update polish translations
[enigma2.git] / po / pl.po
index 7fee66c..ec61ba5 100755 (executable)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-06-13 08:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-06-12 15:09+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-06-18 13:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-16 14:39+0100\n"
 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -236,7 +236,7 @@ msgstr ""
 
 #, python-format
 msgid "A required tool (%s) was not found."
-msgstr ""
+msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
 
 msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
@@ -305,13 +305,13 @@ msgid "Add a mark"
 msgstr "Dodaj zaznaczone"
 
 msgid "Add a new title"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj nowy tytuł"
 
 msgid "Add timer"
 msgstr "Dodaj timer"
 
 msgid "Add title..."
-msgstr ""
+msgstr "Dodaję tytuł..."
 
 msgid "Add to bouquet"
 msgstr "Dodaj do bukietu"
@@ -369,7 +369,7 @@ msgstr "Pusta nazwa pliku jest nielegalna."
 
 #, python-format
 msgid "An error has occured. (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
 
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabski"
@@ -485,13 +485,13 @@ msgid "Brightness"
 msgstr "Jasność"
 
 msgid "Burn"
-msgstr ""
+msgstr "Wypal"
 
 msgid "Burn DVD"
-msgstr ""
+msgstr "Wypal DVD"
 
 msgid "Burn To DVD..."
-msgstr ""
+msgstr "Wypalanie DVD..."
 
 msgid "Bus: "
 msgstr "Bus:"
@@ -639,6 +639,18 @@ msgstr "Ukończono"
 msgid "Configuration Mode"
 msgstr "Tryb konfiguracji"
 
+msgid "Configure your internal LAN"
+msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
+
+msgid "Configure your internal LAN again"
+msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
+
+msgid "Configure your wireless LAN"
+msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
+
+msgid "Configure your wireless LAN again"
+msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
+
 msgid "Configuring"
 msgstr "Konfigurowanie"
 
@@ -648,6 +660,12 @@ msgstr "Zatwierdź"
 msgid "Conflicting timer"
 msgstr "Konflikt timera"
 
+msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
+msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
+
+msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
+msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
+
 msgid "Connected to Fritz!Box!"
 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
 
@@ -951,7 +969,7 @@ msgid "Edit DNS"
 msgstr "Edytuj DNS"
 
 msgid "Edit current title"
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
 
 msgid "Edit services list"
 msgstr "Edytuj listę serwisów"
@@ -966,7 +984,7 @@ msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreambox.\n"
 
 msgid "Edit title..."
-msgstr ""
+msgstr "Edytuję tytuł..."
 
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
@@ -1060,6 +1078,8 @@ msgid ""
 "Error: %s\n"
 "Retry?"
 msgstr ""
+"Błąd: %s\n"
+"Ponowić?"
 
 msgid "Eventview"
 msgstr "Widok wydarzenia"
@@ -1085,6 +1105,9 @@ msgstr "Wyjdź z kreatora"
 msgid "Exit wizard"
 msgstr "Zamknij kreatora"
 
+msgid "Exit wizard and configure later manually"
+msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
+
 msgid "Expert"
 msgstr "Ekspert"
 
@@ -1597,7 +1620,7 @@ msgid "New"
 msgstr "Nowy"
 
 msgid "New DVD"
-msgstr ""
+msgstr "Nowe DVD"
 
 msgid "New pin"
 msgstr "Nowy pin"
@@ -1736,6 +1759,8 @@ msgid ""
 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
 "required, %d MB available)"
 msgstr ""
+"Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
+"dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
 
 msgid ""
 "Nothing to scan!\n"
@@ -1842,6 +1867,15 @@ msgstr "Proszę uruchom ponownie"
 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
 
+msgid ""
+"Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
+"Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
+"in wireless network support"
+msgstr ""
+"Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
+"ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
+"pilocie."
+
 msgid "Please change recording endtime"
 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
 
@@ -1854,6 +1888,24 @@ msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
 
+msgid ""
+"Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
+"needed values.\n"
+"When you are ready please press OK to continue."
+msgstr ""
+"Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
+"odpowiednich wartości.\n"
+"Aby kontynuować naciśnij OK."
+
+msgid ""
+"Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
+"needed values.\n"
+"When you are ready please press OK to continue."
+msgstr ""
+"Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
+"danych.\n"
+"Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
+
 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
 
@@ -1893,6 +1945,9 @@ msgstr "Wybierz subserwis..."
 msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
 
+msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
+msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
+
 msgid "Please select keyword to filter..."
 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
 
@@ -2104,13 +2159,13 @@ msgid "Remove a mark"
 msgstr "Usuń zaznaczenie"
 
 msgid "Remove currently selected title"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
 
 msgid "Remove plugins"
 msgstr "Usuń pluginy"
 
 msgid "Remove title"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń tytuł"
 
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
@@ -2151,6 +2206,9 @@ msgstr "Restart testu"
 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
 msgstr "Restaty adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
 
+msgid "Restart your wireless interface"
+msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
+
 msgid "Restore"
 msgstr "Przywróć"
 
@@ -2235,10 +2293,10 @@ msgid "Save Playlist"
 msgstr "Zachowaj Playliste"
 
 msgid "Save current project to disk"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
 
 msgid "Save..."
-msgstr ""
+msgstr "Zapisywanie..."
 
