Merge branch 'master' of fraxinas@git.opendreambox.org:/git/enigma2
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-10-28 11:20+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-10-24 10:04+0100\n"
12 "Last-Translator:  <silelis@tlen.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr " "
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d jobs are running in the background!"
57 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
58
59 #, python-format
60 msgid "%d min"
61 msgstr "%d min"
62
63 #, python-format
64 msgid "%d services found!"
65 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
66
67 msgid "%d.%B %Y"
68 msgstr "%d.%B %Y"
69
70 #, python-format
71 msgid ""
72 "%s\n"
73 "(%s, %d MB free)"
74 msgstr ""
75 "%s\n"
76 "(%s, %d MB wolne)"
77
78 #, python-format
79 msgid "%s (%s)\n"
80 msgstr "%s (%s)\n"
81
82 msgid "(ZAP)"
83 msgstr "(Przełącz)"
84
85 msgid "(empty)"
86 msgstr "(puste)"
87
88 msgid "(show optional DVD audio menu)"
89 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
90
91 msgid ".NFI Download failed:"
92 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
93
94 msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
95 msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
96
97 msgid ""
98 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
99 msgstr ""
100 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
101 "flashować tym image'm!"
102
103 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
104 msgstr "katalog /usr/share/enigma2"
105
106 msgid "/var directory"
107 msgstr "katalog /var"
108
109 msgid "0"
110 msgstr "0"
111
112 msgid "1"
113 msgstr "1"
114
115 msgid "1.0"
116 msgstr "1.0"
117
118 msgid "1.1"
119 msgstr "1.1"
120
121 msgid "1.2"
122 msgstr "1.2"
123
124 msgid "12V output"
125 msgstr "12V wyjście"
126
127 msgid "13 V"
128 msgstr "13 V"
129
130 msgid "16:10"
131 msgstr "16:10"
132
133 msgid "16:10 Letterbox"
134 msgstr "16:10 Letterbox"
135
136 msgid "16:10 PanScan"
137 msgstr "16:10 PanScan"
138
139 msgid "16:9"
140 msgstr "16:9"
141
142 msgid "16:9 Letterbox"
143 msgstr "16:9 Letterbox"
144
145 msgid "16:9 always"
146 msgstr "16:9 zawsze"
147
148 msgid "18 V"
149 msgstr "18 V"
150
151 msgid "2"
152 msgstr "2"
153
154 msgid "3"
155 msgstr "3"
156
157 msgid "30 minutes"
158 msgstr "30 minut"
159
160 msgid "4"
161 msgstr "4"
162
163 msgid "4:3"
164 msgstr "4:3"
165
166 msgid "4:3 Letterbox"
167 msgstr "4:3 Letterbox"
168
169 msgid "4:3 PanScan"
170 msgstr "4:3 PanScan"
171
172 msgid "5"
173 msgstr "5"
174
175 msgid "5 minutes"
176 msgstr "5 minut"
177
178 msgid "50 Hz"
179 msgstr "50 Hz"
180
181 msgid "6"
182 msgstr "6"
183
184 msgid "60 minutes"
185 msgstr "60 minut"
186
187 msgid "7"
188 msgstr "7"
189
190 msgid "8"
191 msgstr "8"
192
193 msgid "9"
194 msgstr "9"
195
196 msgid "<unknown>"
197 msgstr "<nieznany>"
198
199 msgid "??"
200 msgstr "??"
201
202 msgid "A"
203 msgstr "A"
204
205 #, python-format
206 msgid ""
207 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
208 "Do you want to keep your version?"
209 msgstr ""
210 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
211 "Czy zachować aktualną wersję?"
212
213 msgid ""
214 "A finished record timer wants to set your\n"
215 "Dreambox to standby. Do that now?"
216 msgstr ""
217 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
218 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
219
220 msgid ""
221 "A finished record timer wants to shut down\n"
222 "your Dreambox. Shutdown now?"
223 msgstr ""
224 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
225 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
226
227 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
228 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
229
230 #, python-format
231 msgid ""
232 "A record has been started:\n"
233 "%s"
234 msgstr ""
235 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
236 "%s"
237
238 msgid ""
239 "A recording is currently running.\n"
240 "What do you want to do?"
241 msgstr ""
242 "Nagrywanie w toku.\n"
243 "Co chcesz zrobić?"
244
245 msgid ""
246 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
247 "configure the positioner."
248 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
249
250 msgid ""
251 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
252 "start the satfinder."
253 msgstr ""
254 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
255 "sygnału."
256
257 #, python-format
258 msgid "A required tool (%s) was not found."
259 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
260
261 msgid ""
262 "A sleep timer wants to set your\n"
263 "Dreambox to standby. Do that now?"
264 msgstr ""
265 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
266 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
267
268 msgid ""
269 "A sleep timer wants to shut down\n"
270 "your Dreambox. Shutdown now?"
271 msgstr ""
272 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
273 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
274
275 msgid ""
276 "A timer failed to record!\n"
277 "Disable TV and try again?\n"
278 msgstr ""
279 "Timer nie mógł nagrać!\n"
280 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
281
282 msgid "A/V Settings"
283 msgstr "Ustawienia A/V"
284
285 msgid "AA"
286 msgstr "AA"
287
288 msgid "AB"
289 msgstr "AB"
290
291 msgid "AC3 default"
292 msgstr "AC3 domyślnie"
293
294 msgid "AC3 downmix"
295 msgstr "AC3 downmix"
296
297 msgid "AGC"
298 msgstr "AGC"
299
300 msgid "AGC:"
301 msgstr "AGC:"
302
303 msgid "About"
304 msgstr "O tunerze..."
305
306 msgid "About..."
307 msgstr "Informacje o tunerze..."
308
309 msgid "Action on long powerbutton press"
310 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
311
312 msgid "Action:"
313 msgstr "Akcja:"
314
315 msgid "Activate Picture in Picture"
316 msgstr "Aktywuj PiP"
317
318 msgid "Activate network settings"
319 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
320
321 msgid "Adapter settings"
322 msgstr "Ustawienia adaptera"
323
324 msgid "Add"
325 msgstr "Dodaj"
326
327 msgid "Add Bookmark"
328 msgstr "Dodaj zakładkę"
329
330 msgid "Add a mark"
331 msgstr "Dodaj znacznik"
332
333 msgid "Add a new title"
334 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
335
336 msgid "Add timer"
337 msgstr "Dodaj timer"
338
339 msgid "Add title"
340 msgstr "Dodaj tytuł"
341
342 msgid "Add to bouquet"
343 msgstr "Dodaj do bukietu"
344
345 msgid "Add to favourites"
346 msgstr "Dodaj do ulubionych"
347
348 msgid ""
349 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
350 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
351 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
352 "test screens."
353 msgstr ""
354 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
355 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
356 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
357 "zobaczyć inny testowy ekran."
358
359 msgid "Advanced"
360 msgstr "Zaawansowane"
361
362 msgid "Advanced Video Setup"
363 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
364
365 msgid "After event"
366 msgstr "Po wydarzeniu"
367
368 msgid ""
369 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
370 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
371 msgstr ""
372 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
373 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
374 "Dreamboxa."
375
376 msgid "Album:"
377 msgstr "Album:"
378
379 msgid "All"
380 msgstr "Wszystkie"
381
382 msgid "All Satellites"
383 msgstr "Wwszystkie satelity"
384
385 msgid "All..."
386 msgstr "Wszystkie..."
387
388 msgid "Alpha"
389 msgstr "Przezroczystość"
390
391 msgid "Alternative radio mode"
392 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
393
394 msgid "Alternative services tuner priority"
395 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
396
397 msgid "An empty filename is illegal."
398 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
399
400 msgid "An unknown error occured!"
401 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
402
403 msgid "Arabic"
404 msgstr "Arabski"
405
406 msgid ""
407 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
408 "\n"
409 msgstr ""
410 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
411 "\n"
412
413 msgid "Artist:"
414 msgstr "Artysta:"
415
416 msgid "Ask before shutdown:"
417 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
418
419 msgid "Ask user"
420 msgstr "Zapytaj użytkownika"
421
422 msgid "Aspect Ratio"
423 msgstr "Format obrazu:"
424
425 msgid "Audio"
426 msgstr "Dźwięk"
427
428 msgid "Audio Options..."
429 msgstr "Opcje Dźwięku..."
430
431 msgid "Authoring mode"
432 msgstr "Tryb autoringu"
433
434 msgid "Auto"
435 msgstr "Auto"
436
437 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
438 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
439
440 msgid "Auto scart switching"
441 msgstr "Auto przełączanie scart"
442
443 msgid "Automatic"
444 msgstr "Automatycznie"
445
446 msgid "Automatic SSID lookup"
447 msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
448
449 msgid "Automatic Scan"
450 msgstr "Automatyczne skanowanie"
451
452 msgid "Available format variables"
453 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
454
455 msgid "B"
456 msgstr "B"
457
458 msgid "BA"
459 msgstr "BA"
460
461 msgid "BB"
462 msgstr "BB"
463
464 msgid "BER"
465 msgstr "BER"
466
467 msgid "BER:"
468 msgstr "BER:"
469
470 msgid "Back"
471 msgstr "Powrót"
472
473 msgid "Background"
474 msgstr "Tło"
475
476 msgid "Backup"
477 msgstr "Kopia zapasowa"
478
479 msgid "Backup Location"
480 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
481
482 msgid "Backup Mode"
483 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
484
485 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
486 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
487
488 msgid "Band"
489 msgstr "Pasmo"
490
491 msgid "Bandwidth"
492 msgstr "Szerokie pasmo"
493
494 msgid "Begin time"
495 msgstr "Czas rozpoczęcia"
496
497 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
498 msgstr "Zachowanie 'przerwę' gdy zatrzymany"
499
500 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
501 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
502
503 msgid "Behavior when a movie is started"
504 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
505
506 msgid "Behavior when a movie is stopped"
507 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
508
509 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
510 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
511
512 msgid "Bookmarks"
513 msgstr "Zakładki"
514
515 msgid "Brightness"
516 msgstr "Jasność"
517
518 msgid "Burn DVD"
519 msgstr "Wypal DVD"
520
521 msgid "Burn to DVD..."
522 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
523
524 msgid "Bus: "
525 msgstr "Bus:"
526
527 msgid ""
528 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
529 "displayed."
530 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
531
532 msgid "C"
533 msgstr "C"
534
535 msgid "C-Band"
536 msgstr "Pasmo C"
537
538 msgid "CF Drive"
539 msgstr "Karta CF"
540
541 msgid "CVBS"
542 msgstr "CVBS"
543
544 msgid "Cable"
545 msgstr "Kablówka"
546
547 msgid "Cache Thumbnails"
548 msgstr "Przechowuj miniatury."
549
550 msgid "Call monitoring"
551 msgstr "Monitor rozmów"
552
553 msgid "Cancel"
554 msgstr "Anuluj"
555
556 msgid "Cannot parse feed directory"
557 msgstr "Nie można odnaleść katalogu"
558
559 msgid "Capacity: "
560 msgstr "Pojemność:"
561
562 msgid "Card"
563 msgstr "Karta"
564
565 msgid "Catalan"
566 msgstr "Hiszpański"
567
568 msgid "Change bouquets in quickzap"
569 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
570
571 msgid "Change dir."
572 msgstr "Zmień katalog"
573
574 msgid "Change pin code"
575 msgstr "Zmień kod pin"
576
577 msgid "Change service pin"
578 msgstr "Zmien pin serwisowy"
579
580 msgid "Change service pins"
581 msgstr "Zmień piny serwisowe"
582
583 msgid "Change setup pin"
584 msgstr "Zmień pin ustawień"
585
586 msgid "Channel"
587 msgstr "Kanał"
588
589 msgid "Channel Selection"
590 msgstr "Wybór kanału"
591
592 msgid "Channel:"
593 msgstr "Kanał:"
594
595 msgid "Channellist menu"
596 msgstr "Menu listy kanałów"
597
598 msgid "Chap."
599 msgstr "Rozdz."
600
601 msgid "Chapter"
602 msgstr "Rozdział"
603
604 msgid "Chapter:"
605 msgstr "Rozdział:"
606
607 msgid "Check"
608 msgstr "Sprawdź"
609
610 msgid "Checking Filesystem..."
611 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
612
613 msgid "Choose Tuner"
614 msgstr "Wybierz tuner"
615
616 msgid "Choose bouquet"
617 msgstr "Wybierz bukiet"
618
619 msgid "Choose source"
620 msgstr "Wybierz źródło"
621
622 msgid "Choose target folder"
623 msgstr "Wybierz folder docelowy"
624
625 msgid "Choose your Skin"
626 msgstr "Wybierz Skin"
627
628 msgid "Cleanup"
629 msgstr "Czyść"
630
631 msgid "Clear before scan"
632 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
633
634 msgid "Clear log"
635 msgstr "Wyczyść log"
636
637 msgid "Close"
638 msgstr "Zamknij"
639
640 msgid "Code rate high"
641 msgstr "Poziom kodu wysoki"
642
643 msgid "Code rate low"
644 msgstr "Poziom kodu niski"
645
646 msgid "Coderate HP"
647 msgstr "Poziom kodu HP"
648
649 msgid "Coderate LP"
650 msgstr "Poziom kodu LP"
651
652 msgid "Collection name"
653 msgstr "Nazwa kolekcji"
654
655 msgid "Collection settings"
656 msgstr "Ustawienia kolekcji"
657
658 msgid "Color Format"
659 msgstr "Format kolorów"
660
661 msgid "Command execution..."
