[DVDBurn] usability improvements: title list layout, bottom info area, consistency...
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-11-05 18:09+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-10-16 11:57+0100\n"
12 "Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
19 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
20
21 msgid ""
22 "\n"
23 "Advanced options and settings."
24 msgstr ""
25 "\n"
26 "Rozšírené voľby a nastavenia."
27
28 msgid ""
29 "\n"
30 "After pressing OK, please wait!"
31 msgstr ""
32 "\n"
33 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
34
35 msgid ""
36 "\n"
37 "Backup your Dreambox settings."
38 msgstr ""
39 "\n"
40 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
41
42 msgid ""
43 "\n"
44 "Edit the upgrade source address."
45 msgstr ""
46 "\n"
47 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
48
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Online update of your Dreambox software."
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
55
56 msgid ""
57 "\n"
58 "Press OK on your remote control to continue."
59 msgstr ""
60 "\n"
61 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
62
63 msgid ""
64 "\n"
65 "Restore your Dreambox settings."
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
69
70 msgid ""
71 "\n"
72 "Restore your Dreambox with a new firmware."
73 msgstr ""
74 "\n"
75 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
76
77 msgid ""
78 "\n"
79 "Restore your backups by date."
80 msgstr ""
81 "\n"
82 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
83
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Scan for local packages and install them."
87 msgstr ""
88 "\n"
89 "Prehľadať miestne balíčky a nainštalovať ich."
90
91 msgid ""
92 "\n"
93 "Select your backup device.\n"
94 "Current device: "
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
98 "Aktuálne zariadenie: "
99
100 msgid ""
101 "\n"
102 "System will restart after the restore!"
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
106
107 msgid ""
108 "\n"
109 "View, install and remove available or installed packages."
110 msgstr ""
111 "\n"
112 "Prezrieť, nainštalovať a odstrániť dostupné alebo nainštalované balíčky."
113
114 msgid " "
115 msgstr ""
116
117 msgid " extensions."
118 msgstr " rozšírenia."
119
120 msgid " packages selected."
121 msgstr " balíčkov zvolených."
122
123 msgid " updates available."
124 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
125
126 msgid " wireless networks found!"
127 msgstr ""
128
129 msgid "#000000"
130 msgstr "#000000"
131
132 msgid "#0064c7"
133 msgstr "#0064c7"
134
135 msgid "#25062748"
136 msgstr "#25062748"
137
138 msgid "#389416"
139 msgstr "#389416"
140
141 msgid "#80000000"
142 msgstr "#80000000"
143
144 msgid "#80ffffff"
145 msgstr "#80ffffff"
146
147 msgid "#bab329"
148 msgstr "#bab329"
149
150 msgid "#f23d21"
151 msgstr "#f23d21"
152
153 msgid "#ffffff"
154 msgstr "#ffffff"
155
156 msgid "#ffffffff"
157 msgstr "#ffffffff"
158
159 msgid "%H:%M"
160 msgstr "%H:%M"
161
162 #, python-format
163 msgid "%d jobs are running in the background!"
164 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
165
166 #, python-format
167 msgid "%d min"
168 msgstr "%d min"
169
170 #, python-format
171 msgid "%d services found!"
172 msgstr "Nájdených %d služieb!"
173
174 msgid "%d.%B %Y"
175 msgstr "%d.%B %Y"
176
177 #, python-format
178 msgid ""
179 "%s\n"
180 "(%s, %d MB free)"
181 msgstr ""
182 "%s\n"
183 "(%s, %d MB voľných)"
184
185 #, python-format
186 msgid "%s (%s)\n"
187 msgstr "%s (%s)\n"
188
189 msgid "(ZAP)"
190 msgstr "(Prepnúť)"
191
192 msgid "(empty)"
193 msgstr "(prázdne)"
194
195 msgid "(show optional DVD audio menu)"
196 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
197
198 msgid "* Only available if more than one interface is active."
199 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
200
201 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
202 msgstr "* Dostupné, len ak zadáte skryté SSID alebo kód siete"
203
204 msgid ".NFI Download failed:"
205 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
206
207 msgid ""
208 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
209 msgstr ""
210 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
211
212 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
213 msgstr "Adresár /usr/share/enigma2"
214
215 msgid "/var directory"
216 msgstr "Adresár /var"
217
218 msgid "0"
219 msgstr "0"
220
221 msgid "1"
222 msgstr "1"
223
224 msgid "1 wireless network found!"
225 msgstr ""
226
227 msgid "1.0"
228 msgstr "1,0"
229
230 msgid "1.1"
231 msgstr "1,1"
232
233 msgid "1.2"
234 msgstr "1,2"
235
236 msgid "12V output"
237 msgstr "12 V výstup"
238
239 msgid "13 V"
240 msgstr "13 V"
241
242 msgid "16:10"
243 msgstr "16:10"
244
245 msgid "16:10 Letterbox"
246 msgstr "16:10 Letterbox"
247
248 msgid "16:10 PanScan"
249 msgstr "16:10 PanScan"
250
251 msgid "16:9"
252 msgstr "16:9"
253
254 msgid "16:9 Letterbox"
255 msgstr "16:9 Letterbox"
256
257 msgid "16:9 always"
258 msgstr "vždy 16:9"
259
260 msgid "18 V"
261 msgstr "18 V"
262
263 msgid "2"
264 msgstr "2"
265
266 msgid "3"
267 msgstr "3"
268
269 msgid "30 minutes"
270 msgstr "30 minút"
271
272 msgid "4"
273 msgstr "4"
274
275 msgid "4:3"
276 msgstr "4:3"
277
278 msgid "4:3 Letterbox"
279 msgstr "4:3 Letterbox"
280
281 msgid "4:3 PanScan"
282 msgstr "4:3 PanScan"
283
284 msgid "5"
285 msgstr "5"
286
287 msgid "5 minutes"
288 msgstr "5 minút"
289
290 msgid "50 Hz"
291 msgstr "50 Hz"
292
293 msgid "6"
294 msgstr "6"
295
296 msgid "60 minutes"
297 msgstr "60 minút"
298
299 msgid "7"
300 msgstr "7"
301
302 msgid "8"
303 msgstr "8"
304
305 msgid "9"
306 msgstr "9"
307
308 msgid "<unknown>"
309 msgstr "<neznámy>"
310
311 msgid "??"
312 msgstr "??"
313
314 msgid "A"
315 msgstr "A"
316
317 #, python-format
318 msgid ""
319 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
320 "Do you want to keep your version?"
321 msgstr ""
322 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
323 "Chcete zachovať svoju verziu?"
324
325 msgid ""
326 "A finished record timer wants to set your\n"
327 "Dreambox to standby. Do that now?"
328 msgstr ""
329 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
330 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
331
332 msgid ""
333 "A finished record timer wants to shut down\n"
334 "your Dreambox. Shutdown now?"
335 msgstr ""
336 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
337 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
338
339 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
340 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
341
342 #, python-format
343 msgid ""
344 "A record has been started:\n"
345 "%s"
346 msgstr ""
347 "Nahrávanie začalo:\n"
348 "%s"
349
350 msgid ""
351 "A recording is currently running.\n"
352 "What do you want to do?"
353 msgstr ""
354 "Práve sa nahráva.\n"
355 "Čo chcete urobiť?"
356
357 msgid ""
358 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
359 "configure the positioner."
360 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
361
362 msgid ""
363 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
364 "start the satfinder."
365 msgstr ""
366 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
367
368 #, python-format
369 msgid "A required tool (%s) was not found."
370 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
371
372 msgid ""
373 "A sleep timer wants to set your\n"
374 "Dreambox to standby. Do that now?"
375 msgstr ""
376 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
377 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
378
379 msgid ""
380 "A sleep timer wants to shut down\n"
381 "your Dreambox. Shutdown now?"
382 msgstr ""
383 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
384 "Vypnúť teraz?"
385
386 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
387 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
388
389 msgid ""
390 "A timer failed to record!\n"
391 "Disable TV and try again?\n"
392 msgstr ""
393 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
394 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
395
396 msgid "A/V Settings"
397 msgstr "Nastavenia A/V"
398
399 msgid "AA"
400 msgstr "AA"
401
402 msgid "AB"
403 msgstr "AB"
404
405 msgid "AC3 default"
406 msgstr "AC3 implicitne"
407
408 msgid "AC3 downmix"
409 msgstr "AC3 downmix"
410
411 msgid "Abort"
412 msgstr "Zrušiť"
413
414 msgid "About"
415 msgstr "O Dreamboxe"
416
417 msgid "About..."
418 msgstr "O Dreamboxe..."
419
420 msgid "Accesspoint:"
421 msgstr ""
422
423 msgid "Action on long powerbutton press"
424 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
425
426 msgid "Action:"
427 msgstr "Činnosť:"
428
429 msgid "Activate Picture in Picture"
430 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
431
432 msgid "Activate network settings"
433 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
434
435 msgid "Adapter settings"
436 msgstr "Nastavenia adaptéra"
437
438 msgid "Add"
439 msgstr "Pridať"
440
441 msgid "Add Bookmark"
442 msgstr "Pridať záložku"
443
444 msgid "Add WLAN configuration?"
445 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
446
447 msgid "Add a mark"
448 msgstr "Pridať značku"
449
450 msgid "Add a new title"
451 msgstr "Pridať nový titul"
452
453 msgid "Add network configuration?"
454 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
455
456 msgid "Add timer"
457 msgstr "Pridať časovač"
458
459 msgid "Add title"
460 msgstr "Pridať titul"
461
462 msgid "Add to bouquet"
463 msgstr "Pridať do buketu"
464
465 msgid "Add to favourites"
466 msgstr "Pridať do obľúbených"
467
468 msgid ""
469 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
470 "enabled."
471 msgstr ""
472 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
473 "číslo, revízia, ...)."
474
475 msgid "Adds network configuration if enabled."
476 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
477
478 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
479 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
480
481 msgid ""
482 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
483 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
484 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
485 "test screens."
486 msgstr ""
487 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
488 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
489 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
490 "testovací obrazec."
491
492 msgid "Advanced"
493 msgstr "Rozšírené"
494
495 msgid "Advanced Options"
496 msgstr "Rozšírené voľby"
497
498 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
499 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
500
501 msgid "Advanced Video Setup"
502 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
503
504 msgid "Advanced restore"
505 msgstr "Rozšírené obnovenie"
506
507 msgid "After event"
508 msgstr "Po udalosti"
509
510 msgid ""
511 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
512 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
513 msgstr ""
514 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
515 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
516
517 msgid "Album"
518 msgstr "Album"
519
520 msgid "All"
521 msgstr "Všetky"
522
523 msgid "All Satellites"
524 msgstr "Všetky satelity"
525
526 msgid "Alpha"
527 msgstr "Alfa"
528
529 msgid "Alternative radio mode"
530 msgstr "Alternatívny režim rádia"
531
532 msgid "Alternative services tuner priority"
533 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
534
535 msgid "Always ask before sending"
536 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
537
538 msgid "An empty filename is illegal."
539 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
540
541 msgid "An unknown error occured!"
542 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
543
544 msgid "Anonymize crashlog?"
545 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
546
547 msgid "Arabic"
548 msgstr "Arabčina"
549
550 msgid ""
551 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
552 "\n"
553 msgstr ""
554 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
555 "\n"
556
557 msgid ""
558 "Are you sure you want to delete\n"
559 "following backup:\n"
560 msgstr ""
561 "Naozaj chcete zmazať\n"
562 "túto zálohu:\n"
563
564 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
565 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
566
567 msgid ""
568 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
569 "\n"
570 msgstr ""
571 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
572 "\n"
573
574 msgid ""
575 "Are you sure you want to restore\n"
576 "following backup:\n"
577 msgstr ""
578 "Naozaj chcete obnoviť\n"
579 "z tejto zálohy:\n"
580
581 msgid ""
582 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
583 "Enigma2 will restart after the restore"
584 msgstr ""
585 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
586 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
587
588 msgid "Artist"
589 msgstr "Umelec"
590
591 msgid "Ask before shutdown:"
592 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
593
594 msgid "Ask user"
595 msgstr "opýtať sa"
596
597 msgid "Aspect Ratio"
598 msgstr "Pomer strán"
599
600 msgid "Audio"
601 msgstr "Zvuk"
602
603 msgid "Audio Options..."
604 msgstr "Voľby zvuku ..."
605
606 msgid "Author: "
607 msgstr "Autor: "
608
609 msgid "Authoring mode"
610 msgstr "Režim autorizácie"
611
612 msgid "Auto"
613 msgstr "Auto"
614
615 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
616 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
617
618 msgid "Auto flesh"
619 msgstr ""
620
621 msgid "Auto scart switching"
622 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
623
624 msgid "Automatic"
625 msgstr "Automaticky"
626
627 msgid "Automatic Scan"
628 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
629
630 msgid "Available format variables"
631 msgstr "Dostupné premenné formátu"
632
633 msgid "B"
634 msgstr "B"
635
636 msgid "BA"
637 msgstr "BA"
638
639 msgid "BB"
640 msgstr "BB"
641
642 msgid "BER"
643 msgstr "BER"
644
645 msgid "BER:"
646 msgstr "BER:"
647
648 msgid "Back"
649 msgstr "Späť"
650
651 msgid "Background"
652 msgstr "Pozadie"
653
654 msgid "Backup"
655 msgstr "Záloha"
656
657 msgid "Backup Location"
658 msgstr "Umiestnenie zálohy"
659
660 msgid "Backup Mode"
661 msgstr "Režim zálohovania"
662
663 msgid "Backup done."
664 msgstr "Zálohovanie skončilo."
665
666 msgid "Backup failed."
667 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
668
669 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
670 msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
671
672 msgid "Backup is running..."
673 msgstr "Zálohovanie beží..."
674
675 msgid "Backup system settings"
676 msgstr "Záloha nastavení systému"
677
678 msgid "Band"
679 msgstr "Pásmo"
680
681 msgid "Bandwidth"
682 msgstr "Šírka pásma"
683
684 msgid "Begin time"
685 msgstr "Čas začiatku"
686
687 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
688 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
689
690 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
691 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
692
693 msgid "Behavior when a movie is started"
694 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
695
696 msgid "Behavior when a movie is stopped"
697 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
698
699 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
700 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
701
702 msgid "Bitrate:"
703 msgstr ""
704
705 msgid "Block noise reduction"
706 msgstr ""
707
708 msgid "Blue boost"
709 msgstr "Zosilniť modrú"
710
711 msgid "Bookmarks"
712 msgstr "Záložky"
713
714 msgid "Brightness"
715 msgstr "Jas"
716
717 msgid "Burn DVD"
718 msgstr "Napáliť DVD"
719
720 msgid "Burn existing image to DVD"
721 msgstr "Existujúci image napáliť na DVD"
722
723 msgid "Burn to DVD..."
724 msgstr "Napáliť na DVD..."
725
726 msgid "Bus: "
727 msgstr "Zbernica:"
728
729 msgid ""
730 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
731 "displayed."
732 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
733
734 msgid "C"
735 msgstr "C"
736
737 msgid "C-Band"
738 msgstr "Pásmo C"
739
740 msgid "CF Drive"
741 msgstr "Čítačka kariet CF"
742
743 msgid "CI assignment"
744 msgstr "Priradenie CI"
745
746 msgid "CVBS"
747 msgstr "CVBS"
748
749 msgid "Cable"
750 msgstr "Kábel"
751
752 msgid "Cache Thumbnails"
753 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
754
755 msgid "Call monitoring"
756 msgstr "Monitorovať volanie"
757
758 msgid "Cancel"
759 msgstr "Zrušiť"
760
761 msgid "Cannot parse feed directory"
762 msgstr ""
763
764 msgid "Capacity: "
765 msgstr "Kapacita"
766
767 msgid "Card"
768 msgstr "Karta"
769
770 msgid "Catalan"
771 msgstr "Katalánčina"
772
773 msgid "Change bouquets in quickzap"
774 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
775
776 msgid "Change dir."
777 msgstr "Zmeniť adresár"
778
779 msgid "Change pin code"
780 msgstr "Zmeniť kód PIN"
781
782 msgid "Change service pin"
783 msgstr "Zmeniť PIN programu"
784
785 msgid "Change service pins"
786 msgstr "Zmeniť PINy programu"
787
788 msgid "Change setup pin"
789 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
790
791 msgid "Change step size"
792 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
793
794 msgid "Channel"
795 msgstr "Stanica"
796
797 msgid "Channel Selection"
798 msgstr "Voľba stanice"
799
800 msgid "Channel not in services list"
801 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
802
803 msgid "Channel:"
804 msgstr "Stanica:"
805
806 msgid "Channellist menu"
807 msgstr "Menu zoznamu staníc"
808
809 msgid "Chap."
810 msgstr "Kap."
811
812 msgid "Chapter"
813 msgstr "Kapitola"
814
815 msgid "Chapter:"
816 msgstr "Kapitola:"
817
818 msgid "Check"
819 msgstr "Skontrolovať"
820
821 msgid "Checking Filesystem..."
