update ca language
authorFelix Domke <tmbinc@elitedvb.net>
Thu, 1 Mar 2007 17:47:57 +0000 (17:47 +0000)
committerFelix Domke <tmbinc@elitedvb.net>
Thu, 1 Mar 2007 17:47:57 +0000 (17:47 +0000)
po/ca.po

index 444c7a1..68a9f86 100755 (executable)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -1,15 +1,15 @@
-# translation of ca.po to\r
-# Copyright (C) 2006 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER\r
-# This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.\r
-# \r
-# Automatically generated, 2006.\r
-# Oriol Pellicer i Sabrià <oriol@elsud.org>, 2006, 2007.\r
+# translation of ca.po to
+# Copyright (C) 2006 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
+#
+# Automatically generated, 2006.
+# Oriol Pellicer i Sabrià <oriol@elsud.org>, 2006, 2007.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-02-19 23:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-02-07 13:36+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-02-21 13:50+0100\n"
 "Last-Translator: Oriol Pellicer <oriol@elsud.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -148,11 +148,15 @@ msgid ""
 "A finished record timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
 msgstr ""
+"Una gravació acabada pretén posar\n"
+"la Dreambox en repòs. Vols fer-ho ara?"
 
 msgid ""
 "A finished record timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
 msgstr ""
+"Una gravació acabada pretén apagar\n"
+"la Dreambox ara. Vols apagar-la?"
 
 msgid ""
 "A recording is currently running.\n"
@@ -179,11 +183,15 @@ msgid ""
 "A sleep timer wants to set your\n"
 "Dreambox to standby. Do that now?"
 msgstr ""
+"Una programació d'apagada vol posar\n"
+"la Dreambox en repòs. Vols fer-ho ara?"
 
 msgid ""
 "A sleep timer wants to shut down\n"
 "your Dreambox. Shutdown now?"
 msgstr ""
+"Una programació d'apagada vol apagar\n"
+"la Dreambox ara mateix. Vols fer-ho?"
 
 msgid ""
 "A timer failed to record!\n"
@@ -328,8 +336,7 @@ msgstr "Bus: "
 msgid ""
 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
 "displayed."
-msgstr ""
-"Prement el botó OK del comandament, la barra d'informació es farà visible."
+msgstr "Prement el botó OK del comandament, la barra d'informació es farà visible."
 
 msgid "C-Band"
 msgstr "Banda-C"
@@ -635,7 +642,7 @@ msgid "Do you want to view a tutorial?"
 msgstr "Vols veure un manual?"
 
 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
-msgstr ""
+msgstr "No aturar el programa en curs, però deshabilitar els següents"
 
 #, python-format
 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
@@ -859,10 +866,8 @@ msgstr ""
 msgid "Image-Upgrade"
 msgstr "Actualització imatge"
 
-msgid ""
-"In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
-msgstr ""
-"Per a poder fer una gravació programada, s'ha canviat al canal adequat!\n"
+msgid "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
+msgstr "Per a poder fer una gravació programada, s'ha canviat al canal adequat!\n"
 
 msgid "Increased voltage"
 msgstr "Voltatge incrementat"
@@ -1133,8 +1138,7 @@ msgstr "No hi ha info del programa, gravant indefinidament."
 msgid "No free tuner!"
 msgstr "No hi ha cap sintonitzador lliure!"
 
-msgid ""
-"No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
+msgid "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
 msgstr "No s'ha actualitzat cap paquet. Comprova la xarxa i torna-ho a provar."
 
 msgid "No positioner capable frontend found."
@@ -1145,20 +1149,25 @@ msgid "No satellite frontend found!!"
 msgstr "No s'ha trobat cap 'frontend' de satèŀlit!!"
 
 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
-msgstr ""
-"No hi ha cap sintonitzador configurat per a utilitzar amb un motor diseqc!"
+msgstr "No hi ha cap sintonitzador configurat per a utilitzar amb un motor diseqc!"
 
 msgid ""
 "No valid service PIN found!\n"
 "Do you like to change the service PIN now?\n"
 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
 msgstr ""
+"No s'ha trobat un PIN vàlid per al canal!\n"
+"Vols canviar-lo ara?\n"
+"Si contestes 'No' es deshabilitarà la protecció del canal!"
 
 msgid ""
 "No valid setup PIN found!\n"
 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
 msgstr ""
+"No s'ha trobat un PIN vàlid de configuració!\n"
+"Vols canviar-lo ara?\n"
+"Si contestes 'No' es deshabilitarà la protecció de la configuració!"
 
 msgid "No, do nothing."
 msgstr "No, no cal."
@@ -1256,7 +1265,7 @@ msgid "Please choose an extension..."
 msgstr "Sisplau escull una extensió..."
 
 msgid "Please do not change values when you not know what you do!"
-msgstr ""
+msgstr "Sisplau, no canviïs els valors si no n'estàs segur!"
 