662 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
663
664 msgid "Command order"
665 msgstr "Wydawanie poleceń"
666
667 msgid "Committed DiSEqC command"
668 msgstr "Wypełnij polecenia DiSEqC"
669
670 msgid "Common Interface"
671 msgstr "Moduł Dostępu"
672
673 msgid "Compact Flash"
674 msgstr "Compact Flash"
675
676 msgid "Compact flash card"
677 msgstr "Karta Compact flash"
678
679 msgid "Complete"
680 msgstr "Zakończ"
681
682 msgid "Configuration Mode"
683 msgstr "Tryb konfiguracji"
684
685 msgid "Configuring"
686 msgstr "Konfigurowanie"
687
688 msgid "Conflicting timer"
689 msgstr "Konflikt timera"
690
691 msgid "Connected to"
692 msgstr "Podłączony do"
693
694 msgid "Connected to Fritz!Box!"
695 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
696
697 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
698 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
699
700 #, python-format
701 msgid ""
702 "Connection to Fritz!Box\n"
703 "failed! (%s)\n"
704 "retrying..."
705 msgstr ""
706 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
707 "nieudane! (%s)\n"
708 "ponawianie..."
709
710 msgid "Constellation"
711 msgstr "Konstelacja"
712
713 msgid "Content does not fit on DVD!"
714 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
715
716 msgid "Continue in background"
717 msgstr "Kontynuuj w tle"
718
719 msgid "Continue playing"
720 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
721
722 msgid "Contrast"
723 msgstr "Kontrast"
724
725 msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
726 msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
727
728 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
729 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
730
731 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
732 msgstr "Nie moge odczytać nosnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
733
734 msgid "Create movie folder failed"
735 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
736
737 #, python-format
738 msgid "Creating directory %s failed."
739 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
740
741 msgid "Creating partition failed"
742 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
743
744 msgid "Croatian"
745 msgstr "Chorwacki"
746
747 msgid "Current Transponder"
748 msgstr "Aktualny Transponder"
749
750 msgid "Current settings:"
751 msgstr "Aktualne ustawienia:"
752
753 msgid "Current version:"
754 msgstr "Aktualna wersja:"
755
756 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
757 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
758
759 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
760 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
761
762 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
763 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
764
765 msgid "Customize"
766 msgstr "Przystosuj"
767
768 msgid "Cut"
769 msgstr "Wytnij"
770
771 msgid "Cutlist editor..."
772 msgstr "Edytor wyciętej listy..."
773
774 msgid "Czech"
775 msgstr "Czeski"
776
777 msgid "D"
778 msgstr "D"
779
780 msgid "DHCP"
781 msgstr "DHCP"
782
783 msgid "DVB-S"
784 msgstr "DVB-S"
785
786 msgid "DVB-S2"
787 msgstr "DVB-S2"
788
789 msgid "DVD Player"
790 msgstr "Odtważacz DVD"
791
792 msgid "DVD media toolbox"
793 msgstr "Narzedzia nosnika DVD"
794
795 msgid "Danish"
796 msgstr "Duński"
797
798 msgid "Date"
799 msgstr "Data"
800
801 msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
802 msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
803
804 msgid "Deep Standby"
805 msgstr "Głębokie Czuwanie"
806
807 msgid "Default services lists"
808 msgstr "Standardowa lista serwisów"
809
810 msgid "Default settings"
811 msgstr "Ustawienia standardowe"
812
813 msgid "Delay"
814 msgstr "Opóźnienie"
815
816 msgid "Delete"
817 msgstr "Skasuj"
818
819 msgid "Delete entry"
820 msgstr "Skasuj wpis"
821
822 msgid "Delete failed!"
823 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
824
825 #, python-format
826 msgid ""
827 "Delete no more configured satellite\n"
828 "%s?"
829 msgstr ""
830 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
831 "%s?"
832
833 msgid "Description"
834 msgstr "Opis"
835
836 msgid "Destination directory"
837 msgstr "Katalog docelowy"
838
839 msgid "Detected HDD:"
840 msgstr "Wykryto Hdd:"
841
842 msgid "Detected NIMs:"
843 msgstr "Wykryto NIMs:"
844
845 msgid "DiSEqC"
846 msgstr "DiSEqC"
847
848 msgid "DiSEqC A/B"
849 msgstr "DiSEqC A/B"
850
851 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
852 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
853
854 msgid "Mode"
855 msgstr "Tryb"
856
857 msgid "DiSEqC mode"
858 msgstr "Tryb DiSEqC"
859
860 msgid "DiSEqC repeats"
861 msgstr "Odpowiedzi DiSEqC"
862
863 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
864 msgstr "Bezpośrednie odtważanie podczepionych tytułów bez menu"
865
866 #, python-format
867 msgid "Directory %s nonexistent."
868 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
869
870 msgid "Disable"
871 msgstr "Wyłącz"
872
873 msgid "Disable Picture in Picture"
874 msgstr "Wyłącz PiP"
875
876 msgid "Disable Subtitles"
877 msgstr "Wyłącz napisy"
878
879 msgid "Disable timer"
880 msgstr "Wyłącz timer"
881
882 msgid "Disabled"
883 msgstr "Wyłączone"
884
885 #, python-format
886 msgid ""
887 "Disconnected from\n"
888 "Fritz!Box! (%s)\n"
889 "retrying..."
890 msgstr ""
891 "Rozłączono z\n"
892 "Fritz!Box! (%s)\n"
893 "ponawianie..."
894
895 msgid "Dish"
896 msgstr "Antena"
897
898 msgid "Display 16:9 content as"
899 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
900
901 msgid "Display 4:3 content as"
902 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
903
904 msgid "Display Setup"
905 msgstr "Ustawienia wyświtlania"
906
907 #, python-format
908 msgid ""
909 "Do you really want to REMOVE\n"
910 "the plugin \"%s\"?"
911 msgstr ""
912 "Czy naprawde chcesz USUNĄĆ\n"
913 "tę \"%s\" wtyczkę?"
914
915 msgid ""
916 "Do you really want to check the filesystem?\n"
917 "This could take lots of time!"
918 msgstr ""
919 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
920 "Czynność może zająć dużo czasu!"
921
922 #, python-format
923 msgid "Do you really want to delete %s?"
924 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
925
926 #, python-format
927 msgid ""
928 "Do you really want to download\n"
929 "the plugin \"%s\"?"
930 msgstr ""
931 "Czy naprawdę chcesz zciągnąć\n"
932 "tę  \"%s\" wtyczkę?"
933
934 msgid "Do you really want to exit?"
935 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
936
937 msgid ""
938 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
939 "All data on the disk will be lost!"
940 msgstr ""
941 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
942 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
943
944 #, python-format
945 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
946 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
947
948 #, python-format
949 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
950 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
951
952 msgid ""
953 "Do you want to backup now?\n"
954 "After pressing OK, please wait!"
955 msgstr ""
956 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
957 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
958
959 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
960 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
961
962 msgid "Do you want to do a service scan?"
963 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
964
965 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
966 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
967
968 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
969 msgstr "czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
970
971 msgid "Do you want to install default sat lists?"
972 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
973
974 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
975 msgstr "Czy chcesz odtważać DVD znajdujące się w czytniku?"
976
977 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
978 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
979
980 msgid "Do you want to restore your settings?"
981 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
982
983 msgid "Do you want to resume this playback?"
984 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
985
986 msgid ""
987 "Do you want to update your Dreambox?\n"
988 "After pressing OK, please wait!"
989 msgstr ""
990 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
991 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
992
993 msgid "Do you want to view a tutorial?"
994 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
995
996 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
997 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
998
999 #, python-format
1000 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1001 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1002
1003 #, python-format
1004 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1005 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1006
1007 msgid "Download"
1008 msgstr "Ładuj"
1009
1010 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1011 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1012
1013 msgid "Download Plugins"
1014 msgstr "Pobierz pluginy"
1015
1016 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1017 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1018
1019 msgid "Downloadable new plugins"
1020 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
1021
1022 msgid "Downloadable plugins"
1023 msgstr "Pluginy do pobrania"
1024
1025 msgid "Downloading"
1026 msgstr "Pobieranie..."
1027
1028 msgid "Downloading image description..."
1029 msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
1030
1031 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1032 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
1033
1034 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1035 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1036
1037 msgid "Dutch"
1038 msgstr "Holenderski"
1039
1040 msgid "E"
1041 msgstr "E"
1042
1043 msgid "EPG Selection"
1044 msgstr "Wybór EPG"
1045
1046 #, python-format
1047 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1048 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1049
1050 msgid "East"
1051 msgstr "Wschód"
1052
1053 msgid "Edit DNS"
1054 msgstr "Edytuj DNS"
1055
1056 msgid "Edit chapters of current title"
1057 msgstr "Edycja rozdziału"
1058
1059 msgid "Edit services list"
1060 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1061
1062 msgid "Edit settings"
1063 msgstr "Edytuj ustawienia"
1064
1065 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1066 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1067
1068 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1069 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1070
1071 msgid "Edit title"
1072 msgstr "Edytuj tytuł"
1073
1074 msgid "Electronic Program Guide"
1075 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1076
1077 msgid "Enable"
1078 msgstr "Włącz"
1079
1080 msgid "Enable 5V for active antenna"
1081 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1082
1083 msgid "Enable multiple bouquets"
1084 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1085
1086 msgid "Enable parental control"
1087 msgstr "Włącz kontrole rodzicielską"
1088
1089 msgid "Enable timer"
1090 msgstr "Włącz timer"
1091
1092 msgid "Enabled"
1093 msgstr "Włączone"
1094
1095 msgid "Encryption"
1096 msgstr "Szyfrowanie"
1097
1098 msgid "Encryption Key"
1099 msgstr "Klucz szyfrujący"
1100
1101 msgid "Encryption Type"
1102 msgstr "Typ szyfrowania"
1103
1104 msgid "End"
1105 msgstr "Koniec"
1106
1107 msgid "End time"
1108 msgstr "Czas zakończenia"
1109
1110 msgid "EndTime"
1111 msgstr "Koniec czasu"
1112
1113 msgid "English"
1114 msgstr "Angielski"
1115
1116 msgid ""
1117 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1118 "\n"
1119 "If you experience any problems please contact\n"
1120 "stephan@reichholf.net\n"
1121 "\n"
1122 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1123 msgstr ""
1124 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1125 "\n"
1126 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1127 "stephan@reichholf.net\n"
1128 "\n"
1129 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1130
1131 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1132 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1133 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1134 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1135 #.       "fast forward". 
1136 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1137 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1138
1139 msgid "Enter Rewind at speed"
1140 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1141
1142 msgid "Enter main menu..."
1143 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1144
1145 msgid "Enter the service pin"
1146 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1147
1148 msgid "Error"
1149 msgstr "Błąd"
1150
1151 msgid "Error executing plugin"
1152 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1153
1154 #, python-format
1155 msgid ""
1156 "Error: %s\n"
1157 "Retry?"
1158 msgstr ""
1159 "Błąd: %s\n"
1160 "Ponowić?"
1161
1162 msgid "Eventview"
1163 msgstr "Widok zdarzenia"
1164
1165 msgid "Everything is fine"
1166 msgstr "Wszystko jest OK"
1167
1168 msgid "Execution Progress:"
1169 msgstr "Wyknywanie procesu:"
1170
1171 msgid "Execution finished!!"
1172 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1173
1174 msgid "Exit"
1175 msgstr "Wyjście"
1176
1177 msgid "Exit editor"
1178 msgstr "Opuść edytor"
1179
1180 msgid "Exit the wizard"
1181 msgstr "Opuść kreator"
1182
1183 msgid "Exit wizard"
1184 msgstr "Opuść kreatora"
1185
1186 msgid "Expert"
1187 msgstr "Ekspert"
1188
1189 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1190 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1191
1192 msgid "Extended Setup..."
1193 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1194
1195 msgid "Extensions"
1196 msgstr "Rozszerzenia"
1197
1198 msgid "FEC"
1199 msgstr "FEC"
1200
1201 msgid "Factory reset"
1202 msgstr "Twardy reset"
1203
1204 msgid "Failed"
1205 msgstr "Błąd"
1206
1207 msgid "Fast"
1208 msgstr "Szybko"
1209
1210 msgid "Fast DiSEqC"
1211 msgstr "Szybki DiSEqC"
1212
1213 msgid "Fast Forward speeds"
1214 msgstr "Szybkości przewijania"
1215
1216 msgid "Fast epoch"
1217 msgstr "Szybka epoka"
1218
1219 msgid "Favourites"
1220 msgstr "Ulubione"
1221
1222 msgid "Filesystem Check..."
1223 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1224
1225 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1226 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1227
1228 msgid "Finetune"
1229 msgstr "Strojenie"
1230
1231 msgid "Finished"
1232 msgstr "Skończone"
1233
1234 msgid "Finnish"
1235 msgstr "Fiński"
1236
1237 msgid ""
1238 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1239 msgstr ""
1240 "najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1241 "flash'era."
1242
1243 #, fuzzy
1244 msgid "Fix USB stick"
1245 msgstr "Ustaw nośnik USB"
1246
1247 msgid "Flash"
1248 msgstr "Flash"
1249
1250 msgid "Flashing failed"
1251 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1252
1253 msgid "Font size"
1254 msgstr "Rozmiar fontu"
1255
1256 msgid "Format"
1257 msgstr "Format"
1258
1259 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1260 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1261
1262 msgid "French"
1263 msgstr "Francuski"
1264
1265 msgid "Frequency"
1266 msgstr "Częstotliwość"
1267
1268 msgid "Frequency bands"
1269 msgstr "Pasma częstotliwości"
1270
1271 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1272 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1273
1274 msgid "Frequency steps"
1275 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1276
1277 msgid "Fri"
1278 msgstr "Pią"
1279
1280 msgid "Friday"
1281 msgstr "Piątek"
1282
1283 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1284 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1285
1286 #, python-format
1287 msgid "Frontprocessor version: %d"
1288 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1289
1290 msgid "Fsck failed"
1291 msgstr "Fsck zawiódł"
1292
1293 msgid "Function not yet implemented"
1294 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1295
1296 msgid ""
1297 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1298 "Do you want to Restart the GUI now?"