822 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
823
824 msgid "Choose Tuner"
825 msgstr "Zvoliť tuner"
826
827 msgid "Choose a wireless network"
828 msgstr ""
829
830 msgid "Choose backup files"
831 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
832
833 msgid "Choose backup location"
834 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
835
836 msgid "Choose bouquet"
837 msgstr "Zvoliť buket"
838
839 msgid "Choose source"
840 msgstr "Zvoliť zdroj"
841
842 msgid "Choose target folder"
843 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
844
845 msgid "Choose upgrade source"
846 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
847
848 msgid "Choose your Skin"
849 msgstr "Zvoliť vzhľad"
850
851 msgid "Circular left"
852 msgstr "Kruhová ľavá"
853
854 msgid "Circular right"
855 msgstr "Kruhová pravá"
856
857 msgid "Cleanup"
858 msgstr "Vyčistiť"
859
860 msgid "Cleanup Wizard"
861 msgstr "Sprievodca vyčistením"
862
863 msgid "Cleanup Wizard settings"
864 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
865
866 msgid "CleanupWizard"
867 msgstr "Sprievodca vyčistením"
868
869 msgid "Clear before scan"
870 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
871
872 msgid "Clear log"
873 msgstr "Vymazať log"
874
875 msgid "Close"
876 msgstr "Zatvoriť"
877
878 msgid "Close title selection"
879 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
880
881 msgid "Code rate high"
882 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
883
884 msgid "Code rate low"
885 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
886
887 msgid "Coderate HP"
888 msgstr "Rýchlosť HP"
889
890 msgid "Coderate LP"
891 msgstr "Rýchlosť LP"
892
893 msgid "Collection name"
894 msgstr "Názov zostavy"
895
896 msgid "Collection settings"
897 msgstr "Nastavenia zostavy"
898
899 msgid "Color Format"
900 msgstr "Formát farby"
901
902 msgid "Command execution..."
903 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
904
905 msgid "Command order"
906 msgstr "Poradie príkazov"
907
908 msgid "Committed DiSEqC command"
909 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqCcommand"
910
911 msgid "Common Interface"
912 msgstr "Common Interface"
913
914 msgid "Common Interface Assignment"
915 msgstr "Priradenie CI"
916
917 msgid "CommonInterface"
918 msgstr "CommonInterface"
919
920 msgid "Communication"
921 msgstr "Komunikácia"
922
923 msgid "Compact Flash"
924 msgstr "Compact Flash"
925
926 msgid "Compact flash card"
927 msgstr "Karta Compact Flash"
928
929 msgid "Complete"
930 msgstr "Kompletné"
931
932 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
933 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
934
935 msgid "Config"
936 msgstr "Nastaviť"
937
938 msgid "Configuration Mode"
939 msgstr "Možnosti nastavenia"
940
941 msgid "Configure interface"
942 msgstr ""
943
944 msgid "Configure nameservers"
945 msgstr ""
946
947 msgid "Configure your internal LAN"
948 msgstr ""
949
950 msgid "Configure your network again"
951 msgstr ""
952
953 msgid "Configure your wireless LAN again"
954 msgstr ""
955
956 msgid "Configuring"
957 msgstr "Konfigurujem"
958
959 msgid "Conflicting timer"
960 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
961
962 msgid "Connect"
963 msgstr "Pripojiť"
964
965 msgid "Connect to a Wireless Network"
966 msgstr ""
967
968 msgid "Connected to"
969 msgstr "Pripojené k "
970
971 msgid "Connected to Fritz!Box!"
972 msgstr "Pripojené k Fritz!Boxu!"
973
974 msgid "Connected!"
975 msgstr "Pripojené!"
976
977 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
978 msgstr "Pripájam k Fritz!Boxu..."
979
980 #, python-format
981 msgid ""
982 "Connection to Fritz!Box\n"
983 "failed! (%s)\n"
984 "retrying..."
985 msgstr ""
986 "Pripojenie k Fritz!Boxu\n"
987 "zlyhalo! (%s)\n"
988 "Opakujem..."
989
990 msgid "Constellation"
991 msgstr "Zostava"
992
993 msgid "Content does not fit on DVD!"
994 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
995
996 msgid "Continue"
997 msgstr "Pokračovať"
998
999 msgid "Continue in background"
1000 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1001
1002 msgid "Continue playing"
1003 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1004
1005 msgid "Contrast"
1006 msgstr "Kontrast"
1007
1008 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1009 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1010
1011 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1012 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1013
1014 #, python-format
1015 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1016 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1017
1018 msgid "Crashlog settings"
1019 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1020
1021 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1022 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1023
1024 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1025 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1026
1027 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1028 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1029
1030 msgid ""
1031 "Crashlogs found!\n"
1032 "Send them to Dream Multimedia ?"
1033 msgstr ""
1034 "Nájdené záznamy o zrútení!\n"
1035 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1036
1037 msgid ""
1038 "Crashlogs found!\n"
1039 "Send them to Dream Multimedia?"
1040 msgstr ""
1041 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1042 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1043
1044 msgid "Create DVD-ISO"
1045 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1046
1047 msgid "Create movie folder failed"
1048 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1049
1050 #, python-format
1051 msgid "Creating directory %s failed."
1052 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1053
1054 msgid "Creating partition failed"
1055 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1056
1057 msgid "Croatian"
1058 msgstr "Chorvátčina"
1059
1060 msgid "Current Transponder"
1061 msgstr "Aktuálny transpondér"
1062
1063 msgid "Current settings:"
1064 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1065
1066 msgid "Current value: "
1067 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1068
1069 msgid "Current version:"
1070 msgstr "Aktuálna verzia:"
1071
1072 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1073 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1074
1075 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1076 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1077
1078 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1079 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1080
1081 msgid "Customize"
1082 msgstr "Upraviť"
1083
1084 msgid "Cut"
1085 msgstr "Strih"
1086
1087 msgid "Cutlist editor..."
1088 msgstr "Editor strihov..."
1089
1090 msgid "Czech"
1091 msgstr "Čeština"
1092
1093 msgid "D"
1094 msgstr "D"
1095
1096 msgid "DHCP"
1097 msgstr "DHCP"
1098
1099 msgid "DVB-S"
1100 msgstr "DVB-S"
1101
1102 msgid "DVB-S2"
1103 msgstr "DVB-S2"
1104
1105 msgid "DVD File Browser"
1106 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1107
1108 msgid "DVD Player"
1109 msgstr "Prehrávač DVD"
1110
1111 msgid "DVD Titlelist"
1112 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1113
1114 msgid "DVD media toolbox"
1115 msgstr "Nástroje pre DVD"
1116
1117 msgid "Danish"
1118 msgstr "Dánčina"
1119
1120 msgid "Date"
1121 msgstr "Dátum"
1122
1123 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1124 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1125
1126 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1127 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1128
1129 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1130 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1131
1132 msgid "Deep Standby"
1133 msgstr "Vypnúť"
1134
1135 msgid "Default"
1136 msgstr "Predvolené"
1137
1138 msgid "Default Settings"
1139 msgstr "Predvolené nastavenia"
1140
1141 msgid "Default services lists"
1142 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1143
1144 msgid "Default settings"
1145 msgstr "Predvolené nastavenia"
1146
1147 msgid "Delay"
1148 msgstr "Oneskorenie"
1149
1150 msgid "Delete"
1151 msgstr "Vymazať"
1152
1153 msgid "Delete crashlogs"
1154 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1155
1156 msgid "Delete entry"
1157 msgstr "Vymazať zadanie"
1158
1159 msgid "Delete failed!"
1160 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1161
1162 #, python-format
1163 msgid ""
1164 "Delete no more configured satellite\n"
1165 "%s?"
1166 msgstr ""
1167 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1168 "%s?"
1169
1170 msgid "Description"
1171 msgstr "Opis"
1172
1173 msgid "Deselect"
1174 msgstr "Zrušiť výber"
1175
1176 msgid "Destination directory"
1177 msgstr "Cieľový adresár"
1178
1179 msgid "Detected HDD:"
1180 msgstr "Zistený pevný disk:"
1181
1182 msgid "Detected NIMs:"
1183 msgstr "Zistené tunery:"
1184
1185 msgid "DiSEqC"
1186 msgstr "DiSEqC"
1187
1188 msgid "DiSEqC A/B"
1189 msgstr "DiSEqC A/B"
1190
1191 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1192 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1193
1194 msgid "DiSEqC mode"
1195 msgstr "Režim DiSEqC"
1196
1197 msgid "DiSEqC repeats"
1198 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1199
1200 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1201 msgstr ""
1202
1203 msgid "Dialing:"
1204 msgstr "Vytáčam:"
1205
1206 msgid "Digital contour removal"
1207 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1208
1209 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1210 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1211
1212 #, python-format
1213 msgid "Directory %s nonexistent."
1214 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1215
1216 msgid "Directory browser"
1217 msgstr ""
1218
1219 msgid "Disable"
1220 msgstr "Vypnúť"
1221
1222 msgid "Disable Picture in Picture"
1223 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1224
1225 msgid "Disable Subtitles"
1226 msgstr "Vypnúť titulky"
1227
1228 msgid "Disable crashlog reporting"
1229 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1230
1231 msgid "Disable timer"
1232 msgstr "Vypnúť časovač"
1233
1234 msgid "Disabled"
1235 msgstr "Vypnuté"
1236
1237 msgid "Disconnect"
1238 msgstr "Odpojiť"
1239
1240 #, python-format
1241 msgid ""
1242 "Disconnected from\n"
1243 "Fritz!Box! (%s)\n"
1244 "retrying..."
1245 msgstr ""
1246 "Odpojené od\n"
1247 "Fritz!Boxu! (%s)\n"
1248 "Opakujem..."
1249
1250 msgid "Dish"
1251 msgstr "Parabola"
1252
1253 msgid "Display 16:9 content as"
1254 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1255
1256 msgid "Display 4:3 content as"
1257 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1258
1259 msgid "Display >16:9 content as"
1260 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1261
1262 msgid "Display Setup"
1263 msgstr "Nastavenie displeja"
1264
1265 msgid "Display and Userinterface"
1266 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1267
1268 #, python-format
1269 msgid ""
1270 "Do you really want to REMOVE\n"
1271 "the plugin \"%s\"?"
1272 msgstr ""
1273 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1274 "modul \"%s\"?"
1275
1276 msgid ""
1277 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1278 "This could take lots of time!"
1279 msgstr ""
1280 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1281 "Môže to trvať dosť dlho!"
1282
1283 #, python-format
1284 msgid "Do you really want to delete %s?"
1285 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1286
1287 #, python-format
1288 msgid ""
1289 "Do you really want to download\n"
1290 "the plugin \"%s\"?"
1291 msgstr ""
1292 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1293 "modul \"%s\"?"
1294
1295 msgid ""
1296 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1297 "All data on the disk will be lost!"
1298 msgstr ""
1299 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1300 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1301
1302 #, python-format
1303 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1304 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1305
1306 #, python-format
1307 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1308 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1309
1310 msgid ""
1311 "Do you want to backup now?\n"
1312 "After pressing OK, please wait!"
1313 msgstr ""
1314 "Chcete zálohovať teraz?\n"
1315 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
1316
1317 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1318 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1319
1320 msgid "Do you want to do a service scan?"
1321 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1322
1323 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1324 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1325
1326 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1327 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1328
1329 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1330 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1331
1332 msgid "Do you want to install the package:\n"
1333 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1334
1335 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1336 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1337
1338 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1339 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1340
1341 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1342 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1343
1344 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1345 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1346
1347 msgid "Do you want to restore your settings?"
1348 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1349
1350 msgid "Do you want to resume this playback?"
1351 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1352
1353 msgid ""
1354 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1355 "if needed?"
1356 msgstr ""
1357 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1358 "ak treba?"
1359
1360 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1361 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1362
1363 msgid ""
1364 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1365 "After pressing OK, please wait!"
1366 msgstr ""
1367 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1368 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1369
1370 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1371 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1372
1373 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1374 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1375
1376 msgid "Don't ask, just send"
1377 msgstr "Nepýrať sa, len poslať"
1378
1379 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1380 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1381
1382 #, python-format
1383 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1384 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1385
1386 #, python-format
1387 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1388 msgstr ""
1389 "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov s %d chybami"
1390
1391 #, python-format
1392 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1393 msgstr ""
1394 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1395 "d chybami"
1396
1397 msgid "Download"
1398 msgstr "Stiahnuť"
1399
1400 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1401 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1402
1403 msgid "Download Plugins"
1404 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1405
1406 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1407 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1408
1409 msgid "Downloadable new plugins"
1410 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1411
1412 msgid "Downloadable plugins"
1413 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1414
1415 msgid "Downloading"
1416 msgstr "Sťahovanie"
1417
1418 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1419 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1420
1421 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1422 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1423
1424 msgid "Dreambox software because updates are available."
1425 msgstr "Softvér Dreambosa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1426
1427 msgid "Dutch"
1428 msgstr "Holandčina"
1429
1430 msgid "Dynamic contrast"
1431 msgstr "Dynamický kontrast"
1432
1433 msgid "E"
1434 msgstr "V"
1435
1436 msgid "EPG Selection"
1437 msgstr "Voľba EPG"
1438
1439 #, python-format
1440 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1441 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1442
1443 msgid "East"
1444 msgstr "východne"
1445
1446 msgid "Edit"
1447 msgstr "Upraviť"
1448
1449 msgid "Edit DNS"
1450 msgstr "Upraviť DNS"
1451
1452 msgid "Edit Title"
1453 msgstr "Upraviť titul"
1454
1455 msgid "Edit chapters of current title"
1456 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1457
1458 msgid "Edit services list"
1459 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1460
1461 msgid "Edit settings"
1462 msgstr "Upraviť nastavenia"
1463
1464 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1465 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1466
1467 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1468 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1469
1470 msgid "Edit title"
1471 msgstr "Upraviť titul"
1472
1473 msgid "Edit upgrade source url."
1474 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácieUpraviť zdroj aktualizácií."
1475
1476 msgid "Electronic Program Guide"
1477 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1478
1479 msgid "Enable"
1480 msgstr "Zapnúť"
1481
1482 msgid "Enable 5V for active antenna"
1483 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1484
1485 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1486 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
1487
1488 msgid "Enable multiple bouquets"
1489 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1490
1491 msgid "Enable parental control"
1492 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1493
1494 msgid "Enable timer"
1495 msgstr "Zapnúť časovač"
1496
1497 msgid "Enabled"
1498 msgstr "Zapnuté"
1499
1500 #, python-format
1501 msgid "Encrypted: %s"
1502 msgstr ""
1503
1504 msgid "Encryption"
1505 msgstr "Šifrovanie"
1506
1507 msgid "Encryption Key"
1508 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1509
1510 msgid "Encryption Keytype"
1511 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1512
1513 msgid "Encryption Type"
1514 msgstr "Typ šifrovania"
1515
1516 msgid "Encryption:"
1517 msgstr ""
1518
1519 msgid "End time"
1520 msgstr "Čas ukončenia"
1521
1522 msgid "EndTime"
1523 msgstr "Koniec"
1524
1525 msgid "English"
1526 msgstr "Angličtina"
1527
1528 msgid ""
1529 "Enigma2 Skinselector\n"
1530 "\n"
1531 "If you experience any problems please contact\n"
1532 "stephan@reichholf.net\n"
1533 "\n"
1534 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1535 msgstr ""
1536 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
1537 "\n"
1538 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1539 "stephan@reichholf.net\n"
1540 "\n"
1541 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1542
1543 msgid ""
1544 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1545 "\n"
1546 "If you experience any problems please contact\n"
1547 "stephan@reichholf.net\n"
1548 "\n"
1549 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1550 msgstr ""
1551 "Volič vzhľadu Enigma2 v0.5 BETA\n"
1552 "\n"
1553 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1554 "stephan@reichholf.net\n"
1555 "\n"
1556 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1557
1558 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1559 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
1560
1561 msgid "Enter Rewind at speed"
1562 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
1563
1564 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1565 msgstr "Zadajte názov siete WLAN/SSID:"
1566
1567 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1568 msgstr "Zadajte login a heslo WLAN"
1569
1570 msgid "Enter main menu..."
1571 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1572
1573 msgid "Enter the service pin"
1574 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1575
1576 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1577 msgstr ""
1578 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
1579
1580 msgid "Error"
1581 msgstr "Chyba"
1582
1583 msgid "Error executing plugin"
1584 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1585
1586 #, python-format
1587 msgid ""
1588 "Error: %s\n"
1589 "Retry?"
1590 msgstr ""
1591 "Chyba: %s\n"
1592 "Zopakovať?"
1593
1594 msgid "Estonian"
1595 msgstr "Estónčina"
1596
1597 msgid "Eventview"
1598 msgstr "Prehľad programov"
1599
1600 msgid "Everything is fine"
1601 msgstr "Všetko je v poriadku"
1602
1603 msgid "Execution Progress:"
1604 msgstr "Priebeh vykonávania:"
1605
1606 msgid "Execution finished!!"
1607 msgstr "Vykonanie skončené!!"
1608
1609 msgid "Exif"
1610 msgstr "Exif"
1611
1612 msgid "Exit"
1613 msgstr "Ukončiť"
1614
1615 msgid "Exit editor"
1616 msgstr "Ukončiť editor"
1617
1618 msgid "Exit network wizard"
1619 msgstr ""
1620
1621 msgid "Exit the cleanup wizard"
1622 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
1623
1624 msgid "Exit the wizard"
1625 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1626
1627 msgid "Exit wizard"
1628 msgstr "Ukončiť pomocníka"
1629
1630 msgid "Expert"
1631 msgstr "expertný"
1632
1633 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1634 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
1635
1636 msgid "Extended Setup..."
