Automatic message catalog update
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-04-01 08:09+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-07-23 12:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Mladen <acid-burn@opendreambox.org>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: pl\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
21
22 msgid ""
23 "\n"
24 "Advanced options and settings."
25 msgstr ""
26 "\n"
27 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
28
29 msgid ""
30 "\n"
31 "After pressing OK, please wait!"
32 msgstr ""
33 "\n"
34 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
35
36 msgid ""
37 "\n"
38 "Backup your Dreambox settings."
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "Kopia ustawień Dreamboxa."
42
43 msgid ""
44 "\n"
45 "Edit the upgrade source address."
46 msgstr ""
47 "\n"
48 "Edytuj adres aktualizacji."
49
50 msgid ""
51 "\n"
52 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
53 msgstr ""
54 "\n"
55 "Zarządzaj rozszerzeniami lub pluginami Dreamboxa"
56
57 msgid ""
58 "\n"
59 "Online update of your Dreambox software."
60 msgstr ""
61 "\n"
62 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
63
64 msgid ""
65 "\n"
66 "Press OK on your remote control to continue."
67 msgstr ""
68 "\n"
69 "Wciśnij OK aby kontynuować."
70
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Restore your Dreambox settings."
74 msgstr ""
75 "\n"
76 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
77
78 msgid ""
79 "\n"
80 "Restore your Dreambox with a new firmware."
81 msgstr ""
82 "\n"
83 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
84
85 msgid ""
86 "\n"
87 "Restore your backups by date."
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "Przywróć kopie według daty."
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Scan for local extensions and install them."
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "Szukaj lokalnych rozszerzeń i zainstaluj je."
98
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Select your backup device.\n"
102 "Current device: "
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
106 "Aktualne urządzenie: "
107
108 msgid ""
109 "\n"
110 "System will restart after the restore!"
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
114
115 msgid ""
116 "\n"
117 "View, install and remove available or installed packages."
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "Widok, instalacja lub usuwanie dostępnych lub zainstalowanych paczek."
121
122 msgid " "
123 msgstr " "
124
125 msgid " Results"
126 msgstr " Wyniki"
127
128 msgid " extensions."
129 msgstr "Rozszerzenia"
130
131 msgid " ms"
132 msgstr " ms"
133
134 msgid " packages selected."
135 msgstr "Wybrane paczki"
136
137 msgid " updates available."
138 msgstr "Dostępne aktualizacje"
139
140 msgid " wireless networks found!"
141 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
142
143 #
144 msgid "#000000"
145 msgstr "#000000"
146
147 #
148 msgid "#0064c7"
149 msgstr "#0064c7"
150
151 #
152 msgid "#25062748"
153 msgstr "#25062748"
154
155 #
156 msgid "#389416"
157 msgstr "#389416"
158
159 #
160 msgid "#80000000"
161 msgstr "#80000000"
162
163 #
164 msgid "#80ffffff"
165 msgstr "#80ffffff"
166
167 #
168 msgid "#bab329"
169 msgstr "#bab329"
170
171 #
172 msgid "#f23d21"
173 msgstr "#f23d21"
174
175 #
176 msgid "#ffffff"
177 msgstr "#ffffff"
178
179 #
180 msgid "#ffffffff"
181 msgstr "#ffffffff"
182
183 #
184 msgid "%H:%M"
185 msgstr "%H:%M"
186
187 #, python-format
188 msgid ""
189 "%d conflict(s) encountered when trying to add new timers:\n"
190 "%s"
191 msgstr ""
192
193 #
194 #, python-format
195 msgid "%d jobs are running in the background!"
196 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
197
198 #
199 #, python-format
200 msgid "%d min"
201 msgstr "%d min"
202
203 #
204 #, python-format
205 msgid "%d services found!"
206 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
207
208 #
209 msgid "%d.%B %Y"
210 msgstr "%d.%B %Y"
211
212 #
213 #, python-format
214 msgid "%i ms"
215 msgstr "%i ms"
216
217 #
218 #, python-format
219 msgid ""
220 "%s\n"
221 "(%s, %d MB free)"
222 msgstr ""
223 "%s\n"
224 "(%s, %d MB wolne)"
225
226 #
227 #, python-format
228 msgid "%s (%s)\n"
229 msgstr "%s (%s)\n"
230
231 #, python-format
232 msgid "%s: %s at %s"
233 msgstr ""
234
235 #
236 msgid "(ZAP)"
237 msgstr "(Przełącz)"
238
239 #
240 msgid "(empty)"
241 msgstr "(puste)"
242
243 #
244 msgid "(show optional DVD audio menu)"
245 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
246
247 #
248 msgid "* Only available if more than one interface is active."
249 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
250
251 #
252 msgid "0"
253 msgstr "0"
254
255 #
256 msgid "1"
257 msgstr "1"
258
259 #
260 msgid "1 wireless network found!"
261 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
262
263 #
264 msgid "1.0"
265 msgstr "1.0"
266
267 #
268 msgid "1.1"
269 msgstr "1.1"
270
271 #
272 msgid "1.2"
273 msgstr "1.2"
274
275 #
276 msgid "12V output"
277 msgstr "Wyjście 12V"
278
279 #
280 msgid "13 V"
281 msgstr "13 V"
282
283 #
284 msgid "16:10"
285 msgstr "16:10"
286
287 #
288 msgid "16:10 Letterbox"
289 msgstr "16:10 Letterbox"
290
291 #
292 msgid "16:10 PanScan"
293 msgstr "16:10 PanScan"
294
295 #
296 msgid "16:9"
297 msgstr "16:9"
298
299 #
300 msgid "16:9 Letterbox"
301 msgstr "16:9 Letterbox"
302
303 #
304 msgid "16:9 always"
305 msgstr "16:9 zawsze"
306
307 #
308 msgid "18 V"
309 msgstr "18 V"
310
311 #
312 msgid "2"
313 msgstr "2"
314
315 #
316 msgid "3"
317 msgstr "3"
318
319 #
320 msgid "30 minutes"
321 msgstr "30 minut"
322
323 #
324 msgid "4"
325 msgstr "4"
326
327 #
328 msgid "4:3"
329 msgstr "4:3"
330
331 #
332 msgid "4:3 Letterbox"
333 msgstr "4:3 Letterbox"
334
335 #
336 msgid "4:3 PanScan"
337 msgstr "4:3 PanScan"
338
339 #
340 msgid "5"
341 msgstr "5"
342
343 #
344 msgid "5 minutes"
345 msgstr "5 minut"
346
347 #
348 msgid "6"
349 msgstr "6"
350
351 #
352 msgid "60 minutes"
353 msgstr "60 minut"
354
355 #
356 msgid "7"
357 msgstr "7"
358
359 #
360 msgid "8"
361 msgstr "8"
362
363 #
364 msgid "9"
365 msgstr "9"
366
367 #
368 msgid "<Current movielist location>"
369 msgstr "<Bieżąca lokalizacja>"
370
371 #
372 msgid "<Default movie location>"
373 msgstr "<Domyślna lokalizacja>"
374
375 #
376 msgid "<Last timer location>"
377 msgstr "<Ostatnia lokalizacja timera>"
378
379 #
380 msgid "<unknown>"
381 msgstr "<nieznany>"
382
383 #
384 msgid "??"
385 msgstr "??"
386
387 #
388 msgid "A"
389 msgstr "A"
390
391 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. but with Warp-8 speed."
392 msgstr ""
393
394 msgid "A BackToTheRoots-Skin .. or good old times."
395 msgstr "Powrót do korzeni-Skórka .. lub starych dobrych czasów."
396
397 msgid "A basic ftp client"
398 msgstr "Podstawowy klient ftp"
399
400 msgid "A client for www.dyndns.org"
401 msgstr "Klient dla www.dyndns.org"
402
403 #
404 #, python-format
405 msgid ""
406 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
407 "Do you want to keep your version?"
408 msgstr ""
409 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
410 "Czy zachować aktualną wersję?"
411
412 msgid "A demo plugin for TPM usage."
413 msgstr "Plugin demo dla użytku TPM."
414
415 msgid "A dreambox simulation from SG-Atlantis displays."
416 msgstr ""
417
418 #
419 msgid ""
420 "A finished record timer wants to set your\n"
421 "Dreambox to standby. Do that now?"
422 msgstr ""
423 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
424 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
425
426 #
427 msgid ""
428 "A finished record timer wants to shut down\n"
429 "your Dreambox. Shutdown now?"
430 msgstr ""
431 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
432 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
433
434 #
435 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
436 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
437
438 msgid "A graphical EPG interface"
439 msgstr "Graficzny interfejs EPG"
440
441 msgid "A graphical EPG interface and EPG tools manager"
442 msgstr ""
443
444 msgid "A graphical EPG interface."
445 msgstr "Graficzny interfejs EPG."
446
447 #
448 msgid ""
449 "A mount entry with this name already exists!\n"
450 "Update existing entry and continue?\n"
451 msgstr ""
452 "Wpis montowania o tej nazwie już istnieje!\n"
453 "Zaktualizować istniejący wpis i kontynuować?\n"
454
455 msgid "A nice looking HD skin from Kerni"
456 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD od Kerni"
457
458 msgid "A nice looking HD skin in Brushed Alu Design from Kerni."
459 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka HD w tonacji starego aluminium od Kerni"
460
461 msgid "A nice looking skin from Kerni"
462 msgstr "Fajnie wyglądająca skórka od Kerni"
463
464 #
465 #, python-format
466 msgid ""
467 "A record has been started:\n"
468 "%s"
469 msgstr ""
470 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
471 "%s"
472
473 #
474 msgid ""
475 "A recording is currently running.\n"
476 "What do you want to do?"
477 msgstr ""
478 "Nagrywanie w toku...\n"
479 "Co chcesz zrobić?"
480
481 #
482 msgid ""
483 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
484 "configure the positioner."
485 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
486
487 #
488 msgid ""
489 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
490 "start the satfinder."
491 msgstr ""
492 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
493 "sygnału."
494
495 #
496 #, python-format
497 msgid "A required tool (%s) was not found."
498 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
499
500 #
501 msgid "A search for available updates is currently in progress."
502 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych aktualizacji w toku."
503
504 #
505 msgid ""
506 "A second configured interface has been found.\n"
507 "\n"
508 "Do you want to disable the second network interface?"
509 msgstr ""
510 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
511 "\n"
512 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
513
514 msgid "A simple downloading application for other plugins"
515 msgstr "Prosta aplikacja pobierania dla innych wtyczek"
516
517 #
518 msgid ""
519 "A sleep timer wants to set your\n"
520 "Dreambox to standby. Do that now?"
521 msgstr ""
522 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
523 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
524
525 #
526 msgid ""
527 "A sleep timer wants to shut down\n"
528 "your Dreambox. Shutdown now?"
529 msgstr ""
530 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
531 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
532
533 #
534 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
535 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
536
537 #
538 msgid ""
539 "A timer failed to record!\n"
540 "Disable TV and try again?\n"
541 msgstr ""
542 "Timer nie mógł nagrać!\n"
543 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
544
545 #
546 msgid "A/V Settings"
547 msgstr "Ustawienia A/V"
548
549 #
550 msgid "AA"
551 msgstr "AA"
552
553 #
554 msgid "AB"
555 msgstr "AB"
556
557 #
558 msgid "AC3 default"
559 msgstr "AC3 domyślnie"
560
561 #
562 msgid "AC3 downmix"
563 msgstr "AC3 downmix"
564
565 #
566 msgid "Abort"
567 msgstr "Przerwij"
568
569 #
570 msgid "Abort this Wizard."
571 msgstr "Opuść tego kreatora."
572
573 #
574 msgid "About"
575 msgstr "O tunerze..."
576
577 #
578 msgid "About..."
579 msgstr "Informacje o tunerze..."
580
581 msgid "Access to the ARD-Mediathek"
582 msgstr "Dostęp do ARD-Mediathek"
583
584 msgid "Access to the ARD-Mediathek online video database."
585 msgstr "Dostęp online do bazy danych wideo ARD-Mediathek"
586
587 #
588 msgid "Accesspoint:"
589 msgstr "Punkt dostępowy:"
590
591 #
592 msgid "Action on long powerbutton press"
593 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
594
595 #
596 msgid "Action on short powerbutton press"
597 msgstr "Akcja po krótkim przyciśnięciu Power"
598
599 #
600 msgid "Action:"
601 msgstr "Akcja:"
602
603 #
604 msgid "Activate Picture in Picture"
605 msgstr "Aktywuj PiP"
606
607 #
608 msgid "Activate network settings"
609 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
610
611 #
612 msgid "Active"
613 msgstr "Aktywny"
614
615 #
616 msgid ""
617 "Active/\n"
618 "Inactive"
619 msgstr ""
620 "Aktywny/\n"
621 "Niekatywny"
622
623 #
624 msgid "Adapter settings"
625 msgstr "Ustawienia adaptera"
626
627 #
628 msgid "Add"
629 msgstr "Dodaj"
630
631 #
632 msgid "Add Bookmark"
633 msgstr "Dodaj zakładkę"
634
635 #
636 msgid "Add WLAN configuration?"
637 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
638
639 #
640 msgid "Add a mark"
641 msgstr "Dodaj znacznik"
642
643 #
644 msgid "Add a new NFS or CIFS mount point to your Dreambox."
645 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania NFS lub CIFS w Dreamboxie"
646
647 #
648 msgid "Add a new title"
649 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
650
651 #
652 msgid "Add network configuration?"
653 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
654
655 #
656 msgid "Add new AutoTimer"
657 msgstr "Dodaj nowy AutoTimer"
658
659 #
660 msgid "Add new network mount point"
661 msgstr "Dodaj nowy punkt montowania sieci"
662
663 #
664 msgid "Add timer"
665 msgstr "Dodaj timer"
666
667 #
668 msgid "Add timer as disabled on conflict"
669 msgstr "Dodaj timer jako wyłączony przy konflikcie"
670
671 #
672 msgid "Add title"
673 msgstr "Dodaj tytuł"
674
675 #
676 msgid "Add to bouquet"
677 msgstr "Dodaj do bukietu"
678
679 #
680 msgid "Add to favourites"
681 msgstr "Dodaj do ulubionych"
682
683 #
684 msgid "Add zap timer instead of record timer?"
685 msgstr "Dodać zap timer zamiast timera nagrywania?"
686
687 #
688 msgid "Added: "
689 msgstr "Dodano: "
690
691 #
692 msgid ""
693 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
694 "enabled."
695 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
696
697 #
698 msgid "Adds network configuration if enabled."
699 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
700
701 #
702 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
703 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
704
705 #
706 msgid ""
707 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
708 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
709 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
710 "test screens."
711 msgstr ""
712 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
713 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
714 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
715 "zobaczyć inny testowy ekran."
716
717 msgid "Adult streaming plugin"
718 msgstr "Wtyczka dla dorosłych"
719
720 msgid "Adult streaming plugin."
721 msgstr "Wtyczka dla dorosłych."
722
723 #
724 msgid "Advanced Options"
725 msgstr "Zaawansowane Opcje"
726
727 #
728 msgid "Advanced Software"
729 msgstr "Zaawansowane oprogramowanie"
730
731 #
732 msgid "Advanced Software Plugin"
733 msgstr "Zaawasnowane oprogramowanie pluginu"
734
735 #
736 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
737 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
738
739 #
740 msgid "Advanced Video Setup"
741 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
742
743 #
744 msgid "Advanced restore"
745 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
746
747 msgid ""
748 "After a reboot or power outage, StartupToStandby will bring your Dreambox to "
749 "standby-mode."
750 msgstr ""
751 "Po zaniku zasilania lub restarcie, funkcja StartupToStandby przełączy "
752 "Dreamboxa do trybu czuwania."
753
754 #
755 msgid "After event"
756 msgstr "Po wydarzeniu"
757
758 #
759 msgid ""
760 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
761 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
762 msgstr ""
763 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
764 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
765 "Dreamboxa."
766
767 msgid "Ai.HD skin-style control plugin"
768 msgstr "Wyczka kontroli skóry Ai.HD"
769
770 #
771 msgid "Album"
772 msgstr "Album"
773
774 #
775 msgid "All"
776 msgstr "Wszystkie"
777
778 #
779 msgid "All Satellites"
780 msgstr "Wszystkie satelity"
781
782 #
783 msgid "All Time"
784 msgstr "Cały czas"
785
786 #
787 msgid "All non-repeating timers"
788 msgstr "Wszystkie nie-powtarzane timery"
789
790 #
791 msgid "Allow zapping via Webinterface"
792 msgstr "Zezwól na przełącznie z poziomu Web"
793
794 msgid "Allows the execution of TuxboxPlugins."
795 msgstr "Umożliwia wykonanie TuxboxPlugins."
796
797 msgid "Allows user to download files from rapidshare in the background."
798 msgstr "Pozwala użytkownikowi na pobieranie w tle plików z rapidshare."
799
800 #
801 msgid "Alpha"
802 msgstr "Przezroczystość"
803
804 #
805 msgid "Alternative radio mode"
806 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
807
808 #
809 msgid "Alternative services tuner priority"
810 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
811
812 msgid "Always ask"
813 msgstr "Zawsze pytaj"
814
815 #
816 msgid "Always ask before sending"
817 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
818
819 #
820 msgid "Ammount of recordings left"
821 msgstr "Spośród pozostałych nagrań"
822
823 #
824 msgid "An empty filename is illegal."
825 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
826
827 #
828 msgid "An error occured."
829 msgstr "Wystąpił błąd."
830
831 #
832 msgid "An unknown error occured!"
833 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
834
835 #
836 msgid "Anonymize crashlog?"
