fixes bug #436
[enigma2.git] / po / pl.po
1 # English translations for tuxbox-enigma package.
2 # Copyright (C) 2005 THE tuxbox-enigma'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the tuxbox-enigma package.
4 # Automatically generated, 2005.
5
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: tuxbox-enigma 0.0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-12-28 20:46+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-11-06 13:09+0100\n"
12 "Last-Translator: Sebastian <zbigzbig2@op.pl>\n"
13 "Language-Team: none\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19 msgid ""
20 "\n"
21 "Advanced options and settings."
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "Zaawansowane opcje i ustawienia."
25
26 msgid ""
27 "\n"
28 "After pressing OK, please wait!"
29 msgstr ""
30 "\n"
31 "Po wciśnięciu OK czekaj!"
32
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Backup your Dreambox settings."
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Kopia ustawień Dreamboxa."
39
40 msgid ""
41 "\n"
42 "Edit the upgrade source address."
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "Edytuj adres aktualizacji."
46
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Manage extensions or plugins for your Dreambox"
50 msgstr ""
51
52 msgid ""
53 "\n"
54 "Online update of your Dreambox software."
55 msgstr ""
56 "\n"
57 "Aktualizacja Online oprogramowania Dreamboxa."
58
59 msgid ""
60 "\n"
61 "Press OK on your remote control to continue."
62 msgstr ""
63 "\n"
64 "Wciśnij OK aby kontynuować."
65
66 msgid ""
67 "\n"
68 "Restore your Dreambox settings."
69 msgstr ""
70 "\n"
71 "Przywróć ustawienia Dreamboxa."
72
73 msgid ""
74 "\n"
75 "Restore your Dreambox with a new firmware."
76 msgstr ""
77 "\n"
78 "Przywróć Dreamboxa z nowym softem."
79
80 msgid ""
81 "\n"
82 "Restore your backups by date."
83 msgstr ""
84 "\n"
85 "Przywróć kopie według daty."
86
87 msgid ""
88 "\n"
89 "Scan for local extensions and install them."
90 msgstr ""
91
92 msgid ""
93 "\n"
94 "Select your backup device.\n"
95 "Current device: "
96 msgstr ""
97 "\n"
98 "Wybierz urządzenie do kopii.\n"
99 "Aktualne urządzenie: "
100
101 msgid ""
102 "\n"
103 "System will restart after the restore!"
104 msgstr ""
105 "\n"
106 "System będzie zrestartowany po przywracaniu!"
107
108 msgid " "
109 msgstr " "
110
111 msgid " extensions."
112 msgstr "Rozszerzenia"
113
114 msgid " packages selected."
115 msgstr "Wybrane paczki"
116
117 msgid " updates available."
118 msgstr "Dostępne aktualizacje"
119
120 msgid " wireless networks found!"
121 msgstr "Znaleziono sieć bezprzewodową!"
122
123 msgid "#000000"
124 msgstr "#000000"
125
126 msgid "#0064c7"
127 msgstr "#0064c7"
128
129 msgid "#25062748"
130 msgstr "#25062748"
131
132 msgid "#389416"
133 msgstr "#389416"
134
135 msgid "#80000000"
136 msgstr "#80000000"
137
138 msgid "#80ffffff"
139 msgstr "#80ffffff"
140
141 msgid "#bab329"
142 msgstr "#bab329"
143
144 msgid "#f23d21"
145 msgstr "#f23d21"
146
147 msgid "#ffffff"
148 msgstr "#ffffff"
149
150 msgid "#ffffffff"
151 msgstr "#ffffffff"
152
153 msgid "%H:%M"
154 msgstr "%H:%M"
155
156 #, python-format
157 msgid "%d jobs are running in the background!"
158 msgstr "To %d zadanie jest wykonywane w tle!"
159
160 #, python-format
161 msgid "%d min"
162 msgstr "%d min"
163
164 #, python-format
165 msgid "%d services found!"
166 msgstr "%d znalezionych serwisów!"
167
168 msgid "%d.%B %Y"
169 msgstr "%d.%B %Y"
170
171 #, python-format
172 msgid ""
173 "%s\n"
174 "(%s, %d MB free)"
175 msgstr ""
176 "%s\n"
177 "(%s, %d MB wolne)"
178
179 #, python-format
180 msgid "%s (%s)\n"
181 msgstr "%s (%s)\n"
182
183 msgid "(ZAP)"
184 msgstr "(Przełącz)"
185
186 msgid "(empty)"
187 msgstr "(puste)"
188
189 msgid "(show optional DVD audio menu)"
190 msgstr "(pokaż opcjonalne menu ustawień DVD audio)"
191
192 msgid "* Only available if more than one interface is active."
193 msgstr "* Dostępne tylko gdy więcej niż jeden interfejs jest aktywny."
194
195 msgid "* Only available when entering hidden SSID or network key"
196 msgstr "* Dostępne tylko gdy wpisujesz ukryty SSID lub klucz sieciowy"
197
198 msgid ".NFI Download failed:"
199 msgstr "Ładowanie pliku .NFI nie powiodło się:"
200
201 msgid ""
202 ".NFI file passed md5sum signature check. You can safely flash this image!"
203 msgstr ""
204 "Suma kontrolna md5 pliku .NFi została sprawdzona. Możesz bezpiecznie "
205 "flashować tym image'm!"
206
207 msgid "/usr/share/enigma2 directory"
208 msgstr "Katalog /usr/share/enigma2"
209
210 msgid "/var directory"
211 msgstr "Katalog /var"
212
213 msgid "0"
214 msgstr "0"
215
216 msgid "1"
217 msgstr "1"
218
219 msgid "1 wireless network found!"
220 msgstr "Znaleziono 1 sieć bezprzewodową!"
221
222 msgid "1.0"
223 msgstr "1.0"
224
225 msgid "1.1"
226 msgstr "1.1"
227
228 msgid "1.2"
229 msgstr "1.2"
230
231 msgid "12V output"
232 msgstr "Wyjście 12V"
233
234 msgid "13 V"
235 msgstr "13 V"
236
237 msgid "16:10"
238 msgstr "16:10"
239
240 msgid "16:10 Letterbox"
241 msgstr "16:10 Letterbox"
242
243 msgid "16:10 PanScan"
244 msgstr "16:10 PanScan"
245
246 msgid "16:9"
247 msgstr "16:9"
248
249 msgid "16:9 Letterbox"
250 msgstr "16:9 Letterbox"
251
252 msgid "16:9 always"
253 msgstr "16:9 zawsze"
254
255 msgid "18 V"
256 msgstr "18 V"
257
258 msgid "2"
259 msgstr "2"
260
261 msgid "3"
262 msgstr "3"
263
264 msgid "30 minutes"
265 msgstr "30 minut"
266
267 msgid "4"
268 msgstr "4"
269
270 msgid "4:3"
271 msgstr "4:3"
272
273 msgid "4:3 Letterbox"
274 msgstr "4:3 Letterbox"
275
276 msgid "4:3 PanScan"
277 msgstr "4:3 PanScan"
278
279 msgid "5"
280 msgstr "5"
281
282 msgid "5 minutes"
283 msgstr "5 minut"
284
285 msgid "50 Hz"
286 msgstr "50 Hz"
287
288 msgid "6"
289 msgstr "6"
290
291 msgid "60 minutes"
292 msgstr "60 minut"
293
294 msgid "7"
295 msgstr "7"
296
297 msgid "8"
298 msgstr "8"
299
300 msgid "9"
301 msgstr "9"
302
303 msgid "<Current movielist location>"
304 msgstr ""
305
306 msgid "<Default movie location>"
307 msgstr ""
308
309 msgid "<Last timer location>"
310 msgstr ""
311
312 msgid "<unknown>"
313 msgstr "<nieznany>"
314
315 msgid "??"
316 msgstr "??"
317
318 msgid "A"
319 msgstr "A"
320
321 #, python-format
322 msgid ""
323 "A configuration file (%s) was modified since Installation.\n"
324 "Do you want to keep your version?"
325 msgstr ""
326 "Plik konfiguracyjny (%s) został zmodyfikowany od czasu instalacji.\n"
327 "Czy zachować aktualną wersję?"
328
329 msgid ""
330 "A finished record timer wants to set your\n"
331 "Dreambox to standby. Do that now?"
332 msgstr ""
333 "Timer zakończonego nagrywanie chce ustawić Twojego\n"
334 "Dreamboxa w stan czuwania. Zrobić to teraz?"
335
336 msgid ""
337 "A finished record timer wants to shut down\n"
338 "your Dreambox. Shutdown now?"
339 msgstr ""
340 "Timer zakończonego nagrywanie chce wyłączyć\n"
341 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
342
343 msgid "A graphical EPG for all services of an specific bouquet"
344 msgstr "Graficzny EPG dla wszystkich usług określonego bukietu"
345
346 #, python-format
347 msgid ""
348 "A record has been started:\n"
349 "%s"
350 msgstr ""
351 "Nagrywanie rozpoczęło się:\n"
352 "%s"
353
354 msgid ""
355 "A recording is currently running.\n"
356 "What do you want to do?"
357 msgstr ""
358 "Nagrywanie w toku...\n"
359 "Co chcesz zrobić?"
360
361 msgid ""
362 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
363 "configure the positioner."
364 msgstr "Nagrywanie w toku. Zakończ nagrywanie przed ustawieniem pozycjonera."
365
366 msgid ""
367 "A recording is currently running. Please stop the recording before trying to "
368 "start the satfinder."
369 msgstr ""
370 "Nagrywanie w toku . Zatrzymaj nagrywanie przed uruchomieniem miernika "
371 "sygnału."
372
373 #, python-format
374 msgid "A required tool (%s) was not found."
375 msgstr "Narzędzie (%s) nie zostało znalezione."
376
377 msgid "A search for available updates is currently in progress."
378 msgstr ""
379
380 msgid ""
381 "A second configured interface has been found.\n"
382 "\n"
383 "Do you want to disable the second network interface?"
384 msgstr ""
385
386 msgid ""
387 "A sleep timer wants to set your\n"
388 "Dreambox to standby. Do that now?"
389 msgstr ""
390 "Wyłącznik czasowy chce ustawićTwojego\n"
391 "Dreamboxa w trybie czuwania. Zrobić to teraz?"
392
393 msgid ""
394 "A sleep timer wants to shut down\n"
395 "your Dreambox. Shutdown now?"
396 msgstr ""
397 "Wyłącznik czasowy chce wyłączyć\n"
398 "Twojego Dreamboxa. Wyłączyć teraz?"
399
400 msgid "A small overview of the available icon states and actions."
401 msgstr "Podgląd stanu dostępnych ikon i działania"
402
403 msgid ""
404 "A timer failed to record!\n"
405 "Disable TV and try again?\n"
406 msgstr ""
407 "Timer nie mógł nagrać!\n"
408 "Wyłączyć TV i spróbować ponownie?\n"
409
410 msgid "A/V Settings"
411 msgstr "Ustawienia A/V"
412
413 msgid "AA"
414 msgstr "AA"
415
416 msgid "AB"
417 msgstr "AB"
418
419 msgid "AC3 default"
420 msgstr "AC3 domyślnie"
421
422 msgid "AC3 downmix"
423 msgstr "AC3 downmix"
424
425 msgid "Abort"
426 msgstr "Przerwij"
427
428 msgid "About"
429 msgstr "O tunerze..."
430
431 msgid "About..."
432 msgstr "Informacje o tunerze..."
433
434 msgid "Accesspoint:"
435 msgstr "Punkt dostępowy:"
436
437 msgid "Action on long powerbutton press"
438 msgstr "Akcja po długim naciśnięciu Power"
439
440 msgid "Action:"
441 msgstr "Akcja:"
442
443 msgid "Activate Picture in Picture"
444 msgstr "Aktywuj PiP"
445
446 msgid "Activate network settings"
447 msgstr "Aktywuj ustawienia sieci"
448
449 msgid "Adapter settings"
450 msgstr "Ustawienia adaptera"
451
452 msgid "Add"
453 msgstr "Dodaj"
454
455 msgid "Add Bookmark"
456 msgstr "Dodaj zakładkę"
457
458 msgid "Add WLAN configuration?"
459 msgstr "Dodać konfigurację WLAN?"
460
461 msgid "Add a mark"
462 msgstr "Dodaj znacznik"
463
464 msgid "Add a new title"
465 msgstr "Dodaj nowy tytuł"
466
467 msgid "Add network configuration?"
468 msgstr "Dodać konfigurację sieci?"
469
470 msgid "Add timer"
471 msgstr "Dodaj timer"
472
473 msgid "Add title"
474 msgstr "Dodaj tytuł"
475
476 msgid "Add to bouquet"
477 msgstr "Dodaj do bukietu"
478
479 msgid "Add to favourites"
480 msgstr "Dodaj do ulubionych"
481
482 msgid ""
483 "Adds enigma2 settings and dreambox model informations like SN, rev... if "
484 "enabled."
485 msgstr "Dołącz ustawienia e2, model dreamboxa, dodatkowe info o tunerze..."
486
487 msgid "Adds network configuration if enabled."
488 msgstr "Dołącz konfigurację sieci."
489
490 msgid "Adds wlan configuration if enabled."
491 msgstr "Dołącz konfigurację WLAN."
492
493 msgid ""
494 "Adjust the color settings so that all the color shades are distinguishable, "
495 "but appear as saturated as possible. If you are happy with the result, press "
496 "OK to close the video fine-tuning, or use the number keys to select other "
497 "test screens."
498 msgstr ""
499 "Dostosuj ustawienie koloru, żeby wszystkie cienie koloru były rozróżnialne, "
500 "ale wydały się tak nasycone jak tylko możliwie. Jeśli jesteś zadowolony z "
501 "rezultatu wciśnij OK aby wyjść z dostosowania video lub wybierz numer aby "
502 "zobaczyć inny testowy ekran."
503
504 msgid "Advanced"
505 msgstr "Zaawansowane"
506
507 msgid "Advanced Options"
508 msgstr "Zaawansowane Opcje"
509
510 msgid "Advanced Software"
511 msgstr ""
512
513 msgid "Advanced Software Plugin"
514 msgstr ""
515
516 msgid "Advanced Video Enhancement Setup"
517 msgstr "Zaawansowane ustawienia A/V"
518
519 msgid "Advanced Video Setup"
520 msgstr "Zawansowana Konfiguracja Wideo"
521
522 msgid "Advanced restore"
523 msgstr "Zaawansowane przywracanie"
524
525 msgid "After event"
526 msgstr "Po wydarzeniu"
527
528 msgid ""
529 "After the start wizard is completed, you need to protect single services. "
530 "Refer to your dreambox's manual on how to do that."
531 msgstr ""
532 "Gdy kreator zostanie zakończony, możesz ochronić pojedyncze serwisy. Aby "
533 "dowiedzieć sie więcej jak to uczynić, przeczytaj instrukcję obsługi "
534 "Dreamboxa."
535
536 msgid "Album"
537 msgstr "Album"
538
539 msgid "All"
540 msgstr "Wszystkie"
541
542 msgid "All Satellites"
543 msgstr "Wszystkie satelity"
544
545 msgid "Alpha"
546 msgstr "Przezroczystość"
547
548 msgid "Alternative radio mode"
549 msgstr "Alternatywny tryb radiowy"
550
551 msgid "Alternative services tuner priority"
552 msgstr "Alternatywny priorytet usług tunera"
553
554 msgid "Always ask before sending"
555 msgstr "Zawsze pytaj przed wysłaniem"
556
557 msgid "An empty filename is illegal."
558 msgstr "Pusta nazwa pliku jest nieldozwolona."
559
560 msgid "An unknown error occured!"
561 msgstr "Wystąpił nieznany błąd!"
562
563 msgid "Anonymize crashlog?"
564 msgstr "Anonimowy crashlog"
565
566 msgid "Arabic"
567 msgstr "Arabski"
568
569 msgid ""
570 "Are you sure you want to activate this network configuration?\n"
571 "\n"
572 msgstr ""
573 "Jesteś pewien że chcesz aktywować tą konfigurację sieci?\n"
574 "\n"
575
576 msgid ""
577 "Are you sure you want to delete\n"
578 "following backup:\n"
579 msgstr ""
580 "Jesteś pewien że chcesz usunąć\n"
581 "tą kopię zapasową:\n"
582
583 msgid "Are you sure you want to exit this wizard?"
584 msgstr "Czy chcesz opuścić kreatora?"
585
586 msgid ""
587 "Are you sure you want to restart your network interfaces?\n"
588 "\n"
589 msgstr ""
590 "Czy jesteś pewien, że chcesz zrestartować interfejs sieciowy?\n"
591 "\n"
592
593 msgid ""
594 "Are you sure you want to restore\n"
595 "following backup:\n"
596 msgstr ""
597 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
598 "daną kopię:\n"
599
600 msgid ""
601 "Are you sure you want to restore your Enigma2 backup?\n"
602 "Enigma2 will restart after the restore"
603 msgstr ""
604 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić kopię Enigmy2?\n"
605 "Enigma2 zostanie zrestartowana po przywróceniu"
606
607 msgid "Artist"
608 msgstr "Artysta"
609
610 msgid "Ask before shutdown:"
611 msgstr "Zapytaj przed wyłączeniem:"
612
613 msgid "Ask user"
614 msgstr "Zapytaj użytkownika"
615
616 msgid "Aspect Ratio"
617 msgstr "Format obrazu:"
618
619 msgid "Audio"
620 msgstr "Dźwięk"
621
622 msgid "Audio Options..."
623 msgstr "Opcje Dźwięku..."
624
625 msgid "Author: "
626 msgstr "Autor: "
627
628 msgid "Authoring mode"
629 msgstr "Tryb autoringu"
630
631 msgid "Auto"
632 msgstr "Auto"
633
634 msgid "Auto chapter split every ? minutes (0=never)"
635 msgstr "Auto podział rozdzoałów co ? minuty (0=nigdy)"
636
637 msgid "Auto flesh"
638 msgstr "Auto flesh"
639
640 msgid "Auto scart switching"
641 msgstr "Auto przełączanie scart"
642
643 msgid "Automatic"
644 msgstr "Automatycznie"
645
646 msgid "Automatic Scan"
647 msgstr "Automatyczne skanowanie"
648
649 msgid "Available format variables"
650 msgstr "Dostępne zmienne formatu"
651
652 msgid "B"
653 msgstr "B"
654
655 msgid "BA"
656 msgstr "BA"
657
658 msgid "BB"
659 msgstr "BB"
660
661 msgid "BER"
662 msgstr "BER"
663
664 msgid "BER:"
665 msgstr "BER:"
666
667 msgid "Back"
668 msgstr "Powrót"
669
670 msgid "Background"
671 msgstr "Tło"
672
673 msgid "Backup"
674 msgstr "Kopia zapasowa"
675
676 msgid "Backup Location"
677 msgstr "Lokalizacja kopii zapasowej"
678
679 msgid "Backup Mode"
680 msgstr "Tryb kopii zapasowej"
681
682 msgid "Backup done."
683 msgstr "Kopia skończona."
684
685 msgid "Backup failed."
686 msgstr "Kopia nieudana."
687
688 msgid "Backup is done. Please press OK to see the result."
689 msgstr "Kopia zapasowa utworzona pomyslnie. Wciśnij OK aby zobaczyć rezultat."
690
691 msgid "Backup is running..."
692 msgstr "Tworzenie kopii..."
693
694 msgid "Backup system settings"
695 msgstr "Kopia ustawień systemowych"
696
697 msgid "Band"
698 msgstr "Pasmo"
699
700 msgid "Bandwidth"
701 msgstr "Szerokie pasmo"
702
703 msgid "Begin time"
704 msgstr "Czas rozpoczęcia"
705
706 msgid "Behavior of 'pause' when paused"
707 msgstr "Zachowanie 'pauzy' gdy zatrzymany"
708
709 msgid "Behavior of 0 key in PiP-mode"
710 msgstr "Zachowanie przycisku 0 w trybie PiP"
711
712 msgid "Behavior when a movie is started"
713 msgstr "Zachowanie gdy film rozpoczęty"
714
715 msgid "Behavior when a movie is stopped"
716 msgstr "Zachowanie gdy film zatrzymany"
717
718 msgid "Behavior when a movie reaches the end"
719 msgstr "Zachowanie gdy film osiąga koniec"
720
721 msgid "Bitrate:"
722 msgstr "Bitrate:"
723
724 msgid "Block noise reduction"
725 msgstr "Blokowa redukcja szumów"
726
727 msgid "Blue boost"
728 msgstr "Niebieski"
729
730 msgid "Bookmarks"
731 msgstr "Zakładki"
732
733 msgid "Brightness"
734 msgstr "Jasność"
735
736 msgid "Burn DVD"
737 msgstr "Wypal DVD"
738
739 msgid "Burn existing image to DVD"
740 msgstr "Nagraj dostępne image na DVD"
741
742 msgid "Burn to DVD..."
743 msgstr "Nagrywanie na DVD..."
744
745 msgid "Bus: "
746 msgstr "Bus:"
747
748 msgid ""
749 "By pressing the OK Button on your remote control, the info bar is being "
750 "displayed."
751 msgstr "Naciśnięcie przycisku OK spowodyje wyświetlenie pasek info."
752
753 msgid "C"
754 msgstr "C"
755
756 msgid "C-Band"
757 msgstr "Pasmo C"
758
759 msgid "CF Drive"
760 msgstr "Karta CF"
761
762 msgid "CI assignment"
763 msgstr "Zadania CI"
764
765 msgid "CVBS"
766 msgstr "CVBS"
767
768 msgid "Cable"
769 msgstr "Kablówka"
770
771 msgid "Cache Thumbnails"
772 msgstr "Przechowuj miniatury"
773
774 msgid "Call monitoring"
775 msgstr "Monitor rozmów"
776
777 msgid "Cancel"
778 msgstr "Anuluj"
779
780 msgid "Cannot parse feed directory"
781 msgstr "Nie można odnaleźć katalogu"
782
783 msgid "Capacity: "
784 msgstr "Pojemność:"
785
786 msgid "Card"
787 msgstr "Karta"
788
789 msgid "Catalan"
790 msgstr "Hiszpański"
791
792 msgid "Change bouquets in quickzap"
793 msgstr "Automatyczna zmiana bukietów"
794
795 msgid "Change dir."
796 msgstr "Zmień katalog"
797
798 msgid "Change pin code"
799 msgstr "Zmień kod pin"
800
801 msgid "Change service pin"
802 msgstr "Zmien pin serwisowy"
803
804 msgid "Change service pins"
805 msgstr "Zmień piny serwisowe"
806
807 msgid "Change setup pin"
808 msgstr "Zmień pin ustawień"
809
810 msgid "Change step size"
811 msgstr "Zmień rozmiar skoku"
812
813 msgid "Channel"
814 msgstr "Wybierz kanał"
815
816 msgid "Channel Selection"
817 msgstr "Wybór kanału"
818
819 msgid "Channel not in services list"
820 msgstr "Kanału nie ma na liście serwisów"
821
822 msgid "Channel:"
823 msgstr "Kanał:"
824
825 msgid "Channellist menu"
826 msgstr "Menu listy kanałów"
827
828 msgid "Chap."
829 msgstr "Rozdz."
830
831 msgid "Chapter"
832 msgstr "Rozdział"
833
834 msgid "Chapter:"
835 msgstr "Rozdział:"
836
837 msgid "Check"
838 msgstr "Sprawdź"
839
840 msgid "Checking Filesystem..."
841 msgstr "Sprawdź System Plików..."