1637 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
1638
1639 msgid "Extensions"
1640 msgstr "Rozšírenia"
1641
1642 msgid "FEC"
1643 msgstr "FEC"
1644
1645 msgid "Factory reset"
1646 msgstr "Továrenské nastavenia"
1647
1648 msgid "Failed"
1649 msgstr "Zlyhalo"
1650
1651 msgid "Fast"
1652 msgstr "rýchlo"
1653
1654 msgid "Fast DiSEqC"
1655 msgstr "Rýchly DiSEqC"
1656
1657 msgid "Fast Forward speeds"
1658 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
1659
1660 msgid "Fast epoch"
1661 msgstr "rýchla doba"
1662
1663 msgid "Favourites"
1664 msgstr "Obľúbené"
1665
1666 msgid "Filesystem Check..."
1667 msgstr "Kontrola systému súborov"
1668
1669 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1670 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
1671
1672 msgid "Finetune"
1673 msgstr "Jemné nastavenie"
1674
1675 msgid "Finished"
1676 msgstr "Skončené"
1677
1678 msgid "Finished configuring your network"
1679 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
1680
1681 msgid "Finished restarting your network"
1682 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
1683
1684 msgid "Finnish"
1685 msgstr "Fínčina"
1686
1687 msgid ""
1688 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1689 msgstr ""
1690 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
1691
1692 msgid "Flash"
1693 msgstr "Flešovať"
1694
1695 msgid "Flashing failed"
1696 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
1697
1698 msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
1699 msgstr "Keď stlačíte pokračovať, vykonajú sa tieto úlohy."
1700
1701 msgid "Format"
1702 msgstr "Formát"
1703
1704 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1705 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
1706
1707 msgid "Frame size in full view"
1708 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
1709
1710 msgid "French"
1711 msgstr "Francúzština"
1712
1713 msgid "Frequency"
1714 msgstr "Kmitočet"
1715
1716 msgid "Frequency bands"
1717 msgstr "Kmitočtové pásma"
1718
1719 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1720 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
1721
1722 msgid "Frequency steps"
1723 msgstr "Kmitočtové kroky"
1724
1725 msgid "Fri"
1726 msgstr "Pi"
1727
1728 msgid "Friday"
1729 msgstr "Piatok"
1730
1731 msgid "Frisian"
1732 msgstr "Frízština"
1733
1734 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1735 msgstr "IP adresa Fritz!Box FON"
1736
1737 #, python-format
1738 msgid "Frontprocessor version: %d"
1739 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
1740
1741 msgid "Fsck failed"
1742 msgstr "Fsck zlyhalo"
1743
1744 msgid "Function not yet implemented"
1745 msgstr "Funkcia ešte nie je zabudovaná"
1746
1747 msgid ""
1748 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1749 "Do you want to Restart the GUI now?"
1750 msgstr ""
1751 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
1752 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
1753
1754 msgid "Gateway"
1755 msgstr "Brána"
1756
1757 msgid "General AC3 Delay"
1758 msgstr "Oneskorenie AC3"
1759
1760 msgid "General AC3 delay"
1761 msgstr "Oneskorenie AC3"
1762
1763 msgid "General PCM Delay"
1764 msgstr "Oneskorenie PCM"
1765
1766 msgid "General PCM delay"
1767 msgstr "Oneskorenie PCM"
1768
1769 msgid "Genre"
1770 msgstr "Žáner"
1771
1772 msgid "German"
1773 msgstr "Nemčina"
1774
1775 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1776 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
1777
1778 msgid "Goto 0"
1779 msgstr "Otočiť na 0"
1780
1781 msgid "Goto position"
1782 msgstr "Otočiť do pozície"
1783
1784 msgid "Graphical Multi EPG"
1785 msgstr "Grafický Multi EPG"
1786
1787 msgid "Greek"
1788 msgstr "Gréčtina"
1789
1790 msgid "Green boost"
1791 msgstr "Zosilniť zelenú"
1792
1793 msgid "Guard Interval"
1794 msgstr "Ochranný interval"
1795
1796 msgid "Guard interval mode"
1797 msgstr "Režim ochranného intervalu"
1798
1799 msgid "Harddisk"
1800 msgstr "Pevný disk"
1801
1802 msgid "Harddisk setup"
1803 msgstr "Nastavenie pevného disku"
1804
1805 msgid "Harddisk standby after"
1806 msgstr "Uspať disk po"
1807
1808 msgid "Hidden network SSID"
1809 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
1810
1811 msgid "Hidden networkname"
1812 msgstr ""
1813
1814 msgid "Hierarchy Information"
1815 msgstr "Hierarchické informácie"
1816
1817 msgid "Hierarchy mode"
1818 msgstr "Hierarchický režim"
1819
1820 msgid "High bitrate support"
1821 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
1822
1823 msgid "Horizontal"
1824 msgstr "Vodorovná"
1825
1826 msgid "How many minutes do you want to record?"
1827 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
1828
1829 msgid "How to handle found crashlogs?"
1830 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
1831
1832 msgid "Hue"
1833 msgstr "Odtieň"
1834
1835 msgid "Hungarian"
1836 msgstr "Maďarčina"
1837
1838 msgid "IP Address"
1839 msgstr "Adresa IP"
1840
1841 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1842 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
1843
1844 msgid "ISO path"
1845 msgstr "Cesta ISO"
1846
1847 msgid "Icelandic"
1848 msgstr "Islandčina"
1849
1850 msgid "If you can see this page, please press OK."
1851 msgstr "Ak vidíte túto stranu, stlačte tlačidlo OK."
1852
1853 msgid ""
1854 "If you see this, something is wrong with\n"
1855 "your scart connection. Press OK to return."
1856 msgstr ""
1857 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
1858 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
1859
1860 msgid ""
1861 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1862 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1863 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1864 "possible.\n"
1865 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1866 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1867 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1868 "step.\n"
1869 "If you are happy with the result, press OK."
1870 msgstr ""
1871 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
1872 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
1873 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
1874 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
1875 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
1876 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
1877 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
1878 "kroku.\n"
1879 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
1880
1881 msgid "Image flash utility"
1882 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
1883
1884 msgid "Image-Upgrade"
1885 msgstr "Aktualizácia image"
1886
1887 msgid "In Progress"
1888 msgstr "Prebieha"
1889
1890 msgid ""
1891 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1892 msgstr ""
1893 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
1894
1895 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1896 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
1897
1898 msgid "Increased voltage"
1899 msgstr "Zvýšené napätie"
1900
1901 msgid "Index"
1902 msgstr "Index"
1903
1904 msgid "Info"
1905 msgstr "Informačná lišta"
1906
1907 msgid "InfoBar"
1908 msgstr "Informačná lišta"
1909
1910 msgid "Infobar timeout"
1911 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
1912
1913 msgid "Information"
1914 msgstr "Informácie"
1915
1916 msgid "Init"
1917 msgstr "Inic."
1918
1919 msgid "Initialization..."
1920 msgstr "Inicializácia..."
1921
1922 msgid "Initialize"
1923 msgstr "Inicializovať"
1924
1925 msgid "Initializing Harddisk..."
1926 msgstr "Inicializujem pevný disk"
1927
1928 msgid "Input"
1929 msgstr "Vstup"
1930
1931 msgid "Install"
1932 msgstr "Inštalovať"
1933
1934 msgid "Install a new image with a USB stick"
1935 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
1936
1937 msgid "Install a new image with your web browser"
1938 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
1939
1940 msgid "Install extensions."
1941 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
1942
1943 msgid "Install local extension"
1944 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
1945
1946 msgid "Install or remove finished."
1947 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
1948
1949 msgid "Install settings, skins, software..."
1950 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
1951
1952 msgid "Installation finished."
1953 msgstr "Inštalácia je skončená."
1954
1955 msgid "Installing"
1956 msgstr "Inštalujem"
1957
1958 msgid "Installing Software..."
1959 msgstr "Inštalujem softvér..."
1960
1961 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1962 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
1963
1964 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1965 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
1966
1967 msgid "Installing package content... Please wait..."
1968 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
1969
1970 msgid "Instant Record..."
1971 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
1972
1973 msgid "Integrated Ethernet"
1974 msgstr "Integrovaný eternet"
1975
1976 msgid "Integrated Wireless"
1977 msgstr "Integrovaná WLAN"
1978
1979 #, python-format
1980 msgid "Interface: %s"
1981 msgstr ""
1982
1983 msgid "Intermediate"
1984 msgstr "stredný"
1985
1986 msgid "Internal Flash"
1987 msgstr "Interná pamäť flash"
1988
1989 msgid "Invalid Location"
1990 msgstr "Neplatné umiestnenie"
1991
1992 #, python-format
1993 msgid "Invalid directory selected: %s"
1994 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
1995
1996 msgid "Inversion"
1997 msgstr "Inverzia"
1998
1999 msgid "Invert display"
2000 msgstr "Inverzné farby displeja"
2001
2002 msgid "Ipkg"
2003 msgstr "Ipkg"
2004
2005 msgid "Is this videomode ok?"
2006 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2007
2008 msgid "Italian"
2009 msgstr "Taliančina"
2010
2011 msgid "Job View"
2012 msgstr "Prehľad úloh"
2013
2014 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2015 msgid "Just Scale"
2016 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2017
2018 msgid "Keyboard"
2019 msgstr "Klávesnica"
2020
2021 msgid "Keyboard Map"
2022 msgstr "Rozloženie klávesov"
2023
2024 msgid "Keyboard Setup"
2025 msgstr "Nastavenie klávesnice"
2026
2027 msgid "Keymap"
2028 msgstr "Rozloženie klávesov"
2029
2030 msgid "LAN Adapter"
2031 msgstr "Adaptér LAN"
2032
2033 msgid "LNB"
2034 msgstr "LNB"
2035
2036 msgid "LOF"
2037 msgstr "LOF"
2038
2039 msgid "LOF/H"
2040 msgstr "LOF/H"
2041
2042 msgid "LOF/L"
2043 msgstr "LOF/L"
2044
2045 msgid "Language selection"
2046 msgstr "Voľba jazyka"
2047
2048 msgid "Language"
2049 msgstr "Jazyk"
2050
2051 msgid "Last config"
2052 msgstr "Posledný config"
2053
2054 msgid "Last speed"
2055 msgstr "Posledná rýchlosť"
2056
2057 msgid "Latitude"
2058 msgstr "Zem. šírka"
2059
2060 msgid "Latvian"
2061 msgstr "Lotyščina"
2062
2063 msgid "Leave DVD Player?"
2064 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2065
2066 msgid "Left"
2067 msgstr "Doľava"
2068
2069 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2070 msgid "Letterbox"
2071 msgstr "Letterbox"
2072
2073 msgid "Limit east"
2074 msgstr "Východný limit"
2075
2076 msgid "Limit west"
2077 msgstr "Západný limit"
2078
2079 msgid "Limited character set for recording filenames"
2080 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2081
2082 msgid "Limits off"
2083 msgstr "Vypnúť limity"
2084
2085 msgid "Limits on"
2086 msgstr "Zapnúť limity"
2087
2088 msgid "Link Quality:"
2089 msgstr ""
2090
2091 msgid "Link:"
2092 msgstr "Spojenie:"
2093
2094 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2095 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2096
2097 msgid "List of Storage Devices"
2098 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2099
2100 msgid "Lithuanian"
2101 msgstr "Litovčina"
2102
2103 msgid "Load"
2104 msgstr "Natiahnuť"
2105
2106 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2107 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2108
2109 msgid "Local Network"
2110 msgstr "Miestna sieť"
2111
2112 msgid "Location"
2113 msgstr "Umiestnenie"
2114
2115 msgid "Lock:"
2116 msgstr "Signál:"
2117
2118 msgid "Log results to harddisk"
2119 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
2120
2121 msgid "Long Keypress"
2122 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
2123
2124 msgid "Longitude"
2125 msgstr "Zem. dĺžka"
2126
2127 msgid "MMC Card"
2128 msgstr "Karta MMC"
2129
2130 msgid "MORE"
2131 msgstr "VIAC"
2132
2133 msgid "Main menu"
2134 msgstr "Hlavné menu"
2135
2136 msgid "Mainmenu"
2137 msgstr "Hlavné menu"
2138
2139 msgid "Make this mark an 'in' point"
2140 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
2141
2142 msgid "Make this mark an 'out' point"
2143 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
2144
2145 msgid "Make this mark just a mark"
2146 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
2147
2148 msgid "Manage your receiver's software"
2149 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
2150
2151 msgid "Manual Scan"
2152 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
2153
2154 msgid "Manual transponder"
2155 msgstr "Transpondér ručne"
2156
2157 msgid "Manufacturer"
2158 msgstr "Výrobca"
2159
2160 msgid "Margin after record"
2161 msgstr "Rezerva po skončení programu"
2162
2163 msgid "Margin before record (minutes)"
2164 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
2165
2166 #, python-format
2167 msgid "Max. Bitrate: %s"
2168 msgstr ""
2169
2170 msgid "Media player"
2171 msgstr "Prehrávač médií"
2172
2173 msgid "MediaPlayer"
2174 msgstr "Prehrávač médií"
2175
2176 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2177 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
2178
2179 msgid "Medium is not empty!"
2180 msgstr "Médium nie je prázdne!"
2181
2182 msgid "Menu"
2183 msgstr "Menu"
2184
2185 msgid "Message"
2186 msgstr "Správa"
2187
2188 msgid "Message..."
2189 msgstr "Správa..."
2190
2191 msgid "Mkfs failed"
2192 msgstr "Mkfs zlyhalo"
2193
2194 msgid "Mode"
2195 msgstr "Režim"
2196
2197 msgid "Model: "
2198 msgstr "Model: "
2199
2200 msgid "Modulation"
2201 msgstr "Modulácia"
2202
2203 msgid "Modulator"
2204 msgstr "Modulátor"
2205
2206 msgid "Mon"
2207 msgstr "Po"
2208
2209 msgid "Mon-Fri"
2210 msgstr "Po-Pi"
2211
2212 msgid "Monday"
2213 msgstr "Pondelok"
2214
2215 msgid "Mosquito noise reduction"
2216 msgstr ""
2217
2218 msgid "Mount failed"
2219 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
2220
2221 msgid "Move Picture in Picture"
2222 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2223
2224 msgid "Move east"
2225 msgstr "Pootočiť východne"
2226
2227 msgid "Move west"
2228 msgstr "Pootočiť západne"
2229
2230 msgid "Movielist menu"
2231 msgstr "Menu filmov"
2232
2233 msgid "Multi EPG"
2234 msgstr "Multi EPG"
2235
2236 msgid "Multimedia"
2237 msgstr "Multimédiá"
2238
2239 msgid "Multiple service support"
2240 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2241
2242 msgid "Multisat"
2243 msgstr "viac satelitov"
2244
2245 msgid "Mute"
2246 msgstr "Umlčovač"
2247
2248 msgid "N/A"
2249 msgstr "Nie je k dispozícii"
2250
2251 msgid "NEXT"
2252 msgstr "NASLED."
2253
2254 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2255 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
2256
2257 msgid "NOW"
2258 msgstr "TERAZ"
2259
2260 msgid "NTSC"
2261 msgstr "NTSC"
2262
2263 msgid "Name"
2264 msgstr "Názov"
2265
2266 msgid "Nameserver"
2267 msgstr "Nameserver"
2268
2269 #, python-format
2270 msgid "Nameserver %d"
2271 msgstr "DNS (nameserver) %d"
2272
2273 msgid "Nameserver Setup"
2274 msgstr "Nastavenie DNS"
2275
2276 msgid "Nameserver settings"
2277 msgstr "Nastavenie DNS"
2278
2279 msgid "Netmask"
2280 msgstr "Maska siete"
2281
2282 msgid "Network"
2283 msgstr "Sieť"
2284
2285 msgid "Network Configuration..."
2286 msgstr "Konfigurácia siete"
2287
2288 msgid "Network Mount"
2289 msgstr "Pripojenie siete"
2290
2291 msgid "Network SSID"
2292 msgstr "Sieťový SSID"
2293
2294 msgid "Network Setup"
2295 msgstr "Nastavenie siete"
2296
2297 msgid "Network Wizard"
2298 msgstr ""
2299
2300 msgid "Network scan"
2301 msgstr "Vyhľadať sieť"
2302
2303 msgid "Network setup"
2304 msgstr "Nastavenie siete"
2305
2306 msgid "Network test"
2307 msgstr "Test siete"
2308
2309 msgid "Network test..."
2310 msgstr "Test siete..."
2311
2312 msgid "Network..."
2313 msgstr "Sieť..."
2314
2315 msgid "Network:"
2316 msgstr "Sieť:"
2317
2318 msgid "NetworkWizard"
2319 msgstr "Sprievodca nast. siete"
2320
2321 msgid "New"
2322 msgstr "Nové"
2323
2324 msgid "New pin"
2325 msgstr "Nový PIN"
2326
2327 msgid "New version:"
2328 msgstr "Nová verzia:"
2329
2330 msgid "Next"
2331 msgstr "Nasled."
2332
2333 msgid "No"
2334 msgstr "Nie"
2335
2336 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2337 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
2338
2339 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2340 msgstr "Nedá sa nastaviť 50 Hz. "
2341
2342 msgid "No Connection"
2343 msgstr ""
2344
2345 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2346 msgstr "Pevný disk nebol nenájdený alebo nebol inicializovaný."
