Merge branch 'bug_533_fix_crash_on_satconfig_close'
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-09-29 09:15+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-07-23 12:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Mladen <acid-burn@opendreambox.org>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: pl\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Kopia ustawień Dreamboxa."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Edytuj adres aktualizacji."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Press OK on your remote control to continue."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Wciśnij OK aby kontynuować."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox with a new firmware."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your backups by date."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Przywróć kopie według daty."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Scan for local extensions and install them."
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
98
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Select your backup device.\n"
102 "Current device: "
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
106 "Aktualne urządzenie: "
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "System will restart after the restore!"
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
114
115 msgid ""
116 "\n"
117 "View, install and remove available or installed packages."
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
121
122 msgid " "
123 msgstr " "
124
125 msgid " Results"
126 msgstr " Wyniki"
127
128 msgid " extensions."
129 msgstr "Rozszerzenia"
130
131 msgid " ms"
132 msgstr ""
133
134 msgid " packages selected."
135 msgstr "Wybrane paczki"
136
137 msgid " updates available."
138 msgstr "Dostępne aktualizacje"
139
140 msgid " wireless networks found!"
141 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
142
143 #
144 msgid "#000000"
145 msgstr "#000000"
146
147 #
148 msgid "#0064c7"
149 msgstr "#0064c7"
150
151 #
152 msgid "#25062748"
153 msgstr "#25062748"
154
155 #
156 msgid "#389416"
157 msgstr "#389416"
158
159 #
160 msgid "#80000000"
161 msgstr "#80000000"
162
163 #
164 msgid "#80ffffff"
165 msgstr "#80ffffff"
166
167 #
168 msgid "#bab329"
169 msgstr "#bab329"
170
171 #
172 msgid "#f23d21"
173 msgstr "#f23d21"
174
175 #
176 msgid "#ffffff"
177 msgstr "#ffffff"
178
179 #
180 msgid "#ffffffff"
181 msgstr "#ffffffff"
182
183 #
184 msgid "%H:%M"
185 msgstr "%H:%M"
186
187 #
188 #, python-format
189 msgid "%d jobs are running in the background!"
190 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
191
192 #
193 #, python-format
194 msgid "%d min"
195 msgstr "%d min"
196
197 #
198 #, python-format
199 msgid "%d services found!"
200 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
201
202 #
203 msgid "%d.%B %Y"
204 msgstr "%d.%B %Y"
205
206 #
207 #, python-format
208 msgid "%i ms"
209 msgstr "%i ms"
210
211 #
212 #, python-format
213 msgid ""
214 "%s\n"
215 "(%s, %d MB free)"
216 msgstr ""
217 "%s\n"
218 "(%s, %d MB wolne)"
219
220 #
221 #, python-format
222 msgid "%s (%s)\n"
223 msgstr "%s (%s)\n"
224
225 #
226 msgid "(ZAP)"
227 msgstr "(Przełącz)"
228
229 #
230 msgid "(empty)"
231 msgstr "(puste)"
232
233 #
234 msgid "(show optional DVD audio menu)"
235 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
236
237 #
238 msgid "* Only available if more than one interface is active."
239 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
240
241 #
242 msgid ".NFI Download failed:"
243 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
244
245 #
246 msgid ""
247 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
248 msgstr ""
249 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
250 "flashować tym image'm!"
251
252 #
253 msgid "0"
254 msgstr "0"
255
256 #
257 msgid "1"
258 msgstr "1"
259
260 #
261 msgid "1 wireless network found!"
262 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
263
264 #
265 msgid "1.0"
266 msgstr "1.0"
267
268 #
269 msgid "1.1"
270 msgstr "1.1"
271
272 #
273 msgid "1.2"
274 msgstr "1.2"
275
276 #
277 msgid "12V output"
278 msgstr "Wyjście 12V"
279
280 #
281 msgid "13 V"
282 msgstr "13 V"
283
284 #
285 msgid "16:10"
286 msgstr "16:10"
287
288 #
289 msgid "16:10 Letterbox"
290 msgstr "16:10 Letterbox"
291
292 #
293 msgid "16:10 PanScan"
294 msgstr "16:10 PanScan"
295
296 #
297 msgid "16:9"
298 msgstr "16:9"
299
300 #
301 msgid "16:9 Letterbox"
302 msgstr "16:9 Letterbox"
303
304 #
305 msgid "16:9 always"
306 msgstr "16:9 zawsze"
307
308 #
309 msgid "18 V"
310 msgstr "18 V"
311
312 #
313 msgid "2"
314 msgstr "2"
315
316 #
317 msgid "3"
318 msgstr "3"
319
320 #
321 msgid "30 minutes"
322 msgstr "30 minut"
323
324 #
325 msgid "4"
326 msgstr "4"
327
328 #
329 msgid "4:3"
330 msgstr "4:3"
331
332 #
333 msgid "4:3 Letterbox"
334 msgstr "4:3 Letterbox"
335
336 #
337 msgid "4:3 PanScan"
338 msgstr "4:3 PanScan"
339
340 #
341 msgid "5"
342 msgstr "5"
343
344 #
345 msgid "5 minutes"
346 msgstr "5 minut"
347
348 #
349 msgid "6"
350 msgstr "6"
351
352 #
353 msgid "60 minutes"
354 msgstr "60 minut"
355
356 #
357 msgid "7"
358 msgstr "7"
359
360 #
361 msgid "8"
362 msgstr "8"
363
364 #
365 msgid "9"
366 msgstr "9"
367
368 #
369 msgid "<Current movielist location>"
370 msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
371
372 #
373 msgid "<Default movie location>"
374 msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
375
376 #
377 msgid "<Last timer location>"
378 msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
379
380 #
381 msgid "<unknown>"
382 msgstr "<nieznany>"
383
384 #
385 msgid "??"
386 msgstr "??"
387
388 #
389 msgid "A"
390 msgstr "A"
391
392 msgid "A basic ftp client"
393 msgstr ""
394
395 msgid "A client for www.dyndns.org"
396 msgstr ""
397
398 #
399 #, python-format
400 msgid ""
401 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
402 "Do you want to keep your version?"
403 msgstr ""
404 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
405 "Czy zachować aktualną wersję?"
406
407 msgid "A demo plugin for TPM usage."
408 msgstr "Plugin demo dla użytku TPM."
409
410 #
411 msgid ""
412 "A finished record timer wants to set your\n"
413 "Dreambox to standby. Do that now?"
414 msgstr ""
415 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
416 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
417
418 #
419 msgid ""
420 "A finished record timer wants to shut down\n"
421 "your Dreambox. Shutdown now?"
422 msgstr ""
423 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
424 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
425
426 #
427 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
428 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
429
430 msgid "A graphical EPG interface"
431 msgstr ""
432
433 msgid "A graphical EPG interface."
434 msgstr ""
435
436 #
437 msgid ""
438 "A mount entry with this name already exists!\n"
439 "Update existing entry and continue?\n"
440 msgstr ""
441 "Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
442 "Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
443
444 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
445 msgstr ""
446
447 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
448 msgstr ""
449
450 msgid "A nice looking skin from Kerni"
451 msgstr ""
452
453 #
454 #, python-format
455 msgid ""
456 "A record has been started:\n"
457 "%s"
458 msgstr ""
459 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
460 "%s"
461
462 #
463 msgid ""
464 "A recording is currently running.\n"
465 "What do you want to do?"
466 msgstr ""
467 "Nagrywanie w toku...\n"
468 "Co chcesz zrobić?"
469
470 #
471 msgid ""
472 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
473 "configure the positioner."
474 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
475
476 #
477 msgid ""
478 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
479 "start the satfinder."
480 msgstr ""
481 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
482 "sygnału."
483
484 #
485 #, python-format
486 msgid "A required tool (%s) was not found."
487 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
488
489 #
490 msgid "A search for available updates is currently in progress."
491 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
492
493 #
494 msgid ""
495 "A second configured interface has been found.\n"
496 "\n"
497 "Do you want to disable the second network interface?"
498 msgstr ""
499 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
500 "\n"
501 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
502
503 msgid "A simple downloading application for other plugins"
504 msgstr ""
505
506 #
507 msgid ""
508 "A sleep timer wants to set your\n"
509 "Dreambox to standby. Do that now?"
510 msgstr ""
511 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
512 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
513
514 #
515 msgid ""
516 "A sleep timer wants to shut down\n"
517 "your Dreambox. Shutdown now?"
518 msgstr ""
519 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
520 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
521
522 #
523 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
524 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
525
526 #
527 msgid ""
528 "A timer failed to record!\n"
529 "Disable TV and try again?\n"
530 msgstr ""
531 "Timer nie mógł nagrać!\n"
532 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
533
534 #
535 msgid "A/V Settings"
536 msgstr "Ustawienia A/V"
537
538 #
539 msgid "AA"
540 msgstr "AA"
541
542 #
543 msgid "AB"
544 msgstr "AB"
545
546 #
547 msgid "AC3 default"
548 msgstr "AC3 domyślnie"
549
550 #
551 msgid "AC3 downmix"
552 msgstr "AC3 downmix"
553
554 #
555 msgid "Abort"
556 msgstr "Przerwij"
557
558 #
559 msgid "Abort this Wizard."
560 msgstr "Opuść tego kreatora."
561
562 #
563 msgid "About"
564 msgstr "O tunerze..."
565
566 #
567 msgid "About..."
568 msgstr "Informacje o tunerze..."
569
570 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
571 msgstr ""
572
573 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
574 msgstr ""
575
576 #
577 msgid "Accesspoint:"
578 msgstr "Punkt dostępowy:"
579
580 #
581 msgid "Action on long powerbutton press"
582 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
583
584 #
585 msgid "Action on short powerbutton press"
586 msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
587
588 #
589 msgid "Action:"
590 msgstr "Akcja:"
591
592 #
593 msgid "Activate Picture in Picture"
594 msgstr "Aktywuj PiP"
595
596 #
597 msgid "Activate network settings"
598 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
599
600 #
601 msgid "Active"
602 msgstr "Aktywny"
603
604 #
605 msgid ""
606 "Active/\n"
607 "Inactive"
608 msgstr ""
609 "Aktywny/\n"
610 "Niekatywny"
611
612 #
613 msgid "Adapter settings"
614 msgstr "Ustawienia adaptera"
615
616 #
617 msgid "Add"
618 msgstr "Dodaj"
619
620 #
621 msgid "Add Bookmark"
622 msgstr "Dodaj zakładkę"
623
624 #
625 msgid "Add WLAN configuration?"
626 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
627
628 #
629 msgid "Add a mark"
630 msgstr "Dodaj znacznik"
631
632 #
633 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
634 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
635
636 #
637 msgid "Add a new title"
638 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
639
640 #
641 msgid "Add network configuration?"
642 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
643
644 #
645 msgid "Add new AutoTimer"
646 msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
647
648 #
649 msgid "Add new network mount point"
650 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
651
652 #
653 msgid "Add timer"
654 msgstr "Dodaj timer"
655
656 #
657 msgid "Add timer as disabled on conflict"
658 msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
659
660 #
661 msgid "Add title"
662 msgstr "Dodaj tytuł"
663
664 #
665 msgid "Add to bouquet"
666 msgstr "Dodaj do bukietu"
667
668 #
669 msgid "Add to favourites"
670 msgstr "Dodaj do ulubionych"
671
672 #
673 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
674 msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
675
676 #
677 msgid "Added: "
678 msgstr "Dodano: "
679
680 #
681 msgid ""
682 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
683 "enabled."
684 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
685
686 #
687 msgid "Adds network configuration if enabled."
688 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
689
690 #
691 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
692 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
693
694 #
695 msgid ""
696 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
697 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
698 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
699 "test screens."
700 msgstr ""
701 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
702 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
703 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
704 "zobaczyć inny testowy ekran."
705
706 msgid "Adult streaming plugin"
707 msgstr ""
708
709 msgid "Adult streaming plugin."
710 msgstr ""
711
712 #
713 msgid "Advanced Options"
714 msgstr "Zaawansowane Opcje"
715
716 #
717 msgid "Advanced Software"
718 msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
719
720 #
721 msgid "Advanced Software Plugin"
722 msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
723
724 #
725 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
726 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
727
728 #
729 msgid "Advanced Video Setup"
730 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
731
732 #
733 msgid "Advanced restore"
734 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
735
736 msgid ""
737 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
738 "standby-mode."
739 msgstr ""
740
741 #
742 msgid "After event"
743 msgstr "Po wydarzeniu"
744
745 #
746 msgid ""
747 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
748 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
749 msgstr ""
750 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
751 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
752 "Dreamboxa."
753
754 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
755 msgstr ""
756
757 #
758 msgid "Album"
759 msgstr "Album"
760
761 #
762 msgid "All"
763 msgstr "Wszystkie"
764
765 #
766 msgid "All Satellites"
767 msgstr "Wszystkie satelity"
768
769 #
770 msgid "All Time"
771 msgstr "Cały czas"
772
773 #
774 msgid "All non-repeating timers"
775 msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
776
777 #
778 msgid "Allow zapping via Webinterface"
779 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
780
781 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
782 msgstr ""
783
784 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
785 msgstr ""
786
787 #
788 msgid "Alpha"
789 msgstr "Przezroczystość"
790
791 #
792 msgid "Alternative radio mode"
793 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
794
795 #
796 msgid "Alternative services tuner priority"
797 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
798
799 msgid "Always ask"
800 msgstr ""
801
802 #
803 msgid "Always ask before sending"
804 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
805
806 #
807 msgid "Ammount of recordings left"
808 msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
809
810 #
811 msgid "An empty filename is illegal."
812 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
813
814 #
815 msgid "An error occured."
816 msgstr "Wystąpił błąd."
817
818 #
819 msgid "An unknown error occured!"
820 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
821
822 #
823 msgid "Anonymize crashlog?"
824 msgstr "Anonimowy crashlog"
825
826 #
827 msgid "Arabic"
828 msgstr "Arabski"
829
830 #
831 msgid ""
832 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
833 "\n"
834 msgstr ""
835 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
836 "\n"
837
838 #
839 msgid ""
840 "Are you sure you want to delete\n"
841 "following backup:\n"
842 msgstr ""
843 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
844 "tą kopię zapasową:\n"
845
846 #
847 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
848 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
849
850 #
851 msgid ""
852 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
853 "\n"
854 msgstr ""
855 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
856 "\n"
857
858 #
859 msgid ""
860 "Are you sure you want to restore\n"
861 "following backup:\n"
862 msgstr ""
863 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
864 "daną kopię:\n"
865
866 #
867 msgid ""
868 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
869 "Enigma2 will restart after the restore"
870 msgstr ""
871 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
872 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
873
874 #
875 msgid ""
876 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
877 "\n"
878 msgstr ""
879 "Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
880 "\n"
881
882 #
883 msgid "Artist"
884 msgstr "Artysta"
885
886 #
887 msgid "Ascending"
888 msgstr "Rosnąco"
889
890 #
891 msgid "Ask before shutdown:"
892 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
893
894 #
895 msgid "Ask user"
896 msgstr "Zapytaj użytkownika"
897
898 #
899 msgid "Aspect Ratio"
900 msgstr "Format obrazu:"
901
902 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
903 msgstr ""
904
905 msgid "Atheros"
906 msgstr "Atheros"
907
908 #
909 msgid "Audio"
910 msgstr "Dźwięk"
911
912 #
913 msgid "Audio Options..."
