 msgstr ""
2819
2820 #
2821 msgid "Exit the wizard"
2822 msgstr "Iziet no vedņa"
2823
2824 #
2825 msgid "Exit wizard"
2826 msgstr "Iziet no vedņa"
2827
2828 #
2829 msgid "Expert"
2830 msgstr "Lietpratēja"
2831
2832 #
2833 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2834 msgstr "Paplašinātās tīkla iestatnes spraudnis..."
2835
2836 #
2837 msgid "Extended Setup..."
2838 msgstr "Paplašinātā iestatne..."
2839
2840 #
2841 msgid "Extended Software"
2842 msgstr ""
2843
2844 #
2845 msgid "Extended Software Plugin"
2846 msgstr ""
2847
2848 #
2849 msgid "Extensions"
2850 msgstr "Paplašinājumi"
2851
2852 #
2853 msgid "Extensions management"
2854 msgstr ""
2855
2856 #
2857 msgid "FEC"
2858 msgstr "FEC"
2859
2860 msgid ""
2861 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2862 "a server using the file transfer protocol."
2863 msgstr ""
2864
2865 #
2866 msgid "Factory reset"
2867 msgstr "Rūpnīcas uzstādījumi"
2868
2869 #
2870 msgid "Failed"
2871 msgstr "Neizdevās"
2872
2873 #
2874 #, python-format
2875 msgid "Fan %d"
2876 msgstr ""
2877
2878 #
2879 #, python-format
2880 msgid "Fan %d PWM"
2881 msgstr ""
2882
2883 #
2884 #, python-format
2885 msgid "Fan %d Voltage"
2886 msgstr ""
2887
2888 #
2889 msgid "Fast"
2890 msgstr "Ātrs"
2891
2892 #
2893 msgid "Fast DiSEqC"
2894 msgstr "Ātrais DiSEqC"
2895
2896 #
2897 msgid "Fast Forward speeds"
2898 msgstr "Ātrās pārtīšanas ātrumi"
2899
2900 #
2901 msgid "Fast epoch"
2902 msgstr "Ātrā epoha"
2903
2904 #
2905 msgid "Favourites"
2906 msgstr "Favorīti"
2907
2908 #
2909 msgid "Fetching feed entries"
2910 msgstr ""
2911
2912 #
2913 msgid "Fetching search entries"
2914 msgstr ""
2915
2916 #
2917 msgid "Filesystem Check"
2918 msgstr ""
2919
2920 #
2921 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2922 msgstr "Failsistēma satur neizlabojamas kļūdas"
2923
2924 #
2925 msgid "Film & Animation"
2926 msgstr ""
2927
2928 #
2929 msgid "Filter"
2930 msgstr ""
2931
2932 #
2933 msgid ""
2934 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2935 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2936 "it's Description.\n"
2937 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2938 msgstr ""
2939
2940 #
2941 msgid "Finetune"
2942 msgstr "Precīzā regulēšana"
2943
2944 #
2945 msgid "Finished"
2946 msgstr "Pabeigts"
2947
2948 #
2949 msgid "Finished configuring your network"
2950 msgstr "Tīkla konfigurēšana pabeigta"
2951
2952 #
2953 msgid "Finished restarting your network"
2954 msgstr "Tīkla restartēšana pabeigta"
2955
2956 #
2957 msgid "Finnish"
2958 msgstr "Somu"
2959
2960 msgid ""
2961 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2962 "matched."
2963 msgstr ""
2964
2965 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2966 msgstr ""
2967
2968 #
2969 msgid "Flash"
2970 msgstr "Iekšējā atmiņa"
2971
2972 #
2973 msgid "Flashing failed"
2974 msgstr "Lādēšana neizdevās"
2975
2976 #
2977 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2978 msgstr ""
2979
2980 #
2981 msgid "Format"
2982 msgstr "Formatēt"
2983
2984 #, python-format
2985 msgid ""
2986 "Found a total of %d matching Events.\n"
2987 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
2988 msgstr ""
2989
2990 #
2991 #, python-format
2992 msgid ""
2993 "Found a total of %d matching Events.\n"
2994 "%d Timer were added and %d modified."
2995 msgstr ""
2996
2997 #
2998 # ???
2999 msgid "Frame size in full view"
3000 msgstr "Kadra izmērs pilnskatā"
3001
3002 #
3003 msgid "France"
3004 msgstr ""
3005
3006 #
3007 msgid "French"
3008 msgstr "Franču"
3009
3010 #
3011 msgid "Frequency"
3012 msgstr "Frekvence"
3013
3014 #
3015 msgid "Frequency bands"
3016 msgstr "Frekvenču joslas"
3017
3018 #
3019 msgid "Frequency scan step size(khz)"
3020 msgstr "Frekvenču skenēšanas solis (khz)"
3021
3022 #
3023 msgid "Frequency steps"
3024 msgstr "Frekvenču soļi"
3025
3026 #
3027 msgid "Fri"
3028 msgstr "Pk"
3029
3030 #
3031 msgid "Friday"
3032 msgstr "Piektdiena"
3033
3034 #
3035 msgid "Frisian"
3036 msgstr "Frīzu"
3037
3038 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
3039 msgstr ""
3040
3041 msgid "Front USB Slot"
3042 msgstr ""
3043
3044 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
3045 msgstr ""
3046
3047 #
3048 #, python-format
3049 msgid "Frontprocessor version: %d"
3050 msgstr "Frontprocesora versija: %d"
3051
3052 #
3053 msgid "Fsck failed"
3054 msgstr "Fsck neizdevās"
3055
3056 #
3057 msgid ""
3058 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
3059 "Do you want to Restart the GUI now?"
3060 msgstr ""
3061 "GUI nepieciešams restartēt, lai lietotu jauno ādiņu\n"
3062 "Vai vēlaties restartēt GUI tagad?"
3063
3064 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
3065 msgstr ""
3066
3067 msgid ""
3068 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
3069 msgstr ""
3070
3071 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
3072 msgstr ""
3073
3074 #
3075 msgid "Gaming"
3076 msgstr ""
3077
3078 #
3079 msgid "Gateway"
3080 msgstr "Vārteja"
3081
3082 #
3083 msgid "General AC3 Delay"
3084 msgstr ""
3085
3086 #
3087 msgid "General AC3 delay (ms)"
3088 msgstr ""
3089
3090 #
3091 msgid "General PCM Delay"
3092 msgstr ""
3093
3094 #
3095 msgid "General PCM delay (ms)"
3096 msgstr ""
3097
3098 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
3099 msgstr ""
3100
3101 #
3102 msgid "Genre"
3103 msgstr "Žanrs"
3104
3105 #
3106 msgid "Genuine Dreambox"
3107 msgstr ""
3108
3109 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
3110 msgstr ""
3111
3112 msgid "Genuine Dreambox verification"
3113 msgstr ""
3114
3115 #
3116 msgid "German"
3117 msgstr "Vācu"
3118
3119 msgid "German storm information"
3120 msgstr ""
3121
3122 msgid "German traffic information"
3123 msgstr ""
3124
3125 #
3126 msgid "Germany"
3127 msgstr ""
3128
3129 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3130 msgstr ""
3131
3132 msgid "Get latest experimental image"
3133 msgstr ""
3134
3135 msgid "Get latest release image"
3136 msgstr ""
3137
3138 #
3139 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3140 msgstr "Iegūst spraudņa informāciju. Lūdzu gaidiet..."
3141
3142 #
3143 msgid "Global delay"
3144 msgstr ""
3145
3146 #
3147 msgid "Goto 0"
3148 msgstr "Iet uz 0"
3149
3150 #
3151 msgid "Goto position"
3152 msgstr "Iet uz pozīciju"
3153
3154 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3155 msgstr ""
3156
3157 msgid ""
3158 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3159 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3160 msgstr ""
3161
3162 #
3163 msgid "Graphical Multi EPG"
3164 msgstr "Grafiskais daudzkanālu EPG"
3165
3166 #
3167 msgid "Great Britain"
3168 msgstr ""
3169
3170 #
3171 msgid "Greek"
3172 msgstr "Grieķu"
3173
3174 #
3175 msgid "Green boost"
3176 msgstr ""
3177
3178 msgid ""
3179 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
3180 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
3181 "iPhone using prowl."
3182 msgstr ""
3183
3184 msgid "Guard interval"
3185 msgstr ""
3186
3187 #
3188 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3189 msgstr ""
3190
3191 msgid "HD Interlace Mode"
3192 msgstr ""
3193
3194 msgid "HD Progressive Mode"
3195 msgstr ""
3196
3197 #
3198 msgid "HD videos"
3199 msgstr ""
3200
3201 #
3202 msgid "HTTP Port"
3203 msgstr ""
3204
3205 #
3206 msgid "HTTPS Port"
3207 msgstr ""
3208
3209 #
3210 msgid "Harddisk"
3211 msgstr "Cietais disks"
3212
3213 #
3214 msgid "Harddisk setup"
3215 msgstr "Cietā diska iestatne"
3216
3217 #
3218 msgid "Harddisk standby after"
3219 msgstr "Cietā diska gaidstāve pēc"
3220
3221 #
3222 msgid "Help"
3223 msgstr ""
3224
3225 msgid "Hidden network"
3226 msgstr ""
3227
3228 #
3229 msgid "Hidden network SSID"
3230 msgstr "Slēpts tīkla SSID"
3231
3232 #
3233 msgid "Hidden networkname"
3234 msgstr ""
3235
3236 msgid "Hierarchy info"
3237 msgstr ""
3238
3239 #
3240 msgid "High bitrate support"
3241 msgstr ""
3242
3243 #
3244 msgid "History"
3245 msgstr ""
3246
3247 #
3248 msgid "Holland"
3249 msgstr ""
3250
3251 #
3252 msgid "Hong Kong"
3253 msgstr ""
3254
3255 #
3256 msgid "Horizontal"
3257 msgstr "Horizontālā"
3258
3259 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3260 msgstr ""
3261
3262 #
3263 msgid "How many minutes do you want to record?"
