Merge branch 'master' of git.opendreambox.org:/git/enigma2
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-08-04 21:43+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-05-20 09:35+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Avancerade val och inställningar."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Tryck OK och vänligen vänta!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Ändra uppgraderingskällas adress."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Online update of your Dreambox software."
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Press OK on your remote control to continue."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Restore your Dreambox settings."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox with a new firmware."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your backups by date."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Återskapa med datum på backup."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Scan for local packages and install them."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Sök efter lokala paket och installera dem."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Select your backup device.\n"
95 "Current device: "
96 msgstr ""
97 "\n"
98 "Välj din backupenhet.\n"
99 "Nuvarande enhet: "
100
101 msgid ""
102 "\n"
103 "System will restart after the restore!"
104 msgstr ""
105
106 msgid ""
107 "\n"
108 "View, install and remove available or installed packages."
109 msgstr ""
110 "\n"
111 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
112
113 msgid " "
114 msgstr " "
115
116 msgid " extensions."
117 msgstr ""
118
119 msgid " packages selected."
120 msgstr ""
121
122 msgid " updates available."
123 msgstr ""
124
125 msgid "#000000"
126 msgstr ""
127
128 msgid "#0064c7"
129 msgstr ""
130
131 msgid "#25062748"
132 msgstr ""
133
134 msgid "#389416"
135 msgstr ""
136
137 msgid "#80000000"
138 msgstr ""
139
140 msgid "#80ffffff"
141 msgstr ""
142
143 msgid "#bab329"
144 msgstr ""
145
146 msgid "#f23d21"
147 msgstr ""
148
149 msgid "#ffffff"
150 msgstr ""
151
152 msgid "#ffffffff"
153 msgstr ""
154
155 msgid "%H:%M"
156 msgstr "%H:%M"
157
158 #, python-format
159 msgid "%d jobs are running in the background!"
160 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
161
162 #, python-format
163 msgid "%d min"
164 msgstr "%d min"
165
166 #, python-format
167 msgid "%d services found!"
168 msgstr "%d kanaler hittades!"
169
170 msgid "%d.%B %Y"
171 msgstr "%d.%B %Y"
172
173 #, python-format
174 msgid ""
175 "%s\n"
176 "(%s, %d MB free)"
177 msgstr ""
178 "%s\n"
179 "(%s, %d MB ledigt)"
180
181 #, python-format
182 msgid "%s (%s)\n"
183 msgstr "%s (%s)\n"
184
185 msgid "(ZAP)"
186 msgstr "(ZAP)"
187
188 msgid "(empty)"
189 msgstr "(tom)"
190
191 msgid "(show optional DVD audio menu)"
192 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
193
194 msgid "* Only available if more than one interface is active."
195 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
196
197 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
198 msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
199
200 msgid ".NFI Download failed:"
201 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
202
203 msgid ""
204 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
205 msgstr ""
206 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
207
208 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
209 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
210
211 msgid "/var directory"
212 msgstr "/var bibliotek"
213
214 msgid "0"
215 msgstr ""
216
217 msgid "1"
218 msgstr ""
219
220 msgid "1.0"
221 msgstr "1.0"
222
223 msgid "1.1"
224 msgstr "1.1"
225
226 msgid "1.2"
227 msgstr "1.2"
228
229 msgid "12V output"
230 msgstr "12V utgång"
231
232 msgid "13 V"
233 msgstr "13 V"
234
235 msgid "16:10"
236 msgstr "16:10"
237
238 msgid "16:10 Letterbox"
239 msgstr "16:10 Letterbox"
240
241 msgid "16:10 PanScan"
242 msgstr "16:10 PanScan"
243
244 msgid "16:9"
245 msgstr "16:9"
246
247 msgid "16:9 Letterbox"
248 msgstr "16:9 Letterbox"
249
250 msgid "16:9 always"
251 msgstr "16:9 alltid"
252
253 msgid "18 V"
254 msgstr "18 V"
255
256 msgid "2"
257 msgstr ""
258
259 msgid "3"
260 msgstr ""
261
262 msgid "30 minutes"
263 msgstr "30 minuter"
264
265 msgid "4"
266 msgstr ""
267
268 msgid "4:3"
269 msgstr "4:3"
270
271 msgid "4:3 Letterbox"
272 msgstr "4:3 Letterbox"
273
274 msgid "4:3 PanScan"
275 msgstr "4:3 PanScan"
276
277 msgid "5"
278 msgstr ""
279
280 msgid "5 minutes"
281 msgstr "5 minuter"
282
283 msgid "50 Hz"
284 msgstr "50 Hz"
285
286 msgid "6"
287 msgstr ""
288
289 msgid "60 minutes"
290 msgstr "60 minuter"
291
292 msgid "7"
293 msgstr ""
294
295 msgid "8"
296 msgstr ""
297
298 msgid "9"
299 msgstr ""
300
301 msgid "<unknown>"
302 msgstr "<okänd>"
303
304 msgid "??"
305 msgstr "??"
306
307 msgid "A"
308 msgstr "A"
309
310 #, python-format
311 msgid ""
312 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
313 "Do you want to keep your version?"
314 msgstr ""
315 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
316 "Vill du behålla din version?"
317
318 msgid ""
319 "A finished record timer wants to set your\n"
320 "Dreambox to standby. Do that now?"
321 msgstr ""
322 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
323 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
324
325 msgid ""
326 "A finished record timer wants to shut down\n"
327 "your Dreambox. Shutdown now?"
328 msgstr ""
329 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
330 "din Dreambox. Stänga av nu?"
331
332 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
333 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
334
335 #, python-format
336 msgid ""
337 "A record has been started:\n"
338 "%s"
339 msgstr ""
340 "En inspelning har påbörjats:\n"
341 "%s"
342
343 msgid ""
344 "A recording is currently running.\n"
345 "What do you want to do?"
346 msgstr ""
347 "En inspelning pågår redan.\n"
348 "Vad vill du göra?"
349
350 msgid ""
351 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
352 "configure the positioner."
353 msgstr ""
354 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
355 "motorn."
356
357 msgid ""
358 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
359 "start the satfinder."
360 msgstr ""
361 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
362 "satfinder."
363
364 #, python-format
365 msgid "A required tool (%s) was not found."
366 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
367
368 msgid ""
369 "A sleep timer wants to set your\n"
370 "Dreambox to standby. Do that now?"
371 msgstr ""
372 "En sovtimer vill försätta din\n"
373 "Dreambox i standby. Utföra det?"
374
375 msgid ""
376 "A sleep timer wants to shut down\n"
377 "your Dreambox. Shutdown now?"
378 msgstr ""
379 "En sovtimer vill stänga av\n"
380 "din Dreambox. Stänga av nu?"
381
382 msgid ""
383 "A timer failed to record!\n"
384 "Disable TV and try again?\n"
385 msgstr ""
386 "En timerinspelning misslyckades!\n"
387 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
388
389 msgid "A/V Settings"
390 msgstr "A/V Inställningar"
391
392 msgid "AA"
393 msgstr "AA"
394
395 msgid "AB"
396 msgstr "AB"
397
398 msgid "AC3 default"
399 msgstr "AC3 standard"
400
401 msgid "AC3 downmix"
402 msgstr "AC3 nedmixning"
403
404 msgid "Abort"
405 msgstr "Avbryt"
406
407 msgid "About"
408 msgstr "Om"
409
410 msgid "About..."
411 msgstr "Om..."
412
413 msgid "Action on long powerbutton press"
414 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
415
416 msgid "Action:"
417 msgstr "Action:"
418
419 msgid "Activate Picture in Picture"
420 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
421
422 msgid "Activate network settings"
423 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
424
425 msgid "Adapter settings"
426 msgstr "Adapter inställning"
427
428 msgid "Add"
429 msgstr "Lägg till"
430
431 msgid "Add Bookmark"
432 msgstr "Lägg till bokmärke"
433
434 msgid "Add a mark"
435 msgstr "Lägg till markör"
436
437 msgid "Add a new title"
438 msgstr "Lägg till ny titel"
439
440 msgid "Add timer"
441 msgstr "Lägg till timer"
442
443 msgid "Add title"
444 msgstr "Lägg till titel"
445
446 msgid "Add to bouquet"
447 msgstr "Lägg till i favoritlista"
448
449 msgid "Add to favourites"
450 msgstr "Lägg till i favoriter"
451
452 msgid ""
453 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
454 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
455 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
456 "test screens."
457 msgstr ""
458 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
459 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
460 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
461 "välja annan testbild."
462
463 msgid "Advanced"
464 msgstr "Avancerat"
465
466 msgid "Advanced Options"
467 msgstr "Avancerade Inställningar"
468
469 msgid "Advanced Video Setup"
470 msgstr "Avancerad videoinställning"
471
472 msgid "Advanced restore"
473 msgstr "Avancerad återskapning"
474
475 msgid "After event"
476 msgstr "Efter program"
477
478 msgid ""
479 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
480 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
481 msgstr ""
482 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
483 "manual för Dreambox om hur du utför det."
484
485 msgid "Album"
486 msgstr "Album"
487
488 msgid "All"
489 msgstr "Alla"
490
491 msgid "All Satellites"
492 msgstr "Alla Satelliter"
493
494 msgid "Alpha"
495 msgstr "Alpha"
496
497 msgid "Alternative radio mode"
498 msgstr "Alternativt radioläge"
499
500 msgid "Alternative services tuner priority"
501 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
502
503 msgid "Always ask before sending"
504 msgstr ""
505
506 msgid "An empty filename is illegal."
507 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
508
509 msgid "An unknown error occured!"
510 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
511
512 msgid "Arabic"
513 msgstr "Arabiska"
514
515 msgid ""
516 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
517 "\n"
518 msgstr ""
519 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
520 "\n"
521
522 msgid ""
523 "Are you sure you want to delete\n"
524 "following backup:\n"
525 msgstr ""
526 "Är du säker att du vill ta bort\n"
527 "följande backup:\n"
528
529 msgid ""
530 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
531 "\n"
532 msgstr ""
533 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
534 "\n"
535
536 msgid ""
537 "Are you sure you want to restore\n"
538 "following backup:\n"
539 msgstr ""
540 "Är du säker att du vill återskapa\n"
541 "följande backup:\n"
542
543 msgid ""
544 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
545 "Enigma2 will restart after the restore"
546 msgstr ""
547 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
548 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
549
550 msgid "Artist"
551 msgstr "Artist"
552
553 msgid "Ask before shutdown:"
554 msgstr "Fråga före avstängning:"
555
556 msgid "Ask user"
557 msgstr "Fråga"
558
559 msgid "Aspect Ratio"
560 msgstr "Bildformat"
561
562 msgid "Audio"
563 msgstr "Ljud"
564
565 msgid "Audio Options..."
566 msgstr "Ljudval..."
567
568 msgid "Author: "
569 msgstr "Författare: "
570
571 msgid "Authoring mode"
572 msgstr "Authoring läge"
573
574 msgid "Auto"
575 msgstr "Auto"
576
577 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
578 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
579
580 msgid "Auto scart switching"
581 msgstr "Auto scart byte"
582
583 msgid "Automatic"
584 msgstr "Automatisk"
585
586 msgid "Automatic Scan"
587 msgstr "Automatisk sökning"
588
589 msgid "Available format variables"
590 msgstr "Tillgängliga format variabler"
591
592 msgid "B"
593 msgstr "B"
594
595 msgid "BA"
596 msgstr "BA"
597
598 msgid "BB"
599 msgstr "BB"
600
601 msgid "BER"
602 msgstr "BER"
603
604 msgid "BER:"
605 msgstr "BER:"
606
607 msgid "Back"
608 msgstr "Tillbaka"
609
610 msgid "Background"
611 msgstr "Bakgrund"
612
613 msgid "Backup"
614 msgstr "Backup"
615
616 msgid "Backup Location"
617 msgstr "Backupplacering"
618
619 msgid "Backup Mode"
620 msgstr "Backupläge"
621
622 msgid "Backup done."
623 msgstr "Backup klar."
624
625 msgid "Backup failed."
626 msgstr "Backup misslyckades."
627
628 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
629 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
630
631 msgid "Backup running"
632 msgstr "Backup pågår"
633
634 msgid "Backup running..."
635 msgstr "Backup pågår..."
636
637 msgid "Backup system settings"
638 msgstr "Backup av systeminställningar"
639
640 msgid "Band"
641 msgstr "Band"
642
643 msgid "Bandwidth"
644 msgstr "Bandbredd"
645
646 msgid "Begin time"
647 msgstr "Starttid"
648
649 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
650 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
651
652 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
653 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
654
655 msgid "Behavior when a movie is started"
656 msgstr "Beteende när en film startas"
657
658 msgid "Behavior when a movie is stopped"
659 msgstr "Beteende när en film stoppas"
660
661 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
662 msgstr "Beteende när en film slutar"
663
664 msgid "Bookmarks"
665 msgstr "Bokmärken"
666
667 msgid "Brightness"
668 msgstr "Ljusstyrka"
669
670 msgid "Burn DVD"
671 msgstr "Skapa DVD"
672
673 msgid "Burn existing image to DVD"
674 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
675
676 msgid "Burn to DVD..."
677 msgstr "Bränn till DVD..."
678
679 msgid "Bus: "
680 msgstr "Bus: "
681
682 msgid ""
683 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
684 "displayed."
685 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
686
687 msgid "C"
688 msgstr "C"
689
690 msgid "C-Band"
691 msgstr "C-Band"
692
693 msgid "CF Drive"
694 msgstr "CF Disk"
695
696 msgid "CI assignment"
697 msgstr "CI tilldelning"
698
699 msgid "CVBS"
700 msgstr "CVBS"
701
702 msgid "Cable"
703 msgstr "Kabel"
704
705 msgid "Cache Thumbnails"
706 msgstr "Buffra miniatyrer"
707
708 msgid "Call monitoring"
709 msgstr "Samtalsmonitorering"
710
711 msgid "Cancel"
712 msgstr "Avbryt"
713
714 msgid "Cannot parse feed directory"
715 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
716
717 msgid "Capacity: "
718 msgstr "Kapacitet: "
719
720 msgid "Card"
721 msgstr "Kort"
722
723 msgid "Catalan"
724 msgstr "Katalanska"
725
726 msgid "Change bouquets in quickzap"
727 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
728
729 msgid "Change dir."
730 msgstr "Byt bibl."
731
732 msgid "Change pin code"
733 msgstr "Ändra PIN kod"
734
735 msgid "Change service pin"
736 msgstr "Ändra program PIN"
737
738 msgid "Change service pins"
739 msgstr "Ändra program PIN"
740
741 msgid "Change setup pin"
742 msgstr "Ändra installations PIN"
743
744 msgid "Channel"
745 msgstr "Kanal"
746
747 msgid "Channel Selection"
748 msgstr "Kanallista"
749
750 msgid "Channel not in services list"
751 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
752
753 msgid "Channel:"
754 msgstr "Kanal:"
755
756 msgid "Channellist menu"
757 msgstr "Kanallista meny"
758
759 msgid "Chap."
760 msgstr "Kap."
761
762 msgid "Chapter"
763 msgstr "Kapitel"
764
765 msgid "Chapter:"
766 msgstr "Kapitel:"
767
768 msgid "Check"
769 msgstr "Kontrollera"
770
771 msgid "Checking Filesystem..."
772 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
773
774 msgid "Choose Tuner"
775 msgstr "Välj tuner"
776
777 msgid "Choose backup files"
778 msgstr "Välj backupfil"
779
780 msgid "Choose backup location"
781 msgstr "Välj backupdestination"
782
783 msgid "Choose bouquet"
784 msgstr "Välj favoritlista"
785
786 msgid "Choose source"
787 msgstr "Välj källa"
788
789 msgid "Choose target folder"
790 msgstr "Välj målkatalog"
791
792 msgid "Choose upgrade source"
793 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
794
795 msgid "Choose your Skin"
796 msgstr "Välj utseende"
797
798 msgid "Circular left"
799 msgstr "Cirkulär vänster"
800
801 msgid "Circular right"
802 msgstr "Cirkulär höger"
803
804 msgid "Cleanup"
805 msgstr "Rensa"
806
807 msgid "Clear before scan"
808 msgstr "Rensa före sökning"
809
810 msgid "Clear log"
811 msgstr "Rensa logg"
812
813 msgid "Close"
814 msgstr "Stäng"
815
816 msgid "Code rate high"
817 msgstr "Code rate hög"
818
819 msgid "Code rate low"
820 msgstr "Code rate låg"
821
822 msgid "Coderate HP"
823 msgstr "Coderate HP"
824
825 msgid "Coderate LP"
826 msgstr "Coderate LP"
827
828 msgid "Collection name"
829 msgstr "Samlingsnamn"
830
831 msgid "Collection settings"
832 msgstr "Samlingsinställning"
833
834 msgid "Color Format"
835 msgstr "Färgformat"
836
837 msgid "Command execution..."
