Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sk.po
index 3de7470..3d35a8a 100755 (executable)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,12 +1,9 @@
-# English translations for tuxbox-enigma package.
-# Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
-# Automatically generated, 2005.
+# Slovak translations for Enigma2.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"Project-Id-Version: enigma2\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: enigma2-translations@lists.elitedvb.net\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-04-20 10:39+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
@@ -1065,6 +1062,9 @@ msgid ""
 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
 "about the same conflict over and over."
 msgstr ""
+"Po zapnutí tejto funkcie budete pri automatickom dopytovaní dostávať "
+"informácie o konfliktoch časovača. Nevyužíva sa tu žiadna logika, takže cás "
+"môže ten istý konflikt vyrušovať stále znova."
 
 msgid ""
 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
@@ -2288,7 +2288,7 @@ msgid "Estonian"
 msgstr "Estónčina"
 
 msgid "Ethernet network interface"
-msgstr ""
+msgstr "Rozhranie siete Eternet"
 
 msgid "Eventview"
 msgstr "Prehľad programov"
@@ -2749,6 +2749,8 @@ msgid ""
 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
 "event if it records at least 80%% of the it."
 msgstr ""
+"Ak je zapnutá táto funkcia, existujúci časovač sa bude považovať za "
+"nahrávajúci, ak zaznamená aspoň 80% % programu."
 
 msgid ""
 "If you see this, something is wrong with\n"
@@ -3252,7 +3254,7 @@ msgid "Manual Scan"
 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
 
 msgid "Manual configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Ručná konfigurácia"
 
 msgid "Manual transponder"
 msgstr "Transpondér ručne"
@@ -3728,7 +3730,7 @@ msgid "NetworkWizard"
 msgstr "Sprievodca nast. siete"
 
 msgid "Networkname (SSID)"
-msgstr ""
+msgstr "Názov siete (SSID)"
 
 msgid "Never"
 msgstr "Nikdy"
@@ -3865,7 +3867,7 @@ msgid "No wireless networks found! Please refresh."
 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
 
 msgid "No wireless networks found! Searching..."
-msgstr ""
+msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Hľadám ..."
 
 msgid ""
 "No working local network adapter found.\n"
@@ -6624,7 +6626,7 @@ msgid "Undo uninstall"
 msgstr "Späť odinštalácia"
 
 msgid "Unencrypted"
-msgstr ""
+msgstr "Nešifrované"
 
 msgid "UnhandledKey"
 msgstr ""
@@ -6648,7 +6650,7 @@ msgid "Universal LNB"
 msgstr "Univerzálny LNB"
 
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Neznáme"
 
 msgid "Unknown network adapter."
 msgstr "Neznámy sieťový adaptér."
@@ -7250,13 +7252,13 @@ msgid "Wireless Network State"
 msgstr "Stav bezdrôtovej siete"
 
 msgid "Wireless network connection setup"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenie bezdrôtovej siete"
 
 msgid "Wireless network connection setup."
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenie bezdrôtovej siete."
 
 msgid "Wireless network state"
-msgstr ""
+msgstr "Stav bezdrôtovej siete"
 
 msgid ""
 "With AntiScrollbar you can cover up annoying ticker lines (e.g. in news "
@@ -8049,7 +8051,7 @@ msgid "done!"
 msgstr "Hotovo!"
 
 msgid "driver for Realtek USB wireless devices"
-msgstr ""
+msgstr "ovládač pre bezdrôtové USB zariadenia Realtek"
 
 msgid "edit alternatives"
 msgstr "Upraviť alternatívy"
@@ -8729,7 +8731,7 @@ msgid "whitelist"
 msgstr "biela listina"
 
 msgid "wireless network interface"
-msgstr ""
+msgstr "rozhranie bezdrôtovej siete"
 
 msgid "working"
 msgstr "pracujem"