3264 msgstr "Cik minūšu vēlaties ierakstīt?"
3265
3266 #
3267 msgid "How to handle found crashlogs?"
3268 msgstr ""
3269
3270 #
3271 msgid "Howto & Style"
3272 msgstr ""
3273
3274 #
3275 msgid "Hue"
3276 msgstr ""
3277
3278 #
3279 msgid "Hungarian"
3280 msgstr "Ungāru"
3281
3282 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3283 msgstr ""
3284
3285 #
3286 msgid "IP Address"
3287 msgstr "IP adrese"
3288
3289 #
3290 msgid "IP:"
3291 msgstr ""
3292
3293 msgid "IRC Client for Enigma2"
3294 msgstr ""
3295
3296 #
3297 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3298 msgstr "ISO datne ir par lielu šai failsistēmai!"
3299
3300 #
3301 msgid "ISO path"
3302 msgstr "ISO ceļš"
3303
3304 #
3305 msgid "Icelandic"
3306 msgstr "Islandiešu"
3307
3308 #, python-format
3309 msgid ""
3310 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3311 "event if it records at least 80%% of the it."
3312 msgstr ""
3313
3314 #
3315 msgid ""
3316 "If you see this, something is wrong with\n"
3317 "your scart connection. Press OK to return."
3318 msgstr ""
3319 "Ja jūs šo redzat, kaut kas nav kārtībā ar\n"
3320 "SCART savienojumu. Spiediet OK, lai atgrieztos."
3321
3322 #
3323 msgid ""
3324 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3325 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3326 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3327 "possible.\n"
3328 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3329 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3330 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3331 "step.\n"
3332 "If you are happy with the result, press OK."
3333 msgstr ""
3334 "Ja Jūsu TV ir ieslēgta spilgtuma vai kontrasta uzlabošana, deaktivizējiet "
3335 "to. Ja ir iestatījums ar nosaukumu \"dinamiskā \", lietojiet standarta "
3336 "iestatījumu. Noregulējiet fona līmeni līdz jums patīkamai vērtībai. "
3337 "Noregulējiet iespējami zemu TV kontrastu.\n"
3338 "Tad noregulējiet iespējami zemu spilgtuma iestatījumu, bet pārliecinieties, "
3339 "ka divi apakšējie pelēkā toņi ir izšķirami.\n"
3340 "Pašreiz nepievērsiet uzmanību spilgtajiem toņiem. Tie tiks uzstādīti "
3341 "nākamajā solī.\n"
3342 "Ja esat apmierināts ar rezultātu, spiediet OK."
3343
3344 #
3345 msgid "Import AutoTimer"
3346 msgstr ""
3347
3348 #
3349 msgid "Import existing Timer"
3350 msgstr ""
3351
3352 #
3353 msgid "Import from EPG"
3354 msgstr ""
3355
3356 #
3357 msgid "In Progress"
3358 msgstr "Izpilda"
3359
3360 #
3361 msgid ""
3362 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3363 msgstr ""
3364 "TV tika pārslēgts uz ierakstāmo kanālu, lai uzsāktu ierakstu pēc taimera!\n"
3365
3366 #
3367 msgid "Include"
3368 msgstr ""
3369
3370 #
3371 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3372 msgstr ""
3373
3374 #
3375 msgid "Increase delay"
3376 msgstr ""
3377
3378 #
3379 #, python-format
3380 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3381 msgstr ""
3382
3383 #
3384 msgid "Increased voltage"
3385 msgstr "Palielināt spriegumu"
3386
3387 #
3388 msgid "Index"
3389 msgstr "Indekss"
3390
3391 #
3392 msgid "India"
3393 msgstr ""
3394
3395 #
3396 msgid "Info"
3397 msgstr ""
3398
3399 #
3400 msgid "InfoBar"
3401 msgstr "Infojosla"
3402
3403 #
3404 msgid "Infobar timeout"
3405 msgstr "Infojoslas noildze"
3406
3407 #
3408 msgid "Information"
3409 msgstr "Informācija"
3410
3411 #
3412 msgid "Init"
3413 msgstr "Inic"
3414
3415 msgid "Initial Fast Forward speed"
3416 msgstr ""
3417
3418 msgid "Initial Rewind speed"
3419 msgstr ""
3420
3421 #
3422 msgid "Initial location in new timers"
3423 msgstr ""
3424
3425 #
3426 msgid "Initialization"
3427 msgstr ""
3428
3429 #
3430 msgid "Initialize"
3431 msgstr "Inicializēt"
3432
3433 #
3434 msgid "Initializing Harddisk..."
3435 msgstr "Inicializē cieto disku..."
3436
3437 #
3438 msgid "Input"
3439 msgstr "Ievade"
3440
3441 msgid "Input device setup"
3442 msgstr ""
3443
3444 msgid "Input devices"
3445 msgstr ""
3446
3447 #
3448 msgid "Install"
3449 msgstr ""
3450
3451 #
3452 msgid "Install a new image with a USB stick"
3453 msgstr "Uzstādīt jaunu imidžu no USB atmiņas"
3454
3455 #
3456 msgid "Install a new image with your web browser"
3457 msgstr "Uzstādīt jaunu imidžu no tīmekļa pārlūka"
3458
3459 #
3460 msgid "Install extensions."
3461 msgstr ""
3462
3463 #
3464 msgid "Install local extension"
3465 msgstr ""
3466
3467 #
3468 msgid "Install or remove finished."
3469 msgstr ""
3470
3471 #
3472 msgid "Install settings, skins, software..."
3473 msgstr ""
3474
3475 #
3476 msgid "Installation finished."
3477 msgstr ""
3478
3479 #
3480 msgid "Installing"
3481 msgstr "Uzstādīšana"
3482
3483 #
3484 msgid "Installing Software..."
3485 msgstr "Uzstāda programmatūru..."
3486
3487 #
3488 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3489 msgstr "Uzstāda noklusētos pavadoņu sarakstus... Lūdzu gaidiet..."
3490
3491 #
3492 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3493 msgstr "Uzstāda noklusējumus... Lūdzu gaidiet..."
3494
3495 #
3496 msgid "Installing package content... Please wait..."
3497 msgstr "Uzstāda pakotnes saturu... Lūdzu gaidiet..."
3498
3499 #
3500 msgid "Instant Record..."
3501 msgstr "Tūlītējs ieraksts..."
3502
3503 #
3504 msgid "Instant record location"
3505 msgstr ""
3506
3507 #
3508 msgid "Interface: "
3509 msgstr ""
3510
3511 #
3512 msgid "Intermediate"
3513 msgstr "Vidējs"
3514
3515 #
3516 msgid "Internal Flash"
3517 msgstr "Iekšējā atmiņa"
3518
3519 msgid "Internal LAN adapter."
3520 msgstr ""
3521
3522 msgid "Internal USB Slot"
3523 msgstr ""
3524
3525 msgid "Internal firmware updater"
3526 msgstr ""
3527
3528 #
3529 msgid "Invalid Location"
3530 msgstr "Nederīga vieta"
3531
3532 #
3533 #, python-format
3534 msgid "Invalid directory selected: %s"
3535 msgstr "Izvēlēts nepareizs katalogs: %s"
3536
3537 #
3538 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3539 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3540 msgstr ""
3541
3542 #
3543 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3544 msgid "Invalid response from server."
3545 msgstr ""
3546
3547 #
3548 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3549 #, python-format
3550 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3551 msgstr ""
3552
3553 #
3554 msgid "Invalid selection"
3555 msgstr ""
3556
3557 #
3558 msgid "Inversion"
3559 msgstr "Inversija"
3560
3561 #
3562 msgid "Ipkg"
3563 msgstr "Ipkg"
3564
3565 #
3566 msgid "Ireland"
3567 msgstr ""
3568
3569 #
3570 msgid "Is this videomode ok?"
3571 msgstr ""
3572
3573 #
3574 msgid "Israel"
3575 msgstr ""
3576
3577 #
3578 msgid ""
3579 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3580 "deny specific ones.\n"
3581 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3582 "Service (inside a Bouquet).\n"
3583 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3584 msgstr ""
3585
3586 #
3587 msgid "Italian"
3588 msgstr "Itāļu"
3589
3590 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3591 msgstr ""
3592
3593 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3594 msgstr ""
3595
3596 #
3597 msgid "Italy"
3598 msgstr ""
3599
3600 #
3601 msgid "Japan"
3602 msgstr ""
3603
3604 #
3605 msgid "Job View"
3606 msgstr "Darbu skats"
3607
3608 #
3609 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3610 msgid "Just Scale"
3611 msgstr "Vienkārši mērogot"
3612
3613 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3614 msgstr ""
3615
3616 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3617 msgstr ""
3618
3619 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3620 msgstr ""
3621
3622 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3623 msgstr ""
3624
3625 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3626 msgstr ""
3627
3628 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3629 msgstr ""
3630
3631 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3632 msgstr ""
3633
3634 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3635 msgstr ""
3636
3637 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3638 msgstr ""
3639
3640 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3641 msgstr ""
3642
3643 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3644 msgstr ""
3645
3646 msgid "Kerni's simple skin"
3647 msgstr ""
3648
3649 msgid "Kerni-HD1 skin"
3650 msgstr ""
3651
3652 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3653 msgstr ""
3654
3655 msgid "Kernis HD1 skin"
3656 msgstr ""
3657
3658 #
3659 #, python-format
3660 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3661 msgstr ""
3662
3663 #
3664 #, python-format
3665 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3666 msgstr ""
3667
3668 #
3669 msgid "Keyboard"
3670 msgstr ""
3671
3672 #
3673 msgid "Keyboard Map"
3674 msgstr "Klaviatūras izkārtojums"
3675
3676 #
3677 msgid "Keyboard Setup"
3678 msgstr "Klaviatūras iestatne"
3679
3680 #
3681 msgid "Keymap"
3682 msgstr "Taustiņu izkārtojums"
3683
3684 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3685 msgstr ""
3686
3687 #
3688 msgid "LAN Adapter"
3689 msgstr "Tīkla adapteris"
3690
3691 msgid "LAN connection"
3692 msgstr ""
3693
3694 #
3695 msgid "LNB"
3696 msgstr "LNB konvertors"
3697
3698 #
3699 msgid "LOF"
3700 msgstr "LOF"
3701
3702 #
3703 msgid "LOF/H"
3704 msgstr "LOF/H"
3705
3706 #
3707 msgid "LOF/L"
3708 msgstr "LOF/L"
3709
3710 #
3711 msgid "Language"
3712 msgstr "Valoda"
3713
3714 #
3715 msgid "Language selection"
3716 msgstr "Valodas izvēle"
3717
3718 #
3719 msgid "Last config"
3720 msgstr ""
3721
3722 msgid ""
3723 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3724 "matched."
