sync languages for new strings
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-11-14 07:24+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-10-24 10:04+0100\n"
12 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr " "
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d jobs are running in the background!"
57 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
58
59 #, python-format
60 msgid "%d min"
61 msgstr "%d min"
62
63 #, python-format
64 msgid "%d services found!"
65 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
66
67 msgid "%d.%B %Y"
68 msgstr "%d.%B %Y"
69
70 #, python-format
71 msgid ""
72 "%s\n"
73 "(%s, %d MB free)"
74 msgstr ""
75 "%s\n"
76 "(%s, %d MB wolne)"
77
78 #, python-format
79 msgid "%s (%s)\n"
80 msgstr "%s (%s)\n"
81
82 msgid "(ZAP)"
83 msgstr "(Przełącz)"
84
85 msgid "(empty)"
86 msgstr "(puste)"
87
88 msgid "(show optional DVD audio menu)"
89 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
90
91 msgid "* Only available if more than one interface is active."
92 msgstr ""
93
94 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
95 msgstr ""
96
97 msgid ".NFI Download failed:"
98 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
99
100 msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
101 msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
102
103 msgid ""
104 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
105 msgstr ""
106 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
107 "flashować tym image'm!"
108
109 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
110 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
111
112 msgid "/var directory"
113 msgstr "katalog /var"
114
115 msgid "0"
116 msgstr "0"
117
118 msgid "1"
119 msgstr "1"
120
121 msgid "1.0"
122 msgstr "1.0"
123
124 msgid "1.1"
125 msgstr "1.1"
126
127 msgid "1.2"
128 msgstr "1.2"
129
130 msgid "12V output"
131 msgstr "12V wyjście"
132
133 msgid "13 V"
134 msgstr "13 V"
135
136 msgid "16:10"
137 msgstr "16:10"
138
139 msgid "16:10 Letterbox"
140 msgstr "16:10 Letterbox"
141
142 msgid "16:10 PanScan"
143 msgstr "16:10 PanScan"
144
145 msgid "16:9"
146 msgstr "16:9"
147
148 msgid "16:9 Letterbox"
149 msgstr "16:9 Letterbox"
150
151 msgid "16:9 always"
152 msgstr "16:9 zawsze"
153
154 msgid "18 V"
155 msgstr "18 V"
156
157 msgid "2"
158 msgstr "2"
159
160 msgid "3"
161 msgstr "3"
162
163 msgid "30 minutes"
164 msgstr "30 minut"
165
166 msgid "4"
167 msgstr "4"
168
169 msgid "4:3"
170 msgstr "4:3"
171
172 msgid "4:3 Letterbox"
173 msgstr "4:3 Letterbox"
174
175 msgid "4:3 PanScan"
176 msgstr "4:3 PanScan"
177
178 msgid "5"
179 msgstr "5"
180
181 msgid "5 minutes"
182 msgstr "5 minut"
183
184 msgid "50 Hz"
185 msgstr "50 Hz"
186
187 msgid "6"
188 msgstr "6"
189
190 msgid "60 minutes"
191 msgstr "60 minut"
192
193 msgid "7"
194 msgstr "7"
195
196 msgid "8"
197 msgstr "8"
198
199 msgid "9"
200 msgstr "9"
201
202 msgid "<unknown>"
203 msgstr "<nieznany>"
204
205 msgid "??"
206 msgstr "??"
207
208 msgid "A"
209 msgstr "A"
210
211 #, python-format
212 msgid ""
213 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
214 "Do you want to keep your version?"
215 msgstr ""
216 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
217 "Czy zachować aktualną wersję?"
218
219 msgid ""
220 "A finished record timer wants to set your\n"
221 "Dreambox to standby. Do that now?"
222 msgstr ""
223 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
224 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
225
226 msgid ""
227 "A finished record timer wants to shut down\n"
228 "your Dreambox. Shutdown now?"
229 msgstr ""
230 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
231 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
232
233 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
234 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
235
236 #, python-format
237 msgid ""
238 "A record has been started:\n"
239 "%s"
240 msgstr ""
241 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
242 "%s"
243
244 msgid ""
245 "A recording is currently running.\n"
246 "What do you want to do?"
247 msgstr ""
248 "Nagrywanie w toku.\n"
249 "Co chcesz zrobić?"
250
251 msgid ""
252 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
253 "configure the positioner."
254 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
255
256 msgid ""
257 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
258 "start the satfinder."
259 msgstr ""
260 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
261 "sygnału."
262
263 #, python-format
264 msgid "A required tool (%s) was not found."
265 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
266
267 msgid ""
268 "A sleep timer wants to set your\n"
269 "Dreambox to standby. Do that now?"
270 msgstr ""
271 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
272 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
273
274 msgid ""
275 "A sleep timer wants to shut down\n"
276 "your Dreambox. Shutdown now?"
277 msgstr ""
278 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
279 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
280
281 msgid ""
282 "A timer failed to record!\n"
283 "Disable TV and try again?\n"
284 msgstr ""
285 "Timer nie mógł nagrać!\n"
286 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
287
288 msgid "A/V Settings"
289 msgstr "Ustawienia A/V"
290
291 msgid "AA"
292 msgstr "AA"
293
294 msgid "AB"
295 msgstr "AB"
296
297 msgid "AC3 default"
298 msgstr "AC3 domyślnie"
299
300 msgid "AC3 downmix"
301 msgstr "AC3 downmix"
302
303 msgid "AGC"
304 msgstr "AGC"
305
306 msgid "AGC:"
307 msgstr "AGC:"
308
309 msgid "About"
310 msgstr "O tunerze..."
311
312 msgid "About..."
313 msgstr "Informacje o tunerze..."
314
315 msgid "Action on long powerbutton press"
316 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
317
318 msgid "Action:"
319 msgstr "Akcja:"
320
321 msgid "Activate Picture in Picture"
322 msgstr "Aktywuj PiP"
323
324 msgid "Activate network settings"
325 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
326
327 msgid "Adapter settings"
328 msgstr "Ustawienia adaptera"
329
330 msgid "Add"
331 msgstr "Dodaj"
332
333 msgid "Add Bookmark"
334 msgstr "Dodaj zakładkę"
335
336 msgid "Add a mark"
337 msgstr "Dodaj znacznik"
338
339 msgid "Add a new title"
340 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
341
342 msgid "Add timer"
343 msgstr "Dodaj timer"
344
345 msgid "Add title"
346 msgstr "Dodaj tytuł"
347
348 msgid "Add to bouquet"
349 msgstr "Dodaj do bukietu"
350
351 msgid "Add to favourites"
352 msgstr "Dodaj do ulubionych"
353
354 msgid ""
355 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
356 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
357 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
358 "test screens."
359 msgstr ""
360 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
361 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
362 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
363 "zobaczyć inny testowy ekran."
364
365 msgid "Advanced"
366 msgstr "Zaawansowane"
367
368 msgid "Advanced Video Setup"
369 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
370
371 msgid "After event"
372 msgstr "Po wydarzeniu"
373
374 msgid ""
375 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
376 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
377 msgstr ""
378 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
379 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
380 "Dreamboxa."
381
382 msgid "Album:"
383 msgstr "Album:"
384
385 msgid "All"
386 msgstr "Wszystkie"
387
388 msgid "All Satellites"
389 msgstr "Wwszystkie satelity"
390
391 msgid "All..."
392 msgstr "Wszystkie..."
393
394 msgid "Alpha"
395 msgstr "Przezroczystość"
396
397 msgid "Alternative radio mode"
398 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
399
400 msgid "Alternative services tuner priority"
401 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
402
403 msgid "An empty filename is illegal."
404 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
405
406 msgid "An unknown error occured!"
407 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
408
409 msgid "Arabic"
410 msgstr "Arabski"
411
412 msgid ""
413 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
414 "\n"
415 msgstr ""
416
417 msgid ""
418 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
419 "\n"
420 msgstr ""
421 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
422 "\n"
423
424 msgid "Artist:"
425 msgstr "Artysta:"
426
427 msgid "Ask before shutdown:"
428 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
429
430 msgid "Ask user"
431 msgstr "Zapytaj użytkownika"
432
433 msgid "Aspect Ratio"
434 msgstr "Format obrazu:"
435
436 msgid "Audio"
437 msgstr "Dźwięk"
438
439 msgid "Audio Options..."
440 msgstr "Opcje Dźwięku..."
441
442 msgid "Authoring mode"
443 msgstr "Tryb autoringu"
444
445 msgid "Auto"
446 msgstr "Auto"
447
448 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
449 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
450
451 msgid "Auto scart switching"
452 msgstr "Auto przełączanie scart"
453
454 msgid "Automatic"
455 msgstr "Automatycznie"
456
457 msgid "Automatic Scan"
458 msgstr "Automatyczne skanowanie"
459
460 msgid "Available format variables"
461 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
462
463 msgid "B"
464 msgstr "B"
465
466 msgid "BA"
467 msgstr "BA"
468
469 msgid "BB"
470 msgstr "BB"
471
472 msgid "BER"
473 msgstr "BER"
474
475 msgid "BER:"
476 msgstr "BER:"
477
478 msgid "Back"
479 msgstr "Powrót"
480
481 msgid "Background"
482 msgstr "Tło"
483
484 msgid "Backup"
485 msgstr "Kopia zapasowa"
486
487 msgid "Backup Location"
488 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
489
490 msgid "Backup Mode"
491 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
492
493 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
494 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
495
496 msgid "Band"
497 msgstr "Pasmo"
498
499 msgid "Bandwidth"
500 msgstr "Szerokie pasmo"
501
502 msgid "Begin time"
503 msgstr "Czas rozpoczęcia"
504
505 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
506 msgstr "Zachowanie 'przerwę' gdy zatrzymany"
507
508 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
509 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
510
511 msgid "Behavior when a movie is started"
512 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
513
514 msgid "Behavior when a movie is stopped"
515 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
516
517 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
518 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
519
520 msgid "Bookmarks"
521 msgstr "Zakładki"
522
523 msgid "Brightness"
524 msgstr "Jasność"
525
526 msgid "Burn DVD"
527 msgstr "Wypal DVD"
528
529 msgid "Burn existing image to DVD"
530 msgstr ""
531
532 msgid "Burn to DVD..."
533 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
534
535 msgid "Bus: "
536 msgstr "Bus:"
537
538 msgid ""
539 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
540 "displayed."
541 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
542
543 msgid "C"
544 msgstr "C"
545
546 msgid "C-Band"
547 msgstr "Pasmo C"
548
549 msgid "CF Drive"
550 msgstr "Karta CF"
551
552 msgid "CVBS"
553 msgstr "CVBS"
554
555 msgid "Cable"
556 msgstr "Kablówka"
557
558 msgid "Cache Thumbnails"
559 msgstr "Przechowuj miniatury."
560
561 msgid "Call monitoring"
562 msgstr "Monitor rozmów"
563
564 msgid "Cancel"
565 msgstr "Anuluj"
566
567 msgid "Cannot parse feed directory"
568 msgstr "Nie można odnaleść katalogu"
569
570 msgid "Capacity: "
571 msgstr "Pojemność:"
572
573 msgid "Card"
574 msgstr "Karta"
575
576 msgid "Catalan"
577 msgstr "Hiszpański"
578
579 msgid "Change bouquets in quickzap"
580 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
581
582 msgid "Change dir."
583 msgstr "Zmień katalog"
584
585 msgid "Change pin code"
586 msgstr "Zmień kod pin"
587
588 msgid "Change service pin"
589 msgstr "Zmien pin serwisowy"
590
591 msgid "Change service pins"
592 msgstr "Zmień piny serwisowe"
593
594 msgid "Change setup pin"
595 msgstr "Zmień pin ustawień"
596
597 msgid "Channel"
598 msgstr "Kanał"
599
600 msgid "Channel Selection"
601 msgstr "Wybór kanału"
602
603 msgid "Channel:"
604 msgstr "Kanał:"
605
606 msgid "Channellist menu"
607 msgstr "Menu listy kanałów"
608
609 msgid "Chap."
610 msgstr "Rozdz."
611
612 msgid "Chapter"
613 msgstr "Rozdział"
614
615 msgid "Chapter:"
616 msgstr "Rozdział:"
617
618 msgid "Check"
619 msgstr "Sprawdź"
620
621 msgid "Checking Filesystem..."
622 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
623
624 msgid "Choose Tuner"
625 msgstr "Wybierz tuner"
626
627 msgid "Choose bouquet"
628 msgstr "Wybierz bukiet"
629
630 msgid "Choose source"
631 msgstr "Wybierz źródło"
632
633 msgid "Choose target folder"
634 msgstr "Wybierz folder docelowy"
635
636 msgid "Choose your Skin"
637 msgstr "Wybierz Skin"
638
639 msgid "Cleanup"
640 msgstr "Czyść"
641
642 msgid "Clear before scan"
643 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
644
645 msgid "Clear log"
646 msgstr "Wyczyść log"
647
648 msgid "Close"
649 msgstr "Zamknij"
650
651 msgid "Code rate high"
652 msgstr "Poziom kodu wysoki"
653
654 msgid "Code rate low"
655 msgstr "Poziom kodu niski"
656
657 msgid "Coderate HP"
658 msgstr "Poziom kodu HP"
659
660 msgid "Coderate LP"
661 msgstr "Poziom kodu LP"
662
663 msgid "Collection name"
664 msgstr "Nazwa kolekcji"
665
666 msgid "Collection settings"
667 msgstr "Ustawienia kolekcji"
668
669 msgid "Color Format"
670 msgstr "Format kolorów"
671
672 msgid "Command execution..."
