more flexible diseqc / sat config
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-10-28 11:20+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-10-24 10:04+0100\n"
12 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr " "
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d jobs are running in the background!"
57 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
58
59 #, python-format
60 msgid "%d min"
61 msgstr "%d min"
62
63 #, python-format
64 msgid "%d services found!"
65 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
66
67 msgid "%d.%B %Y"
68 msgstr "%d.%B %Y"
69
70 #, python-format
71 msgid ""
72 "%s\n"
73 "(%s, %d MB free)"
74 msgstr ""
75 "%s\n"
76 "(%s, %d MB wolne)"
77
78 #, python-format
79 msgid "%s (%s)\n"
80 msgstr "%s (%s)\n"
81
82 msgid "(ZAP)"
83 msgstr "(Przełącz)"
84
85 msgid "(empty)"
86 msgstr "(puste)"
87
88 msgid "(show optional DVD audio menu)"
89 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
90
91 msgid ".NFI Download failed:"
92 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
93
94 msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
95 msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
96
97 msgid ""
98 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
99 msgstr ""
100 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
101 "flashować tym image'm!"
102
103 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
104 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
105
106 msgid "/var directory"
107 msgstr "katalog /var"
108
109 msgid "0"
110 msgstr "0"
111
112 msgid "1"
113 msgstr "1"
114
115 msgid "1.0"
116 msgstr "1.0"
117
118 msgid "1.1"
119 msgstr "1.1"
120
121 msgid "1.2"
122 msgstr "1.2"
123
124 msgid "12V output"
125 msgstr "12V wyjście"
126
127 msgid "13 V"
128 msgstr "13 V"
129
130 msgid "16:10"
131 msgstr "16:10"
132
133 msgid "16:10 Letterbox"
134 msgstr "16:10 Letterbox"
135
136 msgid "16:10 PanScan"
137 msgstr "16:10 PanScan"
138
139 msgid "16:9"
140 msgstr "16:9"
141
142 msgid "16:9 Letterbox"
143 msgstr "16:9 Letterbox"
144
145 msgid "16:9 always"
146 msgstr "16:9 zawsze"
147
148 msgid "18 V"
149 msgstr "18 V"
150
151 msgid "2"
152 msgstr "2"
153
154 msgid "3"
155 msgstr "3"
156
157 msgid "30 minutes"
158 msgstr "30 minut"
159
160 msgid "4"
161 msgstr "4"
162
163 msgid "4:3"
164 msgstr "4:3"
165
166 msgid "4:3 Letterbox"
167 msgstr "4:3 Letterbox"
168
169 msgid "4:3 PanScan"
170 msgstr "4:3 PanScan"
171
172 msgid "5"
173 msgstr "5"
174
175 msgid "5 minutes"
176 msgstr "5 minut"
177
178 msgid "50 Hz"
179 msgstr "50 Hz"
180
181 msgid "6"
182 msgstr "6"
183
184 msgid "60 minutes"
185 msgstr "60 minut"
186
187 msgid "7"
188 msgstr "7"
189
190 msgid "8"
191 msgstr "8"
192
193 msgid "9"
194 msgstr "9"
195
196 msgid "<unknown>"
197 msgstr "<nieznany>"
198
199 msgid "??"
200 msgstr "??"
201
202 msgid "A"
203 msgstr "A"
204
205 #, python-format
206 msgid ""
207 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
208 "Do you want to keep your version?"
209 msgstr ""
210 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
211 "Czy zachować aktualną wersję?"
212
213 msgid ""
214 "A finished record timer wants to set your\n"
215 "Dreambox to standby. Do that now?"
216 msgstr ""
217 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
218 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
219
220 msgid ""
221 "A finished record timer wants to shut down\n"
222 "your Dreambox. Shutdown now?"
223 msgstr ""
224 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
225 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
226
227 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
228 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
229
230 #, python-format
231 msgid ""
232 "A record has been started:\n"
233 "%s"
234 msgstr ""
235 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
236 "%s"
237
238 msgid ""
239 "A recording is currently running.\n"
240 "What do you want to do?"
241 msgstr ""
242 "Nagrywanie w toku.\n"
243 "Co chcesz zrobić?"
244
245 msgid ""
246 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
247 "configure the positioner."
248 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
249
250 msgid ""
251 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
252 "start the satfinder."
253 msgstr ""
254 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
255 "sygnału."
256
257 #, python-format
258 msgid "A required tool (%s) was not found."
259 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
260
261 msgid ""
262 "A sleep timer wants to set your\n"
263 "Dreambox to standby. Do that now?"
264 msgstr ""
265 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
266 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
267
268 msgid ""
269 "A sleep timer wants to shut down\n"
270 "your Dreambox. Shutdown now?"
271 msgstr ""
272 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
273 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
274
275 msgid ""
276 "A timer failed to record!\n"
277 "Disable TV and try again?\n"
278 msgstr ""
279 "Timer nie mógł nagrać!\n"
280 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
281
282 msgid "A/V Settings"
283 msgstr "Ustawienia A/V"
284
285 msgid "AA"
286 msgstr "AA"
287
288 msgid "AB"
289 msgstr "AB"
290
291 msgid "AC3 default"
292 msgstr "AC3 domyślnie"
293
294 msgid "AC3 downmix"
295 msgstr "AC3 downmix"
296
297 msgid "AGC"
298 msgstr "AGC"
299
300 msgid "AGC:"
301 msgstr "AGC:"
302
303 msgid "About"
304 msgstr "O tunerze..."
305
306 msgid "About..."
307 msgstr "Informacje o tunerze..."
308
309 msgid "Action on long powerbutton press"
310 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
311
312 msgid "Action:"
313 msgstr "Akcja:"
314
315 msgid "Activate Picture in Picture"
316 msgstr "Aktywuj PiP"
317
318 msgid "Activate network settings"
319 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
320
321 msgid "Adapter settings"
322 msgstr "Ustawienia adaptera"
323
324 msgid "Add"
325 msgstr "Dodaj"
326
327 msgid "Add Bookmark"
328 msgstr "Dodaj zakładkę"
329
330 msgid "Add a mark"
331 msgstr "Dodaj znacznik"
332
333 msgid "Add a new title"
334 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
335
336 msgid "Add timer"
337 msgstr "Dodaj timer"
338
339 msgid "Add title"
340 msgstr "Dodaj tytuł"
341
342 msgid "Add to bouquet"
343 msgstr "Dodaj do bukietu"
344
345 msgid "Add to favourites"
346 msgstr "Dodaj do ulubionych"
347
348 msgid ""
349 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
350 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
351 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
352 "test screens."
353 msgstr ""
354 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
355 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
356 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
357 "zobaczyć inny testowy ekran."
358
359 msgid "Advanced"
360 msgstr "Zaawansowane"
361
362 msgid "Advanced Video Setup"
363 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
364
365 msgid "After event"
366 msgstr "Po wydarzeniu"
367
368 msgid ""
369 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
370 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
371 msgstr ""
372 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
373 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
374 "Dreamboxa."
375
376 msgid "Album:"
377 msgstr "Album:"
378
379 msgid "All"
380 msgstr "Wszystkie"
381
382 msgid "All Satellites"
383 msgstr "Wwszystkie satelity"
384
385 msgid "All..."
386 msgstr "Wszystkie..."
387
388 msgid "Alpha"
389 msgstr "Przezroczystość"
390
391 msgid "Alternative radio mode"
392 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
393
394 msgid "Alternative services tuner priority"
395 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
396
397 msgid "An empty filename is illegal."
398 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
399
400 msgid "An unknown error occured!"
401 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
402
403 msgid "Arabic"
404 msgstr "Arabski"
405
406 msgid ""
407 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
408 "\n"
409 msgstr ""
410 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
411 "\n"
412
413 msgid "Artist:"
414 msgstr "Artysta:"
415
416 msgid "Ask before shutdown:"
417 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
418
419 msgid "Ask user"
420 msgstr "Zapytaj użytkownika"
421
422 msgid "Aspect Ratio"
423 msgstr "Format obrazu:"
424
425 msgid "Audio"
426 msgstr "Dźwięk"
427
428 msgid "Audio Options..."
429 msgstr "Opcje Dźwięku..."
430
431 msgid "Authoring mode"
432 msgstr "Tryb autoringu"
433
434 msgid "Auto"
435 msgstr "Auto"
436
437 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
438 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
439
440 msgid "Auto scart switching"
441 msgstr "Auto przełączanie scart"
442
443 msgid "Automatic"
444 msgstr "Automatycznie"
445
446 msgid "Automatic SSID lookup"
447 msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
448
449 msgid "Automatic Scan"
450 msgstr "Automatyczne skanowanie"
451
452 msgid "Available format variables"
453 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
454
455 msgid "B"
456 msgstr "B"
457
458 msgid "BA"
459 msgstr "BA"
460
461 msgid "BB"
462 msgstr "BB"
463
464 msgid "BER"
465 msgstr "BER"
466
467 msgid "BER:"
468 msgstr "BER:"
469
470 msgid "Back"
471 msgstr "Powrót"
472
473 msgid "Background"
474 msgstr "Tło"
475
476 msgid "Backup"
477 msgstr "Kopia zapasowa"
478
479 msgid "Backup Location"
480 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
481
482 msgid "Backup Mode"
483 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
484
485 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
486 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
487
488 msgid "Band"
489 msgstr "Pasmo"
490
491 msgid "Bandwidth"
492 msgstr "Szerokie pasmo"
493
494 msgid "Begin time"
495 msgstr "Czas rozpoczęcia"
496
497 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
498 msgstr "Zachowanie 'przerwę' gdy zatrzymany"
499
500 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
501 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
502
503 msgid "Behavior when a movie is started"
504 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
505
506 msgid "Behavior when a movie is stopped"
507 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
508
509 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
510 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
511
512 msgid "Bookmarks"
513 msgstr "Zakładki"
514
515 msgid "Brightness"
516 msgstr "Jasność"
517
518 msgid "Burn DVD"
519 msgstr "Wypal DVD"
520
521 msgid "Burn to DVD..."
522 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
523
524 msgid "Bus: "
525 msgstr "Bus:"
526
527 msgid ""
528 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
529 "displayed."
530 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
531
532 msgid "C"
533 msgstr "C"
534
535 msgid "C-Band"
536 msgstr "Pasmo C"
537
538 msgid "CF Drive"
539 msgstr "Karta CF"
540
541 msgid "CVBS"
542 msgstr "CVBS"
543
544 msgid "Cable"
545 msgstr "Kablówka"
546
547 msgid "Cache Thumbnails"
548 msgstr "Przechowuj miniatury."
549
550 msgid "Call monitoring"
551 msgstr "Monitor rozmów"
552
553 msgid "Cancel"
554 msgstr "Anuluj"
555
556 msgid "Cannot parse feed directory"
557 msgstr "Nie można odnaleść katalogu"
558
559 msgid "Capacity: "
560 msgstr "Pojemność:"
561
562 msgid "Card"
563 msgstr "Karta"
564
565 msgid "Catalan"
566 msgstr "Hiszpański"
567
568 msgid "Change bouquets in quickzap"
569 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
570
571 msgid "Change dir."
572 msgstr "Zmień katalog"
573
574 msgid "Change pin code"
575 msgstr "Zmień kod pin"
576
577 msgid "Change service pin"
578 msgstr "Zmien pin serwisowy"
579
580 msgid "Change service pins"
581 msgstr "Zmień piny serwisowe"
582
583 msgid "Change setup pin"
584 msgstr "Zmień pin ustawień"
585
586 msgid "Channel"
587 msgstr "Kanał"
588
589 msgid "Channel Selection"
590 msgstr "Wybór kanału"
591
592 msgid "Channel:"
593 msgstr "Kanał:"
594
595 msgid "Channellist menu"
596 msgstr "Menu listy kanałów"
597
598 msgid "Chap."
599 msgstr "Rozdz."
600
601 msgid "Chapter"
602 msgstr "Rozdział"
603
604 msgid "Chapter:"
605 msgstr "Rozdział:"
606
607 msgid "Check"
608 msgstr "Sprawdź"
609
610 msgid "Checking Filesystem..."
611 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
612
613 msgid "Choose Tuner"
614 msgstr "Wybierz tuner"
615
616 msgid "Choose bouquet"
617 msgstr "Wybierz bukiet"
618
619 msgid "Choose source"
620 msgstr "Wybierz źródło"
621
622 msgid "Choose target folder"
623 msgstr "Wybierz folder docelowy"
624
625 msgid "Choose your Skin"
626 msgstr "Wybierz Skin"
627
628 msgid "Cleanup"
629 msgstr "Czyść"
630
631 msgid "Clear before scan"
632 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
633
634 msgid "Clear log"
635 msgstr "Wyczyść log"
636
637 msgid "Close"
638 msgstr "Zamknij"
639
640 msgid "Code rate high"
641 msgstr "Poziom kodu wysoki"
642
643 msgid "Code rate low"
644 msgstr "Poziom kodu niski"
645
646 msgid "Coderate HP"
647 msgstr "Poziom kodu HP"
648
649 msgid "Coderate LP"
650 msgstr "Poziom kodu LP"
651
652 msgid "Collection name"
653 msgstr "Nazwa kolekcji"
654
655 msgid "Collection settings"
656 msgstr "Ustawienia kolekcji"
657
658 msgid "Color Format"
659 msgstr "Format kolorów"
660
661 msgid "Command execution..."
