Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-05-11 10:44+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-05-12 13:09+0200\n"
12 "Last-Translator: acid-burn <>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "Language: sk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
20 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
21 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
22
23 #
24 msgid ""
25 "\n"
26 "Advanced options and settings."
27 msgstr ""
28 "\n"
29 "Rozšírené voľby a nastavenia."
30
31 #
32 msgid ""
33 "\n"
34 "After pressing OK, please wait!"
35 msgstr ""
36 "\n"
37 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
38
39 #
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Backup your Dreambox settings."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
46
47 #
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Edit the upgrade source address."
51 msgstr ""
52 "\n"
53 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
54
55 msgid ""
56 "\n"
57 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
58 msgstr ""
59 "\n"
60 "Správa rozšírení a modulov pre Dreambox"
61
62 msgid ""
63 "\n"
64 "Online update of your Dreambox software."
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
68
69 #
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Press OK on your remote control to continue."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
76
77 #
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox settings."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
84
85 #
86 msgid ""
87 "\n"
88 "Restore your Dreambox with a new firmware."
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
92
93 #
94 msgid ""
95 "\n"
96 "Restore your backups by date."
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
100
101 #
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Scan for local extensions and install them."
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
108
109 #
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Select your backup device.\n"
113 "Current device: "
114 msgstr ""
115 "\n"
116 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
117 "Aktuálne zariadenie: "
118
119 #
120 msgid ""
121 "\n"
122 "System will restart after the restore!"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
126
127 msgid ""
128 "\n"
129 "View, install and remove available or installed packages."
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Zobraziť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
133
134 msgid " "
135 msgstr ""
136
137 msgid " Results"
138 msgstr " Výsledky"
139
140 msgid " extensions."
141 msgstr " rozšírenia."
142
143 msgid " packages selected."
144 msgstr " balíčkov zvolených."
145
146 msgid " updates available."
147 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
148
149 msgid " wireless networks found!"
150 msgstr " bezdrôtových sietí nájdených."
151
152 msgid "#000000"
153 msgstr "#000000"
154
155 msgid "#0064c7"
156 msgstr "#0064c7"
157
158 msgid "#25062748"
159 msgstr "#25062748"
160
161 msgid "#389416"
162 msgstr "#389416"
163
164 msgid "#80000000"
165 msgstr "#80000000"
166
167 msgid "#80ffffff"
168 msgstr "#80ffffff"
169
170 msgid "#bab329"
171 msgstr "#bab329"
172
173 msgid "#f23d21"
174 msgstr "#f23d21"
175
176 msgid "#ffffff"
177 msgstr "#ffffff"
178
179 msgid "#ffffffff"
180 msgstr "#ffffffff"
181
182 msgid "%H:%M"
183 msgstr "%H:%M"
184
185 #, python-format
186 msgid "%d jobs are running in the background!"
187 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
188
189 #, python-format
190 msgid "%d min"
191 msgstr "%d min"
192
193 #, python-format
194 msgid "%d services found!"
195 msgstr "Nájdených %d staníc!"
196
197 msgid "%d.%B %Y"
198 msgstr "%d.%B %Y"
199
200 #, python-format
201 msgid "%i ms"
202 msgstr "%i ms"
203
204 #, python-format
205 msgid ""
206 "%s\n"
207 "(%s, %d MB free)"
208 msgstr ""
209 "%s\n"
210 "(%s, %d MB voľných)"
211
212 #, python-format
213 msgid "%s (%s)\n"
214 msgstr "%s (%s)\n"
215
216 msgid "(ZAP)"
217 msgstr "(Prepnúť)"
218
219 msgid "(empty)"
220 msgstr "(prázdne)"
221
222 msgid "(show optional DVD audio menu)"
223 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
224
225 msgid "* Only available if more than one interface is active."
226 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
227
228 msgid ".NFI Download failed:"
229 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
230
231 msgid ""
232 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
233 msgstr ""
234 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
235
236 msgid "0"
237 msgstr "0"
238
239 msgid "1"
240 msgstr "1"
241
242 msgid "1 wireless network found!"
243 msgstr "Nájdená 1 bezdrôtová sieť."
244
245 msgid "1.0"
246 msgstr "1,0"
247
248 msgid "1.1"
249 msgstr "1,1"
250
251 msgid "1.2"
252 msgstr "1,2"
253
254 msgid "12V output"
255 msgstr "12 V výstup"
256
257 msgid "13 V"
258 msgstr "13 V"
259
260 msgid "16:10"
261 msgstr "16:10"
262
263 msgid "16:10 Letterbox"
264 msgstr "16:10 Letterbox"
265
266 msgid "16:10 PanScan"
267 msgstr "16:10 PanScan"
268
269 msgid "16:9"
270 msgstr "16:9"
271
272 msgid "16:9 Letterbox"
273 msgstr "16:9 Letterbox"
274
275 msgid "16:9 always"
276 msgstr "vždy 16:9"
277
278 msgid "18 V"
279 msgstr "18 V"
280
281 msgid "2"
282 msgstr "2"
283
284 msgid "3"
285 msgstr "3"
286
287 msgid "30 minutes"
288 msgstr "30 minút"
289
290 msgid "4"
291 msgstr "4"
292
293 msgid "4:3"
294 msgstr "4:3"
295
296 msgid "4:3 Letterbox"
297 msgstr "4:3 Letterbox"
298
299 msgid "4:3 PanScan"
300 msgstr "4:3 PanScan"
301
302 msgid "5"
303 msgstr "5"
304
305 msgid "5 minutes"
306 msgstr "5 minút"
307
308 msgid "6"
309 msgstr "6"
310
311 msgid "60 minutes"
312 msgstr "60 minút"
313
314 msgid "7"
315 msgstr "7"
316
317 msgid "8"
318 msgstr "8"
319
320 msgid "9"
321 msgstr "9"
322
323 msgid "<Current movielist location>"
324 msgstr "<Aktuálne umiestnenie zoznamu filmov>"
325
326 msgid "<Default movie location>"
327 msgstr "<Predvolené umiestnenie filmov>"
328
329 msgid "<Last timer location>"
330 msgstr "<Umiestnenie poslednej časovej nahrávky>"
331
332 msgid "<unknown>"
333 msgstr "<neznámy>"
334
335 msgid "??"
336 msgstr "??"
337
338 msgid "A"
339 msgstr "A"
340
341 #, python-format
342 msgid ""
343 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
344 "Do you want to keep your version?"
345 msgstr ""
346 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
347 "Chcete zachovať svoju verziu?"
348
349 msgid "A demo plugin for TPM usage."
350 msgstr "Ukážkový modul pre TPM."
351
352 msgid ""
353 "A finished record timer wants to set your\n"
354 "Dreambox to standby. Do that now?"
355 msgstr ""
356 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
357 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
358
359 msgid ""
360 "A finished record timer wants to shut down\n"
361 "your Dreambox. Shutdown now?"
362 msgstr ""
363 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
364 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
365
366 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
367 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
368
369 msgid ""
370 "A mount entry with this name already exists!\n"
371 "Update existing entry and continue?\n"
372 msgstr "Prístup s týmto názvom už existuje.\n"
373
374 #, python-format
375 msgid ""
376 "A record has been started:\n"
377 "%s"
378 msgstr ""
379 "Nahrávanie začalo:\n"
380 "%s"
381
382 msgid ""
383 "A recording is currently running.\n"
384 "What do you want to do?"
385 msgstr ""
386 "Práve sa nahráva.\n"
387 "Čo chcete urobiť?"
388
389 msgid ""
390 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
391 "configure the positioner."
392 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
393
394 msgid ""
395 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
396 "start the satfinder."
397 msgstr ""
398 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
399
400 #, python-format
401 msgid "A required tool (%s) was not found."
402 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
403
404 msgid "A search for available updates is currently in progress."
405 msgstr "Práve prebieha vyhľadávanie dostupných aktualizácií."
406
407 msgid ""
408 "A second configured interface has been found.\n"
409 "\n"
410 "Do you want to disable the second network interface?"
411 msgstr ""
412 "Bolo nájdené druhé nakonfigurované rozhranie.\n"
413 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
414
415 msgid ""
416 "A sleep timer wants to set your\n"
417 "Dreambox to standby. Do that now?"
418 msgstr ""
419 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
420 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
421
422 msgid ""
423 "A sleep timer wants to shut down\n"
424 "your Dreambox. Shutdown now?"
425 msgstr ""
426 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
427 "Vypnúť teraz?"
428
429 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
430 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
431
432 msgid ""
433 "A timer failed to record!\n"
434 "Disable TV and try again?\n"
435 msgstr ""
436 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
437 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
438
439 msgid "A/V Settings"
440 msgstr "Nastavenia A/V"
441
442 msgid "AA"
443 msgstr "AA"
444
445 msgid "AB"
446 msgstr "AB"
447
448 msgid "AC3 default"
449 msgstr "AC3 implicitne"
450
451 msgid "AC3 downmix"
452 msgstr "AC3 downmix"
453
454 msgid "Abort"
455 msgstr "Zrušiť"
456
457 msgid "Abort this Wizard."
458 msgstr "Skončiť tohto sprievodcu."
459
460 msgid "About"
461 msgstr "O Dreamboxe"
462
463 msgid "About..."
464 msgstr "O Dreamboxe..."
465
466 msgid "Accesspoint:"
467 msgstr "Prístupový bod:"
468
469 msgid "Action on long powerbutton press"
470 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
471
472 msgid "Action on short powerbutton press"
473 msgstr "Činnosť po krátkom stlačení sieťového vypínača"
474
475 msgid "Action:"
476 msgstr "Činnosť:"
477
478 msgid "Activate Picture in Picture"
479 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
480
481 msgid "Activate network settings"
482 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
483
484 msgid "Active"
485 msgstr "Aktívne"
486
487 msgid ""
488 "Active/\n"
489 "Inactive"
490 msgstr ""
491 "Aktívne/\n"
492 "Neaktívne"
493
494 msgid "Adapter settings"
495 msgstr "Nastavenia adaptéra"
496
497 msgid "Add"
498 msgstr "Pridať"
499
500 msgid "Add Bookmark"
501 msgstr "Pridať záložku"
502
503 msgid "Add WLAN configuration?"
504 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
505
506 msgid "Add a mark"
507 msgstr "Pridať značku"
508
509 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
510 msgstr "Pridanie nového prístupu NFS alebo CIFS do Dreamboxa."
511
512 msgid "Add a new title"
513 msgstr "Pridať nový titul"
514
515 msgid "Add network configuration?"
516 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
517
518 msgid "Add new AutoTimer"
519 msgstr "Pridať nový autočasovač"
520
521 msgid "Add new network mount point"
522 msgstr "Pridať nový sieťový prístup."
523
524 msgid "Add timer"
525 msgstr "Pridať časovač"
526
527 msgid "Add timer as disabled on conflict"
528 msgstr "Pridať časovač ako vypnutý pri konflikte"
529
530 msgid "Add title"
531 msgstr "Pridať titul"
532
533 msgid "Add to bouquet"
534 msgstr "Pridať do buketu"
535
536 msgid "Add to favourites"
537 msgstr "Pridať do obľúbených"
538
539 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
540 msgstr "Pridať časovač prepnutia namiesto časovača nahrávania?"
541
542 msgid "Added: "
543 msgstr "Pridané:"
544
545 msgid ""
546 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
547 "enabled."
548 msgstr ""
549 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
550 "číslo, revízia, ...)."
551
552 msgid "Adds network configuration if enabled."
553 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
554
555 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
556 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
557
558 msgid ""
559 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
560 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
561 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
562 "test screens."
563 msgstr ""
564 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
565 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
566 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
567 "testovací obrazec."
568
569 msgid "Advanced Options"
570 msgstr "Rozšírené voľby"
571
572 msgid "Advanced Software"
573 msgstr "Vylepšený softvér"
574
575 msgid "Advanced Software Plugin"
576 msgstr "Modul vylepšeného softvéru"
577
578 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
579 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
580
581 msgid "Advanced Video Setup"
582 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
583
584 msgid "Advanced restore"
585 msgstr "Rozšírené obnovenie"
586
587 msgid "After event"
588 msgstr "Po udalosti"
589
590 msgid ""
591 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
592 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
593 msgstr ""
594 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
595 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
596
597 msgid "Album"
598 msgstr "Album"
599
600 msgid "All"
601 msgstr "Všetky"
602
603 msgid "All Satellites"
604 msgstr "Všetky satelity"
605
606 msgid "All Time"
607 msgstr ""
608
609 msgid "All non-repeating timers"
610 msgstr "Všetky časovače bez opakovania"
611
612 msgid "Allow zapping via Webinterface"
613 msgstr "Umožniť prepnutie cez webové rozhranie"
614
615 msgid "Alpha"
616 msgstr "Alfa"
617
618 msgid "Alternative radio mode"
619 msgstr "Alternatívny režim rádia"
620
621 msgid "Alternative services tuner priority"
622 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
623
624 msgid "Always ask before sending"
625 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
626
627 msgid "Ammount of recordings left"
628 msgstr "Zvyšné záznamy"
629
630 msgid "An empty filename is illegal."
631 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
632
633 msgid "An error occured."
634 msgstr "Došlo k chybe."
635
636 msgid "An unknown error occured!"
637 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
638
639 msgid "Anonymize crashlog?"
640 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
641
642 msgid "Arabic"
643 msgstr "Arabčina"
644
645 msgid ""
646 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
647 "\n"
648 msgstr ""
649 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
650 "\n"
651
652 msgid ""
653 "Are you sure you want to delete\n"
654 "following backup:\n"
655 msgstr ""
656 "Naozaj chcete zmazať\n"
657 "túto zálohu:\n"
658
659 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
660 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
661
662 msgid ""
663 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
664 "\n"
665 msgstr ""
666 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
667 "\n"
668
669 msgid ""
670 "Are you sure you want to restore\n"
671 "following backup:\n"
672 msgstr ""
673 "Naozaj chcete obnoviť\n"
674 "z tejto zálohy:\n"
675
676 msgid ""
677 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
678 "Enigma2 will restart after the restore"
679 msgstr ""
680 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
681 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
682
683 msgid ""
684 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
685 "\n"
686 msgstr ""
687 "Naozaj chcete uložiť tento sieťový prístup?\n"
688 "\n"
689
690 msgid "Artist"
691 msgstr "Umelec"
692
693 msgid "Ascending"
694 msgstr "Vzostupne"
695
696 msgid "Ask before shutdown:"
697 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
698
699 msgid "Ask user"
700 msgstr "opýtať sa"
701
702 msgid "Aspect Ratio"
703 msgstr "Pomer strán"
704
705 msgid "Atheros"
706 msgstr ""
707
708 msgid "Audio"
709 msgstr "Zvuk"
710
711 msgid "Audio Options..."
712 msgstr "Voľby zvuku ..."
713
714 msgid "Audio Sync"
715 msgstr ""
716
717 msgid "Audio Sync Setup"
718 msgstr ""
719
720 msgid "Australia"
721 msgstr "Austrália"
722
723 msgid "Author: "
724 msgstr "Autor: "
725
726 msgid "Authoring mode"
727 msgstr "Režim autorizácie"
728
729 msgid "Auto"
730 msgstr "Auto"
731
732 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
733 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
734
735 msgid "Auto flesh"
736 msgstr "Automatické flešovanie"
737
738 msgid "Auto scart switching"
739 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
740
741 msgid "AutoTimer Editor"
742 msgstr "Editor autočasovača"
743
744 msgid "AutoTimer Filters"
745 msgstr "Filtre autočasovača"
746
747 msgid "AutoTimer Services"
748 msgstr "Stanice autočasovača"
749
750 msgid "AutoTimer Settings"
751 msgstr "Nastavenia autočasovača"
752
753 msgid "AutoTimer overview"
754 msgstr "Prehľad autočasovača"
755
756 msgid "Automatic"
757 msgstr "Automaticky"
758
759 msgid "Automatic Scan"
760 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
761
762 msgid "Autos & Vehicles"
763 msgstr "Autá a doprava"
764
765 msgid "Autowrite timer"
766 msgstr "Automatický zápis časovača"
767
768 msgid "Available format variables"
769 msgstr "Dostupné premenné formátu"
770
771 msgid "B"
772 msgstr "B"
773
774 msgid "BA"
775 msgstr "BA"
776
777 msgid "BB"
778 msgstr "BB"
779
780 msgid "BER"
781 msgstr "BER"
782
783 msgid "BER:"
784 msgstr "BER:"
785
786 msgid "Back"
787 msgstr "Späť"
788
789 msgid "Background"
790 msgstr "Pozadie"
791
792 msgid "Backup done."
793 msgstr "Zálohovanie skončilo."
794
795 msgid "Backup failed."
796 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
797
798 msgid "Backup is running..."
799 msgstr "Zálohovanie beží..."
800
801 msgid "Backup system settings"
802 msgstr "Zálohovať nastavenia systému"
803
804 msgid "Band"
805 msgstr "Pásmo"
806
807 msgid "Bandwidth"
808 msgstr "Šírka pásma"
809
810 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
811 msgstr "Začiatok časového obdobia \"po udalosti\""
812
813 msgid "Begin of timespan"
814 msgstr "Začiatok časového obdobia"
815
816 msgid "Begin time"
817 msgstr "Čas začiatku"
818
819 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
820 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
821
822 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
823 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
824
825 msgid "Behavior when a movie is started"
826 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
827
828 msgid "Behavior when a movie is stopped"
829 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
830
831 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
832 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
833
834 msgid "Bitrate:"
835 msgstr "Dátový tok:"
836
837 msgid "Block noise reduction"
838 msgstr ""
839
840 msgid "Blue boost"
841 msgstr "Zosilniť modrú"
842
843 msgid "Bookmarks"
844 msgstr "Záložky"
845
846 msgid "Bouquets"
847 msgstr "Bukety"
848
849 msgid "Brazil"
850 msgstr "Brazília"
851
852 msgid "Brightness"
853 msgstr "Jas"
854
855 msgid "Browse network neighbourhood"
856 msgstr "Prehľadávať siete v susedstve"
857
858 msgid "Burn DVD"
859 msgstr "Napáliť DVD"
860
861 msgid "Burn existing image to DVD"
862 msgstr "Napáliť existujúci image na DVD"
863
864 msgid "Burn to DVD"
865 msgstr "Napáliť na DVD..."
