fixed oled/lcd clear on enigma2 shutdown
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-01-27 12:42+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-07-23 12:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Mladen <acid-burn@opendreambox.org>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: pl\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Kopia ustawień Dreamboxa."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Edytuj adres aktualizacji."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Press OK on your remote control to continue."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Wciśnij OK aby kontynuować."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox with a new firmware."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your backups by date."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Przywróć kopie według daty."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Scan for local extensions and install them."
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
98
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Select your backup device.\n"
102 "Current device: "
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
106 "Aktualne urządzenie: "
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "System will restart after the restore!"
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
114
115 msgid ""
116 "\n"
117 "View, install and remove available or installed packages."
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
121
122 msgid " "
123 msgstr " "
124
125 msgid " Results"
126 msgstr " Wyniki"
127
128 msgid " extensions."
129 msgstr "Rozszerzenia"
130
131 msgid " ms"
132 msgstr " ms"
133
134 msgid " packages selected."
135 msgstr "Wybrane paczki"
136
137 msgid " updates available."
138 msgstr "Dostępne aktualizacje"
139
140 msgid " wireless networks found!"
141 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
142
143 #
144 msgid "#000000"
145 msgstr "#000000"
146
147 #
148 msgid "#0064c7"
149 msgstr "#0064c7"
150
151 #
152 msgid "#25062748"
153 msgstr "#25062748"
154
155 #
156 msgid "#389416"
157 msgstr "#389416"
158
159 #
160 msgid "#80000000"
161 msgstr "#80000000"
162
163 #
164 msgid "#80ffffff"
165 msgstr "#80ffffff"
166
167 #
168 msgid "#bab329"
169 msgstr "#bab329"
170
171 #
172 msgid "#f23d21"
173 msgstr "#f23d21"
174
175 #
176 msgid "#ffffff"
177 msgstr "#ffffff"
178
179 #
180 msgid "#ffffffff"
181 msgstr "#ffffffff"
182
183 #
184 msgid "%H:%M"
185 msgstr "%H:%M"
186
187 #
188 #, python-format
189 msgid "%d jobs are running in the background!"
190 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
191
192 #
193 #, python-format
194 msgid "%d min"
195 msgstr "%d min"
196
197 #
198 #, python-format
199 msgid "%d services found!"
200 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
201
202 #
203 msgid "%d.%B %Y"
204 msgstr "%d.%B %Y"
205
206 #
207 #, python-format
208 msgid "%i ms"
209 msgstr "%i ms"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid ""
214 "%s\n"
215 "(%s, %d MB free)"
216 msgstr ""
217 "%s\n"
218 "(%s, %d MB wolne)"
219
220 #
221 #, python-format
222 msgid "%s (%s)\n"
223 msgstr "%s (%s)\n"
224
225 #
226 msgid "(ZAP)"
227 msgstr "(Przełącz)"
228
229 #
230 msgid "(empty)"
231 msgstr "(puste)"
232
233 #
234 msgid "(show optional DVD audio menu)"
235 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
236
237 #
238 msgid "* Only available if more than one interface is active."
239 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
240
241 #
242 msgid "0"
243 msgstr "0"
244
245 #
246 msgid "1"
247 msgstr "1"
248
249 #
250 msgid "1 wireless network found!"
251 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
252
253 #
254 msgid "1.0"
255 msgstr "1.0"
256
257 #
258 msgid "1.1"
259 msgstr "1.1"
260
261 #
262 msgid "1.2"
263 msgstr "1.2"
264
265 #
266 msgid "12V output"
267 msgstr "Wyjście 12V"
268
269 #
270 msgid "13 V"
271 msgstr "13 V"
272
273 #
274 msgid "16:10"
275 msgstr "16:10"
276
277 #
278 msgid "16:10 Letterbox"
279 msgstr "16:10 Letterbox"
280
281 #
282 msgid "16:10 PanScan"
283 msgstr "16:10 PanScan"
284
285 #
286 msgid "16:9"
287 msgstr "16:9"
288
289 #
290 msgid "16:9 Letterbox"
291 msgstr "16:9 Letterbox"
292
293 #
294 msgid "16:9 always"
295 msgstr "16:9 zawsze"
296
297 #
298 msgid "18 V"
299 msgstr "18 V"
300
301 #
302 msgid "2"
303 msgstr "2"
304
305 #
306 msgid "3"
307 msgstr "3"
308
309 #
310 msgid "30 minutes"
311 msgstr "30 minut"
312
313 #
314 msgid "4"
315 msgstr "4"
316
317 #
318 msgid "4:3"
319 msgstr "4:3"
320
321 #
322 msgid "4:3 Letterbox"
323 msgstr "4:3 Letterbox"
324
325 #
326 msgid "4:3 PanScan"
327 msgstr "4:3 PanScan"
328
329 #
330 msgid "5"
331 msgstr "5"
332
333 #
334 msgid "5 minutes"
335 msgstr "5 minut"
336
337 #
338 msgid "6"
339 msgstr "6"
340
341 #
342 msgid "60 minutes"
343 msgstr "60 minut"
344
345 #
346 msgid "7"
347 msgstr "7"
348
349 #
350 msgid "8"
351 msgstr "8"
352
353 #
354 msgid "9"
355 msgstr "9"
356
357 #
358 msgid "<Current movielist location>"
359 msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
360
361 #
362 msgid "<Default movie location>"
363 msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
364
365 #
366 msgid "<Last timer location>"
367 msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
368
369 #
370 msgid "<unknown>"
371 msgstr "<nieznany>"
372
373 #
374 msgid "??"
375 msgstr "??"
376
377 #
378 msgid "A"
379 msgstr "A"
380
381 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
382 msgstr "Powrót do korzeni-Skórka .. lub starych dobrych czasów."
383
384 msgid "A BackToTheRoots-Skin ... or good old times."
385 msgstr "Powrót do korzeni-Skórka ... lub starych dobrych czasów."
386
387 msgid "A basic ftp client"
388 msgstr "Podstawowy klient ftp"
389
390 msgid "A client for www.dyndns.org"
391 msgstr "Klient dla www.dyndns.org"
392
393 #
394 #, python-format
395 msgid ""
396 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
397 "Do you want to keep your version?"
398 msgstr ""
399 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
400 "Czy zachować aktualną wersję?"
401
402 msgid "A demo plugin for TPM usage."
403 msgstr "Plugin demo dla użytku TPM."
404
405 #
406 msgid ""
407 "A finished record timer wants to set your\n"
408 "Dreambox to standby. Do that now?"
409 msgstr ""
410 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
411 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
412
413 #
414 msgid ""
415 "A finished record timer wants to shut down\n"
416 "your Dreambox. Shutdown now?"
417 msgstr ""
418 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
419 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
420
421 #
422 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
423 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
424
425 msgid "A graphical EPG interface"
426 msgstr "Graficzny interfejs EPG"
427
428 msgid "A graphical EPG interface."
429 msgstr "Graficzny interfejs EPG."
430
431 #
432 msgid ""
433 "A mount entry with this name already exists!\n"
434 "Update existing entry and continue?\n"
435 msgstr ""
436 "Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
437 "Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
438
439 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
440 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD od Kerni"
441
442 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
443 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD w tonacji starego aluminium od Kerni"
444
445 msgid "A nice looking skin from Kerni"
446 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka od Kerni"
447
448 #
449 #, python-format
450 msgid ""
451 "A record has been started:\n"
452 "%s"
453 msgstr ""
454 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
455 "%s"
456
457 #
458 msgid ""
459 "A recording is currently running.\n"
460 "What do you want to do?"
461 msgstr ""
462 "Nagrywanie w toku...\n"
463 "Co chcesz zrobić?"
464
465 #
466 msgid ""
467 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
468 "configure the positioner."
469 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
470
471 #
472 msgid ""
473 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
474 "start the satfinder."
475 msgstr ""
476 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
477 "sygnału."
478
479 #
480 #, python-format
481 msgid "A required tool (%s) was not found."
482 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
483
484 #
485 msgid "A search for available updates is currently in progress."
486 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
487
488 #
489 msgid ""
490 "A second configured interface has been found.\n"
491 "\n"
492 "Do you want to disable the second network interface?"
493 msgstr ""
494 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
495 "\n"
496 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
497
498 msgid "A simple downloading application for other plugins"
499 msgstr "Prosta aplikacja pobierania dla innych wtyczek"
500
501 #
502 msgid ""
503 "A sleep timer wants to set your\n"
504 "Dreambox to standby. Do that now?"
505 msgstr ""
506 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
507 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
508
509 #
510 msgid ""
511 "A sleep timer wants to shut down\n"
512 "your Dreambox. Shutdown now?"
513 msgstr ""
514 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
515 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
516
517 #
518 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
519 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
520
521 #
522 msgid ""
523 "A timer failed to record!\n"
524 "Disable TV and try again?\n"
525 msgstr ""
526 "Timer nie mógł nagrać!\n"
527 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
528
529 #
530 msgid "A/V Settings"
531 msgstr "Ustawienia A/V"
532
533 #
534 msgid "AA"
535 msgstr "AA"
536
537 #
538 msgid "AB"
539 msgstr "AB"
540
541 #
542 msgid "AC3 default"
543 msgstr "AC3 domyślnie"
544
545 #
546 msgid "AC3 downmix"
547 msgstr "AC3 downmix"
548
549 #
550 msgid "Abort"
551 msgstr "Przerwij"
552
553 #
554 msgid "Abort this Wizard."
555 msgstr "Opuść tego kreatora."
556
557 #
558 msgid "About"
559 msgstr "O tunerze..."
560
561 #
562 msgid "About..."
563 msgstr "Informacje o tunerze..."
564
565 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
566 msgstr "Dostęp do ARD-Mediathek"
567
568 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
569 msgstr "Dostęp online do bazy danych wideo ARD-Mediathek"
570
571 #
572 msgid "Accesspoint:"
573 msgstr "Punkt dostępowy:"
574
575 #
576 msgid "Action on long powerbutton press"
577 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
578
579 #
580 msgid "Action on short powerbutton press"
581 msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
582
583 #
584 msgid "Action:"
585 msgstr "Akcja:"
586
587 #
588 msgid "Activate Picture in Picture"
589 msgstr "Aktywuj PiP"
590
591 #
592 msgid "Activate network settings"
593 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
594
595 #
596 msgid "Active"
597 msgstr "Aktywny"
598
599 #
600 msgid ""
601 "Active/\n"
602 "Inactive"
603 msgstr ""
604 "Aktywny/\n"
605 "Niekatywny"
606
607 #
608 msgid "Adapter settings"
609 msgstr "Ustawienia adaptera"
610
611 #
612 msgid "Add"
613 msgstr "Dodaj"
614
615 #
616 msgid "Add Bookmark"
617 msgstr "Dodaj zakładkę"
618
619 #
620 msgid "Add WLAN configuration?"
621 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
622
623 #
624 msgid "Add a mark"
625 msgstr "Dodaj znacznik"
626
627 #
628 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
629 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
630
631 #
632 msgid "Add a new title"
633 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
634
635 #
636 msgid "Add network configuration?"
637 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
638
639 #
640 msgid "Add new AutoTimer"
641 msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
642
643 #
644 msgid "Add new network mount point"
645 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
646
647 #
648 msgid "Add timer"
649 msgstr "Dodaj timer"
650
651 #
652 msgid "Add timer as disabled on conflict"
653 msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
654
655 #
656 msgid "Add title"
657 msgstr "Dodaj tytuł"
658
659 #
660 msgid "Add to bouquet"
661 msgstr "Dodaj do bukietu"
662
663 #
664 msgid "Add to favourites"
665 msgstr "Dodaj do ulubionych"
666
667 #
668 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
669 msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
670
671 #
672 msgid "Added: "
673 msgstr "Dodano: "
674
675 #
676 msgid ""
677 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
678 "enabled."
679 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
680
681 #
682 msgid "Adds network configuration if enabled."
683 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
684
685 #
686 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
687 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
688
689 #
690 msgid ""
691 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
692 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
693 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
694 "test screens."
695 msgstr ""
696 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
697 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
698 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
699 "zobaczyć inny testowy ekran."
700
701 msgid "Adult streaming plugin"
702 msgstr "Wtyczka dla dorosłych"
703
704 msgid "Adult streaming plugin."
705 msgstr "Wtyczka dla dorosłych."
706
707 #
708 msgid "Advanced Options"
709 msgstr "Zaawansowane Opcje"
710
711 #
712 msgid "Advanced Software"
713 msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
714
715 #
716 msgid "Advanced Software Plugin"
717 msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
718
719 #
720 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
721 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
722
723 #
724 msgid "Advanced Video Setup"
725 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
726
727 #
728 msgid "Advanced restore"
729 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
730
731 msgid ""
732 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
733 "standby-mode."
734 msgstr ""
735 "Po zaniku zasilania lub restarcie, funkcja StartupToStandby przełączy "
736 "Dreamboxa do trybu czuwania."
737
738 #
739 msgid "After event"
740 msgstr "Po wydarzeniu"
741
742 #
743 msgid ""
744 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
745 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
746 msgstr ""
747 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
748 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
749 "Dreamboxa."
750
751 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
752 msgstr "Wyczka kontroli skóry Ai.HD"
753
754 #
755 msgid "Album"
756 msgstr "Album"
757
758 #
759 msgid "All"
760 msgstr "Wszystkie"
761
762 #
763 msgid "All Satellites"
764 msgstr "Wszystkie satelity"
765
766 #
767 msgid "All Time"
768 msgstr "Cały czas"
769
770 #
771 msgid "All non-repeating timers"
772 msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
773
774 #
775 msgid "Allow zapping via Webinterface"
776 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
777
778 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
779 msgstr "Umożliwia wykonanie TuxboxPlugins."
780
781 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
782 msgstr "Pozwala użytkownikowi na pobieranie w tle plików z rapidshare."
783
784 #
785 msgid "Alpha"
786 msgstr "Przezroczystość"
787
788 #
789 msgid "Alternative radio mode"
790 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
791
792 #
793 msgid "Alternative services tuner priority"
794 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
795
796 msgid "Always ask"
797 msgstr "Zawsze pytaj"
798
799 #
800 msgid "Always ask before sending"
801 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
802
803 #
804 msgid "Ammount of recordings left"
805 msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
806
807 #
808 msgid "An empty filename is illegal."
809 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
810
811 #
812 msgid "An error occured."
813 msgstr "Wystąpił błąd."
814
815 #
816 msgid "An unknown error occured!"
817 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
818
819 #
820 msgid "Anonymize crashlog?"
