update lithuanian, polish and french translations
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-06-25 14:05+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-06-18 15:18+0100\n"
12 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr ""
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d min"
57 msgstr "%d min"
58
59 msgid "%d.%B %Y"
60 msgstr "%d.%B %Y"
61
62 #, python-format
63 msgid ""
64 "%s\n"
65 "(%s, %d MB free)"
66 msgstr ""
67 "%s\n"
68 "(%s, %d MB wolne)"
69
70 #, python-format
71 msgid "%s (%s)\n"
72 msgstr "%s (%s)\n"
73
74 msgid "(ZAP)"
75 msgstr "(Przełącz)"
76
77 msgid "(empty)"
78 msgstr "(puste)"
79
80 msgid "(show optional DVD audio menu)"
81 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
82
83 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
84 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
85
86 msgid "/var directory"
87 msgstr "katalog /var"
88
89 msgid "0"
90 msgstr "0"
91
92 msgid "1"
93 msgstr "1"
94
95 msgid "1.0"
96 msgstr "1.0"
97
98 msgid "1.1"
99 msgstr "1.1"
100
101 msgid "1.2"
102 msgstr "1.2"
103
104 msgid "12V output"
105 msgstr "12V wyjście"
106
107 msgid "13 V"
108 msgstr "13 V"
109
110 msgid "16:10"
111 msgstr "16:10"
112
113 msgid "16:10 Letterbox"
114 msgstr "16:10 Letterbox"
115
116 msgid "16:10 PanScan"
117 msgstr "16:10 PanScan"
118
119 msgid "16:9"
120 msgstr "16:9"
121
122 msgid "16:9 Letterbox"
123 msgstr "16:9 Letterbox"
124
125 msgid "16:9 always"
126 msgstr "16:9 zawsze"
127
128 msgid "18 V"
129 msgstr "18 V"
130
131 msgid "2"
132 msgstr "2"
133
134 msgid "3"
135 msgstr "3"
136
137 msgid "30 minutes"
138 msgstr "30 minut"
139
140 msgid "4"
141 msgstr "4"
142
143 msgid "4:3"
144 msgstr "4:3"
145
146 msgid "4:3 Letterbox"
147 msgstr "4:3 Letterbox"
148
149 msgid "4:3 PanScan"
150 msgstr "4:3 PanScan"
151
152 msgid "5"
153 msgstr "5"
154
155 msgid "5 minutes"
156 msgstr "5 minut"
157
158 msgid "50 Hz"
159 msgstr "50 Hz"
160
161 msgid "6"
162 msgstr "6"
163
164 msgid "60 minutes"
165 msgstr "60 minut"
166
167 msgid "7"
168 msgstr "7"
169
170 msgid "8"
171 msgstr "8"
172
173 msgid "9"
174 msgstr "9"
175
176 msgid "<unknown>"
177 msgstr "<nieznany>"
178
179 msgid "??"
180 msgstr "??"
181
182 msgid "A"
183 msgstr "A"
184
185 #, python-format
186 msgid ""
187 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
188 "Do you want to keep your version?"
189 msgstr ""
190 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od instalacji.\n"
191 "Czy zachować aktualną wersję?"
192
193 msgid ""
194 "A finished record timer wants to set your\n"
195 "Dreambox to standby. Do that now?"
196 msgstr ""
197 "Zakończone nagrywanie chce ustawić twojego\n"
198 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
199
200 msgid ""
201 "A finished record timer wants to shut down\n"
202 "your Dreambox. Shutdown now?"
203 msgstr ""
204 "Zakończone nagrywanie chce wyłączyć\n"
205 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
206
207 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
208 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
209
210 #, python-format
211 msgid ""
212 "A record has been started:\n"
213 "%s"
214 msgstr ""
215 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
216 "%s"
217
218 msgid ""
219 "A recording is currently running.\n"
220 "What do you want to do?"
221 msgstr ""
222 "Nagrywanie w toku.\n"
223 "Co chcesz zrobić?"
224
225 msgid ""
226 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
227 "configure the positioner."
228 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
229
230 msgid ""
231 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
232 "start the satfinder."
233 msgstr ""
234 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
235 "sygnału."
236
237 #, python-format
238 msgid "A required tool (%s) was not found."
239 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
240
241 msgid ""
242 "A sleep timer wants to set your\n"
243 "Dreambox to standby. Do that now?"
244 msgstr ""
245 "Wyłącznik czasowy chce ustawić twojego\n"
246 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
247
248 msgid ""
249 "A sleep timer wants to shut down\n"
250 "your Dreambox. Shutdown now?"
251 msgstr ""
252 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
253 "twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
254
255 msgid ""
256 "A timer failed to record!\n"
257 "Disable TV and try again?\n"
258 msgstr ""
259 "Timer nie mógł nagrać!\n"
260 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
261
262 msgid "A/V Settings"
263 msgstr "Ustawienia A/V"
264
265 msgid "AA"
266 msgstr "AA"
267
268 msgid "AB"
269 msgstr "AB"
270
271 msgid "AC3 default"
272 msgstr "AC3 domyślnie"
273
274 msgid "AC3 downmix"
275 msgstr "AC3 downmix"
276
277 msgid "AGC"
278 msgstr "AGC"
279
280 msgid "AGC:"
281 msgstr "AGC:"
282
283 msgid "About"
284 msgstr "O tunerze..."
285
286 msgid "About..."
287 msgstr "Informacje o tunerze..."
288
289 msgid "Action on long powerbutton press"
290 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
291
292 msgid "Activate Picture in Picture"
293 msgstr "Aktywuj PiP"
294
295 msgid "Activate network settings"
296 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
297
298 msgid "Adapter settings"
299 msgstr "Ustawienia adaptera"
300
301 msgid "Add"
302 msgstr "Dodaj"
303
304 msgid "Add a mark"
305 msgstr "Dodaj zaznaczone"
306
307 msgid "Add a new title"
308 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
309
310 msgid "Add timer"
311 msgstr "Dodaj timer"
312
313 msgid "Add title..."
314 msgstr "Dodaję tytuł..."
315
316 msgid "Add to bouquet"
317 msgstr "Dodaj do bukietu"
318
319 msgid "Add to favourites"
320 msgstr "Dodaj do ulubionych"
321
322 msgid ""
323 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
324 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
325 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
326 "test screens."
327 msgstr ""
328 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
329 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
330 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
331 "zobaczyć inny testowy ekran."
332
333 msgid "Advanced"
334 msgstr "Zaawansowane"
335
336 msgid "Advanced Video Setup"
337 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
338
339 msgid "After event"
340 msgstr "Po wydarzeniu"
341
342 msgid ""
343 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
344 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
345 msgstr ""
346 "Gdy kreator zostanie zakończony , możesz ochronić pojedyncze serwisy. "
347 "Nakierować ręcznie Dreamboxa jak to zrobić."
348
349 msgid "Album:"
350 msgstr "Album:"
351
352 msgid "All"
353 msgstr "Wszystkie"
354
355 msgid "All..."
356 msgstr "Wszystkie..."
357
358 msgid "Alpha"
359 msgstr "Przezroczystość"
360
361 msgid "Alternative radio mode"
362 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
363
364 msgid "Alternative services tuner priority"
365 msgstr "Alternatywny priorytet tunera usług"
366
367 msgid "An empty filename is illegal."
368 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nielegalna."
369
370 #, python-format
371 msgid "An error has occured. (%s)"
372 msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
373
374 msgid "Arabic"
375 msgstr "Arabski"
376
377 msgid ""
378 "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
379 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
380 "\n"
381 msgstr ""
382 "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
383 "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
384 "\n"
385
386 msgid ""
387 "Are you sure you want to enable your local network?\n"
388 "\n"
389 msgstr ""
390 "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
391 "\n"
392
393 msgid ""
394 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
395 "\n"
396 msgstr ""
397 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
398 "\n"
399
400 msgid "Artist:"
401 msgstr "Artysta:"
402
403 msgid "Ask before shutdown:"
404 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
405
406 msgid "Ask user"
407 msgstr "Zapytaj użytkownika"
408
409 msgid "Aspect Ratio"
410 msgstr "Format obrazu:"
411
412 msgid "Audio"
413 msgstr "Dźwięk"
414
415 msgid "Audio Options..."
416 msgstr "Opcje Dźwięku..."
417
418 msgid "Auto"
419 msgstr "Auto"
420
421 msgid "Auto scart switching"
422 msgstr "Auto przełączanie scart"
423
424 msgid "Automatic"
425 msgstr "Automatycznie"
426
427 msgid "Automatic Scan"
428 msgstr "Automatyczne skanowanie"
429
430 msgid "B"
431 msgstr "B"
432
433 msgid "BA"
434 msgstr "BA"
435
436 msgid "BB"
437 msgstr "BB"
438
439 msgid "BER"
440 msgstr "BER"
441
442 msgid "BER:"
443 msgstr "BER:"
444
445 msgid "Back"
446 msgstr "Powrót"
447
448 msgid "Backup"
449 msgstr "Kopia"
450
451 msgid "Backup Location"
452 msgstr "Lokalizacja kopii"
453
454 msgid "Backup Mode"
455 msgstr "Tryb kopii"
456
457 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
458 msgstr "Kopia ukończona. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
459
460 msgid "Band"
461 msgstr "Pasmo"
462
463 msgid "Bandwidth"
464 msgstr "Szerokie pasmo"
465
466 msgid "Begin time"
467 msgstr "Czas rozpoczęcia"
468
469 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
470 msgstr "Zachowanie 'przerwy' gdy zatrzymany"
471
472 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
473 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
474
475 msgid "Behavior when a movie is started"
476 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
477
478 msgid "Behavior when a movie is stopped"
479 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
480
481 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
482 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
483
484 msgid "Brightness"
485 msgstr "Jasność"
486
487 msgid "Burn"
488 msgstr "Wypal"
489
490 msgid "Burn DVD"
491 msgstr "Wypal DVD"
492
493 msgid "Burn To DVD..."
494 msgstr "Wypalanie DVD..."
495
496 msgid "Bus: "
497 msgstr "Bus:"
498
499 msgid ""
500 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
501 "displayed."
502 msgstr "Poprzez wciśnięcie OK na pilocie, pasek info będzie wyświetlany."
503
504 msgid "C-Band"
505 msgstr "Pasmo C"
506
507 msgid "CF Drive"
508 msgstr "Karta CF"
509
510 msgid "CVBS"
511 msgstr "CVBS"
512
513 msgid "Cable"
514 msgstr "Kablówka"
515
516 msgid "Cache Thumbnails"
517 msgstr "Przechowuj strony"
518
519 msgid "Call monitoring"
520 msgstr "Monitor rozmów"
521
522 msgid "Cancel"
523 msgstr "Anuluj"
524
525 msgid "Capacity: "
526 msgstr "Pojemność:"
527
528 msgid "Card"
529 msgstr "Karta"
530
531 msgid "Catalan"
532 msgstr "Hiszpański"
533
534 msgid "Change bouquets in quickzap"
535 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
536
537 msgid "Change pin code"
538 msgstr "Zmień kod pin"
539
540 msgid "Change service pin"
541 msgstr "Zmien pin serwisowy"
542
543 msgid "Change service pins"
544 msgstr "Zmień piny serwisowe"
545
546 msgid "Change setup pin"
547 msgstr "Zmień pin instalatora"
548
549 msgid "Channel"
550 msgstr "Kanał"
551
552 msgid "Channel Selection"
553 msgstr "Wybór kanału"
554
555 msgid "Channel:"
556 msgstr "Kanał:"
557
558 msgid "Channellist menu"
559 msgstr "Menu listy kanałów"
560
561 msgid "Chap."
562 msgstr "Rozdz."
563
564 msgid "Chapter"
565 msgstr "Rozdział"
566
567 msgid "Chapter:"
568 msgstr "Rozdział:"
569
570 msgid "Check"
571 msgstr "Sprawdź"
572
573 msgid "Checking Filesystem..."