842
843 msgid "Choose Tuner"
844 msgstr "Wybierz tuner"
845
846 msgid "Choose a wireless network"
847 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową"
848
849 msgid "Choose backup files"
850 msgstr "Wybierz pliki do kopii"
851
852 msgid "Choose backup location"
853 msgstr "Wybierz miejsce kopii"
854
855 msgid "Choose bouquet"
856 msgstr "Wybierz bukiet"
857
858 msgid "Choose source"
859 msgstr "Wybierz źródło"
860
861 msgid "Choose target folder"
862 msgstr "Wybierz folder docelowy"
863
864 msgid "Choose upgrade source"
865 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji"
866
867 msgid "Choose your Skin"
868 msgstr "Wybierz Skina"
869
870 msgid "Circular left"
871 msgstr "Kołój w lewo"
872
873 msgid "Circular right"
874 msgstr "Kołój w prawo"
875
876 msgid "Cleanup"
877 msgstr "Czyść"
878
879 msgid "Cleanup Wizard"
880 msgstr "Kreator czyszczenia"
881
882 msgid "Cleanup Wizard settings"
883 msgstr "Kreator czyszczenia"
884
885 msgid "CleanupWizard"
886 msgstr "Kreator czyszczenia"
887
888 msgid "Clear before scan"
889 msgstr "Czyść przed skanowaniem"
890
891 msgid "Clear log"
892 msgstr "Wyczyść log"
893
894 msgid "Close"
895 msgstr "Zamknij"
896
897 msgid "Close title selection"
898 msgstr "Zamknij wybór tytułu"
899
900 msgid "Code rate high"
901 msgstr "Poziom kodu wysoki"
902
903 msgid "Code rate low"
904 msgstr "Poziom kodu niski"
905
906 msgid "Coderate HP"
907 msgstr "Poziom kodu HP"
908
909 msgid "Coderate LP"
910 msgstr "Poziom kodu LP"
911
912 msgid "Collection name"
913 msgstr "Nazwa kolekcji"
914
915 msgid "Collection settings"
916 msgstr "Ustawienia kolekcji"
917
918 msgid "Color Format"
919 msgstr "Format kolorów"
920
921 msgid "Command execution..."
922 msgstr "Wykonywanie polecenia..."
923
924 msgid "Command order"
925 msgstr "Kolejność poleceń"
926
927 msgid "Committed DiSEqC command"
928 msgstr "Komenda DiSEqC Commited"
929
930 msgid "Common Interface"
931 msgstr "Moduł Dostępu"
932
933 msgid "Common Interface Assignment"
934 msgstr "Zadania Modułu CI"
935
936 msgid "CommonInterface"
937 msgstr "Moduł CI"
938
939 msgid "Communication"
940 msgstr "Komunikacja"
941
942 msgid "Compact Flash"
943 msgstr "Compact Flash"
944
945 msgid "Compact flash card"
946 msgstr "Karta Compact flash"
947
948 msgid "Complete"
949 msgstr "Zakończ"
950
951 msgid "Complex (allows mixing audio tracks and aspects)"
952 msgstr "Kompleksowe (pozwala mixować ścieżki audio i aspekty)"
953
954 msgid "Config"
955 msgstr "Config"
956
957 msgid "Configuration Mode"
958 msgstr "Tryb konfiguracji"
959
960 msgid "Configure interface"
961 msgstr "Konfiguracja interfejsu"
962
963 msgid "Configure nameservers"
964 msgstr "Konfiguracja nameservera"
965
966 msgid "Configure your internal LAN"
967 msgstr "Skonfiguruj wewnętrzną sieć LAN"
968
969 msgid "Configure your network again"
970 msgstr "Ponowna konfiguracja sieci"
971
972 msgid "Configure your wireless LAN again"
973 msgstr "Skonfiguruj ponownie bezprzewodową sieć LAN"
974
975 msgid "Configuring"
976 msgstr "Konfigurowanie"
977
978 msgid "Conflicting timer"
979 msgstr "Konflikt timera"
980
981 msgid "Connect"
982 msgstr "Połącz"
983
984 msgid "Connect to a Wireless Network"
985 msgstr "Połącz z siecią bezprzewodową"
986
987 msgid "Connected to"
988 msgstr "Podłączony do"
989
990 msgid "Connected to Fritz!Box!"
991 msgstr "Połączono z  Fritz!Box!"
992
993 msgid "Connected!"
994 msgstr "Połączony!"
995
996 msgid "Connecting to Fritz!Box..."
997 msgstr "Łączenie z  Fritz!Box..."
998
999 #, python-format
1000 msgid ""
1001 "Connection to Fritz!Box\n"
1002 "failed! (%s)\n"
1003 "retrying..."
1004 msgstr ""
1005 "Połączenie z  Fritz!Box\n"
1006 "nieudane! (%s)\n"
1007 "ponawianie..."
1008
1009 msgid "Constellation"
1010 msgstr "Konstelacja"
1011
1012 msgid "Content does not fit on DVD!"
1013 msgstr "Zawartość nie pasuje do DVD!"
1014
1015 msgid "Continue in background"
1016 msgstr "Kontynuuj w tle"
1017
1018 msgid "Continue playing"
1019 msgstr "Kontynuuj odtwarzanie"
1020
1021 msgid "Contrast"
1022 msgstr "Kontrast"
1023
1024 msgid "Could not connect to Dreambox .NFI Image Feed Server:"
1025 msgstr "Połączenie z Dreambox .NFI Image Serwerem nie powiodło sie:"
1026
1027 msgid "Could not load Medium! No disc inserted?"
1028 msgstr "Nie mogę odczytać nośnika. Czy nośnik znajduje się w czytniku?"
1029
1030 msgid "Could not open Picture in Picture"
1031 msgstr ""
1032
1033 #, python-format
1034 msgid "Couldn't record due to conflicting timer %s"
1035 msgstr "Nie można nagrać z powodu konfliktu timera %s"
1036
1037 msgid "Crashlog settings"
1038 msgstr "Ustawienia crashlog"
1039
1040 msgid "CrashlogAutoSubmit"
1041 msgstr "CrashlogAutoSubmit"
1042
1043 msgid "CrashlogAutoSubmit settings"
1044 msgstr "Ustawienia crashlog"
1045
1046 msgid "CrashlogAutoSubmit settings..."
1047 msgstr "Ustawienia crashlog..."
1048
1049 msgid ""
1050 "Crashlogs found!\n"
1051 "Send them to Dream Multimedia ?"
1052 msgstr ""
1053 "Znaleziono crashlogi!\n"
1054 "Wysłać je do Dream Multimedia ?"
1055
1056 msgid ""
1057 "Crashlogs found!\n"
1058 "Send them to Dream Multimedia?"
1059 msgstr ""
1060 "Znaleziono crashlog(i)!\n"
1061 "Wysłać do DreamMultimedia?"
1062
1063 msgid "Create DVD-ISO"
1064 msgstr "Stwórz DVD-ISO"
1065
1066 msgid "Create movie folder failed"
1067 msgstr "Tworzenie katalogu filmu nie powiodło się"
1068
1069 #, python-format
1070 msgid "Creating directory %s failed."
1071 msgstr "Utworzenie katalogu %s nie powiodło się."
1072
1073 msgid "Creating partition failed"
1074 msgstr "Tworzenie partycji nie powiodło się"
1075
1076 msgid "Croatian"
1077 msgstr "Chorwacki"
1078
1079 msgid "Current Transponder"
1080 msgstr "Aktualny Transponder"
1081
1082 msgid "Current settings:"
1083 msgstr "Aktualne ustawienia:"
1084
1085 msgid "Current value: "
1086 msgstr "Obecna wartość: "
1087
1088 msgid "Current version:"
1089 msgstr "Aktualna wersja:"
1090
1091 msgid "Custom skip time for '1'/'3'-keys"
1092 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '1'/'3'"
1093
1094 msgid "Custom skip time for '4'/'6'-keys"
1095 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '4'/'6'"
1096
1097 msgid "Custom skip time for '7'/'9'-keys"
1098 msgstr "Ustaw czas opuszczenia dla kluczy '7'/'9'"
1099
1100 msgid "Customize"
1101 msgstr "Konfiguracja"
1102
1103 msgid "Cut"
1104 msgstr "Wytnij"
1105
1106 msgid "Cutlist editor..."
1107 msgstr "Edytor cięcia filmu..."
1108
1109 msgid "Czech"
1110 msgstr "Czeski"
1111
1112 msgid "D"
1113 msgstr "D"
1114
1115 msgid "DHCP"
1116 msgstr "DHCP"
1117
1118 msgid "DVB-S"
1119 msgstr "DVB-S"
1120
1121 msgid "DVB-S2"
1122 msgstr "DVB-S2"
1123
1124 msgid "DVD File Browser"
1125 msgstr "Przeglądarka DVD"
1126
1127 msgid "DVD Player"
1128 msgstr "Odtwarzacz DVD"
1129
1130 msgid "DVD Titlelist"
1131 msgstr "Tytuły DVD"
1132
1133 msgid "DVD media toolbox"
1134 msgstr "Narzedzia nośnika DVD"
1135
1136 msgid "Danish"
1137 msgstr "Duński"
1138
1139 msgid "Date"
1140 msgstr "Data"
1141
1142 msgid "Decide if you want to enable or disable the Cleanup Wizard."
1143 msgstr "Zdecyduj czy włączyć lub wyłączyc kreator czyszczenia"
1144
1145 msgid "Decide what should be done when crashlogs are found."
1146 msgstr "Zdecyduj co powinno być zrobione gdy crashlogi zostaną znalezione."
1147
1148 msgid "Decide what should happen to the crashlogs after submission."
1149 msgstr "Zdecyduj co powino sie wydarzyć po złożeniu crashlogów."
1150
1151 msgid "Deep Standby"
1152 msgstr "Głębokie Czuwanie"
1153
1154 msgid "Default"
1155 msgstr "Domyślny"
1156
1157 msgid "Default Settings"
1158 msgstr "Ustawienia Domyślne"
1159
1160 msgid "Default movie location"
1161 msgstr ""
1162
1163 msgid "Default services lists"
1164 msgstr "Standardowa lista serwisów"
1165
1166 msgid "Default settings"
1167 msgstr "Ustawienia standardowe"
1168
1169 msgid "Delay"
1170 msgstr "Opóźnienie"
1171
1172 msgid "Delete"
1173 msgstr "Usuń"
1174
1175 msgid "Delete crashlogs"
1176 msgstr "Usuń crashlogi"
1177
1178 msgid "Delete entry"
1179 msgstr "Skasuj wpis"
1180
1181 msgid "Delete failed!"
1182 msgstr "Kasowanie nie powiodło się!"
1183
1184 #, python-format
1185 msgid ""
1186 "Delete no more configured satellite\n"
1187 "%s?"
1188 msgstr ""
1189 "Czy usunąć nie skonfigurowanego satelitę\n"
1190 "%s?"
1191
1192 msgid "Description"
1193 msgstr "Opis"
1194
1195 msgid "Deselect"
1196 msgstr "Odznacz"
1197
1198 msgid "Destination directory"
1199 msgstr "Katalog docelowy"
1200
1201 msgid "Details for extension: "
1202 msgstr ""
1203
1204 msgid "Detected HDD:"
1205 msgstr "Wykryto Hdd:"
1206
1207 msgid "Detected NIMs:"
1208 msgstr "Wykryto NIMs:"
1209
1210 msgid "DiSEqC"
1211 msgstr "DiSEqC"
1212
1213 msgid "DiSEqC A/B"
1214 msgstr "DiSEqC A/B"
1215
1216 msgid "DiSEqC A/B/C/D"
1217 msgstr "DiSEqC A/B/C/D"
1218
1219 msgid "DiSEqC mode"
1220 msgstr "Tryb DiSEqC"
1221
1222 msgid "DiSEqC repeats"
1223 msgstr "Ilość powtorzeń DiSEqC"
1224
1225 msgid "DiSEqC-Tester settings"
1226 msgstr "DiSEqC- ustawienia testera"
1227
1228 msgid "Dialing:"
1229 msgstr "Wybieranie:"
1230
1231 msgid "Digital contour removal"
1232 msgstr "Cyfrowe usunięcie konturu"
1233
1234 msgid "Direct playback of linked titles without menu"
1235 msgstr "Bezpośrednie odtwarzanie podczepionych tytułów bez menu"
1236
1237 #, python-format
1238 msgid "Directory %s nonexistent."
1239 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
1240
1241 msgid "Directory browser"
1242 msgstr "Przeglądarka katalogów"
1243
1244 msgid "Disable"
1245 msgstr "Wyłącz"
1246
1247 msgid "Disable Picture in Picture"
1248 msgstr "Wyłącz PiP"
1249
1250 msgid "Disable Subtitles"
1251 msgstr "Wyłącz napisy"
1252
1253 msgid "Disable crashlog reporting"
1254 msgstr "Wyłącz raportowanie o crashlogach"
1255
1256 msgid "Disable timer"
1257 msgstr "Wyłącz timer"
1258
1259 msgid "Disabled"
1260 msgstr "Wyłączone"
1261
1262 msgid "Disconnect"
1263 msgstr "Rozłącz"
1264
1265 #, python-format
1266 msgid ""
1267 "Disconnected from\n"
1268 "Fritz!Box! (%s)\n"
1269 "retrying..."
1270 msgstr ""
1271 "Rozłączono z\n"
1272 "Fritz!Box! (%s)\n"
1273 "ponawianie..."
1274
1275 msgid "Dish"
1276 msgstr "Antena"
1277
1278 msgid "Display 16:9 content as"
1279 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1280
1281 msgid "Display 4:3 content as"
1282 msgstr "Wyświetlaj zawartość 4:3 jako"
1283
1284 msgid "Display >16:9 content as"
1285 msgstr "Wyświetlaj zawartość 16:9 jako"
1286
1287 msgid "Display Setup"
1288 msgstr "Ustawienia OLED"
1289
1290 msgid "Display and Userinterface"
1291 msgstr "Wyświetlanie i Interfejs użytkownika"
1292
1293 #, python-format
1294 msgid ""
1295 "Do you really want to REMOVE\n"
1296 "the plugin \"%s\"?"
1297 msgstr ""
1298 "Czy chcesz USUNĄĆ\n"
1299 "plugina \"%s\"?"
1300
1301 msgid ""
1302 "Do you really want to check the filesystem?\n"
1303 "This could take lots of time!"
1304 msgstr ""
1305 "Czy na pewno chcesz sprawdzić sysem plików?\n"
1306 "Czynność może zająć dużo czasu!"
1307
1308 #, python-format
1309 msgid "Do you really want to delete %s?"
1310 msgstr "Czy naprawdę chcesz usunąć %s?"
1311
1312 #, python-format
1313 msgid ""
1314 "Do you really want to download\n"
1315 "the plugin \"%s\"?"
1316 msgstr ""
1317 "Czy chcesz ściągnąć\n"
1318 "plugina \"%s\" ?"
1319
1320 msgid ""
1321 "Do you really want to initialize the harddisk?\n"
1322 "All data on the disk will be lost!"
1323 msgstr ""
1324 "Czy chcesz zainicjować Hdd?\n"
1325 "Wszystkie dane na dysku zostaną skasowane!"
1326
1327 #, python-format
1328 msgid "Do you really want to remove directory %s from the disk?"
1329 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć katalog %s z dysku?"
1330
1331 #, python-format
1332 msgid "Do you really want to remove your bookmark of %s?"
1333 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć zakładke %s?"
1334
1335 msgid ""
1336 "Do you want to backup now?\n"
1337 "After pressing OK, please wait!"
1338 msgstr ""
1339 "Czy chcesz zrobić teraz kopię zapasową?\n"
1340 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1341
1342 msgid "Do you want to burn this collection to DVD medium?"
1343 msgstr "Czy chcesz nagrać tę kolekcje na nosniku DVD?"
1344
1345 msgid "Do you want to do a service scan?"
1346 msgstr "Czy chcesz przeprowadzić skanowanie serwisów?"
1347
1348 msgid "Do you want to do another manual service scan?"
1349 msgstr "Czy chcesz wykonać kolejne ręczne skanowanie?"
1350
1351 msgid "Do you want to enable the parental control feature on your dreambox?"
1352 msgstr "Czy chcesz włączyć kontrole rodzicielską w Twoim Dreamboxie?"
1353
1354 msgid "Do you want to install default sat lists?"
1355 msgstr "Czy chcesz zainstalować domyślna listę satelit?"
1356
1357 msgid "Do you want to install the package:\n"
1358 msgstr "Chcesz zainstalowac paczkę:\n"
1359
1360 msgid "Do you want to play DVD in drive?"
1361 msgstr "Czy chcesz odtwarzać DVD znajdujące się w czytniku?"
1362
1363 msgid "Do you want to preview this DVD before burning?"
1364 msgstr "Czy chcesz obejrzeć DVD przed jego nagraniem?"
1365
1366 msgid "Do you want to reboot your Dreambox?"
1367 msgstr "Chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
1368
1369 msgid "Do you want to remove the package:\n"
1370 msgstr "Chcesz usunąć paczkę:\n"
1371
1372 msgid "Do you want to restore your settings?"
1373 msgstr "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?"
1374
1375 msgid "Do you want to resume this playback?"
1376 msgstr "Czy chcesz wznowić odtwarzanie?"
1377
1378 msgid ""
1379 "Do you want to submit your email address and name so that we can contact you "
1380 "if needed?"
1381 msgstr "Czy dołączyć twój adres email i nazwę jeśli będzie trzeba?"
1382
1383 msgid "Do you want to update your Dreambox?"
1384 msgstr "Chcesz zaktualizować Dreamboxa?"
1385
1386 msgid ""
1387 "Do you want to update your Dreambox?\n"
1388 "After pressing OK, please wait!"
1389 msgstr ""
1390 "Czy chcesz zaktualizować Dreamboxa?\n"
1391 "Po naciśnięciu OK, proszę czekać!"
1392
1393 msgid "Do you want to upgrade the package:\n"
1394 msgstr "Chcesz zaktualizować paczkę:\n"
1395
1396 msgid "Do you want to view a tutorial?"
1397 msgstr "Czy chcesz zobaczyć wprowadzenie?"
1398
1399 msgid "Don't ask, just send"
1400 msgstr "Nie pytaj tylko wyślij"
1401
1402 msgid "Don't stop current event but disable coming events"
1403 msgstr "Nie zatrzymuj aktualnego wydarzenia ale wyłącz nadchodzące"
1404
1405 #, python-format
1406 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages"
1407 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów"
1408
1409 #, python-format
1410 msgid "Done - Installed or upgraded %d packages with %d errors"
1411 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1412
1413 #, python-format
1414 msgid "Done - Installed, upgraded or removed %d packages with %d errors"
1415 msgstr "Zrobione - Instalowanie lub aktualizowanie %d pakietów z %d błędami"
1416
1417 msgid "Download"
1418 msgstr "Ładuj"
1419
1420 msgid "Download .NFI-Files for USB-Flasher"
1421 msgstr "Ładuj pliki .NFI z USB Flasher"
1422
1423 msgid "Download Plugins"
1424 msgstr "Pobierz pluginy"
1425
1426 msgid "Download of USB flasher boot image failed: "
1427 msgstr "Ładowanie image'a z USB flasher'a nie powiodło się:"
1428
1429 msgid "Downloadable new plugins"
1430 msgstr "Nowe pluginy do pobrania"
1431
1432 msgid "Downloadable plugins"
1433 msgstr "Pluginy do pobrania"
1434
1435 msgid "Downloading"
1436 msgstr "Pobieranie..."
1437
1438 msgid "Downloading plugin information. Please wait..."
1439 msgstr "Pobieranie informacji o pluginach. Proszę czekać..."
1440
1441 msgid "Dreambox format data DVD (HDTV compatible)"
1442 msgstr "Format danych DVD (kompatybilny z HDTV)"
1443
1444 msgid "Dreambox software because updates are available."
1445 msgstr "Oprogramowanie dreamboxa ponieważ aktualizacje są dostępne"
1446
1447 msgid "Dutch"
1448 msgstr "Holenderski"
1449
1450 msgid "Dynamic contrast"
1451 msgstr "Dynamiczny kontrast"
1452
1453 msgid "E"
1454 msgstr "E"
1455
1456 msgid "EPG Selection"
1457 msgstr "Wybór EPG"
1458
1459 #, python-format
1460 msgid "ERROR - failed to scan (%s)!"
1461 msgstr "BŁĄD - skanowanie (%s) nie powiodło się!"
1462
1463 msgid "East"
1464 msgstr "Wschód"
1465
1466 msgid "Edit"
1467 msgstr "Edytuj"
1468
1469 msgid "Edit DNS"
1470 msgstr "Edytuj DNS"
1471
1472 msgid "Edit Title"
1473 msgstr "Edytuj Tytuł"
1474
1475 msgid "Edit chapters of current title"
1476 msgstr "Edycja rozdziału"
1477
1478 msgid "Edit services list"
1479 msgstr "Edytuj listę serwisów"
1480
1481 msgid "Edit settings"
1482 msgstr "Edytuj ustawienia"
1483
1484 msgid "Edit the Nameserver configuration of your Dreambox.\n"
1485 msgstr "Edytuj ustawienia servera nazw Dreamboxa.\n"
1486
1487 msgid "Edit the network configuration of your Dreambox.\n"
1488 msgstr "Edytuj ustawienia sieci Dreamboxa.\n"
1489
1490 msgid "Edit title"
1491 msgstr "Edytuj tytuł"
1492
1493 msgid "Edit upgrade source url."
1494 msgstr "Edytuj adres aktualizacji"
1495
1496 msgid "Electronic Program Guide"
1497 msgstr "Elektroniczny Przewodnik Programowy"
1498
1499 msgid "Enable"
1500 msgstr "Włącz"
1501
1502 msgid "Enable 5V for active antenna"
1503 msgstr "Włącz 5V dla aktywnej anteny"
1504
1505 msgid "Enable Cleanup Wizard?"
1506 msgstr "Włączyć kreatora czyszczenia?"
1507
1508 msgid "Enable multiple bouquets"
1509 msgstr "Włącz tryb wielu bukietów"
1510
1511 msgid "Enable parental control"
1512 msgstr "Włącz kontrolę rodzicielską"
1513
1514 msgid "Enable timer"
1515 msgstr "Włącz timer"
1516
1517 msgid "Enabled"
1518 msgstr "Włączone"
1519
1520 msgid "Encrypted: "
1521 msgstr ""
1522
1523 msgid "Encryption"
1524 msgstr "Szyfrowanie"
1525
1526 msgid "Encryption Key"
1527 msgstr "Klucz szyfrujący"
1528
1529 msgid "Encryption Keytype"
1530 msgstr "Typ klucza kodowania"
1531
1532 msgid "Encryption Type"
1533 msgstr "Typ szyfrowania"
1534
1535 msgid "Encryption:"
1536 msgstr "Kodowanie:"
1537
1538 msgid "End time"
1539 msgstr "Czas zakończenia"
1540
1541 msgid "EndTime"
1542 msgstr "Czas zakończenia"
1543
1544 msgid "English"
1545 msgstr "Angielski"
1546
1547 msgid ""
1548 "Enigma2 Skinselector\n"
1549 "\n"
1550 "If you experience any problems please contact\n"
1551 "stephan@reichholf.net\n"
1552 "\n"
1553 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1554 msgstr ""
1555 "Wybór skinów w Enigma2\n"
1556 "\n"
1557 "Jesli doświadczyłeś jakiś problemów skontaktuj się z\n"
1558 "stephan@reichholf.net\n"
1559 "\n"
1560 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1561
1562 msgid ""
1563 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1564 "\n"
1565 "If you experience any problems please contact\n"
1566 "stephan@reichholf.net\n"
1567 "\n"
1568 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1569 msgstr ""
1570 "Enigma2 Skinselector v0.5 BETA\n"
1571 "\n"
1572 "Jeśli doświadczyłeś pewnych problemów skontaktuj się z\n"
1573 "stephan@reichholf.net\n"
1574 "\n"
1575 "© 2006 - Stephan Reichholf"
1576
1577 msgid "Enter Fast Forward at speed"
1578 msgstr "Przejdź do przodu bardzo szybko"
1579
1580 msgid "Enter Rewind at speed"
1581 msgstr "Przejdź wstecz bardzo szybko"
1582
1583 msgid "Enter WLAN network name/SSID:"
1584 msgstr "Wpisz nazwę sieci WLAN / SSID:"
1585
1586 msgid "Enter WLAN passphrase/key:"
1587 msgstr "Wpisz określenie / klucz WLAN :"
1588
1589 msgid "Enter main menu..."
