[DVDBurn] usability improvements: title list layout, bottom info area, consistency...
[enigma2.git] / po / sv.po
1 # German translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-11-05 18:09+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-10-12 11:27+0100\n"
12 "Last-Translator: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: WeeGull <weegull@hotmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
19 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-15\n"
20 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Avancerade val och inställningar."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Tryck OK och vänligen vänta!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Backup av din Dreamboxs inställningar."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Ändra uppgraderingskällas adress."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Online update of your Dreambox software."
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Online uppdatering av din Dreamboxs mjukvara."
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Press OK on your remote control to continue."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Tryck OK på fjärrkontrollen för att forsätta."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Restore your Dreambox settings."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Återskapa din Dreamboxs inställningar."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox with a new firmware."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Återskapa din reambox med en ny firmware."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your backups by date."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Återskapa med datum på backup."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Scan for local packages and install them."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Sök efter lokala paket och installera dem."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Select your backup device.\n"
95 "Current device: "
96 msgstr ""
97 "\n"
98 "Välj din backupenhet.\n"
99 "Nuvarande enhet: "
100
101 msgid ""
102 "\n"
103 "System will restart after the restore!"
104 msgstr ""
105 "\n"
106 "Systemet kommer starta om efter återläsningen!"
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "View, install and remove available or installed packages."
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "Visa, installera och ta bort tillgängliga eller installerade paket."
114
115 msgid " "
116 msgstr " "
117
118 msgid " extensions."
119 msgstr " utökningar."
120
121 msgid " packages selected."
122 msgstr " valda paket."
123
124 msgid " updates available."
125 msgstr " Uppdateringar tillgängliga."
126
127 msgid " wireless networks found!"
128 msgstr ""
129
130 msgid "#000000"
131 msgstr ""
132
133 msgid "#0064c7"
134 msgstr ""
135
136 msgid "#25062748"
137 msgstr ""
138
139 msgid "#389416"
140 msgstr ""
141
142 msgid "#80000000"
143 msgstr ""
144
145 msgid "#80ffffff"
146 msgstr ""
147
148 msgid "#bab329"
149 msgstr ""
150
151 msgid "#f23d21"
152 msgstr ""
153
154 msgid "#ffffff"
155 msgstr ""
156
157 msgid "#ffffffff"
158 msgstr ""
159
160 msgid "%H:%M"
161 msgstr "%H:%M"
162
163 #, python-format
164 msgid "%d jobs are running in the background!"
165 msgstr "%d jobb körs i bakgrunden!"
166
167 #, python-format
168 msgid "%d min"
169 msgstr "%d min"
170
171 #, python-format
172 msgid "%d services found!"
173 msgstr "%d kanaler hittades!"
174
175 msgid "%d.%B %Y"
176 msgstr "%d.%B %Y"
177
178 #, python-format
179 msgid ""
180 "%s\n"
181 "(%s, %d MB free)"
182 msgstr ""
183 "%s\n"
184 "(%s, %d MB ledigt)"
185
186 #, python-format
187 msgid "%s (%s)\n"
188 msgstr "%s (%s)\n"
189
190 msgid "(ZAP)"
191 msgstr "(ZAP)"
192
193 msgid "(empty)"
194 msgstr "(tom)"
195
196 msgid "(show optional DVD audio menu)"
197 msgstr "(visa utökad DVD ljudmeny)"
198
199 msgid "* Only available if more than one interface is active."
200 msgstr "* Enbart tillgänglig om mer än ett kort är aktivt."
201
202 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
203 msgstr "* Enbart tillgänglig vid angiven dold SSID eller nätverksnyckel"
204
205 msgid ".NFI Download failed:"
206 msgstr ".NFI Nedladdning misslyckades:"
207
208 msgid ""
209 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
210 msgstr ""
211 ".NFI fil passerade md5sum signatur kontroll. Du kan använda denna image!"
212
213 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
214 msgstr "/usr/share/enigma2 bibliotek"
215
216 msgid "/var directory"
217 msgstr "/var bibliotek"
218
219 msgid "0"
220 msgstr ""
221
222 msgid "1"
223 msgstr ""
224
225 msgid "1 wireless network found!"
226 msgstr ""
227
228 msgid "1.0"
229 msgstr "1.0"
230
231 msgid "1.1"
232 msgstr "1.1"
233
234 msgid "1.2"
235 msgstr "1.2"
236
237 msgid "12V output"
238 msgstr "12V utgång"
239
240 msgid "13 V"
241 msgstr "13 V"
242
243 msgid "16:10"
244 msgstr "16:10"
245
246 msgid "16:10 Letterbox"
247 msgstr "16:10 Letterbox"
248
249 msgid "16:10 PanScan"
250 msgstr "16:10 PanScan"
251
252 msgid "16:9"
253 msgstr "16:9"
254
255 msgid "16:9 Letterbox"
256 msgstr "16:9 Letterbox"
257
258 msgid "16:9 always"
259 msgstr "16:9 alltid"
260
261 msgid "18 V"
262 msgstr "18 V"
263
264 msgid "2"
265 msgstr ""
266
267 msgid "3"
268 msgstr ""
269
270 msgid "30 minutes"
271 msgstr "30 minuter"
272
273 msgid "4"
274 msgstr ""
275
276 msgid "4:3"
277 msgstr "4:3"
278
279 msgid "4:3 Letterbox"
280 msgstr "4:3 Letterbox"
281
282 msgid "4:3 PanScan"
283 msgstr "4:3 PanScan"
284
285 msgid "5"
286 msgstr ""
287
288 msgid "5 minutes"
289 msgstr "5 minuter"
290
291 msgid "50 Hz"
292 msgstr "50 Hz"
293
294 msgid "6"
295 msgstr ""
296
297 msgid "60 minutes"
298 msgstr "60 minuter"
299
300 msgid "7"
301 msgstr ""
302
303 msgid "8"
304 msgstr ""
305
306 msgid "9"
307 msgstr ""
308
309 msgid "<unknown>"
310 msgstr "<okänd>"
311
312 msgid "??"
313 msgstr "??"
314
315 msgid "A"
316 msgstr "A"
317
318 #, python-format
319 msgid ""
320 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
321 "Do you want to keep your version?"
322 msgstr ""
323 "En konfigurationsfil (%s) har ändrats sedan installationen.\n"
324 "Vill du behålla din version?"
325
326 msgid ""
327 "A finished record timer wants to set your\n"
328 "Dreambox to standby. Do that now?"
329 msgstr ""
330 "En utförd inspelningstimer vill försätta din\n"
331 "Dreambox i standby. Utföra det nu?"
332
333 msgid ""
334 "A finished record timer wants to shut down\n"
335 "your Dreambox. Shutdown now?"
336 msgstr ""
337 "En utförd inspelningstimer vill stänga av\n"
338 "din Dreambox. Stänga av nu?"
339
340 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
341 msgstr "En grafisk EPG för alla kanaler i en vald favoritlista"
342
343 #, python-format
344 msgid ""
345 "A record has been started:\n"
346 "%s"
347 msgstr ""
348 "En inspelning har påbörjats:\n"
349 "%s"
350
351 msgid ""
352 "A recording is currently running.\n"
353 "What do you want to do?"
354 msgstr ""
355 "En inspelning pågår redan.\n"
356 "Vad vill du göra?"
357
358 msgid ""
359 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
360 "configure the positioner."
361 msgstr ""
362 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt den innan du försöker konfigurera "
363 "motorn."
364
365 msgid ""
366 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
367 "start the satfinder."
368 msgstr ""
369 "En inspelning pågår. Vänligen avbryt inspelningen före du försöker starta "
370 "satfinder."
371
372 #, python-format
373 msgid "A required tool (%s) was not found."
374 msgstr "Ett verktyg (%s) som behövs kunde inte hittas."
375
376 msgid ""
377 "A sleep timer wants to set your\n"
378 "Dreambox to standby. Do that now?"
379 msgstr ""
380 "En sovtimer vill försätta din\n"
381 "Dreambox i standby. Utföra det?"
382
383 msgid ""
384 "A sleep timer wants to shut down\n"
385 "your Dreambox. Shutdown now?"
386 msgstr ""
387 "En sovtimer vill stänga av\n"
388 "din Dreambox. Stänga av nu?"
389
390 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
391 msgstr "En liten översikt av tillgängliga ikoner status och åtgärder."
392
393 msgid ""
394 "A timer failed to record!\n"
395 "Disable TV and try again?\n"
396 msgstr ""
397 "En timerinspelning misslyckades!\n"
398 "Inaktivera TV och försök igen?\n"
399
400 msgid "A/V Settings"
401 msgstr "A/V Inställningar"
402
403 msgid "AA"
404 msgstr "AA"
405
406 msgid "AB"
407 msgstr "AB"
408
409 msgid "AC3 default"
410 msgstr "AC3 standard"
411
412 msgid "AC3 downmix"
413 msgstr "AC3 nedmixning"
414
415 msgid "Abort"
416 msgstr "Avbryt"
417
418 msgid "About"
419 msgstr "Om"
420
421 msgid "About..."
422 msgstr "Om..."
423
424 msgid "Accesspoint:"
425 msgstr "Accespunkt:"
426
427 msgid "Action on long powerbutton press"
428 msgstr "Beteende vid långt tryck på powerknapp"
429
430 msgid "Action:"
431 msgstr "Action:"
432
433 msgid "Activate Picture in Picture"
434 msgstr "Aktivera Bild i Bild"
435
436 msgid "Activate network settings"
437 msgstr "Aktivera nätverksinställningar"
438
439 msgid "Adapter settings"
440 msgstr "Adapter inställning"
441
442 msgid "Add"
443 msgstr "Lägg till"
444
445 msgid "Add Bookmark"
446 msgstr "Lägg till bokmärke"
447
448 msgid "Add WLAN configuration?"
449 msgstr "Lägga till WLAN konfiguration?"
450
451 msgid "Add a mark"
452 msgstr "Lägg till markör"
453
454 msgid "Add a new title"
455 msgstr "Lägg till ny titel"
456
457 msgid "Add network configuration?"
458 msgstr "Lägga till nätverkskonfiguration?"
459
460 msgid "Add timer"
461 msgstr "Lägg till timer"
462
463 msgid "Add title"
464 msgstr "Lägg till titel"
465
466 msgid "Add to bouquet"
467 msgstr "Lägg till i favoritlista"
468
469 msgid "Add to favourites"
470 msgstr "Lägg till i favoriter"
471
472 msgid ""
473 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
474 "enabled."
475 msgstr ""
476 "Lägger till enigma2 inställningar och dreambox  modellinformation såsom SN, "
477 "rev... om aktiverad."
478
479 msgid "Adds network configuration if enabled."
480 msgstr "Lägger till nätverkskonfiguration om aktiverad."
481
482 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
483 msgstr "Lägger till wlan konfiguration om aktiverad."
484
485 msgid ""
486 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
487 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
488 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
489 "test screens."
490 msgstr ""
491 "Justera färginställningarna så att alla färgnivåer är urskiljningsbara, men "
492 "de ska vara så färgfulla som möjligt. När du är nöjd med resultatet, tryck "
493 "OK för att stänga videoinställningarna eller tryck på nummerknapp för att "
494 "välja annan testbild."
495
496 msgid "Advanced"
497 msgstr "Avancerat"
498
499 msgid "Advanced Options"
500 msgstr "Avancerade Inställningar"
501
502 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
503 msgstr "Avancerad Videoförbättring Installation "
504
505 msgid "Advanced Video Setup"
506 msgstr "Avancerad videoinställning"
507
508 msgid "Advanced restore"
509 msgstr "Avancerad återskapning"
510
511 msgid "After event"
512 msgstr "Efter program"
513
514 msgid ""
515 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
516 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
517 msgstr ""
518 "Efter startguiden är avslutad, behöver du skydda enskilda kanaler. Läs i din "
519 "manual för Dreambox om hur du utför det."
520
521 msgid "Album"
522 msgstr "Album"
523
524 msgid "All"
525 msgstr "Alla"
526
527 msgid "All Satellites"
528 msgstr "Alla Satelliter"
529
530 msgid "Alpha"
531 msgstr "Alpha"
532
533 msgid "Alternative radio mode"
534 msgstr "Alternativt radioläge"
535
536 msgid "Alternative services tuner priority"
537 msgstr "Alternativ tunerprioritering"
538
539 msgid "Always ask before sending"
540 msgstr "Fråga alltid före skickning"
541
542 msgid "An empty filename is illegal."
543 msgstr "Ett tomt filnamn är inte tillåtet."
544
545 msgid "An unknown error occured!"
546 msgstr "Ett okänt fel uppstod!"
547
548 msgid "Anonymize crashlog?"
549 msgstr "Anonymisera crashlog?"
550
551 msgid "Arabic"
552 msgstr "Arabiska"
553
554 msgid ""
555 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
556 "\n"
557 msgstr ""
558 "Är du säker på att du vill aktivera den här nätverkskonfigurationen?\n"
559 "\n"
560
561 msgid ""
562 "Are you sure you want to delete\n"
563 "following backup:\n"
564 msgstr ""
565 "Är du säker att du vill ta bort\n"
566 "följande backup:\n"
567
568 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
569 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta den här guiden?"
570
571 msgid ""
572 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
573 "\n"
574 msgstr ""
575 "Är du säker på att du vill starta om dina nätverkskort?\n"
576 "\n"
577
578 msgid ""
579 "Are you sure you want to restore\n"
580 "following backup:\n"
581 msgstr ""
582 "Är du säker att du vill återskapa\n"
583 "följande backup:\n"
584
585 msgid ""
586 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
587 "Enigma2 will restart after the restore"
588 msgstr ""
589 "Är du säker på att du vill återskapa Enigma2 från backup?\n"
590 "Enigma2 kommer starta om efter återskapningen"
591
592 msgid "Artist"
593 msgstr "Artist"
594
595 msgid "Ask before shutdown:"
596 msgstr "Fråga före avstängning:"
597
598 msgid "Ask user"
599 msgstr "Fråga"
600
601 msgid "Aspect Ratio"
602 msgstr "Bildformat"
603
604 msgid "Audio"
605 msgstr "Ljud"
606
607 msgid "Audio Options..."
608 msgstr "Ljudval..."
609
610 msgid "Author: "
611 msgstr "Författare: "
612
613 msgid "Authoring mode"
614 msgstr "Authoring läge"
615
616 msgid "Auto"
617 msgstr "Auto"
618
619 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
620 msgstr "Auto kapitelsplit varje ? minut (0=aldrig)"
621
622 msgid "Auto flesh"
623 msgstr "Auto hudfärg"
624
625 msgid "Auto scart switching"
626 msgstr "Auto scart byte"
627
628 msgid "Automatic"
629 msgstr "Automatisk"
630
631 msgid "Automatic Scan"
632 msgstr "Automatisk sökning"
633
634 msgid "Available format variables"
635 msgstr "Tillgängliga format variabler"
636
637 msgid "B"
638 msgstr "B"
639
640 msgid "BA"
641 msgstr "BA"
642
643 msgid "BB"
644 msgstr "BB"
645
646 msgid "BER"
647 msgstr "BER"
648
649 msgid "BER:"
650 msgstr "BER:"
651
652 msgid "Back"
653 msgstr "Tillbaka"
654
655 msgid "Background"
656 msgstr "Bakgrund"
657
658 msgid "Backup"
659 msgstr "Backup"
660
661 msgid "Backup Location"
662 msgstr "Backupplacering"
663
664 msgid "Backup Mode"
665 msgstr "Backupläge"
666
667 msgid "Backup done."
668 msgstr "Backup klar."
669
670 msgid "Backup failed."
671 msgstr "Backup misslyckades."
672
673 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
674 msgstr "Backup klar. Vänligen tryck OK för resultat."
675
676 msgid "Backup is running..."
677 msgstr "Backup pågår..."
678
679 msgid "Backup system settings"
680 msgstr "Backup av systeminställningar"
681
682 msgid "Band"
683 msgstr "Band"
684
685 msgid "Bandwidth"
686 msgstr "Bandbredd"
687
688 msgid "Begin time"
689 msgstr "Starttid"
690
691 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
692 msgstr "Beteende av 'pause' vid paus"
693
694 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
695 msgstr "Beteende av 0 i BiB-läge"
696
697 msgid "Behavior when a movie is started"
698 msgstr "Beteende när en film startas"
699
700 msgid "Behavior when a movie is stopped"
701 msgstr "Beteende när en film stoppas"
702
703 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
704 msgstr "Beteende när en film slutar"
705
706 msgid "Bitrate:"
707 msgstr "Bitrate:"
708
709 msgid "Block noise reduction"
710 msgstr "Block brus minskning"
711
712 msgid "Blue boost"
713 msgstr "Blå förstärkning"
714
715 msgid "Bookmarks"
716 msgstr "Bokmärken"
717
718 msgid "Brightness"
719 msgstr "Ljusstyrka"
720
721 msgid "Burn DVD"
722 msgstr "Skapa DVD"
723
724 msgid "Burn existing image to DVD"
725 msgstr "Bränn existerande image till DVD"
726
727 msgid "Burn to DVD..."
728 msgstr "Bränn till DVD..."
729
730 msgid "Bus: "
731 msgstr "Bus: "
732
733 msgid ""
734 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
735 "displayed."
736 msgstr "Infobalken visas om du trycker OK på din fjärrkontroll."
737
738 msgid "C"
739 msgstr "C"
740
741 msgid "C-Band"
742 msgstr "C-Band"
743
744 msgid "CF Drive"
745 msgstr "CF Disk"
746
747 msgid "CI assignment"
748 msgstr "CI tilldelning"
749
750 msgid "CVBS"
751 msgstr "CVBS"
752
753 msgid "Cable"
754 msgstr "Kabel"
755
756 msgid "Cache Thumbnails"
757 msgstr "Buffra miniatyrer"
758
759 msgid "Call monitoring"
760 msgstr "Samtalsmonitorering"
761
762 msgid "Cancel"
763 msgstr "Avbryt"
764
765 msgid "Cannot parse feed directory"
766 msgstr "Kan inte läsa feed bibliotek"
767
768 msgid "Capacity: "
769 msgstr "Kapacitet: "
770
771 msgid "Card"
772 msgstr "Kort"
773
774 msgid "Catalan"
775 msgstr "Katalanska"
776
777 msgid "Change bouquets in quickzap"
778 msgstr "Byt favoritlista med snabbzap"
779
780 msgid "Change dir."
781 msgstr "Byt bibl."
782
783 msgid "Change pin code"
784 msgstr "Ändra PIN kod"
785
786 msgid "Change service pin"
787 msgstr "Ändra program PIN"
788
789 msgid "Change service pins"
790 msgstr "Ändra program PIN"
791
792 msgid "Change setup pin"
793 msgstr "Ändra installations PIN"
794
795 msgid "Change step size"
796 msgstr "Ändra stegstorlek"
797
798 msgid "Channel"
799 msgstr "Kanal"
800
801 msgid "Channel Selection"
802 msgstr "Kanallista"
803
804 msgid "Channel not in services list"
805 msgstr "Kanal finns ej i servicelistan"
806
807 msgid "Channel:"
808 msgstr "Kanal:"
809
810 msgid "Channellist menu"
811 msgstr "Kanallista meny"
812
813 msgid "Chap."
814 msgstr "Kap."
815
816 msgid "Chapter"
817 msgstr "Kapitel"
818
819 msgid "Chapter:"
820 msgstr "Kapitel:"
821
822 msgid "Check"
823 msgstr "Kontrollera"
824
825 msgid "Checking Filesystem..."
826 msgstr "Kontrollerar filsystem..."
