Enigma2/Po: fix build and remove wrong strings. refs #425
[enigma2.git] / po / sk.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-10-16 11:57+0100\n"
11 "Last-Translator: Laco Filo <filowood@post.mbc.sk>\n"
12 "Language-Team: none\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
18 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
19
20 msgid ""
21 "\n"
22 "Advanced options and settings."
23 msgstr ""
24 "\n"
25 "Rozšírené voľby a nastavenia."
26
27 msgid ""
28 "\n"
29 "After pressing OK, please wait!"
30 msgstr ""
31 "\n"
32 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
33
34 msgid ""
35 "\n"
36 "Backup your Dreambox settings."
37 msgstr ""
38 "\n"
39 "Zálohovať nastavenia Dreamboxa."
40
41 msgid ""
42 "\n"
43 "Edit the upgrade source address."
44 msgstr ""
45 "\n"
46 "Upraviť adresu zdroja aktualizácií."
47
48 msgid ""
49 "\n"
50 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
51 msgstr ""
52
53 msgid ""
54 "\n"
55 "Online update of your Dreambox software."
56 msgstr ""
57 "\n"
58 "Online aktualizácia softvéru pre Dreambox."
59
60 msgid ""
61 "\n"
62 "Press OK on your remote control to continue."
63 msgstr ""
64 "\n"
65 "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
66
67 msgid ""
68 "\n"
69 "Restore your Dreambox settings."
70 msgstr ""
71 "\n"
72 "Obnoviť nastavenia Dreamboxa."
73
74 msgid ""
75 "\n"
76 "Restore your Dreambox with a new firmware."
77 msgstr ""
78 "\n"
79 "Obnoviť Dreambox novým firmvérom."
80
81 msgid ""
82 "\n"
83 "Restore your backups by date."
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Obnoviť zo zálohy podľa dátumu."
87
88 msgid ""
89 "\n"
90 "Scan for local extensions and install them."
91 msgstr ""
92
93 msgid ""
94 "\n"
95 "Select your backup device.\n"
96 "Current device: "
97 msgstr ""
98 "\n"
99 "Zvoľte zariadenie pre zálohovanie.\n"
100 "Aktuálne zariadenie: "
101
102 msgid ""
103 "\n"
104 "System will restart after the restore!"
105 msgstr ""
106 "\n"
107 "Systém sa po obnovení reštartuje!"
108
109 msgid " "
110 msgstr ""
111
112 msgid " Results"
113 msgstr ""
114
115 msgid " extensions."
116 msgstr " rozšírenia."
117
118 msgid " packages selected."
119 msgstr " balíčkov zvolených."
120
121 msgid " updates available."
122 msgstr " aktualizácie k dispozícii."
123
124 msgid " wireless networks found!"
125 msgstr ""
126
127 msgid "#000000"
128 msgstr "#000000"
129
130 msgid "#0064c7"
131 msgstr "#0064c7"
132
133 msgid "#25062748"
134 msgstr "#25062748"
135
136 msgid "#389416"
137 msgstr "#389416"
138
139 msgid "#80000000"
140 msgstr "#80000000"
141
142 msgid "#80ffffff"
143 msgstr "#80ffffff"
144
145 msgid "#bab329"
146 msgstr "#bab329"
147
148 msgid "#f23d21"
149 msgstr "#f23d21"
150
151 msgid "#ffffff"
152 msgstr "#ffffff"
153
154 msgid "#ffffffff"
155 msgstr "#ffffffff"
156
157 msgid "%H:%M"
158 msgstr "%H:%M"
159
160 #, python-format
161 msgid "%d jobs are running in the background!"
162 msgstr "%d úloh beží na pozadí!"
163
164 #, python-format
165 msgid "%d min"
166 msgstr "%d min"
167
168 #, python-format
169 msgid "%d services found!"
170 msgstr "Nájdených %d služieb!"
171
172 msgid "%d.%B %Y"
173 msgstr "%d.%B %Y"
174
175 #, python-format
176 msgid "%i ms"
177 msgstr ""
178
179 #, python-format
180 msgid ""
181 "%s\n"
182 "(%s, %d MB free)"
183 msgstr ""
184 "%s\n"
185 "(%s, %d MB voľných)"
186
187 #, python-format
188 msgid "%s (%s)\n"
189 msgstr "%s (%s)\n"
190
191 msgid "(ZAP)"
192 msgstr "(Prepnúť)"
193
194 msgid "(empty)"
195 msgstr "(prázdne)"
196
197 msgid "(show optional DVD audio menu)"
198 msgstr "(zobraziť voliteľné menu zvuku DVD)"
199
200 msgid "* Only available if more than one interface is active."
201 msgstr "* Dostupné, len ak je aktívnych viac rozhraní než jedno."
202
203 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
204 msgstr "* Dostupné, len ak zadáte skryté SSID alebo kód siete"
205
206 msgid ".NFI Download failed:"
207 msgstr "Sťahovanie .NFI zlyhalo:"
208
209 msgid ""
210 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
211 msgstr ""
212 "Súbor .NFI prešiel kontrolou md5sum. Tento image môžete bezpečne použiť!"
213
214 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
215 msgstr "Adresár /usr/share/enigma2"
216
217 msgid "/var directory"
218 msgstr "Adresár /var"
219
220 msgid "0"
221 msgstr "0"
222
223 msgid "1"
224 msgstr "1"
225
226 msgid "1 wireless network found!"
227 msgstr ""
228
229 msgid "1.0"
230 msgstr "1,0"
231
232 msgid "1.1"
233 msgstr "1,1"
234
235 msgid "1.2"
236 msgstr "1,2"
237
238 msgid "12V output"
239 msgstr "12 V výstup"
240
241 msgid "13 V"
242 msgstr "13 V"
243
244 msgid "16:10"
245 msgstr "16:10"
246
247 msgid "16:10 Letterbox"
248 msgstr "16:10 Letterbox"
249
250 msgid "16:10 PanScan"
251 msgstr "16:10 PanScan"
252
253 msgid "16:9"
254 msgstr "16:9"
255
256 msgid "16:9 Letterbox"
257 msgstr "16:9 Letterbox"
258
259 msgid "16:9 always"
260 msgstr "vždy 16:9"
261
262 msgid "18 V"
263 msgstr "18 V"
264
265 msgid "2"
266 msgstr "2"
267
268 msgid "3"
269 msgstr "3"
270
271 msgid "30 minutes"
272 msgstr "30 minút"
273
274 msgid "4"
275 msgstr "4"
276
277 msgid "4:3"
278 msgstr "4:3"
279
280 msgid "4:3 Letterbox"
281 msgstr "4:3 Letterbox"
282
283 msgid "4:3 PanScan"
284 msgstr "4:3 PanScan"
285
286 msgid "5"
287 msgstr "5"
288
289 msgid "5 minutes"
290 msgstr "5 minút"
291
292 msgid "50 Hz"
293 msgstr "50 Hz"
294
295 msgid "6"
296 msgstr "6"
297
298 msgid "60 minutes"
299 msgstr "60 minút"
300
301 msgid "7"
302 msgstr "7"
303
304 msgid "8"
305 msgstr "8"
306
307 msgid "9"
308 msgstr "9"
309
310 msgid "<Current movielist location>"
311 msgstr ""
312
313 msgid "<Default movie location>"
314 msgstr ""
315
316 msgid "<Last timer location>"
317 msgstr ""
318
319 msgid "<unknown>"
320 msgstr "<neznámy>"
321
322 msgid "??"
323 msgstr "??"
324
325 msgid "A"
326 msgstr "A"
327
328 #, python-format
329 msgid ""
330 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
331 "Do you want to keep your version?"
332 msgstr ""
333 "Konfiguračný súbor (%s) bol od inštalácie zmenený.\n"
334 "Chcete zachovať svoju verziu?"
335
336 msgid ""
337 "A finished record timer wants to set your\n"
338 "Dreambox to standby. Do that now?"
339 msgstr ""
340 "Ukončený časovač nahrávania chce prepnúť Dreambox\n"
341 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
342
343 msgid ""
344 "A finished record timer wants to shut down\n"
345 "your Dreambox. Shutdown now?"
346 msgstr ""
347 "Ukončený časovač nahrávania chce vypnúť\n"
348 "Dreambox. Vypnúť teraz?"
349
350 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
351 msgstr "Grafické EPG pre všetky stanice určitého buketu"
352
353 msgid ""
354 "A mount entry with this name already exists!\n"
355 "Update existing entry and continue?\n"
356 msgstr ""
357
358 #, python-format
359 msgid ""
360 "A record has been started:\n"
361 "%s"
362 msgstr ""
363 "Nahrávanie začalo:\n"
364 "%s"
365
366 msgid ""
367 "A recording is currently running.\n"
368 "What do you want to do?"
369 msgstr ""
370 "Práve sa nahráva.\n"
371 "Čo chcete urobiť?"
372
373 msgid ""
374 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
375 "configure the positioner."
376 msgstr "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred nastavovaním motora."
377
378 msgid ""
379 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
380 "start the satfinder."
381 msgstr ""
382 "Práve sa nahráva. Zastavte nahrávanie pred spustením vyhľadávača satelitov."
383
384 #, python-format
385 msgid "A required tool (%s) was not found."
386 msgstr "Požadovaný nástroj (%s) sa nenašiel."
387
388 msgid "A search for available updates is currently in progress."
389 msgstr ""
390
391 msgid ""
392 "A second configured interface has been found.\n"
393 "\n"
394 "Do you want to disable the second network interface?"
395 msgstr ""
396
397 msgid ""
398 "A sleep timer wants to set your\n"
399 "Dreambox to standby. Do that now?"
400 msgstr ""
401 "Zaspávací časovač chce prepnúť Dreambox\n"
402 "do pohotovostného režimu. Prepnúť teraz?"
403
404 msgid ""
405 "A sleep timer wants to shut down\n"
406 "your Dreambox. Shutdown now?"
407 msgstr ""
408 "Zaspávací časovač chce vypnúť Dreambox.\n"
409 "Vypnúť teraz?"
410
411 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
412 msgstr "Tu je malý prehľad dostupných ikon štátov a činností."
413
414 msgid ""
415 "A timer failed to record!\n"
416 "Disable TV and try again?\n"
417 msgstr ""
418 "Zlyhalo časovanie nahrávania!\n"
419 "Vypnúť TV a skúsiť znova?\n"
420
421 msgid "A/V Settings"
422 msgstr "Nastavenia A/V"
423
424 msgid "AA"
425 msgstr "AA"
426
427 msgid "AB"
428 msgstr "AB"
429
430 msgid "AC3 default"
431 msgstr "AC3 implicitne"
432
433 msgid "AC3 downmix"
434 msgstr "AC3 downmix"
435
436 msgid "Abort"
437 msgstr "Zrušiť"
438
439 msgid "Abort this Wizard."
440 msgstr ""
441
442 msgid "About"
443 msgstr "O Dreamboxe"
444
445 msgid "About..."
446 msgstr "O Dreamboxe..."
447
448 msgid "Accesspoint:"
449 msgstr ""
450
451 msgid "Action on long powerbutton press"
452 msgstr "Činnosť pri dlhom stlačení vypínača"
453
454 msgid "Action on short powerbutton press"
455 msgstr ""
456
457 msgid "Action:"
458 msgstr "Činnosť:"
459
460 msgid "Activate Picture in Picture"
461 msgstr "Zapnúť obraz v obraze"
462
463 msgid "Activate network settings"
464 msgstr "Aktivovať nastavenia siete"
465
466 msgid "Active"
467 msgstr ""
468
469 msgid ""
470 "Active/\n"
471 "Inactive"
472 msgstr ""
473
474 msgid "Adapter settings"
475 msgstr "Nastavenia adaptéra"
476
477 msgid "Add"
478 msgstr "Pridať"
479
480 msgid "Add Bookmark"
481 msgstr "Pridať záložku"
482
483 msgid "Add WLAN configuration?"
484 msgstr "Pridať nastavenie WLAN?"
485
486 msgid "Add a mark"
487 msgstr "Pridať značku"
488
489 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
490 msgstr ""
491
492 msgid "Add a new title"
493 msgstr "Pridať nový titul"
494
495 msgid "Add network configuration?"
496 msgstr "Pridať nastavenie siete?"
497
498 msgid "Add new AutoTimer"
499 msgstr ""
500
501 msgid "Add new network mount point"
502 msgstr ""
503
504 msgid "Add timer"
505 msgstr "Pridať časovač"
506
507 msgid "Add timer as disabled on conflict"
508 msgstr ""
509
510 msgid "Add title"
511 msgstr "Pridať titul"
512
513 msgid "Add to bouquet"
514 msgstr "Pridať do buketu"
515
516 msgid "Add to favourites"
517 msgstr "Pridať do obľúbených"
518
519 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
520 msgstr ""
521
522 msgid "Added: "
523 msgstr ""
524
525 msgid ""
526 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
527 "enabled."
528 msgstr ""
529 "Ak je zapnuté, pridá nastavenia enigma2 a informácie o dreamboxe (výr. "
530 "číslo, revízia, ...)."
531
532 msgid "Adds network configuration if enabled."
533 msgstr "Pridá nastavenie siete, ak bolo aktivované."
534
535 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
536 msgstr "Ak je zapnuté, pridá konfiguráciu WLAN."
537
538 msgid ""
539 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
540 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
541 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
542 "test screens."
543 msgstr ""
544 "Nastavte farby tak, aby boli jednotlivé odtiene dobre rozlíšiteľné, ale "
545 "zároveň čo najsýtejšie. Ak ste s výsledkom spokojní, stlačením tlačidla OK "
546 "ukončite jemné ladenie obrazu alebo číslicovými tlačidlami zvoľte iný "
547 "testovací obrazec."
548
549 msgid "Advanced"
550 msgstr "Rozšírené"
551
552 msgid "Advanced Options"
553 msgstr "Rozšírené voľby"
554
555 msgid "Advanced Software"
556 msgstr ""
557
558 msgid "Advanced Software Plugin"
559 msgstr ""
560
561 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
562 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
563
564 msgid "Advanced Video Setup"
565 msgstr "Rozšírené nastavenie obrazu"
566
567 msgid "Advanced restore"
568 msgstr "Rozšírené obnovenie"
569
570 msgid "After event"
571 msgstr "Po udalosti"
572
573 msgid ""
574 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
575 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
576 msgstr ""
577 "Po skončení úvodného sprievodcu si musíte ochrániť jednotlivé programy. V "
578 "návode k Dreamboxu nájdete, ako sa to robí."
579
580 msgid "Album"
581 msgstr "Album"
582
583 msgid "All"
584 msgstr "Všetky"
585
586 msgid "All Satellites"
587 msgstr "Všetky satelity"
588
589 msgid "All Time"
590 msgstr ""
591
592 msgid "All non-repeating timers"
593 msgstr ""
594
595 msgid "Allow zapping via Webinterface"
596 msgstr ""
597
598 msgid "Alpha"
599 msgstr "Alfa"
600
601 msgid "Alternative radio mode"
602 msgstr "Alternatívny režim rádia"
603
604 msgid "Alternative services tuner priority"
605 msgstr "Priorita tunera pri alternatívnych staniciach"
606
607 msgid "Always ask before sending"
608 msgstr "Vždy sa opýtať sa pred odoslaním"
609
610 msgid "Ammount of recordings left"
611 msgstr ""
612
613 msgid "An empty filename is illegal."
614 msgstr "Prázdny názov súboru je neplatný."
615
616 msgid "An error occured."
617 msgstr ""
618
619 msgid "An unknown error occured!"
620 msgstr "Objavila sa neznáma chyba!"
621
622 msgid "Anonymize crashlog?"
623 msgstr "Anonymizovať správy o zrútení?"
624
625 msgid "Arabic"
626 msgstr "Arabčina"
627
628 msgid ""
629 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
630 "\n"
631 msgstr ""
632 "Naozaj chcete aktivovať túto konfiguráciu siete?\n"
633 "\n"
634
635 msgid ""
636 "Are you sure you want to delete\n"
637 "following backup:\n"
638 msgstr ""
639 "Naozaj chcete zmazať\n"
640 "túto zálohu:\n"
641
642 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
643 msgstr "Naozaj chcete ukončiť tohto spirevodcu?"
644
645 msgid ""
646 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
647 "\n"
648 msgstr ""
649 "Naozaj chcete reštartovať sieťové rozhrania?\n"
650 "\n"
651
652 msgid ""
653 "Are you sure you want to restore\n"
654 "following backup:\n"
655 msgstr ""
656 "Naozaj chcete obnoviť\n"
657 "z tejto zálohy:\n"
658
659 msgid ""
660 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
661 "Enigma2 will restart after the restore"
662 msgstr ""
663 "Naozaj chcete obnoviť Enigma2 zo zálohy?\n"
664 "Enigma2 sa po obnovení reštartuje"
665
666 msgid ""
667 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
668 "\n"
669 msgstr ""
670
671 msgid "Artist"
672 msgstr "Umelec"
673
674 msgid "Ascending"
675 msgstr ""
676
677 msgid "Ask before shutdown:"
678 msgstr "Opýtať sa pred vypnutím:"
679
680 msgid "Ask user"
681 msgstr "opýtať sa"
682
683 msgid "Aspect Ratio"
684 msgstr "Pomer strán"
685
686 msgid "Audio"
687 msgstr "Zvuk"
688
689 msgid "Audio Options..."
690 msgstr "Voľby zvuku ..."
691
692 msgid "Audio Sync"
693 msgstr ""
694
695 msgid "Audio Sync Setup"
696 msgstr ""
697
698 msgid "Australia"
699 msgstr ""
700
701 msgid "Author: "
702 msgstr "Autor: "
703
704 msgid "Authoring mode"
705 msgstr "Režim autorizácie"
706
707 msgid "Auto"
708 msgstr "Auto"
709
710 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
711 msgstr "Automaticky rozdeľovať kapitoly každých ? minút (0 = nikdy)"
712
713 msgid "Auto flesh"
714 msgstr ""
715
716 msgid "Auto scart switching"
717 msgstr "Automatické prepnutie scartu"
718
719 msgid "AutoTimer Editor"
720 msgstr ""
721
722 msgid "AutoTimer Filters"
723 msgstr ""
724
725 msgid "AutoTimer Services"
726 msgstr ""
727
728 msgid "AutoTimer Settings"
729 msgstr ""
730
731 msgid "AutoTimer overview"
732 msgstr ""
733
734 msgid "Automatic"
735 msgstr "Automaticky"
736
737 msgid "Automatic Scan"
738 msgstr "Automatické vyhľadávanie"
739
740 #, python-format
741 msgid ""
742 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
743 "Is %s ok?"
744 msgstr ""
745
746 msgid "Autoresolution Switch"
747 msgstr ""
748
749 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
750 msgstr ""
751
752 msgid "Autoresolution settings"
753 msgstr ""
754
755 msgid "Autoresolution videomode setup"
756 msgstr ""
757
758 msgid "Autos & Vehicles"
759 msgstr ""
760
761 msgid "Autowrite timer"
762 msgstr ""
763
764 msgid "Available format variables"
765 msgstr "Dostupné premenné formátu"
766
767 msgid "B"
768 msgstr "B"
769
770 msgid "BA"
771 msgstr "BA"
772
773 msgid "BB"
774 msgstr "BB"
775
776 msgid "BER"
777 msgstr "BER"
778
779 msgid "BER:"
780 msgstr "BER:"
781
782 msgid "Back"
783 msgstr "Späť"
784
785 msgid "Background"
786 msgstr "Pozadie"
787
788 msgid "Backup"
789 msgstr "Záloha"
790
791 msgid "Backup Location"
792 msgstr "Umiestnenie zálohy"
793
794 msgid "Backup Mode"
795 msgstr "Režim zálohovania"
796
797 msgid "Backup done."
798 msgstr "Zálohovanie skončilo."
799
800 msgid "Backup failed."
801 msgstr "Zálohovanie zlyhalo."
802
803 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
804 msgstr "Zálohovanie skončilo, Po stlačení tlačidla OK sa zobrazia výsledky."
805
806 msgid "Backup is running..."
807 msgstr "Zálohovanie beží..."