837 msgstr "Anonimowy crashlog"
838
839 #
840 msgid "Arabic"
841 msgstr "Arabski"
842
843 #
844 msgid ""
845 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
846 "\n"
847 msgstr ""
848 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
849 "\n"
850
851 #
852 msgid ""
853 "Are you sure you want to delete\n"
854 "following backup:\n"
855 msgstr ""
856 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
857 "tą kopię zapasową:\n"
858
859 #
860 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
861 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
862
863 #
864 msgid ""
865 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
866 "\n"
867 msgstr ""
868 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
869 "\n"
870
871 #
872 msgid ""
873 "Are you sure you want to restore\n"
874 "following backup:\n"
875 msgstr ""
876 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
877 "daną kopię:\n"
878
879 #
880 msgid ""
881 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
882 "Enigma2 will restart after the restore"
883 msgstr ""
884 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
885 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
886
887 #
888 msgid ""
889 "Are you sure you want to save this network mount?\n"
890 "\n"
891 msgstr ""
892 "Jesteś pewien że chcesz zapisać to montowanie sieci?\n"
893 "\n"
894
895 #
896 msgid "Artist"
897 msgstr "Artysta"
898
899 #
900 msgid "Ascending"
901 msgstr "Rosnąco"
902
903 #
904 msgid "Ask before shutdown:"
905 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
906
907 #
908 msgid "Ask user"
909 msgstr "Zapytaj użytkownika"
910
911 #
912 msgid "Aspect Ratio"
913 msgstr "Format obrazu:"
914
915 msgid "Aspect ratio"
916 msgstr ""
917
918 msgid "Assigning providers/services/caids to a CI module"
919 msgstr "Przypisywanie dostawców / usług / CAID do modułu CI"
920
921 msgid "Atheros"
922 msgstr "Atheros"
923
924 #
925 msgid "Audio"
926 msgstr "Dźwięk"
927
928 #
929 msgid "Audio Options..."
930 msgstr "Opcje Dźwięku..."
931
932 msgid "Audio PID"
933 msgstr ""
934
935 #
936 msgid "Audio Sync"
937 msgstr "Audio Sync"
938
939 #
940 msgid "Audio Sync Setup"
941 msgstr "Konfiguracja Audio Sync"
942
943 msgid ""
944 "AudoSync allows delaying the sound output (Bitstream/PCM) so that it is "
945 "synchronous to the picture."
946 msgstr ""
947 "AudoSync pozwala na opóźnienia dźwięku (Bitstream / PCM), synchronizuje sie "
948 "do obrazu."
949
950 #
951 msgid "Australia"
952 msgstr "Australia"
953
954 #
955 msgid "Author: "
956 msgstr "Autor: "
957
958 #
959 msgid "Authoring mode"
960 msgstr "Tryb autoringu"
961
962 #
963 msgid "Auto"
964 msgstr "Auto"
965
966 #
967 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
968 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
969
970 #
971 msgid "Auto flesh"
972 msgstr "Auto flesh"
973
974 #
975 msgid "Auto scart switching"
976 msgstr "Auto przełączanie scart"
977
978 #
979 msgid "AutoTimer Editor"
980 msgstr "Edytor AutoTimera"
981
982 #
983 msgid "AutoTimer Filters"
984 msgstr "Filtry AutoTimera"
985
986 #
987 msgid "AutoTimer Services"
988 msgstr "Serwisy AutoTimera"
989
990 #
991 msgid "AutoTimer Settings"
992 msgstr "Ustawienia AutoTimera"
993
994 #
995 msgid "AutoTimer overview"
996 msgstr "Przegląd AutoTimera"
997
998 msgid ""
999 "AutoTimer scans the EPG and creates Timers depending on user-defined search  "
1000 "criteria."
1001 msgstr ""
1002 "AutoTimer skanuje EPG i tworzy Timery w zależności od zdefiniowanych przez "
1003 "użytkownika kryteriów."
1004
1005 msgid "AutoTimer was added successfully"
1006 msgstr ""
1007
1008 msgid "AutoTimer was changed successfully"
1009 msgstr ""
1010
1011 msgid "AutoTimer was removed"
1012 msgstr ""
1013
1014 #
1015 msgid "Automatic"
1016 msgstr "Automatycznie"
1017
1018 #
1019 msgid "Automatic Scan"
1020 msgstr "Automatyczne skanowanie"
1021
1022 msgid "Automatic volume adjustment"
1023 msgstr "Automatyczna regulacja głośności"
1024
1025 msgid "Automatic volume adjustment for ac3/dts services."
1026 msgstr "Automatyczna regulacja głośności dla kanałów w AC3 / DTS."
1027
1028 msgid "Automatically change video resolution"
1029 msgstr "Automatyczna zmiana rozdzielczości wideo"
1030
1031 msgid ""
1032 "Automatically changes the output resolution depending on the video "
1033 "resolution you are watching."
1034 msgstr ""
1035 "Automatycznie zmienia rozdzielczości w zależności od rozdzielczości wideo "
1036 "jaką oglądasz."
1037
1038 msgid "Automatically create timer events based on keywords"
1039 msgstr "Automatycznie tworzy timery na podstawie słów kluczowych"
1040
1041 msgid "Automatically informs you on low internal memory"
1042 msgstr "Automatycznie informuje o niskim poziomie pamięci wewnętrznej"
1043
1044 msgid "Automatically refresh EPG"
1045 msgstr "Automatyczne odświeżanie EPG"
1046
1047 msgid "Automatically send crashlogs to Dream Multimedia"
1048 msgstr "Automatyczne wysyłanie crash logów do Dream Multimedia"
1049
1050 #
1051 #, python-format
1052 msgid ""
1053 "Autoresolution Plugin Testmode:\n"
1054 "Is %s ok?"
1055 msgstr ""
1056 "Tryb testowy autoresolution:\n"
1057 "Jest %s ok?"
1058
1059 #
1060 msgid "Autoresolution Switch"
1061 msgstr "Włącznik autoresolution"
1062
1063 #
1064 msgid "Autoresolution is not working in Scart/DVI-PC Mode"
1065 msgstr "Autoresolution nie działa w trybie Scart/DVI-PC"
1066
1067 #
1068 msgid "Autoresolution settings"
1069 msgstr "Ustawienia Autoresolution"
1070
1071 #
1072 msgid "Autoresolution videomode setup"
1073 msgstr "Konfiguracja trybu wideo Autoresolution "
1074
1075 #
1076 msgid "Autos & Vehicles"
1077 msgstr "Samochody & Pojazdy"
1078
1079 #
1080 msgid "Autowrite timer"
1081 msgstr "Zapisz automatycznie Timer"
1082
1083 #
1084 msgid "Available format variables"
1085 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
1086
1087 #
1088 msgid "B"
1089 msgstr "B"
1090
1091 #
1092 msgid "BA"
1093 msgstr "BA"
1094
1095 msgid "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1096 msgstr "BASIC-HD Skin by Ismail Demir"
1097
1098 msgid "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1099 msgstr "BASIC-HD Skin for Dreambox Images created from Ismail Demir"
1100
1101 #
1102 msgid "BB"
1103 msgstr "BB"
1104
1105 #
1106 msgid "BER"
1107 msgstr "BER"
1108
1109 #
1110 msgid "BER:"
1111 msgstr "BER:"
1112
1113 #
1114 msgid "Back"
1115 msgstr "Powrót"
1116
1117 msgid "Back, lower USB Slot"
1118 msgstr ""
1119
1120 msgid "Back, upper USB Slot"
1121 msgstr ""
1122
1123 #
1124 msgid "Background"
1125 msgstr "Tło"
1126
1127 #
1128 msgid "Backup done."
1129 msgstr "Kopia skończona."
1130
1131 #
1132 msgid "Backup failed."
1133 msgstr "Kopia nieudana."
1134
1135 #
1136 msgid "Backup is running..."
1137 msgstr "Tworzenie kopii..."
1138
1139 #
1140 msgid "Backup system settings"
1141 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
1142
1143 #
1144 msgid "Band"
1145 msgstr "Pasmo"
1146
1147 #
1148 msgid "Bandwidth"
1149 msgstr "Szerokie pasmo"
1150
1151 #
1152 msgid "Begin of \"after event\" timespan"
1153 msgstr "Rozpocznij \"po wydarzeniu\" horyzont czasowy"
1154
1155 #
1156 msgid "Begin of timespan"
1157 msgstr "Rozpocznij horyzont czasowy"
1158
1159 #
1160 msgid "Begin time"
1161 msgstr "Czas rozpoczęcia"
1162
1163 #
1164 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
1165 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
1166
1167 #
1168 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
1169 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
1170
1171 #
1172 msgid "Behavior when a movie is started"
1173 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
1174
1175 #
1176 msgid "Behavior when a movie is stopped"
1177 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
1178
1179 #
1180 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
1181 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
1182
1183 #
1184 msgid "Bitrate:"
1185 msgstr "Bitrate:"
1186
1187 #
1188 msgid "Block noise reduction"
1189 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
1190
1191 #
1192 msgid "Blue boost"
1193 msgstr "Niebieski"
1194
1195 msgid "Bonjour/Avahi control plugin"
1196 msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi"
1197
1198 msgid "Bonjour/Avahi control plugin."
1199 msgstr "Wtyczka kontroli Bonjour/Avahi."
1200
1201 #
1202 msgid "Bookmarks"
1203 msgstr "Zakładki"
1204
1205 #
1206 msgid "Bouquets"
1207 msgstr "Bukiety"
1208
1209 #
1210 msgid "Brazil"
1211 msgstr "Brazylia"
1212
1213 #
1214 msgid "Brightness"
1215 msgstr "Jasność"
1216
1217 msgid ""
1218 "Browse ORF and SAT1 Teletext independent from channel. This need I-net "
1219 "conection."
1220 msgstr ""
1221
1222 msgid "Browse for and connect to network shares"
1223 msgstr "Przeglądaj i łącz się do udziałów sieciowych"
1224
1225 msgid "Browse for nfs/cifs shares and connect to them."
1226 msgstr "Przeglądaj udziały NFS / CIFS i podłącz się do nich."
1227
1228 #
1229 msgid "Browse network neighbourhood"
1230 msgstr "Przeglądaj sąsiedztwo sieci"
1231
1232 #
1233 msgid "Burn DVD"
1234 msgstr "Wypal DVD"
1235
1236 #
1237 msgid "Burn existing image to DVD"
1238 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
1239
1240 msgid "Burn to DVD"
1241 msgstr "Wypal na DVD..."
1242
1243 msgid "Burn your recordings to DVD"
1244 msgstr "Wypal swoje nagrania na DVD"
1245
1246 #
1247 msgid "Bus: "
1248 msgstr "Bus:"
1249
1250 msgid ""
1251 "By enabling this events will not be matched if they don't occur on certain "
1252 "dates."
1253 msgstr ""
1254
1255 msgid ""
1256 "By enabling this you will be notified about timer conflicts found during "
1257 "automated polling. There is no intelligence involved, so it might bother you "
1258 "about the same conflict over and over."
1259 msgstr ""
1260
1261 #
1262 msgid ""
1263 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
1264 "displayed."
1265 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
1266
1267 #
1268 msgid "C"
1269 msgstr "C"
1270
1271 #
1272 msgid "C-Band"
1273 msgstr "Pasmo C"
1274
1275 msgid "CDInfo"
1276 msgstr "CDInfo"
1277
1278 msgid ""
1279 "CDInfo enables gathering album and track details from CDDB and CD-Text when "
1280 "playing Audio CDs in Mediaplayer."
1281 msgstr ""
1282 "CDInfo umożliwia gromadzenie albumów i utworów z CDDB i CD-Text podczas "
1283 "odtwarzania płyt Audio CD w Media playerze."
1284
1285 #
1286 msgid "CI assignment"
1287 msgstr "Zadania CI"
1288
1289 #
1290 msgid "CIFS share"
1291 msgstr "Podział CIFS"
1292
1293 #
1294 msgid "CVBS"
1295 msgstr "CVBS"
1296
1297 #
1298 msgid "Cable"
1299 msgstr "Kablówka"
1300
1301 #
1302 msgid "Cache Thumbnails"
1303 msgstr "Przechowuj miniatury"
1304
1305 msgid "Callmonitor for NCID-based call notification"
1306 msgstr "Monitor rozmów dla NCID-bazowych powiadomieniach połączenia"
1307
1308 msgid "Callmonitor for the Fritz!Box routers"
1309 msgstr "Callmonitor dla routerów Fritz!Box"
1310
1311 msgid "Can't connect to server. Please check your network!"
1312 msgstr "Nie można się połączyć. Sprawdź sieć!"
1313
1314 #
1315 msgid "Canada"
1316 msgstr "Kanada"
1317
1318 #
1319 msgid "Cancel"
1320 msgstr "Anuluj"
1321
1322 #
1323 msgid "Capacity: "
1324 msgstr "Pojemność:"
1325
1326 #
1327 msgid "Card"
1328 msgstr "Karta"
1329
1330 #
1331 msgid "Catalan"
1332 msgstr "Hiszpański"
1333
1334 #
1335 msgid "Center screen at the lower border"
1336 msgstr "Centralny ekran na niższym brzegu"
1337
1338 #
1339 msgid "Center screen at the upper border"
1340 msgstr "Centralny ekran na wyższym brzegu"
1341
1342 #
1343 msgid "Change active delay"
1344 msgstr "Zmień aktywne opóźnienie"
1345
1346 #
1347 msgid "Change bouquets in quickzap"
1348 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
1349
1350 #
1351 msgid "Change default recording offset?"
1352 msgstr "Zmienić domyślny ofset nagrywania?"
1353
1354 #
1355 msgid "Change hostname"
1356 msgstr "Zmień nazwę hosta"
1357
1358 #
1359 msgid "Change pin code"
1360 msgstr "Zmień kod pin"
1361
1362 msgid "Change service PIN"
1363 msgstr "Zmień PIN serwisu"
1364
1365 msgid "Change service PINs"
1366 msgstr "Zmień PINy serwisu"
1367
1368 msgid "Change setup PIN"
1369 msgstr "Zmień konfigurację PIN"
1370
1371 #
1372 msgid "Change step size"
1373 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
1374
1375 #
1376 msgid "Change the hostname of your Dreambox."
1377 msgstr "Zmień nazwę hosta w Dreamboxie."
1378
1379 msgid "Changelog"
1380 msgstr "Lista zmian"
1381
1382 #
1383 msgid "Channel"
1384 msgstr "Wybierz kanał"
1385
1386 #
1387 msgid "Channel Selection"
1388 msgstr "Wybór kanału"
1389
1390 #
1391 msgid "Channel audio:"
1392 msgstr "Kanał audio:"
1393
1394 #
1395 msgid "Channel not in services list"
1396 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
1397
1398 #
1399 msgid "Channel:"
1400 msgstr "Kanał:"
1401
1402 #
1403 msgid "Channellist menu"
1404 msgstr "Menu listy kanałów"
1405
1406 #
1407 msgid "Channels"
1408 msgstr "Kanały"
1409
1410 #
1411 msgid "Chap."
1412 msgstr "Rozdz."
1413
1414 #
1415 msgid "Chapter"
1416 msgstr "Rozdział"
1417
1418 #
1419 msgid "Chapter:"
1420 msgstr "Rozdział:"
1421
1422 #
1423 msgid "Check"
1424 msgstr "Sprawdź"
1425
1426 #
1427 msgid "Checking Filesystem..."
1428 msgstr "Sprawdź System Plików..."
1429
1430 #
1431 msgid "Choose Tuner"
1432 msgstr "Wybierz tuner"
1433
1434 #
1435 msgid "Choose a wireless network"
1436 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
1437
1438 #
1439 msgid "Choose backup files"
1440 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
1441
1442 #
1443 msgid "Choose backup location"
1444 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
1445
1446 #
1447 msgid "Choose bouquet"
1448 msgstr "Wybierz bukiet"
1449
1450 msgid "Choose image to download"
1451 msgstr "Wybierz Image do pobrania"
1452
1453 #
1454 msgid "Choose target folder"
1455 msgstr "Wybierz folder docelowy"
1456
1457 #
1458 msgid "Choose upgrade source"
1459 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
1460
1461 #
1462 msgid "Choose your Skin"
1463 msgstr "Wybierz Skina"
1464
1465 #
1466 msgid "Circular left"
1467 msgstr "Kołój w lewo"
1468
1469 #
1470 msgid "Circular right"
1471 msgstr "Kołój w prawo"
1472
1473 #
1474 msgid "Classic"
1475 msgstr "Klasyczny"
1476
1477 #
1478 msgid "Cleanup"
1479 msgstr "Czyść"
1480
1481 #
1482 msgid "Cleanup Wizard"
1483 msgstr "Kreator czyszczenia"
1484
1485 #
1486 msgid "Cleanup Wizard settings"
1487 msgstr "Kreator czyszczenia"
1488
1489 msgid "Cleanup timerlist automatically"
1490 msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie"
1491
1492 msgid "Cleanup timerlist automatically."
1493 msgstr "Czyść listę Timerów automatycznie."
1494
1495 #
1496 msgid "CleanupWizard"
1497 msgstr "Kreator czyszczenia"
1498
1499 #
1500 msgid "Clear before scan"
1501 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
1502
1503 #
1504 msgid "Clear history on Exit:"
1505 msgstr "Wyczyść historię przy wyjsciu:"
1506
1507 #
1508 msgid "Clear log"
1509 msgstr "Wyczyść log"
1510
1511 #
1512 msgid "Close"
1513 msgstr "Zamknij"
1514
1515 #
1516 msgid "Close and forget changes"
1517 msgstr "Zamknij i opuść zmiany"
1518
1519 #
1520 msgid "Close and save changes"
1521 msgstr "Zamknij i zapisz zmiany"
1522
1523 #
1524 msgid "Close title selection"
1525 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
1526
1527 msgid "Code rate HP"
1528 msgstr ""
1529
1530 msgid "Code rate LP"
1531 msgstr ""
1532
1533 #
1534 msgid "Code rate high"
1535 msgstr "Poziom kodu wysoki"
1536
1537 #
1538 msgid "Code rate low"
1539 msgstr "Poziom kodu niski"
1540
1541 #
1542 msgid "Coderate HP"
1543 msgstr "Poziom kodu HP"
1544
1545 #
1546 msgid "Coderate LP"
1547 msgstr "Poziom kodu LP"
1548
1549 #
1550 msgid "Collection name"
1551 msgstr "Nazwa kolekcji"
1552
1553 #
1554 msgid "Collection settings"
1555 msgstr "Ustawienia kolekcji"
1556
1557 #
1558 msgid "Color Format"
1559 msgstr "Format kolorów"
1560
1561 #
1562 msgid "Comedy"
1563 msgstr "Komedia"
1564
1565 #
1566 msgid "Command execution..."