673 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
674
675 msgid "Command order"
676 msgstr "Wydawanie poleceń"
677
678 msgid "Committed DiSEqC command"
679 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
680
681 msgid "Common Interface"
682 msgstr "Moduł Dostępu"
683
684 msgid "Compact Flash"
685 msgstr "Compact Flash"
686
687 msgid "Compact flash card"
688 msgstr "Karta Compact flash"
689
690 msgid "Complete"
691 msgstr "Zakończ"
692
693 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
694 msgstr ""
695
696 msgid "Configuration Mode"
697 msgstr "Tryb konfiguracji"
698
699 msgid "Configuring"
700 msgstr "Konfigurowanie"
701
702 msgid "Conflicting timer"
703 msgstr "Konflikt timera"
704
705 msgid "Connected to"
706 msgstr "Podłączony do"
707
708 msgid "Connected to Fritz!Box!"
709 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
710
711 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
712 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
713
714 #, python-format
715 msgid ""
716 "Connection to Fritz!Box\n"
717 "failed! (%s)\n"
718 "retrying..."
719 msgstr ""
720 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
721 "nieudane! (%s)\n"
722 "ponawianie..."
723
724 msgid "Constellation"
725 msgstr "Konstelacja"
726
727 msgid "Content does not fit on DVD!"
728 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
729
730 msgid "Continue in background"
731 msgstr "Kontynuuj w tle"
732
733 msgid "Continue playing"
734 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
735
736 msgid "Contrast"
737 msgstr "Kontrast"
738
739 msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
740 msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
741
742 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
743 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
744
745 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
746 msgstr "Nie moge odczytać nosnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
747
748 msgid "Create DVD-ISO"
749 msgstr ""
750
751 msgid "Create movie folder failed"
752 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
753
754 #, python-format
755 msgid "Creating directory %s failed."
756 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
757
758 msgid "Creating partition failed"
759 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
760
761 msgid "Croatian"
762 msgstr "Chorwacki"
763
764 msgid "Current Transponder"
765 msgstr "Aktualny Transponder"
766
767 msgid "Current settings:"
768 msgstr "Aktualne ustawienia:"
769
770 msgid "Current version:"
771 msgstr "Aktualna wersja:"
772
773 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
774 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
775
776 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
777 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
778
779 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
780 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
781
782 msgid "Customize"
783 msgstr "Przystosuj"
784
785 msgid "Cut"
786 msgstr "Wytnij"
787
788 msgid "Cutlist editor..."
789 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
790
791 msgid "Czech"
792 msgstr "Czeski"
793
794 msgid "D"
795 msgstr "D"
796
797 msgid "DHCP"
798 msgstr "DHCP"
799
800 msgid "DVB-S"
801 msgstr "DVB-S"
802
803 msgid "DVB-S2"
804 msgstr "DVB-S2"
805
806 msgid "DVD Player"
807 msgstr "Odtważacz DVD"
808
809 msgid "DVD media toolbox"
810 msgstr "Narzedzia nosnika DVD"
811
812 msgid "Danish"
813 msgstr "Duński"
814
815 msgid "Date"
816 msgstr "Data"
817
818 msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
819 msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
820
821 msgid "Deep Standby"
822 msgstr "Głębokie Czuwanie"
823
824 msgid "Default services lists"
825 msgstr "Standardowa lista serwisów"
826
827 msgid "Default settings"
828 msgstr "Ustawienia standardowe"
829
830 msgid "Delay"
831 msgstr "Opóźnienie"
832
833 msgid "Delete"
834 msgstr "Skasuj"
835
836 msgid "Delete entry"
837 msgstr "Skasuj wpis"
838
839 msgid "Delete failed!"
840 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
841
842 #, python-format
843 msgid ""
844 "Delete no more configured satellite\n"
845 "%s?"
846 msgstr ""
847 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
848 "%s?"
849
850 msgid "Description"
851 msgstr "Opis"
852
853 msgid "Destination directory"
854 msgstr "Katalog docelowy"
855
856 msgid "Detected HDD:"
857 msgstr "Wykryto Hdd:"
858
859 msgid "Detected NIMs:"
860 msgstr "Wykryto NIMs:"
861
862 msgid "DiSEqC"
863 msgstr "DiSEqC"
864
865 msgid "DiSEqC A/B"
866 msgstr "DiSEqC A/B"
867
868 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
869 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
870
871 msgid "DiSEqC mode"
872 msgstr "Tryb DiSEqC"
873
874 msgid "DiSEqC repeats"
875 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
876
877 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
878 msgstr "Bezpośrednie odtważanie podczepionych tytułów bez menu"
879
880 #, python-format
881 msgid "Directory %s nonexistent."
882 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
883
884 msgid "Disable"
885 msgstr "Wyłącz"
886
887 msgid "Disable Picture in Picture"
888 msgstr "Wyłącz PiP"
889
890 msgid "Disable Subtitles"
891 msgstr "Wyłącz napisy"
892
893 msgid "Disable timer"
894 msgstr "Wyłącz timer"
895
896 msgid "Disabled"
897 msgstr "Wyłączone"
898
899 #, python-format
900 msgid ""
901 "Disconnected from\n"
902 "Fritz!Box! (%s)\n"
903 "retrying..."
904 msgstr ""
905 "Rozłączono z\n"
906 "Fritz!Box! (%s)\n"
907 "ponawianie..."
908
909 msgid "Dish"
910 msgstr "Antena"
911
912 msgid "Display 16:9 content as"
913 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
914
915 msgid "Display 4:3 content as"
916 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
917
918 msgid "Display Setup"
919 msgstr "Ustawienia wyświtlania"
920
921 #, python-format
922 msgid ""
923 "Do you really want to REMOVE\n"
924 "the plugin \"%s\"?"
925 msgstr ""
926 "Czy naprawde chcesz USUNĄĆ\n"
927 "tę \"%s\" wtyczkę?"
928
929 msgid ""
930 "Do you really want to check the filesystem?\n"
931 "This could take lots of time!"
932 msgstr ""
933 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
934 "Czynność może zająć dużo czasu!"
935
936 #, python-format
937 msgid "Do you really want to delete %s?"
938 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
939
940 #, python-format
941 msgid ""
942 "Do you really want to download\n"
943 "the plugin \"%s\"?"
944 msgstr ""
945 "Czy naprawdę chcesz zciągnąć\n"
946 "tę  \"%s\" wtyczkę?"
947
948 msgid "Do you really want to exit?"
949 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
950
951 msgid ""
952 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
953 "All data on the disk will be lost!"
954 msgstr ""
955 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
956 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
957
958 #, python-format
959 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
960 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
961
962 #, python-format
963 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
964 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
965
966 msgid ""
967 "Do you want to backup now?\n"
968 "After pressing OK, please wait!"
969 msgstr ""
970 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
971 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
972
973 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
974 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
975
976 msgid "Do you want to do a service scan?"
977 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
978
979 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
980 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
981
982 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
983 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
984
985 msgid "Do you want to install default sat lists?"
986 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
987
988 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
989 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
990
991 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
992 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
993
994 msgid "Do you want to restore your settings?"
995 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
996
997 msgid "Do you want to resume this playback?"
998 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
999
1000 msgid ""
1001 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1002 "After pressing OK, please wait!"
1003 msgstr ""
1004 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1005 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1006
1007 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1008 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1009
1010 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1011 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1012
1013 #, python-format
1014 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1015 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1016
1017 #, python-format
1018 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1019 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1020
1021 msgid "Download"
1022 msgstr "Ładuj"
1023
1024 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1025 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1026
1027 msgid "Download Plugins"
1028 msgstr "Pobierz pluginy"
1029
1030 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1031 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1032
1033 msgid "Downloadable new plugins"
1034 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
1035
1036 msgid "Downloadable plugins"
1037 msgstr "Pluginy do pobrania"
1038
1039 msgid "Downloading"
1040 msgstr "Pobieranie..."
1041
1042 msgid "Downloading image description..."
1043 msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
1044
1045 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1046 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
1047
1048 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1049 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1050
1051 msgid "Dutch"
1052 msgstr "Holenderski"
1053
1054 msgid "E"
1055 msgstr "E"
1056
1057 msgid "EPG Selection"
1058 msgstr "Wybór EPG"
1059
1060 #, python-format
1061 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1062 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1063
1064 msgid "East"
1065 msgstr "Wschód"
1066
1067 msgid "Edit"
1068 msgstr ""
1069
1070 msgid "Edit DNS"
1071 msgstr "Edytuj DNS"
1072
1073 msgid "Edit Title"
1074 msgstr ""
1075
1076 msgid "Edit chapters of current title"
1077 msgstr "Edycja rozdziału"
1078
1079 msgid "Edit services list"
1080 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1081
1082 msgid "Edit settings"
1083 msgstr "Edytuj ustawienia"
1084
1085 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1086 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1087
1088 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1089 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1090
1091 msgid "Edit title"
1092 msgstr "Edytuj tytuł"
1093
1094 msgid "Electronic Program Guide"
1095 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1096
1097 msgid "Enable"
1098 msgstr "Włącz"
1099
1100 msgid "Enable 5V for active antenna"
1101 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1102
1103 msgid "Enable multiple bouquets"
1104 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1105
1106 msgid "Enable parental control"
1107 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1108
1109 msgid "Enable timer"
1110 msgstr "Włącz timer"
1111
1112 msgid "Enabled"
1113 msgstr "Włączone"
1114
1115 msgid "Encryption"
1116 msgstr "Szyfrowanie"
1117
1118 msgid "Encryption Key"
1119 msgstr "Klucz szyfrujący"
1120
1121 msgid "Encryption Keytype"
1122 msgstr ""
1123
1124 msgid "Encryption Type"
1125 msgstr "Typ szyfrowania"
1126
1127 msgid "End"
1128 msgstr "Koniec"
1129
1130 msgid "End time"
1131 msgstr "Czas zakończenia"
1132
1133 msgid "EndTime"
1134 msgstr "Koniec czasu"
1135
1136 msgid "English"
1137 msgstr "Angielski"
1138
1139 msgid ""
1140 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1141 "\n"
1142 "If you experience any problems please contact\n"
1143 "stephan@reichholf.net\n"
1144 "\n"
1145 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1146 msgstr ""
1147 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1148 "\n"
1149 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1150 "stephan@reichholf.net\n"
1151 "\n"
1152 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1153
1154 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1155 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1156 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1157 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1158 #.       "fast forward". 
1159 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1160 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1161
1162 msgid "Enter Rewind at speed"
1163 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1164
1165 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1166 msgstr ""
1167
1168 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1169 msgstr ""
1170
1171 msgid "Enter main menu..."
1172 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1173
1174 msgid "Enter the service pin"
1175 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1176
1177 msgid "Error"
1178 msgstr "Błąd"
1179
1180 msgid "Error executing plugin"
1181 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1182
1183 #, python-format
1184 msgid ""
1185 "Error: %s\n"
1186 "Retry?"
1187 msgstr ""
1188 "Błąd: %s\n"
1189 "Ponowić?"
1190
1191 msgid "Eventview"
1192 msgstr "Widok zdarzenia"
1193
1194 msgid "Everything is fine"
1195 msgstr "Wszystko jest OK"
1196
1197 msgid "Execution Progress:"
1198 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1199
1200 msgid "Execution finished!!"
1201 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1202
1203 msgid "Exit"
1204 msgstr "Wyjście"
1205
1206 msgid "Exit editor"
1207 msgstr "Opuść edytor"
1208
1209 msgid "Exit the wizard"
1210 msgstr "Opuść kreator"
1211
1212 msgid "Exit wizard"
1213 msgstr "Opuść kreatora"
1214
1215 msgid "Expert"
1216 msgstr "Ekspert"
1217
1218 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1219 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1220
1221 msgid "Extended Setup..."
1222 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1223
1224 msgid "Extensions"
1225 msgstr "Rozszerzenia"
1226
1227 msgid "FEC"
1228 msgstr "FEC"
1229
1230 msgid "Factory reset"
1231 msgstr "Twardy reset"
1232
1233 msgid "Failed"
1234 msgstr "Błąd"
1235
1236 msgid "Fast"
1237 msgstr "Szybko"
1238
1239 msgid "Fast DiSEqC"
1240 msgstr "Szybki DiSEqC"
1241
1242 msgid "Fast Forward speeds"
1243 msgstr "Szybkości przewijania"
1244
1245 msgid "Fast epoch"
1246 msgstr "Szybka epoka"
1247
1248 msgid "Favourites"
1249 msgstr "Ulubione"
1250
1251 msgid "Filesystem Check..."
1252 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1253
1254 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1255 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1256
1257 msgid "Finetune"
1258 msgstr "Strojenie"
1259
1260 msgid "Finished"
1261 msgstr "Skończone"
1262
1263 msgid "Finished configuring your network"
1264 msgstr ""
1265
1266 msgid "Finished restarting your network"
1267 msgstr ""
1268
1269 msgid "Finnish"
1270 msgstr "Fiński"
1271
1272 msgid ""
1273 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1274 msgstr ""
1275 "najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1276 "flash'era."
1277
1278 #, fuzzy
1279 msgid "Fix USB stick"
1280 msgstr "Ustaw nośnik USB"
1281
1282 msgid "Flash"
1283 msgstr "Flash"
1284
1285 msgid "Flashing failed"
1286 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1287
1288 msgid "Font size"
1289 msgstr "Rozmiar fontu"
1290
1291 msgid "Format"
1292 msgstr "Format"
1293
1294 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1295 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1296
1297 msgid "French"
1298 msgstr "Francuski"
1299
1300 msgid "Frequency"
1301 msgstr "Częstotliwość"
1302
1303 msgid "Frequency bands"
1304 msgstr "Pasma częstotliwości"
1305
1306 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1307 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1308
1309 msgid "Frequency steps"
1310 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1311
1312 msgid "Fri"
1313 msgstr "Pią"
1314
1315 msgid "Friday"
1316 msgstr "Piątek"
1317
1318 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1319 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1320
1321 #, python-format
1322 msgid "Frontprocessor version: %d"
1323 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1324
1325 msgid "Fsck failed"
1326 msgstr "Fsck zawiódł"
1327
1328 msgid "Function not yet implemented"
1329 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1330
1331 msgid ""
1332 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1333 "Do you want to Restart the GUI now?"