821 msgstr "Anonimowy crashlog"
822
823 #
824 msgid "Arabic"
825 msgstr "Arabski"
826
827 #
828 msgid ""
829 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
830 "\n"
831 msgstr ""
832 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
833 "\n"
834
835 #
836 msgid ""
837 "Are you sure you want to delete\n"
838 "following backup:\n"
839 msgstr ""
840 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
841 "tą kopię zapasową:\n"
842
843 #
844 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
845 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
846
847 #
848 msgid ""
849 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
850 "\n"
851 msgstr ""
852 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
853 "\n"
854
855 #
856 msgid ""
857 "Are you sure you want to restore\n"
858 "following backup:\n"
859 msgstr ""
860 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
861 "daną kopię:\n"
862
863 #
864 msgid ""
865 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
866 "Enigma2 will restart after the restore"
867 msgstr ""
868 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
869 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
870
871 #
872 msgid ""
873 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
874 "\n"
875 msgstr ""
876 "Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
877 "\n"
878
879 #
880 msgid "Artist"
881 msgstr "Artysta"
882
883 #
884 msgid "Ascending"
885 msgstr "Rosnąco"
886
887 #
888 msgid "Ask before shutdown:"
889 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
890
891 #
892 msgid "Ask user"
893 msgstr "Zapytaj użytkownika"
894
895 #
896 msgid "Aspect Ratio"
897 msgstr "Format obrazu:"
898
899 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
900 msgstr "Przypisywanie dostawców / usług / CAID do modułu CI"
901
902 msgid "Atheros"
903 msgstr "Atheros"
904
905 #
906 msgid "Audio"
907 msgstr "Dźwięk"
908
909 #
910 msgid "Audio Options..."
911 msgstr "Opcje Dźwięku..."
912
913 #
914 msgid "Audio Sync"
915 msgstr "Audio Sync"
916
917 #
918 msgid "Audio Sync Setup"
919 msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
920
921 msgid ""
922 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
923 "synchronous to the picture."
924 msgstr ""
925 "AudoSync pozwala na opóźnienia dźwięku (Bitstream / PCM), synchronizuje sie "
926 "do obrazu."
927
928 #
929 msgid "Australia"
930 msgstr "Australia"
931
932 #
933 msgid "Author: "
934 msgstr "Autor: "
935
936 #
937 msgid "Authoring mode"
938 msgstr "Tryb autoringu"
939
940 #
941 msgid "Auto"
942 msgstr "Auto"
943
944 #
945 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
946 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
947
948 #
949 msgid "Auto flesh"
950 msgstr "Auto flesh"
951
952 #
953 msgid "Auto scart switching"
954 msgstr "Auto przełączanie scart"
955
956 #
957 msgid "AutoTimer Editor"
958 msgstr "Edytor AutoTimera"
959
960 #
961 msgid "AutoTimer Filters"
962 msgstr "Filtry AutoTimera"
963
964 #
965 msgid "AutoTimer Services"
966 msgstr "Serwisy AutoTimera"
967
968 #
969 msgid "AutoTimer Settings"
970 msgstr "Ustawienia AutoTimera"
971
972 #
973 msgid "AutoTimer overview"
974 msgstr "Przegląd AutoTimera"
975
976 msgid ""
977 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
978 "criteria."
979 msgstr ""
980 "AutoTimer skanuje EPG i tworzy Timery w zależności od zdefiniowanych przez "
981 "użytkownika kryteriów."
982
983 #
984 msgid "Automatic"
985 msgstr "Automatycznie"
986
987 #
988 msgid "Automatic Scan"
989 msgstr "Automatyczne skanowanie"
990
991 msgid "Automatic volume adjustment"
992 msgstr "Automatyczna regulacja głośności"
993
994 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
995 msgstr "Automatyczna regulacja głośności dla kanałów w AC3 / DTS."
996
997 msgid "Automatically change video resolution"
998 msgstr "Automatyczna zmiana rozdzielczości wideo"
999
1000 msgid ""
1001 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1002 "resolution you are watching."
1003 msgstr ""
1004 "Automatycznie zmienia rozdzielczości w zależności od rozdzielczości wideo "
1005 "jaką oglądasz."
1006
1007 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1008 msgstr "Automatycznie tworzy timery na podstawie słów kluczowych"
1009
1010 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1011 msgstr "Automatycznie informuje o niskim poziomie pamięci wewnętrznej"
1012
1013 msgid "Automatically refresh EPG"
1014 msgstr "Automatyczne odświeżanie EPG"
1015
1016 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1017 msgstr "Automatyczne wysyłanie crash logów do Dream Multimedia"
1018
1019 #
1020 msgid "Autos & Vehicles"
1021 msgstr "Samochody & Pojazdy"
1022
1023 #
1024 msgid "Autowrite timer"
1025 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
1026
1027 #
1028 msgid "Available format variables"
1029 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
1030
1031 #
1032 msgid "B"
1033 msgstr "B"
1034
1035 #
1036 msgid "BA"
1037 msgstr "BA"
1038
1039 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1040 msgstr "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1041
1042 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1043 msgstr "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1044
1045 #
1046 msgid "BB"
1047 msgstr "BB"
1048
1049 #
1050 msgid "BER"
1051 msgstr "BER"
1052
1053 #
1054 msgid "BER:"
1055 msgstr "BER:"
1056
1057 #
1058 msgid "Back"
1059 msgstr "Powrót"
1060
1061 #
1062 msgid "Background"
1063 msgstr "Tło"
1064
1065 #
1066 msgid "Backup done."
1067 msgstr "Kopia skończona."
1068
1069 #
1070 msgid "Backup failed."
1071 msgstr "Kopia nieudana."
1072
1073 #
1074 msgid "Backup is running..."
1075 msgstr "Tworzenie kopii..."
1076
1077 #
1078 msgid "Backup system settings"
1079 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
1080
1081 #
1082 msgid "Band"
1083 msgstr "Pasmo"
1084
1085 #
1086 msgid "Bandwidth"
1087 msgstr "Szerokie pasmo"
1088
1089 #
1090 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1091 msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
1092
1093 #
1094 msgid "Begin of timespan"
1095 msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
1096
1097 #
1098 msgid "Begin time"
1099 msgstr "Czas rozpoczęcia"
1100
1101 #
1102 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1103 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1104
1105 #
1106 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1107 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1108
1109 #
1110 msgid "Behavior when a movie is started"
1111 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1112
1113 #
1114 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1115 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1116
1117 #
1118 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1119 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1120
1121 #
1122 msgid "Bitrate:"
1123 msgstr "Bitrate:"
1124
1125 #
1126 msgid "Block noise reduction"
1127 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1128
1129 #
1130 msgid "Blue boost"
1131 msgstr "Niebieski"
1132
1133 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1134 msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi"
1135
1136 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1137 msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi."
1138
1139 #
1140 msgid "Bookmarks"
1141 msgstr "Zakładki"
1142
1143 #
1144 msgid "Bouquets"
1145 msgstr "Bukiety"
1146
1147 #
1148 msgid "Brazil"
1149 msgstr "Brazylia"
1150
1151 #
1152 msgid "Brightness"
1153 msgstr "Jasność"
1154
1155 msgid "Browse for and connect to network shares"
1156 msgstr "Przeglądaj i łącz się do udziałów sieciowych"
1157
1158 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1159 msgstr "Przeglądaj udziały NFS / CIFS i podłącz się do nich."
1160
1161 #
1162 msgid "Browse network neighbourhood"
1163 msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
1164
1165 #
1166 msgid "Burn DVD"
1167 msgstr "Wypal DVD"
1168
1169 #
1170 msgid "Burn existing image to DVD"
1171 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1172
1173 msgid "Burn to DVD"
1174 msgstr "Wypal na DVD..."
1175
1176 msgid "Burn your recordings to DVD"
1177 msgstr "Wypal swoje nagrania na DVD"
1178
1179 #
1180 msgid "Bus: "
1181 msgstr "Bus:"
1182
1183 #
1184 msgid ""
1185 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1186 "displayed."
1187 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1188
1189 #
1190 msgid "C"
1191 msgstr "C"
1192
1193 #
1194 msgid "C-Band"
1195 msgstr "Pasmo C"
1196
1197 msgid "CDInfo"
1198 msgstr "CDInfo"
1199
1200 msgid ""
1201 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1202 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1203 msgstr ""
1204 "CDInfo umożliwia gromadzenie albumów i utworów z CDDB i CD-Text podczas "
1205 "odtwarzania płyt Audio CD w Media playerze."
1206
1207 #
1208 msgid "CI assignment"
1209 msgstr "Zadania CI"
1210
1211 #
1212 msgid "CIFS share"
1213 msgstr "Podział CIFS"
1214
1215 #
1216 msgid "CVBS"
1217 msgstr "CVBS"
1218
1219 #
1220 msgid "Cable"
1221 msgstr "Kablówka"
1222
1223 #
1224 msgid "Cache Thumbnails"
1225 msgstr "Przechowuj miniatury"
1226
1227 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1228 msgstr "Monitor rozmów dla NCID-bazowych powiadomieniach połączenia"
1229
1230 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1231 msgstr "Callmonitor dla routerów Fritz!Box"
1232
1233 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1234 msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
1235
1236 #
1237 msgid "Canada"
1238 msgstr "Kanada"
1239
1240 #
1241 msgid "Cancel"
1242 msgstr "Anuluj"
1243
1244 #
1245 msgid "Capacity: "
1246 msgstr "Pojemność:"
1247
1248 #
1249 msgid "Card"
1250 msgstr "Karta"
1251
1252 #
1253 msgid "Catalan"
1254 msgstr "Hiszpański"
1255
1256 #
1257 msgid "Center screen at the lower border"
1258 msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
1259
1260 #
1261 msgid "Center screen at the upper border"
1262 msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
1263
1264 #
1265 msgid "Change active delay"
1266 msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
1267
1268 #
1269 msgid "Change bouquets in quickzap"
1270 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1271
1272 #
1273 msgid "Change default recording offset?"
1274 msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
1275
1276 #
1277 msgid "Change hostname"
1278 msgstr "Zmień nazwę hosta"
1279
1280 #
1281 msgid "Change pin code"
1282 msgstr "Zmień kod pin"
1283
1284 msgid "Change service PIN"
1285 msgstr "Zmień PIN serwisu"
1286
1287 msgid "Change service PINs"
1288 msgstr "Zmień PINy serwisu"
1289
1290 msgid "Change setup PIN"
1291 msgstr "Zmień konfigurację PIN"
1292
1293 #
1294 msgid "Change step size"
1295 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1296
1297 #
1298 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1299 msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
1300
1301 msgid "Changelog"
1302 msgstr "Lista zmian"
1303
1304 #
1305 msgid "Channel"
1306 msgstr "Wybierz kanał"
1307
1308 #
1309 msgid "Channel Selection"
1310 msgstr "Wybór kanału"
1311
1312 #
1313 msgid "Channel audio:"
1314 msgstr "Kanał audio:"
1315
1316 #
1317 msgid "Channel not in services list"
1318 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1319
1320 #
1321 msgid "Channel:"
1322 msgstr "Kanał:"
1323
1324 #
1325 msgid "Channellist menu"
1326 msgstr "Menu listy kanałów"
1327
1328 #
1329 msgid "Channels"
1330 msgstr "Kanały"
1331
1332 #
1333 msgid "Chap."
1334 msgstr "Rozdz."
1335
1336 #
1337 msgid "Chapter"
1338 msgstr "Rozdział"
1339
1340 #
1341 msgid "Chapter:"
1342 msgstr "Rozdział:"
1343
1344 #
1345 msgid "Check"
1346 msgstr "Sprawdź"
1347
1348 #
1349 msgid "Checking Filesystem..."
1350 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1351
1352 #
1353 msgid "Choose Tuner"
1354 msgstr "Wybierz tuner"
1355
1356 #
1357 msgid "Choose a wireless network"
1358 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1359
1360 #
1361 msgid "Choose backup files"
1362 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1363
1364 #
1365 msgid "Choose backup location"
1366 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1367
1368 #
1369 msgid "Choose bouquet"
1370 msgstr "Wybierz bukiet"
1371
1372 msgid "Choose image to download"
1373 msgstr "Wybierz Image do pobrania"
1374
1375 #
1376 msgid "Choose target folder"
1377 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1378
1379 #
1380 msgid "Choose upgrade source"
1381 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1382
1383 #
1384 msgid "Choose your Skin"
1385 msgstr "Wybierz Skina"
1386
1387 #
1388 msgid "Circular left"
1389 msgstr "Kołój w lewo"
1390
1391 #
1392 msgid "Circular right"
1393 msgstr "Kołój w prawo"
1394
1395 #
1396 msgid "Classic"
1397 msgstr "Klasyczny"
1398
1399 #
1400 msgid "Cleanup"
1401 msgstr "Czyść"
1402
1403 #
1404 msgid "Cleanup Wizard"
1405 msgstr "Kreator czyszczenia"
1406
1407 #
1408 msgid "Cleanup Wizard settings"
1409 msgstr "Kreator czyszczenia"
1410
1411 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1412 msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie"
1413
1414 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1415 msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie."
1416
1417 #
1418 msgid "CleanupWizard"
1419 msgstr "Kreator czyszczenia"
1420
1421 #
1422 msgid "Clear before scan"
1423 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1424
1425 #
1426 msgid "Clear history on Exit:"
1427 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1428
1429 #
1430 msgid "Clear log"
1431 msgstr "Wyczyść log"
1432
1433 #
1434 msgid "Close"
1435 msgstr "Zamknij"
1436
1437 #
1438 msgid "Close and forget changes"
1439 msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
1440
1441 #
1442 msgid "Close and save changes"
1443 msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
1444
1445 #
1446 msgid "Close title selection"
1447 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1448
1449 #
1450 msgid "Code rate high"
1451 msgstr "Poziom kodu wysoki"
1452
1453 #
1454 msgid "Code rate low"
1455 msgstr "Poziom kodu niski"
1456
1457 #
1458 msgid "Coderate HP"
1459 msgstr "Poziom kodu HP"
1460
1461 #
1462 msgid "Coderate LP"
1463 msgstr "Poziom kodu LP"
1464
1465 #
1466 msgid "Collection name"
1467 msgstr "Nazwa kolekcji"
1468
1469 #
1470 msgid "Collection settings"
1471 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1472
1473 #
1474 msgid "Color Format"
1475 msgstr "Format kolorów"
1476
1477 #
1478 msgid "Comedy"
1479 msgstr "Komedia"
1480
1481 #
1482 msgid "Command execution..."
1483 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1484
1485 #
1486 msgid "Command order"
1487 msgstr "Kolejność poleceń"
1488
1489 #
1490 msgid "Committed DiSEqC command"
1491 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1492
1493 #
1494 msgid "Common Interface"
1495 msgstr "Moduł Dostępu"
1496
1497 #
1498 msgid "Common Interface Assignment"
1499 msgstr "Zadania Modułu CI"
1500
1501 #
1502 msgid "CommonInterface"
1503 msgstr "Moduł CI"
1504
1505 #
1506 msgid "Communication"
1507 msgstr "Komunikacja"
1508
1509 #
1510 msgid "Compact Flash"
1511 msgstr "Compact Flash"
1512
1513 #
1514 msgid "Complete"
1515 msgstr "Zakończ"
1516
1517 #
1518 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1519 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1520
1521 msgid "Composition of the recording filenames"
1522 msgstr "Skład nazwy nagrania"
1523
1524 #
1525 msgid "Configuration Mode"
1526 msgstr "Tryb konfiguracji"
1527
1528 #
1529 msgid "Configuration for the Webinterface"
1530 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1531
1532 #
1533 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1534 msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
1535
1536 #
1537 msgid "Configure interface"
1538 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1539
1540 #
1541 msgid "Configure nameservers"
1542 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1543
1544 msgid "Configure your WLAN network interface"
1545 msgstr "Konfiguracja karty sieciowej WLAN"
1546
1547 #
1548 msgid "Configure your internal LAN"
1549 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1550
1551 #
1552 msgid "Configure your network again"
1553 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1554
1555 #
1556 msgid "Configure your wireless LAN again"
1557 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1558
1559 #
1560 msgid "Configuring"
1561 msgstr "Konfigurowanie"
1562
1563 #
1564 msgid "Conflicting timer"
1565 msgstr "Konflikt timera"
1566
1567 #
1568 msgid "Connect"
1569 msgstr "Połącz"
1570
1571 #
1572 msgid "Connect to a Wireless Network"
1573 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1574
1575 #
1576 msgid "Connected to"
1577 msgstr "Podłączony do"
1578
1579 #
1580 msgid "Connected!"