1590 msgstr "Wejdź do menu głównego..."
1591
1592 msgid "Enter the service pin"
1593 msgstr "Wpisz Pin serwisu"
1594
1595 msgid "Enter your email address so that we can contact you if needed."
1596 msgstr "Wpisz swój adres email jeśli trzeba"
1597
1598 msgid "Error"
1599 msgstr "Błąd"
1600
1601 msgid "Error executing plugin"
1602 msgstr "Błąd wykonania wtyczki"
1603
1604 #, python-format
1605 msgid ""
1606 "Error: %s\n"
1607 "Retry?"
1608 msgstr ""
1609 "Błąd: %s\n"
1610 "Ponowić?"
1611
1612 msgid "Estonian"
1613 msgstr "Estoński"
1614
1615 msgid "Eventview"
1616 msgstr "Widok wydarzenia"
1617
1618 msgid "Everything is fine"
1619 msgstr "Wszystko jest OK"
1620
1621 msgid "Execution Progress:"
1622 msgstr "Wykonywanie procesu:"
1623
1624 msgid "Execution finished!!"
1625 msgstr "Wykonywanie zakonczone !!!"
1626
1627 msgid "Exif"
1628 msgstr "Exif"
1629
1630 msgid "Exit"
1631 msgstr "Wyjście"
1632
1633 msgid "Exit editor"
1634 msgstr "Opuść edytor"
1635
1636 msgid "Exit network wizard"
1637 msgstr "Opuść konfigurację sieci"
1638
1639 msgid "Exit the cleanup wizard"
1640 msgstr "Opuść kreatora czyszczenia"
1641
1642 msgid "Exit the wizard"
1643 msgstr "Opuść kreator"
1644
1645 msgid "Exit wizard"
1646 msgstr "Opuść kreatora"
1647
1648 msgid "Expert"
1649 msgstr "Ekspert"
1650
1651 msgid "Extended Networksetup Plugin..."
1652 msgstr "Wtyczki rozszeżonego ustawienia sieci..."
1653
1654 msgid "Extended Setup..."
1655 msgstr "Zaawansowana konfiguracja..."
1656
1657 msgid "Extended Software"
1658 msgstr ""
1659
1660 msgid "Extended Software Plugin"
1661 msgstr ""
1662
1663 msgid "Extensions"
1664 msgstr "Rozszerzenia"
1665
1666 msgid "Extensions management"
1667 msgstr ""
1668
1669 msgid "FEC"
1670 msgstr "FEC"
1671
1672 msgid "Factory reset"
1673 msgstr "Ustawienia fabryczne"
1674
1675 msgid "Failed"
1676 msgstr "Błąd"
1677
1678 #, python-format
1679 msgid "Fan %d"
1680 msgstr ""
1681
1682 #, python-format
1683 msgid "Fan %d PWM"
1684 msgstr ""
1685
1686 #, python-format
1687 msgid "Fan %d Voltage"
1688 msgstr ""
1689
1690 msgid "Fast"
1691 msgstr "Szybko"
1692
1693 msgid "Fast DiSEqC"
1694 msgstr "Szybki DiSEqC"
1695
1696 msgid "Fast Forward speeds"
1697 msgstr "Prędkości przewijania  w przód"
1698
1699 msgid "Fast epoch"
1700 msgstr "Szybka epoka"
1701
1702 msgid "Favourites"
1703 msgstr "Ulubione"
1704
1705 msgid "Filesystem Check..."
1706 msgstr "Sprawdź system plików..."
1707
1708 msgid "Filesystem contains uncorrectable errors"
1709 msgstr "System plików zawiera błędy, których nie dało się naprawić"
1710
1711 msgid "Finetune"
1712 msgstr "Strojenie"
1713
1714 msgid "Finished"
1715 msgstr "Skończone"
1716
1717 msgid "Finished configuring your network"
1718 msgstr "Zakończono konfigurowanie sieci"
1719
1720 msgid "Finished restarting your network"
1721 msgstr "Zakończono restartowanie sieci"
1722
1723 msgid "Finnish"
1724 msgstr "Fiński"
1725
1726 msgid ""
1727 "First we need to download the latest boot environment for the USB flasher."
1728 msgstr ""
1729 "Najpierw musisz załadować najnowszą wersję środowiska bootującego dla  USB "
1730 "flash'era."
1731
1732 msgid "Flash"
1733 msgstr "Flash"
1734
1735 msgid "Flashing failed"
1736 msgstr "Flash'owanie nie powiodło się"
1737
1738 msgid "Following tasks will be done after you press OK!"
1739 msgstr ""
1740
1741 msgid "Format"
1742 msgstr "Format"
1743
1744 msgid "Frame repeat count during non-smooth winding"
1745 msgstr "Oblicz powtórzenie ramki podczas nie-płynnego zwijania"
1746
1747 msgid "Frame size in full view"
1748 msgstr "Rozmiar ramki w pełnym widoku"
1749
1750 msgid "French"
1751 msgstr "Francuski"
1752
1753 msgid "Frequency"
1754 msgstr "Częstotliwość"
1755
1756 msgid "Frequency bands"
1757 msgstr "Pasma częstotliwości"
1758
1759 msgid "Frequency scan step size(khz)"
1760 msgstr "Rozmiar stopnia skanowania (khz)"
1761
1762 msgid "Frequency steps"
1763 msgstr "Stopnie częstotliwości"
1764
1765 msgid "Fri"
1766 msgstr "Pią"
1767
1768 msgid "Friday"
1769 msgstr "Piątek"
1770
1771 msgid "Frisian"
1772 msgstr "Fryzyjski"
1773
1774 msgid "Fritz!Box FON IP address"
1775 msgstr "Fritz!Box FON IP Adres"
1776
1777 #, python-format
1778 msgid "Frontprocessor version: %d"
1779 msgstr "Wersja Frontprocesora: %d"
1780
1781 msgid "Fsck failed"
1782 msgstr "Fsck zawiódł"
1783
1784 msgid "Function not yet implemented"
1785 msgstr "Funkcja jeszcze nie zaimplementowana"
1786
1787 msgid ""
1788 "GUI needs a restart to apply a new skin\n"
1789 "Do you want to Restart the GUI now?"
1790 msgstr ""
1791 "GUI musi zostać zrestartowane aby zastosować nowego skina\n"
1792 "Czy chcesz zrobić restart GUI teraz?"
1793
1794 msgid "Gateway"
1795 msgstr "Brama"
1796
1797 msgid "General AC3 Delay"
1798 msgstr "Główne opóźnienie AC3"
1799
1800 msgid "General AC3 delay (ms)"
1801 msgstr ""
1802
1803 msgid "General PCM Delay"
1804 msgstr "Główne opóźnienie PCM"
1805
1806 msgid "General PCM delay (ms)"
1807 msgstr ""
1808
1809 msgid "Genre"
1810 msgstr "Gatunek"
1811
1812 msgid "German"
1813 msgstr "Niemiecki"
1814
1815 msgid "Getting plugin information. Please wait..."
1816 msgstr "Zdobywanie info o pluginie. Proszę czekać..."
1817
1818 msgid "Goto 0"
1819 msgstr "Idź do 0"
1820
1821 msgid "Goto position"
1822 msgstr "Idź na pozycje"
1823
1824 msgid "Graphical Multi EPG"
1825 msgstr "Graficzny Multi EPG"
1826
1827 msgid "Greek"
1828 msgstr "Grecki"
1829
1830 msgid "Green boost"
1831 msgstr "Zielony"
1832
1833 msgid "Guard Interval"
1834 msgstr "Ochrona odstępu"
1835
1836 msgid "Guard interval mode"
1837 msgstr "Ochronny tryb odstępu"
1838
1839 msgid "Harddisk"
1840 msgstr "Dysk twardy..."
1841
1842 msgid "Harddisk setup"
1843 msgstr "Ustawienia dysku twardego"
1844
1845 msgid "Harddisk standby after"
1846 msgstr "Tryb czuwania dysku twardego po"
1847
1848 msgid "Hidden network SSID"
1849 msgstr "Ukryty sieciowy SSID"
1850
1851 msgid "Hidden networkname"
1852 msgstr "Ukryta nazwa sieci"
1853
1854 msgid "Hierarchy Information"
1855 msgstr "Informacja hierarchii"
1856
1857 msgid "Hierarchy mode"
1858 msgstr "Tryb hierarchii"
1859
1860 msgid "High bitrate support"
1861 msgstr "Obsługa wysokiego Bitrate"
1862
1863 msgid "Horizontal"
1864 msgstr "Pozioma [H]"
1865
1866 msgid "How many minutes do you want to record?"
1867 msgstr "Ile minut ma trwać nagranie?"
1868
1869 msgid "How to handle found crashlogs?"
1870 msgstr "Czynność po znalezieniu crashloga"
1871
1872 msgid "Hue"
1873 msgstr "Barwa"
1874
1875 msgid "Hungarian"
1876 msgstr "Węgierski"
1877
1878 msgid "IP Address"
1879 msgstr "Adres IP"
1880
1881 msgid "ISO file is too large for this filesystem!"
1882 msgstr "Plik ISO jest za duży dla tego systemu plików!"
1883
1884 msgid "ISO path"
1885 msgstr "Ścieżka ISO"
1886
1887 msgid "Icelandic"
1888 msgstr "Islandzki"
1889
1890 msgid "If you can see this page, please press OK."
1891 msgstr "Jeśli widzisz tą stronę, proszę wciśnij OK."
1892
1893 msgid ""
1894 "If you see this, something is wrong with\n"
1895 "your scart connection. Press OK to return."
1896 msgstr ""
1897 "Jeśli to widzisz coś jest nie tak z\n"
1898 "Twoim interfejsem scart. Naciśnij OK aby wrócić."
1899
1900 msgid ""
1901 "If your TV has a brightness or contrast enhancement, disable it. If there is "
1902 "something called \"dynamic\", set it to standard. Adjust the backlight level "
1903 "to a value suiting your taste. Turn down contrast on your TV as much as "
1904 "possible.\n"
1905 "Then turn the brightness setting as low as possible, but make sure that the "
1906 "two lowermost shades of gray stay distinguishable.\n"
1907 "Do not care about the bright shades now. They will be set up in the next "
1908 "step.\n"
1909 "If you are happy with the result, press OK."
1910 msgstr ""
1911 "Jeśli Twój TV posiada poprawę jasności i kontrastu, wyłącz to. Jeśli masz "
1912 "opcje ustawioną na \"Dynamiczne\", zmień ją na Standardową. Dostosuj poziom "
1913 "podświetlania do własnej wartości .Zmniejsz kontrast w TV do najniższej "
1914 "wartości.\n"
1915 "Następnie zmniejsz poziom jasności, ale upewnij się że dwa najniższe "
1916 "odcienie szarości są rozpoznawalne.\n"
1917 "Na razie nie troszcz się o odcienie jasności. One zostaną ustawione w "
1918 "kolejnym kroku.\n"
1919 "Jeśli jesteś zadowolony z rezultatu wciśnij OK."
1920
1921 msgid "Image flash utility"
1922 msgstr "Narzędzia flash'a"
1923
1924 msgid "Image-Upgrade"
1925 msgstr " Aktualizacja Image'a"
1926
1927 msgid "In Progress"
1928 msgstr "W toku"
1929
1930 msgid ""
1931 "In order to record a timer, the TV was switched to the recording service!\n"
1932 msgstr "Aby nagrywać z timera, TV został włączony na nagrywany serwis!\n"
1933
1934 msgid "Include your email and name (optional) in the mail?"
1935 msgstr "Dołączyć email i twoją nazwę?"
1936
1937 msgid "Increased voltage"
1938 msgstr "Zwiększone napięcie"
1939
1940 msgid "Index"
1941 msgstr "Indeks"
1942
1943 msgid "Info"
1944 msgstr "Info"
1945
1946 msgid "InfoBar"
1947 msgstr "Pasek info"
1948
1949 msgid "Infobar timeout"
1950 msgstr "Czas wyświetlania paska info"
1951
1952 msgid "Information"
1953 msgstr "Informacje"
1954
1955 msgid "Init"
1956 msgstr "Init"
1957
1958 msgid "Initial location in new timers"
1959 msgstr ""
1960
1961 msgid "Initialization..."
1962 msgstr "Inicjalizacja..."
1963
1964 msgid "Initialize"
1965 msgstr "Inicjuj"
1966
1967 msgid "Initializing Harddisk..."
1968 msgstr "Inicjalizowanie Hdd..."
1969
1970 msgid "Input"
1971 msgstr "Info"
1972
1973 msgid "Install"
1974 msgstr "Instalacja"
1975
1976 msgid "Install a new image with a USB stick"
1977 msgstr "Instaluj nowe image z pamięci USB"
1978
1979 msgid "Install a new image with your web browser"
1980 msgstr "Instaluj nowe image z przeglądarki www"
1981
1982 msgid "Install extensions."
1983 msgstr "Instaluj rozszerzenia"
1984
1985 msgid "Install local extension"
1986 msgstr "Instaluj lokalną paczkę"
1987
1988 msgid "Install or remove finished."
1989 msgstr "Instalacja lub kasowanie zakończone."
1990
1991 msgid "Install settings, skins, software..."
1992 msgstr "Instaluj ustawienia, skiny, soft..."
1993
1994 msgid "Installation finished."
1995 msgstr "Instalacja zakończona."
1996
1997 msgid "Installing"
1998 msgstr "Instalowanie"
1999
2000 msgid "Installing Software..."
2001 msgstr "Instalowanie oprogramowania..."
2002
2003 msgid "Installing default sat lists... Please wait..."
2004 msgstr "Instaluję standardową litę satelit...Proszę czekać..."
2005
2006 msgid "Installing defaults... Please wait..."
2007 msgstr "Instaluję ustawienia standardowe...Proszę czekać..."
2008
2009 msgid "Installing package content... Please wait..."
2010 msgstr "Instaluję zawartość pakietu...Proszę czekać..."
2011
2012 msgid "Instant Record..."
2013 msgstr "Natychmiastowe nagranie..."
2014
2015 msgid "Instant record location"
2016 msgstr ""
2017
2018 msgid "Integrated Ethernet"
2019 msgstr "Zintegrowany Ethernet"
2020
2021 msgid "Integrated Wireless"
2022 msgstr "Zintegrowana sieś bezprzewodowa"
2023
2024 msgid "Interface: "
2025 msgstr ""
2026
2027 msgid "Intermediate"
2028 msgstr "Pośrednia"
2029
2030 msgid "Internal Flash"
2031 msgstr "Wewnętrzny Flash"
2032
2033 msgid "Invalid Location"
2034 msgstr "Nieprawidłowa Lokalizacja"
2035
2036 #, python-format
2037 msgid "Invalid directory selected: %s"
2038 msgstr "Wybrano niewłaściwy katalog: %s"
2039
2040 msgid "Inversion"
2041 msgstr "Inversja"
2042
2043 msgid "Invert display"
2044 msgstr "Odwróć wyświetlanie"
2045
2046 msgid "Ipkg"
2047 msgstr "Ipkg"
2048
2049 msgid "Is this videomode ok?"
2050 msgstr "Czy ten tryb jest dobry?"
2051
2052 msgid "Italian"
2053 msgstr "Włoski"
2054
2055 msgid "Job View"
2056 msgstr "Podgląd zajęć"
2057
2058 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, even if this breaks the aspect)
2059 msgid "Just Scale"
2060 msgstr "Po prostu skaluj"
2061
2062 msgid "Keyboard"
2063 msgstr "Klawiatura..."
2064
2065 msgid "Keyboard Map"
2066 msgstr "Mapa klawiatury"
2067
2068 msgid "Keyboard Setup"
2069 msgstr "Ustawienia klawiatury"
2070
2071 msgid "Keymap"
2072 msgstr "Mapa klawiszy"
2073
2074 msgid "LAN Adapter"
2075 msgstr "Adapter LAN"
2076
2077 msgid "LNB"
2078 msgstr "LNB"
2079
2080 msgid "LOF"
2081 msgstr "LOF"
2082
2083 msgid "LOF/H"
2084 msgstr "LOF/H"
2085
2086 msgid "LOF/L"
2087 msgstr "LOF/L"
2088
2089 msgid "Language selection"
2090 msgstr "Wybór języka"
2091
2092 msgid "Language"
2093 msgstr "Język"
2094
2095 msgid "Last config"
2096 msgstr "Ostatnie ust"
2097
2098 msgid "Last speed"
2099 msgstr "Ostatnia prędkość"
2100
2101 msgid "Latitude"
2102 msgstr "Szerokość geogr."
2103
2104 msgid "Latvian"
2105 msgstr "Łotewski"
2106
2107 msgid "Leave DVD Player?"
2108 msgstr "Zamknąć odtwarzacz DVD?"
2109
2110 msgid "Left"
2111 msgstr "Lewo"
2112
2113 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on top/bottom) in doubt, keep english term.
2114 msgid "Letterbox"
2115 msgstr "Letterbox"
2116
2117 msgid "Limit east"
2118 msgstr "Limit wschodni"
2119
2120 msgid "Limit west"
2121 msgstr "Limit zachodni"
2122
2123 msgid "Limited character set for recording filenames"
2124 msgstr "Limit znaków w nazwie nagrania"
2125
2126 msgid "Limits off"
2127 msgstr "Limity wyłaczonyy"
2128
2129 msgid "Limits on"
2130 msgstr "Limity właczony"
2131
2132 msgid "Link Quality:"
2133 msgstr "Jakość sygnału:"
2134
2135 msgid "Link:"
2136 msgstr "Łącze:"
2137
2138 msgid "Linked titles with a DVD menu"
2139 msgstr "Połącz tytuł z menu DVD"
2140
2141 msgid "List of Storage Devices"
2142 msgstr "Lista zapamiętanych urządzeń"
2143
2144 msgid "Lithuanian"
2145 msgstr "Litewski"
2146
2147 msgid "Load"
2148 msgstr "Otwórz"
2149
2150 msgid "Load Length of Movies in Movielist"
2151 msgstr "Wyświetlaj długość filmu na liście"
2152
2153 msgid "Local Network"
2154 msgstr "Sieć lokalna"
2155
2156 msgid "Location"
2157 msgstr "Lokalizacja"
2158
2159 msgid "Location for instant recordings"
2160 msgstr ""
2161
2162 msgid "Lock:"
2163 msgstr "Block:"
2164
2165 msgid "Log results to harddisk"
2166 msgstr "Wyniki Loga na HDD"
2167
2168 msgid "Long Keypress"
2169 msgstr "Długie naciskanie klawisza"
2170
2171 msgid "Longitude"
2172 msgstr "Długość geogr."
2173
2174 msgid "MMC Card"
2175 msgstr "Karta MMC"
2176
2177 msgid "MORE"
2178 msgstr "Więcej"
2179
2180 msgid "Main menu"
2181 msgstr "Menu Główne"
2182
2183 msgid "Mainmenu"
2184 msgstr "Menu Główne"
2185
2186 msgid "Make this mark an 'in' point"
2187 msgstr "Traktuj znacznik jako wewnętrzny punkt"
2188
2189 msgid "Make this mark an 'out' point"
2190 msgstr "Traktuj znacznik jako zewnętrzny punkt"
2191
2192 msgid "Make this mark just a mark"
2193 msgstr "Traktuj znacznik po prostu jak zaznaczenie"
2194
2195 msgid "Manage extensions"
2196 msgstr ""
2197
2198 msgid "Manage your receiver's software"
2199 msgstr "Zarządzaj oprogramowaniem tunera"
2200
2201 msgid "Manual Scan"
2202 msgstr "Ręczne skanowanie"
2203
2204 msgid "Manual transponder"
2205 msgstr "Własny transponder"
2206
2207 msgid "Manufacturer"
2208 msgstr "Producent"
2209
2210 msgid "Margin after record"
2211 msgstr "Margines po nagraniu (w min)"
2212
2213 msgid "Margin before record (minutes)"
2214 msgstr "Margines przed nagraniem (w min)"
2215
2216 msgid "Max. Bitrate: "
2217 msgstr ""
2218
2219 msgid "Media player"
2220 msgstr "Odtwarzacz"
2221
2222 msgid "MediaPlayer"
2223 msgstr "Odtwarzacz Multimedialny"
2224
2225 msgid "Medium is not a writeable DVD!"
2226 msgstr "Nosnik nie jest zapisywalnym DVD!"
2227
2228 msgid "Medium is not empty!"
2229 msgstr "Nosnik nie jest pusty!"
2230
2231 msgid "Menu"
2232 msgstr "Menu"
2233
2234 msgid "Message"
2235 msgstr "Wiadomość"
2236
2237 msgid "Message..."
2238 msgstr "Wiadomość..."
2239
2240 msgid "Mkfs failed"
2241 msgstr "Mkfs zawiódł"
2242
2243 msgid "Mode"
2244 msgstr "Tryb"
2245
2246 msgid "Model: "
2247 msgstr "Model: "
2248
2249 msgid "Modulation"
2250 msgstr "Modulacja"
2251
2252 msgid "Modulator"
2253 msgstr "Modulator"
2254
2255 msgid "Mon"
2256 msgstr "Pon"
2257
2258 msgid "Mon-Fri"
2259 msgstr "Pon-Pią"
2260
2261 msgid "Monday"
2262 msgstr "Poniedziałek"
2263
2264 msgid "Mosquito noise reduction"
2265 msgstr "Punktowa redukcja szumów"
2266
2267 msgid "Mount failed"
2268 msgstr "Montowanie nieudane"
2269
2270 msgid "Move Picture in Picture"
2271 msgstr "Przesuń PiP"
2272
2273 msgid "Move east"
2274 msgstr "Przesuń na wschód"
2275
2276 msgid "Move west"
2277 msgstr "Przesuń na zachód"
2278
2279 msgid "Movie location"
2280 msgstr ""
2281
2282 msgid "Movielist menu"
2283 msgstr "Menu listy filmów"
2284
2285 msgid "Multi EPG"
2286 msgstr "Multi EPG"
2287
2288 msgid "Multimedia"
2289 msgstr "Multimedia"
2290
2291 msgid "Multiple service support"
2292 msgstr "Wielokrotny support serwisu"
2293
2294 msgid "Multisat"
2295 msgstr "Multisat"
2296
2297 msgid "Mute"
2298 msgstr "Mute"
2299
2300 msgid "N/A"
2301 msgstr "N/A"
2302
2303 msgid "NEXT"
2304 msgstr "Następny"
2305
2306 msgid "NFI Image Flashing"
2307 msgstr ""
2308
2309 msgid "NFI image flashing completed. Press Yellow to Reboot!"