1334 msgstr ""
1335 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1336 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1337
1338 msgid "Gateway"
1339 msgstr "Brama"
1340
1341 msgid "Genre:"
1342 msgstr "Gatunek:"
1343
1344 msgid "German"
1345 msgstr "Niemiecki"
1346
1347 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1348 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1349
1350 msgid "Goto 0"
1351 msgstr "Idź do 0"
1352
1353 msgid "Goto position"
1354 msgstr "Idź na pozycje"
1355
1356 msgid "Graphical Multi EPG"
1357 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1358
1359 msgid "Greek"
1360 msgstr "Grecki"
1361
1362 msgid "Guard Interval"
1363 msgstr "Odstęp strażnika"
1364
1365 msgid "Guard interval mode"
1366 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1367
1368 msgid "Harddisk"
1369 msgstr "Dysk twardy"
1370
1371 msgid "Harddisk setup"
1372 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1373
1374 msgid "Harddisk standby after"
1375 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1376
1377 msgid "Hidden network SSID"
1378 msgstr ""
1379
1380 msgid "Hierarchy Information"
1381 msgstr "Informacja hierarchii"
1382
1383 msgid "Hierarchy mode"
1384 msgstr "Tryb hierarchii"
1385
1386 msgid "How many minutes do you want to record?"
1387 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1388
1389 msgid "Hungarian"
1390 msgstr "Węgierski"
1391
1392 msgid "IP Address"
1393 msgstr "Adres IP"
1394
1395 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1396 msgstr ""
1397
1398 msgid "ISO path"
1399 msgstr ""
1400
1401 msgid "Icelandic"
1402 msgstr "Islandzki"
1403
1404 msgid "If you can see this page, please press OK."
1405 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1406
1407 msgid ""
1408 "If you see this, something is wrong with\n"
1409 "your scart connection. Press OK to return."
1410 msgstr ""
1411 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1412 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1413
1414 msgid ""
1415 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1416 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1417 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1418 "possible.\n"
1419 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1420 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1421 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1422 "step.\n"
1423 "If you are happy with the result, press OK."
1424 msgstr ""
1425 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1426 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1427 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1428 "wartości.\n"
1429 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1430 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1431 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1432 "kolejnym kroku.\n"
1433 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1434
1435 msgid "Image flash utility"
1436 msgstr "Narzędzia flash'a"
1437
1438 msgid "Image-Upgrade"
1439 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1440
1441 msgid "In Progress"
1442 msgstr "W toku"
1443
1444 msgid ""
1445 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1446 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1447
1448 msgid "Increased voltage"
1449 msgstr "Zwiększone napięcie"
1450
1451 msgid "Index"
1452 msgstr "Indeks"
1453
1454 msgid "InfoBar"
1455 msgstr "Pasek info"
1456
1457 msgid "Infobar timeout"
1458 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1459
1460 msgid "Information"
1461 msgstr "Informacja"
1462
1463 msgid "Init"
1464 msgstr "Init"
1465
1466 msgid "Initialization..."
1467 msgstr "Inicjalizacja..."
1468
1469 msgid "Initialize"
1470 msgstr "Inicjuj"
1471
1472 msgid "Initializing Harddisk..."
1473 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1474
1475 msgid "Input"
1476 msgstr "Wejście"
1477
1478 msgid "Installing"
1479 msgstr "Instalowanie"
1480
1481 msgid "Installing Software..."
1482 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1483
1484 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1485 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1486
1487 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1488 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1489
1490 msgid "Installing package content... Please wait..."
1491 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1492
1493 msgid "Instant Record..."
1494 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1495
1496 msgid "Integrated Ethernet"
1497 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1498
1499 msgid "Integrated Wireless"
1500 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1501
1502 msgid "Intermediate"
1503 msgstr "Pośredni"
1504
1505 msgid "Internal Flash"
1506 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1507
1508 msgid "Invalid Location"
1509 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1510
1511 #, python-format
1512 msgid "Invalid directory selected: %s"
1513 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1514
1515 msgid "Inversion"
1516 msgstr "Inversja"
1517
1518 msgid "Invert display"
1519 msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
1520
1521 msgid "Italian"
1522 msgstr "Włoski"
1523
1524 msgid "Job View"
1525 msgstr "Podgląd zajęć"
1526
1527 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1528 msgid "Just Scale"
1529 msgstr "Po prostu skaluj"
1530
1531 msgid "Keyboard Map"
1532 msgstr "Mapa klawiatury"
1533
1534 msgid "Keyboard Setup"
1535 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1536
1537 msgid "Keymap"
1538 msgstr "Mapa klawiszy"
1539
1540 msgid "LAN Adapter"
1541 msgstr "Adapter LAN"
1542
1543 msgid "LNB"
1544 msgstr "LNB"
1545
1546 msgid "LOF"
1547 msgstr "LOF"
1548
1549 msgid "LOF/H"
1550 msgstr "LOF/H"
1551
1552 msgid "LOF/L"
1553 msgstr "LOF/L"
1554
1555 msgid "Language selection"
1556 msgstr "Wybór języka"
1557
1558 msgid "Language..."
1559 msgstr "Język..."
1560
1561 msgid "Last speed"
1562 msgstr "Ostatnia prędkość"
1563
1564 msgid "Latitude"
1565 msgstr "Szerokość geogr."
1566
1567 msgid "Leave DVD Player?"
1568 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1569
1570 msgid "Left"
1571 msgstr "Lewo"
1572
1573 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1574 msgid "Letterbox"
1575 msgstr "Letterbox"
1576
1577 msgid "Limit east"
1578 msgstr "Limit wschodni"
1579
1580 msgid "Limit west"
1581 msgstr "Limit zachodni"
1582
1583 msgid "Limits off"
1584 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1585
1586 msgid "Limits on"
1587 msgstr "Limity właczony"
1588
1589 msgid "Link:"
1590 msgstr "Łącze:"
1591
1592 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1593 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1594
1595 msgid "List of Storage Devices"
1596 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1597
1598 msgid "Lithuanian"
1599 msgstr "Litewski"
1600
1601 msgid "Load"
1602 msgstr "Otwórz"
1603
1604 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1605 msgstr "Wyświetlaj długość filmy na liście"
1606
1607 msgid "Local Network"
1608 msgstr "Sieć lokalna"
1609
1610 msgid "Location"
1611 msgstr "Lokalizacja"
1612
1613 msgid "Lock:"
1614 msgstr "Blokada:"
1615
1616 msgid "Long Keypress"
1617 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1618
1619 msgid "Longitude"
1620 msgstr "Długość geogr."
1621
1622 msgid "MMC Card"
1623 msgstr "Karta MMC"
1624
1625 msgid "MORE"
1626 msgstr "Więcej"
1627
1628 msgid "Main menu"
1629 msgstr "Menu Główne"
1630
1631 msgid "Mainmenu"
1632 msgstr "Menu Główne"
1633
1634 msgid "Make this mark an 'in' point"
1635 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1636
1637 msgid "Make this mark an 'out' point"
1638 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1639
1640 msgid "Make this mark just a mark"
1641 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1642
1643 msgid "Manual Scan"
1644 msgstr "Ręczne skanowanie"
1645
1646 msgid "Manual transponder"
1647 msgstr "Ręczny transponder"
1648
1649 msgid "Margin after record"
1650 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1651
1652 msgid "Margin before record (minutes)"
1653 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1654
1655 msgid "Media player"
1656 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1657
1658 msgid "MediaPlayer"
1659 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1660
1661 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1662 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1663
1664 msgid "Medium is not empty!"
1665 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
1666
1667 msgid "Menu"
1668 msgstr "Menu"
1669
1670 msgid "Message"
1671 msgstr "Wiadomość"
1672
1673 msgid "Mkfs failed"
1674 msgstr "Mkfs zawiódł"
1675
1676 msgid "Mode"
1677 msgstr "Tryb"
1678
1679 msgid "Model: "
1680 msgstr "Model: "
1681
1682 msgid "Modulation"
1683 msgstr "Modulacja"
1684
1685 msgid "Modulator"
1686 msgstr "Modulator"
1687
1688 msgid "Mon"
1689 msgstr "Pon"
1690
1691 msgid "Mon-Fri"
1692 msgstr "Pon-Pią"
1693
1694 msgid "Monday"
1695 msgstr "Poniedziałek"
1696
1697 msgid "Mount failed"
1698 msgstr "Montowanie nieudane"
1699
1700 msgid "Move Picture in Picture"
1701 msgstr "Przesuń PiP"
1702
1703 msgid "Move east"
1704 msgstr "Przesuń na wschód"
1705
1706 msgid "Move west"
1707 msgstr "Przesuń na zachód"
1708
1709 msgid "Movielist menu"
1710 msgstr "Menu listy filmów"
1711
1712 msgid "Multi EPG"
1713 msgstr "Multi EPG"
1714
1715 msgid "Multiple service support"
1716 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1717
1718 msgid "Multisat"
1719 msgstr "Multisat"
1720
1721 msgid "Mute"
1722 msgstr "Mute"
1723
1724 msgid "N/A"
1725 msgstr "N/A"
1726
1727 msgid "NEXT"
1728 msgstr "Następny"
1729
1730 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1731 msgstr ""
1732 "Flaskowanie plikiem NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
1733
1734 msgid "NOW"
1735 msgstr "Teraz"
1736
1737 msgid "NTSC"
1738 msgstr "NTSC"
1739
1740 msgid "Name"
1741 msgstr "Nazwa"
1742
1743 msgid "Nameserver"
1744 msgstr "Nameserver"
1745
1746 #, python-format
1747 msgid "Nameserver %d"
1748 msgstr "Nameserver %d"
1749
1750 msgid "Nameserver Setup"
1751 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1752
1753 msgid "Nameserver settings"
1754 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1755
1756 msgid "Netmask"
1757 msgstr "Maska sieci"
1758
1759 msgid "Network Configuration..."
1760 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1761
1762 msgid "Network Mount"
1763 msgstr "Montowanie sieci"
1764
1765 msgid "Network SSID"
1766 msgstr "Sieciowe SSID"
1767
1768 msgid "Network Setup"
1769 msgstr "Ustawienia sieci"
1770
1771 msgid "Network scan"
1772 msgstr "Skanowanie sieci"
1773
1774 msgid "Network setup"
1775 msgstr "Ustawienia sieci"
1776
1777 msgid "Network test"
1778 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1779
1780 msgid "Network test..."
1781 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
1782
1783 msgid "Network..."
1784 msgstr "Sieć..."
1785
1786 msgid "Network:"
1787 msgstr "Sieć:"
1788
1789 msgid "NetworkWizard"
1790 msgstr "Kreator sieci"
1791
1792 msgid "New"
1793 msgstr "Nowy"
1794
1795 msgid "New pin"
1796 msgstr "Nowy pin"
1797
1798 msgid "New version:"
1799 msgstr "Nowa wersja:"
1800
1801 msgid "Next"
1802 msgstr "Następny"
1803
1804 msgid "No"
1805 msgstr "Nie"
1806
1807 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1808 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
1809
1810 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1811 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1812
1813 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1814 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1815
1816 msgid "No backup needed"
1817 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
1818
1819 msgid ""
1820 "No data on transponder!\n"
1821 "(Timeout reading PAT)"
1822 msgstr ""
1823 "Brak danych na transponderze!\n"
1824 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1825
1826 msgid "No details for this image file"
1827 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
1828
1829 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1830 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1831
1832 msgid "No free tuner!"
1833 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1834
1835 msgid ""
1836 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1837 msgstr ""
1838 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1839 "spróbować ponownie."
1840
1841 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1842 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1843
1844 msgid "No positioner capable frontend found."
1845 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1846
1847 msgid "No satellite frontend found!!"
1848 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1849
1850 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1851 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
1852
1853 msgid ""
1854 "No tuner is enabled!\n"
1855 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1856 msgstr ""
1857 "Brak włączonego tunera!\n"
1858 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1859
1860 msgid "No useable USB stick found"
1861 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
1862
1863 msgid ""
1864 "No valid service PIN found!\n"
1865 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1866 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1867 msgstr ""
1868 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1869 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1870 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1871
1872 msgid ""
1873 "No valid setup PIN found!\n"
1874 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1875 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1876 msgstr ""
1877 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1878 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1879 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1880
1881 msgid ""
1882 "No working local network adapter found.\n"
1883 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
1884 "configured correctly."
1885 msgstr ""
1886
1887 msgid ""
1888 "No working wireless network adapter found.\n"
1889 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
1890 "network is configured correctly."
1891 msgstr ""
1892
1893 msgid ""
1894 "No working wireless network interface found.\n"
1895 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
1896 "your local network interface."
1897 msgstr ""
1898
1899 msgid "No, but restart from begin"
1900 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1901
1902 msgid "No, do nothing."
1903 msgstr "Nie, nie rób nic."
1904
1905 msgid "No, just start my dreambox"
1906 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
1907
1908 msgid "No, scan later manually"
1909 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1910
1911 msgid "None"
1912 msgstr "Żaden"
1913
1914 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1915 msgid "Nonlinear"
1916 msgstr "Nielinearny"
1917
1918 msgid "North"
1919 msgstr "Północ"
1920
1921 msgid "Norwegian"
1922 msgstr "Norweski"
1923
1924 #, python-format
1925 msgid ""
1926 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1927 "required, %d MB available)"
1928 msgstr ""
1929 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1930 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1931
1932 msgid ""
1933 "Nothing to scan!\n"
1934 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1935 msgstr ""
1936 "Nic do skanowania!\n"
1937 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1938
1939 msgid "Now Playing"
1940 msgstr "Odtwarzane"
1941
1942 msgid ""
1943 "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
1944 "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
1945 "back in."