914 msgstr "Opcje Dźwięku..."
915
916 #
917 msgid "Audio Sync"
918 msgstr "Audio Sync"
919
920 #
921 msgid "Audio Sync Setup"
922 msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
923
924 msgid ""
925 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
926 "synchronous to the picture."
927 msgstr ""
928
929 #
930 msgid "Australia"
931 msgstr "Australia"
932
933 #
934 msgid "Author: "
935 msgstr "Autor: "
936
937 #
938 msgid "Authoring mode"
939 msgstr "Tryb autoringu"
940
941 #
942 msgid "Auto"
943 msgstr "Auto"
944
945 #
946 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
947 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
948
949 #
950 msgid "Auto flesh"
951 msgstr "Auto flesh"
952
953 #
954 msgid "Auto scart switching"
955 msgstr "Auto przełączanie scart"
956
957 #
958 msgid "AutoTimer Editor"
959 msgstr "Edytor AutoTimera"
960
961 #
962 msgid "AutoTimer Filters"
963 msgstr "Filtry AutoTimera"
964
965 #
966 msgid "AutoTimer Services"
967 msgstr "Serwisy AutoTimera"
968
969 #
970 msgid "AutoTimer Settings"
971 msgstr "Ustawienia AutoTimera"
972
973 #
974 msgid "AutoTimer overview"
975 msgstr "Przegląd AutoTimera"
976
977 msgid ""
978 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
979 "criteria."
980 msgstr ""
981
982 #
983 msgid "Automatic"
984 msgstr "Automatycznie"
985
986 #
987 msgid "Automatic Scan"
988 msgstr "Automatyczne skanowanie"
989
990 msgid "Automatic volume adjustment"
991 msgstr ""
992
993 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
994 msgstr ""
995
996 msgid "Automatically change video resolution"
997 msgstr ""
998
999 msgid ""
1000 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1001 "resolution you are watching."
1002 msgstr ""
1003
1004 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1005 msgstr ""
1006
1007 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1008 msgstr ""
1009
1010 msgid "Automatically refresh EPG"
1011 msgstr ""
1012
1013 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1014 msgstr ""
1015
1016 #
1017 msgid "Autos & Vehicles"
1018 msgstr "Samochody & Pojazdy"
1019
1020 #
1021 msgid "Autowrite timer"
1022 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
1023
1024 #
1025 msgid "Available format variables"
1026 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
1027
1028 #
1029 msgid "B"
1030 msgstr "B"
1031
1032 #
1033 msgid "BA"
1034 msgstr "BA"
1035
1036 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1037 msgstr ""
1038
1039 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1040 msgstr ""
1041
1042 #
1043 msgid "BB"
1044 msgstr "BB"
1045
1046 #
1047 msgid "BER"
1048 msgstr "BER"
1049
1050 #
1051 msgid "BER:"
1052 msgstr "BER:"
1053
1054 #
1055 msgid "Back"
1056 msgstr "Powrót"
1057
1058 #
1059 msgid "Background"
1060 msgstr "Tło"
1061
1062 #
1063 msgid "Backup done."
1064 msgstr "Kopia skończona."
1065
1066 #
1067 msgid "Backup failed."
1068 msgstr "Kopia nieudana."
1069
1070 #
1071 msgid "Backup is running..."
1072 msgstr "Tworzenie kopii..."
1073
1074 #
1075 msgid "Backup system settings"
1076 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
1077
1078 #
1079 msgid "Band"
1080 msgstr "Pasmo"
1081
1082 #
1083 msgid "Bandwidth"
1084 msgstr "Szerokie pasmo"
1085
1086 #
1087 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1088 msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
1089
1090 #
1091 msgid "Begin of timespan"
1092 msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
1093
1094 #
1095 msgid "Begin time"
1096 msgstr "Czas rozpoczęcia"
1097
1098 #
1099 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1100 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1101
1102 #
1103 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1104 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1105
1106 #
1107 msgid "Behavior when a movie is started"
1108 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1109
1110 #
1111 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1112 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1113
1114 #
1115 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1116 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1117
1118 #
1119 msgid "Bitrate:"
1120 msgstr "Bitrate:"
1121
1122 #
1123 msgid "Block noise reduction"
1124 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1125
1126 #
1127 msgid "Blue boost"
1128 msgstr "Niebieski"
1129
1130 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1131 msgstr ""
1132
1133 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1134 msgstr ""
1135
1136 #
1137 msgid "Bookmarks"
1138 msgstr "Zakładki"
1139
1140 #
1141 msgid "Bouquets"
1142 msgstr "Bukiety"
1143
1144 #
1145 msgid "Brazil"
1146 msgstr "Brazylia"
1147
1148 #
1149 msgid "Brightness"
1150 msgstr "Jasność"
1151
1152 msgid "Browse for and connect to network shares"
1153 msgstr ""
1154
1155 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1156 msgstr ""
1157
1158 #
1159 msgid "Browse network neighbourhood"
1160 msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
1161
1162 #
1163 msgid "Burn DVD"
1164 msgstr "Wypal DVD"
1165
1166 #
1167 msgid "Burn existing image to DVD"
1168 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1169
1170 msgid "Burn to DVD"
1171 msgstr "Wypal na DVD..."
1172
1173 msgid "Burn your recordings to DVD"
1174 msgstr ""
1175
1176 #
1177 msgid "Bus: "
1178 msgstr "Bus:"
1179
1180 #
1181 msgid ""
1182 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1183 "displayed."
1184 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1185
1186 #
1187 msgid "C"
1188 msgstr "C"
1189
1190 #
1191 msgid "C-Band"
1192 msgstr "Pasmo C"
1193
1194 msgid "CDInfo"
1195 msgstr "CDInfo"
1196
1197 msgid ""
1198 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1199 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1200 msgstr ""
1201
1202 #
1203 msgid "CI assignment"
1204 msgstr "Zadania CI"
1205
1206 #
1207 msgid "CIFS share"
1208 msgstr "Podział CIFS"
1209
1210 #
1211 msgid "CVBS"
1212 msgstr "CVBS"
1213
1214 #
1215 msgid "Cable"
1216 msgstr "Kablówka"
1217
1218 #
1219 msgid "Cache Thumbnails"
1220 msgstr "Przechowuj miniatury"
1221
1222 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1223 msgstr ""
1224
1225 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1226 msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
1227
1228 #
1229 msgid "Canada"
1230 msgstr "Kanada"
1231
1232 #
1233 msgid "Cancel"
1234 msgstr "Anuluj"
1235
1236 #
1237 msgid "Cannot parse feed directory"
1238 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
1239
1240 #
1241 msgid "Capacity: "
1242 msgstr "Pojemność:"
1243
1244 #
1245 msgid "Card"
1246 msgstr "Karta"
1247
1248 #
1249 msgid "Catalan"
1250 msgstr "Hiszpański"
1251
1252 #
1253 msgid "Center screen at the lower border"
1254 msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
1255
1256 #
1257 msgid "Center screen at the upper border"
1258 msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
1259
1260 #
1261 msgid "Change active delay"
1262 msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
1263
1264 #
1265 msgid "Change bouquets in quickzap"
1266 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1267
1268 #
1269 msgid "Change default recording offset?"
1270 msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
1271
1272 #
1273 msgid "Change dir."
1274 msgstr "Zmień katalog"
1275
1276 #
1277 msgid "Change hostname"
1278 msgstr "Zmień nazwę hosta"
1279
1280 #
1281 msgid "Change pin code"
1282 msgstr "Zmień kod pin"
1283
1284 #
1285 msgid "Change service pin"
1286 msgstr "Zmien pin serwisowy"
1287
1288 #
1289 msgid "Change service pins"
1290 msgstr "Zmień piny serwisowe"
1291
1292 #
1293 msgid "Change setup pin"
1294 msgstr "Zmień pin ustawień"
1295
1296 #
1297 msgid "Change step size"
1298 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1299
1300 #
1301 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1302 msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
1303
1304 msgid "Changelog"
1305 msgstr ""
1306
1307 #
1308 msgid "Channel"
1309 msgstr "Wybierz kanał"
1310
1311 #
1312 msgid "Channel Selection"
1313 msgstr "Wybór kanału"
1314
1315 #
1316 msgid "Channel audio:"
1317 msgstr "Kanał audio:"
1318
1319 #
1320 msgid "Channel not in services list"
1321 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1322
1323 #
1324 msgid "Channel:"
1325 msgstr "Kanał:"
1326
1327 #
1328 msgid "Channellist menu"
1329 msgstr "Menu listy kanałów"
1330
1331 #
1332 msgid "Channels"
1333 msgstr "Kanały"
1334
1335 #
1336 msgid "Chap."
1337 msgstr "Rozdz."
1338
1339 #
1340 msgid "Chapter"
1341 msgstr "Rozdział"
1342
1343 #
1344 msgid "Chapter:"
1345 msgstr "Rozdział:"
1346
1347 #
1348 msgid "Check"
1349 msgstr "Sprawdź"
1350
1351 #
1352 msgid "Checking Filesystem..."
1353 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1354
1355 #
1356 msgid "Choose Tuner"
1357 msgstr "Wybierz tuner"
1358
1359 #
1360 msgid "Choose a wireless network"
1361 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1362
1363 #
1364 msgid "Choose backup files"
1365 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1366
1367 #
1368 msgid "Choose backup location"
1369 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1370
1371 #
1372 msgid "Choose bouquet"
1373 msgstr "Wybierz bukiet"
1374
1375 msgid "Choose image to download"
1376 msgstr ""
1377
1378 #
1379 msgid "Choose target folder"
1380 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1381
1382 #
1383 msgid "Choose upgrade source"
1384 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1385
1386 #
1387 msgid "Choose your Skin"
1388 msgstr "Wybierz Skina"
1389
1390 #
1391 msgid "Circular left"
1392 msgstr "Kołój w lewo"
1393
1394 #
1395 msgid "Circular right"
1396 msgstr "Kołój w prawo"
1397
1398 #
1399 msgid "Classic"
1400 msgstr "Klasyczny"
1401
1402 #
1403 msgid "Cleanup"
1404 msgstr "Czyść"
1405
1406 #
1407 msgid "Cleanup Wizard"
1408 msgstr "Kreator czyszczenia"
1409
1410 #
1411 msgid "Cleanup Wizard settings"
1412 msgstr "Kreator czyszczenia"
1413
1414 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1415 msgstr ""
1416
1417 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1418 msgstr ""
1419
1420 #
1421 msgid "CleanupWizard"
1422 msgstr "Kreator czyszczenia"
1423
1424 #
1425 msgid "Clear before scan"
1426 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1427
1428 #
1429 msgid "Clear history on Exit:"
1430 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1431
1432 #
1433 msgid "Clear log"
1434 msgstr "Wyczyść log"
1435
1436 #
1437 msgid "Close"
1438 msgstr "Zamknij"
1439
1440 #
1441 msgid "Close and forget changes"
1442 msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
1443
1444 #
1445 msgid "Close and save changes"
1446 msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
1447
1448 #
1449 msgid "Close title selection"
1450 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1451
1452 #
1453 msgid "Code rate high"
1454 msgstr "Poziom kodu wysoki"
1455
1456 #
1457 msgid "Code rate low"
1458 msgstr "Poziom kodu niski"
1459
1460 #
1461 msgid "Coderate HP"
1462 msgstr "Poziom kodu HP"
1463
1464 #
1465 msgid "Coderate LP"
1466 msgstr "Poziom kodu LP"
1467
1468 #
1469 msgid "Collection name"
1470 msgstr "Nazwa kolekcji"
1471
1472 #
1473 msgid "Collection settings"
1474 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1475
1476 #
1477 msgid "Color Format"
1478 msgstr "Format kolorów"
1479
1480 #
1481 msgid "Comedy"
1482 msgstr "Komedia"
1483
1484 #
1485 msgid "Command execution..."
1486 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1487
1488 #
1489 msgid "Command order"
1490 msgstr "Kolejność poleceń"
1491
1492 #
1493 msgid "Committed DiSEqC command"
1494 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1495
1496 #
1497 msgid "Common Interface"
1498 msgstr "Moduł Dostępu"
1499
1500 #
1501 msgid "Common Interface Assignment"
1502 msgstr "Zadania Modułu CI"
1503
1504 #
1505 msgid "CommonInterface"
1506 msgstr "Moduł CI"
1507
1508 #
1509 msgid "Communication"
1510 msgstr "Komunikacja"
1511
1512 #
1513 msgid "Compact Flash"
1514 msgstr "Compact Flash"
1515
1516 #
1517 msgid "Complete"
1518 msgstr "Zakończ"
1519
1520 #
1521 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1522 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1523
1524 msgid "Composition of the recording filenames"
1525 msgstr "Skład nazwy nagrania"
1526
1527 #
1528 msgid "Configuration Mode"
1529 msgstr "Tryb konfiguracji"
1530
1531 #
1532 msgid "Configuration for the Webinterface"
1533 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1534
1535 #
1536 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1537 msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
1538
1539 #
1540 msgid "Configure interface"
1541 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1542
1543 #
1544 msgid "Configure nameservers"
1545 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1546
1547 msgid "Configure your WLAN network interface"
1548 msgstr ""
1549
1550 #
1551 msgid "Configure your internal LAN"
1552 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1553
1554 #
1555 msgid "Configure your network again"
1556 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1557
1558 #
1559 msgid "Configure your wireless LAN again"
1560 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1561
1562 #
1563 msgid "Configuring"
1564 msgstr "Konfigurowanie"
1565
1566 #
1567 msgid "Conflicting timer"
1568 msgstr "Konflikt timera"
1569
1570 #
1571 msgid "Connect"
1572 msgstr "Połącz"
1573
1574 #
1575 msgid "Connect to a Wireless Network"
1576 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1577
1578 #
1579 msgid "Connected to"
1580 msgstr "Podłączony do"
1581
1582 #
1583 msgid "Connected!"
1584 msgstr "Połączony!"