827
828 msgid "Choose Tuner"
829 msgstr "Välj tuner"
830
831 msgid "Choose a wireless network"
832 msgstr ""
833
834 msgid "Choose backup files"
835 msgstr "Välj backupfil"
836
837 msgid "Choose backup location"
838 msgstr "Välj backupdestination"
839
840 msgid "Choose bouquet"
841 msgstr "Välj favoritlista"
842
843 msgid "Choose source"
844 msgstr "Välj källa"
845
846 msgid "Choose target folder"
847 msgstr "Välj målkatalog"
848
849 msgid "Choose upgrade source"
850 msgstr "Välj uppgraderingskälla"
851
852 msgid "Choose your Skin"
853 msgstr "Välj utseende"
854
855 msgid "Circular left"
856 msgstr "Cirkulär vänster"
857
858 msgid "Circular right"
859 msgstr "Cirkulär höger"
860
861 msgid "Cleanup"
862 msgstr "Rensa"
863
864 msgid "Cleanup Wizard"
865 msgstr "Upprensningsguide"
866
867 msgid "Cleanup Wizard settings"
868 msgstr "Upprensningsguide inställningar"
869
870 msgid "CleanupWizard"
871 msgstr "Upprensningsguide"
872
873 msgid "Clear before scan"
874 msgstr "Rensa före sökning"
875
876 msgid "Clear log"
877 msgstr "Rensa logg"
878
879 msgid "Close"
880 msgstr "Stäng"
881
882 msgid "Close title selection"
883 msgstr "Stäng titel val"
884
885 msgid "Code rate high"
886 msgstr "Code rate hög"
887
888 msgid "Code rate low"
889 msgstr "Code rate låg"
890
891 msgid "Coderate HP"
892 msgstr "Coderate HP"
893
894 msgid "Coderate LP"
895 msgstr "Coderate LP"
896
897 msgid "Collection name"
898 msgstr "Samlingsnamn"
899
900 msgid "Collection settings"
901 msgstr "Samlingsinställning"
902
903 msgid "Color Format"
904 msgstr "Färgformat"
905
906 msgid "Command execution..."
907 msgstr "Kommando exekvering..."
908
909 msgid "Command order"
910 msgstr "Kommandoordning"
911
912 msgid "Committed DiSEqC command"
913 msgstr "Committed DiSEqC kommando"
914
915 msgid "Common Interface"
916 msgstr "Common Interface"
917
918 msgid "Common Interface Assignment"
919 msgstr "Common Interface tilldelning"
920
921 msgid "CommonInterface"
922 msgstr "CommonInterface"
923
924 msgid "Communication"
925 msgstr "Kommunikation"
926
927 msgid "Compact Flash"
928 msgstr "Compact Flash"
929
930 msgid "Compact flash card"
931 msgstr "Compact Flash kort"
932
933 msgid "Complete"
934 msgstr "Komplett"
935
936 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
937 msgstr "Komplex (tillåter mixning av ljudspår och aspekt)"
938
939 msgid "Config"
940 msgstr "Konfig"
941
942 msgid "Configuration Mode"
943 msgstr "Konfigurationsläge"
944
945 msgid "Configure interface"
946 msgstr "Konfigurera kort"
947
948 msgid "Configure nameservers"
949 msgstr "Konfigurera namnservers"
950
951 msgid "Configure your internal LAN"
952 msgstr "Konfigurera ditt interna LAN"
953
954 msgid "Configure your network again"
955 msgstr "Konfigurera ditt nätverk igen"
956
957 msgid "Configure your wireless LAN again"
958 msgstr "Konfigurera ditt trådlösa LAN igen"
959
960 msgid "Configuring"
961 msgstr "Konfigurering"
962
963 msgid "Conflicting timer"
964 msgstr "Timerkonflikt"
965
966 msgid "Connect"
967 msgstr "Anslut"
968
969 msgid "Connect to a Wireless Network"
970 msgstr "Anslut till ett Trådlöst nätverk"
971
972 msgid "Connected to"
973 msgstr "Ansluten till"
974
975 msgid "Connected to Fritz!Box!"
976 msgstr "Ansluten till Fritz!Box!"
977
978 msgid "Connected!"
979 msgstr "Ansluten!"
980
981 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
982 msgstr "Ansluter till Fritz!Box..."
983
984 #, python-format
985 msgid ""
986 "Connection to Fritz!Box\n"
987 "failed! (%s)\n"
988 "retrying..."
989 msgstr ""
990 "Anslutning till Fritz!Box\n"
991 "misslyckades! (%s)\n"
992 "försöker igen..."
993
994 msgid "Constellation"
995 msgstr "Konstellation"
996
997 msgid "Content does not fit on DVD!"
998 msgstr "Innehåll för stort för en DVD!"
999
1000 msgid "Continue"
1001 msgstr "Forsätt"
1002
1003 msgid "Continue in background"
1004 msgstr "Fortsätta i bakgrund"
1005
1006 msgid "Continue playing"
1007 msgstr "Fortsätt spela"
1008
1009 msgid "Contrast"
1010 msgstr "Kontrast"
1011
1012 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1013 msgstr "Kunde inte ansluta till Dreambox .NFI image feed Server:"
1014
1015 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1016 msgstr "Kunde inte ladda media! Ingen disk istoppad?"
1017
1018 #, python-format
1019 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1020 msgstr "Kunde inte spela in på grund av timerkonflikt med %s"
1021
1022 msgid "Crashlog settings"
1023 msgstr "Crashlog inställningar"
1024
1025 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1026 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1027
1028 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1029 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar"
1030
1031 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1032 msgstr "CrashlogAutoSubmit inställningar..."
1033
1034 msgid ""
1035 "Crashlogs found!\n"
1036 "Send them to Dream Multimedia ?"
1037 msgstr ""
1038 "Crashlog hittades!\n"
1039 "Skicka dem till Dream Multimedia ?"
1040
1041 msgid ""
1042 "Crashlogs found!\n"
1043 "Send them to Dream Multimedia?"
1044 msgstr ""
1045 "Crashlog hittad!\n"
1046 "Skicka till Dream Multimedia?"
1047
1048 msgid "Create DVD-ISO"
1049 msgstr "Skapa DVD-ISO"
1050
1051 msgid "Create movie folder failed"
1052 msgstr "Det gick inte att skapa en filmkatalog"
1053
1054 #, python-format
1055 msgid "Creating directory %s failed."
1056 msgstr "Skapande av katalogen %s misslyckades."
1057
1058 msgid "Creating partition failed"
1059 msgstr "Det gick inte att skapa en partition"
1060
1061 msgid "Croatian"
1062 msgstr "Kroatiska"
1063
1064 msgid "Current Transponder"
1065 msgstr "Nuvarande transponder"
1066
1067 msgid "Current settings:"
1068 msgstr "Nuvarande inställningar:"
1069
1070 msgid "Current value: "
1071 msgstr "Nuvarande värde: "
1072
1073 msgid "Current version:"
1074 msgstr "Nuvarande version:"
1075
1076 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1077 msgstr "Valfri hopptid för '1'/'3'-knapparna"
1078
1079 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1080 msgstr "Valfri hopptid för '4'/'6'-knapparna"
1081
1082 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1083 msgstr "Valfri hopptid för '7'/'9'-knapparna"
1084
1085 msgid "Customize"
1086 msgstr "Anpassningar"
1087
1088 msgid "Cut"
1089 msgstr "Klipp"
1090
1091 msgid "Cutlist editor..."
1092 msgstr "Klipplist editor..."
1093
1094 msgid "Czech"
1095 msgstr "Tjeckiska"
1096
1097 msgid "D"
1098 msgstr "D"
1099
1100 msgid "DHCP"
1101 msgstr "DHCP"
1102
1103 msgid "DVB-S"
1104 msgstr "DVB-S"
1105
1106 msgid "DVB-S2"
1107 msgstr "DVB-S2"
1108
1109 msgid "DVD File Browser"
1110 msgstr "DVD Filutforskare"
1111
1112 msgid "DVD Player"
1113 msgstr "DVD Spelare"
1114
1115 msgid "DVD Titlelist"
1116 msgstr "DVD Titellista\""
1117
1118 msgid "DVD media toolbox"
1119 msgstr "DVD media verktyg"
1120
1121 msgid "Danish"
1122 msgstr "Danska"
1123
1124 msgid "Date"
1125 msgstr "Datum"
1126
1127 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1128 msgstr "Betsäm om du vill aktivera eller avaktivera Upprensningsguide."
1129
1130 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1131 msgstr "Bestäm vad som ska ske när en crashlog är hittad."
1132
1133 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1134 msgstr "Bestäm vad som ska ske efter en crashlog är skickad."
1135
1136 msgid "Deep Standby"
1137 msgstr "Stäng av"
1138
1139 msgid "Default"
1140 msgstr "Grund"
1141
1142 msgid "Default Settings"
1143 msgstr "Grundinställningar"
1144
1145 msgid "Default services lists"
1146 msgstr "Grundservicelista"
1147
1148 msgid "Default settings"
1149 msgstr "Grundinställningar"
1150
1151 msgid "Delay"
1152 msgstr "Fördröjning"
1153
1154 msgid "Delete"
1155 msgstr "Ta bort"
1156
1157 msgid "Delete crashlogs"
1158 msgstr "Ta bort crashlogs"
1159
1160 msgid "Delete entry"
1161 msgstr "Ta bort post"
1162
1163 msgid "Delete failed!"
1164 msgstr "Borttagning misslyckades!"
1165
1166 #, python-format
1167 msgid ""
1168 "Delete no more configured satellite\n"
1169 "%s?"
1170 msgstr ""
1171 "Ta bort ej konfigurerade satellite\n"
1172 "%s?"
1173
1174 msgid "Description"
1175 msgstr "Beskrivning"
1176
1177 msgid "Deselect"
1178 msgstr "Avmarkera"
1179
1180 msgid "Destination directory"
1181 msgstr "Målbibliotek"
1182
1183 msgid "Detected HDD:"
1184 msgstr "Hittad hårddisk:"
1185
1186 msgid "Detected NIMs:"
1187 msgstr "Hittade tuners:"
1188
1189 msgid "DiSEqC"
1190 msgstr "DiSEqC"
1191
1192 msgid "DiSEqC A/B"
1193 msgstr "DiSEqC A/B"
1194
1195 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1196 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1197
1198 msgid "DiSEqC mode"
1199 msgstr "DiSEqC läge"
1200
1201 msgid "DiSEqC repeats"
1202 msgstr "DiSEqC repetetioner"
1203
1204 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1205 msgstr ""
1206
1207 msgid "Dialing:"
1208 msgstr "Ringer upp:"
1209
1210 msgid "Digital contour removal"
1211 msgstr "Digital contour borttagning"
1212
1213 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1214 msgstr "Direkt playback av länkade titlar utan meny"
1215
1216 #, python-format
1217 msgid "Directory %s nonexistent."
1218 msgstr "Bibliotek %s finns ej."
1219
1220 msgid "Directory browser"
1221 msgstr ""
1222
1223 msgid "Disable"
1224 msgstr "Avaktivera"
1225
1226 msgid "Disable Picture in Picture"
1227 msgstr "Avaktivera Bild i Bild"
1228
1229 msgid "Disable Subtitles"
1230 msgstr "Avaktivera textning"
1231
1232 msgid "Disable crashlog reporting"
1233 msgstr "Avaktivera crashlog rapportering"
1234
1235 msgid "Disable timer"
1236 msgstr "Avaktivera timer"
1237
1238 msgid "Disabled"
1239 msgstr "Avaktivera"
1240
1241 msgid "Disconnect"
1242 msgstr "Bryt anslutning"
1243
1244 #, python-format
1245 msgid ""
1246 "Disconnected from\n"
1247 "Fritz!Box! (%s)\n"
1248 "retrying..."
1249 msgstr ""
1250 "Kopplade ifrån\n"
1251 "Fritz!Box! (%s)\n"
1252 "återförsöker..."
1253
1254 msgid "Dish"
1255 msgstr "Parabol"
1256
1257 msgid "Display 16:9 content as"
1258 msgstr "Visa 16:9 sändning som"
1259
1260 msgid "Display 4:3 content as"
1261 msgstr "Visa 4:3 sändning som"
1262
1263 msgid "Display >16:9 content as"
1264 msgstr "Visa >16:9 innehåll som"
1265
1266 msgid "Display Setup"
1267 msgstr "Display installation"
1268
1269 msgid "Display and Userinterface"
1270 msgstr "Display och Användargränssnitt"
1271
1272 #, python-format
1273 msgid ""
1274 "Do you really want to REMOVE\n"
1275 "the plugin \"%s\"?"
1276 msgstr ""
1277 "Vill du verkligen ta BORT\n"
1278 "pluginet \"%s\"?"
1279
1280 msgid ""
1281 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1282 "This could take lots of time!"
1283 msgstr ""
1284 "Vill du verkligen kontrollera filsystemet?\n"
1285 "Detta kan ta lång tid!"
1286
1287 #, python-format
1288 msgid "Do you really want to delete %s?"
1289 msgstr "Vill du verkligen ta bort %s?"
1290
1291 #, python-format
1292 msgid ""
1293 "Do you really want to download\n"
1294 "the plugin \"%s\"?"
1295 msgstr ""
1296 "Vill du verkligen ladda ner\n"
1297 "pluginet \"%s\"?"
1298
1299 msgid ""
1300 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1301 "All data on the disk will be lost!"
1302 msgstr ""
1303 "Vill du verkligen initiera hårddisken?\n"
1304 "All data på hårddisken kommer försvinna!"
1305
1306 #, python-format
1307 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1308 msgstr "Vill du verkligen ta bort bibliotek %s från disken?"
1309
1310 #, python-format
1311 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1312 msgstr "Vill du verkligen ta bort dina bokmärken från %s?"
1313
1314 msgid ""
1315 "Do you want to backup now?\n"
1316 "After pressing OK, please wait!"
1317 msgstr ""
1318 "Vill du ta en backup nu?\n"
1319 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1320
1321 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1322 msgstr "Vill du bränna denna samlig till ett DVD media?"
1323
1324 msgid "Do you want to do a service scan?"
1325 msgstr "Vill du söka efter kanaler?"
1326
1327 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1328 msgstr "Vill du göra en ny manuell sökning?"
1329
1330 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1331 msgstr "Vill du aktivera föräldrakontroll på din Dreambox?"
1332
1333 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1334 msgstr "Vill du installera grundsatellitlista?"
1335
1336 msgid "Do you want to install the package:\n"
1337 msgstr "Vill du installera paketet:\n"
1338
1339 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1340 msgstr "Vill du spela upp DVD i spelaren?"
1341
1342 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1343 msgstr "Vill du förhandsvisa denna DVD innan bränning?"
1344
1345 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1346 msgstr "Vill du starta om din Dreambox?"
1347
1348 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1349 msgstr "Vill du avinstallera paketet:\n"
1350
1351 msgid "Do you want to restore your settings?"
1352 msgstr "Vill du återställa dina inställningar?"
1353
1354 msgid "Do you want to resume this playback?"
1355 msgstr "Vill du återuppta uppspelningen?"
1356
1357 msgid ""
1358 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1359 "if needed?"
1360 msgstr ""
1361 "Vill du skicka med din epost och namn så vi kan kontakta dig om så behövs?"
1362
1363 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1364 msgstr "Vill du uppdatera din Dreambox?"
1365
1366 msgid ""
1367 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1368 "After pressing OK, please wait!"
1369 msgstr ""
1370 "Vill du uppdatera din Dreambox?\n"
1371 "Tryck OK och vänligen vänta!"
1372
1373 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1374 msgstr "Vill du uppgradera paketet:\n"
1375
1376 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1377 msgstr "Vill du se en guide?"
1378
1379 msgid "Don't ask, just send"
1380 msgstr "Fråga inte, skicka alltid"
1381
1382 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1383 msgstr "Avsluta inte pågående händelse men avaktivera följande"
1384
1385 #, python-format
1386 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1387 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket"
1388
1389 #, python-format
1390 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1391 msgstr "Klar - Installerat eller uppgraderat %d paket med %d fel"
1392
1393 #, python-format
1394 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1395 msgstr ""
1396 "Klar - installerat, uppgraderat eller avinstallerat %d paket med %d fel"
1397
1398 msgid "Download"
1399 msgstr "Nedladdning"
1400
1401 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1402 msgstr "Ladda ner .NFI filer för USB-Flasher"
1403
1404 msgid "Download Plugins"
1405 msgstr "Ladda ner Plugins"
1406
1407 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1408 msgstr "Ladda ner USB flash boot image misslyckades:"
1409
1410 msgid "Downloadable new plugins"
1411 msgstr "Nerladdningsbara nya plugins"
1412
1413 msgid "Downloadable plugins"
1414 msgstr "Nerladdningsbara plugins"
1415
1416 msgid "Downloading"
1417 msgstr "Laddar ner"
1418
1419 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1420 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1421
1422 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1423 msgstr "Dreambox formaterad data DVD (HDTV kompatibel)"
1424
1425 msgid "Dreambox software because updates are available."
1426 msgstr "Dreambox mjukvara på grund av uppdateringar är tillgängliga."
1427
1428 msgid "Dutch"
1429 msgstr "Holländska"
1430
1431 msgid "Dynamic contrast"
1432 msgstr "Dynamisk kontrast"
1433
1434 msgid "E"
1435 msgstr "Ö"
1436
1437 msgid "EPG Selection"
1438 msgstr "EPG val"
1439
1440 #, python-format
1441 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1442 msgstr "FEL - misslyckades söka (%s)!"
1443
1444 msgid "East"
1445 msgstr "Öst"
1446
1447 msgid "Edit"
1448 msgstr "Ändra"
1449
1450 msgid "Edit DNS"
1451 msgstr "Ändra DNS"
1452
1453 msgid "Edit Title"
1454 msgstr "Ändra titel"
1455
1456 msgid "Edit chapters of current title"
1457 msgstr "Ändra kapitel i nuvarande titel"
1458
1459 msgid "Edit services list"
1460 msgstr "Ändra kanallista"
1461
1462 msgid "Edit settings"
1463 msgstr "Ändra inställningar"
1464
1465 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1466 msgstr "Ändra Namnserver konfiguration för din Dreambox.\n"
1467
1468 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1469 msgstr "Ändra nätverks konfiguration för din Dreambox.\n"
1470
1471 msgid "Edit title"
1472 msgstr "Ändra titel"
1473
1474 msgid "Edit upgrade source url."
1475 msgstr "Ändra uppgraderingskälla url"
1476
1477 msgid "Electronic Program Guide"
1478 msgstr "Elektronisk Program Guide"
1479
1480 msgid "Enable"
1481 msgstr "Aktivera"
1482
1483 msgid "Enable 5V for active antenna"
1484 msgstr "Aktivera 5V för aktiv antenn"
1485
1486 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1487 msgstr "Aktivera Upprensningsguide?"
1488
1489 msgid "Enable multiple bouquets"
1490 msgstr "Aktivera flera favoritlistor"
1491
1492 msgid "Enable parental control"
1493 msgstr "Aktivera föräldrakontroll"
1494
1495 msgid "Enable timer"
1496 msgstr "Aktivera timer"
1497
1498 msgid "Enabled"
1499 msgstr "Aktiverad"
1500
1501 #, python-format
1502 msgid "Encrypted: %s"
1503 msgstr "Krypterat: %s"
1504
1505 msgid "Encryption"
1506 msgstr "Kryptering"
1507
1508 msgid "Encryption Key"
1509 msgstr "Krypteringsnyckel"
1510
1511 msgid "Encryption Keytype"
1512 msgstr "Krypterings Nyckelvariant"
1513
1514 msgid "Encryption Type"
1515 msgstr "Krypteringstyp"
1516
1517 msgid "Encryption:"
1518 msgstr ""
1519
1520 msgid "End time"
1521 msgstr "Sluttid"
1522
1523 msgid "EndTime"
1524 msgstr "Sluttid"
1525
1526 msgid "English"
1527 msgstr "Engelska"
1528
1529 msgid ""
1530 "Enigma2 Skinselector\n"
1531 "\n"
1532 "If you experience any problems please contact\n"
1533 "stephan@reichholf.net\n"
1534 "\n"
1535 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1536 msgstr ""
1537 "Enigma2 Utseendeväljare\n"
1538 "\n"
1539 "Om du upplever några problem vänligen kontakta\n"
1540 "stephan@reichholf.net\n"
1541 "\n"
1542 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1543
1544 msgid ""
1545 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1546 "\n"
1547 "If you experience any problems please contact\n"
1548 "stephan@reichholf.net\n"
1549 "\n"
1550 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1551 msgstr ""
1552 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1553 "\n"
1554 "Vid problem kontakta\n"
1555 "stephan@reichholf.net\n"
1556 "\n"
1557 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1558
1559 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1560 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning framåt"
1561
1562 msgid "Enter Rewind at speed"
1563 msgstr "Ange hastighet för snabbspolning bakåt"
1564
1565 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1566 msgstr "Ange WLAN nätverks namn/SSID:"
1567
1568 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1569 msgstr "Ange WLAN passphrase/nyckel:"
1570
1571 msgid "Enter main menu..."
1572 msgstr "Gå till huvudmeny..."
1573
1574 msgid "Enter the service pin"
1575 msgstr "Ange kanal PIN"
1576
1577 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1578 msgstr "Ange din epost om du vill bli kontaktad av oss om det behövs."