1581 msgstr "Połączony!"
1582
1583 #
1584 msgid "Constellation"
1585 msgstr "Konstelacja"
1586
1587 #
1588 msgid "Content does not fit on DVD!"
1589 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1590
1591 #
1592 msgid "Continue"
1593 msgstr "Kontynuuj"
1594
1595 #
1596 msgid "Continue in background"
1597 msgstr "Kontynuuj w tle"
1598
1599 #
1600 msgid "Continue playing"
1601 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1602
1603 #
1604 msgid "Contrast"
1605 msgstr "Kontrast"
1606
1607 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1608 msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową."
1609
1610 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1611 msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową"
1612
1613 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1614 msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE"
1615
1616 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1617 msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE."
1618
1619 msgid "Control your internal system fan."
1620 msgstr "Sterowanie wewnętrznego wentylatora."
1621
1622 msgid "Control your kids's tv usage"
1623 msgstr "Zarządzaj kotrolą rodzicielską"
1624
1625 msgid "Control your system fan"
1626 msgstr "Sterowanie wentylatorem systemu."
1627
1628 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1629 msgstr "Kopiuj, zmieniaj nazwy, usuwaj, przenoś pliki lokalne na Dreambox."
1630
1631 #
1632 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1633 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1634
1635 #
1636 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1637 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1638
1639 #
1640 msgid "Could not open Picture in Picture"
1641 msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
1642
1643 #
1644 #, python-format
1645 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1646 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1647
1648 #
1649 msgid "Crashlog settings"
1650 msgstr "Ustawienia crashlog"
1651
1652 #
1653 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1654 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1655
1656 #
1657 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1658 msgstr "Ustawienia crashlog"
1659
1660 #
1661 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1662 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1663
1664 #
1665 msgid ""
1666 "Crashlogs found!\n"
1667 "Send them to Dream Multimedia?"
1668 msgstr ""
1669 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1670 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1671
1672 #
1673 msgid "Create DVD-ISO"
1674 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1675
1676 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1677 msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD na twardym dysku DreamBoxa."
1678
1679 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1680 msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD"
1681
1682 #
1683 msgid "Create a new AutoTimer."
1684 msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
1685
1686 #
1687 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1688 msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
1689
1690 #
1691 msgid "Create a new timer using the wizard"
1692 msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
1693
1694 #
1695 msgid "Create movie folder failed"
1696 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1697
1698 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1699 msgstr "Tworzy zdjęciowy podgląd twoich filmów"
1700
1701 msgid "Create remote timers"
1702 msgstr "Tworzenie zdalnych Timerów"
1703
1704 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1705 msgstr "Zdalne tworzenie Timerów na Dreamboxach."
1706
1707 #
1708 #, python-format
1709 msgid "Creating directory %s failed."
1710 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1711
1712 #
1713 msgid "Creating partition failed"
1714 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1715
1716 #
1717 msgid "Croatian"
1718 msgstr "Chorwacki"
1719
1720 #
1721 msgid "Current Transponder"
1722 msgstr "Aktualny Transponder"
1723
1724 msgid "Current device: "
1725 msgstr "Obecne urządzenia:"
1726
1727 #
1728 msgid "Current settings:"
1729 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1730
1731 #
1732 msgid "Current value: "
1733 msgstr "Obecna wartość: "
1734
1735 #
1736 msgid "Current version:"
1737 msgstr "Aktualna wersja:"
1738
1739 msgid "Currently installed image"
1740 msgstr "Aktualnie zainstalowane Image"
1741
1742 #
1743 #, python-format
1744 msgid "Custom (%s)"
1745 msgstr "Zwykły (%s)"
1746
1747 #
1748 msgid "Custom location"
1749 msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
1750
1751 #
1752 msgid "Custom offset"
1753 msgstr "Niestandardowy offset"
1754
1755 #
1756 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1757 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1758
1759 #
1760 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1761 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1762
1763 #
1764 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1765 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1766
1767 #
1768 msgid "Customize"
1769 msgstr "Konfiguracja"
1770
1771 msgid "Customize Vali-XD skins"
1772 msgstr "Dostosuj skórki Vali-XD"
1773
1774 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1775 msgstr "Dostosuj przez siebie skórki Vali-XD."
1776
1777 #
1778 msgid "Cut"
1779 msgstr "Wytnij"
1780
1781 msgid "Cut your movies"
1782 msgstr "Przycinaj swoje filmy"
1783
1784 msgid "Cut your movies."
1785 msgstr "Przycinaj swoje filmy."
1786
1787 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1788 msgstr "CutListEditor pozwala na edycję filmów"
1789
1790 msgid ""
1791 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1792 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1793 "cut'.\n"
1794 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1795 msgstr ""
1796 "CutListEditor pozwala na edycję filmów.\n"
1797 "Zaznacz odkąd chcesz wyciąć. Naciśnij przycisk OK, wybierz opcję \"rozpocząć "
1798 "cięcie.\n"
1799 "Następnie zaznacz koniec, naciśnij OK, wybierz \"koniec cięcia\". To "
1800 "wszystko."
1801
1802 #
1803 msgid "Cutlist editor..."
1804 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1805
1806 #
1807 msgid "Czech"
1808 msgstr "Czeski"
1809
1810 #
1811 msgid "Czech Republic"
1812 msgstr "Czechy"
1813
1814 #
1815 msgid "D"
1816 msgstr "D"
1817
1818 #
1819 msgid "DHCP"
1820 msgstr "DHCP"
1821
1822 #
1823 msgid "DUAL LAYER DVD"
1824 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1825
1826 #
1827 msgid "DVB-S"
1828 msgstr "DVB-S"
1829
1830 #
1831 msgid "DVB-S2"
1832 msgstr "DVB-S2"
1833
1834 #
1835 msgid "DVD File Browser"
1836 msgstr "Przeglądarka DVD"
1837
1838 #
1839 msgid "DVD Player"
1840 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1841
1842 #
1843 msgid "DVD Titlelist"
1844 msgstr "Tytuły DVD"
1845
1846 #
1847 msgid "DVD media toolbox"
1848 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1849
1850 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1851 msgstr "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie"
1852
1853 msgid ""
1854 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1855 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1856 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1857 msgstr ""
1858 "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie.\n"
1859 "Za pomocą DVDPlayer można odtwarzać filmy DVD na Dreambox z czytnikiem DVD "
1860 "lub z pliku iso oraz foldera VIDEO_TS na dysku twardym lub z sieci."
1861
1862 #
1863 msgid "Danish"
1864 msgstr "Duński"
1865
1866 #
1867 msgid "Date"
1868 msgstr "Data"
1869
1870 #
1871 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1872 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1873
1874 #
1875 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1876 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1877
1878 #
1879 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1880 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1881
1882 #
1883 msgid "Decrease delay"
1884 msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
1885
1886 #
1887 #, python-format
1888 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1889 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
1890
1891 #
1892 msgid "Deep Standby"
1893 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1894
1895 #
1896 msgid "Default"
1897 msgstr "Domyślny"
1898
1899 #
1900 msgid "Default Settings"
1901 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1902
1903 #
1904 msgid "Default movie location"
1905 msgstr "Domyślna lokalizacja"
1906
1907 #
1908 msgid "Default services lists"
1909 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1910
1911 #
1912 msgid "Defaults"
1913 msgstr "Domyślne"
1914
1915 msgid "Define a startup service"
1916 msgstr "Zdefiniuj usługi startowe"
1917
1918 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1919 msgstr "Zdefiniuj usługi startowe dla Twojego Dreamboxa."
1920
1921 #
1922 msgid "Delay"
1923 msgstr "Opóźnienie"
1924
1925 #
1926 msgid "Delete"
1927 msgstr "Usuń"
1928
1929 #
1930 msgid "Delete crashlogs"
1931 msgstr "Usuń crashlogi"
1932
1933 #
1934 msgid "Delete entry"
1935 msgstr "Skasuj wpis"
1936
1937 #
1938 msgid "Delete failed!"
1939 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1940
1941 #
1942 msgid "Delete mount"
1943 msgstr "Usuń montowanie"
1944
1945 #
1946 #, python-format
1947 msgid ""
1948 "Delete no more configured satellite\n"
1949 "%s?"
1950 msgstr ""
1951 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1952 "%s?"
1953
1954 #
1955 msgid "Descending"
1956 msgstr "Malejąco"
1957
1958 #
1959 msgid "Description"
1960 msgstr "Opis"
1961
1962 #
1963 msgid "Deselect"
1964 msgstr "Odznacz"
1965
1966 msgid "Details for plugin: "
1967 msgstr "Szczegóły dotyczące wtyczki:"
1968
1969 #
1970 msgid "Detected HDD:"
1971 msgstr "Wykryto Hdd:"
1972
1973 #
1974 msgid "Detected NIMs:"
1975 msgstr "Wykryto NIMs:"
1976
1977 #
1978 msgid "DiSEqC"
1979 msgstr "DiSEqC"
1980
1981 #
1982 msgid "DiSEqC A/B"
1983 msgstr "DiSEqC A/B"
1984
1985 #
1986 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1987 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1988
1989 #
1990 msgid "DiSEqC mode"
1991 msgstr "Tryb DiSEqC"
1992
1993 #
1994 msgid "DiSEqC repeats"
1995 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1996
1997 #
1998 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1999 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
2000
2001 #
2002 msgid "Dialing:"
2003 msgstr "Wybieranie:"
2004
2005 #
2006 msgid "Digital contour removal"
2007 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
2008
2009 #
2010 msgid "Dir:"
2011 msgstr "Katalog:"
2012
2013 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2014 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie filmów z YouTube"
2015
2016 #
2017 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2018 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
2019
2020 #
2021 #, python-format
2022 msgid "Directory %s nonexistent."
2023 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
2024
2025 #
2026 msgid "Directory browser"
2027 msgstr "Przeglądarka katalogów"
2028
2029 #
2030 msgid "Disable"
2031 msgstr "Wyłącz"
2032
2033 #
2034 msgid "Disable Picture in Picture"
2035 msgstr "Wyłącz PiP"
2036
2037 #
2038 msgid "Disable crashlog reporting"
2039 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
2040
2041 #
2042 msgid "Disable timer"
2043 msgstr "Wyłącz timer"
2044
2045 #
2046 msgid "Disabled"
2047 msgstr "Wyłączone"
2048
2049 #
2050 msgid "Discard changes and close plugin"
2051 msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
2052
2053 #
2054 msgid "Discard changes and close screen"
2055 msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
2056
2057 #
2058 msgid "Disconnect"
2059 msgstr "Rozłącz"
2060
2061 #
2062 msgid "Dish"
2063 msgstr "Antena"
2064
2065 #
2066 msgid "Display 16:9 content as"
2067 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2068
2069 #
2070 msgid "Display 4:3 content as"
2071 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
2072
2073 #
2074 msgid "Display >16:9 content as"
2075 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2076
2077 #
2078 msgid "Display Setup"
2079 msgstr "Ustawienia OLED"
2080
2081 #
2082 msgid "Display and Userinterface"
2083 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
2084
2085 #
2086 msgid "Display search results by:"
2087 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
2088
2089 msgid "Display your photos on the TV"
2090 msgstr "Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora"
2091
2092 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2093 msgstr "Wyświetla napisy z InternetMovieDatabase"
2094
2095 #
2096 #, python-format
2097 msgid ""
2098 "Do you really want to REMOVE\n"
2099 "the plugin \"%s\"?"
2100 msgstr ""
2101 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
2102 "plugina \"%s\"?"
2103
2104 #
2105 msgid ""
2106 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2107 "This could take lots of time!"
2108 msgstr ""
2109 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
2110 "Czynność może zająć dużo czasu!"
2111
2112 #
2113 #, python-format
2114 msgid "Do you really want to delete %s?"
2115 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
2116
2117 #
2118 #, python-format
2119 msgid ""
2120 "Do you really want to download\n"
2121 "the plugin \"%s\"?"
2122 msgstr ""
2123 "Czy chcesz ściągnąć\n"
2124 "plugina \"%s\" ?"
2125
2126 #
2127 msgid "Do you really want to exit?"
2128 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
2129
2130 #
2131 msgid ""
2132 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2133 "All data on the disk will be lost!"
2134 msgstr ""
2135 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
2136 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
2137
2138 #
2139 #, python-format
2140 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2141 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
2142
2143 #
2144 #, python-format
2145 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2146 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
2147
2148 #
2149 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2150 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
2151
2152 #
2153 msgid "Do you want to do a service scan?"
2154 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
2155
2156 #
2157 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2158 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
2159
2160 #, python-format
2161 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2162 msgstr "Czy chcesz pobrać Image do %s ?"
2163
2164 #
2165 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2166 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
2167
2168 #
2169 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2170 msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
2171
2172 #
2173 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2174 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
2175
2176 #
2177 msgid "Do you want to install the package:\n"
2178 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
2179
2180 #
2181 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2182 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
2183
2184 #
2185 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2186 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
2187
2188 #
2189 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2190 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
2191
2192 #
2193 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2194 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
2195
2196 #
2197 msgid "Do you want to restore your settings?"
2198 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
2199
2200 #
2201 msgid "Do you want to resume this playback?"
2202 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
2203
2204 #
2205 msgid "Do you want to see more entries?"
2206 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
2207
2208 #
2209 msgid ""
2210 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2211 "if needed?"
2212 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
2213
2214 #
2215 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2216 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
2217
2218 #
2219 msgid ""
2220 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2221 "After pressing OK, please wait!"
2222 msgstr ""
2223 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
2224 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2225
2226 #
2227 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2228 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
2229
2230 #
2231 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2232 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
2233
2234 #
2235 msgid "Don't ask, just send"
2236 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2237
2238 #
2239 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2240 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2241
2242 #
2243 #, python-format
2244 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2245 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2246
2247 #
2248 #, python-format
2249 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2250 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2251
2252 #
2253 msgid "Download"
2254 msgstr "Ładuj"
2255
2256 #, python-format
2257 msgid "Download %s from Server"
2258 msgstr "Pobrano %s z Serwera"
2259
2260 #
2261 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2262 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2263
2264 #
2265 msgid "Download Plugins"
2266 msgstr "Pobierz pluginy"
2267
2268 #
2269 msgid "Download Video"
2270 msgstr "Pobierz film"
2271
2272 msgid "Download files from Rapidshare"
2273 msgstr "Pobieranie plików z Rapidshare"
2274
2275 #
2276 msgid "Download location"
2277 msgstr "Folder pobierania:"
2278
2279 #
2280 msgid "Downloadable new plugins"
2281 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2282
2283 #
2284 msgid "Downloadable plugins"
2285 msgstr "Pluginy do pobrania"
2286
2287 #
2288 msgid "Downloading"
2289 msgstr "Pobieranie..."
2290
2291 #
2292 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2293 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2294
2295 #
2296 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2297 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2298
2299 #
2300 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2301 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2302
2303 #
2304 msgid "Dreambox software because updates are available."
