update language: it
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-01-16 00:47+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-01-03 14:13+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid " "
23 msgstr " "
24
25 msgid "#000000"
26 msgstr ""
27
28 msgid "#0064c7"
29 msgstr ""
30
31 msgid "#25062748"
32 msgstr ""
33
34 msgid "#389416"
35 msgstr ""
36
37 msgid "#80000000"
38 msgstr ""
39
40 msgid "#80ffffff"
41 msgstr ""
42
43 msgid "#bab329"
44 msgstr ""
45
46 msgid "#f23d21"
47 msgstr ""
48
49 msgid "#ffffff"
50 msgstr ""
51
52 msgid "#ffffffff"
53 msgstr ""
54
55 msgid "%H:%M"
56 msgstr "%H:%M"
57
58 #, python-format
59 msgid "%d jobs are running in the background!"
60 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
61
62 #, python-format
63 msgid "%d min"
64 msgstr "%d min"
65
66 #, python-format
67 msgid "%d services found!"
68 msgstr "%d kanaler hittades!"
69
70 msgid "%d.%B %Y"
71 msgstr "%d.%B %Y"
72
73 #, python-format
74 msgid ""
75 "%s\n"
76 "(%s, %d MB free)"
77 msgstr ""
78 "%s\n"
79 "(%s, %d MB ledigt)"
80
81 #, python-format
82 msgid "%s (%s)\n"
83 msgstr "%s (%s)\n"
84
85 msgid "(ZAP)"
86 msgstr "(ZAP)"
87
88 msgid "(empty)"
89 msgstr "(tom)"
90
91 msgid "(show optional DVD audio menu)"
92 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
93
94 msgid "* Only available if more than one interface is active."
95 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
96
97 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
98 msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
99
100 msgid ".NFI Download failed:"
101 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
102
103 msgid ""
104 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
105 msgstr ""
106 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
107
108 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
109 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
110
111 msgid "/var directory"
112 msgstr "/var bibliotek"
113
114 msgid "0"
115 msgstr ""
116
117 msgid "1"
118 msgstr ""
119
120 msgid "1.0"
121 msgstr "1.0"
122
123 msgid "1.1"
124 msgstr "1.1"
125
126 msgid "1.2"
127 msgstr "1.2"
128
129 msgid "12V output"
130 msgstr "12V utgång"
131
132 msgid "13 V"
133 msgstr "13 V"
134
135 msgid "16:10"
136 msgstr "16:10"
137
138 msgid "16:10 Letterbox"
139 msgstr "16:10 Letterbox"
140
141 msgid "16:10 PanScan"
142 msgstr "16:10 PanScan"
143
144 msgid "16:9"
145 msgstr "16:9"
146
147 msgid "16:9 Letterbox"
148 msgstr "16:9 Letterbox"
149
150 msgid "16:9 always"
151 msgstr "16:9 alltid"
152
153 msgid "18 V"
154 msgstr "18 V"
155
156 msgid "2"
157 msgstr ""
158
159 msgid "3"
160 msgstr ""
161
162 msgid "30 minutes"
163 msgstr "30 minuter"
164
165 msgid "4"
166 msgstr ""
167
168 msgid "4:3"
169 msgstr "4:3"
170
171 msgid "4:3 Letterbox"
172 msgstr "4:3 Letterbox"
173
174 msgid "4:3 PanScan"
175 msgstr "4:3 PanScan"
176
177 msgid "5"
178 msgstr ""
179
180 msgid "5 minutes"
181 msgstr "5 minuter"
182
183 msgid "50 Hz"
184 msgstr "50 Hz"
185
186 msgid "6"
187 msgstr ""
188
189 msgid "60 minutes"
190 msgstr "60 minuter"
191
192 msgid "7"
193 msgstr ""
194
195 msgid "8"
196 msgstr ""
197
198 msgid "9"
199 msgstr ""
200
201 msgid "<unknown>"
202 msgstr "<okänd>"
203
204 msgid "??"
205 msgstr "??"
206
207 msgid "A"
208 msgstr "A"
209
210 #, python-format
211 msgid ""
212 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
213 "Do you want to keep your version?"
214 msgstr ""
215 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
216 "Vill du behålla din version?"
217
218 msgid ""
219 "A finished record timer wants to set your\n"
220 "Dreambox to standby. Do that now?"
221 msgstr ""
222 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
223 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
224
225 msgid ""
226 "A finished record timer wants to shut down\n"
227 "your Dreambox. Shutdown now?"
228 msgstr ""
229 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
230 "din Dreambox. Stänga av nu?"
231
232 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
233 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
234
235 #, python-format
236 msgid ""
237 "A record has been started:\n"
238 "%s"
239 msgstr ""
240 "En inspelning har påbörjats:\n"
241 "%s"
242
243 msgid ""
244 "A recording is currently running.\n"
245 "What do you want to do?"
246 msgstr ""
247 "En inspelning pågår redan.\n"
248 "Vad vill du göra?"
249
250 msgid ""
251 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
252 "configure the positioner."
253 msgstr ""
254 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
255 "motorn."
256
257 msgid ""
258 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
259 "start the satfinder."
260 msgstr ""
261 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
262 "satfinder."
263
264 #, python-format
265 msgid "A required tool (%s) was not found."
266 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
267
268 msgid ""
269 "A sleep timer wants to set your\n"
270 "Dreambox to standby. Do that now?"
271 msgstr ""
272 "En sovtimer vill försätta din\n"
273 "Dreambox i standby. Utföra det?"
274
275 msgid ""
276 "A sleep timer wants to shut down\n"
277 "your Dreambox. Shutdown now?"
278 msgstr ""
279 "En sovtimer vill stänga av\n"
280 "din Dreambox. Stänga av nu?"
281
282 msgid ""
283 "A timer failed to record!\n"
284 "Disable TV and try again?\n"
285 msgstr ""
286 "En timerinspelning misslyckades!\n"
287 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
288
289 msgid "A/V Settings"
290 msgstr "A/V Inställningar"
291
292 msgid "AA"
293 msgstr "AA"
294
295 msgid "AB"
296 msgstr "AB"
297
298 msgid "AC3 default"
299 msgstr "AC3 standard"
300
301 msgid "AC3 downmix"
302 msgstr "AC3 nedmixning"
303
304 msgid "About"
305 msgstr "Om"
306
307 msgid "About..."
308 msgstr "Om..."
309
310 msgid "Action on long powerbutton press"
311 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
312
313 msgid "Action:"
314 msgstr "Action:"
315
316 msgid "Activate Picture in Picture"
317 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
318
319 msgid "Activate network settings"
320 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
321
322 msgid "Adapter settings"
323 msgstr "Adapter inställning"
324
325 msgid "Add"
326 msgstr "Lägg till"
327
328 msgid "Add Bookmark"
329 msgstr "Lägg till bokmärke"
330
331 msgid "Add a mark"
332 msgstr "Lägg till markör"
333
334 msgid "Add a new title"
335 msgstr "Lägg till ny titel"
336
337 msgid "Add timer"
338 msgstr "Lägg till timer"
339
340 msgid "Add title"
341 msgstr "Lägg till titel"
342
343 msgid "Add to bouquet"
344 msgstr "Lägg till i favoritlista"
345
346 msgid "Add to favourites"
347 msgstr "Lägg till i favoriter"
348
349 msgid ""
350 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
351 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
352 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
353 "test screens."
354 msgstr ""
355 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
356 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
357 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
358 "välja annan testbild."
359
360 msgid "Advanced"
361 msgstr "Avancerat"
362
363 msgid "Advanced Video Setup"
364 msgstr "Avancerad videoinställning"
365
366 msgid "After event"
367 msgstr "Efter program"
368
369 msgid ""
370 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
371 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
372 msgstr ""
373 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
374 "manual för Dreambox om hur du utför det."
375
376 msgid "Album"
377 msgstr "Album"
378
379 msgid "All"
380 msgstr "Alla"
381
382 msgid "All Satellites"
383 msgstr "Alla Satelliter"
384
385 msgid "Alpha"
386 msgstr "Alpha"
387
388 msgid "Alternative radio mode"
389 msgstr "Alternativt radioläge"
390
391 msgid "Alternative services tuner priority"
392 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
393
394 msgid "An empty filename is illegal."
395 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
396
397 msgid "An unknown error occured!"
398 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
399
400 msgid "Arabic"
401 msgstr "Arabiska"
402
403 msgid ""
404 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
405 "\n"
406 msgstr ""
407 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
408 "\n"
409
410 msgid ""
411 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
412 "\n"
413 msgstr ""
414 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
415 "\n"
416
417 msgid "Artist"
418 msgstr "Artist"
419
420 msgid "Ask before shutdown:"
421 msgstr "Fråga före avstängning:"
422
423 msgid "Ask user"
424 msgstr "Fråga"
425
426 msgid "Aspect Ratio"
427 msgstr "Bildformat"
428
429 msgid "Audio"
430 msgstr "Ljud"
431
432 msgid "Audio Options..."
433 msgstr "Ljudval..."
434
435 msgid "Authoring mode"
436 msgstr "Authoring läge"
437
438 msgid "Auto"
439 msgstr "Auto"
440
441 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
442 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
443
444 msgid "Auto scart switching"
445 msgstr "Auto scart byte"
446
447 msgid "Automatic"
448 msgstr "Automatisk"
449
450 msgid "Automatic Scan"
451 msgstr "Automatisk sökning"
452
453 msgid "Available format variables"
454 msgstr "Tillgängliga format variabler"
455
456 msgid "B"
457 msgstr "B"
458
459 msgid "BA"
460 msgstr "BA"
461
462 msgid "BB"
463 msgstr "BB"
464
465 msgid "BER"
466 msgstr "BER"
467
468 msgid "BER:"
469 msgstr "BER:"
470
471 msgid "Back"
472 msgstr "Tillbaka"
473
474 msgid "Background"
475 msgstr "Bakgrund"
476
477 msgid "Backup"
478 msgstr "Backup"
479
480 msgid "Backup Location"
481 msgstr "Backupplacering"
482
483 msgid "Backup Mode"
484 msgstr "Backupläge"
485
486 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
487 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
488
489 msgid "Band"
490 msgstr "Band"
491
492 msgid "Bandwidth"
493 msgstr "Bandbredd"
494
495 msgid "Begin time"
496 msgstr "Starttid"
497
498 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
499 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
500
501 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
502 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
503
504 msgid "Behavior when a movie is started"
505 msgstr "Beteende när en film startas"
506
507 msgid "Behavior when a movie is stopped"
508 msgstr "Beteende när en film stoppas"
509
510 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
511 msgstr "Beteende när en film slutar"
512
513 msgid "Bookmarks"
514 msgstr "Bokmärken"
515
516 msgid "Brightness"
517 msgstr "Ljusstyrka"
518
519 msgid "Burn DVD"
520 msgstr "Skapa DVD"
521
522 msgid "Burn existing image to DVD"
523 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
524
525 msgid "Burn to DVD..."
526 msgstr "Bränn till DVD..."
527
528 msgid "Bus: "
529 msgstr "Bus: "
530
531 msgid ""
532 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
533 "displayed."
534 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
535
536 msgid "C"
537 msgstr "C"
538
539 msgid "C-Band"
540 msgstr "C-Band"
541
542 msgid "CF Drive"
543 msgstr "CF Disk"
544
545 msgid "CVBS"
546 msgstr "CVBS"
547
548 msgid "Cable"
549 msgstr "Kabel"
550
551 msgid "Cache Thumbnails"
552 msgstr "Buffra miniatyrer"
553
554 msgid "Call monitoring"
555 msgstr "Samtalsmonitorering"
556
557 msgid "Cancel"
558 msgstr "Avbryt"
559
560 msgid "Cannot parse feed directory"
561 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
562
563 msgid "Capacity: "
564 msgstr "Kapacitet: "
565
566 msgid "Card"
567 msgstr "Kort"
568
569 msgid "Catalan"
570 msgstr "Katalanska"
571
572 msgid "Change bouquets in quickzap"
573 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
574
575 msgid "Change dir."
576 msgstr "Byt bibl."
577
578 msgid "Change pin code"
579 msgstr "Ändra PIN kod"
580
581 msgid "Change service pin"
582 msgstr "Ändra program PIN"
583
584 msgid "Change service pins"
585 msgstr "Ändra program PIN"
586
587 msgid "Change setup pin"
588 msgstr "Ändra installations PIN"
589
590 msgid "Channel"
591 msgstr "Kanal"
592
593 msgid "Channel Selection"
594 msgstr "Kanallista"
595
596 msgid "Channel not in services list"
597 msgstr ""
598
599 msgid "Channel:"
600 msgstr "Kanal:"
601
602 msgid "Channellist menu"
603 msgstr "Kanallista meny"
604
605 msgid "Chap."
606 msgstr "Kap."
607
608 msgid "Chapter"
609 msgstr "Kapitel"
610
611 msgid "Chapter:"
612 msgstr "Kapitel:"
613
614 msgid "Check"
615 msgstr "Kontrollera"
616
617 msgid "Checking Filesystem..."
618 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
619
620 msgid "Choose Tuner"
621 msgstr "Välj tuner"
622
623 msgid "Choose bouquet"
624 msgstr "Välj favoritlista"
625
626 msgid "Choose source"
627 msgstr "Välj källa"
628
629 msgid "Choose target folder"
630 msgstr "Välj målkatalog"
631
632 msgid "Choose your Skin"
633 msgstr "Välj utseende"
634
635 msgid "Cleanup"
636 msgstr "Rensa"
637
638 msgid "Clear before scan"
639 msgstr "Rensa före sökning"
640
641 msgid "Clear log"
642 msgstr "Rensa logg"
643
644 msgid "Close"
645 msgstr "Stäng"
646
647 msgid "Code rate high"
648 msgstr "Code rate hög"
649
650 msgid "Code rate low"
651 msgstr "Code rate låg"
652
653 msgid "Coderate HP"
654 msgstr "Coderate HP"
655
656 msgid "Coderate LP"
657 msgstr "Coderate LP"
658
659 msgid "Collection name"
660 msgstr "Samlingsnamn"
661
662 msgid "Collection settings"
663 msgstr "Samlingsinställning"
664
665 msgid "Color Format"
666 msgstr "Färgformat"
667
668 msgid "Command execution..."
669 msgstr "Kommando exekvering..."
670
671 msgid "Command order"
672 msgstr "Kommandoordning"
673
674 msgid "Committed DiSEqC command"
675 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
676
677 msgid "Common Interface"
678 msgstr "Common Interface"
679
680 msgid "Compact Flash"
681 msgstr "Compact Flash"
682
683 msgid "Compact flash card"
684 msgstr "Compact Flash kort"
685
686 msgid "Complete"
687 msgstr "Komplett"
688
689 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
690 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
691
692 msgid "Configuration Mode"
693 msgstr "Konfigurationsläge"
694
695 msgid "Configuring"
696 msgstr "Konfigurering"
697
698 msgid "Conflicting timer"
699 msgstr "Timerkonflikt"
700
701 msgid "Connected to"
702 msgstr "Ansluten till"
703
704 msgid "Connected to Fritz!Box!"
705 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
706
707 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
708 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
709
710 #, python-format
711 msgid ""
712 "Connection to Fritz!Box\n"
713 "failed! (%s)\n"
714 "retrying..."