2310 msgstr ""
2311 "Flashowanie z pliku NFI zakończone. Aby zrestartować wciśnij Żółty przycisk!"
2312
2313 msgid "NOW"
2314 msgstr "Teraz"
2315
2316 msgid "NTSC"
2317 msgstr "NTSC"
2318
2319 msgid "Name"
2320 msgstr "Nazwa"
2321
2322 msgid "Nameserver"
2323 msgstr "Nameserver"
2324
2325 #, python-format
2326 msgid "Nameserver %d"
2327 msgstr "Nameserver %d"
2328
2329 msgid "Nameserver Setup"
2330 msgstr "Konfiguracja Nameserver"
2331
2332 msgid "Nameserver settings"
2333 msgstr "Ustawienia nameserver"
2334
2335 msgid "Netmask"
2336 msgstr "Maska sieci"
2337
2338 msgid "Network"
2339 msgstr "Sieć"
2340
2341 msgid "Network Configuration..."
2342 msgstr "Konfiguracja sieci..."
2343
2344 msgid "Network Mount"
2345 msgstr "Montowanie sieci"
2346
2347 msgid "Network SSID"
2348 msgstr "Sieciowe SSID"
2349
2350 msgid "Network Setup"
2351 msgstr "Ustawienia sieci"
2352
2353 msgid "Network Wizard"
2354 msgstr "Menadżer konfiguracji sieci"
2355
2356 msgid "Network scan"
2357 msgstr "Skanowanie sieci"
2358
2359 msgid "Network setup"
2360 msgstr "Ustawienia sieci"
2361
2362 msgid "Network test"
2363 msgstr "Test połączenia sieciowego"
2364
2365 msgid "Network test..."
2366 msgstr "Testowanie połączenia sieciowego..."
2367
2368 msgid "Network..."
2369 msgstr "Sieć..."
2370
2371 msgid "Network:"
2372 msgstr "Sieć:"
2373
2374 msgid "NetworkWizard"
2375 msgstr "Kreator sieci"
2376
2377 msgid "New"
2378 msgstr "Nowe"
2379
2380 msgid "New pin"
2381 msgstr "Nowy pin"
2382
2383 msgid "New version:"
2384 msgstr "Nowa wersja:"
2385
2386 msgid "Next"
2387 msgstr "Następny"
2388
2389 msgid "No"
2390 msgstr "Nie"
2391
2392 msgid "No (supported) DVDROM found!"
2393 msgstr "Nie znaleziono (wspomaganego) nośnika DVDROM!"
2394
2395 msgid "No 50 Hz, sorry. :("
2396 msgstr "Brak 50 Hz, przepraszam. :("
2397
2398 msgid "No Connection"
2399 msgstr "Brak połączenia"
2400
2401 msgid "No HDD found or HDD not initialized!"
2402 msgstr "Nie znaleziono HDD lub HDD nie jest zainicjowany!"
2403
2404 msgid "No Networks found"
2405 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2406
2407 msgid "No backup needed"
2408 msgstr "Kopia zapasowa jest nie potrzebna"
2409
2410 msgid ""
2411 "No data on transponder!\n"
2412 "(Timeout reading PAT)"
2413 msgstr ""
2414 "Brak danych na transponderze!\n"
2415 "(Koniec czasu czytania PAT)"
2416
2417 msgid "No description available."
2418 msgstr "Brak dostępnego opisu."
2419
2420 msgid "No details for this image file"
2421 msgstr "Brak opisu dla tego image'a"
2422
2423 msgid "No displayable files on this medium found!"
2424 msgstr "Brak plików do wyświetlenia na tym środku!"
2425
2426 msgid "No event info found, recording indefinitely."
2427 msgstr "Nie znaleziono informacji o wydarzeniu, nagrywanie nieokreślone."
2428
2429 msgid ""
2430 "No fast winding possible yet.. but you can use the number buttons to skip "
2431 "forward/backward!"
2432 msgstr ""
2433
2434 msgid "No free tuner!"
2435 msgstr "Brak wolnego tunera!"
2436
2437 msgid "No network connection available."
2438 msgstr ""
2439
2440 msgid "No networks found"
2441 msgstr "Nie znaleziono sieci"
2442
2443 msgid ""
2444 "No packages were upgraded yet. So you can check your network and try again."
2445 msgstr ""
2446 "Żaden pakiet nie został zaktualizowany. Możesz sprawdzić swoją siec i "
2447 "spróbować ponownie."
2448
2449 msgid "No picture on TV? Press EXIT and retry."
2450 msgstr "Brak obrazu na TV? Wciśnij EXIT i powtórz."
2451
2452 msgid "No positioner capable frontend found."
2453 msgstr "Nie znaleziono nadającego się pozycjonera."
2454
2455 msgid "No satellite frontend found!!"
2456 msgstr "Nie znaleziono satelity!!!"
2457
2458 msgid "No tags are set on these movies."
2459 msgstr "Brak ustawionych oznaczeń na tych filmach."
2460
2461 msgid "No to all"
2462 msgstr ""
2463
2464 msgid "No tuner is configured for use with a diseqc positioner!"
2465 msgstr "Brak skonfigurowanego tunera aby używać go z pozycjonerem diseqc!"
2466
2467 msgid ""
2468 "No tuner is enabled!\n"
2469 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2470 msgstr ""
2471 "Brak włączonego tunera!\n"
2472 "Ustaw tuner przed rozpoczęciem skanowania."
2473
2474 msgid "No useable USB stick found"
2475 msgstr "Nie znaleziono uzytecznego nośnika USB"
2476
2477 msgid ""
2478 "No valid service PIN found!\n"
2479 "Do you like to change the service PIN now?\n"
2480 "When you say 'No' here the service protection stay disabled!"
2481 msgstr ""
2482 "Nie znaleziono kodu PIN serwisu!\n"
2483 "Czy chcesz zmienić PIN serwisu?\n"
2484 "Gdy wciśniesz NIE ochrona serwisu zostanie wyłączona!"
2485
2486 msgid ""
2487 "No valid setup PIN found!\n"
2488 "Do you like to change the setup PIN now?\n"
2489 "When you say 'No' here the setup protection stay disabled!"
2490 msgstr ""
2491 "Nie znaleziono kodu PIN ustawień!\n"
2492 "Czy chcesz zmienić PIN ustawień?\n"
2493 "Gdy wciśniesz NIE ochrona ustawień zostanie wyłączona!"
2494
2495 msgid "No wireless networks found! Please refresh."
2496 msgstr "Brak sieci bezprzewodowych! Proszę odśwież"
2497
2498 msgid ""
2499 "No working local network adapter found.\n"
2500 "Please verify that you have attached a network cable and your network is "
2501 "configured correctly."
2502 msgstr ""
2503 "Nie znaleziono działającego adaptera sieciowego.\n"
2504 "Sprawdź czy podłączyłeś kabel sieciowy i czy twoja sieć jest dobrze "
2505 "skonfigurowana."
2506
2507 msgid ""
2508 "No working wireless network adapter found.\n"
2509 "Please verify that you have attached a compatible WLAN device and your "
2510 "network is configured correctly."
2511 msgstr ""
2512 "Nie znaleziono działającego adaptera sieci bezprzewowej.\n"
2513 "Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN i czy twoja sieć jest "
2514 "dobrze skonfigurowana."
2515
2516 msgid ""
2517 "No working wireless network interface found.\n"
2518 " Please verify that you have attached a compatible WLAN device or enable "
2519 "your local network interface."
2520 msgstr ""
2521 "Nie znaleziono działającego interfejsu sieci bezprzewodowej.\n"
2522 " Sprawdź czy podłączyłeś kompatybilne urządzenie WLAN lub czy włączyłeś twój "
2523 "lokalny interfejs sieciowy."
2524
2525 msgid "No, but restart from begin"
2526 msgstr "Nie, ale odtwórz od początku"
2527
2528 msgid "No, do nothing."
2529 msgstr "Nie, nie rób nic."
2530
2531 msgid "No, just start my dreambox"
2532 msgstr "Nie, tylko włącz Dreamboxa"
2533
2534 msgid "No, not now"
2535 msgstr "Nie teraz"
2536
2537 msgid "No, scan later manually"
2538 msgstr "Nie, skanuj ręcznie później"
2539
2540 msgid "No, send them never"
2541 msgstr "Nie wysyłaj wogóle"
2542
2543 msgid "None"
2544 msgstr "Brak"
2545
2546 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: display as fullscreen, with stretching the left/right)
2547 msgid "Nonlinear"
2548 msgstr "Nielinearny"
2549
2550 msgid "North"
2551 msgstr "Północ"
2552
2553 msgid "Norwegian"
2554 msgstr "Norweski"
2555
2556 #, python-format
2557 msgid ""
2558 "Not enough diskspace. Please free up some diskspace and try again. (%d MB "
2559 "required, %d MB available)"
2560 msgstr ""
2561 "Nie wystarczająca ilość przestrzeni dyskowej. Proszę zwolnić przestrzeń "
2562 "dyskową i spróbować ponownie. (%d MB wymagane, %d MB dostępne)"
2563
2564 msgid ""
2565 "Nothing to scan!\n"
2566 "Please setup your tuner settings before you start a service scan."
2567 msgstr ""
2568 "Nic do skanowania!\n"
2569 "Ustaw tuner przed rozpoczeciem skanowania."
2570
2571 msgid "Now Playing"
2572 msgstr "Odtwarzane"
2573
2574 msgid ""
2575 "Now, use the contrast setting to turn up the brightness of the background as "
2576 "much as possible, but make sure that you can still see the difference "
2577 "between the two brightest levels of shades.If you have done that, press OK."
2578 msgstr ""
2579 "Teraz użyj ustawienia kontrastu aby włączyć jasność tła jak najwyżej się da, "
2580 "ale upewnij się że nadal widać różnicę pomiedzy dwoma najjaśniejszymi "
2581 "poziomami odcieni. Jeśli skończyłeś wciśnij OK."
2582
2583 msgid "OK"
2584 msgstr "OK"
2585
2586 msgid "OK, guide me through the upgrade process"
2587 msgstr "OK, przeprowadź mnie poprzez proces aktualizacji"
2588
2589 msgid "OK, remove another extensions"
2590 msgstr "OK, usuń kolejne rozszerzenia"
2591
2592 msgid "OK, remove some extensions"
2593 msgstr "OK, usuń kilka rozszerzeń"
2594
2595 msgid "OSD Settings"
2596 msgstr "Ustawienia OSD"
2597
2598 msgid "OSD visibility"
2599 msgstr "Przezroczystość"
2600
2601 msgid "Off"
2602 msgstr "Wyłącz"
2603
2604 msgid "On"
2605 msgstr "Włącz"
2606
2607 msgid "One"
2608 msgstr "Jeden"
2609
2610 msgid "Online-Upgrade"
2611 msgstr "Online - Aktualizacja"
2612
2613 msgid "Only Free scan"
2614 msgstr "Skanuj tylko FTA"
2615
2616 msgid "Only extensions."
2617 msgstr ""
2618
2619 msgid "Optionally enter your name if you want to."
2620 msgstr "Opcjonalnie dodaj nazwę jeśli chcesz."
2621
2622 msgid "Orbital Position"
2623 msgstr "Pozycja orbitalna"
2624
2625 msgid "PAL"
2626 msgstr "PAL"
2627
2628 msgid "PIDs"
2629 msgstr "Pidy"
2630
2631 msgid "Package list update"
2632 msgstr "Paczka listy aktualizacji"
2633
2634 msgid "Package removal failed.\n"
2635 msgstr "Nieudane usunięcie paczki \n"
2636
2637 msgid "Package removed successfully.\n"
2638 msgstr "Paczka usunięta pomyślnie \n"
2639
2640 msgid "Packet management"
2641 msgstr "Zarządzanie pakietem"
2642
2643 msgid "Packet manager"
2644 msgstr "Menadżer pakietów"
2645
2646 msgid "Page"
2647 msgstr "Strona"
2648
2649 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: cropped content on left/right) in doubt, keep english term
2650 msgid "Pan&Scan"
2651 msgstr "Pan&Scan"
2652
2653 msgid "Parent Directory"
2654 msgstr "Katalog nadrzędny"
2655
2656 msgid "Parental control"
2657 msgstr "Kontrola rodzicielska"
2658
2659 msgid "Parental control services Editor"
2660 msgstr "Edytor serwisów kontroli rodzicielskiej"
2661
2662 msgid "Parental control setup"
2663 msgstr "Ustawienia kontroli rodzicielskiej"
2664
2665 msgid "Parental control type"
2666 msgstr "Typ kontroli rodzicielskiej"
2667
2668 msgid "Password"
2669 msgstr "Hasło"
2670
2671 msgid "Pause movie at end"
2672 msgstr "Zatrzymaj film na końcu"
2673
2674 msgid "Phone number"
2675 msgstr "Numer telefonu"
2676
2677 msgid "PiPSetup"
2678 msgstr "Ustawienia PiP"
2679
2680 msgid "PicturePlayer"
2681 msgstr "Odtwarzacz Zdjęć"
2682
2683 #. TRANSLATORS: (aspect ratio policy: black bars on left/right) in doubt, keep english term.
2684 msgid "Pillarbox"
2685 msgstr "Pillarbox"
2686
2687 msgid "Pilot"
2688 msgstr "Pilot"
2689
2690 msgid "Pin code needed"
2691 msgstr "Potrzebny kod pin"
2692
2693 msgid "Play"
2694 msgstr "Odtwarzaj"
2695
2696 msgid "Play Audio-CD..."
2697 msgstr "Odtwarzanie CD-Audio..."
2698
2699 msgid "Play DVD"
2700 msgstr "Odtwórz DVD"
2701
2702 msgid "Play Music..."
2703 msgstr "Odtwórz Muzykę..."
2704
2705 msgid "Play recorded movies..."
2706 msgstr "Odtwarzanie nagranego filmu..."
2707
2708 msgid "Please Reboot"
2709 msgstr "Proszę uruchom ponownie"
2710
2711 msgid "Please Select Medium to be Scanned"
2712 msgstr "Wybierz pośrednio aby skanować"
2713
2714 msgid "Please change recording endtime"
2715 msgstr "Proszę zmień koniec czasu nagrywania"
2716
2717 msgid "Please check your network settings!"
2718 msgstr "Proszę sprawdzić ustawienia sieciowe!"
2719
2720 msgid "Please choose .NFI image file from feed server to download"
2721 msgstr "Proszę wybrać plik do ściągnięcia z serwera .NFI"
2722
2723 msgid "Please choose an extension..."
2724 msgstr "Proszę wybierz rozszerzenie..."
2725
2726 msgid "Please choose he package..."
2727 msgstr "Proszę wybrać pakiet ..."
2728
2729 msgid "Please choose the default services lists you want to install."
2730 msgstr "Proszę wybrać standardową listę serwisów, które chcesz zainstalować."
2731
2732 msgid ""
2733 "Please configure or verify your Nameservers by filling out the required "
2734 "values.\n"
2735 "When you are ready press OK to continue."
2736 msgstr ""
2737 "Skonfiguruj lub sprawdź dane nameservera.\n"
2738 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
2739
2740 msgid ""
2741 "Please configure your internet connection by filling out the required "
2742 "values.\n"
2743 "When you are ready press OK to continue."
2744 msgstr ""
2745 "Skonfiguruj połączenie z internetem.\n"
2746 "Jeśli już to zrobiłeś naciśnij OK"
2747
2748 msgid ""
2749 "Please disconnect all USB devices from your Dreambox and (re-)attach the "
2750 "target USB stick (minimum size is 64 MB) now!"
2751 msgstr ""
2752 "Odłącz wszystkie urządzenia USB od Dreamboxa i podłącz ponownie daną pamięć "
2753 "USB (minimalny rozmiar to 64 MB) !"
2754
2755 msgid "Please do not change any values unless you know what you are doing!"
2756 msgstr "Nie zmieniaj wartości jeśli nie wiesz co zrobić!"
2757
2758 msgid "Please enter a name for the new bouquet"
2759 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego bukietu"
2760
2761 msgid "Please enter a name for the new marker"
2762 msgstr "Wpisz nazwę dla nowego znacznika"
2763
2764 msgid "Please enter a new filename"
2765 msgstr "Wpisz nową nazwę pliku"
2766
2767 msgid "Please enter filename (empty = use current date)"
2768 msgstr "Wpisz nazwę pliku (pusty = aktualna data)"
2769
2770 msgid "Please enter name of the new directory"
2771 msgstr "Podaj nazwę dla nowego katalogu"
2772
2773 msgid "Please enter the correct pin code"
2774 msgstr "Wpisz poprawny kod pin"
2775
2776 msgid "Please enter the old pin code"
2777 msgstr "Wpisz stary kod pin"
2778
2779 msgid "Please enter your email address here:"
2780 msgstr "Wpisz tutaj swój adres email:"
2781
2782 msgid "Please enter your name here (optional):"
2783 msgstr "Wpisz tutaj swoją nazwę:"
2784
2785 msgid "Please follow the instructions on the TV"
2786 msgstr "Podążaj za instrukcjami na TV"
2787
2788 msgid ""
2789 "Please note that the previously selected media could not be accessed and "
2790 "therefore the default directory is being used instead."
2791 msgstr ""
2792 "Brak dostępu do uprzednio wybranych danych. Z tego powodu użyto domyślnego "
2793 "katalogu."
2794
2795 msgid "Please press OK to continue."
2796 msgstr "Aby kontynuować naciśnij OK."
2797
2798 msgid "Please press OK!"
2799 msgstr "Wciśnij OK!"
2800
2801 msgid "Please select .NFI flash image file from medium"
2802 msgstr "Proszę wybrać plik .NFI z medium"
2803
2804 msgid "Please select a playlist to delete..."
2805 msgstr "Wybierz playlistę do usunięcia..."
2806
2807 msgid "Please select a playlist..."
2808 msgstr "Wybierz playlistę..."
2809
2810 msgid "Please select a subservice to record..."
2811 msgstr "Wybierz subserwis..."
2812
2813 msgid "Please select a subservice..."
2814 msgstr "Prosze wybierz subserwis..."
2815
2816 msgid "Please select an extension to remove."
2817 msgstr "Wybierz dodatek do usunięcia"
2818
2819 msgid "Please select an option below."
2820 msgstr "Wybierz z opcji poniżej"
2821
2822 msgid "Please select medium to use as backup location"
2823 msgstr "Wybierz środek aby użyć jako miejsce kopii zapasowej"
2824
2825 msgid "Please select tag to filter..."
2826 msgstr "Wybierz oznaczenie do filtrowania..."
2827
2828 msgid "Please select target directory or medium"
2829 msgstr "Proszę wybrać nośnik lub katalog docelowy"
2830
2831 msgid "Please select the movie path..."
2832 msgstr "Wybierz ścieżkę filmu..."
2833
2834 msgid ""
2835 "Please select the network interface that you want to use for your internet "
2836 "connection.\n"
2837 "\n"
2838 "Please press OK to continue."
2839 msgstr ""
2840 "Wybierz interfejs za pomocą którego będziesz się łączył z internetem.\n"
2841 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
2842
2843 msgid ""
2844 "Please select the wireless network that you want to connect to.\n"
2845 "\n"
2846 "Please press OK to continue."
2847 msgstr ""
2848 "Wybierz sieć WiFi za pomocą której bedziesz się łączył.\n"
2849 "\n"
2850 "Jeśli już to zrobiłes nacisnij OK"
2851
2852 msgid "Please set up tuner B"
2853 msgstr "Ustaw Tuner B"
2854
2855 msgid "Please set up tuner C"
2856 msgstr "Ustaw Tuner C"
2857
2858 msgid "Please set up tuner D"
2859 msgstr "Ustaw Tuner D"
2860
2861 msgid ""
2862 "Please use direction keys to move the PiP window.\n"
2863 "Press Bouquet +/- to resize the window.\n"
2864 "Press OK to go back to the TV mode or EXIT to cancel the moving."
2865 msgstr ""
2866 "Użyj przycisków aby przesunąć okno PiP.\n"
2867 "Naciśnij przycisk bukietu +/- aby zmienić rozmiar okna.\n"
2868 "Wciśnij OK aby wrócić do trybu TV lub EXIT aby przerwać przesówanie."
2869
2870 msgid ""
2871 "Please use the UP and DOWN keys to select your language. Afterwards press "
2872 "the OK button."
2873 msgstr ""
2874 "W celu wyboru języka użyj klawiszy GÓRA i DÓŁ. Nastepnie nacisnij przycisk "
2875 "OK."
2876
2877 msgid "Please wait for activation of your network configuration..."
2878 msgstr "Poczekaj na aktywację twojej konfiguracji sieci..."
2879
2880 msgid "Please wait while removing selected package..."
2881 msgstr "Poczekaj podczas kasowania paczki..."
2882
2883 msgid "Please wait while scanning is in progress..."
2884 msgstr "Poczekaj podczas gdy skanowanie jest w toku..."
2885
2886 msgid "Please wait while searching for removable packages..."
2887 msgstr "Poczekaj podczas szukania paczek do usunięcia..."
2888
2889 msgid "Please wait while we configure your network..."
2890 msgstr "Poczekaj podczas gdy skonfuguruję twoją sieć..."
2891
2892 msgid "Please wait while we prepare your network interfaces..."
2893 msgstr "Czekaj aż zostanie aktywowana karta sieciowa..."
2894
2895 msgid "Please wait while we test your network..."
2896 msgstr "Czekaj aż zakończy się test sieci..."
2897
2898 msgid "Please wait while your network is restarting..."
2899 msgstr "Poczekaj podczas restartowania twojej sieci..."
2900
2901 msgid "Please wait..."
2902 msgstr "Proszę czekać..."
2903
2904 msgid "Please wait... Loading list..."
2905 msgstr "Proszę czekać... Ładowanie listy..."
2906
2907 msgid "Plugin browser"
2908 msgstr "Przeglądarka pluginów"
2909
2910 msgid "Plugin manager activity information"
2911 msgstr "Informacja o działaniu menadżera pluginów"
2912
2913 msgid "Plugin manager help"
2914 msgstr "Pomoc manadżera pluginów"
2915
2916 msgid "Plugins"
2917 msgstr "Pluginy"
2918
2919 msgid "Polarity"
2920 msgstr "Polaryzacja"
2921
2922 msgid "Polarization"
2923 msgstr "Polaryzacja"
2924
2925 msgid "Polish"
2926 msgstr "Polski"
2927
2928 msgid "Port A"
2929 msgstr "Port A"
2930
2931 msgid "Port B"
2932 msgstr "Port B"
2933
2934 msgid "Port C"
2935 msgstr "Port C"
2936
2937 msgid "Port D"
2938 msgstr "Port D"
2939
2940 msgid "Portuguese"
2941 msgstr "Portugalski"
2942
2943 msgid "Positioner"
2944 msgstr "Pozycjoner"
2945
2946 msgid "Positioner fine movement"
2947 msgstr "Precyzyjne ruchy pozycjonera"
2948
2949 msgid "Positioner movement"
2950 msgstr "Ruchy pozycjonera"
2951
2952 msgid "Positioner setup"
2953 msgstr "Ustawienia pozycjonera"
2954
2955 msgid "Positioner storage"
2956 msgstr "Zapamiętywanie pozycjonera"
2957
2958 msgid "Power threshold in mA"
2959 msgstr "Próg mocy w  mA"
2960
2961 msgid "Predefined transponder"
2962 msgstr "Zdefiniowany transponder"
2963
2964 msgid "Preparing... Please wait"
2965 msgstr "Przygotowywanie... Prosze czekać"
2966
2967 msgid "Press OK on your remote control to continue."