1946 msgstr ""
1947 "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz sformatować i "
1948 "używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu nacisnij przycisk OK."
1949
1950 msgid ""
1951 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1952 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1953 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1954 msgstr ""
1955 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1956 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1957 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1958
1959 msgid "OK"
1960 msgstr "OK"
1961
1962 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1963 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1964
1965 msgid "OSD Settings"
1966 msgstr "Ustawienia OSD"
1967
1968 msgid "OSD visibility"
1969 msgstr "wizualizacja OSD"
1970
1971 msgid "Off"
1972 msgstr "Wyłącz"
1973
1974 msgid "On"
1975 msgstr "Włącz"
1976
1977 msgid "One"
1978 msgstr "Jeden"
1979
1980 msgid "Online-Upgrade"
1981 msgstr "Online - Aktualizacja"
1982
1983 msgid "Only Free scan"
1984 msgstr "Tylko wolne skanowanie"
1985
1986 msgid "Orbital Position"
1987 msgstr "Pozycja orbitalna"
1988
1989 msgid "Other..."
1990 msgstr "Inne..."
1991
1992 msgid "PAL"
1993 msgstr "PAL"
1994
1995 msgid "PIDs"
1996 msgstr "Pidy"
1997
1998 msgid "Package list update"
1999 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
2000
2001 msgid "Packet management"
2002 msgstr "Zarządzanie pakietem"
2003
2004 msgid "Page"
2005 msgstr "Strona"
2006
2007 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2008 msgid "Pan&Scan"
2009 msgstr "Pan&Scan"
2010
2011 msgid "Parent Directory"
2012 msgstr "Katakog nadrzedny"
2013
2014 msgid "Parental control"
2015 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2016
2017 msgid "Parental control services Editor"
2018 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2019
2020 msgid "Parental control setup"
2021 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2022
2023 msgid "Parental control type"
2024 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2025
2026 msgid "Partitioning USB stick..."
2027 msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
2028
2029 msgid "Pause movie at end"
2030 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2031
2032 msgid "PiPSetup"
2033 msgstr "Ustawienia PiP"
2034
2035 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2036 msgid "Pillarbox"
2037 msgstr "Pillarbox"
2038
2039 msgid "Pilot"
2040 msgstr "Pilot"
2041
2042 msgid "Pin code needed"
2043 msgstr "Potrzebny kod pin"
2044
2045 msgid "Play"
2046 msgstr "Odtwarzaj"
2047
2048 msgid "Play Audio-CD..."
2049 msgstr "Odtważanie CD-Audio..."
2050
2051 msgid "Play recorded movies..."
2052 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2053
2054 msgid "Please Reboot"
2055 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2056
2057 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2058 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2059
2060 msgid "Please change recording endtime"
2061 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2062
2063 msgid "Please check your network settings!"
2064 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2065
2066 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2067 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2068
2069 msgid "Please choose an extension..."
2070 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2071
2072 msgid "Please choose he package..."
2073 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2074
2075 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2076 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2077
2078 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2079 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2080
2081 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2082 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2083
2084 msgid "Please enter a name for the new marker"
2085 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zanacznika"
2086
2087 msgid "Please enter a new filename"
2088 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2089
2090 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2091 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2092
2093 msgid "Please enter name of the new directory"
2094 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2095
2096 msgid "Please enter the correct pin code"
2097 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2098
2099 msgid "Please enter the old pin code"
2100 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2101
2102 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2103 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2104
2105 msgid ""
2106 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2107 "therefore the default directory is being used instead."
2108 msgstr ""
2109 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2110 "katalogu."
2111
2112 msgid "Please press OK to continue."
2113 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2114
2115 msgid "Please press OK!"
2116 msgstr "Wciśnij OK!"
2117
2118 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2119 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2120
2121 msgid "Please select a playlist to delete..."
2122 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
2123
2124 msgid "Please select a playlist..."
2125 msgstr "Wybierz playliste..."
2126
2127 msgid "Please select a subservice to record..."
2128 msgstr "Wybierz subserwis..."
2129
2130 msgid "Please select a subservice..."
2131 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2132
2133 msgid "Please select keyword to filter..."
2134 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
2135
2136 msgid "Please select target directory or medium"
2137 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2138
2139 msgid "Please select the movie path..."
2140 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2141
2142 msgid "Please set up tuner B"
2143 msgstr "Ustaw Tuner B"
2144
2145 msgid "Please set up tuner C"
2146 msgstr "Ustaw Tuner C"
2147
2148 msgid "Please set up tuner D"
2149 msgstr "Ustaw Tuner D"
2150
2151 msgid ""
2152 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2153 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2154 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2155 msgstr ""
2156 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2157 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2158 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2159
2160 msgid ""
2161 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2162 "the OK button."
2163 msgstr ""
2164 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2165 "OK."
2166
2167 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2168 msgstr ""
2169
2170 msgid "Please wait for md5 signature verification..."
2171 msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
2172
2173 msgid "Please wait while we configure your network..."
2174 msgstr ""
2175
2176 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2177 msgstr ""
2178
2179 msgid "Please wait..."
2180 msgstr ""
2181
2182 msgid "Please wait... Loading list..."
2183 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2184
2185 msgid "Plugin browser"
2186 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2187
2188 msgid "Plugins"
2189 msgstr "Pluginy"
2190
2191 msgid "Polarity"
2192 msgstr "Polaryzacja"
2193
2194 msgid "Polarization"
2195 msgstr "Polaryzacja"
2196
2197 msgid "Polish"
2198 msgstr "Polski"
2199
2200 msgid "Port A"
2201 msgstr "Port A"
2202
2203 msgid "Port B"
2204 msgstr "Port B"
2205
2206 msgid "Port C"
2207 msgstr "Port C"
2208
2209 msgid "Port D"
2210 msgstr "Port D"
2211
2212 msgid "Portuguese"
2213 msgstr "Portugalski"
2214
2215 msgid "Positioner"
2216 msgstr "Pozycjoner"
2217
2218 msgid "Positioner fine movement"
2219 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2220
2221 msgid "Positioner movement"
2222 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2223
2224 msgid "Positioner setup"
2225 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2226
2227 msgid "Positioner storage"
2228 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2229
2230 msgid "Power threshold in mA"
2231 msgstr "Próg mocy w  mA"
2232
2233 msgid "Predefined transponder"
2234 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2235
2236 msgid "Preparing... Please wait"
2237 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2238
2239 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2240 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2241
2242 msgid "Press OK to activate the settings."
2243 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2244
2245 msgid "Press OK to edit the settings."
2246 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2247
2248 msgid "Press OK to scan"
2249 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2250
2251 msgid "Press OK to start the scan"
2252 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2253
2254 msgid "Prev"
2255 msgstr "Poprzedni"
2256
2257 msgid "Preview menu"
2258 msgstr "Podgląd menu"
2259
2260 msgid "Primary DNS"
2261 msgstr "Pierwszy DNS"
2262
2263 msgid "Properties of current title"
2264 msgstr ""
2265
2266 msgid "Protect services"
2267 msgstr "Ochrona serwisów"
2268
2269 msgid "Protect setup"
2270 msgstr "Ochrona ustawień"
2271
2272 msgid "Provider"
2273 msgstr "Provider"
2274
2275 msgid "Provider to scan"
2276 msgstr "Provider do skanowania"
2277
2278 msgid "Providers"
2279 msgstr "Providerzy"
2280
2281 msgid "Quickzap"
2282 msgstr "Szybkie przełączanie"
2283
2284 msgid "RC Menu"
2285 msgstr "Menu RC"
2286
2287 msgid "RF output"
2288 msgstr "Wyjście RF"
2289
2290 msgid "RGB"
2291 msgstr "RGB"
2292
2293 msgid "RSS Feed URI"
2294 msgstr "Adres serwisu RSS"
2295
2296 msgid "Radio"
2297 msgstr "Radio"
2298
2299 msgid "Ram Disk"
2300 msgstr "Ram Dysk"
2301
2302 msgid "Really close without saving settings?"
2303 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2304
2305 msgid "Really delete done timers?"
2306 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2307
2308 msgid "Really delete this timer?"
2309 msgstr "Usunąć ten timer?"
2310
2311 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2312 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2313
2314 msgid "Really reboot now?"
2315 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2316
2317 msgid "Really restart now?"
2318 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2319
2320 msgid "Really shutdown now?"
2321 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2322
2323 msgid "Reboot"
2324 msgstr "Restart"
2325
2326 msgid "Reception Settings"
2327 msgstr "Ustawienia powitania"
2328
2329 msgid "Record"
2330 msgstr "Nagraj"
2331
2332 msgid "Recorded files..."
2333 msgstr "Nagrane pliki..."
2334
2335 msgid "Recording"
2336 msgstr "Nagrywanie"
2337
2338 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2339 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2340
2341 msgid "Recordings always have priority"
2342 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2343
2344 msgid "Reenter new pin"
2345 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2346
2347 msgid "Refresh Rate"
2348 msgstr "Wartość odświeżania"
2349
2350 msgid "Refresh rate selection."
2351 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2352
2353 msgid "Remounting stick partition..."
2354 msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
2355
2356 msgid "Remove Bookmark"
2357 msgstr "Usuń zakładkę"
2358
2359 msgid "Remove Plugins"
2360 msgstr "Usuń pluginy"
2361
2362 msgid "Remove a mark"
2363 msgstr "Usuń znacznik"
2364
2365 msgid "Remove currently selected title"
2366 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2367
2368 msgid "Remove plugins"
2369 msgstr "Usuń pluginy"
2370
2371 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2372 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2373
2374 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2375 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2376
2377 msgid "Remove title"
2378 msgstr "Usuń tytuł"
2379
2380 #, python-format
2381 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2382 msgstr ""
2383 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2384
2385 msgid "Rename"
2386 msgstr "Zmień nazwę"
2387
2388 msgid "Repeat"
2389 msgstr "Powtórz"
2390
2391 msgid "Repeat Type"
2392 msgstr "Typ powtórzeń"
2393
2394 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2395 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2396
2397 msgid "Repeats"
2398 msgstr "Powtarzaj"
2399
2400 msgid "Reset"
2401 msgstr "Resetuj"
2402
2403 msgid "Reset and renumerate title names"
2404 msgstr ""
2405
2406 msgid "Resolution"
2407 msgstr "Rozdzielczość"
2408
2409 msgid "Restart"
2410 msgstr "Restart"
2411
2412 msgid "Restart GUI"
2413 msgstr "Restartuj GUI"
2414
2415 msgid "Restart GUI now?"
2416 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2417
2418 msgid "Restart network"
2419 msgstr "Restart sieci"
2420
2421 msgid "Restart test"
2422 msgstr "Restart testu"
2423
2424 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2425 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2426
2427 msgid "Restore"
2428 msgstr "Przywróć"
2429
2430 msgid ""
2431 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2432 "settings now."
2433 msgstr ""
2434 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2435 "ustawienia teraz."
2436
2437 msgid "Resume from last position"
2438 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2439
2440 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2441 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2442 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2443 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2444 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2445 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2446 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2447 msgid "Resuming playback"
2448 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2449
2450 msgid "Return to file browser"
2451 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2452
2453 msgid "Return to movie list"
2454 msgstr "Powrót do listy filmów"
2455
2456 msgid "Return to previous service"
2457 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2458
2459 msgid "Rewind speeds"
2460 msgstr "Przewiń prędkości"
2461
2462 msgid "Right"
2463 msgstr "Prawo"
2464
2465 msgid "Rolloff"
2466 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2467
2468 msgid "Rotor turning speed"
2469 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2470
2471 msgid "Running"
2472 msgstr "Uruchomiony"
2473
2474 msgid "Russian"
2475 msgstr "Rosyjski"
2476
2477 msgid "S-Video"
2478 msgstr "S-Video"
2479
2480 msgid "SNR"
2481 msgstr "SNR"
2482
2483 msgid "SNR:"
2484 msgstr "SNR:"
2485
2486 msgid "Sat"
2487 msgstr "Sat"
2488
2489 msgid "Sat / Dish Setup"
2490 msgstr "Ustawienia anteny"
2491
2492 msgid "Satellite"
2493 msgstr "Satelita"
2494
2495 msgid "Satellite Equipment Setup"
2496 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2497
2498 msgid "Satellites"
2499 msgstr "Satelity"
2500
2501 msgid "Satfinder"
2502 msgstr "Miernik sygnału"
2503
2504 msgid "Sats"
2505 msgstr "Satelity"
2506
2507 msgid "Saturday"
2508 msgstr "Sobota"
2509
2510 msgid "Save"
2511 msgstr "Zapisz"
2512
2513 msgid "Save Playlist"
2514 msgstr "Zachowaj Playliste"
2515
2516 msgid "Scaling Mode"
2517 msgstr "Tryb skalowania"
2518
2519 msgid "Scan "
2520 msgstr "Skanuj"
2521
2522 msgid "Scan QAM128"
2523 msgstr "Skanuj QAM128"
2524
2525 msgid "Scan QAM16"
2526 msgstr "Skanuj QAM16"
2527
2528 msgid "Scan QAM256"
2529 msgstr "Skanuj QAM256"
2530
2531 msgid "Scan QAM32"
2532 msgstr "Skanuj QAM32"
2533
2534 msgid "Scan QAM64"
2535 msgstr "Skanuj QAM64"
2536
2537 msgid "Scan SR6875"
2538 msgstr "Skanuj SR6875"
2539
2540 msgid "Scan SR6900"
2541 msgstr "Skanuj SR6900"
2542
2543 msgid "Scan Wireless Networks"
2544 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2545
2546 msgid "Scan additional SR"
2547 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2548
2549 msgid "Scan band EU HYPER"
2550 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2551
2552 msgid "Scan band EU MID"
2553 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2554
2555 msgid "Scan band EU SUPER"
2556 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2557
2558 msgid "Scan band EU UHF IV"
2559 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2560
2561 msgid "Scan band EU UHF V"
2562 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2563
2564 msgid "Scan band EU VHF I"
2565 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2566
2567 msgid "Scan band EU VHF III"
2568 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2569
2570 msgid "Scan band US HIGH"
2571 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2572
2573 msgid "Scan band US HYPER"
2574 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2575
2576 msgid "Scan band US LOW"
2577 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2578
2579 msgid "Scan band US MID"
2580 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2581
2582 msgid "Scan band US SUPER"
2583 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2584
2585 msgid ""
2586 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2587 "WLAN USB Stick\n"
2588 msgstr ""
2589 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2590 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2591
2592 msgid ""
2593 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2594 msgstr ""
2595 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2596
2597 msgid "Search east"
2598 msgstr "Szukaj na wschód"
2599
2600 msgid "Search west"
2601 msgstr "Szukaj na zachód"
2602
2603 msgid "Secondary DNS"
2604 msgstr "Drugi DNS"
2605
2606 msgid "Seek"
2607 msgstr "Wyszukiwanie"
2608
2609 msgid "Select HDD"
2610 msgstr "Wybierz HDD"
2611
2612 msgid "Select Location"
2613 msgstr "Wybierz lokalizację"
2614
2615 msgid "Select Network Adapter"
2616 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2617
2618 msgid "Select a movie"
2619 msgstr "Wybierz film"
2620
2621 msgid "Select audio mode"
2622 msgstr "Wybierz tryb audio"
2623
2624 msgid "Select audio track"
2625 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2626
2627 msgid "Select channel to record from"
2628 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2629
2630 msgid "Select image"
2631 msgstr "Wybierz image"
2632
2633 msgid "Select refresh rate"
2634 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2635
2636 msgid "Select video input"
2637 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2638
2639 msgid "Select video mode"
2640 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2641
2642 msgid "Selected source image"
2643 msgstr "Wybierz image źródłowy"
2644
2645 msgid "Send DiSEqC"
2646 msgstr ""
2647
2648 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
2649 msgstr ""
2650
2651 msgid "Seperate titles with a main menu"
2652 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
2653
2654 msgid "Sequence repeat"
2655 msgstr "Potwórka sekwencji"
2656
2657 msgid "Service"
2658 msgstr "Serwis"
2659
2660 msgid "Service Scan"
2661 msgstr "Skanowanie serwisu"
2662
2663 msgid "Service Searching"
2664 msgstr "Szukanie serwisów"
2665
2666 msgid "Service has been added to the favourites."