1567 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
1568
1569 #
1570 msgid "Command order"
1571 msgstr "Kolejność poleceń"
1572
1573 #
1574 msgid "Committed DiSEqC command"
1575 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
1576
1577 #
1578 msgid "Common Interface"
1579 msgstr "Moduł Dostępu"
1580
1581 #
1582 msgid "Common Interface Assignment"
1583 msgstr "Zadania Modułu CI"
1584
1585 #
1586 msgid "CommonInterface"
1587 msgstr "Moduł CI"
1588
1589 #
1590 msgid "Communication"
1591 msgstr "Komunikacja"
1592
1593 #
1594 msgid "Compact Flash"
1595 msgstr "Compact Flash"
1596
1597 #
1598 msgid "Complete"
1599 msgstr "Zakończ"
1600
1601 #
1602 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
1603 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
1604
1605 msgid "Composition of the recording filenames"
1606 msgstr "Skład nazwy nagrania"
1607
1608 #
1609 msgid "Configuration Mode"
1610 msgstr "Tryb konfiguracji"
1611
1612 #
1613 msgid "Configuration for the Webinterface"
1614 msgstr "Konfigracja Webinterfejsu"
1615
1616 #
1617 msgid "Configure AutoTimer behavior"
1618 msgstr "Ustaw zachowanie AutoTimera"
1619
1620 #
1621 msgid "Configure interface"
1622 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
1623
1624 #
1625 msgid "Configure nameservers"
1626 msgstr "Konfiguracja nameservera"
1627
1628 msgid "Configure your WLAN network interface"
1629 msgstr "Konfiguracja karty sieciowej WLAN"
1630
1631 #
1632 msgid "Configure your internal LAN"
1633 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
1634
1635 #
1636 msgid "Configure your network again"
1637 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
1638
1639 #
1640 msgid "Configure your wireless LAN again"
1641 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
1642
1643 #
1644 msgid "Configuring"
1645 msgstr "Konfigurowanie"
1646
1647 #
1648 msgid "Conflicting timer"
1649 msgstr "Konflikt timera"
1650
1651 #
1652 msgid "Connect"
1653 msgstr "Połącz"
1654
1655 #
1656 msgid "Connect to a Wireless Network"
1657 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
1658
1659 #
1660 msgid "Connected to"
1661 msgstr "Podłączony do"
1662
1663 #
1664 msgid "Connected!"
1665 msgstr "Połączony!"
1666
1667 #
1668 msgid "Constellation"
1669 msgstr "Konstelacja"
1670
1671 #
1672 msgid "Content does not fit on DVD!"
1673 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1674
1675 #
1676 msgid "Continue"
1677 msgstr "Kontynuuj"
1678
1679 #
1680 msgid "Continue in background"
1681 msgstr "Kontynuuj w tle"
1682
1683 #
1684 msgid "Continue playing"
1685 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1686
1687 #
1688 msgid "Contrast"
1689 msgstr "Kontrast"
1690
1691 msgid "Control your Dreambox with your Web browser."
1692 msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową."
1693
1694 msgid "Control your Dreambox with your browser"
1695 msgstr "Zarządzaj Dreamboxem przez przeglądarkę internetową"
1696
1697 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button"
1698 msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE"
1699
1700 msgid "Control your dreambox with only the MUTE button."
1701 msgstr "Sterowanie Dreamboxem tylko za pomocą przycisku MUTE."
1702
1703 msgid "Control your internal system fan."
1704 msgstr "Sterowanie wewnętrznego wentylatora."
1705
1706 msgid "Control your kids's tv usage"
1707 msgstr "Zarządzaj kotrolą rodzicielską"
1708
1709 msgid "Control your system fan"
1710 msgstr "Sterowanie wentylatorem systemu."
1711
1712 msgid "Copy, rename, delete, move local files on your Dreambox."
1713 msgstr "Kopiuj, zmieniaj nazwy, usuwaj, przenoś pliki lokalne na Dreambox."
1714
1715 #
1716 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1717 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1718
1719 #
1720 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1721 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1722
1723 #
1724 msgid "Could not open Picture in Picture"
1725 msgstr "Nie mozna otworzyć PiP"
1726
1727 #
1728 #, python-format
1729 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1730 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1731
1732 #, python-format
1733 msgid "Couldn't record due to invalid service %s"
1734 msgstr ""
1735
1736 #
1737 msgid "Crashlog settings"
1738 msgstr "Ustawienia crashlog"
1739
1740 #
1741 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1742 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1743
1744 #
1745 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1746 msgstr "Ustawienia crashlog"
1747
1748 #
1749 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1750 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1751
1752 #
1753 msgid ""
1754 "Crashlogs found!\n"
1755 "Send them to Dream Multimedia?"
1756 msgstr ""
1757 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1758 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1759
1760 #
1761 msgid "Create DVD-ISO"
1762 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1763
1764 msgid "Create a backup of your Video DVD on your DreamBox hard drive."
1765 msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD na twardym dysku DreamBoxa."
1766
1767 msgid "Create a backup of your Video-DVD"
1768 msgstr "Tworzy kopię zapasową Twojego Video DVD"
1769
1770 #
1771 msgid "Create a new AutoTimer."
1772 msgstr "Stwórz nowy AutoTimer."
1773
1774 #
1775 msgid "Create a new timer using the classic editor"
1776 msgstr "Stwórz nowy timer używając klasycznego edytora"
1777
1778 #
1779 msgid "Create a new timer using the wizard"
1780 msgstr "Stwórz nowy timer używając kreatora"
1781
1782 #
1783 msgid "Create movie folder failed"
1784 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1785
1786 msgid "Create preview pictures of your Movies"
1787 msgstr "Tworzy zdjęciowy podgląd twoich filmów"
1788
1789 msgid "Create remote timers"
1790 msgstr "Tworzenie zdalnych Timerów"
1791
1792 msgid "Create timers on remote Dreamboxes."
1793 msgstr "Zdalne tworzenie Timerów na Dreamboxach."
1794
1795 #
1796 #, python-format
1797 msgid "Creating directory %s failed."
1798 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1799
1800 #
1801 msgid "Creating partition failed"
1802 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1803
1804 #
1805 msgid "Croatian"
1806 msgstr "Chorwacki"
1807
1808 #
1809 msgid "Current Transponder"
1810 msgstr "Aktualny Transponder"
1811
1812 msgid "Current device: "
1813 msgstr "Obecne urządzenia:"
1814
1815 #
1816 msgid "Current settings:"
1817 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1818
1819 #
1820 msgid "Current value: "
1821 msgstr "Obecna wartość: "
1822
1823 #
1824 msgid "Current version:"
1825 msgstr "Aktualna wersja:"
1826
1827 msgid "Currently installed image"
1828 msgstr "Aktualnie zainstalowane Image"
1829
1830 #
1831 #, python-format
1832 msgid "Custom (%s)"
1833 msgstr "Zwykły (%s)"
1834
1835 #
1836 msgid "Custom location"
1837 msgstr "Niestandardowa lokalizacja"
1838
1839 #
1840 msgid "Custom offset"
1841 msgstr "Niestandardowy offset"
1842
1843 #
1844 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1845 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1846
1847 #
1848 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1849 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1850
1851 #
1852 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1853 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1854
1855 #
1856 msgid "Customize"
1857 msgstr "Konfiguracja"
1858
1859 msgid "Customize Vali-XD skins"
1860 msgstr "Dostosuj skórki Vali-XD"
1861
1862 msgid "Customize Vali-XD skins by yourself."
1863 msgstr "Dostosuj przez siebie skórki Vali-XD."
1864
1865 #
1866 msgid "Cut"
1867 msgstr "Wytnij"
1868
1869 msgid "Cut your movies"
1870 msgstr "Przycinaj swoje filmy"
1871
1872 msgid "Cut your movies."
1873 msgstr "Przycinaj swoje filmy."
1874
1875 msgid "CutListEditor allows you to edit your movies"
1876 msgstr "CutListEditor pozwala na edycję filmów"
1877
1878 msgid ""
1879 "CutListEditor allows you to edit your movies.\n"
1880 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
1881 "cut'.\n"
1882 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
1883 msgstr ""
1884 "CutListEditor pozwala na edycję filmów.\n"
1885 "Zaznacz odkąd chcesz wyciąć. Naciśnij przycisk OK, wybierz opcję \"rozpocząć "
1886 "cięcie.\n"
1887 "Następnie zaznacz koniec, naciśnij OK, wybierz \"koniec cięcia\". To "
1888 "wszystko."
1889
1890 #
1891 msgid "Cutlist editor..."
1892 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1893
1894 #
1895 msgid "Czech"
1896 msgstr "Czeski"
1897
1898 #
1899 msgid "Czech Republic"
1900 msgstr "Czechy"
1901
1902 #
1903 msgid "D"
1904 msgstr "D"
1905
1906 #
1907 msgid "DHCP"
1908 msgstr "DHCP"
1909
1910 #
1911 msgid "DUAL LAYER DVD"
1912 msgstr "DUAL LAYER DVD"
1913
1914 #
1915 msgid "DVB-S"
1916 msgstr "DVB-S"
1917
1918 #
1919 msgid "DVB-S2"
1920 msgstr "DVB-S2"
1921
1922 msgid "DVD Drive"
1923 msgstr ""
1924
1925 #
1926 msgid "DVD File Browser"
1927 msgstr "Przeglądarka DVD"
1928
1929 #
1930 msgid "DVD Player"
1931 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1932
1933 #
1934 msgid "DVD Titlelist"
1935 msgstr "Tytuły DVD"
1936
1937 #
1938 msgid "DVD media toolbox"
1939 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1940
1941 msgid "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox"
1942 msgstr "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie"
1943
1944 msgid ""
1945 "DVDPlayer plays your DVDs on your Dreambox.\n"
1946 "With the DVDPlayer you can play your DVDs on your Dreambox from a DVD or "
1947 "even from an iso file or video_ts folder on your harddisc or network."
1948 msgstr ""
1949 "DVDPlayer odtworzy płyty DVD na Twoim Dreamboxie.\n"
1950 "Za pomocą DVDPlayer można odtwarzać filmy DVD na Dreambox z czytnikiem DVD "
1951 "lub z pliku iso oraz foldera VIDEO_TS na dysku twardym lub z sieci."
1952
1953 #
1954 msgid "Danish"
1955 msgstr "Duński"
1956
1957 #
1958 msgid "Date"
1959 msgstr "Data"
1960
1961 #
1962 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1963 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1964
1965 #
1966 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1967 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1968
1969 #
1970 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1971 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1972
1973 #
1974 msgid "Decrease delay"
1975 msgstr "Zmniejsz opóźnienie"
1976
1977 #
1978 #, python-format
1979 msgid "Decrease delay by %i ms (can be set)"
1980 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
1981
1982 #
1983 msgid "Deep Standby"
1984 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1985
1986 #
1987 msgid "Default"
1988 msgstr "Domyślny"
1989
1990 #
1991 msgid "Default Settings"
1992 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1993
1994 #
1995 msgid "Default movie location"
1996 msgstr "Domyślna lokalizacja"
1997
1998 #
1999 msgid "Default services lists"
2000 msgstr "Standardowa lista serwisów"
2001
2002 #
2003 msgid "Defaults"
2004 msgstr "Domyślne"
2005
2006 msgid "Define a startup service"
2007 msgstr "Zdefiniuj usługi startowe"
2008
2009 msgid "Define a startup service for your Dreambox."
2010 msgstr "Zdefiniuj usługi startowe dla Twojego Dreamboxa."
2011
2012 #
2013 msgid "Deinterlacer mode for interlaced content"
2014 msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości z przeplotem"
2015
2016 #
2017 msgid "Deinterlacer mode for progressive content"
2018 msgstr "Tryb bez przeplotu dla zawartości progresywnej"
2019
2020 #
2021 msgid "Delay"
2022 msgstr "Opóźnienie"
2023
2024 #
2025 msgid "Delay x seconds after service started"
2026 msgstr "Opóżnienie x sekund po starcie serwisu"
2027
2028 #
2029 msgid "Delete"
2030 msgstr "Usuń"
2031
2032 #
2033 msgid "Delete crashlogs"
2034 msgstr "Usuń crashlogi"
2035
2036 #
2037 msgid "Delete entry"
2038 msgstr "Skasuj wpis"
2039
2040 #
2041 msgid "Delete failed!"
2042 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
2043
2044 #
2045 msgid "Delete mount"
2046 msgstr "Usuń montowanie"
2047
2048 #
2049 #, python-format
2050 msgid ""
2051 "Delete no more configured satellite\n"
2052 "%s?"
2053 msgstr ""
2054 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
2055 "%s?"
2056
2057 #
2058 msgid "Descending"
2059 msgstr "Malejąco"
2060
2061 #
2062 msgid "Description"
2063 msgstr "Opis"
2064
2065 #
2066 msgid "Deselect"
2067 msgstr "Odznacz"
2068
2069 msgid "Details for plugin: "
2070 msgstr "Szczegóły dotyczące wtyczki:"
2071
2072 #
2073 msgid "Detected HDD:"
2074 msgstr "Wykryto Hdd:"
2075
2076 #
2077 msgid "Detected NIMs:"
2078 msgstr "Wykryto NIMs:"
2079
2080 #
2081 msgid "DiSEqC"
2082 msgstr "DiSEqC"
2083
2084 #
2085 msgid "DiSEqC A/B"
2086 msgstr "DiSEqC A/B"
2087
2088 #
2089 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
2090 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
2091
2092 #
2093 msgid "DiSEqC mode"
2094 msgstr "Tryb DiSEqC"
2095
2096 #
2097 msgid "DiSEqC repeats"
2098 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
2099
2100 #
2101 msgid "DiSEqC-Tester settings"
2102 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
2103
2104 #
2105 msgid "Dialing:"
2106 msgstr "Wybieranie:"
2107
2108 #
2109 msgid "Digital contour removal"
2110 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
2111
2112 #
2113 msgid "Dir:"
2114 msgstr "Katalog:"
2115
2116 msgid "Direct playback of Youtube videos"
2117 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie filmów z YouTube"
2118
2119 #
2120 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
2121 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
2122
2123 #
2124 #, python-format
2125 msgid "Directory %s nonexistent."
2126 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
2127
2128 #
2129 msgid "Directory browser"
2130 msgstr "Przeglądarka katalogów"
2131
2132 #
2133 msgid "Disable"
2134 msgstr "Wyłącz"
2135
2136 #
2137 msgid "Disable Picture in Picture"
2138 msgstr "Wyłącz PiP"
2139
2140 #
2141 msgid "Disable crashlog reporting"
2142 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
2143
2144 #
2145 msgid "Disable timer"
2146 msgstr "Wyłącz timer"
2147
2148 #
2149 msgid "Disabled"
2150 msgstr "Wyłączone"
2151
2152 #
2153 msgid "Discard changes and close plugin"
2154 msgstr "Odrzuć zmiany i zamknij plugin"
2155
2156 #
2157 msgid "Discard changes and close screen"
2158 msgstr "Odrzuć zmiany i opuść ekran"
2159
2160 #
2161 msgid "Disconnect"
2162 msgstr "Rozłącz"
2163
2164 #
2165 msgid "Dish"
2166 msgstr "Antena"
2167
2168 #
2169 msgid "Display 16:9 content as"
2170 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2171
2172 #
2173 msgid "Display 4:3 content as"
2174 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
2175
2176 #
2177 msgid "Display >16:9 content as"
2178 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
2179
2180 #
2181 msgid "Display Setup"
2182 msgstr "Ustawienia OLED"
2183
2184 #
2185 msgid "Display and Userinterface"
2186 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
2187
2188 #
2189 msgid "Display search results by:"
2190 msgstr "Pokaż rezultat wyszukiwania wg:"
2191
2192 msgid "Display your photos on the TV"
2193 msgstr "Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora"
2194
2195 msgid "Displays movie information from the InternetMovieDatabase"
2196 msgstr "Wyświetla napisy z InternetMovieDatabase"
2197
2198 #
2199 #, python-format
2200 msgid ""
2201 "Do you really want to REMOVE\n"
2202 "the plugin \"%s\"?"
2203 msgstr ""
2204 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
2205 "plugina \"%s\"?"
2206
2207 #
2208 msgid ""
2209 "Do you really want to check the filesystem?\n"
2210 "This could take lots of time!"
2211 msgstr ""
2212 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
2213 "Czynność może zająć dużo czasu!"
2214
2215 #, python-format
2216 msgid ""
2217 "Do you really want to delete %s\n"
2218 "%s?"
2219 msgstr ""
2220
2221 #
2222 #, python-format
2223 msgid "Do you really want to delete %s?"
2224 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
2225
2226 #
2227 #, python-format
2228 msgid ""
2229 "Do you really want to download\n"
2230 "the plugin \"%s\"?"
2231 msgstr ""
2232 "Czy chcesz ściągnąć\n"
2233 "plugina \"%s\" ?"
2234
2235 #
2236 msgid "Do you really want to exit?"
2237 msgstr "Czy na pewno chcesz wyjść?"
2238
2239 #
2240 msgid ""
2241 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
2242 "All data on the disk will be lost!"
2243 msgstr ""
2244 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
2245 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
2246
2247 #
2248 #, python-format
2249 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
2250 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
2251
2252 #
2253 #, python-format
2254 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
2255 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
2256
2257 #
2258 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
2259 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
2260
2261 #
2262 msgid "Do you want to do a service scan?"
2263 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
2264
2265 #
2266 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
2267 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
2268
2269 #, python-format
2270 msgid "Do you want to download the image to %s ?"
2271 msgstr "Czy chcesz pobrać Image do %s ?"
2272
2273 #
2274 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
2275 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
2276
2277 #
2278 msgid "Do you want to enter a username and password for this host?\n"
2279 msgstr "Czy chcesz wpisać nazwę użytkownika i hasło dla tego hosta?\n"
2280
2281 #
2282 msgid "Do you want to install default sat lists?"
2283 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
2284
2285 #
2286 msgid "Do you want to install the package:\n"
2287 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
2288
2289 #
2290 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
2291 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
2292
2293 #
2294 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
2295 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
2296
2297 #
2298 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
2299 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
2300
2301 #
2302 msgid "Do you want to remove the package:\n"
2303 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
2304
2305 #
2306 msgid "Do you want to restore your settings?"
2307 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
2308
2309 #
2310 msgid "Do you want to resume this playback?"
2311 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
2312
2313 #
2314 msgid "Do you want to see more entries?"
2315 msgstr "Chcesz zobaczyć wiecej wpisow?"
2316
2317 #
2318 msgid ""
2319 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
2320 "if needed?"
2321 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
2322
2323 #
2324 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
2325 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
2326
2327 #
2328 msgid ""
2329 "Do you want to update your Dreambox?\n"
2330 "After pressing OK, please wait!"