662 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
663
664 msgid "Command order"
665 msgstr "Wydawanie poleceń"
666
667 msgid "Committed DiSEqC command"
668 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
669
670 msgid "Common Interface"
671 msgstr "Moduł Dostępu"
672
673 msgid "Compact Flash"
674 msgstr "Compact Flash"
675
676 msgid "Compact flash card"
677 msgstr "Karta Compact flash"
678
679 msgid "Complete"
680 msgstr "Zakończ"
681
682 msgid "Configuration Mode"
683 msgstr "Tryb konfiguracji"
684
685 msgid "Configuring"
686 msgstr "Konfigurowanie"
687
688 msgid "Conflicting timer"
689 msgstr "Konflikt timera"
690
691 msgid "Connected to"
692 msgstr "Podłączony do"
693
694 msgid "Connected to Fritz!Box!"
695 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
696
697 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
698 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
699
700 #, python-format
701 msgid ""
702 "Connection to Fritz!Box\n"
703 "failed! (%s)\n"
704 "retrying..."
705 msgstr ""
706 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
707 "nieudane! (%s)\n"
708 "ponawianie..."
709
710 msgid "Constellation"
711 msgstr "Konstelacja"
712
713 msgid "Content does not fit on DVD!"
714 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
715
716 msgid "Continue in background"
717 msgstr "Kontynuuj w tle"
718
719 msgid "Continue playing"
720 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
721
722 msgid "Contrast"
723 msgstr "Kontrast"
724
725 msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
726 msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
727
728 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
729 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
730
731 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
732 msgstr "Nie moge odczytać nosnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
733
734 msgid "Create movie folder failed"
735 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
736
737 #, python-format
738 msgid "Creating directory %s failed."
739 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
740
741 msgid "Creating partition failed"
742 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
743
744 msgid "Croatian"
745 msgstr "Chorwacki"
746
747 msgid "Current Transponder"
748 msgstr "Aktualny Transponder"
749
750 msgid "Current settings:"
751 msgstr "Aktualne ustawienia:"
752
753 msgid "Current version:"
754 msgstr "Aktualna wersja:"
755
756 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
757 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
758
759 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
760 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
761
762 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
763 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
764
765 msgid "Customize"
766 msgstr "Przystosuj"
767
768 msgid "Cut"
769 msgstr "Wytnij"
770
771 msgid "Cutlist editor..."
772 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
773
774 msgid "Czech"
775 msgstr "Czeski"
776
777 msgid "D"
778 msgstr "D"
779
780 msgid "DHCP"
781 msgstr "DHCP"
782
783 msgid "DVB-S"
784 msgstr "DVB-S"
785
786 msgid "DVB-S2"
787 msgstr "DVB-S2"
788
789 msgid "DVD Player"
790 msgstr "Odtważacz DVD"
791
792 msgid "DVD media toolbox"
793 msgstr "Narzedzia nosnika DVD"
794
795 msgid "Danish"
796 msgstr "Duński"
797
798 msgid "Date"
799 msgstr "Data"
800
801 msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
802 msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
803
804 msgid "Deep Standby"
805 msgstr "Głębokie Czuwanie"
806
807 msgid "Default services lists"
808 msgstr "Standardowa lista serwisów"
809
810 msgid "Default settings"
811 msgstr "Ustawienia standardowe"
812
813 msgid "Delay"
814 msgstr "Opóźnienie"
815
816 msgid "Delete"
817 msgstr "Skasuj"
818
819 msgid "Delete entry"
820 msgstr "Skasuj wpis"
821
822 msgid "Delete failed!"
823 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
824
825 #, python-format
826 msgid ""
827 "Delete no more configured satellite\n"
828 "%s?"
829 msgstr ""
830 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
831 "%s?"
832
833 msgid "Description"
834 msgstr "Opis"
835
836 msgid "Destination directory"
837 msgstr "Katalog docelowy"
838
839 msgid "Detected HDD:"
840 msgstr "Wykryto Hdd:"
841
842 msgid "Detected NIMs:"
843 msgstr "Wykryto NIMs:"
844
845 msgid "DiSEqC"
846 msgstr "DiSEqC"
847
848 msgid "DiSEqC A/B"
849 msgstr "DiSEqC A/B"
850
851 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
852 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
853
854 msgid "Mode"
855 msgstr "Tryb"
856
857 msgid "DiSEqC mode"
858 msgstr "Tryb DiSEqC"
859
860 msgid "DiSEqC repeats"
861 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
862
863 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
864 msgstr "Bezpośrednie odtważanie podczepionych tytułów bez menu"
865
866 #, python-format
867 msgid "Directory %s nonexistent."
868 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
869
870 msgid "Disable"
871 msgstr "Wyłącz"
872
873 msgid "Disable Picture in Picture"
874 msgstr "Wyłącz PiP"
875
876 msgid "Disable Subtitles"
877 msgstr "Wyłącz napisy"
878
879 msgid "Disable timer"
880 msgstr "Wyłącz timer"
881
882 msgid "Disabled"
883 msgstr "Wyłączone"
884
885 #, python-format
886 msgid ""
887 "Disconnected from\n"
888 "Fritz!Box! (%s)\n"
889 "retrying..."
890 msgstr ""
891 "Rozłączono z\n"
892 "Fritz!Box! (%s)\n"
893 "ponawianie..."
894
895 msgid "Dish"
896 msgstr "Antena"
897
898 msgid "Display 16:9 content as"
899 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
900
901 msgid "Display 4:3 content as"
902 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
903
904 msgid "Display Setup"
905 msgstr "Ustawienia wyświtlania"
906
907 #, python-format
908 msgid ""
909 "Do you really want to REMOVE\n"
910 "the plugin \"%s\"?"
911 msgstr ""
912 "Czy naprawde chcesz USUNĄĆ\n"
913 "tę \"%s\" wtyczkę?"
914
915 msgid ""
916 "Do you really want to check the filesystem?\n"
917 "This could take lots of time!"
918 msgstr ""
919 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
920 "Czynność może zająć dużo czasu!"
921
922 #, python-format
923 msgid "Do you really want to delete %s?"
924 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
925
926 #, python-format
927 msgid ""
928 "Do you really want to download\n"
929 "the plugin \"%s\"?"
930 msgstr ""
931 "Czy naprawdę chcesz zciągnąć\n"
932 "tę  \"%s\" wtyczkę?"
933
934 msgid "Do you really want to exit?"
935 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
936
937 msgid ""
938 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
939 "All data on the disk will be lost!"
940 msgstr ""
941 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
942 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
943
944 #, python-format
945 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
946 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
947
948 #, python-format
949 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
950 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
951
952 msgid ""
953 "Do you want to backup now?\n"
954 "After pressing OK, please wait!"
955 msgstr ""
956 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
957 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
958
959 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
960 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
961
962 msgid "Do you want to do a service scan?"
963 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
964
965 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
966 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
967
968 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
969 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
970
971 msgid "Do you want to install default sat lists?"
972 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
973
974 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
975 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
976
977 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
978 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
979
980 msgid "Do you want to restore your settings?"
981 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
982
983 msgid "Do you want to resume this playback?"
984 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
985
986 msgid ""
987 "Do you want to update your Dreambox?\n"
988 "After pressing OK, please wait!"
989 msgstr ""
990 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
991 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
992
993 msgid "Do you want to view a tutorial?"
994 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
995
996 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
997 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
998
999 #, python-format
1000 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1001 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1002
1003 #, python-format
1004 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1005 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1006
1007 msgid "Download"
1008 msgstr "Ładuj"
1009
1010 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1011 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1012
1013 msgid "Download Plugins"
1014 msgstr "Pobierz pluginy"
1015
1016 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1017 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1018
1019 msgid "Downloadable new plugins"
1020 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
1021
1022 msgid "Downloadable plugins"
1023 msgstr "Pluginy do pobrania"
1024
1025 msgid "Downloading"
1026 msgstr "Pobieranie..."
1027
1028 msgid "Downloading image description..."
1029 msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
1030
1031 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1032 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
1033
1034 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1035 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1036
1037 msgid "Dutch"
1038 msgstr "Holenderski"
1039
1040 msgid "E"
1041 msgstr "E"
1042
1043 msgid "EPG Selection"
1044 msgstr "Wybór EPG"
1045
1046 #, python-format
1047 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1048 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1049
1050 msgid "East"
1051 msgstr "Wschód"
1052
1053 msgid "Edit DNS"
1054 msgstr "Edytuj DNS"
1055
1056 msgid "Edit chapters of current title"
1057 msgstr "Edycja rozdziału"
1058
1059 msgid "Edit services list"
1060 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1061
1062 msgid "Edit settings"
1063 msgstr "Edytuj ustawienia"
1064
1065 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1066 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1067
1068 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1069 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1070
1071 msgid "Edit title"
1072 msgstr "Edytuj tytuł"
1073
1074 msgid "Electronic Program Guide"
1075 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1076
1077 msgid "Enable"
1078 msgstr "Włącz"
1079
1080 msgid "Enable 5V for active antenna"
1081 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1082
1083 msgid "Enable multiple bouquets"
1084 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1085
1086 msgid "Enable parental control"
1087 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1088
1089 msgid "Enable timer"
1090 msgstr "Włącz timer"
1091
1092 msgid "Enabled"
1093 msgstr "Włączone"
1094
1095 msgid "Encryption"
1096 msgstr "Szyfrowanie"
1097
1098 msgid "Encryption Key"
1099 msgstr "Klucz szyfrujący"
1100
1101 msgid "Encryption Type"
1102 msgstr "Typ szyfrowania"
1103
1104 msgid "End"
1105 msgstr "Koniec"
1106
1107 msgid "End time"
1108 msgstr "Czas zakończenia"
1109
1110 msgid "EndTime"
1111 msgstr "Koniec czasu"
1112
1113 msgid "English"
1114 msgstr "Angielski"
1115
1116 msgid ""
1117 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1118 "\n"
1119 "If you experience any problems please contact\n"
1120 "stephan@reichholf.net\n"
1121 "\n"
1122 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1123 msgstr ""
1124 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1125 "\n"
1126 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1127 "stephan@reichholf.net\n"
1128 "\n"
1129 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1130
1131 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1132 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1133 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1134 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1135 #.       "fast forward". 
1136 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1137 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1138
1139 msgid "Enter Rewind at speed"
1140 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1141
1142 msgid "Enter main menu..."
1143 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1144
1145 msgid "Enter the service pin"
1146 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1147
1148 msgid "Error"
1149 msgstr "Błąd"
1150
1151 msgid "Error executing plugin"
1152 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1153
1154 #, python-format
1155 msgid ""
1156 "Error: %s\n"
1157 "Retry?"
1158 msgstr ""
1159 "Błąd: %s\n"
1160 "Ponowić?"
1161
1162 msgid "Eventview"
1163 msgstr "Widok zdarzenia"
1164
1165 msgid "Everything is fine"
1166 msgstr "Wszystko jest OK"
1167
1168 msgid "Execution Progress:"
1169 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1170
1171 msgid "Execution finished!!"
1172 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1173
1174 msgid "Exit"
1175 msgstr "Wyjście"
1176
1177 msgid "Exit editor"
1178 msgstr "Opuść edytor"
1179
1180 msgid "Exit the wizard"
1181 msgstr "Opuść kreator"
1182
1183 msgid "Exit wizard"
1184 msgstr "Opuść kreatora"
1185
1186 msgid "Expert"
1187 msgstr "Ekspert"
1188
1189 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1190 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1191
1192 msgid "Extended Setup..."
1193 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1194
1195 msgid "Extensions"
1196 msgstr "Rozszerzenia"
1197
1198 msgid "FEC"
1199 msgstr "FEC"
1200
1201 msgid "Factory reset"
1202 msgstr "Twardy reset"
1203
1204 msgid "Failed"
1205 msgstr "Błąd"
1206
1207 msgid "Fast"
1208 msgstr "Szybko"
1209
1210 msgid "Fast DiSEqC"
1211 msgstr "Szybki DiSEqC"
1212
1213 msgid "Fast Forward speeds"
1214 msgstr "Szybkości przewijania"
1215
1216 msgid "Fast epoch"
1217 msgstr "Szybka epoka"
1218
1219 msgid "Favourites"
1220 msgstr "Ulubione"
1221
1222 msgid "Filesystem Check..."
1223 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1224
1225 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1226 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1227
1228 msgid "Finetune"
1229 msgstr "Strojenie"
1230
1231 msgid "Finished"
1232 msgstr "Skończone"
1233
1234 msgid "Finnish"
1235 msgstr "Fiński"
1236
1237 msgid ""
1238 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1239 msgstr ""
1240 "najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1241 "flash'era."