866
867 msgid "Bus: "
868 msgstr "Zbernica:"
869
870 msgid ""
871 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
872 "displayed."
873 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
874
875 msgid "C"
876 msgstr "C"
877
878 msgid "C-Band"
879 msgstr "Pásmo C"
880
881 msgid "CDInfo"
882 msgstr ""
883
884 msgid "CI assignment"
885 msgstr "Priradenie CI"
886
887 msgid "CIFS share"
888 msgstr "Zdieľanie CIFS"
889
890 msgid "CVBS"
891 msgstr "CVBS"
892
893 msgid "Cable"
894 msgstr "Kábel"
895
896 msgid "Cache Thumbnails"
897 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
898
899 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
900 msgstr "Nedá sa pripojiť k serveru. Skontrolujte sieť!"
901
902 msgid "Canada"
903 msgstr "Kanada"
904
905 msgid "Cancel"
906 msgstr "Zrušiť"
907
908 msgid "Cannot parse feed directory"
909 msgstr "Nemôžem prečítať adresár s feedmi"
910
911 msgid "Capacity: "
912 msgstr "Kapacita:"
913
914 msgid "Card"
915 msgstr "Karta"
916
917 msgid "Catalan"
918 msgstr "Katalánčina"
919
920 msgid "Center screen at the lower border"
921 msgstr "Vystrediť obrazovku na dolnom okraji"
922
923 msgid "Center screen at the upper border"
924 msgstr "Vystrediť obrazovku na hornom okraji"
925
926 msgid "Change active delay"
927 msgstr "Zmeniť aktívne oneskorenie"
928
929 msgid "Change bouquets in quickzap"
930 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
931
932 msgid "Change default recording offset?"
933 msgstr "Zmeniť predvolený posun nahrávania?"
934
935 msgid "Change dir."
936 msgstr "Zmeniť adresár"
937
938 msgid "Change hostname"
939 msgstr "Zmeniť názov hostiteľa"
940
941 msgid "Change pin code"
942 msgstr "Zmeniť kód PIN"
943
944 msgid "Change service pin"
945 msgstr "Zmeniť PIN programu"
946
947 msgid "Change service pins"
948 msgstr "Zmeniť PINy programu"
949
950 msgid "Change setup pin"
951 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
952
953 msgid "Change step size"
954 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
955
956 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
957 msgstr "Zmeňte názov hostiteľa Dreamboxa."
958
959 msgid "Channel"
960 msgstr "Stanica"
961
962 msgid "Channel Selection"
963 msgstr "Voľba stanice"
964
965 msgid "Channel audio:"
966 msgstr "Zvuk stanice:"
967
968 msgid "Channel not in services list"
969 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
970
971 msgid "Channel:"
972 msgstr "Stanica:"
973
974 msgid "Channellist menu"
975 msgstr "Menu zoznamu staníc"
976
977 msgid "Channels"
978 msgstr "Stanice"
979
980 msgid "Chap."
981 msgstr "Kap."
982
983 msgid "Chapter"
984 msgstr "Kapitola"
985
986 msgid "Chapter:"
987 msgstr "Kapitola:"
988
989 msgid "Check"
990 msgstr "Skontrolovať"
991
992 msgid "Checking Filesystem..."
993 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
994
995 msgid "Choose Tuner"
996 msgstr "Zvoliť tuner"
997
998 msgid "Choose a wireless network"
999 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
1000
1001 msgid "Choose backup files"
1002 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
1003
1004 msgid "Choose backup location"
1005 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
1006
1007 msgid "Choose bouquet"
1008 msgstr "Zvoliť buket"
1009
1010 msgid "Choose target folder"
1011 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
1012
1013 msgid "Choose upgrade source"
1014 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
1015
1016 msgid "Choose your Skin"
1017 msgstr "Zvoliť vzhľad"
1018
1019 msgid "Circular left"
1020 msgstr "Kruhová ľavá"
1021
1022 msgid "Circular right"
1023 msgstr "Kruhová pravá"
1024
1025 msgid "Classic"
1026 msgstr "Klasika"
1027
1028 msgid "Cleanup"
1029 msgstr "Vyčistiť"
1030
1031 msgid "Cleanup Wizard"
1032 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1033
1034 msgid "Cleanup Wizard settings"
1035 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1036
1037 msgid "CleanupWizard"
1038 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1039
1040 msgid "Clear before scan"
1041 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1042
1043 msgid "Clear history on Exit:"
1044 msgstr "Vymazať históriu pri ukončení:"
1045
1046 msgid "Clear log"
1047 msgstr "Vymazať log"
1048
1049 msgid "Close"
1050 msgstr "Zatvoriť"
1051
1052 msgid "Close and forget changes"
1053 msgstr "Zatvoriť a zrušiť zmeny"
1054
1055 msgid "Close and save changes"
1056 msgstr "Zatvoriť a uložiť zmeny"
1057
1058 msgid "Close title selection"
1059 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1060
1061 msgid "Code rate high"
1062 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
1063
1064 msgid "Code rate low"
1065 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
1066
1067 msgid "Coderate HP"
1068 msgstr "Rýchlosť HP"
1069
1070 msgid "Coderate LP"
1071 msgstr "Rýchlosť LP"
1072
1073 msgid "Collection name"
1074 msgstr "Názov zostavy"
1075
1076 msgid "Collection settings"
1077 msgstr "Nastavenia zostavy"
1078
1079 msgid "Color Format"
1080 msgstr "Formát farby"
1081
1082 msgid "Comedy"
1083 msgstr "Komédia"
1084
1085 msgid "Command execution..."
1086 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1087
1088 msgid "Command order"
1089 msgstr "Poradie príkazov"
1090
1091 msgid "Committed DiSEqC command"
1092 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqC"
1093
1094 msgid "Common Interface"
1095 msgstr "Common Interface"
1096
1097 msgid "Common Interface Assignment"
1098 msgstr "Priradenie CI"
1099
1100 msgid "CommonInterface"
1101 msgstr "CommonInterface"
1102
1103 msgid "Communication"
1104 msgstr "Komunikácia"
1105
1106 msgid "Compact Flash"
1107 msgstr "Compact Flash"
1108
1109 msgid "Complete"
1110 msgstr "Kompletné"
1111
1112 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1113 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1114
1115 msgid "Configuration Mode"
1116 msgstr "Možnosti nastavenia"
1117
1118 msgid "Configuration for the Webinterface"
1119 msgstr "Konfigurácia webového rozhrania"
1120
1121 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1122 msgstr "Nastaviť správanie autočasovača"
1123
1124 msgid "Configure interface"
1125 msgstr "Nakonfigurujte rozhranie"
1126
1127 msgid "Configure nameservers"
1128 msgstr "Nastavte názvy serverov"
1129
1130 msgid "Configure your internal LAN"
1131 msgstr "Nakonfigurujte internú LAN"
1132
1133 msgid "Configure your network again"
1134 msgstr "Znova nakonfigurujte sieť"
1135
1136 msgid "Configure your wireless LAN again"
1137 msgstr "Znova nakonfigurujte bezdrôtovú sieť"
1138
1139 msgid "Configuring"
1140 msgstr "Konfigurujem"
1141
1142 msgid "Conflicting timer"
1143 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1144
1145 msgid "Connect"
1146 msgstr "Pripojiť"
1147
1148 msgid "Connect to a Wireless Network"
1149 msgstr "Pripojiť k bezdrôtovej sieti"
1150
1151 msgid "Connected to"
1152 msgstr "Pripojené k "
1153
1154 msgid "Connected!"
1155 msgstr "Pripojené!"
1156
1157 msgid "Constellation"
1158 msgstr "Zostava"
1159
1160 msgid "Content does not fit on DVD!"
1161 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1162
1163 msgid "Continue in background"
1164 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1165
1166 msgid "Continue playing"
1167 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1168
1169 msgid "Contrast"
1170 msgstr "Kontrast"
1171
1172 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1173 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1174
1175 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1176 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1177
1178 msgid "Could not open Picture in Picture"
1179 msgstr "Nedá sa otvoriť obraz v obraze"
1180
1181 #, python-format
1182 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1183 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1184
1185 msgid "Crashlog settings"
1186 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1187
1188 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1189 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1190
1191 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1192 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1193
1194 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1195 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1196
1197 msgid ""
1198 "Crashlogs found!\n"
1199 "Send them to Dream Multimedia?"
1200 msgstr ""
1201 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1202 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1203
1204 msgid "Create DVD-ISO"
1205 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1206
1207 msgid "Create a new AutoTimer."
1208 msgstr "Vytvoriť nový autočasovač"
1209
1210 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1211 msgstr "Vytvoriť nový časovač klasickým editorom"
1212
1213 msgid "Create a new timer using the wizard"
1214 msgstr "Vytvoriť nový časovač pomocou sprievodcu"
1215
1216 msgid "Create movie folder failed"
1217 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1218
1219 #, python-format
1220 msgid "Creating directory %s failed."
1221 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1222
1223 msgid "Creating partition failed"
1224 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1225
1226 msgid "Croatian"
1227 msgstr "Chorvátčina"
1228
1229 msgid "Current Transponder"
1230 msgstr "Aktuálny transpondér"
1231
1232 msgid "Current settings:"
1233 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1234
1235 msgid "Current value: "
1236 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1237
1238 msgid "Current version:"
1239 msgstr "Aktuálna verzia:"
1240
1241 #, python-format
1242 msgid "Custom (%s)"
1243 msgstr "Vlastný (%s)"
1244
1245 msgid "Custom location"
1246 msgstr "Vlastné umiestnenie"
1247
1248 msgid "Custom offset"
1249 msgstr "Vlastný posun"
1250
1251 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1252 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1253
1254 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1255 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1256
1257 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1258 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1259
1260 msgid "Customize"
1261 msgstr "Upraviť"
1262
1263 msgid "Cut"
1264 msgstr "Strih"
1265
1266 msgid "Cutlist editor..."
1267 msgstr "Editor strihov..."
1268
1269 msgid "Czech"
1270 msgstr "Čeština"
1271
1272 msgid "Czech Republic"
1273 msgstr "Česká republika"
1274
1275 msgid "D"
1276 msgstr "D"
1277
1278 msgid "DHCP"
1279 msgstr "DHCP"
1280
1281 msgid "DUAL LAYER DVD"
1282 msgstr "DVOJVRSTVOVÉ DVD"
1283
1284 msgid "DVB-S"
1285 msgstr "DVB-S"
1286
1287 msgid "DVB-S2"
1288 msgstr "DVB-S2"
1289
1290 msgid "DVD File Browser"
1291 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1292
1293 msgid "DVD Player"
1294 msgstr "Prehrávač DVD"
1295
1296 msgid "DVD Titlelist"
1297 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1298
1299 msgid "DVD media toolbox"
1300 msgstr "Nástroje pre DVD"
1301
1302 msgid "Danish"
1303 msgstr "Dánčina"
1304
1305 msgid "Date"
1306 msgstr "Dátum"
1307
1308 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1309 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1310
1311 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1312 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1313
1314 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1315 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1316
1317 msgid "Decrease delay"
1318 msgstr "Zmenšiť oneskorenie"
1319
1320 #, python-format
1321 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1322 msgstr "Zmenšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
1323
1324 msgid "Deep Standby"
1325 msgstr "Vypnúť"
1326
1327 msgid "Default"
1328 msgstr "Predvolené"
1329
1330 msgid "Default Settings"
1331 msgstr "Predvolené nastavenia"
1332
1333 msgid "Default movie location"
1334 msgstr "Predvolené umiestnenie filmov"
1335
1336 msgid "Default services lists"
1337 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1338
1339 msgid "Defaults"
1340 msgstr "Predvolené hodnoty"
1341
1342 msgid "Delay"
1343 msgstr "Oneskorenie"
1344
1345 msgid "Delete"
1346 msgstr "Vymazať"
1347
1348 msgid "Delete crashlogs"
1349 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1350
1351 msgid "Delete entry"
1352 msgstr "Vymazať zadanie"
1353
1354 msgid "Delete failed!"
1355 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1356
1357 msgid "Delete mount"
1358 msgstr "Vymazať prístup"
1359
1360 #, python-format
1361 msgid ""
1362 "Delete no more configured satellite\n"
1363 "%s?"
1364 msgstr ""
1365 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1366 "%s?"
1367
1368 msgid "Descending"
1369 msgstr "Zostupne"
1370
1371 msgid "Description"
1372 msgstr "Opis"
1373
1374 msgid "Deselect"
1375 msgstr "Zrušiť výber"
1376
1377 msgid "Destination directory"
1378 msgstr "Cieľový adresár"
1379
1380 msgid "Details for extension: "
1381 msgstr "Detaily rozšírenia:"
1382
1383 msgid "Detected HDD:"
1384 msgstr "Zistený pevný disk:"
1385
1386 msgid "Detected NIMs:"
1387 msgstr "Zistené tunery:"
1388
1389 msgid "DiSEqC"
1390 msgstr "DiSEqC"
1391
1392 msgid "DiSEqC A/B"
1393 msgstr "DiSEqC A/B"
1394
1395 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1396 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1397
1398 msgid "DiSEqC mode"
1399 msgstr "Režim DiSEqC"
1400
1401 msgid "DiSEqC repeats"
1402 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1403
1404 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1405 msgstr "Nastavenia testovača DiSEqC"
1406
1407 msgid "Dialing:"
1408 msgstr "Vytáčam:"
1409
1410 msgid "Digital contour removal"
1411 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1412
1413 msgid "Dir:"
1414 msgstr "Adr.:"
1415
1416 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1417 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1418
1419 #, python-format
1420 msgid "Directory %s nonexistent."
1421 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1422
1423 msgid "Directory browser"
1424 msgstr "Prehľadávač adresárov"
1425
1426 msgid "Disable"
1427 msgstr "Vypnúť"
1428
1429 msgid "Disable Picture in Picture"
1430 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1431
1432 msgid "Disable Subtitles"
1433 msgstr "Vypnúť titulky"
1434
1435 msgid "Disable crashlog reporting"
1436 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1437
1438 msgid "Disable timer"
1439 msgstr "Vypnúť časovač"
1440
1441 msgid "Disabled"
1442 msgstr "Vypnuté"
1443
1444 msgid "Discard changes and close plugin"
1445 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť modul"
1446
1447 msgid "Discard changes and close screen"
1448 msgstr "Zrušiť zmeny a zatvoriť obrazovku"
1449
1450 msgid "Disconnect"
1451 msgstr "Odpojiť"
1452
1453 msgid "Dish"
1454 msgstr "Parabola"
1455
1456 msgid "Display 16:9 content as"
1457 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1458
1459 msgid "Display 4:3 content as"
1460 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1461
1462 msgid "Display >16:9 content as"
1463 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1464
1465 msgid "Display Setup"
1466 msgstr "Nastavenie displeja"
1467
1468 msgid "Display and Userinterface"
1469 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1470
1471 msgid "Display search results by:"
1472 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania podľa:"
1473
1474 #, python-format
1475 msgid ""
1476 "Do you really want to REMOVE\n"
1477 "the plugin \"%s\"?"
1478 msgstr ""
1479 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1480 "modul \"%s\"?"
1481
1482 msgid ""
1483 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1484 "This could take lots of time!"
1485 msgstr ""
1486 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1487 "Môže to trvať dosť dlho!"
1488
1489 #, python-format
1490 msgid "Do you really want to delete %s?"
1491 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1492
1493 #, python-format
1494 msgid ""
1495 "Do you really want to download\n"
1496 "the plugin \"%s\"?"
1497 msgstr ""
1498 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1499 "modul \"%s\"?"
1500
1501 msgid "Do you really want to exit?"
1502 msgstr "Naozaj chcete skončiť?"
1503
1504 msgid ""
1505 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1506 "All data on the disk will be lost!"
1507 msgstr ""
1508 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1509 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1510
1511 #, python-format
1512 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1513 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1514
1515 #, python-format
1516 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1517 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1518
1519 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1520 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1521
1522 msgid "Do you want to do a service scan?"
1523 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1524
1525 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1526 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1527
1528 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1529 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1530
1531 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1532 msgstr "Chcete zadať užívateľské meno a heslo pre tohto hostiteľa?\n"
1533
1534 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1535 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1536
1537 msgid "Do you want to install the package:\n"
1538 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1539
1540 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1541 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1542
1543 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1544 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1545
1546 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1547 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1548
1549 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1550 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1551
1552 msgid "Do you want to restore your settings?"
1553 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1554
1555 msgid "Do you want to resume this playback?"
1556 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1557
1558 msgid "Do you want to see more entries?"
1559 msgstr "Chcete vidieť viac zadaní?"
1560
1561 msgid ""
1562 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1563 "if needed?"
1564 msgstr ""
1565 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1566 "ak treba?"
1567
1568 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1569 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1570
1571 msgid ""
1572 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1573 "After pressing OK, please wait!"
1574 msgstr ""
1575 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1576 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1577
1578 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1579 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1580
1581 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1582 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1583
1584 msgid "Don't ask, just send"
1585 msgstr "Nepýtať sa, len poslať"
1586
1587 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1588 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1589
1590 #, python-format
1591 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1592 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1593
1594 #, python-format
1595 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1596 msgstr ""
1597 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1598 "d chybami"
1599
1600 msgid "Download"
1601 msgstr "Stiahnuť"
1602
1603 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1604 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1605
1606 msgid "Download Plugins"
1607 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1608
1609 msgid "Download Video"
1610 msgstr "Stiahnuť video"
1611
1612 msgid "Download location"
1613 msgstr "Stiahnuť umiestnenie"
1614
1615 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1616 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1617
1618 msgid "Downloadable new plugins"
1619 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1620
1621 msgid "Downloadable plugins"
1622 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1623
1624 msgid "Downloading"
1625 msgstr "Sťahovanie"
1626
1627 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1628 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1629
1630 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
1631 msgstr "Sťahujem zábery. Čakajte..."
