don't crash when video modes are broken
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-08-10 09:03+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-08-10 00:32+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Kopia ustawień Dreamboxa."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Edytuj adres aktualizacji."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Online update of your Dreambox software."
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
53
54 msgid ""
55 "\n"
56 "Press OK on your remote control to continue."
57 msgstr ""
58 "\n"
59 "Wciśnij OK aby kontynuować."
60
61 msgid ""
62 "\n"
63 "Restore your Dreambox settings."
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
67
68 msgid ""
69 "\n"
70 "Restore your Dreambox with a new firmware."
71 msgstr ""
72 "\n"
73 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
74
75 msgid ""
76 "\n"
77 "Restore your backups by date."
78 msgstr ""
79 "\n"
80 "Przywróć kopie według daty."
81
82 msgid ""
83 "\n"
84 "Scan for local packages and install them."
85 msgstr ""
86 "\n"
87 "Szukaj lokalne paczki i instaluj je."
88
89 msgid ""
90 "\n"
91 "Select your backup device.\n"
92 "Current device: "
93 msgstr ""
94 "\n"
95 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
96 "Aktualne urządzenie: "
97
98 msgid ""
99 "\n"
100 "View, install and remove available or installed packages."
101 msgstr ""
102 "\n"
103 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
104
105 msgid " "
106 msgstr " "
107
108 msgid " extensions."
109 msgstr ""
110
111 msgid " packages selected."
112 msgstr "Wybrane paczki"
113
114 msgid " updates available."
115 msgstr "Dostępne aktualizacje"
116
117 msgid "#000000"
118 msgstr "#000000"
119
120 msgid "#0064c7"
121 msgstr "#0064c7"
122
123 msgid "#25062748"
124 msgstr "#25062748"
125
126 msgid "#389416"
127 msgstr "#389416"
128
129 msgid "#80000000"
130 msgstr "#80000000"
131
132 msgid "#80ffffff"
133 msgstr "#80ffffff"
134
135 msgid "#bab329"
136 msgstr "#bab329"
137
138 msgid "#f23d21"
139 msgstr "#f23d21"
140
141 msgid "#ffffff"
142 msgstr "#ffffff"
143
144 msgid "#ffffffff"
145 msgstr "#ffffffff"
146
147 msgid "%H:%M"
148 msgstr "%H:%M"
149
150 #, python-format
151 msgid "%d jobs are running in the background!"
152 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
153
154 #, python-format
155 msgid "%d min"
156 msgstr "%d min"
157
158 #, python-format
159 msgid "%d services found!"
160 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
161
162 msgid "%d.%B %Y"
163 msgstr "%d.%B %Y"
164
165 #, python-format
166 msgid ""
167 "%s\n"
168 "(%s, %d MB free)"
169 msgstr ""
170 "%s\n"
171 "(%s, %d MB wolne)"
172
173 #, python-format
174 msgid "%s (%s)\n"
175 msgstr "%s (%s)\n"
176
177 msgid "(ZAP)"
178 msgstr "(Przełącz)"
179
180 msgid "(empty)"
181 msgstr "(puste)"
182
183 msgid "(show optional DVD audio menu)"
184 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
185
186 msgid "* Only available if more than one interface is active."
187 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
188
189 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
190 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
191
192 msgid ".NFI Download failed:"
193 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
194
195 msgid ""
196 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
197 msgstr ""
198 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
199 "flashować tym image'm!"
200
201 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
202 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
203
204 msgid "/var directory"
205 msgstr "Katalog /var"
206
207 msgid "0"
208 msgstr "0"
209
210 msgid "1"
211 msgstr "1"
212
213 msgid "1.0"
214 msgstr "1.0"
215
216 msgid "1.1"
217 msgstr "1.1"
218
219 msgid "1.2"
220 msgstr "1.2"
221
222 msgid "12V output"
223 msgstr "Wyjście 12V"
224
225 msgid "13 V"
226 msgstr "13 V"
227
228 msgid "16:10"
229 msgstr "16:10"
230
231 msgid "16:10 Letterbox"
232 msgstr "16:10 Letterbox"
233
234 msgid "16:10 PanScan"
235 msgstr "16:10 PanScan"
236
237 msgid "16:9"
238 msgstr "16:9"
239
240 msgid "16:9 Letterbox"
241 msgstr "16:9 Letterbox"
242
243 msgid "16:9 always"
244 msgstr "16:9 zawsze"
245
246 msgid "18 V"
247 msgstr "18 V"
248
249 msgid "2"
250 msgstr "2"
251
252 msgid "3"
253 msgstr "3"
254
255 msgid "30 minutes"
256 msgstr "30 minut"
257
258 msgid "4"
259 msgstr "4"
260
261 msgid "4:3"
262 msgstr "4:3"
263
264 msgid "4:3 Letterbox"
265 msgstr "4:3 Letterbox"
266
267 msgid "4:3 PanScan"
268 msgstr "4:3 PanScan"
269
270 msgid "5"
271 msgstr "5"
272
273 msgid "5 minutes"
274 msgstr "5 minut"
275
276 msgid "50 Hz"
277 msgstr "50 Hz"
278
279 msgid "6"
280 msgstr "6"
281
282 msgid "60 minutes"
283 msgstr "60 minut"
284
285 msgid "7"
286 msgstr "7"
287
288 msgid "8"
289 msgstr "8"
290
291 msgid "9"
292 msgstr "9"
293
294 msgid "<unknown>"
295 msgstr "<nieznany>"
296
297 msgid "??"
298 msgstr "??"
299
300 msgid "A"
301 msgstr "A"
302
303 #, python-format
304 msgid ""
305 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
306 "Do you want to keep your version?"
307 msgstr ""
308 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
309 "Czy zachować aktualną wersję?"
310
311 msgid ""
312 "A finished record timer wants to set your\n"
313 "Dreambox to standby. Do that now?"
314 msgstr ""
315 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
316 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
317
318 msgid ""
319 "A finished record timer wants to shut down\n"
320 "your Dreambox. Shutdown now?"
321 msgstr ""
322 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
323 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
324
325 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
326 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
327
328 #, python-format
329 msgid ""
330 "A record has been started:\n"
331 "%s"
332 msgstr ""
333 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
334 "%s"
335
336 msgid ""
337 "A recording is currently running.\n"
338 "What do you want to do?"
339 msgstr ""
340 "Nagrywanie w toku...\n"
341 "Co chcesz zrobić?"
342
343 msgid ""
344 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
345 "configure the positioner."
346 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
347
348 msgid ""
349 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
350 "start the satfinder."
351 msgstr ""
352 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
353 "sygnału."
354
355 #, python-format
356 msgid "A required tool (%s) was not found."
357 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
358
359 msgid ""
360 "A sleep timer wants to set your\n"
361 "Dreambox to standby. Do that now?"
362 msgstr ""
363 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
364 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
365
366 msgid ""
367 "A sleep timer wants to shut down\n"
368 "your Dreambox. Shutdown now?"
369 msgstr ""
370 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
371 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
372
373 msgid ""
374 "A timer failed to record!\n"
375 "Disable TV and try again?\n"
376 msgstr ""
377 "Timer nie mógł nagrać!\n"
378 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
379
380 msgid "A/V Settings"
381 msgstr "Ustawienia A/V"
382
383 msgid "AA"
384 msgstr "AA"
385
386 msgid "AB"
387 msgstr "AB"
388
389 msgid "AC3 default"
390 msgstr "AC3 domyślnie"
391
392 msgid "AC3 downmix"
393 msgstr "AC3 downmix"
394
395 msgid "Abort"
396 msgstr "Przerwij"
397
398 msgid "About"
399 msgstr "O tunerze..."
400
401 msgid "About..."
402 msgstr "Informacje o tunerze..."
403
404 msgid "Action on long powerbutton press"
405 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
406
407 msgid "Action:"
408 msgstr "Akcja:"
409
410 msgid "Activate Picture in Picture"
411 msgstr "Aktywuj PiP"
412
413 msgid "Activate network settings"
414 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
415
416 msgid "Adapter settings"
417 msgstr "Ustawienia adaptera"
418
419 msgid "Add"
420 msgstr "Dodaj"
421
422 msgid "Add Bookmark"
423 msgstr "Dodaj zakładkę"
424
425 msgid "Add a mark"
426 msgstr "Dodaj znacznik"
427
428 msgid "Add a new title"
429 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
430
431 msgid "Add timer"
432 msgstr "Dodaj timer"
433
434 msgid "Add title"
435 msgstr "Dodaj tytuł"
436
437 msgid "Add to bouquet"
438 msgstr "Dodaj do bukietu"
439
440 msgid "Add to favourites"
441 msgstr "Dodaj do ulubionych"
442
443 msgid ""
444 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
445 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
446 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
447 "test screens."
448 msgstr ""
449 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
450 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
451 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
452 "zobaczyć inny testowy ekran."
453
454 msgid "Advanced"
455 msgstr "Zaawansowane"
456
457 msgid "Advanced Options"
458 msgstr "Zaawansowane Opcje"
459
460 msgid "Advanced Video Setup"
461 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
462
463 msgid "Advanced restore"
464 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
465
466 msgid "After event"
467 msgstr "Po wydarzeniu"
468
469 msgid ""
470 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
471 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
472 msgstr ""
473 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
474 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
475 "Dreamboxa."
476
477 msgid "Album"
478 msgstr "Album"
479
480 msgid "All"
481 msgstr "Wszystkie"
482
483 msgid "All Satellites"
484 msgstr "Wszystkie satelity"
485
486 msgid "Alpha"
487 msgstr "Przezroczystość"
488
489 msgid "Alternative radio mode"
490 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
491
492 msgid "Alternative services tuner priority"
493 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
494
495 msgid "Always ask before sending"
496 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
497
498 msgid "An empty filename is illegal."
499 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
500
501 msgid "An unknown error occured!"
502 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
503
504 msgid "Arabic"
505 msgstr "Arabski"
506
507 msgid ""
508 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
509 "\n"
510 msgstr ""
511 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
512 "\n"
513
514 msgid ""
515 "Are you sure you want to delete\n"
516 "following backup:\n"
517 msgstr ""
518 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
519 "tą kopię zapasową:\n"
520
521 msgid ""
522 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
523 "\n"
524 msgstr ""
525 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
526 "\n"
527
528 msgid ""
529 "Are you sure you want to restore\n"
530 "following backup:\n"
531 msgstr ""
532 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
533 "daną kopię:\n"
534
535 msgid ""
536 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
537 "Enigma2 will restart after the restore"
538 msgstr ""
539 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
540 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
541
542 msgid "Artist"
543 msgstr "Artysta"
544
545 msgid "Ask before shutdown:"
546 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
547
548 msgid "Ask user"
549 msgstr "Zapytaj użytkownika"
550
551 msgid "Aspect Ratio"
552 msgstr "Format obrazu:"
553
554 msgid "Audio"
555 msgstr "Dźwięk"
556
557 msgid "Audio Options..."
558 msgstr "Opcje Dźwięku..."
559
560 msgid "Author: "
561 msgstr "Autor: "
562
563 msgid "Authoring mode"
564 msgstr "Tryb autoringu"
565
566 msgid "Auto"
567 msgstr "Auto"
568
569 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
570 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
571
572 msgid "Auto scart switching"
573 msgstr "Auto przełączanie scart"
574
575 msgid "Automatic"
576 msgstr "Automatycznie"
577
578 msgid "Automatic Scan"
579 msgstr "Automatyczne skanowanie"
580
581 msgid "Available format variables"
582 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
583
584 msgid "B"
585 msgstr "B"
586
587 msgid "BA"
588 msgstr "BA"
589
590 msgid "BB"
591 msgstr "BB"
592
593 msgid "BER"
594 msgstr "BER"
595
596 msgid "BER:"
597 msgstr "BER:"
598
599 msgid "Back"
600 msgstr "Powrót"
601
602 msgid "Background"
603 msgstr "Tło"
604
605 msgid "Backup"
606 msgstr "Kopia zapasowa"
607
608 msgid "Backup Location"
609 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
610
611 msgid "Backup Mode"
612 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
613
614 msgid "Backup done."
615 msgstr "Kopia skończona."
616
617 msgid "Backup failed."
618 msgstr "Kopia nieudana."
619
620 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
621 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
622
623 msgid "Backup running"
624 msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona"
625
626 msgid "Backup running..."
627 msgstr "Kopia zapasowa uruchomiona..."
628
629 msgid "Backup system settings"
630 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
631
632 msgid "Band"
633 msgstr "Pasmo"
634
635 msgid "Bandwidth"
636 msgstr "Szerokie pasmo"
637
638 msgid "Begin time"
639 msgstr "Czas rozpoczęcia"
640
641 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
642 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
643
644 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
645 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
646
647 msgid "Behavior when a movie is started"
648 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
649
650 msgid "Behavior when a movie is stopped"
651 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
652
653 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
654 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
655
656 msgid "Bookmarks"
657 msgstr "Zakładki"
658
659 msgid "Brightness"
660 msgstr "Jasność"
661
662 msgid "Burn DVD"
663 msgstr "Wypal DVD"
664
665 msgid "Burn existing image to DVD"
666 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
667
668 msgid "Burn to DVD..."
669 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
670
671 msgid "Bus: "
672 msgstr "Bus:"
673
674 msgid ""
675 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
676 "displayed."
677 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
678
679 msgid "C"
680 msgstr "C"
681
682 msgid "C-Band"
683 msgstr "Pasmo C"
684
685 msgid "CF Drive"
686 msgstr "Karta CF"
687
688 msgid "CI assignment"
689 msgstr "Zadania CI"
690
691 msgid "CVBS"
692 msgstr "CVBS"
693
694 msgid "Cable"
695 msgstr "Kablówka"
696
697 msgid "Cache Thumbnails"
698 msgstr "Przechowuj miniatury"
699
700 msgid "Call monitoring"
701 msgstr "Monitor rozmów"
702
703 msgid "Cancel"
704 msgstr "Anuluj"
705
706 msgid "Cannot parse feed directory"
707 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
708
709 msgid "Capacity: "
710 msgstr "Pojemność:"
711
712 msgid "Card"
713 msgstr "Karta"
714
715 msgid "Catalan"
716 msgstr "Hiszpański"
717
718 msgid "Change bouquets in quickzap"
719 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
720
721 msgid "Change dir."
722 msgstr "Zmień katalog"
723
724 msgid "Change pin code"
725 msgstr "Zmień kod pin"
726
727 msgid "Change service pin"
728 msgstr "Zmien pin serwisowy"
729
730 msgid "Change service pins"
731 msgstr "Zmień piny serwisowe"
732
733 msgid "Change setup pin"
734 msgstr "Zmień pin ustawień"
735
736 msgid "Channel"
737 msgstr "Wybierz kanał"
738
739 msgid "Channel Selection"
740 msgstr "Wybór kanału"
741
742 msgid "Channel not in services list"
743 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
744
745 msgid "Channel:"
746 msgstr "Kanał:"
747
748 msgid "Channellist menu"
749 msgstr "Menu listy kanałów"
750
751 msgid "Chap."
752 msgstr "Rozdz."
753
754 msgid "Chapter"
755 msgstr "Rozdział"
756
757 msgid "Chapter:"
758 msgstr "Rozdział:"
759
760 msgid "Check"
761 msgstr "Sprawdź"
762
763 msgid "Checking Filesystem..."
764 msgstr "Sprawdź System Plików..."