2331 msgstr ""
2332 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
2333 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
2334
2335 #
2336 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
2337 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
2338
2339 #
2340 msgid "Do you want to view a tutorial?"
2341 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
2342
2343 #
2344 msgid "Don't ask, just send"
2345 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
2346
2347 #
2348 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
2349 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
2350
2351 #
2352 #, python-format
2353 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
2354 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
2355
2356 #
2357 #, python-format
2358 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
2359 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
2360
2361 #
2362 msgid "Download"
2363 msgstr "Ładuj"
2364
2365 #, python-format
2366 msgid "Download %s from Server"
2367 msgstr "Pobrano %s z Serwera"
2368
2369 #
2370 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
2371 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
2372
2373 #
2374 msgid "Download Plugins"
2375 msgstr "Pobierz pluginy"
2376
2377 #
2378 msgid "Download Video"
2379 msgstr "Pobierz film"
2380
2381 msgid "Download files from Rapidshare"
2382 msgstr "Pobieranie plików z Rapidshare"
2383
2384 #
2385 msgid "Download location"
2386 msgstr "Folder pobierania:"
2387
2388 #
2389 msgid "Downloadable new plugins"
2390 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
2391
2392 #
2393 msgid "Downloadable plugins"
2394 msgstr "Pluginy do pobrania"
2395
2396 #
2397 msgid "Downloading"
2398 msgstr "Pobieranie..."
2399
2400 #
2401 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
2402 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
2403
2404 #
2405 msgid "Downloading screenshots. Please wait..."
2406 msgstr "Pobieranie obrazów. Proszę czekać..."
2407
2408 #
2409 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
2410 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
2411
2412 #
2413 msgid "Dreambox software because updates are available."
2414 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
2415
2416 #
2417 msgid "Duration: "
2418 msgstr "Trwanie: "
2419
2420 #
2421 msgid "Dutch"
2422 msgstr "Holenderski"
2423
2424 #
2425 msgid "Dynamic contrast"
2426 msgstr "Dynamiczny kontrast"
2427
2428 #
2429 msgid "E"
2430 msgstr "E"
2431
2432 #
2433 msgid "EPG Selection"
2434 msgstr "Wybór EPG"
2435
2436 #
2437 msgid "EPG encoding"
2438 msgstr "Kodowanie EPG"
2439
2440 msgid ""
2441 "EPGRefresh will automatically switch to user-defined channels when the box "
2442 "is idleing\n"
2443 "(in standby mode without any running recordings) to perform updates of the "
2444 "epg information on these channels."
2445 msgstr ""
2446 "EPGRefresh automatycznie przełączy się na kanały zdefiniowane przez "
2447 "użytkownika\n"
2448 "(Gdy jest w trybie czuwania bez uruchomionych nagrań), aby wykonać "
2449 "aktualizacje informacji EPG na tych kanałach."
2450
2451 #
2452 #, python-format
2453 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
2454 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
2455
2456 #
2457 msgid "East"
2458 msgstr "Wschód"
2459
2460 #
2461 msgid "Edit"
2462 msgstr "Edytuj"
2463
2464 #
2465 msgid "Edit AutoTimer"
2466 msgstr "Edytuj AutoTimer"
2467
2468 #
2469 msgid "Edit AutoTimer filters"
2470 msgstr "Edytuj filtry AutoTimera"
2471
2472 #
2473 msgid "Edit AutoTimer services"
2474 msgstr "Edytuj serwisy AutoTimera"
2475
2476 #
2477 msgid "Edit DNS"
2478 msgstr "Edytuj DNS"
2479
2480 #
2481 msgid "Edit Timers and scan for new Events"
2482 msgstr "Edytuj timery i skanuj po nowe wydarzenia"
2483
2484 #
2485 msgid "Edit Title"
2486 msgstr "Edytuj Tytuł"
2487
2488 #
2489 msgid "Edit bouquets list"
2490 msgstr "Edytuj listę bukietów"
2491
2492 #
2493 msgid "Edit chapters of current title"
2494 msgstr "Edycja rozdziału"
2495
2496 #
2497 msgid "Edit new timer defaults"
2498 msgstr "Edytuj domyślne timery"
2499
2500 #
2501 msgid "Edit selected AutoTimer"
2502 msgstr "Edytuj wybrany AutoTimer"
2503
2504 #
2505 msgid "Edit services list"
2506 msgstr "Edytuj listę serwisów"
2507
2508 #
2509 msgid "Edit settings"
2510 msgstr "Edytuj ustawienia"
2511
2512 msgid "Edit tags of recorded movies"
2513 msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów"
2514
2515 msgid "Edit tags of recorded movies."
2516 msgstr "Edycja etykiet nagranych filmów."
2517
2518 #
2519 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
2520 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
2521
2522 #
2523 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
2524 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
2525
2526 #
2527 msgid "Edit title"
2528 msgstr "Edytuj tytuł"
2529
2530 #
2531 msgid "Edit upgrade source url."
2532 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
2533
2534 #
2535 msgid "Editing"
2536 msgstr "Edytowanie"
2537
2538 #
2539 msgid "Editor for new AutoTimers"
2540 msgstr "Edytor dla nowych AutoTimerów"
2541
2542 #
2543 msgid "Education"
2544 msgstr "Nauka"
2545
2546 #
2547 msgid "Electronic Program Guide"
2548 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
2549
2550 msgid "Emailclient is an IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox."
2551 msgstr "Emailclient jest przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa."
2552
2553 #
2554 msgid "Enable"
2555 msgstr "Włącz"
2556
2557 #
2558 msgid "Enable /media"
2559 msgstr "Włącz katalog /media"
2560
2561 #
2562 msgid "Enable 1080p24 Mode"
2563 msgstr "Włącz tryb 1080p24"
2564
2565 #
2566 msgid "Enable 1080p25 Mode"
2567 msgstr "Włącz tryb 1080p25"
2568
2569 #
2570 msgid "Enable 1080p30 Mode"
2571 msgstr "Włącz tryb 1080p30"
2572
2573 #
2574 msgid "Enable 5V for active antenna"
2575 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
2576
2577 #
2578 msgid "Enable 720p24 Mode"
2579 msgstr "Włącz tryb 720p24"
2580
2581 #
2582 msgid "Enable Autoresolution"
2583 msgstr "Włącz Autoresolution"
2584
2585 #
2586 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
2587 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
2588
2589 #
2590 msgid "Enable Filtering"
2591 msgstr "Włącz filtrowanie"
2592
2593 #
2594 msgid "Enable HTTP Access"
2595 msgstr "Włącz dostęp HTTP"
2596
2597 #
2598 msgid "Enable HTTP Authentication"
2599 msgstr "Włącz autoryzację HTTP"
2600
2601 #
2602 msgid "Enable HTTPS Access"
2603 msgstr "Włącz dostęp HTTPS"
2604
2605 #
2606 msgid "Enable HTTPS Authentication"
2607 msgstr "Włącz autoryzację HTTPS"
2608
2609 #
2610 msgid "Enable Service Restriction"
2611 msgstr "Włącz ograniczenia serwisu"
2612
2613 #
2614 msgid "Enable Streaming Authentication"
2615 msgstr "Włącz autoryzację streamingu"
2616
2617 #
2618 msgid "Enable multiple bouquets"
2619 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
2620
2621 #
2622 msgid "Enable parental control"
2623 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
2624
2625 #
2626 msgid ""
2627 "Enable this to be able to access the AutoTimer Overview from within the "
2628 "extension menu."
2629 msgstr "Włącz to aby mieć dostęp do opisu AutoTimera z menu rozszerzeń"
2630
2631 #
2632 msgid "Enable timer"
2633 msgstr "Włącz timer"
2634
2635 #
2636 msgid "Enabled"
2637 msgstr "Włączone"
2638
2639 #
2640 msgid ""
2641 "Encoding the channel uses for it's EPG data. You only need to change this if "
2642 "you're searching for special characters like the german umlauts."
2643 msgstr ""
2644 "Kodowanie kanału uzywa do tego danych EPG. Zmień to tylko wtedy gdy szukasz "
2645 "specjalnych znaków jak np. niemieckie umlauty"
2646
2647 #
2648 msgid "Encrypted: "
2649 msgstr "Odkodowany:"
2650
2651 #
2652 msgid "Encryption"
2653 msgstr "Szyfrowanie"
2654
2655 #
2656 msgid "Encryption Key"
2657 msgstr "Klucz szyfrujący"
2658
2659 #
2660 msgid "Encryption Keytype"
2661 msgstr "Typ klucza kodowania"
2662
2663 #
2664 msgid "Encryption Type"
2665 msgstr "Typ szyfrowania"
2666
2667 #
2668 msgid "Encryption:"
2669 msgstr "Kodowanie:"
2670
2671 #
2672 msgid "End of \"after event\" timespan"
2673 msgstr "Koniec \"po wydarzeniu\" horyzontu czasowego"
2674
2675 #
2676 msgid "End of timespan"
2677 msgstr "Koniec horyzontu czasowego"
2678
2679 #
2680 msgid "End time"
2681 msgstr "Czas zakończenia"
2682
2683 #
2684 msgid "EndTime"
2685 msgstr "Czas zakończenia"
2686
2687 #
2688 msgid "English"
2689 msgstr "Angielski"
2690
2691 msgid ""
2692 "Enigma2 Plugin to play AVI/DIVX/WMV/etc. videos from PC on your Dreambox. "
2693 "Needs a running VLC from www.videolan.org on your pc."
2694 msgstr ""
2695 "Wtyczka Enigma2 do odtwarzania plików wideo AVI/DIVX/WMV/itp. z komputera PC "
2696 "na Dreamboxie. Wymaga uruchomionego VLC na komputerze PC. VLC do pobrania z "
2697 "www.videolan.org "
2698
2699 #
2700 msgid ""
2701 "Enigma2 Skinselector\n"
2702 "\n"
2703 "If you experience any problems please contact\n"
2704 "stephan@reichholf.net\n"
2705 "\n"
2706 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2707 msgstr ""
2708 "Wybór skinów w Enigma2\n"
2709 "\n"
2710 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
2711 "stephan@reichholf.net\n"
2712 "\n"
2713 "© 2006 - Stephan Reichholf"
2714
2715 #
2716 msgid "Enter IP to scan..."
2717 msgstr "Wpisz IP do skanowania..."
2718
2719 #
2720 msgid "Enter main menu..."
2721 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
2722
2723 #
2724 msgid "Enter new hostname for your Dreambox"
2725 msgstr "Wpisz nową nazwę hosta dla Dreamboxa"
2726
2727 #
2728 msgid "Enter options:"
2729 msgstr "Wpisz opcje:"
2730
2731 #
2732 msgid "Enter password:"
2733 msgstr "Wpisz hasło:"
2734
2735 #
2736 msgid "Enter pin code"
2737 msgstr "Wpisz pin"
2738
2739 #
2740 msgid "Enter share directory:"
2741 msgstr "Wpisz katalog udostępniony:"
2742
2743 #
2744 msgid "Enter share name:"
2745 msgstr "Wpisz nazwę udostępniania:"
2746
2747 #
2748 msgid "Enter the service pin"
2749 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
2750
2751 #
2752 msgid "Enter user and password for host: "
2753 msgstr "Wpisz uzytkownika i hasło dla hosta: "
2754
2755 #
2756 msgid "Enter username:"
2757 msgstr "Wpisz nazwę użytkownika:"
2758
2759 #
2760 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
2761 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
2762
2763 #
2764 msgid "Enter your search term(s)"
2765 msgstr "Wpisz wyraz do wyszukania..."
2766
2767 #
2768 msgid "Entertainment"
2769 msgstr "Rozrywka"
2770
2771 #
2772 msgid "Error"
2773 msgstr "Błąd"
2774
2775 #
2776 msgid "Error executing plugin"
2777 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
2778
2779 #
2780 #, python-format
2781 msgid ""
2782 "Error: %s\n"
2783 "Retry?"
2784 msgstr ""
2785 "Błąd: %s\n"
2786 "Ponowić?"
2787
2788 #
2789 msgid "Estonian"
2790 msgstr "Estoński"
2791
2792 #
2793 msgid "Eventview"
2794 msgstr "Widok wydarzenia"
2795
2796 #
2797 msgid "Everything is fine"
2798 msgstr "Wszystko jest OK"
2799
2800 #
2801 msgid "Exact match"
2802 msgstr "Dokładne dopasowanie"
2803
2804 msgid "Exceeds dual layer medium!"
2805 msgstr "Przekroczona pojemność nośnika dual layer!"
2806
2807 #
2808 msgid "Exclude"
2809 msgstr "Wyklucz"
2810
2811 #
2812 msgid "Execute \"after event\" during timespan"
2813 msgstr "Wyklucz \"po wydarzeniu\" podczas horyzontu czasowego"
2814
2815 msgid "Execute TuxboxPlugins"
2816 msgstr "Wykonaj Pluginy Tuxbox"
2817
2818 #
2819 msgid "Execution Progress:"
2820 msgstr "Wykonywanie procesu:"
2821
2822 #
2823 msgid "Execution finished!!"
2824 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
2825
2826 #
2827 msgid "Exif"
2828 msgstr "Exif"
2829
2830 #
2831 msgid "Exit"
2832 msgstr "Wyjście"
2833
2834 #
2835 msgid "Exit editor"
2836 msgstr "Opuść edytor"
2837
2838 msgid "Exit input device selection."
2839 msgstr "Wyjście z wybóru urządzenia wejściowego."
2840
2841 #
2842 msgid "Exit network wizard"
2843 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
2844
2845 #
2846 msgid "Exit the cleanup wizard"
2847 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
2848
2849 #
2850 msgid "Exit the wizard"
2851 msgstr "Opuść kreator"
2852
2853 #
2854 msgid "Exit wizard"
2855 msgstr "Opuść kreatora"
2856
2857 #
2858 msgid "Expert"
2859 msgstr "Ekspert"
2860
2861 #
2862 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
2863 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
2864
2865 #
2866 msgid "Extended Setup..."
2867 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
2868
2869 #
2870 msgid "Extended Software"
2871 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie"
2872
2873 #
2874 msgid "Extended Software Plugin"
2875 msgstr "Rozszerzone oprogramowanie pluginu"
2876
2877 #
2878 msgid "Extensions"
2879 msgstr "Rozszerzenia"
2880
2881 #
2882 msgid "Extensions management"
2883 msgstr "Zarządzanie dodatkami"
2884
2885 #
2886 msgid "FEC"
2887 msgstr "FEC"
2888
2889 msgid ""
2890 "FTPBrowser allows uploading and downloading files between your Dreambox and "
2891 "a server using the file transfer protocol."
2892 msgstr ""
2893 "FTPBrowser umożliwia wysyłanie i pobieranie plików między Dreamboxem i "
2894 "serwerem za pomocą protokołu przesyłania plików FTP."
2895
2896 #
2897 msgid "Factory reset"
2898 msgstr "Ustawienia fabryczne"
2899
2900 #
2901 msgid "Failed"
2902 msgstr "Błąd"
2903
2904 #
2905 #, python-format
2906 msgid "Fan %d"
2907 msgstr "Fan %d"
2908
2909 #
2910 #, python-format
2911 msgid "Fan %d PWM"
2912 msgstr "Fan %d PWM"
2913
2914 #
2915 #, python-format
2916 msgid "Fan %d Voltage"
2917 msgstr "Fan %d Napięcie"
2918
2919 #
2920 msgid "Fast"
2921 msgstr "Szybko"
2922
2923 #
2924 msgid "Fast DiSEqC"
2925 msgstr "Szybki DiSEqC"
2926
2927 #
2928 msgid "Fast Forward speeds"
2929 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
2930
2931 #
2932 msgid "Fast epoch"
2933 msgstr "Szybka epoka"
2934
2935 #
2936 msgid "Favourites"
2937 msgstr "Ulubione"
2938
2939 #
2940 msgid "Fetching feed entries"
2941 msgstr "Wyszukiwanie dostępnych wpisów"
2942
2943 #
2944 msgid "Fetching search entries"
2945 msgstr "Wyszukiwanie wpisów YouTube..."
2946
2947 #
2948 msgid "Filesystem Check"
2949 msgstr "Sprawdź system plików"
2950
2951 #
2952 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
2953 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
2954
2955 #
2956 msgid "Film & Animation"
2957 msgstr "Film & Animacja"
2958
2959 #
2960 msgid "Filter"
2961 msgstr "Filtr"
2962
2963 #
2964 msgid ""
2965 "Filters are another powerful tool when matching events. An AutoTimer can be "
2966 "restricted to certain Weekdays or only match an event with a text inside eg "
2967 "it's Description.\n"
2968 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
2969 msgstr ""
2970 "Filtry są potężnym narzędziem gdy porównujemy wydarzenia. AutoTimer może byc "
2971 "ograniczony do pewnych dni tygodnia lub tylko podanego wydarzenia z tekstem "
2972 "np. Opis.\n"
2973 "Wciśnij niebieski aby dodać ograniczenie i żółty aby usunąć wybrane."
2974
2975 #
2976 msgid "Finetune"
2977 msgstr "Strojenie"
2978
2979 #
2980 msgid "Finished"
2981 msgstr "Skończone"
2982
2983 #
2984 msgid "Finished configuring your network"
2985 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
2986
2987 #
2988 msgid "Finished restarting your network"
2989 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
2990
2991 #
2992 msgid "Finnish"
2993 msgstr "Fiński"
2994
2995 msgid ""
2996 "First day to match events. No event that begins before this date will be "
2997 "matched."
2998 msgstr ""
2999
3000 msgid "First generate your skin-style with the Ai.HD-Control plugin."
3001 msgstr "Pierwsze wygeneruj styl skóry za pomocą wtyczki Ai.HD-Control."
3002
3003 #
3004 msgid "Flash"
3005 msgstr "Flash"
3006
3007 #
3008 msgid "Flashing failed"
3009 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
3010
3011 #
3012 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
3013 msgstr "Ponizsze zadania będą wykonane po wciśnięciu OK!"
3014
3015 #
3016 msgid "Format"
3017 msgstr "Format"
3018
3019 #, python-format
3020 msgid ""
3021 "Found a total of %d matching Events.\n"
3022 "%d Timer were added and %d modified, %d conflicts encountered."
3023 msgstr ""
3024
3025 #
3026 #, python-format
3027 msgid ""
3028 "Found a total of %d matching Events.\n"
3029 "%d Timer were added and %d modified."