574 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
575
576 msgid "Choose Tuner"
577 msgstr "Wybierz tuner"
578
579 msgid "Choose bouquet"
580 msgstr "Wybierz bukiet"
581
582 msgid "Choose source"
583 msgstr "Wybierz źródło"
584
585 msgid "Choose target folder"
586 msgstr "Wybierz folder docelowy"
587
588 msgid "Choose your Skin"
589 msgstr "Wybierz swój skin"
590
591 msgid "Cleanup"
592 msgstr "Czyść"
593
594 msgid "Clear before scan"
595 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
596
597 msgid "Clear log"
598 msgstr "Wyczyść log"
599
600 msgid "Close"
601 msgstr "Zamknij"
602
603 msgid "Code rate high"
604 msgstr "Poziom kodu wysoki"
605
606 msgid "Code rate low"
607 msgstr "Poziom kodu niski"
608
609 msgid "Coderate HP"
610 msgstr "Poziom kodu HP"
611
612 msgid "Coderate LP"
613 msgstr "Poziom kodu LP"
614
615 msgid "Color Format"
616 msgstr "Format kolorów"
617
618 msgid "Command execution..."
619 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
620
621 msgid "Command order"
622 msgstr "Wydawanie poleceń"
623
624 msgid "Committed DiSEqC command"
625 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
626
627 msgid "Common Interface"
628 msgstr "Moduł Dostępu"
629
630 msgid "Compact Flash"
631 msgstr "Compact Flash"
632
633 msgid "Compact flash card"
634 msgstr "Karta Compact flash"
635
636 msgid "Complete"
637 msgstr "Ukończono"
638
639 msgid "Configuration Mode"
640 msgstr "Tryb konfiguracji"
641
642 msgid "Configure your internal LAN"
643 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
644
645 msgid "Configure your internal LAN again"
646 msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
647
648 msgid "Configure your wireless LAN"
649 msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
650
651 msgid "Configure your wireless LAN again"
652 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
653
654 msgid "Configuring"
655 msgstr "Konfigurowanie"
656
657 msgid "Confirm"
658 msgstr "Zatwierdź"
659
660 msgid "Conflicting timer"
661 msgstr "Konflikt timera"
662
663 msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
664 msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
665
666 msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
667 msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
668
669 msgid "Connected to Fritz!Box!"
670 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
671
672 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
673 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
674
675 #, python-format
676 msgid ""
677 "Connection to Fritz!Box\n"
678 "failed! (%s)\n"
679 "retrying..."
680 msgstr ""
681 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
682 "nieudane! (%s)\n"
683 "ponawianie..."
684
685 msgid "Constellation"
686 msgstr "Konstelacja"
687
688 msgid "Continue playing"
689 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
690
691 msgid "Contrast"
692 msgstr "Kontrast"
693
694 msgid "Create movie folder failed"
695 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nieudane"
696
697 msgid "Creating partition failed"
698 msgstr "Tworzenie partycji nieudane"
699
700 msgid "Croatian"
701 msgstr "Chorwacki"
702
703 msgid "Current Transponder"
704 msgstr "Aktualny Transponder"
705
706 msgid "Current settings:"
707 msgstr "Aktualne ustawienia:"
708
709 msgid "Current version:"
710 msgstr "Aktualna wersja:"
711
712 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
713 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
714
715 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
716 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
717
718 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
719 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
720
721 msgid "Customize"
722 msgstr "Przystosuj"
723
724 msgid "Cut"
725 msgstr "Wytnij"
726
727 msgid "Cutlist editor..."
728 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
729
730 msgid "Czech"
731 msgstr "Czeski"
732
733 msgid "DHCP"
734 msgstr "DHCP"
735
736 msgid "DVB-S"
737 msgstr "DVB-S"
738
739 msgid "DVB-S2"
740 msgstr "DVB-S2"
741
742 msgid "DVD ENTER key"
743 msgstr "DVD przycisk ENTER"
744
745 msgid "DVD Player"
746 msgstr "Odtważacz DVD"
747
748 msgid "DVD down key"
749 msgstr "DVD przycisk dół"
750
751 msgid "DVD left key"
752 msgstr "DVD przycisk lewo"
753
754 msgid "DVD right key"
755 msgstr "DVD przycisk prawo"
756
757 msgid "DVD up key"
758 msgstr "DVD przycisk góra"
759
760 msgid "Danish"
761 msgstr "Duński"
762
763 msgid "Date"
764 msgstr "Data"
765
766 msgid "Deep Standby"
767 msgstr "Głębokie Czuwanie"
768
769 msgid "Default services lists"
770 msgstr "Standardowa lista serwisów"
771
772 msgid "Default settings"
773 msgstr "Ustawienia standardowe"
774
775 msgid "Delay"
776 msgstr "Opóźnienie"
777
778 msgid "Delete"
779 msgstr "Skasuj"
780
781 msgid "Delete entry"
782 msgstr "Skasuj wstęp"
783
784 msgid "Delete failed!"
785 msgstr "Kasowanie nieudane!"
786
787 #, python-format
788 msgid ""
789 "Delete no more configured satellite\n"
790 "%s?"
791 msgstr ""
792 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
793 "%s?"
794
795 msgid "Description"
796 msgstr "Opis"
797
798 msgid "Detected HDD:"
799 msgstr "Wykryto Hdd:"
800
801 msgid "Detected NIMs:"
802 msgstr "Wykryto NIMs:"
803
804 msgid "DiSEqC"
805 msgstr "DiSEqC"
806
807 msgid "DiSEqC A/B"
808 msgstr "DiSEqC A/B"
809
810 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
811 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
812
813 msgid "DiSEqC Mode"
814 msgstr "Tryb DiSEqC"
815
816 msgid "DiSEqC mode"
817 msgstr "Tryb DiSEqC"
818
819 msgid "DiSEqC repeats"
820 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
821
822 msgid "Disable"
823 msgstr "Wyłącz"
824
825 msgid "Disable Picture in Picture"
826 msgstr "Wyłącz PiP"
827
828 msgid "Disable Subtitles"
829 msgstr "Wyłącz napisy"
830
831 msgid "Disabled"
832 msgstr "Wyłączone"
833
834 #, python-format
835 msgid ""
836 "Disconnected from\n"
837 "Fritz!Box! (%s)\n"
838 "retrying..."
839 msgstr ""
840 "Rozłączono z\n"
841 "Fritz!Box! (%s)\n"
842 "ponawianie..."
843
844 msgid "Dish"
845 msgstr "Antena"
846
847 msgid "Display 16:9 content as"
848 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
849
850 msgid "Display 4:3 content as"
851 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
852
853 msgid "Display Setup"
854 msgstr "Ustawienia LCD"
855
856 msgid ""
857 "Do you really want to REMOVE\n"
858 "the plugin \""
859 msgstr ""
860 "Czy naprawdę chcesz usunąć\n"
861 "plugin \""
862
863 msgid ""
864 "Do you really want to check the filesystem?\n"
865 "This could take lots of time!"
866 msgstr ""
867 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
868 "To może długo potrwać!"
869
870 #, python-format
871 msgid "Do you really want to delete %s?"
872 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
873
874 msgid ""
875 "Do you really want to download\n"
876 "the plugin \""
877 msgstr ""
878 "Czy naprawdę chcesz pobrać\n"
879 "plugin \""
880
881 msgid "Do you really want to exit?"
882 msgstr "Czy chcesz wyjść?"
883
884 msgid ""
885 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
886 "All data on the disk will be lost!"
887 msgstr ""
888 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
889 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
890
891 msgid ""
892 "Do you want to backup now?\n"
893 "After pressing OK, please wait!"
894 msgstr ""
895 "Czy chcesz zrobić teraz kopię?\n"
896 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
897
898 msgid "Do you want to do a service scan?"
899 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
900
901 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
902 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
903
904 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
905 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w twoim Dreamboxie?"
906
907 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
908 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
909
910 msgid "Do you want to restore your settings?"
911 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
912
913 msgid "Do you want to resume this playback?"
914 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
915
916 msgid ""
917 "Do you want to update your Dreambox?\n"
918 "After pressing OK, please wait!"
919 msgstr ""
920 "Czy chcesz zaktualizować swojego Dreamboxa?\n"
921 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
922
923 msgid "Do you want to view a tutorial?"
924 msgstr "Czy chcesz zobaczyć podręcznik?"
925
926 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
927 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
928
929 #, python-format
930 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
931 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
932
933 #, python-format
934 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
935 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
936
937 msgid "Download Plugins"
938 msgstr "Pobierz pluginy"
939
940 msgid "Downloadable new plugins"
941 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
942
943 msgid "Downloadable plugins"
944 msgstr "Pluginy do pobrania"
945
946 msgid "Downloading"
947 msgstr "Pobieranie..."
948
949 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
950 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
951
952 msgid "Dutch"
953 msgstr "Holenderski"
954
955 msgid "E"
956 msgstr "E"
957
958 msgid "EPG Selection"
959 msgstr "Wybór EPG"
960
961 #, python-format
962 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
963 msgstr "BŁĄD - skanowanie nieudane (%s)!"
964
965 msgid "East"
966 msgstr "Wschód"
967
968 msgid "Edit DNS"
969 msgstr "Edytuj DNS"
970
971 msgid "Edit current title"
972 msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
973
974 msgid "Edit services list"
975 msgstr "Edytuj listę serwisów"
976
977 msgid "Edit settings"
978 msgstr "Edytuj ustawienia"
979
980 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
981 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreambox.\n"
982
983 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
984 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreambox.\n"
985
986 msgid "Edit title..."
987 msgstr "Edytuję tytuł..."
988
989 msgid "Electronic Program Guide"
990 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
991
992 msgid "Enable"
993 msgstr "Włącz"
994
995 msgid "Enable 5V for active antenna"
996 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
997
998 msgid "Enable LAN"
999 msgstr "Włącza LAN"
1000
1001 msgid "Enable WLAN"
1002 msgstr "Włącz WLAN"
1003
1004 msgid "Enable multiple bouquets"
1005 msgstr "Aktywuj tryb wielu bukietów"
1006
1007 msgid "Enable parental control"
1008 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1009
1010 msgid ""
1011 "Enable the local network of your Dreambox.\n"
1012 "\n"
1013 msgstr ""
1014 "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
1015 "\n"
1016
1017 msgid "Enabled"
1018 msgstr "Włączone"
1019
1020 msgid "Encryption"
1021 msgstr "Szyfrowanie"
1022
1023 msgid "Encryption Key"
1024 msgstr "Klucz szyfrujący"
1025
1026 msgid "Encryption Type"
1027 msgstr "Typ szyfrowania"
1028
1029 msgid "End"
1030 msgstr "Koniec"
1031
1032 msgid "End time"
1033 msgstr "Czas zakończenia"
1034
1035 msgid "EndTime"
1036 msgstr "Koniec czasu"
1037
1038 msgid "English"
1039 msgstr "Angielski"
1040
1041 msgid ""
1042 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1043 "\n"
1044 "If you experience any problems please contact\n"
1045 "stephan@reichholf.net\n"
1046 "\n"
1047 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1048 msgstr ""
1049 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1050 "\n"
1051 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1052 "stephan@reichholf.net\n"
1053 "\n"
1054 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1055
1056 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1057 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1058 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1059 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1060 #.       "fast forward". 
1061 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1062 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1063
1064 msgid "Enter Rewind at speed"
1065 msgstr "Przejdź do przewijania bardzo szybko"
1066
1067 msgid "Enter main menu..."
1068 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1069
1070 msgid "Enter the service pin"
1071 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1072
1073 msgid "Error"
1074 msgstr "Błąd"
1075
1076 #, python-format
1077 msgid ""
1078 "Error: %s\n"
1079 "Retry?"
1080 msgstr ""
1081 "Błąd: %s\n"
1082 "Ponowić?"
1083
1084 msgid "Eventview"
1085 msgstr "Widok wydarzenia"
1086
1087 msgid "Everything is fine"
1088 msgstr "Wszystko jest OK"
1089
1090 msgid "Execution Progress:"
1091 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1092
1093 msgid "Execution finished!!"
