enigma.cpp: take care of running fullsize pig timer on e2 shutdown
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-07-03 17:10+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-05-20 09:35+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Avancerade val och inställningar."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Tryck OK och vänligen vänta!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Ändra uppgraderingskällas adress."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Enigma2 will restart after the restore"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Enigma2 kommer startas om efter återställningen"
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Press OK on your remote control to continue."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox with a new firmware."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your backups by date."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Återskapa med datum på backup."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Scan for local packages and install them."
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Sök efter lokala paket och installera dem."
98
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Select your backup device.\n"
102 "Current device: "
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Välj din backupenhet.\n"
106 "Nuvarande enhet: "
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "View, install and remove available or installed packages."
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
114
115 msgid " "
116 msgstr " "
117
118 msgid " extensions."
119 msgstr ""
120
121 msgid "#000000"
122 msgstr ""
123
124 msgid "#0064c7"
125 msgstr ""
126
127 msgid "#25062748"
128 msgstr ""
129
130 msgid "#389416"
131 msgstr ""
132
133 msgid "#80000000"
134 msgstr ""
135
136 msgid "#80ffffff"
137 msgstr ""
138
139 msgid "#bab329"
140 msgstr ""
141
142 msgid "#f23d21"
143 msgstr ""
144
145 msgid "#ffffff"
146 msgstr ""
147
148 msgid "#ffffffff"
149 msgstr ""
150
151 msgid "%H:%M"
152 msgstr "%H:%M"
153
154 #, python-format
155 msgid "%d jobs are running in the background!"
156 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
157
158 #, python-format
159 msgid "%d min"
160 msgstr "%d min"
161
162 #, python-format
163 msgid "%d services found!"
164 msgstr "%d kanaler hittades!"
165
166 msgid "%d.%B %Y"
167 msgstr "%d.%B %Y"
168
169 #, python-format
170 msgid ""
171 "%s\n"
172 "(%s, %d MB free)"
173 msgstr ""
174 "%s\n"
175 "(%s, %d MB ledigt)"
176
177 #, python-format
178 msgid "%s (%s)\n"
179 msgstr "%s (%s)\n"
180
181 msgid "(ZAP)"
182 msgstr "(ZAP)"
183
184 msgid "(empty)"
185 msgstr "(tom)"
186
187 msgid "(show optional DVD audio menu)"
188 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
189
190 msgid "* Only available if more than one interface is active."
191 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
192
193 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
194 msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
195
196 msgid ".NFI Download failed:"
197 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
198
199 msgid ""
200 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
201 msgstr ""
202 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
203
204 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
205 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
206
207 msgid "/var directory"
208 msgstr "/var bibliotek"
209
210 msgid "0"
211 msgstr ""
212
213 msgid "1"
214 msgstr ""
215
216 msgid "1.0"
217 msgstr "1.0"
218
219 msgid "1.1"
220 msgstr "1.1"
221
222 msgid "1.2"
223 msgstr "1.2"
224
225 msgid "12V output"
226 msgstr "12V utgång"
227
228 msgid "13 V"
229 msgstr "13 V"
230
231 msgid "16:10"
232 msgstr "16:10"
233
234 msgid "16:10 Letterbox"
235 msgstr "16:10 Letterbox"
236
237 msgid "16:10 PanScan"
238 msgstr "16:10 PanScan"
239
240 msgid "16:9"
241 msgstr "16:9"
242
243 msgid "16:9 Letterbox"
244 msgstr "16:9 Letterbox"
245
246 msgid "16:9 always"
247 msgstr "16:9 alltid"
248
249 msgid "18 V"
250 msgstr "18 V"
251
252 msgid "2"
253 msgstr ""
254
255 msgid "3"
256 msgstr ""
257
258 msgid "30 minutes"
259 msgstr "30 minuter"
260
261 msgid "4"
262 msgstr ""
263
264 msgid "4:3"
265 msgstr "4:3"
266
267 msgid "4:3 Letterbox"
268 msgstr "4:3 Letterbox"
269
270 msgid "4:3 PanScan"
271 msgstr "4:3 PanScan"
272
273 msgid "5"
274 msgstr ""
275
276 msgid "5 minutes"
277 msgstr "5 minuter"
278
279 msgid "50 Hz"
280 msgstr "50 Hz"
281
282 msgid "6"
283 msgstr ""
284
285 msgid "60 minutes"
286 msgstr "60 minuter"
287
288 msgid "7"
289 msgstr ""
290
291 msgid "8"
292 msgstr ""
293
294 msgid "9"
295 msgstr ""
296
297 msgid "<unknown>"
298 msgstr "<okänd>"
299
300 msgid "??"
301 msgstr "??"
302
303 msgid "A"
304 msgstr "A"
305
306 #, python-format
307 msgid ""
308 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
309 "Do you want to keep your version?"
310 msgstr ""
311 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
312 "Vill du behålla din version?"
313
314 msgid ""
315 "A finished record timer wants to set your\n"
316 "Dreambox to standby. Do that now?"
317 msgstr ""
318 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
319 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
320
321 msgid ""
322 "A finished record timer wants to shut down\n"
323 "your Dreambox. Shutdown now?"
324 msgstr ""
325 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
326 "din Dreambox. Stänga av nu?"
327
328 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
329 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
330
331 #, python-format
332 msgid ""
333 "A record has been started:\n"
334 "%s"
335 msgstr ""
336 "En inspelning har påbörjats:\n"
337 "%s"
338
339 msgid ""
340 "A recording is currently running.\n"
341 "What do you want to do?"
342 msgstr ""
343 "En inspelning pågår redan.\n"
344 "Vad vill du göra?"
345
346 msgid ""
347 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
348 "configure the positioner."
349 msgstr ""
350 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
351 "motorn."
352
353 msgid ""
354 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
355 "start the satfinder."
356 msgstr ""
357 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
358 "satfinder."
359
360 #, python-format
361 msgid "A required tool (%s) was not found."
362 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
363
364 msgid ""
365 "A sleep timer wants to set your\n"
366 "Dreambox to standby. Do that now?"
367 msgstr ""
368 "En sovtimer vill försätta din\n"
369 "Dreambox i standby. Utföra det?"
370
371 msgid ""
372 "A sleep timer wants to shut down\n"
373 "your Dreambox. Shutdown now?"
374 msgstr ""
375 "En sovtimer vill stänga av\n"
376 "din Dreambox. Stänga av nu?"
377
378 msgid ""
379 "A timer failed to record!\n"
380 "Disable TV and try again?\n"
381 msgstr ""
382 "En timerinspelning misslyckades!\n"
383 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
384
385 msgid "A/V Settings"
386 msgstr "A/V Inställningar"
387
388 msgid "AA"
389 msgstr "AA"
390
391 msgid "AB"
392 msgstr "AB"
393
394 msgid "AC3 default"
395 msgstr "AC3 standard"
396
397 msgid "AC3 downmix"
398 msgstr "AC3 nedmixning"
399
400 msgid "Abort"
401 msgstr "Avbryt"
402
403 msgid "About"
404 msgstr "Om"
405
406 msgid "About..."
407 msgstr "Om..."
408
409 msgid "Action on long powerbutton press"
410 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
411
412 msgid "Action:"
413 msgstr "Action:"
414
415 msgid "Activate Picture in Picture"
416 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
417
418 msgid "Activate network settings"
419 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
420
421 msgid "Adapter settings"
422 msgstr "Adapter inställning"
423
424 msgid "Add"
425 msgstr "Lägg till"
426
427 msgid "Add Bookmark"
428 msgstr "Lägg till bokmärke"
429
430 msgid "Add a mark"
431 msgstr "Lägg till markör"
432
433 msgid "Add a new title"
434 msgstr "Lägg till ny titel"
435
436 msgid "Add timer"
437 msgstr "Lägg till timer"
438
439 msgid "Add title"
440 msgstr "Lägg till titel"
441
442 msgid "Add to bouquet"
443 msgstr "Lägg till i favoritlista"
444
445 msgid "Add to favourites"
446 msgstr "Lägg till i favoriter"
447
448 msgid ""
449 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
450 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
451 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
452 "test screens."
453 msgstr ""
454 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
455 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
456 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
457 "välja annan testbild."
458
459 msgid "Advanced"
460 msgstr "Avancerat"
461
462 msgid "Advanced Options"
463 msgstr "Avancerade Inställningar"
464
465 msgid "Advanced Video Setup"
466 msgstr "Avancerad videoinställning"
467
468 msgid "Advanced restore"
469 msgstr "Avancerad återskapning"
470
471 msgid "After event"
472 msgstr "Efter program"
473
474 msgid ""
475 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
476 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
477 msgstr ""
478 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
479 "manual för Dreambox om hur du utför det."
480
481 msgid "Album"
482 msgstr "Album"
483
484 msgid "All"
485 msgstr "Alla"
486
487 msgid "All Satellites"
488 msgstr "Alla Satelliter"
489
490 msgid "Alpha"
491 msgstr "Alpha"
492
493 msgid "Alternative radio mode"
494 msgstr "Alternativt radioläge"
495
496 msgid "Alternative services tuner priority"
497 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
498
499 msgid "An empty filename is illegal."
500 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
501
502 msgid "An unknown error occured!"
503 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
504
505 msgid "Arabic"
506 msgstr "Arabiska"
507
508 msgid ""
509 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
510 "\n"
511 msgstr ""
512 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
513 "\n"
514
515 msgid ""
516 "Are you sure you want to delete\n"
517 "following backup:\n"
518 msgstr ""
519 "Är du säker att du vill ta bort\n"
520 "följande backup:\n"
521
522 msgid ""
523 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
524 "\n"
525 msgstr ""
526 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
527 "\n"
528
529 msgid ""
530 "Are you sure you want to restore\n"
531 "following backup:\n"
532 msgstr ""
533 "Är du säker att du vill återskapa\n"
534 "följande backup:\n"
535
536 msgid ""
537 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
538 "Enigma2 will restart after the restore"
539 msgstr ""
540 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
541 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
542
543 msgid "Artist"
544 msgstr "Artist"
545
546 msgid "Ask before shutdown:"
547 msgstr "Fråga före avstängning:"
548
549 msgid "Ask user"
550 msgstr "Fråga"
551
552 msgid "Aspect Ratio"
553 msgstr "Bildformat"
554
555 msgid "Audio"
556 msgstr "Ljud"
557
558 msgid "Audio Options..."
559 msgstr "Ljudval..."
560
561 msgid "Author: "
562 msgstr "Författare: "
563
564 msgid "Authoring mode"
565 msgstr "Authoring läge"
566
567 msgid "Auto"
568 msgstr "Auto"
569
570 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
571 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
572
573 msgid "Auto scart switching"
574 msgstr "Auto scart byte"
575
576 msgid "Automatic"
577 msgstr "Automatisk"
578
579 msgid "Automatic Scan"
580 msgstr "Automatisk sökning"
581
582 msgid "Available format variables"
583 msgstr "Tillgängliga format variabler"
584
585 msgid "B"
586 msgstr "B"
587
588 msgid "BA"
589 msgstr "BA"
590
591 msgid "BB"
592 msgstr "BB"
593
594 msgid "BER"
595 msgstr "BER"
596
597 msgid "BER:"
598 msgstr "BER:"
599
600 msgid "Back"
601 msgstr "Tillbaka"
602
603 msgid "Background"
604 msgstr "Bakgrund"
605
606 msgid "Backup"
607 msgstr "Backup"
608
609 msgid "Backup Location"
610 msgstr "Backupplacering"
611
612 msgid "Backup Mode"
613 msgstr "Backupläge"
614
615 msgid "Backup done."
616 msgstr "Backup klar."
617
618 msgid "Backup failed."
619 msgstr "Backup misslyckades."
620
621 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
622 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
623
624 msgid "Backup running"
625 msgstr "Backup pågår"
626
627 msgid "Backup running..."
628 msgstr "Backup pågår..."
629
630 msgid "Backup system settings"
631 msgstr "Backup av systeminställningar"
632
633 msgid "Band"
634 msgstr "Band"
635
636 msgid "Bandwidth"
637 msgstr "Bandbredd"
638
639 msgid "Begin time"
640 msgstr "Starttid"
641
642 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
643 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
644
645 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
646 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
647
648 msgid "Behavior when a movie is started"
649 msgstr "Beteende när en film startas"
650
651 msgid "Behavior when a movie is stopped"
652 msgstr "Beteende när en film stoppas"
653
654 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
655 msgstr "Beteende när en film slutar"
656
657 msgid "Bookmarks"
658 msgstr "Bokmärken"
659
660 msgid "Brightness"
661 msgstr "Ljusstyrka"
662
663 msgid "Burn DVD"
664 msgstr "Skapa DVD"
665
666 msgid "Burn existing image to DVD"
667 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
668
669 msgid "Burn to DVD..."
670 msgstr "Bränn till DVD..."
671
672 msgid "Bus: "
673 msgstr "Bus: "
674
675 msgid ""
676 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
677 "displayed."
678 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
679
680 msgid "C"
681 msgstr "C"
682
683 msgid "C-Band"
684 msgstr "C-Band"
685
686 msgid "CF Drive"
687 msgstr "CF Disk"
688
689 msgid "CI assignment"
690 msgstr "CI tilldelning"
691
692 msgid "CVBS"
693 msgstr "CVBS"
694
695 msgid "Cable"
696 msgstr "Kabel"
697
698 msgid "Cache Thumbnails"
699 msgstr "Buffra miniatyrer"
700
701 msgid "Call monitoring"
702 msgstr "Samtalsmonitorering"
703
704 msgid "Cancel"
705 msgstr "Avbryt"
706
707 msgid "Cannot parse feed directory"
708 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
709
710 msgid "Capacity: "
711 msgstr "Kapacitet: "
712
713 msgid "Card"
714 msgstr "Kort"
715
716 msgid "Catalan"
717 msgstr "Katalanska"
718
719 msgid "Change bouquets in quickzap"
720 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
721
722 msgid "Change dir."
723 msgstr "Byt bibl."
724
725 msgid "Change pin code"
726 msgstr "Ändra PIN kod"
727
728 msgid "Change service pin"
729 msgstr "Ändra program PIN"
730
731 msgid "Change service pins"
732 msgstr "Ändra program PIN"
733
734 msgid "Change setup pin"
735 msgstr "Ändra installations PIN"
736
737 msgid "Channel"
738 msgstr "Kanal"
739
740 msgid "Channel Selection"
741 msgstr "Kanallista"
742
743 msgid "Channel not in services list"
744 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
745
746 msgid "Channel:"
747 msgstr "Kanal:"
748
749 msgid "Channellist menu"
750 msgstr "Kanallista meny"
751
752 msgid "Chap."
753 msgstr "Kap."
754
755 msgid "Chapter"
756 msgstr "Kapitel"
757
758 msgid "Chapter:"
759 msgstr "Kapitel:"
760
761 msgid "Check"
762 msgstr "Kontrollera"
763
764 msgid "Checking Filesystem..."
765 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
766
767 msgid "Choose Tuner"
768 msgstr "Välj tuner"
769
770 msgid "Choose backup files"
771 msgstr "Välj backupfil"
772
773 msgid "Choose backup location"
774 msgstr "Välj backupdestination"
775
776 msgid "Choose bouquet"
777 msgstr "Välj favoritlista"
778
779 msgid "Choose source"
780 msgstr "Välj källa"
781
782 msgid "Choose target folder"
783 msgstr "Välj målkatalog"
784
785 msgid "Choose upgrade source"
786 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
787
788 msgid "Choose your Skin"
789 msgstr "Välj utseende"
790
791 msgid "Circular left"
792 msgstr "Cirkulär vänster"
793
794 msgid "Circular right"
795 msgstr "Cirkulär höger"
796
797 msgid "Cleanup"
798 msgstr "Rensa"
799
800 msgid "Clear before scan"
801 msgstr "Rensa före sökning"
802
803 msgid "Clear log"
804 msgstr "Rensa logg"
805
806 msgid "Close"
807 msgstr "Stäng"
808
809 msgid "Code rate high"
810 msgstr "Code rate hög"
811
812 msgid "Code rate low"
813 msgstr "Code rate låg"
814
815 msgid "Coderate HP"
816 msgstr "Coderate HP"
817
818 msgid "Coderate LP"
819 msgstr "Coderate LP"
820
821 msgid "Collection name"
822 msgstr "Samlingsnamn"
823
824 msgid "Collection settings"
825 msgstr "Samlingsinställning"
826
827 msgid "Color Format"
828 msgstr "Färgformat"
829
830 msgid "Command execution..."
831 msgstr "Kommando exekvering..."
832
833 msgid "Command order"
834 msgstr "Kommandoordning"
835
836 msgid "Committed DiSEqC command"
837 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
838
839 msgid "Common Interface"
840 msgstr "Common Interface"
841
842 msgid "Common Interface Assignment"
843 msgstr "Common Interface tilldelning"
844
845 msgid "CommonInterface"
846 msgstr "CommonInterface"
847
848 msgid "Communication"
849 msgstr "Kommunikation"
850
851 msgid "Compact Flash"
852 msgstr "Compact Flash"
853
854 msgid "Compact flash card"
855 msgstr "Compact Flash kort"
856
857 msgid "Complete"
858 msgstr "Komplett"
859
860 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
861 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
862
863 msgid "Config"
864 msgstr "Konfig"
865
866 msgid "Configuration Mode"
867 msgstr "Konfigurationsläge"
868
869 msgid "Configuring"
870 msgstr "Konfigurering"
871
872 msgid "Conflicting timer"
873 msgstr "Timerkonflikt"
874
875 msgid "Connect"
876 msgstr ""
877
878 msgid "Connected to"
879 msgstr "Ansluten till"
880
881 msgid "Connected to Fritz!Box!"