1242
1243 #, fuzzy
1244 msgid "Fix USB stick"
1245 msgstr "Ustaw nośnik USB"
1246
1247 msgid "Flash"
1248 msgstr "Flash"
1249
1250 msgid "Flashing failed"
1251 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1252
1253 msgid "Font size"
1254 msgstr "Rozmiar fontu"
1255
1256 msgid "Format"
1257 msgstr "Format"
1258
1259 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1260 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1261
1262 msgid "French"
1263 msgstr "Francuski"
1264
1265 msgid "Frequency"
1266 msgstr "Częstotliwość"
1267
1268 msgid "Frequency bands"
1269 msgstr "Pasma częstotliwości"
1270
1271 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1272 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1273
1274 msgid "Frequency steps"
1275 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1276
1277 msgid "Fri"
1278 msgstr "Pią"
1279
1280 msgid "Friday"
1281 msgstr "Piątek"
1282
1283 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1284 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1285
1286 #, python-format
1287 msgid "Frontprocessor version: %d"
1288 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1289
1290 msgid "Fsck failed"
1291 msgstr "Fsck zawiódł"
1292
1293 msgid "Function not yet implemented"
1294 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1295
1296 msgid ""
1297 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1298 "Do you want to Restart the GUI now?"
1299 msgstr ""
1300 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1301 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1302
1303 msgid "Gateway"
1304 msgstr "Brama"
1305
1306 msgid "Genre:"
1307 msgstr "Gatunek:"
1308
1309 msgid "German"
1310 msgstr "Niemiecki"
1311
1312 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1313 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1314
1315 msgid "Goto 0"
1316 msgstr "Idź do 0"
1317
1318 msgid "Goto position"
1319 msgstr "Idź na pozycje"
1320
1321 msgid "Graphical Multi EPG"
1322 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1323
1324 msgid "Greek"
1325 msgstr "Grecki"
1326
1327 msgid "Guard Interval"
1328 msgstr "Odstęp strażnika"
1329
1330 msgid "Guard interval mode"
1331 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1332
1333 msgid "Harddisk"
1334 msgstr "Dysk twardy"
1335
1336 msgid "Harddisk setup"
1337 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1338
1339 msgid "Harddisk standby after"
1340 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1341
1342 msgid "Hierarchy Information"
1343 msgstr "Informacja hierarchii"
1344
1345 msgid "Hierarchy mode"
1346 msgstr "Tryb hierarchii"
1347
1348 msgid "How many minutes do you want to record?"
1349 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1350
1351 msgid "Hungarian"
1352 msgstr "Węgierski"
1353
1354 msgid "IP Address"
1355 msgstr "Adres IP"
1356
1357 msgid "Icelandic"
1358 msgstr "Islandzki"
1359
1360 msgid "If you can see this page, please press OK."
1361 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1362
1363 msgid ""
1364 "If you see this, something is wrong with\n"
1365 "your scart connection. Press OK to return."
1366 msgstr ""
1367 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1368 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1369
1370 msgid ""
1371 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1372 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1373 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1374 "possible.\n"
1375 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1376 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1377 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1378 "step.\n"
1379 "If you are happy with the result, press OK."
1380 msgstr ""
1381 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1382 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1383 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1384 "wartości.\n"
1385 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1386 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1387 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1388 "kolejnym kroku.\n"
1389 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1390
1391 msgid "Image flash utility"
1392 msgstr "Narzędzia flash'a"
1393
1394 msgid "Image-Upgrade"
1395 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1396
1397 msgid "In Progress"
1398 msgstr "W toku"
1399
1400 msgid ""
1401 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1402 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1403
1404 msgid "Increased voltage"
1405 msgstr "Zwiększone napięcie"
1406
1407 msgid "Index"
1408 msgstr "Indeks"
1409
1410 msgid "InfoBar"
1411 msgstr "Pasek info"
1412
1413 msgid "Infobar timeout"
1414 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1415
1416 msgid "Information"
1417 msgstr "Informacja"
1418
1419 msgid "Init"
1420 msgstr "Init"
1421
1422 msgid "Initialization..."
1423 msgstr "Inicjalizacja..."
1424
1425 msgid "Initialize"
1426 msgstr "Inicjuj"
1427
1428 msgid "Initializing Harddisk..."
1429 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1430
1431 msgid "Input"
1432 msgstr "Wejście"
1433
1434 msgid "Installing"
1435 msgstr "Instalowanie"
1436
1437 msgid "Installing Software..."
1438 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1439
1440 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1441 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1442
1443 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1444 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1445
1446 msgid "Installing package content... Please wait..."
1447 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1448
1449 msgid "Instant Record..."
1450 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1451
1452 msgid "Integrated Ethernet"
1453 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1454
1455 msgid "Integrated Wireless"
1456 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1457
1458 msgid "Intermediate"
1459 msgstr "Pośredni"
1460
1461 msgid "Internal Flash"
1462 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1463
1464 msgid "Invalid Location"
1465 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1466
1467 #, python-format
1468 msgid "Invalid directory selected: %s"
1469 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1470
1471 msgid "Inversion"
1472 msgstr "Inversja"
1473
1474 msgid "Invert display"
1475 msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
1476
1477 msgid "Italian"
1478 msgstr "Włoski"
1479
1480 msgid "Job View"
1481 msgstr "Podgląd zajęć"
1482
1483 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1484 msgid "Just Scale"
1485 msgstr "Po prostu skaluj"
1486
1487 msgid "Keyboard Map"
1488 msgstr "Mapa klawiatury"
1489
1490 msgid "Keyboard Setup"
1491 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1492
1493 msgid "Keymap"
1494 msgstr "Mapa klawiszy"
1495
1496 msgid "LAN Adapter"
1497 msgstr "Adapter LAN"
1498
1499 msgid "LNB"
1500 msgstr "LNB"
1501
1502 msgid "LOF"
1503 msgstr "LOF"
1504
1505 msgid "LOF/H"
1506 msgstr "LOF/H"
1507
1508 msgid "LOF/L"
1509 msgstr "LOF/L"
1510
1511 msgid "Language selection"
1512 msgstr "Wybór języka"
1513
1514 msgid "Language..."
1515 msgstr "Język..."
1516
1517 msgid "Last speed"
1518 msgstr "Ostatnia prędkość"
1519
1520 msgid "Latitude"
1521 msgstr "Szerokość geogr."
1522
1523 msgid "Leave DVD Player?"
1524 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1525
1526 msgid "Left"
1527 msgstr "Lewo"
1528
1529 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1530 msgid "Letterbox"
1531 msgstr "Letterbox"
1532
1533 msgid "Limit east"
1534 msgstr "Limit wschodni"
1535
1536 msgid "Limit west"
1537 msgstr "Limit zachodni"
1538
1539 msgid "Limits off"
1540 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1541
1542 msgid "Limits on"
1543 msgstr "Limity właczony"
1544
1545 msgid "Link:"
1546 msgstr "Łącze:"
1547
1548 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1549 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1550
1551 msgid "List of Storage Devices"
1552 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1553
1554 msgid "Lithuanian"
1555 msgstr "Litewski"
1556
1557 msgid "Load"
1558 msgstr "Otwórz"
1559
1560 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1561 msgstr "Wyświetlaj długość filmy na liście"
1562
1563 msgid "Local Network"
1564 msgstr "Sieć lokalna"
1565
1566 msgid "Location"
1567 msgstr "Lokalizacja"
1568
1569 msgid "Lock:"
1570 msgstr "Blokada:"
1571
1572 msgid "Long Keypress"
1573 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1574
1575 msgid "Longitude"
1576 msgstr "Długość geogr."
1577
1578 msgid "MMC Card"
1579 msgstr "Karta MMC"
1580
1581 msgid "MORE"
1582 msgstr "Więcej"
1583
1584 msgid "Main menu"
1585 msgstr "Menu Główne"
1586
1587 msgid "Mainmenu"
1588 msgstr "Menu Główne"
1589
1590 msgid "Make this mark an 'in' point"
1591 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1592
1593 msgid "Make this mark an 'out' point"
1594 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1595
1596 msgid "Make this mark just a mark"
1597 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1598
1599 msgid "Manual Scan"
1600 msgstr "Ręczne skanowanie"
1601
1602 msgid "Manual transponder"
1603 msgstr "Ręczny transponder"
1604
1605 msgid "Margin after record"
1606 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1607
1608 msgid "Margin before record (minutes)"
1609 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1610
1611 msgid "Media player"
1612 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1613
1614 msgid "MediaPlayer"
1615 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1616
1617 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1618 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1619
1620 msgid "Medium is not empty!"
1621 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
1622
1623 msgid "Menu"
1624 msgstr "Menu"
1625
1626 msgid "Message"
1627 msgstr "Wiadomość"
1628
1629 msgid "Mkfs failed"
1630 msgstr "Mkfs zawiódł"
1631
1632 msgid "Mode"
1633 msgstr "Tryb"
1634
1635 msgid "Model: "
1636 msgstr "Model: "
1637
1638 msgid "Modulation"
1639 msgstr "Modulacja"
1640
1641 msgid "Modulator"
1642 msgstr "Modulator"
1643
1644 msgid "Mon"
1645 msgstr "Pon"
1646
1647 msgid "Mon-Fri"
1648 msgstr "Pon-Pią"
1649
1650 msgid "Monday"
1651 msgstr "Poniedziałek"
1652
1653 msgid "Mount failed"
1654 msgstr "Montowanie nieudane"
1655
1656 msgid "Move Picture in Picture"
1657 msgstr "Przesuń PiP"
1658
1659 msgid "Move east"
1660 msgstr "Przesuń na wschód"
1661
1662 msgid "Move west"
1663 msgstr "Przesuń na zachód"
1664
1665 msgid "Movielist menu"
1666 msgstr "Menu listy filmów"
1667
1668 msgid "Multi EPG"
1669 msgstr "Multi EPG"
1670
1671 msgid "Multiple service support"
1672 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1673
1674 msgid "Multisat"
1675 msgstr "Multisat"
1676
1677 msgid "Mute"
1678 msgstr "Mute"
1679
1680 msgid "N/A"
1681 msgstr "N/A"
1682
1683 msgid "NEXT"
1684 msgstr "Następny"
1685
1686 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1687 msgstr ""
1688 "Flaskowanie plikiem NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
1689
1690 msgid "NOW"
1691 msgstr "Teraz"
1692
1693 msgid "NTSC"
1694 msgstr "NTSC"
1695
1696 msgid "Name"
1697 msgstr "Nazwa"
1698
1699 msgid "Nameserver"
1700 msgstr "Nameserver"
1701
1702 #, python-format
1703 msgid "Nameserver %d"
1704 msgstr "Nameserver %d"
1705
1706 msgid "Nameserver Setup"
1707 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1708
1709 msgid "Nameserver settings"
1710 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1711
1712 msgid "Netmask"
1713 msgstr "Maska sieci"
1714
1715 msgid "Network Configuration..."
1716 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1717
1718 msgid "Network Mount"
1719 msgstr "Montowanie sieci"
1720
1721 msgid "Network SSID"
1722 msgstr "Sieciowe SSID"
1723
1724 msgid "Network Setup"
1725 msgstr "Ustawienia sieci"
1726
1727 msgid "Network scan"
1728 msgstr "Skanowanie sieci"
1729
1730 msgid "Network setup"
1731 msgstr "Ustawienia sieci"
1732
1733 msgid "Network test"
1734 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1735
1736 msgid "Network test..."
1737 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
1738
1739 msgid "Network..."
1740 msgstr "Sieć..."
1741
1742 msgid "Network:"
1743 msgstr "Sieć:"
1744
1745 msgid "NetworkWizard"
1746 msgstr "Kreator sieci"
1747
1748 msgid "New"
1749 msgstr "Nowy"
1750
1751 msgid "New pin"
1752 msgstr "Nowy pin"
1753
1754 msgid "New version:"
1755 msgstr "Nowa wersja:"
1756
1757 msgid "Next"
1758 msgstr "Następny"
1759
1760 msgid "No"
1761 msgstr "Nie"
1762
1763 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1764 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
1765
1766 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1767 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1768
1769 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1770 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1771
1772 msgid "No backup needed"
1773 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
1774
1775 msgid ""
1776 "No data on transponder!\n"
1777 "(Timeout reading PAT)"
1778 msgstr ""
1779 "Brak danych na transponderze!\n"
1780 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1781
1782 msgid "No details for this image file"
1783 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
1784
1785 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1786 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1787
1788 msgid "No free tuner!"
1789 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1790
1791 msgid ""
1792 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1793 msgstr ""
1794 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1795 "spróbować ponownie."
1796
1797 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1798 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1799
1800 msgid "No positioner capable frontend found."
1801 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1802
1803 msgid "No satellite frontend found!!"
1804 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1805
1806 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1807 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
1808
1809 msgid ""
1810 "No tuner is enabled!\n"
1811 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1812 msgstr ""
1813 "Brak włączonego tunera!\n"
1814 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1815
1816 msgid "No useable USB stick found"
1817 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
1818
1819 msgid ""
1820 "No valid service PIN found!\n"
1821 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1822 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1823 msgstr ""
1824 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1825 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1826 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1827
1828 msgid ""
1829 "No valid setup PIN found!\n"
1830 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1831 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1832 msgstr ""
1833 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1834 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1835 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1836
1837 msgid ""
1838 "No working local networkadapter found.\n"
1839 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1840 "configured correctly."
1841 msgstr ""
1842 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1843 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1844 "skonfigurowana poprawnie."
1845
1846 msgid ""
1847 "No working wireless interface found.\n"
1848 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
1849 "your local network interface."
1850 msgstr ""
1851 "Nie znaleziono działającego interfejsu WiFi.\n"
1852 "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em oraz "
1853 "czy interfejs sieciowy jest włączony."
1854
1855 msgid ""
1856 "No working wireless networkadapter found.\n"
1857 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1858 "Network is configured correctly."