1632
1633 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1634 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1635
1636 msgid "Dreambox software because updates are available."
1637 msgstr "Softvér Dreamboxa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1638
1639 msgid "Duration: "
1640 msgstr "Trvanie:"
1641
1642 msgid "Dutch"
1643 msgstr "Holandčina"
1644
1645 msgid "Dynamic contrast"
1646 msgstr "Dynamický kontrast"
1647
1648 msgid "E"
1649 msgstr "V"
1650
1651 msgid "EPG Selection"
1652 msgstr "Voľba EPG"
1653
1654 msgid "EPG encoding"
1655 msgstr "Kódovanie EPG"
1656
1657 #, python-format
1658 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1659 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1660
1661 msgid "East"
1662 msgstr "východne"
1663
1664 msgid "Edit"
1665 msgstr "Upraviť"
1666
1667 msgid "Edit AutoTimer"
1668 msgstr "Upraviť autočasovač"
1669
1670 msgid "Edit AutoTimer filters"
1671 msgstr "Upraviť filtre autočasovača"
1672
1673 msgid "Edit AutoTimer services"
1674 msgstr "Upraviť stanice autočasovača"
1675
1676 msgid "Edit DNS"
1677 msgstr "Upraviť DNS"
1678
1679 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
1680 msgstr "Upraviť časovače a hľadať nové udalosti"
1681
1682 msgid "Edit Title"
1683 msgstr "Upraviť titul"
1684
1685 msgid "Edit bouquets list"
1686 msgstr "Upraviť zoznam buketov"
1687
1688 msgid "Edit chapters of current title"
1689 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1690
1691 msgid "Edit new timer defaults"
1692 msgstr "Upraviť predvoľby časovača"
1693
1694 msgid "Edit selected AutoTimer"
1695 msgstr "Upraviť zvolený autočasovač"
1696
1697 msgid "Edit services list"
1698 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1699
1700 msgid "Edit settings"
1701 msgstr "Upraviť nastavenia"
1702
1703 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1704 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1705
1706 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1707 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1708
1709 msgid "Edit title"
1710 msgstr "Upraviť titul"
1711
1712 msgid "Edit upgrade source url."
1713 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácie."
1714
1715 msgid "Editing"
1716 msgstr "Úprava"
1717
1718 msgid "Editor for new AutoTimers"
1719 msgstr "Editor nových autočasovačov"
1720
1721 msgid "Education"
1722 msgstr "Vzdelávanie"
1723
1724 msgid "Electronic Program Guide"
1725 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1726
1727 msgid "Enable"
1728 msgstr "Zapnúť"
1729
1730 msgid "Enable /media"
1731 msgstr "Aktivovať /médium"
1732
1733 msgid "Enable 5V for active antenna"
1734 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1735
1736 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1737 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
1738
1739 msgid "Enable Filtering"
1740 msgstr "Zapnúť filtrovanie"
1741
1742 msgid "Enable HTTP Access"
1743 msgstr "Zapnúť prístup HTTP"
1744
1745 msgid "Enable HTTP Authentication"
1746 msgstr "Zapnúť overovanie HTTP"
1747
1748 msgid "Enable HTTPS Access"
1749 msgstr "Zapnúť prístup HTTPS"
1750
1751 msgid "Enable HTTPS Authentication"
1752 msgstr "Zapnúť overovanie HTTPS"
1753
1754 msgid "Enable Service Restriction"
1755 msgstr "Zapnúť obmedzenia pre stanicu"
1756
1757 msgid "Enable Streaming Authentication"
1758 msgstr "Zapnúť overovanie streamu"
1759
1760 msgid "Enable multiple bouquets"
1761 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1762
1763 msgid "Enable parental control"
1764 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1765
1766 msgid ""
1767 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
1768 "extension menu."
1769 msgstr ""
1770 "Zapnite, ak chcete mať prístup k prehľadu automatického časovača z menu "
1771 "rozšírení."
1772
1773 msgid "Enable timer"
1774 msgstr "Zapnúť časovač"
1775
1776 msgid "Enabled"
1777 msgstr "Zapnuté"
1778
1779 msgid ""
1780 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
1781 "you're searching for special characters like the german umlauts."
1782 msgstr ""
1783 "Kódovanie stanice sa využíva na dáta EPG. Túto hodnotu treba zmeniť, len ak "
1784 "hľadáte zvláštne znaky, napr. diakritiku."
1785
1786 msgid "Encrypted: "
1787 msgstr "Šifrované:"
1788
1789 msgid "Encryption"
1790 msgstr "Šifrovanie"
1791
1792 msgid "Encryption Key"
1793 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1794
1795 msgid "Encryption Keytype"
1796 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1797
1798 msgid "Encryption Type"
1799 msgstr "Typ šifrovania"
1800
1801 msgid "Encryption:"
1802 msgstr "Šifrovanie:"
1803
1804 msgid "End of \"after event\" timespan"
1805 msgstr "Koniec časového obdobia \"po udalosti\""
1806
1807 msgid "End of timespan"
1808 msgstr "Koniec časového obdobia"
1809
1810 msgid "End time"
1811 msgstr "Čas ukončenia"
1812
1813 msgid "EndTime"
1814 msgstr "Koniec"
1815
1816 msgid "English"
1817 msgstr "Angličtina"
1818
1819 msgid ""
1820 "Enigma2 Skinselector\n"
1821 "\n"
1822 "If you experience any problems please contact\n"
1823 "stephan@reichholf.net\n"
1824 "\n"
1825 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1826 msgstr ""
1827 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
1828 "\n"
1829 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1830 "stephan@reichholf.net\n"
1831 "\n"
1832 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1833
1834 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1835 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
1836
1837 msgid "Enter IP to scan..."
1838 msgstr "Zadajte IP na prehľadávanie..."
1839
1840 msgid "Enter Rewind at speed"
1841 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
1842
1843 msgid "Enter main menu..."
1844 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1845
1846 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
1847 msgstr "Zadajte nový názov hostiteľa pre Dreambox"
1848
1849 msgid "Enter options:"
1850 msgstr "Zadajte voľby:"
1851
1852 msgid "Enter password:"
1853 msgstr "Zadajte heslo:"
1854
1855 msgid "Enter pin code"
1856 msgstr "Zadajte kód PIN"
1857
1858 msgid "Enter share directory:"
1859 msgstr "Zadajte zdieľaný adresár:"
1860
1861 msgid "Enter share name:"
1862 msgstr "Zadajte zdieľané meno:"
1863
1864 msgid "Enter the service pin"
1865 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1866
1867 msgid "Enter user and password for host: "
1868 msgstr "Zadajte užívateľské meno a heslo pre hostiteľa:"
1869
1870 msgid "Enter username:"
1871 msgstr "Zadajte užívateľské meno:"
1872
1873 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1874 msgstr ""
1875 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
1876
1877 msgid "Enter your search term(s)"
1878 msgstr "Zadajte vyhľadávaný termín(y)"
1879
1880 msgid "Entertainment"
1881 msgstr "Zábava"
1882
1883 msgid "Error"
1884 msgstr "Chyba"
1885
1886 msgid "Error executing plugin"
1887 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1888
1889 #, python-format
1890 msgid ""
1891 "Error: %s\n"
1892 "Retry?"
1893 msgstr ""
1894 "Chyba: %s\n"
1895 "Zopakovať?"
1896
1897 msgid "Estonian"
1898 msgstr "Estónčina"
1899
1900 msgid "Eventview"
1901 msgstr "Prehľad programov"
1902
1903 msgid "Everything is fine"
1904 msgstr "Všetko je v poriadku"
1905
1906 msgid "Exact match"
1907 msgstr "Presná zhoda"
1908
1909 msgid "Exceeds dual layer medium!"
1910 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
1911
1912 msgid "Exclude"
1913 msgstr "Vylúčiť"
1914
1915 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
1916 msgstr "Vykonať \"po udalosti\" v časovom období"
1917
1918 msgid "Execution Progress:"
1919 msgstr "Priebeh vykonávania:"
1920
1921 msgid "Execution finished!!"
1922 msgstr "Skončené!!"
1923
1924 msgid "Exif"
1925 msgstr "Exif"
1926
1927 msgid "Exit"
1928 msgstr "Ukončiť"
1929
1930 msgid "Exit editor"
1931 msgstr "Ukončiť editor"
1932
1933 msgid "Exit network wizard"
1934 msgstr "Ukončiť sprievodcu sieťou"
1935
1936 msgid "Exit the cleanup wizard"
1937 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
1938
1939 msgid "Exit the wizard"
1940 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
1941
1942 msgid "Exit wizard"
1943 msgstr "Ukončiť sprievodcu"
1944
1945 msgid "Expert"
1946 msgstr "expertný"
1947
1948 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1949 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
1950
1951 msgid "Extended Setup..."
1952 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
1953
1954 msgid "Extended Software"
1955 msgstr "Rozšírený softvér"
1956
1957 msgid "Extended Software Plugin"
1958 msgstr "Modul rozšíreného softvéru"
1959
1960 msgid "Extensions"
1961 msgstr "Rozšírenia"
1962
1963 msgid "Extensions management"
1964 msgstr "Správa rozšírení"
1965
1966 msgid "FEC"
1967 msgstr "FEC"
1968
1969 msgid "Factory reset"
1970 msgstr "Továrenské nastavenia"
1971
1972 msgid "Failed"
1973 msgstr "Zlyhalo"
1974
1975 #, python-format
1976 msgid "Fan %d"
1977 msgstr "Ventilítor %d"
1978
1979 #, python-format
1980 msgid "Fan %d PWM"
1981 msgstr "PWM ventilátora %d"
1982
1983 #, python-format
1984 msgid "Fan %d Voltage"
1985 msgstr "Napätie na ventilátore %d"
1986
1987 msgid "Fast"
1988 msgstr "rýchlo"
1989
1990 msgid "Fast DiSEqC"
1991 msgstr "Rýchly DiSEqC"
1992
1993 msgid "Fast Forward speeds"
1994 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
1995
1996 msgid "Fast epoch"
1997 msgstr "rýchla doba"
1998
1999 msgid "Favourites"
2000 msgstr "Obľúbené"
2001
2002 msgid "Fetching feed entries"
2003 msgstr "Zobraziť feedy"
2004
2005 msgid "Fetching search entries"
2006 msgstr "Zobraziť výsledky vyhľadávania"
2007
2008 msgid "Filesystem Check"
2009 msgstr "Kontrola systému súborov"
2010
2011 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2012 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
2013
2014 msgid "Film & Animation"
2015 msgstr "Film a zábava"
2016
2017 msgid "Filter"
2018 msgstr "Filter"
2019
2020 msgid ""
2021 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2022 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2023 "it's Description.\n"
2024 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2025 msgstr ""
2026 "Filtre sú ďalším výkonným nástrojom na zisťovanie programov. Automatický "
2027 "časovač sa dá obmedziť na určité dni v týždni alebo len na hľadanie "
2028 "programu, ktorý má v opise určitý text.\n"
2029 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte nový filter, stlačením ŽLTÉHO odstránite "
2030 "zvolený filter."
2031
2032 msgid "Finetune"
2033 msgstr "Jemné nastavenie"
2034
2035 msgid "Finished"
2036 msgstr "Skončené"
2037
2038 msgid "Finished configuring your network"
2039 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
2040
2041 msgid "Finished restarting your network"
2042 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
2043
2044 msgid "Finnish"
2045 msgstr "Fínčina"
2046
2047 msgid ""
2048 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2049 msgstr ""
2050 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
2051
2052 msgid "Flash"
2053 msgstr "Flešovať"
2054
2055 msgid "Flashing failed"
2056 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
2057
2058 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2059 msgstr "Po stlačení OK sa vykonajú tieto úlohy."
2060
2061 msgid "Format"
2062 msgstr "Formát"
2063
2064 #, python-format
2065 msgid ""
2066 "Found a total of %d matching Events.\n"
2067 "%d Timer were added and %d modified."
2068 msgstr ""
2069 "Nájdených celkom %d programov.\n"
2070 "%d nastavení časovača pridaných a %d zmenených."
2071
2072 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2073 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
2074
2075 msgid "Frame size in full view"
2076 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
2077
2078 msgid "France"
2079 msgstr "Francúzsko"
2080
2081 msgid "French"
2082 msgstr "Francúzština"
2083
2084 msgid "Frequency"
2085 msgstr "Kmitočet"
2086
2087 msgid "Frequency bands"
2088 msgstr "Kmitočtové pásma"
2089
2090 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2091 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2092
2093 msgid "Frequency steps"
2094 msgstr "Kmitočtové kroky"
2095
2096 msgid "Fri"
2097 msgstr "Pi"
2098
2099 msgid "Friday"
2100 msgstr "Piatok"
2101
2102 msgid "Frisian"
2103 msgstr "Frízština"
2104
2105 #, python-format
2106 msgid "Frontprocessor version: %d"
2107 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2108
2109 msgid "Fsck failed"
2110 msgstr "Fsck zlyhalo"
2111
2112 msgid ""
2113 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2114 "Do you want to Restart the GUI now?"
2115 msgstr ""
2116 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2117 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2118
2119 msgid "Gaming"
2120 msgstr "Hry"
2121
2122 msgid "Gateway"
2123 msgstr "Brána"
2124
2125 msgid "General AC3 Delay"
2126 msgstr "Oneskorenie AC3"
2127
2128 msgid "General AC3 delay (ms)"
2129 msgstr "Oneskorenie AC3 [ms]"
2130
2131 msgid "General PCM Delay"
2132 msgstr "Oneskorenie PCM"
2133
2134 msgid "General PCM delay (ms)"
2135 msgstr "Oneskorenie PCM [ms]"
2136
2137 msgid "Genre"
2138 msgstr "Žáner"
2139
2140 msgid "Genuine Dreambox"
2141 msgstr "Pravý Dreambox"
2142
2143 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
2144 msgstr "Overenie pravosti Dreamboxa zlyhalo!"
2145
2146 msgid "German"
2147 msgstr "Nemčina"
2148
2149 msgid "Germany"
2150 msgstr "Nemecko"
2151
2152 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2153 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2154
2155 msgid "Global delay"
2156 msgstr "Celkové oneskorenie"
2157
2158 msgid "Goto 0"
2159 msgstr "Otočiť na 0"
2160
2161 msgid "Goto position"
2162 msgstr "Otočiť do pozície"
2163
2164 msgid "Graphical Multi EPG"
2165 msgstr "Grafický Multi EPG"
2166
2167 msgid "Great Britain"
2168 msgstr "Veľká Británia"
2169
2170 msgid "Greek"
2171 msgstr "Gréčtina"
2172
2173 msgid "Green boost"
2174 msgstr "Zosilniť zelenú"
2175
2176 msgid "Guard Interval"
2177 msgstr "Ochranný interval"
2178
2179 msgid "Guard interval mode"
2180 msgstr "Režim ochranného intervalu"
2181
2182 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2183 msgstr "Určiť existujúci časovač podľa začiatku a konca."
2184
2185 msgid "HD videos"
2186 msgstr "Videá HD"
2187
2188 msgid "HTTP Port"
2189 msgstr "Port HTTP"
2190
2191 msgid "HTTPS Port"
2192 msgstr "Port HTTPS"
2193
2194 msgid "Harddisk"
2195 msgstr "Pevný disk"
2196
2197 msgid "Harddisk setup"
2198 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2199
2200 msgid "Harddisk standby after"
2201 msgstr "Uspať disk po"
2202
2203 msgid "Help"
2204 msgstr "Pomocník"
2205
2206 msgid "Hidden network SSID"
2207 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
2208
2209 msgid "Hidden networkname"
2210 msgstr "Skrytý názov siete"
2211
2212 msgid "Hierarchy Information"
2213 msgstr "Hierarchické informácie"
2214
2215 msgid "Hierarchy mode"
2216 msgstr "Hierarchický režim"
2217
2218 msgid "High bitrate support"
2219 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2220
2221 msgid "History"
2222 msgstr "História"
2223
2224 msgid "Holland"
2225 msgstr "Holandsko"
2226
2227 msgid "Hong Kong"
2228 msgstr "Hong Kong"
2229
2230 msgid "Horizontal"
2231 msgstr "Vodorovná"
2232
2233 msgid "How many minutes do you want to record?"
2234 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2235
2236 msgid "How to handle found crashlogs?"
2237 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2238
2239 msgid "Howto & Style"
2240 msgstr "Urob si sám a životný štýl"
2241
2242 msgid "Hue"
2243 msgstr "Odtieň"
2244
2245 msgid "Hungarian"
2246 msgstr "Maďarčina"
2247
2248 msgid "IP Address"
2249 msgstr "Adresa IP"
2250
2251 msgid "IP:"
2252 msgstr "IP:"
2253
2254 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2255 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2256
2257 msgid "ISO path"
2258 msgstr "Cesta ISO"
2259
2260 msgid "Icelandic"
2261 msgstr "Islandčina"
2262
2263 #, python-format
2264 msgid ""
2265 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2266 "event if it records at least 80% of the it."
2267 msgstr ""
2268 "Ak je toto zapnuté, existujúci časovač sa bude považovať za nahrávajúci, ak "
2269 "z programu nahrá aspoň 80 %."
2270
2271 msgid ""
2272 "If you see this, something is wrong with\n"
2273 "your scart connection. Press OK to return."
2274 msgstr ""
2275 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2276 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2277
2278 msgid ""
2279 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2280 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2281 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2282 "possible.\n"
2283 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2284 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2285 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2286 "step.\n"
2287 "If you are happy with the result, press OK."