882 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
883
884 msgid "Connected!"
885 msgstr ""
886
887 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
888 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
889
890 #, python-format
891 msgid ""
892 "Connection to Fritz!Box\n"
893 "failed! (%s)\n"
894 "retrying..."
895 msgstr ""
896 "Anslutning till Fritz!Box\n"
897 "misslyckades! (%s)\n"
898 "försöker igen..."
899
900 msgid "Constellation"
901 msgstr "Konstellation"
902
903 msgid "Content does not fit on DVD!"
904 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
905
906 msgid "Continue in background"
907 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
908
909 msgid "Continue playing"
910 msgstr "Fortsätt spela"
911
912 msgid "Contrast"
913 msgstr "Kontrast"
914
915 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
916 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
917
918 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
919 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
920
921 #, python-format
922 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
923 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
924
925 msgid "Create DVD-ISO"
926 msgstr "Skapa DVD-ISO"
927
928 msgid "Create movie folder failed"
929 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
930
931 #, python-format
932 msgid "Creating directory %s failed."
933 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
934
935 msgid "Creating partition failed"
936 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
937
938 msgid "Croatian"
939 msgstr "Kroatiska"
940
941 msgid "Current Transponder"
942 msgstr "Nuvarande transponder"
943
944 msgid "Current settings:"
945 msgstr "Nuvarande inställningar:"
946
947 msgid "Current version:"
948 msgstr "Nuvarande version:"
949
950 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
951 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
952
953 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
954 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
955
956 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
957 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
958
959 msgid "Customize"
960 msgstr "Anpassningar"
961
962 msgid "Cut"
963 msgstr "Klipp"
964
965 msgid "Cutlist editor..."
966 msgstr "Klipplist editor..."
967
968 msgid "Czech"
969 msgstr "Tjeckiska"
970
971 msgid "D"
972 msgstr "D"
973
974 msgid "DHCP"
975 msgstr "DHCP"
976
977 msgid "DVB-S"
978 msgstr "DVB-S"
979
980 msgid "DVB-S2"
981 msgstr "DVB-S2"
982
983 msgid "DVD Player"
984 msgstr "DVD Spelare"
985
986 msgid "DVD media toolbox"
987 msgstr "DVD media verktyg"
988
989 msgid "Danish"
990 msgstr "Danska"
991
992 msgid "Date"
993 msgstr "Datum"
994
995 msgid "Deep Standby"
996 msgstr "Stäng av"
997
998 msgid "Default Settings"
999 msgstr "Grundinställningar"
1000
1001 msgid "Default services lists"
1002 msgstr "Grundservicelista"
1003
1004 msgid "Default settings"
1005 msgstr "Grundinställningar"
1006
1007 msgid "Delay"
1008 msgstr "Fördröjning"
1009
1010 msgid "Delete"
1011 msgstr "Ta bort"
1012
1013 msgid "Delete entry"
1014 msgstr "Ta bort post"
1015
1016 msgid "Delete failed!"
1017 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1018
1019 #, python-format
1020 msgid ""
1021 "Delete no more configured satellite\n"
1022 "%s?"
1023 msgstr ""
1024 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1025 "%s?"
1026
1027 msgid "Description"
1028 msgstr "Beskrivning"
1029
1030 msgid "Deselect"
1031 msgstr "Avmarkera"
1032
1033 msgid "Destination directory"
1034 msgstr "Målbibliotek"
1035
1036 msgid "Details"
1037 msgstr "Detaljer"
1038
1039 msgid "Detected HDD:"
1040 msgstr "Hittad hårddisk:"
1041
1042 msgid "Detected NIMs:"
1043 msgstr "Hittade tuners:"
1044
1045 msgid "DiSEqC"
1046 msgstr "DiSEqC"
1047
1048 msgid "DiSEqC A/B"
1049 msgstr "DiSEqC A/B"
1050
1051 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1052 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1053
1054 msgid "DiSEqC mode"
1055 msgstr "DiSEqC läge"
1056
1057 msgid "DiSEqC repeats"
1058 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1059
1060 msgid "Dialing:"
1061 msgstr ""
1062
1063 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1064 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1065
1066 #, python-format
1067 msgid "Directory %s nonexistent."
1068 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1069
1070 msgid "Disable"
1071 msgstr "Avaktivera"
1072
1073 msgid "Disable Picture in Picture"
1074 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1075
1076 msgid "Disable Subtitles"
1077 msgstr "Avaktivera textning"
1078
1079 msgid "Disable timer"
1080 msgstr "Avaktivera timer"
1081
1082 msgid "Disabled"
1083 msgstr "Avaktivera"
1084
1085 msgid "Disconnect"
1086 msgstr ""
1087
1088 #, python-format
1089 msgid ""
1090 "Disconnected from\n"
1091 "Fritz!Box! (%s)\n"
1092 "retrying..."
1093 msgstr ""
1094 "Kopplade ifrån\n"
1095 "Fritz!Box! (%s)\n"
1096 "återförsöker..."
1097
1098 msgid "Dish"
1099 msgstr "Parabol"
1100
1101 msgid "Display 16:9 content as"
1102 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1103
1104 msgid "Display 4:3 content as"
1105 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1106
1107 msgid "Display >16:9 content as"
1108 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1109
1110 msgid "Display Setup"
1111 msgstr "Display installation"
1112
1113 msgid "Display and Userinterface"
1114 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1115
1116 #, python-format
1117 msgid ""
1118 "Do you really want to REMOVE\n"
1119 "the plugin \"%s\"?"
1120 msgstr ""
1121 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1122 "pluginet \"%s\"?"
1123
1124 msgid ""
1125 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1126 "This could take lots of time!"
1127 msgstr ""
1128 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1129 "Detta kan ta lång tid!"
1130
1131 #, python-format
1132 msgid "Do you really want to delete %s?"
1133 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1134
1135 #, python-format
1136 msgid ""
1137 "Do you really want to download\n"
1138 "the plugin \"%s\"?"
1139 msgstr ""
1140 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1141 "pluginet \"%s\"?"
1142
1143 msgid ""
1144 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1145 "All data on the disk will be lost!"
1146 msgstr ""
1147 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1148 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1149
1150 #, python-format
1151 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1152 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1153
1154 #, python-format
1155 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1156 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
1157
1158 msgid ""
1159 "Do you want to backup now?\n"
1160 "After pressing OK, please wait!"
1161 msgstr ""
1162 "Vill du ta en backup nu?\n"
1163 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1164
1165 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1166 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1167
1168 msgid "Do you want to continue installing or removing selected plugins?\n"
1169 msgstr "Vill du fortsätta med installation eller borttagning av vald plugin?\n"
1170
1171 msgid "Do you want to do a service scan?"
1172 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1173
1174 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1175 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1176
1177 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1178 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
1179
1180 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1181 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1182
1183 msgid "Do you want to install the package:\n"
1184 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1185
1186 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1187 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1188
1189 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1190 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1191
1192 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1193 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1194
1195 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1196 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1197
1198 msgid "Do you want to restore your settings?"
1199 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1200
1201 msgid "Do you want to resume this playback?"
1202 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1203
1204 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1205 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
1206
1207 msgid ""
1208 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1209 "After pressing OK, please wait!"
1210 msgstr ""
1211 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
1212 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1213
1214 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1215 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
1216
1217 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1218 msgstr "Vill du se en guide?"
1219
1220 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1221 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
1222
1223 #, python-format
1224 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1225 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
1226
1227 #, python-format
1228 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1229 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
1230
1231 #, python-format
1232 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1233 msgstr ""
1234 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
1235
1236 msgid "Download"
1237 msgstr "Nedladdning"
1238
1239 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1240 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
1241
1242 msgid "Download Plugins"
1243 msgstr "Ladda ner Plugins"
1244
1245 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1246 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
1247
1248 msgid "Downloadable new plugins"
1249 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
1250
1251 msgid "Downloadable plugins"
1252 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
1253
1254 msgid "Downloading"
1255 msgstr "Laddar ner"
1256
1257 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1258 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1259
1260 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1261 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
1262
1263 msgid "Dutch"
1264 msgstr "Holländska"
1265
1266 msgid "E"
1267 msgstr "Ö"
1268
1269 msgid "EPG Selection"
1270 msgstr "EPG val"
1271
1272 #, python-format
1273 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1274 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
1275
1276 msgid "East"
1277 msgstr "Öst"
1278
1279 msgid "Edit"
1280 msgstr "Ändra"
1281
1282 msgid "Edit DNS"
1283 msgstr "Ändra DNS"
1284
1285 msgid "Edit IPKG source URL..."
1286 msgstr "Edit IPKG source URL..."
1287
1288 msgid "Edit Title"
1289 msgstr "Ändra titel"
1290
1291 msgid "Edit chapters of current title"
1292 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
1293
1294 msgid "Edit services list"
1295 msgstr "Ändra kanallista"
1296
1297 msgid "Edit settings"
1298 msgstr "Ändra inställningar"
1299
1300 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1301 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
1302
1303 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1304 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1305
1306 msgid "Edit title"
1307 msgstr "Ändra titel"
1308
1309 msgid "Electronic Program Guide"
1310 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1311
1312 msgid "Enable"
1313 msgstr "Aktivera"
1314
1315 msgid "Enable 5V for active antenna"
1316 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1317
1318 msgid "Enable multiple bouquets"
1319 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1320
1321 msgid "Enable parental control"
1322 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1323
1324 msgid "Enable timer"
1325 msgstr "Aktivera timer"
1326
1327 msgid "Enabled"
1328 msgstr "Aktiverad"
1329
1330 msgid "Encryption"
1331 msgstr "Kryptering"
1332
1333 msgid "Encryption Key"
1334 msgstr "Krypteringsnyckel"
1335
1336 msgid "Encryption Keytype"
1337 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
1338
1339 msgid "Encryption Type"
1340 msgstr "Krypteringstyp"
1341
1342 msgid "End time"
1343 msgstr "Sluttid"
1344
1345 msgid "EndTime"
1346 msgstr "Sluttid"
1347
1348 msgid "English"
1349 msgstr "Engelska"
1350
1351 msgid ""
1352 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1353 "\n"
1354 "If you experience any problems please contact\n"
1355 "stephan@reichholf.net\n"
1356 "\n"
1357 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1358 msgstr ""
1359 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1360 "\n"
1361 "Vid problem kontakta\n"
1362 "stephan@reichholf.net\n"
1363 "\n"
1364 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1365
1366 #. #-#-#-#-#  enigma2.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
1367 #.   TRANSLATORS: Note that "Enter" in the two strings below should *not*
1368 #.       be interpreted as "Give speed as input". The intended meaning is
1369 #.       instead "Initial speed when starting winding", i.e. the speed at
1370 #.       which "winding mode" is entered when first pressing "rewind" or
1371 #.       "fast forward". 
1372 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1373 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1374
1375 msgid "Enter Rewind at speed"
1376 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1377
1378 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1379 msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
1380
1381 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1382 msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
1383
1384 msgid "Enter main menu..."
1385 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1386
1387 msgid "Enter the service pin"
1388 msgstr "Ange kanal PIN"
1389
1390 msgid "Error"
1391 msgstr "Fel"
1392
1393 msgid "Error executing plugin"
1394 msgstr "Fel vid körning av plugin"
1395
1396 #, python-format
1397 msgid ""
1398 "Error: %s\n"
1399 "Retry?"
1400 msgstr ""
1401 "Fel: %s\n"
1402 "Försöka igen?"
1403
1404 msgid "Eventview"
1405 msgstr "Programöversikt"
1406
1407 msgid "Everything is fine"
1408 msgstr "Allt är OK"
1409
1410 msgid "Execution Progress:"
1411 msgstr "Exekverings pågår:"
1412
1413 msgid "Execution finished!!"
1414 msgstr "Exekvering färdig!"
1415
1416 msgid "Exif"
1417 msgstr "Exif"
1418
1419 msgid "Exit"
1420 msgstr "Avsluta"
1421
1422 msgid "Exit editor"
1423 msgstr "Avsluta editor"
1424
1425 msgid "Exit the wizard"
1426 msgstr "Avsluta guiden"
1427
1428 msgid "Exit wizard"
1429 msgstr "Avsluta guide"
1430
1431 msgid "Expert"
1432 msgstr "Expert"
1433
1434 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1435 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
1436
1437 msgid "Extended Setup..."
1438 msgstr "Utökad installation..."
1439
1440 msgid "Extensions"
1441 msgstr "Utökningar"
1442
1443 msgid "FEC"
1444 msgstr "FEC"
1445
1446 msgid "Factory reset"
1447 msgstr "Fabriksåterställning"
1448
1449 msgid "Failed"
1450 msgstr "Misslyckades"
1451
1452 msgid "Fast"
1453 msgstr "Snabb"
1454
1455 msgid "Fast DiSEqC"
1456 msgstr "Snabb DiSEqC"
1457
1458 msgid "Fast Forward speeds"
1459 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1460
1461 msgid "Fast epoch"
1462 msgstr "Snabb epoch"
1463
1464 msgid "Favourites"
1465 msgstr "Favoriter"
1466
1467 msgid "Filesystem Check..."
1468 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1469
1470 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1471 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1472
1473 msgid "Finetune"
1474 msgstr "Fininställn."
1475
1476 msgid "Finished"
1477 msgstr "Klart"
1478
1479 msgid "Finished configuring your network"
1480 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
1481
1482 msgid "Finished restarting your network"
1483 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
1484
1485 msgid "Finnish"
1486 msgstr "Finska"
1487
1488 msgid ""
1489 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1490 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
1491
1492 msgid "Flash"
1493 msgstr "Flash"
1494
1495 msgid "Flashing failed"
1496 msgstr "Flashning misslyckades"
1497
1498 msgid "Format"
1499 msgstr "Format"
1500
1501 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1502 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1503
1504 msgid "Frame size in full view"
1505 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
1506
1507 msgid "French"
1508 msgstr "Franska"
1509
1510 msgid "Frequency"
1511 msgstr "Frekvens"
1512
1513 msgid "Frequency bands"
1514 msgstr "Frekvensband"
1515
1516 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1517 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1518
1519 msgid "Frequency steps"
1520 msgstr "Frekvenssteg"
1521
1522 msgid "Fri"
1523 msgstr "Fre"
1524
1525 msgid "Friday"
1526 msgstr "Fredag"
1527
1528 msgid "Frisian"
1529 msgstr "Frisiska"
1530
1531 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1532 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1533
1534 #, python-format
1535 msgid "Frontprocessor version: %d"
1536 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1537
1538 msgid "Fsck failed"
1539 msgstr "Fsck misslyckades"
1540
1541 msgid "Function not yet implemented"
1542 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1543
1544 msgid ""
1545 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1546 "Do you want to Restart the GUI now?"
1547 msgstr ""
1548 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1549 "Vill du starta om GUI nu?"
1550
1551 msgid "Gateway"
1552 msgstr "Gateway"
1553
1554 msgid "General AC3 Delay"
1555 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1556
1557 msgid "General AC3 delay"
1558 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1559
1560 msgid "General PCM Delay"
1561 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1562
1563 msgid "General PCM delay"
1564 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1565
1566 msgid "Genre"
1567 msgstr "Genre"
1568
1569 msgid "German"
1570 msgstr "Tyska"
1571
1572 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1573 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1574
1575 msgid "Goto 0"
1576 msgstr "Gå till 0"
1577
1578 msgid "Goto position"
1579 msgstr "Gå till position"
1580
1581 msgid "Graphical Multi EPG"
1582 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1583
1584 msgid "Greek"
1585 msgstr "Grekiska"
1586
1587 msgid "Guard Interval"
1588 msgstr "Guard intervall"
1589
1590 msgid "Guard interval mode"
1591 msgstr "Guard intervalläge"
1592
1593 msgid "Harddisk"
1594 msgstr "Hårddisk"
1595
1596 msgid "Harddisk setup"
1597 msgstr "Hårddisk installation"
1598
1599 msgid "Harddisk standby after"
1600 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1601
1602 msgid "Hidden network SSID"
1603 msgstr "Dold nätverks SSID"
1604
1605 msgid "Hierarchy Information"
1606 msgstr "Hierarkisk information "
1607
1608 msgid "Hierarchy mode"
1609 msgstr "Hierarkiskt läge"
1610
1611 msgid "High bitrate support"
1612 msgstr "Hög bitrate stöd"
1613
1614 msgid "Horizontal"
1615 msgstr "horisontal"
1616
1617 msgid "How many minutes do you want to record?"
1618 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1619
1620 msgid "Hungarian"
1621 msgstr "Ungerska"
1622
1623 msgid "IP Address"
1624 msgstr "IP adress"
1625
1626 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1627 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
1628
1629 msgid "ISO path"
1630 msgstr "ISO sökväg"
1631
1632 msgid "Icelandic"
1633 msgstr "Isländska"
1634
1635 msgid "If you can see this page, please press OK."
1636 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1637
1638 msgid ""
1639 "If you see this, something is wrong with\n"
1640 "your scart connection. Press OK to return."
1641 msgstr ""
1642 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1643 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1644
1645 msgid ""
1646 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1647 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1648 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1649 "possible.\n"
1650 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1651 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1652 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1653 "step.\n"
1654 "If you are happy with the result, press OK."