2347
2348 msgid "No Networks found"
2349 msgstr "Nenájdená sieť"
2350
2351 msgid "No backup needed"
2352 msgstr "Nie je treba zálohovať"
2353
2354 msgid ""
2355 "No data on transponder!\n"
2356 "(Timeout reading PAT)"
2357 msgstr ""
2358 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
2359 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
2360
2361 msgid "No description available."
2362 msgstr "Nie je k dispozícii opis"
2363
2364 msgid "No details for this image file"
2365 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
2366
2367 msgid "No displayable files on this medium found!"
2368 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
2369
2370 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2371 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie"
2372
2373 msgid "No free tuner!"
2374 msgstr "Nie je voľný tuner!"
2375
2376 msgid "No networks found"
2377 msgstr ""
2378
2379 msgid ""
2380 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2381 msgstr ""
2382 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
2383
2384 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2385 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
2386
2387 msgid "No positioner capable frontend found."
2388 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
2389
2390 msgid "No satellite frontend found!!"
2391 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
2392
2393 msgid "No tags are set on these movies."
2394 msgstr "Žiadne štítky nie sú nastavené na týchto filmoch."
2395
2396 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2397 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
2398
2399 msgid ""
2400 "No tuner is enabled!\n"
2401 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2402 msgstr ""
2403 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
2404 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
2405
2406 msgid "No useable USB stick found"
2407 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
2408
2409 msgid ""
2410 "No valid service PIN found!\n"
2411 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2412 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2413 msgstr ""
2414 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
2415 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
2416 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
2417
2418 msgid ""
2419 "No valid setup PIN found!\n"
2420 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2421 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2422 msgstr ""
2423 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
2424 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
2425 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
2426
2427 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2428 msgstr ""
2429
2430 msgid ""
2431 "No working local network adapter found.\n"
2432 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2433 "configured correctly."
2434 msgstr ""
2435 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
2436 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
2437 "nastavenú."
2438
2439 msgid ""
2440 "No working wireless network adapter found.\n"
2441 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2442 "network is configured correctly."
2443 msgstr ""
2444 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
2445 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
2446 "správne nastavenú."
2447
2448 msgid ""
2449 "No working wireless network interface found.\n"
2450 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2451 "your local network interface."
2452 msgstr ""
2453 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
2454 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
2455 "miestne sieťové rozhranie."
2456
2457 msgid "No, but restart from begin"
2458 msgstr "Nie, ale začať od začiatku"
2459
2460 msgid "No, do nothing."
2461 msgstr "Nie, nič neurobiť."
2462
2463 msgid "No, just start my dreambox"
2464 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
2465
2466 msgid "No, not now"
2467 msgstr "Nie, teraz nie"
2468
2469 msgid "No, scan later manually"
2470 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
2471
2472 msgid "No, send them never"
2473 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
2474
2475 msgid "None"
2476 msgstr "Žiadne"
2477
2478 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2479 msgid "Nonlinear"
2480 msgstr "Nelineárne"
2481
2482 msgid "North"
2483 msgstr "severne"
2484
2485 msgid "Norwegian"
2486 msgstr "Nórčina"
2487
2488 #, python-format
2489 msgid ""
2490 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2491 "required, %d MB available)"
2492 msgstr ""
2493 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
2494 "MB, ale je len %d MB.)"
2495
2496 msgid ""
2497 "Nothing to scan!\n"
2498 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2499 msgstr ""
2500 "Nič na vyhľadávanie!\n"
2501 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
2502
2503 msgid "Now Playing"
2504 msgstr "Beží prehrávanie"
2505
2506 msgid ""
2507 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2508 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2509 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2510 msgstr ""
2511 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
2512 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
2513
2514 msgid "OK"
2515 msgstr "OK"
2516
2517 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2518 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
2519
2520 msgid "OK, remove another extensions"
2521 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
2522
2523 msgid "OK, remove some extensions"
2524 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
2525
2526 msgid "OSD Settings"
2527 msgstr "Nastavenia OSD"
2528
2529 msgid "OSD visibility"
2530 msgstr "Viditeľnosť OSD"
2531
2532 msgid "Off"
2533 msgstr "Vypnúť"
2534
2535 msgid "On"
2536 msgstr "Zapnúť"
2537
2538 msgid "One"
2539 msgstr "Jeden"
2540
2541 msgid "Online-Upgrade"
2542 msgstr "Aktualizácia online"
2543
2544 msgid "Only Free scan"
2545 msgstr "Vyhľadať len FTA"
2546
2547 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2548 msgstr "Prípadne zadajte meno, ak chcete."
2549
2550 msgid "Orbital Position"
2551 msgstr "Orbitálna pozícia"
2552
2553 msgid "PAL"
2554 msgstr "PAL"
2555
2556 msgid "PIDs"
2557 msgstr "PIDy"
2558
2559 msgid "Package details for: "
2560 msgstr "Údaje o balíčku:"
2561
2562 msgid "Package list update"
2563 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
2564
2565 msgid "Package removal failed.\n"
2566 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
2567
2568 msgid "Package removed successfully.\n"
2569 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
2570
2571 msgid "Packet management"
2572 msgstr "Správa balíčkov"
2573
2574 msgid "Packet manager"
2575 msgstr "Správca balíčkov"
2576
2577 msgid "Page"
2578 msgstr "Strana"
2579
2580 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2581 msgid "Pan&Scan"
2582 msgstr "Pan&Scan"
2583
2584 msgid "Parent Directory"
2585 msgstr "Vyšší adresár"
2586
2587 msgid "Parental control"
2588 msgstr "Rodičovská zámka"
2589
2590 msgid "Parental control services Editor"
2591 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
2592
2593 msgid "Parental control setup"
2594 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
2595
2596 msgid "Parental control type"
2597 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
2598
2599 msgid "Password"
2600 msgstr "Heslo"
2601
2602 msgid "Pause movie at end"
2603 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
2604
2605 msgid "Phone number"
2606 msgstr "Telefónne číslo"
2607
2608 msgid "PiPSetup"
2609 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
2610
2611 msgid "PicturePlayer"
2612 msgstr "Prehrávač obrázkov"
2613
2614 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2615 msgid "Pillarbox"
2616 msgstr "Pillarbox"
2617
2618 msgid "Pilot"
2619 msgstr ""
2620
2621 msgid "Pin code needed"
2622 msgstr "Treba kód PIN"
2623
2624 msgid "Play"
2625 msgstr "Prehrať"
2626
2627 msgid "Play Audio-CD..."
2628 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
2629
2630 msgid "Play DVD"
2631 msgstr "Prehrať DVD"
2632
2633 msgid "Play Music..."
2634 msgstr "Prehrať hudbu..."
2635
2636 msgid "Play recorded movies..."
2637 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
2638
2639 msgid "Please Reboot"
2640 msgstr "Reštartovať"
2641
2642 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2643 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
2644
2645 msgid "Please change recording endtime"
2646 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
2647
2648 msgid "Please check your network settings!"
2649 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
2650
2651 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2652 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
2653
2654 msgid "Please choose an extension..."
2655 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
2656
2657 msgid "Please choose he package..."
2658 msgstr "Zvoľte balíček..."
2659
2660 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2661 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
2662
2663 msgid ""
2664 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
2665 "values.\n"
2666 "When you are ready press OK to continue."
2667 msgstr ""
2668
2669 msgid ""
2670 "Please configure your internet connection by filling out the required "
2671 "values.\n"
2672 "When you are ready press OK to continue."
2673 msgstr ""
2674
2675 msgid ""
2676 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2677 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2678 msgstr ""
2679 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
2680 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
2681
2682 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2683 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
2684
2685 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2686 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
2687
2688 msgid "Please enter a name for the new marker"
2689 msgstr "Zadajte názov novej značky."
2690
2691 msgid "Please enter a new filename"
2692 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
2693
2694 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2695 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
2696
2697 msgid "Please enter name of the new directory"
2698 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
2699
2700 msgid "Please enter the correct pin code"
2701 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
2702
2703 msgid "Please enter the old pin code"
2704 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
2705
2706 msgid "Please enter your email address here:"
2707 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
2708
2709 msgid "Please enter your name here (optional):"
2710 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
2711
2712 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2713 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
2714
2715 msgid ""
2716 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2717 "therefore the default directory is being used instead."
2718 msgstr ""
2719 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
2720 "predvolený adresár."
2721
2722 msgid "Please press OK to continue."
2723 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
2724
2725 msgid "Please press OK!"
2726 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
2727
2728 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2729 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
2730
2731 msgid "Please select a playlist to delete..."
2732 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
2733
2734 msgid "Please select a playlist..."
2735 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
2736
2737 msgid "Please select a subservice to record..."
2738 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie ..."
2739
2740 msgid "Please select a subservice..."
2741 msgstr "Zvoľte podkanál..."
2742
2743 msgid "Please select an extension to remove."
2744 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
2745
2746 msgid "Please select an option below."
2747 msgstr "Zvoľte možnosť."
2748
2749 msgid "Please select medium to use as backup location"
2750 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
2751
2752 msgid "Please select tag to filter..."
2753 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
2754
2755 msgid "Please select target directory or medium"
2756 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
2757
2758 msgid "Please select the movie path..."
2759 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
2760
2761 msgid ""
2762 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
2763 "connection.\n"
2764 "\n"
2765 "Please press OK to continue."
2766 msgstr ""
2767
2768 msgid ""
2769 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2770 "\n"
2771 "Please press OK to continue."
2772 msgstr ""
2773
2774 msgid "Please set up tuner B"
2775 msgstr "Nastavte tuner B"
2776
2777 msgid "Please set up tuner C"
2778 msgstr "Nastavte tuner C"
2779
2780 msgid "Please set up tuner D"
2781 msgstr "Nastavte tuner D"
2782
2783 msgid ""
2784 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2785 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2786 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2787 msgstr ""
2788 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
2789 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
2790 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
2791
2792 msgid ""
2793 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2794 "the OK button."
2795 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK:"
2796
2797 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2798 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
2799
2800 msgid "Please wait while removing selected package..."
2801 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
2802
2803 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2804 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
2805
2806 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2807 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
2808
2809 msgid "Please wait while we configure your network..."
2810 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
2811
2812 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2813 msgstr ""
2814
2815 msgid "Please wait while we test your network..."
2816 msgstr ""
2817
2818 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2819 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
2820
2821 msgid "Please wait..."
2822 msgstr "Čakajte..."
2823
2824 msgid "Please wait... Loading list..."
2825 msgstr "Čakajte... Naťahuje sa zoznam..."
2826
2827 msgid "Plugin browser"
2828 msgstr "Prehliadač modulov"
2829
2830 msgid "Plugin manager"
2831 msgstr "Správca modulov"
2832
2833 msgid "Plugin manager activity information"
2834 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov..."
2835
2836 msgid "Plugin manager help"
2837 msgstr "Pomocník správcu modulov"
2838
2839 msgid "Plugins"
2840 msgstr "Moduly"
2841
2842 msgid "Polarity"
2843 msgstr "Polarita"
2844
2845 msgid "Polarization"
2846 msgstr "Polarizácia"
2847
2848 msgid "Polish"
2849 msgstr "Poľština"
2850
2851 msgid "Port A"
2852 msgstr "Port A"
2853
2854 msgid "Port B"
2855 msgstr "Port B"
2856
2857 msgid "Port C"
2858 msgstr "Port C"
2859
2860 msgid "Port D"
2861 msgstr "Port D"
2862
2863 msgid "Portuguese"
2864 msgstr "Portugalčina"
2865
2866 msgid "Positioner"
2867 msgstr "motor"
2868
2869 msgid "Positioner fine movement"
2870 msgstr "Jemné otáčanie motora"
2871
2872 msgid "Positioner movement"
2873 msgstr "Otáčanie motora"
2874
2875 msgid "Positioner setup"
2876 msgstr "Nastavenie motora"
2877
2878 msgid "Positioner storage"
2879 msgstr "Pamäť motora"
2880
2881 msgid "Power threshold in mA"
2882 msgstr "Prah prúdu v mA"
2883
2884 msgid "Predefined transponder"
2885 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
2886
2887 msgid "Preparing... Please wait"
2888 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
2889
2890 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2891 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
2892
2893 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2894 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzuhľad."
2895
2896 msgid "Press OK to activate the settings."
2897 msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
2898
2899 msgid "Press OK to edit the settings."
2900 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
2901
2902 #, python-format
2903 msgid "Press OK to get further details for %s"
2904 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
2905
2906 msgid "Press OK to scan"
2907 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
2908
2909 msgid "Press OK to select a Provider."
2910 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
2911
2912 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2913 msgstr "Stlačením OK tvoľte alebo zrušte CAId."
2914
2915 msgid "Press OK to start the scan"
2916 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
2917
2918 msgid "Press OK to toggle the selection."
2919 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
2920
2921 msgid "Press OK to view full changelog"
2922 msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
2923
2924 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
2925 msgstr "Stlačením žletého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
2926
2927 msgid "Prev"
2928 msgstr "Predch."
2929
2930 msgid "Preview menu"
2931 msgstr "Prezrieť menu"
2932
2933 msgid "Primary DNS"
2934 msgstr "Primárny DNS"
2935
2936 msgid "Priority"
2937 msgstr "Priorita"
2938
2939 msgid "Process"
2940 msgstr "Procesy"
2941
2942 msgid "Properties of current title"
2943 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
2944
2945 msgid "Protect services"
2946 msgstr "Ochrániť stanice"
2947
2948 msgid "Protect setup"
2949 msgstr "Ochrániť nastavenia"
2950
2951 msgid "Provider"
2952 msgstr "Poskytovateľ"
2953
2954 msgid "Provider to scan"
2955 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
2956
2957 msgid "Providers"
2958 msgstr "Poskytovatelia"
2959
2960 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2961 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
2962
2963 msgid "Quick"
2964 msgstr "Rýchlo"
2965
2966 msgid "Quickzap"
2967 msgstr "Rýchle prepínanie"
2968
2969 msgid "RC Menu"
2970 msgstr "Menu RC"
2971
2972 msgid "RF output"
2973 msgstr "VF výstup"
2974
2975 msgid "RGB"
2976 msgstr "RGB"
2977
2978 msgid "RSS Feed URI"
2979 msgstr ""
2980
2981 msgid "Radio"
2982 msgstr "Rádio"
2983
2984 msgid "Ram Disk"
2985 msgstr "Ram Disk"
2986
2987 msgid "Random"
2988 msgstr "Náhodne"
2989
2990 msgid "Really close without saving settings?"
2991 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
2992
2993 msgid "Really delete done timers?"
2994 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
2995
2996 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
2997 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
2998
2999 msgid "Really reboot now?"
3000 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3001
3002 msgid "Really restart now?"
3003 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3004
3005 msgid "Really shutdown now?"
3006 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
3007
3008 msgid "Reboot"
3009 msgstr "Reštartovať"
3010
3011 msgid "Reception Settings"
3012 msgstr "Nastavenia príjmu"
3013
3014 msgid "Record"
3015 msgstr "Nahrať"
3016
3017 #, python-format
3018 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3019 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
3020
3021 msgid "Recorded files..."
3022 msgstr "Nahrané súbory..."
3023
3024 msgid "Recording"
3025 msgstr "Nahrávanie"
3026
3027 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3028 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
3029
3030 msgid "Recordings"
3031 msgstr "Nahrávky"
3032
3033 msgid "Recordings always have priority"
3034 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
3035
3036 msgid "Reenter new pin"
3037 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
3038
3039 msgid "Refresh"
3040 msgstr ""
3041
3042 msgid "Refresh Rate"
3043 msgstr "Obnovovací kmitočet"
3044
3045 msgid "Refresh rate selection."
3046 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu"
3047
3048 msgid "Reload"
3049 msgstr "Znova natiahnuť"
3050
3051 msgid "Remove"
3052 msgstr "Odstrániť"
3053
3054 msgid "Remove Bookmark"
3055 msgstr "Odstrániť záložku"
3056
3057 msgid "Remove Plugins"
3058 msgstr "Odstrániť moduly"
3059
3060 msgid "Remove a mark"
3061 msgstr "Odstrániť značku"
3062
3063 msgid "Remove currently selected title"
3064 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
3065
3066 msgid "Remove failed."
3067 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
3068
3069 msgid "Remove finished."
3070 msgstr "Odstraňovanie skončené"
3071
3072 msgid "Remove plugins"
3073 msgstr "Odstrániť moduly"
3074
3075 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3076 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
3077
3078 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3079 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
3080
3081 msgid "Remove timer"
3082 msgstr "Zmazať časovač"
3083
3084 msgid "Remove title"
3085 msgstr "Odstrániť titul"
3086
3087 msgid "Removed successfully."
3088 msgstr "Odstránené."
3089
3090 msgid "Removing"
3091 msgstr "Odstraňujem"
3092
3093 #, python-format
3094 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3095 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
3096
3097 msgid "Rename"
3098 msgstr "Premenovať"
3099
3100 msgid "Rename crashlogs"
3101 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
3102
3103 msgid "Repeat"
3104 msgstr "Opakovať"
3105
3106 msgid "Repeat Type"
3107 msgstr "Druh opakovania"
3108
3109 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3110 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
3111
3112 msgid "Repeats"
3113 msgstr "Opakovania"
3114
3115 msgid "Reset"
3116 msgstr "Resetovať"
3117
3118 msgid "Reset and renumerate title names"
3119 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
3120
3121 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3122 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
3123
3124 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3125 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
3126
3127 msgid "Resolution"
3128 msgstr "Rozlíšenie"
3129
3130 msgid "Restart"
3131 msgstr "Reštartovať"
3132
3133 msgid "Restart GUI"
3134 msgstr "Reštartovať GUI"
3135
3136 msgid "Restart GUI now?"