3030 msgstr ""
3031 "Znaleziono w sumie %d pasujących wydarzeń.\n"
3032 "%d Timer będzie dodany %d i zmodyfikowany."
3033
3034 #
3035 msgid "Frame size in full view"
3036 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
3037
3038 #
3039 msgid "France"
3040 msgstr "Francja"
3041
3042 #
3043 msgid "French"
3044 msgstr "Francuski"
3045
3046 #
3047 msgid "Frequency"
3048 msgstr "Częstotliwość"
3049
3050 #
3051 msgid "Frequency bands"
3052 msgstr "Pasma częstotliwości"
3053
3054 #
3055 msgid "Frequency scan step size(khz)"
3056 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
3057
3058 #
3059 msgid "Frequency steps"
3060 msgstr "Stopnie częstotliwości"
3061
3062 #
3063 msgid "Fri"
3064 msgstr "Pią"
3065
3066 #
3067 msgid "Friday"
3068 msgstr "Piątek"
3069
3070 #
3071 msgid "Frisian"
3072 msgstr "Fryzyjski"
3073
3074 msgid "FritzCall shows incoming calls to your Fritz!Box on your Dreambox."
3075 msgstr ""
3076 "FritzCall pokazuje połączenia przychodzące do Fritz!Box na Twoim Dreamboxie."
3077
3078 msgid "Front USB Slot"
3079 msgstr ""
3080
3081 msgid "Frontend for /tmp/mmi.socket"
3082 msgstr "Nakładka na /tmp/mmi.socket"
3083
3084 #
3085 #, python-format
3086 msgid "Frontprocessor version: %d"
3087 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
3088
3089 #
3090 msgid "Fsck failed"
3091 msgstr "Fsck zawiódł"
3092
3093 #
3094 msgid ""
3095 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
3096 "Do you want to Restart the GUI now?"
3097 msgstr ""
3098 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
3099 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
3100
3101 msgid "GUI that allows user to change the ftp- / telnet password."
3102 msgstr "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet."
3103
3104 msgid ""
3105 "GUI that allows user to change the ftp-/telnet-password of the Dreambox."
3106 msgstr ""
3107 "Interfejs GUI pozwala użytkownikowi na zmianę hasła ftp / telnet na "
3108 "Dreamboxie."
3109
3110 msgid "GUI to change the ftp and telnet-password"
3111 msgstr "Interfejs GUI do zmiany hasła telnet i ftp"
3112
3113 #
3114 msgid "Gaming"
3115 msgstr "Gry"
3116
3117 #
3118 msgid "Gateway"
3119 msgstr "Brama"
3120
3121 #
3122 msgid "General AC3 Delay"
3123 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
3124
3125 #
3126 msgid "General AC3 delay (ms)"
3127 msgstr "Główne opóźnienie AC3 (ms)"
3128
3129 #
3130 msgid "General PCM Delay"
3131 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
3132
3133 #
3134 msgid "General PCM delay (ms)"
3135 msgstr "Główne opóźnienie PCM (ms)"
3136
3137 msgid "Generates and Shows TV Charts of all users having this plugin installed"
3138 msgstr ""
3139
3140 #
3141 msgid "Genre"
3142 msgstr "Gatunek"
3143
3144 #
3145 msgid "Genuine Dreambox"
3146 msgstr "Autentyczność Dreamboxa"
3147
3148 msgid "Genuine Dreambox validation failed!"
3149 msgstr "Weryfikacja autentyczności Dreamboxa nieudana!"
3150
3151 msgid "Genuine Dreambox verification"
3152 msgstr "Weryfikacja oryginalości Dreamboxa"
3153
3154 #
3155 msgid "German"
3156 msgstr "Niemiecki"
3157
3158 msgid "German storm information"
3159 msgstr "Niemieckie informacje burzowe"
3160
3161 msgid "German traffic information"
3162 msgstr "Niemieckie informacje o ruchu drogowym"
3163
3164 #
3165 msgid "Germany"
3166 msgstr "Niemcy"
3167
3168 msgid "Get AudioCD info from CDDB and CD-Text"
3169 msgstr "Pobierz dane Audio CD z CDDB i CD-Text"
3170
3171 msgid "Get latest experimental image"
3172 msgstr "Pobierz ostanie Image Experimental"
3173
3174 msgid "Get latest release image"
3175 msgstr "Pobierz ostanie Image Release"
3176
3177 #
3178 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
3179 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
3180
3181 #
3182 msgid "Global delay"
3183 msgstr "Globalne opóźnienie"
3184
3185 #
3186 msgid "Goto 0"
3187 msgstr "Idź do 0"
3188
3189 #
3190 msgid "Goto position"
3191 msgstr "Idź na pozycje"
3192
3193 msgid "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG"
3194 msgstr "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG"
3195
3196 msgid ""
3197 "GraphMultiEPG shows a graphical timeline EPG.\n"
3198 "Shows a nice overview of all running und upcoming tv shows."
3199 msgstr ""
3200 "GraphMultiEPG w sposób graficzny pokazuje przewodnik EPG.\n"
3201 "Pokazuje przegląd wszystkich uruchomionych i nadchodzących programów tv."
3202
3203 #
3204 msgid "Graphical Multi EPG"
3205 msgstr "Graficzny Multi EPG"
3206
3207 #
3208 msgid "Great Britain"
3209 msgstr "Wielka Brytania"
3210
3211 #
3212 msgid "Greek"
3213 msgstr "Grecki"
3214
3215 #
3216 msgid "Green boost"
3217 msgstr "Zielony"
3218
3219 msgid ""
3220 "Growlee allows your Dreambox to forward notifications like 'Record started' "
3221 "to a PC running a growl, snarl or syslog compatible client or directly to an "
3222 "iPhone using prowl."
3223 msgstr ""
3224
3225 #
3226 msgid "Guard Interval"
3227 msgstr "Ochrona odstępu"
3228
3229 msgid "Guard interval"
3230 msgstr ""
3231
3232 #
3233 msgid "Guard interval mode"
3234 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
3235
3236 #
3237 msgid "Guess existing timer based on begin/end"
3238 msgstr "Przypuszczalnie istniejący timer bazowany na początku/końcu"
3239
3240 #
3241 msgid "HD Interlace Mode"
3242 msgstr "Tryb HD z przeplotem"
3243
3244 #
3245 msgid "HD Progressive Mode"
3246 msgstr "Progresywny tryb HD"
3247
3248 #
3249 msgid "HD videos"
3250 msgstr "Filmy HD"
3251
3252 #
3253 msgid "HTTP Port"
3254 msgstr "Port HTTP"
3255
3256 #
3257 msgid "HTTPS Port"
3258 msgstr "Port HTTPS"
3259
3260 #
3261 msgid "Harddisk"
3262 msgstr "Dysk twardy..."
3263
3264 #
3265 msgid "Harddisk setup"
3266 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
3267
3268 #
3269 msgid "Harddisk standby after"
3270 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
3271
3272 #
3273 msgid "Help"
3274 msgstr "Pomoc"
3275
3276 #
3277 msgid "Hidden network SSID"
3278 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
3279
3280 #
3281 msgid "Hidden networkname"
3282 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
3283
3284 #
3285 msgid "Hierarchy Information"
3286 msgstr "Informacja hierarchii"
3287
3288 msgid "Hierarchy info"
3289 msgstr ""
3290
3291 #
3292 msgid "Hierarchy mode"
3293 msgstr "Tryb hierarchii"
3294
3295 #
3296 msgid "High bitrate support"
3297 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
3298
3299 #
3300 msgid "History"
3301 msgstr "Historia"
3302
3303 #
3304 msgid "Holland"
3305 msgstr "Holandia"
3306
3307 #
3308 msgid "Hong Kong"
3309 msgstr "Hong Kong"
3310
3311 #
3312 msgid "Horizontal"
3313 msgstr "Pozioma [H]"
3314
3315 msgid "Hotplugging for removeable devices"
3316 msgstr "Hotplugging do urządzeń odłączalnych"
3317
3318 #
3319 msgid "How many minutes do you want to record?"
3320 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
3321
3322 #
3323 msgid "How to handle found crashlogs?"
3324 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
3325
3326 #
3327 msgid "Howto & Style"
3328 msgstr "Porady & Styl"
3329
3330 #
3331 msgid "Hue"
3332 msgstr "Barwa"
3333
3334 #
3335 msgid "Hungarian"
3336 msgstr "Węgierski"
3337
3338 msgid "IMAP4 e-mail viewer for the Dreambox"
3339 msgstr "przeglądarka maili IMAP4 dla Dreamboxa"
3340
3341 #
3342 msgid "IP Address"
3343 msgstr "Adres IP"
3344
3345 #
3346 msgid "IP:"
3347 msgstr "IP:"
3348
3349 msgid "IRC Client for Enigma2"
3350 msgstr "Klient IRC dla Enigma2"
3351
3352 #
3353 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
3354 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
3355
3356 #
3357 msgid "ISO path"
3358 msgstr "Ścieżka ISO"
3359
3360 #
3361 msgid "Icelandic"
3362 msgstr "Islandzki"
3363
3364 #
3365 #, python-format
3366 msgid ""
3367 "If this is enabled an existing timer will also be considered recording an "
3368 "event if it records at least 80% of the it."
3369 msgstr ""
3370 "Jeśli to jest włączone na istniejącym timerze wtedy będzie też za nagraniem "
3371 "jeśli nagrywa ostanie 80% of tego."
3372
3373 #
3374 msgid ""
3375 "If you see this, something is wrong with\n"
3376 "your scart connection. Press OK to return."
3377 msgstr ""
3378 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
3379 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
3380
3381 #
3382 msgid ""
3383 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
3384 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
3385 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
3386 "possible.\n"
3387 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
3388 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
3389 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
3390 "step.\n"
3391 "If you are happy with the result, press OK."
3392 msgstr ""
3393 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
3394 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
3395 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
3396 "wartości.\n"
3397 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
3398 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
3399 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
3400 "kolejnym kroku.\n"
3401 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
3402
3403 #
3404 msgid "Import AutoTimer"
3405 msgstr "Importuj AutoTimera"
3406
3407 #
3408 msgid "Import existing Timer"
3409 msgstr "Importuj istniejący Timer"
3410
3411 #
3412 msgid "Import from EPG"
3413 msgstr "Importuj z EPG"
3414
3415 #
3416 msgid "In Progress"
3417 msgstr "W toku"
3418
3419 #
3420 msgid ""
3421 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
3422 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
3423
3424 #
3425 msgid "Include"
3426 msgstr "Dołącz"
3427
3428 #
3429 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
3430 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
3431
3432 #
3433 msgid "Increase delay"
3434 msgstr "Zwiększ opóźnienie"
3435
3436 #
3437 #, python-format
3438 msgid "Increase delay by %i ms (can be set)"
3439 msgstr "Zwiększ opóźnienie o %i ms (można ustawić)"
3440
3441 #
3442 msgid "Increased voltage"
3443 msgstr "Zwiększone napięcie"
3444
3445 #
3446 msgid "Index"
3447 msgstr "Indeks"
3448
3449 #
3450 msgid "India"
3451 msgstr "Indie"
3452
3453 #
3454 msgid "Info"
3455 msgstr "Info"
3456
3457 #
3458 msgid "InfoBar"
3459 msgstr "Pasek info"
3460
3461 #
3462 msgid "Infobar timeout"
3463 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
3464
3465 #
3466 msgid "Information"
3467 msgstr "Informacje"
3468
3469 #
3470 msgid "Init"
3471 msgstr "Init"
3472
3473 msgid "Initial Fast Forward speed"
3474 msgstr ""
3475
3476 msgid "Initial Rewind speed"
3477 msgstr ""
3478
3479 #
3480 msgid "Initial location in new timers"
3481 msgstr "Początkowa lokalizacja nowego timera"
3482
3483 #
3484 msgid "Initialization"
3485 msgstr "Inicjalizacja"
3486
3487 #
3488 msgid "Initialize"
3489 msgstr "Inicjuj"
3490
3491 #
3492 msgid "Initializing Harddisk..."
3493 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
3494
3495 #
3496 msgid "Input"
3497 msgstr "Info"
3498
3499 msgid "Input device setup"
3500 msgstr "Konfiguracjia urządzenia wejściowego"
3501
3502 msgid "Input devices"
3503 msgstr "Konfiguracjia urządzenia"
3504
3505 #
3506 msgid "Install"
3507 msgstr "Instalacja"
3508
3509 #
3510 msgid "Install a new image with a USB stick"
3511 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
3512
3513 #
3514 msgid "Install a new image with your web browser"
3515 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
3516
3517 #
3518 msgid "Install extensions."
3519 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
3520
3521 #
3522 msgid "Install local extension"
3523 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
3524
3525 #
3526 msgid "Install or remove finished."
3527 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
3528
3529 #
3530 msgid "Install settings, skins, software..."
3531 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
3532
3533 #
3534 msgid "Installation finished."
3535 msgstr "Instalacja zakończona."
3536
3537 #
3538 msgid "Installing"
3539 msgstr "Instalowanie"
3540
3541 #
3542 msgid "Installing Software..."
3543 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
3544
3545 #
3546 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
3547 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
3548
3549 #
3550 msgid "Installing defaults... Please wait..."
3551 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
3552
3553 #
3554 msgid "Installing package content... Please wait..."
3555 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
3556
3557 #
3558 msgid "Instant Record..."
3559 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
3560
3561 #
3562 msgid "Instant record location"
3563 msgstr "Lokalizacja szybkiego nagrania"
3564
3565 #
3566 msgid "Interface: "
3567 msgstr "Interfejs: "
3568
3569 #
3570 msgid "Intermediate"
3571 msgstr "Pośrednia"
3572
3573 #
3574 msgid "Internal Flash"
3575 msgstr "Wewnętrzny Flash"
3576
3577 msgid "Internal LAN adapter."
3578 msgstr "Wewnętrzny adapter LAN."
3579
3580 msgid "Internal USB Slot"
3581 msgstr ""
3582
3583 msgid "Internal firmware updater"
3584 msgstr "Aktualizator oprogramowania wewnętrznego"
3585
3586 #
3587 msgid "Invalid Location"
3588 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
3589
3590 #
3591 #, python-format
3592 msgid "Invalid directory selected: %s"
3593 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
3594
3595 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 304
3596 msgid "Invalid response from Security service pls restart again"
3597 msgstr "Zła odpowiedź z chronionego kanału, uruchom ponownie"
3598
3599 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 132
3600 msgid "Invalid response from server."
3601 msgstr "Zła odpowiedź z serwera."
3602
3603 # File: tmp/enigma2_plugins/genuinedreambox/src/plugin.py, line: 177
3604 #, python-format
3605 msgid "Invalid response from server. Please report: %s"
3606 msgstr "Zła odpowiedź z serwera. Proszę zgłoś: %s"
3607
3608 #
3609 msgid "Invalid selection"
3610 msgstr "Zły wybór"
3611
3612 #
3613 msgid "Inversion"
3614 msgstr "Inversja"
3615
3616 #
3617 msgid "Ipkg"
3618 msgstr "Ipkg"
3619
3620 #
3621 msgid "Ireland"
3622 msgstr "Irlandia"
3623
3624 #
3625 msgid "Is this videomode ok?"
3626 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
3627
3628 #
3629 msgid "Israel"
3630 msgstr "Izrael"
3631
3632 #
3633 msgid ""
3634 "It's possible to restrict an AutoTimer to certain Services or Bouquets or to "
3635 "deny specific ones.\n"
3636 "An Event will only match this AutoTimer if it's on a specific and not denied "
3637 "Service (inside a Bouquet).\n"
3638 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3639 msgstr ""
3640 "Jest mozliwe ograniczyć AutoTimer do pewnych serwisów czy bukietów lub "
3641 "odmówić jednemu.\n"
3642 "Wydarzenie będzie pasować do AutoTimera jeśli jest szczególne i nie zakazane "
3643 "(w środku bukietu).\n"
3644 "Press BLUE to add a new restriction and YELLOW to remove the selected one."
3645
3646 #
3647 msgid "Italian"
3648 msgstr "Włoski"
3649
3650 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox"
3651 msgstr "Włoskia prognoza pogody na Dreambox"
3652
3653 msgid "Italian Weather forecast on Dreambox from www.google.it."
3654 msgstr "Włoska prognoza pogody na Dreambox z www.google.it"
3655
3656 #
3657 msgid "Italy"
3658 msgstr "Włochy"
3659
3660 #
3661 msgid "Japan"
3662 msgstr "Japonia"
3663
3664 #
3665 msgid "Job View"
3666 msgstr "Podgląd zajęć"
3667
3668 #
3669 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
3670 msgid "Just Scale"
3671 msgstr "Po prostu skaluj"
3672
3673 msgid "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3674 msgstr "Kerni's BrushedAlu-HD skin"
3675
3676 msgid "Kerni's DreamMM-HD skin"
3677 msgstr "Kerni's DreamMM-HD skin"
3678
3679 msgid "Kerni's Elgato-HD skin"
3680 msgstr "Kerni's Elgato-HD skin"
3681
3682 msgid "Kerni's SWAIN skin"
3683 msgstr "Kerni's SWAIN skin"
3684
3685 msgid "Kerni's SWAIN-HD skin"
3686 msgstr "Kerni's SWAIN-HD skin"
3687
3688 msgid "Kerni's UltraViolet skin"
3689 msgstr "Kerni's UltraViolet skin"
3690
3691 msgid "Kerni's YADS-HD skin"
3692 msgstr "Kerni's YADS-HD skin"
3693
3694 msgid "Kerni's dTV-HD skin"
3695 msgstr "Kerni's dTV-HD skin"
3696
3697 msgid "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3698 msgstr "Kerni's dTV-HD-Reloaded skin"
3699
3700 msgid "Kerni's dmm-HD skin"
3701 msgstr "Kerni's dmm-HD skin"
3702
3703 msgid "Kerni's dreamTV-HD skin"
3704 msgstr "Kerni's dreamTV-HD skin"
3705
3706 msgid "Kerni's simple skin"
3707 msgstr "Kerni's simple skin"
3708
3709 msgid "Kerni-HD1 skin"
3710 msgstr "Kerni-HD1 skin"
3711
3712 msgid "Kerni-HD1R2 skin"
3713 msgstr "Kerni-HD1R2 skin"
3714
3715 msgid "Kernis HD1 skin"
3716 msgstr "Kernis HD1 skin"
3717
3718 #
3719 #, python-format
3720 msgid "Key %(Key)s successfully set to %(delay)i ms"
3721 msgstr "Klucz %(Key)s pomyślnie ustawione na %(delay)i ms"
3722
3723 #
3724 #, python-format
3725 msgid "Key %(key)s (current value: %(value)i ms)"
3726 msgstr "Klucz %(key)s (obecna wartość: %(value)i ms)"
3727
3728 #
3729 msgid "Keyboard"
3730 msgstr "Klawiatura..."