 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
 msgstr "Introdueix un nom per a la nova llista"
@@ -1412,16 +1421,22 @@ msgid ""
 "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really reboot "
 "now?"
 msgstr ""
+"Hi ha gravacions en curs o que s'iniciaran en breu. Realment vols reiniciar "
+"ara?"
 
 msgid ""
 "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really restart "
 "now?"
 msgstr ""
+"Hi ha gravacions en curs o que s'iniciaran en breu. Realment vols tornar a arrancar "
+"ara?"
 
 msgid ""
 "Recording(s) are in progress or comming up in few seconds... really shutdown "
 "now?"
 msgstr ""
+"Hi ha gravacions en curs o que s'iniciaran en breu. Realment vols apagar "
+"ara?"
 
 msgid "Recordings always have priority"
 msgstr "Les gravacions tenen prioritat"
@@ -1445,7 +1460,7 @@ msgid "Repeat Type"
 msgstr "Tipus de repetició"
 
 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
-msgstr ""
+msgstr "S'està gravant un canal programat repetidament... Què vols fer?"
 
 msgid "Replace current playlist"
 msgstr "Substituïr la llista actual"
@@ -1493,7 +1508,7 @@ msgid "Satellite"
 msgstr "Satèl·lit"
 
 msgid "Satellite Equipment Setup"
-msgstr ""
+msgstr "Configuració de l'equip de satèl·lit"
 
 msgid "Satellites"
 msgstr "Satèl·lits"
@@ -1710,10 +1725,10 @@ msgid "Stop Timeshift?"
 msgstr "Cancel·lar la pausa?"
 
 msgid "Stop current event and disable coming events"
-msgstr ""
+msgstr "Aturar el programa actual i deshabilitar els següents"
 
 msgid "Stop current event but not coming events"
-msgstr ""
+msgstr "Aturar el programa actual però no els següents"
 
 msgid "Stop playing this movie?"
 msgstr "Aturar la reproducció de la pel·lícula?"
@@ -1804,10 +1819,9 @@ msgid "The sleep timer has been activated."
 msgstr "S'ha activat la programació d'aturada."
 
 msgid "The sleep timer has been disabled."
-msgstr ""
+msgstr "S'ha desactivat la programació d'aturada."
 
-msgid ""
-"The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
+msgid "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
 msgstr ""
 "L'assistent pot fer un backup de la teva configuració actual. Vols fer-lo "
 "ara?"
@@ -2142,8 +2156,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
 "backup now."
-msgstr ""
-"Has escollit fer un backup al disc dur. Prem OK per a començar el backup ara."
+msgstr "Has escollit fer un backup al disc dur. Prem OK per a començar el backup ara."
 
 msgid "You have to wait for"
 msgstr "Has d'esperar"
@@ -2185,8 +2198,7 @@ msgstr "Has seleccionat una llista"
 msgid ""
 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
 "process."
-msgstr ""
-"El backup ha acabat. Ara continuarem explicant el procés d'actualització."
+msgstr "El backup ha acabat. Ara continuarem explicant el procés d'actualització."
 
 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
 msgstr "La dreambox s'està reiniciant. Espera un moment..."
@@ -2388,7 +2400,7 @@ msgid "go to deep standby"
 msgstr "aturar completament"
 
 msgid "go to standby"
-msgstr ""
+msgstr "posar en repòs"
 
 msgid "hear radio..."
 msgstr "escoltar la ràdio..."
@@ -2728,17 +2740,3 @@ msgstr "zappejar"
 
 msgid "zapped"
 msgstr "zappejat"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A sleep timer want's to set your\n"
-#~ "Dreambox to standby. Do that now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Una programació d'apagada\n"
-#~ "vol adormir la Dreambox. Fer-ho ara?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A sleep timer want's to shut down\n"
-#~ "your Dreambox. Shutdown now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Una programació d'apagada\n"
-#~ "vol aturar la Dreambox. Fer-ho ara?"