3137 msgstr "Reštartovať GUI teraz?"
3138
3139 msgid "Restart network"
3140 msgstr "Reštartovať sieť"
3141
3142 msgid "Restart test"
3143 msgstr "Zopakovať test"
3144
3145 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3146 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
3147
3148 msgid "Restore"
3149 msgstr "Obnoviť"
3150
3151 msgid "Restore backups"
3152 msgstr "Obnoviť zálohy"
3153
3154 msgid "Restore is running..."
3155 msgstr "Prebieha obnova..."
3156
3157 msgid "Restore running"
3158 msgstr "Prebieha obnova"
3159
3160 msgid "Restore system settings"
3161 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
3162
3163 msgid ""
3164 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
3165 "settings now."
3166 msgstr ""
3167 "Obnova nastavení je dokončená. Stlačením tlačidla OK teraz aktivujte "
3168 "obnovené nastavenia."
3169
3170 msgid "Resume from last position"
3171 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
3172
3173 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3174 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3175 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3176 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3177 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3178 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3179 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3180 msgid "Resuming playback"
3181 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
3182
3183 msgid "Return to file browser"
3184 msgstr "Návrat do správcu súborov"
3185
3186 msgid "Return to movie list"
3187 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
3188
3189 msgid "Return to previous service"
3190 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
3191
3192 msgid "Rewind speeds"
3193 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
3194
3195 msgid "Right"
3196 msgstr "Doprava"
3197
3198 msgid "Rolloff"
3199 msgstr ""
3200
3201 msgid "Rotor turning speed"
3202 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
3203
3204 msgid "Running"
3205 msgstr "Aktivované"
3206
3207 msgid "Russian"
3208 msgstr "Ruština"
3209
3210 msgid "S-Video"
3211 msgstr "S-Video"
3212
3213 msgid "SNR"
3214 msgstr "SNR"
3215
3216 msgid "SNR:"
3217 msgstr "SNR:"
3218
3219 msgid "SSID:"
3220 msgstr ""
3221
3222 msgid "Sat"
3223 msgstr "So"
3224
3225 msgid "Sat / Dish Setup"
3226 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
3227
3228 msgid "Satellite"
3229 msgstr "Satelit"
3230
3231 msgid "Satellite Equipment Setup"
3232 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
3233
3234 msgid "Satellites"
3235 msgstr "Satelity"
3236
3237 msgid "Satfinder"
3238 msgstr "Hľadač satelitov"
3239
3240 msgid "Sats"
3241 msgstr ""
3242
3243 msgid "Satteliteequipment"
3244 msgstr "Satelitné zariadenie"
3245
3246 msgid "Saturation"
3247 msgstr "Sýtosť"
3248
3249 msgid "Saturday"
3250 msgstr "Sobota"
3251
3252 msgid "Save"
3253 msgstr "Uložiť"
3254
3255 msgid "Save Playlist"
3256 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
3257
3258 msgid "Scaler sharpness"
3259 msgstr ""
3260
3261 msgid "Scaling Mode"
3262 msgstr "Škálovací režim"
3263
3264 msgid "Scan "
3265 msgstr "Vyhľadať"
3266
3267 msgid "Scan Files..."
3268 msgstr "Vyhľadať súbory..."
3269
3270 msgid "Scan QAM128"
3271 msgstr "Prehľadať QAM128"
3272
3273 msgid "Scan QAM16"
3274 msgstr "Prehľadať QAM16"
3275
3276 msgid "Scan QAM256"
3277 msgstr "Prehľadať QAM256"
3278
3279 msgid "Scan QAM32"
3280 msgstr "Prehľadať QAM32"
3281
3282 msgid "Scan QAM64"
3283 msgstr "Prehľadať QAM64"
3284
3285 msgid "Scan SR6875"
3286 msgstr "Prehľadať SR6875"
3287
3288 msgid "Scan SR6900"
3289 msgstr "Prehľadať SR6900"
3290
3291 msgid "Scan Wireless Networks"
3292 msgstr "Vyhľadať bazdrôt. siete"
3293
3294 msgid "Scan additional SR"
3295 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
3296
3297 msgid "Scan band EU HYPER"
3298 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
3299
3300 msgid "Scan band EU MID"
3301 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
3302
3303 msgid "Scan band EU SUPER"
3304 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
3305
3306 msgid "Scan band EU UHF IV"
3307 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
3308
3309 msgid "Scan band EU UHF V"
3310 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
3311
3312 msgid "Scan band EU VHF I"
3313 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
3314
3315 msgid "Scan band EU VHF III"
3316 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
3317
3318 msgid "Scan band US HIGH"
3319 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
3320
3321 msgid "Scan band US HYPER"
3322 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
3323
3324 msgid "Scan band US LOW"
3325 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
3326
3327 msgid "Scan band US MID"
3328 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
3329
3330 msgid "Scan band US SUPER"
3331 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
3332
3333 msgid ""
3334 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3335 "WLAN USB Stick\n"
3336 msgstr ""
3337 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich cez WLAN USB "
3338 "kľúč\n"
3339
3340 msgid ""
3341 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3342 "selected wireless device.\n"
3343 msgstr ""
3344 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
3345 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
3346
3347 msgid ""
3348 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3349 msgstr ""
3350 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
3351
3352 msgid "Search east"
3353 msgstr "Hľadať východne"
3354
3355 msgid "Search west"
3356 msgstr "Hľadať západne"
3357
3358 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3359 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
3360
3361 msgid "Secondary DNS"
3362 msgstr "Sekundárny DNS"
3363
3364 msgid "Seek"
3365 msgstr "Hľadanie"
3366
3367 msgid "Select"
3368 msgstr "Zvoliť"
3369
3370 msgid "Select HDD"
3371 msgstr "Zvoľte pevný disk"
3372
3373 msgid "Select Location"
3374 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
3375
3376 msgid "Select Network Adapter"
3377 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
3378
3379 msgid "Select a movie"
3380 msgstr "Zvoľte film"
3381
3382 msgid "Select audio mode"
3383 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
3384
3385 msgid "Select audio track"
3386 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
3387
3388 msgid "Select channel to record from"
3389 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
3390
3391 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3392 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
3393
3394 msgid "Select files/folders to backup"
3395 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
3396
3397 msgid "Select image"
3398 msgstr "Zvoľte image"
3399
3400 msgid "Select interface"
3401 msgstr ""
3402
3403 msgid "Select package"
3404 msgstr "Zvoľte balíček"
3405
3406 msgid "Select provider to add..."
3407 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
3408
3409 msgid "Select refresh rate"
3410 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
3411
3412 msgid "Select service to add..."
3413 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
3414
3415 msgid "Select upgrade source to edit."
3416 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie na upravenie"
3417
3418 msgid "Select video input"
3419 msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
3420
3421 msgid "Select video input with up/down buttons"
3422 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
3423
3424 msgid "Select video mode"
3425 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
3426
3427 msgid "Select wireless network"
3428 msgstr ""
3429
3430 msgid "Selected source image"
3431 msgstr "Zvolený zdrojový image"
3432
3433 msgid "Send DiSEqC"
3434 msgstr "Poslať DiSEqC"
3435
3436 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3437 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
3438
3439 msgid "Seperate titles with a main menu"
3440 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
3441
3442 msgid "Sequence repeat"
3443 msgstr "Opakovanie sekvencie"
3444
3445 msgid "Serbian"
3446 msgstr "Srbčina"
3447
3448 msgid "Service"
3449 msgstr "Stanica"
3450
3451 msgid "Service Scan"
3452 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3453
3454 msgid "Service Searching"
3455 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3456
3457 msgid "Service has been added to the favourites."
3458 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
3459
3460 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3461 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
3462
3463 msgid ""
3464 "Service invalid!\n"
3465 "(Timeout reading PMT)"
3466 msgstr ""
3467 "Stanica je neplatná!\n"
3468 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
3469
3470 msgid ""
3471 "Service not found!\n"
3472 "(SID not found in PAT)"
3473 msgstr ""
3474 "Stanica nebola nájdená!\n"
3475 "(SID nenájdený v PAT)"
3476
3477 msgid "Service scan"
3478 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
3479
3480 msgid ""
3481 "Service unavailable!\n"
3482 "Check tuner configuration!"
3483 msgstr ""
3484 "Stanica je nedostupná!\n"
3485 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
3486
3487 msgid "Serviceinfo"
3488 msgstr "Informácie o stanici"
3489
3490 msgid "Services"
3491 msgstr "Stanice"
3492
3493 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3494 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
3495
3496 msgid "Set as default Interface"
3497 msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
3498
3499 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3500 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
3501
3502 msgid "Set interface as default Interface"
3503 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
3504
3505 msgid "Set limits"
3506 msgstr "Nastaviť limity"
3507
3508 msgid "Settings"
3509 msgstr "Nastavenia"
3510
3511 msgid "Setup"
3512 msgstr "Nastavenia"
3513
3514 msgid "Setup Mode"
3515 msgstr "Režim nastavení"
3516
3517 msgid "Sharpness"
3518 msgstr "Ostrosť"
3519
3520 msgid "Show Info"
3521 msgstr "Zobraziť informácie"
3522
3523 msgid "Show Message when Recording starts"
3524 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
3525
3526 msgid "Show WLAN Status"
3527 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
3528
3529 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3530 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
3531
3532 msgid "Show infobar on channel change"
3533 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
3534
3535 msgid "Show infobar on event change"
3536 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
3537
3538 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3539 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
3540
3541 msgid "Show positioner movement"
3542 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
3543
3544 msgid "Show services beginning with"
3545 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
3546
3547 msgid "Show the radio player..."
3548 msgstr "Zobraziť režim rádia..."
3549
3550 msgid "Show the tv player..."
3551 msgstr "Zobraziť režim TV..."
3552
3553 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3554 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
3555
3556 msgid "Shutdown Dreambox after"
3557 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
3558
3559 msgid "Signal Strength:"
3560 msgstr ""
3561
3562 msgid "Signal: "
3563 msgstr ""
3564
3565 msgid "Similar"
3566 msgstr "Podobné"
3567
3568 msgid "Similar broadcasts:"
3569 msgstr "Podobné programy:"
3570
3571 msgid "Simple"
3572 msgstr "jednoduchý"
3573
3574 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3575 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
3576
3577 msgid "Single"
3578 msgstr "Jeden"
3579
3580 msgid "Single EPG"
3581 msgstr "Jeden EPG"
3582
3583 msgid "Single satellite"
3584 msgstr "jeden satelit"
3585
3586 msgid "Single transponder"
3587 msgstr "jeden transpondér"
3588
3589 msgid "Singlestep (GOP)"
3590 msgstr "Jeden krok (GOP)"
3591
3592 msgid "Skin"
3593 msgstr "Vzhľad"
3594
3595 msgid "Skin..."
3596 msgstr "Vzhľad..."
3597
3598 msgid "Skins"
3599 msgstr "Vzhľady"
3600
3601 msgid "Sleep Timer"
3602 msgstr "Časovač vypnutia"
3603
3604 msgid "Sleep timer action:"
3605 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
3606
3607 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3608 msgstr "Interval prezentácie (s)"
3609
3610 #, python-format
3611 msgid "Slot %d"
3612 msgstr "Slot %d"
3613
3614 msgid "Slovakian"
3615 msgstr "Slovenčina"
3616
3617 msgid "Slovenian"
3618 msgstr "Slovinčina"
3619
3620 msgid "Slow"
3621 msgstr "pomaly"
3622
3623 msgid "Slow Motion speeds"
3624 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
3625
3626 msgid "Software"
3627 msgstr "Softvér"
3628
3629 msgid "Software manager"
3630 msgstr "Správca softvéru"
3631
3632 msgid "Software restore"
3633 msgstr "Obnoviť softvér"
3634
3635 msgid "Software update"
3636 msgstr "Aktualizovať softvér"
3637
3638 msgid "Some plugins are not available:\n"
3639 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
3640
3641 msgid "Somewhere else"
3642 msgstr "Niekde inde"
3643
3644 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3645 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
3646
3647 msgid "Sorry no backups found!"
3648 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
3649
3650 msgid ""
3651 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3652 "\n"
3653 "Please choose an other one."
3654 msgstr ""
3655 "Umiestnenie zálohy neexistuje\n"
3656 "\n"
3657 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3658
3659 msgid ""
3660 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3661 "Please choose an other one."
3662 msgstr ""
3663 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3664 "\n"
3665 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3666
3667 msgid "Sorry, no Details available!"
3668 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
3669
3670 msgid ""
3671 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3672 "\n"
3673 "Please choose another one."
3674 msgstr ""
3675 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
3676 "\n"
3677 "Zvoľte si iné umiestnenie."
3678
3679 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3680 msgid "Sort A-Z"
3681 msgstr "Triediť A-Z"
3682
3683 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3684 msgid "Sort Time"
3685 msgstr "Triediť podľa času"
3686
3687 msgid "Sound"
3688 msgstr "Zvuk"
3689
3690 msgid "Soundcarrier"
3691 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
3692
3693 msgid "South"
3694 msgstr "južne"
3695
3696 msgid "Spanish"
3697 msgstr "Španielčina"
3698
3699 msgid "Split preview mode"
3700 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
3701
3702 msgid "Standby"
3703 msgstr "Pohotovostný režim"
3704
3705 msgid "Standby / Restart"
3706 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
3707
3708 msgid "Start from the beginning"
3709 msgstr "Spustiť od začiatku"
3710
3711 msgid "Start recording?"
3712 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
3713
3714 msgid "Start test"
3715 msgstr "Spustiť test"
3716
3717 msgid "StartTime"
3718 msgstr "Začiatok"
3719
3720 msgid "Starting on"
3721 msgstr "Začína od"
3722
3723 msgid "Step east"
3724 msgstr "Krok východne"
3725
3726 msgid "Step west"
3727 msgstr "Krok západne"
3728
3729 msgid "Stereo"
3730 msgstr "Stereo"
3731
3732 msgid "Stop"
3733 msgstr "Zastaviť"
3734
3735 msgid "Stop Timeshift?"
3736 msgstr "Zastaviť časový posun?"
3737
3738 msgid "Stop current event and disable coming events"
3739 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
3740
3741 msgid "Stop current event but not coming events"
3742 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
3743
3744 msgid "Stop playing this movie?"
3745 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
3746
3747 msgid "Stop test"
3748 msgstr "Zastaviť test"
3749
3750 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3751 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
3752
3753 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3754 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
3755
3756 msgid "Store position"
3757 msgstr "Uložiť pozíciu"
3758
3759 msgid "Stored position"
3760 msgstr "Uložená pozícia"
3761
3762 msgid "Subservice list..."
3763 msgstr "Zoznam podkanálov..."
3764
3765 msgid "Subservices"
3766 msgstr "Podkanály"
3767
3768 msgid "Subtitle selection"
3769 msgstr "Výber titulkov"
3770
3771 msgid "Subtitles"
3772 msgstr "Titulky"
3773
3774 msgid "Sun"
3775 msgstr "Ne"
3776
3777 msgid "Sunday"
3778 msgstr "Nedeľa"
3779
3780 msgid "Swap Services"
3781 msgstr "Vymeniť stanice"
3782
3783 msgid "Swedish"
3784 msgstr "Švédčina"
3785
3786 msgid "Switch to next subservice"
3787 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
3788
3789 msgid "Switch to previous subservice"
3790 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
3791
3792 msgid "Symbol Rate"
3793 msgstr "Symbolová rýchlosť"
3794
3795 msgid "Symbolrate"
3796 msgstr "Symb. rých."
3797
3798 msgid "System"
3799 msgstr "Systém"
3800
3801 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3802 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3803 msgstr "PREKLADATEĽ"
3804
3805 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3806 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
3807
3808 msgid "TV System"
3809 msgstr "TV norma"
3810
3811 msgid "Table of content for collection"
3812 msgstr "Obsah zostavy"
3813
3814 msgid "Tag 1"
3815 msgstr "Štítok 1"
3816
3817 msgid "Tag 2"
3818 msgstr "Štítok 2"
3819
3820 msgid "Tags"
3821 msgstr "Štítky"
3822
3823 msgid "Terrestrial"
3824 msgstr "Pozemné"
3825
3826 msgid "Terrestrial provider"
3827 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
3828
3829 msgid "Test DiSEqC settings"
3830 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqCsettings"
3831
3832 msgid "Test Type"
3833 msgstr "Druh testu"
3834
3835 msgid "Test mode"
3836 msgstr "Testovací režim"
3837
3838 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3839 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
3840
3841 msgid "Test-Messagebox?"
3842 msgstr "Hlásenie o teste?"
3843
3844 msgid ""
3845 "Thank you for using the wizard.\n"
3846 "Please press OK to continue."
3847 msgstr ""
3848
3849 msgid ""
3850 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3851 "Please press OK to start using your Dreambox."
3852 msgstr ""
3853 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
3854 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
3855
3856 msgid ""
3857 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3858 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3859 "players) instead?"
3860 msgstr ""
3861 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
3862 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
3863 "prehrávačoch)?"