2667 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2668
2669 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2670 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2671
2672 msgid ""
2673 "Service invalid!\n"
2674 "(Timeout reading PMT)"
2675 msgstr ""
2676 "Serwis niewłaściwy!\n"
2677 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2678
2679 msgid ""
2680 "Service not found!\n"
2681 "(SID not found in PAT)"
2682 msgstr ""
2683 "Serwis nie znaleziony!\n"
2684 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2685
2686 msgid "Service scan"
2687 msgstr "Skanowanie serwisów"
2688
2689 msgid ""
2690 "Service unavailable!\n"
2691 "Check tuner configuration!"
2692 msgstr ""
2693 "Serwis niedostępny!\n"
2694 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2695
2696 msgid "Serviceinfo"
2697 msgstr "Info o serwisie"
2698
2699 msgid "Services"
2700 msgstr "Serwisy"
2701
2702 msgid "Set Voltage and 22KHz"
2703 msgstr ""
2704
2705 msgid "Set as default Interface"
2706 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
2707
2708 msgid "Set interface as default Interface"
2709 msgstr ""
2710
2711 msgid "Set limits"
2712 msgstr "Ustaw limity"
2713
2714 msgid "Settings"
2715 msgstr "Ustawienia"
2716
2717 msgid "Setup"
2718 msgstr "Konfiguracja"
2719
2720 msgid "Setup Mode"
2721 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2722
2723 msgid "Show Info"
2724 msgstr "Pokaż Info"
2725
2726 msgid "Show WLAN Status"
2727 msgstr "Pokaż status WLAN"
2728
2729 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2730 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2731
2732 msgid "Show infobar on channel change"
2733 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2734
2735 msgid "Show infobar on event change"
2736 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2737
2738 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2739 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2740
2741 msgid "Show positioner movement"
2742 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2743
2744 msgid "Show services beginning with"
2745 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2746
2747 msgid "Show the radio player..."
2748 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2749
2750 msgid "Show the tv player..."
2751 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2752
2753 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2754 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2755
2756 msgid "Shutdown Dreambox after"
2757 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2758
2759 msgid "Similar"
2760 msgstr "Podobne"
2761
2762 msgid "Similar broadcasts:"
2763 msgstr "Podobne transmisje:"
2764
2765 msgid "Simple"
2766 msgstr "Proste"
2767
2768 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
2769 msgstr ""
2770
2771 msgid "Single"
2772 msgstr "Jeden"
2773
2774 msgid "Single EPG"
2775 msgstr "Pojedyńczy EPG"
2776
2777 msgid "Single satellite"
2778 msgstr "Jeden satelita"
2779
2780 msgid "Single transponder"
2781 msgstr "Jeden transponder"
2782
2783 msgid "Singlestep (GOP)"
2784 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2785
2786 msgid "Skin..."
2787 msgstr "Skóry..."
2788
2789 msgid "Sleep Timer"
2790 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2791
2792 msgid "Sleep timer action:"
2793 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
2794
2795 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2796 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2797
2798 #, python-format
2799 msgid "Slot %d"
2800 msgstr "Slot %d"
2801
2802 msgid "Slow"
2803 msgstr "Wolno"
2804
2805 msgid "Slow Motion speeds"
2806 msgstr "Odtważanie w zwolnionym tempie"
2807
2808 msgid "Some plugins are not available:\n"
2809 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2810
2811 msgid "Somewhere else"
2812 msgstr "Gdzie indziej"
2813
2814 msgid ""
2815 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2816 "\n"
2817 "Please choose an other one."
2818 msgstr ""
2819 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
2820 "\n"
2821 "Wybierz inną."
2822
2823 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2824 msgid "Sort A-Z"
2825 msgstr "Sortuj od A-Z"
2826
2827 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2828 msgid "Sort Time"
2829 msgstr "Sortuj po czasie"
2830
2831 msgid "Sound"
2832 msgstr "Dźwięk"
2833
2834 msgid "Soundcarrier"
2835 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2836
2837 msgid "South"
2838 msgstr "Południe"
2839
2840 msgid "Spanish"
2841 msgstr "Hiszpański"
2842
2843 msgid "Standby"
2844 msgstr "Czuwanie"
2845
2846 msgid "Standby / Restart"
2847 msgstr "Czuwanie / Restart"
2848
2849 msgid "Start"
2850 msgstr "Rozpocznij"
2851
2852 msgid "Start from the beginning"
2853 msgstr "Rozpocznij od początku"
2854
2855 msgid "Start recording?"
2856 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2857
2858 msgid "Start test"
2859 msgstr "Zacznij test"
2860
2861 msgid "StartTime"
2862 msgstr "Czas rozpoczęcia"
2863
2864 msgid "Starting on"
2865 msgstr "Rozpocznij na"
2866
2867 msgid "Step east"
2868 msgstr "Krok na wschód"
2869
2870 msgid "Step west"
2871 msgstr "Krok na zachód"
2872
2873 msgid "Stereo"
2874 msgstr "Stereo"
2875
2876 msgid "Stop"
2877 msgstr "Zatrzymaj"
2878
2879 msgid "Stop Timeshift?"
2880 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2881
2882 msgid "Stop current event and disable coming events"
2883 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2884
2885 msgid "Stop current event but not coming events"
2886 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2887
2888 msgid "Stop playing this movie?"
2889 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2890
2891 msgid "Stop test"
2892 msgstr "Zakończ test"
2893
2894 msgid "Store position"
2895 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2896
2897 msgid "Stored position"
2898 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2899
2900 msgid "Subservice list..."
2901 msgstr "Lista subserwisów..."
2902
2903 msgid "Subservices"
2904 msgstr "Subserwisy"
2905
2906 msgid "Subtitle selection"
2907 msgstr "Wybór napisów"
2908
2909 msgid "Subtitles"
2910 msgstr "Napisy"
2911
2912 msgid "Sun"
2913 msgstr "Nie"
2914
2915 msgid "Sunday"
2916 msgstr "Niedziela"
2917
2918 msgid "Swap Services"
2919 msgstr "Zamiana serwisów"
2920
2921 msgid "Swedish"
2922 msgstr "Szwedzki"
2923
2924 msgid "Switch to next subservice"
2925 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2926
2927 msgid "Switch to previous subservice"
2928 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2929
2930 msgid "Symbol Rate"
2931 msgstr "Symbol Rate"
2932
2933 msgid "Symbolrate"
2934 msgstr "Symbolrate"
2935
2936 msgid "System"
2937 msgstr "System"
2938
2939 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2940 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2941 msgstr ""
2942 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2943 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2944 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2945
2946 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
2947 msgstr ""
2948
2949 msgid "TV System"
2950 msgstr "System TV"
2951
2952 msgid "Table of content for collection"
2953 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
2954
2955 msgid "Terrestrial"
2956 msgstr "Naziemny"
2957
2958 msgid "Terrestrial provider"
2959 msgstr "Naziemny provider"
2960
2961 msgid "Test mode"
2962 msgstr "Tryb testowy"
2963
2964 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2965 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2966
2967 msgid "Test-Messagebox?"
2968 msgstr "Informacja testowa?"
2969
2970 msgid ""
2971 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2972 "Please press OK to start using your Dreambox."
2973 msgstr ""
2974 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
2975 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2976
2977 msgid ""
2978 "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
2979 "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
2980 "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from the "
2981 "stick!"
2982 msgstr ""
2983 "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage .NFI "
2984 "z serwera"
2985
2986 msgid ""
2987 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
2988 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
2989 "players) instead?"
2990 msgstr ""
2991 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
2992 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
2993 "stacjonarnych czytnikach DVD."
2994
2995 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2996 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2997
2998 #, python-format
2999 msgid ""
3000 "The following device was found:\n"
3001 "\n"
3002 "%s\n"
3003 "\n"
3004 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3005 msgstr ""
3006 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3007 "\n"
3008 "%s\n"
3009 "\n"
3010 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3011
3012 msgid ""
3013 "The input port should be configured now.\n"
3014 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3015 "want to do that now?"
3016 msgstr ""
3017 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3018 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
3019 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3020
3021 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3022 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
3023
3024 msgid ""
3025 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3026 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3027 msgstr ""
3028 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
3029 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3030
3031 msgid ""
3032 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3033 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3034 "risk!"
3035 msgstr ""
3036 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
3037 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
3038
3039 msgid ""
3040 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3041 "corrupted!"
3042 msgstr ""
3043 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
3044 "lub zepsuty!"
3045
3046 msgid "The package doesn't contain anything."
3047 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
3048
3049 #, python-format
3050 msgid "The path %s already exists."
3051 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
3052
3053 msgid "The pin code has been changed successfully."
3054 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
3055
3056 msgid "The pin code you entered is wrong."
3057 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
3058
3059 msgid "The pin codes you entered are different."
3060 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
3061
3062 msgid "The sleep timer has been activated."
3063 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
3064
3065 msgid "The sleep timer has been disabled."
3066 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
3067
3068 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3069 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
3070
3071 msgid ""
3072 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3073 "Please install it."
3074 msgstr ""
3075 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3076 "Proszę go zainstalować."
3077
3078 msgid ""
3079 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3080 msgstr ""
3081 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3082 "teraz?"
3083
3084 msgid "The wizard is finished now."
3085 msgstr "Kreator zakończony."
3086
3087 msgid "There are no default services lists in your image."
3088 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3089
3090 msgid "There are no default settings in your image."
3091 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3092
3093 msgid ""
3094 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3095 "Do you really want to continue?"
3096 msgstr ""
3097 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3098 "Czy kontynuować?"
3099
3100 #, python-format
3101 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3102 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3103
3104 msgid ""
3105 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3106 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3107 msgstr ""
3108 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3109 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3110 "flash?"
3111
3112 msgid ""
3113 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3114 "flash memory?"
3115 msgstr ""
3116 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3117 "pamięć flash?"
3118
3119 msgid ""
3120 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3121 "content on the disc."
3122 msgstr ""
3123 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3124 "nosniku."
3125
3126 #, python-format
3127 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3128 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3129
3130 msgid "This is step number 2."
3131 msgstr "To jest krok numer 2."
3132
3133 msgid "This is unsupported at the moment."
3134 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3135
3136 msgid ""
3137 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3138 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3139 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3140 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3141 "the \"Nameserver\" Configuration"
3142 msgstr ""
3143 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3144 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3145 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3146 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3147 "\"Nameserver\" konfigurację"
3148
3149 msgid ""
3150 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3151 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3152 "- verify that a network cable is attached\n"
3153 "- verify that the cable is not broken"
3154 msgstr ""
3155 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3156 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3157 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3158 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3159
3160 msgid ""
3161 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3162 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3163 "- no valid IP Address was found\n"
3164 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3165 msgstr ""
3166 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3167 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3168 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3169 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3170
3171 msgid ""
3172 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3173 "configuration with DHCP.\n"
3174 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3175 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3176 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3177 "dialog.\n"
3178 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3179 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3180 msgstr ""
3181 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3182 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3183 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3184 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3185 "adaptera sieciowego.\n"
3186 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3187 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3188
3189 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3190 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3191
3192 msgid "Three"
3193 msgstr "Trzy"
3194
3195 msgid "Threshold"
3196 msgstr "Próg"
3197
3198 msgid "Thu"
3199 msgstr "Czw"
3200
3201 msgid "Thursday"
3202 msgstr "Czwartek"
3203
3204 msgid "Time"
3205 msgstr "Czas"
3206
3207 msgid "Time/Date Input"
3208 msgstr "Czas / Data"
3209
3210 msgid "Timer"
3211 msgstr "Timer"
3212
3213 msgid "Timer Edit"
3214 msgstr "Edycja timera"
3215
3216 msgid "Timer Editor"
3217 msgstr "Edytor timera"
3218
3219 msgid "Timer Type"
3220 msgstr "Typ timera"
3221
3222 msgid "Timer entry"
3223 msgstr "Wstęp timera"
3224
3225 msgid "Timer log"
3226 msgstr "Log timera"
3227
3228 msgid ""
3229 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3230 "Please recheck it!"