2305 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2306
2307 #
2308 msgid "Duration: "
2309 msgstr "Trwanie: "
2310
2311 #
2312 msgid "Dutch"
2313 msgstr "Holenderski"
2314
2315 #
2316 msgid "Dynamic contrast"
2317 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2318
2319 #
2320 msgid "E"
2321 msgstr "E"
2322
2323 #
2324 msgid "EPG Selection"
2325 msgstr "Wybór EPG"
2326
2327 #
2328 msgid "EPG encoding"
2329 msgstr "Kodowanie EPG"
2330
2331 msgid ""
2332 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2333 "is idleing\n"
2334 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2335 "epg information on these channels."
2336 msgstr ""
2337 "EPGRefresh automatycznie przełączy się na kanały zdefiniowane przez "
2338 "użytkownika\n"
2339 "(Gdy jest w trybie czuwania bez uruchomionych nagrań), aby wykonać "
2340 "aktualizacje informacji EPG na tych kanałach."
2341
2342 #
2343 #, python-format
2344 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2345 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2346
2347 #
2348 msgid "East"
2349 msgstr "Wschód"
2350
2351 #
2352 msgid "Edit"
2353 msgstr "Edytuj"
2354
2355 #
2356 msgid "Edit AutoTimer"
2357 msgstr "Edytuj AutoTimer"
2358
2359 #
2360 msgid "Edit AutoTimer filters"
2361 msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
2362
2363 #
2364 msgid "Edit AutoTimer services"
2365 msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
2366
2367 #
2368 msgid "Edit DNS"
2369 msgstr "Edytuj DNS"
2370
2371 #
2372 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2373 msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
2374
2375 #
2376 msgid "Edit Title"
2377 msgstr "Edytuj Tytuł"
2378
2379 #
2380 msgid "Edit bouquets list"
2381 msgstr "Edytuj listę bukietów"
2382
2383 #
2384 msgid "Edit chapters of current title"
2385 msgstr "Edycja rozdziału"
2386
2387 #
2388 msgid "Edit new timer defaults"
2389 msgstr "Edytuj domyślne timery"
2390
2391 #
2392 msgid "Edit selected AutoTimer"
2393 msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
2394
2395 #
2396 msgid "Edit services list"
2397 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2398
2399 #
2400 msgid "Edit settings"
2401 msgstr "Edytuj ustawienia"
2402
2403 msgid "Edit tags of recorded movies"
2404 msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów"
2405
2406 msgid "Edit tags of recorded movies."
2407 msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów."
2408
2409 #
2410 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2411 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2412
2413 #
2414 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2415 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2416
2417 #
2418 msgid "Edit title"
2419 msgstr "Edytuj tytuł"
2420
2421 #
2422 msgid "Edit upgrade source url."
2423 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2424
2425 #
2426 msgid "Editing"
2427 msgstr "Edytowanie"
2428
2429 #
2430 msgid "Editor for new AutoTimers"
2431 msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
2432
2433 #
2434 msgid "Education"
2435 msgstr "Nauka"
2436
2437 #
2438 msgid "Electronic Program Guide"
2439 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2440
2441 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2442 msgstr "Emailclient jest przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa."
2443
2444 #
2445 msgid "Enable"
2446 msgstr "Włącz"
2447
2448 #
2449 msgid "Enable /media"
2450 msgstr "Włącz katalog /media"
2451
2452 #
2453 msgid "Enable 5V for active antenna"
2454 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2455
2456 #
2457 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2458 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2459
2460 #
2461 msgid "Enable Filtering"
2462 msgstr "Włącz filtrowanie"
2463
2464 #
2465 msgid "Enable HTTP Access"
2466 msgstr "Włącz dostęp HTTP"
2467
2468 #
2469 msgid "Enable HTTP Authentication"
2470 msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
2471
2472 #
2473 msgid "Enable HTTPS Access"
2474 msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
2475
2476 #
2477 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2478 msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
2479
2480 #
2481 msgid "Enable Service Restriction"
2482 msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
2483
2484 #
2485 msgid "Enable Streaming Authentication"
2486 msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
2487
2488 #
2489 msgid "Enable multiple bouquets"
2490 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2491
2492 #
2493 msgid "Enable parental control"
2494 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2495
2496 #
2497 msgid ""
2498 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2499 "extension menu."
2500 msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
2501
2502 #
2503 msgid "Enable timer"
2504 msgstr "Włącz timer"
2505
2506 #
2507 msgid "Enabled"
2508 msgstr "Włączone"
2509
2510 #
2511 msgid ""
2512 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2513 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2514 msgstr ""
2515 "Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
2516 "specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
2517
2518 #
2519 msgid "Encrypted: "
2520 msgstr "Odkodowany:"
2521
2522 #
2523 msgid "Encryption"
2524 msgstr "Szyfrowanie"
2525
2526 #
2527 msgid "Encryption Key"
2528 msgstr "Klucz szyfrujący"
2529
2530 #
2531 msgid "Encryption Keytype"
2532 msgstr "Typ klucza kodowania"
2533
2534 #
2535 msgid "Encryption Type"
2536 msgstr "Typ szyfrowania"
2537
2538 #
2539 msgid "Encryption:"
2540 msgstr "Kodowanie:"
2541
2542 #
2543 msgid "End of \"after event\" timespan"
2544 msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
2545
2546 #
2547 msgid "End of timespan"
2548 msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
2549
2550 #
2551 msgid "End time"
2552 msgstr "Czas zakończenia"
2553
2554 #
2555 msgid "EndTime"
2556 msgstr "Czas zakończenia"
2557
2558 #
2559 msgid "English"
2560 msgstr "Angielski"
2561
2562 msgid ""
2563 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2564 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2565 msgstr ""
2566 "Wtyczka Enigma2 do odtwarzania plików wideo AVI/DIVX/WMV/itp. z komputera PC "
2567 "na Dreamboxie. Wymaga uruchomionego VLC na komputerze PC. VLC do pobrania z "
2568 "www.videolan.org "
2569
2570 #
2571 msgid ""
2572 "Enigma2 Skinselector\n"
2573 "\n"
2574 "If you experience any problems please contact\n"
2575 "stephan@reichholf.net\n"
2576 "\n"
2577 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2578 msgstr ""
2579 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2580 "\n"
2581 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2582 "stephan@reichholf.net\n"
2583 "\n"
2584 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2585
2586 #
2587 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2588 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
2589
2590 #
2591 msgid "Enter IP to scan..."
2592 msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
2593
2594 #
2595 msgid "Enter Rewind at speed"
2596 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
2597
2598 #
2599 msgid "Enter main menu..."
2600 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2601
2602 #
2603 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2604 msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
2605
2606 #
2607 msgid "Enter options:"
2608 msgstr "Wpisz opcje:"
2609
2610 #
2611 msgid "Enter password:"
2612 msgstr "Wpisz hasło:"
2613
2614 #
2615 msgid "Enter pin code"
2616 msgstr "Wpisz pin"
2617
2618 #
2619 msgid "Enter share directory:"
2620 msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
2621
2622 #
2623 msgid "Enter share name:"
2624 msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
2625
2626 #
2627 msgid "Enter the service pin"
2628 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2629
2630 #
2631 msgid "Enter user and password for host: "
2632 msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
2633
2634 #
2635 msgid "Enter username:"
2636 msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
2637
2638 #
2639 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2640 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2641
2642 #
2643 msgid "Enter your search term(s)"
2644 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2645
2646 #
2647 msgid "Entertainment"
2648 msgstr "Rozrywka"
2649
2650 #
2651 msgid "Error"
2652 msgstr "Błąd"
2653
2654 #
2655 msgid "Error executing plugin"
2656 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2657
2658 #
2659 #, python-format
2660 msgid ""
2661 "Error: %s\n"
2662 "Retry?"
2663 msgstr ""
2664 "Błąd: %s\n"
2665 "Ponowić?"
2666
2667 #
2668 msgid "Estonian"
2669 msgstr "Estoński"
2670
2671 #
2672 msgid "Eventview"
2673 msgstr "Widok wydarzenia"
2674
2675 #
2676 msgid "Everything is fine"
2677 msgstr "Wszystko jest OK"
2678
2679 #
2680 msgid "Exact match"
2681 msgstr "Dokładne dopasowanie"
2682
2683 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2684 msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
2685
2686 #
2687 msgid "Exclude"
2688 msgstr "Wyklucz"
2689
2690 #
2691 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2692 msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
2693
2694 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2695 msgstr "Wykonaj Pluginy Tuxbox"
2696
2697 #
2698 msgid "Execution Progress:"
2699 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2700
2701 #
2702 msgid "Execution finished!!"
2703 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2704
2705 #
2706 msgid "Exif"
2707 msgstr "Exif"
2708
2709 #
2710 msgid "Exit"
2711 msgstr "Wyjście"
2712
2713 #
2714 msgid "Exit editor"
2715 msgstr "Opuść edytor"
2716
2717 msgid "Exit input device selection."
2718 msgstr "Wyjście z wybóru urządzenia wejściowego."
2719
2720 #
2721 msgid "Exit network wizard"
2722 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2723
2724 #
2725 msgid "Exit the cleanup wizard"
2726 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2727
2728 #
2729 msgid "Exit the wizard"
2730 msgstr "Opuść kreator"
2731
2732 #
2733 msgid "Exit wizard"
2734 msgstr "Opuść kreatora"
2735
2736 #
2737 msgid "Expert"
2738 msgstr "Ekspert"
2739
2740 #
2741 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2742 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2743
2744 #
2745 msgid "Extended Setup..."
2746 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2747
2748 #
2749 msgid "Extended Software"
2750 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
2751
2752 #
2753 msgid "Extended Software Plugin"
2754 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
2755
2756 #
2757 msgid "Extensions"
2758 msgstr "Rozszerzenia"
2759
2760 #
2761 msgid "Extensions management"
2762 msgstr "Zarządzanie dodatkami"
2763
2764 #
2765 msgid "FEC"
2766 msgstr "FEC"
2767
2768 msgid ""
2769 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2770 "a server using the file transfer protocol."
2771 msgstr ""
2772 "FTPBrowser umożliwia wysyłanie i pobieranie plików między Dreamboxem i "
2773 "serwerem za pomocą protokołu przesyłania plików FTP."
2774
2775 #
2776 msgid "Factory reset"
2777 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2778
2779 #
2780 msgid "Failed"
2781 msgstr "Błąd"
2782
2783 #
2784 #, python-format
2785 msgid "Fan %d"
2786 msgstr "Fan %d"
2787
2788 #
2789 #, python-format
2790 msgid "Fan %d PWM"
2791 msgstr "Fan %d PWM"
2792
2793 #
2794 #, python-format
2795 msgid "Fan %d Voltage"
2796 msgstr "Fan %d Napięcie"
2797
2798 #
2799 msgid "Fast"
2800 msgstr "Szybko"
2801
2802 #
2803 msgid "Fast DiSEqC"
2804 msgstr "Szybki DiSEqC"
2805
2806 #
2807 msgid "Fast Forward speeds"
2808 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2809
2810 #
2811 msgid "Fast epoch"
2812 msgstr "Szybka epoka"
2813
2814 #
2815 msgid "Favourites"
2816 msgstr "Ulubione"
2817
2818 #
2819 msgid "Fetching feed entries"
2820 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
2821
2822 #
2823 msgid "Fetching search entries"
2824 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
2825
2826 #
2827 msgid "Filesystem Check"
2828 msgstr "Sprawdź system plików"
2829
2830 #
2831 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2832 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
2833
2834 #
2835 msgid "Film & Animation"
2836 msgstr "Film & Animacja"
2837
2838 #
2839 msgid "Filter"
2840 msgstr "Filtr"
2841
2842 #
2843 msgid ""
2844 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2845 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2846 "it's Description.\n"
2847 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2848 msgstr ""
2849 "Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
2850 "ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
2851 "np. Opis.\n"
2852 "Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
2853
2854 #
2855 msgid "Finetune"
2856 msgstr "Strojenie"
2857
2858 #
2859 msgid "Finished"
2860 msgstr "Skończone"
2861
2862 #
2863 msgid "Finished configuring your network"
2864 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
2865
2866 #
2867 msgid "Finished restarting your network"
2868 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
2869
2870 #
2871 msgid "Finnish"
2872 msgstr "Fiński"
2873
2874 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2875 msgstr "Pierwsze wygeneruj styl skóry za pomocą wtyczki Ai.HD-Control."
2876
2877 #
2878 msgid "Flash"
2879 msgstr "Flash"
2880
2881 #
2882 msgid "Flashing failed"
2883 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
2884
2885 #
2886 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2887 msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
2888
2889 #
2890 msgid "Format"
2891 msgstr "Format"
2892
2893 #
2894 #, python-format
2895 msgid ""
2896 "Found a total of %d matching Events.\n"
2897 "%d Timer were added and %d modified."
2898 msgstr ""
2899 "Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
2900 "%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
2901
2902 #
2903 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2904 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
2905
2906 #
2907 msgid "Frame size in full view"
2908 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
2909
2910 #
2911 msgid "France"
2912 msgstr "Francja"
2913
2914 #
2915 msgid "French"
2916 msgstr "Francuski"
2917
2918 #
2919 msgid "Frequency"
2920 msgstr "Częstotliwość"
2921
2922 #
2923 msgid "Frequency bands"
2924 msgstr "Pasma częstotliwości"
2925
2926 #
2927 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2928 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
2929
2930 #
2931 msgid "Frequency steps"
2932 msgstr "Stopnie częstotliwości"
2933
2934 #
2935 msgid "Fri"
2936 msgstr "Pią"
2937
2938 #
2939 msgid "Friday"
2940 msgstr "Piątek"
2941
2942 #
2943 msgid "Frisian"
2944 msgstr "Fryzyjski"
2945
2946 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2947 msgstr ""
2948 "FritzCall pokazuje połączenia przychodzące do Fritz!Box na Twoim Dreamboxie."
2949
2950 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2951 msgstr "Nakładka na /tmp/mmi.socket"
2952
2953 #
2954 #, python-format
2955 msgid "Frontprocessor version: %d"
2956 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
2957
2958 #
2959 msgid "Fsck failed"
2960 msgstr "Fsck zawiódł"
2961
2962 #
2963 msgid ""
2964 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2965 "Do you want to Restart the GUI now?"
2966 msgstr ""
2967 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
2968 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
2969
2970 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2971 msgstr "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet."
2972
2973 msgid ""
2974 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2975 msgstr ""
2976 "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet na "
2977 "Dreamboxie."
2978
2979 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2980 msgstr "Interfejs GUI do zmiany hasła telnet i ftp"
2981
2982 #
2983 msgid "Gaming"
2984 msgstr "Gry"
2985
2986 #
2987 msgid "Gateway"
2988 msgstr "Brama"
2989
2990 #
2991 msgid "General AC3 Delay"
2992 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
2993
2994 #
2995 msgid "General AC3 delay (ms)"
2996 msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
2997
2998 #
2999 msgid "General PCM Delay"
3000 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
3001
3002 #
3003 msgid "General PCM delay (ms)"
3004 msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
3005
3006 #
3007 msgid "Genre"
3008 msgstr "Gatunek"
3009
3010 #
3011 msgid "Genuine Dreambox"
3012 msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
3013
3014 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
3015 msgstr "Weryfikacja autentyczności Dreamboxa nieudana!"