1859 msgstr ""
1860 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1861 "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność konfiguracji "
1862 "sieci."
1863
1864 msgid "No, but restart from begin"
1865 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1866
1867 msgid "No, do nothing."
1868 msgstr "Nie, nie rób nic."
1869
1870 msgid "No, just start my dreambox"
1871 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
1872
1873 msgid "No, scan later manually"
1874 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1875
1876 msgid "None"
1877 msgstr "Żaden"
1878
1879 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1880 msgid "Nonlinear"
1881 msgstr "Nielinearny"
1882
1883 msgid "North"
1884 msgstr "Północ"
1885
1886 msgid "Norwegian"
1887 msgstr "Norweski"
1888
1889 #, python-format
1890 msgid ""
1891 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1892 "required, %d MB available)"
1893 msgstr ""
1894 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1895 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1896
1897 msgid ""
1898 "Nothing to scan!\n"
1899 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1900 msgstr ""
1901 "Nic do skanowania!\n"
1902 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1903
1904 msgid "Now Playing"
1905 msgstr "Odtwarzane"
1906
1907 msgid ""
1908 "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
1909 "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
1910 "back in."
1911 msgstr ""
1912 "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz sformatować i "
1913 "używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu nacisnij przycisk OK."
1914
1915 msgid ""
1916 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1917 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1918 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1919 msgstr ""
1920 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1921 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1922 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1923
1924 msgid "OK"
1925 msgstr "OK"
1926
1927 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1928 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1929
1930 msgid "OSD Settings"
1931 msgstr "Ustawienia OSD"
1932
1933 msgid "OSD visibility"
1934 msgstr "wizualizacja OSD"
1935
1936 msgid "Off"
1937 msgstr "Wyłącz"
1938
1939 msgid "On"
1940 msgstr "Włącz"
1941
1942 msgid "One"
1943 msgstr "Jeden"
1944
1945 msgid "Online-Upgrade"
1946 msgstr "Online - Aktualizacja"
1947
1948 msgid "Only Free scan"
1949 msgstr "Tylko wolne skanowanie"
1950
1951 msgid "Orbital Position"
1952 msgstr "Pozycja orbitalna"
1953
1954 msgid "Other..."
1955 msgstr "Inne..."
1956
1957 msgid "PAL"
1958 msgstr "PAL"
1959
1960 msgid "PIDs"
1961 msgstr "Pidy"
1962
1963 msgid "Package list update"
1964 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1965
1966 msgid "Packet management"
1967 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1968
1969 msgid "Page"
1970 msgstr "Strona"
1971
1972 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1973 msgid "Pan&Scan"
1974 msgstr "Pan&Scan"
1975
1976 msgid "Parent Directory"
1977 msgstr "Katakog nadrzedny"
1978
1979 msgid "Parental control"
1980 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1981
1982 msgid "Parental control services Editor"
1983 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1984
1985 msgid "Parental control setup"
1986 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1987
1988 msgid "Parental control type"
1989 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1990
1991 msgid "Partitioning USB stick..."
1992 msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
1993
1994 msgid "Pause movie at end"
1995 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1996
1997 msgid "PiPSetup"
1998 msgstr "Ustawienia PiP"
1999
2000 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2001 msgid "Pillarbox"
2002 msgstr "Pillarbox"
2003
2004 msgid "Pilot"
2005 msgstr "Pilot"
2006
2007 msgid "Pin code needed"
2008 msgstr "Potrzebny kod pin"
2009
2010 msgid "Play"
2011 msgstr "Odtwarzaj"
2012
2013 msgid "Play Audio-CD..."
2014 msgstr "Odtważanie CD-Audio..."
2015
2016 msgid "Play recorded movies..."
2017 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2018
2019 msgid "Please Reboot"
2020 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2021
2022 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2023 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2024
2025 msgid "Please change recording endtime"
2026 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2027
2028 msgid "Please check your network settings!"
2029 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2030
2031 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2032 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2033
2034 msgid "Please choose an extension..."
2035 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2036
2037 msgid "Please choose he package..."
2038 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2039
2040 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2041 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2042
2043 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2044 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2045
2046 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2047 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2048
2049 msgid "Please enter a name for the new marker"
2050 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zanacznika"
2051
2052 msgid "Please enter a new filename"
2053 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2054
2055 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2056 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2057
2058 msgid "Please enter name of the new directory"
2059 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2060
2061 msgid "Please enter the correct pin code"
2062 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2063
2064 msgid "Please enter the old pin code"
2065 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2066
2067 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2068 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2069
2070 msgid ""
2071 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2072 "therefore the default directory is being used instead."
2073 msgstr ""
2074 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2075 "katalogu."
2076
2077 msgid "Please press OK to continue."
2078 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2079
2080 msgid "Please press OK!"
2081 msgstr "Wciśnij OK!"
2082
2083 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2084 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2085
2086 msgid "Please select a playlist to delete..."
2087 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
2088
2089 msgid "Please select a playlist..."
2090 msgstr "Wybierz playliste..."
2091
2092 msgid "Please select a subservice to record..."
2093 msgstr "Wybierz subserwis..."
2094
2095 msgid "Please select a subservice..."
2096 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2097
2098 msgid "Please select keyword to filter..."
2099 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
2100
2101 msgid "Please select target directory or medium"
2102 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2103
2104 msgid "Please select the movie path..."
2105 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2106
2107 msgid "Please set up tuner B"
2108 msgstr "Ustaw Tuner B"
2109
2110 msgid "Please set up tuner C"
2111 msgstr "Ustaw Tuner C"
2112
2113 msgid "Please set up tuner D"
2114 msgstr "Ustaw Tuner D"
2115
2116 msgid ""
2117 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2118 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2119 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2120 msgstr ""
2121 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2122 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2123 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2124
2125 msgid ""
2126 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2127 "the OK button."
2128 msgstr ""
2129 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2130 "OK."
2131
2132 msgid "Please wait for md5 signature verification..."
2133 msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
2134
2135 msgid "Please wait... Loading list..."
2136 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2137
2138 msgid "Plugin browser"
2139 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2140
2141 msgid "Plugins"
2142 msgstr "Pluginy"
2143
2144 msgid "Polarity"
2145 msgstr "Polaryzacja"
2146
2147 msgid "Polarization"
2148 msgstr "Polaryzacja"
2149
2150 msgid "Polish"
2151 msgstr "Polski"
2152
2153 msgid "Port A"
2154 msgstr "Port A"
2155
2156 msgid "Port B"
2157 msgstr "Port B"
2158
2159 msgid "Port C"
2160 msgstr "Port C"
2161
2162 msgid "Port D"
2163 msgstr "Port D"
2164
2165 msgid "Portuguese"
2166 msgstr "Portugalski"
2167
2168 msgid "Positioner"
2169 msgstr "Pozycjoner"
2170
2171 msgid "Positioner fine movement"
2172 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2173
2174 msgid "Positioner movement"
2175 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2176
2177 msgid "Positioner setup"
2178 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2179
2180 msgid "Positioner storage"
2181 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2182
2183 msgid "Power threshold in mA"
2184 msgstr "Próg mocy w  mA"
2185
2186 msgid "Predefined transponder"
2187 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2188
2189 msgid "Preparing... Please wait"
2190 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2191
2192 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2193 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2194
2195 msgid "Press OK to activate the settings."
2196 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2197
2198 msgid "Press OK to edit the settings."
2199 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2200
2201 msgid "Press OK to scan"
2202 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2203
2204 msgid "Press OK to start the scan"
2205 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2206
2207 msgid "Prev"
2208 msgstr "Poprzedni"
2209
2210 msgid "Preview menu"
2211 msgstr "Podgląd menu"
2212
2213 msgid "Primary DNS"
2214 msgstr "Pierwszy DNS"
2215
2216 msgid "Protect services"
2217 msgstr "Ochrona serwisów"
2218
2219 msgid "Protect setup"
2220 msgstr "Ochrona ustawień"
2221
2222 msgid "Provider"
2223 msgstr "Provider"
2224
2225 msgid "Provider to scan"
2226 msgstr "Provider do skanowania"
2227
2228 msgid "Providers"
2229 msgstr "Providerzy"
2230
2231 msgid "Quickzap"
2232 msgstr "Szybkie przełączanie"
2233
2234 msgid "RC Menu"
2235 msgstr "Menu RC"
2236
2237 msgid "RF output"
2238 msgstr "Wyjście RF"
2239
2240 msgid "RGB"
2241 msgstr "RGB"
2242
2243 msgid "RSS Feed URI"
2244 msgstr "Adres serwisu RSS"
2245
2246 msgid "Radio"
2247 msgstr "Radio"
2248
2249 msgid "Ram Disk"
2250 msgstr "Ram Dysk"
2251
2252 msgid "Really close without saving settings?"
2253 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2254
2255 msgid "Really delete done timers?"
2256 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2257
2258 msgid "Really delete this timer?"
2259 msgstr "Usunąć ten timer?"
2260
2261 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2262 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2263
2264 msgid "Really reboot now?"
2265 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2266
2267 msgid "Really restart now?"
2268 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2269
2270 msgid "Really shutdown now?"
2271 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2272
2273 msgid "Reboot"
2274 msgstr "Restart"
2275
2276 msgid "Reception Settings"
2277 msgstr "Ustawienia powitania"
2278
2279 msgid "Record"
2280 msgstr "Nagraj"
2281
2282 msgid "Recorded files..."
2283 msgstr "Nagrane pliki..."
2284
2285 msgid "Recording"
2286 msgstr "Nagrywanie"
2287
2288 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2289 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2290
2291 msgid "Recordings always have priority"
2292 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2293
2294 msgid "Reenter new pin"
2295 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2296
2297 msgid "Refresh Rate"
2298 msgstr "Wartość odświeżania"
2299
2300 msgid "Refresh rate selection."
2301 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2302
2303 msgid "Remounting stick partition..."
2304 msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
2305
2306 msgid "Remove Bookmark"
2307 msgstr "Usuń zakładkę"
2308
2309 msgid "Remove Plugins"
2310 msgstr "Usuń pluginy"
2311
2312 msgid "Remove a mark"
2313 msgstr "Usuń znacznik"
2314
2315 msgid "Remove currently selected title"
2316 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2317
2318 msgid "Remove plugins"
2319 msgstr "Usuń pluginy"
2320
2321 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2322 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2323
2324 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2325 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2326
2327 msgid "Remove title"
2328 msgstr "Usuń tytuł"
2329
2330 #, python-format
2331 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2332 msgstr ""
2333 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2334
2335 msgid "Rename"
2336 msgstr "Zmień nazwę"
2337
2338 msgid "Repeat"
2339 msgstr "Powtórz"
2340
2341 msgid "Repeat Type"
2342 msgstr "Typ powtórzeń"
2343
2344 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2345 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2346
2347 msgid "Repeats"
2348 msgstr "Powtarzaj"
2349
2350 msgid "Reset"
2351 msgstr "Resetuj"
2352
2353 msgid "Resolution"
2354 msgstr "Rozdzielczość"
2355
2356 msgid "Restart"
2357 msgstr "Restart"
2358
2359 msgid "Restart GUI"
2360 msgstr "Restartuj GUI"
2361
2362 msgid "Restart GUI now?"
2363 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2364
2365 msgid "Restart network"
2366 msgstr "Restart sieci"
2367
2368 msgid "Restart test"
2369 msgstr "Restart testu"
2370
2371 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2372 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2373
2374 msgid "Restore"
2375 msgstr "Przywróć"
2376
2377 msgid ""
2378 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2379 "settings now."
2380 msgstr ""
2381 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2382 "ustawienia teraz."