3725 msgstr ""
3726
3727 #
3728 msgid "Last speed"
3729 msgstr "Pēdējais ātrums"
3730
3731 #
3732 msgid "Latitude"
3733 msgstr "Platums"
3734
3735 #
3736 msgid "Latvian"
3737 msgstr "Latviešu"
3738
3739 #
3740 msgid "Leave DVD Player?"
3741 msgstr "Iziet no DVD atskaņotāja?"
3742
3743 #
3744 msgid "Left"
3745 msgstr "Kreisais"
3746
3747 #
3748 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3749 msgid "Letterbox"
3750 msgstr "Letterbox"
3751
3752 #
3753 msgid "Limit east"
3754 msgstr "Austrumu limits"
3755
3756 #
3757 msgid "Limit west"
3758 msgstr "Rietumu limits"
3759
3760 #
3761 msgid "Limited character set for recording filenames"
3762 msgstr ""
3763
3764 #
3765 msgid "Limits off"
3766 msgstr "Limiti izslēgti"
3767
3768 #
3769 msgid "Limits on"
3770 msgstr "Limiti ieslēgti"
3771
3772 #
3773 msgid "Link Quality:"
3774 msgstr ""
3775
3776 #
3777 msgid "Link:"
3778 msgstr "Saite:"
3779
3780 #
3781 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3782 msgstr "Saistītie nosaukumi ar DVD izvēlni"
3783
3784 msgid "List available networks"
3785 msgstr ""
3786
3787 #
3788 msgid "List of Storage Devices"
3789 msgstr "Atmiņas ierīču saraksts"
3790
3791 msgid "Listen and record internet radio"
3792 msgstr ""
3793
3794 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3795 msgstr ""
3796
3797 #
3798 msgid "Lithuanian"
3799 msgstr "Lietuviešu"
3800
3801 #
3802 msgid "Load"
3803 msgstr "Ielādēt"
3804
3805 #
3806 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3807 msgstr "Ielādēt filmu sarakstā filmu garumus"
3808
3809 #
3810 msgid "Load feed on startup:"
3811 msgstr ""
3812
3813 #
3814 msgid "Load movie-length"
3815 msgstr ""
3816
3817 #
3818 msgid "Local Network"
3819 msgstr "Lokālais tīkls"
3820
3821 #
3822 msgid "Local share name"
3823 msgstr ""
3824
3825 #
3826 msgid "Location"
3827 msgstr "Atrašanās vieta"
3828
3829 #
3830 msgid "Location for instant recordings"
3831 msgstr ""
3832
3833 #
3834 msgid "Lock:"
3835 msgstr "Slēgt:"
3836
3837 #
3838 msgid "Log results to harddisk"
3839 msgstr "Žurnalēt rezultātus uz cietā diska"
3840
3841 #
3842 msgid "Long Keypress"
3843 msgstr "Ilgstošs taustiņa nospiediens"
3844
3845 msgid "Long filenames"
3846 msgstr ""
3847
3848 #
3849 msgid "Longitude"
3850 msgstr "Garums"
3851
3852 #
3853 msgid "Lower bound of timespan."
3854 msgstr ""
3855
3856 #
3857 msgid ""
3858 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3859 "are not taken into account!"
3860 msgstr ""
3861
3862 #
3863 msgid "MMC Card"
3864 msgstr "MMC karte"
3865
3866 #
3867 msgid "MORE"
3868 msgstr "VAIRĀK"
3869
3870 #
3871 msgid "Main menu"
3872 msgstr "Galvenā izvēlne"
3873
3874 #
3875 msgid "Mainmenu"
3876 msgstr "Galvenā izvēlne"
3877
3878 #
3879 msgid "Make this mark an 'in' point"
3880 msgstr "Padarīt šo zīmi par 'ieejas' punktu"
3881
3882 #
3883 msgid "Make this mark an 'out' point"
3884 msgstr "Padarīt šo zīmi par 'izejas' punktu"
3885
3886 #
3887 msgid "Make this mark just a mark"
3888 msgstr "Padarīt šo iezīmi vienkārši par zīmi"
3889
3890 #
3891 msgid "Manage extensions"
3892 msgstr ""
3893
3894 msgid "Manage local files"
3895 msgstr ""
3896
3897 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3898 msgstr ""
3899
3900 msgid "Manage logos to display at boottime"
3901 msgstr ""
3902
3903 #
3904 msgid "Manage network shares"
3905 msgstr ""
3906
3907 msgid ""
3908 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3909 msgstr ""
3910
3911 #
3912 msgid "Manage your network shares..."
3913 msgstr ""
3914
3915 #
3916 msgid "Manage your receiver's software"
3917 msgstr "Pārvaldīt ierīces programmatūru"
3918
3919 #
3920 msgid "Manual Scan"
3921 msgstr "Manuālā meklēšana"
3922
3923 msgid "Manual configuration"
3924 msgstr ""
3925
3926 #
3927 msgid "Manual transponder"
3928 msgstr "Manuāls transponderis"
3929
3930 #
3931 msgid "Manufacturer"
3932 msgstr "Ražotājs"
3933
3934 #
3935 msgid "Margin after record"
3936 msgstr "Atstarpe aiz ieraksta"
3937
3938 #
3939 msgid "Margin before record (minutes)"
3940 msgstr "Atstarpe pirms ieraksta (minūtēs)"
3941
3942 #
3943 #, python-format
3944 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3945 msgstr ""
3946
3947 #
3948 msgid "Match title"
3949 msgstr ""
3950
3951 #
3952 #, python-format
3953 msgid "Match title: %s"
3954 msgstr ""
3955
3956 #
3957 msgid "Max. Bitrate: "
3958 msgstr ""
3959
3960 #
3961 msgid "Maximum duration (in m)"
3962 msgstr ""
3963
3964 #
3965 msgid ""
3966 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3967 "time (without offset) it won't be matched."
3968 msgstr ""
3969
3970 #
3971 msgid "Media player"
3972 msgstr "Mediju atskaņotājs"
3973
3974 #
3975 msgid "MediaPlayer"
3976 msgstr "Mediju atskaņotājs"
3977
3978 msgid ""
3979 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3980 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3981 msgstr ""
3982
3983 msgid ""
3984 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3985 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3986 "view cover and album information."
3987 msgstr ""
3988
3989 #
3990 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3991 msgstr "Datu nesējs nav ierakstāms DVD!"
3992
3993 #
3994 msgid "Medium is not empty!"
3995 msgstr "Datu nesējs nav tukšs!"
3996
3997 #
3998 msgid "Menu"
3999 msgstr "Izvēlne"
4000
4001 msgid "Merlin Music Player and iDream"
4002 msgstr ""
4003
4004 #
4005 msgid "Message"
4006 msgstr "Paziņojums"
4007
4008 #
4009 msgid "Message..."
4010 msgstr "Paziņojums..."
4011
4012 #
4013 msgid "Mexico"
4014 msgstr ""
4015
4016 #
4017 msgid "Mkfs failed"
4018 msgstr "Mkfs neizdevās"
4019
4020 #
4021 msgid "Mode"
4022 msgstr "Režīms"
4023
4024 #
4025 msgid "Model: "
4026 msgstr "Modelis:"
4027
4028 #
4029 msgid "Modify existing timers"
4030 msgstr ""
4031
4032 #
4033 msgid "Modulation"
4034 msgstr "Modulācija"
4035
4036 #
4037 msgid "Modulator"
4038 msgstr "Modulators"
4039
4040 #
4041 msgid "Mon"
4042 msgstr "Pr"
4043
4044 #
4045 msgid "Mon-Fri"
4046 msgstr "Pr-Pk"
4047
4048 #
4049 msgid "Monday"
4050 msgstr "Pirmdiena"
4051
4052 #
4053 msgid "Monthly"
4054 msgstr ""
4055
4056 #
4057 msgid "More video entries."