1655 msgstr ""
1656 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1657 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1658 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1659 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1660 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1661 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1662 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1663 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1664
1665 msgid "Image flash utility"
1666 msgstr "Image flash redskap"
1667
1668 msgid "Image-Upgrade"
1669 msgstr "Image uppgradering"
1670
1671 msgid "In Progress"
1672 msgstr "I utförande"
1673
1674 msgid ""
1675 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1676 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1677
1678 msgid "Increased voltage"
1679 msgstr "Ökad spänning"
1680
1681 msgid "Index"
1682 msgstr "Index"
1683
1684 msgid "InfoBar"
1685 msgstr "Infobalk"
1686
1687 msgid "Infobar timeout"
1688 msgstr "Infobalk timeout"
1689
1690 msgid "Information"
1691 msgstr "Information"
1692
1693 msgid "Init"
1694 msgstr "Initiera"
1695
1696 msgid "Initialization..."
1697 msgstr "Initiering..."
1698
1699 msgid "Initialize"
1700 msgstr "Initiera"
1701
1702 msgid "Initializing Harddisk..."
1703 msgstr "Initierar hårddisk..."
1704
1705 msgid "Input"
1706 msgstr "Ingång"
1707
1708 msgid "Install"
1709 msgstr "Installera"
1710
1711 msgid "Install a new image with a USB stick"
1712 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
1713
1714 msgid "Install a new image with your web browser"
1715 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
1716
1717 msgid "Install local IPKG"
1718 msgstr "Installera lokal IPKG"
1719
1720 msgid "Install or remove finished."
1721 msgstr "Installation eller borttagning klar."
1722
1723 msgid "Install settings, skins, software..."
1724 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
1725
1726 msgid "Install software updates..."
1727 msgstr "Installera mjukvaruuppdateringar..."
1728
1729 msgid ""
1730 "Install/\n"
1731 "Remove"
1732 msgstr ""
1733 "Installera/\n"
1734 "Ta bort"
1735
1736 msgid "Installation finished."
1737 msgstr "Installation klar."
1738
1739 msgid "Installing"
1740 msgstr "Installera"
1741
1742 msgid "Installing Software..."
1743 msgstr "Installera mjukvara..."
1744
1745 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1746 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1747
1748 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1749 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1750
1751 msgid "Installing package content... Please wait..."
1752 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1753
1754 msgid "Instant Record..."
1755 msgstr "Direktinspelning..."
1756
1757 msgid "Integrated Ethernet"
1758 msgstr "Integrerat nätverk"
1759
1760 msgid "Integrated Wireless"
1761 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
1762
1763 msgid "Intermediate"
1764 msgstr "Normal"
1765
1766 msgid "Internal Flash"
1767 msgstr "Intern Flash"
1768
1769 msgid "Invalid Location"
1770 msgstr "Ogiltig sökväg"
1771
1772 #, python-format
1773 msgid "Invalid directory selected: %s"
1774 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
1775
1776 msgid "Inversion"
1777 msgstr "Inversion"
1778
1779 msgid "Invert display"
1780 msgstr "Invertera LCD"
1781
1782 msgid "Ipkg"
1783 msgstr "Ipkg"
1784
1785 msgid "Is this videomode ok?"
1786 msgstr ""
1787
1788 msgid "Italian"
1789 msgstr "Italienska"
1790
1791 msgid "Job View"
1792 msgstr "Arbets Vy"
1793
1794 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
1795 msgid "Just Scale"
1796 msgstr "Bara skala"
1797
1798 msgid "Keyboard"
1799 msgstr "Tangentbord"
1800
1801 msgid "Keyboard Map"
1802 msgstr "Tangentbordslayout"
1803
1804 msgid "Keyboard Setup"
1805 msgstr "Tangentbords inställning"
1806
1807 msgid "Keymap"
1808 msgstr "Tangentlayout"
1809
1810 msgid "LAN Adapter"
1811 msgstr "LAN Adapter"
1812
1813 msgid "LNB"
1814 msgstr "LNB"
1815
1816 msgid "LOF"
1817 msgstr "LOF"
1818
1819 msgid "LOF/H"
1820 msgstr "LOF/H"
1821
1822 msgid "LOF/L"
1823 msgstr "LOF/L"
1824
1825 msgid "Language selection"
1826 msgstr "Välj språk"
1827
1828 msgid "Language..."
1829 msgstr "Språk..."
1830
1831 msgid "Last speed"
1832 msgstr "Föregående hastighet"
1833
1834 msgid "Latitude"
1835 msgstr "Latitud"
1836
1837 msgid "Latvian"
1838 msgstr "Lettiska"
1839
1840 msgid "Leave DVD Player?"
1841 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
1842
1843 msgid "Left"
1844 msgstr "Vänster"
1845
1846 msgid "Lets you view/edit files in your Dreambox"
1847 msgstr "Låter dig visa/ändra filer i din Dreambox"
1848
1849 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
1850 msgid "Letterbox"
1851 msgstr "Letterbox"
1852
1853 msgid "Limit east"
1854 msgstr "Östlig gräns"
1855
1856 msgid "Limit west"
1857 msgstr "Västlig gräns"
1858
1859 msgid "Limited character set for recording filenames"
1860 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
1861
1862 msgid "Limits off"
1863 msgstr "Gränser av"
1864
1865 msgid "Limits on"
1866 msgstr "Gränser på"
1867
1868 msgid "Link:"
1869 msgstr "Länk:"
1870
1871 msgid "Linked titles with a DVD menu"
1872 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
1873
1874 msgid "List of Storage Devices"
1875 msgstr "Lista på lagringsenheter"
1876
1877 msgid "Lithuanian"
1878 msgstr "Litauiska"
1879
1880 msgid "Load"
1881 msgstr "Ladda"
1882
1883 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
1884 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
1885
1886 msgid "Local Network"
1887 msgstr "Lokalt Nätverk"
1888
1889 msgid "Location"
1890 msgstr "Sökväg"
1891
1892 msgid "Lock:"
1893 msgstr "Lås:"
1894
1895 msgid "Log results to harddisk"
1896 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
1897
1898 msgid "Long Keypress"
1899 msgstr "Lång knapptryckning"
1900
1901 msgid "Longitude"
1902 msgstr "Longitud"
1903
1904 msgid "MMC Card"
1905 msgstr "MMC kort"
1906
1907 msgid "MORE"
1908 msgstr "MER"
1909
1910 msgid "Main menu"
1911 msgstr "Huvudmeny"
1912
1913 msgid "Mainmenu"
1914 msgstr "Huvudmeny"
1915
1916 msgid "Make this mark an 'in' point"
1917 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
1918
1919 msgid "Make this mark an 'out' point"
1920 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
1921
1922 msgid "Make this mark just a mark"
1923 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
1924
1925 msgid "Manage your receiver's software"
1926 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
1927
1928 msgid "Manual Scan"
1929 msgstr "Manuell sökning"
1930
1931 msgid "Manual transponder"
1932 msgstr "Manuell transponder"
1933
1934 msgid "Manufacturer"
1935 msgstr "Tillverkare"
1936
1937 msgid "Margin after record"
1938 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
1939
1940 msgid "Margin before record (minutes)"
1941 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
1942
1943 msgid "Media player"
1944 msgstr "Mediaspelare"
1945
1946 msgid "MediaPlayer"
1947 msgstr "Mediaspelare"
1948
1949 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
1950 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
1951
1952 msgid "Medium is not empty!"
1953 msgstr "Media är inte tomt!"
1954
1955 msgid "Menu"
1956 msgstr "Meny"
1957
1958 msgid "Message"
1959 msgstr "Meddelande"
1960
1961 msgid "Message..."
1962 msgstr "Meddelande..."
1963
1964 msgid "Mkfs failed"
1965 msgstr "Mkfs misslyckades"
1966
1967 msgid "Mode"
1968 msgstr "Läge"
1969
1970 msgid "Model: "
1971 msgstr "Modell: "
1972
1973 msgid "Modulation"
1974 msgstr "Modulering"
1975
1976 msgid "Modulator"
1977 msgstr "Modulator"
1978
1979 msgid "Mon"
1980 msgstr "Mån"
1981
1982 msgid "Mon-Fri"
1983 msgstr "Mån-Fre"
1984
1985 msgid "Monday"
1986 msgstr "Måndag"
1987
1988 msgid "Mount failed"
1989 msgstr "Montering misslyckades"
1990
1991 msgid "Move Picture in Picture"
1992 msgstr "Flytta Bild i Bild"
1993
1994 msgid "Move east"
1995 msgstr "Flytta öst"
1996
1997 msgid "Move west"
1998 msgstr "Flytta väst"
1999
2000 msgid "Movielist menu"
2001 msgstr "Filmlista meny"
2002
2003 msgid "Multi EPG"
2004 msgstr "Multi EPG"
2005
2006 msgid "Multimedia"
2007 msgstr "Multimedia"
2008
2009 msgid "Multiple service support"
2010 msgstr "Multipla kanaler stöds"
2011
2012 msgid "Multisat"
2013 msgstr "Multisat"
2014
2015 msgid "Mute"
2016 msgstr "Ljud av"
2017
2018 msgid "N/A"
2019 msgstr "Inte tillgänglig"
2020
2021 msgid "NEXT"
2022 msgstr "NÄSTA"
2023
2024 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2025 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
2026
2027 msgid "NOW"
2028 msgstr "NU"
2029
2030 msgid "NTSC"
2031 msgstr "NTSC"
2032
2033 msgid "Name"
2034 msgstr "Namn"
2035
2036 msgid "Nameserver"
2037 msgstr "Namnserver"
2038
2039 #, python-format
2040 msgid "Nameserver %d"
2041 msgstr "Namnserver %d"
2042
2043 msgid "Nameserver Setup"
2044 msgstr "Namnserver installation"
2045
2046 msgid "Nameserver settings"
2047 msgstr "Namnserver inställningar"
2048
2049 msgid "Netmask"
2050 msgstr "Nätmask"
2051
2052 msgid "Network"
2053 msgstr "Nätverk"
2054
2055 msgid "Network Configuration..."
2056 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
2057
2058 msgid "Network Mount"
2059 msgstr "Nätverksmonteringar"
2060
2061 msgid "Network SSID"
2062 msgstr "Nätverk SSID"
2063
2064 msgid "Network Setup"
2065 msgstr "Nätverksinställningar"
2066
2067 msgid "Network scan"
2068 msgstr "Sök nätverk"
2069
2070 msgid "Network setup"
2071 msgstr "Nätverksinställningar"
2072
2073 msgid "Network test"
2074 msgstr "Nätverk test"
2075
2076 msgid "Network test..."
2077 msgstr "Nätverk test..."
2078
2079 msgid "Network..."
2080 msgstr "Nätverk..."
2081
2082 msgid "Network:"
2083 msgstr "Nätverk:"
2084
2085 msgid "NetworkWizard"
2086 msgstr "Nätverksguide"
2087
2088 msgid "New"
2089 msgstr "Ny"
2090
2091 msgid "New pin"
2092 msgstr "Ny PIN"
2093
2094 msgid "New version:"
2095 msgstr "Ny version:"
2096
2097 msgid "Next"
2098 msgstr "Nästa"
2099
2100 msgid "No"
2101 msgstr "Nej"
2102
2103 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2104 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
2105
2106 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2107 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
2108
2109 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2110 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
2111
2112 msgid "No Networks found"
2113 msgstr "Inget nätverk funnet"
2114
2115 msgid "No backup needed"
2116 msgstr "Ingen backup behövs"
2117
2118 msgid ""
2119 "No data on transponder!\n"
2120 "(Timeout reading PAT)"
2121 msgstr ""
2122 "Ingen data på transponder!\n"
2123 "(Timeout vid läsning av PAT)"
2124
2125 msgid "No description available."
2126 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
2127
2128 msgid "No details for this image file"
2129 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
2130
2131 msgid "No displayable files on this medium found!"
2132 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
2133
2134 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2135 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
2136
2137 msgid "No free tuner!"
2138 msgstr "Ingen ledig tuner!"
2139
2140 msgid ""
2141 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2142 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
2143
2144 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2145 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
2146
2147 msgid "No positioner capable frontend found."
2148 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
2149
2150 msgid "No satellite frontend found!!"
2151 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
2152
2153 msgid "No tags are set on these movies."
2154 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
2155
2156 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2157 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
2158
2159 msgid ""
2160 "No tuner is enabled!\n"
2161 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2162 msgstr ""
2163 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
2164 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2165
2166 msgid "No useable USB stick found"
2167 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
2168
2169 msgid ""
2170 "No valid service PIN found!\n"
2171 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2172 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2173 msgstr ""
2174 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
2175 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
2176 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
2177
2178 msgid ""
2179 "No valid setup PIN found!\n"
2180 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2181 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2182 msgstr ""
2183 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
2184 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
2185 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
2186
2187 msgid ""
2188 "No working local network adapter found.\n"
2189 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2190 "configured correctly."
2191 msgstr ""
2192 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
2193 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
2194 "är korrekt konfigurerat."
2195
2196 msgid ""
2197 "No working wireless network adapter found.\n"
2198 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2199 "network is configured correctly."
2200 msgstr ""
2201 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2202 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
2203 "nätverkskonfiguration är korrekt."
2204
2205 msgid ""
2206 "No working wireless network interface found.\n"
2207 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2208 "your local network interface."
2209 msgstr ""
2210 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2211 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
2212 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
2213
2214 msgid "No, but restart from begin"
2215 msgstr "Nej, men starta om från början"
2216
2217 msgid "No, do nothing."
2218 msgstr "Nej, gör inget."
2219
2220 msgid "No, just start my dreambox"
2221 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
2222
2223 msgid "No, scan later manually"
2224 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
2225
2226 msgid "None"
2227 msgstr "Inga"
2228
2229 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2230 msgid "Nonlinear"
2231 msgstr "Ej linjär"
2232
2233 msgid "North"
2234 msgstr "Nord"
2235
2236 msgid "Norwegian"
2237 msgstr "Norska"
2238
2239 #, python-format
2240 msgid ""
2241 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2242 "required, %d MB available)"
2243 msgstr ""
2244 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
2245 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
2246
2247 msgid ""
2248 "Nothing to scan!\n"
2249 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2250 msgstr ""
2251 "Inget att scanna!\n"
2252 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2253
2254 msgid "Now Playing"
2255 msgstr "Spelas nu"
2256
2257 msgid ""
2258 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2259 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2260 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2261 msgstr ""
2262 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
2263 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
2264 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
2265
2266 msgid "OK"
2267 msgstr "OK"
2268
2269 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2270 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
2271
2272 msgid "OSD Settings"
2273 msgstr "OSD inställning"
2274
2275 msgid "OSD visibility"
2276 msgstr "OSD synlighet"
2277
2278 msgid "Off"
2279 msgstr "Av"
2280
2281 msgid "On"
2282 msgstr "På"
2283
2284 msgid "One"
2285 msgstr "En"
2286
2287 msgid "Online-Upgrade"
2288 msgstr "Online uppgradering"
2289
2290 msgid "Only Free scan"
2291 msgstr "Bara Fri sökning"
2292
2293 msgid "Orbital Position"
2294 msgstr "Orbital position"
2295
2296 msgid "PAL"
2297 msgstr "PAL"
2298
2299 msgid "PIDs"
2300 msgstr "PIDs"
2301
2302 msgid "Package details for: "
2303 msgstr "Paketdetaljer för: "
2304
2305 msgid "Package list update"
2306 msgstr "Paketlista uppdatering"
2307
2308 msgid "Packet management"
2309 msgstr "Pakethantering"
2310
2311 msgid "Packet manager"
2312 msgstr "Pakethanterare"
2313
2314 msgid "Page"
2315 msgstr "Sida"
2316
2317 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2318 msgid "Pan&Scan"
2319 msgstr "Pan&Scan"
2320
2321 msgid "Parent Directory"
2322 msgstr "Föräldrarbibliotek"
2323
2324 msgid "Parental control"
2325 msgstr "Föräldrakontroll"
2326
2327 msgid "Parental control services Editor"
2328 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
2329
2330 msgid "Parental control setup"
2331 msgstr "Föräldrakontroll installation"
2332
2333 msgid "Parental control type"
2334 msgstr "Föräldrakontroll typ"
2335
2336 msgid "Password"
2337 msgstr ""
2338
2339 msgid "Pause movie at end"
2340 msgstr "Pausa filmen"
2341
2342 msgid "Phone number"
2343 msgstr ""
2344
2345 msgid "PiPSetup"
2346 msgstr "BiB konfiguration"
2347
2348 msgid "PicturePlayer"
2349 msgstr "Bildspelare"
2350
2351 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2352 msgid "Pillarbox"
2353 msgstr "Svarta kanter"
2354
2355 msgid "Pilot"
2356 msgstr "Pilot"
2357
2358 msgid "Pin code needed"
2359 msgstr "PIN kod behövs"
2360
2361 msgid "Play"
2362 msgstr "Spela upp"
2363
2364 msgid "Play Audio-CD..."
2365 msgstr "Spela Audio-CD..."
2366
2367 msgid "Play DVD"
2368 msgstr "Spela DVD"
2369
2370 msgid "Play Music..."
2371 msgstr "Spela Musik..."
2372
2373 msgid "Play recorded movies..."
2374 msgstr "Spela inspelade filmer..."