1579
1580 msgid "Error"
1581 msgstr "Fel"
1582
1583 msgid "Error executing plugin"
1584 msgstr "Fel vid körning av plugin"
1585
1586 #, python-format
1587 msgid ""
1588 "Error: %s\n"
1589 "Retry?"
1590 msgstr ""
1591 "Fel: %s\n"
1592 "Försöka igen?"
1593
1594 msgid "Estonian"
1595 msgstr "Estniska"
1596
1597 msgid "Eventview"
1598 msgstr "Programöversikt"
1599
1600 msgid "Everything is fine"
1601 msgstr "Allt är OK"
1602
1603 msgid "Execution Progress:"
1604 msgstr "Exekverings pågår:"
1605
1606 msgid "Execution finished!!"
1607 msgstr "Exekvering färdig!"
1608
1609 msgid "Exif"
1610 msgstr "Exif"
1611
1612 msgid "Exit"
1613 msgstr "Avsluta"
1614
1615 msgid "Exit editor"
1616 msgstr "Avsluta editor"
1617
1618 msgid "Exit network wizard"
1619 msgstr "Avsluta nätverksguiden"
1620
1621 msgid "Exit the cleanup wizard"
1622 msgstr "Avsluta upprensningsguiden"
1623
1624 msgid "Exit the wizard"
1625 msgstr "Avsluta guiden"
1626
1627 msgid "Exit wizard"
1628 msgstr "Avsluta guide"
1629
1630 msgid "Expert"
1631 msgstr "Expert"
1632
1633 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1634 msgstr "Utökad Nätverksinstallationsplugin..."
1635
1636 msgid "Extended Setup..."
1637 msgstr "Utökad installation..."
1638
1639 msgid "Extensions"
1640 msgstr "Utökningar"
1641
1642 msgid "FEC"
1643 msgstr "FEC"
1644
1645 msgid "Factory reset"
1646 msgstr "Fabriksåterställning"
1647
1648 msgid "Failed"
1649 msgstr "Misslyckades"
1650
1651 msgid "Fast"
1652 msgstr "Snabb"
1653
1654 msgid "Fast DiSEqC"
1655 msgstr "Snabb DiSEqC"
1656
1657 msgid "Fast Forward speeds"
1658 msgstr "Hastigheter för snabbspolning framåt"
1659
1660 msgid "Fast epoch"
1661 msgstr "Snabb epoch"
1662
1663 msgid "Favourites"
1664 msgstr "Favoriter"
1665
1666 msgid "Filesystem Check..."
1667 msgstr "Kontrollera filsystem..."
1668
1669 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1670 msgstr "Filsystemet innehåller fel som ej kan åtgärdas"
1671
1672 msgid "Finetune"
1673 msgstr "Fininställn."
1674
1675 msgid "Finished"
1676 msgstr "Klart"
1677
1678 msgid "Finished configuring your network"
1679 msgstr "Klar med konfigureringen av ditt nätverk"
1680
1681 msgid "Finished restarting your network"
1682 msgstr "Klar med omstarten av ditt nätverk"
1683
1684 msgid "Finnish"
1685 msgstr "Finska"
1686
1687 msgid ""
1688 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1689 msgstr "Först måste vi ladda ner senaste bootmiljön för USB flasher."
1690
1691 msgid "Flash"
1692 msgstr "Flash"
1693
1694 msgid "Flashing failed"
1695 msgstr "Flashning misslyckades"
1696
1697 msgid "Following tasks will be done after you press continue!"
1698 msgstr "Följande uppgifter kommer utföras efter du trycker på forsätta!"
1699
1700 msgid "Format"
1701 msgstr "Format"
1702
1703 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1704 msgstr "Bildupprepning vid hackig spolning"
1705
1706 msgid "Frame size in full view"
1707 msgstr "Ramstorlek i fullskärm"
1708
1709 msgid "French"
1710 msgstr "Franska"
1711
1712 msgid "Frequency"
1713 msgstr "Frekvens"
1714
1715 msgid "Frequency bands"
1716 msgstr "Frekvensband"
1717
1718 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1719 msgstr "Frekvenssökningssteg (khz)"
1720
1721 msgid "Frequency steps"
1722 msgstr "Frekvenssteg"
1723
1724 msgid "Fri"
1725 msgstr "Fre"
1726
1727 msgid "Friday"
1728 msgstr "Fredag"
1729
1730 msgid "Frisian"
1731 msgstr "Frisiska"
1732
1733 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1734 msgstr "Fritz!Box FON IP adress"
1735
1736 #, python-format
1737 msgid "Frontprocessor version: %d"
1738 msgstr "Frontprocessor version: %d"
1739
1740 msgid "Fsck failed"
1741 msgstr "Fsck misslyckades"
1742
1743 msgid "Function not yet implemented"
1744 msgstr "Funktionen är inte implementerad"
1745
1746 msgid ""
1747 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1748 "Do you want to Restart the GUI now?"
1749 msgstr ""
1750 "GUI måste startas om för nytt utseende\n"
1751 "Vill du starta om GUI nu?"
1752
1753 msgid "Gateway"
1754 msgstr "Gateway"
1755
1756 msgid "General AC3 Delay"
1757 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1758
1759 msgid "General AC3 delay"
1760 msgstr "Generisk AC3 fördröjning"
1761
1762 msgid "General PCM Delay"
1763 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1764
1765 msgid "General PCM delay"
1766 msgstr "Generisk PCM fördröjning"
1767
1768 msgid "Genre"
1769 msgstr "Genre"
1770
1771 msgid "German"
1772 msgstr "Tyska"
1773
1774 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1775 msgstr "Hämtar plugin information. Var vänlig vänta..."
1776
1777 msgid "Goto 0"
1778 msgstr "Gå till 0"
1779
1780 msgid "Goto position"
1781 msgstr "Gå till position"
1782
1783 msgid "Graphical Multi EPG"
1784 msgstr "Grafisk Multi EPG"
1785
1786 msgid "Greek"
1787 msgstr "Grekiska"
1788
1789 msgid "Green boost"
1790 msgstr "Grön förstärkning"
1791
1792 msgid "Guard Interval"
1793 msgstr "Guard intervall"
1794
1795 msgid "Guard interval mode"
1796 msgstr "Guard intervalläge"
1797
1798 msgid "Harddisk"
1799 msgstr "Hårddisk"
1800
1801 msgid "Harddisk setup"
1802 msgstr "Hårddisk installation"
1803
1804 msgid "Harddisk standby after"
1805 msgstr "Viloläge för hårddisk efter"
1806
1807 msgid "Hidden network SSID"
1808 msgstr "Dold nätverks SSID"
1809
1810 msgid "Hidden networkname"
1811 msgstr "Dolt nätverksnamn"
1812
1813 msgid "Hierarchy Information"
1814 msgstr "Hierarkisk information "
1815
1816 msgid "Hierarchy mode"
1817 msgstr "Hierarkiskt läge"
1818
1819 msgid "High bitrate support"
1820 msgstr "Hög bitrate stöd"
1821
1822 msgid "Horizontal"
1823 msgstr "horisontal"
1824
1825 msgid "How many minutes do you want to record?"
1826 msgstr "Hur många minuter vill du spela in?"
1827
1828 msgid "How to handle found crashlogs?"
1829 msgstr "Hur hantera hittade crashlog?"
1830
1831 msgid "Hue"
1832 msgstr "Färgton"
1833
1834 msgid "Hungarian"
1835 msgstr "Ungerska"
1836
1837 msgid "IP Address"
1838 msgstr "IP adress"
1839
1840 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1841 msgstr "ISO fil är för stor för använt filsystem!"
1842
1843 msgid "ISO path"
1844 msgstr "ISO sökväg"
1845
1846 msgid "Icelandic"
1847 msgstr "Isländska"
1848
1849 msgid "If you can see this page, please press OK."
1850 msgstr "Om du kan se denna sida, vänligen tryck på OK."
1851
1852 msgid ""
1853 "If you see this, something is wrong with\n"
1854 "your scart connection. Press OK to return."
1855 msgstr ""
1856 "Om du ser detta, något är fel med\n"
1857 "din scartkontakt. Tryck OK för återgå."
1858
1859 msgid ""
1860 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1861 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1862 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1863 "possible.\n"
1864 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1865 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1866 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1867 "step.\n"
1868 "If you are happy with the result, press OK."
1869 msgstr ""
1870 "Om din TV har ljusstyrke- eller kontrastförbättrare rekommenderas du att "
1871 "stänga av den. Om det finns något som heter \"dynamic\" rekommenderas du att "
1872 "använda standard. Justera ljusstyrkan till en inställning som du tycker är "
1873 "bra. Använd så lite kontrast som möjligt.\n"
1874 "Sätt ljusstyrkan till så låg som möjligt, men säkerställ att de två lägsta "
1875 "nivåerna av grå är urskiljningsbara.\n"
1876 "Ta inte hänsyn till de ljusa nivåerna nu. De kommer justeras i nästa steg.\n"
1877 "När du är nöjd med resultatet, tryck OK."
1878
1879 msgid "Image flash utility"
1880 msgstr "Image flash redskap"
1881
1882 msgid "Image-Upgrade"
1883 msgstr "Image uppgradering"
1884
1885 msgid "In Progress"
1886 msgstr "I utförande"
1887
1888 msgid ""
1889 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1890 msgstr "För att göra en timerinspelning, växlades TV till inspelande kanal!\n"
1891
1892 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1893 msgstr "Inkludera din epost och namn (valfritt) i epost?"
1894
1895 msgid "Increased voltage"
1896 msgstr "Ökad spänning"
1897
1898 msgid "Index"
1899 msgstr "Index"
1900
1901 msgid "Info"
1902 msgstr "Info"
1903
1904 msgid "InfoBar"
1905 msgstr "Infobalk"
1906
1907 msgid "Infobar timeout"
1908 msgstr "Infobalk timeout"
1909
1910 msgid "Information"
1911 msgstr "Information"
1912
1913 msgid "Init"
1914 msgstr "Initiera"
1915
1916 msgid "Initialization..."
1917 msgstr "Initiering..."
1918
1919 msgid "Initialize"
1920 msgstr "Initiera"
1921
1922 msgid "Initializing Harddisk..."
1923 msgstr "Initierar hårddisk..."
1924
1925 msgid "Input"
1926 msgstr "Ingång"
1927
1928 msgid "Install"
1929 msgstr "Installera"
1930
1931 msgid "Install a new image with a USB stick"
1932 msgstr "Installera ny image med hjälp av en USB pinne"
1933
1934 msgid "Install a new image with your web browser"
1935 msgstr "Installera ny image med hjälp av din webläsare"
1936
1937 msgid "Install extensions."
1938 msgstr "Installera utökningar."
1939
1940 msgid "Install local extension"
1941 msgstr "Installera lokala utökningar"
1942
1943 msgid "Install or remove finished."
1944 msgstr "Installation eller borttagning klar."
1945
1946 msgid "Install settings, skins, software..."
1947 msgstr "Installera inställningar, utseende, mjukvara..."
1948
1949 msgid "Installation finished."
1950 msgstr "Installation klar."
1951
1952 msgid "Installing"
1953 msgstr "Installera"
1954
1955 msgid "Installing Software..."
1956 msgstr "Installera mjukvara..."
1957
1958 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
1959 msgstr "Installerar grundsatellitelista... Vänligen vänta..."
1960
1961 msgid "Installing defaults... Please wait..."
1962 msgstr "Installerar grundinställningar... Vänligen vänta..."
1963
1964 msgid "Installing package content... Please wait..."
1965 msgstr "Installerar paketinnehåll... Vänligen vänta..."
1966
1967 msgid "Instant Record..."
1968 msgstr "Direktinspelning..."
1969
1970 msgid "Integrated Ethernet"
1971 msgstr "Integrerat nätverk"
1972
1973 msgid "Integrated Wireless"
1974 msgstr "Inbyggt Trådlöst"
1975
1976 #, python-format
1977 msgid "Interface: %s"
1978 msgstr "Kort: %s"
1979
1980 msgid "Intermediate"
1981 msgstr "Normal"
1982
1983 msgid "Internal Flash"
1984 msgstr "Intern Flash"
1985
1986 msgid "Invalid Location"
1987 msgstr "Ogiltig sökväg"
1988
1989 #, python-format
1990 msgid "Invalid directory selected: %s"
1991 msgstr "Ogiltigt bibliotek valt: %s"
1992
1993 msgid "Inversion"
1994 msgstr "Inversion"
1995
1996 msgid "Invert display"
1997 msgstr "Invertera LCD"
1998
1999 msgid "Ipkg"
2000 msgstr "Ipkg"
2001
2002 msgid "Is this videomode ok?"
2003 msgstr "Är detta videoläge ok?"
2004
2005 msgid "Italian"
2006 msgstr "Italienska"
2007
2008 msgid "Job View"
2009 msgstr "Arbets Vy"
2010
2011 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2012 msgid "Just Scale"
2013 msgstr "Bara skala"
2014
2015 msgid "Keyboard"
2016 msgstr "Tangentbord"
2017
2018 msgid "Keyboard Map"
2019 msgstr "Tangentbordslayout"
2020
2021 msgid "Keyboard Setup"
2022 msgstr "Tangentbords inställning"
2023
2024 msgid "Keymap"
2025 msgstr "Tangentlayout"
2026
2027 msgid "LAN Adapter"
2028 msgstr "LAN Adapter"
2029
2030 msgid "LNB"
2031 msgstr "LNB"
2032
2033 msgid "LOF"
2034 msgstr "LOF"
2035
2036 msgid "LOF/H"
2037 msgstr "LOF/H"
2038
2039 msgid "LOF/L"
2040 msgstr "LOF/L"
2041
2042 msgid "Language selection"
2043 msgstr "Välj språk"
2044
2045 msgid "Language"
2046 msgstr "Språk"
2047
2048 msgid "Last config"
2049 msgstr "Senaste konfiguration"
2050
2051 msgid "Last speed"
2052 msgstr "Föregående hastighet"
2053
2054 msgid "Latitude"
2055 msgstr "Latitud"
2056
2057 msgid "Latvian"
2058 msgstr "Lettiska"
2059
2060 msgid "Leave DVD Player?"
2061 msgstr "Avsluta DVD Spelare?"
2062
2063 msgid "Left"
2064 msgstr "Vänster"
2065
2066 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2067 msgid "Letterbox"
2068 msgstr "Letterbox"
2069
2070 msgid "Limit east"
2071 msgstr "Östlig gräns"
2072
2073 msgid "Limit west"
2074 msgstr "Västlig gräns"
2075
2076 msgid "Limited character set for recording filenames"
2077 msgstr "Begränsad teckenuppsättning för inspelningsfilnamn"
2078
2079 msgid "Limits off"
2080 msgstr "Gränser av"
2081
2082 msgid "Limits on"
2083 msgstr "Gränser på"
2084
2085 msgid "Link Quality:"
2086 msgstr "Länkkvalitet:"
2087
2088 msgid "Link:"
2089 msgstr "Länk:"
2090
2091 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2092 msgstr "Länkade titlar med en DVD meny"
2093
2094 msgid "List of Storage Devices"
2095 msgstr "Lista på lagringsenheter"
2096
2097 msgid "Lithuanian"
2098 msgstr "Litauiska"
2099
2100 msgid "Load"
2101 msgstr "Ladda"
2102
2103 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2104 msgstr "Ladda filmens längd i Filmlistan"
2105
2106 msgid "Local Network"
2107 msgstr "Lokalt Nätverk"
2108
2109 msgid "Location"
2110 msgstr "Sökväg"
2111
2112 msgid "Lock:"
2113 msgstr "Lås:"
2114
2115 msgid "Log results to harddisk"
2116 msgstr "Logga resultatet till hårddisk"
2117
2118 msgid "Long Keypress"
2119 msgstr "Lång knapptryckning"
2120
2121 msgid "Longitude"
2122 msgstr "Longitud"
2123
2124 msgid "MMC Card"
2125 msgstr "MMC kort"
2126
2127 msgid "MORE"
2128 msgstr "MER"
2129
2130 msgid "Main menu"
2131 msgstr "Huvudmeny"
2132
2133 msgid "Mainmenu"
2134 msgstr "Huvudmeny"
2135
2136 msgid "Make this mark an 'in' point"
2137 msgstr "Gör denna markör till 'in' punkt"
2138
2139 msgid "Make this mark an 'out' point"
2140 msgstr "Gör denna markör till 'ut' punkt"
2141
2142 msgid "Make this mark just a mark"
2143 msgstr "Behåll denna markör som vanlig markör"
2144
2145 msgid "Manage your receiver's software"
2146 msgstr "Hantera din mottagares mjukvara"
2147
2148 msgid "Manual Scan"
2149 msgstr "Manuell sökning"
2150
2151 msgid "Manual transponder"
2152 msgstr "Manuell transponder"
2153
2154 msgid "Manufacturer"
2155 msgstr "Tillverkare"
2156
2157 msgid "Margin after record"
2158 msgstr "Marginal efter inspelning (i minuter)"
2159
2160 msgid "Margin before record (minutes)"
2161 msgstr "Marginal innan inspelning (i minuter)"
2162
2163 #, python-format
2164 msgid "Max. Bitrate: %s"
2165 msgstr "Max. Bitrate: %s"
2166
2167 msgid "Media player"
2168 msgstr "Mediaspelare"
2169
2170 msgid "MediaPlayer"
2171 msgstr "Mediaspelare"
2172
2173 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2174 msgstr "Media är inte en skrivbar DVD!"
2175
2176 msgid "Medium is not empty!"
2177 msgstr "Media är inte tomt!"
2178
2179 msgid "Menu"
2180 msgstr "Meny"
2181
2182 msgid "Message"
2183 msgstr "Meddelande"
2184
2185 msgid "Message..."
2186 msgstr "Meddelande..."
2187
2188 msgid "Mkfs failed"
2189 msgstr "Mkfs misslyckades"
2190
2191 msgid "Mode"
2192 msgstr "Läge"
2193
2194 msgid "Model: "
2195 msgstr "Modell: "
2196
2197 msgid "Modulation"
2198 msgstr "Modulering"
2199
2200 msgid "Modulator"
2201 msgstr "Modulator"
2202
2203 msgid "Mon"
2204 msgstr "Mån"
2205
2206 msgid "Mon-Fri"
2207 msgstr "Mån-Fre"
2208
2209 msgid "Monday"
2210 msgstr "Måndag"
2211
2212 msgid "Mosquito noise reduction"
2213 msgstr "Mosquito brus minskning"
2214
2215 msgid "Mount failed"
2216 msgstr "Montering misslyckades"
2217
2218 msgid "Move Picture in Picture"
2219 msgstr "Flytta Bild i Bild"
2220
2221 msgid "Move east"
2222 msgstr "Flytta öst"
2223
2224 msgid "Move west"
2225 msgstr "Flytta väst"
2226
2227 msgid "Movielist menu"
2228 msgstr "Filmlista meny"
2229
2230 msgid "Multi EPG"
2231 msgstr "Multi EPG"
2232
2233 msgid "Multimedia"
2234 msgstr "Multimedia"
2235
2236 msgid "Multiple service support"
2237 msgstr "Multipla kanaler stöds"
2238
2239 msgid "Multisat"
2240 msgstr "Multisat"
2241
2242 msgid "Mute"
2243 msgstr "Ljud av"
2244
2245 msgid "N/A"
2246 msgstr "Inte tillgänglig"
2247
2248 msgid "NEXT"
2249 msgstr "NÄSTA"
2250
2251 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2252 msgstr "NFI image flashning klar. Tryck Gul för omstart!"
2253
2254 msgid "NOW"
2255 msgstr "NU"
2256
2257 msgid "NTSC"
2258 msgstr "NTSC"
2259
2260 msgid "Name"
2261 msgstr "Namn"
2262
2263 msgid "Nameserver"
2264 msgstr "Namnserver"
2265
2266 #, python-format
2267 msgid "Nameserver %d"
2268 msgstr "Namnserver %d"
2269
2270 msgid "Nameserver Setup"
2271 msgstr "Namnserver installation"
2272
2273 msgid "Nameserver settings"
2274 msgstr "Namnserver inställningar"
2275
2276 msgid "Netmask"
2277 msgstr "Nätmask"
2278
2279 msgid "Network"
2280 msgstr "Nätverk"
2281
2282 msgid "Network Configuration..."
2283 msgstr "Nätverk Konfiguration..."