808
809 msgid "Backup system settings"
810 msgstr "Záloha nastavení systému"
811
812 msgid "Band"
813 msgstr "Pásmo"
814
815 msgid "Bandwidth"
816 msgstr "Šírka pásma"
817
818 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
819 msgstr ""
820
821 msgid "Begin of timespan"
822 msgstr ""
823
824 msgid "Begin time"
825 msgstr "Čas začiatku"
826
827 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
828 msgstr "Funkcia tlačidla Pauza počas pauzy"
829
830 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
831 msgstr "Funkcia tlačidla 0 v režime obraz v obraze"
832
833 msgid "Behavior when a movie is started"
834 msgstr "Činnosť po spustení filmu"
835
836 msgid "Behavior when a movie is stopped"
837 msgstr "Činnosť po zastavení filmu"
838
839 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
840 msgstr "Činnosť po skončení filmu"
841
842 msgid "Bitrate:"
843 msgstr ""
844
845 msgid "Block noise reduction"
846 msgstr ""
847
848 msgid "Blue boost"
849 msgstr "Zosilniť modrú"
850
851 msgid "Bookmarks"
852 msgstr "Záložky"
853
854 msgid "Bouquets"
855 msgstr ""
856
857 msgid "Brazil"
858 msgstr ""
859
860 msgid "Brightness"
861 msgstr "Jas"
862
863 msgid "Browse network neighbourhood"
864 msgstr ""
865
866 msgid "Burn DVD"
867 msgstr "Napáliť DVD"
868
869 msgid "Burn existing image to DVD"
870 msgstr "Existujúci image napáliť na DVD"
871
872 msgid "Burn to DVD..."
873 msgstr "Napáliť na DVD..."
874
875 msgid "Bus: "
876 msgstr "Zbernica:"
877
878 msgid ""
879 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
880 "displayed."
881 msgstr "Po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie."
882
883 msgid "C"
884 msgstr "C"
885
886 msgid "C-Band"
887 msgstr "Pásmo C"
888
889 msgid "CF Drive"
890 msgstr "Čítačka kariet CF"
891
892 msgid "CI assignment"
893 msgstr "Priradenie CI"
894
895 msgid "CIFS share"
896 msgstr ""
897
898 msgid "CVBS"
899 msgstr "CVBS"
900
901 msgid "Cable"
902 msgstr "Kábel"
903
904 msgid "Cache Thumbnails"
905 msgstr "Uchovať zmenšeniny"
906
907 msgid "Call monitoring"
908 msgstr "Monitorovať volanie"
909
910 msgid "Canada"
911 msgstr ""
912
913 msgid "Cancel"
914 msgstr "Zrušiť"
915
916 msgid "Cannot parse feed directory"
917 msgstr ""
918
919 msgid "Capacity: "
920 msgstr "Kapacita"
921
922 msgid "Card"
923 msgstr "Karta"
924
925 msgid "Catalan"
926 msgstr "Katalánčina"
927
928 msgid "Center screen at the lower border"
929 msgstr ""
930
931 msgid "Center screen at the upper border"
932 msgstr ""
933
934 msgid "Change active delay"
935 msgstr ""
936
937 msgid "Change bouquets in quickzap"
938 msgstr "Zmeniť bukety pri rýchlom prepínaní"
939
940 msgid "Change default recording offset?"
941 msgstr ""
942
943 msgid "Change dir."
944 msgstr "Zmeniť adresár"
945
946 msgid "Change hostname"
947 msgstr ""
948
949 msgid "Change pin code"
950 msgstr "Zmeniť kód PIN"
951
952 msgid "Change service pin"
953 msgstr "Zmeniť PIN programu"
954
955 msgid "Change service pins"
956 msgstr "Zmeniť PINy programu"
957
958 msgid "Change setup pin"
959 msgstr "Zmeniť nastavovací PIN"
960
961 msgid "Change step size"
962 msgstr "Zmeniť veľkosť kroku"
963
964 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
965 msgstr ""
966
967 msgid "Channel"
968 msgstr "Stanica"
969
970 msgid "Channel Selection"
971 msgstr "Voľba stanice"
972
973 msgid "Channel audio:"
974 msgstr ""
975
976 msgid "Channel not in services list"
977 msgstr "Stanica nie je v zozname staníc"
978
979 msgid "Channel:"
980 msgstr "Stanica:"
981
982 msgid "Channellist menu"
983 msgstr "Menu zoznamu staníc"
984
985 msgid "Channels"
986 msgstr ""
987
988 msgid "Chap."
989 msgstr "Kap."
990
991 msgid "Chapter"
992 msgstr "Kapitola"
993
994 msgid "Chapter:"
995 msgstr "Kapitola:"
996
997 msgid "Check"
998 msgstr "Skontrolovať"
999
1000 msgid "Checking Filesystem..."
1001 msgstr "Kontrolujem systém súborov..."
1002
1003 msgid "Choose Tuner"
1004 msgstr "Zvoliť tuner"
1005
1006 msgid "Choose a wireless network"
1007 msgstr ""
1008
1009 msgid "Choose backup files"
1010 msgstr "Zvoliť súbory zálohy"
1011
1012 msgid "Choose backup location"
1013 msgstr "Zvoliť umiestnenie zálohy"
1014
1015 msgid "Choose bouquet"
1016 msgstr "Zvoliť buket"
1017
1018 msgid "Choose source"
1019 msgstr "Zvoliť zdroj"
1020
1021 msgid "Choose target folder"
1022 msgstr "Zvoliť cieľový adresár"
1023
1024 msgid "Choose upgrade source"
1025 msgstr "Zvoliť zdroj aktualizácie"
1026
1027 msgid "Choose your Skin"
1028 msgstr "Zvoliť vzhľad"
1029
1030 msgid "Circular left"
1031 msgstr "Kruhová ľavá"
1032
1033 msgid "Circular right"
1034 msgstr "Kruhová pravá"
1035
1036 msgid "Classic"
1037 msgstr ""
1038
1039 msgid "Cleanup"
1040 msgstr "Vyčistiť"
1041
1042 msgid "Cleanup Wizard"
1043 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1044
1045 msgid "Cleanup Wizard settings"
1046 msgstr "Nastavenia sprievodcu vyčistením"
1047
1048 msgid "CleanupWizard"
1049 msgstr "Sprievodca vyčistením"
1050
1051 msgid "Clear before scan"
1052 msgstr "Vymazať pred skenovaním"
1053
1054 msgid "Clear history on Exit:"
1055 msgstr ""
1056
1057 msgid "Clear log"
1058 msgstr "Vymazať log"
1059
1060 msgid "Close"
1061 msgstr "Zatvoriť"
1062
1063 msgid "Close and forget changes"
1064 msgstr ""
1065
1066 msgid "Close and save changes"
1067 msgstr ""
1068
1069 msgid "Close title selection"
1070 msgstr "Zatvoriť výber titulkov"
1071
1072 msgid "Code rate high"
1073 msgstr "Vysoká kódová rýchlosť"
1074
1075 msgid "Code rate low"
1076 msgstr "Nízka kódová rýchlosť"
1077
1078 msgid "Coderate HP"
1079 msgstr "Rýchlosť HP"
1080
1081 msgid "Coderate LP"
1082 msgstr "Rýchlosť LP"
1083
1084 msgid "Collection name"
1085 msgstr "Názov zostavy"
1086
1087 msgid "Collection settings"
1088 msgstr "Nastavenia zostavy"
1089
1090 msgid "Color Format"
1091 msgstr "Formát farby"
1092
1093 msgid "Comedy"
1094 msgstr ""
1095
1096 msgid "Command execution..."
1097 msgstr "Vykonávanie príkazu..."
1098
1099 msgid "Command order"
1100 msgstr "Poradie príkazov"
1101
1102 msgid "Committed DiSEqC command"
1103 msgstr "Potvrdený príkaz DiSEqCcommand"
1104
1105 msgid "Common Interface"
1106 msgstr "Common Interface"
1107
1108 msgid "Common Interface Assignment"
1109 msgstr "Priradenie CI"
1110
1111 msgid "CommonInterface"
1112 msgstr "CommonInterface"
1113
1114 msgid "Communication"
1115 msgstr "Komunikácia"
1116
1117 msgid "Compact Flash"
1118 msgstr "Compact Flash"
1119
1120 msgid "Compact flash card"
1121 msgstr "Karta Compact Flash"
1122
1123 msgid "Complete"
1124 msgstr "Kompletné"
1125
1126 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1127 msgstr "Komplexné (umožňuje miešanie rôznych zvukových a obrazových formátov)"
1128
1129 msgid "Config"
1130 msgstr "Nastaviť"
1131
1132 msgid "Configuration Mode"
1133 msgstr "Možnosti nastavenia"
1134
1135 msgid "Configuration for the Webinterface"
1136 msgstr ""
1137
1138 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1139 msgstr ""
1140
1141 msgid "Configure interface"
1142 msgstr ""
1143
1144 msgid "Configure nameservers"
1145 msgstr ""
1146
1147 msgid "Configure your internal LAN"
1148 msgstr ""
1149
1150 msgid "Configure your network again"
1151 msgstr ""
1152
1153 msgid "Configure your wireless LAN again"
1154 msgstr ""
1155
1156 msgid "Configuring"
1157 msgstr "Konfigurujem"
1158
1159 msgid "Conflicting timer"
1160 msgstr "Časovanie sa prekrýva"
1161
1162 msgid "Connect"
1163 msgstr "Pripojiť"
1164
1165 msgid "Connect to a Wireless Network"
1166 msgstr ""
1167
1168 msgid "Connected to"
1169 msgstr "Pripojené k "
1170
1171 msgid "Connected to Fritz!Box!"
1172 msgstr "Pripojené k Fritz!Boxu!"
1173
1174 msgid "Connected!"
1175 msgstr "Pripojené!"
1176
1177 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
1178 msgstr "Pripájam k Fritz!Boxu..."
1179
1180 #, python-format
1181 msgid ""
1182 "Connection to Fritz!Box\n"
1183 "failed! (%s)\n"
1184 "retrying..."
1185 msgstr ""
1186 "Pripojenie k Fritz!Boxu\n"
1187 "zlyhalo! (%s)\n"
1188 "Opakujem..."
1189
1190 msgid "Constellation"
1191 msgstr "Zostava"
1192
1193 msgid "Content does not fit on DVD!"
1194 msgstr "Obsah sa nezmestí na DVD!"
1195
1196 msgid "Continue in background"
1197 msgstr "Pokračovať v pozadí"
1198
1199 msgid "Continue playing"
1200 msgstr "Pokračovať v prehrávaní"
1201
1202 msgid "Contrast"
1203 msgstr "Kontrast"
1204
1205 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1206 msgstr "Nemôžem sa pripojiť k serveru so súbormi Dreambox .NFI:"
1207
1208 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1209 msgstr "Nemôžem použiť médium. Je vložený disk?"
1210
1211 msgid "Could not open Picture in Picture"
1212 msgstr ""
1213
1214 #, python-format
1215 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1216 msgstr "Nedalo sa nahrávať - prekrýva sa časovanie %s"
1217
1218 msgid "Crashlog settings"
1219 msgstr "Nastavenia správ o zrútení"
1220
1221 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1222 msgstr "Autom. posielanie správ o zrútení"
1223
1224 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1225 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1226
1227 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1228 msgstr "Nastavenia autom. posielania správ o zrútení"
1229
1230 msgid ""
1231 "Crashlogs found!\n"
1232 "Send them to Dream Multimedia ?"
1233 msgstr ""
1234 "Nájdené záznamy o zrútení!\n"
1235 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1236
1237 msgid ""
1238 "Crashlogs found!\n"
1239 "Send them to Dream Multimedia?"
1240 msgstr ""
1241 "Nájdené správy o zrútení!\n"
1242 "Poslať ich do Dream Multimedia?"
1243
1244 msgid "Create DVD-ISO"
1245 msgstr "Vytvoriť disk DVD-ISO"
1246
1247 msgid "Create a new AutoTimer."
1248 msgstr ""
1249
1250 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1251 msgstr ""
1252
1253 msgid "Create a new timer using the wizard"
1254 msgstr ""
1255
1256 msgid "Create movie folder failed"
1257 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár pre filmy"
1258
1259 #, python-format
1260 msgid "Creating directory %s failed."
1261 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s."
1262
1263 msgid "Creating partition failed"
1264 msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť partíciu"
1265
1266 msgid "Croatian"
1267 msgstr "Chorvátčina"
1268
1269 msgid "Current Transponder"
1270 msgstr "Aktuálny transpondér"
1271
1272 msgid "Current settings:"
1273 msgstr "Aktuálne nastavenia:"
1274
1275 msgid "Current value: "
1276 msgstr "Aktuálna hodnota:"
1277
1278 msgid "Current version:"
1279 msgstr "Aktuálna verzia:"
1280
1281 #, python-format
1282 msgid "Custom (%s)"
1283 msgstr ""
1284
1285 msgid "Custom location"
1286 msgstr ""
1287
1288 msgid "Custom offset"
1289 msgstr ""
1290
1291 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1292 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 1 a 3"
1293
1294 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1295 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 4 a 6"
1296
1297 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1298 msgstr "Vlastný posun času pre tlačidlá 7 a 9"
1299
1300 msgid "Customize"
1301 msgstr "Upraviť"
1302
1303 msgid "Cut"
1304 msgstr "Strih"
1305
1306 msgid "Cutlist editor..."
1307 msgstr "Editor strihov..."
1308
1309 msgid "Czech"
1310 msgstr "Čeština"
1311
1312 msgid "Czech Republic"
1313 msgstr ""
1314
1315 msgid "D"
1316 msgstr "D"
1317
1318 msgid "DHCP"
1319 msgstr "DHCP"
1320
1321 msgid "DUAL LAYER DVD"
1322 msgstr ""
1323
1324 msgid "DVB-S"
1325 msgstr "DVB-S"
1326
1327 msgid "DVB-S2"
1328 msgstr "DVB-S2"
1329
1330 msgid "DVD File Browser"
1331 msgstr "Prehliadač súborov DVD"
1332
1333 msgid "DVD Player"
1334 msgstr "Prehrávač DVD"
1335
1336 msgid "DVD Titlelist"
1337 msgstr "Zoznam titulov DVD"
1338
1339 msgid "DVD media toolbox"
1340 msgstr "Nástroje pre DVD"
1341
1342 msgid "Danish"
1343 msgstr "Dánčina"
1344
1345 msgid "Date"
1346 msgstr "Dátum"
1347
1348 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1349 msgstr "Rozhodnite, či zapnúť alebo vypnúť sprievodcu vyčistením."
1350
1351 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1352 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť, ak sa nájdu správy o zrútení."
1353
1354 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1355 msgstr "Rozhodnite, čo urobiť so správami o zrútení po ich odoslaní."
1356
1357 msgid "Decrease delay"
1358 msgstr ""
1359
1360 #, python-format
1361 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1362 msgstr ""
1363
1364 msgid "Deep Standby"
1365 msgstr "Vypnúť"
1366
1367 msgid "Default"
1368 msgstr "Predvolené"
1369
1370 msgid "Default Settings"
1371 msgstr "Predvolené nastavenia"
1372
1373 msgid "Default movie location"
1374 msgstr ""
1375
1376 msgid "Default services lists"
1377 msgstr "Zoznamy predvolených staníc"
1378
1379 msgid "Default settings"
1380 msgstr "Predvolené nastavenia"
1381
1382 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
1383 msgstr ""
1384
1385 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
1386 msgstr ""
1387
1388 msgid "Delay"
1389 msgstr "Oneskorenie"
1390
1391 msgid "Delay x seconds after service started"
1392 msgstr ""
1393
1394 msgid "Delete"
1395 msgstr "Vymazať"
1396
1397 msgid "Delete crashlogs"
1398 msgstr "Vymazať správy o zrútení"
1399
1400 msgid "Delete entry"
1401 msgstr "Vymazať zadanie"
1402
1403 msgid "Delete failed!"
1404 msgstr "Vymazanie zlyhalo!"
1405
1406 msgid "Delete mount"
1407 msgstr ""
1408
1409 #, python-format
1410 msgid ""
1411 "Delete no more configured satellite\n"
1412 "%s?"
1413 msgstr ""
1414 "Vymazať už nepotrebné satelity\n"
1415 "%s?"
1416
1417 msgid "Delete selected mount"
1418 msgstr ""
1419
1420 msgid "Descending"
1421 msgstr ""
1422
1423 msgid "Description"
1424 msgstr "Opis"
1425
1426 msgid "Deselect"
1427 msgstr "Zrušiť výber"
1428
1429 msgid "Destination directory"
1430 msgstr "Cieľový adresár"
1431
1432 msgid "Details for extension: "
1433 msgstr ""
1434
1435 msgid "Detected HDD:"
1436 msgstr "Zistený pevný disk:"
1437
1438 msgid "Detected NIMs:"
1439 msgstr "Zistené tunery:"
1440
1441 msgid "DiSEqC"
1442 msgstr "DiSEqC"
1443
1444 msgid "DiSEqC A/B"
1445 msgstr "DiSEqC A/B"
1446
1447 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1448 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1449
1450 msgid "DiSEqC mode"
1451 msgstr "Režim DiSEqC"
1452
1453 msgid "DiSEqC repeats"
1454 msgstr "Opakovania DiSEqC"
1455
1456 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1457 msgstr ""
1458
1459 msgid "Dialing:"
1460 msgstr "Vytáčam:"
1461
1462 msgid "Digital contour removal"
1463 msgstr "Odstránenie digitálnych obrysov"
1464
1465 msgid "Dir:"
1466 msgstr ""
1467
1468 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1469 msgstr "Priame prehrávanie prepojených titulov bez menu"
1470
1471 #, python-format
1472 msgid "Directory %s nonexistent."
1473 msgstr "Adresár %s neexistuje."
1474
1475 msgid "Directory browser"
1476 msgstr ""
1477
1478 msgid "Disable"
1479 msgstr "Vypnúť"
1480
1481 msgid "Disable Picture in Picture"
1482 msgstr "Vypnúť obraz v obraze"
1483
1484 msgid "Disable Subtitles"
1485 msgstr "Vypnúť titulky"
1486
1487 msgid "Disable crashlog reporting"
1488 msgstr "Vypnúť správy o zrútení"
1489
1490 msgid "Disable timer"
1491 msgstr "Vypnúť časovač"
1492
1493 msgid "Disabled"
1494 msgstr "Vypnuté"
1495
1496 msgid "Discard changes and close plugin"
1497 msgstr ""
1498
1499 msgid "Discard changes and close screen"
1500 msgstr ""
1501
1502 msgid "Disconnect"
1503 msgstr "Odpojiť"
1504
1505 #, python-format
1506 msgid ""
1507 "Disconnected from\n"
1508 "Fritz!Box! (%s)\n"
1509 "retrying..."
1510 msgstr ""
1511 "Odpojené od\n"
1512 "Fritz!Boxu! (%s)\n"
1513 "Opakujem..."
1514
1515 msgid "Dish"
1516 msgstr "Parabola"
1517
1518 msgid "Display 16:9 content as"
1519 msgstr "Obraz 16:9 zobraziť ako"
1520
1521 msgid "Display 4:3 content as"
1522 msgstr "Obraz 4:3 zobraziť ako"
1523
1524 msgid "Display >16:9 content as"
1525 msgstr "Obraz >16:9 zobraziť ako"
1526
1527 msgid "Display Setup"
1528 msgstr "Nastavenie displeja"
1529
1530 msgid "Display and Userinterface"
1531 msgstr "Displej a užívateľské rozhranie"
1532
1533 msgid "Display search results by:"
1534 msgstr ""
1535
1536 #, python-format
1537 msgid ""
1538 "Do you really want to REMOVE\n"
1539 "the plugin \"%s\"?"
1540 msgstr ""
1541 "Naozaj chcete odstrániť\n"
1542 "modul \"%s\"?"
1543
1544 msgid ""
1545 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1546 "This could take lots of time!"
1547 msgstr ""
1548 "Naozaj chcete skontrolovať systém súborov?\n"
1549 "Môže to trvať dosť dlho!"
1550
1551 #, python-format
1552 msgid "Do you really want to delete %s?"
1553 msgstr "Naozaj chcete zmazať %s?"
1554
1555 #, python-format
1556 msgid ""
1557 "Do you really want to download\n"
1558 "the plugin \"%s\"?"
1559 msgstr ""
1560 "Naozaj chcete stiahnuť\n"
1561 "modul \"%s\"?"
1562
1563 msgid "Do you really want to exit?"
1564 msgstr ""
1565
1566 msgid ""
1567 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1568 "All data on the disk will be lost!"
1569 msgstr ""
1570 "Naozaj chcete inicializovať pevný disk?\n"
1571 "Všetky dáta na disku sa tým vymažú!"