1585
1586 #
1587 msgid "Constellation"
1588 msgstr "Konstelacja"
1589
1590 #
1591 msgid "Content does not fit on DVD!"
1592 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1593
1594 #
1595 msgid "Continue in background"
1596 msgstr "Kontynuuj w tle"
1597
1598 #
1599 msgid "Continue playing"
1600 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1601
1602 #
1603 msgid "Contrast"
1604 msgstr "Kontrast"
1605
1606 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1607 msgstr ""
1608
1609 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1610 msgstr ""
1611
1612 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1613 msgstr ""
1614
1615 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1616 msgstr ""
1617
1618 msgid "Control your internal system fan."
1619 msgstr ""
1620
1621 msgid "Control your kids's tv usage"
1622 msgstr ""
1623
1624 msgid "Control your system fan"
1625 msgstr ""
1626
1627 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1628 msgstr ""
1629
1630 #
1631 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1632 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1633
1634 #
1635 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1636 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1637
1638 #
1639 msgid "Could not open Picture in Picture"
1640 msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
1641
1642 #
1643 #, python-format
1644 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1645 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1646
1647 #
1648 msgid "Crashlog settings"
1649 msgstr "Ustawienia crashlog"
1650
1651 #
1652 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1653 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1654
1655 #
1656 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1657 msgstr "Ustawienia crashlog"
1658
1659 #
1660 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1661 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1662
1663 #
1664 msgid ""
1665 "Crashlogs found!\n"
1666 "Send them to Dream Multimedia?"
1667 msgstr ""
1668 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1669 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1670
1671 #
1672 msgid "Create DVD-ISO"
1673 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1674
1675 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1676 msgstr ""
1677
1678 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1679 msgstr ""
1680
1681 #
1682 msgid "Create a new AutoTimer."
1683 msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
1684
1685 #
1686 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1687 msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
1688
1689 #
1690 msgid "Create a new timer using the wizard"
1691 msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
1692
1693 #
1694 msgid "Create movie folder failed"
1695 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1696
1697 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1698 msgstr ""
1699
1700 msgid "Create remote timers"
1701 msgstr ""
1702
1703 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1704 msgstr ""
1705
1706 #
1707 #, python-format
1708 msgid "Creating directory %s failed."
1709 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1710
1711 #
1712 msgid "Creating partition failed"
1713 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1714
1715 #
1716 msgid "Croatian"
1717 msgstr "Chorwacki"
1718
1719 #
1720 msgid "Current Transponder"
1721 msgstr "Aktualny Transponder"
1722
1723 msgid "Current device: "
1724 msgstr ""
1725
1726 #
1727 msgid "Current settings:"
1728 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1729
1730 #
1731 msgid "Current value: "
1732 msgstr "Obecna wartość: "
1733
1734 #
1735 msgid "Current version:"
1736 msgstr "Aktualna wersja:"
1737
1738 msgid "Currently installed image"
1739 msgstr ""
1740
1741 #
1742 #, python-format
1743 msgid "Custom (%s)"
1744 msgstr "Zwykły (%s)"
1745
1746 #
1747 msgid "Custom location"
1748 msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
1749
1750 #
1751 msgid "Custom offset"
1752 msgstr "Niestandardowy offset"
1753
1754 #
1755 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1756 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1757
1758 #
1759 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1760 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1761
1762 #
1763 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1764 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1765
1766 #
1767 msgid "Customize"
1768 msgstr "Konfiguracja"
1769
1770 msgid "Customize Vali-XD skins"
1771 msgstr ""
1772
1773 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1774 msgstr ""
1775
1776 #
1777 msgid "Cut"
1778 msgstr "Wytnij"
1779
1780 msgid "Cut your movies"
1781 msgstr ""
1782
1783 msgid "Cut your movies."
1784 msgstr ""
1785
1786 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1787 msgstr ""
1788
1789 msgid ""
1790 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1791 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1792 "cut'.\n"
1793 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1794 msgstr ""
1795
1796 #
1797 msgid "Cutlist editor..."
1798 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1799
1800 #
1801 msgid "Czech"
1802 msgstr "Czeski"
1803
1804 #
1805 msgid "Czech Republic"
1806 msgstr "Czechy"
1807
1808 #
1809 msgid "D"
1810 msgstr "D"
1811
1812 #
1813 msgid "DHCP"
1814 msgstr "DHCP"
1815
1816 #
1817 msgid "DUAL LAYER DVD"
1818 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1819
1820 #
1821 msgid "DVB-S"
1822 msgstr "DVB-S"
1823
1824 #
1825 msgid "DVB-S2"
1826 msgstr "DVB-S2"
1827
1828 #
1829 msgid "DVD File Browser"
1830 msgstr "Przeglądarka DVD"
1831
1832 #
1833 msgid "DVD Player"
1834 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1835
1836 #
1837 msgid "DVD Titlelist"
1838 msgstr "Tytuły DVD"
1839
1840 #
1841 msgid "DVD media toolbox"
1842 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1843
1844 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1845 msgstr ""
1846
1847 msgid ""
1848 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1849 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1850 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1851 msgstr ""
1852
1853 #
1854 msgid "Danish"
1855 msgstr "Duński"
1856
1857 #
1858 msgid "Date"
1859 msgstr "Data"
1860
1861 #
1862 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1863 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1864
1865 #
1866 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1867 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1868
1869 #
1870 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1871 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1872
1873 #
1874 msgid "Decrease delay"
1875 msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
1876
1877 #
1878 #, python-format
1879 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1880 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
1881
1882 #
1883 msgid "Deep Standby"
1884 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1885
1886 #
1887 msgid "Default"
1888 msgstr "Domyślny"
1889
1890 #
1891 msgid "Default Settings"
1892 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1893
1894 #
1895 msgid "Default movie location"
1896 msgstr "Domyślna lokalizacja"
1897
1898 #
1899 msgid "Default services lists"
1900 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1901
1902 #
1903 msgid "Defaults"
1904 msgstr "Domyślne"
1905
1906 msgid "Define a startup service"
1907 msgstr ""
1908
1909 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
1910 msgstr ""
1911
1912 #
1913 msgid "Delay"
1914 msgstr "Opóźnienie"
1915
1916 #
1917 msgid "Delete"
1918 msgstr "Usuń"
1919
1920 #
1921 msgid "Delete crashlogs"
1922 msgstr "Usuń crashlogi"
1923
1924 #
1925 msgid "Delete entry"
1926 msgstr "Skasuj wpis"
1927
1928 #
1929 msgid "Delete failed!"
1930 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1931
1932 #
1933 msgid "Delete mount"
1934 msgstr "Usuń montowanie"
1935
1936 #
1937 #, python-format
1938 msgid ""
1939 "Delete no more configured satellite\n"
1940 "%s?"
1941 msgstr ""
1942 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1943 "%s?"
1944
1945 #
1946 msgid "Descending"
1947 msgstr "Malejąco"
1948
1949 #
1950 msgid "Description"
1951 msgstr "Opis"
1952
1953 #
1954 msgid "Deselect"
1955 msgstr "Odznacz"
1956
1957 #
1958 msgid "Destination directory"
1959 msgstr "Katalog docelowy"
1960
1961 #
1962 msgid "Details for extension: "
1963 msgstr "Szczegóły rozszerzenia: "
1964
1965 msgid "Details for plugin: "
1966 msgstr ""
1967
1968 #
1969 msgid "Detected HDD:"
1970 msgstr "Wykryto Hdd:"
1971
1972 #
1973 msgid "Detected NIMs:"
1974 msgstr "Wykryto NIMs:"
1975
1976 #
1977 msgid "DiSEqC"
1978 msgstr "DiSEqC"
1979
1980 #
1981 msgid "DiSEqC A/B"
1982 msgstr "DiSEqC A/B"
1983
1984 #
1985 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1986 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1987
1988 #
1989 msgid "DiSEqC mode"
1990 msgstr "Tryb DiSEqC"
1991
1992 #
1993 msgid "DiSEqC repeats"
1994 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1995
1996 #
1997 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1998 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
1999
2000 #
2001 msgid "Dialing:"
2002 msgstr "Wybieranie:"
2003
2004 #
2005 msgid "Digital contour removal"
2006 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
2007
2008 #
2009 msgid "Dir:"
2010 msgstr "Katalog:"
2011
2012 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2013 msgstr ""
2014
2015 #
2016 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2017 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
2018
2019 #
2020 #, python-format
2021 msgid "Directory %s nonexistent."
2022 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
2023
2024 #
2025 msgid "Directory browser"
2026 msgstr "Przeglądarka katalogów"
2027
2028 #
2029 msgid "Disable"
2030 msgstr "Wyłącz"
2031
2032 #
2033 msgid "Disable Picture in Picture"
2034 msgstr "Wyłącz PiP"
2035
2036 #
2037 msgid "Disable Subtitles"
2038 msgstr "Wyłącz napisy"
2039
2040 #
2041 msgid "Disable crashlog reporting"
2042 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
2043
2044 #
2045 msgid "Disable timer"
2046 msgstr "Wyłącz timer"
2047
2048 #
2049 msgid "Disabled"
2050 msgstr "Wyłączone"
2051
2052 #
2053 msgid "Discard changes and close plugin"
2054 msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
2055
2056 #
2057 msgid "Discard changes and close screen"
2058 msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
2059
2060 #
2061 msgid "Disconnect"
2062 msgstr "Rozłącz"
2063
2064 #
2065 msgid "Dish"
2066 msgstr "Antena"
2067
2068 #
2069 msgid "Display 16:9 content as"
2070 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2071
2072 #
2073 msgid "Display 4:3 content as"
2074 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
2075
2076 #
2077 msgid "Display >16:9 content as"
2078 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2079
2080 #
2081 msgid "Display Setup"
2082 msgstr "Ustawienia OLED"
2083
2084 #
2085 msgid "Display and Userinterface"
2086 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
2087
2088 #
2089 msgid "Display search results by:"
2090 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
2091
2092 msgid "Display your photos on the TV"
2093 msgstr ""
2094
2095 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2096 msgstr ""
2097
2098 #
2099 #, python-format
2100 msgid ""
2101 "Do you really want to REMOVE\n"
2102 "the plugin \"%s\"?"
2103 msgstr ""
2104 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
2105 "plugina \"%s\"?"
2106
2107 #
2108 msgid ""
2109 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2110 "This could take lots of time!"
2111 msgstr ""
2112 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
2113 "Czynność może zająć dużo czasu!"
2114
2115 #
2116 #, python-format
2117 msgid "Do you really want to delete %s?"
2118 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
2119
2120 #
2121 #, python-format
2122 msgid ""
2123 "Do you really want to download\n"
2124 "the plugin \"%s\"?"
2125 msgstr ""
2126 "Czy chcesz ściągnąć\n"
2127 "plugina \"%s\" ?"
2128
2129 #
2130 msgid "Do you really want to exit?"
2131 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
2132
2133 #
2134 msgid ""
2135 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2136 "All data on the disk will be lost!"
2137 msgstr ""
2138 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
2139 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
2140
2141 #
2142 #, python-format
2143 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2144 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
2145
2146 #
2147 #, python-format
2148 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2149 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
2150
2151 #
2152 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2153 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
2154
2155 #
2156 msgid "Do you want to do a service scan?"
2157 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
2158
2159 #
2160 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2161 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
2162
2163 #, python-format
2164 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2165 msgstr ""
2166
2167 #
2168 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2169 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
2170
2171 #
2172 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2173 msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
2174
2175 #
2176 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2177 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
2178
2179 #
2180 msgid "Do you want to install the package:\n"
2181 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
2182
2183 #
2184 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2185 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
2186
2187 #
2188 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2189 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
2190
2191 #
2192 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2193 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
2194
2195 #
2196 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2197 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
2198
2199 #
2200 msgid "Do you want to restore your settings?"
2201 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
2202
2203 #
2204 msgid "Do you want to resume this playback?"
2205 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
2206
2207 #
2208 msgid "Do you want to see more entries?"
2209 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
2210
2211 #
2212 msgid ""
2213 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2214 "if needed?"
2215 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
2216
2217 #
2218 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2219 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
2220
2221 #
2222 msgid ""
2223 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2224 "After pressing OK, please wait!"
2225 msgstr ""
2226 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
2227 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2228
2229 #
2230 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2231 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
2232
2233 #
2234 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2235 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
2236
2237 #
2238 msgid "Don't ask, just send"
2239 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2240
2241 #
2242 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2243 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2244
2245 #
2246 #, python-format
2247 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2248 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2249
2250 #
2251 #, python-format
2252 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2253 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2254
2255 #
2256 msgid "Download"
2257 msgstr "Ładuj"
2258
2259 #, python-format
2260 msgid "Download %s from Server"
2261 msgstr ""
2262
2263 #
2264 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2265 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2266
2267 #
2268 msgid "Download Plugins"
2269 msgstr "Pobierz pluginy"
2270
2271 #
2272 msgid "Download Video"
2273 msgstr "Pobierz film"
2274
2275 msgid "Download files from Rapidshare"
2276 msgstr ""
2277
2278 #
2279 msgid "Download location"
2280 msgstr "Folder pobierania:"
2281
2282 #
2283 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
2284 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
2285
2286 #
2287 msgid "Downloadable new plugins"
2288 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2289
2290 #
2291 msgid "Downloadable plugins"
2292 msgstr "Pluginy do pobrania"
2293
2294 #
2295 msgid "Downloading"
2296 msgstr "Pobieranie..."
2297
2298 #
2299 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2300 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2301
2302 #
2303 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2304 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2305
2306 #
2307 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2308 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2309
2310 #
2311 msgid "Dreambox software because updates are available."
2312 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2313
2314 #
2315 msgid "Duration: "
2316 msgstr "Trwanie: "
2317
2318 #
2319 msgid "Dutch"
2320 msgstr "Holenderski"
2321
2322 #
2323 msgid "Dynamic contrast"
2324 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2325
2326 #
2327 msgid "E"
2328 msgstr "E"
2329
2330 #
2331 msgid "EPG Selection"
2332 msgstr "Wybór EPG"
2333
2334 #
2335 msgid "EPG encoding"
2336 msgstr "Kodowanie EPG"
2337
2338 msgid ""
2339 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2340 "is idleing\n"
2341 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2342 "epg information on these channels."