2284
2285 msgid "Network Mount"
2286 msgstr "Nätverksmonteringar"
2287
2288 msgid "Network SSID"
2289 msgstr "Nätverk SSID"
2290
2291 msgid "Network Setup"
2292 msgstr "Nätverksinställningar"
2293
2294 msgid "Network Wizard"
2295 msgstr "Nätverksguide"
2296
2297 msgid "Network scan"
2298 msgstr "Sök nätverk"
2299
2300 msgid "Network setup"
2301 msgstr "Nätverksinställningar"
2302
2303 msgid "Network test"
2304 msgstr "Nätverk test"
2305
2306 msgid "Network test..."
2307 msgstr "Nätverk test..."
2308
2309 msgid "Network..."
2310 msgstr "Nätverk..."
2311
2312 msgid "Network:"
2313 msgstr "Nätverk:"
2314
2315 msgid "NetworkWizard"
2316 msgstr "Nätverksguide"
2317
2318 msgid "New"
2319 msgstr "Ny"
2320
2321 msgid "New pin"
2322 msgstr "Ny PIN"
2323
2324 msgid "New version:"
2325 msgstr "Ny version:"
2326
2327 msgid "Next"
2328 msgstr "Nästa"
2329
2330 msgid "No"
2331 msgstr "Nej"
2332
2333 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2334 msgstr "Ingen (supporterad) DVDROM hittad!"
2335
2336 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2337 msgstr "Ingen 50 Hz, tyvärr. :("
2338
2339 msgid "No Connection"
2340 msgstr ""
2341
2342 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2343 msgstr "Ingen hårddisk hittad eller initierad!"
2344
2345 msgid "No Networks found"
2346 msgstr "Inget nätverk funnet"
2347
2348 msgid "No backup needed"
2349 msgstr "Ingen backup behövs"
2350
2351 msgid ""
2352 "No data on transponder!\n"
2353 "(Timeout reading PAT)"
2354 msgstr ""
2355 "Ingen data på transponder!\n"
2356 "(Timeout vid läsning av PAT)"
2357
2358 msgid "No description available."
2359 msgstr "Ingen beskrivning tillgänglig."
2360
2361 msgid "No details for this image file"
2362 msgstr "Inga detaljer för denna image fil"
2363
2364 msgid "No displayable files on this medium found!"
2365 msgstr "Inga visningsbara filer hittade på detta media!"
2366
2367 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2368 msgstr "Ingen programinfo hittades, inspelning oändlig."
2369
2370 msgid "No free tuner!"
2371 msgstr "Ingen ledig tuner!"
2372
2373 msgid "No networks found"
2374 msgstr ""
2375
2376 msgid ""
2377 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2378 msgstr "Inga paket uppgraderade. Undersök ditt nätverk och prova igen."
2379
2380 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2381 msgstr "Ingen bild på TVn? Tryck EXIT för att försöka igen."
2382
2383 msgid "No positioner capable frontend found."
2384 msgstr "Ingen motorkapabel frontend hittad."
2385
2386 msgid "No satellite frontend found!!"
2387 msgstr "Ingen satellit frontend funnen!!"
2388
2389 msgid "No tags are set on these movies."
2390 msgstr "Ingen märkning är gjord på dessa filmer."
2391
2392 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2393 msgstr "Ingen tuner är konfigurerad för motor diseqc!"
2394
2395 msgid ""
2396 "No tuner is enabled!\n"
2397 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2398 msgstr ""
2399 "Ingen tuner är aktiverad!\n"
2400 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2401
2402 msgid "No useable USB stick found"
2403 msgstr "Ingen användbar USB stick hittad"
2404
2405 msgid ""
2406 "No valid service PIN found!\n"
2407 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2408 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2409 msgstr ""
2410 "Ingen giltig kanal PIN hittad!\n"
2411 "Vill du ändra kanal PIN nu?\n"
2412 "Om du anger 'Nej' här kommer kanalskyddet vara avaktiverat!"
2413
2414 msgid ""
2415 "No valid setup PIN found!\n"
2416 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2417 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2418 msgstr ""
2419 "Ingen giltig installations PIN hittad!\n"
2420 "Vill du ändra installations PIN nu?\n"
2421 "Om du anger 'Nej' här kommer installationsskyddet vara avaktiverat!"
2422
2423 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2424 msgstr ""
2425
2426 msgid ""
2427 "No working local network adapter found.\n"
2428 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2429 "configured correctly."
2430 msgstr ""
2431 "Inget fungerandes lokalt nätverkskort funnet.\n"
2432 "Vänligen bekräfta att du har anslutit en nätverkskabel och att ditt nätverk "
2433 "är korrekt konfigurerat."
2434
2435 msgid ""
2436 "No working wireless network adapter found.\n"
2437 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2438 "network is configured correctly."
2439 msgstr ""
2440 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2441 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet och att din "
2442 "nätverkskonfiguration är korrekt."
2443
2444 msgid ""
2445 "No working wireless network interface found.\n"
2446 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2447 "your local network interface."
2448 msgstr ""
2449 "Inget fungerandes trådlöst nätverkskort funnet.\n"
2450 "Vänligen bekräfta att du har anslutit ett kompatibelt WLAN enhet eller "
2451 "aktiverat ditt lokala nätverkskort."
2452
2453 msgid "No, but restart from begin"
2454 msgstr "Nej, men starta om från början"
2455
2456 msgid "No, do nothing."
2457 msgstr "Nej, gör inget."
2458
2459 msgid "No, just start my dreambox"
2460 msgstr "Nej, starta bara dreamboxen"
2461
2462 msgid "No, not now"
2463 msgstr "Nej, inte nu"
2464
2465 msgid "No, scan later manually"
2466 msgstr "Nej, sök manuellt senare"
2467
2468 msgid "No, send them never"
2469 msgstr "Ne, skicka aldrig"
2470
2471 msgid "None"
2472 msgstr "Inga"
2473
2474 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2475 msgid "Nonlinear"
2476 msgstr "Ej linjär"
2477
2478 msgid "North"
2479 msgstr "Nord"
2480
2481 msgid "Norwegian"
2482 msgstr "Norska"
2483
2484 #, python-format
2485 msgid ""
2486 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2487 "required, %d MB available)"
2488 msgstr ""
2489 "Inte tillräckligt med diskutrymme. Vänligen frigör diskutrymme och försök "
2490 "igen. (%d MB krävs, %d MB tillgängligt)"
2491
2492 msgid ""
2493 "Nothing to scan!\n"
2494 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2495 msgstr ""
2496 "Inget att scanna!\n"
2497 "Vänligen konfigurera tuner före scanning efter kanaler."
2498
2499 msgid "Now Playing"
2500 msgstr "Spelas nu"
2501
2502 msgid ""
2503 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2504 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2505 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2506 msgstr ""
2507 "Använd kontrastinställningen för att justera ljusstyrka på bakgrunden så "
2508 "mycket som möjligt, men säkerställ att du fortfarande kan se skillnaden "
2509 "mellan de två ljusaste nivåerna av skuggor. När du har gjort det tryck OK."
2510
2511 msgid "OK"
2512 msgstr "OK"
2513
2514 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2515 msgstr "OK, guida mig genom uppgraderingen"
2516
2517 msgid "OK, remove another extensions"
2518 msgstr "OK, ta bort fler utökningar"
2519
2520 msgid "OK, remove some extensions"
2521 msgstr "OK, ta bort några utökningar"
2522
2523 msgid "OSD Settings"
2524 msgstr "OSD inställning"
2525
2526 msgid "OSD visibility"
2527 msgstr "OSD synlighet"
2528
2529 msgid "Off"
2530 msgstr "Av"
2531
2532 msgid "On"
2533 msgstr "På"
2534
2535 msgid "One"
2536 msgstr "En"
2537
2538 msgid "Online-Upgrade"
2539 msgstr "Online uppgradering"
2540
2541 msgid "Only Free scan"
2542 msgstr "Bara Fri sökning"
2543
2544 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2545 msgstr "Valfritt ange ditt namn om du vill."
2546
2547 msgid "Orbital Position"
2548 msgstr "Orbital position"
2549
2550 msgid "PAL"
2551 msgstr "PAL"
2552
2553 msgid "PIDs"
2554 msgstr "PIDs"
2555
2556 msgid "Package details for: "
2557 msgstr "Paketdetaljer för: "
2558
2559 msgid "Package list update"
2560 msgstr "Paketlista uppdatering"
2561
2562 msgid "Package removal failed.\n"
2563 msgstr "Paketorttagning misslyckades.\n"
2564
2565 msgid "Package removed successfully.\n"
2566 msgstr "Paketbortagning  utfört.\n"
2567
2568 msgid "Packet management"
2569 msgstr "Pakethantering"
2570
2571 msgid "Packet manager"
2572 msgstr "Pakethanterare"
2573
2574 msgid "Page"
2575 msgstr "Sida"
2576
2577 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2578 msgid "Pan&Scan"
2579 msgstr "Pan&Scan"
2580
2581 msgid "Parent Directory"
2582 msgstr "Föräldrarbibliotek"
2583
2584 msgid "Parental control"
2585 msgstr "Föräldrakontroll"
2586
2587 msgid "Parental control services Editor"
2588 msgstr "Föräldrakontroll kanaleditor"
2589
2590 msgid "Parental control setup"
2591 msgstr "Föräldrakontroll installation"
2592
2593 msgid "Parental control type"
2594 msgstr "Föräldrakontroll typ"
2595
2596 msgid "Password"
2597 msgstr "Lösenord"
2598
2599 msgid "Pause movie at end"
2600 msgstr "Pausa filmen"
2601
2602 msgid "Phone number"
2603 msgstr "Telefonnummer"
2604
2605 msgid "PiPSetup"
2606 msgstr "BiB konfiguration"
2607
2608 msgid "PicturePlayer"
2609 msgstr "Bildspelare"
2610
2611 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2612 msgid "Pillarbox"
2613 msgstr "Svarta kanter"
2614
2615 msgid "Pilot"
2616 msgstr "Pilot"
2617
2618 msgid "Pin code needed"
2619 msgstr "PIN kod behövs"
2620
2621 msgid "Play"
2622 msgstr "Spela upp"
2623
2624 msgid "Play Audio-CD..."
2625 msgstr "Spela Audio-CD..."
2626
2627 msgid "Play DVD"
2628 msgstr "Spela DVD"
2629
2630 msgid "Play Music..."
2631 msgstr "Spela Musik..."
2632
2633 msgid "Play recorded movies..."
2634 msgstr "Spela inspelade filmer..."
2635
2636 msgid "Please Reboot"
2637 msgstr "Vänligen starta om"
2638
2639 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2640 msgstr "Vänligen ange media som ska undersökas"
2641
2642 msgid "Please change recording endtime"
2643 msgstr "Vänligen ändra inspelnings sluttid"
2644
2645 msgid "Please check your network settings!"
2646 msgstr "Vänligen kontrollera dina nätverksinställningar!"
2647
2648 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2649 msgstr "Vänligen välj .NFI image fil från feed server som ska laddas ner"
2650
2651 msgid "Please choose an extension..."
2652 msgstr "Vänligen välj en utökning..."
2653
2654 msgid "Please choose he package..."
2655 msgstr "Vänligen välj paket"
2656
2657 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2658 msgstr "Vänligen välj vilken grundservicelista som du vill installera."
2659
2660 msgid ""
2661 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
2662 "values.\n"
2663 "When you are ready press OK to continue."
2664 msgstr ""
2665 "Vänligen konfigurera eller bekräfta din namnserver med att fylla i de "
2666 "begärda fälten.\n"
2667 "När du är klar tryck OK för att fortsätta"
2668
2669 msgid ""
2670 "Please configure your internet connection by filling out the required "
2671 "values.\n"
2672 "When you are ready press OK to continue."
2673 msgstr ""
2674
2675 msgid ""
2676 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2677 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2678 msgstr ""
2679 "Vänligen koppla bort alla USB enheter från din Dreambox och (åter-)anslut "
2680 "mål USB stick (minimumstorlek är 64MB) nu!"
2681
2682 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2683 msgstr "Vänligen ändra inte om du inte vet vad du gör!"
2684
2685 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2686 msgstr "Ange namn för den nya favoritlistan"
2687
2688 msgid "Please enter a name for the new marker"
2689 msgstr "Vänligen ange namn för ny markör"
2690
2691 msgid "Please enter a new filename"
2692 msgstr "Vänligen ange nytt filnamn"
2693
2694 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2695 msgstr "Vänligen ange filnamn (tomt = använd dagens datum)"
2696
2697 msgid "Please enter name of the new directory"
2698 msgstr "Vänligen ange namn till det nya biblioteket"
2699
2700 msgid "Please enter the correct pin code"
2701 msgstr "Vänligen ange korrekt PIN kod"
2702
2703 msgid "Please enter the old pin code"
2704 msgstr "Vänligen ange den gamla PIN koden"
2705
2706 msgid "Please enter your email address here:"
2707 msgstr "Vänligen ange din epost här:"
2708
2709 msgid "Please enter your name here (optional):"
2710 msgstr "Vänligen ange ditt namn här (valfritt):"
2711
2712 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2713 msgstr "Vänligen följ instruktionerna på TVn"
2714
2715 msgid ""
2716 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2717 "therefore the default directory is being used instead."
2718 msgstr ""
2719 "Vänligen notera att föregående valda mediat var inte åtkomstbart och därför "
2720 "är nu default bibliotek valt."
2721
2722 msgid "Please press OK to continue."
2723 msgstr "Vänligen tryck OK för att försätta."
2724
2725 msgid "Please press OK!"
2726 msgstr "Vänligen tryck OK!"
2727
2728 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2729 msgstr "Vänligen välj .NFI flash image fil från media"
2730
2731 msgid "Please select a playlist to delete..."
2732 msgstr "Vänligen välj en spellista för borttagning..."
2733
2734 msgid "Please select a playlist..."
2735 msgstr "Vänligen välj en spellista..."
2736
2737 msgid "Please select a subservice to record..."
2738 msgstr "Vänligen välj en underkanal för inspelning..."
2739
2740 msgid "Please select a subservice..."
2741 msgstr "Vänligen välj en underkanal..."
2742
2743 msgid "Please select an extension to remove."
2744 msgstr "Vänligen välj utökning att ta bort."
2745
2746 msgid "Please select an option below."
2747 msgstr "Vänligen välj ett val nedan."
2748
2749 msgid "Please select medium to use as backup location"
2750 msgstr "Vänligen välj media som ska användas som backupdestination"
2751
2752 msgid "Please select tag to filter..."
2753 msgstr "Vänligen välj märkning för filtrering..."
2754
2755 msgid "Please select target directory or medium"
2756 msgstr "Vänligen välj målbibliotek eller media"
2757
2758 msgid "Please select the movie path..."
2759 msgstr "Vänligen ange filmens sökväg..."
2760
2761 msgid ""
2762 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
2763 "connection.\n"
2764 "\n"
2765 "Please press OK to continue."
2766 msgstr ""
2767 "Vänligen välj nätverkskort som du vill använda för anslutning till "
2768 "Internet.\n"
2769 "\n"
2770 "Vänligen tryck OK för att fortsätta"
2771
2772 msgid ""
2773 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2774 "\n"
2775 "Please press OK to continue."
2776 msgstr ""
2777
2778 msgid "Please set up tuner B"
2779 msgstr "Vänligen installera tuner B"
2780
2781 msgid "Please set up tuner C"
2782 msgstr "Vänligen installera tuner C"
2783
2784 msgid "Please set up tuner D"
2785 msgstr "Vänligen installera tuner D"
2786
2787 msgid ""
2788 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2789 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2790 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2791 msgstr ""
2792 "Använd piltangenterna för att flytta BiB fönstret.\n"
2793 "Tryck Bouquet +/- för ändra storleken på fönstret.\n"
2794 "Tryck OK för att gå tillbaka till TV läge eller EXIT för att avbryta "
2795 "flyttning."
2796
2797 msgid ""
2798 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2799 "the OK button."
2800 msgstr ""
2801 "Vänligen använd UPP och NER pil för att välja språk. Efter val tryck på OK "
2802 "knappen."
2803
2804 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2805 msgstr "Vänligen vänta för aktivering av din nätverkskonfiguration..."
2806
2807 msgid "Please wait while removing selected package..."
2808 msgstr "Vänligen vänta medans bortagning av valt paket utförs..."
2809
2810 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2811 msgstr "Vänligen vänta medans sökning pågår..."
2812
2813 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2814 msgstr "Vänligen vänta medans sökning för paket som kan tas bort..."
2815
2816 msgid "Please wait while we configure your network..."
2817 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk konfigureras..."
2818
2819 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2820 msgstr "Vänligen vänta medan vi förbereder dina nätverkskort..."
2821
2822 msgid "Please wait while we test your network..."
2823 msgstr "Vänligen vänta meda vi testar ditt nätverk..."
2824
2825 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2826 msgstr "Vänligen vänta medans ditt nätverk startas om..."
2827
2828 msgid "Please wait..."
2829 msgstr "Vänligen vänta..."
2830
2831 msgid "Please wait... Loading list..."
2832 msgstr "Vänligen vänta... Laddar lista..."
2833
2834 msgid "Plugin browser"
2835 msgstr "Plugin hanterare"
2836
2837 msgid "Plugin manager"
2838 msgstr "Pluginhanterare"
2839
2840 msgid "Plugin manager activity information"
2841 msgstr "Pluginhanterare aktiviteksinformation"
2842
2843 msgid "Plugin manager help"
2844 msgstr "Pluginhanterare hjälp"
2845
2846 msgid "Plugins"
2847 msgstr "Plugins"
2848
2849 msgid "Polarity"
2850 msgstr "Polaritet"
2851
2852 msgid "Polarization"
2853 msgstr "Polarisation"
2854
2855 msgid "Polish"
2856 msgstr "Polska"
2857
2858 msgid "Port A"
2859 msgstr "Port A"
2860
2861 msgid "Port B"
2862 msgstr "Port B"
2863
2864 msgid "Port C"
2865 msgstr "Port C"
2866
2867 msgid "Port D"
2868 msgstr "Port D"
2869
2870 msgid "Portuguese"
2871 msgstr "Portugisiska"
2872
2873 msgid "Positioner"
2874 msgstr "Motor"
2875
2876 msgid "Positioner fine movement"
2877 msgstr "Motor finstegning"
2878
2879 msgid "Positioner movement"
2880 msgstr "Motor rörelse"
2881
2882 msgid "Positioner setup"
2883 msgstr "Motor installation"
2884
2885 msgid "Positioner storage"
2886 msgstr "Motor lagring"
2887
2888 msgid "Power threshold in mA"
2889 msgstr "Ström gränsvärde i mA"
2890
2891 msgid "Predefined transponder"
2892 msgstr "Fördefinerad transponder"
2893
2894 msgid "Preparing... Please wait"
2895 msgstr "Förbereder... Vänligen vänta"
2896
2897 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2898 msgstr "Tryck OK på din fjärrkontroll för att fortsätta."
2899
2900 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2901 msgstr "Tryck OK för aktivera valt utseende."
2902
2903 msgid "Press OK to activate the settings."
2904 msgstr "Tryck OK för aktivera inställningarna."
2905
2906 msgid "Press OK to edit the settings."
2907 msgstr "Tryck OK för att ändra inställningar."
2908
2909 #, python-format
2910 msgid "Press OK to get further details for %s"
2911 msgstr "Tryck OK för att få utförligare information om %s"
2912
2913 msgid "Press OK to scan"
2914 msgstr "Tryck OK för sökning"
2915
2916 msgid "Press OK to select a Provider."
2917 msgstr "Tryck OK för att välja en Operatör."
2918
2919 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2920 msgstr "Tryck OK för att aktivera/avaktivera en CAId."
2921
2922 msgid "Press OK to start the scan"
2923 msgstr "Tryck OK för att starta sökning"
2924
2925 msgid "Press OK to toggle the selection."
2926 msgstr "Tryck OK för att växla val."
2927
2928 msgid "Press OK to view full changelog"
2929 msgstr "Tryck OK för att visa full förändringslog"
2930
2931 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
2932 msgstr "Tryck gul knapp för att ange detta interface som grundinterface."