765
766 msgid "Choose Tuner"
767 msgstr "Wybierz tuner"
768
769 msgid "Choose backup files"
770 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
771
772 msgid "Choose backup location"
773 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
774
775 msgid "Choose bouquet"
776 msgstr "Wybierz bukiet"
777
778 msgid "Choose source"
779 msgstr "Wybierz źródło"
780
781 msgid "Choose target folder"
782 msgstr "Wybierz folder docelowy"
783
784 msgid "Choose upgrade source"
785 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
786
787 msgid "Choose your Skin"
788 msgstr "Wybierz Skina"
789
790 msgid "Circular left"
791 msgstr "Kołój w lewo"
792
793 msgid "Circular right"
794 msgstr "Kołój w prawo"
795
796 msgid "Cleanup"
797 msgstr "Czyść"
798
799 msgid "Clear before scan"
800 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
801
802 msgid "Clear log"
803 msgstr "Wyczyść log"
804
805 msgid "Close"
806 msgstr "Zamknij"
807
808 msgid "Code rate high"
809 msgstr "Poziom kodu wysoki"
810
811 msgid "Code rate low"
812 msgstr "Poziom kodu niski"
813
814 msgid "Coderate HP"
815 msgstr "Poziom kodu HP"
816
817 msgid "Coderate LP"
818 msgstr "Poziom kodu LP"
819
820 msgid "Collection name"
821 msgstr "Nazwa kolekcji"
822
823 msgid "Collection settings"
824 msgstr "Ustawienia kolekcji"
825
826 msgid "Color Format"
827 msgstr "Format kolorów"
828
829 msgid "Command execution..."
830 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
831
832 msgid "Command order"
833 msgstr "Kolejność poleceń"
834
835 msgid "Committed DiSEqC command"
836 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
837
838 msgid "Common Interface"
839 msgstr "Moduł Dostępu"
840
841 msgid "Common Interface Assignment"
842 msgstr "Zadania Modułu CI"
843
844 msgid "CommonInterface"
845 msgstr "Moduł CI"
846
847 msgid "Communication"
848 msgstr "Komunikacja"
849
850 msgid "Compact Flash"
851 msgstr "Compact Flash"
852
853 msgid "Compact flash card"
854 msgstr "Karta Compact flash"
855
856 msgid "Complete"
857 msgstr "Zakończ"
858
859 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
860 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
861
862 msgid "Config"
863 msgstr "Config"
864
865 msgid "Configuration Mode"
866 msgstr "Tryb konfiguracji"
867
868 msgid "Configuring"
869 msgstr "Konfigurowanie"
870
871 msgid "Conflicting timer"
872 msgstr "Konflikt timera"
873
874 msgid "Connect"
875 msgstr "Połącz"
876
877 msgid "Connected to"
878 msgstr "Podłączony do"
879
880 msgid "Connected to Fritz!Box!"
881 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
882
883 msgid "Connected!"
884 msgstr "Połączony!"
885
886 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
887 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
888
889 #, python-format
890 msgid ""
891 "Connection to Fritz!Box\n"
892 "failed! (%s)\n"
893 "retrying..."
894 msgstr ""
895 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
896 "nieudane! (%s)\n"
897 "ponawianie..."
898
899 msgid "Constellation"
900 msgstr "Konstelacja"
901
902 msgid "Content does not fit on DVD!"
903 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
904
905 msgid "Continue"
906 msgstr "Kontynuuj"
907
908 msgid "Continue in background"
909 msgstr "Kontynuuj w tle"
910
911 msgid "Continue playing"
912 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
913
914 msgid "Contrast"
915 msgstr "Kontrast"
916
917 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
918 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
919
920 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
921 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
922
923 #, python-format
924 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
925 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
926
927 msgid "Crashlog settings"
928 msgstr ""
929
930 msgid "CrashlogAutoSubmit"
931 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
932
933 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
934 msgstr ""
935
936 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
937 msgstr ""
938
939 msgid ""
940 "Crashlogs found!\n"
941 "Send them to Dream Multimedia ?"
942 msgstr ""
943 "Znaleziono crashlogi!\n"
944 "Wysłać je do Dream Multimedia ?"
945
946 msgid "Create DVD-ISO"
947 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
948
949 msgid "Create movie folder failed"
950 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
951
952 #, python-format
953 msgid "Creating directory %s failed."
954 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
955
956 msgid "Creating partition failed"
957 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
958
959 msgid "Croatian"
960 msgstr "Chorwacki"
961
962 msgid "Current Transponder"
963 msgstr "Aktualny Transponder"
964
965 msgid "Current settings:"
966 msgstr "Aktualne ustawienia:"
967
968 msgid "Current version:"
969 msgstr "Aktualna wersja:"
970
971 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
972 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
973
974 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
975 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
976
977 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
978 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
979
980 msgid "Customize"
981 msgstr "Konfiguracja"
982
983 msgid "Cut"
984 msgstr "Wytnij"
985
986 msgid "Cutlist editor..."
987 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
988
989 msgid "Czech"
990 msgstr "Czeski"
991
992 msgid "D"
993 msgstr "D"
994
995 msgid "DHCP"
996 msgstr "DHCP"
997
998 msgid "DVB-S"
999 msgstr "DVB-S"
1000
1001 msgid "DVB-S2"
1002 msgstr "DVB-S2"
1003
1004 msgid "DVD Player"
1005 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1006
1007 msgid "DVD media toolbox"
1008 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1009
1010 msgid "Danish"
1011 msgstr "Duński"
1012
1013 msgid "Date"
1014 msgstr "Data"
1015
1016 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1017 msgstr ""
1018
1019 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1020 msgstr ""
1021
1022 msgid "Deep Standby"
1023 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1024
1025 msgid "Default Settings"
1026 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1027
1028 msgid "Default services lists"
1029 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1030
1031 msgid "Default settings"
1032 msgstr "Ustawienia standardowe"
1033
1034 msgid "Delay"
1035 msgstr "Opóźnienie"
1036
1037 msgid "Delete"
1038 msgstr "Usuń"
1039
1040 msgid "Delete crashlogs"
1041 msgstr "Usuń crashlogi"
1042
1043 msgid "Delete entry"
1044 msgstr "Skasuj wpis"
1045
1046 msgid "Delete failed!"
1047 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1048
1049 #, python-format
1050 msgid ""
1051 "Delete no more configured satellite\n"
1052 "%s?"
1053 msgstr ""
1054 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1055 "%s?"
1056
1057 msgid "Description"
1058 msgstr "Opis"
1059
1060 msgid "Deselect"
1061 msgstr "Odznacz"
1062
1063 msgid "Destination directory"
1064 msgstr "Katalog docelowy"
1065
1066 msgid "Detected HDD:"
1067 msgstr "Wykryto Hdd:"
1068
1069 msgid "Detected NIMs:"
1070 msgstr "Wykryto NIMs:"
1071
1072 msgid "DiSEqC"
1073 msgstr "DiSEqC"
1074
1075 msgid "DiSEqC A/B"
1076 msgstr "DiSEqC A/B"
1077
1078 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1079 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1080
1081 msgid "DiSEqC mode"
1082 msgstr "Tryb DiSEqC"
1083
1084 msgid "DiSEqC repeats"
1085 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1086
1087 msgid "Dialing:"
1088 msgstr "Wybieranie:"
1089
1090 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1091 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1092
1093 #, python-format
1094 msgid "Directory %s nonexistent."
1095 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1096
1097 msgid "Disable"
1098 msgstr "Wyłącz"
1099
1100 msgid "Disable Picture in Picture"
1101 msgstr "Wyłącz PiP"
1102
1103 msgid "Disable Subtitles"
1104 msgstr "Wyłącz napisy"
1105
1106 msgid "Disable crashlog reporting"
1107 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
1108
1109 msgid "Disable timer"
1110 msgstr "Wyłącz timer"
1111
1112 msgid "Disabled"
1113 msgstr "Wyłączone"
1114
1115 msgid "Disconnect"
1116 msgstr "Rozłącz"
1117
1118 #, python-format
1119 msgid ""
1120 "Disconnected from\n"
1121 "Fritz!Box! (%s)\n"
1122 "retrying..."
1123 msgstr ""
1124 "Rozłączono z\n"
1125 "Fritz!Box! (%s)\n"
1126 "ponawianie..."
1127
1128 msgid "Dish"
1129 msgstr "Antena"
1130
1131 msgid "Display 16:9 content as"
1132 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1133
1134 msgid "Display 4:3 content as"
1135 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1136
1137 msgid "Display >16:9 content as"
1138 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1139
1140 msgid "Display Setup"
1141 msgstr "Ustawienia OLED"
1142
1143 msgid "Display and Userinterface"
1144 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1145
1146 #, python-format
1147 msgid ""
1148 "Do you really want to REMOVE\n"
1149 "the plugin \"%s\"?"
1150 msgstr ""
1151 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1152 "plugina \"%s\"?"
1153
1154 msgid ""
1155 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1156 "This could take lots of time!"
1157 msgstr ""
1158 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1159 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1160
1161 #, python-format
1162 msgid "Do you really want to delete %s?"
1163 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1164
1165 #, python-format
1166 msgid ""
1167 "Do you really want to download\n"
1168 "the plugin \"%s\"?"
1169 msgstr ""
1170 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1171 "plugina \"%s\" ?"
1172
1173 msgid ""
1174 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1175 "All data on the disk will be lost!"
1176 msgstr ""
1177 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1178 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1179
1180 #, python-format
1181 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1182 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1183
1184 #, python-format
1185 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1186 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1187
1188 msgid ""
1189 "Do you want to backup now?\n"
1190 "After pressing OK, please wait!"
1191 msgstr ""
1192 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
1193 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1194
1195 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1196 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1197
1198 msgid "Do you want to do a service scan?"
1199 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1200
1201 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1202 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1203
1204 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1205 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1206
1207 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1208 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1209
1210 msgid "Do you want to install the package:\n"
1211 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1212
1213 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1214 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1215
1216 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1217 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1218
1219 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1220 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1221
1222 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1223 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1224
1225 msgid "Do you want to restore your settings?"
1226 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1227
1228 msgid "Do you want to resume this playback?"
1229 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1230
1231 msgid ""
1232 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1233 "if needed?"
1234 msgstr ""
1235
1236 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1237 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
1238
1239 msgid ""
1240 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1241 "After pressing OK, please wait!"
1242 msgstr ""
1243 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1244 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1245
1246 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1247 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
1248
1249 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1250 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1251
1252 msgid "Don't ask, just send"
1253 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
1254
1255 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1256 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1257
1258 #, python-format
1259 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1260 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1261
1262 #, python-format
1263 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1264 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1265
1266 #, python-format
1267 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1268 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1269
1270 msgid "Download"
1271 msgstr "Ładuj"
1272
1273 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1274 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1275
1276 msgid "Download Plugins"
1277 msgstr "Pobierz pluginy"
1278
1279 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1280 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1281
1282 msgid "Downloadable new plugins"
1283 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
1284
1285 msgid "Downloadable plugins"
1286 msgstr "Pluginy do pobrania"
1287
1288 msgid "Downloading"
1289 msgstr "Pobieranie..."
1290
1291 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1292 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
1293
1294 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1295 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1296
1297 msgid "Dreambox software because updates are available."
1298 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
1299
1300 msgid "Dutch"
1301 msgstr "Holenderski"
1302
1303 msgid "E"
1304 msgstr "E"
1305
1306 msgid "EPG Selection"
1307 msgstr "Wybór EPG"
1308
1309 #, python-format
1310 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1311 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1312
1313 msgid "East"
1314 msgstr "Wschód"
1315
1316 msgid "Edit"
1317 msgstr "Edytuj"
1318
1319 msgid "Edit DNS"
1320 msgstr "Edytuj DNS"
1321
1322 msgid "Edit IPKG source URL..."
1323 msgstr "Edytuj URL źródła IPKG..."
1324
1325 msgid "Edit Title"
1326 msgstr "Edytuj Tytuł"
1327
1328 msgid "Edit chapters of current title"
1329 msgstr "Edycja rozdziału"
1330
1331 msgid "Edit services list"
1332 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1333
1334 msgid "Edit settings"
1335 msgstr "Edytuj ustawienia"
1336
1337 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1338 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1339
1340 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1341 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1342
1343 msgid "Edit title"
1344 msgstr "Edytuj tytuł"
1345
1346 msgid "Electronic Program Guide"
1347 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1348
1349 msgid "Enable"
1350 msgstr "Włącz"
1351
1352 msgid "Enable 5V for active antenna"
1353 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1354
1355 msgid "Enable multiple bouquets"
1356 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1357
1358 msgid "Enable parental control"
1359 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
1360
1361 msgid "Enable timer"
1362 msgstr "Włącz timer"
1363
1364 msgid "Enabled"
1365 msgstr "Włączone"
1366
1367 msgid "Encryption"
1368 msgstr "Szyfrowanie"
1369
1370 msgid "Encryption Key"
1371 msgstr "Klucz szyfrujący"
1372
1373 msgid "Encryption Keytype"
1374 msgstr "Typ klucza kodowania"
1375
1376 msgid "Encryption Type"
1377 msgstr "Typ szyfrowania"
1378
1379 msgid "End time"
1380 msgstr "Czas zakończenia"
1381
1382 msgid "EndTime"
1383 msgstr "Czas zakończenia"
1384
1385 msgid "English"
1386 msgstr "Angielski"
1387
1388 msgid ""
1389 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1390 "\n"
1391 "If you experience any problems please contact\n"
1392 "stephan@reichholf.net\n"
1393 "\n"
1394 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1395 msgstr ""
1396 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1397 "\n"
1398 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1399 "stephan@reichholf.net\n"
1400 "\n"
1401 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1402
1403 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1404 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1405 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1406 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1407 #.       "fast forward". 
1408 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1409 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1410
1411 msgid "Enter Rewind at speed"
1412 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1413
1414 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1415 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
1416
1417 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1418 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
1419
1420 msgid "Enter main menu..."
1421 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1422
1423 msgid "Enter the service pin"
1424 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1425
1426 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1427 msgstr ""
1428
1429 msgid "Error"
1430 msgstr "Błąd"
1431
1432 msgid "Error executing plugin"
1433 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1434
1435 #, python-format
1436 msgid ""
1437 "Error: %s\n"
1438 "Retry?"
1439 msgstr ""
1440 "Błąd: %s\n"
1441 "Ponowić?"
1442
1443 msgid "Eventview"
1444 msgstr "Widok wydarzenia"
1445
1446 msgid "Everything is fine"
1447 msgstr "Wszystko jest OK"
1448
1449 msgid "Execution Progress:"
1450 msgstr "Wykonywanie procesu:"
1451
1452 msgid "Execution finished!!"
1453 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
1454
1455 msgid "Exif"
1456 msgstr "Exif"
1457
1458 msgid "Exit"
1459 msgstr "Wyjście"
1460
1461 msgid "Exit editor"
1462 msgstr "Opuść edytor"
1463
1464 msgid "Exit the wizard"
1465 msgstr "Opuść kreator"
1466
1467 msgid "Exit wizard"
1468 msgstr "Opuść kreatora"
1469
1470 msgid "Expert"
1471 msgstr "Ekspert"
1472
1473 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1474 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1475
1476 msgid "Extended Setup..."
1477 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1478
1479 msgid "Extensions"
1480 msgstr "Rozszerzenia"
1481
1482 msgid "FEC"
1483 msgstr "FEC"
1484
1485 msgid "Factory reset"
1486 msgstr "Ustawienia fabryczne"
1487
1488 msgid "Failed"
1489 msgstr "Błąd"
1490
1491 msgid "Fast"
1492 msgstr "Szybko"
1493
1494 msgid "Fast DiSEqC"
1495 msgstr "Szybki DiSEqC"
1496
1497 msgid "Fast Forward speeds"
1498 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
1499
1500 msgid "Fast epoch"
1501 msgstr "Szybka epoka"
1502
1503 msgid "Favourites"
1504 msgstr "Ulubione"
1505
1506 msgid "Filesystem Check..."
1507 msgstr "Sprawdź system plików..."
1508
1509 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1510 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1511
1512 msgid "Finetune"
1513 msgstr "Strojenie"
1514
1515 msgid "Finished"
1516 msgstr "Skończone"
1517
1518 msgid "Finished configuring your network"
1519 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
1520
1521 msgid "Finished restarting your network"
1522 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
1523
1524 msgid "Finnish"
1525 msgstr "Fiński"
1526
1527 msgid ""
1528 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1529 msgstr ""
1530 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1531 "flash'era."