2343 msgstr ""
2344
2345 #
2346 #, python-format
2347 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2348 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2349
2350 #
2351 msgid "East"
2352 msgstr "Wschód"
2353
2354 #
2355 msgid "Edit"
2356 msgstr "Edytuj"
2357
2358 #
2359 msgid "Edit AutoTimer"
2360 msgstr "Edytuj AutoTimer"
2361
2362 #
2363 msgid "Edit AutoTimer filters"
2364 msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
2365
2366 #
2367 msgid "Edit AutoTimer services"
2368 msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
2369
2370 #
2371 msgid "Edit DNS"
2372 msgstr "Edytuj DNS"
2373
2374 #
2375 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2376 msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
2377
2378 #
2379 msgid "Edit Title"
2380 msgstr "Edytuj Tytuł"
2381
2382 #
2383 msgid "Edit bouquets list"
2384 msgstr "Edytuj listę bukietów"
2385
2386 #
2387 msgid "Edit chapters of current title"
2388 msgstr "Edycja rozdziału"
2389
2390 #
2391 msgid "Edit new timer defaults"
2392 msgstr "Edytuj domyślne timery"
2393
2394 #
2395 msgid "Edit selected AutoTimer"
2396 msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
2397
2398 #
2399 msgid "Edit services list"
2400 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2401
2402 #
2403 msgid "Edit settings"
2404 msgstr "Edytuj ustawienia"
2405
2406 msgid "Edit tags of recorded movies"
2407 msgstr ""
2408
2409 msgid "Edit tags of recorded movies."
2410 msgstr ""
2411
2412 #
2413 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2414 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2415
2416 #
2417 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2418 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2419
2420 #
2421 msgid "Edit title"
2422 msgstr "Edytuj tytuł"
2423
2424 #
2425 msgid "Edit upgrade source url."
2426 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2427
2428 #
2429 msgid "Editing"
2430 msgstr "Edytowanie"
2431
2432 #
2433 msgid "Editor for new AutoTimers"
2434 msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
2435
2436 #
2437 msgid "Education"
2438 msgstr "Nauka"
2439
2440 #
2441 msgid "Electronic Program Guide"
2442 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2443
2444 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2445 msgstr ""
2446
2447 #
2448 msgid "Enable"
2449 msgstr "Włącz"
2450
2451 #
2452 msgid "Enable /media"
2453 msgstr "Włącz katalog /media"
2454
2455 #
2456 msgid "Enable 5V for active antenna"
2457 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2458
2459 #
2460 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2461 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2462
2463 #
2464 msgid "Enable Filtering"
2465 msgstr "Włącz filtrowanie"
2466
2467 #
2468 msgid "Enable HTTP Access"
2469 msgstr "Włącz dostęp HTTP"
2470
2471 #
2472 msgid "Enable HTTP Authentication"
2473 msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
2474
2475 #
2476 msgid "Enable HTTPS Access"
2477 msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
2478
2479 #
2480 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2481 msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
2482
2483 #
2484 msgid "Enable Service Restriction"
2485 msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
2486
2487 #
2488 msgid "Enable Streaming Authentication"
2489 msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
2490
2491 #
2492 msgid "Enable multiple bouquets"
2493 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2494
2495 #
2496 msgid "Enable parental control"
2497 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2498
2499 #
2500 msgid ""
2501 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2502 "extension menu."
2503 msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
2504
2505 #
2506 msgid "Enable timer"
2507 msgstr "Włącz timer"
2508
2509 #
2510 msgid "Enabled"
2511 msgstr "Włączone"
2512
2513 #
2514 msgid ""
2515 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2516 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2517 msgstr ""
2518 "Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
2519 "specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
2520
2521 #
2522 msgid "Encrypted: "
2523 msgstr "Odkodowany:"
2524
2525 #
2526 msgid "Encryption"
2527 msgstr "Szyfrowanie"
2528
2529 #
2530 msgid "Encryption Key"
2531 msgstr "Klucz szyfrujący"
2532
2533 #
2534 msgid "Encryption Keytype"
2535 msgstr "Typ klucza kodowania"
2536
2537 #
2538 msgid "Encryption Type"
2539 msgstr "Typ szyfrowania"
2540
2541 #
2542 msgid "Encryption:"
2543 msgstr "Kodowanie:"
2544
2545 #
2546 msgid "End of \"after event\" timespan"
2547 msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
2548
2549 #
2550 msgid "End of timespan"
2551 msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
2552
2553 #
2554 msgid "End time"
2555 msgstr "Czas zakończenia"
2556
2557 #
2558 msgid "EndTime"
2559 msgstr "Czas zakończenia"
2560
2561 #
2562 msgid "English"
2563 msgstr "Angielski"
2564
2565 msgid ""
2566 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2567 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2568 msgstr ""
2569
2570 #
2571 msgid ""
2572 "Enigma2 Skinselector\n"
2573 "\n"
2574 "If you experience any problems please contact\n"
2575 "stephan@reichholf.net\n"
2576 "\n"
2577 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2578 msgstr ""
2579 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2580 "\n"
2581 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2582 "stephan@reichholf.net\n"
2583 "\n"
2584 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2585
2586 #
2587 msgid "Enter Fast Forward at speed"
2588 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
2589
2590 #
2591 msgid "Enter IP to scan..."
2592 msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
2593
2594 #
2595 msgid "Enter Rewind at speed"
2596 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
2597
2598 #
2599 msgid "Enter main menu..."
2600 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2601
2602 #
2603 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2604 msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
2605
2606 #
2607 msgid "Enter options:"
2608 msgstr "Wpisz opcje:"
2609
2610 #
2611 msgid "Enter password:"
2612 msgstr "Wpisz hasło:"
2613
2614 #
2615 msgid "Enter pin code"
2616 msgstr "Wpisz pin"
2617
2618 #
2619 msgid "Enter share directory:"
2620 msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
2621
2622 #
2623 msgid "Enter share name:"
2624 msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
2625
2626 #
2627 msgid "Enter the service pin"
2628 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2629
2630 #
2631 msgid "Enter user and password for host: "
2632 msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
2633
2634 #
2635 msgid "Enter username:"
2636 msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
2637
2638 #
2639 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2640 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2641
2642 #
2643 msgid "Enter your search term(s)"
2644 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2645
2646 #
2647 msgid "Entertainment"
2648 msgstr "Rozrywka"
2649
2650 #
2651 msgid "Error"
2652 msgstr "Błąd"
2653
2654 #
2655 msgid "Error executing plugin"
2656 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2657
2658 #
2659 #, python-format
2660 msgid ""
2661 "Error: %s\n"
2662 "Retry?"
2663 msgstr ""
2664 "Błąd: %s\n"
2665 "Ponowić?"
2666
2667 #
2668 msgid "Estonian"
2669 msgstr "Estoński"
2670
2671 #
2672 msgid "Eventview"
2673 msgstr "Widok wydarzenia"
2674
2675 #
2676 msgid "Everything is fine"
2677 msgstr "Wszystko jest OK"
2678
2679 #
2680 msgid "Exact match"
2681 msgstr "Dokładne dopasowanie"
2682
2683 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2684 msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
2685
2686 #
2687 msgid "Exclude"
2688 msgstr "Wyklucz"
2689
2690 #
2691 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2692 msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
2693
2694 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2695 msgstr ""
2696
2697 #
2698 msgid "Execution Progress:"
2699 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2700
2701 #
2702 msgid "Execution finished!!"
2703 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2704
2705 #
2706 msgid "Exif"
2707 msgstr "Exif"
2708
2709 #
2710 msgid "Exit"
2711 msgstr "Wyjście"
2712
2713 #
2714 msgid "Exit editor"
2715 msgstr "Opuść edytor"
2716
2717 msgid "Exit input device selection."
2718 msgstr ""
2719
2720 #
2721 msgid "Exit network wizard"
2722 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2723
2724 #
2725 msgid "Exit the cleanup wizard"
2726 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2727
2728 #
2729 msgid "Exit the wizard"
2730 msgstr "Opuść kreator"
2731
2732 #
2733 msgid "Exit wizard"
2734 msgstr "Opuść kreatora"
2735
2736 #
2737 msgid "Expert"
2738 msgstr "Ekspert"
2739
2740 #
2741 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2742 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2743
2744 #
2745 msgid "Extended Setup..."
2746 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2747
2748 #
2749 msgid "Extended Software"
2750 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
2751
2752 #
2753 msgid "Extended Software Plugin"
2754 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
2755
2756 #
2757 msgid "Extensions"
2758 msgstr "Rozszerzenia"
2759
2760 #
2761 msgid "Extensions management"
2762 msgstr "Zarządzanie dodatkami"
2763
2764 #
2765 msgid "FEC"
2766 msgstr "FEC"
2767
2768 msgid ""
2769 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2770 "a server using the file transfer protocol."
2771 msgstr ""
2772
2773 #
2774 msgid "Factory reset"
2775 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2776
2777 #
2778 msgid "Failed"
2779 msgstr "Błąd"
2780
2781 #
2782 #, python-format
2783 msgid "Fan %d"
2784 msgstr "Fan %d"
2785
2786 #
2787 #, python-format
2788 msgid "Fan %d PWM"
2789 msgstr "Fan %d PWM"
2790
2791 #
2792 #, python-format
2793 msgid "Fan %d Voltage"
2794 msgstr "Fan %d Napięcie"
2795
2796 #
2797 msgid "Fast"
2798 msgstr "Szybko"
2799
2800 #
2801 msgid "Fast DiSEqC"
2802 msgstr "Szybki DiSEqC"
2803
2804 #
2805 msgid "Fast Forward speeds"
2806 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2807
2808 #
2809 msgid "Fast epoch"
2810 msgstr "Szybka epoka"
2811
2812 #
2813 msgid "Favourites"
2814 msgstr "Ulubione"
2815
2816 #
2817 msgid "Fetching feed entries"
2818 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
2819
2820 #
2821 msgid "Fetching search entries"
2822 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
2823
2824 #
2825 msgid "Filesystem Check"
2826 msgstr "Sprawdź system plików"
2827
2828 #
2829 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2830 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
2831
2832 #
2833 msgid "Film & Animation"
2834 msgstr "Film & Animacja"
2835
2836 #
2837 msgid "Filter"
2838 msgstr "Filtr"
2839
2840 #
2841 msgid ""
2842 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2843 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2844 "it's Description.\n"
2845 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2846 msgstr ""
2847 "Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
2848 "ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
2849 "np. Opis.\n"
2850 "Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
2851
2852 #
2853 msgid "Finetune"
2854 msgstr "Strojenie"
2855
2856 #
2857 msgid "Finished"
2858 msgstr "Skończone"
2859
2860 #
2861 msgid "Finished configuring your network"
2862 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
2863
2864 #
2865 msgid "Finished restarting your network"
2866 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
2867
2868 #
2869 msgid "Finnish"
2870 msgstr "Fiński"
2871
2872 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
2873 msgstr ""
2874
2875 #
2876 msgid ""
2877 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2878 msgstr ""
2879 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
2880 "flash'era."
2881
2882 #
2883 msgid "Flash"
2884 msgstr "Flash"
2885
2886 #
2887 msgid "Flashing failed"
2888 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
2889
2890 #
2891 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2892 msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
2893
2894 #
2895 msgid "Format"
2896 msgstr "Format"
2897
2898 #
2899 #, python-format
2900 msgid ""
2901 "Found a total of %d matching Events.\n"
2902 "%d Timer were added and %d modified."
2903 msgstr ""
2904 "Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
2905 "%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
2906
2907 #
2908 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2909 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
2910
2911 #
2912 msgid "Frame size in full view"
2913 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
2914
2915 #
2916 msgid "France"
2917 msgstr "Francja"
2918
2919 #
2920 msgid "French"
2921 msgstr "Francuski"
2922
2923 #
2924 msgid "Frequency"
2925 msgstr "Częstotliwość"
2926
2927 #
2928 msgid "Frequency bands"
2929 msgstr "Pasma częstotliwości"
2930
2931 #
2932 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2933 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
2934
2935 #
2936 msgid "Frequency steps"
2937 msgstr "Stopnie częstotliwości"
2938
2939 #
2940 msgid "Fri"
2941 msgstr "Pią"
2942
2943 #
2944 msgid "Friday"
2945 msgstr "Piątek"
2946
2947 #
2948 msgid "Frisian"
2949 msgstr "Fryzyjski"
2950
2951 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
2952 msgstr ""
2953
2954 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
2955 msgstr ""
2956
2957 #
2958 #, python-format
2959 msgid "Frontprocessor version: %d"
2960 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
2961
2962 #
2963 msgid "Fsck failed"
2964 msgstr "Fsck zawiódł"
2965
2966 #
2967 msgid ""
2968 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2969 "Do you want to Restart the GUI now?"
2970 msgstr ""
2971 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
2972 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
2973
2974 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
2975 msgstr ""
2976
2977 msgid ""
2978 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
2979 msgstr ""
2980
2981 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
2982 msgstr ""
2983
2984 #
2985 msgid "Gaming"
2986 msgstr "Gry"
2987
2988 #
2989 msgid "Gateway"
2990 msgstr "Brama"
2991
2992 #
2993 msgid "General AC3 Delay"
2994 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
2995
2996 #
2997 msgid "General AC3 delay (ms)"
2998 msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
2999
3000 #
3001 msgid "General PCM Delay"
3002 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
3003
3004 #
3005 msgid "General PCM delay (ms)"
3006 msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
3007
3008 #
3009 msgid "Genre"
3010 msgstr "Gatunek"
3011
3012 #
3013 msgid "Genuine Dreambox"
3014 msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
3015
3016 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
3017 msgstr "Weryfikacja autentyczności Dreamboxa nieudana!"
3018
3019 msgid "Genuine Dreambox verification"
3020 msgstr ""
3021
3022 #
3023 msgid "German"
3024 msgstr "Niemiecki"
3025
3026 msgid "German storm information"
3027 msgstr ""
3028
3029 msgid "German traffic information"
3030 msgstr ""
3031
3032 #
3033 msgid "Germany"
3034 msgstr "Niemcy"
3035
3036 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3037 msgstr ""
3038
3039 msgid "Get latest experimental image"
3040 msgstr ""
3041
3042 msgid "Get latest release image"
3043 msgstr ""
3044
3045 #
3046 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3047 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
3048
3049 #
3050 msgid "Global delay"
3051 msgstr "Globalne opóźnienie"
3052
3053 #
3054 msgid "Goto 0"
3055 msgstr "Idź do 0"
3056
3057 #
3058 msgid "Goto position"
3059 msgstr "Idź na pozycje"
3060
3061 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3062 msgstr ""
3063
3064 msgid ""
3065 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3066 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3067 msgstr ""
3068
3069 #
3070 msgid "Graphical Multi EPG"
3071 msgstr "Graficzny Multi EPG"
3072
3073 #
3074 msgid "Great Britain"
3075 msgstr "Wielka Brytania"
3076
3077 #
3078 msgid "Greek"
3079 msgstr "Grecki"
3080
3081 #
3082 msgid "Green boost"
3083 msgstr "Zielony"
3084
3085 msgid ""
3086 "Growlee allows your Dreambox to send short messages using the growl "
3087 "protocol\n"
3088 "like Recording started notifications to a PC running a growl client"
3089 msgstr ""
3090
3091 #
3092 msgid "Guard Interval"
3093 msgstr "Ochrona odstępu"
3094
3095 #
3096 msgid "Guard interval mode"
3097 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
3098
3099 #
3100 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3101 msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
3102
3103 #
3104 msgid "HD videos"
3105 msgstr "Filmy HD"
3106
3107 #
3108 msgid "HTTP Port"
3109 msgstr "Port HTTP"
3110
3111 #
3112 msgid "HTTPS Port"
3113 msgstr "Port HTTPS"
3114
3115 #
3116 msgid "Harddisk"
3117 msgstr "Dysk twardy..."