715 msgstr ""
716 "Anslutning till Fritz!Box\n"
717 "misslyckades! (%s)\n"
718 "försöker igen..."
719
720 msgid "Constellation"
721 msgstr "Konstellation"
722
723 msgid "Content does not fit on DVD!"
724 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
725
726 msgid "Continue in background"
727 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
728
729 msgid "Continue playing"
730 msgstr "Fortsätt spela"
731
732 msgid "Contrast"
733 msgstr "Kontrast"
734
735 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
736 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
737
738 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
739 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
740
741 msgid "Create DVD-ISO"
742 msgstr "Skapa DVD-ISO"
743
744 msgid "Create movie folder failed"
745 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
746
747 #, python-format
748 msgid "Creating directory %s failed."
749 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
750
751 msgid "Creating partition failed"
752 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
753
754 msgid "Croatian"
755 msgstr "Kroatiska"
756
757 msgid "Current Transponder"
758 msgstr "Nuvarande transponder"
759
760 msgid "Current settings:"
761 msgstr "Nuvarande inställningar:"
762
763 msgid "Current version:"
764 msgstr "Nuvarande version:"
765
766 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
767 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
768
769 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
770 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
771
772 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
773 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
774
775 msgid "Customize"
776 msgstr "Anpassningar"
777
778 msgid "Cut"
779 msgstr "Klipp"
780
781 msgid "Cutlist editor..."
782 msgstr "Klipplist editor..."
783
784 msgid "Czech"
785 msgstr "Tjeckiska"
786
787 msgid "D"
788 msgstr "D"
789
790 msgid "DHCP"
791 msgstr "DHCP"
792
793 msgid "DVB-S"
794 msgstr "DVB-S"
795
796 msgid "DVB-S2"
797 msgstr "DVB-S2"
798
799 msgid "DVD Player"
800 msgstr "DVD Spelare"
801
802 msgid "DVD media toolbox"
803 msgstr "DVD media verktyg"
804
805 msgid "Danish"
806 msgstr "Danska"
807
808 msgid "Date"
809 msgstr "Datum"
810
811 msgid "Deep Standby"
812 msgstr "Stäng av"
813
814 msgid "Default services lists"
815 msgstr "Grundservicelista"
816
817 msgid "Default settings"
818 msgstr "Grundinstallningar"
819
820 msgid "Delay"
821 msgstr "Fördröjning"
822
823 msgid "Delete"
824 msgstr "Ta bort"
825
826 msgid "Delete entry"
827 msgstr "Ta bort post"
828
829 msgid "Delete failed!"
830 msgstr "Borttagning misslyckades!"
831
832 #, python-format
833 msgid ""
834 "Delete no more configured satellite\n"
835 "%s?"
836 msgstr ""
837 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
838 "%s?"
839
840 msgid "Description"
841 msgstr "Beskrivning"
842
843 msgid "Destination directory"
844 msgstr "Målbibliotek"
845
846 msgid "Detected HDD:"
847 msgstr "Hittad hårddisk:"
848
849 msgid "Detected NIMs:"
850 msgstr "Hittade tuners:"
851
852 msgid "DiSEqC"
853 msgstr "DiSEqC"
854
855 msgid "DiSEqC A/B"
856 msgstr "DiSEqC A/B"
857
858 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
859 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
860
861 msgid "DiSEqC mode"
862 msgstr "DiSEqC läge"
863
864 msgid "DiSEqC repeats"
865 msgstr "DiSEqC repetetioner"
866
867 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
868 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
869
870 #, python-format
871 msgid "Directory %s nonexistent."
872 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
873
874 msgid "Disable"
875 msgstr "Avaktivera"
876
877 msgid "Disable Picture in Picture"
878 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
879
880 msgid "Disable Subtitles"
881 msgstr "Avaktivera textning"
882
883 msgid "Disable timer"
884 msgstr "Avaktivera timer"
885
886 msgid "Disabled"
887 msgstr "Avaktivera"
888
889 #, python-format
890 msgid ""
891 "Disconnected from\n"
892 "Fritz!Box! (%s)\n"
893 "retrying..."
894 msgstr ""
895 "Kopplade ifrån\n"
896 "Fritz!Box! (%s)\n"
897 "återförsöker..."
898
899 msgid "Dish"
900 msgstr "Parabol"
901
902 msgid "Display 16:9 content as"
903 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
904
905 msgid "Display 4:3 content as"
906 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
907
908 msgid "Display Setup"
909 msgstr "Display installation"
910
911 #, python-format
912 msgid ""
913 "Do you really want to REMOVE\n"
914 "the plugin \"%s\"?"
915 msgstr ""
916 "Vill du verkligen ta BORT\n"
917 "pluginet \"%s\"?"
918
919 msgid ""
920 "Do you really want to check the filesystem?\n"
921 "This could take lots of time!"
922 msgstr ""
923 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
924 "Detta kan ta lång tid!"
925
926 #, python-format
927 msgid "Do you really want to delete %s?"
928 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
929
930 #, python-format
931 msgid ""
932 "Do you really want to download\n"
933 "the plugin \"%s\"?"
934 msgstr ""
935 "Vill du verkligen ladda ner\n"
936 "pluginet \"%s\"?"
937
938 msgid ""
939 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
940 "All data on the disk will be lost!"
941 msgstr ""
942 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
943 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
944
945 #, python-format
946 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
947 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
948
949 #, python-format
950 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
951 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
952
953 msgid ""
954 "Do you want to backup now?\n"
955 "After pressing OK, please wait!"
956 msgstr ""
957 "Vill du ta en backup nu?\n"
958 "Tryck OK och vänligen vänta!"
959
960 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
961 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
962
963 msgid "Do you want to do a service scan?"
964 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
965
966 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
967 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
968
969 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
970 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
971
972 msgid "Do you want to install default sat lists?"
973 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
974
975 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
976 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
977
978 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
979 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
980
981 msgid "Do you want to restore your settings?"
982 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
983
984 msgid "Do you want to resume this playback?"
985 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
986
987 msgid ""
988 "Do you want to update your Dreambox?\n"
989 "After pressing OK, please wait!"
990 msgstr ""
991 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
992 "Tryck OK och vänligen vänta!"
993
994 msgid "Do you want to view a tutorial?"
995 msgstr "Vill du se en guide?"
996
997 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
998 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
999
1000 #, python-format
1001 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1002 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
1003
1004 #, python-format
1005 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1006 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
1007
1008 msgid "Download"
1009 msgstr "Nedladdning"
1010
1011 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1012 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
1013
1014 msgid "Download Plugins"
1015 msgstr "Ladda ner Plugins"
1016
1017 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1018 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
1019
1020 msgid "Downloadable new plugins"
1021 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
1022
1023 msgid "Downloadable plugins"
1024 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
1025
1026 msgid "Downloading"
1027 msgstr "Laddar ner"
1028
1029 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1030 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1031
1032 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1033 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
1034
1035 msgid "Dutch"
1036 msgstr "Holländska"
1037
1038 msgid "E"
1039 msgstr "Ö"
1040
1041 msgid "EPG Selection"
1042 msgstr "EPG val"
1043
1044 #, python-format
1045 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1046 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
1047
1048 msgid "East"
1049 msgstr "Öst"
1050
1051 msgid "Edit"
1052 msgstr "Ändra"
1053
1054 msgid "Edit DNS"
1055 msgstr "Ändra DNS"
1056
1057 msgid "Edit Title"
1058 msgstr "Ändra titel"
1059
1060 msgid "Edit chapters of current title"
1061 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
1062
1063 msgid "Edit services list"
1064 msgstr "Ändra kanallista"
1065
1066 msgid "Edit settings"
1067 msgstr "Ändra inställningar"
1068
1069 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1070 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
1071
1072 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1073 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1074
1075 msgid "Edit title"
1076 msgstr "Ändra titel"
1077
1078 msgid "Electronic Program Guide"
1079 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1080
1081 msgid "Enable"
1082 msgstr "Aktivera"
1083
1084 msgid "Enable 5V for active antenna"
1085 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1086
1087 msgid "Enable multiple bouquets"
1088 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1089
1090 msgid "Enable parental control"
1091 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1092
1093 msgid "Enable timer"
1094 msgstr "Aktivera timer"
1095
1096 msgid "Enabled"
1097 msgstr "Aktiverad"
1098
1099 msgid "Encryption"
1100 msgstr "Kryptering"
1101
1102 msgid "Encryption Key"
1103 msgstr "Krypteringsnyckel"
1104
1105 msgid "Encryption Keytype"
1106 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
1107
1108 msgid "Encryption Type"
1109 msgstr "Krypteringstyp"
1110
1111 msgid "End time"
1112 msgstr "Sluttid"
1113
1114 msgid "EndTime"
1115 msgstr "Sluttid"
1116
1117 msgid "English"
1118 msgstr "Engelska"
1119
1120 msgid ""
1121 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1122 "\n"
1123 "If you experience any problems please contact\n"
1124 "stephan@reichholf.net\n"
1125 "\n"
1126 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1127 msgstr ""
1128 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1129 "\n"
1130 "Vid problem kontakta\n"
1131 "stephan@reichholf.net\n"
1132 "\n"
1133 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1134
1135 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1136 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1137 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1138 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1139 #.       "fast forward". 
1140 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1141 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1142
1143 msgid "Enter Rewind at speed"
1144 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1145
1146 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1147 msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
1148
1149 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1150 msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
1151
1152 msgid "Enter main menu..."
1153 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1154
1155 msgid "Enter the service pin"
1156 msgstr "Ange kanal PIN"
1157
1158 msgid "Error"
1159 msgstr "Fel"
1160
1161 msgid "Error executing plugin"
1162 msgstr "Fel vid körning av plugin"
1163
1164 #, python-format
1165 msgid ""
1166 "Error: %s\n"
1167 "Retry?"
1168 msgstr ""
1169 "Fel: %s\n"
1170 "Försöka igen?"
1171
1172 msgid "Eventview"
1173 msgstr "Programöversikt"
1174
1175 msgid "Everything is fine"
1176 msgstr "Allt är OK"
1177
1178 msgid "Execution Progress:"
1179 msgstr "Exekverings pågår:"
1180
1181 msgid "Execution finished!!"
1182 msgstr "Exekvering färdig!"
1183
1184 msgid "Exif"
1185 msgstr "Exif"
1186
1187 msgid "Exit"
1188 msgstr "Avsluta"
1189
1190 msgid "Exit editor"
1191 msgstr "Avsluta editor"
1192
1193 msgid "Exit the wizard"
1194 msgstr "Avsluta guiden"
1195
1196 msgid "Exit wizard"
1197 msgstr "Avsluta guide"
1198
1199 msgid "Expert"
1200 msgstr "Expert"
1201
1202 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1203 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
1204
1205 msgid "Extended Setup..."
1206 msgstr "Utökad installation..."
1207
1208 msgid "Extensions"
1209 msgstr "Utökningar"
1210
1211 msgid "FEC"
1212 msgstr "FEC"
1213
1214 msgid "Factory reset"
1215 msgstr "Fabriksåterställning"
1216
1217 msgid "Failed"
1218 msgstr "Misslyckades"
1219
1220 msgid "Fast"
1221 msgstr "Snabb"
1222
1223 msgid "Fast DiSEqC"
1224 msgstr "Snabb DiSEqC"
1225
1226 msgid "Fast Forward speeds"
1227 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1228
1229 msgid "Fast epoch"
1230 msgstr "Snabb epoch"
1231
1232 msgid "Favourites"
1233 msgstr "Favoriter"
1234
1235 msgid "Filesystem Check..."
1236 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1237
1238 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1239 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1240
1241 msgid "Finetune"
1242 msgstr "Fininställn."
1243
1244 msgid "Finished"
1245 msgstr "Klart"
1246
1247 msgid "Finished configuring your network"
1248 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
1249
1250 msgid "Finished restarting your network"
1251 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
1252
1253 msgid "Finnish"
1254 msgstr "Finska"
1255
1256 msgid ""
1257 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1258 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
1259
1260 msgid "Flash"
1261 msgstr "Flash"
1262
1263 msgid "Flashing failed"
1264 msgstr "Flashning misslyckades"
1265
1266 msgid "Format"
1267 msgstr "Format"
1268
1269 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1270 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1271
1272 msgid "Frame size in full view"
1273 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
1274
1275 msgid "French"
1276 msgstr "Franska"
1277
1278 msgid "Frequency"
1279 msgstr "Frekvens"
1280
1281 msgid "Frequency bands"
1282 msgstr "Frekvensband"
1283
1284 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1285 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1286
1287 msgid "Frequency steps"
1288 msgstr "Frekvenssteg"
1289
1290 msgid "Fri"
1291 msgstr "Fre"
1292
1293 msgid "Friday"
1294 msgstr "Fredag"
1295
1296 msgid "Frisian"
1297 msgstr ""
1298
1299 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1300 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1301
1302 #, python-format
1303 msgid "Frontprocessor version: %d"
1304 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1305
1306 msgid "Fsck failed"
1307 msgstr "Fsck misslyckades"
1308
1309 msgid "Function not yet implemented"
1310 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1311
1312 msgid ""
1313 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1314 "Do you want to Restart the GUI now?"
1315 msgstr ""
1316 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1317 "Vill du starta om GUI nu?"
1318
1319 msgid "Gateway"
1320 msgstr "Gateway"
1321
1322 msgid "Genre"
1323 msgstr "Genre"
1324
1325 msgid "German"
1326 msgstr "Tyska"
1327
1328 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1329 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1330
1331 msgid "Goto 0"
1332 msgstr "Gå till 0"
1333
1334 msgid "Goto position"
1335 msgstr "Gå till position"
1336
1337 msgid "Graphical Multi EPG"
1338 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1339
1340 msgid "Greek"
1341 msgstr "Grekiska"
1342
1343 msgid "Guard Interval"
1344 msgstr "Guard intervall"
1345
1346 msgid "Guard interval mode"
1347 msgstr "Guard intervalläge"
1348
1349 msgid "Harddisk"
1350 msgstr "Hårddisk"
1351
1352 msgid "Harddisk setup"
1353 msgstr "Hårddisk installation"
1354
1355 msgid "Harddisk standby after"
1356 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1357
1358 msgid "Hidden network SSID"
1359 msgstr "Dold nätverks SSID"
1360
1361 msgid "Hierarchy Information"
1362 msgstr "Hierarkisk information "
1363
1364 msgid "Hierarchy mode"
1365 msgstr "Hierarkiskt läge"
1366
1367 msgid "How many minutes do you want to record?"
1368 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1369
1370 msgid "Hungarian"
1371 msgstr "Ungerska"
1372
1373 msgid "IP Address"
1374 msgstr "IP adress"
1375
1376 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1377 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
1378
1379 msgid "ISO path"
1380 msgstr "ISO sökväg"
1381
1382 msgid "Icelandic"
1383 msgstr "Isländska"
1384
1385 msgid "If you can see this page, please press OK."
1386 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1387
1388 msgid ""
1389 "If you see this, something is wrong with\n"
1390 "your scart connection. Press OK to return."
1391 msgstr ""
1392 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1393 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1394
1395 msgid ""
1396 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1397 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1398 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1399 "possible.\n"
1400 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1401 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1402 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1403 "step.\n"
1404 "If you are happy with the result, press OK."