2933
2934 msgid "Prev"
2935 msgstr "Föregående"
2936
2937 msgid "Preview menu"
2938 msgstr "Förvisningsmeny"
2939
2940 msgid "Primary DNS"
2941 msgstr "Primär DNS"
2942
2943 msgid "Priority"
2944 msgstr "Prioritet"
2945
2946 msgid "Process"
2947 msgstr "Process"
2948
2949 msgid "Properties of current title"
2950 msgstr "Egenskaper på nuvarande titel"
2951
2952 msgid "Protect services"
2953 msgstr "Skydda kanaler"
2954
2955 msgid "Protect setup"
2956 msgstr "Skydda inställningar"
2957
2958 msgid "Provider"
2959 msgstr "Leverantör"
2960
2961 msgid "Provider to scan"
2962 msgstr "Leverantör att scanna"
2963
2964 msgid "Providers"
2965 msgstr "Leverantörer"
2966
2967 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
2968 msgstr "Python frontend för /tmp/mmi.socket"
2969
2970 msgid "Quick"
2971 msgstr "Snabb"
2972
2973 msgid "Quickzap"
2974 msgstr "Snabbzap"
2975
2976 msgid "RC Menu"
2977 msgstr "Fjärrkontroll meny"
2978
2979 msgid "RF output"
2980 msgstr "RF ut"
2981
2982 msgid "RGB"
2983 msgstr "RGB"
2984
2985 msgid "RSS Feed URI"
2986 msgstr "RSS Feed URI"
2987
2988 msgid "Radio"
2989 msgstr "Radio"
2990
2991 msgid "Ram Disk"
2992 msgstr "Ram Disk"
2993
2994 msgid "Random"
2995 msgstr "Slumpmässig"
2996
2997 msgid "Really close without saving settings?"
2998 msgstr "Verkligen stänga utan att spara inställningarna?"
2999
3000 msgid "Really delete done timers?"
3001 msgstr "Verkligen ta bort färdiga timerinspelningar?"
3002
3003 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3004 msgstr "Verkligen avsluta underkanals snabbzap?"
3005
3006 msgid "Really reboot now?"
3007 msgstr "Verkligen starta om nu?"
3008
3009 msgid "Really restart now?"
3010 msgstr "Verkligen starta om nu?"
3011
3012 msgid "Really shutdown now?"
3013 msgstr "Verkligen stänga av nu?"
3014
3015 msgid "Reboot"
3016 msgstr "Omstart"
3017
3018 msgid "Reception Settings"
3019 msgstr "Mottagning inställningar"
3020
3021 msgid "Record"
3022 msgstr "Spela in"
3023
3024 #, python-format
3025 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3026 msgstr "Inspelningstid begränsad på grund av timerkonflikt med %s"
3027
3028 msgid "Recorded files..."
3029 msgstr "Inspelade filer..."
3030
3031 msgid "Recording"
3032 msgstr "Spelar in"
3033
3034 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3035 msgstr "Inspelning(ar) pågår eller ska påbörjas inom några sekunder!"
3036
3037 msgid "Recordings"
3038 msgstr "Inspelningar"
3039
3040 msgid "Recordings always have priority"
3041 msgstr "Inspelningar har alltid prioritet"
3042
3043 msgid "Reenter new pin"
3044 msgstr "Ange ny PIN igen"
3045
3046 msgid "Refresh"
3047 msgstr "Uppdatera"
3048
3049 msgid "Refresh Rate"
3050 msgstr "Uppdateringstakt"
3051
3052 msgid "Refresh rate selection."
3053 msgstr "Uppdateringsfrekvens val."
3054
3055 msgid "Reload"
3056 msgstr "Uppdatera"
3057
3058 msgid "Remove"
3059 msgstr "Ta bort"
3060
3061 msgid "Remove Bookmark"
3062 msgstr "Ta bort Bokmärke"
3063
3064 msgid "Remove Plugins"
3065 msgstr "Ta bort Plugins"
3066
3067 msgid "Remove a mark"
3068 msgstr "Ta bort en markör"
3069
3070 msgid "Remove currently selected title"
3071 msgstr "Ta bort vald titel"
3072
3073 msgid "Remove failed."
3074 msgstr "Borttagning misslyckades."
3075
3076 msgid "Remove finished."
3077 msgstr "Ta bort färdiga."
3078
3079 msgid "Remove plugins"
3080 msgstr "Ta bort plugins"
3081
3082 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3083 msgstr "Ta bort trasig .NFI fil?"
3084
3085 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3086 msgstr "Ta bort ofullständig .NFI fil?"
3087
3088 msgid "Remove timer"
3089 msgstr "Ta bort timer"
3090
3091 msgid "Remove title"
3092 msgstr "Ta bort titel"
3093
3094 msgid "Removed successfully."
3095 msgstr "Borttagning utförd."
3096
3097 msgid "Removing"
3098 msgstr "Tar bvort"
3099
3100 #, python-format
3101 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3102 msgstr "Ta bort biblioteket %s misslyckades. (Troligen ej tomt.)"
3103
3104 msgid "Rename"
3105 msgstr "Byt namn"
3106
3107 msgid "Rename crashlogs"
3108 msgstr "Byt namn på crashlogs"
3109
3110 msgid "Repeat"
3111 msgstr "Repetera"
3112
3113 msgid "Repeat Type"
3114 msgstr "Repeat typ"
3115
3116 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3117 msgstr "En upprepande händelse spelas in... Vad vill du göra?"
3118
3119 msgid "Repeats"
3120 msgstr "Upprepningar"
3121
3122 msgid "Reset"
3123 msgstr "Nollställ"
3124
3125 msgid "Reset and renumerate title names"
3126 msgstr "Återställ och omnumrera titelnamnen"
3127
3128 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3129 msgstr "Återställ videoförbättringarna till grundinställningarna?"
3130
3131 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3132 msgstr "Återställ videoförbättringarna till föregående inställning?"
3133
3134 msgid "Resolution"
3135 msgstr "Upplösning"
3136
3137 msgid "Restart"
3138 msgstr "Omstart"
3139
3140 msgid "Restart GUI"
3141 msgstr "Omstart GUI"
3142
3143 msgid "Restart GUI now?"
3144 msgstr "Omstart av GUI nu?"
3145
3146 msgid "Restart network"
3147 msgstr "Omstart nätverk"
3148
3149 msgid "Restart test"
3150 msgstr "Omstart test"
3151
3152 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3153 msgstr "Omstart av din nätverksanslutning och adaptrar.\n"
3154
3155 msgid "Restore"
3156 msgstr "Återställ"
3157
3158 msgid "Restore backups"
3159 msgstr "Återställ backuper"
3160
3161 msgid "Restore is running..."
3162 msgstr "Återställning pågår..."
3163
3164 msgid "Restore running"
3165 msgstr "Återskapning pågår"
3166
3167 msgid "Restore system settings"
3168 msgstr "Återskapa systeminställningar"
3169
3170 msgid ""
3171 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
3172 "settings now."
3173 msgstr ""
3174 "Återställning av inställningar klart. Tryck OK för att aktivera återskapade "
3175 "inställningar"
3176
3177 msgid "Resume from last position"
3178 msgstr "Återuppspela från senaste position"
3179
3180 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3181 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3182 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3183 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3184 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3185 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3186 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3187 msgid "Resuming playback"
3188 msgstr "Återuppta uppspelning"
3189
3190 msgid "Return to file browser"
3191 msgstr "Återvänd till fil utforskare"
3192
3193 msgid "Return to movie list"
3194 msgstr "Återvänd till filmlista"
3195
3196 msgid "Return to previous service"
3197 msgstr "Återvänd till föregående tjänst"
3198
3199 msgid "Rewind speeds"
3200 msgstr "Hastigheter för snabbspolning bakåt"
3201
3202 msgid "Right"
3203 msgstr "Höger"
3204
3205 msgid "Rolloff"
3206 msgstr "Rolloff"
3207
3208 msgid "Rotor turning speed"
3209 msgstr "Rotor rotationsfart"
3210
3211 msgid "Running"
3212 msgstr "Körandes"
3213
3214 msgid "Russian"
3215 msgstr "Ryska"
3216
3217 msgid "S-Video"
3218 msgstr "S-Video"
3219
3220 msgid "SNR"
3221 msgstr "SNR"
3222
3223 msgid "SNR:"
3224 msgstr "SNR:"
3225
3226 msgid "SSID:"
3227 msgstr "SSID:"
3228
3229 msgid "Sat"
3230 msgstr "Lör"
3231
3232 msgid "Sat / Dish Setup"
3233 msgstr "Sat / Parabol installation"
3234
3235 msgid "Satellite"
3236 msgstr "Satellit"
3237
3238 msgid "Satellite Equipment Setup"
3239 msgstr "Satellit utrustning installation"
3240
3241 msgid "Satellites"
3242 msgstr "Satelliter"
3243
3244 msgid "Satfinder"
3245 msgstr "Satfinder"
3246
3247 msgid "Sats"
3248 msgstr "Sats"
3249
3250 msgid "Satteliteequipment"
3251 msgstr "Satteliteutrustning"
3252
3253 msgid "Saturation"
3254 msgstr "Mättnad"
3255
3256 msgid "Saturday"
3257 msgstr "Lördag"
3258
3259 msgid "Save"
3260 msgstr "Spara"
3261
3262 msgid "Save Playlist"
3263 msgstr "Spara spellista"
3264
3265 msgid "Scaler sharpness"
3266 msgstr "Scaler skärpa"
3267
3268 msgid "Scaling Mode"
3269 msgstr "Scalingläge"
3270
3271 msgid "Scan "
3272 msgstr "Söka "
3273
3274 msgid "Scan Files..."
3275 msgstr "Sök Filer..."
3276
3277 msgid "Scan QAM128"
3278 msgstr "Söka QAM128"
3279
3280 msgid "Scan QAM16"
3281 msgstr "Söka QAM16"
3282
3283 msgid "Scan QAM256"
3284 msgstr "Söka QAM256"
3285
3286 msgid "Scan QAM32"
3287 msgstr "Söka QAM32"
3288
3289 msgid "Scan QAM64"
3290 msgstr "Söka QAM64"
3291
3292 msgid "Scan SR6875"
3293 msgstr "Söka SR6875"
3294
3295 msgid "Scan SR6900"
3296 msgstr "Söka SR6900"
3297
3298 msgid "Scan Wireless Networks"
3299 msgstr "Sök efter trådlösa nätverk"
3300
3301 msgid "Scan additional SR"
3302 msgstr "Sök ytterligare SR"
3303
3304 msgid "Scan band EU HYPER"
3305 msgstr "Sök EU HYPER band"
3306
3307 msgid "Scan band EU MID"
3308 msgstr "Sök EU MID band"
3309
3310 msgid "Scan band EU SUPER"
3311 msgstr "Sök EU SUPER band"
3312
3313 msgid "Scan band EU UHF IV"
3314 msgstr "Sök EU UHF IV band"
3315
3316 msgid "Scan band EU UHF V"
3317 msgstr "Sök EU UHF V band"
3318
3319 msgid "Scan band EU VHF I"
3320 msgstr "Sök EU VHF I band"
3321
3322 msgid "Scan band EU VHF III"
3323 msgstr "Sök EU VHF III band"
3324
3325 msgid "Scan band US HIGH"
3326 msgstr "Sök US HIGH band"
3327
3328 msgid "Scan band US HYPER"
3329 msgstr "Sök US HYPER band"
3330
3331 msgid "Scan band US LOW"
3332 msgstr "Sök US LOW band"
3333
3334 msgid "Scan band US MID"
3335 msgstr "Sök US MID band"
3336
3337 msgid "Scan band US SUPER"
3338 msgstr "Sök US SUPER band"
3339
3340 msgid ""
3341 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3342 "WLAN USB Stick\n"
3343 msgstr ""
3344 "Sök ditt nätverk för trådlös Access Punkt och anslut till den med WLAN USB "
3345 "Stick\n"
3346
3347 msgid ""
3348 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3349 "selected wireless device.\n"
3350 msgstr ""
3351 "Söka ditt nätverk efter trådlös Accesspunkt och ansluta till det med ditt "
3352 "valda trådlösa enhet.\n"
3353
3354 msgid ""
3355 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3356 msgstr "Sök grund lamedbs sorterat på satellite med en "
3357
3358 msgid "Search east"
3359 msgstr "Sök öst"
3360
3361 msgid "Search west"
3362 msgstr "Sök väst"
3363
3364 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3365 msgstr "Sök efter nyinstallerade eller borttagna paket. Vänligen vänta..."
3366
3367 msgid "Secondary DNS"
3368 msgstr "Sekondär DNS"
3369
3370 msgid "Seek"
3371 msgstr "Sök"
3372
3373 msgid "Select"
3374 msgstr "Välj"
3375
3376 msgid "Select HDD"
3377 msgstr "Välj hårddisk"
3378
3379 msgid "Select Location"
3380 msgstr "Välj Sökväg"
3381
3382 msgid "Select Network Adapter"
3383 msgstr "Välj nätverksadapter"
3384
3385 msgid "Select a movie"
3386 msgstr "Välj en film"
3387
3388 msgid "Select audio mode"
3389 msgstr "Välj ljudläge"
3390
3391 msgid "Select audio track"
3392 msgstr "Välj ljudspår"
3393
3394 msgid "Select channel to record from"
3395 msgstr "Välj kanal att spela in från"
3396
3397 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3398 msgstr "Välj filer för backuptagning. Nuvarande valda:\n"
3399
3400 msgid "Select files/folders to backup"
3401 msgstr "Ange filer/bibliotek att ta backup på"
3402
3403 msgid "Select image"
3404 msgstr "Välj image"
3405
3406 msgid "Select interface"
3407 msgstr "Välj kort"
3408
3409 msgid "Select package"
3410 msgstr "Välj paket"
3411
3412 msgid "Select provider to add..."
3413 msgstr "Välj operatör att lägga till..."
3414
3415 msgid "Select refresh rate"
3416 msgstr "Välj uppdateringsfrekvens"
3417
3418 msgid "Select service to add..."
3419 msgstr "Välj kanal att lägga till..."
3420
3421 msgid "Select upgrade source to edit."
3422 msgstr "Ange uppgraderingskälla att ändra."
3423
3424 msgid "Select video input"
3425 msgstr "Välj video insignal"
3426
3427 msgid "Select video input with up/down buttons"
3428 msgstr "Välj video ingång med upp/ner knapparna"
3429
3430 msgid "Select video mode"
3431 msgstr "Välj videoläge"
3432
3433 msgid "Select wireless network"
3434 msgstr "Välj trådlöst nätverk"
3435
3436 msgid "Selected source image"
3437 msgstr "Välj käll image"
3438
3439 msgid "Send DiSEqC"
3440 msgstr "Skicka DiSEqC"
3441
3442 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3443 msgstr "Skicka enbart DiSEqC vid ändrad satellit"
3444
3445 msgid "Seperate titles with a main menu"
3446 msgstr "Separera titlar med en huvudmeny"
3447
3448 msgid "Sequence repeat"
3449 msgstr "Repetera sekvens"
3450
3451 msgid "Serbian"
3452 msgstr "Serbiska"
3453
3454 msgid "Service"
3455 msgstr "Kanal"
3456
3457 msgid "Service Scan"
3458 msgstr "Kanalsökning"
3459
3460 msgid "Service Searching"
3461 msgstr "Kanalsökning"
3462
3463 msgid "Service has been added to the favourites."
3464 msgstr "Kanalen har lagts till i favoriter."
3465
3466 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3467 msgstr "Kanalen har lagts till i vald favoritlista."
3468
3469 msgid ""
3470 "Service invalid!\n"
3471 "(Timeout reading PMT)"
3472 msgstr ""
3473 "Service ogiltig!\n"
3474 "(Timeout vid läsning av PMT)"
3475
3476 msgid ""
3477 "Service not found!\n"
3478 "(SID not found in PAT)"
3479 msgstr ""
3480 "Service inte funnen!\n"
3481 "(SID inte funnen i PAT)"
3482
3483 msgid "Service scan"
3484 msgstr "Kanalsökning"
3485
3486 msgid ""
3487 "Service unavailable!\n"
3488 "Check tuner configuration!"
3489 msgstr ""
3490 "Tjänsten kunde inte hittas!\n"
3491 "Kontrollera tunerinställningar"
3492
3493 msgid "Serviceinfo"
3494 msgstr "Kanalinfo"
3495
3496 msgid "Services"
3497 msgstr "Kanaler"
3498
3499 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3500 msgstr "Ange Volt och 22KHz"
3501
3502 msgid "Set as default Interface"
3503 msgstr "Använd som standard Interface"
3504
3505 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3506 msgstr "Ställ tillgängligt internminne varningströskel."
3507
3508 msgid "Set interface as default Interface"
3509 msgstr "Använd kort som standard kort"
3510
3511 msgid "Set limits"
3512 msgstr "Ange gräns"
3513
3514 msgid "Settings"
3515 msgstr "Inställningar"
3516
3517 msgid "Setup"
3518 msgstr "Installation"
3519
3520 msgid "Setup Mode"
3521 msgstr "Installationsläge"
3522
3523 msgid "Sharpness"
3524 msgstr "Skärpa"
3525
3526 msgid "Show Info"
3527 msgstr "Visa Info"
3528
3529 msgid "Show Message when Recording starts"
3530 msgstr "Visa meddelande  när inspelning påbörjas"
3531
3532 msgid "Show WLAN Status"
3533 msgstr "Visa WLAN Status"
3534
3535 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3536 msgstr "Visa blinkande klocka i display under inspelning"
3537
3538 msgid "Show infobar on channel change"
3539 msgstr "Visa infobalk vid kanalbyte"
3540
3541 msgid "Show infobar on event change"
3542 msgstr "Visa infobalk vid händelseändring"
3543
3544 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3545 msgstr "Visa infobalk vid hopp framåt/bakåt"
3546
3547 msgid "Show positioner movement"
3548 msgstr "Visa motorflyttningar"
3549
3550 msgid "Show services beginning with"
3551 msgstr "Visa kanal som börjar med"
3552
3553 msgid "Show the radio player..."
3554 msgstr "Visa radiospelaren..."
3555
3556 msgid "Show the tv player..."
3557 msgstr "Visa tv spelare..."
3558
3559 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3560 msgstr "Visa status på ditt trådlösa LAN anslutning.\n"
3561
3562 msgid "Shutdown Dreambox after"
3563 msgstr "Stäng av Dreambox efter"
3564
3565 msgid "Signal Strength:"
3566 msgstr "Signalstyrka:"
3567
3568 msgid "Signal: "
3569 msgstr "Signal:"
3570
3571 msgid "Similar"
3572 msgstr "Liknande"
3573
3574 msgid "Similar broadcasts:"
3575 msgstr "Liknande sändningar:"
3576
3577 msgid "Simple"
3578 msgstr "Enkel"
3579
3580 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3581 msgstr "Enkelt titelset (kompabilitet för äldre spelare)"
3582
3583 msgid "Single"
3584 msgstr "Singel"
3585
3586 msgid "Single EPG"
3587 msgstr "Singel EPG"
3588
3589 msgid "Single satellite"
3590 msgstr "Singel satellit"
3591
3592 msgid "Single transponder"
3593 msgstr "Singel transponder"
3594
3595 msgid "Singlestep (GOP)"
3596 msgstr "Enkelsteg (GOP)"
3597
3598 msgid "Skin"
3599 msgstr "Utseende"
3600
3601 msgid "Skin..."
3602 msgstr "Utseende..."
3603
3604 msgid "Skins"
3605 msgstr "Utseenden"
3606
3607 msgid "Sleep Timer"
3608 msgstr "Sov Timer"
3609
3610 msgid "Sleep timer action:"
3611 msgstr "Sovtimer händelse:"
3612
3613 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3614 msgstr "Slideshow intervall (sec.)"
3615
3616 #, python-format
3617 msgid "Slot %d"
3618 msgstr "Slot %d"
3619
3620 msgid "Slovakian"
3621 msgstr "Slovakisk"
3622
3623 msgid "Slovenian"
3624 msgstr "Slovenska"
3625
3626 msgid "Slow"
3627 msgstr "Sakta"
3628
3629 msgid "Slow Motion speeds"
3630 msgstr "Hastigheter för slow motion"
3631
3632 msgid "Software"
3633 msgstr "Mjukvara"
3634
3635 msgid "Software manager"
3636 msgstr "Mjukvaruhanterare"
3637
3638 msgid "Software restore"
3639 msgstr "Mjukvaruåterskapa"
3640
3641 msgid "Software update"
3642 msgstr "Mjukvaruuppdatera"
3643
3644 msgid "Some plugins are not available:\n"
3645 msgstr "Några plugins är inte tillgängliga:\n"
3646
3647 msgid "Somewhere else"
3648 msgstr "Någon annanstans"
3649
3650 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3651 msgstr "Ledsen Mediascanner är inte installerad!"
