update serbian and slovakian translation
authorghost <andreas.monzner@multimedia-labs.de>
Fri, 16 Oct 2009 12:41:28 +0000 (14:41 +0200)
committerghost <andreas.monzner@multimedia-labs.de>
Fri, 16 Oct 2009 12:41:28 +0000 (14:41 +0200)
thx to majevica and lacko

po/sk.po
po/sr.po

index 8108896..7856a11 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-10-09 13:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-02 15:48+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-16 14:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-16 11:57+0100\n"
 "Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -44,7 +44,7 @@ msgid ""
 "Edit the upgrade source address."
 msgstr ""
 "\n"
-"Upraviť zdroj aktualizácií."
+"Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -108,13 +108,13 @@ msgid " "
 msgstr ""
 
 msgid " extensions."
-msgstr " rozšírenia,"
+msgstr " rozšírenia."
 
 msgid " packages selected."
-msgstr " balíčkov zvolených,"
+msgstr " balíčkov zvolených."
 
 msgid " updates available."
-msgstr " aktualizácie sú k dispozícii."
+msgstr " aktualizácie k dispozícii."
 
 msgid "#000000"
 msgstr "#000000"
@@ -371,7 +371,7 @@ msgstr ""
 "Vypnúť teraz?"
 
 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
-msgstr ""
+msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
 
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
@@ -426,7 +426,7 @@ msgid "Add Bookmark"
 msgstr "Pridať záložku"
 
 msgid "Add WLAN configuration?"
-msgstr ""
+msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
 
 msgid "Add a mark"
 msgstr "Pridať značku"
@@ -435,7 +435,7 @@ msgid "Add a new title"
 msgstr "Pridať nový titul"
 
 msgid "Add network configuration?"
-msgstr ""
+msgstr "Pridať nastavenie siete?"
 
 msgid "Add timer"
 msgstr "Pridať časovač"
@@ -453,12 +453,14 @@ msgid ""
 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
 "enabled."
 msgstr ""
+"Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
+"číslo, revízia, ...)."
 
 msgid "Adds network configuration if enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
 
 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
 
 msgid ""
 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
@@ -478,7 +480,7 @@ msgid "Advanced Options"
 msgstr "Rozšírené voľby"
 
 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
 
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
@@ -524,7 +526,7 @@ msgid "An unknown error occured!"
 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
 
 msgid "Anonymize crashlog?"
-msgstr ""
+msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
 
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arabčina"
@@ -544,7 +546,7 @@ msgstr ""
 "túto zálohu:\n"
 
 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
-msgstr ""
+msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
@@ -652,7 +654,7 @@ msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
 msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
 
 msgid "Backup is running..."
-msgstr ""
+msgstr "Zálohovanie beží..."
 
 msgid "Backup system settings"
 msgstr "Záloha nastavení systému"
@@ -685,7 +687,7 @@ msgid "Block noise reduction"
 msgstr ""
 
 msgid "Blue boost"
-msgstr ""
+msgstr "Zosilniť modrú"
 
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Záložky"
@@ -768,7 +770,7 @@ msgid "Change setup pin"
 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
 
 msgid "Change step size"
-msgstr ""
+msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
 
 msgid "Channel"
 msgstr "Stanica"
@@ -834,13 +836,13 @@ msgid "Cleanup"
 msgstr "Vyčistiť"
 
 msgid "Cleanup Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sprievodca vyčistením"
 
 msgid "Cleanup Wizard settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
 
 msgid "CleanupWizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sprievodca vyčistením"
 
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
@@ -852,7 +854,7 @@ msgid "Close"
 msgstr "Zatvoriť"
 
 msgid "Close title selection"
-msgstr ""
+msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
 
 msgid "Code rate high"
 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
@@ -974,21 +976,30 @@ msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
 
 msgid "Crashlog settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
 
 msgid "CrashlogAutoSubmit"
 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
 
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
 
 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
+msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
+
+msgid ""
+"Crashlogs found!\n"
+"Send them to Dream Multimedia ?"
 msgstr ""
+"Nájdené záznamy o zrútení!\n"
+"Poslať ich do Dream Multimedia?"
 
 msgid ""
 "Crashlogs found!\n"
 "Send them to Dream Multimedia?"
 msgstr ""
+"Nájdené správy o zrútení!\n"
+"Poslať ich do Dream Multimedia?"
 
 msgid "Create DVD-ISO"
 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
@@ -1013,7 +1024,7 @@ msgid "Current settings:"
 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
 
 msgid "Current value: "
-msgstr ""
+msgstr "Aktuálna hodnota:"
 
 msgid "Current version:"
 msgstr "Aktuálna verzia:"
@@ -1052,13 +1063,13 @@ msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
 msgid "DVD File Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Prehliadač súborov DVD"
 
 msgid "DVD Player"
 msgstr "Prehrávač DVD"
 
 msgid "DVD Titlelist"
-msgstr ""
+msgstr "Zoznam titulov DVD"
 
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "Nástroje pre DVD"
@@ -1070,19 +1081,19 @@ msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
-msgstr ""
+msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
 
 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
-msgstr ""
+msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
 
 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
-msgstr ""
+msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
 
 msgid "Deep Standby"
 msgstr "Vypnúť"
 
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolené"
 
 msgid "Default Settings"
 msgstr "Predvolené nastavenia"
@@ -1146,11 +1157,14 @@ msgstr "Režim DiSEqC"
 msgid "DiSEqC repeats"
 msgstr "Opakovania DiSEqC"
 
+msgid "DiSEqC-Tester settings"
+msgstr ""
+
 msgid "Dialing:"
 msgstr "Vytáčam:"
 
 msgid "Digital contour removal"
-msgstr ""
+msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
 
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
@@ -1159,6 +1173,9 @@ msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
 msgid "Directory %s nonexistent."
 msgstr "Adresár %s neexistuje."
 
+msgid "Directory browser"
+msgstr ""
+
 msgid "Disable"
 msgstr "Vypnúť"
 
@@ -1297,6 +1314,8 @@ msgid ""
 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
 "if needed?"
 msgstr ""
+"Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
+"ak treba?"
 