4058 msgstr ""
4059
4060 #
4061 msgid "Mosquito noise reduction"
4062 msgstr ""
4063
4064 #
4065 msgid "Most discussed"
4066 msgstr ""
4067
4068 #
4069 msgid "Most linked"
4070 msgstr ""
4071
4072 #
4073 msgid "Most popular"
4074 msgstr ""
4075
4076 #
4077 msgid "Most recent"
4078 msgstr ""
4079
4080 #
4081 msgid "Most responded"
4082 msgstr ""
4083
4084 #
4085 msgid "Most viewed"
4086 msgstr ""
4087
4088 #
4089 msgid "Mount failed"
4090 msgstr "Montēšana neizdevās"
4091
4092 #
4093 msgid "Mount informations"
4094 msgstr ""
4095
4096 #
4097 msgid "Mount options"
4098 msgstr ""
4099
4100 #
4101 msgid "Mount type"
4102 msgstr ""
4103
4104 #
4105 msgid "MountManager"
4106 msgstr ""
4107
4108 #
4109 msgid ""
4110 "Mounted/\n"
4111 "Unmounted"
4112 msgstr ""
4113
4114 #
4115 msgid "Mountpoints management"
4116 msgstr ""
4117
4118 #
4119 msgid "Mounts editor"
4120 msgstr ""
4121
4122 #
4123 msgid "Mounts management"
4124 msgstr ""
4125
4126 #
4127 msgid "Move Picture in Picture"
4128 msgstr "Pārvietot attēlu attēlā"
4129
4130 #
4131 msgid "Move east"
4132 msgstr "Griezt uz austrumiem"
4133
4134 #
4135 msgid "Move plugin screen"
4136 msgstr ""
4137
4138 #
4139 msgid "Move screen down"
4140 msgstr ""
4141
4142 #
4143 msgid "Move screen to the center of your TV"
4144 msgstr ""
4145
4146 #
4147 msgid "Move screen to the left"
4148 msgstr ""
4149
4150 #
4151 msgid "Move screen to the lower left corner"
4152 msgstr ""
4153
4154 #
4155 msgid "Move screen to the lower right corner"
4156 msgstr ""
4157
4158 #
4159 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4160 msgstr ""
4161
4162 #
4163 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4164 msgstr ""
4165
4166 #
4167 msgid "Move screen to the right"
4168 msgstr ""
4169
4170 #
4171 msgid "Move screen to the upper left corner"
4172 msgstr ""
4173
4174 #
4175 msgid "Move screen to the upper right corner"
4176 msgstr ""
4177
4178 #
4179 msgid "Move screen up"
4180 msgstr ""
4181
4182 #
4183 msgid "Move west"
4184 msgstr "Griezt uz rietumiem"
4185
4186 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4187 msgstr ""
4188
4189 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4190 msgstr ""
4191
4192 #
4193 msgid "Movie location"
4194 msgstr ""
4195
4196 msgid ""
4197 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4198 msgstr ""
4199
4200 msgid ""
4201 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4202 "the movielist."
4203 msgstr ""
4204
4205 #
4206 msgid "Movielist menu"
4207 msgstr "Filmu saraksta izvēlne"
4208
4209 #
4210 msgid "Multi EPG"
4211 msgstr "Daudzkanālu EPG"
4212
4213 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
4214 msgstr ""
4215
4216 #
4217 msgid "Multimedia"
4218 msgstr ""
4219
4220 #
4221 msgid "Multiple service support"
4222 msgstr "Daudzkanālu atbalsts"
4223
4224 msgid "Multiplex"
4225 msgstr ""
4226
4227 #
4228 msgid "Multisat"
4229 msgstr "Daudzpavadņu"
4230
4231 #
4232 msgid "Music"
4233 msgstr ""
4234
4235 #
4236 msgid "Mute"
4237 msgstr "Klusēt"
4238
4239 #
4240 msgid "My TubePlayer"
4241 msgstr ""
4242
4243 #
4244 msgid "MyTube Settings"
4245 msgstr ""
4246
4247 #
4248 msgid "MyTubePlayer"
4249 msgstr ""
4250
4251 #
4252 msgid "MyTubePlayer Help"
4253 msgstr ""
4254
4255 #
4256 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4257 msgstr ""
4258
4259 #
4260 msgid "MyTubePlayer settings"
4261 msgstr ""
4262
4263 #
4264 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4265 msgstr ""
4266
4267 #
4268 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4269 msgstr ""
4270
4271 #
4272 msgid "N/A"
4273 msgstr "N/A"
4274
4275 msgid ""
4276 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4277 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4278 msgstr ""
4279
4280 #
4281 msgid "NEXT"
4282 msgstr "NĀKAMAIS"
4283
4284 #
4285 msgid "NFI Image Flashing"
4286 msgstr ""
4287
4288 #
4289 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4290 msgstr "NFI imidža lādēšana pabeigta. Spiediet dzelteno pogu, lai atsāknētu!"
4291
4292 #
4293 msgid "NFS share"
4294 msgstr ""
4295
4296 msgid "NIM"
4297 msgstr ""
4298
4299 #
4300 msgid "NOW"
4301 msgstr "PAŠREIZ"
4302
4303 #
4304 msgid "NTSC"
4305 msgstr "NTSC"
4306
4307 #
4308 msgid "Name"
4309 msgstr "Nosaukums"
4310
4311 #
4312 msgid "Nameserver"
4313 msgstr "Domēna vārdu serveris"
4314
4315 #
4316 #, python-format
4317 msgid "Nameserver %d"
4318 msgstr "Domēna vārdu serveris %d"
4319
4320 #
4321 msgid "Nameserver Setup"
4322 msgstr "Domēna vārdu servera iestatne"
4323
4324 #
4325 msgid "Nameserver settings"
4326 msgstr "Domēna vārdu servera iestatījumi"
4327
4328 msgid "Namespace"
4329 msgstr ""
4330
4331 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4332 msgstr ""
4333
4334 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4335 msgstr ""
4336
4337 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4338 msgstr ""
4339
4340 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4341 msgstr ""
4342
4343 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4344 msgstr ""
4345
4346 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4347 msgstr ""
4348
4349 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4350 msgstr ""
4351
4352 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4353 msgstr ""
4354
4355 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4356 msgstr ""
4357
4358 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4359 msgstr ""
4360
4361 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4362 msgstr ""
4363
4364 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4365 msgstr ""
4366
4367 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4368 msgstr ""
4369
4370 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4371 msgstr ""
4372
4373 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4374 msgstr ""
4375
4376 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4377 msgstr ""
4378
4379 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4380 msgstr ""
4381
4382 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4383 msgstr ""
4384
4385 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4386 msgstr ""
4387
4388 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4389 msgstr ""
4390
4391 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4392 msgstr ""
4393
4394 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4395 msgstr ""
4396
4397 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4398 msgstr ""
4399
4400 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4401 msgstr ""
4402
4403 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4404 msgstr ""
4405
4406 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4407 msgstr ""
4408
4409 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4410 msgstr ""
4411
4412 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4413 msgstr ""
4414
4415 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4416 msgstr ""
4417
4418 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4419 msgstr ""
4420
4421 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4422 msgstr ""
4423
4424 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4425 msgstr ""
4426
4427 #
4428 msgid "Netmask"
4429 msgstr "Tīkla maska"
4430
4431 #
4432 msgid "Network"
4433 msgstr ""
4434
4435 #
4436 msgid "Network Configuration..."
4437 msgstr "Tīkla konfigurācija..."
4438
4439 #
4440 msgid "Network Mount"
4441 msgstr "Tīkla montēšana"
4442
4443 #
4444 msgid "Network SSID"
4445 msgstr "Tīkla SSID"
4446
4447 #
4448 msgid "Network Setup"
4449 msgstr "Tīkla iestatne"
4450
4451 #
4452 msgid "Network Wizard"
4453 msgstr ""
4454
4455 #
4456 msgid "Network scan"
4457 msgstr "Tīkla meklēšana"
4458
4459 #
4460 msgid "Network setup"
4461 msgstr "Tīkla iestatne"
4462
4463 #
4464 msgid "Network test"
4465 msgstr "Tīkla pārbaude"
4466
4467 #
4468 msgid "Network test..."
4469 msgstr "Tīkla pārbaude..."
4470
4471 msgid "Network test: "
4472 msgstr ""
4473
4474 #
4475 msgid "Network:"
4476 msgstr "Tīkls:"
4477
4478 #
4479 msgid "NetworkBrowser"
4480 msgstr ""
4481
4482 #
4483 msgid "NetworkWizard"
4484 msgstr "Tīkla vednis"
4485
4486 msgid "Networkname (SSID)"
4487 msgstr ""
4488
4489 #
4490 msgid "Never"
4491 msgstr ""
4492
4493 #
4494 msgid "New"
4495 msgstr "Jauns"
4496
4497 msgid "New PIN"
4498 msgstr ""
4499
4500 #
4501 msgid "New Zealand"
4502 msgstr ""
4503
4504 #
4505 msgid "New version:"
4506 msgstr "Jauna versija:"
4507
4508 #
4509 msgid "News & Politics"
4510 msgstr ""
4511
4512 #
4513 msgid "Next"
4514 msgstr "Nākamais"
4515
4516 #
4517 msgid "No"
4518 msgstr "Nē"
4519
4520 #
4521 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4522 msgstr "DVDROM ieriice netika atrasta (atbalstīta)!"
4523
4524 #
4525 msgid "No Connection"
4526 msgstr ""
4527
4528 #
4529 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4530 msgstr "Nav atrasts vai nav inicializēts cietais disks!"
4531
4532 #
4533 msgid "No Networks found"
4534 msgstr "Nav atrasts neviens tīkls"
4535
4536 #
4537 msgid "No backup needed"
4538 msgstr "Dublējumkopija nav neieciešama"
4539
4540 #
4541 msgid ""
4542 "No data on transponder!\n"
4543 "(Timeout reading PAT)"
4544 msgstr ""
4545 "Nav datu uz transpondera!\n"
4546 "(PAT lasīšanas noildze)"
4547
4548 #
4549 msgid "No description available."
4550 msgstr ""
4551
4552 #
4553 msgid "No details for this image file"
4554 msgstr "Nav informācijas par šo imidža datni"
4555
4556 #
4557 msgid "No displayable files on this medium found!"