2288 msgstr ""
2289 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2290 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2291 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2292 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2293 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2294 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2295 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2296 "kroku.\n"
2297 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2298
2299 msgid "Image flash utility"
2300 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
2301
2302 msgid "Import AutoTimer"
2303 msgstr "Importovať autočasovač"
2304
2305 msgid "Import existing Timer"
2306 msgstr "Importovať existujúci časovač"
2307
2308 msgid "Import from EPG"
2309 msgstr "Importovať z EPG"
2310
2311 msgid "In Progress"
2312 msgstr "Prebieha"
2313
2314 msgid ""
2315 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2316 msgstr ""
2317 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2318
2319 msgid "Include"
2320 msgstr "Zahrnúť"
2321
2322 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2323 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2324
2325 msgid "Increase delay"
2326 msgstr "Zväčšiť oneskorenie"
2327
2328 #, python-format
2329 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2330 msgstr "Zväčšiť oneskorenie o %i ms (dá sa nastaviť)"
2331
2332 msgid "Increased voltage"
2333 msgstr "Zvýšené napätie"
2334
2335 msgid "Index"
2336 msgstr "Index"
2337
2338 msgid "India"
2339 msgstr "India"
2340
2341 msgid "Info"
2342 msgstr "Informačná lišta"
2343
2344 msgid "InfoBar"
2345 msgstr "Informačná lišta"
2346
2347 msgid "Infobar timeout"
2348 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2349
2350 msgid "Information"
2351 msgstr "Informácie"
2352
2353 msgid "Init"
2354 msgstr "Inic."
2355
2356 msgid "Initial location in new timers"
2357 msgstr "Úvodné umiestnenie nových časových nahrávok"
2358
2359 msgid "Initialization"
2360 msgstr "Inicializácia"
2361
2362 msgid "Initialize"
2363 msgstr "Inicializovať"
2364
2365 msgid "Initializing Harddisk..."
2366 msgstr "Inicializujem pevný disk"
2367
2368 msgid "Input"
2369 msgstr "Vstup"
2370
2371 msgid "Install"
2372 msgstr "Inštalovať"
2373
2374 msgid "Install a new image with a USB stick"
2375 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2376
2377 msgid "Install a new image with your web browser"
2378 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2379
2380 msgid "Install extensions."
2381 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2382
2383 msgid "Install local extension"
2384 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2385
2386 msgid "Install or remove finished."
2387 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2388
2389 msgid "Install settings, skins, software..."
2390 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2391
2392 msgid "Installation finished."
2393 msgstr "Inštalácia je skončená."
2394
2395 msgid "Installing"
2396 msgstr "Inštalujem"
2397
2398 msgid "Installing Software..."
2399 msgstr "Inštalujem softvér..."
2400
2401 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2402 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2403
2404 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2405 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2406
2407 msgid "Installing package content... Please wait..."
2408 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2409
2410 msgid "Instant Record..."
2411 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2412
2413 msgid "Instant record location"
2414 msgstr "Umiestnenie okamžitého záznamu"
2415
2416 msgid "Integrated Ethernet"
2417 msgstr "Integrovaný eternet"
2418
2419 msgid "Integrated Wireless"
2420 msgstr "Integrovaná WLAN"
2421
2422 msgid "Interface: "
2423 msgstr "Rozhranie:"
2424
2425 msgid "Intermediate"
2426 msgstr "stredný"
2427
2428 msgid "Internal Flash"
2429 msgstr "Interná pamäť flash"
2430
2431 msgid "Internal LAN adapter."
2432 msgstr "Adaptér internej LAN"
2433
2434 msgid "Invalid Location"
2435 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2436
2437 #, python-format
2438 msgid "Invalid directory selected: %s"
2439 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2440
2441 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
2442 msgstr "Neplatná odpoveď z bezpečnostného servera. Reštartujte."
2443
2444 msgid "Invalid response from server."
2445 msgstr "Neplatná odozva zo servera"
2446
2447 #, python-format
2448 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
2449 msgstr "Neplatná odpoveď zo servera. Ohláste: %s"
2450
2451 msgid "Invalid selection"
2452 msgstr "Neplatný výber"
2453
2454 msgid "Inversion"
2455 msgstr "Inverzia"
2456
2457 msgid "Ipkg"
2458 msgstr "Ipkg"
2459
2460 msgid "Ireland"
2461 msgstr "Írsko"
2462
2463 msgid "Is this videomode ok?"
2464 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2465
2466 msgid "Israel"
2467 msgstr "Izrael"
2468
2469 msgid ""
2470 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
2471 "deny specific ones.\n"
2472 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
2473 "Service (inside a Bouquet).\n"
2474 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2475 msgstr ""
2476 "Môžete obmedziť autočasovač na určité stanice, bukety alebo niektoré "
2477 "vylúčiť.\n"
2478 "Program bude vyhovovať autočasovaču, len ak to bude daná stanica, nie "
2479 "zakázaná (v rámci buketu).\n"
2480 "Stlačením MODRÉHO tlačidla pridáte obmedzenie, stlačením ŽLTÉHO zrušíte "
2481 "zvolené."
2482
2483 msgid "Italian"
2484 msgstr "Taliančina"
2485
2486 msgid "Italy"
2487 msgstr "Taliansko"
2488
2489 msgid "Japan"
2490 msgstr "Japonsko"
2491
2492 msgid "Job View"
2493 msgstr "Prehľad úloh"
2494
2495 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2496 msgid "Just Scale"
2497 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2498
2499 #, python-format
2500 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
2501 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s nastavené na %(oneskorenie)i ms"
2502
2503 #, python-format
2504 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
2505 msgstr "Tlačidlo %(tlačidlo)s (aktuálna hodnota: %(hodnota)i ms)"
2506
2507 msgid "Keyboard"
2508 msgstr "Klávesnica"
2509
2510 msgid "Keyboard Map"
2511 msgstr "Rozloženie klávesov"
2512
2513 msgid "Keyboard Setup"
2514 msgstr "Nastavenie klávesnice"
2515
2516 msgid "Keymap"
2517 msgstr "Rozloženie klávesov"
2518
2519 msgid "LAN Adapter"
2520 msgstr "Adaptér LAN"
2521
2522 msgid "LAN connection"
2523 msgstr "Pripojenie LAN"
2524
2525 msgid "LNB"
2526 msgstr "LNB"
2527
2528 msgid "LOF"
2529 msgstr "LOF"
2530
2531 msgid "LOF/H"
2532 msgstr "LOF/H"
2533
2534 msgid "LOF/L"
2535 msgstr "LOF/L"
2536
2537 msgid "Language"
2538 msgstr "Jazyk"
2539
2540 msgid "Language selection"
2541 msgstr "Voľba jazyka"
2542
2543 msgid "Last config"
2544 msgstr "Posledné nastavenie"
2545
2546 msgid "Last speed"
2547 msgstr "Posledná rýchlosť"
2548
2549 msgid "Latitude"
2550 msgstr "Zem. šírka"
2551
2552 msgid "Latvian"
2553 msgstr "Lotyščina"
2554
2555 msgid "Leave DVD Player?"
2556 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2557
2558 msgid "Left"
2559 msgstr "Doľava"
2560
2561 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2562 msgid "Letterbox"
2563 msgstr "Letterbox"
2564
2565 msgid "Limit east"
2566 msgstr "Východný limit"
2567
2568 msgid "Limit west"
2569 msgstr "Západný limit"
2570
2571 msgid "Limited character set for recording filenames"
2572 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2573
2574 msgid "Limits off"
2575 msgstr "Vypnúť limity"
2576
2577 msgid "Limits on"
2578 msgstr "Zapnúť limity"
2579
2580 msgid "Link Quality:"
2581 msgstr "Kvalita spojenia:"
2582
2583 msgid "Link:"
2584 msgstr "Spojenie:"
2585
2586 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2587 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2588
2589 msgid "List of Storage Devices"
2590 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2591
2592 msgid "Lithuanian"
2593 msgstr "Litovčina"
2594
2595 msgid "Load"
2596 msgstr "Natiahnuť"
2597
2598 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2599 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2600
2601 msgid "Load feed on startup:"
2602 msgstr "Na začiatku načítať feed:"
2603
2604 msgid "Load movie-length"
2605 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2606
2607 msgid "Local Network"
2608 msgstr "Miestna sieť"
2609
2610 msgid "Local share name"
2611 msgstr "Miestne zdieľané meno"
2612
2613 msgid "Location"
2614 msgstr "Umiestnenie"
2615
2616 msgid "Location for instant recordings"
2617 msgstr "Umiestnenie okamžitých záznamov"
2618
2619 msgid "Lock:"
2620 msgstr "Signál:"
2621
2622 msgid "Log results to harddisk"
2623 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
2624
2625 msgid "Long Keypress"
2626 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
2627
2628 msgid "Longitude"
2629 msgstr "Zem. dĺžka"
2630
2631 msgid "Lower bound of timespan."
2632 msgstr "Dolná hranica časového obdobia."
2633
2634 msgid ""
2635 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
2636 "are not taken into account!"
2637 msgstr ""
2638 "Dolná hranica časového obdobia. Nič predtým nebude vyhovovať. Posuny sa "
2639 "nepočítajú."
2640
2641 msgid "MMC Card"
2642 msgstr "Karta MMC"
2643
2644 msgid "MORE"
2645 msgstr "VIAC"
2646
2647 msgid "Main menu"
2648 msgstr "Hlavné menu"
2649
2650 msgid "Mainmenu"
2651 msgstr "Hlavné menu"
2652
2653 msgid "Make this mark an 'in' point"
2654 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
2655
2656 msgid "Make this mark an 'out' point"
2657 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
2658
2659 msgid "Make this mark just a mark"
2660 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
2661
2662 msgid "Manage extensions"
2663 msgstr "Spravovať rozšírenia"
2664
2665 msgid "Manage network shares"
2666 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie"
2667
2668 msgid "Manage your network shares..."
2669 msgstr "Spravovať sieťové zdieľanie ..."
2670
2671 msgid "Manage your receiver's software"
2672 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
2673
2674 msgid "Manual Scan"
2675 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
2676
2677 msgid "Manual transponder"
2678 msgstr "Transpondér ručne"
2679
2680 msgid "Manufacturer"
2681 msgstr "Výrobca"
2682
2683 msgid "Margin after record"
2684 msgstr "Rezerva po skončení programu"
2685
2686 msgid "Margin before record (minutes)"
2687 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
2688
2689 #, python-format
2690 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
2691 msgstr "Nájsť v období: %02d:%02d - %02d:%02d"
2692
2693 msgid "Match title"
2694 msgstr "Hľadať titul"
2695
2696 #, python-format
2697 msgid "Match title: %s"
2698 msgstr "Hľadať titul: %s"
2699
2700 msgid "Max. Bitrate: "
2701 msgstr "Max. dátový tok:"
2702
2703 msgid "Maximum duration (in m)"
2704 msgstr "Maximálne trvanie (v ms)"
2705
2706 msgid ""
2707 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
2708 "time (without offset) it won't be matched."
2709 msgstr ""
2710 "Maximálne trvanie programu pre zhodu. Ak je program dlhší (bez posunu), "
2711 "nebude vyhovovať."
2712
2713 msgid "Media player"
2714 msgstr "Prehrávač médií"
2715
2716 msgid "MediaPlayer"
2717 msgstr "Prehrávač médií"
2718
2719 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2720 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
2721
2722 msgid "Medium is not empty!"
2723 msgstr "Médium nie je prázdne!"
2724
2725 msgid "Menu"
2726 msgstr "Menu"
2727
2728 msgid "Message"
2729 msgstr "Správa"
2730
2731 msgid "Message..."
2732 msgstr "Správa..."
2733
2734 msgid "Mexico"
2735 msgstr "Mexiko"
2736
2737 msgid "Mkfs failed"
2738 msgstr "Mkfs zlyhalo"
2739
2740 msgid "Mode"
2741 msgstr "Režim"
2742
2743 msgid "Model: "
2744 msgstr "Model: "
2745
2746 msgid "Modify existing timers"
2747 msgstr "Upravte existujúce časovače"
2748
2749 msgid "Modulation"
2750 msgstr "Modulácia"
2751
2752 msgid "Modulator"
2753 msgstr "Modulátor"
2754
2755 msgid "Mon"
2756 msgstr "Po"
2757
2758 msgid "Mon-Fri"
2759 msgstr "Po-Pi"
2760
2761 msgid "Monday"
2762 msgstr "Pondelok"
2763
2764 msgid "Monthly"
2765 msgstr "Mesačne"
2766
2767 msgid "More video entries."
2768 msgstr "Ďalšie položky videa."
2769
2770 msgid "Mosquito noise reduction"
2771 msgstr ""
2772
2773 msgid "Most discussed"
2774 msgstr "Najdiskutovanejšie"
2775
2776 msgid "Most linked"
2777 msgstr ""
2778
2779 msgid "Most popular"
2780 msgstr "Najpopulárnejšie"
2781
2782 msgid "Most recent"
2783 msgstr "Nejnovšie"
2784
2785 msgid "Most responded"
2786 msgstr "Najviac odpovedané"
2787
2788 msgid "Most viewed"
2789 msgstr "Najpozeranejšie"
2790
2791 msgid "Mount failed"
2792 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
2793
2794 msgid "Mount informations"
2795 msgstr "Informácie o prístupe"
2796
2797 msgid "Mount options"
2798 msgstr "Voľby prístupu"
2799
2800 msgid "Mount type"
2801 msgstr "Typ prístupu"
2802
2803 msgid "MountManager"
2804 msgstr "MountManager"
2805
2806 msgid ""
2807 "Mounted/\n"
2808 "Unmounted"
2809 msgstr ""
2810 "Primontované/\n"
2811 "Odmontované"
2812
2813 msgid "Mountpoints management"
2814 msgstr "Správa prístupových bodov"
2815
2816 msgid "Mounts editor"
2817 msgstr "Editor prístupových bodov"
2818
2819 msgid "Mounts management"
2820 msgstr "Správa prístupových bodov"
2821
2822 msgid "Move Picture in Picture"
2823 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2824
2825 msgid "Move east"
2826 msgstr "Pootočiť východne"
2827
2828 msgid "Move plugin screen"
2829 msgstr "Posunúť obrazovku modulu"
2830
2831 msgid "Move screen down"
2832 msgstr "Posunúť obrazovku nadol"
2833
2834 msgid "Move screen to the center of your TV"
2835 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu"
2836
2837 msgid "Move screen to the left"
2838 msgstr "Posunúť obrazovku doľava"
2839
2840 msgid "Move screen to the lower left corner"
2841 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého dolného rohu"
2842
2843 msgid "Move screen to the lower right corner"
2844 msgstr "Posunúť obrazovku  do pravého dolného rohu"
2845
2846 msgid "Move screen to the middle of the left border"
2847 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu ľavého okraja"
2848
2849 msgid "Move screen to the middle of the right border"
2850 msgstr "Posunúť obrazovku do stredu pravého okraja"
2851
2852 msgid "Move screen to the right"
2853 msgstr "Posunúť obrazovku doprava"
2854
2855 msgid "Move screen to the upper left corner"
2856 msgstr "Posunúť obrazovku do ľavého horného rohu"
2857
2858 msgid "Move screen to the upper right corner"
2859 msgstr "Posunúť obrazovku do pravého horného rohu"
2860
2861 msgid "Move screen up"
2862 msgstr "Posunúť obrazovku  nahor"
2863
2864 msgid "Move west"
2865 msgstr "Pootočiť západne"
2866
2867 msgid "Movie location"
2868 msgstr "Umiestenie filmu"
2869
2870 msgid "Movielist menu"
2871 msgstr "Menu filmov"
2872
2873 msgid "Multi EPG"
2874 msgstr "Multi EPG"
2875
2876 msgid "Multimedia"
2877 msgstr "Multimédiá"
2878
2879 msgid "Multiple service support"
2880 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2881
2882 msgid "Multisat"
2883 msgstr "viac satelitov"
2884
2885 msgid "Music"
2886 msgstr "Hudba"
2887
2888 msgid "Mute"
2889 msgstr "Umlčovač"
2890
2891 msgid "My TubePlayer"
2892 msgstr "Prehrávač MyTube"
2893
2894 msgid "MyTube Settings"
2895 msgstr "Nastavenia MyTube"
2896
2897 msgid "MyTubePlayer"
2898 msgstr "Prehrávač MyTube"
2899
2900 msgid "MyTubePlayer Help"
2901 msgstr "Pomocník prehrávača MyTube"
2902
2903 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
2904 msgstr "Prehrávač MyTube - aktívne stiahnuté videá"
2905
2906 msgid "MyTubePlayer settings"
2907 msgstr "Nastavenia prehrávača MyTube"
2908
2909 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
2910 msgstr "Informačné okno MyTube"
2911
2912 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
2913 msgstr "Okno Pomocníka MyTube"
2914
2915 msgid "N/A"
2916 msgstr "Nie je k dispozícii"
2917
2918 msgid "NEXT"
2919 msgstr "NASLED."
2920
2921 msgid "NFI Image Flashing"
2922 msgstr "Flešovanie image NFI"
2923
2924 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2925 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
2926
2927 msgid "NFS share"
2928 msgstr "Zdieľanie NFS"
2929
2930 msgid "NOW"
2931 msgstr "TERAZ"
2932
2933 msgid "NTSC"
2934 msgstr "NTSC"
2935
2936 msgid "Name"
2937 msgstr "Názov"
2938
2939 msgid "Nameserver"
2940 msgstr "Nameserver"
2941
2942 #, python-format
2943 msgid "Nameserver %d"
2944 msgstr "DNS (nameserver) %d"
2945
2946 msgid "Nameserver Setup"
2947 msgstr "Nastavenie DNS"
2948
2949 msgid "Nameserver settings"
2950 msgstr "Nastavenie DNS"
2951
2952 msgid "Netmask"
2953 msgstr "Maska siete"
2954
2955 msgid "Network"
2956 msgstr "Sieť"
2957
2958 msgid "Network Configuration..."