 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
@@ -1369,7 +1388,7 @@ msgid "Dutch"
 msgstr "Holandčina"
 
 msgid "Dynamic contrast"
-msgstr ""
+msgstr "Dynamický kontrast"
 
 msgid "E"
 msgstr "V"
@@ -1412,7 +1431,7 @@ msgid "Edit title"
 msgstr "Upraviť titul"
 
 msgid "Edit upgrade source url."
-msgstr ""
+msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácieUpraviť zdroj aktualizácií."
 
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
@@ -1424,7 +1443,7 @@ msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
 
 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
-msgstr ""
+msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
 
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
@@ -1467,6 +1486,12 @@ msgid ""
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 msgstr ""
+"Volič vzhľadu Enigma2\n"
+"\n"
+"Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
+"stephan@reichholf.net\n"
+"\n"
+"© 2006 - Stephan Reichholf"
 
 msgid ""
 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
@@ -1509,6 +1534,7 @@ msgstr "Zadajte PIN stanice"
 
 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
 msgstr ""
+"Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
 
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
@@ -1525,7 +1551,7 @@ msgstr ""
 "Zopakovať?"
 
 msgid "Estonian"
-msgstr ""
+msgstr "Estónčina"
 
 msgid "Eventview"
 msgstr "Prehľad programov"
@@ -1549,7 +1575,7 @@ msgid "Exit editor"
 msgstr "Ukončiť editor"
 
 msgid "Exit the cleanup wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
 
 msgid "Exit the wizard"
 msgstr "Ukončiť pomocníka"
@@ -1626,7 +1652,7 @@ msgid "Flashing failed"
 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
 
 msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
-msgstr ""
+msgstr "Keď stlačíte pokračovať, vykonajú sa tieto úlohy."
 
 msgid "Format"
 msgstr "Formát"
@@ -1718,7 +1744,7 @@ msgid "Greek"
 msgstr "Gréčtina"
 
 msgid "Green boost"
-msgstr ""
+msgstr "Zosilniť zelenú"
 
 msgid "Guard Interval"
 msgstr "Ochranný interval"
@@ -1754,10 +1780,10 @@ msgid "How many minutes do you want to record?"
 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
 
 msgid "How to handle found crashlogs?"
-msgstr ""
+msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
 
 msgid "Hue"
-msgstr ""
+msgstr "Odtieň"
 
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Maďarčina"
@@ -1820,7 +1846,7 @@ msgstr ""
 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
 
 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
-msgstr ""
+msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
 
 msgid "Increased voltage"
 msgstr "Zvýšené napätie"
@@ -1829,7 +1855,7 @@ msgid "Index"
 msgstr "Index"
 
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Informačná lišta"
 
 msgid "InfoBar"
 msgstr "Informačná lišta"
@@ -1865,10 +1891,10 @@ msgid "Install a new image with your web browser"
 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
 
 msgid "Install extensions."
-msgstr ""
+msgstr "Inštalovať rozšírenia."
 
 msgid "Install local extension"
-msgstr ""
+msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
 
 msgid "Install or remove finished."
 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
@@ -1972,7 +1998,7 @@ msgid "Language..."
 msgstr "Jazyk..."
 
 msgid "Last config"
-msgstr ""
+msgstr "Posledný config"
 
 msgid "Last speed"
 msgstr "Posledná rýchlosť"
@@ -2368,13 +2394,13 @@ msgid "No, just start my dreambox"
 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
 
 msgid "No, not now"
-msgstr ""
+msgstr "Nie, teraz nie"
 
 msgid "No, scan later manually"
 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
 
 msgid "No, send them never"
-msgstr ""
+msgstr "Nie, nikdy neposlať."
 
 msgid "None"
 msgstr "Žiadne"
@@ -2422,10 +2448,10 @@ msgid "OK, guide me through the upgrade process"
 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
 
 msgid "OK, remove another extensions"
-msgstr ""
+msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
 
 msgid "OK, remove some extensions"
-msgstr ""
+msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
 
 msgid "OSD Settings"
 msgstr "Nastavenia OSD"
@@ -2449,7 +2475,7 @@ msgid "Only Free scan"
 msgstr "Vyhľadať len FTA"
 
 msgid "Optionally enter your name if you want to."
-msgstr ""
+msgstr "Prípadne zadajte meno, ak chcete."
 
 msgid "Orbital Position"
 msgstr "Orbitálna pozícia"
@@ -2467,10 +2493,10 @@ msgid "Package list update"
 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
 
 msgid "Package removal failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
 
 msgid "Package removed successfully.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
 
 msgid "Packet management"
 msgstr "Správa balíčkov"
@@ -2596,10 +2622,10 @@ msgid "Please enter the old pin code"
 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
 
 msgid "Please enter your email address here:"
-msgstr ""
+msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
 
 msgid "Please enter your name here (optional):"
-msgstr ""
+msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
 
 msgid "Please follow the instructions on the TV"
 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
@@ -2633,10 +2659,10 @@ msgid "Please select a subservice..."
 msgstr "Zvoľte podkanál..."
 
 msgid "Please select an extension to remove."
-msgstr ""
+msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
 
 msgid "Please select an option below."
-msgstr ""
+msgstr "Zvoľte možnosť."
 
 msgid "Please select medium to use as backup location"
 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
@@ -2677,13 +2703,13 @@ msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
 
 msgid "Please wait while removing selected package..."
-msgstr ""
+msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
 
 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
 
 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
-msgstr ""
+msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
 
 msgid "Please wait while we configure your network..."
 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
@@ -2704,10 +2730,10 @@ msgid "Plugin manager"
 msgstr "Správca modulov"
 
 msgid "Plugin manager activity information"
-msgstr ""
+msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov..."
 
 msgid "Plugin manager help"
-msgstr ""
+msgstr "Pomocník správcu modulov"
 
 msgid "Plugins"
 msgstr "Moduly"
@@ -2764,7 +2790,7 @@ msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
 
 msgid "Press OK to activate the selected skin."
-msgstr ""
+msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzuhľad."
 
 msgid "Press OK to activate the settings."
 msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
@@ -2780,22 +2806,22 @@ msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
 
 msgid "Press OK to select a Provider."
-msgstr ""
+msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
 
 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
-msgstr ""
+msgstr "Stlačením OK tvoľte alebo zrušte CAId."
 