3864
3865 msgid ""
3866 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3867 "the feed server and save it on the stick?"
3868 msgstr ""
3869 "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
3870 "uložiť ho na kľúč?"
3871
3872 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3873 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
3874
3875 #, python-format
3876 msgid ""
3877 "The following device was found:\n"
3878 "\n"
3879 "%s\n"
3880 "\n"
3881 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3882 msgstr ""
3883 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
3884 "\n"
3885 "%s\n"
3886 "\n"
3887 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
3888
3889 msgid "The following files were found..."
3890 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
3891
3892 msgid ""
3893 "The input port should be configured now.\n"
3894 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3895 "want to do that now?"
3896 msgstr ""
3897 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
3898 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
3899 "urobiť teraz?"
3900
3901 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3902 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
3903
3904 msgid ""
3905 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3906 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3907 msgstr ""
3908 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
3909 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
3910
3911 msgid ""
3912 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3913 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3914 "risk!"
3915 msgstr ""
3916 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
3917 "tento image do pamäte flash? Robíte to vlastné riziko!"
3918
3919 msgid ""
3920 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3921 "corrupted!"
3922 msgstr ""
3923 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
3924 "porušený!"
3925
3926 msgid "The package doesn't contain anything."
3927 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
3928
3929 msgid "The package:"
3930 msgstr "Balíček:"
3931
3932 #, python-format
3933 msgid "The path %s already exists."
3934 msgstr "Cesta %s už existuje."
3935
3936 msgid "The pin code has been changed successfully."
3937 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
3938
3939 msgid "The pin code you entered is wrong."
3940 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
3941
3942 msgid "The pin codes you entered are different."
3943 msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
3944
3945 #, python-format
3946 msgid "The results have been written to %s."
3947 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
3948
3949 msgid "The sleep timer has been activated."
3950 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
3951
3952 msgid "The sleep timer has been disabled."
3953 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
3954
3955 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3956 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa natiahnuť."
3957
3958 msgid ""
3959 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3960 "Please install it and choose what you want to do next."
3961 msgstr ""
3962
3963 msgid ""
3964 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3965 "Please install it."
3966 msgstr ""
3967 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
3968 "Nainštalujte ho."
3969
3970 msgid ""
3971 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3972 msgstr "Pomocník môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
3973
3974 msgid "The wizard is finished now."
3975 msgstr "Pomocník teraz skončil."
3976
3977 msgid "There are at least "
3978 msgstr "Je aspoň"
3979
3980 msgid "There are no default services lists in your image."
3981 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
3982
3983 msgid "There are no default settings in your image."
3984 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
3985
3986 msgid "There are now "
3987 msgstr "Teraz sú"
3988
3989 msgid "There is nothing to be done."
3990 msgstr "Nie je nič na vykonanie."
3991
3992 msgid ""
3993 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
3994 "Do you really want to continue?"
3995 msgstr ""
3996 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
3997 "Naozaj chcete pokračovať?"
3998
3999 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
4000 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
4001
4002 msgid "There was an error. The package:"
4003 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
4004
4005 #, python-format
4006 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
4007 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
4008
4009 msgid ""
4010 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
4011 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
4012 msgstr ""
4013 "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
4014 "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
4015
4016 msgid ""
4017 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
4018 "flash memory?"
4019 msgstr ""
4020 "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
4021 "pamäte flash?"
4022
4023 msgid ""
4024 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
4025 "content on the disc."
4026 msgstr ""
4027 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
4028 "celý obsah disku."
4029
4030 #, python-format
4031 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
4032 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
4033
4034 #, python-format
4035 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
4036 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať videá typu %s!"
4037
4038 msgid "This is step number 2."
4039 msgstr "Toto je druhý krok."
4040
4041 msgid "This is unsupported at the moment."
4042 msgstr "Táto funkcia ešte nie je podporovaná."
4043
4044 msgid "This plugin is installed."
4045 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
4046
4047 msgid "This plugin is not installed."
4048 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
4049
4050 msgid "This plugin will be installed."
4051 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
4052
4053 msgid "This plugin will be removed."
4054 msgstr "Tento modul sa odstráni."
4055
4056 msgid ""
4057 "This test checks for configured Nameservers.\n"
4058 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4059 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
4060 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
4061 "the \"Nameserver\" Configuration"
4062 msgstr ""
4063 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
4064 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
4065 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
4066 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
4067 "„konfigurácia servera DNS“"
4068
4069 msgid ""
4070 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
4071 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
4072 "- verify that a network cable is attached\n"
4073 "- verify that the cable is not broken"
4074 msgstr ""
4075 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
4076 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
4077 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
4078 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
4079
4080 msgid ""
4081 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
4082 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4083 "- no valid IP Address was found\n"
4084 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
4085 msgstr ""
4086 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
4087 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
4088 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
4089 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
4090
4091 msgid ""
4092 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
4093 "configuration with DHCP.\n"
4094 "If you get a \"disabled\" message:\n"
4095 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
4096 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
4097 "dialog.\n"
4098 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
4099 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
4100 msgstr ""
4101 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
4102 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
4103 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
4104 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
4105 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
4106 "karty.\n"
4107 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
4108 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
4109
4110 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
4111 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
4112
4113 msgid "Three"
4114 msgstr "Tri"
4115
4116 msgid "Threshold"
4117 msgstr "Prah"
4118
4119 msgid "Thu"
4120 msgstr "Št"
4121
4122 msgid "Thumbnails"
4123 msgstr "Zmenšeniny"
4124
4125 msgid "Thursday"
4126 msgstr "Štvrtok"
4127
4128 msgid "Time"
4129 msgstr "Čas"
4130
4131 msgid "Time/Date Input"
4132 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
4133
4134 msgid "Timer"
4135 msgstr "Časovač"
4136
4137 msgid "Timer Edit"
4138 msgstr "Úprava časovača"
4139
4140 msgid "Timer Editor"
4141 msgstr "Editor časovača"
4142
4143 msgid "Timer Type"
4144 msgstr "Úloha časovača"
4145
4146 msgid "Timer entry"
4147 msgstr "Položka časovača"
4148
4149 msgid "Timer log"
4150 msgstr "Záznam časovača"
4151
4152 msgid ""
4153 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4154 "Please recheck it!"
4155 msgstr ""
4156 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
4157 "Skontrolujte to!"
4158
4159 msgid "Timer sanity error"
4160 msgstr "Nerozumné časovanie"
4161
4162 msgid "Timer selection"
4163 msgstr "Voľba časovača"
4164
4165 msgid "Timer status:"
4166 msgstr "Stav časovača:"
4167
4168 msgid "Timeshift"
4169 msgstr "Časový posun"
4170
4171 msgid "Timeshift not possible!"
4172 msgstr "Časový posun nie je možný!"
4173
4174 msgid "Timeshift path..."
4175 msgstr "Cesta k časovému posunu..."
4176
4177 msgid "Timezone"
4178 msgstr "Časové pásmo"
4179
4180 msgid "Title"
4181 msgstr "Titul"
4182
4183 msgid "Title properties"
4184 msgstr "Vlastnosti titulu"
4185
4186 msgid "Titleset mode"
4187 msgstr "Režim sady titulov"
4188
4189 msgid ""
4190 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4191 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
4192 "stick.\n"
4193 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
4194 "for 10 seconds.\n"
4195 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4196 msgstr ""
4197 "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
4198 "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
4199 "USBstick.\n"
4200 "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
4201 "sekúnd.\n"
4202 "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi pomocníka."
4203
4204 msgid "Today"
4205 msgstr "Dnes"
4206
4207 msgid "Tone mode"
4208 msgstr "Tónový režim"
4209
4210 msgid "Toneburst"
4211 msgstr "tónový impulz"
4212
4213 msgid "Toneburst A/B"
4214 msgstr "tónový impulz A/B"
4215
4216 msgid "Track"
4217 msgstr "Stopa"
4218
4219 msgid "Translation"
4220 msgstr "Preklad"
4221
4222 msgid "Translation:"
4223 msgstr "Preklad:"
4224
4225 msgid "Transmission Mode"
4226 msgstr "Režim prenosu"
4227
4228 msgid "Transmission mode"
4229 msgstr "Režim prenosu"
4230
4231 msgid "Transponder"
4232 msgstr "Transpondér"
4233
4234 msgid "Transponder Type"
4235 msgstr "Typ transpondéra"
4236
4237 msgid "Tries left:"
4238 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
4239
4240 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4241 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
4242
4243 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4244 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
4245
4246 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4247 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
4248
4249 msgid "Tue"
4250 msgstr "Ut"
4251
4252 msgid "Tuesday"
4253 msgstr "Utorok"
4254
4255 msgid "Tune"
4256 msgstr "Naladiť"
4257
4258 msgid "Tune failed!"
4259 msgstr "Ladenie zlyhalo!"
4260
4261 msgid "Tuner"
4262 msgstr "Tuner"
4263
4264 msgid "Tuner "
4265 msgstr "Tuner "
4266
4267 msgid "Tuner Slot"
4268 msgstr "Otvor pre tuner"
4269
4270 msgid "Tuner configuration"
4271 msgstr "Nastavenie tunera"
4272
4273 msgid "Tuner status"
4274 msgstr "Stav tunera"
4275
4276 msgid "Turkish"
4277 msgstr "Turečtina"
4278
4279 msgid "Two"
4280 msgstr "Dva"
4281
4282 msgid "Type"
4283 msgstr "Typ"
4284
4285 msgid "Type of scan"
4286 msgstr "Druh vyhľadávania"
4287
4288 msgid "USALS"
4289 msgstr "USALS"
4290
4291 msgid "USB"
4292 msgstr "USB"
4293
4294 msgid "USB Stick"
4295 msgstr "Kľúč USB"
4296
4297 msgid "USB stick wizard"
4298 msgstr "Pomocník pre kľúč USB"
4299
4300 msgid "Ukrainian"
4301 msgstr "Ukrajinčina"
4302
4303 msgid ""
4304 "Unable to complete filesystem check.\n"
4305 "Error: "
4306 msgstr ""
4307 "Nemôžem dokončiť kontrolu systému súborov.\n"
4308 "Chyba: "
4309
4310 msgid ""
4311 "Unable to initialize harddisk.\n"
4312 "Error: "
4313 msgstr ""
4314 "Nemôžem inicializovať pevný disk.\n"
4315 "Chyba: "
4316
4317 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4318 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
4319
4320 msgid ""
4321 "Undo\n"
4322 "Install"
4323 msgstr ""
4324 "Späť\n"
4325 "(Inštalácia)"
4326
4327 msgid ""
4328 "Undo\n"
4329 "Remove"
4330 msgstr ""
4331 "Späť\n"
4332 "(Odstránenie)"
4333
4334 msgid "Unicable LNB"
4335 msgstr ""
4336
4337 msgid "Unicable Martix"
4338 msgstr ""
4339
4340 msgid "Universal LNB"
4341 msgstr "Univerzálny LNB"
4342
4343 msgid "Unmount failed"
4344 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
4345
4346 msgid "Unsupported"
4347 msgstr ""
4348
4349 msgid "Update"
4350 msgstr "Aktualizovať"
4351
4352 msgid "Updates your receiver's software"
4353 msgstr "Aktualizuje softvér prijímača"
4354
4355 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4356 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
4357
4358 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4359 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
4360
4361 msgid "Upgrade finished."
4362 msgstr "Aktualizácia je skončená."
4363
4364 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4365 msgstr "Aktualizácia je skončená. Chcete reštartovať Dreambox?"
4366
4367 msgid "Upgrading"
4368 msgstr "Aktualizujem"
4369
4370 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4371 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
4372
4373 msgid "Use"
4374 msgstr "Použiť"
4375
4376 msgid "Use DHCP"
4377 msgstr "Použiť DHCP"
4378
4379 msgid "Use Interface"
4380 msgstr "Použiť sieťový adaptér"
4381
4382 msgid "Use Power Measurement"
4383 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4384
4385 msgid "Use a gateway"
4386 msgstr "Použiť bránu"
4387
4388 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4389 msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
4390
4391 msgid "Use power measurement"
4392 msgstr "Použiť meranie spotreby"
4393
4394 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4395 msgstr "Na nastavenie siete použiť pomocníka siete\n"
4396
4397 msgid ""
4398 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4399 "\n"
4400 "Please set up tuner A"
4401 msgstr ""
4402 "Šípkou doľava a doprava zmeňte voľbu.\n"
4403 "\n"
4404 "Nastavte tuner A"
4405
4406 msgid ""
4407 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4408 "press OK."
4409 msgstr ""
4410 "Šípkami nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači vyberte voľbu. Potom stlačte "
4411 "tlačidlo OK."
4412
4413 msgid "Use this video enhancement settings?"
4414 msgstr "Použiť toto rozšírené nastavenie obrazu?"
4415
4416 msgid "Use time of currently running service"
4417 msgstr ""
4418
4419 msgid "Use usals for this sat"
4420 msgstr "Pre tento satelit použiť USALS"
4421
4422 msgid "Use wizard to set up basic features"
4423 msgstr "Použiť pomocníka pre nastavenie základných funkcií"
4424
4425 msgid "Used service scan type"
4426 msgstr "Typ vyhľadávania staníc"
4427
4428 msgid "User defined"
4429 msgstr "Užívateľsky definované"
4430
4431 msgid "Username"
4432 msgstr "Užívateľské meno"
4433
4434 msgid "VCR scart"
4435 msgstr "Scart videorekordéra"
4436
4437 msgid "VMGM (intro trailer)"
4438 msgstr ""
4439
4440 msgid "Vertical"
4441 msgstr "Zvislá"
4442
4443 msgid "Video Fine-Tuning"
4444 msgstr "Jemné nastavenie obrazu"
4445
4446 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4447 msgstr "Pomocník pre jemné nastavenie obrazu"
4448
4449 msgid "Video Output"
4450 msgstr "Výstup obrazu"
4451
4452 msgid "Video Setup"
4453 msgstr "Nastavenie obrazu"
4454
4455 msgid "Video Wizard"
4456 msgstr "Pomocník k obrazu"
4457
4458 msgid "Video enhancement preview"
4459 msgstr "Náhľad rozšíreného nastavenia obrazu"
4460
4461 msgid "Video enhancement settings"
4462 msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
4463
4464 msgid "Video enhancement setup"
4465 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
4466
4467 msgid ""
4468 "Video input selection\n"
4469 "\n"
4470 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4471 "input port).\n"
4472 "\n"
4473 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4474 msgstr ""
4475 "Voľba obrazového vstupu\n"
4476 "\n"
4477 "Stlačte tlačidlo OK, ak na televízore vidíte túto stranu (alebo zvoľte iný "
4478 "vstup).\n"
4479 "\n"
4480 "Nasledujúci vstup sa automaticky vyskúša o 10 sekúnd."
4481
4482 msgid "Video mode selection."
4483 msgstr "Voľba režimu obrazu"
4484
4485 msgid "Videoenhancement Setup"
4486 msgstr "Rozšírené nastavenia obrazu"
4487
4488 msgid "View Movies..."
4489 msgstr "Zobraziť filmy..."
4490
4491 msgid "View Photos..."
4492 msgstr "Zobraziť fotografie..."
4493
4494 msgid "View Rass interactive..."
4495 msgstr "Zobraziť RASS interaktívne..."
4496
4497 msgid "View Video CD..."
4498 msgstr "Zobraziť Video CD..."
4499
4500 msgid "View details"
4501 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
4502
4503 msgid "View list of available "
4504 msgstr "Zobraziť zoznam dostupnýchvzhľadov"
4505
4506 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4507 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení CommonInterface"
4508
4509 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4510 msgstr ""
4511 "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení zobrazenia a užívateľského rozhrania"
4512
4513 msgid "View list of available EPG extensions."
4514 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení EPG"
4515
4516 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4517 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení satelitného zariadenia"
4518
4519 msgid "View list of available communication extensions."
4520 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných komunikačných rozšírení"
4521
4522 msgid "View list of available default settings"
4523 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných predvolených nastavení"
4524
4525 msgid "View list of available multimedia extensions."
4526 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných multimediálnych rozšírení"
4527
4528 msgid "View list of available networking extensions"
4529 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných sieťových rozšírení"
4530
4531 msgid "View list of available recording extensions"
4532 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných rozšírení pre nahrávanie"
4533
4534 msgid "View list of available skins"
4535 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných vzhľadov"
4536
4537 msgid "View list of available software extensions"
4538 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných softvérových rozšírení"
4539
4540 msgid "View list of available system extensions"
4541 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných systémových rozšírení"
4542
4543 msgid "View teletext..."
4544 msgstr "Zobraziť teletext..."
4545
4546 msgid "Virtual KeyBoard"
4547 msgstr "Virtuálna klávesnica"
4548
4549 msgid "Voltage mode"
4550 msgstr "Napäťový režim"
4551
4552 msgid "Volume"
4553 msgstr "Hlasitosť"
4554
4555 msgid "W"
4556 msgstr "Z"
4557
4558 msgid "WEP"
4559 msgstr "WEP"
4560
4561 msgid "WPA"
4562 msgstr "WPA"
4563
4564 msgid "WPA or WPA2"
4565 msgstr "WPA alebo WPA2"
4566
4567 msgid "WPA2"
4568 msgstr "WPA2"
4569
4570 msgid "WSS on 4:3"
4571 msgstr "WSS pri 4:3"
4572
4573 msgid "Waiting"
4574 msgstr "Čakám"
4575
4576 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4577 msgstr "Varovať, ak voľné miesto poklesne pod (kB):"
4578
4579 msgid ""
4580 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4581 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4582 "Please press OK to begin."