3731
3732 #
3733 msgid "Keyboard Map"
3734 msgstr "Mapa klawiatury"
3735
3736 #
3737 msgid "Keyboard Setup"
3738 msgstr "Ustawienia klawiatury"
3739
3740 #
3741 msgid "Keymap"
3742 msgstr "Mapa klawiszy"
3743
3744 msgid "KiddyTimer allows to control your kids's daily tv usage."
3745 msgstr "KiddyTimer pozwala kontrolować dzieci z korzystania TV."
3746
3747 #
3748 msgid "LAN Adapter"
3749 msgstr "Adapter LAN"
3750
3751 msgid "LAN connection"
3752 msgstr "Połączenie LAN"
3753
3754 #
3755 msgid "LNB"
3756 msgstr "LNB"
3757
3758 #
3759 msgid "LOF"
3760 msgstr "LOF"
3761
3762 #
3763 msgid "LOF/H"
3764 msgstr "LOF/H"
3765
3766 #
3767 msgid "LOF/L"
3768 msgstr "LOF/L"
3769
3770 #
3771 msgid "Language"
3772 msgstr "Język"
3773
3774 #
3775 msgid "Language selection"
3776 msgstr "Wybór języka"
3777
3778 #
3779 msgid "Last config"
3780 msgstr "Ostatnie ust"
3781
3782 msgid ""
3783 "Last day to match events. Events have to begin before this date to be "
3784 "matched."
3785 msgstr ""
3786
3787 #
3788 msgid "Last speed"
3789 msgstr "Ostatnia prędkość"
3790
3791 #
3792 msgid "Latitude"
3793 msgstr "Szerokość geogr."
3794
3795 #
3796 msgid "Latvian"
3797 msgstr "Łotewski"
3798
3799 #
3800 msgid "Leave DVD Player?"
3801 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
3802
3803 #
3804 msgid "Left"
3805 msgstr "Lewo"
3806
3807 #
3808 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
3809 msgid "Letterbox"
3810 msgstr "Letterbox"
3811
3812 #
3813 msgid "Limit east"
3814 msgstr "Limit wschodni"
3815
3816 #
3817 msgid "Limit west"
3818 msgstr "Limit zachodni"
3819
3820 #
3821 msgid "Limited character set for recording filenames"
3822 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
3823
3824 #
3825 msgid "Limits off"
3826 msgstr "Limity wyłaczonyy"
3827
3828 #
3829 msgid "Limits on"
3830 msgstr "Limity właczony"
3831
3832 #
3833 msgid "Link Quality:"
3834 msgstr "Jakość sygnału:"
3835
3836 #
3837 msgid "Link:"
3838 msgstr "Łącze:"
3839
3840 #
3841 msgid "Linked titles with a DVD menu"
3842 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
3843
3844 #
3845 msgid "List of Storage Devices"
3846 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
3847
3848 msgid "Listen and record internet radio"
3849 msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe"
3850
3851 msgid "Listen and record shoutcast internet radio on your Dreambox."
3852 msgstr "Słuchaj i nagrywaj radio internetowe shoutcast na Dreamboxie."
3853
3854 #
3855 msgid "Lithuanian"
3856 msgstr "Litewski"
3857
3858 #
3859 msgid "Load"
3860 msgstr "Otwórz"
3861
3862 #
3863 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
3864 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
3865
3866 #
3867 msgid "Load feed on startup:"
3868 msgstr "Załaduj listę podczas startu:"
3869
3870 #
3871 msgid "Load movie-length"
3872 msgstr "Pokaż dlugość filmu"
3873
3874 #
3875 msgid "Local Network"
3876 msgstr "Sieć lokalna"
3877
3878 #
3879 msgid "Local share name"
3880 msgstr "Lokalna nazwa udziału"
3881
3882 #
3883 msgid "Location"
3884 msgstr "Lokalizacja"
3885
3886 #
3887 msgid "Location for instant recordings"
3888 msgstr "Lokalizacja dla szybkich nagrań"
3889
3890 #
3891 msgid "Lock:"
3892 msgstr "Block:"
3893
3894 #
3895 msgid "Log results to harddisk"
3896 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
3897
3898 #
3899 msgid "Long Keypress"
3900 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
3901
3902 msgid "Long filenames"
3903 msgstr "Długie nazwy"
3904
3905 #
3906 msgid "Longitude"
3907 msgstr "Długość geogr."
3908
3909 #
3910 msgid "Lower bound of timespan."
3911 msgstr "Dolny horyzont czasowy"
3912
3913 #
3914 msgid ""
3915 "Lower bound of timespan. Nothing before this time will be matched. Offsets "
3916 "are not taken into account!"
3917 msgstr ""
3918 "Dolny horyzont czasowy. Nic przed tym czasem nie będzie odpowiadać. Offset "
3919 "nie jest brany dla tego konta!"
3920
3921 #
3922 msgid "MMC Card"
3923 msgstr "Karta MMC"
3924
3925 #
3926 msgid "MORE"
3927 msgstr "Więcej"
3928
3929 #
3930 msgid "Main menu"
3931 msgstr "Menu Główne"
3932
3933 #
3934 msgid "Mainmenu"
3935 msgstr "Menu Główne"
3936
3937 #
3938 msgid "Make this mark an 'in' point"
3939 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
3940
3941 #
3942 msgid "Make this mark an 'out' point"
3943 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
3944
3945 #
3946 msgid "Make this mark just a mark"
3947 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
3948
3949 #
3950 msgid "Manage extensions"
3951 msgstr "Zarządzaj rozszerzeniami"
3952
3953 msgid "Manage local files"
3954 msgstr "Zarządzaj lokalnymi plikami"
3955
3956 msgid "Manage logos to display at boot time or while in radio mode."
3957 msgstr ""
3958 "Zarządzanie logiem wyświetlene podczas uruchamiania tunera lub w trybie "
3959 "radio."
3960
3961 msgid "Manage logos to display at boottime"
3962 msgstr "Zarządzanie logoiem wyświetllane podczas startu tunera"
3963
3964 #
3965 msgid "Manage network shares"
3966 msgstr "Zarządzaj udziałami sieci"
3967
3968 msgid ""
3969 "Manage your music files in a database, play it with Merlin Music Player."
3970 msgstr ""
3971 "Zarządzaj plikami muzycznymi w bazie danych, odtwarzaj z Merlin Music Player."
3972
3973 #
3974 msgid "Manage your network shares..."
3975 msgstr "Zarządzaj swoimi udziałami sieci..."
3976
3977 #
3978 msgid "Manage your receiver's software"
3979 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
3980
3981 #
3982 msgid "Manual Scan"
3983 msgstr "Ręczne skanowanie"
3984
3985 #
3986 msgid "Manual transponder"
3987 msgstr "Własny transponder"
3988
3989 #
3990 msgid "Manufacturer"
3991 msgstr "Producent"
3992
3993 #
3994 msgid "Margin after record"
3995 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
3996
3997 #
3998 msgid "Margin before record (minutes)"
3999 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
4000
4001 #
4002 #, python-format
4003 msgid "Match Timespan: %02d:%02d - %02d:%02d"
4004 msgstr "Dopasuj horyzont czasowy: %02d:%02d - %02d:%02d"
4005
4006 #
4007 msgid "Match title"
4008 msgstr "Dopasuj tytuł"
4009
4010 #
4011 #, python-format
4012 msgid "Match title: %s"
4013 msgstr "Dopasuj tytuł: %s"
4014
4015 #
4016 msgid "Max. Bitrate: "
4017 msgstr "Max. Bitrate: "
4018
4019 #
4020 msgid "Maximum duration (in m)"
4021 msgstr "Maksymalne trwanie (w m)"
4022
4023 #
4024 msgid ""
4025 "Maximum event duration to match. If an event is longer than this ammount of "
4026 "time (without offset) it won't be matched."
4027 msgstr ""
4028 "Maksymalne trwanie wydarzaenia. Jesli wydarzenie jest dłuższe jak ten czas "
4029 "(bez offsetu) nie będzie dopasowane."
4030
4031 #
4032 msgid "Media player"
4033 msgstr "Odtwarzacz"
4034
4035 #
4036 msgid "MediaPlayer"
4037 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
4038
4039 msgid ""
4040 "MediaScanner scans devices for playable media files and displays a menu with "
4041 "possible actions like viewing pictures or playing movies."
4042 msgstr ""
4043 "MediaScanner skanuje urządzenia odtwarzające pliki multimedialne i wyświetla "
4044 "menu z możliwymi działaniami, jak wyświetlanie zdjęć lub odtwarzanie filmów."
4045
4046 msgid ""
4047 "Mediaplayer plays your favorite music and videos.\n"
4048 "Play all your favorite music and video files, organize them in playlists, "
4049 "view cover and album information."
4050 msgstr ""
4051 "Mediaplayer odtwarza ulubioną muzykę i wideo.\n"
4052 "Odtwórz wszystkie swoje ulubione pliki muzyczne i pliki wideo, porządkuj je "
4053 "w listy odtwarzania, twórz okładki podglądowe i informacje o albumie."
4054
4055 #
4056 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
4057 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
4058
4059 #
4060 msgid "Medium is not empty!"
4061 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
4062
4063 #
4064 msgid "Menu"
4065 msgstr "Menu"
4066
4067 msgid "Merlin Music Player and iDream"
4068 msgstr "Odtwarzacz Merlin Music i iDream"
4069
4070 #
4071 msgid "Message"
4072 msgstr "Wiadomość"
4073
4074 #
4075 msgid "Message..."
4076 msgstr "Wiadomość..."
4077
4078 #
4079 msgid "Mexico"
4080 msgstr "Meksyk"
4081
4082 #
4083 msgid "Mkfs failed"
4084 msgstr "Mkfs zawiódł"
4085
4086 #
4087 msgid "Mode"
4088 msgstr "Tryb"
4089
4090 #
4091 msgid "Model: "
4092 msgstr "Model: "
4093
4094 #
4095 msgid "Modify existing timers"
4096 msgstr "Modyfikuj istniejące timery"
4097
4098 #
4099 msgid "Modulation"
4100 msgstr "Modulacja"
4101
4102 #
4103 msgid "Modulator"
4104 msgstr "Modulator"
4105
4106 #
4107 msgid "Mon"
4108 msgstr "Pon"
4109
4110 #
4111 msgid "Mon-Fri"
4112 msgstr "Pon-Pią"
4113
4114 #
4115 msgid "Monday"
4116 msgstr "Poniedziałek"
4117
4118 #
4119 msgid "Monthly"
4120 msgstr "Miesięcznie"
4121
4122 #
4123 msgid "More video entries."
4124 msgstr "Więcej wpisów wideo."
4125
4126 #
4127 msgid "Mosquito noise reduction"
4128 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
4129
4130 #
4131 msgid "Most discussed"
4132 msgstr "Najczęściej dyskutowane"
4133
4134 #
4135 msgid "Most linked"
4136 msgstr "Najczęściej ogladane"
4137
4138 #
4139 msgid "Most popular"
4140 msgstr "Najbardziej popularne"
4141
4142 #
4143 msgid "Most recent"
4144 msgstr "Najnowsze"
4145
4146 #
4147 msgid "Most responded"
4148 msgstr "Najbardziej odpowiednie"
4149
4150 #
4151 msgid "Most viewed"
4152 msgstr "Najczęściej ogladane"
4153
4154 #
4155 msgid "Mount failed"
4156 msgstr "Montowanie nieudane"
4157
4158 #
4159 msgid "Mount informations"
4160 msgstr "Informacje montowania"
4161
4162 #
4163 msgid "Mount options"
4164 msgstr "Opcje montowania"
4165
4166 #
4167 msgid "Mount type"
4168 msgstr "Typ montowania"
4169
4170 #
4171 msgid "MountManager"
4172 msgstr "Menadżer montowania"
4173
4174 #
4175 msgid ""
4176 "Mounted/\n"
4177 "Unmounted"
4178 msgstr ""
4179 "Zamontowane/\n"
4180 "Odmontowane"
4181
4182 #
4183 msgid "Mountpoints management"
4184 msgstr "Zarządzanie punktami montowania"
4185
4186 #
4187 msgid "Mounts editor"
4188 msgstr "Edytor montowania"
4189
4190 #
4191 msgid "Mounts management"
4192 msgstr "Zarządzanie montowaniem"
4193
4194 #
4195 msgid "Move Picture in Picture"
4196 msgstr "Przesuń PiP"
4197
4198 #
4199 msgid "Move east"
4200 msgstr "Przesuń na wschód"
4201
4202 #
4203 msgid "Move plugin screen"
4204 msgstr "Przenieś obraz plugnu"
4205
4206 #
4207 msgid "Move screen down"
4208 msgstr "Przenieś obraz w dół"
4209
4210 #
4211 msgid "Move screen to the center of your TV"
4212 msgstr "Przenieś obraz na środek TV"
4213
4214 #
4215 msgid "Move screen to the left"
4216 msgstr "Przenieś obraz do lewej"
4217
4218 #
4219 msgid "Move screen to the lower left corner"
4220 msgstr "Przenieś obraz do lewego rogu"
4221
4222 #
4223 msgid "Move screen to the lower right corner"
4224 msgstr "Przenieś obraz do niższego lewego rogu"
4225
4226 #
4227 msgid "Move screen to the middle of the left border"
4228 msgstr "Przenieś obraz na środek lewej ramki"
4229
4230 #
4231 msgid "Move screen to the middle of the right border"
4232 msgstr "Przenieś obraz na środek prawej ramki"
4233
4234 #
4235 msgid "Move screen to the right"
4236 msgstr "Przenieś obraz do prawej"
4237
4238 #
4239 msgid "Move screen to the upper left corner"
4240 msgstr "Przenieś obraz do wyższego lewego rogu"
4241
4242 #
4243 msgid "Move screen to the upper right corner"
4244 msgstr "Przenieś obraz do wyższego prawego rogu"
4245
4246 #
4247 msgid "Move screen up"
4248 msgstr "Przenieś obraz wyżej"
4249
4250 #
4251 msgid "Move west"
4252 msgstr "Przesuń na zachód"
4253
4254 msgid "Movie information from the Online Film Datenbank (German)."
4255 msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych  (Niemcy)"
4256
4257 msgid "Movie informations from the Online Film Datenbank"
4258 msgstr "Informacje o filmach z Filmowej Bazy Danych"
4259
4260 #
4261 msgid "Movie location"
4262 msgstr "Przenieś lokalizację"
4263
4264 msgid ""
4265 "MovieTagger adds tags to recorded movies to sort a large list of movies."
4266 msgstr ""
4267 "MovieTagger dodaje tagi w nagranych filmach do sortowania dużej listy filmów."
4268
4269 msgid ""
4270 "Movielist Preview creates screenshots of recordings and shows them inside "
4271 "the movielist."
4272 msgstr ""
4273 "MovieList Preview tworzy zdjęcia z nagrań i pokazuje je jako okładki "
4274 "wewnątrz MovieList."
4275
4276 #
4277 msgid "Movielist menu"
4278 msgstr "Menu listy filmów"
4279
4280 #
4281 msgid "Multi EPG"
4282 msgstr "Multi EPG"
4283
4284 msgid "Multi-EPG bouquet selection"
4285 msgstr ""
4286
4287 #
4288 msgid "Multimedia"
4289 msgstr "Multimedia"
4290
4291 #
4292 msgid "Multiple service support"
4293 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
4294
4295 msgid "Multiplex"
4296 msgstr ""
4297
4298 #
4299 msgid "Multisat"
4300 msgstr "Multisat"
4301
4302 #
4303 msgid "Music"
4304 msgstr "Muzyka"
4305
4306 #
4307 msgid "Mute"
4308 msgstr "Mute"
4309
4310 #
4311 msgid "My TubePlayer"
4312 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4313
4314 #
4315 msgid "MyTube Settings"
4316 msgstr "Ustawienia MyTube"
4317
4318 #
4319 msgid "MyTubePlayer"
4320 msgstr "Odtwarzacz MyTube"
4321
4322 #
4323 msgid "MyTubePlayer Help"
4324 msgstr "Pomoc MyTube"
4325
4326 #
4327 msgid "MyTubePlayer active video downloads"
4328 msgstr "Widok pobierania filmów"
4329
4330 #
4331 msgid "MyTubePlayer settings"
4332 msgstr "Ustawienia odtwarzacza MyTube"
4333
4334 #
4335 msgid "MyTubeVideoInfoScreen"
4336 msgstr "Info MyTube"
4337
4338 #
4339 msgid "MyTubeVideohelpScreen"
4340 msgstr "Pomoc MyTube"
4341
4342 #
4343 msgid "N/A"
4344 msgstr "N/A"
4345
4346 msgid ""
4347 "NCID Client shows incoming voice calls promoted by any NCID server (e.g. "
4348 "Vodafone Easybox) on your Dreambox."
4349 msgstr ""
4350 "NCID klient pokazuje przychodzące rozmowy promowane przez każdy NCID serwer "
4351 "(np. Vodafone Easybox) na twoim Dreamboxie."