1299 msgstr ""
1300 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1301 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1302
1303 msgid "Gateway"
1304 msgstr "Brama"
1305
1306 msgid "Genre:"
1307 msgstr "Gatunek:"
1308
1309 msgid "German"
1310 msgstr "Niemiecki"
1311
1312 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1313 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1314
1315 msgid "Goto 0"
1316 msgstr "Idź do 0"
1317
1318 msgid "Goto position"
1319 msgstr "Idź na pozycje"
1320
1321 msgid "Graphical Multi EPG"
1322 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1323
1324 msgid "Greek"
1325 msgstr "Grecki"
1326
1327 msgid "Guard Interval"
1328 msgstr "Odstęp strażnika"
1329
1330 msgid "Guard interval mode"
1331 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1332
1333 msgid "Harddisk"
1334 msgstr "Dysk twardy"
1335
1336 msgid "Harddisk setup"
1337 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1338
1339 msgid "Harddisk standby after"
1340 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1341
1342 msgid "Hierarchy Information"
1343 msgstr "Informacja hierarchii"
1344
1345 msgid "Hierarchy mode"
1346 msgstr "Tryb hierarchii"
1347
1348 msgid "How many minutes do you want to record?"
1349 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1350
1351 msgid "Hungarian"
1352 msgstr "Węgierski"
1353
1354 msgid "IP Address"
1355 msgstr "Adres IP"
1356
1357 msgid "Icelandic"
1358 msgstr "Islandzki"
1359
1360 msgid "If you can see this page, please press OK."
1361 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1362
1363 msgid ""
1364 "If you see this, something is wrong with\n"
1365 "your scart connection. Press OK to return."
1366 msgstr ""
1367 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1368 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1369
1370 msgid ""
1371 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1372 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1373 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1374 "possible.\n"
1375 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1376 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1377 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1378 "step.\n"
1379 "If you are happy with the result, press OK."
1380 msgstr ""
1381 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1382 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1383 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1384 "wartości.\n"
1385 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1386 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1387 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1388 "kolejnym kroku.\n"
1389 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1390
1391 msgid "Image flash utility"
1392 msgstr "Narzędzia flash'a"
1393
1394 msgid "Image-Upgrade"
1395 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1396
1397 msgid "In Progress"
1398 msgstr "W toku"
1399
1400 msgid ""
1401 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1402 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1403
1404 msgid "Increased voltage"
1405 msgstr "Zwiększone napięcie"
1406
1407 msgid "Index"
1408 msgstr "Indeks"
1409
1410 msgid "InfoBar"
1411 msgstr "Pasek info"
1412
1413 msgid "Infobar timeout"
1414 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1415
1416 msgid "Information"
1417 msgstr "Informacja"
1418
1419 msgid "Init"
1420 msgstr "Init"
1421
1422 msgid "Initialization..."
1423 msgstr "Inicjalizacja..."
1424
1425 msgid "Initialize"
1426 msgstr "Inicjuj"
1427
1428 msgid "Initializing Harddisk..."
1429 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1430
1431 msgid "Input"
1432 msgstr "Wejście"
1433
1434 msgid "Installing"
1435 msgstr "Instalowanie"
1436
1437 msgid "Installing Software..."
1438 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1439
1440 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1441 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1442
1443 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1444 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1445
1446 msgid "Installing package content... Please wait..."
1447 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1448
1449 msgid "Instant Record..."
1450 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1451
1452 msgid "Integrated Ethernet"
1453 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1454
1455 msgid "Integrated Wireless"
1456 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1457
1458 msgid "Intermediate"
1459 msgstr "Pośredni"
1460
1461 msgid "Internal Flash"
1462 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1463
1464 msgid "Invalid Location"
1465 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1466
1467 #, python-format
1468 msgid "Invalid directory selected: %s"
1469 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1470
1471 msgid "Inversion"
1472 msgstr "Inversja"
1473
1474 msgid "Invert display"
1475 msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
1476
1477 msgid "Italian"
1478 msgstr "Włoski"
1479
1480 msgid "Job View"
1481 msgstr "Podgląd zajęć"
1482
1483 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1484 msgid "Just Scale"
1485 msgstr "Po prostu skaluj"
1486
1487 msgid "Keyboard Map"
1488 msgstr "Mapa klawiatury"
1489
1490 msgid "Keyboard Setup"
1491 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1492
1493 msgid "Keymap"
1494 msgstr "Mapa klawiszy"
1495
1496 msgid "LAN Adapter"
1497 msgstr "Adapter LAN"
1498
1499 msgid "LNB"
1500 msgstr "LNB"
1501
1502 msgid "LOF"
1503 msgstr "LOF"
1504
1505 msgid "LOF/H"
1506 msgstr "LOF/H"
1507
1508 msgid "LOF/L"
1509 msgstr "LOF/L"
1510
1511 msgid "Language selection"
1512 msgstr "Wybór języka"
1513
1514 msgid "Language..."
1515 msgstr "Język..."
1516
1517 msgid "Last speed"
1518 msgstr "Ostatnia prędkość"
1519
1520 msgid "Latitude"
1521 msgstr "Szerokość geogr."
1522
1523 msgid "Leave DVD Player?"
1524 msgstr "Zamknąć odtważacz DVD?"
1525
1526 msgid "Left"
1527 msgstr "Lewo"
1528
1529 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1530 msgid "Letterbox"
1531 msgstr "Letterbox"
1532
1533 msgid "Limit east"
1534 msgstr "Limit wschodni"
1535
1536 msgid "Limit west"
1537 msgstr "Limit zachodni"
1538
1539 msgid "Limits off"
1540 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1541
1542 msgid "Limits on"
1543 msgstr "Limity właczony"
1544
1545 msgid "Link:"
1546 msgstr "Łącze:"
1547
1548 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1549 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1550
1551 msgid "List of Storage Devices"
1552 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1553
1554 msgid "Lithuanian"
1555 msgstr "Litewski"
1556
1557 msgid "Load"
1558 msgstr "Otwórz"
1559
1560 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1561 msgstr "Wyświetlaj długość filmy na liście"
1562
1563 msgid "Local Network"
1564 msgstr "Sieć lokalna"
1565
1566 msgid "Location"
1567 msgstr "Lokalizacja"
1568
1569 msgid "Lock:"
1570 msgstr "Blokada:"
1571
1572 msgid "Long Keypress"
1573 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1574
1575 msgid "Longitude"
1576 msgstr "Długość geogr."
1577
1578 msgid "MMC Card"
1579 msgstr "Karta MMC"
1580
1581 msgid "MORE"
1582 msgstr "Więcej"
1583
1584 msgid "Main menu"
1585 msgstr "Menu Główne"
1586
1587 msgid "Mainmenu"
1588 msgstr "Menu Główne"
1589
1590 msgid "Make this mark an 'in' point"
1591 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1592
1593 msgid "Make this mark an 'out' point"
1594 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1595
1596 msgid "Make this mark just a mark"
1597 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1598
1599 msgid "Manual Scan"
1600 msgstr "Ręczne skanowanie"
1601
1602 msgid "Manual transponder"
1603 msgstr "Ręczny transponder"
1604
1605 msgid "Margin after record"
1606 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1607
1608 msgid "Margin before record (minutes)"
1609 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1610
1611 msgid "Media player"
1612 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1613
1614 msgid "MediaPlayer"
1615 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1616
1617 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1618 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1619
1620 msgid "Medium is not empty!"
1621 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
1622
1623 msgid "Menu"
1624 msgstr "Menu"
1625
1626 msgid "Message"
1627 msgstr "Wiadomość"
1628
1629 msgid "Mkfs failed"
1630 msgstr "Mkfs zawiódł"
1631
1632 msgid "Model: "
1633 msgstr "Model: "
1634
1635 msgid "Modulation"
1636 msgstr "Modulacja"
1637
1638 msgid "Modulator"
1639 msgstr "Modulator"
1640
1641 msgid "Mon"
1642 msgstr "Pon"
1643
1644 msgid "Mon-Fri"
1645 msgstr "Pon-Pią"
1646
1647 msgid "Monday"
1648 msgstr "Poniedziałek"
1649
1650 msgid "Mount failed"
1651 msgstr "Montowanie nieudane"
1652
1653 msgid "Move Picture in Picture"
1654 msgstr "Przesuń PiP"
1655
1656 msgid "Move east"
1657 msgstr "Przesuń na wschód"
1658
1659 msgid "Move west"
1660 msgstr "Przesuń na zachód"
1661
1662 msgid "Movielist menu"
1663 msgstr "Menu listy filmów"
1664
1665 msgid "Multi EPG"
1666 msgstr "Multi EPG"
1667
1668 msgid "Multiple service support"
1669 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1670
1671 msgid "Multisat"
1672 msgstr "Multisat"
1673
1674 msgid "Mute"
1675 msgstr "Mute"
1676
1677 msgid "N/A"
1678 msgstr "N/A"
1679
1680 msgid "NEXT"
1681 msgstr "Następny"
1682
1683 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1684 msgstr ""
1685 "Flaskowanie plikiem NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
1686
1687 msgid "NOW"
1688 msgstr "Teraz"
1689
1690 msgid "NTSC"
1691 msgstr "NTSC"
1692
1693 msgid "Name"
1694 msgstr "Nazwa"
1695
1696 msgid "Nameserver"
1697 msgstr "Nameserver"
1698
1699 #, python-format
1700 msgid "Nameserver %d"
1701 msgstr "Nameserver %d"
1702
1703 msgid "Nameserver Setup"
1704 msgstr "Ustawienia Nameserver"
1705
1706 msgid "Nameserver settings"
1707 msgstr "Ustawienia serwera nazw"
1708
1709 msgid "Netmask"
1710 msgstr "Maska sieci"
1711
1712 msgid "Network Configuration..."
1713 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1714
1715 msgid "Network Mount"
1716 msgstr "Montowanie sieci"
1717
1718 msgid "Network SSID"
1719 msgstr "Sieciowe SSID"
1720
1721 msgid "Network Setup"
1722 msgstr "Ustawienia sieci"
1723
1724 msgid "Network scan"
1725 msgstr "Skanowanie sieci"
1726
1727 msgid "Network setup"
1728 msgstr "Ustawienia sieci"
1729
1730 msgid "Network test"
1731 msgstr "Test połaczenia sieciowego"
1732
1733 msgid "Network test..."
1734 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
1735
1736 msgid "Network..."
1737 msgstr "Sieć..."
1738
1739 msgid "Network:"
1740 msgstr "Sieć:"
1741
1742 msgid "NetworkWizard"
1743 msgstr "Kreator sieci"
1744
1745 msgid "New"
1746 msgstr "Nowy"
1747
1748 msgid "New pin"
1749 msgstr "Nowy pin"
1750
1751 msgid "New version:"
1752 msgstr "Nowa wersja:"
1753
1754 msgid "Next"
1755 msgstr "Następny"
1756
1757 msgid "No"
1758 msgstr "Nie"
1759
1760 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1761 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
1762
1763 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1764 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1765
1766 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1767 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1768
1769 msgid "No backup needed"
1770 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
1771
1772 msgid ""
1773 "No data on transponder!\n"
1774 "(Timeout reading PAT)"
1775 msgstr ""
1776 "Brak danych na transponderze!\n"
1777 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1778
1779 msgid "No details for this image file"
1780 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
1781
1782 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1783 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1784
1785 msgid "No free tuner!"
1786 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1787
1788 msgid ""
1789 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1790 msgstr ""
1791 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1792 "spróbować ponownie."
1793
1794 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1795 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1796
1797 msgid "No positioner capable frontend found."
1798 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1799
1800 msgid "No satellite frontend found!!"
1801 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1802
1803 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1804 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
1805
1806 msgid ""
1807 "No tuner is enabled!\n"
1808 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1809 msgstr ""
1810 "Brak włączonego tunera!\n"
1811 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1812
1813 msgid "No useable USB stick found"
1814 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
1815
1816 msgid ""
1817 "No valid service PIN found!\n"
1818 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1819 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1820 msgstr ""
1821 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1822 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1823 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1824
1825 msgid ""
1826 "No valid setup PIN found!\n"
1827 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1828 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1829 msgstr ""
1830 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1831 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1832 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1833
1834 msgid ""
1835 "No working local networkadapter found.\n"
1836 "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
1837 "configured correctly."
1838 msgstr ""
1839 "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
1840 "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
1841 "skonfigurowana poprawnie."
1842
1843 msgid ""
1844 "No working wireless interface found.\n"
1845 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
1846 "your local network interface."
1847 msgstr ""
1848 "Nie znaleziono działającego interfejsu WiFi.\n"
1849 "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em oraz "
1850 "czy interfejs sieciowy jest włączony."
1851
1852 msgid ""
1853 "No working wireless networkadapter found.\n"
1854 "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
1855 "Network is configured correctly."
1856 msgstr ""
1857 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
1858 "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność konfiguracji "
1859 "sieci."
1860
1861 msgid "No, but restart from begin"
1862 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1863
1864 msgid "No, do nothing."
1865 msgstr "Nie, nie rób nic."