4583 msgstr ""
4584 "Teraz vyskúšame, či váš televízor zobrazí toto rozlíšenie aj pri 50 Hz. Ak "
4585 "zostane obrazovka čierna, vyčkajte 20 sekúnd a prepne sa späť na 60 Hz.\n"
4586 "Stlačením tlačidla OK začnete."
4587
4588 msgid "Wed"
4589 msgstr "St"
4590
4591 msgid "Wednesday"
4592 msgstr "Streda"
4593
4594 msgid "Weekday"
4595 msgstr "Pracovný deň"
4596
4597 msgid ""
4598 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4599 "\n"
4600 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4601 "cut'.\n"
4602 "\n"
4603 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4604 msgstr ""
4605 "Vitajte v strihovom editore.\n"
4606 "\n"
4607 "Nájdite začiatok materiálu, ktorý chcete vystrihnúť. Stlačte OK, zvoľte "
4608 "„začiatok strihu“\n"
4609 "\n"
4610 "Potom nájdite koniec, stlačte OK, zvoľte „koniec strihu“ To je všetko."
4611
4612 msgid ""
4613 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4614 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4615 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4616 msgstr ""
4617 "Víta vás pomocník pre aktualizáciu image. Pomôže vám pri aktualizácii "
4618 "firmvéru v Dreamboxe umožnením zálohovania aktuálnych nastavení a stručným "
4619 "vysvetlením, ako aktualizovať firmvér."
4620
4621 msgid ""
4622 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4623 "\n"
4624 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4625 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
4626 "cleaned up.\n"
4627 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4628 msgstr ""
4629
4630 msgid ""
4631 "Welcome.\n"
4632 "\n"
4633 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
4634 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4635 "\n"
4636 "Press OK to start configuring your network"
4637 msgstr ""
4638
4639 msgid ""
4640 "Welcome.\n"
4641 "\n"
4642 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4643 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4644 msgstr ""
4645 "Vitajte.\n"
4646 "\n"
4647 "Tento úvodný pomocník vám pomôže so základnými nastaveniami Dreamboxa.\n"
4648 "Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači prejdite do ďalšieho kroku."
4649
4650 msgid "Welcome..."
4651 msgstr "Vitajte..."
4652
4653 msgid "West"
4654 msgstr "západne"
4655
4656 msgid "What do you want to scan?"
4657 msgstr "Čo chcete vyhľadať?"
4658
4659 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4660 msgstr "Čo urobiť s odoslanými správami o zrútení?"
4661
4662 msgid ""
4663 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4664 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4665 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4666 "automatically!\n"
4667 "\n"
4668 "Really do a factory reset?"
4669 msgstr ""
4670 "Keď resetujete na továrenské nastavenia, stratíte všetky konfiguračné dáta\n"
4671 "(vrátane buketov, staníc, údajov o satelitoch...)\n"
4672 "Po skončení prechodu na továrenské nastavenia sa prijímač automaticky "
4673 "reštartuje!\n"
4674 "\n"
4675 "Naozaj chcete resetovať na továrenské nastavenia?"
4676
4677 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4678 msgstr "Kam chcete zálohovať svoje nastavenia?"
4679
4680 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4681 msgstr "Kam uložiť dočasné záznamy s posunom času?"
4682
4683 msgid "Wireless"
4684 msgstr "Bezdrôtovo"
4685
4686 msgid "Wireless LAN"
4687 msgstr ""
4688
4689 msgid "Wireless Network"
4690 msgstr "Bezdrôtová sieť"
4691
4692 msgid "Wireless Network State"
4693 msgstr ""
4694
4695 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4696 msgstr "Chyba zápisu pri nahrávaní. Plný disk?\n"
4697
4698 msgid "Write failed!"
4699 msgstr "Zápis zlyhal!"
4700
4701 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4702 msgstr "Zápis súboru .NFI do pamäte flash je skončený."
4703
4704 msgid "YPbPr"
4705 msgstr "YPbPr"
4706
4707 msgid "Year"
4708 msgstr "Rok"
4709
4710 msgid "Yes"
4711 msgstr "Áno"
4712
4713 msgid "Yes, and delete this movie"
4714 msgstr "Áno, a zmazať tento film"
4715
4716 msgid "Yes, and don't ask again"
4717 msgstr "Áno, a nepýtať sa znova"
4718
4719 msgid "Yes, backup my settings!"
4720 msgstr "Áno, zálohovať nastavenia!"
4721
4722 msgid "Yes, do a manual scan now"
4723 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať ručne"
4724
4725 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4726 msgstr "Áno, teraz vyhľadávať automaticky"
4727
4728 msgid "Yes, do another manual scan now"
4729 msgstr "Áno, teraz vyhľadať ručne iné"
4730
4731 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4732 msgstr "Áno, teraz vypnúť"
4733
4734 msgid "Yes, restore the settings now"
4735 msgstr "Áno, teraz obnoviť nastavenia"
4736
4737 msgid "Yes, returning to movie list"
4738 msgstr "Áno, vrátiť sa do zoznamu filmov"
4739
4740 msgid "Yes, view the tutorial"
4741 msgstr "Áno, prezrieť si tutoriál"
4742
4743 msgid "You can cancel the installation."
4744 msgstr "Môžete zrušiť inštaláciu."
4745
4746 msgid "You can cancel the removal."
4747 msgstr "Môžete zrušiť odstránenie."
4748
4749 msgid ""
4750 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4751 "want to be installed."
4752 msgstr ""
4753 "Teraz si môžete vybrať predvolené nastavenia. Zvoľte si nastavenia, ktoré "
4754 "chcete nainštalovať."
4755
4756 msgid "You can choose, what you want to install..."
4757 msgstr "Môžete si vybrať, čo chcete nainštalovať."
4758
4759 msgid "You can install this plugin."
4760 msgstr "Môžete nainštalovať modul."
4761
4762 msgid "You can remove this plugin."
4763 msgstr "Tento modul môžete zmazať!"
4764
4765 msgid "You cannot delete this!"
4766 msgstr "Toto nemôžete zmazať!"
4767
4768 msgid "You chose not to install any default services lists."
4769 msgstr "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne zoznamy predvolených staníc."
4770
4771 msgid ""
4772 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4773 "default settings later in the settings menu."
4774 msgstr ""
4775 "Vybrali ste si nenainštalovať žiadne predvolené nastavenia. Môžete ich však "
4776 "nainštalovať neskôr v menu nastavení."
4777
4778 msgid ""
4779 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4780 msgstr ""
4781 "Vybrali ste si nenainštalovať nič. Stlačením tlačidla OK ukončíte pomocníka "
4782 "s inštaláciou."
4783
4784 msgid ""
4785 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4786 "harddisk is not an option for you."
4787 msgstr ""
4788 "Zdá sa, že v Dreamboxe nemáte pevný disk, preto zálohovanie na pevný disk "
4789 "nie je pre vás správnou voľbou."
4790
4791 msgid ""
4792 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4793 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4794 "to the harddisk!\n"
4795 "Please press OK to start the backup now."
4796 msgstr ""
4797 "Vybrali ste si zálohovanie na kartu CF. Karta musí byť v otvore. "
4798 "Nekontrolujeme, či sa teraz naozaj používa, preto radšej zálohujte na pevný "
4799 "disk.\n"
4800 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4801
4802 msgid ""
4803 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4804 "Please press OK to start the backup now."
4805 msgstr ""
4806 "Vybrali ste si zálohovanie na USB. Lepšie je zálohovať na pevný disk.\n"
4807 "Stlačením tlačidla OK spustíte zálohovanie."
4808
4809 msgid ""
4810 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4811 "backup now."
4812 msgstr ""
4813 "Vybrali ste si zálohovanie na pevný disk. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4814 "zálohovanie."
4815
4816 msgid ""
4817 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4818 "now."
4819 msgstr ""
4820 "Vybrali ste si zálohovanie nastavení. Stlačením tlačidla OK spustíte "
4821 "zálohovanie."
4822
4823 msgid ""
4824 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4825 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4826 msgstr ""
4827 "Zvolili ste si vytvorenie nového bootovateľného USB kľúča pre zápis .NFI. "
4828 "Pritom sa vytvorí nová partícia na kľúči a stratíte všetky dáta, ktoré sú na "
4829 "ňom."
4830
4831 msgid ""
4832 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4833 "restore. Please press OK to start the restore now."
4834 msgstr ""
4835 "Vybrali ste si obnovu nastavení. Po obnovení sa Enigma2 reštartuje. "
4836 "Stlačením tlačidla OK spustíte obnovu."
4837
4838 #, python-format
4839 msgid "You have to wait %s!"
4840 msgstr "Musíte čakať %s!"
4841
4842 msgid ""
4843 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4844 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4845 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4846 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4847 "your settings."
4848 msgstr ""
4849 "Musíte mať počítač pripojený k Dreamboxu. Ak potrebujete ďalšie pokyny, "
4850 "navštívte webovú stránku http://www.dm7025.de.\n"
4851 "Dreambox sa teraz zastaví. Po splnení aktualizačných pokynov z webovej "
4852 "stránky vás nový firmvér požiada o obnovu nastavení."
4853
4854 msgid ""
4855 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4856 "\n"
4857 "Do you want to set the pin now?"
4858 msgstr ""
4859 "Musíte nastaviť kód PIN a skryť ho pred deťmi.\n"
4860 "\n"
4861 "Chcete teraz nastaviť kód PIN?"
4862
4863 msgid ""
4864 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4865 "\n"
4866 "Your internet connection is working now.\n"
4867 "\n"
4868 "Please press OK to continue."
4869 msgstr ""
4870
4871 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4872 msgstr ""
4873 "Dreambox sa reštartuje, keď stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
4874
4875 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4876 msgstr "Televízor funguje s kmitočtom 50 Hz. Prima!"
4877
4878 msgid ""
4879 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4880 "process."
4881 msgstr ""
4882 "Zálohovanie sa podarilo.Teraz vysvetlíme ďalší postup pri aktualizácii."
4883
4884 msgid ""
4885 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4886 "blank dual layer DVD!"
4887 msgstr ""
4888 "Zostava presahuje kapacitu jednovrstvového média. Potrebujete prázdny "
4889 "dvojvrstvový disk DVD!"
4890
4891 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4892 msgstr "Dreambox sa vypína. Nevzďaľujte sa..."
4893
4894 msgid ""
4895 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4896 "try again."
4897 msgstr ""
4898 "Dreambox nie je správne pripojený do internetu. Skontrolujte a skúste znova."
4899
4900 msgid "Your email address:"
4901 msgstr "Vaša e-mailová adresa:"
4902
4903 msgid ""
4904 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4905 "Press OK to start upgrade."
4906 msgstr ""
4907 "Firmvér frontprocesora sa musí aktualizovať.\n"
4908 "Stlačením tlačidla OK spustíte aktualizáciu."
4909
4910 msgid ""
4911 "Your internet connection is not working!\n"
4912 "Please choose what you want to do next."
4913 msgstr ""
4914
4915 msgid "Your name (optional):"
4916 msgstr "Vaše meno (voliteľne):"
4917
4918 msgid "Your network configuration has been activated."
4919 msgstr "Nastavenie siete bolo aktivované."
4920
4921 msgid ""
4922 "Your network configuration has been activated.\n"
4923 "A second configured interface has been found.\n"
4924 "\n"
4925 "Do you want to disable the second network interface?"
4926 msgstr ""
4927 "Nastavenie siete bolo aktivované..\n"
4928 "Bolo zistené ďalšie nakonfigurované rozhranie.\n"
4929 "\n"
4930 "Chcete vypnúť druhé sieťové rozhranie?"
4931
4932 msgid ""
4933 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
4934 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
4935 "\n"
4936 "Please choose what you want to do next."
4937 msgstr ""
4938
4939 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4940 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred nastavovania motora?"
4941
4942 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4943 msgstr "Prepnúť späť na stanicu spred hľadania satelitu?"
4944
4945 msgid "[alternative edit]"
4946 msgstr "[úprava alternatív]"
4947
4948 msgid "[bouquet edit]"
4949 msgstr "[úprava buketu]"
4950
4951 msgid "[favourite edit]"
4952 msgstr "[úprava obľúbených]"
4953
4954 msgid "[move mode]"
4955 msgstr "[presun]"
4956
4957 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4958 msgstr "GUI na priradenie staníc a poskytovateľov k modulom CI"
4959
4960 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4961 msgstr "GUI na priradenie staníc, poskytovateľov a CAId k modulom CI"
4962
4963 msgid "abort alternatives edit"
4964 msgstr "zrušiť úpravu alternatív"
4965
4966 msgid "abort bouquet edit"
4967 msgstr "zrušiť úpravu buketu"
4968
4969 msgid "abort favourites edit"
4970 msgstr "zrušiť úpravu obľúbených"
4971
4972 msgid "about to start"
4973 msgstr "hneď začne"
4974
4975 msgid "activate current configuration"
4976 msgstr "aktivovať aktuálne nastavenie"
4977
4978 msgid "add Provider"
4979 msgstr "pridať poskytovateľa"
4980
4981 msgid "add Service"
4982 msgstr "pridať stanicu"
4983
4984 msgid "add a nameserver entry"
4985 msgstr "pridať DNS"
4986
4987 msgid "add alternatives"
4988 msgstr "pridať alternatívy"
4989
4990 msgid "add bookmark"
4991 msgstr "pridať záložku"
4992
4993 msgid "add bouquet"
4994 msgstr "pridať buket"
4995
4996 msgid "add directory to playlist"
4997 msgstr "pridať adresár do zoznamu prehrávok"
4998
4999 msgid "add file to playlist"
5000 msgstr "pridať súbor do zoznamu prehrávok"
5001
5002 msgid "add files to playlist"
5003 msgstr "pridať súbory do zoznamu prehrávok"
5004
5005 msgid "add marker"
5006 msgstr "pridať značku"
5007
5008 msgid "add recording (enter recording duration)"
5009 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte dobu záznamu)"
5010
5011 msgid "add recording (enter recording endtime)"
5012 msgstr "pridať nahrávanie (zadajte čas ukončenia)"
5013
5014 msgid "add recording (indefinitely)"
5015 msgstr "pridať nahrávanie (nekonečné)"
5016
5017 msgid "add recording (stop after current event)"
5018 msgstr "pridať nahrávanie (zastaviť po aktuálnej udalosti)"
5019
5020 msgid "add service to bouquet"
5021 msgstr "pridať stanicu do buketu"
5022
5023 msgid "add service to favourites"
5024 msgstr "pridať stanicu do obľúbených"
5025
5026 msgid "add to parental protection"
5027 msgstr "pridať k rodičovskej zámke"
5028
5029 msgid "advanced"
5030 msgstr "rozšírené"
5031
5032 msgid "alphabetic sort"
5033 msgstr "triediť podľa abecedy"
5034
5035 msgid ""
5036 "are you sure you want to restore\n"
5037 "following backup:\n"
5038 msgstr ""
5039 "naozaj chcete obnoviť\n"
5040 "z tejto zálohy:\n"
5041
5042 msgid "assigned CAIds"
5043 msgstr "priradené CAIdy"
5044
5045 msgid "assigned CAIds:"
5046 msgstr "priradené CAIdy"
5047
5048 msgid "assigned Services/Provider"
5049 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
5050
5051 msgid "assigned Services/Provider:"
5052 msgstr "priradené služby a poskytovatelia"
5053
5054 #, python-format
5055 msgid "audio track (%s) format"
5056 msgstr "formát zvukovej stopy (%s)"
5057
5058 #, python-format
5059 msgid "audio track (%s) language"
5060 msgstr "jazyk zvukovej stopy (%s)"
5061
5062 msgid "audio tracks"
5063 msgstr "zvukové stopy"
5064
5065 msgid "auto"
5066 msgstr "auto"
5067
5068 msgid "available"
5069 msgstr "dostupné."
5070
5071 msgid "back"
5072 msgstr "späť"
5073
5074 msgid "background image"
5075 msgstr "obraz v pozadí"
5076
5077 msgid "backgroundcolor"
5078 msgstr "farba pozadia"
5079
5080 msgid "better"
5081 msgstr "lepšie"
5082
5083 msgid "black"
5084 msgstr "čierna"
5085
5086 msgid "blacklist"
5087 msgstr "čierna listina"
5088
5089 msgid "blue"
5090 msgstr "modrá"
5091
5092 #, python-format
5093 msgid "burn audio track (%s)"
5094 msgstr "napáliť zvukovú stopu (%s)"
5095
5096 msgid "change recording (duration)"
5097 msgstr "zmeniť nahrávanie (trvanie)"
5098
5099 msgid "change recording (endtime)"
5100 msgstr "zmeniť nahrávanie (čas ukončenia)"
5101
5102 msgid "chapters"
5103 msgstr "kapitoly"
5104
5105 msgid "choose destination directory"
5106 msgstr "zvoliť cieľový adresár"
5107
5108 msgid "circular left"
5109 msgstr "kruhová ľavá"
5110
5111 msgid "circular right"
5112 msgstr "kruhová pravá"
5113
5114 msgid "clear playlist"
5115 msgstr "vymazať zoznam prehrávok"
5116
5117 msgid "complex"
5118 msgstr "komplexné"
5119
5120 msgid "config menu"
5121 msgstr "menu nast."