1532
1533 msgid "Flash"
1534 msgstr "Flash"
1535
1536 msgid "Flashing failed"
1537 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1538
1539 msgid "Following tasks will be done after you press continue."
1540 msgstr "Poniższe zadania zostaną wykonane po kontunuacji"
1541
1542 msgid "Format"
1543 msgstr "Format"
1544
1545 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1546 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1547
1548 msgid "Frame size in full view"
1549 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
1550
1551 msgid "French"
1552 msgstr "Francuski"
1553
1554 msgid "Frequency"
1555 msgstr "Częstotliwość"
1556
1557 msgid "Frequency bands"
1558 msgstr "Pasma częstotliwości"
1559
1560 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1561 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1562
1563 msgid "Frequency steps"
1564 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1565
1566 msgid "Fri"
1567 msgstr "Pią"
1568
1569 msgid "Friday"
1570 msgstr "Piątek"
1571
1572 msgid "Frisian"
1573 msgstr "Fryzyjski"
1574
1575 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1576 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1577
1578 #, python-format
1579 msgid "Frontprocessor version: %d"
1580 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1581
1582 msgid "Fsck failed"
1583 msgstr "Fsck zawiódł"
1584
1585 msgid "Function not yet implemented"
1586 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1587
1588 msgid ""
1589 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1590 "Do you want to Restart the GUI now?"
1591 msgstr ""
1592 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1593 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1594
1595 msgid "Gateway"
1596 msgstr "Brama"
1597
1598 msgid "General AC3 Delay"
1599 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1600
1601 msgid "General AC3 delay"
1602 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1603
1604 msgid "General PCM Delay"
1605 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1606
1607 msgid "General PCM delay"
1608 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1609
1610 msgid "Genre"
1611 msgstr "Gatunek"
1612
1613 msgid "German"
1614 msgstr "Niemiecki"
1615
1616 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1617 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1618
1619 msgid "Goto 0"
1620 msgstr "Idź do 0"
1621
1622 msgid "Goto position"
1623 msgstr "Idź na pozycje"
1624
1625 msgid "Graphical Multi EPG"
1626 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1627
1628 msgid "Greek"
1629 msgstr "Grecki"
1630
1631 msgid "Guard Interval"
1632 msgstr "Ochrona odstępu"
1633
1634 msgid "Guard interval mode"
1635 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
1636
1637 msgid "Harddisk"
1638 msgstr "Dysk twardy..."
1639
1640 msgid "Harddisk setup"
1641 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1642
1643 msgid "Harddisk standby after"
1644 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1645
1646 msgid "Here is a small overview of the available icon states."
1647 msgstr "Przegląd dostępnych stanów ikon"
1648
1649 msgid "Hidden network SSID"
1650 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
1651
1652 msgid "Hierarchy Information"
1653 msgstr "Informacja hierarchii"
1654
1655 msgid "Hierarchy mode"
1656 msgstr "Tryb hierarchii"
1657
1658 msgid "High bitrate support"
1659 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
1660
1661 msgid "Horizontal"
1662 msgstr "Pozioma [H]"
1663
1664 msgid "How many minutes do you want to record?"
1665 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1666
1667 msgid "How to handle found crashlogs?"
1668 msgstr ""
1669
1670 msgid "Hungarian"
1671 msgstr "Węgierski"
1672
1673 msgid "IP Address"
1674 msgstr "Adres IP"
1675
1676 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1677 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
1678
1679 msgid "ISO path"
1680 msgstr "Ścieżka ISO"
1681
1682 msgid "Icelandic"
1683 msgstr "Islandzki"
1684
1685 msgid "If you can see this page, please press OK."
1686 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1687
1688 msgid ""
1689 "If you see this, something is wrong with\n"
1690 "your scart connection. Press OK to return."
1691 msgstr ""
1692 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1693 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1694
1695 msgid ""
1696 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1697 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1698 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1699 "possible.\n"
1700 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1701 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1702 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1703 "step.\n"
1704 "If you are happy with the result, press OK."
1705 msgstr ""
1706 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1707 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1708 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1709 "wartości.\n"
1710 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1711 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1712 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1713 "kolejnym kroku.\n"
1714 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1715
1716 msgid "Image flash utility"
1717 msgstr "Narzędzia flash'a"
1718
1719 msgid "Image-Upgrade"
1720 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1721
1722 msgid "In Progress"
1723 msgstr "W toku"
1724
1725 msgid ""
1726 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1727 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1728
1729 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1730 msgstr ""
1731
1732 msgid "Increased voltage"
1733 msgstr "Zwiększone napięcie"
1734
1735 msgid "Index"
1736 msgstr "Indeks"
1737
1738 msgid "InfoBar"
1739 msgstr "Pasek info"
1740
1741 msgid "Infobar timeout"
1742 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1743
1744 msgid "Information"
1745 msgstr "Informacje"
1746
1747 msgid "Init"
1748 msgstr "Init"
1749
1750 msgid "Initialization..."
1751 msgstr "Inicjalizacja..."
1752
1753 msgid "Initialize"
1754 msgstr "Inicjuj"
1755
1756 msgid "Initializing Harddisk..."
1757 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1758
1759 msgid "Input"
1760 msgstr "Info"
1761
1762 msgid "Install"
1763 msgstr "Instalacja"
1764
1765 msgid "Install a new image with a USB stick"
1766 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
1767
1768 msgid "Install a new image with your web browser"
1769 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
1770
1771 msgid "Install local IPKG"
1772 msgstr "Instaluj lokalny IPKG"
1773
1774 msgid "Install or remove finished."
1775 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
1776
1777 msgid "Install settings, skins, software..."
1778 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
1779
1780 msgid "Install software updates..."
1781 msgstr "Instaluj aktualizacje oprogramowania..."
1782
1783 msgid "Installation finished."
1784 msgstr "Instalacja zakończona."
1785
1786 msgid "Installing"
1787 msgstr "Instalowanie"
1788
1789 msgid "Installing Software..."
1790 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1791
1792 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1793 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1794
1795 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1796 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1797
1798 msgid "Installing package content... Please wait..."
1799 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1800
1801 msgid "Instant Record..."
1802 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1803
1804 msgid "Integrated Ethernet"
1805 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1806
1807 msgid "Integrated Wireless"
1808 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1809
1810 msgid "Intermediate"
1811 msgstr "Pośrednia"
1812
1813 msgid "Internal Flash"
1814 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1815
1816 msgid "Invalid Location"
1817 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1818
1819 #, python-format
1820 msgid "Invalid directory selected: %s"
1821 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1822
1823 msgid "Inversion"
1824 msgstr "Inversja"
1825
1826 msgid "Invert display"
1827 msgstr "Odwróć wyświetlanie"
1828
1829 msgid "Ipkg"
1830 msgstr "Ipkg"
1831
1832 msgid "Is this videomode ok?"
1833 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
1834
1835 msgid "Italian"
1836 msgstr "Włoski"
1837
1838 msgid "Job View"
1839 msgstr "Podgląd zajęć"
1840
1841 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1842 msgid "Just Scale"
1843 msgstr "Po prostu skaluj"
1844
1845 msgid "Keyboard"
1846 msgstr "Klawiatura..."
1847
1848 msgid "Keyboard Map"
1849 msgstr "Mapa klawiatury"
1850
1851 msgid "Keyboard Setup"
1852 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1853
1854 msgid "Keymap"
1855 msgstr "Mapa klawiszy"
1856
1857 msgid "LAN Adapter"
1858 msgstr "Adapter LAN"
1859
1860 msgid "LNB"
1861 msgstr "LNB"
1862
1863 msgid "LOF"
1864 msgstr "LOF"
1865
1866 msgid "LOF/H"
1867 msgstr "LOF/H"
1868
1869 msgid "LOF/L"
1870 msgstr "LOF/L"
1871
1872 msgid "Language selection"
1873 msgstr "Wybór języka"
1874
1875 msgid "Language..."
1876 msgstr "Język..."
1877
1878 msgid "Last speed"
1879 msgstr "Ostatnia prędkość"
1880
1881 msgid "Latitude"
1882 msgstr "Szerokość geogr."
1883
1884 msgid "Latvian"
1885 msgstr "Łotewski"
1886
1887 msgid "Leave DVD Player?"
1888 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
1889
1890 msgid "Left"
1891 msgstr "Lewo"
1892
1893 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
1894 msgstr "Pozwól przeglądać/edytować pliki Dreamboxa"
1895
1896 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1897 msgid "Letterbox"
1898 msgstr "Letterbox"
1899
1900 msgid "Limit east"
1901 msgstr "Limit wschodni"
1902
1903 msgid "Limit west"
1904 msgstr "Limit zachodni"
1905
1906 msgid "Limited character set for recording filenames"
1907 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
1908
1909 msgid "Limits off"
1910 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1911
1912 msgid "Limits on"
1913 msgstr "Limity właczony"
1914
1915 msgid "Link:"
1916 msgstr "Łącze:"
1917
1918 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1919 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1920
1921 msgid "List of Storage Devices"
1922 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1923
1924 msgid "Lithuanian"
1925 msgstr "Litewski"
1926
1927 msgid "Load"
1928 msgstr "Otwórz"
1929
1930 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1931 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
1932
1933 msgid "Local Network"
1934 msgstr "Sieć lokalna"
1935
1936 msgid "Location"
1937 msgstr "Lokalizacja"
1938
1939 msgid "Lock:"
1940 msgstr "Block:"
1941
1942 msgid "Log results to harddisk"
1943 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
1944
1945 msgid "Long Keypress"
1946 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1947
1948 msgid "Longitude"
1949 msgstr "Długość geogr."
1950
1951 msgid "MMC Card"
1952 msgstr "Karta MMC"
1953
1954 msgid "MORE"
1955 msgstr "Więcej"
1956
1957 msgid "Main menu"
1958 msgstr "Menu Główne"
1959
1960 msgid "Mainmenu"
1961 msgstr "Menu Główne"
1962
1963 msgid "Make this mark an 'in' point"
1964 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1965
1966 msgid "Make this mark an 'out' point"
1967 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1968
1969 msgid "Make this mark just a mark"
1970 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1971
1972 msgid "Manage your receiver's software"
1973 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
1974
1975 msgid "Manual Scan"
1976 msgstr "Ręczne skanowanie"
1977
1978 msgid "Manual transponder"
1979 msgstr "Własny transponder"
1980
1981 msgid "Manufacturer"
1982 msgstr "Producent"
1983
1984 msgid "Margin after record"
1985 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1986
1987 msgid "Margin before record (minutes)"
1988 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1989
1990 msgid "Media player"
1991 msgstr "Odtwarzacz"
1992
1993 msgid "MediaPlayer"
1994 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1995
1996 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1997 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1998
1999 msgid "Medium is not empty!"
2000 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
2001
2002 msgid "Menu"
2003 msgstr "Menu"
2004
2005 msgid "Message"
2006 msgstr "Wiadomość"
2007
2008 msgid "Message..."
2009 msgstr "Wiadomość..."
2010
2011 msgid "Mkfs failed"
2012 msgstr "Mkfs zawiódł"
2013
2014 msgid "Mode"
2015 msgstr "Tryb"
2016
2017 msgid "Model: "
2018 msgstr "Model: "
2019
2020 msgid "Modulation"
2021 msgstr "Modulacja"
2022
2023 msgid "Modulator"
2024 msgstr "Modulator"
2025
2026 msgid "Mon"
2027 msgstr "Pon"
2028
2029 msgid "Mon-Fri"
2030 msgstr "Pon-Pią"
2031
2032 msgid "Monday"
2033 msgstr "Poniedziałek"
2034
2035 msgid "Mount failed"
2036 msgstr "Montowanie nieudane"
2037
2038 msgid "Move Picture in Picture"
2039 msgstr "Przesuń PiP"
2040
2041 msgid "Move east"
2042 msgstr "Przesuń na wschód"
2043
2044 msgid "Move west"
2045 msgstr "Przesuń na zachód"
2046
2047 msgid "Movielist menu"
2048 msgstr "Menu listy filmów"
2049
2050 msgid "Multi EPG"
2051 msgstr "Multi EPG"
2052
2053 msgid "Multimedia"
2054 msgstr "Multimedia"
2055
2056 msgid "Multiple service support"
2057 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
2058
2059 msgid "Multisat"
2060 msgstr "Multisat"
2061
2062 msgid "Mute"
2063 msgstr "Mute"
2064
2065 msgid "N/A"
2066 msgstr "N/A"
2067
2068 msgid "NEXT"
2069 msgstr "Następny"
2070
2071 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2072 msgstr ""
2073 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
2074
2075 msgid "NOW"
2076 msgstr "Teraz"
2077
2078 msgid "NTSC"
2079 msgstr "NTSC"
2080
2081 msgid "Name"
2082 msgstr "Nazwa"
2083
2084 msgid "Nameserver"
2085 msgstr "Nameserver"
2086
2087 #, python-format
2088 msgid "Nameserver %d"
2089 msgstr "Nameserver %d"
2090
2091 msgid "Nameserver Setup"
2092 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
2093
2094 msgid "Nameserver settings"
2095 msgstr "Ustawienia nameserver"
2096
2097 msgid "Netmask"
2098 msgstr "Maska sieci"
2099
2100 msgid "Network"
2101 msgstr "Sieć"
2102
2103 msgid "Network Configuration..."
2104 msgstr "Konfiguracja sieci..."
2105
2106 msgid "Network Mount"
2107 msgstr "Montowanie sieci"
2108
2109 msgid "Network SSID"
2110 msgstr "Sieciowe SSID"
2111
2112 msgid "Network Setup"
2113 msgstr "Ustawienia sieci"
2114
2115 msgid "Network scan"
2116 msgstr "Skanowanie sieci"
2117
2118 msgid "Network setup"
2119 msgstr "Ustawienia sieci"
2120
2121 msgid "Network test"
2122 msgstr "Test połączenia sieciowego"
2123
2124 msgid "Network test..."
2125 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
2126
2127 msgid "Network..."
2128 msgstr "Sieć..."
2129
2130 msgid "Network:"
2131 msgstr "Sieć:"
2132
2133 msgid "NetworkWizard"
2134 msgstr "Kreator sieci"
2135
2136 msgid "New"
2137 msgstr "Nowe"
2138
2139 msgid "New pin"
2140 msgstr "Nowy pin"
2141
2142 msgid "New version:"
2143 msgstr "Nowa wersja:"
2144
2145 msgid "Next"
2146 msgstr "Następny"
2147
2148 msgid "No"
2149 msgstr "Nie"
2150
2151 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2152 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
2153
2154 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2155 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
2156
2157 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2158 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
2159
2160 msgid "No Networks found"
2161 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2162
2163 msgid "No backup needed"
2164 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
2165
2166 msgid ""
2167 "No data on transponder!\n"
2168 "(Timeout reading PAT)"
2169 msgstr ""
2170 "Brak danych na transponderze!\n"
2171 "(Koniec czasu czytania PAT)"
2172
2173 msgid "No description available."
2174 msgstr "Brak dostępnego opisu."
2175
2176 msgid "No details for this image file"
2177 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
2178
2179 msgid "No displayable files on this medium found!"
2180 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
2181
2182 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2183 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
2184
2185 msgid "No free tuner!"
2186 msgstr "Brak wolnego tunera!"
2187
2188 msgid ""
2189 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2190 msgstr ""
2191 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
2192 "spróbować ponownie."
2193
2194 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2195 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
2196
2197 msgid "No positioner capable frontend found."
2198 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
2199
2200 msgid "No satellite frontend found!!"
2201 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
2202
2203 msgid "No tags are set on these movies."
2204 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
2205
2206 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2207 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
2208
2209 msgid ""
2210 "No tuner is enabled!\n"
2211 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2212 msgstr ""
2213 "Brak włączonego tunera!\n"
2214 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
2215
2216 msgid "No useable USB stick found"
2217 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
2218
2219 msgid ""
2220 "No valid service PIN found!\n"
2221 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2222 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2223 msgstr ""
2224 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
2225 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
2226 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
2227
2228 msgid ""
2229 "No valid setup PIN found!\n"
2230 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2231 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2232 msgstr ""
2233 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
2234 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
2235 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
2236
2237 msgid ""
2238 "No working local network adapter found.\n"
2239 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2240 "configured correctly."