2375
2376 msgid "Please Reboot"
2377 msgstr "Vänligen starta om"
2378
2379 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2380 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
2381
2382 msgid "Please change recording endtime"
2383 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
2384
2385 msgid "Please check your network settings!"
2386 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
2387
2388 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2389 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
2390
2391 msgid "Please choose an extension..."
2392 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
2393
2394 msgid "Please choose he package..."
2395 msgstr "Vänligen välj paket"
2396
2397 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2398 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
2399
2400 msgid ""
2401 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2402 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2403 msgstr ""
2404 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
2405 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
2406
2407 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2408 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
2409
2410 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2411 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
2412
2413 msgid "Please enter a name for the new marker"
2414 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
2415
2416 msgid "Please enter a new filename"
2417 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
2418
2419 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2420 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
2421
2422 msgid "Please enter name of the new directory"
2423 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
2424
2425 msgid "Please enter the correct pin code"
2426 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
2427
2428 msgid "Please enter the old pin code"
2429 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
2430
2431 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2432 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
2433
2434 msgid ""
2435 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2436 "therefore the default directory is being used instead."
2437 msgstr ""
2438 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
2439 "är nu default bibliotek valt."
2440
2441 msgid "Please press OK to continue."
2442 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
2443
2444 msgid "Please press OK!"
2445 msgstr "Vänligen tryck OK!"
2446
2447 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2448 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
2449
2450 msgid "Please select a playlist to delete..."
2451 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
2452
2453 msgid "Please select a playlist..."
2454 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
2455
2456 msgid "Please select a subservice to record..."
2457 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
2458
2459 msgid "Please select a subservice..."
2460 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
2461
2462 msgid "Please select medium to use as backup location"
2463 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
2464
2465 msgid "Please select tag to filter..."
2466 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
2467
2468 msgid "Please select target directory or medium"
2469 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
2470
2471 msgid "Please select the movie path..."
2472 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
2473
2474 msgid "Please set up tuner B"
2475 msgstr "Vänligen installera tuner B"
2476
2477 msgid "Please set up tuner C"
2478 msgstr "Vänligen installera tuner C"
2479
2480 msgid "Please set up tuner D"
2481 msgstr "Vänligen installera tuner D"
2482
2483 msgid ""
2484 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2485 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2486 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2487 msgstr ""
2488 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
2489 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
2490 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
2491 "flyttning."
2492
2493 msgid ""
2494 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2495 "the OK button."
2496 msgstr ""
2497 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
2498 "knappen."
2499
2500 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2501 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
2502
2503 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2504 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
2505
2506 msgid "Please wait while we configure your network..."
2507 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
2508
2509 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2510 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
2511
2512 msgid "Please wait..."
2513 msgstr "Vänligen vänta..."
2514
2515 msgid "Please wait... Loading list..."
2516 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
2517
2518 msgid "Plugin browser"
2519 msgstr "Plugin hanterare"
2520
2521 msgid "Plugin manager"
2522 msgstr "Pluginhanterare"
2523
2524 msgid "Plugins"
2525 msgstr "Plugins"
2526
2527 msgid "Polarity"
2528 msgstr "Polaritet"
2529
2530 msgid "Polarization"
2531 msgstr "Polarisation"
2532
2533 msgid "Polish"
2534 msgstr "Polska"
2535
2536 msgid "Port A"
2537 msgstr "Port A"
2538
2539 msgid "Port B"
2540 msgstr "Port B"
2541
2542 msgid "Port C"
2543 msgstr "Port C"
2544
2545 msgid "Port D"
2546 msgstr "Port D"
2547
2548 msgid "Portuguese"
2549 msgstr "Portugisiska"
2550
2551 msgid "Positioner"
2552 msgstr "Motor"
2553
2554 msgid "Positioner fine movement"
2555 msgstr "Motor finstegning"
2556
2557 msgid "Positioner movement"
2558 msgstr "Motor rörelse"
2559
2560 msgid "Positioner setup"
2561 msgstr "Motor installation"
2562
2563 msgid "Positioner storage"
2564 msgstr "Motor lagring"
2565
2566 msgid "Power threshold in mA"
2567 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2568
2569 msgid "Predefined transponder"
2570 msgstr "Fördefinerad transponder"
2571
2572 msgid "Preparing... Please wait"
2573 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2574
2575 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2576 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
2577
2578 msgid "Press OK to activate the settings."
2579 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2580
2581 msgid "Press OK to edit the settings."
2582 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
2583
2584 #, python-format
2585 msgid "Press OK to get further details for %s"
2586 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
2587
2588 msgid "Press OK to scan"
2589 msgstr "Tryck OK för sökning"
2590
2591 msgid "Press OK to start the scan"
2592 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2593
2594 msgid "Prev"
2595 msgstr "Föregående"
2596
2597 msgid "Preview menu"
2598 msgstr "Förvisningsmeny"
2599
2600 msgid "Primary DNS"
2601 msgstr "Primär DNS"
2602
2603 msgid "Priority"
2604 msgstr "Prioritet"
2605
2606 msgid "Properties of current title"
2607 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
2608
2609 msgid "Protect services"
2610 msgstr "Skydda kanaler"
2611
2612 msgid "Protect setup"
2613 msgstr "Skydda inställningar"
2614
2615 msgid "Provider"
2616 msgstr "Leverantör"
2617
2618 msgid "Provider to scan"
2619 msgstr "Leverantör att scanna"
2620
2621 msgid "Providers"
2622 msgstr "Leverantörer"
2623
2624 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2625 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
2626
2627 msgid "Quick"
2628 msgstr "Snabb"
2629
2630 msgid "Quickzap"
2631 msgstr "Snabbzap"
2632
2633 msgid "RC Menu"
2634 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2635
2636 msgid "RF output"
2637 msgstr "RF ut"
2638
2639 msgid "RGB"
2640 msgstr "RGB"
2641
2642 msgid "RSS Feed URI"
2643 msgstr "RSS Feed URI"
2644
2645 msgid "Radio"
2646 msgstr "Radio"
2647
2648 msgid "Ram Disk"
2649 msgstr "Ram Disk"
2650
2651 msgid "Random"
2652 msgstr "Slumpmässig"
2653
2654 msgid "Really close without saving settings?"
2655 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2656
2657 msgid "Really delete done timers?"
2658 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
2659
2660 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2661 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
2662
2663 msgid "Really reboot now?"
2664 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2665
2666 msgid "Really restart now?"
2667 msgstr "Verkligen starta om nu?"
2668
2669 msgid "Really shutdown now?"
2670 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
2671
2672 msgid "Reboot"
2673 msgstr "Omstart"
2674
2675 msgid "Reception Settings"
2676 msgstr "Mottagning inställningar"
2677
2678 msgid "Record"
2679 msgstr "Spela in"
2680
2681 #, python-format
2682 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
2683 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
2684
2685 msgid "Recorded files..."
2686 msgstr "Inspelade filer..."
2687
2688 msgid "Recording"
2689 msgstr "Spelar in"
2690
2691 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
2692 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
2693
2694 msgid "Recordings"
2695 msgstr "Inspelningar"
2696
2697 msgid "Recordings always have priority"
2698 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
2699
2700 msgid "Reenter new pin"
2701 msgstr "Ange ny PIN igen"
2702
2703 msgid "Refresh Rate"
2704 msgstr "Uppdateringstakt"
2705
2706 msgid "Refresh rate selection."
2707 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
2708
2709 msgid "Reload"
2710 msgstr "Uppdatera"
2711
2712 msgid "Remove"
2713 msgstr "Ta bort"
2714
2715 msgid "Remove Bookmark"
2716 msgstr "Ta bort Bokmärke"
2717
2718 msgid "Remove Plugins"
2719 msgstr "Ta bort Plugins"
2720
2721 msgid "Remove a mark"
2722 msgstr "Ta bort en markör"
2723
2724 msgid "Remove currently selected title"
2725 msgstr "Ta bort vald titel"
2726
2727 msgid "Remove finished."
2728 msgstr "Ta bort färdiga."
2729
2730 msgid "Remove plugins"
2731 msgstr "Ta bort plugins"
2732
2733 msgid "Remove the broken .NFI file?"
2734 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
2735
2736 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
2737 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
2738
2739 msgid "Remove timer"
2740 msgstr "Ta bort timer"
2741
2742 msgid "Remove title"
2743 msgstr "Ta bort titel"
2744
2745 msgid "Removing"
2746 msgstr "Tar bvort"
2747
2748 #, python-format
2749 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
2750 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
2751
2752 msgid "Rename"
2753 msgstr "Byt namn"
2754
2755 msgid "Repeat"
2756 msgstr "Repetera"
2757
2758 msgid "Repeat Type"
2759 msgstr "Repeat typ"
2760
2761 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
2762 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
2763
2764 msgid "Repeats"
2765 msgstr "Upprepningar"
2766
2767 msgid "Reset"
2768 msgstr "Nollställ"
2769
2770 msgid "Reset and renumerate title names"
2771 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
2772
2773 msgid "Resolution"
2774 msgstr "Upplösning"
2775
2776 msgid "Restart"
2777 msgstr "Omstart"
2778
2779 msgid "Restart GUI"
2780 msgstr "Omstart GUI"
2781
2782 msgid "Restart GUI now?"
2783 msgstr "Omstart av GUI nu?"
2784
2785 msgid "Restart network"
2786 msgstr "Omstart nätverk"
2787
2788 msgid "Restart test"
2789 msgstr "Omstart test"
2790
2791 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
2792 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
2793
2794 msgid "Restore"
2795 msgstr "Återställ"
2796
2797 msgid "Restore backups..."
2798 msgstr "Återskapa backup..."
2799
2800 msgid "Restore running"
2801 msgstr "Återskapning pågår"
2802
2803 msgid "Restore running..."
2804 msgstr "Återskapning pågår..."
2805
2806 msgid "Restore system settings"
2807 msgstr "Återskapa systeminställningar"
2808
2809 msgid ""
2810 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
2811 "settings now."
2812 msgstr ""
2813 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
2814 "inställningar"
2815
2816 msgid "Resume from last position"
2817 msgstr "Återuppspela från senaste position"
2818
2819 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
2820 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
2821 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
2822 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
2823 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
2824 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
2825 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
2826 msgid "Resuming playback"
2827 msgstr "Återuppta uppspelning"
2828
2829 msgid "Return to file browser"
2830 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
2831
2832 msgid "Return to movie list"
2833 msgstr "Återvänd till filmlista"
2834
2835 msgid "Return to previous service"
2836 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
2837
2838 msgid "Rewind speeds"
2839 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
2840
2841 msgid "Right"
2842 msgstr "Höger"
2843
2844 msgid "Rolloff"
2845 msgstr "Rolloff"
2846
2847 msgid "Rotor turning speed"
2848 msgstr "Rotor rotationsfart"
2849
2850 msgid "Running"
2851 msgstr "Körandes"
2852
2853 msgid "Russian"
2854 msgstr "Ryska"
2855
2856 msgid "S-Video"
2857 msgstr "S-Video"
2858
2859 msgid "SNR"
2860 msgstr "SNR"
2861
2862 msgid "SNR:"
2863 msgstr "SNR:"
2864
2865 msgid "Sat"
2866 msgstr "Lör"
2867
2868 msgid "Sat / Dish Setup"
2869 msgstr "Sat / Parabol installation"
2870
2871 msgid "Satellite"
2872 msgstr "Satellit"
2873
2874 msgid "Satellite Equipment Setup"
2875 msgstr "Satellit utrustning installation"
2876
2877 msgid "Satellites"
2878 msgstr "Satelliter"
2879
2880 msgid "Satfinder"
2881 msgstr "Satfinder"
2882
2883 msgid "Sats"
2884 msgstr "Sats"
2885
2886 msgid "Satteliteequipment"
2887 msgstr "Satteliteutrustning"
2888
2889 msgid "Saturday"
2890 msgstr "Lördag"
2891
2892 msgid "Save"
2893 msgstr "Spara"
2894
2895 msgid "Save Playlist"
2896 msgstr "Spara spellista"
2897
2898 msgid "Scaling Mode"
2899 msgstr "Scalingläge"
2900
2901 msgid "Scan "
2902 msgstr "Söka "
2903
2904 msgid "Scan Files..."
2905 msgstr "Sök Filer..."
2906
2907 msgid "Scan QAM128"
2908 msgstr "Söka QAM128"
2909
2910 msgid "Scan QAM16"
2911 msgstr "Söka QAM16"
2912
2913 msgid "Scan QAM256"
2914 msgstr "Söka QAM256"
2915
2916 msgid "Scan QAM32"
2917 msgstr "Söka QAM32"
2918
2919 msgid "Scan QAM64"
2920 msgstr "Söka QAM64"
2921
2922 msgid "Scan SR6875"
2923 msgstr "Söka SR6875"
2924
2925 msgid "Scan SR6900"
2926 msgstr "Söka SR6900"
2927
2928 msgid "Scan Wireless Networks"
2929 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
2930
2931 msgid "Scan additional SR"
2932 msgstr "Sök ytterligare SR"
2933
2934 msgid "Scan band EU HYPER"
2935 msgstr "Sök EU HYPER band"
2936
2937 msgid "Scan band EU MID"
2938 msgstr "Sök EU MID band"
2939
2940 msgid "Scan band EU SUPER"
2941 msgstr "Sök EU SUPER band"
2942
2943 msgid "Scan band EU UHF IV"
2944 msgstr "Sök EU UHF IV band"
2945
2946 msgid "Scan band EU UHF V"
2947 msgstr "Sök EU UHF V band"
2948
2949 msgid "Scan band EU VHF I"
2950 msgstr "Sök EU VHF I band"
2951
2952 msgid "Scan band EU VHF III"
2953 msgstr "Sök EU VHF III band"
2954
2955 msgid "Scan band US HIGH"
2956 msgstr "Sök US HIGH band"
2957
2958 msgid "Scan band US HYPER"
2959 msgstr "Sök US HYPER band"
2960
2961 msgid "Scan band US LOW"
2962 msgstr "Sök US LOW band"
2963
2964 msgid "Scan band US MID"
2965 msgstr "Sök US MID band"
2966
2967 msgid "Scan band US SUPER"
2968 msgstr "Sök US SUPER band"
2969
2970 msgid ""
2971 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
2972 "WLAN USB Stick\n"
2973 msgstr ""
2974 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
2975 "Stick\n"
2976
2977 msgid ""
2978 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
2979 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
2980
2981 msgid "Search east"
2982 msgstr "Sök öst"
2983
2984 msgid "Search west"
2985 msgstr "Sök väst"
2986
2987 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
2988 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
2989
2990 msgid "Secondary DNS"
2991 msgstr "Sekondär DNS"
2992
2993 msgid "Seek"
2994 msgstr "Sök"
2995
2996 msgid "Select"
2997 msgstr "Välj"
2998
2999 msgid "Select HDD"
3000 msgstr "Välj hårddisk"
3001
3002 msgid "Select IPKG source to edit..."
3003 msgstr "Välj IPKG källa att ändra..."
3004
3005 msgid "Select Location"
3006 msgstr "Välj Sökväg"
3007
3008 msgid "Select Network Adapter"
3009 msgstr "Välj nätverksadapter"
3010
3011 msgid "Select a movie"
3012 msgstr "Välj en film"
3013
3014 msgid "Select audio mode"
3015 msgstr "Välj ljudläge"
3016
3017 msgid "Select audio track"
3018 msgstr "Välj ljudspår"
3019
3020 msgid "Select channel to record from"
3021 msgstr "Välj kanal att spela in från"
3022
3023 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3024 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
3025
3026 msgid "Select files/folders to backup..."
3027 msgstr "Välj filer/kataloger för backuptagning..."
3028
3029 msgid "Select image"
3030 msgstr "Välj image"
3031
3032 msgid "Select provider to add..."
3033 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
3034
3035 msgid "Select refresh rate"
3036 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
3037
3038 msgid "Select service to add..."
3039 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
3040
3041 msgid "Select video input"
3042 msgstr "Välj video insignal"
3043
3044 msgid "Select video input with up/down buttons"
3045 msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
3046
3047 msgid "Select video mode"
3048 msgstr "Välj videoläge"
3049
3050 msgid "Selected source image"
3051 msgstr "Välj käll image"
3052
3053 msgid "Send DiSEqC"
3054 msgstr "Skicka DiSEqC"
3055
3056 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3057 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
3058
3059 msgid "Seperate titles with a main menu"
3060 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
3061
3062 msgid "Sequence repeat"
3063 msgstr "Repetera sekvens"
3064
3065 msgid "Service"
3066 msgstr "Kanal"
3067
3068 msgid "Service Scan"
3069 msgstr "Kanalsökning"
3070
3071 msgid "Service Searching"
3072 msgstr "Kanalsökning"
3073
3074 msgid "Service has been added to the favourites."
3075 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
3076
3077 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3078 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
3079
3080 msgid ""
3081 "Service invalid!\n"
3082 "(Timeout reading PMT)"
3083 msgstr ""
3084 "Service ogiltig!\n"
3085 "(Timeout vid läsning av PMT)"
3086
3087 msgid ""
3088 "Service not found!\n"
3089 "(SID not found in PAT)"
3090 msgstr ""
3091 "Service inte funnen!\n"
3092 "(SID inte funnen i PAT)"
3093
3094 msgid "Service scan"
3095 msgstr "Kanalsökning"
3096
3097 msgid ""
3098 "Service unavailable!\n"
3099 "Check tuner configuration!"