5122
5123 msgid "confirmed"
5124 msgstr "potvrdené"
5125
5126 msgid "connected"
5127 msgstr "pripojené"
5128
5129 msgid "continue"
5130 msgstr "pokrač."
5131
5132 msgid "copy to bouquets"
5133 msgstr "skopírovať do buketov"
5134
5135 msgid "could not be removed"
5136 msgstr "nedá sa odstrániť"
5137
5138 msgid "create directory"
5139 msgstr "vytvoriť adresár"
5140
5141 msgid "daily"
5142 msgstr "denne"
5143
5144 msgid "day"
5145 msgstr "deň"
5146
5147 msgid "delete"
5148 msgstr "Zmazať"
5149
5150 msgid "delete cut"
5151 msgstr "zmazať strih"
5152
5153 msgid "delete file"
5154 msgstr "zmazať súbor"
5155
5156 msgid "delete playlist entry"
5157 msgstr "zmazať položku zoznamu prehrávok"
5158
5159 msgid "delete saved playlist"
5160 msgstr "zmazať uložený zoznam prehrávok"
5161
5162 msgid "delete..."
5163 msgstr "zmazať..."
5164
5165 msgid "disable"
5166 msgstr "zrušiť"
5167
5168 msgid "disable move mode"
5169 msgstr "zrušiť presun"
5170
5171 msgid "disabled"
5172 msgstr "zrušené"
5173
5174 msgid "disconnected"
5175 msgstr "odpojené"
5176
5177 msgid "do not change"
5178 msgstr "nemeniť"
5179
5180 msgid "do nothing"
5181 msgstr "nič nerobiť"
5182
5183 msgid "don't record"
5184 msgstr "nenahrávať"
5185
5186 msgid "done!"
5187 msgstr "Hotovo!"
5188
5189 msgid "edit alternatives"
5190 msgstr "upraviť alternatívy"
5191
5192 msgid "empty"
5193 msgstr "prázdne"
5194
5195 msgid "enable"
5196 msgstr "zapnúť"
5197
5198 msgid "enable bouquet edit"
5199 msgstr "zapnúť úpravu buketu"
5200
5201 msgid "enable favourite edit"
5202 msgstr "zapnúť úpravu obľúbených"
5203
5204 msgid "enable move mode"
5205 msgstr "zapnúť presun"
5206
5207 msgid "enabled"
5208 msgstr "zapnuté"
5209
5210 msgid "end alternatives edit"
5211 msgstr "skončiť úpravu alternatív"
5212
5213 msgid "end bouquet edit"
5214 msgstr "skončiť úpravu buketu"
5215
5216 msgid "end cut here"
5217 msgstr "strih končí tu"
5218
5219 msgid "end favourites edit"
5220 msgstr "skončiť úpravu obľúbených"
5221
5222 msgid "enigma2 and network"
5223 msgstr "enigma2 a sieť"
5224
5225 msgid "enter hidden network SSID"
5226 msgstr ""
5227
5228 msgid "equal to"
5229 msgstr "rovná sa"
5230
5231 msgid "exceeds dual layer medium!"
5232 msgstr "Presahuje kapacitu dvojvrstvového DVD!"
5233
5234 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5235 msgstr "zatvoriť prehrávač DVD alebo sa vrátiť do správcu súborov"
5236
5237 msgid "exit mediaplayer"
5238 msgstr "zatvoriť prehrávač médií"
5239
5240 msgid "exit movielist"
5241 msgstr "zatvoriť zoznam filmov"
5242
5243 msgid "exit nameserver configuration"
5244 msgstr "zatvoriť nastavovanie DNS"
5245
5246 msgid "exit network adapter configuration"
5247 msgstr "zatvoriť nastavovanie sieťového adaptéra"
5248
5249 msgid "exit network adapter setup menu"
5250 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťového adaptéra"
5251
5252 msgid "exit network interface list"
5253 msgstr "zatvoriť zoznam sieťových rozhraní"
5254
5255 msgid "exit networkadapter setup menu"
5256 msgstr "zatvoriť menu nastavení sieťových rozhraní"
5257
5258 msgid "failed"
5259 msgstr "zlyhalo"
5260
5261 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5262 msgstr "formáty súborov (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5263
5264 msgid "filename"
5265 msgstr "názov súboru"
5266
5267 msgid "fine-tune your display"
5268 msgstr "jemné nastavenie obrazu"
5269
5270 msgid "forward to the next chapter"
5271 msgstr "preskočiť na ďalšiu kapitolu"
5272
5273 msgid "free"
5274 msgstr "voľných"
5275
5276 msgid "free diskspace"
5277 msgstr "voľného miesta na disku"
5278
5279 msgid "go to deep standby"
5280 msgstr "prejsť do vypnutia"
5281
5282 msgid "go to standby"
5283 msgstr "prejsť do pohotovostného režimu"
5284
5285 msgid "grab this frame as bitmap"
5286 msgstr "zachytiť toto políčko ako bitmapu"
5287
5288 msgid "green"
5289 msgstr "zelená"
5290
5291 msgid "hear radio..."
5292 msgstr "počúvať rádio..."
5293
5294 msgid "help..."
5295 msgstr "pomoc..."
5296
5297 msgid "hidden network"
5298 msgstr "skrytá sieť"
5299
5300 msgid "hidden..."
5301 msgstr ""
5302
5303 msgid "hide extended description"
5304 msgstr "skryť rozšírené opisy"
5305
5306 msgid "hide player"
5307 msgstr "skryť prehrávač"
5308
5309 msgid "horizontal"
5310 msgstr "vodorovná"
5311
5312 msgid "hour"
5313 msgstr "hodina"
5314
5315 msgid "hours"
5316 msgstr "hodiny"
5317
5318 msgid "immediate shutdown"
5319 msgstr "ihneď vypnúť"
5320
5321 #, python-format
5322 msgid ""
5323 "incoming call!\n"
5324 "%s calls on %s!"
5325 msgstr ""
5326 "Prichádzajúci hovor!\n"
5327 "%s volá %s!"
5328
5329 msgid "init module"
5330 msgstr "inic. modul"
5331
5332 msgid "init modules"
5333 msgstr "inic. moduly"
5334
5335 msgid "insert mark here"
5336 msgstr "sem vložiť značku"
5337
5338 msgid "jump back to the previous title"
5339 msgstr "skok vzad na predchádzajúci titul"
5340
5341 msgid "jump forward to the next title"
5342 msgstr "skok vpred na nasledujúci titul"
5343
5344 msgid "jump to listbegin"
5345 msgstr "skok na začiatok zoznamu"
5346
5347 msgid "jump to listend"
5348 msgstr "skok na koniec zoznamu"
5349
5350 msgid "jump to next marked position"
5351 msgstr "skok na nasledujúce označené miesto"
5352
5353 msgid "jump to previous marked position"
5354 msgstr "skok na predchádzajúce označené miesto"
5355
5356 msgid "leave movie player..."
5357 msgstr "opustiť prehrávač médií..."
5358
5359 msgid "left"
5360 msgstr "doľava"
5361
5362 msgid "length"
5363 msgstr "dĺžka"
5364
5365 msgid "list style compact"
5366 msgstr "kompaktný zoznam"
5367
5368 msgid "list style compact with description"
5369 msgstr "kompaktný zoznam s opisom"
5370
5371 msgid "list style default"
5372 msgstr "predvolený zoznam"
5373
5374 msgid "list style single line"
5375 msgstr "jednoriadkový zoznam"
5376
5377 msgid "load playlist"
5378 msgstr "nahrať zoznam prehrávok"
5379
5380 msgid "locked"
5381 msgstr "zachytený"
5382
5383 msgid "loopthrough to"
5384 msgstr "prepojiť s"
5385
5386 msgid "manual"
5387 msgstr "ručne"
5388
5389 msgid "menu"
5390 msgstr "menu"
5391
5392 msgid "menulist"
5393 msgstr "zoznam menu"
5394
5395 msgid "mins"
5396 msgstr "min"
5397
5398 msgid "minute"
5399 msgstr "minúta"
5400
5401 msgid "minutes"
5402 msgstr "minút"
5403
5404 msgid "month"
5405 msgstr "mesiac"
5406
5407 msgid "move PiP to main picture"
5408 msgstr "presunúť PiP do hlavného obrazu"
5409
5410 msgid "move down to last entry"
5411 msgstr "nadol na poslednú položku"
5412
5413 msgid "move down to next entry"
5414 msgstr "nadol na nasledujúcu položku"
5415
5416 msgid "move up to first entry"
5417 msgstr "nahor na prvú položku"
5418
5419 msgid "move up to previous entry"
5420 msgstr "nahor na predchádzajúcu položku"
5421
5422 msgid "movie list"
5423 msgstr "zoznam filmov"
5424
5425 msgid "multinorm"
5426 msgstr "viacnormový"
5427
5428 msgid "never"
5429 msgstr "nikdy"
5430
5431 msgid "next channel"
5432 msgstr "nasledujúca stanica"
5433
5434 msgid "next channel in history"
5435 msgstr "nasledujúca stanica v histórii"
5436
5437 msgid "no"
5438 msgstr "nie"
5439
5440 msgid "no CAId selected"
5441 msgstr "nie je zvolený CAId"
5442
5443 msgid "no CI slots found"
5444 msgstr "nenájdené otvory CI"
5445
5446 msgid "no HDD found"
5447 msgstr "nenájdený pevný disk"
5448
5449 msgid "no Services/Providers selected"
5450 msgstr "žiadne služby a poskytovatelia nie sú zvolené"
5451
5452 msgid "no module found"
5453 msgstr "Nenájdený modul"
5454
5455 msgid "no standby"
5456 msgstr "žiadny pohotovostný režim"
5457
5458 msgid "no timeout"
5459 msgstr "žiadny časový limit"
5460
5461 msgid "none"
5462 msgstr "žiadne"
5463
5464 msgid "not locked"
5465 msgstr "nie je signál"
5466
5467 msgid "not used"
5468 msgstr "nepoužité"
5469
5470 msgid "nothing connected"
5471 msgstr "nič nie je pripojené"
5472
5473 msgid "of a DUAL layer medium used."
5474 msgstr "dvojvrstvového média využitých."
5475
5476 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5477 msgstr "jednovrstvového média využitých."
5478
5479 msgid "off"
5480 msgstr "vyp."
5481
5482 msgid "on"
5483 msgstr "zap."
5484
5485 msgid "on READ ONLY medium."
5486 msgstr "na nezapisovateľné médium."
5487
5488 msgid "once"
5489 msgstr "raz"
5490
5491 msgid "open nameserver configuration"
5492 msgstr "otvoriť nastavenia DNS"
5493
5494 msgid "open servicelist"
5495 msgstr "otvoriť zoznam staníc"
5496
5497 msgid "open servicelist(down)"
5498 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nadol)"
5499
5500 msgid "open servicelist(up)"
5501 msgstr "zobraziť zoznam staníc (nahor)"
5502
5503 msgid "open virtual keyboard input help"
5504 msgstr "otvoriť pomocníka k virtuálnej klávesnici"
5505
5506 msgid "pass"
5507 msgstr ""
5508
5509 msgid "pause"
5510 msgstr "pauza"
5511
5512 msgid "play entry"
5513 msgstr "prehrať"
5514
5515 msgid "play from next mark or playlist entry"
5516 msgstr "prehrať od nasledujúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5517
5518 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5519 msgstr "prehrať od predchádzajúcej značky alebo položky zoznamu prehrávok"
5520
5521 msgid "please press OK when ready"
5522 msgstr "Keď budete pripravení, stlačte tlačidlo OK."
5523
5524 msgid "please wait, loading picture..."
5525 msgstr "Čakajte, nahrávam obraz..."
5526
5527 msgid "previous channel"
5528 msgstr "predchádzajúca stanica"
5529
5530 msgid "previous channel in history"
5531 msgstr "predchádzajúca stanica v histórii"
5532
5533 msgid "record"
5534 msgstr "nahrať"
5535
5536 msgid "recording..."
5537 msgstr "nahrávam..."
5538
5539 msgid "red"
5540 msgstr "červená"
5541
5542 msgid "remove a nameserver entry"
5543 msgstr "odstrániť DNS"
5544
5545 msgid "remove after this position"
5546 msgstr "odstrániť po tejto pozícii"
5547
5548 msgid "remove all alternatives"
5549 msgstr "odstrániť všetky alternatívy"
5550
5551 msgid "remove all new found flags"
5552 msgstr "odstrániť všetky značky pre novonájdené"
5553
5554 msgid "remove before this position"
5555 msgstr "odstrániť pred touto pozíciou"
5556
5557 msgid "remove bookmark"
5558 msgstr "odstrániť záložku"
5559
5560 msgid "remove directory"
5561 msgstr "odstrániť adresár"
5562
5563 msgid "remove entry"
5564 msgstr "odstrániť položku"
5565
5566 msgid "remove from parental protection"
5567 msgstr "odstrániť z rodičovskej zámky"
5568
5569 msgid "remove new found flag"
5570 msgstr "odstrániť značku novonájdenej stanice"
5571
5572 msgid "remove selected satellite"
5573 msgstr "odstrániť zvolený satelit"
5574
5575 msgid "remove this mark"
5576 msgstr "odstrániť túto značku"
5577
5578 msgid "repeat playlist"
5579 msgstr "zopakovať zoznam prehrávok"
5580
5581 msgid "repeated"
5582 msgstr "opakované"
5583
5584 msgid "rewind to the previous chapter"
5585 msgstr "previnúť na predchádzajúcu kapitolu"
5586
5587 msgid "right"
5588 msgstr "doprava"
5589
5590 msgid "save last directory on exit"
5591 msgstr "pri ukončení uložiť posledný adresár"
5592
5593 msgid "save playlist"
5594 msgstr "uložiť zoznam prehrávok"
5595
5596 msgid "save playlist on exit"
5597 msgstr "pri ukončení uložiť zoznam prehrávok"
5598
5599 msgid "scan done!"
5600 msgstr "Vyhľadávanie skončené!"
5601
5602 #, python-format
5603 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5604 msgstr "Vyhľadávanie prebieha - %d%% hotových!"
5605
5606 msgid "scan state"
5607 msgstr "stav vyhľadávania"
5608
5609 msgid "second"
5610 msgstr "sekunda"
5611
5612 msgid "second cable of motorized LNB"
5613 msgstr "druhý kábel motorizovaného LNB"
5614
5615 msgid "seconds"
5616 msgstr "sekúnd"
5617
5618 msgid "select"
5619 msgstr "zvoliť"
5620
5621 msgid "select .NFI flash file"
5622 msgstr "zvoliť súbor .NFI"
5623
5624 msgid "select CAId"
5625 msgstr "zvoliť CAId"
5626
5627 msgid "select CAId's"
5628 msgstr "zvoliť CAIdy"
5629
5630 msgid "select image from server"
5631 msgstr "zvoliť image zo servera"
5632
5633 msgid "select interface"
5634 msgstr "zvoliť rozhranie"
5635
5636 msgid "select menu entry"
5637 msgstr "zvoliť položku menu"
5638
5639 msgid "select movie"
5640 msgstr "zvoliť film"
5641
5642 msgid "select the movie path"
5643 msgstr "zvoliť cestu k filmu"
5644
5645 msgid "service pin"
5646 msgstr "PIN stanice"
5647
5648 msgid "setup pin"
5649 msgstr "PIN nastavenia"
5650
5651 msgid "show DVD main menu"
5652 msgstr "zobraziť hlavné menu DVD"
5653
5654 msgid "show EPG..."
5655 msgstr "zobraziť EPG..."
5656
5657 msgid "show Infoline"
5658 msgstr "zobraziť informácie"
5659
5660 msgid "show all"
5661 msgstr "zobraziť všetko"
5662
5663 msgid "show alternatives"
5664 msgstr "zobraziť alternatívy"
5665
5666 msgid "show event details"
5667 msgstr "zobraziť údaje o udalosti"
5668
5669 msgid "show extended description"
5670 msgstr "zobraziť rozšírený opis"
5671
5672 msgid "show first selected tag"
5673 msgstr "zobraziť prvý zvolený štítok"
5674
5675 msgid "show second selected tag"
5676 msgstr "zobraziť druhý zvolený štítok"
5677
5678 msgid "show shutdown menu"
5679 msgstr "zobraziť menu vypnutia"
5680
5681 msgid "show single service EPG..."
5682 msgstr "zobraziť jednoduché EPG..."
5683
5684 msgid "show tag menu"
5685 msgstr "zobraziť menu štítkov"
5686
5687 msgid "show transponder info"
5688 msgstr "zobraziť infor. o transpondéri"
5689
5690 msgid "shuffle playlist"
5691 msgstr "premiešať zoznam prehrávok"
5692
5693 msgid "shutdown"
5694 msgstr "vypnúť"
5695
5696 msgid "simple"
5697 msgstr "jednoduché"
5698
5699 msgid "skip backward"
5700 msgstr "skok vzad"
5701
5702 msgid "skip backward (enter time)"
5703 msgstr "skok vzad (zadajte čas)"
5704
5705 msgid "skip forward"
5706 msgstr "skok vpred"
5707
5708 msgid "skip forward (enter time)"
5709 msgstr "skok vpred (zadajte čas)"
5710
<