3652
3653 msgid "Sorry no backups found!"
3654 msgstr "Ledsen inga backuper hittades!"
3655
3656 msgid ""
3657 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3658 "\n"
3659 "Please choose an other one."
3660 msgstr ""
3661 "Ledsen, din backup destination finns inte\n"
3662 "\n"
3663 "Vänligen ange annan."
3664
3665 msgid ""
3666 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3667 "Please choose an other one."
3668 msgstr ""
3669 "Ledsen din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3670 "Vänligen välj en annan destination."
3671
3672 msgid "Sorry, no Details available!"
3673 msgstr "Tyvärr, inga Detaljer tillgängliga!"
3674
3675 msgid ""
3676 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3677 "\n"
3678 "Please choose another one."
3679 msgstr ""
3680 "Ledsen, din backupdestination är inte skrivbar.\n"
3681 "\n"
3682 "Vänligen välj annan destination."
3683
3684 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3685 msgid "Sort A-Z"
3686 msgstr "Sortera A-Z"
3687
3688 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3689 msgid "Sort Time"
3690 msgstr "Sortera tid"
3691
3692 msgid "Sound"
3693 msgstr "Ljud"
3694
3695 msgid "Soundcarrier"
3696 msgstr "Ljudbärare"
3697
3698 msgid "South"
3699 msgstr "Syd"
3700
3701 msgid "Spanish"
3702 msgstr "Spanska"
3703
3704 msgid "Split preview mode"
3705 msgstr "Delat förvisningaläge"
3706
3707 msgid "Standby"
3708 msgstr "Viloläge"
3709
3710 msgid "Standby / Restart"
3711 msgstr "Viloläge / Omstart"
3712
3713 msgid "Start from the beginning"
3714 msgstr "Spela upp från början"
3715
3716 msgid "Start recording?"
3717 msgstr "Starta inspelning?"
3718
3719 msgid "Start test"
3720 msgstr "Starta test"
3721
3722 msgid "StartTime"
3723 msgstr "Starttid"
3724
3725 msgid "Starting on"
3726 msgstr "Startar på"
3727
3728 msgid "Step east"
3729 msgstr "Stega öst"
3730
3731 msgid "Step west"
3732 msgstr "Stega väst"
3733
3734 msgid "Stereo"
3735 msgstr "Stereo"
3736
3737 msgid "Stop"
3738 msgstr "Avsluta"
3739
3740 msgid "Stop Timeshift?"
3741 msgstr "Avsluta timeshift?"
3742
3743 msgid "Stop current event and disable coming events"
3744 msgstr "Avsluta nuvarande och avaktivera kommande händelser"
3745
3746 msgid "Stop current event but not coming events"
3747 msgstr "Avsluta nuvarande händelse men inte kommande"
3748
3749 msgid "Stop playing this movie?"
3750 msgstr "Avsluta uppspelningen?"
3751
3752 msgid "Stop test"
3753 msgstr "Stoppa test"
3754
3755 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3756 msgstr "Sluta testa efter # misslyckade transponders"
3757
3758 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3759 msgstr "Sluta testa efter # lyckade transponders"
3760
3761 msgid "Store position"
3762 msgstr "Lagra position"
3763
3764 msgid "Stored position"
3765 msgstr "Lagrad position"
3766
3767 msgid "Subservice list..."
3768 msgstr "Underkanalslista..."
3769
3770 msgid "Subservices"
3771 msgstr "Underkanaler"
3772
3773 msgid "Subtitle selection"
3774 msgstr "Textningsval"
3775
3776 msgid "Subtitles"
3777 msgstr "Textning"
3778
3779 msgid "Sun"
3780 msgstr "Sön"
3781
3782 msgid "Sunday"
3783 msgstr "Söndag"
3784
3785 msgid "Swap Services"
3786 msgstr "Byt kanal"
3787
3788 msgid "Swedish"
3789 msgstr "Svenska"
3790
3791 msgid "Switch to next subservice"
3792 msgstr "Byt till nästa underkanal"
3793
3794 msgid "Switch to previous subservice"
3795 msgstr "Byt till föregående underkanal"
3796
3797 msgid "Symbol Rate"
3798 msgstr "Symbolrate"
3799
3800 msgid "Symbolrate"
3801 msgstr "Symbolrate"
3802
3803 msgid "System"
3804 msgstr "System"
3805
3806 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3807 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3808 msgstr ""
3809 "Översättning utfört av: WeeGull\n"
3810 "Förslag på förändringar skicka ett epost:\n"
3811 "weegull@hotmail.com"
3812
3813 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3814 msgstr "TS fil för stor för ISO9660 level 1!"
3815
3816 msgid "TV System"
3817 msgstr "TV System"
3818
3819 msgid "Table of content for collection"
3820 msgstr "Index över innehållet av samligen"
3821
3822 msgid "Tag 1"
3823 msgstr "Märke 1"
3824
3825 msgid "Tag 2"
3826 msgstr "Märke 2"
3827
3828 msgid "Tags"
3829 msgstr "Märke 3"
3830
3831 msgid "Terrestrial"
3832 msgstr "Marksänd"
3833
3834 msgid "Terrestrial provider"
3835 msgstr "Marksänd leverantör"
3836
3837 msgid "Test DiSEqC settings"
3838 msgstr "Test DiSEqC inställningar"
3839
3840 msgid "Test Type"
3841 msgstr "Test Typ"
3842
3843 msgid "Test mode"
3844 msgstr "Testläge"
3845
3846 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3847 msgstr "Testa nätverkskonfigurationen för din Dreambox.\n"
3848
3849 msgid "Test-Messagebox?"
3850 msgstr "Test-Meddelandebox?"
3851
3852 msgid ""
3853 "Thank you for using the wizard.\n"
3854 "Please press OK to continue."
3855 msgstr ""
3856
3857 msgid ""
3858 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3859 "Please press OK to start using your Dreambox."
3860 msgstr ""
3861 "Tack för att du använde guiden. Din box är nu konfigurerad.\n"
3862 "Tryck OK för att börja använda din Dreambox."
3863
3864 msgid ""
3865 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3866 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3867 "players) instead?"
3868 msgstr ""
3869 "DVD standarden stödjer inte H.264 (HDTV) videoströmmar. Vill du skapa en "
3870 "Dreambox format data DVD (kommer ej kunnas spelas i vanlig DVD spelare) "
3871 "istället? "
3872
3873 msgid ""
3874 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3875 "the feed server and save it on the stick?"
3876 msgstr ""
3877 "USB sticken är nu bootbar. Vill du ladda ner senaste image från feed server "
3878 "och spara den på sticken?"
3879
3880 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3881 msgstr "Backupen misslyckades, välj en annan plats för din backup "
3882
3883 #, python-format
3884 msgid ""
3885 "The following device was found:\n"
3886 "\n"
3887 "%s\n"
3888 "\n"
3889 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3890 msgstr ""
3891 "Följande device hittades:\n"
3892 "\n"
3893 "%s\n"
3894 "\n"
3895 "Vill du skriva USB flasher till den stickan?"
3896
3897 msgid "The following files were found..."
3898 msgstr "Följande filer hittades..."
3899
3900 msgid ""
3901 "The input port should be configured now.\n"
3902 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3903 "want to do that now?"
3904 msgstr ""
3905 "Ingångsport bör konfigureras nu.\n"
3906 "Du kan konfigurera skärmen med hjälp av några testbilder. Vill du gör det nu?"
3907
3908 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3909 msgstr "Installationen av grundservicelistan är klar."
3910
3911 msgid ""
3912 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
3913 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
3914 msgstr ""
3915 "Installationen av grundinställningar är nu klar. Du kan nu slutföra din "
3916 "konfiguration av Dreambox med att trycka på OK knappen på din fjärrkontroll."
3917
3918 msgid ""
3919 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
3920 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
3921 "risk!"
3922 msgstr ""
3923 "md5sun validering misslyckades, filen kan vara korrupt! Är du säker på att "
3924 "du vill flasha denna image till flashminnet? Du utför detta på egen risk!"
3925
3926 msgid ""
3927 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
3928 "corrupted!"
3929 msgstr ""
3930 "md5sum validering misslyckades, filen kanske inte blev helt nedladdad eller "
3931 "är korrupt!"
3932
3933 msgid "The package doesn't contain anything."
3934 msgstr "Paketet innehåller ingenting."
3935
3936 msgid "The package:"
3937 msgstr "Paketet:"
3938
3939 #, python-format
3940 msgid "The path %s already exists."
3941 msgstr "Sökvägen %s existerar redan."
3942
3943 msgid "The pin code has been changed successfully."
3944 msgstr "Bytet av PIN koden utfördes."
3945
3946 msgid "The pin code you entered is wrong."
3947 msgstr "PIN koden du angav var fel."
3948
3949 msgid "The pin codes you entered are different."
3950 msgstr "PIN koderna du angav är olika."
3951
3952 #, python-format
3953 msgid "The results have been written to %s."
3954 msgstr "Resultatet har skrivits till %s."
3955
3956 msgid "The sleep timer has been activated."
3957 msgstr "Sovtimer har aktiverats."
3958
3959 msgid "The sleep timer has been disabled."
3960 msgstr "Sovtimer är deaktiverad."
3961
3962 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
3963 msgstr "Timer filen (timers.xml) är skadad och kan inte läsas."
3964
3965 msgid ""
3966 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3967 "Please install it and choose what you want to do next."
3968 msgstr ""
3969 "Trådlöst LAN plugin är inte installerad!\n"
3970 "Vänligen installera den och välj vad du vill göra härnäst."
3971
3972 msgid ""
3973 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
3974 "Please install it."
3975 msgstr ""
3976 "Pluginen för trådlöst LAN är inte installerad!\n"
3977 "Vänligen installera den."
3978
3979 msgid ""
3980 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
3981 msgstr ""
3982 "Guiden kan ta en backup på nuvarande inställningar. Vill du ta en backup nu?"
3983
3984 msgid "The wizard is finished now."
3985 msgstr "Guiden är nu färdig."
3986
3987 msgid "There are at least "
3988 msgstr "Det finns minst "
3989
3990 msgid "There are no default services lists in your image."
3991 msgstr "Det finns ingen grundservicelista i din image."
3992
3993 msgid "There are no default settings in your image."
3994 msgstr "Det finns inga grundinställningar i din image."
3995
3996 msgid "There are now "
3997 msgstr "Det är nu "
3998
3999 msgid "There is nothing to be done."
4000 msgstr "Det finns inget att göra."
4001
4002 msgid ""
4003 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
4004 "Do you really want to continue?"
4005 msgstr ""
4006 "Det är inte säkert att det finns tillräckligt med utrymme på vald "
4007 "partition.\n"
4008 "Vill du verkligen fortsätta?"
4009
4010 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
4011 msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdningen av paketlistan. Vänligen prova igen."
4012
4013 msgid "There was an error. The package:"
4014 msgstr "Ett fel uppstod. Paketet:"
4015
4016 #, python-format
4017 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
4018 msgstr "Denna .NFI fil innehåller ingen giltig %s image!"
4019
4020 msgid ""
4021 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
4022 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
4023 msgstr ""
4024 "Denna .NFI har ingen md5sum signatur och är inte garanterad att den "
4025 "fungerar. Vill du verkligen flasha denna image till flashminnet?"
4026
4027 msgid ""
4028 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
4029 "flash memory?"
4030 msgstr ""
4031 "Denna .NFI har giltig md5sum. Fortsätta programmera denna image till "
4032 "flashminnet?"
4033
4034 msgid ""
4035 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
4036 "content on the disc."
4037 msgstr ""
4038 "Detta DVD RW media är redan formaterat - omformatering kommer ta bort all "
4039 "data på skivan."
4040
4041 #, python-format
4042 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
4043 msgstr "Den här dreamboxen kan in avkoda %s strömmar!"
4044
4045 #, python-format
4046 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
4047 msgstr "Denna Dreambox kan inte avkoda %s videoströmmar!"
4048
4049 msgid "This is step number 2."
4050 msgstr "Det här är steg 2."
4051
4052 msgid "This is unsupported at the moment."
4053 msgstr "Detta stöds för närvarande inte."
4054
4055 msgid "This plugin is installed."
4056 msgstr "Den pluginen är installerad."
4057
4058 msgid "This plugin is not installed."
4059 msgstr "Den pluginen är inte installerad."
4060
4061 msgid "This plugin will be installed."
4062 msgstr "Den pluginen kommer att installeras."
4063
4064 msgid "This plugin will be removed."
4065 msgstr "Den pluginen kommer att tas bort."
4066
4067 msgid ""
4068 "This test checks for configured Nameservers.\n"
4069 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4070 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
4071 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
4072 "the \"Nameserver\" Configuration"
4073 msgstr ""
4074 "Detta test kontrollerar konfigurationen för Namnservrar.\n"
4075 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
4076 "- vänligen kontrollera din DHCP, kablar och adapter installation\n"
4077 "- om du har konfigurerat din Namnserver manuellt vänligen bekräfta dina "
4078 "inställningar i \"Namnserver\" INstallation"
4079
4080 msgid ""
4081 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
4082 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
4083 "- verify that a network cable is attached\n"
4084 "- verify that the cable is not broken"
4085 msgstr ""
4086 "Detta test kontrollerar om en nätverkskablen är ansluten till din LAN "
4087 "adapter.\n"
4088 "Om du får ett \"Ej ansluten\" meddelande:\n"
4089 "- bekräfta att nätverkskabel är ansluten\n"
4090 "- bekräfta att kabeln inte är trasig"
4091
4092 msgid ""
4093 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
4094 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4095 "- no valid IP Address was found\n"
4096 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
4097 msgstr ""
4098 "Detta test kontrollerar om du har en giltig IP adress på din LAN adapter.\n"
4099 "Om du får ett \"obekräftat\" meddelande:\n"
4100 "- ingen giltig IP hittades\n"
4101 "- vänlig kontrollera din DHCP, kablar och nätverkskorts installation"
4102
4103 msgid ""
4104 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
4105 "configuration with DHCP.\n"
4106 "If you get a \"disabled\" message:\n"
4107 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
4108 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
4109 "dialog.\n"
4110 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
4111 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
4112 msgstr ""
4113 "Detta test kontrollerar om din LAN adapter är konfigurerad för automatisk IP "
4114 "adress tilldelning med DHCP.\n"
4115 "Om du får en \"deaktiverad\" meddelande:\n"
4116 "- ditt LAN är konfigurerat för manuell IP tilldelning\n"
4117 "- bekräfta att du har angivit korrekt IP information i Adapterinstallation "
4118 "dialogen.\n"
4119 "Om du får ett \"aktiverat\" meddelande:\n"
4120 "- bekräfta att du har konfigurerad och fungerandes DHCP server på ditt "
4121 "nätverk."
4122
4123 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
4124 msgstr "Detta test upptäcker konfigurerade LAN adapter."
4125
4126 msgid "Three"
4127 msgstr "Tre"
4128
4129 msgid "Threshold"
4130 msgstr "Gränsvärde"
4131
4132 msgid "Thu"
4133 msgstr "Tors"
4134
4135 msgid "Thumbnails"
4136 msgstr "Thumbnails"
4137
4138 msgid "Thursday"
4139 msgstr "Torsdag"
4140
4141 msgid "Time"
4142 msgstr "Tid"
4143
4144 msgid "Time/Date Input"
4145 msgstr "Tid/Datum inmatning"
4146
4147 msgid "Timer"
4148 msgstr "Timer"
4149
4150 msgid "Timer Edit"
4151 msgstr "Ändra Timer"
4152
4153 msgid "Timer Editor"
4154 msgstr "Timer Editor"
4155
4156 msgid "Timer Type"
4157 msgstr "Timertyp"
4158
4159 msgid "Timer entry"
4160 msgstr "Timer inmatning"
4161
4162 msgid "Timer log"
4163 msgstr "Timer log"
4164
4165 msgid ""
4166 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4167 "Please recheck it!"
4168 msgstr ""
4169 "Timer överlappning upptäckt i timers.xml!\n"
4170 "Vänligen kontrollera!"
4171
4172 msgid "Timer sanity error"
4173 msgstr "Timer fel"
4174
4175 msgid "Timer selection"
4176 msgstr "Timer val"
4177
4178 msgid "Timer status:"
4179 msgstr "Timer status:"
4180
4181 msgid "Timeshift"
4182 msgstr "Timeshift"
4183
4184 msgid "Timeshift not possible!"
4185 msgstr "Timeshift inte möjligt!"
4186
4187 msgid "Timeshift path..."
4188 msgstr "Timeshift sökväg..."
4189
4190 msgid "Timezone"
4191 msgstr "Tidszon"
4192
4193 msgid "Title"
4194 msgstr "Titel"
4195
4196 msgid "Title properties"
4197 msgstr "Titel egenskaper"
4198
4199 msgid "Titleset mode"
4200 msgstr "Titelset läge"
4201
4202 msgid ""
4203 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4204 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
4205 "stick.\n"
4206 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
4207 "for 10 seconds.\n"
4208 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4209 msgstr ""
4210 "För att uppdatera din Dreambox firmware, vänligen utför följande steg:\n"
4211 "1) Stäng av din box med strömbrytaren på baksidan och sätt in bootbar USB "
4212 "stick.\n"
4213 "2) Slå på strömbrytaren och håll NER pil på fronten intryckt i ungerfär 10 "
4214 "sekunder.\n"
4215 "3) Vänta på uppstart och följ instruktionerna från guiden."
4216
4217 msgid "Today"
4218 msgstr "Idag"
4219
4220 msgid "Tone mode"
4221 msgstr "Tonläge"
4222
4223 msgid "Toneburst"
4224 msgstr "Toneburst"
4225
4226 msgid "Toneburst A/B"
4227 msgstr "Toneburst A/B"
4228
4229 msgid "Track"
4230 msgstr "Spår"
4231
4232 msgid "Translation"
4233 msgstr "Översättning"
4234
4235 msgid "Translation:"
4236 msgstr "Översättning:"
4237
4238 msgid "Transmission Mode"
4239 msgstr "Sändningsläge"
4240
4241 msgid "Transmission mode"
4242 msgstr "Sändningstyp"
4243
4244 msgid "Transponder"
4245 msgstr "Transponder"
4246
4247 msgid "Transponder Type"
4248 msgstr "Transponder Typ"
4249
4250 msgid "Tries left:"
4251 msgstr "Försök kvar:"
4252
4253 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4254 msgstr "Försöker hitta Transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
4255
4256 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4257 msgstr "Försöker hitta transponders i kabelnätverket... vänligen vänta..."
4258
4259 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4260 msgstr "Försöker ladda ner ny paketlista. Vänligen vänta..."
4261
4262 msgid "Tue"
4263 msgstr "Tis"
4264
4265 msgid "Tuesday"
4266 msgstr "Tisdag"
4267
4268 msgid "Tune"
4269 msgstr "Tune"
4270
4271 msgid "Tune failed!"
4272 msgstr "Tuning misslyckades!"
4273
4274 msgid "Tuner"
4275 msgstr "Tuner"
4276
4277 msgid "Tuner "
4278 msgstr "Tuner"
4279
4280 msgid "Tuner Slot"
4281 msgstr "Tuner Slot"
4282
4283 msgid "Tuner configuration"
4284 msgstr "Tuner konfiguration"
4285
4286 msgid "Tuner status"
4287 msgstr "Tuner status"
4288
4289 msgid "Turkish"
4290 msgstr "Turkiska"
4291
4292 msgid "Two"
4293 msgstr "Två"
4294
4295 msgid "Type"
4296 msgstr "Typ"
4297
4298 msgid "Type of scan"
4299 msgstr "Typ av sökning"
4300
4301 msgid "USALS"
4302 msgstr "USALS"
4303
4304 msgid "USB"
4305 msgstr "USB"
4306
4307 msgid "USB Stick"
4308 msgstr "USB Minne"
4309
4310 msgid "USB stick wizard"
4311 msgstr "USB stick guide"
4312
4313 msgid "Ukrainian"
4314 msgstr "Ukrainska"
4315
4316 msgid ""
4317 "Unable to complete filesystem check.\n"
4318 "Error: "
4319 msgstr ""
4320 "Det gick inte att kontrollera filsystemet.\n"
4321 "Fel:"
4322
4323 msgid ""
4324 "Unable to initialize harddisk.\n"
4325 "Error: "
4326 msgstr ""
4327 "Det gick inte at initiera hårddisken.\n"
4328 "Fel:"
4329
4330 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4331 msgstr "Uncommitted DiSEqC kommando"
4332
4333 msgid ""
4334 "Undo\n"
4335 "Install"
4336 msgstr ""
4337 "Ångra\n"
4338 "Installation"
4339
4340 msgid ""
4341 "Undo\n"
4342 "Remove"
4343 msgstr ""
4344 "Ångra\n"
4345 "Borttagning"
4346
4347 msgid "Unicable LNB"
4348 msgstr "Unicable LNB"
4349
4350 msgid "Unicable Martix"
4351 msgstr "Unicable Martix"
4352
4353 msgid "Universal LNB"
4354 msgstr "Universal LNB"
4355
4356 msgid "Unmount failed"
4357 msgstr "Avmontering misslyckades"
4358
4359 msgid "Unsupported"
4360 msgstr "Osupporterat"
4361
4362 msgid "Update"
4363 msgstr "Uppdatera"
4364
4365 msgid "Updates your receiver's software"
4366 msgstr "Uppdaterar din mottagares mjukvara"
4367
4368 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4369 msgstr "Uppdatering utförd. Här är resultatet:"
4370
4371 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4372 msgstr "Uppdaterar... Vänlig vänta... Detta tar några minuter...."