3118
3119 #
3120 msgid "Harddisk setup"
3121 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
3122
3123 #
3124 msgid "Harddisk standby after"
3125 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
3126
3127 #
3128 msgid "Help"
3129 msgstr "Pomoc"
3130
3131 #
3132 msgid "Hidden network SSID"
3133 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
3134
3135 #
3136 msgid "Hidden networkname"
3137 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
3138
3139 #
3140 msgid "Hierarchy Information"
3141 msgstr "Informacja hierarchii"
3142
3143 #
3144 msgid "Hierarchy mode"
3145 msgstr "Tryb hierarchii"
3146
3147 #
3148 msgid "High bitrate support"
3149 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
3150
3151 #
3152 msgid "History"
3153 msgstr "Historia"
3154
3155 #
3156 msgid "Holland"
3157 msgstr "Holandia"
3158
3159 #
3160 msgid "Hong Kong"
3161 msgstr "Hong Kong"
3162
3163 #
3164 msgid "Horizontal"
3165 msgstr "Pozioma [H]"
3166
3167 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3168 msgstr ""
3169
3170 #
3171 msgid "How many minutes do you want to record?"
3172 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
3173
3174 #
3175 msgid "How to handle found crashlogs?"
3176 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
3177
3178 #
3179 msgid "Howto & Style"
3180 msgstr "Porady & Styl"
3181
3182 #
3183 msgid "Hue"
3184 msgstr "Barwa"
3185
3186 #
3187 msgid "Hungarian"
3188 msgstr "Węgierski"
3189
3190 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3191 msgstr ""
3192
3193 #
3194 msgid "IP Address"
3195 msgstr "Adres IP"
3196
3197 #
3198 msgid "IP:"
3199 msgstr "IP:"
3200
3201 msgid "IRC Client for Enigma2"
3202 msgstr ""
3203
3204 #
3205 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3206 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
3207
3208 #
3209 msgid "ISO path"
3210 msgstr "Ścieżka ISO"
3211
3212 #
3213 msgid "Icelandic"
3214 msgstr "Islandzki"
3215
3216 #
3217 #, python-format
3218 msgid ""
3219 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3220 "event if it records at least 80% of the it."
3221 msgstr ""
3222 "Jeśli to jest włączone na istniejącym timerze wtedy będzie też za nagraniem "
3223 "jeśli nagrywa ostanie 80% of tego."
3224
3225 #
3226 msgid ""
3227 "If you see this, something is wrong with\n"
3228 "your scart connection. Press OK to return."
3229 msgstr ""
3230 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
3231 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
3232
3233 #
3234 msgid ""
3235 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3236 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3237 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3238 "possible.\n"
3239 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3240 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3241 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3242 "step.\n"
3243 "If you are happy with the result, press OK."
3244 msgstr ""
3245 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
3246 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
3247 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
3248 "wartości.\n"
3249 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
3250 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
3251 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
3252 "kolejnym kroku.\n"
3253 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
3254
3255 #
3256 msgid "Image flash utility"
3257 msgstr "Narzędzia flash'a"
3258
3259 #
3260 msgid "Import AutoTimer"
3261 msgstr "Importuj AutoTimera"
3262
3263 #
3264 msgid "Import existing Timer"
3265 msgstr "Importuj istniejący Timer"
3266
3267 #
3268 msgid "Import from EPG"
3269 msgstr "Importuj z EPG"
3270
3271 #
3272 msgid "In Progress"
3273 msgstr "W toku"
3274
3275 #
3276 msgid ""
3277 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3278 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
3279
3280 #
3281 msgid "Include"
3282 msgstr "Dołącz"
3283
3284 #
3285 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3286 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
3287
3288 #
3289 msgid "Increase delay"
3290 msgstr "Zwiększ opóźnienie"
3291
3292 #
3293 #, python-format
3294 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3295 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
3296
3297 #
3298 msgid "Increased voltage"
3299 msgstr "Zwiększone napięcie"
3300
3301 #
3302 msgid "Index"
3303 msgstr "Indeks"
3304
3305 #
3306 msgid "India"
3307 msgstr "Indie"
3308
3309 #
3310 msgid "Info"
3311 msgstr "Info"
3312
3313 #
3314 msgid "InfoBar"
3315 msgstr "Pasek info"
3316
3317 #
3318 msgid "Infobar timeout"
3319 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
3320
3321 #
3322 msgid "Information"
3323 msgstr "Informacje"
3324
3325 #
3326 msgid "Init"
3327 msgstr "Init"
3328
3329 #
3330 msgid "Initial location in new timers"
3331 msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
3332
3333 #
3334 msgid "Initialization"
3335 msgstr "Inicjalizacja"
3336
3337 #
3338 msgid "Initialize"
3339 msgstr "Inicjuj"
3340
3341 #
3342 msgid "Initializing Harddisk..."
3343 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3344
3345 #
3346 msgid "Input"
3347 msgstr "Info"
3348
3349 msgid "Input device setup"
3350 msgstr ""
3351
3352 msgid "Input devices"
3353 msgstr ""
3354
3355 #
3356 msgid "Install"
3357 msgstr "Instalacja"
3358
3359 #
3360 msgid "Install a new image with a USB stick"
3361 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3362
3363 #
3364 msgid "Install a new image with your web browser"
3365 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3366
3367 #
3368 msgid "Install extensions."
3369 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3370
3371 #
3372 msgid "Install local extension"
3373 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3374
3375 #
3376 msgid "Install or remove finished."
3377 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3378
3379 #
3380 msgid "Install settings, skins, software..."
3381 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3382
3383 #
3384 msgid "Installation finished."
3385 msgstr "Instalacja zakończona."
3386
3387 #
3388 msgid "Installing"
3389 msgstr "Instalowanie"
3390
3391 #
3392 msgid "Installing Software..."
3393 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3394
3395 #
3396 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3397 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3398
3399 #
3400 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3401 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3402
3403 #
3404 msgid "Installing package content... Please wait..."
3405 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3406
3407 #
3408 msgid "Instant Record..."
3409 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3410
3411 #
3412 msgid "Instant record location"
3413 msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
3414
3415 #
3416 msgid "Integrated Ethernet"
3417 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
3418
3419 #
3420 msgid "Integrated Wireless"
3421 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
3422
3423 #
3424 msgid "Interface: "
3425 msgstr "Interfejs: "
3426
3427 #
3428 msgid "Intermediate"
3429 msgstr "Pośrednia"
3430
3431 #
3432 msgid "Internal Flash"
3433 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3434
3435 msgid "Internal LAN adapter."
3436 msgstr "Wewnętrzny adapter LAN."
3437
3438 msgid "Internal firmware updater"
3439 msgstr ""
3440
3441 #
3442 msgid "Invalid Location"
3443 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3444
3445 #
3446 #, python-format
3447 msgid "Invalid directory selected: %s"
3448 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3449
3450 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3451 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3452 msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
3453
3454 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3455 msgid "Invalid response from server."
3456 msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
3457
3458 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3459 #, python-format
3460 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3461 msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
3462
3463 #
3464 msgid "Invalid selection"
3465 msgstr "Zły wybór"
3466
3467 #
3468 msgid "Inversion"
3469 msgstr "Inversja"
3470
3471 #
3472 msgid "Ipkg"
3473 msgstr "Ipkg"
3474
3475 #
3476 msgid "Ireland"
3477 msgstr "Irlandia"
3478
3479 #
3480 msgid "Is this videomode ok?"
3481 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3482
3483 #
3484 msgid "Israel"
3485 msgstr "Izrael"
3486
3487 #
3488 msgid ""
3489 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3490 "deny specific ones.\n"
3491 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3492 "Service (inside a Bouquet).\n"
3493 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3494 msgstr ""
3495 "Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
3496 "odmówić jednemu.\n"
3497 "Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
3498 "(w środku bukietu).\n"
3499 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3500
3501 #
3502 msgid "Italian"
3503 msgstr "Włoski"
3504
3505 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3506 msgstr ""
3507
3508 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3509 msgstr ""
3510
3511 #
3512 msgid "Italy"
3513 msgstr "Włochy"
3514
3515 #
3516 msgid "Japan"
3517 msgstr "Japonia"
3518
3519 #
3520 msgid "Job View"
3521 msgstr "Podgląd zajęć"
3522
3523 #
3524 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3525 msgid "Just Scale"
3526 msgstr "Po prostu skaluj"
3527
3528 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3529 msgstr ""
3530
3531 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3532 msgstr ""
3533
3534 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3535 msgstr ""
3536
3537 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3538 msgstr ""
3539
3540 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3541 msgstr ""
3542
3543 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3544 msgstr ""
3545
3546 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3547 msgstr ""
3548
3549 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3550 msgstr ""
3551
3552 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3553 msgstr ""
3554
3555 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3556 msgstr ""
3557
3558 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3559 msgstr ""
3560
3561 msgid "Kerni's simple skin"
3562 msgstr ""
3563
3564 msgid "Kerni-HD1 skin"
3565 msgstr ""
3566
3567 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3568 msgstr ""
3569
3570 msgid "Kernis HD1 skin"
3571 msgstr ""
3572
3573 #
3574 #, python-format
3575 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3576 msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
3577
3578 #
3579 #, python-format
3580 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3581 msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
3582
3583 #
3584 msgid "Keyboard"
3585 msgstr "Klawiatura..."
3586
3587 #
3588 msgid "Keyboard Map"
3589 msgstr "Mapa klawiatury"
3590
3591 #
3592 msgid "Keyboard Setup"
3593 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3594
3595 #
3596 msgid "Keymap"
3597 msgstr "Mapa klawiszy"
3598
3599 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3600 msgstr ""
3601
3602 #
3603 msgid "LAN Adapter"
3604 msgstr "Adapter LAN"
3605
3606 msgid "LAN connection"
3607 msgstr "Połączenie LAN"
3608
3609 #
3610 msgid "LNB"
3611 msgstr "LNB"
3612
3613 #
3614 msgid "LOF"
3615 msgstr "LOF"
3616
3617 #
3618 msgid "LOF/H"
3619 msgstr "LOF/H"
3620
3621 #
3622 msgid "LOF/L"
3623 msgstr "LOF/L"
3624
3625 #
3626 msgid "Language"
3627 msgstr "Język"
3628
3629 #
3630 msgid "Language selection"
3631 msgstr "Wybór języka"
3632
3633 #
3634 msgid "Last config"
3635 msgstr "Ostatnie ust"
3636
3637 #
3638 msgid "Last speed"
3639 msgstr "Ostatnia prędkość"
3640
3641 #
3642 msgid "Latitude"
3643 msgstr "Szerokość geogr."
3644
3645 #
3646 msgid "Latvian"
3647 msgstr "Łotewski"
3648
3649 #
3650 msgid "Leave DVD Player?"
3651 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3652
3653 #
3654 msgid "Left"
3655 msgstr "Lewo"
3656
3657 #
3658 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3659 msgid "Letterbox"
3660 msgstr "Letterbox"
3661
3662 #
3663 msgid "Limit east"
3664 msgstr "Limit wschodni"
3665
3666 #
3667 msgid "Limit west"
3668 msgstr "Limit zachodni"
3669
3670 #
3671 msgid "Limited character set for recording filenames"
3672 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3673
3674 #
3675 msgid "Limits off"
3676 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3677
3678 #
3679 msgid "Limits on"
3680 msgstr "Limity właczony"
3681
3682 #
3683 msgid "Link Quality:"
3684 msgstr "Jakość sygnału:"
3685
3686 #
3687 msgid "Link:"
3688 msgstr "Łącze:"
3689
3690 #
3691 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3692 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3693
3694 #
3695 msgid "List of Storage Devices"
3696 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3697
3698 msgid "Listen and record internet radio"
3699 msgstr ""
3700
3701 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3702 msgstr ""
3703
3704 #
3705 msgid "Lithuanian"
3706 msgstr "Litewski"
3707
3708 #
3709 msgid "Load"
3710 msgstr "Otwórz"
3711
3712 #
3713 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3714 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3715
3716 #
3717 msgid "Load feed on startup:"
3718 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3719
3720 #
3721 msgid "Load movie-length"
3722 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3723
3724 #
3725 msgid "Local Network"
3726 msgstr "Sieć lokalna"
3727
3728 #
3729 msgid "Local share name"
3730 msgstr "Lokalna nazwa udziału"
3731
3732 #
3733 msgid "Location"
3734 msgstr "Lokalizacja"
3735
3736 #
3737 msgid "Location for instant recordings"
3738 msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
3739
3740 #
3741 msgid "Lock:"
3742 msgstr "Block:"
3743
3744 #
3745 msgid "Log results to harddisk"
3746 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3747
3748 #
3749 msgid "Long Keypress"
3750 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3751
3752 msgid "Long filenames"
3753 msgstr "Długie nazwy"
3754
3755 #
3756 msgid "Longitude"
3757 msgstr "Długość geogr."
3758
3759 #
3760 msgid "Lower bound of timespan."
3761 msgstr "Dolny horyzont czasowy"
3762
3763 #
3764 msgid ""
3765 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3766 "are not taken into account!"
3767 msgstr ""
3768 "Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
3769 "nie jest brany dla tego konta!"
3770
3771 #
3772 msgid "MMC Card"
3773 msgstr "Karta MMC"
3774
3775 #
3776 msgid "MORE"
3777 msgstr "Więcej"
3778
3779 #
3780 msgid "Main menu"
3781 msgstr "Menu Główne"
3782
3783 #
3784 msgid "Mainmenu"
3785 msgstr "Menu Główne"
3786
3787 #
3788 msgid "Make this mark an 'in' point"
3789 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3790
3791 #
3792 msgid "Make this mark an 'out' point"
3793 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
3794
3795 #
3796 msgid "Make this mark just a mark"
3797 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
3798
3799 #
3800 msgid "Manage extensions"
3801 msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
3802
3803 msgid "Manage local files"
3804 msgstr ""
3805
3806 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3807 msgstr ""
3808
3809 msgid "Manage logos to display at boottime"
3810 msgstr ""
3811
3812 #
3813 msgid "Manage network shares"
3814 msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
3815
3816 msgid ""
3817 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3818 msgstr ""
3819
3820 #
3821 msgid "Manage your network shares..."