1866
1867 msgid "No, just start my dreambox"
1868 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
1869
1870 msgid "No, scan later manually"
1871 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1872
1873 msgid "None"
1874 msgstr "Żaden"
1875
1876 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1877 msgid "Nonlinear"
1878 msgstr "Nielinearny"
1879
1880 msgid "North"
1881 msgstr "Północ"
1882
1883 msgid "Norwegian"
1884 msgstr "Norweski"
1885
1886 #, python-format
1887 msgid ""
1888 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1889 "required, %d MB available)"
1890 msgstr ""
1891 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1892 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1893
1894 msgid ""
1895 "Nothing to scan!\n"
1896 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1897 msgstr ""
1898 "Nic do skanowania!\n"
1899 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1900
1901 msgid "Now Playing"
1902 msgstr "Odtwarzane"
1903
1904 msgid ""
1905 "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
1906 "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
1907 "back in."
1908 msgstr ""
1909 "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz sformatować i "
1910 "używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu nacisnij przycisk OK."
1911
1912 msgid ""
1913 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1914 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1915 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1916 msgstr ""
1917 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1918 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1919 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1920
1921 msgid "OK"
1922 msgstr "OK"
1923
1924 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1925 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1926
1927 msgid "OSD Settings"
1928 msgstr "Ustawienia OSD"
1929
1930 msgid "OSD visibility"
1931 msgstr "wizualizacja OSD"
1932
1933 msgid "Off"
1934 msgstr "Wyłącz"
1935
1936 msgid "On"
1937 msgstr "Włącz"
1938
1939 msgid "One"
1940 msgstr "Jeden"
1941
1942 msgid "Online-Upgrade"
1943 msgstr "Online - Aktualizacja"
1944
1945 msgid "Only Free scan"
1946 msgstr "Tylko wolne skanowanie"
1947
1948 msgid "Orbital Position"
1949 msgstr "Pozycja orbitalna"
1950
1951 msgid "Other..."
1952 msgstr "Inne..."
1953
1954 msgid "PAL"
1955 msgstr "PAL"
1956
1957 msgid "PIDs"
1958 msgstr "Pidy"
1959
1960 msgid "Package list update"
1961 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
1962
1963 msgid "Packet management"
1964 msgstr "Zarządzanie pakietem"
1965
1966 msgid "Page"
1967 msgstr "Strona"
1968
1969 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
1970 msgid "Pan&Scan"
1971 msgstr "Pan&Scan"
1972
1973 msgid "Parent Directory"
1974 msgstr "Katakog nadrzedny"
1975
1976 msgid "Parental control"
1977 msgstr "Kontrola rodzicielska"
1978
1979 msgid "Parental control services Editor"
1980 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
1981
1982 msgid "Parental control setup"
1983 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
1984
1985 msgid "Parental control type"
1986 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
1987
1988 msgid "Partitioning USB stick..."
1989 msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
1990
1991 msgid "Pause movie at end"
1992 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
1993
1994 msgid "PiPSetup"
1995 msgstr "Ustawienia PiP"
1996
1997 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
1998 msgid "Pillarbox"
1999 msgstr "Pillarbox"
2000
2001 msgid "Pilot"
2002 msgstr "Pilot"
2003
2004 msgid "Pin code needed"
2005 msgstr "Potrzebny kod pin"
2006
2007 msgid "Play"
2008 msgstr "Odtwarzaj"
2009
2010 msgid "Play Audio-CD..."
2011 msgstr "Odtważanie CD-Audio..."
2012
2013 msgid "Play recorded movies..."
2014 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2015
2016 msgid "Please Reboot"
2017 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2018
2019 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2020 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2021
2022 msgid "Please change recording endtime"
2023 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2024
2025 msgid "Please check your network settings!"
2026 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2027
2028 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2029 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2030
2031 msgid "Please choose an extension..."
2032 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2033
2034 msgid "Please choose he package..."
2035 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2036
2037 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2038 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2039
2040 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2041 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2042
2043 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2044 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2045
2046 msgid "Please enter a name for the new marker"
2047 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego zanacznika"
2048
2049 msgid "Please enter a new filename"
2050 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2051
2052 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2053 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2054
2055 msgid "Please enter name of the new directory"
2056 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2057
2058 msgid "Please enter the correct pin code"
2059 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2060
2061 msgid "Please enter the old pin code"
2062 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2063
2064 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2065 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2066
2067 msgid ""
2068 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2069 "therefore the default directory is being used instead."
2070 msgstr ""
2071 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2072 "katalogu."
2073
2074 msgid "Please press OK to continue."
2075 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2076
2077 msgid "Please press OK!"
2078 msgstr "Wciśnij OK!"
2079
2080 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2081 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2082
2083 msgid "Please select a playlist to delete..."
2084 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
2085
2086 msgid "Please select a playlist..."
2087 msgstr "Wybierz playliste..."
2088
2089 msgid "Please select a subservice to record..."
2090 msgstr "Wybierz subserwis..."
2091
2092 msgid "Please select a subservice..."
2093 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2094
2095 msgid "Please select keyword to filter..."
2096 msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
2097
2098 msgid "Please select target directory or medium"
2099 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2100
2101 msgid "Please select the movie path..."
2102 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2103
2104 msgid "Please set up tuner B"
2105 msgstr "Ustaw Tuner B"
2106
2107 msgid "Please set up tuner C"
2108 msgstr "Ustaw Tuner C"
2109
2110 msgid "Please set up tuner D"
2111 msgstr "Ustaw Tuner D"
2112
2113 msgid ""
2114 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2115 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2116 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2117 msgstr ""
2118 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2119 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2120 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2121
2122 msgid ""
2123 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2124 "the OK button."
2125 msgstr ""
2126 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2127 "OK."
2128
2129 msgid "Please wait for md5 signature verification..."
2130 msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
2131
2132 msgid "Please wait... Loading list..."
2133 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2134
2135 msgid "Plugin browser"
2136 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2137
2138 msgid "Plugins"
2139 msgstr "Pluginy"
2140
2141 msgid "Polarity"
2142 msgstr "Polaryzacja"
2143
2144 msgid "Polarization"
2145 msgstr "Polaryzacja"
2146
2147 msgid "Polish"
2148 msgstr "Polski"
2149
2150 msgid "Port A"
2151 msgstr "Port A"
2152
2153 msgid "Port B"
2154 msgstr "Port B"
2155
2156 msgid "Port C"
2157 msgstr "Port C"
2158
2159 msgid "Port D"
2160 msgstr "Port D"
2161
2162 msgid "Portuguese"
2163 msgstr "Portugalski"
2164
2165 msgid "Positioner"
2166 msgstr "Pozycjoner"
2167
2168 msgid "Positioner fine movement"
2169 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2170
2171 msgid "Positioner movement"
2172 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2173
2174 msgid "Positioner setup"
2175 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2176
2177 msgid "Positioner storage"
2178 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2179
2180 msgid "Power threshold in mA"
2181 msgstr "Próg mocy w  mA"
2182
2183 msgid "Predefined transponder"
2184 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2185
2186 msgid "Preparing... Please wait"
2187 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2188
2189 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2190 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2191
2192 msgid "Press OK to activate the settings."
2193 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2194
2195 msgid "Press OK to edit the settings."
2196 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2197
2198 msgid "Press OK to scan"
2199 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2200
2201 msgid "Press OK to start the scan"
2202 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2203
2204 msgid "Prev"
2205 msgstr "Poprzedni"
2206
2207 msgid "Preview menu"
2208 msgstr "Podgląd menu"
2209
2210 msgid "Primary DNS"
2211 msgstr "Pierwszy DNS"
2212
2213 msgid "Protect services"
2214 msgstr "Ochrona serwisów"
2215
2216 msgid "Protect setup"
2217 msgstr "Ochrona ustawień"
2218
2219 msgid "Provider"
2220 msgstr "Provider"
2221
2222 msgid "Provider to scan"
2223 msgstr "Provider do skanowania"
2224
2225 msgid "Providers"
2226 msgstr "Providerzy"
2227
2228 msgid "Quickzap"
2229 msgstr "Szybkie przełączanie"
2230
2231 msgid "RC Menu"
2232 msgstr "Menu RC"
2233
2234 msgid "RF output"
2235 msgstr "Wyjście RF"
2236
2237 msgid "RGB"
2238 msgstr "RGB"
2239
2240 msgid "RSS Feed URI"
2241 msgstr "Adres serwisu RSS"
2242
2243 msgid "Radio"
2244 msgstr "Radio"
2245
2246 msgid "Ram Disk"
2247 msgstr "Ram Dysk"
2248
2249 msgid "Really close without saving settings?"
2250 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2251
2252 msgid "Really delete done timers?"
2253 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2254
2255 msgid "Really delete this timer?"
2256 msgstr "Usunąć ten timer?"
2257
2258 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2259 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2260
2261 msgid "Really reboot now?"
2262 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2263
2264 msgid "Really restart now?"
2265 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2266
2267 msgid "Really shutdown now?"
2268 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2269
2270 msgid "Reboot"
2271 msgstr "Restart"
2272
2273 msgid "Reception Settings"
2274 msgstr "Ustawienia powitania"
2275
2276 msgid "Record"
2277 msgstr "Nagraj"
2278
2279 msgid "Recorded files..."
2280 msgstr "Nagrane pliki..."
2281
2282 msgid "Recording"
2283 msgstr "Nagrywanie"
2284
2285 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2286 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2287
2288 msgid "Recordings always have priority"
2289 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2290
2291 msgid "Reenter new pin"
2292 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2293
2294 msgid "Refresh Rate"
2295 msgstr "Wartość odświeżania"
2296
2297 msgid "Refresh rate selection."
2298 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2299
2300 msgid "Remounting stick partition..."
2301 msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
2302
2303 msgid "Remove Bookmark"
2304 msgstr "Usuń zakładkę"
2305
2306 msgid "Remove Plugins"
2307 msgstr "Usuń pluginy"
2308
2309 msgid "Remove a mark"
2310 msgstr "Usuń znacznik"
2311
2312 msgid "Remove currently selected title"
2313 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2314
2315 msgid "Remove plugins"
2316 msgstr "Usuń pluginy"
2317
2318 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2319 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2320
2321 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2322 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2323
2324 msgid "Remove title"
2325 msgstr "Usuń tytuł"
2326
2327 #, python-format
2328 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2329 msgstr ""
2330 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2331
2332 msgid "Rename"
2333 msgstr "Zmień nazwę"
2334
2335 msgid "Repeat"
2336 msgstr "Powtórz"
2337
2338 msgid "Repeat Type"
2339 msgstr "Typ powtórzeń"
2340
2341 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2342 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2343
2344 msgid "Repeats"
2345 msgstr "Powtarzaj"
2346
2347 msgid "Reset"
2348 msgstr "Resetuj"
2349
2350 msgid "Resolution"
2351 msgstr "Rozdzielczość"
2352
2353 msgid "Restart"
2354 msgstr "Restart"
2355
2356 msgid "Restart GUI"
2357 msgstr "Restartuj GUI"
2358
2359 msgid "Restart GUI now?"
2360 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2361
2362 msgid "Restart network"
2363 msgstr "Restart sieci"
2364
2365 msgid "Restart test"
2366 msgstr "Restart testu"
2367
2368 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2369 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2370
2371 msgid "Restore"
2372 msgstr "Przywróć"
2373
2374 msgid ""
2375 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2376 "settings now."
2377 msgstr ""
2378 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2379 "ustawienia teraz."