4373
4374 msgid "Upgrade finished."
4375 msgstr "Uppgradering färdig."
4376
4377 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4378 msgstr "Uppgradering klar. Vill du starta om din Dreambox?"
4379
4380 msgid "Upgrading"
4381 msgstr "Uppgradering"
4382
4383 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4384 msgstr "Uppgraderar Dreambox... Vänligen vänta"
4385
4386 msgid "Use"
4387 msgstr "Använd"
4388
4389 msgid "Use DHCP"
4390 msgstr "Använd DHCP"
4391
4392 msgid "Use Interface"
4393 msgstr "Använd Interface"
4394
4395 msgid "Use Power Measurement"
4396 msgstr "Använd Strömmätning"
4397
4398 msgid "Use a gateway"
4399 msgstr "Använd en gateway"
4400
4401 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4402 msgstr "Använd hackig spolning vid hastigheter över"
4403
4404 msgid "Use power measurement"
4405 msgstr "Använd strömmätning"
4406
4407 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4408 msgstr "Använd Nätverksguiden för att konfigurerar nätverk\n"
4409
4410 msgid ""
4411 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4412 "\n"
4413 "Please set up tuner A"
4414 msgstr ""
4415 "Använd vänster och höger pil för att ändra ett val.\n"
4416 "\n"
4417 "Inställning Tuner A"
4418
4419 msgid ""
4420 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4421 "press OK."
4422 msgstr ""
4423 "Använd upp/ner pilarna på din fjärrkontroll för att välja. Tryck sedan OK."
4424
4425 msgid "Use this video enhancement settings?"
4426 msgstr "Använd denna videoförbättringskonfiguration?"
4427
4428 msgid "Use time of currently running service"
4429 msgstr ""
4430
4431 msgid "Use usals for this sat"
4432 msgstr "Använd USALS för denna sat"
4433
4434 msgid "Use wizard to set up basic features"
4435 msgstr "Använd guiden för grundinställningarna"
4436
4437 msgid "Used service scan type"
4438 msgstr "Använd kanal söktyp"
4439
4440 msgid "User defined"
4441 msgstr "Användardefinierat"
4442
4443 msgid "Username"
4444 msgstr "Användarnamn"
4445
4446 msgid "VCR scart"
4447 msgstr "VCR Scart"
4448
4449 msgid "VMGM (intro trailer)"
4450 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4451
4452 msgid "Vertical"
4453 msgstr "Vertikal"
4454
4455 msgid "Video Fine-Tuning"
4456 msgstr "Video fininställning"
4457
4458 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4459 msgstr "Video fininställnings guide"
4460
4461 msgid "Video Output"
4462 msgstr "Video Utsignal"
4463
4464 msgid "Video Setup"
4465 msgstr "Video Inställning"
4466
4467 msgid "Video Wizard"
4468 msgstr "Video Guide"
4469
4470 msgid "Video enhancement preview"
4471 msgstr "Videoförbättring förhandsvisning"
4472
4473 msgid "Video enhancement settings"
4474 msgstr "Videoförbättringskonfiguration"
4475
4476 msgid "Video enhancement setup"
4477 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
4478
4479 msgid ""
4480 "Video input selection\n"
4481 "\n"
4482 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4483 "input port).\n"
4484 "\n"
4485 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4486 msgstr ""
4487 "Video ingångsval\n"
4488 "\n"
4489 "Vänligen tryck OK om du kan se denna bild på din TV (eller välj annan "
4490 "ingångsport).\n"
4491 "\n"
4492 "Nästa ingångsport kommer automatiskt provas om 10 sekunder."
4493
4494 msgid "Video mode selection."
4495 msgstr "Videoläges val."
4496
4497 msgid "Videoenhancement Setup"
4498 msgstr "Videoförbättringsinstallation"
4499
4500 msgid "View Movies..."
4501 msgstr "Visa Filmer..."
4502
4503 msgid "View Photos..."
4504 msgstr "Visa Foton..."
4505
4506 msgid "View Rass interactive..."
4507 msgstr "Visa Rass interaktivitet..."
4508
4509 msgid "View Video CD..."
4510 msgstr "Visa Video CD..."
4511
4512 msgid "View details"
4513 msgstr "Visa detaljer"
4514
4515 msgid "View list of available "
4516 msgstr "Visa lista över tillgängliga "
4517
4518 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4519 msgstr "Visa lista över tillgängliga CommonInterface utökningar"
4520
4521 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4522 msgstr ""
4523 "Visa lista över tillgängliga Display och Användargränssnitt utökningar."
4524
4525 msgid "View list of available EPG extensions."
4526 msgstr "Visa lista över tillgängliga EPG utökningar."
4527
4528 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4529 msgstr "Visa lista över tillgängliga Satteliteutrustning utökningar."
4530
4531 msgid "View list of available communication extensions."
4532 msgstr "Visa lista över tillgängliga kommunikations utökningar."
4533
4534 msgid "View list of available default settings"
4535 msgstr "Visa lista över tillgängliga grundinställningar"
4536
4537 msgid "View list of available multimedia extensions."
4538 msgstr "Visa lista över tillgängliga multimedia utökningar."
4539
4540 msgid "View list of available networking extensions"
4541 msgstr "Visa lista över tillgängliga nätverks utökningar"
4542
4543 msgid "View list of available recording extensions"
4544 msgstr "Visa lista över tillgängliga inspelnings utökningar"
4545
4546 msgid "View list of available skins"
4547 msgstr "Visa lista över tillgängliga utseenden"
4548
4549 msgid "View list of available software extensions"
4550 msgstr "Visa lista över tillgängliga mjukvaru utökningar"
4551
4552 msgid "View list of available system extensions"
4553 msgstr "Visa lista över tillgängliga system utökningar"
4554
4555 msgid "View teletext..."
4556 msgstr "Visa teletext..."
4557
4558 msgid "Virtual KeyBoard"
4559 msgstr "Virtuellt tangentbord"
4560
4561 msgid "Voltage mode"
4562 msgstr "Spännings läge"
4563
4564 msgid "Volume"
4565 msgstr "Volym"
4566
4567 msgid "W"
4568 msgstr "V"
4569
4570 msgid "WEP"
4571 msgstr "WEP"
4572
4573 msgid "WPA"
4574 msgstr "WPA"
4575
4576 msgid "WPA or WPA2"
4577 msgstr "WPA eller WPA2"
4578
4579 msgid "WPA2"
4580 msgstr "WPA2"
4581
4582 msgid "WSS on 4:3"
4583 msgstr "WSS på 4:3"
4584
4585 msgid "Waiting"
4586 msgstr "Väntar"
4587
4588 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4589 msgstr "Varna om tillgängligt utrymme understiger (kB):"
4590
4591 msgid ""
4592 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4593 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4594 "Please press OK to begin."
4595 msgstr ""
4596 "Vi kommer nu testa om din TV kan hantera upplösningen i 50 Hz. Om din skärm "
4597 "blir svart, vänta ca 20 sek så kommer den att återgå till 60 Hz.\n"
4598 "Vänlig tryck OK för att starta."
4599
4600 msgid "Wed"
4601 msgstr "Ons"
4602
4603 msgid "Wednesday"
4604 msgstr "Onsdag"
4605
4606 msgid "Weekday"
4607 msgstr "Veckodag"
4608
4609 msgid ""
4610 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4611 "\n"
4612 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4613 "cut'.\n"
4614 "\n"
4615 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4616 msgstr ""
4617 "Välkommen till Cutlist editor.\n"
4618 "\n"
4619 "Sök början på det innehåll du vill klippa bort. Tryck OK, välj 'start cut'.\n"
4620 "\n"
4621 "Sök därefter slutet på det innehåll du vill klippa bort, tryck OK, välj 'end "
4622 "cut'. Det var allt."
4623
4624 msgid ""
4625 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4626 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4627 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4628 msgstr ""
4629 "Välkommen till uppgraderings guiden. Guiden hjälper dig med uppgraderingen "
4630 "av mjukvaran i din Dreambox genom att tillgodose en backupmöjlighet till "
4631 "dina aktuella inställningar och en kort förklaring hur du uppgraderar "
4632 "mjukvaran."
4633
4634 msgid ""
4635 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4636 "\n"
4637 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4638 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
4639 "cleaned up.\n"
4640 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4641 msgstr ""
4642
4643 msgid ""
4644 "Welcome.\n"
4645 "\n"
4646 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
4647 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4648 "\n"
4649 "Press OK to start configuring your network"
4650 msgstr ""
4651 "Välkommen.\n"
4652 "\n"
4653 "Om du vill ansluta din Dreambox till Internet, då kommer den här guiden "
4654 "hjälpa dig genom grundläggande konfiguration av din Dreambox.\n"
4655 "\n"
4656 "Tryck OK för att starta konfigurationen av ditt nätverk."
4657
4658 msgid ""
4659 "Welcome.\n"
4660 "\n"
4661 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4662 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4663 msgstr ""
4664 "Välkommen.\n"
4665 "\n"
4666 "Den här guiden hjälper dig med grundinställningarna av din Dreambox.\n"
4667 "Tryck OK på din fjärrkontroll för att komma till nästa steg."
4668
4669 msgid "Welcome..."
4670 msgstr "Välkommen..."
4671
4672 msgid "West"
4673 msgstr "Väst"
4674
4675 msgid "What do you want to scan?"
4676 msgstr "Vad vill du söka efter?"
4677
4678 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4679 msgstr "Vad ska ske med skickade crashlogs?"
4680
4681 msgid ""
4682 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4683 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4684 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4685 "automatically!\n"
4686 "\n"
4687 "Really do a factory reset?"
4688 msgstr ""
4689 "När du utför en fabriksreset, du kommer förlora ALL konfigurationsdata\n"
4690 "(inkl bouquets, kanaler, satellite data ...)\n"
4691 "När fabriksreset är klar, din mottagare kommer automatiskt starta om!\n"
4692 "\n"
4693 "Verkligen utföra en fabriksreset?"
4694
4695 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4696 msgstr "Var vill du spara dina inställningar?"
4697
4698 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4699 msgstr "Var ska temporära timeshift inspelningar sparas?"
4700
4701 msgid "Wireless"
4702 msgstr "Trådlöst"
4703
4704 msgid "Wireless LAN"
4705 msgstr "Trådlöst LAN"
4706
4707 msgid "Wireless Network"
4708 msgstr "Trådlöst Nätverk"
4709
4710 msgid "Wireless Network State"
4711 msgstr "Status Trådlöst nätverk"
4712
4713 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4714 msgstr "Skrivfel under inspelning. Disken full?\n"
4715
4716 msgid "Write failed!"
4717 msgstr "Skrivning misslyckades!"
4718
4719 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4720 msgstr "Skrivning av NFI image fil till flash klart"
4721
4722 msgid "YPbPr"
4723 msgstr "YPbPr"
4724
4725 msgid "Year"
4726 msgstr "År"
4727
4728 msgid "Yes"
4729 msgstr "Ja"
4730
4731 msgid "Yes, and delete this movie"
4732 msgstr "Ja, och ta bort den här filmen."
4733
4734 msgid "Yes, and don't ask again"
4735 msgstr "Ja, och fråga inte igen"
4736
4737 msgid "Yes, backup my settings!"
4738 msgstr "Ja, ta backup på inställningar!"
4739
4740 msgid "Yes, do a manual scan now"
4741 msgstr "Ja, utför manuell sökning nu"
4742
4743 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4744 msgstr "Ja, utför automatisk sökning nu"
4745
4746 msgid "Yes, do another manual scan now"
4747 msgstr "Ja, utför manuell sökning igen"
4748
4749 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4750 msgstr "Ja, utför avstängning nu."
4751
4752 msgid "Yes, restore the settings now"
4753 msgstr "Ja, återställ inställningarna nu"
4754
4755 msgid "Yes, returning to movie list"
4756 msgstr "Ja, återvänd till filmlistan"
4757
4758 msgid "Yes, view the tutorial"
4759 msgstr "Ja, visa guiden"
4760
4761 msgid "You can cancel the installation."
4762 msgstr "Du kan avbryta installationen."
4763
4764 msgid "You can cancel the removal."
4765 msgstr "Du kan avbryta borttagningen."
4766
4767 msgid ""
4768 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4769 "want to be installed."
4770 msgstr ""
4771 "Du kan välja från några grundinställningar nu. Vänligen välj de "
4772 "inställningar du vill installera."
4773
4774 msgid "You can choose, what you want to install..."
4775 msgstr "Du kan välja, vad vill du ska installeras..."
4776
4777 msgid "You can install this plugin."
4778 msgstr "Du kan installera den pluginen."
4779
4780 msgid "You can remove this plugin."
4781 msgstr "Du kan ta bort den pluginen."
4782
4783 msgid "You cannot delete this!"
4784 msgstr "Du kan inte ta bort detta!"
4785
4786 msgid "You chose not to install any default services lists."
4787 msgstr "Du har valt att inte installera någon grundservicelista."
4788
4789 msgid ""
4790 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4791 "default settings later in the settings menu."
4792 msgstr ""
4793 "Du har valt att inte installera grundinställningar. Du kan om du vill senare "
4794 "installera grundinställningarna via installations menyerna."
4795
4796 msgid ""
4797 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4798 msgstr ""
4799 "Du har valt att inte installetra något. Vänligen tryck OK för att avsluta "
4800 "installations guiden."
4801
4802 msgid ""
4803 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4804 "harddisk is not an option for you."
4805 msgstr ""
4806 "Du verkar inte ha någon hårddisk i din Dreambox. Att ta backup till en "
4807 "hårddisk är därför inte möjligt."
4808
4809 msgid ""
4810 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4811 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4812 "to the harddisk!\n"
4813 "Please press OK to start the backup now."
4814 msgstr ""
4815 "Du har valt att ta backup till ett flash-kort. Kortet måste sitta i sloten. "
4816 "Vi kan inte verifiera att den används förnärvarande. Så det är bättre att ta "
4817 "backup till hårddisk!\n"
4818 "Tryck OK för att starta backupen."
4819
4820 msgid ""
4821 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4822 "Please press OK to start the backup now."
4823 msgstr ""
4824 "Du har valt att ta backup till ett USB minne. Bättre att ta backup till "
4825 "HDD!\n"
4826 "Tryck OK för att starta backup."
4827
4828 msgid ""
4829 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4830 "backup now."
4831 msgstr ""
4832 "Du har valt att ta backup till din hårddisk. Vänligen tryck OK så startar "
4833 "backupen."
4834
4835 msgid ""
4836 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4837 "now."
4838 msgstr ""
4839 "Du har valt att ta backup på dina inställningar. Vänligen tryck OK för att "
4840 "starta backup nu."
4841
4842 msgid ""
4843 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4844 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4845 msgstr ""
4846 "Du har valt att skapa en ny .NFI flash startbar USB stick. Detta kommer "
4847 "repartitionera USB stickan och efter det kommer all data på den vara borta."
4848
4849 msgid ""
4850 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4851 "restore. Please press OK to start the restore now."
4852 msgstr ""
4853 "Du har valt att återskapa dina inställningar. Enigma2 kommer starta om efter "
4854 "återskapningen. Vänligen tryck OK för att starta återskapningen nu."
4855
4856 #, python-format
4857 msgid "You have to wait %s!"
4858 msgstr "Du måste vänta %s!"
4859
4860 msgid ""
4861 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4862 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4863 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4864 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4865 "your settings."
4866 msgstr ""
4867 "Du behöver ha en PC kopplad till din Dreambox. Behöver du ytterligare "
4868 "instruktioner vänligen gå till websidan http://www.dm7025.de.\n"
4869 "Din dreambox kommer nu att stoppas. När du har genomfört uppdateringen "
4870 "instruktioner från websidan, din nya mjukvara kommer att fråga dig om du "
4871 "vill återställa dina inställningar."
4872
4873 msgid ""
4874 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4875 "\n"
4876 "Do you want to set the pin now?"
4877 msgstr ""
4878 "Du måste ange en PIN kod och dölja det från dina barn.\n"
4879 "\n"
4880 "Vill du ange PIN kod nu?"
4881
4882 msgid ""
4883 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4884 "\n"
4885 "Your internet connection is working now.\n"
4886 "\n"
4887 "Please press OK to continue."
4888 msgstr ""
4889
4890 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
4891 msgstr "Din Dreambox kommer starta vid tryck på OK på din fjärrkontroll."
4892
4893 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
4894 msgstr "Din TV fungerar med 50 Hz. Bra!"
4895
4896 msgid ""
4897 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
4898 "process."
4899 msgstr ""
4900 "Backupen lyckades. Vi kommer nu att fortsätta förklara "
4901 "uppgraderingsprocessen."
4902
4903 msgid ""
4904 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
4905 "blank dual layer DVD!"
4906 msgstr ""
4907 "Din samling överstiger storleken på single layer media, du kommer behöva en "
4908 "tom dual layer DVD!"
4909
4910 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
4911 msgstr "Din Dreambox håller på att stängas av. Vänligen vänta..."
4912
4913 msgid ""
4914 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
4915 "try again."
4916 msgstr ""
4917 "Din dreambox är inte ansluten till Internet på korrekt sätt. Åtgärda och "
4918 "försök igen."
4919
4920 msgid "Your email address:"
4921 msgstr "Din epost adress:"
4922
4923 msgid ""
4924 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
4925 "Press OK to start upgrade."
4926 msgstr ""
4927 "Din frontprocessors mjukvara måste uppgraderas.\n"
4928 "Tryck OK för att starta."
4929
4930 msgid ""
4931 "Your internet connection is not working!\n"
4932 "Please choose what you want to do next."
4933 msgstr ""
4934
4935 msgid "Your name (optional):"
4936 msgstr "Ditt namn (valfritt):"
4937
4938 msgid "Your network configuration has been activated."
4939 msgstr "Din nätverkskonfiguration har aktiverats."
4940
4941 msgid ""
4942 "Your network configuration has been activated.\n"
4943 "A second configured interface has been found.\n"
4944 "\n"
4945 "Do you want to disable the second network interface?"
4946 msgstr ""
4947 "Din nätverkskonfiguration har aktiverats.\n"
4948 "Ett annat konfigurerat kort har hittats.\n"
4949 "\n"
4950 "Vill du akaktivera det andra nätverkskortet?"
4951
4952 msgid ""
4953 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
4954 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
4955 "\n"
4956 "Please choose what you want to do next."
4957 msgstr ""
4958 "Ditt trådlösa LAN Internet anslutning kunde inte startas!\n"
4959 "Har du anslutit ditt USB WLAN Stick?\n"
4960 "\n"
4961 "Vänligen välja vad du vill göra härnäst."
4962
4963 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
4964 msgstr "Gå till föregående kanal före motorinstallation?"
4965
4966 msgid "Zap back to service before satfinder?"
4967 msgstr "Gå till föregående kanal före satfinder?"