2383
2384 msgid "Resume from last position"
2385 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2386
2387 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2388 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2389 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2390 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2391 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2392 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2393 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2394 msgid "Resuming playback"
2395 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2396
2397 msgid "Return to file browser"
2398 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2399
2400 msgid "Return to movie list"
2401 msgstr "Powrót do listy filmów"
2402
2403 msgid "Return to previous service"
2404 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2405
2406 msgid "Rewind speeds"
2407 msgstr "Przewiń prędkości"
2408
2409 msgid "Right"
2410 msgstr "Prawo"
2411
2412 msgid "Rolloff"
2413 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2414
2415 msgid "Rotor turning speed"
2416 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2417
2418 msgid "Running"
2419 msgstr "Uruchomiony"
2420
2421 msgid "Russian"
2422 msgstr "Rosyjski"
2423
2424 msgid "S-Video"
2425 msgstr "S-Video"
2426
2427 msgid "SNR"
2428 msgstr "SNR"
2429
2430 msgid "SNR:"
2431 msgstr "SNR:"
2432
2433 msgid "Sat"
2434 msgstr "Sat"
2435
2436 msgid "Sat / Dish Setup"
2437 msgstr "Ustawienia anteny"
2438
2439 msgid "Satellite"
2440 msgstr "Satelita"
2441
2442 msgid "Satellite Equipment Setup"
2443 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2444
2445 msgid "Satellites"
2446 msgstr "Satelity"
2447
2448 msgid "Satfinder"
2449 msgstr "Miernik sygnału"
2450
2451 msgid "Sats"
2452 msgstr "Satelity"
2453
2454 msgid "Saturday"
2455 msgstr "Sobota"
2456
2457 msgid "Save"
2458 msgstr "Zapisz"
2459
2460 msgid "Save Playlist"
2461 msgstr "Zachowaj Playliste"
2462
2463 msgid "Scaling Mode"
2464 msgstr "Tryb skalowania"
2465
2466 msgid "Scan "
2467 msgstr "Skanuj"
2468
2469 msgid "Scan QAM128"
2470 msgstr "Skanuj QAM128"
2471
2472 msgid "Scan QAM16"
2473 msgstr "Skanuj QAM16"
2474
2475 msgid "Scan QAM256"
2476 msgstr "Skanuj QAM256"
2477
2478 msgid "Scan QAM32"
2479 msgstr "Skanuj QAM32"
2480
2481 msgid "Scan QAM64"
2482 msgstr "Skanuj QAM64"
2483
2484 msgid "Scan SR6875"
2485 msgstr "Skanuj SR6875"
2486
2487 msgid "Scan SR6900"
2488 msgstr "Skanuj SR6900"
2489
2490 msgid "Scan Wireless Networks"
2491 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2492
2493 msgid "Scan additional SR"
2494 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2495
2496 msgid "Scan band EU HYPER"
2497 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2498
2499 msgid "Scan band EU MID"
2500 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2501
2502 msgid "Scan band EU SUPER"
2503 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2504
2505 msgid "Scan band EU UHF IV"
2506 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2507
2508 msgid "Scan band EU UHF V"
2509 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2510
2511 msgid "Scan band EU VHF I"
2512 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2513
2514 msgid "Scan band EU VHF III"
2515 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2516
2517 msgid "Scan band US HIGH"
2518 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2519
2520 msgid "Scan band US HYPER"
2521 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2522
2523 msgid "Scan band US LOW"
2524 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2525
2526 msgid "Scan band US MID"
2527 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2528
2529 msgid "Scan band US SUPER"
2530 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2531
2532 msgid ""
2533 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2534 "WLAN USB Stick\n"
2535 msgstr ""
2536 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2537 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2538
2539 msgid ""
2540 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2541 msgstr ""
2542 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2543
2544 msgid "Search east"
2545 msgstr "Szukaj na wschód"
2546
2547 msgid "Search west"
2548 msgstr "Szukaj na zachód"
2549
2550 msgid "Secondary DNS"
2551 msgstr "Drugi DNS"
2552
2553 msgid "Seek"
2554 msgstr "Wyszukiwanie"
2555
2556 msgid "Select HDD"
2557 msgstr "Wybierz HDD"
2558
2559 msgid "Select Location"
2560 msgstr "Wybierz lokalizację"
2561
2562 msgid "Select Network Adapter"
2563 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2564
2565 msgid "Select a movie"
2566 msgstr "Wybierz film"
2567
2568 msgid "Select audio mode"
2569 msgstr "Wybierz tryb audio"
2570
2571 msgid "Select audio track"
2572 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2573
2574 msgid "Select channel to record from"
2575 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2576
2577 msgid "Select image"
2578 msgstr "Wybierz image"
2579
2580 msgid "Select refresh rate"
2581 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2582
2583 msgid "Select video input"
2584 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2585
2586 msgid "Select video mode"
2587 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2588
2589 msgid "Selected source image"
2590 msgstr "Wybierz image źródłowy"
2591
2592 msgid "Seperate titles with a main menu"
2593 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
2594
2595 msgid "Sequence repeat"
2596 msgstr "Potwórka sekwencji"
2597
2598 msgid "Service"
2599 msgstr "Serwis"
2600
2601 msgid "Service Scan"
2602 msgstr "Skanowanie serwisu"
2603
2604 msgid "Service Searching"
2605 msgstr "Szukanie serwisów"
2606
2607 msgid "Service has been added to the favourites."
2608 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2609
2610 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2611 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2612
2613 msgid ""
2614 "Service invalid!\n"
2615 "(Timeout reading PMT)"
2616 msgstr ""
2617 "Serwis niewłaściwy!\n"
2618 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2619
2620 msgid ""
2621 "Service not found!\n"
2622 "(SID not found in PAT)"
2623 msgstr ""
2624 "Serwis nie znaleziony!\n"
2625 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2626
2627 msgid "Service scan"
2628 msgstr "Skanowanie serwisów"
2629
2630 msgid ""
2631 "Service unavailable!\n"
2632 "Check tuner configuration!"
2633 msgstr ""
2634 "Serwis niedostępny!\n"
2635 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2636
2637 msgid "Serviceinfo"
2638 msgstr "Info o serwisie"
2639
2640 msgid "Services"
2641 msgstr "Serwisy"
2642
2643 msgid "Set as default Interface"
2644 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
2645
2646 msgid "Set limits"
2647 msgstr "Ustaw limity"
2648
2649 msgid "Settings"
2650 msgstr "Ustawienia"
2651
2652 msgid "Setup"
2653 msgstr "Konfiguracja"
2654
2655 msgid "Setup Mode"
2656 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2657
2658 msgid "Show Info"
2659 msgstr "Pokaż Info"
2660
2661 msgid "Show WLAN Status"
2662 msgstr "Pokaż status WLAN"
2663
2664 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2665 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2666
2667 msgid "Show infobar on channel change"
2668 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2669
2670 msgid "Show infobar on event change"
2671 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2672
2673 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2674 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2675
2676 msgid "Show positioner movement"
2677 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2678
2679 msgid "Show services beginning with"
2680 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2681
2682 msgid "Show the radio player..."
2683 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2684
2685 msgid "Show the tv player..."
2686 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2687
2688 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2689 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2690
2691 msgid "Shutdown Dreambox after"
2692 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2693
2694 msgid "Similar"
2695 msgstr "Podobne"
2696
2697 msgid "Similar broadcasts:"
2698 msgstr "Podobne transmisje:"
2699
2700 msgid "Simple"
2701 msgstr "Proste"
2702
2703 msgid "Single"
2704 msgstr "Jeden"
2705
2706 msgid "Single EPG"
2707 msgstr "Pojedyńczy EPG"
2708
2709 msgid "Single satellite"
2710 msgstr "Jeden satelita"
2711
2712 msgid "Single transponder"
2713 msgstr "Jeden transponder"
2714
2715 msgid "Singlestep (GOP)"
2716 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2717
2718 msgid "Skin..."
2719 msgstr "Skóry..."
2720
2721 msgid "Sleep Timer"
2722 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2723
2724 msgid "Sleep timer action:"
2725 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
2726
2727 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2728 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2729
2730 #, python-format
2731 msgid "Slot %d"
2732 msgstr "Slot %d"
2733
2734 msgid "Slow"
2735 msgstr "Wolno"
2736
2737 msgid "Slow Motion speeds"
2738 msgstr "Odtważanie w zwolnionym tempie"
2739
2740 msgid "Some plugins are not available:\n"
2741 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2742
2743 msgid "Somewhere else"
2744 msgstr "Gdzie indziej"
2745
2746 msgid ""
2747 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2748 "\n"
2749 "Please choose an other one."
2750 msgstr ""
2751 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
2752 "\n"
2753 "Wybierz inną."
2754
2755 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2756 msgid "Sort A-Z"
2757 msgstr "Sortuj od A-Z"
2758
2759 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2760 msgid "Sort Time"
2761 msgstr "Sortuj po czasie"
2762
2763 msgid "Sound"
2764 msgstr "Dźwięk"
2765
2766 msgid "Soundcarrier"
2767 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2768
2769 msgid "South"
2770 msgstr "Południe"
2771
2772 msgid "Spanish"
2773 msgstr "Hiszpański"
2774
2775 msgid "Standby"
2776 msgstr "Czuwanie"
2777
2778 msgid "Standby / Restart"
2779 msgstr "Czuwanie / Restart"
2780
2781 msgid "Start"
2782 msgstr "Rozpocznij"
2783
2784 msgid "Start from the beginning"
2785 msgstr "Rozpocznij od początku"
2786
2787 msgid "Start recording?"
2788 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2789
2790 msgid "Start test"
2791 msgstr "Zacznij test"
2792
2793 msgid "StartTime"
2794 msgstr "Czas rozpoczęcia"
2795
2796 msgid "Starting on"
2797 msgstr "Rozpocznij na"
2798
2799 msgid "Step east"
2800 msgstr "Krok na wschód"
2801
2802 msgid "Step west"
2803 msgstr "Krok na zachód"
2804
2805 msgid "Stereo"
2806 msgstr "Stereo"
2807
2808 msgid "Stop"
2809 msgstr "Zatrzymaj"
2810
2811 msgid "Stop Timeshift?"
2812 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2813
2814 msgid "Stop current event and disable coming events"
2815 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2816
2817 msgid "Stop current event but not coming events"
2818 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2819
2820 msgid "Stop playing this movie?"
2821 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2822
2823 msgid "Stop test"
2824 msgstr "Zakończ test"
2825
2826 msgid "Store position"
2827 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2828
2829 msgid "Stored position"
2830 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2831
2832 msgid "Subservice list..."
2833 msgstr "Lista subserwisów..."
2834
2835 msgid "Subservices"
2836 msgstr "Subserwisy"
2837
2838 msgid "Subtitle selection"
2839 msgstr "Wybór napisów"
2840
2841 msgid "Subtitles"
2842 msgstr "Napisy"
2843
2844 msgid "Sun"
2845 msgstr "Nie"
2846
2847 msgid "Sunday"
2848 msgstr "Niedziela"
2849
2850 msgid "Swap Services"
2851 msgstr "Zamiana serwisów"
2852
2853 msgid "Swedish"
2854 msgstr "Szwedzki"
2855
2856 msgid "Switch to next subservice"
2857 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2858
2859 msgid "Switch to previous subservice"
2860 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2861
2862 msgid "Symbol Rate"
2863 msgstr "Symbol Rate"
2864
2865 msgid "Symbolrate"
2866 msgstr "Symbolrate"
2867
2868 msgid "System"
2869 msgstr "System"
2870
2871 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2872 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2873 msgstr ""
2874 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2875 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2876 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2877
2878 msgid "TV System"
2879 msgstr "System TV"
2880
2881 msgid "Table of content for collection"
2882 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
2883
2884 msgid "Terrestrial"
2885 msgstr "Naziemny"
2886
2887 msgid "Terrestrial provider"
2888 msgstr "Naziemny provider"
2889
2890 msgid "Test mode"
2891 msgstr "Tryb testowy"
2892
2893 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2894 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2895
2896 msgid "Test-Messagebox?"
2897 msgstr "Informacja testowa?"
2898
2899 msgid ""
2900 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2901 "Please press OK to start using your Dreambox."
2902 msgstr ""
2903 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
2904 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2905
2906 msgid ""
2907 "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
2908 "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
2909 "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from the "
2910 "stick!"
2911 msgstr ""
2912 "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage .NFI "
2913 "z serwera"
2914
2915 msgid ""
2916 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
2917 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
2918 "players) instead?"
2919 msgstr ""
2920 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
2921 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
2922 "stacjonarnych czytnikach DVD."
2923
2924 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2925 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2926
2927 #, python-format
2928 msgid ""
2929 "The following device was found:\n"
2930 "\n"
2931 "%s\n"
2932 "\n"
2933 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
2934 msgstr ""
2935 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
2936 "\n"
2937 "%s\n"
2938 "\n"
2939 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
2940
2941 msgid ""
2942 "The input port should be configured now.\n"
2943 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2944 "want to do that now?"
2945 msgstr ""
2946 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2947 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2948 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2949
2950 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2951 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2952
2953 msgid ""
2954 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2955 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2956 msgstr ""
2957 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2958 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2959
2960 msgid ""
2961 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
2962 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
2963 "risk!"
2964 msgstr ""
2965 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
2966 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
2967
2968 msgid ""
2969 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
2970 "corrupted!"
2971 msgstr ""
2972 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
2973 "lub zepsuty!"
2974
2975 msgid "The package doesn't contain anything."
2976 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2977
2978 #, python-format
2979 msgid "The path %s already exists."
2980 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
2981
2982 msgid "The pin code has been changed successfully."
2983 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2984
2985 msgid "The pin code you entered is wrong."
2986 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2987
2988 msgid "The pin codes you entered are different."
2989 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2990
2991 msgid "The sleep timer has been activated."
2992 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2993
2994 msgid "The sleep timer has been disabled."
2995 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2996
2997 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2998 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2999
3000 msgid ""
3001 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3002 "Please install it."
3003 msgstr ""
3004 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3005 "Proszę go zainstalować."
3006
3007 msgid ""
3008 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3009 msgstr ""
3010 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3011 "teraz?"
3012
3013 msgid "The wizard is finished now."
3014 msgstr "Kreator zakończony."
3015
3016 msgid "There are no default services lists in your image."
3017 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3018
3019 msgid "There are no default settings in your image."
3020 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3021
3022 msgid ""
3023 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3024 "Do you really want to continue?"
3025 msgstr ""
3026 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3027 "Czy kontynuować?"
3028
3029 #, python-format
3030 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3031 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3032
3033 msgid ""
3034 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3035 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3036 msgstr ""
3037 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3038 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3039 "flash?"
3040
3041 msgid ""
3042 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3043 "flash memory?"
3044 msgstr ""
3045 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3046 "pamięć flash?"
3047
3048 msgid ""
3049 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3050 "content on the disc."
3051 msgstr ""
3052 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3053 "nosniku."
3054
3055 #, python-format
3056 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3057 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3058
3059 msgid "This is step number 2."