2241 msgstr ""
2242 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
2243 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
2244 "skonfigurowana."
2245
2246 msgid ""
2247 "No working wireless network adapter found.\n"
2248 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2249 "network is configured correctly."
2250 msgstr ""
2251 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
2252 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
2253 "dobrze skonfigurowana."
2254
2255 msgid ""
2256 "No working wireless network interface found.\n"
2257 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2258 "your local network interface."
2259 msgstr ""
2260 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
2261 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
2262 "lokalny interfejs sieciowy."
2263
2264 msgid "No, but restart from begin"
2265 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
2266
2267 msgid "No, do nothing."
2268 msgstr "Nie, nie rób nic."
2269
2270 msgid "No, just start my dreambox"
2271 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
2272
2273 msgid "No, not now"
2274 msgstr ""
2275
2276 msgid "No, scan later manually"
2277 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
2278
2279 msgid "No, send them never"
2280 msgstr ""
2281
2282 msgid "None"
2283 msgstr "Brak"
2284
2285 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2286 msgid "Nonlinear"
2287 msgstr "Nielinearny"
2288
2289 msgid "North"
2290 msgstr "Północ"
2291
2292 msgid "Norwegian"
2293 msgstr "Norweski"
2294
2295 #, python-format
2296 msgid ""
2297 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2298 "required, %d MB available)"
2299 msgstr ""
2300 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
2301 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
2302
2303 msgid ""
2304 "Nothing to scan!\n"
2305 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2306 msgstr ""
2307 "Nic do skanowania!\n"
2308 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
2309
2310 msgid "Now Playing"
2311 msgstr "Odtwarzane"
2312
2313 msgid ""
2314 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2315 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2316 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2317 msgstr ""
2318 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
2319 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
2320 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
2321
2322 msgid "OK"
2323 msgstr "OK"
2324
2325 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2326 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
2327
2328 msgid "OSD Settings"
2329 msgstr "Ustawienia OSD"
2330
2331 msgid "OSD visibility"
2332 msgstr "Przezroczystość"
2333
2334 msgid "Off"
2335 msgstr "Wyłącz"
2336
2337 msgid "On"
2338 msgstr "Włącz"
2339
2340 msgid "One"
2341 msgstr "Jeden"
2342
2343 msgid "Online-Upgrade"
2344 msgstr "Online - Aktualizacja"
2345
2346 msgid "Only Free scan"
2347 msgstr "Skanuj tylko FTA"
2348
2349 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2350 msgstr ""
2351
2352 msgid "Orbital Position"
2353 msgstr "Pozycja orbitalna"
2354
2355 msgid "PAL"
2356 msgstr "PAL"
2357
2358 msgid "PIDs"
2359 msgstr "Pidy"
2360
2361 msgid "Package details for: "
2362 msgstr "Szczegóły paczki dla: "
2363
2364 msgid "Package list update"
2365 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
2366
2367 msgid "Packet management"
2368 msgstr "Zarządzanie pakietem"
2369
2370 msgid "Packet manager"
2371 msgstr "Menadżer pakietów"
2372
2373 msgid "Page"
2374 msgstr "Strona"
2375
2376 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2377 msgid "Pan&Scan"
2378 msgstr "Pan&Scan"
2379
2380 msgid "Parent Directory"
2381 msgstr "Katalog nadrzędny"
2382
2383 msgid "Parental control"
2384 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2385
2386 msgid "Parental control services Editor"
2387 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2388
2389 msgid "Parental control setup"
2390 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2391
2392 msgid "Parental control type"
2393 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2394
2395 msgid "Password"
2396 msgstr "Hasło"
2397
2398 msgid "Pause movie at end"
2399 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2400
2401 msgid "Phone number"
2402 msgstr "Numer telefonu"
2403
2404 msgid "PiPSetup"
2405 msgstr "Ustawienia PiP"
2406
2407 msgid "PicturePlayer"
2408 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
2409
2410 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2411 msgid "Pillarbox"
2412 msgstr "Pillarbox"
2413
2414 msgid "Pilot"
2415 msgstr "Pilot"
2416
2417 msgid "Pin code needed"
2418 msgstr "Potrzebny kod pin"
2419
2420 msgid "Play"
2421 msgstr "Odtwarzaj"
2422
2423 msgid "Play Audio-CD..."
2424 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
2425
2426 msgid "Play DVD"
2427 msgstr "Odtwórz DVD"
2428
2429 msgid "Play Music..."
2430 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
2431
2432 msgid "Play recorded movies..."
2433 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2434
2435 msgid "Please Reboot"
2436 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2437
2438 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2439 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2440
2441 msgid "Please change recording endtime"
2442 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2443
2444 msgid "Please check your network settings!"
2445 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2446
2447 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2448 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2449
2450 msgid "Please choose an extension..."
2451 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2452
2453 msgid "Please choose he package..."
2454 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2455
2456 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2457 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2458
2459 msgid ""
2460 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2461 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2462 msgstr ""
2463 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
2464 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
2465
2466 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2467 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2468
2469 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2470 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2471
2472 msgid "Please enter a name for the new marker"
2473 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
2474
2475 msgid "Please enter a new filename"
2476 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2477
2478 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2479 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2480
2481 msgid "Please enter name of the new directory"
2482 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2483
2484 msgid "Please enter the correct pin code"
2485 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2486
2487 msgid "Please enter the old pin code"
2488 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2489
2490 msgid "Please enter your email address here:"
2491 msgstr ""
2492
2493 msgid "Please enter your name here (optional):"
2494 msgstr ""
2495
2496 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2497 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2498
2499 msgid ""
2500 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2501 "therefore the default directory is being used instead."
2502 msgstr ""
2503 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2504 "katalogu."
2505
2506 msgid "Please press OK to continue."
2507 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2508
2509 msgid "Please press OK!"
2510 msgstr "Wciśnij OK!"
2511
2512 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2513 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2514
2515 msgid "Please select a playlist to delete..."
2516 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
2517
2518 msgid "Please select a playlist..."
2519 msgstr "Wybierz playlistę..."
2520
2521 msgid "Please select a subservice to record..."
2522 msgstr "Wybierz subserwis..."
2523
2524 msgid "Please select a subservice..."
2525 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2526
2527 msgid "Please select medium to use as backup location"
2528 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
2529
2530 msgid "Please select tag to filter..."
2531 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
2532
2533 msgid "Please select target directory or medium"
2534 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2535
2536 msgid "Please select the movie path..."
2537 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2538
2539 msgid "Please set up tuner B"
2540 msgstr "Ustaw Tuner B"
2541
2542 msgid "Please set up tuner C"
2543 msgstr "Ustaw Tuner C"
2544
2545 msgid "Please set up tuner D"
2546 msgstr "Ustaw Tuner D"
2547
2548 msgid ""
2549 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2550 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2551 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2552 msgstr ""
2553 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2554 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2555 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2556
2557 msgid ""
2558 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2559 "the OK button."
2560 msgstr ""
2561 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2562 "OK."
2563
2564 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2565 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
2566
2567 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2568 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
2569
2570 msgid "Please wait while we configure your network..."
2571 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
2572
2573 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2574 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
2575
2576 msgid "Please wait..."
2577 msgstr "Proszę czekać..."
2578
2579 msgid "Please wait... Loading list..."
2580 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2581
2582 msgid "Plugin browser"
2583 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2584
2585 msgid "Plugin manager"
2586 msgstr "Menadżer Pluginów"
2587
2588 msgid "Plugin manager help..."
2589 msgstr "Pomoc menadżera pluginów..."
2590
2591 msgid "Plugin manager process information..."
2592 msgstr "Informacja o procesach menadżera pluginów..."
2593
2594 msgid "Plugins"
2595 msgstr "Pluginy"
2596
2597 msgid "Polarity"
2598 msgstr "Polaryzacja"
2599
2600 msgid "Polarization"
2601 msgstr "Polaryzacja"
2602
2603 msgid "Polish"
2604 msgstr "Polski"
2605
2606 msgid "Port A"
2607 msgstr "Port A"
2608
2609 msgid "Port B"
2610 msgstr "Port B"
2611
2612 msgid "Port C"
2613 msgstr "Port C"
2614
2615 msgid "Port D"
2616 msgstr "Port D"
2617
2618 msgid "Portuguese"
2619 msgstr "Portugalski"
2620
2621 msgid "Positioner"
2622 msgstr "Pozycjoner"
2623
2624 msgid "Positioner fine movement"
2625 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2626
2627 msgid "Positioner movement"
2628 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2629
2630 msgid "Positioner setup"
2631 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2632
2633 msgid "Positioner storage"
2634 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2635
2636 msgid "Power threshold in mA"
2637 msgstr "Próg mocy w  mA"
2638
2639 msgid "Predefined transponder"
2640 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2641
2642 msgid "Preparing... Please wait"
2643 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2644
2645 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2646 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2647
2648 msgid "Press OK to activate the settings."
2649 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
2650
2651 msgid "Press OK to edit the settings."
2652 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2653
2654 #, python-format
2655 msgid "Press OK to get further details for %s"
2656 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
2657
2658 msgid "Press OK to scan"
2659 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2660
2661 msgid "Press OK to start the scan"
2662 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2663
2664 msgid "Prev"
2665 msgstr "Poprzedni"
2666
2667 msgid "Preview menu"
2668 msgstr "Podgląd menu"
2669
2670 msgid "Primary DNS"
2671 msgstr "Pierwszy DNS"
2672
2673 msgid "Priority"
2674 msgstr "Priorytet konwertera"
2675
2676 msgid "Process"
2677 msgstr "Procesy..."
2678
2679 msgid "Properties of current title"
2680 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
2681
2682 msgid "Protect services"
2683 msgstr "Ochrona serwisów"
2684
2685 msgid "Protect setup"
2686 msgstr "Ochrona ustawień"
2687
2688 msgid "Provider"
2689 msgstr "Provider"
2690
2691 msgid "Provider to scan"
2692 msgstr "Provider do skanowania"
2693
2694 msgid "Providers"
2695 msgstr "Providerzy"
2696
2697 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2698 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
2699
2700 msgid "Quick"
2701 msgstr "Szybko"
2702
2703 msgid "Quickzap"
2704 msgstr "Szybkie przełączanie"
2705
2706 msgid "RC Menu"
2707 msgstr "Menu RC"
2708
2709 msgid "RF output"
2710 msgstr "Wyjście RF"
2711
2712 msgid "RGB"
2713 msgstr "RGB"
2714
2715 msgid "RSS Feed URI"
2716 msgstr "Adres serwisu RSS"
2717
2718 msgid "Radio"
2719 msgstr "Radio"
2720
2721 msgid "Ram Disk"
2722 msgstr "Ram Dysk"
2723
2724 msgid "Random"
2725 msgstr "Losowo"
2726
2727 msgid "Really close without saving settings?"
2728 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2729
2730 msgid "Really delete done timers?"
2731 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2732
2733 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2734 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2735
2736 msgid "Really reboot now?"
2737 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2738
2739 msgid "Really restart now?"
2740 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2741
2742 msgid "Really shutdown now?"
2743 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2744
2745 msgid "Reboot"
2746 msgstr "Restart"
2747
2748 msgid "Reception Settings"
2749 msgstr "Ustawienia powitania"
2750
2751 msgid "Record"
2752 msgstr "Nagraj"
2753
2754 #, python-format
2755 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2756 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
2757
2758 msgid "Recorded files..."
2759 msgstr "Nagrane pliki..."
2760
2761 msgid "Recording"
2762 msgstr "Nagrywanie"
2763
2764 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2765 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2766
2767 msgid "Recordings"
2768 msgstr "Nagrania"
2769
2770 msgid "Recordings always have priority"
2771 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2772
2773 msgid "Reenter new pin"
2774 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2775
2776 msgid "Refresh Rate"
2777 msgstr "Wartość odświeżania"
2778
2779 msgid "Refresh rate selection."
2780 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2781
2782 msgid "Reload"
2783 msgstr "Przeładuj"
2784
2785 msgid "Remove"
2786 msgstr "Skasuj"
2787
2788 msgid "Remove Bookmark"
2789 msgstr "Usuń zakładkę"
2790
2791 msgid "Remove Plugins"
2792 msgstr "Usuń pluginy"
2793
2794 msgid "Remove a mark"
2795 msgstr "Usuń znacznik"
2796
2797 msgid "Remove currently selected title"
2798 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2799
2800 msgid "Remove finished."
2801 msgstr "Usuwanie zakończone."
2802
2803 msgid "Remove plugins"
2804 msgstr "Usuń pluginy"
2805
2806 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2807 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2808
2809 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2810 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2811
2812 msgid "Remove timer"
2813 msgstr "Usuń timer"
2814
2815 msgid "Remove title"
2816 msgstr "Usuń tytuł"
2817
2818 msgid "Removing"
2819 msgstr "Usuwanie"
2820
2821 #, python-format
2822 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2823 msgstr ""
2824 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2825
2826 msgid "Rename"
2827 msgstr "Zmień nazwę"
2828
2829 msgid "Rename crashlogs"
2830 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
2831
2832 msgid "Repeat"
2833 msgstr "Powtórz"
2834
2835 msgid "Repeat Type"
2836 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
2837
2838 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2839 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2840
2841 msgid "Repeats"
2842 msgstr "Powtarzaj"
2843
2844 msgid "Reset"
2845 msgstr "Resetuj"
2846
2847 msgid "Reset and renumerate title names"
2848 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
2849
2850 msgid "Resolution"
2851 msgstr "Rozdzielczość"
2852
2853 msgid "Restart"
2854 msgstr "Restart"
2855
2856 msgid "Restart GUI"
2857 msgstr "Restartuj GUI"
2858
2859 msgid "Restart GUI now?"
2860 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2861
2862 msgid "Restart network"
2863 msgstr "Restart sieci"
2864
2865 msgid "Restart test"
2866 msgstr "Restart testu"
2867
2868 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2869 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2870
2871 msgid "Restore"
2872 msgstr "Przywróć"
2873
2874 msgid "Restore backups..."
2875 msgstr "Przywróć kopie..."
2876
2877 msgid "Restore running"
2878 msgstr "Przywracanie uruchomione"
2879
2880 msgid "Restore running..."
2881 msgstr "Przywracanie uruchomione..."
2882
2883 msgid "Restore system settings"
2884 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
2885
2886 msgid ""
2887 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2888 "settings now."
2889 msgstr ""
2890 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2891 "ustawienia teraz."
2892
2893 msgid "Resume from last position"
2894 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2895
2896 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2897 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2898 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2899 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2900 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2901 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2902 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2903 msgid "Resuming playback"
2904 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2905
2906 msgid "Return to file browser"
2907 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2908
2909 msgid "Return to movie list"
2910 msgstr "Powrót do listy filmów"
2911
2912 msgid "Return to previous service"
2913 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2914
2915 msgid "Rewind speeds"
2916 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
2917
2918 msgid "Right"
2919 msgstr "Prawo"
2920
2921 msgid "Rolloff"
2922 msgstr "Rolloff"
2923
2924 msgid "Rotor turning speed"
2925 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2926
2927 msgid "Running"
2928 msgstr "Uruchomiony"
2929
2930 msgid "Russian"
2931 msgstr "Rosyjski"
2932
2933 msgid "S-Video"
2934 msgstr "S-Video"
2935
2936 msgid "SNR"
2937 msgstr "SNR"
2938
2939 msgid "SNR:"
2940 msgstr "SNR:"
2941
2942 msgid "Sat"
2943 msgstr "Sob"
2944
2945 msgid "Sat / Dish Setup"
2946 msgstr "Ustawienia anteny"
2947
2948 msgid "Satellite"
2949 msgstr "Satelita"
2950
2951 msgid "Satellite Equipment Setup"
2952 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
2953
2954 msgid "Satellites"
2955 msgstr "Satelity"
2956
2957 msgid "Satfinder"
2958 msgstr "Miernik sygnału"
2959
2960 msgid "Sats"
2961 msgstr "Satelity"
2962
2963 msgid "Satteliteequipment"
2964 msgstr "Wyposażenie satelity"
2965
2966 msgid "Saturday"
2967 msgstr "Sobota"
2968
2969 msgid "Save"
2970 msgstr "Zapisz"
2971
2972 msgid "Save Playlist"
2973 msgstr "Zachowaj Playlistę"
2974
2975 msgid "Scaling Mode"
2976 msgstr "Tryb skalowania"
2977
2978 msgid "Scan "
2979 msgstr "Skanuj"
2980
2981 msgid "Scan Files..."