2968 msgstr "Aby kontynuować naciśnij przycisk OK pilota."
2969
2970 msgid "Press OK to activate the selected skin."
2971 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować wybranego skina"
2972
2973 msgid "Press OK to activate the settings."
2974 msgstr "Wciśnij OK aby aktywować ustawienia"
2975
2976 msgid "Press OK to edit the settings."
2977 msgstr "W celu edytowania ustawień nacisnij OK."
2978
2979 #, python-format
2980 msgid "Press OK to get further details for %s"
2981 msgstr "Wciśnij OK aby dostać więcej info o %s"
2982
2983 msgid "Press OK to scan"
2984 msgstr "Wciśnij OK aby skanować"
2985
2986 msgid "Press OK to select a Provider."
2987 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać Providera"
2988
2989 msgid "Press OK to select/deselect a CAId."
2990 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać/lub nie CaId"
2991
2992 msgid "Press OK to start the scan"
2993 msgstr "Wciśnij OK aby rozpocząć skanowanie"
2994
2995 msgid "Press OK to toggle the selection."
2996 msgstr "Wciśnij OK aby wybrać"
2997
2998 msgid "Press OK to view full changelog"
2999 msgstr "Wciśnij OK aby pokazać listę zmian"
3000
3001 msgid "Press yellow to set this interface as default interface."
3002 msgstr "Wciśnij żólty aby ustawić ten interfejs jako domyślny"
3003
3004 msgid "Prev"
3005 msgstr "Poprzedni"
3006
3007 msgid "Preview menu"
3008 msgstr "Podgląd menu"
3009
3010 msgid "Primary DNS"
3011 msgstr "Pierwszy DNS"
3012
3013 msgid "Priority"
3014 msgstr "Priorytet konwertera"
3015
3016 msgid "Process"
3017 msgstr "Procesy..."
3018
3019 msgid "Properties of current title"
3020 msgstr "Właściwości aktualnego tytułu"
3021
3022 msgid "Protect services"
3023 msgstr "Ochrona serwisów"
3024
3025 msgid "Protect setup"
3026 msgstr "Ochrona ustawień"
3027
3028 msgid "Provider"
3029 msgstr "Provider"
3030
3031 msgid "Provider to scan"
3032 msgstr "Provider do skanowania"
3033
3034 msgid "Providers"
3035 msgstr "Providerzy"
3036
3037 msgid "Python frontend for /tmp/mmi.socket"
3038 msgstr "Python frontend dla /tmp/mmi.socket"
3039
3040 msgid "Quick"
3041 msgstr "Szybko"
3042
3043 msgid "Quickzap"
3044 msgstr "Szybkie przełączanie"
3045
3046 msgid "RC Menu"
3047 msgstr "Menu RC"
3048
3049 msgid "RF output"
3050 msgstr "Wyjście RF"
3051
3052 msgid "RGB"
3053 msgstr "RGB"
3054
3055 msgid "RSS Feed URI"
3056 msgstr "Adres serwisu RSS"
3057
3058 msgid "Radio"
3059 msgstr "Radio"
3060
3061 msgid "Ram Disk"
3062 msgstr "Ram Dysk"
3063
3064 msgid "Random"
3065 msgstr "Losowo"
3066
3067 msgid "Really close without saving settings?"
3068 msgstr "Wyjść bez zapisywania ustawień?"
3069
3070 msgid "Really delete done timers?"
3071 msgstr "Usunąć wykonane timery?"
3072
3073 msgid "Really exit the subservices quickzap?"
3074 msgstr "Wyjść z subserwisów?"
3075
3076 msgid "Really reboot now?"
3077 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
3078
3079 msgid "Really restart now?"
3080 msgstr "Czy naprawdę chcesz zrestartować?"
3081
3082 msgid "Really shutdown now?"
3083 msgstr "Czy naprawdę chcesz zamknąć teraz?"
3084
3085 msgid "Reboot"
3086 msgstr "Restart"
3087
3088 msgid "Reception Settings"
3089 msgstr "Ustawienia powitania"
3090
3091 msgid "Record"
3092 msgstr "Nagraj"
3093
3094 #, python-format
3095 msgid "Record time limited due to conflicting timer %s"
3096 msgstr "Ograniczenie nagrywania z powodu konfliktu timera %s"
3097
3098 msgid "Recorded files..."
3099 msgstr "Nagrane pliki..."
3100
3101 msgid "Recording"
3102 msgstr "Nagrywanie"
3103
3104 msgid "Recording paths..."
3105 msgstr ""
3106
3107 msgid "Recording(s) are in progress or coming up in few seconds!"
3108 msgstr "Nagrywanie(a) jest w toku lub rozbpocznie się za kilka sekund!"
3109
3110 msgid "Recordings"
3111 msgstr "Nagrania"
3112
3113 msgid "Recordings always have priority"
3114 msgstr "Nagrywanie zawsze ma priorytet"
3115
3116 msgid "Reenter new pin"
3117 msgstr "Wpisz ponownie nowy pin"
3118
3119 msgid "Refresh Rate"
3120 msgstr "Wartość odświeżania"
3121
3122 msgid "Refresh rate selection."
3123 msgstr "Wybór prędkości odświeżania"
3124
3125 msgid "Reload"
3126 msgstr "Przeładuj"
3127
3128 msgid "Remove"
3129 msgstr "Skasuj"
3130
3131 msgid "Remove Bookmark"
3132 msgstr "Usuń zakładkę"
3133
3134 msgid "Remove Plugins"
3135 msgstr "Usuń pluginy"
3136
3137 msgid "Remove a mark"
3138 msgstr "Usuń znacznik"
3139
3140 msgid "Remove currently selected title"
3141 msgstr "Usuń aktualnie wybrany tytuł"
3142
3143 msgid "Remove failed."
3144 msgstr "Kasowanie nieudane"
3145
3146 msgid "Remove finished."
3147 msgstr "Usuwanie zakończone."
3148
3149 msgid "Remove plugins"
3150 msgstr "Usuń pluginy"
3151
3152 msgid "Remove the broken .NFI file?"
3153 msgstr "Czy usunąć popsuty plik .NFI?"
3154
3155 msgid "Remove the incomplete .NFI file?"
3156 msgstr "Czy usunąć niekompletne pliki .NFI?"
3157
3158 msgid "Remove timer"
3159 msgstr "Usuń timer"
3160
3161 msgid "Remove title"
3162 msgstr "Usuń tytuł"
3163
3164 msgid "Removed successfully."
3165 msgstr "Kasowanie zakończone pomyślnie"
3166
3167 msgid "Removing"
3168 msgstr "Usuwanie"
3169
3170 #, python-format
3171 msgid "Removing directory %s failed. (Maybe not empty.)"
3172 msgstr ""
3173 "Usuniecie katalogu %s nie powiodło się. (Byc może katalog nie jest pusty.)"
3174
3175 msgid "Rename"
3176 msgstr "Zmień nazwę"
3177
3178 msgid "Rename crashlogs"
3179 msgstr "Zmień nazwę crashlogów"
3180
3181 msgid "Repeat"
3182 msgstr "Powtórz"
3183
3184 msgid "Repeat Type"
3185 msgstr "Rozdzaj powtórzeń"
3186
3187 msgid "Repeating event currently recording... What do you want to do?"
3188 msgstr "Powtarzane wydarzenie właśnie jest nagrywane... Co chcesz zrobić?"
3189
3190 msgid "Repeats"
3191 msgstr "Powtarzaj"
3192
3193 msgid "Reset"
3194 msgstr "Resetuj"
3195
3196 msgid "Reset and renumerate title names"
3197 msgstr "Zresetuj i zmień numerację nazw tytułów"
3198
3199 msgid "Reset video enhancement settings to system defaults?"
3200 msgstr "Zresetować ustawienia do domyślnych?"
3201
3202 msgid "Reset video enhancement settings to your last configuration?"
3203 msgstr "Zresetować ustawienia do ostatniej dobrej konfiguracji?"
3204
3205 msgid "Resolution"
3206 msgstr "Rozdzielczość"
3207
3208 msgid "Restart"
3209 msgstr "Restart"
3210
3211 msgid "Restart GUI"
3212 msgstr "Restartuj GUI"
3213
3214 msgid "Restart GUI now?"
3215 msgstr "Zrestartować GUI teraz?"
3216
3217 msgid "Restart network"
3218 msgstr "Restart sieci"
3219
3220 msgid "Restart test"
3221 msgstr "Restart testu"
3222
3223 msgid "Restart your network connection and interfaces.\n"
3224 msgstr "Restart adaprera i połaczenia sieciowego.\n"
3225
3226 msgid "Restore"
3227 msgstr "Przywróć"
3228
3229 msgid "Restore backups"
3230 msgstr "Przywróć kopie"
3231
3232 msgid "Restore is running..."
3233 msgstr "Przywracanie..."
3234
3235 msgid "Restore running"
3236 msgstr "Przywracanie uruchomione"
3237
3238 msgid "Restore system settings"
3239 msgstr "Przywróć ustawienia systemowe"
3240
3241 msgid ""
3242 "Restoring the settings is done. Please press OK to activate the restored "
3243 "settings now."
3244 msgstr ""
3245 "Przywracanie ustawień ukończone. Wciśnij OK aby aktywować przywrócone "
3246 "ustawienia teraz."
3247
3248 msgid "Resume from last position"
3249 msgstr "Wznów od ostatniej pozycji"
3250
3251 #. TRANSLATORS: The string "Resuming playback" flashes for a moment
3252 #. TRANSLATORS: at the start of a movie, when the user has selected
3253 #. TRANSLATORS: "Resume from last position" as start behavior.
3254 #. TRANSLATORS: The purpose is to notify the user that the movie starts
3255 #. TRANSLATORS: in the middle somewhere and not from the beginning.
3256 #. TRANSLATORS: (Some translators seem to have interpreted it as a
3257 #. TRANSLATORS: question or a choice, but it is a statement.)
3258 msgid "Resuming playback"
3259 msgstr "Wznawianie odtwarzania"
3260
3261 msgid "Return to file browser"
3262 msgstr "Powrót do przeglądarki plików"
3263
3264 msgid "Return to movie list"
3265 msgstr "Powrót do listy filmów"
3266
3267 msgid "Return to previous service"
3268 msgstr "Powrót do poprzedniego serwisu"
3269
3270 msgid "Rewind speeds"
3271 msgstr "Prędkości przewijania w tył"
3272
3273 msgid "Right"
3274 msgstr "Prawo"
3275
3276 msgid "Rolloff"
3277 msgstr "Rolloff"
3278
3279 msgid "Rotor turning speed"
3280 msgstr "Prędkość obrotu rotora"
3281
3282 msgid "Running"
3283 msgstr "Uruchomiony"
3284
3285 msgid "Russian"
3286 msgstr "Rosyjski"
3287
3288 msgid "S-Video"
3289 msgstr "S-Video"
3290
3291 msgid "SNR"
3292 msgstr "SNR"
3293
3294 msgid "SNR:"
3295 msgstr "SNR:"
3296
3297 msgid "SSID:"
3298 msgstr "SSID:"
3299
3300 msgid "Sat"
3301 msgstr "Sob"
3302
3303 msgid "Sat / Dish Setup"
3304 msgstr "Ustawienia anteny"
3305
3306 msgid "Satellite"
3307 msgstr "Satelita"
3308
3309 msgid "Satellite Equipment Setup"
3310 msgstr "Zaawansowane ustawienia"
3311
3312 msgid "Satellites"
3313 msgstr "Satelity"
3314
3315 msgid "Satfinder"
3316 msgstr "Miernik sygnału"
3317
3318 msgid "Sats"
3319 msgstr "Satelity"
3320
3321 msgid "Satteliteequipment"
3322 msgstr "Wyposażenie satelity"
3323
3324 msgid "Saturation"
3325 msgstr "Nasycenie"
3326
3327 msgid "Saturday"
3328 msgstr "Sobota"
3329
3330 msgid "Save"
3331 msgstr "Zapisz"
3332
3333 msgid "Save Playlist"
3334 msgstr "Zachowaj Playlistę"
3335
3336 msgid "Scaler sharpness"
3337 msgstr "Poziom ostrości"
3338
3339 msgid "Scaling Mode"
3340 msgstr "Tryb skalowania"
3341
3342 msgid "Scan "
3343 msgstr "Skanuj"
3344
3345 msgid "Scan Files..."
3346 msgstr "Skanuj Pliki..."
3347
3348 msgid "Scan QAM128"
3349 msgstr "Skanuj QAM128"
3350
3351 msgid "Scan QAM16"
3352 msgstr "Skanuj QAM16"
3353
3354 msgid "Scan QAM256"
3355 msgstr "Skanuj QAM256"
3356
3357 msgid "Scan QAM32"
3358 msgstr "Skanuj QAM32"
3359
3360 msgid "Scan QAM64"
3361 msgstr "Skanuj QAM64"
3362
3363 msgid "Scan SR6875"
3364 msgstr "Skanuj SR6875"
3365
3366 msgid "Scan SR6900"
3367 msgstr "Skanuj SR6900"
3368
3369 msgid "Scan Wireless Networks"
3370 msgstr "Skanuj sieć bezprzewodową"
3371
3372 msgid "Scan additional SR"
3373 msgstr "Skanuj dodatkowy SR"
3374
3375 msgid "Scan band EU HYPER"
3376 msgstr "Skanuj pasmo EU HYPER"
3377
3378 msgid "Scan band EU MID"
3379 msgstr "Skanuj pasmo EU MID"
3380
3381 msgid "Scan band EU SUPER"
3382 msgstr "Skanuj pasmo EU SUPER"
3383
3384 msgid "Scan band EU UHF IV"
3385 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF IV"
3386
3387 msgid "Scan band EU UHF V"
3388 msgstr "Skanuj pasmo EU UHF V"
3389
3390 msgid "Scan band EU VHF I"
3391 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF I"
3392
3393 msgid "Scan band EU VHF III"
3394 msgstr "Skanuj pasmo EU VHF III"
3395
3396 msgid "Scan band US HIGH"
3397 msgstr "Skanuj pasmo US HIGH"
3398
3399 msgid "Scan band US HYPER"
3400 msgstr "Skanuj pasmo US HYPER"
3401
3402 msgid "Scan band US LOW"
3403 msgstr "Skanuj pasmo US LOW"
3404
3405 msgid "Scan band US MID"
3406 msgstr "Skanuj pasmo US MID"
3407
3408 msgid "Scan band US SUPER"
3409 msgstr "Skanuj pasmo US SUPER"
3410
3411 msgid ""
3412 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3413 "WLAN USB Stick\n"
3414 msgstr ""
3415 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych punktów dostępu i połącz się z "
3416 "nim przy użyciu WLAN USB Stick\n"
3417
3418 msgid ""
3419 "Scan your network for wireless Access Points and connect to them using your "
3420 "selected wireless device.\n"
3421 msgstr ""
3422 "Skanuj sieć w poszukiwaniu bezprzewodowych AP i podłącz do nich używając "
3423 "wybranego urządzenia bezprzewodowego.\n"
3424
3425 msgid ""
3426 "Scans default lamedbs sorted by satellite with a connected dish positioner"
3427 msgstr ""
3428 "Przeskanuj standardowe lamedbs wedłudg satelit zapisanych w pozycjonerze"
3429
3430 msgid "Search east"
3431 msgstr "Szukaj na wschód"
3432
3433 msgid "Search west"
3434 msgstr "Szukaj na zachód"
3435
3436 msgid "Searching for available updates. Please wait..."
3437 msgstr ""
3438
3439 msgid "Searching for new installed or removed packages. Please wait..."
3440 msgstr "Szukanie nowo zainstalowanych lub usuniętych paczek. Proszę czekać..."
3441
3442 msgid "Secondary DNS"
3443 msgstr "Drugi DNS"
3444
3445 msgid "Seek"
3446 msgstr "Wyszukiwanie"
3447
3448 msgid "Select"
3449 msgstr "Wybierz"
3450
3451 msgid "Select HDD"
3452 msgstr "Wybierz HDD"
3453
3454 msgid "Select Location"
3455 msgstr "Wybierz lokalizację"
3456
3457 msgid "Select Network Adapter"
3458 msgstr "Wybierz adapter sieciowy"
3459
3460 msgid "Select a movie"
3461 msgstr "Wybierz film"
3462
3463 msgid "Select audio mode"
3464 msgstr "Wybierz tryb audio"
3465
3466 msgid "Select audio track"
3467 msgstr "Wybierz ścieżkę audio :"
3468
3469 msgid "Select channel to record from"
3470 msgstr "Wybierz kanał do nagrania z "
3471
3472 msgid "Select files for backup. Currently selected:\n"
3473 msgstr "Wybierz pliki dla kopii zapasowej. Aktualnie wybrane:\n"
3474
3475 msgid "Select files/folders to backup"
3476 msgstr "Wybierz pliki /foldery do kopii"
3477
3478 msgid "Select image"
3479 msgstr "Wybierz image"
3480
3481 msgid "Select interface"
3482 msgstr "Wybierz interfejs"
3483
3484 msgid "Select package"
3485 msgstr "Wybierz paczkę"
3486
3487 msgid "Select provider to add..."
3488 msgstr "Wybierz providera do dodania..."
3489
3490 msgid "Select refresh rate"
3491 msgstr "Wybierz prędkość odświeżania"
3492
3493 msgid "Select service to add..."
3494 msgstr "Wybierz serwis do dodania..."
3495
3496 msgid "Select upgrade source to edit."
3497 msgstr "Wybierz źródło aktualizacji do edycji"
3498
3499 msgid "Select video input"
3500 msgstr "Wybierz wejście Wideo"
3501
3502 msgid "Select video input with up/down buttons"
3503 msgstr "Wybierz wejście video przyciskami góra/dół"
3504
3505 msgid "Select video mode"
3506 msgstr "Wybierz tryb wideo"
3507
3508 msgid "Select wireless network"
3509 msgstr "Wybierz sieć bezprzewodową WiFi"
3510
3511 msgid "Selected source image"
3512 msgstr "Wybierz image źródłowy"
3513
3514 msgid "Send DiSEqC"
3515 msgstr "Wyślij DiSEqC"
3516
3517 msgid "Send DiSEqC only on satellite change"
3518 msgstr "Wyślij DiSEqC tylko podczas zmiany satelity"
3519
3520 msgid "Seperate titles with a main menu"
3521 msgstr "Rozdziel tytuły z wykozystaniem menu"
3522
3523 msgid "Sequence repeat"
3524 msgstr "Powtórka sekwencji"
3525
3526 msgid "Serbian"
3527 msgstr "Serbski"
3528
3529 msgid "Service"
3530 msgstr "Informacje o serwisie..."
3531
3532 msgid "Service Scan"
3533 msgstr "Skanowanie serwisu"
3534
3535 msgid "Service Searching"
3536 msgstr "Szukanie serwisów"
3537
3538 msgid "Service has been added to the favourites."
3539 msgstr "Serwis został dodany do ulubionych."
3540
3541 msgid "Service has been added to the selected bouquet."
3542 msgstr "Serwis został dodany do wybranego bukietu."
3543
3544 msgid ""
3545 "Service invalid!\n"
3546 "(Timeout reading PMT)"
3547 msgstr ""
3548 "Serwis niewłaściwy!\n"
3549 "(Koniec czasu czytania PMT)"
3550
3551 msgid ""
3552 "Service not found!\n"
3553 "(SID not found in PAT)"
3554 msgstr ""
3555 "Serwis nie znaleziony!\n"
3556 "(SID nie znaleziony w PAT)"
3557
3558 msgid "Service scan"
3559 msgstr "Skanowanie serwisów"
3560
3561 msgid ""
3562 "Service unavailable!\n"
3563 "Check tuner configuration!"
3564 msgstr ""
3565 "Serwis niedostępny!\n"
3566 "Sprawdź konfigurację tunera!"
3567
3568 msgid "Serviceinfo"
3569 msgstr "Info o serwisie"
3570
3571 msgid "Services"
3572 msgstr "Serwisy"
3573
3574 msgid "Set Voltage and 22KHz"
3575 msgstr "Ustaw napięcie 22KHz"
3576
3577 msgid "Set as default Interface"
3578 msgstr "Ustaw jako domyslny interfejs"
3579
3580 msgid "Set available internal memory threshold for the warning."
3581 msgstr "Ustaw minimalny próg pamięci flash aby ostrzec"
3582
3583 msgid "Set interface as default Interface"
3584 msgstr "Ustaw interfejs jako domyślny"
3585
3586 msgid "Set limits"
3587 msgstr "Ustaw limity"
3588
3589 msgid "Settings"
3590 msgstr "Ustawienia"
3591
3592 msgid "Setup"
3593 msgstr "Konfiguracja"
3594
3595 msgid "Setup Mode"
3596 msgstr "Tryb Konfiguracji"
3597
3598 msgid "Sharpness"
3599 msgstr "Ostrość"
3600
3601 msgid "Show Info"
3602 msgstr "Pokaż Info"
3603
3604 msgid "Show Message when Recording starts"
3605 msgstr "Pokaż info przed nagrywaniem"
3606
3607 msgid "Show WLAN Status"
3608 msgstr "Pokaż status WLAN"
3609
3610 msgid "Show blinking clock in display during recording"
3611 msgstr "Pokaż migający zegar na wyświetlaczu gdy nagrywa"
3612
3613 msgid "Show infobar on channel change"
3614 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany kanału"
3615
3616 msgid "Show infobar on event change"
3617 msgstr "Pokaż pasek info podczas zmiany wydarzenia"
3618
3619 msgid "Show infobar on skip forward/backward"
3620 msgstr "Pokaż pasek info podczas przewijania przód/tył"
3621
3622 msgid "Show positioner movement"
3623 msgstr "Pokaż ruchy pozycjonera"
3624
3625 msgid "Show services beginning with"
3626 msgstr "Pokaż rozpoczęcie serwisów z "
3627
3628 msgid "Show the radio player..."
3629 msgstr "Pokaż radio odtwarzacz..."
3630
3631 msgid "Show the tv player..."
3632 msgstr "Pokaż odtwarzacz tv..."
3633
3634 msgid "Shows the state of your wireless LAN connection.\n"
3635 msgstr "Pokaż status połaczenia bezprzewodowego LAN.\n"
3636
3637 msgid "Shutdown"
3638 msgstr ""
3639
3640 msgid "Shutdown Dreambox after"
3641 msgstr "Wyłącza dreamboxa po"
3642
3643 msgid "Signal Strength:"
3644 msgstr "Siła sygnału:"
3645
3646 msgid "Signal: "
3647 msgstr "Sygnał:"
3648
3649 msgid "Similar"
3650 msgstr "Podobne"
3651
3652 msgid "Similar broadcasts:"
3653 msgstr "Podobne transmisje:"
3654
3655 msgid "Simple"
3656 msgstr "Prosta"
3657
3658 msgid "Simple titleset (compatibility for legacy players)"
3659 msgstr "Proste tytuły (kompatybilne z odtwarzaczami)"
3660
3661 msgid "Single"
3662 msgstr "Jeden"
3663
3664 msgid "Single EPG"
3665 msgstr "Zwykłe EPG"
3666
3667 msgid "Single satellite"
3668 msgstr "Jeden satelita"
3669
3670 msgid "Single transponder"
3671 msgstr "Jeden transponder"
3672
3673 msgid "Singlestep (GOP)"
3674 msgstr "Pojedyńczy krok (GOP)"
3675
3676 msgid "Skin"
3677 msgstr "Skiny..."