2959 msgstr "Konfigurácia siete..."
2960
2961 msgid "Network Mount"
2962 msgstr "Sieťový prístup"
2963
2964 msgid "Network SSID"
2965 msgstr "Sieťový SSID"
2966
2967 msgid "Network Setup"
2968 msgstr "Nastavenie siete"
2969
2970 msgid "Network Wizard"
2971 msgstr "Sprievodca sieťou"
2972
2973 msgid "Network scan"
2974 msgstr "Vyhľadať sieť"
2975
2976 msgid "Network setup"
2977 msgstr "Nastavenie siete"
2978
2979 msgid "Network test"
2980 msgstr "Test siete"
2981
2982 msgid "Network test..."
2983 msgstr "Test siete..."
2984
2985 msgid "Network test: "
2986 msgstr "Test siete:"
2987
2988 msgid "Network:"
2989 msgstr "Sieť:"
2990
2991 msgid "NetworkBrowser"
2992 msgstr "Prehľadávač siete"
2993
2994 msgid "NetworkWizard"
2995 msgstr "Sprievodca nast. siete"
2996
2997 msgid "Never"
2998 msgstr "Nikdy"
2999
3000 msgid "New"
3001 msgstr "Nové"
3002
3003 msgid "New Zealand"
3004 msgstr "Nový Zéland"
3005
3006 msgid "New pin"
3007 msgstr "Nový PIN"
3008
3009 msgid "New version:"
3010 msgstr "Nová verzia:"
3011
3012 msgid "News & Politics"
3013 msgstr "Správy a politika"
3014
3015 msgid "Next"
3016 msgstr "Nasled."
3017
3018 msgid "No"
3019 msgstr "Nie"
3020
3021 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3022 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
3023
3024 msgid "No Connection"
3025 msgstr "Nie je spojenie"
3026
3027 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3028 msgstr "Pevný disk nebol nájdený alebo nebol inicializovaný."
3029
3030 msgid "No Networks found"
3031 msgstr "Nenájdená sieť"
3032
3033 msgid "No backup needed"
3034 msgstr "Nie je treba zálohovať"
3035
3036 msgid ""
3037 "No data on transponder!\n"
3038 "(Timeout reading PAT)"
3039 msgstr ""
3040 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
3041 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
3042
3043 msgid "No description available."
3044 msgstr "Opis nie je k dispozícii."
3045
3046 msgid "No details for this image file"
3047 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
3048
3049 msgid "No displayable files on this medium found!"
3050 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
3051
3052 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3053 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie."
3054
3055 msgid ""
3056 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3057 "forward/backward!"
3058 msgstr ""
3059 "Ešte nie je možné prevíjanie, ale pomocou číselných tlačidiel môžete skočiť "
3060 "dopredu alebo dozadu."
3061
3062 msgid "No free tuner!"
3063 msgstr "Nie je voľný tuner!"
3064
3065 msgid "No network connection available."
3066 msgstr "Nie je dostupné sieťové pripojenie."
3067
3068 msgid "No network devices found!"
3069 msgstr "Nenájdené sieťové zariadenia!"
3070
3071 msgid "No networks found"
3072 msgstr "Nenájdená žiadna sieť"
3073
3074 msgid ""
3075 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3076 msgstr ""
3077 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
3078
3079 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3080 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
3081
3082 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3083 msgstr "Nenájdené prehrávateľné video. Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3084
3085 msgid "No positioner capable frontend found."
3086 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
3087
3088 msgid "No satellite frontend found!!"
3089 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
3090
3091 msgid "No tags are set on these movies."
3092 msgstr "Na týchto filmoch nie sú nastavené žiadne štítky."
3093
3094 msgid "No to all"
3095 msgstr "Nie pre všetky"
3096
3097 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3098 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
3099
3100 msgid ""
3101 "No tuner is enabled!\n"
3102 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3103 msgstr ""
3104 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
3105 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
3106
3107 msgid "No useable USB stick found"
3108 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
3109
3110 msgid ""
3111 "No valid service PIN found!\n"
3112 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3113 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3114 msgstr ""
3115 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
3116 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
3117 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
3118
3119 msgid ""
3120 "No valid setup PIN found!\n"
3121 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3122 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3123 msgstr ""
3124 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
3125 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
3126 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
3127
3128 msgid "No videos to display"
3129 msgstr "Žiadne videá na zobrazenie"
3130
3131 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3132 msgstr "Nenájdená bezdrôtová sieť. Obnovte."
3133
3134 msgid ""
3135 "No working local network adapter found.\n"
3136 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3137 "configured correctly."
3138 msgstr ""
3139 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
3140 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
3141 "nastavenú."
3142
3143 msgid ""
3144 "No working wireless network adapter found.\n"
3145 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3146 "network is configured correctly."
3147 msgstr ""
3148 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
3149 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
3150 "správne nastavenú."
3151
3152 msgid ""
3153 "No working wireless network interface found.\n"
3154 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3155 "your local network interface."
3156 msgstr ""
3157 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3158 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3159 "miestne sieťové rozhranie."
3160
3161 msgid "No, but play video again"
3162 msgstr "Nie, ale znova prehrať video."
3163
3164 msgid "No, but restart from begin"
3165 msgstr "Nie, ale začať od začiatku."
3166
3167 msgid "No, but switch to video entries."
3168 msgstr "Nie, ale prepnúť na zoznam videí."
3169
3170 msgid "No, but switch to video search."
3171 msgstr "Nie, ale prepnúť na hľadanie videa."
3172
3173 msgid "No, do nothing."
3174 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3175
3176 msgid "No, just start my dreambox"
3177 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
3178
3179 msgid "No, not now"
3180 msgstr "Nie, teraz nie."
3181
3182 msgid "No, remove them."
3183 msgstr "Nie, odstrániť."
3184
3185 msgid "No, scan later manually"
3186 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne."
3187
3188 msgid "No, send them never"
3189 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3190
3191 msgid "None"
3192 msgstr "Žiadne"
3193
3194 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3195 msgid "Nonlinear"
3196 msgstr "Nelineárne"
3197
3198 msgid "Nonprofits & Activism"
3199 msgstr "Neziskové a dobrovoľné"
3200
3201 msgid "North"
3202 msgstr "severne"
3203
3204 msgid "Norwegian"
3205 msgstr "Nórčina"
3206
3207 #, python-format
3208 msgid ""
3209 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3210 "required, %d MB available)"
3211 msgstr ""
3212 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
3213 "MB, ale je len %d MB.)"
3214
3215 msgid "Not fetching feed entries"
3216 msgstr "Nenačítavam feedy"
3217
3218 msgid ""
3219 "Nothing to scan!\n"
3220 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3221 msgstr ""
3222 "Nič na vyhľadávanie!\n"
3223 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
3224
3225 msgid "Now Playing"
3226 msgstr "Beží prehrávanie"
3227
3228 msgid ""
3229 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3230 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3231 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3232 msgstr ""
3233 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
3234 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
3235
3236 msgid "Number of scheduled recordings left."
3237 msgstr "Počet zvyšných naprogramovaných nahrávaní."
3238
3239 msgid "OK"
3240 msgstr "OK"
3241
3242 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3243 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
3244
3245 msgid "OK, remove another extensions"
3246 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
3247
3248 msgid "OK, remove some extensions"
3249 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
3250
3251 msgid "OSD Settings"
3252 msgstr "Nastavenia OSD"
3253
3254 msgid "OSD visibility"
3255 msgstr "Viditeľnosť OSD"
3256
3257 msgid "Off"
3258 msgstr "Vypnúť"
3259
3260 msgid "Offset after recording (in m)"
3261 msgstr "Posun po zázname (v min)"
3262
3263 msgid "Offset before recording (in m)"
3264 msgstr "Posun pred záznamom (v min)"
3265
3266 msgid "On"
3267 msgstr "Zapnúť"
3268
3269 msgid "On any service"
3270 msgstr "Na ktorejkoľvek stanici"
3271
3272 msgid "On same service"
3273 msgstr "Na tej istej stanici"
3274
3275 msgid "One"
3276 msgstr "Jeden"
3277
3278 msgid "Only AutoTimers created during this session"
3279 msgstr "Len autočasovače vytvorené v tejto akcii"
3280
3281 msgid "Only Free scan"
3282 msgstr "Vyhľadať len FTA"
3283
3284 msgid "Only extensions."
3285 msgstr "Len rozšírenia."
3286
3287 msgid "Only match during timespan"
3288 msgstr "Hľadať len v časovom období"
3289
3290 #, python-format
3291 msgid "Only on Service: %s"
3292 msgstr "Len na stanici: %s"
3293
3294 msgid "Open Context Menu"
3295 msgstr "Otvoriť kontextové menu"
3296
3297 msgid "Open plugin menu"
3298 msgstr "Otvoriť menu modulu"
3299
3300 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3301 msgstr "Prípadne zadajte svoje meno, ak chcete."
3302
3303 msgid "Orbital Position"
3304 msgstr "Orbitálna pozícia"
3305
3306 msgid "Outer Bound (+/-)"
3307 msgstr "Hranice (+/-)"
3308
3309 msgid "Override found with alternative service"
3310 msgstr "Nahradiť stanicu alternatívnou"
3311
3312 msgid "PAL"
3313 msgstr "PAL"
3314
3315 msgid "PIDs"
3316 msgstr "PIDy"
3317
3318 msgid "Package list update"
3319 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
3320
3321 msgid "Package removal failed.\n"
3322 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
3323
3324 msgid "Package removed successfully.\n"
3325 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
3326
3327 msgid "Packet management"
3328 msgstr "Správa balíčkov"
3329
3330 msgid "Packet manager"
3331 msgstr "Správca balíčkov"
3332
3333 msgid "Page"
3334 msgstr "Strana"
3335
3336 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3337 msgid "Pan&Scan"
3338 msgstr "Pan&Scan"
3339
3340 msgid "Parent Directory"
3341 msgstr "Vyšší adresár"
3342
3343 msgid "Parental control"
3344 msgstr "Rodičovská zámka"
3345
3346 msgid "Parental control services Editor"
3347 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
3348
3349 msgid "Parental control setup"
3350 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
3351
3352 msgid "Parental control type"
3353 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
3354
3355 msgid "Password"
3356 msgstr "Heslo"
3357
3358 msgid "Pause movie at end"
3359 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
3360
3361 msgid "People & Blogs"
3362 msgstr "Ľudia a blogy"
3363
3364 msgid "Pets & Animals"
3365 msgstr "Deti a zvieratá"
3366
3367 msgid "Phone number"
3368 msgstr "Telefónne číslo"
3369
3370 msgid "PiPSetup"
3371 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
3372
3373 msgid "PicturePlayer"
3374 msgstr "Prehrávač obrázkov"
3375
3376 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3377 msgid "Pillarbox"
3378 msgstr "Pillarbox"
3379
3380 msgid "Pilot"
3381 msgstr ""
3382
3383 msgid "Pin code needed"
3384 msgstr "Treba kód PIN"
3385
3386 msgid "Play"
3387 msgstr "Prehrať"
3388
3389 msgid "Play Audio-CD..."
3390 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
3391
3392 msgid "Play DVD"
3393 msgstr "Prehrať DVD"
3394
3395 msgid "Play Music..."
3396 msgstr "Prehrať hudbu..."
3397
3398 msgid "Play YouTube movies"
3399 msgstr "Prehrať filmy YouTube"
3400
3401 msgid "Play next video"
3402 msgstr "Prehrať ďalšie video"
3403
3404 msgid "Play recorded movies..."
3405 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
3406
3407 msgid "Play video again"
3408 msgstr "Znova prehrať video"
3409
3410 msgid "Please Reboot"
3411 msgstr "Reštartujte"
3412
3413 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
3414 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
3415
3416 msgid "Please add titles to the compilation."
3417 msgstr "Pridajte titulky do kompilácie."
3418
3419 msgid "Please change recording endtime"
3420 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
3421
3422 msgid "Please check your network settings!"
3423 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
3424
3425 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
3426 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
3427
3428 msgid "Please choose an extension..."
3429 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
3430
3431 msgid "Please choose he package..."
3432 msgstr "Zvoľte balíček..."
3433
3434 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
3435 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
3436
3437 msgid ""
3438 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
3439 "values.\n"
3440 "When you are ready press OK to continue."
3441 msgstr ""
3442 "Nakonfigurujte alebo skontrolujte názvy serverov vyplnením požadovaných "
3443 "hodnôt.\n"
3444 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
3445
3446 msgid ""
3447 "Please configure your internet connection by filling out the required "
3448 "values.\n"
3449 "When you are ready press OK to continue."
3450 msgstr ""
3451 "Nakonfigurujte si internetové pripojenie vyplnením požadovaných hodnôt.\n"
3452 "Po skončení stlačte OK a pokračujte."
3453
3454 msgid ""
3455 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
3456 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
3457 msgstr ""
3458 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
3459 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
3460
3461 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
3462 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
3463
3464 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
3465 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
3466
3467 msgid "Please enter a name for the new marker"
3468 msgstr "Zadajte názov novej značky."
3469
3470 msgid "Please enter a new filename"
3471 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
3472
3473 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
3474 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
3475
3476 msgid "Please enter name of the new directory"
3477 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
3478
3479 msgid "Please enter the correct pin code"
3480 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
3481
3482 msgid "Please enter the old pin code"
3483 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
3484
3485 msgid "Please enter your email address here:"
3486 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
3487
3488 msgid "Please enter your name here (optional):"
3489 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
3490
3491 msgid "Please enter your search term."
3492 msgstr "Zadajte termín na vyhľadávanie."
3493
3494 msgid "Please follow the instructions on the TV"
3495 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
3496
3497 msgid ""
3498 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
3499 "therefore the default directory is being used instead."
3500 msgstr ""
3501 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
3502 "predvolený adresár."
3503
3504 msgid "Please press OK to continue."
3505 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
3506
3507 msgid "Please press OK!"
3508 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
3509
3510 msgid "Please provide a Text to match"
3511 msgstr "Zadajte text na hľadanie"
3512
3513 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
3514 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
3515
3516 msgid "Please select a playlist to delete..."
3517 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
3518
3519 msgid "Please select a playlist..."
3520 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
3521
3522 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
3523 msgstr "Zvoľte štandardný feed alebo skúste hľadať videá."
3524
3525 msgid "Please select a subservice to record..."
3526 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie..."
3527
3528 msgid "Please select a subservice..."
3529 msgstr "Zvoľte podkanál..."
3530
3531 msgid "Please select an extension to remove."
3532 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
3533
3534 msgid "Please select an option below."
3535 msgstr "Zvoľte možnosť."
3536
3537 msgid "Please select medium to use as backup location"
3538 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
3539
3540 msgid "Please select tag to filter..."
3541 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
3542
3543 msgid "Please select target directory or medium"
3544 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
3545
3546 msgid "Please select the movie path..."
3547 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
3548
3549 msgid ""
3550 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
3551 "connection.\n"
3552 "\n"
3553 "Please press OK to continue."
3554 msgstr ""
3555 "Zvoľte sieťové rozhranie, ktoré chcete použiť na pripojenie do internetu.\n"
3556 "\n"
3557 "Pokračujte stlačením OK."
3558
3559 msgid ""
3560 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
3561 "\n"
3562 "Please press OK to continue."
3563 msgstr ""
3564 "Zvoľte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.\n"
3565 "\n"
3566 "Pokračujte stlačením OK."
3567
3568 msgid "Please set up tuner B"
3569 msgstr "Nastavte tuner B"
3570
3571 msgid "Please set up tuner C"
3572 msgstr "Nastavte tuner C"
3573
3574 msgid "Please set up tuner D"
3575 msgstr "Nastavte tuner D"
3576
3577 msgid ""
3578 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
3579 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
3580 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
3581 msgstr ""
3582 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
3583 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
3584 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
3585
3586 msgid ""
3587 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
3588 "the OK button."
3589 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK."
3590
3591 msgid "Please wait (Step 2)"
3592 msgstr "Čakajte (krok 2)"
3593
3594 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
3595 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
3596
3597 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
3598 msgstr "Vyčkajte na aktiváciu sieťového prístupu..."
3599
3600 msgid "Please wait while removing selected package..."
3601 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
3602
3603 msgid "Please wait while removing your network mount..."
3604 msgstr "Vyčkajte na odstránenie sieťového prístupu..."
3605
3606 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
3607 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
3608
3609 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
3610 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
3611
3612 msgid "Please wait while updating your network mount..."
3613 msgstr "Vyčkajte na aktualizáciu sieťového prístupu..."
3614
3615 msgid "Please wait while we configure your network..."
3616 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
3617
3618 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
3619 msgstr "Čakajte, kým sa pripravujú sieťové rozhrania..."
3620
3621 msgid "Please wait while we test your network..."
3622 msgstr "Čakajte, kým sa testuje sieť..."
3623
3624 msgid "Please wait while your network is restarting..."
3625 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
3626
3627 msgid "Please wait..."
3628 msgstr "Čakajte..."
3629
3630 msgid "Please wait... Loading list..."
3631 msgstr "Čakajte... Otvára sa zoznam..."