4558 msgstr ""
4559
4560 #
4561 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4562 msgstr "Nav atrasta informācija par notikumiem, ieraksts turpinās."
4563
4564 #
4565 msgid ""
4566 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4567 "forward/backward!"
4568 msgstr ""
4569
4570 #
4571 msgid "No free tuner!"
4572 msgstr "Nav brīva uztvērēja!"
4573
4574 #
4575 msgid "No network connection available."
4576 msgstr ""
4577
4578 #
4579 msgid "No network devices found!"
4580 msgstr ""
4581
4582 #
4583 msgid "No networks found"
4584 msgstr ""
4585
4586 #
4587 msgid ""
4588 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4589 msgstr "Pakotnes netika atjauninātas. Pārbaudiet tīklu un mēģiniet vēlreiz."
4590
4591 #
4592 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4593 msgstr "Nav attēla uz TV? Spiediet EXIT mēģiniet vēlreiz."
4594
4595 #
4596 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4597 msgstr ""
4598
4599 #
4600 msgid "No positioner capable frontend found."
4601 msgstr "Nav atrasts pozicionieris."
4602
4603 #
4604 msgid "No satellite frontend found!!"
4605 msgstr "Nav atrasts pavadonis!!"
4606
4607 #
4608 msgid "No tags are set on these movies."
4609 msgstr "Šīm filmām nav uzstādīti tagi"
4610
4611 #
4612 msgid "No to all"
4613 msgstr ""
4614
4615 #
4616 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4617 msgstr "Uztvērējs nav konfigurēts lietošanai ar diseqc pozicionieri!"
4618
4619 #
4620 msgid ""
4621 "No tuner is enabled!\n"
4622 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4623 msgstr ""
4624 "Nav aktīva uztvērēja!\n"
4625 "Lūdzu iestatiet uztvērēju pirms sākat meklēt kanālus."
4626
4627 #
4628 msgid ""
4629 "No valid service PIN found!\n"
4630 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4631 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4632 msgstr ""
4633 "Derīgs kanāla PIN netika atrasts!\n"
4634 "Vai vēleties mainīt kanāla PIN tagad?\n"
4635 "Ja teiksiet 'NĒ', kanāla aizsardzība paliks neaktīva!"
4636
4637 #
4638 msgid ""
4639 "No valid setup PIN found!\n"
4640 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4641 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4642 msgstr ""
4643 "Derīgs iestatnes PIN netika atrasts!\n"
4644 "Vai vēleties mainīt iestatnes PIN tagad?\n"
4645 "Ja teiksiet 'NĒ', iestatnes aizsardzība paliks neaktīva!"
4646
4647 #
4648 msgid "No videos to display"
4649 msgstr ""
4650
4651 #
4652 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4653 msgstr ""
4654
4655 msgid "No wireless networks found! Searching..."
4656 msgstr ""
4657
4658 #
4659 msgid ""
4660 "No working local network adapter found.\n"
4661 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4662 "configured correctly."
4663 msgstr ""
4664 "Netika atrasts strādājošs lokālā tīkla adapteris.\n"
4665 "Lūdzu pārliecinieties, ka ir pievienots tīkla kabelis un tīkls ir pareizi "
4666 "konfigurēts."
4667
4668 #
4669 msgid ""
4670 "No working wireless network adapter found.\n"
4671 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4672 "network is configured correctly."
4673 msgstr ""
4674 "Netika atrasts strādājošs bezvadu tīkla adapteris.\n"
4675 "Lūdzu pārliecinieties, ka ir pievienota saderīga bezvadu tīkla ierīce un "
4676 "tīkls ir pareizi konfigurēts."
4677
4678 #
4679 msgid ""
4680 "No working wireless network interface found.\n"
4681 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4682 "your local network interface."
4683 msgstr ""
4684 "Netika atrasts strādājošs bezvadu tīkla interfeiss.\n"
4685 " Lūdzu pārliecinieties, ka ir pievienota saderīga bezvadu tīkla ierīce vai "
4686 "aktivizējiet lokālā tīkla interfeisu."
4687
4688 #
4689 msgid "No, but play video again"
4690 msgstr ""
4691
4692 #
4693 msgid "No, but restart from begin"
4694 msgstr "Nē, bet restartēt no sākuma"
4695
4696 #
4697 msgid "No, but switch to video entries."
4698 msgstr ""
4699
4700 #
4701 msgid "No, but switch to video search."
4702 msgstr ""
4703
4704 #
4705 msgid "No, do nothing."
4706 msgstr "Nē, nedarīt neko"
4707
4708 #
4709 msgid "No, just start my dreambox"
4710 msgstr "Nē, vienkārši startēt dreambox"
4711
4712 msgid "No, never"
4713 msgstr ""
4714
4715 #
4716 msgid "No, not now"
4717 msgstr ""
4718
4719 #
4720 msgid "No, remove them."
4721 msgstr ""
4722
4723 #
4724 msgid "No, scan later manually"
4725 msgstr "Nē, vēlāk meklēt manuāli"
4726
4727 #
4728 msgid "No, send them never"
4729 msgstr ""
4730
4731 #
4732 msgid "None"
4733 msgstr "nē"
4734
4735 #
4736 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4737 msgid "Nonlinear"
4738 msgstr "Nelineāri mērogot"
4739
4740 #
4741 msgid "Nonprofits & Activism"
4742 msgstr ""
4743
4744 #
4745 msgid "North"
4746 msgstr "Ziemeļi"
4747
4748 #
4749 msgid "Norwegian"
4750 msgstr "Norvēģu"
4751
4752 msgid "Not after"
4753 msgstr ""
4754
4755 msgid "Not before"
4756 msgstr ""
4757
4758 #
4759 #, python-format
4760 msgid ""
4761 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4762 "required, %d MB available)"
4763 msgstr ""
4764 "Nav pietiekami vietas uz diska. Lūdzu atbrīvot vietu uz diska un mēģināt "
4765 "vēlreiz. (%d MB nepieciešami, %d MB pieejami)"
4766
4767 #
4768 msgid "Not fetching feed entries"
4769 msgstr ""
4770
4771 msgid "Not-Associated"
4772 msgstr ""
4773
4774 #
4775 msgid ""
4776 "Nothing to scan!\n"
4777 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4778 msgstr ""
4779 "Nav ko meklēt!\n"
4780 "Lūdzu iestatiet uztvērēju pirms sākat meklēt kanālus."
4781
4782 #
4783 msgid "Now Playing"
4784 msgstr "Atskaņo"
4785
4786 #
4787 msgid ""
4788 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4789 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4790 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4791 msgstr ""
4792 "Tagad lietojiet kontrasta iestatīšanu, lai palielinātu fona spilgtumu cik "
4793 "vien iespējams, bet pārliecinieties, ka divi spilgtāko toņu līmeņi joprojām "
4794 "ir izšķirami. Ja esat to izdarījuši, spiediet OK."
4795
4796 #
4797 msgid "Number of scheduled recordings left."
4798 msgstr ""
4799
4800 #
4801 msgid "OK"
4802 msgstr "Labi"
4803
4804 #
4805 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4806 msgstr "Jā, pavadīt mani atjaunināšanas procesā"
4807
4808 #
4809 msgid "OK, remove another extensions"
4810 msgstr ""
4811
4812 #
4813 msgid "OK, remove some extensions"
4814 msgstr ""
4815
4816 msgid "ONID"
4817 msgstr ""
4818
4819 #
4820 msgid "OSD Settings"
4821 msgstr "OSD iestatījumi"
4822
4823 #
4824 msgid "OSD visibility"
4825 msgstr "OSD redzamība"
4826
4827 #
4828 msgid "Off"
4829 msgstr "Izslēgt"
4830
4831 #
4832 msgid "Offset after recording (in m)"
4833 msgstr ""
4834
4835 #
4836 msgid "Offset before recording (in m)"
4837 msgstr ""
4838
4839 #
4840 msgid "On"
4841 msgstr "Ieslēgt"
4842
4843 #
4844 msgid "On any service"
4845 msgstr ""
4846
4847 #
4848 msgid "On same service"
4849 msgstr ""
4850
4851 #
4852 msgid "One"
4853 msgstr "Viens"
4854
4855 #
4856 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4857 msgstr ""
4858
4859 #
4860 msgid "Only Free scan"
4861 msgstr "Tikai nekodētos"
4862
4863 #
4864 msgid "Only extensions."
4865 msgstr ""
4866
4867 #
4868 msgid "Only match during timespan"
4869 msgstr ""
4870
4871 #
4872 #, python-format
4873 msgid "Only on Service: %s"
4874 msgstr ""
4875
4876 #
4877 msgid "Open Context Menu"
4878 msgstr ""
4879
4880 #
4881 msgid "Open plugin menu"
4882 msgstr ""
4883
4884 #
4885 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4886 msgstr ""
4887
4888 msgid "Orbital position"
4889 msgstr ""
4890
4891 #
4892 msgid "Outer Bound (+/-)"
4893 msgstr ""
4894
4895 msgid "Overlay for scrolling bars"
4896 msgstr ""
4897
4898 #
4899 msgid "Override found with alternative service"
4900 msgstr ""
4901
4902 msgid "Overwrite configuration files ?"