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
 
 msgid "Press OK to toggle the selection."
-msgstr ""
+msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
 
 msgid "Press OK to view full changelog"
-msgstr ""
+msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
 
 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
-msgstr ""
+msgstr "Stlačením žletého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
 
 msgid "Prev"
 msgstr "Predch."
@@ -2934,7 +2960,7 @@ msgid "Remove currently selected title"
 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
 
 msgid "Remove failed."
-msgstr ""
+msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
 
 msgid "Remove finished."
 msgstr "Odstraňovanie skončené"
@@ -2955,10 +2981,7 @@ msgid "Remove title"
 msgstr "Odstrániť titul"
 
 msgid "Removed successfully."
-msgstr ""
-
-msgid "Removeing"
-msgstr ""
+msgstr "Odstránené."
 
 msgid "Removing"
 msgstr "Odstraňujem"
@@ -2992,10 +3015,10 @@ msgid "Reset and renumerate title names"
 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
 
 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
-msgstr ""
+msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
 
 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
-msgstr ""
+msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
 
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rozlíšenie"
@@ -3022,10 +3045,10 @@ msgid "Restore"
 msgstr "Obnoviť"
 
 msgid "Restore backups"
-msgstr ""
+msgstr "Obnoviť zálohy"
 
 msgid "Restore is running..."
-msgstr ""
+msgstr "Prebieha obnova..."
 
 msgid "Restore running"
 msgstr "Prebieha obnova"
@@ -3114,7 +3137,7 @@ msgid "Satteliteequipment"
 msgstr "Satelitné zariadenie"
 
 msgid "Saturation"
-msgstr ""
+msgstr "Sýtosť"
 
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
@@ -3204,13 +3227,15 @@ msgid ""
 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
 "WLAN USB Stick\n"
 msgstr ""
-"Vyhľadať v sieti bezdôrové prístupové body a pripojiť ich pomocou USB kľúča "
-"WLAN\n"
+"Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich cez WLAN USB "
+"kľúč\n"
 
 msgid ""
 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
 "selected wireless device.\n"
 msgstr ""
+"Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
+"bezdrôtovýmn zariadením\n"
 
 msgid ""
 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
@@ -3260,13 +3285,13 @@ msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
 
 msgid "Select files/folders to backup"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
 
 msgid "Select image"
 msgstr "Zvoľte image"
 
 msgid "Select package"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoľte balíček"
 
 msgid "Select provider to add..."
 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
@@ -3278,7 +3303,7 @@ msgid "Select service to add..."
 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
 
 msgid "Select upgrade source to edit."
-msgstr ""
+msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie na upravenie"
 
 msgid "Select video input"
 msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
@@ -3359,7 +3384,7 @@ msgid "Set as default Interface"
 msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
 
 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
-msgstr ""
+msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
 
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
@@ -3377,7 +3402,7 @@ msgid "Setup Mode"
 msgstr "Režim nastavení"
 
 msgid "Sharpness"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrosť"
 
 msgid "Show Info"
 msgstr "Zobraziť informácie"
@@ -3446,7 +3471,7 @@ msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Jeden krok (GOP)"
 
 msgid "Skin"
-msgstr ""
+msgstr "Vzhľad"
 
 msgid "Skin..."
 msgstr "Vzhľad..."
@@ -3468,7 +3493,7 @@ msgid "Slot %d"
 msgstr "Slot %d"
 
 msgid "Slovakian"
-msgstr ""
+msgstr "Slovenčina"
 
 msgid "Slovenian"
 msgstr "Slovinčina"
@@ -3553,7 +3578,7 @@ msgid "Spanish"
 msgstr "Španielčina"
 
 msgid "Split preview mode"
-msgstr ""
+msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
 
 msgid "Standby"
 msgstr "Pohotovostný režim"
@@ -3778,7 +3803,7 @@ msgid "The package doesn't contain anything."
 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
 
 msgid "The package:"
-msgstr ""
+msgstr "Balíček:"
 
 #, python-format
 msgid "The path %s already exists."
@@ -3830,10 +3855,10 @@ msgid "There are no default settings in your image."
 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
 
 msgid "There are now "
-msgstr ""
+msgstr "Teraz sú"
 
 msgid "There is nothing to be done."
-msgstr ""
+msgstr "Nie je nič na vykonanie."
 
 msgid ""
 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
@@ -3846,7 +3871,7 @@ msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
 
 msgid "There was an error. The package:"
-msgstr ""
+msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
 
 #, python-format
 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
@@ -4210,9 +4235,6 @@ msgstr "Aktualizácia je skončená."
 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
 msgstr "Aktualizácia je skončená. Chcete reštartovať Dreambox?"
 
-msgid "Upgradeing"
-msgstr ""
-
 msgid "Upgrading"
 msgstr "Aktualizujem"
 
@@ -4273,6 +4295,9 @@ msgstr ""
 "tlačidlo OK."
 
 msgid "Use this video enhancement settings?"
+msgstr "Použiť toto rozšírené nastavenie obrazu?"
+
+msgid "Use time of currently running service"
 msgstr ""
 
 msgid "Use usals for this sat"
@@ -4315,13 +4340,13 @@ msgid "Video Wizard"
 msgstr "Pomocník k obrazu"
 
 msgid "Video enhancement preview"
-msgstr ""
+msgstr "Náhľad rozšíreného nastavenia obrazu"
 
 msgid "Video enhancement settings"
-msgstr ""
+msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
 
 msgid "Video enhancement setup"
-msgstr ""
+msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
 
 msgid ""
 "Video input selection\n"
@@ -4341,11 +4366,8 @@ msgstr ""
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Voľba režimu obrazu"
 