3100 msgstr ""
3101 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
3102 "Kontrollera tunerinställningar"
3103
3104 msgid "Serviceinfo"
3105 msgstr "Kanalinfo"
3106
3107 msgid "Services"
3108 msgstr "Kanaler"
3109
3110 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3111 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
3112
3113 msgid "Set as default Interface"
3114 msgstr "Använd som standard Interface"
3115
3116 msgid "Set interface as default Interface"
3117 msgstr "Använd kort som standard kort"
3118
3119 msgid "Set limits"
3120 msgstr "Ange gräns"
3121
3122 msgid "Settings"
3123 msgstr "Inställningar"
3124
3125 msgid "Setup"
3126 msgstr "Installation"
3127
3128 msgid "Setup Mode"
3129 msgstr "Installationsläge"
3130
3131 msgid "Show Info"
3132 msgstr "Visa Info"
3133
3134 msgid "Show Message when Recording starts"
3135 msgstr ""
3136
3137 msgid "Show WLAN Status"
3138 msgstr "Visa WLAN Status"
3139
3140 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3141 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
3142
3143 msgid "Show infobar on channel change"
3144 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
3145
3146 msgid "Show infobar on event change"
3147 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
3148
3149 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3150 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
3151
3152 msgid "Show positioner movement"
3153 msgstr "Visa motorflyttningar"
3154
3155 msgid "Show services beginning with"
3156 msgstr "Visa kanal som börjar med"
3157
3158 msgid "Show the radio player..."
3159 msgstr "Visa radiospelaren..."
3160
3161 msgid "Show the tv player..."
3162 msgstr "Visa tv spelare..."
3163
3164 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3165 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
3166
3167 msgid "Shutdown Dreambox after"
3168 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
3169
3170 msgid "Similar"
3171 msgstr "Liknande"
3172
3173 msgid "Similar broadcasts:"
3174 msgstr "Liknande sändningar:"
3175
3176 msgid "Simple"
3177 msgstr "Enkel"
3178
3179 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3180 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
3181
3182 msgid "Single"
3183 msgstr "Singel"
3184
3185 msgid "Single EPG"
3186 msgstr "Singel EPG"
3187
3188 msgid "Single satellite"
3189 msgstr "Singel satellit"
3190
3191 msgid "Single transponder"
3192 msgstr "Singel transponder"
3193
3194 msgid "Singlestep (GOP)"
3195 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
3196
3197 msgid "Skin..."
3198 msgstr "Utseende..."
3199
3200 msgid "Skins"
3201 msgstr "Utseenden"
3202
3203 msgid "Sleep Timer"
3204 msgstr "Sov Timer"
3205
3206 msgid "Sleep timer action:"
3207 msgstr "Sovtimer händelse:"
3208
3209 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3210 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
3211
3212 #, python-format
3213 msgid "Slot %d"
3214 msgstr "Slot %d"
3215
3216 msgid "Slow"
3217 msgstr "Sakta"
3218
3219 msgid "Slow Motion speeds"
3220 msgstr "Hastigheter för slow motion"
3221
3222 msgid "Software"
3223 msgstr "Mjukvara"
3224
3225 msgid "Software manager"
3226 msgstr "Mjukvaruhanterare"
3227
3228 msgid "Software manager..."
3229 msgstr "Mjukvaruhanterare..."
3230
3231 msgid "Software restore"
3232 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
3233
3234 msgid "Software update"
3235 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
3236
3237 msgid "Some plugins are not available:\n"
3238 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
3239
3240 msgid "Somewhere else"
3241 msgstr "Någon annanstans"
3242
3243 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3244 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
3245
3246 msgid "Sorry no backups found!"
3247 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
3248
3249 msgid ""
3250 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3251 "\n"
3252 "Please choose an other one."
3253 msgstr ""
3254 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
3255 "\n"
3256 "Vänligen ange annan."
3257
3258 msgid ""
3259 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3260 "Please choose an other one."
3261 msgstr ""
3262 "Ledsen din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3263 "Vänligen välj en annan destination."
3264
3265 msgid "Sorry, no Details available!"
3266 msgstr "Tyvärr, inga Detaljer tillgängliga!"
3267
3268 msgid ""
3269 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3270 "\n"
3271 "Please choose another one."
3272 msgstr ""
3273 "Ledsen, din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3274 "\n"
3275 "Vänligen välj annan destination."
3276
3277 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3278 msgid "Sort A-Z"
3279 msgstr "Sortera A-Z"
3280
3281 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3282 msgid "Sort Time"
3283 msgstr "Sortera tid"
3284
3285 msgid "Sound"
3286 msgstr "Ljud"
3287
3288 msgid "Soundcarrier"
3289 msgstr "Ljudbärare"
3290
3291 msgid "South"
3292 msgstr "Syd"
3293
3294 msgid "Spanish"
3295 msgstr "Spanska"
3296
3297 msgid "Standby"
3298 msgstr "Viloläge"
3299
3300 msgid "Standby / Restart"
3301 msgstr "Viloläge / Omstart"
3302
3303 msgid "Start from the beginning"
3304 msgstr "Spela upp från början"
3305
3306 msgid "Start recording?"
3307 msgstr "Starta inspelning?"
3308
3309 msgid "Start test"
3310 msgstr "Starta test"
3311
3312 msgid "StartTime"
3313 msgstr "Starttid"
3314
3315 msgid "Starting on"
3316 msgstr "Startar på"
3317
3318 msgid "Step east"
3319 msgstr "Stega öst"
3320
3321 msgid "Step west"
3322 msgstr "Stega väst"
3323
3324 msgid "Stereo"
3325 msgstr "Stereo"
3326
3327 msgid "Stop"
3328 msgstr "Avsluta"
3329
3330 msgid "Stop Timeshift?"
3331 msgstr "Avsluta timeshift?"
3332
3333 msgid "Stop current event and disable coming events"
3334 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
3335
3336 msgid "Stop current event but not coming events"
3337 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
3338
3339 msgid "Stop playing this movie?"
3340 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
3341
3342 msgid "Stop test"
3343 msgstr "Stoppa test"
3344
3345 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3346 msgstr "Sluta testa efter # misslyckade transponders"
3347
3348 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3349 msgstr "Sluta testa efter # lyckade transponders"
3350
3351 msgid "Store position"
3352 msgstr "Lagra position"
3353
3354 msgid "Stored position"
3355 msgstr "Lagrad position"
3356
3357 msgid "Subservice list..."
3358 msgstr "Underkanalslista..."
3359
3360 msgid "Subservices"
3361 msgstr "Underkanaler"
3362
3363 msgid "Subtitle selection"
3364 msgstr "Textningsval"
3365
3366 msgid "Subtitles"
3367 msgstr "Textning"
3368
3369 msgid "Sun"
3370 msgstr "Sön"
3371
3372 msgid "Sunday"
3373 msgstr "Söndag"
3374
3375 msgid "Swap Services"
3376 msgstr "Byt kanal"
3377
3378 msgid "Swedish"
3379 msgstr "Svenska"
3380
3381 msgid "Switch to next subservice"
3382 msgstr "Byt till nästa underkanal"
3383
3384 msgid "Switch to previous subservice"
3385 msgstr "Byt till föregående underkanal"
3386
3387 msgid "Symbol Rate"
3388 msgstr "Symbolrate"
3389
3390 msgid "Symbolrate"
3391 msgstr "Symbolrate"
3392
3393 msgid "System"
3394 msgstr "System"
3395
3396 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3397 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3398 msgstr ""
3399 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
3400 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
3401 "weegull@hotmail.com"
3402
3403 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3404 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
3405
3406 msgid "TV System"
3407 msgstr "TV System"
3408
3409 msgid "Table of content for collection"
3410 msgstr "Index över innehållet av samligen"
3411
3412 msgid "Tag 1"
3413 msgstr "Märke 1"
3414
3415 msgid "Tag 2"
3416 msgstr "Märke 2"
3417
3418 msgid "Tags"
3419 msgstr "Märke 3"
3420
3421 msgid "Terrestrial"
3422 msgstr "Marksänd"
3423
3424 msgid "Terrestrial provider"
3425 msgstr "Marksänd leverantör"
3426
3427 msgid "Test DiSEqC settings"
3428 msgstr "Test DiSEqC inställningar"
3429
3430 msgid "Test Type"
3431 msgstr "Test Typ"
3432
3433 msgid "Test mode"
3434 msgstr "Testläge"
3435
3436 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3437 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
3438
3439 msgid "Test-Messagebox?"
3440 msgstr "Test-Meddelandebox?"
3441
3442 msgid ""
3443 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3444 "Please press OK to start using your Dreambox."
3445 msgstr ""
3446 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
3447 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
3448
3449 msgid ""
3450 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3451 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3452 "players) instead?"
3453 msgstr ""
3454 "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
3455 "Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
3456 "istället? "
3457
3458 msgid ""
3459 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3460 "the feed server and save it on the stick?"
3461 msgstr ""
3462 "USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server "
3463 "och spara den på sticken?"
3464
3465 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3466 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
3467
3468 #, python-format
3469 msgid ""
3470 "The following device was found:\n"
3471 "\n"
3472 "%s\n"
3473 "\n"
3474 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3475 msgstr ""
3476 "Följande device hittades:\n"
3477 "\n"
3478 "%s\n"
3479 "\n"
3480 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
3481
3482 msgid "The following files were found..."
3483 msgstr "Följande filer hittades..."
3484
3485 msgid ""
3486 "The input port should be configured now.\n"
3487 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3488 "want to do that now?"
3489 msgstr ""
3490 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
3491 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
3492
3493 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3494 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
3495
3496 msgid ""
3497 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3498 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3499 msgstr ""
3500 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
3501 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
3502
3503 msgid ""
3504 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3505 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3506 "risk!"
3507 msgstr ""
3508 "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att "
3509 "du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
3510
3511 msgid ""
3512 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3513 "corrupted!"
3514 msgstr ""
3515 "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller "
3516 "är korrupt!"
3517
3518 msgid "The package doesn't contain anything."
3519 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
3520
3521 #, python-format
3522 msgid "The path %s already exists."
3523 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
3524
3525 msgid "The pin code has been changed successfully."
3526 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
3527
3528 msgid "The pin code you entered is wrong."
3529 msgstr "PIN koden du angav var fel."
3530
3531 msgid "The pin codes you entered are different."
3532 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
3533
3534 #, python-format
3535 msgid "The results have been written to %s."
3536 msgstr "Resultatet har skrivits till %s."
3537
3538 msgid "The sleep timer has been activated."
3539 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
3540
3541 msgid "The sleep timer has been disabled."
3542 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
3543
3544 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3545 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
3546
3547 msgid ""
3548 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3549 "Please install it."
3550 msgstr ""
3551 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
3552 "Vänligen installera den."
3553
3554 msgid ""
3555 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3556 msgstr ""
3557 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
3558
3559 msgid "The wizard is finished now."
3560 msgstr "Guiden är nu färdig."
3561
3562 msgid "There are no default services lists in your image."
3563 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
3564
3565 msgid "There are no default settings in your image."
3566 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
3567
3568 msgid ""
3569 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3570 "Do you really want to continue?"
3571 msgstr ""
3572 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
3573 "partition.\n"
3574 "Vill du verkligen fortsätta?"
3575
3576 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
3577 msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdningen av paketlistan. Vänligen prova igen."
3578
3579 #, python-format
3580 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
3581 msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
3582
3583 msgid ""
3584 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
3585 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
3586 msgstr ""
3587 "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den "
3588 "fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
3589
3590 msgid ""
3591 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
3592 "flash memory?"
3593 msgstr ""
3594 "Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till "
3595 "flashminnet?"
3596
3597 msgid ""
3598 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
3599 "content on the disc."
3600 msgstr ""
3601 "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all "
3602 "data på skivan."
3603
3604 #, python-format
3605 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
3606 msgstr "Den här dreamboxen kan in avkoda %s strömmar!"
3607
3608 #, python-format
3609 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
3610 msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
3611
3612 msgid "This is step number 2."
3613 msgstr "Det här är steg 2."
3614
3615 msgid "This is unsupported at the moment."
3616 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
3617
3618 msgid ""
3619 "This test checks for configured Nameservers.\n"
3620 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3621 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
3622 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
3623 "the \"Nameserver\" Configuration"
3624 msgstr ""
3625 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
3626 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3627 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
3628 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
3629 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
3630
3631 msgid ""
3632 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
3633 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
3634 "- verify that a network cable is attached\n"
3635 "- verify that the cable is not broken"
3636 msgstr ""
3637 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
3638 "adapter.\n"
3639 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
3640 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
3641 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
3642
3643 msgid ""
3644 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
3645 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
3646 "- no valid IP Address was found\n"
3647 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
3648 msgstr ""
3649 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
3650 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
3651 "- ingen giltig IP hittades\n"
3652 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
3653
3654 msgid ""
3655 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
3656 "configuration with DHCP.\n"
3657 "If you get a \"disabled\" message:\n"
3658 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
3659 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
3660 "dialog.\n"
3661 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
3662 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
3663 msgstr ""
3664 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
3665 "adress tilldelning med DHCP.\n"
3666 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
3667 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
3668 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
3669 "dialogen.\n"
3670 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
3671 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
3672 "nätverk."
3673
3674 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
3675 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
3676
3677 msgid "Three"
3678 msgstr "Tre"
3679
3680 msgid "Threshold"
3681 msgstr "Gränsvärde"
3682
3683 msgid "Thu"
3684 msgstr "Tors"
3685
3686 msgid "Thumbnails"
3687 msgstr "Thumbnails"
3688
3689 msgid "Thursday"
3690 msgstr "Torsdag"
3691
3692 msgid "Time"
3693 msgstr "Tid"
3694
3695 msgid "Time/Date Input"
3696 msgstr "Tid/Datum inmatning"
3697
3698 msgid "Timer"
3699 msgstr "Timer"
3700
3701 msgid "Timer Edit"
3702 msgstr "Ändra Timer"
3703
3704 msgid "Timer Editor"
3705 msgstr "Timer Editor"
3706
3707 msgid "Timer Type"
3708 msgstr "Timertyp"
3709
3710 msgid "Timer entry"
3711 msgstr "Timer inmatning"
3712
3713 msgid "Timer log"
3714 msgstr "Timer log"
3715
3716 msgid ""
3717 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
3718 "Please recheck it!"
3719 msgstr ""
3720 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
3721 "Vänligen kontrollera!"
3722
3723 msgid "Timer sanity error"
3724 msgstr "Timer fel"
3725
3726 msgid "Timer selection"
3727 msgstr "Timer val"
3728
3729 msgid "Timer status:"
3730 msgstr "Timer status:"
3731
3732 msgid "Timeshift"
3733 msgstr "Timeshift"
3734
3735 msgid "Timeshift not possible!"
3736 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
3737
3738 msgid "Timeshift path..."
3739 msgstr "Timeshift sökväg..."
3740
3741 msgid "Timezone"
3742 msgstr "Tidszon"
3743
3744 msgid "Title"
3745 msgstr "Titel"
3746
3747 msgid "Title properties"
3748 msgstr "Titel egenskaper"
3749
3750 msgid "Titleset mode"
3751 msgstr "Titelset läge"
3752
3753 msgid ""
3754 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
3755 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
3756 "stick.\n"
3757 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
3758 "for 10 seconds.\n"
3759 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
3760 msgstr ""
3761 "För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
3762 "1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB "
3763 "stick.\n"
3764 "2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 "
3765 "sekunder.\n"
3766 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
3767
3768 msgid "Today"
3769 msgstr "Idag"
3770
3771 msgid "Tone mode"
3772 msgstr "Tonläge"
3773
3774 msgid "Toneburst"
3775 msgstr "Toneburst"
3776
3777 msgid "Toneburst A/B"
3778 msgstr "Toneburst A/B"
3779
3780 msgid "Track"
3781 msgstr "Spår"
3782
3783 msgid "Translation"
3784 msgstr "Översättning"
3785
3786 msgid "Translation:"
3787 msgstr "Översättning:"
3788
3789 msgid "Transmission Mode"
3790 msgstr "Sändningsläge"
3791
3792 msgid "Transmission mode"
3793 msgstr "Sändningstyp"
3794
3795 msgid "Transponder"
3796 msgstr "Transponder"
3797
3798 msgid "Transponder Type"
3799 msgstr "Transponder Typ"
3800
3801 msgid "Tries left:"
3802 msgstr "Försök kvar:"
3803
3804 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
3805 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3806
3807 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
3808 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
3809
3810 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
3811 msgstr "Försöker ladda ner ny paketlista. Vänligen vänta..."
3812
3813 msgid "Tue"
3814 msgstr "Tis"
3815
3816 msgid "Tuesday"
3817 msgstr "Tisdag"
3818
3819 msgid "Tune"
3820 msgstr "Tune"
3821
3822 msgid "Tune failed!"
3823 msgstr "Tuning misslyckades!"