3632
3633 msgid "Plugin browser"
3634 msgstr "Prehliadač modulov"
3635
3636 msgid "Plugin manager activity information"
3637 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov"
3638
3639 msgid "Plugin manager help"
3640 msgstr "Pomocník správcu modulov"
3641
3642 #, python-format
3643 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
3644 msgstr "Modul: %(modul)s , Verzia: %(verzia)s"
3645
3646 msgid "Plugins"
3647 msgstr "Moduly"
3648
3649 msgid "Poland"
3650 msgstr "Poľsko"
3651
3652 msgid "Polarity"
3653 msgstr "Polarita"
3654
3655 msgid "Polarization"
3656 msgstr "Polarizácia"
3657
3658 msgid "Polish"
3659 msgstr "Poľština"
3660
3661 msgid "Poll Interval (in h)"
3662 msgstr "Interval dopytovania (v hod)"
3663
3664 msgid "Poll automatically"
3665 msgstr "Dopytovať automaticky"
3666
3667 msgid "Port A"
3668 msgstr "Port A"
3669
3670 msgid "Port B"
3671 msgstr "Port B"
3672
3673 msgid "Port C"
3674 msgstr "Port C"
3675
3676 msgid "Port D"
3677 msgstr "Port D"
3678
3679 msgid "Portuguese"
3680 msgstr "Portugalčina"
3681
3682 msgid "Positioner"
3683 msgstr "motor"
3684
3685 msgid "Positioner fine movement"
3686 msgstr "Jemné otáčanie motora"
3687
3688 msgid "Positioner movement"
3689 msgstr "Otáčanie motora"
3690
3691 msgid "Positioner setup"
3692 msgstr "Nastavenie motora"
3693
3694 msgid "Positioner storage"
3695 msgstr "Pamäť motora"
3696
3697 msgid ""
3698 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
3699 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
3700 msgstr ""
3701 "Stav napájania po zázname. Zvoľte \"štand.\", ak nechcete zmeniť štandardné "
3702 "správanie enigma2 ani vaše vlastné hodnoty."
3703
3704 msgid "Power threshold in mA"
3705 msgstr "Prah prúdu v mA"
3706
3707 msgid "Predefined transponder"
3708 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
3709
3710 msgid "Preparing... Please wait"
3711 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
3712
3713 msgid "Press OK on your remote control to continue."
3714 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
3715
3716 msgid "Press OK to activate the selected skin."
3717 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzhľad."
3718
3719 msgid "Press OK to activate the settings."
3720 msgstr "Stlačením OK aktivujte nastavenia."
3721
3722 msgid "Press OK to collapse this host"
3723 msgstr "Stlačením OK zviniete tohto hostiteľa"
3724
3725 msgid "Press OK to edit selected settings."
3726 msgstr "Stlačte OK a upravte zvolené nastavenia."
3727
3728 msgid "Press OK to edit the settings."
3729 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
3730
3731 msgid "Press OK to expand this host"
3732 msgstr "Stlačením OK rozviniete tohto hostiteľa"
3733
3734 #, python-format
3735 msgid "Press OK to get further details for %s"
3736 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
3737
3738 msgid "Press OK to mount this share!"
3739 msgstr ""
3740
3741 msgid "Press OK to mount!"
3742 msgstr "Pre primontovanie stlačte OK."
3743
3744 msgid "Press OK to save settings."
3745 msgstr "Stlačením OK uložte nastavenia."
3746
3747 msgid "Press OK to scan"
3748 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
3749
3750 msgid "Press OK to select a Provider."
3751 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
3752
3753 msgid "Press OK to select."
3754 msgstr "Zvoľte stlačením OK."
3755
3756 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
3757 msgstr "Stlačením OK zvoľte alebo zrušte CAId."
3758
3759 msgid "Press OK to start the scan"
3760 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
3761
3762 msgid "Press OK to toggle the selection."
3763 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
3764
3765 msgid "Press OK to view full changelog"
3766 msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
3767
3768 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
3769 msgstr "Stlačením žltého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
3770
3771 msgid "Prev"
3772 msgstr "Predch."
3773
3774 msgid "Preview"
3775 msgstr "Náhľad"
3776
3777 msgid "Preview AutoTimer"
3778 msgstr "Prezrieť autočasovač"
3779
3780 msgid "Preview menu"
3781 msgstr "Prezrieť menu"
3782
3783 msgid "Primary DNS"
3784 msgstr "Primárny DNS"
3785
3786 msgid "Priority"
3787 msgstr "Priorita"
3788
3789 msgid "Process"
3790 msgstr "Procesy"
3791
3792 msgid "Properties of current title"
3793 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
3794
3795 msgid "Protect services"
3796 msgstr "Ochrániť stanice"
3797
3798 msgid "Protect setup"
3799 msgstr "Ochrániť nastavenia"
3800
3801 msgid "Provider"
3802 msgstr "Poskytovateľ"
3803
3804 msgid "Provider to scan"
3805 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
3806
3807 msgid "Providers"
3808 msgstr "Poskytovatelia"
3809
3810 msgid "Published"
3811 msgstr "Zverejnené"
3812
3813 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3814 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
3815
3816 msgid "Quick"
3817 msgstr "Rýchlo"
3818
3819 msgid "Quickzap"
3820 msgstr "Rýchle prepínanie"
3821
3822 msgid "RC Menu"
3823 msgstr "Menu RC"
3824
3825 msgid "RF output"
3826 msgstr "VF výstup"
3827
3828 msgid "RGB"
3829 msgstr "RGB"
3830
3831 msgid "Radio"
3832 msgstr "Rádio"
3833
3834 msgid "Ralink"
3835 msgstr ""
3836
3837 msgid "Ram Disk"
3838 msgstr "Ram Disk"
3839
3840 msgid "Random"
3841 msgstr "Náhodne"
3842
3843 msgid "Rating"
3844 msgstr "Hodnotenie"
3845
3846 msgid "Ratings: "
3847 msgstr "Hodnotenia:"
3848
3849 msgid "Really close without saving settings?"
3850 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
3851
3852 msgid "Really delete done timers?"
3853 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
3854
3855 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3856 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
3857
3858 msgid "Really quit MyTube Player?"
3859 msgstr "Naozaj ukončiť prehrávač MyTube?"
3860
3861 msgid "Really reboot now?"
3862 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3863
3864 msgid "Really restart now?"
3865 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3866
3867 msgid "Really shutdown now?"
3868 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
3869
3870 msgid "Reboot"
3871 msgstr "Reštartovať"
3872
3873 msgid "Recently featured"
3874 msgstr ""
3875
3876 msgid "Reception Settings"
3877 msgstr "Nastavenia príjmu"
3878
3879 msgid "Record"
3880 msgstr "Nahrať"
3881
3882 msgid "Record a maximum of x times"
3883 msgstr "Nahrať maximálne x razy"
3884
3885 msgid "Record on"
3886 msgstr "Nahrávka z"
3887
3888 #, python-format
3889 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3890 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
3891
3892 msgid "Recorded files..."
3893 msgstr "Nahrané súbory..."
3894
3895 msgid "Recording"
3896 msgstr "Nahrávanie"
3897
3898 msgid "Recording paths"
3899 msgstr "Záznamové cesty"
3900
3901 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3902 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
3903
3904 msgid "Recordings"
3905 msgstr "Nahrávky"
3906
3907 msgid "Recordings always have priority"
3908 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
3909
3910 msgid "Reenter new pin"
3911 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
3912
3913 msgid "Refresh Rate"
3914 msgstr "Obnovovací kmitočet"
3915
3916 msgid "Refresh rate selection."
3917 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu."
3918
3919 msgid "Related video entries."
3920 msgstr "Podobné videá"
3921
3922 msgid "Relevance"
3923 msgstr "Závažnosť"
3924
3925 msgid "Reload"
3926 msgstr "Znova natiahnuť"
3927
3928 msgid "Reload Black-/Whitelists"
3929 msgstr "Znova natiahnuť čierne a biele listiny"
3930
3931 msgid "Remember service pin"
3932 msgstr "Zmeniť PIN programu"
3933
3934 msgid "Remember service pin cancel"
3935 msgstr ""
3936
3937 msgid "Remove"
3938 msgstr "Odstrániť"
3939
3940 msgid "Remove Bookmark"
3941 msgstr "Odstrániť záložku"
3942
3943 msgid "Remove Plugins"
3944 msgstr "Odstrániť moduly"
3945
3946 msgid "Remove a mark"
3947 msgstr "Odstrániť značku"
3948
3949 msgid "Remove currently selected title"
3950 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
3951
3952 msgid "Remove failed."
3953 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
3954
3955 msgid "Remove finished."
3956 msgstr "Odstraňovanie skončené."
3957
3958 msgid "Remove plugins"
3959 msgstr "Odstrániť moduly"
3960
3961 msgid "Remove selected AutoTimer"
3962 msgstr "Odstrániť zvolený autočasovač"
3963
3964 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3965 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
3966
3967 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3968 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
3969
3970 msgid "Remove timer"
3971 msgstr "Zmazať časovač"
3972
3973 msgid "Remove title"
3974 msgstr "Odstrániť titul"
3975
3976 msgid "Removed successfully."
3977 msgstr "Odstránené."
3978
3979 msgid "Removing"
3980 msgstr "Odstraňujem"
3981
3982 #, python-format
3983 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3984 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
3985
3986 msgid "Rename"
3987 msgstr "Premenovať"
3988
3989 msgid "Rename crashlogs"
3990 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
3991
3992 msgid "Repeat"
3993 msgstr "Opakovať"
3994
3995 msgid "Repeat Type"
3996 msgstr "Druh opakovania"
3997
3998 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3999 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
4000
4001 msgid "Repeats"
4002 msgstr "Opakovania"
4003
4004 msgid "Require description to be unique"
4005 msgstr "Opis musí byť jednoznačný"
4006
4007 msgid "Required medium type:"
4008 msgstr "Požadovaný druh média:"
4009
4010 msgid "Rescan"
4011 msgstr "Znova prehľadať"
4012
4013 msgid "Reset"
4014 msgstr "Resetovať"
4015
4016 msgid "Reset and renumerate title names"
4017 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
4018
4019 msgid "Reset count"
4020 msgstr "Vynulovať počet"
4021
4022 msgid "Reset saved position"
4023 msgstr "Vynulovať uloženú polohu"
4024
4025 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4026 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
4027
4028 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4029 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
4030
4031 msgid "Resolution"
4032 msgstr "Rozlíšenie"
4033
4034 msgid "Response video entries."
4035 msgstr ""
4036
4037 msgid "Restart"
4038 msgstr "Reštartovať"
4039
4040 msgid "Restart GUI"
4041 msgstr "Reštartovať GUI"
4042
4043 msgid "Restart GUI now?"
4044 msgstr "Teraz reštartovať GUI?"
4045
4046 msgid "Restart network"
4047 msgstr "Reštartovať sieť"
4048
4049 msgid "Restart test"
4050 msgstr "Zopakovať test"
4051
4052 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4053 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
4054
4055 msgid "Restore"
4056 msgstr "Obnoviť"
4057
4058 msgid "Restore backups"
4059 msgstr "Obnoviť zálohy"
4060
4061 msgid "Restore is running..."
4062 msgstr "Prebieha obnova..."
4063
4064 msgid "Restore running"
4065 msgstr "Prebieha obnova"
4066
4067 msgid "Restore system settings"
4068 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
4069
4070 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
4071 msgstr "Obmedziť \"po udalosti\" na určité časové obdobie?"
4072
4073 msgid "Resume from last position"
4074 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
4075
4076 #, python-format
4077 msgid "Resume position at %s"
4078 msgstr "Pokračovať v polohe %s"
4079
4080 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4081 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4082 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4083 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4084 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4085 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4086 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4087 msgid "Resuming playback"
4088 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
4089
4090 msgid "Return to file browser"
4091 msgstr "Návrat do správcu súborov"
4092
4093 msgid "Return to movie list"
4094 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
4095
4096 msgid "Return to previous service"
4097 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
4098
4099 msgid "Rewind speeds"
4100 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
4101
4102 msgid "Right"
4103 msgstr "Doprava"
4104
4105 msgid "Rolloff"
4106 msgstr ""
4107
4108 msgid "Rotor turning speed"
4109 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
4110
4111 msgid "Running"
4112 msgstr "Aktivované"
4113
4114 msgid "Russia"
4115 msgstr "Rusko"
4116
4117 msgid "Russian"
4118 msgstr "Ruština"
4119
4120 msgid "S-Video"
4121 msgstr "S-Video"
4122
4123 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4124 msgstr "JEDNOVRSTVOVÉ DVD"
4125
4126 msgid "SNR"
4127 msgstr "SNR"
4128
4129 msgid "SNR:"
4130 msgstr "SNR:"
4131
4132 msgid "SSID:"
4133 msgstr "SSID:"
4134
4135 msgid "Sat"
4136 msgstr "So"
4137
4138 msgid "Sat / Dish Setup"
4139 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
4140
4141 msgid "Satellite"
4142 msgstr "Satelit"
4143
4144 msgid "Satellite Equipment Setup"
4145 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
4146
4147 msgid "Satellite equipment"
4148 msgstr "Satelitné zariadenie"
4149
4150 msgid "Satellites"
4151 msgstr "Satelity"
4152
4153 msgid "Satfinder"
4154 msgstr "Hľadač satelitov"
4155
4156 msgid "Sats"
4157 msgstr ""
4158
4159 msgid "Saturation"
4160 msgstr "Sýtosť"
4161
4162 msgid "Saturday"
4163 msgstr "Sobota"
4164
4165 msgid "Save"
4166 msgstr "Uložiť"
4167
4168 msgid "Save Playlist"
4169 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
4170
4171 msgid "Save current delay to key"
4172 msgstr "Uložiť aktuálne oneskorenie pod tlačidlo"
4173
4174 msgid "Save to key"
4175 msgstr "Uložiť pod tlačidlo"
4176
4177 msgid "Save values and close plugin"
4178 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť modul"
4179
4180 msgid "Save values and close screen"
4181 msgstr "Uložiť hodnoty a zatvoriť obrazovku"
4182
4183 msgid "Scaler sharpness"
4184 msgstr "Ostrosť škálovania"
4185
4186 msgid "Scaling Mode"
4187 msgstr "Škálovací režim"
4188
4189 msgid "Scan "
4190 msgstr "Vyhľadať"
4191
4192 msgid "Scan Files..."
4193 msgstr "Vyhľadať súbory..."
4194
4195 msgid "Scan NFS share"
4196 msgstr "Prehľadať zdieľanie NFS"
4197
4198 msgid "Scan QAM128"
4199 msgstr "Prehľadať QAM128"
4200
4201 msgid "Scan QAM16"
4202 msgstr "Prehľadať QAM16"
4203
4204 msgid "Scan QAM256"
4205 msgstr "Prehľadať QAM256"
4206
4207 msgid "Scan QAM32"
4208 msgstr "Prehľadať QAM32"
4209
4210 msgid "Scan QAM64"
4211 msgstr "Prehľadať QAM64"
4212
4213 msgid "Scan SR6875"
4214 msgstr "Prehľadať SR6875"
4215
4216 msgid "Scan SR6900"
4217 msgstr "Prehľadať SR6900"
4218
4219 msgid "Scan Wireless Networks"
4220 msgstr "Vyhľadať bezdrôt. siete"
4221
4222 msgid "Scan additional SR"
4223 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
4224
4225 msgid "Scan band EU HYPER"
4226 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
4227
4228 msgid "Scan band EU MID"
4229 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
4230
4231 msgid "Scan band EU SUPER"
4232 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
4233
4234 msgid "Scan band EU UHF IV"
4235 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
4236
4237 msgid "Scan band EU UHF V"
4238 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
4239
4240 msgid "Scan band EU VHF I"
4241 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
4242
4243 msgid "Scan band EU VHF III"
4244 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
4245
4246 msgid "Scan band US HIGH"
4247 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
4248
4249 msgid "Scan band US HYPER"
4250 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
4251
4252 msgid "Scan band US LOW"
4253 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
4254
4255 msgid "Scan band US MID"
4256 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
4257
4258 msgid "Scan band US SUPER"
4259 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
4260
4261 msgid "Scan range"
4262 msgstr "Rozsah prehľadávania"
4263
4264 msgid ""
4265 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
4266 "selected wireless device.\n"
4267 msgstr ""
4268 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
4269 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
4270
4271 msgid ""
4272 "Scan your network for wireless access points and connect to them using your "
4273 "selected wireless device.\n"
4274 msgstr ""
4275 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
4276 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
4277
4278 msgid ""
4279 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
4280 msgstr ""
4281 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
4282
4283 msgid "Science & Technology"
4284 msgstr "Veda a technika"
4285
4286 msgid "Search Term(s)"
4287 msgstr "Hľadať termín(y)"
4288
4289 msgid "Search category:"
4290 msgstr "Hľadať kategóriu:"
4291
4292 msgid "Search east"
4293 msgstr "Hľadať východne"
4294
4295 msgid "Search for network shares"
4296 msgstr "Hľadať sieťové zdieľanie"
4297
4298 msgid "Search for network shares..."
4299 msgstr "Hľadanie sieťového zdieľania..."
4300
4301 msgid "Search region:"
4302 msgstr "Oblasť vyhľadávania:"
4303
4304 msgid "Search restricted content:"
4305 msgstr "Hľadať zakázaný obsah:"
4306
4307 msgid "Search strictness"
4308 msgstr "Presnosť vyhľadávania"
4309
4310 msgid "Search type"
4311 msgstr "Typ vyhľadávania"
4312
4313 msgid "Search west"
4314 msgstr "Hľadať západne"
4315
4316 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
4317 msgstr "Hľadám dostupné aktualizácie. Čakajte..."
4318
4319 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
4320 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
4321
4322 msgid "Searching your network. Please wait..."
4323 msgstr "Prehľadávam sieť. Čakajte..."
4324
4325 msgid "Secondary DNS"
4326 msgstr "Sekundárny DNS"
4327
4328 msgid "Security service not running."
4329 msgstr "Bezpečnostná služba nefunguje."
4330
4331 msgid "Seek"
4332 msgstr "Hľadanie"
4333
4334 msgid "Select"
4335 msgstr "Zvoliť"
4336
4337 msgid ""
4338 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
4339 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
4340 msgstr ""
4341 "Zvoľte \"Presná zhoda\", ak chcete, aby sa \"Hľadať titul\" zhodovalo "
4342 "presne, alebo \"Čiastočná zhoda\", ak stačí nájsť časť názvu programu."