-msgid "VideoSetup"
-msgstr ""
-
 msgid "Videoenhancement Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
 
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Zobraziť filmy..."
@@ -4436,7 +4458,7 @@ msgid "Waiting"
 msgstr "Čakám"
 
 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
-msgstr ""
+msgstr "Varovať, ak voľné miesto poklesne pod (kB):"
 
 msgid ""
 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
@@ -4516,7 +4538,7 @@ msgid "What do you want to scan?"
 msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
 
 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
-msgstr ""
+msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení?"
 
 msgid ""
 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
@@ -4567,7 +4589,7 @@ msgid "Yes, and delete this movie"
 msgstr "Áno, a zmazať tento film"
 
 msgid "Yes, and don't ask again"
-msgstr ""
+msgstr "Áno, a nepýtať sa znova"
 
 msgid "Yes, backup my settings!"
 msgstr "Áno, zálohovať nastavenia!"
@@ -4743,7 +4765,7 @@ msgstr ""
 "Dreambox nie je správne pripojený do internetu. Skontrolujte a skúste znova."
 
 msgid "Your email address:"
-msgstr ""
+msgstr "Vaša e-mailová adresa:"
 
 msgid ""
 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
@@ -4753,7 +4775,7 @@ msgstr ""
 "Stlačením tlačidla OK spustíte aktualizáciu."
 
 msgid "Your name (optional):"
-msgstr ""
+msgstr "Vaše meno (voliteľne):"
 
 msgid "Your network configuration has been activated."
 msgstr "Nastavenie siete bolo aktivované."
@@ -4876,13 +4898,13 @@ msgid "assigned CAIds"
 msgstr "priradené CAIdy"
 
 msgid "assigned CAIds:"
-msgstr ""
+msgstr "priradené CAIdy"
 
 msgid "assigned Services/Provider"
 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
 
 msgid "assigned Services/Provider:"
-msgstr ""
+msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
 
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
@@ -4899,7 +4921,7 @@ msgid "auto"
 msgstr "auto"
 
 msgid "available"
-msgstr ""
+msgstr "dostupné."
 
 msgid "back"
 msgstr "späť"
@@ -4966,7 +4988,7 @@ msgid "copy to bouquets"
 msgstr "skopírovať do buketov"
 
 msgid "could not be removed"
-msgstr ""
+msgstr "nedá sa odstrániť"
 
 msgid "create directory"
 msgstr "vytvoriť adresár"
@@ -5274,7 +5296,7 @@ msgid "no HDD found"
 msgstr "nenájdený pevný disk"
 
 msgid "no Services/Providers selected"
-msgstr ""
+msgstr "žiadne služby a poskytovatelia nie sú zvolené"
 
 msgid "no module found"
 msgstr "Nenájdený modul"
@@ -5644,7 +5666,7 @@ msgid "waiting"
 msgstr "čakám"
 
 msgid "was removed successfully"
-msgstr ""
+msgstr "bolo úspešne odstránené"
 
 msgid "weekly"
 msgstr "týždenne"
@@ -5679,30 +5701,20 @@ msgstr "prepnuté"
 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
-#~ "Enigma2 will restart after the restore"
+#~ "System will restart after the restore!"
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
-#~ "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
+#~ "Systém sa po obnovení reštartuje!"
 
 #~ msgid "Backup running"
 #~ msgstr "Zálohovanie beží"
 
-#~ msgid "Backup running..."
-#~ msgstr "Zálohovanie beží..."
-
 #~ msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
 #~ msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
 
 #~ msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
 #~ msgstr "Nastavenie autom. posielania správ o zrútení"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Crashlogs found!\n"
-#~ "Send them to Dream Multimedia ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nájdené záznamy o zrútení!\n"
-#~ "Poslať ich do Dream Multimedia?"
-
 #~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Chcete pokračovať v inštalovaní alebo odstraňovaní zvolených modulov?\n"
@@ -5710,18 +5722,6 @@ msgstr "prepnuté"
 #~ msgid "Edit IPKG source URL..."
 #~ msgstr "Upraviť URL zdroja IPKG..."
 
-#~ msgid "Following tasks will be done after you press continue."
-#~ msgstr "Keď stlačíte pokračovať, vykonajú sa tieto úlohy."
-
-#~ msgid "Here is a small overview of the available icon states."
-#~ msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov."
-
-#~ msgid "How to handle found crashlogs:"
-#~ msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení:"
-
-#~ msgid "Install local IPKG"
-#~ msgstr "Inštalovať miestny súbor .IPK"
-
 #~ msgid "Install software updates..."
 #~ msgstr "Inštalovať aktualizácie softvéru..."
 
@@ -5735,26 +5735,8 @@ msgstr "prepnuté"
 #~ msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
 #~ msgstr "Umožní prezerať a upravovať súbory v Dreamboxe."
 
-#~ msgid "No, send them never."
-#~ msgstr "Nie, nikdy neposlať."
-
-#~ msgid "Plugin manager help..."
-#~ msgstr "Pomocník správcu modulov"
-
-#~ msgid "Plugin manager process information..."
-#~ msgstr "Informácie správcu modulov..."
-
-#~ msgid "Restore backups..."
-#~ msgstr "Obnoviť zálohy..."
-
-#~ msgid "Restore running..."
-#~ msgstr "Prebieha obnova..."
-
-#~ msgid "Select IPKG source to edit..."
-#~ msgstr "Zvoľte zdroj IPKG na upravenie"
-
-#~ msgid "Select files/folders to backup..."
-#~ msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie..."
+#~ msgid "Removeing"
+#~ msgstr "Odstraňujem"
 
 #~ msgid "Software manager..."
 #~ msgstr "Správca softvéru..."
@@ -5762,11 +5744,11 @@ msgstr "prepnuté"
 #~ msgid "Upgrade"
 #~ msgstr "Aktualizácia"
 
-#~ msgid "View"
-#~ msgstr "Zobraziť"
+#~ msgid "Upgradeing"
+#~ msgstr "Aktualizujem"
 