838 msgstr "Kommando exekvering..."
839
840 msgid "Command order"
841 msgstr "Kommandoordning"
842
843 msgid "Committed DiSEqC command"
844 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
845
846 msgid "Common Interface"
847 msgstr "Common Interface"
848
849 msgid "Common Interface Assignment"
850 msgstr "Common Interface tilldelning"
851
852 msgid "CommonInterface"
853 msgstr "CommonInterface"
854
855 msgid "Communication"
856 msgstr "Kommunikation"
857
858 msgid "Compact Flash"
859 msgstr "Compact Flash"
860
861 msgid "Compact flash card"
862 msgstr "Compact Flash kort"
863
864 msgid "Complete"
865 msgstr "Komplett"
866
867 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
868 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
869
870 msgid "Config"
871 msgstr "Konfig"
872
873 msgid "Configuration Mode"
874 msgstr "Konfigurationsläge"
875
876 msgid "Configuration for the CrashlogAutoSubmitter"
877 msgstr ""
878
879 msgid "Configuring"
880 msgstr "Konfigurering"
881
882 msgid "Conflicting timer"
883 msgstr "Timerkonflikt"
884
885 msgid "Connect"
886 msgstr ""
887
888 msgid "Connected to"
889 msgstr "Ansluten till"
890
891 msgid "Connected to Fritz!Box!"
892 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
893
894 msgid "Connected!"
895 msgstr ""
896
897 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
898 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
899
900 #, python-format
901 msgid ""
902 "Connection to Fritz!Box\n"
903 "failed! (%s)\n"
904 "retrying..."
905 msgstr ""
906 "Anslutning till Fritz!Box\n"
907 "misslyckades! (%s)\n"
908 "försöker igen..."
909
910 msgid "Constellation"
911 msgstr "Konstellation"
912
913 msgid "Content does not fit on DVD!"
914 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
915
916 msgid "Continue"
917 msgstr ""
918
919 msgid "Continue in background"
920 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
921
922 msgid "Continue playing"
923 msgstr "Fortsätt spela"
924
925 msgid "Contrast"
926 msgstr "Kontrast"
927
928 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
929 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
930
931 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
932 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
933
934 #, python-format
935 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
936 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
937
938 msgid "CrashlogAutoSubmit"
939 msgstr ""
940
941 msgid "CrashlogAutoSubmitConfiguration"
942 msgstr ""
943
944 msgid ""
945 "Crashlogs found!\n"
946 "Send them to Dream Multimedia ?"
947 msgstr ""
948
949 msgid "Create DVD-ISO"
950 msgstr "Skapa DVD-ISO"
951
952 msgid "Create movie folder failed"
953 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
954
955 #, python-format
956 msgid "Creating directory %s failed."
957 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
958
959 msgid "Creating partition failed"
960 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
961
962 msgid "Croatian"
963 msgstr "Kroatiska"
964
965 msgid "Current Transponder"
966 msgstr "Nuvarande transponder"
967
968 msgid "Current settings:"
969 msgstr "Nuvarande inställningar:"
970
971 msgid "Current version:"
972 msgstr "Nuvarande version:"
973
974 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
975 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
976
977 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
978 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
979
980 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
981 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
982
983 msgid "Customize"
984 msgstr "Anpassningar"
985
986 msgid "Cut"
987 msgstr "Klipp"
988
989 msgid "Cutlist editor..."
990 msgstr "Klipplist editor..."
991
992 msgid "Czech"
993 msgstr "Tjeckiska"
994
995 msgid "D"
996 msgstr "D"
997
998 msgid "DHCP"
999 msgstr "DHCP"
1000
1001 msgid "DVB-S"
1002 msgstr "DVB-S"
1003
1004 msgid "DVB-S2"
1005 msgstr "DVB-S2"
1006
1007 msgid "DVD Player"
1008 msgstr "DVD Spelare"
1009
1010 msgid "DVD media toolbox"
1011 msgstr "DVD media verktyg"
1012
1013 msgid "Danish"
1014 msgstr "Danska"
1015
1016 msgid "Date"
1017 msgstr "Datum"
1018
1019 msgid "Deep Standby"
1020 msgstr "Stäng av"
1021
1022 msgid "Default Settings"
1023 msgstr "Grundinställningar"
1024
1025 msgid "Default services lists"
1026 msgstr "Grundservicelista"
1027
1028 msgid "Default settings"
1029 msgstr "Grundinställningar"
1030
1031 msgid "Delay"
1032 msgstr "Fördröjning"
1033
1034 msgid "Delete"
1035 msgstr "Ta bort"
1036
1037 msgid "Delete crashlogs"
1038 msgstr ""
1039
1040 msgid "Delete entry"
1041 msgstr "Ta bort post"
1042
1043 msgid "Delete failed!"
1044 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1045
1046 #, python-format
1047 msgid ""
1048 "Delete no more configured satellite\n"
1049 "%s?"
1050 msgstr ""
1051 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1052 "%s?"
1053
1054 msgid "Description"
1055 msgstr "Beskrivning"
1056
1057 msgid "Deselect"
1058 msgstr "Avmarkera"
1059
1060 msgid "Destination directory"
1061 msgstr "Målbibliotek"
1062
1063 msgid "Detected HDD:"
1064 msgstr "Hittad hårddisk:"
1065
1066 msgid "Detected NIMs:"
1067 msgstr "Hittade tuners:"
1068
1069 msgid "DiSEqC"
1070 msgstr "DiSEqC"
1071
1072 msgid "DiSEqC A/B"
1073 msgstr "DiSEqC A/B"
1074
1075 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1076 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1077
1078 msgid "DiSEqC mode"
1079 msgstr "DiSEqC läge"
1080
1081 msgid "DiSEqC repeats"
1082 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1083
1084 msgid "Dialing:"
1085 msgstr ""
1086
1087 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1088 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1089
1090 #, python-format
1091 msgid "Directory %s nonexistent."
1092 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1093
1094 msgid "Disable"
1095 msgstr "Avaktivera"
1096
1097 msgid "Disable Picture in Picture"
1098 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1099
1100 msgid "Disable Subtitles"
1101 msgstr "Avaktivera textning"
1102
1103 msgid "Disable crashlog reporting"
1104 msgstr ""
1105
1106 msgid "Disable timer"
1107 msgstr "Avaktivera timer"
1108
1109 msgid "Disabled"
1110 msgstr "Avaktivera"
1111
1112 msgid "Disconnect"
1113 msgstr ""
1114
1115 #, python-format
1116 msgid ""
1117 "Disconnected from\n"
1118 "Fritz!Box! (%s)\n"
1119 "retrying..."
1120 msgstr ""
1121 "Kopplade ifrån\n"
1122 "Fritz!Box! (%s)\n"
1123 "återförsöker..."
1124
1125 msgid "Dish"
1126 msgstr "Parabol"
1127
1128 msgid "Display 16:9 content as"
1129 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1130
1131 msgid "Display 4:3 content as"
1132 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1133
1134 msgid "Display >16:9 content as"
1135 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1136
1137 msgid "Display Setup"
1138 msgstr "Display installation"
1139
1140 msgid "Display and Userinterface"
1141 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1142
1143 #, python-format
1144 msgid ""
1145 "Do you really want to REMOVE\n"
1146 "the plugin \"%s\"?"
1147 msgstr ""
1148 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1149 "pluginet \"%s\"?"
1150
1151 msgid ""
1152 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1153 "This could take lots of time!"
1154 msgstr ""
1155 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1156 "Detta kan ta lång tid!"
1157
1158 #, python-format
1159 msgid "Do you really want to delete %s?"
1160 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1161
1162 #, python-format
1163 msgid ""
1164 "Do you really want to download\n"
1165 "the plugin \"%s\"?"
1166 msgstr ""
1167 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1168 "pluginet \"%s\"?"
1169
1170 msgid ""
1171 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1172 "All data on the disk will be lost!"
1173 msgstr ""
1174 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1175 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1176
1177 #, python-format
1178 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1179 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1180
1181 #, python-format
1182 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1183 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
1184
1185 msgid ""
1186 "Do you want to backup now?\n"
1187 "After pressing OK, please wait!"
1188 msgstr ""
1189 "Vill du ta en backup nu?\n"
1190 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1191
1192 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1193 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1194
1195 msgid "Do you want to do a service scan?"
1196 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1197
1198 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1199 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1200
1201 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1202 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
1203
1204 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1205 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1206
1207 msgid "Do you want to install the package:\n"
1208 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1209
1210 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1211 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1212
1213 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1214 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1215
1216 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1217 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1218
1219 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1220 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1221
1222 msgid "Do you want to restore your settings?"
1223 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1224
1225 msgid "Do you want to resume this playback?"
1226 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1227
1228 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1229 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
1230
1231 msgid ""
1232 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1233 "After pressing OK, please wait!"
1234 msgstr ""
1235 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
1236 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1237
1238 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1239 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
1240
1241 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1242 msgstr "Vill du se en guide?"
1243
1244 msgid "Don't ask, just send"
1245 msgstr ""
1246
1247 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1248 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
1249
1250 #, python-format
1251 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1252 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
1253
1254 #, python-format
1255 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1256 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
1257
1258 #, python-format
1259 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1260 msgstr ""
1261 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
1262
1263 msgid "Download"
1264 msgstr "Nedladdning"
1265
1266 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1267 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
1268
1269 msgid "Download Plugins"
1270 msgstr "Ladda ner Plugins"
1271
1272 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1273 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
1274
1275 msgid "Downloadable new plugins"
1276 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
1277
1278 msgid "Downloadable plugins"
1279 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
1280
1281 msgid "Downloading"
1282 msgstr "Laddar ner"
1283
1284 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1285 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1286
1287 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1288 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
1289
1290 msgid "Dreambox software because updates are available."
1291 msgstr ""
1292
1293 msgid "Dutch"
1294 msgstr "Holländska"
1295
1296 msgid "E"
1297 msgstr "Ö"
1298
1299 msgid "EPG Selection"
1300 msgstr "EPG val"
1301
1302 #, python-format
1303 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1304 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
1305
1306 msgid "East"
1307 msgstr "Öst"
1308
1309 msgid "Edit"
1310 msgstr "Ändra"
1311
1312 msgid "Edit DNS"
1313 msgstr "Ändra DNS"
1314
1315 msgid "Edit IPKG source URL..."
1316 msgstr "Edit IPKG source URL..."
1317
1318 msgid "Edit Title"
1319 msgstr "Ändra titel"
1320
1321 msgid "Edit chapters of current title"
1322 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
1323
1324 msgid "Edit services list"
1325 msgstr "Ändra kanallista"
1326
1327 msgid "Edit settings"
1328 msgstr "Ändra inställningar"
1329
1330 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1331 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
1332
1333 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1334 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1335
1336 msgid "Edit title"
1337 msgstr "Ändra titel"
1338
1339 msgid "Electronic Program Guide"
1340 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1341
1342 msgid "Enable"
1343 msgstr "Aktivera"
1344
1345 msgid "Enable 5V for active antenna"
1346 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1347
1348 msgid "Enable multiple bouquets"
1349 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1350
1351 msgid "Enable parental control"
1352 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1353
1354 msgid "Enable timer"
1355 msgstr "Aktivera timer"
1356
1357 msgid "Enabled"
1358 msgstr "Aktiverad"
1359
1360 msgid "Encryption"
1361 msgstr "Kryptering"
1362
1363 msgid "Encryption Key"
1364 msgstr "Krypteringsnyckel"
1365
1366 msgid "Encryption Keytype"
1367 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
1368
1369 msgid "Encryption Type"
1370 msgstr "Krypteringstyp"
1371
1372 msgid "End time"
1373 msgstr "Sluttid"
1374
1375 msgid "EndTime"
1376 msgstr "Sluttid"
1377
1378 msgid "English"
1379 msgstr "Engelska"
1380
1381 msgid ""
1382 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1383 "\n"
1384 "If you experience any problems please contact\n"
1385 "stephan@reichholf.net\n"
1386 "\n"
1387 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1388 msgstr ""
1389 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1390 "\n"
1391 "Vid problem kontakta\n"
1392 "stephan@reichholf.net\n"
1393 "\n"
1394 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1395
1396 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1397 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1398 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1399 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1400 #.       "fast forward". 
1401 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1402 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1403
1404 msgid "Enter Rewind at speed"
1405 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1406
1407 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1408 msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
1409
1410 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1411 msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
1412
1413 msgid "Enter main menu..."
1414 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1415
1416 msgid "Enter the service pin"
1417 msgstr "Ange kanal PIN"
1418
1419 msgid "Error"
1420 msgstr "Fel"
1421
1422 msgid "Error executing plugin"
1423 msgstr "Fel vid körning av plugin"
1424
1425 #, python-format
1426 msgid ""
1427 "Error: %s\n"
1428 "Retry?"
1429 msgstr ""
1430 "Fel: %s\n"
1431 "Försöka igen?"
1432
1433 msgid "Eventview"
1434 msgstr "Programöversikt"
1435
1436 msgid "Everything is fine"
1437 msgstr "Allt är OK"
1438
1439 msgid "Execution Progress:"
1440 msgstr "Exekverings pågår:"
1441
1442 msgid "Execution finished!!"
1443 msgstr "Exekvering färdig!"
1444
1445 msgid "Exif"
1446 msgstr "Exif"
1447
1448 msgid "Exit"
1449 msgstr "Avsluta"
1450
1451 msgid "Exit editor"
1452 msgstr "Avsluta editor"
1453
1454 msgid "Exit the wizard"
1455 msgstr "Avsluta guiden"
1456
1457 msgid "Exit wizard"
1458 msgstr "Avsluta guide"
1459
1460 msgid "Expert"
1461 msgstr "Expert"
1462
1463 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1464 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
1465
1466 msgid "Extended Setup..."
1467 msgstr "Utökad installation..."
1468
1469 msgid "Extensions"
1470 msgstr "Utökningar"
1471
1472 msgid "FEC"
1473 msgstr "FEC"
1474
1475 msgid "Factory reset"
1476 msgstr "Fabriksåterställning"
1477
1478 msgid "Failed"
1479 msgstr "Misslyckades"
1480
1481 msgid "Fast"
1482 msgstr "Snabb"
1483
1484 msgid "Fast DiSEqC"
1485 msgstr "Snabb DiSEqC"
1486
1487 msgid "Fast Forward speeds"
1488 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1489
1490 msgid "Fast epoch"
1491 msgstr "Snabb epoch"
1492
1493 msgid "Favourites"
1494 msgstr "Favoriter"
1495
1496 msgid "Filesystem Check..."
1497 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1498
1499 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1500 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1501
1502 msgid "Finetune"
1503 msgstr "Fininställn."
1504
1505 msgid "Finished"
1506 msgstr "Klart"
1507
1508 msgid "Finished configuring your network"
1509 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
1510
1511 msgid "Finished restarting your network"
1512 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
1513
1514 msgid "Finnish"
1515 msgstr "Finska"
1516
1517 msgid ""
1518 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1519 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
1520
1521 msgid "Flash"
1522 msgstr "Flash"
1523
1524 msgid "Flashing failed"
1525 msgstr "Flashning misslyckades"
1526
1527 msgid "Following tasks will be done after you press continue."
1528 msgstr ""
1529
1530 msgid "Format"
1531 msgstr "Format"
1532
1533 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1534 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1535
1536 msgid "Frame size in full view"
1537 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
1538
1539 msgid "French"
1540 msgstr "Franska"
1541
1542 msgid "Frequency"
1543 msgstr "Frekvens"
1544
1545 msgid "Frequency bands"
1546 msgstr "Frekvensband"
1547
1548 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1549 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1550
1551 msgid "Frequency steps"
1552 msgstr "Frekvenssteg"
1553
1554 msgid "Fri"
1555 msgstr "Fre"
1556
1557 msgid "Friday"
1558 msgstr "Fredag"
1559
1560 msgid "Frisian"
1561 msgstr "Frisiska"
1562
1563 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1564 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1565
1566 #, python-format
1567 msgid "Frontprocessor version: %d"
1568 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1569
1570 msgid "Fsck failed"
1571 msgstr "Fsck misslyckades"
1572
1573 msgid "Function not yet implemented"
1574 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1575
1576 msgid ""
1577 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1578 "Do you want to Restart the GUI now?"
1579 msgstr ""
1580 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1581 "Vill du starta om GUI nu?"