3231 msgstr ""
3232 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
3233 "Proszę to sprawdzić!"
3234
3235 msgid "Timer sanity error"
3236 msgstr "Błąd timera"
3237
3238 msgid "Timer selection"
3239 msgstr "Wybór timera"
3240
3241 msgid "Timer status:"
3242 msgstr "Status timera:"
3243
3244 msgid "Timeshift"
3245 msgstr "Timeshift"
3246
3247 msgid "Timeshift not possible!"
3248 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3249
3250 msgid "Timezone"
3251 msgstr "Strefa czasu"
3252
3253 msgid "Title"
3254 msgstr "Tytuł"
3255
3256 msgid "Title properties"
3257 msgstr ""
3258
3259 msgid "Title:"
3260 msgstr "Tytuł:"
3261
3262 msgid "Titleset mode"
3263 msgstr ""
3264
3265 msgid ""
3266 "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick now "
3267 "and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the stick out."
3268 msgstr ""
3269 "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz go "
3270 "ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
3271
3272 msgid "Today"
3273 msgstr "Dzisiaj"
3274
3275 msgid "Tone mode"
3276 msgstr "Tryb tonowy"
3277
3278 msgid "Toneburst"
3279 msgstr "Toneburst"
3280
3281 msgid "Toneburst A/B"
3282 msgstr "Toneburst A/B"
3283
3284 msgid "Track"
3285 msgstr "Ścieżka"
3286
3287 msgid "Translation"
3288 msgstr "Tłumaczenie"
3289
3290 msgid "Translation:"
3291 msgstr "Tłumaczenie:"
3292
3293 msgid "Transmission Mode"
3294 msgstr "Tryb transmisji"
3295
3296 msgid "Transmission mode"
3297 msgstr "Tryb transmisji"
3298
3299 msgid "Transponder"
3300 msgstr "Transponder"
3301
3302 msgid "Transponder Type"
3303 msgstr "Typ transpondera"
3304
3305 msgid "Tries left:"
3306 msgstr "Próby skończone:"
3307
3308 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3309 msgstr ""
3310 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3311
3312 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3313 msgstr ""
3314 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3315
3316 msgid "Tue"
3317 msgstr "Wto"
3318
3319 msgid "Tuesday"
3320 msgstr "Wtorek"
3321
3322 msgid "Tune"
3323 msgstr "Ustaw"
3324
3325 msgid "Tune failed!"
3326 msgstr "Strojenie nieudane!"
3327
3328 msgid "Tuner"
3329 msgstr "Tuner"
3330
3331 msgid "Tuner "
3332 msgstr "Tuner "
3333
3334 msgid "Tuner Slot"
3335 msgstr "Slot tunera"
3336
3337 msgid "Tuner configuration"
3338 msgstr "Konfiguracja tunera"
3339
3340 msgid "Tuner status"
3341 msgstr "Status tunera"
3342
3343 msgid "Turkish"
3344 msgstr "Turecki"
3345
3346 msgid "Two"
3347 msgstr "Dwa"
3348
3349 msgid "Type of scan"
3350 msgstr "Tym skanowania"
3351
3352 msgid "USALS"
3353 msgstr "USALS"
3354
3355 msgid "USB"
3356 msgstr "USB"
3357
3358 msgid "USB Stick"
3359 msgstr "USB Stick"
3360
3361 msgid ""
3362 "Unable to complete filesystem check.\n"
3363 "Error: "
3364 msgstr ""
3365 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3366 "Błąd: "
3367
3368 msgid ""
3369 "Unable to initialize harddisk.\n"
3370 "Error: "
3371 msgstr ""
3372 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3373 "Błąd: "
3374
3375 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3376 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3377
3378 msgid "Universal LNB"
3379 msgstr "Uniwersalny LNB"
3380
3381 msgid "Unmount failed"
3382 msgstr "Błąd odmontowania"
3383
3384 msgid "Update"
3385 msgstr "uaktualnienie"
3386
3387 msgid "Updates your receiver's software"
3388 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3389
3390 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3391 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3392
3393 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3394 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3395
3396 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3397 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3398
3399 msgid "Upgrading"
3400 msgstr "Aktualizowanie"
3401
3402 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3403 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3404
3405 msgid "Use DHCP"
3406 msgstr "Użyj DHCP"
3407
3408 msgid "Use Interface"
3409 msgstr "Użyj intrefejsu"
3410
3411 msgid "Use Power Measurement"
3412 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3413
3414 msgid "Use a gateway"
3415 msgstr "Użyj bramy"
3416
3417 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3418 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3419 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3420 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3421 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3422 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3423 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3424 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3425 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3426 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3427 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3428 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3429 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3430 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3431
3432 msgid "Use power measurement"
3433 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3434
3435 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3436 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3437
3438 msgid ""
3439 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3440 "\n"
3441 "Please set up tuner A"
3442 msgstr ""
3443 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3444 "\n"
3445 "Wybierz Tuner A"
3446
3447 msgid ""
3448 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3449 "press OK."
3450 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3451
3452 msgid "Use usals for this sat"
3453 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3454
3455 msgid "Use wizard to set up basic features"
3456 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3457
3458 msgid "Used service scan type"
3459 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3460
3461 msgid "User defined"
3462 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3463
3464 msgid "VCR scart"
3465 msgstr "Przełącz VCR"
3466
3467 msgid "VMGM (intro trailer)"
3468 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3469
3470 msgid "Video Fine-Tuning"
3471 msgstr "Ustawienia czysości obrazu"
3472
3473 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3474 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3475
3476 msgid "Video Output"
3477 msgstr "Wyjście Wideo"
3478
3479 msgid "Video Setup"
3480 msgstr "Ustawienia Wideo"
3481
3482 msgid "Video Wizard"
3483 msgstr "Kreator Wideo"
3484
3485 msgid ""
3486 "Video input selection\n"
3487 "\n"
3488 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3489 "input port).\n"
3490 "\n"
3491 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3492 msgstr ""
3493 "Wybór wejścia wideo\n"
3494 "\n"
3495 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3496 "port wejścia).\n"
3497 "\n"
3498 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3499
3500 msgid "Video mode selection."
3501 msgstr "Wybór trybu wideo"
3502
3503 msgid "View Rass interactive..."
3504 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3505
3506 msgid "View teletext..."
3507 msgstr "Pokaż teletext..."
3508
3509 msgid "Virtual KeyBoard"
3510 msgstr ""
3511
3512 msgid "Voltage mode"
3513 msgstr "Tryb napięcia"
3514
3515 msgid "Volume"
3516 msgstr "Głośność"
3517
3518 msgid "W"
3519 msgstr "W"
3520
3521 msgid "WEP"
3522 msgstr "WEP"
3523
3524 msgid "WPA"
3525 msgstr "WPA"
3526
3527 msgid "WPA or WPA2"
3528 msgstr ""
3529
3530 msgid "WPA2"
3531 msgstr "WPA2"
3532
3533 msgid "WSS on 4:3"
3534 msgstr "WSS na 4:3"
3535
3536 msgid "Waiting"
3537 msgstr "Oczekiwanie"
3538
3539 msgid "Waiting for USB stick to settle..."
3540 msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
3541
3542 msgid ""
3543 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3544 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3545 "Please press OK to begin."
3546 msgstr ""
3547 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
3548 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
3549 "na 60hz.\n"
3550 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3551
3552 msgid "Wed"
3553 msgstr "Śro"
3554
3555 msgid "Wednesday"
3556 msgstr "Środa"
3557
3558 msgid "Weekday"
3559 msgstr "Dzień tygodnia"
3560
3561 msgid ""
3562 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3563 "\n"
3564 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3565 "cut'.\n"
3566 "\n"
3567 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3568 msgstr ""
3569 "Witamy w edytorze prycięć.\n"
3570 "\n"
3571 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
3572 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
3573 "\n"
3574 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
3575 "'koniec cięcia'. To wszystko."
3576
3577 msgid ""
3578 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3579 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3580 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3581 msgstr ""
3582 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
3583 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
3584 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
3585 "oprogramowanie."
3586
3587 msgid ""
3588 "Welcome.\n"
3589 "\n"
3590 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3591 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3592 msgstr ""
3593 "Witaj.\n"
3594 "\n"
3595 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
3596 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3597
3598 msgid "Welcome..."
3599 msgstr "Witam..."
3600
3601 msgid "West"
3602 msgstr "Zachód"
3603
3604 msgid "What do you want to scan?"
3605 msgstr "Co chcesz skanować?"
3606
3607 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3608 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
3609
3610 msgid "Wireless"
3611 msgstr "Bezprzewodowy"
3612
3613 msgid "Wireless Network"
3614 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3615
3616 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3617 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3618
3619 msgid "Write failed!"
3620 msgstr "Błąd zapisu!"
3621
3622 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3623 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
3624
3625 msgid "Writing image file to NAND Flash"
3626 msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
3627
3628 msgid "YPbPr"
3629 msgstr "YPbPr"
3630
3631 msgid "Year:"
3632 msgstr "Rok:"
3633
3634 msgid "Yes"
3635 msgstr "Tak"
3636
3637 msgid "Yes, and delete this movie"
3638 msgstr ""
3639
3640 msgid "Yes, backup my settings!"
3641 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3642
3643 msgid "Yes, do a manual scan now"
3644 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3645
3646 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3647 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3648
3649 msgid "Yes, do another manual scan now"
3650 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3651
3652 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3653 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3654
3655 msgid "Yes, restore the settings now"
3656 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3657
3658 msgid "Yes, returning to movie list"
3659 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3660
3661 msgid "Yes, view the tutorial"
3662 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3663
3664 msgid ""
3665 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3666 "want to be installed."
3667 msgstr ""
3668 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3669 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3670
3671 msgid "You can choose, what you want to install..."
3672 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3673
3674 msgid "You cannot delete this!"
3675 msgstr "Tego nie można usunąć!"
3676
3677 msgid "You chose not to install any default services lists."
3678 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3679
3680 msgid ""
3681 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3682 "default settings later in the settings menu."
3683 msgstr ""
3684 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3685 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
3686
3687 msgid ""
3688 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3689 msgstr ""
3690 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3691 "przycisk OK."
3692
3693 msgid ""
3694 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3695 "harddisk is not an option for you."
3696 msgstr ""
3697 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
3698 "nie jest możliwe."
3699
3700 msgid ""
3701 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3702 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3703 "to the harddisk!\n"
3704 "Please press OK to start the backup now."
3705 msgstr ""
3706 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3707 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3708 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3709
3710 msgid ""
3711 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3712 "Please press OK to start the backup now."
3713 msgstr ""
3714 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3715 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3716
3717 msgid ""
3718 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3719 "backup now."
3720 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3721
3722 msgid ""
3723 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
3724 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
3725 msgstr ""
3726 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
3727 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
3728 "danych."
3729
3730 #, python-format
3731 msgid "You have to wait %s!"
3732 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
3733
3734 msgid ""
3735 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3736 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3737 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3738 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3739 "your settings."
3740 msgstr ""
3741 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
3742 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3743 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
3744 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
3745
3746 msgid ""
3747 "You need to define some keywords first!\n"
3748 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3749 "Do you want to define keywords now?"
3750 msgstr ""
3751 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3752 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3753 "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
3754
3755 msgid ""
3756 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3757 "\n"
3758 "Do you want to set the pin now?"
3759 msgstr ""
3760 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
3761 "\n"
3762 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3763
3764 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3765 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3766
3767 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3768 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3769
3770 msgid ""
3771 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3772 "process."
3773 msgstr ""
3774 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
3775 "procesu aktualizacji."
3776
3777 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3778 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3779
3780 msgid ""
3781 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3782 "try again."
3783 msgstr ""
3784 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3785 "ponownie."
3786
3787 msgid ""
3788 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3789 "Press OK to start upgrade."
3790 msgstr ""
3791 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3792 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3793
3794 msgid "Your network configuration has been activated."
3795 msgstr ""
3796
3797 msgid ""
3798 "Your network configuration has been activated.\n"
3799 "A second configured interface has been found.\n"
3800 "\n"
3801 "Do you want to disable the second network interface?"