4968
4969 msgid "[alternative edit]"
4970 msgstr "[ändra alternativ]"
4971
4972 msgid "[bouquet edit]"
4973 msgstr "[favoritlists editor]"
4974
4975 msgid "[favourite edit]"
4976 msgstr "[favorit editor]"
4977
4978 msgid "[move mode]"
4979 msgstr "[flyttläge]"
4980
4981 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
4982 msgstr ""
4983 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers till ett common interface "
4984 "modul"
4985
4986 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
4987 msgstr ""
4988 "ett gränssnitt för att tilldela services/providers/caids till ett common "
4989 "interface modul"
4990
4991 msgid "abort alternatives edit"
4992 msgstr "avbryt ändra alternativ"
4993
4994 msgid "abort bouquet edit"
4995 msgstr "avbryt editera favoritlista"
4996
4997 msgid "abort favourites edit"
4998 msgstr "avbryt editera favoriter"
4999
5000 msgid "about to start"
5001 msgstr "håller på att starta"
5002
5003 msgid "activate current configuration"
5004 msgstr "aktivera nuvarande konfiguration"
5005
5006 msgid "add Provider"
5007 msgstr "lägg till Provider"
5008
5009 msgid "add Service"
5010 msgstr "lägg till Service"
5011
5012 msgid "add a nameserver entry"
5013 msgstr "lägga till en namnserver post"
5014
5015 msgid "add alternatives"
5016 msgstr "lägg till alternativ"
5017
5018 msgid "add bookmark"
5019 msgstr "lägg till bokmärke"
5020
5021 msgid "add bouquet"
5022 msgstr "lägg till favoritlista"
5023
5024 msgid "add directory to playlist"
5025 msgstr "lägg till bibliotek till spellista"
5026
5027 msgid "add file to playlist"
5028 msgstr "lägg till fil i spellista"
5029
5030 msgid "add files to playlist"
5031 msgstr "lägg till fil i spellista"
5032
5033 msgid "add marker"
5034 msgstr "lägg till markör"
5035
5036 msgid "add recording (enter recording duration)"
5037 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningslängd)"
5038
5039 msgid "add recording (enter recording endtime)"
5040 msgstr "lägg till inspelning (ange inspelningssluttid)"
5041
5042 msgid "add recording (indefinitely)"
5043 msgstr "lägg till inspelning (oändlig)"
5044
5045 msgid "add recording (stop after current event)"
5046 msgstr "lägg till inspelning (avsluta efter nuvarande)"
5047
5048 msgid "add service to bouquet"
5049 msgstr "lägg till kanal i favoritlista"
5050
5051 msgid "add service to favourites"
5052 msgstr "lägg till kanal i favoriter"
5053
5054 msgid "add to parental protection"
5055 msgstr "lägg till föräldraskydd"
5056
5057 msgid "advanced"
5058 msgstr "avancerad"
5059
5060 msgid "alphabetic sort"
5061 msgstr "sortera alfabetiskt"
5062
5063 msgid ""
5064 "are you sure you want to restore\n"
5065 "following backup:\n"
5066 msgstr ""
5067 "vill du verkligen återställa\n"
5068 "med följande backup:\n"
5069
5070 msgid "assigned CAIds"
5071 msgstr "tilldelad CAIds"
5072
5073 msgid "assigned CAIds:"
5074 msgstr "utpekade CAIds:"
5075
5076 msgid "assigned Services/Provider"
5077 msgstr "tilldelade Services/Provider"
5078
5079 msgid "assigned Services/Provider:"
5080 msgstr "utpekade kanaler/operatörer:"
5081
5082 #, python-format
5083 msgid "audio track (%s) format"
5084 msgstr "ljudspår (%s) format"
5085
5086 #, python-format
5087 msgid "audio track (%s) language"
5088 msgstr "ljudspår (%s) språk"
5089
5090 msgid "audio tracks"
5091 msgstr "ljudspår"
5092
5093 msgid "auto"
5094 msgstr "auto"
5095
5096 msgid "available"
5097 msgstr "tillgängliga"
5098
5099 msgid "back"
5100 msgstr "tillbaka"
5101
5102 msgid "background image"
5103 msgstr "bakgrundsbild"
5104
5105 msgid "backgroundcolor"
5106 msgstr "bakgrundsfärg"
5107
5108 msgid "better"
5109 msgstr "bättre"
5110
5111 msgid "black"
5112 msgstr "svart"
5113
5114 msgid "blacklist"
5115 msgstr "svartlista"
5116
5117 msgid "blue"
5118 msgstr "blå"
5119
5120 #, python-format
5121 msgid "burn audio track (%s)"
5122 msgstr "bränn ljudspår (%s)"
5123
5124 msgid "change recording (duration)"
5125 msgstr "ändra inspelning (längd)"
5126
5127 msgid "change recording (endtime)"
5128 msgstr "ändra inspelning (sluttid)"
5129
5130 msgid "chapters"
5131 msgstr "kapitel"
5132
5133 msgid "choose destination directory"
5134 msgstr "välj destinationsbibliotek"
5135
5136 msgid "circular left"
5137 msgstr "cirkulär vänster"
5138
5139 msgid "circular right"
5140 msgstr "circulär höger"
5141
5142 msgid "clear playlist"
5143 msgstr "rensa spellista"
5144
5145 msgid "complex"
5146 msgstr "komplex"
5147
5148 msgid "config menu"
5149 msgstr "konfigurationsmeny"
5150
5151 msgid "confirmed"
5152 msgstr "bekräftad"
5153
5154 msgid "connected"
5155 msgstr "ansluten"
5156
5157 msgid "continue"
5158 msgstr "fortsätt"
5159
5160 msgid "copy to bouquets"
5161 msgstr "kopiera till favoritlista"
5162
5163 msgid "could not be removed"
5164 msgstr "kunde inte tas bort"
5165
5166 msgid "create directory"
5167 msgstr "skapa bibliotek"
5168
5169 msgid "daily"
5170 msgstr "daglig"
5171
5172 msgid "day"
5173 msgstr "dag"
5174
5175 msgid "delete"
5176 msgstr "ta bort"
5177
5178 msgid "delete cut"
5179 msgstr "ta bort klipp"
5180
5181 msgid "delete file"
5182 msgstr "ta bort fil"
5183
5184 msgid "delete playlist entry"
5185 msgstr "ta bort post i spellista"
5186
5187 msgid "delete saved playlist"
5188 msgstr "ta bort sparad spellista"
5189
5190 msgid "delete..."
5191 msgstr "ta bort..."
5192
5193 msgid "disable"
5194 msgstr "avaktivera"
5195
5196 msgid "disable move mode"
5197 msgstr "avaktivera flyttläge"
5198
5199 msgid "disabled"
5200 msgstr "avaktiverad"
5201
5202 msgid "disconnected"
5203 msgstr "bortkopplad"
5204
5205 msgid "do not change"
5206 msgstr "ändra inte"
5207
5208 msgid "do nothing"
5209 msgstr "gör inget"
5210
5211 msgid "don't record"
5212 msgstr "spela inte in"
5213
5214 msgid "done!"
5215 msgstr "klar!"
5216
5217 msgid "edit alternatives"
5218 msgstr "ändra alternativ"
5219
5220 msgid "empty"
5221 msgstr "tom"
5222
5223 msgid "enable"
5224 msgstr "aktivera"
5225
5226 msgid "enable bouquet edit"
5227 msgstr "aktivera favoritlists editor"
5228
5229 msgid "enable favourite edit"
5230 msgstr "aktivera favoriter editor"
5231
5232 msgid "enable move mode"
5233 msgstr "aktivera flyttläge"
5234
5235 msgid "enabled"
5236 msgstr "aktiverad"
5237
5238 msgid "end alternatives edit"
5239 msgstr "avsluta ändra alternativ"
5240
5241 msgid "end bouquet edit"
5242 msgstr "avsluta favoritlists editor"
5243
5244 msgid "end cut here"
5245 msgstr "slutklipp här"
5246
5247 msgid "end favourites edit"
5248 msgstr "avsluta favoriter editor"
5249
5250 msgid "enigma2 and network"
5251 msgstr "enigma2 och nätverk"
5252
5253 msgid "enter hidden network SSID"
5254 msgstr "ange dold nätverks SSID"
5255
5256 msgid "equal to"
5257 msgstr "lika med"
5258
5259 msgid "exceeds dual layer medium!"
5260 msgstr "överskrider dual layer media"
5261
5262 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5263 msgstr "avsluta DVD spelare eller återvänd till fil utforskare"
5264
5265 msgid "exit mediaplayer"
5266 msgstr "avsluta mediaspelare"
5267
5268 msgid "exit movielist"
5269 msgstr "avsluta filmlista"
5270
5271 msgid "exit nameserver configuration"
5272 msgstr "avsluta namnserver konfiguration"
5273
5274 msgid "exit network adapter configuration"
5275 msgstr "avsluta nätverkskorts konfiguration"
5276
5277 msgid "exit network adapter setup menu"
5278 msgstr "avsluta nätverkskorts installationsmeny"
5279
5280 msgid "exit network interface list"
5281 msgstr "avsluta nätverkskorts lista"
5282
5283 msgid "exit networkadapter setup menu"
5284 msgstr "avsluta nätverkskort installationsmeny"
5285
5286 msgid "failed"
5287 msgstr "misslyckades"
5288
5289 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5290 msgstr "filformat (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5291
5292 msgid "filename"
5293 msgstr "filnamn"
5294
5295 msgid "fine-tune your display"
5296 msgstr "fininställ din skärm"
5297
5298 msgid "forward to the next chapter"
5299 msgstr "framåt till nästa kapitel"
5300
5301 msgid "free"
5302 msgstr "fri"
5303
5304 msgid "free diskspace"
5305 msgstr "ledigt diskutrymme"
5306
5307 msgid "go to deep standby"
5308 msgstr "stäng av mottagaren"
5309
5310 msgid "go to standby"
5311 msgstr "inta standby"
5312
5313 msgid "grab this frame as bitmap"
5314 msgstr "grab den här framen som bitmap"
5315
5316 msgid "green"
5317 msgstr "grön"
5318
5319 msgid "hear radio..."
5320 msgstr "lyssna på radio..."
5321
5322 msgid "help..."
5323 msgstr "hjälp..."
5324
5325 msgid "hidden network"
5326 msgstr "gömt nätverk"
5327
5328 msgid "hidden..."
5329 msgstr "dold..."
5330
5331 msgid "hide extended description"
5332 msgstr "dölj utökad beskrivning"
5333
5334 msgid "hide player"
5335 msgstr "dölj spelare"
5336
5337 msgid "horizontal"
5338 msgstr "horisontal"
5339
5340 msgid "hour"
5341 msgstr "timme"
5342
5343 msgid "hours"
5344 msgstr "timmar"
5345
5346 msgid "immediate shutdown"
5347 msgstr "omedelbar avstängning"
5348
5349 #, python-format
5350 msgid ""
5351 "incoming call!\n"
5352 "%s calls on %s!"
5353 msgstr ""
5354 "inkommande samtal!\n"
5355 "%s ringer från %s!"
5356
5357 msgid "init module"
5358 msgstr "initiera modul"
5359
5360 msgid "init modules"
5361 msgstr "initiera moduler"
5362
5363 msgid "insert mark here"
5364 msgstr "infoga markör här"
5365
5366 msgid "jump back to the previous title"
5367 msgstr "hoppa bakåt till föregående titel"
5368
5369 msgid "jump forward to the next title"
5370 msgstr "hoppa framåt till nästa titel"
5371
5372 msgid "jump to listbegin"
5373 msgstr "hoppa till liststart"
5374
5375 msgid "jump to listend"
5376 msgstr "hoppa till listslut"
5377
5378 msgid "jump to next marked position"
5379 msgstr "hoppa till nästa markerad position"
5380
5381 msgid "jump to previous marked position"
5382 msgstr "hoppa till föregående markerad position"
5383
5384 msgid "leave movie player..."
5385 msgstr "lämna videospelare..."
5386
5387 msgid "left"
5388 msgstr "vänster"
5389
5390 msgid "length"
5391 msgstr "längd"
5392
5393 msgid "list style compact"
5394 msgstr "liststil kompakt"
5395
5396 msgid "list style compact with description"
5397 msgstr "liststil kompakt med beskrivning"
5398
5399 msgid "list style default"
5400 msgstr "liststil grundläge"
5401
5402 msgid "list style single line"
5403 msgstr "liststil enkel linje"
5404
5405 msgid "load playlist"
5406 msgstr "ladda spellista"
5407
5408 msgid "locked"
5409 msgstr "låst"
5410
5411 msgid "loopthrough to"
5412 msgstr "loopthrough till"
5413
5414 msgid "manual"
5415 msgstr "manuell"
5416
5417 msgid "menu"
5418 msgstr "meny"
5419
5420 msgid "menulist"
5421 msgstr "menylista"
5422
5423 msgid "mins"
5424 msgstr "min"
5425
5426 msgid "minute"
5427 msgstr "minut"
5428
5429 msgid "minutes"
5430 msgstr "minuter"
5431
5432 msgid "month"
5433 msgstr "månad"
5434
5435 msgid "move PiP to main picture"
5436 msgstr "flytta BiB till huvudbild"
5437
5438 msgid "move down to last entry"
5439 msgstr "flytta ner till sista posten"
5440
5441 msgid "move down to next entry"
5442 msgstr "flytta ner till nästa post"
5443
5444 msgid "move up to first entry"
5445 msgstr "flytta upp till första posten"
5446
5447 msgid "move up to previous entry"
5448 msgstr "flytta upp till föregående post"
5449
5450 msgid "movie list"
5451 msgstr "filmlista"
5452
5453 msgid "multinorm"
5454 msgstr "multinorm"
5455
5456 msgid "never"
5457 msgstr "aldrig"
5458
5459 msgid "next channel"
5460 msgstr "nästa kanal"
5461
5462 msgid "next channel in history"
5463 msgstr "nästa kanal i historiken"
5464
5465 msgid "no"
5466 msgstr "nej"
5467
5468 msgid "no CAId selected"
5469 msgstr "ingen CAId vald"
5470
5471 msgid "no CI slots found"
5472 msgstr "ingen CI slot hittad"
5473
5474 msgid "no HDD found"
5475 msgstr "ingen hårddisk hittad"
5476
5477 msgid "no Services/Providers selected"
5478 msgstr "ingen kanal/operatör vald"
5479
5480 msgid "no module found"
5481 msgstr "ingen modul hittad"
5482
5483 msgid "no standby"
5484 msgstr "inget viloläge"
5485
5486 msgid "no timeout"
5487 msgstr "ingen timeout"
5488
5489 msgid "none"
5490 msgstr "ingen"
5491
5492 msgid "not locked"
5493 msgstr "inte låst"
5494
5495 msgid "not used"
5496 msgstr "ej använd"
5497
5498 msgid "nothing connected"
5499 msgstr "inget anslutet"
5500
5501 msgid "of a DUAL layer medium used."
5502 msgstr "av DUAL layer media använt."
5503
5504 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5505 msgstr "av SINGLE layer media använt."
5506
5507 msgid "off"
5508 msgstr "av"
5509
5510 msgid "on"
5511 msgstr "på"
5512
5513 msgid "on READ ONLY medium."
5514 msgstr "på READ ONLY media."
5515
5516 msgid "once"
5517 msgstr "en gång"
5518
5519 msgid "open nameserver configuration"
5520 msgstr "öppna namnserver konfiguration"
5521
5522 msgid "open servicelist"
5523 msgstr "öppna kanallista"
5524
5525 msgid "open servicelist(down)"
5526 msgstr "öppna kanallista(ner)"
5527
5528 msgid "open servicelist(up)"
5529 msgstr "öppna kanallista(upp)"
5530
5531 msgid "open virtual keyboard input help"
5532 msgstr "öppna virtuellt tangentbordsinmatningshjälp"
5533
5534 msgid "pass"
5535 msgstr "klart"
5536
5537 msgid "pause"
5538 msgstr "paus"
5539
5540 msgid "play entry"
5541 msgstr "spela angivet"
5542
5543 msgid "play from next mark or playlist entry"
5544 msgstr "Spela upp från nästa markering eller post i spellista"
5545
5546 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5547 msgstr "Spela upp från föregående markering eller post i spellista"
5548
5549 msgid "please press OK when ready"
5550 msgstr "tryck OK när du är klar"
5551
5552 msgid "please wait, loading picture..."
5553 msgstr "vänligen vänta, laddar bild..."
5554
5555 msgid "previous channel"
5556 msgstr "föregående kanal"
5557
5558 msgid "previous channel in history"
5559 msgstr "föregående kanal i historiken"
5560
5561 msgid "record"
5562 msgstr "spela in"
5563
5564 msgid "recording..."
5565 msgstr "spelar in..."
5566
5567 msgid "red"
5568 msgstr "röd"
5569
5570 msgid "remove a nameserver entry"
5571 msgstr "ta bort en namnserver post"
5572
5573 msgid "remove after this position"
5574 msgstr "ta bort efter denna position"
5575
5576 msgid "remove all alternatives"
5577 msgstr "ta bort alla alternativ"
5578
5579 msgid "remove all new found flags"
5580 msgstr "ta bort alla 'ny' flaggor"
5581
5582 msgid "remove before this position"
5583 msgstr "ta bort före denna position"
5584
5585 msgid "remove bookmark"
5586 msgstr "ta bort bokmärke"
5587
5588 msgid "remove directory"
5589 msgstr "ta bort bibliotek"
5590
5591 msgid "remove entry"
5592 msgstr "ta bort post"
5593
5594 msgid "remove from parental protection"
5595 msgstr "ta bort från föräldraskydd"
5596
5597 msgid "remove new found flag"
5598 msgstr "ta bort 'ny' flagga"
5599
5600 msgid "remove selected satellite"
5601 msgstr "ta bort vald satellite"
5602
5603 msgid "remove this mark"
5604 msgstr "ta bort denna markör"
5605
5606 msgid "repeat playlist"
5607 msgstr "upprepa spellista"
5608
5609 msgid "repeated"
5610 msgstr "repeterande"
5611
5612 msgid "rewind to the previous chapter"
5613 msgstr "spola bakåt till föregående kapitel"
5614
5615 msgid "right"
5616 msgstr "höger"
5617
5618 msgid "save last directory on exit"
5619 msgstr "spara sista biblioteket vid avslut"
5620
5621 msgid "save playlist"
5622 msgstr "spara spellista"
5623
5624 msgid "save playlist on exit"
5625 msgstr "spara spellista vid avslut"
5626
5627 msgid "scan done!"
5628 msgstr "sökning klar!"
5629
5630 #, python-format
5631 msgid "scan in progress - %d%% done!"
5632 msgstr "sökning pågår - %d%% klart!"
5633
5634 msgid "scan state"
5635 msgstr "sökningsstatus"
5636
5637 msgid "second"
5638 msgstr "sekund"
5639
5640 msgid "second cable of motorized LNB"
5641 msgstr "andra kabeln från motorstyrt LNB"
5642
5643 msgid "seconds"
5644 msgstr "sekunder"
5645
5646 msgid "select"
5647 msgstr "välj"
5648
5649 msgid "select .NFI flash file"
5650 msgstr "välj .NFI flash fil"
5651
5652 msgid "select CAId"
5653 msgstr "vald CAId"
5654
5655 msgid "select CAId's"
5656 msgstr "välj CAIds"
5657
5658 msgid "select image from server"
5659 msgstr "välj image från server"
5660
5661 msgid "select interface"
5662 msgstr "välj kort"
5663
5664 msgid "select menu entry"
5665 msgstr "välj meny post"
5666
5667 msgid "select movie"
5668 msgstr "välj film"
5669
5670 msgid "select the movie path"
5671 msgstr "välj film sökväg"
5672
5673 msgid "service pin"
5674 msgstr "kanal PIN"
5675
5676 msgid "setup pin"
5677 msgstr "installation PIN"
5678
5679 msgid "show DVD main menu"
5680 msgstr "visa DVD huvudmeny"
5681
5682 msgid "show EPG..."
5683 msgstr "visa EPG..."
5684
5685 msgid "show Infoline"
5686 msgstr "visa Infolinje"
5687
5688 msgid "show all"
5689 msgstr "visa alla"
5690
5691 msgid "show alternatives"
5692 msgstr "visa alternativ"
5693
5694 msgid "show event details"
5695 msgstr "visa programdetaljer"
5696
5697 msgid "show extended description"
5698 msgstr "visa utökad beskrivning"
5699
5700 msgid "show first selected tag"
5701 msgstr "visa första valda märkning"
5702
5703 msgid "show second selected tag"
5704 msgstr "visa andra valda märkning"
5705
5706 msgid "show shutdown menu"
5707 msgstr "visa avstängningsmeny"
5708
5709 msgid "show single service EPG...&