1582
1583 msgid "Gateway"
1584 msgstr "Gateway"
1585
1586 msgid "General AC3 Delay"
1587 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1588
1589 msgid "General AC3 delay"
1590 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1591
1592 msgid "General PCM Delay"
1593 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1594
1595 msgid "General PCM delay"
1596 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1597
1598 msgid "Genre"
1599 msgstr "Genre"
1600
1601 msgid "German"
1602 msgstr "Tyska"
1603
1604 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1605 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1606
1607 msgid "Goto 0"
1608 msgstr "Gå till 0"
1609
1610 msgid "Goto position"
1611 msgstr "Gå till position"
1612
1613 msgid "Graphical Multi EPG"
1614 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1615
1616 msgid "Greek"
1617 msgstr "Grekiska"
1618
1619 msgid "Guard Interval"
1620 msgstr "Guard intervall"
1621
1622 msgid "Guard interval mode"
1623 msgstr "Guard intervalläge"
1624
1625 msgid "Harddisk"
1626 msgstr "Hårddisk"
1627
1628 msgid "Harddisk setup"
1629 msgstr "Hårddisk installation"
1630
1631 msgid "Harddisk standby after"
1632 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1633
1634 msgid "Here is a small overview of the available icon states."
1635 msgstr ""
1636
1637 msgid "Hidden network SSID"
1638 msgstr "Dold nätverks SSID"
1639
1640 msgid "Hierarchy Information"
1641 msgstr "Hierarkisk information "
1642
1643 msgid "Hierarchy mode"
1644 msgstr "Hierarkiskt läge"
1645
1646 msgid "High bitrate support"
1647 msgstr "Hög bitrate stöd"
1648
1649 msgid "Horizontal"
1650 msgstr "horisontal"
1651
1652 msgid "How many minutes do you want to record?"
1653 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1654
1655 msgid "How to handle found crashlogs:"
1656 msgstr ""
1657
1658 msgid "Hungarian"
1659 msgstr "Ungerska"
1660
1661 msgid "IP Address"
1662 msgstr "IP adress"
1663
1664 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1665 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
1666
1667 msgid "ISO path"
1668 msgstr "ISO sökväg"
1669
1670 msgid "Icelandic"
1671 msgstr "Isländska"
1672
1673 msgid "If you can see this page, please press OK."
1674 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1675
1676 msgid ""
1677 "If you see this, something is wrong with\n"
1678 "your scart connection. Press OK to return."
1679 msgstr ""
1680 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1681 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1682
1683 msgid ""
1684 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1685 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1686 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1687 "possible.\n"
1688 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1689 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1690 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1691 "step.\n"
1692 "If you are happy with the result, press OK."
1693 msgstr ""
1694 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1695 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1696 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1697 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1698 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1699 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1700 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1701 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1702
1703 msgid "Image flash utility"
1704 msgstr "Image flash redskap"
1705
1706 msgid "Image-Upgrade"
1707 msgstr "Image uppgradering"
1708
1709 msgid "In Progress"
1710 msgstr "I utförande"
1711
1712 msgid ""
1713 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1714 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1715
1716 msgid "Increased voltage"
1717 msgstr "Ökad spänning"
1718
1719 msgid "Index"
1720 msgstr "Index"
1721
1722 msgid "InfoBar"
1723 msgstr "Infobalk"
1724
1725 msgid "Infobar timeout"
1726 msgstr "Infobalk timeout"
1727
1728 msgid "Information"
1729 msgstr "Information"
1730
1731 msgid "Init"
1732 msgstr "Initiera"
1733
1734 msgid "Initialization..."
1735 msgstr "Initiering..."
1736
1737 msgid "Initialize"
1738 msgstr "Initiera"
1739
1740 msgid "Initializing Harddisk..."
1741 msgstr "Initierar hårddisk..."
1742
1743 msgid "Input"
1744 msgstr "Ingång"
1745
1746 msgid "Install"
1747 msgstr "Installera"
1748
1749 msgid "Install a new image with a USB stick"
1750 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
1751
1752 msgid "Install a new image with your web browser"
1753 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
1754
1755 msgid "Install local IPKG"
1756 msgstr "Installera lokal IPKG"
1757
1758 msgid "Install or remove finished."
1759 msgstr "Installation eller borttagning klar."
1760
1761 msgid "Install settings, skins, software..."
1762 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
1763
1764 msgid "Install software updates..."
1765 msgstr "Installera mjukvaruuppdateringar..."
1766
1767 msgid "Installation finished."
1768 msgstr "Installation klar."
1769
1770 msgid "Installing"
1771 msgstr "Installera"
1772
1773 msgid "Installing Software..."
1774 msgstr "Installera mjukvara..."
1775
1776 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1777 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1778
1779 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1780 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1781
1782 msgid "Installing package content... Please wait..."
1783 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1784
1785 msgid "Instant Record..."
1786 msgstr "Direktinspelning..."
1787
1788 msgid "Integrated Ethernet"
1789 msgstr "Integrerat nätverk"
1790
1791 msgid "Integrated Wireless"
1792 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
1793
1794 msgid "Intermediate"
1795 msgstr "Normal"
1796
1797 msgid "Internal Flash"
1798 msgstr "Intern Flash"
1799
1800 msgid "Invalid Location"
1801 msgstr "Ogiltig sökväg"
1802
1803 #, python-format
1804 msgid "Invalid directory selected: %s"
1805 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
1806
1807 msgid "Inversion"
1808 msgstr "Inversion"
1809
1810 msgid "Invert display"
1811 msgstr "Invertera LCD"
1812
1813 msgid "Ipkg"
1814 msgstr "Ipkg"
1815
1816 msgid "Is this videomode ok?"
1817 msgstr ""
1818
1819 msgid "Italian"
1820 msgstr "Italienska"
1821
1822 msgid "Job View"
1823 msgstr "Arbets Vy"
1824
1825 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1826 msgid "Just Scale"
1827 msgstr "Bara skala"
1828
1829 msgid "Keyboard"
1830 msgstr "Tangentbord"
1831
1832 msgid "Keyboard Map"
1833 msgstr "Tangentbordslayout"
1834
1835 msgid "Keyboard Setup"
1836 msgstr "Tangentbords inställning"
1837
1838 msgid "Keymap"
1839 msgstr "Tangentlayout"
1840
1841 msgid "LAN Adapter"
1842 msgstr "LAN Adapter"
1843
1844 msgid "LNB"
1845 msgstr "LNB"
1846
1847 msgid "LOF"
1848 msgstr "LOF"
1849
1850 msgid "LOF/H"
1851 msgstr "LOF/H"
1852
1853 msgid "LOF/L"
1854 msgstr "LOF/L"
1855
1856 msgid "Language selection"
1857 msgstr "Välj språk"
1858
1859 msgid "Language..."
1860 msgstr "Språk..."
1861
1862 msgid "Last speed"
1863 msgstr "Föregående hastighet"
1864
1865 msgid "Latitude"
1866 msgstr "Latitud"
1867
1868 msgid "Latvian"
1869 msgstr "Lettiska"
1870
1871 msgid "Leave DVD Player?"
1872 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1873
1874 msgid "Left"
1875 msgstr "Vänster"
1876
1877 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
1878 msgstr "Låter dig visa/ändra filer i din Dreambox"
1879
1880 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1881 msgid "Letterbox"
1882 msgstr "Letterbox"
1883
1884 msgid "Limit east"
1885 msgstr "Östlig gräns"
1886
1887 msgid "Limit west"
1888 msgstr "Västlig gräns"
1889
1890 msgid "Limited character set for recording filenames"
1891 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
1892
1893 msgid "Limits off"
1894 msgstr "Gränser av"
1895
1896 msgid "Limits on"
1897 msgstr "Gränser på"
1898
1899 msgid "Link:"
1900 msgstr "Länk:"
1901
1902 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1903 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
1904
1905 msgid "List of Storage Devices"
1906 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1907
1908 msgid "Lithuanian"
1909 msgstr "Litauiska"
1910
1911 msgid "Load"
1912 msgstr "Ladda"
1913
1914 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1915 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
1916
1917 msgid "Local Network"
1918 msgstr "Lokalt Nätverk"
1919
1920 msgid "Location"
1921 msgstr "Sökväg"
1922
1923 msgid "Lock:"
1924 msgstr "Lås:"
1925
1926 msgid "Log results to harddisk"
1927 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
1928
1929 msgid "Long Keypress"
1930 msgstr "Lång knapptryckning"
1931
1932 msgid "Longitude"
1933 msgstr "Longitud"
1934
1935 msgid "MMC Card"
1936 msgstr "MMC kort"
1937
1938 msgid "MORE"
1939 msgstr "MER"
1940
1941 msgid "Main menu"
1942 msgstr "Huvudmeny"
1943
1944 msgid "Mainmenu"
1945 msgstr "Huvudmeny"
1946
1947 msgid "Make this mark an 'in' point"
1948 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1949
1950 msgid "Make this mark an 'out' point"
1951 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1952
1953 msgid "Make this mark just a mark"
1954 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1955
1956 msgid "Manage your receiver's software"
1957 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
1958
1959 msgid "Manual Scan"
1960 msgstr "Manuell sökning"
1961
1962 msgid "Manual transponder"
1963 msgstr "Manuell transponder"
1964
1965 msgid "Manufacturer"
1966 msgstr "Tillverkare"
1967
1968 msgid "Margin after record"
1969 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1970
1971 msgid "Margin before record (minutes)"
1972 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1973
1974 msgid "Media player"
1975 msgstr "Mediaspelare"
1976
1977 msgid "MediaPlayer"
1978 msgstr "Mediaspelare"
1979
1980 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1981 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
1982
1983 msgid "Medium is not empty!"
1984 msgstr "Media är inte tomt!"
1985
1986 msgid "Menu"
1987 msgstr "Meny"
1988
1989 msgid "Message"
1990 msgstr "Meddelande"
1991
1992 msgid "Message..."
1993 msgstr "Meddelande..."
1994
1995 msgid "Mkfs failed"
1996 msgstr "Mkfs misslyckades"
1997
1998 msgid "Mode"
1999 msgstr "Läge"
2000
2001 msgid "Model: "
2002 msgstr "Modell: "
2003
2004 msgid "Modulation"
2005 msgstr "Modulering"
2006
2007 msgid "Modulator"
2008 msgstr "Modulator"
2009
2010 msgid "Mon"
2011 msgstr "Mån"
2012
2013 msgid "Mon-Fri"
2014 msgstr "Mån-Fre"
2015
2016 msgid "Monday"
2017 msgstr "Måndag"
2018
2019 msgid "Mount failed"
2020 msgstr "Montering misslyckades"
2021
2022 msgid "Move Picture in Picture"
2023 msgstr "Flytta Bild i Bild"
2024
2025 msgid "Move east"
2026 msgstr "Flytta öst"
2027
2028 msgid "Move west"
2029 msgstr "Flytta väst"
2030
2031 msgid "Movielist menu"
2032 msgstr "Filmlista meny"
2033
2034 msgid "Multi EPG"
2035 msgstr "Multi EPG"
2036
2037 msgid "Multimedia"
2038 msgstr "Multimedia"
2039
2040 msgid "Multiple service support"
2041 msgstr "Multipla kanaler stöds"
2042
2043 msgid "Multisat"
2044 msgstr "Multisat"
2045
2046 msgid "Mute"
2047 msgstr "Ljud av"
2048
2049 msgid "N/A"
2050 msgstr "Inte tillgänglig"
2051
2052 msgid "NEXT"
2053 msgstr "NÄSTA"
2054
2055 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2056 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
2057
2058 msgid "NOW"
2059 msgstr "NU"
2060
2061 msgid "NTSC"
2062 msgstr "NTSC"
2063
2064 msgid "Name"
2065 msgstr "Namn"
2066
2067 msgid "Nameserver"
2068 msgstr "Namnserver"
2069
2070 #, python-format
2071 msgid "Nameserver %d"
2072 msgstr "Namnserver %d"
2073
2074 msgid "Nameserver Setup"
2075 msgstr "Namnserver installation"
2076
2077 msgid "Nameserver settings"
2078 msgstr "Namnserver inställningar"
2079
2080 msgid "Netmask"
2081 msgstr "Nätmask"
2082
2083 msgid "Network"
2084 msgstr "Nätverk"
2085
2086 msgid "Network Configuration..."
2087 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
2088
2089 msgid "Network Mount"
2090 msgstr "Nätverksmonteringar"
2091
2092 msgid "Network SSID"
2093 msgstr "Nätverk SSID"
2094
2095 msgid "Network Setup"
2096 msgstr "Nätverksinställningar"
2097
2098 msgid "Network scan"
2099 msgstr "Sök nätverk"
2100
2101 msgid "Network setup"
2102 msgstr "Nätverksinställningar"
2103
2104 msgid "Network test"
2105 msgstr "Nätverk test"
2106
2107 msgid "Network test..."
2108 msgstr "Nätverk test..."
2109
2110 msgid "Network..."
2111 msgstr "Nätverk..."
2112
2113 msgid "Network:"
2114 msgstr "Nätverk:"
2115
2116 msgid "NetworkWizard"
2117 msgstr "Nätverksguide"
2118
2119 msgid "New"
2120 msgstr "Ny"
2121
2122 msgid "New pin"
2123 msgstr "Ny PIN"
2124
2125 msgid "New version:"
2126 msgstr "Ny version:"
2127
2128 msgid "Next"
2129 msgstr "Nästa"
2130
2131 msgid "No"
2132 msgstr "Nej"
2133
2134 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2135 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
2136
2137 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2138 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
2139
2140 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2141 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
2142
2143 msgid "No Networks found"
2144 msgstr "Inget nätverk funnet"
2145
2146 msgid "No backup needed"
2147 msgstr "Ingen backup behövs"
2148
2149 msgid ""
2150 "No data on transponder!\n"
2151 "(Timeout reading PAT)"
2152 msgstr ""
2153 "Ingen data på transponder!\n"
2154 "(Timeout vid läsning av PAT)"
2155
2156 msgid "No description available."
2157 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
2158
2159 msgid "No details for this image file"
2160 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
2161
2162 msgid "No displayable files on this medium found!"
2163 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
2164
2165 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2166 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
2167
2168 msgid "No free tuner!"
2169 msgstr "Ingen ledig tuner!"
2170
2171 msgid ""
2172 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2173 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
2174
2175 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2176 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
2177
2178 msgid "No positioner capable frontend found."
2179 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
2180
2181 msgid "No satellite frontend found!!"
2182 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
2183
2184 msgid "No tags are set on these movies."
2185 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
2186
2187 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2188 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
2189
2190 msgid ""
2191 "No tuner is enabled!\n"
2192 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2193 msgstr ""
2194 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
2195 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2196
2197 msgid "No useable USB stick found"
2198 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
2199
2200 msgid ""
2201 "No valid service PIN found!\n"
2202 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2203 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2204 msgstr ""
2205 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
2206 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
2207 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
2208
2209 msgid ""
2210 "No valid setup PIN found!\n"
2211 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2212 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2213 msgstr ""
2214 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
2215 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
2216 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
2217
2218 msgid ""
2219 "No working local network adapter found.\n"
2220 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2221 "configured correctly."
2222 msgstr ""
2223 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
2224 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
2225 "är korrekt konfigurerat."
2226
2227 msgid ""
2228 "No working wireless network adapter found.\n"
2229 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2230 "network is configured correctly."
2231 msgstr ""
2232 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2233 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
2234 "nätverkskonfiguration är korrekt."
2235
2236 msgid ""
2237 "No working wireless network interface found.\n"
2238 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2239 "your local network interface."
2240 msgstr ""
2241 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2242 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
2243 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
2244
2245 msgid "No, but restart from begin"
2246 msgstr "Nej, men starta om från början"
2247
2248 msgid "No, do nothing."
2249 msgstr "Nej, gör inget."
2250
2251 msgid "No, just start my dreambox"
2252 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
2253
2254 msgid "No, scan later manually"
2255 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
2256
2257 msgid "No, send them never."