3016
3017 msgid "Genuine Dreambox verification"
3018 msgstr "Weryfikacja oryginalości Dreamboxa"
3019
3020 #
3021 msgid "German"
3022 msgstr "Niemiecki"
3023
3024 msgid "German storm information"
3025 msgstr "Niemieckie informacje burzowe"
3026
3027 msgid "German traffic information"
3028 msgstr "Niemieckie informacje o ruchu drogowym"
3029
3030 #
3031 msgid "Germany"
3032 msgstr "Niemcy"
3033
3034 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3035 msgstr "Pobierz dane Audio CD z CDDB i CD-Text"
3036
3037 msgid "Get latest experimental image"
3038 msgstr "Pobierz ostanie Image Experimental"
3039
3040 msgid "Get latest release image"
3041 msgstr "Pobierz ostanie Image Release"
3042
3043 #
3044 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3045 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
3046
3047 #
3048 msgid "Global delay"
3049 msgstr "Globalne opóźnienie"
3050
3051 #
3052 msgid "Goto 0"
3053 msgstr "Idź do 0"
3054
3055 #
3056 msgid "Goto position"
3057 msgstr "Idź na pozycje"
3058
3059 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3060 msgstr "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG"
3061
3062 msgid ""
3063 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3064 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3065 msgstr ""
3066 "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG.\n"
3067 "Pokazuje przegląd wszystkich uruchomionych i nadchodzących programów tv."
3068
3069 #
3070 msgid "Graphical Multi EPG"
3071 msgstr "Graficzny Multi EPG"
3072
3073 #
3074 msgid "Great Britain"
3075 msgstr "Wielka Brytania"
3076
3077 #
3078 msgid "Greek"
3079 msgstr "Grecki"
3080
3081 #
3082 msgid "Green boost"
3083 msgstr "Zielony"
3084
3085 msgid ""
3086 "Growlee allows your Dreambox to send short messages using the growl "
3087 "protocol\n"
3088 "like Recording started notifications to a PC running a growl client"
3089 msgstr ""
3090 "Growlee pozwala Dreamboxowi na wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych przy "
3091 "użyciu protokołu growl\n"
3092 "jak np rozpoczęcie nagrywania zgłoszone do komputera z uruchomionym klientem "
3093 "growl"
3094
3095 #
3096 msgid "Guard Interval"
3097 msgstr "Ochrona odstępu"
3098
3099 #
3100 msgid "Guard interval mode"
3101 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
3102
3103 #
3104 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3105 msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
3106
3107 #
3108 msgid "HD videos"
3109 msgstr "Filmy HD"
3110
3111 #
3112 msgid "HTTP Port"
3113 msgstr "Port HTTP"
3114
3115 #
3116 msgid "HTTPS Port"
3117 msgstr "Port HTTPS"
3118
3119 #
3120 msgid "Harddisk"
3121 msgstr "Dysk twardy..."
3122
3123 #
3124 msgid "Harddisk setup"
3125 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
3126
3127 #
3128 msgid "Harddisk standby after"
3129 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
3130
3131 #
3132 msgid "Help"
3133 msgstr "Pomoc"
3134
3135 #
3136 msgid "Hidden network SSID"
3137 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
3138
3139 #
3140 msgid "Hidden networkname"
3141 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
3142
3143 #
3144 msgid "Hierarchy Information"
3145 msgstr "Informacja hierarchii"
3146
3147 #
3148 msgid "Hierarchy mode"
3149 msgstr "Tryb hierarchii"
3150
3151 #
3152 msgid "High bitrate support"
3153 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
3154
3155 #
3156 msgid "History"
3157 msgstr "Historia"
3158
3159 #
3160 msgid "Holland"
3161 msgstr "Holandia"
3162
3163 #
3164 msgid "Hong Kong"
3165 msgstr "Hong Kong"
3166
3167 #
3168 msgid "Horizontal"
3169 msgstr "Pozioma [H]"
3170
3171 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3172 msgstr "Hotplugging do urządzeń odłączalnych"
3173
3174 #
3175 msgid "How many minutes do you want to record?"
3176 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
3177
3178 #
3179 msgid "How to handle found crashlogs?"
3180 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
3181
3182 #
3183 msgid "Howto & Style"
3184 msgstr "Porady & Styl"
3185
3186 #
3187 msgid "Hue"
3188 msgstr "Barwa"
3189
3190 #
3191 msgid "Hungarian"
3192 msgstr "Węgierski"
3193
3194 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3195 msgstr "przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa"
3196
3197 #
3198 msgid "IP Address"
3199 msgstr "Adres IP"
3200
3201 #
3202 msgid "IP:"
3203 msgstr "IP:"
3204
3205 msgid "IRC Client for Enigma2"
3206 msgstr "Klient IRC dla Enigma2"
3207
3208 #
3209 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3210 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
3211
3212 #
3213 msgid "ISO path"
3214 msgstr "Ścieżka ISO"
3215
3216 #
3217 msgid "Icelandic"
3218 msgstr "Islandzki"
3219
3220 #
3221 #, python-format
3222 msgid ""
3223 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3224 "event if it records at least 80% of the it."
3225 msgstr ""
3226 "Jeśli to jest włączone na istniejącym timerze wtedy będzie też za nagraniem "
3227 "jeśli nagrywa ostanie 80% of tego."
3228
3229 #
3230 msgid ""
3231 "If you see this, something is wrong with\n"
3232 "your scart connection. Press OK to return."
3233 msgstr ""
3234 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
3235 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
3236
3237 #
3238 msgid ""
3239 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3240 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3241 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3242 "possible.\n"
3243 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3244 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3245 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3246 "step.\n"
3247 "If you are happy with the result, press OK."
3248 msgstr ""
3249 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
3250 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
3251 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
3252 "wartości.\n"
3253 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
3254 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
3255 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
3256 "kolejnym kroku.\n"
3257 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
3258
3259 #
3260 msgid "Import AutoTimer"
3261 msgstr "Importuj AutoTimera"
3262
3263 #
3264 msgid "Import existing Timer"
3265 msgstr "Importuj istniejący Timer"
3266
3267 #
3268 msgid "Import from EPG"
3269 msgstr "Importuj z EPG"
3270
3271 #
3272 msgid "In Progress"
3273 msgstr "W toku"
3274
3275 #
3276 msgid ""
3277 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3278 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
3279
3280 #
3281 msgid "Include"
3282 msgstr "Dołącz"
3283
3284 #
3285 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3286 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
3287
3288 #
3289 msgid "Increase delay"
3290 msgstr "Zwiększ opóźnienie"
3291
3292 #
3293 #, python-format
3294 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3295 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
3296
3297 #
3298 msgid "Increased voltage"
3299 msgstr "Zwiększone napięcie"
3300
3301 #
3302 msgid "Index"
3303 msgstr "Indeks"
3304
3305 #
3306 msgid "India"
3307 msgstr "Indie"
3308
3309 #
3310 msgid "Info"
3311 msgstr "Info"
3312
3313 #
3314 msgid "InfoBar"
3315 msgstr "Pasek info"
3316
3317 #
3318 msgid "Infobar timeout"
3319 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
3320
3321 #
3322 msgid "Information"
3323 msgstr "Informacje"
3324
3325 #
3326 msgid "Init"
3327 msgstr "Init"
3328
3329 #
3330 msgid "Initial location in new timers"
3331 msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
3332
3333 #
3334 msgid "Initialization"
3335 msgstr "Inicjalizacja"
3336
3337 #
3338 msgid "Initialize"
3339 msgstr "Inicjuj"
3340
3341 #
3342 msgid "Initializing Harddisk..."
3343 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3344
3345 #
3346 msgid "Input"
3347 msgstr "Info"
3348
3349 msgid "Input device setup"
3350 msgstr "Konfiguracjia urządzenia wejściowego"
3351
3352 msgid "Input devices"
3353 msgstr "Konfiguracjia urządzenia"
3354
3355 #
3356 msgid "Install"
3357 msgstr "Instalacja"
3358
3359 #
3360 msgid "Install a new image with a USB stick"
3361 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3362
3363 #
3364 msgid "Install a new image with your web browser"
3365 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3366
3367 #
3368 msgid "Install extensions."
3369 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3370
3371 #
3372 msgid "Install local extension"
3373 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3374
3375 #
3376 msgid "Install or remove finished."
3377 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3378
3379 #
3380 msgid "Install settings, skins, software..."
3381 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3382
3383 #
3384 msgid "Installation finished."
3385 msgstr "Instalacja zakończona."
3386
3387 #
3388 msgid "Installing"
3389 msgstr "Instalowanie"
3390
3391 #
3392 msgid "Installing Software..."
3393 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3394
3395 #
3396 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3397 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3398
3399 #
3400 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3401 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3402
3403 #
3404 msgid "Installing package content... Please wait..."
3405 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3406
3407 #
3408 msgid "Instant Record..."
3409 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3410
3411 #
3412 msgid "Instant record location"
3413 msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
3414
3415 #
3416 msgid "Interface: "
3417 msgstr "Interfejs: "
3418
3419 #
3420 msgid "Intermediate"
3421 msgstr "Pośrednia"
3422
3423 #
3424 msgid "Internal Flash"
3425 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3426
3427 msgid "Internal LAN adapter."
3428 msgstr "Wewnętrzny adapter LAN."
3429
3430 msgid "Internal firmware updater"
3431 msgstr "Aktualizator oprogramowania wewnętrznego"
3432
3433 #
3434 msgid "Invalid Location"
3435 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3436
3437 #
3438 #, python-format
3439 msgid "Invalid directory selected: %s"
3440 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3441
3442 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3443 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3444 msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
3445
3446 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3447 msgid "Invalid response from server."
3448 msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
3449
3450 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3451 #, python-format
3452 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3453 msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
3454
3455 #
3456 msgid "Invalid selection"
3457 msgstr "Zły wybór"
3458
3459 #
3460 msgid "Inversion"
3461 msgstr "Inversja"
3462
3463 #
3464 msgid "Ipkg"
3465 msgstr "Ipkg"
3466
3467 #
3468 msgid "Ireland"
3469 msgstr "Irlandia"
3470
3471 #
3472 msgid "Is this videomode ok?"
3473 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3474
3475 #
3476 msgid "Israel"
3477 msgstr "Izrael"
3478
3479 #
3480 msgid ""
3481 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3482 "deny specific ones.\n"
3483 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3484 "Service (inside a Bouquet).\n"
3485 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3486 msgstr ""
3487 "Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
3488 "odmówić jednemu.\n"
3489 "Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
3490 "(w środku bukietu).\n"
3491 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3492
3493 #
3494 msgid "Italian"
3495 msgstr "Włoski"
3496
3497 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3498 msgstr "Włoskia prognoza pogody na Dreambox"
3499
3500 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3501 msgstr "Włoska prognoza pogody na Dreambox z www.google.it"
3502
3503 #
3504 msgid "Italy"
3505 msgstr "Włochy"
3506
3507 #
3508 msgid "Japan"
3509 msgstr "Japonia"
3510
3511 #
3512 msgid "Job View"
3513 msgstr "Podgląd zajęć"
3514
3515 #
3516 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3517 msgid "Just Scale"
3518 msgstr "Po prostu skaluj"
3519
3520 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3521 msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3522
3523 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3524 msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
3525
3526 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3527 msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
3528
3529 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3530 msgstr "Kerni's SWAIN skin"
3531
3532 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3533 msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
3534
3535 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3536 msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
3537
3538 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3539 msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
3540
3541 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3542 msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
3543
3544 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3545 msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3546
3547 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3548 msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
3549
3550 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3551 msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
3552
3553 msgid "Kerni's simple skin"
3554 msgstr "Kerni's simple skin"
3555
3556 msgid "Kerni-HD1 skin"
3557 msgstr "Kerni-HD1 skin"
3558
3559 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3560 msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
3561
3562 msgid "Kernis HD1 skin"
3563 msgstr "Kernis HD1 skin"
3564
3565 #
3566 #, python-format
3567 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3568 msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
3569
3570 #
3571 #, python-format
3572 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3573 msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
3574
3575 #
3576 msgid "Keyboard"
3577 msgstr "Klawiatura..."
3578
3579 #
3580 msgid "Keyboard Map"
3581 msgstr "Mapa klawiatury"
3582
3583 #
3584 msgid "Keyboard Setup"
3585 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3586
3587 #
3588 msgid "Keymap"
3589 msgstr "Mapa klawiszy"
3590
3591 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3592 msgstr "KiddyTimer pozwala kontrolować dzieci z korzystania TV."
3593
3594 #
3595 msgid "LAN Adapter"
3596 msgstr "Adapter LAN"
3597
3598 msgid "LAN connection"
3599 msgstr "Połączenie LAN"
3600
3601 #
3602 msgid "LNB"
3603 msgstr "LNB"
3604
3605 #
3606 msgid "LOF"
3607 msgstr "LOF"
3608
3609 #
3610 msgid "LOF/H"
3611 msgstr "LOF/H"
3612
3613 #
3614 msgid "LOF/L"
3615 msgstr "LOF/L"
3616
3617 #
3618 msgid "Language"
3619 msgstr "Język"
3620
3621 #
3622 msgid "Language selection"
3623 msgstr "Wybór języka"
3624
3625 #
3626 msgid "Last config"
3627 msgstr "Ostatnie ust"
3628
3629 #
3630 msgid "Last speed"
3631 msgstr "Ostatnia prędkość"
3632
3633 #
3634 msgid "Latitude"
3635 msgstr "Szerokość geogr."
3636
3637 #
3638 msgid "Latvian"
3639 msgstr "Łotewski"
3640
3641 #
3642 msgid "Leave DVD Player?"
3643 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3644
3645 #
3646 msgid "Left"
3647 msgstr "Lewo"
3648
3649 #
3650 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3651 msgid "Letterbox"
3652 msgstr "Letterbox"
3653
3654 #
3655 msgid "Limit east"
3656 msgstr "Limit wschodni"
3657
3658 #
3659 msgid "Limit west"
3660 msgstr "Limit zachodni"
3661
3662 #
3663 msgid "Limited character set for recording filenames"
3664 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3665
3666 #
3667 msgid "Limits off"
3668 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3669
3670 #
3671 msgid "Limits on"
3672 msgstr "Limity właczony"
3673
3674 #
3675 msgid "Link Quality:"
3676 msgstr "Jakość sygnału:"
3677
3678 #
3679 msgid "Link:"
3680 msgstr "Łącze:"
3681
3682 #
3683 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3684 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3685
3686 #
3687 msgid "List of Storage Devices"
3688 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3689
3690 msgid "Listen and record internet radio"
3691 msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe"
3692
3693 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3694 msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe shoutcast na Dreamboxie."