-#~ msgid "What to do with sent crashlogs:"
-#~ msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení:"
+#~ msgid "VideoSetup"
+#~ msgstr "Nastavenie obrazu"
 
-#~ msgid "Yes, and don't ask again."
-#~ msgstr "Áno, a nepýtať sa znova."
+#~ msgid "View"
+#~ msgstr "Zobraziť"
index 35320cc..6fa14a8 100644 (file)
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -1,16 +1,17 @@
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: \n"
+"Project-Id-Version: Enigma2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-10-09 13:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-21 14:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-16 14:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-10 11:18+0100\n"
 "Last-Translator: maja <jovanovic@gmx.ch>\n"
-"Language-Team:  <jurica@dream-multimedia.eu>\n"
+"Language-Team: veselin & majevica CRNABERZA <jovanovic@gmx.ch>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Poedit-Language: Serbo-Croatian\n"
-"X-Poedit-Country: CROATIA\n"
+"X-Poedit-Language: Serbian\n"
+"X-Poedit-Country: SERBIA\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -368,7 +369,7 @@ msgstr ""
 "Drimbox. Isključiti sada?"
 
 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
-msgstr ""
+msgstr "Mali pregled dostupnih stanja i aktivnosti ikonica."
 
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
@@ -477,7 +478,7 @@ msgid "Advanced Options"
 msgstr "Napredne opcije"
 
 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Napredne postavke video poboljšavanja "
 
 msgid "Advanced Video Setup"
 msgstr "Napredne video postavke"
@@ -597,7 +598,7 @@ msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
 msgstr "Automatska podela delova svakih ? minuta (0=nikad)"
 
 msgid "Auto flesh"
-msgstr ""
+msgstr "Auto fleš"
 
 msgid "Auto scart switching"
 msgstr "Automatsko uključenje skarta"
@@ -652,7 +653,7 @@ msgstr ""
 "Sigurnosna kopija je napravljena. Molim pritisnite OK za pregled rezultata."
 
 msgid "Backup is running..."
-msgstr ""
+msgstr "Bekap u toku..."
 
 msgid "Backup system settings"
 msgstr "Snimanje sistemskih postavki"
@@ -682,10 +683,10 @@ msgid "Behavior when a movie reaches the end"
 msgstr "Način rada kad je film stigao do kraja"
 
 msgid "Block noise reduction"
-msgstr ""
+msgstr "Blokiraj smanjenje šuma"
 
 msgid "Blue boost"
-msgstr ""
+msgstr "Plavo pojačanje"
 
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Oznake"
@@ -769,7 +770,7 @@ msgid "Change setup pin"
 msgstr "Promeni pin postavki"
 
 msgid "Change step size"
-msgstr ""
+msgstr "Promeni veličinu koraka"
 
 msgid "Channel"
 msgstr "Kanal"
@@ -838,10 +839,10 @@ msgid "Cleanup Wizard"
 msgstr "Čarobnjak za čišćenje"
 
 msgid "Cleanup Wizard settings"
-msgstr ""
+msgstr "Postavke čarobnjaka za čišćenje"
 
 msgid "CleanupWizard"
-msgstr ""
+msgstr "Čarobnjak za čišćenje"
 
 msgid "Clear before scan"
 msgstr "Obriši pre skeniranja"
@@ -853,7 +854,7 @@ msgid "Close"
 msgstr "Zatvori"
 
 msgid "Close title selection"
-msgstr ""
+msgstr "Zatvori zbor naslova"
 
 msgid "Code rate high"
 msgstr "Visoka kod rata"
@@ -988,6 +989,13 @@ msgstr "Postavke autodostavljača krah zapisa..."
 
 msgid ""
 "Crashlogs found!\n"
+"Send them to Dream Multimedia ?"
+msgstr ""
+"Zapisi kraha pronađeni!\n"
+"Pošalji ih Drim Multimediji?"
+
+msgid ""
+"Crashlogs found!\n"
 "Send them to Dream Multimedia?"
 msgstr ""
 "Krah zapisi pronađeni!\n"
@@ -1016,7 +1024,7 @@ msgid "Current settings:"
 msgstr "Trenutne postavke"
 
 msgid "Current value: "
-msgstr ""
+msgstr "Trenutna vrednost:"
 
 msgid "Current version:"
 msgstr "Trenutna verzija:"
@@ -1055,13 +1063,13 @@ msgid "DVB-S2"
 msgstr "DVB-S2"
 
 msgid "DVD File Browser"
-msgstr ""
+msgstr "DVD pretraživač datoteka"
 
 msgid "DVD Player"
 msgstr "DVD plejer"
 
 msgid "DVD Titlelist"
-msgstr ""
+msgstr "DVD lista naslova"
 
 msgid "DVD media toolbox"
 msgstr "DVD medij alati"
@@ -1073,7 +1081,7 @@ msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
-msgstr ""
+msgstr "Odlučite da li želite uključiti ili isključiti čarobnjak za čišćenje"
 
 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
 msgstr "Odlučuje šta bi trebalo činiti kad su nađeni krah zapisi."
@@ -1149,11 +1157,14 @@ msgstr "DiSEqC mod"
 msgid "DiSEqC repeats"
 msgstr "DiSEqC ponavljanja"
 
+msgid "DiSEqC-Tester settings"
+msgstr ""
+
 msgid "Dialing:"
 msgstr "Zovem:"
 
 msgid "Digital contour removal"
-msgstr ""
+msgstr "Uklanjanje digitalnih obrisa"
 
 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
 msgstr "Direktna reprodukcija vezanih naslova bez menia"
@@ -1162,6 +1173,9 @@ msgstr "Direktna reprodukcija vezanih naslova bez menia"
 msgid "Directory %s nonexistent."
 msgstr "Direktorijum %s ne postoji"
 
+msgid "Directory browser"
+msgstr ""
+
 msgid "Disable"
 msgstr "Onemogući"
 