3824
3825 msgid "Tuner"
3826 msgstr "Tuner"
3827
3828 msgid "Tuner "
3829 msgstr "Tuner"
3830
3831 msgid "Tuner Slot"
3832 msgstr "Tuner Slot"
3833
3834 msgid "Tuner configuration"
3835 msgstr "Tuner konfiguration"
3836
3837 msgid "Tuner status"
3838 msgstr "Tuner status"
3839
3840 msgid "Turkish"
3841 msgstr "Turkiska"
3842
3843 msgid "Two"
3844 msgstr "Två"
3845
3846 msgid "Type"
3847 msgstr "Typ"
3848
3849 msgid "Type of scan"
3850 msgstr "Typ av sökning"
3851
3852 msgid "USALS"
3853 msgstr "USALS"
3854
3855 msgid "USB"
3856 msgstr "USB"
3857
3858 msgid "USB Stick"
3859 msgstr "USB Minne"
3860
3861 msgid "USB stick wizard"
3862 msgstr "USB stick guide"
3863
3864 msgid "Ukrainian"
3865 msgstr "Ukrainska"
3866
3867 msgid ""
3868 "Unable to complete filesystem check.\n"
3869 "Error: "
3870 msgstr ""
3871 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
3872 "Fel:"
3873
3874 msgid ""
3875 "Unable to initialize harddisk.\n"
3876 "Error: "
3877 msgstr ""
3878 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
3879 "Fel:"
3880
3881 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
3882 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
3883
3884 msgid "Unicable"
3885 msgstr "Unicable"
3886
3887 msgid "Unicable LNB"
3888 msgstr "Unicable LNB"
3889
3890 msgid "Unicable Martix"
3891 msgstr "Unicable Martix"
3892
3893 msgid "Universal LNB"
3894 msgstr "Universal LNB"
3895
3896 msgid "Unmount failed"
3897 msgstr "Avmontering misslyckades"
3898
3899 msgid "Update"
3900 msgstr "Uppdatera"
3901
3902 msgid "Updates your receiver's software"
3903 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
3904
3905 msgid "Updating finished. Here is the result:"
3906 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
3907
3908 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
3909 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
3910
3911 msgid "Upgrade finished."
3912 msgstr "Uppgradering färdig."
3913
3914 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
3915 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
3916
3917 msgid "Upgrading"
3918 msgstr "Uppgradering"
3919
3920 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
3921 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
3922
3923 msgid "Use"
3924 msgstr "Använd"
3925
3926 msgid "Use DHCP"
3927 msgstr "Använd DHCP"
3928
3929 msgid "Use Interface"
3930 msgstr "Använd Interface"
3931
3932 msgid "Use Power Measurement"
3933 msgstr "Använd Strömmätning"
3934
3935 msgid "Use a gateway"
3936 msgstr "Använd en gateway"
3937
3938 #. #-#-#-#-#  enigma2.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
3939 #.   TRANSLATORS: The effect of "Non-smooth winding" is that rather
3940 #.       than using ordinary "continuous" or "smooth" winding, a fast
3941 #.       sequence of stills is shown when winding at high speeds. This
3942 #.       makes it much easier too follow when almost each frame comes from
3943 #.       a new scene. The effect is achieved by repeating each shown frame
3944 #.       a couple of times. The settings control both at which speed this
3945 #.       winding mode sets in, and how many times each frame should be
3946 #.       repeated. This was previously called "Discontinuous playback"
3947 #.       which was incomprehensible. "Non-smooth winding" may be a better
3948 #.       term, but note that there is nothing irregular about it. Synonyms
3949 #.       better suited for translation to other languages may be "stepwise
3950 #.       winding/playback", or "winding/playback using stills". 
3951 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
3952 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
3953
3954 msgid "Use power measurement"
3955 msgstr "Använd strömmätning"
3956
3957 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
3958 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
3959
3960 msgid ""
3961 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
3962 "\n"
3963 "Please set up tuner A"
3964 msgstr ""
3965 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
3966 "\n"
3967 "Inställning Tuner A"
3968
3969 msgid ""
3970 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
3971 "press OK."
3972 msgstr ""
3973 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
3974
3975 msgid "Use usals for this sat"
3976 msgstr "Använd USALS för denna sat"
3977
3978 msgid "Use wizard to set up basic features"
3979 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
3980
3981 msgid "Used service scan type"
3982 msgstr "Använd kanal söktyp"
3983
3984 msgid "User defined"
3985 msgstr "Användardefinierat"
3986
3987 msgid "Username"
3988 msgstr ""
3989
3990 msgid "VCR scart"
3991 msgstr "VCR Scart"
3992
3993 msgid "VMGM (intro trailer)"
3994 msgstr "VMGM (intro trailer)"
3995
3996 msgid "Vertical"
3997 msgstr "Vertikal"
3998
3999 msgid "Video Fine-Tuning"
4000 msgstr "Video fininställning"
4001
4002 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4003 msgstr "Video fininställnings guide"
4004
4005 msgid "Video Output"
4006 msgstr "Video Utsignal"
4007
4008 msgid "Video Setup"
4009 msgstr "Video Inställning"
4010
4011 msgid "Video Wizard"
4012 msgstr "Video Guide"
4013
4014 msgid ""
4015 "Video input selection\n"
4016 "\n"
4017 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4018 "input port).\n"
4019 "\n"
4020 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4021 msgstr ""
4022 "Video ingångsval\n"
4023 "\n"
4024 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
4025 "ingångsport).\n"
4026 "\n"
4027 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
4028
4029 msgid "Video mode selection."
4030 msgstr "Videoläges val."
4031
4032 msgid "View"
4033 msgstr "Visa"
4034
4035 msgid "View Movies..."
4036 msgstr "Visa Filmer..."
4037
4038 msgid "View Photos..."
4039 msgstr "Visa Foton..."
4040
4041 msgid "View Rass interactive..."
4042 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
4043
4044 msgid "View Video CD..."
4045 msgstr "Visa Video CD..."
4046
4047 msgid "View list of available "
4048 msgstr ""
4049
4050 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4051 msgstr "Visa lista över tillgängliga CommonInterface utökningar"
4052
4053 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4054 msgstr ""
4055 "Visa lista över tillgängliga Display och Användargränssnitt utökningar."
4056
4057 msgid "View list of available EPG extensions."
4058 msgstr "Visa lista över tillgängliga EPG utökningar."
4059
4060 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4061 msgstr "Visa lista över tillgängliga Satteliteutrustning utökningar."
4062
4063 msgid "View list of available communication extensions."
4064 msgstr "Visa lista över tillgängliga kommunikations utökningar."
4065
4066 msgid "View list of available default settings"
4067 msgstr "Visa lista över tillgängliga grundinställningar"
4068
4069 msgid "View list of available multimedia extensions."
4070 msgstr "Visa lista över tillgängliga multimedia utökningar."
4071
4072 msgid "View list of available networking extensions"
4073 msgstr "Visa lista över tillgängliga nätverks utökningar"
4074
4075 msgid "View list of available recording extensions"
4076 msgstr "Visa lista över tillgängliga inspelnings utökningar"
4077
4078 msgid "View list of available skins"
4079 msgstr "Visa lista över tillgängliga utseenden"
4080
4081 msgid "View list of available software extensions"
4082 msgstr "Visa lista över tillgängliga mjukvaru utökningar"
4083
4084 msgid "View list of available system extensions"
4085 msgstr "Visa lista över tillgängliga system utökningar"
4086
4087 msgid "View teletext..."
4088 msgstr "Visa teletext..."
4089
4090 msgid "Virtual KeyBoard"
4091 msgstr "Virtuellt tangentbord"
4092
4093 msgid "Voltage mode"
4094 msgstr "Spännings läge"
4095
4096 msgid "Volume"
4097 msgstr "Volym"
4098
4099 msgid "W"
4100 msgstr "V"
4101
4102 msgid "WEP"
4103 msgstr "WEP"
4104
4105 msgid "WPA"
4106 msgstr "WPA"
4107
4108 msgid "WPA or WPA2"
4109 msgstr "WPA eller WPA2"
4110
4111 msgid "WPA2"
4112 msgstr "WPA2"
4113
4114 msgid "WSS on 4:3"
4115 msgstr "WSS på 4:3"
4116
4117 msgid "Waiting"
4118 msgstr "Väntar"
4119
4120 msgid ""
4121 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4122 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4123 "Please press OK to begin."
4124 msgstr ""
4125 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
4126 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
4127 "Vänlig tryck OK för att starta."
4128
4129 msgid "Wed"
4130 msgstr "Ons"
4131
4132 msgid "Wednesday"
4133 msgstr "Onsdag"
4134
4135 msgid "Weekday"
4136 msgstr "Veckodag"
4137
4138 msgid ""
4139 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4140 "\n"
4141 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4142 "cut'.\n"
4143 "\n"
4144 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4145 msgstr ""
4146 "Välkommen till Cutlist editor.\n"
4147 "\n"
4148 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
4149 "\n"
4150 "Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end "
4151 "cut'. Det var allt."
4152
4153 msgid ""
4154 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4155 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4156 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4157 msgstr ""
4158 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
4159 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
4160 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
4161 "mjukvaran."
4162
4163 msgid ""
4164 "Welcome.\n"
4165 "\n"
4166 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4167 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4168 msgstr ""
4169 "Välkommen.\n"
4170 "\n"
4171 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
4172 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
4173
4174 msgid "Welcome..."
4175 msgstr "Välkommen..."
4176
4177 msgid "West"
4178 msgstr "Väst"
4179
4180 msgid "What do you want to scan?"
4181 msgstr "Vad vill du söka efter?"
4182
4183 msgid ""
4184 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4185 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4186 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4187 "automatically!\n"
4188 "\n"
4189 "Really do a factory reset?"
4190 msgstr ""
4191 "När du utför en fabriksreset, du kommer förlora ALL konfigurationsdata\n"
4192 "(inkl bouquets, kanaler, satellite data ...)\n"
4193 "När fabriksreset är klar, din mottagare kommer automatiskt starta om!\n"
4194 "\n"
4195 "Verkligen utföra en fabriksreset?"
4196
4197 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4198 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
4199
4200 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4201 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
4202
4203 msgid "Wireless"
4204 msgstr "Trådlöst"
4205
4206 msgid "Wireless Network"
4207 msgstr "Trådlöst Nätverk"
4208
4209 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4210 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
4211
4212 msgid "Write failed!"
4213 msgstr "Skrivning misslyckades!"
4214
4215 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4216 msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
4217
4218 msgid "YPbPr"
4219 msgstr "YPbPr"
4220
4221 msgid "Year"
4222 msgstr "År"
4223
4224 msgid "Yes"
4225 msgstr "Ja"
4226
4227 msgid "Yes, and delete this movie"
4228 msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
4229
4230 msgid "Yes, backup my settings!"
4231 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
4232
4233 msgid "Yes, do a manual scan now"
4234 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
4235
4236 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4237 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
4238
4239 msgid "Yes, do another manual scan now"
4240 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
4241
4242 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4243 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
4244
4245 msgid "Yes, restore the settings now"
4246 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
4247
4248 msgid "Yes, returning to movie list"
4249 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
4250
4251 msgid "Yes, view the tutorial"
4252 msgstr "Ja, visa guiden"
4253
4254 msgid ""
4255 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4256 "want to be installed."
4257 msgstr ""
4258 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
4259 "inställningar du vill installera."
4260
4261 msgid "You can choose, what you want to install..."
4262 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
4263
4264 msgid "You cannot delete this!"
4265 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
4266
4267 msgid "You chose not to install any default services lists."
4268 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
4269
4270 msgid ""
4271 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4272 "default settings later in the settings menu."
4273 msgstr ""
4274 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
4275 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
4276
4277 msgid ""
4278 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4279 msgstr ""
4280 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
4281 "installations guiden."
4282
4283 msgid ""
4284 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4285 "harddisk is not an option for you."
4286 msgstr ""
4287 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
4288 "hårddisk är därför inte möjligt."
4289
4290 msgid ""
4291 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4292 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4293 "to the harddisk!\n"
4294 "Please press OK to start the backup now."
4295 msgstr ""
4296 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
4297 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
4298 "backup till hårddisk!\n"
4299 "Tryck OK för att starta backupen."
4300
4301 msgid ""
4302 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4303 "Please press OK to start the backup now."
4304 msgstr ""
4305 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
4306 "HDD!\n"
4307 "Tryck OK för att starta backup."
4308
4309 msgid ""
4310 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4311 "backup now."
4312 msgstr ""
4313 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
4314 "backupen."
4315
4316 msgid ""
4317 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4318 "now."
4319 msgstr ""
4320 "Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att "
4321 "starta backup nu."
4322
4323 msgid ""
4324 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4325 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4326 msgstr ""
4327 "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer "
4328 "repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
4329
4330 msgid ""
4331 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4332 "restore. Please press OK to start the restore now."
4333 msgstr ""
4334 "Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter "
4335 "återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
4336
4337 #, python-format
4338 msgid "You have to wait %s!"
4339 msgstr "Du måste vänta %s!"
4340
4341 msgid ""
4342 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4343 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4344 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4345 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4346 "your settings."
4347 msgstr ""
4348 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
4349 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
4350 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
4351 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
4352 "vill återställa dina inställningar."
4353
4354 msgid ""
4355 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4356 "\n"
4357 "Do you want to set the pin now?"
4358 msgstr ""
4359 "Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
4360 "\n"
4361 "Vill du ange PIN kod nu?"
4362
4363 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4364 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
4365
4366 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4367 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
4368
4369 msgid ""
4370 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4371 "process."
4372 msgstr ""
4373 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
4374 "uppgraderingsprocessen."
4375
4376 msgid ""
4377 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4378 "blank dual layer DVD!"
4379 msgstr ""
4380 "Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en "
4381 "tom dual layer DVD!"
4382
4383 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4384 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
4385
4386 msgid ""
4387 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4388 "try again."
4389 msgstr ""
4390 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
4391 "försök igen."
4392
4393 msgid ""
4394 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4395 "Press OK to start upgrade."
4396 msgstr ""
4397 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
4398 "Tryck OK för att starta."
4399
4400 msgid "Your network configuration has been activated."
4401 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
4402
4403 msgid ""
4404 "Your network configuration has been activated.\n"
4405 "A second configured interface has been found.\n"
4406 "\n"
4407 "Do you want to disable the second network interface?"
4408 msgstr ""
4409 "Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
4410 "Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
4411 "\n"
4412 "Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
4413
4414 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4415 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
4416
4417 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4418 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
4419
4420 msgid "[alternative edit]"
4421 msgstr "[ändra alternativ]"
4422
4423 msgid "[bouquet edit]"
4424 msgstr "[favoritlists editor]"
4425
4426 msgid "[favourite edit]"
4427 msgstr "[favorit editor]"
4428
4429 msgid "[move mode]"
4430 msgstr "[flyttläge]"
4431
4432 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4433 msgstr ""
4434 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface "
4435 "modul"
4436
4437 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4438 msgstr ""
4439 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common "
4440 "interface modul"
4441
4442 msgid "abort alternatives edit"
4443 msgstr "avbryt ändra alternativ"
4444
4445 msgid "abort bouquet edit"
4446 msgstr "avbryt editera favoritlista"
4447
4448 msgid "abort favourites edit"
4449 msgstr "avbryt editera favoriter"
4450
4451 msgid "about to start"
4452 msgstr "håller på att starta"
4453
4454 msgid "activate current configuration"
4455 msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
4456
4457 msgid "add Provider"
4458 msgstr "lägg till Provider"
4459
4460 msgid "add Service"
4461 msgstr "lägg till Service"
4462
4463 msgid "add a nameserver entry"
4464 msgstr "lägga till en namnserver post"
4465
4466 msgid "add alternatives"
4467 msgstr "lägg till alternativ"
4468
4469 msgid "add bookmark"
4470 msgstr "lägg till bokmärke"
4471
4472 msgid "add bouquet"
4473 msgstr "lägg till favoritlista"
4474
4475 msgid "add directory to playlist"
4476 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
4477
4478 msgid "add file to playlist"
4479 msgstr "lägg till fil i spellista"
4480
4481 msgid "add files to playlist"
4482 msgstr "lägg till fil i spellista"
4483
4484 msgid "add marker"
4485 msgstr "lägg till markör"
4486
4487 msgid "add recording (enter recording duration)"
4488 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
4489
4490 msgid "add recording (enter recording endtime)"
4491 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
4492
4493 msgid "add recording (indefinitely)"
4494 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
4495
4496 msgid "add recording (stop after current event)"
4497 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
4498
4499 msgid "add service to bouquet"
4500 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
4501
4502 msgid "add service to favourites"
4503 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
4504
4505 msgid "add to parental protection"
4506 msgstr "lägg till föräldraskydd"
4507
4508 msgid "advanced"
4509 msgstr "avancerad"
4510
4511 msgid "alphabetic sort"
4512 msgstr "sortera alfabetiskt"
4513
4514 msgid ""
4515 "are you sure you want to restore\n"
4516 "following backup:\n"
4517 msgstr ""
4518 "vill du verkligen återställa\n"
4519 "med följande backup:\n"
4520
4521 msgid "assigned CAIds"
4522 msgstr "tilldelad CAIds"
4523
4524 msgid "assigned Services/Provider"
4525 msgstr "tilldelade Services/Provider"
4526
4527 #, python-format
4528 msgid "audio track (%s) format"
4529 msgstr "ljudspår (%s) format"
4530
4531 #, python-format
4532 msgid "audio track (%s) language"
4533 msgstr "ljudspår (%s) språk"
4534
4535 msgid "audio tracks"
4536 msgstr "ljudspår"
4537
4538 msgid "auto"
4539 msgstr "auto"
4540
4541 msgid "back"
4542 msgstr "tillbaka"
4543
4544 msgid "background image"
4545 msgstr "bakgrundsbild"
4546
4547 msgid "backgroundcolor"
4548 msgstr "bakgrundsfärg"
4549
4550 msgid "better"
4551 msgstr "bättre"
4552
4553 msgid "black"
4554 msgstr "svart"
4555
4556 msgid "blacklist"
4557 msgstr "svartlista"
4558
4559 msgid "blue"
4560 msgstr "blå"
4561
4562 #, python-format
4563 msgid "burn audio track (%s)"
4564 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
4565
4566 msgid "change recording (duration)"
4567 msgstr "ändra inspelning (längd)"
4568
4569 msgid "change recording (endtime)"
4570 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
4571
4572 msgid "chapters"
4573 msgstr "kapitel"
4574
4575 msgid "choose destination directory"
4576 msgstr "välj destinationsbibliotek"
4577
4578 msgid "circular left"
4579 msgstr "cirkulär vänster"
4580
4581 msgid "circular right"
4582 msgstr "circulär höger"
4583
4584 msgid "clear playlist"
4585 msgstr "rensa spellista"
4586
4587 msgid "complex"
4588 msgstr "komplex"
4589
4590 msgid "config menu"
4591 msgstr "konfigurationsmeny"
4592
4593 msgid "confirmed"
4594 msgstr "bekräftad"
4595
4596 msgid "connected"
4597 msgstr "ansluten"
4598
4599 msgid "continue"
4600 msgstr "fortsätt"
4601
4602 msgid "copy to bouquets"
4603 msgstr "kopiera till favoritlista"
4604
4605 msgid "create directory"
4606 msgstr "skapa bibliotek"
4607
4608 msgid "daily"
4609 msgstr "daglig"
4610
4611 msgid "day"
4612 msgstr "dag"
4613
4614 msgid "delete"
4615 msgstr "ta bort"
4616
4617 msgid "delete cut"
4618 msgstr "ta bort klipp"
4619
4620 msgid "delete file"
4621 msgstr "ta bort fil"
4622
4623 msgid "delete playlist entry"
4624 msgstr "ta bort post i spellista"
4625
4626 msgid "delete saved playlist"
4627 msgstr "ta bort sparad spellista"
4628
4629 msgid "delete..."