1094 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1095
1096 msgid "Exit"
1097 msgstr "Wyjście"
1098
1099 msgid "Exit editor"
1100 msgstr "Wyjdx z edytora"
1101
1102 msgid "Exit the wizard"
1103 msgstr "Wyjdź z kreatora"
1104
1105 msgid "Exit wizard"
1106 msgstr "Zamknij kreatora"
1107
1108 msgid "Exit wizard and configure later manually"
1109 msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
1110
1111 msgid "Expert"
1112 msgstr "Ekspert"
1113
1114 msgid "Extensions"
1115 msgstr "Rozszerzenia"
1116
1117 msgid "FEC"
1118 msgstr "FEC"
1119
1120 msgid "Factory reset"
1121 msgstr "Ustawienia Fabryczne"
1122
1123 msgid "Failed"
1124 msgstr "Błąd"
1125
1126 msgid "Fast"
1127 msgstr "Szybko"
1128
1129 msgid "Fast DiSEqC"
1130 msgstr "Szybki DiSEqC"
1131
1132 msgid "Fast Forward speeds"
1133 msgstr "Szybkości przewijania"
1134
1135 msgid "Fast epoch"
1136 msgstr "Szybka epoka"
1137
1138 msgid "Favourites"
1139 msgstr "Ulubione"
1140
1141 msgid "Filesystem Check..."
1142 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1143
1144 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1145 msgstr "System plików zawiera błędy nie do naprawienia"
1146
1147 msgid "Finetune"
1148 msgstr "Strojenie"
1149
1150 msgid "Finished"
1151 msgstr "Skończone"
1152
1153 msgid "Finnish"
1154 msgstr "Fiński"
1155
1156 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1157 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1158
1159 msgid "French"
1160 msgstr "Francuski"
1161
1162 msgid "Frequency"
1163 msgstr "Częstotliwość"
1164
1165 msgid "Frequency bands"
1166 msgstr "Pasma częstotliwości"
1167
1168 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1169 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1170
1171 msgid "Frequency steps"
1172 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1173
1174 msgid "Fri"
1175 msgstr "Pią"
1176
1177 msgid "Friday"
1178 msgstr "Piątek"
1179
1180 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1181 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1182
1183 #, python-format
1184 msgid "Frontprocessor version: %d"
1185 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1186
1187 msgid "Fsck failed"
1188 msgstr "Fsck zawiódł"
1189
1190 msgid "Function not yet implemented"
1191 msgstr "Funkcja jeszcze nie wprowadzona"
1192
1193 msgid ""
1194 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1195 "Do you want to Restart the GUI now?"
1196 msgstr ""
1197 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1198 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1199
1200 msgid "Gateway"
1201 msgstr "Brama"
1202
1203 msgid "Genre:"
1204 msgstr "Gatunek:"
1205
1206 msgid "German"
1207 msgstr "Niemiecki"
1208
1209 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1210 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1211
1212 msgid "Goto 0"
1213 msgstr "Idź do 0"
1214
1215 msgid "Goto position"
1216 msgstr "Idź na pozycje"
1217
1218 msgid "Graphical Multi EPG"
1219 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1220
1221 msgid "Greek"
1222 msgstr "Grecki"
1223
1224 msgid "Guard Interval"
1225 msgstr "Odstęp strażnika"
1226
1227 msgid "Guard interval mode"
1228 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1229
1230 msgid "Harddisk"
1231 msgstr "Dysk twardy..."
1232
1233 msgid "Harddisk setup"
1234 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1235
1236 msgid "Harddisk standby after"
1237 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1238
1239 msgid "Hierarchy Information"
1240 msgstr "Informacja hierarchii"
1241
1242 msgid "Hierarchy mode"
1243 msgstr "Tryb hierarchii"
1244
1245 msgid "How many minutes do you want to record?"
1246 msgstr "Ile minut chcesz nagrać?"
1247
1248 msgid "Hungarian"
1249 msgstr "Węgierski"
1250
1251 msgid "IP Address"
1252 msgstr "Adres IP"
1253
1254 msgid "Icelandic"
1255 msgstr "Islandzki"
1256
1257 msgid "If you can see this page, please press OK."
1258 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1259
1260 msgid ""
1261 "If you see this, something is wrong with\n"
1262 "your scart connection. Press OK to return."
1263 msgstr ""
1264 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1265 "twoim połączeniem. Naciśnij OK aby wrócić."
1266
1267 msgid ""
1268 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1269 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1270 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1271 "possible.\n"
1272 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1273 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1274 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1275 "step.\n"
1276 "If you are happy with the result, press OK."
1277 msgstr ""
1278 "Jeśli twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1279 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1280 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1281 "wartości.\n"
1282 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1283 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1284 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1285 "kolejnym kroku.\n"
1286 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1287
1288 msgid "Image-Upgrade"
1289 msgstr "Image - Aktualizacja"
1290
1291 msgid "In Progress"
1292 msgstr "W toku"
1293
1294 msgid ""
1295 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1296 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1297
1298 msgid "Increased voltage"
1299 msgstr "Zwiększone napięcie"
1300
1301 msgid "Index"
1302 msgstr "Indeks"
1303
1304 msgid "InfoBar"
1305 msgstr "Pasek info"
1306
1307 msgid "Infobar timeout"
1308 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1309
1310 msgid "Information"
1311 msgstr "Informacja"
1312
1313 msgid "Init"
1314 msgstr "Init"
1315
1316 msgid "Initialization..."
1317 msgstr "Inicjalizacja..."
1318
1319 msgid "Initialize"
1320 msgstr "Inicjuj"
1321
1322 msgid "Initializing Harddisk..."
1323 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1324
1325 msgid "Input"
1326 msgstr "Wejście"
1327
1328 msgid "Installing"
1329 msgstr "Instalowanie"
1330
1331 msgid "Installing Software..."
1332 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1333
1334 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1335 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1336
1337 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1338 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1339
1340 msgid "Installing package content... Please wait..."
1341 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1342
1343 msgid "Instant Record..."
1344 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1345
1346 msgid "Integrated Ethernet"
1347 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1348
1349 msgid "Intermediate"
1350 msgstr "Pośredni"
1351
1352 msgid "Internal Flash"
1353 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1354
1355 msgid "Invalid Location"
1356 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1357
1358 msgid "Inversion"
1359 msgstr "Inversja"
1360
1361 msgid "Invert display"
1362 msgstr "Odwróć wyświetlacz"
1363
1364 msgid "Italian"
1365 msgstr "Włoski"
1366
1367 msgid "Job View"
1368 msgstr "Podgląd zajęć"
1369
1370 msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
1371 msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
1372
1373 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1374 msgid "Just Scale"
1375 msgstr "Po prostu skaluj"
1376
1377 msgid "Keyboard Map"
1378 msgstr "Mapa klawiatury"
1379
1380 msgid "Keyboard Setup"
1381 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1382
1383 msgid "Keymap"
1384 msgstr "Mapa klawiszy"
1385
1386 msgid "LAN Adapter"
1387 msgstr "Adapter LAN"
1388
1389 msgid "LNB"
1390 msgstr "LNB"
1391
1392 msgid "LOF"
1393 msgstr "LOF"
1394
1395 msgid "LOF/H"
1396 msgstr "LOF/H"
1397
1398 msgid "LOF/L"
1399 msgstr "LOF/L"
1400
1401 msgid "Language selection"
1402 msgstr "Wybór języka"
1403
1404 msgid "Language..."
1405 msgstr "Język..."
1406
1407 msgid "Last speed"
1408 msgstr "Ostatnia prędkość"
1409
1410 msgid "Latitude"
1411 msgstr "Szerokość geogr."
1412
1413 msgid "Leave DVD Player?"
1414 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1415
1416 msgid "Left"
1417 msgstr "Lewo"
1418
1419 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1420 msgid "Letterbox"
1421 msgstr "Letterbox"
1422
1423 msgid "Limit east"
1424 msgstr "Limit wschodni"
1425
1426 msgid "Limit west"
1427 msgstr "Limit zachodni"
1428
1429 msgid "Limits off"
1430 msgstr "Wyłącz limity"
1431
1432 msgid "Limits on"
1433 msgstr "Włącz limity"
1434
1435 msgid "Link:"
1436 msgstr "Łącze:"
1437
1438 msgid "List of Storage Devices"
1439 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1440
1441 msgid "Lithuanian"
1442 msgstr "Litewski"
1443
1444 msgid "Local Network"
1445 msgstr "Sieć lokalna"
1446
1447 msgid "Location"
1448 msgstr "Lokalizacja"
1449
1450 msgid "Lock:"
1451 msgstr "Blokada:"
1452
1453 msgid "Long Keypress"
1454 msgstr "Długie naciskanie"
1455
1456 msgid "Longitude"
1457 msgstr "Długość geogr."
1458
1459 msgid "MMC Card"
1460 msgstr "Karta mmc"
1461
1462 msgid "MORE"
1463 msgstr "Więcej"
1464
1465 msgid "Main menu"
1466 msgstr "Menu Główne"
1467
1468 msgid "Mainmenu"
1469 msgstr "Menu Główne"
1470
1471 msgid "Make this mark an 'in' point"
1472 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako wewnętrzny punkt"
1473
1474 msgid "Make this mark an 'out' point"
1475 msgstr "Zrób to zaznaczenie jako zewnętrzny punkt"
1476
1477 msgid "Make this mark just a mark"
1478 msgstr "Zrób to zaznaczenie po prostu zaznaczeniem"
1479
1480 msgid "Manual Scan"
1481 msgstr "Ręczne skanowanie"
1482
1483 msgid "Manual transponder"
1484 msgstr "Ręczny transponder"
1485
1486 msgid "Margin after record"
1487 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1488
1489 msgid "Margin before record (minutes)"
1490 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1491
1492 msgid "Media player"
1493 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1494
1495 msgid "MediaPlayer"
1496 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1497
1498 msgid "Menu"
1499 msgstr "Menu"
1500
1501 msgid "Message"
1502 msgstr "Wiadomość"
1503
1504 msgid "Mkfs failed"
1505 msgstr "Mkfs zawiódł"
1506
1507 msgid "Mode"
1508 msgstr "Tryb"
1509
1510 msgid "Model: "
1511 msgstr "Model: "
1512
1513 msgid "Modulation"
1514 msgstr "Modulacja"
1515
1516 msgid "Modulator"
1517 msgstr "Modulator"
1518
1519 msgid "Mon"
1520 msgstr "Pon"
1521
1522 msgid "Mon-Fri"
1523 msgstr "Pon-Pią"
1524
1525 msgid "Monday"
1526 msgstr "Poniedziałek"
1527
1528 msgid "Mount failed"
1529 msgstr "Montowanie nieudane"
1530
1531 msgid "Move Picture in Picture"
1532 msgstr "Przesuń PiP"
1533
1534 msgid "Move east"
1535 msgstr "Przesuń na wschód"
1536
1537 msgid "Move west"
1538 msgstr "Przesuń na zachód"
1539
1540 msgid "Movielist menu"
1541 msgstr "Menu listy filmów"
1542
1543 msgid "Multi EPG"
1544 msgstr "Multi EPG"
1545
1546 msgid "Multiple service support"
1547 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1548
1549 msgid "Multisat"
1550 msgstr "Multisat"
1551
1552 msgid "Mute"
1553 msgstr "Mute"
1554
1555 msgid "N/A"
1556 msgstr "N/A"
1557
1558 msgid "NEXT"
1559 msgstr "Następny"
1560
1561 msgid "NOW"
1562 msgstr "Teraz"
1563
1564 msgid "NTSC"
1565 msgstr "NTSC"
1566
1567 msgid "Name"
1568 msgstr "Nazwa"
1569
1570 msgid "Nameserver"
1571 msgstr "Nameserver"
1572
1573 #, python-format
1574 msgid "Nameserver %d"
1575 msgstr "Nameserver %d"
1576
1577 msgid "Nameserver Setup"
1578 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1579
1580 msgid "Nameserver settings"
1581 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1582
1583 msgid "Netmask"
1584 msgstr "Maska sieci"
1585
1586 msgid "Network Configuration..."
1587 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1588
1589 msgid "Network Mount"
1590 msgstr "Montowanie sieci"
1591
1592 msgid "Network SSID"
1593 msgstr "Sieciowe SSID"
1594
1595 msgid "Network Setup"
1596 msgstr "Ustawienia sieci"
1597
1598 msgid "Network scan"
1599 msgstr "Skanowanie sieci"
1600
1601 msgid "Network setup"
1602 msgstr "Ustawienia sieci"
1603
1604 msgid "Network test"
1605 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1606
1607 msgid "Network test..."
1608 msgstr "Test połączenia sieciowego..."
1609
1610 msgid "Network..."
1611 msgstr "Sieć..."