2982 msgstr "Skanuj Pliki..."
2983
2984 msgid "Scan QAM128"
2985 msgstr "Skanuj QAM128"
2986
2987 msgid "Scan QAM16"
2988 msgstr "Skanuj QAM16"
2989
2990 msgid "Scan QAM256"
2991 msgstr "Skanuj QAM256"
2992
2993 msgid "Scan QAM32"
2994 msgstr "Skanuj QAM32"
2995
2996 msgid "Scan QAM64"
2997 msgstr "Skanuj QAM64"
2998
2999 msgid "Scan SR6875"
3000 msgstr "Skanuj SR6875"
3001
3002 msgid "Scan SR6900"
3003 msgstr "Skanuj SR6900"
3004
3005 msgid "Scan Wireless Networks"
3006 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
3007
3008 msgid "Scan additional SR"
3009 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
3010
3011 msgid "Scan band EU HYPER"
3012 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
3013
3014 msgid "Scan band EU MID"
3015 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
3016
3017 msgid "Scan band EU SUPER"
3018 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
3019
3020 msgid "Scan band EU UHF IV"
3021 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
3022
3023 msgid "Scan band EU UHF V"
3024 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
3025
3026 msgid "Scan band EU VHF I"
3027 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
3028
3029 msgid "Scan band EU VHF III"
3030 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
3031
3032 msgid "Scan band US HIGH"
3033 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
3034
3035 msgid "Scan band US HYPER"
3036 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
3037
3038 msgid "Scan band US LOW"
3039 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
3040
3041 msgid "Scan band US MID"
3042 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
3043
3044 msgid "Scan band US SUPER"
3045 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
3046
3047 msgid ""
3048 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3049 "WLAN USB Stick\n"
3050 msgstr ""
3051 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
3052 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
3053
3054 msgid ""
3055 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3056 msgstr ""
3057 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
3058
3059 msgid "Search east"
3060 msgstr "Szukaj na wschód"
3061
3062 msgid "Search west"
3063 msgstr "Szukaj na zachód"
3064
3065 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3066 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
3067
3068 msgid "Secondary DNS"
3069 msgstr "Drugi DNS"
3070
3071 msgid "Seek"
3072 msgstr "Wyszukiwanie"
3073
3074 msgid "Select"
3075 msgstr "Wybierz"
3076
3077 msgid "Select HDD"
3078 msgstr "Wybierz HDD"
3079
3080 msgid "Select IPKG source to edit..."
3081 msgstr "Wybierz źródło IPKG aby edytować..."
3082
3083 msgid "Select Location"
3084 msgstr "Wybierz lokalizację"
3085
3086 msgid "Select Network Adapter"
3087 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
3088
3089 msgid "Select a movie"
3090 msgstr "Wybierz film"
3091
3092 msgid "Select audio mode"
3093 msgstr "Wybierz tryb audio"
3094
3095 msgid "Select audio track"
3096 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
3097
3098 msgid "Select channel to record from"
3099 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
3100
3101 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3102 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
3103
3104 msgid "Select files/folders to backup..."
3105 msgstr "Wybierz pliki/katalogi dla kopii zapasowej..."
3106
3107 msgid "Select image"
3108 msgstr "Wybierz image"
3109
3110 msgid "Select provider to add..."
3111 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
3112
3113 msgid "Select refresh rate"
3114 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
3115
3116 msgid "Select service to add..."
3117 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
3118
3119 msgid "Select video input"
3120 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
3121
3122 msgid "Select video input with up/down buttons"
3123 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
3124
3125 msgid "Select video mode"
3126 msgstr "Wybierz tryb wideo"
3127
3128 msgid "Selected source image"
3129 msgstr "Wybierz image źródłowy"
3130
3131 msgid "Send DiSEqC"
3132 msgstr "Wyślij DiSEqC"
3133
3134 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3135 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
3136
3137 msgid "Seperate titles with a main menu"
3138 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
3139
3140 msgid "Sequence repeat"
3141 msgstr "Powtórka sekwencji"
3142
3143 msgid "Serbian"
3144 msgstr "Serbski"
3145
3146 msgid "Service"
3147 msgstr "Informacje o serwisie..."
3148
3149 msgid "Service Scan"
3150 msgstr "Skanowanie serwisu"
3151
3152 msgid "Service Searching"
3153 msgstr "Szukanie serwisów"
3154
3155 msgid "Service has been added to the favourites."
3156 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
3157
3158 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3159 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
3160
3161 msgid ""
3162 "Service invalid!\n"
3163 "(Timeout reading PMT)"
3164 msgstr ""
3165 "Serwis niewłaściwy!\n"
3166 "(Koniec czasu czytania PMT)"
3167
3168 msgid ""
3169 "Service not found!\n"
3170 "(SID not found in PAT)"
3171 msgstr ""
3172 "Serwis nie znaleziony!\n"
3173 "(SID nie znaleziony w PAT)"
3174
3175 msgid "Service scan"
3176 msgstr "Skanowanie serwisów"
3177
3178 msgid ""
3179 "Service unavailable!\n"
3180 "Check tuner configuration!"
3181 msgstr ""
3182 "Serwis niedostępny!\n"
3183 "Sprawdź konfigurację tunera!"
3184
3185 msgid "Serviceinfo"
3186 msgstr "Info o serwisie"
3187
3188 msgid "Services"
3189 msgstr "Serwisy"
3190
3191 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3192 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
3193
3194 msgid "Set as default Interface"
3195 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
3196
3197 msgid "Set interface as default Interface"
3198 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
3199
3200 msgid "Set limits"
3201 msgstr "Ustaw limity"
3202
3203 msgid "Settings"
3204 msgstr "Ustawienia"
3205
3206 msgid "Setup"
3207 msgstr "Konfiguracja"
3208
3209 msgid "Setup Mode"
3210 msgstr "Tryb Konfiguracji"
3211
3212 msgid "Show Info"
3213 msgstr "Pokaż Info"
3214
3215 msgid "Show Message when Recording starts"
3216 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
3217
3218 msgid "Show WLAN Status"
3219 msgstr "Pokaż status WLAN"
3220
3221 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3222 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
3223
3224 msgid "Show infobar on channel change"
3225 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
3226
3227 msgid "Show infobar on event change"
3228 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
3229
3230 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3231 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
3232
3233 msgid "Show positioner movement"
3234 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
3235
3236 msgid "Show services beginning with"
3237 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
3238
3239 msgid "Show the radio player..."
3240 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
3241
3242 msgid "Show the tv player..."
3243 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
3244
3245 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3246 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
3247
3248 msgid "Shutdown Dreambox after"
3249 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
3250
3251 msgid "Similar"
3252 msgstr "Podobne"
3253
3254 msgid "Similar broadcasts:"
3255 msgstr "Podobne transmisje:"
3256
3257 msgid "Simple"
3258 msgstr "Prosta"
3259
3260 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3261 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
3262
3263 msgid "Single"
3264 msgstr "Jeden"
3265
3266 msgid "Single EPG"
3267 msgstr "Zwykłe EPG"
3268
3269 msgid "Single satellite"
3270 msgstr "Jeden satelita"
3271
3272 msgid "Single transponder"
3273 msgstr "Jeden transponder"
3274
3275 msgid "Singlestep (GOP)"
3276 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
3277
3278 msgid "Skin..."
3279 msgstr "Skiny..."
3280
3281 msgid "Skins"
3282 msgstr "Skiny"
3283
3284 msgid "Sleep Timer"
3285 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
3286
3287 msgid "Sleep timer action:"
3288 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
3289
3290 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3291 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
3292
3293 #, python-format
3294 msgid "Slot %d"
3295 msgstr "Slot %d"
3296
3297 msgid "Slovakian"
3298 msgstr ""
3299
3300 msgid "Slovenian"
3301 msgstr ""
3302
3303 msgid "Slow"
3304 msgstr "Wolno"
3305
3306 msgid "Slow Motion speeds"
3307 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
3308
3309 msgid "Software"
3310 msgstr "Oprogramowanie"
3311
3312 msgid "Software manager"
3313 msgstr "Menadżer oprogramowania"
3314
3315 msgid "Software manager..."
3316 msgstr "Menadżer oprogramowania..."
3317
3318 msgid "Software restore"
3319 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
3320
3321 msgid "Software update"
3322 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
3323
3324 msgid "Some plugins are not available:\n"
3325 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
3326
3327 msgid "Somewhere else"
3328 msgstr "Gdzie indziej"
3329
3330 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3331 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
3332
3333 msgid "Sorry no backups found!"
3334 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
3335
3336 msgid ""
3337 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3338 "\n"
3339 "Please choose an other one."
3340 msgstr ""
3341 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
3342 "\n"
3343 "Wybierz inną."
3344
3345 msgid ""
3346 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3347 "Please choose an other one."
3348 msgstr ""
3349 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3350 "Wybierz inne miejsce."
3351
3352 msgid "Sorry, no Details available!"
3353 msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
3354
3355 msgid ""
3356 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3357 "\n"
3358 "Please choose another one."
3359 msgstr ""
3360 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3361 "\n"
3362 "Wybierz inne miejsce."
3363
3364 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3365 msgid "Sort A-Z"
3366 msgstr "Sortuj od A-Z"
3367
3368 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3369 msgid "Sort Time"
3370 msgstr "Sortuj po czasie"
3371
3372 msgid "Sound"
3373 msgstr "Dźwięk"
3374
3375 msgid "Soundcarrier"
3376 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
3377
3378 msgid "South"
3379 msgstr "Południe"
3380
3381 msgid "Spanish"
3382 msgstr "Hiszpański"
3383
3384 msgid "Standby"
3385 msgstr "Czuwanie"
3386
3387 msgid "Standby / Restart"
3388 msgstr "Czuwanie / Restart"
3389
3390 msgid "Start from the beginning"
3391 msgstr "Rozpocznij od początku"
3392
3393 msgid "Start recording?"
3394 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
3395
3396 msgid "Start test"
3397 msgstr "Testuj"
3398
3399 msgid "StartTime"
3400 msgstr "Czas rozpoczęcia"
3401
3402 msgid "Starting on"
3403 msgstr "Rozpocznij od"
3404
3405 msgid "Step east"
3406 msgstr "Krok na wschód"
3407
3408 msgid "Step west"
3409 msgstr "Krok na zachód"
3410
3411 msgid "Stereo"
3412 msgstr "Stereo"
3413
3414 msgid "Stop"
3415 msgstr "Zatrzymaj"
3416
3417 msgid "Stop Timeshift?"
3418 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
3419
3420 msgid "Stop current event and disable coming events"
3421 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
3422
3423 msgid "Stop current event but not coming events"
3424 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
3425
3426 msgid "Stop playing this movie?"
3427 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
3428
3429 msgid "Stop test"
3430 msgstr "Zakończ test"
3431
3432 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3433 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
3434
3435 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3436 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
3437
3438 msgid "Store position"
3439 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
3440
3441 msgid "Stored position"
3442 msgstr "Pozycja zapamiętana"
3443
3444 msgid "Subservice list..."
3445 msgstr "Lista subserwisów..."
3446
3447 msgid "Subservices"
3448 msgstr "Subserwisy"
3449
3450 msgid "Subtitle selection"
3451 msgstr "Wybór napisów"
3452
3453 msgid "Subtitles"
3454 msgstr "Napisy"
3455
3456 msgid "Sun"
3457 msgstr "Nie"
3458
3459 msgid "Sunday"
3460 msgstr "Niedziela"
3461
3462 msgid "Swap Services"
3463 msgstr "Zamiana serwisów"
3464
3465 msgid "Swedish"
3466 msgstr "Szwedzki"
3467
3468 msgid "Switch to next subservice"
3469 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
3470
3471 msgid "Switch to previous subservice"
3472 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
3473
3474 msgid "Symbol Rate"
3475 msgstr "Symbol Rate"
3476
3477 msgid "Symbolrate"
3478 msgstr "Symbolrate"
3479
3480 msgid "System"
3481 msgstr "System"
3482
3483 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3484 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3485 msgstr ""
3486 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
3487 "additional translations made by SileliS® :)\n"
3488 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
3489
3490 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3491 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
3492
3493 msgid "TV System"
3494 msgstr "System TV"
3495
3496 msgid "Table of content for collection"
3497 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
3498
3499 msgid "Tag 1"
3500 msgstr "Oznaczenie 1"
3501
3502 msgid "Tag 2"
3503 msgstr "Oznaczenie 2"
3504
3505 msgid "Tags"
3506 msgstr "Oznaczenia"
3507
3508 msgid "Terrestrial"
3509 msgstr "Naziemny"
3510
3511 msgid "Terrestrial provider"
3512 msgstr "Naziemny provider"
3513
3514 msgid "Test DiSEqC settings"
3515 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
3516
3517 msgid "Test Type"
3518 msgstr "Typ Testu"
3519
3520 msgid "Test mode"
3521 msgstr "Tryb testowy"
3522
3523 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3524 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
3525
3526 msgid "Test-Messagebox?"
3527 msgstr "Informacja testowa?"
3528
3529 msgid ""
3530 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3531 "Please press OK to start using your Dreambox."
3532 msgstr ""
3533 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
3534 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
3535
3536 msgid ""
3537 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3538 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3539 "players) instead?"
3540 msgstr ""
3541 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
3542 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
3543 "stacjonarnych czytnikach DVD."
3544
3545 msgid ""
3546 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3547 "the feed server and save it on the stick?"
3548 msgstr ""
3549 "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
3550 "servera i zachować je na USB?"
3551
3552 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3553 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
3554
3555 #, python-format
3556 msgid ""
3557 "The following device was found:\n"
3558 "\n"
3559 "%s\n"
3560 "\n"
3561 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3562 msgstr ""
3563 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3564 "\n"
3565 "%s\n"
3566 "\n"
3567 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3568
3569 msgid "The following files were found..."
3570 msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
3571
3572 msgid ""
3573 "The input port should be configured now.\n"
3574 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3575 "want to do that now?"
3576 msgstr ""
3577 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3578 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
3579 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3580
3581 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3582 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
3583
3584 msgid ""
3585 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3586 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3587 msgstr ""
3588 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
3589 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3590
3591 msgid ""
3592 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3593 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3594 "risk!"
3595 msgstr ""
3596 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
3597 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
3598
3599 msgid ""
3600 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3601 "corrupted!"
3602 msgstr ""
3603 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
3604 "lub zepsuty!"
3605
3606 msgid "The package doesn't contain anything."
3607 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
3608
3609 #, python-format
3610 msgid "The path %s already exists."
3611 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
3612
3613 msgid "The pin code has been changed successfully."
3614 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
3615
3616 msgid "The pin code you entered is wrong."
3617 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
3618
3619 msgid "The pin codes you entered are different."
3620 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
3621
3622 #, python-format
3623 msgid "The results have been written to %s."
3624 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
3625
3626 msgid "The sleep timer has been activated."
3627 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
3628
3629 msgid "The sleep timer has been disabled."
3630 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
3631
3632 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3633 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
3634
3635 msgid ""
3636 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3637 "Please install it."
3638 msgstr ""
3639 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3640 "Proszę go zainstalować."
3641
3642 msgid ""
3643 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3644 msgstr ""
3645 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3646 "teraz?"