2380
2381 msgid "Resume from last position"
2382 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2383
2384 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2385 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2386 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2387 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2388 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2389 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2390 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2391 msgid "Resuming playback"
2392 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2393
2394 msgid "Return to file browser"
2395 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2396
2397 msgid "Return to movie list"
2398 msgstr "Powrót do listy filmów"
2399
2400 msgid "Return to previous service"
2401 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2402
2403 msgid "Rewind speeds"
2404 msgstr "Przewiń prędkości"
2405
2406 msgid "Right"
2407 msgstr "Prawo"
2408
2409 msgid "Rolloff"
2410 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2411
2412 msgid "Rotor turning speed"
2413 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2414
2415 msgid "Running"
2416 msgstr "Uruchomiony"
2417
2418 msgid "Russian"
2419 msgstr "Rosyjski"
2420
2421 msgid "S-Video"
2422 msgstr "S-Video"
2423
2424 msgid "SNR"
2425 msgstr "SNR"
2426
2427 msgid "SNR:"
2428 msgstr "SNR:"
2429
2430 msgid "Sat"
2431 msgstr "Sat"
2432
2433 msgid "Sat / Dish Setup"
2434 msgstr "Ustawienia anteny"
2435
2436 msgid "Satellite"
2437 msgstr "Satelita"
2438
2439 msgid "Satellite Equipment Setup"
2440 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2441
2442 msgid "Satellites"
2443 msgstr "Satelity"
2444
2445 msgid "Satfinder"
2446 msgstr "Miernik sygnału"
2447
2448 msgid "Sats"
2449 msgstr "Satelity"
2450
2451 msgid "Saturday"
2452 msgstr "Sobota"
2453
2454 msgid "Save"
2455 msgstr "Zapisz"
2456
2457 msgid "Save Playlist"
2458 msgstr "Zachowaj Playliste"
2459
2460 msgid "Scaling Mode"
2461 msgstr "Tryb skalowania"
2462
2463 msgid "Scan "
2464 msgstr "Skanuj"
2465
2466 msgid "Scan QAM128"
2467 msgstr "Skanuj QAM128"
2468
2469 msgid "Scan QAM16"
2470 msgstr "Skanuj QAM16"
2471
2472 msgid "Scan QAM256"
2473 msgstr "Skanuj QAM256"
2474
2475 msgid "Scan QAM32"
2476 msgstr "Skanuj QAM32"
2477
2478 msgid "Scan QAM64"
2479 msgstr "Skanuj QAM64"
2480
2481 msgid "Scan SR6875"
2482 msgstr "Skanuj SR6875"
2483
2484 msgid "Scan SR6900"
2485 msgstr "Skanuj SR6900"
2486
2487 msgid "Scan Wireless Networks"
2488 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2489
2490 msgid "Scan additional SR"
2491 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2492
2493 msgid "Scan band EU HYPER"
2494 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2495
2496 msgid "Scan band EU MID"
2497 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2498
2499 msgid "Scan band EU SUPER"
2500 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2501
2502 msgid "Scan band EU UHF IV"
2503 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2504
2505 msgid "Scan band EU UHF V"
2506 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2507
2508 msgid "Scan band EU VHF I"
2509 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2510
2511 msgid "Scan band EU VHF III"
2512 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2513
2514 msgid "Scan band US HIGH"
2515 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2516
2517 msgid "Scan band US HYPER"
2518 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2519
2520 msgid "Scan band US LOW"
2521 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2522
2523 msgid "Scan band US MID"
2524 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2525
2526 msgid "Scan band US SUPER"
2527 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2528
2529 msgid ""
2530 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2531 "WLAN USB Stick\n"
2532 msgstr ""
2533 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2534 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2535
2536 msgid ""
2537 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2538 msgstr ""
2539 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2540
2541 msgid "Search east"
2542 msgstr "Szukaj na wschód"
2543
2544 msgid "Search west"
2545 msgstr "Szukaj na zachód"
2546
2547 msgid "Secondary DNS"
2548 msgstr "Drugi DNS"
2549
2550 msgid "Seek"
2551 msgstr "Wyszukiwanie"
2552
2553 msgid "Select HDD"
2554 msgstr "Wybierz HDD"
2555
2556 msgid "Select Location"
2557 msgstr "Wybierz lokalizację"
2558
2559 msgid "Select Network Adapter"
2560 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2561
2562 msgid "Select a movie"
2563 msgstr "Wybierz film"
2564
2565 msgid "Select audio mode"
2566 msgstr "Wybierz tryb audio"
2567
2568 msgid "Select audio track"
2569 msgstr "Wybierz ścieżke audio"
2570
2571 msgid "Select channel to record from"
2572 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2573
2574 msgid "Select image"
2575 msgstr "Wybierz image"
2576
2577 msgid "Select refresh rate"
2578 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2579
2580 msgid "Select video input"
2581 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2582
2583 msgid "Select video mode"
2584 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2585
2586 msgid "Selected source image"
2587 msgstr "Wybierz image źródłowy"
2588
2589 msgid "Seperate titles with a main menu"
2590 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
2591
2592 msgid "Sequence repeat"
2593 msgstr "Potwórka sekwencji"
2594
2595 msgid "Service"
2596 msgstr "Serwis"
2597
2598 msgid "Service Scan"
2599 msgstr "Skanowanie serwisu"
2600
2601 msgid "Service Searching"
2602 msgstr "Szukanie serwisów"
2603
2604 msgid "Service has been added to the favourites."
2605 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2606
2607 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2608 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2609
2610 msgid ""
2611 "Service invalid!\n"
2612 "(Timeout reading PMT)"
2613 msgstr ""
2614 "Serwis niewłaściwy!\n"
2615 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2616
2617 msgid ""
2618 "Service not found!\n"
2619 "(SID not found in PAT)"
2620 msgstr ""
2621 "Serwis nie znaleziony!\n"
2622 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2623
2624 msgid "Service scan"
2625 msgstr "Skanowanie serwisów"
2626
2627 msgid ""
2628 "Service unavailable!\n"
2629 "Check tuner configuration!"
2630 msgstr ""
2631 "Serwis niedostępny!\n"
2632 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2633
2634 msgid "Serviceinfo"
2635 msgstr "Info o serwisie"
2636
2637 msgid "Services"
2638 msgstr "Serwisy"
2639
2640 msgid "Set as default Interface"
2641 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
2642
2643 msgid "Set limits"
2644 msgstr "Ustaw limity"
2645
2646 msgid "Settings"
2647 msgstr "Ustawienia"
2648
2649 msgid "Setup"
2650 msgstr "Konfiguracja"
2651
2652 msgid "Setup Mode"
2653 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2654
2655 msgid "Show Info"
2656 msgstr "Pokaż Info"
2657
2658 msgid "Show WLAN Status"
2659 msgstr "Pokaż status WLAN"
2660
2661 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2662 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu podczas nagrywania"
2663
2664 msgid "Show infobar on channel change"
2665 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2666
2667 msgid "Show infobar on event change"
2668 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2669
2670 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2671 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2672
2673 msgid "Show positioner movement"
2674 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2675
2676 msgid "Show services beginning with"
2677 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2678
2679 msgid "Show the radio player..."
2680 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2681
2682 msgid "Show the tv player..."
2683 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2684
2685 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2686 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2687
2688 msgid "Shutdown Dreambox after"
2689 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2690
2691 msgid "Similar"
2692 msgstr "Podobne"
2693
2694 msgid "Similar broadcasts:"
2695 msgstr "Podobne transmisje:"
2696
2697 msgid "Simple"
2698 msgstr "Proste"
2699
2700 msgid "Single"
2701 msgstr "Jeden"
2702
2703 msgid "Single EPG"
2704 msgstr "Pojedyńczy EPG"
2705
2706 msgid "Single satellite"
2707 msgstr "Jeden satelita"
2708
2709 msgid "Single transponder"
2710 msgstr "Jeden transponder"
2711
2712 msgid "Singlestep (GOP)"
2713 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2714
2715 msgid "Skin..."
2716 msgstr "Skóry..."
2717
2718 msgid "Sleep Timer"
2719 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2720
2721 msgid "Sleep timer action:"
2722 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
2723
2724 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2725 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2726
2727 #, python-format
2728 msgid "Slot %d"
2729 msgstr "Slot %d"
2730
2731 msgid "Slow"
2732 msgstr "Wolno"
2733
2734 msgid "Slow Motion speeds"
2735 msgstr "Odtważanie w zwolnionym tempie"
2736
2737 msgid "Some plugins are not available:\n"
2738 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2739
2740 msgid "Somewhere else"
2741 msgstr "Gdzie indziej"
2742
2743 msgid ""
2744 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2745 "\n"
2746 "Please choose an other one."
2747 msgstr ""
2748 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
2749 "\n"
2750 "Wybierz inną."
2751
2752 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2753 msgid "Sort A-Z"
2754 msgstr "Sortuj od A-Z"
2755
2756 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2757 msgid "Sort Time"
2758 msgstr "Sortuj po czasie"
2759
2760 msgid "Sound"
2761 msgstr "Dźwięk"
2762
2763 msgid "Soundcarrier"
2764 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2765
2766 msgid "South"
2767 msgstr "Południe"
2768
2769 msgid "Spanish"
2770 msgstr "Hiszpański"
2771
2772 msgid "Standby"
2773 msgstr "Czuwanie"
2774
2775 msgid "Standby / Restart"
2776 msgstr "Czuwanie / Restart"
2777
2778 msgid "Start"
2779 msgstr "Rozpocznij"
2780
2781 msgid "Start from the beginning"
2782 msgstr "Rozpocznij od początku"
2783
2784 msgid "Start recording?"
2785 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2786
2787 msgid "Start test"
2788 msgstr "Zacznij test"
2789
2790 msgid "StartTime"
2791 msgstr "Czas rozpoczęcia"
2792
2793 msgid "Starting on"
2794 msgstr "Rozpocznij na"
2795
2796 msgid "Step east"
2797 msgstr "Krok na wschód"
2798
2799 msgid "Step west"
2800 msgstr "Krok na zachód"
2801
2802 msgid "Stereo"
2803 msgstr "Stereo"
2804
2805 msgid "Stop"
2806 msgstr "Zatrzymaj"
2807
2808 msgid "Stop Timeshift?"
2809 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2810
2811 msgid "Stop current event and disable coming events"
2812 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2813
2814 msgid "Stop current event but not coming events"
2815 msgstr "zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2816
2817 msgid "Stop playing this movie?"
2818 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2819
2820 msgid "Stop test"
2821 msgstr "Zakończ test"
2822
2823 msgid "Store position"
2824 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2825
2826 msgid "Stored position"
2827 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2828
2829 msgid "Subservice list..."
2830 msgstr "Lista subserwisów..."
2831
2832 msgid "Subservices"
2833 msgstr "Subserwisy"
2834
2835 msgid "Subtitle selection"
2836 msgstr "Wybór napisów"
2837
2838 msgid "Subtitles"
2839 msgstr "Napisy"
2840
2841 msgid "Sun"
2842 msgstr "Nie"
2843
2844 msgid "Sunday"
2845 msgstr "Niedziela"
2846
2847 msgid "Swap Services"
2848 msgstr "Zamiana serwisów"
2849
2850 msgid "Swedish"
2851 msgstr "Szwedzki"
2852
2853 msgid "Switch to next subservice"
2854 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2855
2856 msgid "Switch to previous subservice"
2857 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2858
2859 msgid "Symbol Rate"
2860 msgstr "Symbol Rate"
2861
2862 msgid "Symbolrate"
2863 msgstr "Symbolrate"
2864
2865 msgid "System"
2866 msgstr "System"
2867
2868 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2869 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2870 msgstr ""
2871 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2872 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2873 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2874
2875 msgid "TV System"
2876 msgstr "System TV"
2877
2878 msgid "Table of content for collection"
2879 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
2880
2881 msgid "Terrestrial"
2882 msgstr "Naziemny"
2883
2884 msgid "Terrestrial provider"
2885 msgstr "Naziemny provider"
2886
2887 msgid "Test mode"
2888 msgstr "Tryb testowy"
2889
2890 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
2891 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
2892
2893 msgid "Test-Messagebox?"
2894 msgstr "Informacja testowa?"
2895
2896 msgid ""
2897 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
2898 "Please press OK to start using your Dreambox."
2899 msgstr ""
2900 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
2901 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
2902
2903 msgid ""
2904 "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
2905 "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
2906 "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from the "
2907 "stick!"
2908 msgstr ""
2909 "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage .NFI "
2910 "z serwera"
2911
2912 msgid ""
2913 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
2914 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
2915 "players) instead?"
2916 msgstr ""
2917 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
2918 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
2919 "stacjonarnych czytnikach DVD."
2920
2921 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
2922 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
2923
2924 #, python-format
2925 msgid ""
2926 "The following device was found:\n"
2927 "\n"
2928 "%s\n"
2929 "\n"
2930 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
2931 msgstr ""
2932 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
2933 "\n"
2934 "%s\n"
2935 "\n"
2936 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
2937
2938 msgid ""
2939 "The input port should be configured now.\n"
2940 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
2941 "want to do that now?"
2942 msgstr ""
2943 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
2944 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
2945 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
2946
2947 msgid "The installation of the default services lists is finished."
2948 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
2949
2950 msgid ""
2951 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
2952 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
2953 msgstr ""
2954 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
2955 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
2956
2957 msgid ""
2958 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
2959 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
2960 "risk!"
2961 msgstr ""
2962 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
2963 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
2964
2965 msgid ""
2966 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
2967 "corrupted!"
2968 msgstr ""
2969 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
2970 "lub zepsuty!"
2971
2972 msgid "The package doesn't contain anything."
2973 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
2974
2975 #, python-format
2976 msgid "The path %s already exists."
2977 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
2978
2979 msgid "The pin code has been changed successfully."
2980 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
2981
2982 msgid "The pin code you entered is wrong."
2983 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
2984
2985 msgid "The pin codes you entered are different."
2986 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
2987
2988 msgid "The sleep timer has been activated."
2989 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
2990
2991 msgid "The sleep timer has been disabled."
2992 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
2993
2994 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
2995 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
2996
2997 msgid ""
2998 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
2999 "Please install it."
3000 msgstr ""
3001 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3002 "Proszę go zainstalować."
3003
3004 msgid ""
3005 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3006 msgstr ""
3007 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3008 "teraz?"
3009
3010 msgid "The wizard is finished now."
3011 msgstr "Kreator zakończony."
3012
3013 msgid "There are no default services lists in your image."
3014 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3015
3016 msgid "There are no default settings in your image."
3017 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3018
3019 msgid ""
3020 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3021 "Do you really want to continue?"
3022 msgstr ""
3023 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3024 "Czy kontynuować?"
3025
3026 #, python-format
3027 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3028 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3029
3030 msgid ""
3031 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3032 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3033 msgstr ""
3034 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3035 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3036 "flash?"
3037
3038 msgid ""
3039 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3040 "flash memory?"
3041 msgstr ""
3042 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3043 "pamięć flash?"
3044
3045 msgid ""
3046 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3047 "content on the disc."
3048 msgstr ""
3049 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3050 "nosniku."
3051
3052 #, python-format
3053 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3054 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3055
3056 msgid "This is step number 2."
3057 msgstr "To jest krok numer 2."
3058
3059 msgid "This is unsupported at the moment."