1405 msgstr ""
1406 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1407 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1408 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1409 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1410 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1411 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1412 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1413 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1414
1415 msgid "Image flash utility"
1416 msgstr "Image flash redskap"
1417
1418 msgid "Image-Upgrade"
1419 msgstr "Image uppgradering"
1420
1421 msgid "In Progress"
1422 msgstr "I utförande"
1423
1424 msgid ""
1425 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1426 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1427
1428 msgid "Increased voltage"
1429 msgstr "Ökad spänning"
1430
1431 msgid "Index"
1432 msgstr "Index"
1433
1434 msgid "InfoBar"
1435 msgstr "Infobalk"
1436
1437 msgid "Infobar timeout"
1438 msgstr "Infobalk timeout"
1439
1440 msgid "Information"
1441 msgstr "Information"
1442
1443 msgid "Init"
1444 msgstr "Initiera"
1445
1446 msgid "Initialization..."
1447 msgstr "Initiering..."
1448
1449 msgid "Initialize"
1450 msgstr "Initiera"
1451
1452 msgid "Initializing Harddisk..."
1453 msgstr "Initierar hårddisk..."
1454
1455 msgid "Input"
1456 msgstr "Ingång"
1457
1458 msgid "Installing"
1459 msgstr "Installera"
1460
1461 msgid "Installing Software..."
1462 msgstr "Installera mjukvara..."
1463
1464 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1465 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1466
1467 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1468 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1469
1470 msgid "Installing package content... Please wait..."
1471 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1472
1473 msgid "Instant Record..."
1474 msgstr "Direktinspelning..."
1475
1476 msgid "Integrated Ethernet"
1477 msgstr "Integrerat nätverk"
1478
1479 msgid "Integrated Wireless"
1480 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
1481
1482 msgid "Intermediate"
1483 msgstr "Normal"
1484
1485 msgid "Internal Flash"
1486 msgstr "Intern Flash"
1487
1488 msgid "Invalid Location"
1489 msgstr "Ogiltig lokation"
1490
1491 #, python-format
1492 msgid "Invalid directory selected: %s"
1493 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
1494
1495 msgid "Inversion"
1496 msgstr "Inversion"
1497
1498 msgid "Invert display"
1499 msgstr "Invertera LCD"
1500
1501 msgid "Italian"
1502 msgstr "Italienska"
1503
1504 msgid "Job View"
1505 msgstr "Arbets Vy"
1506
1507 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1508 msgid "Just Scale"
1509 msgstr "Bara skala"
1510
1511 msgid "Keyboard Map"
1512 msgstr "Tangentbordslayout"
1513
1514 msgid "Keyboard Setup"
1515 msgstr "Tangentbords inställning"
1516
1517 msgid "Keymap"
1518 msgstr "Tangentlayout"
1519
1520 msgid "LAN Adapter"
1521 msgstr "LAN Adapter"
1522
1523 msgid "LNB"
1524 msgstr "LNB"
1525
1526 msgid "LOF"
1527 msgstr "LOF"
1528
1529 msgid "LOF/H"
1530 msgstr "LOF/H"
1531
1532 msgid "LOF/L"
1533 msgstr "LOF/L"
1534
1535 msgid "Language selection"
1536 msgstr "Välj språk"
1537
1538 msgid "Language..."
1539 msgstr "Språk..."
1540
1541 msgid "Last speed"
1542 msgstr "Föregående hastighet"
1543
1544 msgid "Latitude"
1545 msgstr "Latitud"
1546
1547 msgid "Leave DVD Player?"
1548 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1549
1550 msgid "Left"
1551 msgstr "Vänster"
1552
1553 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1554 msgid "Letterbox"
1555 msgstr "Letterbox"
1556
1557 msgid "Limit east"
1558 msgstr "Östlig gräns"
1559
1560 msgid "Limit west"
1561 msgstr "Västlig gräns"
1562
1563 msgid "Limits off"
1564 msgstr "Gränser av"
1565
1566 msgid "Limits on"
1567 msgstr "Gränser på"
1568
1569 msgid "Link:"
1570 msgstr "Länk:"
1571
1572 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1573 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
1574
1575 msgid "List of Storage Devices"
1576 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1577
1578 msgid "Lithuanian"
1579 msgstr "Litauiska"
1580
1581 msgid "Load"
1582 msgstr "Ladda"
1583
1584 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1585 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
1586
1587 msgid "Local Network"
1588 msgstr "Lokalt Nätverk"
1589
1590 msgid "Location"
1591 msgstr "Lokation"
1592
1593 msgid "Lock:"
1594 msgstr "Lås:"
1595
1596 msgid "Log results to harddisk"
1597 msgstr ""
1598
1599 msgid "Long Keypress"
1600 msgstr "Lång knapptryckning"
1601
1602 msgid "Longitude"
1603 msgstr "Longitud"
1604
1605 msgid "MMC Card"
1606 msgstr "MMC kort"
1607
1608 msgid "MORE"
1609 msgstr "MER"
1610
1611 msgid "Main menu"
1612 msgstr "Huvudmeny"
1613
1614 msgid "Mainmenu"
1615 msgstr "Huvudmeny"
1616
1617 msgid "Make this mark an 'in' point"
1618 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1619
1620 msgid "Make this mark an 'out' point"
1621 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1622
1623 msgid "Make this mark just a mark"
1624 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1625
1626 msgid "Manual Scan"
1627 msgstr "Manuell sökning"
1628
1629 msgid "Manual transponder"
1630 msgstr "Manuell transponder"
1631
1632 msgid "Margin after record"
1633 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1634
1635 msgid "Margin before record (minutes)"
1636 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1637
1638 msgid "Media player"
1639 msgstr "Mediaspelare"
1640
1641 msgid "MediaPlayer"
1642 msgstr "Mediaspelare"
1643
1644 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1645 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
1646
1647 msgid "Medium is not empty!"
1648 msgstr "Media är inte tomt!"
1649
1650 msgid "Menu"
1651 msgstr "Meny"
1652
1653 msgid "Message"
1654 msgstr "Meddelande"
1655
1656 msgid "Message..."
1657 msgstr ""
1658
1659 msgid "Mkfs failed"
1660 msgstr "Mkfs misslyckades"
1661
1662 msgid "Mode"
1663 msgstr "Läge"
1664
1665 msgid "Model: "
1666 msgstr "Modell: "
1667
1668 msgid "Modulation"
1669 msgstr "Modulering"
1670
1671 msgid "Modulator"
1672 msgstr "Modulator"
1673
1674 msgid "Mon"
1675 msgstr "Mån"
1676
1677 msgid "Mon-Fri"
1678 msgstr "Mån-Fre"
1679
1680 msgid "Monday"
1681 msgstr "Måndag"
1682
1683 msgid "Mount failed"
1684 msgstr "Montering misslyckades"
1685
1686 msgid "Move Picture in Picture"
1687 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1688
1689 msgid "Move east"
1690 msgstr "Flytta öst"
1691
1692 msgid "Move west"
1693 msgstr "Flytta väst"
1694
1695 msgid "Movielist menu"
1696 msgstr "Filmlista meny"
1697
1698 msgid "Multi EPG"
1699 msgstr "Multi EPG"
1700
1701 msgid "Multiple service support"
1702 msgstr "Multipla kanaler stöds"
1703
1704 msgid "Multisat"
1705 msgstr "Multisat"
1706
1707 msgid "Mute"
1708 msgstr "Ljud av"
1709
1710 msgid "N/A"
1711 msgstr "Inte tillgänglig"
1712
1713 msgid "NEXT"
1714 msgstr "NÄSTA"
1715
1716 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1717 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
1718
1719 msgid "NOW"
1720 msgstr "NU"
1721
1722 msgid "NTSC"
1723 msgstr "NTSC"
1724
1725 msgid "Name"
1726 msgstr "Namn"
1727
1728 msgid "Nameserver"
1729 msgstr "Namnserver"
1730
1731 #, python-format
1732 msgid "Nameserver %d"
1733 msgstr "Namnserver %d"
1734
1735 msgid "Nameserver Setup"
1736 msgstr "Namnserver installation"
1737
1738 msgid "Nameserver settings"
1739 msgstr "Namnserver inställningar"
1740
1741 msgid "Netmask"
1742 msgstr "Nätmask"
1743
1744 msgid "Network Configuration..."
1745 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
1746
1747 msgid "Network Mount"
1748 msgstr "Nätverksmonteringar"
1749
1750 msgid "Network SSID"
1751 msgstr "Nätverk SSID"
1752
1753 msgid "Network Setup"
1754 msgstr "Nätverksinställningar"
1755
1756 msgid "Network scan"
1757 msgstr "Sök nätverk"
1758
1759 msgid "Network setup"
1760 msgstr "Nätverksinställningar"
1761
1762 msgid "Network test"
1763 msgstr "Nätverk test"
1764
1765 msgid "Network test..."
1766 msgstr "Nätverk test..."
1767
1768 msgid "Network..."
1769 msgstr "Nätverk..."
1770
1771 msgid "Network:"
1772 msgstr "Nätverk:"
1773
1774 msgid "NetworkWizard"
1775 msgstr "Nätverksguide"
1776
1777 msgid "New"
1778 msgstr "Ny"
1779
1780 msgid "New pin"
1781 msgstr "Ny PIN"
1782
1783 msgid "New version:"
1784 msgstr "Ny version:"
1785
1786 msgid "Next"
1787 msgstr "Nästa"
1788
1789 msgid "No"
1790 msgstr "Nej"
1791
1792 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1793 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
1794
1795 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1796 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
1797
1798 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1799 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
1800
1801 msgid "No Networks found"
1802 msgstr "Inget nätverk funnet"
1803
1804 msgid "No backup needed"
1805 msgstr "Ingen backup behövs"
1806
1807 msgid ""
1808 "No data on transponder!\n"
1809 "(Timeout reading PAT)"
1810 msgstr ""
1811 "Ingen data på transponder!\n"
1812 "(Timeout vid läsning av PAT)"
1813
1814 msgid "No details for this image file"
1815 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
1816
1817 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1818 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
1819
1820 msgid "No free tuner!"
1821 msgstr "Ingen ledig tuner!"
1822
1823 msgid ""
1824 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1825 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
1826
1827 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1828 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
1829
1830 msgid "No positioner capable frontend found."
1831 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
1832
1833 msgid "No satellite frontend found!!"
1834 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
1835
1836 msgid "No tags are set on these movies."
1837 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
1838
1839 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1840 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
1841
1842 msgid ""
1843 "No tuner is enabled!\n"
1844 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1845 msgstr ""
1846 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
1847 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1848
1849 msgid "No useable USB stick found"
1850 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
1851
1852 msgid ""
1853 "No valid service PIN found!\n"
1854 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1855 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1856 msgstr ""
1857 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
1858 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
1859 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
1860
1861 msgid ""
1862 "No valid setup PIN found!\n"
1863 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1864 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1865 msgstr ""
1866 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
1867 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
1868 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
1869
1870 msgid ""
1871 "No working local network adapter found.\n"
1872 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
1873 "configured correctly."
1874 msgstr ""
1875 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
1876 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
1877 "är korrekt konfigurerat."
1878
1879 msgid ""
1880 "No working wireless network adapter found.\n"
1881 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
1882 "network is configured correctly."
1883 msgstr ""
1884 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
1885 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
1886 "nätverkskonfiguration är korrekt."
1887
1888 msgid ""
1889 "No working wireless network interface found.\n"
1890 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
1891 "your local network interface."
1892 msgstr ""
1893 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
1894 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
1895 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
1896
1897 msgid "No, but restart from begin"
1898 msgstr "Nej, men starta om från början"
1899
1900 msgid "No, do nothing."
1901 msgstr "Nej, gör inget."
1902
1903 msgid "No, just start my dreambox"
1904 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
1905
1906 msgid "No, scan later manually"
1907 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
1908
1909 msgid "None"
1910 msgstr "Inga"
1911
1912 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1913 msgid "Nonlinear"
1914 msgstr "Ej linjär"
1915
1916 msgid "North"
1917 msgstr "Nord"
1918
1919 msgid "Norwegian"
1920 msgstr "Norska"
1921
1922 #, python-format
1923 msgid ""
1924 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1925 "required, %d MB available)"
1926 msgstr ""
1927 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
1928 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
1929
1930 msgid ""
1931 "Nothing to scan!\n"
1932 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1933 msgstr ""
1934 "Inget att scanna!\n"
1935 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
1936
1937 msgid "Now Playing"
1938 msgstr "Spelas nu"
1939
1940 msgid ""
1941 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1942 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1943 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1944 msgstr ""
1945 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
1946 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
1947 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
1948
1949 msgid "OK"
1950 msgstr "OK"
1951
1952 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1953 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
1954
1955 msgid "OSD Settings"
1956 msgstr "OSD inställning"
1957
1958 msgid "OSD visibility"
1959 msgstr "OSD synlighet"
1960
1961 msgid "Off"
1962 msgstr "Av"
1963
1964 msgid "On"
1965 msgstr "På"
1966
1967 msgid "One"
1968 msgstr "En"
1969
1970 msgid "Online-Upgrade"
1971 msgstr "Online uppgradering"
1972
1973 msgid "Only Free scan"
1974 msgstr "Bara Fri sökning"
1975
1976 msgid "Orbital Position"
1977 msgstr "Orbital position"
1978
1979 msgid "PAL"
1980 msgstr "PAL"
1981
1982 msgid "PIDs"
1983 msgstr "PIDs"
1984
1985 msgid "Package list update"
1986 msgstr "Paketlista uppdatering"
1987
1988 msgid "Packet management"
1989 msgstr "Pakethantering"
1990
1991 msgid "Page"
1992 msgstr "Sida"
1993
1994 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1995 msgid "Pan&Scan"
1996 msgstr "Pan&Scan"
1997
1998 msgid "Parent Directory"
1999 msgstr "Föräldrarbibliotek"
2000
2001 msgid "Parental control"
2002 msgstr "Föräldrakontroll"
2003
2004 msgid "Parental control services Editor"
2005 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
2006
2007 msgid "Parental control setup"
2008 msgstr "Föräldrakontroll installation"
2009
2010 msgid "Parental control type"
2011 msgstr "Föräldrakontroll typ"
2012
2013 msgid "Pause movie at end"
2014 msgstr "Pausa filmen"
2015
2016 msgid "PiPSetup"
2017 msgstr "BiB konfiguration"
2018
2019 msgid "PicturePlayer"
2020 msgstr "Bildspelare"
2021
2022 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2023 msgid "Pillarbox"
2024 msgstr "Svarta kanter"
2025
2026 msgid "Pilot"
2027 msgstr "Pilot"
2028
2029 msgid "Pin code needed"
2030 msgstr "PIN kod behövs"
2031
2032 msgid "Play"
2033 msgstr "Spela upp"
2034
2035 msgid "Play Audio-CD..."
2036 msgstr "Spela Audio-CD..."
2037
2038 msgid "Play recorded movies..."
2039 msgstr "Spela inspelade filmer..."
2040
2041 msgid "Please Reboot"
2042 msgstr "Vänligen starta om"
2043
2044 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2045 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
2046
2047 msgid "Please change recording endtime"
2048 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
2049
2050 msgid "Please check your network settings!"