3678
3679 msgid "Skin..."
3680 msgstr "Skiny..."
3681
3682 msgid "Skins"
3683 msgstr "Skiny"
3684
3685 msgid "Sleep Timer"
3686 msgstr "Wyłącznik Czasowy"
3687
3688 msgid "Sleep timer action:"
3689 msgstr "Akcja wyłącznika czasowego:"
3690
3691 msgid "Slideshow Interval (sec.)"
3692 msgstr "Odstępy w pokazie slajdów (w sec)"
3693
3694 #, python-format
3695 msgid "Slot %d"
3696 msgstr "Slot %d"
3697
3698 msgid "Slovakian"
3699 msgstr "Słowacki"
3700
3701 msgid "Slovenian"
3702 msgstr "Słoweński"
3703
3704 msgid "Slow"
3705 msgstr "Wolno"
3706
3707 msgid "Slow Motion speeds"
3708 msgstr "Odtwarzanie w zwolnionym tempie"
3709
3710 msgid "Software"
3711 msgstr "Oprogramowanie"
3712
3713 msgid "Software management"
3714 msgstr ""
3715
3716 msgid "Software restore"
3717 msgstr "Przywracanie oprogramowania"
3718
3719 msgid "Software update"
3720 msgstr "Aktualizacja oprogramowania"
3721
3722 msgid "Some plugins are not available:\n"
3723 msgstr "Niektóre pluginy są niedostępne:\n"
3724
3725 msgid "Somewhere else"
3726 msgstr "Gdzie indziej"
3727
3728 msgid "Sorry MediaScanner is not installed!"
3729 msgstr "MediaScanner nie jest zainstalowany!"
3730
3731 msgid "Sorry no backups found!"
3732 msgstr "Nie znaleziono kopii zapasowych !"
3733
3734 msgid ""
3735 "Sorry your Backup destination does not exist\n"
3736 "\n"
3737 "Please choose an other one."
3738 msgstr ""
3739 "Przepraszam ale ścieżka dostępu do kopii zapasowej nie istnieje\n"
3740 "\n"
3741 "Wybierz inną."
3742
3743 msgid ""
3744 "Sorry your backup destination is not writeable.\n"
3745 "Please choose an other one."
3746 msgstr ""
3747 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3748 "Wybierz inne miejsce."
3749
3750 msgid "Sorry, no Details available!"
3751 msgstr "Przepraszam, brak dostępnych szczegółów!"
3752
3753 msgid ""
3754 "Sorry, your backup destination is not writeable.\n"
3755 "\n"
3756 "Please choose another one."
3757 msgstr ""
3758 "Twoje miejsce na kopię zapasową jest niezapisywalne.\n"
3759 "\n"
3760 "Wybierz inne miejsce."
3761
3762 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3763 msgid "Sort A-Z"
3764 msgstr "Sortuj od A-Z"
3765
3766 #. TRANSLATORS: This must fit into the header button in the EPG-List
3767 msgid "Sort Time"
3768 msgstr "Sortuj po czasie"
3769
3770 msgid "Sound"
3771 msgstr "Dźwięk"
3772
3773 msgid "Soundcarrier"
3774 msgstr "Rozproszenie dźwięku"
3775
3776 msgid "South"
3777 msgstr "Południe"
3778
3779 msgid "Spanish"
3780 msgstr "Hiszpański"
3781
3782 msgid "Split preview mode"
3783 msgstr "Oddzielny tryb podglądu"
3784
3785 msgid "Standby"
3786 msgstr "Czuwanie"
3787
3788 msgid "Standby / Restart"
3789 msgstr "Czuwanie / Restart"
3790
3791 msgid "Start from the beginning"
3792 msgstr "Rozpocznij od początku"
3793
3794 msgid "Start recording?"
3795 msgstr "Rozpocząć nagrywanie?"
3796
3797 msgid "Start test"
3798 msgstr "Testuj"
3799
3800 msgid "StartTime"
3801 msgstr "Czas rozpoczęcia"
3802
3803 msgid "Starting on"
3804 msgstr "Rozpocznij od"
3805
3806 msgid "Step east"
3807 msgstr "Krok na wschód"
3808
3809 msgid "Step west"
3810 msgstr "Krok na zachód"
3811
3812 msgid "Stereo"
3813 msgstr "Stereo"
3814
3815 msgid "Stop"
3816 msgstr "Zatrzymaj"
3817
3818 msgid "Stop Timeshift?"
3819 msgstr "Zatrzymać Timeshift?"
3820
3821 msgid "Stop current event and disable coming events"
3822 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie i wyłącz przychodzące wydarzenia"
3823
3824 msgid "Stop current event but not coming events"
3825 msgstr "Zatrzymaj aktualne wydarzenie ale nie przychodzące"
3826
3827 msgid "Stop playing this movie?"
3828 msgstr "Zatrzymać odtwarzanie tego filmu?"
3829
3830 msgid "Stop test"
3831 msgstr "Zakończ test"
3832
3833 msgid "Stop testing plane after # failed transponders"
3834 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # nieudanych transponderach"
3835
3836 msgid "Stop testing plane after # successful transponders"
3837 msgstr "Zatrzymaj testowanie poziomu po # udanych transponderach"
3838
3839 msgid "Store position"
3840 msgstr "Zapamiętaj pozycje"
3841
3842 msgid "Stored position"
3843 msgstr "Pozycja zapamiętana"
3844
3845 msgid "Subservice list..."
3846 msgstr "Lista subserwisów..."
3847
3848 msgid "Subservices"
3849 msgstr "Subserwisy"
3850
3851 msgid "Subtitle selection"
3852 msgstr "Wybór napisów"
3853
3854 msgid "Subtitles"
3855 msgstr "Napisy"
3856
3857 msgid "Sun"
3858 msgstr "Nie"
3859
3860 msgid "Sunday"
3861 msgstr "Niedziela"
3862
3863 msgid "Swap Services"
3864 msgstr "Zamiana serwisów"
3865
3866 msgid "Swedish"
3867 msgstr "Szwedzki"
3868
3869 msgid "Switch to next subservice"
3870 msgstr "Przełącz na następny subserwis"
3871
3872 msgid "Switch to previous subservice"
3873 msgstr "Przełącz na poprzedni subserwis"
3874
3875 msgid "Symbol Rate"
3876 msgstr "Symbol Rate"
3877
3878 msgid "Symbolrate"
3879 msgstr "Symbolrate"
3880
3881 msgid "System"
3882 msgstr "System"
3883
3884 #. TRANSLATORS: Add here whatever should be shown in the "translator" about screen, up to 6 lines (use \n for newline)
3885 msgid "TRANSLATOR_INFO"
3886 msgstr ""
3887 "This is Polish translation made by @zbigzbig20.:)/nImprovements and "
3888 "additional translations made by SileliS® :)\n"
3889 "Best Regards for DM box owners...  Sebastian :) ... Cheers"
3890
3891 msgid "TS file is too large for ISO9660 level 1!"
3892 msgstr "Plik TS jest za duży dla ISO9660 poziom 1!"
3893
3894 msgid "TV System"
3895 msgstr "System TV"
3896
3897 msgid "Table of content for collection"
3898 msgstr "Tabela zawartości dla kolekcji"
3899
3900 msgid "Tag 1"
3901 msgstr "Oznaczenie 1"
3902
3903 msgid "Tag 2"
3904 msgstr "Oznaczenie 2"
3905
3906 msgid "Tags"
3907 msgstr "Oznaczenia"
3908
3909 msgid "Temperature and Fan control"
3910 msgstr ""
3911
3912 msgid "Terrestrial"
3913 msgstr "Naziemny"
3914
3915 msgid "Terrestrial provider"
3916 msgstr "Naziemny provider"
3917
3918 msgid "Test DiSEqC settings"
3919 msgstr "Test ustawień DiSEqC"
3920
3921 msgid "Test Type"
3922 msgstr "Typ Testu"
3923
3924 msgid "Test mode"
3925 msgstr "Tryb testowy"
3926
3927 msgid "Test the network configuration of your Dreambox.\n"
3928 msgstr "Test konfiguracji sieci Dreambox.\n"
3929
3930 msgid "Test-Messagebox?"
3931 msgstr "Informacja testowa?"
3932
3933 msgid ""
3934 "Thank you for using the wizard.\n"
3935 "Please press OK to continue."
3936 msgstr ""
3937 "Dziekuję za skorzystanie z menadżera.\n"
3938 "Naciśnij OK aby kontynuować"
3939
3940 msgid ""
3941 "Thank you for using the wizard. Your box is now ready to use.\n"
3942 "Please press OK to start using your Dreambox."
3943 msgstr ""
3944 "Dziękuję za użycie kreatora. Twój tuner jest już gotowy do użycia.\n"
3945 "Wciśnij OK i rozpocznij zabawę z Dreamboxem."
3946
3947 msgid ""
3948 "The DVD standard doesn't support H.264 (HDTV) video streams. Do you want to "
3949 "create a Dreambox format data DVD (which will not play in stand-alone DVD "
3950 "players) instead?"
3951 msgstr ""
3952 "Standard DVD nie wspomaga strumienia video H.264 (HDTV). Czy zamiast tego "
3953 "chcesz nagrać dane w formacie data DVD? Dane nie będą czytane w "
3954 "stacjonarnych czytnikach DVD."
3955
3956 msgid ""
3957 "The USB stick is now bootable. Do you want to download the latest image from "
3958 "the feed server and save it on the stick?"
3959 msgstr ""
3960 "Pamięć USB jest teraz bootowalna. Chcesz pobrać teraz ostatnie image z "
3961 "servera i zachować je na USB?"
3962
3963 msgid "The backup failed. Please choose a different backup location."
3964 msgstr "Nieudane tworzenie kopia zapasowa. Wybierz inna lokalizacje kopii."
3965
3966 #, python-format
3967 msgid ""
3968 "The directory %s is not writable.\n"
3969 "Make sure you select a writable directory instead."
3970 msgstr ""
3971
3972 #, python-format
3973 msgid ""
3974 "The following device was found:\n"
3975 "\n"
3976 "%s\n"
3977 "\n"
3978 "Do you want to write the USB flasher to this stick?"
3979 msgstr ""
3980 "Odnaleziono nastepujący sprzet\n"
3981 "\n"
3982 "%s\n"
3983 "\n"
3984 "Czy chesz zapisać USB flash'er na tym napedzie?"
3985
3986 msgid "The following files were found..."
3987 msgstr "Dane pliki zostały znalezione..."
3988
3989 msgid ""
3990 "The input port should be configured now.\n"
3991 "You can now configure the screen by displaying some test pictures. Do you "
3992 "want to do that now?"
3993 msgstr ""
3994 "Port wejścia powinien być teraz skonfigurowany.\n"
3995 "Możesz teraz skonfigurować obraz poprzez wyświetlenie kilku testowych "
3996 "obrazów. Czy chcesz to zrobić teraz?"
3997
3998 msgid "The installation of the default services lists is finished."
3999 msgstr "Instalowanie standardowej listy serwisów zostało zakończone."
4000
4001 msgid ""
4002 "The installation of the default settings is finished. You can now continue "
4003 "configuring your Dreambox by pressing the OK button on the remote control."
4004 msgstr ""
4005 "Instalacja ustawień standardowych została zakończona. Aby kontynuować "
4006 "konfigurację Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
4007
4008 msgid ""
4009 "The md5sum validation failed, the file may be corrupted! Are you sure that "
4010 "you want to burn this image to flash memory? You are doing this at your own "
4011 "risk!"
4012 msgstr ""
4013 "Suma kontrolna md5 jest niewłaściwa- plik może być uszkodzony! Czy jesteś "
4014 "pewien, że chcesz go wypalić w pamięci flash? Robisz to na własne ryzyko!"
4015
4016 msgid ""
4017 "The md5sum validation failed, the file may be downloaded incompletely or be "
4018 "corrupted!"
4019 msgstr ""
4020 "Suma kontrolna md5 jest nieprawidłowa. Ściągnięty plik może byc niekompletny "
4021 "lub zepsuty!"
4022
4023 msgid "The package doesn't contain anything."
4024 msgstr "Pakiet nie zawiera informacji."
4025
4026 msgid "The package:"
4027 msgstr "Paczka:"
4028
4029 #, python-format
4030 msgid "The path %s already exists."
4031 msgstr "Ścieżka %s już istnieje."
4032
4033 msgid "The pin code has been changed successfully."
4034 msgstr "Kod pin został zmieniony pomyślnie."
4035
4036 msgid "The pin code you entered is wrong."
4037 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest zły."
4038
4039 msgid "The pin codes you entered are different."
4040 msgstr "Kod pin który wpisałeś jest inny."
4041
4042 #, python-format
4043 msgid "The results have been written to %s."
4044 msgstr "Wyniki będą zapisane w %s."
4045
4046 msgid "The sleep timer has been activated."
4047 msgstr "Wyłącznik czasowy został aktywowany."
4048
4049 msgid "The sleep timer has been disabled."
4050 msgstr "Wyłącznik czasowy został wyłączony."
4051
4052 msgid "The timer file (timers.xml) is corrupt and could not be loaded."
4053 msgstr "Plik Timera (timers.xml) jest zniszczony i nie może być załadowany."
4054
4055 msgid ""
4056 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4057 "Please install it and choose what you want to do next."
4058 msgstr ""
4059 "Wtyczka sieci bezprzewodowej nie zainstalowana \n"
4060 "Musisz ją zainstalować aby przejść dalej."
4061
4062 msgid ""
4063 "The wireless LAN plugin is not installed!\n"
4064 "Please install it."
4065 msgstr ""
4066 "Plugin obsługujący bezprzewodowy LAN nie jest zainstalowany!\n"
4067 "Proszę go zainstalować."
4068
4069 msgid ""
4070 "The wizard can backup your current settings. Do you want to do a backup now?"
4071 msgstr ""
4072 "Kreator może utworzyć kopie zapasową Twoich ustawień. Chcesz zrobić kopie "
4073 "teraz?"
4074
4075 msgid "The wizard is finished now."
4076 msgstr "Kreator zakończony."
4077
4078 msgid "There are at least "
4079 msgstr "Nareszcie są"
4080
4081 msgid "There are currently no outstanding actions."
4082 msgstr ""
4083
4084 msgid "There are no default services lists in your image."
4085 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy  serwisów."
4086
4087 msgid "There are no default settings in your image."
4088 msgstr "Ten image nie posiada standardowej listy ustawień."
4089
4090 msgid "There are no updates available."
4091 msgstr ""
4092
4093 msgid "There are now "
4094 msgstr "Są teraz "
4095
4096 msgid ""
4097 "There might not be enough Space on the selected Partition.\n"
4098 "Do you really want to continue?"
4099 msgstr ""
4100 "Nie ma wystarczająco miejsca na wybranej partycji.\n"
4101 "Czy kontynuować?"
4102
4103 msgid "There was an error downloading the packetlist. Please try again."
4104 msgstr "Wystąpił błąd podczas pobierania listy pakietów. Spróbuj ponownie."
4105
4106 msgid "There was an error. The package:"
4107 msgstr "Wystąpił błąd. Paczka:"
4108
4109 #, python-format
4110 msgid "This .NFI file does not contain a valid %s image!"
4111 msgstr "Plik .NFI nie posiada prawidłowego %s image'a!"
4112
4113 msgid ""
4114 "This .NFI file does not have a md5sum signature and is not guaranteed to "
4115 "work. Do you really want to burn this image to flash memory?"
4116 msgstr ""
4117 "Ten plik .nFI nie posiadsa pospidu dla sumy kontrolnej md5 co nie gwarantuje "
4118 "poprawności jego działania. Czy napewno chcesz wypalić ten image w pamięci "
4119 "flash?"
4120
4121 msgid ""
4122 "This .NFI file has a valid md5 signature. Continue programming this image to "
4123 "flash memory?"
4124 msgstr ""
4125 "Suma kontrolna pliku .NFI jest prawidłowa. Czy chcesz nim zaprogramować "
4126 "pamięć flash?"
4127
4128 msgid ""
4129 "This DVD RW medium is already formatted - reformatting will erase all "
4130 "content on the disc."
4131 msgstr ""
4132 "Nosnik DVD RW zawiera dane- jego sformatowanie spowoduje utrate danych na "
4133 "nosniku."
4134
4135 #, python-format
4136 msgid "This Dreambox can't decode %s streams!"
4137 msgstr "Ten Dreambox nie może zdekodować %s streamu!"
4138
4139 #, python-format
4140 msgid "This Dreambox can't decode %s video streams!"
4141 msgstr "Dreambox nie moze zdekodować %s strumienia video!"
4142
4143 msgid "This is step number 2."
4144 msgstr "To jest krok numer 2."
4145
4146 msgid "This is unsupported at the moment."
4147 msgstr "Opcja jest nieobsługiwana w tym momencie."
4148
4149 msgid "This plugin is installed."
4150 msgstr "Plugin zainstalowany"
4151
4152 msgid "This plugin is not installed."
4153 msgstr "Plugin nie zainstalowany"
4154
4155 msgid "This plugin will be installed."
4156 msgstr "Plugin będzie zainstalowany"
4157
4158 msgid "This plugin will be removed."
4159 msgstr "Plugin będzie usunięty"
4160
4161 msgid ""
4162 "This test checks for configured Nameservers.\n"
4163 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4164 "- please check your DHCP, cabling and Adapter setup\n"
4165 "- if you configured your Nameservers manually please verify your entries in "
4166 "the \"Nameserver\" Configuration"
4167 msgstr ""
4168 "Ten test sprawdzi poprawność konfiguracji serwera nazw.\n"
4169 "Jeśli zobaczysz \"unconfirmed\" informację:\n"
4170 "-sprawdź ustawienia DHCP, przewodu i adaptera siecioweg\n"
4171 "-jeśli dokonałeś ręcznej konfiguracji serwera nazw sprawdź ponownie "
4172 "\"Nameserver\" konfigurację"
4173
4174 msgid ""
4175 "This test checks whether a network cable is connected to your LAN-Adapter.\n"
4176 "If you get a \"disconnected\" message:\n"
4177 "- verify that a network cable is attached\n"
4178 "- verify that the cable is not broken"
4179 msgstr ""
4180 "Ten test sprawdzi do adaptera LAn podłaczono kabel sieciowy.\n"
4181 "Jeśli otrzymasz \"disconnected\" wiadoność:\n"
4182 "-sprawdź czy kabekl sieciowy jest podłączony\n"
4183 "-sprawdź czy kabel sieciowy nie jest zepsuty"
4184
4185 msgid ""
4186 "This test checks whether a valid IP Address is found for your LAN Adapter.\n"
4187 "If you get a \"unconfirmed\" message:\n"
4188 "- no valid IP Address was found\n"
4189 "- please check your DHCP, cabling and adapter setup"
4190 msgstr ""
4191 "Ten test sprawdzi poprawność adresu IP przypisanego do adaptera LAN.\n"
4192 "Jeśli otrzymasz \"unconfirmed\" wiadomość:\n"
4193 "-przypisany adres IP jest niepoprawny\n"
4194 "-sprawdź DHCP, kabel i adapter sieciowy"
4195
4196 msgid ""
4197 "This test checks whether your LAN Adapter is set up for automatic IP Address "
4198 "configuration with DHCP.\n"
4199 "If you get a \"disabled\" message:\n"
4200 " - then your LAN Adapter is configured for manual IP Setup\n"
4201 "- verify thay you have entered correct IP informations in the AdapterSetup "
4202 "dialog.\n"
4203 "If you get an \"enabeld\" message:\n"
4204 "-verify that you have a configured and working DHCP Server in your network."
4205 msgstr ""
4206 "Ten test sprawdzi czy adapter LAN jest skonfigurowany do pracy z DHCP.\n"
4207 "Jeśli otrzymasz \"disabled\" komunikat:\n"
4208 "-w adapterze LAN jest ręcznie wpisany adres IP\n"
4209 "-sprawdź czy masz wpisane poprawne informacjie dotyczące IP w oknie ustawień "
4210 "adaptera sieciowego.\n"
4211 "Jesli otrzymasz \"enabeld\" wiadomość:\n"
4212 "-sprawdź czy w sieci znajduje się konfigurowany i właczony serwer DHCP."
4213
4214 msgid "This test detects your configured LAN-Adapter."
4215 msgstr "Test wykrył adapter sieci LAN."
4216
4217 msgid "Three"
4218 msgstr "Trzy"
4219
4220 msgid "Threshold"
4221 msgstr "Próg"
4222
4223 msgid "Thu"
4224 msgstr "Czw"
4225
4226 msgid "Thumbnails"
4227 msgstr "Miniatury"
4228
4229 msgid "Thursday"
4230 msgstr "Czwartek"
4231
4232 msgid "Time"
4233 msgstr "Czas"
4234
4235 msgid "Time/Date Input"
4236 msgstr "Czas / Data"
4237
4238 msgid "Timer"
4239 msgstr "Timer"
4240
4241 msgid "Timer Edit"
4242 msgstr "Edycja timera"
4243
4244 msgid "Timer Editor"
4245 msgstr "Edytor timera"
4246
4247 msgid "Timer Type"
4248 msgstr "Typ timera"
4249
4250 msgid "Timer entry"
4251 msgstr "Programowanie timera"
4252
4253 msgid "Timer log"
4254 msgstr "Log timera"
4255
4256 msgid ""
4257 "Timer overlap in timers.xml detected!\n"
4258 "Please recheck it!"
4259 msgstr ""
4260 "W pliku timer.xml wykryto niezgodności czasowe!\n"
4261 "Proszę to sprawdzić!"
4262
4263 msgid "Timer record location"
4264 msgstr ""
4265
4266 msgid "Timer sanity error"
4267 msgstr "Błąd timera"
4268
4269 msgid "Timer selection"
4270 msgstr "Wybór timera"
4271
4272 msgid "Timer status:"
4273 msgstr "Status timera:"
4274
4275 msgid "Timeshift"
4276 msgstr "Timeshift"
4277
4278 msgid "Timeshift location"
4279 msgstr ""
4280
4281 msgid "Timeshift not possible!"
4282 msgstr "Timeshift niemożliwy!"
4283
4284 msgid "Timeshift path..."
4285 msgstr "Ścieżka timeshift..."
4286
4287 msgid "Timezone"
4288 msgstr "Strefa czasu"
4289
4290 msgid "Title"
4291 msgstr "Tytuł utworu"
4292
4293 msgid "Title properties"
4294 msgstr "Właściwości tytułu"
4295
4296 msgid "Titleset mode"
4297 msgstr "Tryb ustawienia tytułu"
4298
4299 msgid ""
4300 "To update your Dreambox firmware, please follow these steps:\n"
4301 "1) Turn off your box with the rear power switch and plug in the bootable USB "
4302 "stick.\n"
4303 "2) Turn mains back on and hold the DOWN button on the front panel pressed "
4304 "for 10 seconds.\n"
4305 "3) Wait for bootup and follow instructions of the wizard."
4306 msgstr ""
4307 "Aby zaktualizować soft w Dreamboxie podążaj wg. tych kroków:\n"
4308 "1) Wyłącz Dreamboxa przyciskiem z tyłu, podłącz bootującą pamięć USB.\n"
4309 "2) Włącz tuner ponownie i trzymaj strzałkę W DÓŁ na przednim panelu przez 10 "
4310 "sekund.\n"
4311 "3) Poczekaj aż zbootuje i podążaj wg. instrukcji kreatora."