2258 msgstr ""
2259
2260 msgid "None"
2261 msgstr "Inga"
2262
2263 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2264 msgid "Nonlinear"
2265 msgstr "Ej linjär"
2266
2267 msgid "North"
2268 msgstr "Nord"
2269
2270 msgid "Norwegian"
2271 msgstr "Norska"
2272
2273 #, python-format
2274 msgid ""
2275 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2276 "required, %d MB available)"
2277 msgstr ""
2278 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
2279 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
2280
2281 msgid ""
2282 "Nothing to scan!\n"
2283 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2284 msgstr ""
2285 "Inget att scanna!\n"
2286 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2287
2288 msgid "Now Playing"
2289 msgstr "Spelas nu"
2290
2291 msgid ""
2292 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2293 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2294 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2295 msgstr ""
2296 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
2297 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
2298 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
2299
2300 msgid "OK"
2301 msgstr "OK"
2302
2303 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2304 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
2305
2306 msgid "OSD Settings"
2307 msgstr "OSD inställning"
2308
2309 msgid "OSD visibility"
2310 msgstr "OSD synlighet"
2311
2312 msgid "Off"
2313 msgstr "Av"
2314
2315 msgid "On"
2316 msgstr "På"
2317
2318 msgid "One"
2319 msgstr "En"
2320
2321 msgid "Online-Upgrade"
2322 msgstr "Online uppgradering"
2323
2324 msgid "Only Free scan"
2325 msgstr "Bara Fri sökning"
2326
2327 msgid "Orbital Position"
2328 msgstr "Orbital position"
2329
2330 msgid "PAL"
2331 msgstr "PAL"
2332
2333 msgid "PIDs"
2334 msgstr "PIDs"
2335
2336 msgid "Package details for: "
2337 msgstr "Paketdetaljer för: "
2338
2339 msgid "Package list update"
2340 msgstr "Paketlista uppdatering"
2341
2342 msgid "Packet management"
2343 msgstr "Pakethantering"
2344
2345 msgid "Packet manager"
2346 msgstr "Pakethanterare"
2347
2348 msgid "Page"
2349 msgstr "Sida"
2350
2351 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2352 msgid "Pan&Scan"
2353 msgstr "Pan&Scan"
2354
2355 msgid "Parent Directory"
2356 msgstr "Föräldrarbibliotek"
2357
2358 msgid "Parental control"
2359 msgstr "Föräldrakontroll"
2360
2361 msgid "Parental control services Editor"
2362 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
2363
2364 msgid "Parental control setup"
2365 msgstr "Föräldrakontroll installation"
2366
2367 msgid "Parental control type"
2368 msgstr "Föräldrakontroll typ"
2369
2370 msgid "Password"
2371 msgstr ""
2372
2373 msgid "Pause movie at end"
2374 msgstr "Pausa filmen"
2375
2376 msgid "Phone number"
2377 msgstr ""
2378
2379 msgid "PiPSetup"
2380 msgstr "BiB konfiguration"
2381
2382 msgid "PicturePlayer"
2383 msgstr "Bildspelare"
2384
2385 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2386 msgid "Pillarbox"
2387 msgstr "Svarta kanter"
2388
2389 msgid "Pilot"
2390 msgstr "Pilot"
2391
2392 msgid "Pin code needed"
2393 msgstr "PIN kod behövs"
2394
2395 msgid "Play"
2396 msgstr "Spela upp"
2397
2398 msgid "Play Audio-CD..."
2399 msgstr "Spela Audio-CD..."
2400
2401 msgid "Play DVD"
2402 msgstr "Spela DVD"
2403
2404 msgid "Play Music..."
2405 msgstr "Spela Musik..."
2406
2407 msgid "Play recorded movies..."
2408 msgstr "Spela inspelade filmer..."
2409
2410 msgid "Please Reboot"
2411 msgstr "Vänligen starta om"
2412
2413 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2414 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
2415
2416 msgid "Please change recording endtime"
2417 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
2418
2419 msgid "Please check your network settings!"
2420 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
2421
2422 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2423 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
2424
2425 msgid "Please choose an extension..."
2426 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
2427
2428 msgid "Please choose he package..."
2429 msgstr "Vänligen välj paket"
2430
2431 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2432 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
2433
2434 msgid ""
2435 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2436 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2437 msgstr ""
2438 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
2439 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
2440
2441 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2442 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
2443
2444 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2445 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
2446
2447 msgid "Please enter a name for the new marker"
2448 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
2449
2450 msgid "Please enter a new filename"
2451 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
2452
2453 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2454 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
2455
2456 msgid "Please enter name of the new directory"
2457 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
2458
2459 msgid "Please enter the correct pin code"
2460 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
2461
2462 msgid "Please enter the old pin code"
2463 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
2464
2465 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2466 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
2467
2468 msgid ""
2469 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2470 "therefore the default directory is being used instead."
2471 msgstr ""
2472 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
2473 "är nu default bibliotek valt."
2474
2475 msgid "Please press OK to continue."
2476 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
2477
2478 msgid "Please press OK!"
2479 msgstr "Vänligen tryck OK!"
2480
2481 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2482 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
2483
2484 msgid "Please select a playlist to delete..."
2485 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
2486
2487 msgid "Please select a playlist..."
2488 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
2489
2490 msgid "Please select a subservice to record..."
2491 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
2492
2493 msgid "Please select a subservice..."
2494 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
2495
2496 msgid "Please select medium to use as backup location"
2497 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
2498
2499 msgid "Please select tag to filter..."
2500 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
2501
2502 msgid "Please select target directory or medium"
2503 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
2504
2505 msgid "Please select the movie path..."
2506 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
2507
2508 msgid "Please set up tuner B"
2509 msgstr "Vänligen installera tuner B"
2510
2511 msgid "Please set up tuner C"
2512 msgstr "Vänligen installera tuner C"
2513
2514 msgid "Please set up tuner D"
2515 msgstr "Vänligen installera tuner D"
2516
2517 msgid ""
2518 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2519 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2520 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2521 msgstr ""
2522 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
2523 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
2524 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
2525 "flyttning."
2526
2527 msgid ""
2528 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2529 "the OK button."
2530 msgstr ""
2531 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
2532 "knappen."
2533
2534 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2535 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
2536
2537 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2538 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
2539
2540 msgid "Please wait while we configure your network..."
2541 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
2542
2543 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2544 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
2545
2546 msgid "Please wait..."
2547 msgstr "Vänligen vänta..."
2548
2549 msgid "Please wait... Loading list..."
2550 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
2551
2552 msgid "Plugin browser"
2553 msgstr "Plugin hanterare"
2554
2555 msgid "Plugin manager"
2556 msgstr "Pluginhanterare"
2557
2558 msgid "Plugin manager help..."
2559 msgstr ""
2560
2561 msgid "Plugin manager process information..."
2562 msgstr ""
2563
2564 msgid "Plugins"
2565 msgstr "Plugins"
2566
2567 msgid "Polarity"
2568 msgstr "Polaritet"
2569
2570 msgid "Polarization"
2571 msgstr "Polarisation"
2572
2573 msgid "Polish"
2574 msgstr "Polska"
2575
2576 msgid "Port A"
2577 msgstr "Port A"
2578
2579 msgid "Port B"
2580 msgstr "Port B"
2581
2582 msgid "Port C"
2583 msgstr "Port C"
2584
2585 msgid "Port D"
2586 msgstr "Port D"
2587
2588 msgid "Portuguese"
2589 msgstr "Portugisiska"
2590
2591 msgid "Positioner"
2592 msgstr "Motor"
2593
2594 msgid "Positioner fine movement"
2595 msgstr "Motor finstegning"
2596
2597 msgid "Positioner movement"
2598 msgstr "Motor rörelse"
2599
2600 msgid "Positioner setup"
2601 msgstr "Motor installation"
2602
2603 msgid "Positioner storage"
2604 msgstr "Motor lagring"
2605
2606 msgid "Power threshold in mA"
2607 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2608
2609 msgid "Predefined transponder"
2610 msgstr "Fördefinerad transponder"
2611
2612 msgid "Preparing... Please wait"
2613 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2614
2615 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2616 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
2617
2618 msgid "Press OK to activate the settings."
2619 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2620
2621 msgid "Press OK to edit the settings."
2622 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
2623
2624 #, python-format
2625 msgid "Press OK to get further details for %s"
2626 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
2627
2628 msgid "Press OK to scan"
2629 msgstr "Tryck OK för sökning"
2630
2631 msgid "Press OK to start the scan"
2632 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2633
2634 msgid "Prev"
2635 msgstr "Föregående"
2636
2637 msgid "Preview menu"
2638 msgstr "Förvisningsmeny"
2639
2640 msgid "Primary DNS"
2641 msgstr "Primär DNS"
2642
2643 msgid "Priority"
2644 msgstr "Prioritet"
2645
2646 msgid "Process"
2647 msgstr ""
2648
2649 msgid "Properties of current title"
2650 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
2651
2652 msgid "Protect services"
2653 msgstr "Skydda kanaler"
2654
2655 msgid "Protect setup"
2656 msgstr "Skydda inställningar"
2657
2658 msgid "Provider"
2659 msgstr "Leverantör"
2660
2661 msgid "Provider to scan"
2662 msgstr "Leverantör att scanna"
2663
2664 msgid "Providers"
2665 msgstr "Leverantörer"
2666
2667 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2668 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
2669
2670 msgid "Quick"
2671 msgstr "Snabb"
2672
2673 msgid "Quickzap"
2674 msgstr "Snabbzap"
2675
2676 msgid "RC Menu"
2677 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2678
2679 msgid "RF output"
2680 msgstr "RF ut"
2681
2682 msgid "RGB"
2683 msgstr "RGB"
2684
2685 msgid "RSS Feed URI"
2686 msgstr "RSS Feed URI"
2687
2688 msgid "Radio"
2689 msgstr "Radio"
2690
2691 msgid "Ram Disk"
2692 msgstr "Ram Disk"
2693
2694 msgid "Random"
2695 msgstr "Slumpmässig"
2696
2697 msgid "Really close without saving settings?"
2698 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2699
2700 msgid "Really delete done timers?"
2701 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2702
2703 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2704 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2705
2706 msgid "Really reboot now?"
2707 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2708
2709 msgid "Really restart now?"
2710 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2711
2712 msgid "Really shutdown now?"
2713 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
2714
2715 msgid "Reboot"
2716 msgstr "Omstart"
2717
2718 msgid "Reception Settings"
2719 msgstr "Mottagning inställningar"
2720
2721 msgid "Record"
2722 msgstr "Spela in"
2723
2724 #, python-format
2725 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2726 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
2727
2728 msgid "Recorded files..."
2729 msgstr "Inspelade filer..."
2730
2731 msgid "Recording"
2732 msgstr "Spelar in"
2733
2734 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2735 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
2736
2737 msgid "Recordings"
2738 msgstr "Inspelningar"
2739
2740 msgid "Recordings always have priority"
2741 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2742
2743 msgid "Reenter new pin"
2744 msgstr "Ange ny PIN igen"
2745
2746 msgid "Refresh Rate"
2747 msgstr "Uppdateringstakt"
2748
2749 msgid "Refresh rate selection."
2750 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2751
2752 msgid "Reload"
2753 msgstr "Uppdatera"
2754
2755 msgid "Remove"
2756 msgstr "Ta bort"
2757
2758 msgid "Remove Bookmark"
2759 msgstr "Ta bort Bokmärke"
2760
2761 msgid "Remove Plugins"
2762 msgstr "Ta bort Plugins"
2763
2764 msgid "Remove a mark"
2765 msgstr "Ta bort en markör"
2766
2767 msgid "Remove currently selected title"
2768 msgstr "Ta bort vald titel"
2769
2770 msgid "Remove finished."
2771 msgstr "Ta bort färdiga."
2772
2773 msgid "Remove plugins"
2774 msgstr "Ta bort plugins"
2775
2776 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2777 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
2778
2779 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2780 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
2781
2782 msgid "Remove timer"
2783 msgstr "Ta bort timer"
2784
2785 msgid "Remove title"
2786 msgstr "Ta bort titel"
2787
2788 msgid "Removing"
2789 msgstr "Tar bvort"
2790
2791 #, python-format
2792 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2793 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
2794
2795 msgid "Rename"
2796 msgstr "Byt namn"
2797
2798 msgid "Rename crashlogs"
2799 msgstr ""
2800
2801 msgid "Repeat"
2802 msgstr "Repetera"
2803
2804 msgid "Repeat Type"
2805 msgstr "Repeat typ"
2806
2807 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2808 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2809
2810 msgid "Repeats"
2811 msgstr "Upprepningar"
2812
2813 msgid "Reset"
2814 msgstr "Nollställ"
2815
2816 msgid "Reset and renumerate title names"
2817 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
2818
2819 msgid "Resolution"
2820 msgstr "Upplösning"
2821
2822 msgid "Restart"
2823 msgstr "Omstart"
2824
2825 msgid "Restart GUI"
2826 msgstr "Omstart GUI"
2827
2828 msgid "Restart GUI now?"
2829 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2830
2831 msgid "Restart network"
2832 msgstr "Omstart nätverk"
2833
2834 msgid "Restart test"
2835 msgstr "Omstart test"
2836
2837 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2838 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
2839
2840 msgid "Restore"
2841 msgstr "Återställ"
2842
2843 msgid "Restore backups..."
2844 msgstr "Återskapa backup..."
2845
2846 msgid "Restore running"
2847 msgstr "Återskapning pågår"
2848
2849 msgid "Restore running..."
2850 msgstr "Återskapning pågår..."
2851
2852 msgid "Restore system settings"
2853 msgstr "Återskapa systeminställningar"
2854
2855 msgid ""
2856 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2857 "settings now."
2858 msgstr ""
2859 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2860 "inställningar"
2861
2862 msgid "Resume from last position"
2863 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2864
2865 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2866 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2867 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2868 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2869 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2870 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2871 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2872 msgid "Resuming playback"
2873 msgstr "Återuppta uppspelning"
2874
2875 msgid "Return to file browser"
2876 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2877
2878 msgid "Return to movie list"
2879 msgstr "Återvänd till filmlista"
2880
2881 msgid "Return to previous service"
2882 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2883
2884 msgid "Rewind speeds"
2885 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2886
2887 msgid "Right"
2888 msgstr "Höger"
2889
2890 msgid "Rolloff"
2891 msgstr "Rolloff"
2892
2893 msgid "Rotor turning speed"
2894 msgstr "Rotor rotationsfart"
2895
2896 msgid "Running"
2897 msgstr "Körandes"
2898
2899 msgid "Russian"
2900 msgstr "Ryska"
2901
2902 msgid "S-Video"
2903 msgstr "S-Video"
2904
2905 msgid "SNR"
2906 msgstr "SNR"
2907
2908 msgid "SNR:"
2909 msgstr "SNR:"
2910
2911 msgid "Sat"
2912 msgstr "Lör"
2913
2914 msgid "Sat / Dish Setup"
2915 msgstr "Sat / Parabol installation"
2916
2917 msgid "Satellite"
2918 msgstr "Satellit"
2919
2920 msgid "Satellite Equipment Setup"
2921 msgstr "Satellit utrustning installation"
2922
2923 msgid "Satellites"
2924 msgstr "Satelliter"
2925
2926 msgid "Satfinder"
2927 msgstr "Satfinder"
2928
2929 msgid "Sats"
2930 msgstr "Sats"
2931
2932 msgid "Satteliteequipment"
2933 msgstr "Satteliteutrustning"
2934
2935 msgid "Saturday"
2936 msgstr "Lördag"
2937
2938 msgid "Save"
2939 msgstr "Spara"
2940
2941 msgid "Save Playlist"
2942 msgstr "Spara spellista"
2943
2944 msgid "Scaling Mode"
2945 msgstr "Scalingläge"
2946
2947 msgid "Scan "
2948 msgstr "Söka "
2949
2950 msgid "Scan Files..."
2951 msgstr "Sök Filer..."