4630 msgstr "ta bort..."
4631
4632 msgid "disable"
4633 msgstr "avaktivera"
4634
4635 msgid "disable move mode"
4636 msgstr "avaktivera flyttläge"
4637
4638 msgid "disabled"
4639 msgstr "avaktiverad"
4640
4641 msgid "disconnected"
4642 msgstr "bortkopplad"
4643
4644 msgid "do not change"
4645 msgstr "ändra inte"
4646
4647 msgid "do nothing"
4648 msgstr "gör inget"
4649
4650 msgid "don't record"
4651 msgstr "spela inte in"
4652
4653 msgid "done!"
4654 msgstr "klar!"
4655
4656 msgid "edit alternatives"
4657 msgstr "ändra alternativ"
4658
4659 msgid "empty"
4660 msgstr "tom"
4661
4662 msgid "enable"
4663 msgstr "aktivera"
4664
4665 msgid "enable bouquet edit"
4666 msgstr "aktivera favoritlists editor"
4667
4668 msgid "enable favourite edit"
4669 msgstr "aktivera favoriter editor"
4670
4671 msgid "enable move mode"
4672 msgstr "aktivera flyttläge"
4673
4674 msgid "enabled"
4675 msgstr "aktiverad"
4676
4677 msgid "end alternatives edit"
4678 msgstr "avsluta ändra alternativ"
4679
4680 msgid "end bouquet edit"
4681 msgstr "avsluta favoritlists editor"
4682
4683 msgid "end cut here"
4684 msgstr "slutklipp här"
4685
4686 msgid "end favourites edit"
4687 msgstr "avsluta favoriter editor"
4688
4689 msgid "enigma2 and network"
4690 msgstr "enigma2 och nätverk"
4691
4692 msgid "equal to"
4693 msgstr "lika med"
4694
4695 msgid "exceeds dual layer medium!"
4696 msgstr "överskrider dual layer media"
4697
4698 msgid "exit DVD player or return to file browser"
4699 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
4700
4701 msgid "exit mediaplayer"
4702 msgstr "avsluta mediaspelare"
4703
4704 msgid "exit movielist"
4705 msgstr "avsluta filmlista"
4706
4707 msgid "exit nameserver configuration"
4708 msgstr "avsluta namnserver konfiguration"
4709
4710 msgid "exit network adapter configuration"
4711 msgstr "avsluta nätverkskorts konfiguration"
4712
4713 msgid "exit network adapter setup menu"
4714 msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
4715
4716 msgid "exit network interface list"
4717 msgstr "avsluta nätverkskorts lista"
4718
4719 msgid "exit networkadapter setup menu"
4720 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
4721
4722 msgid "failed"
4723 msgstr "misslyckades"
4724
4725 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4726 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
4727
4728 msgid "filename"
4729 msgstr "filnamn"
4730
4731 msgid "fine-tune your display"
4732 msgstr "fininställ din skärm"
4733
4734 msgid "forward to the next chapter"
4735 msgstr "framåt till nästa kapitel"
4736
4737 msgid "free"
4738 msgstr "fri"
4739
4740 msgid "free diskspace"
4741 msgstr "ledigt diskutrymme"
4742
4743 msgid "go to deep standby"
4744 msgstr "stäng av mottagaren"
4745
4746 msgid "go to standby"
4747 msgstr "inta standby"
4748
4749 msgid "grab this frame as bitmap"
4750 msgstr "grab den här framen som bitmap"
4751
4752 msgid "green"
4753 msgstr "grön"
4754
4755 msgid "hear radio..."
4756 msgstr "lyssna på radio..."
4757
4758 msgid "help..."
4759 msgstr "hjälp..."
4760
4761 msgid "hidden network"
4762 msgstr "gömt nätverk"
4763
4764 msgid "hide extended description"
4765 msgstr "dölj utökad beskrivning"
4766
4767 msgid "hide player"
4768 msgstr "dölj spelare"
4769
4770 msgid "horizontal"
4771 msgstr "horisontal"
4772
4773 msgid "hour"
4774 msgstr "timme"
4775
4776 msgid "hours"
4777 msgstr "timmar"
4778
4779 msgid "immediate shutdown"
4780 msgstr "omedelbar avstängning"
4781
4782 #, python-format
4783 msgid ""
4784 "incoming call!\n"
4785 "%s calls on %s!"
4786 msgstr ""
4787 "inkommande samtal!\n"
4788 "%s ringer från %s!"
4789
4790 msgid "init module"
4791 msgstr "initiera modul"
4792
4793 msgid "init modules"
4794 msgstr "initiera moduler"
4795
4796 msgid "insert mark here"
4797 msgstr "infoga markör här"
4798
4799 msgid "jump back to the previous title"
4800 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
4801
4802 msgid "jump forward to the next title"
4803 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
4804
4805 msgid "jump to listbegin"
4806 msgstr "hoppa till liststart"
4807
4808 msgid "jump to listend"
4809 msgstr "hoppa till listslut"
4810
4811 msgid "jump to next marked position"
4812 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
4813
4814 msgid "jump to previous marked position"
4815 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
4816
4817 msgid "leave movie player..."
4818 msgstr "lämna videospelare..."
4819
4820 msgid "left"
4821 msgstr "vänster"
4822
4823 msgid "length"
4824 msgstr "längd"
4825
4826 msgid "list style compact"
4827 msgstr "liststil kompakt"
4828
4829 msgid "list style compact with description"
4830 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
4831
4832 msgid "list style default"
4833 msgstr "liststil grundläge"
4834
4835 msgid "list style single line"
4836 msgstr "liststil enkel linje"
4837
4838 msgid "load playlist"
4839 msgstr "ladda spellista"
4840
4841 msgid "locked"
4842 msgstr "låst"
4843
4844 msgid "loopthrough to"
4845 msgstr "loopthrough till"
4846
4847 msgid "manual"
4848 msgstr "manuell"
4849
4850 msgid "menu"
4851 msgstr "meny"
4852
4853 msgid "menulist"
4854 msgstr "menylista"
4855
4856 msgid "mins"
4857 msgstr "min"
4858
4859 msgid "minute"
4860 msgstr "minut"
4861
4862 msgid "minutes"
4863 msgstr "minuter"
4864
4865 msgid "month"
4866 msgstr "månad"
4867
4868 msgid "move PiP to main picture"
4869 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
4870
4871 msgid "move down to last entry"
4872 msgstr "flytta ner till sista posten"
4873
4874 msgid "move down to next entry"
4875 msgstr "flytta ner till nästa post"
4876
4877 msgid "move up to first entry"
4878 msgstr "flytta upp till första posten"
4879
4880 msgid "move up to previous entry"
4881 msgstr "flytta upp till föregående post"
4882
4883 msgid "movie list"
4884 msgstr "filmlista"
4885
4886 msgid "multinorm"
4887 msgstr "multinorm"
4888
4889 msgid "never"
4890 msgstr "aldrig"
4891
4892 msgid "next channel"
4893 msgstr "nästa kanal"
4894
4895 msgid "next channel in history"
4896 msgstr "nästa kanal i historiken"
4897
4898 msgid "no"
4899 msgstr "nej"
4900
4901 msgid "no CAId selected"
4902 msgstr "ingen CAId vald"
4903
4904 msgid "no CI slots found"
4905 msgstr "ingen CI slot hittad"
4906
4907 msgid "no HDD found"
4908 msgstr "ingen hårddisk hittad"
4909
4910 msgid "no module found"
4911 msgstr "ingen modul hittad"
4912
4913 msgid "no standby"
4914 msgstr "inget viloläge"
4915
4916 msgid "no timeout"
4917 msgstr "ingen timeout"
4918
4919 msgid "none"
4920 msgstr "ingen"
4921
4922 msgid "not locked"
4923 msgstr "inte låst"
4924
4925 msgid "not used"
4926 msgstr "ej använd"
4927
4928 msgid "nothing connected"
4929 msgstr "inget anslutet"
4930
4931 msgid "of a DUAL layer medium used."
4932 msgstr "av DUAL layer media använt."
4933
4934 msgid "of a SINGLE layer medium used."
4935 msgstr "av SINGLE layer media använt."
4936
4937 msgid "off"
4938 msgstr "av"
4939
4940 msgid "on"
4941 msgstr "på"
4942
4943 msgid "on READ ONLY medium."
4944 msgstr "på READ ONLY media."
4945
4946 msgid "once"
4947 msgstr "en gång"
4948
4949 msgid "open nameserver configuration"
4950 msgstr "öppna namnserver konfiguration"
4951
4952 msgid "open servicelist"
4953 msgstr "öppna kanallista"
4954
4955 msgid "open servicelist(down)"
4956 msgstr "öppna kanallista(ner)"
4957
4958 msgid "open servicelist(up)"
4959 msgstr "öppna kanallista(upp)"
4960
4961 msgid "open virtual keyboard input help"
4962 msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
4963
4964 msgid "pass"
4965 msgstr "klart"
4966
4967 msgid "pause"
4968 msgstr "paus"
4969
4970 msgid "play entry"
4971 msgstr "spela angivet"
4972
4973 msgid "play from next mark or playlist entry"
4974 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
4975
4976 msgid "play from previous mark or playlist entry"
4977 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
4978
4979 msgid "please press OK when ready"
4980 msgstr "tryck OK när du är klar"
4981
4982 msgid "please wait, loading picture..."
4983 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
4984
4985 msgid "previous channel"
4986 msgstr "föregående kanal"
4987
4988 msgid "previous channel in history"
4989 msgstr "föregående kanal i historiken"
4990
4991 msgid "record"
4992 msgstr "spela in"
4993
4994 msgid "recording..."
4995 msgstr "spelar in..."
4996
4997 msgid "red"
4998 msgstr "röd"
4999
5000 msgid "remove a nameserver entry"
5001 msgstr "ta bort en namnserver post"
5002
5003 msgid "remove after this position"
5004 msgstr "ta bort efter denna position"
5005
5006 msgid "remove all alternatives"
5007 msgstr "ta bort alla alternativ"
5008
5009 msgid "remove all new found flags"
5010 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
5011
5012 msgid "remove before this position"
5013 msgstr "ta bort före denna position"
5014
5015 msgid "remove bookmark"
5016 msgstr "ta bort bokmärke"
5017
5018 msgid "remove directory"
5019 msgstr "ta bort bibliotek"
5020
5021 msgid "remove entry"
5022 msgstr "ta bort post"
5023
5024 msgid "remove from parental protection"
5025 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
5026
5027 msgid "remove new found flag"
5028 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
5029
5030 msgid "remove selected satellite"
5031 msgstr "ta bort vald satellite"
5032
5033 msgid "remove this mark"
5034 msgstr "ta bort denna markör"
5035
5036 msgid "repeat playlist"
5037 msgstr "upprepa spellista"
5038
5039 msgid "repeated"
5040 msgstr "repeterande"
5041
5042 msgid "rewind to the previous chapter"
5043 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
5044
5045 msgid "right"
5046 msgstr "höger"
5047
5048 msgid "save last directory on exit"
5049 msgstr "spara sista biblioteket vid avslut"
5050
5051 msgid "save playlist"
5052 msgstr "spara spellista"
5053
5054 msgid "save playlist on exit"
5055 msgstr "spara spellista vid avslut"
5056
5057 msgid "scan done!"
5058 msgstr "sökning klar!"
5059
5060 #, python-format
5061 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5062 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
5063
5064 msgid "scan state"
5065 msgstr "sökningsstatus"
5066
5067 msgid "second"
5068 msgstr "sekund"
5069
5070 msgid "second cable of motorized LNB"
5071 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
5072
5073 msgid "seconds"
5074 msgstr "sekunder"
5075
5076 msgid "select"
5077 msgstr "välj"
5078
5079 msgid "select .NFI flash file"
5080 msgstr "välj .NFI flash fil"
5081
5082 msgid "select CAId"
5083 msgstr "vald CAId"
5084
5085 msgid "select CAId's"
5086 msgstr "välj CAIds"
5087
5088 msgid "select image from server"
5089 msgstr "välj image från server"
5090
5091 msgid "select interface"
5092 msgstr "välj kort"
5093
5094 msgid "select menu entry"
5095 msgstr "välj meny post"
5096
5097 msgid "select movie"
5098 msgstr "välj film"
5099
5100 msgid "select the movie path"
5101 msgstr "välj film sökväg"
5102
5103 msgid "service pin"
5104 msgstr "kanal PIN"
5105
5106 msgid "setup pin"
5107 msgstr "installation PIN"
5108
5109 msgid "show DVD main menu"
5110 msgstr "visa DVD huvudmeny"
5111
5112 msgid "show EPG..."
5113 msgstr "visa EPG..."
5114
5115 msgid "show Infoline"
5116 msgstr "visa Infolinje"
5117
5118 msgid "show all"
5119 msgstr "visa alla"
5120
5121 msgid "show alternatives"
5122 msgstr "visa alternativ"
5123
5124 msgid "show event details"
5125 msgstr "visa programdetaljer"
5126
5127 msgid "show extended description"
5128 msgstr "visa utökad beskrivning"
5129
5130 msgid "show first selected tag"
5131 msgstr "visa första valda märkning"
5132
5133 msgid "show second selected tag"
5134 msgstr "visa andra valda märkning"
5135
5136 msgid "show shutdown menu"
5137 msgstr "visa avstängningsmeny"
5138
5139 msgid "show single service EPG..."
5140 msgstr "visa singel kanal EPG..."
5141
5142 msgid "show tag menu"
5143 msgstr "visa märkningsmeny"
5144
5145 msgid "show transponder info"
5146 msgstr "visa transponder info"
5147
5148 msgid "shuffle playlist"
5149 msgstr "blanda spellista"
5150
5151 msgid "shutdown"
5152 msgstr "stäng av"
5153
5154 msgid "simple"
5155 msgstr "enkelt"
5156
5157 msgid "skip backward"
5158 msgstr "hoppa bakåt"
5159
5160 msgid "skip backward (enter time)"
5161 msgstr "hoppa bakåt (ange tid)"
5162
5163 msgid "skip forward"
5164 msgstr "hoppa framåt"
5165
5166 msgid "skip forward (enter time)"
5167 msgstr "hoppa framåt (ange tid)"
5168
5169 msgid "slide picture in loop"
5170 msgstr "bildspel i loop"
5171
5172 msgid "sort by date"
5173 msgstr "sortera efter datum"
5174
5175 msgid "standard"
5176 msgstr "standard"
5177
5178 msgid "standby"
5179 msgstr "viloläge"
5180
5181 msgid "start cut here"
5182 msgstr "startklipp här"
5183
5184 msgid "start directory"
5185 msgstr "startbibliotek"
5186
5187 msgid "start timeshift"
5188 msgstr "starta timeshift"
5189
5190 msgid "stereo"
5191 msgstr "stereo"
5192
5193 msgid "stop PiP"
5194 msgstr "avsluta BiB"
5195
5196 msgid "stop entry"
5197 msgstr "slutpost"
5198
5199 msgid "stop recording"
5200 msgstr "stoppa inspelning"
5201
5202 msgid "stop timeshift"
5203 msgstr "stoppa timeshift"
5204
5205 msgid "swap PiP and main picture"
5206 msgstr "skifta BiB och huvudbild"
5207
5208 msgid "switch to bookmarks"
5209 msgstr "byt till bokmärke"
5210
5211 msgid "switch to filelist"
5212 msgstr "byt till fillista"
5213
5214 msgid "switch to playlist"
5215 msgstr "byt till spellista"
5216
5217 msgid "switch to the next angle"
5218 msgstr "byt till nästa position"
5219
5220 msgid "switch to the next audio track"
5221 msgstr "byt till nästa ljudspår"
5222
5223 msgid "switch to the next subtitle language"
5224 msgstr "byt till nästa textningsspråk"
5225
5226 msgid "template file"
5227 msgstr "mallfil"
5228
5229 msgid "textcolor"
5230 msgstr "textfärg"
5231
5232 msgid "this recording"
5233 msgstr "denna inspelning"
5234
5235 msgid "this service is protected by a parental control pin"
5236 msgstr "denna kanal är föräldraskyddad"
5237
5238 msgid "toggle a cut mark at the current position"
5239 msgstr "skifta en klippmarkering på nuvarande position"
5240
5241 msgid "toggle time, chapter, audio, subtitle info"
5242 msgstr "skifta tid, kapitel, ljud, textning info"
5243
5244 msgid "unconfirmed"
5245 msgstr "obekräftad"
5246
5247 msgid "unknown"
5248 msgstr "okänd"
5249
5250 msgid "unknown service"
5251 msgstr "okänd kanal"
5252
5253 msgid "until restart"
5254 msgstr "innan omstart"
5255
5256 msgid "user defined"
5257 msgstr "användardefinierad"
5258
5259 msgid "vertical"
5260 msgstr "vertikal"
5261
5262 msgid "view extensions..."
