do not show inaccessible devices in deviceselection
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-02-04 14:59+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-01-28 12:07+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid " "
20 msgstr " "
21
22 msgid "#000000"
23 msgstr "#000000"
24
25 msgid "#0064c7"
26 msgstr "#0064c7"
27
28 msgid "#25062748"
29 msgstr "#25062748"
30
31 msgid "#389416"
32 msgstr "#389416"
33
34 msgid "#80000000"
35 msgstr "#80000000"
36
37 msgid "#80ffffff"
38 msgstr "#80ffffff"
39
40 msgid "#bab329"
41 msgstr "#bab329"
42
43 msgid "#f23d21"
44 msgstr "#f23d21"
45
46 msgid "#ffffff"
47 msgstr "#ffffff"
48
49 msgid "#ffffffff"
50 msgstr "#ffffffff"
51
52 msgid "%H:%M"
53 msgstr "%H:%M"
54
55 #, python-format
56 msgid "%d jobs are running in the background!"
57 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
58
59 #, python-format
60 msgid "%d min"
61 msgstr "%d min"
62
63 #, python-format
64 msgid "%d services found!"
65 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
66
67 msgid "%d.%B %Y"
68 msgstr "%d.%B %Y"
69
70 #, python-format
71 msgid ""
72 "%s\n"
73 "(%s, %d MB free)"
74 msgstr ""
75 "%s\n"
76 "(%s, %d MB wolne)"
77
78 #, python-format
79 msgid "%s (%s)\n"
80 msgstr "%s (%s)\n"
81
82 msgid "(ZAP)"
83 msgstr "(Przełącz)"
84
85 msgid "(empty)"
86 msgstr "(puste)"
87
88 msgid "(show optional DVD audio menu)"
89 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
90
91 msgid "* Only available if more than one interface is active."
92 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
93
94 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
95 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
96
97 msgid ".NFI Download failed:"
98 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
99
100 msgid ""
101 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
102 msgstr ""
103 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
104 "flashować tym image'm!"
105
106 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
107 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
108
109 msgid "/var directory"
110 msgstr "Katalog /var"
111
112 msgid "0"
113 msgstr "0"
114
115 msgid "1"
116 msgstr "1"
117
118 msgid "1.0"
119 msgstr "1.0"
120
121 msgid "1.1"
122 msgstr "1.1"
123
124 msgid "1.2"
125 msgstr "1.2"
126
127 msgid "12V output"
128 msgstr "12V wyjście"
129
130 msgid "13 V"
131 msgstr "13 V"
132
133 msgid "16:10"
134 msgstr "16:10"
135
136 msgid "16:10 Letterbox"
137 msgstr "16:10 Letterbox"
138
139 msgid "16:10 PanScan"
140 msgstr "16:10 PanScan"
141
142 msgid "16:9"
143 msgstr "16:9"
144
145 msgid "16:9 Letterbox"
146 msgstr "16:9 Letterbox"
147
148 msgid "16:9 always"
149 msgstr "16:9 zawsze"
150
151 msgid "18 V"
152 msgstr "18 V"
153
154 msgid "2"
155 msgstr "2"
156
157 msgid "3"
158 msgstr "3"
159
160 msgid "30 minutes"
161 msgstr "30 minut"
162
163 msgid "4"
164 msgstr "4"
165
166 msgid "4:3"
167 msgstr "4:3"
168
169 msgid "4:3 Letterbox"
170 msgstr "4:3 Letterbox"
171
172 msgid "4:3 PanScan"
173 msgstr "4:3 PanScan"
174
175 msgid "5"
176 msgstr "5"
177
178 msgid "5 minutes"
179 msgstr "5 minut"
180
181 msgid "50 Hz"
182 msgstr "50 Hz"
183
184 msgid "6"
185 msgstr "6"
186
187 msgid "60 minutes"
188 msgstr "60 minut"
189
190 msgid "7"
191 msgstr "7"
192
193 msgid "8"
194 msgstr "8"
195
196 msgid "9"
197 msgstr "9"
198
199 msgid "<unknown>"
200 msgstr "<nieznany>"
201
202 msgid "??"
203 msgstr "??"
204
205 msgid "A"
206 msgstr "A"
207
208 #, python-format
209 msgid ""
210 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
211 "Do you want to keep your version?"
212 msgstr ""
213 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
214 "Czy zachować aktualną wersję?"
215
216 msgid ""
217 "A finished record timer wants to set your\n"
218 "Dreambox to standby. Do that now?"
219 msgstr ""
220 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
221 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
222
223 msgid ""
224 "A finished record timer wants to shut down\n"
225 "your Dreambox. Shutdown now?"
226 msgstr ""
227 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
228 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
229
230 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
231 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
232
233 #, python-format
234 msgid ""
235 "A record has been started:\n"
236 "%s"
237 msgstr ""
238 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
239 "%s"
240
241 msgid ""
242 "A recording is currently running.\n"
243 "What do you want to do?"
244 msgstr ""
245 "Nagrywanie w toku.\n"
246 "Co chcesz zrobić?"
247
248 msgid ""
249 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
250 "configure the positioner."
251 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
252
253 msgid ""
254 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
255 "start the satfinder."
256 msgstr ""
257 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
258 "sygnału."
259
260 #, python-format
261 msgid "A required tool (%s) was not found."
262 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
263
264 msgid ""
265 "A sleep timer wants to set your\n"
266 "Dreambox to standby. Do that now?"
267 msgstr ""
268 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
269 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
270
271 msgid ""
272 "A sleep timer wants to shut down\n"
273 "your Dreambox. Shutdown now?"
274 msgstr ""
275 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
276 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
277
278 msgid ""
279 "A timer failed to record!\n"
280 "Disable TV and try again?\n"
281 msgstr ""
282 "Timer nie mógł nagrać!\n"
283 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
284
285 msgid "A/V Settings"
286 msgstr "Ustawienia A/V"
287
288 msgid "AA"
289 msgstr "AA"
290
291 msgid "AB"
292 msgstr "AB"
293
294 msgid "AC3 default"
295 msgstr "AC3 domyślnie"
296
297 msgid "AC3 downmix"
298 msgstr "AC3 downmix"
299
300 msgid "About"
301 msgstr "O tunerze..."
302
303 msgid "About..."
304 msgstr "Informacje o tunerze..."
305
306 msgid "Action on long powerbutton press"
307 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
308
309 msgid "Action:"
310 msgstr "Akcja:"
311
312 msgid "Activate Picture in Picture"
313 msgstr "Aktywuj PiP"
314
315 msgid "Activate network settings"
316 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
317
318 msgid "Adapter settings"
319 msgstr "Ustawienia adaptera"
320
321 msgid "Add"
322 msgstr "Dodaj"
323
324 msgid "Add Bookmark"
325 msgstr "Dodaj zakładkę"
326
327 msgid "Add a mark"
328 msgstr "Dodaj znacznik"
329
330 msgid "Add a new title"
331 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
332
333 msgid "Add timer"
334 msgstr "Dodaj timer"
335
336 msgid "Add title"
337 msgstr "Dodaj tytuł"
338
339 msgid "Add to bouquet"
340 msgstr "Dodaj do bukietu"
341
342 msgid "Add to favourites"
343 msgstr "Dodaj do ulubionych"
344
345 msgid ""
346 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
347 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
348 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
349 "test screens."
350 msgstr ""
351 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
352 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
353 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
354 "zobaczyć inny testowy ekran."
355
356 msgid "Advanced"
357 msgstr "Zaawansowane"
358
359 msgid "Advanced Video Setup"
360 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
361
362 msgid "After event"
363 msgstr "Po wydarzeniu"
364
365 msgid ""
366 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
367 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
368 msgstr ""
369 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
370 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
371 "Dreamboxa."
372
373 msgid "Album"
374 msgstr "Album"
375
376 msgid "All"
377 msgstr "Wszystkie"
378
379 msgid "All Satellites"
380 msgstr "Wszystkie satelity"
381
382 msgid "Alpha"
383 msgstr "Przezroczystość"
384
385 msgid "Alternative radio mode"
386 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
387
388 msgid "Alternative services tuner priority"
389 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
390
391 msgid "An empty filename is illegal."
392 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
393
394 msgid "An unknown error occured!"
395 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
396
397 msgid "Arabic"
398 msgstr "Arabski"
399
400 msgid ""
401 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
402 "\n"
403 msgstr ""
404 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
405 "\n"
406
407 msgid ""
408 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
409 "\n"
410 msgstr ""
411 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
412 "\n"
413
414 msgid "Artist"
415 msgstr "Artysta"
416
417 msgid "Ask before shutdown:"
418 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
419
420 msgid "Ask user"
421 msgstr "Zapytaj użytkownika"
422
423 msgid "Aspect Ratio"
424 msgstr "Format obrazu:"
425
426 msgid "Audio"
427 msgstr "Dźwięk"
428
429 msgid "Audio Options..."
430 msgstr "Opcje Dźwięku..."
431
432 msgid "Authoring mode"
433 msgstr "Tryb autoringu"
434
435 msgid "Auto"
436 msgstr "Auto"
437
438 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
439 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
440
441 msgid "Auto scart switching"
442 msgstr "Auto przełączanie scart"
443
444 msgid "Automatic"
445 msgstr "Automatycznie"
446
447 msgid "Automatic Scan"
448 msgstr "Automatyczne skanowanie"
449
450 msgid "Available format variables"
451 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
452
453 msgid "B"
454 msgstr "B"
455
456 msgid "BA"
457 msgstr "BA"
458
459 msgid "BB"
460 msgstr "BB"
461
462 msgid "BER"
463 msgstr "BER"
464
465 msgid "BER:"
466 msgstr "BER:"
467
468 msgid "Back"
469 msgstr "Powrót"
470
471 msgid "Background"
472 msgstr "Tło"
473
474 msgid "Backup"
475 msgstr "Kopia zapasowa"
476
477 msgid "Backup Location"
478 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
479
480 msgid "Backup Mode"
481 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
482
483 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
484 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
485
486 msgid "Band"
487 msgstr "Pasmo"
488
489 msgid "Bandwidth"
490 msgstr "Szerokie pasmo"
491
492 msgid "Begin time"
493 msgstr "Czas rozpoczęcia"
494
495 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
496 msgstr "Zachowanie 'przerwę' gdy zatrzymany"
497
498 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
499 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
500
501 msgid "Behavior when a movie is started"
502 msgstr "Zachowanie kiedy film rozpoczęty"
503
504 msgid "Behavior when a movie is stopped"
505 msgstr "Zachowanie kiedy film zatrzymany"
506
507 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
508 msgstr "Zachowanie kiedy film osiąga koniec"
509
510 msgid "Bookmarks"
511 msgstr "Zakładki"
512
513 msgid "Brightness"
514 msgstr "Jasność"
515
516 msgid "Burn DVD"
517 msgstr "Wypal DVD"
518
519 msgid "Burn existing image to DVD"
520 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
521
522 msgid "Burn to DVD..."
523 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
524
525 msgid "Bus: "
526 msgstr "Bus:"
527
528 msgid ""
529 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
530 "displayed."
531 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
532
533 msgid "C"
534 msgstr "C"
535
536 msgid "C-Band"
537 msgstr "Pasmo C"
538
539 msgid "CF Drive"
540 msgstr "Karta CF"
541
542 msgid "CVBS"
543 msgstr "CVBS"
544
545 msgid "Cable"
546 msgstr "Kablówka"
547
548 msgid "Cache Thumbnails"
549 msgstr "Przechowuj miniatury."
550
551 msgid "Call monitoring"
552 msgstr "Monitor rozmów"
553
554 msgid "Cancel"
555 msgstr "Anuluj"
556
557 msgid "Cannot parse feed directory"
558 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
559
560 msgid "Capacity: "
561 msgstr "Pojemność:"
562
563 msgid "Card"
564 msgstr "Karta"
565
566 msgid "Catalan"
567 msgstr "Hiszpański"
568
569 msgid "Change bouquets in quickzap"
570 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
571
572 msgid "Change dir."
573 msgstr "Zmień katalog"
574
575 msgid "Change pin code"
576 msgstr "Zmień kod pin"
577
578 msgid "Change service pin"
579 msgstr "Zmien pin serwisowy"
580
581 msgid "Change service pins"
582 msgstr "Zmień piny serwisowe"
583
584 msgid "Change setup pin"
585 msgstr "Zmień pin ustawień"
586
587 msgid "Channel"
588 msgstr "Kanał"
589
590 msgid "Channel Selection"
591 msgstr "Wybór kanału"
592
593 msgid "Channel not in services list"
594 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
595
596 msgid "Channel:"
597 msgstr "Kanał:"
598
599 msgid "Channellist menu"
600 msgstr "Menu listy kanałów"
601
602 msgid "Chap."
603 msgstr "Rozdz."
604
605 msgid "Chapter"
606 msgstr "Rozdział"
607
608 msgid "Chapter:"
609 msgstr "Rozdział:"
610
611 msgid "Check"
612 msgstr "Sprawdź"
613
614 msgid "Checking Filesystem..."
615 msgstr "Sprawdzanie Systemu Plików..."
616
617 msgid "Choose Tuner"
618 msgstr "Wybierz tuner"
619
620 msgid "Choose bouquet"
621 msgstr "Wybierz bukiet"
622
623 msgid "Choose source"
624 msgstr "Wybierz źródło"
625
626 msgid "Choose target folder"
627 msgstr "Wybierz folder docelowy"
628
629 msgid "Choose your Skin"
630 msgstr "Wybierz Skina"
631
632 msgid "Circular left"
633 msgstr ""
634
635 msgid "Circular right"
636 msgstr ""
637
638 msgid "Cleanup"
639 msgstr "Czyść"
640
641 msgid "Clear before scan"
642 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
643
644 msgid "Clear log"
645 msgstr "Wyczyść log"
646
647 msgid "Close"
648 msgstr "Zamknij"
649
650 msgid "Code rate high"
651 msgstr "Poziom kodu wysoki"
652
653 msgid "Code rate low"
654 msgstr "Poziom kodu niski"
655
656 msgid "Coderate HP"
657 msgstr "Poziom kodu HP"
658
659 msgid "Coderate LP"
660 msgstr "Poziom kodu LP"
661
662 msgid "Collection name"
663 msgstr "Nazwa kolekcji"
664
665 msgid "Collection settings"
666 msgstr "Ustawienia kolekcji"
667
668 msgid "Color Format"
669 msgstr "Format kolorów"
670
671 msgid "Command execution..."
672 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
673
674 msgid "Command order"
675 msgstr "Kolejność poleceń"
676
677 msgid "Committed DiSEqC command"
678 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
679
680 msgid "Common Interface"
681 msgstr "Moduł Dostępu"
682
683 msgid "Compact Flash"
684 msgstr "Compact Flash"
685
686 msgid "Compact flash card"
687 msgstr "Karta Compact flash"
688
689 msgid "Complete"
690 msgstr "Zakończ"
691
692 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
693 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
694
695 msgid "Configuration Mode"
696 msgstr "Tryb konfiguracji"
697
698 msgid "Configuring"
699 msgstr "Konfigurowanie"
700
701 msgid "Conflicting timer"
702 msgstr "Konflikt timera"
703
704 msgid "Connected to"
705 msgstr "Podłączony do"
706
707 msgid "Connected to Fritz!Box!"
708 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
709
710 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
711 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
712
713 #, python-format
714 msgid ""
715 "Connection to Fritz!Box\n"
716 "failed! (%s)\n"
717 "retrying..."
718 msgstr ""
719 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
720 "nieudane! (%s)\n"
721 "ponawianie..."
722
723 msgid "Constellation"
724 msgstr "Konstelacja"
725
726 msgid "Content does not fit on DVD!"
727 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
728
729 msgid "Continue in background"
730 msgstr "Kontynuuj w tle"
731
732 msgid "Continue playing"
733 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
734
735 msgid "Contrast"
736 msgstr "Kontrast"
737
738 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
739 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
740
741 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
742 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
743
744 #, python-format
745 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
746 msgstr ""
747
748 msgid "Create DVD-ISO"
749 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
750
751 msgid "Create movie folder failed"
752 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
753
754 #, python-format
755 msgid "Creating directory %s failed."