1612
1613 msgid "Network:"
1614 msgstr "Sieć:"
1615
1616 msgid "NetworkWizard"
1617 msgstr "Kreator sieci"
1618
1619 msgid "New"
1620 msgstr "Nowy"
1621
1622 msgid "New DVD"
1623 msgstr "Nowe DVD"
1624
1625 msgid "New pin"
1626 msgstr "Nowy pin"
1627
1628 msgid "New version:"
1629 msgstr "Nowa wersja:"
1630
1631 msgid "Next"
1632 msgstr "Następny"
1633
1634 msgid "No"
1635 msgstr "Nie"
1636
1637 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1638 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1639
1640 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1641 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1642
1643 msgid "No backup needed"
1644 msgstr "Kopia jest nie potrzebna"
1645
1646 msgid ""
1647 "No data on transponder!\n"
1648 "(Timeout reading PAT)"
1649 msgstr ""
1650 "Brak danych na transponderze!\n"
1651 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1652
1653 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1654 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1655
1656 msgid "No free tuner!"
1657 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1658
1659 msgid ""
1660 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1661 msgstr ""
1662 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1663 "spróbować ponownie."
1664
1665 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1666 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1667
1668 msgid "No positioner capable frontend found."
1669 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1670
1671 msgid "No satellite frontend found!!"
1672 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1673
1674 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1675 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby uzywac go z pozycjonerem diseqc!"
1676
1677 msgid ""
1678 "No tuner is enabled!\n"
1679 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1680 msgstr ""
1681 "Brak włączonego tunera!\n"
1682 "Ustaw swój tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1683
1684 msgid ""
1685 "No valid service PIN found!\n"
1686 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1687 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1688 msgstr ""
1689 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1690 "czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1691 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1692
1693 msgid ""
1694 "No valid setup PIN found!\n"
1695 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1696 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1697 msgstr ""
1698 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1699 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1700 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1701
1702 msgid ""
1703 "No working local networkadapter found.\n"
1704 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1705 "configured correctly."
1706 msgstr ""
1707 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1708 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1709 "skonfigurowana poprawnie."
1710
1711 msgid ""
1712 "No working wireless interface found.\n"
1713 " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or enable "
1714 "you local network interface."
1715 msgstr ""
1716 "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
1717 "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
1718 "interfejs sieci lokalnej."
1719
1720 msgid ""
1721 "No working wireless networkadapter found.\n"
1722 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1723 "Network is configured correctly."
1724 msgstr ""
1725 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1726 "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz poprawność "
1727 "konfiguracji sieci."
1728
1729 msgid "No, but restart from begin"
1730 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1731
1732 msgid "No, do nothing."
1733 msgstr "Nie, nie rób nic."
1734
1735 msgid "No, just start my dreambox"
1736 msgstr "Nie, tylko włącz mojego dreamboxa"
1737
1738 msgid "No, let me choose default lists"
1739 msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
1740
1741 msgid "No, scan later manually"
1742 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1743
1744 msgid "None"
1745 msgstr "Żaden"
1746
1747 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1748 msgid "Nonlinear"
1749 msgstr "Nielinearny"
1750
1751 msgid "North"
1752 msgstr "Północ"
1753
1754 msgid "Norwegian"
1755 msgstr "Norweski"
1756
1757 #, python-format
1758 msgid ""
1759 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1760 "required, %d MB available)"
1761 msgstr ""
1762 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1763 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1764
1765 msgid ""
1766 "Nothing to scan!\n"
1767 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1768 msgstr ""
1769 "Nic do skanowania!\n"
1770 "Ustaw swój tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1771
1772 msgid "Now Playing"
1773 msgstr "Teraz odtwarzane"
1774
1775 msgid ""
1776 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1777 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1778 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1779 msgstr ""
1780 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1781 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1782 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1783
1784 msgid "OK"
1785 msgstr "OK"
1786
1787 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1788 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1789
1790 msgid "OSD Settings"
1791 msgstr "Ustawienia OSD"
1792
1793 msgid "Off"
1794 msgstr "Wyłącz"
1795
1796 msgid "On"
1797 msgstr "Włącz"
1798
1799 msgid "One"
1800 msgstr "Jeden"
1801
1802 msgid "Online-Upgrade"
1803 msgstr "Online - Aktualizacja"
1804
1805 msgid "Orbital Position"
1806 msgstr "Pozycja orbitalna"
1807
1808 msgid "Other..."
1809 msgstr "Inne..."
1810
1811 msgid "PAL"
1812 msgstr "PAL"
1813
1814 msgid "PIDs"
1815 msgstr "Pidy"
1816
1817 msgid "Package list update"
1818 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1819
1820 msgid "Packet management"
1821 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1822
1823 msgid "Page"
1824 msgstr "Strona"
1825
1826 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1827 msgid "Pan&Scan"
1828 msgstr "Pan&Scan"
1829
1830 msgid "Parental control"
1831 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1832
1833 msgid "Parental control services Editor"
1834 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1835
1836 msgid "Parental control setup"
1837 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1838
1839 msgid "Parental control type"
1840 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1841
1842 msgid "Pause movie at end"
1843 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1844
1845 msgid "PiPSetup"
1846 msgstr "Ustawienia PiP"
1847
1848 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1849 msgid "Pillarbox"
1850 msgstr "Pillarbox"
1851
1852 msgid "Pilot"
1853 msgstr "Pilot"
1854
1855 msgid "Pin code needed"
1856 msgstr "Potrzebny kod pin"
1857
1858 msgid "Play"
1859 msgstr "Play"
1860
1861 msgid "Play recorded movies..."
1862 msgstr "Odtwarzaj nagrane filmy..."
1863
1864 msgid "Please Reboot"
1865 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
1866
1867 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
1868 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
1869
1870 msgid ""
1871 "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
1872 "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the built "
1873 "in wireless network support"
1874 msgstr ""
1875 "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
1876 "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
1877 "pilocie."
1878
1879 msgid "Please change recording endtime"
1880 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
1881
1882 msgid "Please choose an extension..."
1883 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
1884
1885 msgid "Please choose he package..."
1886 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
1887
1888 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
1889 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
1890
1891 msgid ""
1892 "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
1893 "needed values.\n"
1894 "When you are ready please press OK to continue."
1895 msgstr ""
1896 "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
1897 "odpowiednich wartości.\n"
1898 "Aby kontynuować naciśnij OK."
1899
1900 msgid ""
1901 "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
1902 "needed values.\n"
1903 "When you are ready please press OK to continue."
1904 msgstr ""
1905 "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
1906 "danych.\n"
1907 "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
1908
1909 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
1910 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
1911
1912 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
1913 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
1914
1915 msgid "Please enter a name for the new marker"
1916 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zaznaczenia"
1917
1918 msgid "Please enter a new filename"
1919 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
1920
1921 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
1922 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
1923
1924 msgid "Please enter the correct pin code"
1925 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
1926
1927 msgid "Please enter the old pin code"
1928 msgstr "Wpisz stary kod pin"
1929
1930 msgid "Please follow the instructions on the TV"
1931 msgstr "Proszę podążaj za instrukcjami na TV"
1932
1933 msgid "Please press OK!"
1934 msgstr "Wciśnij OK!"
1935
1936 msgid "Please select a playlist to delete..."
1937 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
1938
1939 msgid "Please select a playlist..."
1940 msgstr "Wybierz playliste..."
1941
1942 msgid "Please select a subservice to record..."
1943 msgstr "Wybierz subserwis..."
1944
1945 msgid "Please select a subservice..."
1946 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
1947
1948 msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
1949 msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
1950
1951 msgid "Please select keyword to filter..."
1952 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
1953
1954 msgid "Please select the movie path..."
1955 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
1956
1957 msgid "Please set up tuner B"
1958 msgstr "Ustaw Tuner B"
1959
1960 msgid "Please set up tuner C"
1961 msgstr "Ustaw Tuner C"
1962
1963 msgid "Please set up tuner D"
1964 msgstr "Ustaw Tuner D"
1965
1966 msgid ""
1967 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
1968 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
1969 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
1970 msgstr ""
1971 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
1972 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
1973 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
1974
1975 msgid "Please wait... Loading list..."
1976 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
1977
1978 msgid "Plugin browser"
1979 msgstr "Przeglądarka pluginów"
1980
1981 msgid "Plugins"
1982 msgstr "Pluginy"
1983
1984 msgid "Polarity"
1985 msgstr "Polaryzacja"
1986
1987 msgid "Polarization"
1988 msgstr "Polaryzacja"
1989
1990 msgid "Polish"
1991 msgstr "Polski"
1992
1993 msgid "Port A"
1994 msgstr "Port A"
1995
1996 msgid "Port B"
1997 msgstr "Port B"
1998
1999 msgid "Port C"
2000 msgstr "Port C"
2001
2002 msgid "Port D"
2003 msgstr "Port D"
2004
2005 msgid "Portuguese"
2006 msgstr "Portugalski"
2007
2008 msgid "Positioner"
2009 msgstr "Pozycjoner"
2010
2011 msgid "Positioner fine movement"
2012 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2013
2014 msgid "Positioner movement"
2015 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2016
2017 msgid "Positioner setup"
2018 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2019
2020 msgid "Positioner storage"
2021 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2022
2023 msgid "Power threshold in mA"
2024 msgstr "Próg mocy w  mA"
2025
2026 msgid "Predefined transponder"
2027 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2028
2029 msgid "Preparing... Please wait"
2030 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2031
2032 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2033 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2034
2035 msgid "Press OK to activate the settings."
2036 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2037
2038 msgid "Press OK to scan"
2039 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2040
2041 msgid "Press OK to start the scan"
2042 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2043
2044 msgid ""
2045 "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
2046 "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are supported.\n"
2047 "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
2048 "\n"
2049 msgstr ""
2050 "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
2051 " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne z "
2052 "Dreamboxem.\n"
2053 "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
2054 "\n"
2055
2056 msgid "Prev"
2057 msgstr "Poprzedni"
2058
2059 msgid "Primary DNS"
2060 msgstr "Pierwszy DNS"
2061
2062 msgid "Protect services"
2063 msgstr "Ochrona serwisów"
2064
2065 msgid "Protect setup"
2066 msgstr "Ochrona ustawień"
2067
2068 msgid "Provider"
2069 msgstr "Provider"
2070
2071 msgid "Provider to scan"
2072 msgstr "Provider do skanowania"
2073
2074 msgid "Providers"
2075 msgstr "Providerzy"
2076
2077 msgid "Quickzap"
2078 msgstr "Szybkie przełączanie"
2079
2080 msgid "RC Menu"
2081 msgstr "Menu RC"
2082
2083 msgid "RF output"
2084 msgstr "Wyjście RF"
2085
2086 msgid "RGB"
2087 msgstr "RGB"
2088
2089 msgid "RSS Feed URI"
2090 msgstr "Adres serwisu RSS"
2091
2092 msgid "Radio"
2093 msgstr "Radio"
2094
2095 msgid "Ram Disk"
2096 msgstr "Dysk ramu"
2097
2098 msgid "Really close without saving settings?"
2099 msgstr "Naprawdę wyjść bez zapisywania ustawień?"
2100
2101 msgid "Really delete done timers?"
2102 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2103
2104 msgid "Really delete this timer?"
2105 msgstr "Usunąć ten timer?"
2106
2107 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2108 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2109
2110 msgid "Reception Settings"
2111 msgstr "Ustawienia powitania"
2112
2113 msgid "Record"
2114 msgstr "Nagraj"
2115
2116 msgid "Recorded files..."
2117 msgstr "Nagrane pliki..."
2118
2119 msgid "Recording"
2120 msgstr "Nagrywanie"
2121
2122 msgid ""
2123 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
2124 "now?"
2125 msgstr ""
2126 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
2127 "ponownie teraz?"
2128
2129 msgid ""
2130 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really restart "
2131 "now?"
2132 msgstr ""
2133 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
2134 "ponownie teraz?"
2135
2136 msgid ""
2137 "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really shutdown "
2138 "now?"
2139 msgstr ""
2140 "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
2141 "ponownie teraz?"
2142
2143 msgid "Recordings always have priority"
2144 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2145
2146 msgid "Reenter new pin"
2147 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2148
2149 msgid "Refresh Rate"
2150 msgstr "Wartość odświeżania"
2151
2152 msgid "Refresh rate selection."