4312
4313 msgid "Today"
4314 msgstr "Dzisiaj"
4315
4316 msgid "Tone Amplitude"
4317 msgstr ""
4318
4319 msgid "Tone mode"
4320 msgstr "Tryb tonowy"
4321
4322 msgid "Toneburst"
4323 msgstr "Toneburst"
4324
4325 msgid "Toneburst A/B"
4326 msgstr "Toneburst A/B"
4327
4328 msgid "Track"
4329 msgstr "Ścieżka"
4330
4331 msgid "Translation"
4332 msgstr "Tłumaczenie"
4333
4334 msgid "Translation:"
4335 msgstr "Tłumaczenie:"
4336
4337 msgid "Transmission Mode"
4338 msgstr "Tryb transmisji"
4339
4340 msgid "Transmission mode"
4341 msgstr "Tryb transmisji"
4342
4343 msgid "Transponder"
4344 msgstr "Transponder"
4345
4346 msgid "Transponder Type"
4347 msgstr "Typ transpondera"
4348
4349 msgid "Tries left:"
4350 msgstr "Próby skończone:"
4351
4352 msgid "Try to find used Transponders in cable network.. please wait..."
4353 msgstr ""
4354 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
4355
4356 msgid "Try to find used transponders in cable network.. please wait..."
4357 msgstr ""
4358 "Spróbuj odnaleźć używane transpondery w sieci kablowej... Proszę czekać..."
4359
4360 msgid "Trying to download a new packetlist. Please wait..."
4361 msgstr "Próbuje pobrać nową listę pakietów. Proszę czekać..."
4362
4363 msgid "Tue"
4364 msgstr "Wto"
4365
4366 msgid "Tuesday"
4367 msgstr "Wtorek"
4368
4369 msgid "Tune"
4370 msgstr "Ustaw"
4371
4372 msgid "Tune failed!"
4373 msgstr "Strojenie nieudane!"
4374
4375 msgid "Tuner"
4376 msgstr "Tuner"
4377
4378 msgid "Tuner "
4379 msgstr "Tuner "
4380
4381 msgid "Tuner Slot"
4382 msgstr "Slot tunera"
4383
4384 msgid "Tuner configuration"
4385 msgstr "Konfiguracja tunera"
4386
4387 msgid "Tuner status"
4388 msgstr "Status tunera"
4389
4390 msgid "Turkish"
4391 msgstr "Turecki"
4392
4393 msgid "Two"
4394 msgstr "Dwa"
4395
4396 msgid "Type"
4397 msgstr "Typ"
4398
4399 msgid "Type of scan"
4400 msgstr "Typ skanowania"
4401
4402 msgid "USALS"
4403 msgstr "USALS"
4404
4405 msgid "USB"
4406 msgstr "USB"
4407
4408 msgid "USB Stick"
4409 msgstr "USB Stick"
4410
4411 msgid "USB stick wizard"
4412 msgstr "Kreator pamięci USB"
4413
4414 msgid "Ukrainian"
4415 msgstr "Ukraiński"
4416
4417 msgid ""
4418 "Unable to complete filesystem check.\n"
4419 "Error: "
4420 msgstr ""
4421 "Niezdolny do kompletnego sprawdzenia systemu plików.\n"
4422 "Błąd: "
4423
4424 msgid ""
4425 "Unable to initialize harddisk.\n"
4426 "Error: "
4427 msgstr ""
4428 "Niezdolny do inicjalizacji hdd.\n"
4429 "Błąd: "
4430
4431 msgid "Uncommitted DiSEqC command"
4432 msgstr "Komenda DiSEqC Uncommited"
4433
4434 msgid "Undo install"
4435 msgstr ""
4436
4437 msgid "Undo uninstall"
4438 msgstr ""
4439
4440 msgid "Unicable"
4441 msgstr "Unicable"
4442
4443 msgid "Unicable LNB"
4444 msgstr "Unicable LNB"
4445
4446 msgid "Unicable Martix"
4447 msgstr "Unicable Martix"
4448
4449 msgid "Uninstall"
4450 msgstr ""
4451
4452 msgid "Universal LNB"
4453 msgstr "Uniwersalny LNB"
4454
4455 msgid "Unmount failed"
4456 msgstr "Błąd odmontowania"
4457
4458 msgid "Unsupported"
4459 msgstr "Nieobsługiwany"
4460
4461 msgid "Update"
4462 msgstr "Uaktualnienie"
4463
4464 msgid "Updates your receiver's software"
4465 msgstr "Aktualizuje oprogramowanie Twojego tunera"
4466
4467 msgid "Updating finished. Here is the result:"
4468 msgstr "Aktualizacja skończona. Oto rezultat:"
4469
4470 msgid "Updating software catalog"
4471 msgstr ""
4472
4473 msgid "Updating... Please wait... This can take some minutes..."
4474 msgstr "Aktualizowanie... Proszę czekać... To może potrwać kilka minut..."
4475
4476 msgid "Upgrade finished."
4477 msgstr "Aktualizacja zakończona."
4478
4479 msgid "Upgrade finished. Do you want to reboot your Dreambox?"
4480 msgstr "Aktualizacja skończona. Czy chcesz uruchomić ponownie Dreamboxa?"
4481
4482 msgid "Upgrading"
4483 msgstr "Aktualizowanie"
4484
4485 msgid "Upgrading Dreambox... Please wait"
4486 msgstr "Aktualizowanie Dreamboxa... Proszę czekać"
4487
4488 msgid "Use"
4489 msgstr "Użyj"
4490
4491 msgid "Use DHCP"
4492 msgstr "Użyj DHCP"
4493
4494 msgid "Use Interface"
4495 msgstr "Użyj intrefejsu"
4496
4497 msgid "Use Power Measurement"
4498 msgstr "Użyj Pomiaru Mocy"
4499
4500 msgid "Use a gateway"
4501 msgstr "Użyj bramy"
4502
4503 msgid "Use non-smooth winding at speeds above"
4504 msgstr "Użyj nie-płynnego przewijania z poza szybkości"
4505
4506 msgid "Use power measurement"
4507 msgstr "Użyj pomiaru mocy"
4508
4509 msgid "Use the Networkwizard to configure your Network\n"
4510 msgstr "Użyj kreatora, aby skonfigurować sieć\n"
4511
4512 msgid ""
4513 "Use the left and right buttons to change an option.\n"
4514 "\n"
4515 "Please set up tuner A"
4516 msgstr ""
4517 "Użyj przycisku w lewo/prawo aby zmienić opcje.\n"
4518 "\n"
4519 "Wybierz Tuner A"
4520
4521 msgid ""
4522 "Use the up/down keys on your remote control to select an option. After that, "
4523 "press OK."
4524 msgstr "Użyj przycisku góra/dół aby zmienić opcje. Po tym , wciśnij OK."
4525
4526 msgid "Use this video enhancement settings?"
4527 msgstr "Użyć tych ustawień?"
4528
4529 msgid "Use time of currently running service"
4530 msgstr "Użyj czasu oglądanego kanału"
4531
4532 msgid "Use usals for this sat"
4533 msgstr "Użyj USALS dla tej satelity"
4534
4535 msgid "Use wizard to set up basic features"
4536 msgstr "Użyj kreatora aby ustawić podstawowe funkcje"
4537
4538 msgid "Used service scan type"
4539 msgstr "Użyj typu skanowania serwisów"
4540
4541 msgid "User defined"
4542 msgstr "Zdefiniowany przez użytkownika"
4543
4544 msgid "Username"
4545 msgstr "Nazwa użytkownika"
4546
4547 msgid "VCR scart"
4548 msgstr "VCR Scart"
4549
4550 msgid "VMGM (intro trailer)"
4551 msgstr "VMGM (intro trailer)"
4552
4553 msgid "Vertical"
4554 msgstr "Pionowa [V]"
4555
4556 msgid "Video Fine-Tuning"
4557 msgstr "Korekcja obrazu..."
4558
4559 msgid "Video Fine-Tuning Wizard"
4560 msgstr "Kreator czystości obrazu "
4561
4562 msgid "Video Output"
4563 msgstr "Wyjście Wideo"
4564
4565 msgid "Video Setup"
4566 msgstr "Ustawienia Wideo"
4567
4568 msgid "Video Wizard"
4569 msgstr "Kreator Wideo"
4570
4571 msgid "Video enhancement preview"
4572 msgstr "Podgląd ustawień"
4573
4574 msgid "Video enhancement settings"
4575 msgstr "Konfiguracja obrazu..."
4576
4577 msgid "Video enhancement setup"
4578 msgstr "Konfiguracja Obrazu"
4579
4580 msgid ""
4581 "Video input selection\n"
4582 "\n"
4583 "Please press OK if you can see this page on your TV (or select a different "
4584 "input port).\n"
4585 "\n"
4586 "The next input port will be automatically probed in 10 seconds."
4587 msgstr ""
4588 "Wybór wejścia wideo\n"
4589 "\n"
4590 "Proszę wciśnij OK jeśli widzisz tą stronę na ekranie TV (lub wybierz inny "
4591 "port wejścia).\n"
4592 "\n"
4593 "Kolejny port wejścia będzie wypróbowany za 10 sekund."
4594
4595 msgid "Video mode selection."
4596 msgstr "Wybór trybu wideo"
4597
4598 msgid "Videoenhancement Setup"
4599 msgstr "Konfiguracja"
4600
4601 msgid "View Movies..."
4602 msgstr "Wyświetl Filmy..."
4603
4604 msgid "View Photos..."
4605 msgstr "Wyświetl Zdjęcia..."
4606
4607 msgid "View Rass interactive..."
4608 msgstr "Pokaż interaktywne Rass..."
4609
4610 msgid "View Video CD..."
4611 msgstr "Wyświetl Video CD..."
4612
4613 msgid "View details"
4614 msgstr "Pokaż szczegóły"
4615
4616 msgid "View list of available "
4617 msgstr "Pokaż listę dostępnych"
4618
4619 msgid "View list of available CommonInterface extensions"
4620 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Modułu CI"
4621
4622 msgid "View list of available Display and Userinterface extensions."
4623 msgstr ""
4624 "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyświetlania i Interfejsu użytkownika"
4625
4626 msgid "View list of available EPG extensions."
4627 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń EPG"
4628
4629 msgid "View list of available Satteliteequipment extensions."
4630 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Wyposażenia satelity"
4631
4632 msgid "View list of available communication extensions."
4633 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń Komunikacji"
4634
4635 msgid "View list of available default settings"
4636 msgstr "Pokaż listę dostępnych ustawień domyślnych"
4637
4638 msgid "View list of available multimedia extensions."
4639 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń multimedialnych"
4640
4641 msgid "View list of available networking extensions"
4642 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń sieci"
4643
4644 msgid "View list of available recording extensions"
4645 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń nagrywania"
4646
4647 msgid "View list of available skins"
4648 msgstr "Pokaż listę dostępnych skinów"
4649
4650 msgid "View list of available software extensions"
4651 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń oprogramowania"
4652
4653 msgid "View list of available system extensions"
4654 msgstr "Pokaż listę dostępnych rozszerzeń systemu"
4655
4656 msgid "View teletext..."
4657 msgstr "Pokaż teletext..."
4658
4659 msgid "Virtual KeyBoard"
4660 msgstr "Wirtualna klawiatura"
4661
4662 msgid "Voltage mode"
4663 msgstr "Tryb napięcia"
4664
4665 msgid "Volume"
4666 msgstr "Głośność"
4667
4668 msgid "W"
4669 msgstr "W"
4670
4671 msgid "WEP"
4672 msgstr "WEP"
4673
4674 msgid "WPA"
4675 msgstr "WPA"
4676
4677 msgid "WPA or WPA2"
4678 msgstr "WPA lub WPA2"
4679
4680 msgid "WPA2"
4681 msgstr "WPA2"
4682
4683 msgid "WSS on 4:3"
4684 msgstr "WSS na 4:3"
4685
4686 msgid "Waiting"
4687 msgstr "Oczekiwanie"
4688
4689 msgid "Warn if free space drops below (kB):"
4690 msgstr "Ostrzegaj jeśli wolne miejsce spadnie poniżej (kB):"
4691
4692 msgid ""
4693 "We will now test if your TV can also display this resolution at 50hz. If "
4694 "your screen goes black, wait 20 seconds and it will switch back to 60hz.\n"
4695 "Please press OK to begin."
4696 msgstr ""
4697 "Teraz sprawdzimy czy telewizor może wyświetlić obraz w 50hz. Jeśli obraz "
4698 "telewizora stanie się czarny, poczekaj 20 sekund wtedy zostanie przełączony "
4699 "na 60hz.\n"
4700 "Proszę wciśnij OK aby rozpocząć."
4701
4702 msgid "Wed"
4703 msgstr "Śro"
4704
4705 msgid "Wednesday"
4706 msgstr "Środa"
4707
4708 msgid "Weekday"
4709 msgstr "Dzień tygodnia"
4710
4711 msgid ""
4712 "Welcome to the Cutlist editor.\n"
4713 "\n"
4714 "Seek to the start of the stuff you want to cut away. Press OK, select 'start "
4715 "cut'.\n"
4716 "\n"
4717 "Then seek to the end, press OK, select 'end cut'. That's it."
4718 msgstr ""
4719 "Witamy w edytorze przycięć.\n"
4720 "\n"
4721 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym początkiem pliku. Nacisnij OK, "
4722 "wybierz 'początek cięcia'.\n"
4723 "\n"
4724 "Przejdź do miejsca, które ma być nowym końcem pliku. Nacisnij OK, wybierz "
4725 "'koniec cięcia'. To wszystko."
4726
4727 msgid ""
4728 "Welcome to the Image upgrade wizard. The wizard will assist you in upgrading "
4729 "the firmware of your Dreambox by providing a backup facility for your "
4730 "current settings and a short explanation of how to upgrade your firmware."
4731 msgstr ""
4732 "Witaj w kreatorze aktualizacji oprogramowania. Kreator będzie Twoim "
4733 "asystentem aktualizując oprogramowanie w Dreamboxie przez dostarczenie kopii "
4734 "zapasowej aktualnych ustawień i krótko wyjaśni jak zaktualizować "
4735 "oprogramowanie."
4736
4737 msgid ""
4738 "Welcome to the cleanup wizard.\n"
4739 "\n"
4740 "We have detected that your available internal memory has dropped below 2MB.\n"
4741 "To ensure stable operation of your Dreambox, the internal memory should be "
4742 "cleaned up.\n"
4743 "You can use this wizard to remove some extensions.\n"
4744 msgstr ""
4745 "Witamy w kreatorze czyszczenia.\n"
4746 "\n"
4747 "Wykryliśmy że wielkość dostępnej pamięci flash spadła poniżej 2MB.\n"
4748 "Aby zapewnić stabilną pracę zalecamy usunięcie niepotrzebnych rzeczy.\n"
4749 "Możesz użyć tego kreatora aby usunąć niepotrzebne dodatki.\n"
4750
4751 msgid ""
4752 "Welcome.\n"
4753 "\n"
4754 "If you want to connect your Dreambox to the Internet, this wizard will guide "
4755 "you through the basic network setup of your Dreambox.\n"
4756 "\n"
4757 "Press OK to start configuring your network"
4758 msgstr ""
4759 "Witam. \n"
4760 "\n"
4761 "Jeśli chcesz się połączyć z internetem ,to ten menadżer przeprowdzi cię "
4762 "przez uproszczoną konfigurację Dreamboxa . \n"
4763 "Nacisnij OK aby rozpocząć konfigurację sieci."
4764
4765 msgid ""
4766 "Welcome.\n"
4767 "\n"
4768 "This start wizard will guide you through the basic setup of your Dreambox.\n"
4769 "Press the OK button on your remote control to move to the next step."
4770 msgstr ""
4771 "Witaj.\n"
4772 "\n"
4773 "Ten kreator przeprowadzi Ciebie przez podstawowe ustawienia Dreamboxa.\n"
4774 "Wciśnij OK na pilocie aby przejść do kolejnego kroku."
4775
4776 msgid "Welcome..."
4777 msgstr "Witam..."
4778
4779 msgid "West"
4780 msgstr "Zachód"
4781
4782 msgid "What do you want to scan?"
4783 msgstr "Co chcesz skanować?"
4784
4785 msgid "What to do with submitted crashlogs?"
4786 msgstr "Co zrobić z danymi crashlogami?"
4787
4788 msgid ""
4789 "When you do a factory reset, you will lose ALL your configuration data\n"
4790 "(including bouquets, services, satellite data ...)\n"
4791 "After completion of factory reset, your receiver will restart "
4792 "automatically!\n"
4793 "\n"
4794 "Really do a factory reset?"
4795 msgstr ""
4796 "Gdy wybierzesz ustawienia fabryczne, stracisz całą konfigurację\n"
4797 "(włączając bukiety, kanały, satelity...)\n"
4798 "Po wykonaniu ustawień fabrycznych twój tuner zrestartuje się sam!\n"
4799 "\n"
4800 "Czy chcesz wykonać ustawienia fabryczne?"
4801
4802 msgid "Where do you want to backup your settings?"
4803 msgstr "Gdzie chcesz zrobić kopie zapasową ustawień?"
4804
4805 msgid "Where to save temporary timeshift recordings?"
4806 msgstr "Gdzie zachować tymczasowe nagrania timeshift?"
4807
4808 msgid "Wireless"
4809 msgstr "Bezprzewodowy"
4810
4811 msgid "Wireless LAN"
4812 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
4813
4814 msgid "Wireless Network"
4815 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
4816
4817 msgid "Wireless Network State"
4818 msgstr "Status sieci bezprzewodowej"
4819
4820 msgid "Write error while recording. Disk full?\n"
4821 msgstr "Błąd zapisu podczas nagrywania. Dysk jest pełny?\n"
4822
4823 msgid "Write failed!"
4824 msgstr "Błąd zapisu!"
4825
4826 msgid "Writing NFI image file to flash completed"
4827 msgstr "Zapisywanie image'a NFI do flash'a zakończone"
4828
4829 msgid "YPbPr"
4830 msgstr "YPbPr"
4831
4832 msgid "Year"
4833 msgstr "Rok"
4834
4835 msgid "Yes"
4836 msgstr "Tak"
4837
4838 msgid "Yes to all"
4839 msgstr ""
4840
4841 msgid "Yes, and delete this movie"
4842 msgstr "Tak, usuń ten film"
4843
4844 msgid "Yes, and don't ask again"
4845 msgstr "Tak ale nie pytaj ponownie"
4846
4847 msgid "Yes, backup my settings!"
4848 msgstr "Tak, zrób kopie moich ustawień!"
4849
4850 msgid "Yes, do a manual scan now"
4851 msgstr "Tak, rozpocznij ręczne skanowanie"
4852
4853 msgid "Yes, do an automatic scan now"
4854 msgstr "Tak, rozpocznij automatyczne skanowanie"
4855
4856 msgid "Yes, do another manual scan now"
4857 msgstr "Tak, rozpocznij kolejne ręczne skanowanie"
4858
4859 msgid "Yes, perform a shutdown now."
4860 msgstr "Tak, wyłącz teraz."
4861
4862 msgid "Yes, restore the settings now"
4863 msgstr "Tak, przywróć ustawienia teraz"
4864
4865 msgid "Yes, returning to movie list"
4866 msgstr "Tak, powróć do listy filmów"
4867
4868 msgid "Yes, view the tutorial"
4869 msgstr "Tak, pokaż podręcznik"
4870
4871 msgid "You can cancel the installation."
4872 msgstr "Możesz odwołać instalację"
4873
4874 msgid "You can cancel the removal."
4875 msgstr "Możesz odwołać kasowanie"
4876
4877 msgid ""
4878 "You can choose some default settings now. Please select the settings you "
4879 "want to be installed."
4880 msgstr ""
4881 "Możesz teraz wybrać niektóre ustawienia standardowe. Proszę wybrać "
4882 "ustawienia które chcesz zainstalować."
4883
4884 msgid "You can choose, what you want to install..."
4885 msgstr "Proszę wybrać komponenty do zainstalowania..."
4886
4887 msgid "You can install this plugin."
4888 msgstr "Możesz zainstalować ten plugin"
4889
4890 msgid "You can only burn Dreambox recordings!"
4891 msgstr ""
4892
4893 msgid "You can remove this plugin."
4894 msgstr "Możesz skasować ten plugin"
4895
4896 msgid "You cannot delete this!"
4897 msgstr "Tego nie można usunąć!"
4898
4899 msgid "You chose not to install any default services lists."
4900 msgstr "Nie wybrałeś żadnej listy serwisów."
4901
4902 msgid ""
4903 "You chose not to install any default settings. You can however install the "
4904 "default settings later in the settings menu."
4905 msgstr ""
4906 "Nie wybrałeś do zainstalowania żadnych ustawień standardowych. Możesz "
4907 "zainstalować to później w menu ustawień standardowych."
4908
4909 msgid ""
4910 "You chose not to install anything. Please press OK finish the install wizard."
4911 msgstr ""
4912 "Nie wybrałeś nic do instalacji. W celu zakończenia kreatora nacisnij "
4913 "przycisk OK."
4914
4915 msgid ""
4916 "You do not seem to have a harddisk in your Dreambox. So backing up to a "
4917 "harddisk is not an option for you."
4918 msgstr ""
4919 "Wydaje się, że nie masz HDD w Dreamboxie. Utworzenie kopii zapasowej na HDD "
4920 "nie jest możliwe."
4921
4922 msgid ""
4923 "You have chosen to backup to a compact flash card. The card must be in the "
4924 "slot. We do not verify if it is really used at the moment. So better backup "
4925 "to the harddisk!\n"
4926 "Please press OK to start the backup now."
4927 msgstr ""
4928 "Wybrałeś kopie na karcie CF. Karta musi być w slocie. Nie można zweryfikować "
4929 "czy jest  ona w użyciu teraz. Więc lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4930 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4931
4932 msgid ""
4933 "You have chosen to backup to an usb drive. Better backup to the harddisk!\n"
4934 "Please press OK to start the backup now."
4935 msgstr ""
4936 "Wybrałeś kopie na USB. Lepiej zrób kopie na HDD!\n"
4937 "Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4938
4939 msgid ""
4940 "You have chosen to backup to your harddisk. Please press OK to start the "
4941 "backup now."
4942 msgstr "Wybrałeś kopie na HDD. Wciśnij OK aby rozpocząć tworzenie kopii teraz."
4943
4944 msgid ""
4945 "You have chosen to backup your settings. Please press OK to start the backup "
4946 "now."
4947 msgstr ""
4948 "Wybrałeś kopię zapasową swoich ustawień. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4949
4950 msgid ""
4951 "You have chosen to create a new .NFI flasher bootable USB stick. This will "
4952 "repartition the USB stick and therefore all data on it will be erased."
4953 msgstr ""
4954 "Wybrałes o-pcję utworzenia nowego napędu USB z narzedziem boot'owania .NFI "
4955 "Flasher. Spowoduje to spartycjonowanie nosnika USB i wymazanie wszystkich "
4956 "danych."
4957
4958 msgid ""
4959 "You have chosen to restore your settings. Enigma2 will restart after "
4960 "restore. Please press OK to start the restore now."
4961 msgstr ""
4962 "Wybrałeś przywrócenie swoich ustawień. Enigma2 zostanie zrestartowana po "
4963 "przywróceniu. Wciśnij OK aby rozpocząć teraz."
4964
4965 #, python-format
4966 msgid "You have to wait %s!"
4967 msgstr "Musisz poczekać na %s!"
4968
4969 msgid ""
4970 "You need a PC connected to your dreambox. If you need further instructions, "
4971 "please visit the website http://www.dm7025.de.\n"
4972 "Your dreambox will now be halted. After you have performed the update "
4973 "instructions from the website, your new firmware will ask you to restore "
4974 "your settings."