3060 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3061
3062 msgid ""
3063 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3064 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3065 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3066 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3067 "the \"Nameserver\" Configuration"
3068 msgstr ""
3069 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3070 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3071 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3072 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3073 "\"Nameserver\" konfigurację"
3074
3075 msgid ""
3076 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3077 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3078 "- verify that a network cable is attached\n"
3079 "- verify that the cable is not broken"
3080 msgstr ""
3081 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3082 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3083 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3084 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3085
3086 msgid ""
3087 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3088 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3089 "- no valid IP Address was found\n"
3090 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3091 msgstr ""
3092 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3093 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3094 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3095 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3096
3097 msgid ""
3098 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3099 "configuration with DHCP.\n"
3100 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3101 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3102 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3103 "dialog.\n"
3104 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3105 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3106 msgstr ""
3107 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3108 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3109 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3110 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3111 "adaptera sieciowego.\n"
3112 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3113 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3114
3115 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3116 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3117
3118 msgid "Three"
3119 msgstr "Trzy"
3120
3121 msgid "Threshold"
3122 msgstr "Próg"
3123
3124 msgid "Thu"
3125 msgstr "Czw"
3126
3127 msgid "Thursday"
3128 msgstr "Czwartek"
3129
3130 msgid "Time"
3131 msgstr "Czas"
3132
3133 msgid "Time/Date Input"
3134 msgstr "Czas / Data"
3135
3136 msgid "Timer"
3137 msgstr "Timer"
3138
3139 msgid "Timer Edit"
3140 msgstr "Edycja timera"
3141
3142 msgid "Timer Editor"
3143 msgstr "Edytor timera"
3144
3145 msgid "Timer Type"
3146 msgstr "Typ timera"
3147
3148 msgid "Timer entry"
3149 msgstr "Wstęp timera"
3150
3151 msgid "Timer log"
3152 msgstr "Log timera"
3153
3154 msgid ""
3155 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3156 "Please recheck it!"
3157 msgstr ""
3158 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
3159 "Proszę to sprawdzić!"
3160
3161 msgid "Timer sanity error"
3162 msgstr "Błąd timera"
3163
3164 msgid "Timer selection"
3165 msgstr "Wybór timera"
3166
3167 msgid "Timer status:"
3168 msgstr "Status timera:"
3169
3170 msgid "Timeshift"
3171 msgstr "Timeshift"
3172
3173 msgid "Timeshift not possible!"
3174 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3175
3176 msgid "Timezone"
3177 msgstr "Strefa czasu"
3178
3179 msgid "Title"
3180 msgstr "Tytuł"
3181
3182 msgid "Title:"
3183 msgstr "Tytuł:"
3184
3185 msgid ""
3186 "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick now "
3187 "and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the stick out."
3188 msgstr ""
3189 "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz go "
3190 "ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
3191
3192 msgid "Today"
3193 msgstr "Dzisiaj"
3194
3195 msgid "Tone mode"
3196 msgstr "Tryb tonowy"
3197
3198 msgid "Toneburst"
3199 msgstr "Toneburst"
3200
3201 msgid "Toneburst A/B"
3202 msgstr "Toneburst A/B"
3203
3204 msgid "Track"
3205 msgstr "Ścieżka"
3206
3207 msgid "Translation"
3208 msgstr "Tłumaczenie"
3209
3210 msgid "Translation:"
3211 msgstr "Tłumaczenie:"
3212
3213 msgid "Transmission Mode"
3214 msgstr "Tryb transmisji"
3215
3216 msgid "Transmission mode"
3217 msgstr "Tryb transmisji"
3218
3219 msgid "Transponder"
3220 msgstr "Transponder"
3221
3222 msgid "Transponder Type"
3223 msgstr "Typ transpondera"
3224
3225 msgid "Tries left:"
3226 msgstr "Próby skończone:"
3227
3228 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3229 msgstr ""
3230 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3231
3232 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3233 msgstr ""
3234 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3235
3236 msgid "Tue"
3237 msgstr "Wto"
3238
3239 msgid "Tuesday"
3240 msgstr "Wtorek"
3241
3242 msgid "Tune"
3243 msgstr "Ustaw"
3244
3245 msgid "Tune failed!"
3246 msgstr "Strojenie nieudane!"
3247
3248 msgid "Tuner"
3249 msgstr "Tuner"
3250
3251 msgid "Tuner "
3252 msgstr "Tuner "
3253
3254 msgid "Tuner Slot"
3255 msgstr "Slot tunera"
3256
3257 msgid "Tuner configuration"
3258 msgstr "Konfiguracja tunera"
3259
3260 msgid "Tuner status"
3261 msgstr "Status tunera"
3262
3263 msgid "Turkish"
3264 msgstr "Turecki"
3265
3266 msgid "Two"
3267 msgstr "Dwa"
3268
3269 msgid "Type of scan"
3270 msgstr "Tym skanowania"
3271
3272 msgid "USALS"
3273 msgstr "USALS"
3274
3275 msgid "USB"
3276 msgstr "USB"
3277
3278 msgid "USB Stick"
3279 msgstr "USB Stick"
3280
3281 msgid ""
3282 "Unable to complete filesystem check.\n"
3283 "Error: "
3284 msgstr ""
3285 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3286 "Błąd: "
3287
3288 msgid ""
3289 "Unable to initialize harddisk.\n"
3290 "Error: "
3291 msgstr ""
3292 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3293 "Błąd: "
3294
3295 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3296 msgstr "Niewykonane polecenia DiSEqC"
3297
3298 msgid "Universal LNB"
3299 msgstr "Uniwersalny LNB"
3300
3301 msgid "Unmount failed"
3302 msgstr "Błąd odmontowania"
3303
3304 msgid "Update"
3305 msgstr "uaktualnienie"
3306
3307 msgid "Updates your receiver's software"
3308 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3309
3310 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3311 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3312
3313 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3314 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3315
3316 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3317 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3318
3319 msgid "Upgrading"
3320 msgstr "Aktualizowanie"
3321
3322 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3323 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3324
3325 msgid "Use DHCP"
3326 msgstr "Użyj DHCP"
3327
3328 msgid "Use Interface"
3329 msgstr "Użyj intrefejsu"
3330
3331 msgid "Use Power Measurement"
3332 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3333
3334 msgid "Use a gateway"
3335 msgstr "Użyj bramy"
3336
3337 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3338 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3339 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3340 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3341 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3342 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3343 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3344 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3345 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3346 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3347 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3348 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3349 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3350 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3351
3352 msgid "Use power measurement"
3353 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3354
3355 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3356 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3357
3358 msgid ""
3359 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3360 "\n"
3361 "Please set up tuner A"
3362 msgstr ""
3363 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3364 "\n"
3365 "Wybierz Tuner A"
3366
3367 msgid ""
3368 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3369 "press OK."
3370 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3371
3372 msgid "Use usals for this sat"
3373 msgstr "Użyj USALD dla tej satelity"
3374
3375 msgid "Use wizard to set up basic features"
3376 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3377
3378 msgid "Used service scan type"
3379 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3380
3381 msgid "User defined"
3382 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3383
3384 msgid "VCR scart"
3385 msgstr "Przełącz VCR"
3386
3387 msgid "VMGM (intro trailer)"
3388 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3389
3390 msgid "Video Fine-Tuning"
3391 msgstr "Ustawienia czysości obrazu"
3392
3393 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3394 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3395
3396 msgid "Video Output"
3397 msgstr "Wyjście Wideo"
3398
3399 msgid "Video Setup"
3400 msgstr "Ustawienia Wideo"
3401
3402 msgid "Video Wizard"
3403 msgstr "Kreator Wideo"
3404
3405 msgid ""
3406 "Video input selection\n"
3407 "\n"
3408 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3409 "input port).\n"
3410 "\n"
3411 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3412 msgstr ""
3413 "Wybór wejścia wideo\n"
3414 "\n"
3415 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3416 "port wejścia).\n"
3417 "\n"
3418 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3419
3420 msgid "Video mode selection."
3421 msgstr "Wybór trybu wideo"
3422
3423 msgid "View Rass interactive..."
3424 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3425
3426 msgid "View teletext..."
3427 msgstr "Pokaż teletext..."
3428
3429 msgid "Voltage mode"
3430 msgstr "Tryb napięcia"
3431
3432 msgid "Volume"
3433 msgstr "Głośność"
3434
3435 msgid "W"
3436 msgstr "W"
3437
3438 msgid "WEP"
3439 msgstr "WEP"
3440
3441 msgid "WPA"
3442 msgstr "WPA"
3443
3444 msgid "WPA2"
3445 msgstr "WPA2"
3446
3447 msgid "WSS on 4:3"
3448 msgstr "WSS na 4:3"
3449
3450 msgid "Waiting"
3451 msgstr "Oczekiwanie"
3452
3453 msgid "Waiting for USB stick to settle..."
3454 msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
3455
3456 msgid ""
3457 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3458 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3459 "Please press OK to begin."
3460 msgstr ""
3461 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
3462 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
3463 "na 60hz.\n"
3464 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3465
3466 msgid "Wed"
3467 msgstr "Śro"
3468
3469 msgid "Wednesday"
3470 msgstr "Środa"
3471
3472 msgid "Weekday"
3473 msgstr "Dzień tygodnia"
3474
3475 msgid ""
3476 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3477 "\n"
3478 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3479 "cut'.\n"
3480 "\n"
3481 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3482 msgstr ""
3483 "Witamy w edytorze prycięć.\n"
3484 "\n"
3485 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
3486 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
3487 "\n"
3488 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
3489 "'koniec cięcia'. To wszystko."
3490
3491 msgid ""
3492 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3493 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3494 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3495 msgstr ""
3496 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
3497 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
3498 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
3499 "oprogramowanie."
3500
3501 msgid ""
3502 "Welcome.\n"
3503 "\n"
3504 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3505 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3506 msgstr ""
3507 "Witaj.\n"
3508 "\n"
3509 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
3510 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3511
3512 msgid "Welcome..."
3513 msgstr "Witam..."
3514
3515 msgid "West"
3516 msgstr "Zachód"
3517
3518 msgid "What do you want to scan?"
3519 msgstr "Co chcesz skanować?"
3520
3521 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3522 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
3523
3524 msgid "Wireless"
3525 msgstr "Bezprzewodowy"
3526
3527 msgid "Wireless Network"
3528 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3529
3530 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3531 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3532
3533 msgid "Write failed!"
3534 msgstr "Błąd zapisu!"
3535
3536 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3537 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
3538
3539 msgid "Writing image file to NAND Flash"
3540 msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
3541
3542 msgid "YPbPr"
3543 msgstr "YPbPr"
3544
3545 msgid "Year:"
3546 msgstr "Rok:"
3547
3548 msgid "Yes"
3549 msgstr "Tak"
3550
3551 msgid "Yes, and delete this movie"
3552 msgstr ""
3553
3554 msgid "Yes, backup my settings!"
3555 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3556
3557 msgid "Yes, do a manual scan now"
3558 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3559
3560 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3561 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3562
3563 msgid "Yes, do another manual scan now"
3564 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3565
3566 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3567 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3568
3569 msgid "Yes, restore the settings now"
3570 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3571
3572 msgid "Yes, returning to movie list"
3573 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3574
3575 msgid "Yes, view the tutorial"
3576 msgstr "tak, pokaż podręcznik"
3577
3578 msgid ""
3579 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3580 "want to be installed."
3581 msgstr ""
3582 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3583 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3584
3585 msgid "You can choose, what you want to install..."
3586 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3587
3588 msgid "You cannot delete this!"
3589 msgstr "Tego nie można usunąć!"
3590
3591 msgid "You chose not to install any default services lists."
3592 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3593
3594 msgid ""
3595 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3596 "default settings later in the settings menu."
3597 msgstr ""
3598 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3599 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
3600
3601 msgid ""
3602 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3603 msgstr ""
3604 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3605 "przycisk OK."
3606
3607 msgid ""
3608 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3609 "harddisk is not an option for you."
3610 msgstr ""
3611 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
3612 "nie jest możliwe."
3613
3614 msgid ""
3615 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3616 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3617 "to the harddisk!\n"
3618 "Please press OK to start the backup now."
3619 msgstr ""
3620 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3621 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3622 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3623
3624 msgid ""
3625 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3626 "Please press OK to start the backup now."
3627 msgstr ""
3628 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3629 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3630
3631 msgid ""
3632 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3633 "backup now."
3634 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3635
3636 msgid ""
3637 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
3638 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
3639 msgstr ""
3640 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
3641 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
3642 "danych."
3643
3644 #, python-format
3645 msgid "You have to wait %s!"
3646 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
3647
3648 msgid ""
3649 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3650 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3651 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3652 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3653 "your settings."
3654 msgstr ""
3655 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
3656 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3657 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
3658 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
3659
3660 msgid ""
3661 "You need to define some keywords first!\n"
3662 "Press the menu-key to define keywords.\n"
3663 "Do you want to define keywords now?"
3664 msgstr ""
3665 "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
3666 "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
3667 "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
3668
3669 msgid ""
3670 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3671 "\n"
3672 "Do you want to set the pin now?"
3673 msgstr ""
3674 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
3675 "\n"
3676 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3677
3678 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3679 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3680
3681 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3682 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz. Wspaniale!"
3683
3684 msgid ""
3685 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3686 "process."
3687 msgstr ""
3688 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
3689 "procesu aktualizacji."
3690
3691 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3692 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3693
3694 msgid ""
3695 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3696 "try again."
3697 msgstr ""
3698 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3699 "ponownie."
3700
3701 msgid ""
3702 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3703 "Press OK to start upgrade."