@@ -1371,7 +1385,7 @@ msgid "Dutch"
 msgstr "Holandski"
 
 msgid "Dynamic contrast"
-msgstr ""
+msgstr "Dinamički kontrast"
 
 msgid "E"
 msgstr "E"
@@ -1414,7 +1428,7 @@ msgid "Edit title"
 msgstr "Urediti naslov"
 
 msgid "Edit upgrade source url."
-msgstr ""
+msgstr "Uredi url izvora nadogradnje."
 
 msgid "Electronic Program Guide"
 msgstr "Elektronski Programski Vodič"
@@ -1426,7 +1440,7 @@ msgid "Enable 5V for active antenna"
 msgstr "Uključi 5V za aktivnu antenu"
 
 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
-msgstr ""
+msgstr "Uključi čarobnjak za čišćenje?"
 
 msgid "Enable multiple bouquets"
 msgstr "Uključi višestruke bukete"
@@ -1469,6 +1483,12 @@ msgid ""
 "\n"
 "© 2006 - Stephan Reichholf"
 msgstr ""
+"Enigma2 Birač maske\n"
+"\n"
+"Ukoliko imate problema molim kontaktirajte\n"
+"stephan@reichholf.net\n"
+"\n"
+"© 2006 - Stephan Reichholf"
 
 msgid ""
 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
@@ -1528,7 +1548,7 @@ msgstr ""
 "Pokušati ponovo?"
 
 msgid "Estonian"
-msgstr ""
+msgstr "Estonski"
 
 msgid "Eventview"
 msgstr "Pregled događaja"
@@ -1628,7 +1648,7 @@ msgid "Flashing failed"
 msgstr "Fleš nije uspeo"
 
 msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
-msgstr ""
+msgstr "Sledeći zadaci će biti urađeni kad pritisnete nastavit!"
 
 msgid "Format"
 msgstr "Formatiranje"
@@ -1720,7 +1740,7 @@ msgid "Greek"
 msgstr "Grčki"
 
 msgid "Green boost"
-msgstr ""
+msgstr "Zeleno pojačanje"
 
 msgid "Guard Interval"
 msgstr "Interval zaštite"
@@ -1759,7 +1779,7 @@ msgid "How to handle found crashlogs?"
 msgstr "Kako postupiti sa nađenim krah zapisima?"
 
 msgid "Hue"
-msgstr ""
+msgstr "Nijansa"
 
 msgid "Hungarian"
 msgstr "Mađarski"
@@ -1830,7 +1850,7 @@ msgid "Index"
 msgstr "Indeks"
 
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Info"
 
 msgid "InfoBar"
 msgstr "Info traka"
@@ -1866,10 +1886,10 @@ msgid "Install a new image with your web browser"
 msgstr "Instalisati novi imidž vašim web pretraživačem"
 
 msgid "Install extensions."
-msgstr ""
+msgstr "Instaliraj proširenja."
 
 msgid "Install local extension"
-msgstr ""
+msgstr "Instaliraj lokalno proširenje"
 
 msgid "Install or remove finished."
 msgstr "Instalacija ili uklanjanje završeno."
@@ -1973,7 +1993,7 @@ msgid "Language..."
 msgstr "Jezik..."
 
 msgid "Last config"
-msgstr ""
+msgstr "Zadnji konfig"
 
 msgid "Last speed"
 msgstr "Poslednja brzina"
@@ -2130,7 +2150,7 @@ msgid "Monday"
 msgstr "Ponedeljak"
 
 msgid "Mosquito noise reduction"
-msgstr ""
+msgstr "Moskito smanjenje šuma"
 
 msgid "Mount failed"
 msgstr "Mount neuspešan"
@@ -2566,7 +2586,7 @@ msgid "Please choose he package..."
 msgstr "Molim izaberite programski paket"
 
 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
-msgstr "Molim izaberite standardnu listu kanala za instalaciju"
+msgstr "Molim izaberite standardnu listu kanala za instalaciju."
 
 msgid ""
 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
@@ -2710,10 +2730,10 @@ msgid "Plugin manager"
 msgstr "Menadžer dodataka"
 
 msgid "Plugin manager activity information"
-msgstr ""
+msgstr "Info o aktivnosti menadžera dodataka"
 
 msgid "Plugin manager help"
-msgstr ""
+msgstr "Menadžer dodataka,pomoć"
 
 msgid "Plugins"
 msgstr "Dodaci"
@@ -2770,7 +2790,7 @@ msgid "Press OK on your remote control to continue."
 msgstr "Pritisnite OK na daljinskom upravljaču da nastavite."
 
 msgid "Press OK to activate the selected skin."
-msgstr ""
+msgstr "Pritisnite OK za aktiviranje izabrane maske."
 
 msgid "Press OK to activate the settings."
 msgstr "Pritisnite OK za aktiviranje postavki."
@@ -2786,22 +2806,22 @@ msgid "Press OK to scan"
 msgstr "Pritisnite OK za skeniranje"
 
 msgid "Press OK to select a Provider."
-msgstr ""
+msgstr "Pritisnite OK da izaberete provajdera."
 
 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
-msgstr ""
+msgstr "Pritisni OK da izabereš/odbaciš CAId"
 
 msgid "Press OK to start the scan"
 msgstr "Pritisnite OK za početak skeniranja"
 
 msgid "Press OK to toggle the selection."
-msgstr ""
+msgstr "Pritisnite OK da prebacite izbor."
 
 msgid "Press OK to view full changelog"
 msgstr "Stisnite OK da vidite ceo zapis izmena"
 
 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
-msgstr ""
+msgstr "Pritisni žuto da postaviš ovaj interfejs kao osnovni interfejs."
 
 msgid "Prev"
 msgstr "Pred"
@@ -2963,9 +2983,6 @@ msgstr "Ukloni titl"
 msgid "Removed successfully."
 msgstr "Uspešno uklonjen."
 
-msgid "Removeing"
-msgstr ""
-
 msgid "Removing"
 msgstr "Uklanjanje"
 
@@ -2998,10 +3015,10 @@ msgid "Reset and renumerate title names"
 msgstr "Resetujte i prebrojte imena naslova"
 
 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
-msgstr ""
+msgstr "Resetuj postavke video poboljšavanja na osnovne sistema?"
 