5263 msgstr "visa utökningar..."
5264
5265 msgid "view recordings..."
5266 msgstr "visa inspelningar..."
5267
5268 msgid "wait for ci..."
5269 msgstr "vänta på ci..."
5270
5271 msgid "wait for mmi..."
5272 msgstr "vänta på mmi..."
5273
5274 msgid "waiting"
5275 msgstr "väntar"
5276
5277 msgid "weekly"
5278 msgstr "veckolig"
5279
5280 msgid "whitelist"
5281 msgstr "vitlista"
5282
5283 msgid "working"
5284 msgstr "arbetar"
5285
5286 msgid "yellow"
5287 msgstr "gul"
5288
5289 msgid "yes"
5290 msgstr "ja"
5291
5292 msgid "yes (keep feeds)"
5293 msgstr "ja (behåll feeds)"
5294
5295 msgid ""
5296 "your dreambox might be unusable now. Please consult the manual for further "
5297 "assistance before rebooting your dreambox."
5298 msgstr ""
5299 "din dreambox kanske inte fungerar längre. Vänligen läs manualen hur du får "
5300 "hjälp innan du startar om din dreambox."
5301
5302 msgid "zap"
5303 msgstr "zap"
5304
5305 msgid "zapped"
5306 msgstr "zapped"
5307
5308 #~ msgid "\"?"
5309 #~ msgstr "\"?"
5310
5311 #~ msgid ".NFI Flasher bootable USB stick successfully created."
5312 #~ msgstr ".NFI Flash bootbar USB stick skapad. "
5313
5314 #~ msgid "AGC"
5315 #~ msgstr "AGC"
5316
5317 #~ msgid "AGC:"
5318 #~ msgstr "AGC:"
5319
5320 #~ msgid "Add title..."
5321 #~ msgstr "Lägg till titel..."
5322
5323 #~ msgid "Album:"
5324 #~ msgstr "Album:"
5325
5326 #~ msgid "All keys"
5327 #~ msgstr "All nycklar"
5328
5329 #~ msgid "All..."
5330 #~ msgstr "Alla..."
5331
5332 #~ msgid "An error has occured. (%s)"
5333 #~ msgstr "Ett fel har uppstått. (%s)"
5334
5335 #~ msgid "An error occured!"
5336 #~ msgstr "Ett fel inträffade!"
5337
5338 #~ msgid ""
5339 #~ "Are you sure you want to enable WLAN support?\n"
5340 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox and press OK.\n"
5341 #~ "\n"
5342 #~ msgstr ""
5343 #~ "Är du säker på att du vill aktivera WLAN stöd?\n"
5344 #~ "Anslut din WLAN USB Stick till din Dreambox och tryck OK.\n"
5345 #~ "\n"
5346
5347 #~ msgid ""
5348 #~ "Are you sure you want to enable your local network?\n"
5349 #~ "\n"
5350 #~ msgstr ""
5351 #~ "Är du säker på att du vill aktivera lokalt nätverk?\n"
5352 #~ "\n"
5353
5354 #~ msgid "Artist:"
5355 #~ msgstr "Artist:"
5356
5357 #~ msgid "Automatic SSID lookup"
5358 #~ msgstr "Automatisk SSID sökning"
5359
5360 #~ msgid "Burn"
5361 #~ msgstr "Skapa"
5362
5363 #~ msgid "Burn To DVD..."
5364 #~ msgstr "Skapa DVD..."
5365
5366 #~ msgid "Choose Location"
5367 #~ msgstr "Välj lokation"
5368
5369 #~ msgid "Configure your internal LAN"
5370 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
5371
5372 #~ msgid "Configure your internal LAN again"
5373 #~ msgstr "Konfigurera ditt interna LAN igen"
5374
5375 #~ msgid "Configure your wireless LAN"
5376 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN"
5377
5378 #~ msgid "Configure your wireless LAN again"
5379 #~ msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
5380
5381 #~ msgid "Confirm"
5382 #~ msgstr "Bekräfta"
5383
5384 #~ msgid "Connect to the Internet with a USB Wlan Stick"
5385 #~ msgstr "Anslut till Internet med USB WLAN Stick"
5386
5387 #~ msgid "Connect to the Internet with your local LAN"
5388 #~ msgstr "Anslut Internet till dit lokala LAN"
5389
5390 #~ msgid "Copying USB flasher boot image to stick..."
5391 #~ msgstr "Kopiera USB flash boot image till stick..."
5392
5393 #~ msgid "DVD ENTER key"
5394 #~ msgstr "DVD ENTER tangent"
5395
5396 #~ msgid "DVD down key"
5397 #~ msgstr "DVD ner tangent"
5398
5399 #~ msgid "DVD left key"
5400 #~ msgstr "DVD vänster tangent"
5401
5402 #~ msgid "DVD right key"
5403 #~ msgstr "DVD höger tangent"
5404
5405 #~ msgid "DVD up key"
5406 #~ msgstr "DVD upp tangent"
5407
5408 #~ msgid "Decompressing USB stick flasher boot image..."
5409 #~ msgstr "Packar upp USB flash boot image..."
5410
5411 #~ msgid "Device Setup..."
5412 #~ msgstr "Nätverksinstallation..."
5413
5414 #~ msgid "DiSEqC Mode"
5415 #~ msgstr "DiSEqC Läge"
5416
5417 #~ msgid ""
5418 #~ "Do you really want to REMOVE\n"
5419 #~ "the plugin \""
5420 #~ msgstr ""
5421 #~ "Vill du verkligen TA BORT\n"
5422 #~ "pluginen \""
5423
5424 #~ msgid ""
5425 #~ "Do you really want to download\n"
5426 #~ "the plugin \""
5427 #~ msgstr ""
5428 #~ "Vill du verkligen ladda ner\n"
5429 #~ "pluginen \""
5430
5431 #~ msgid "Do you really want to exit?"
5432 #~ msgstr "Vill du verkligen avsluta?"
5433
5434 #~ msgid "Downloading image description..."
5435 #~ msgstr "Ladda ner image beskrivning..."
5436
5437 #~ msgid "Edit current title"
5438 #~ msgstr "Ändra vald titel"
5439
5440 #~ msgid "Edit title..."
5441 #~ msgstr "Ändra titel..."
5442
5443 #~ msgid "Enable LAN"
5444 #~ msgstr "Aktivera LAN"
5445
5446 #~ msgid "Enable WLAN"
5447 #~ msgstr "Aktivera WLAN"
5448
5449 #~ msgid ""
5450 #~ "Enable the local network of your Dreambox.\n"
5451 #~ "\n"
5452 #~ msgstr ""
5453 #~ "Aktivera lokalt nätverk i din Dreambox.\n"
5454 #~ "\n"
5455
5456 #~ msgid "End"
5457 #~ msgstr "Slut"
5458
5459 #~ msgid "Exit wizard and configure later manually"
5460 #~ msgstr "Avsluta guide och konfigurera manuellt senare"
5461
5462 #~ msgid "Filename and path"
5463 #~ msgstr "Filnamn och sökväg"
5464
5465 #~ msgid "Fix USB stick"
5466 #~ msgstr "Fix USB stick"
5467
5468 #~ msgid "Font size"
5469 #~ msgstr "Font storlek"
5470
5471 #~ msgid "Genre:"
5472 #~ msgstr "Genre:"
5473
5474 #~ msgid "Jump to video title 1 (play movie from start)"
5475 #~ msgstr "Hoppa till video titel 1 (spela film från start)"
5476
5477 #~ msgid "Nameserver Setup..."
5478 #~ msgstr "Namnserver installation..."
5479
5480 #~ msgid "New DVD"
5481 #~ msgstr "Ny DVD"
5482
5483 #~ msgid ""
5484 #~ "No working local networkadapter found.\n"
5485 #~ "Please verify that you have attached a network cable and your Network is "
5486 #~ "configured correctly."
5487 #~ msgstr ""
5488 #~ "Inget fungerades lokalt nätverkskort hittat.\n"
5489 #~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt "
5490 #~ "Nätverk är korrekt konfigurerat."
5491
5492 #~ msgid ""
5493 #~ "No working wireless interface found.\n"
5494 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick or "
5495 #~ "enable your local network interface."
5496 #~ msgstr ""
5497 #~ "Inget fungerade trådlöst nätverkskort hittat.\n"
5498 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick "
5499 #~ "eller aktiverat ditt lokala nätverkskort."
5500
5501 #~ msgid ""
5502 #~ "No working wireless interface found.\n"
5503 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
5504 #~ "you local network interface."
5505 #~ msgstr ""
5506 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
5507 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
5508 #~ "aktiverat lokalt nätverkskort."
5509
5510 #~ msgid ""
5511 #~ "No working wireless interface found.\n"
5512 #~ " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
5513 #~ "your local network interface."
5514 #~ msgstr ""
5515 #~ "Inget fungerandes trådlöst kort hittat.\n"
5516 #~ " Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN kort eller "
5517 #~ "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
5518
5519 #~ msgid ""
5520 #~ "No working wireless networkadapter found.\n"
5521 #~ "Please verify that you have attached a compatible WLAN USB Stick and your "
5522 #~ "Network is configured correctly."
5523 #~ msgstr ""
5524 #~ "Inget fungerande trådlöst nätverkskort hittat.\n"
5525 #~ "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN USB Stick och "
5526 #~ "konfigurerat ditt Nätverk korrekt."
5527
5528 #~ msgid "No, let me choose default lists"
5529 #~ msgstr "Nej, låt mig välja grundlista"
5530
5531 #~ msgid ""
5532 #~ "Now please insert the USB stick (minimum size is 64 MB) that you want to "
5533 #~ "format and use as .NFI image flasher. Press OK after you've put the stick "
5534 #~ "back in."
5535 #~ msgstr ""
5536 #~ "Vänligen anslut nu USB stick (minsta storlek 64MB) som du vill formatera "
5537 #~ "och använda som .NFI image flasher. Tryck OK efter du anslutit stickan i "
5538 #~ "boxen. "
5539
5540 #~ msgid "Other..."
5541 #~ msgstr "Annat..."
5542
5543 #~ msgid "Partitioning USB stick..."
5544 #~ msgstr "Partitionera USB stick..."
5545
5546 #~ msgid ""
5547 #~ "Please attach your Zydas ZD1211B chipset compatibe WLAN USB Stick to your "
5548 #~ "Dreambox and press the OK button on your remote control to enable the "
5549 #~ "built in wireless network support"
5550 #~ msgstr ""
5551 #~ "Vänligen anslut ditt Zydas ZD1211B chipset kompatibelt WLAN USB Stick "
5552 #~ "till din Dreambox och tryck OK på din fjärrkontroll för att aktivera det "
5553 #~ "inbyggda trådlösa nätverksstödet."
5554
5555 #~ msgid ""
5556 #~ "Please configure your local LAN internet connection by filling out the "
5557 #~ "needed values.\n"
5558 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5559 #~ msgstr ""
5560 #~ "Vänligen konfigurera ditt lokala LANs Internet anslutning med att fylla i "
5561 #~ "de behövda värdena.\n"
5562 #~ "När du är klar vänligen tryck på OK för att forsätta."
5563
5564 #~ msgid ""
5565 #~ "Please configure your wireless LAN internet connection by filling out the "
5566 #~ "needed values.\n"
5567 #~ "When you are ready please press OK to continue."
5568 #~ msgstr ""
5569 #~ "Vänligen konfigurera ditt trådlösa LANs Internet med att fylla i de "
5570 #~ "behövda värdena.\n"
5571 #~ "När du är klar vänligen tryck OK för att forsätta."
5572
5573 #~ msgid "Please select below the wireless network you want to connect to."
5574 #~ msgstr "Vänligen välj nedan vilket trådlöst nätverk du vill ansluta till."
5575
5576 #~ msgid "Please select keyword to filter..."
5577 #~ msgstr "Vänligen välj nyckelord för filter..."
5578
5579 #~ msgid "Please wait for md5 signature verification..."
5580 #~ msgstr "Vänligen vänta för md5 signatur verifiering..."
5581
5582 #~ msgid ""
5583 #~ "Pressing OK enables the built in wireless LAN support of your Dreambox.\n"
5584 #~ "Wlan USB Sticks with Zydas ZD1211B and RAlink RT73 Chipset are "
5585 #~ "supported.\n"
5586 #~ "Connect your Wlan USB Stick to your Dreambox before pressing OK.\n"
5587 #~ "\n"
5588 #~ msgstr ""
5589 #~ "Att trycka på OK aktiverar det inbyggda stödet för trådlöst LAN på din "
5590 #~ "Dreambox.\n"
5591 #~ "WLAN USB Stick med Zydas ZD1211B och RAlink RT73 chipset stödjs för "
5592 #~ "detta.\n"
5593 #~ "Anslut ditt WLAN USB Stick till din Dreambox före du trycker på OK.\n"
5594 #~ "\n"
5595
5596 #~ msgid "Really delete this timer?"
5597 #~ msgstr "Verkligen ta bort denna timer?"
5598
5599 #~ msgid ""
5600 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really reboot "
5601 #~ "now?"
5602 #~ msgstr ""
5603 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
5604
5605 #~ msgid ""
5606 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5607 #~ "restart now?"
5608 #~ msgstr ""
5609 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen starta om nu?"
5610
5611 #~ msgid ""
5612 #~ "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds... really "
5613 #~ "shutdown now?"
5614 #~ msgstr ""
5615 #~ "Inspelning(ar) pågår eller ska snart påbörjas... verkligen stänga av nu?"
5616
5617 #~ msgid "Remounting stick partition..."
5618 #~ msgstr "Ommontera stcik partition..."
5619
5620 #~ msgid "Restart your wireless interface"
5621 #~ msgstr "Omstart av din trådlösa adapter"
5622
5623 #~ msgid "Save current project to disk"
5624 #~ msgstr "Spara nuvarande project till disk"
5625
5626 #~ msgid "Save..."
5627 #~ msgstr "Spara..."
5628
5629 #~ msgid "Search"
5630 #~ msgstr "Sök"
5631
5632 #~ msgid "Search for"
5633 #~ msgstr "Sök efter"
5634
5635 #~ msgid "Show files from %s"
5636 #~ msgstr "Visa filer från %s"
5637
5638 #~ msgid "Start"
5639 #~ msgstr "Start"
5640
5641 #~ msgid "Step "
5642 #~ msgstr "Steg "
5643
5644 #~ msgid ""
5645 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5646 #~ "\n"
5647 #~ "Your local LAN internet connection is working now.\n"
5648 #~ "\n"
5649 #~ "Please press OK to continue."
5650 #~ msgstr ""
5651 #~ "Tack för att du använde guiden. Din dreambox är nu klar för att "
5652 #~ "användas.\n"
5653 #~ "\n"
5654 #~ "Ditt lokala LANs Internet anslutning fungerar nu.\n"
5655 #~ "\n"
5656 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5657
5658 #~ msgid ""
5659 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5660 #~ "\n"
5661 #~ "Your wireless internet connection is working now.\n"
5662 #~ "\n"
5663 #~ "Please press OK to continue."
5664 #~ msgstr ""
5665 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
5666 #~ "användas.\n"
5667 #~ "\n"
5668 #~ "Ditt trådlösa Internet anslutning fungerar nu.\n"
5669 #~ "\n"
5670 #~ "Vänligen tryck OK för att forsätta."
5671
5672 #~ msgid ""
5673 #~ "Thank you for using the wizard. Your Dreambox is now ready to use.\n"
5674 #~ "Please press OK to start using your Dreambox."
5675 #~ msgstr ""
5676 #~ "Tack för att du använde guiden. Din Dreambox är nu klar för att "
5677 #~ "användas.\n"
5678 #~ "Vänligen tryck OK för att börja använda din Dreambox."
5679
5680 #~ msgid ""
5681 #~ "The .NFI Image flasher USB stick is now ready to use. Please download an ."
5682 #~ "NFI image file from the feed server and save it on the stick. Then reboot "
5683 #~ "and hold the 'Down' key on the front panel to boot the .NFI flash