3704 msgstr ""
3705 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3706 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3707
3708 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3709 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3710
3711 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3712 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3713
3714 msgid "[alternative edit]"
3715 msgstr "[edycja wybranych]"
3716
3717 msgid "[bouquet edit]"
3718 msgstr "[edycja bukietu]"
3719
3720 msgid "[favourite edit]"
3721 msgstr "[edycja ulubionych]"
3722
3723 msgid "[move mode]"
3724 msgstr "[tryb przesuwania]"
3725
3726 msgid "abort alternatives edit"
3727 msgstr "przerwij edycje wybranych"
3728
3729 msgid "abort bouquet edit"
3730 msgstr "przerwij edycje bukietów"
3731
3732 msgid "abort favourites edit"
3733 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
3734
3735 msgid "about to start"
3736 msgstr "jak rozpocząć"
3737
3738 msgid "add alternatives"
3739 msgstr "dodaj wybrane"
3740
3741 msgid "add bookmark"
3742 msgstr "dodaj zakładkę"
3743
3744 msgid "add bouquet"
3745 msgstr "dodaj bukiet"
3746
3747 msgid "add directory to playlist"
3748 msgstr "dodaj katalog do playlisty "
3749
3750 msgid "add file to playlist"
3751 msgstr "dodaj plik do playlisty"
3752
3753 msgid "add files to playlist"
3754 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3755
3756 msgid "add marker"
3757 msgstr "dodaj zaznaczenie"
3758
3759 msgid "add recording (enter recording duration)"
3760 msgstr "dodaj nagranie (wpisz trwanie nagrania)"
3761
3762 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3763 msgstr "dodaj nagranie (wpisz koniec czasu nagrania)"
3764
3765 msgid "add recording (indefinitely)"
3766 msgstr "dodaj nagranie (na czas nieokreślony)"
3767
3768 msgid "add recording (stop after current event)"
3769 msgstr "dodaj nagranie (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3770
3771 msgid "add service to bouquet"
3772 msgstr "dodaj serwis do bukietu"
3773
3774 msgid "add service to favourites"
3775 msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
3776
3777 msgid "add to parental protection"
3778 msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3779
3780 msgid "advanced"
3781 msgstr "zaawansowane"
3782
3783 msgid "alphabetic sort"
3784 msgstr "sortuj alfabetycznie"
3785
3786 msgid ""
3787 "are you sure you want to restore\n"
3788 "following backup:\n"
3789 msgstr ""
3790 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3791 "następującą kopie:\n"
3792
3793 msgid "audio tracks"
3794 msgstr "ścieżki audio"
3795
3796 msgid "back"
3797 msgstr "wróć"
3798
3799 msgid "background image"
3800 msgstr "obraz tła"
3801
3802 msgid "better"
3803 msgstr "lepszy"
3804
3805 msgid "blacklist"
3806 msgstr "Czarna lista"
3807
3808 msgid "by Exif"
3809 msgstr "przez Exif"
3810
3811 msgid "change recording (duration)"
3812 msgstr "zmień czas trwania nagrania"
3813
3814 msgid "change recording (endtime)"
3815 msgstr "zmień koniec czasu nagrania"
3816
3817 msgid "chapters"
3818 msgstr "rozdziały"
3819
3820 msgid "choose destination directory"
3821 msgstr "wybierz folder docelowy"
3822
3823 msgid "circular left"
3824 msgstr "Kołój w lewo"
3825
3826 msgid "circular right"
3827 msgstr "Kołój w prawo"
3828
3829 msgid "clear playlist"
3830 msgstr "Wyczyść playliste"
3831
3832 msgid "color"
3833 msgstr "kolor"
3834
3835 msgid "complex"
3836 msgstr "złożony"
3837
3838 msgid "config menu"
3839 msgstr "Menu konfiguracji"
3840
3841 msgid "confirmed"
3842 msgstr "potwierdzone"
3843
3844 msgid "connected"
3845 msgstr "połączony"
3846
3847 msgid "continue"
3848 msgstr "kontynuuj"
3849
3850 msgid "copy to bouquets"
3851 msgstr "Kopiuj do bukietów"
3852
3853 msgid "create directory"
3854 msgstr "Utwórz katalog"
3855
3856 msgid "daily"
3857 msgstr "Codziennie"
3858
3859 msgid "day"
3860 msgstr "dzień"
3861
3862 msgid "delete"
3863 msgstr "usuń"
3864
3865 msgid "delete cut"
3866 msgstr "Usuń wycięte"
3867
3868 msgid "delete playlist entry"
3869 msgstr "Usuń wpis playlisty"
3870
3871 msgid "delete saved playlist"
3872 msgstr "usuń zachowaną playlistę"
3873
3874 msgid "delete..."
3875 msgstr "Usuń..."
3876
3877 msgid "disable"
3878 msgstr "Wyłącz"
3879
3880 msgid "disable move mode"
3881 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
3882
3883 msgid "disabled"
3884 msgstr "Wyłączone"
3885
3886 msgid "disconnected"
3887 msgstr "rozłączone"
3888
3889 msgid "do not change"
3890 msgstr "Nie zmieniaj"
3891
3892 msgid "do nothing"
3893 msgstr "Nic nie rób"
3894
3895 msgid "don't record"
3896 msgstr "Nie nagrywaj"
3897
3898 msgid "done!"
3899 msgstr "Zrobione!"
3900
3901 msgid "edit alternatives"
3902 msgstr "Edytuj wybrane"
3903
3904 msgid "empty"
3905 msgstr "Puste"
3906
3907 msgid "enable"
3908 msgstr "Włączone"
3909
3910 msgid "enable bouquet edit"
3911 msgstr "Włącz edycje bukietu"
3912
3913 msgid "enable favourite edit"
3914 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
3915
3916 msgid "enable move mode"
3917 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
3918
3919 msgid "enabled"
3920 msgstr "Włączone"
3921
3922 msgid "end alternatives edit"
3923 msgstr "Koniec edycji wybranych"
3924
3925 msgid "end bouquet edit"
3926 msgstr "Koniec edycji bukietów"
3927
3928 msgid "end cut here"
3929 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
3930
3931 msgid "end favourites edit"
3932 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
3933
3934 msgid "equal to"
3935 msgstr "równy"
3936
3937 msgid "exceeds dual layer medium!"
3938 msgstr "przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
3939
3940 msgid "exit DVD player or return to file browser"
3941 msgstr "Wyjdź z odtważacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
3942
3943 msgid "exit mediaplayer"
3944 msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
3945
3946 msgid "exit movielist"
3947 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
3948
3949 msgid "failed"
3950 msgstr "zawiódł"
3951
3952 msgid "filename"
3953 msgstr "nazwa pliku"
3954
3955 msgid "fine-tune your display"
3956 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
3957
3958 msgid "font face"
3959 msgstr "font face"
3960
3961 msgid "forward to the next chapter"
3962 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
3963
3964 msgid "free"
3965 msgstr "wolne"
3966
3967 msgid "free diskspace"
3968 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
3969
3970 msgid "go to deep standby"
3971 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
3972
3973 msgid "go to standby"
3974 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
3975
3976 msgid "headline"
3977 msgstr "nagłówek"
3978
3979 msgid "hear radio..."
3980 msgstr "Słuchaj radia..."
3981
3982 msgid "help..."
3983 msgstr "Pomoc..."
3984
3985 msgid "hide extended description"
3986 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
3987
3988 msgid "hide player"
3989 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
3990
3991 msgid "highlighted button"
3992 msgstr "podświetlone przyciski"
3993
3994 msgid "horizontal"
3995 msgstr "Pozioma (H)"
3996
3997 msgid "hour"
3998 msgstr "Godzina"
3999
4000 msgid "hours"
4001 msgstr "Godziny"
4002
4003 msgid "immediate shutdown"
4004 msgstr "wyłącz natychmiast"
4005
4006 #, python-format
4007 msgid ""
4008 "incoming call!\n"
4009 "%s calls on %s!"
4010 msgstr ""
4011 "Przychodząca rozmowa!\n"
4012 "%s rozmowy włączone %s!"
4013
4014 msgid "init module"
4015 msgstr "Moduł init"
4016
4017 msgid "insert mark here"
4018 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
4019
4020 msgid "jump back to the previous title"
4021 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
4022
4023 msgid "jump forward to the next title"
4024 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
4025
4026 msgid "jump to listbegin"
4027 msgstr "skocz do początku listy"
4028
4029 msgid "jump to listend"
4030 msgstr "skocz do końca listy"
4031
4032 msgid "jump to next marked position"
4033 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
4034
4035 msgid "jump to previous marked position"
4036 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
4037
4038 msgid "leave movie player..."
4039 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
4040
4041 msgid "left"
4042 msgstr "Lewo"
4043
4044 msgid "length"
4045 msgstr "długość"
4046
4047 msgid "list style compact"
4048 msgstr "kompaktowy styl listy"
4049
4050 msgid "list style compact with description"
4051 msgstr "kompaktowy styl listy z opisem"
4052
4053 msgid "list style default"
4054 msgstr "domyślny styl listy"
4055
4056 msgid "list style single line"
4057 msgstr "styl listy pojedyncza linia"
4058
4059 msgid "load playlist"
4060 msgstr "załaduj playliste"
4061
4062 msgid "locked"
4063 msgstr "zablokowany"
4064
4065 msgid "loopthrough to"
4066 msgstr "Za pomocą pętki do"
4067
4068 msgid "manual"
4069 msgstr "Ręcznie"
4070
4071 msgid "menu"
4072 msgstr "menu"
4073
4074 msgid "menulist"
4075 msgstr "lista menu"
4076
4077 msgid "mins"
4078 msgstr "min's"
4079
4080 msgid "minute"
4081 msgstr "Minuta"
4082
4083 msgid "minutes"
4084 msgstr "Minutach"
4085
4086 msgid "month"
4087 msgstr "miesiąc"
4088
4089 msgid "move PiP to main picture"
4090 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
4091
4092 msgid "movie list"
4093 msgstr "lista filmów"
4094
4095 msgid "multinorm"
4096 msgstr "Multinorm"
4097
4098 msgid "never"
4099 msgstr "Nigdy"
4100
4101 msgid "next channel"
4102 msgstr "Następny kanał"
4103
4104 msgid "next channel in history"
4105 msgstr "Następny kanał w historii"
4106
4107 msgid "no"
4108 msgstr "Nie"
4109
4110 msgid "no HDD found"
4111 msgstr "Nie znaleziono HDD"
4112
4113 msgid "no Picture found"
4114 msgstr "Nie znaleziono obrazka"
4115
4116 msgid "no module found"
4117 msgstr "Nie znaleziono modułu"
4118
4119 msgid "no standby"
4120 msgstr "Bez stanu czuwania"
4121
4122 msgid "no timeout"
4123 msgstr "Bez końca"
4124
4125 msgid "none"
4126 msgstr "Żaden"
4127
4128 msgid "not locked"
4129 msgstr "Nie zablokowany"
4130
4131 msgid "nothing connected"
4132 msgstr "nic nie połączono"
4133
4134 msgid "of a DUAL layer medium used."
4135 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
4136
4137 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4138 msgstr "nosnika single layer zużyto."
4139
4140 msgid "off"
4141 msgstr "Wyłączony"
4142
4143 msgid "on"
4144 msgstr "Włączony"
4145
4146 msgid "on READ ONLY medium."
4147 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
4148
4149 msgid "once"
4150 msgstr "Raz"
4151
4152 msgid "only /etc/enigma2 directory"
4153 msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
4154
4155 msgid "open servicelist"
4156 msgstr "Otwórz listę serwisów"
4157
4158 msgid "open servicelist(down)"
4159 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
4160
4161 msgid "open servicelist(up)"
4162 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
4163
4164 msgid "pass"
4165 msgstr "Hasło"
4166
4167 msgid "pause"
4168 msgstr "Pauza"
4169
4170 msgid "play entry"
4171 msgstr "wstęp odtwarzania"
4172
4173 msgid "play from next mark or playlist entry"
4174 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4175
4176 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4177 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4178
4179 msgid "please press OK when ready"
4180 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
4181
4182 msgid "please wait, loading picture..."
4183 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
4184
4185 msgid "previous channel"
4186 msgstr "Poprzedni kanał"
4187
4188 msgid "previous channel in history"
4189 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
4190
4191 msgid "rebooting..."
4192 msgstr "restatrowanie..."
4193
4194 msgid "record"
4195 msgstr "Nagraj"
4196
4197 msgid "recording..."
4198 msgstr "Nagrywanie..."
4199
4200 msgid "remove after this position"
4201 msgstr "Usuń po tej pozycji"
4202
4203 msgid "remove all alternatives"
4204 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
4205
4206 msgid "remove all new found flags"
4207 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
4208
4209 msgid "remove before this position"
4210 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
4211
4212 msgid "remove bookmark"
4213 msgstr "Usuń zakładkę"
4214
4215 msgid "remove directory"
4216 msgstr "usuń katalog"
4217
4218 msgid "remove entry"
4219 msgstr "Usuń wstęp"
4220
4221 msgid "remove from parental protection"
4222 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
4223
4224 msgid "remove new found flag"
4225 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
4226
4227 msgid "remove selected satellite"
4228 msgstr "usuń wybranego satelitę"
4229
4230 msgid "remove this mark"
4231 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
4232
4233 msgid "repeat playlist"
4234 msgstr "Powtarzaj playlistę."
4235
4236 msgid "repeated"
4237 msgstr "Powtórzone"
4238
4239 msgid "rewind to the previous chapter"
4240 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
4241
4242 msgid "right"
4243 msgstr "Prawo"
4244
4245 msgid "save playlist"
4246 msgstr "zapisz playliste"
4247
4248 msgid "scan done!"
4249 msgstr "Skanowanie zakończone!"
4250
4251 #, python-format
4252 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4253 msgstr "skanowanie w toku - %d%% skończone!"