3695
3696 #
3697 msgid "Lithuanian"
3698 msgstr "Litewski"
3699
3700 #
3701 msgid "Load"
3702 msgstr "Otwórz"
3703
3704 #
3705 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3706 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3707
3708 #
3709 msgid "Load feed on startup:"
3710 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3711
3712 #
3713 msgid "Load movie-length"
3714 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3715
3716 #
3717 msgid "Local Network"
3718 msgstr "Sieć lokalna"
3719
3720 #
3721 msgid "Local share name"
3722 msgstr "Lokalna nazwa udziału"
3723
3724 #
3725 msgid "Location"
3726 msgstr "Lokalizacja"
3727
3728 #
3729 msgid "Location for instant recordings"
3730 msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
3731
3732 #
3733 msgid "Lock:"
3734 msgstr "Block:"
3735
3736 #
3737 msgid "Log results to harddisk"
3738 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3739
3740 #
3741 msgid "Long Keypress"
3742 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3743
3744 msgid "Long filenames"
3745 msgstr "Długie nazwy"
3746
3747 #
3748 msgid "Longitude"
3749 msgstr "Długość geogr."
3750
3751 #
3752 msgid "Lower bound of timespan."
3753 msgstr "Dolny horyzont czasowy"
3754
3755 #
3756 msgid ""
3757 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3758 "are not taken into account!"
3759 msgstr ""
3760 "Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
3761 "nie jest brany dla tego konta!"
3762
3763 #
3764 msgid "MMC Card"
3765 msgstr "Karta MMC"
3766
3767 #
3768 msgid "MORE"
3769 msgstr "Więcej"
3770
3771 #
3772 msgid "Main menu"
3773 msgstr "Menu Główne"
3774
3775 #
3776 msgid "Mainmenu"
3777 msgstr "Menu Główne"
3778
3779 #
3780 msgid "Make this mark an 'in' point"
3781 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3782
3783 #
3784 msgid "Make this mark an 'out' point"
3785 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
3786
3787 #
3788 msgid "Make this mark just a mark"
3789 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
3790
3791 #
3792 msgid "Manage extensions"
3793 msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
3794
3795 msgid "Manage local files"
3796 msgstr "Zarządzaj lokalnymi plikami"
3797
3798 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3799 msgstr ""
3800 "Zarządzanie logiem wyświetlene podczas uruchamiania tunera lub w trybie "
3801 "radio."
3802
3803 msgid "Manage logos to display at boottime"
3804 msgstr "Zarządzanie logoiem wyświetllane podczas startu tunera"
3805
3806 #
3807 msgid "Manage network shares"
3808 msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
3809
3810 msgid ""
3811 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3812 msgstr ""
3813 "Zarządzaj plikami muzycznymi w bazie danych, odtwarzaj z Merlin Music Player."
3814
3815 #
3816 msgid "Manage your network shares..."
3817 msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
3818
3819 #
3820 msgid "Manage your receiver's software"
3821 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
3822
3823 #
3824 msgid "Manual Scan"
3825 msgstr "Ręczne skanowanie"
3826
3827 #
3828 msgid "Manual transponder"
3829 msgstr "Własny transponder"
3830
3831 #
3832 msgid "Manufacturer"
3833 msgstr "Producent"
3834
3835 #
3836 msgid "Margin after record"
3837 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
3838
3839 #
3840 msgid "Margin before record (minutes)"
3841 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
3842
3843 #
3844 #, python-format
3845 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3846 msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
3847
3848 #
3849 msgid "Match title"
3850 msgstr "Dopasuj tytuł"
3851
3852 #
3853 #, python-format
3854 msgid "Match title: %s"
3855 msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
3856
3857 #
3858 msgid "Max. Bitrate: "
3859 msgstr "Max. Bitrate: "
3860
3861 #
3862 msgid "Maximum duration (in m)"
3863 msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
3864
3865 #
3866 msgid ""
3867 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3868 "time (without offset) it won't be matched."
3869 msgstr ""
3870 "Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
3871 "(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
3872
3873 #
3874 msgid "Media player"
3875 msgstr "Odtwarzacz"
3876
3877 #
3878 msgid "MediaPlayer"
3879 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
3880
3881 msgid ""
3882 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3883 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3884 msgstr ""
3885 "MediaScanner skanuje urządzenia odtwarzające pliki multimedialne i wyświetla "
3886 "menu z możliwymi działaniami, jak wyświetlanie zdjęć lub odtwarzanie filmów."
3887
3888 msgid ""
3889 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3890 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3891 "view cover and album information."
3892 msgstr ""
3893 "Mediaplayer odtwarza ulubioną muzykę i wideo.\n"
3894 "Odtwórz wszystkie swoje ulubione pliki muzyczne i pliki wideo, porządkuj je "
3895 "w listy odtwarzania, twórz okładki podglądowe i informacje o albumie."
3896
3897 #
3898 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3899 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
3900
3901 #
3902 msgid "Medium is not empty!"
3903 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
3904
3905 #
3906 msgid "Menu"
3907 msgstr "Menu"
3908
3909 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3910 msgstr "Odtwarzacz Merlin Music i iDream"
3911
3912 #
3913 msgid "Message"
3914 msgstr "Wiadomość"
3915
3916 #
3917 msgid "Message..."
3918 msgstr "Wiadomość..."
3919
3920 #
3921 msgid "Mexico"
3922 msgstr "Meksyk"
3923
3924 #
3925 msgid "Mkfs failed"
3926 msgstr "Mkfs zawiódł"
3927
3928 #
3929 msgid "Mode"
3930 msgstr "Tryb"
3931
3932 #
3933 msgid "Model: "
3934 msgstr "Model: "
3935
3936 #
3937 msgid "Modify existing timers"
3938 msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
3939
3940 #
3941 msgid "Modulation"
3942 msgstr "Modulacja"
3943
3944 #
3945 msgid "Modulator"
3946 msgstr "Modulator"
3947
3948 #
3949 msgid "Mon"
3950 msgstr "Pon"
3951
3952 #
3953 msgid "Mon-Fri"
3954 msgstr "Pon-Pią"
3955
3956 #
3957 msgid "Monday"
3958 msgstr "Poniedziałek"
3959
3960 #
3961 msgid "Monthly"
3962 msgstr "Miesięcznie"
3963
3964 #
3965 msgid "More video entries."
3966 msgstr "Więcej wpisów wideo."
3967
3968 #
3969 msgid "Mosquito noise reduction"
3970 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
3971
3972 #
3973 msgid "Most discussed"
3974 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
3975
3976 #
3977 msgid "Most linked"
3978 msgstr "Najczęściej ogladane"
3979
3980 #
3981 msgid "Most popular"
3982 msgstr "Najbardziej popularne"
3983
3984 #
3985 msgid "Most recent"
3986 msgstr "Najnowsze"
3987
3988 #
3989 msgid "Most responded"
3990 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
3991
3992 #
3993 msgid "Most viewed"
3994 msgstr "Najczęściej ogladane"
3995
3996 #
3997 msgid "Mount failed"
3998 msgstr "Montowanie nieudane"
3999
4000 #
4001 msgid "Mount informations"
4002 msgstr "Informacje montowania"
4003
4004 #
4005 msgid "Mount options"
4006 msgstr "Opcje montowania"
4007
4008 #
4009 msgid "Mount type"
4010 msgstr "Typ montowania"
4011
4012 #
4013 msgid "MountManager"
4014 msgstr "Menadżer montowania"
4015
4016 #
4017 msgid ""
4018 "Mounted/\n"
4019 "Unmounted"
4020 msgstr ""
4021 "Zamontowane/\n"
4022 "Odmontowane"
4023
4024 #
4025 msgid "Mountpoints management"
4026 msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
4027
4028 #
4029 msgid "Mounts editor"
4030 msgstr "Edytor montowania"
4031
4032 #
4033 msgid "Mounts management"
4034 msgstr "Zarządzanie montowaniem"
4035
4036 #
4037 msgid "Move Picture in Picture"
4038 msgstr "Przesuń PiP"
4039
4040 #
4041 msgid "Move east"
4042 msgstr "Przesuń na wschód"
4043
4044 #
4045 msgid "Move plugin screen"
4046 msgstr "Przenieś obraz plugnu"
4047
4048 #
4049 msgid "Move screen down"
4050 msgstr "Przenieś obraz w dół"
4051
4052 #
4053 msgid "Move screen to the center of your TV"
4054 msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
4055
4056 #
4057 msgid "Move screen to the left"
4058 msgstr "Przenieś obraz do lewej"
4059
4060 #
4061 msgid "Move screen to the lower left corner"
4062 msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
4063
4064 #
4065 msgid "Move screen to the lower right corner"
4066 msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
4067
4068 #
4069 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4070 msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
4071
4072 #
4073 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4074 msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
4075
4076 #
4077 msgid "Move screen to the right"
4078 msgstr "Przenieś obraz do prawej"
4079
4080 #
4081 msgid "Move screen to the upper left corner"
4082 msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
4083
4084 #
4085 msgid "Move screen to the upper right corner"
4086 msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
4087
4088 #
4089 msgid "Move screen up"
4090 msgstr "Przenieś obraz wyżej"
4091
4092 #
4093 msgid "Move west"
4094 msgstr "Przesuń na zachód"
4095
4096 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4097 msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych  (Niemcy)"
4098
4099 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4100 msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych"
4101
4102 #
4103 msgid "Movie location"
4104 msgstr "Przenieś lokalizację"
4105
4106 msgid ""
4107 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4108 msgstr ""
4109 "MovieTagger dodaje tagi w nagranych filmach do sortowania dużej listy filmów."
4110
4111 msgid ""
4112 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4113 "the movielist."
4114 msgstr ""
4115 "MovieList Preview tworzy zdjęcia z nagrań i pokazuje je jako okładki "
4116 "wewnątrz MovieList."
4117
4118 #
4119 msgid "Movielist menu"
4120 msgstr "Menu listy filmów"
4121
4122 #
4123 msgid "Multi EPG"
4124 msgstr "Multi EPG"
4125
4126 #
4127 msgid "Multimedia"
4128 msgstr "Multimedia"
4129
4130 #
4131 msgid "Multiple service support"
4132 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
4133
4134 #
4135 msgid "Multisat"
4136 msgstr "Multisat"
4137
4138 #
4139 msgid "Music"
4140 msgstr "Muzyka"
4141
4142 #
4143 msgid "Mute"
4144 msgstr "Mute"
4145
4146 #
4147 msgid "My TubePlayer"
4148 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4149
4150 #
4151 msgid "MyTube Settings"
4152 msgstr "Ustawienia MyTube"
4153
4154 #
4155 msgid "MyTubePlayer"
4156 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4157
4158 #
4159 msgid "MyTubePlayer Help"
4160 msgstr "Pomoc MyTube"
4161
4162 #
4163 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4164 msgstr "Widok pobierania filmów"
4165
4166 #
4167 msgid "MyTubePlayer settings"
4168 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
4169
4170 #
4171 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4172 msgstr "Info MyTube"
4173
4174 #
4175 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4176 msgstr "Pomoc MyTube"
4177
4178 #
4179 msgid "N/A"
4180 msgstr "N/A"
4181
4182 msgid ""
4183 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4184 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4185 msgstr ""
4186 "NCID klient pokazuje przychodzące rozmowy promowane przez każdy NCID serwer "
4187 "(np. Vodafone Easybox) na twoim Dreamboxie."
4188
4189 #
4190 msgid "NEXT"
4191 msgstr "Następny"
4192
4193 #
4194 msgid "NFI Image Flashing"
4195 msgstr "Wgrywanie softu NFI"
4196
4197 #
4198 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4199 msgstr ""
4200 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
4201
4202 #
4203 msgid "NFS share"
4204 msgstr "Udział NFS"
4205
4206 #
4207 msgid "NOW"
4208 msgstr "Teraz"
4209
4210 #
4211 msgid "NTSC"
4212 msgstr "NTSC"
4213
4214 #
4215 msgid "Name"
4216 msgstr "Nazwa"
4217
4218 #
4219 msgid "Nameserver"
4220 msgstr "Nameserver"
4221
4222 #
4223 #, python-format
4224 msgid "Nameserver %d"
4225 msgstr "Nameserver %d"
4226
4227 #
4228 msgid "Nameserver Setup"
4229 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
4230
4231 #
4232 msgid "Nameserver settings"
4233 msgstr "Ustawienia nameserver"
4234
4235 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4236 msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
4237
4238 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4239 msgstr "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4240
4241 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4242 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
4243
4244 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4245 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4246
4247 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4248 msgstr "Nemesis Blueline Skin"
4249
4250 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4251 msgstr "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4252
4253 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4254 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4255
4256 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4257 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4258
4259 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4260 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4261
4262 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4263 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4264
4265 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4266 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
4267
4268 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4269 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4270
4271 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4272 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
4273
4274 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4275 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4276
4277 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4278 msgstr "Nemesis Flatline Skin"
4279
4280 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4281 msgstr "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4282
4283 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4284 msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
4285
4286 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4287 msgstr "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4288
4289 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4290 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
4291
4292 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4293 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4294
4295 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4296 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
4297
4298 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4299 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4300
4301 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4302 msgstr "Nemesis Greenline Skin"
4303
4304 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4305 msgstr "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4306
4307 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4308 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
4309
4310 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4311 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4312
4313 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4314 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
4315
4316 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4317 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4318
4319 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4320 msgstr "Nemesis Greyline Skin"
4321
4322 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4323 msgstr "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4324
4325 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4326 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
4327
4328 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4329 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4330
4331 #
4332 msgid "Netmask"
4333 msgstr "Maska sieci"
4334
4335 #
4336 msgid "Network"
4337 msgstr "Sieć"
4338
4339 #
4340 msgid "Network Configuration..."
4341 msgstr "Konfiguracja sieci..."
4342
4343 #
4344 msgid "Network Mount"
4345 msgstr "Montowanie sieci"
4346
4347 #
4348 msgid "Network SSID"
4349 msgstr "Sieciowe SSID"
4350
4351 #
4352 msgid "Network Setup"
4353 msgstr "Ustawienia sieci"
4354
4355 #
4356 msgid "Network Wizard"
4357 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
4358
4359 #
4360 msgid "Network scan"
4361 msgstr "Skanowanie sieci"
4362
4363 #
4364 msgid "Network setup"
4365 msgstr "Ustawienia sieci"
4366
4367 #
4368 msgid "Network test"
4369 msgstr "Test połączenia sieciowego"
4370
4371 #
4372 msgid "Network test..."
4373 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
4374
4375 msgid "Network test: "
4376 msgstr "Test sieci:"
4377
4378 #
4379 msgid "Network:"
4380 msgstr "Sieć:"
4381
4382 #
4383 msgid "NetworkBrowser"
4384 msgstr "Przeglądarka sieciowa"
4385
4386 #
4387 msgid "NetworkWizard"
4388 msgstr "Kreator sieci"
4389
4390 #
4391 msgid "Never"
4392 msgstr "Nigdy"
4393
4394 #
4395 msgid "New"
4396 msgstr "Nowe"
4397
4398 msgid "New PIN"
4399 msgstr "Nowy PIN"
4400
4401 #
4402 msgid "New Zealand"
4403 msgstr "Nowa Zelandia"
4404
4405 #
4406 msgid "New version:"
4407 msgstr "Nowa wersja:"
4408
4409 #
4410 msgid "News & Politics"
4411 msgstr "Informacje & Polityka"
4412
4413 #
4414 msgid "Next"
4415 msgstr "Następny"
4416
4417 #
4418 msgid "No"
4419 msgstr "Nie"
4420
4421 #
4422 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4423 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
4424
4425 #
4426 msgid "No Connection"
4427 msgstr "Brak połączenia"
4428
4429 #
4430 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4431 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
4432
4433 #
4434 msgid "No Networks found"
4435 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4436
4437 #
4438 msgid "No backup needed"
4439 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
4440
4441 #
4442 msgid ""
4443 "No data on transponder!\n"
4444 "(Timeout reading PAT)"
4445 msgstr ""
4446 "Brak danych na transponderze!\n"
4447 "(Koniec czasu czytania PAT)"
4448
4449 #
4450 msgid "No description available."