4903 msgstr ""
4904
4905 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4906 msgstr ""
4907
4908 #
4909 msgid "PAL"
4910 msgstr "PAL"
4911
4912 msgid "PCR PID"
4913 msgstr ""
4914
4915 #
4916 msgid "PIDs"
4917 msgstr "PIDs"
4918
4919 msgid "PMT PID"
4920 msgstr ""
4921
4922 #
4923 msgid "Package list update"
4924 msgstr "Pakotņu saraksta atjaunināšana"
4925
4926 #
4927 msgid "Package removal failed.\n"
4928 msgstr ""
4929
4930 #
4931 msgid "Package removed successfully.\n"
4932 msgstr ""
4933
4934 #
4935 msgid "Packet management"
4936 msgstr "Pakotņu pārvaldība"
4937
4938 #
4939 msgid "Packet manager"
4940 msgstr "Pakotņu pārvaldnieks"
4941
4942 #
4943 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4944 msgid "Pan&Scan"
4945 msgstr "Pan&Scan"
4946
4947 #
4948 msgid "Parent Directory"
4949 msgstr "Vecākdirektorija"
4950
4951 #
4952 msgid "Parental control"
4953 msgstr "Vecāku kontrole"
4954
4955 #
4956 msgid "Parental control services Editor"
4957 msgstr "Vecāku kontroles kanālu redaktors"
4958
4959 #
4960 msgid "Parental control setup"
4961 msgstr "Vecāku kontroles iestatne"
4962
4963 #
4964 msgid "Parental control type"
4965 msgstr "Vecāku kontroles veids"
4966
4967 msgid ""
4968 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4969 "TV  program."
4970 msgstr ""
4971
4972 #
4973 msgid "Password"
4974 msgstr ""
4975
4976 #
4977 msgid "Pause movie at end"
4978 msgstr "Apturēt filmu beigās"
4979
4980 #
4981 msgid "People & Blogs"
4982 msgstr ""
4983
4984 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4985 msgstr ""
4986
4987 msgid "Persian"
4988 msgstr ""
4989
4990 #
4991 msgid "Pets & Animals"
4992 msgstr ""
4993
4994 #
4995 msgid "Phone number"
4996 msgstr ""
4997
4998 #
4999 msgid "PiPSetup"
5000 msgstr "PiP iestatne"
5001
5002 #
5003 msgid "PicturePlayer"
5004 msgstr "Attēlu rādītājs"
5005
5006 #
5007 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
5008 msgid "Pillarbox"
5009 msgstr "Pillarbox"
5010
5011 #
5012 msgid "Pilot"
5013 msgstr "Pilot"
5014
5015 #
5016 msgid "Pin code needed"
5017 msgstr "Vajadzīgs pin kods"
5018
5019 #
5020 msgid "Play"
5021 msgstr "Atskaņot"
5022
5023 #
5024 msgid "Play Audio-CD..."
5025 msgstr "Atskaņot mūzikas CD..."
5026
5027 #
5028 msgid "Play DVD"
5029 msgstr ""
5030
5031 #
5032 msgid "Play Music..."
5033 msgstr ""
5034
5035 #
5036 msgid "Play YouTube movies"
5037 msgstr ""
5038
5039 msgid "Play music from Last.fm"
5040 msgstr ""
5041
5042 msgid "Play music from Last.fm."
5043 msgstr ""
5044
5045 #
5046 msgid "Play next video"
5047 msgstr ""
5048
5049 #
5050 msgid "Play recorded movies..."
5051 msgstr "Atskaņot ierakstītās filmas..."
5052
5053 #
5054 msgid "Play video again"
5055 msgstr ""
5056
5057 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
5058 msgstr ""
5059
5060 msgid "Playback of Youtube through a PC"
5061 msgstr ""
5062
5063 msgid "Player for Network and Internet Streams"
5064 msgstr ""
5065
5066 msgid "Player for Network and Internet Streams."
5067 msgstr ""
5068
5069 msgid "Plays your favorite music and videos"
5070 msgstr ""
5071
5072 #
5073 msgid "Please Reboot"
5074 msgstr "Lūdzu atsāknēt"
5075
5076 #
5077 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
5078 msgstr "Lūdzu izvēlēties datu nesēju meklēšanai"
5079
5080 #
5081 msgid "Please add titles to the compilation."
5082 msgstr ""
5083
5084 msgid ""
5085 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
5086 "not set a PIN."
5087 msgstr ""
5088
5089 #
5090 msgid "Please change recording endtime"
5091 msgstr "Lūdzu nomainiet ieraksta beigu laiku"
5092
5093 #
5094 msgid "Please check your network settings!"
5095 msgstr "Lūdzu pārbaudiet tīkla iestatījumus!"
5096
5097 #
5098 msgid "Please choose an extension..."
5099 msgstr "Lūdzu izvēlieties darbību..."
5100
5101 #
5102 msgid "Please choose he package..."
5103 msgstr "Lūdzu izvēlieties pakotni..."
5104
5105 #
5106 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
5107 msgstr ""
5108 "Lūdzu izvēlieties noklusētos kanālu sarakstus, kurus vēlaties uzstādīt."
5109
5110 #
5111 msgid ""
5112 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
5113 "values.\n"
5114 "When you are ready press OK to continue."
5115 msgstr ""
5116
5117 #
5118 msgid ""
5119 "Please configure your internet connection by filling out the required "
5120 "values.\n"
5121 "When you are ready press OK to continue."
5122 msgstr ""
5123
5124 #
5125 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
5126 msgstr ""
5127 "Lūdzu nemainiet jebkādas vērtības, izņemot ja skaidri apzināties ko darāt!"
5128
5129 #
5130 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
5131 msgstr "Lūdzu ievadiet jaunās buķetes nosaukumu"
5132
5133 #
5134 msgid "Please enter a name for the new marker"
5135 msgstr "Lūdzu ievadiet jaunā marķiera nosaukumu"
5136
5137 #
5138 msgid "Please enter a new filename"
5139 msgstr "Lūdzu ievadiet jauno datnes nosaukumu"
5140
5141 #
5142 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
5143 msgstr "Lūdzu ievadiet datnes nosaukumu (tukšs = lietot pašreizējo datumu)"
5144
5145 #
5146 msgid "Please enter name of the new directory"
5147 msgstr "Lūdzu ievadiet jaunās mapes nosaukumu"
5148
5149 #
5150 msgid "Please enter the correct pin code"
5151 msgstr "Lūdzu ievadiet pareizu PIN kodu"
5152
5153 msgid "Please enter the old PIN code"
5154 msgstr ""
5155
5156 #
5157 msgid "Please enter your email address here:"
5158 msgstr ""
5159
5160 #
5161 msgid "Please enter your name here (optional):"
5162 msgstr ""
5163
5164 #
5165 msgid "Please enter your search term."
5166 msgstr ""
5167
5168 #
5169 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5170 msgstr "Lūdzu sekojiet instrukcijām TV ekrānā"
5171
5172 #
5173 msgid ""
5174 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5175 "therefore the default directory is being used instead."
5176 msgstr ""
5177 "Lūdzu ievērojiet, ka iepriekš izvēlētais datu nesējs nebija pieejams, tādēļ "
5178 "tā vietā tika lietota noklusētā mape."
5179
5180 #
5181 msgid "Please press OK to continue."
5182 msgstr "Lūdzu spiediet OK, lai turpinātu."
5183
5184 #
5185 msgid "Please press OK!"
5186 msgstr "Lūdzu spiediet OK!"
5187
5188 #
5189 msgid "Please provide a Text to match"
5190 msgstr ""
5191
5192 #
5193 msgid "Please select a playlist to delete..."
5194 msgstr "Lūdzu izvēlieties repertuāru dzēšanai..."
5195
5196 #
5197 msgid "Please select a playlist..."
5198 msgstr "Lūdzu izvēlieties repertuāru..."
5199
5200 #
5201 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5202 msgstr ""
5203
5204 #
5205 msgid "Please select a subservice to record..."
5206 msgstr "Lūdzu izvēlieties papildkanālu ierakstam..."
5207
5208 #
5209 msgid "Please select a subservice..."
5210 msgstr "Lūdzu izvēlieties papildkanālu..."
5211
5212 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5213 msgstr ""
5214
5215 #
5216 msgid "Please select an extension to remove."
5217 msgstr ""
5218
5219 #
5220 msgid "Please select an option below."
5221 msgstr ""
5222
5223 #
5224 msgid "Please select medium to use as backup location"
5225 msgstr "Lūdzu izvēlieties datu nesēju dublējumkopijas veidošanai"
5226
5227 #
5228 msgid "Please select tag to filter..."
5229 msgstr "Lūdzu izvēlieties etiķeti filtrēšanai..."
5230
5231 #
5232 msgid "Please select the movie path..."
5233 msgstr "Lūdzu izvēlieties ceļu filmām..."
5234
5235 #
5236 msgid ""
5237 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5238 "connection.\n"
5239 "\n"
5240 "Please press OK to continue."
5241 msgstr ""
5242
5243 #
5244 msgid ""
5245 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5246 "\n"
5247 "Please press OK to continue."
5248 msgstr ""
5249
5250 #
5251 msgid "Please set up tuner B"
5252 msgstr "Lūdzu iestatiet B uztvērēju"
5253
5254 #
5255 msgid "Please set up tuner C"
5256 msgstr "Lūdzu iestatiet C uztvērēju"
5257
5258 #
5259 msgid "Please set up tuner D"
5260 msgstr "Lūdzu iestatiet D uztvērēju"
5261
5262 #
5263 msgid ""
5264 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5265 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5266 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5267 msgstr ""
5268 "Lūdzu lietojiet virzienu taustiņus, lai pārvietotu PiP logu.\n"
5269 "Spiediet Bouquet +/- lai mainītu loga izmēru.\n"
5270 "Spiediet OK, lai atgrieztos TV režīmā vai EXIT, lai atceltu pārvietošanu."
5271
5272 #
5273 msgid ""
5274 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5275 "the OK button."
5276 msgstr ""
5277 "Lūdzu lietojiet UP un DOWN taustiņus, lai izvēlētos valodu. Pēc tam spiediet "
5278 "OK."