756 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
757
758 msgid "Creating partition failed"
759 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
760
761 msgid "Croatian"
762 msgstr "Chorwacki"
763
764 msgid "Current Transponder"
765 msgstr "Aktualny Transponder"
766
767 msgid "Current settings:"
768 msgstr "Aktualne ustawienia:"
769
770 msgid "Current version:"
771 msgstr "Aktualna wersja:"
772
773 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
774 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
775
776 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
777 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
778
779 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
780 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
781
782 msgid "Customize"
783 msgstr "Konfiguracja"
784
785 msgid "Cut"
786 msgstr "Wytnij"
787
788 msgid "Cutlist editor..."
789 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
790
791 msgid "Czech"
792 msgstr "Czeski"
793
794 msgid "D"
795 msgstr "D"
796
797 msgid "DHCP"
798 msgstr "DHCP"
799
800 msgid "DVB-S"
801 msgstr "DVB-S"
802
803 msgid "DVB-S2"
804 msgstr "DVB-S2"
805
806 msgid "DVD Player"
807 msgstr "Odtwarzacz DVD"
808
809 msgid "DVD media toolbox"
810 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
811
812 msgid "Danish"
813 msgstr "Duński"
814
815 msgid "Date"
816 msgstr "Data"
817
818 msgid "Deep Standby"
819 msgstr "Głębokie Czuwanie"
820
821 msgid "Default services lists"
822 msgstr "Standardowa lista serwisów"
823
824 msgid "Default settings"
825 msgstr "Ustawienia standardowe"
826
827 msgid "Delay"
828 msgstr "Opóźnienie"
829
830 msgid "Delete"
831 msgstr "Skasuj"
832
833 msgid "Delete entry"
834 msgstr "Skasuj wpis"
835
836 msgid "Delete failed!"
837 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
838
839 #, python-format
840 msgid ""
841 "Delete no more configured satellite\n"
842 "%s?"
843 msgstr ""
844 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
845 "%s?"
846
847 msgid "Description"
848 msgstr "Opis"
849
850 msgid "Destination directory"
851 msgstr "Katalog docelowy"
852
853 msgid "Detected HDD:"
854 msgstr "Wykryto Hdd:"
855
856 msgid "Detected NIMs:"
857 msgstr "Wykryto NIMs:"
858
859 msgid "DiSEqC"
860 msgstr "DiSEqC"
861
862 msgid "DiSEqC A/B"
863 msgstr "DiSEqC A/B"
864
865 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
866 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
867
868 msgid "DiSEqC mode"
869 msgstr "Tryb DiSEqC"
870
871 msgid "DiSEqC repeats"
872 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
873
874 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
875 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
876
877 #, python-format
878 msgid "Directory %s nonexistent."
879 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
880
881 msgid "Disable"
882 msgstr "Wyłącz"
883
884 msgid "Disable Picture in Picture"
885 msgstr "Wyłącz PiP"
886
887 msgid "Disable Subtitles"
888 msgstr "Wyłącz napisy"
889
890 msgid "Disable timer"
891 msgstr "Wyłącz timer"
892
893 msgid "Disabled"
894 msgstr "Wyłączone"
895
896 #, python-format
897 msgid ""
898 "Disconnected from\n"
899 "Fritz!Box! (%s)\n"
900 "retrying..."
901 msgstr ""
902 "Rozłączono z\n"
903 "Fritz!Box! (%s)\n"
904 "ponawianie..."
905
906 msgid "Dish"
907 msgstr "Antena"
908
909 msgid "Display 16:9 content as"
910 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
911
912 msgid "Display 4:3 content as"
913 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
914
915 msgid "Display >16:9 content as"
916 msgstr ""
917
918 msgid "Display Setup"
919 msgstr "Ustawienia wyświtlania"
920
921 #, python-format
922 msgid ""
923 "Do you really want to REMOVE\n"
924 "the plugin \"%s\"?"
925 msgstr ""
926 "Czy naprawde chcesz USUNĄĆ\n"
927 "tę \"%s\" wtyczkę?"
928
929 msgid ""
930 "Do you really want to check the filesystem?\n"
931 "This could take lots of time!"
932 msgstr ""
933 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
934 "Czynność może zająć dużo czasu!"
935
936 #, python-format
937 msgid "Do you really want to delete %s?"
938 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
939
940 #, python-format
941 msgid ""
942 "Do you really want to download\n"
943 "the plugin \"%s\"?"
944 msgstr ""
945 "Czy naprawdę chcesz zciągnąć\n"
946 "tę  \"%s\" wtyczkę?"
947
948 msgid ""
949 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
950 "All data on the disk will be lost!"
951 msgstr ""
952 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
953 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
954
955 #, python-format
956 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
957 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
958
959 #, python-format
960 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
961 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
962
963 msgid ""
964 "Do you want to backup now?\n"
965 "After pressing OK, please wait!"
966 msgstr ""
967 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
968 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
969
970 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
971 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
972
973 msgid "Do you want to do a service scan?"
974 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
975
976 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
977 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
978
979 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
980 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
981
982 msgid "Do you want to install default sat lists?"
983 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
984
985 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
986 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
987
988 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
989 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
990
991 msgid "Do you want to restore your settings?"
992 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
993
994 msgid "Do you want to resume this playback?"
995 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
996
997 msgid ""
998 "Do you want to update your Dreambox?\n"
999 "After pressing OK, please wait!"
1000 msgstr ""
1001 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1002 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1003
1004 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1005 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1006
1007 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1008 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1009
1010 #, python-format
1011 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1012 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1013
1014 #, python-format
1015 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1016 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1017
1018 msgid "Download"
1019 msgstr "Ładuj"
1020
1021 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1022 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1023
1024 msgid "Download Plugins"
1025 msgstr "Pobierz pluginy"
1026
1027 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1028 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1029
1030 msgid "Downloadable new plugins"
1031 msgstr "Do pobrania nowe pluginy"
1032
1033 msgid "Downloadable plugins"
1034 msgstr "Pluginy do pobrania"
1035
1036 msgid "Downloading"
1037 msgstr "Pobieranie..."
1038
1039 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1040 msgstr "Pobieranie informacji o pluginie. Proszę czekać..."
1041
1042 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1043 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1044
1045 msgid "Dutch"
1046 msgstr "Holenderski"
1047
1048 msgid "E"
1049 msgstr "E"
1050
1051 msgid "EPG Selection"
1052 msgstr "Wybór EPG"
1053
1054 #, python-format
1055 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1056 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1057
1058 msgid "East"
1059 msgstr "Wschód"
1060
1061 msgid "Edit"
1062 msgstr "Edytuj"
1063
1064 msgid "Edit DNS"
1065 msgstr "Edytuj DNS"
1066
1067 msgid "Edit Title"
1068 msgstr "Edytuj Tytuł"
1069
1070 msgid "Edit chapters of current title"
1071 msgstr "Edycja rozdziału"
1072
1073 msgid "Edit services list"
1074 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1075
1076 msgid "Edit settings"
1077 msgstr "Edytuj ustawienia"
1078
1079 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1080 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1081
1082 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1083 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1084
1085 msgid "Edit title"
1086 msgstr "Edytuj tytuł"
1087
1088 msgid "Electronic Program Guide"
1089 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1090
1091 msgid "Enable"
1092 msgstr "Włącz"
1093
1094 msgid "Enable 5V for active antenna"
1095 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1096
1097 msgid "Enable multiple bouquets"
1098 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1099
1100 msgid "Enable parental control"
1101 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
1102
1103 msgid "Enable timer"
1104 msgstr "Włącz timer"
1105
1106 msgid "Enabled"
1107 msgstr "Włączone"
1108
1109 msgid "Encryption"
1110 msgstr "Szyfrowanie"
1111
1112 msgid "Encryption Key"
1113 msgstr "Klucz szyfrujący"
1114
1115 msgid "Encryption Keytype"
1116 msgstr "Typ klucza kodowania"
1117
1118 msgid "Encryption Type"
1119 msgstr "Typ szyfrowania"
1120
1121 msgid "End time"
1122 msgstr "Czas zakończenia"
1123
1124 msgid "EndTime"
1125 msgstr "Koniec czasu"
1126
1127 msgid "English"
1128 msgstr "Angielski"
1129
1130 msgid ""
1131 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1132 "\n"
1133 "If you experience any problems please contact\n"
1134 "stephan@reichholf.net\n"
1135 "\n"
1136 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1137 msgstr ""
1138 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1139 "\n"
1140 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1141 "stephan@reichholf.net\n"
1142 "\n"
1143 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1144
1145 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1146 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1147 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1148 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1149 #.       "fast forward". 
1150 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1151 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1152
1153 msgid "Enter Rewind at speed"
1154 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1155
1156 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1157 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
1158
1159 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1160 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
1161
1162 msgid "Enter main menu..."
1163 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1164
1165 msgid "Enter the service pin"
1166 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1167
1168 msgid "Error"
1169 msgstr "Błąd"
1170
1171 msgid "Error executing plugin"
1172 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1173
1174 #, python-format
1175 msgid ""
1176 "Error: %s\n"
1177 "Retry?"
1178 msgstr ""
1179 "Błąd: %s\n"
1180 "Ponowić?"
1181
1182 msgid "Eventview"
1183 msgstr "Widok zdarzenia"
1184
1185 msgid "Everything is fine"
1186 msgstr "Wszystko jest OK"
1187
1188 msgid "Execution Progress:"
1189 msgstr "Wykonywanie procesu:"
1190
1191 msgid "Execution finished!!"
1192 msgstr "Wykonywanie zakończone!!"
1193
1194 msgid "Exif"
1195 msgstr "Exif"
1196
1197 msgid "Exit"
1198 msgstr "Wyjście"
1199
1200 msgid "Exit editor"
1201 msgstr "Opuść edytor"
1202
1203 msgid "Exit the wizard"
1204 msgstr "Opuść kreator"
1205
1206 msgid "Exit wizard"
1207 msgstr "Opuść kreatora"
1208
1209 msgid "Expert"
1210 msgstr "Ekspert"
1211
1212 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1213 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1214
1215 msgid "Extended Setup..."
1216 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1217
1218 msgid "Extensions"
1219 msgstr "Rozszerzenia"
1220
1221 msgid "FEC"
1222 msgstr "FEC"
1223
1224 msgid "Factory reset"
1225 msgstr "Twardy reset"
1226
1227 msgid "Failed"
1228 msgstr "Błąd"
1229
1230 msgid "Fast"
1231 msgstr "Szybko"
1232
1233 msgid "Fast DiSEqC"
1234 msgstr "Szybki DiSEqC"
1235
1236 msgid "Fast Forward speeds"
1237 msgstr "Szybkości przewijania"
1238
1239 msgid "Fast epoch"
1240 msgstr "Szybka epoka"
1241
1242 msgid "Favourites"
1243 msgstr "Ulubione"
1244
1245 msgid "Filesystem Check..."
1246 msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."
1247
1248 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1249 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1250
1251 msgid "Finetune"
1252 msgstr "Strojenie"
1253
1254 msgid "Finished"
1255 msgstr "Skończone"
1256
1257 msgid "Finished configuring your network"
1258 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
1259
1260 msgid "Finished restarting your network"
1261 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
1262
1263 msgid "Finnish"
1264 msgstr "Fiński"
1265
1266 msgid ""
1267 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1268 msgstr ""
1269 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1270 "flash'era."
1271
1272 msgid "Flash"
1273 msgstr "Flash"
1274
1275 msgid "Flashing failed"
1276 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1277
1278 msgid "Format"
1279 msgstr "Format"
1280
1281 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1282 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1283
1284 msgid "Frame size in full view"
1285 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
1286
1287 msgid "French"
1288 msgstr "Francuski"
1289
1290 msgid "Frequency"
1291 msgstr "Częstotliwość"
1292
1293 msgid "Frequency bands"
1294 msgstr "Pasma częstotliwości"
1295
1296 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1297 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1298
1299 msgid "Frequency steps"
1300 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1301
1302 msgid "Fri"
1303 msgstr "Pią"
1304
1305 msgid "Friday"
1306 msgstr "Piątek"
1307
1308 msgid "Frisian"
1309 msgstr "Fryzyjski"
1310
1311 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1312 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1313
1314 #, python-format
1315 msgid "Frontprocessor version: %d"
1316 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1317
1318 msgid "Fsck failed"
1319 msgstr "Fsck zawiódł"
1320
1321 msgid "Function not yet implemented"
1322 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1323
1324 msgid ""
1325 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1326 "Do you want to Restart the GUI now?"
1327 msgstr ""
1328 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1329 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1330
1331 msgid "Gateway"
1332 msgstr "Brama"
1333
1334 msgid "Genre"
1335 msgstr "Gatunek"
1336
1337 msgid "German"
1338 msgstr "Niemiecki"
1339
1340 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1341 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1342
1343 msgid "Goto 0"
1344 msgstr "Idź do 0"
1345
1346 msgid "Goto position"
1347 msgstr "Idź na pozycje"
1348
1349 msgid "Graphical Multi EPG"
1350 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1351
1352 msgid "Greek"
1353 msgstr "Grecki"
1354
1355 msgid "Guard Interval"
1356 msgstr "Odstęp strażnika"
1357
1358 msgid "Guard interval mode"
1359 msgstr "Tryb odstepu strażnika"
1360
1361 msgid "Harddisk"
1362 msgstr "Dysk twardy"
1363
1364 msgid "Harddisk setup"
1365 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1366
1367 msgid "Harddisk standby after"
1368 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1369
1370 msgid "Hidden network SSID"
1371 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
1372
1373 msgid "Hierarchy Information"
1374 msgstr "Informacja hierarchii"
1375
1376 msgid "Hierarchy mode"
1377 msgstr "Tryb hierarchii"
1378
1379 msgid "Horizontal"
1380 msgstr ""
1381
1382 msgid "How many minutes do you want to record?"
1383 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1384
1385 msgid "Hungarian"
1386 msgstr "Węgierski"
1387
1388 msgid "IP Address"
1389 msgstr "Adres IP"
1390
1391 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1392 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
1393
1394 msgid "ISO path"
1395 msgstr "Ścieżka ISO"
1396
1397 msgid "Icelandic"
1398 msgstr "Islandzki"
1399
1400 msgid "If you can see this page, please press OK."
1401 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1402
1403 msgid ""
1404 "If you see this, something is wrong with\n"
1405 "your scart connection. Press OK to return."
1406 msgstr ""
1407 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1408 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1409
1410 msgid ""
1411 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1412 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1413 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1414 "possible.\n"
1415 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1416 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1417 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1418 "step.\n"
1419 "If you are happy with the result, press OK."
1420 msgstr ""
1421 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1422 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1423 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1424 "wartości.\n"
1425 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1426 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1427 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1428 "kolejnym kroku.\n"
1429 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1430
1431 msgid "Image flash utility"
1432 msgstr "Narzędzia flash'a"
1433
1434 msgid "Image-Upgrade"
1435 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1436
1437 msgid "In Progress"
1438 msgstr "W toku"
1439
1440 msgid ""
1441 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1442 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1443
1444 msgid "Increased voltage"
1445 msgstr "Zwiększone napięcie"
1446
1447 msgid "Index"
1448 msgstr "Indeks"
1449
1450 msgid "InfoBar"
1451 msgstr "Pasek info"
1452
1453 msgid "Infobar timeout"
1454 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1455
1456 msgid "Information"
1457 msgstr "Informacja"
1458
1459 msgid "Init"
1460 msgstr "Init"
1461
1462 msgid "Initialization..."
1463 msgstr "Inicjalizacja..."
1464
1465 msgid "Initialize"
1466 msgstr "Inicjuj"
1467
1468 msgid "Initializing Harddisk..."
1469 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1470
1471 msgid "Input"
1472 msgstr "Wejście"
1473
1474 msgid "Installing"
1475 msgstr "Instalowanie"
1476
1477 msgid "Installing Software..."
1478 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
1479
1480 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1481 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
1482
1483 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1484 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
1485
1486 msgid "Installing package content... Please wait..."
1487 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
1488
1489 msgid "Instant Record..."