4352
4353 #
4354 msgid "NEXT"
4355 msgstr "Następny"
4356
4357 #
4358 msgid "NFI Image Flashing"
4359 msgstr "Wgrywanie softu NFI"
4360
4361 #
4362 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
4363 msgstr ""
4364 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
4365
4366 #
4367 msgid "NFS share"
4368 msgstr "Udział NFS"
4369
4370 msgid "NIM"
4371 msgstr ""
4372
4373 #
4374 msgid "NOW"
4375 msgstr "Teraz"
4376
4377 #
4378 msgid "NTSC"
4379 msgstr "NTSC"
4380
4381 #
4382 msgid "Name"
4383 msgstr "Nazwa"
4384
4385 #
4386 msgid "Nameserver"
4387 msgstr "Nameserver"
4388
4389 #
4390 #, python-format
4391 msgid "Nameserver %d"
4392 msgstr "Nameserver %d"
4393
4394 #
4395 msgid "Nameserver Setup"
4396 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
4397
4398 #
4399 msgid "Nameserver settings"
4400 msgstr "Ustawienia nameserver"
4401
4402 msgid "Namespace"
4403 msgstr ""
4404
4405 msgid "Nemesis BlackBox Skin"
4406 msgstr "Nemesis BlackBox Skin"
4407
4408 msgid "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4409 msgstr "Nemesis BlackBox Skin for the Dreambox"
4410
4411 msgid "Nemesis Blueline Single Skin"
4412 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin"
4413
4414 msgid "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4415 msgstr "Nemesis Blueline Single Skin for the Dreambox"
4416
4417 msgid "Nemesis Blueline Skin"
4418 msgstr "Nemesis Blueline Skin"
4419
4420 msgid "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4421 msgstr "Nemesis Blueline Skin for the Dreambox"
4422
4423 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4424 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin"
4425
4426 msgid "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4427 msgstr "Nemesis Blueline.Extended Skin for the Dreambox"
4428
4429 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4430 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin"
4431
4432 msgid "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4433 msgstr "Nemesis ChromeLine Cobolt Skin for the Dreambox"
4434
4435 msgid "Nemesis ChromeLine Skin"
4436 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin"
4437
4438 msgid "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4439 msgstr "Nemesis ChromeLine Skin for the Dreambox"
4440
4441 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin"
4442 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin"
4443
4444 msgid "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4445 msgstr "Nemesis Flatline Blue Skin for the Dreambox"
4446
4447 msgid "Nemesis Flatline Skin"
4448 msgstr "Nemesis Flatline Skin"
4449
4450 msgid "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4451 msgstr "Nemesis Flatline Skin for the Dreambox"
4452
4453 msgid "Nemesis GlassLine Skin"
4454 msgstr "Nemesis GlassLine Skin"
4455
4456 msgid "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4457 msgstr "Nemesis GlassLine Skin for the Dreambox"
4458
4459 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin"
4460 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin"
4461
4462 msgid "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4463 msgstr "Nemesis Greenline Extended Skin for the Dreambox"
4464
4465 msgid "Nemesis Greenline Single Skin"
4466 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin"
4467
4468 msgid "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4469 msgstr "Nemesis Greenline Single Skin for the Dreambox"
4470
4471 msgid "Nemesis Greenline Skin"
4472 msgstr "Nemesis Greenline Skin"
4473
4474 msgid "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4475 msgstr "Nemesis Greenline Skin for the Dreambox"
4476
4477 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin"
4478 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin"
4479
4480 msgid "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4481 msgstr "Nemesis Greyline Extended Skin for the Dreambox"
4482
4483 msgid "Nemesis Greyline Single Skin"
4484 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin"
4485
4486 msgid "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4487 msgstr "Nemesis Greyline Single Skin for the Dreambox"
4488
4489 msgid "Nemesis Greyline Skin"
4490 msgstr "Nemesis Greyline Skin"
4491
4492 msgid "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4493 msgstr "Nemesis Greyline Skin for the Dreambox"
4494
4495 msgid "Nemesis ShadowLine Skin"
4496 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin"
4497
4498 msgid "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4499 msgstr "Nemesis ShadowLine Skin for the Dreambox"
4500
4501 #
4502 msgid "Netmask"
4503 msgstr "Maska sieci"
4504
4505 #
4506 msgid "Network"
4507 msgstr "Sieć"
4508
4509 #
4510 msgid "Network Configuration..."
4511 msgstr "Konfiguracja sieci..."
4512
4513 #
4514 msgid "Network Mount"
4515 msgstr "Montowanie sieci"
4516
4517 #
4518 msgid "Network SSID"
4519 msgstr "Sieciowe SSID"
4520
4521 #
4522 msgid "Network Setup"
4523 msgstr "Ustawienia sieci"
4524
4525 #
4526 msgid "Network Wizard"
4527 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
4528
4529 #
4530 msgid "Network scan"
4531 msgstr "Skanowanie sieci"
4532
4533 #
4534 msgid "Network setup"
4535 msgstr "Ustawienia sieci"
4536
4537 #
4538 msgid "Network test"
4539 msgstr "Test połączenia sieciowego"
4540
4541 #
4542 msgid "Network test..."
4543 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
4544
4545 msgid "Network test: "
4546 msgstr "Test sieci:"
4547
4548 #
4549 msgid "Network:"
4550 msgstr "Sieć:"
4551
4552 #
4553 msgid "NetworkBrowser"
4554 msgstr "Przeglądarka sieciowa"
4555
4556 #
4557 msgid "NetworkWizard"
4558 msgstr "Kreator sieci"
4559
4560 #
4561 msgid "Never"
4562 msgstr "Nigdy"
4563
4564 #
4565 msgid "New"
4566 msgstr "Nowe"
4567
4568 msgid "New PIN"
4569 msgstr "Nowy PIN"
4570
4571 #
4572 msgid "New Zealand"
4573 msgstr "Nowa Zelandia"
4574
4575 #
4576 msgid "New version:"
4577 msgstr "Nowa wersja:"
4578
4579 #
4580 msgid "News & Politics"
4581 msgstr "Informacje & Polityka"
4582
4583 #
4584 msgid "Next"
4585 msgstr "Następny"
4586
4587 #
4588 msgid "No"
4589 msgstr "Nie"
4590
4591 #
4592 msgid "No (supported) DVDROM found!"
4593 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
4594
4595 #
4596 msgid "No Connection"
4597 msgstr "Brak połączenia"
4598
4599 #
4600 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
4601 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
4602
4603 #
4604 msgid "No Networks found"
4605 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4606
4607 #
4608 msgid "No backup needed"
4609 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
4610
4611 #
4612 msgid ""
4613 "No data on transponder!\n"
4614 "(Timeout reading PAT)"
4615 msgstr ""
4616 "Brak danych na transponderze!\n"
4617 "(Koniec czasu czytania PAT)"
4618
4619 #
4620 msgid "No description available."
4621 msgstr "Brak dostępnego opisu."
4622
4623 #
4624 msgid "No details for this image file"
4625 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
4626
4627 #
4628 msgid "No displayable files on this medium found!"
4629 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
4630
4631 #
4632 msgid "No event info found, recording indefinitely."
4633 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
4634
4635 #
4636 msgid ""
4637 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
4638 "forward/backward!"
4639 msgstr ""
4640 "Szybkie przesuwanie jeszcze nie dostępne.. ale mozna użyć przycisków "
4641 "numerycznych do przeskoków w tył/przód!"
4642
4643 #
4644 msgid "No free tuner!"
4645 msgstr "Brak wolnego tunera!"
4646
4647 #
4648 msgid "No network connection available."
4649 msgstr "Brak połączenia z siecią."
4650
4651 #
4652 msgid "No network devices found!"
4653 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych!"
4654
4655 #
4656 msgid "No networks found"
4657 msgstr "Nie znaleziono sieci"
4658
4659 #
4660 msgid ""
4661 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
4662 msgstr ""
4663 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
4664 "spróbować ponownie."
4665
4666 #
4667 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
4668 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
4669
4670 #
4671 msgid "No playable video found! Stop playing this movie?"
4672 msgstr "Niegrywalny plik wideo! Zatrzymać odtwarzanie?"
4673
4674 #
4675 msgid "No positioner capable frontend found."
4676 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
4677
4678 #
4679 msgid "No satellite frontend found!!"
4680 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
4681
4682 #
4683 msgid "No tags are set on these movies."
4684 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
4685
4686 #
4687 msgid "No to all"
4688 msgstr "Nie dla wszystkich"
4689
4690 #
4691 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
4692 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
4693
4694 #
4695 msgid ""
4696 "No tuner is enabled!\n"
4697 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4698 msgstr ""
4699 "Brak włączonego tunera!\n"
4700 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
4701
4702 #
4703 msgid ""
4704 "No valid service PIN found!\n"
4705 "Do you like to change the service PIN now?\n"
4706 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
4707 msgstr ""
4708 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
4709 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
4710 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
4711
4712 #
4713 msgid ""
4714 "No valid setup PIN found!\n"
4715 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
4716 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
4717 msgstr ""
4718 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
4719 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
4720 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
4721
4722 #
4723 msgid "No videos to display"
4724 msgstr "Brak filmów do wyswietlenia"
4725
4726 #
4727 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
4728 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
4729
4730 #
4731 msgid ""
4732 "No working local network adapter found.\n"
4733 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
4734 "configured correctly."
4735 msgstr ""
4736 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
4737 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
4738 "skonfigurowana."
4739
4740 #
4741 msgid ""
4742 "No working wireless network adapter found.\n"
4743 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
4744 "network is configured correctly."
4745 msgstr ""
4746 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
4747 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
4748 "dobrze skonfigurowana."
4749
4750 #
4751 msgid ""
4752 "No working wireless network interface found.\n"
4753 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
4754 "your local network interface."
4755 msgstr ""
4756 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
4757 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
4758 "lokalny interfejs sieciowy."
4759
4760 #
4761 msgid "No, but play video again"
4762 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4763
4764 #
4765 msgid "No, but restart from begin"
4766 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
4767
4768 #
4769 msgid "No, but switch to video entries."
4770 msgstr "Nie, ale przełącz na stronę główną"
4771
4772 #
4773 msgid "No, but switch to video search."
4774 msgstr "Nie, ale przełącz do wyszukiwarki filmów"
4775
4776 #
4777 msgid "No, do nothing."
4778 msgstr "Nie, nie rób nic."
4779
4780 #
4781 msgid "No, just start my dreambox"
4782 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
4783
4784 msgid "No, never"
4785 msgstr "Nie, nigdy"
4786
4787 #
4788 msgid "No, not now"
4789 msgstr "Nie teraz"
4790
4791 #
4792 msgid "No, remove them."
4793 msgstr "Nie, usuń je."
4794
4795 #
4796 msgid "No, scan later manually"
4797 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
4798
4799 #
4800 msgid "No, send them never"
4801 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
4802
4803 #
4804 msgid "None"
4805 msgstr "Brak"
4806
4807 #
4808 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
4809 msgid "Nonlinear"
4810 msgstr "Nielinearny"
4811
4812 #
4813 msgid "Nonprofits & Activism"
4814 msgstr "Fundacje & Aktywizm"
4815
4816 #
4817 msgid "North"
4818 msgstr "Północ"
4819
4820 #
4821 msgid "Norwegian"
4822 msgstr "Norweski"
4823
4824 msgid "Not after"
4825 msgstr ""
4826
4827 msgid "Not before"
4828 msgstr ""
4829
4830 #
4831 #, python-format
4832 msgid ""
4833 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
4834 "required, %d MB available)"
4835 msgstr ""
4836 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
4837 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
4838
4839 #
4840 msgid "Not fetching feed entries"
4841 msgstr "Brk wyszukiwanych wpisów"
4842
4843 #
4844 msgid ""
4845 "Nothing to scan!\n"
4846 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
4847 msgstr ""
4848 "Nic do skanowania!\n"
4849 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
4850
4851 #
4852 msgid "Now Playing"
4853 msgstr "Odtwarzane"
4854
4855 #
4856 msgid ""
4857 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
4858 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
4859 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
4860 msgstr ""
4861 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
4862 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
4863 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
4864
4865 #
4866 msgid "Number of scheduled recordings left."
4867 msgstr "Numer pozostałych zaprogramowanych nagrań."
4868
4869 #
4870 msgid "OK"
4871 msgstr "OK"
4872
4873 #
4874 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
4875 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
4876
4877 #
4878 msgid "OK, remove another extensions"
4879 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
4880
4881 #
4882 msgid "OK, remove some extensions"
4883 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
4884
4885 msgid "ONID"
4886 msgstr ""
4887
4888 #
4889 msgid "OSD Settings"
4890 msgstr "Ustawienia OSD"
4891
4892 #
4893 msgid "OSD visibility"
4894 msgstr "Przezroczystość"
4895
4896 #
4897 msgid "Off"
4898 msgstr "Wyłącz"
4899
4900 #
4901 msgid "Offset after recording (in m)"
4902 msgstr "Ofset po nagrania (w m)"
4903
4904 #
4905 msgid "Offset before recording (in m)"
4906 msgstr "Ofset przed nagraniem (w m)"
4907
4908 #
4909 msgid "On"
4910 msgstr "Włącz"
4911
4912 #
4913 msgid "On any service"
4914 msgstr "Na każdym serwisie"
4915
4916 #
4917 msgid "On same service"
4918 msgstr "Na tym samym serwisie"
4919
4920 #
4921 msgid "One"
4922 msgstr "Jeden"
4923
4924 #
4925 msgid "Only AutoTimers created during this session"
4926 msgstr "Tylko AutoTimery stworzone podczas tej sesji"
4927
4928 #
4929 msgid "Only Free scan"
4930 msgstr "Skanuj tylko FTA"
4931
4932 #
4933 msgid "Only extensions."
4934 msgstr "Tylko rozszerzenia."
4935
4936 #
4937 msgid "Only match during timespan"
4938 msgstr "Tylko pasujące podczas horyzontu czasowego"
4939
4940 #
4941 #, python-format
4942 msgid "Only on Service: %s"
4943 msgstr "Tylko na serwisie: %s"
4944
4945 #
4946 msgid "Open Context Menu"
4947 msgstr "Otwórz menu kontekstowe"
4948
4949 #
4950 msgid "Open plugin menu"
4951 msgstr "Otwórz menu plugina"
4952
4953 #
4954 msgid "Optionally enter your name if you want to."
4955 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
4956
4957 #
4958 msgid "Orbital Position"
4959 msgstr "Pozycja orbitalna"
4960
4961 msgid "Orbital position"
4962 msgstr ""
4963
4964 #
4965 msgid "Outer Bound (+/-)"
4966 msgstr "Zewnętrzne związanie (+/-)"
4967
4968 msgid "Overlay for scrolling bars"
4969 msgstr "Nakładka dla pasków przewijania"
4970
4971 #
4972 msgid "Override found with alternative service"
4973 msgstr "Zastępstwo znalezione z alternatywnym serwisem"
4974
4975 msgid "Overwrite configuration files ?"
4976 msgstr "Zastąp pliki konfiguracyjne?"
4977
4978 msgid "Overwrite configuration files during software upgrade?"
4979 msgstr "Zastąpić pliki konfiguracyjne podczas aktualizacji oprogramowania?"
4980
4981 #
4982 msgid "PAL"
4983 msgstr "PAL"
4984
4985 msgid "PCR PID"
4986 msgstr ""
4987
4988 #
4989 msgid "PIDs"
4990 msgstr "Pidy"
4991
4992 msgid "PMT PID"
4993 msgstr ""
4994
4995 #
4996 msgid "Package list update"
4997 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
4998
4999 #
5000 msgid "Package removal failed.\n"
5001 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
5002
5003 #
5004 msgid "Package removed successfully.\n"
5005 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
5006
5007 #
5008 msgid "Packet management"
5009 msgstr "Zarządzanie pakietem"
5010
5011 #
5012 msgid "Packet manager"
5013 msgstr "Menadżer pakietów"
5014
5015 #
5016 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
5017 msgid "Pan&Scan"
5018 msgstr "Pan&Scan"
5019
5020 #
5021 msgid "Parent Directory"
5022 msgstr "Katalog nadrzędny"
5023
5024 #
5025 msgid "Parental control"
5026 msgstr "Kontrola rodzicielska"
5027
5028 #
5029 msgid "Parental control services Editor"
5030 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
5031
5032 #
5033 msgid "Parental control setup"
5034 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
5035
5036 #
5037 msgid "Parental control type"
5038 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
5039
5040 msgid ""
5041 "Partnerbox allows editing a remote Dreambox's record timers and stream its "
5042 "TV  program."
5043 msgstr ""
5044 "Partnerbox umożliwia edycję zdalnego timera nagrań i strumień programu "
5045 "telewizyjnego."
5046
5047 #
5048 msgid "Password"
5049 msgstr "Hasło"
5050
5051 #
5052 msgid "Pause movie at end"
5053 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
5054
5055 #
5056 msgid "People & Blogs"
5057 msgstr "Ludzie & Blogi"
5058
5059 msgid "PermanentClock shows the clock permanently on the screen."
5060 msgstr "PermanentClock pokazuje na stałe zegar na ekranie."
5061
5062 msgid "Persian"
5063 msgstr "Perski"
5064
5065 #
5066 msgid "Pets & Animals"
5067 msgstr "Zwierzęta"
5068
5069 #
5070 msgid "Phone number"
5071 msgstr "Numer telefonu"
5072
5073 #
5074 msgid "PiPSetup"
5075 msgstr "Ustawienia PiP"
5076
5077 #
5078 msgid "PicturePlayer"
5079 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
5080
5081 #
5082 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
5083 msgid "Pillarbox"
5084 msgstr "Pillarbox"
5085
5086 #
5087 msgid "Pilot"
5088 msgstr "Pilot"
5089
5090 #
5091 msgid "Pin code needed"
5092 msgstr "Potrzebny kod pin"
5093
5094 #
5095 msgid "Play"
5096 msgstr "Odtwarzaj"
5097
5098 #
5099 msgid "Play Audio-CD..."
5100 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
5101
5102 #
5103 msgid "Play DVD"
5104 msgstr "Odtwórz DVD"
5105
5106 #
5107 msgid "Play Music..."
5108 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
5109
5110 #
5111 msgid "Play YouTube movies"
5112 msgstr "Odtwarzacz filmów YouTube"
5113
5114 msgid "Play music from Last.fm"
5115 msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm"
5116
5117 msgid "Play music from Last.fm."
5118 msgstr "Odtwarzanie muzyki z Last.fm."
5119
5120 #
5121 msgid "Play next video"
5122 msgstr "Odtwórz kolejne wideo"
5123
5124 #
5125 msgid "Play recorded movies..."
5126 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
5127
5128 #
5129 msgid "Play video again"
5130 msgstr "Odtwórz wideo ponownie"
5131
5132 msgid "Play videos from PC on your Dreambox"
5133 msgstr "Odtwarzanie plików wideo z komputera na Dreamboxie"
5134
5135 msgid "Playback of Youtube through a PC"
5136 msgstr "Odtwarzanie Youtube za pośrednictwem komputera PC"
5137
5138 msgid "Player for Network and Internet Streams"
5139 msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni"
5140
5141 msgid "Player for Network and Internet Streams."
5142 msgstr "Odtwarzacz dla sieciowych i internetowych strumieni."