1572
1573 #, python-format
1574 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1575 msgstr "Naozaj chcete z disku odstrániť adresár %s?"
1576
1577 #, python-format
1578 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1579 msgstr "Naozaj chcete odstrániť záložku %s?"
1580
1581 msgid ""
1582 "Do you want to backup now?\n"
1583 "After pressing OK, please wait!"
1584 msgstr ""
1585 "Chcete zálohovať teraz?\n"
1586 "Po stlačení tlačidla OK počkajte!"
1587
1588 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1589 msgstr "Chcete túto zostavu napáliť na DVD?"
1590
1591 msgid "Do you want to do a service scan?"
1592 msgstr "Chcete vyhľadať stanice?"
1593
1594 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1595 msgstr "Chcete urobiť ďalšie ručné vyhľadávanie staníc?"
1596
1597 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1598 msgstr "Chcete na Dreamboxe zapnúť rodičovskú zámku?"
1599
1600 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
1601 msgstr ""
1602
1603 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1604 msgstr "Chcete nainštalovať zoznamy predvolených staníc?"
1605
1606 msgid "Do you want to install the package:\n"
1607 msgstr "Chcete nainštalovať balíček:\n"
1608
1609 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1610 msgstr "Chcete prehrať DVD v mechanike?"
1611
1612 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1613 msgstr "Chcete si toto DVD prezrieť pred napálením?"
1614
1615 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1616 msgstr "Chcete reštartovať Dreambox?"
1617
1618 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1619 msgstr "Chcete odstrániť balíček:\n"
1620
1621 msgid "Do you want to restore your settings?"
1622 msgstr "Chcete obnoviť nastavenia?"
1623
1624 msgid "Do you want to resume this playback?"
1625 msgstr "Chcete pokračovať v prehrávaní?"
1626
1627 msgid "Do you want to see more entries?"
1628 msgstr ""
1629
1630 msgid ""
1631 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1632 "if needed?"
1633 msgstr ""
1634 "Chcete poslať svojju e-mailovú adresu a meno, aby sme vás mohli kontaktovať, "
1635 "ak treba?"
1636
1637 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1638 msgstr "Chcete aktualizovať Dreambox?"
1639
1640 msgid ""
1641 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1642 "After pressing OK, please wait!"
1643 msgstr ""
1644 "Chcete aktualizovať Dreamboxx?\n"
1645 "Po stlačení tlačidla OK vyčkajte!"
1646
1647 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1648 msgstr "Chcete aktualizovať balíček:\n"
1649
1650 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1651 msgstr "Chcete si pozrieť tutoriál?"
1652
1653 msgid "Don't ask, just send"
1654 msgstr "Nepýrať sa, len poslať"
1655
1656 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1657 msgstr "Nezastaviť aktuálny záznam, ale vypnúť nasledujúce záznamy."
1658
1659 #, python-format
1660 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1661 msgstr "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov"
1662
1663 #, python-format
1664 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1665 msgstr ""
1666 "Hotovo - %d nainštalovaných alebo aktualizovaných balíčkov s %d chybami"
1667
1668 #, python-format
1669 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1670 msgstr ""
1671 "Hotovo - %d nainštalovaných, aktualizovaných alebo odstránených balíčkov s %"
1672 "d chybami"
1673
1674 msgid "Download"
1675 msgstr "Stiahnuť"
1676
1677 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1678 msgstr "Stiahnuť súbory .NFI pre USB-Flasher"
1679
1680 msgid "Download Plugins"
1681 msgstr "Stiahnuť prídavné moduly"
1682
1683 msgid "Download Video"
1684 msgstr ""
1685
1686 msgid "Download location"
1687 msgstr ""
1688
1689 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1690 msgstr "Sťahovanie súboru USB flasher boot image zlyhalo: "
1691
1692 msgid "Downloadable new plugins"
1693 msgstr "Nové moduly na stiahnutie"
1694
1695 msgid "Downloadable plugins"
1696 msgstr "Moduly na stiahnutie"
1697
1698 msgid "Downloading"
1699 msgstr "Sťahovanie"
1700
1701 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1702 msgstr "Sťahujem informácie o moduloch. Čakajte..."
1703
1704 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
1705 msgstr ""
1706
1707 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1708 msgstr "Dátové DVD vo formáte Dreambox (vyhovuje HDTV)"
1709
1710 msgid "Dreambox software because updates are available."
1711 msgstr "Softvér Dreambosa, lebo sú k dispozícii aktualizácie."
1712
1713 msgid "Duration: "
1714 msgstr ""
1715
1716 msgid "Dutch"
1717 msgstr "Holandčina"
1718
1719 msgid "Dynamic contrast"
1720 msgstr "Dynamický kontrast"
1721
1722 msgid "E"
1723 msgstr "V"
1724
1725 msgid "EPG Selection"
1726 msgstr "Voľba EPG"
1727
1728 msgid "EPG encoding"
1729 msgstr ""
1730
1731 #, python-format
1732 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1733 msgstr "CHYBA - zlyhalo vyhľadávanie (%s)!"
1734
1735 msgid "East"
1736 msgstr "východne"
1737
1738 msgid "Edit"
1739 msgstr "Upraviť"
1740
1741 msgid "Edit AutoTimer"
1742 msgstr ""
1743
1744 msgid "Edit AutoTimer filters"
1745 msgstr ""
1746
1747 msgid "Edit AutoTimer services"
1748 msgstr ""
1749
1750 msgid "Edit DNS"
1751 msgstr "Upraviť DNS"
1752
1753 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
1754 msgstr ""
1755
1756 msgid "Edit Title"
1757 msgstr "Upraviť titul"
1758
1759 msgid "Edit bouquets list"
1760 msgstr ""
1761
1762 msgid "Edit chapters of current title"
1763 msgstr "Upraviť kapitoly aktuálneho titulu"
1764
1765 msgid "Edit new timer defaults"
1766 msgstr ""
1767
1768 msgid "Edit selected AutoTimer"
1769 msgstr ""
1770
1771 msgid "Edit services list"
1772 msgstr "Upraviť zoznam staníc"
1773
1774 msgid "Edit settings"
1775 msgstr "Upraviť nastavenia"
1776
1777 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1778 msgstr "Upraviť nastavenie DNS v Dreamboxe.\n"
1779
1780 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1781 msgstr "Upraviť nastavenie siete v Dreamboxe.\n"
1782
1783 msgid "Edit title"
1784 msgstr "Upraviť titul"
1785
1786 msgid "Edit upgrade source url."
1787 msgstr "Upraviť URL zdroja aktualizácieUpraviť zdroj aktualizácií."
1788
1789 msgid "Editing"
1790 msgstr ""
1791
1792 msgid "Editor for new AutoTimers"
1793 msgstr ""
1794
1795 msgid "Education"
1796 msgstr ""
1797
1798 msgid "Electronic Program Guide"
1799 msgstr "Elektronický programový sprievodca"
1800
1801 msgid "Enable"
1802 msgstr "Zapnúť"
1803
1804 msgid "Enable /media"
1805 msgstr ""
1806
1807 msgid "Enable 1080p24 Mode"
1808 msgstr ""
1809
1810 msgid "Enable 1080p25 Mode"
1811 msgstr ""
1812
1813 msgid "Enable 1080p30 Mode"
1814 msgstr ""
1815
1816 msgid "Enable 5V for active antenna"
1817 msgstr "Zapnúť 5 V pre aktívnu anténu"
1818
1819 msgid "Enable 720p24 Mode"
1820 msgstr ""
1821
1822 msgid "Enable Autoresolution"
1823 msgstr ""
1824
1825 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1826 msgstr "Zapnúť sprievodcu vyčistením?"
1827
1828 msgid "Enable Filtering"
1829 msgstr ""
1830
1831 msgid "Enable HTTP Access"
1832 msgstr ""
1833
1834 msgid "Enable HTTP Authentication"
1835 msgstr ""
1836
1837 msgid "Enable HTTPS Access"
1838 msgstr ""
1839
1840 msgid "Enable HTTPS Authentication"
1841 msgstr ""
1842
1843 msgid "Enable Service Restriction"
1844 msgstr ""
1845
1846 msgid "Enable Streaming Authentication"
1847 msgstr ""
1848
1849 msgid "Enable multiple bouquets"
1850 msgstr "Zapnúť viacnásobné bukety"
1851
1852 msgid "Enable parental control"
1853 msgstr "Zapnúť rodičovskú zámku"
1854
1855 msgid ""
1856 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
1857 "extension menu."
1858 msgstr ""
1859
1860 msgid "Enable timer"
1861 msgstr "Zapnúť časovač"
1862
1863 msgid "Enabled"
1864 msgstr "Zapnuté"
1865
1866 msgid ""
1867 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
1868 "you're searching for special characters like the german umlauts."
1869 msgstr ""
1870
1871 msgid "Encrypted: "
1872 msgstr ""
1873
1874 #, python-format
1875 msgid "Encrypted: %s"
1876 msgstr ""
1877
1878 msgid "Encryption"
1879 msgstr "Šifrovanie"
1880
1881 msgid "Encryption Key"
1882 msgstr "Šifrovací kľúč WLAN"
1883
1884 msgid "Encryption Keytype"
1885 msgstr "Druh šifrovacieho kľúča"
1886
1887 msgid "Encryption Type"
1888 msgstr "Typ šifrovania"
1889
1890 msgid "Encryption:"
1891 msgstr ""
1892
1893 msgid "End of \"after event\" timespan"
1894 msgstr ""
1895
1896 msgid "End of timespan"
1897 msgstr ""
1898
1899 msgid "End time"
1900 msgstr "Čas ukončenia"
1901
1902 msgid "EndTime"
1903 msgstr "Koniec"
1904
1905 msgid "English"
1906 msgstr "Angličtina"
1907
1908 msgid ""
1909 "Enigma2 Skinselector\n"
1910 "\n"
1911 "If you experience any problems please contact\n"
1912 "stephan@reichholf.net\n"
1913 "\n"
1914 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1915 msgstr ""
1916 "Volič vzhľadu Enigma2\n"
1917 "\n"
1918 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1919 "stephan@reichholf.net\n"
1920 "\n"
1921 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1922
1923 msgid ""
1924 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1925 "\n"
1926 "If you experience any problems please contact\n"
1927 "stephan@reichholf.net\n"
1928 "\n"
1929 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1930 msgstr ""
1931 "Volič vzhľadu Enigma2 v0.5 BETA\n"
1932 "\n"
1933 "Ak máte akékoľvek problémy, obráťte sa na\n"
1934 "stephan@reichholf.net\n"
1935 "\n"
1936 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1937
1938 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1939 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vpred"
1940
1941 msgid "Enter IP to scan..."
1942 msgstr ""
1943
1944 msgid "Enter Rewind at speed"
1945 msgstr "Počiatočná rýchlosť prevíjania vzad"
1946
1947 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1948 msgstr "Zadajte názov siete WLAN/SSID:"
1949
1950 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1951 msgstr "Zadajte login a heslo WLAN"
1952
1953 msgid "Enter main menu..."
1954 msgstr "Otvoriť hlavné menu..."
1955
1956 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
1957 msgstr ""
1958
1959 msgid "Enter options:"
1960 msgstr ""
1961
1962 msgid "Enter password:"
1963 msgstr ""
1964
1965 msgid "Enter pin code"
1966 msgstr ""
1967
1968 msgid "Enter share directory:"
1969 msgstr ""
1970
1971 msgid "Enter share name:"
1972 msgstr ""
1973
1974 msgid "Enter the service pin"
1975 msgstr "Zadajte PIN stanice"
1976
1977 msgid "Enter user and password for host: "
1978 msgstr ""
1979
1980 msgid "Enter username:"
1981 msgstr ""
1982
1983 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1984 msgstr ""
1985 "Zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať, ak treba."
1986
1987 msgid "Enter your search term(s)"
1988 msgstr ""
1989
1990 msgid "Entertainment"
1991 msgstr ""
1992
1993 msgid "Error"
1994 msgstr "Chyba"
1995
1996 msgid "Error executing plugin"
1997 msgstr "Chyba pri spustení modulu"
1998
1999 #, python-format
2000 msgid ""
2001 "Error: %s\n"
2002 "Retry?"
2003 msgstr ""
2004 "Chyba: %s\n"
2005 "Zopakovať?"
2006
2007 msgid "Estonian"
2008 msgstr "Estónčina"
2009
2010 msgid "Eventview"
2011 msgstr "Prehľad programov"
2012
2013 msgid "Everything is fine"
2014 msgstr "Všetko je v poriadku"
2015
2016 msgid "Exact match"
2017 msgstr ""
2018
2019 msgid "Exclude"
2020 msgstr ""
2021
2022 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2023 msgstr ""
2024
2025 msgid "Execution Progress:"
2026 msgstr "Priebeh vykonávania:"
2027
2028 msgid "Execution finished!!"
2029 msgstr "Vykonanie skončené!!"
2030
2031 msgid "Exif"
2032 msgstr "Exif"
2033
2034 msgid "Exit"
2035 msgstr "Ukončiť"
2036
2037 msgid "Exit editor"
2038 msgstr "Ukončiť editor"
2039
2040 msgid "Exit network wizard"
2041 msgstr ""
2042
2043 msgid "Exit the cleanup wizard"
2044 msgstr "Ukončiť sprievodcu vyčistením"
2045
2046 msgid "Exit the wizard"
2047 msgstr "Ukončiť pomocníka"
2048
2049 msgid "Exit wizard"
2050 msgstr "Ukončiť pomocníka"
2051
2052 msgid "Expert"
2053 msgstr "expertný"
2054
2055 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2056 msgstr "Modul rozšíreného nastavenia siete..."
2057
2058 msgid "Extended Setup..."
2059 msgstr "Rozšírené nastavenie..."
2060
2061 msgid "Extended Software"
2062 msgstr ""
2063
2064 msgid "Extended Software Plugin"
2065 msgstr ""
2066
2067 msgid "Extensions"
2068 msgstr "Rozšírenia"
2069
2070 msgid "Extensions management"
2071 msgstr ""
2072
2073 msgid "FEC"
2074 msgstr "FEC"
2075
2076 msgid "Factory reset"
2077 msgstr "Továrenské nastavenia"
2078
2079 msgid "Failed"
2080 msgstr "Zlyhalo"
2081
2082 #, python-format
2083 msgid "Fan %d"
2084 msgstr ""
2085
2086 #, python-format
2087 msgid "Fan %d PWM"
2088 msgstr ""
2089
2090 #, python-format
2091 msgid "Fan %d Voltage"
2092 msgstr ""
2093
2094 msgid "Fast"
2095 msgstr "rýchlo"
2096
2097 msgid "Fast DiSEqC"
2098 msgstr "Rýchly DiSEqC"
2099
2100 msgid "Fast Forward speeds"
2101 msgstr "Rýchlosti prevíjania vpred"
2102
2103 msgid "Fast epoch"
2104 msgstr "rýchla doba"
2105
2106 msgid "Favourites"
2107 msgstr "Obľúbené"
2108
2109 msgid "Fetching feed entries"
2110 msgstr ""
2111
2112 msgid "Fetching search entries"
2113 msgstr ""
2114
2115 msgid "Filesystem Check"
2116 msgstr ""
2117
2118 msgid "Filesystem Check..."
2119 msgstr "Kontrola systému súborov"
2120
2121 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2122 msgstr "V systéme súborov sú neopraviteľné chyby"
2123
2124 msgid "Film & Animation"
2125 msgstr ""
2126
2127 msgid "Filter"
2128 msgstr ""
2129
2130 msgid ""
2131 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2132 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2133 "it's Description.\n"
2134 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2135 msgstr ""
2136
2137 msgid "Finetune"
2138 msgstr "Jemné nastavenie"
2139
2140 msgid "Finished"
2141 msgstr "Skončené"
2142
2143 msgid "Finished configuring your network"
2144 msgstr "Nastavenie siete je skončené"
2145
2146 msgid "Finished restarting your network"
2147 msgstr "Reštartovanie siete je skončené"
2148
2149 msgid "Finnish"
2150 msgstr "Fínčina"
2151
2152 msgid ""
2153 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
2154 msgstr ""
2155 "Najprv sa musí stiahnuť najnovšie bootovacie prostredie pre USB flasher."
2156
2157 msgid "Flash"
2158 msgstr "Flešovať"
2159
2160 msgid "Flashing failed"
2161 msgstr "Flešovanie zlyhalo"
2162
2163 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
2164 msgstr ""
2165
2166 msgid "Format"
2167 msgstr "Formát"
2168
2169 #, python-format
2170 msgid ""
2171 "Found a total of %d matching Events.\n"
2172 "%d Timer were added and %d modified."
2173 msgstr ""
2174
2175 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
2176 msgstr "Počet opakovaní obrázka počas skokového prevíjania"
2177
2178 msgid "Frame size in full view"
2179 msgstr "Veľkosť obrazu pri plnom zobrazení"
2180
2181 msgid "France"
2182 msgstr ""
2183
2184 msgid "French"
2185 msgstr "Francúzština"
2186
2187 msgid "Frequency"
2188 msgstr "Kmitočet"
2189
2190 msgid "Frequency bands"
2191 msgstr "Kmitočtové pásma"
2192
2193 msgid "Frequency scan step size(khz)"
2194 msgstr "Kmitočtový krok pri vyhľadávaní (kHz)"
2195
2196 msgid "Frequency steps"
2197 msgstr "Kmitočtové kroky"
2198
2199 msgid "Fri"
2200 msgstr "Pi"
2201
2202 msgid "Friday"
2203 msgstr "Piatok"
2204
2205 msgid "Frisian"
2206 msgstr "Frízština"
2207
2208 msgid "Fritz!Box FON IP address"
2209 msgstr "IP adresa Fritz!Box FON"
2210
2211 #, python-format
2212 msgid "Frontprocessor version: %d"
2213 msgstr "Verzia frontprocesora: %d"
2214
2215 msgid "Fsck failed"
2216 msgstr "Fsck zlyhalo"
2217
2218 msgid "Function not yet implemented"
2219 msgstr "Funkcia ešte nie je zabudovaná"
2220
2221 msgid ""
2222 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
2223 "Do you want to Restart the GUI now?"
2224 msgstr ""
2225 "Pre použitie nového vzhľadu sa musí reštartovať GUI\n"
2226 "Chcete teraz reštartovať GUI?"
2227
2228 msgid "Gaming"
2229 msgstr ""
2230
2231 msgid "Gateway"
2232 msgstr "Brána"
2233
2234 msgid "General AC3 Delay"
2235 msgstr "Oneskorenie AC3"
2236
2237 msgid "General AC3 delay (ms)"
2238 msgstr ""
2239
2240 msgid "General PCM Delay"
2241 msgstr "Oneskorenie PCM"
2242
2243 msgid "General PCM delay (ms)"
2244 msgstr ""
2245
2246 msgid "Genre"
2247 msgstr "Žáner"
2248
2249 msgid "Genuine Dreambox"
2250 msgstr ""
2251
2252 msgid "German"
2253 msgstr "Nemčina"
2254
2255 msgid "Germany"
2256 msgstr ""
2257
2258 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
2259 msgstr "Získavam informácie o module. Čakajte..."
2260
2261 msgid "Global delay"
2262 msgstr ""
2263
2264 msgid "Goto 0"
2265 msgstr "Otočiť na 0"
2266
2267 msgid "Goto position"
2268 msgstr "Otočiť do pozície"
2269
2270 msgid "Graphical Multi EPG"
2271 msgstr "Grafický Multi EPG"
2272
2273 msgid "Great Britain"
2274 msgstr ""
2275
2276 msgid "Greek"
2277 msgstr "Gréčtina"
2278
2279 msgid "Green boost"
2280 msgstr "Zosilniť zelenú"
2281
2282 msgid "Guard Interval"
2283 msgstr "Ochranný interval"
2284
2285 msgid "Guard interval mode"
2286 msgstr "Režim ochranného intervalu"
2287
2288 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
2289 msgstr ""
2290
2291 msgid "HD Interlace Mode"
2292 msgstr ""
2293
2294 msgid "HD Progressive Mode"
2295 msgstr ""
2296
2297 msgid "HD videos"
2298 msgstr ""
2299
2300 msgid "HTTP Port"
2301 msgstr ""
2302
2303 msgid "HTTPS Port"
2304 msgstr ""
2305
2306 msgid "Harddisk"
2307 msgstr "Pevný disk"
2308
2309 msgid "Harddisk setup"
2310 msgstr "Nastavenie pevného disku"
2311
2312 msgid "Harddisk standby after"
2313 msgstr "Uspať disk po"
2314
2315 msgid "Help"
2316 msgstr ""
2317
2318 msgid "Hidden network SSID"
2319 msgstr "Skrytý sieťový SSID"
2320
2321 msgid "Hidden networkname"
2322 msgstr ""
2323
2324 msgid "Hierarchy Information"
2325 msgstr "Hierarchické informácie"
2326
2327 msgid "Hierarchy mode"
2328 msgstr "Hierarchický režim"
2329
2330 msgid "High bitrate support"
2331 msgstr "Spracuje vysoký dátový tok"
2332
2333 msgid "History"
2334 msgstr ""
2335
2336 msgid "Holland"
2337 msgstr ""
2338
2339 msgid "Hong Kong"
2340 msgstr ""
2341
2342 msgid "Horizontal"
2343 msgstr "Vodorovná"
2344
2345 msgid "How many minutes do you want to record?"