2153 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2154
2155 msgid "Remove Plugins"
2156 msgstr "Usuń pluginy"
2157
2158 msgid "Remove a mark"
2159 msgstr "Usuń zaznaczenie"
2160
2161 msgid "Remove currently selected title"
2162 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2163
2164 msgid "Remove plugins"
2165 msgstr "Usuń pluginy"
2166
2167 msgid "Remove title"
2168 msgstr "Usuń tytuł"
2169
2170 msgid "Rename"
2171 msgstr "Zmień nazwę"
2172
2173 msgid "Repeat"
2174 msgstr "Powtórz"
2175
2176 msgid "Repeat Type"
2177 msgstr "Typ powtórzeń"
2178
2179 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2180 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2181
2182 msgid "Repeats"
2183 msgstr "Powtarzaj"
2184
2185 msgid "Reset"
2186 msgstr "Resetuj"
2187
2188 msgid "Resolution"
2189 msgstr "Rozdzielczość"
2190
2191 msgid "Restart"
2192 msgstr "Restartuj"
2193
2194 msgid "Restart GUI"
2195 msgstr "Restartuj GUI"
2196
2197 msgid "Restart GUI now?"
2198 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2199
2200 msgid "Restart network"
2201 msgstr "Restart sieci"
2202
2203 msgid "Restart test"
2204 msgstr "Restart testu"
2205
2206 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2207 msgstr "Restaty adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2208
2209 msgid "Restart your wireless interface"
2210 msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
2211
2212 msgid "Restore"
2213 msgstr "Przywróć"
2214
2215 msgid ""
2216 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2217 "settings now."
2218 msgstr ""
2219 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2220 "ustawienia teraz."
2221
2222 msgid "Resume from last position"
2223 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2224
2225 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2226 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2227 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2228 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2229 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2230 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2231 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2232 msgid "Resuming playback"
2233 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2234
2235 msgid "Return to file browser"
2236 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2237
2238 msgid "Return to movie list"
2239 msgstr "Powrót do listy filmów"
2240
2241 msgid "Return to previous service"
2242 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2243
2244 msgid "Rewind speeds"
2245 msgstr "Przewiń prędkości"
2246
2247 msgid "Right"
2248 msgstr "Prawo"
2249
2250 msgid "Rolloff"
2251 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2252
2253 msgid "Rotor turning speed"
2254 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2255
2256 msgid "Running"
2257 msgstr "Uruchomiony"
2258
2259 msgid "Russian"
2260 msgstr "Rosyjski"
2261
2262 msgid "S-Video"
2263 msgstr "S-Video"
2264
2265 msgid "SNR"
2266 msgstr "SNR"
2267
2268 msgid "SNR:"
2269 msgstr "SNR:"
2270
2271 msgid "Sat"
2272 msgstr "Sat"
2273
2274 msgid "Sat / Dish Setup"
2275 msgstr "Ustawienia anteny"
2276
2277 msgid "Satellite"
2278 msgstr "Satelita"
2279
2280 msgid "Satellite Equipment Setup"
2281 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2282
2283 msgid "Satellites"
2284 msgstr "Satelity"
2285
2286 msgid "Satfinder"
2287 msgstr "Miernik sygnału"
2288
2289 msgid "Saturday"
2290 msgstr "Sobota"
2291
2292 msgid "Save Playlist"
2293 msgstr "Zachowaj Playliste"
2294
2295 msgid "Save current project to disk"
2296 msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
2297
2298 msgid "Save..."
2299 msgstr "Zapisywanie..."
2300
2301 msgid "Scaling Mode"
2302 msgstr "Tryb skalowania"
2303
2304 msgid "Scan "
2305 msgstr "Skanuj"
2306
2307 msgid "Scan QAM128"
2308 msgstr "Skanuj QAM128"
2309
2310 msgid "Scan QAM16"
2311 msgstr "Skanuj QAM16"
2312
2313 msgid "Scan QAM256"
2314 msgstr "Skanuj QAM256"
2315
2316 msgid "Scan QAM32"
2317 msgstr "Skanuj QAM32"
2318
2319 msgid "Scan QAM64"
2320 msgstr "Skanuj QAM64"
2321
2322 msgid "Scan SR6875"
2323 msgstr "Skanuj SR6875"
2324
2325 msgid "Scan SR6900"
2326 msgstr "Skanuj SR6900"
2327
2328 msgid "Scan Wireless Networks"
2329 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2330
2331 msgid "Scan additional SR"
2332 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2333
2334 msgid "Scan band EU HYPER"
2335 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2336
2337 msgid "Scan band EU MID"
2338 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2339
2340 msgid "Scan band EU SUPER"
2341 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2342
2343 msgid "Scan band EU UHF IV"
2344 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2345
2346 msgid "Scan band EU UHF V"
2347 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2348
2349 msgid "Scan band EU VHF I"
2350 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2351
2352 msgid "Scan band EU VHF III"
2353 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2354
2355 msgid "Scan band US HIGH"
2356 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2357
2358 msgid "Scan band US HYPER"
2359 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2360
2361 msgid "Scan band US LOW"
2362 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2363
2364 msgid "Scan band US MID"
2365 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2366
2367 msgid "Scan band US SUPER"
2368 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2369
2370 msgid ""
2371 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2372 "WLAN USB Stick\n"
2373 msgstr ""
2374 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych Access Piontów i połącz się z nim "
2375 "przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2376
2377 msgid ""
2378 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2379 msgstr ""
2380 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2381
2382 msgid "Search east"
2383 msgstr "Szukaj na wschód"
2384
2385 msgid "Search west"
2386 msgstr "Szukaj na zachód"
2387
2388 msgid "Secondary DNS"
2389 msgstr "Drugi DNS"
2390
2391 msgid "Seek"
2392 msgstr "Wyszukiwanie"
2393
2394 msgid "Select HDD"
2395 msgstr "Wybierz HDD"
2396
2397 msgid "Select Location"
2398 msgstr "Wybierz Lokalizację"
2399
2400 msgid "Select Network Adapter"
2401 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2402
2403 msgid "Select a movie"
2404 msgstr "Wybierz film"
2405
2406 msgid "Select audio mode"
2407 msgstr "Wybierz tryb audio"
2408
2409 msgid "Select audio track"
2410 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2411
2412 msgid "Select channel to record from"
2413 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2414
2415 msgid "Select refresh rate"
2416 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2417
2418 msgid "Select video input"
2419 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2420
2421 msgid "Select video mode"
2422 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2423
2424 msgid "Sequence repeat"
2425 msgstr "Potwórka sekwencji"
2426
2427 msgid "Service"
2428 msgstr "Informacja o serwisie"
2429
2430 msgid "Service Scan"
2431 msgstr "Skanowanie serwisu"
2432
2433 msgid "Service Searching"
2434 msgstr "Szukanie serwisów"
2435
2436 msgid "Service has been added to the favourites."
2437 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2438
2439 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2440 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2441
2442 msgid ""
2443 "Service invalid!\n"
2444 "(Timeout reading PMT)"
2445 msgstr ""
2446 "Serwis nieważny!\n"
2447 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2448
2449 msgid ""
2450 "Service not found!\n"
2451 "(SID not found in PAT)"
2452 msgstr ""
2453 "Serwis nie znaleziony!\n"
2454 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2455
2456 msgid "Service scan"
2457 msgstr "Skanowanie serwisów"
2458
2459 msgid ""
2460 "Service unavailable!\n"
2461 "Check tuner configuration!"
2462 msgstr ""
2463 "Serwis niedostępny!\n"
2464 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2465
2466 msgid "Serviceinfo"
2467 msgstr "Info serwisowe"
2468
2469 msgid "Services"
2470 msgstr "Serwisy"
2471
2472 msgid "Set limits"
2473 msgstr "Ustaw limity"
2474
2475 msgid "Settings"
2476 msgstr "Ustawienia"
2477
2478 msgid "Setup"
2479 msgstr "Konfiguracja"
2480
2481 msgid "Setup Mode"
2482 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2483
2484 msgid "Show Info"
2485 msgstr "Pokaż Info"
2486
2487 msgid "Show WLAN Status"
2488 msgstr "Pokaż status WLAN"
2489
2490 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2491 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2492
2493 msgid "Show infobar on channel change"
2494 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2495
2496 msgid "Show infobar on event change"
2497 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2498
2499 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2500 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2501
2502 msgid "Show positioner movement"
2503 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2504
2505 msgid "Show services beginning with"
2506 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2507
2508 msgid "Show the radio player..."
2509 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2510
2511 msgid "Show the tv player..."
2512 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2513
2514 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2515 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2516
2517 msgid "Shutdown Dreambox after"
2518 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2519
2520 msgid "Similar"
2521 msgstr "Podobne"
2522
2523 msgid "Similar broadcasts:"
2524 msgstr "Podobne transmisje:"
2525
2526 msgid "Simple"
2527 msgstr "Proste"
2528
2529 msgid "Single"
2530 msgstr "Jeden"
2531
2532 msgid "Single EPG"
2533 msgstr "Zwykłe EPG"
2534
2535 msgid "Single satellite"
2536 msgstr "Jeden satelita"
2537
2538 msgid "Single transponder"
2539 msgstr "Jeden transponder"
2540
2541 msgid "Singlestep (GOP)"
2542 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2543
2544 msgid "Sleep Timer"
2545 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2546
2547 msgid "Sleep timer action:"
2548 msgstr "Akcja wyłącznika:"
2549
2550 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2551 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2552
2553 #, python-format
2554 msgid "Slot %d"
2555 msgstr "Slot %d"
2556
2557 msgid "Slow"
2558 msgstr "Wolno"
2559
2560 msgid "Slow Motion speeds"
2561 msgstr "Prędkości wolnego ruchu"
2562
2563 msgid "Some plugins are not available:\n"
2564 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2565
2566 msgid "Somewhere else"
2567 msgstr "Gdzie indziej"
2568
2569 msgid ""
2570 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2571 "\n"
2572 "Please choose an other one."
2573 msgstr ""
2574 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii nie istnieje\n"
2575 "\n"
2576 "Wybierz inną."
2577
2578 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2579 msgid "Sort A-Z"
2580 msgstr "Sortuj od A-Z"
2581
2582 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2583 msgid "Sort Time"
2584 msgstr "Czas sortowania"
2585
2586 msgid "Sound"
2587 msgstr "Dźwięk"
2588
2589 msgid "Soundcarrier"
2590 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2591
2592 msgid "South"
2593 msgstr "Południe"
2594
2595 msgid "Spanish"
2596 msgstr "Hiszpański"
2597
2598 msgid "Standby"
2599 msgstr "Czuwanie"
2600
2601 msgid "Standby / Restart"
2602 msgstr "Czuwanie / Restart"
2603
2604 msgid "Start"
2605 msgstr "Rozpocznij"
2606
2607 msgid "Start from the beginning"
2608 msgstr "Rozpocznij od początku"
2609
2610 msgid "Start recording?"
2611 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2612
2613 msgid "Start test"
2614 msgstr "Zacznij test"
2615
2616 msgid "StartTime"
2617 msgstr "czas rozpoczęcia"
2618
2619 msgid "Starting on"
2620 msgstr "Rozpocznij na"
2621
2622 msgid "Step "
2623 msgstr "Krok"
2624
2625 msgid "Step east"
2626 msgstr "Krok na wschód"
2627
2628 msgid "Step west"
2629 msgstr "Krok na zachód"
2630
2631 msgid "Stereo"
2632 msgstr "Stereo"
2633
2634 msgid "Stop"
2635 msgstr "Zatrzymaj"
2636
2637 msgid "Stop Timeshift?"
2638 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2639
2640 msgid "Stop current event and disable coming events"
2641 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2642
2643 msgid "Stop current event but not coming events"
2644 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2645
2646 msgid "Stop playing this movie?"
2647 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2648
2649 msgid "Stop test"
2650 msgstr "Zakończ test"
2651
2652 msgid "Store position"
2653 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2654
2655 msgid "Stored position"
2656 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2657
2658 msgid "Subservice list..."
2659 msgstr "Lista subserwisów..."