4451 msgstr "Brak dostępnego opisu."
4452
4453 #
4454 msgid "No details for this image file"
4455 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
4456
4457 #
4458 msgid "No displayable files on this medium found!"
4459 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
4460
4461 #
4462 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4463 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
4464
4465 #
4466 msgid ""
4467 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4468 "forward/backward!"
4469 msgstr ""
4470 "Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
4471 "numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
4472
4473 #
4474 msgid "No free tuner!"
4475 msgstr "Brak wolnego tunera!"
4476
4477 #
4478 msgid "No network connection available."
4479 msgstr "Brak połączenia z siecią."
4480
4481 #
4482 msgid "No network devices found!"
4483 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
4484
4485 #
4486 msgid "No networks found"
4487 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4488
4489 #
4490 msgid ""
4491 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4492 msgstr ""
4493 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
4494 "spróbować ponownie."
4495
4496 #
4497 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4498 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
4499
4500 #
4501 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4502 msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
4503
4504 #
4505 msgid "No positioner capable frontend found."
4506 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
4507
4508 #
4509 msgid "No satellite frontend found!!"
4510 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
4511
4512 #
4513 msgid "No tags are set on these movies."
4514 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
4515
4516 #
4517 msgid "No to all"
4518 msgstr "Nie dla wszystkich"
4519
4520 #
4521 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4522 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
4523
4524 #
4525 msgid ""
4526 "No tuner is enabled!\n"
4527 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4528 msgstr ""
4529 "Brak włączonego tunera!\n"
4530 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
4531
4532 #
4533 msgid ""
4534 "No valid service PIN found!\n"
4535 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4536 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4537 msgstr ""
4538 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
4539 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
4540 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
4541
4542 #
4543 msgid ""
4544 "No valid setup PIN found!\n"
4545 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4546 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4547 msgstr ""
4548 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4549 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4550 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4551
4552 #
4553 msgid "No videos to display"
4554 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4555
4556 #
4557 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4558 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
4559
4560 #
4561 msgid ""
4562 "No working local network adapter found.\n"
4563 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4564 "configured correctly."
4565 msgstr ""
4566 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4567 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4568 "skonfigurowana."
4569
4570 #
4571 msgid ""
4572 "No working wireless network adapter found.\n"
4573 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4574 "network is configured correctly."
4575 msgstr ""
4576 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4577 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4578 "dobrze skonfigurowana."
4579
4580 #
4581 msgid ""
4582 "No working wireless network interface found.\n"
4583 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4584 "your local network interface."
4585 msgstr ""
4586 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4587 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4588 "lokalny interfejs sieciowy."
4589
4590 #
4591 msgid "No, but play video again"
4592 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4593
4594 #
4595 msgid "No, but restart from begin"
4596 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4597
4598 #
4599 msgid "No, but switch to video entries."
4600 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4601
4602 #
4603 msgid "No, but switch to video search."
4604 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4605
4606 #
4607 msgid "No, do nothing."
4608 msgstr "Nie, nie rób nic."
4609
4610 #
4611 msgid "No, just start my dreambox"
4612 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4613
4614 msgid "No, never"
4615 msgstr "Nie, nigdy"
4616
4617 #
4618 msgid "No, not now"
4619 msgstr "Nie teraz"
4620
4621 #
4622 msgid "No, remove them."
4623 msgstr "Nie, usuń je."
4624
4625 #
4626 msgid "No, scan later manually"
4627 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4628
4629 #
4630 msgid "No, send them never"
4631 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4632
4633 #
4634 msgid "None"
4635 msgstr "Brak"
4636
4637 #
4638 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4639 msgid "Nonlinear"
4640 msgstr "Nielinearny"
4641
4642 #
4643 msgid "Nonprofits & Activism"
4644 msgstr "Fundacje & Aktywizm"
4645
4646 #
4647 msgid "North"
4648 msgstr "Północ"
4649
4650 #
4651 msgid "Norwegian"
4652 msgstr "Norweski"
4653
4654 #
4655 #, python-format
4656 msgid ""
4657 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4658 "required, %d MB available)"
4659 msgstr ""
4660 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4661 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4662
4663 #
4664 msgid "Not fetching feed entries"
4665 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4666
4667 #
4668 msgid ""
4669 "Nothing to scan!\n"
4670 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4671 msgstr ""
4672 "Nic do skanowania!\n"
4673 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4674
4675 #
4676 msgid "Now Playing"
4677 msgstr "Odtwarzane"
4678
4679 #
4680 msgid ""
4681 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4682 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4683 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4684 msgstr ""
4685 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4686 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4687 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4688
4689 #
4690 msgid "Number of scheduled recordings left."
4691 msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
4692
4693 #
4694 msgid "OK"
4695 msgstr "OK"
4696
4697 #
4698 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4699 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4700
4701 #
4702 msgid "OK, remove another extensions"
4703 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4704
4705 #
4706 msgid "OK, remove some extensions"
4707 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4708
4709 #
4710 msgid "OSD Settings"
4711 msgstr "Ustawienia OSD"
4712
4713 #
4714 msgid "OSD visibility"
4715 msgstr "Przezroczystość"
4716
4717 #
4718 msgid "Off"
4719 msgstr "Wyłącz"
4720
4721 #
4722 msgid "Offset after recording (in m)"
4723 msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
4724
4725 #
4726 msgid "Offset before recording (in m)"
4727 msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
4728
4729 #
4730 msgid "On"
4731 msgstr "Włącz"
4732
4733 #
4734 msgid "On any service"
4735 msgstr "Na każdym serwisie"
4736
4737 #
4738 msgid "On same service"
4739 msgstr "Na tym samym serwisie"
4740
4741 #
4742 msgid "One"
4743 msgstr "Jeden"
4744
4745 #
4746 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4747 msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
4748
4749 #
4750 msgid "Only Free scan"
4751 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4752
4753 #
4754 msgid "Only extensions."
4755 msgstr "Tylko rozszerzenia."
4756
4757 #
4758 msgid "Only match during timespan"
4759 msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
4760
4761 #
4762 #, python-format
4763 msgid "Only on Service: %s"
4764 msgstr "Tylko na serwisie: %s"
4765
4766 #
4767 msgid "Open Context Menu"
4768 msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
4769
4770 #
4771 msgid "Open plugin menu"
4772 msgstr "Otwórz menu plugina"
4773
4774 #
4775 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4776 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
4777
4778 #
4779 msgid "Orbital Position"
4780 msgstr "Pozycja orbitalna"
4781
4782 #
4783 msgid "Outer Bound (+/-)"
4784 msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
4785
4786 msgid "Overlay for scrolling bars"
4787 msgstr "Nakładka dla pasków przewijania"
4788
4789 #
4790 msgid "Override found with alternative service"
4791 msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
4792
4793 msgid "Overwrite configuration files ?"
4794 msgstr "Zastąp pliki konfiguracyjne?"
4795
4796 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4797 msgstr "Zastąpić pliki konfiguracyjne podczas aktualizacji oprogramowania?"
4798
4799 #
4800 msgid "PAL"
4801 msgstr "PAL"
4802
4803 #
4804 msgid "PIDs"
4805 msgstr "Pidy"
4806
4807 #
4808 msgid "Package list update"
4809 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
4810
4811 #
4812 msgid "Package removal failed.\n"
4813 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
4814
4815 #
4816 msgid "Package removed successfully.\n"
4817 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
4818
4819 #
4820 msgid "Packet management"
4821 msgstr "Zarządzanie pakietem"
4822
4823 #
4824 msgid "Packet manager"
4825 msgstr "Menadżer pakietów"
4826
4827 #
4828 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4829 msgid "Pan&Scan"
4830 msgstr "Pan&Scan"
4831
4832 #
4833 msgid "Parent Directory"
4834 msgstr "Katalog nadrzędny"
4835
4836 #
4837 msgid "Parental control"
4838 msgstr "Kontrola rodzicielska"
4839
4840 #
4841 msgid "Parental control services Editor"
4842 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
4843
4844 #
4845 msgid "Parental control setup"
4846 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
4847
4848 #
4849 msgid "Parental control type"
4850 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
4851
4852 msgid ""
4853 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4854 "TV  program."
4855 msgstr ""
4856 "Partnerbox umożliwia edycję zdalnego timera nagrań i strumień programu "
4857 "telewizyjnego."
4858
4859 #
4860 msgid "Password"
4861 msgstr "Hasło"
4862
4863 #
4864 msgid "Pause movie at end"
4865 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
4866
4867 #
4868 msgid "People & Blogs"
4869 msgstr "Ludzie & Blogi"
4870
4871 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4872 msgstr "PermanentClock pokazuje na stałe zegar na ekranie."
4873
4874 msgid "Persian"
4875 msgstr ""
4876
4877 #
4878 msgid "Pets & Animals"
4879 msgstr "Zwierzęta"
4880
4881 #
4882 msgid "Phone number"
4883 msgstr "Numer telefonu"
4884
4885 #
4886 msgid "PiPSetup"
4887 msgstr "Ustawienia PiP"
4888
4889 #
4890 msgid "PicturePlayer"
4891 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
4892
4893 #
4894 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4895 msgid "Pillarbox"
4896 msgstr "Pillarbox"
4897
4898 #
4899 msgid "Pilot"
4900 msgstr "Pilot"
4901
4902 #
4903 msgid "Pin code needed"
4904 msgstr "Potrzebny kod pin"
4905
4906 #
4907 msgid "Play"
4908 msgstr "Odtwarzaj"
4909
4910 #
4911 msgid "Play Audio-CD..."
4912 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
4913
4914 #
4915 msgid "Play DVD"
4916 msgstr "Odtwórz DVD"
4917
4918 #
4919 msgid "Play Music..."
4920 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
4921
4922 #
4923 msgid "Play YouTube movies"
4924 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
4925
4926 msgid "Play music from Last.fm"
4927 msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm"
4928
4929 msgid "Play music from Last.fm."
4930 msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm."
4931
4932 #
4933 msgid "Play next video"
4934 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
4935
4936 #
4937 msgid "Play recorded movies..."
4938 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
4939
4940 #
4941 msgid "Play video again"
4942 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
4943
4944 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
4945 msgstr "Odtwarzanie plików wideo z komputera na Dreamboxie"
4946
4947 msgid "Playback of Youtube through a PC"
4948 msgstr "Odtwarzanie Youtube za pośrednictwem komputera PC"
4949
4950 msgid "Player for Network and Internet Streams"
4951 msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni"
4952
4953 msgid "Player for Network and Internet Streams."
4954 msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni."
4955
4956 msgid "Plays your favorite music and videos"
4957 msgstr "Odtwarzanie ulubionej muzyki i wideo"
4958
4959 #
4960 msgid "Please Reboot"
4961 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
4962
4963 #
4964 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4965 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
4966
4967 msgid "Please add titles to the compilation."
4968 msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
4969
4970 msgid ""
4971 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
4972 "not set a PIN."
4973 msgstr ""
4974 "Uważaj, każdy może wyłączyć kontrole rodzicielską, jeśli nie ustawiłeś kodu "
4975 "PIN."
4976
4977 #
4978 msgid "Please change recording endtime"
4979 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
4980
4981 #
4982 msgid "Please check your network settings!"
4983 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
4984
4985 #
4986 msgid "Please choose an extension..."
4987 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
4988
4989 #
4990 msgid "Please choose he package..."
4991 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
4992
4993 #
4994 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4995 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
4996
4997 #
4998 msgid ""
4999 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
5000 "values.\n"
5001 "When you are ready press OK to continue."
5002 msgstr ""
5003 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
5004 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
5005
5006 #
5007 msgid ""
5008 "Please configure your internet connection by filling out the required "
5009 "values.\n"
5010 "When you are ready press OK to continue."
5011 msgstr ""
5012 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
5013 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
5014
5015 #
5016 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
5017 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
5018
5019 #
5020 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
5021 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
5022
5023 #
5024 msgid "Please enter a name for the new marker"
5025 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
5026
5027 #
5028 msgid "Please enter a new filename"
5029 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
5030
5031 #
5032 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
5033 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
5034
5035 #
5036 msgid "Please enter name of the new directory"
5037 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
5038
5039 #
5040 msgid "Please enter the correct pin code"
5041 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
5042
5043 msgid "Please enter the old PIN code"
5044 msgstr "Podaj stary kod PIN"
5045
5046 #
5047 msgid "Please enter your email address here:"
5048 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
5049
5050 #
5051 msgid "Please enter your name here (optional):"
5052 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
5053
5054 #
5055 msgid "Please enter your search term."
5056 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
5057
5058 #
5059 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5060 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
5061
5062 #
5063 msgid ""
5064 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5065 "therefore the default directory is being used instead."
5066 msgstr ""
5067 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
5068 "katalogu."
5069
5070 #
5071 msgid "Please press OK to continue."
5072 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
5073
5074 #
5075 msgid "Please press OK!"
5076 msgstr "Wciśnij OK!"
5077
5078 #
5079 msgid "Please provide a Text to match"
5080 msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
5081
5082 #
5083 msgid "Please select a playlist to delete..."
5084 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
5085
5086 #
5087 msgid "Please select a playlist..."
5088 msgstr "Wybierz playlistę..."
5089
5090 #
5091 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5092 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
5093
5094 #
5095 msgid "Please select a subservice to record..."
5096 msgstr "Wybierz subserwis..."
5097
5098 #
5099 msgid "Please select a subservice..."
5100 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
5101
5102 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5103 msgstr "Wybierz plik NFI i naciśnij zielony przycisk, aby flashować!"
5104
5105 #
5106 msgid "Please select an extension to remove."
5107 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
5108
5109 #
5110 msgid "Please select an option below."
5111 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
5112
5113 #
5114 msgid "Please select medium to use as backup location"
5115 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
5116
5117 #
5118 msgid "Please select tag to filter..."
5119 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
5120
5121 #
5122 msgid "Please select the movie path..."
5123 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
5124
5125 #
5126 msgid ""
5127 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5128 "connection.\n"
5129 "\n"
5130 "Please press OK to continue."
5131 msgstr ""
5132 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
5133 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5134
5135 #
5136 msgid ""
5137 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5138 "\n"
5139 "Please press OK to continue."
5140 msgstr ""
5141 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
5142 "\n"
5143 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5144
5145 #
5146 msgid "Please set up tuner B"
5147 msgstr "Ustaw Tuner B"
5148
5149 #
5150 msgid "Please set up tuner C"
5151 msgstr "Ustaw Tuner C"
5152
5153 #
5154 msgid "Please set up tuner D"
5155 msgstr "Ustaw Tuner D"
5156
5157 #
5158 msgid ""
5159 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5160 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5161 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5162 msgstr ""
5163 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
5164 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
5165 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
5166
5167 #
5168 msgid ""
5169 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5170 "the OK button."
5171 msgstr ""
5172 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
5173 "OK."
5174
5175 msgid "Please wait (Step 2)"
5176 msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
5177
5178 #
5179 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5180 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
5181
5182 #
5183 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5184 msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
5185
5186 #
5187 msgid "Please wait while removing selected package..."