5279
5280 #
5281 #, fuzzy
5282 msgid "Please wait (Step 2)"
5283 msgstr "Lūdzu gaidiet..."
5284
5285 #
5286 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5287 msgstr "Lūdzu gaidiet, kamēr tīkla konfigurācija tiek aktivizēta..."
5288
5289 #
5290 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5291 msgstr ""
5292
5293 #
5294 msgid "Please wait while removing selected package..."
5295 msgstr ""
5296
5297 #
5298 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5299 msgstr ""
5300
5301 #
5302 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5303 msgstr "Lūdzu gaidiet kamēr notiek meklēšana..."
5304
5305 #
5306 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5307 msgstr ""
5308
5309 #
5310 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5311 msgstr ""
5312
5313 #
5314 msgid "Please wait while we configure your network..."
5315 msgstr "Lūdzu gaidiet kamēr tīkls tiek konfigurēts..."
5316
5317 #
5318 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5319 msgstr ""
5320
5321 #
5322 msgid "Please wait while we test your network..."
5323 msgstr ""
5324
5325 #
5326 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5327 msgstr "Lūdzu gaidiet kamēr tīkls tiek restartēts..."
5328
5329 #
5330 msgid "Please wait..."
5331 msgstr "Lūdzu gaidiet..."
5332
5333 #
5334 msgid "Please wait... Loading list..."
5335 msgstr "Lūdzu gaidiet... Ielādē sarakstu..."
5336
5337 #
5338 msgid "Plugin browser"
5339 msgstr "Spraudņu pārlūks"
5340
5341 #
5342 msgid "Plugin manager activity information"
5343 msgstr ""
5344
5345 #
5346 msgid "Plugin manager help"
5347 msgstr ""
5348
5349 #
5350 #, python-format
5351 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5352 msgstr ""
5353
5354 #
5355 msgid "Plugins"
5356 msgstr "Spraudņi"
5357
5358 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5359 msgstr ""
5360
5361 #
5362 msgid "Poland"
5363 msgstr ""
5364
5365 #
5366 msgid "Polarization"
5367 msgstr "Polarizācija"
5368
5369 #
5370 msgid "Polish"
5371 msgstr "Poļu"
5372
5373 #
5374 msgid "Poll Interval (in h)"
5375 msgstr ""
5376
5377 #
5378 msgid "Poll automatically"
5379 msgstr ""
5380
5381 #
5382 msgid "Port A"
5383 msgstr "Pieslēgvieta A"
5384
5385 #
5386 msgid "Port B"
5387 msgstr "Pieslēgvieta B"
5388
5389 #
5390 msgid "Port C"
5391 msgstr "Pieslēgvieta C"
5392
5393 #
5394 msgid "Port D"
5395 msgstr "Pieslēgvieta D"
5396
5397 #
5398 msgid "Portuguese"
5399 msgstr "Portugāļu"
5400
5401 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
5402 msgstr ""
5403
5404 #
5405 msgid "Positioner"
5406 msgstr "Pozicionieris"
5407
5408 #
5409 # ???
5410 msgid "Positioner fine movement"
5411 msgstr "Precīza pozicioniera kustība"
5412
5413 #
5414 msgid "Positioner movement"
5415 msgstr "Pozicioniera kustība"
5416
5417 #
5418 msgid "Positioner setup"
5419 msgstr "Pozicioniera iestatne"
5420
5421 #
5422 msgid "Positioner storage"
5423 msgstr "Pozicioniera atmiņa"
5424
5425 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
5426 msgstr ""
5427
5428 #
5429 msgid ""
5430 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
5431 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
5432 msgstr ""
5433
5434 #
5435 msgid "Power threshold in mA"
5436 msgstr "Barošanas robežvērtība mA"
5437
5438 #
5439 msgid "Predefined transponder"
5440 msgstr "Definēts transponderis"
5441
5442 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
5443 msgstr ""
5444
5445 #
5446 msgid "Preparing... Please wait"
5447 msgstr "Sagatavo... Lūdzu gaidiet"
5448
5449 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
5450 msgstr ""
5451
5452 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
5453 msgstr ""
5454
5455 #
5456 msgid "Press OK on your remote control to continue."
5457 msgstr "Spiediet OK uz tālvadības pults, lai turpinātu."
5458
5459 #
5460 msgid "Press OK to activate the selected skin."
5461 msgstr ""
5462
5463 #
5464 msgid "Press OK to activate the settings."
5465 msgstr "Spiediet OK, lai aktivizētu iestatījumus."
5466
5467 #
5468 msgid "Press OK to collapse this host"
5469 msgstr ""
5470
5471 #
5472 msgid "Press OK to edit selected settings."
5473 msgstr ""
5474
5475 #
5476 msgid "Press OK to edit the settings."
5477 msgstr "Spiediet OK, lai rediģētu iestatījumus."
5478
5479 #
5480 msgid "Press OK to expand this host"
5481 msgstr ""
5482
5483 #
5484 #, python-format
5485 msgid "Press OK to get further details for %s"
5486 msgstr "Spiediet OK turpmākai informācijai priekš %s"
5487
5488 #
5489 msgid "Press OK to mount this share!"
5490 msgstr ""
5491
5492 #
5493 msgid "Press OK to mount!"
5494 msgstr ""
5495
5496 #
5497 msgid "Press OK to save settings."
5498 msgstr ""
5499
5500 #
5501 msgid "Press OK to scan"
5502 msgstr "Spiediet OK, lai meklētu."
5503
5504 #
5505 msgid "Press OK to select a Provider."
5506 msgstr ""
5507
5508 #
5509 msgid "Press OK to select."
5510 msgstr ""
5511
5512 #
5513 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5514 msgstr ""
5515
5516 #
5517 msgid "Press OK to start the scan"
5518 msgstr "Spiediet OK, lai uzsāktu meklēšanu."
5519
5520 #
5521 msgid "Press OK to toggle the selection."
5522 msgstr ""
5523
5524 #
5525 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5526 msgstr ""
5527
5528 #
5529 msgid "Prev"
5530 msgstr "Iepriekšējais"
5531
5532 #
5533 msgid "Preview"
5534 msgstr ""
5535
5536 #
5537 msgid "Preview AutoTimer"
5538 msgstr ""
5539
5540 #
5541 msgid "Preview menu"
5542 msgstr "Priekšskatījuma izvēlne"
5543
5544 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
5545 msgstr ""
5546
5547 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
5548 msgstr ""
5549
5550 #
5551 msgid "Primary DNS"
5552 msgstr "Primārā DNS"
5553
5554 #
5555 msgid "Priority"
5556 msgstr "Prioritāte"
5557
5558 #
5559 msgid "Process"
5560 msgstr ""
5561
5562 #
5563 msgid "Properties of current title"
5564 msgstr "Aktīvā nosaukuma parametri"
5565
5566 #
5567 msgid "Protect services"
5568 msgstr "Aizsargāt kanālus"
5569
5570 #
5571 msgid "Protect setup"
5572 msgstr "Aizsargāt iestatni"
5573
5574 #
5575 msgid "Provider"
5576 msgstr "Operatori"
5577
5578 #
5579 msgid "Provider to scan"
5580 msgstr "Operators, kuru vēlaties meklēt"
5581
5582 #
5583 msgid "Providers"
5584 msgstr "Operatori"
5585
5586 #
5587 msgid "Published"
5588 msgstr ""
5589
5590 #
5591 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5592 msgstr ""
5593
5594 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
5595 msgstr ""
5596
5597 #
5598 msgid "Quick"
5599 msgstr "Ātrais"
5600
5601 #
5602 msgid "Quickzap"
5603 msgstr "Ātrā pārslēgšana"
5604
5605 #
5606 msgid "RC Menu"
5607 msgstr "Tālvadības pults izvēlne"
5608
5609 #
5610 msgid "RF output"
5611 msgstr "RF izeja"
5612
5613 #
5614 msgid "RGB"
5615 msgstr "RGB"
5616
5617 msgid "RSS viewer"
5618 msgstr ""
5619
5620 msgid "RT8070/RT3070/RT3370 USB wireless-n driver"
5621 msgstr ""
5622
5623 #
5624 msgid "Radio"
5625 msgstr "Radio"
5626
5627 msgid "Ralink"
5628 msgstr ""
5629
5630 #
5631 msgid "Ram Disk"
5632 msgstr "Ram Disks"
5633
5634 #
5635 msgid "Random"
5636 msgstr "Nejauša"
5637
5638 #
5639 msgid "Rating"
5640 msgstr ""
5641
5642 #
5643 msgid "Ratings: "
5644 msgstr ""
5645
5646 #
5647 msgid "Really close without saving settings?"
5648 msgstr "Vai tiešām aizvērt, nesaglabājot iestatījumus?"
5649
5650 #
5651 msgid "Really delete done timers?"
5652 msgstr "Vai tiešām dzēst izpildītos taimerus?"
5653
5654 #
5655 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5656 msgstr "Vai tiešām iziet no papildkanālu ātrās pārslēgšanas režīma?"
5657
5658 #
5659 msgid "Really quit MyTube Player?"
5660 msgstr ""
5661
5662 #
5663 msgid "Really reboot now?"
5664 msgstr "Vai tiešām atsāknēt tagad?"
5665
5666 #
5667 msgid "Really restart now?"
5668 msgstr "Vai tiešām restartēt tagad?"
5669
5670 #
5671 msgid "Really shutdown now?"
5672 msgstr "Vai tiešām izslēgt tagad?"