1490 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
1491
1492 msgid "Integrated Ethernet"
1493 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
1494
1495 msgid "Integrated Wireless"
1496 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
1497
1498 msgid "Intermediate"
1499 msgstr "Pośrednia"
1500
1501 msgid "Internal Flash"
1502 msgstr "Wewnętrzny Flash"
1503
1504 msgid "Invalid Location"
1505 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
1506
1507 #, python-format
1508 msgid "Invalid directory selected: %s"
1509 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
1510
1511 msgid "Inversion"
1512 msgstr "Inversja"
1513
1514 msgid "Invert display"
1515 msgstr "Odwrócone wyświetlanie"
1516
1517 msgid "Italian"
1518 msgstr "Włoski"
1519
1520 msgid "Job View"
1521 msgstr "Podgląd zajęć"
1522
1523 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1524 msgid "Just Scale"
1525 msgstr "Po prostu skaluj"
1526
1527 msgid "Keyboard Map"
1528 msgstr "Mapa klawiatury"
1529
1530 msgid "Keyboard Setup"
1531 msgstr "Ustawienia klawiatury"
1532
1533 msgid "Keymap"
1534 msgstr "Mapa klawiszy"
1535
1536 msgid "LAN Adapter"
1537 msgstr "Adapter LAN"
1538
1539 msgid "LNB"
1540 msgstr "LNB"
1541
1542 msgid "LOF"
1543 msgstr "LOF"
1544
1545 msgid "LOF/H"
1546 msgstr "LOF/H"
1547
1548 msgid "LOF/L"
1549 msgstr "LOF/L"
1550
1551 msgid "Language selection"
1552 msgstr "Wybór języka"
1553
1554 msgid "Language..."
1555 msgstr "Język..."
1556
1557 msgid "Last speed"
1558 msgstr "Ostatnia prędkość"
1559
1560 msgid "Latitude"
1561 msgstr "Szerokość geogr."
1562
1563 msgid "Leave DVD Player?"
1564 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
1565
1566 msgid "Left"
1567 msgstr "Lewo"
1568
1569 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1570 msgid "Letterbox"
1571 msgstr "Letterbox"
1572
1573 msgid "Limit east"
1574 msgstr "Limit wschodni"
1575
1576 msgid "Limit west"
1577 msgstr "Limit zachodni"
1578
1579 msgid "Limits off"
1580 msgstr "Limity wyłaczonyy"
1581
1582 msgid "Limits on"
1583 msgstr "Limity właczony"
1584
1585 msgid "Link:"
1586 msgstr "Łącze:"
1587
1588 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1589 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
1590
1591 msgid "List of Storage Devices"
1592 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
1593
1594 msgid "Lithuanian"
1595 msgstr "Litewski"
1596
1597 msgid "Load"
1598 msgstr "Otwórz"
1599
1600 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1601 msgstr "Wyświetlaj długość filmy na liście"
1602
1603 msgid "Local Network"
1604 msgstr "Sieć lokalna"
1605
1606 msgid "Location"
1607 msgstr "Lokalizacja"
1608
1609 msgid "Lock:"
1610 msgstr "Block:"
1611
1612 msgid "Log results to harddisk"
1613 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
1614
1615 msgid "Long Keypress"
1616 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
1617
1618 msgid "Longitude"
1619 msgstr "Długość geogr."
1620
1621 msgid "MMC Card"
1622 msgstr "Karta MMC"
1623
1624 msgid "MORE"
1625 msgstr "Więcej"
1626
1627 msgid "Main menu"
1628 msgstr "Menu Główne"
1629
1630 msgid "Mainmenu"
1631 msgstr "Menu Główne"
1632
1633 msgid "Make this mark an 'in' point"
1634 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
1635
1636 msgid "Make this mark an 'out' point"
1637 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
1638
1639 msgid "Make this mark just a mark"
1640 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
1641
1642 msgid "Manual Scan"
1643 msgstr "Ręczne skanowanie"
1644
1645 msgid "Manual transponder"
1646 msgstr "Ręczny transponder"
1647
1648 msgid "Manufacturer"
1649 msgstr ""
1650
1651 msgid "Margin after record"
1652 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
1653
1654 msgid "Margin before record (minutes)"
1655 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
1656
1657 msgid "Media player"
1658 msgstr "Odtwarzacz"
1659
1660 msgid "MediaPlayer"
1661 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
1662
1663 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1664 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
1665
1666 msgid "Medium is not empty!"
1667 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
1668
1669 msgid "Menu"
1670 msgstr "Menu"
1671
1672 msgid "Message"
1673 msgstr "Wiadomość"
1674
1675 msgid "Message..."
1676 msgstr "Wiadomość..."
1677
1678 msgid "Mkfs failed"
1679 msgstr "Mkfs zawiódł"
1680
1681 msgid "Mode"
1682 msgstr "Tryb"
1683
1684 msgid "Model: "
1685 msgstr "Model: "
1686
1687 msgid "Modulation"
1688 msgstr "Modulacja"
1689
1690 msgid "Modulator"
1691 msgstr "Modulator"
1692
1693 msgid "Mon"
1694 msgstr "Pon"
1695
1696 msgid "Mon-Fri"
1697 msgstr "Pon-Pią"
1698
1699 msgid "Monday"
1700 msgstr "Poniedziałek"
1701
1702 msgid "Mount failed"
1703 msgstr "Montowanie nieudane"
1704
1705 msgid "Move Picture in Picture"
1706 msgstr "Przesuń PiP"
1707
1708 msgid "Move east"
1709 msgstr "Przesuń na wschód"
1710
1711 msgid "Move west"
1712 msgstr "Przesuń na zachód"
1713
1714 msgid "Movielist menu"
1715 msgstr "Menu listy filmów"
1716
1717 msgid "Multi EPG"
1718 msgstr "Multi EPG"
1719
1720 msgid "Multiple service support"
1721 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
1722
1723 msgid "Multisat"
1724 msgstr "Multisat"
1725
1726 msgid "Mute"
1727 msgstr "Mute"
1728
1729 msgid "N/A"
1730 msgstr "N/A"
1731
1732 msgid "NEXT"
1733 msgstr "Następny"
1734
1735 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
1736 msgstr ""
1737 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
1738
1739 msgid "NOW"
1740 msgstr "Teraz"
1741
1742 msgid "NTSC"
1743 msgstr "NTSC"
1744
1745 msgid "Name"
1746 msgstr "Nazwa"
1747
1748 msgid "Nameserver"
1749 msgstr "Nameserver"
1750
1751 #, python-format
1752 msgid "Nameserver %d"
1753 msgstr "Nameserver %d"
1754
1755 msgid "Nameserver Setup"
1756 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
1757
1758 msgid "Nameserver settings"
1759 msgstr "Ustawienia nameserver"
1760
1761 msgid "Netmask"
1762 msgstr "Maska sieci"
1763
1764 msgid "Network Configuration..."
1765 msgstr "Konfiguracja sieci..."
1766
1767 msgid "Network Mount"
1768 msgstr "Montowanie sieci"
1769
1770 msgid "Network SSID"
1771 msgstr "Sieciowe SSID"
1772
1773 msgid "Network Setup"
1774 msgstr "Ustawienia sieci"
1775
1776 msgid "Network scan"
1777 msgstr "Skanowanie sieci"
1778
1779 msgid "Network setup"
1780 msgstr "Ustawienia sieci"
1781
1782 msgid "Network test"
1783 msgstr "Test połączenia sieciowego"
1784
1785 msgid "Network test..."
1786 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
1787
1788 msgid "Network..."
1789 msgstr "Sieć..."
1790
1791 msgid "Network:"
1792 msgstr "Sieć:"
1793
1794 msgid "NetworkWizard"
1795 msgstr "Kreator sieci"
1796
1797 msgid "New"
1798 msgstr "Nowy"
1799
1800 msgid "New pin"
1801 msgstr "Nowy pin"
1802
1803 msgid "New version:"
1804 msgstr "Nowa wersja:"
1805
1806 msgid "Next"
1807 msgstr "Następny"
1808
1809 msgid "No"
1810 msgstr "Nie"
1811
1812 msgid "No (supported) DVDROM found!"
1813 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
1814
1815 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
1816 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
1817
1818 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
1819 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
1820
1821 msgid "No Networks found"
1822 msgstr "Nie znaleziono sieci"
1823
1824 msgid "No backup needed"
1825 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
1826
1827 msgid ""
1828 "No data on transponder!\n"
1829 "(Timeout reading PAT)"
1830 msgstr ""
1831 "Brak danych na transponderze!\n"
1832 "(Koniec czasu czytania PAT)"
1833
1834 msgid "No details for this image file"
1835 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
1836
1837 msgid "No event info found, recording indefinitely."
1838 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
1839
1840 msgid "No free tuner!"
1841 msgstr "Brak wolnego tunera!"
1842
1843 msgid ""
1844 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
1845 msgstr ""
1846 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
1847 "spróbować ponownie."
1848
1849 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
1850 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
1851
1852 msgid "No positioner capable frontend found."
1853 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
1854
1855 msgid "No satellite frontend found!!"
1856 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
1857
1858 msgid "No tags are set on these movies."
1859 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
1860
1861 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
1862 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
1863
1864 msgid ""
1865 "No tuner is enabled!\n"
1866 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1867 msgstr ""
1868 "Brak włączonego tunera!\n"
1869 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
1870
1871 msgid "No useable USB stick found"
1872 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
1873
1874 msgid ""
1875 "No valid service PIN found!\n"
1876 "Do you like to change the service PIN now?\n"
1877 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
1878 msgstr ""
1879 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
1880 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
1881 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
1882
1883 msgid ""
1884 "No valid setup PIN found!\n"
1885 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
1886 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
1887 msgstr ""
1888 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
1889 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
1890 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
1891
1892 msgid ""
1893 "No working local network adapter found.\n"
1894 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
1895 "configured correctly."
1896 msgstr ""
1897 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
1898 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
1899 "skonfigurowana."
1900
1901 msgid ""
1902 "No working wireless network adapter found.\n"
1903 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
1904 "network is configured correctly."
1905 msgstr ""
1906 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
1907 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
1908 "dobrze skonfigurowana."
1909
1910 msgid ""
1911 "No working wireless network interface found.\n"
1912 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
1913 "your local network interface."
1914 msgstr ""
1915 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
1916 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
1917 "lokalny interfejs sieciowy."
1918
1919 msgid "No, but restart from begin"
1920 msgstr "Nie, ale zrestartuj od początku"
1921
1922 msgid "No, do nothing."
1923 msgstr "Nie, nie rób nic."
1924
1925 msgid "No, just start my dreambox"
1926 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
1927
1928 msgid "No, scan later manually"
1929 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
1930
1931 msgid "None"
1932 msgstr "Brak"
1933
1934 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
1935 msgid "Nonlinear"
1936 msgstr "Nielinearny"
1937
1938 msgid "North"
1939 msgstr "Północ"
1940
1941 msgid "Norwegian"
1942 msgstr "Norweski"
1943
1944 #, python-format
1945 msgid ""
1946 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
1947 "required, %d MB available)"
1948 msgstr ""
1949 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
1950 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
1951
1952 msgid ""
1953 "Nothing to scan!\n"
1954 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
1955 msgstr ""
1956 "Nic do skanowania!\n"
1957 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
1958
1959 msgid "Now Playing"
1960 msgstr "Odtwarzane"
1961
1962 msgid ""
1963 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
1964 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
1965 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
1966 msgstr ""
1967 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
1968 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
1969 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
1970
1971 msgid "OK"
1972 msgstr "OK"
1973
1974 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
1975 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
1976
1977 msgid "OSD Settings"
1978 msgstr "Ustawienia OSD"
1979
1980 msgid "OSD visibility"
1981 msgstr "Pokazywanie OSD"
1982
1983 msgid "Off"
1984 msgstr "Wyłącz"
1985
1986 msgid "On"
1987 msgstr "Włącz"
1988
1989 msgid "One"
1990 msgstr "Jeden"
1991
1992 msgid "Online-Upgrade"
1993 msgstr "Online - Aktualizacja"
1994
1995 msgid "Only Free scan"
1996 msgstr "Tylko wolne skanowanie"
1997
1998 msgid "Orbital Position"
1999 msgstr "Pozycja orbitalna"
2000
2001 msgid "PAL"
2002 msgstr "PAL"
2003
2004 msgid "PIDs"
2005 msgstr "Pidy"
2006
2007 msgid "Package list update"
2008 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
2009
2010 msgid "Packet management"
2011 msgstr "Zarządzanie pakietem"
2012
2013 msgid "Page"
2014 msgstr "Strona"
2015
2016 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2017 msgid "Pan&Scan"
2018 msgstr "Pan&Scan"
2019
2020 msgid "Parent Directory"
2021 msgstr "Katakog nadrzedny"
2022
2023 msgid "Parental control"
2024 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2025
2026 msgid "Parental control services Editor"
2027 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2028
2029 msgid "Parental control setup"
2030 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2031
2032 msgid "Parental control type"
2033 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2034
2035 msgid "Pause movie at end"
2036 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2037
2038 msgid "PiPSetup"
2039 msgstr "Ustawienia PiP"
2040
2041 msgid "PicturePlayer"
2042 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
2043
2044 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2045 msgid "Pillarbox"
2046 msgstr "Pillarbox"
2047
2048 msgid "Pilot"
2049 msgstr "Pilot"
2050
2051 msgid "Pin code needed"
2052 msgstr "Potrzebny kod pin"
2053
2054 msgid "Play"
2055 msgstr "Odtwarzaj"
2056
2057 msgid "Play Audio-CD..."
2058 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
2059
2060 msgid "Play recorded movies..."
2061 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2062
2063 msgid "Please Reboot"
2064 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2065
2066 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2067 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2068
2069 msgid "Please change recording endtime"
2070 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2071
2072 msgid "Please check your network settings!"
2073 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2074
2075 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2076 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2077
2078 msgid "Please choose an extension..."
2079 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2080
2081 msgid "Please choose he package..."
2082 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2083
2084 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2085 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2086
2087 msgid ""
2088 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2089 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2090 msgstr ""
2091 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
2092 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
2093
2094 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2095 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2096
2097 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2098 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2099
2100 msgid "Please enter a name for the new marker"
2101 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
2102
2103 msgid "Please enter a new filename"
2104 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2105
2106 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2107 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2108
2109 msgid "Please enter name of the new directory"
2110 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2111
2112 msgid "Please enter the correct pin code"
2113 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2114
2115 msgid "Please enter the old pin code"
2116 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2117
2118 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2119 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2120
2121 msgid ""
2122 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2123 "therefore the default directory is being used instead."
2124 msgstr ""
2125 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2126 "katalogu."
2127
2128 msgid "Please press OK to continue."
2129 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2130
2131 msgid "Please press OK!"
2132 msgstr "Wciśnij OK!"
2133
2134 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2135 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2136
2137 msgid "Please select a playlist to delete..."
2138 msgstr "Wybierz playliste do usunięcia..."
2139
2140 msgid "Please select a playlist..."
2141 msgstr "Wybierz playliste..."
2142
2143 msgid "Please select a subservice to record..."
2144 msgstr "Wybierz subserwis..."
2145
2146 msgid "Please select a subservice..."
2147 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2148
2149 msgid "Please select tag to filter..."
2150 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
2151
2152 msgid "Please select target directory or medium"
2153 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2154
2155 msgid "Please select the movie path..."
2156 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2157
2158 msgid "Please set up tuner B"
2159 msgstr "Ustaw Tuner B"
2160
2161 msgid "Please set up tuner C"
2162 msgstr "Ustaw Tuner C"
2163
2164 msgid "Please set up tuner D"
2165 msgstr "Ustaw Tuner D"
2166
2167 msgid ""
2168 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2169 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2170 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2171 msgstr ""
2172 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2173 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2174 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2175
2176 msgid ""
2177 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2178 "the OK button."
2179 msgstr ""
2180 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2181 "OK."
2182
2183 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2184 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
2185
2186 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2187 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
2188
2189 msgid "Please wait while we configure your network..."
2190 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
2191
2192 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2193 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
2194
2195 msgid "Please wait..."
2196 msgstr "Proszę czekać..."
2197
2198 msgid "Please wait... Loading list..."