2051 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
2052
2053 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2054 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
2055
2056 msgid "Please choose an extension..."
2057 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
2058
2059 msgid "Please choose he package..."
2060 msgstr "Vänligen välj paket"
2061
2062 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2063 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
2064
2065 msgid ""
2066 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2067 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2068 msgstr ""
2069 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
2070 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
2071
2072 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2073 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
2074
2075 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2076 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
2077
2078 msgid "Please enter a name for the new marker"
2079 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
2080
2081 msgid "Please enter a new filename"
2082 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
2083
2084 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2085 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
2086
2087 msgid "Please enter name of the new directory"
2088 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
2089
2090 msgid "Please enter the correct pin code"
2091 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
2092
2093 msgid "Please enter the old pin code"
2094 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
2095
2096 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2097 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
2098
2099 msgid ""
2100 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2101 "therefore the default directory is being used instead."
2102 msgstr ""
2103 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
2104 "är nu default bibliotek valt."
2105
2106 msgid "Please press OK to continue."
2107 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
2108
2109 msgid "Please press OK!"
2110 msgstr "Vänligen tryck OK!"
2111
2112 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2113 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
2114
2115 msgid "Please select a playlist to delete..."
2116 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
2117
2118 msgid "Please select a playlist..."
2119 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
2120
2121 msgid "Please select a subservice to record..."
2122 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
2123
2124 msgid "Please select a subservice..."
2125 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
2126
2127 msgid "Please select tag to filter..."
2128 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
2129
2130 msgid "Please select target directory or medium"
2131 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
2132
2133 msgid "Please select the movie path..."
2134 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
2135
2136 msgid "Please set up tuner B"
2137 msgstr "Vänligen installera tuner B"
2138
2139 msgid "Please set up tuner C"
2140 msgstr "Vänligen installera tuner C"
2141
2142 msgid "Please set up tuner D"
2143 msgstr "Vänligen installera tuner D"
2144
2145 msgid ""
2146 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2147 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2148 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2149 msgstr ""
2150 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
2151 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
2152 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
2153 "flyttning."
2154
2155 msgid ""
2156 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2157 "the OK button."
2158 msgstr ""
2159 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
2160 "knappen."
2161
2162 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2163 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
2164
2165 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2166 msgstr ""
2167
2168 msgid "Please wait while we configure your network..."
2169 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
2170
2171 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2172 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
2173
2174 msgid "Please wait..."
2175 msgstr "Vänligen vänta..."
2176
2177 msgid "Please wait... Loading list..."
2178 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
2179
2180 msgid "Plugin browser"
2181 msgstr "Plugin hanterare"
2182
2183 msgid "Plugins"
2184 msgstr "Plugins"
2185
2186 msgid "Polarity"
2187 msgstr "Polaritet"
2188
2189 msgid "Polarization"
2190 msgstr "Polarisation"
2191
2192 msgid "Polish"
2193 msgstr "Polska"
2194
2195 msgid "Port A"
2196 msgstr "Port A"
2197
2198 msgid "Port B"
2199 msgstr "Port B"
2200
2201 msgid "Port C"
2202 msgstr "Port C"
2203
2204 msgid "Port D"
2205 msgstr "Port D"
2206
2207 msgid "Portuguese"
2208 msgstr "Portugisiska"
2209
2210 msgid "Positioner"
2211 msgstr "Motor"
2212
2213 msgid "Positioner fine movement"
2214 msgstr "Motor finstegning"
2215
2216 msgid "Positioner movement"
2217 msgstr "Motor rörelse"
2218
2219 msgid "Positioner setup"
2220 msgstr "Motor installation"
2221
2222 msgid "Positioner storage"
2223 msgstr "Motor lagring"
2224
2225 msgid "Power threshold in mA"
2226 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2227
2228 msgid "Predefined transponder"
2229 msgstr "Fördefinerad transponder"
2230
2231 msgid "Preparing... Please wait"
2232 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2233
2234 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2235 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
2236
2237 msgid "Press OK to activate the settings."
2238 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2239
2240 msgid "Press OK to edit the settings."
2241 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
2242
2243 #, python-format
2244 msgid "Press OK to get further details for %s"
2245 msgstr ""
2246
2247 msgid "Press OK to scan"
2248 msgstr "Tryck OK för sökning"
2249
2250 msgid "Press OK to start the scan"
2251 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2252
2253 msgid "Prev"
2254 msgstr "Föregående"
2255
2256 msgid "Preview menu"
2257 msgstr "Förvisningsmeny"
2258
2259 msgid "Primary DNS"
2260 msgstr "Primär DNS"
2261
2262 msgid "Priority"
2263 msgstr ""
2264
2265 msgid "Properties of current title"
2266 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
2267
2268 msgid "Protect services"
2269 msgstr "Skydda kanaler"
2270
2271 msgid "Protect setup"
2272 msgstr "Skydda inställningar"
2273
2274 msgid "Provider"
2275 msgstr "Leverantör"
2276
2277 msgid "Provider to scan"
2278 msgstr "Leverantör att scanna"
2279
2280 msgid "Providers"
2281 msgstr "Leverantörer"
2282
2283 msgid "Quick"
2284 msgstr ""
2285
2286 msgid "Quickzap"
2287 msgstr "Snabbzap"
2288
2289 msgid "RC Menu"
2290 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2291
2292 msgid "RF output"
2293 msgstr "RF ut"
2294
2295 msgid "RGB"
2296 msgstr "RGB"
2297
2298 msgid "RSS Feed URI"
2299 msgstr "RSS Feed URI"
2300
2301 msgid "Radio"
2302 msgstr "Radio"
2303
2304 msgid "Ram Disk"
2305 msgstr "Ram Disk"
2306
2307 msgid "Random"
2308 msgstr ""
2309
2310 msgid "Really close without saving settings?"
2311 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2312
2313 msgid "Really delete done timers?"
2314 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2315
2316 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2317 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2318
2319 msgid "Really reboot now?"
2320 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2321
2322 msgid "Really restart now?"
2323 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2324
2325 msgid "Really shutdown now?"
2326 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
2327
2328 msgid "Reboot"
2329 msgstr "Omstart"
2330
2331 msgid "Reception Settings"
2332 msgstr "Mottagning inställningar"
2333
2334 msgid "Record"
2335 msgstr "Spela in"
2336
2337 msgid "Recorded files..."
2338 msgstr "Inspelade filer..."
2339
2340 msgid "Recording"
2341 msgstr "Spelar in"
2342
2343 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2344 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
2345
2346 msgid "Recordings always have priority"
2347 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2348
2349 msgid "Reenter new pin"
2350 msgstr "Ange ny PIN igen"
2351
2352 msgid "Refresh Rate"
2353 msgstr "Uppdateringstakt"
2354
2355 msgid "Refresh rate selection."
2356 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2357
2358 msgid "Remove Bookmark"
2359 msgstr "Ta bort Bokmärke"
2360
2361 msgid "Remove Plugins"
2362 msgstr "Ta bort Plugins"
2363
2364 msgid "Remove a mark"
2365 msgstr "Ta bort en markör"
2366
2367 msgid "Remove currently selected title"
2368 msgstr "Ta bort vald titel"
2369
2370 msgid "Remove plugins"
2371 msgstr "Ta bort plugins"
2372
2373 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2374 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
2375
2376 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2377 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
2378
2379 msgid "Remove timer"
2380 msgstr ""
2381
2382 msgid "Remove title"
2383 msgstr "Ta bort titel"
2384
2385 #, python-format
2386 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2387 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
2388
2389 msgid "Rename"
2390 msgstr "Byt namn"
2391
2392 msgid "Repeat"
2393 msgstr "Repetera"
2394
2395 msgid "Repeat Type"
2396 msgstr "Repeat typ"
2397
2398 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2399 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2400
2401 msgid "Repeats"
2402 msgstr "Upprepningar"
2403
2404 msgid "Reset"
2405 msgstr "Nollställ"
2406
2407 msgid "Reset and renumerate title names"
2408 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
2409
2410 msgid "Resolution"
2411 msgstr "Upplösning"
2412
2413 msgid "Restart"
2414 msgstr "Omstart"
2415
2416 msgid "Restart GUI"
2417 msgstr "Omstart GUI"
2418
2419 msgid "Restart GUI now?"
2420 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2421
2422 msgid "Restart network"
2423 msgstr "Omstart nätverk"
2424
2425 msgid "Restart test"
2426 msgstr "Omstart test"
2427
2428 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2429 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
2430
2431 msgid "Restore"
2432 msgstr "Återställ"
2433
2434 msgid ""
2435 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2436 "settings now."
2437 msgstr ""
2438 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2439 "inställningar"
2440
2441 msgid "Resume from last position"
2442 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2443
2444 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2445 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2446 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2447 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2448 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2449 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2450 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2451 msgid "Resuming playback"
2452 msgstr "Återuppta uppspelning"
2453
2454 msgid "Return to file browser"
2455 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2456
2457 msgid "Return to movie list"
2458 msgstr "Återvänd till filmlista"
2459
2460 msgid "Return to previous service"
2461 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2462
2463 msgid "Rewind speeds"
2464 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2465
2466 msgid "Right"
2467 msgstr "Höger"
2468
2469 msgid "Rolloff"
2470 msgstr "Rolloff"
2471
2472 msgid "Rotor turning speed"
2473 msgstr "Rotor rotationsfart"
2474
2475 msgid "Running"
2476 msgstr "Körandes"
2477
2478 msgid "Russian"
2479 msgstr "Ryska"
2480
2481 msgid "S-Video"
2482 msgstr "S-Video"
2483
2484 msgid "SNR"
2485 msgstr "SNR"
2486
2487 msgid "SNR:"
2488 msgstr "SNR:"
2489
2490 msgid "Sat"
2491 msgstr "Lör"
2492
2493 msgid "Sat / Dish Setup"
2494 msgstr "Sat / Parabol installation"
2495
2496 msgid "Satellite"
2497 msgstr "Satellit"
2498
2499 msgid "Satellite Equipment Setup"
2500 msgstr "Satellit utrustning installation"
2501
2502 msgid "Satellites"
2503 msgstr "Satelliter"
2504
2505 msgid "Satfinder"
2506 msgstr "Satfinder"
2507
2508 msgid "Sats"
2509 msgstr "Sats"
2510
2511 msgid "Saturday"
2512 msgstr "Lördag"
2513
2514 msgid "Save"
2515 msgstr "Spara"
2516
2517 msgid "Save Playlist"
2518 msgstr "Spara spellista"
2519
2520 msgid "Scaling Mode"
2521 msgstr "Scalingläge"
2522
2523 msgid "Scan "
2524 msgstr "Söka "
2525
2526 msgid "Scan QAM128"
2527 msgstr "Söka QAM128"
2528
2529 msgid "Scan QAM16"
2530 msgstr "Söka QAM16"
2531
2532 msgid "Scan QAM256"
2533 msgstr "Söka QAM256"
2534
2535 msgid "Scan QAM32"
2536 msgstr "Söka QAM32"
2537
2538 msgid "Scan QAM64"
2539 msgstr "Söka QAM64"
2540
2541 msgid "Scan SR6875"
2542 msgstr "Söka SR6875"
2543
2544 msgid "Scan SR6900"
2545 msgstr "Söka SR6900"
2546
2547 msgid "Scan Wireless Networks"
2548 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
2549
2550 msgid "Scan additional SR"
2551 msgstr "Sök ytterligare SR"
2552
2553 msgid "Scan band EU HYPER"
2554 msgstr "Sök EU HYPER band"
2555
2556 msgid "Scan band EU MID"
2557 msgstr "Sök EU MID band"
2558
2559 msgid "Scan band EU SUPER"
2560 msgstr "Sök EU SUPER band"
2561
2562 msgid "Scan band EU UHF IV"
2563 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2564
2565 msgid "Scan band EU UHF V"
2566 msgstr "Sök EU UHF V band"
2567
2568 msgid "Scan band EU VHF I"
2569 msgstr "Sök EU VHF I band"
2570
2571 msgid "Scan band EU VHF III"
2572 msgstr "Sök EU VHF III band"
2573
2574 msgid "Scan band US HIGH"
2575 msgstr "Sök US HIGH band"
2576
2577 msgid "Scan band US HYPER"
2578 msgstr "Sök US HYPER band"
2579
2580 msgid "Scan band US LOW"
2581 msgstr "Sök US LOW band"
2582
2583 msgid "Scan band US MID"
2584 msgstr "Sök US MID band"
2585
2586 msgid "Scan band US SUPER"
2587 msgstr "Sök US SUPER band"
2588
2589 msgid ""
2590 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2591 "WLAN USB Stick\n"
2592 msgstr ""
2593 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
2594 "Stick\n"
2595
2596 msgid ""
2597 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2598 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
2599
2600 msgid "Search east"
2601 msgstr "Sök öst"
2602
2603 msgid "Search west"
2604 msgstr "Sök väst"
2605
2606 msgid "Secondary DNS"
2607 msgstr "Sekondär DNS"
2608
2609 msgid "Seek"
2610 msgstr "Sök"
2611
2612 msgid "Select HDD"
2613 msgstr "Välj hårddisk"
2614
2615 msgid "Select Location"
2616 msgstr "Välj lokation"
2617
2618 msgid "Select Network Adapter"
2619 msgstr "Välj nätverksadapter"
2620
2621 msgid "Select a movie"
2622 msgstr "Välj en film"
2623
2624 msgid "Select audio mode"
2625 msgstr "Välj ljudläge"
2626
2627 msgid "Select audio track"
2628 msgstr "Välj ljudspår"
2629
2630 msgid "Select channel to record from"
2631 msgstr "Välj kanal att spela in från"
2632
2633 msgid "Select image"
2634 msgstr "Välj image"
2635
2636 msgid "Select refresh rate"
2637 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
2638
2639 msgid "Select video input"
2640 msgstr "Välj video insignal"
2641
2642 msgid "Select video mode"
2643 msgstr "Välj videoläge"
2644
2645 msgid "Selected source image"
2646 msgstr "Välj käll image"
2647
2648 msgid "Send DiSEqC"
2649 msgstr "Skicka DiSEqC"
2650
2651 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
2652 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
2653
2654 msgid "Seperate titles with a main menu"
2655 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
2656
2657 msgid "Sequence repeat"
2658 msgstr "Repetera sekvens"
2659
2660 msgid "Service"
2661 msgstr "Kanal"
2662
2663 msgid "Service Scan"
2664 msgstr "Kanalsökning"
2665
2666 msgid "Service Searching"
2667 msgstr "Kanalsökning"
2668
2669 msgid "Service has been added to the favourites."
2670 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
2671
2672 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2673 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
2674
2675 msgid ""
2676 "Service invalid!\n"
2677 "(Timeout reading PMT)"
2678 msgstr ""
2679 "Service ogiltig!\n"
2680 "(Timeout vid läsning av PMT)"
2681
2682 msgid ""
2683 "Service not found!\n"
2684 "(SID not found in PAT)"
2685 msgstr ""
2686 "Service inte funnen!\n"
2687 "(SID inte funnen i PAT)"
2688
2689 msgid "Service scan"
2690 msgstr "Kanalsökning"
2691
2692 msgid ""
2693 "Service unavailable!\n"
2694 "Check tuner configuration!"