2952
2953 msgid "Scan QAM128"
2954 msgstr "Söka QAM128"
2955
2956 msgid "Scan QAM16"
2957 msgstr "Söka QAM16"
2958
2959 msgid "Scan QAM256"
2960 msgstr "Söka QAM256"
2961
2962 msgid "Scan QAM32"
2963 msgstr "Söka QAM32"
2964
2965 msgid "Scan QAM64"
2966 msgstr "Söka QAM64"
2967
2968 msgid "Scan SR6875"
2969 msgstr "Söka SR6875"
2970
2971 msgid "Scan SR6900"
2972 msgstr "Söka SR6900"
2973
2974 msgid "Scan Wireless Networks"
2975 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
2976
2977 msgid "Scan additional SR"
2978 msgstr "Sök ytterligare SR"
2979
2980 msgid "Scan band EU HYPER"
2981 msgstr "Sök EU HYPER band"
2982
2983 msgid "Scan band EU MID"
2984 msgstr "Sök EU MID band"
2985
2986 msgid "Scan band EU SUPER"
2987 msgstr "Sök EU SUPER band"
2988
2989 msgid "Scan band EU UHF IV"
2990 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2991
2992 msgid "Scan band EU UHF V"
2993 msgstr "Sök EU UHF V band"
2994
2995 msgid "Scan band EU VHF I"
2996 msgstr "Sök EU VHF I band"
2997
2998 msgid "Scan band EU VHF III"
2999 msgstr "Sök EU VHF III band"
3000
3001 msgid "Scan band US HIGH"
3002 msgstr "Sök US HIGH band"
3003
3004 msgid "Scan band US HYPER"
3005 msgstr "Sök US HYPER band"
3006
3007 msgid "Scan band US LOW"
3008 msgstr "Sök US LOW band"
3009
3010 msgid "Scan band US MID"
3011 msgstr "Sök US MID band"
3012
3013 msgid "Scan band US SUPER"
3014 msgstr "Sök US SUPER band"
3015
3016 msgid ""
3017 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3018 "WLAN USB Stick\n"
3019 msgstr ""
3020 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
3021 "Stick\n"
3022
3023 msgid ""
3024 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3025 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
3026
3027 msgid "Search east"
3028 msgstr "Sök öst"
3029
3030 msgid "Search west"
3031 msgstr "Sök väst"
3032
3033 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3034 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
3035
3036 msgid "Secondary DNS"
3037 msgstr "Sekondär DNS"
3038
3039 msgid "Seek"
3040 msgstr "Sök"
3041
3042 msgid "Select"
3043 msgstr "Välj"
3044
3045 msgid "Select HDD"
3046 msgstr "Välj hårddisk"
3047
3048 msgid "Select IPKG source to edit..."
3049 msgstr "Välj IPKG källa att ändra..."
3050
3051 msgid "Select Location"
3052 msgstr "Välj Sökväg"
3053
3054 msgid "Select Network Adapter"
3055 msgstr "Välj nätverksadapter"
3056
3057 msgid "Select a movie"
3058 msgstr "Välj en film"
3059
3060 msgid "Select audio mode"
3061 msgstr "Välj ljudläge"
3062
3063 msgid "Select audio track"
3064 msgstr "Välj ljudspår"
3065
3066 msgid "Select channel to record from"
3067 msgstr "Välj kanal att spela in från"
3068
3069 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3070 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
3071
3072 msgid "Select files/folders to backup..."
3073 msgstr "Välj filer/kataloger för backuptagning..."
3074
3075 msgid "Select image"
3076 msgstr "Välj image"
3077
3078 msgid "Select provider to add..."
3079 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
3080
3081 msgid "Select refresh rate"
3082 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
3083
3084 msgid "Select service to add..."
3085 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
3086
3087 msgid "Select video input"
3088 msgstr "Välj video insignal"
3089
3090 msgid "Select video input with up/down buttons"
3091 msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
3092
3093 msgid "Select video mode"
3094 msgstr "Välj videoläge"
3095
3096 msgid "Selected source image"
3097 msgstr "Välj käll image"
3098
3099 msgid "Send DiSEqC"
3100 msgstr "Skicka DiSEqC"
3101
3102 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3103 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
3104
3105 msgid "Seperate titles with a main menu"
3106 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
3107
3108 msgid "Sequence repeat"
3109 msgstr "Repetera sekvens"
3110
3111 msgid "Serbian"
3112 msgstr ""
3113
3114 msgid "Service"
3115 msgstr "Kanal"
3116
3117 msgid "Service Scan"
3118 msgstr "Kanalsökning"
3119
3120 msgid "Service Searching"
3121 msgstr "Kanalsökning"
3122
3123 msgid "Service has been added to the favourites."
3124 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
3125
3126 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3127 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
3128
3129 msgid ""
3130 "Service invalid!\n"
3131 "(Timeout reading PMT)"
3132 msgstr ""
3133 "Service ogiltig!\n"
3134 "(Timeout vid läsning av PMT)"
3135
3136 msgid ""
3137 "Service not found!\n"
3138 "(SID not found in PAT)"
3139 msgstr ""
3140 "Service inte funnen!\n"
3141 "(SID inte funnen i PAT)"
3142
3143 msgid "Service scan"
3144 msgstr "Kanalsökning"
3145
3146 msgid ""
3147 "Service unavailable!\n"
3148 "Check tuner configuration!"
3149 msgstr ""
3150 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
3151 "Kontrollera tunerinställningar"
3152
3153 msgid "Serviceinfo"
3154 msgstr "Kanalinfo"
3155
3156 msgid "Services"
3157 msgstr "Kanaler"
3158
3159 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3160 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
3161
3162 msgid "Set as default Interface"
3163 msgstr "Använd som standard Interface"
3164
3165 msgid "Set interface as default Interface"
3166 msgstr "Använd kort som standard kort"
3167
3168 msgid "Set limits"
3169 msgstr "Ange gräns"
3170
3171 msgid "Settings"
3172 msgstr "Inställningar"
3173
3174 msgid "Setup"
3175 msgstr "Installation"
3176
3177 msgid "Setup Mode"
3178 msgstr "Installationsläge"
3179
3180 msgid "Show Info"
3181 msgstr "Visa Info"
3182
3183 msgid "Show Message when Recording starts"
3184 msgstr ""
3185
3186 msgid "Show WLAN Status"
3187 msgstr "Visa WLAN Status"
3188
3189 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3190 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
3191
3192 msgid "Show infobar on channel change"
3193 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
3194
3195 msgid "Show infobar on event change"
3196 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
3197
3198 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3199 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
3200
3201 msgid "Show positioner movement"
3202 msgstr "Visa motorflyttningar"
3203
3204 msgid "Show services beginning with"
3205 msgstr "Visa kanal som börjar med"
3206
3207 msgid "Show the radio player..."
3208 msgstr "Visa radiospelaren..."
3209
3210 msgid "Show the tv player..."
3211 msgstr "Visa tv spelare..."
3212
3213 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3214 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
3215
3216 msgid "Shutdown Dreambox after"
3217 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
3218
3219 msgid "Similar"
3220 msgstr "Liknande"
3221
3222 msgid "Similar broadcasts:"
3223 msgstr "Liknande sändningar:"
3224
3225 msgid "Simple"
3226 msgstr "Enkel"
3227
3228 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3229 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
3230
3231 msgid "Single"
3232 msgstr "Singel"
3233
3234 msgid "Single EPG"
3235 msgstr "Singel EPG"
3236
3237 msgid "Single satellite"
3238 msgstr "Singel satellit"
3239
3240 msgid "Single transponder"
3241 msgstr "Singel transponder"
3242
3243 msgid "Singlestep (GOP)"
3244 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
3245
3246 msgid "Skin..."
3247 msgstr "Utseende..."
3248
3249 msgid "Skins"
3250 msgstr "Utseenden"
3251
3252 msgid "Sleep Timer"
3253 msgstr "Sov Timer"
3254
3255 msgid "Sleep timer action:"
3256 msgstr "Sovtimer händelse:"
3257
3258 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3259 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
3260
3261 #, python-format
3262 msgid "Slot %d"
3263 msgstr "Slot %d"
3264
3265 msgid "Slovakian"
3266 msgstr ""
3267
3268 msgid "Slovenian"
3269 msgstr ""
3270
3271 msgid "Slow"
3272 msgstr "Sakta"
3273
3274 msgid "Slow Motion speeds"
3275 msgstr "Hastigheter för slow motion"
3276
3277 msgid "Software"
3278 msgstr "Mjukvara"
3279
3280 msgid "Software manager"
3281 msgstr "Mjukvaruhanterare"
3282
3283 msgid "Software manager..."
3284 msgstr "Mjukvaruhanterare..."
3285
3286 msgid "Software restore"
3287 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
3288
3289 msgid "Software update"
3290 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
3291
3292 msgid "Some plugins are not available:\n"
3293 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
3294
3295 msgid "Somewhere else"
3296 msgstr "Någon annanstans"
3297
3298 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3299 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
3300
3301 msgid "Sorry no backups found!"
3302 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
3303
3304 msgid ""
3305 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3306 "\n"
3307 "Please choose an other one."
3308 msgstr ""
3309 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
3310 "\n"
3311 "Vänligen ange annan."
3312
3313 msgid ""
3314 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3315 "Please choose an other one."
3316 msgstr ""
3317 "Ledsen din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3318 "Vänligen välj en annan destination."
3319
3320 msgid "Sorry, no Details available!"
3321 msgstr "Tyvärr, inga Detaljer tillgängliga!"
3322
3323 msgid ""
3324 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3325 "\n"
3326 "Please choose another one."
3327 msgstr ""
3328 "Ledsen, din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3329 "\n"
3330 "Vänligen välj annan destination."
3331
3332 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3333 msgid "Sort A-Z"
3334 msgstr "Sortera A-Z"
3335
3336 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3337 msgid "Sort Time"
3338 msgstr "Sortera tid"
3339
3340 msgid "Sound"
3341 msgstr "Ljud"
3342
3343 msgid "Soundcarrier"
3344 msgstr "Ljudbärare"
3345
3346 msgid "South"
3347 msgstr "Syd"
3348
3349 msgid "Spanish"
3350 msgstr "Spanska"
3351
3352 msgid "Standby"
3353 msgstr "Viloläge"
3354
3355 msgid "Standby / Restart"
3356 msgstr "Viloläge / Omstart"
3357
3358 msgid "Start from the beginning"
3359 msgstr "Spela upp från början"
3360
3361 msgid "Start recording?"
3362 msgstr "Starta inspelning?"
3363
3364 msgid "Start test"
3365 msgstr "Starta test"
3366
3367 msgid "StartTime"
3368 msgstr "Starttid"
3369
3370 msgid "Starting on"
3371 msgstr "Startar på"
3372
3373 msgid "Step east"
3374 msgstr "Stega öst"
3375
3376 msgid "Step west"
3377 msgstr "Stega väst"
3378
3379 msgid "Stereo"
3380 msgstr "Stereo"
3381
3382 msgid "Stop"
3383 msgstr "Avsluta"
3384
3385 msgid "Stop Timeshift?"
3386 msgstr "Avsluta timeshift?"
3387
3388 msgid "Stop current event and disable coming events"
3389 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
3390
3391 msgid "Stop current event but not coming events"
3392 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
3393
3394 msgid "Stop playing this movie?"
3395 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
3396
3397 msgid "Stop test"
3398 msgstr "Stoppa test"
3399
3400 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3401 msgstr "Sluta testa efter # misslyckade transponders"
3402
3403 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3404 msgstr "Sluta testa efter # lyckade transponders"
3405
3406 msgid "Store position"
3407 msgstr "Lagra position"
3408
3409 msgid "Stored position"
3410 msgstr "Lagrad position"
3411
3412 msgid "Subservice list..."
3413 msgstr "Underkanalslista..."
3414
3415 msgid "Subservices"
3416 msgstr "Underkanaler"
3417
3418 msgid "Subtitle selection"
3419 msgstr "Textningsval"
3420
3421 msgid "Subtitles"
3422 msgstr "Textning"
3423
3424 msgid "Sun"
3425 msgstr "Sön"
3426
3427 msgid "Sunday"
3428 msgstr "Söndag"
3429
3430 msgid "Swap Services"
3431 msgstr "Byt kanal"
3432
3433 msgid "Swedish"
3434 msgstr "Svenska"
3435
3436 msgid "Switch to next subservice"
3437 msgstr "Byt till nästa underkanal"
3438
3439 msgid "Switch to previous subservice"
3440 msgstr "Byt till föregående underkanal"
3441
3442 msgid "Symbol Rate"
3443 msgstr "Symbolrate"
3444
3445 msgid "Symbolrate"
3446 msgstr "Symbolrate"
3447
3448 msgid "System"
3449 msgstr "System"
3450
3451 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3452 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3453 msgstr ""
3454 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
3455 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
3456 "weegull@hotmail.com"
3457
3458 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3459 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
3460
3461 msgid "TV System"
3462 msgstr "TV System"
3463
3464 msgid "Table of content for collection"
3465 msgstr "Index över innehållet av samligen"
3466
3467 msgid "Tag 1"
3468 msgstr "Märke 1"
3469
3470 msgid "Tag 2"
3471 msgstr "Märke 2"
3472
3473 msgid "Tags"
3474 msgstr "Märke 3"
3475
3476 msgid "Terrestrial"
3477 msgstr "Marksänd"
3478
3479 msgid "Terrestrial provider"
3480 msgstr "Marksänd leverantör"
3481
3482 msgid "Test DiSEqC settings"
3483 msgstr "Test DiSEqC inställningar"
3484
3485 msgid "Test Type"
3486 msgstr "Test Typ"
3487
3488 msgid "Test mode"
3489 msgstr "Testläge"
3490
3491 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3492 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
3493
3494 msgid "Test-Messagebox?"
3495 msgstr "Test-Meddelandebox?"
3496
3497 msgid ""
3498 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3499 "Please press OK to start using your Dreambox."
3500 msgstr ""
3501 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
3502 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
3503
3504 msgid ""
3505 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3506 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3507 "players) instead?"
3508 msgstr ""
3509 "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
3510 "Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
3511 "istället? "
3512
3513 msgid ""
3514 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3515 "the feed server and save it on the stick?"
3516 msgstr ""
3517 "USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server "
3518 "och spara den på sticken?"
3519
3520 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3521 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
3522
3523 #, python-format
3524 msgid ""
3525 "The following device was found:\n"
3526 "\n"
3527 "%s\n"
3528 "\n"
3529 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3530 msgstr ""
3531 "Följande device hittades:\n"
3532 "\n"
3533 "%s\n"
3534 "\n"
3535 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
3536
3537 msgid "The following files were found..."
3538 msgstr "Följande filer hittades..."
3539
3540 msgid ""
3541 "The input port should be configured now.\n"
3542 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3543 "want to do that now?"
3544 msgstr ""
3545 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
3546 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
3547
3548 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3549 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
3550
3551 msgid ""
3552 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3553 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3554 msgstr ""
3555 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
3556 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
3557
3558 msgid ""
3559 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3560 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3561 "risk!"
3562 msgstr ""
3563 "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att "
3564 "du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
3565
3566 msgid ""
3567 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3568 "corrupted!"
3569 msgstr ""
3570 "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller "
3571 "är korrupt!"
3572
3573 msgid "The package doesn't contain anything."
3574 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
3575
3576 #, python-format
3577 msgid "The path %s already exists."
3578 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
3579
3580 msgid "The pin code has been changed successfully."
3581 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
3582
3583 msgid "The pin code you entered is wrong."
3584 msgstr "PIN koden du angav var fel."
3585
3586 msgid "The pin codes you entered are different."
3587 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
3588
3589 #, python-format
3590 msgid "The results have been written to %s."
3591 msgstr "Resultatet har skrivits till %s."
3592
3593 msgid "The sleep timer has been activated."
3594 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
3595
3596 msgid "The sleep timer has been disabled."
3597 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
3598
3599 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3600 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
3601
3602 msgid ""
3603 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3604 "Please install it."
3605 msgstr ""
3606 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
3607 "Vänligen installera den."
3608
3609 msgid ""
3610 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3611 msgstr ""
3612 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
3613
3614 msgid "The wizard is finished now."
3615 msgstr "Guiden är nu färdig."
3616
3617 msgid "There are at least "
3618 msgstr ""
3619
3620 msgid "There are no default services lists in your image."
3621 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
3622
3623 msgid "There are no default settings in your image."
3624 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
3625
3626 msgid ""
3627 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3628 "Do you really want to continue?"
3629 msgstr ""
3630 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
3631 "partition.\n"
3632 "Vill du verkligen fortsätta?"
3633
3634 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3635 msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdningen av paketlistan. Vänligen prova igen."
3636
3637 #, python-format
3638 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3639 msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
3640
3641 msgid ""
3642 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3643 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3644 msgstr ""
3645 "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den "
3646 "fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
3647
3648 msgid ""
3649 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3650 "flash memory?"
3651 msgstr ""
3652 "Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till "
3653 "flashminnet?"
3654
3655 msgid ""
3656 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3657 "content on the disc."
3658 msgstr ""
3659 "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all "
3660 "data på skivan."
3661
3662 #, python-format
3663 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3664 msgstr "Den här dreamboxen kan in avkoda %s strömmar!"
3665
3666 #, python-format
3667 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3668 msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
3669
3670 msgid "This is step number 2."
3671 msgstr "Det här är steg 2."
3672
3673 msgid "This is unsupported at the moment."
3674 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
3675
3676 msgid "This plugin is installed."
3677 msgstr ""
3678
3679 msgid "This plugin is not installed."
3680 msgstr ""
3681
3682 msgid "This plugin will be installed."
3683 msgstr ""
3684
3685 msgid "This plugin will be removed."