2199 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2200
2201 msgid "Plugin browser"
2202 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2203
2204 msgid "Plugins"
2205 msgstr "Pluginy"
2206
2207 msgid "Polarity"
2208 msgstr "Polaryzacja"
2209
2210 msgid "Polarization"
2211 msgstr "Polaryzacja"
2212
2213 msgid "Polish"
2214 msgstr "Polski"
2215
2216 msgid "Port A"
2217 msgstr "Port A"
2218
2219 msgid "Port B"
2220 msgstr "Port B"
2221
2222 msgid "Port C"
2223 msgstr "Port C"
2224
2225 msgid "Port D"
2226 msgstr "Port D"
2227
2228 msgid "Portuguese"
2229 msgstr "Portugalski"
2230
2231 msgid "Positioner"
2232 msgstr "Pozycjoner"
2233
2234 msgid "Positioner fine movement"
2235 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2236
2237 msgid "Positioner movement"
2238 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2239
2240 msgid "Positioner setup"
2241 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2242
2243 msgid "Positioner storage"
2244 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2245
2246 msgid "Power threshold in mA"
2247 msgstr "Próg mocy w  mA"
2248
2249 msgid "Predefined transponder"
2250 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2251
2252 msgid "Preparing... Please wait"
2253 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2254
2255 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2256 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2257
2258 msgid "Press OK to activate the settings."
2259 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia."
2260
2261 msgid "Press OK to edit the settings."
2262 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2263
2264 #, python-format
2265 msgid "Press OK to get further details for %s"
2266 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
2267
2268 msgid "Press OK to scan"
2269 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2270
2271 msgid "Press OK to start the scan"
2272 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2273
2274 msgid "Prev"
2275 msgstr "Poprzedni"
2276
2277 msgid "Preview menu"
2278 msgstr "Podgląd menu"
2279
2280 msgid "Primary DNS"
2281 msgstr "Pierwszy DNS"
2282
2283 msgid "Priority"
2284 msgstr "Priorytet konwertera"
2285
2286 msgid "Properties of current title"
2287 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
2288
2289 msgid "Protect services"
2290 msgstr "Ochrona serwisów"
2291
2292 msgid "Protect setup"
2293 msgstr "Ochrona ustawień"
2294
2295 msgid "Provider"
2296 msgstr "Provider"
2297
2298 msgid "Provider to scan"
2299 msgstr "Provider do skanowania"
2300
2301 msgid "Providers"
2302 msgstr "Providerzy"
2303
2304 msgid "Quick"
2305 msgstr "Szybko"
2306
2307 msgid "Quickzap"
2308 msgstr "Szybkie przełączanie"
2309
2310 msgid "RC Menu"
2311 msgstr "Menu RC"
2312
2313 msgid "RF output"
2314 msgstr "Wyjście RF"
2315
2316 msgid "RGB"
2317 msgstr "RGB"
2318
2319 msgid "RSS Feed URI"
2320 msgstr "Adres serwisu RSS"
2321
2322 msgid "Radio"
2323 msgstr "Radio"
2324
2325 msgid "Ram Disk"
2326 msgstr "Ram Dysk"
2327
2328 msgid "Random"
2329 msgstr "Losowo"
2330
2331 msgid "Really close without saving settings?"
2332 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
2333
2334 msgid "Really delete done timers?"
2335 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
2336
2337 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2338 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
2339
2340 msgid "Really reboot now?"
2341 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2342
2343 msgid "Really restart now?"
2344 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
2345
2346 msgid "Really shutdown now?"
2347 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
2348
2349 msgid "Reboot"
2350 msgstr "Restart"
2351
2352 msgid "Reception Settings"
2353 msgstr "Ustawienia powitania"
2354
2355 msgid "Record"
2356 msgstr "Nagraj"
2357
2358 #, python-format
2359 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2360 msgstr ""
2361
2362 msgid "Recorded files..."
2363 msgstr "Nagrane pliki..."
2364
2365 msgid "Recording"
2366 msgstr "Nagrywanie"
2367
2368 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2369 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
2370
2371 msgid "Recordings always have priority"
2372 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
2373
2374 msgid "Reenter new pin"
2375 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
2376
2377 msgid "Refresh Rate"
2378 msgstr "Wartość odświeżania"
2379
2380 msgid "Refresh rate selection."
2381 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
2382
2383 msgid "Remove Bookmark"
2384 msgstr "Usuń zakładkę"
2385
2386 msgid "Remove Plugins"
2387 msgstr "Usuń pluginy"
2388
2389 msgid "Remove a mark"
2390 msgstr "Usuń znacznik"
2391
2392 msgid "Remove currently selected title"
2393 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
2394
2395 msgid "Remove plugins"
2396 msgstr "Usuń pluginy"
2397
2398 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2399 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
2400
2401 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2402 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
2403
2404 msgid "Remove timer"
2405 msgstr "Usuń timer"
2406
2407 msgid "Remove title"
2408 msgstr "Usuń tytuł"
2409
2410 #, python-format
2411 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2412 msgstr ""
2413 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
2414
2415 msgid "Rename"
2416 msgstr "Zmień nazwę"
2417
2418 msgid "Repeat"
2419 msgstr "Powtórz"
2420
2421 msgid "Repeat Type"
2422 msgstr "Typ powtórzeń"
2423
2424 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2425 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
2426
2427 msgid "Repeats"
2428 msgstr "Powtarzaj"
2429
2430 msgid "Reset"
2431 msgstr "Resetuj"
2432
2433 msgid "Reset and renumerate title names"
2434 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
2435
2436 msgid "Resolution"
2437 msgstr "Rozdzielczość"
2438
2439 msgid "Restart"
2440 msgstr "Restart"
2441
2442 msgid "Restart GUI"
2443 msgstr "Restartuj GUI"
2444
2445 msgid "Restart GUI now?"
2446 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
2447
2448 msgid "Restart network"
2449 msgstr "Restart sieci"
2450
2451 msgid "Restart test"
2452 msgstr "Restart testu"
2453
2454 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2455 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
2456
2457 msgid "Restore"
2458 msgstr "Przywróć"
2459
2460 msgid ""
2461 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2462 "settings now."
2463 msgstr ""
2464 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
2465 "ustawienia teraz."
2466
2467 msgid "Resume from last position"
2468 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
2469
2470 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2471 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2472 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2473 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2474 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2475 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2476 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2477 msgid "Resuming playback"
2478 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
2479
2480 msgid "Return to file browser"
2481 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
2482
2483 msgid "Return to movie list"
2484 msgstr "Powrót do listy filmów"
2485
2486 msgid "Return to previous service"
2487 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
2488
2489 msgid "Rewind speeds"
2490 msgstr "Przewiń prędkości"
2491
2492 msgid "Right"
2493 msgstr "Prawo"
2494
2495 msgid "Rolloff"
2496 msgstr "Wyłącz rolowanie"
2497
2498 msgid "Rotor turning speed"
2499 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
2500
2501 msgid "Running"
2502 msgstr "Uruchomiony"
2503
2504 msgid "Russian"
2505 msgstr "Rosyjski"
2506
2507 msgid "S-Video"
2508 msgstr "S-Video"
2509
2510 msgid "SNR"
2511 msgstr "SNR"
2512
2513 msgid "SNR:"
2514 msgstr "SNR:"
2515
2516 msgid "Sat"
2517 msgstr "Sat"
2518
2519 msgid "Sat / Dish Setup"
2520 msgstr "Ustawienia anteny"
2521
2522 msgid "Satellite"
2523 msgstr "Satelita"
2524
2525 msgid "Satellite Equipment Setup"
2526 msgstr "Ustawienia wyposażenia satelity"
2527
2528 msgid "Satellites"
2529 msgstr "Satelity"
2530
2531 msgid "Satfinder"
2532 msgstr "Miernik sygnału"
2533
2534 msgid "Sats"
2535 msgstr "Satelity"
2536
2537 msgid "Saturday"
2538 msgstr "Sobota"
2539
2540 msgid "Save"
2541 msgstr "Zapisz"
2542
2543 msgid "Save Playlist"
2544 msgstr "Zachowaj Playliste"
2545
2546 msgid "Scaling Mode"
2547 msgstr "Tryb skalowania"
2548
2549 msgid "Scan "
2550 msgstr "Skanuj"
2551
2552 msgid "Scan QAM128"
2553 msgstr "Skanuj QAM128"
2554
2555 msgid "Scan QAM16"
2556 msgstr "Skanuj QAM16"
2557
2558 msgid "Scan QAM256"
2559 msgstr "Skanuj QAM256"
2560
2561 msgid "Scan QAM32"
2562 msgstr "Skanuj QAM32"
2563
2564 msgid "Scan QAM64"
2565 msgstr "Skanuj QAM64"
2566
2567 msgid "Scan SR6875"
2568 msgstr "Skanuj SR6875"
2569
2570 msgid "Scan SR6900"
2571 msgstr "Skanuj SR6900"
2572
2573 msgid "Scan Wireless Networks"
2574 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
2575
2576 msgid "Scan additional SR"
2577 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
2578
2579 msgid "Scan band EU HYPER"
2580 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
2581
2582 msgid "Scan band EU MID"
2583 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
2584
2585 msgid "Scan band EU SUPER"
2586 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
2587
2588 msgid "Scan band EU UHF IV"
2589 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
2590
2591 msgid "Scan band EU UHF V"
2592 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
2593
2594 msgid "Scan band EU VHF I"
2595 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
2596
2597 msgid "Scan band EU VHF III"
2598 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
2599
2600 msgid "Scan band US HIGH"
2601 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
2602
2603 msgid "Scan band US HYPER"
2604 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
2605
2606 msgid "Scan band US LOW"
2607 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
2608
2609 msgid "Scan band US MID"
2610 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
2611
2612 msgid "Scan band US SUPER"
2613 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
2614
2615 msgid ""
2616 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2617 "WLAN USB Stick\n"
2618 msgstr ""
2619 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
2620 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
2621
2622 msgid ""
2623 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2624 msgstr ""
2625 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
2626
2627 msgid "Search east"
2628 msgstr "Szukaj na wschód"
2629
2630 msgid "Search west"
2631 msgstr "Szukaj na zachód"
2632
2633 msgid "Secondary DNS"
2634 msgstr "Drugi DNS"
2635
2636 msgid "Seek"
2637 msgstr "Wyszukiwanie"
2638
2639 msgid "Select HDD"
2640 msgstr "Wybierz HDD"
2641
2642 msgid "Select Location"
2643 msgstr "Wybierz lokalizację"
2644
2645 msgid "Select Network Adapter"
2646 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
2647
2648 msgid "Select a movie"
2649 msgstr "Wybierz film"
2650
2651 msgid "Select audio mode"
2652 msgstr "Wybierz tryb audio"
2653
2654 msgid "Select audio track"
2655 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
2656
2657 msgid "Select channel to record from"
2658 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
2659
2660 msgid "Select image"
2661 msgstr "Wybierz image"
2662
2663 msgid "Select refresh rate"
2664 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
2665
2666 msgid "Select video input"
2667 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
2668
2669 msgid "Select video mode"
2670 msgstr "Wybierz tryb wideo"
2671
2672 msgid "Selected source image"
2673 msgstr "Wybierz image źródłowy"
2674
2675 msgid "Send DiSEqC"
2676 msgstr "Wyślij DiSEqC"
2677
2678 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
2679 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
2680
2681 msgid "Seperate titles with a main menu"
2682 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
2683
2684 msgid "Sequence repeat"
2685 msgstr "Potwórka sekwencji"
2686
2687 msgid "Service"
2688 msgstr "Informacje o serwisie..."
2689
2690 msgid "Service Scan"
2691 msgstr "Skanowanie serwisu"
2692
2693 msgid "Service Searching"
2694 msgstr "Szukanie serwisów"
2695
2696 msgid "Service has been added to the favourites."
2697 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
2698
2699 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
2700 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
2701
2702 msgid ""
2703 "Service invalid!\n"
2704 "(Timeout reading PMT)"
2705 msgstr ""
2706 "Serwis niewłaściwy!\n"
2707 "(Koniec czasu czytania PMT)"
2708
2709 msgid ""
2710 "Service not found!\n"
2711 "(SID not found in PAT)"
2712 msgstr ""
2713 "Serwis nie znaleziony!\n"
2714 "(SID nie znaleziony w PAT)"
2715
2716 msgid "Service scan"
2717 msgstr "Skanowanie serwisów"
2718
2719 msgid ""
2720 "Service unavailable!\n"
2721 "Check tuner configuration!"
2722 msgstr ""
2723 "Serwis niedostępny!\n"
2724 "Sprawdź konfigurację tunera!"
2725
2726 msgid "Serviceinfo"
2727 msgstr "Info o serwisie"
2728
2729 msgid "Services"
2730 msgstr "Serwisy"
2731
2732 msgid "Set Voltage and 22KHz"
2733 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
2734
2735 msgid "Set as default Interface"
2736 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
2737
2738 msgid "Set interface as default Interface"
2739 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
2740
2741 msgid "Set limits"
2742 msgstr "Ustaw limity"
2743
2744 msgid "Settings"
2745 msgstr "Ustawienia"
2746
2747 msgid "Setup"
2748 msgstr "Konfiguracja"
2749
2750 msgid "Setup Mode"
2751 msgstr "Tryb Konfiguracji"
2752
2753 msgid "Show Info"
2754 msgstr "Pokaż Info"
2755
2756 msgid "Show WLAN Status"
2757 msgstr "Pokaż status WLAN"
2758
2759 msgid "Show blinking clock in display during recording"
2760 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
2761
2762 msgid "Show infobar on channel change"
2763 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
2764
2765 msgid "Show infobar on event change"
2766 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
2767
2768 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
2769 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
2770
2771 msgid "Show positioner movement"
2772 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
2773
2774 msgid "Show services beginning with"
2775 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
2776
2777 msgid "Show the radio player..."
2778 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
2779
2780 msgid "Show the tv player..."
2781 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
2782
2783 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
2784 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
2785
2786 msgid "Shutdown Dreambox after"
2787 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
2788
2789 msgid "Similar"
2790 msgstr "Podobne"
2791
2792 msgid "Similar broadcasts:"
2793 msgstr "Podobne transmisje:"
2794
2795 msgid "Simple"
2796 msgstr "Prosta"
2797
2798 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
2799 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
2800
2801 msgid "Single"
2802 msgstr "Jeden"
2803
2804 msgid "Single EPG"
2805 msgstr "Zwykłe EPG"
2806
2807 msgid "Single satellite"
2808 msgstr "Jeden satelita"
2809
2810 msgid "Single transponder"
2811 msgstr "Jeden transponder"
2812
2813 msgid "Singlestep (GOP)"
2814 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
2815
2816 msgid "Skin..."
2817 msgstr "Skiny..."
2818
2819 msgid "Sleep Timer"
2820 msgstr "Wyłącznik czasowy"
2821
2822 msgid "Sleep timer action:"
2823 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
2824
2825 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
2826 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
2827
2828 #, python-format
2829 msgid "Slot %d"
2830 msgstr "Slot %d"
2831
2832 msgid "Slow"
2833 msgstr "Wolno"
2834
2835 msgid "Slow Motion speeds"
2836 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
2837
2838 msgid "Some plugins are not available:\n"
2839 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
2840
2841 msgid "Somewhere else"
2842 msgstr "Gdzie indziej"
2843
2844 msgid ""
2845 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
2846 "\n"
2847 "Please choose an other one."
2848 msgstr ""
2849 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
2850 "\n"
2851 "Wybierz inną."
2852
2853 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2854 msgid "Sort A-Z"
2855 msgstr "Sortuj od A-Z"
2856
2857 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
2858 msgid "Sort Time"
2859 msgstr "Sortuj po czasie"
2860
2861 msgid "Sound"
2862 msgstr "Dźwięk"
2863
2864 msgid "Soundcarrier"
2865 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
2866
2867 msgid "South"
2868 msgstr "Południe"
2869
2870 msgid "Spanish"
2871 msgstr "Hiszpański"
2872
2873 msgid "Standby"
2874 msgstr "Czuwanie"
2875
2876 msgid "Standby / Restart"
2877 msgstr "Czuwanie / Restart"
2878
2879 msgid "Start from the beginning"
2880 msgstr "Rozpocznij od początku"
2881
2882 msgid "Start recording?"
2883 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
2884
2885 msgid "Start test"
2886 msgstr "Zacznij test"
2887
2888 msgid "StartTime"
2889 msgstr "Czas rozpoczęcia"
2890
2891 msgid "Starting on"
2892 msgstr "Rozpocznij na"
2893
2894 msgid "Step east"
2895 msgstr "Krok na wschód"
2896
2897 msgid "Step west"
2898 msgstr "Krok na zachód"
2899
2900 msgid "Stereo"
2901 msgstr "Stereo"
2902
2903 msgid "Stop"
2904 msgstr "Zatrzymaj"
2905
2906 msgid "Stop Timeshift?"