2695 msgstr ""
2696 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
2697 "Kontrollera tunerinställningar"
2698
2699 msgid "Serviceinfo"
2700 msgstr "Kanalinfo"
2701
2702 msgid "Services"
2703 msgstr "Kanaler"
2704
2705 msgid "Set Voltage and 22KHz"
2706 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
2707
2708 msgid "Set as default Interface"
2709 msgstr "Använd som standard Interface"
2710
2711 msgid "Set interface as default Interface"
2712 msgstr "Använd kort som standard kort"
2713
2714 msgid "Set limits"
2715 msgstr "Ange gräns"
2716
2717 msgid "Settings"
2718 msgstr "Inställningar"
2719
2720 msgid "Setup"
2721 msgstr "Installation"
2722
2723 msgid "Setup Mode"
2724 msgstr "Installationsläge"
2725
2726 msgid "Show Info"
2727 msgstr "Visa Info"
2728
2729 msgid "Show WLAN Status"
2730 msgstr "Visa WLAN Status"
2731
2732 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2733 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
2734
2735 msgid "Show infobar on channel change"
2736 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
2737
2738 msgid "Show infobar on event change"
2739 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
2740
2741 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2742 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
2743
2744 msgid "Show positioner movement"
2745 msgstr "Visa motorflyttningar"
2746
2747 msgid "Show services beginning with"
2748 msgstr "Visa kanal som börjar med"
2749
2750 msgid "Show the radio player..."
2751 msgstr "Visa radiospelaren..."
2752
2753 msgid "Show the tv player..."
2754 msgstr "Visa tv spelare..."
2755
2756 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2757 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
2758
2759 msgid "Shutdown Dreambox after"
2760 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
2761
2762 msgid "Similar"
2763 msgstr "Liknande"
2764
2765 msgid "Similar broadcasts:"
2766 msgstr "Liknande sändningar:"
2767
2768 msgid "Simple"
2769 msgstr "Enkel"
2770
2771 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
2772 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
2773
2774 msgid "Single"
2775 msgstr "Singel"
2776
2777 msgid "Single EPG"
2778 msgstr "Singel EPG"
2779
2780 msgid "Single satellite"
2781 msgstr "Singel satellit"
2782
2783 msgid "Single transponder"
2784 msgstr "Singel transponder"
2785
2786 msgid "Singlestep (GOP)"
2787 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
2788
2789 msgid "Skin..."
2790 msgstr "Utseende..."
2791
2792 msgid "Sleep Timer"
2793 msgstr "Sov Timer"
2794
2795 msgid "Sleep timer action:"
2796 msgstr "Sovtimer händelse:"
2797
2798 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2799 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
2800
2801 #, python-format
2802 msgid "Slot %d"
2803 msgstr "Slot %d"
2804
2805 msgid "Slow"
2806 msgstr "Sakta"
2807
2808 msgid "Slow Motion speeds"
2809 msgstr "Hastigheter för slow motion"
2810
2811 msgid "Some plugins are not available:\n"
2812 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
2813
2814 msgid "Somewhere else"
2815 msgstr "Någon annanstans"
2816
2817 msgid ""
2818 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2819 "\n"
2820 "Please choose an other one."
2821 msgstr ""
2822 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
2823 "\n"
2824 "Vänligen ange annan."
2825
2826 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2827 msgid "Sort A-Z"
2828 msgstr "Sortera A-Z"
2829
2830 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2831 msgid "Sort Time"
2832 msgstr "Sortera tid"
2833
2834 msgid "Sound"
2835 msgstr "Ljud"
2836
2837 msgid "Soundcarrier"
2838 msgstr "Ljudbärare"
2839
2840 msgid "South"
2841 msgstr "Syd"
2842
2843 msgid "Spanish"
2844 msgstr "Spanska"
2845
2846 msgid "Standby"
2847 msgstr "Viloläge"
2848
2849 msgid "Standby / Restart"
2850 msgstr "Viloläge / Omstart"
2851
2852 msgid "Start from the beginning"
2853 msgstr "Spela upp från början"
2854
2855 msgid "Start recording?"
2856 msgstr "Starta inspelning?"
2857
2858 msgid "Start test"
2859 msgstr "Starta test"
2860
2861 msgid "StartTime"
2862 msgstr "Starttid"
2863
2864 msgid "Starting on"
2865 msgstr "Startar på"
2866
2867 msgid "Step east"
2868 msgstr "Stega öst"
2869
2870 msgid "Step west"
2871 msgstr "Stega väst"
2872
2873 msgid "Stereo"
2874 msgstr "Stereo"
2875
2876 msgid "Stop"
2877 msgstr "Avsluta"
2878
2879 msgid "Stop Timeshift?"
2880 msgstr "Avsluta timeshift?"
2881
2882 msgid "Stop current event and disable coming events"
2883 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
2884
2885 msgid "Stop current event but not coming events"
2886 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
2887
2888 msgid "Stop playing this movie?"
2889 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
2890
2891 msgid "Stop test"
2892 msgstr "Stoppa test"
2893
2894 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
2895 msgstr ""
2896
2897 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
2898 msgstr ""
2899
2900 msgid "Store position"
2901 msgstr "Lagra position"
2902
2903 msgid "Stored position"
2904 msgstr "Lagrad position"
2905
2906 msgid "Subservice list..."
2907 msgstr "Underkanalslista..."
2908
2909 msgid "Subservices"
2910 msgstr "Underkanaler"
2911
2912 msgid "Subtitle selection"
2913 msgstr "Textningsval"
2914
2915 msgid "Subtitles"
2916 msgstr "Textning"
2917
2918 msgid "Sun"
2919 msgstr "Sön"
2920
2921 msgid "Sunday"
2922 msgstr "Söndag"
2923
2924 msgid "Swap Services"
2925 msgstr "Byt kanal"
2926
2927 msgid "Swedish"
2928 msgstr "Svenska"
2929
2930 msgid "Switch to next subservice"
2931 msgstr "Byt till nästa underkanal"
2932
2933 msgid "Switch to previous subservice"
2934 msgstr "Byt till föregående underkanal"
2935
2936 msgid "Symbol Rate"
2937 msgstr "Symbolrate"
2938
2939 msgid "Symbolrate"
2940 msgstr "Symbolrate"
2941
2942 msgid "System"
2943 msgstr "System"
2944
2945 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2946 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2947 msgstr ""
2948 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
2949 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
2950 "weegull@hotmail.com"
2951
2952 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
2953 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
2954
2955 msgid "TV System"
2956 msgstr "TV System"
2957
2958 msgid "Table of content for collection"
2959 msgstr "Index över innehållet av samligen"
2960
2961 msgid "Tag 1"
2962 msgstr "Märke 1"
2963
2964 msgid "Tag 2"
2965 msgstr "Märke 2"
2966
2967 msgid "Tags"
2968 msgstr "Märke 3"
2969
2970 msgid "Terrestrial"
2971 msgstr "Marksänd"
2972
2973 msgid "Terrestrial provider"
2974 msgstr "Marksänd leverantör"
2975
2976 msgid "Test DiSEqC settings"
2977 msgstr ""
2978
2979 msgid "Test Type"
2980 msgstr ""
2981
2982 msgid "Test mode"
2983 msgstr "Testläge"
2984
2985 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2986 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
2987
2988 msgid "Test-Messagebox?"
2989 msgstr "Test-Meddelandebox?"
2990
2991 msgid ""
2992 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2993 "Please press OK to start using your Dreambox."
2994 msgstr ""
2995 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
2996 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
2997
2998 msgid ""
2999 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3000 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3001 "players) instead?"
3002 msgstr ""
3003 "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
3004 "Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
3005 "istället? "
3006
3007 msgid ""
3008 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3009 "the feed server and save it on the stick?"
3010 msgstr ""
3011 "USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server "
3012 "och spara den på sticken?"
3013
3014 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3015 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
3016
3017 #, python-format
3018 msgid ""
3019 "The following device was found:\n"
3020 "\n"
3021 "%s\n"
3022 "\n"
3023 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3024 msgstr ""
3025 "Följande device hittades:\n"
3026 "\n"
3027 "%s\n"
3028 "\n"
3029 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
3030
3031 msgid ""
3032 "The input port should be configured now.\n"
3033 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3034 "want to do that now?"
3035 msgstr ""
3036 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
3037 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
3038
3039 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3040 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
3041
3042 msgid ""
3043 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3044 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3045 msgstr ""
3046 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
3047 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
3048
3049 msgid ""
3050 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3051 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3052 "risk!"
3053 msgstr ""
3054 "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att "
3055 "du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
3056
3057 msgid ""
3058 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3059 "corrupted!"
3060 msgstr ""
3061 "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller "
3062 "är korrupt!"
3063
3064 msgid "The package doesn't contain anything."
3065 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
3066
3067 #, python-format
3068 msgid "The path %s already exists."
3069 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
3070
3071 msgid "The pin code has been changed successfully."
3072 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
3073
3074 msgid "The pin code you entered is wrong."
3075 msgstr "PIN koden du angav var fel."
3076
3077 msgid "The pin codes you entered are different."
3078 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
3079
3080 #, python-format
3081 msgid "The results have been written to %s."
3082 msgstr ""
3083
3084 msgid "The sleep timer has been activated."
3085 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
3086
3087 msgid "The sleep timer has been disabled."
3088 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
3089
3090 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3091 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
3092
3093 msgid ""
3094 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3095 "Please install it."
3096 msgstr ""
3097 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
3098 "Vänligen installera den."
3099
3100 msgid ""
3101 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3102 msgstr ""
3103 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
3104
3105 msgid "The wizard is finished now."
3106 msgstr "Guiden är nu färdig."
3107
3108 msgid "There are no default services lists in your image."
3109 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
3110
3111 msgid "There are no default settings in your image."
3112 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
3113
3114 msgid ""
3115 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3116 "Do you really want to continue?"
3117 msgstr ""
3118 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
3119 "partition.\n"
3120 "Vill du verkligen fortsätta?"
3121
3122 #, python-format
3123 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3124 msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
3125
3126 msgid ""
3127 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3128 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3129 msgstr ""
3130 "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den "
3131 "fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
3132
3133 msgid ""
3134 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3135 "flash memory?"
3136 msgstr ""
3137 "Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till "
3138 "flashminnet?"
3139
3140 msgid ""
3141 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3142 "content on the disc."
3143 msgstr ""
3144 "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all "
3145 "data på skivan."
3146
3147 #, python-format
3148 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3149 msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
3150
3151 msgid "This is step number 2."
3152 msgstr "Det här är steg 2."
3153
3154 msgid "This is unsupported at the moment."
3155 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
3156
3157 msgid ""
3158 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3159 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3160 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3161 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3162 "the \"Nameserver\" Configuration"
3163 msgstr ""
3164 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
3165 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3166 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
3167 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
3168 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
3169
3170 msgid ""
3171 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3172 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3173 "- verify that a network cable is attached\n"
3174 "- verify that the cable is not broken"
3175 msgstr ""
3176 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
3177 "adapter.\n"
3178 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
3179 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
3180 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
3181
3182 msgid ""
3183 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3184 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3185 "- no valid IP Address was found\n"
3186 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3187 msgstr ""
3188 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
3189 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3190 "- ingen giltig IP hittades\n"
3191 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
3192
3193 msgid ""
3194 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3195 "configuration with DHCP.\n"
3196 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3197 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3198 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3199 "dialog.\n"
3200 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3201 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3202 msgstr ""
3203 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
3204 "adress tilldelning med DHCP.\n"
3205 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
3206 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
3207 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
3208 "dialogen.\n"
3209 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
3210 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
3211 "nätverk."
3212
3213 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3214 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
3215
3216 msgid "Three"
3217 msgstr "Tre"
3218
3219 msgid "Threshold"
3220 msgstr "Gränsvärde"
3221
3222 msgid "Thu"
3223 msgstr "Tors"
3224
3225 msgid "Thumbnails"
3226 msgstr "Thumbnails"
3227
3228 msgid "Thursday"
3229 msgstr "Torsdag"
3230
3231 msgid "Time"
3232 msgstr "Tid"
3233
3234 msgid "Time/Date Input"
3235 msgstr "Tid/Datum inmatning"
3236
3237 msgid "Timer"
3238 msgstr "Timer"
3239
3240 msgid "Timer Edit"
3241 msgstr "Ändra Timer"
3242
3243 msgid "Timer Editor"
3244 msgstr "Timer Editor"
3245
3246 msgid "Timer Type"
3247 msgstr "Timertyp"
3248
3249 msgid "Timer entry"
3250 msgstr "Timer inmatning"
3251
3252 msgid "Timer log"
3253 msgstr "Timer log"
3254
3255 msgid ""
3256 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3257 "Please recheck it!"
3258 msgstr ""
3259 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
3260 "Vänligen kontrollera!"
3261
3262 msgid "Timer sanity error"
3263 msgstr "Timer fel"
3264
3265 msgid "Timer selection"
3266 msgstr "Timer val"
3267
3268 msgid "Timer status:"
3269 msgstr "Timer status:"
3270
3271 msgid "Timeshift"
3272 msgstr "Timeshift"
3273
3274 msgid "Timeshift not possible!"
3275 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
3276
3277 msgid "Timeshift path..."
3278 msgstr "Timeshift sökväg..."
3279
3280 msgid "Timezone"
3281 msgstr "Tidszon"
3282
3283 msgid "Title"
3284 msgstr "Titel"
3285
3286 msgid "Title properties"
3287 msgstr "Titel egenskaper"
3288
3289 msgid "Titleset mode"
3290 msgstr "Titelset läge"
3291
3292 msgid ""
3293 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3294 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3295 "stick.\n"
3296 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3297 "for 10 seconds.\n"
3298 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3299 msgstr ""
3300 "För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
3301 "1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB "
3302 "stick.\n"
3303 "2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 "
3304 "sekunder.\n"
3305 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
3306
3307 msgid "Today"
3308 msgstr "Idag"
3309
3310 msgid "Tone mode"
3311 msgstr "Tonläge"
3312
3313 msgid "Toneburst"
3314 msgstr "Toneburst"
3315
3316 msgid "Toneburst A/B"
3317 msgstr "Toneburst A/B"
3318
3319 msgid "Track"
3320 msgstr "Spår"
3321
3322 msgid "Translation"
3323 msgstr "Översättning"
3324
3325 msgid "Translation:"
3326 msgstr "Översättning:"
3327
3328 msgid "Transmission Mode"
3329 msgstr "Sändningsläge"
3330
3331 msgid "Transmission mode"
3332 msgstr "Sändningstyp"
3333
3334 msgid "Transponder"
3335 msgstr "Transponder"
3336
3337 msgid "Transponder Type"
3338 msgstr "Transponder Typ"
3339
3340 msgid "Tries left:"
3341 msgstr "Försök kvar:"
3342
3343 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3344 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3345
3346 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3347 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3348
3349 msgid "Tue"
3350 msgstr "Tis"
3351
3352 msgid "Tuesday"
3353 msgstr "Tisdag"
3354
3355 msgid "Tune"
3356 msgstr "Tune"
3357
3358 msgid "Tune failed!"
3359 msgstr "Tuning misslyckades!"