2346 msgstr "Koľko minút chcete nahrávať?"
2347
2348 msgid "How to handle found crashlogs?"
2349 msgstr "Ako spracovať nájdené správy o zrútení?"
2350
2351 msgid "Howto & Style"
2352 msgstr ""
2353
2354 msgid "Hue"
2355 msgstr "Odtieň"
2356
2357 msgid "Hungarian"
2358 msgstr "Maďarčina"
2359
2360 msgid "IP Address"
2361 msgstr "Adresa IP"
2362
2363 msgid "IP:"
2364 msgstr ""
2365
2366 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
2367 msgstr "Súbor ISO je pre tento súborový systém príliš veľký!"
2368
2369 msgid "ISO path"
2370 msgstr "Cesta ISO"
2371
2372 msgid "Icelandic"
2373 msgstr "Islandčina"
2374
2375 #, python-format
2376 msgid ""
2377 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
2378 "event if it records at least 80% of the it."
2379 msgstr ""
2380
2381 msgid "If you can see this page, please press OK."
2382 msgstr "Ak vidíte túto stranu, stlačte tlačidlo OK."
2383
2384 msgid ""
2385 "If you see this, something is wrong with\n"
2386 "your scart connection. Press OK to return."
2387 msgstr ""
2388 "Ak vidíte toto, niečo nie je v poriadku\n"
2389 "s pripojením scart. Vráťte sa stlačením tlačidla OK."
2390
2391 msgid ""
2392 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
2393 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
2394 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
2395 "possible.\n"
2396 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
2397 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
2398 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
2399 "step.\n"
2400 "If you are happy with the result, press OK."
2401 msgstr ""
2402 "Ak máte na televízore zdôraznenie jasu alebo kontrastu, zrušte ho. Ak je v "
2403 "nastaveniach niečo ako „dynamický režim“, nastavte ho na štandardnú hodnotu. "
2404 "Podsvietenie nastavte na hodnotu, ktorá vám vyhovuje. Stiahnite kontrast "
2405 "televízora na najnižšiu hodnotu.\n"
2406 "Potom nastavte jas na najnižšiu možnú hodnotu, ale tak, aby dva najtmavšie "
2407 "odtiene sivej zostali rozlíšiteľné.\n"
2408 "V tejto chvíli sa nestarajte o svetlé odtiene. Tie nastavíte v ďalšom "
2409 "kroku.\n"
2410 "Ak ste spokojní s výsledkom, stlačte tlačidlo OK."
2411
2412 msgid "Image flash utility"
2413 msgstr "Pomôcka na flešovanie image."
2414
2415 msgid "Image-Upgrade"
2416 msgstr "Aktualizácia image"
2417
2418 msgid "Import AutoTimer"
2419 msgstr ""
2420
2421 msgid "Import existing Timer"
2422 msgstr ""
2423
2424 msgid "Import from EPG"
2425 msgstr ""
2426
2427 msgid "In Progress"
2428 msgstr "Prebieha"
2429
2430 msgid ""
2431 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
2432 msgstr ""
2433 "Aby sa mohol nahrať načasovaný program, preplo sa na nahrávanú stanicu!\n"
2434
2435 msgid "Include"
2436 msgstr ""
2437
2438 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
2439 msgstr "Vložiť do mailu vašu e-mailovú adresu a meno (voliteľne)?"
2440
2441 msgid "Increase delay"
2442 msgstr ""
2443
2444 #, python-format
2445 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
2446 msgstr ""
2447
2448 msgid "Increased voltage"
2449 msgstr "Zvýšené napätie"
2450
2451 msgid "Index"
2452 msgstr "Index"
2453
2454 msgid "India"
2455 msgstr ""
2456
2457 msgid "Info"
2458 msgstr "Informačná lišta"
2459
2460 msgid "InfoBar"
2461 msgstr "Informačná lišta"
2462
2463 msgid "Infobar timeout"
2464 msgstr "Doba zobrazovania informačnej lišty"
2465
2466 msgid "Information"
2467 msgstr "Informácie"
2468
2469 msgid "Init"
2470 msgstr "Inic."
2471
2472 msgid "Initial location in new timers"
2473 msgstr ""
2474
2475 msgid "Initialization"
2476 msgstr ""
2477
2478 msgid "Initialization..."
2479 msgstr "Inicializácia..."
2480
2481 msgid "Initialize"
2482 msgstr "Inicializovať"
2483
2484 msgid "Initializing Harddisk..."
2485 msgstr "Inicializujem pevný disk"
2486
2487 msgid "Input"
2488 msgstr "Vstup"
2489
2490 msgid "Install"
2491 msgstr "Inštalovať"
2492
2493 msgid "Install a new image with a USB stick"
2494 msgstr "Inštalovať nový image z kľúča USB"
2495
2496 msgid "Install a new image with your web browser"
2497 msgstr "Inštalovať nový image cez webový prehliadač"
2498
2499 msgid "Install extensions."
2500 msgstr "Inštalovať rozšírenia."
2501
2502 msgid "Install local extension"
2503 msgstr "Inštalovať miestne rozšírenie"
2504
2505 msgid "Install or remove finished."
2506 msgstr "Inštalácia alebo odstránenie skončené."
2507
2508 msgid "Install settings, skins, software..."
2509 msgstr "Inštalovať settingy, vzhľady, softvér..."
2510
2511 msgid "Installation finished."
2512 msgstr "Inštalácia je skončená."
2513
2514 msgid "Installing"
2515 msgstr "Inštalujem"
2516
2517 msgid "Installing Software..."
2518 msgstr "Inštalujem softvér..."
2519
2520 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2521 msgstr "Inštalujem zoznamy predvolených staníc... Čakajte..."
2522
2523 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2524 msgstr "Inštalujem predvolené nastavenia... Čakajte..."
2525
2526 msgid "Installing package content... Please wait..."
2527 msgstr "Inštalujem obsah balíčka... Čakajte..."
2528
2529 msgid "Instant Record..."
2530 msgstr "Okamžité nahrávanie..."
2531
2532 msgid "Instant record location"
2533 msgstr ""
2534
2535 msgid "Integrated Ethernet"
2536 msgstr "Integrovaný eternet"
2537
2538 msgid "Integrated Wireless"
2539 msgstr "Integrovaná WLAN"
2540
2541 msgid "Interface: "
2542 msgstr ""
2543
2544 #, python-format
2545 msgid "Interface: %s"
2546 msgstr ""
2547
2548 msgid "Intermediate"
2549 msgstr "stredný"
2550
2551 msgid "Internal Flash"
2552 msgstr "Interná pamäť flash"
2553
2554 msgid "Invalid Location"
2555 msgstr "Neplatné umiestnenie"
2556
2557 #, python-format
2558 msgid "Invalid directory selected: %s"
2559 msgstr "Zvolený neplatný adresár: %s"
2560
2561 msgid "Invalid selection"
2562 msgstr ""
2563
2564 msgid "Inversion"
2565 msgstr "Inverzia"
2566
2567 msgid "Invert display"
2568 msgstr "Inverzné farby displeja"
2569
2570 msgid "Ipkg"
2571 msgstr "Ipkg"
2572
2573 msgid "Ireland"
2574 msgstr ""
2575
2576 msgid "Is this videomode ok?"
2577 msgstr "Je tento režim obrazu OK?"
2578
2579 msgid "Israel"
2580 msgstr ""
2581
2582 msgid ""
2583 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
2584 "deny specific ones.\n"
2585 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
2586 "Service (inside a Bouquet).\n"
2587 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2588 msgstr ""
2589
2590 msgid "Italian"
2591 msgstr "Taliančina"
2592
2593 msgid "Italy"
2594 msgstr ""
2595
2596 msgid "Japan"
2597 msgstr ""
2598
2599 msgid "Job View"
2600 msgstr "Prehľad úloh"
2601
2602 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2603 msgid "Just Scale"
2604 msgstr "Na celú obrazovku (bez pomeru strán)"
2605
2606 #, python-format
2607 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
2608 msgstr ""
2609
2610 #, python-format
2611 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
2612 msgstr ""
2613
2614 msgid "Keyboard"
2615 msgstr "Klávesnica"
2616
2617 msgid "Keyboard Map"
2618 msgstr "Rozloženie klávesov"
2619
2620 msgid "Keyboard Setup"
2621 msgstr "Nastavenie klávesnice"
2622
2623 msgid "Keymap"
2624 msgstr "Rozloženie klávesov"
2625
2626 msgid "LAN Adapter"
2627 msgstr "Adaptér LAN"
2628
2629 msgid "LNB"
2630 msgstr "LNB"
2631
2632 msgid "LOF"
2633 msgstr "LOF"
2634
2635 msgid "LOF/H"
2636 msgstr "LOF/H"
2637
2638 msgid "LOF/L"
2639 msgstr "LOF/L"
2640
2641 msgid "Language"
2642 msgstr "Jazyk"
2643
2644 msgid "Language selection"
2645 msgstr "Voľba jazyka"
2646
2647 msgid "Language..."
2648 msgstr "Jazyk..."
2649
2650 msgid "Last config"
2651 msgstr "Posledný config"
2652
2653 msgid "Last speed"
2654 msgstr "Posledná rýchlosť"
2655
2656 msgid "Latitude"
2657 msgstr "Zem. šírka"
2658
2659 msgid "Latvian"
2660 msgstr "Lotyščina"
2661
2662 msgid "Leave DVD Player?"
2663 msgstr "Ukončiť DVD prehrávač?"
2664
2665 msgid "Left"
2666 msgstr "Doľava"
2667
2668 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2669 msgid "Letterbox"
2670 msgstr "Letterbox"
2671
2672 msgid "Limit east"
2673 msgstr "Východný limit"
2674
2675 msgid "Limit west"
2676 msgstr "Západný limit"
2677
2678 msgid "Limited character set for recording filenames"
2679 msgstr "Obmedzená znaková sada pre názvy záznamov"
2680
2681 msgid "Limits off"
2682 msgstr "Vypnúť limity"
2683
2684 msgid "Limits on"
2685 msgstr "Zapnúť limity"
2686
2687 msgid "Link Quality:"
2688 msgstr ""
2689
2690 msgid "Link:"
2691 msgstr "Spojenie:"
2692
2693 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2694 msgstr "Tituly prepojené s menu DVD"
2695
2696 msgid "List of Storage Devices"
2697 msgstr "Zoznam záznamových zariadení"
2698
2699 msgid "Lithuanian"
2700 msgstr "Litovčina"
2701
2702 msgid "Load"
2703 msgstr "Natiahnuť"
2704
2705 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2706 msgstr "Prevziať dĺžku filmov do zoznamu filmov"
2707
2708 msgid "Load feed on startup:"
2709 msgstr ""
2710
2711 msgid "Load movie-length"
2712 msgstr ""
2713
2714 msgid "Local Network"
2715 msgstr "Miestna sieť"
2716
2717 msgid "Local share name"
2718 msgstr ""
2719
2720 msgid "Location"
2721 msgstr "Umiestnenie"
2722
2723 msgid "Location for instant recordings"
2724 msgstr ""
2725
2726 msgid "Lock:"
2727 msgstr "Signál:"
2728
2729 msgid "Log results to harddisk"
2730 msgstr "Zaznamenať výsledky na pevný disk"
2731
2732 msgid "Long Keypress"
2733 msgstr "Dlhé stlačenie tlačidla"
2734
2735 msgid "Longitude"
2736 msgstr "Zem. dĺžka"
2737
2738 msgid "Lower bound of timespan."
2739 msgstr ""
2740
2741 msgid ""
2742 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
2743 "are not taken into account!"
2744 msgstr ""
2745
2746 msgid "MMC Card"
2747 msgstr "Karta MMC"
2748
2749 msgid "MORE"
2750 msgstr "VIAC"
2751
2752 msgid "Main menu"
2753 msgstr "Hlavné menu"
2754
2755 msgid "Mainmenu"
2756 msgstr "Hlavné menu"
2757
2758 msgid "Make this mark an 'in' point"
2759 msgstr "Urobiť z tejto značky vstupný bod („in“)"
2760
2761 msgid "Make this mark an 'out' point"
2762 msgstr "Urobiť z tejto značky výstupný bod („out“)"
2763
2764 msgid "Make this mark just a mark"
2765 msgstr "Urobiť z tejto značky len značku."
2766
2767 msgid "Manage extensions"
2768 msgstr ""
2769
2770 msgid "Manage network shares"
2771 msgstr ""
2772
2773 msgid "Manage your network shares..."
2774 msgstr ""
2775
2776 msgid "Manage your receiver's software"
2777 msgstr "Spravovať softvér ptijímača"
2778
2779 msgid "Manual Scan"
2780 msgstr "Ručné vyhľadávanie"
2781
2782 msgid "Manual transponder"
2783 msgstr "Transpondér ručne"
2784
2785 msgid "Manufacturer"
2786 msgstr "Výrobca"
2787
2788 msgid "Margin after record"
2789 msgstr "Rezerva po skončení programu"
2790
2791 msgid "Margin before record (minutes)"
2792 msgstr "Rezerva pred začiatkom programu (min)"
2793
2794 #, python-format
2795 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
2796 msgstr ""
2797
2798 msgid "Match title"
2799 msgstr ""
2800
2801 #, python-format
2802 msgid "Match title: %s"
2803 msgstr ""
2804
2805 msgid "Max. Bitrate: "
2806 msgstr ""
2807
2808 #, python-format
2809 msgid "Max. Bitrate: %s"
2810 msgstr ""
2811
2812 msgid "Maximum duration (in m)"
2813 msgstr ""
2814
2815 msgid ""
2816 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
2817 "time (without offset) it won't be matched."
2818 msgstr ""
2819
2820 msgid "Media player"
2821 msgstr "Prehrávač médií"
2822
2823 msgid "MediaPlayer"
2824 msgstr "Prehrávač médií"
2825
2826 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2827 msgstr "Médium nie je zapisovateľný disk DVD!"
2828
2829 msgid "Medium is not empty!"
2830 msgstr "Médium nie je prázdne!"
2831
2832 msgid "Menu"
2833 msgstr "Menu"
2834
2835 msgid "Message"
2836 msgstr "Správa"
2837
2838 msgid "Message..."
2839 msgstr "Správa..."
2840
2841 msgid "Mexico"
2842 msgstr ""
2843
2844 msgid "Mkfs failed"
2845 msgstr "Mkfs zlyhalo"
2846
2847 msgid "Mode"
2848 msgstr "Režim"
2849
2850 msgid "Model: "
2851 msgstr "Model: "
2852
2853 msgid "Modify existing timers"
2854 msgstr ""
2855
2856 msgid "Modulation"
2857 msgstr "Modulácia"
2858
2859 msgid "Modulator"
2860 msgstr "Modulátor"
2861
2862 msgid "Mon"
2863 msgstr "Po"
2864
2865 msgid "Mon-Fri"
2866 msgstr "Po-Pi"
2867
2868 msgid "Monday"
2869 msgstr "Pondelok"
2870
2871 msgid "Monthly"
2872 msgstr ""
2873
2874 msgid "More video entries."
2875 msgstr ""
2876
2877 msgid "Mosquito noise reduction"
2878 msgstr ""
2879
2880 msgid "Most discussed"
2881 msgstr ""
2882
2883 msgid "Most linked"
2884 msgstr ""
2885
2886 msgid "Most popular"
2887 msgstr ""
2888
2889 msgid "Most recent"
2890 msgstr ""
2891
2892 msgid "Most responded"
2893 msgstr ""
2894
2895 msgid "Most viewed"
2896 msgstr ""
2897
2898 msgid "Mount failed"
2899 msgstr "Primontovanie zlyhalo"
2900
2901 msgid "Mount informations"
2902 msgstr ""
2903
2904 msgid "Mount options"
2905 msgstr ""
2906
2907 msgid "Mount type"
2908 msgstr ""
2909
2910 msgid "MountManager"
2911 msgstr ""
2912
2913 msgid ""
2914 "Mounted/\n"
2915 "Unmounted"
2916 msgstr ""
2917
2918 msgid "Mountpoints management"
2919 msgstr ""
2920
2921 msgid "Mounts editor"
2922 msgstr ""
2923
2924 msgid "Mounts management"
2925 msgstr ""
2926
2927 msgid "Move Picture in Picture"
2928 msgstr "Premiestniť obraz v obraze"
2929
2930 msgid "Move east"
2931 msgstr "Pootočiť východne"
2932
2933 msgid "Move plugin screen"
2934 msgstr ""
2935
2936 msgid "Move screen down"
2937 msgstr ""
2938
2939 msgid "Move screen to the center of your TV"
2940 msgstr ""
2941
2942 msgid "Move screen to the left"
2943 msgstr ""
2944
2945 msgid "Move screen to the lower left corner"
2946 msgstr ""
2947
2948 msgid "Move screen to the lower right corner"
2949 msgstr ""
2950
2951 msgid "Move screen to the middle of the left border"
2952 msgstr ""
2953
2954 msgid "Move screen to the middle of the right border"
2955 msgstr ""
2956
2957 msgid "Move screen to the right"
2958 msgstr ""
2959
2960 msgid "Move screen to the upper left corner"
2961 msgstr ""
2962
2963 msgid "Move screen to the upper right corner"
2964 msgstr ""
2965
2966 msgid "Move screen up"
2967 msgstr ""
2968
2969 msgid "Move west"
2970 msgstr "Pootočiť západne"
2971
2972 msgid "Movie location"
2973 msgstr ""
2974
2975 msgid "Movielist menu"
2976 msgstr "Menu filmov"
2977
2978 msgid "Multi EPG"
2979 msgstr "Multi EPG"
2980
2981 msgid "Multimedia"
2982 msgstr "Multimédiá"
2983
2984 msgid "Multiple service support"
2985 msgstr "Dekóduje viac staníc"
2986
2987 msgid "Multisat"
2988 msgstr "viac satelitov"
2989
2990 msgid "Music"
2991 msgstr ""
2992
2993 msgid "Mute"
2994 msgstr "Umlčovač"
2995
2996 msgid "My TubePlayer"
2997 msgstr ""
2998
2999 msgid "MyTube Settings"
3000 msgstr ""
3001
3002 msgid "MyTubePlayer"
3003 msgstr ""
3004
3005 msgid "MyTubePlayer Help"
3006 msgstr ""
3007
3008 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
3009 msgstr ""
3010
3011 msgid "MyTubePlayer settings"
3012 msgstr ""
3013
3014 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
3015 msgstr ""
3016
3017 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
3018 msgstr ""
3019
3020 msgid "N/A"
3021 msgstr "Nie je k dispozícii"
3022
3023 msgid "NEXT"
3024 msgstr "NASLED."
3025
3026 msgid "NFI Image Flashing"
3027 msgstr ""
3028
3029 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
3030 msgstr "Flešovanie image .NFI skončené. Stlačením žltého tlačidla reštartujte."
3031
3032 msgid "NFS share"
3033 msgstr ""
3034
3035 msgid "NOW"
3036 msgstr "TERAZ"
3037
3038 msgid "NTSC"
3039 msgstr "NTSC"
3040
3041 msgid "Name"
3042 msgstr "Názov"
3043
3044 msgid "Nameserver"
3045 msgstr "Nameserver"
3046
3047 #, python-format
3048 msgid "Nameserver %d"
3049 msgstr "DNS (nameserver) %d"
3050
3051 msgid "Nameserver Setup"
3052 msgstr "Nastavenie DNS"
3053
3054 msgid "Nameserver settings"
3055 msgstr "Nastavenie DNS"
3056
3057 msgid "Netmask"
3058 msgstr "Maska siete"
3059
3060 msgid "Network"
3061 msgstr "Sieť"
3062
3063 msgid "Network Configuration..."