2660
2661 msgid "Subservices"
2662 msgstr "Subserwisy"
2663
2664 msgid "Subtitle selection"
2665 msgstr "Wybór napisów"
2666
2667 msgid "Subtitles"
2668 msgstr "Napisy"
2669
2670 msgid "Sun"
2671 msgstr "Nie"
2672
2673 msgid "Sunday"
2674 msgstr "Niedziela"
2675
2676 msgid "Swap Services"
2677 msgstr "Zamiana serwisów"
2678
2679 msgid "Swedish"
2680 msgstr "Szwedzki"
2681
2682 msgid "Switch to next subservice"
2683 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2684
2685 msgid "Switch to previous subservice"
2686 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2687
2688 msgid "Symbol Rate"
2689 msgstr "Symbol Rate"
2690
2691 msgid "Symbolrate"
2692 msgstr "Symbolrate"
2693
2694 msgid "System"
2695 msgstr "System"
2696
2697 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2698 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2699 msgstr ""
2700 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2701 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2702 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2703
2704 msgid "TV System"
2705 msgstr "System TV"
2706
2707 msgid "Terrestrial"
2708 msgstr "Naziemny"
2709
2710 msgid "Terrestrial provider"
2711 msgstr "Naziemny provider"
2712
2713 msgid "Test mode"
2714 msgstr "Tryb testowy"
2715
2716 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2717 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2718
2719 msgid "Test-Messagebox?"
2720 msgstr "Testowa Informacja?"
2721
2722 msgid ""
2723 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2724 "\n"
2725 "Your local LAN internet connection is working now.\n"
2726 "\n"
2727 "Please press OK to continue."
2728 msgstr ""
2729 "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
2730 "\n"
2731 "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
2732 "\n"
2733 "Nacisnij OK aby kontynuować."
2734
2735 msgid ""
2736 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2737 "\n"
2738 "Your wireless internet connection is working now.\n"
2739 "\n"
2740 "Please press OK to continue."
2741 msgstr ""
2742 "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
2743 "\n"
2744 "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
2745 "\n"
2746 "Aby kontynuować naciśnij OK."
2747
2748 msgid ""
2749 "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
2750 "Please press OK to start using your Dreambox."
2751 msgstr ""
2752 "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
2753 "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
2754
2755 msgid ""
2756 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2757 "Please press OK to start using you Dreambox."
2758 msgstr ""
2759 "dziękuję za uzycie kreatora. Twój tuner jest juz gotowy do użycia.\n"
2760 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2761
2762 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2763 msgstr "Kopia nieudana. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2764
2765 msgid ""
2766 "The input port should be configured now.\n"
2767 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2768 "want to do that now?"
2769 msgstr ""
2770 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2771 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2772 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2773
2774 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2775 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2776
2777 msgid ""
2778 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2779 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2780 msgstr ""
2781 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2782 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2783
2784 msgid "The package doesn't contain anything."
2785 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2786
2787 msgid "The pin code has been changed successfully."
2788 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2789
2790 msgid "The pin code you entered is wrong."
2791 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2792
2793 msgid "The pin codes you entered are different."
2794 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2795
2796 msgid "The sleep timer has been activated."
2797 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2798
2799 msgid "The sleep timer has been disabled."
2800 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2801
2802 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2803 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2804
2805 msgid ""
2806 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2807 "Please install it."
2808 msgstr ""
2809 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
2810 "Proszę go zainstalować."
2811
2812 msgid ""
2813 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
2814 msgstr ""
2815 "Kreator może utworzyć kopie twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie teraz?"
2816
2817 msgid "The wizard is finished now."
2818 msgstr "Kreator zakończony."
2819
2820 msgid "There are no default services lists in your image."
2821 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
2822
2823 msgid "There are no default settings in your image."
2824 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
2825
2826 msgid ""
2827 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
2828 "Do you really want to continue?"
2829 msgstr ""
2830 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
2831 "Czy kontynuować?"
2832
2833 msgid "This is step number 2."
2834 msgstr "To jest krok numer 2."
2835
2836 msgid "This is unsupported at the moment."
2837 msgstr "To jest nie obsługiwane w tym momencie."
2838
2839 msgid ""
2840 "This test checks for configured Nameservers.\n"
2841 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2842 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
2843 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
2844 "the \"Nameserver\" Configuration"
2845 msgstr ""
2846 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
2847 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
2848 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
2849 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
2850 "\"Nameserver\" konfigurację"
2851
2852 msgid ""
2853 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
2854 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
2855 "- verify that a network cable is attached\n"
2856 "- verify that the cable is not broken"
2857 msgstr ""
2858 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
2859 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
2860 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
2861 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
2862
2863 msgid ""
2864 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
2865 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
2866 "- no valid IP Address was found\n"
2867 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
2868 msgstr ""
2869 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
2870 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
2871 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
2872 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
2873
2874 msgid ""
2875 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
2876 "configuration with DHCP.\n"
2877 "If you get a \"disabled\" message:\n"
2878 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
2879 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
2880 "dialog.\n"
2881 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
2882 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
2883 msgstr ""
2884 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
2885 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
2886 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
2887 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
2888 "adaptera sieciowego.\n"
2889 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
2890 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
2891
2892 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
2893 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
2894
2895 msgid "Three"
2896 msgstr "Trzy"
2897
2898 msgid "Threshold"
2899 msgstr "Przedsionek"
2900
2901 msgid "Thu"
2902 msgstr "Czw"
2903
2904 msgid "Thursday"
2905 msgstr "Czwartek"
2906
2907 msgid "Time"
2908 msgstr "Czas"
2909
2910 msgid "Time/Date Input"
2911 msgstr "Czas / Data"
2912
2913 msgid "Timer"
2914 msgstr "Timer"
2915
2916 msgid "Timer Edit"
2917 msgstr "Edycja timera"
2918
2919 msgid "Timer Editor"
2920 msgstr "Edytor timera"
2921
2922 msgid "Timer Type"
2923 msgstr "Typ timera"
2924
2925 msgid "Timer entry"
2926 msgstr "Wstęp timera"
2927
2928 msgid "Timer log"
2929 msgstr "Log timera"
2930
2931 msgid "Timer sanity error"
2932 msgstr "Błąd timera"
2933
2934 msgid "Timer selection"
2935 msgstr "Wybór timera"
2936
2937 msgid "Timer status:"
2938 msgstr "Status timera:"
2939
2940 msgid "Timeshift"
2941 msgstr "Timeshift"
2942
2943 msgid "Timeshift not possible!"
2944 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
2945
2946 msgid "Timezone"
2947 msgstr "Strefa czasu"
2948
2949 msgid "Title"
2950 msgstr "Tytuł"
2951
2952 msgid "Title:"
2953 msgstr "Tytuł:"
2954
2955 msgid "Today"
2956 msgstr "Dzisiaj"
2957
2958 msgid "Tone mode"
2959 msgstr "Tryb tonowy"
2960
2961 msgid "Toneburst"
2962 msgstr "Toneburst"
2963
2964 msgid "Toneburst A/B"
2965 msgstr "Toneburst A/B"
2966
2967 msgid "Translation"
2968 msgstr "Tłumaczenie"
2969
2970 msgid "Translation:"
2971 msgstr "Tłumaczenie:"
2972
2973 msgid "Transmission Mode"
2974 msgstr "Tryb transmisji"
2975
2976 msgid "Transmission mode"
2977 msgstr "tryb transmisji"
2978
2979 msgid "Transponder"
2980 msgstr "Transponder"
2981
2982 msgid "Transponder Type"
2983 msgstr "Typ transpondera"
2984
2985 msgid "Tries left:"
2986 msgstr "Próby skończone:"
2987
2988 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
2989 msgstr ""
2990 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2991
2992 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
2993 msgstr ""
2994 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
2995
2996 msgid "Tue"
2997 msgstr "Wto"
2998
2999 msgid "Tuesday"
3000 msgstr "Wtorek"
3001
3002 msgid "Tune"
3003 msgstr "Ustaw"
3004
3005 msgid "Tune failed!"
3006 msgstr "Strojenie nieudane!"
3007
3008 msgid "Tuner"
3009 msgstr "Tuner"
3010
3011 msgid "Tuner "
3012 msgstr "Tuner "
3013
3014 msgid "Tuner Slot"
3015 msgstr "Slot tunera"
3016
3017 msgid "Tuner configuration"
3018 msgstr "Konfiguracja tunera"
3019
3020 msgid "Tuner status"
3021 msgstr "Status tunera"
3022
3023 msgid "Turkish"
3024 msgstr "Turecki"
3025
3026 msgid "Two"
3027 msgstr "Dwa"
3028
3029 msgid "Type of scan"
3030 msgstr "Tym skanowania"
3031
3032 msgid "USALS"
3033 msgstr "USALS"
3034
3035 msgid "USB"
3036 msgstr "USB"
3037
3038 msgid "USB Stick"
3039 msgstr "USB Stick"
3040
3041 msgid ""
3042 "Unable to complete filesystem check.\n"
3043 "Error: "
3044 msgstr ""
3045 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3046 "Błąd: "
3047
3048 msgid ""
3049 "Unable to initialize harddisk.\n"
3050 "Error: "
3051 msgstr ""
3052 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3053 "Błąd: "
3054
3055 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3056 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3057
3058 msgid "Universal LNB"
3059 msgstr "Uniwersalny LNB"
3060
3061 msgid "Unmount failed"
3062 msgstr "Błąd odmontowania"
3063
3064 msgid "Updates your receiver's software"
3065 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie twojego tunera"
3066
3067 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3068 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3069
3070 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3071 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3072
3073 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3074 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3075
3076 msgid "Upgrading"
3077 msgstr "Aktualizowanie"
3078
3079 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3080 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3081
3082 msgid "Use DHCP"
3083 msgstr "Użyj DHCP"
3084
3085 msgid "Use Power Measurement"
3086 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3087
3088 msgid "Use a gateway"
3089 msgstr "Użyj bramy"
3090
3091 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3092 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3093 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3094 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3095 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3096 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3097 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3098 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3099 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3100 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3101 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3102 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3103 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3104 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3105
3106 msgid "Use power measurement"
3107 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3108
3109 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3110 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3111
3112 msgid ""
3113 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3114 "\n"
3115 "Please set up tuner A"
3116 msgstr ""
3117 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3118 "\n"
3119 "Wybierz Tuner A"
3120
3121 msgid ""
3122 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3123 "press OK."
3124 msgstr "Uzyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3125
3126 msgid "Use usals for this sat"
3127 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3128
3129 msgid "Use wizard to set up basic features"
3130 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3131
3132 msgid "Used service scan type"
3133 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3134
3135 msgid "User defined"
3136 msgstr "Zdefiniowany przez uzytkownika"
3137
3138 msgid "VCR scart"
3139 msgstr "Przełącz VCR"
3140
3141 msgid "Video Fine-Tuning"
3142 msgstr "Ustawienia Czystego Obrazu"
3143
3144 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3145 msgstr "Kreator Czystego Obrazu "
3146
3147 msgid "Video Output"
3148 msgstr "Wyjście Wideo"
3149
3150 msgid "Video Setup"
3151 msgstr "Ustawienia Wideo"
3152
3153 msgid "Video Wizard"
3154 msgstr "Kreator Wideo"
3155
3156 msgid ""
3157 "Video input selection\n"
3158 "\n"
3159 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3160 "input port).\n"
3161 "\n"
3162 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3163 msgstr ""
3164 "Wybór wejścia wideo\n"
3165 "\n"
3166 "Prosze wciśnij OK jeśli widzisz ta stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3167 "port wejścia).\n"
3168 "\n"
3169 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3170
3171 msgid "Video mode selection."
3172 msgstr "Wybór trybu wideo"
3173
3174 msgid "View Rass interactive..."
3175 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3176
3177 msgid "View teletext..."
3178 msgstr "Pokaż teletext..."
3179
3180 msgid "Voltage mode"
3181 msgstr "Tryb napięcia"
3182
3183 msgid "Volume"
3184 msgstr "Głośność"
3185
3186 msgid "W"
3187 msgstr "W"
3188
3189 msgid "WEP"
3190 msgstr "WEP"
3191
3192 msgid "WPA"
3193 msgstr "WPA"
3194
3195 msgid "WPA2"
3196 msgstr "WPA2"
3197
3198 msgid "WSS on 4:3"
3199 msgstr "WSS na 4:3"
3200
3201 msgid "Waiting"
3202 msgstr "Oczekiwanie"
3203
3204 msgid ""
3205 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3206 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3207 "Please press OK to begin."