3647
3648 msgid "The wizard is finished now."
3649 msgstr "Kreator zakończony."
3650
3651 msgid "There are at least "
3652 msgstr "Nareszcie są"
3653
3654 msgid "There are no default services lists in your image."
3655 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3656
3657 msgid "There are no default settings in your image."
3658 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3659
3660 msgid ""
3661 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3662 "Do you really want to continue?"
3663 msgstr ""
3664 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3665 "Czy kontynuować?"
3666
3667 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3668 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
3669
3670 #, python-format
3671 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3672 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3673
3674 msgid ""
3675 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3676 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3677 msgstr ""
3678 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3679 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3680 "flash?"
3681
3682 msgid ""
3683 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3684 "flash memory?"
3685 msgstr ""
3686 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3687 "pamięć flash?"
3688
3689 msgid ""
3690 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3691 "content on the disc."
3692 msgstr ""
3693 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3694 "nosniku."
3695
3696 #, python-format
3697 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3698 msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
3699
3700 #, python-format
3701 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3702 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3703
3704 msgid "This is step number 2."
3705 msgstr "To jest krok numer 2."
3706
3707 msgid "This is unsupported at the moment."
3708 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3709
3710 msgid "This plugin is installed."
3711 msgstr "Plugin zainstalowany"
3712
3713 msgid "This plugin is not installed."
3714 msgstr "Plugin nie zainstalowany"
3715
3716 msgid "This plugin will be installed."
3717 msgstr "Plugin będzie zainstalowany"
3718
3719 msgid "This plugin will be removed."
3720 msgstr "Plugin będzie usunięty"
3721
3722 msgid ""
3723 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3724 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3725 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3726 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3727 "the \"Nameserver\" Configuration"
3728 msgstr ""
3729 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3730 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3731 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3732 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3733 "\"Nameserver\" konfigurację"
3734
3735 msgid ""
3736 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3737 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3738 "- verify that a network cable is attached\n"
3739 "- verify that the cable is not broken"
3740 msgstr ""
3741 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3742 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3743 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3744 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3745
3746 msgid ""
3747 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3748 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3749 "- no valid IP Address was found\n"
3750 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3751 msgstr ""
3752 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3753 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3754 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3755 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3756
3757 msgid ""
3758 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3759 "configuration with DHCP.\n"
3760 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3761 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3762 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3763 "dialog.\n"
3764 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3765 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3766 msgstr ""
3767 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3768 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3769 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3770 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3771 "adaptera sieciowego.\n"
3772 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3773 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3774
3775 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3776 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3777
3778 msgid "Three"
3779 msgstr "Trzy"
3780
3781 msgid "Threshold"
3782 msgstr "Próg"
3783
3784 msgid "Thu"
3785 msgstr "Czw"
3786
3787 msgid "Thumbnails"
3788 msgstr "Miniatury"
3789
3790 msgid "Thursday"
3791 msgstr "Czwartek"
3792
3793 msgid "Time"
3794 msgstr "Czas"
3795
3796 msgid "Time/Date Input"
3797 msgstr "Czas / Data"
3798
3799 msgid "Timer"
3800 msgstr "Timer"
3801
3802 msgid "Timer Edit"
3803 msgstr "Edycja timera"
3804
3805 msgid "Timer Editor"
3806 msgstr "Edytor timera"
3807
3808 msgid "Timer Type"
3809 msgstr "Typ timera"
3810
3811 msgid "Timer entry"
3812 msgstr "Programowanie timera"
3813
3814 msgid "Timer log"
3815 msgstr "Log timera"
3816
3817 msgid ""
3818 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3819 "Please recheck it!"
3820 msgstr ""
3821 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
3822 "Proszę to sprawdzić!"
3823
3824 msgid "Timer sanity error"
3825 msgstr "Błąd timera"
3826
3827 msgid "Timer selection"
3828 msgstr "Wybór timera"
3829
3830 msgid "Timer status:"
3831 msgstr "Status timera:"
3832
3833 msgid "Timeshift"
3834 msgstr "Timeshift"
3835
3836 msgid "Timeshift not possible!"
3837 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3838
3839 msgid "Timeshift path..."
3840 msgstr "Ścieżka timeshift..."
3841
3842 msgid "Timezone"
3843 msgstr "Strefa czasu"
3844
3845 msgid "Title"
3846 msgstr "Tytuł utworu"
3847
3848 msgid "Title properties"
3849 msgstr "Właściwości tytułu"
3850
3851 msgid "Titleset mode"
3852 msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
3853
3854 msgid ""
3855 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3856 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3857 "stick.\n"
3858 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3859 "for 10 seconds.\n"
3860 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3861 msgstr ""
3862 "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
3863 "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
3864 "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
3865 "sekund.\n"
3866 "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
3867
3868 msgid "Today"
3869 msgstr "Dzisiaj"
3870
3871 msgid "Tone mode"
3872 msgstr "Tryb tonowy"
3873
3874 msgid "Toneburst"
3875 msgstr "Toneburst"
3876
3877 msgid "Toneburst A/B"
3878 msgstr "Toneburst A/B"
3879
3880 msgid "Track"
3881 msgstr "Ścieżka"
3882
3883 msgid "Translation"
3884 msgstr "Tłumaczenie"
3885
3886 msgid "Translation:"
3887 msgstr "Tłumaczenie:"
3888
3889 msgid "Transmission Mode"
3890 msgstr "Tryb transmisji"
3891
3892 msgid "Transmission mode"
3893 msgstr "Tryb transmisji"
3894
3895 msgid "Transponder"
3896 msgstr "Transponder"
3897
3898 msgid "Transponder Type"
3899 msgstr "Typ transpondera"
3900
3901 msgid "Tries left:"
3902 msgstr "Próby skończone:"
3903
3904 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3905 msgstr ""
3906 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3907
3908 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3909 msgstr ""
3910 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3911
3912 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
3913 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
3914
3915 msgid "Tue"
3916 msgstr "Wto"
3917
3918 msgid "Tuesday"
3919 msgstr "Wtorek"
3920
3921 msgid "Tune"
3922 msgstr "Ustaw"
3923
3924 msgid "Tune failed!"
3925 msgstr "Strojenie nieudane!"
3926
3927 msgid "Tuner"
3928 msgstr "Tuner"
3929
3930 msgid "Tuner "
3931 msgstr "Tuner "
3932
3933 msgid "Tuner Slot"
3934 msgstr "Slot tunera"
3935
3936 msgid "Tuner configuration"
3937 msgstr "Konfiguracja tunera"
3938
3939 msgid "Tuner status"
3940 msgstr "Status tunera"
3941
3942 msgid "Turkish"
3943 msgstr "Turecki"
3944
3945 msgid "Two"
3946 msgstr "Dwa"
3947
3948 msgid "Type"
3949 msgstr "Typ"
3950
3951 msgid "Type of scan"
3952 msgstr "Typ skanowania"
3953
3954 msgid "USALS"
3955 msgstr "USALS"
3956
3957 msgid "USB"
3958 msgstr "USB"
3959
3960 msgid "USB Stick"
3961 msgstr "USB Stick"
3962
3963 msgid "USB stick wizard"
3964 msgstr "Kreator pamięci USB"
3965
3966 msgid "Ukrainian"
3967 msgstr "Ukraiński"
3968
3969 msgid ""
3970 "Unable to complete filesystem check.\n"
3971 "Error: "
3972 msgstr ""
3973 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3974 "Błąd: "
3975
3976 msgid ""
3977 "Unable to initialize harddisk.\n"
3978 "Error: "
3979 msgstr ""
3980 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3981 "Błąd: "
3982
3983 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3984 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
3985
3986 msgid ""
3987 "Undo\n"
3988 "Install"
3989 msgstr ""
3990 "Cofnij\n"
3991 "Instaluj"
3992
3993 msgid ""
3994 "Undo\n"
3995 "Remove"
3996 msgstr ""
3997 "Cofnij\n"
3998 "Usuń"
3999
4000 msgid "Unicable"
4001 msgstr "Unicable"
4002
4003 msgid "Unicable LNB"
4004 msgstr "Unicable LNB"
4005
4006 msgid "Unicable Martix"
4007 msgstr "Unicable Martix"
4008
4009 msgid "Universal LNB"
4010 msgstr "Uniwersalny LNB"
4011
4012 msgid "Unmount failed"
4013 msgstr "Błąd odmontowania"
4014
4015 msgid "Update"
4016 msgstr "Uaktualnienie"
4017
4018 msgid "Updates your receiver's software"
4019 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
4020
4021 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4022 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
4023
4024 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4025 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
4026
4027 msgid "Upgrade"
4028 msgstr "Aktualizuj"
4029
4030 msgid "Upgrade finished."
4031 msgstr "Aktualizacja zakończona."
4032
4033 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4034 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
4035
4036 msgid "Upgrading"
4037 msgstr "Aktualizowanie"
4038
4039 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4040 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
4041
4042 msgid "Use"
4043 msgstr "Użyj"
4044
4045 msgid "Use DHCP"
4046 msgstr "Użyj DHCP"
4047
4048 msgid "Use Interface"
4049 msgstr "Użyj intrefejsu"
4050
4051 msgid "Use Power Measurement"
4052 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
4053
4054 msgid "Use a gateway"
4055 msgstr "Użyj bramy"
4056
4057 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
4058 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
4059 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
4060 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
4061 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
4062 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
4063 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
4064 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
4065 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
4066 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
4067 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
4068 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
4069 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4070 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
4071
4072 msgid "Use power measurement"
4073 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
4074
4075 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4076 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
4077
4078 msgid ""
4079 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4080 "\n"
4081 "Please set up tuner A"
4082 msgstr ""
4083 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
4084 "\n"
4085 "Wybierz Tuner A"
4086
4087 msgid ""
4088 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4089 "press OK."
4090 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
4091
4092 msgid "Use usals for this sat"
4093 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
4094
4095 msgid "Use wizard to set up basic features"
4096 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
4097
4098 msgid "Used service scan type"
4099 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
4100
4101 msgid "User defined"
4102 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
4103
4104 msgid "Username"
4105 msgstr "Nazwa użytkownika"
4106
4107 msgid "VCR scart"
4108 msgstr "VCR Scart"
4109
4110 msgid "VMGM (intro trailer)"
4111 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4112
4113 msgid "Vertical"
4114 msgstr "Pionowa [V]"
4115
4116 msgid "Video Fine-Tuning"
4117 msgstr "Korekcja obrazu..."
4118
4119 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4120 msgstr "Kreator czystości obrazu "
4121
4122 msgid "Video Output"
4123 msgstr "Wyjście Wideo"
4124
4125 msgid "Video Setup"
4126 msgstr "Ustawienia Wideo"
4127
4128 msgid "Video Wizard"
4129 msgstr "Kreator Wideo"
4130
4131 msgid ""
4132 "Video input selection\n"
4133 "\n"
4134 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4135 "input port).\n"
4136 "\n"
4137 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4138 msgstr ""
4139 "Wybór wejścia wideo\n"
4140 "\n"
4141 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
4142 "port wejścia).\n"
4143 "\n"
4144 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
4145
4146 msgid "Video mode selection."
4147 msgstr "Wybór trybu wideo"
4148
4149 msgid "View Movies..."
4150 msgstr "Wyświetl Filmy..."
4151
4152 msgid "View Photos..."
4153 msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
4154
4155 msgid "View Rass interactive..."
4156 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
4157
4158 msgid "View Video CD..."
4159 msgstr "Wyświetl Video CD..."
4160
4161 msgid "View details"
4162 msgstr "Pokaż szczegóły"
4163
4164 msgid "View list of available "
4165 msgstr "Pokaż listę dostępnych"
4166
4167 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4168 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
4169
4170 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4171 msgstr ""
4172 "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
4173
4174 msgid "View list of available EPG extensions."
4175 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
4176
4177 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4178 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
4179
4180 msgid "View list of available communication extensions."
4181 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
4182
4183 msgid "View list of available default settings"
4184 msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
4185
4186 msgid "View list of available multimedia extensions."
4187 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
4188
4189 msgid "View list of available networking extensions"
4190 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
4191
4192 msgid "View list of available recording extensions"
4193 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
4194
4195 msgid "View list of available skins"
4196 msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
4197
4198 msgid "View list of available software extensions"
4199 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
4200
4201 msgid "View list of available system extensions"
4202 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
4203
4204 msgid "View teletext..."
4205 msgstr "Pokaż teletext..."
4206
4207 msgid "Virtual KeyBoard"
4208 msgstr "Wirtualna klawiatura"
4209
4210 msgid "Voltage mode"
4211 msgstr "Tryb napięcia"
4212
4213 msgid "Volume"
4214 msgstr "Głośność"
4215
4216 msgid "W"
4217 msgstr "W"
4218
4219 msgid "WEP"
4220 msgstr "WEP"
4221
4222 msgid "WPA"
4223 msgstr "WPA"
4224
4225 msgid "WPA or WPA2"
4226 msgstr "WPA lub WPA2"
4227
4228 msgid "WPA2"
4229 msgstr "WPA2"
4230
4231 msgid "WSS on 4:3"
4232 msgstr "WSS na 4:3"
4233
4234 msgid "Waiting"
4235 msgstr "Oczekiwanie"
4236
4237 msgid ""
4238 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4239 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4240 "Please press OK to begin."
4241 msgstr ""
4242 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
4243 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
4244 "na 60hz.\n"
4245 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
4246
4247 msgid "Wed"
4248 msgstr "Śro"
4249
4250 msgid "Wednesday"
4251 msgstr "Środa"
4252
4253 msgid "Weekday"
4254 msgstr "Dzień tygodnia"
4255
4256 msgid ""
4257 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4258 "\n"
4259 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4260 "cut'.\n"
4261 "\n"
4262 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4263 msgstr ""
4264 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
4265 "\n"
4266 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
4267 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
4268 "\n"
4269 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
4270 "'koniec cięcia'. To wszystko."
4271
4272 msgid ""
4273 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4274 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4275 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4276 msgstr ""
4277 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
4278 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
4279 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
4280 "oprogramowanie."
4281
4282 msgid ""
4283 "Welcome.\n"
4284 "\n"
4285 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4286 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4287 msgstr ""
4288 "Witaj.\n"
4289 "\n"
4290 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
4291 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
4292
4293 msgid "Welcome..."
4294 msgstr "Witam..."
4295
4296 msgid "West"
4297 msgstr "Zachód"
4298
4299 msgid "What do you want to scan?"
4300 msgstr "Co chcesz skanować?"
4301
4302 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4303 msgstr ""
4304
4305 msgid ""
4306 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4307 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4308 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4309 "automatically!\n"
4310 "\n"
4311 "Really do a factory reset?"
4312 msgstr ""
4313 "Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
4314 "(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
4315 "Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
4316 "\n"
4317 "Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
4318
4319 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4320 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
4321
4322 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4323 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
4324
4325 msgid "Wireless"
4326 msgstr "Bezprzewodowy"
4327
4328 msgid "Wireless Network"
4329 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
4330
4331 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4332 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
4333
4334 msgid "Write failed!"
4335 msgstr "Błąd zapisu!"
4336
4337 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4338 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
4339
4340 msgid "YPbPr"
4341 msgstr "YPbPr"
4342
4343 msgid "Year"
4344 msgstr "Rok"
4345
4346 msgid "Yes"
4347 msgstr "Tak"
4348
4349 msgid "Yes, and delete this movie"
4350 msgstr "Tak, usuń ten film"
4351
4352 msgid "Yes, and don't ask again"
4353 msgstr ""
4354
4355 msgid "Yes, backup my settings!"
4356 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
4357
4358 msgid "Yes, do a manual scan now"
4359 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
4360
4361 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4362 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
4363
4364 msgid "Yes, do another manual scan now"
4365 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
4366
4367 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4368 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
4369
4370 msgid "Yes, restore the settings now"
4371 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
4372
4373 msgid "Yes, returning to movie list"
4374 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
4375
4376 msgid "Yes, view the tutorial"
4377 msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
4378
4379 msgid "You can cancel the installation."