3822 msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
3823
3824 #
3825 msgid "Manage your receiver's software"
3826 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
3827
3828 #
3829 msgid "Manual Scan"
3830 msgstr "Ręczne skanowanie"
3831
3832 #
3833 msgid "Manual transponder"
3834 msgstr "Własny transponder"
3835
3836 #
3837 msgid "Manufacturer"
3838 msgstr "Producent"
3839
3840 #
3841 msgid "Margin after record"
3842 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
3843
3844 #
3845 msgid "Margin before record (minutes)"
3846 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
3847
3848 #
3849 #, python-format
3850 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
3851 msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
3852
3853 #
3854 msgid "Match title"
3855 msgstr "Dopasuj tytuł"
3856
3857 #
3858 #, python-format
3859 msgid "Match title: %s"
3860 msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
3861
3862 #
3863 msgid "Max. Bitrate: "
3864 msgstr "Max. Bitrate: "
3865
3866 #
3867 msgid "Maximum duration (in m)"
3868 msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
3869
3870 #
3871 msgid ""
3872 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
3873 "time (without offset) it won't be matched."
3874 msgstr ""
3875 "Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
3876 "(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
3877
3878 #
3879 msgid "Media player"
3880 msgstr "Odtwarzacz"
3881
3882 #
3883 msgid "MediaPlayer"
3884 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
3885
3886 msgid ""
3887 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
3888 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
3889 msgstr ""
3890
3891 msgid ""
3892 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
3893 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
3894 "view cover and album information."
3895 msgstr ""
3896
3897 #
3898 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
3899 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
3900
3901 #
3902 msgid "Medium is not empty!"
3903 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
3904
3905 #
3906 msgid "Menu"
3907 msgstr "Menu"
3908
3909 msgid "Merlin Music Player and iDream"
3910 msgstr ""
3911
3912 #
3913 msgid "Message"
3914 msgstr "Wiadomość"
3915
3916 #
3917 msgid "Message..."
3918 msgstr "Wiadomość..."
3919
3920 #
3921 msgid "Mexico"
3922 msgstr "Meksyk"
3923
3924 #
3925 msgid "Mkfs failed"
3926 msgstr "Mkfs zawiódł"
3927
3928 #
3929 msgid "Mode"
3930 msgstr "Tryb"
3931
3932 #
3933 msgid "Model: "
3934 msgstr "Model: "
3935
3936 #
3937 msgid "Modify existing timers"
3938 msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
3939
3940 #
3941 msgid "Modulation"
3942 msgstr "Modulacja"
3943
3944 #
3945 msgid "Modulator"
3946 msgstr "Modulator"
3947
3948 #
3949 msgid "Mon"
3950 msgstr "Pon"
3951
3952 #
3953 msgid "Mon-Fri"
3954 msgstr "Pon-Pią"
3955
3956 #
3957 msgid "Monday"
3958 msgstr "Poniedziałek"
3959
3960 #
3961 msgid "Monthly"
3962 msgstr "Miesięcznie"
3963
3964 #
3965 msgid "More video entries."
3966 msgstr "Więcej wpisów wideo."
3967
3968 #
3969 msgid "Mosquito noise reduction"
3970 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
3971
3972 #
3973 msgid "Most discussed"
3974 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
3975
3976 #
3977 msgid "Most linked"
3978 msgstr "Najczęściej ogladane"
3979
3980 #
3981 msgid "Most popular"
3982 msgstr "Najbardziej popularne"
3983
3984 #
3985 msgid "Most recent"
3986 msgstr "Najnowsze"
3987
3988 #
3989 msgid "Most responded"
3990 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
3991
3992 #
3993 msgid "Most viewed"
3994 msgstr "Najczęściej ogladane"
3995
3996 #
3997 msgid "Mount failed"
3998 msgstr "Montowanie nieudane"
3999
4000 #
4001 msgid "Mount informations"
4002 msgstr "Informacje montowania"
4003
4004 #
4005 msgid "Mount options"
4006 msgstr "Opcje montowania"
4007
4008 #
4009 msgid "Mount type"
4010 msgstr "Typ montowania"
4011
4012 #
4013 msgid "MountManager"
4014 msgstr "Menadżer montowania"
4015
4016 #
4017 msgid ""
4018 "Mounted/\n"
4019 "Unmounted"
4020 msgstr ""
4021 "Zamontowane/\n"
4022 "Odmontowane"
4023
4024 #
4025 msgid "Mountpoints management"
4026 msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
4027
4028 #
4029 msgid "Mounts editor"
4030 msgstr "Edytor montowania"
4031
4032 #
4033 msgid "Mounts management"
4034 msgstr "Zarządzanie montowaniem"
4035
4036 #
4037 msgid "Move Picture in Picture"
4038 msgstr "Przesuń PiP"
4039
4040 #
4041 msgid "Move east"
4042 msgstr "Przesuń na wschód"
4043
4044 #
4045 msgid "Move plugin screen"
4046 msgstr "Przenieś obraz plugnu"
4047
4048 #
4049 msgid "Move screen down"
4050 msgstr "Przenieś obraz w dół"
4051
4052 #
4053 msgid "Move screen to the center of your TV"
4054 msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
4055
4056 #
4057 msgid "Move screen to the left"
4058 msgstr "Przenieś obraz do lewej"
4059
4060 #
4061 msgid "Move screen to the lower left corner"
4062 msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
4063
4064 #
4065 msgid "Move screen to the lower right corner"
4066 msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
4067
4068 #
4069 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4070 msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
4071
4072 #
4073 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4074 msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
4075
4076 #
4077 msgid "Move screen to the right"
4078 msgstr "Przenieś obraz do prawej"
4079
4080 #
4081 msgid "Move screen to the upper left corner"
4082 msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
4083
4084 #
4085 msgid "Move screen to the upper right corner"
4086 msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
4087
4088 #
4089 msgid "Move screen up"
4090 msgstr "Przenieś obraz wyżej"
4091
4092 #
4093 msgid "Move west"
4094 msgstr "Przesuń na zachód"
4095
4096 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4097 msgstr ""
4098
4099 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4100 msgstr ""
4101
4102 #
4103 msgid "Movie location"
4104 msgstr "Przenieś lokalizację"
4105
4106 msgid ""
4107 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4108 msgstr ""
4109
4110 msgid ""
4111 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4112 "the movielist."
4113 msgstr ""
4114
4115 #
4116 msgid "Movielist menu"
4117 msgstr "Menu listy filmów"
4118
4119 #
4120 msgid "Multi EPG"
4121 msgstr "Multi EPG"
4122
4123 #
4124 msgid "Multimedia"
4125 msgstr "Multimedia"
4126
4127 #
4128 msgid "Multiple service support"
4129 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
4130
4131 #
4132 msgid "Multisat"
4133 msgstr "Multisat"
4134
4135 #
4136 msgid "Music"
4137 msgstr "Muzyka"
4138
4139 #
4140 msgid "Mute"
4141 msgstr "Mute"
4142
4143 #
4144 msgid "My TubePlayer"
4145 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4146
4147 #
4148 msgid "MyTube Settings"
4149 msgstr "Ustawienia MyTube"
4150
4151 #
4152 msgid "MyTubePlayer"
4153 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4154
4155 #
4156 msgid "MyTubePlayer Help"
4157 msgstr "Pomoc MyTube"
4158
4159 #
4160 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4161 msgstr "Widok pobierania filmów"
4162
4163 #
4164 msgid "MyTubePlayer settings"
4165 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
4166
4167 #
4168 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4169 msgstr "Info MyTube"
4170
4171 #
4172 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4173 msgstr "Pomoc MyTube"
4174
4175 #
4176 msgid "N/A"
4177 msgstr "N/A"
4178
4179 #
4180 msgid "NEXT"
4181 msgstr "Następny"
4182
4183 #
4184 msgid "NFI Image Flashing"
4185 msgstr "Wgrywanie softu NFI"
4186
4187 #
4188 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4189 msgstr ""
4190 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
4191
4192 #
4193 msgid "NFS share"
4194 msgstr "Udział NFS"
4195
4196 #
4197 msgid "NOW"
4198 msgstr "Teraz"
4199
4200 #
4201 msgid "NTSC"
4202 msgstr "NTSC"
4203
4204 #
4205 msgid "Name"
4206 msgstr "Nazwa"
4207
4208 #
4209 msgid "Nameserver"
4210 msgstr "Nameserver"
4211
4212 #
4213 #, python-format
4214 msgid "Nameserver %d"
4215 msgstr "Nameserver %d"
4216
4217 #
4218 msgid "Nameserver Setup"
4219 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
4220
4221 #
4222 msgid "Nameserver settings"
4223 msgstr "Ustawienia nameserver"
4224
4225 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4226 msgstr ""
4227
4228 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4229 msgstr ""
4230
4231 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4232 msgstr ""
4233
4234 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4235 msgstr ""
4236
4237 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4238 msgstr ""
4239
4240 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4241 msgstr ""
4242
4243 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4244 msgstr ""
4245
4246 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4247 msgstr ""
4248
4249 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4250 msgstr ""
4251
4252 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4253 msgstr ""
4254
4255 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4256 msgstr ""
4257
4258 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4259 msgstr ""
4260
4261 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4262 msgstr ""
4263
4264 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4265 msgstr ""
4266
4267 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4268 msgstr ""
4269
4270 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4271 msgstr ""
4272
4273 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4274 msgstr ""
4275
4276 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4277 msgstr ""
4278
4279 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4280 msgstr ""
4281
4282 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4283 msgstr ""
4284
4285 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4286 msgstr ""
4287
4288 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4289 msgstr ""
4290
4291 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4292 msgstr ""
4293
4294 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4295 msgstr ""
4296
4297 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4298 msgstr ""
4299
4300 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4301 msgstr ""
4302
4303 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4304 msgstr ""
4305
4306 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4307 msgstr ""
4308
4309 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4310 msgstr ""
4311
4312 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4313 msgstr ""
4314
4315 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4316 msgstr ""
4317
4318 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4319 msgstr ""
4320
4321 #
4322 msgid "Netmask"
4323 msgstr "Maska sieci"
4324
4325 #
4326 msgid "Network"
4327 msgstr "Sieć"
4328
4329 #
4330 msgid "Network Configuration..."
4331 msgstr "Konfiguracja sieci..."
4332
4333 #
4334 msgid "Network Mount"
4335 msgstr "Montowanie sieci"
4336
4337 #
4338 msgid "Network SSID"
4339 msgstr "Sieciowe SSID"
4340
4341 #
4342 msgid "Network Setup"
4343 msgstr "Ustawienia sieci"
4344
4345 #
4346 msgid "Network Wizard"
4347 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
4348
4349 #
4350 msgid "Network scan"
4351 msgstr "Skanowanie sieci"
4352
4353 #
4354 msgid "Network setup"
4355 msgstr "Ustawienia sieci"
4356
4357 #
4358 msgid "Network test"
4359 msgstr "Test połączenia sieciowego"
4360
4361 #
4362 msgid "Network test..."
4363 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
4364
4365 msgid "Network test: "
4366 msgstr "Test sieci:"
4367
4368 #
4369 msgid "Network:"
4370 msgstr "Sieć:"
4371
4372 #
4373 msgid "NetworkBrowser"
4374 msgstr "Przeglądarka sieciowa"
4375
4376 #
4377 msgid "NetworkWizard"
4378 msgstr "Kreator sieci"
4379
4380 #
4381 msgid "Never"
4382 msgstr "Nigdy"
4383
4384 #
4385 msgid "New"
4386 msgstr "Nowe"
4387
4388 #
4389 msgid "New Zealand"
4390 msgstr "Nowa Zelandia"
4391
4392 #
4393 msgid "New pin"
4394 msgstr "Nowy pin"
4395
4396 #
4397 msgid "New version:"
4398 msgstr "Nowa wersja:"
4399
4400 #
4401 msgid "News & Politics"
4402 msgstr "Informacje & Polityka"
4403
4404 #
4405 msgid "Next"
4406 msgstr "Następny"
4407
4408 #
4409 msgid "No"
4410 msgstr "Nie"
4411
4412 #
4413 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4414 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
4415
4416 #
4417 msgid "No Connection"
4418 msgstr "Brak połączenia"
4419
4420 #
4421 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4422 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
4423
4424 #
4425 msgid "No Networks found"
4426 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4427
4428 #
4429 msgid "No backup needed"
4430 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
4431
4432 #
4433 msgid ""
4434 "No data on transponder!\n"
4435 "(Timeout reading PAT)"
4436 msgstr ""
4437 "Brak danych na transponderze!\n"
4438 "(Koniec czasu czytania PAT)"
4439
4440 #
4441 msgid "No description available."
4442 msgstr "Brak dostępnego opisu."
4443
4444 #
4445 msgid "No details for this image file"
4446 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
4447
4448 #
4449 msgid "No displayable files on this medium found!"
4450 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
4451
4452 #
4453 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4454 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
4455
4456 #
4457 msgid ""
4458 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4459 "forward/backward!"
4460 msgstr ""
4461 "Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
4462 "numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
4463
4464 #
4465 msgid "No free tuner!"
4466 msgstr "Brak wolnego tunera!"
4467
4468 #
4469 msgid "No network connection available."
4470 msgstr "Brak połączenia z siecią."
4471
4472 #
4473 msgid "No network devices found!"
4474 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
4475
4476 #
4477 msgid "No networks found"
4478 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4479
4480 #
4481 msgid ""
4482 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4483 msgstr ""
4484 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
4485 "spróbować ponownie."
4486
4487 #
4488 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4489 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
4490
4491 #
4492 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4493 msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
4494
4495 #
4496 msgid "No positioner capable frontend found."
4497 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
4498
4499 #
4500 msgid "No satellite frontend found!!"
4501 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
4502
4503 #
4504 msgid "No tags are set on these movies."
4505 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
4506
4507 #
4508 msgid "No to all"
4509 msgstr "Nie dla wszystkich"
4510
4511 #
4512 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4513 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
4514
4515 #
4516 msgid ""
4517 "No tuner is enabled!\n"
4518 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4519 msgstr ""
4520 "Brak włączonego tunera!\n"
4521 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
4522
4523 #
4524 msgid "No useable USB stick found"
4525 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
4526
4527 #
4528 msgid ""
4529 "No valid service PIN found!\n"
4530 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4531 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4532 msgstr ""
4533 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
4534 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
4535 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
4536
4537 #
4538 msgid ""
4539 "No valid setup PIN found!\n"
4540 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4541 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4542 msgstr ""
4543 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4544 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4545 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4546
4547 #
4548 msgid "No videos to display"
4549 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4550
4551 #
4552 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4553 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
4554
4555 #
4556 msgid ""
4557 "No working local network adapter found.\n"
4558 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4559 "configured correctly."