3064 msgstr "Konfigurácia siete"
3065
3066 msgid "Network Mount"
3067 msgstr "Pripojenie siete"
3068
3069 msgid "Network SSID"
3070 msgstr "Sieťový SSID"
3071
3072 msgid "Network Setup"
3073 msgstr "Nastavenie siete"
3074
3075 msgid "Network Wizard"
3076 msgstr ""
3077
3078 msgid "Network scan"
3079 msgstr "Vyhľadať sieť"
3080
3081 msgid "Network setup"
3082 msgstr "Nastavenie siete"
3083
3084 msgid "Network test"
3085 msgstr "Test siete"
3086
3087 msgid "Network test..."
3088 msgstr "Test siete..."
3089
3090 msgid "Network..."
3091 msgstr "Sieť..."
3092
3093 msgid "Network:"
3094 msgstr "Sieť:"
3095
3096 msgid "NetworkBrowser"
3097 msgstr ""
3098
3099 msgid "NetworkWizard"
3100 msgstr "Sprievodca nast. siete"
3101
3102 msgid "Never"
3103 msgstr ""
3104
3105 msgid "New"
3106 msgstr "Nové"
3107
3108 msgid "New Zealand"
3109 msgstr ""
3110
3111 msgid "New pin"
3112 msgstr "Nový PIN"
3113
3114 msgid "New version:"
3115 msgstr "Nová verzia:"
3116
3117 msgid "News & Politics"
3118 msgstr ""
3119
3120 msgid "Next"
3121 msgstr "Nasled."
3122
3123 msgid "No"
3124 msgstr "Nie"
3125
3126 msgid "No (supported) DVDROM found!"
3127 msgstr "Nenájdený (podporovaný) DVDROM!"
3128
3129 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
3130 msgstr "Nedá sa nastaviť 50 Hz. "
3131
3132 msgid "No Connection"
3133 msgstr ""
3134
3135 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
3136 msgstr "Pevný disk nebol nenájdený alebo nebol inicializovaný."
3137
3138 msgid "No Networks found"
3139 msgstr "Nenájdená sieť"
3140
3141 msgid "No backup needed"
3142 msgstr "Nie je treba zálohovať"
3143
3144 msgid ""
3145 "No data on transponder!\n"
3146 "(Timeout reading PAT)"
3147 msgstr ""
3148 "Žiadne dáta na transpondéri!\n"
3149 "(Čas vypršal pri čítaní PAT)"
3150
3151 msgid "No description available."
3152 msgstr "Nie je k dispozícii opis"
3153
3154 msgid "No details for this image file"
3155 msgstr "Žiadne podrobnosti k tomuto súboru image"
3156
3157 msgid "No displayable files on this medium found!"
3158 msgstr "Na tomto médiu sa nenašli žiadne zobraziteľné súbory!"
3159
3160 msgid "No event info found, recording indefinitely."
3161 msgstr "Žiadne informácie EPG, spúšťam nekonečné nahrávanie"
3162
3163 msgid ""
3164 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
3165 "forward/backward!"
3166 msgstr ""
3167
3168 msgid "No free tuner!"
3169 msgstr "Nie je voľný tuner!"
3170
3171 msgid "No network connection available."
3172 msgstr ""
3173
3174 msgid "No network devices found!"
3175 msgstr ""
3176
3177 msgid "No networks found"
3178 msgstr ""
3179
3180 msgid ""
3181 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
3182 msgstr ""
3183 "Zatiaľ neboli aktualizované žiadne balíčky. Skontrolujte sieť a skúste znova."
3184
3185 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
3186 msgstr "Nie je obraz na televízore? Stlačte EXIT a skúste znova."
3187
3188 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
3189 msgstr ""
3190
3191 msgid "No positioner capable frontend found."
3192 msgstr "Nebol nájdený tuner vhodný pre motor."
3193
3194 msgid "No satellite frontend found!!"
3195 msgstr "Nebol nájdený satelitný tuner!"
3196
3197 msgid "No tags are set on these movies."
3198 msgstr "Žiadne štítky nie sú nastavené na týchto filmoch."
3199
3200 msgid "No to all"
3201 msgstr ""
3202
3203 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
3204 msgstr "Žiadny tuner nie je nastavený na použitie motora DiSEqC."
3205
3206 msgid ""
3207 "No tuner is enabled!\n"
3208 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3209 msgstr ""
3210 "Žiadny tuner nie je zapnutý!\n"
3211 "Nastavte tuner pred spustením vyhľadávania staníc."
3212
3213 msgid "No useable USB stick found"
3214 msgstr "Nenájdený použiteľný kľúč USB"
3215
3216 msgid ""
3217 "No valid service PIN found!\n"
3218 "Do you like to change the service PIN now?\n"
3219 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
3220 msgstr ""
3221 "Nenájdený platný PIN stanice!\n"
3222 "Chcete teraz zmeniť PIN stanice?\n"
3223 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana stanice zostane vypnutá!"
3224
3225 msgid ""
3226 "No valid setup PIN found!\n"
3227 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
3228 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
3229 msgstr ""
3230 "Nenájdený platný PIN nastavení!\n"
3231 "Chcete teraz zmeniť PIN nastavení?\n"
3232 "Keď zvolíte „Nie“, ochrana nastavení zostane vypnutá!"
3233
3234 msgid "No videos to display"
3235 msgstr ""
3236
3237 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
3238 msgstr ""
3239
3240 msgid ""
3241 "No working local network adapter found.\n"
3242 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
3243 "configured correctly."
3244 msgstr ""
3245 "Nenájdená funkčný miestny sieťový adaptér.\n"
3246 "Skontrolujte, či máte pripojený sieťový kábel a či máte sieť správne "
3247 "nastavenú."
3248
3249 msgid ""
3250 "No working wireless network adapter found.\n"
3251 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
3252 "network is configured correctly."
3253 msgstr ""
3254 "Nenájdený funkčný bezdrôtový sieťový adaptér.\n"
3255 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN a či máte sieť "
3256 "správne nastavenú."
3257
3258 msgid ""
3259 "No working wireless network interface found.\n"
3260 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
3261 "your local network interface."
3262 msgstr ""
3263 "Nenájdené funkčné bezdrôtové sieťové rozhranie.\n"
3264 "Skontrolujte, či máte pripojené kompatibilné zariadenie WLAN alebo zapnite "
3265 "miestne sieťové rozhranie."
3266
3267 msgid "No, but play video again"
3268 msgstr ""
3269
3270 msgid "No, but restart from begin"
3271 msgstr "Nie, ale začať od začiatku"
3272
3273 msgid "No, but switch to video entries."
3274 msgstr ""
3275
3276 msgid "No, but switch to video search."
3277 msgstr ""
3278
3279 msgid "No, do nothing."
3280 msgstr "Nie, nič neurobiť."
3281
3282 msgid "No, just start my dreambox"
3283 msgstr "Nie, len zapnúť Dreambox."
3284
3285 msgid "No, not now"
3286 msgstr "Nie, teraz nie"
3287
3288 msgid "No, remove them."
3289 msgstr ""
3290
3291 msgid "No, scan later manually"
3292 msgstr "Nie, vyhľadať neskôr ručne"
3293
3294 msgid "No, send them never"
3295 msgstr "Nie, nikdy neposlať."
3296
3297 msgid "None"
3298 msgstr "Žiadne"
3299
3300 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
3301 msgid "Nonlinear"
3302 msgstr "Nelineárne"
3303
3304 msgid "Nonprofits & Activism"
3305 msgstr ""
3306
3307 msgid "North"
3308 msgstr "severne"
3309
3310 msgid "Norwegian"
3311 msgstr "Nórčina"
3312
3313 #, python-format
3314 msgid ""
3315 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
3316 "required, %d MB available)"
3317 msgstr ""
3318 "Nie je dosť miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste znova. (Je treba %d "
3319 "MB, ale je len %d MB.)"
3320
3321 msgid "Not fetching feed entries"
3322 msgstr ""
3323
3324 msgid ""
3325 "Nothing to scan!\n"
3326 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
3327 msgstr ""
3328 "Nič na vyhľadávanie!\n"
3329 "Pred začatím vyhľadávania nastavte tuner ."
3330
3331 msgid "Now Playing"
3332 msgstr "Beží prehrávanie"
3333
3334 msgid ""
3335 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
3336 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
3337 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
3338 msgstr ""
3339 "Teraz kontrastom zvýšte svetlosť pozadia čo najviac, ale tak, aby ste stále "
3340 "rozlíšili dva najjasnejšie prúžky sivej. Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK."
3341
3342 msgid "Number of scheduled recordings left."
3343 msgstr ""
3344
3345 msgid "OK"
3346 msgstr "OK"
3347
3348 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
3349 msgstr "OK, poveď ma procesom aktualizácie."
3350
3351 msgid "OK, remove another extensions"
3352 msgstr "OK, odstrániť iné rozšírenia"
3353
3354 msgid "OK, remove some extensions"
3355 msgstr "OK, odstrániť niektoré rozšírenia"
3356
3357 msgid "OSD Settings"
3358 msgstr "Nastavenia OSD"
3359
3360 msgid "OSD visibility"
3361 msgstr "Viditeľnosť OSD"
3362
3363 msgid "Off"
3364 msgstr "Vypnúť"
3365
3366 msgid "Offset after recording (in m)"
3367 msgstr ""
3368
3369 msgid "Offset before recording (in m)"
3370 msgstr ""
3371
3372 msgid "On"
3373 msgstr "Zapnúť"
3374
3375 msgid "On any service"
3376 msgstr ""
3377
3378 msgid "On same service"
3379 msgstr ""
3380
3381 msgid "One"
3382 msgstr "Jeden"
3383
3384 msgid "Online-Upgrade"
3385 msgstr "Aktualizácia online"
3386
3387 msgid "Only AutoTimers created during this session"
3388 msgstr ""
3389
3390 msgid "Only Free scan"
3391 msgstr "Vyhľadať len FTA"
3392
3393 msgid "Only extensions."
3394 msgstr ""
3395
3396 msgid "Only match during timespan"
3397 msgstr ""
3398
3399 #, python-format
3400 msgid "Only on Service: %s"
3401 msgstr ""
3402
3403 msgid "Open Context Menu"
3404 msgstr ""
3405
3406 msgid "Open plugin menu"
3407 msgstr ""
3408
3409 msgid "Optionally enter your name if you want to."
3410 msgstr "Prípadne zadajte meno, ak chcete."
3411
3412 msgid "Orbital Position"
3413 msgstr "Orbitálna pozícia"
3414
3415 msgid "Outer Bound (+/-)"
3416 msgstr ""
3417
3418 msgid "Override found with alternative service"
3419 msgstr ""
3420
3421 msgid "PAL"
3422 msgstr "PAL"
3423
3424 msgid "PIDs"
3425 msgstr "PIDy"
3426
3427 msgid "Package list update"
3428 msgstr "Aktualizovať zoznam balíčkov"
3429
3430 msgid "Package removal failed.\n"
3431 msgstr "Odstránenie balíčka zlyhalo.\n"
3432
3433 msgid "Package removed successfully.\n"
3434 msgstr "Balíček bol odstránený.\n"
3435
3436 msgid "Packet management"
3437 msgstr "Správa balíčkov"
3438
3439 msgid "Packet manager"
3440 msgstr "Správca balíčkov"
3441
3442 msgid "Page"
3443 msgstr "Strana"
3444
3445 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
3446 msgid "Pan&Scan"
3447 msgstr "Pan&Scan"
3448
3449 msgid "Parent Directory"
3450 msgstr "Vyšší adresár"
3451
3452 msgid "Parental control"
3453 msgstr "Rodičovská zámka"
3454
3455 msgid "Parental control services Editor"
3456 msgstr "Editor staníc rodičovskej zámky"
3457
3458 msgid "Parental control setup"
3459 msgstr "Nastavenie rodičovskej zámky"
3460
3461 msgid "Parental control type"
3462 msgstr "Typ rodičovskej zámky"
3463
3464 msgid "Password"
3465 msgstr "Heslo"
3466
3467 msgid "Pause movie at end"
3468 msgstr "Na konci filmu pozastaviť"
3469
3470 msgid "People & Blogs"
3471 msgstr ""
3472
3473 msgid "Pets & Animals"
3474 msgstr ""
3475
3476 msgid "Phone number"
3477 msgstr "Telefónne číslo"
3478
3479 msgid "PiPSetup"
3480 msgstr "Nastavenie obrazu v obraze"
3481
3482 msgid "PicturePlayer"
3483 msgstr "Prehrávač obrázkov"
3484
3485 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
3486 msgid "Pillarbox"
3487 msgstr "Pillarbox"
3488
3489 msgid "Pilot"
3490 msgstr ""
3491
3492 msgid "Pin code needed"
3493 msgstr "Treba kód PIN"
3494
3495 msgid "Play"
3496 msgstr "Prehrať"
3497
3498 msgid "Play Audio-CD..."
3499 msgstr "Prehrať Audio-CD..."
3500
3501 msgid "Play DVD"
3502 msgstr "Prehrať DVD"
3503
3504 msgid "Play Music..."
3505 msgstr "Prehrať hudbu..."
3506
3507 msgid "Play YouTube movies"
3508 msgstr ""
3509
3510 msgid "Play next video"
3511 msgstr ""
3512
3513 msgid "Play recorded movies..."
3514 msgstr "Prehrať nahrané filmy..."
3515
3516 msgid "Play video again"
3517 msgstr ""
3518
3519 msgid "Please Reboot"
3520 msgstr "Reštartovať"
3521
3522 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
3523 msgstr "Vyberte médium na prehľadanie"
3524
3525 msgid "Please add titles to the compilation"
3526 msgstr ""
3527
3528 msgid "Please change recording endtime"
3529 msgstr "Zmeňte koniec nahrávania"
3530
3531 msgid "Please check your network settings!"
3532 msgstr "Skontrolujte nastavenia siete!"
3533
3534 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
3535 msgstr "Zvoľte súbor .NFI na stiahnutie zo servera"
3536
3537 msgid "Please choose an extension..."
3538 msgstr "Zvoľte rozšírenie..."
3539
3540 msgid "Please choose he package..."
3541 msgstr "Zvoľte balíček..."
3542
3543 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
3544 msgstr "Vyberte si zoznamy predvolených staníc, ktoré chcete nainštalovať."
3545
3546 msgid ""
3547 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
3548 "values.\n"
3549 "When you are ready press OK to continue."
3550 msgstr ""
3551
3552 msgid ""
3553 "Please configure your internet connection by filling out the required "
3554 "values.\n"
3555 "When you are ready press OK to continue."
3556 msgstr ""
3557
3558 msgid ""
3559 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
3560 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
3561 msgstr ""
3562 "Odpojte od Dreamboxa všetky zariadenia USB a potom (znova) pripojte cieľový "
3563 "kľúč USB (minimálna kapacita je 64 MB)!"
3564
3565 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
3566 msgstr "Nemeňte žiadne hodnoty, ak neviete, čo tým spôsobíte!"
3567
3568 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
3569 msgstr "Zadajte názov nového buketu."
3570
3571 msgid "Please enter a name for the new marker"
3572 msgstr "Zadajte názov novej značky."
3573
3574 msgid "Please enter a new filename"
3575 msgstr "Zadajte nový názov súboru"
3576
3577 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
3578 msgstr "Zadajte názov súboru (prázdny = dnešný dátum)"
3579
3580 msgid "Please enter name of the new directory"
3581 msgstr "Zadajte názov nového adresára"
3582
3583 msgid "Please enter the correct pin code"
3584 msgstr "Zadajte správny kód PIN"
3585
3586 msgid "Please enter the old pin code"
3587 msgstr "Zadajte starý kód PIN"
3588
3589 msgid "Please enter your email address here:"
3590 msgstr "Sem zadajte svoju e-mailovú adresu:"
3591
3592 msgid "Please enter your name here (optional):"
3593 msgstr "Sem zadajte svoje meno (voliteľne):"
3594
3595 msgid "Please enter your search term."
3596 msgstr ""
3597
3598 msgid "Please follow the instructions on the TV"
3599 msgstr "Riaďte sa pokynmi na televíznej obrazovke"
3600
3601 msgid ""
3602 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
3603 "therefore the default directory is being used instead."
3604 msgstr ""
3605 "Nie je prístup k predtým zvolenému médiu, preto sa namiesto neho použije "
3606 "predvolený adresár."
3607
3608 msgid "Please press OK to continue."
3609 msgstr "Pre pokračovanie stlačte tlačidlo OK."
3610
3611 msgid "Please press OK!"
3612 msgstr "Stlačte tlačidlo OK!"
3613
3614 msgid "Please provide a Text to match"
3615 msgstr ""
3616
3617 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
3618 msgstr "Zvoľte súbor .NFI image z média."
3619
3620 msgid "Please select a playlist to delete..."
3621 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok, ktorý sa má zmazať..."
3622
3623 msgid "Please select a playlist..."
3624 msgstr "Zvoľte zoznam prehrávok..."
3625
3626 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
3627 msgstr ""
3628
3629 msgid "Please select a subservice to record..."
3630 msgstr "Zvoľte podkanál pre nahrávanie ..."
3631
3632 msgid "Please select a subservice..."
3633 msgstr "Zvoľte podkanál..."
3634
3635 msgid "Please select an extension to remove."
3636 msgstr "Zvoľte rozšírenie, ktoré sa má odstrániť."
3637
3638 msgid "Please select an option below."
3639 msgstr "Zvoľte možnosť."
3640
3641 msgid "Please select medium to use as backup location"
3642 msgstr "Zvoľte médium, ktoré sa použije ako umiestnenie zálohy"
3643
3644 msgid "Please select tag to filter..."
3645 msgstr "Zvoľte štítok na filtrovanie..."
3646
3647 msgid "Please select target directory or medium"
3648 msgstr "Zvoľte cieľový adresár alebo médium"
3649
3650 msgid "Please select the movie path..."
3651 msgstr "Zvoľte cestu k filmu..."
3652
3653 msgid ""
3654 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
3655 "connection.\n"
3656 "\n"
3657 "Please press OK to continue."
3658 msgstr ""
3659
3660 msgid ""
3661 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
3662 "\n"
3663 "Please press OK to continue."
3664 msgstr ""
3665
3666 msgid "Please set up tuner B"
3667 msgstr "Nastavte tuner B"
3668
3669 msgid "Please set up tuner C"
3670 msgstr "Nastavte tuner C"
3671
3672 msgid "Please set up tuner D"
3673 msgstr "Nastavte tuner D"
3674
3675 msgid ""
3676 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
3677 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
3678 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
3679 msgstr ""
3680 "Na presúvanie okna PiP použite kurzorové tlačidlá.\n"
3681 "Stlačením tlačidla Bouquet +/- zmeníte veľkosť okna.\n"
3682 "Stlačením OK sa vrátite do režimu TV alebo stlačením EXIT zrušíte presúvanie."
3683
3684 msgid ""
3685 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
3686 "the OK button."
3687 msgstr "Tlačidlami NAHOR alebo NADOL zvoľte jazyk. Potom stlačte tlačidlo OK:"
3688
3689 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
3690 msgstr "Vyčkajte na aktivovanie nastavenia siete..."
3691
3692 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
3693 msgstr ""
3694
3695 msgid "Please wait while removing selected package..."
3696 msgstr "Čakajte, kým sa odstraňuje zvolený balíček..."
3697
3698 msgid "Please wait while removing your network mount..."
3699 msgstr ""
3700
3701 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
3702 msgstr "Čakajte, kým prebieha vyhľadávanie..."
3703
3704 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
3705 msgstr "Čakajte, kým sa hľadajú odstrániteľné balíčky..."
3706
3707 msgid "Please wait while updating your network mount..."
3708 msgstr ""
3709
3710 msgid "Please wait while we configure your network..."
3711 msgstr "Čakajte, kým sa nastavuje sieť..."
3712
3713 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
3714 msgstr ""
3715
3716 msgid "Please wait while we test your network..."
3717 msgstr ""
3718
3719 msgid "Please wait while your network is restarting..."
3720 msgstr "Čakajte, kým sa sieť reštartuje..."
3721
3722 msgid "Please wait..."
3723 msgstr "Čakajte..."
3724
3725 msgid "Please wait... Loading list..."