4343
4344 msgid "Select HDD"
4345 msgstr "Zvoľte pevný disk"
4346
4347 msgid "Select Location"
4348 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
4349
4350 msgid "Select Network Adapter"
4351 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
4352
4353 msgid "Select a movie"
4354 msgstr "Zvoľte film"
4355
4356 msgid "Select a timer to import"
4357 msgstr "Zvoľte časovač na importovanie"
4358
4359 msgid "Select audio mode"
4360 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
4361
4362 msgid "Select audio track"
4363 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
4364
4365 msgid "Select bouquet to record on"
4366 msgstr "Zvoľte buket na nahrávanie"
4367
4368 msgid "Select channel to record from"
4369 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
4370
4371 msgid "Select channel to record on"
4372 msgstr "Zvoľte stanicu pre záznam"
4373
4374 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
4375 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
4376
4377 msgid "Select files/folders to backup"
4378 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
4379
4380 msgid "Select image"
4381 msgstr "Zvoľte image"
4382
4383 msgid "Select interface"
4384 msgstr "Zvoľte rozhranie"
4385
4386 msgid "Select new feed to view."
4387 msgstr "Zvoľte nový feed na zobrazenie."
4388
4389 msgid "Select package"
4390 msgstr "Zvoľte balíček"
4391
4392 msgid "Select provider to add..."
4393 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
4394
4395 msgid "Select refresh rate"
4396 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
4397
4398 msgid "Select service to add..."
4399 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
4400
4401 #, python-format
4402 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
4403 msgstr "Zvoľte tlačidlo, pod ktoré chcete nastaviť %i ms"
4404
4405 msgid "Select the location to save the recording to."
4406 msgstr "Zvoľte umiestnenie pre ukladanie nahrávok."
4407
4408 msgid "Select type of Filter"
4409 msgstr "Zvoľte druh filtra"
4410
4411 msgid "Select upgrade source to edit."
4412 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie, ktorý chcete upraviť."
4413
4414 msgid "Select video input with up/down buttons"
4415 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
4416
4417 msgid "Select video mode"
4418 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
4419
4420 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
4421 msgstr ""
4422
4423 msgid "Select wireless network"
4424 msgstr "Zvoľte bezdrôtovú sieť"
4425
4426 msgid "Select your choice."
4427 msgstr "Zvoľte svoj výber."
4428
4429 msgid "Selected source image"
4430 msgstr "Zvolený zdrojový image"
4431
4432 msgid "Send DiSEqC"
4433 msgstr "Poslať DiSEqC"
4434
4435 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
4436 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
4437
4438 msgid "Seperate titles with a main menu"
4439 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
4440
4441 msgid "Sequence repeat"
4442 msgstr "Opakovanie sekvencie"
4443
4444 msgid "Serbian"
4445 msgstr "Srbčina"
4446
4447 msgid "Server IP"
4448 msgstr "IP servera"
4449
4450 msgid "Server share"
4451 msgstr "Zdieľanie servera"
4452
4453 msgid "Service"
4454 msgstr "Stanica"
4455
4456 msgid "Service Scan"
4457 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4458
4459 msgid "Service Searching"
4460 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4461
4462 msgid "Service delay"
4463 msgstr "Oneskorenie stanice"
4464
4465 msgid "Service has been added to the favourites."
4466 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
4467
4468 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
4469 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
4470
4471 msgid ""
4472 "Service invalid!\n"
4473 "(Timeout reading PMT)"
4474 msgstr ""
4475 "Stanica je neplatná!\n"
4476 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
4477
4478 msgid ""
4479 "Service not found!\n"
4480 "(SID not found in PAT)"
4481 msgstr ""
4482 "Stanica nebola nájdená!\n"
4483 "(SID nenájdený v PAT)"
4484
4485 msgid "Service scan"
4486 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4487
4488 msgid ""
4489 "Service unavailable!\n"
4490 "Check tuner configuration!"
4491 msgstr ""
4492 "Stanica je nedostupná!\n"
4493 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
4494
4495 msgid "Serviceinfo"
4496 msgstr "Informácie o stanici"
4497
4498 msgid "Services"
4499 msgstr "Stanice"
4500
4501 msgid "Set End Time"
4502 msgstr "Nastavte čas konca"
4503
4504 msgid "Set Voltage and 22KHz"
4505 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
4506
4507 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
4508 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
4509
4510 #, python-format
4511 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
4512 msgstr "Nastaviť oneskorenie na %i ms (dá sa nastaviť)"
4513
4514 msgid "Set interface as default Interface"
4515 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
4516
4517 msgid "Set limits"
4518 msgstr "Nastaviť limity"
4519
4520 msgid "Set maximum duration"
4521 msgstr "Nastaviť maximálne trvanie"
4522
4523 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
4524 msgstr "Nastavením na NIE vypnete tento automatický časovač."
4525
4526 msgid "Setting key canceled"
4527 msgstr "Nastavovanie tlačidla zrušené"
4528
4529 msgid "Settings"
4530 msgstr "Nastavenia"
4531
4532 msgid "Setup"
4533 msgstr "Nastavenia"
4534
4535 msgid "Setup Mode"
4536 msgstr "Režim nastavení"
4537
4538 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
4539 msgstr "Nastavenie modulu Audio Sync"
4540
4541 #, python-format
4542 msgid ""
4543 "Shall the USB stick wizard proceed and program the image file %s into flash "
4544 "memory?"
4545 msgstr ""
4546 "Má sorievodca kľúčom USB pokračovať a naprogramovať súbor image %s do pamäte "
4547 "flash?"
4548
4549 msgid "Sharpness"
4550 msgstr "Ostrosť"
4551
4552 msgid "Short Movies"
4553 msgstr "Krátke filmy"
4554
4555 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
4556 msgstr "Má byť tento autočasovač obmedzený na časové obdobie?"
4557
4558 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
4559 msgstr ""
4560 "Má tento automatický časovač pasovať len do určitej dĺžky trvania programu?"
4561
4562 msgid ""
4563 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
4564 msgstr ""
4565 "Majú sa nahrávky tohto autočasovača zaznamenať do vlastného umiestnenia?"
4566
4567 msgid "Show Info"
4568 msgstr "Zobraziť informácie"
4569
4570 msgid "Show Message when Recording starts"
4571 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
4572
4573 msgid "Show WLAN Status"
4574 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
4575
4576 msgid "Show blinking clock in display during recording"
4577 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
4578
4579 msgid "Show event-progress in channel selection"
4580 msgstr "Vo výbere staníc zobraziť priebeh programu"
4581
4582 msgid "Show in extension menu"
4583 msgstr "Zobraziť v menu rozšírenia"
4584
4585 msgid "Show infobar on channel change"
4586 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
4587
4588 msgid "Show infobar on event change"
4589 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
4590
4591 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
4592 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
4593
4594 msgid "Show positioner movement"
4595 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
4596
4597 msgid "Show services beginning with"
4598 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
4599
4600 msgid "Show the radio player..."
4601 msgstr "Prehrávanie rádia..."
4602
4603 msgid "Show the tv player..."
4604 msgstr "Prehrávanie TV..."
4605
4606 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
4607 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
4608
4609 msgid "Shutdown"
4610 msgstr "Vypnúť"
4611
4612 msgid "Shutdown Dreambox after"
4613 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
4614
4615 msgid "Signal Strength:"
4616 msgstr "Sila signálu:"
4617
4618 msgid "Signal: "
4619 msgstr "Signál:"
4620
4621 msgid "Similar"
4622 msgstr "Podobné"
4623
4624 msgid "Similar broadcasts:"
4625 msgstr "Podobné programy:"
4626
4627 msgid "Simple"
4628 msgstr "jednoduchý"
4629
4630 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
4631 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
4632
4633 msgid "Single"
4634 msgstr "Jeden"
4635
4636 msgid "Single EPG"
4637 msgstr "Jeden EPG"
4638
4639 msgid "Single satellite"
4640 msgstr "jeden satelit"
4641
4642 msgid "Single transponder"
4643 msgstr "jeden transpondér"
4644
4645 msgid "Singlestep (GOP)"
4646 msgstr "Jeden krok (GOP)"
4647
4648 msgid "Skin"
4649 msgstr "Vzhľad"
4650
4651 msgid "Skins"
4652 msgstr "Vzhľady"
4653
4654 msgid "Sleep Timer"
4655 msgstr "Časovač vypnutia"
4656
4657 msgid "Sleep timer action:"
4658 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
4659
4660 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
4661 msgstr "Interval prezentácie (s)"
4662
4663 #, python-format
4664 msgid "Slot %d"
4665 msgstr "Slot %d"
4666
4667 msgid "Slovakian"
4668 msgstr "Slovenčina"
4669
4670 msgid "Slovenian"
4671 msgstr "Slovinčina"
4672
4673 msgid "Slow"
4674 msgstr "pomaly"
4675
4676 msgid "Slow Motion speeds"
4677 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
4678
4679 msgid "Software"
4680 msgstr "Softvér"
4681
4682 msgid "Software management"
4683 msgstr "Správa softvéru"
4684
4685 msgid "Software restore"
4686 msgstr "Obnoviť softvér"
4687
4688 msgid "Software update"
4689 msgstr "Aktualizovať softvér"
4690
4691 msgid "Some plugins are not available:\n"
4692 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
4693
4694 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
4695 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
4696
4697 msgid "Sorry no backups found!"
4698 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
4699
4700 msgid ""
4701 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
4702 "Please choose an other one."
4703 msgstr ""
4704 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
4705 "Zvoľte si iné umiestnenie."
4706
4707 msgid "Sorry, no Details available!"
4708 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
4709
4710 msgid "Sorry, video is not available!"
4711 msgstr "Ľutujem, video je nedostupné!"
4712
4713 msgid ""
4714 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
4715 "\n"
4716 "Please choose another one."
4717 msgstr ""
4718 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
4719 "\n"
4720 "Zvoľte si iné umiestnenie."
4721
4722 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4723 msgid "Sort A-Z"
4724 msgstr "Triediť A-Z"
4725
4726 msgid "Sort AutoTimer"
4727 msgstr "Triediť autočasovače"
4728
4729 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4730 msgid "Sort Time"
4731 msgstr "Triediť podľa času"
4732
4733 msgid "Sound"
4734 msgstr "Zvuk"
4735
4736 msgid "Soundcarrier"
4737 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
4738
4739 msgid "South"
4740 msgstr "južne"
4741
4742 msgid "South Korea"
4743 msgstr "Južná Kórea"
4744
4745 msgid "Spain"
4746 msgstr "Španielsko"
4747
4748 msgid "Spanish"
4749 msgstr "Španielčina"
4750
4751 msgid "Split preview mode"
4752 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
4753
4754 msgid "Sports"
4755 msgstr "Šport"
4756
4757 msgid "Standby"
4758 msgstr "Pohotovostný režim"
4759
4760 msgid "Standby / Restart"
4761 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
4762
4763 #, python-format
4764 msgid "Standby Fan %d PWM"
4765 msgstr "Pohotovosť, PWM ventilátora %d"
4766
4767 #, python-format
4768 msgid "Standby Fan %d Voltage"
4769 msgstr "Pohotovosť, napätie ventilátora %d"
4770
4771 msgid "Start Webinterface"
4772 msgstr "Spustiť webové rozhranie"
4773
4774 msgid "Start from the beginning"
4775 msgstr "Spustiť od začiatku"
4776
4777 msgid "Start recording?"
4778 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
4779
4780 msgid "Start test"
4781 msgstr "Spustiť test"
4782
4783 msgid "Start with following feed:"
4784 msgstr "Začať týmto feedom:"
4785
4786 msgid "StartTime"
4787 msgstr "Začiatok"
4788
4789 msgid "Starting on"
4790 msgstr "Začína od"
4791
4792 msgid "Std. Feeds"
4793 msgstr ""
4794
4795 msgid "Step east"
4796 msgstr "Krok východne"
4797
4798 msgid "Step in ms for arrow keys"
4799 msgstr "Krok pre šípky v ms"
4800
4801 #, python-format
4802 msgid "Step in ms for key %i"
4803 msgstr "Krok pre tlačidlo %i v ms"
4804
4805 #, python-format
4806 msgid "Step in ms for keys '%s'"
4807 msgstr "Krok pre tlačidlá '%s' v ms"
4808
4809 msgid "Step west"
4810 msgstr "Krok západne"
4811
4812 msgid "Stereo"
4813 msgstr "Stereo"
4814
4815 msgid "Stop"
4816 msgstr "Zastaviť"
4817
4818 msgid "Stop Timeshift?"
4819 msgstr "Zastaviť časový posun?"
4820
4821 msgid "Stop current event and disable coming events"
4822 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
4823
4824 msgid "Stop current event but not coming events"
4825 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
4826
4827 msgid "Stop playing this movie?"
4828 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
4829
4830 msgid "Stop test"
4831 msgstr "Zastaviť test"
4832
4833 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
4834 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
4835
4836 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
4837 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
4838
4839 msgid "Store position"
4840 msgstr "Uložiť pozíciu"
4841
4842 msgid "Stored position"
4843 msgstr "Uložená pozícia"
4844
4845 msgid "Subservice list..."
4846 msgstr "Zoznam podkanálov..."
4847
4848 msgid "Subservices"
4849 msgstr "Podkanály"
4850
4851 msgid "Subtitle selection"
4852 msgstr "Výber titulkov"
4853
4854 msgid "Subtitles"
4855 msgstr "Titulky"
4856
4857 msgid "Sun"
4858 msgstr "Ne"
4859
4860 msgid "Sunday"
4861 msgstr "Nedeľa"
4862
4863 msgid "Swap Services"
4864 msgstr "Vymeniť stanice"
4865
4866 msgid "Sweden"
4867 msgstr "Švédsko"
4868
4869 msgid "Swedish"
4870 msgstr "Švédčina"
4871
4872 msgid "Switch to next subservice"
4873 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
4874
4875 msgid "Switch to previous subservice"
4876 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
4877
4878 msgid "Switchable tuner types:"
4879 msgstr "Prepínateľné typy tunerov:"
4880
4881 msgid "Symbol Rate"
4882 msgstr "Symbolová rýchlosť"
4883
4884 msgid "Symbolrate"
4885 msgstr "Symb. rých."
4886
4887 msgid "System"
4888 msgstr "Systém"
4889
4890 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
4891 msgid "TRANSLATOR_INFO"
4892 msgstr "PREKLADATEĽ"
4893
4894 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
4895 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
4896
4897 msgid "TV System"
4898 msgstr "TV norma"
4899
4900 msgid "Table of content for collection"
4901 msgstr "Obsah zostavy"
4902
4903 msgid "Tag 1"
4904 msgstr "Štítok 1"
4905
4906 msgid "Tag 2"
4907 msgstr "Štítok 2"
4908
4909 msgid "Tags"
4910 msgstr "Štítky"
4911
4912 msgid "Tags the Timer/Recording will have."
4913 msgstr "Značky, ktoré budú mať nahrávky časovača."
4914
4915 msgid "Tags: "
4916 msgstr "Značky:"
4917
4918 msgid "Taiwan"
4919 msgstr "Taiwan"
4920
4921 msgid "Temperature and Fan control"
4922 msgstr "Teplota a ventilátor"
4923
4924 msgid "Terrestrial"
4925 msgstr "Pozemné"
4926
4927 msgid "Terrestrial provider"
4928 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
4929
4930 msgid "Test DiSEqC settings"
4931 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqC"
4932
4933 msgid "Test Type"
4934 msgstr "Druh testu"
4935
4936 msgid "Test again"
4937 msgstr "Test siete"
4938
4939 msgid "Test mode"
4940 msgstr "Testovací režim"
4941
4942 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
4943 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
4944
4945 msgid "Test-Messagebox?"
4946 msgstr "Hlásenie o teste?"
4947
4948 msgid ""
4949 "Thank you for using the wizard.\n"
4950 "Please press OK to continue."
4951 msgstr ""
4952 "Ďakujeme, že ste použili sprievodcu.\n"
4953 "Pokračujte stlačením OK."
4954
4955 msgid ""
4956 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
4957 "Please press OK to start using your Dreambox."
4958 msgstr ""
4959 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
4960 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
4961
4962 msgid ""
4963 "Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
4964 "List.\n"
4965 "Please press OK to continue."
4966 msgstr ""
4967 "Ďakujeme, že ste použili sprievodcu. Nový autočasovač bol pridaný do "
4968 "zoznamu.\n"
4969 "Stlačte OK a pokračujte."
4970
4971 msgid ""
4972 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
4973 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
4974 "players) instead?"
4975 msgstr ""
4976 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
4977 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
4978 "prehrávačoch)?"
4979
4980 msgid ""
4981 "The NetworkWizard extension is not installed!\n"
4982 "Please install it."
4983 msgstr ""
4984 "Rozšírenie Sprievodca sieťou nie je nainštalované.\n"
4985 "Nainštalujte si ho."
4986
4987 msgid ""
4988 "The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
4989 "Please install it."
4990 msgstr ""
4991 "Rozšírenie Správa softvéru nie je nainštalované!\n"
4992 "Nainštalujte si ho."
4993
4994 msgid ""
4995 "The Timer will not be added to the List.\n"
4996 "Please press OK to close this Wizard."
4997 msgstr ""
4998 "Časovač sa nepridá do zoznamu.\n"
4999 "Stlačením OK ukončite sprievodcu."
5000
5001 msgid ""
5002 "The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
5003 "timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
5004 "inside of this timespan."
5005 msgstr ""
5006 "Časové obdobie je prvý „vyšší“ atribút automatického časovača. Ak je určený, "
5007 "program bude vyhovovať automatickému časovaču, len ak je v tomto období."
5008
5009 msgid ""
5010 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
5011 "the feed server and save it on the stick?"
5012 msgstr ""
5013 "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
5014 "uložiť ho na kľúč?"