3060 msgstr "To jest krok numer 2."
3061
3062 msgid "This is unsupported at the moment."
3063 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3064
3065 msgid ""
3066 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3067 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3068 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3069 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3070 "the \"Nameserver\" Configuration"
3071 msgstr ""
3072 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3073 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3074 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3075 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3076 "\"Nameserver\" konfigurację"
3077
3078 msgid ""
3079 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3080 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3081 "- verify that a network cable is attached\n"
3082 "- verify that the cable is not broken"
3083 msgstr ""
3084 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3085 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3086 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3087 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3088
3089 msgid ""
3090 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3091 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3092 "- no valid IP Address was found\n"
3093 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3094 msgstr ""
3095 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3096 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3097 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3098 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3099
3100 msgid ""
3101 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3102 "configuration with DHCP.\n"
3103 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3104 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3105 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3106 "dialog.\n"
3107 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3108 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3109 msgstr ""
3110 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3111 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3112 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3113 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3114 "adaptera sieciowego.\n"
3115 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3116 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3117
3118 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3119 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3120
3121 msgid "Three"
3122 msgstr "Trzy"
3123
3124 msgid "Threshold"
3125 msgstr "Próg"
3126
3127 msgid "Thu"
3128 msgstr "Czw"
3129
3130 msgid "Thursday"
3131 msgstr "Czwartek"
3132
3133 msgid "Time"
3134 msgstr "Czas"
3135
3136 msgid "Time/Date Input"
3137 msgstr "Czas / Data"
3138
3139 msgid "Timer"
3140 msgstr "Timer"
3141
3142 msgid "Timer Edit"
3143 msgstr "Edycja timera"
3144
3145 msgid "Timer Editor"
3146 msgstr "Edytor timera"
3147
3148 msgid "Timer Type"
3149 msgstr "Typ timera"
3150
3151 msgid "Timer entry"
3152 msgstr "Wstęp timera"
3153
3154 msgid "Timer log"
3155 msgstr "Log timera"
3156
3157 msgid ""
3158 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3159 "Please recheck it!"
3160 msgstr ""
3161 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
3162 "Proszę to sprawdzić!"
3163
3164 msgid "Timer sanity error"
3165 msgstr "Błąd timera"
3166
3167 msgid "Timer selection"
3168 msgstr "Wybór timera"
3169
3170 msgid "Timer status:"
3171 msgstr "Status timera:"
3172
3173 msgid "Timeshift"
3174 msgstr "Timeshift"
3175
3176 msgid "Timeshift not possible!"
3177 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3178
3179 msgid "Timezone"
3180 msgstr "Strefa czasu"
3181
3182 msgid "Title"
3183 msgstr "Tytuł"
3184
3185 msgid "Title:"
3186 msgstr "Tytuł:"
3187
3188 msgid ""
3189 "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick now "
3190 "and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the stick out."
3191 msgstr ""
3192 "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz go "
3193 "ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
3194
3195 msgid "Today"
3196 msgstr "Dzisiaj"
3197
3198 msgid "Tone mode"
3199 msgstr "Tryb tonowy"
3200
3201 msgid "Toneburst"
3202 msgstr "Toneburst"
3203
3204 msgid "Toneburst A/B"
3205 msgstr "Toneburst A/B"
3206
3207 msgid "Track"
3208 msgstr "Ścieżka"
3209
3210 msgid "Translation"
3211 msgstr "Tłumaczenie"
3212
3213 msgid "Translation:"
3214 msgstr "Tłumaczenie:"
3215
3216 msgid "Transmission Mode"
3217 msgstr "Tryb transmisji"
3218
3219 msgid "Transmission mode"
3220 msgstr "Tryb transmisji"
3221
3222 msgid "Transponder"
3223 msgstr "Transponder"
3224
3225 msgid "Transponder Type"
3226 msgstr "Typ transpondera"
3227
3228 msgid "Tries left:"
3229 msgstr "Próby skończone:"
3230
3231 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3232 msgstr ""
3233 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3234
3235 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3236 msgstr ""
3237 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3238
3239 msgid "Tue"
3240 msgstr "Wto"
3241
3242 msgid "Tuesday"
3243 msgstr "Wtorek"
3244
3245 msgid "Tune"
3246 msgstr "Ustaw"
3247
3248 msgid "Tune failed!"
3249 msgstr "Strojenie nieudane!"
3250
3251 msgid "Tuner"
3252 msgstr "Tuner"
3253
3254 msgid "Tuner "
3255 msgstr "Tuner "
3256
3257 msgid "Tuner Slot"
3258 msgstr "Slot tunera"
3259
3260 msgid "Tuner configuration"
3261 msgstr "Konfiguracja tunera"
3262
3263 msgid "Tuner status"
3264 msgstr "Status tunera"
3265
3266 msgid "Turkish"
3267 msgstr "Turecki"
3268
3269 msgid "Two"
3270 msgstr "Dwa"
3271
3272 msgid "Type of scan"
3273 msgstr "Tym skanowania"
3274
3275 msgid "USALS"
3276 msgstr "USALS"
3277
3278 msgid "USB"
3279 msgstr "USB"
3280
3281 msgid "USB Stick"
3282 msgstr "USB Stick"
3283
3284 msgid ""
3285 "Unable to complete filesystem check.\n"
3286 "Error: "
3287 msgstr ""
3288 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3289 "Błąd: "
3290
3291 msgid ""
3292 "Unable to initialize harddisk.\n"
3293 "Error: "
3294 msgstr ""
3295 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3296 "Błąd: "
3297
3298 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3299 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3300
3301 msgid "Universal LNB"
3302 msgstr "Uniwersalny LNB"
3303
3304 msgid "Unmount failed"
3305 msgstr "Błąd odmontowania"
3306
3307 msgid "Update"
3308 msgstr "uaktualnienie"
3309
3310 msgid "Updates your receiver's software"
3311 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3312
3313 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3314 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3315
3316 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3317 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3318
3319 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3320 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3321
3322 msgid "Upgrading"
3323 msgstr "Aktualizowanie"
3324
3325 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3326 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3327
3328 msgid "Use DHCP"
3329 msgstr "Użyj DHCP"
3330
3331 msgid "Use Interface"
3332 msgstr "Użyj intrefejsu"
3333
3334 msgid "Use Power Measurement"
3335 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3336
3337 msgid "Use a gateway"
3338 msgstr "Użyj bramy"
3339
3340 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3341 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3342 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3343 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3344 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3345 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3346 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3347 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3348 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3349 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3350 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3351 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3352 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3353 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3354
3355 msgid "Use power measurement"
3356 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3357
3358 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3359 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3360
3361 msgid ""
3362 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3363 "\n"
3364 "Please set up tuner A"
3365 msgstr ""
3366 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3367 "\n"
3368 "Wybierz Tuner A"
3369
3370 msgid ""
3371 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3372 "press OK."
3373 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3374
3375 msgid "Use usals for this sat"
3376 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3377
3378 msgid "Use wizard to set up basic features"
3379 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3380
3381 msgid "Used service scan type"
3382 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3383
3384 msgid "User defined"
3385 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3386
3387 msgid "VCR scart"
3388 msgstr "Przełącz VCR"
3389
3390 msgid "VMGM (intro trailer)"
3391 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3392
3393 msgid "Video Fine-Tuning"
3394 msgstr "Ustawienia czysości obrazu"
3395
3396 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3397 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3398
3399 msgid "Video Output"
3400 msgstr "Wyjście Wideo"
3401
3402 msgid "Video Setup"
3403 msgstr "Ustawienia Wideo"
3404
3405 msgid "Video Wizard"
3406 msgstr "Kreator Wideo"
3407
3408 msgid ""
3409 "Video input selection\n"
3410 "\n"
3411 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3412 "input port).\n"
3413 "\n"
3414 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3415 msgstr ""
3416 "Wybór wejścia wideo\n"
3417 "\n"
3418 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3419 "port wejścia).\n"
3420 "\n"
3421 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3422
3423 msgid "Video mode selection."
3424 msgstr "Wybór trybu wideo"
3425
3426 msgid "View Rass interactive..."
3427 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3428
3429 msgid "View teletext..."
3430 msgstr "Pokaż teletext..."
3431
3432 msgid "Voltage mode"
3433 msgstr "Tryb napięcia"
3434
3435 msgid "Volume"
3436 msgstr "Głośność"
3437
3438 msgid "W"
3439 msgstr "W"
3440
3441 msgid "WEP"
3442 msgstr "WEP"
3443
3444 msgid "WPA"
3445 msgstr "WPA"
3446
3447 msgid "WPA2"
3448 msgstr "WPA2"
3449
3450 msgid "WSS on 4:3"
3451 msgstr "WSS na 4:3"
3452
3453 msgid "Waiting"
3454 msgstr "Oczekiwanie"
3455
3456 msgid "Waiting for USB stick to settle..."
3457 msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
3458
3459 msgid ""
3460 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3461 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3462 "Please press OK to begin."
3463 msgstr ""
3464 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
3465 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
3466 "na 60hz.\n"
3467 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3468
3469 msgid "Wed"
3470 msgstr "Śro"
3471
3472 msgid "Wednesday"
3473 msgstr "Środa"
3474
3475 msgid "Weekday"
3476 msgstr "Dzień tygodnia"
3477
3478 msgid ""
3479 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3480 "\n"
3481 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3482 "cut'.\n"
3483 "\n"
3484 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3485 msgstr ""
3486 "Witamy w edytorze prycięć.\n"
3487 "\n"
3488 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
3489 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
3490 "\n"
3491 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
3492 "'koniec cięcia'. To wszystko."
3493
3494 msgid ""
3495 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3496 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3497 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3498 msgstr ""
3499 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
3500 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
3501 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
3502 "oprogramowanie."
3503
3504 msgid ""
3505 "Welcome.\n"
3506 "\n"
3507 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3508 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3509 msgstr ""
3510 "Witaj.\n"
3511 "\n"
3512 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
3513 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3514
3515 msgid "Welcome..."
3516 msgstr "Witam..."
3517
3518 msgid "West"
3519 msgstr "Zachód"
3520
3521 msgid "What do you want to scan?"
3522 msgstr "Co chcesz skanować?"
3523
3524 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3525 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
3526
3527 msgid "Wireless"
3528 msgstr "Bezprzewodowy"
3529
3530 msgid "Wireless Network"
3531 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3532
3533 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3534 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3535
3536 msgid "Write failed!"
3537 msgstr "Błąd zapisu!"
3538
3539 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3540 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
3541
3542 msgid "Writing image file to NAND Flash"
3543 msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
3544
3545 msgid "YPbPr"
3546 msgstr "YPbPr"
3547
3548 msgid "Year:"
3549 msgstr "Rok:"
3550
3551 msgid "Yes"
3552 msgstr "Tak"
3553
3554 msgid "Yes, and delete this movie"
3555 msgstr ""
3556
3557 msgid "Yes, backup my settings!"
3558 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3559
3560 msgid "Yes, do a manual scan now"
3561 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3562
3563 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3564 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3565
3566 msgid "Yes, do another manual scan now"
3567 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3568
3569 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3570 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3571
3572 msgid "Yes, restore the settings now"
3573 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3574
3575 msgid "Yes, returning to movie list"
3576 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3577
3578 msgid "Yes, view the tutorial"
3579 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3580
3581 msgid ""
3582 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3583 "want to be installed."
3584 msgstr ""
3585 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3586 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3587
3588 msgid "You can choose, what you want to install..."
3589 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3590
3591 msgid "You cannot delete this!"
3592 msgstr "Tego nie można usunąć!"
3593
3594 msgid "You chose not to install any default services lists."
3595 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3596
3597 msgid ""
3598 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3599 "default settings later in the settings menu."
3600 msgstr ""
3601 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3602 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
3603
3604 msgid ""
3605 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3606 msgstr ""
3607 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3608 "przycisk OK."
3609
3610 msgid ""
3611 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3612 "harddisk is not an option for you."
3613 msgstr ""
3614 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
3615 "nie jest możliwe."
3616
3617 msgid ""
3618 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3619 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3620 "to the harddisk!\n"
3621 "Please press OK to start the backup now."
3622 msgstr ""
3623 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3624 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3625 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3626
3627 msgid ""
3628 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3629 "Please press OK to start the backup now."
3630 msgstr ""
3631 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3632 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3633
3634 msgid ""
3635 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3636 "backup now."
3637 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3638
3639 msgid ""
3640 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
3641 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
3642 msgstr ""
3643 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
3644 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
3645 "danych."
3646
3647 #, python-format
3648 msgid "You have to wait %s!"
3649 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
3650
3651 msgid ""
3652 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3653 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3654 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3655 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3656 "your settings."
3657 msgstr ""
3658 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
3659 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3660 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
3661 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
3662
3663 msgid ""
3664 "You need to define some keywords first!\n"
3665 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3666 "Do you want to define keywords now?"
3667 msgstr ""
3668 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3669 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3670 "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
3671
3672 msgid ""
3673 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3674 "\n"
3675 "Do you want to set the pin now?"
3676 msgstr ""
3677 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
3678 "\n"
3679 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3680
3681 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3682 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3683
3684 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3685 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3686
3687 msgid ""
3688 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3689 "process."
3690 msgstr ""
3691 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
3692 "procesu aktualizacji."