 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
-msgstr ""
+msgstr "Resetuj postavke video poboljšavanja na tvoju zadnju konfiguraciju?"
 
 msgid "Resolution"
 msgstr "Rezolucija"
@@ -3028,10 +3045,10 @@ msgid "Restore"
 msgstr "Vrati "
 
 msgid "Restore backups"
-msgstr ""
+msgstr "Vrati bekape"
 
 msgid "Restore is running..."
-msgstr ""
+msgstr "Vraćanje u toku..."
 
 msgid "Restore running"
 msgstr "Vraćanje u toku"
@@ -3120,7 +3137,7 @@ msgid "Satteliteequipment"
 msgstr "Satelitska oprema"
 
 msgid "Saturation"
-msgstr ""
+msgstr "Zasićenje"
 
 msgid "Saturday"
 msgstr "Subota"
@@ -3132,7 +3149,7 @@ msgid "Save Playlist"
 msgstr "Sačuvaj plejlistu"
 
 msgid "Scaler sharpness"
-msgstr ""
+msgstr "Brojač oštrine"
 
 msgid "Scaling Mode"
 msgstr "Mod skaliranja"
@@ -3269,7 +3286,7 @@ msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
 msgstr "Izaberi datoteke za snimanje.Trenutno izabrana:\n"
 
 msgid "Select files/folders to backup"
-msgstr ""
+msgstr "Izaberi datoteke/fascikle za bekap"
 
 msgid "Select image"
 msgstr "Izaberi imidž"
@@ -3287,7 +3304,7 @@ msgid "Select service to add..."
 msgstr "Izaberi kanal za dodavanje..."
 
 msgid "Select upgrade source to edit."
-msgstr ""
+msgstr "Izaberi izvor nadodradnje za uređivanje."
 
 msgid "Select video input"
 msgstr "Izaberi video ulaz"
@@ -3317,7 +3334,7 @@ msgid "Serbian"
 msgstr "Srpski"
 
 msgid "Service"
-msgstr "Kanali"
+msgstr "Kanal"
 
 msgid "Service Scan"
 msgstr "Skeniranje Kanala"
@@ -3368,7 +3385,7 @@ msgid "Set as default Interface"
 msgstr "Postavi kao osnovni interfejs"
 
 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
-msgstr ""
+msgstr "Podesi prag dostupne interne memorije za opomenu"
 
 msgid "Set interface as default Interface"
 msgstr "Postavi interfejs kao osnovni interfejs"
@@ -3386,7 +3403,7 @@ msgid "Setup Mode"
 msgstr "Mod postavki"
 
 msgid "Sharpness"
-msgstr ""
+msgstr "Oštrina"
 
 msgid "Show Info"
 msgstr "Prikaži info"
@@ -3455,7 +3472,7 @@ msgid "Singlestep (GOP)"
 msgstr "Korak po korak"
 
 msgid "Skin"
-msgstr ""
+msgstr "Maska"
 
 msgid "Skin..."
 msgstr "Maska..."
@@ -3561,7 +3578,7 @@ msgid "Spanish"
 msgstr "Španski"
 
 msgid "Split preview mode"
-msgstr ""
+msgstr "Podeli mod pregleda"
 
 msgid "Standby"
 msgstr "Spreman"
@@ -3597,7 +3614,7 @@ msgid "Stop"
 msgstr "Zaustavi  "
 
 msgid "Stop Timeshift?"
-msgstr "Zaustaviti vremensko pomeranje?"
+msgstr "Zaustaviti vrem. pomak?"
 
 msgid "Stop current event and disable coming events"
 msgstr "Zaustavi trenutni događaj i onemogući ostale dolazeće."
@@ -3845,7 +3862,7 @@ msgid "There are now "
 msgstr "Postoji sada"
 
 msgid "There is nothing to be done."
-msgstr ""
+msgstr "Ništa se ne može učiniti."
 
 msgid ""
 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
@@ -4024,13 +4041,13 @@ msgid "Timer status:"
 msgstr "Status tajmera:"
 
 msgid "Timeshift"
-msgstr "Vremenski pomak"
+msgstr "Vrem. pomak"
 
 msgid "Timeshift not possible!"
-msgstr "Vremenski pomak nije moguć!"
+msgstr "Vrem.i pomak nije moguć!"
 
 msgid "Timeshift path..."
-msgstr "Putanja za promenu vremena..."
+msgstr "Putanja vrem. pomaka..."
 
 msgid "Timezone"
 msgstr "Vremenska zona"
@@ -4225,9 +4242,6 @@ msgstr "Nadogradnja završena."
 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
 msgstr "Nadogradnja završena. Želite li sada restartovati vaš drimbox?"
 
-msgid "Upgradeing"
-msgstr ""
-
 msgid "Upgrading"
 msgstr "Nadograđujem"
 
@@ -4288,6 +4302,9 @@ msgstr ""
 "Posle toga, pritisnite OK."
 
 msgid "Use this video enhancement settings?"
+msgstr "Koristi postavke ovog video poboljšavanja?"
+
+msgid "Use time of currently running service"
 msgstr ""
 
 msgid "Use usals for this sat"
@@ -4330,13 +4347,13 @@ msgid "Video Wizard"
 msgstr "Video čarobnjak"
 
 msgid "Video enhancement preview"
-msgstr ""
+msgstr "Pregled video poboljšavanja"
 
 msgid "Video enhancement settings"
-msgstr ""
+msgstr "Postavke video poboljšavanja"
 
 msgid "Video enhancement setup"
-msgstr ""
+msgstr "Podešavanje video poboljšavanja"
 
 msgid ""
 "Video input selection\n"
@@ -4356,11 +4373,8 @@ msgstr ""
 msgid "Video mode selection."
 msgstr "Izbor video načina"
 
-msgid "VideoSetup"
-msgstr ""
-
 msgid "Videoenhancement Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Podešavanje video poboljšavanja"
 
 msgid "View Movies..."
 msgstr "Vidi filmove..."
@@ -4450,7 +4464,7 @@ msgid "Waiting"
 msgstr "Čekanje"
 
 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
-msgstr ""
+msgstr "Upozorii ako slobodan prostor padne ispod (kB):"
 
 msgid ""
 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
@@ -4553,7 +4567,7 @@ msgid "Where do you want to backup your settings?"
 msgstr "Gdje želite sačuvati ovu sigurnosnu kopiju liste kanala?"
 