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Tryb skalowania"
@@ -2662,6 +2720,39 @@ msgid "Test-Messagebox?"
 msgstr "Testowa Informacja?"
 
 msgid ""
+"Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
+"\n"
+"Your local LAN internet connection is working now.\n"
+"\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+"Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
+"\n"
+"Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
+"\n"
+"Nacisnij OK aby kontynuować."
+
+msgid ""
+"Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
+"\n"
+"Your wireless internet connection is working now.\n"
+"\n"
+"Please press OK to continue."
+msgstr ""
+"Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
+"\n"
+"Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
+"\n"
+"Aby kontynuować naciśnij OK."
+
+msgid ""
+"Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
+"Please press OK to start using your Dreambox."
+msgstr ""
+"Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
+"Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
+
+msgid ""
 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
 "Please press OK to start using you Dreambox."
 msgstr ""
@@ -2712,6 +2803,11 @@ msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
 
 msgid ""
+"The wireless LAN plugin is not installed!\n"
+"Please install it."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
 msgstr ""
 "Kreator może utworzyć kopie twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
@@ -3134,6 +3230,21 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Welcome.\n"
 "\n"
+"If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
+"you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
+"\n"
+"Press the OK button on your remote control to move to the next step."
+msgstr ""
+"Witam.\n"
+"\n"
+"Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji Deamboxa "
+"pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
+"\n"
+"Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
+
+msgid ""
+"Welcome.\n"
+"\n"
 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
 msgstr ""
@@ -3319,6 +3430,20 @@ msgstr ""
 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
 
 msgid ""
+"Your local LAN internet connection is not working!\n"
+"Please choose what you want to do next."
+msgstr ""
+"Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
+"Proszę wybrać co chcesz zrobić."
+
+msgid ""
+"Your network is restarting.\n"
+"You will be automatically forwarded to the next step."
+msgstr ""
+"Sieć została zrestartowana.\n"
+"Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
+
+msgid ""
 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
 msgstr ""
@@ -3332,6 +3457,13 @@ msgstr ""
 "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
 "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
 
+msgid ""
+"Your wireless internet connection is not working!\n"
+"Please choose what you want to do next."
+msgstr ""
+"Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
+"Proszę wybrać kolejną akcję."
+
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
 
@@ -4030,33 +4162,12 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Choose Location"
 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
 
-#~ msgid "Configure your internal LAN"
-#~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
-
-#~ msgid "Configure your internal LAN again"
-#~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
-
-#~ msgid "Configure your wireless LAN"
-#~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
-
-#~ msgid "Configure your wireless LAN again"
-#~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
-
-#~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
-#~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
-
-#~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
-#~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
-
 #~ msgid "Device Setup..."
 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
 
 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
 
-#~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
-#~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
-
 #~ msgid "Extended Setup..."
 #~ msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
 
@@ -4069,39 +4180,6 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgid "Nameserver Setup..."
 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
-#~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
-#~ "built in wireless network support"
-#~ msgstr ""
-#~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
-#~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
-#~ "pilocie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
-#~ "needed values.\n"
-#~ "When you are ready please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
-#~ "odpowiednich wartości.\n"
-#~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
-#~ "needed values.\n"
-#~ "When you are ready please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
-#~ "danych.\n"
-#~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
-
-#~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
-#~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
-
-#~ msgid "Restart your wireless interface"
-#~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
-
 #~ msgid "Show files from %s"
 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
 
@@ -4109,39 +4187,6 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please press OK to continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
-#~ "Please press OK to start using your Dreambox."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
-#~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
-
-#~ msgid ""
 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
 #~ "Please refer to the user manual.\n"
 #~ "Error: "
@@ -4154,42 +4199,6 @@ msgstr "Przełączony"
 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Welcome.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
-#~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
-#~ msgstr ""
-#~ "Witam.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
-#~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
-#~ "Please choose what you want to do next."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
-#~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your network is restarting.\n"
-#~ "You will be automatically forwarded to the next step."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sieć została zrestartowana.\n"
-#~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
-#~ "Please choose what you want to do next."
-#~ msgstr ""
-#~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
-#~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
-
-#~ msgid ""
 #~ "scan done!\n"
 #~ "%d services found!"
 #~ msgstr ""