3686 msgstr ""
3687
3688 msgid ""
3689 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3690 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3691 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3692 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3693 "the \"Nameserver\" Configuration"
3694 msgstr ""
3695 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
3696 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3697 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
3698 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
3699 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
3700
3701 msgid ""
3702 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3703 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3704 "- verify that a network cable is attached\n"
3705 "- verify that the cable is not broken"
3706 msgstr ""
3707 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
3708 "adapter.\n"
3709 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
3710 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
3711 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
3712
3713 msgid ""
3714 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3715 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3716 "- no valid IP Address was found\n"
3717 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3718 msgstr ""
3719 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
3720 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3721 "- ingen giltig IP hittades\n"
3722 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
3723
3724 msgid ""
3725 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3726 "configuration with DHCP.\n"
3727 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3728 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3729 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3730 "dialog.\n"
3731 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3732 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3733 msgstr ""
3734 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
3735 "adress tilldelning med DHCP.\n"
3736 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
3737 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
3738 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
3739 "dialogen.\n"
3740 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
3741 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
3742 "nätverk."
3743
3744 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3745 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
3746
3747 msgid "Three"
3748 msgstr "Tre"
3749
3750 msgid "Threshold"
3751 msgstr "Gränsvärde"
3752
3753 msgid "Thu"
3754 msgstr "Tors"
3755
3756 msgid "Thumbnails"
3757 msgstr "Thumbnails"
3758
3759 msgid "Thursday"
3760 msgstr "Torsdag"
3761
3762 msgid "Time"
3763 msgstr "Tid"
3764
3765 msgid "Time/Date Input"
3766 msgstr "Tid/Datum inmatning"
3767
3768 msgid "Timer"
3769 msgstr "Timer"
3770
3771 msgid "Timer Edit"
3772 msgstr "Ändra Timer"
3773
3774 msgid "Timer Editor"
3775 msgstr "Timer Editor"
3776
3777 msgid "Timer Type"
3778 msgstr "Timertyp"
3779
3780 msgid "Timer entry"
3781 msgstr "Timer inmatning"
3782
3783 msgid "Timer log"
3784 msgstr "Timer log"
3785
3786 msgid ""
3787 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3788 "Please recheck it!"
3789 msgstr ""
3790 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
3791 "Vänligen kontrollera!"
3792
3793 msgid "Timer sanity error"
3794 msgstr "Timer fel"
3795
3796 msgid "Timer selection"
3797 msgstr "Timer val"
3798
3799 msgid "Timer status:"
3800 msgstr "Timer status:"
3801
3802 msgid "Timeshift"
3803 msgstr "Timeshift"
3804
3805 msgid "Timeshift not possible!"
3806 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
3807
3808 msgid "Timeshift path..."
3809 msgstr "Timeshift sökväg..."
3810
3811 msgid "Timezone"
3812 msgstr "Tidszon"
3813
3814 msgid "Title"
3815 msgstr "Titel"
3816
3817 msgid "Title properties"
3818 msgstr "Titel egenskaper"
3819
3820 msgid "Titleset mode"
3821 msgstr "Titelset läge"
3822
3823 msgid ""
3824 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3825 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3826 "stick.\n"
3827 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3828 "for 10 seconds.\n"
3829 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3830 msgstr ""
3831 "För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
3832 "1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB "
3833 "stick.\n"
3834 "2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 "
3835 "sekunder.\n"
3836 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
3837
3838 msgid "Today"
3839 msgstr "Idag"
3840
3841 msgid "Tone mode"
3842 msgstr "Tonläge"
3843
3844 msgid "Toneburst"
3845 msgstr "Toneburst"
3846
3847 msgid "Toneburst A/B"
3848 msgstr "Toneburst A/B"
3849
3850 msgid "Track"
3851 msgstr "Spår"
3852
3853 msgid "Translation"
3854 msgstr "Översättning"
3855
3856 msgid "Translation:"
3857 msgstr "Översättning:"
3858
3859 msgid "Transmission Mode"
3860 msgstr "Sändningsläge"
3861
3862 msgid "Transmission mode"
3863 msgstr "Sändningstyp"
3864
3865 msgid "Transponder"
3866 msgstr "Transponder"
3867
3868 msgid "Transponder Type"
3869 msgstr "Transponder Typ"
3870
3871 msgid "Tries left:"
3872 msgstr "Försök kvar:"
3873
3874 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3875 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3876
3877 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3878 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3879
3880 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
3881 msgstr "Försöker ladda ner ny paketlista. Vänligen vänta..."
3882
3883 msgid "Tue"
3884 msgstr "Tis"
3885
3886 msgid "Tuesday"
3887 msgstr "Tisdag"
3888
3889 msgid "Tune"
3890 msgstr "Tune"
3891
3892 msgid "Tune failed!"
3893 msgstr "Tuning misslyckades!"
3894
3895 msgid "Tuner"
3896 msgstr "Tuner"
3897
3898 msgid "Tuner "
3899 msgstr "Tuner"
3900
3901 msgid "Tuner Slot"
3902 msgstr "Tuner Slot"
3903
3904 msgid "Tuner configuration"
3905 msgstr "Tuner konfiguration"
3906
3907 msgid "Tuner status"
3908 msgstr "Tuner status"
3909
3910 msgid "Turkish"
3911 msgstr "Turkiska"
3912
3913 msgid "Two"
3914 msgstr "Två"
3915
3916 msgid "Type"
3917 msgstr "Typ"
3918
3919 msgid "Type of scan"
3920 msgstr "Typ av sökning"
3921
3922 msgid "USALS"
3923 msgstr "USALS"
3924
3925 msgid "USB"
3926 msgstr "USB"
3927
3928 msgid "USB Stick"
3929 msgstr "USB Minne"
3930
3931 msgid "USB stick wizard"
3932 msgstr "USB stick guide"
3933
3934 msgid "Ukrainian"
3935 msgstr "Ukrainska"
3936
3937 msgid ""
3938 "Unable to complete filesystem check.\n"
3939 "Error: "
3940 msgstr ""
3941 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
3942 "Fel:"
3943
3944 msgid ""
3945 "Unable to initialize harddisk.\n"
3946 "Error: "
3947 msgstr ""
3948 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
3949 "Fel:"
3950
3951 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3952 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
3953
3954 msgid ""
3955 "Undo\n"
3956 "Install"
3957 msgstr ""
3958
3959 msgid ""
3960 "Undo\n"
3961 "Remove"
3962 msgstr ""
3963
3964 msgid "Unicable"
3965 msgstr "Unicable"
3966
3967 msgid "Unicable LNB"
3968 msgstr "Unicable LNB"
3969
3970 msgid "Unicable Martix"
3971 msgstr "Unicable Martix"
3972
3973 msgid "Universal LNB"
3974 msgstr "Universal LNB"
3975
3976 msgid "Unmount failed"
3977 msgstr "Avmontering misslyckades"
3978
3979 msgid "Update"
3980 msgstr "Uppdatera"
3981
3982 msgid "Updates your receiver's software"
3983 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
3984
3985 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3986 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
3987
3988 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3989 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
3990
3991 msgid "Upgrade"
3992 msgstr ""
3993
3994 msgid "Upgrade finished."
3995 msgstr "Uppgradering färdig."
3996
3997 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3998 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
3999
4000 msgid "Upgrading"
4001 msgstr "Uppgradering"
4002
4003 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4004 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
4005
4006 msgid "Use"
4007 msgstr "Använd"
4008
4009 msgid "Use DHCP"
4010 msgstr "Använd DHCP"
4011
4012 msgid "Use Interface"
4013 msgstr "Använd Interface"
4014
4015 msgid "Use Power Measurement"
4016 msgstr "Använd Strömmätning"
4017
4018 msgid "Use a gateway"
4019 msgstr "Använd en gateway"
4020
4021 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
4022 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
4023 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
4024 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
4025 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
4026 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
4027 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
4028 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
4029 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
4030 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
4031 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
4032 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
4033 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4034 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
4035
4036 msgid "Use power measurement"
4037 msgstr "Använd strömmätning"
4038
4039 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4040 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
4041
4042 msgid ""
4043 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4044 "\n"
4045 "Please set up tuner A"
4046 msgstr ""
4047 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
4048 "\n"
4049 "Inställning Tuner A"
4050
4051 msgid ""
4052 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4053 "press OK."
4054 msgstr ""
4055 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
4056
4057 msgid "Use usals for this sat"
4058 msgstr "Använd USALS för denna sat"
4059
4060 msgid "Use wizard to set up basic features"
4061 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
4062
4063 msgid "Used service scan type"
4064 msgstr "Använd kanal söktyp"
4065
4066 msgid "User defined"
4067 msgstr "Användardefinierat"
4068
4069 msgid "Username"
4070 msgstr ""
4071
4072 msgid "VCR scart"
4073 msgstr "VCR Scart"
4074
4075 msgid "VMGM (intro trailer)"
4076 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4077
4078 msgid "Vertical"
4079 msgstr "Vertikal"
4080
4081 msgid "Video Fine-Tuning"
4082 msgstr "Video fininställning"
4083
4084 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4085 msgstr "Video fininställnings guide"
4086
4087 msgid "Video Output"
4088 msgstr "Video Utsignal"
4089
4090 msgid "Video Setup"
4091 msgstr "Video Inställning"
4092
4093 msgid "Video Wizard"
4094 msgstr "Video Guide"
4095
4096 msgid ""
4097 "Video input selection\n"
4098 "\n"
4099 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4100 "input port).\n"
4101 "\n"
4102 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4103 msgstr ""
4104 "Video ingångsval\n"
4105 "\n"
4106 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
4107 "ingångsport).\n"
4108 "\n"
4109 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
4110
4111 msgid "Video mode selection."
4112 msgstr "Videoläges val."
4113
4114 msgid "View Movies..."
4115 msgstr "Visa Filmer..."
4116
4117 msgid "View Photos..."
4118 msgstr "Visa Foton..."
4119
4120 msgid "View Rass interactive..."
4121 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
4122
4123 msgid "View Video CD..."
4124 msgstr "Visa Video CD..."
4125
4126 msgid "View details"
4127 msgstr ""
4128
4129 msgid "View list of available "
4130 msgstr ""
4131
4132 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4133 msgstr "Visa lista över tillgängliga CommonInterface utökningar"
4134
4135 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4136 msgstr ""
4137 "Visa lista över tillgängliga Display och Användargränssnitt utökningar."
4138
4139 msgid "View list of available EPG extensions."
4140 msgstr "Visa lista över tillgängliga EPG utökningar."
4141
4142 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4143 msgstr "Visa lista över tillgängliga Satteliteutrustning utökningar."
4144
4145 msgid "View list of available communication extensions."
4146 msgstr "Visa lista över tillgängliga kommunikations utökningar."
4147
4148 msgid "View list of available default settings"
4149 msgstr "Visa lista över tillgängliga grundinställningar"
4150
4151 msgid "View list of available multimedia extensions."
4152 msgstr "Visa lista över tillgängliga multimedia utökningar."
4153
4154 msgid "View list of available networking extensions"
4155 msgstr "Visa lista över tillgängliga nätverks utökningar"
4156
4157 msgid "View list of available recording extensions"
4158 msgstr "Visa lista över tillgängliga inspelnings utökningar"
4159
4160 msgid "View list of available skins"
4161 msgstr "Visa lista över tillgängliga utseenden"
4162
4163 msgid "View list of available software extensions"
4164 msgstr "Visa lista över tillgängliga mjukvaru utökningar"
4165
4166 msgid "View list of available system extensions"
4167 msgstr "Visa lista över tillgängliga system utökningar"
4168
4169 msgid "View teletext..."
4170 msgstr "Visa teletext..."
4171
4172 msgid "Virtual KeyBoard"
4173 msgstr "Virtuellt tangentbord"
4174
4175 msgid "Voltage mode"
4176 msgstr "Spännings läge"
4177
4178 msgid "Volume"
4179 msgstr "Volym"
4180
4181 msgid "W"
4182 msgstr "V"
4183
4184 msgid "WEP"
4185 msgstr "WEP"
4186
4187 msgid "WPA"
4188 msgstr "WPA"
4189
4190 msgid "WPA or WPA2"
4191 msgstr "WPA eller WPA2"
4192
4193 msgid "WPA2"
4194 msgstr "WPA2"
4195
4196 msgid "WSS on 4:3"
4197 msgstr "WSS på 4:3"
4198
4199 msgid "Waiting"
4200 msgstr "Väntar"
4201
4202 msgid ""
4203 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4204 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4205 "Please press OK to begin."
4206 msgstr ""
4207 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
4208 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
4209 "Vänlig tryck OK för att starta."
4210
4211 msgid "Wed"
4212 msgstr "Ons"
4213
4214 msgid "Wednesday"
4215 msgstr "Onsdag"
4216
4217 msgid "Weekday"
4218 msgstr "Veckodag"
4219
4220 msgid ""
4221 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4222 "\n"
4223 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4224 "cut'.\n"
4225 "\n"
4226 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4227 msgstr ""
4228 "Välkommen till Cutlist editor.\n"
4229 "\n"
4230 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
4231 "\n"
4232 "Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end "
4233 "cut'. Det var allt."
4234
4235 msgid ""
4236 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4237 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4238 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4239 msgstr ""
4240 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
4241 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
4242 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
4243 "mjukvaran."
4244
4245 msgid ""
4246 "Welcome.\n"
4247 "\n"
4248 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4249 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4250 msgstr ""
4251 "Välkommen.\n"
4252 "\n"
4253 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
4254 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
4255
4256 msgid "Welcome..."
4257 msgstr "Välkommen..."
4258
4259 msgid "West"
4260 msgstr "Väst"
4261
4262 msgid "What do you want to scan?"
4263 msgstr "Vad vill du söka efter?"
4264
4265 msgid "What to do with sent crashlogs:"
4266 msgstr ""
4267
4268 msgid ""
4269 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4270 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4271 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4272 "automatically!\n"
4273 "\n"
4274 "Really do a factory reset?"
4275 msgstr ""
4276 "När du utför en fabriksreset, du kommer förlora ALL konfigurationsdata\n"
4277 "(inkl bouquets, kanaler, satellite data ...)\n"
4278 "När fabriksreset är klar, din mottagare kommer automatiskt starta om!\n"
4279 "\n"
4280 "Verkligen utföra en fabriksreset?"
4281
4282 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4283 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
4284
4285 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4286 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
4287
4288 msgid "Wireless"
4289 msgstr "Trådlöst"
4290
4291 msgid "Wireless Network"
4292 msgstr "Trådlöst Nätverk"
4293
4294 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4295 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
4296
4297 msgid "Write failed!"
4298 msgstr "Skrivning misslyckades!"
4299
4300 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4301 msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
4302
4303 msgid "YPbPr"
4304 msgstr "YPbPr"
4305
4306 msgid "Year"
4307 msgstr "År"
4308
4309 msgid "Yes"
4310 msgstr "Ja"
4311
4312 msgid "Yes, and delete this movie"
4313 msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
4314
4315 msgid "Yes, and don't ask again."
4316 msgstr ""
4317
4318 msgid "Yes, backup my settings!"
4319 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
4320
4321 msgid "Yes, do a manual scan now"
4322 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
4323
4324 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4325 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
4326
4327 msgid "Yes, do another manual scan now"
4328 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
4329
4330 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4331 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
4332
4333 msgid "Yes, restore the settings now"
4334 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
4335
4336 msgid "Yes, returning to movie list"
4337 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
4338
4339 msgid "Yes, view the tutorial"
4340 msgstr "Ja, visa guiden"
4341
4342 msgid "You can cancel the installation."
4343 msgstr ""
4344
4345 msgid "You can cancel the removal."
4346 msgstr ""
4347
4348 msgid ""
4349 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4350 "want to be installed."
4351 msgstr ""
4352 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
4353 "inställningar du vill installera."
4354
4355 msgid "You can choose, what you want to install..."
4356 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
4357
4358 msgid "You can install this plugin."
4359 msgstr ""
4360
4361 msgid "You can remove this plugin."
4362 msgstr ""
4363
4364 msgid "You cannot delete this!"
4365 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
4366
4367 msgid "You chose not to install any default services lists."
4368 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
4369
4370 msgid ""
4371 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4372 "default settings later in the settings menu."
4373 msgstr ""
4374 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
4375 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
4376
4377 msgid ""
4378 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4379 msgstr ""
4380 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
4381 "installations guiden."
4382
4383 msgid ""
4384 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4385 "harddisk is not an option for you."
4386 msgstr ""
4387 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
4388 "hårddisk är därför inte möjligt."
4389
4390 msgid ""
4391 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4392 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4393 "to the harddisk!\n"
4394 "Please press OK to start the backup now."
4395 msgstr ""
4396 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
4397 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
4398 "backup till hårddisk!\n"
4399 "Tryck OK för att starta backupen."