3726 msgstr "Čakajte... Naťahuje sa zoznam..."
3727
3728 msgid "Plugin browser"
3729 msgstr "Prehliadač modulov"
3730
3731 msgid "Plugin manager activity information"
3732 msgstr "Informácie o činnosti správcu modulov..."
3733
3734 msgid "Plugin manager help"
3735 msgstr "Pomocník správcu modulov"
3736
3737 #, python-format
3738 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
3739 msgstr ""
3740
3741 msgid "Plugins"
3742 msgstr "Moduly"
3743
3744 msgid "Poland"
3745 msgstr ""
3746
3747 msgid "Polarity"
3748 msgstr "Polarita"
3749
3750 msgid "Polarization"
3751 msgstr "Polarizácia"
3752
3753 msgid "Polish"
3754 msgstr "Poľština"
3755
3756 msgid "Poll Interval (in h)"
3757 msgstr ""
3758
3759 msgid "Poll automatically"
3760 msgstr ""
3761
3762 msgid "Port A"
3763 msgstr "Port A"
3764
3765 msgid "Port B"
3766 msgstr "Port B"
3767
3768 msgid "Port C"
3769 msgstr "Port C"
3770
3771 msgid "Port D"
3772 msgstr "Port D"
3773
3774 msgid "Portuguese"
3775 msgstr "Portugalčina"
3776
3777 msgid "Positioner"
3778 msgstr "motor"
3779
3780 msgid "Positioner fine movement"
3781 msgstr "Jemné otáčanie motora"
3782
3783 msgid "Positioner movement"
3784 msgstr "Otáčanie motora"
3785
3786 msgid "Positioner setup"
3787 msgstr "Nastavenie motora"
3788
3789 msgid "Positioner storage"
3790 msgstr "Pamäť motora"
3791
3792 msgid ""
3793 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
3794 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
3795 msgstr ""
3796
3797 msgid ""
3798 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
3799 "the default behaviour of enigma2 or values changed by yourself."
3800 msgstr ""
3801
3802 msgid "Power threshold in mA"
3803 msgstr "Prah prúdu v mA"
3804
3805 msgid "Predefined transponder"
3806 msgstr "Preddefinovaný transpondér"
3807
3808 msgid "Preparing... Please wait"
3809 msgstr "Pripravujem... Čakajte..."
3810
3811 msgid "Press OK on your remote control to continue."
3812 msgstr "Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači."
3813
3814 msgid "Press OK to activate the selected skin."
3815 msgstr "Stlačením OK zapnete zvolený vzuhľad."
3816
3817 msgid "Press OK to activate the settings."
3818 msgstr "Stlačte OK pre aktivovanie nastavení."
3819
3820 msgid "Press OK to collapse this host"
3821 msgstr ""
3822
3823 msgid "Press OK to edit selected settings."
3824 msgstr ""
3825
3826 msgid "Press OK to edit the settings."
3827 msgstr "Stlačte OK pre zmenu nastavení."
3828
3829 msgid "Press OK to expand this host"
3830 msgstr ""
3831
3832 #, python-format
3833 msgid "Press OK to get further details for %s"
3834 msgstr "Pre ďalšie informácie o %s stlačte tlačidlo OK."
3835
3836 msgid "Press OK to mount this share!"
3837 msgstr ""
3838
3839 msgid "Press OK to mount!"
3840 msgstr ""
3841
3842 msgid "Press OK to save settings."
3843 msgstr ""
3844
3845 msgid "Press OK to scan"
3846 msgstr "Pre vyhľadávanie stlačte OK."
3847
3848 msgid "Press OK to select a Provider."
3849 msgstr "Stlačením OK zvolíte poskytovateľa."
3850
3851 msgid "Press OK to select."
3852 msgstr ""
3853
3854 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
3855 msgstr "Stlačením OK tvoľte alebo zrušte CAId."
3856
3857 msgid "Press OK to start the scan"
3858 msgstr "Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie"
3859
3860 msgid "Press OK to toggle the selection."
3861 msgstr "Stlačte OK pre prepnutie výberu."
3862
3863 msgid "Press OK to view full changelog"
3864 msgstr "Stlačením OK si prezriete celú správu o zmenách."
3865
3866 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
3867 msgstr "Stlačením žletého tlačidla nastavíte toto rozhranie ako predvolené."
3868
3869 msgid "Prev"
3870 msgstr "Predch."
3871
3872 msgid "Preview"
3873 msgstr ""
3874
3875 msgid "Preview AutoTimer"
3876 msgstr ""
3877
3878 msgid "Preview menu"
3879 msgstr "Prezrieť menu"
3880
3881 msgid "Primary DNS"
3882 msgstr "Primárny DNS"
3883
3884 msgid "Priority"
3885 msgstr "Priorita"
3886
3887 msgid "Process"
3888 msgstr "Procesy"
3889
3890 msgid "Properties of current title"
3891 msgstr "Vlastnosti aktuálneho titulu"
3892
3893 msgid "Protect services"
3894 msgstr "Ochrániť stanice"
3895
3896 msgid "Protect setup"
3897 msgstr "Ochrániť nastavenia"
3898
3899 msgid "Provider"
3900 msgstr "Poskytovateľ"
3901
3902 msgid "Provider to scan"
3903 msgstr "Poskytovatelia na vyhľadávanie"
3904
3905 msgid "Providers"
3906 msgstr "Poskytovatelia"
3907
3908 msgid "Published"
3909 msgstr ""
3910
3911 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3912 msgstr "Python frontend pre /tmp/mmi.socket"
3913
3914 msgid "Quick"
3915 msgstr "Rýchlo"
3916
3917 msgid "Quickzap"
3918 msgstr "Rýchle prepínanie"
3919
3920 msgid "RC Menu"
3921 msgstr "Menu RC"
3922
3923 msgid "RF output"
3924 msgstr "VF výstup"
3925
3926 msgid "RGB"
3927 msgstr "RGB"
3928
3929 msgid "RSS Feed URI"
3930 msgstr ""
3931
3932 msgid "Radio"
3933 msgstr "Rádio"
3934
3935 msgid "Ram Disk"
3936 msgstr "Ram Disk"
3937
3938 msgid "Random"
3939 msgstr "Náhodne"
3940
3941 msgid "Rating"
3942 msgstr ""
3943
3944 msgid "Ratings: "
3945 msgstr ""
3946
3947 msgid "Really close without saving settings?"
3948 msgstr "Naozaj zatvoriť bez uloženia nastavení?"
3949
3950 msgid "Really delete done timers?"
3951 msgstr "Naozaj zmazať dokončené časovače?"
3952
3953 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3954 msgstr "Naozaj ukončiť rýchle prepínanie podkanálov?"
3955
3956 msgid "Really quit MyTube Player?"
3957 msgstr ""
3958
3959 msgid "Really reboot now?"
3960 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3961
3962 msgid "Really restart now?"
3963 msgstr "Naozaj mám teraz reštartovať?"
3964
3965 msgid "Really shutdown now?"
3966 msgstr "Naozaj teraz vypnúť?"
3967
3968 msgid "Reboot"
3969 msgstr "Reštartovať"
3970
3971 msgid "Recently featured"
3972 msgstr ""
3973
3974 msgid "Reception Settings"
3975 msgstr "Nastavenia príjmu"
3976
3977 msgid "Record"
3978 msgstr "Nahrať"
3979
3980 msgid "Record a maximum of x times"
3981 msgstr ""
3982
3983 msgid "Record on"
3984 msgstr ""
3985
3986 #, python-format
3987 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3988 msgstr "Doba nahrávania je obmedzená, lebo sa prekrývajú časovače %s"
3989
3990 msgid "Recorded files..."
3991 msgstr "Nahrané súbory..."
3992
3993 msgid "Recording"
3994 msgstr "Nahrávanie"
3995
3996 msgid "Recording paths"
3997 msgstr ""
3998
3999 msgid "Recording paths..."
4000 msgstr ""
4001
4002 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
4003 msgstr "Nahrávanie prebieha alebo o pár sekúnd začne!"
4004
4005 msgid "Recordings"
4006 msgstr "Nahrávky"
4007
4008 msgid "Recordings always have priority"
4009 msgstr "Nahrávanie má vždy prednosť"
4010
4011 msgid "Reenter new pin"
4012 msgstr "Znova zadajte nový PIN"
4013
4014 msgid "Refresh"
4015 msgstr ""
4016
4017 msgid "Refresh Rate"
4018 msgstr "Obnovovací kmitočet"
4019
4020 msgid "Refresh rate selection."
4021 msgstr "Voľba obnovovacieho kmitočtu"
4022
4023 msgid "Related video entries."
4024 msgstr ""
4025
4026 msgid "Relevance"
4027 msgstr ""
4028
4029 msgid "Reload"
4030 msgstr "Znova natiahnuť"
4031
4032 msgid "Reload Black-/Whitelists"
4033 msgstr ""
4034
4035 msgid "Remember service pin"
4036 msgstr ""
4037
4038 msgid "Remember service pin cancel"
4039 msgstr ""
4040
4041 msgid "Remove"
4042 msgstr "Odstrániť"
4043
4044 msgid "Remove Bookmark"
4045 msgstr "Odstrániť záložku"
4046
4047 msgid "Remove Plugins"
4048 msgstr "Odstrániť moduly"
4049
4050 msgid "Remove a mark"
4051 msgstr "Odstrániť značku"
4052
4053 msgid "Remove currently selected title"
4054 msgstr "Odstrániť aktuálne zvolený titul"
4055
4056 msgid "Remove failed."
4057 msgstr "Odstraňovanie zlyhalo."
4058
4059 msgid "Remove finished."
4060 msgstr "Odstraňovanie skončené"
4061
4062 msgid "Remove plugins"
4063 msgstr "Odstrániť moduly"
4064
4065 msgid "Remove selected AutoTimer"
4066 msgstr ""
4067
4068 msgid "Remove the broken .NFI file?"
4069 msgstr "Odstrániť chybný súbor .NFI?"
4070
4071 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
4072 msgstr "Odstrániť neúplný súbor .NFI?"
4073
4074 msgid "Remove timer"
4075 msgstr "Zmazať časovač"
4076
4077 msgid "Remove title"
4078 msgstr "Odstrániť titul"
4079
4080 msgid "Removed successfully."
4081 msgstr "Odstránené."
4082
4083 msgid "Removing"
4084 msgstr "Odstraňujem"
4085
4086 #, python-format
4087 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
4088 msgstr "Vymazanie adresára %s zlyhalo. (Možno nie je prázdny.)"
4089
4090 msgid "Rename"
4091 msgstr "Premenovať"
4092
4093 msgid "Rename crashlogs"
4094 msgstr "Premenovať správy o zrútení"
4095
4096 msgid "Repeat"
4097 msgstr "Opakovať"
4098
4099 msgid "Repeat Type"
4100 msgstr "Druh opakovania"
4101
4102 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
4103 msgstr "Práve sa nahráva opakovaná udalosť... Čo chcete urobiť?"
4104
4105 msgid "Repeats"
4106 msgstr "Opakovania"
4107
4108 msgid "Require description to be unique"
4109 msgstr ""
4110
4111 msgid "Rescan"
4112 msgstr ""
4113
4114 msgid "Rescan network"
4115 msgstr ""
4116
4117 msgid "Reset"
4118 msgstr "Resetovať"
4119
4120 msgid "Reset and renumerate title names"
4121 msgstr "Resetovať a prečíslovať názvy titulov"
4122
4123 msgid "Reset count"
4124 msgstr ""
4125
4126 msgid "Reset saved position"
4127 msgstr ""
4128
4129 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
4130 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na systémové predvolené hodnoty?"
4131
4132 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
4133 msgstr "Vrátiť rozšírené nastavenia obrazu na poslednú konfiguráciu?"
4134
4135 msgid "Resolution"
4136 msgstr "Rozlíšenie"
4137
4138 msgid "Response video entries."
4139 msgstr ""
4140
4141 msgid "Restart"
4142 msgstr "Reštartovať"
4143
4144 msgid "Restart GUI"
4145 msgstr "Reštartovať GUI"
4146
4147 msgid "Restart GUI now?"
4148 msgstr "Reštartovať GUI teraz?"
4149
4150 msgid "Restart network"
4151 msgstr "Reštartovať sieť"
4152
4153 msgid "Restart test"
4154 msgstr "Zopakovať test"
4155
4156 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
4157 msgstr "Reštartujte sieťové pripojenie a rozhrania.\n"
4158
4159 msgid "Restore"
4160 msgstr "Obnoviť"
4161
4162 msgid "Restore backups"
4163 msgstr "Obnoviť zálohy"
4164
4165 msgid "Restore is running..."
4166 msgstr "Prebieha obnova..."
4167
4168 msgid "Restore running"
4169 msgstr "Prebieha obnova"
4170
4171 msgid "Restore system settings"
4172 msgstr "Obnoviť systémové nastavenia"
4173
4174 msgid ""
4175 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
4176 "settings now."
4177 msgstr ""
4178 "Obnova nastavení je dokončená. Stlačením tlačidla OK teraz aktivujte "
4179 "obnovené nastavenia."
4180
4181 msgid "Restrict \"after event\" to a certain timespan?"
4182 msgstr ""
4183
4184 msgid "Resume from last position"
4185 msgstr "Pokračovať od poslednej pozície"
4186
4187 #, python-format
4188 msgid "Resume position at %s"
4189 msgstr ""
4190
4191 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
4192 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
4193 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
4194 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
4195 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
4196 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
4197 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
4198 msgid "Resuming playback"
4199 msgstr "Pokračujem v prehrávaní"
4200
4201 msgid "Retrieving network information. Please wait..."
4202 msgstr ""
4203
4204 msgid "Return to file browser"
4205 msgstr "Návrat do správcu súborov"
4206
4207 msgid "Return to movie list"
4208 msgstr "Návrat do zoznamu filmov"
4209
4210 msgid "Return to previous service"
4211 msgstr "Návrat na predchádzajúcu stanicu"
4212
4213 msgid "Rewind speeds"
4214 msgstr "Rýchlosti prevíjania vzad"
4215
4216 msgid "Right"
4217 msgstr "Doprava"
4218
4219 msgid "Rolloff"
4220 msgstr ""
4221
4222 msgid "Rotor turning speed"
4223 msgstr "Rýchlosť otáčania motora"
4224
4225 msgid "Running"
4226 msgstr "Aktivované"
4227
4228 msgid "Running in testmode"
4229 msgstr ""
4230
4231 msgid "Russia"
4232 msgstr ""
4233
4234 msgid "Russian"
4235 msgstr "Ruština"
4236
4237 msgid "S-Video"
4238 msgstr "S-Video"
4239
4240 msgid "SD 25/50HZ Interlace Mode"
4241 msgstr ""
4242
4243 msgid "SD 25/50HZ Progressive Mode"
4244 msgstr ""
4245
4246 msgid "SD 30/60HZ Interlace Mode"
4247 msgstr ""
4248
4249 msgid "SD 30/60HZ Progressive Mode"
4250 msgstr ""
4251
4252 msgid "SINGLE LAYER DVD"
4253 msgstr ""
4254
4255 msgid "SNR"
4256 msgstr "SNR"
4257
4258 msgid "SNR:"
4259 msgstr "SNR:"
4260
4261 msgid "SSID:"
4262 msgstr ""
4263
4264 msgid "Sat"
4265 msgstr "So"
4266
4267 msgid "Sat / Dish Setup"
4268 msgstr "Nastavenie zariadenia a paraboly"
4269
4270 msgid "Satellite"
4271 msgstr "Satelit"
4272
4273 msgid "Satellite Equipment Setup"
4274 msgstr "Nastavenia satelitného zariadenia"
4275
4276 msgid "Satellite equipment"
4277 msgstr ""
4278
4279 msgid "Satellites"
4280 msgstr "Satelity"
4281
4282 msgid "Satfinder"
4283 msgstr "Hľadač satelitov"
4284
4285 msgid "Sats"
4286 msgstr ""
4287
4288 msgid "Satteliteequipment"
4289 msgstr "Satelitné zariadenie"
4290
4291 msgid "Saturation"
4292 msgstr "Sýtosť"
4293
4294 msgid "Saturday"
4295 msgstr "Sobota"
4296
4297 msgid "Save"
4298 msgstr "Uložiť"
4299
4300 msgid "Save Playlist"
4301 msgstr "Uložiť zoznam prehrávok"
4302
4303 msgid "Save current delay to key"
4304 msgstr ""
4305
4306 msgid "Save to key"
4307 msgstr ""
4308
4309 msgid "Save values and close plugin"
4310 msgstr ""
4311
4312 msgid "Save values and close screen"
4313 msgstr ""
4314
4315 msgid "Scaler sharpness"
4316 msgstr ""
4317
4318 msgid "Scaling Mode"
4319 msgstr "Škálovací režim"
4320
4321 msgid "Scan "
4322 msgstr "Vyhľadať"
4323
4324 msgid "Scan Files..."
4325 msgstr "Vyhľadať súbory..."
4326
4327 msgid "Scan NFS share"
4328 msgstr ""
4329
4330 msgid "Scan QAM128"
4331 msgstr "Prehľadať QAM128"
4332
4333 msgid "Scan QAM16"
4334 msgstr "Prehľadať QAM16"
4335
4336 msgid "Scan QAM256"
4337 msgstr "Prehľadať QAM256"
4338
4339 msgid "Scan QAM32"
4340 msgstr "Prehľadať QAM32"
4341
4342 msgid "Scan QAM64"
4343 msgstr "Prehľadať QAM64"
4344
4345 msgid "Scan SR6875"
4346 msgstr "Prehľadať SR6875"
4347
4348 msgid "Scan SR6900"
4349 msgstr "Prehľadať SR6900"
4350
4351 msgid "Scan Wireless Networks"
4352 msgstr "Vyhľadať bazdrôt. siete"
4353
4354 msgid "Scan additional SR"
4355 msgstr "Prehľadať ďalšie SR"
4356
4357 msgid "Scan band EU HYPER"
4358 msgstr "Prehľadať pásmo EU HYPER"
4359
4360 msgid "Scan band EU MID"
4361 msgstr "Prehľadať pásmo EU MID"
4362
4363 msgid "Scan band EU SUPER"
4364 msgstr "Prehľadať pásmo EU SUPER"
4365
4366 msgid "Scan band EU UHF IV"
4367 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF IV"
4368
4369 msgid "Scan band EU UHF V"
4370 msgstr "Prehľadať pásmo EU UHF V"
4371
4372 msgid "Scan band EU VHF I"
4373 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF I"
4374
4375 msgid "Scan band EU VHF III"
4376 msgstr "Prehľadať pásmo EU VHF III"
4377
4378 msgid "Scan band US HIGH"
4379 msgstr "Prehľadať pásmo US HIGH"
4380
4381 msgid "Scan band US HYPER"
4382 msgstr "Prehľadať pásmo US HYPER"
4383
4384 msgid "Scan band US LOW"
4385 msgstr "Prehľadať pásmo US LOW"
4386
4387 msgid "Scan band US MID"
4388 msgstr "Prehľadať pásmo US MID"
4389
4390 msgid "Scan band US SUPER"
4391 msgstr "Prehľadať pásmo US SUPER"
4392
4393 msgid "Scan range"
4394 msgstr ""
4395
4396 msgid ""
4397 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
4398 "WLAN USB Stick\n"
4399 msgstr ""
4400 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich cez WLAN USB "
4401 "kľúč\n"
4402
4403 msgid ""
4404 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
4405 "selected wireless device.\n"
4406 msgstr ""
4407 "Vyhľadať v sieti bezdrôtové prístupové body a pripojiť ich zvoleným "
4408 "bezdrôtovýmn zariadením\n"
4409
4410 msgid ""
4411 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
4412 msgstr ""
4413 "Prehľadať predvolené lamedb zotriedené podľa satelitov a pripojeného motora"
4414
4415 msgid "Science & Technology"
4416 msgstr ""
4417
4418 msgid "Search Term(s)"
4419 msgstr ""
4420
4421 msgid "Search category:"
4422 msgstr ""
4423
4424 msgid "Search east"
4425 msgstr "Hľadať východne"
4426
4427 msgid "Search for network shares"
4428 msgstr ""
4429
4430 msgid "Search for network shares..."