4975 msgstr ""
4976 "Potrzebujesz PC połączony do Dreamboxa. Jeśli potrzebujesz więcej informacji "
4977 "odwiedź stronę http://www.dm7025.de.\n"
4978 "Teraz Dreambox zostanie zatrzymany. Po wykonaniu  instrukcji aktualizacji ze "
4979 "strony, nowe oprogramowanie zapyta Ciebie czy powinno przywrocić ustawienia."
4980
4981 msgid ""
4982 "You need to set a pin code and hide it from your children.\n"
4983 "\n"
4984 "Do you want to set the pin now?"
4985 msgstr ""
4986 "Ustaw kod PIN i ukryj to przed Twoimi dziećmi.\n"
4987 "\n"
4988 "Czy chcesz ustawić kod PIN teraz?"
4989
4990 msgid ""
4991 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4992 "\n"
4993 "Your internet connection is working now.\n"
4994 "\n"
4995 msgstr ""
4996
4997 msgid ""
4998 "Your Dreambox is now ready to use.\n"
4999 "\n"
5000 "Your internet connection is working now.\n"
5001 "\n"
5002 "Please press OK to continue."
5003 msgstr ""
5004 "Twój Dreambox jest gotowy do użycia. \n"
5005 "\n"
5006 "Twoje połączenie z internetem jest już aktywne.\n"
5007 "\n"
5008 "Nacisnij OK aby kontynuować"
5009
5010 msgid "Your Dreambox will restart after pressing OK on your remote control."
5011 msgstr "W celu zrestartowania Dreamboxa naciśnij przycisk OK pilota."
5012
5013 msgid "Your TV works with 50 Hz. Good!"
5014 msgstr "Twój telewizor działa z 50 Hz  Wspaniale!"
5015
5016 msgid ""
5017 "Your backup succeeded. We will now continue to explain the further upgrade "
5018 "process."
5019 msgstr ""
5020 "Twoja kopia zapasowa została zrobiona. Będziemy kontynuować wyjaśnianie "
5021 "procesu aktualizacji."
5022
5023 msgid ""
5024 "Your collection exceeds the size of a single layer medium, you will need a "
5025 "blank dual layer DVD!"
5026 msgstr ""
5027 "Twoja kolekcja przewyższa rozmiar zwykłego nośnika dvd, będziesz potrzebował "
5028 "czystego nośnika DVD dwuwarstwowego!"
5029
5030 msgid "Your dreambox is shutting down. Please stand by..."
5031 msgstr "Twój Dreambox jest wyłączany. Prosze czekać..."
5032
5033 msgid ""
5034 "Your dreambox isn't connected to the internet properly. Please check it and "
5035 "try again."
5036 msgstr ""
5037 "Twój Dreambox jest niewłaściwie połączony do internetu. Sprawdź to i spróbuj "
5038 "ponownie."
5039
5040 msgid "Your email address:"
5041 msgstr "Twój adres email:"
5042
5043 msgid ""
5044 "Your frontprocessor firmware must be upgraded.\n"
5045 "Press OK to start upgrade."
5046 msgstr ""
5047 "Twój frontprocessor musi zostać zaktualizowany.\n"
5048 "Naciśnij OK aby rozpocząć aktualizacje."
5049
5050 msgid ""
5051 "Your internet connection is not working!\n"
5052 "Please choose what you want to do next."
5053 msgstr ""
5054 "Połączenie z internetem jest nieaktywne \n"
5055 "Wybierz co dalej chcesz zrobić."
5056
5057 msgid "Your name (optional):"
5058 msgstr "Twoja nazwa (opcjonalnie):"
5059
5060 msgid "Your network configuration has been activated."
5061 msgstr "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana."
5062
5063 msgid ""
5064 "Your network configuration has been activated.\n"
5065 "A second configured interface has been found.\n"
5066 "\n"
5067 "Do you want to disable the second network interface?"
5068 msgstr ""
5069 "Twoja konfiguracja sieci została aktywowana.\n"
5070 "Drugi skonfigurowany interfejs został znaleziony.\n"
5071 "\n"
5072 "Czy chcesz wyłączyć drugi interfejs sieciowy?"
5073
5074 msgid ""
5075 "Your wireless LAN internet connection could not be started!\n"
5076 "Have you attached your USB WLAN Stick?\n"
5077 "\n"
5078 "Please choose what you want to do next."
5079 msgstr ""
5080 "Połączenie bezprzewodowe z internetem nie może zostać utworzone \n"
5081 "Sprawdź czy USB WLAN jest włożony \n"
5082 "\n"
5083 "Wybierz co dalej chcesz zrobić."
5084
5085 msgid "Zap back to service before positioner setup?"
5086 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed ustawieniem pozycjonera?"
5087
5088 msgid "Zap back to service before satfinder?"
5089 msgstr "Przełączyć spowrotem na serwis przed miernikiem sygnału?"
5090
5091 msgid "[alternative edit]"
5092 msgstr "[edycja wybranych]"
5093
5094 msgid "[bouquet edit]"
5095 msgstr "[edycja bukietu]"
5096
5097 msgid "[favourite edit]"
5098 msgstr "[edycja ulubionych]"
5099
5100 msgid "[move mode]"
5101 msgstr "[tryb przesuwania]"
5102
5103 msgid "a gui to assign services/providers to common interface modules"
5104 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów dla Modułów CI"
5105
5106 msgid "a gui to assign services/providers/caids to common interface modules"
5107 msgstr "Gui do wyznaczenia serwisów/providerów/caids dla Modułów CI"
5108
5109 msgid "abort alternatives edit"
5110 msgstr "przerwij edycje wybranych"
5111
5112 msgid "abort bouquet edit"
5113 msgstr "przerwij edycje bukietów"
5114
5115 msgid "abort favourites edit"
5116 msgstr "przerwij edycje ulubionych"
5117
5118 msgid "about to start"
5119 msgstr "Jak rozpocząć"
5120
5121 msgid "activate current configuration"
5122 msgstr "Aktywuj aktualną konfigurację"
5123
5124 msgid "activate network adapter configuration"
5125 msgstr ""
5126
5127 msgid "add Provider"
5128 msgstr "Dodaj Providera"
5129
5130 msgid "add Service"
5131 msgstr "Dodaj Serwis"
5132
5133 msgid "add a nameserver entry"
5134 msgstr "Dodaj wpis nameservera"
5135
5136 msgid "add alternatives"
5137 msgstr "Dodaj wybrane kanały"
5138
5139 msgid "add bookmark"
5140 msgstr "Dodaj zakładkę"
5141
5142 msgid "add bouquet"
5143 msgstr "Dodaj bukiet"
5144
5145 msgid "add directory to playlist"
5146 msgstr "Dodaj katalog do playlisty "
5147
5148 msgid "add file to playlist"
5149 msgstr "Dodaj plik do playlisty"
5150
5151 msgid "add files to playlist"
5152 msgstr "Dodaj pliki do playlisty"
5153
5154 msgid "add marker"
5155 msgstr "Dodaj zaznaczenie"
5156
5157 msgid "add recording (enter recording duration)"
5158 msgstr "Nagrywaj (wpisz trwanie nagrania)"
5159
5160 msgid "add recording (enter recording endtime)"
5161 msgstr "Nagrywaj (wpisz koniec czasu nagrania)"
5162
5163 msgid "add recording (indefinitely)"
5164 msgstr "Nagrywaj (na czas nieokreślony)"
5165
5166 msgid "add recording (stop after current event)"
5167 msgstr "Nagrywaj (zatrzymaj po aktualnym wydarzeniu)"
5168
5169 msgid "add service to bouquet"
5170 msgstr "Dodaj serwis do bukietu"
5171
5172 msgid "add service to favourites"
5173 msgstr "Dodaj serwis do ulubionych"
5174
5175 msgid "add to parental protection"
5176 msgstr "Dodaj do kontroli rodzicielskiej"
5177
5178 msgid "advanced"
5179 msgstr "Zaawansowana"
5180
5181 msgid "alphabetic sort"
5182 msgstr "Sortuj alfabetycznie"
5183
5184 msgid ""
5185 "are you sure you want to restore\n"
5186 "following backup:\n"
5187 msgstr ""
5188 "Jesteś pewien że chcesz przywrócić\n"
5189 "następującą kopie:\n"
5190
5191 msgid "assigned CAIds"
5192 msgstr "Wyznaczone CAIds"
5193
5194 msgid "assigned CAIds:"
5195 msgstr "Wyznaczone CAIds:"
5196
5197 msgid "assigned Services/Provider"
5198 msgstr "Wyznaczone Serwisy/Providerzy"
5199
5200 msgid "assigned Services/Provider:"
5201 msgstr "Wyznaczone serwisy/prowiderzy:"
5202
5203 #, python-format
5204 msgid "audio track (%s) format"
5205 msgstr "Format ścieżki audio (%s)"
5206
5207 #, python-format
5208 msgid "audio track (%s) language"
5209 msgstr "Język ścieżki audio (%s)"
5210
5211 msgid "audio tracks"
5212 msgstr "Ścieżki audio"
5213
5214 msgid "auto"
5215 msgstr "Auto"
5216
5217 msgid "available"
5218 msgstr "Dostępne"
5219
5220 msgid "back"
5221 msgstr "Wróć"
5222
5223 msgid "background image"
5224 msgstr "Obrazek tła"
5225
5226 msgid "backgroundcolor"
5227 msgstr "Kolor tła"
5228
5229 msgid "better"
5230 msgstr "Lepszy"
5231
5232 msgid "black"
5233 msgstr "Czarny"
5234
5235 msgid "blacklist"
5236 msgstr "Czarna lista"
5237
5238 msgid "blue"
5239 msgstr "Niebieski"
5240
5241 #, python-format
5242 msgid "burn audio track (%s)"
5243 msgstr "Nagraj ścieżkę audio (%s)"
5244
5245 msgid "change recording (duration)"
5246 msgstr "Zmień czas trwania nagrania"
5247
5248 msgid "change recording (endtime)"
5249 msgstr "Zmień koniec czasu nagrania"
5250
5251 msgid "chapters"
5252 msgstr "Rozdziały"
5253
5254 msgid "choose destination directory"
5255 msgstr "Wybierz folder docelowy"
5256
5257 msgid "circular left"
5258 msgstr "Kołój w lewo"
5259
5260 msgid "circular right"
5261 msgstr "Kołój w prawo"
5262
5263 msgid "clear playlist"
5264 msgstr "Wyczyść playlistę"
5265
5266 msgid "complex"
5267 msgstr "złożony"
5268
5269 msgid "config menu"
5270 msgstr "Menu konfiguracji"
5271
5272 msgid "confirmed"
5273 msgstr "Potwierdzony"
5274
5275 msgid "connected"
5276 msgstr "połączony"
5277
5278 msgid "continue"
5279 msgstr "Kontynuuj"
5280
5281 msgid "copy to bouquets"
5282 msgstr "Kopiuj do bukietów"
5283
5284 msgid "could not be removed"
5285 msgstr "Nie może być usunięty"
5286
5287 msgid "create directory"
5288 msgstr "Utwórz katalog"
5289
5290 msgid "daily"
5291 msgstr "Codziennie"
5292
5293 msgid "day"
5294 msgstr "Dzień"
5295
5296 msgid "delete"
5297 msgstr "Usuń"
5298
5299 msgid "delete cut"
5300 msgstr "Usuń wycięte"
5301
5302 msgid "delete file"
5303 msgstr "Usuń plik"
5304
5305 msgid "delete playlist entry"
5306 msgstr "Usuń wpis playlisty"
5307
5308 msgid "delete saved playlist"
5309 msgstr "Usuń zachowaną playlistę"
5310
5311 msgid "delete..."
5312 msgstr "Usuń..."
5313
5314 msgid "disable"
5315 msgstr "Wyłącz"
5316
5317 msgid "disable move mode"
5318 msgstr "Wyłącz tryb przenoszenia"
5319
5320 msgid "disabled"
5321 msgstr "Wyłączone"
5322
5323 msgid "disconnected"
5324 msgstr "Rozłączona"
5325
5326 msgid "do not change"
5327 msgstr "Nie zmieniaj"
5328
5329 msgid "do nothing"
5330 msgstr "Nic nie rób"
5331
5332 msgid "don't record"
5333 msgstr "Nie nagrywaj"
5334
5335 msgid "done!"
5336 msgstr "Zrobione!"
5337
5338 msgid "edit alternatives"
5339 msgstr "Edytuj wybrane kanały"
5340
5341 msgid "empty"
5342 msgstr "Puste"
5343
5344 msgid "enable"
5345 msgstr "Włącz"
5346
5347 msgid "enable bouquet edit"
5348 msgstr "Włącz edycje bukietu"
5349
5350 msgid "enable favourite edit"
5351 msgstr "Włącz edycje ulubionych"
5352
5353 msgid "enable move mode"
5354 msgstr "Włącz tryb przenoszenia"
5355
5356 msgid "enabled"
5357 msgstr "Włączone"
5358
5359 msgid "end alternatives edit"
5360 msgstr "Koniec edycji wybranych"
5361
5362 msgid "end bouquet edit"
5363 msgstr "Koniec edycji bukietów"
5364
5365 msgid "end cut here"
5366 msgstr "Zakończ cięcie tutaj"
5367
5368 msgid "end favourites edit"
5369 msgstr "Koniec edycji ulubionych"
5370
5371 msgid "enigma2 and network"
5372 msgstr "Enigma2 i sieć"
5373
5374 msgid "enter hidden network SSID"
5375 msgstr "Wprowadż ukrytą sieć SSID"
5376
5377 msgid "equal to"
5378 msgstr "Równy"
5379
5380 msgid "exceeds dual layer medium!"
5381 msgstr "Przekroczona pojemność nosnika dual layer!"
5382
5383 msgid "exit DVD player or return to file browser"
5384 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza DVD lub powróć do przeglądarki plików"
5385
5386 msgid "exit mediaplayer"
5387 msgstr "Wyjdź z odtwarzacza"
5388
5389 msgid "exit movielist"
5390 msgstr "Wyjdź z listy filmów"
5391
5392 msgid "exit nameserver configuration"
5393 msgstr "Wyjdź z konfiguracji nameservera"
5394
5395 msgid "exit network adapter configuration"
5396 msgstr "Wyjdź z konfiguracji adaptera sieciowego"
5397
5398 msgid "exit network adapter setup menu"
5399 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
5400
5401 msgid "exit network interface list"
5402 msgstr "Wyjdź z listy interfejsu sieciowego"
5403
5404 msgid "exit networkadapter setup menu"
5405 msgstr "Wyjdź z menu konfiguracji adaptera sieciowego"
5406
5407 msgid "failed"
5408 msgstr "Zawiódł"
5409
5410 msgid "fileformats (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5411 msgstr "Formaty plików (BMP, PNG, JPG, GIF)"
5412
5413 msgid "filename"
5414 msgstr "Nazwa pliku"
5415
5416 msgid "fine-tune your display"
5417 msgstr "czysto ustaw swój ekran"
5418
5419 msgid "forward to the next chapter"
5420 msgstr "Przeskocz do nastepnego rozdziału"
5421
5422 msgid "free"
5423 msgstr "Wolne"
5424
5425 msgid "free diskspace"
5426 msgstr "Wolna przestrzeń dyskowa"
5427
5428 msgid "go to deep standby"
5429 msgstr "Przejdź do głębokiego czuwania"
5430
5431 msgid "go to standby"
5432 msgstr "Przejdź do stanu czuwania"
5433
5434 msgid "grab this frame as bitmap"
5435 msgstr "Zrób screena"
5436
5437 msgid "green"
5438 msgstr "Zielony"
5439
5440 msgid "hear radio..."
5441 msgstr "Słuchaj radia..."
5442
5443 msgid "help..."
5444 msgstr "Pomoc..."
5445
5446 msgid "hidden network"
5447 msgstr "ukryta sieć"
5448
5449 msgid "hide extended description"
5450 msgstr "ukryj rozszerzony opis"
5451
5452 msgid "hide player"
5453 msgstr "Ukryj odtwarzacz"
5454
5455 msgid "horizontal"
5456 msgstr "Pozioma (H)"
5457
5458 msgid "hour"
5459 msgstr "Godzina"
5460
5461 msgid "hours"
5462 msgstr "Godziny"
5463
5464 msgid "immediate shutdown"
5465 msgstr "Wyłącz natychmiast"
5466
5467 #, python-format
5468 msgid ""
5469 "incoming call!\n"
5470 "%s calls on %s!"
5471 msgstr ""
5472 "Przychodząca rozmowa!\n"
5473 "%s rozmowy włączone %s!"
5474
5475 msgid "init module"
5476 msgstr "Moduł init"
5477
5478 msgid "init modules"
5479 msgstr "Inicjuj moduły"
5480
5481 msgid "insert mark here"
5482 msgstr "Wstaw znacznik tutaj"
5483
5484 msgid "jump back to the previous title"
5485 msgstr "powróć do poprzedniego rozdziału"
5486
5487 msgid "jump forward to the next title"
5488 msgstr "przeskocz do następnego tytułu"
5489
5490 msgid "jump to listbegin"
5491 msgstr "skocz do początku listy"
5492
5493 msgid "jump to listend"
5494 msgstr "skocz do końca listy"
5495
5496 msgid "jump to next marked position"
5497 msgstr "skocz do następnej zaznaczonej pozycji"
5498
5499 msgid "jump to previous marked position"
5500 msgstr "skocz do poprzedniej zaznaczonej pozycji"
5501
5502 msgid "leave movie player..."
5503 msgstr "Opuść odtwarzacz filmów..."
5504
5505 msgid "left"
5506 msgstr "Lewo"
5507
5508 msgid "length"
5509 msgstr "długość"
5510
5511 msgid "list style compact"
5512 msgstr "Kompaktowy styl listy"
5513
5514 msgid "list style compact with description"
5515 msgstr "Kompaktowy styl listy z opisem"
5516
5517 msgid "list style default"
5518 msgstr "Domyślny styl listy"
5519
5520 msgid "list style single line"
5521 msgstr "Styl listy pojedyńcza linia"
5522
5523 msgid "load playlist"
5524 msgstr "Załaduj playlistę"
5525
5526 msgid "locked"
5527 msgstr "zablokowany"
5528
5529 msgid "loopthrough to"
5530 msgstr "Za pomocą pętli do"
5531
5532 msgid "manual"
5533 msgstr "Ręcznie"
5534
5535 msgid "menu"
5536 msgstr "Menu"
5537
5538 msgid "menulist"
5539 msgstr "Lista menu"
5540
5541 msgid "mins"
5542 msgstr "min's"
5543
5544 msgid "minute"
5545 msgstr "Minuta"
5546
5547 msgid "minutes"
5548 msgstr "Minutach"
5549
5550 msgid "month"
5551 msgstr "Miesiąc"
5552
5553 msgid "move PiP to main picture"
5554 msgstr "Przesuń PiP do głównego obrazu"
5555
5556 msgid "move down to last entry"
5557 msgstr "Przesuń na dół do ostatniego wpisu"
5558
5559 msgid "move down to next entry"
5560 msgstr "przesuń na dól do następnego wpisu"
5561
5562 msgid "move up to first entry"
5563 msgstr "przesuń w górę do pierwszego wpisu"
5564
5565 msgid "move up to previous entry"
5566 msgstr "przesuń w górę do poprzedniego wpisu"
5567
5568 msgid "movie list"
5569 msgstr "lista filmów"
5570
5571 msgid "multinorm"
5572 msgstr "Multinorm"
5573
5574 msgid "never"
5575 msgstr "Nigdy"
5576
5577 msgid "next channel"
5578 msgstr "Następny kanał"
5579
5580 msgid "next channel in history"
5581 msgstr "Następny kanał w historii"
5582
5583 msgid "no"
5584 msgstr "Nie"
5585
5586 msgid "no CAId selected"
5587 msgstr "Brak wybranego CAId"
5588
5589 msgid "no CI slots found"
5590 msgstr "Nie znaleziono slotu CI"
5591
5592 msgid "no HDD found"
5593 msgstr "Nie znaleziono HDD"
5594
5595 msgid "no Services/Providers selected"
5596 msgstr "Brak wybranych serwisów/providerów"
5597
5598 msgid "no module found"
5599 msgstr "Nie znaleziono modułu"
5600
5601 msgid "no standby"
5602 msgstr "Bez stanu czuwania"
5603
5604 msgid "no timeout"
5605 msgstr "Bez końca"
5606
5607 msgid "none"
5608 msgstr "Brak"
5609
5610 msgid "not locked"
5611 msgstr "Nie zablokowany"
5612
5613 msgid "not used"
5614 msgstr "nie użyty"
5615
5616 msgid "nothing connected"
5617 msgstr "nic nie połączono"
5618
5619 msgid "of a DUAL layer medium used."
5620 msgstr "nośnika dual laye zużyto."
5621
5622 msgid "of a SINGLE layer medium used."
5623 msgstr "nosnika single layer zużyto."
5624
5625 msgid "off"
5626 msgstr "Wyłączony"
5627
5628 msgid "on"
5629 msgstr "Włączony"
5630
5631 msgid "on READ ONLY medium."
5632 msgstr "nosnik tylko do odczytu."
5633
5634 msgid "once"
5635 msgstr "Raz"
5636
5637 msgid "open nameserver configuration"
5638 msgstr "Otwórz konfigurację nameserwera"
5639
5640 msgid "open servicelist"
5641 msgstr "Otwórz listę serwisów"
5642
5643 msgid "open servicelist(down)"
5644 msgstr "Otwórz listę serwisów (dół)"
5645
5646 msgid "open servicelist(up)"
5647 msgstr "Otwórz listę serwisów (góra)"
5648
5649 msgid "open virtual keyboard input help"
5650 msgstr "otwórz pomoc wirtualnej klawiatury"
5651
5652 msgid "pass"
5653 msgstr "Hasło"
5654
5655 msgid "pause"
5656 msgstr "Pauza"
5657
5658 msgid "play entry"
5659 msgstr "wstęp odtwarzania"
5660
5661 msgid "play from next mark or playlist entry"
5662 msgstr "odtwórz od następnego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
5663
5664 msgid "play from previous mark or playlist entry"
5665 msgstr "odtwórz od poprzedniego zaznaczenia lub wstępu playlisty"
5666
5667 msgid "please press OK when ready"
5668 msgstr "Wciśnij OK gdy gotowy"
5669
5670 msgid "please wait, loading picture..."
5671 msgstr "Czekaj, ładowanie obrazka..."
5672
5673 msgid "previous channel"
5674 msgstr "Poprzedni kanał"
5675
5676 msgid "previous channel in history"
5677 msgstr "Poprzedni kanał w historii"
5678
5679 msgid "record"
5680 msgstr "Nagraj"
5681
5682 msgid "recording..."
5683 msgstr "Nagrywanie..."
5684
5685 msgid "red"
5686 msgstr "czerwony"
5687
5688 msgid "remove a nameserver entry"
5689 msgstr "usuń wpis nameserwera"
5690
5691 msgid "remove after this position"
5692 msgstr "Usuń po tej pozycji"
5693
5694 msgid "remove all alternatives"
5695 msgstr "Usuń wszystkie wybrane"
5696
5697 msgid "remove all new found flags"
5698 msgstr "Usuń wszystkie nowe znalezione flagi"
5699
5700 msgid "remove before this position"
5701 msgstr "Usuń przed tą pozycją"
5702
5703 msgid "remove bookmark"
5704 msgstr "Usuń zakładkę"
5705
5706 msgid "remove directory"
5707