3693
3694 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3695 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3696
3697 msgid ""
3698 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3699 "try again."
3700 msgstr ""
3701 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3702 "ponownie."
3703
3704 msgid ""
3705 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3706 "Press OK to start upgrade."
3707 msgstr ""
3708 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3709 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3710
3711 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3712 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3713
3714 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3715 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3716
3717 msgid "[alternative edit]"
3718 msgstr "[edycja wybranych]"
3719
3720 msgid "[bouquet edit]"
3721 msgstr "[edycja bukietu]"
3722
3723 msgid "[favourite edit]"
3724 msgstr "[edycja ulubionych]"
3725
3726 msgid "[move mode]"
3727 msgstr "[tryb przesuwania]"
3728
3729 msgid "abort alternatives edit"
3730 msgstr "przerwij edycje wybranych"
3731
3732 msgid "abort bouquet edit"
3733 msgstr "przerwij edycje bukietów"
3734
3735 msgid "abort favourites edit"
3736 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
3737
3738 msgid "about to start"
3739 msgstr "jak rozpocząć"
3740
3741 msgid "add alternatives"
3742 msgstr "dodaj wybrane"
3743
3744 msgid "add bookmark"
3745 msgstr "dodaj zakładkę"
3746
3747 msgid "add bouquet"
3748 msgstr "dodaj bukiet"
3749
3750 msgid "add directory to playlist"
3751 msgstr "dodaj katalog do playlisty "
3752
3753 msgid "add file to playlist"
3754 msgstr "dodaj plik do playlisty"
3755
3756 msgid "add files to playlist"
3757 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3758
3759 msgid "add marker"
3760 msgstr "dodaj zaznaczenie"
3761
3762 msgid "add recording (enter recording duration)"
3763 msgstr "dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3764
3765 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3766 msgstr "dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3767
3768 msgid "add recording (indefinitely)"
3769 msgstr "dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3770
3771 msgid "add recording (stop after current event)"
3772 msgstr "dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3773
3774 msgid "add service to bouquet"
3775 msgstr "dodaj serwis do bukietu"
3776
3777 msgid "add service to favourites"
3778 msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
3779
3780 msgid "add to parental protection"
3781 msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3782
3783 msgid "advanced"
3784 msgstr "zaawansowane"
3785
3786 msgid "alphabetic sort"
3787 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3788
3789 msgid ""
3790 "are you sure you want to restore\n"
3791 "following backup:\n"
3792 msgstr ""
3793 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3794 "następującą kopie:\n"
3795
3796 msgid "audio tracks"
3797 msgstr "ścieżki audio"
3798
3799 msgid "back"
3800 msgstr "wróć"
3801
3802 msgid "background image"
3803 msgstr "obraz tła"
3804
3805 msgid "better"
3806 msgstr "lepszy"
3807
3808 msgid "blacklist"
3809 msgstr "Czarna lista"
3810
3811 msgid "by Exif"
3812 msgstr "przez Exif"
3813
3814 msgid "change recording (duration)"
3815 msgstr "zmień czas trwania nagrania"
3816
3817 msgid "change recording (endtime)"
3818 msgstr "zmień koniec czasu nagrania"
3819
3820 msgid "chapters"
3821 msgstr "rozdziały"
3822
3823 msgid "choose destination directory"
3824 msgstr "wybierz folder docelowy"
3825
3826 msgid "circular left"
3827 msgstr "Kołój w lewo"
3828
3829 msgid "circular right"
3830 msgstr "Kołój w prawo"
3831
3832 msgid "clear playlist"
3833 msgstr "Wyczyść playliste"
3834
3835 msgid "color"
3836 msgstr "kolor"
3837
3838 msgid "complex"
3839 msgstr "złożony"
3840
3841 msgid "config menu"
3842 msgstr "Menu konfiguracji"
3843
3844 msgid "confirmed"
3845 msgstr "potwierdzone"
3846
3847 msgid "connected"
3848 msgstr "połączony"
3849
3850 msgid "continue"
3851 msgstr "kontynuuj"
3852
3853 msgid "copy to bouquets"
3854 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3855
3856 msgid "create directory"
3857 msgstr "Utwórz katalog"
3858
3859 msgid "daily"
3860 msgstr "Codziennie"
3861
3862 msgid "day"
3863 msgstr "dzień"
3864
3865 msgid "delete"
3866 msgstr "usuń"
3867
3868 msgid "delete cut"
3869 msgstr "Usuń wycięte"
3870
3871 msgid "delete playlist entry"
3872 msgstr "Usuń wpis playlisty"
3873
3874 msgid "delete saved playlist"
3875 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3876
3877 msgid "delete..."
3878 msgstr "Usuń..."
3879
3880 msgid "disable"
3881 msgstr "Wyłącz"
3882
3883 msgid "disable move mode"
3884 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3885
3886 msgid "disabled"
3887 msgstr "Wyłączone"
3888
3889 msgid "disconnected"
3890 msgstr "rozłączone"
3891
3892 msgid "do not change"
3893 msgstr "Nie zmieniaj"
3894
3895 msgid "do nothing"
3896 msgstr "Nic nie rób"
3897
3898 msgid "don't record"
3899 msgstr "Nie nagrywaj"
3900
3901 msgid "done!"
3902 msgstr "Zrobione!"
3903
3904 msgid "edit alternatives"
3905 msgstr "Edytuj wybrane"
3906
3907 msgid "empty"
3908 msgstr "Puste"
3909
3910 msgid "enable"
3911 msgstr "Włączone"
3912
3913 msgid "enable bouquet edit"
3914 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3915
3916 msgid "enable favourite edit"
3917 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3918
3919 msgid "enable move mode"
3920 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3921
3922 msgid "enabled"
3923 msgstr "Włączone"
3924
3925 msgid "end alternatives edit"
3926 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3927
3928 msgid "end bouquet edit"
3929 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3930
3931 msgid "end cut here"
3932 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3933
3934 msgid "end favourites edit"
3935 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3936
3937 msgid "equal to"
3938 msgstr "równy"
3939
3940 msgid "exceeds dual layer medium!"
3941 msgstr "przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
3942
3943 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3944 msgstr "Wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3945
3946 msgid "exit mediaplayer"
3947 msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
3948
3949 msgid "exit movielist"
3950 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
3951
3952 msgid "failed"
3953 msgstr "zawiódł"
3954
3955 msgid "filename"
3956 msgstr "nazwa pliku"
3957
3958 msgid "fine-tune your display"
3959 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3960
3961 msgid "font face"
3962 msgstr "font face"
3963
3964 msgid "forward to the next chapter"
3965 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3966
3967 msgid "free"
3968 msgstr "wolne"
3969
3970 msgid "free diskspace"
3971 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3972
3973 msgid "go to deep standby"
3974 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3975
3976 msgid "go to standby"
3977 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3978
3979 msgid "headline"
3980 msgstr "nagłówek"
3981
3982 msgid "hear radio..."
3983 msgstr "Słuchaj radia..."
3984
3985 msgid "help..."
3986 msgstr "Pomoc..."
3987
3988 msgid "hide extended description"
3989 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3990
3991 msgid "hide player"
3992 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3993
3994 msgid "highlighted button"
3995 msgstr "podświetlone przyciski"
3996
3997 msgid "horizontal"
3998 msgstr "Pozioma (H)"
3999
4000 msgid "hour"
4001 msgstr "Godzina"
4002
4003 msgid "hours"
4004 msgstr "Godziny"
4005
4006 msgid "immediate shutdown"
4007 msgstr "wyłącz natychmiast"
4008
4009 #, python-format
4010 msgid ""
4011 "incoming call!\n"
4012 "%s calls on %s!"
4013 msgstr ""
4014 "Przychodząca rozmowa!\n"
4015 "%s rozmowy włączone %s!"
4016
4017 msgid "init module"
4018 msgstr "Moduł init"
4019
4020 msgid "insert mark here"
4021 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
4022
4023 msgid "jump back to the previous title"
4024 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
4025
4026 msgid "jump forward to the next title"
4027 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
4028
4029 msgid "jump to listbegin"
4030 msgstr "skocz do początku listy"
4031
4032 msgid "jump to listend"
4033 msgstr "skocz do końca listy"
4034
4035 msgid "jump to next marked position"
4036 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
4037
4038 msgid "jump to previous marked position"
4039 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
4040
4041 msgid "leave movie player..."
4042 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
4043
4044 msgid "left"
4045 msgstr "Lewo"
4046
4047 msgid "length"
4048 msgstr "długość"
4049
4050 msgid "list style compact"
4051 msgstr "kompaktowy styl listy"
4052
4053 msgid "list style compact with description"
4054 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
4055
4056 msgid "list style default"
4057 msgstr "domyślny styl listy"
4058
4059 msgid "list style single line"
4060 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
4061
4062 msgid "load playlist"
4063 msgstr "załaduj playliste"
4064
4065 msgid "locked"
4066 msgstr "zablokowany"
4067
4068 msgid "loopthrough to"
4069 msgstr "Za pomocą pętki do"
4070
4071 msgid "manual"
4072 msgstr "Ręcznie"
4073
4074 msgid "menu"
4075 msgstr "menu"
4076
4077 msgid "menulist"
4078 msgstr "lista menu"
4079
4080 msgid "mins"
4081 msgstr "min's"
4082
4083 msgid "minute"
4084 msgstr "Minuta"
4085
4086 msgid "minutes"
4087 msgstr "Minutach"
4088
4089 msgid "month"
4090 msgstr "miesiąc"
4091
4092 msgid "move PiP to main picture"
4093 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
4094
4095 msgid "movie list"
4096 msgstr "lista filmów"
4097
4098 msgid "multinorm"
4099 msgstr "Multinorm"
4100
4101 msgid "never"
4102 msgstr "Nigdy"
4103
4104 msgid "next channel"
4105 msgstr "Następny kanał"
4106
4107 msgid "next channel in history"
4108 msgstr "Następny kanał w historii"
4109
4110 msgid "no"
4111 msgstr "Nie"
4112
4113 msgid "no HDD found"
4114 msgstr "Nie znaleziono HDD"
4115
4116 msgid "no Picture found"
4117 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
4118
4119 msgid "no module found"
4120 msgstr "Nie znaleziono modułu"
4121
4122 msgid "no standby"
4123 msgstr "Bez stanu czuwania"
4124
4125 msgid "no timeout"
4126 msgstr "Bez końca"
4127
4128 msgid "none"
4129 msgstr "Żaden"
4130
4131 msgid "not locked"
4132 msgstr "Nie zablokowany"
4133
4134 msgid "nothing connected"
4135 msgstr "nic nie połączono"
4136
4137 msgid "of a DUAL layer medium used."
4138 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
4139
4140 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4141 msgstr "nosnika single layer zużyto."
4142
4143 msgid "off"
4144 msgstr "Wyłączony"
4145
4146 msgid "on"
4147 msgstr "Włączony"
4148
4149 msgid "on READ ONLY medium."
4150 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
4151
4152 msgid "once"
4153 msgstr "Raz"
4154
4155 msgid "only /etc/enigma2 directory"
4156 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
4157
4158 msgid "open servicelist"
4159 msgstr "Otwórz listę serwisów"
4160
4161 msgid "open servicelist(down)"
4162 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
4163
4164 msgid "open servicelist(up)"
4165 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
4166
4167 msgid "pass"
4168 msgstr "Hasło"
4169
4170 msgid "pause"
4171 msgstr "Pauza"
4172
4173 msgid "play entry"
4174 msgstr "wstęp odtwarzania"
4175
4176 msgid "play from next mark or playlist entry"
4177 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4178
4179 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4180 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4181
4182 msgid "please press OK when ready"
4183 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
4184
4185 msgid "please wait, loading picture..."
4186 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
4187
4188 msgid "previous channel"
4189 msgstr "Poprzedni kanał"
4190
4191 msgid "previous channel in history"
4192 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
4193
4194 msgid "rebooting..."
4195 msgstr "restatrowanie..."
4196
4197 msgid "record"
4198 msgstr "Nagraj"
4199
4200 msgid "recording..."
4201 msgstr "Nagrywanie..."
4202
4203 msgid "remove after this position"
4204 msgstr "Usuń po tej pozycji"
4205
4206 msgid "remove all alternatives"
4207 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
4208
4209 msgid "remove all new found flags"
4210 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
4211
4212 msgid "remove before this position"
4213 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
4214
4215 msgid "remove bookmark"
4216 msgstr "Usuń zakładkę"
4217
4218 msgid "remove directory"
4219 msgstr "usuń katalog"
4220
4221 msgid "remove entry"
4222 msgstr "Usuń wstęp"
4223
4224 msgid "remove from parental protection"
4225 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
4226
4227 msgid "remove new found flag"
4228 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
4229
4230 msgid "remove selected satellite"
4231 msgstr "usuń wybranego satelitę"
4232
4233 msgid "remove this mark"
4234 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
4235
4236 msgid "repeat playlist"
4237 msgstr "Powtarzaj playlistę."
4238
4239 msgid "repeated"
4240 msgstr "Powtórzone"
4241
4242 msgid "rewind to the previous chapter"
4243 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
4244
4245 msgid "right"
4246 msgstr "Prawo"
4247
4248 msgid "save playlist"
4249 msgstr "zapisz playliste"
4250
4251 msgid "scan done!"
4252 msgstr "Skanowanie zakończone!"