5143
5144 msgid "Plays your favorite music and videos"
5145 msgstr "Odtwarzanie ulubionej muzyki i wideo"
5146
5147 #
5148 msgid "Please Reboot"
5149 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
5150
5151 #
5152 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
5153 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
5154
5155 msgid "Please add titles to the compilation."
5156 msgstr "Dodaj tytuły do kompilacji."
5157
5158 msgid ""
5159 "Please be aware, that anyone can disable the parental control, if you have "
5160 "not set a PIN."
5161 msgstr ""
5162 "Uważaj, każdy może wyłączyć kontrole rodzicielską, jeśli nie ustawiłeś kodu "
5163 "PIN."
5164
5165 #
5166 msgid "Please change recording endtime"
5167 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
5168
5169 #
5170 msgid "Please check your network settings!"
5171 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
5172
5173 #
5174 msgid "Please choose an extension..."
5175 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
5176
5177 #
5178 msgid "Please choose he package..."
5179 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
5180
5181 #
5182 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
5183 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
5184
5185 #
5186 msgid ""
5187 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
5188 "values.\n"
5189 "When you are ready press OK to continue."
5190 msgstr ""
5191 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
5192 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
5193
5194 #
5195 msgid ""
5196 "Please configure your internet connection by filling out the required "
5197 "values.\n"
5198 "When you are ready press OK to continue."
5199 msgstr ""
5200 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
5201 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
5202
5203 #
5204 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
5205 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
5206
5207 #
5208 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
5209 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
5210
5211 #
5212 msgid "Please enter a name for the new marker"
5213 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
5214
5215 #
5216 msgid "Please enter a new filename"
5217 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
5218
5219 #
5220 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
5221 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
5222
5223 #
5224 msgid "Please enter name of the new directory"
5225 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
5226
5227 #
5228 msgid "Please enter the correct pin code"
5229 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
5230
5231 msgid "Please enter the old PIN code"
5232 msgstr "Podaj stary kod PIN"
5233
5234 #
5235 msgid "Please enter your email address here:"
5236 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
5237
5238 #
5239 msgid "Please enter your name here (optional):"
5240 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
5241
5242 #
5243 msgid "Please enter your search term."
5244 msgstr "Wpisz frazę wyszukiwaną"
5245
5246 #
5247 msgid "Please follow the instructions on the TV"
5248 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
5249
5250 #
5251 msgid ""
5252 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
5253 "therefore the default directory is being used instead."
5254 msgstr ""
5255 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
5256 "katalogu."
5257
5258 #
5259 msgid "Please press OK to continue."
5260 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
5261
5262 #
5263 msgid "Please press OK!"
5264 msgstr "Wciśnij OK!"
5265
5266 #
5267 msgid "Please provide a Text to match"
5268 msgstr "Dodaj tekst do dopasowania"
5269
5270 #
5271 msgid "Please select a playlist to delete..."
5272 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
5273
5274 #
5275 msgid "Please select a playlist..."
5276 msgstr "Wybierz playlistę..."
5277
5278 #
5279 msgid "Please select a standard feed or try searching for videos."
5280 msgstr "Wybierz standardowy wpis lub powtórz wyszukiwanie"
5281
5282 #
5283 msgid "Please select a subservice to record..."
5284 msgstr "Wybierz subserwis..."
5285
5286 #
5287 msgid "Please select a subservice..."
5288 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
5289
5290 msgid "Please select an NFI file and press green key to flash!"
5291 msgstr "Wybierz plik NFI i naciśnij zielony przycisk, aby flashować!"
5292
5293 #
5294 msgid "Please select an extension to remove."
5295 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
5296
5297 #
5298 msgid "Please select an option below."
5299 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
5300
5301 #
5302 msgid "Please select medium to use as backup location"
5303 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
5304
5305 #
5306 msgid "Please select tag to filter..."
5307 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
5308
5309 #
5310 msgid "Please select the movie path..."
5311 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
5312
5313 #
5314 msgid ""
5315 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
5316 "connection.\n"
5317 "\n"
5318 "Please press OK to continue."
5319 msgstr ""
5320 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
5321 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5322
5323 #
5324 msgid ""
5325 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
5326 "\n"
5327 "Please press OK to continue."
5328 msgstr ""
5329 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
5330 "\n"
5331 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
5332
5333 #
5334 msgid "Please set up tuner B"
5335 msgstr "Ustaw Tuner B"
5336
5337 #
5338 msgid "Please set up tuner C"
5339 msgstr "Ustaw Tuner C"
5340
5341 #
5342 msgid "Please set up tuner D"
5343 msgstr "Ustaw Tuner D"
5344
5345 #
5346 msgid ""
5347 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
5348 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
5349 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
5350 msgstr ""
5351 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
5352 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
5353 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
5354
5355 #
5356 msgid ""
5357 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
5358 "the OK button."
5359 msgstr ""
5360 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
5361 "OK."
5362
5363 msgid "Please wait (Step 2)"
5364 msgstr "Proszę czekać (krok 2)"
5365
5366 #
5367 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
5368 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
5369
5370 #
5371 msgid "Please wait for activation of your network mount..."
5372 msgstr "Czekaj na aktywację twojego montowania sieci..."
5373
5374 #
5375 msgid "Please wait while removing selected package..."
5376 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
5377
5378 #
5379 msgid "Please wait while removing your network mount..."
5380 msgstr "Poczekaj podczas usuwania montowania sieciowego..."
5381
5382 #
5383 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
5384 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
5385
5386 #
5387 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
5388 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
5389
5390 #
5391 msgid "Please wait while updating your network mount..."
5392 msgstr "Poczekaj podczas aktualizacji montowania sieciowego..."
5393
5394 #
5395 msgid "Please wait while we configure your network..."
5396 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
5397
5398 #
5399 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
5400 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
5401
5402 #
5403 msgid "Please wait while we test your network..."
5404 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
5405
5406 #
5407 msgid "Please wait while your network is restarting..."
5408 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
5409
5410 #
5411 msgid "Please wait..."
5412 msgstr "Proszę czekać..."
5413
5414 #
5415 msgid "Please wait... Loading list..."
5416 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
5417
5418 #
5419 msgid "Plugin browser"
5420 msgstr "Przeglądarka pluginów"
5421
5422 #
5423 msgid "Plugin manager activity information"
5424 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
5425
5426 #
5427 msgid "Plugin manager help"
5428 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
5429
5430 #
5431 #, python-format
5432 msgid "Plugin: %(plugin)s , Version: %(version)s"
5433 msgstr "Plugin: %(plugin)s , Wersja: %(version)s"
5434
5435 #
5436 msgid "Plugins"
5437 msgstr "Pluginy"
5438
5439 msgid "PodCast streams podcasts to your Dreambox."
5440 msgstr "Wtyczka PodCast strumieniuje podcasty do Twojego Dreamboxa."
5441
5442 #
5443 msgid "Poland"
5444 msgstr "Polska"
5445
5446 #
5447 msgid "Polarity"
5448 msgstr "Polaryzacja"
5449
5450 #
5451 msgid "Polarization"
5452 msgstr "Polaryzacja"
5453
5454 #
5455 msgid "Polish"
5456 msgstr "Polski"
5457
5458 #
5459 msgid "Poll Interval (in h)"
5460 msgstr "Przedział głosowania (w h)"
5461
5462 #
5463 msgid "Poll automatically"
5464 msgstr "Sonda automatycznie"
5465
5466 #
5467 msgid "Port A"
5468 msgstr "Port A"
5469
5470 #
5471 msgid "Port B"
5472 msgstr "Port B"
5473
5474 #
5475 msgid "Port C"
5476 msgstr "Port C"
5477
5478 #
5479 msgid "Port D"
5480 msgstr "Port D"
5481
5482 #
5483 msgid "Portuguese"
5484 msgstr "Portugalski"
5485
5486 msgid "Position of finished Timers in Timerlist"
5487 msgstr ""
5488
5489 #
5490 msgid "Positioner"
5491 msgstr "Pozycjoner"
5492
5493 #
5494 msgid "Positioner fine movement"
5495 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
5496
5497 #
5498 msgid "Positioner movement"
5499 msgstr "Ruchy pozycjonera"
5500
5501 #
5502 msgid "Positioner setup"
5503 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
5504
5505 #
5506 msgid "Positioner storage"
5507 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
5508
5509 msgid "PositionerSetup helps you installing a motorized dish"
5510 msgstr "PositionerSetup pomocny w instalacji anteny obrotowej"
5511
5512 #
5513 msgid ""
5514 "Power state to change to after recordings. Select \"standard\" to not change "
5515 "the default behavior of enigma2 or values changed by yourself."
5516 msgstr ""
5517 "Stan zasilania do zmiany po nagrywaniu. Wybierz \"standard\" aby nie "
5518 "zmieniać domyślnego zachowania e2 lub wartości zmienione przes siebie."
5519
5520 #
5521 msgid "Power threshold in mA"
5522 msgstr "Próg mocy w  mA"
5523
5524 #
5525 msgid "Predefined transponder"
5526 msgstr "Zdefiniowany transponder"
5527
5528 msgid "Prepare another USB stick for image flashing"
5529 msgstr "Przygotuj inną pamięć USB na flashowanie Image"
5530
5531 #
5532 msgid "Preparing... Please wait"
5533 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
5534
5535 msgid "Press INFO on your remote control for additional information."
5536 msgstr "Naciśnij przycisk INFO na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
5537
5538 msgid "Press MENU on your remote control for additional options."
5539 msgstr "Naciśnij przycisk MENU na pilocie, aby uzyskać dodatkowe informacje."
5540
5541 #
5542 msgid "Press OK on your remote control to continue."
5543 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
5544
5545 #
5546 msgid "Press OK to activate the selected skin."
5547 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
5548
5549 #
5550 msgid "Press OK to activate the settings."
5551 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
5552
5553 #
5554 msgid "Press OK to collapse this host"
5555 msgstr "Wciśnij OK aby wyczerpać ten host"
5556
5557 #
5558 msgid "Press OK to edit selected settings."
5559 msgstr "Wcisnij OK aby edytować wybrane ustawienia."
5560
5561 #
5562 msgid "Press OK to edit the settings."
5563 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
5564
5565 #
5566 msgid "Press OK to expand this host"
5567 msgstr "Wciśnij OK aby rozszerzyć ten host"
5568
5569 #
5570 #, python-format
5571 msgid "Press OK to get further details for %s"
5572 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
5573
5574 #
5575 msgid "Press OK to mount this share!"
5576 msgstr "Wcisnij OK aby zamontować ten udział!"
5577
5578 #
5579 msgid "Press OK to mount!"
5580 msgstr "Wciśnij OK aby zamontować!"
5581
5582 #
5583 msgid "Press OK to save settings."
5584 msgstr "Wciśnij OK aby zapisać ustawienia."
5585
5586 #
5587 msgid "Press OK to scan"
5588 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
5589
5590 #
5591 msgid "Press OK to select a Provider."
5592 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
5593
5594 #
5595 msgid "Press OK to select."
5596 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać."
5597
5598 #
5599 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
5600 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
5601
5602 #
5603 msgid "Press OK to start the scan"
5604 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
5605
5606 #
5607 msgid "Press OK to toggle the selection."
5608 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
5609
5610 #
5611 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
5612 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
5613
5614 #
5615 msgid "Prev"
5616 msgstr "Poprzedni"
5617
5618 #
5619 msgid "Preview"
5620 msgstr "Podgląd"
5621
5622 #
5623 msgid "Preview AutoTimer"
5624 msgstr "Podgląd AutoTimera"
5625
5626 #
5627 msgid "Preview menu"
5628 msgstr "Podgląd menu"
5629
5630 msgid "Preview screenshots of running tv shows"
5631 msgstr "Foto podgląd nadawanej TV"
5632
5633 msgid "Preview screenshots of running tv shows."
5634 msgstr "Foto podgląd nadawanej TV."
5635
5636 #
5637 msgid "Primary DNS"
5638 msgstr "Pierwszy DNS"
5639
5640 #
5641 msgid "Priority"
5642 msgstr "Priorytet konwertera"
5643
5644 #
5645 msgid "Process"
5646 msgstr "Procesy..."
5647
5648 #
5649 msgid "Properties of current title"
5650 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
5651
5652 #
5653 msgid "Protect services"
5654 msgstr "Ochrona serwisów"
5655
5656 #
5657 msgid "Protect setup"
5658 msgstr "Ochrona ustawień"
5659
5660 #
5661 msgid "Provider"
5662 msgstr "Provider"
5663
5664 #
5665 msgid "Provider to scan"
5666 msgstr "Provider do skanowania"
5667
5668 #
5669 msgid "Providers"
5670 msgstr "Providerzy"
5671
5672 #
5673 msgid "Published"
5674 msgstr "Publikacji"
5675
5676 #
5677 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
5678 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
5679
5680 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket."
5681 msgstr "Nakładka Python`a do /tmp/mmi.socket."
5682
5683 #
5684 msgid "Quick"
5685 msgstr "Szybko"
5686
5687 #
5688 msgid "Quickzap"
5689 msgstr "Szybkie przełączanie"
5690
5691 #
5692 msgid "RC Menu"
5693 msgstr "Menu RC"
5694
5695 #
5696 msgid "RF output"
5697 msgstr "Wyjście RF"
5698
5699 #
5700 msgid "RGB"
5701 msgstr "RGB"
5702
5703 msgid "RSS viewer"
5704 msgstr "Przeglądarka RSS"
5705
5706 #
5707 msgid "Radio"
5708 msgstr "Radio"
5709
5710 msgid "Ralink"
5711 msgstr "Ralink"
5712
5713 #
5714 msgid "Ram Disk"
5715 msgstr "Ram Dysk"
5716
5717 #
5718 msgid "Random"
5719 msgstr "Losowo"
5720
5721 #
5722 msgid "Rating"
5723 msgstr "Oceny"
5724
5725 #
5726 msgid "Ratings: "
5727 msgstr "Ocena: "
5728
5729 #
5730 msgid "Really close without saving settings?"
5731 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
5732
5733 #
5734 msgid "Really delete done timers?"
5735 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
5736
5737 #
5738 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
5739 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
5740
5741 #
5742 msgid "Really quit MyTube Player?"
5743 msgstr "Zamknąć Odtwarzacz MyTube?"
5744
5745 #
5746 msgid "Really reboot now?"
5747 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5748
5749 #
5750 msgid "Really restart now?"
5751 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
5752
5753 #
5754 msgid "Really shutdown now?"
5755 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
5756
5757 #
5758 msgid "Reboot"
5759 msgstr "Restart"
5760
5761 #
5762 msgid "Recently featured"
5763 msgstr "Najczęściej zamieszczane"
5764
5765 #
5766 msgid "Reception Settings"
5767 msgstr "Ustawienia powitania"
5768
5769 msgid "Reconstruct .ap and .sc files"
5770 msgstr "Rekonstrukcja plików .ap i .sc"
5771
5772 msgid "Reconstruct missing or corrupt .ap and .sc files of recorded movies."
5773 msgstr ""
5774 "Rekonstrukcja brakujących lub uszkodzonych plików .ap i .sc z nagranych "
5775 "filmów."
5776
5777 #
5778 msgid "Record"
5779 msgstr "Nagraj"
5780
5781 #
5782 msgid "Record a maximum of x times"
5783 msgstr "Nagraj maximum z x czasów"
5784
5785 #
5786 msgid "Record on"
5787 msgstr "Nagraj na"
5788
5789 #
5790 #, python-format
5791 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
5792 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
5793
5794 #
5795 msgid "Recorded files..."
5796 msgstr "Nagrane pliki..."
5797
5798 #
5799 msgid "Recording"
5800 msgstr "Nagrywanie"
5801
5802 #
5803 msgid "Recording paths"
5804 msgstr "Ścieżki nagrywania"
5805
5806 #
5807 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
5808 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
5809
5810 #
5811 msgid "Recordings"
5812 msgstr "Nagrania"
5813
5814 #
5815 msgid "Recordings always have priority"
5816 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
5817
5818 msgid "Redirect notifications to Growl, Snarl, Prowl or Syslog"
5819 msgstr ""
5820
5821 msgid "Reenter new PIN"
5822 msgstr "Wpisz ponownie nowy PIN"
5823
5824 #
5825 msgid "Refresh Rate"
5826 msgstr "Wartość odświeżania"
5827
5828 #
5829 msgid "Refresh rate selection."
5830 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
5831
5832 #
5833 msgid "Related video entries."
5834 msgstr "Przeładuj wpisy wideo."
5835
5836 #
5837 msgid "Relevance"
5838 msgstr "Trafności"
5839
5840 #
5841 msgid "Reload"
5842 msgstr "Przeładuj"
5843
5844 #
5845 msgid "Reload Black-/Whitelists"
5846 msgstr "Przeładuj czarną-/białą listę"
5847
5848 msgid "Remember service PIN"
5849 msgstr "Pamiętaj PIN serwisu"
5850
5851 msgid "Remember service PIN cancel"
5852 msgstr "Pamiętaj anulowany PIN serwisu"
5853
5854 msgid "Remote timer and remote TV player"
5855 msgstr "Zdalny Timer i odtwarzacz TV"
5856
5857 #
5858 msgid "Remove"
5859 msgstr "Skasuj"
5860
5861 #
5862 msgid "Remove Bookmark"
5863 msgstr "Usuń zakładkę"
5864
5865 #
5866 msgid "Remove Plugins"
5867 msgstr "Usuń pluginy"
5868
5869 #
5870 msgid "Remove a mark"
5871 msgstr "Usuń znacznik"
5872
5873 #
5874 msgid "Remove currently selected title"
5875 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
5876
5877 #
5878 msgid "Remove failed."
5879 msgstr "Kasowanie nieudane"
5880
5881 #
5882 msgid "Remove finished."
5883 msgstr "Usuwanie zakończone."
5884
5885 #
5886 msgid "Remove plugins"
5887 msgstr "Usuń pluginy"
5888
5889 #
5890 msgid "Remove selected AutoTimer"
5891 msgstr "Usuń wybrany AutoTimer"
5892
5893 #
5894 msgid "Remove timer"
5895 msgstr "Usuń timer"
5896
5897 #
5898 msgid "Remove title"
5899 msgstr "Usuń tytuł"
5900
5901 #
5902 msgid "Removed successfully."
5903 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
5904
5905 #
5906 msgid "Removing"
5907 msgstr "Usuwanie"
5908
5909 #