4400
4401 msgid ""
4402 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4403 "Please press OK to start the backup now."
4404 msgstr ""
4405 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
4406 "HDD!\n"
4407 "Tryck OK för att starta backup."
4408
4409 msgid ""
4410 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4411 "backup now."
4412 msgstr ""
4413 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
4414 "backupen."
4415
4416 msgid ""
4417 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4418 "now."
4419 msgstr ""
4420 "Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att "
4421 "starta backup nu."
4422
4423 msgid ""
4424 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4425 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4426 msgstr ""
4427 "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer "
4428 "repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
4429
4430 msgid ""
4431 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4432 "restore. Please press OK to start the restore now."
4433 msgstr ""
4434 "Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter "
4435 "återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
4436
4437 #, python-format
4438 msgid "You have to wait %s!"
4439 msgstr "Du måste vänta %s!"
4440
4441 msgid ""
4442 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4443 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4444 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4445 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4446 "your settings."
4447 msgstr ""
4448 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
4449 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
4450 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
4451 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
4452 "vill återställa dina inställningar."
4453
4454 msgid ""
4455 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4456 "\n"
4457 "Do you want to set the pin now?"
4458 msgstr ""
4459 "Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
4460 "\n"
4461 "Vill du ange PIN kod nu?"
4462
4463 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4464 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
4465
4466 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4467 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
4468
4469 msgid ""
4470 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4471 "process."
4472 msgstr ""
4473 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
4474 "uppgraderingsprocessen."
4475
4476 msgid ""
4477 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4478 "blank dual layer DVD!"
4479 msgstr ""
4480 "Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en "
4481 "tom dual layer DVD!"
4482
4483 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4484 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
4485
4486 msgid ""
4487 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4488 "try again."
4489 msgstr ""
4490 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
4491 "försök igen."
4492
4493 msgid ""
4494 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4495 "Press OK to start upgrade."
4496 msgstr ""
4497 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
4498 "Tryck OK för att starta."
4499
4500 msgid "Your network configuration has been activated."
4501 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
4502
4503 msgid ""
4504 "Your network configuration has been activated.\n"
4505 "A second configured interface has been found.\n"
4506 "\n"
4507 "Do you want to disable the second network interface?"
4508 msgstr ""
4509 "Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
4510 "Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
4511 "\n"
4512 "Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
4513
4514 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4515 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
4516
4517 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4518 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
4519
4520 msgid "[alternative edit]"
4521 msgstr "[ändra alternativ]"
4522
4523 msgid "[bouquet edit]"
4524 msgstr "[favoritlists editor]"
4525
4526 msgid "[favourite edit]"
4527 msgstr "[favorit editor]"
4528
4529 msgid "[move mode]"
4530 msgstr "[flyttläge]"
4531
4532 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4533 msgstr ""
4534 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface "
4535 "modul"
4536
4537 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4538 msgstr ""
4539 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common "
4540 "interface modul"
4541
4542 msgid "abort alternatives edit"
4543 msgstr "avbryt ändra alternativ"
4544
4545 msgid "abort bouquet edit"
4546 msgstr "avbryt editera favoritlista"
4547
4548 msgid "abort favourites edit"
4549 msgstr "avbryt editera favoriter"
4550
4551 msgid "about to start"
4552 msgstr "håller på att starta"
4553
4554 msgid "activate current configuration"
4555 msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
4556
4557 msgid "add Provider"
4558 msgstr "lägg till Provider"
4559
4560 msgid "add Service"
4561 msgstr "lägg till Service"
4562
4563 msgid "add a nameserver entry"
4564 msgstr "lägga till en namnserver post"
4565
4566 msgid "add alternatives"
4567 msgstr "lägg till alternativ"
4568
4569 msgid "add bookmark"
4570 msgstr "lägg till bokmärke"
4571
4572 msgid "add bouquet"
4573 msgstr "lägg till favoritlista"
4574
4575 msgid "add directory to playlist"
4576 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
4577
4578 msgid "add file to playlist"
4579 msgstr "lägg till fil i spellista"
4580
4581 msgid "add files to playlist"
4582 msgstr "lägg till fil i spellista"
4583
4584 msgid "add marker"
4585 msgstr "lägg till markör"
4586
4587 msgid "add recording (enter recording duration)"
4588 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
4589
4590 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4591 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
4592
4593 msgid "add recording (indefinitely)"
4594 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
4595
4596 msgid "add recording (stop after current event)"
4597 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
4598
4599 msgid "add service to bouquet"
4600 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
4601
4602 msgid "add service to favourites"
4603 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
4604
4605 msgid "add to parental protection"
4606 msgstr "lägg till föräldraskydd"
4607
4608 msgid "advanced"
4609 msgstr "avancerad"
4610
4611 msgid "alphabetic sort"
4612 msgstr "sortera alfabetiskt"
4613
4614 msgid ""
4615 "are you sure you want to restore\n"
4616 "following backup:\n"
4617 msgstr ""
4618 "vill du verkligen återställa\n"
4619 "med följande backup:\n"
4620
4621 msgid "assigned CAIds"
4622 msgstr "tilldelad CAIds"
4623
4624 msgid "assigned Services/Provider"
4625 msgstr "tilldelade Services/Provider"
4626
4627 #, python-format
4628 msgid "audio track (%s) format"
4629 msgstr "ljudspår (%s) format"
4630
4631 #, python-format
4632 msgid "audio track (%s) language"
4633 msgstr "ljudspår (%s) språk"
4634
4635 msgid "audio tracks"
4636 msgstr "ljudspår"
4637
4638 msgid "auto"
4639 msgstr "auto"
4640
4641 msgid "back"
4642 msgstr "tillbaka"
4643
4644 msgid "background image"
4645 msgstr "bakgrundsbild"
4646
4647 msgid "backgroundcolor"
4648 msgstr "bakgrundsfärg"
4649
4650 msgid "better"
4651 msgstr "bättre"
4652
4653 msgid "black"
4654 msgstr "svart"
4655
4656 msgid "blacklist"
4657 msgstr "svartlista"
4658
4659 msgid "blue"
4660 msgstr "blå"
4661
4662 #, python-format
4663 msgid "burn audio track (%s)"
4664 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
4665
4666 msgid "change recording (duration)"
4667 msgstr "ändra inspelning (längd)"
4668
4669 msgid "change recording (endtime)"
4670 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
4671
4672 msgid "chapters"
4673 msgstr "kapitel"
4674
4675 msgid "choose destination directory"
4676 msgstr "välj destinationsbibliotek"
4677
4678 msgid "circular left"
4679 msgstr "cirkulär vänster"
4680
4681 msgid "circular right"
4682 msgstr "circulär höger"
4683
4684 msgid "clear playlist"
4685 msgstr "rensa spellista"
4686
4687 msgid "complex"
4688 msgstr "komplex"
4689
4690 msgid "config menu"
4691 msgstr "konfigurationsmeny"
4692
4693 msgid "confirmed"
4694 msgstr "bekräftad"
4695
4696 msgid "connected"
4697 msgstr "ansluten"
4698
4699 msgid "continue"
4700 msgstr "fortsätt"
4701
4702 msgid "copy to bouquets"
4703 msgstr "kopiera till favoritlista"
4704
4705 msgid "create directory"
4706 msgstr "skapa bibliotek"
4707
4708 msgid "daily"
4709 msgstr "daglig"
4710
4711 msgid "day"
4712 msgstr "dag"
4713
4714 msgid "delete"
4715 msgstr "ta bort"
4716
4717 msgid "delete cut"
4718 msgstr "ta bort klipp"
4719
4720 msgid "delete file"
4721 msgstr "ta bort fil"
4722
4723 msgid "delete playlist entry"
4724 msgstr "ta bort post i spellista"
4725
4726 msgid "delete saved playlist"
4727 msgstr "ta bort sparad spellista"
4728
4729 msgid "delete..."
4730 msgstr "ta bort..."
4731
4732 msgid "disable"
4733 msgstr "avaktivera"
4734
4735 msgid "disable move mode"
4736 msgstr "avaktivera flyttläge"
4737
4738 msgid "disabled"
4739 msgstr "avaktiverad"
4740
4741 msgid "disconnected"
4742 msgstr "bortkopplad"
4743
4744 msgid "do not change"
4745 msgstr "ändra inte"
4746
4747 msgid "do nothing"
4748 msgstr "gör inget"
4749
4750 msgid "don't record"
4751 msgstr "spela inte in"
4752
4753 msgid "done!"
4754 msgstr "klar!"
4755
4756 msgid "edit alternatives"
4757 msgstr "ändra alternativ"
4758
4759 msgid "empty"
4760 msgstr "tom"
4761
4762 msgid "enable"
4763 msgstr "aktivera"
4764
4765 msgid "enable bouquet edit"
4766 msgstr "aktivera favoritlists editor"
4767
4768 msgid "enable favourite edit"
4769 msgstr "aktivera favoriter editor"
4770
4771 msgid "enable move mode"
4772 msgstr "aktivera flyttläge"
4773
4774 msgid "enabled"
4775 msgstr "aktiverad"
4776
4777 msgid "end alternatives edit"
4778 msgstr "avsluta ändra alternativ"
4779
4780 msgid "end bouquet edit"
4781 msgstr "avsluta favoritlists editor"
4782
4783 msgid "end cut here"
4784 msgstr "slutklipp här"
4785
4786 msgid "end favourites edit"
4787 msgstr "avsluta favoriter editor"
4788
4789 msgid "enigma2 and network"
4790 msgstr "enigma2 och nätverk"
4791
4792 msgid "equal to"
4793 msgstr "lika med"
4794
4795 msgid "exceeds dual layer medium!"
4796 msgstr "överskrider dual layer media"
4797
4798 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4799 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
4800
4801 msgid "exit mediaplayer"
4802 msgstr "avsluta mediaspelare"
4803
4804 msgid "exit movielist"
4805 msgstr "avsluta filmlista"
4806
4807 msgid "exit nameserver configuration"
4808 msgstr "avsluta namnserver konfiguration"
4809
4810 msgid "exit network adapter configuration"
4811 msgstr "avsluta nätverkskorts konfiguration"
4812
4813 msgid "exit network adapter setup menu"
4814 msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
4815
4816 msgid "exit network interface list"
4817 msgstr "avsluta nätverkskorts lista"
4818
4819 msgid "exit networkadapter setup menu"
4820 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
4821
4822 msgid "failed"
4823 msgstr "misslyckades"
4824
4825 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4826 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4827
4828 msgid "filename"
4829 msgstr "filnamn"
4830
4831 msgid "fine-tune your display"
4832 msgstr "fininställ din skärm"
4833
4834 msgid "forward to the next chapter"
4835 msgstr "framåt till nästa kapitel"
4836
4837 msgid "free"
4838 msgstr "fri"
4839
4840 msgid "free diskspace"
4841 msgstr "ledigt diskutrymme"
4842
4843 msgid "go to deep standby"
4844 msgstr "stäng av mottagaren"
4845
4846 msgid "go to standby"
4847 msgstr "inta standby"
4848
4849 msgid "grab this frame as bitmap"
4850 msgstr "grab den här framen som bitmap"
4851
4852 msgid "green"
4853 msgstr "grön"
4854
4855 msgid "hear radio..."
4856 msgstr "lyssna på radio..."
4857
4858 msgid "help..."
4859 msgstr "hjälp..."
4860
4861 msgid "hidden network"
4862 msgstr "gömt nätverk"
4863
4864 msgid "hide extended description"
4865 msgstr "dölj utökad beskrivning"
4866
4867 msgid "hide player"
4868 msgstr "dölj spelare"
4869
4870 msgid "horizontal"
4871 msgstr "horisontal"
4872
4873 msgid "hour"
4874 msgstr "timme"
4875
4876 msgid "hours"
4877 msgstr "timmar"
4878
4879 msgid "immediate shutdown"
4880 msgstr "omedelbar avstängning"
4881
4882 #, python-format
4883 msgid ""
4884 "incoming call!\n"
4885 "%s calls on %s!"
4886 msgstr ""
4887 "inkommande samtal!\n"
4888 "%s ringer från %s!"
4889
4890 msgid "init module"
4891 msgstr "initiera modul"
4892
4893 msgid "init modules"
4894 msgstr "initiera moduler"
4895
4896 msgid "insert mark here"
4897 msgstr "infoga markör här"
4898
4899 msgid "jump back to the previous title"
4900 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
4901
4902 msgid "jump forward to the next title"
4903 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
4904
4905 msgid "jump to listbegin"
4906 msgstr "hoppa till liststart"
4907
4908 msgid "jump to listend"
4909 msgstr "hoppa till listslut"
4910
4911 msgid "jump to next marked position"
4912 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
4913
4914 msgid "jump to previous marked position"
4915 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
4916
4917 msgid "leave movie player..."
4918 msgstr "lämna videospelare..."
4919
4920 msgid "left"
4921 msgstr "vänster"
4922
4923 msgid "length"
4924 msgstr "längd"
4925
4926 msgid "list style compact"
4927 msgstr "liststil kompakt"
4928
4929 msgid "list style compact with description"
4930 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
4931
4932 msgid "list style default"
4933 msgstr "liststil grundläge"
4934
4935 msgid "list style single line"
4936 msgstr "liststil enkel linje"
4937
4938 msgid "load playlist"
4939 msgstr "ladda spellista"
4940
4941 msgid "locked"
4942 msgstr "låst"
4943
4944 msgid "loopthrough to"
4945 msgstr "loopthrough till"
4946
4947 msgid "manual"
4948 msgstr "manuell"
4949
4950 msgid "menu"
4951 msgstr "meny"
4952
4953 msgid "menulist"
4954 msgstr "menylista"
4955
4956 msgid "mins"
4957 msgstr "min"
4958
4959 msgid "minute"
4960 msgstr "minut"
4961
4962 msgid "minutes"
4963 msgstr "minuter"
4964
4965 msgid "month"
4966 msgstr "månad"
4967
4968 msgid "move PiP to main picture"
4969 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
4970
4971 msgid "move down to last entry"
4972 msgstr "flytta ner till sista posten"
4973
4974 msgid "move down to next entry"
4975 msgstr "flytta ner till nästa post"
4976
4977 msgid "move up to first entry"
4978 msgstr "flytta upp till första posten"
4979
4980 msgid "move up to previous entry"
4981 msgstr "flytta upp till föregående post"
4982
4983 msgid "movie list"
4984 msgstr "filmlista"
4985
4986 msgid "multinorm"
4987 msgstr "multinorm"
4988
4989 msgid "never"
4990 msgstr "aldrig"
4991
4992 msgid "next channel"
4993 msgstr "nästa kanal"
4994
4995 msgid "next channel in history"
4996 msgstr "nästa kanal i historiken"
4997
4998 msgid "no"
4999 msgstr "nej"
5000
5001 msgid "no CAId selected"
5002 msgstr "ingen CAId vald"
5003
5004 msgid "no CI slots found"
5005 msgstr "ingen CI slot hittad"
5006
5007 msgid "no HDD found"
5008 msgstr "ingen hårddisk hittad"
5009
5010 msgid "no module found"
5011 msgstr "ingen modul hittad"
5012
5013 msgid "no standby"
5014 msgstr "inget viloläge"
5015
5016 msgid "no timeout"
5017 msgstr "ingen timeout"
5018
5019 msgid "none"
5020 msgstr "ingen"
5021
5022 msgid "not locked"
5023 msgstr "inte låst"
5024
5025 msgid "not used"
5026 msgstr "ej använd"
5027
5028 msgid "nothing connected"
5029 msgstr "inget anslutet"
5030
5031 msgid "of a DUAL layer medium used."
5032 msgstr "av DUAL layer media använt."
5033
5034 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5035 msgstr "av SINGLE layer media använt."
5036
5037 msgid "off"
5038 msgstr "av"
5039
5040 msgid "on"
5041 msgstr "på"
5042
5043 msgid "on READ ONLY medium."
5044 msgstr "på READ ONLY media."
5045
5046 msgid "once"
5047 msgstr "en gång"
5048
5049 msgid "open nameserver configuration"
5050 msgstr "öppna namnserver konfiguration"
5051
5052 msgid "open servicelist"
5053 msgstr "öppna kanallista"
5054
5055 msgid "open servicelist(down)"
5056 msgstr "öppna kanallista(ner)"
5057
5058 msgid "open servicelist(up)"
5059 msgstr "öppna kanallista(upp)"
5060
5061 msgid "open virtual keyboard input help"
5062 msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
5063
5064 msgid "pass"
5065 msgstr "klart"
5066
5067 msgid "pause"
5068 msgstr "paus"
5069
5070 msgid "play entry"
5071 msgstr "spela angivet"
5072
5073 msgid "play from next mark or playlist entry"
5074 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
5075
5076 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5077 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
5078
5079 msgid "please press OK when ready"
5080 msgstr "tryck OK när du är klar"
5081
5082 msgid "please wait, loading picture..."