3360
3361 msgid "Tuner"
3362 msgstr "Tuner"
3363
3364 msgid "Tuner "
3365 msgstr "Tuner"
3366
3367 msgid "Tuner Slot"
3368 msgstr "Tuner Slot"
3369
3370 msgid "Tuner configuration"
3371 msgstr "Tuner konfiguration"
3372
3373 msgid "Tuner status"
3374 msgstr "Tuner status"
3375
3376 msgid "Turkish"
3377 msgstr "Turkiska"
3378
3379 msgid "Two"
3380 msgstr "Två"
3381
3382 msgid "Type of scan"
3383 msgstr "Typ av sökning"
3384
3385 msgid "USALS"
3386 msgstr "USALS"
3387
3388 msgid "USB"
3389 msgstr "USB"
3390
3391 msgid "USB Stick"
3392 msgstr "USB Minne"
3393
3394 msgid "USB stick wizard"
3395 msgstr "USB stick guide"
3396
3397 msgid "Ukrainian"
3398 msgstr "Ukrainska"
3399
3400 msgid ""
3401 "Unable to complete filesystem check.\n"
3402 "Error: "
3403 msgstr ""
3404 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
3405 "Fel:"
3406
3407 msgid ""
3408 "Unable to initialize harddisk.\n"
3409 "Error: "
3410 msgstr ""
3411 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
3412 "Fel:"
3413
3414 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3415 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
3416
3417 msgid "Universal LNB"
3418 msgstr "Universal LNB"
3419
3420 msgid "Unmount failed"
3421 msgstr "Avmontering misslyckades"
3422
3423 msgid "Update"
3424 msgstr "Uppdatera"
3425
3426 msgid "Updates your receiver's software"
3427 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
3428
3429 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3430 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
3431
3432 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3433 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
3434
3435 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3436 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
3437
3438 msgid "Upgrading"
3439 msgstr "Uppgradering"
3440
3441 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3442 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
3443
3444 msgid "Use"
3445 msgstr "Använd"
3446
3447 msgid "Use DHCP"
3448 msgstr "Använd DHCP"
3449
3450 msgid "Use Interface"
3451 msgstr "Använd Interface"
3452
3453 msgid "Use Power Measurement"
3454 msgstr "Använd Strömmätning"
3455
3456 msgid "Use a gateway"
3457 msgstr "Använd en gateway"
3458
3459 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3460 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3461 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3462 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3463 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3464 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3465 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3466 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3467 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3468 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3469 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3470 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3471 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3472 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
3473
3474 msgid "Use power measurement"
3475 msgstr "Använd strömmätning"
3476
3477 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3478 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
3479
3480 msgid ""
3481 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3482 "\n"
3483 "Please set up tuner A"
3484 msgstr ""
3485 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
3486 "\n"
3487 "Inställning Tuner A"
3488
3489 msgid ""
3490 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3491 "press OK."
3492 msgstr ""
3493 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
3494
3495 msgid "Use usals for this sat"
3496 msgstr "Använd USALS för denna sat"
3497
3498 msgid "Use wizard to set up basic features"
3499 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
3500
3501 msgid "Used service scan type"
3502 msgstr "Använd kanal söktyp"
3503
3504 msgid "User defined"
3505 msgstr "Användardefinierat"
3506
3507 msgid "VCR scart"
3508 msgstr "VCR Scart"
3509
3510 msgid "VMGM (intro trailer)"
3511 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3512
3513 msgid "Video Fine-Tuning"
3514 msgstr "Video fininställning"
3515
3516 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3517 msgstr "Video fininställnings guide"
3518
3519 msgid "Video Output"
3520 msgstr "Video Utsignal"
3521
3522 msgid "Video Setup"
3523 msgstr "Video Inställning"
3524
3525 msgid "Video Wizard"
3526 msgstr "Video Guide"
3527
3528 msgid ""
3529 "Video input selection\n"
3530 "\n"
3531 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3532 "input port).\n"
3533 "\n"
3534 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3535 msgstr ""
3536 "Video ingångsval\n"
3537 "\n"
3538 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
3539 "ingångsport).\n"
3540 "\n"
3541 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
3542
3543 msgid "Video mode selection."
3544 msgstr "Videoläges val."
3545
3546 msgid "View Rass interactive..."
3547 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
3548
3549 msgid "View teletext..."
3550 msgstr "Visa teletext..."
3551
3552 msgid "Virtual KeyBoard"
3553 msgstr "Virtuellt tangentbord"
3554
3555 msgid "Voltage mode"
3556 msgstr "Spännings läge"
3557
3558 msgid "Volume"
3559 msgstr "Volym"
3560
3561 msgid "W"
3562 msgstr "V"
3563
3564 msgid "WEP"
3565 msgstr "WEP"
3566
3567 msgid "WPA"
3568 msgstr "WPA"
3569
3570 msgid "WPA or WPA2"
3571 msgstr "WPA eller WPA2"
3572
3573 msgid "WPA2"
3574 msgstr "WPA2"
3575
3576 msgid "WSS on 4:3"
3577 msgstr "WSS på 4:3"
3578
3579 msgid "Waiting"
3580 msgstr "Väntar"
3581
3582 msgid ""
3583 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3584 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3585 "Please press OK to begin."
3586 msgstr ""
3587 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
3588 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
3589 "Vänlig tryck OK för att starta."
3590
3591 msgid "Wed"
3592 msgstr "Ons"
3593
3594 msgid "Wednesday"
3595 msgstr "Onsdag"
3596
3597 msgid "Weekday"
3598 msgstr "Veckodag"
3599
3600 msgid ""
3601 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3602 "\n"
3603 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3604 "cut'.\n"
3605 "\n"
3606 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3607 msgstr ""
3608 "Välkommen till Cutlist editor.\n"
3609 "\n"
3610 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
3611 "\n"
3612 "Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end "
3613 "cut'. Det var allt."
3614
3615 msgid ""
3616 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3617 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3618 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3619 msgstr ""
3620 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
3621 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
3622 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
3623 "mjukvaran."
3624
3625 msgid ""
3626 "Welcome.\n"
3627 "\n"
3628 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3629 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3630 msgstr ""
3631 "Välkommen.\n"
3632 "\n"
3633 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
3634 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
3635
3636 msgid "Welcome..."
3637 msgstr "Välkommen..."
3638
3639 msgid "West"
3640 msgstr "Väst"
3641
3642 msgid "What do you want to scan?"
3643 msgstr "Vad vill du söka efter?"
3644
3645 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3646 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
3647
3648 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
3649 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
3650
3651 msgid "Wireless"
3652 msgstr "Trådlöst"
3653
3654 msgid "Wireless Network"
3655 msgstr "Trådlöst Nätverk"
3656
3657 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3658 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
3659
3660 msgid "Write failed!"
3661 msgstr "Skrivning misslyckades!"
3662
3663 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3664 msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
3665
3666 msgid "YPbPr"
3667 msgstr "YPbPr"
3668
3669 msgid "Year"
3670 msgstr "År"
3671
3672 msgid "Yes"
3673 msgstr "Ja"
3674
3675 msgid "Yes, and delete this movie"
3676 msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
3677
3678 msgid "Yes, backup my settings!"
3679 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
3680
3681 msgid "Yes, do a manual scan now"
3682 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
3683
3684 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3685 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
3686
3687 msgid "Yes, do another manual scan now"
3688 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
3689
3690 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3691 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
3692
3693 msgid "Yes, restore the settings now"
3694 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
3695
3696 msgid "Yes, returning to movie list"
3697 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
3698
3699 msgid "Yes, view the tutorial"
3700 msgstr "Ja, visa guiden"
3701
3702 msgid ""
3703 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3704 "want to be installed."
3705 msgstr ""
3706 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
3707 "inställningar du vill installera."
3708
3709 msgid "You can choose, what you want to install..."
3710 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
3711
3712 msgid "You cannot delete this!"
3713 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
3714
3715 msgid "You chose not to install any default services lists."
3716 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
3717
3718 msgid ""
3719 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3720 "default settings later in the settings menu."
3721 msgstr ""
3722 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
3723 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
3724
3725 msgid ""
3726 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3727 msgstr ""
3728 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
3729 "installations guiden."
3730
3731 msgid ""
3732 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3733 "harddisk is not an option for you."
3734 msgstr ""
3735 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
3736 "hårddisk är därför inte möjligt."
3737
3738 msgid ""
3739 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3740 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3741 "to the harddisk!\n"
3742 "Please press OK to start the backup now."
3743 msgstr ""
3744 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
3745 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
3746 "backup till hårddisk!\n"
3747 "Tryck OK för att starta backupen."
3748
3749 msgid ""
3750 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3751 "Please press OK to start the backup now."
3752 msgstr ""
3753 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
3754 "HDD!\n"
3755 "Tryck OK för att starta backup."
3756
3757 msgid ""
3758 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3759 "backup now."
3760 msgstr ""
3761 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
3762 "backupen."
3763
3764 msgid ""
3765 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
3766 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
3767 msgstr ""
3768 "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer "
3769 "repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
3770
3771 #, python-format
3772 msgid "You have to wait %s!"
3773 msgstr "Du måste vänta %s!"
3774
3775 msgid ""
3776 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3777 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3778 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3779 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3780 "your settings."
3781 msgstr ""
3782 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
3783 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
3784 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
3785 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
3786 "vill återställa dina inställningar."
3787
3788 msgid ""
3789 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3790 "\n"
3791 "Do you want to set the pin now?"
3792 msgstr ""
3793 "Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
3794 "\n"
3795 "Vill du ange PIN kod nu?"
3796
3797 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3798 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
3799
3800 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3801 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
3802
3803 msgid ""
3804 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3805 "process."
3806 msgstr ""
3807 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
3808 "uppgraderingsprocessen."
3809
3810 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3811 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
3812
3813 msgid ""
3814 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3815 "try again."
3816 msgstr ""
3817 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
3818 "försök igen."
3819
3820 msgid ""
3821 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3822 "Press OK to start upgrade."
3823 msgstr ""
3824 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
3825 "Tryck OK för att starta."
3826
3827 msgid "Your network configuration has been activated."
3828 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
3829
3830 msgid ""
3831 "Your network configuration has been activated.\n"
3832 "A second configured interface has been found.\n"
3833 "\n"
3834 "Do you want to disable the second network interface?"
3835 msgstr ""
3836 "Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
3837 "Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
3838 "\n"
3839 "Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
3840
3841 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3842 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
3843
3844 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3845 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
3846
3847 msgid "[alternative edit]"
3848 msgstr "[ändra alternativ]"
3849
3850 msgid "[bouquet edit]"
3851 msgstr "[favoritlists editor]"
3852
3853 msgid "[favourite edit]"
3854 msgstr "[favorit editor]"
3855
3856 msgid "[move mode]"
3857 msgstr "[flyttläge]"
3858
3859 msgid "abort alternatives edit"
3860 msgstr "avbryt ändra alternativ"
3861
3862 msgid "abort bouquet edit"
3863 msgstr "avbryt editera favoritlista"
3864
3865 msgid "abort favourites edit"
3866 msgstr "avbryt editera favoriter"
3867
3868 msgid "about to start"
3869 msgstr "håller på att starta"
3870
3871 msgid "activate current configuration"
3872 msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
3873
3874 msgid "add a nameserver entry"
3875 msgstr "lägga till en namnserver post"
3876
3877 msgid "add alternatives"
3878 msgstr "lägg till alternativ"
3879
3880 msgid "add bookmark"
3881 msgstr "lägg till bokmärke"
3882
3883 msgid "add bouquet"
3884 msgstr "lägg till favoritlista"
3885
3886 msgid "add directory to playlist"
3887 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
3888
3889 msgid "add file to playlist"
3890 msgstr "lägg till fil i spellista"
3891
3892 msgid "add files to playlist"
3893 msgstr "lägg till fil i spellista"
3894
3895 msgid "add marker"
3896 msgstr "lägg till markör"
3897
3898 msgid "add recording (enter recording duration)"
3899 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
3900
3901 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3902 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
3903
3904 msgid "add recording (indefinitely)"
3905 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
3906
3907 msgid "add recording (stop after current event)"
3908 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
3909
3910 msgid "add service to bouquet"
3911 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
3912
3913 msgid "add service to favourites"
3914 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
3915
3916 msgid "add to parental protection"
3917 msgstr "lägg till föräldraskydd"
3918
3919 msgid "advanced"
3920 msgstr "avancerad"
3921
3922 msgid "alphabetic sort"
3923 msgstr "sortera alfabetiskt"
3924
3925 msgid ""
3926 "are you sure you want to restore\n"
3927 "following backup:\n"
3928 msgstr ""
3929 "vill du verkligen återställa\n"
3930 "med följande backup:\n"
3931
3932 #, python-format
3933 msgid "audio track (%s) format"
3934 msgstr "ljudspår (%s) format"
3935
3936 #, python-format
3937 msgid "audio track (%s) language"
3938 msgstr "ljudspår (%s) språk"
3939
3940 msgid "audio tracks"
3941 msgstr "ljudspår"
3942
3943 msgid "auto"
3944 msgstr ""
3945
3946 msgid "back"
3947 msgstr "tillbaka"
3948
3949 msgid "background image"
3950 msgstr "bakgrundsbild"
3951
3952 msgid "backgroundcolor"
3953 msgstr "bakgrundsfärg"
3954
3955 msgid "better"
3956 msgstr "bättre"
3957
3958 msgid "black"
3959 msgstr "svart"
3960
3961 msgid "blacklist"
3962 msgstr "svartlista"
3963
3964 msgid "blue"
3965 msgstr "blå"
3966
3967 #, python-format
3968 msgid "burn audio track (%s)"
3969 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
3970
3971 msgid "change recording (duration)"
3972 msgstr "ändra inspelning (längd)"
3973
3974 msgid "change recording (endtime)"
3975 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
3976
3977 msgid "chapters"
3978 msgstr "kapitel"
3979
3980 msgid "choose destination directory"
3981 msgstr "välj destinationsbibliotek"
3982
3983 msgid "circular left"
3984 msgstr "cirkulär vänster"
3985
3986 msgid "circular right"
3987 msgstr "circulär höger"
3988
3989 msgid "clear playlist"
3990 msgstr "rensa spellista"
3991
3992 msgid "complex"
3993 msgstr "komplex"
3994
3995 msgid "config menu"
3996 msgstr "konfigurationsmeny"
3997
3998 msgid "confirmed"
3999 msgstr "bekräftad"
4000
4001 msgid "connected"
4002 msgstr "ansluten"
4003
4004 msgid "continue"
4005 msgstr "fortsätt"
4006
4007 msgid "copy to bouquets"
4008 msgstr "kopiera till favoritlista"
4009
4010 msgid "create directory"
4011 msgstr "skapa bibliotek"
4012
4013 msgid "daily"
4014 msgstr "daglig"
4015
4016 msgid "day"
4017 msgstr "dag"
4018
4019 msgid "delete cut"
4020 msgstr "ta bort klipp"
4021
4022 msgid "delete file"
4023 msgstr "ta bort fil"
4024
4025 msgid "delete playlist entry"
4026 msgstr "ta bort post i spellista"
4027
4028 msgid "delete saved playlist"
4029 msgstr "ta bort sparad spellista"
4030
4031 msgid "delete..."
4032 msgstr "ta bort..."