3802 msgstr ""
3803
3804 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3805 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3806
3807 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3808 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3809
3810 msgid "[alternative edit]"
3811 msgstr "[edycja wybranych]"
3812
3813 msgid "[bouquet edit]"
3814 msgstr "[edycja bukietu]"
3815
3816 msgid "[favourite edit]"
3817 msgstr "[edycja ulubionych]"
3818
3819 msgid "[move mode]"
3820 msgstr "[tryb przesuwania]"
3821
3822 msgid "abort alternatives edit"
3823 msgstr "przerwij edycje wybranych"
3824
3825 msgid "abort bouquet edit"
3826 msgstr "przerwij edycje bukietów"
3827
3828 msgid "abort favourites edit"
3829 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
3830
3831 msgid "about to start"
3832 msgstr "jak rozpocząć"
3833
3834 msgid "activate current configuration"
3835 msgstr ""
3836
3837 msgid "add a nameserver entry"
3838 msgstr ""
3839
3840 msgid "add alternatives"
3841 msgstr "dodaj wybrane"
3842
3843 msgid "add bookmark"
3844 msgstr "dodaj zakładkę"
3845
3846 msgid "add bouquet"
3847 msgstr "dodaj bukiet"
3848
3849 msgid "add directory to playlist"
3850 msgstr "dodaj katalog do playlisty "
3851
3852 msgid "add file to playlist"
3853 msgstr "dodaj plik do playlisty"
3854
3855 msgid "add files to playlist"
3856 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3857
3858 msgid "add marker"
3859 msgstr "dodaj zaznaczenie"
3860
3861 msgid "add recording (enter recording duration)"
3862 msgstr "dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3863
3864 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3865 msgstr "dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3866
3867 msgid "add recording (indefinitely)"
3868 msgstr "dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3869
3870 msgid "add recording (stop after current event)"
3871 msgstr "dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3872
3873 msgid "add service to bouquet"
3874 msgstr "dodaj serwis do bukietu"
3875
3876 msgid "add service to favourites"
3877 msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
3878
3879 msgid "add to parental protection"
3880 msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3881
3882 msgid "advanced"
3883 msgstr "zaawansowane"
3884
3885 msgid "alphabetic sort"
3886 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3887
3888 msgid ""
3889 "are you sure you want to restore\n"
3890 "following backup:\n"
3891 msgstr ""
3892 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3893 "następującą kopie:\n"
3894
3895 #, python-format
3896 msgid "audio track (%s) format"
3897 msgstr ""
3898
3899 #, python-format
3900 msgid "audio track (%s) language"
3901 msgstr ""
3902
3903 msgid "audio tracks"
3904 msgstr "ścieżki audio"
3905
3906 msgid "back"
3907 msgstr "wróć"
3908
3909 msgid "background image"
3910 msgstr "obraz tła"
3911
3912 msgid "better"
3913 msgstr "lepszy"
3914
3915 msgid "blacklist"
3916 msgstr "Czarna lista"
3917
3918 #, python-format
3919 msgid "burn audio track (%s)"
3920 msgstr ""
3921
3922 msgid "by Exif"
3923 msgstr "przez Exif"
3924
3925 msgid "change recording (duration)"
3926 msgstr "zmień czas trwania nagrania"
3927
3928 msgid "change recording (endtime)"
3929 msgstr "zmień koniec czasu nagrania"
3930
3931 msgid "chapters"
3932 msgstr "rozdziały"
3933
3934 msgid "choose destination directory"
3935 msgstr "wybierz folder docelowy"
3936
3937 msgid "circular left"
3938 msgstr "Kołój w lewo"
3939
3940 msgid "circular right"
3941 msgstr "Kołój w prawo"
3942
3943 msgid "clear playlist"
3944 msgstr "Wyczyść playliste"
3945
3946 msgid "color"
3947 msgstr "kolor"
3948
3949 msgid "complex"
3950 msgstr "złożony"
3951
3952 msgid "config menu"
3953 msgstr "Menu konfiguracji"
3954
3955 msgid "confirmed"
3956 msgstr "potwierdzone"
3957
3958 msgid "connected"
3959 msgstr "połączony"
3960
3961 msgid "continue"
3962 msgstr "kontynuuj"
3963
3964 msgid "copy to bouquets"
3965 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3966
3967 msgid "create directory"
3968 msgstr "Utwórz katalog"
3969
3970 msgid "daily"
3971 msgstr "Codziennie"
3972
3973 msgid "day"
3974 msgstr "dzień"
3975
3976 msgid "delete"
3977 msgstr "usuń"
3978
3979 msgid "delete cut"
3980 msgstr "Usuń wycięte"
3981
3982 msgid "delete playlist entry"
3983 msgstr "Usuń wpis playlisty"
3984
3985 msgid "delete saved playlist"
3986 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3987
3988 msgid "delete..."
3989 msgstr "Usuń..."
3990
3991 msgid "disable"
3992 msgstr "Wyłącz"
3993
3994 msgid "disable move mode"
3995 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3996
3997 msgid "disabled"
3998 msgstr "Wyłączone"
3999
4000 msgid "disconnected"
4001 msgstr "rozłączone"
4002
4003 msgid "do not change"
4004 msgstr "Nie zmieniaj"
4005
4006 msgid "do nothing"
4007 msgstr "Nic nie rób"
4008
4009 msgid "don't record"
4010 msgstr "Nie nagrywaj"
4011
4012 msgid "done!"
4013 msgstr "Zrobione!"
4014
4015 msgid "edit alternatives"
4016 msgstr "Edytuj wybrane"
4017
4018 msgid "empty"
4019 msgstr "Puste"
4020
4021 msgid "enable"
4022 msgstr "Włączone"
4023
4024 msgid "enable bouquet edit"
4025 msgstr "Włącz edycje bukietu"
4026
4027 msgid "enable favourite edit"
4028 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
4029
4030 msgid "enable move mode"
4031 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
4032
4033 msgid "enabled"
4034 msgstr "Włączone"
4035
4036 msgid "end alternatives edit"
4037 msgstr "Koniec edycji wybranych"
4038
4039 msgid "end bouquet edit"
4040 msgstr "Koniec edycji bukietów"
4041
4042 msgid "end cut here"
4043 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
4044
4045 msgid "end favourites edit"
4046 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
4047
4048 msgid "enigma2 and network"
4049 msgstr ""
4050
4051 msgid "equal to"
4052 msgstr "równy"
4053
4054 msgid "exceeds dual layer medium!"
4055 msgstr "przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
4056
4057 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4058 msgstr "Wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
4059
4060 msgid "exit mediaplayer"
4061 msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
4062
4063 msgid "exit movielist"
4064 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
4065
4066 msgid "exit nameserver configuration"
4067 msgstr ""
4068
4069 msgid "exit network adapter configuration"
4070 msgstr ""
4071
4072 msgid "exit network adapter setup menu"
4073 msgstr ""
4074
4075 msgid "exit network interface list"
4076 msgstr ""
4077
4078 msgid "exit networkadapter setup menu"
4079 msgstr ""
4080
4081 msgid "failed"
4082 msgstr "zawiódł"
4083
4084 msgid "filename"
4085 msgstr "nazwa pliku"
4086
4087 msgid "fine-tune your display"
4088 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
4089
4090 msgid "font face"
4091 msgstr "font face"
4092
4093 msgid "forward to the next chapter"
4094 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
4095
4096 msgid "free"
4097 msgstr "wolne"
4098
4099 msgid "free diskspace"
4100 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
4101
4102 msgid "go to deep standby"
4103 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
4104
4105 msgid "go to standby"
4106 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
4107
4108 msgid "headline"
4109 msgstr "nagłówek"
4110
4111 msgid "hear radio..."
4112 msgstr "Słuchaj radia..."
4113
4114 msgid "help..."
4115 msgstr "Pomoc..."
4116
4117 msgid "hide extended description"
4118 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
4119
4120 msgid "hide player"
4121 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
4122
4123 msgid "highlighted button"
4124 msgstr "podświetlone przyciski"
4125
4126 msgid "horizontal"
4127 msgstr "Pozioma (H)"
4128
4129 msgid "hour"
4130 msgstr "Godzina"
4131
4132 msgid "hours"
4133 msgstr "Godziny"
4134
4135 msgid "immediate shutdown"
4136 msgstr "wyłącz natychmiast"
4137
4138 #, python-format
4139 msgid ""
4140 "incoming call!\n"
4141 "%s calls on %s!"
4142 msgstr ""
4143 "Przychodząca rozmowa!\n"
4144 "%s rozmowy włączone %s!"
4145
4146 msgid "init module"
4147 msgstr "Moduł init"
4148
4149 msgid "insert mark here"
4150 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
4151
4152 msgid "jump back to the previous title"
4153 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
4154
4155 msgid "jump forward to the next title"
4156 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
4157
4158 msgid "jump to listbegin"
4159 msgstr "skocz do początku listy"
4160
4161 msgid "jump to listend"
4162 msgstr "skocz do końca listy"
4163
4164 msgid "jump to next marked position"
4165 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
4166
4167 msgid "jump to previous marked position"
4168 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
4169
4170 msgid "leave movie player..."
4171 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
4172
4173 msgid "left"
4174 msgstr "Lewo"
4175
4176 msgid "length"
4177 msgstr "długość"
4178
4179 msgid "list style compact"
4180 msgstr "kompaktowy styl listy"
4181
4182 msgid "list style compact with description"
4183 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
4184
4185 msgid "list style default"
4186 msgstr "domyślny styl listy"
4187
4188 msgid "list style single line"
4189 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
4190
4191 msgid "load playlist"
4192 msgstr "załaduj playliste"
4193
4194 msgid "locked"
4195 msgstr "zablokowany"
4196
4197 msgid "loopthrough to"
4198 msgstr "Za pomocą pętki do"
4199
4200 msgid "manual"
4201 msgstr "Ręcznie"
4202
4203 msgid "menu"
4204 msgstr "menu"
4205
4206 msgid "menulist"
4207 msgstr "lista menu"
4208
4209 msgid "mins"
4210 msgstr "min's"
4211
4212 msgid "minute"
4213 msgstr "Minuta"
4214
4215 msgid "minutes"
4216 msgstr "Minutach"
4217
4218 msgid "month"
4219 msgstr "miesiąc"
4220
4221 msgid "move PiP to main picture"
4222 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
4223
4224 msgid "move down to last entry"
4225 msgstr ""
4226
4227 msgid "move down to next entry"
4228 msgstr ""
4229
4230 msgid "move up to first entry"
4231 msgstr ""
4232
4233 msgid "move up to previous entry"
4234 msgstr ""
4235
4236 msgid "movie list"
4237 msgstr "lista filmów"
4238
4239 msgid "multinorm"
4240 msgstr "Multinorm"
4241
4242 msgid "never"
4243 msgstr "Nigdy"
4244
4245 msgid "next channel"
4246 msgstr "Następny kanał"
4247
4248 msgid "next channel in history"
4249 msgstr "Następny kanał w historii"
4250
4251 msgid "no"
4252 msgstr "Nie"
4253
4254 msgid "no HDD found"
4255 msgstr "Nie znaleziono HDD"
4256
4257 msgid "no Picture found"
4258 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
4259
4260 msgid "no module found"
4261 msgstr "Nie znaleziono modułu"
4262
4263 msgid "no standby"
4264 msgstr "Bez stanu czuwania"
4265
4266 msgid "no timeout"
4267 msgstr "Bez końca"
4268
4269 msgid "none"
4270 msgstr "Żaden"
4271
4272 msgid "not locked"
4273 msgstr "Nie zablokowany"
4274
4275 msgid "nothing connected"
4276 msgstr "nic nie połączono"
4277
4278 msgid "of a DUAL layer medium used."
4279 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
4280
4281 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4282 msgstr "nosnika single layer zużyto."
4283
4284 msgid "off"
4285 msgstr "Wyłączony"
4286
4287 msgid "on"
4288 msgstr "Włączony"
4289
4290 msgid "on READ ONLY medium."
4291 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
4292
4293 msgid "once"
4294 msgstr "Raz"
4295
4296 msgid "open nameserver configuration"
4297 msgstr ""
4298
4299 msgid "open servicelist"
4300 msgstr "Otwórz listę serwisów"
4301
4302 msgid "open servicelist(down)"
4303 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
4304
4305 msgid "open servicelist(up)"
4306 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
4307
4308 msgid "open virtual keyboard input help"
4309 msgstr ""
4310
4311 msgid "pass"
4312 msgstr "Hasło"
4313
4314 msgid "pause"
4315 msgstr "Pauza"
4316
4317 msgid "play entry"
4318 msgstr "wstęp odtwarzania"
4319
4320 msgid "play from next mark or playlist entry"
4321 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4322
4323 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4324 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4325
4326 msgid "please press OK when ready"
4327 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
4328
4329 msgid "please wait, loading picture..."
4330 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
4331
4332 msgid "previous channel"
4333 msgstr "Poprzedni kanał"
4334
4335 msgid "previous channel in history"
4336 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
4337
4338 msgid "rebooting..."
4339 msgstr "restatrowanie..."
4340
4341 msgid "record"
4342 msgstr "Nagraj"
4343
4344 msgid "recording..."
4345 msgstr "Nagrywanie..."
4346
4347 msgid "remove a nameserver entry"
4348 msgstr ""
4349
4350 msgid "remove after this position"
4351 msgstr "Usuń po tej pozycji"
4352
4353 msgid "remove all alternatives"
4354 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
4355
4356 msgid "remove all new found flags"
4357 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
4358
4359 msgid "remove before this position"
4360 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
4361
4362 msgid "remove bookmark"
4363 msgstr "Usuń zakładkę"
4364
4365 msgid "remove directory"
4366 msgstr "usuń katalog"
4367
4368 msgid "remove entry"
4369 msgstr "Usuń wstęp"
4370
4371 msgid "remove from parental protection"
4372 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
4373
4374 msgid "remove new found flag"
4375 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
4376
4377 msgid "remove selected satellite"
4378 msgstr "usuń wybranego satelitę"
4379
4380 msgid "remove this mark"
4381 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
4382
4383 msgid "repeat playlist"
4384 msgstr "Powtarzaj playlistę."
4385
4386 msgid "repeated"
4387 msgstr "Powtórzone"
4388
4389 msgid "rewind to the previous chapter"
4390 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
4391
4392 msgid "right"
4393 msgstr "Prawo"
4394
4395 msgid "save playlist"
4396 msgstr "zapisz playliste"
4397
4398 msgid "scan done!"
4399 msgstr "Skanowanie zakończone!"
4400
4401 #, python-format
4402 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4403 msgstr "skanowanie w toku - %d%% skończone!"