4431 msgstr ""
4432
4433 msgid "Search region:"
4434 msgstr ""
4435
4436 msgid "Search restricted content:"
4437 msgstr ""
4438
4439 msgid "Search strictness"
4440 msgstr ""
4441
4442 msgid "Search type"
4443 msgstr ""
4444
4445 msgid "Search west"
4446 msgstr "Hľadať západne"
4447
4448 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
4449 msgstr ""
4450
4451 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
4452 msgstr "Hľadám novoinštalované alebo odstránené balíčky. Čakajte..."
4453
4454 msgid "Searching your network. Please wait..."
4455 msgstr ""
4456
4457 msgid "Secondary DNS"
4458 msgstr "Sekundárny DNS"
4459
4460 msgid "Seek"
4461 msgstr "Hľadanie"
4462
4463 msgid "Select"
4464 msgstr "Zvoliť"
4465
4466 msgid ""
4467 "Select \"exact match\" to enforce \"Match title\" to match exactly or "
4468 "\"partial match\" if you only want to search for a part of the event title."
4469 msgstr ""
4470
4471 msgid "Select HDD"
4472 msgstr "Zvoľte pevný disk"
4473
4474 msgid "Select Location"
4475 msgstr "Zvoľte umiestnenie"
4476
4477 msgid "Select Network Adapter"
4478 msgstr "Zvoľte sieťový adaptér"
4479
4480 msgid "Select a movie"
4481 msgstr "Zvoľte film"
4482
4483 msgid "Select a timer to import"
4484 msgstr ""
4485
4486 msgid "Select audio mode"
4487 msgstr "Zvoľte režim zvuku"
4488
4489 msgid "Select audio track"
4490 msgstr "Zvoľte zvukovú stopu"
4491
4492 msgid "Select bouquet to record on"
4493 msgstr ""
4494
4495 msgid "Select channel audio"
4496 msgstr ""
4497
4498 msgid "Select channel to record from"
4499 msgstr "Zvoľte stanicu na nahrávanie"
4500
4501 msgid "Select channel to record on"
4502 msgstr ""
4503
4504 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
4505 msgstr "Zvoľte súbory na zálohovanie. Aktuálne zvolené:\n"
4506
4507 msgid "Select files/folders to backup"
4508 msgstr "Zvoľte súbory a adresáre na zálohovanie"
4509
4510 msgid "Select image"
4511 msgstr "Zvoľte image"
4512
4513 msgid "Select interface"
4514 msgstr ""
4515
4516 msgid "Select new feed to view."
4517 msgstr ""
4518
4519 msgid "Select package"
4520 msgstr "Zvoľte balíček"
4521
4522 msgid "Select provider to add..."
4523 msgstr "Zvoľte poskytovateľa, ktorého chcete pridať..."
4524
4525 msgid "Select refresh rate"
4526 msgstr "Zvoľte obnovovací kmitočet"
4527
4528 msgid "Select service to add..."
4529 msgstr "Zvoľte stanicu, ktorú chcete pridať..."
4530
4531 #, python-format
4532 msgid "Select the key you want to set to %i ms"
4533 msgstr ""
4534
4535 msgid "Select the location to save the recording to."
4536 msgstr ""
4537
4538 msgid "Select type of Filter"
4539 msgstr ""
4540
4541 msgid "Select upgrade source to edit."
4542 msgstr "Zvoľte zdroj aktualizácie na upravenie"
4543
4544 msgid "Select video input"
4545 msgstr "Zvoľte vstup obrazu"
4546
4547 msgid "Select video input with up/down buttons"
4548 msgstr "Tlačidlami nahor a nadol zvoľte vstup obrazu"
4549
4550 msgid "Select video mode"
4551 msgstr "Zvoľte režim obrazu"
4552
4553 msgid "Select whether or not you want to enforce case correctness."
4554 msgstr ""
4555
4556 msgid "Select wireless network"
4557 msgstr ""
4558
4559 msgid "Select your choice."
4560 msgstr ""
4561
4562 msgid "Selected source image"
4563 msgstr "Zvolený zdrojový image"
4564
4565 msgid "Send DiSEqC"
4566 msgstr "Poslať DiSEqC"
4567
4568 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
4569 msgstr "Poslať DiSEqC len pri zmene satelitu"
4570
4571 msgid "Seperate titles with a main menu"
4572 msgstr "Samostatné tituly s hlavným menu"
4573
4574 msgid "Sequence repeat"
4575 msgstr "Opakovanie sekvencie"
4576
4577 msgid "Serbian"
4578 msgstr "Srbčina"
4579
4580 msgid "Server IP"
4581 msgstr ""
4582
4583 msgid "Server share"
4584 msgstr ""
4585
4586 msgid "Service"
4587 msgstr "Stanica"
4588
4589 msgid "Service Scan"
4590 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4591
4592 msgid "Service Searching"
4593 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4594
4595 msgid "Service delay"
4596 msgstr ""
4597
4598 msgid "Service has been added to the favourites."
4599 msgstr "Stanica bola pridaná do obľúbených"
4600
4601 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
4602 msgstr "Stanica bola pridaná do zvoleného buketu"
4603
4604 msgid ""
4605 "Service invalid!\n"
4606 "(Timeout reading PMT)"
4607 msgstr ""
4608 "Stanica je neplatná!\n"
4609 "(Čas vypršal pri čítaní PMT)"
4610
4611 msgid ""
4612 "Service not found!\n"
4613 "(SID not found in PAT)"
4614 msgstr ""
4615 "Stanica nebola nájdená!\n"
4616 "(SID nenájdený v PAT)"
4617
4618 msgid "Service scan"
4619 msgstr "Vyhľadávanie staníc"
4620
4621 msgid ""
4622 "Service unavailable!\n"
4623 "Check tuner configuration!"
4624 msgstr ""
4625 "Stanica je nedostupná!\n"
4626 "Skontrolujte nastavenie tunera!"
4627
4628 msgid "Serviceinfo"
4629 msgstr "Informácie o stanici"
4630
4631 msgid "Services"
4632 msgstr "Stanice"
4633
4634 msgid "Set End Time"
4635 msgstr ""
4636
4637 msgid "Set Voltage and 22KHz"
4638 msgstr "Nastaviť napätie a 22 kHz"
4639
4640 msgid "Set as default Interface"
4641 msgstr "Nastaviť ako predvolené rozhranie"
4642
4643 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
4644 msgstr "Nastaviť prah dostupnej internej pamäte pre varovanie."
4645
4646 #, python-format
4647 msgid "Set delay to %i ms (can be set)"
4648 msgstr ""
4649
4650 msgid "Set interface as default Interface"
4651 msgstr "Nastaviť rozhranie ako predvolené"
4652
4653 msgid "Set limits"
4654 msgstr "Nastaviť limity"
4655
4656 msgid "Set maximum duration"
4657 msgstr ""
4658
4659 msgid "Set this NO to disable this AutoTimer."
4660 msgstr ""
4661
4662 msgid "Setting key canceled"
4663 msgstr ""
4664
4665 msgid "Settings"
4666 msgstr "Nastavenia"
4667
4668 msgid "Setup"
4669 msgstr "Nastavenia"
4670
4671 msgid "Setup Mode"
4672 msgstr "Režim nastavení"
4673
4674 msgid "Setup for the Audio Sync Plugin"
4675 msgstr ""
4676
4677 msgid "Sharpness"
4678 msgstr "Ostrosť"
4679
4680 msgid "Short Movies"
4681 msgstr ""
4682
4683 msgid "Should this AutoTimer be restricted to a timespan?"
4684 msgstr ""
4685
4686 msgid "Should this AutoTimer only match up to a certain event duration?"
4687 msgstr ""
4688
4689 msgid ""
4690 "Should timers created by this AutoTimer be recorded to a custom location?"
4691 msgstr ""
4692
4693 msgid "Show Info"
4694 msgstr "Zobraziť informácie"
4695
4696 msgid "Show Message when Recording starts"
4697 msgstr "Zobraziť správu pri začatí nahrávania."
4698
4699 msgid "Show WLAN Status"
4700 msgstr "Zobraziť stav WLAN"
4701
4702 msgid "Show blinking clock in display during recording"
4703 msgstr "Počas nahrávania zobrazovať blikajúce hodiny"
4704
4705 msgid "Show event-progress in channel selection"
4706 msgstr ""
4707
4708 msgid "Show in extension menu"
4709 msgstr ""
4710
4711 msgid "Show info screen"
4712 msgstr ""
4713
4714 msgid "Show infobar on channel change"
4715 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene stanice"
4716
4717 msgid "Show infobar on event change"
4718 msgstr "Zobraziť informácie pri zmene programu"
4719
4720 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
4721 msgstr "Zobraziť informácie pri skoku vpred, vzad"
4722
4723 msgid "Show positioner movement"
4724 msgstr "Zobraziť otáčanie motora"
4725
4726 msgid "Show services beginning with"
4727 msgstr "Zobraziť stanice začínajúce na"
4728
4729 msgid "Show the radio player..."
4730 msgstr "Zobraziť režim rádia..."
4731
4732 msgid "Show the tv player..."
4733 msgstr "Zobraziť režim TV..."
4734
4735 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
4736 msgstr "Zobrazuje stav pripojenia bezdrôtovej LAN.\n"
4737
4738 msgid "Shutdown"
4739 msgstr ""
4740
4741 msgid "Shutdown Dreambox after"
4742 msgstr "Vypnúť Dreambox o"
4743
4744 msgid "Signal Strength:"
4745 msgstr ""
4746
4747 msgid "Signal: "
4748 msgstr ""
4749
4750 msgid "Similar"
4751 msgstr "Podobné"
4752
4753 msgid "Similar broadcasts:"
4754 msgstr "Podobné programy:"
4755
4756 msgid "Simple"
4757 msgstr "jednoduchý"
4758
4759 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
4760 msgstr "Jednoduchá sada titulov (kompatibilita so staršími prehrávačmi)"
4761
4762 msgid "Single"
4763 msgstr "Jeden"
4764
4765 msgid "Single EPG"
4766 msgstr "Jeden EPG"
4767
4768 msgid "Single satellite"
4769 msgstr "jeden satelit"
4770
4771 msgid "Single transponder"
4772 msgstr "jeden transpondér"
4773
4774 msgid "Singlestep (GOP)"
4775 msgstr "Jeden krok (GOP)"
4776
4777 msgid "Skin"
4778 msgstr "Vzhľad"
4779
4780 msgid "Skin..."
4781 msgstr "Vzhľad..."
4782
4783 msgid "Skins"
4784 msgstr "Vzhľady"
4785
4786 msgid "Sleep Timer"
4787 msgstr "Časovač vypnutia"
4788
4789 msgid "Sleep timer action:"
4790 msgstr "Činnosť časovača vypnutia:"
4791
4792 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
4793 msgstr "Interval prezentácie (s)"
4794
4795 #, python-format
4796 msgid "Slot %d"
4797 msgstr "Slot %d"
4798
4799 msgid "Slovakian"
4800 msgstr "Slovenčina"
4801
4802 msgid "Slovenian"
4803 msgstr "Slovinčina"
4804
4805 msgid "Slow"
4806 msgstr "pomaly"
4807
4808 msgid "Slow Motion speeds"
4809 msgstr "Rýchlosti časovej lupy"
4810
4811 msgid "Software"
4812 msgstr "Softvér"
4813
4814 msgid "Software management"
4815 msgstr ""
4816
4817 msgid "Software restore"
4818 msgstr "Obnoviť softvér"
4819
4820 msgid "Software update"
4821 msgstr "Aktualizovať softvér"
4822
4823 msgid "Some plugins are not available:\n"
4824 msgstr "Niektoré moduly nie sú dostupné:\n"
4825
4826 msgid "Somewhere else"
4827 msgstr "Niekde inde"
4828
4829 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
4830 msgstr "Ľutujem, MediaScanner nie je nainštalovaný!"
4831
4832 msgid "Sorry no backups found!"
4833 msgstr "Neboli nájdené žiadne zálohy!"
4834
4835 msgid ""
4836 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
4837 "\n"
4838 "Please choose an other one."
4839 msgstr ""
4840 "Umiestnenie zálohy neexistuje\n"
4841 "\n"
4842 "Zvoľte si iné umiestnenie."
4843
4844 msgid ""
4845 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
4846 "Please choose an other one."
4847 msgstr ""
4848 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
4849 "\n"
4850 "Zvoľte si iné umiestnenie."
4851
4852 msgid "Sorry, no Details available!"
4853 msgstr "Nie sú dostupné žiadne údaje!"
4854
4855 msgid "Sorry, video is not available!"
4856 msgstr ""
4857
4858 msgid ""
4859 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
4860 "\n"
4861 "Please choose another one."
4862 msgstr ""
4863 "Umiestnenie zálohy nie je zapisovateľné\n"
4864 "\n"
4865 "Zvoľte si iné umiestnenie."
4866
4867 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4868 msgid "Sort A-Z"
4869 msgstr "Triediť A-Z"
4870
4871 msgid "Sort AutoTimer"
4872 msgstr ""
4873
4874 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
4875 msgid "Sort Time"
4876 msgstr "Triediť podľa času"
4877
4878 msgid "Sound"
4879 msgstr "Zvuk"
4880
4881 msgid "Soundcarrier"
4882 msgstr "Nosný kmitočet zvuku"
4883
4884 msgid "South"
4885 msgstr "južne"
4886
4887 msgid "South Korea"
4888 msgstr ""
4889
4890 msgid "Spain"
4891 msgstr ""
4892
4893 msgid "Spanish"
4894 msgstr "Španielčina"
4895
4896 msgid "Split preview mode"
4897 msgstr "Režim rozdelenia náhľadu"
4898
4899 msgid "Sports"
4900 msgstr ""
4901
4902 msgid "Standby"
4903 msgstr "Pohotovostný režim"
4904
4905 msgid "Standby / Restart"
4906 msgstr "Vypnúť, reštartovať"
4907
4908 #, python-format
4909 msgid "Standby Fan %d PWM"
4910 msgstr ""
4911
4912 #, python-format
4913 msgid "Standby Fan %d Voltage"
4914 msgstr ""
4915
4916 msgid "Start Webinterface"
4917 msgstr ""
4918
4919 msgid "Start from the beginning"
4920 msgstr "Spustiť od začiatku"
4921
4922 msgid "Start recording?"
4923 msgstr "Spustiť nahrávanie?"
4924
4925 msgid "Start test"
4926 msgstr "Spustiť test"
4927
4928 msgid "Start with following feed:"
4929 msgstr ""
4930
4931 msgid "StartTime"
4932 msgstr "Začiatok"
4933
4934 msgid "Starting on"
4935 msgstr "Začína od"
4936
4937 msgid "Std. Feeds"
4938 msgstr ""
4939
4940 msgid "Step east"
4941 msgstr "Krok východne"
4942
4943 msgid "Step in ms for arrow keys"
4944 msgstr ""
4945
4946 #, python-format
4947 msgid "Step in ms for key %i"
4948 msgstr ""
4949
4950 #, python-format
4951 msgid "Step in ms for keys '%s'"
4952 msgstr ""
4953
4954 msgid "Step west"
4955 msgstr "Krok západne"
4956
4957 msgid "Stereo"
4958 msgstr "Stereo"
4959
4960 msgid "Stop"
4961 msgstr "Zastaviť"
4962
4963 msgid "Stop Timeshift?"
4964 msgstr "Zastaviť časový posun?"
4965
4966 msgid "Stop current event and disable coming events"
4967 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť a zrušiť nasledujúce udalosti"
4968
4969 msgid "Stop current event but not coming events"
4970 msgstr "Zastaviť aktuálnu udalosť, ale nezrušiť nasledujúce udalosti"
4971
4972 msgid "Stop playing this movie?"
4973 msgstr "Zastaviť prehrávanie tohto filmu?"
4974
4975 msgid "Stop test"
4976 msgstr "Zastaviť test"
4977
4978 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
4979 msgstr "Zastaviť testovanie po # zlyhaných transpondéroch"
4980
4981 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
4982 msgstr "Zastaviť testovanie po # úspešných transpondéroch"
4983
4984 msgid "Store position"
4985 msgstr "Uložiť pozíciu"
4986
4987 msgid "Stored position"
4988 msgstr "Uložená pozícia"
4989
4990 msgid "Subservice list..."
4991 msgstr "Zoznam podkanálov..."
4992
4993 msgid "Subservices"
4994 msgstr "Podkanály"
4995
4996 msgid "Subtitle selection"
4997 msgstr "Výber titulkov"
4998
4999 msgid "Subtitles"
5000 msgstr "Titulky"
5001
5002 msgid "Sun"
5003 msgstr "Ne"
5004
5005 msgid "Sunday"
5006 msgstr "Nedeľa"
5007
5008 msgid "Swap Services"
5009 msgstr "Vymeniť stanice"
5010
5011 msgid "Sweden"
5012 msgstr ""
5013
5014 msgid "Swedish"
5015 msgstr "Švédčina"
5016
5017 msgid "Switch audio"
5018 msgstr ""
5019
5020 msgid "Switch to next subservice"
5021 msgstr "Prepnúť na nasledujúci podkanál"
5022
5023 msgid "Switch to previous subservice"
5024 msgstr "Prepnúť na predchádzajúci podkanál"
5025
5026 msgid "Switchable tuner types:"
5027 msgstr ""
5028
5029 msgid "Symbol Rate"
5030 msgstr "Symbolová rýchlosť"
5031
5032 msgid "Symbolrate"
5033 msgstr "Symb. rých."
5034
5035 msgid "System"
5036 msgstr "Systém"
5037
5038 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
5039 msgid "TRANSLATOR_INFO"
5040 msgstr "PREKLADATEĽ"
5041
5042 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
5043 msgstr "Súbor TS je príliš veľký pre úroveň 1 ISO9660!"
5044
5045 msgid "TV System"
5046 msgstr "TV norma"
5047
5048 msgid "Table of content for collection"
5049 msgstr "Obsah zostavy"
5050
5051 msgid "Tag 1"
5052 msgstr "Štítok 1"
5053
5054 msgid "Tag 2"
5055 msgstr "Štítok 2"
5056
5057 msgid "Tags"
5058 msgstr "Štítky"
5059
5060 msgid "Tags the Timer/Recording will have."
5061 msgstr ""
5062
5063 msgid "Tags: "
5064 msgstr ""
5065
5066 msgid "Taiwan"
5067 msgstr ""
5068
5069 msgid "Temperature and Fan control"
5070 msgstr ""
5071
5072 msgid "Terrestrial"
5073 msgstr "Pozemné"
5074
5075 msgid "Terrestrial provider"
5076 msgstr "Poskytovateľ pozemných služieb"
5077
5078 msgid "Test DiSEqC settings"
5079 msgstr "Vyskúšať nastavenia DiSEqCsettings"
5080
5081 msgid "Test Type"
5082 msgstr "Druh testu"
5083
5084 msgid "Test mode"
5085 msgstr "Testovací režim"
5086
5087 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
5088 msgstr "Otestovať sieťovú konfiguráciu Dreamboxa.\n"
5089
5090 msgid "Test-Messagebox?"
5091 msgstr "Hlásenie o teste?"
5092
5093 msgid ""
5094 "Thank you for using the wizard.\n"
5095 "Please press OK to continue."
5096 msgstr ""
5097
5098 msgid ""
5099 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
5100 "Please press OK to start using your Dreambox."
5101 msgstr ""
5102 "Ďakujeme za využitie pomocníka. Teraz je prijímač pripravený na používanie.\n"
5103 "Stlačením tlačidla OK môžete začať používať Dreambox."
5104
5105 msgid ""
5106 "Thank you for using the wizard. Your new AutoTimer has been added to the "
5107 "List.\n"
5108 "Please press OK to continue."
5109 msgstr ""
5110
5111 msgid ""
5112 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
5113 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
5114 "players) instead?"
5115 msgstr ""
5116 "DVD norma nepodporuje video H.264 (HDTV). Chcete namiesto toho vytvoriť "
5117 "dátové DVD vo formáte Dreambox (nedá sa prehrať na samostatných DVD "
5118 "prehrávačoch)?"
5119
5120 msgid ""
5121 "The NetworkWizard extension is not installed!\n"
5122 "Please install it."
5123 msgstr ""
5124
5125 msgid ""
5126 "The Softwaremanagement extension is not installed!\n"
5127 "Please install it."
5128 msgstr ""
5129
5130 msgid ""
5131 "The Timer will not be added to the List.\n"
5132 "Please press OK to close this Wizard."
5133 msgstr ""
5134
5135 msgid ""
5136 "The Timespan of an AutoTimer is the first 'advanced' attribute. If a "
5137 "timespan is specified an event will only match this AutoTimer if it lies "
5138 "inside of this timespan."