4560 msgstr ""
4561 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4562 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4563 "skonfigurowana."
4564
4565 #
4566 msgid ""
4567 "No working wireless network adapter found.\n"
4568 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4569 "network is configured correctly."
4570 msgstr ""
4571 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4572 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4573 "dobrze skonfigurowana."
4574
4575 #
4576 msgid ""
4577 "No working wireless network interface found.\n"
4578 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4579 "your local network interface."
4580 msgstr ""
4581 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4582 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4583 "lokalny interfejs sieciowy."
4584
4585 #
4586 msgid "No, but play video again"
4587 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4588
4589 #
4590 msgid "No, but restart from begin"
4591 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4592
4593 #
4594 msgid "No, but switch to video entries."
4595 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4596
4597 #
4598 msgid "No, but switch to video search."
4599 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4600
4601 #
4602 msgid "No, do nothing."
4603 msgstr "Nie, nie rób nic."
4604
4605 #
4606 msgid "No, just start my dreambox"
4607 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4608
4609 msgid "No, never"
4610 msgstr ""
4611
4612 #
4613 msgid "No, not now"
4614 msgstr "Nie teraz"
4615
4616 #
4617 msgid "No, remove them."
4618 msgstr "Nie, usuń je."
4619
4620 #
4621 msgid "No, scan later manually"
4622 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4623
4624 #
4625 msgid "No, send them never"
4626 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4627
4628 #
4629 msgid "None"
4630 msgstr "Brak"
4631
4632 #
4633 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4634 msgid "Nonlinear"
4635 msgstr "Nielinearny"
4636
4637 #
4638 msgid "Nonprofits & Activism"
4639 msgstr "Fundacje & Aktywizm"
4640
4641 #
4642 msgid "North"
4643 msgstr "Północ"
4644
4645 #
4646 msgid "Norwegian"
4647 msgstr "Norweski"
4648
4649 #
4650 #, python-format
4651 msgid ""
4652 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4653 "required, %d MB available)"
4654 msgstr ""
4655 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4656 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4657
4658 #
4659 msgid "Not fetching feed entries"
4660 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4661
4662 #
4663 msgid ""
4664 "Nothing to scan!\n"
4665 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4666 msgstr ""
4667 "Nic do skanowania!\n"
4668 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4669
4670 #
4671 msgid "Now Playing"
4672 msgstr "Odtwarzane"
4673
4674 #
4675 msgid ""
4676 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4677 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4678 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4679 msgstr ""
4680 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4681 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4682 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4683
4684 #
4685 msgid "Number of scheduled recordings left."
4686 msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
4687
4688 #
4689 msgid "OK"
4690 msgstr "OK"
4691
4692 #
4693 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4694 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4695
4696 #
4697 msgid "OK, remove another extensions"
4698 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4699
4700 #
4701 msgid "OK, remove some extensions"
4702 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4703
4704 #
4705 msgid "OSD Settings"
4706 msgstr "Ustawienia OSD"
4707
4708 #
4709 msgid "OSD visibility"
4710 msgstr "Przezroczystość"
4711
4712 #
4713 msgid "Off"
4714 msgstr "Wyłącz"
4715
4716 #
4717 msgid "Offset after recording (in m)"
4718 msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
4719
4720 #
4721 msgid "Offset before recording (in m)"
4722 msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
4723
4724 #
4725 msgid "On"
4726 msgstr "Włącz"
4727
4728 #
4729 msgid "On any service"
4730 msgstr "Na każdym serwisie"
4731
4732 #
4733 msgid "On same service"
4734 msgstr "Na tym samym serwisie"
4735
4736 #
4737 msgid "One"
4738 msgstr "Jeden"
4739
4740 #
4741 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4742 msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
4743
4744 #
4745 msgid "Only Free scan"
4746 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4747
4748 #
4749 msgid "Only extensions."
4750 msgstr "Tylko rozszerzenia."
4751
4752 #
4753 msgid "Only match during timespan"
4754 msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
4755
4756 #
4757 #, python-format
4758 msgid "Only on Service: %s"
4759 msgstr "Tylko na serwisie: %s"
4760
4761 #
4762 msgid "Open Context Menu"
4763 msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
4764
4765 #
4766 msgid "Open plugin menu"
4767 msgstr "Otwórz menu plugina"
4768
4769 #
4770 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4771 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
4772
4773 #
4774 msgid "Orbital Position"
4775 msgstr "Pozycja orbitalna"
4776
4777 #
4778 msgid "Outer Bound (+/-)"
4779 msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
4780
4781 msgid "Overlay for scrolling bars"
4782 msgstr ""
4783
4784 #
4785 msgid "Override found with alternative service"
4786 msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
4787
4788 msgid "Overwrite configuration files ?"
4789 msgstr ""
4790
4791 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4792 msgstr ""
4793
4794 #
4795 msgid "PAL"
4796 msgstr "PAL"
4797
4798 #
4799 msgid "PIDs"
4800 msgstr "Pidy"
4801
4802 #
4803 msgid "Package list update"
4804 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
4805
4806 #
4807 msgid "Package removal failed.\n"
4808 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
4809
4810 #
4811 msgid "Package removed successfully.\n"
4812 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
4813
4814 #
4815 msgid "Packet management"
4816 msgstr "Zarządzanie pakietem"
4817
4818 #
4819 msgid "Packet manager"
4820 msgstr "Menadżer pakietów"
4821
4822 #
4823 msgid "Page"
4824 msgstr "Strona"
4825
4826 #
4827 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
4828 msgid "Pan&Scan"
4829 msgstr "Pan&Scan"
4830
4831 #
4832 msgid "Parent Directory"
4833 msgstr "Katalog nadrzędny"
4834
4835 #
4836 msgid "Parental control"
4837 msgstr "Kontrola rodzicielska"
4838
4839 #
4840 msgid "Parental control services Editor"
4841 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
4842
4843 #
4844 msgid "Parental control setup"
4845 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
4846
4847 #
4848 msgid "Parental control type"
4849 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
4850
4851 msgid ""
4852 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
4853 "TV  program."
4854 msgstr ""
4855
4856 #
4857 msgid "Password"
4858 msgstr "Hasło"
4859
4860 #
4861 msgid "Pause movie at end"
4862 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
4863
4864 #
4865 msgid "People & Blogs"
4866 msgstr "Ludzie & Blogi"
4867
4868 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
4869 msgstr ""
4870
4871 #
4872 msgid "Pets & Animals"
4873 msgstr "Zwierzęta"
4874
4875 #
4876 msgid "Phone number"
4877 msgstr "Numer telefonu"
4878
4879 #
4880 msgid "PiPSetup"
4881 msgstr "Ustawienia PiP"
4882
4883 #
4884 msgid "PicturePlayer"
4885 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
4886
4887 #
4888 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
4889 msgid "Pillarbox"
4890 msgstr "Pillarbox"
4891
4892 #
4893 msgid "Pilot"
4894 msgstr "Pilot"
4895
4896 #
4897 msgid "Pin code needed"
4898 msgstr "Potrzebny kod pin"
4899
4900 #
4901 msgid "Play"
4902 msgstr "Odtwarzaj"
4903
4904 #
4905 msgid "Play Audio-CD..."
4906 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
4907
4908 #
4909 msgid "Play DVD"
4910 msgstr "Odtwórz DVD"
4911
4912 #
4913 msgid "Play Music..."
4914 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
4915
4916 #
4917 msgid "Play YouTube movies"
4918 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
4919
4920 msgid "Play music from Last.fm"
4921 msgstr ""
4922
4923 msgid "Play music from Last.fm."
4924 msgstr ""
4925
4926 #
4927 msgid "Play next video"
4928 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
4929
4930 #
4931 msgid "Play recorded movies..."
4932 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
4933
4934 #
4935 msgid "Play video again"
4936 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
4937
4938 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
4939 msgstr ""
4940
4941 msgid "Playback of Youtube through a PC"
4942 msgstr ""
4943
4944 msgid "Player for Network and Internet Streams"
4945 msgstr ""
4946
4947 msgid "Player for Network and Internet Streams."
4948 msgstr ""
4949
4950 msgid "Plays your favorite music and videos"
4951 msgstr ""
4952
4953 #
4954 msgid "Please Reboot"
4955 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
4956
4957 #
4958 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
4959 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
4960
4961 msgid "Please add titles to the compilation."
4962 msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
4963
4964 #
4965 msgid "Please change recording endtime"
4966 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
4967
4968 #
4969 msgid "Please check your network settings!"
4970 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
4971
4972 #
4973 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
4974 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
4975
4976 #
4977 msgid "Please choose an extension..."
4978 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
4979
4980 #
4981 msgid "Please choose he package..."
4982 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
4983
4984 #
4985 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
4986 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
4987
4988 #
4989 msgid ""
4990 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
4991 "values.\n"
4992 "When you are ready press OK to continue."
4993 msgstr ""
4994 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
4995 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
4996
4997 #
4998 msgid ""
4999 "Please configure your internet connection by filling out the required "
5000 "values.\n"
5001 "When you are ready press OK to continue."
5002 msgstr ""
5003 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
5004 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
5005
5006 #
5007 msgid ""
5008 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
5009 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
5010 msgstr ""
5011 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
5012 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
5013
5014 #
5015 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
5016 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
5017
5018 #
5019 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
5020 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
5021
5022 #
5023 msgid "Please enter a name for the new marker"
5024 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
5025
5026 #
5027 msgid "Please enter a new filename"
5028 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
5029
5030 #
5031 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
5032 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
5033
5034 #
5035 msgid "Please enter name of the new directory"
5036 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
5037
5038 #
5039 msgid "Please enter the correct pin code"
5040 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
5041
5042 #
5043 msgid "Please enter the old pin code"
5044 msgstr "Wpisz stary kod pin"
5045
5046 #
5047 msgid "Please enter your email address here:"
5048 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
5049
5050 #
5051 msgid "Please enter your name here (optional):"
5052 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
5053
5054 #
5055 msgid "Please enter your search term."
5056 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
5057
5058 #
5059 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5060 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
5061
5062 #
5063 msgid ""
5064 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5065 "therefore the default directory is being used instead."
5066 msgstr ""
5067 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
5068 "katalogu."
5069
5070 #
5071 msgid "Please press OK to continue."
5072 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
5073
5074 #
5075 msgid "Please press OK!"
5076 msgstr "Wciśnij OK!"
5077
5078 #
5079 msgid "Please provide a Text to match"
5080 msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
5081
5082 #
5083 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
5084 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
5085
5086 #
5087 msgid "Please select a playlist to delete..."
5088 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
5089
5090 #
5091 msgid "Please select a playlist..."
5092 msgstr "Wybierz playlistę..."
5093
5094 #
5095 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5096 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
5097
5098 #
5099 msgid "Please select a subservice to record..."
5100 msgstr "Wybierz subserwis..."
5101
5102 #
5103 msgid "Please select a subservice..."
5104 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
5105
5106 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5107 msgstr ""
5108
5109 #
5110 msgid "Please select an extension to remove."
5111 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
5112
5113 #
5114 msgid "Please select an option below."
5115 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
5116
5117 #
5118 msgid "Please select medium to use as backup location"
5119 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
5120
5121 #
5122 msgid "Please select tag to filter..."
5123 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
5124
5125 #
5126 msgid "Please select target directory or medium"
5127 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
5128
5129 #
5130 msgid "Please select the movie path..."
5131 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
5132
5133 #
5134 msgid ""
5135 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5136 "connection.\n"
5137 "\n"
5138 "Please press OK to continue."
5139 msgstr ""
5140 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
5141 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5142
5143 #
5144 msgid ""
5145 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5146 "\n"
5147 "Please press OK to continue."
5148 msgstr ""
5149 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
5150 "\n"
5151 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5152
5153 #
5154 msgid "Please set up tuner B"
5155 msgstr "Ustaw Tuner B"
5156
5157 #
5158 msgid "Please set up tuner C"
5159 msgstr "Ustaw Tuner C"
5160
5161 #
5162 msgid "Please set up tuner D"
5163 msgstr "Ustaw Tuner D"
5164
5165 #
5166 msgid ""
5167 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5168 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5169 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5170 msgstr ""
5171 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
5172 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
5173 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
5174
5175 #
5176 msgid ""
5177 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5178 "the OK button."
5179 msgstr ""
5180 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
5181 "OK."
5182
5183 msgid "Please wait (Step 2)"
5184 msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
5185
5186 #
5187 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5188 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
5189
5190 #
5191 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5192 msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
5193
5194 #
5195 msgid "Please wait while removing selected package..."
5196 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
5197
5198 #
5199 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5200 msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
5201
5202 #
5203 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5204 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
5205
5206 #
5207 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5208 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
5209
5210 #
5211 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5212 msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
5213
5214 #
5215 msgid "Please wait while we configure your network..."
5216 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
5217
5218 #
5219 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5220 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
5221
5222 #
5223 msgid "Please wait while we test your network..."
5224 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
5225
5226 #
5227 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5228 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
5229
5230 #
5231 msgid "Please wait..."
5232 msgstr "Proszę czekać..."
5233
5234 #
5235 msgid "Please wait... Loading list..."