5083 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
5084
5085 msgid "previous channel"
5086 msgstr "föregående kanal"
5087
5088 msgid "previous channel in history"
5089 msgstr "föregående kanal i historiken"
5090
5091 msgid "record"
5092 msgstr "spela in"
5093
5094 msgid "recording..."
5095 msgstr "spelar in..."
5096
5097 msgid "red"
5098 msgstr "röd"
5099
5100 msgid "remove a nameserver entry"
5101 msgstr "ta bort en namnserver post"
5102
5103 msgid "remove after this position"
5104 msgstr "ta bort efter denna position"
5105
5106 msgid "remove all alternatives"
5107 msgstr "ta bort alla alternativ"
5108
5109 msgid "remove all new found flags"
5110 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
5111
5112 msgid "remove before this position"
5113 msgstr "ta bort före denna position"
5114
5115 msgid "remove bookmark"
5116 msgstr "ta bort bokmärke"
5117
5118 msgid "remove directory"
5119 msgstr "ta bort bibliotek"
5120
5121 msgid "remove entry"
5122 msgstr "ta bort post"
5123
5124 msgid "remove from parental protection"
5125 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
5126
5127 msgid "remove new found flag"
5128 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
5129
5130 msgid "remove selected satellite"
5131 msgstr "ta bort vald satellite"
5132
5133 msgid "remove this mark"
5134 msgstr "ta bort denna markör"
5135
5136 msgid "repeat playlist"
5137 msgstr "upprepa spellista"
5138
5139 msgid "repeated"
5140 msgstr "repeterande"
5141
5142 msgid "rewind to the previous chapter"
5143 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
5144
5145 msgid "right"
5146 msgstr "höger"
5147
5148 msgid "save last directory on exit"
5149 msgstr "spara sista biblioteket vid avslut"
5150
5151 msgid "save playlist"
5152 msgstr "spara spellista"
5153
5154 msgid "save playlist on exit"
5155 msgstr "spara spellista vid avslut"
5156
5157 msgid "scan done!"
5158 msgstr "sökning klar!"
5159
5160 #, python-format
5161 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5162 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
5163
5164 msgid "scan state"
5165 msgstr "sökningsstatus"
5166
5167 msgid "second"
5168 msgstr "sekund"
5169
5170 msgid "second cable of motorized LNB"
5171 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
5172
5173 msgid "seconds"
5174 msgstr "sekunder"
5175
5176 msgid "select"
5177 msgstr "välj"
5178
5179 msgid "select .NFI flash file"
5180 msgstr "välj .NFI flash fil"
5181
5182 msgid "select CAId"
5183 msgstr "vald CAId"
5184
5185 msgid "select CAId's"
5186 msgstr "välj CAIds"
5187
5188 msgid "select image from server"
5189 msgstr "välj image från server"
5190
5191 msgid "select interface"
5192 msgstr "välj kort"
5193
5194 msgid "select menu entry"
5195 msgstr "välj meny post"
5196
5197 msgid "select movie"
5198 msgstr "välj film"
5199
5200 msgid "select the movie path"
5201 msgstr "välj film sökväg"
5202
5203 msgid "service pin"
5204 msgstr "kanal PIN"
5205
5206 msgid "setup pin"
5207 msgstr "installation PIN"
5208
5209 msgid "show DVD main menu"
5210 msgstr "visa DVD huvudmeny"
5211
5212 msgid "show EPG..."
5213 msgstr "visa EPG..."
5214
5215 msgid "show Infoline"
5216 msgstr "visa Infolinje"
5217
5218 msgid "show all"
5219 msgstr "visa alla"
5220
5221 msgid "show alternatives"
5222 msgstr "visa alternativ"
5223
5224 msgid "show event details"
5225 msgstr "visa programdetaljer"
5226
5227 msgid "show extended description"
5228 msgstr "visa utökad beskrivning"
5229
5230 msgid "show first selected tag"
5231 msgstr "visa första valda märkning"
5232
5233 msgid "show second selected tag"
5234 msgstr "visa andra valda märkning"
5235
5236 msgid "show shutdown menu"
5237 msgstr "visa avstängningsmeny"
5238
5239 msgid "show single service EPG..."
5240 msgstr "visa singel kanal EPG..."
5241
5242 msgid "show tag menu"
5243 msgstr "visa märkningsmeny"
5244
5245 msgid "show transponder info"
5246 msgstr "visa transponder info"
5247
5248 msgid "shuffle playlist"
5249 msgstr "blanda spellista"
5250
5251 msgid "shutdown"
5252 msgstr "stäng av"
5253
5254 msgid "simple"
5255 msgstr "enkelt"
5256
5257 msgid "skip backward"
5258 msgstr "hoppa bakåt"
5259
5260 msgid "skip backward (enter time)"
5261 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
5262
5263 msgid "skip forward"
5264 msgstr "hoppa framåt"
5265
5266 msgid "skip forward (enter time)"
5267 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
5268
5269 msgid "slide picture in loop"
5270 msgstr "bildspel i loop"
5271
5272 msgid "sort by date"
5273 msgstr "sortera efter datum"
5274
5275 msgid "standard"
5276 msgstr "standard"
5277
5278 msgid "standby"
5279 msgstr "viloläge"
5280
5281 msgid "start cut here"
5282 msgstr "startklipp här"
5283
5284 msgid "start directory"
5285 msgstr "startbibliotek"
5286
5287 msgid "start timeshift"
5288 msgstr "starta timeshift"
5289
5290 msgid "stereo"
5291 msgstr "stereo"
5292
5293 msgid "stop PiP"
5294 msgstr "avsluta BiB"
5295
5296 msgid "stop entry"
5297 msgstr "slutpost"
5298
5299 msgid "stop recording"
5300 msgstr "stoppa inspelning"
5301
5302 msgid "stop timeshift"
5303 msgstr "stoppa timeshift"
5304
5305 msgid "swap PiP and main picture"
5306 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
5307
5308 msgid "switch to bookmarks"
5309 msgstr "byt till bokmärke"
5310
5311 msgid "switch to filelist"
5312 msgstr "byt till fillista"
5313
5314 msgid "switch to playlist"
5315 msgstr "byt till spellista"
5316
5317 msgid "switch to the next angle"
5318 msgstr "byt till nästa position"
5319
5320 msgid "switch to the next audio track"
5321 msgstr "byt till nästa ljudspår"
5322
5323 msgid "switch to the next subtitle language"
5324 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
5325
5326 msgid "template file"
5327 msgstr "mallfil"
5328
5329 msgid "textcolor"
5330 msgstr "textfärg"
5331
5332 msgid "this recording"
5333 msgstr "denna inspelning"
5334
5335 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5336 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
5337
5338 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5339 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
5340
5341 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5342 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
5343
5344 msgid "unconfirmed"
5345 msgstr "obekräftad"
5346
5347 msgid "unknown"
5348 msgstr "okänd"
5349
5350 msgid "unknown service"
5351 msgstr "okänd kanal"
5352
5353 msgid "until restart"
5354 msgstr "innan omstart"
5355
5356 msgid "user defined"
5357 msgstr "användardefinierad"
5358
5359 msgid "vertical"
5360 msgstr "vertikal"
5361
5362 msgid "view extensions..."
5363 msgstr "visa utökningar..."
5364
5365 msgid "view recordings..."
5366 msgstr "visa inspelningar..."
5367
5368 msgid "wait for ci..."
5369 msgstr "vänta på ci..."
5370
5371 msgid "wait for mmi..."
5372 msgstr "vänta på mmi..."
5373
5374 msgid "waiting"
5375 msgstr "väntar"
5376
5377 msgid "weekly"
5378 msgstr "veckolig"
5379
5380 msgid "whitelist"
5381 msgstr "vitlista"
5382
5383 msgid "working"
5384 msgstr "arbetar"
5385
5386 msgid "yellow"
5387 msgstr "gul"
5388
5389 msgid "yes"
5390 msgstr "ja"
5391
5392 msgid "yes (keep feeds)"
5393 msgstr "ja (behåll feeds)"
5394
5395 msgid ""
5396 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
5397 "assistance before rebooting your dreambox."
5398 msgstr ""
5399 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
5400 "hjälp innan du startar om din dreambox."
5401
5402 msgid "zap"
5403 msgstr "zap"
5404
5405 msgid "zapped"
5406 msgstr "zapped"
5407
5408 #~ msgid ""
5409 #~ "\n"
5410 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
5411 #~ msgstr ""
5412 #~ "\n"
5413 #~ "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
5414
5415 #~ msgid "\"?"
5416 #~ msgstr "\"?"
5417
5418 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
5419 #~ msgstr ".NFI Flash bootbar USB stick skapad. "
5420
5421 #~ msgid "AGC"
5422 #~ msgstr "AGC"
5423
5424 #~ msgid "AGC:"
5425 #~ msgstr "AGC:"
5426
5427 #~ msgid "Add title..."
5428 #~ msgstr "Lägg till titel..."
5429
5430 #~ msgid "Album:"
5431 #~ msgstr "Album:"
5432
5433 #~ msgid "All keys"
5434 #~ msgstr "All nycklar"
5435
5436 #~ msgid "All..."
5437 #~ msgstr "Alla..."
5438
5439 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
5440 #~ msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
5441
5442 #~ msgid "An error occured!"
5443 #~ msgstr "Ett fel inträffade!"
5444
5445 #~ msgid ""
5446 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
5447 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
5448 #~ "\n"
5449 #~ msgstr ""
5450 #~ "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
5451 #~ "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
5452 #~ "\n"
5453
5454 #~ msgid ""
5455 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
5456 #~ "\n"
5457 #~ msgstr ""
5458 #~ "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
5459 #~ "\n"
5460
5461 #~ msgid "Artist:"
5462 #~ msgstr "Artist:"
5463
5464 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
5465 #~ msgstr "Automatisk SSID sökning"
5466
5467 #~ msgid "Burn"
5468 #~ msgstr "Skapa"
5469
5470 #~ msgid "Burn To DVD..."
5471 #~ msgstr "Skapa DVD..."
5472
5473 #~ msgid "Choose Location"
5474 #~ msgstr "Välj lokation"
5475
5476 #~ msgid "Configure your internal LAN"
5477 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
5478
5479 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
5480 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
5481
5482 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
5483 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
5484
5485 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
5486 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
5487
5488 #~ msgid "Confirm"
5489 #~ msgstr "Bekräfta"
5490
5491 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
5492 #~ msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
5493
5494 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
5495 #~ msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
5496
5497 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
5498 #~ msgstr "Kopiera USB flash boot image till stick..."
5499
5500 #~ msgid "DVD ENTER key"
5501 #~ msgstr "DVD ENTER tangent"
5502
5503 #~ msgid "DVD down key"
5504 #~ msgstr "DVD ner tangent"
5505
5506 #~ msgid "DVD left key"
5507 #~ msgstr "DVD vänster tangent"
5508
5509 #~ msgid "DVD right key"
5510 #~ msgstr "DVD höger tangent"
5511
5512 #~ msgid "DVD up key"
5513 #~ msgstr "DVD upp tangent"
5514
5515 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
5516 #~ msgstr "Packar upp USB flash boot image..."
5517
5518 #~ msgid "Details"
5519 #~ msgstr "Detaljer"
5520
5521 #~ msgid "Device Setup..."
5522 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
5523
5524 #~ msgid "DiSEqC Mode"
5525 #~ msgstr "DiSEqC Läge"
5526
5527 #~ msgid ""
5528 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
5529 #~ "the plugin \""
5530 #~ msgstr ""
5531 #~ "Vill du verkligen TA BORT\n"
5532 #~ "pluginen \""
5533
5534 #~ msgid ""
5535 #~ "Do you really want to download\n"
5536 #~ "the plugin \""
5537 #~ msgstr ""
5538 #~ "Vill du verkligen ladda ner\n"
5539 #~ "pluginen \""
5540
5541 #~ msgid "Do you really want to exit?"
5542 #~ msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
5543
5544 #~ msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
5545 #~ msgstr ""
5546 #~ "Vill du fortsätta med installation eller borttagning av vald plugin?\n"
5547
5548 #~ msgid "Downloading image description..."
5549 #~ msgstr "Ladda ner image beskrivning..."
5550
5551 #~ msgid "Edit current title"
5552 #~ msgstr "Ändra vald titel"
5553
5554 #~ msgid "Edit title..."
5555 #~ msgstr "Ändra titel..."
5556
5557 #~ msgid "Enable LAN"
5558 #~ msgstr "Aktivera LAN"
5559
5560 #~ msgid "Enable WLAN"
5561 #~ msgstr "Aktivera WLAN"
5562
5563 #~ msgid ""
5564 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
5565 #~ "\n"
5566 #~ msgstr ""
5567 #~ "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
5568 #~ "\n"
5569
5570 #~ msgid "End"
5571 #~ msgstr "Slut"
5572
5573 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
5574 #~ msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
5575
5576 #~ msgid "Filename and path"
5577 #~ msgstr "Filnamn och sökväg"
5578
5579 #~ msgid "Fix USB stick"
5580 #~ msgstr "Fix USB stick"
5581
5582 #~ msgid "Font size"
5583 #~ msgstr "Font storlek"
5584
5585 #~ msgid "Genre:"
5586 #~ msgstr "Genre:"
5587
5588 #~ msgid ""
5589 #~ "Install/\n"
5590 #~ "Remove"
5591 #~ msgstr ""
5592 #~ "Installera/\n"
5593 #~ "Ta bort"
5594
5595 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
5596 #~ msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
5597
5598 #~ msgid "Nameserver Setup..."
5599 #~ msgstr "Namnserver installation..."
5600
5601 #~ msgid "New DVD"
5602 #~ msgstr "Ny DVD"
5603
5604 #~ msgid ""
5605 #~ "No working local networkadapter found.\n"
5606 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
5607 #~ "configured correctly."
5608 #~ msgstr ""
5609 #~ "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
5610 #~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt "
5611 #~ "Nätverk är korrekt konfigurerat."
5612
5613 #~ msgid ""
5614 #~ "No working wireless interface found.\n"
5615 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
5616 #~ "enable your local network interface."
5617 #~ msgstr ""
5618 #~ "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
5619 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick "
5620 #~ "eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
5621
5622 #~ msgid ""
5623 #~ "No working wireless interface found.\n"
5624 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
5625 #~ "you local network interface."
5626 #~ msgstr ""
5627 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
5628 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
5629 #~ "aktiverat lokalt nätverkskort."
5630
5631 #~ msgid ""
5632 #~ "No working wireless interface found.\n"
5633 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
5634 #~ "your local network interface."
5635 #~ msgstr ""
5636 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
5637 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
5638 #~ "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
5639
5640 #~ msgid ""
5641 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
5642 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
5643 #~ "Network is configured correctly."
5644 #~ msgstr ""
5645 #~ "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
5646 #~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
5647 #~ "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
5648
5649 #~ msgid "No, let me choose default lists"
5650 #~ msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
5651
5652 #~ msgid ""
5653 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
5654 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
5655 #~ "back in."
5656 #~ msgstr ""
5657 #~ "Vänligen anslut nu USB stick (minsta storlek 64MB) som du vill formatera "
5658 #~ "och använda som .NFI image flasher. Tryck OK efter du anslutit stickan i "
5659 #~ "boxen. "
5660
5661 #~ msgid "Other..."
5662 #~ msgstr "Annat..."
5663
5664 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
5665 #~ msgstr "Partitionera USB stick..."
5666
5667 #~ msgid ""
5668 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
5669 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
5670 #~ "built in wireless network support"
5671 #~ msgstr ""
5672 #~ "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick "
5673 #~ "till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det "
5674 #~ "inbyggda trådlösa nätverksstödet."
5675
5676 #~ msgid ""
5677 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
5678 #~ "needed values.\n"
5679 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5680 #~ msgstr ""
5681 #~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i "
5682 #~ "de behövda värdena.\n"
5683 #~ "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
5684
5685 #~ msgid ""
5686 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
5687 #~ "needed values.\n"
5688 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5689 #~ msgstr ""
5690 #~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de "
5691 #~ "behövda värdena.\n"
5692 #~ "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
5693
5694 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
5695 #~ msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
5696
5697 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
5698 #~ msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
5699
5700 #~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
5701 #~ msgstr "Vänligen vänta för md5 signatur verifiering..."
5702