5188 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
5189
5190 #
5191 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5192 msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
5193
5194 #
5195 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5196 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
5197
5198 #
5199 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5200 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
5201
5202 #
5203 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5204 msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
5205
5206 #
5207 msgid "Please wait while we configure your network..."
5208 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
5209
5210 #
5211 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5212 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
5213
5214 #
5215 msgid "Please wait while we test your network..."
5216 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
5217
5218 #
5219 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5220 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
5221
5222 #
5223 msgid "Please wait..."
5224 msgstr "Proszę czekać..."
5225
5226 #
5227 msgid "Please wait... Loading list..."
5228 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
5229
5230 #
5231 msgid "Plugin browser"
5232 msgstr "Przeglądarka pluginów"
5233
5234 #
5235 msgid "Plugin manager activity information"
5236 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
5237
5238 #
5239 msgid "Plugin manager help"
5240 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
5241
5242 #
5243 #, python-format
5244 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5245 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
5246
5247 #
5248 msgid "Plugins"
5249 msgstr "Pluginy"
5250
5251 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5252 msgstr "Wtyczka PodCast strumieniuje podcasty do Twojego Dreamboxa."
5253
5254 #
5255 msgid "Poland"
5256 msgstr "Polska"
5257
5258 #
5259 msgid "Polarity"
5260 msgstr "Polaryzacja"
5261
5262 #
5263 msgid "Polarization"
5264 msgstr "Polaryzacja"
5265
5266 #
5267 msgid "Polish"
5268 msgstr "Polski"
5269
5270 #
5271 msgid "Poll Interval (in h)"
5272 msgstr "Przedział głosowania (w h)"
5273
5274 #
5275 msgid "Poll automatically"
5276 msgstr "Sonda automatycznie"
5277
5278 #
5279 msgid "Port A"
5280 msgstr "Port A"
5281
5282 #
5283 msgid "Port B"
5284 msgstr "Port B"
5285
5286 #
5287 msgid "Port C"
5288 msgstr "Port C"
5289
5290 #
5291 msgid "Port D"
5292 msgstr "Port D"
5293
5294 #
5295 msgid "Portuguese"
5296 msgstr "Portugalski"
5297
5298 #
5299 msgid "Positioner"
5300 msgstr "Pozycjoner"
5301
5302 #
5303 msgid "Positioner fine movement"
5304 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
5305
5306 #
5307 msgid "Positioner movement"
5308 msgstr "Ruchy pozycjonera"
5309
5310 #
5311 msgid "Positioner setup"
5312 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
5313
5314 #
5315 msgid "Positioner storage"
5316 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
5317
5318 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
5319 msgstr "PositionerSetup pomocny w instalacji anteny obrotowej"
5320
5321 #
5322 msgid ""
5323 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
5324 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
5325 msgstr ""
5326 "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
5327 "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
5328
5329 #
5330 msgid "Power threshold in mA"
5331 msgstr "Próg mocy w  mA"
5332
5333 #
5334 msgid "Predefined transponder"
5335 msgstr "Zdefiniowany transponder"
5336
5337 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
5338 msgstr "Przygotuj inną pamięć USB na flashowanie Image"
5339
5340 #
5341 msgid "Preparing... Please wait"
5342 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
5343
5344 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
5345 msgstr "Naciśnij przycisk INFO na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
5346
5347 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
5348 msgstr "Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
5349
5350 #
5351 msgid "Press OK on your remote control to continue."
5352 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
5353
5354 #
5355 msgid "Press OK to activate the selected skin."
5356 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
5357
5358 #
5359 msgid "Press OK to activate the settings."
5360 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
5361
5362 #
5363 msgid "Press OK to collapse this host"
5364 msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
5365
5366 #
5367 msgid "Press OK to edit selected settings."
5368 msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
5369
5370 #
5371 msgid "Press OK to edit the settings."
5372 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
5373
5374 #
5375 msgid "Press OK to expand this host"
5376 msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
5377
5378 #
5379 #, python-format
5380 msgid "Press OK to get further details for %s"
5381 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
5382
5383 #
5384 msgid "Press OK to mount this share!"
5385 msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
5386
5387 #
5388 msgid "Press OK to mount!"
5389 msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
5390
5391 #
5392 msgid "Press OK to save settings."
5393 msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
5394
5395 #
5396 msgid "Press OK to scan"
5397 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
5398
5399 #
5400 msgid "Press OK to select a Provider."
5401 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
5402
5403 #
5404 msgid "Press OK to select."
5405 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
5406
5407 #
5408 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5409 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
5410
5411 #
5412 msgid "Press OK to start the scan"
5413 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
5414
5415 #
5416 msgid "Press OK to toggle the selection."
5417 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
5418
5419 #
5420 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5421 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
5422
5423 #
5424 msgid "Prev"
5425 msgstr "Poprzedni"
5426
5427 #
5428 msgid "Preview"
5429 msgstr "Podgląd"
5430
5431 #
5432 msgid "Preview AutoTimer"
5433 msgstr "Podgląd AutoTimera"
5434
5435 #
5436 msgid "Preview menu"
5437 msgstr "Podgląd menu"
5438
5439 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
5440 msgstr "Foto podgląd nadawanej TV"
5441
5442 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
5443 msgstr "Foto podgląd nadawanej TV."
5444
5445 #
5446 msgid "Primary DNS"
5447 msgstr "Pierwszy DNS"
5448
5449 #
5450 msgid "Priority"
5451 msgstr "Priorytet konwertera"
5452
5453 #
5454 msgid "Process"
5455 msgstr "Procesy..."
5456
5457 #
5458 msgid "Properties of current title"
5459 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
5460
5461 #
5462 msgid "Protect services"
5463 msgstr "Ochrona serwisów"
5464
5465 #
5466 msgid "Protect setup"
5467 msgstr "Ochrona ustawień"
5468
5469 #
5470 msgid "Provider"
5471 msgstr "Provider"
5472
5473 #
5474 msgid "Provider to scan"
5475 msgstr "Provider do skanowania"
5476
5477 #
5478 msgid "Providers"
5479 msgstr "Providerzy"
5480
5481 #
5482 msgid "Published"
5483 msgstr "Publikacji"
5484
5485 #
5486 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5487 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
5488
5489 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
5490 msgstr "Nakładka Python`a do /tmp/mmi.socket."
5491
5492 #
5493 msgid "Quick"
5494 msgstr "Szybko"
5495
5496 #
5497 msgid "Quickzap"
5498 msgstr "Szybkie przełączanie"
5499
5500 #
5501 msgid "RC Menu"
5502 msgstr "Menu RC"
5503
5504 #
5505 msgid "RF output"
5506 msgstr "Wyjście RF"
5507
5508 #
5509 msgid "RGB"
5510 msgstr "RGB"
5511
5512 msgid "RSS viewer"
5513 msgstr "Przeglądarka RSS"
5514
5515 #
5516 msgid "Radio"
5517 msgstr "Radio"
5518
5519 msgid "Ralink"
5520 msgstr "Ralink"
5521
5522 #
5523 msgid "Ram Disk"
5524 msgstr "Ram Dysk"
5525
5526 #
5527 msgid "Random"
5528 msgstr "Losowo"
5529
5530 #
5531 msgid "Rating"
5532 msgstr "Oceny"
5533
5534 #
5535 msgid "Ratings: "
5536 msgstr "Ocena: "
5537
5538 #
5539 msgid "Really close without saving settings?"
5540 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
5541
5542 #
5543 msgid "Really delete done timers?"
5544 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
5545
5546 #
5547 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5548 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
5549
5550 #
5551 msgid "Really quit MyTube Player?"
5552 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
5553
5554 #
5555 msgid "Really reboot now?"
5556 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5557
5558 #
5559 msgid "Really restart now?"
5560 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5561
5562 #
5563 msgid "Really shutdown now?"
5564 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
5565
5566 #
5567 msgid "Reboot"
5568 msgstr "Restart"
5569
5570 #
5571 msgid "Recently featured"
5572 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
5573
5574 #
5575 msgid "Reception Settings"
5576 msgstr "Ustawienia powitania"
5577
5578 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
5579 msgstr "Rekonstrukcja plików .ap i .sc"
5580
5581 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
5582 msgstr ""
5583 "Rekonstrukcja brakujących lub uszkodzonych plików .ap i .sc z nagranych "
5584 "filmów."
5585
5586 #
5587 msgid "Record"
5588 msgstr "Nagraj"
5589
5590 #
5591 msgid "Record a maximum of x times"
5592 msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
5593
5594 #
5595 msgid "Record on"
5596 msgstr "Nagraj na"
5597
5598 #
5599 #, python-format
5600 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5601 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
5602
5603 #
5604 msgid "Recorded files..."
5605 msgstr "Nagrane pliki..."
5606
5607 #
5608 msgid "Recording"
5609 msgstr "Nagrywanie"
5610
5611 #
5612 msgid "Recording paths"
5613 msgstr "Ścieżki nagrywania"
5614
5615 #
5616 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5617 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5618
5619 #
5620 msgid "Recordings"
5621 msgstr "Nagrania"
5622
5623 #
5624 msgid "Recordings always have priority"
5625 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5626
5627 msgid "Reenter new PIN"
5628 msgstr "Wpisz ponownie nowy PIN"
5629
5630 #
5631 msgid "Refresh Rate"
5632 msgstr "Wartość odświeżania"
5633
5634 #
5635 msgid "Refresh rate selection."
5636 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5637
5638 #
5639 msgid "Related video entries."
5640 msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
5641
5642 #
5643 msgid "Relevance"
5644 msgstr "Trafności"
5645
5646 #
5647 msgid "Reload"
5648 msgstr "Przeładuj"
5649
5650 #
5651 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5652 msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
5653
5654 msgid "Remember service PIN"
5655 msgstr "Pamiętaj PIN serwisu"
5656
5657 msgid "Remember service PIN cancel"
5658 msgstr "Pamiętaj anulowany PIN serwisu"
5659
5660 msgid "Remote timer and remote TV player"
5661 msgstr "Zdalny Timer i odtwarzacz TV"
5662
5663 #
5664 msgid "Remove"
5665 msgstr "Skasuj"
5666
5667 #
5668 msgid "Remove Bookmark"
5669 msgstr "Usuń zakładkę"
5670
5671 #
5672 msgid "Remove Plugins"
5673 msgstr "Usuń pluginy"
5674
5675 #
5676 msgid "Remove a mark"
5677 msgstr "Usuń znacznik"
5678
5679 #
5680 msgid "Remove currently selected title"
5681 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
5682
5683 #
5684 msgid "Remove failed."
5685 msgstr "Kasowanie nieudane"
5686
5687 #
5688 msgid "Remove finished."
5689 msgstr "Usuwanie zakończone."
5690
5691 #
5692 msgid "Remove plugins"
5693 msgstr "Usuń pluginy"
5694
5695 #
5696 msgid "Remove selected AutoTimer"
5697 msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
5698
5699 #
5700 msgid "Remove timer"
5701 msgstr "Usuń timer"
5702
5703 #
5704 msgid "Remove title"
5705 msgstr "Usuń tytuł"
5706
5707 #
5708 msgid "Removed successfully."
5709 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
5710
5711 #
5712 msgid "Removing"
5713 msgstr "Usuwanie"
5714
5715 #
5716 #, python-format
5717 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5718 msgstr ""
5719 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
5720
5721 #
5722 msgid "Rename"
5723 msgstr "Zmień nazwę"
5724
5725 #
5726 msgid "Rename crashlogs"
5727 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
5728
5729 msgid "Rename your movies"
5730 msgstr "Zmiana nazw filmów"
5731
5732 #
5733 msgid "Repeat"
5734 msgstr "Powtórz"
5735
5736 #
5737 msgid "Repeat Type"
5738 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
5739
5740 #
5741 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5742 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
5743
5744 #
5745 msgid "Repeats"
5746 msgstr "Powtarzaj"
5747
5748 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
5749 msgstr "Wymień wejscie minut do wyszukiwania funkcji z paskiem stanu."
5750
5751 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
5752 msgstr "Wymień przewijanie wejścia z paskiem stanu"
5753
5754 #
5755 msgid "Require description to be unique"
5756 msgstr "Wymagaj opisu aby być wyjątkowym"
5757
5758 msgid "Required medium type:"
5759 msgstr "Wymagany średni typ:"
5760
5761 #
5762 msgid "Rescan"
5763 msgstr "Przeskanuj"
5764
5765 #
5766 msgid "Reset"
5767 msgstr "Resetuj"
5768
5769 #
5770 msgid "Reset and renumerate title names"
5771 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
5772
5773 #
5774 msgid "Reset count"
5775 msgstr "Resetuj odliczanie"
5776
5777 #
5778 msgid "Reset saved position"
5779 msgstr "Resetuj zapisaną pozycję"
5780
5781 #
5782 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5783 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
5784
5785 #
5786 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5787 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
5788
5789 #
5790 msgid "Resolution"
5791 msgstr "Rozdzielczość"
5792
5793 #
5794 msgid "Response video entries."
5795 msgstr "Odpowiedz wpisom wideo."
5796
5797 #
5798 msgid "Restart"
5799 msgstr "Restart"
5800
5801 #
5802 msgid "Restart GUI"
5803 msgstr "Restartuj GUI"
5804
5805 #
5806 msgid "Restart GUI now?"
5807 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
5808
5809 #
5810 msgid "Restart network"
5811 msgstr "Restart sieci"
5812
5813 #
5814 msgid "Restart test"
5815 msgstr "Restart testu"
5816
5817 #
5818 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5819 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
5820
5821 #
5822 msgid "Restore"
5823 msgstr "Przywróć"
5824
5825 #
5826 msgid "Restore backups"
5827 msgstr "Przywróć kopie"
5828
5829 #
5830 msgid "Restore is running..."
5831 msgstr "Przywracanie..."
5832
5833 #
5834 msgid "Restore running"
5835 msgstr "Przywracanie uruchomione"
5836
5837 #
5838 msgid "Restore system settings"
5839 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
5840
5841 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
5842 msgstr "Przywróć ustawienia Dreamboxa za pomocą pamięci USB"
5843
5844 #
5845 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5846 msgstr "Ograniczyć \"po wydarzeniu\" do pewnych horyzontów czasowych?"
5847
5848 #
5849 msgid "Resume from last position"
5850 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
5851
5852 #
5853 #, python-format
5854 msgid "Resume position at %s"
5855 msgstr "Wznów pozycję na %s"
5856
5857 #
5858 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5859 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5860 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5861 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5862 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5863 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5864 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5865 msgid "Resuming playback"
5866 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
5867
5868 #
5869 msgid "Return to file browser"
5870 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
5871
5872 #
5873 msgid "Return to movie list"
5874 msgstr "Powrót do listy filmów"
5875
5876 #
5877 msgid "Return to previous service"
5878 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
5879
5880 #
5881 msgid "Rewind speeds"
5882 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
5883
5884 #
5885 msgid "Right"
5886 msgstr "Prawo"
5887
5888 #
5889 msgid "Rolloff"
5890 msgstr "Rolloff"
5891
5892 #
5893 msgid "Rotor turning speed"
5894 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
5895
5896 #
5897 msgid "Running"
5898 msgstr "Uruchomiony"
5899
5900 #
5901 msgid "Russia"
5902 msgstr "Rosja"
5903
5904 #
5905 msgid "Russian"