5139 msgstr ""
5140
5141 msgid ""
5142 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
5143 "the feed server and save it on the stick?"
5144 msgstr ""
5145 "USB kľúč je teraz bootovateľný. Chcete stiahnuť najnovší image zo servera a "
5146 "uložiť ho na kľúč?"
5147
5148 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
5149 msgstr "Zálohovanie zlyhalo. Zvoľte iné umiestnenie zálohy."
5150
5151 msgid ""
5152 "The counter can automatically be reset to the limit at certain intervals."
5153 msgstr ""
5154
5155 #, python-format
5156 msgid ""
5157 "The directory %s is not writable.\n"
5158 "Make sure you select a writable directory instead."
5159 msgstr ""
5160
5161 msgid ""
5162 "The editor to be used for new AutoTimers. This can either be the Wizard or "
5163 "the classic editor."
5164 msgstr ""
5165
5166 #, python-format
5167 msgid ""
5168 "The following device was found:\n"
5169 "\n"
5170 "%s\n"
5171 "\n"
5172 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
5173 msgstr ""
5174 "Bolo nájdené toto zariadenie:\n"
5175 "\n"
5176 "%s\n"
5177 "\n"
5178 "Chcete zapísať USB flasher na tento kľúč?"
5179
5180 msgid "The following files were found..."
5181 msgstr "Boli nájdené tieto súbory..."
5182
5183 msgid ""
5184 "The input port should be configured now.\n"
5185 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
5186 "want to do that now?"
5187 msgstr ""
5188 "Teraz treba nastaviť videovstup.\n"
5189 "Pre nastavenie obrazovky si môžete zobraziť skúšobné obrázky. Chcete to "
5190 "urobiť teraz?"
5191
5192 msgid "The installation of the default services lists is finished."
5193 msgstr "Inštalácia zoznamov predvolených staníc je ukončená."
5194
5195 msgid ""
5196 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
5197 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
5198 msgstr ""
5199 "Inštalácia predvolených nastavení je ukončená. V konfigurácii Dreamboxa "
5200 "môžete pokračovať po stlačení tlačidla OK na diaľkovom ovládači."
5201
5202 msgid "The match attribute is mandatory."
5203 msgstr ""
5204
5205 msgid ""
5206 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
5207 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
5208 "risk!"
5209 msgstr ""
5210 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor môže byť poškodený! Naozaj chcete napáliť "
5211 "tento image do pamäte flash? Robíte to vlastné riziko!"
5212
5213 msgid ""
5214 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
5215 "corrupted!"
5216 msgstr ""
5217 "Overovanie md5sum zlyhalo, súbor mohol byť stiahnutý neúplne alebo je "
5218 "porušený!"
5219
5220 msgid "The package doesn't contain anything."
5221 msgstr "Balíček neobsahuje vôbec nič."
5222
5223 msgid "The package:"
5224 msgstr "Balíček:"
5225
5226 #, python-format
5227 msgid "The path %s already exists."
5228 msgstr "Cesta %s už existuje."
5229
5230 msgid "The pin code has been changed successfully."
5231 msgstr "Kód PIN bol úspešne zmenený."
5232
5233 msgid "The pin code you entered is wrong."
5234 msgstr "Zadaný kód PIN je nesprávny."
5235
5236 msgid "The pin codes you entered are different."
5237 msgstr "Zadané kódy PIN sú rôzne."
5238
5239 #, python-format
5240 msgid "The results have been written to %s."
5241 msgstr "Výsledky boli zapísané do súboru %s."
5242
5243 msgid "The sleep timer has been activated."
5244 msgstr "Časovač vypnutia bol zapnutý."
5245
5246 msgid "The sleep timer has been disabled."
5247 msgstr "Časovač vypnutia bol vypnutý."
5248
5249 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
5250 msgstr "Súbor časovača (timers.xml) je porušený a nedá sa natiahnuť."
5251
5252 msgid ""
5253 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
5254 "Please install it and choose what you want to do next."
5255 msgstr ""
5256
5257 msgid ""
5258 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
5259 "Please install it."
5260 msgstr ""
5261 "Modul bezdrôtovej LAN nie je nainštalovaný!\n"
5262 "Nainštalujte ho."
5263
5264 msgid ""
5265 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
5266 msgstr "Pomocník môže zálohovať aktuálne nastavenia. Chcete teraz zálohovať?"
5267
5268 msgid "The wizard is finished now."
5269 msgstr "Pomocník teraz skončil."
5270
5271 msgid "There are at least "
5272 msgstr "Je aspoň"
5273
5274 msgid "There are currently no outstanding actions."
5275 msgstr ""
5276
5277 msgid "There are no default services lists in your image."
5278 msgstr "V tomto image nie sú zoznamy predvolených staníc."
5279
5280 msgid "There are no default settings in your image."
5281 msgstr "V tomto image nie sú predvolené nastavenia."
5282
5283 msgid "There are no updates available."
5284 msgstr ""
5285
5286 msgid "There are now "
5287 msgstr "Teraz sú"
5288
5289 msgid ""
5290 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
5291 "Do you really want to continue?"
5292 msgstr ""
5293 "Vo zvolenej partícii nemusí byť dostatok miesta.\n"
5294 "Naozaj chcete pokračovať?"
5295
5296 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
5297 msgstr "Chyba pri sťahovaní zoznamu paketov. Zopakujte."
5298
5299 msgid "There was an error getting the feed entries. Please try again."
5300 msgstr ""
5301
5302 msgid "There was an error. The package:"
5303 msgstr "Vyskytla sa chyba. Balíček:"
5304
5305 #, python-format
5306 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
5307 msgstr "Tento súbor .NFI neobsahuje platný image %s!"
5308
5309 msgid ""
5310 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
5311 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
5312 msgstr ""
5313 "Tento súbor .NFI nemá signatúru md5sum a nie je záruka, že bude fungovať. "
5314 "Naozaj chcete zapísať tento image do pamäte flash?"
5315
5316 msgid ""
5317 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
5318 "flash memory?"
5319 msgstr ""
5320 "Tento súbor .NFI má platnú signatúru md5. Pokračovať v zápise tohto image do "
5321 "pamäte flash?"
5322
5323 msgid ""
5324 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
5325 "content on the disc."
5326 msgstr ""
5327 "Toto médium DVD RW je už naformátované - opätovným formátovaním sa vymaže "
5328 "celý obsah disku."
5329
5330 #, python-format
5331 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
5332 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať toky typu %s!"
5333
5334 #, python-format
5335 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
5336 msgstr "Tento Dreambox nedokáže dekódovať videá typu %s!"
5337
5338 msgid "This Month"
5339 msgstr ""
5340
5341 msgid "This Week"
5342 msgstr ""
5343
5344 msgid ""
5345 "This is a name you can give the AutoTimer. It will be shown in the Overview "
5346 "and the Preview."
5347 msgstr ""
5348
5349 msgid "This is step number 2."
5350 msgstr "Toto je druhý krok."
5351
5352 msgid ""
5353 "This is the delay in hours that the AutoTimer will wait after a search to "
5354 "search the EPG again."
5355 msgstr ""
5356
5357 msgid "This is the help screen. Feed me with something to display."
5358 msgstr ""
5359
5360 msgid "This is unsupported at the moment."
5361 msgstr "Táto funkcia ešte nie je podporovaná."
5362
5363 msgid ""
5364 "This is what will be looked for in event titles. Note that looking for e.g. "
5365 "german umlauts can be tricky as you have to know the encoding the channel "
5366 "uses."
5367 msgstr ""
5368
5369 msgid "This plugin is installed."
5370 msgstr "Tento modul je nainštalovaný."
5371
5372 msgid "This plugin is not installed."
5373 msgstr "Tento modul nie je nainštalovaný."
5374
5375 msgid "This plugin will be installed."
5376 msgstr "Tento modul sa nainštaluje."
5377
5378 msgid "This plugin will be removed."
5379 msgstr "Tento modul sa odstráni."
5380
5381 msgid "This setting controls the behavior when a timer matches a found event."
5382 msgstr ""
5383
5384 msgid "This setting controls the behaviour when a timer matches a found event."
5385 msgstr ""
5386
5387 msgid ""
5388 "This test checks for configured Nameservers.\n"
5389 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
5390 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
5391 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
5392 "the \"Nameserver\" Configuration"
5393 msgstr ""
5394 "Tento test hľadá nakonfigurované DNS.\n"
5395 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
5396 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie adaptéra\n"
5397 "- ak ste DNS konfigurovali ručne, skontrolujte údaje v nastavení "
5398 "„konfigurácia servera DNS“"
5399
5400 msgid ""
5401 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
5402 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
5403 "- verify that a network cable is attached\n"
5404 "- verify that the cable is not broken"
5405 msgstr ""
5406 "Tento test overuje, či je sieťový kábel pripojený k sieťovej karte.\n"
5407 "Ak dostanete hlásenie „odpojené“:\n"
5408 "- skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel\n"
5409 "- skontrolujte, či kábel nie je prerušený"
5410
5411 msgid ""
5412 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
5413 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
5414 "- no valid IP Address was found\n"
5415 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
5416 msgstr ""
5417 "Tento test overuje, či je platná IP adresa sieťovej karty.\n"
5418 "Ak dostanete hlásenie „nepotvrdené“:\n"
5419 "- nebola nájdená platná IP adresa\n"
5420 "- skontrolujte DHCP, kabeláž a nastavenie karty"
5421
5422 msgid ""
5423 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
5424 "configuration with DHCP.\n"
5425 "If you get a \"disabled\" message:\n"
5426 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
5427 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
5428 "dialog.\n"
5429 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
5430 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
5431 msgstr ""
5432 "Tento test overuje, či máte sieťovú kartu nastavenú na automatické "
5433 "nastavenie IP adresy z DHCP.\n"
5434 "Ak dostanete hlásenie „vypnuté“:\n"
5435 " - máte sieťovú kartu nakonfigurovanú na ručné nastavenie IP adresy\n"
5436 "- skontrolujte, či ste zadali správne IP údaje v nastavovacom dialógu "
5437 "karty.\n"
5438 "Ak dostanete hlásenie „zapnuté“:\n"
5439 "- skontrolujte, či máte v sieti nakonfigurovaný a fungujúci server DHCP."
5440
5441 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
5442 msgstr "Tento test zisťuje nakonfigurovanú sieťovú kartu."
5443
5444 msgid ""
5445 "This toggles the behavior on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
5446 "event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
5447 "but add it disabled."
5448 msgstr ""
5449
5450 msgid ""
5451 "This toggles the behaviour on timer conflicts. If an AutoTimer matches an "
5452 "event that conflicts with an existing timer it will not ignore this event "
5453 "but add it disabled."
5454 msgstr ""
5455
5456 msgid "Three"
5457 msgstr "Tri"
5458
5459 msgid "Threshold"
5460 msgstr "Prah"
5461
5462 msgid "Thu"
5463 msgstr "Št"
5464
5465 msgid "Thumbnails"
5466 msgstr "Zmenšeniny"
5467
5468 msgid "Thursday"
5469 msgstr "Štvrtok"
5470
5471 msgid "Time"
5472 msgstr "Čas"
5473
5474 msgid "Time in minutes to append to recording."
5475 msgstr ""
5476
5477 msgid "Time in minutes to prepend to recording."
5478 msgstr ""
5479
5480 msgid "Time/Date Input"
5481 msgstr "Nastavenie dátumu a času"
5482
5483 msgid "Timer"
5484 msgstr "Časovač"
5485
5486 msgid "Timer Edit"
5487 msgstr "Úprava časovača"
5488
5489 msgid "Timer Editor"
5490 msgstr "Editor časovača"
5491
5492 msgid "Timer Type"
5493 msgstr "Úloha časovača"
5494
5495 msgid "Timer entry"
5496 msgstr "Položka časovača"
5497
5498 msgid "Timer log"
5499 msgstr "Záznam časovača"
5500
5501 msgid ""
5502 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
5503 "Please recheck it!"
5504 msgstr ""
5505 "Zistené prekrývanie časovačov v súbore timers.xml!\n"
5506 "Skontrolujte to!"
5507
5508 msgid "Timer record location"
5509 msgstr ""
5510
5511 msgid "Timer sanity error"
5512 msgstr "Nerozumné časovanie"
5513
5514 msgid "Timer selection"
5515 msgstr "Voľba časovača"
5516
5517 msgid "Timer status:"
5518 msgstr "Stav časovača:"
5519
5520 msgid "Timer type"
5521 msgstr ""
5522
5523 msgid "Timeshift"
5524 msgstr "Časový posun"
5525
5526 msgid "Timeshift location"
5527 msgstr ""
5528
5529 msgid "Timeshift not possible!"
5530 msgstr "Časový posun nie je možný!"
5531
5532 msgid "Timeshift path..."
5533 msgstr "Cesta k časovému posunu..."
5534
5535 msgid "Timezone"
5536 msgstr "Časové pásmo"
5537
5538 msgid "Title"
5539 msgstr "Titul"
5540
5541 msgid "Title properties"
5542 msgstr "Vlastnosti titulu"
5543
5544 msgid "Titleset mode"
5545 msgstr "Režim sady titulov"
5546
5547 msgid ""
5548 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
5549 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
5550 "stick.\n"
5551 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
5552 "for 10 seconds.\n"
5553 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
5554 msgstr ""
5555 "Ak chcete aktualizovať firmvér Dreamboxu, riaďte sa týmto postupom:\n"
5556 "1) Vypnite prijímač vypínačom na zadnej strane a zasuňte bootovateľný kľúč "
5557 "USBstick.\n"
5558 "2) Znova zapnite sieť a podržte tlačidlo NADOL na prednom paneli stlačené 10 "
5559 "sekúnd.\n"
5560 "3) Vyčkajte na nabootovanie a riaďte sa pokynmi pomocníka."
5561
5562 msgid "Today"
5563 msgstr "Dnes"
5564
5565 msgid "Tone Amplitude"
5566 msgstr ""
5567
5568 msgid "Tone mode"
5569 msgstr "Tónový režim"
5570
5571 msgid "Toneburst"
5572 msgstr "tónový impulz"
5573
5574 msgid "Toneburst A/B"
5575 msgstr "tónový impulz A/B"
5576
5577 msgid "Top favorites"
5578 msgstr ""
5579
5580 msgid "Top rated"
5581 msgstr ""
5582
5583 msgid "Track"
5584 msgstr "Stopa"
5585
5586 msgid "Translation"
5587 msgstr "Preklad"
5588
5589 msgid "Translation:"
5590 msgstr "Preklad:"
5591
5592 msgid "Transmission Mode"
5593 msgstr "Režim prenosu"
5594
5595 msgid "Transmission mode"
5596 msgstr "Režim prenosu"
5597
5598 msgid "Transponder"
5599 msgstr "Transpondér"
5600
5601 msgid "Transponder Type"
5602 msgstr "Typ transpondéra"
5603
5604 msgid "Travel & Events"
5605 msgstr ""
5606
5607 msgid "Tries left:"
5608 msgstr "Zostávajúce pokusy:"
5609
5610 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
5611 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
5612
5613 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
5614 msgstr "Pokúšam sa nájsť použité transpondéry v káblovej sieti ... čakajte..."
5615
5616 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
5617 msgstr "Pokúšam sa stiahnuť nový zoznam paketov. Čakajte..."
5618
5619 msgid "Trying to download the Youtube feed entries. Please wait..."
5620 msgstr ""
5621
5622 msgid "Trying to download the Youtube search results. Please wait..."
5623 msgstr ""
5624
5625 msgid "Tue"
5626 msgstr "Ut"
5627
5628 msgid "Tuesday"
5629 msgstr "Utorok"
5630
5631 msgid "Tune"
5632 msgstr "Naladiť"
5633
5634 msgid "Tune failed!"
5635 msgstr "Ladenie zlyhalo!"
5636
5637 msgid "Tuner"
5638 msgstr "Tuner"
5639
5640 msgid "Tuner "
5641 msgstr "Tuner "
5642
5643 msgid "Tuner Slot"
5644 msgstr "Otvor pre tuner"
5645
5646 msgid "Tuner configuration"
5647 msgstr "Nastavenie tunera"
5648
5649 msgid "Tuner status"
5650 msgstr "Stav tunera"
5651
5652 msgid "Tuner type"
5653 msgstr ""
5654
5655 msgid "Turkish"
5656 msgstr "Turečtina"
5657
5658 msgid "Two"
5659 msgstr "Dva"
5660
5661 msgid "Type"
5662 msgstr "Typ"
5663
5664 msgid "Type of scan"
5665 msgstr "Druh vyhľadávania"
5666
5667 msgid "USALS"
5668 msgstr "USALS"
5669
5670 msgid "USB"
5671 msgstr "USB"
5672
5673 msgid "USB Stick"
5674 msgstr "Kľúč USB"
5675
5676 msgid "USB stick wizard"
5677 msgstr "Pomocník pre kľúč USB"
5678
5679 msgid "Ukrainian"
5680 msgstr "Ukrajinčina"
5681
5682 msgid ""
5683 "Unable to complete filesystem check.\n"
5684 "Error: "
5685 msgstr ""
5686 "Nemôžem dokončiť kontrolu systému súborov.\n"
5687 "Chyba: "
5688
5689 msgid ""
5690 "Unable to initialize harddisk.\n"
5691 "Error: "
5692 msgstr ""
5693 "Nemôžem inicializovať pevný disk.\n"
5694 "Chyba: "
5695
5696 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
5697 msgstr "Nepotvrdený príkaz DiSEqC"
5698
5699 msgid "Undo install"
5700 msgstr ""
5701
5702 msgid "Undo uninstall"
5703 msgstr ""
5704
5705 msgid "UnhandledKey"
5706 msgstr ""
5707
5708 msgid "Unicable"
5709 msgstr ""
5710
5711 msgid "Unicable LNB"
5712 msgstr ""
5713
5714 msgid "Unicable Martix"
5715 msgstr ""
5716
5717 msgid "Uninstall"
5718 msgstr ""
5719
5720 msgid "United States"
5721 msgstr ""
5722
5723 msgid "Universal LNB"
5724 msgstr "Univerzálny LNB"
5725
5726 msgid ""
5727 "Unless this is enabled AutoTimer will NOT automatically look for events "
5728 "matching your AutoTimers but only when you leave the GUI with the green "
5729 "button."
5730 msgstr ""
5731
5732 msgid "Unmount failed"
5733 msgstr "Odmontovanie zlyhalo"
5734
5735 msgid "Unsupported"
5736 msgstr ""
5737
5738 msgid "Update"
5739 msgstr "Aktualizovať"
5740
5741 msgid "Updates your receiver's software"
5742 msgstr "Aktualizuje softvér prijímača"
5743
5744 msgid "Updating finished. Here is the result:"
5745 msgstr "Aktualizácia je skončená. Tu je výsledok:"
5746
5747 msgid "Updating software catalog"
5748 msgstr ""
5749
5750 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
5751 msgstr "Aktualizujem... Čakajte... Môže to trvať pár minút..."
5752
5753 msgid "Upgrade finished."
5754 msgstr "Aktualizácia je skončená."
5755
5756 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
5757 msgstr "Aktualizácia je skončená. Chcete reštartovať Dreambox?"
5758
5759 msgid "Upgrading"
5760 msgstr "Aktualizujem"
5761
5762 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
5763 msgstr "Aktualizujem Dreambox... Čakajte"
5764
5765 msgid "Upper bound of timespan."
5766 msgstr ""
5767
5768 msgid ""
5769 "Upper bound of timespan. Nothing after this time will be matched. Offsets "
5770 "are not taken into account!"
5771 msgstr ""
5772
5773 msgid "Use"
5774 msgstr "Použiť"
5775
5776 msgid "Use DHCP"
5777 msgstr "Použiť DHCP"
5778
5779 msgid "Use Interface"
5780 msgstr "Použiť sieťový adaptér"
5781
5782 msgid "Use Power Measurement"
5783 msgstr "Použiť meranie spotreby"
5784
5785 msgid "Use a custom location"
5786 msgstr ""
5787
5788 msgid "Use a gateway"
5789 msgstr "Použiť bránu"
5790
5791 msgid "Use domain/username for windows domains as username!"
5792 msgstr ""
5793
5794 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
5795 msgstr "Použiť skokové prehrávanie pri rýchlostiach nad"
5796
5797 msgid "Use power measurement"
5798 msgstr "Použiť meranie spotreby"