4254
4255 msgid "scan state"
4256 msgstr "Status skanowania"
4257
4258 msgid "second"
4259 msgstr "Drugi"
4260
4261 msgid "second cable of motorized LNB"
4262 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
4263
4264 msgid "seconds"
4265 msgstr "Sekundy"
4266
4267 msgid "select"
4268 msgstr "wybierz"
4269
4270 msgid "select .NFI flash file"
4271 msgstr "wybierz plik .NFI flash"
4272
4273 msgid "select image from server"
4274 msgstr "wybierz plik z serwera"
4275
4276 msgid "select movie"
4277 msgstr "wybierz film"
4278
4279 msgid "select the movie path"
4280 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
4281
4282 msgid "service pin"
4283 msgstr "Pin serwisu"
4284
4285 msgid "setup pin"
4286 msgstr "Pin ustawień"
4287
4288 msgid "show DVD main menu"
4289 msgstr "pokaż główne menu DVD"
4290
4291 msgid "show EPG..."
4292 msgstr "Pokaż EPG..."
4293
4294 msgid "show all"
4295 msgstr "pokaż wszystkie"
4296
4297 msgid "show alternatives"
4298 msgstr "Pokaż wybrane"
4299
4300 msgid "show event details"
4301 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
4302
4303 msgid "show extended description"
4304 msgstr "pokaż rozszerzony opis"
4305
4306 msgid "show first tag"
4307 msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
4308
4309 msgid "show second tag"
4310 msgstr "pokaż drugą etykietę"
4311
4312 msgid "show shutdown menu"
4313 msgstr "pokaż menu wyłączania"
4314
4315 msgid "show single service EPG..."
4316 msgstr "pokaz pojedyńczy serwis EPG..."
4317
4318 msgid "show tag menu"
4319 msgstr "pokaż etykietę menu"
4320
4321 msgid "show transponder info"
4322 msgstr "Pokaż info transpondera"
4323
4324 msgid "shuffle playlist"
4325 msgstr "tasuj playliste"
4326
4327 msgid "shutdown"
4328 msgstr "Wyłącz"
4329
4330 msgid "simple"
4331 msgstr "Prosty"
4332
4333 msgid "skip backward"
4334 msgstr "Skocz wstecz"
4335
4336 msgid "skip backward (enter time)"
4337 msgstr "skocz do tyłu (wpisz czas)"
4338
4339 msgid "skip forward"
4340 msgstr "Skocz w przód"
4341
4342 msgid "skip forward (enter time)"
4343 msgstr "skocz naprzód (wpisz czas)"
4344
4345 msgid "sort by date"
4346 msgstr "sortuj poprzez datę"
4347
4348 msgid "spaces (top, between rows, left)"
4349 msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
4350
4351 msgid "standard"
4352 msgstr "standardowy"
4353
4354 msgid "standby"
4355 msgstr "Czuwanie"
4356
4357 msgid "start cut here"
4358 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4359
4360 msgid "start timeshift"
4361 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4362
4363 msgid "stereo"
4364 msgstr "Stereo"
4365
4366 msgid "stop PiP"
4367 msgstr "zatrzymaj PiP"
4368
4369 msgid "stop entry"
4370 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4371
4372 msgid "stop recording"
4373 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4374
4375 msgid "stop timeshift"
4376 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4377
4378 msgid "swap PiP and main picture"
4379 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4380
4381 msgid "switch to bookmarks"
4382 msgstr "Przełącz na zakładkę"
4383
4384 msgid "switch to filelist"
4385 msgstr "Przeącz na listę plików"
4386
4387 msgid "switch to playlist"
4388 msgstr "Przełącz na playliste"
4389
4390 msgid "switch to the next audio track"
4391 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4392
4393 msgid "switch to the next subtitle language"
4394 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4395
4396 msgid "text"
4397 msgstr "Tekst"
4398
4399 msgid "this recording"
4400 msgstr "To nagranie"
4401
4402 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4403 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4404
4405 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4406 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
4407
4408 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4409 msgstr "czas odtważania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4410
4411 msgid "unconfirmed"
4412 msgstr "niepotwierdzone"
4413
4414 msgid "unknown service"
4415 msgstr "Nieznany serwis"
4416
4417 msgid "until restart"
4418 msgstr "Aż do startu"
4419
4420 msgid "user defined"
4421 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4422
4423 msgid "vertical"
4424 msgstr "Pionowa (V)"
4425
4426 msgid "view extensions..."
4427 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4428
4429 msgid "view recordings..."
4430 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4431
4432 msgid "wait for ci..."
4433 msgstr "Czekam na CI..."
4434
4435 msgid "wait for mmi..."
4436 msgstr "czekam na MMI..."
4437
4438 msgid "waiting"
4439 msgstr "Oczekiwanie"
4440
4441 msgid "weekly"
4442 msgstr "Tygodniowy"
4443
4444 msgid "whitelist"
4445 msgstr "Biała lista"
4446
4447 msgid "year"
4448 msgstr "rok"
4449
4450 msgid "yes"
4451 msgstr "Tak"
4452
4453 msgid "yes (keep feeds)"
4454 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4455
4456 msgid ""
4457 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4458 "assistance before rebooting your dreambox."
4459 msgstr ""
4460 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4461 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4462
4463 msgid "zap"
4464 msgstr "Przełącz"
4465
4466 msgid "zapped"
4467 msgstr "Przełączony"
4468
4469 #~ msgid ""
4470 #~ "\n"
4471 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4472 #~ msgstr ""
4473 #~ "\n"
4474 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4475
4476 #, fuzzy
4477 #~ msgid "\"?"
4478 #~ msgstr "\"?"
4479
4480 #~ msgid "Abort"
4481 #~ msgstr "Przerwij"
4482
4483 #~ msgid "Add title..."
4484 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
4485
4486 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4487 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
4488
4489 #~ msgid ""
4490 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4491 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4492 #~ "\n"
4493 #~ msgstr ""
4494 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4495 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4496 #~ "\n"
4497
4498 #~ msgid ""
4499 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4500 #~ "\n"
4501 #~ msgstr ""
4502 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4503 #~ "\n"
4504
4505 #~ msgid "Burn"
4506 #~ msgstr "Wypal"
4507
4508 #~ msgid "Burn To DVD..."
4509 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
4510
4511 #~ msgid "Choose Location"
4512 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4513
4514 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4515 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4516
4517 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4518 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4519
4520 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4521 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4522
4523 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4524 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4525
4526 #~ msgid "Confirm"
4527 #~ msgstr "Zatwierdź"
4528
4529 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4530 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4531
4532 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4533 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4534
4535 #~ msgid "DVD ENTER key"
4536 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
4537
4538 #~ msgid "DVD down key"
4539 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
4540
4541 #~ msgid "DVD left key"
4542 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
4543
4544 #~ msgid "DVD right key"
4545 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
4546
4547 #~ msgid "DVD up key"
4548 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
4549
4550 #~ msgid "Device Setup..."
4551 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4552
4553 #~ msgid ""
4554 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
4555 #~ "the plugin \""
4556 #~ msgstr ""
4557 #~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
4558 #~ "plugin \""
4559
4560 #~ msgid ""
4561 #~ "Do you really want to download\n"
4562 #~ "the plugin \""
4563 #~ msgstr ""
4564 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
4565 #~ "plugin \""
4566
4567 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
4568 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
4569
4570 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
4571 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
4572
4573 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4574 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4575
4576 #~ msgid "Dreambox DVD record"
4577 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
4578
4579 #~ msgid "Edit current title"
4580 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
4581
4582 #~ msgid "Edit title..."
4583 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
4584
4585 #~ msgid "Enable LAN"
4586 #~ msgstr "Włącza LAN"
4587
4588 #~ msgid "Enable WLAN"
4589 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4590
4591 #~ msgid ""
4592 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4593 #~ "\n"
4594 #~ msgstr ""
4595 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4596 #~ "\n"
4597
4598 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4599 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4600
4601 #~ msgid "Games / Plugins"
4602 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4603
4604 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
4605 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
4606
4607 #~ msgid "Load saved project from disk"
4608 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
4609
4610 #~ msgid "Movie Menu"
4611 #~ msgstr "Menu filmu"
4612
4613 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4614 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4615
4616 #~ msgid "New DVD"
4617 #~ msgstr "Nowe DVD"
4618
4619 #~ msgid ""
4620 #~ "No working wireless interface found.\n"
4621 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4622 #~ "enable your local network interface."
4623 #~ msgstr ""
4624 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4625 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4626 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4627
4628 #~ msgid ""
4629 #~ "No working wireless interface found.\n"
4630 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4631 #~ "you local network interface."
4632 #~ msgstr ""
4633 #~ "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
4634 #~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
4635 #~ "urządzenie jest włączone."
4636
4637 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4638 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4639
4640 #~ msgid ""
4641 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4642 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4643 #~ "built in wireless network support"
4644 #~ msgstr ""
4645 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4646 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4647 #~ "pilocie."
4648
4649 #~ msgid ""
4650 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
4651 #~ "needed values.\n"
4652 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4653 #~ msgstr ""
4654 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
4655 #~ "odpowiednich wartości.\n"
4656 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4657
4658 #~ msgid ""
4659 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
4660 #~ "needed values.\n"
4661 #~ "When you are ready please press OK to continue."
4662 #~ msgstr ""
4663 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
4664 #~ "danych.\n"
4665 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
4666
4667 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
4668 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
4669
4670 #~ msgid ""
4671 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
4672 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
4673 #~ "supported.\n"
4674 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
4675 #~ "\n"
4676 #~ msgstr ""
4677 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
4678 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
4679 #~ "z Dreamboxem.\n"
4680 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
4681 #~ "\n"
4682
4683 #~ msgid ""
4684 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
4685 #~ "now?"
4686 #~ msgstr ""
4687 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
4688 #~ "ponownie teraz?"
4689
4690 #~ msgid ""
4691 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4692 #~ "restart now?"
4693 #~ msgstr ""
4694 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
4695 #~ "ponownie teraz?"
4696
4697 #~ msgid ""
4698 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
4699 #~ "shutdown now?"
4700 #~ msgstr ""
4701 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
4702 #~ "ponownie teraz?"
4703
4704 #~ msgid "Restart your wireless interface"
4705 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
4706
4707 #~ msgid "Save current project to disk"
4708 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
4709
4710 #~ msgid "Save..."
4711 #~ msgstr "Zapisywanie..."
4712
4713 #~ msgid "Set collection name"
4714 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
4715
4716 #~ msgid "Set menu background"
4717 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
4718
4719 #~ msgid "Show files from %s"
4720 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
4721
4722 #~ msgid "Startwizard"
4723 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
4724
4725 #~ msgid "Step "
4726 #~ msgstr "Krok"
4727
4728 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
4729 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
4730
4731 #~ msgid ""
4732 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4733 #~ "\n"
4734 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
4735 #~ "\n"
4736 #~ "Please press OK to continue."
4737 #~ msgstr ""
4738 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4739 #~ "\n"
4740 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
4741 #~ "\n"
4742 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
4743
4744 #~ msgid ""
4745 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4746 #~ "\n"
4747 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
4748 #~ "\n"
4749 #~ "Please press OK to continue."
4750 #~ msgstr ""
4751 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4752 #~ "\n"
4753 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
4754 #~ "\n"
4755 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
4756
4757 #~ msgid ""
4758 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
4759 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
4760 #~ msgstr ""
4761 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
4762 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
4763
4764 #~ msgid ""
4765 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
4766 #~ "Please refer to the user manual.\n"
4767 #~ "Error: "
4768 #~ msgstr ""
4769 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
4770 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
4771 #~ "Błąd: "
4772
4773 #~ msgid "VCR Switch"
4774 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
4775
4776 #~ msgid ""
4777 #~ "Welcome.\n"
4778 #~ "\n"
4779 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
4780 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4781 #~ "\n"
4782 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4783 #~ msgstr ""
4784 #~ "Witam.\n"
4785 #~ "\n"
4786 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
4787 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
4788 #~ "\n"
4789 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
4790
4791 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
4792 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
4793
4794 #~ msgid ""
4795 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
4796 #~ "Please choose what you want to do next."
4797 #~ msgstr ""
4798 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
4799 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
4800
4801 #~ msgid ""
4802 #~ "Your network is restarting.\n"
4803 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
4804 #~ msgstr ""
4805 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
4806 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
4807
4808 #~ msgid ""
4809 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
4810 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4811 #~ msgstr ""
4812 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4813 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4814
4815 #~ msgid ""
4816 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
4817 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
4818 #~ msgstr ""
4819 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
4820 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
4821
4822 #~ msgid ""
4823 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
4824 #~ "Please choose what you want to do next."
4825 #~ msgstr ""
4826 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
4827 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
4828
4829 #~ msgid "cancel"
4830 #~ msgstr "skauj"
4831
4832 #~ msgid "equal to Socket A"
4833 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
4834
4835 #~ msgid "full /etc directory"
4836 #~ msgstr "Pełen folder /etc"
4837
4838 #~ msgid "loopthrough to socket A"
4839 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
4840
4841 #~ msgid ""
4842 #~ "scan done!\n"
4843 #~ "%d services found!"
4844 #~ msgstr ""
4845 #~ "Skanowanie skończone!\n"
4846 #~ "%d znalezionych serwisów!"
4847
4848 #~ msgid ""
4849 #~ "scan done!\n"
4850 #~ "No service found!"
4851 #~ msgstr ""
4852 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4853 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
4854
4855 #~ msgid ""
4856 #~ "scan done!\n"
4857 #~ "One service found!"
4858 #~ msgstr ""
4859 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
4860 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
4861
4862 #~ msgid ""
4863 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
4864 #~ "%d services found!"
4865 #~ msgstr ""
4866 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
4867 #~ "%d znalezionych serwisów!"