2907 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
2908
2909 msgid "Stop current event and disable coming events"
2910 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
2911
2912 msgid "Stop current event but not coming events"
2913 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
2914
2915 msgid "Stop playing this movie?"
2916 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
2917
2918 msgid "Stop test"
2919 msgstr "Zakończ test"
2920
2921 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
2922 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
2923
2924 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
2925 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
2926
2927 msgid "Store position"
2928 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
2929
2930 msgid "Stored position"
2931 msgstr "Pozycja zapamiętana"
2932
2933 msgid "Subservice list..."
2934 msgstr "Lista subserwisów..."
2935
2936 msgid "Subservices"
2937 msgstr "Subserwisy"
2938
2939 msgid "Subtitle selection"
2940 msgstr "Wybór napisów"
2941
2942 msgid "Subtitles"
2943 msgstr "Napisy"
2944
2945 msgid "Sun"
2946 msgstr "Nie"
2947
2948 msgid "Sunday"
2949 msgstr "Niedziela"
2950
2951 msgid "Swap Services"
2952 msgstr "Zamiana serwisów"
2953
2954 msgid "Swedish"
2955 msgstr "Szwedzki"
2956
2957 msgid "Switch to next subservice"
2958 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
2959
2960 msgid "Switch to previous subservice"
2961 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
2962
2963 msgid "Symbol Rate"
2964 msgstr "Symbol Rate"
2965
2966 msgid "Symbolrate"
2967 msgstr "Symbolrate"
2968
2969 msgid "System"
2970 msgstr "System"
2971
2972 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
2973 msgid "TRANSLATOR_INFO"
2974 msgstr ""
2975 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
2976 "additional translations made by SileliS® :)\n"
2977 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
2978
2979 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
2980 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
2981
2982 msgid "TV System"
2983 msgstr "System TV"
2984
2985 msgid "Table of content for collection"
2986 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
2987
2988 msgid "Tag 1"
2989 msgstr "Oznaczenie 1"
2990
2991 msgid "Tag 2"
2992 msgstr "Oznaczenie 2"
2993
2994 msgid "Tags"
2995 msgstr "Oznaczenia"
2996
2997 msgid "Terrestrial"
2998 msgstr "Naziemny"
2999
3000 msgid "Terrestrial provider"
3001 msgstr "Naziemny provider"
3002
3003 msgid "Test DiSEqC settings"
3004 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
3005
3006 msgid "Test Type"
3007 msgstr "Typ Testu"
3008
3009 msgid "Test mode"
3010 msgstr "Tryb testowy"
3011
3012 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3013 msgstr "Test configuracji sieci Dreambox.\n"
3014
3015 msgid "Test-Messagebox?"
3016 msgstr "Informacja testowa?"
3017
3018 msgid ""
3019 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3020 "Please press OK to start using your Dreambox."
3021 msgstr ""
3022 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
3023 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
3024
3025 msgid ""
3026 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3027 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3028 "players) instead?"
3029 msgstr ""
3030 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
3031 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
3032 "stacjonarnych czytnikach DVD."
3033
3034 msgid ""
3035 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3036 "the feed server and save it on the stick?"
3037 msgstr ""
3038 "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
3039 "servera i zachować je na USB?"
3040
3041 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3042 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
3043
3044 #, python-format
3045 msgid ""
3046 "The following device was found:\n"
3047 "\n"
3048 "%s\n"
3049 "\n"
3050 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3051 msgstr ""
3052 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3053 "\n"
3054 "%s\n"
3055 "\n"
3056 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3057
3058 msgid ""
3059 "The input port should be configured now.\n"
3060 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3061 "want to do that now?"
3062 msgstr ""
3063 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3064 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
3065 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3066
3067 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3068 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
3069
3070 msgid ""
3071 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3072 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3073 msgstr ""
3074 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
3075 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3076
3077 msgid ""
3078 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3079 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3080 "risk!"
3081 msgstr ""
3082 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
3083 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
3084
3085 msgid ""
3086 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3087 "corrupted!"
3088 msgstr ""
3089 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
3090 "lub zepsuty!"
3091
3092 msgid "The package doesn't contain anything."
3093 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
3094
3095 #, python-format
3096 msgid "The path %s already exists."
3097 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
3098
3099 msgid "The pin code has been changed successfully."
3100 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
3101
3102 msgid "The pin code you entered is wrong."
3103 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
3104
3105 msgid "The pin codes you entered are different."
3106 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
3107
3108 #, python-format
3109 msgid "The results have been written to %s."
3110 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
3111
3112 msgid "The sleep timer has been activated."
3113 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
3114
3115 msgid "The sleep timer has been disabled."
3116 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
3117
3118 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3119 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
3120
3121 msgid ""
3122 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3123 "Please install it."
3124 msgstr ""
3125 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
3126 "Proszę go zainstalować."
3127
3128 msgid ""
3129 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3130 msgstr ""
3131 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
3132 "teraz?"
3133
3134 msgid "The wizard is finished now."
3135 msgstr "Kreator zakończony."
3136
3137 msgid "There are no default services lists in your image."
3138 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
3139
3140 msgid "There are no default settings in your image."
3141 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
3142
3143 msgid ""
3144 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3145 "Do you really want to continue?"
3146 msgstr ""
3147 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
3148 "Czy kontynuować?"
3149
3150 #, python-format
3151 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3152 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
3153
3154 msgid ""
3155 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3156 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3157 msgstr ""
3158 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
3159 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
3160 "flash?"
3161
3162 msgid ""
3163 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3164 "flash memory?"
3165 msgstr ""
3166 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
3167 "pamięć flash?"
3168
3169 msgid ""
3170 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3171 "content on the disc."
3172 msgstr ""
3173 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
3174 "nosniku."
3175
3176 #, python-format
3177 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3178 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
3179
3180 msgid "This is step number 2."
3181 msgstr "To jest krok numer 2."
3182
3183 msgid "This is unsupported at the moment."
3184 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
3185
3186 msgid ""
3187 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3188 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3189 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3190 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3191 "the \"Nameserver\" Configuration"
3192 msgstr ""
3193 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
3194 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
3195 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
3196 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
3197 "\"Nameserver\" konfigurację"
3198
3199 msgid ""
3200 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3201 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3202 "- verify that a network cable is attached\n"
3203 "- verify that the cable is not broken"
3204 msgstr ""
3205 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
3206 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
3207 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
3208 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
3209
3210 msgid ""
3211 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3212 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3213 "- no valid IP Address was found\n"
3214 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3215 msgstr ""
3216 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
3217 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
3218 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
3219 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
3220
3221 msgid ""
3222 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3223 "configuration with DHCP.\n"
3224 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3225 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3226 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3227 "dialog.\n"
3228 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3229 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3230 msgstr ""
3231 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
3232 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
3233 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
3234 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
3235 "adaptera sieciowego.\n"
3236 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
3237 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
3238
3239 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3240 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
3241
3242 msgid "Three"
3243 msgstr "Trzy"
3244
3245 msgid "Threshold"
3246 msgstr "Próg"
3247
3248 msgid "Thu"
3249 msgstr "Czw"
3250
3251 msgid "Thumbnails"
3252 msgstr "Miniatury"
3253
3254 msgid "Thursday"
3255 msgstr "Czwartek"
3256
3257 msgid "Time"
3258 msgstr "Czas"
3259
3260 msgid "Time/Date Input"
3261 msgstr "Czas / Data"
3262
3263 msgid "Timer"
3264 msgstr "Timer"
3265
3266 msgid "Timer Edit"
3267 msgstr "Edycja timera"
3268
3269 msgid "Timer Editor"
3270 msgstr "Edytor timera"
3271
3272 msgid "Timer Type"
3273 msgstr "Typ timera"
3274
3275 msgid "Timer entry"
3276 msgstr "Wstęp timera"
3277
3278 msgid "Timer log"
3279 msgstr "Log timera"
3280
3281 msgid ""
3282 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3283 "Please recheck it!"
3284 msgstr ""
3285 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
3286 "Proszę to sprawdzić!"
3287
3288 msgid "Timer sanity error"
3289 msgstr "Błąd timera"
3290
3291 msgid "Timer selection"
3292 msgstr "Wybór timera"
3293
3294 msgid "Timer status:"
3295 msgstr "Status timera:"
3296
3297 msgid "Timeshift"
3298 msgstr "Timeshift"
3299
3300 msgid "Timeshift not possible!"
3301 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
3302
3303 msgid "Timeshift path..."
3304 msgstr "Ścieżka timeshift..."
3305
3306 msgid "Timezone"
3307 msgstr "Strefa czasu"
3308
3309 msgid "Title"
3310 msgstr "Tytuł"
3311
3312 msgid "Title properties"
3313 msgstr "Właściwości tytułu"
3314
3315 msgid "Titleset mode"
3316 msgstr "Tryb tytułu"
3317
3318 msgid ""
3319 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3320 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3321 "stick.\n"
3322 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3323 "for 10 seconds.\n"
3324 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3325 msgstr ""
3326 "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
3327 "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
3328 "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
3329 "sekund.\n"
3330 "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
3331
3332 msgid "Today"
3333 msgstr "Dzisiaj"
3334
3335 msgid "Tone mode"
3336 msgstr "Tryb tonowy"
3337
3338 msgid "Toneburst"
3339 msgstr "Toneburst"
3340
3341 msgid "Toneburst A/B"
3342 msgstr "Toneburst A/B"
3343
3344 msgid "Track"
3345 msgstr "Ścieżka"
3346
3347 msgid "Translation"
3348 msgstr "Tłumaczenie"
3349
3350 msgid "Translation:"
3351 msgstr "Tłumaczenie:"
3352
3353 msgid "Transmission Mode"
3354 msgstr "Tryb transmisji"
3355
3356 msgid "Transmission mode"
3357 msgstr "Tryb transmisji"
3358
3359 msgid "Transponder"
3360 msgstr "Transponder"
3361
3362 msgid "Transponder Type"
3363 msgstr "Typ transpondera"
3364
3365 msgid "Tries left:"
3366 msgstr "Próby skończone:"
3367
3368 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3369 msgstr ""
3370 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3371
3372 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3373 msgstr ""
3374 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
3375
3376 msgid "Tue"
3377 msgstr "Wto"
3378
3379 msgid "Tuesday"
3380 msgstr "Wtorek"
3381
3382 msgid "Tune"
3383 msgstr "Ustaw"
3384
3385 msgid "Tune failed!"
3386 msgstr "Strojenie nieudane!"
3387
3388 msgid "Tuner"
3389 msgstr "Tuner"
3390
3391 msgid "Tuner "
3392 msgstr "Tuner "
3393
3394 msgid "Tuner Slot"
3395 msgstr "Slot tunera"
3396
3397 msgid "Tuner configuration"
3398 msgstr "Konfiguracja tunera"
3399
3400 msgid "Tuner status"
3401 msgstr "Status tunera"
3402
3403 msgid "Turkish"
3404 msgstr "Turecki"
3405
3406 msgid "Two"
3407 msgstr "Dwa"
3408
3409 msgid "Type"
3410 msgstr ""
3411
3412 msgid "Type of scan"
3413 msgstr "Typ skanowania"
3414
3415 msgid "USALS"
3416 msgstr "USALS"
3417
3418 msgid "USB"
3419 msgstr "USB"
3420
3421 msgid "USB Stick"
3422 msgstr "USB Stick"
3423
3424 msgid "USB stick wizard"
3425 msgstr "Kreator pamięci USB"
3426
3427 msgid "Ukrainian"
3428 msgstr "Ukraiński"
3429
3430 msgid ""
3431 "Unable to complete filesystem check.\n"
3432 "Error: "
3433 msgstr ""
3434 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
3435 "Błąd: "
3436
3437 msgid ""
3438 "Unable to initialize harddisk.\n"
3439 "Error: "
3440 msgstr ""
3441 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
3442 "Błąd: "
3443
3444 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3445 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
3446
3447 msgid "Unicable"
3448 msgstr ""
3449
3450 msgid "Unicable LNB"
3451 msgstr ""
3452
3453 msgid "Unicable Martix"
3454 msgstr ""
3455
3456 msgid "Universal LNB"
3457 msgstr "Uniwersalny LNB"
3458
3459 msgid "Unmount failed"
3460 msgstr "Błąd odmontowania"
3461
3462 msgid "Update"
3463 msgstr "Uaktualnienie"
3464
3465 msgid "Updates your receiver's software"
3466 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
3467
3468 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3469 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
3470
3471 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3472 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
3473
3474 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3475 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
3476
3477 msgid "Upgrading"
3478 msgstr "Aktualizowanie"
3479
3480 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3481 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
3482
3483 msgid "Use"
3484 msgstr "Użyj"
3485
3486 msgid "Use DHCP"
3487 msgstr "Użyj DHCP"
3488
3489 msgid "Use Interface"
3490 msgstr "Użyj intrefejsu"
3491
3492 msgid "Use Power Measurement"
3493 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
3494
3495 msgid "Use a gateway"
3496 msgstr "Użyj bramy"
3497
3498 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3499 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3500 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3501 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3502 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3503 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3504 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3505 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3506 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3507 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3508 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3509 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3510 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3511 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
3512
3513 msgid "Use power measurement"
3514 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
3515
3516 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3517 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
3518
3519 msgid ""
3520 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3521 "\n"
3522 "Please set up tuner A"
3523 msgstr ""
3524 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
3525 "\n"
3526 "Wybierz Tuner A"
3527
3528 msgid ""
3529 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3530 "press OK."
3531 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
3532
3533 msgid "Use usals for this sat"
3534 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
3535
3536 msgid "Use wizard to set up basic features"
3537 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
3538
3539 msgid "Used service scan type"
3540 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
3541
3542 msgid "User defined"
3543 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
3544
3545 msgid "VCR scart"
3546 msgstr "Przełącz VCR"
3547
3548 msgid "VMGM (intro trailer)"
3549 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3550
3551 msgid "Vertical"
3552 msgstr ""
3553
3554 msgid "Video Fine-Tuning"
3555 msgstr "Ustawienia czysości obrazu"
3556
3557 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
3558 msgstr "Kreator czystości obrazu "
3559
3560 msgid "Video Output"
3561 msgstr "Wyjście Wideo"
3562
3563 msgid "Video Setup"
3564 msgstr "Ustawienia Wideo"
3565
3566 msgid "Video Wizard"
3567 msgstr "Kreator Wideo"
3568
3569 msgid ""
3570 "Video input selection\n"
3571 "\n"
3572 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
3573 "input port).\n"
3574 "\n"
3575 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
3576 msgstr ""
3577 "Wybór wejścia wideo\n"
3578 "\n"
3579 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
3580 "port wejścia).\n"
3581 "\n"
3582 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
3583
3584 msgid "Video mode selection."
3585 msgstr "Wybór trybu wideo"
3586
3587 msgid "View Rass interactive..."
3588 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
3589
3590 msgid "View teletext..."
3591 msgstr "Pokaż teletext..."
3592
3593 msgid "Virtual KeyBoard"
3594 msgstr "Wirtualna klawiatura"
3595
3596 msgid "Voltage mode"
3597 msgstr "Tryb napięcia"
3598
3599 msgid "Volume"
3600 msgstr "Głośność"
3601
3602 msgid "W"
3603 msgstr "W"
3604
3605 msgid "WEP"
3606 msgstr "WEP"
3607
3608 msgid "WPA"
3609 msgstr "WPA"
3610
3611 msgid "WPA or WPA2"
3612 msgstr "WPA lub WPA2"
3613
3614 msgid "WPA2"
3615 msgstr "WPA2"
3616
3617 msgid "WSS on 4:3"
3618 msgstr "WSS na 4:3"
3619
3620 msgid "Waiting"
3621 msgstr "Oczekiwanie"
3622
3623 msgid ""
3624 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
3625 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
3626 "Please press OK to begin."
3627 msgstr ""
3628 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
3629 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
3630 "na 60hz.\n"
3631 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
3632
3633 msgid "Wed"
3634 msgstr "Śro"
3635
3636 msgid "Wednesday"
3637 msgstr "Środa"
3638
3639 msgid "Weekday"
3640 msgstr "Dzień tygodnia"
3641
3642 msgid ""
3643 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
3644 "\n"
3645 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
3646 "cut'.\n"
3647 "\n"
3648 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
3649 msgstr ""
3650 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
3651 "\n"
3652 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
3653 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
3654 "\n"
3655 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
3656 "'koniec cięcia'. To wszystko."