4033
4034 msgid "disable"
4035 msgstr "avaktivera"
4036
4037 msgid "disable move mode"
4038 msgstr "avaktivera flyttläge"
4039
4040 msgid "disabled"
4041 msgstr "avaktiverad"
4042
4043 msgid "disconnected"
4044 msgstr "bortkopplad"
4045
4046 msgid "do not change"
4047 msgstr "ändra inte"
4048
4049 msgid "do nothing"
4050 msgstr "gör inget"
4051
4052 msgid "don't record"
4053 msgstr "spela inte in"
4054
4055 msgid "done!"
4056 msgstr "klar!"
4057
4058 msgid "edit alternatives"
4059 msgstr "ändra alternativ"
4060
4061 msgid "empty"
4062 msgstr "tom"
4063
4064 msgid "enable"
4065 msgstr "aktivera"
4066
4067 msgid "enable bouquet edit"
4068 msgstr "aktivera favoritlists editor"
4069
4070 msgid "enable favourite edit"
4071 msgstr "aktivera favoriter editor"
4072
4073 msgid "enable move mode"
4074 msgstr "aktivera flyttläge"
4075
4076 msgid "enabled"
4077 msgstr "aktiverad"
4078
4079 msgid "end alternatives edit"
4080 msgstr "avsluta ändra alternativ"
4081
4082 msgid "end bouquet edit"
4083 msgstr "avsluta favoritlists editor"
4084
4085 msgid "end cut here"
4086 msgstr "slutklipp här"
4087
4088 msgid "end favourites edit"
4089 msgstr "avsluta favoriter editor"
4090
4091 msgid "enigma2 and network"
4092 msgstr "enigma2 och nätverk"
4093
4094 msgid "equal to"
4095 msgstr "lika med"
4096
4097 msgid "exceeds dual layer medium!"
4098 msgstr "överskrider dual layer media"
4099
4100 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4101 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
4102
4103 msgid "exit mediaplayer"
4104 msgstr "avsluta mediaspelare"
4105
4106 msgid "exit movielist"
4107 msgstr "avsluta filmlista"
4108
4109 msgid "exit nameserver configuration"
4110 msgstr "avsluta namnserver konfiguration"
4111
4112 msgid "exit network adapter configuration"
4113 msgstr "avsluta nätverkskorts konfiguration"
4114
4115 msgid "exit network adapter setup menu"
4116 msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
4117
4118 msgid "exit network interface list"
4119 msgstr "avsluta nätverkskorts lista"
4120
4121 msgid "exit networkadapter setup menu"
4122 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
4123
4124 msgid "failed"
4125 msgstr "misslyckades"
4126
4127 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4128 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4129
4130 msgid "filename"
4131 msgstr "filnamn"
4132
4133 msgid "fine-tune your display"
4134 msgstr "fininställ din skärm"
4135
4136 msgid "forward to the next chapter"
4137 msgstr "framåt till nästa kapitel"
4138
4139 msgid "free"
4140 msgstr "fri"
4141
4142 msgid "free diskspace"
4143 msgstr "ledigt diskutrymme"
4144
4145 msgid "go to deep standby"
4146 msgstr "stäng av mottagaren"
4147
4148 msgid "go to standby"
4149 msgstr "inta standby"
4150
4151 msgid "green"
4152 msgstr "grön"
4153
4154 msgid "hear radio..."
4155 msgstr "lyssna på radio..."
4156
4157 msgid "help..."
4158 msgstr "hjälp..."
4159
4160 msgid "hidden network"
4161 msgstr "gömt nätverk"
4162
4163 msgid "hide extended description"
4164 msgstr "dölj utökad beskrivning"
4165
4166 msgid "hide player"
4167 msgstr "dölj spelare"
4168
4169 msgid "horizontal"
4170 msgstr "horisontal"
4171
4172 msgid "hour"
4173 msgstr "timme"
4174
4175 msgid "hours"
4176 msgstr "timmar"
4177
4178 msgid "immediate shutdown"
4179 msgstr "omedelbar avstängning"
4180
4181 #, python-format
4182 msgid ""
4183 "incoming call!\n"
4184 "%s calls on %s!"
4185 msgstr ""
4186 "inkommande samtal!\n"
4187 "%s ringer från %s!"
4188
4189 msgid "init module"
4190 msgstr "initiera modul"
4191
4192 msgid "insert mark here"
4193 msgstr "infoga markör här"
4194
4195 msgid "jump back to the previous title"
4196 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
4197
4198 msgid "jump forward to the next title"
4199 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
4200
4201 msgid "jump to listbegin"
4202 msgstr "hoppa till liststart"
4203
4204 msgid "jump to listend"
4205 msgstr "hoppa till listslut"
4206
4207 msgid "jump to next marked position"
4208 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
4209
4210 msgid "jump to previous marked position"
4211 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
4212
4213 msgid "leave movie player..."
4214 msgstr "lämna videospelare..."
4215
4216 msgid "left"
4217 msgstr "vänster"
4218
4219 msgid "length"
4220 msgstr "längd"
4221
4222 msgid "list style compact"
4223 msgstr "liststil kompakt"
4224
4225 msgid "list style compact with description"
4226 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
4227
4228 msgid "list style default"
4229 msgstr "liststil grundläge"
4230
4231 msgid "list style single line"
4232 msgstr "liststil enkel linje"
4233
4234 msgid "load playlist"
4235 msgstr "ladda spellista"
4236
4237 msgid "locked"
4238 msgstr "låst"
4239
4240 msgid "loopthrough to"
4241 msgstr "loopthrough till"
4242
4243 msgid "manual"
4244 msgstr "manuell"
4245
4246 msgid "menu"
4247 msgstr "meny"
4248
4249 msgid "menulist"
4250 msgstr "menylista"
4251
4252 msgid "mins"
4253 msgstr "min"
4254
4255 msgid "minute"
4256 msgstr "minut"
4257
4258 msgid "minutes"
4259 msgstr "minuter"
4260
4261 msgid "month"
4262 msgstr "månad"
4263
4264 msgid "move PiP to main picture"
4265 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
4266
4267 msgid "move down to last entry"
4268 msgstr "flytta ner till sista posten"
4269
4270 msgid "move down to next entry"
4271 msgstr "flytta ner till nästa post"
4272
4273 msgid "move up to first entry"
4274 msgstr "flytta upp till första posten"
4275
4276 msgid "move up to previous entry"
4277 msgstr "flytta upp till föregående post"
4278
4279 msgid "movie list"
4280 msgstr "filmlista"
4281
4282 msgid "multinorm"
4283 msgstr "multinorm"
4284
4285 msgid "never"
4286 msgstr "aldrig"
4287
4288 msgid "next channel"
4289 msgstr "nästa kanal"
4290
4291 msgid "next channel in history"
4292 msgstr "nästa kanal i historiken"
4293
4294 msgid "no"
4295 msgstr "nej"
4296
4297 msgid "no HDD found"
4298 msgstr "ingen hårddisk hittad"
4299
4300 msgid "no module found"
4301 msgstr "ingen modul hittad"
4302
4303 msgid "no standby"
4304 msgstr "inget viloläge"
4305
4306 msgid "no timeout"
4307 msgstr "ingen timeout"
4308
4309 msgid "none"
4310 msgstr "ingen"
4311
4312 msgid "not locked"
4313 msgstr "inte låst"
4314
4315 msgid "nothing connected"
4316 msgstr "inget anslutet"
4317
4318 msgid "of a DUAL layer medium used."
4319 msgstr "av DUAL layer media använt."
4320
4321 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4322 msgstr "av SINGLE layer media använt."
4323
4324 msgid "off"
4325 msgstr "av"
4326
4327 msgid "on"
4328 msgstr "på"
4329
4330 msgid "on READ ONLY medium."
4331 msgstr "på READ ONLY media."
4332
4333 msgid "once"
4334 msgstr "en gång"
4335
4336 msgid "open nameserver configuration"
4337 msgstr "öppna namnserver konfiguration"
4338
4339 msgid "open servicelist"
4340 msgstr "öppna kanallista"
4341
4342 msgid "open servicelist(down)"
4343 msgstr "öppna kanallista(ner)"
4344
4345 msgid "open servicelist(up)"
4346 msgstr "öppna kanallista(upp)"
4347
4348 msgid "open virtual keyboard input help"
4349 msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
4350
4351 msgid "pass"
4352 msgstr "klart"
4353
4354 msgid "pause"
4355 msgstr "paus"
4356
4357 msgid "play entry"
4358 msgstr "spela angivet"
4359
4360 msgid "play from next mark or playlist entry"
4361 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
4362
4363 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4364 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
4365
4366 msgid "please press OK when ready"
4367 msgstr "tryck OK när du är klar"
4368
4369 msgid "please wait, loading picture..."
4370 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
4371
4372 msgid "previous channel"
4373 msgstr "föregående kanal"
4374
4375 msgid "previous channel in history"
4376 msgstr "föregående kanal i historiken"
4377
4378 msgid "record"
4379 msgstr "spela in"
4380
4381 msgid "recording..."
4382 msgstr "spelar in..."
4383
4384 msgid "red"
4385 msgstr "röd"
4386
4387 msgid "remove a nameserver entry"
4388 msgstr "ta bort en namnserver post"
4389
4390 msgid "remove after this position"
4391 msgstr "ta bort efter denna position"
4392
4393 msgid "remove all alternatives"
4394 msgstr "ta bort alla alternativ"
4395
4396 msgid "remove all new found flags"
4397 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
4398
4399 msgid "remove before this position"
4400 msgstr "ta bort före denna position"
4401
4402 msgid "remove bookmark"
4403 msgstr "ta bort bokmärke"
4404
4405 msgid "remove directory"
4406 msgstr "ta bort bibliotek"
4407
4408 msgid "remove entry"
4409 msgstr "ta bort post"
4410
4411 msgid "remove from parental protection"
4412 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
4413
4414 msgid "remove new found flag"
4415 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
4416
4417 msgid "remove selected satellite"
4418 msgstr "ta bort vald satellite"
4419
4420 msgid "remove this mark"
4421 msgstr "ta bort denna markör"
4422
4423 msgid "repeat playlist"
4424 msgstr "upprepa spellista"
4425
4426 msgid "repeated"
4427 msgstr "repeterande"
4428
4429 msgid "rewind to the previous chapter"
4430 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
4431
4432 msgid "right"
4433 msgstr "höger"
4434
4435 msgid "save last directory on exit"
4436 msgstr "spara sista biblioteket vid avslut"
4437
4438 msgid "save playlist"
4439 msgstr "spara spellista"
4440
4441 msgid "save playlist on exit"
4442 msgstr "spara spellista vid avslut"
4443
4444 msgid "scan done!"
4445 msgstr "sökning klar!"
4446
4447 #, python-format
4448 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4449 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
4450
4451 msgid "scan state"
4452 msgstr "sökningsstatus"
4453
4454 msgid "second"
4455 msgstr "sekund"
4456
4457 msgid "second cable of motorized LNB"
4458 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
4459
4460 msgid "seconds"
4461 msgstr "sekunder"
4462
4463 msgid "select"
4464 msgstr "välj"
4465
4466 msgid "select .NFI flash file"
4467 msgstr "välj .NFI flash fil"
4468
4469 msgid "select image from server"
4470 msgstr "välj image från server"
4471
4472 msgid "select interface"
4473 msgstr "välj kort"
4474
4475 msgid "select menu entry"
4476 msgstr "välj meny post"
4477
4478 msgid "select movie"
4479 msgstr "välj film"
4480
4481 msgid "select the movie path"
4482 msgstr "välj film sökväg"
4483
4484 msgid "service pin"
4485 msgstr "kanal PIN"
4486
4487 msgid "setup pin"
4488 msgstr "installation PIN"
4489
4490 msgid "show DVD main menu"
4491 msgstr "visa DVD huvudmeny"
4492
4493 msgid "show EPG..."
4494 msgstr "visa EPG..."
4495
4496 msgid "show Infoline"
4497 msgstr "visa Infolinje"
4498
4499 msgid "show all"
4500 msgstr "visa alla"
4501
4502 msgid "show alternatives"
4503 msgstr "visa alternativ"
4504
4505 msgid "show event details"
4506 msgstr "visa programdetaljer"
4507
4508 msgid "show extended description"
4509 msgstr "visa utökad beskrivning"
4510
4511 msgid "show first selected tag"
4512 msgstr "visa första valda märkning"
4513
4514 msgid "show second selected tag"
4515 msgstr "visa andra valda märkning"
4516
4517 msgid "show shutdown menu"
4518 msgstr "visa avstängningsmeny"
4519
4520 msgid "show single service EPG..."
4521 msgstr "visa singel kanal EPG..."
4522
4523 msgid "show tag menu"
4524 msgstr "visa märkningsmeny"
4525
4526 msgid "show transponder info"
4527 msgstr "visa transponder info"
4528
4529 msgid "shuffle playlist"
4530 msgstr "blanda spellista"
4531
4532 msgid "shutdown"
4533 msgstr "stäng av"
4534
4535 msgid "simple"
4536 msgstr "enkelt"
4537
4538 msgid "skip backward"
4539 msgstr "hoppa bakåt"
4540
4541 msgid "skip backward (enter time)"
4542 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
4543
4544 msgid "skip forward"
4545 msgstr "hoppa framåt"
4546
4547 msgid "skip forward (enter time)"
4548 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
4549
4550 msgid "slide picture in loop"
4551 msgstr "bildspel i loop"
4552
4553 msgid "sort by date"
4554 msgstr "sortera efter datum"
4555
4556 msgid "standard"
4557 msgstr "standard"
4558
4559 msgid "standby"
4560 msgstr "viloläge"
4561
4562 msgid "start cut here"
4563 msgstr "startklipp här"
4564
4565 msgid "start directory"
4566 msgstr "startbibliotek"
4567
4568 msgid "start timeshift"
4569 msgstr "starta timeshift"
4570
4571 msgid "stereo"
4572 msgstr "stereo"
4573
4574 msgid "stop PiP"
4575 msgstr "avsluta BiB"
4576
4577 msgid "stop entry"
4578 msgstr "slutpost"
4579
4580 msgid "stop recording"
4581 msgstr "stoppa inspelning"
4582
4583 msgid "stop timeshift"
4584 msgstr "stoppa timeshift"
4585
4586 msgid "swap PiP and main picture"
4587 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
4588
4589 msgid "switch to bookmarks"
4590 msgstr "byt till bokmärke"
4591
4592 msgid "switch to filelist"
4593 msgstr "byt till fillista"
4594
4595 msgid "switch to playlist"
4596 msgstr "byt till spellista"
4597
4598 msgid "switch to the next angle"
4599 msgstr ""
4600
4601 msgid "switch to the next audio track"
4602 msgstr "byt till nästa ljudspår"
4603
4604 msgid "switch to the next subtitle language"
4605 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
4606
4607 msgid "template file"
4608 msgstr ""
4609
4610 msgid "textcolor"
4611 msgstr "textfärg"
4612
4613 msgid "this recording"
4614 msgstr "denna inspelning"
4615
4616 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4617 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
4618
4619 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4620 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
4621
4622 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4623 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
4624
4625 msgid "unconfirmed"
4626 msgstr "obekräftad"
4627
4628 msgid "unknown service"
4629 msgstr "okänd kanal"
4630
4631 msgid "until restart"
4632 msgstr "innan omstart"
4633
4634 msgid "user defined"
4635 msgstr "användardefinierad"
4636
4637 msgid "vertical"
4638 msgstr "vertikal"
4639
4640 msgid "view extensions..."