4380 msgstr "Możesz odwołać instalację"
4381
4382 msgid "You can cancel the removal."
4383 msgstr "Możesz odwołać kasowanie"
4384
4385 msgid ""
4386 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4387 "want to be installed."
4388 msgstr ""
4389 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
4390 "ustawienia które chcesz zainstalować."
4391
4392 msgid "You can choose, what you want to install..."
4393 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
4394
4395 msgid "You can install this plugin."
4396 msgstr "Możesz zainstalować ten plugin"
4397
4398 msgid "You can remove this plugin."
4399 msgstr "Możesz skasować ten plugin"
4400
4401 msgid "You cannot delete this!"
4402 msgstr "Tego nie można usunąć!"
4403
4404 msgid "You chose not to install any default services lists."
4405 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
4406
4407 msgid ""
4408 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4409 "default settings later in the settings menu."
4410 msgstr ""
4411 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
4412 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
4413
4414 msgid ""
4415 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4416 msgstr ""
4417 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
4418 "przycisk OK."
4419
4420 msgid ""
4421 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4422 "harddisk is not an option for you."
4423 msgstr ""
4424 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
4425 "nie jest możliwe."
4426
4427 msgid ""
4428 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4429 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4430 "to the harddisk!\n"
4431 "Please press OK to start the backup now."
4432 msgstr ""
4433 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
4434 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4435 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4436
4437 msgid ""
4438 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4439 "Please press OK to start the backup now."
4440 msgstr ""
4441 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4442 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4443
4444 msgid ""
4445 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4446 "backup now."
4447 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4448
4449 msgid ""
4450 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4451 "now."
4452 msgstr ""
4453 "Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4454
4455 msgid ""
4456 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4457 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4458 msgstr ""
4459 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
4460 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
4461 "danych."
4462
4463 msgid ""
4464 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4465 "restore. Please press OK to start the restore now."
4466 msgstr ""
4467 "Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
4468 "przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4469
4470 #, python-format
4471 msgid "You have to wait %s!"
4472 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
4473
4474 msgid ""
4475 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4476 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4477 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4478 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4479 "your settings."
4480 msgstr ""
4481 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
4482 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
4483 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
4484 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
4485
4486 msgid ""
4487 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4488 "\n"
4489 "Do you want to set the pin now?"
4490 msgstr ""
4491 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
4492 "\n"
4493 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
4494
4495 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4496 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
4497
4498 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4499 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
4500
4501 msgid ""
4502 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4503 "process."
4504 msgstr ""
4505 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
4506 "procesu aktualizacji."
4507
4508 msgid ""
4509 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4510 "blank dual layer DVD!"
4511 msgstr ""
4512 "Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
4513 "czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
4514
4515 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4516 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
4517
4518 msgid ""
4519 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4520 "try again."
4521 msgstr ""
4522 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
4523 "ponownie."
4524
4525 msgid "Your email address:"
4526 msgstr ""
4527
4528 msgid ""
4529 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4530 "Press OK to start upgrade."
4531 msgstr ""
4532 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
4533 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
4534
4535 msgid "Your name (optional):"
4536 msgstr ""
4537
4538 msgid "Your network configuration has been activated."
4539 msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
4540
4541 msgid ""
4542 "Your network configuration has been activated.\n"
4543 "A second configured interface has been found.\n"
4544 "\n"
4545 "Do you want to disable the second network interface?"
4546 msgstr ""
4547 "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
4548 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
4549 "\n"
4550 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
4551
4552 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4553 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
4554
4555 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4556 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
4557
4558 msgid "[alternative edit]"
4559 msgstr "[edycja wybranych]"
4560
4561 msgid "[bouquet edit]"
4562 msgstr "[edycja bukietu]"
4563
4564 msgid "[favourite edit]"
4565 msgstr "[edycja ulubionych]"
4566
4567 msgid "[move mode]"
4568 msgstr "[tryb przesuwania]"
4569
4570 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4571 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
4572
4573 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4574 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
4575
4576 msgid "abort alternatives edit"
4577 msgstr "przerwij edycje wybranych"
4578
4579 msgid "abort bouquet edit"
4580 msgstr "przerwij edycje bukietów"
4581
4582 msgid "abort favourites edit"
4583 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
4584
4585 msgid "about to start"
4586 msgstr "Jak rozpocząć"
4587
4588 msgid "activate current configuration"
4589 msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
4590
4591 msgid "add Provider"
4592 msgstr "Dodaj Providera"
4593
4594 msgid "add Service"
4595 msgstr "Dodaj Serwis"
4596
4597 msgid "add a nameserver entry"
4598 msgstr "Dodaj wpis nameservera"
4599
4600 msgid "add alternatives"
4601 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
4602
4603 msgid "add bookmark"
4604 msgstr "Dodaj zakładkę"
4605
4606 msgid "add bouquet"
4607 msgstr "Dodaj bukiet"
4608
4609 msgid "add directory to playlist"
4610 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
4611
4612 msgid "add file to playlist"
4613 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
4614
4615 msgid "add files to playlist"
4616 msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
4617
4618 msgid "add marker"
4619 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
4620
4621 msgid "add recording (enter recording duration)"
4622 msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
4623
4624 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4625 msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
4626
4627 msgid "add recording (indefinitely)"
4628 msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
4629
4630 msgid "add recording (stop after current event)"
4631 msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
4632
4633 msgid "add service to bouquet"
4634 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
4635
4636 msgid "add service to favourites"
4637 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
4638
4639 msgid "add to parental protection"
4640 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
4641
4642 msgid "advanced"
4643 msgstr "Zaawansowana"
4644
4645 msgid "alphabetic sort"
4646 msgstr "Sortuj alfabetycznie"
4647
4648 msgid ""
4649 "are you sure you want to restore\n"
4650 "following backup:\n"
4651 msgstr ""
4652 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
4653 "następującą kopie:\n"
4654
4655 msgid "assigned CAIds"
4656 msgstr "Wyznaczone CAIds"
4657
4658 msgid "assigned Services/Provider"
4659 msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
4660
4661 #, python-format
4662 msgid "audio track (%s) format"
4663 msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
4664
4665 #, python-format
4666 msgid "audio track (%s) language"
4667 msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
4668
4669 msgid "audio tracks"
4670 msgstr "Ścieżki audio"
4671
4672 msgid "auto"
4673 msgstr "Auto"
4674
4675 msgid "back"
4676 msgstr "Wróć"
4677
4678 msgid "background image"
4679 msgstr "Obrazek tła"
4680
4681 msgid "backgroundcolor"
4682 msgstr "Kolor tła"
4683
4684 msgid "better"
4685 msgstr "Lepszy"
4686
4687 msgid "black"
4688 msgstr "Czarny"
4689
4690 msgid "blacklist"
4691 msgstr "Czarna lista"
4692
4693 msgid "blue"
4694 msgstr "Niebieski"
4695
4696 #, python-format
4697 msgid "burn audio track (%s)"
4698 msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
4699
4700 msgid "change recording (duration)"
4701 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
4702
4703 msgid "change recording (endtime)"
4704 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
4705
4706 msgid "chapters"
4707 msgstr "Rozdziały"
4708
4709 msgid "choose destination directory"
4710 msgstr "Wybierz folder docelowy"
4711
4712 msgid "circular left"
4713 msgstr "Kołój w lewo"
4714
4715 msgid "circular right"
4716 msgstr "Kołój w prawo"
4717
4718 msgid "clear playlist"
4719 msgstr "Wyczyść playlistę"
4720
4721 msgid "complex"
4722 msgstr "złożony"
4723
4724 msgid "config menu"
4725 msgstr "Menu konfiguracji"
4726
4727 msgid "confirmed"
4728 msgstr "Potwierdzony"
4729
4730 msgid "connected"
4731 msgstr "połączony"
4732
4733 msgid "continue"
4734 msgstr "Kontynuuj"
4735
4736 msgid "copy to bouquets"
4737 msgstr "Kopiuj do bukietów"
4738
4739 msgid "create directory"
4740 msgstr "Utwórz katalog"
4741
4742 msgid "daily"
4743 msgstr "Codziennie"
4744
4745 msgid "day"
4746 msgstr "Dzień"
4747
4748 msgid "delete"
4749 msgstr "Usuń"
4750
4751 msgid "delete cut"
4752 msgstr "Usuń wycięte"
4753
4754 msgid "delete file"
4755 msgstr "Usuń plik"
4756
4757 msgid "delete playlist entry"
4758 msgstr "Usuń wpis playlisty"
4759
4760 msgid "delete saved playlist"
4761 msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
4762
4763 msgid "delete..."
4764 msgstr "Usuń..."
4765
4766 msgid "disable"
4767 msgstr "Wyłącz"
4768
4769 msgid "disable move mode"
4770 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
4771
4772 msgid "disabled"
4773 msgstr "Wyłączone"
4774
4775 msgid "disconnected"
4776 msgstr "Rozłączona"
4777
4778 msgid "do not change"
4779 msgstr "Nie zmieniaj"
4780
4781 msgid "do nothing"
4782 msgstr "Nic nie rób"
4783
4784 msgid "don't record"
4785 msgstr "Nie nagrywaj"
4786
4787 msgid "done!"
4788 msgstr "Zrobione!"
4789
4790 msgid "edit alternatives"
4791 msgstr "Edytuj wybrane kanały"
4792
4793 msgid "empty"
4794 msgstr "Puste"
4795
4796 msgid "enable"
4797 msgstr "Włączone"
4798
4799 msgid "enable bouquet edit"
4800 msgstr "Włącz edycje bukietu"
4801
4802 msgid "enable favourite edit"
4803 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
4804
4805 msgid "enable move mode"
4806 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
4807
4808 msgid "enabled"
4809 msgstr "Włączone"
4810
4811 msgid "end alternatives edit"
4812 msgstr "Koniec edycji wybranych"
4813
4814 msgid "end bouquet edit"
4815 msgstr "Koniec edycji bukietów"
4816
4817 msgid "end cut here"
4818 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
4819
4820 msgid "end favourites edit"
4821 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
4822
4823 msgid "enigma2 and network"
4824 msgstr "Enigma2 i sieć"
4825
4826 msgid "equal to"
4827 msgstr "Równy"
4828
4829 msgid "exceeds dual layer medium!"
4830 msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
4831
4832 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4833 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
4834
4835 msgid "exit mediaplayer"
4836 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
4837
4838 msgid "exit movielist"
4839 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
4840
4841 msgid "exit nameserver configuration"
4842 msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
4843
4844 msgid "exit network adapter configuration"
4845 msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
4846
4847 msgid "exit network adapter setup menu"
4848 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
4849
4850 msgid "exit network interface list"
4851 msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
4852
4853 msgid "exit networkadapter setup menu"
4854 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
4855
4856 msgid "failed"
4857 msgstr "Zawiódł"
4858
4859 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4860 msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4861
4862 msgid "filename"
4863 msgstr "Nazwa pliku"
4864
4865 msgid "fine-tune your display"
4866 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
4867
4868 msgid "forward to the next chapter"
4869 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
4870
4871 msgid "free"
4872 msgstr "Wolne"
4873
4874 msgid "free diskspace"
4875 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
4876
4877 msgid "go to deep standby"
4878 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
4879
4880 msgid "go to standby"
4881 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
4882
4883 msgid "grab this frame as bitmap"
4884 msgstr "Zrób screena"
4885
4886 msgid "green"
4887 msgstr "Zielony"
4888
4889 msgid "hear radio..."
4890 msgstr "Słuchaj radia..."
4891
4892 msgid "help..."
4893 msgstr "Pomoc..."
4894
4895 msgid "hidden network"
4896 msgstr "ukryta sieć"
4897
4898 msgid "hide extended description"
4899 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
4900
4901 msgid "hide player"
4902 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
4903
4904 msgid "horizontal"
4905 msgstr "Pozioma (H)"
4906
4907 msgid "hour"
4908 msgstr "Godzina"
4909
4910 msgid "hours"
4911 msgstr "Godziny"
4912
4913 msgid "immediate shutdown"
4914 msgstr "Wyłącz natychmiast"
4915
4916 #, python-format
4917 msgid ""
4918 "incoming call!\n"
4919 "%s calls on %s!"
4920 msgstr ""
4921 "Przychodząca rozmowa!\n"
4922 "%s rozmowy włączone %s!"
4923
4924 msgid "init module"
4925 msgstr "Moduł init"
4926
4927 msgid "init modules"
4928 msgstr "Inicjuj moduły"
4929
4930 msgid "insert mark here"
4931 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
4932
4933 msgid "jump back to the previous title"
4934 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
4935
4936 msgid "jump forward to the next title"
4937 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
4938
4939 msgid "jump to listbegin"
4940 msgstr "skocz do początku listy"
4941
4942 msgid "jump to listend"
4943 msgstr "skocz do końca listy"
4944
4945 msgid "jump to next marked position"
4946 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
4947
4948 msgid "jump to previous marked position"
4949 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
4950
4951 msgid "leave movie player..."
4952 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
4953
4954 msgid "left"
4955 msgstr "Lewo"
4956
4957 msgid "length"
4958 msgstr "długość"
4959
4960 msgid "list style compact"
4961 msgstr "Kompaktowy styl listy"
4962
4963 msgid "list style compact with description"
4964 msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
4965
4966 msgid "list style default"
4967 msgstr "Domyślny styl listy"
4968
4969 msgid "list style single line"
4970 msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
4971
4972 msgid "load playlist"
4973 msgstr "Załaduj playlistę"
4974
4975 msgid "locked"
4976 msgstr "zablokowany"
4977
4978 msgid "loopthrough to"
4979 msgstr "Za pomocą pętli do"
4980
4981 msgid "manual"
4982 msgstr "Ręcznie"
4983
4984 msgid "menu"
4985 msgstr "Menu"
4986
4987 msgid "menulist"
4988 msgstr "Lista menu"
4989
4990 msgid "mins"
4991 msgstr "min's"
4992
4993 msgid "minute"
4994 msgstr "Minuta"
4995
4996 msgid "minutes"
4997 msgstr "Minutach"
4998
4999 msgid "month"
5000 msgstr "Miesiąc"
5001
5002 msgid "move PiP to main picture"
5003 msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
5004
5005 msgid "move down to last entry"
5006 msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
5007
5008 msgid "move down to next entry"
5009 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
5010
5011 msgid "move up to first entry"
5012 msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
5013
5014 msgid "move up to previous entry"
5015 msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
5016
5017 msgid "movie list"
5018 msgstr "lista filmów"
5019
5020 msgid "multinorm"
5021 msgstr "Multinorm"
5022
5023 msgid "never"
5024 msgstr "Nigdy"
5025
5026 msgid "next channel"
5027 msgstr "Następny kanał"
5028
5029 msgid "next channel in history"
5030 msgstr "Następny kanał w historii"
5031
5032 msgid "no"
5033 msgstr "Nie"
5034
5035 msgid "no CAId selected"
5036 msgstr "Brak wybranego CAId"
5037
5038 msgid "no CI slots found"
5039 msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
5040
5041 msgid "no HDD found"
5042 msgstr "Nie znaleziono HDD"
5043
5044 msgid "no module found"
5045 msgstr "Nie znaleziono modułu"
5046
5047 msgid "no standby"
5048 msgstr "Bez stanu czuwania"
5049
5050 msgid "no timeout"
5051 msgstr "Bez końca"
5052
5053 msgid "none"
5054 msgstr "Brak"
5055
5056 msgid "not locked"
5057 msgstr "Nie zablokowany"
5058
5059 msgid "not used"
5060 msgstr "nie użyty"
5061
5062 msgid "nothing connected"
5063 msgstr "nic nie połączono"
5064
5065 msgid "of a DUAL layer medium used."
5066 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
5067
5068 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5069 msgstr "nosnika single layer zużyto."