5673
5674 #
5675 msgid "Reboot"
5676 msgstr "Atsāknēt"
5677
5678 #
5679 msgid "Recently featured"
5680 msgstr ""
5681
5682 #
5683 msgid "Reception Settings"
5684 msgstr "Uztveršanas iestatījumi"
5685
5686 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
5687 msgstr ""
5688
5689 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
5690 msgstr ""
5691
5692 #
5693 msgid "Record"
5694 msgstr "Ierakstīt"
5695
5696 #
5697 msgid "Record a maximum of x times"
5698 msgstr ""
5699
5700 #
5701 msgid "Record on"
5702 msgstr ""
5703
5704 #
5705 #, python-format
5706 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5707 msgstr "Ierobežots ieraksta laiks dēļ taimeru konflikta %s"
5708
5709 #
5710 msgid "Recorded files..."
5711 msgstr "Ierakstītās datnes..."
5712
5713 #
5714 msgid "Recording"
5715 msgstr "Ieraksta"
5716
5717 #
5718 msgid "Recording paths"
5719 msgstr ""
5720
5721 #
5722 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5723 msgstr "Ieraksts(i) notiek pašreiz, vai sāksies dažu sekunžu laikā!"
5724
5725 #
5726 msgid "Recordings"
5727 msgstr ""
5728
5729 #
5730 msgid "Recordings always have priority"
5731 msgstr "Ierakstiem vienmēr ir prioritāte"
5732
5733 msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
5734 msgstr ""
5735
5736 msgid "Reenter new PIN"
5737 msgstr ""
5738
5739 #
5740 msgid "Refresh Rate"
5741 msgstr "Atjaunināšanas ātrums"
5742
5743 #
5744 msgid "Refresh rate selection."
5745 msgstr "Atjaunināšanas ātruma izvēle."
5746
5747 #
5748 msgid "Related video entries."
5749 msgstr ""
5750
5751 #
5752 msgid "Relevance"
5753 msgstr ""
5754
5755 #
5756 msgid "Reload"
5757 msgstr "Pārlādēt"
5758
5759 #
5760 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5761 msgstr ""
5762
5763 msgid "Remember service PIN"
5764 msgstr ""
5765
5766 msgid "Remember service PIN cancel"
5767 msgstr ""
5768
5769 msgid "Remote timer and remote TV player"
5770 msgstr ""
5771
5772 #
5773 msgid "Remove"
5774 msgstr ""
5775
5776 #
5777 msgid "Remove Bookmark"
5778 msgstr "Dzēst grāmatzīmi"
5779
5780 #
5781 msgid "Remove Plugins"
5782 msgstr "Dzēst spraudņus"
5783
5784 #
5785 msgid "Remove a mark"
5786 msgstr "Dzēst iezīmi"
5787
5788 #
5789 msgid "Remove currently selected title"
5790 msgstr "Dzēst pašreiz atlasīto virsrakstu"
5791
5792 #
5793 msgid "Remove failed."
5794 msgstr ""
5795
5796 #
5797 msgid "Remove finished."
5798 msgstr "Dzēst pabeigtos."
5799
5800 #
5801 msgid "Remove plugins"
5802 msgstr "Dzēst spraudņus"
5803
5804 #
5805 msgid "Remove selected AutoTimer"
5806 msgstr ""
5807
5808 #
5809 msgid "Remove timer"
5810 msgstr "Dzēst taimeri"
5811
5812 #
5813 msgid "Remove title"
5814 msgstr "Dzēst virsrakstu"
5815
5816 #
5817 msgid "Removed successfully."
5818 msgstr ""
5819
5820 #
5821 msgid "Removing"
5822 msgstr "Dzēšana"
5823
5824 #
5825 #, python-format
5826 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5827 msgstr "Neizdevās dzēst mapi %s. (Varbūt nav tukša.)"
5828
5829 #
5830 msgid "Rename"
5831 msgstr "Pārsaukt"
5832
5833 #
5834 msgid "Rename crashlogs"
5835 msgstr ""
5836
5837 msgid "Rename your movies"
5838 msgstr ""
5839
5840 #
5841 msgid "Repeat"
5842 msgstr "Atkārtot"
5843
5844 #
5845 msgid "Repeat Type"
5846 msgstr "Atkārtošanas veids"
5847
5848 #
5849 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5850 msgstr "Atkārtotais notikums pašreiz ierakstās... Ko vēlaties darīt?"
5851
5852 #
5853 msgid "Repeats"
5854 msgstr "Atkārto"
5855
5856 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
5857 msgstr ""
5858
5859 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
5860 msgstr ""
5861
5862 #
5863 msgid "Require description to be unique"
5864 msgstr ""
5865
5866 #
5867 msgid "Required medium type:"
5868 msgstr ""
5869
5870 #
5871 msgid "Rescan"
5872 msgstr ""
5873
5874 #
5875 msgid "Reset"
5876 msgstr "Atstatīt"
5877
5878 #
5879 msgid "Reset and renumerate title names"
5880 msgstr "Atstatīt un pārnumurēt virstakstu nosaukumus"
5881
5882 #
5883 msgid "Reset count"
5884 msgstr ""
5885
5886 #
5887 msgid "Reset saved position"
5888 msgstr ""
5889
5890 #
5891 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5892 msgstr ""
5893
5894 #
5895 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5896 msgstr ""
5897
5898 #
5899 msgid "Resolution"
5900 msgstr "Izšķirtspēja"
5901
5902 #
5903 msgid "Response video entries."
5904 msgstr ""
5905
5906 #
5907 msgid "Restart"
5908 msgstr "Restartēt"
5909
5910 #
5911 msgid "Restart GUI"
5912 msgstr "Restartēt GUI"
5913
5914 #
5915 msgid "Restart GUI now?"
5916 msgstr "Restartēt GUI tagad?"
5917
5918 #
5919 msgid "Restart network"
5920 msgstr "Restartēt tīklu"
5921
5922 #
5923 msgid "Restart test"
5924 msgstr "Atkārtot testu"
5925
5926 #
5927 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5928 msgstr "Restartēt tīkla konfigurāciju un interfeisus. \n"
5929
5930 #
5931 msgid "Restore"
5932 msgstr "Atjaunot"
5933
5934 #
5935 msgid "Restore backups"
5936 msgstr ""
5937
5938 #
5939 msgid "Restore is running..."
5940 msgstr ""
5941
5942 #
5943 msgid "Restore running"
5944 msgstr "Notiek atjaunošana"
5945
5946 #
5947 msgid "Restore system settings"
5948 msgstr "Atjaunot sistēmas iestatījumus"
5949
5950 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
5951 msgstr ""
5952
5953 #
5954 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5955 msgstr ""
5956
5957 msgid "Restrict to events on certain dates"
5958 msgstr ""
5959
5960 #
5961 msgid "Resume from last position"
5962 msgstr "Atsākt no pēdējā stāvokļa"
5963
5964 #
5965 #, python-format
5966 msgid "Resume position at %s"
5967 msgstr ""
5968
5969 #
5970 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5971 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5972 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5973 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5974 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5975 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5976 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5977 msgid "Resuming playback"
5978 msgstr "Atsāk atskaņošanu"
5979
5980 #
5981 msgid "Return to file browser"
5982 msgstr "Atgriezties uz datņu pārlūku"
5983
5984 #
5985 msgid "Return to movie list"
5986 msgstr "Atgriezties uz filmu sarakstu"
5987
5988 #
5989 msgid "Return to previous service"
5990 msgstr "Atgriezties uz iepriekšējo kanālu"
5991
5992 #
5993 msgid "Rewind speeds"
5994 msgstr "Attīšanas ātrumi"
5995
5996 #
5997 msgid "Right"
5998 msgstr "Labais"
5999
6000 msgid "Roll-off"
6001 msgstr ""
6002
6003 #
6004 msgid "Rotor turning speed"
6005 msgstr "Pozicioniera griešanās ātrums"
6006
6007 #
6008 msgid "Running"
6009 msgstr "Darbojas"
6010
6011 msgid "Running in testmode"
6012 msgstr ""
6013
6014 #
6015 msgid "Russia"
6016 msgstr ""
6017
6018 #
6019 msgid "Russian"
6020 msgstr "Krievu"
6021
6022 #
6023 msgid "S-Video"
6024 msgstr "S-Video"
6025
6026 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
6027 msgstr ""
6028
6029 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
6030 msgstr ""
6031
6032 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
6033 msgstr ""
6034
6035 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
6036 msgstr ""
6037
6038 msgid "SID"
6039 msgstr ""
6040
6041 #
6042 msgid "SINGLE LAYER DVD"
6043 msgstr ""
6044
6045 #
6046 msgid "SNR"
6047 msgstr "SNR"
6048
6049 #
6050 msgid "SNR:"
6051 msgstr "SNR:"
6052
6053 #
6054 msgid "SSID:"
6055 msgstr ""
6056
6057 msgid ""
6058 "SVDRP is a protocol developed for the VDR software to control a set-top box "
6059 "remotely.\n"
6060 "This plugin only supports a subset of SVDRP and starts automatically using "
6061 "default settings.\n"
6062 "\n"
6063 "You probably don't need this plugin and should use the regular Web Interface "
6064 "for Enigma2 instead."
6065 msgstr ""
6066
6067 msgid "SVDRP server for Enigma2"
6068 msgstr ""
6069
6070 #
6071 msgid "Sat"
6072 msgstr "Se"
6073
6074 #
6075 msgid "Sat / Dish Setup"
6076 msgstr "Pavadoņa / antenas iestatne"
6077
6078 #
6079 msgid "Satellite"
6080 msgstr "Pavadonis"
6081
6082 #
6083 msgid "Satellite Equipment Setup"
6084 msgstr "Pavadoņa piederumu iestatne"
6085
6086 #
6087 msgid "Satellite equipment"
6088 msgstr ""
6089
6090 msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
6091 msgstr ""
6092
6093 #