4641 msgstr "visa utökningar..."
4642
4643 msgid "view recordings..."
4644 msgstr "visa inspelningar..."
4645
4646 msgid "wait for ci..."
4647 msgstr "vänta på ci..."
4648
4649 msgid "wait for mmi..."
4650 msgstr "vänta på mmi..."
4651
4652 msgid "waiting"
4653 msgstr "väntar"
4654
4655 msgid "weekly"
4656 msgstr "veckolig"
4657
4658 msgid "whitelist"
4659 msgstr "vitlista"
4660
4661 msgid "working"
4662 msgstr ""
4663
4664 msgid "yellow"
4665 msgstr "gul"
4666
4667 msgid "yes"
4668 msgstr "ja"
4669
4670 msgid "yes (keep feeds)"
4671 msgstr "ja (behåll feeds)"
4672
4673 msgid ""
4674 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4675 "assistance before rebooting your dreambox."
4676 msgstr ""
4677 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
4678 "hjälp innan du startar om din dreambox."
4679
4680 msgid "zap"
4681 msgstr "zap"
4682
4683 msgid "zapped"
4684 msgstr "zapped"
4685
4686 #~ msgid ""
4687 #~ "\n"
4688 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4689 #~ msgstr ""
4690 #~ "\n"
4691 #~ "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
4692
4693 #~ msgid "\"?"
4694 #~ msgstr "\"?"
4695
4696 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
4697 #~ msgstr ".NFI Flash bootbar USB stick skapad. "
4698
4699 #~ msgid "AGC"
4700 #~ msgstr "AGC"
4701
4702 #~ msgid "AGC:"
4703 #~ msgstr "AGC:"
4704
4705 #~ msgid "Abort"
4706 #~ msgstr "Avbryt"
4707
4708 #~ msgid "Add title..."
4709 #~ msgstr "Lägg till titel..."
4710
4711 #~ msgid "All..."
4712 #~ msgstr "Alla..."
4713
4714 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4715 #~ msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
4716
4717 #~ msgid ""
4718 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4719 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4720 #~ "\n"
4721 #~ msgstr ""
4722 #~ "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
4723 #~ "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
4724 #~ "\n"
4725
4726 #~ msgid ""
4727 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4728 #~ "\n"
4729 #~ msgstr ""
4730 #~ "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
4731 #~ "\n"
4732
4733 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
4734 #~ msgstr "Automatisk SSID sökning"
4735
4736 #~ msgid "Burn"
4737 #~ msgstr "Skapa"
4738
4739 #~ msgid "Burn To DVD..."
4740 #~ msgstr "Skapa DVD..."
4741
4742 #~ msgid "Choose Location"
4743 #~ msgstr "Välj lokation"
4744
4745 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4746 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
4747
4748 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4749 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
4750
4751 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4752 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
4753
4754 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4755 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
4756
4757 #~ msgid "Confirm"
4758 #~ msgstr "Bekräfta"
4759
4760 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4761 #~ msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
4762
4763 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4764 #~ msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
4765
4766 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
4767 #~ msgstr "Kopiera USB flash boot image till stick..."
4768
4769 #~ msgid "DVD ENTER key"
4770 #~ msgstr "DVD ENTER tangent"
4771
4772 #~ msgid "DVD down key"
4773 #~ msgstr "DVD ner tangent"
4774
4775 #~ msgid "DVD left key"
4776 #~ msgstr "DVD vänster tangent"
4777
4778 #~ msgid "DVD right key"
4779 #~ msgstr "DVD höger tangent"
4780
4781 #~ msgid "DVD up key"
4782 #~ msgstr "DVD upp tangent"
4783
4784 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
4785 #~ msgstr "Packar upp USB flash boot image..."
4786
4787 #~ msgid "Device Setup..."
4788 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
4789
4790 #~ msgid "DiSEqC Mode"
4791 #~ msgstr "DiSEqC Läge"
4792
4793 #~ msgid ""
4794 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
4795 #~ "the plugin \""
4796 #~ msgstr ""
4797 #~ "Vill du verkligen TA BORT\n"
4798 #~ "pluginen \""
4799
4800 #~ msgid ""
4801 #~ "Do you really want to download\n"
4802 #~ "the plugin \""
4803 #~ msgstr ""
4804 #~ "Vill du verkligen ladda ner\n"
4805 #~ "pluginen \""
4806
4807 #~ msgid "Do you really want to exit?"
4808 #~ msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
4809
4810 #~ msgid "Downloading image description..."
4811 #~ msgstr "Ladda ner image beskrivning..."
4812
4813 #~ msgid "Edit current title"
4814 #~ msgstr "Ändra vald titel"
4815
4816 #~ msgid "Edit title..."
4817 #~ msgstr "Ändra titel..."
4818
4819 #~ msgid "Enable LAN"
4820 #~ msgstr "Aktivera LAN"
4821
4822 #~ msgid "Enable WLAN"
4823 #~ msgstr "Aktivera WLAN"
4824
4825 #~ msgid ""
4826 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4827 #~ "\n"
4828 #~ msgstr ""
4829 #~ "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
4830 #~ "\n"
4831
4832 #~ msgid "End"
4833 #~ msgstr "Slut"
4834
4835 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4836 #~ msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
4837
4838 #~ msgid "Fix USB stick"
4839 #~ msgstr "Fix USB stick"
4840
4841 #~ msgid "Font size"
4842 #~ msgstr "Font storlek"
4843
4844 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
4845 #~ msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
4846
4847 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4848 #~ msgstr "Namnserver installation..."
4849
4850 #~ msgid "New DVD"
4851 #~ msgstr "Ny DVD"
4852
4853 #~ msgid ""
4854 #~ "No working local networkadapter found.\n"
4855 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
4856 #~ "configured correctly."
4857 #~ msgstr ""
4858 #~ "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
4859 #~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt "
4860 #~ "Nätverk är korrekt konfigurerat."
4861
4862 #~ msgid ""
4863 #~ "No working wireless interface found.\n"
4864 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4865 #~ "enable your local network interface."
4866 #~ msgstr ""
4867 #~ "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
4868 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick "
4869 #~ "eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4870
4871 #~ msgid ""
4872 #~ "No working wireless interface found.\n"
4873 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4874 #~ "you local network interface."
4875 #~ msgstr ""
4876 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
4877 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
4878 #~ "aktiverat lokalt nätverkskort."
4879
4880 #~ msgid ""
4881 #~ "No working wireless interface found.\n"
4882 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4883 #~ "your local network interface."
4884 #~ msgstr ""
4885 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
4886 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
4887 #~ "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
4888
4889 #~ msgid ""
4890 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
4891 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
4892 #~ "Network is configured correctly."
4893 #~ msgstr ""
4894 #~ "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
4895 #~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
4896 #~ "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
4897
4898 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4899 #~ msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
4900
4901 #~ msgid ""
4902 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
4903 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
4904 #~ "back in."
4905 #~ msgstr ""
4906 #~ "Vänligen anslut nu USB stick (minsta storlek 64MB) som du vill formatera "
4907 #~ "och använda som .NFI image flasher. Tryck OK efter du anslutit stickan i "
4908 #~ "boxen. "
4909
4910 #~ msgid "Other..."
4911 #~ msgstr "Annat..."
4912
4913 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
4914 #~ msgstr "Partitionera USB stick..."
4915
4916 #~ msgid ""
4917 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4918 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4919 #~ "built in wireless network support"
4920 #~ msgstr ""
4921 #~ "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick "
4922 #~ "till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det "
4923 #~ "inbyggda trådlösa nätverksstödet."
4924
4925 #~ msgid ""
4926 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4927 #~ "needed values.\n"
4928 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4929 #~ msgstr ""
4930 #~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i "
4931 #~ "de behövda värdena.\n"
4932 #~ "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
4933
4934 #~ msgid ""
4935 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4936 #~ "needed values.\n"
4937 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4938 #~ msgstr ""
4939 #~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de "
4940 #~ "behövda värdena.\n"
4941 #~ "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
4942
4943 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4944 #~ msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
4945
4946 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
4947 #~ msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
4948
4949 #~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
4950 #~ msgstr "Vänligen vänta för md5 signatur verifiering..."
4951
4952 #~ msgid ""
4953 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4954 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4955 #~ "supported.\n"
4956 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4957 #~ "\n"
4958 #~ msgstr ""
4959 #~ "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
4960 #~ "Dreambox.\n"
4961 #~ "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för "
4962 #~ "detta.\n"
4963 #~ "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
4964 #~ "\n"
4965
4966 #~ msgid "Really delete this timer?"
4967 #~ msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
4968
4969 #~ msgid ""
4970 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
4971 #~ "now?"
4972 #~ msgstr ""
4973 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
4974
4975 #~ msgid ""
4976 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4977 #~ "restart now?"
4978 #~ msgstr ""
4979 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
4980
4981 #~ msgid ""
4982 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4983 #~ "shutdown now?"
4984 #~ msgstr ""
4985 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
4986
4987 #~ msgid "Remounting stick partition..."
4988 #~ msgstr "Ommontera stcik partition..."
4989
4990 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4991 #~ msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
4992
4993 #~ msgid "Save current project to disk"
4994 #~ msgstr "Spara nuvarande project till disk"
4995
4996 #~ msgid "Save..."
4997 #~ msgstr "Spara..."
4998
4999 #~ msgid "Show files from %s"
5000 #~ msgstr "Visa filer från %s"
5001
5002 #~ msgid "Start"
5003 #~ msgstr "Start"
5004
5005 #~ msgid "Step "
5006 #~ msgstr "Steg "
5007
5008 #~ msgid ""
5009 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5010 #~ "\n"
5011 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
5012 #~ "\n"
5013 #~ "Please press OK to continue."
5014 #~ msgstr ""
5015 #~ "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att "
5016 #~ "användas.\n"
5017 #~ "\n"
5018 #~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
5019 #~ "\n"
5020 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5021
5022 #~ msgid ""
5023 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5024 #~ "\n"
5025 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
5026 #~ "\n"
5027 #~ "Please press OK to continue."
5028 #~ msgstr ""
5029 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
5030 #~ "användas.\n"
5031 #~ "\n"
5032 #~ "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
5033 #~ "\n"
5034 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5035
5036 #~ msgid ""
5037 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5038 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
5039 #~ msgstr ""
5040 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
5041 #~ "användas.\n"
5042 #~ "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
5043
5044 #~ msgid ""
5045 #~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
5046 #~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
5047 #~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from "
5048 #~ "the stick!"
5049 #~ msgstr ""
5050 #~ ".NFI Image flasher USB stick är nu klar för att användas. Vänligen ladda "
5051 #~ "ner .NFI image fil från feed server och spara på stickan. Efter det "
5052 #~ "starta om och håll 'Ner' knappen på fronten intryckt för att starta .NFI "
5053 #~ "flasher från stickan!"
5054
5055 #~ msgid ""
5056 #~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
5057 #~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
5058 #~ "stick out."
5059 #~ msgstr ""
5060 #~ "För att säkerställa att du verkligen vill göra detta, vänligen ta ut mål "
5061 #~ "USB stickan nu och sätt tillbaka den vid begäran. Tryck OK när du har "
5062 #~ "tagit ut stickan."
5063
5064 #~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
5065 #~ msgstr "Väntar på USB stick..."
5066
5067 #~ msgid ""
5068 #~ "Welcome.\n"
5069 #~ "\n"
5070 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
5071 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
5072 #~ "\n"
5073 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
5074 #~ msgstr ""
5075 #~ "Välkommen.\n"
5076 #~ "\n"
5077 #~ "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, denna guide kommer hjälpa "
5078 #~ "dig med grundinställningarna av nätverket i din Dreambox.\n"
5079 #~ "\n"
5080 #~ "Tryck OK på din fjärrkontroll för att gå till nästa steg."
5081
5082 #~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
5083 #~ msgstr "Skrivning av image fil till NAND flash"
5084
5085 #~ msgid ""
5086 #~ "You need to define some keywords first!\n"
5087 #~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
5088 #~ "Do you want to define keywords now?"
5089 #~ msgstr ""
5090 #~ "Du måste ange några nyckelord först!\n"
5091 #~ "Tryck Meny för att ange nyckelord.\n"
5092 #~ "Vill du ange nyckelord nu?"
5093
5094 #~ msgid ""
5095 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
5096 #~ "Please choose what you want to do next."
5097 #~ msgstr ""
5098 #~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar inte!\n"
5099 #~ "Vänligen välj vad du vill göra."
5100
5101 #~ msgid ""
5102 #~ "Your network is restarting.\n"
5103 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
5104 #~ msgstr ""
5105 #~ "Ditt nätverk startas om.\n"
5106 #~ "Du kommer automatiskt bli förd till nästa steg."
5107
5108 #~ msgid ""
5109 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
5110 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
5111 #~ msgstr ""
5112 #~ "Din tråd LAN Adapter kunde inte startas.\n"
5113 #~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
5114
5115 #~ msgid ""
5116 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
5117 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
5118 #~ msgstr ""
5119 #~ "Din trådlösa LAN Adapter kunde inte startas.\n"
5120 #~ "Vill du starta om din Dreambox för att använda den nya konfigurationen?\n"
5121
5122 #~ msgid ""
5123 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
5124 #~ "Please choose what you want to do next."
5125 #~ msgstr ""
5126 #~ "Din trådlösa Internet anslutning fungerar inte!\n"
5127 #~ "Vänligen välj vad du vill göra."
5128
5129 #~ msgid "by Exif"
5130 #~ msgstr "av Exif"
5131
5132 #~ msgid "color"
5133 #~ msgstr "färg"
5134
5135 #~ msgid "delete"
5136 #~ msgstr "ta bort"
5137
5138 #~ msgid "equal to Socket A"
5139 #~ msgstr "likadant som Ingång A"
5140
5141 #~ msgid "font face"
5142 #~ msgstr "font utseende"
5143
5144 #~ msgid "full /etc directory"
5145 #~ msgstr "fullt /etc bibliotek"
5146
5147 #~ msgid "headline"
5148 #~ msgstr "rubrik"
5149
5150 #~ msgid "highlighted button"
5151 #~ msgstr "Vald knapp"
5152
5153 #~ msgid "loopthrough to socket A"
5154 #~ msgstr "loopthrough till ingång A"
5155
5156 #~ msgid "no Picture found"
5157 #~ msgstr "ingen bild hittad"
5158
5159 #~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
5160 #~ msgstr "endast /etc/enigma2 bibliotek"
5161
5162 #~ msgid "rebooting..."
5163 #~ msgstr "startar om..."
5164
5165 #~ msgid "show first tag"
5166 #~ msgstr "visa första märkning"
5167
5168 #~ msgid "show second tag"
5169 #~ msgstr "visa andra märkning"
5170
5171 #~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
5172 #~ msgstr "utrymme (topp, mellan rader, vänster)"
5173
5174 #~ msgid "text"
5175 #~ msgstr "text"