4253
4254 #, python-format
4255 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4256 msgstr "skanowanie w toku - %d%% skończone!"
4257
4258 msgid "scan state"
4259 msgstr "Status skanowania"
4260
4261 msgid "second"
4262 msgstr "Drugi"
4263
4264 msgid "second cable of motorized LNB"
4265 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
4266
4267 msgid "seconds"
4268 msgstr "Sekundy"
4269
4270 msgid "select"
4271 msgstr "wybierz"
4272
4273 msgid "select .NFI flash file"
4274 msgstr "wybierz plik .NFI flash"
4275
4276 msgid "select image from server"
4277 msgstr "wybierz plik z serwera"
4278
4279 msgid "select movie"
4280 msgstr "wybierz film"
4281
4282 msgid "select the movie path"
4283 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
4284
4285 msgid "service pin"
4286 msgstr "Pin serwisu"
4287
4288 msgid "setup pin"
4289 msgstr "Pin ustawień"
4290
4291 msgid "show DVD main menu"
4292 msgstr "pokaż główne menu DVD"
4293
4294 msgid "show EPG..."
4295 msgstr "Pokaż EPG..."
4296
4297 msgid "show all"
4298 msgstr "pokaż wszystkie"
4299
4300 msgid "show alternatives"
4301 msgstr "Pokaż wybrane"
4302
4303 msgid "show event details"
4304 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
4305
4306 msgid "show extended description"
4307 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
4308
4309 msgid "show first tag"
4310 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
4311
4312 msgid "show second tag"
4313 msgstr "pokaż drugą etykietę"
4314
4315 msgid "show shutdown menu"
4316 msgstr "pokaż menu wyłączania"
4317
4318 msgid "show single service EPG..."
4319 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
4320
4321 msgid "show tag menu"
4322 msgstr "pokaż etykietę menu"
4323
4324 msgid "show transponder info"
4325 msgstr "Pokaż info transpondera"
4326
4327 msgid "shuffle playlist"
4328 msgstr "tasuj playliste"
4329
4330 msgid "shutdown"
4331 msgstr "Wyłącz"
4332
4333 msgid "simple"
4334 msgstr "Prosty"
4335
4336 msgid "skip backward"
4337 msgstr "Skocz wstecz"
4338
4339 msgid "skip backward (enter time)"
4340 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
4341
4342 msgid "skip forward"
4343 msgstr "Skocz w przód"
4344
4345 msgid "skip forward (enter time)"
4346 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
4347
4348 msgid "sort by date"
4349 msgstr "sortuj poprzez datę"
4350
4351 msgid "spaces (top, between rows, left)"
4352 msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
4353
4354 msgid "standard"
4355 msgstr "standardowy"
4356
4357 msgid "standby"
4358 msgstr "Czuwanie"
4359
4360 msgid "start cut here"
4361 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4362
4363 msgid "start timeshift"
4364 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4365
4366 msgid "stereo"
4367 msgstr "Stereo"
4368
4369 msgid "stop PiP"
4370 msgstr "zatrzymaj PiP"
4371
4372 msgid "stop entry"
4373 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4374
4375 msgid "stop recording"
4376 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4377
4378 msgid "stop timeshift"
4379 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4380
4381 msgid "swap PiP and main picture"
4382 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4383
4384 msgid "switch to bookmarks"
4385 msgstr "Przełącz na zakładkę"
4386
4387 msgid "switch to filelist"
4388 msgstr "Przeącz na listę plików"
4389
4390 msgid "switch to playlist"
4391 msgstr "Przełącz na playliste"
4392
4393 msgid "switch to the next audio track"
4394 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4395
4396 msgid "switch to the next subtitle language"
4397 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4398
4399 msgid "text"
4400 msgstr "Tekst"
4401
4402 msgid "this recording"
4403 msgstr "To nagranie"
4404
4405 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4406 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4407
4408 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4409 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
4410
4411 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4412 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4413
4414 msgid "unconfirmed"
4415 msgstr "niepotwierdzone"
4416
4417 msgid "unknown service"
4418 msgstr "Nieznany serwis"
4419
4420 msgid "until restart"
4421 msgstr "Aż do startu"
4422
4423 msgid "user defined"
4424 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4425
4426 msgid "vertical"
4427 msgstr "Pionowa (V)"
4428
4429 msgid "view extensions..."
4430 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4431
4432 msgid "view recordings..."
4433 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4434
4435 msgid "wait for ci..."
4436 msgstr "Czekam na CI..."
4437
4438 msgid "wait for mmi..."
4439 msgstr "czekam na MMI..."
4440
4441 msgid "waiting"
4442 msgstr "Oczekiwanie"
4443
4444 msgid "weekly"
4445 msgstr "Tygodniowy"
4446
4447 msgid "whitelist"
4448 msgstr "Biała lista"
4449
4450 msgid "year"
4451 msgstr "rok"
4452
4453 msgid "yes"
4454 msgstr "Tak"
4455
4456 msgid "yes (keep feeds)"
4457 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4458
4459 msgid ""
4460 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4461 "assistance before rebooting your dreambox."
4462 msgstr ""
4463 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4464 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4465
4466 msgid "zap"
4467 msgstr "Przełącz"
4468
4469 msgid "zapped"
4470 msgstr "Przełączony"
4471
4472 #~ msgid ""
4473 #~ "\n"
4474 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4475 #~ msgstr ""
4476 #~ "\n"
4477 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4478
4479 #, fuzzy
4480 #~ msgid "\"?"
4481 #~ msgstr "\"?"
4482
4483 #~ msgid "Abort"
4484 #~ msgstr "Przerwij"
4485
4486 #~ msgid "Add title..."
4487 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
4488
4489 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4490 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
4491
4492 #~ msgid ""
4493 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4494 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4495 #~ "\n"
4496 #~ msgstr ""
4497 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4498 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4499 #~ "\n"
4500
4501 #~ msgid ""
4502 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4503 #~ "\n"
4504 #~ msgstr ""
4505 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4506 #~ "\n"
4507
4508 #~ msgid "Burn"
4509 #~ msgstr "Wypal"
4510
4511 #~ msgid "Burn To DVD..."
4512 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
4513
4514 #~ msgid "Choose Location"
4515 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4516
4517 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4518 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4519
4520 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4521 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4522
4523 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4524 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4525
4526 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4527 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4528
4529 #~ msgid "Confirm"
4530 #~ msgstr "Zatwierdź"
4531
4532 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4533 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4534
4535 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4536 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4537
4538 #~ msgid "DVD ENTER key"
4539 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
4540
4541 #~ msgid "DVD down key"
4542 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
4543
4544 #~ msgid "DVD left key"
4545 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
4546
4547 #~ msgid "DVD right key"
4548 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
4549
4550 #~ msgid "DVD up key"
4551 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
4552
4553 #~ msgid "Device Setup..."
4554 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4555
4556 #~ msgid ""
4557 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
4558 #~ "the plugin \""
4559 #~ msgstr ""
4560 #~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
4561 #~ "plugin \""
4562
4563 #~ msgid ""
4564 #~ "Do you really want to download\n"
4565 #~ "the plugin \""
4566 #~ msgstr ""
4567 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
4568 #~ "plugin \""
4569
4570 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
4571 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
4572
4573 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
4574 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
4575
4576 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4577 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4578
4579 #~ msgid "Dreambox DVD record"
4580 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
4581
4582 #~ msgid "Edit current title"
4583 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
4584
4585 #~ msgid "Edit title..."
4586 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
4587
4588 #~ msgid "Enable LAN"
4589 #~ msgstr "Włącza LAN"
4590
4591 #~ msgid "Enable WLAN"
4592 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4593
4594 #~ msgid ""
4595 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4596 #~ "\n"
4597 #~ msgstr ""
4598 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4599 #~ "\n"
4600
4601 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4602 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4603
4604 #~ msgid "Games / Plugins"
4605 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4606
4607 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
4608 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
4609
4610 #~ msgid "Load saved project from disk"
4611 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
4612
4613 #~ msgid "Movie Menu"
4614 #~ msgstr "Menu filmu"
4615
4616 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4617 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4618
4619 #~ msgid "New DVD"
4620 #~ msgstr "Nowe DVD"
4621
4622 #~ msgid ""
4623 #~ "No working wireless interface found.\n"
4624 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4625 #~ "enable your local network interface."
4626 #~ msgstr ""
4627 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4628 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4629 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4630
4631 #~ msgid ""
4632 #~ "No working wireless interface found.\n"
4633 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4634 #~ "you local network interface."
4635 #~ msgstr ""
4636 #~ "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
4637 #~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
4638 #~ "urządzenie jest włączone."
4639
4640 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4641 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4642
4643 #~ msgid ""
4644 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4645 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4646 #~ "built in wireless network support"
4647 #~ msgstr ""
4648 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4649 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4650 #~ "pilocie."
4651
4652 #~ msgid ""
4653 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4654 #~ "needed values.\n"
4655 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4656 #~ msgstr ""
4657 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4658 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4659 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4660
4661 #~ msgid ""
4662 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4663 #~ "needed values.\n"
4664 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4665 #~ msgstr ""
4666 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4667 #~ "danych.\n"
4668 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4669
4670 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4671 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4672
4673 #~ msgid ""
4674 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4675 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4676 #~ "supported.\n"
4677 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4678 #~ "\n"
4679 #~ msgstr ""
4680 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
4681 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
4682 #~ "z Dreamboxem.\n"
4683 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
4684 #~ "\n"
4685
4686 #~ msgid ""
4687 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
4688 #~ "now?"
4689 #~ msgstr ""
4690 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
4691 #~ "ponownie teraz?"
4692
4693 #~ msgid ""
4694 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4695 #~ "restart now?"
4696 #~ msgstr ""
4697 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
4698 #~ "ponownie teraz?"
4699
4700 #~ msgid ""
4701 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4702 #~ "shutdown now?"
4703 #~ msgstr ""
4704 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
4705 #~ "ponownie teraz?"
4706
4707 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4708 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
4709
4710 #~ msgid "Save current project to disk"
4711 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
4712
4713 #~ msgid "Save..."
4714 #~ msgstr "Zapisywanie..."
4715
4716 #~ msgid "Set collection name"
4717 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
4718
4719 #~ msgid "Set menu background"
4720 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
4721
4722 #~ msgid "Show files from %s"
4723 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4724
4725 #~ msgid "Startwizard"
4726 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4727
4728 #~ msgid "Step "
4729 #~ msgstr "Krok"
4730
4731 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
4732 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
4733
4734 #~ msgid ""
4735 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4736 #~ "\n"
4737 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4738 #~ "\n"
4739 #~ "Please press OK to continue."
4740 #~ msgstr ""
4741 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4742 #~ "\n"
4743 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
4744 #~ "\n"
4745 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
4746
4747 #~ msgid ""
4748 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4749 #~ "\n"
4750 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4751 #~ "\n"
4752 #~ "Please press OK to continue."
4753 #~ msgstr ""
4754 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4755 #~ "\n"
4756 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
4757 #~ "\n"
4758 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4759
4760 #~ msgid ""
4761 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4762 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4763 #~ msgstr ""
4764 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4765 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
4766
4767 #~ msgid ""
4768 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4769 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4770 #~ "Error: "
4771 #~ msgstr ""
4772 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4773 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4774 #~ "Błąd: "
4775
4776 #~ msgid "VCR Switch"
4777 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4778
4779 #~ msgid ""
4780 #~ "Welcome.\n"
4781 #~ "\n"
4782 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4783 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4784 #~ "\n"
4785 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4786 #~ msgstr ""
4787 #~ "Witam.\n"
4788 #~ "\n"
4789 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
4790 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
4791 #~ "\n"
4792 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
4793
4794 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
4795 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
4796
4797 #~ msgid ""
4798 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4799 #~ "Please choose what you want to do next."
4800 #~ msgstr ""
4801 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
4802 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
4803
4804 #~ msgid ""
4805 #~ "Your network is restarting.\n"
4806 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4807 #~ msgstr ""
4808 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
4809 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
4810
4811 #~ msgid ""
4812 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4813 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4814 #~ msgstr ""
4815 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4816 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4817
4818 #~ msgid ""
4819 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
4820 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4821 #~ msgstr ""
4822 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4823 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4824
4825 #~ msgid ""
4826 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4827 #~ "Please choose what you want to do next."
4828 #~ msgstr ""
4829 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
4830 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
4831
4832 #~ msgid "cancel"
4833 #~ msgstr "skauj"
4834
4835 #~ msgid "equal to Socket A"
4836 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
4837
4838 #~ msgid "full /etc directory"
4839 #~ msgstr "Pełen folder /etc"
4840
4841 #~ msgid "loopthrough to socket A"
4842 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
4843
4844 #~ msgid ""
4845 #~ "scan done!\n"
4846 #~ "%d services found!"
4847 #~ msgstr ""
4848 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4849 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4850
4851 #~ msgid ""
4852 #~ "scan done!\n"
4853 #~ "No service found!"
4854 #~ msgstr ""
4855 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4856 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4857
4858 #~ msgid ""
4859 #~ "scan done!\n"
4860 #~ "One service found!"
4861 #~ msgstr ""
4862 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4863 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4864
4865 #~ msgid ""
4866 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4867 #~ "%d services found!"
4868 #~ msgstr ""
4869 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4870 #~ "%d znalezionych serwisów!"