5070
5071 msgid "off"
5072 msgstr "Wyłączony"
5073
5074 msgid "on"
5075 msgstr "Włączony"
5076
5077 msgid "on READ ONLY medium."
5078 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
5079
5080 msgid "once"
5081 msgstr "Raz"
5082
5083 msgid "open nameserver configuration"
5084 msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
5085
5086 msgid "open servicelist"
5087 msgstr "Otwórz listę serwisów"
5088
5089 msgid "open servicelist(down)"
5090 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
5091
5092 msgid "open servicelist(up)"
5093 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
5094
5095 msgid "open virtual keyboard input help"
5096 msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
5097
5098 msgid "pass"
5099 msgstr "Hasło"
5100
5101 msgid "pause"
5102 msgstr "Pauza"
5103
5104 msgid "play entry"
5105 msgstr "wstęp odtwarzania"
5106
5107 msgid "play from next mark or playlist entry"
5108 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
5109
5110 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5111 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
5112
5113 msgid "please press OK when ready"
5114 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
5115
5116 msgid "please wait, loading picture..."
5117 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
5118
5119 msgid "previous channel"
5120 msgstr "Poprzedni kanał"
5121
5122 msgid "previous channel in history"
5123 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
5124
5125 msgid "record"
5126 msgstr "Nagraj"
5127
5128 msgid "recording..."
5129 msgstr "Nagrywanie..."
5130
5131 msgid "red"
5132 msgstr "czerwony"
5133
5134 msgid "remove a nameserver entry"
5135 msgstr "usuń wpis nameserwera"
5136
5137 msgid "remove after this position"
5138 msgstr "Usuń po tej pozycji"
5139
5140 msgid "remove all alternatives"
5141 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
5142
5143 msgid "remove all new found flags"
5144 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
5145
5146 msgid "remove before this position"
5147 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
5148
5149 msgid "remove bookmark"
5150 msgstr "Usuń zakładkę"
5151
5152 msgid "remove directory"
5153 msgstr "Usuń katalog"
5154
5155 msgid "remove entry"
5156 msgstr "Usuń"
5157
5158 msgid "remove from parental protection"
5159 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
5160
5161 msgid "remove new found flag"
5162 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
5163
5164 msgid "remove selected satellite"
5165 msgstr "Usuń wybranego satelitę"
5166
5167 msgid "remove this mark"
5168 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
5169
5170 msgid "repeat playlist"
5171 msgstr "Powtarzaj playlistę"
5172
5173 msgid "repeated"
5174 msgstr "Powtarzaj"
5175
5176 msgid "rewind to the previous chapter"
5177 msgstr "Przewiń do poprzedniego rozdziału"
5178
5179 msgid "right"
5180 msgstr "Prawo"
5181
5182 msgid "save last directory on exit"
5183 msgstr "Zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
5184
5185 msgid "save playlist"
5186 msgstr "Zapisz playlistę"
5187
5188 msgid "save playlist on exit"
5189 msgstr "Zapisz playlistę przy wyjściu"
5190
5191 msgid "scan done!"
5192 msgstr "Skanowanie zakończone!"
5193
5194 #, python-format
5195 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5196 msgstr "Skanowanie w toku - %d%% skończone!"
5197
5198 msgid "scan state"
5199 msgstr "Status skanowania"
5200
5201 msgid "second"
5202 msgstr "Drugi"
5203
5204 msgid "second cable of motorized LNB"
5205 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
5206
5207 msgid "seconds"
5208 msgstr "Sekundy"
5209
5210 msgid "select"
5211 msgstr "Wybierz"
5212
5213 msgid "select .NFI flash file"
5214 msgstr "Wybierz plik .NFI flash"
5215
5216 msgid "select CAId"
5217 msgstr "Wybierz CAId"
5218
5219 msgid "select CAId's"
5220 msgstr "Wybierz CAId's"
5221
5222 msgid "select image from server"
5223 msgstr "Wybierz plik z serwera"
5224
5225 msgid "select interface"
5226 msgstr "Wybierz interfejs"
5227
5228 msgid "select menu entry"
5229 msgstr "Wybierz wpis menu"
5230
5231 msgid "select movie"
5232 msgstr "Wybierz film"
5233
5234 msgid "select the movie path"
5235 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu"
5236
5237 msgid "service pin"
5238 msgstr "Pin serwisu"
5239
5240 msgid "setup pin"
5241 msgstr "Pin ustawień"
5242
5243 msgid "show DVD main menu"
5244 msgstr "pokaż główne menu DVD"
5245
5246 msgid "show EPG..."
5247 msgstr "Pokaż EPG..."
5248
5249 msgid "show Infoline"
5250 msgstr "Pokaż pasek Info"
5251
5252 msgid "show all"
5253 msgstr "pokaż wszystkie"
5254
5255 msgid "show alternatives"
5256 msgstr "Pokaż wybrane kanały"
5257
5258 msgid "show event details"
5259 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
5260
5261 msgid "show extended description"
5262 msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
5263
5264 msgid "show first selected tag"
5265 msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
5266
5267 msgid "show second selected tag"
5268 msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
5269
5270 msgid "show shutdown menu"
5271 msgstr "Pokaż menu wyłączania"
5272
5273 msgid "show single service EPG..."
5274 msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
5275
5276 msgid "show tag menu"
5277 msgstr "pokaż etykietę menu"
5278
5279 msgid "show transponder info"
5280 msgstr "Pokaż info transpondera"
5281
5282 msgid "shuffle playlist"
5283 msgstr "Tasuj playlistę"
5284
5285 msgid "shutdown"
5286 msgstr "Wyłącz"
5287
5288 msgid "simple"
5289 msgstr "Prosty"
5290
5291 msgid "skip backward"
5292 msgstr "Skocz wstecz"
5293
5294 msgid "skip backward (enter time)"
5295 msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
5296
5297 msgid "skip forward"
5298 msgstr "Skocz w przód"
5299
5300 msgid "skip forward (enter time)"
5301 msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
5302
5303 msgid "slide picture in loop"
5304 msgstr "Zapętlony pokaz slajdów"
5305
5306 msgid "sort by date"
5307 msgstr "sortuj poprzez datę"
5308
5309 msgid "standard"
5310 msgstr "Standardowe"
5311
5312 msgid "standby"
5313 msgstr "Czuwanie"
5314
5315 msgid "start cut here"
5316 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
5317
5318 msgid "start directory"
5319 msgstr "Katalog początkowy"
5320
5321 msgid "start timeshift"
5322 msgstr "Rozpocznij timeshift"
5323
5324 msgid "stereo"
5325 msgstr "Stereo"
5326
5327 msgid "stop PiP"
5328 msgstr "Zatrzymaj PiP"
5329
5330 msgid "stop entry"
5331 msgstr "zatrzymaj wstęp"
5332
5333 msgid "stop recording"
5334 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
5335
5336 msgid "stop timeshift"
5337 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
5338
5339 msgid "swap PiP and main picture"
5340 msgstr "Zmień PiP i  główny obraz"
5341
5342 msgid "switch to bookmarks"
5343 msgstr "Przełącz na zakładkę"
5344
5345 msgid "switch to filelist"
5346 msgstr "Przełącz na listę plików"
5347
5348 msgid "switch to playlist"
5349 msgstr "Przełącz na playlistę"
5350
5351 msgid "switch to the next angle"
5352 msgstr "przełącz do następnego rogu"
5353
5354 msgid "switch to the next audio track"
5355 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
5356
5357 msgid "switch to the next subtitle language"
5358 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
5359
5360 msgid "template file"
5361 msgstr "Plik szablonu"
5362
5363 msgid "textcolor"
5364 msgstr "Kolor tekstu"
5365
5366 msgid "this recording"
5367 msgstr "To nagranie"
5368
5369 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5370 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
5371
5372 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5373 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
5374
5375 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5376 msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
5377
5378 msgid "unconfirmed"
5379 msgstr "Niepotwierdzony"
5380
5381 msgid "unknown"
5382 msgstr "nieznane"
5383
5384 msgid "unknown service"
5385 msgstr "Nieznany serwis"
5386
5387 msgid "until restart"
5388 msgstr "Aż do startu"
5389
5390 msgid "user defined"
5391 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
5392
5393 msgid "vertical"
5394 msgstr "Pionowa (V)"
5395
5396 msgid "view extensions..."
5397 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
5398
5399 msgid "view recordings..."
5400 msgstr "Wyświetl nagrania..."
5401
5402 msgid "wait for ci..."
5403 msgstr "Czekam na CI..."
5404
5405 msgid "wait for mmi..."
5406 msgstr "czekam na MMI..."
5407
5408 msgid "waiting"
5409 msgstr "Oczekiwanie"
5410
5411 msgid "weekly"
5412 msgstr "Tygodniowo"
5413
5414 msgid "whitelist"
5415 msgstr "Biała lista"
5416
5417 msgid "working"
5418 msgstr "pracuje"
5419
5420 msgid "yellow"
5421 msgstr "żółty"
5422
5423 msgid "yes"
5424 msgstr "Tak"
5425
5426 msgid "yes (keep feeds)"
5427 msgstr "Tak (trzymaj je)"
5428
5429 msgid ""
5430 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
5431 "assistance before rebooting your dreambox."
5432 msgstr ""
5433 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
5434 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
5435
5436 msgid "zap"
5437 msgstr "Przełącz"
5438
5439 msgid "zapped"
5440 msgstr "Przełączony"
5441
5442 #~ msgid ""
5443 #~ "\n"
5444 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
5445 #~ msgstr ""
5446 #~ "\n"
5447 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
5448
5449 #~ msgid " Day(s) "
5450 #~ msgstr " Dzień(i) "
5451
5452 #, fuzzy
5453 #~ msgid "\"?"
5454 #~ msgstr "\"?"
5455
5456 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
5457 #~ msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
5458
5459 #~ msgid "AGC"
5460 #~ msgstr "AGC"
5461
5462 #~ msgid "AGC:"
5463 #~ msgstr "AGC:"
5464
5465 #~ msgid "Add title..."
5466 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
5467
5468 #~ msgid "Album:"
5469 #~ msgstr "Album:"
5470
5471 #~ msgid "All..."
5472 #~ msgstr "Wszystkie..."
5473
5474 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
5475 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
5476
5477 #~ msgid "April"
5478 #~ msgstr "Kwiecień"
5479
5480 #~ msgid ""
5481 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
5482 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
5483 #~ "\n"
5484 #~ msgstr ""
5485 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
5486 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
5487 #~ "\n"
5488
5489 #~ msgid ""
5490 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
5491 #~ "\n"
5492 #~ msgstr ""
5493 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
5494 #~ "\n"
5495
5496 #~ msgid "Artist:"
5497 #~ msgstr "Artysta:"
5498
5499 #~ msgid "August"
5500 #~ msgstr "Sierpień"
5501
5502 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
5503 #~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
5504
5505 #~ msgid "Burn"
5506 #~ msgstr "Wypal"
5507
5508 #~ msgid "Burn To DVD..."
5509 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
5510
5511 #~ msgid "Calendar"
5512 #~ msgstr "Kalendarz"
5513
5514 #~ msgid "Choose Location"
5515 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
5516
5517 #~ msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
5518 #~ msgstr "Konfiguracja dla CrashlogAutoSubmitter"
5519
5520 #~ msgid "Configure your internal LAN"
5521 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
5522
5523 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
5524 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
5525
5526 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
5527 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
5528
5529 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
5530 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
5531
5532 #~ msgid "Confirm"
5533 #~ msgstr "Zatwierdź"
5534
5535 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
5536 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
5537
5538 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
5539 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
5540
5541 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
5542 #~ msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
5543
5544 #~ msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
5545 #~ msgstr "CrashlogAutoSubmit Konfiguracja"
5546
5547 #~ msgid "DVD ENTER key"
5548 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
5549
5550 #~ msgid "DVD down key"
5551 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
5552
5553 #~ msgid "DVD left key"
5554 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
5555
5556 #~ msgid "DVD right key"
5557 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
5558
5559 #~ msgid "DVD up key"
5560 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
5561
5562 #~ msgid "December"
5563 #~ msgstr "Grudzień"
5564
5565 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
5566 #~ msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
5567
5568 #~ msgid "Details"
5569 #~ msgstr "Szczegóły"
5570
5571 #~ msgid "Device Setup..."
5572 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
5573
5574 #~ msgid "DiSEqC Mode"
5575 #~ msgstr "Tryb DiSEqC"
5576
5577 #~ msgid ""
5578 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
5579 #~ "the plugin \""
5580 #~ msgstr ""
5581 #~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
5582 #~ "plugin \""
5583
5584 #~ msgid ""
5585 #~ "Do you really want to download\n"
5586 #~ "the plugin \""
5587 #~ msgstr ""
5588 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
5589 #~ "plugin \""
5590
5591 #~ msgid "Do you really want to exit?"
5592 #~ msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
5593
5594 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
5595 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
5596
5597 #~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
5598 #~ msgstr "Kontynuować instalowane lub kasowanie wybranych pluginów?\n"
5599
5600 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
5601 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
5602
5603 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
5604 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
5605
5606 #~ msgid "Downloading image description..."
5607 #~ msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
5608
5609 #~ msgid "Dreambox DVD record"
5610 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
5611
5612 #~ msgid "Dreambox Keyboard Deutsch"
5613 #~ msgstr "Klawiatura Niemiecka"
5614
5615 #~ msgid "Edit current title"
5616 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
5617
5618 #~ msgid "Edit title..."
5619 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
5620
5621 #~ msgid "Enable LAN"
5622 #~ msgstr "Włącza LAN"
5623
5624 #~ msgid "Enable WLAN"
5625 #~ msgstr "Włącz WLAN"
5626
5627 #~ msgid ""
5628 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
5629 #~ "\n"
5630 #~ msgstr ""
5631 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
5632 #~ "\n"
5633
5634 #~ msgid "End"
5635 #~ msgstr "Koniec"
5636
5637 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
5638 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
5639
5640 #~ msgid "February"
5641 #~ msgstr "Luty"
5642
5643 #~ msgid "Fix USB stick"
5644 #~ msgstr "Napraw pamięć USB"
5645
5646 #~ msgid "Font size"
5647 #~ msgstr "Rozmiar fontu"
5648
5649 #~ msgid "Games / Plugins"
5650 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
5651
5652 #~ msgid "Genre:"
5653 #~ msgstr "Gatunek:"
5654
5655 #~ msgid "How to handle found crashlogs:"
5656 #~ msgstr "Jak wykorzystać znalezione crashlogi:"
5657
5658 #~ msgid ""
5659 #~ "Install/\n"
5660 #~ "Remove"
5661 #~ msgstr ""
5662 #~ "Instalacja/\n"
5663 #~ "Kasowanie"
5664
5665 #~ msgid "January"
5666 #~ msgstr "Styczeń"
5667
5668 #~ msgid "July"
5669 #~ msgstr "Lipiec"
5670
5671 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
5672 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
5673
5674 #~ msgid "June"
5675 #~ msgstr "Czerwiec"
5676
5677 #~ msgid "Keyboard English"
5678 #~ msgstr "Klawiatura Angielska"
5679
5680 #~ msgid "Keyboard..."
5681 #~ msgstr "Klawiatura..."
5682
5683 #~ msgid "Load saved project from disk"
5684 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
5685
5686 #~ msgid "Main Setup"
5687 #~ msgstr "Główne Ustawienia"
5688
5689 #~ msgid "March"
5690 #~ msgstr "Marzec"
5691
5692 #~ msgid "May"
5693 #~ msgstr "Maj"
5694
5695 #~ msgid "Month"
5696 #~ msgstr "Miesiąc"
5697
5698 #~ msgid "Movie Menu"
5699 #~ msgstr "Menu filmu"
5700
5701 #~ msgid "My TubePlayer"
5702 #~ msgstr "Odtwarzacz MyTube"
5703
5704 #~ msgid "MyTubeHistoryScreen..."
5705 #~ msgstr "Okno historii MyTube..."
5706
5707 #~ msgid "MyTubePlayer"