3208 msgstr ""
3209 "Teraz sprawdzimy czy twój TV może wyświetlić obraz w 50hz. Jesli twój obraz "
3210 "stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony na 60hz.\n"
3211 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3212
3213 msgid "Wed"
3214 msgstr "Śro"
3215
3216 msgid "Wednesday"
3217 msgstr "Środa"
3218
3219 msgid "Weekday"
3220 msgstr "Dzień tygodnia"
3221
3222 msgid ""
3223 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3224 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3225 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3226 msgstr ""
3227 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie twoim "
3228 "asystentem aktualizując oprogramowanie w twoim Dreamboxie przez dostarczenie "
3229 "kopii twoich aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować twoje "
3230 "oprogramowanie."
3231
3232 msgid ""
3233 "Welcome.\n"
3234 "\n"
3235 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
3236 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
3237 "\n"
3238 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3239 msgstr ""
3240 "Witam.\n"
3241 "\n"
3242 "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji Deamboxa "
3243 "pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
3244 "\n"
3245 "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
3246
3247 msgid ""
3248 "Welcome.\n"
3249 "\n"
3250 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3251 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3252 msgstr ""
3253 "Witaj.\n"
3254 "\n"
3255 "Ten kreator przeprowadzi ciebie przez podstawowe ustawienia twojego "
3256 "Dreamboxa.\n"
3257 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3258
3259 msgid "Welcome..."
3260 msgstr "Witam..."
3261
3262 msgid "West"
3263 msgstr "Zachód"
3264
3265 msgid "What do you want to scan?"
3266 msgstr "Co chcesz skanować?"
3267
3268 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3269 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie twoich ustawień?"
3270
3271 msgid "Wireless"
3272 msgstr "Bezprzewodowy"
3273
3274 msgid "Wireless Network"
3275 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3276
3277 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3278 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3279
3280 msgid "YPbPr"
3281 msgstr "YPbPr"
3282
3283 msgid "Year:"
3284 msgstr "Rok:"
3285
3286 msgid "Yes"
3287 msgstr "Tak"
3288
3289 msgid "Yes, backup my settings!"
3290 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3291
3292 msgid "Yes, do a manual scan now"
3293 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3294
3295 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3296 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3297
3298 msgid "Yes, do another manual scan now"
3299 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3300
3301 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3302 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3303
3304 msgid "Yes, restore the settings now"
3305 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3306
3307 msgid "Yes, returning to movie list"
3308 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3309
3310 msgid "Yes, view the tutorial"
3311 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3312
3313 msgid ""
3314 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3315 "want to be installed."
3316 msgstr ""
3317 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3318 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3319
3320 msgid "You can choose, what you want to install..."
3321 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3322
3323 msgid "You cannot delete this!"
3324 msgstr "Nie można usunąc tego!"
3325
3326 msgid "You chose not to install any default services lists."
3327 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3328
3329 msgid ""
3330 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3331 "default settings later in the settings menu."
3332 msgstr ""
3333 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3334 "zainstalować ustawienia standardowe później w menu ustawień standardowych."
3335
3336 msgid ""
3337 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3338 msgstr ""
3339 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3340 "przycisk OK."
3341
3342 msgid ""
3343 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3344 "harddisk is not an option for you."
3345 msgstr ""
3346 "Wydaje się że nie masz HDD w Dreamboxie. Więc tworzenie kopii na HDD nie "
3347 "jest opcją dla ciebie."
3348
3349 msgid ""
3350 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3351 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3352 "to the harddisk!\n"
3353 "Please press OK to start the backup now."
3354 msgstr ""
3355 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3356 "czy jest  w użyciu teraz. Wiec lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3357 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3358
3359 msgid ""
3360 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3361 "Please press OK to start the backup now."
3362 msgstr ""
3363 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3364 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3365
3366 msgid ""
3367 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3368 "backup now."
3369 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząc tworzenie kopii teraz."
3370
3371 msgid "You have to wait for"
3372 msgstr "Musisz poczekać na"
3373
3374 msgid ""
3375 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3376 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3377 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3378 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3379 "your settings."
3380 msgstr ""
3381 "Potrzebujesz PC połączony do twojego Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej "
3382 "informacji odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3383 "Teraz twój Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji "
3384 "aktualizacji ze strony, twoje nowe oprogramowanie zapyta ciebie o "
3385 "przywrócenie twoich ustawień."
3386
3387 msgid ""
3388 "You need to define some keywords first!\n"
3389 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3390 "Do you want to define keywords now?"
3391 msgstr ""
3392 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3393 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3394 "Czy chcesz zdefiniować teraz?"
3395
3396 msgid ""
3397 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3398 "\n"
3399 "Do you want to set the pin now?"
3400 msgstr ""
3401 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed twoimi dziećmi.\n"
3402 "\n"
3403 "czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3404
3405 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3406 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa nacisnij przycisk OK pilota."
3407
3408 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3409 msgstr "Twój TV działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3410
3411 msgid ""
3412 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3413 "process."
3414 msgstr ""
3415 "Twoja kopia zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie procesu aktualizacji."
3416
3417 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3418 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3419
3420 msgid ""
3421 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3422 "try again."
3423 msgstr ""
3424 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3425 "ponownie."
3426
3427 msgid ""
3428 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3429 "Press OK to start upgrade."
3430 msgstr ""
3431 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3432 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3433
3434 msgid ""
3435 "Your local LAN internet connection is not working!\n"
3436 "Please choose what you want to do next."
3437 msgstr ""
3438 "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
3439 "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
3440
3441 msgid ""
3442 "Your network is restarting.\n"
3443 "You will be automatically forwarded to the next step."
3444 msgstr ""
3445 "Sieć została zrestartowana.\n"
3446 "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
3447
3448 msgid ""
3449 "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
3450 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3451 msgstr ""
3452 "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
3453 "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
3454
3455 msgid ""
3456 "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
3457 "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
3458 msgstr ""
3459 "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
3460 "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
3461
3462 msgid ""
3463 "Your wireless internet connection is not working!\n"
3464 "Please choose what you want to do next."
3465 msgstr ""
3466 "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
3467 "Proszę wybrać kolejną akcję."
3468
3469 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3470 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3471
3472 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3473 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3474
3475 msgid "[alternative edit]"
3476 msgstr "[edycja wybranych]"
3477
3478 msgid "[bouquet edit]"
3479 msgstr "[edycja bukietu]"
3480
3481 msgid "[favourite edit]"
3482 msgstr "[edycja ulubionych]"
3483
3484 msgid "[move mode]"
3485 msgstr "[tryb przesuwania]"
3486
3487 msgid "abort alternatives edit"
3488 msgstr "Przerwij edycje wybranych"
3489
3490 msgid "abort bouquet edit"
3491 msgstr "Przerwij edycje bukietów"
3492
3493 msgid "abort favourites edit"
3494 msgstr "Przerwij edycje ulubionych"
3495
3496 msgid "about to start"
3497 msgstr "Jak rozpocząć"
3498
3499 msgid "add alternatives"
3500 msgstr "Dodaj wybrane"
3501
3502 msgid "add bouquet"
3503 msgstr "Dodaj bukiet"
3504
3505 msgid "add directory to playlist"
3506 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
3507
3508 msgid "add file to playlist"
3509 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
3510
3511 msgid "add files to playlist"
3512 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3513
3514 msgid "add marker"
3515 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
3516
3517 msgid "add recording (enter recording duration)"
3518 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3519
3520 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3521 msgstr "Dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3522
3523 msgid "add recording (indefinitely)"
3524 msgstr "Dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3525
3526 msgid "add recording (stop after current event)"
3527 msgstr "Dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3528
3529 msgid "add service to bouquet"
3530 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
3531
3532 msgid "add service to favourites"
3533 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
3534
3535 msgid "add to parental protection"
3536 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3537
3538 msgid "advanced"
3539 msgstr "Zaawansowane"
3540
3541 msgid "alphabetic sort"
3542 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3543
3544 msgid ""
3545 "are you sure you want to restore\n"
3546 "following backup:\n"
3547 msgstr ""
3548 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3549 "następującą kopie:\n"
3550
3551 msgid "back"
3552 msgstr "Wróć"
3553
3554 msgid "better"
3555 msgstr "Lepszy"
3556
3557 msgid "blacklist"
3558 msgstr "Czarna lista"
3559
3560 msgid "by Exif"
3561 msgstr "Przez Exif"
3562
3563 msgid "change recording (duration)"
3564 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
3565
3566 msgid "change recording (endtime)"
3567 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
3568
3569 msgid "circular left"
3570 msgstr "Kołój w lewo"
3571
3572 msgid "circular right"
3573 msgstr "Kołój w prawo"
3574
3575 msgid "clear playlist"
3576 msgstr "Wyczyść playliste"
3577
3578 msgid "complex"
3579 msgstr "Złożony"
3580
3581 msgid "config menu"
3582 msgstr "Menu konfiguracji"
3583
3584 msgid "confirmed"
3585 msgstr "potwierdzone"
3586
3587 msgid "connected"
3588 msgstr "piołączone"
3589
3590 msgid "continue"
3591 msgstr "Kontynuuj"
3592
3593 msgid "copy to bouquets"
3594 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3595
3596 msgid "daily"
3597 msgstr "Codziennie"
3598
3599 msgid "delete"
3600 msgstr "Usuń"
3601
3602 msgid "delete cut"
3603 msgstr "Usuń wycięte"
3604
3605 msgid "delete playlist entry"
3606 msgstr "usuń wpis playlisty"
3607
3608 msgid "delete saved playlist"
3609 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3610
3611 msgid "delete..."
3612 msgstr "Usuń..."
3613
3614 msgid "disable"
3615 msgstr "Wyłącz"
3616
3617 msgid "disable move mode"
3618 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3619
3620 msgid "disabled"
3621 msgstr "Wyłączone"
3622
3623 msgid "disconnected"
3624 msgstr "rozłączone"
3625
3626 msgid "do not change"
3627 msgstr "Nie zmieniaj"
3628
3629 msgid "do nothing"
3630 msgstr "Nic nie rób"
3631
3632 msgid "don't record"
3633 msgstr "Nie nagrywaj"
3634
3635 msgid "done!"
3636 msgstr "Zrobione!"
3637
3638 msgid "edit alternatives"
3639 msgstr "Edytuj wybrane"
3640
3641 msgid "empty"
3642 msgstr "Puste"
3643
3644 msgid "enable"
3645 msgstr "Włączone"
3646
3647 msgid "enable bouquet edit"
3648 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3649
3650 msgid "enable favourite edit"
3651 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3652
3653 msgid "enable move mode"
3654 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3655
3656 msgid "enabled"
3657 msgstr "Włączone"
3658
3659 msgid "end alternatives edit"
3660 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3661
3662 msgid "end bouquet edit"
3663 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3664
3665 msgid "end cut here"
3666 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3667
3668 msgid "end favourites edit"
3669 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3670
3671 msgid "equal to Socket A"
3672 msgstr "Równaj do Gniazda A"
3673
3674 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3675 msgstr "wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3676
3677 msgid "exit mediaplayer"
3678 msgstr "wyjdź z mediaplayera"
3679
3680 msgid "exit movielist"
3681 msgstr "wyjdź z listy filmów"
3682
3683 msgid "fine-tune your display"
3684 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3685
3686 msgid "forward to the next chapter"
3687 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3688
3689 msgid "free diskspace"
3690 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3691
3692 msgid "full /etc directory"
3693 msgstr "Pełen folder /etc"
3694
3695 msgid "go to deep standby"
3696 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3697
3698 msgid "go to standby"
3699 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3700
3701 msgid "hear radio..."
3702 msgstr "Słuchaj radia..."
3703
3704 msgid "help..."
3705 msgstr "Pomoc..."
3706
3707 msgid "hide extended description"
3708 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3709
3710 msgid "hide player"
3711 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3712
3713 msgid "horizontal"
3714 msgstr "Pozioma (H)"
3715
3716 msgid "hour"
3717 msgstr "Godzina"
3718
3719 msgid "hours"
3720 msgstr "Godziny"
3721
3722 msgid "immediate shutdown"
3723 msgstr "wyłącz natychmiast"
3724
3725 #, python-format
3726 msgid ""
3727 "incoming call!\n"
3728 "%s calls on %s!"