3657
3658 msgid ""
3659 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
3660 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
3661 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
3662 msgstr ""
3663 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
3664 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
3665 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
3666 "oprogramowanie."
3667
3668 msgid ""
3669 "Welcome.\n"
3670 "\n"
3671 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
3672 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
3673 msgstr ""
3674 "Witaj.\n"
3675 "\n"
3676 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
3677 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
3678
3679 msgid "Welcome..."
3680 msgstr "Witam..."
3681
3682 msgid "West"
3683 msgstr "Zachód"
3684
3685 msgid "What do you want to scan?"
3686 msgstr "Co chcesz skanować?"
3687
3688 msgid "Where do you want to backup your settings?"
3689 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
3690
3691 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
3692 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
3693
3694 msgid "Wireless"
3695 msgstr "Bezprzewodowy"
3696
3697 msgid "Wireless Network"
3698 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
3699
3700 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
3701 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
3702
3703 msgid "Write failed!"
3704 msgstr "Błąd zapisu!"
3705
3706 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
3707 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
3708
3709 msgid "YPbPr"
3710 msgstr "YPbPr"
3711
3712 msgid "Year"
3713 msgstr "Rok"
3714
3715 msgid "Yes"
3716 msgstr "Tak"
3717
3718 msgid "Yes, and delete this movie"
3719 msgstr "Tak, usuń ten film"
3720
3721 msgid "Yes, backup my settings!"
3722 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
3723
3724 msgid "Yes, do a manual scan now"
3725 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
3726
3727 msgid "Yes, do an automatic scan now"
3728 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
3729
3730 msgid "Yes, do another manual scan now"
3731 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
3732
3733 msgid "Yes, perform a shutdown now."
3734 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
3735
3736 msgid "Yes, restore the settings now"
3737 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
3738
3739 msgid "Yes, returning to movie list"
3740 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
3741
3742 msgid "Yes, view the tutorial"
3743 msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
3744
3745 msgid ""
3746 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
3747 "want to be installed."
3748 msgstr ""
3749 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
3750 "ustawienia które chcesz zainstalować."
3751
3752 msgid "You can choose, what you want to install..."
3753 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
3754
3755 msgid "You cannot delete this!"
3756 msgstr "Tego nie można usunąć!"
3757
3758 msgid "You chose not to install any default services lists."
3759 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
3760
3761 msgid ""
3762 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
3763 "default settings later in the settings menu."
3764 msgstr ""
3765 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
3766 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
3767
3768 msgid ""
3769 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
3770 msgstr ""
3771 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
3772 "przycisk OK."
3773
3774 msgid ""
3775 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
3776 "harddisk is not an option for you."
3777 msgstr ""
3778 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
3779 "nie jest możliwe."
3780
3781 msgid ""
3782 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
3783 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
3784 "to the harddisk!\n"
3785 "Please press OK to start the backup now."
3786 msgstr ""
3787 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
3788 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3789 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3790
3791 msgid ""
3792 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
3793 "Please press OK to start the backup now."
3794 msgstr ""
3795 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
3796 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3797
3798 msgid ""
3799 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
3800 "backup now."
3801 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
3802
3803 msgid ""
3804 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
3805 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
3806 msgstr ""
3807 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
3808 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
3809 "danych."
3810
3811 #, python-format
3812 msgid "You have to wait %s!"
3813 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
3814
3815 msgid ""
3816 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
3817 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
3818 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
3819 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
3820 "your settings."
3821 msgstr ""
3822 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
3823 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
3824 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
3825 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
3826
3827 msgid ""
3828 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
3829 "\n"
3830 "Do you want to set the pin now?"
3831 msgstr ""
3832 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
3833 "\n"
3834 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
3835
3836 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
3837 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
3838
3839 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
3840 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
3841
3842 msgid ""
3843 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
3844 "process."
3845 msgstr ""
3846 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
3847 "procesu aktualizacji."
3848
3849 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
3850 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
3851
3852 msgid ""
3853 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
3854 "try again."
3855 msgstr ""
3856 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
3857 "ponownie."
3858
3859 msgid ""
3860 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
3861 "Press OK to start upgrade."
3862 msgstr ""
3863 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
3864 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
3865
3866 msgid "Your network configuration has been activated."
3867 msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
3868
3869 msgid ""
3870 "Your network configuration has been activated.\n"
3871 "A second configured interface has been found.\n"
3872 "\n"
3873 "Do you want to disable the second network interface?"
3874 msgstr ""
3875 "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
3876 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
3877 "\n"
3878 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
3879
3880 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
3881 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
3882
3883 msgid "Zap back to service before satfinder?"
3884 msgstr "Przełączyć z powrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
3885
3886 msgid "[alternative edit]"
3887 msgstr "[edycja wybranych]"
3888
3889 msgid "[bouquet edit]"
3890 msgstr "[edycja bukietu]"
3891
3892 msgid "[favourite edit]"
3893 msgstr "[edycja ulubionych]"
3894
3895 msgid "[move mode]"
3896 msgstr "[tryb przesuwania]"
3897
3898 msgid "abort alternatives edit"
3899 msgstr "przerwij edycje wybranych"
3900
3901 msgid "abort bouquet edit"
3902 msgstr "przerwij edycje bukietów"
3903
3904 msgid "abort favourites edit"
3905 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
3906
3907 msgid "about to start"
3908 msgstr "jak rozpocząć"
3909
3910 msgid "activate current configuration"
3911 msgstr "akrywuj aktualną konfigurację"
3912
3913 msgid "add a nameserver entry"
3914 msgstr "dodaj wpis nameservera"
3915
3916 msgid "add alternatives"
3917 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
3918
3919 msgid "add bookmark"
3920 msgstr "Dodaj zakładkę"
3921
3922 msgid "add bouquet"
3923 msgstr "Dodaj bukiet"
3924
3925 msgid "add directory to playlist"
3926 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
3927
3928 msgid "add file to playlist"
3929 msgstr "dodaj plik do playlisty"
3930
3931 msgid "add files to playlist"
3932 msgstr "dodaj pliki do playlisty"
3933
3934 msgid "add marker"
3935 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
3936
3937 msgid "add recording (enter recording duration)"
3938 msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
3939
3940 msgid "add recording (enter recording endtime)"
3941 msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
3942
3943 msgid "add recording (indefinitely)"
3944 msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
3945
3946 msgid "add recording (stop after current event)"
3947 msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
3948
3949 msgid "add service to bouquet"
3950 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
3951
3952 msgid "add service to favourites"
3953 msgstr "dodaj serwis do ulubionych"
3954
3955 msgid "add to parental protection"
3956 msgstr "dodaj do kontroli rodzicielskiej"
3957
3958 msgid "advanced"
3959 msgstr "Zaawansowana"
3960
3961 msgid "alphabetic sort"
3962 msgstr "Sortuj alfabetycznie"
3963
3964 msgid ""
3965 "are you sure you want to restore\n"
3966 "following backup:\n"
3967 msgstr ""
3968 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
3969 "następującą kopie:\n"
3970
3971 #, python-format
3972 msgid "audio track (%s) format"
3973 msgstr "format ścieżki audio (%s)"
3974
3975 #, python-format
3976 msgid "audio track (%s) language"
3977 msgstr "język ścieżki audio (%s)"
3978
3979 msgid "audio tracks"
3980 msgstr "ścieżki audio"
3981
3982 msgid "auto"
3983 msgstr "auto"
3984
3985 msgid "back"
3986 msgstr "Wróć"
3987
3988 msgid "background image"
3989 msgstr "obraz tła"
3990
3991 msgid "backgroundcolor"
3992 msgstr "kolor tła"
3993
3994 msgid "better"
3995 msgstr "lepszy"
3996
3997 msgid "black"
3998 msgstr "czarny"
3999
4000 msgid "blacklist"
4001 msgstr "Czarna lista"
4002
4003 msgid "blue"
4004 msgstr "niebieski"
4005
4006 #, python-format
4007 msgid "burn audio track (%s)"
4008 msgstr "nagraj ścieżkę audio (%s)"
4009
4010 msgid "change recording (duration)"
4011 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
4012
4013 msgid "change recording (endtime)"
4014 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
4015
4016 msgid "chapters"
4017 msgstr "rozdziały"
4018
4019 msgid "choose destination directory"
4020 msgstr "wybierz folder docelowy"
4021
4022 msgid "circular left"
4023 msgstr "Kołój w lewo"
4024
4025 msgid "circular right"
4026 msgstr "Kołój w prawo"
4027
4028 msgid "clear playlist"
4029 msgstr "Wyczyść playliste"
4030
4031 msgid "complex"
4032 msgstr "złożony"
4033
4034 msgid "config menu"
4035 msgstr "Menu konfiguracji"
4036
4037 msgid "confirmed"
4038 msgstr "potwierdzone"
4039
4040 msgid "connected"
4041 msgstr "połączony"
4042
4043 msgid "continue"
4044 msgstr "Kontynuuj"
4045
4046 msgid "copy to bouquets"
4047 msgstr "Kopiuj do bukietów"
4048
4049 msgid "create directory"
4050 msgstr "Utwórz katalog"
4051
4052 msgid "daily"
4053 msgstr "Codziennie"
4054
4055 msgid "day"
4056 msgstr "dzień"
4057
4058 msgid "delete cut"
4059 msgstr "Usuń wycięte"
4060
4061 msgid "delete file"
4062 msgstr "usuń plik"
4063
4064 msgid "delete playlist entry"
4065 msgstr "Usuń wpis playlisty"
4066
4067 msgid "delete saved playlist"
4068 msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
4069
4070 msgid "delete..."
4071 msgstr "Usuń..."
4072
4073 msgid "disable"
4074 msgstr "Wyłącz"
4075
4076 msgid "disable move mode"
4077 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
4078
4079 msgid "disabled"
4080 msgstr "Wyłączone"
4081
4082 msgid "disconnected"
4083 msgstr "rozłączone"
4084
4085 msgid "do not change"
4086 msgstr "Nie zmieniaj"
4087
4088 msgid "do nothing"
4089 msgstr "Nic nie rób"
4090
4091 msgid "don't record"
4092 msgstr "Nie nagrywaj"
4093
4094 msgid "done!"
4095 msgstr "Zrobione!"
4096
4097 msgid "edit alternatives"
4098 msgstr "Edytuj wybrane kanały"
4099
4100 msgid "empty"
4101 msgstr "Puste"
4102
4103 msgid "enable"
4104 msgstr "Włączone"
4105
4106 msgid "enable bouquet edit"
4107 msgstr "Włącz edycje bukietu"
4108
4109 msgid "enable favourite edit"
4110 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
4111
4112 msgid "enable move mode"
4113 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
4114
4115 msgid "enabled"
4116 msgstr "Włączone"
4117
4118 msgid "end alternatives edit"
4119 msgstr "Koniec edycji wybranych"
4120
4121 msgid "end bouquet edit"
4122 msgstr "Koniec edycji bukietów"
4123
4124 msgid "end cut here"
4125 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
4126
4127 msgid "end favourites edit"
4128 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
4129
4130 msgid "enigma2 and network"
4131 msgstr "enigma2 i sieć"
4132
4133 msgid "equal to"
4134 msgstr "równy"
4135
4136 msgid "exceeds dual layer medium!"
4137 msgstr "przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
4138
4139 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4140 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
4141
4142 msgid "exit mediaplayer"
4143 msgstr "Wyjdź z mediaplayera"
4144
4145 msgid "exit movielist"
4146 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
4147
4148 msgid "exit nameserver configuration"
4149 msgstr "wyjdź z konfiguracji nameservera"
4150
4151 msgid "exit network adapter configuration"
4152 msgstr "wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
4153
4154 msgid "exit network adapter setup menu"
4155 msgstr "wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
4156
4157 msgid "exit network interface list"
4158 msgstr "wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
4159
4160 msgid "exit networkadapter setup menu"
4161 msgstr "wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
4162
4163 msgid "failed"
4164 msgstr "zawiódł"
4165
4166 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4167 msgstr "formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4168
4169 msgid "filename"
4170 msgstr "nazwa pliku"
4171
4172 msgid "fine-tune your display"
4173 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
4174
4175 msgid "forward to the next chapter"
4176 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
4177
4178 msgid "free"
4179 msgstr "wolne"
4180
4181 msgid "free diskspace"
4182 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
4183
4184 msgid "go to deep standby"
4185 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
4186
4187 msgid "go to standby"
4188 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
4189
4190 msgid "green"
4191 msgstr "zielony"
4192
4193 msgid "hear radio..."
4194 msgstr "Słuchaj radia..."
4195
4196 msgid "help..."
4197 msgstr "Pomoc..."
4198
4199 msgid "hidden network"
4200 msgstr "ukryta sieć"
4201
4202 msgid "hide extended description"
4203 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
4204
4205 msgid "hide player"
4206 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
4207
4208 msgid "horizontal"
4209 msgstr "Pozioma (H)"
4210
4211 msgid "hour"
4212 msgstr "Godzina"
4213
4214 msgid "hours"
4215 msgstr "Godziny"
4216
4217 msgid "immediate shutdown"
4218 msgstr "Wyłącz natychmiast"
4219
4220 #, python-format
4221 msgid ""
4222 "incoming call!\n"
4223 "%s calls on %s!"
4224 msgstr ""
4225 "Przychodząca rozmowa!\n"
4226 "%s rozmowy włączone %s!"
4227
4228 msgid "init module"
4229 msgstr "Moduł init"
4230
4231 msgid "insert mark here"
4232 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
4233
4234 msgid "jump back to the previous title"
4235 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
4236
4237 msgid "jump forward to the next title"
4238 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
4239
4240 msgid "jump to listbegin"
4241 msgstr "skocz do początku listy"
4242
4243 msgid "jump to listend"
4244 msgstr "skocz do końca listy"
4245
4246 msgid "jump to next marked position"
4247 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
4248
4249 msgid "jump to previous marked position"
4250 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
4251
4252 msgid "leave movie player..."
4253 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
4254
4255 msgid "left"
4256 msgstr "Lewo"
4257
4258 msgid "length"
4259 msgstr "długość"
4260
4261 msgid "list style compact"
4262 msgstr "Kompaktowy styl listy"
4263
4264 msgid "list style compact with description"
4265 msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
4266
4267 msgid "list style default"
4268 msgstr "Domyślny styl listy"
4269
4270 msgid "list style single line"
4271 msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
4272
4273 msgid "load playlist"
4274 msgstr "Załaduj playliste"
4275
4276 msgid "locked"
4277 msgstr "zablokowany"
4278
4279 msgid "loopthrough to"
4280 msgstr "Za pomocą pętki do"
4281
4282 msgid "manual"
4283 msgstr "Ręcznie"
4284
4285 msgid "menu"
4286 msgstr "menu"
4287
4288 msgid "menulist"
4289 msgstr "lista menu"
4290
4291 msgid "mins"
4292 msgstr "min's"
4293
4294 msgid "minute"
4295 msgstr "Minuta"
4296
4297 msgid "minutes"
4298 msgstr "Minutach"
4299
4300 msgid "month"
4301 msgstr "miesiąc"
4302
4303 msgid "move PiP to main picture"
4304 msgstr "przesuń PiP do głównego obrazu"
4305
4306 msgid "move down to last entry"
4307 msgstr "przesuń na dół do ostatniego wpisu"
4308
4309 msgid "move down to next entry"
4310 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
4311
4312 msgid "move up to first entry"
4313 msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
4314
4315 msgid "move up to previous entry"
4316 msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
4317
4318 msgid "movie list"
4319 msgstr "lista filmów"
4320
4321 msgid "multinorm"
4322 msgstr "Multinorm"
4323
4324 msgid "never"
4325 msgstr "Nigdy"
4326
4327 msgid "next channel"
4328 msgstr "Następny kanał"
4329
4330 msgid "next channel in history"
4331 msgstr "Następny kanał w historii"
4332
4333 msgid "no"
4334 msgstr "Nie"
4335
4336 msgid "no HDD found"
4337 msgstr "Nie znaleziono HDD"
4338
4339 msgid "no module found"
4340 msgstr "Nie znaleziono modułu"
4341
4342 msgid "no standby"
4343 msgstr "Bez stanu czuwania"
4344
4345 msgid "no timeout"
4346 msgstr "Bez końca"
4347
4348 msgid "none"
4349 msgstr "Brak"
4350
4351 msgid "not locked"
4352 msgstr "Nie zablokowany"
4353
4354 msgid "not used"
4355 msgstr ""
4356
4357 msgid "nothing connected"
4358 msgstr "nic nie połączono"
4359
4360 msgid "of a DUAL layer medium used."