5236 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
5237
5238 #
5239 msgid "Plugin browser"
5240 msgstr "Przeglądarka pluginów"
5241
5242 #
5243 msgid "Plugin manager activity information"
5244 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
5245
5246 #
5247 msgid "Plugin manager help"
5248 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
5249
5250 #
5251 #, python-format
5252 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5253 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
5254
5255 #
5256 msgid "Plugins"
5257 msgstr "Pluginy"
5258
5259 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5260 msgstr ""
5261
5262 #
5263 msgid "Poland"
5264 msgstr "Polska"
5265
5266 #
5267 msgid "Polarity"
5268 msgstr "Polaryzacja"
5269
5270 #
5271 msgid "Polarization"
5272 msgstr "Polaryzacja"
5273
5274 #
5275 msgid "Polish"
5276 msgstr "Polski"
5277
5278 #
5279 msgid "Poll Interval (in h)"
5280 msgstr "Przedział głosowania (w h)"
5281
5282 #
5283 msgid "Poll automatically"
5284 msgstr "Sonda automatycznie"
5285
5286 #
5287 msgid "Port A"
5288 msgstr "Port A"
5289
5290 #
5291 msgid "Port B"
5292 msgstr "Port B"
5293
5294 #
5295 msgid "Port C"
5296 msgstr "Port C"
5297
5298 #
5299 msgid "Port D"
5300 msgstr "Port D"
5301
5302 #
5303 msgid "Portuguese"
5304 msgstr "Portugalski"
5305
5306 #
5307 msgid "Positioner"
5308 msgstr "Pozycjoner"
5309
5310 #
5311 msgid "Positioner fine movement"
5312 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
5313
5314 #
5315 msgid "Positioner movement"
5316 msgstr "Ruchy pozycjonera"
5317
5318 #
5319 msgid "Positioner setup"
5320 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
5321
5322 #
5323 msgid "Positioner storage"
5324 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
5325
5326 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
5327 msgstr ""
5328
5329 #
5330 msgid ""
5331 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
5332 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
5333 msgstr ""
5334 "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
5335 "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
5336
5337 #
5338 msgid "Power threshold in mA"
5339 msgstr "Próg mocy w  mA"
5340
5341 #
5342 msgid "Predefined transponder"
5343 msgstr "Zdefiniowany transponder"
5344
5345 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
5346 msgstr ""
5347
5348 #
5349 msgid "Preparing... Please wait"
5350 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
5351
5352 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
5353 msgstr ""
5354
5355 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
5356 msgstr ""
5357
5358 #
5359 msgid "Press OK on your remote control to continue."
5360 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
5361
5362 #
5363 msgid "Press OK to activate the selected skin."
5364 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
5365
5366 #
5367 msgid "Press OK to activate the settings."
5368 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
5369
5370 #
5371 msgid "Press OK to collapse this host"
5372 msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
5373
5374 #
5375 msgid "Press OK to edit selected settings."
5376 msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
5377
5378 #
5379 msgid "Press OK to edit the settings."
5380 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
5381
5382 #
5383 msgid "Press OK to expand this host"
5384 msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
5385
5386 #
5387 #, python-format
5388 msgid "Press OK to get further details for %s"
5389 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
5390
5391 #
5392 msgid "Press OK to mount this share!"
5393 msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
5394
5395 #
5396 msgid "Press OK to mount!"
5397 msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
5398
5399 #
5400 msgid "Press OK to save settings."
5401 msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
5402
5403 #
5404 msgid "Press OK to scan"
5405 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
5406
5407 #
5408 msgid "Press OK to select a Provider."
5409 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
5410
5411 #
5412 msgid "Press OK to select."
5413 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
5414
5415 #
5416 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5417 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
5418
5419 #
5420 msgid "Press OK to start the scan"
5421 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
5422
5423 #
5424 msgid "Press OK to toggle the selection."
5425 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
5426
5427 #
5428 msgid "Press OK to view full changelog"
5429 msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
5430
5431 #
5432 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5433 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
5434
5435 #
5436 msgid "Prev"
5437 msgstr "Poprzedni"
5438
5439 #
5440 msgid "Preview"
5441 msgstr "Podgląd"
5442
5443 #
5444 msgid "Preview AutoTimer"
5445 msgstr "Podgląd AutoTimera"
5446
5447 #
5448 msgid "Preview menu"
5449 msgstr "Podgląd menu"
5450
5451 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
5452 msgstr ""
5453
5454 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
5455 msgstr ""
5456
5457 #
5458 msgid "Primary DNS"
5459 msgstr "Pierwszy DNS"
5460
5461 #
5462 msgid "Priority"
5463 msgstr "Priorytet konwertera"
5464
5465 #
5466 msgid "Process"
5467 msgstr "Procesy..."
5468
5469 #
5470 msgid "Properties of current title"
5471 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
5472
5473 #
5474 msgid "Protect services"
5475 msgstr "Ochrona serwisów"
5476
5477 #
5478 msgid "Protect setup"
5479 msgstr "Ochrona ustawień"
5480
5481 #
5482 msgid "Provider"
5483 msgstr "Provider"
5484
5485 #
5486 msgid "Provider to scan"
5487 msgstr "Provider do skanowania"
5488
5489 #
5490 msgid "Providers"
5491 msgstr "Providerzy"
5492
5493 #
5494 msgid "Published"
5495 msgstr "Publikacji"
5496
5497 #
5498 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5499 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
5500
5501 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
5502 msgstr ""
5503
5504 #
5505 msgid "Quick"
5506 msgstr "Szybko"
5507
5508 #
5509 msgid "Quickzap"
5510 msgstr "Szybkie przełączanie"
5511
5512 #
5513 msgid "RC Menu"
5514 msgstr "Menu RC"
5515
5516 #
5517 msgid "RF output"
5518 msgstr "Wyjście RF"
5519
5520 #
5521 msgid "RGB"
5522 msgstr "RGB"
5523
5524 msgid "RSS viewer"
5525 msgstr ""
5526
5527 #
5528 msgid "Radio"
5529 msgstr "Radio"
5530
5531 msgid "Ralink"
5532 msgstr "Ralink"
5533
5534 #
5535 msgid "Ram Disk"
5536 msgstr "Ram Dysk"
5537
5538 #
5539 msgid "Random"
5540 msgstr "Losowo"
5541
5542 #
5543 msgid "Rating"
5544 msgstr "Oceny"
5545
5546 #
5547 msgid "Ratings: "
5548 msgstr "Ocena: "
5549
5550 #
5551 msgid "Really close without saving settings?"
5552 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
5553
5554 #
5555 msgid "Really delete done timers?"
5556 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
5557
5558 #
5559 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5560 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
5561
5562 #
5563 msgid "Really quit MyTube Player?"
5564 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
5565
5566 #
5567 msgid "Really reboot now?"
5568 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5569
5570 #
5571 msgid "Really restart now?"
5572 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5573
5574 #
5575 msgid "Really shutdown now?"
5576 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
5577
5578 #
5579 msgid "Reboot"
5580 msgstr "Restart"
5581
5582 #
5583 msgid "Recently featured"
5584 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
5585
5586 #
5587 msgid "Reception Settings"
5588 msgstr "Ustawienia powitania"
5589
5590 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
5591 msgstr ""
5592
5593 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
5594 msgstr ""
5595
5596 #
5597 msgid "Record"
5598 msgstr "Nagraj"
5599
5600 #
5601 msgid "Record a maximum of x times"
5602 msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
5603
5604 #
5605 msgid "Record on"
5606 msgstr "Nagraj na"
5607
5608 #
5609 #, python-format
5610 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5611 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
5612
5613 #
5614 msgid "Recorded files..."
5615 msgstr "Nagrane pliki..."
5616
5617 #
5618 msgid "Recording"
5619 msgstr "Nagrywanie"
5620
5621 #
5622 msgid "Recording paths"
5623 msgstr "Ścieżki nagrywania"
5624
5625 #
5626 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5627 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5628
5629 #
5630 msgid "Recordings"
5631 msgstr "Nagrania"
5632
5633 #
5634 msgid "Recordings always have priority"
5635 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5636
5637 #
5638 msgid "Reenter new pin"
5639 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
5640
5641 #
5642 msgid "Refresh Rate"
5643 msgstr "Wartość odświeżania"
5644
5645 #
5646 msgid "Refresh rate selection."
5647 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5648
5649 #
5650 msgid "Related video entries."
5651 msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
5652
5653 #
5654 msgid "Relevance"
5655 msgstr "Trafności"
5656
5657 #
5658 msgid "Reload"
5659 msgstr "Przeładuj"
5660
5661 #
5662 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5663 msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
5664
5665 #
5666 msgid "Remember service pin"
5667 msgstr "Pamiętaj pin serwisu"
5668
5669 #
5670 msgid "Remember service pin cancel"
5671 msgstr "Pamiętaj anulowanie pinu serwisu"
5672
5673 msgid "Remote timer and remote TV player"
5674 msgstr ""
5675
5676 #
5677 msgid "Remove"
5678 msgstr "Skasuj"
5679
5680 #
5681 msgid "Remove Bookmark"
5682 msgstr "Usuń zakładkę"
5683
5684 #
5685 msgid "Remove Plugins"
5686 msgstr "Usuń pluginy"
5687
5688 #
5689 msgid "Remove a mark"
5690 msgstr "Usuń znacznik"
5691
5692 #
5693 msgid "Remove currently selected title"
5694 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
5695
5696 #
5697 msgid "Remove failed."
5698 msgstr "Kasowanie nieudane"
5699
5700 #
5701 msgid "Remove finished."
5702 msgstr "Usuwanie zakończone."
5703
5704 #
5705 msgid "Remove plugins"
5706 msgstr "Usuń pluginy"
5707
5708 #
5709 msgid "Remove selected AutoTimer"
5710 msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
5711
5712 #
5713 msgid "Remove the broken .NFI file?"
5714 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
5715
5716 #
5717 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
5718 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
5719
5720 #
5721 msgid "Remove timer"
5722 msgstr "Usuń timer"
5723
5724 #
5725 msgid "Remove title"
5726 msgstr "Usuń tytuł"
5727
5728 #
5729 msgid "Removed successfully."
5730 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
5731
5732 #
5733 msgid "Removing"
5734 msgstr "Usuwanie"
5735
5736 #
5737 #, python-format
5738 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
5739 msgstr ""
5740 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
5741
5742 #
5743 msgid "Rename"
5744 msgstr "Zmień nazwę"
5745
5746 #
5747 msgid "Rename crashlogs"
5748 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
5749
5750 msgid "Rename your movies"
5751 msgstr ""
5752
5753 #
5754 msgid "Repeat"
5755 msgstr "Powtórz"
5756
5757 #
5758 msgid "Repeat Type"
5759 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
5760
5761 #
5762 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
5763 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
5764
5765 #
5766 msgid "Repeats"
5767 msgstr "Powtarzaj"
5768
5769 msgid "Replace the minute input for the seek functions with a seekbar."
5770 msgstr ""
5771
5772 msgid "Replace the rewind  input with a seekbar"
5773 msgstr ""
5774
5775 #
5776 msgid "Require description to be unique"
5777 msgstr "Wymagaj opisu aby być wyjątkowym"
5778
5779 msgid "Required medium type:"
5780 msgstr "Wymagany średni typ:"
5781
5782 #
5783 msgid "Rescan"
5784 msgstr "Przeskanuj"
5785
5786 #
5787 msgid "Reset"
5788 msgstr "Resetuj"
5789
5790 #
5791 msgid "Reset and renumerate title names"
5792 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
5793
5794 #
5795 msgid "Reset count"
5796 msgstr "Resetuj odliczanie"
5797
5798 #
5799 msgid "Reset saved position"
5800 msgstr "Resetuj zapisaną pozycję"
5801
5802 #
5803 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
5804 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
5805
5806 #
5807 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
5808 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
5809
5810 #
5811 msgid "Resolution"
5812 msgstr "Rozdzielczość"
5813
5814 #
5815 msgid "Response video entries."
5816 msgstr "Odpowiedz wpisom wideo."
5817
5818 #
5819 msgid "Restart"
5820 msgstr "Restart"
5821
5822 #
5823 msgid "Restart GUI"
5824 msgstr "Restartuj GUI"
5825
5826 #
5827 msgid "Restart GUI now?"
5828 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
5829
5830 #
5831 msgid "Restart network"
5832 msgstr "Restart sieci"
5833
5834 #
5835 msgid "Restart test"
5836 msgstr "Restart testu"
5837
5838 #
5839 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
5840 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
5841
5842 #
5843 msgid "Restore"
5844 msgstr "Przywróć"
5845
5846 #
5847 msgid "Restore backups"
5848 msgstr "Przywróć kopie"
5849
5850 #
5851 msgid "Restore is running..."
5852 msgstr "Przywracanie..."
5853
5854 #
5855 msgid "Restore running"
5856 msgstr "Przywracanie uruchomione"
5857
5858 #
5859 msgid "Restore system settings"
5860 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
5861
5862 msgid "Restore your Dreambox with a USB stick"
5863 msgstr ""
5864
5865 #
5866 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
5867 msgstr "Ograniczyć \"po wydarzeniu\" do pewnych horyzontów czasowych?"
5868
5869 #
5870 msgid "Resume from last position"
5871 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
5872
5873 #
5874 #, python-format
5875 msgid "Resume position at %s"
5876 msgstr "Wznów pozycję na %s"
5877
5878 #
5879 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
5880 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
5881 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
5882 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
5883 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
5884 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
5885 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
5886 msgid "Resuming playback"
5887 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
5888
5889 #
5890 msgid "Return to file browser"
5891 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
5892
5893 #
5894 msgid "Return to movie list"
5895 msgstr "Powrót do listy filmów"
5896
5897 #
5898 msgid "Return to previous service"
5899 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
5900
5901 #
5902 msgid "Rewind speeds"
5903 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
5904
5905 #
5906 msgid "Right"
5907 msgstr "Prawo"
5908
5909 #
5910 msgid "Rolloff"
5911 msgstr "Rolloff"
5912
5913 #
5914 msgid "Rotor turning speed"
5915 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
5916
5917 #
5918 msgid "Running"
5919 msgstr "Uruchomiony"
5920
5921 #
5922 msgid "Russia"
5923 msgstr "Rosja"
5924
5925 #
5926 msgid "Russian"
5927 msgstr "Rosyjski"
5928
5929 #
5930 msgid "S-Video"
5931 msgstr "S-Video"
5932
5933 #
5934 msgid "SINGLE LAYER DVD"
5935 msgstr "Pojedyńczy nośnik DVD"
5936
5937 #
5938 msgid "SNR"
5939 msgstr "SNR"
5940
5941 #
5942 msgid "SNR:"
5943 msgstr "SNR:"
5944
5945 #
5946 msgid "SSID:"
5947 msgstr "SSID:"
5948
5949 #
5950 msgid "Sat"
5951 msgstr "Sob"
5952
5953 #
5954 msgid "Sat / Dish Setup"
5955 msgstr "Ustawienia anteny"
5956
5957 #
5958 msgid "Satellite"
5959 msgstr "Satelita"
5960
5961 #
5962 msgid "Satellite Equipment Setup"
5963 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
5964
5965 #
5966 msgid "Satellite equipment"
5967 msgstr "Wypozażenie satelity"
5968
5969 msgid "SatelliteEquipmentControl allows you to fine-tune DiSEqC-settings"
5970 msgstr ""
5971
5972 #
5973 msgid "Satellites"
5974 msgstr "Satelity"
5975
5976 #
5977 msgid "Satfinder"
5978 msgstr "Miernik sygnału"
5979
5980 msgid "Satfinder helps you to align your dish"
5981 msgstr ""
5982
5983 #
5984 msgid "Sats"
5985 msgstr "Satelity"