3729 msgstr ""
3730 "Przychodząca rozmowa!\n"
3731 "%s rozmowy włączone %s!"
3732
3733 msgid "init module"
3734 msgstr "Moduł init"
3735
3736 msgid "insert mark here"
3737 msgstr "Wstaw zaznaczenie tu"
3738
3739 msgid "jump back to the previous title"
3740 msgstr "powróc do poprzedniego rozdziału"
3741
3742 msgid "jump forward to the next title"
3743 msgstr "przeskocz do nastepnego tytułu"
3744
3745 msgid "jump to listbegin"
3746 msgstr "skocz do początku listy"
3747
3748 msgid "jump to listend"
3749 msgstr "skocz do końca listy"
3750
3751 msgid "jump to next marked position"
3752 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
3753
3754 msgid "jump to previous marked position"
3755 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
3756
3757 msgid "leave movie player..."
3758 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
3759
3760 msgid "left"
3761 msgstr "Lewo"
3762
3763 msgid "list style compact"
3764 msgstr "kompaktowy styl listy"
3765
3766 msgid "list style compact with description"
3767 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
3768
3769 msgid "list style default"
3770 msgstr "domyślny styl listy"
3771
3772 msgid "list style single line"
3773 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
3774
3775 msgid "load playlist"
3776 msgstr "załaduj playliste"
3777
3778 msgid "locked"
3779 msgstr "Zablokowany"
3780
3781 msgid "loopthrough to socket A"
3782 msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
3783
3784 msgid "manual"
3785 msgstr "Ręcznie"
3786
3787 msgid "menu"
3788 msgstr "menu"
3789
3790 msgid "mins"
3791 msgstr "min's"
3792
3793 msgid "minute"
3794 msgstr "Minuta"
3795
3796 msgid "minutes"
3797 msgstr "Minutach"
3798
3799 msgid "minutes and"
3800 msgstr "Koniec minut"
3801
3802 msgid "move PiP to main picture"
3803 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
3804
3805 msgid "movie list"
3806 msgstr "lista filmów"
3807
3808 msgid "multinorm"
3809 msgstr "Multinorm"
3810
3811 msgid "never"
3812 msgstr "Nigdy"
3813
3814 msgid "next channel"
3815 msgstr "Następny kanał"
3816
3817 msgid "next channel in history"
3818 msgstr "Następny kanał w historii"
3819
3820 msgid "no"
3821 msgstr "Nie"
3822
3823 msgid "no HDD found"
3824 msgstr "Nie znaleziono HDD"
3825
3826 msgid "no Picture found"
3827 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
3828
3829 msgid "no module found"
3830 msgstr "Nie znaleziono modułu"
3831
3832 msgid "no standby"
3833 msgstr "Bez stanu czuwania"
3834
3835 msgid "no timeout"
3836 msgstr "Bez końca"
3837
3838 msgid "none"
3839 msgstr "Żaden"
3840
3841 msgid "not locked"
3842 msgstr "Nie zablokowany"
3843
3844 msgid "nothing connected"
3845 msgstr "nic nie połączono"
3846
3847 msgid "off"
3848 msgstr "Wyłączony"
3849
3850 msgid "on"
3851 msgstr "Włączony"
3852
3853 msgid "once"
3854 msgstr "Raz"
3855
3856 msgid "only /etc/enigma2 directory"
3857 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
3858
3859 msgid "open servicelist"
3860 msgstr "Otwórz listę serwisów"
3861
3862 msgid "open servicelist(down)"
3863 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
3864
3865 msgid "open servicelist(up)"
3866 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
3867
3868 msgid "pass"
3869 msgstr "Hasło"
3870
3871 msgid "pause"
3872 msgstr "Pauza"
3873
3874 msgid "play entry"
3875 msgstr "wstęp odtwarzania"
3876
3877 msgid "play from next mark or playlist entry"
3878 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3879
3880 msgid "play from previous mark or playlist entry"
3881 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
3882
3883 msgid "please press OK when ready"
3884 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
3885
3886 msgid "please wait, loading picture..."
3887 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
3888
3889 msgid "previous channel"
3890 msgstr "Poprzedni kanał"
3891
3892 msgid "previous channel in history"
3893 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
3894
3895 msgid "record"
3896 msgstr "Nagraj"
3897
3898 msgid "recording..."
3899 msgstr "Nagrywanie..."
3900
3901 msgid "remove after this position"
3902 msgstr "Usuń po tej pozycji"
3903
3904 msgid "remove all alternatives"
3905 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
3906
3907 msgid "remove all new found flags"
3908 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
3909
3910 msgid "remove before this position"
3911 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
3912
3913 msgid "remove entry"
3914 msgstr "Usuń wstęp"
3915
3916 msgid "remove from parental protection"
3917 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
3918
3919 msgid "remove new found flag"
3920 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
3921
3922 msgid "remove selected satellite"
3923 msgstr "usuń wybranego satelitę"
3924
3925 msgid "remove this mark"
3926 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
3927
3928 msgid "repeated"
3929 msgstr "Powtórzone"
3930
3931 msgid "rewind to the previous chapter"
3932 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
3933
3934 msgid "right"
3935 msgstr "Prawo"
3936
3937 msgid "save playlist"
3938 msgstr "zapisz playliste"
3939
3940 #, python-format
3941 msgid "scan done! %d services found!"
3942 msgstr "skanowanie skończone! %d znalezionych serwisów!"
3943
3944 msgid "scan done! No service found!"
3945 msgstr "skanowanie skończone! Nie znaleziono serwisów!"
3946
3947 msgid "scan done! One service found!"
3948 msgstr "skanowanie skończone! Jeden serwis znaleziony!"
3949
3950 #, python-format
3951 msgid "scan in progress - %d %% done! %d services found!"
3952 msgstr "skanowanie w toku - %d %% skończone! %d znalezionych serwisów!"
3953
3954 msgid "scan state"
3955 msgstr "Status skanowania"
3956
3957 msgid "second"
3958 msgstr "Drugi"
3959
3960 msgid "second cable of motorized LNB"
3961 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
3962
3963 msgid "seconds"
3964 msgstr "Sekundy"
3965
3966 msgid "seconds."
3967 msgstr "Sekundy."
3968
3969 msgid "select movie"
3970 msgstr "wybierz film"
3971
3972 msgid "select the movie path"
3973 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
3974
3975 msgid "service pin"
3976 msgstr "Pin serwisu"
3977
3978 msgid "setup pin"
3979 msgstr "Pin ustawień"
3980
3981 msgid "show DVD main menu"
3982 msgstr "pokaż główne menu DVD"
3983
3984 msgid "show EPG..."
3985 msgstr "Pokaż EPG..."
3986
3987 msgid "show all"
3988 msgstr "pokaż wszystkie"
3989
3990 msgid "show alternatives"
3991 msgstr "Pokaż wybrane"
3992
3993 msgid "show event details"
3994 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
3995
3996 msgid "show extended description"
3997 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
3998
3999 msgid "show first tag"
4000 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
4001
4002 msgid "show second tag"
4003 msgstr "pokaż drugą etykietę"
4004
4005 msgid "show shutdown menu"
4006 msgstr "pokaż menu wyłączania"
4007
4008 msgid "show single service EPG..."
4009 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
4010
4011 msgid "show tag menu"
4012 msgstr "pokaż etykietę menu"
4013
4014 msgid "show transponder info"
4015 msgstr "Pokaż info transpondera"
4016
4017 msgid "shuffle playlist"
4018 msgstr "tasuj playliste"
4019
4020 msgid "shutdown"
4021 msgstr "Wyłącz"
4022
4023 msgid "simple"
4024 msgstr "Prosty"
4025
4026 msgid "skip backward"
4027 msgstr "Skocz wstecz"
4028
4029 msgid "skip backward (enter time)"
4030 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
4031
4032 msgid "skip forward"
4033 msgstr "Skocz w przód"
4034
4035 msgid "skip forward (enter time)"
4036 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
4037
4038 msgid "sort by date"
4039 msgstr "sortuj poprzez datę"
4040
4041 msgid "standard"
4042 msgstr "standardowy"
4043
4044 msgid "standby"
4045 msgstr "Czuwanie"
4046
4047 msgid "start cut here"
4048 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4049
4050 msgid "start timeshift"
4051 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4052
4053 msgid "stereo"
4054 msgstr "Stereo"
4055
4056 msgid "stop PiP"
4057 msgstr "zatrzymaj PiP"
4058
4059 msgid "stop entry"
4060 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4061
4062 msgid "stop recording"
4063 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4064
4065 msgid "stop timeshift"
4066 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4067
4068 msgid "swap PiP and main picture"
4069 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4070
4071 msgid "switch to filelist"
4072 msgstr "Przeącz na listę plików"
4073
4074 msgid "switch to playlist"
4075 msgstr "Przełącz na playliste"
4076
4077 msgid "switch to the next audio track"
4078 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4079
4080 msgid "switch to the next subtitle language"
4081 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4082
4083 msgid "text"
4084 msgstr "Tekst"
4085
4086 msgid "this recording"
4087 msgstr "To nagranie"
4088
4089 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4090 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4091
4092 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4093 msgstr "przetkaj ucięty znak w aktualnej pozycji"
4094
4095 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4096 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4097
4098 msgid "unconfirmed"
4099 msgstr "niepotwierdzone"
4100
4101 msgid "unknown service"
4102 msgstr "Nieznany serwis"
4103
4104 msgid "until restart"
4105 msgstr "Aż do startu"
4106
4107 msgid "user defined"
4108 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4109
4110 msgid "vertical"
4111 msgstr "Pionowa (V)"
4112
4113 msgid "view extensions..."
4114 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4115
4116 msgid "view recordings..."
4117 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4118
4119 msgid "wait for ci..."
4120 msgstr "Czekan na ci..."
4121
4122 msgid "wait for mmi..."
4123 msgstr "czekaj na mmi..."
4124
4125 msgid "waiting"
4126 msgstr "Oczekiwanie"
4127
4128 msgid "weekly"
4129 msgstr "Tygodniowy"
4130
4131 msgid "whitelist"
4132 msgstr "Biała lista"
4133
4134 msgid "yes"
4135 msgstr "Tak"
4136
4137 msgid "yes (keep feeds)"
4138 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4139
4140 msgid ""
4141 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4142 "assistance before rebooting your dreambox."
4143 msgstr ""
4144 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4145 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4146
4147 msgid "zap"
4148 msgstr "Przełącz"
4149
4150 msgid "zapped"
4151 msgstr "Przełączony"
4152
4153 #~ msgid ""
4154 #~ "\n"
4155 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4156 #~ msgstr ""
4157 #~ "\n"
4158 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4159
4160 #, fuzzy
4161 #~ msgid "\"?"
4162 #~ msgstr "\"?"
4163
4164 #~ msgid "Choose Location"
4165 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4166
4167 #~ msgid "Device Setup..."
4168 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4169
4170 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4171 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4172
4173 #~ msgid "Extended Setup..."
4174 #~ msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
4175
4176 #~ msgid "Games / Plugins"
4177 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4178
4179 #~ msgid "Movie Menu"
4180 #~ msgstr "Menu filmu"
4181
4182 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4183 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4184
4185 #~ msgid "Show files from %s"
4186 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4187
4188 #~ msgid "Startwizard"
4189 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4190
4191 #~ msgid ""
4192 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4193 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4194 #~ "Error: "
4195 #~ msgstr ""
4196 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4197 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4198 #~ "Błąd: "
4199
4200 #~ msgid "VCR Switch"
4201 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4202
4203 #~ msgid ""
4204 #~ "scan done!\n"
4205 #~ "%d services found!"
4206 #~ msgstr ""
4207 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4208 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4209
4210 #~ msgid ""
4211 #~ "scan done!\n"
4212 #~ "No service found!"
4213 #~ msgstr ""
4214 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4215 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4216
4217 #~ msgid ""
4218 #~ "scan done!\n"
4219 #~ "One service found!"
4220 #~ msgstr ""
4221 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4222 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4223
4224 #~ msgid ""
4225 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4226 #~ "%d services found!"
4227 #~ msgstr ""
4228 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4229 #~ "%d znalezionych serwisów!"