4361 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
4362
4363 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4364 msgstr "nosnika single layer zużyto."
4365
4366 msgid "off"
4367 msgstr "Wyłączony"
4368
4369 msgid "on"
4370 msgstr "Włączony"
4371
4372 msgid "on READ ONLY medium."
4373 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
4374
4375 msgid "once"
4376 msgstr "Raz"
4377
4378 msgid "open nameserver configuration"
4379 msgstr "otwórz konfigurację nameserwera"
4380
4381 msgid "open servicelist"
4382 msgstr "Otwórz listę serwisów"
4383
4384 msgid "open servicelist(down)"
4385 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
4386
4387 msgid "open servicelist(up)"
4388 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
4389
4390 msgid "open virtual keyboard input help"
4391 msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
4392
4393 msgid "pass"
4394 msgstr "Hasło"
4395
4396 msgid "pause"
4397 msgstr "Pauza"
4398
4399 msgid "play entry"
4400 msgstr "wstęp odtwarzania"
4401
4402 msgid "play from next mark or playlist entry"
4403 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4404
4405 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4406 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
4407
4408 msgid "please press OK when ready"
4409 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
4410
4411 msgid "please wait, loading picture..."
4412 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
4413
4414 msgid "previous channel"
4415 msgstr "Poprzedni kanał"
4416
4417 msgid "previous channel in history"
4418 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
4419
4420 msgid "record"
4421 msgstr "Nagraj"
4422
4423 msgid "recording..."
4424 msgstr "Nagrywanie..."
4425
4426 msgid "red"
4427 msgstr "czerwony"
4428
4429 msgid "remove a nameserver entry"
4430 msgstr "usuń wpis nameserwera"
4431
4432 msgid "remove after this position"
4433 msgstr "Usuń po tej pozycji"
4434
4435 msgid "remove all alternatives"
4436 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
4437
4438 msgid "remove all new found flags"
4439 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
4440
4441 msgid "remove before this position"
4442 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
4443
4444 msgid "remove bookmark"
4445 msgstr "Usuń zakładkę"
4446
4447 msgid "remove directory"
4448 msgstr "Usuń katalog"
4449
4450 msgid "remove entry"
4451 msgstr "Usuń"
4452
4453 msgid "remove from parental protection"
4454 msgstr "Usuń z kontroli rodzicielskiej"
4455
4456 msgid "remove new found flag"
4457 msgstr "Usuń nowo znalezioną flage"
4458
4459 msgid "remove selected satellite"
4460 msgstr "Usuń wybranego satelitę"
4461
4462 msgid "remove this mark"
4463 msgstr "Usuń to zaznaczenie"
4464
4465 msgid "repeat playlist"
4466 msgstr "Powtarzaj playlistę."
4467
4468 msgid "repeated"
4469 msgstr "Powtórzone"
4470
4471 msgid "rewind to the previous chapter"
4472 msgstr "przewiń do poprzedniego rozdziału"
4473
4474 msgid "right"
4475 msgstr "Prawo"
4476
4477 msgid "save last directory on exit"
4478 msgstr "zapisz ostatni katalog przy wyjściu"
4479
4480 msgid "save playlist"
4481 msgstr "Zapisz playliste"
4482
4483 msgid "save playlist on exit"
4484 msgstr "zapisz playlistę przy wyjściu"
4485
4486 msgid "scan done!"
4487 msgstr "Skanowanie zakończone!"
4488
4489 #, python-format
4490 msgid "scan in progress - %d%% done!"
4491 msgstr "skanowanie w toku - %d%% skończone!"
4492
4493 msgid "scan state"
4494 msgstr "Status skanowania"
4495
4496 msgid "second"
4497 msgstr "Drugi"
4498
4499 msgid "second cable of motorized LNB"
4500 msgstr "Drugi kabel zmotoryzowanego LNB"
4501
4502 msgid "seconds"
4503 msgstr "Sekundy"
4504
4505 msgid "select"
4506 msgstr "wybierz"
4507
4508 msgid "select .NFI flash file"
4509 msgstr "wybierz plik .NFI flash"
4510
4511 msgid "select image from server"
4512 msgstr "wybierz plik z serwera"
4513
4514 msgid "select interface"
4515 msgstr "wybierz interfejs"
4516
4517 msgid "select menu entry"
4518 msgstr "wybierz wpis menu"
4519
4520 msgid "select movie"
4521 msgstr "wybierz film"
4522
4523 msgid "select the movie path"
4524 msgstr "wybierz ścieżkę filmu"
4525
4526 msgid "service pin"
4527 msgstr "Pin serwisu"
4528
4529 msgid "setup pin"
4530 msgstr "Pin ustawień"
4531
4532 msgid "show DVD main menu"
4533 msgstr "pokaż główne menu DVD"
4534
4535 msgid "show EPG..."
4536 msgstr "Pokaż EPG..."
4537
4538 msgid "show Infoline"
4539 msgstr "pokaż Linię Info"
4540
4541 msgid "show all"
4542 msgstr "pokaż wszystkie"
4543
4544 msgid "show alternatives"
4545 msgstr "Pokaż wybrane kanały"
4546
4547 msgid "show event details"
4548 msgstr "Pokaż szczegóły wydarzenia"
4549
4550 msgid "show extended description"
4551 msgstr "Pokaż rozszerzony opis"
4552
4553 msgid "show first selected tag"
4554 msgstr "pokaż pierwsze wybrane oznaczenie "
4555
4556 msgid "show second selected tag"
4557 msgstr "pokaż drugie wybrane oznaczenie"
4558
4559 msgid "show shutdown menu"
4560 msgstr "Pokaż menu wyłączania"
4561
4562 msgid "show single service EPG..."
4563 msgstr "Pokaż pojedyńczy serwis EPG..."
4564
4565 msgid "show tag menu"
4566 msgstr "pokaż etykietę menu"
4567
4568 msgid "show transponder info"
4569 msgstr "Pokaż info transpondera"
4570
4571 msgid "shuffle playlist"
4572 msgstr "Tasuj playliste"
4573
4574 msgid "shutdown"
4575 msgstr "Wyłącz"
4576
4577 msgid "simple"
4578 msgstr "Prosty"
4579
4580 msgid "skip backward"
4581 msgstr "Skocz wstecz"
4582
4583 msgid "skip backward (enter time)"
4584 msgstr "Skocz do tyłu (wpisz czas)"
4585
4586 msgid "skip forward"
4587 msgstr "Skocz w przód"
4588
4589 msgid "skip forward (enter time)"
4590 msgstr "Skocz naprzód (wpisz czas)"
4591
4592 msgid "slide picture in loop"
4593 msgstr "zapętlony pokaz slajdów"
4594
4595 msgid "sort by date"
4596 msgstr "sortuj poprzez datę"
4597
4598 msgid "standard"
4599 msgstr "standardowy"
4600
4601 msgid "standby"
4602 msgstr "Czuwanie"
4603
4604 msgid "start cut here"
4605 msgstr "Rozpocznij cięcie tutaj"
4606
4607 msgid "start directory"
4608 msgstr "katalog początkowy"
4609
4610 msgid "start timeshift"
4611 msgstr "Rozpocznij timeshift"
4612
4613 msgid "stereo"
4614 msgstr "Stereo"
4615
4616 msgid "stop PiP"
4617 msgstr "zatrzymaj PiP"
4618
4619 msgid "stop entry"
4620 msgstr "zatrzymaj wstęp"
4621
4622 msgid "stop recording"
4623 msgstr "Zatrzymaj nagrywanie"
4624
4625 msgid "stop timeshift"
4626 msgstr "Zatrzymaj timeshifting"
4627
4628 msgid "swap PiP and main picture"
4629 msgstr "zmień PiP i  główny obraz"
4630
4631 msgid "switch to bookmarks"
4632 msgstr "Przełącz na zakładkę"
4633
4634 msgid "switch to filelist"
4635 msgstr "Przeącz na listę plików"
4636
4637 msgid "switch to playlist"
4638 msgstr "Przełącz na playliste"
4639
4640 msgid "switch to the next angle"
4641 msgstr "przełącz do następnego rogu"
4642
4643 msgid "switch to the next audio track"
4644 msgstr "przełącz na następna ścieżke audio"
4645
4646 msgid "switch to the next subtitle language"
4647 msgstr "przełącz na nastepną sćieżkę napisów"
4648
4649 msgid "template file"
4650 msgstr "plik szablonu"
4651
4652 msgid "textcolor"
4653 msgstr "kolor tekstu"
4654
4655 msgid "this recording"
4656 msgstr "To nagranie"
4657
4658 msgid "this service is protected by a parental control pin"
4659 msgstr "Ten serwis jest chroniony kodem blokady"
4660
4661 msgid "toggle a cut mark at the current position"
4662 msgstr "przełącz ucięty znacznik w aktualną pozycję"
4663
4664 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
4665 msgstr "czas odtwarzania, rozdział, audio, informacja o napisach"
4666
4667 msgid "unconfirmed"
4668 msgstr "niepotwierdzone"
4669
4670 msgid "unknown service"
4671 msgstr "Nieznany serwis"
4672
4673 msgid "until restart"
4674 msgstr "Aż do startu"
4675
4676 msgid "user defined"
4677 msgstr "Zdefiniowane przez użytkownika"
4678
4679 msgid "vertical"
4680 msgstr "Pionowa (V)"
4681
4682 msgid "view extensions..."
4683 msgstr "Wyświetl rozszerzenia..."
4684
4685 msgid "view recordings..."
4686 msgstr "Wyświetl nagrania..."
4687
4688 msgid "wait for ci..."
4689 msgstr "Czekam na CI..."
4690
4691 msgid "wait for mmi..."
4692 msgstr "czekam na MMI..."
4693
4694 msgid "waiting"
4695 msgstr "Oczekiwanie"
4696
4697 msgid "weekly"
4698 msgstr "Tygodniowy"
4699
4700 msgid "whitelist"
4701 msgstr "Biała lista"
4702
4703 msgid "working"
4704 msgstr "pracuje"
4705
4706 msgid "yellow"
4707 msgstr "żółty"
4708
4709 msgid "yes"
4710 msgstr "Tak"
4711
4712 msgid "yes (keep feeds)"
4713 msgstr "Tak (trzymaj je)"
4714
4715 msgid ""
4716 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
4717 "assistance before rebooting your dreambox."
4718 msgstr ""
4719 "Twój Dreambox może być teraz niezdolny do użytku. Przeczytaj książkę "
4720 "serwisową przed ponownym uruchomieniem Dreamboxa."
4721
4722 msgid "zap"
4723 msgstr "Przełącz"
4724
4725 msgid "zapped"
4726 msgstr "Przełączony"
4727
4728 #~ msgid ""
4729 #~ "\n"
4730 #~ "Enigma2 will restart after the restore"
4731 #~ msgstr ""
4732 #~ "\n"
4733 #~ "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
4734
4735 #, fuzzy
4736 #~ msgid "\"?"
4737 #~ msgstr "\"?"
4738
4739 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
4740 #~ msgstr "Utworzenie bootowalnego nośnika USB z .NFI Flasher powiodło się."
4741
4742 #~ msgid "AGC"
4743 #~ msgstr "AGC"
4744
4745 #~ msgid "AGC:"
4746 #~ msgstr "AGC:"
4747
4748 #~ msgid "Abort"
4749 #~ msgstr "Przerwij"
4750
4751 #~ msgid "Add title..."
4752 #~ msgstr "Dodaję tytuł..."
4753
4754 #~ msgid "Album:"
4755 #~ msgstr "Album:"
4756
4757 #~ msgid "All..."
4758 #~ msgstr "Wszystkie..."
4759
4760 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
4761 #~ msgstr "Pojawił się błąd. (%s)"
4762
4763 #~ msgid ""
4764 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
4765 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
4766 #~ "\n"
4767 #~ msgstr ""
4768 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć WLAN?\n"
4769 #~ "Podłącz Wlan USB Stick i naciśnij OK.\n"
4770 #~ "\n"
4771
4772 #~ msgid ""
4773 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
4774 #~ "\n"
4775 #~ msgstr ""
4776 #~ "Czy jesteś pewien, że chcesz włączyć sieć lokalną?\n"
4777 #~ "\n"
4778
4779 #~ msgid "Artist:"
4780 #~ msgstr "Artysta:"
4781
4782 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
4783 #~ msgstr "Automatyczne oddzukiwanie SSID"
4784
4785 #~ msgid "Burn"
4786 #~ msgstr "Wypal"
4787
4788 #~ msgid "Burn To DVD..."
4789 #~ msgstr "Wypalanie DVD..."
4790
4791 #~ msgid "Choose Location"
4792 #~ msgstr "Sprawdzanie Lokalizacji"
4793
4794 #~ msgid "Configure your internal LAN"
4795 #~ msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
4796
4797 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
4798 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie wewnętrzną sieć LAN"
4799
4800 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
4801 #~ msgstr "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN"
4802
4803 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
4804 #~ msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
4805
4806 #~ msgid "Confirm"
4807 #~ msgstr "Zatwierdź"
4808
4809 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
4810 #~ msgstr "Poałącz do Internetu przy użyciu Wlan USB Stick"
4811
4812 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
4813 #~ msgstr "Podłącz do Internetu przy użyciu lokalnego LAN"
4814
4815 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
4816 #~ msgstr "Kopiowanie USB flasher image'a na nosnik..."
4817
4818 #~ msgid "DVD ENTER key"
4819 #~ msgstr "DVD przycisk ENTER"
4820
4821 #~ msgid "DVD down key"
4822 #~ msgstr "DVD przycisk dół"
4823
4824 #~ msgid "DVD left key"
4825 #~ msgstr "DVD przycisk lewo"
4826
4827 #~ msgid "DVD right key"
4828 #~ msgstr "DVD przycisk prawo"
4829
4830 #~ msgid "DVD up key"
4831 #~ msgstr "DVD przycisk góra"
4832
4833 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
4834 #~ msgstr "Dekompresja USB flasher image'a..."
4835
4836 #~ msgid "Device Setup..."
4837 #~ msgstr "Ustawienia urządzenia:"
4838
4839 #~ msgid "DiSEqC Mode"
4840 #~ msgstr "Tryb DiSEqC"
4841
4842 #~ msgid ""
4843 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
4844 #~ "the plugin \""
4845 #~ msgstr ""
4846 #~ "Czy na pewno chcesz usunąć\n"
4847 #~ "plugin \""
4848
4849 #~ msgid ""
4850 #~ "Do you really want to download\n"
4851 #~ "the plugin \""
4852 #~ msgstr ""
4853 #~ "Czy na pewno chcesz pobrać\n"
4854 #~ "plugin \""
4855
4856 #~ msgid "Do you really want to exit?"
4857 #~ msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
4858
4859 #~ msgid "Do you want to burn this project to DVD medium?"
4860 #~ msgstr "Czy chcesz zapisac projekt na nośnik DVD"
4861
4862 #~ msgid "Do you want to preview this project before burning?"
4863 #~ msgstr "Czy chcesz obejrzec projekt przed nagraniem?"
4864
4865 #~ msgid "Do you want to view a cutlist tutorial?"
4866 #~ msgstr "czy chcesz zobaczyć podręcznik wyciętej listy?"
4867
4868 #~ msgid "Downloading image description..."
4869 #~ msgstr "Ładowanie opisu image'u..."
4870
4871 #~ msgid "Dreambox DVD record"
4872 #~ msgstr "Nagrywarka DVD Dreambox"
4873
4874 #~ msgid "Edit current title"
4875 #~ msgstr "Edytuj aktualny tytuł"
4876
4877 #~ msgid "Edit title..."
4878 #~ msgstr "Edytuję tytuł..."