4404
4405 msgid "scan state"
4406 msgstr "Status skanowania"
4407
4408 msgid "second"
4409 msgstr "Drugi"
4410
4411 msgid "second cable of motorized LNB"
4412 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
4413
4414 msgid "seconds"
4415 msgstr "Sekundy"
4416
4417 msgid "select"
4418 msgstr "wybierz"
4419
4420 msgid "select .NFI flash file"
4421 msgstr "wybierz plik .NFI flash"
4422
4423 msgid "select image from server"
4424 msgstr "wybierz plik z serwera"
4425
4426 msgid "select interface"
4427 msgstr ""
4428
4429 msgid "select menu entry"
4430 msgstr ""
4431
4432 msgid "select movie"
4433 msgstr "wybierz film"
4434
4435 msgid "select the movie path"
4436 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
4437
4438 msgid "service pin"
4439 msgstr "Pin serwisu"
4440
4441 msgid "setup pin"
4442 msgstr "Pin ustawień"
4443
4444 msgid "show DVD main menu"
4445 msgstr "pokaż główne menu DVD"
4446
4447 msgid "show EPG..."
4448 msgstr "Pokaż EPG..."
4449
4450 msgid "show all"
4451 msgstr "pokaż wszystkie"
4452
4453 msgid "show alternatives"
4454 msgstr "Pokaż wybrane"
4455
4456 msgid "show event details"
4457 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
4458
4459 msgid "show extended description"
4460 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
4461
4462 msgid "show first tag"
4463 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
4464
4465 msgid "show second tag"
4466 msgstr "pokaż drugą etykietę"
4467
4468 msgid "show shutdown menu"
4469 msgstr "pokaż menu wyłączania"
4470
4471 msgid "show single service EPG..."
4472 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
4473
4474 msgid "show tag menu"
4475 msgstr "pokaż etykietę menu"
4476
4477 msgid "show transponder info"
4478 msgstr "Pokaż info transpondera"
4479
4480 msgid "shuffle playlist"
4481 msgstr "tasuj playliste"
4482
4483 msgid "shutdown"
4484 msgstr "Wyłącz"
4485
4486 msgid "simple"
4487 msgstr "Prosty"
4488
4489 msgid "skip backward"
4490 msgstr "Skocz wstecz"
4491
4492 msgid "skip backward (enter time)"
4493 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
4494
4495 msgid "skip forward"
4496 msgstr "Skocz w przód"
4497
4498 msgid "skip forward (enter time)"
4499 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
4500
4501 msgid "sort by date"
4502 msgstr "sortuj poprzez datę"
4503
4504 msgid "spaces (top, between rows, left)"
4505 msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
4506
4507 msgid "standard"
4508 msgstr "standardowy"
4509
4510 msgid "standby"
4511 msgstr "Czuwanie"
4512
4513 msgid "start cut here"
4514 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4515
4516 msgid "start timeshift"
4517 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4518
4519 msgid "stereo"
4520 msgstr "Stereo"
4521
4522 msgid "stop PiP"
4523 msgstr "zatrzymaj PiP"
4524
4525 msgid "stop entry"
4526 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4527
4528 msgid "stop recording"
4529 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4530
4531 msgid "stop timeshift"
4532 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4533
4534 msgid "swap PiP and main picture"
4535 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4536
4537 msgid "switch to bookmarks"
4538 msgstr "Przełącz na zakładkę"
4539
4540 msgid "switch to filelist"
4541 msgstr "Przeącz na listę plików"
4542
4543 msgid "switch to playlist"
4544 msgstr "Przełącz na playliste"
4545
4546 msgid "switch to the next audio track"
4547 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4548
4549 msgid "switch to the next subtitle language"
4550 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4551
4552 msgid "text"
4553 msgstr "Tekst"
4554
4555 msgid "this recording"
4556 msgstr "To nagranie"
4557
4558 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4559 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4560
4561 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4562 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
4563
4564 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4565 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4566
4567 msgid "unconfirmed"
4568 msgstr "niepotwierdzone"
4569
4570 msgid "unknown service"
4571 msgstr "Nieznany serwis"
4572
4573 msgid "until restart"
4574 msgstr "Aż do startu"
4575
4576 msgid "user defined"
4577 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4578
4579 msgid "vertical"
4580 msgstr "Pionowa (V)"
4581
4582 msgid "view extensions..."
4583 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4584
4585 msgid "view recordings..."
4586 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4587
4588 msgid "wait for ci..."
4589 msgstr "Czekam na CI..."
4590
4591 msgid "wait for mmi..."
4592 msgstr "czekam na MMI..."
4593
4594 msgid "waiting"
4595 msgstr "Oczekiwanie"
4596
4597 msgid "weekly"
4598 msgstr "Tygodniowy"
4599
4600 msgid "whitelist"
4601 msgstr "Biała lista"
4602
4603 msgid "year"
4604 msgstr "rok"
4605
4606 msgid "yes"
4607 msgstr "Tak"
4608
4609 msgid "yes (keep feeds)"
4610 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4611
4612 msgid ""
4613 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4614 "assistance before rebooting your dreambox."
4615 msgstr ""
4616 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4617 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4618
4619 msgid "zap"
4620 msgstr "Przełącz"
4621
4622 msgid "zapped"
4623 msgstr "Przełączony"
4624
4625 #~ msgid ""
4626 #~ "\n"
4627 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4628 #~ msgstr ""
4629 #~ "\n"
4630 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4631
4632 #, fuzzy
4633 #~ msgid "\"?"
4634 #~ msgstr "\"?"
4635
4636 #~ msgid "Abort"
4637 #~ msgstr "Przerwij"
4638
4639 #~ msgid "Add title..."
4640 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
4641
4642 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4643 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
4644
4645 #~ msgid ""
4646 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4647 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4648 #~ "\n"
4649 #~ msgstr ""
4650 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4651 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4652 #~ "\n"
4653
4654 #~ msgid ""
4655 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4656 #~ "\n"
4657 #~ msgstr ""
4658 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4659 #~ "\n"
4660
4661 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
4662 #~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
4663
4664 #~ msgid "Burn"
4665 #~ msgstr "Wypal"
4666
4667 #~ msgid "Burn To DVD..."
4668 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
4669
4670 #~ msgid "Choose Location"
4671 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4672
4673 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4674 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4675
4676 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4677 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4678
4679 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4680 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4681
4682 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4683 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4684
4685 #~ msgid "Confirm"
4686 #~ msgstr "Zatwierdź"
4687
4688 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4689 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4690
4691 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4692 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4693
4694 #~ msgid "DVD ENTER key"
4695 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
4696
4697 #~ msgid "DVD down key"
4698 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
4699
4700 #~ msgid "DVD left key"
4701 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
4702
4703 #~ msgid "DVD right key"
4704 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
4705
4706 #~ msgid "DVD up key"
4707 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
4708
4709 #~ msgid "Device Setup..."
4710 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4711
4712 #~ msgid ""
4713 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
4714 #~ "the plugin \""
4715 #~ msgstr ""
4716 #~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
4717 #~ "plugin \""
4718
4719 #~ msgid ""
4720 #~ "Do you really want to download\n"
4721 #~ "the plugin \""
4722 #~ msgstr ""
4723 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
4724 #~ "plugin \""
4725
4726 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
4727 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
4728
4729 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
4730 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
4731
4732 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4733 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4734
4735 #~ msgid "Dreambox DVD record"
4736 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
4737
4738 #~ msgid "Edit current title"
4739 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
4740
4741 #~ msgid "Edit title..."
4742 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
4743
4744 #~ msgid "Enable LAN"
4745 #~ msgstr "Włącza LAN"
4746
4747 #~ msgid "Enable WLAN"
4748 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4749
4750 #~ msgid ""
4751 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4752 #~ "\n"
4753 #~ msgstr ""
4754 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4755 #~ "\n"
4756
4757 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4758 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4759
4760 #~ msgid "Games / Plugins"
4761 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4762
4763 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
4764 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
4765
4766 #~ msgid "Load saved project from disk"
4767 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
4768
4769 #~ msgid "Movie Menu"
4770 #~ msgstr "Menu filmu"
4771
4772 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4773 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4774
4775 #~ msgid "New DVD"
4776 #~ msgstr "Nowe DVD"
4777
4778 #~ msgid ""
4779 #~ "No working local networkadapter found.\n"
4780 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
4781 #~ "configured correctly."
4782 #~ msgstr ""
4783 #~ "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
4784 #~ "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
4785 #~ "skonfigurowana poprawnie."
4786
4787 #~ msgid ""
4788 #~ "No working wireless interface found.\n"
4789 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4790 #~ "enable your local network interface."
4791 #~ msgstr ""
4792 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4793 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4794 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4795
4796 #~ msgid ""
4797 #~ "No working wireless interface found.\n"
4798 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4799 #~ "you local network interface."
4800 #~ msgstr ""
4801 #~ "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
4802 #~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
4803 #~ "urządzenie jest włączone."
4804
4805 #~ msgid ""
4806 #~ "No working wireless interface found.\n"
4807 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4808 #~ "your local network interface."
4809 #~ msgstr ""
4810 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu WiFi.\n"
4811 #~ "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em "
4812 #~ "oraz czy interfejs sieciowy jest włączony."
4813
4814 #~ msgid ""
4815 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
4816 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
4817 #~ "Network is configured correctly."
4818 #~ msgstr ""
4819 #~ "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
4820 #~ "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność "
4821 #~ "konfiguracji sieci."
4822
4823 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4824 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4825
4826 #~ msgid ""
4827 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4828 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4829 #~ "built in wireless network support"
4830 #~ msgstr ""
4831 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4832 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4833 #~ "pilocie."
4834
4835 #~ msgid ""
4836 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4837 #~ "needed values.\n"
4838 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4839 #~ msgstr ""
4840 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4841 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4842 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4843
4844 #~ msgid ""
4845 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4846 #~ "needed values.\n"
4847 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4848 #~ msgstr ""
4849 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4850 #~ "danych.\n"
4851 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4852
4853 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4854 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4855
4856 #~ msgid ""
4857 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4858 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4859 #~ "supported.\n"
4860 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4861 #~ "\n"
4862 #~ msgstr ""
4863 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
4864 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
4865 #~ "z Dreamboxem.\n"
4866 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
4867 #~ "\n"
4868
4869 #~ msgid ""
4870 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
4871 #~ "now?"
4872 #~ msgstr ""
4873 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
4874 #~ "ponownie teraz?"
4875
4876 #~ msgid ""
4877 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4878 #~ "restart now?"
4879 #~ msgstr ""
4880 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
4881 #~ "ponownie teraz?"
4882
4883 #~ msgid ""
4884 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4885 #~ "shutdown now?"
4886 #~ msgstr ""
4887 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
4888 #~ "ponownie teraz?"
4889
4890 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4891 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
4892
4893 #~ msgid "Save current project to disk"
4894 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
4895
4896 #~ msgid "Save..."
4897 #~ msgstr "Zapisywanie..."
4898
4899 #~ msgid "Set collection name"
4900 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
4901
4902 #~ msgid "Set menu background"
4903 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
4904
4905 #~ msgid "Show files from %s"
4906 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4907
4908 #~ msgid "Startwizard"
4909 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4910
4911 #~ msgid "Step "
4912 #~ msgstr "Krok"
4913
4914 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
4915 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
4916
4917 #~ msgid ""
4918 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4919 #~ "\n"
4920 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4921 #~ "\n"
4922 #~ "Please press OK to continue."
4923 #~ msgstr ""
4924 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4925 #~ "\n"
4926 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
4927 #~ "\n"
4928 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
4929
4930 #~ msgid ""
4931 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4932 #~ "\n"
4933 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4934 #~ "\n"
4935 #~ "Please press OK to continue."
4936 #~ msgstr ""
4937 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4938 #~ "\n"
4939 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
4940 #~ "\n"
4941 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4942
4943 #~ msgid ""
4944 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4945 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4946 #~ msgstr ""
4947 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4948 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
4949
4950 #~ msgid ""
4951 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4952 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4953 #~ "Error: "
4954 #~ msgstr ""
4955 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4956 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4957 #~ "Błąd: "
4958
4959 #~ msgid "VCR Switch"
4960 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4961
4962 #~ msgid ""
4963 #~ "Welcome.\n"
4964 #~ "\n"
4965 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4966 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4967 #~ "\n"
4968 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4969 #~ msgstr ""
4970 #~ "Witam.\n"
4971 #~ "\n"
4972 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
4973 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
4974 #~ "\n"
4975 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
4976
4977 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
4978 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
4979
4980 #~ msgid ""
4981 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4982 #~ "Please choose what you want to do next."
4983 #~ msgstr ""
4984 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
4985 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
4986
4987 #~ msgid ""
4988 #~ "Your network is restarting.\n"
4989 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4990 #~ msgstr ""
4991 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
4992 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
4993
4994 #~ msgid ""
4995 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4996 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4997 #~ msgstr ""
4998 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4999 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
5000
5001 #~ msgid ""
5002 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
5003 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
5004 #~ msgstr ""
5005 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
5006 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
5007
5008 #~ msgid ""
5009 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
5010 #~ "Please choose what you want to do next."
5011 #~ msgstr ""
5012 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
5013 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
5014
5015 #~ msgid "cancel"
5016 #~ msgstr "skauj"
5017
5018 #~ msgid "equal to Socket A"
5019 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
5020
5021 #~ msgid "full /etc directory"
5022 #~ msgstr "Pełen folder /etc"
5023
5024 #~ msgid "loopthrough to socket A"
5025 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
5026
5027 #~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
5028 #~ msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
5029
5030 #~ msgid ""
5031 #~ "scan done!\n"
5032 #~ "%d services found!"
5033 #~ msgstr ""
5034 #~ "Skanowanie skończone!\n"
5035 #~ "%d znalezionych serwisów!"
5036
5037 #~ msgid ""
5038 #~ "scan done!\n"
5039 #~ "No service found!"
5040 #~ msgstr ""
5041 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
5042 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
5043
5044 #~ msgid ""
5045 #~ "scan done!\n"
5046 #~ "One service found!"
5047 #~ msgstr ""
5048 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
5049 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
5050
5051 #~ msgid ""
5052 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
5053 #~ "%d services found!"
5054 #~ msgstr ""
5055 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
5056 #~ "%d znalezionych serwisów!"