 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
-msgstr "Gde sačuvati privremeno snimanje uz pomoć vremenskog pomaka?"
+msgstr "Gde sačuvati privrem. snimanja uz pomoć vrem. pomaka?"
 
 msgid "Wireless"
 msgstr "Bežično"
@@ -4790,7 +4804,7 @@ msgstr ""
 "Da li želite da onemogućite drugi mrežni interfejs?"
 
 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
-msgstr "Prebaciti natrag na zadnji kanal pre postavki motora?"
+msgstr "Prebaciti na zadnji kanal pre podešavanja motora?"
 
 msgid "Zap back to service before satfinder?"
 msgstr "Prebaciti natrag na kanal pre sat. tražitelja?"
@@ -4896,13 +4910,13 @@ msgid "assigned CAIds"
 msgstr "Dodeljeni CAIdi"
 
 msgid "assigned CAIds:"
-msgstr ""
+msgstr "dodeljeni CAIdi:"
 
 msgid "assigned Services/Provider"
-msgstr "Dodeljeni kanali/provajderi"
+msgstr "Dodeljeni kanali/provajder"
 
 msgid "assigned Services/Provider:"
-msgstr ""
+msgstr "Dodeljeni kanali/Provajder:"
 
 #, python-format
 msgid "audio track (%s) format"
@@ -5079,7 +5093,7 @@ msgid "equal to"
 msgstr "jednako"
 
 msgid "exceeds dual layer medium!"
-msgstr "prevazilazi dvoslojni medij"
+msgstr "prevazilazi dvoslojni medij!"
 
 msgid "exit DVD player or return to file browser"
 msgstr "Napustite DVD plejer ili se vratite na pretraživač datoteka"
@@ -5294,7 +5308,7 @@ msgid "no HDD found"
 msgstr "Hard disk nije pronađen"
 
 msgid "no Services/Providers selected"
-msgstr ""
+msgstr "nijedni kanali/provajderi nisu izabrani"
 
 msgid "no module found"
 msgstr "nema modula "
@@ -5769,9 +5783,6 @@ msgstr "prebačen"
 #~ msgid "Backup running"
 #~ msgstr "Snimanje u toku"
 
-#~ msgid "Backup running..."
-#~ msgstr "Snimanje u toku..."
-
 #~ msgid "Burn"
 #~ msgstr "Snimi"
 
@@ -5843,21 +5854,12 @@ msgstr "prebačen"
 #~ msgid "Fast zapping"
 #~ msgstr "Brzo prebacivanje"
 
-#~ msgid "Following tasks will be done after you press continue."
-#~ msgstr "Sledeći zadaci će biti urađeni kad pritisnete nastaviti."
-
 #~ msgid "Games / Plugins"
 #~ msgstr "Igre / Dodaci"
 
-#~ msgid "Here is a small overview of the available icon states."
-#~ msgstr "Ovde je mali pregled stanja dostupnih ikonica."
-
 #~ msgid "Hide error windows"
 #~ msgstr "Sakrij prozor greA!ke"
 
-#~ msgid "Install local IPKG"
-#~ msgstr "Instalisati lokalni IPKG"
-
 #~ msgid "Install software updates..."
 #~ msgstr "Instalisati nadogradnju softvera..."
 
@@ -5916,12 +5918,6 @@ msgstr "prebačen"
 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
 #~ msgstr "Molim odaberite kljućnu riječ za filtraciju..."
 
-#~ msgid "Plugin manager help..."
-#~ msgstr "Menadžer dodataka,pomoć..."
-
-#~ msgid "Plugin manager process information..."
-#~ msgstr "Menadžer dodataka obrađuje informaciju..."
-
 #~ msgid "Predefined satellite"
 #~ msgstr "Predefinirani sateliti"
 
@@ -5976,18 +5972,12 @@ msgstr "prebačen"
 #~ msgid "Remove service"
 #~ msgstr "Izbriši uslugu"
 
+#~ msgid "Removeing"
+#~ msgstr "Uklanjam"
+
 #~ msgid "Replace current playlist"
 #~ msgstr "Zamjeni trenutnu playlistu"
 
-#~ msgid "Restore backups..."
-#~ msgstr "Vratiti sigurnosnu kopiju"
-
-#~ msgid "Restore running..."
-#~ msgstr "Vraćanje u toku..."
-
-#~ msgid "Satconfig"
-#~ msgstr "Satkonfig"
-
 #~ msgid "Satelliteconfig"
 #~ msgstr "Satelitskakonfig"
 
@@ -6003,15 +5993,9 @@ msgstr "prebačen"
 #~ msgid "Secondary cable from motorized LNB"
 #~ msgstr "Sekundarni kabel od motoriziranog LNB-a"
 
-#~ msgid "Select IPKG source to edit..."
-#~ msgstr "Izaberi IPKG izvor za uređivanje"
-
 #~ msgid "Select alternative service"
 #~ msgstr "Odaberite alternativnu uslugu"
 
-#~ msgid "Select files/folders to backup..."
-#~ msgstr "Izaberi datoteke/fascikle za snimanje..."
-
 #~ msgid "Select reference service"
 #~ msgstr "Odaberite referentnu uslugu"
 
@@ -6066,12 +6050,18 @@ msgstr "prebačen"
 #~ msgid "Upgrade"
 #~ msgstr "Nadogradi"
 
+#~ msgid "Upgradeing"
+#~ msgstr "Nadograđujem"
+
 #~ msgid "Usage Settings"
 #~ msgstr "Postavke koriA!tenja"
 
 #~ msgid "VCR Switch"
 #~ msgstr "VCR prebacivanje"
 
+#~ msgid "VideoSetup"
+#~ msgstr "Video podešavanje"
+
 #~ msgid "View"
 #~ msgstr "Vidi"