4879
4880 #~ msgid "Enable LAN"
4881 #~ msgstr "Włącza LAN"
4882
4883 #~ msgid "Enable WLAN"
4884 #~ msgstr "Włącz WLAN"
4885
4886 #~ msgid ""
4887 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
4888 #~ "\n"
4889 #~ msgstr ""
4890 #~ "Włacz sieć lokalną Dreamboxa.\n"
4891 #~ "\n"
4892
4893 #~ msgid "End"
4894 #~ msgstr "Koniec"
4895
4896 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
4897 #~ msgstr "Zamknij kreator i skonfiguruj ręcznie w późniejszym czasie"
4898
4899 #~ msgid "Fix USB stick"
4900 #~ msgstr "Napraw pamięć USB"
4901
4902 #~ msgid "Font size"
4903 #~ msgstr "Rozmiar fontu"
4904
4905 #~ msgid "Games / Plugins"
4906 #~ msgstr "Gry / Pluginy"
4907
4908 #~ msgid "Genre:"
4909 #~ msgstr "Gatunek:"
4910
4911 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
4912 #~ msgstr "Skocz do tytułu 1  (odtważaj film od początku)"
4913
4914 #~ msgid "Load saved project from disk"
4915 #~ msgstr "Odczytaj projekt z dysku"
4916
4917 #~ msgid "Movie Menu"
4918 #~ msgstr "Menu filmu"
4919
4920 #~ msgid "Nameserver Setup..."
4921 #~ msgstr "Ustawienia Nameserver..."
4922
4923 #~ msgid "New DVD"
4924 #~ msgstr "Nowe DVD"
4925
4926 #~ msgid ""
4927 #~ "No working local networkadapter found.\n"
4928 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
4929 #~ "configured correctly."
4930 #~ msgstr ""
4931 #~ "Nie znaleziono działającej sieci.\n"
4932 #~ "Sprawdź czy masz podłączony przewód sieciowy i czy Twoaj sieć jest "
4933 #~ "skonfigurowana poprawnie."
4934
4935 #~ msgid ""
4936 #~ "No working wireless interface found.\n"
4937 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
4938 #~ "enable your local network interface."
4939 #~ msgstr ""
4940 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu bezprzewodowego.\n"
4941 #~ "Sprawdź czy Twój WLAN USB Stick jest kompatybilny oraz czy włączyłeś "
4942 #~ "interfejs sieci lokalnej."
4943
4944 #~ msgid ""
4945 #~ "No working wireless interface found.\n"
4946 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4947 #~ "you local network interface."
4948 #~ msgstr ""
4949 #~ "Nie znaleziono działąjącego interfejsu sieci bezprzewodowych.\n"
4950 #~ "Sprawdź cz podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN oraz czy Twoja "
4951 #~ "urządzenie jest włączone."
4952
4953 #~ msgid ""
4954 #~ "No working wireless interface found.\n"
4955 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4956 #~ "your local network interface."
4957 #~ msgstr ""
4958 #~ "Nie znaleziono działającego interfejsu WiFi.\n"
4959 #~ "Proszę sprawdzić czy urzadzenie WLAN jest kompatybilne ze Dreambox'em "
4960 #~ "oraz czy interfejs sieciowy jest włączony."
4961
4962 #~ msgid ""
4963 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
4964 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
4965 #~ "Network is configured correctly."
4966 #~ msgstr ""
4967 #~ "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewodowej.\n"
4968 #~ "Sprawdź kompatybilność Twojegp WLAN USB Stick oraz poprawność "
4969 #~ "konfiguracji sieci."
4970
4971 #~ msgid "No, let me choose default lists"
4972 #~ msgstr "Nie, pozwól mi wybrać listę standardową"
4973
4974 #~ msgid ""
4975 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
4976 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
4977 #~ "back in."
4978 #~ msgstr ""
4979 #~ "Proszę włożyć nosnik USB (minimalny rozmiar 64MB) który chcesz "
4980 #~ "sformatować i używać jako .NFI image flasher. Po podłączeniu napędu "
4981 #~ "nacisnij przycisk OK."
4982
4983 #~ msgid "Other..."
4984 #~ msgstr "Inne..."
4985
4986 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
4987 #~ msgstr "Tworzenie partycji na nośniku USB..."
4988
4989 #~ msgid ""
4990 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
4991 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
4992 #~ "built in wireless network support"
4993 #~ msgstr ""
4994 #~ "Proszę wpdłączyć do Dreamboxa WLAN USB Stick zgodny z  chipsetem Zydas "
4995 #~ "ZD1211B. W celu właczenia sieci bezprzewodowej naciśnij przycisk OK na "
4996 #~ "pilocie."
4997
4998 #~ msgid ""
4999 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
5000 #~ "needed values.\n"
5001 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5002 #~ msgstr ""
5003 #~ "Prosdzę skonfiguruj lokalny interfejs LAN poprzez wypełnienie podanie "
5004 #~ "odpowiednich wartości.\n"
5005 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
5006
5007 #~ msgid ""
5008 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
5009 #~ "needed values.\n"
5010 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5011 #~ msgstr ""
5012 #~ "Skonfiguruj bezprzewodową sieć LAN poprzez wypełłnienie odpowiednich "
5013 #~ "danych.\n"
5014 #~ "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK."
5015
5016 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
5017 #~ msgstr "Proszę wybrać sieć bezprzewodową do której chcesz sie podłączyć."
5018
5019 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
5020 #~ msgstr "Wybierz słowo kluczowe do filtrowania..."
5021
5022 #~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
5023 #~ msgstr "Suma kontrolna md5 jest sprawdzana. Proszę czekać..."
5024
5025 #~ msgid ""
5026 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
5027 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
5028 #~ "supported.\n"
5029 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
5030 #~ "\n"
5031 #~ msgstr ""
5032 #~ "Aby włączyć bezprzewodową sieć LAN naciśnij OK.\n"
5033 #~ " Wlan USB Stick z chipsetami Zydas ZD1211B i RAlink RT73 są kompatybilne "
5034 #~ "z Dreamboxem.\n"
5035 #~ "Przed naciśnięciem OK podłącz Wlan USB Stick do Dreamboxa.\n"
5036 #~ "\n"
5037
5038 #~ msgid "Really delete this timer?"
5039 #~ msgstr "Usunąć ten timer?"
5040
5041 #~ msgid ""
5042 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
5043 #~ "now?"
5044 #~ msgstr ""
5045 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczyną się za kilka sekund... uruchomić "
5046 #~ "ponownie teraz?"
5047
5048 #~ msgid ""
5049 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5050 #~ "restart now?"
5051 #~ msgstr ""
5052 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... uruchomić "
5053 #~ "ponownie teraz?"
5054
5055 #~ msgid ""
5056 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5057 #~ "shutdown now?"
5058 #~ msgstr ""
5059 #~ "Nagrywanie(a) są w toku lub rozpoczną się za kilka sekund... wyłączyć "
5060 #~ "ponownie teraz?"
5061
5062 #~ msgid "Remounting stick partition..."
5063 #~ msgstr "Podowne montowanie partycji USB..."
5064
5065 #~ msgid "Restart your wireless interface"
5066 #~ msgstr "Restary interfejsu bezprzewodowego"
5067
5068 #~ msgid "Save current project to disk"
5069 #~ msgstr "Zapisz aktualny projekt na dysku"
5070
5071 #~ msgid "Save..."
5072 #~ msgstr "Zapisywanie..."
5073
5074 #~ msgid "Set collection name"
5075 #~ msgstr "Ustaw nazwe kolekcji"
5076
5077 #~ msgid "Set menu background"
5078 #~ msgstr "Ustaw tło menu"
5079
5080 #~ msgid "Show files from %s"
5081 #~ msgstr "Pokaż pliki od %s"
5082
5083 #~ msgid "Start"
5084 #~ msgstr "Rozpocznij"
5085
5086 #~ msgid "Startwizard"
5087 #~ msgstr "Uruchom kreatora"
5088
5089 #~ msgid "Step "
5090 #~ msgstr "Krok"
5091
5092 #~ msgid "Table of content to be burned to DVD:"
5093 #~ msgstr "Dane do wypalenia na DVD:"
5094
5095 #~ msgid ""
5096 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5097 #~ "\n"
5098 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
5099 #~ "\n"
5100 #~ "Please press OK to continue."
5101 #~ msgstr ""
5102 #~ "Dziękuję za uzycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
5103 #~ "\n"
5104 #~ "Wewnętrzna sieć LAN jest gotowa do pracy.\n"
5105 #~ "\n"
5106 #~ "Nacisnij OK aby kontynuować."
5107
5108 #~ msgid ""
5109 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5110 #~ "\n"
5111 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
5112 #~ "\n"
5113 #~ "Please press OK to continue."
5114 #~ msgstr ""
5115 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
5116 #~ "\n"
5117 #~ "Bezprzewodowe połaczenie do Internetu jest gotowe do pracy.\n"
5118 #~ "\n"
5119 #~ "Aby kontynuować naciśnij OK."
5120
5121 #~ msgid ""
5122 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5123 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
5124 #~ msgstr ""
5125 #~ "Dziękuję za użycie kreatora. Dreambox jest gotowy do pracy.\n"
5126 #~ "Aby rozpocząć pracę naciśnij przycisk OK."
5127
5128 #~ msgid ""
5129 #~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
5130 #~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
5131 #~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flasher from "
5132 #~ "the stick!"
5133 #~ msgstr ""
5134 #~ "Naped USB .NFI flash'era jest gotowy do użycia. Proszę załadować omage ."
5135 #~ "NFI z serwera"
5136
5137 #~ msgid "Title:"
5138 #~ msgstr "Tytuł:"
5139
5140 #~ msgid ""
5141 #~ "To make sure you intend to do this, please remove the target USB stick "
5142 #~ "now and stick it back in upon prompt. Press OK when you have taken the "
5143 #~ "stick out."
5144 #~ msgstr ""
5145 #~ "Aby się upewnić, że tego oczekiwałeś, usuń docelowy napęd USB i podłącz "
5146 #~ "go ponownie po zgłoszeniu takiej konieczności."
5147
5148 #~ msgid ""
5149 #~ "Unable to initialize harddisk.\n"
5150 #~ "Please refer to the user manual.\n"
5151 #~ "Error: "
5152 #~ msgstr ""
5153 #~ "Niezdolny do zainicjowania HDD.\n"
5154 #~ "Proszę wybrać samemu.\n"
5155 #~ "Błąd: "
5156
5157 #~ msgid "VCR Switch"
5158 #~ msgstr "Automatycznie przełącz VCR"
5159
5160 #~ msgid "Waiting for USB stick to settle..."
5161 #~ msgstr "Oczekuję na osadzenie nośnika USB..."
5162
5163 #~ msgid ""
5164 #~ "Welcome.\n"
5165 #~ "\n"
5166 #~ "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will "
5167 #~ "guide you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
5168 #~ "\n"
5169 #~ "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
5170 #~ msgstr ""
5171 #~ "Witam.\n"
5172 #~ "\n"
5173 #~ "Zadaniem tego kreatora jest pomoc w ustawieniu podstawowych funkcji "
5174 #~ "Deamboxa pozwalających Ci na podłączenie z Internetem.\n"
5175 #~ "\n"
5176 #~ "Aby przejść do nastepnego kroku nacisnij przycisk OK pilota. "
5177
5178 #~ msgid "When complete, press Key 0 to burn the collection!"
5179 #~ msgstr "Kiedy skończysz, w celu nagrania kolekcji nacisnij klawisz 0!"
5180
5181 #~ msgid "Writing image file to NAND Flash"
5182 #~ msgstr "Zapisywanie pliku image'a do NAND Flash"
5183
5184 #~ msgid "Year:"
5185 #~ msgstr "Rok:"
5186
5187 #~ msgid ""
5188 #~ "You need to define some keywords first!\n"
5189 #~ "Press the menu-key to define keywords.\n"
5190 #~ "Do you want to define keywords now?"
5191 #~ msgstr ""
5192 #~ "Najpierw musisz zdefiniować kilka wyrażeń!\n"
5193 #~ "Wciśnij przycisk MENU aby zdefiniować wyrażenia.\n"
5194 #~ "Czy chcesz zdefiniować je teraz?"
5195
5196 #~ msgid ""
5197 #~ "Your local LAN internet connection is not working!\n"
5198 #~ "Please choose what you want to do next."
5199 #~ msgstr ""
5200 #~ "Lokalne połaczenie LAN nie działa!\n"
5201 #~ "Proszę wybrać co chcesz zrobić."
5202
5203 #~ msgid ""
5204 #~ "Your network is restarting.\n"
5205 #~ "You will be automatically forwarded to the next step."
5206 #~ msgstr ""
5207 #~ "Sieć została zrestartowana.\n"
5208 #~ "Zostaniesz automatycznie przekierowany do nastepnego kroku."
5209
5210 #~ msgid ""
5211 #~ "Your wired LAN Adapter could not be started.\n"
5212 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
5213 #~ msgstr ""
5214 #~ "Uruchomienie przewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
5215 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
5216
5217 #~ msgid ""
5218 #~ "Your wireless LAN Adapter could not be started.\n"
5219 #~ "Do you want to reboot your Dreambox to apply the new configuration?\n"
5220 #~ msgstr ""
5221 #~ "Uruchomienie bezprzewodowego adaptera LAN było niemożliwe.\n"
5222 #~ "Czy w celu zastosowania nowych ustawień zrestartować Dreamboxa?\n"
5223
5224 #~ msgid ""
5225 #~ "Your wireless internet connection is not working!\n"
5226 #~ "Please choose what you want to do next."
5227 #~ msgstr ""
5228 #~ "Interfejs sieci bezprzewodowej nie działa!\n"
5229 #~ "Proszę wybrać kolejną akcję."
5230
5231 #~ msgid "by Exif"
5232 #~ msgstr "przez Exif"
5233
5234 #~ msgid "cancel"
5235 #~ msgstr "skauj"
5236
5237 #~ msgid "color"
5238 #~ msgstr "kolor"
5239
5240 #~ msgid "delete"
5241 #~ msgstr "Usuń"
5242
5243 #~ msgid "equal to Socket A"
5244 #~ msgstr "Równaj do Gniazda A"
5245
5246 #~ msgid "font face"
5247 #~ msgstr "font face"
5248
5249 #~ msgid "full /etc directory"
5250 #~ msgstr "Pełen folder /etc"
5251
5252 #~ msgid "headline"
5253 #~ msgstr "nagłówek"
5254
5255 #~ msgid "highlighted button"
5256 #~ msgstr "podświetlone przyciski"
5257
5258 #~ msgid "loopthrough to socket A"
5259 #~ msgstr "Zapętl bezpośrednio do Gniazda A"
5260
5261 #~ msgid "no Picture found"
5262 #~ msgstr "Nie znaleziono obrazka"
5263
5264 #~ msgid "only /etc/enigma2 directory"
5265 #~ msgstr "Tylko katalog /etc/enigma2"
5266
5267 #~ msgid "rebooting..."
5268 #~ msgstr "restatrowanie..."
5269
5270 #~ msgid ""
5271 #~ "scan done!\n"
5272 #~ "%d services found!"
5273 #~ msgstr ""
5274 #~ "Skanowanie skończone!\n"
5275 #~ "%d znalezionych serwisów!"
5276
5277 #~ msgid ""
5278 #~ "scan done!\n"
5279 #~ "No service found!"
5280 #~ msgstr ""
5281 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
5282 #~ "Nie znaleziono serwisów!"
5283
5284 #~ msgid ""
5285 #~ "scan done!\n"
5286 #~ "One service found!"
5287 #~ msgstr ""
5288 #~ "Skanowanie zakończone!\n"
5289 #~ "Jeden serwis znaleziony!"
5290
5291 #~ msgid ""
5292 #~ "scan in progress - %d %% done!\n"
5293 #~ "%d services found!"
5294 #~ msgstr ""
5295 #~ "Skanowanie w toku - %d %% Zakończone!\n"
5296 #~ "%d znalezionych serwisów!"
5297
5298 #~ msgid "show first tag"
5299 #~ msgstr "pokaż pierwszą etykietę"
5300
5301 #~ msgid "show second tag"
5302 #~ msgstr "pokaż drugą etykietę"
5303
5304 #~ msgid "spaces (top, between rows, left)"
5305 #~ msgstr "przestrzeń (góra, pomiedzy rzedami, lewo)"
5306
5307 #~ msgid "text"
5308 #~ msgstr "Tekst"
5309
5310 #~ msgid "year"
5311 #~ msgstr "rok"