5015
5016 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
5017 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
5018
5019 msgid ""
5020 "The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
5021 msgstr "Počítadlo sa dá v určitých intervaloch automaticky resetovať."
5022
5023 #, python-format
5024 msgid ""
5025 "The directory %s is not writable.\n"
5026 "Make sure you select a writable directory instead."
5027 msgstr ""
5028 "Do adresára %s sa nedá zapisovať.\n"
5029 "Zvoľte taký adresár, do ktorého sa dá zapisovať."
5030
5031 msgid ""
5032 "The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
5033 "the classic editor."
5034 msgstr ""
5035 "Editor pre automatický časovač. Môže to byť Sprievodca alebo klasický editor."
5036
5037 #, python-format
5038 msgid ""
5039 "The following device was found:\n"
5040 "\n"
5041 "%s\n"
5042 "\n"
5043 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
5044 msgstr ""
5045 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
5046 "\n"
5047 "%s\n"
5048 "\n"
5049 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
5050
5051 msgid "The following files were found..."
5052 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
5053
5054 msgid ""
5055 "The input port should be configured now.\n"
5056 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
5057 "want to do that now?"
5058 msgstr ""
5059 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
5060 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
5061 "urobiť teraz?"
5062
5063 msgid "The installation of the default services lists is finished."
5064 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
5065
5066 msgid ""
5067 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
5068 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
5069 msgstr ""
5070 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
5071 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
5072
5073 msgid "The match attribute is mandatory."
5074 msgstr "Atribút zhody je povinný."
5075
5076 msgid ""
5077 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
5078 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
5079 "risk!"
5080 msgstr ""
5081 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
5082 "tento image do pamäte flash? Robíte to na vlastné riziko!"
5083
5084 msgid ""
5085 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
5086 "corrupted!"
5087 msgstr ""
5088 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
5089 "porušený!"
5090
5091 msgid "The package doesn't contain anything."
5092 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
5093
5094 msgid "The package:"
5095 msgstr "Balíček:"
5096
5097 #, python-format
5098 msgid "The path %s already exists."
5099 msgstr "Cesta %s už existuje."
5100
5101 msgid "The pin code has been changed successfully."
5102 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
5103
5104 msgid "The pin code you entered is wrong."
5105 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
5106
5107 msgid "The pin codes you entered are different."
5108 msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
5109
5110 #, python-format
5111 msgid "The results have been written to %s."
5112 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
5113
5114 msgid "The sleep timer has been activated."
5115 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
5116
5117 msgid "The sleep timer has been disabled."
5118 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
5119
5120 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
5121 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa otvoriť."
5122
5123 msgid ""
5124 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
5125 "Please install it and choose what you want to do next."
5126 msgstr ""
5127 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný.\n"
5128 "Nainštalujte ho a zvoľte, čo chcete robiť ďalej."
5129
5130 msgid ""
5131 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
5132 "Please install it."
5133 msgstr ""
5134 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
5135 "Nainštalujte ho."
5136
5137 msgid ""
5138 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
5139 msgstr "Sprievodca môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
5140
5141 msgid "The wizard is finished now."
5142 msgstr "Sprievodca teraz skončil."
5143
5144 msgid "There are at least "
5145 msgstr "Je aspoň"
5146
5147 msgid "There are currently no outstanding actions."
5148 msgstr "Žiadne činnosti na vykonanie."
5149
5150 msgid "There are no default services lists in your image."
5151 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
5152
5153 msgid "There are no default settings in your image."
5154 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
5155
5156 msgid "There are no updates available."
5157 msgstr "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie."
5158
5159 msgid "There are now "
5160 msgstr "Teraz sú"
5161
5162 msgid ""
5163 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
5164 "Do you really want to continue?"
5165 msgstr ""
5166 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
5167 "Naozaj chcete pokračovať?"
5168
5169 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
5170 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
5171
5172 msgid "There was an error getting the feed entries. Please try again."
5173 msgstr "Chyba pri načítavaní feedov. Skúste znova."
5174
5175 msgid "There was an error. The package:"
5176 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
5177
5178 msgid ""
5179 "There's a certificate update available for your dreambox. Would you like to "
5180 "apply this update now?"
5181 msgstr ""
5182 "K dispozícii je aktualizácia certifikátu pre Dreambox. Chcete ju teraz "
5183 "použiť?"
5184
5185 #, python-format
5186 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
5187 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
5188
5189 msgid ""
5190 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
5191 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
5192 msgstr ""
5193 "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
5194 "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
5195
5196 msgid ""
5197 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
5198 "flash memory?"
5199 msgstr ""
5200 "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
5201 "pamäte flash?"
5202
5203 msgid ""
5204 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
5205 "content on the disc."
5206 msgstr ""
5207 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
5208 "celý obsah disku."
5209
5210 #, python-format
5211 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
5212 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
5213
5214 msgid "This Month"
5215 msgstr "Tento mesiac"
5216
5217 msgid "This Week"
5218 msgstr "Tento týždeň"
5219
5220 msgid ""
5221 "This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
5222 "and the Preview."
5223 msgstr ""
5224 "Toto je názov, ktorý môžete dať automatickému časovaču. Zobrazí sa v "
5225 "prehľade a náhľade."
5226
5227 msgid "This is step number 2."
5228 msgstr "Toto je druhý krok."
5229
5230 msgid ""
5231 "This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
5232 "search the EPG again."
5233 msgstr ""
5234 "Toto je doba v hodinách, počas ktorej bude automatický časovač po hľadaní "
5235 "čakať na ďalšie hľadanie EPG."
5236
5237 msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
5238 msgstr ""
5239
5240 msgid ""
5241 "This is what will be looked for in event titles. Note that looking for e.g. "
5242 "german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
5243 "uses."
5244 msgstr ""
5245 "Toto sa bude hľadať v názvoch programov. Pamätajte, že hľadanie diakritiky "
5246 "bude komplikované, lebo musíte poznať kódovanie (znakovú sadu) EPG na "
5247 "stanici."
5248
5249 msgid "This plugin is installed."
5250 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
5251
5252 msgid "This plugin is not installed."
5253 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
5254
5255 msgid "This plugin will be installed."
5256 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
5257
5258 msgid "This plugin will be removed."
5259 msgstr "Tento modul sa odstráni."
5260
5261 msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
5262 msgstr ""
5263 "Toto nastavenie určuje, čo sa stane, keď sa časovač zhoduje s nájdeným "
5264 "programom."
5265
5266 msgid ""
5267 "This test checks for configured Nameservers.\n"
5268 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
5269 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
5270 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
5271 "the \"Nameserver\" Configuration"
5272 msgstr ""
5273 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
5274 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
5275 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
5276 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
5277 "„konfigurácia servera DNS“"
5278
5279 msgid ""
5280 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
5281 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
5282 "- verify that a network cable is attached\n"
5283 "- verify that the cable is not broken"
5284 msgstr ""
5285 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
5286 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
5287 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
5288 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
5289
5290 msgid ""
5291 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
5292 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
5293 "- no valid IP Address was found\n"
5294 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
5295 msgstr ""
5296 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
5297 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
5298 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
5299 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
5300
5301 msgid ""
5302 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
5303 "configuration with DHCP.\n"
5304 "If you get a \"disabled\" message:\n"
5305 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
5306 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
5307 "dialog.\n"
5308 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
5309 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
5310 msgstr ""
5311 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
5312 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
5313 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
5314 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
5315 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
5316 "karty.\n"
5317 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
5318 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
5319
5320 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
5321 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
5322
5323 msgid ""
5324 "This toggles the behavior on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
5325 "event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
5326 "but add it disabled."
5327 msgstr ""
5328 "Toto nastavenie prepína činnosť pri konfliktoch časovača. Ak sa automatický "
5329 "časovač zjoduje s programom, ktorý koliduje s existujúcim časovačom, nebude "
5330 "ho ignorovať, ale pridá ho ako zrušený."
5331
5332 msgid "Three"
5333 msgstr "Tri"
5334
5335 msgid "Threshold"
5336 msgstr "Prah"
5337
5338 msgid "Thu"
5339 msgstr "Št"
5340
5341 msgid "Thumbnails"
5342 msgstr "Zmenšeniny"
5343
5344 msgid "Thursday"
5345 msgstr "Štvrtok"
5346
5347 msgid "Time"
5348 msgstr "Čas"
5349
5350 msgid "Time in minutes to append to recording."
5351 msgstr "Čas v minútach pridaný na konci záznamu"
5352
5353 msgid "Time in minutes to prepend to recording."
5354 msgstr "Čas v minútach pridaný pred začiatkom záznamu."
5355
5356 msgid "Time/Date Input"
5357 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
5358
5359 msgid "Timer"
5360 msgstr "Časovač"
5361
5362 msgid "Timer Edit"
5363 msgstr "Úprava časovača"
5364
5365 msgid "Timer Editor"
5366 msgstr "Editor časovača"
5367
5368 msgid "Timer Type"
5369 msgstr "Úloha časovača"
5370
5371 msgid "Timer entry"
5372 msgstr "Položka časovača"
5373
5374 msgid "Timer log"
5375 msgstr "Záznam časovača"
5376
5377 msgid ""
5378 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
5379 "Please recheck it!"
5380 msgstr ""
5381 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
5382 "Skontrolujte to!"
5383
5384 msgid "Timer record location"
5385 msgstr "Umiestnenie nahrávky časovača"
5386
5387 msgid "Timer sanity error"
5388 msgstr "Nerozumné časovanie"
5389
5390 msgid "Timer selection"
5391 msgstr "Voľba časovača"
5392
5393 msgid "Timer status:"
5394 msgstr "Stav časovača:"
5395
5396 msgid "Timer type"
5397 msgstr "Typ časovača"
5398
5399 msgid "Timeshift"
5400 msgstr "Časový posun"
5401
5402 msgid "Timeshift location"
5403 msgstr "Umiestnenie časového posunu"
5404
5405 msgid "Timeshift not possible!"
5406 msgstr "Časový posun nie je možný!"
5407
5408 msgid "Timezone"
5409 msgstr "Časové pásmo"
5410
5411 msgid "Title"
5412 msgstr "Titul"
5413
5414 msgid "Title properties"
5415 msgstr "Vlastnosti titulu"
5416
5417 msgid "Titleset mode"
5418 msgstr "Režim sady titulov"
5419
5420 msgid ""
5421 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
5422 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
5423 "stick.\n"
5424 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
5425 "for 10 seconds.\n"
5426 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
5427 msgstr ""
5428 "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
5429 "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
5430 "USB.\n"
5431 "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
5432 "sekúnd.\n"
5433 "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi sprievodcu."
5434
5435 msgid "Today"
5436 msgstr "Dnes"
5437
5438 msgid "Tone Amplitude"
5439 msgstr "Amplitúda zvuku"
5440
5441 msgid "Tone mode"
5442 msgstr "Tónový režim"
5443
5444 msgid "Toneburst"
5445 msgstr "Tónový impulz"
5446
5447 msgid "Toneburst A/B"
5448 msgstr "Tónový impulz A/B"
5449
5450 msgid "Top favorites"
5451 msgstr "Najobľúbenejšie"
5452
5453 msgid "Top rated"
5454 msgstr "Najvyššie hodnotené"
5455
5456 msgid "Track"
5457 msgstr "Stopa"
5458
5459 msgid "Translation"
5460 msgstr "Preklad"
5461
5462 msgid "Translation:"
5463 msgstr "Preklad:"
5464
5465 msgid "Transmission Mode"
5466 msgstr "Režim prenosu"
5467
5468 msgid "Transmission mode"
5469 msgstr "Režim prenosu"
5470
5471 msgid "Transponder"
5472 msgstr "Transpondér"
5473
5474 msgid "Transponder Type"
5475 msgstr "Typ transpondéra"
5476
5477 msgid "Travel & Events"
5478 msgstr "Cestovanie a udalosti"
5479
5480 msgid "Tries left:"
5481 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
5482
5483 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
5484 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
5485
5486 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
5487 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti... čakajte..."
5488
5489 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
5490 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
5491
5492 msgid "Trying to download the Youtube feed entries. Please wait..."
5493 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť feedy YouTube. Čakajte..."
5494
5495 msgid "Trying to download the Youtube search results. Please wait..."
5496 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť výsledky hľadania YouTube. Čakajte..."
5497
5498 msgid "Tue"
5499 msgstr "Ut"
5500
5501 msgid "Tuesday"
5502 msgstr "Utorok"
5503
5504 msgid "Tune"
5505 msgstr "Naladiť"
5506
5507 msgid "Tune failed!"
5508 msgstr "Ladenie zlyhalo!"
5509
5510 msgid "Tuner"
5511 msgstr "Tuner"
5512
5513 msgid "Tuner "
5514 msgstr "Tuner "
5515
5516 msgid "Tuner Slot"
5517 msgstr "Otvor pre tuner"
5518
5519 msgid "Tuner configuration"
5520 msgstr "Nastavenie tunera"
5521
5522 msgid "Tuner status"
5523 msgstr "Stav tunera"
5524
5525 msgid "Tuner type"
5526 msgstr "Typ tunera"
5527
5528 msgid "Turkish"
5529 msgstr "Turečtina"
5530
5531 msgid "Two"
5532 msgstr "Dva"
5533
5534 msgid "Type"
5535 msgstr "Typ"
5536
5537 msgid "Type of scan"
5538 msgstr "Druh vyhľadávania"
5539
5540 msgid "USALS"
5541 msgstr "USALS"
5542
5543 msgid "USB Stick"
5544 msgstr "Kľúč USB"
5545
5546 msgid "USB stick wizard"
5547 msgstr "Sprievodca pre kľúč USB"
5548
5549 msgid ""
5550 "USB stick wizard finished. Your dreambox will now restart with your new "
5551 "image!"
5552 msgstr ""
5553 "Sprievodca kľúčom USB skončil. Dreambox sa teraz reštartuje s novým image."
5554
5555 msgid "Ukrainian"
5556 msgstr "Ukrajinčina"
5557
5558 msgid ""
5559 "Unable to complete filesystem check.\n"
5560 "Error: "
5561 msgstr ""
5562 "Nemôžem dokončiť kontrolu systému súborov.\n"
5563 "Chyba: "
5564
5565 msgid ""
5566 "Unable to initialize harddisk.\n"
5567 "Error: "
5568 msgstr ""
5569 "Nemôžem inicializovať pevný disk.\n"
5570 "Chyba: "
5571
5572 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
5573 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
5574
5575 msgid "Undo install"
5576 msgstr "Späť inštalácia"
5577
5578 msgid "Undo uninstall"
5579 msgstr "Späť odinštalácia"
5580
5581 msgid "UnhandledKey"
5582 msgstr ""
5583
5584 msgid "Unicable"
5585 msgstr "Unicable"
5586
5587 msgid "Unicable LNB"
5588 msgstr "Unicable LNB"
5589
5590 msgid "Unicable Martix"
5591 msgstr ""
5592
5593 msgid "Uninstall"
5594 msgstr "Odinštalovať"
5595
5596 msgid "United States"
5597 msgstr "Spojené štáty"
5598
5599 msgid "Universal LNB"
5600 msgstr "Univerzálny LNB"
5601
5602 msgid "Unknown network adapter."
5603 msgstr "Neznámy sieťový adaptér."
5604
5605 msgid ""
5606 "Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
5607 "matching your AutoTimers but only when you leave the GUI with the green "
5608 "button."
5609 msgstr ""
5610 "Kým nie je toto zapnuté, automatický časovač NEBUDE automaticky hľadať "
5611 "vyhovujúce programy, len po skončení prehľadu stlačením zeleného tlačidla."
5612
5613 msgid "Unmount failed"
5614 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
5615
5616 msgid "Unsupported"
5617 msgstr "Nepodporované"
5618
5619 msgid "Update"
5620 msgstr "Aktualizovať"
5621
5622 msgid "Update done..."
5623 msgstr "Aktualizácia skončila."
5624
5625 msgid ""
5626 "Update done... The genuine dreambox test will now be rerun and should not "
5627 "ask you to update again."
5628 msgstr ""
5629 "Aktualizácia je hotová. Test pravosti Dreamboxa sa teraz zopakuje bez ďalšej "
5630 "žiadosti o aktualizáciu."
5631
5632 msgid "Updatefeed not available."
5633 msgstr "Aktualizačný feed je nedostupný."
5634
5635 msgid ""
5636 "Updating failed. Nothing is broken, just the update couldn't be applied."
5637 msgstr ""
5638 "Aktualizácia sa nepodarila. Nič nie je poškodené, len aktualizácia "
5639 "neprebehla."
5640
5641 msgid "Updating finished. Here is the result:"
5642 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
5643
5644 msgid "Updating software catalog"
5645 msgstr "Aktualizácia katalógu softvéru"
5646
5647 msgid "Updating, please wait..."
5648 msgstr "Aktualizujem, čakajte..."
5649
5650 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
5651 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
5652
5653 msgid "Upgrade finished."
5654 msgstr "Aktualizácia je skončená."
5655
5656 msgid "Upgrading"
5657 msgstr "Aktualizujem"
5658
5659 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
5660 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
5661
5662 msgid "Upper bound of timespan."
5663 msgstr "Horná hranica časového obdobia."
5664
5665 msgid ""
5666 "Upper bound of timespan. Nothing after this time will be matched. Offsets "
5667 "are not taken into account!"
5668 msgstr ""
5669 "Horná hranica časového obdobia. Nič za tým nebude vyhovovať. Posuny sa "
5670 "nepočítajú."
5671
5672 msgid "Use"
5673 msgstr "Použiť"
5674
5675 msgid "Use DHCP"
5676 msgstr "Použiť DHCP"
5677
5678 msgid "Use Interface"
5679 msgstr "Použiť sieťový adaptér"
5680
5681 msgid "Use Power Measurement"
5682 msgstr "Použiť meranie spotreby"
5683
5684 msgid "Use a custom location"
5685 msgstr "Použiť vlastné umiestnenie"
5686